BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 11, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354176.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354176.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354176-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354176-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354176-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354176-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354176-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354176-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354176-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354176.ris

Full Text

 Offlclil atti'iie
liTwHlER & CO.
'"'REAL HTATI BROKERS
mf" WESTMINSTER, B, C.
*3
WITH  WHICH IN INCORPORATED "THR DAILY TRUTH.'
W. j. WALKER & CO.
t***wmmmur
mmm mt tt,  ttw .iinaatit
jUMjiimiitiiti
NI.W  WI5ST Ml NNTI.lt. IIIUTISII COM.Mill A. WKII.NEK1IAV  MOIININll, RAICH II, 1801.
WH. 11A1LUE I CO,, PR0PRIET0B8
jastYourEyeon
SAPPERTON
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
IJATKD ANN COMMAND*
[MG AN EXCELLENT VIEW
I ROM $60 TO $100, HALF
CASH, BALANCE IN A
YEAR. AT 8 PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
ONIAL 11 l-t "'li.   M'-sV WI SIM IN SI ILK. It. C
000$ & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
8 Aoret'in Vitititi.ti.-i Uom
Lot "l'|itl*lll-  aaWll  -i-I'MI.    "I  MO
Cni'iiiii' !•"' "ti 'll' " It-'-'i MOO.
Oholoo 11 "il u l."i At*.
WANTED -**" i'"-"i" I" if' i'1"-
I" HI aiul 11. 111-111 liiitlt' Itllfi'liaaiitl
TtOB  atLC
.1  -lalaailllil I >t ,.| .|a...ll)  -a la* It . I
DRAUGHT HORSES
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUC8
PERFUMES
Toilet Article!, etc.
Macpherson
& Thomson
A';:;;:;",::r.;Ki.f'"   , ■-ki.ki..i..nk »t.
, „ .,.-,, 1/,, ., .,.-».   ' KIOUTMU, MTBtTUKta  IM-I-
Mi.- a
III It lit lllllll ' - II" 11  Sl.l  II-III.I-.I I
I ,1,1 ,  ISII il.-'ill'lll t llilklllnill
riac
•t.i«c |iHi|ti-tly 111 .ill pant ,i,.in,\ i ,  ,
• C'lt .1", Dltlrict. iinni ti ,11 1
UlMS Imi  ■     .1 Un- "i"
SOUTH  WEST- „CiBtaT aau Lira
|NS I EH tnd    i" iliuici- am*
■ 1 i.j ...nt 10 2i-a „„,,„
I'll*.  A. .iil.iiii  III
Kill Wt .1 llllll.Ur.
1NVEYANGERS ■ FINANCIAL AGENTS
.  .  *  i~
*t.»««~«"
WOODS. As. GAMBLE. Nt-w Wiilniltiatti-. H.C.
.IIIUTISII LION
M VISUM*.
■   [HENRY i.KK.
a iti.ui mvt
^^^J tad ttf  «H ***** *    ■
■**. TIETJEN, Mantifaturor " V,*y '*rW***\\V'¥'
I.S.CURTIS cSiOO.
ll, I.ii, "til  HI' lll'l.ll
Ki-  ..
OWAT & Q
TURNER
Real Estate
FINANCIAL ASH lilUU ffiWS
Thu lullnwiiti; Pi*o)ii*i*ly hit* now burn
|ilmi'tl on thr iuiuUiI:
lilt If, Itlllll p 11
-  ' .
SECTION 29
I it* aitl ..(for
Iirgl Itl. I 11 "
ptW**. allUo-tnlo*..
••ttUUtthtn* in If*1 *. Ill*" i, XIV. Ii**tn H«
MOWATdCn
turneXv
general agents
e.aJ.*x*__a__t _Z3E
A*. ". " t ".    1    *    t    C
druggists'
I'll
Kt*
■ ..•r«i.v.«rir»
«•■
E.H.P0RT&C0.
aaccoca«or* to T. 0. STRICKLAJIB
BTR0YF.I) BY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' AGTS
.11  I.H-.II.  «•
ata.a i-wla.luki-a
Mania arr. Oalalw.Ollw.Hr.
T. READ &Co.
APPERTON
LOTS AT FROM $60 TO StbO IN COT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
Uml.Inu: 811.'. or SpiTitla-
ll.iit thii  lUOBMlf At**
i'iiti|i. liiitit  M1ts.t1itl.rt n(
vi, it. Intiii rrrry !«**
1. B. Mackenzie & Co.
JHITHONE1-0-6  General Agenti  607 COLUMH* ST.
pjin-ffiiMio
2 EVERYTHING!!
HUSSIA'S AUTOCRAT
OhaiiKoi  Hie   Muni,  nml  Wiuita
the Jowe to Quit
Ruaaiii.
TKARrUL BUZZARD IN EH0UJID
lUniitkur-Hiiatoii  will  Oupoao The
Vim* "tivi'i Jn]iitii Mml
Service,
FLORKNCK  HOE1IM VICTORIOUS
LwA.TK.aA.lid:
ESTATE
ttl **. 0*.». I   On lal.-l, lot. tWI.t.lu", Mlalltd   Ttt.TlWl|a
ata, atll ttm !l.tlttj_.t< iht. ,ato^,t,,  11,, ., ... ,lt*ttttt ,. tttt
mtrlM.  d-tri i.wlJtrOiioi.lKl.aih btl tltlllwai
615 FRONT ST., WESTMINSTER
H.G.ROSS&CO.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
- I '•» \m* ***■ t* *  oiejanj
H*,al*****eala*a»«o" *
**m*** t*t* *****m-t* I'********
ttmAema*** Tt******* Attit* l*m**t*r **
Jar-kaon, the Wife AliducLur Baaiefed
in Hie Own Horn* by a
Fun,.'.ib M"l>
UUtHOIt Mar. li 10   AdflM fan ll
IVtcritiiiii itlti tint liv .,r-iT nl tin*
Har all tt-ilrl. tiuii. hlYI lHM HMIHWl
fn*in Do* ciiiiiiratlin, o| Ji-a.. mil llio
inMii.riiir-1 ti-rytvlit-ro aro In.irm liil LO
fai iltiiif in* li immigration. 11., n't. t*
tl) tit lln* aiill-Joaltli tin Im H"t.
btioovar, beau In any dog ret* tutilgaied.
li. I...,i.iii,.,. anii iln* ut*a* polk; Ilia
i. ■  , . || mul I limit*, inward.
'• ■  i>.'.ili  iit.l  td.  It.niiin
t'Liiti. r ii. ll... in.nii T|,.-) at.tltl llio
A*.*lriiii hs.iiti.r, .iwlux t.< llio lining
ai.il.lt wi.li fo.-Mtirf alil.li |,r*-viil* in
\*,.Irian 1'i.iiinl. ltd al.t, li l.n I.U I)
j . i|.|...|„i,  ii,  a.ti  ..(  \i..l.t„*s
loin  lur-.i. iiu** 1.1. np*
,* 't.i.it i i.t* iii"i,< v It ****** lk* mlfrt*
tiOiol ||. i,(.a.i.) aay „| tal. ..a It
i|<|Tir. tliai in*! *ti.l) I,*to  a  -PQitMer*
11 i- t. '- t "I ltsi..iat. aiul l*tiii»!i JiW|
I*. i. !■ toaitlol lliliHtlb Ci.giiud lo tl.**
1'iilto.l Mil**, tluitni lli* |'i>t tta
Mttlu, bit man) ttnoiiii Jo*. lirnd)
I ,i, I,.i..li.i, ami al,u Im
ll.iiigluiv  it,  |a,i,ri)i tun-  i-»n  a*.
* -i.-i to <(ii.f-iatt i.t Auntu t-that lit*.
i-l tlJiii.ti |-*>|tulltki|i  ul  I
tl im l it ttlii h« Unload ut Iiu rai* , f   I h*
inputtted litiln.iii.'i iVGtmi *t
• u,iri.t.i tui ittnd
. ..it,.i ..(
M a |i  .  l.... ■ .   .
■ ••■-,  ..(  Ibo
i  1. ■■ U
tilll.
MJBMMII mi.iiii*
■ -**4*m al,i.|, j-,. ■
light wti ot* of lb* **to|r*nbit *tor
i . udll thu tit**
b.t.iiott at *.t4'ti*ht, liilB- >
liim mml Tbo .iroot. noi* |,itn| up
•|i|,.»tt„l lih* • hum*
'.. rJarvd !» la. v ll. IIM
n H ibb* atlb 8no Htlkb** ul bail.
|....i 1.,. iirt.ii at* atoaott tiapaoaattn*.
atitl titattii.'. iml molito
|..llU|| llltnlrl. m* ll «'*llt Ktyl** **t
rltatlbrtant*   Itatlttat* in ,
Pffttl  « tr. .|rtl-.ao.  It  ill
dii.ttt.*!   Uoiattli  lllottm  lain lb*
- Uii it., •ttua.al.niifoil oitb*
tn  l-l* .-t.ia.1
tl. i*t t.i>|latttl ia -•**** .
'■ -.mm Bm it Iw
nt. ut **-  AaefWit iinno.
tl <****t.*rir 11 attlb tbo ,\ra Yntl btlliitd
•  ...
tb* .lt-iit.Jtto.'-*a.it -» »•* t.i-
itt*o  Tym* T,tm***k. Don
ItotM and |tnfH  *h*t lla I
tti Ni*tib ■• N*ar-a*i*o. nm* tat«*eti »*
a (i-i *t-4 ji*^.l.i  TW (bi
bito ta** aniM* In •**** mm* IM ml****
it Bn*t*o«4*d   No ttoaomh-waiin* In*
bf/t bH Oilb l**|t* Ii4 ibtltl *li bant*
TV l»«*io aod iH-b*** *4 ttdmbnilbita
n>iaio*dl al |i*'»*i oalilM Um it* *****
In obit* Ibal tWf tatt *•
ritll*. Tba taait roll |*I|iM taiw*an
*iUih*U*t** lid ********** mm
******* ap lM Ibi dHtot t*i*il p**t*
********** Hi **a fwH**al I* ifcuewi bH
'itl lid Mb* lot Ibo *r*t*n prtmgm.
* ****** at*d toitd tn ■ *****
dull ibu inaioinc bill daod. A diitot
io*i In trap* h *4 *m t* ******
tm *m\i ***** *4 *****,**>** to  liM'
im ii iiw t.atfai hittMtd obhb hm
Hllll 1*4 *t*.t*a*m* li loan lM »*»aolt|
Tt** ttiitiliMl in* bid ho y*m*****t tt
lltatl Htll*i»,ellb'*lHooti| ton  llbn
litt ******* nit •■*****■*** tt. tal |*l bteavt.
1-i.lilla .otUin Ibtl HMt Iltaa *****
***** a*»1   A Ictffot HMtil a| dWieaa
K tai«tt**| ttm* til eoitial tb*t«otltf
im in in air* t wirni.
Ibaiainoe llnl • tbittel atiwltet
bid eotb Moa*i lalaH iM lie.**
pn.if* I*, bat» **** att**aodM. *M iba
i*i"  1****1*4 **\ m*U* ttHatvilai bata
btetUM a.. ■■•*■** •>** utfnd il * »■
i- ..Mi tt"i ai*i*>K* 1***** **n*gm
mt ollblaa* b**nta
It- I a*bl Hi|-t4li*>. ****** h*j Ut.
Mi Un of IM******-**. a-Mil Idntta it
Hit**h Am**** Ibo nmn T** aJiau
iti| l*>ti! I*»1 aa* m ******** *y
tua*i •>*• utt lot*tm,nm-* mm****
i*H'«l. afc.. bwii «| um mng***4
low ttam »*ib o«ta««nfl tan
Al It-ttblM-, IO '"fcalt^t" *■••* MlbOM
l*a*M ttmm* u******
Hie wli, i' tIiiiik tin'y bid tin* rltflil man
.ift.'i .ill. Ii a|i|tnari tint tin nporl
ilial lliii txaijr nf I'atllowakl li.nl Mill
I'iiukI, |iarilv "'iiIt'll by wolvi'i, In liul
larla. waailartod liv * lliititnrliii BIWI*
|iii|n'l ui a Iinii
If NT JITMIUK-IT.
Tlm iri ti i- i* mii ioil a iif mini In
tlm i'hwi iif Mil* I'lure llin Itutilitu,
iluunlilor nf tin* •ttllptOfi I'-" inu wlnnn
iit'iltltiii for an allt.ratluii u( tha wnnllni
.if iur fni..,r'a will wu rtunUi tttm
ami tiff iiimi rfii-rvtMl. Tln> nbvluui In*
toiitliin ..I tin* ti'itatt.r wai In i..._,.. .iih
jLlti.iMHioa.li tu Iiii dati|hlrn t-'lumiua
and liit.iitiiiia, Imt by an arrur In titan*
Ini up lln* aill tint tn tun ut UitiTKlana
aii|toar«H| n lln* lulmriltir uf Im.Ui In*.
Hm-iti.  K". Iilrii, t* *.n iiriHlui't-il i*> iimi**.,
lllll lit- IHI,  lr I'l  I l|lH •-. .|  lil*  |,iiiiiin-
uf li-avlni an H|iia1 mm tu oarli of lil*
ilniltiton. ami  tlio ...urt tlwlilnl tint
ploiittei i* - '.utit'ti in tm.-juu.
Ul mil tIK IMIIIUI'KHI.
A il.-i|iH< li (i..in llorlln -it- tltat
i iiiin,llt.r tunlaprlvl bad a lung tun*
(cri-iHt* un Mmitlajr allb Ibu .swotllili
ABbundOfi l*s|orbt'liu. and tbal tbo
»ul.(f. I u( illM-u.ituii aa* Ibu IfpOfUd
Itun'aii Utlil|tio lu tiimlllo tbu tola*
iinii. uf Ni.raay and !*>nad«ti. Tlm
KalKT In*, it I* *tito*l, Ut n • mimn fi.r
a U»i| tltno tu draw Kwodou Intu an al-
li.ii.io tiilli itormaii) iniliii'toiil uf «af.
