BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-05-30

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169461.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169461.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169461-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169461-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169461-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169461-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169461-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169461-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169461-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169461.ris

Full Text

 ProvitH- it,i *^r ft-rl-s^ ���rf-aBwa*afca-|- '��*. N 1 H Vol, 3 Albornl, IL C, Frlduy, May 30, 1013 ��^&B!il*^i4 WV I) iv** Imd tunny i'm-iiirJ4*s fur th<* N*i\v Mi'rh"* ut Leonard Frank's View ����s^������^iiiipiiiiiwii��������-^i����i-**��*ii^ S ��%  "}k*% &%  ^ml *"w*''"���***"*" ���*"���*��*'****����������** wmw*ww-m-wM And ni'i" |ili"i>.t<d ti, iiuntiuttff tlmt they h.tvi* uriivi'd itml rtUt  ll(�� iilil,til|i'-il iii  HIM4 '4*M'^�� EMPIRE MY OUR BINGO BOYS   READY TO (JIVE AROUND ALBERNI i   BUMP THE FORT i'ltsl al ihu.. ml i-f ilu* ������S'ev.-nih," i'lit'tkk.i (okko* ih*tji|iisi .'I,, r,*thinj | i in lb.-  tad*  ,���(  li,.��i,.i ��-., mul t nii'ivi f t|i',l i,t  (|,i. cm! i*f (li*- 'iii-htli," iimi! vt-ri lii'iii itl.t iiil.i (iii-li'tlli! ti -nli jt mi  "iil.t itnii bnk a ili'ti-4- buitlio" cully, kk 1th S.il-iiii,i,i. ll I- ��� iif.- to miy (ini  Iiiiii  ii'i tv ii iii.'ii  ilntkii  iioil  tin'  iiii ��� Hlilll-lilfit pi-npit'  lu'lllit  pllli'9-.  fi',|l-*idl'  ;-it.ulll,   (hi*   Alhi'lhl   A tiki. t. ANY TWO LOTS AiMociin.,' li Iti  M, iVhti. t\hi> ueli ti*. fi.'.'i'iil for Mi  I*. ti. tint IM ",u,,thi** I'ill.'t* 'gi'tllll'llillU  llil-i  Ifi', It  MUlji'tk lliil t.ili  iifjhiiii  by  tlu< >>iii'rf tiitfii  iiiiifi* hi'lln* "i lm-1 ,\.lvi��i'nti* l.t Hie i'lii'.'! (bat ih,'in tjji�� , i ui tin* lukkti* |o tk hliii to ��j|.i'tii( (In-link  * Hk ii  llliij'ii  |(ui��."  |i,iiii|,i|  ft  In,iu'li, , Inn ii  lm,  iiincli  "l(li:;:  iiiutiiiil  tl,,. Iifiliitili.it thi'.t  iitiii in .1,  mu*  (mil  all, : utitl  a  hi-ttltiij*.  In  Uio  1,'inl  All-erin i l(o*ii<" Iiutine*** in Uu- i'h:e*i< alt. , it..* C. M. PINEO DRUGGIST ��, *STATJONER rea^e Kxfolh'nl buy tif Hit) ACLM'.K, tln',n* mill**-, li'mii Iovvn .Price $12,500 Tvi'iM*** ��'f sih' *>-,.'t--*i t'ltsii. biil.'iiiet' on iiiiirtjfiip" for." .Viill's.  Inti'i'f-*! 7 per runt,, jutynbh' hul,\vi*;triy. I'MVM-At'UK Hl.Ot'KK frum -*>���*:, T.'i'in.-. I��i��r Af-^i' tti*.  Ivi**y TWKLVK At'KKS, iii'iirl.v all (���imuv-.l, S-.'y.". |."i' Acre. Somas Heights D.L. 13 Is ":m"!: yard*, frum Heboid uud IM yurils from ('. I*. K, lh*|itil. City wiiter ji!i*>h<*n umi cun hs- htid on, to ilih* .Mibdivi thloii,  i'rkvs li'uiii si.'iKl u|* nn 4>.i**y it'i'in:*.. Jas* R. Motion Heal Kstatc and Instiranct. Miil *.ii t*ti41|, Tin- it t*.t iht'i* tkii* pi-i feci  It.f.i ball ('bib nu Sui ii ii lay I ii-i - iin, I itm V\ i,ii h-'f i 'lei li, ti lm ha* hiiil;   li tnu (in ,t,.| ii. hsI llmi i In* fiUi.i' h,,,s I 11, lln >r in tbi> hi. ii-'i  li.nflk*.'i!  (In.  I'litie , t<* ;���>> *nily  ���*��������.'ii  limine,*,  lull  kklt.-li with* ho Mini.* iiiiii' pa*!, imiili- op lor) ih-ti Hiiui an itcl (he��,-ur�� xtiusl ",\(*n' , -MM iiii'.i)i-,,'i|-* io  tin. t.'i'i  ti'i'i'llcui i A'!>" "iii! limit her iiuibi;.** �� a* ouii cmI, liiiitid itfiitit Jii"i'rtii( for (hit *|,i'i-)nl ' When (bo 'Monko cionivit uttw.V at tin* tirrii-iiiu. iiii'i*> *kei4> (inu--i �� |ii'ii inir , euit *���) ihi*.'*ira hmiugi Hii* ���.coi'i- vvie* j eld frli'inl, tin- chump ttlm tMct'i* iho j "Kiev.-it All," am! still another jimhij,-"* I i|-ilkti Iiik (in iiiiiii  t*. it It  "l*tlil*  llul ; kkii* iiriiiucitl.  itk  thi* time even the i liiinu-li Iiii ytitu*"'inij-hi lm vi* risked i hit liiiio hiiiioii'ii .jiii'ilimi, | tn j In* tt nt ul picnic*, liio I*,', oi I',, i I,ihIj,:o IhuI, a huge biiiii'li ii-i tt, tin* JSiliith l.tilittiiiih' on Spi'tiiit I.ul.e, Here I iill tlii- lm.it* In Mriu iii'i'i' t-harii'i'i-il, j iind a -.'oiii-inl i'in��i tiiu" n ii�� Hn* ti'toli, iiiii'i hniv|i nCtl -i-'iin" tin* up on lip- un"*, mul tin', i!H��*it'*t had iviicttiHt a pitch iklo-i*' noihim.' -bori of nn iiijtb* i|Utike i'liniii tsiite nvi'ikctl a pi(Kt.iug nul Jee, Tin* Albi'cni ti-.ini tvii)ii in, |iii*tticil a lone run acriei,-, tlie i'litin, niul *i-tu nm lileli 14, ihegi'4>ii( iit-attiiid.  Tbt'ii t'iiui,' j  The H'.t-iS'iutt. iter.-rigid ..ii ilivUju,,. |-Jttl>.  The ,\lh.��rm !.<*;*- m*ih ��st id, piovi'tluilhollilii.vs ari'iiii'iiiU'tlilngjcuie. over  before ihe l.i*t  itiiin  tti-m | at wltl.'b they ���liluo. The tisM.peiuuped ; ,���,., ���,���|( n((h ii score ol I'lfbLvn. l.-!t at i'wii ((Iters Arm of Sprout  Luke, j u,,,',  ,|���. K,1(m, Wl��� ������ \iUtH\, '  ,s��� li unit *>|n-m the tbu,* Iuiritlngl4iluri*lhej,���m,sj(  |,���. t|���t.l(  ,-nu* ��ui'* tin* l;,-t Phoiu* III Albeiiil i'i it .in* IM I'ctt Albeiiil l*ly hit UmiH,, lulu tin- company pun. iiie (uui hml to, be ��ii-iied, so I here iniiiti hiyi'i' been suuuihlug il4iiiig. A nuuiber nf ,voiing pisiple j,i!i*t*il Itt U dip to Stitiop'-t l-'ulls  ahi'ii*  it  t't'1%1 llie I'ori could piothico, and th<* ugtrii.i t*ii- oter, hcore It t*i !���*, In liitt.r of Alberiil Ikkii inln neisii'tl Jul* II r."*i'rv>iii* *l!n ill Ci'lll'n I'lii'll  ttltli  till' I'll,*  l\ ill. I'M ill'K-*. 'tiui |..|*. ikore |iriiioi*.t'ii to iln*citk li^ Mi', Vun Hi-Cur, Inu it hiiu iht* lily i'iiiiueil puicet'iii'd tn in.ilki' u m'* h'Clinn, ll tv.ii iiifiK'iiitd (luit tin- lot*. i,l inie*!i,���( li.nl hiifii sold, il loolk t-otllit  llitilllll-i, to llllii  Olll  lot* lltllli (hi) I-.iin hilt! bi-i'ii Miltl.anil ii.i*|ii*iik plainly, all' llie Mirliii'.i iiiilit'utloii* wt'i't* to llie t'lb'ci that im one tint lu It hurry l*�� hiiitit otor iln-��i. lm,',, The Advocate tuggesled ftpropriniiou, tun! sei"������ nu ri-;i**on lo cbitiiiji' Hie si!gg.'*il.��Hi Ji i* liihuitl'tt lb,il the luti liuvo pa*tt*d thi'ou-'h tut i-i ut luinilt ���tlncct'liu-ti* niter ibcui iii'jjnn, umi It vt iia iiiitt a f.twdtiys ago (hat ihe prc*"iu owners tver*' lo- cittctl, Thi'*c I'lirliciihir InU ni-i* (lie l.ii,'ln-'.t on the sttbilivitiiiii, and will (���ivo jn*l (Inu lunch ni'ii'it head (o thn (-killer Kiipply, Nokk ctiijn* Mr, Ti'ho.ucthiu us agent lor Mr, I'uu |*ii.itr. mul xint* ���, ih-it Mr, Van li.'iVr K tjolt4- reatlt luiii ullliug Never iiiiuil iibutil  lli*  (l-'.,  tc-itr**, j t4i allow tl(4> t'iiy (niiutnl t*i *nii*ci any The olilci* i* n little sht on Ih'iire-a and i l'*t*�� l*il*> *��u th>' Milsllt l-.ioii lu l*ni n| plt'ii-iim  ilav  tins '..pent in  rumbling ">  "������':"!'> :'1 nH-t.uliii-* (he  i-rror-.! ihu lot*, rcijuln il for ihe le-ertolr.   ��� i.t-ei* llie iiicli** nnd milh.-riiig Ilu*  wild j "vuikl hnte lu he priiu. i|iinlh..uiurgbi    "Vuii can *tato,"  Mild Mr. Tt-bo to ilnwer*. tvl.lehiihixmd in Uuil  iocalltt.  hi uny evetii,-...eitii iimi putt olf. Hi.* Ati.'net.-,  -thut  Mr. VuuHefur .   Hill,  loi'  the  I'ii! I,  piiclii'd a good ib-k tiuii; ihi'h'iip-iiMl.--* *vlib ih*miiw.���������t j,,���  i,f** ���,.,��� ���-,.,��� b,,cj, ,.��� bim, mill the n,i*au*,i,f-.iii|-.titlugihe!*eiiniNt..,ll���|  j,Kll(1  ,,,jSi>vi-ti  In  Hie box.   Hy *.. Hnl (he repmi*.  Iroiii  thN  Soculity ; ,|(j, ,iu���, \hi, uUi *,.uw��� ������..��� ,,;li(1(| ,,', ttcli. MlJ hivur.ihl... ^ jlMiiliii- eye. nud ll vvumiouse.  Leivi-*. li.iif.-n* of pit Mile pari te* were Mrungi vi ho I'tmglu it ���.������nsl gitnie tm- |lu* i'ori ( all iiinil,,''the tnllt-y tor Iliteeii itilh'* !>huil iht* iiibli.i iiun'in "huii)>" n lingi'i-, lot*, Hid-. Cuuibt'iiuti)!,'imi! Hie muuhi rj n;ul dropped mil. lli* place tut-, taken nt Ktuthiii on!  tiuii".  In  evidence ueM  lit jlai'ki-!!, ila,t, iiidieud-d  th.it  (Ii4*e  "IMcn-iuei  'McLcikI  plUind, it '.ti-mly gunie for l',\eitioii*i,"!ii  Siuiijuiiha cii!|��'  tin-in,! Allmni.  and  uui  ivell suppoiC'il  b.i i'lll  uiu.' uii,i tktu ot th" hii*thiti itl'i ilV'lilulile In (he **llts!lk i*lnl|, iiiete ll.lt'*  Cllll  III*  Scli'A'leit  b,v  the  Cuiiueil, and. if the.* liik.., can be *nlil to pay n purl hoi t,( lln* en*| o| ihu i��o (hut uiil liiive to ln> espr.ipriui.'k!," "Ii'i fact," couiluiunl Mr. 'I'l-ho, '-loi*. i-iiu|t| In- m'h'1'ii'd that ik'iiislil bt-vkoi |h iiioif tiuiti Uu- uii.-t in cicil for the reservoir." i'tils I*, a lull' oiler, noil kk|,i-n ki!kI.i lki'��*i* liellliul tlii' bill.  Scleral t'i|*et nl j s-oml. Will reii.oVe im.k  tilg-,'(i*lliii| (llll! j "Sl(lge I'i-ifi'ill"'  Ki'li' lo etlileni'e, bit: New Subdivision, Just Off River Road, in Lot 10 tt i i-i- not io vain. A* itn*. it. be  ���<*t)it cicil,  the  (ilcine*- I'-iii" Alberni iiiiuil olli'i.d iuiinclit.il* !"'' ���� ""' '< "'������-'���I '"' haul lo lllnl i '*" i.i u f.ll1;!.* number, und tlte hu,ti*  that lliiliie the k'iti li'l!-* Il-tp-* Wi'l'e IV I'll llilill, iii. to ill.'  Ml  llilllll  Ili'ittH i(tli  v-|i,*ll* kk iihhi i ti*k ioiii'hiloik u thi*' I iiiiui thut ilu**,* -.iieniier i"ii'iir*loii*a nr*' bound lo li.Vi.liiii lei.)  p(,(ililut', Iii  th.* ttu*i  nf iithli'ili-  *iont*  tin* I'iiM'iiilH L'llllH' kk lit! lie kk lliili' -.luiii, lllll Mr,  Van, Iii Cm* hica bi.iii  tr.tliig  to >>llll**te|l  ill-a 111 (gllllli  pMI>l.l*tlill(l,    iillf team*, mole ev-.'ol.i lUiiteheil, ami 11^111 Ailiec-ito kklil lb. n t.iit.-oll ll*. Ktlltni'ial lion ihe Aiit'ifiiie kt Uio*-* loit mhiil iho; ilu! io ihu ;.nuHi>mitu In i|<u'*l loll, niiil Alhi-i ni boys thai iho-i uiu��i J��>'i*|i opjthi> ti iilictk mijt kl l*uti* of I'eiice cui tlnir piacilcc ll tin',* e\|ii'i't to Imbl! again -*i uh- tlutt u eu tin- Juniin netl. iloitil the I'ort bunch, lorn little molt*- .Meantime i*. ill (lie 4'oiiiuil pleit-e j-et ikifi'K ki 111 I'iiuiul ilii'iu in tti a Iiiiui te.iiu i |i)i*>i, iiiiiI *,i lift thi-ie- lot*. I * (0 lll'll!. > .,-*���,..*.,_,.,,. ��  ....  ., Wiled  Ibe  iictitlttll!  hll|ipi' lll-il   li* I,eit I*, ii  ttill g.'iiil.-mtui iloiiix'tl tin Ibi-ek'i'lll fi.l.iitli.tl ilirlllt  euoitoh  lo  umkUi Mn. (|.i(,(j ,,. ,.���,,, 1(|i,tt ,in|���r, lii (idol-i. It VMi* no ti*e, llie Iiiii one I'i til oil, -tilttlv tunl lilioilil' ihe chill li* ol llie pathetic Ulll** -.oil); eillllieil "The* llllt ii--! lii." miiii' I line, Illlll kill* inki il ill le il  lii I'J,,',  Cl iilkll, ,   A '.'oi'diiiiiiiiid tl.'ti'cinliiiiilmt In 'ii- '. joy I'ter.tthlir,' hi slglil.  kiii-v iitoeli  iu | ['.n\  |���  |������,k  |,il���.  i'iiii,|.|t|ii=. ii-kik|i��ni-i��, anil the da* ikii*n(ii',iiiiiimci'il  ,\'ok\ i')i,..v |.ii���lv Lit*.* i'i*.i��." ! tiii'k't*** li-- every nay, Wm, Frank Gibson House I'lion-j L H3 limurHiictt Offlco I'Ikiiid 3->S School (liuumhi it'l .Ariw lir��l'Chi*���� bititl, ,-MU'i j��,-i ucre, litiig t4*t!,i��.   tl! Aeie��, all gisi4! b4i!lkiut hunt, bi'dtei'd *S llltil v ai'i-ei* elt'iiu d, **.'*'i jii'C jieie*  LM Ai'iv*, nil* ' joining City  lllnii* *J.V>  per  lu-te,   '���*4! A��'i>">i  tlolitili-, Hoini, 'J-"' per Uji'ii'. on i leaim-cy (iiiod buy** in \'ii't-!M'hi fhirtlcn** umi <JL*jir��itlt* SubtilvUiimf*. {''ir-*! eiit**** i-udt't'tiun ul ,"i nsit! IU ,\i'rn 'IV.uft*-!. Vi��ti m us! t-wk* fcs* ��������> w*Rt * WT  15m���� it.  Csll *b-J gd f��rt����I*rt, M.'M. Stephens, Alberni, B.C. I-'IHI", AN'H Lll-i". INSI'HANt'i:, I iniin! .vi, kk ho  Miiipi-tl  lilt' ball,  but  he kk ll*. mil , li'i'iiteil.   riiHuuatii,*  Ilu*  luive  ol A.* uiil be ob-ieri.d by uu oltlei.d ia��-LauiJu |���nogh( (he ball dou n  ikhec* if.  which  M|i|*i-nr.  el*evi hcie,   Ihe j ,,..������,;, ,���, |lU.,|t..t ���,,, ������,, ,,,,,,,',,,,,1, HtdiiH.ITi-.ii-.iee- me trying m gc.l l.ir*j  ...,,., ..,,,,���;*,,.- ���,mi,| |,���v,. ���.||..,M.d Mfi'groimiU for llm ha-ul m-1i.h*I. TlieL.fV(|jl (1|, ��� ..,���.. !���;.���������,.�� ,.���,������, ttllll I"-" gii��'��ds uu* eiiitrcly too -.iiiidl,, ,,((1<,(< ,��� {l^,UnuU ,���, ���,,���*, ,��� ,,,���,.,.. and tlm nm* at which price*, are goingi |HJ(| ���H(, ,||4. ���,,,,,��� h, ���, ,|���* |*i,r( Km* li|ilHuke-.|lgo.albiiH|IHw��|i|k,.eHivnii.JlM.|.ii ��� ;���,,  lv.ljh  M., Ure lo (he slash, ueeil.d addition iii tho i-i-csi-iii .-.tea nil,   |lU|l|i ���, ���,. ,-,nu., asHi.iiyumo..!et!lie.cauhi'it.-cim.pIUh.;  (.ulil(,  |u,(1���. |l4M,   A,B..., (.,|(), ,,. Puiiorul ServlcoH Th>* hu,' I'Maaiil < "urnm SiuiHi vtu* Inn li it !ii*l Tiiio *titiy (illt'iiimili. Tin* *,|| k ii'.'*, *v t*t',i iiuiler the airtpice* of (lit* Mu*iiuie l-'uili-ruii t, ol -iihlvh I iider ihe tli-ci>i*,*eil tui*ii im inln'!', nm) (ho ��i'l ,-lci.t kk e|-ii I'liluiui'teil by Al'tntv -alllilh Cilire. No. ir.!. *\,  I*', iiiiii  A. ,M.  Mr. re ward* lor I Ji<- ili*cov.-i'y ol the ,tt,ui j Sii'liL �� li" i*i<''H .teitr*. of ng.'I,  wai a 1'iiM Mii*tei*i'l t hiiiki' Lotb'e, uud Hoi iiiij>ii"*i>ivi> lerkice ot Ur* I'iuierulty kill* I I'ldiereti a* a iii*i (rlbule to hu menioi-y a< the i'i-i|iio*ti of b-itii blm-telf Nov end ol the Holders a ere ullet hi*. f>et' V tm, ���ll There I*, imoih* r ��lih�� (** (Ids  nuivt-* j _.__ meiit for largfi-liiotmil*. .N'titt'ihtit Hie ..   |A. ,  uc  ,. . ,t.|���..i! is  uoiiec  ,|,i>  M.,nlclp��.liiy li, Mualttl-R��Ua��. liielo kkesi. lui'i'el- eroillidl Hl.*,t  i'��'Ullt !   Tl'" U"!lt'  '"''"  J'hll��ifo| lo  ti'.-ital, I... flstd ujianil iim-iI for it mimbei* ,,|.; given by  Mr*  II,  H.-uvey  /nut  Ml**s put pi**.-*. f..r tvbicb I'ti'ieutloil gciitiitls  ���;,,-"''' M"i'��ioi. '**" t"*' ** **.��  MI*�� ���'' an ! Hie fit t I'tiiii'i-f.iii, -nu* pi-i.'*i utjyi to a largt'iiiul till!" double I't'l'l'i Clilllt** ttiiilleliee Olf .Weillli-vilat j etC'tiltij', Ml . H.ii Vi k'�� V llilill imuiliei -. kt el e kk i-M i i'Hili l ��� ti, IH'il lliiit (,'i'lKli'M'ilii are rt��jnii,-il, In ilil-. uiiiiiiii'i .-"ii!-. til Aibi'lili alll J*- r.-luriih fm* iiuy iiioney  iu\i'*!eti  aioui; ibi-vi lliu"., tiliii  there  is  liitli- doiilu but tli.it ktha'o It come*, lo a  Vote H,.*! <!' UMitfi' a'* il 'il* p*"--"'**"!!'!) "I au * *-��� iiiltteet. till! Inu ii l|i.'- vollii s.,|,j,,���i, ..^cellflU  liM-lilii.ji!..  lis  kki'll  tl*  It  nil Hn-llitepiiyt Is'l.ii-the j..ochlj*i* ol  the  !'���' ���'-"������'.  i-u>-*'t.'i*--l��ll. ; itoiii .lei*-*  tSiev iii.< ii'ilkliii: fur.  The!  Mi-* i.imc M-��,'"u'-��plim.ii��iiii.b-i*. i l.tti.l  it  juiui.tdh.i.d.t  iiilj.iinliig  ihej^"*' t'!' ' '"��� ���,,',, ,i'4'1 >""�� ' "��K '��� piei-etiU'ciiintls. and'  -voiilil  lorui  an ! -s'lV'"-!" "'"���'>" "I s"i���� tar in. the t, ,n ���>, ideal -.pet fm- eity rri-re uUmi purpoM.,.. ' ifivc  ilpi-md esp. i icitc. in i<t>ui,ii out; iiiiii I lie fiiintly. Hi- taitli* Hiibi-,-1 illlll III.I AI hiu lll'll,|, li, i',, mul A. \*. Niiiuii, ol Vuiii'nuker, and lii-iil'iugbiors Mi-* M. Nmith, Mr*. ,S, t i * in. ot liikiislokc, mul Ml** I. Ik. Nlllllh, of, Jillil llllifl'i , Ikei't* pil'teill, A lai'.'i' ;iiiiiilii'i' ol (he h'ii'iiili of ilii* tlee.-i.tiil liirilitl out, iiud the ik,nt i lli- iiiiii"* lii'lo |;iiititi|>MJ<i iiiiii bi'iltlllllll, IliliiillJ' llieill being 11 hll',;" piece fisiiu liio t lllplui i'i* o( Ihii ('.iiutili,in 1'iii'iile t.lilobi'l Colilpailt, IVlieft. (h.< il.-ccu-ft'il llillt I't'elt Clliptiiy ntli Fitrmei t InNtUiita Mo-aiiti-s, A Mint l ('iiiiuil llie.'Ulig nt  itu*  Al* ini id l-'iti'iuei fi- Iii-iiu nit- kid) t. * Iii'iil In! tin-t-.mi IIhHm' .in  I'i lil,ik  iliine  lite! Hjli ,'il  -tl'  M,,  ki lull iiiiiii i-i-.l't  it IH  b, ,,. liu i, ,1 by Mi. |),,i,iil.i Ab'iimi*., iiv. j PERSONAL POINTERS ( Mr. i'altioi Hay in*, ol t ViiiicUo-ii  i* speiitllng u (eik day* in Hie I'll*. lb. Mi ft Voimg, 4.f \'tini'oi(Ver *��!i�� u vi-aittir iu Ihe City tlurlii'.,' Hn- Vtceit, Mr*. Lctieiiiian iiinldtmght.'i'Ii'fi f**r ViiiiC'Uitt-rthis Meiv|j on u pieii'siireliij*. Mr. T. W. Mur-.li. of Vlcturlii mis h li-iilor lu the lily thl- week. M, Tebii, kkii* ii |-u%it,>u-*or on 'i'ue^* ilnyV truin on hU way lo Victoria, Ml**, ii ltiil|i!-oiiy,'iif Htihi-aiiN,-.pciK - (he holiday in ihe liiy, ' o H. M. Head, of Vaiu'iluti-i- wa<* a visitor In Uu* ('Ily this wool,, Mr. W. Ikliotli".. of Chiyi'i'iioi, spent a few days In llie lily ibiiiug the tv celt. Mr, A. H. ilolui, oh lie Waller 1'Yir.er Co., Vlcioiiu was In tliciiiy Hd-tvteok on hiislue-at, in c'liuit'Cliou it lib liLlirin. Mr. I'*.  I'.  I idler,  nf Hie .lauu**ini l'oll'ei* Co., of Victoria was in Un. t'lty  ' lining (iu*iue*-��'iliN week. A. HurHiig. nf Victoria wii* hi the ('ily thi'* week, looking over ihe pro*, peels of (he lily. Mr. uud Mr*. <!. lloiliiieNter, of Van- j coiiver were ti-tliois lu the lily (luting tile lotllihiyit, t; Mr. K. (tiidtltilj, tins a 'nutti'iii-!'!' on Monday;.���. irulu, on Id-* way (** A'U'ioi'iit anil Van'-iitivcr on liusluess, Mr. tuul Mr*, tt. Mclteii/.le, of Vie. tot'lii ii'.'" spending tiuii'  hotlduys lit Albi'l'1,1, ll,t��'i'.V Wllle-Tuf Vletoi'iii I*, spending li dm days lUhing at (iieni 1'initnil Lulu*. , ,I,,W, Mi'lhir, of Vivioriu'Ntpeniliug a fotv ilitv* hoilitiiy in Albei'iil, Mr.ll. <'nmpbell, nf Vleioriu ls,.njoy. lug iin* iLliing nt t 'emnil Lake {or a lev* day*:, Mr, <<���  l-'nri'i'S!, tt*iiirii.d  home on i'iu-*il,itk fi'iiiii a Iniiliii'tt titli  to  Vie- loil/i iniil\ii!ii'oovei', Mr. !���', Hiirlleii, or thef. .\'. Jt, Kitlb ik'iiv Kiii'k'i'y tleparliu.-nl pi'lssetl ihisiiigh tlie i.ily on hi* wuy to Victoria on Molality. Mr. H, W.' C;u*.*:���. llii" I'ruvliiclal -���aiue vuidi-n, fm* thisdhtirliM reiiuueil Iniin,��� on the Tec*. Ian! ,Mos,day lisnu an ulJU'iid visit to the \Veit| t'nasi, Ib-k. Muekuy, of Nova Sculiii, I* -.iip. plying tin pulpit of ilu* I'ri'nbyteiiiin ��'hiiivh i.��t* a f*��it Sutidiiy*, during the tihtetice o( Hrof, l''trriulier*. I bury Niit-ti*. of tlie i.oii-ruuti'iu Olllee Stall, leinrned hotiie mi Tne*ilay after speiidliij' ihe buildty iu Vlctnris, Mr, I). II. itiilili'l mul his il.tm-htec Hi id it by, reliiriictl hoiue ��u i'uesiliiy '** irulu after s-utniim-,* a inw d.iy* iu Victoria, Hov. II, 11, Lewis Scuff, iva* a pu����* oii,'-*o!' on Mtuuiay 's irulu for Vlciutiii on hi* Wiik to iiticiit! the -ii'-sion of the lillltli I ieilCII-v 1'i'llt!,'Ill-Ill 111 llllii I'tiy. n\\i; W. ii, II, I'l.-st'o't. h-A by Wish netiiny '���* lliilll Oil Ills iiuy io lt4'V4>U|(ftie to ittli'iiii tin* Libel-Ill CiiiiYcilHn*i hnlng belli nt IhuI point thl* ���tkuck, t 'iipialii ti, A. H'tJli h-fi uu Sutidiiy, by uniii on in* Hii* |o |{.*\ eti-i'i!,!. lo iilteiii) tht1 Libet at .Cinteiiliou It) he belli there llltn tkeik, Mi*, W, Hasst'i, of Viuici|iai<i> iriivi'b li-r for Ib'-o.nuy llm*, itu* u vbitor In lliol'lly (III* tkt-i'k lit til" ili|el'4"*ls of llll' Illlll fill- Whirl* he lintels, .'(>( i I !h* CLEARANCE SALE in LADIES' DRESS SKIRTS A variety ofPretty Stylos both Black and Color** lingular, f Vice HALKI'HH'H lingular I'rlci* NALKI'HiCL Hegular liict* SAL*. I'U ICC t tegular I bice HALL Hit Hi-: Hi'giiliir li-ict* SALIM'HK'K .,f-W**.ir>%--'atf'**1*J*1 -*4tf-*t,*V��T*^alf t*l Wittton Iilock Hegular I'rice HALL tit Hi*; .Hi'gulur 1'rli'it .S.M.Ki'.HKi': Hegnliir I'rice SALl'Uillti'"." -Ki.uii' Hi'gtiliiri'rice ��� ,,V*u SALKi'HlcK *K*,.Vi ���Hegnliil' I'rlce '.'I.VH.SALHlMtfCH'- -.\rgyh�� Sii-i'cl -fii.IKi ���i.ltt Wi.-.lKiii-inK Ii.iii**,  A��mi. j eiaiuir*. lO'ti -ilc .1. H  i'liiy.  In'.al ��\\ tlio I'otili! i Ibtin.'h oi tin* A,!*.*! leidt "tf ' , , .   ,,,,,., ,,., j.|li.*piil'lUli'i.Ua i ' lit**' UHi|ntib!i*tl ((iii'iil. j    " .1 _���'"  ���" a ' ������   '  '.' '    j   Mi*,  ,l.'itit  I'f.M.i ��M��  p|iMiMM|',ihej '  ML -Nb'bo'i". **��.!}���. hi'tiuv  on I'rnps Open Air Concert. . .i|���u.iie'uc.-..titli -vv. iu! v-ucal VelccUons.-j and Soil CulUv.-ition ami M��". i'erry. on The eliLeu-* *if Aiberni were enier.' )il(,|''���' ,V,iip|ii of "lioiiiboue w)|,i" iitioi* |i��MiJiry, )i ,*h.i'pi*ii Um a gotsl  utifui* tabii'd on Tuesday i-veniug by tiiiiip.'U |���,j.*. ��,-,,* itd.lttl it,' the pro'gr'iinun,..''idunec **f tl!o-"1i'i'.-��''^i*;*l .will h.< pn-s* air conceit ci veil "by Hi.v'Albernl.Uis- ;ii���.f.,> ���tvci-i'.glv.e'u by 'Mr. S, Hahu'',  , ] ��'��t *>u thi-i iMT-'i*iiiu, lilci Hrass Ihiiitl,  iiiel��iind'u**v*iul'!''"-l ' i'he bitii iifier the recltai wn> well'  'A-U**'���*' iiiviti-.d loiitt.'ntlili.lsiu.teil.iig; .Mr. l-\ V. iloiili., ol Vli'it.ri.i kkholoitl lici-ii spi-ndlui,' a leu tiiiy.. us do* giii'��*i ''jof S, V\', Hi-,lib iii  Nli-i'iik  l.iilti*,  .lit-, (oi- hiiiiii' mi  Toi-iitiiy '���* li  pilsti-O;.**'!' Il.fill, Mi'tl*.  J.  it.  liltll  tl.lt I'  'J'JlOHI'MiU,-- I'li'iu a fen duy* Hits, iv.'tii in (he*'My I'on Alhernl on. Hie ti'mpornry stuiul, nt the (ot.u �����* i uMi-ttili**!, untl iii-ovcil it very enjoyable .biiiii*i,iii itoiitl, uiu! foralMiiit an |iinii*i(,iji(j,., nriiiiore procei'diHl to itlscottrst*,'' siteei i; '('bi- full Syiuijliiiiiy Dri'heMi'it it I'.ro. .sonui.)** In a uitH, undttdious muuoer,   j miti*,! lur lie* in-*!; event of this kind. Tht*. \k itle range of tlu-Mit'eilon*.iuid ilie iniuinec, ��ir whicli they were .rcii- tli'l'itl, all ti'iul in piove (In,i iho ImiiuI boys are steadily lmpr.otiog, u'ttdi.hut litis |iisU(tui!ini ' !*> .In*t l.leiiuidi'ig'.'an honor to jthe ciitiit'ill**irid. Some oi Ihe si'lot'lbui-. wi'-r*'* tpilte ilillleilil, and the ea.se-tvllli'which ll"'.*' tv'i're cili'lit'tl itit'ough spolii*. vobuuc* for tie* alillln ol tlio inoinhff"*; niul m the miiii.* Um't Sotinl Danco. ,\ Hut, ikif-ial niul Hanoi' will be 'held in Why!*!** Hiiil* ini i'Vlduy .bint* ihe .UK, id's;, pi I'. St. . ' Y    i; ' ;' A ..'ii ���'. ihu*' Is promised to sill who iill'i'il.   (lo.'il Music will iii'i supplied.'   j I Siito lheir-  mother.  .Mr**  tbiinc* TkniUMitt III HiVef Hi-lld, Mr, Ihivhl Ah-'x-iiudi'iYof lliKliiii'igtoti, Kci^uhitiii. iiits.a vi-,|ioi- in the * iiy i Ilit week, m(tying with SU\ W, T, Mac Aliis(4'i*dti the Hivct" Ho-id,. Mr. I*. Willi;t-r, vtiio had been visit.' lug  lii* broth*'!- A. T. Walker, fur tin* past  kveek,  wie*n "jiukscngfr i'or  !.��|s home in Vieioiia,nn  Monday's  train, Mr. and (Mis Hairy |!1)U, let! by i'he ivgiilar rncciing of Court, l-'iiltli \ Mundtiy's (rain for i.hc J.its! mi tt visit No. IMil.'), wii) ink li.'.hl in Wltyin't Iiuiii t" reliiijvesiiiitl fiiciids in Toronto and on Tuesday next ut Hi*. M. "luipm tint; Uw.'nS.iiuul. nud etp.'.-t to beiiwny ful* Husbii'ss, NitiiibiaHiii) of .ililct-rshir t)ie!*l'"a'"',3 eiemhs, f.msolng' term. ,   i   Mist; tlritce SliH'i'iui.u dster of  l>r. '"���'-.-'"������': .-.���'���-���"'  -  , . ! Moi'^iiik's, lii'iived ii'oiu': N'iiiitiiino on Mr.  iiud  Mr*.  1',  .MclCeii.'ie  uud,'Tue*dtiy' to take.part-lit  the Concert ���. w Iii'i her inenibcr**..*��f ihi'.K.'irnti'rs In*.. ili.tit'4* or'not. A sjii'ciii!; hivituiioi). is I'Xier.dvil tij>,i,li'.' iudjes,. ���'...A.;O.F.'-:;'. ��� t.l the t ibei's, anil in .lie Muu.t iluie ���; (.,.;;��� ,,  ..JiiTi"' .'btyVlmll!'.A 7^** I * It* U^-1.1 * * t% tver,. vLiio.'s In .he thy ,l���- j which mis held in Hie Imu-i ,���*��<���. s Hall nil.���I'l.cd credit on the jiiiiiitiiikhigoi.-"; ���,,,-, ini he ("iiy, ainl hii by Monday '"* j vU{* H'.* iveek li'om .Vaiicouver, lm ting . unilerdie utisplees of Hie  It. C. Con- of iliipdniasier Cray., iiiviiti ("��' hi.nue,    J ,,*  . '   J motored from: Victoria. ��� J *ervatory of Mu*lc. ,...-.,_ ��-. -,-ktS ��� t r*-?-*-^-T>-^v*t'tr.P"��-T*-i*ii*-i��'ii'jfr�� ���*, w.i v -*.-**���������,-��.��^'i.i��*aTftiv,i*��vt'->,r"*"^r^,'->" ���**^r'"--****r*,ip'r" t  '"^"''--jri^iirri-t~-i'VBt.��-*n���,r*"* 1 i-m-/;Vi*'���r-tk."**'* *~~,\&i'^L*i'7���&xl't*''ZT''~-:?TZ?:i'*1'%'si rr^,T''n'!V??-'*~r-?J1 ^{"j?"T\'^*:-*r*r>."t'"'"*T'��"*'-4ii-."�� "...-. ;��� "iii.^v -W-iV^: iV;V ^P^'^y' '5-t-^V ���-,'*,>vv\^ ';*.> a* -*.\^> V^Av.'r-??^." '������''"' h t-^\^> ^^oF>: "-,'���* ���:^- k :V ��M-r *H tx? ,-:;* ^s^^-M THE ALBERNI ADVOCATE THE ALBERNI 1 ADVOCATE ^^Y'^^^X^: r-;^';;;', 1 Th. Alberiil A*ivwi��t-*��|ii'ubli��hh*'{ mul.' ',���{',,*,, ;,..v  nuiihjut' Pfintin-i C��., bid... I*rfjni*'ti*rs,    '    ...    *    ' " "   I til  A Hli*i'*)l  ililta,  IlI'Mll  I I*.* bn** i J, V, HWIDSOI*  .  Ltjiliiramt ��-t��tisil��?r ti* A'Iboi'iil. has. Iii-mij iiiujit'i'.Uion | 1 .for {iiuiiihs,; ihu line (ij* Uiu Co- j 0|'.Jt'-i!**i!--at  -.'i ..s*t��t./tt,' *l��!.44��.l< ���.*"*-'!��l*U'!Si ��*t"| ��� ���',���.,.  .'   .���.-,,���''    ���   '.,,".    '   .    ��� ��� ,  , ' ���   \ i.,:.�� iMi-fit*!*..! isH'"-'M.',j i.'.��!*ti''it��i'-"'�� ���*��.'��� i Mieliuii Kjlvur. .will' i��i'-*��[*un**d lor j ���|l,��:'V��>i,'l! l*.!��(r!*M.'iUie����4.*ei����r ���" lt*����4 Offks,  Aihetui, II. IV j'ifit'Oh.T.'''hi u litUu tivi'i' ��� �� iiiublJi, j ���Hi!Hl'"ti4��''j!lii'di '*iiJ^}Jt.'i*i4*4Ll'il}*'*. lis] ,ihiKi-d���.'���"��ll  ready  fur  tlit* ! ..   ,fi.,|-t'|i'(,vj  li-,'  t/t;i'"|'.,4ttfli,|inif,,-  4;��;l,f,��j  if'^'^UUVV Sl<f!tH.lliS��t'."ti.'tliI'ii'ft,�� \\(< Hl��i',t> ***,**'..J'-l.',tS',,.i4'*-t1i ���  ,.    ���  .    ��� ���'���<��� a l.t    ��� '  ' .'.���mil*;*'.' ���''... .'|.blii>��.,  ..'A **��'���' WlY l)!l'V4*  wufd  llOJUtl', I t*,'jt.'t.i'f��V*i",���� Uti**.-.''!-'!* ������!.! *.'": l,-.��. tiiu *'��� Ik-n't ,,, iitiid vyHt dtinbtlu**** hnvic. lo**wy I IT' TIMLv il'l!  Iti':--] HLA'NI'C -j il|u��(lttii(.'.4V'tisl.4iiS!'<i N*-" iVitfi-V- ���s')*>"!,''-,!/t:iii��ibi infill Hit! t��u,rr:ei*uii()4i�� ,'rt,(*> ������*"Ji,.',*i4�� i��f����i:"li��i'! ��� ���(MltMli'i*.. llUl �����'*'  |.H'-''.'",1|"';:  (l'r(i.<!'i*tUi*'.j jj,,j \'J,'! �� ,'l-"-I  til  I,  OWN, :;;'"i' '"'..'tifni'vi'iv".' Yi;?.>*"'  " jumt .lui the- imtinhtnd'look itftur! .���' If,!.* Jli.lliii!.. ,',.',,".��� i,!'.i';';    ���.j -,���    j* v"  '���';.;  ,    ��� IVM***'1U> ��-,<' I'ikii.'ii St*.*.'--*'M��'t'it'*i ii)''*.n'S i-V  ' " '  "-  '���. ..: Y  '  I Royal Mail -Service- The Gasoline Cruiser ,.'�����,������lit,Kit* 'i't I'll li'tJul a.-Mli*.'* -t.rti l*'*'()i��'. sitii.'* S* tiii)*i'.ft(S|iMMti'*l <'''II.H> 11, U i,!l!i'l'l|l.:iO'4*!lC, '��(!���! Iii!i*.|.)i,>ttiti'.| It-,'uiliHtii .*-... I" to conuEmommrs, A'J k'.'lilllJiillii'tiUi'M*. -rM!i'|!k!'4l .'el i'ill'|i.*lltSli��l J .. ...    ������... M)li*l: If** siv<ii|i..S*U*si ktoJi Hit. ttitliti' hiii'I'sU   U  (���iUliO'l'-VVUl'Ill 4lk*����tl( Mil' 141,1.'I, (*"(. l,411"S*.',t'I'IV f!ii'|nO��llt--t. ������..   ...    .'���;   ,    -, . ��� . . t!ifl,iii!!S-.<ii4*mitflti<.'��-i��fijii-*iHiiiy!  VVe.tiitiUCl  | )l|'j|*  4-jVlt*  (h'Vt*i(*|*lli4'ltt. I l'**Hi' ililltl'IIHlK* !��l",!'J|tl'  141,14*'..'i*  ���f,i|lillli|liii'iilliit|s  j ������ ���. . .. .;,,:,    .,,,,' ��� No.i4'!iiiiii4'i's��!i*ii .vul, iu'iiiuti'i.ii;i��s'iii.i'.siiiiii'tijiiisiii Jm tlif, oli>|*iiilK of IjiWir- iluiit :itH hi*i ouu !jit*|inii'U nmi*it|f| hiUJiyjltiitl eoiiH* hulViioiiit* uvui-y j duy of thu jMii^iun*!)-* jii'sstuiisiii] willed! isi'i'm** jnirl, iimi imri'id **f | tidr ICti^iiHii ('i.iii|*u**iiiuii, uml'Jhj ti thu body nf j Wiil i��-jif uiiit* (ii*ivi*rHm*ftH'.'\Vliin:f,',"All.H*��"nh nt 7M a.m. of the Sth? 12th, 19th and 20th of .':;V ^--^ 'Vtt iihurnitto withtiii!- (��; )���,���{{., AV**k(, ..Uti'mst ,"8ii��iniii"r Ih. c.-.t ri',v;*: Inw Hb*'Sliijit'iiily'x MuilH butwt'itn - Alberni and Ucluelet "'���������.'���  ���'"''' ,  .''.' �� ������'.-' "���. '���  ���'.., ' ���'.',������..;.  ,'" '    ",."���:    '  ,���' .And I'liiiini'it!nit Wuy I'urlH un 'Alimiiti Omul nnd Hiu'kh'y, YStiinnl,  ,\4?4't>iiii)iuihiJii��n for 'l*as��4��n^urn'-'iini*l,Siuiill ,1'VulffihL $e-at;.&^ P. 0. Box Alberni B. C�� AP/iotognip/iicEnlargement luit Uiil* 4'tiv'til, ��iy s|n"i'!lil iti'f.-Uiiit'iiii.'ttl,' Alb��rnl, M, C, C��i!��d��  * WayitO, 1013 .:.,��� v. publicitVj .y:;-. ���TlltS m ihu thiy <Vr Vlt*�� *vt*nU" X'   liuiiy /Mini,',;  .Tin.  aiim* ; when lliu Ml.lulu -ShrinkiiiiU Vlo '���'.'.-' Iff Y, **t Hilt  4'Otllll  bl* ;|*l!|l^l  OlV fiui'ci *hh I'ii I ly, hii�� jiiussiil'.������  1 J' y tm ^{uuji i|uiut iibt��iityi>Hi'M>lf,y4iii .emit wither yotti' pi'ihtl uuvi'iidfiK tiuii  Ihu oUiur luljuw'' will in' 'Hti|(u i'imtulit to lui it (it* ill illlll, :" ilu Vi 11" wiiu ng uh 11 iu* bin !��*(>*(> ���:. (Iniin, tuot thu lutul hnziHi, und Koth run fa-it Uio ��dhi!r ^yi-mk-i'il ntiiuhui'N ('(ili'iilitiutl tii: itllriU:!: iliij. I'rovvd, .itml .��� ynu -liUi i4iiUt*?r ,'.'r\ylitit. **��ili**niiiiim yntieuii itn! uf jlio fuuCtlmt yuu uh* sluilV'tl into ' tin* <ii.**:t'itiil. 1::/"':;: :;:.,;': ; ''v^ ,������':. iiiili4VluiiKini|f:c ufihu pout: ..'.���.' I r yo\t tool your lit!lu.' Jiioifu-' uml : Y tliuii Iny itwuy ^oiiK-'lKMiji.,.-'; 'rilUI'tj'H  lUit  ii  Sl)tll:ili 1**11 HllHli ;.;,,' v diiy^vvill jnui^ tlm! yoti vvi'i'i* .'J. t.'hii'ni'.'���J:..:'-;, Vv;:;;,';���.:'���:.;'/"''...,,/'' '^'' 'I'ilU lliilll VVlKlWiithur-S jitll!l|*!t*lliK ���   lAihi'iiiiiji who (ili)U>i;uil tiny, And tliii iiuiii vv'lio kui'iwii hhitii'' .���hiK'iis (liu iiiiiii vviiti inukus U :;',/..;'.'I>l.hV..'  ���'   Y:';'.'  '"'.'���> '",,'.'��� Y"'' '."j Tlm mini vvln�� iidvurtiisuf-i wii lii .���.-,'" Hlioiiitiiil iSiithluii ji'i'lft*  ������"..'.] !s-i tht* iiiiui win* hlt'nnt.'H th^i'dlloi' :  iH'mtitf-ii' ]t nuvur work's. Tin?'ihnn wliu uut.** thu hdninoHM liui* it KtrutiK liiUl Htmuly-Hiiil, flu ki't'jiH hin ii'itilt* itttil |iu|>ur iiuiii yuur t-t* yuut"��|iillt.*fnil. Ilu plttii-i hiis ittivuiiiHOiiiunt in it ,  liioti^liifu!, litinuKi, wuy, Ami huojin'.foroyi'ivit. It, until in* ���- ',.--, ������iNlAlvl!JS,:ll. imy.v. ���������.���:: I'f Ilili* i?i triiu (if Uu* l*tmlmf'*H iim-u iind 1'Viir. 'IVviiiu, Jji'ijor. ittit'i* umi JA'ju' ur** tliu hL-uIli- liuuihl** of Siitun ; !��� thik iii'idi- uiit'iiih's uf uil -liiiiiiiin iii'i*grus*s uiid4;ivii't"> uiut km. ;.':;1-tfiini'it tu'i" i��< ii liii-tiivviiy; t'obbur ;' 1^**tti';'i*��* but it ^nuiilt-thli'f. -Tlii'y "n'iv Ui��' hhyd as>u^!ii��* oi' tiiu l^'s-siiiiiNt. li^niust vvliti8ivuiiilitt*-!lH'il iiiiai'k j .iVtt.!y/.'Un>''fi:rhkdnvtiniL^ i-siir4M*f./": ��������� ;��� ,./.;������..;���;������'.;"���' YSow then,  \'^ly  liMi'ili*  ititdj (U'litluiii!-))*'' iii?*** ('Ily [''jithurHj; w.lml uiv wo ili-hiK t<> "liiiikM'.����i'��i* lig-hi >*o >liini*."',,  "'hnv �� iiittidi | loiigurwill wo'ln* uoiHi'id U> Hiku! u iiiiu liuru aiitl iliuj1'* itf* Jl'.iii'r'.Vvji, hit -thrown U> ii-* byilto'si* whoir hitvu thuirowii li(��ni U> tout,  ',; j ������;���'"l'*.dt.tiHi'i'fsolvu, rlKlH' hufi'itnill .' '.���-������'������-���--��� -.:^-r;;-':;.;,,(i-.-..;..-.a.-������-(;;'-������;.��� :-;:;yj���.��� DOW,  to <n|t' out Ui*? jiUftMilillKtlf;Uw �� Wct-nt,-*) lo T*��ki> and Usb Wa(��r. j MiuiiV und got hiiWy,nnd <!o ou  *,���,,!i,*,..|, ii.Yiiv ,iiv,uii.iti .vum wi:!*!.i [- i,���.."���''���'��� .   .,!,,��� 1* '������.'���  ,'..��� .i-ili'. . -  --���'  ���' Xf'iilMliill.l'tilW'ftMi'iUli.ii'tt. Mill! li, i'i Allfi'Uli- !,�� Iiiliu UHitlilK' loi: OI!i'H<dVi:>,  ���*.���.    ��!!! iicrSv {..�� �� Ut"ciu.-et.��.(,.ii.-Mit.iiiw-.tilie.M K. ���'. . *;  '.. .,' j Itllllilo-.i l.-|ili|4> I'ti'l ���j-rrwi'.'lltll't kk,ut��T I'lll ut i -  rf'' ' -  .'. ���."���'.. >,-. :   I'lilitliiiu I'lt'i If, iklil.'li IliitV* ill'(4 i*e��l��'il>-.llitit'���!'������ .... ,,,������.,.,M,....���, .���.���.,������..���,���. '-.'...'    llllii  I l('hni',;!i "nuilH't. I,l-il*4> Nil. I* Mll'l l'lli|i|l('* ! '.'. <-���'''��� ' ' , '���'���' ' 1 Id!" ".tllt'l'lli Uttliitl, Iii'iil' liHtiteliiO* |in||cill ItC ; ��o��mr>  it in. '"'���=:'..  1 ni'l'Vi','  'I'lii'.ttiiili'l'! Itlli It" ttlti:tl4''l ill .!U|ii'tit4|l !���,;' EMrlKLDAY. ���.iir'iitm,iiiii'it't-!iioiiliiii��iiii��i'' i,i.ui,.t��i'(tiM.,it�� Wo Control the Sale of tiie Following Propertles>^^^^^ ; '; .:'SQmo��: Hei*|ht��, D. L. 13, Hoincultk**-*! ,, Gloncoe H��igltt��, 1). L, 100* Home��itcH" 76 Acr��i, with River Tront, 0. L, 7, Hom����ltoM ���<���' f'.vFlv��-Acrc"Tr��ctn, D. L. 162 \'';vv-J>l.ve*'Acr��;Tracli* -������'��� Write Ik for Particulars Wi^^SfeS^^J&'Cb^ , Yiliile'i)8'-3l) Giiiiiiilii Lifc;Biiiltliii��' : ;��� :'"..,"..���'!���'���;������, ��� Y".,   '.',/ ^.Vmieotiver, Ci-'iiiuiii.;;'..   \'".y 'Y'',>'; 7Nt*x( M> tlie Iiiiui Uscir n Uootl 1 'iKncfUnipli will Mivc <i bcUcr itlca to a l^u'cImHcr thiui uny uiiinuiii olVtlcfscriptioit.  If yuu vVatii It ��� WcIi'iltHIC:.Cl.HlKUlt',:'''.'-;.''. j Leonard Frafil^ - I^V*V WiiiorNolictnsi. dejH^GBi.By'B;' Gonorul foatitsler. DRY STOVE WOOD ���.;,,  ;   Alwny s o�� I luinl  "'' ,'.,;������ ���'������������-'.,-���',���' ,���'".��� -: ''���.'   '������'.    ��� ).���'��� .4411.1 ittii.itil tiiU'.i.iiiiit"* !(-.-|ii .Vllti'iiiSC-iiftsi) ! All "i.iritei.'s : i'wiiiiniv;'.'' Altendt't!  i'o Till.'  t.uai'Liriif  fit' iiiiiili Ciiilt* 'tl'il. 1 **'*'�� '���*" I"'('��i'M"l' Itiiltislllitl l'ji||*"*t'i> till lln*   .'������ '-...���'������, 11 iv,--1��u****ti-*).*<.. c��i. *i?tu?ii yi^i i-. \\ i���t;*.-'j i.in.i tiuitviii-)i-it.HH'-r-itMi**'**' i^-i***** s**.. >-.: ,  ;  ���  v .a,..'i'4-,*4  I In,  ..1..1'ul l.ol, ,,f  llltl  'lllttlicl. *' I Ifi il,'|j|iiill|ili*i llll itill. .' "   ���  ; . ,,���;.....��� ,....-.. :���������- |ji'*tM*M'tliU uliJVntlon OI  UIU ���, iyUU- |,,iii(-,'.-;kkii!,��".'(i,4i,t4'il. uiKliiijf(ii.iiii.t tin itiif'|"..   - ���.;:    ;;���" ;���'��� ���;���',',,"   ,/--���-��� - lk'i?i*|��iis)4: (if Kiiipiii' Day into u notitiimI fiuKt'iL��u wlik'li t**ji'ilf��i moi'u utitj iiitii'i* to., bi'i'tmiu tlu* ono duy ilium' nil otliur-s litUuRly ili,*yoH*(.'|  to  tin*  <-()nti'm|)liitl(di 111'  till*   Uility  Ol'  till,'   VHi'lotlH fitctor** vvhii'li no to iiinho ti|) tiilrt "(irmilur l*;ini��ii'u tlmn Iiuh uuon.M  hir**t known uk ''Vic- V(klifi4ls>'4'i| ,\|.i'lt,.|i*|,'i.-.'Jl'.|iiiii|>eiu>itii>.i'iiitUtis-'t   ,,,  ,    ,. ������,. Iilisliiini("i4ittci>��.ii tlu.. Waive���ikitviOi-r-'Ul ,ti ['.  UCI'trUtJO Bt, Hiiil-iiint iin*mill Wiil. i�� mi uii^ii'Uiili* umy  |(i��,-,'!iij,',' in ti (Ui tiui riiiii|iUiiili'*'.ii| IViiiti ISli-'lils. ('liilliiliii-lil iinililUM*. V''',(i|ii|!nrltl'. , A Iiiii  VVVIi*tt-i-  Si'ilt,  tit "lilt' ', .-ti'l'i.Uiiiitll "���"���Miilll.-Al'I'lii'iilUS Ily ll'in.-lii WcMi'ikiiiiiiil. iVir.'itt/., Aiborni Mirserg Stock ���YY'":  For Solo i'omu in it ml sou our -.SUALNIKIi''SUl-TIXiSS;  Wu Imven '���'''���'.,.v.. :'.'