If bt-1, toil at all. Im lirt*(**rr.it t- .taml
•Imi,' fur tbo (.roM-ni
ill tiii.1 ll in um ui*r n
it i. *iiii ibat Um prepotittoi t» to*
i iml.- In Ui.- tatatal « H l« ** o.lltnatr. tho
..im ulii'.,i-«i l..r a mail |ii> I.ft ar
Hm iai»..., Ja|tan and Vanmuvor atll
llO l||.|BMO.| Itl 111*  lll.U.O I.f I Iillll1l.il  *  ll)
tbo n.i nit-1 fur i ii.iori.tiry. Mt- A. lion-
liia.-i  ll.-ll.'li.  aim  In*  nOMtl]  '•"
ti.n...i t.. iimi Itniaiti atin a en**
."■:..*..I ttili tu thi I iillnl Mito. and
l anada in .uniit*. tlun aitb a *|*tota uf
M ■ . .i,i i*-*i*ti*
M IHR muKtlKHa.
A lUitlti 'I. .Ill-1, nt.  lllll  lit- L.t
tt.it. Kmi-ontr atll mako an ailatidod
I.. ,| ilnrtif, In tbo Hbonlatitl boat Iba
I'laiit-li Ititnllaf. bui  nllliuut  o»lollti|
I*.- I ia>  Kl!**! til. IU.1l   ll"  mn
ut ii.t. ..lo* lu doll tnufn lonkbllf lo Ibo
liiati. i ..I lliiro-loitialna |HtM|«irU.
UimtAl  ****** ***- a
liaal lb I l.i tilt t. Ualtf,  In
ainaor lu tba .lull*, -t Knill.b anp*
l-.f T  ..I  llf   M** lli.t-to  firttt*  Ihlt
tail| hin* td tba Mai •blfobuldrrt ut lb*
i*« M * *nl.»tir t.i*iti. Ib* NaUtnal
I*.*., wm  **:i km.* i.  «on, and uni;
■   t . at-iial *1.**k aat*
hoi,| nniaido ut Iroland,
 fetmSAIMV
i . v  , ,:  , irlan in  \Vo*t_>halte,
abtiodoleMIni H.r j«»lt,o„t  lio  ppm
i***i| mibotv iitia*. bata. it i» *tat*d,
*4* **4 ib* rnlwui 1.. i*traln tnan eo|
. t| ttatai. t.i dotnMt*U*t*ita. ibal
I ««toM|t>r ali'Uii l..  ll** anlbulitl**
j In |Mit +«ii. lb* irauteinoht bl tmt*
*>it aanaett
Mt, tlliditnoa lata a ******* mttaini
In bl* n*a h***** in I'aik Uno la*l ntibt
Mt, Juki M««tt*t. Kill iod Owtll id
mbrfs. a.to *t****K
Po'-tiet •Titlaa «*<1i*tni| r*f*t*>neO
In ho**** o"*t**,
|t*ia* t*,* lut *l*********** In ***r na a*t**mm
*■**-* ******   ROSS'
ABC Co4*
It lb* Mtlb of lUrfttM lM *m**lA*A
IWnmmt**•■**Urtttttbt  k* ** *
ttWalbataAl  H  Itl***  *<#t***  |W*o
!*•* ti mmt* ibo tilt* bi* hnm loiit-
•Hlo-l to lb* anatb af RtfUtd
H**ftw*w H ***t*mnrA ** tnt**** *****
*t**** it* ******* in *n *o-t*-a*
Tbal»aba*d KlttMlib. m-%* *** *m
ki* a a| ba t******* bl* ***** **mmm*A il
1-1,1 ,,  . ■   '  I*.  '.'.    <    -."'1 .1  tl-:'
Ita*
TV Mi#*it*l h anilMM lo wtue
mmt****, **4 ll Tliot-Mi lb* taartwlHfle
an mt***hn*
K\mi*m*i*l mt*** *t> na*t ***** ■**■**.
A SameWHn a*tb *a* ***** tmtml tn
11*. tbantailnin* ba i*g%*  *******  nf
•tmim*.
t , mUm ■ '."'• ■ -■ *• *
ba****** faWM ■■ l#WnV* ill of TV**
iatobtbt
tm«io*iftain ntei it anna*
r • |> H ■*' ItM!"*--!. a lo. *t***t\m-**4
*•■***■***■*** Um ****** ***** ***** lb*
Itlt (HIiotiiHiMilllM aalt Ma bt iIniwIIM
blMHalt lht*atib Ib* btOII., ■* M **tl
HOilt HI HUt ******* it* OOUtlilftM al
b*t*-i«*tj lb* no** iHkt H tla*«l
Hf fit* atll- H*H *l*|tM il Wm
bain AM»t *ato*lM m**t*iy  mn*
PAHNVMH inna
Tb* IWt1i% f*4y* UUmt * OrtO
*t*a**l I**1**'*!,  a'    *i -
KHM tbo IW PMVtnbi. * *** m*t*y*t*4
lb* A-tiott*. Hot-fotti -VHr*tabt*4l m
Tai**. Tb* a********* *4 ****M*y *** **.
*-*i**l***-i.-#t. atwl tl
Nt. *w%-*f*f o-a* b* *t'-*-tm4 iban b* itMo
hiM* 1*. t*i i*at it***, Iht't*. **4 tm*
Itt wu. Man b i» Hi Ib******** *t
htm Atmp lo lb* MatnfM *** II * ata-*.
Mitt|tUUe. lmi*y. *i\ m*.  •■! bil*aJ
a-** • naik-'i in»|*ti**rt.M tt Iba tola*,
obnot, 11 It Ifitad. Ita ilm A****
******** rtniin
•Tta  retlaVoK* of HoMiW  lUad-i
..* ., r t t*i**aiiaiiil l"ta*iafoii»l*
lltandonbaii. IVaiati. ma* harm* tbl*
ta*t!*tMt<-4b**tttf*aM la., tblbllaa
E*b*al It lb* littra, TV bitiit. not*
nM, •UW**. iMbt »at* it** ****** **
th* gpmth* *A*h I Ulifa tiaba* af
^^^^•Wllla
tm Duwrana oioo*«t
lit at i% Mat* b ta AmMWtln ttt**.
Uibun-oa **olia»*at| la t WM lot*-f
HtHlioibTatil I** atKoulM et otli**
****** nett of IV Kim*** niWitt
iHlillei Att*«*a**Ub*ilillVlwt.
****** bta tVti. itd IV* ********
blot to V CWOfl MttltMt
Mnrwi *itt«t*o.
llHWl
•V bai M*IM tt
\-m** mt hi** l*» **l i» v lib**
ntatdltlVtitU ****** of IV tm*
tit* IW h l *e*l «a*l***1iaa. Vi
t**4*tt** ******** *»f Mt Ihaol^**.
1bt*-.iW a4 IV ltWV|*e*. ******
m*n y***tt*l U**mA* il »-att 4*4*
ai H***«l V H ********* htm* hh ait
i*HUm llf Mfflll
AlftttftDitotetfci.
********** Amkw-11*
lla mn. Mitvb 1* -TV llainoitl
V* «a«flrtM IV IhMallatMH Ut UN
t ****** *4 IV UWwb Th* Vi loH**l
alatai tbe ****y trmi n ********* tm*****
im it rtitii* bitdt
IU*MIU Mittli Ma-Pmre ******* ***
****** **tm*g*1 If IV l*l*UM*«t tMbiM*.
•tf* «l Pil*»a Amrnm Stmt****, ta
11* 'otlokl* af *m ItlM ItlVf   Tlim*
%a*m*m mm****** *n mm ***** mn**
b**a. I en t*0M. •" I* **n," TV tl-
KMIM Vl******* **• 'VI 11 l» IM
Nl*** IVI 4Mlb mm ****** -tarn****** *t
A» 1 i-l ttM Oa m Wit*.
Mitmvti**. Matvb ta J*-**-*-
•V l-M *Wi| lt**t ' *ii*** -
.A M lafra ItHara* alio. H HillU^-fid
1^ h** *** V* il NtMlatd H l«*Mi
' tin Int***. TV ******* *m
htyA *f tbtawiVal IV *Hbt It ****** of
IbaMllttnl. TV tmt**** fnatdlMlV
trmm bed la V t»«**M **a*t Vol-
•otMlalV t*t*mr trnAA.  Tt*** **r
PROFESSOR WIGGINS
Proi>heaLo* til  Kind*  of  Terrific
Woither  for  Bonn*  Time
To Count.
MR. CHAPLEAU TO BE KNIOHTED
Oaiitiml  Mnnik"I  Reeveo,  of  the
Grand Trunk Railwty  Cmi-
luiii-i  Hmiaitlf
A THOROUOH  ANNEXATIONIST
Lan_c**vin ityi the Oov*rniiiniit Will
Havti i  Mnjiirity
of PoHy.
MnxiHlAl., Mir-li lit-Tlm Nllf'i
t|N*rlal (rum Cbli-aiu ilvci tin* fullow*
llif Inlofvlow aitb itoiiotil Tnllti* Mm
affr Btrnml tin* lirind Trunk, wbo
■llm nu altoin|ii tu it.-ny tbal a lario
iiuiiiU-r uf roaldonti lu tint riiy and
nltior statn noro .lil|i|o-*t lulanada tu
tulo al tbo a oltsf Hun.  In nutvrr-
tatiuti aitb a *■-*.--***■ r bo aald: It l.
irm' tint »>* i-arrloil botwoon liU) ind
UMI unu k* tu » vi.i.l.i a day nr tau tio-
f..it* it., i-i.ttluii Wo al*u rarrlod
tavoral Imndtvd lt**tn larl.m. (..Ini. In
Indiana and Mlolilran. h* * nonl tn
Canada (ur Hi* !■ .i|-■*■ <>f u.iim tbo
l.n- ral Hi kit. altl. li faturoil rdaW r-
Uiiuii. nub tin. Iniioil Maio*. I am
■mi a.batnod uf II. I am an ainmna-
tiunl.t and hato boon tur laohly Tnata,
I nub Id llln lONI llm .iiu and .Hiito.
fluatim mar o\*ry mil* uf th* liratid
ll'.l.k al.ill ai'idiii. I'lilli* .yitomt I
Mt.b ao Ind bMt al.lt* !•■ iiiuiln lliutii-
.•-■ .  OWIO,   ,\.  It  in, lr    .lid  but
tttu.toi  oiiuuili, fut tbo olortlun a«bl
Illllill  Ui    **tl   lt.Ott.  .'.--I  nl l
"Hid in-i I..iiti.lt tb* m*.. atth Ira*
trtti*i*uri*ii'ti.?"
"Nu. *o wrfo nald I-c Iti, a* ar* t.«l
miinin* a till rnt*r|>rit* "
"Hid any MM lurniih ibom aith lr**
irabi|*»raii it-
■I... i-l nut mt a* !•• ibat. I ■*.*,*•*
thai  1  did  tmi  tumidi ib*m with
liiiai|aiiat*»i) Of tutil** I ll*o*l l" Im
tn* a* eaany 1» t» a* |HMM|| it o»*d»
hniiiiOB* tut tV rued and b*l_i*d **tir
r-auar I **** b<tn. bOWtTMi Ibal 1 *> -1*
a mutak* tn nut antkini haul* r I
ouibt Im ba*o .«»ebli»d butatoi ir. to-
tlU.ar*! oiorj I .Ittiii lb lb* Unloir,
Mile* lu hue (un* and i-*i*d Male»i
Maid-ttald A» ll i*. t d<*n'l think no
l- *. *4od irt*r JU»»t Oil* (•• V* hum*
ami nti, Yuu ran Mt that I hat* dun*
ouil.it,** itt I** aihamod, untoaa H on
ibal I did tmt out! hitd eooa|h.M
!■ ■■•mii  i i-.t r. t.
*• t llt-lut l.miavm ihlbk* Ibal IV
umTt •awiiy in tv n*» Hut**
will taarh ¥h and fully ot|a*t* thai It I
tulo V Ub*t no lb* rlotlh* ut t
•t*>a*oi. a iM.trtninonl mib mil bltni
atl^ailt It"* *t*tt Ptatltia In IV IV
■Mm.
utt noa aiuuim
onta». Mirth -\%-*.**M*mm fc
Motto Wfattltt. IV oaiiVr **********
oafiUtai* it tbl* tnao.it at tV
N'mih AilatUc iM MttMtblM th*
A«atvit«m*t i itaiut mmm tVt
ant ibu till biff* dniini IV fiMllf
4.1 .I tl.» 1**1*4 dnllM l*W. TVta
mil h* am eatlbtuako hafnM • f*»
•bai>"* ***** uf tmt **tnlt»t d*HM
||rMiimJ-MII  TVtaoili «*oo* dt»*
lai!■*«'* ****i1h ul IV a.|*tl«t *****$ ***
lb*!* datlinitla* *b»cbt*
io*ita *******  llWiitii tubt *****
.ten of H Vat* till lamltlVIa ttalll*
la IV Hum ft* froMIM. TVt* *lll
b* ***** *«tibi*tko* mib dl*|iliriii'tl
It N*»llb AtootVi tftlil AMaii I?.
imil Ihla ittl Mrb IV *nil*r* ttmm
Pbllidrlohu l« Itltoo TAmat* l-diod.
• V My t*mi*t* mm* Aamat* it IV
I aitlltlt* *«« af IV N-tlbat* tHiln
ltd IV iMtitat*
.nini tt tw m i-uoWiM*
TmiiVtn. Mattb la-TV IlleVa
Ma*lt**l tmtmm**'*.* mt* IVI it H
•*at lltHaVU* IVt II*** Ml CVfdaii
tmt m ratn* m tV nob af fcatibi
***n m * t***t* tm pilUMl mt***t***.
nu*
.j ********** ***** a* ******* TVt
m t- ***+*a ** lib* iv Vata V nmm.
tui «*- i*r*Mt*eat*tt»at**al **t *** *****
, ..<. -a.t i>.**,*■ •* u N * tm* **
t'tt* th*y •wt ***** *t*t*mm *** mm-
t***-t ********** ***** **w*-t *hm*L Vt
ba|*>lkllo«*aa*t>*T m****m*»*i an****
******* tmt**** hm*m*m*n* ttm****
h* ****** m *** trlrmt* II* nVHM-Mt
M***al****tf*«j4e*Mt*  Am*mm  I***
,.r.,*-. ftiMiHMii Tmmn *»*■■*
I ».*** V * lM I* In l vt-Mii-**,
wf 11*01 di*tta*a Mm ** mm* IVn **•*
4*-*im;m* mm l*»!lt* *Hb b**h*«liM.
aa******* *** be* ***** It bH ****** ***
||tr*la«o4lA*|a*bo4 Uba V*l TV
ittatilbt tat V* I* t*mt*t4 tal Ob
ttatvw- h s*|on» tM IfwoiM, *l*4
ibi**i*irt ia in* i tmm *4 a * \ m* •***
ibe i^ iVHi'aa *li: V tMV* la tatw
Diolu Com_ilicity.
ViitiMA. March lo.-Hariiarhlno, who
wa* Nwrvlati Mlnlitur uf llm Inlurlnr
wht'ii Hali'b Markovlri and atiotlinr warn
itrtuiKkul In iirlmu fur tlm attumiitod
klllliiK nf King Milan, dliuwii* tbu ra-
IpODUblUJI I.,r tlm ,'fiiii... lit* wat ib-
*i,nt In Franco wbnti llm Wdumn wan
iirauitlnd, and bad mi autliurlt* nvar
tba -nldii'ii who wnru |iiardlti| tbe
prlMiien.	
laoworjd Agra.
IlKIIlOlT, Mircli lu Tl,..'.day l.li-yi'U
rife, fluid liuurt i diy, wai cum'ludtMl
t.iiiinlii. A*blti|or wliiiilni by uiie liy.
Tli* fulluwliii ar*' tht* iut.il* and awarda:
Alblifirm mllo* a,d una lap, |old
medal and m pvr OMt ut th" let* r*-
rol|.t»; Iti-.i.linit. 733 mllct, l.'.'. i„-r rant of
mt.' r.>, i'iiiii. Martin, iimi; Sbuck, cuia;
ilirk, lln. Tin* boat provluni ret-nrd
for in liuuri riding liTIAmlb'*- Aihlugor
Ihu* iimi.** tbo I*, -.nl hy ilHoon mil.".
ind one lip,	
Bfhruic Set tetUemeat.
WAiiiixiirtiat, March u.-Tlm lb*brln|
soa iit'gutlalluii* ban' takeu a mini
faturablo turn.and llio tiovorntnonU of
tlio t'nltod BUtM end Oml Hrltiln
j I'l i.t i t.'lin.'r. a* li.-.Uli.tiiii!|-.i,atil,-l,
i" -*■'! - ibelr dim. iitilr*.
|S|ia.i< furbld* Ilia iiubllcallun uf llm
langlhy lurroitminloiifo i.m.,ii l...rd
Kalliburr end Janmi ll. HUlm-, mi * Im it
roiti ].i..iii i i.u,...(in i.niv —ni. iinni
uf Ihlt I't-.tii' u.t dlLjitouiiiii- *trui||o
t*t»oon iho twu gtivi*riimonta  - Kn |
For the Widow.
Si a  Y.iiti. Min*b  I"   \ l_M*rlal It)
Ih* It ii.,ii..* fii.tn \V*iblrt|it>t .it* The
lu-it.iti.'tii mul.* by • f*w i-t...in!
frlandt uf Sot-rotary u u,,| oi tu n •*• a
(■.,.,!..(•■-".'--if.-r Ml- Hlt.il'.m l.i' l*»'i
•ucroaiful and iheautlrvimtium ba* b*ou
*. ..(..I and «lll ba biodad to Mr.
Wibdum lb a faw dn. It '• tnido di-
(. ■ i . i* a i't. .n,i si.'j.i.^t. H. Klklnt
■ '..ii I liil. i" of whom |ato tt.llKI
oirh M.i.t wall-known N*w York
timtiio* won aor* among lb* *****
tttitnt*.
Purxot touad Dry Dock.
Nt. \  itk  Mil  :.  *, ■   tl.* ILtt'l'i
Ui»i.titii.Hi n— nl n)t Htrnng Itfli*
•nr* tt b*lo| brought tu beat uo ttocro*
■.(> I ■• ' hr '.ni. New Yutk eipl*
laiiati Mpmatl lb*t*arrrlbiuul utlb*
■fWVWOMil tl., tiotr natal a|'|>t"|*rta-
unii art atilbuitntig Iho roottrortloo ol
a natal dry durk un l"ug*i **-■ -i Thoto
imt *. bato :.in.**) llii..ugh ibo 4*hai*
in I'ttbgro** no iho pnvNMM tafortvd
«--f i'-> lirg* and .uhttiatly iruaiag
•biftdni ibtoto*! In ihlt ttvttun. ind
bat* niorladad lhat II ntmld n* a *t*tt*
ttm ibtoBir-aant lu hntid a dork ut Ibotr
nan. If IVf amid •u-**rood In pn*anllb|
th* tnn*«t*KUiin *4 un* bt IV gutntn-
tnonl TVy bnfi* tn ha ibt* lu g*t lb*
.*  i.nit I., tint .4 iilii-n until ******
grsoM wo*u Miio, hy «bkb Ita* ibiy
. u«-1 iu hat* ih*lt dVb undot way.
■itif fclilata
*• f. rt. at* *• us  i  «p Iba  -i>t
tMoliriy to rliiMt tVy hut ub*n op
•MuogtV HUM* It tV tlttt laal
ntvftlM IV itaaitol Altai *t* *t_»riM
lu loot* VaiKiiotTf aitba t-aiit .4 .It
Mlbn ttd aopplto* fut Il«rnib4a
laliid wVfa tVy | t*t*** ipandlMlV
wwvroi rtttat ivy bit* ua*n up
IVf*. TVMttf uhotithiVaiboil
* in fMl nl iatala-r |u| Vatit tM lit
la^nlMta liaUBMi
A *ila*fti« le IV "laV tif* IV
Tata*.!. Iiltgilli HpMll MWW* V
**M *** M rwttaa *J HttrolillM
litMlhaollVmeolty  TVottfatatil
***** ** *H**y mtmimtmy
• aaitaM r»MU*«l%l
tliaatna. Mit*h|a-TV  MaaltaV
UfWtlttitmm-** Mil  HI*
IMI IV ie-liliii •!'! V aVti
nii>a»i witlUM
Mnana* lln Matthtt-
«N*atl**liaailVUtv«lP*lkiM m*a*l
RaHttiM lat. tratlaa *m* af
******titt rt*>*lM Tht** I
l«}at«*l. ***** mm artWaily. M
e.ae»*4 Hattall
a.*t *»*t i, i'..i,
Illllill. Mawhio  Ibitwa Um*
l*m-A ******** aMi  *A  ****** ai mV
Jab* Ita I* Ibo nit TbHt m**nm t* *****
mn** tt* la- in iiia-af* I** t-artke** Cot*
«.. »* i* ******** ** Aetmt IV ********
mrmh
itt I** it <Mn
UtwtMtaie. Men. Mitvh I* -\*n4
boa beat meltM af IV iMfM af Tm-
******* tUt*s*'**mit II* •** tl*W*W
illt. IV ♦!**» lM Htaalb ape* *** *H
mate* in bH ba«4 III* Vtw. •Hh a**
I -.a tamht I* IV inM-^-Mrtp-. •*• H-
mm A*** **** 4tm****r**
Mt ibii-taH i>*k*t. attad ll. timer
n**t Kngll*hitih'i Itltat. A** i**l't*lat
il IV ft.Hn.it *4 Mt II tan It Ihil
4MtVt. Mr I'mfear wti *•)) h*n*t tt
Naoilaa a* b* i«*k i pfntilteii i*M tt
iVItM Piwiwtitl aViMi. etiti**in«
tar Hr. Wilt**, IV deffttM rtMi4ii*
II* bad V*o •** tm l*w *****. IV tM*
**Ml*t* <-**** *f bladailb Mtf illrt*
VIM la baiti iraaMa. Mr. OftVf ***
**ry wtll tourciM It IV iM -TVitry
MM**epV**fUN MttktVl Vi
■rtlifltOTif.
thmtmmmm miium.
TV Y|ant*a**t Wm** in tapnttlM I
or* ,«* t.*i'i u. ll.i lill Mill*
lM- *4 Uii tttfi <inniaiii*4 ibh
\*4**t*m* *******. i**A lib* IM WmM
1 V*f h. ttd ta aV«* n* Ita tattt*->a boMI
•Hh Vtb VMt ay ******** y*t*tm*.
'UtimuiHf 4*ot o*4 ditor io w ton
roiay ptrlhttit* It** ViiVnMb"
nbiliVWoeM MltM* ItahnnU hit*
MM •*«. "IbtMUOIty >i*mt*A A'trt It
IM* ftatlfeaiai tt*m bf*lb*tl*oi ' Not
******* ******* oiil la ataniin-ai IVi
IV "Yi*n*«t*r ITorM'i i biniiaaity
4*** *n A*tm ia **» **ty totnt trntn**
lat* ttmm baolb**ie*r IVi I**** btof
•r iMil tn *tia.fiV
IHHII*.  Mltvb  1" -TV  Klar*llt*
rv**Jt«ait1*a tat lb* ta* Itlah tM*t*ll*t*
i lata* I "I by IV MiCirlbyiiea tn lob*
lb* pi*-** *vf tb* XatVa.il ttoooaa. ita. a*
* IpfmlnlM IMat Ma*t*% 3***i* ****.*-
Citibt. M P. AfttM ntrmmm, M P
TVaaa* *******. M I*. TVeootJ- CM*
4a*. M T. HaiM *h**>*y. M P.
nmrnht ********* M P. IM Alft*4
it*- m r  ***A twin* *M irHHe* il
I iVy at* ttiillM
AenaoUMef IV New W*H>tt*ioH*r
lMViK*tttt KVlttr Rati*i» tmm
p*ty. Uarii*»i •** VM it V**<ta«t«r
M MaMat aflat****, tl *bl*h II •*•
****** *** i*ll t*< laMni tM apmtiM
•itblV«lt*tla« iM itMing «f IV
Mht ag aa| flt-» IUI toil. ■*! IV tot*
fa*til*jt nf X*o WiatottMlattnlVlaf
Viwrwtt**.  TV tool* bob* uia* **■
t*oa* lab*** l«w pMitt  **t  lifc.al**
Itilly 4m**\n, %-pam. IV «a*ut<i bat
iltvMy bMt a * n*>4 ta i *m*itm*n
tmKh**m*ntmthm, of 1M taMVII*
*1. '  N*a  U.f.  ..lat   1-J'*I»
aaM*Vim.*i-ttffiM VIM1M dta*
irtrt v m  ll«*niiM*at«f*MMiffV*t*
it., j. a.t ; «i-j fjHir **•%*,4 thr
tmmm** Th* htita tin* IbHr**tl *»-
tV tl *itf hll| to IV ***1b ird pf»*M*
m**ut, ***•*,** *** M.M,M,*l,iT
•M 14 ta IV «vi***ta*at no*******;
tT***** Ibh t*n*-t* dtlfNtlUy It •til
Ibo* pa** Ihtwagh M tt. II IV MTU,*
WH af •hbh It Mrtla* IM
■  ■ 'in   ■**  IV  It a* t'-*,**•
t*a*#*t* Ta tbl* pattl IV lloa
Ve b*** UM aal iM *l*k*4 at **11 te
VflMVe* eMi»-awii't«M lM p*np*t
yeMb* MM* lb****4 fat <«*a*1t*tttai
tm* te*4*11m* *%*******+ Pti**a1V|a«lil
*it**Ay 1***1*4 bi tb* lite Wffl Uh* i
narlb**al*tlt dllwtwm aatlt It t***ba*
M IB tiatunaiM tbnowb IbH IM
iM •*n -t IV mile UV mmt lu
*o*tb**atatn  baanlatt IV lit* an*****
tht****** Ar**t*. m fiith*** r*>th. MetbM
nt Iba i*ap it bVb l«a. antll IV
a^lbatn Vandlty af Mark til U IMA
■t r*i'*».*4 *****■*.* ****. ** **U IV
Inli twain U ba Ul** bu oat tmm* do*
■i 4*4 ***** Thii ■III **• tm* e*tirety
*llb IV t*"i*mi *in*« Md IV mp*
imt ih*y it* pt*M-**d u eii*M u t V
-•'■;** t ******* tmt* wbkh n •m
•ItHMUlt AmttpA. mm
THIS  aUBDGER: KBIV WLESTMINBTEB, 111I1T1I-.I1 COI.I'WIHA, WBDNEBDA*! MOltNINO, MABOH 11
IVIlallllOlll-  Nil.  Kt
Antiati-imit Hlua-h, Nt-w Wi'itiiiitiitni
Bell-Irving, Paterson A Co.
IVIialratla .nil Ooramlulon MorolioitU, .Vliotauilc  Oaalrr. In  Liquor.