.Y'    ':.'....".;:.:,���?:'��� i^''^'���i'l'-'^tltdt-^-:'"'.,'./"'.":-'"':/-. 'a.'..Y'.': Also,wu ImVu rut^t'ivud n"Kt'hvtion (if fl'wo I"ieuu SI ��� MM KI{��' y^i'its iind kxtiu i:^vN-Ts._'ii��:_i}Kiii;'*K.-.i''t*<vt*>��r.-'i:%iiiin'ii*i.:.:;'���' iVu lllivuit ���sjiuukilliliu of VVIiHo. FliilllU'l I'iilit** fi*l' 'r*i��l|lK ;;."' ���'*''",���'���.'/' '���: ���' ;"��� IMuyui'f*i'; - ''f ..���!"--���'���! - : CAMPBELL, & MAGFIE': ���" ���Jlui'gari.u St,,. Alheriii I'hone .'J**-' .Fir**, Aveoi'tirCAUietiil '������. '���',    . I'lenti* i:t  '���"���'���': Tor a bb-mnct*** \a Uiori* or l*��u Hack .���  Water. idrin;: ihiy,?' tt wuh jirth.niii.il. t<>j.Y'-il^-^;^:,^v^vT.-I%���V*��rwiVv?-?.^:'..;; 1 Stiuii* A* W* lliiigloti N!��r*k'ry Stock, l-Niil tif lltl.i ilcltvery,  I'iueth'iiitiiii'iiial S,i!ici< Is iiei'i'iit (.'it.ii iiiiii viitii vv'.i'tt'ij and  Kiti! ill ii i-tt  s|ock,  I'i-ult  1'rec*, sm m;tl ii.:-.*.... ivuiiiiiiiii... Nioiii. **i.Ail's:-"''!- Shrub*, i>|ow,-i-s uiiti imiili Kri'di< of I  lutti llm'Ik : .������;.,���'",' ,  , ' "    ���,,  ;>;�����'.'*'.���� ���>'���*"''^', *;f ^"T;",''?!. -" VIV'-L'S^!* - Hi��a L'tutlhy* tdi ileiivcmi m th. niiiliu it. iiiuruiv it niiiiiitr <>f t iim'i1"''1'* *��'-'"���iiiii iiiiuii ii in ii,iki'sii'iiv.Hotii.'ii,,  *   >  , - mum   ,i.  im ,i i,\  ii  uiui tin; oi un j ���,���(���,���,,,y(���tf n.iti.Viii.'iiiti'iiii.iliit<i!'b(i*(t.'li'il�� iloiif*. ' ll.lllf*. I uiil cull on tlie ��iiit*iit��Ol Alberni .....iki;  ,.  ,..,-,*-.A  i. ..luiooii. wt. t,<*' j;(^.'iiiC)ii!ii;!aV.V,VII��:tiiVl-.iU..li..',i.'b!ki..i*li;.l* 4'ulubritllon of - thu biiilidiiy oil J;.'rt,V%^ Umt <^��u.'>n ..umli'i" Avlhmi  tho j ^^ ,* ::^i i * 4n -i. t* >. * *V V1!��,**T: t * t V *V.t��*^ ����*'.*��� AT;;** V-T* ��Vt* rC* ^ i * I* HlMiicci..1 booiktiitl.-r* during iho liutloii wimwuldud .lMM-i.--CI>��VH,V^  Th e tKoiiii'iii>d.,|*>l?it Nt'iit  uumiiI it m.  I*tit,  fttln.ro'' th'iit"! V*iiv*;.����-u'N.''j'. ���*���" *tiM*i*;** ** Muti.-i' ������( .i|.|.ti<;(tiiiimvi'' Milt  (.iiiitimtoi,  out,  .iiint   .uiiti  u |Kt.,,������, |. ,(,,)���, ��� itv.it ii*.* kkio.-i'. |.ii*(*'il in'i.i. Unio u tii'oiuh'i* iiiiiii'ui'iiition: ul' *vlltJi"*J!'"**���**>*����t*^U'*ii-*-*i4*-s'4(u.)*.t -j,*,,.-,.-k.* ���,;-.;.-^=-..=::-r;;.T.~n-=S====S===;J  ' ,.   ���'*  |��, 11|( I'll It' k  1 > (MI l< ( .  ... ..   . ','  ",'    '=",   ' thu' w'tnif.nml I Tu. oT Unit, Oncihi'' i'',i-* ��"ii*" ''*"** i"'*ie*i *������|n��*si'*��tin***.ii'*tii>-j tut  win iv, (Uiu III*,, vi. illlll- tytn  ii .s��(|Wll,v ,,,',1,,,-ji. mi.-t,  ���i'l|i*ii|i|il|i-n|li.li lull In- hit** iirc.ntjilii;. ubimt-  the iiiiiii^ '����***!i" *'����� "����e ;n tuc vVnt'i���.iit-ccui.'riifA^ siiuimer. J. H. WOOLSEY  -  Agent! Capital AuHiorHed : , .  ��� C-jpitut I'(��l4i U|> ��� Rust ontl Undivided Proliu -Tt)t��| Atf-ati;'.. t?afl.ooo,om) ift.000.000 '"'.'.'10.000.000. juaao,oa?.ooo lllllll,'  if; \H  ft {ttttlly ',1,1'ttu Of lliu, iriiioiik it, liiiriiHiiiiiirvi of wiiiilnY ' Miiii,iivi(i'ii.i*'u'i��k .tin nt.-.t 'wiiiitiu>i.iiiti Wiiin! ���,ii..  ti.,1.  i,  i.V i C liii-i,.., iot.tf ,v.,"i|: intuioi.v '"Y"1 u,u,M<}l(,,l���H|1), ,���, ��(!,, in,. iMuii.ii.iiii.i- ,i( vVikur; city tliiU. Is jii**t.-iHunlii.iiK I��'Vliisldi.:ililKptt'rtliHtliti'itii,V'hHMiViV*.::.l��'{.w*��;^ lint i^iHiiu of iturjii-iliiK iun-Mtlit*  njun��� , K u w...,  ii( Ull, V���,.|(H1MWnUu--vi-rheW  ,,���,'','" lion.  Ihibiiidly, in huiiu i'ltidtu! ^}m ma U^Ut^ o(\Uu:Kiu-   '^SS!l:/   " .lut-lur-*,'���'!** :tt" \voi'*l tiiiu iimisi bu cyur btiforu Hn* uy*��isnf..UiiJu'HJ-' w'liis iifhiiy l*!iu;u tlmt t'XiuM't.* to rtitttiii ii phti'u im'iltu nntp, und filru, tin*with*world rouml.  lu uil ihu Iuikuh of hlntiiry tliuru i�� Far it Llcoiice to Toko tutd Uno Water, .\a.lli i- Ik, |it!|i-li','i!lkfil tll'.it ltli-illili��!i I'm'(lilt. ��MU��OVtvid��M|H.l��^^ VI thl**. Kii'U.t iiioiitmiuni, .iiullduil In ''"�����' |.|"l|' Itll'lt |llS:l,l**.4 (44 (iilii'ltllll itlUlth'.ill  ���I'cilllll  ll't'l  l,l(. Ikiltl'l  1)11!  ��!l ,  ,    '',!  ���'.     1*1     i'. a..'I.* '.',!'"         ���"-" :,..... '������'.'.'       ' | Sit Illil'  llltl 4''.  tktlllll  lll'.WI,  Ul il  ill Sll'llk lillltf- ovuii wbun tbut |iliuH�� ls.ituiiliu,'it, tik.rirmnTf* (if it' imi ion  io thu o*'i�� i"i(*mt'ii N'tiumiuiuii* uniiiui u.-n'iki-. mui ���'"..I  It'll..'  ���'   I.      Vl,   .., ,.-l���.i,,,t,l     *              ' 11,1111114,   It J  -till.   Hll.)U|.H 0,1,1  Ilii., Idny  MI4U.I.  Iiiiii*  IlilUili.'lil, |itili)|t'ity-tt^iiin m-i tin* \V(Uiii\\(��nii...,,,,,,,,.., 0j-..,���,* wlioni vvu duiiuht'��� <������� ��� ''''"' *">!",**ui i**-.ti*i-(M��,i iu ,i,'-if*.i,.ni,ii .V.) ,"l .1. '���*���.,Ill'  I J. '.  ... I,.....* I,  iii'i    ���     ' '*������ ,             -    ���'i-I'.iili.'.'Mllil ttlll In' tlsi-il (i.,| l'iiik',-1'I'tlil'iisniiit'i j vtiHcfii. win (io iiioisi, io.i{t��u|i it. in 1()... i.,,o)t.|nin*r uk "Vitduriu  ttn*: '���'*'i1*'11-.*���'***i'*'***! ic"tfuiiia tiiifsi*!*.ui mit'' ��� i,,. i .1... i.,,, i .i.: ..,.. 111. .1.            i'-.'.-         '.."������ ' v: ��� !,i!iiiittai iiinl iiiti iiiiii-.                  i 'i'lii* lliffllS' iklis i��t*\,"il nil (III''i.'liiil,ul itil Hu S itiiil .!iii'��.f Mil*,'nan. 'I in- iti*Hii-.i(ii4it uiil in* i (liiHl lu tltr "(Iii'i- ni lln' Wiilt e KitjiUilii, ii! ,\|- Mm till,' 11,1', , j, ' !  t'Miii.H(mis imi)  in' liiit) null Kin until VViiii'i' j KtVtMlli-'l' "I -kkllli Mlil.i  r..||||,U,|llri'  ii(  VV,ili.,'i *��.!���)��� f ttU'ltl**. I'lidlifiiiii in |liiitiliiii.-*i. V'i.i"llii. Ill' : 'I'.lfl' lll'llfili t'���i'i(|i' jlffivl ICI.t'illt'. ..lllll 'It rt 10 'Mit) ill :Hiiil:'tk'��i.i'nblu jiu>*it!o!), 'if'loiki; \Vi?  Iiiivi*; liuru 'Uiu.' uri-iites. ��� ' ���--.!���T-.;��iC���,-,,,.,;��� i'utip} dfiiiiiui'iil yuMHnvu--* tribui  :_   - . found iii Uh* t'liivliit-u oj' liritisiii  Tin*  li.bliVtil .'(IukIi'u  to t'oiunih'ht. "'Wlmt ni'u vvu li'liluni tii'oo'lu dwull .touitiliui' in  tiidtv Itk'sVI*' Cot'"tHJ,7.'...u*" '" .   ���    ;  ,.   ,,'  ,,   :.*  .  '���... ,."'���   ,    i'    ���'....   .���...' -, ���  ,  '    , ���'. ,.',',���  It.V H.Sil.n' li.ii'i.iiil. ..Vt't'l! tin* 4itlit*t' lulhnv iiiMitti it, Arujuoiiiu*. liuiiru-tl to !iulii|j{: fuliJIIuti vv'u >jiiiij�� li* hi lliu "Ni'Wj wiis'n ilu* liiiiu'lijiutiiurs to-knock ThotlKM',' uisd  ''Mind  U'utt.m'Y! lui^hhoc , ,, nUuiid lo tin-..tiih.il (it��� ilHx.iiliiihJU'l' iihu um. to imi'','ittI'iiuU'.iiisi, or vvii! | wu tiiku'ii'oriii'k ut iiiiii In Ktioii |  A lujiitl iiiumi in;fnnri**..'i'm Urn! ���'.",  . !i|u jj^auii* invv iw [Miorly Uiiiwn, * icnii 4'iusily   i-ihot full of liojuw," tint tli'u'troiihlu in tlml you infv- ii ii (.tiiu Hi to ihiiliu sliootiuu', tiki "I,iii!t4'i,,'*i Ink '.'"' Our oh! frhmtl, II. Klo'iiditii- iljclk'k'r**, in Uiu Vitioriii ",S-,��oki��hi' nuui," fuidiiiuJ.v.i'i.'tim.'ti*:?* i   - *'.\ji!'0|!oh <*l .our istiituijiun't.. of tiiu liu'lrof kiiowh'd.Ku Unit u,\IkI*i *>vuii liiiiuin*;Our own '.i.nlitihl- iiintN  r'oni'i'iuiii|4: iin* tlt'V4*lop- jiiutttuf Vitiii'()iiv*-r  isiiuid,  vvu ��� ni..'  it'iniiulutl  by  ''Ihtily t.'olo-.'; .,,.,,   ��� ���   , .' ,,. .,  ,i.  i    ,-,  .;,  .,,.."���  inoilMtrrttud Unit uiioukIi  iiowei nud-' Uml. it Is only ii very luw ,  , i  ,i    . ("er a Mrnftwiw fiisirn vr l'��iv Itiicit VVtit*)*,  ; '��� t-Vi.tWe,* In ,-. i.i iMkiii ilVsi ll.fi lltiiittli I'lii'.ilte Htiiiti-lii'i'l'tM tin.! I'liii'iiinW i.!t!.t "I Ail' 4 iii 1,4,' 51.'. ttlli .ii'i'i.t lit,- ti tii-t Iiii' Ot fitiiit' inln (I  iui-i.  *-.���.,-lil k (it.  i!iiii.ln,Ut.| . ���i Iif  Iif.  iff ��l!l.'|l 11*1111 .^illllii- Il.ill I', it *l,l'.|lil Sl-ltk-l.tfc* ijl ,j ll.tl.'llk |(U\.'111-41 '.HltV' ,'lii|*(k 1(1,1 111 Ilillllll'J .tfttllliil l.ii il '!!,,..I,l.i ill.  !| 4',  '('In*  kkdli't  ik'Si) In- Kini<.it'ii.s,-, ,n .*, Vi,,.i, in ;,v,ft��'k.ki'i.t ji'.i'i t'.ii'-it'iik. !  |il  ll--  l.-llill  ill  ,M,iiiiii  |,ll|,t', illlll  till!  ilii t|S>t-*i i-ifl ,, I i,".nt,',- |��,iu|i�����, .. ,,i .'.iiil.niiFitl ilitilt-i' <i liuitiv oi I ..i|.|..kii ,,14.Hi Ii'i -I hi-in I'.tiiliili!'(ilu! H��t) ttitit'l', (O  til Iff Oil!  II U'li II llt'4'lll'l* ill Oi'llui' i I"'"!"' '" I'.'H'Ui it'l .lit,* liiu.il tli'*trU*i'��t uk it iili t.O  (llll*   (Hit  it (.,4,11 Ok. 111,1  III (lllll I  i Jl4 .������ ,,,,11,,^ ,,j i������. .,t|li.I,^-.t .,ii,| HU v lltllt't*. .' ���  'i'i,11. ii.int,i..kk,tt, iii.td'ttHi,iiii'iii'muiij 111,nn' i ll.lil 1S1v1.1l Mu*... !���>!,'!.  Tlif i,|>|.lti'iil'(iiii kkill lm j ill,, ij ii| Ui" oilltv el (In- Wiiti'l' l(.ki*4iriirl' HI. .ti >*)(    ' l(i  '   ij.' .  . Ol'tlt!  II 4' lll'll I'liiisi* lli.it  lu-. liii'al  ktjill |lli< Slltil kV.lll'l j Hun, 1'ri'i.ltlt'nt,   .'   Ht. Iloii. Lmd Struibeoiiu nml Mount ItuMii U,'��". M, (i, ;l're*ldiii!  *  H,li,;AiiKii>, Ksii,    v .'.Vit'e.ti-es.    *    .   it. V, Mcn-dith ALBERNI, B.Q. ���lion** !i:; KIHST-CLASS ItLSIHKNiiAL L**TS in Hon, Alhernl iuuladjoining Albeiiil,., (isiiii i;'U(i eai'li, 011 t'teep.. tioniilly't'iisy (t<iiiis, i'lii-sc iois are sitiuileil ri'ilil In ilu- Jim- ul tin- .gnnvth td litilli^ iitii'*, , Tliei'.u.ih 11 spleuilid vU'iv tkiihtikii s(t.t*p griute��.. i hey are eio*e to (ho lietv IJonpiijil and Hn:��*iit'Jii.i'ihoiiii��,v HlyhSclitiol, 'iiicM. lots kkiii ..veiiiiiully be butii ni'F-i i-rojiiirty, Khali be ptcu��i*4t m gi'vi'i*'l.nri'ber purtii'uJ.'ii*�� iir iliovv iiii*. (U',*)ii'ity,Hi uny Hiue, Head Of lice Liutton O.lticc -   *-   -   Montreal id'.'ui'ul i'i.��� Thr��'U*hu*.'slh' St,.'K.'C;" Stlvlnj4s Banlc Departnlciit l>i*|��l!*ils  ("'I't'ivetl   frtliu   ">1   liptVUl'ds ' 'Ci'iunlry'.H!t��!.ui��>s yiven i-vccy atientioii, I Pert Albornl Bninch E. S. V. McClitUock, M^* m*mt*m v*n^w#wx*!*\,*wtmam Mm**<m9mf**i*'*mm lWCIil��W R.  W,  HEASLIP Contractor and Bulldor (Jsiu of Uio.su niulhuiiiiiilimI i'X* liurt.s vtiio nr*? iilwnyN'ruduuiu'o; Uiiuus t<> ('Xitel liiLturu-*, I'ms'ih.'' yuiit'H uu*) iliul wJti'tJ :t **|iuiiIk'ur litis liuun i>X'|iundud In Uii'ou'iii'.f 1,, 4*   1. ,t,i  ='bricks through vvindow?' .ntCt (mldlt! im'utii.iK 111 one oi Ui*m ,    ...  .,',, Iu)4sur cuntri.'s'bf t)ot��tilitiion on Vuiit'otivi'i' ��� l.sliind- Kiiid liu  un- ti4-i|intr'd  Uiut, ilii'ui-  riiilwity.**, ohu from .Victoriii to. lln* West t'oitst, ouu  ti()  lliu vaHuy of tin.' ('owlcliiin Ivivur, nml on'u frtmi Niii!iiiiiii| to  Alliurnl,  woiild hu built,  11 s|i('iikui-, wlio  follo.wud to Imvu |(,,,.,.i,!,,| ..j  tkiili iiii* i'���iii|i(i',i|t,ii'. ul Wiii.n* liii'iils. ('inlliiuii 11! Suililliiv*.. V'li-ltii'li), MU. - -I'ii.- Iliuiuli |-,ii'i|i< (Ikiliti i:ii*'liltt iiint Tiii|i|> tkil.l ��. I,i.l , ,*k|itilli-,ii',U '.'.������ Hi (J, (ii.i> ItuiiiiM, .ti'fiii,    ...  '    Mui Ml for �� l.ff-tnce lo T*tke and 'U*��> Wulor. ,  . S*.'.|i."=Txlii'i. i,k ,'lt.'l| liiiil |.') lislt'ti'll 'l-'lifllC Miiiilili. ul,.Iii'i.k'i'r i'iivI; ltii.ul, Allml-iil, iklll ti|> Tor a bitiincfi tn T-ski* *��ml Um Wntur. j Vi-lim* i*t Iii'i* lay tliti ii cli*'t (ln-t'ilk  i.'l.tl '��� l.t'i ill, nl .-.((.. Oil,' II (". tliji, ,,|,|i!�� li.i 1 Hi-, |)t., ! In III I.-.' tiiili lln ill*,.lii 11 li 11 a * n 4 ��� 1.' !i il llrl !���'��� ml 1 tallilll,'  iili. lliu  M ��il ,,  liil;j��  I,'*,  ,11  |1���1 lljil, i-l-' tinO'i knit nl **i'i,>-<,i! Itit.M. iiImcH iliitit in ,, ��� si.illll ,-ii*t,-l|k llll.t!l|iil,' Innil t.|.|,ii' |���i|,,,'i,'i���( ; ,iill|,|ll'4,  lllll, *s,,||,i,a. It.lkl-i IM,tl I*  !,'���!  '.*   'I'i,,-! kiiil,',' iuii lie iiiit ii.'il itt ii I.,,,! ;��. ,111.1 kkttl'ui 1 l.hlal  Sift'  il.lllili'il-.il  illlll |,.\t,l  I-lll,11.u"�� ill, id,. ] |ii|i.!l,ili'**'i'it.*i*! in, I*. t,i.il*.'��i :'.��niii! I l;i .VjiMiiii  j 'Tlii*. I'l'Ui'-  tin* (��.t|n| nu il���. i-,,,ii,���( 4.11 On, i i't'iiuiiit 111 Mill.-ii tut:*,  'i'ii. ii'i<|.|tiii,ii���,t tkiij im ' llltl,I  HI llii  iiilli'.* iij  lln*  IVti.i'l  Ut .y'ilali'i ,11 ,\|l��.|ill, II. ���'.  ' OI.J.i'tl.111* iii-l)' l��* lil.'tl ii|lli lln  VV-ilt.i  Id isii.tt-t',  u.l  ikilli  lli"  l'uin|i(4',i!ii-i  nl  iiV.iinc till,-1,1 is, I'lOllioi.i'iu lliiililiii,*. viiimi'i, II. IV 'I'lii- k'ltk.iii ,kii���-iiii. .Vii|iin'.iiii, Its1, t* i(. i-, ii.ikui', ,V; I'm, Ciiv ������ I'lt-i'li, 'I. Aluil I 1:1 Estimates Iliirnished on Alt Classes of Work in the Building line Htk-iUUktutet Alberni B. C* ' il.ii./il'llll.ll  kCl'liilllir l.-,,.f,i mil*,  t.. ill. |l'lv I'" iili''''"'-" t�� I-li'- mul (!����! llltl KHl|iilis ill j4|4'< Ol llll'll  VVItlllll^ (.*.t! Il|t*|l|>i Willi ] ,v���|,.,. ,������ ������tT('i,.'iii.n,u>i,t't-,tl;. iklil,-!, iliikksii ill,::(58.i);ii,"j7:i imiions, ;.<,,! n,��. "Votes  for  Wuiiiuii"  uui y(-t  in siiiit-.": '.'���''':    Hi    '.III  ,'  * ���Uiiiiir. it .nil, thi** "Nhiipihtf I'nblic Oijiuioii" iw ,1 ihuiikii.ss jot*.  Lut.'s ((iill, umi K" llsliin^. ii *iiii|li tit-Mi ilk ilin 1, iimi ii,mi,uh ,I,ill '.l'r,i(- nn.un *. (,n 111 .mil 1 ii'i-iit 1 iiiiii Stiiii.ii*. liitii. iiriO' Mflviiii-ii'* Iniin. 'Cl|ii kkutrr kkill I.41 ill ki-ili'tl ill ���|'|ii,'lli;itif, 1. Ililil,*,, in.,1 kk't.11 lu. ilM-it I.i,  il.iill. Klir .ii.il (.uiu |M.||,-t-ir>. ii|, lln- liiiiii *!>' -��'( Illlll .41S t.lll  1,'ili, ,.    ���    ��� 'I'lilS Illil lit- tt ;-, |ni*.ti',t ,',|| t||i-(lluliliit nil Iiiii *,-;iii tiny ui m.ii.-ii. 1,11:1 'i'lir.,i|i|iii..|iimu ktiil lm Illnl in il,|i ..ill,.- 1,1 11,,, U'uli*-'J(<t-4iir>li'l*.il .VI ln-rlll, 11. 4', ,    '//'  ' iiIi.Iivi.Ii.iis nn , ,.,��� 111, ,1 ���|i), ii),. -.itiii'.tV'-iti-r Hi'i'iiiili-i' or ikliii iin- i��.iiii|i|)''ul|i.r ol VViili'i' Uiitlil**, I'iii'li.iiiii'ii! !!iiiii!ii,,,.t. Vli'imiil, I!,*4, ., i'lii.iiii'ii I'liii'iu'iiiiinn, At'iiilt'iuii. ���t|ifii 1 -I'i noticj:, -CiilK*miliri* !!ntl >V", llii* .VU" fill fill' tit'liiml llll.llll. ill! Ill'lliv.iO til" 4.1k ll",'ill llilllll"! I.ial I.l, 'fill' III" J.llll'llil" *���( till' I'lllllll Hll' i*il'"i- nl lilllilt I'lllllllll'lll'.lll,.-  Ill  III"  IIHlOl  tk"*l  I'llfilll  ill  l|,l' I'UM'iu s..'lii>nt 4iioiiml*i Uu ".it-" ii.-ilii 1,; ii...', lllllll' HI'  l-l-Sl,,  III  till'  Mlllllll-kti'sl  IU, til',' alt I'u,, i.*i'f.t) ,t trull" ! Ilit'li*'!'. "iiiit 1**1 |. <i. linn.-111 "li tt, i'.l;.,1,1.,11 ,k iiiiui, j 1 liriii'i' ,."iilli 1.1 ll,,' \.,i, iii,,,, liiiiii;   ll-i'l'i'*'  l.illii-ilim  Hi"  N'iiiii.n,,i.  );,,,,,I kkl'itll'l'lv tn I'Ii'mIII 'till,'ill Cl.Mlll.li ; Iiiliu,, /ll.llllttill)' II,I- '���.���I'llrl-lMlllllirl'y 11! Ill" IHi-.iHI Si ll.i'il liiollllii* 01 (illlll! >'l i'llilll" i.r. in, di ', t'aflUiiiliillif Iimi' 44i.il'.**. tliiU" ni' |i ���*�� 'I'lu-'ci'tiiiitil tsii..nit|( ii|i|i|iti) lm lui'wiiiM.i en, (liitt-fi milt,  ,  ��� - S, il. 'I'm', 'I'liiilt**,   ' .Yllu-ilil fill >i'li4���,| Mu)' I. lin;j, ,. ��*. f  **i, ���  *���    ������ *'   ** ' < "^ ^,  %��� *   "" *,*i if A 'A-. - '��� r-^viy-,.  .*.,-��� .j-' CI '.' tre*-** - .1 -ur *Jl*i* *T*����* -1 *������ Iw*. U.itWC  ilk-.JlkukH-wuAnil* ��� t, THE ARK- HOTE Central bke, B.C. ... ho Drinkwater, Froprietar Jitit the Tbifil lfc*?'SpwUia*B it'lwU��| F�� -���-- KATKS- Room ��nil Board Jt3 IW bay "'���*.! ".���',l| vi.- 1/ I -* �� . H . ti".- ih.' I,".: ll. ���**�� ..."   f  ^n t  ,*    r -,,,.��,  ,   ^,  --  if *  i"i   wt'.t��"r, ��i'r>e .  "    .'  .�� -1 ���" ' n-M  rt���"*1- ���  **  ,*�����-. *���.' *  *������!  -**��* * r���j  -T  ���*"* *  V*'    ** _    f-. �����->  i*or*t   ��r*��u*�� ������*  ���<>���  1v^ I -  ',��� - i *���*-�������� **������������**** r->- i >   1 t  ��� ��� ��� ' r   "It*    _") '��, THE ALBERNI ADVOCATE k^ ** rft****i-i/r^w r-."^>n n* *��*'"ft^'i**!^ -'���*   .'��-.." 1 ock SBoni v'^.^;.v|JWlTE0::.;:v-: rporation ROSSLYN SUBDIVISION.-D. L. 9, Alberni, tipper Portion.  Lots from Y ��$! 60. , Easy Terms. ROSSLYN--4^ Front Lot��.  River Road Runt* Through this Addition. Lota Irom $260.  Easy Terms. D,;:'L-. 40-*Acre Blocku���Boavor Creek Road Runs through Property. Portion of ''iiome Cleared .and Cultivated.  Lot* from $260. ..,'\j',.:.''YEa��y Terms.,"'" "Y'"':.* ':���'>,/ Apply direct ^in^ S'lTDP'^''''''"''-'"'^''" U A JQ ���-.';���''.":",';   ;'yy;.-'���,.y ^���MVEilMEiT Tho ihhiii Nnnahno Road unci GIty: Pipe Lino passps thi^ouilii -tlio p>operfcy, Close to sc!i<?ol,  Well located and Hne view lots. 4ft'l,*ii W��!M*CTte-tlt^�� Viftill VI13VS |lt|M211 * ROGK Borr<*)ivt PRICES ..' vv"..; ��� IliAbl r 11*l\Nlo�� ��' .'''������,. �� , f* *|Hin^��>liHmiU**��-�� WJ^*a*i����i����UWWVI.^y��*��i|ttT'w��*r4��^ For further 'particulars tipply to-��� "-  ���:-���  .  . ��� ���(.: . ���������-   '-,  .,  ��� v- ".' \cr6 ',*.-'.������'. ": . ���.���-   y # f .���::���.:���������" ��� ������;:" '/V-'-.. ���'���..'. *W~*^ �� ': 733 Fort Strcicit, Victoria, ���lOW^lftilf-iWWWfUWlW*****^^ ti t* *��  TS m Attractive of the severe! .subdivisions which have been placed on the market this spring In the fact of a location the scenic beauties of which cannot be overestimated.  