SHIPPING  AGENTS
On liftinl tllni't Ironi KbrIbbiI, Lrgn .tool ol u-r trill tlo pipit
•Onlrr. ttlmn tm Iron (lar and ilwol), _ti.inl a-.tor pipot, gtlvintiMl
i,lit,», mil*, mill all 'In- f ""'till work
urr, tm pi
ABVERT1SING FREE
TO THt UNEMPLOYED
 rdertoildl ibo.duMoi
i.-i *euou ma) i
sni  lift- I  li  IM
WAS
rUll, A UOUll.tlKNUKAI.HKU-
int	
jitiiilt'i'ii'i itt-t
iii.ii. l»i mi
Mil  I
nt  III
I  ,„,,,|i.l
1,1-
|,'\ I'KNSIIlN  llll' ' llllii Si'lL  SMI
if  I ...  I I '
mill
I.l,,: l...   It* ilia Inlliiall I at** a laal
L'I liM-lll 11  ll.alSH  Mil   IIU
I •  ■
liaialll..' -   .    ,-i
l.,l, ll.lllwl lliii
,,..,,„ ti., tali tit ■
UU
la  ..Ml
It   ,   ,.   lll.lMltl
.   .  i   .  .  I-  I-
IHI  "All 1 II  ..HI
'*'*-""■ ""v"
,-,,..ul II
wC!,,. tia.l aa.1.•  1*1" '-"'"-
/ktkl'.n.
ritilK S10II.NINII ItKlttlKII IN HBI.lt
■
■
imi i' i luNi I* i tli.ill SI li-l-
,\-i\u
11   ui.lal
Itlllltt  lawt.y:
llllll) I-l
I,, llll I,
Iii:  i.i;m.-i  iiiii  l.si.
IL.lll.
.  I I ..
i tl talc i
t. ik|.|k.i„t
,  .  ■  it.
Ill ,1  ,il ,11 I"" HU
|l«.l>  .1  .......I-l.-.  L.t
I til':, lll.tali II III.'"" s  Ilii'M
1, u, a,-..    -
...... .1.   ,   ■ ■    ''"«!'
it.a.l.t'-
JJAIV  MILL.  ISI-I.I IMSII  riMIIRJ
O iiti.it. a., i.
Tl.l.'i..   ,
al l I.a
III
.1  Wl'"l'*"l
«... I. ttia  '
MI'tlilVKU
I„Tw.i|i--tsilll l«» Hi ,• I WtXT
,   - ... ll.wi
[MI'tlilVKU  IM.  i SIMWBtVKi;
Su-i-l.iii*ii i"i- UMI -si I  IIMI
Sni in itl-istl\-ll t: i"l- l"li
i
i..< .i|n  t. ■ .  .
S LCiil II UULI I-l SIL-il'iMlli-l
ta|.
4, .  HNtit.l.tJl (•.'.  II*.
DUIll   III -IM—  nm  -'I ,
.l*-a|i *t
|W,i*,*..a-.l..  »*>■*  "IW"
|S,i|;,.l|.|.   I HIM   ll   M.SI'I.K
I
•   .-■    •'■
tla ... * • .1 ' . • *ll" •
\| li.Milt IIM  lll.-IIULS' I- I"l-
.11    1.
Ill lltl It
i .  - imn.i  ii ii.i. I'tfi.n i\
...
,  I, II .1.1,,  l.ll i ■ ni -I  N.a ttt-llnll.-lil
■   l| 1-..S  ,i  hi   LHI'lnSSILI I
• I. i.. .  I  .  it  ..
... II t   ft.  it t
il
| 111   Sltli.H  lllllll.   Ilia.I    l\|i
I ' ill -.- -it-laiiltall!
tuttat. -ii.. t  .. ,t
LJLMIKII -Llllii. S| i, HIM.   nil.
IH lar it. ii
lltat-il a*, in Ita
III I
i i  ■    i
|,i
ll.
I.N. \    1
1 il  I-t lli.
-
MI.M 11
\, a   IV.
Uiilil,- i.u
8ACIII.-IN 1"!  ■  UltOl P ■ ' I"**'
.-. |  * ■
- ■
\\-lil I. l*li'l'.i.V..|i I lltM 11  u
11
...
PALI. ANU *!.,: 1", II ii-'- "'
1 1
.
..a a*.t»*at i«,.i.ai.
latll-.-lllUsil'lTII.I. I.a.sill..  nil;
(3  ,1a.
.1.* Mi
,..„..,..  » i ll.i.' .•
W.
li.UI |>  *  *,.   M,.M
I
• ■
•l
\\*  tit MlitW AtH  I  Ullll ...\
** •  ' i-    . •*' -mi  |i."*|aa,
|| J   ,.
sttt II 111%
%m***\-*t4  KXllI  VM-  I.l M ."I IAI
*4  * .  I .  \
■ I  a.l.l
,    f  111
» ' » u ..i li  it ii s *t i - ii A,-.ii
A
1*1 * I It
.1   M.'IMI -   II  l«
r j."
I
wi ruin. i. iiajl-AttKi rtm
t*  ,  ^ •   aa
NOT H'l'..
.t|..i„i.it.il/iti l/u  truth  I'll
I tllMfl.l.lt/  lMlllllf.1.1
WM  IIMI.I II
i;,.,is,i I  I'.fu  l.il
Sol w.-iiiiiiiiiu I"*, ii-1"" -t
(The *jub0uv.
LVMri'Lsoii) ror/.vo
iimi  the o
ll,  li.ni. tin
I t*    A  .-ii.,-    f|
voting lyiteiw Iii ■ -■    i  - s. i ii t
i„.,.i, idoplnd Iii iii) i*o .nits, ind Ihnre
.ii.t. ii  ii'ih.i'.ii  * i  ■
, hi ul lit
,    !|,,||,.||,  Ul  HI  Ihlll   »!. :■  ||  *  -ll,ll"l
HMbj irgi ' mii tWerilloB* •■* ■■
niviitii    i   • who i i* n
fiiiin (runt
. pu.. -. |  -
ri|tiet1) - 'I'-ili".
, m  i ,.i  ih*)  dlupprave  Ihi
-...    ,   •!   -mill  |I4IU**1  ,,|   1(|l*  |0t  ,
,t.,|  I',  a.  .'I  *  '    ,  .-.   lib  ■   ti. .
llio
|| .lako  lM' tl.-.  I
it. ■...ti'
\ ,,,i,i,. -i*iii would
tom|.i lofurc* ■ **t* t* lu|
, tiiiti.tii. *
furtbrotnltil  Phi*
km wuuld 11
■
fomltovoti
■
..  at*
niKild fun*luIV |»ll >•<■
l.i.t.t to public tffilri I*. i«.-nl toy In*
l.lligli.'
ti,. u,  TV* mm. who now linelytb*
■ ■
I
|.dl*  III - (  on*
ni*)l)   lda**til   l'«
■
loin, a.i idtan.
> -.Im
, l-i.
iu all with w i ii
i Hi.-1..uiui--1
IU   ll.tll   I'M i
I.l till' l'lllllt-i.
ill'.I I
11 Li
i, .tnd llm-. iiiilluli*
,,l ,ll.i-,i-.i'i-ii_[,'i,il,'ri'il
iim i'i.,..' Tlm pro*
nl) In*,'ii iiiir.'liitistd
iliililliiiti imiii'i'liilly
i iii..* 1.1,mi fm-ii
In- <iti lln'iimn iu|ii't'-
jmi
ii.ii'l,
tlln lawful dU|ioiii*ul
The j
iiiii,n.i
ul cloftin
i.[,l.ll,'.ll,
PHEAPSIDE
Auction Sale
SATURDAY KVKHIMI1
BUSINESS NOTICE!
Look for "in' Immense Block
EVERY SATURDAY EVENING Xi-tuXIXiXZ
■iiu.-. .in,l TWO MORE
CARLOADS iiru lolollovv In
I,,  We can it'll
,i I'm su
nl |.t
Province.
thai «ill I'l-'it  •'"'
ll.plll
1 Illt'
II) lll't
llllllllt
lllll>tl-l'-
lllll
cu^risriisra-.H:AMSH.os.
;; (i.A,
Iim  Vli .i 'Itiii.'i  "iU'i|..uni,r Um
mimhlli "   The  "pUI rrtej  rulwi
- -ii,,.-Mis I. living wi) i„ tb.* cloth
.  .   i    lln' pC0|)||  ni.' in tl.t"itli'! ut
ii,.. |iup|*ti ..( umcrupuloui
nu  l.i-it.i  than  liftui» "
i i  I'., i ".  ..Iii..rlall>* do*
,  .,   ,i  ,, i l.t ti.  i.niloit.tl
,1.ititHi "w*ui wrun|." ChMi up Sir,
.,1.1,1). ,i„,-i n|i'  ■*ii,-iti-i luck ni'ii
,i I..- ti,.- iiiuii.•..(,i pluck)
■ii,I..im" in a m.i ■ ii'it i-
i ||  ton ,.! m . it.iii.uio  i.,ui|.iia-
. .1 mn .ii .i tmi election   Bvoi
■
ll -..-ui*. >\vit IIOWi all '"'I  i''i'   "   '
in t*, i ,ii, a., untie .in.i..it* ol iht n
.  Don . ni.,,!,. n| uat
neaV  It. huwever. menu flirt] corlilh
Hut  Villi  lln*-.-  ."inIim. ii.t-.  1*t Ul
|Hill thel! iVl I  BU  ' i *-  '  iu*
. ii,,., t«...is qui  >■'  twMly*
tan  um Ntnl...i,i.iii|-Mty'iMllBito
r ,   .'ii.-tit ui.
-  i tbi  -it wllh a utOorltj *>* **
.   Ol..-'
i|V« i.i || Intai i,-„  m-■
.  *■, t
Hll |ti bibl) I***
*, |«UUoni
ulllMUtel)
i-t. i I tl,*' .-
•** • ' '■•
■
F. STIRSKY,
WATCHMAKER AND JEWELER
NOTICE.
rpilK i SliKliaiiiXKli llll i Stn III
NOTICE
v-tili. lit- lit.ill.iis lUVKS  lliu
al   | ail, i it)   .  ..  i, - itltlt  It.'
tl,.„<n.| Iii Ul,  .,1,   **....a-  -tui  I ■ ,
1  ,.  -  ,
I.l... tit* mt nt. liitia,., lul It
NOTICE.
nliliLiit  i IKK  S in
■  lit .laa   all.l .1,1   I
it, ta
II. il. ..  •■
.  .   • I   '
[NVERTAV1SH [l|URSERY
VICTORIA
H ymi waul SEEDS. PLANTS. SHUUnS, TREES. ,,.'
i.uy (iiiiiliii R.ii|iitailn». amiil Iiu' my OatalOgUli
I inu: iiii. i un.i-t i\n si"-1 '"Sifi lil i -i tm imiMB.N1 "1 uul
I-l, IIII lllt-l  III.lil llll\'. "I llll III I
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
Il»«i,l lot , ,,,,
 » II lllll lllllll,,'.. „ I".'","
mul 1" ,'iiiit* m Itnaii I  , "
' SI- lid Una' H ,,,,„,,
«W	
ORY ALOER AND FIR WOOD
FOR SALE
klllliei'S  liilHlllll!.
looo-t rui-oiiifru nm
1000*1 1 ill! niti M'I'll Hill*
I-. ,,   ■ i -    i
1   tm ....ti 11.., (ui I.H.I.. and i...•• i    i
lilllll.  I  i .   .  •   i -l.iui.* Bl
■ ,  .-  .  l   \
IMI M III HMI\.
. a-t il.tna it i
I
ii.
.
n.i i i
\. . t\. .!■    ,..  Mai, !■ K la'l
TO COKIK^CTORS AUD BUILDERS.
'i'l SHI !:- W|| i Itl i.i- i !'- i H \\.
I
4ft, tat . t*,.lm**iA*. ■*•***■*,  lllh,
'
\  W It* I v
Mat* "I"* ■
ttuaml
lllt.WI  \
.1.
I)*'"
tilt t t. iw t tr*
\l*| VIS   -\   *   *, *!V!|  ) ,   ,  \**i\\
ilVBUIIRlt*  rBS v i.l> in i*W
' ■
I Mi'l 11!
■
\\  IIHHM in .   I Wli
** *
fNnim  1« I.l- "l ****** *l •"■I1
iii...fi-
'I'l • K  i
r
i i *. » i
in \* h. iiMiui-ii;it**
■
iltv I* 1
■
as.  lilt*  -
"t II*.  '
I'm
*
-
a hot..
-
.■■..*^:a..vy«.<'a..ii-:.u \m,p*
■ it-    lb**
?-*■."».ng
g-nrra ivlog Midi Iti Ini
li *
,** t**t
:U* .11.-
urtittu '
life in ttrteiiUl ||
.bit l|*l
* I
■ '  ■
■
' *
.i.r. * 11-  llM
lead 'i*'
■
:
■ miii.t oill ullioiilrlt
... ■
I U'ibg. OIOOKI|*al  11*
pal
ttWltttattt HU
ttttm ■ sonroit it tu to*-1
TENDKRS
•iv - un i in. i;i* il\l li ul
I
Or I.l. WIIJMI%. Iiiiiii.
Il.tial A..-•,.  Ni " **	
REAL ESTATE BROKERS
Ora-Hp 1. *♦.>' "'*' ■' i"*'*<
m* r*..» Maadg Ita**, !«.**•
fWH.1i*. ' i
t I I'llnNI  MO
.1 A MILS l I VMM.II AM,  cohiiova
HT
I'll llll
i-muhii lamatiiot co-r or iowimh
.    '
VANCOUVER
Get Your Heal
I'.''.    MUHUll,
Ham h Baron
.nti .w.b**«1 *• ii") ii a it-tn-i*
■ aattataa
■
*.i« m.iMiS'i'
M
ANAHAN
mmasim
-. - i
LOOKHEM
I£IRD
■mm. The TAIloa
win mu t mi i.i,,.,
uiui  iiii: i-i i.i i.  ,,
', s-i ii- mi...n.
"i ID SOU l.i' in ni,.
III-. Mill I'lltiill It,,,, ,
It.II."i-t.l-ll\  III in ,|V.
Ik II I.M-II
CLOTHING
ttu.,. isii -iii.t-iin «,.
nl llll. Ill.-I Mil!