It is the one All of the Alberni Valley, where the combination of mountain view blends with iho river and farming sections, and sweeps away to Uw head of tho canal ��� a Presents no more desirable spot lor a residence, and this fact Is attracting a vory high class of home builders io.:.;^ n*:;VYY- "���;-.Y^-'\-'::'Y.'Yi*y': ;.;-:.vy, ���:'���..:������  ':<:: ��� ��� mmmmmmmmmmommm' For partieillars regardiiig the. low prices arid favorable terms: tippit: which yon can secure a' site in'this-ma. L*J  .JUP�� '  ^i��4s THE ALBERNI ADVOCATE l.h'tior Act. 1910. .'I-i'' lit  4,1 tiff , I! .* 1  4 '<   U .   I' 4  > 11 t    -' ill .iM* ���'  ' ������ '* I  .-"liltlS'-.'.'' ���*>t "t ,S' ( '';ai!>*, Sl't'J lull 14, (ill :��� tit .'tji.-'44* tl-ll) *iM l,tS|) (Il-'l III'*! Jl,ilin t nf l!-i|" i! i   t'liit'ilki* ,!��� tit* I* *-( V ��" .  1 1.11 llll* ll.l It* t'i'-'t* l"l ( i  Iti.t If,*  it* *"* lli** 4) ll  . I, ii.'lfl. i.*l,;i-a-.l,iiit�� i'-ur��.ut��. .i*."'- ���'I .1- i'.ll'l*!!**' , Ifllltlll-tlVllli- Ul tl 1*1,.! |>'..lt>l.,l B'a*ilt Mfllll.tl* J 4 .ml ill |!i|i ��i,ul!| . ,i��t ,- ,11,. 1 "I I, 'I >'/, U>* �������� * t. ,tl  SI i tjiij|-,k  5|.i-|-*s  ,11,1.11*. id  l'l��  Iiiliu,* I*.'nl l*�� t'liujllt >��l  t'liil'll-i "t't iii* (.MM.* if,  i- kk '��'��! 'i.'+ti J  k) ' -*l , ��� 11 1 ttik I tt.it.  t j|,i,.'J;.U.' |l*l-.( |.!.lt  I  1 itil.  I  '*i ,  lil*  I.  1  .'1  ll'l "4"' ���H'l4|�� 4*1 1  *- I  I 1 nm*,   tilt 111*  **Illlll **' *    ��� li llll*  4t��  ,'lilft  "I la-Hi ,,4 ,'  Iti  .ill f i I .at ,* S 11,41*.,  ,4| ,AI-|4*41,4<1, ,S, VU"\ t,.,ii ���{,'.< Vllltll ���. "VI * t-.��"l,l 1 IK  t-'i ��� fiyi! 1, ',1 ��� IU"l. >, ,.i *li* 1.* |.|n' ���u   .!  4-i .11*1 1."' ... (1*.  -. II -iii -it AJ...1 I'll- ...,iiii ..��< Iiuliii. (1, |,ja, i*��if ,,*���*.11 ��� ik. fut ������-' l*i)*tll>iV>* !���> ��!| t-l I Bi'l-i-�� (ntli. nr !4'i�� ,1,,*. I'll Ji "11�� ���kloli'l* l>  IMI.! t|-4.l '���(a  t((l4''( Ii !vm nl 1". I... I 11 t,ri"> '���'.Mit'iti'i 'laM 1**4 1S1* .if ,t. iiiiiii If-  tin Lund Act Notices kl 1)1 KM l.lMi IM -ILU I. iiiwllnl "I llul** .1 t Ml.,  iiiilii" (li*1  1,  I.Ui'! tf,l|>*  M-i k Hi,iiii   II  U.  ...�� i<|-|>ll- 1'  lii-Oli i   * ��� ���.(im!  i.niii.!i '*,r|M"ii!)U��ii.ii 1*1 r"' t.i it.*D)ii,< -li'i.i nft-41 I tn-fhi ' t'i imui-i-i ll .' m f* I"-! (liuiili'it 'ii  ti.f K i. 1 .illil I ill 1,'H nl lilt I,I'll llnllllfH li'allt* 111"!.I'I* ���trial 1-1 I llll),I* 1(1* I'I .* -."'till l*lllla,l'�� ( lal'lKll | ..kl k-l | iwllllt |l, ,'llllf ������( ,' il|||iil |i| I l|l"lll I'.UI !������*lll'l,  til"ilii I J*4 ��4 14 * I.Oiii'vt Hin. M'irii* "tltll.-l, 1! lllH Al'lllll.t* .M.nriiM i.ash iii��.rii|ur iiitl;It 1 ut i(ii|*. i.l '('Hill-  1,1,1,1-1* tli.ii  I, VJ*. llll)  MfttM'tllittlllt'l, 111 V'ltl.fUi. )* 1', ��m*'i|>-.llfi�� t-l. Ill MUom! tif i'1'l'IV lm )-��� 1 liilt.liiii l.i cmi-liit*.! ilii'(iilimt Uli,- Hi-*.t'lll*i'l luti'tui ('iiiiiuit'tii'iiii,' st ,1 (His! |il��i|l"il ill Uu" S IV l.i. 111'. nf Uli 1*4. lll(*lll r I'M*) MU'llslll* (lull" lit.Hll tl .'lllllll*. 1 Iit'iit1" >i! M .-'I Illlll!*. llli IHV -.Dull, siicliiiiiii. (it |��f,!il t>( i*"riiiii<'lii*i*tiii'li( 1 nl, lllltlitlll 111 lil|4'-lllMk Ik'* Illlll*'HI |rti* Mu u'li U. 11*1'*, VIvlAU M��!l��ltiOill",  . .trill *'��� 11 m.im.kni i.an'i* in-mii r Ulttlk'l 11! Idii'i'il 'I't-illi- Ill/tint t!i<��l 1, Itul'is tin-1. "I I'll.M.II'llil. II u, mvui-nlifMi mtttlii"  t |i|*'ti�� ��>i  mit inl  ('��� tt|i|il> (ui |'fi'iil*iitiii|i Iti i��iik'liii'ii. lli" Iniin** Hit, ili'.i'ulM'il Hiiiiu; 1'i'lllllll lit IX,- It! il  |M'M  |'l,tUlt*l  Isl , Illlll*  *. (,,) Uui -.ifuu 1 it*,! 4,11,,,'' 1,1 1^,1 i-��*i tiii|n it in* 1(1(1, Hums' 111-HI1 **i i-lu.il)-., |lii-i|i'.i 111*1  *'. I'lllllll*   lllOH't   hi,Ulll  fti* I IllUM*   Until*.   k-ta��l  *���' CtitKlIt, ill ,l|Hl'.' 44l(VI���llll'|ll'.H|i (II. )��|!fl|S iVllH t M11141I1 ,'. I i|.t , Al-Hl *'."' i.l tl.in'IIM It.SI* m-siitliT |��|*lll,-tii| Hii(*,*'t 'lulu* liiiil,-" lll-i!  I, ll-lUl (llltil*  l,t V ii'll-llii ll.l',  4MS*II|I llll'll  I'l'llltlll   1'llt-IMl  lnil|i|i|k  (i'f l'< Mlltislilll Iii l"il( llh*.  Ul'* (t'lii-tiilll,' .*i-*l"llltl*<l inlill*. Ulllilllli 11.-1,11,' lit "I I'l'SV I'1 "llt'l lllmi'l Slllttlillll* -VUtltll 4:| lt|i*k Vt'. (ii|ili-| f,l l.��l i'.'I l(|ili"! I Hi* tllll, (lii'llll. ll"ll!) *���> l-luilll* III.In" ��*flfcl **l Clliitllk, Ull-IIS'l' S'ltldl **' I ll-llu* Uli-IU'ii |l|*t>l **��� I'llhlll-i til lll.H'" ill 4 IllUIUi IH'l II,I'lll, ISMIlltlUllil! ill till (t|ilNHII �� lllllll' l-*i  i"k�� ' lllll*" lllll il* M.ili-hT. lull AHillV.lt Ai.iiims'i i.vs'i* iiivrKii-r, UlMlll'l ii(||ii|.i-|l T'llil* n,.Ins- iiiii  Mi*  Miiiiiniil  1 '1,,-A ul I*. IJ  lul.t'ill  tllV'!l|i'll lull  ill,II lll'll   lllilllilll.  llll* l)l|�� l"l'l-!l  (*>1 |'l Ulllskll'll 1,1 I'uH'llll*" (l|*>  Illlllil. Ill ' ill Ht'lllM II  !.ll���t*l' t'"(lillli'ili ill*.* ill 11 I'"*-1 lilttlttwl I-lll! |iilli> I. i>! S \V, 1 ilMu , "! I, HU, ll,i In I'M i'ii liiilns, lln lui' VV liirlutili*. I lii iu �� N. I*<i It-ilu* Ilu ins-i;-4' tl,nil:* in i.iiiul I'I  ���'illUUi 111 < uu lit.  iiilitiiliilli.' >,',! ,11 14 h lliilll' Ifi  |l*t    *-"M*ltl-|l 11.  l'|t  ,'41 Mi*, \|.ii,i ui t 1 luvt, 4,|<i  l|  ,1.11'ltUilH   tl'i lit Miilt'li III, In! 1 -tin) 1* I I   - 1. vi.tii.iis'i i.vs'i) iii-iim r IIIMiii'i'.l 11-111*1.11 'I .ilu-11 ii.i-t-lli it in 11  * line ni Vil-i mi, ll c 4>l I ll(-H|Jt>ll t"-l I'li'l  .IU  Hlll-ll-IS III  !|'|.lk   lllllll ifltstiiilt lit  jnil* ti it-  lilt Oliiltutt i|it*  ill tt'i it n! , l.ii'tl**   ' , Ciillllll. lll'll) 1 1*1 il "I'M (i',llll*-l llldi 11" M I lliil, j lm lilt Tiiu |,tlilc t..ti 1, ilu m-i (1,11 <-l,,iii|.*,. .-Hi j I lii I'i" Ii-i Ik i'H,tiii-4 , 1.;   Hi, at. 1  imi 1  i>liii,ii-,j Iinl!!,  llil'ilti  (nil,  I'll lifts tkt --I ill l*t,ilit 31! I'ailii  ' "li un liii'iii iMiiii.uiilii^ li-i ci 11 , nmn ,i| ii v* (-'<'���  A Mull. tii.1  V  I'.iet-itiiii  A,'" III M.ii V, ltd i .Mil-, 11 1,1 .M.nr.itsi i,.\nii Diviutur. U1v.11 hi ni itiii'i'ii, 'I'illll |l till'" 111 It l^t.-ill i(-ll,'���llli( |,l|.| f'.u'l. I 111! ill Iti  l1-"|l|-i|ll"H slllii't Ilili Iitii Mt,  UU* llll, 1,1 ll'!|>h   (l.i  ill'l If'lKMllll ti, I'llil IlilSi' ll,-'  lllll,lllllll tS"i*i*tl'ii '1 Ictitis fiiliiiiii lii'iin'n( 11 i"f��! I'l'iiilnl in "I Iti" il'illli kk 1 tl ('iiiiii 1 ii| '1' t. 'Jl*i 'lm li^'i Itik.'i, lllslil"! Ill l|l||li'l! II I' ill. Ill ti ll-lUll *NI l-)llll|l*, llll 111'" kli *|  tit l-ll.ltlit, llll II"  Si.llll,   ill  I ||.|lll*c, ill. 111*. lli 1*1 1,14-liulii,, llit'lii " ���.������ulll  |u i-liikln-i. tli.'lii*" I Ilkl Kll'ltillUi, it, till'-iilttl! Ill it-lllllil'lii'i llii ill llll,I l*l.lllilltllll|<  1*41 lil'l. S  liiiiii  111  111.* -=���- l-tluitr llitlK.i'i Aim li.l. iuii Mu) Hi 11 I' vi.iii i*\i l.v.|> Di-s'lil^'r :  - i��i*uu'i ������! ittii't-u t��al-(iiii|lt 11,1,1 I I llfafUitilili-Vtilvi.tl,-*,,(!���(,, 1 t.l \,.).,,.�� |1 . .s*>4||intl|i|l llltil i ll.l kt.i|l||ai| jtl.UJril l*lal|'|>,a **U (<i llilit.tull 111 llUX III**!' fl.,' ( I'l'llWil.t' ,i, '4t ll!l-l i��l-,l�� I j   I .Hill.'-Ill Hi*' Kt |, |l..tl|i|H*|t<4 I.I^.IH liV'I'll.illlt j ��..'.! ll ail (III* -* K  I14,l,"l ���( |^l( ,V,1 Uu Ikt 1- IIUIII. t *.!, IUII**  k|.*J���v  tl, .1 l*lll-llttl||��  tlll'lll*  |,���.iil,-ti! 1 l|Jlt|t   tllitl,"  I Milt  *-'  1 11*11".  Ill I (111 \tllt I'l'lll i u.l ,��-�� i���t'ii| t-tfiiUiitiliii,' nlrtitjl nlt> drii t�� (i!*'H; ������! Kill'tilM til ll,'lt|,��i.i|  klilillf Mmii ii ii, luia Art.)-.1,, n 1  .11,111 IIM I.ANI* l*i**Tl(l��"t'. I)!l>}lil't "! lll'l'* ll TnSii'ik,t*l,v limy lulu II *l'i > lint. ���> ���>( Viti l.tllK, li i", mf'ii' iiiiiu nn ii-i* tut  inn-nil  lu 4t('|'l>  ItU  I* illl<li*lilli Itf I Uii'liit*!  Illi  ('illi'tklll,' *!isftlt��*| liunl*" t'.4|iiiii.'tu'liii'iil .i|f*.*t |...'iti.tnl^iill Irtii-lililliii Hl'liti ,,I 111" st-Mil, I-null! ilk 1,1 l.i|(."��.J, Itlll'i'H IHl'.llli, llll-llil' Hi Uil *������ H.ii"* Ult'lltS* kti*-Ht S-l I'liyllls, (ill ii,*.* n-*tl!(. si . (iiillii. ||,l Ul*.' i-ii*l S.I I'll,llii* ii. |il|it*4t i'f ".llillu Hi ��� lilt III, I'lUkLltlllllt' III llll 01'' IH'l"* illt'l,' 1" ii ** ,I,,||U l(ulli') lltiki * Milt*'*! I) ltd' Al'Itl f-tl ,-ii.m um l.tsn iii'iTHicr. j,..,,., 1,1, iiii|i,'ii ���(',llil lliill.iii It.tl I VV (Illlllil 4'llHvll 1.1 llnitlk II,.1 im'i iiiMiiiii'i 1 .1 rlii'l liiii-iiil* In iil'l'lk lm 1. ttuiksiiiti i.i i' i|> In*' lli" fi.ltiitt tii*; ilt.'nilHil Iiuiii* i*i'<llll.itll-��li)' 11' .. (>"*! I'I lllllll I*li>l4i! -*ifliHHi�� i,,iiilai,ii it.,- ��� mil*, .iM nn'iii-t tit ��t*<i|i-li ti, l*miitlni* ��� |i.*i,ii'l "I Uiil" II, liu iti'.* 4'llilllll* s.iulll ilu 1 i-i 1 n'li.iill* tti tl Oii'lti**' <i? I li.illl* 1.mill 1 in 11.'.'! ' "limn* ,11*1 in  (iiilikl n| "i'lii lll'lll'l',-  , i'lll llilllll'  I'l'l'-I"*  lllllll-in  St ��i VV ilSt.itii t-*ili* f, .llll'll I.AltMill   A^'t'llt IM. If. IHI'i ,M.ii- ,i It -M.ltl.ltS* (,\s |f,��l!  ��� I  ,  I  - ],, |,,a  !!*.!* It,  , '.It , "(ifll*. 'iitii    ' '*. I 1,11,1,1,,I, 1,1 |.���,a 11, k.  ���* lOll'in. I ���.(',���,,,1��� ,,!,��� 1,,  , y ��� 1-1 1  ' .'ll" '1 "ll Ul" *l>*.lll,l l(. Inlilt 4*1 il.iff I I 4  I'    ���'  '   *"'  4-lltill'*  imd't llll* tttifi'l (.i.-uiil .1 1 - I   1  I*  *'��   Hit lilt  �� *M , illtt'lli to i,!4,i.,HS ,,. f,  1*4* ' ������ t  ���*! tl* *1 1 k"    Hl.l)'*  1 ���"���ill, lil, l,��'u*  I*" t'   ����� ��!*-*'* illtlli*  ll.tlli'*'*'' j 4 It.ill,*, In,*, ll'l  f'  >' lt|ll*t|u1 illi'lS*   |��'!'!rt|tllli.- 1 tlTl(| UN| t,\\H llltliil'1* 1 !li��!li{-l i*t l(i,i*< It (,  'I ^Sil I,l.li! V Hit, I lt.ittl.il* t ajl'i 1.1  a.l'- II. Ij.,,1   V|iil(,^,iil  at. .i|nill.itl  t-i* ', '  > ' I, Ikii.lll ��| |lll  I'll  lit'lllllHi'.U  in  ,  ,,, l|<��   '*' ',  |.i  llltl 11  ,   .1.   t*  f |!Hti  ill.,1,1*1 t mul!" in un  -it tt |sit.| (1I..11I11S ���' 1 .1 - -i fi  .'��� ji  i��l  |l*.ll,  111*   *"<,!!. 1 ��t.l  ".illil  '*  *   '  �����' ;!('.|*'ll  Iiiiii,,!)  tl,. ms- , (ibt  ��'i  i*'i"-  i'ii-'* l|l'li'l  4'  111,11,11   IliPllaS*  Wlil  ll.l  1"*  kl.. kn * .lull 4 ' * Ji HI** t'i l��*'it>l *'(, *.ti i,,i i-f ' ���'" ' 1 "' (..���((^������tiiiu im' *t* I* �� turn* til i< ��*  ��i-ii ,-*'**, ii'i it!"   tii'lUltt.*'  HfUlMl i   ft  1,1'iHl >* .l-l ".li'lil ),.,. )nl,,j. ��-,  ,ll.t|���i( 111 Hiif ,1   II  ����� ��<>* tH'it * llli't. I f,.t. I'.tl tt It'll -vUt-.il 111 UlJi, ttv!,l(-l|t  I 1 |,(4 U1,(H1 i 1*  1*1 t1-14 1 V t   I  , i''l**"ll .M.itMiN'l I.AN'i* nrs'i'incr, l*l't|ll-(4>t 1(1-1*11 T*l,.* nm). .* it,lit Clidili t I'miji'jt *>.ii,iu)ti *  'I , |i , 1 ��� si ill  0.,l,,,|il  ft a'lJ'lHl 1.1,1 11.14 lit.,,'.'!. III! I'f k Ir. (   *-|J")  I i| i*��ii.i*��.|.i, li.J.tii* In**..'(*��������� li'tiiit* It ,  a|i -*. f i!k -( lt,41.|*- ��� 1 !'!Uil III ,l)|f tl ft I'-it" ji-WUtH I f',1 -it Ot " -"Ul ���. It 1 4* .1 I i,( ( (it,' , i S lllt.t",' ��*'4tl ��� .'I, 'lit li.-,i -.- 1, *o 111 Ilin . .4*1 111','fix, I nl l-'l I *> 1, , I 1 4 I, Mil 4,1 1 jl ill * llll,r. 41. ll ** !,' Ul" *' ��! '* I -.a ill  ,,l  (.i-l * j*  ii " (���-  4 >i(  1 -i'L lift  "-I f* I ,< .mull'  ,11 .1 IV'*i��.(hI) .*( 1^.4  .ill  4), ��l'i.-l!ll',   *.-��! I  fjt-*.,l**)tta. ������   *.,.t.t*i  ** 1 . t itUk* ,.   n.,.,4  , ill) llll   laillKCI,!  *������ Ifatll* 111 f(  ."I  . , 111*  I   * -rt >!!.,'  ^ii'l  t  i-i4,lii.l,   111,'4.4 4*  1,1*1(111*1. ',,, ��� i,it i> ��.t.  \,r ,'i **. ti*(. ".1! **! 4- ui-.iii iii * ii.t (it i .Inl aiiiiliilutlt,  *��(',11 ������ 11 4> -��t ... ,t*t  ,s.t.,ili,'; ',,,,,,,  t,m in.l��(,J t'i-**l'H*-l iw.ll'lll  ,|,l*l Iti." t jr-ii.l I 11. i-*t- I'' A-l.ilUl tt,i,t *,'ii*tlt , *"����� t-frlt*'t 11 1 j *t  ,.|.||.i|> tr K.11-1 it'lilnni'-l j ;  , 4 ii*i!i , llntUi'S ttniuiiii 1 j tt.it*!, IJ  ItUi ,t|'l4l '. I!    j 1 Al.lll.It**'! l.tSi) IIIM'ltll'l', > [iuiiii'i nl Kt>l*r|l 'I'-tt.i ti.ttis llmi Miij'in Htiii-il" (',-**. iiiltK* ��� ���I t ,,-iml.  if 4'. i.s* f|*,;iii-ii *i*;t.*ii,. int. mi*. ' 1 ��� ,i,'i*ik in, (m tit.U.i- it ti, iiiilt'iiiisi* !(,*> ftfilttn- ' (111- 4!l-V'til".l !  Il.1t  '.   t ��.||i||,i iy'ltl,' .!, ,. ,*i"��; |t!rf*IW,l Mat.ill I la-)imilt�� ��� l-stat!,! 11, ,! ,'..|*lli *U  111,,* (11.11  (���'���III  It*,  -*��"..U. ���til'ifi  t-t  |l| 1-.* w  |J*t,,-,*,. ill,  *lh\  ,*lrf*t,l  I  a-,.!***, ' ill*! .,|i( ll-4,  I-1.1,111 ill). 1,1  ��*'li*1tiUI ll.ilu **��if*.�� ,!, I- J*!, ill)  t'.ltl, *  ,I*MI,  S4  4*!ii,l,i��   (lil .(a**'-. Itt-* *  ,Si��tj,.t(,t  I |��� *...  .*���,, i, it 1 .'Lll'll*  t f.l I,, .��� ���*�� *t *>*1 ^ ' I'll 4',tfc  (., |-_ J 1 *  ,ft  I* illil,,, ��KS il.t '*(   ,t.i'il^i,ijti| I I * ���.',, 1.  ,i, 1,,  a-, j. 1* tii.,i.i It-fi'l'. 4'"**w?it!(it I4���*-| IV (.jnil*  tki HI ,l..l(  111  IIU1 I l!> f, ii* tH.** ttt<t<|i>  \|��'"ll* I'. !��� if* It, Vl.HI ItSI  I,AMI UIVIKIUT , l)i*'!l4.,l  .'I  ,S'i*ii(i.*l i  'J ��l*t imiiis- llmi i'iti lit Uiu l>li||ii',  nl T.ilH, ill *', ut* uriflltiti  iti��olisl wtiumii  lltliiiils  1   . lml  ���,��� ���  ������������,���,  ,,,.,.. j ������W'lt  ("I (>* Mills.ilii) Itljtttl, '|,|UM- III"  ll'llt'klill.i , .|��� ,,,,,.  tmikl,  �����l ,.,,(111,H,  ili.U",   iy, j 'I' **l*ll|s*l lltllli* i ||i, ,,1*. H*��,|l(, S/l , l.i.|,,a,  (1,1, HIS  . .,1.1 tl.ili lUv'l l.VtOlilMltlt'i lllsliu-i i,i il.it Ul 1 IftL.'  4.411 ia*|- tll',-1  .l,i*U|  III Ml I  I. <>'  <-! Ui  I .I* ini.,:.(  1,1,1.1,1!,.I. m��*ii|i,limn ti ,1,, , 1 .ui. inl. tl-  <���(���(��� *  I.l,  |M'l(ll!**lli|l |4f I'lll, ll'l-" 4'"  ���"It"** 'I.! til tri-l|Us( |m,*|a- I'ulllllll III lll|l  ��!  II  ("���*(  |''l|l|li  I ������'<���  IflH'  " " tl  (1-1*1,1  llll'  S.lHUl . 4*1   IS k -i.i   "'  l.'l   4't Hi  -.1, lill.lt , Imlii* I HI.1D I'M t.VS'U ni-IIUl'J (I's4l,i! ,,) i(l,,.- ll Tslii iin'i.\ Ut^S  ttl.lli! 4 "**, !|  i'f V'lt'ifii-t ,t I  , .tt-m-iiif-.i, n-.tiii, ,  (i.t, i���). 4*. T4|-,t|) f^.f jv. I,l.i*,lHl| ti.('M*t I'i'." 41,4   |.*.'l.l��!ll,' ill w ,lt**> I'.HIItiU'lii tli|J ul ik (tutvl  |ildi'.liii  'it t!|"  in**lli j ,������ 1,1 t.f il.iiiu.rtl. 1 iii.-lil kti si ni,ui*, u| liiillHU Id ��"I14  nt tlif  tnuulll ������! , ,., 1, ��� (tj-'ill.liMilt'll *>*'' Itl'M* Alitll'ltS'l I.A-s!) IIUtTltlUT II,till,���! ii(l(,l|H'tS, 'I'.-tltr lll'lll'l- (Mill I tlltillll' !*lt*tt'il��"U ul V ll li'iii, It t' ,,��-li|iiflimi iimiiiin , iiiiiili,*,, iii Iimi In ni'i'ii  lift |i.-i(iiif,vl!>li tu lullt-liitt-"  liu* (lllilltklll*,- l|. kl III- ll Irtllll*' 1'i-iiiifii'ii- iu*i 1.1 1* |-ii��l iii'tllli'.litl.Ml! Mit'li.illii, ("llllii (>i (l��<*iuitli "ml I'.iinw i.i S^ 11 ,'4,-11 Ituri-K (11*1,It'l Hi. lui' ��� ei.1 **' 1 Imiii*, ttl.-li.'l' liul'lli nu "ll'llllt, tin lit*. 111 *-l hU * lllllll* llll-lltS" kiiiitli ttll I'll ilu* Kf I ���),(*. "I I'i'illii.I'l'.tiilli 111 t iilMnll'llli! ill itil HI" m 1, * lui'ir ui ii ** l|��ii||.*ii *���(. 1 .-iiiiiiii MiiU'll i  IK!,! AlUilV. 1.1 'I'u III' ai.iii,iim I.ami ni-rmiT Itllllii t "( l(ll|.i'!l Itntlf*- llutl I. l.ilt* iVItil rii*.|rti*kkuii, I'illtlll III Ilkl I, ItlttktV I ll.l S'l lllllll*, tlll'lll Mii'Hl ( 1 1 llillllk, Uli UIU* . ��*l '.*!) .llSlilh lilt IMS* IK'I III llll I'lllllll*.. llllMUS' ���*��� *< Kl.'lmlll* llt,Stllil" lit," llirlll " M"l|l lll'l Ik tin! ,'��*!l'lil lll'll.' klliu" llltl' It! (lliilll "I .V|||i:i,l ll|4 tlll'lll.   I't'l,niiiilli^   111. iti-tft, ii'.iifi'iii li'tt riitU'lllift -li'iH- 1,  U  Sa|,llll'  A|'l ill (���'I'll  III, lllli! I'�� If  ���� I'* ,ti,iti:iisi i.vsi* 111*1*1 itiui' )UMm 1 ft .Sii'Ului    . Tillil'llulli'i' Il.ill 4 III*-.!* I II") JMiit.i' I'f 'I'tflUfii I! I '.m-r lllnii lllll ,'itst (l^llfl'4'l lllll Ifil* (ll il|'|i|k till l'!'Sll,|-.tl,.|, ill, Ult'lUt*!* Ul" (,,ItllHIUil lliat "lliilll llilllll' 1'an,iiiii'i,1 ki,' mi 4 |i4,��t iiiiiiititl (ilHtiii I,1,,'iniin* llilllll i'Mlii 1,1"'ln'iitl  t-i'Hti'i  111 (.tltil  llll ill" .'imiVtu'iimut iiji-iii'i-*..iiiiii i��'i 1 iinifi*.  Ui.mt. lll-sf Sklt'ttnlll.  tllt-IKH* 1,1.1 III V'<  t'lmlll* In  ,mlitl uf isi|iiiu,-i,ii.-iiii,ift i*,iitln(lllll|! Vtikni'M'*  int.,.-in ll'ks, , . lu'tl.'l |(,1) ?*li>Ul* ft, M -tliilii'. Alii lil I'l-ll (1) I<1) I I', ll ���� 11 .lltllli It.uil Ifltl lt|, lllll )  tt.u.'l   till ll! Mlli'll ft (Kit Al'Hl '��� II j Al.lll'KNI l.tSI* 11|��ll(li-l ( |iik<iu*t nt Iliti. In) ;  '|.il..i ",*llii  it,���l  kl., I I'lmv ,..( lln.l.Uts'lrl.l j I Hi mlHl  i.'a'IHMililll  ill .till   il.II till* 111  li'l'il j lm |��� iuni4t,i.iii i.t |,ii,,li,M- 11,t  (mil-it 111,' ill- I ll'lit.ii illli'l* j    1 t'lllll.l lll-fllt'',ll  �� l-)l,|  |.S,||lUal .ll" lllll  4,ill*la  *'! ! iiii��,iMii l.iii'4 nt iii4- u.iiiii ��� ^*i i"iii"i "i r 1. l*"l  tlii'iiii- , ,1*1 li.it'li.illlli  Hull!* Ui'ltli ,lli."i(  I'I ;, i. tu ik tu ki ini,. ni t'iiii- iiii iii.! (i.iiuik in,: 1 nu' ;, ii-iii* in *i, ,i, fH 1.111111 ui "1.imin ui. uu iu ifit . 111111,111, lUU.l'li a. li.nl l< ������, li .*��� j ,t!-*l Clitt-.i, ; M-HUi I VV i-i��l  V^i-lil ;  tlm 1, si, ivi 1:: V|iiil v.'* I* .\|,ll| IIM MM" l��t**lllHT {Kiinli. lUtlil! I  |l|  ||li|i��|l 1    '  ")..(.,.t|l''.llll  vl  '4 |*-M   fi|la(|lMl  4(   ||l,|, **ll| i ,!,,> ,.���ii,^ H..I I ,4.1, ,1, li (l,',)i.-i- It* .ill, 1  ���*5*."tli'  illil.' tsitwlli till.Hi' ft  ltl.,,l,k |*|U),,.u{m |ll|l,t,(*  (ll  *J|',llV   fill   1*1 1 UlfkSfflt  If   |ti|,4l-a*kt iill  |,l!|t.��|ll, all M-,|l*ltl|  1 .1..U S 4 >.llillii-<l,*iU,l HI 111 |Mtii1 l*'��ll'l.l ��!' I'll �����' �� ll*lll�� | .14*1  ll.l,II  lilt'  Sinilli t'i*'.   . i-lll. 4   lit   ..111   Ml! Ili.U".   k.li.ll,  (.1 "llllii*.   I!-,!,..  ��*.��*! IHM'ilSlilt  j llll Ikt,  lllUlll  ft! Ili'll*  t(,lll*ki  .'.It. HI* Imlii* I" j |l|  fllllllll il-'lfi' I'I  ���lll'l .''-IHllJmill*  (i>lj ll-t*   llltl lUk,  tit.- tli.tUl ilrtll 4*1 |fkklitLl|i  ,*>   liiiiii.^ *i(  llf.|..,l. I tun,UM i.*iM��t>it*'itii��*r I I lui 1 ii'l iif I'ii.'Ink, I   l'',ll." Iliilli" (llitl A. llmi  I  llili-liis ul'ilii,! < ,'i 1 tiuii, I mil nul  an i'lii i-li ii.it ili'd n*t lull 4,11* 41 ni'ii vi  1 ttvi. nii-Mii,*,! I" iil'l'l*  ''"I" iuii****"!!!'* Mil" 1,1.1'Hi" |..|i.,�� Al.lll KM I,AMI lllsl tit ( ,   ; 111,'...siiilM.(I.111.I-, * itlkllu 1 lid iHlmUlii! ,  , 11, hi (in  nl  ,1 iKitl  |<!nt|4.tl ill kinilli kk"**, 'I'illll* llillllli llt.li Ol-.Ul.-li M'lilLlli) lil-'U! Ill 1*1*11,11 ill ���(-,(, >alk;.( III, lll-li It Kill U��l'*l*lill*> lll'll, t'l'lill'll't. II I'. t*Vllti|t(lil|| iMllill I 11*1,'11(1* 4,1 I ill tl*k* (II (III* -allllltl liifllll'llll k ul 'I' la ���"������, Hi'l-li- lui'Ili'lillUhl.lll lll|.ll|til��*t ll.l'  rillll'ltlll,,'   Hu tll'i' ��l*iit IHi'llnil,* lll.flt- ,11' l.-tk !������ Iiii  iiiiiili .tl M'lllutl litlllt.��� ili.Sl  ISHIII-I  llf  'I'.  I.  ���*<>'  III" HIS  SUiltll 1.1. llHlli. *'<.||l!lll-lll'|ll|) lit ll |��.st (.lull!..I I'll 111" 4>-4Ktll ((III Itt'l' 1'ilt.l III Cil-illik In llilllll ���'! 1'iltlHl.t i.t.l- l'f II iulllll llf 1!"' IlllllUltU till I  .iii'Mlt  si I'li.iiiit  im 1,1, it,muu,lm' iimurii-k iiiiii" "I !��� ** * >l��l "I (ll" I'llilll III  I.l4|ill,tl��ll.  Ill 'I    I,  ��,   111' li-l- 1,4*1 dlmut *4i,<ti���ii|t In  luiiiiiili!} 1  ut  Id Miki- tlU til"' llilllll |li(-l4N!|l��,  I lll'lll'l   ltl>.l  *-H ll'tlll* ilu iii'i- miiii li i*i i'IiiiIii* iii rnim ul tsiiuiiii'iiiv- Ull'lll tSHItlllllllll' **4>* lll'll * Illlll" !������  ll ** lllllll,'!' Wllllilll! Ill.lllt, S Is, ,'ittnu* Apt lit. I'tti II. Itil,! I', li  V* i.l Al 11,111 I''  Mtltfll' �� ���si nil,*) Wisiil  Vi'iU'*. Mim li v��, mri Ai'inv.ii Ai.iu'itM i.tft'n niti iiit'i l��l��llil I  "I  NlMilll.t 'I (ill" llllllai",llltl 1, .lllllll  ttll.tl I* HI -I'lMiiS', ot- j V iiiu���i'kii  II 4* . tui'iiiniHiui t-i'i    mu itil* (.1 Al.tll'HM  I. \S'II  IllS'i Ult'l'. * Hl'l't*  '"���  I* lllllkklllil ll* I'llll tl fk'  I!"   ifiilllUlli.' '|li��lll|t|l,llill|-|-ll. , I'.I. *4'l 11**1 litllltk- <  ���   ,     , .. v'  1   ..    ��t-i.,  .,���  I    * llilllll IH  It.'   Hit  l'('��t  I'I llll'll  'Ul Ul>*  ��*���'*( 'IMil' liiiil.*" Hint  I. .Iniin .Si I-.1.11. i'f \ l.'l*'lln. - k,i������.|,| lluoiyiullli-ii*! |.,.|l|..u..t M.if|.,iii,! Mm II 4 , mvuimiioii id.41! ";<"*  Kiti'Kd-. 1" I .\������,ii�� **.miu|, mul situ , linn* m .*������ 1. ** ni'l'lk lui'is-iliiiksli.il Itii'tilt liubt* ill" ImIIiioiui.' 1 ..,���,, ,,,,���  ,, , ,������tli.,WM  ,,,,���.,  ���| i' |,  or Hi"  jMU'll it",,'t.  Ullll* -..-Ii.ui rl. I)  4' I'lial* ,1,-1, I ia f|*i|  t\ uli* �� m it.-ii in {-iii ti-Mi ft i:t Al.lll IIM I.VS'I* DIM K)iT I iiii net ul l(n,s-it I'ltltl, ilu!("���  llul  VV ��lt"i i*' in  ''( Illi'l f��"U I'ill III In  >.i 1 H| nil-ill ll.lil.Ill,1 ,<l|* f   IlilHlllll  1.��� lli-i-lk  li'l  J.*! 4*111*-!., 141, I,. |..,9 a III**,- i|l|. I..I1|4*J*IIIM it, si Ills,I lull tl !''���',-it'l In II..i  H|  �� II'i^l  |lllt|,llt(  Il.ill  lit" S' >k|tt|  it'll.i I "I (.Hi  I [(iili, II. UltUl."!,  i i.kOi>��(ilfl I'i liu iv. vi" li , ���t-li-iifi - tu.'i.i tu 11 *�� in l(,VV 111.lli  llul  Alfn  Ijiiilslliti '-.iiiiii  il-ilu* l.'l lllll llll.  ulll'II   llll'   111  (I  tV   II,'Uf.  *l l-��l "It I  *ll "ll tlllf. 441-114  HI  |�� tSlUllll  J-ilSt (v.l||,4)|ll,  |i)l,   let (���il  !U.|  il.ili.s  I|..>>1,  HI I'llrtlll*  iunl.tfilik* f,i/|,i.t 111,  ki*|.I l.'iiii,,Li< k  lim- |i. ,i i-iiltn Miillii' ll'.l'i)  It! fl  lll'll, Ilu  is.iilt 41)  |t"l||l|.l lilt llll III {ll.l.l. |i ,'n*l  <���'���! ,'lMtll* ill.'la  l,| I. ��n 111 lli,  11 -llll ii(.'|i||.illl 1II*.'U(' lit  14ll'l ku't|l��llllll."��'��"ll * llltil" *,l it tl VV dll"! Ill-Ill -il.iu'll *���.'. It'l t  ��� Al-Oi ��- It Ai.iti'lIM J.AN'I* nivriiiur. Dlsttii t "l iUii-lnk. 'IVtu- lml1" iintl |*i-liii,i A!' it'ii'lfl I'lii'li't l(, i.( ,*t. 11 i,Ukkii*t  ft ���  mt-,i|, 11 "mi ,utsi,,,u,ilii Ulll'ftils (44 ,l|-|it  (.11 (la 111111,1,111 I Itf |uiri'lllt*t-  llll- lii'linkt 111*1 1I1 ~,'||J��,( 1,41.lit' ' t'f'n.i.u iit'iu, ui .. i-<��t rim iinl nil II-" It.'.sli klli.lt. *.| .Lil lUk 111 tllll III il ill.lcl S1.1KIH Ufi'114*' lull, lllli*;  Ilu  '-Ili'ii' iiii" fl  tl" 1*1 llul i*. Ilu llilllll "I I'l.lllllul!*'. 41" Ml   4.'44||.H*I1*.   li.l   Ik Illlll' Ifillllfll. .Slltlrtifkllt,* ,il��,'ll'k ,f:ii|" (U  il��* Iiiik-iiii tu 1 vtiiii r' ttui'i'i il M-fit'll,H, |kl|1 Aflit S'l It Ai.ini.tM i.\Mini-*riiii.*T |l|��l,,.*l ,,( II Hi-ink, '(���.,!,,  nullii' lli,t Miiiltt l,4ii*Uii  lil Vli't.'llii U   m 1 ll'sit'iitl  III..MII tl  Hklll.hll  IIUt4ll!k  Ifi ll.'ll- -Sl(a,l|l|. ,   |.'.���IH(   ||,"|��Sl  I,-fill  ����,!(,,)l|. Jtiiiivs rtl-tJj <kl*-lt��lll�� (lu IMS' aiiniltl I'l.'li.ll-.. I.i.il, all I, kk r*|,. ill,' kflf,. . Ufl 111*- -lujlltitiitl. (1t*t tilltl. ,11 !,l*'l, ktilli'l ll, 11)1 ill(hll!ll *���( "i-IIiltli ikV llli tit  |-*,i|l|��ijt||!|i.i  ,-*i i!"|��t.  Ill.-ll'iil  (,-��*, Aluiii i ('*,��, ii. Mix-it Ii 4I.IUL-.I An,-,it Jnil ii (UH I "tl' *"!( AI-lll'IISI l.VS'U UISTIIKT. iKtUlt-i ill |(U|s il, '( rflll'iHtli.H  tll.ll   4,111,1  U.ai-,!ll|l.lltl  <',i|liU  III V ni fi", |( 4', ,ttMi|-���ii.-ii i|.iiiiii-i ).ii. mi* IU .ll'litl li'l ,u ll|fis-.li.ll It, jiuli-lflM' tllii lllllll* Illlll ll* M'|l!n>ll i'lUilt .'.iiuiii-1.11(1.,. 1,1 �� ism t'lixii.tl rfls-iil lit'liiAitis ��� liSl'.lll 111,1  llniUltll'.  *lf��.'4"l>tH tl.'lll i|,t* ��H!|ll! ��� I*! (lllllll ,'f 111***') -1 Ul ll'l!*'!*-** UIMI tlll'lll f KUlli.t lllkt^ltl II, Ulllllll .Itt. Uk itill,'lllfft' (talllt -'4tlKl.ll 4 I ll.l I i'i (l|(ll*S i...|ll. S-l 4'll.tllUt klll'IH^l ,kt Sl  tSti'l,HlUS  lllli"  ki.Ulll  ���*'  ,'tl^Ul*   ttill.ll' > i-.i -Hi li.i in-, iii ti iti) 1 /-i,I .tfii If' im*. li.i (it, .sill IlK'UUh .III'111')I S  ��)<!'),  ,U  I. ** Alum l'.i|,iUlii-iiti * iiMlli llltl! Ik   tlllf. la*.   AlJt'lU. ,Ull  ift, |,l|i| " 1'kll  ���� IS Al.lll IIM l.-VNIl IIIM'lllcr !li��i,li-| nl l(ii|i. fl 'i.il.,< iitildsi ilii.1 MfUtMii ��� I'.xti I! ul Vli'luiu,. II  4    lt*,*,lii*,,t*l| sliUttl, ,  I4l!l.(tt(*  I.l  at|i|.l) ful ,u (liUiilc.li I*, |.iu,.|i.m ilu-(,4lti��i!i^ i|int'Ot��f| innil* I '*��� tllll,I In'lili,  ,tl ,1 (.-.��!  |,|.,lll*'*t Ml lllllll v.rtll'1 1111.1 tt t-i, ut" kutclli tif.'n- *���( HfmiU 1*1 titii*i:ltt iii'i'iil ,'i liiHi �� iltki.fit ut ,iii intli-rH llllia*li!,ii (fi'iu-II iiiiii i  Ikliiiui  Uu 11*1,1 uu,lit *���>.'lulu* II,. I'll.'('rill ��.! i'llMlil-, 11,1 1**4' ��,,Hit, HI t'liillllt lll'll*!.II ll k��, It, llll- ��*>IU,I. (Ifi *,.���*.* Iltll.lkt tll'i (Il.i kill,ll' illlll ul llll'll KKll'i llltl U I,I (ulUll li| tS'lll lili'lus 1111 Ml  "������Mtnilllllif''I" ,14*11 *,  |l|ll|l-��l, ("k. 1    Millb'ltit I 1 fiti'jl l!,i*l! It (Ul.liv, Art-lit. J,lli |( lifll I Vli t" v.\ Ai.iiKiiNi l.tsn invriiiuT Dikiili'i iif Hiiii, ft I'u'l" Imliist lliiil W11111I" UtilkiiS', iif |t,.'l> llil'IKi, 1'11,,'l'iUtS LkMiMllfl' k|i|itk|.i|, llltl Int. Ill lll'l'). ll.l (H-I.illkkli.ll it, (1111.-|l*M' 111" l.illllWiUli ill *.*||ll|'ik jrtllilf 1 l'��|il|l���'ll.i|llk' ill II l��'kt (llnlktl.l I4l lil.-il ki��ll'r 111,1, ii  1111 lit" Vllllluii-il *liul>' "I  tlltl'ili* I't Hill II ii|-l'i)  fut |s"lul*-��l '" ""'���" ' U���, ��� ,...kl ,.M���t..| l."ll;.4!ll. .1) ! ���"���".������ ""' ��"�����* -����ll-����7*.-.l*"i �����'����� HnM-iVlS ., < . ,,.,.*.!. ,^��� ll���. I..11.**, 1,1.  I'"."*'  <��l HI" Vf.uiii nm ��llill>- "I  IMlluhk r. lllll lll..|.'ifvlM.-,.'ll..*l..|lu��!U. ,��llU ���!���,��� - ,,,���, ,,|i*,,������, |���.i,i���|i|�����t,,i,|> ,(| III. Ill, t'lllllltllilll-,' IllKftll H,I(U'I-|- i.��i* ivtt'i' i'i(uiiii'iiitiiir, V(i*t*'il I,'*, Hi I'I Al'ltl-,'*. I.l .-titiiifii.s'i i.as'd ni-i'itn-r, !llltl 1 lii ..( liu,."fl Al.lli.ltM I.AS'Ulil-'I'ltllT. * I Umi It 1 ul tliiivl.i', 'I'ull!'. Iiiillit'Hull VVitlli 1 Alii 1,iif, iitllutliti'tk tii'M I'li.f  i����-ii|niii,'; litktt-lii 1  out nil* tat u|i I (ilk li.l' I't MIlNtliiU tti  i'UI.'IIIIni'  t|���-  luilim ill.: I ill tt'lllutil  llilllll Jiflili Aliiti i��-'U -i'i in*". '  * WlliliiluMi.ikt, Atli'lil, Mlll.'li '.' HU.! Mui', St I.l Ai,iii:iiM i.vNii nivrmur |IHl,,(-l ml lliillil,l\ 'I'm..' iniiin  (iimi'I ilium* VV'(iililii��ti.ii i4(   c.niiiiiiiit-111,1 .tin t-.si |.|iui(.*t ..ii" ii.iiu tin"!, .'"!" ��i��('" iii-.i ll-iiu. it* uiu 1, ul -"-.Hi" \f llilllll,  fll^ .Cl* Ill-Hi IHU  *., ('������I'lll   1-Ulll'lstU   1'HSl (Ifjdl lilti at   li   tSllltf, Ul   1,1ft  All.  111. lilt    Vtlltll    UM, I il.l  ��|4|||,,l|   lull ll.tk  t*.  4.1-i-ll   ll.l i|i|<i) 1.11 i*. niii*��liii| In ("lii It i*(' till* l-'li'iiklfli;  Iiuiii, **i ili.il.ik, i.u'iiti'i.ikl fi  . iiiliu*.  tiuii"! * I*. Mul���� 1K1 If |ii|ii-li.it.'Il.i- |ii|!.iik.il���- ili-,*illm Ml ���ll'till* I li( .M.lli'.IINI I.ANII DISTItllT llj.tllfl ul l(ti|��'ll. 'I'uiii' Itulli'i'tliiil Ali-tiitiiH'i M tii'11 Hi if. fl !"��� i 1 Mil! out'I liu, IHt'l-.l'UUHit Ui-'l'lll. (tilt III* 1.1 Hl'I'St tf I Is'lllilsslkUl If i'llH'llll*" III" lllliiltt 111,1 itt'kl II llltl lllllll*' 4 I'lllUll lli'll'k' Ht it in**** I'lllllllll tl.itr III" SUlui| ���iisl.mitl.-i ..| I, Vil, l*l**|lit ul  Kiiji">l. It C, I lllllll 11 I list  >*'���  i'lllllll*, (In 111'" ���>lliltl|   iUl'llll.lls, I I'*) I"' I li'��i ill r : lniiilk I'lilllliirut In,; hi (l I'i'tl rl.utti il iit*.iut-.-i�� MUflli u( I III* killlllll ii*l ('.Illli'l >i| I .ul I'll  l|ll|)l'41 Hitllli't (lii'U. 1 iii'kl sfi I'tiMllin ll.i-iii'*' si. llll **i 1 l|l|i])-�� iiiiiiii 1'44*1 s.i l-luilM* llul," Uiillll Kl |tl)i|l|i'v i'i I'l'llll  nf  1-iilllllU-IH "llli III. !* "llilillllltf inu'fiiM.  iiii-in >u li**. ���uk.iiiiK  uiisifrku'iiil -4 I'I lllll VI, 'l|'  fa  II��|'"ll iii'iil ll'l 'J'tUUIIIIk  VVlUlllltilflllll lilt'  a"  I'tH.' 1 I'I'  41  l.t tt.lll.KS'l l.kS'll Dl-l-lili"!' ���    liltllli'l "f ili-l-t |1 'i'nl.ti imili'cutiii  vviiliiuu ll, Wlilti-. uf Vim I'llilll I It U IMt'lllUilul! Iiliul-f'tluiill. Ilili Hit* III fll'l'l"- lui |S'I Kllfctili.il tu 11 llti' III" lutiolkillU it" M 1 llll'll llillllk' ('iiiiiili,*lu'lii/ nl it |iu-i( I'lniiiisl i.l tiiu N (. i'u, i,i*i ut l,n| \l;l. Hi.imi I (llkltli-l, llii'iit'" sinilli kkl-stl-tlt fl,l|iikk|f,ji (tlvll uill'l llilllll lu III" liUllllkkl'k! 1 iillll'l ul itltlll l,fl I-aM llii'iit*.' tit!" llullll If l*l'k kk lii'l Iiutili ||ii'lli*l< llullll l-tktl'llk Ii.Hint llll) lllll ti ilia I' 11,11, U (n llti illll'IMH,lilili Illlll I, i.li-llli ili.U lllll- llilllll u! Itu- ! .1st li.lHIii! 111,k uf milil I,ul VII, (lu llll' ilu.* kinilli If I'llilll til 1 "Ullili'lli ��� llll III Wlllliiiii ll, WlUi.-.' �� li r, (', '('.i-tiiir.  Aiii'di. IM. vu. inn ,Miiit'ii-,si'i, Jlllli *nl 1 li.illl*  iill iiik'tk< ��l ���*���! I lliilll*  111  iiutili { f ISIIIIIIU-IIIS Ull'lll IsilllilltiilUt l>|il Ini'li*, lllllll'  III ll"**, Witlti'i A,iiili,i|'i' *s||i|i|",k VVl*"*!. Ail-Ill Mim lift  IUI.I ' .Vi'ilS .*'��� !���! Ai.ni'iits'i i.AN'nin-Ttiiur. Illktlli I 'i! Ittltiiir. 'f.ilii iiiitii'.. ili.it  Iiiiii"  liiiuii'k nf -t nitli VVlltl* , IV t'l||ll|lt,lll Imlii,  lulls!  llllt lllll  l-l   i|l l'|S lui ('.'llllii sloll J.t  I'llU liil*"  Ilu   ii'lltfkilii' iill- lil Iti 1,llillt, i'uli.iiii'1/i in,: .11 11 i*-i*.| i-litiMiil iitit|iiiiiik -.'.mil illlll lili'liillils IM'tl ll ���i r 1. si; ii.i'init ki �����Ifll.il l|il|!l,'  til  II  |'i��(  |U lllllll  <ll  Hit  itl'Hlll kH'kt  , SI, IIII  f|  |- il  " *l' U" '41 " UUI Il�� ���'l'*,,till* Hn ItaSi kilt'  li'| I'.llll"  ,iiil,|i" tiiliii, lni.'ii.illik llil Hit  iil*i  lllli.1IU1  Ui  )'...Ill  fl  a'litlitlu'll" lill'llt  t-4'||l-tlllltt,    *-' ll! I* It *'l,i|" *i|  Jt'tk (lllllll   lllllll'-! > -I ,u|i 1 VV'..-.!  t,'i-ui ti II* il I, Ut! A|*l|l I Ai.nnis'i i,tM�� niMiiii-r. Illk'lli I <,.(( J.kti'Hiul , 'liil-i Iiullt 41 Hun A.'lit �� t|,u Jrf nu i-( Ui-uu li'l 11 t' , tHVi'ii illuit .(iliUii 1, Iuii ml* 1, , , ,  ..., Klil'lk  (ul ���iniiin* llullll  t'it��l  isi,ii,*i I ]������ tiiil����l*'il lu|"il��'lin*>i> llii'I.'ll.i��tl4i*r it, ttt til-nt unit, iu i'lllllll*.  Iliui.s  1 ,i*l j 1 ili'l* ,   , .'.ui'li.ili!*  tlu n,i iiii,Hi In fl,, tm*,  Hii'lii'ti  tiktlj   * "llltl'. In'iU.' nl w |*ii*l (ii nil..Inu tin ki.uUirill .VM lltllli*!.1 itullil ul iSUIUIIi llll'llil ill, isii||.illilli'n , I'llllHi'l Htirliioti Uk. I'  ill "Kl sit ,'iiuiuk  4 rtti ..{ '."Ill .IIMl-k iiiiiii- ui It *i Kti 1 it- I It'll! I' *. **!,illli k tV'-'*l  A," il.ui-llVtl IKI! -Vl'Ul i" !>( . I I At.iintis'i i.ami nivrmcr. iiuitiit't u( iti.'jii'it , Tlttl" |lll(l,1i Illlll ,ll!*.|.|l'l  illUlUHll,  ill  Irflllliflll, l'll|f . iiis-ll|i*(|.i|| liiluui'l, luti'iiiU luitj'l'l) (nl In f|l|i��i|l/i| ill )i|llflui-ili tllll luliltkkllli,- lll'hl I ll'tll lllllll* 4 ..liitn.-lli lllir ill fi |iiltl I'tiittlitl ttt llir llilllll it, *ii iviniff iif't'luiiiiii' 1,1 ii 7tiiv, iiti|iiii{ liittili*:, till 'ii'" S'lttUl *-' "lUUilk  lliflli" tkl'kl III I'lliilllk. I llll lllti lllll 1)1 Nl  "Iuiiii'i  (III HIV !'f��*l llt.'llltlU-. 1*1 lllfllisi kkl kl fall lllllll*  Iiii'iil- llilllll Idl'llillKlli.  |iii||,I <i|  i'tUl|l|U'Uiril!li|!t. I'lUllilldllW  .1*1 Ul'lt-s lliu llilllll, ul (���UHIIIi'lM'l ll" III *lUil  t'lllllillllilll'  '���*''; lunrnur likfl 1 ' ' t .1,11.1'llll;  Uilll^JI! lll'll * |l(,.|"lll I" *�� Art ti.1 iwrt Al- liiliid 1 tl,iti,llll,ik, ' M-u Id ! I Ai.iu.uN) t.AN'i* insncicr Dlslklfl if! Hut'"!! Titlii l.iilitsi (I-li' l|i ilu tl lii lust  Hnl.lumiil u| lll,-i luii)l Olit-lliu ,k,i|lli,k|l!*l) ui II,III,II Hut i, lu li nil*. If ,4|i|ilk l.li ,i"l tills Uuil  lu  |>ll|a'l,t,l*"  (till fi.|(iikk lli,s iii will�� il ),t|iilt' I'lllllllll lit 111,' ul ii l-i-i-1 (il.4lll.tl III III 11,1-S'llllii it, ��| ,Mi|i,ni ,i| I, .'il, lUiitlii nt  Kiiiuli  ll ��", lllllll " It- ll  -Vli 1,1, III-.  Ill- i.l'l'  lll.llt,  -all  f*li HUtl, UU llltl  4 .till ,**l**|,tl,il^,  tl,t I,*,  -rlllilil 1*1  I (litlllS it. lllll. i. Illt'l IV li 11*11 Ilu- ,.nll.l i I i .ui.Iiii hi i-ilii III lit'**  . ,*,ff *��� I'I  ll *** III l|.|"l  I  ,|��� vl  Illlll.tlMill M<.�� Iii 1 I Ai.ui'its'i i.vsu in*vriiUT. IMktlll't.lf Nlilfdiil, Till," liui li'l' lliiit ), lll'l |ii'il liliitk, i.f Vii'lUI'lll. It I', ii. i il|.|i(lfli "li-lli, lult-llil-i lu ,(|-|i|k'lul (in, liil-.sli.li iu |i,iit'l,iiMi (liu  (iiiiiiii iii,j i1iiki'rll-iii illlVt*' I .illlflliil. lilt'  ��l  tk  l-iitl  Ululll lil hImhiI  tii llllii �� l|i.Hli"��*t"l!)' tiulil tin* llti|tlit"ikl i-ulHi't 1 iilT I, lull, iillil till llm Iiuitii luillll nl I'lHlUllis. i Hkt-l  lit Itll'i KlltlMlllliilllll Hu lUlM-tmlS'lcllullI*, \|'l>!>! III! ' Al.lll IiM l.t Oiittlii 1* I si,* i, ttu i iintl *!i t | fcl.,11.)  ...s'iii .41'. 1. Iii.��!i I'l  l-l)  llll  1 4  4,11*111   11  I" ,|l  .1 ,||.. ti  I  rl.  It l*H||.fl|,  Hi  HI,   "I  -.   I  >  >'    l>    I  II '1 fl  H   IV    |  I  (ll   i  I.   '  ���!   U.l  '    ���   *    " I *   I   *�� I I ll-im*  4 111 ' t S l.'lUtlllS if fl.ilit  >'t I- (SI ,'"1* t U,i. 14  ' ll M niul iiMil-iliiit-i.'di'*, II.. uu-*iiiiHi����" 4'im!u*. -.tii-ii" ��(�����( isU'liiklii* Hi) 111*.'."illlll Sll 4*1!,lilt*  III  I illlll  Uf  ( till,illi'l" i- llll III, l***ilt.lll|!l||l iWll |i"ll *  lliult-all  |l tk '  ' li"-l|*4 tl  (,lltt*  ��� .Iiun 1\ IVtS l">l' SI !���' 'all  IM-Tljlt-I* it III.I'll! *, .it I'-'tlt t >,i 1 'ii| it -nil ii, lift in |  i>, 'i I.'  llii  f il l- Mi-ri-i, 1 i (.'l-i s'.'iv Ililill-Sf,. tk. '  SSI ft M.i.ts U.-'i '4�����'*'. i.l. l-'itU Ii.iii mil"  I'f i!'!|l.",4a.V llll'll ���* ��� (I,,,.,nv vv . i,i tri,i,iUim;i "fi  A, 'Mt*>" It 1* !���< I*,l i-lll.l* Al.lll ItS'l  I,'.Ml UUt UiU'l liitijli 1 ..1  Si>,.tl,*. I uiu -"il .������ tti-.t Im ��i" il I I ,if'-��li t-f V ��� i-iiL, ���i|i*;iti(t 4--i.111' id uu. i,.u lo *i| ('ii lm n in lull* I, l .1 (1,1 I,.||.nt in,'  ,1, >,., ||��� ,) lit I. uifi i tn-ifia; i-l II,, I 1' amu it si i.ts'it in-'i iiii*r ��� lunitm,,( .s'miH'.ii ' 'IVIiai lllllli'l' "lll'l liillkl 1^1*1.1 ft v'ti (-uiu II, 1 1/ m" Uii-illfll l !.fl-li��(. IllH'U-l. tn iil'l'l, f'-l I- I I llilkkluil t > |,i,l ��� li i*" llil' llilill" lllli idtlill-itl \ l|ifi,itfc I ( ,lliltil'l-i lutf ��( 11 |t-i*l i'liillil-ii s'lilnl |ili*lliittik ! jfiuiH, ,-l ll,. ku.itlint'ikt isillifl t,f 'I' I. k. Il'ir . llilill ilik.-f ,M iinl,u)'t| A'l'l Hit in*" f ikt, s U !,��:lit 'iii, id i i-.ui 1, IVl i-itHlii* In tlu >t'iitltt fiat i i-;tu-| 1 ,,( j 1, HU ll,i in " rt. .1 iii i'lirtlllk llul..*. tiillli iiiitkll't 11,, i.t.' it^kl i>. t l.mflt Uu i" i tt.fittli I IUi |ili 11 * 1'. (iiiiii! ���*���( i Klllllil ll* , Hit-fit , . Minus.,,/ , \k.i ,i,.ii . uiii,* ui !, It ' I lilt *t l.litt" I) ml I. Jiii-i t  i*. iii !    