US  IIILMii-l il.n
nm i iint 11 tarn ,
i.tun ll -n« h .t| WOBtl -
iiiiii- li, 01
I ill-l I'ATTKIINI 11
lul I.III. to -iii-n ...
im-l i u IIU i i-ii |„,
li AMi-tll iiii. -nn, „
.■1 I n.i' I- I'l.klin mi
i.l iitiiu 11'
H
IRD The TAI
[.''■nil i;."- *..::■
i it ti 11 tui. i*r
Siw Mm Eii „
■nrAuts' Exchauge
DINING HALL
BRUNETTE SAWMILL Ca
I i im M V, Ul STMINSTER.B.I.
manufactu..t.RS OF Lumber, Shinglea, Lath, Bill Stuff and Long 1...-,.- .•
to 100 feet.   ALSO  Flooring, OoUlng Rustic, Siding, Moiildiiifcii, Pickets.
&nill and Tunu-il Wnrk. Bttsb, Doore, Window and Door Frauiei.
Iinii: !• Flnlih of all Kinds.	
iy^.c=*axato **\*\7"oilc G-Oaarantood-iii
KILN I1KIKII LUUUKU IMI MIINl .1 BOXES   si I iiau NOSH
Shiopini* Fooilltioi bv River, Ocoun or Rail Jnaurpaaaed.
■
■  ■
■■■  l«|  IMI
I   I'l MIlT.l.lllS  A  lit M
»
\\* i uiim.-iMi;  itiiim-ni:
ii .
I iif1!* IN vt.itViS  III NTIMi
I *
•-.
I  t ********* I •-"* l*a
8 V m.**M\\i. t | i:\Mtt M I.-i II.
...m V.***m*
' '•
Al M.I, till  ******* 1»« Miami
•■
I.tllitl. '"I" '"I.M.II III  MnN
* .1
oxi.i "M. ijtn
'liiillUUaHUlN
I  i  IHitlaiM.JM li.  II A   |tt..
:t
In1
ASST-fi
I.
.
2
S..I/,. ti,- ...10H.SV.
.1 'litta. aoai 1 tbaa a
' t*lt*lra*J
II   I. -it. .attt.-
,' It II..HU  I  I  II  ,11,11!,*,Li; ..„
a a  ..,  t "   . .
--  1. • a. " „.l ,»,-,•
..v. m.ni.is * ,.,.
a I,,.  If.
Tlta, - >
,\WM!"T,"™!^: - ■•
- -•
' - ttW-.  |ata|tlt.>   ,1**  tt
,  i„ :iii.ai.i a,™,,, it, -
lit Jtraawa  aiilwatii*.
Wra-ahl I*. it ***. * H.a-
	
NOTIOE
| III ill.lis ..ill; i-li' I. mil i
■
i ti. 1.1 mi, ie.
NOTIOB.
V**inl;l- Hl.1l.Llil iHVKN THAT
F. J. PiiHToa & Co-
Pianos, Organs
MUSICAL INSTRUMENTS
THEE G-RE-AwT FIRE!
Tin rr u-i .'It* hi;., u-i- tt'i-i i' I.ni lit .'iii.ii l>- nut.  Wi- an- unit i-i-i-*(alili*hnl oi it.
old tttl'.  Ni-U Uml.Iim  N.ii ntnl (-iiiiiiilf,i'Slmli nl Omnia.  Wf.11.I'l.
tii illl nil mill..-. Iur llm iiu it, i' ol any ill *ti l|itliin.
T. J. TRAPP tfe CO.
HARDWARE ME
Culumbiii Street,
Niw  w.   tn--*..
i t-.ar •«***  a-
OORLDOVA 8T.
i i. ... ... i i.iiiii,..a •
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Dominion Building
aii hmiiw (iroot Not* Woilmlnitot
lanolacluremnd Dealeis in Roueli and Dressed Lumber. Mingles,  M
. hh .1 ■! Pickets.
& LOilll AHHitC 11.  Salmon Boxes, net Floals, Trays, and all kinds of Wood Furnishmp
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldinas, Blinds, R.t  .
I'.iii'.iii.'i tk|il.al, • #.'i.iiii..i*. Balusters. Brackets, ii.-wt-ls. All kin.ls ot Plain nnd Fancy Turn.-.! Wtsx
A
... *.»-
i Hiii.i.n mm;
s tn
man **"•**.
I Alilli- KUMBttllKB Till! I in-I
I . a -
a .|iitl"li  llll.IIM.-l «l.*k
1 .    .
f aim.,) in  it ml i  .  i, \s.
* it.-. . - ., ...
,  -- i
I' -a  A   t,..|,,.|MI>   I, UIUI-. | I.U.
I
I * 1-11 ii.Miiin.il  Minns 11 ii
* 'a .  * .'I ,  .   a'    I.  a
II  •
I it ■ munis  i H unu it ...i
.1.
H. ItW.
'I' i  IfklNMiN  Il.tllllliTllll  -•.
Mode) l'.,ii..l I«r Im
l>i,r|a-i* -. payable ,n .....nihil
III .LilllH Ul-  ..|.ul .liul   10  i
fiii.il  Evert mi" nm own
RETIRING FROM BUSINESS *»*-»» ';■»«; *** r**1*
Ins inu 10 Hit- im* iiiiiin ali.il
||- Html.I |itl In .i I lli.ll. I-l
W. ELSON
MERCHANT TAILOR
\|
.. 11....
>-.m. i. iiit,*i.
I   |  a
w
II t
thtsr* * ui  isn -ii. m i
ll ti H
\ ' Si 11 AM*  Ml.
.1
** 1 I*
* •  iriiM tM' KKIMIIHM.   \
■
■
imititt* t*
8MAU ui ' li* i  mink
■
I *  itvii.cN ntiKKMiKM  ill'ill
* .
UW   i.IMM    *-!•' Illt ft I  "I
a ****.***** letiMi ;*■***
y. * a  *
UlilMKH I' MIAMI' M -  1   IN
.. .-   it*  *■■..*  * ***** !*■*
IM • * Meellat t!.»t i rMel t« idtMlo
i ■
I,t1tn"«** i--*»i''i  *'   «.|*"fmi|  nt
■
fttatllo KiiaM. I»*.»a%at.  mlalf  .{ttata
'  - -
lilwrtl* MtllilWI till lilaa  ***  '
*
ltl|**i«* H*«M»f I |am»ait||i*t|trt  ailfc ■ j || .- ttt-aa
|*air »*f  tit.lt  hm***** ****** ******   Tmt ****t  *****  *■  ****** fci* ^taat*-   c  .    b.    mtiaol
coiumDia 9ir-Mi,
t. rleejliwlot I
' .. WI*
.- ■ -
SOLD nl COST lor CASH
■ t •■■**,*** t* h> »**
S.T. Mackintosh & Co.,
AOKNTB
i i« tm tai*! *•-!
M.W m..|i|ts«irii
01
n
■IV *fc.*i  ■
o
K
'
•                        l.t.  I*
H it ti** HMwal *i|ai..'»..
il
M a
a    '
**.f ****** V  ***
s
Kill* •!»*• taa, .I.* -  -
•wil a. a.
*       it lhai
a.,,
1 tl.ii in*.' |
.   ■
mi
|  i*> <■**}  1)
UAtlAAn
It ..
1.
MallSOn
a>.
IIIUII U VII
CENTRALHOTEL
W.A.P0WERS1&
J AMI'S CASH. Proprititor'
NOTICE OF ASSIGNMENT
Immmn t* i** tmtm  MA I
*****  t.  mmt  *"  tm*  f'M*ftt«*V  l»<**f
■
air* iti"i» a urr r.
■   *
mm* ******  *
#K*>||a«vTT«ii: VMM- -I It Mli<S
.   ■   i
* 1 \f *•*: n MlliRtl I  I
*
■
.i»i.tt
-ii ii.i tint i**t*.u m
fMefil
■  ■ ■
\ttti **.  -i i
•tuaitlUhl*.*  lill.M  ll'**t, Hi.-
IMIi «ai ii* laon.  tnttXitill
.
MMliMnulM if Mr. I
■ ■ait«l* itil*It il wtwn
It.* ttm
hat*- mMtaM m Ihi iha- *
TV  U>**A  ii  MTU  Ihtttl  ta-tta lhat
*M*i I I"'*** i* I "I lM"
. lit*-
•  Httttttm Hi* talkt t-nfHMilt-**
_J__5jL I taaa lln, I* "•' atltt *
Sm I i   e  .- * irMfa IM It*
i  UiM
'.*  rlitvrllf *itltf fiiillle*.
I   ■ '
l..,*ii*  ll;*1,  Ml I I
Mnfi lii.f-t f-il
•••
a.taal  |..ll a.|
1..  |,„ll  '
BOURGHIER,
CROFT &
MALLETTE
REMOVED
ttt ***** .|»*'l'.*i* aiattMaOl*
ia tla
tail! Bill
HALLS BOOKSTORE
mn ii i m • " ■ i
|   *.*«.'  t,  (.  ;
P-mumtr*  \t* i  ..  1*14*  ttMHMMI
******* the Ota.. ■■ ■
mm**********-^ '
..
■
TV ****** lit
' .  .
*** **.'*l..I^Tm* ** * *
t ttt**a;Mt> *"! p
mi-.n-l H**m
,    ...
I'tluitft"!**  ■
■ ti <** mam*
1******* *** 1*"*"  ' '■' '"
... tHa-itl -a* tMt *•-
, ...  .'
|>l^ aaaf  A*
1
*.*.,-.  ■*•■■
****** tl.H.ii
,  i*ti.  '
** --•  ■ "* Ml*    ■ '
-     ,   „l|   '
r*t **t*A |.ar«al   1 1
I  e ,4*  ***•**•■■
**•*..*  It* 1  "    *
rw-itaf .*ia« • oil
** ***** ,     "
|* ,  itrme*: .--    t       ' iiti
'**
OARKSHL. URI'CN A CO.
HANKERS
11 »i -I tti |«MI  It *
»•■! I  •
t******* !*•* ***** **mr**t*mr
1  * tmmmy ti*"*iaaw| **
i 'I  '»**i* I********** *m
\, *  \,m*  ...',  mmm**
JUST RECEIVED
Din ,.,..,  .,
(omptctc Aaoruncnl "i
Iiniiii tn hn m.i i hii
German Felt, SLIPPERS
Alvt il.p larucM .i„,| iwti
■eleclnl ito k in the i iis
"(   I  l-l- I H Ills   .mil
t  IttlaI.w II i lit  t   |I,w,|.  Ill
allgrailt-
WH. JOHNSTON.
H. W. Tl HN AN
'^*Z^
lononenti and Orateu*-*
oaiaint ai*. I-"-'-'
* a,...-*.,
,.,  -,.,,. «.,*i!-:«'':";
HoPhee Broi-
SbipwriftbU & Bwih: :■*
BOATS FOR HIRE
Beyond Rova! Cil* *>-*<*«.*'
New Wt.lmln.IW*
n.i.
i"*i< *o. -am, .1*00. co
■ ,- ... ,,at,
* ,-
*A-
QOICTI1IO TITLES AOT.
N".
tl* I. I** in i.i i \ '.i\i;
<* iiemtnr >**■,,,*■*,,  |i i
, ItftM Ih all
*  t*n**4 rt******
- > l ttmallT/ It**
i* m  **m****m-
W. H. VIANEN
vmoiaiiaial
RBB .iini (IAME DEALER
IVaii Bin.!. In VawtaiiittM.
WINDOW Si
, ,.••■  tnai ».rt<^
tl »•**. II. tl, law ,-•* I 111. »it
 '  "  .'.'iL.lll  , llll-. '    ll i I.., Ili.i*-.
1-aWI,«,_a^t... Ht,,,,.,
tltUta,*!  IIM la,,.ai, twt*   . I*,IW».«II.-
IhatalBataadrlllBl
r.>.l,.r. Utwili llrjg
■ .ta.-.l«lt  ol  Wj»jfl
■*•*- '" p-ttrrn aajg
aairttarnl -*_.*.. a i»a»*L8
....... ..J arlll Witjjfll
P. PEEBLES*?
..m** TIIK LEDQBBi  NKW WKHTM1NHTEK  MUTIBB 00LUMB1A* WEDNESDAY MORNINd, MARCH 11
LlE WK8T INDIAN IN l'OHT.
I uiiuiiiiliil'  Ttw*  Sni'1*!"!
I  Blflil MM" !"• rri*",r'
.,., ui,-.-ii  feel  "i  "ii"
,,.,,,, ihe rlvor, found no
I',.,.I aiul runt*
;  ss. tli,ti
.  >,.. nttt, dotibl lliii
' I
,,i iiii ii, hi i ,i lorwirtl
luulil i   ■
.  rllil I
,... i
im , ■
It Ii Buniurad,
. idrumori rowirki
rival fi
■ ,.  -.'..i .
Tt
■
■  II,.-  "Hoiuitowit
i i  tin [uta there
I at 1
ma  Hat
■
. ■  ii, ii* itdii•
....
-   '■•  toe  nt' ■
' ill Mtri
id*iiiit*iaieiiO«ri*.etal.
■  M  '! ..1.1-a  |i*il,i|.|,..|
I, |),  Will. I) I.
.  *.  s a.nil,I....
'
'
■
■
'
'
an
■t r.in.i • milt
■
■
■ it ut lla
■atrey Cuil
*
Wily Not Hat.-. Tin
i Iml lln
■ i I in ll*
II t>l«|.itl',l
ui.i -li.it I.-
H
OTEL   DOUGLAS
Nl W  Wi BTM1N8TEH
liiarneitn il routiiaii.
l.st.s tool bill  in,  WmUdIoiIii
ilnmid  in  pre i ll Qu i'i Firl
H tl trdi) nub Tlie liiti'ii*
■ ■   I  I'llUllllt   I'M' li' '*   Uillllll
i   I I i" Im in anytlitiiK
i ■ iiutlitlou   I In ni.iiii.i-i vt itlt
S'aiti    '• i- i"M.i ind \ i'i mini
;  .  . -I ■■!' Itl tin   lu-itr   I Ul lit**, llllll ll
i- i.u ..ilL ,i ii,;ii il.. unu  which
li tti ii|iliuld tlio Itoyil iti>  itiudird lit
Hu- h.n lllOtllll In* n.lllluii to pit) .1
is ig liim*,
Tu Ci.,, a till rum..
li ii -i.iti.l thii mull nl H>,' not brink
I.ii** Iti MMM  in  Iw  rn-, U'l li.  Hn* . |t|
Inli i "i  '.i *,,  ptrUUoni
tsi" ■ ulbli   11 olllbeuida
ii|l,i1,Hill,t!ll i lii-Hgli  lu i l.i. k liul  p*f
i Hit' nvi|M ol ilr«
'  - I  H !