il,"   i  lilll ,lllll  lid Ai.nmiNi I.AMnnC'ritiiT. (IlkllK't n| II,IU 1,11 ���I'lllilt lliilll'.' Illlll lii I l'i-ll VV.iiul  iif tV't.|l-kii|i Clllilllll.t, l.|-|-lt|��llll>ll 11,1 k illfl. illlflkltk (ll  iil'l'l 1 Iiiii k*. lllll*��lu||  lu lUlll'llllk"  (III   (llillllk IIIH  tt". M'UUhI liiiiii*; ('.iiiiiiii iu iii���- nt ,i |"i*t |il:tiilit) uliit'li (iii'linint ll! li kki'tt, iJv illiti Hull fi-ilil llli'lii'iut ul lluiul ' lull l.klu*. at llll* N VV, i'ii,in I u| I' I. *t>l, IIii-iuh- j liuilii t*i i littlll*. Ilu t*t ti kkk's! HkMUilin llu'liis* , ���.until III t'llillllt fill UtV 4 tim -1 I'llltlllts III |iu|ll| i ��� if tsiiutiii lll't'llii lit, t i/litlllUll,-' 4si Ul'lt'�� lliult- in I li'tv i lliil't'it VV.imi ! .-liiiil") Wiiiitl, Ai'i-iil Mutt It t'i, lull .Mull '.'��� t.i .vi.ni;iis'i i,vN��n !>i>*Ti'k"r nikiiii i ui iiiii't-u 'I'llWl' lltllli-* llllii I, lll'llilllllill I'l'lfl'tl Otlii.t-ll ul t'lt'lmlti. I) u. invii|iiiiuui iijitlii"ii,'iiin'r, llll, ll'lk III Iil'l'l t' fill' iH'lllllktll'll III |lll|��'||ilk" (||ti lulliiikliiii tlt*��,'il!ust laii*i*�� ��� U'llliiiii'UVlili/ it* it (tut! |i!ltlllii! hIhuII fili'liulil* Ufkl Ul 1,111 i(lkk>|, (Iii'iil*** I il*l III t 11*11)6, till llll- llullll *.*" ('luillli. lliilll'" s.ltll ',M i'lllllll*, Uu Ili'ii Iinllli iti iliBllit, llullii- Mi *1 miI'liiilli-t. Il.i Ut'" stiuHi (Vi tlimiit  Hit!!".* uu*! -*,��� i-tiitf'ik, itu nt i- klll.ltl  ��*a* I'll.tlltS ll  )llttl ll tif IVIIlllll lli'l'llU 111.  ItUi Iklllljl*,' I'lllllll 'ft'ill'It'*t, lli'UJi'lllitl l'lilla-kl Ottsiill Mitlt'tlO, IIU.I A|i|H."ili .VI.IIIiKS'l l,AM��l)l*tTI(!4'l' Uiutii'i .it li.iii'lu), Tutiii rni!li'f llmi Aid'" 11  !ii-ii4ii|iulil  uf iimi i|l-l llit'lii, l.ll,i!il|>i|  ask'il|. lllllll  l|l|,ll|.*t  kkUIIUlll, lllttllllk|ll��|>|i|>  ffl  tU-,l|l|ktlil,l (II |lll,vllllM-  (ll��l f.il,ukkui,- ill trti'-itii i-ii.ils I * 1111111 * 111 -1 ��� i tvf ,il u i"mt Iiiuiiii.i ut Hi" iiiii Hi kkl*!  I'tllllll  >if  1'  I.  1*JI, lilt UH' Iii'iil. ***4 liHIUk llll lll'll  I  1*1  -11 1,141111.   III. Ill"  liillltl,  ISU'llnUII, (ll,-lll|.  kt,*t  s'l  ( I'llll.*  IH  |* lllll  llf I Ulllllll l-k'l* llli lit, tllilllt'Ullik' t , > t* I* �� |l >"���' >l! ll kk A (III  If   Hi .lilKililll ���.(null**. VV'fi.it. Avi ul' Mtiikli r< IVl I Ai'lll V.ll , AJ.IH list t.AMUllfV'HiUT llltl, l,'t nf li i| i M *lll*U 1,1*4 ia tl lll'll I *->li!f k ��kli|lll'i Ikllil ' itf *>( t 1, IfllH   I!   I IMS 4l|ii)tl..|,   111 tit.   Ititl'li'l   1*1 ) ui (il,  Lu , t i-n iiinil I" |'ti|> lu**! Iili'(i-il'i'tui. - tii *.*-��� ll-i 11 i-i i�� ,   ( niiiu'i in ."*.  |t  . |���i��t  I'lulil,it ���t Hit  -* !'. 1 1  till, I  I'f  1  *-t   it*  41-"Ul t- I it lit *tt II It If Ik  till I iniil |,,.l|l,-i kl Ui ii. i,l i ,,i,,, l .ijtlu .,i>| Iii ���llfliffjul. VV i..li,Hli ... .i-i Il.i*. k*l slii'ii dm ������! Mm lui tin U-h ��� a.l fc."!i *.us ll.illi ki.iUi-i Id, ine hi *l .'- liliii-t '" f,t���-1" IH l (..lint ill,; tl.** t'lH' iu n innil ��� lli  Uu iti.illi in i*i,.ii -,ii Aim t-iiiiiii*. (lii  l.u.  in ���mint ��� IHUI" J lllllll., 1 1 I llll'll' I. k'�� 1(4 ID!*" J I.l. I I li'tt 111 II,til I 'I'll !������ Ik tl.lll IIM  I,tMI Hl'i'l'lili'l' ill-rl-l-U  ���(  Ulll.   .,1 liill'la* III it 1 '.111..I It'll. I ll�� t.| i'f ll i| f l*.V.<('.t).'al f UUI' I Ulll li'l I*. I4|'|.l| ���.Mill"!'!*"  111"  tlltillll 111." | M I'I KM l.tS'H UIM-KIUI* ' llli-ifil I tif  Nfflit,! i  '1'i'in u.iiii'i iiiiti Willttiiii Tun  llul" u�� ii  <f I I'l-ll  .til" ll.l  11    4'.   <alVII|*.lltt>l|   IH- * lll'l"   ui \ i, i.ili lu ,t|i|.|k fut I" iiiilttiiiili In  I'lll* lis-  H" ��� (iillulk II,.- ���!"�� lllMitlilllllf* Ulllilllli,   II  litl.iil    | -.,1111,11 |l*-llu- .1! II I'dsl  |illillll 4l  1*1   U,>   tiilllll i i 1*1 ismi, , ill '1 I, lui-' 'lu His < ii .1 I i i limut llllilli. vull'l *|f*��IH '���" .''Hill'* t�� Hi' i.i-lliu .11 ' Uui,ml ill Ul llil T I. 'If.J Hum" in*'! it-Hi, kill.) Imulitllllk In ,llillt , Hu lU'i -ll-'llil kli'Ui III - ] l.i limut f( I ulllllll U>* till III 4 Hill, l Ulll,' l!.i ..llil Ilk* Wiili uu 1'iitl it'iil* iiMiii us  t,' .Imi I 1.1. i llllUV'lii t ill  U.  lUO, I I' Ti ���  (111  **l.|ik|l.k  H.<|,"l   Ul'kl  1*1 "llillllk  Hit llillt j U  t i Villi li M , I, DI,* |,i |'t ,,.' *>( ,1 lllnii, lm ,1.1'llt  | ,,ll | llll'll'*. all ml "I i iff- a llllilli HI ll 't* I 'i,illil )  N UlUll 1 11 ilkSU.I *   Miiit-li II  l,i| i t)i|IJ i"i 11. ' Al,!!! KM  I.AM* UlNTKUT i  .' Hitltlil uf H'li'VU I ,i,i, ,i,i,i., ii,,,i |{ .1. im Mui,liu'li Uiiiiii.,if Vli fill'   II   I    I'i 1 'l|i'l()'lli   I'll'lll,  lllll'll'l  (ti itl'i'ii f.u 11 iuiittii-ii in i-iiit liitvu Uu' fuliiin mu lil *��� Ilili  |  l.lll It, I   I "llill,i I,i'ii.*, .11 ii 1'i-ii |i|filll,*tl illnlill (>l|-llllilik k,li.til nf  Hi" S*  I   I nil,. I  llf l.lll Ut, llll llt'l* I Ilkl M  > I .lilts  li.illl,  I'flt'l  ml I'llHlll*  llll'llt'l' tkl'kl I illlll*   illlllil   li-n.tll  I-'  k'lllllll*  III  |l|tl*t'4.if i, .-iiuui-i.i i'iiii*i|i  i,iiii num.' ill llll llie iit-i"-. Iti-;i" ,  i li -,t i ,l(.l|lll'Ml,l|tl(**l! 41(11(1* i   MitHSi III, IVl.i An II ?.'��� l.t Ilu-"uuli'in Imiliiiliii t ul'I I, k'i lluittV *iii|lti Mik'lukllis ilu Ins* kit >>( Hi cliuliik III. il**,- kinilli mi, iMItik Ilu (ii-*-1 lit! jAUJ.jj^i^ljLlHAiii-^i^^-'sr: llli llltl'lllt III IKIItH Illlll *n'n*-Tir||'�� tl!"i.'r4  HI* '* kk Auilii* Mitt'I.i iiii, S  s Nit.in-  A,., ut fall 11, llli't IM*, *>i,l, Al.nr.ttM l.tsn m-s'i'iiifi 4 |),sti��'i fi Idu-i u 'I'.ilu lii*Uil'Miiii ���' **.<.���!! WilliIiih* ill Vl'Hi'i i.i II , ' , 11-1-11(1.111,111 II,li i-.lull ,*,*ul. |lll< tut��� lu ii|i|i!i lui 1-t-lliiliitiini in )iilit'lt,iti lli" luliiitt Id,' il 'ia"! ilu-,1 Imul*' ClIIUIU'll'illl.' ul ii l-yiti  t'l.iiu,.1 nt liiiil, kl lllll l|Ulll, l-ll 111" Sllltlll 4-lU Ha   fl   HlH.lL*.  I'l lli,ttlll I 4iliiiii| llili r iiiiii �� tllttitul  Hi it llultlii'iiti. il, ill It.lllilll lltllli -*,lllll,llt*| l-liillll llll-illS* llilllll **>l .���llillllk. (Ill III* 4 41-I Sll fllillllk till 11*1* ktllilll 1*1 flUllii*  llll'tMV Ml*-!  Ml  4>ll.tlllk t��  llilllll ff  Illlll l)i*'llt-. Ull'lll, (lililliillillfj III'* .I"!"*  Ili.U" fl li *�� U, NtilI  Will!Ill,-', ILi'.li |C OrtU'l1*'. Aut'iil, .i.ili ii tvi-i ivt>. tm.' Al.lll'IIN'l I.AS'I) lllsTltUT, 111*111,-1 ul |(tl|u-U Titlti* diiIIiv (li il Miituli N'liliiHi.. I'f Vli-imi,!. II U, Ityi|,|i(lll4,l! Unit | litjl kk|i|||*|l|,!llll tills li.nl* |i|k lui' |��i|lll!k>,l!MI If |illlollilM- (tut (Ullukk UU1 lit M*l lisll 1,1 (III*.' t'.illllll. Ili'illil ill II |>iivl |i|illl!t,l III l|l|*'U kkiltv'l lu,Hit nil ill" kutllll kluuti ul III mil,t* l-i IttliMllii, .llHilll Llil it* mill kttlsllillt Illil flultll.'ilfct. tit ill* lts-t lllll  lllllll  S*'li,llilll'l  l��lll|ill   ll,. ll-'l> > ilkl  Ml "liiiliik,  llll ins*  sun1!! iii.ui)  in I'llHlll* Hi lliii till,H-, llll U.i.'  Illiltilt llllf  111"  t-lllili'  illi" >il  liii'li ktiili r Iiiiiili lui, urn llutl"*! i ,1k ilii.t't li-il I ii | mini uf iMliiliti lll-i iiii 111 4-iiiil.iilllllii.ltiiui'lt's, Illfl" "I ll kk Miiliil*' Wlilll.M ' lliu.il It. liau Li. Aifi in j.4ii. it, mri i*'i l'. ��*> ii AI.III.IINI I.ANI* DIM'ltliT. 111*11 It'l u( l(i/(ii-M Twin- imliist Ui*l I, lltili) VYulli'i Aitlilil.t.f Vlili.iU, It i'  i.iiM|.,i(imi  li liitf!  iiu'i. LfMil lllll ltl|�� |lltkt>|l|k |ll| |'l lUllktil'-l tu |.iiiviitii>i' Uu ('III'"t llli,' lll*W'i illil! iiillitfa 1 ('.nun.* un.>*i *,t ti jmil li'it'tltkl lihiuil ill I llltlllll I ,1k! fi I ,'i, lllli, tlnilil.i 11*11 II. Ml.'liollih tl.itllS* kl.Sl S'l l-llilltl* t'llit.V si.ll|l| H-l i'll'ltilk Hi* Ul* tint *���= > t ���! It* I lit* if (il.ii " nf I iilllll.I Hit ft" III t't'ii I 'Uililr' .tlKiUi I'lll ��t la t |4i.l( \ VV stli I .t|lliiii ttiHt'lt li. |,l|4 V(.. ilk,.!,' Al.lll its'! I,\.M) lii-slltiur lllkll.l" 111 iti-1*. II Hi- Hs.il !t,n flu tii nm ii ni \ u l..i-.ii ui',iH"li  1  l,|" III* I    1| *',!  ,|,.),H In, |*i I ll.lttlnl. (if Jill,"Ini*. Uf li '..itt.li,, all t^t| | in *| i Uitil j t ,i|,illil I,",,!, lit <t IStst lillllltta! t ll llllt t 11*1, III j tl.tllt.li.ll k  Hi  |,'l| '.'   lilnilll   I I  I (..aiiit   11,Ullll lit lllllll 11 I lllll 1*1 tt 'III- I 'll l-ll' ' (ll* lll'l ll I "I i'l i-tiiijiu i "tl tu-.uiiti.! .i.i .l.u iii i t-(  iiiiiii,.,itt I 4 ] ���sis*, * 't'l'lkllklll,! I It,. (US In 'iiiliu. Mllltlt ||���i,n, j tkl tl tlliu'll  i-lf'ttilUlk If t->l,llii i,*i  "tillit I  (.ft  ',*  * j Uii'iii>"ii-'iiiiktfti* ih (H11--uu ui t*--ii.iiu i,it, un iii ,*tiU|,lllli!l|',  l^l.tt'l.', liltiti  ft 1, *-- ik .1 flu ,tii ii-ii ii Jnil, V*. Iti|,1, M.it,, ',' !;!, I i-l)llln lli'l |i,i uiiiu.'f! I'.hIk-i isl uvliii llirlil"* 'ttiiuul HiHt.s IfJillWill,'  il.i  *l|Hlf till" a*l  Uu  Ulill'll  !��  tin* llullll  ft!  Iflllllil'tatS Unlit  t��lil|l|l|i*l|l*> 111" H-lll'l" {ki.llnt, tl-ltlilillllU  I'illll*  IllUt-flU  '-'*�� XI.il ift I.ili, I III Mii,.*li (I t'.U.i. .Viuiti"* n, Al.lltfllM I.ASnniM'Jtll'i'. Dltlilk'l i-i llilt*t'l( T.ill" li.ait.'.' tlmt  ��lf*.*l"  t'llilim  Itt^^i''*,  of IllMltili,  MI. 111. til  ���*Tll|Ml!|lU luukl'l,  Ultt'i'.il* (il  lt||'!V  fin  Iv'tlhlkklklll  (If  I'littilJ*" till' fill l-ilt llii; i)t'��i-|lli|"l lui.ll* ' t'tlll||ll| lil'IH,'   Ikt   II  |.llkl   III .lltl'al 0.1  11,11' Mllil |l ��fti *s.tni>|t(.| -,','Hi,|i t" 'I itk(t��lilii .ui. 1)1*1,111 llf  Kt!|tl|   III'    111.I'll* �����,!��!   Stlt'||1UIS  Ull'lll*! iiuiUt su i ti.iiii., |i',i��t-i'** mi.*! luimlii* liiniii* ki'Utll I" liillltl*. |lit*'li'.i �����*( llii'liiilll* llirlin- -.i.-lll. I>ii'l,iil|tk''t,i|,,i||'l iif isiillllKHHS'llll'lll Hi|*l HilllilUlUl,' i~l .il'l, t llltil" ii| ("|k lll'l lli/llli iili- kin,,>ki*l S-.lllll ("iif ni.it lliillli't'.ikt .|tl-ilt>'l til Nviluli ti' '|iiHllklll|i ��* .llt.lr i iillu'l |||,v��| Mmfli IU IHU AinllSA l�� AI.III.IIN't I.VMi Ill'tlltllT. U(ti��lti f> Itiii'i it. Tliti.* Il-'l!''.*' ttu��t IMiul*  till����ll.  ill  )*t'l(4lH Vtll'lli^ltlt   fiH'lllUtt Illil  �� ll til   11,it'll.It?  l-l  fci'|i|>' fm |.4*iiiiikkuui 1*1 |iiii, itiikt- Uu- (uiluttlu*; kt" ka'lll Itil  Lliult |-'l'llllll*HI-l|lrf Hi �� I'"*! I'llklll-ll  llnlll l��l('ll��illk fi.-iu Hn* siiitlt'.iki "iiuiii nl l.i'i utVI Uui iii*' iif ll-iln'fl,  (I  I', t Ill-Ui'i  ��i'-.| -'.'.'. llll*, Hit Hi'" llilllll  I'l I'llNlllk.  Il.l-ll"-1-Ikt  *<>fll ill's. Uu llt'4'I ��-Uit>l  (���'  ( ll.lill*  til |l'4|!lt I'f l-i,|llllll'!tlVIUMlL*a.Ull a HllirtlllUlki   IM  lll'll it lll'llt  HI  ,1'**  i'llkl Iili.' Ui" ������^S.; liulf uf iiiikiiiki fit **nil.U|34i '|'.ikt||*lil {,-., Hitim-i ii.\ iiuiii u, ll i', ,    14 4 rAi-tt"( I ili-itl, Mititii m, inn ti-,it'.v. i;t At.liCKNI I.ANI* l��l��*imtvl IHttili'i ..I Kuii-U- '('��)(������ Ilflllt  U "t  Mitll.tP. li i|i<i.i��uri *>( Ii1��'i'r -tllll, Oltlm'ii  <s-t'ti|uilliti)  i>|,.il-,|i'l,  llit-U'S*  (il Hl'l'b fm |'i iiitii*tl, ii i,, 1-itn li,iki>lli>: lti||���u||ii,- iff kl'l lll,--l lllll'lk , itiltllll. IU 1U|- ui ft I'titl I'lHllli'l ***'l llillllk klllllil (loll, (III* I'.'U Hi Kill ia.llllt. )!4U Uf IMS'lLlU ���>. Ili*tll��lll|l ll llltil,li't ft 1(1,1*. ll l| U (If.-ll**.- IMkl I I I llillllk, llltl!i>i ||i���,It (Sltlfilllk, llll'll,**,- kll'kl I" I'lllllll*. tlll'lltll IfUtll *<���' I'lllllll*. Ill till' (.Uiil! I'f I'ltlllllll'lHI, Hit-Ill itilitl-<illlitlillll>' .l'."t'it, IV* llllltf  nr  lt't>.  Htlil |ia 111,' Sill* kt! ��i lilklf III UMIilll k.'i,-.l Mvll-iliti, Tiiii li til l|i iM, HiMni'ti'lllltt'vi!. It u. .Mill"Ul llul ill*,ui Mi.it ii \i. 11*1,1, Ai-, ii i\ i't Ai.ttrns'i i.vmi m-TiiiiT UlUili'l uf Kui-i'il T*li*> lifllist Uml I'm ll-",! Itiittlit,-t, lit V'iu (UIU il t*, i*'t iii',iiiiui tt.ulfi. liilruilt iu ��|i|ilk (Hi  |l"llll|l.tllll| llf  (llllVllllk.i litl'   r.l|ll)M)ll*i   ill'* i'iIUhI Ihiiilt: t'liiliiiiiiiii'liW 1*1 n |">*l liiitiiiitl t'lii'iiiiiiit kiiiiili niul i'lrliiilim*t|4i.t tiulil Um*kinilli k'-ikl t-uiiii-i nf uiu nniili kk.*riiiiitui-r uf -..Mimi |u 'riki*tikiit|i .��!  Illl'lU'l't'likl l*< I'lliilllk. (ill'llll  llullll I'll'llHlllo llli-ili'i'kk|i*f! (il i-luitUk, il" lu 4> llullll li'liikill*, llipiits-tktkt lur'ufim. Hn i.i-.i sictiuiut nuui iii Hit- i'llilll llf t alDllill till lilt i-.| <l!ll4t>lll|llt)llllit,* l-l ilt'l.-tl IIIIIIII tl,' ll lit. "aikli ill,! ill" klllllil llltlt nliii Illlllil Ik Ikt  l(tl,l|l.*l  !���(  t.llklllkl'klSl  -IVllUil  |), 'Jtlkk ll*lil|i ����*. lJtl.il li i "I l<il|-i'l!    t i'itilit'li IlltitllUUt Mttivli ID tUlfi itl'fll t'. II AI.III.IIM l.\M>in**Ttllt'r tllullll |llit(ll|i!'ll, , 'Olf iiuiii-" Itiiil I"is.It*,ii-l, .SiiMiui l|.iiiiui, iif ill,iiki,!l out ,i��!',i|iiiiltili liiitlli*k'i i, liKi'ii'l, (ill Iil'l'l)  f'" (-i'Hf'li-l-1'111 lu (itil* lui." tin-ftilltln iu*i <ti k-'iiintl Liiitlk 4 ..lliilll i.iim' .tl * |l*'kt 1*1 tm!,'-( Iii'iil lii" li,-Hii 1* it)  i'-illil'l  !���(  I,Hi  I,  (||I|4..|| IHkll). {, III! Iklt- ] lit*. 4 It  11 t*t.-|i*tk llii'lii "I  it kt In itiiiull lt'i'l(it!,t| t i "I |,4ll IV, llilUl" la.lltlWltl^ .* lilt ll lUl.ll ll I <*.i��I I Iti . Ildlllk |l,"l*' I'l link 1*1 >lt-|lt llUUilllallk 'I I* j it'll  Hit Ills! ��f llltl  t'i "lUlIlk llllf It IU  I* ���� I lUI'illil Isiiiti.tulk ft l.li! I I Illlll* fi'iiil-tlU-,1 kulit ti.-iltl I ,*iti t in.!, M| ItH li,l!f,l*ilii!lt l-l 1, tk lit |i.i|il( ff I ,l..|t,li.it,,', 11,1 111 iimi Ik'lllilllilll.* ��'���' til n * III--II jiil  list   |k,n,111*;  (l ,1'lli.llnl  , i.l, I Itil, i-l ill:*,II U'li t  'M.U'-II  fi,  I Ilkl ht|ll,l 1,4  (* r *r t < aft Iff  ((tl im!  II  f I'lf-ll ill it K-'I ni>t  liiiil..11 I   StUilc-li VV IVl 1 A 1*11) ;'��� 11 IliMtlli'l  Hint  Ull'lll  J  (Hill*  itlsl.UII  l(|.l llt'lll,. k ikltiji (llifi-K-iii If,tin kt.,1.l|i|i*i |*UlHl, HUJwV 1,1'kl ���Sil'llilin*   (1,1 IKS'  SUlltli  f**l ('lllllll*  tllVUt'*! ��� 't*>! iili'lmllin, iti'il.i ul |,���k t-i III" tit"!" Ilit'lktS* (..llulk in,* Ml" kluuv Inu- ��| (ilo'li tliili) luitrH, ill it (iuiil.i uslt'ili .lit,t-l!.ut *������ |iull��l tfif i**kllilii4>!j,V ll.l'ilt  41'll!l lUtlltt V.'UVIl'*  UliilfUl  III** , VViil'ui' (lurk 'is* Until K. liillkltl-. AVMII, J���ii I,',, ikH.t. IV). ;��l.t Ai.m.KM i.vsm) ni-k'ritit'r, llikiil*-: !���) ((tin*-**  1===, 'I'.iiu' imlii-,' Uuil tj.uii IM��i* Uiiiiliv uf llit-li. lliutllt  l.'llillllllll l��S.||)i,,j|i>ll  *|ill,*t"l, lllll'lulk (il ��|ii')> fm (*��� iiuiktii.il i.i |itiit-ii,ikt-Uiii fuilifttioii rti kt'lllm) llillit* |-*i|iiiii"iii'|lii; til ai iiiist I'imilr-ii ,its*ilt Jii'lmlti* ��� ll-t-lilt III i, ll,-iiiii li> llliia-U,,'! li.illl |)|l< ki'lltll <-,lkl lll-fll'. "I ' lIltHlltS I'l'llill-lii * i,(i*t ttlsuit I* Illlll klilkttlllt III tl tlt'flllVltkli'lil  llllll'tlilfl  fjlMU -ttliiiiili i |k!i.ikil 4t|, ii*s'im*i:Hi-'I'tiiklllk. Uiiifi'tii |t ax in (i���- t|ni|ii, llu-n-s' liu'fkklliK llm .lull., llll" wl lileli it .ill l 111,11 k lit ll li'illlu-ttttt'tlk t||- l,i.|iiii|f,-l iiiiuil! -M'll'iili*. Ult'l***)' ��i tl f ktllililtt, llil in ,l| || Sk (ll |ml!l( III 111(1,U.M'lll't Ull'lll, llltl (..IIUI',,1 f<l 111*1*4 ll  Illlll.* ft  ll **, ' Mill li-l Mkii 41 it r Hi*-, It4-.ll Iv, I JmIklis-, Atii-lil, Jitu SJ, im-!, I'Vti. t* ia. ai.im.uni i.vs-D nLN'riticr. Il'tllli-t ff till|4-|-t. 'l'l.l,. iiiii us- lli.il J,uiu*  Ailliiil U.liillltl' taf Vll'lfll-t  II  (',, *G-.*lll* *l|.i|, il ,ii I klill"  it^l-tll, ill -it mit tu ii|m>)i If l�� nfilkti,,;i tf |i,lit')m*" (lui i^lfcii.-itip-itt���ik-nfiv.i I iinl. |,iilllll, Ufll^i Hi it |.i<k|  |.||Utlil  lit !i!���'l| tkil||-| lliullt ,'ll ((II MlllUlfalkt *li*"t ������! Ulllllll* !'��� UUI tlllll  illti.llt *; till!"* lllklillll 111 II 1,1-lllu" Itil ilk (ll Its'tliui fcuu II." Hii.itii, u.l (iiiiii! t*f  tllixiiiF.lv ii;iii*iil.i .uiii iiuiii ; iiiiii * .ti*.t<tiit iii fi tiiu', li- i,i-.lii!k du,,.Dun Iiuiii ,s,,i|,,iii|t, |.tl,iin) lliiium ij--uli m flmliik, llu-iiii  , list s-i tttiiiliik  lliiiuv fc.,l|ll| ill.'ll.lltlk |llil|(i ll, 1. kk (a, ||||I kllt-IV Ulll*. ((it 111'*, llliillkkill,-  III!  tlKilt* Hi llilill  Hull I  Illiti k HI .i tit tit iu  ilittt-littii iii imiiiii i-! isiiiiiiii'iii*.* llf* lil. "tuul tlli|UM' It.I ilti|t ., llliil,' ��'tf ll kk. ,1 ii (I it k Atlliu) t, inliii-i, It tkl' K. linit li'". Aifi'lil, 1*4.11  IV, 1(11,* IVl*. *(* I-*. Al.lll UNI l,\Nll in-tTIUiT, Hiklil"! ul Hujiiil '('.ilu liutut- lift M.ii\ Hi'iiUi lliimt)Iiiiii ul Vl.-lmll 11,1' tk-- <l|i,Mlt,l| s(iillklt't, lull litis III ul'l'!�� fm |s-,ii,lktti*ii tu lulfvlmk" (|,tl lullui.In*/ ill ta'lllksl 1 Unit 4 uiuiiii t*i*iiin ill u ,mil |i|itiiii(t nt lileli kn.l*-i| llinlh .���,. (|��� .....Ut. i.nl sll.it,' i-t Hf.itilik IVilll! kllU lll.illK 1) |il||l'klllkl.lllt Ul iv Hull Iinl tli'lll ill IttMt'ill ll,'III till'ki.|l(lk!*rt*( (Illlll Ul liltklll* 1'4��* IlllltUiil, lIUil iil'lllll 1 ll.lil'* illMIIIU ill Mlil'lltl.'ll) llllls'Uull IIUIII --tlikiuti'l Islui.tl, UU'III1*' llullll M iMllllllS, Ull'l-41- iki'l! tt-li'liilllls. Illt'lus' sUUHl ���*! l-ll.ullk, HniKV l��ll>! *>>t'IUl!ll* I*' II.IIU uf I'UIII llli llti Ull'lll tlilll.lllllIM llltl fll'* Ullll'"I llt>* -' Mill) lit Kill liillUlk tlllll. ll,,��li !v, Uiuili*" .ll-iiu,,. .1.111 !