'ii.i. mil i" ' «ii iiii- prt*
xi-ni n ,i, tu uf i-i,i,.tin. Ui.i, ami aliuiild
■ ii|i« in a* neaily In*  >*HO0l
;     f.  ll lai    ■■., robibli Hut
UiImii Mi L't I.Ui  In
future illl Iii ■ - si .i - '.in i
Oaa Club Hiallata
An  utioffl
. ■ . ., -.... • -i. Uu lh....,
IU   ,.. . ml mitt. i« "l '■ ■
i ii M.f -ii, i.i-.i la villi i"
Mr i ii  Webb while Ihil leollenii i»
i blm to mill ■**
■■■.*■•■
■  md ..i (ttii
ul Un a.  At
Ul  - tV||  ti
' ii ■  Mlltllid liatiit* l*r..-
i,. dm* Aaaw ItUon iad the < lob in tbti
illj   It wa. ariantJ.-l tbil thu* ItOUld
• .i,k.t.i, ai i o'clock i.ii lii.-I
llillall    t|..» ' llll   *lt|t*   tlf
'  .•  I  ••!
fram Oaeyeea.
\h II H httaodrt|b, mm *4 Clptila
. Ibtl ■ ii). ai.'l nitifef t|
"    ... a   i
I  .  -, - .' .'. : :  ■
thll Ibt a.alli-t  .a-*'   J fLi'iaf*.  ai*
■ - i-.i.-*|  a iiti
i Itat .lit  ****  I* I-
I' .
It  aa.
tin* nlt.t-
.
'■•>  l..t.a  ttt
.1 tt.wt.ro at
*- .' \   -  . tu  an  M
■  ■
11,1 . 1*1
Ta»u Mail Serviie
|| i tfcl
rt i irtefcli mm arr'
I - - tm,*} i.iif tl,*. t.tit .4
.a*  II..  *    '
J
'   ******
ita in l***
i t*i auk*
*i. I
*    ■
Mill wu*t
I
M llM
liv,
•.I tii.*
i""i"
..I i
Mvortl iitn nii'ii bulda tl..* momtx ri
ul lln-  III.'  .|i'|iititiii.iil  holUJJ D|l||gl ti
Al .iimui |) o'clock Hn* '•"* ii .ti* i|i
i'ii*.I to Hu' Kwong I..*"* .iiiiiin, mul in .1
fi'W  iiniiii,-nu  tttt*  uiii-ily  tliiiiiii  li.nl
wiped tin in i, feiUlence,  llurd f
nit* nnii.ti [,,„-! tbi i.iiMiiiii.' ihaoki,
.it..i i rowdaol (roungiteti who hid pliymi
liooket from ichool toiu tin. tm., End
*i utiuiil rut limit.
Sit a.ii huii uii irraniimoou bow
itimii', ami mi ("iii.'ii-iit n.-I.- tin- -it.,.iii-
uf  wul.-r  ai  i-uiiiinuii.t,  ibal  wumli'ii
ii'iii-i- four foot from tbow wblchweroln
iiuin- won i",t iVM *".r,bt'il  The
bur « wu done b] mUoni. ind -it
no time wulbi fire beyond control of
the mm, Orowdi ol ilgbtiotn |ith
■ nil i,i look un. mul tbi ''.i'i tui I'"'
an niiiiii. ti iiiiii' i.ti.< ui, the wbo > l''
: ipltt il,,' iniii,-, -in.un- ol waUtf front
Hit- li).Iiiiiii-. ll,.'  j.r*— hr.  rn, lhl  lutlli
IfVtll.  WU. lli.t  il" i iLI-nl, Ullll ll  I|MIM
wttll tur tin* lii-lii, It inilti i mi, 1,1)Iiii ,«■
pttlly,
\ rtnrvi ..f in-ari> halt *»f thi niulu
ih. nu n wiike|il in mdlnm to iniwer
11,Y llll U lll.'li III I i(ll I  In*  lllllll* till till-Ill.
aiul uii tbi detilu of the burotni wtrt
. iiricil tmi. Tin* i it) li will ml of a lol
•.I old rubblth, which, bid it u-en
i..ui.*i iiit.ii,uii tbi *ti'*ii, niiiht hive
■l.ri'nltlli. *
iinill) ttlllli
|.„i„.l«r l,.,i
for l.i.i.ny in
nvtrj n nviii-
,S(.iciil in*
nm utodinti
B, MARSHALL
DRAYMAN
I'  II  -lalt	
 l.J.TIII.WIi:. l'r..|.'
GILLET BROS.
Livery, Hack, Peed and
Sale Stables.
Unylugind flininl Totmlng. Ordin
WOOD aSd'cOAL
l.iili.-i il ihe -itiit.ii* ..I ;it M.tiiui. A
Miiiigitu'-, I'lunt Html,
tilt t UIII.I St.,  M.II  IIK-il 1|.YW*H
 t.lr,*■*,>.*,* Su  III
COAL
COAKXWOOD
1 >.al  tint mil)  niai tm
Itl  lllll  I,  ltltll.ll   lla*.
i.  i  Ui   , .".
lit* I'atilli  It
flaaUl tlttt.
.'   >. m.i  I.  Ml  al Itm  M....II .
•'..,.   I ..:..llit.|« -llaa I, aar It "III  |
■ ud i:,iii.Hi mi..-,..
JAS. E. WIZE.
tilt in..-., r.i	
Now Wi'llint;!,,!, Coal.
.a.ala,.  I,,
NOTICE TO BUILDERS.
'ri.*.nt.1.*-. un.i. in. i,i.< BIVBt) i-t
I Smlmt*
A*4*.  Iht   till  (.,.( .  llll   '
lit.. -t,.i;t  im l i.l im-  -
I I -,
I'lati* ltd .|a*iltatl-**i,
i  -  ■  ■■ .
. aU i
. RAJfl
-t
\,. vv,.m.iti.i.. «..-,.,
»IEICHim*HCimilE-J
tm mm****, mm* ■**** C i* ii *****
mt*  piiml  a|-  aaal  i*.a*..i  • ,;1.  a
.  ■  ■  , '  .
LIQUORS AND CIGARS.
....*.) i *--,.
 alatHl-l't \tll l*.  '|H<I '
FRUITS
aao * •■*'*  ■  ■"•*
CITY BAKERY
*^**mt^mu3iii^!*
■
laaua.
It,- . ,'i -I
■''  fctffOlJ.  ■iifutli,
.tin  &i tat fiatna  l>«i'i|,
X TIMVil. IT..|.
The Matter r,,;1';;,
i*-. more ili*m even tin.-
i|u.ility ni tin- material "1
itltiili a mil ni clothe) i.
in.uii-. tin- tiiii.t ini|tt>rit,iii
iiin-iili-r.tiiiiii. Thi- fini-it
iiiiiii badly conformed to
iht- -h.i|n- uf tin- in .iri-r ii
tiitiM- lli.tti ihoddy.
M. A. McRAE
aguanuitee* i I'erfect
I it Hometpun ptii together  111'  A  in|11|a-|. Ill
tailor ii more ekgum than
iiii.liliiii). Itr.aitlcl.itli, Tin:
immoii tl Shuketpeare
"Th,* Apparel
nil Proclaims the
Man" I In*- "-ini I*
riulu. Therefore «ril*-r
your clothing ii "i'i
M.A.McRae
i i  it.
•tilt a.i.1 lo
t*  ailital.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
liii|airt.-ri .uul Whuli-iiilf ll*.ilt-rs in
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
tOO-102-104 Powell St,
P. O. Bo.\ 207 Vancouver. B. C.
********
M.'b ILL Iba pm-tyA*
■.«•»  tltwa  tal
i.***.*ia*rtttalralerita
I.'!*?*"*  tl*th*t1**tt  laUMHtl  * *    I
batalatillta*
I
■*'*m**A
*A*Ah*
I* I'll
iitt* Am*
tiiffcila-
1   tw***
- ih ■  M*a» lo
' .  ;' •  .Itlt* lb*
„" £ ■*    *l**ltf Hi***-
liUiai
. .    'IIkii** l***i»i!**at "*
(Jampbell & Anderson
ll IHAtall 1X0 (IKT 111. 1.I-.1I.I-.IW li.-
GENERAL HARDWARE
0.1, PaMtMa* Irtitlt-t. OrtKti--. ***t Qlt>.».**. H..M.
Oral**. Ti* >~l Waaaa«i>«.» Twra Cant Caw.**, *-a
Praia Pit*. Iiawtwn mmm* *, t'l *"•*. * Ctrtoat »r
»0fMd..l,.*l»H1«tl CtMtridtt. *mt ***** A ********
Umw. ftWt Latatt*. Oil*** tmt Tta 1*11 Itltiitl *
Reduced Prices!
ii
Itlll  llawla
ROYAL HTV MARKET.
!!J.Mcknbacliw
i i.i*
tit.it a fa
Wholesale
and Retail
*'   a 1   *.,i.(
**l-■:■*. liim*, Htft-n, tlr
FRONT STREfT. npai to Vi«ntn*t Plih Market
n*><ii ltd '-ahi .** ,***■■'. •    ****** **.**■*
SHIRLEY & HOY
i*i .nil* ii
it.tl ha. ll
...lla .tat-a*.
■taaa*  "'  ••**
IWt*. awl aat a.Wt.ir*
tt aataa. M *****
Tinware and House Furnishing Goods
**. Mi.
*»* MUMUt taaliu.li
' -..,...,  „, „,. ,,,«
'  lamlala. .Itt,*1«|i|,t|a,|t
"•am,  ,\  -AmatUt*
",ii1*l,i,r In tf_ittn „
'  .'-i a*,n. • hla.
..I liul
Nt.nt*l.t
.   i lill.ani,
,--„n will,
'    *,*,,  ,>,.anl,„,al
■ .  I
-.  «,., |,|t .|tr,  |«a.
!..
,  .    . laa,  WWB*
.-..a.  .i|  .mm-
. -  ...  rati  atrlil
iti-ih*t tta*. I" *l**
* mm*. wthhtVmMI*- awlwltaial .**
a Mwlatlit.- I" 1- Him*" I'Wttlli** "I*
| ,*,,.* . *. an, ki-tw, .ho lh* «r*HI**1
I nr holH*, *,• (Bl Ihla |aar<artiUr hath.-
il will. *t-t1 AftamA  h-i  '
, ,.««. ft.itlll tnliw.**.. lit* lit.
int. in *ia*».t•«* *'-iia (a '*
IMI alttiaaa. lh" tlhwalM !*••■
. .ml lh* |«|M1* *m1A It* aala.1
l"*i''i»*
a. .'S^.iifi
,   Pitt lttaimlnal*t Sltrih .". .*•.
Plninhloa. Oaa-llllna aad all kind, ol Ttaamllh Work.
Annthrr Carload ol Ihr Ctlrbraltwd COPP
STOVES In Slock.
a
•••
a
a
•••
a
-ft-i-ft
UVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
lie Property of is Company
Willi.-pit'.*i.ii, M„- iitBtkrt,.I, ilm lil i.twrii null, ami
i-uiiililti,|ii|i« Biilt ..I 100 4rrn.il U.n m.i.t .Inltalilo lllid at
Hi.' *t,tr |«tt'H a/ I irtrimat, In. Iinllna Hit. Ulii'lt) ut I In, <I.*-|i
t« .Hi'i (ini, la.-,- a l,i. I,,'iii'i„ti ,,.„- ami a liatf tut Im Oil llm l'i a- i
lllwr._rta.Nt lIn; N \t -t IUIUbj al.aif,-a.i, ami U I -iilf rrallj
. \\.
i.ii r
itt il
ami a 1i.tr iiillt-.m. Ilia I'll
.) - In if iiii. ami li Uir * >ii lr it *
latiuniia* iml -*ii i'i'"i| lt.iliitiii.-i
I  ll.  \i-a  ll.-illlitllllur Sulalttl'ttl
Itiil-ji i i.n,|.,..i  al.,i I.ai.- twnit-hi  at ai'lf. iif Hi*- l mi.1**1.) i
li' .   :  ,..  1. ■ t. I.a til.*! Ut ll,l.|H.|lll 1,11.,.
I  Una,!  t.ai tai-ti .illVi-ytai ti. tlil,
 1  t'.ii.i,.'l,  -ill.tl..  I'*  Bint  I
ton   I ll* KM aill la- ii|M.iit-.t ii|,
unaiia-(iiiii«i.iii i.    -iinni  luaata roa*
. - lin*|B'ti>  altl al-wi la, .,.,,..! anil
■ik a.ii ia- oailuMal vtyfailoii aiijutii.* pru-
ami pritl
n|iaa«  11,
in i-*-tli-,.1 t-i nl.
(IH |*Bt.iI (,I Hu
ll.'
ll 1* 111
lit.  It   Itrtllllfll
■   sM, .,,, ,.,
Ittl
i lal.l .
anil llakr.l un  I In*
uhl uii  .lltal. 	