\ IUI1, ' IVl". ."> HI- Al.lii'.UM l.Mill l*l**TllliT, llltl,H III! ltiH*4'H, Tull*- nul l.li lltiti I'liniii h ttiuil.-)  V!i'u|��,  uf VK-lmlll, U, U , 4**>ll|>lklln(l  ,-|4'l'U|l'lll!l   illl.'lllt*. I.l n|.|i|k (ut i-tllliltllull if |Uii"liikti' llii' luliiitt. II),' ttl-kl Illfl.I li.llil*' t'UMlllll IH'lUll III U |">kl t'llll'llli til-illll iilllll"* ��� tltllllll lil tt Ikulilll'lit III,as>l 111(1 (If 111 III" UIUIIII t'llkl Illlllil ill IliiMllik |*,'Ulil��4|ill lllilitlt It . *j lull! k illkUtul lii inu Uiij.li il* .tins llutl lit-iii V.iliifiili c Ikltllllt, (ill'lltS* b'Ullli-Itillillllf., (tit IUI! kkl-kl k.) t'lullllk, llli llts- tmilii k.1 "flillflk, llillit" i-i.f.1 t*i ,'llillilS ||1 |l,i||il ill "i,l/|l|ll Ut*, tlll'lll klllllMklllllli ���till lll'l, k tlliill'.ll Iftk t'lltillik Allttjl k  Vll'atl*, ((.all il,4>illk)i1*, Ait'llt .lull, Ifi  llllt. I "ii  i�� l.i llf im i" i ii,i->-.i-iii l-t lliu it llllfilt I -lll.illi I.l 111,1 ��l H ,u,ll i-l-illl-ll III t)|l" ���VV liu,;, , ni !,..( .'.I illlllil- li llil Ml I'll i,|,k Uil Ul i IM hi   Hi* l-ll lit-t   1(11 ! !*-  kil-lUi f-*i| ll.iltflt  till lli" i��m ki tii,iuii*. l.u |.iii,tit i.f i i,uuii<."fii .i -Hiujn. "ini iiutiilit, hi 'nil ni��* iivit'.* inn!'!' fi 'li'** :,���   >.��� ,  '   Alll.'-al  VVllill'lil'Vll, ' ' Mitit'li s. l'.i|.'l ,\|,'ol *.'.". HI I'Al.fiCKN'l I.AMI HISTKItrr, ���  ���  -.  I Uisllil'i nf UilliiTl. Tn liif Iiuiii',' tti i'i I  1, iVi"',' M"iit"ltli, uf llul- lit'iii, II i..'��� 4ii'4.ui|,,i(ii>ii lui'iiii-r, iiiii'iul a, ii|i|ilv lur iii'iiuifi'-iiiii tu ruii'liii'." llti, fullokt'ltiif .ti-. st'i'lli.'i'l inu.!j���i i'-'llllllt'Ot'lTIi; lii II l-I'M I'liiflll.t )kll'l,",l*l�� Il-lllll llf l|,li ltl���l)l-kkl-st "UlUll "f l,"( '*l'.. tll.'Ul'" (lllllll tti i-luillm, Ml*-l|il,i-.tt!'kt **���'��� ('llilill*. llll'llil: kiiiitli Nl i'liuinii, lllCII(.'ttt*'*sl I"I t-lltl'llts l-l |i|-lt'l- nf. I-.IIU- lui'lKI-llli'lU, t'nill illlllil,,' III llii tilt) it|t,i't> !IHU'" ll)' .I"**,  . '  ���    ��� l'"(('i Mfiii.'itii, ������Miift'li ���;, 1 'I'i Ariili', 1.1. Al.lll.K.S'I l.tS'U Hl-I It'i'l' l|if.t|l|-l Uf Itllln-ll 'I'illll- lliilri'l  Hllll (. .lulill All.---1  l)u)l!*lll.l|l, ,l| lltiflii'l'H; I* *.'��� 4itVii|iiiUiii) Iiiiiiii I, iiuri.ii tu ii|Hi��y fur iH'iiiiiitnliiU lu |iii,('|i!.*<- it..- f-.ili,,kin,; itii.tuiltiiil iiiiuls: rillUllil'UI'llll.' "I  �� I"!*!  I'lllllllll i.l-illll W-l'l'liHlliS I'liit'l Uf ill" *tuiittl���t-jiki i'lifiii'inl 1,1,1 ,'.-���, Iju-iii-r iiurili 4Vii I'iiiiliis'. liu,iiuy tk.-tt |" "li,ilu*. Uu-iu" 'tllll 111 SHI oil��)l!*. llll'llil' tl.*-.., Ill . liillt,*., Hiitfl, >��� klllllil KlVI,HIII��,:|lll*lir','**'��('lllk;!i* "li'-l llilill,!'.- il l'iiItilll"(ti:t'U14 III., 4Si|llliil)lllt' ill It!! .*.��! lii'lr* iiii,i'i- or It'k'i.   '    -1' .lllllll Allll'al ll.lilUtl.lllf, Mmi'lifi. iyII. Ai'ttl-;- Ai.iti'lIM i.VNU DIM'lilt.T, llii.HII'1 "I l(ii|ii'H. i Tiskf- initio* Hint t, linn*, lliittiti lltiilliut. nf V'ti'li-iiu. Il.i'., iiit'iiiuiiiiii,  )niiiii-f,- iiiii'iiiii t��� tt|i|l|)" till' |il'lllii\-illUI III |iil|i'|i!,-<!. (||i* filllillk lllji. tl(k>a*||lM<l Iiiiii),, ' i At.iii.its'i i.vs'i* invrnikT. j |,i���Hl..i.,( |(ti|,"it, '1 ilin-iiuiii'i* tli.il I  .1 uiu �� l'iil(ui). iif V'li tm In, H. ('  ni "iii'iil iuii  (iiiiui. liili'Utl luiiri'lt ful ; |,l*,,l||kk|.fll  I'! iHllt'llilSt! Hi" fuliukkilll. lt*'k4 fllH'll I  ItiiillH.' '���'.''',! ('filiiiii-iil'lliii f,| ii fiisl tiluiiti-,1 mIkiiiI Jtli'llilll** ; in-ill- i.f iiiii S i:,".iiii"i<if l,!it.��J4i;'. Iliii'iil 1*1*. ! Il'il'l. .Ull'lll'.*  Il'-llll  SU  I IlillllN.  Ilitlllkl.  kkl'Sl  HI ; ('.llillllk,  lli"|ii.ii -.iillUl *m' "IllklllM. Iliulii'" i-lisl l*U i 1'1,14111k (ll |ij,l|-l  it! t'..i!l)lfll'fn'l',lil-||l, (iintuinillif-iii 'nil inu inn'* iiiiii I- iu ii 'it. '.���'.������ Jlllll"��'l''tli(l'l(l- Mitli;li I". lifLI Al'tllV'.'' I'l- .'" ,,M,lli-:i(VI |���t'S"l�� uiWi'itii-r, H.iMiitl iifl(U|.l-U, ,'1'itlii- iiuiii'i* il>iii I. ,!,.!i |iti .li-iu-rs. .���f'Vlctiii'lii, 11, ��!.,  Itu iititi',.|iiii'|iil tn mnily f.u,' |i"tlllikfili'li lu. lUllt'llltS" llll- f-llliuiilli; 4l"M-H|i|*tri.lll't.S :   ."   ir I'uiilliit lii'llll  nl ���, iintl |iliiii!tsl  f-.V ttli'N.VV. t'tltlil'l llf l.lll .VV.. Illt'lll'4' ('list' 1**' flt4ll!lfS,  lllCliC' lllUlll KU l-liiiliut.  11,,'iu,*  ivi-kt  Itill'llUIII*. tllf-ll.'** ���r, Al.lli.ltM l,AM> Hlsililt Otktl,,-! Ul tilifi 11 *|*a!u* llii|l"i' Uml lillu'tl I',lIiiii I n( V.Ul-'fllM I, II  U . ikS'lllMllfll lnli-i|i I  lull Uil* In  ii|.|.|*   I." |,i I ||il-,iliill in |illl ��� IlilH'll.l  IfliilHll,.  iii��'l!li*l lilll'l*' I'.fllllll. Ill ill.* .'! ���' |".sl I'l illl'i! n"   Ilu   ll'i||l| iMtlt "Hll  I I  *l(  **l ��� llf II  ,'.'    '1 'lit li*t|il|i  .'li    11,1,111,' kinilli lu "liu iu*, Hu ���"'  nt *i-' .-iiiiii*  iiiiui- ll*l| 111  l-l l-llitlll*  Uli 111'** I  IkI   -<  "l.lll,-.  |n  U��� lllllll II 1 ".iiiuiii ifi ��� i uu in i'i.-,iiiiiiiu,. '.*-* .1"! Illlll" 11 1  il'ilS ��� i:i'i',..kt I'illllllU' r "'.V.iii llul).- , Al 1 III Miii" ii.'*,".i' l!*|:|, A|. ii! ',' '. !:,' Aiaittfii-s'l UA.M*'.ms'i-'Kii-r. iiiki'iitrt uf t(ii|i"i'i . Tiiln- uiiiiii' Unit, VV'illliitii Miil'Muitl,/,..! Viiu i-iiiiki-r, ll,l'., isNiiiiitlluU' lihtiiiiiiilHt. iiiii'iiiii. lu |f.-riiii*t|iiii iu imit'luifci- Uu' ti-llt'k*Hii'il. -"-iii- ,'it Iiiiui*.' Cifiilliii'lii'illli tit li isit'  I'liilil.**! i't  !!������'��� --i-iiHi ,-,,��! i-.u iii-l-. i| Si'iitluu ill, ,'I'..ttu-.lilji '*.',  Un i,,*,. llilllll ill "llillllk, llll'llil' tkl'sl'WI "li.illl*.. lili'lii'i' i.l,I llll IU "llillllk,  Ull'lll!"  ".'lulls'  4*|f ill-. I.l  il,,' Iiiiii-,,*ul iiiiuiiii'uivuiii'Ui 4iui!iil(ilui.' a," ili'ii-. uii.ut- tu* ifus. . ���  WllilllHI Miil'kilKll. I*. Villi Hull", A,-mi!.. MiiHli**'). IVIM, Al'l'li'.*, 1,1 Al.lll l(S'| l(t>.|> IM-lltll'l' III.Hi* | .,1 il-ii't H *i,iUtt imlii. iliHl Vli l.u t't.uiii.t iiiiiiii ii Mir l lull  M iili 1,'tni  ih, ii|,i,il"ii i, .ii||,.i  lull mit In '���I'l'l.* f.u i'i Hit.kklfii It. 1'iiiiitiiMi (Iir fiilltikiliii,- ilt-S.t'1 Hn-al I lll'tfl I tiiiiiiu-lki llltf tt* THE ALBER I ADVOCATE. agons, Buggies, Democrats ANI�� :: Farmers' Handy Truck Scales ::| ! 1 Kill' Kali* ��t Ht'tldt-i-t! ('lire** E. M. WHYTE General BtackfiiuUhing nnd Hor#u&hooing M  '  \   %i,\ l.H,0 ���.�����-- t* ;iY tt; ft  ' ** '  a;. \. <*.'... PATER30N GARAGE f,i tf Alberni Lumber Company 4'llli llllii' M||i|l|k  (l|.|!-ftt (n|- l-'llltl l*l*!'*s Rough and Dressed Lumber of Mi Kinds, Shingles, Etc* t,m'iil Oiiii'i *��� Mill it'i'i'lt i> *)��ivllil KUi'lllSiui, I'll!) Ill   lli"   Mill (111 ill" ?-at'l.l��'ll   Kl-ttll Ull'lll  li.lutl, Ul  i'liniii' til �� lni.t Hi (li.. ,Miiu*|fvr ��\��  Lit  ft 3Xf\&taB\ Phono R49 Alberni, ll. C. >? Now Open io (hoTniirini' Public Full Line of Auto Supplies ('mis For Hire al Reasonable Kates Victoria Quay Alberni, B. C. f Clicuper Tele-trams, j M��i(iitfui. tii,,-., Mii.t'Ji, St i* -M-tli-i*. > s!,um| lii'ri* lliut liui i'i*iiiiiiis*iim i-li*, ���liiinti,.- ini" irli��i*i'H|.li rui.���* lui* (-.ini* | |.).'|iil its  kkul It  Illil I  tt llllii  Its  lllllllliu Professional Cards lilts lliil Ifl'.'ll KlllUilitU'i'll, It i* I.Iltlt'l-' s(i,,il|'l,l f,,Vill' 41 'f'til" til "i'i fi'ltts nil llll H��i'k,��*l**('s tif It'll tt'iittit Jrulll Cu'lM tu I'llilsl, 'I'lii- nvvitnl, it is I'tiiili'i'ki.ii-it, uiil (..Nn rtviMiiiiu-i.tl lliiit lli** iio'-i nl nil .-lint's It! uillril-IDt-itfcU-jt'k t'.Hi Itt* ��t't)l fur it Sji,*('itii-(l till'- ���'.' Ill'll4'l'illl(>  illt'l'r'lsi tt, Tin* lldtllnif, It isi-,\|i,'iM4il, ulll full*.' riilistiTll.lt lull ill lln- liriiilniiiiilri's ft Hn* I'tiiii'ill'in ii'li'^iitiih i''iiii|i;iiili's, TENDERS WANTED. T��*nittis mu i'iil|44l fur tin* en t-tlun III  fl  Tkktt.ml(((���>'  Hull  (III  till*  Alllflll'll'l i Iuiit'll jn'*i(*t-rty uu ."��tli Avtiun', J'.iri .\ll..-ii)i. All li'iuK'i*!* nuui li*' In !*> .Muy t'/lti. I'liiiis uui) ���t|iivltU'it()tii)s run liu si'fit on ;i|��ii|iciiti4*ti tn I'!, It- Hut-null., l.iMM-si ur (my ti'HfSi'i' i>ut iiit'('**urily llkVt'|!(i'tl. I''���  it,  (ilUTiirtl, Ki't-ri'tarr. GEO. A. SMITH, C. E. II, f. l.iuitl StiriKViir, Surv'i-.t* .il Min'"'i' limit*, iiiltii-ritl i'liiliii*, niul luinl Hiilsihi-aiiiii*. (Itlii'n in Allieriil. I'. II, lint  "J.I. '  L H. M. T. HODGSON ���' a. m. i. (���. i-:. U, C. LmikI tnii-veycir mid Civil EiiSlfwmr Olllc*-*:  Cur moor  tilock, I'ort  Afbor.tt IMtono si H. H. BROWNE ilvll am! Mtiilii-,!' Kni-liit'er ttnil Pioneer Steam Laundry Again Opon for Buuinoivs Now Machinery Good Work Prompt Delivery f   f Rotes Ruutjonablo A. C. ROBERTSON, Prop. ^S: Th�� Alberni Hotel first Established and Best Known Hotel on West Coast. Thi* l�� th* I'miorit* R*��ortot th* Commtrclal Man, Tourht and Sporttmun. Owning our own Dairy and Poultry Ranth Jmur** a Con*tant Supply *( Strictly l'r**h Artlch* for th* tabl*.  Accommodation* of th* B*��t, Th* B**i Sampi* Roam* In Town, rr** Bu** lo uml from all Beat* und Train*. Billy McAllister, formerly of (ho King faluumt Hotel, Victoria, Proprlotot Alberni Livery and Feed Stables .!..l. Ill'UK I-,. I'rtij.ih'ti-r. "Loml glairy Act." *!'.i t-Mttitixl Willl.iin Turk, ri'iflfclt'i-i'ilj. Itlltt  ilkk.'Skl-d  Ott ill'*' ni  IU.u'li* I-tunl ,!;inf l,til llil. Allu-riii IHMrlvi. 'I'llIn* tititli't* t lllli  1(11 (l|.|.lll'Ul liHE llil* ll.'i'll  lllittli*  tt*  I'l'li'MlT  ilillllt-t  ltll**lll .Mmliiti (u* (lit* nt* ilrr in l��'i* *ini|i|i'nf tin* siijit liliii'U-* iiikIi'I' Tlif* Suit* |li'*sl (rntii iltn t*i'|nii,v AssrssDi* nl tlti* l��s�� ii'li'i t>( Aliu'ciii. tiui rt! lln-1 III) ilitv ,)f ttt'tiilit'i'i IM-. iitltl ,vuu ur*' riijiilivtl lu route*! tin- i'liiliii <*f til*' 'I'tif 1'iiiH'lifii.i'r tvlfiiitt ;(<' ilii.v-t (rum ilu-llr*l -ntlilti'ii. linn lii'i't'df. tliiii-tl ut (.iiiii) Ufjilstry tHIU'i*. Vli-. Itu lit, I U\, this silt thy nl Muy, Wt;i, S, V. Wniiiinu, Mm Hi lli>*.'l*triir lii'iit-rnl. I'ih*liit'lit! I,uml .Siirvf-iUi' Allu-riii -   It. f. "Land Reentry Act." 'I'u fiiiii-l.--* Milli'l'. i*i'i*'lsli'rci! iimi it*. st'tsfii siikni'r n( Hint-Ik *�� nf l.nt tl! A. ' AJIii'iitl !*|s!rik't. , V.iki* nul li''' tlmt mi it|'|>IU'ul I*')) li*'!" llll'll  ItlUill'  |(��  ll-llisl''!' .ItllllU-n  Itklssi'jl Mul Iiiii ti* tlu' utiiii-r in Ii'i* >��lni|il.' uf tin* Mill! Iiltit'k mull-r Tti\ t-fjil** Iti'fil il'illli   (||l*   l)|.|lll(*a    AkSl'SSIII*   ||f   ()|11  j!|k, o (iin ut Allii'iul'. kinii-kl ilu' lllli n! Hi*. (III,,*!*,  HI!'.',  (Kill  .lull  lilt*  lii'llll tit  (41 t'llilli'fcl till* I'lllllll *!t til*' TllS I'tUvllllki'l' k\ liiiiii ,'IH (litks Initii ilit* 111 it jisililiriu tillt) lli'l-ftll, I l.u. il ttt I.nml Iti-tftstrv i ��,l!.*i>. Vli'* Iiii'iil. il,!',, tills -llillllk til Mil,), i'.ii.l, M'. V, Winilttiii, Mi��v\ tti Iti'uisirur i.i'iii-rii! Signs Signs Signs] ' Liiiiii itiitt .USvi'itls!*!*,. Sl-^iik, i*tt-,. uli mi.* ktltli I'rtiiiijit l','*(i*!i-li '-���- ---- id l^kkk.'st J'ci.'4** l.j S.  EATON , Mur^nrct St., Alliornl t'tuiit*!' *utti l'��iM��r.MiHi|*��ir Wink iiuiii' I*.*  I'riu'lli'.il .Mi-u tiulk, )>Stll!liltl'"  l''lt"'. Appeldorn & Co. Contractors & Builders Allicrui. t��. c*. Good Work nt Reasonable Rites Estimates Furnished The Alert Investor Asks for Something Attractive Hix-tii'ihlii?.' tlmt I* n sitri'i tvtiiin'1*, tv)ii"!*i' (Iii) nuiiii'y will turn , iiwr tjitlrlily Kin! nt ii hdimI iirntit. This is the Class of Property That is Handled by '. -���- Y*;v..i-���:'AT. TEBO '"���  :/ tit* IliiiuUi's K4iOii,.'i' Kiml. A U*t ni tin* llui'M Farm uuil lily |ii*ii|n'i*sli's tn ln-fusiiul lu itu* Allii'iiii ]l|i(ik*t,  A t'l.dJ villi ('imvitti-t* ynu. niul leiul lu Initiiiit'**. Clew|-��"i AvTu��<tt lor IUnt P, 0. Box 54 TEBO    Alberni, B. C. Livery ri(*(N uf alt kiiuls.  Ifnnvy tlntyliiK unit freight,<Jullvory ��i*Miiiii p^^'*~ -*��'"-*������ ��� POOLROOM Dealer In Builders Supplies Sash, Doors find Gloss Building and Roofing Paper Lime, Bricks and Comont Alberni  /Sift   ' B. C. tx*i.*t*��mm*m0im<m***>w lwinf m inwiiiiiiii uiri w Send kMsM&mm\&hi& The  Alberni  Advocate To that friend Who is Thinking of Coming to Alberni Meal Estate and Insurance i Au-'ntH for Tut': Iv'ov.M, i.vsi'ii.\N��*K t'i*. (of l.lvurpoul) 'i'lit* liii'j,'t'*ft l-'iri" liiMiriiii***' f"i. in ilu- ittulii TlM'.  (SltKAT  Wl'.'KT  IiII'K .\SSt U.V.NVK ('O.MI'ANY Neturr t*��btie  Cenvryaticin-i Albemi, B.C.   ���'>���"->- ^  T.O. M G8 OWIUMMMM^IIi PHONE minumm*m*/tnmumm/m*ftt Stevens AND Hibbitt ''Practical' Flumbem,.. Steam and Hot Woter Fitt-Jtrn. EstlnuiteB Furnished on Application. Bapeo Pure Paint All Cobra and Tints on Hund New Stock Wall Paper    N*w Saniple* Come Knrly tuul Ge, First Choice li'iinitkltVtltktttkkkttkktknkkklkliklkkkklititUkttkkntikkkttlkkkkkkkltUtkHiklkcltk^lttttlt^WttW-! i ���  i'; .  '  9 0 9; ���'������'���'I'lii* lu'St knokvn timisii tin- tin*  Wot.'iVm**!.nf N'.itn'.iN'mrui- Isliuid. -.. The Only Hotel on tiiu VVc-il' Comttt with Jt�� own EI*str|o l.l-ititliia IMunt, .  All iiii>t!tti'it hi��|irtivtiiiit*!its,  ("finraiiv lnt'iitutt,  M'lx* lii'Sl Kisliln*,'nml Jlmiliiur (in llii* Inliuxl. Aiitti*. for liin* to a*>|it-,mi  l.iik,. ami d���, ,\rlf; llotol ��t (Viiti'.tl.L.tk...  .lj(ililt-s ftunislicd on short iuuli'4,* for tlnndf)-,*- I'lirlit.s (i(. itiiHltiriili* r'ntt***. Y ,']vFrofi /Jus To arid From\ All Train.* Margaret St - Alberni, B. C.! .M'cNi-n & M^her, Props.   -    -    �� Alberni B. C. :oya Iiic4>t-|Mirtit-><t 1801) |{��aii Office: Monftr*��t Capital Paul Up : : .">i 1.500,000 Reserve Fund ': : $ 12,000,000 Total Assets over :   :  $17.1,000,000 '  A l.'i.NiitAt. Hank inu Jli'!tiM:ss 'I'lt.tNs.tiii:!)  ;  :  : j. Savings Bank Department m^K^ra Im.a  L..  R*/^.i!l ' Ui'iiiikiik milk |i.i'limits nn*i'uiii,iir��Mii ini? nv I'iflii .''>" in'limn. I'liikM i!kUifiiii.,�� win v'l-i '"O   "J   **Ui*    |; IV lui it-lVt'll  ll)  ItHl,'l'|l'k,','tlillliy nil fl�� Ui.t llll.-i.lb,  , .1 ��� .  ��� Owl' ll'H). iiroitfli.)-. nml Ai,''*iii'l4*s,  -III lir.'inchcs in l!iiti*,lt ColtiiniiU. C't��i'i't's|)oiiili'iiis TliruuirliDiil tlio World,' \  Alberni Branch Port Alberni Branch |    ll. f. .M.\ciii)MAi,li, Mi)i).'ijj*i*r i S, .1, M.tt'i.KUi), .MiinitK'-sr W��M��W.m.>Wi'��M��)Wim *���    *���* r t,  m ,.��- ... *���**' "^*  , ���I .' f ill*-  ��Tr * I 11 I ���4-1.1- v  p--**i. y -���    r~ vv i-i  ^w   * i ��� A . ��� M  1*1   t**  ,*���>��� i   *** 1^ . '- ���>' ..tf I ��� J' ' I THE ALBERNI ADVOCATE. mtmmesmsz mmmmmmrnmfflmmasm 1 The Canadian Pacific Lumber 0 Company\ Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CMADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Port Alberni Branch wmwsmmsmmm mzmsmmmssm ���City��� larber Sho t'urnur .Jolm^Um Ki.iwl nml \'l('t(ir)ii Qitny -  , C. GALES Proprietor HCIIMMmMfl *tmm V'Hi V^'i1.*!*. ��.**��. S*fcJVI��: T**t 'Tt*- -������* 'l**'>*�� 'J*- '��� i.i ~ > M tt: Corrosnontlonee Pi ft! ..*!..�� :.. , ~- .--... �� }. ii' If: 'I'lll*  Atlvueiilt* ll(��ift*  lint  Imlii .'j ;/> Itni'lf ri'*a|i()iitllilc l*��r ilu-ii|iln!iiii** 'I' if. i*x|ii'i('.'*('i! I*,v I'lit'i'fsiiiindvfiis, fi, w Tin* full (iiiiiii* tint*! lie fiintli.li* j,) ARRANGING FOR DOMINION DAY A'pulilii" inert lii*/nf iIiom* !nti'i-c*tt-il in Uk* Hoiuiiiloti Uny sjioi'ti,fin-Allni'di If;   ,,    ,.,  ..   .... ���,. ;.' in un> Moti* iiioii  fii.t ��|>t*rtiti()i'a iiM'i'in # ^^������|��;Ml..ill��ii tlilntlliKHltor ,|  WH1| ,,���,-;, |H t ,���,/���,��������������� Tm.s. -SI "f " l^K*^*"^"^*"^- f!!;!tlt..vi.ve.,i.,^  .Sir. U.S. Toy was eh-rifil +i^rJ-tt'rJ\*J^Jf^*f^&tt'?^&*\i.'UH\nium (if Uui iiit'i'ilii','. mul Mr'. K. Our Wild Flowers. M.  Whyle vtas ii|i|iiiliiUHt  M-rri'tiirt. 'flit* |u*.ii,'iiiir.iuii uf lif*��i tvi'iir iv.it t'lti'd' \ Miitiiii.*!* l.i Alherni oiler*, ni.iiillolil  r,,ll>v  ��,����*M��,�����.  <">'���  <-  �������"�������'���'  ��' iittnii't Iiint to Hi** .over uf null lour lid*, ttli"(tn*i- lit* In1 iii |iiir*uh uf |)lt'!isin*i>. Iimiillifiil c.M'i-cist' ur situ!,), I''r��)iii Ajit-li in iictolit'i* Ilium' Nut iii'i* iiu't'l* (il! surli kvldi tiiii'ii firms mul u *titl!iiij,' /int.*  ort'iisloiiitl tun i'i*, iif riitir**!', lititv I'lst"  I'liiliii  it  111!  In*  *'*  ln'iUlliflll ' siiii tvlil' Illi'l*  Villi  II lollt,'  slniuith  i'lllllll.  Ill lowly liiki-i, dotk it  .-iiii  iiud  shiiilou tiny  ln'Ciiiiit' vitluiilili* iit'i'i' t-iiveil In tills IlllltlllCl', .. No lliiiineiiil -*-t(it-i't)tav;it litis,|)(*.>n rendered ui yoi luit li )*, until i-MihhI llinr lilt*  till!)  Will  (jlllli*  11  Ml('t'(iss   ululll! tltl'tit llllt's Its Well its fill Utll'l*'-*, Mr. I#. i'.Hint my find wife of Suit. Iilllll, It. f. hjii'ltt  ilu*  tt'lViltl'l*  imn  nf tlii* week in llu'i'lty, find lt*fi for home on Tlitu-sdny. Pound By-Liiw. I>*t(, struyi'i! ur stolen, -i-twltuhh* n*. (Ulli'llllillClH* IV'i'I'i' llllilli' (llllt il|i|n'IU' to (tuilkf for ii bi'tliT Imlaiu'i' In tin* diiy's j nurd for iiiiyinfiit'iniilkin ivf.'iii'tlli.j.ftlie j. .Sunday Service. "'I'll.