I In liiBtiufa. lurtf.
mil iii it'll tu iiiii-
•".ND LIVERPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
l.ll t: HP* Hi I, iiiHiiililiii.l l'i farili*al,(iiiuaiilli>iilllt>iaia
ii,. mi.),.i i,. t.i tit*- i"*' » (..(,,. r**,'*"4 in . bi■' '■■*'**
l.ltt<|UK,|,.iI„. l.-tiitlnii. li, 11 (* "Illi.' An.i'iii in .tal.li, nf
rallaai.  In lis,, iimvil  iiiiiul anaiif-i-i.it'iil. aiv miliirril.
ti.i.. ,.;.** ,*■  *:ii 'i ui .i.ttt.- .,1 1 it.tiw.--l  In a I. " at-t-k* all
lliltl, r„r Niuml la.i.iti.tii't ItioC I' It will Kul.j a.) ot I.l ttr
All inalt-tlat ft.t lln* i.lla.y fr.un Mi **> ******* »H1 l*»
i  I. tt.-l ; i. lul*. |.> 11. li,..,- ... 1 nu,|,lltl M' ti> al t  ■•■|*"l
t'tnn-tiifi'ti BI..I I i, i.*l,l li "Haitlr ami ti  'II
I   i..a lit...,  V  ..........  will ... ....L.u.  i>,a  II.
I Till
I*
Wt-Btn.itui
i. . i. ,i i ,
f  It   -Malll,.. In
N.m.ai'.l -.1
■ I  I'itl'.'lB-.lV
\  M.I   .11
ll.l'.li
-l lul Hi. •".>iiliil la.li.la uli-l lln-
i..l aitl t l.i.-aVlii-/ Imlk  I.u
'■ .Iiii.i ,1 fiui'i imlli it l.itirii*
i l,mw.ni
fm Ilia
'Btl.  ami Nf.
I*).,, .nt ba
a t   ru) aat* ■
t  ,..t..l.i|.j-.|
ml all  inaiiiil1.. ■
,11 |w.li.u H, Il,a
Jtli| lit in,ar
n'Bliil.-fffa-lt-.! al  l.ltrl|B.il till.
...ii ii   lln-1 utniia'iij*. prtiia-tijr ai UWrOuuTli lieMH
alui*. Il.i-ir loiaaiviiiO'iiul i*ni,.ia*]r  .Ml i-an  -,i*i...l
T. T. TRAPP,
Agt-nt fur the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
*» + #
a
•••
a
*
^
a
•••
a
Bank "Montreal
ClPiTAL .11 tail up.
RI.ST.
itioomw
MU'illi
BANK of BRITISH COLUMBIA.
nooaroaiTBD by boyal chabtkb ims
A Savings' Bank
Department
Hii Uttn opioid In conitKlion **ih
*** * Dnnc-H.
Capital Paid tip
Reserve Fund  *
.  -  -  -  £600.000
r.rrM i.taia m nniMir
*  -  -  •   £200,000
13.000.000
11.000,000
Mica illnri u Cimii
tl » ,«., -i I y*r mm*
Riltt
GEO D.
Hi |a»n
BRYMNER.
**«i At***
I BROWN & COMPY
latatllll u4_ VlalaMhul
S*l*il Hwtlar. tt,
Wines, Liquors, Cigars
I..-.I «... *| . X,« ll„lw,..l.l
■JCOtOTlL HOIE I UST1UIU1
0H> atatattwlM*. lltl
I wlaathia *... . Mrwia.la*lrr.
■titiXgl&k'TkZ K-"»
ttaali
MB.
m* *-* at IU *<****. tu no mmt,
****** ta int ttam et|la.
 Will. « OHITil M**m*
Ut Westminiter Btewerj.
Iltla  aU rwUUtJ^-*  ll***.)  k,a
la*, aal la ikorotth *oik.at i-wmll
ia*. aad It i.mii-t wat .tntilaat
•.alt.. A la-f r*i».l|aw t.rtiwl
All lattat, l*(t tl llrlhwawH-. . MM*
iai FiwH ***** .III In* (•m-*|* at
imlhwi Itrw-awjr Iwt.tal .1 ■****
tn.  Tilrylwai iU.
JllirSOl. COCHUII Ci- tnmtn
THE LEUND HOTEL
l.l*ll>.** "tlllLlal
Near Corner o( Or.n.ll. SlrMl
n. maaiat taaa. nlal ml lta.»lir»
IM.ii.ik.fni
tlwtl».itr*tttt» n. ««,*•-• •*• **"
..atiwaaaalwal. *' '«
(OODUirUIOOK
HU, ttt*** *** *na*»ia«i* Cat-
•IM. tb rtaat il»t**4 lu
a Ur, tittimr
rami i*.i tt. rmr*.-****
RiddeUct
Johnston
SH1PSM1THS
THF. HANK HAS DECIDED TO OPEN
A SAVINGS BANK DEPARTMENT
In rniiiii-vlion wiih their |;t.'iitr.il Itiink.ni; Uu*i..i-»i. .mil .in- nu* |irep.in-tl to receive Depotiti
■•I (tin- Uulliir uptran)*, u|hin which inicrcii will Ik alluwcil ai current ralci. Pmcm me,
Toar per Cant, par a ISM*.
De|wtiu received for Fixed Period., and inlcrett allowed on term* which may I  ascertain
rtl .ni appticilion.
E. A. WYLD.
N",-ti Wrainiinsirr. ^nd January. 1891. Acting M.inaRer.
Ganailia. r* ile luxation
Coa-aunt. tt.imitcd!
IIII I tilll. No. II.
ka. .-..al II IV t-t.
■• • H   -. 1 a .!•*. ran.
ii«IA *** am*
a ..., t»..r..,...wait* aula-.
... 1 rt Sa I|>.«
... .wtlBIWU a.att
lama VH tl*.A a Wnuaaaa. taaa.
.a_a_jaM.jB.twta..aitlialata,iailait
WanMaab. am Ittla. al ;w<Uh. SMa.
rra.na.Va *taa
".HI  Kit.! tt  11
I rath*.
-~-HUB). It-*., a ttiBH.
*  M*tm*a
mtWtll  l^Ba-l-aa*. lia.. ... ,
s.ii wi.niliMtta a.
a.
W
at Halo a 1, a ailaat  11*w**t
aaa_______* m 9 mtmm*
KtBttaLCMITl rasa. laatti.a,adal
.....a tti.a aitt'lt
"lilwat .... Nrw W.aawaiw- It. I Mil
atwttaMww. arafcaci *••*! lawaaUi Iww-
*., mm-mm*. m :..*-.
a.aalallt ...It
•aaataiaat a tta li taar M ISwt IwHawt
aat*mtm-*mt mm m-jmta amt ta**
•wtaaat.  llSfcwanl  iiwlagw.
aa a. ajwtaa aaBa Wa. CaauatQat.
uaut tatna mat
a.Hat*  Mil 1'ft Waa V.taM la Mat
a*a4 laaiAi _aat* at**a taHawn wantaHM
*m
Mm taili liHil.
******* ****** *r****r*riy t«nAif at y*m
** * ****m. Va tVaiiwaii** ******* U
*** ttt* l*M******t*m*
im ■ mmm nmm m ■«** *'
I.*-* lam at oat woe aitMiM
'iTcit^^,*..tSS.
MARY STREET. JUST ABOVE P.O.
GENERAL BLACKSMITH ^,Ur "'", :,,;""""",h'
.** tm* inwrna
MACHINIST
T. OVENS
l*.m***t ***** ***** tmtmtmtm, ttm mmmimmt*.
m-ma-raa^t********
. mm**,.***.«A M»-xr,"ij^.,'.*nrttrtr,'s&'^
11. lk. w.-alitrat *l B I . aw. «» f**m
iwrnrait lira. I I wrtl.t*
a. a,| litrrlt
, MiaMi Stmt. :  Iii Wntaliiitf
riMB TABLE
Str.ROBT.DUNSMUIR
ta toolil. ****
i\HKVI>l. II1H MAJIKt-1-* MAIIA
tliifci
*it-tt We*********-* V**wi*at**Hr«4ifilaia
VaawatvOlto StmammMmn*** if*«
ViMiiiMt e* V*m*m*t l**n*y*iam
Vtrnmat* h* W ********** 1 ****** It OtOt
n*****mm* ha Vmtma** IHtnltt. t
Vm******* ***m*mtWmtmmtat***m
XaattMteVaava******* tlwtalafi f*m
%•***•****** *m W-mmmmm I W*Hn ta ttwa
*   uaa ut lat ******** ******* **m
%******A* Wr****** **tt-A*t* 1 am
Oi artvt* ei Vaaraom tta mm** *** Imi
I 1  §**** ittVana A T*am W***4  \t****
TELEGRAPH HOTEL
r-- * •■ ***■*. ******* •** rem *****,**
mi 1 ******* **i** m*m -*******
1*4* tJ *m fhr A* * • -rr■•*■*
1 ***** ***** tt***** *** t-gai*
F. CRAKE,
mtUllllKB : Ul: UNPUTDUN t JWffiM.
Coluii'l'i.i Si, Three Pinn Weil From P. 0.
Sinn pi. - '•!« .it lamom jifn ••! Siiii|is.in. Hall. Miller &
Co.. \Valliii|{liirtl. tunn., cclebritctl Pl.tinl Witt, quadruple
|4..t.t.|£. ttt**!. Itnl pritc over all com|ictilot-. tl Toronto Exhioi-
lion. i8qa I'.nl.l .uul .Silver Waitchm. Diamond, and Gent
Rinjf>. Ji arlrs. Clock*, SiKctactcK etc. A lame Mock of Net.
Artistic Grotl. in Pl.tt.il Watt* and Jewelry will *
December.  Call and m-c price*, no trouble lo
trrtt'G early in
-hii* gooda
m*
WhatM.it
Ship Chandlery.
Wr have on Hand a Very I-UK** Stock of
in ll.it. rtlM- .Ills* .1 Will lllli. ItllA
. MAIM I1IU*. I 111 II. ITKAll Hil-iR.
wui-K    "i-ihr- TA*. ami attuM rAmno
lli.t K" SAIL*. UAMSI IIF AU. ItltlW
riitaiBiiNiwiiBh'^^Tr.^*^4^
I ill utt !*>» I *. ir Wrllt fcr l-rlrtt
CREIGHTON, FRASER & OOY.
10 Water Street, Vancouver, b.
uWOITANT
A* tr.intcominental freight rale* on Slove. RanK*,. etc.,
.in- in I*- riilvancetl twentyfive (a-rcent on and after January
15th. intending liiiv.ri would cumuli their tteit interest* by buying .11 one* iif
CORBETT tfc CUFF,
Oaraartoa airaat
. .11 rtnia. 1 tit|, ctwuagrmtt*, A MtCLABr*
atat attati, *-tt*B>awa,
STOVES RIN6ES "• HIT-IIIFURNICES
A ••   *'•- m
lill 11
TEUPMIE163
A «.  i.*iM iltal af III. 11 I.R- thai oil) t*a e»M r*r*p tm  *****
lill **A *** mt thm*    Alaij* |.V«ia*l lo tWow gimti*
1.1. NX II
Ol*,
utt* am
■"'"■"" I s^aa'al'lUa ****** 1 gswan Till.  LEDGER I NEW  WESTMINSTILII, BRITISH  COLUMBIA. "WDDNB8DA?  MOHNINO. MAlll'II
NOT DEAD ■ m SLEEPING
W« will bo reail» lor builn.il i|.ln In a (tw day. » in IN1IHELY NtW STOCK, tvhicli ii now on I Md
FRESH C.OOOS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will op.ll in tlort now occupl..! liy OOLE.
CAMPBELL & CO,  Ottn'l hll I" .Iliad our opinln|
LOTS IN SOUTH
COLUMBIA
STREET,
Illllill.I llllll. || -|.a
aalt.U tail  ,|  -ll,.| I  I
.III -Illllill -:.. I
lull III*  i-.l-l.-l  I,
■i   Ala in- ..I il
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN ami et. Lots
NKW8 OF THE I'lTY
Hi** AtlvirtliiiiieiitN.
i Hun bulldhiRi !"i Hi, |iur|twiol |iiti
itli j .iLMii,-.ii Inn.—  ki .l-'l* luting
ii.-it.'.i.  a iiryi  iiiFiwrliitinn  wu
,i..,| .,. bi 1.. l.-.l  lli.  I. uMiiH  uf  lli.<
hit] I'liltn dial Ui.- imiii i' lint,' im unlit
LOCAL BREVITIES.
Tb* if «
■ll.** N*
U.
.•l.i  fl*
uf nti
AcUve t't-i'.'t.n..'!.-
f..r thi iiM.ii.il i|irii
itinui'. .uni iii mini tt
Colunbli Rireol I* I"
proper level mil tuttd I
ila> tm tliat iimi.mitlif
.1 .i.'ii li. liilUi' wli
iH-iim |.an,t"i1 i.ii n.t
(I, Iglll .!,"1, !-■■ • ' M
.1 ,\ .i T,. i  rKtl
\. ii  btt*
wbm 1:  M u
|,4ll'll t'l t' ' 'if  -'I'l' n
toe «nl mil il'  " i U
Tb. t."iii tliciit.i
entll-elf broken  up,
lllll llll) (lll'Iitlfill tu  I'
„j,„ boiti
li.. IlrllliliColutulili
in iiii* * it\ i. • iti i '
uppei rouulrj nm Ml
una of butt
V.'.t.'t.iaH ii... moibei 111 |
tin* ml em    1*1*1
■llghtlf  upwird lemlrrw) nl
■in.ir iiiiiin nuil
Thi produce toirhel -li,,** *l|in ul t*
\mil Hit; lu aU llepll "*   \-
n* lli*- 'U'in. I'.*
M, I.- i.i, nt  A  "
■rain. I.4> aiul feed
i . ■  U
i.fi4.|i-ii-. Itil  tuiblll
,\.i iritri beloi pooi
t***tre oiUoioUhi tl will
Ui  l   H m   * .i
tin .iin*l thi boll oil Ini
which Mi nt-* wiltlni ihi ■
in boil IwlMlhi tliop ■'
ar.t
,\ .,1. rtl
Mxntli) liil   t
Inlhlivlh received -* I
Ibal  iinni Hn*  atom
.i.itlil la-.|,i|,|a>|
it.. N rn » Lteentlni llmitl ■
In Harm Intra bi   " -    * ********
.nil. atii be Ml Phil **•*.. Ih nl It. li
ab	
n.
A honn a'ul   •  '■■■*  ■
n *l.t   l  II  T-.i  v  »
Proii
The fowl hu
.
* nm
Itntlil lit
|,t» |,aa Witt, J.ilti. lt,,t  |.,|i.
\  '  ■ ■.'.-.
"laatilr t. ill..ti.1,-1  a,
lh*t-"
Tic am    ■   '
a lit. li I I
I'nilt,. i*  ui  i- i  •
inim.htii. ai**,iti'l  N11
Ir-Hi. I*ui a. )*t t,u lla v hi*
.,1   li,.  I.t
UUM  unit  i.,|rrt**l  In I.u nth.* U.f
'■III'
**■
U* al*
- 11 .i.i,. ibal II
n . t.  ii.
■  ■
boot) > -it
Propctt
li.** *  *    ,  ■
Ml-t
Thr .1- IT,* t ll.i .ru.t hll
ngmtttt *,*-.■■
Hip !•>  VI
btck tn Uatli.fi.. when th* mt** hi]
ttllOl|i* 10*1 i».lal.»*  M  VW.ltalhtlri,
■tritltil iKtr al lOO'ftorl  lilt
I'*.*., p t ii .i  mil    **
U-Linii.* ******  ilailt.  Nil  ■
Irark h w ttool mti* ehi|a Ihoti
ttttttuiiM ilii. atll 1« lt,t  lit..HI* r»*.(tr
• ■
|1
il ,
. ihi (**'
... tin- num.
i I..UI..II, A  i «*  I .
i -ittle f***i  It*
,.i*.,i.i.ii,i■ i i ..I t. .ii n
• In • •ul., 1' ft-'f i.f 111  uu i.u
t t. im r Hi...
. bin i.i.i ral ,.*>.l ii   .\i»<iiii alia le.
pafti    'f"«l  I'lllll
 *l* ami
• i "tti. Im.
II
It  i •*
I
.
IL IK I
■   II (*
■
...
n
K  1 111*1, |*
til-, - ■ I *
\  M '  I'lit. *
tl
. „,__
I  «. ii
*tm tn
talllti al Uat
M,..*. I* | ,
ilt*.itt|J lti-1 fltr| ****** htm.
Iho  <*>tHti**4hai.
*:   t  *
■
-
tt ii**) tnibtrti
lla Itlll Ha I alt Milltatt
IhOllOt. ti.'l i^imll*0^tU*4  V
Um.it ll< '. i i . *•*.* tUm****
t. It* lt.i|**l*>->*
thll tftti-titli, tit  I Will, Oti*> I
i.t .i,.| ■ t_■(..,-. at tba I  -
I a
l.ll a  1-
l*l*al |-!«-*|i** a..
in.* •-  ititii i..!.i.in   li
,. * *
ib*- freti i i.u i,it.*i*
ll.ili, Will I* a*, a ■:
tt**lldlti*  ft**Oi lhl  1't*** ll  .Ilia  villi
lni*b"1 • ..ilaai
LoO| ,   -  *  .  I   ■
Vl.timli.tttr. ohkh •
lh*-  matin  *•* tl.*
tattl" tlvtiilt
*
ttr**- ti**. * .'iiw,.... I|
Ibf K***ti"i.n  it,■! i • II
OtW*itll t*t l«t !*  . .
.1 ■*%..
'
•   -1  I
| > «*a tha
TV  ileal 1
■
■
i
■
IMI a <
ban - *
Aa tm»*rtaot Tt*oai*li*.a
■
TfcH
* Hit -lit* art- |*t*'  *
'tm* to
. nu bi it  -
mlii'trr   tbtl tbi
■
ft"* oti  I
tlta* ||« •
North Hinr*t
Heotn t  '  i-
OWIft'l ■   i**fltl
|<iam *« *   I
Ur-.-iaf  a*t f„t ;
thwil **4 i. j ir-
t*mi *t n ltd a  ■	
log t*wwii ai.*l '•
<r i. lotw .«.! *i i *- -
•III **■**■ |dMlt| t>«.m fiW '
TlM<*'t,iriii it pit***,* lo Ihe «ti*
a  | • -.. ,r. n| otm will
aaflh. **** lid tii} a.|» IIM  Ul
it airtHi**! it.au    *•
l.ad ii*
alarltfto* nvtanod ptlbt-tleilli to * rtawd
of   ai-fiaaititatiir-i   trtlcMlt.   *tlnra|
gllfh* . fialaalf
p*r*m *
Tin UiinMiiiil Dill
VMlordl)  ullll tn Hit* I'r.'Vlti.'lul
.,L'i-i.,nit,> tho Kuildltii Hill tt.ii roil-
uiui >-*l iii .uiiiiiiitt.*,' .imi liii I iii mo uw
ilu<
Tin
Iiivftatlfi!   » " *'"1"1 lltl* ll1""
Ingniid pi • -  * *'■"• '''"t" ihe
rawiniiliM  i -*  l ii.'!""- if wot
thrown imt, will ronin la-fore tbo l^ilt
i.itui.-  in  .1  ill) ui  tsi..  in linn-lull tl
("im
■a Didn't *>•■■*
\ t ti niiiii isi-i i ii i" i . ertittt < it*
., Fi t d lakfd thi
■ .ii nn pic
.
no tin
'
I a | I'l
I   , ,- -*Hi"   I I'
IVbal ■ i "I  lln  nihil
tt'i    replied  th<
down  Ui pli
"'''■.
■
■
.-.i.ai.., iho ii.t-i.-i.'i,. the t.'"-ii
lonih while, Ihi
iuit, wim i.i i.t (old .. Ib . Ihi
, .I
■ M.. . .. liially to
-  I
.  - ■ ■ i  •
ntghl u
i.,.,. fm tan ..ni.   A-..I tbi
■ J Will
Rot a t.i. Rairaal.
At tbi fi-•.*'-' ilm ■
Ihi'
ir*|  llr
l»-ri«1i4i*.|i ■■'■  '
.'..'.
Into the iim'**. ol ll i  Mil  ll
.  ...Ml.  ii ." fl.-  tU-tll.l  '
i*i if mi
...  i-t it,, tli
■
4-1. !«  i*
I.,. . 1   *
■
■  ■   '
'
. III   .if  111*,  til;
!
lite In huh ion
Til Oaa! Matt.t
■
■
AllllllfOI  I.llinn,|  I.M.I-  nm
-li,iiiiii iln,1, in BUll ul  Int..
-.iliitli luiupiK.  an,i- ,.| Uva
in t.i .in,! upmiitl., ,u .il! in in-
L. J. Cole & Go.
lit ■ • i i .„ Wi
Agenti for the Celebrated J, &
J. Tiiylut Still's.
CAMPBELL'S
CORNER
FRONT ST
5 CASES
SPRI1TC*
GOODS
ral t.. unii. ii.
i, tan
Rondy-utndo
ClothiiiK
Hats nuil Caps
Gents' FuruishiuKH
Rubber Goods
Grand Concert
-■  Jiatr-*,-.
I ■
.1    ***>^
X  b
- w
J. E. PHILLIPS
THE LEAPING CLOTHIFR
'<*.
,1,1. ko 111" I'lni'llll Iinill 111" Ml I III.' Hi-ill r-Olllll.i
tin, nr two ulll Im
rallnu, .nil i
<V
\  *' ^Q
\;%f- * tl Ml BLAST
, \ X **
%
IN THE ARMSTRONG BLOCK
Uipslle CM Depot
Culuiiiliiii St.. Ntiw
WnstiiiiiiBtur
till-.I i'l.i- niiisisiiin.iTltiS. t'llAllOKH.II.OOTOIl.MPBllDAV „,
IMl Til iiikiM. -1'"--'.
F. O. BILQDE1A1J. PHaOP'R
I. s  I' -\,H1H1.\ I  11  -IN, I HI, •, J7|~~~~*
.  ll.i. Ill
lliik.ll  Sl.i,I. i
I ,.,,,... .1 I .
slilrli il II  ■■
tit  It mu tai
I1KNTS'
ISHINlm
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*R
Parchase. Sell and Lease Propert., Collect Rents. Make tec t-
Kanes. and transact all business relatinn to Real te
Afaiti t.*i t*'i..i.'>. \* .'«  ■ *  "_. 1*1. *  t  il Fin Itatti   i -*iai, >|
f.,1  I  l.t-'  •   I I at,  a.i. ».' I.'fi  \.ai..B..«l'uli.liaiiril'akt ...
nf*- . t initlttl iHatlw;
officks
BUSHBY BLOCK, WESTMINSTER    41GOVERNIENT SI., WX \
Herring's Opera House
TUESDAY, MARCH 7, '91
Mmlanoi la maN   tm-*t******* mt 1 jo
I atlatl *4l I ta*t**r4 i-Wtp
\  «  V\,.i-,,,,,,.,.  Kill  *
.. .1 .  V I**,
-
LIVERPOOL
S,)X
AV
BON
MARCHI
%a**\\    lllaili. Culi.*.
Whit.-  Kitt Iiiiii |
l.iiinl  KiL |
1-Hr T.i|i>. \\A*u
tiltiyrv  N'i[a (ijd
i (i.tn .  t ta  li
lyaluco  xhe Strike of the Season! g
WE HAVE THE CREAM OF LIVERPOOL PROPERTY
"VV"OODS &** IPo:l:l':b^ \)
^^  Crimean CI i I
BOOKSELLERS
tt* STATIONERS
■
■
■
Patliaaiai • Baal
M* I  ■
■
til wt ll.*
■
HAMLEY BLOCK
\, a  Ul illll.tlti
CHEAPSIDE
GOODS!
ib
COLUMBIA  STREET FOUNDRY
Hjttey a Spectalty.
6000
NEW
CHEAP
i:i»
Cordova St.
.Iai»iir
Kci.1 .\- Curric are agent* iur jntm Hiiiy l-lnt-iiu- Cinii|.iti).
A K Willirimi. iii .il.r in .ill kimls of Machinery; London li*>l
Compnny. ManufiKturen ol Iron Working Tool*; J.ilm C.nti|.
lull. Maiuil.ilHint ul II.hIiv " .trr,,(■•   I
atr >. .» i  . Ira a ,...*.. .it ,,,,,. ,t„ Bill IBU! nil If
NEW WESTMINSTER.
FINE TEAS aUOffEES
llll
••"•*v.,inv*,f:"'*
GROCER
\ \*A*t*m m
j «m| tl*.-. *i -a>"> I *■
■•in Attietie
\*  m« .*H„*i*i  0*   N
!«#.*>* a-  ■ a  '   I
la* Mn I
*"
*   *  Uni.-ilil
• • -..- at«*M
i   .** **,
.-..—.,,  *4pi***g
> I*  tf» s
***!*** mm*
...'■■  *ma  »-.*
'
.**H,t'tt II
■
s,	
-
•a        .-      a-,  -   -
.a aart •■■,*.
\l * *..*
.....*,.» p* ***** **
i h* *4m*    I   t  ■ *r -  ■
plM  *m  \
slH  f*i|.
'I WH ** ift-iM-
I
(. Il-.tut
-   I  .
■
' S* ••ti. at'i •*<*i tn-iK it.**,
***** Waaiaiioalat
M****** .****** A  **<•-
■
■
-
•at),  i*
m Ihr
M -  .
till t**t.
Found of
I  '  ■
■
mm ug
■
l|«a,*l»t.
-.taint.
. #lf • I* 11 .  .
■*  I1l*t\ ,
B*l«   I* ******
* t l-th*h
■
■ *
• -t.tt-i1.-ta
A-*******,* % *
* tnt-all my****, n* i* |.**>
DOUOI.AS * CO.
LIVERPOOL
SE3CTION  &    j
Thi-
. i ntn- nl
thi'   Iiitrn.ili
will  br  |il.i itl  on
Ihr itmilai.  on Monrfajr.
Marrh ami.  l'i trr* I inamialilr:
<-a*y   Ui nn.  i.tiiullnit
otrr a ji-.n api-rlnl
linn* in pnrt-
l.-a liuii.l*
Ina.
RAND BROS.
G. S. MABEE
WALL PAPER
SIGN WRITER
MINTING ANO KALSOMINING
Bail o' *»o*i *** thntt o*4r* ******
and **r ***** »*■ - i-.- .-■ . |r Watt
Pitnt *t*A ti,'.•*.*«,..
O 1 .MAUI
a» * iiitiM. at Ran
W.TURNBULL&CO
Buildnnt ami Contnctora
i . -  't '. ai i.l.
wt-lW* l.lwa
No v Vancouver
COAL
IlilUlUOUUtilliiilail
New Wellington Com.
i *.
Mfort*
II *« Mats, i tm*
m ..1.4*.-  * » ♦■ |
•VUta Iba U»*
***•*• * ltd a.taM l**t"^i|
filli a«b |oo Im *ttl aad a
mi *bi*» *****
GonJoD & RaaB
rORSALE*
.   A(atk^t4l»>nl**aal^fa*lalti'^1^[
Hit*. . tithit*  rawait*  *
inii  ,mi*4**m ***** **** ***** *5 I
* ' liitt*tttat oat»»*a» «*JJ '   "
tt*m* 1i*r**,Hl**t*h**4t*4*)* I •****'*
IIIMia
i   -"**i. i******t ttti tMtii
t***i**mh** IVtal Mln*«l *an
lh*- Cat ilk I .ttii
18.00 PER TON
|lr||tt-«.l I* . *
ini*. m n  -
AGENTS.
i. W. CREIOHTON.
•ti it'll ii. .mm
-,.IIIM wl r*Wl
'"  'li..*'"" »«*«,*H*i»l..aatU
lata   1*4*11-*--*
ME A KINS
PRILL ROOM
1 .. woaa am* ,* <*** H* '** ?T
IND BTtlBl  t-l'll-n*'
*■■*■*•■-• n**t

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354176/manifest

Comment

Related Items