- llfV, |'rliie!|i?il St*,u,'i'i', i-f M, Miii'lt'-. Ilttl!, Vtu't'oiirrr, -.til! i'iv.icIi In AllSiilnisni I'.kcii'.tiiij: ni " I'. ,M, nn Sinul'i*. .linn* !*|, mui ui St, Alti'in*. I'i.iI A!lii'i-ii|��i li A. M," Now UumlncBi*' liiock. (iciintitl uu* tii')iltt*)i this iki't-K fur (lie Iiiii' iii'tl' liiislin".* Iiliti'lt nf Mr ,1, |(, Mutinn, iitljoitilii),* Ilu* li'iiilf imi iii'r, "i'lt��* lilm'lt will !)*��� of I'iiiii'ci li* |ii,i| li.vli'ti I'lin-'liiiflliin, niul tvili rust In 111.���) 1 ��� -1^i,, ilili Illlllil  (|l   iiftl'l-ll   lllllllMllnl   (IllillltS, ll.'illllsiil |||{, llllkl'li  (kill llll J.'ikk'll Illli'l', iiiiii in  llii* itH'initlnH'  lln*  Ailviii-iiii' ** l*lii's |o fiiii(;riiiiiluiti M,*, Miiiiuii nn liis i'llli-|'|ir|*i', Illlll (It,, oi) j nn si-t'tirllii; slli-il ll.l I'Vltll'IK'i' ill  illltll'l I'll  fi|'li),'i'i-ss, CLASSIFIED ADS. For iSaim,  ititnck-iloitu I'liiliii* fur l**lt. I .(ItltU'll '. lllkti ,'|.|l*>, tilisiilidi*  l'.l)J.'ll!f. i ikii i-kt'h', iiKH'liii*, .Ml i-oini; nt ii liiirifulii, A|��|il,t to I*:, rii'd'lu'i-, Allieriil, Il.t*. FoV S��!��. Si'Vi'i-ii) Siiiii's, ki,ij|,i .-"tu nl. iiii.., l-liitili'iiiiiii'ii'.; L'oinjMii Utii'ifiun, iiriccs. A|i|��(y Hut.*l Arllnytmi, Ah lii'llll, l��,f. I'or Kant.. I'ttrtly Furnished ii itoiitni-d Mouse, t'lty  vv tiler,   ,\|)|ilv  \. A. I..Villi. t'ur ftorvic-**. Tlini'otiyiilti eii Slim thorn Itiiil, diilrt strniii; ici-tin., <���'��'. Aiiiilv >!. il. fiirile. Ilivcr lit'iiil. To K��nl (ruin iitine i'l It. I'liil Wi��t��on"*��j l!ottsti(-i,'u Ily liij'uUlii'ilKoii i;il.'(iliiii)i Stienl.  A|'|*l,i A. W, NHI1. Atit(j�� (or Hire*.  I'ltoisi- I III AHu'rnl. t'keii's, uiiiiii' .\s iiiinilnluii Duy t'4ini',-�� mi'I'tn'sdiiy tlii* vi'iir, Ji It i.'sohei! lu try to Inivt* it t*:|t,ii|iiili ffiuiii* on tin*'riiurr-diiyi'i''-*- rcdlii-.',  II Svii* tlitttiii-lit  tl.iu iin MiIn lilt.V  |s  i|  lllllf.||l,lllllll  ill  lllllll low lis,  It i*null] Inln); uui (i liir-,'4. ertiitt), tuul it iriill*. Id eon! riven*, vvln*ri. ynu  nin.v  ���" l'<i|'(>**!ldi' (o |iull uil it jf'tnn- mi ilit iisji  m your ^rcnt iidvtiiitit(*i*, If um iinilni'sUiiiil ilin m-i ;  In any c-ii*,. do, llirlitvil  und  ivfretdii-d  in  Imdy  nnd niliid li)  it dny In Midi liemillfti) Mir. rtuinilliiK'*. t'fitv plm-i's euii tiiinsi nt wild ilotvt'is In stifli |iro(itsin,i tin tliey un- (iinnii iirniiiid Allieriil, in Muy riiiiutlc-.-i Irllliiiius nrJiiten (lie ifi'.iiiuil niitlei' tin* trees,' iin* ('Ilili uui! lnlii- |nii'|i|e oiu** iii'i* Imn loo, wHIi tvtiiit* und I'lnlk itiltli'i'".* tiniKii" Hi!****, tin* liitler ure. I lu'lleve, only ftmiul in |Hiiltuf i'ihiihIii, I'Ink Inil.vV nllji|ii'i's tire fuinid in i|iiun* llllt's, tlioir ifAi'titstllt* fui'iii iiniiili-lleiito -lorfiiiiit.* niiiklii**! llieiii hiifliiy jirifi'tl, 'I'll** luitd'tltles iintl vvtHik!*iirt��('iir|ii'ii*il will) violdtH, yellvuv, I'Vi'i'V kjiiitl,* of |iiii'|de, tmil .iici'ii-tiniiiiily tvlilt*'! iiVi'i- (lii'si* Hill., i^iirdeiis in-,* (.jieii Minn liiiiiiliurt nf fliiiiit'l.liii* Initli-rllys tin* i,-ll������('('i��� Iii-ivjleliiii',.', In (in* *ligttl,k tiliii'c* nnisM'*. of |��nr|>lu -nr *��i<ilt��jnf en **, till It lil Ilk* i-uii-iiii-t uf iv iinl llowfift, ure to lui situ uiiimi*,** (lie lovely curly nit* tililci, Itu,Us su nitti-li ll!-,-.* iH)!.".i-*.i uiiilili-ii.tiiiir fern. 'I'lie rl!*!"*, or llotv.-rln*,' enreiiiis, iiiiik***, lliislic* of itil tlu'oiiijli tlio woods which Urn dii'iiit'!' li,"l|flil'-n*-d w'ult tv Iili.* M'rvh'i'.ln'i'iv iuii!  tin'  lot'f'ty  diijikki��!��i  liliitiniiiis, Sllk'll llll* il ft'W,  "(111' iliiV!Oli-ii j-l:l|li!c" us !( kkert', uf tin* ii.'iiif jiini'i.'-siiiit t/f hitiuitifnl iluvt'i's tkiilrl, (ln< I tt-.iitii' liui Mtikti tkldi *-iir!i ii juvlsli hiiiii! ui mil- vi*|*,v ill-til's i'lii! lit fm* utii'hl lib *\i> eure tn wttiiilt-'i*,0 '  A {'"uut i u !*.ivi'ii. iiuy of tlm iniiin sports, unlets ilnu ju.,^ tji'iiiiiine Is (*i.vi.i'i*h rut, Anion',-' the i)"*v leitttiri'-s fur till* ,\i'lll* will he ii |los(i I{ei'l Hurt*, t( Liuiins' I'litiitu Uiii'e unit a 'I'lvo I'liildlt* f hiiiii. Itnec. 'riie fol It on Ini,' kvi'i'e tt|,|Militi(*il tm the vurluiiscoiiiiiiittiii'ti I-vriiiiiiienii 'Ititlr. mini, S. It. To,* ', S.'ereiiir.v.'i'rt'Usiirer, K. M, Wfi.vtei I'loiri'iHiinii-i'oiiniiiitei*. .1. !*'. lil.-iUoi'. ,1. IO. itlttiidy, A. I.. Ilrliikvviiii'c. I>", Driuktviiter, I'", II, lli->lni|i, \V, W'litiin nml i{, I'^riekitiitt: Kiiiiini'i'fnitiinllli'i', W. W. (i. MeAl- llslei', f. M. i'iiit-ii ��mt .1. Wilkinson, Tin* s-tq-re uu- *, vtiisliiitiiiu-ieil lo tv rile to Ilit* Chy ('iiiiiiell, iisklni/ for ii timid*- s.'iiin ilniuiUi'iii to lliii (tunl'* uf the t'e)��lii'iti|<iit I'liiniiilsiet', Tiiu iiit>i.ttti|{-iitljiiiiri|fi! Milijet't, lo llie cull of tint i'llilll', Tin* full iiivKi'tiiiinK* vill In-jnililislii'd IlifJlt  Wl-l'lt. Nennimo Growing Land Act Noticed, ; Loot, ("ollle Doj;, liluelk mu! lull color, I Hi'viitit! lor n-Uuii of siiuie. An.tnlie foiiiul (li'iiiiniiu; siiiit tin-/ lifter this nm Ii'i' will lie I'l-iisccntul, A. \y. (Ii-itlh. Met'u.t I,like. .tl.llliliN'l i���vsu insTlili'i', Uikiiii-t ������Hiiii-i-ii. ��� 'I'i, till ll'itln' Illlll  I'tll!)  |'.(. | a.'.,|,  llf ,4.11)1 Jl.SI j* lliu, IM', >svii(i.itliil, f.u liii'l-,  liid'iiiU luii|i|iji fill lU'llllUsilHI tn li-ilkl' ill lll-r.-R III jnllll llll'Hlili- I'llitlllll) I'lll |l|lt.l'*7   ���', I '.llilill' tll'lllti III II (illkt llllilli,, I lit  ,'i  I), i'-lf  l,| i'IiiIiii unit iuii' (i) uiu.- i-iiki -if idifi Hut ii iuii) i*, i'lllllll* ill ii hullllit'llk iliii*i'li.'ll (ittiil liiiilH', lln,, Nil. .1II8 ihuI ,1V.|, llii-'iiis* Wi-ht Wi Iniin*,, Uiiiiii-,* llilllll .tll'lHlill*, (llrlll ������ l-ii-,1 .llilllll III (liillltl, lu t'����l Isillk HI aMlll'illl-ll *lk(i|', llii-iii'.'fiilltitkliii'liii. t'Ukl Iinllli nl Hit' Miii'Jiii'i, ilk, t in I'tilnl *���( iMn|. liit'iik'i iiii'iil. I.'llllj I'l'll'lhiHI, M.i) t*, llitri. Mut tn lil Al.lilJIlSI I.ANII |)lisT|l|u|'. lllklili'l ul llitn In). Titli'-i'i-llt't* (tiui VV Uiin,,ml..|('<ikkli*liiiiilliik II, l*, i.i'i*U|iii(tiiu, Ifllnil iiuiiv iillli'i'i'. iiiii-iu'k ltlil|i|'IV III. |if|llll**|l-ll ll, lililvllliso lliu (i)llllkl. illlf ,ll'krrl|h*)  lilllllk' UlHIIIIH-IH'|lli( 4H II ll.l-l |lillllll>.| ill ||���l nuui, Ikl'tl I'lll li.'l ill |,-li tV,, llll'll!',' I'lltl l.lt'llllll,-,, llli'iU'l' llilllll (11  I'liiliii-.,  llll'll!-,'   Ikl-tt IVl t'tlllllik iiiiiiii ill it's* (i) ki-ii hlniii', thi-iii'i* lullimiii*; km klinii-S'liillii ill IHfliiifiii. Minn'ni' |i.ts|<i imiili nt t--iiii|iiii'iir.<j|ji<,ii, i*iiiiiH|(i|ili/ .(" lii'li'K liiiiii' uiii***. VV (tm inttl, isl.iuli-)' Wiiifil, .till-ill, Mm) II, ID!'!, M,t) .'ml'! AI.III'tlNl I,,\N|) liniTlllft-, Ulkiilii uf II,,i,-ink. Titt>i> nut (i-li Unit Mhiuni.-i A. Wilson, of Vie I'll 1.4, it (' , f*4S'll('ll!l'lli tl III, 1W. Il.ii'llll. Ill lt|l|.I) iill |-i-Hll!tt*l��l| lt�� |*ll|t|ni*>t* llll' fllllllkklllU��)ikt'ti Iuii Imuls' I'miiliiiiii inn i.t i, lm.- |iltiikti*l iiiuiiii (tii'liHiiit In it in-iiti i',i��.i,'ilv itiitt'iinu (Him Uui imitii k,i"ii ksi'iiri  nt l.ui  KIT, ini-i'i-e t'iikt I** it|ittiiit, llll 114-4* lllllll) III I'll,llll* lIHUil ,11 III,,,, |,| (U'li l.lllll,' llll ltl<4', lllllllkt |UM kt'll  k|ll'C,l  uiiiiii  tkt'tllt'll)  I'l tliultik iii-iii- )���,-1,-**, in iKiitit nf isi(iii,|i-iii-i-iin*ni, I'llllllllllllllj Mi lll'll k llilllll HI' Jl-kk, Miii^ait I ,V, VVIUnii, Mitllli*)' VVu.kl, Ai/iiil M.t), II, ItU.'t, , *M,ty :��! IJ, AI.IIKHNI I.ANII IIINTKIi."!', Uitil li'l nf, ll.iii'luk. Tiik'  Vkiiveut  |)|i��s|i.i|'iiv   t\lileli  Is |ni-*slni,' liver llie whole nf tlio  I'ueilie t'uiist In iiiilit*i|tiitlnn ul t!i4t  uin'tilii*,' ol J  ���. ,    ,, ,.   ,,  , , "   , , i i    s,    t 'I'liiit* imi Iff Hun IkiiUili'ii Unittmi nf Vleimiii. Hie I'linuiiitt i'liniii I* i.HU'lilnj,' .NitiiuiiHii ti i*. iM**ii|',iUi.it k(iiu*.ii'i, iim-iciik in m-iiik in, | si* evi.i.-iii-k* of ilu* o|ieiiiny of iii�� most j;;^**'""!"'!*'"''*''"!" mi��**.iiw ii.*t*.i!-.-i |l|l<s!,il|*i|(ls  lll'l ilfi|  (s  (1,  111- ti'l'li iill llil * i'liiliii llt'lllrf ,H ll l'.i��l (lllllll..! fill..Ill lill'lilllllt '  ,  '   , ' tllii' Iiiiiili lliilll llii'litillli i UM 1'i.iliu-,' i'l  l,til (Jl sSili**,, .Nf.v   *li,I i't,    kk'JH'i'luiUs.'S  Illlll , tin iii't'kinilli i-l t li'illi., (In m��'  ini*! Iii t'Ui.li.k fl.l.illl 1... ill*,, il.tl.i.r ,,l-,i,,i,.,I .III  llll  kl,l..u  , Ull'ilkH Iinllli tM|ll|.|IU��.  (Iit-iitsi  in ut Su i li.nn,, (llt(tl||4<S  llll'  IH'll!*,'  I*|4l(*|4,l4ll|  llll  hllll'it, , ,|fl.,H�� ,i���H|,  IJ,I,*|,���!,,,   ,|t,|���!.VUkl!l'l  |-|���i|ii,; lll'll till' llllllllieri'l Iii't*  tlvkl'llillL'S^OllHr- I" I""' ��'l Ik/Hill-' Hit 14"' dt  InllUlilllll!  I(i<M-|||i . ' ,    . .,   ���    ������IIM'*'*') '<** li|i Is |iliit|iii(ii, 'nul, (lie t'till! I llf till'* Hml*; * K���).'i;, ii (in,,(,���,, IHU It ithiio*! Ii��(m.nsiI,|.. io ."Yen litH.t.,.*   Mb) uy im "i-iili-i ��'i��l;A^m fils'.  e!!illlj.:ll l.i lil.'i'l  llli" i Vi'l'-ini'lt'li* roldtooW for Stilif.  Kiuiily  t-etit*  jterj sllfli,  Ijil.'i |ier (nil,  (li'llki'l'ttl,   tl. I'., Tunis, Atl-criil. For Stile.  Uood  !lt(��',,y. neurly in-vv ; li liiii'i/ulii.  A|'|fly l',(i. Hon nu, WiuttetS  lfnrtt��dl��(��ty.   'I't*  lenii  hy ei'iitleiiiuti. u Kiirnishetl Itooin hini',, lieu!' Alhernl.i Scnil inii'iSeiilm* ii��;j '  10 liH'-tttll-ll niul I "III  to  |Sn\  "\V,"| Ailvtii-iili* lllltt'e. c ' j For Koftt.- I'imv I.iunii Ihtitse, l'iiit'i'*oii i| Tiitkn-tlte, ut  end of Muv,  (j-lu -.ci*' litoiilh.  A|��|d.v (i�� A. tV, Neill, Ah heriil, Il.i'. j .  . .. | For Sule.  Tito N. f.  Wliiie lv'��horiii forlki'i-els, 12 UiiUltii* iilil, tired fl'ulll j lieiiv.v lut Inif sii-jiin,  i*',i|. (liiriiciiiur*, j ii|i|*ly I'lvtl. 'IIH��ht, Mill Town, Ah heriil, M.f. A Sunn, Must sell, I no Inls Alhernl helt-hl*, level .mil rjeiir one t'ltriiiT, I'rlct* i.'I'Vi t*vn{ t*''.ir utvit terms, A|i|i|y !��,(>, llov Um I'ml Allieriil. For Hu!***, l'lieti|i Uits iutii Clieitji At't'e. i iti;** on en��y term*.. A|*|��lv I'Vituk j aiveiniitl. Ailii'riil !*.*��. WunlfiS  'I't* Iiuy ti few uere��, rinse tu I'liri  Alhernl.  Mu-*t ho  elu'ii|i for fn-.li,  ('"ruin uwiii-r. I*. ti, lln*, )uu, 1 ���nn Allieriil. UCLUELET ii i'tulei  tin* iiiisjiiei's of  (lie Jhuhii*)'b' In*-! it tn** .1, It, 'i'l'iry, the .-lst��>f imiiliiy iiitii'iifiul'nl ilin (li'(.iiit"tin.-ni uf i;j,'i|- fulfill ii, unto un iiiteri'tliiij; und inticli ll|i)H'l-4*lltttMt lefttil-f tti'ie, Mt*lii-!*ii*, It St), Jitnisinj', fi'iutinj,** mul /uiii-ri-,! eiiri* of liiinlli',*,, mul inji tt iiun t,l ii.'iis Jii'ci. m> M'ltler* tfil! /,n uhle to tihuiln m-ihii-,'!, of llm host (-hurt,  t ��� l'e!tii'h*( I* f'trirlnii uiu :td, r,V(*r%t ttnv i'll(|llirli*s I'.iiiie (o tlie liruncli of the i|,<ve)ii|i|iii.|il. ieitiitii' ii'f,'4-iuliiiirr hind und fiil'lllll)-.' Iitistittlliiy,  ,S(lllll|l   ���llltlllin'  Is in-o^t-i'stln;.:, und tin* ���'.u'oriiiiicnt tvnrk. siii'ii ini-t-li-iii'li;!,'ft roiitlkviiv info llie I.mi;,'  Jleiich  (listrlet,  Miin*.  survey (itU'th's Jtl-e tint. y.h'ttii'iii.. I'liiy. *t|nirl*,'. vt-et-t*  lield n,*4 lisimi, iintl |ii'(>ved to in* vt*ry  *.iH'i-4>-��,*i. fill. Thfyvvtii'n tinder (Iiellevtilii|)iii4int ..' Leiii'iitiiniiin/itfeiiU'in. *l*liu new  Wiiekly Itii.i'tleiiiiuiil iiiiii)))  it liui   -ill>*ll}-,f  I lllli K   llekk -Vl.lll HUt J. IS'I* UIVrillUT. I),.till I I I  lt,ll,'ill,\ . iVtiit iitiliit, tii.ii Jt ��n Mi Iiiiiiii r til  V!il"Hit II i-  ttft uji t!l,ii! s|*n,tl,,, luit li.l. lOBj-i-li  fi.| fiililir  lint's uui  mij-Jiiieli   ,-H)|,.,* ()���-; j'l'i.'.iliki'iuuu-tit-linn-Uiif (i,llim|,i|ii!rMiil.Al Iftfiilkl ill ! I'illll', till* I'iiV t'iflllllil *H' Illi'l  i',.iiiii,, im li,, ,,i :* i-ioi  |.!niittil iiii Ii,i!u,i  ilin �� i*'i'����-"i i-'��K..e. *'i.:iiiiriiii/ ^h.-K^r^'ninu,1;;.*^!::WiJtr^t^R In* I'iiu in'l it4-4'iiiiiiin*.|iiihnis fair In* liublin'sn, iintl in iiiuny ciim'* ihu liii-lis** lliell III i'(luliliiill)-' !l|i, t-klieemll*. llio-i' tv lit) i|i*inl 4i|)li iillli'n i.|.uee," This *��us the Mllleiiii'lll of Mr. il. (i. f.'ioiiitiii of  (tie  Niiuuiftio  lutliistrliil Hi, lit... v..��lll Iti* fi .Hit  ||,i lilt' tl, ml VI | lit!lilt l-l I-iii.-t  .,! .--in.i.i ii, ..i,-iin  iM,ni,lining I'.M tun, lti|i|l  if,  |< v,t il, .al* MittV|Ilk|t'i', (iinllli-)  Wll-lll, Alfi-i.t, Vli.k I',  llll,! til) ,*' |J A l.lll.KM LAND |))ST|(|UT. (>,>.;iii-l nf jKiiviu)', 'I'ulif iiiiHtf tii t* lli iiiiii I'f  VVllaMill, gf V'lfl.fi- Fur 8n!��  fieneriil l'ur|'ii*e Tetun, tt a fiNHi uiu! Iliuiieks, *,iiiiiilii(i |,ir <<riui Inu w litiiv.) work,  Ant reusoinihle Irin! Mlveii.  A|i|ilv li, !{. Kiln, l'mt i Altierul, For Hut 9  A  few  choice  nii'ile  trees' three veur*. uiil, ot'ttotilil  fSi'liiiiit"' for White W> iiiuiiii le iuiiii'i*., |*\irni. foriiiiiltuli ii|i|il,v to Aihernl  TimliiS',* Nttn.i', or (.j  ii'Uiu- tu !���;.  \ViiiiKt,r, ��� tit'itti>i- I'tt-fli !'. t). ' Wentiui  A  tlr*.J*4'hi*as  Millkh-tf  fnvv.' Jlox iuii, l'mt AJhiTnl, !t- f. j Royal Household, Robin Hood, Five Roses, Snowflake, Royal Standard, Crusader Pioneer  Feed  &  Coal  Co. fliU-ei'l.onel.*'-'. A,  PAUL,  WtlinUW Itesi, H.V. l.-iii'iii", in uu inlcrviiMi  iveendv ifiven ' ���* H- ' . *>ifni'.iii��n Li'iiiMcr iiiii'iiii-, ttnu'i'D l.t ll... t I Illli'l lllltt-.li'll (ti('IIHll.l��il  itu:  Mllllvk |ll|,'  ill'H tt* tllf (Ul st,                    - JfUliikl |.i|-..)�� Tointla Bull. I l ���.-iiiiui m 1,11,1 ,K ii iintl |.|mii.<( i,lk,iiii'i('|(��fin a; Ill li iiiii Hi i list i rl> iln.a'i inu Ifiii) I In. iltir! lie nut ' cm nn nl l,i i if.*;, Uiiiiii' um Hi W I'litiillk, Uii'iH n j filtl ��., I'll, illil. Uu lite kinilli l��l i'illll.lli. (Ililliia* 1 kkl kl isU'll.lllS* Iii iH,lli| llf iH,lllllil'iU't'HH-(l(,  l'1'll, _ Olio iif llll* lirtilioiltli'ed Mii-iill  sii,',.,-s. ! t"""' ""���'M,,il,l''���'1l',;.rwilH..|i. s,<s nf tliii iifiison vvilik iin*  'I'eiinls  t 'lull! M-it-lt'.v VVnikl, Aivri'in. ,,,,,,    ,. ,, ,    ������ M.i) ll, iui-i Mid i-f lil. Jliili uf las! KrhlRv evt'iilun, I ho turn.! Al.lli.ltM l.AVII l)l!*Tll|<.-'|', I llti I ii i i-t l'{ ,,i,i(iiul, i  Tutu' ii-'ll,.- H,i,i Sffiii, ,��� -v,  siU,ii\,iy,  nf \'lt*. ..x..,*ii,-.n, ti,.. ,,.s���i, ��..,,��� ,,���., ..���i���k. .ir^rriV^^ Weeteii  I>iiviuy  'liiiiv,  Must mit h,*j���>����� tifriiiil nl iiintnr curs,  ,\tliiifi,�� A, II, if Aiiderstin, A!4��etiii, II. f. ' uui tin*, jutl uhout (lie ri*.fli(  s|/e, umi i (!>��� llli- lluin- *k'!,'s  ({notI,  1111(1  I he  Intlsit' flit, the result tv; *V4'ulnj/,  mill ilu utile evculnj,',  mul  the }:iu**ts  nf 11i��* ' 'I' *i-mi��"I lndii*.' v.,'  ,      ���'.'., i'.  .,      i  i    .. (���.Hliiiitciii Kit: nt it i'litt rlinilfal Sit(*.iniiis tn V lllll. W4!|'4i lldt tillCKkkitiit  ill  tlleir ti\. ! i���. liskkti'kinf Ui,",\\ i:. ,vmii-i '.if l^itlisl, tlfi'i liri's-iltui'i of ii|Hi|'()t'iil. Oiie.tif the fem'tire wus  it  "i.|fe Sitvhi;.: of. tiie .('Vl'lllj)*,' llrit'inli'" ��� ��� wlliii hwill '.el'vice from Alhernl to  t'eliieh'i ��� risiideri'd lh>t uiil'to tin* stii'i-i-er, ft-t,iu 1�� now lii huMfe, Mlroii'iflit.Si'Vt'riil live* tluu  umv  son iiitfit- HIS! (|!f lllllll* Wl-kt, lllllll-"- Ilili 111'til tlll'kliltlll IlilUhll- nrv.ifl l.;.V*.*f.-ilii.-liis- i;, ti, w,  lM>i,>ti<|iiiy  iif l.nl toi, iiitiit" s, in iinnii iiiiiiiiiiiii'v iff Lui ��� ititj lln lift'W. (n iM.ilm ilin'  iii,mi  .,(  inlidil  i.iikl, UliUll'I'S, tllimill! nf l'i'lli!|ii-!n'.',ni li(.  Is-tllii  Ml illl'it 1ft .llilllll {if'll'li-t. Milt ii.* i' ,\. '.SnJIiiik'itV, M��X IV'.I'-'I'I "-Illllli'V  VVlttlal, Al/i'Ill, Muy*'!;1' rorfhilv Vuiiin,'hoiivj horse iiiuliunti-, tier tiu-'oit for suit*, hoili itiat cliiis*.. i AiMilyioT.  Wlck.-iis, Allieuii, For Suln ,'i Acre Trurut rleurrd ltnul, j lt|i.(, .'i iici'f li'iict-*: IuiaIi luinl. l-'nr' terms windy tu Joiiu liest, m- f, )���;, i .1. Miilhi'*, Alhernl. j Ver ISdlif" A' f**vv rlitilee lot-, (hi,  |���in,! lltes from ,A!Ii4.||jl ile|.ot���{it,|il*ji e'..IKi on I'lisy terms.  Adjoin!',.),' lots f.ell-' Ini.! in -K-ui.ltu,  Ai*|��ly to M. .M,Si.*|). ] hen** llox do, Alhernl, j r Hi��le  Seed im I.itte Kostt lliu] liiirh.ltilt Se'i (lUiij;-,, I 1,'utKl Siiielt, A|i|i!y In T. S. (I'rleve;! fiieir.V freek,  Alhernl. j For fiuti*. New l-'oiicruoiiicit lloiin*, 'J! cleiiC'i'il |4"i(.s, fruit 5rei'*4, Siiiul! cusii' piiyiiirnl,  hithuiro in* reni,   l-'i'iiuU ;  '(U'oi'iiurt!.' ���  '. ���,'/.'['������ For Sele, The hi'sl l-'rlvhij,' und SutkH,* I'nnv li), tlihi (liilrict, very utile! ; tiny tvixtmn cun iiundiiv if K1". 'tV. .Iruee, lieuvi-r Creek !',<). " erni Trading Stores Pure Maple Syrup SOc TQt- in The Heal Stuff = Tho Busy Store On th�� Busy Corhor C.'F.. BISHOP & S Grocers, Bakers and Produce Merchants! t'rtisse *V IJliicktvell'i* .l.itiis in "In tins,  .,,,.,,, tl.l."i eiteli ,, ,, ,, 'J||i lliiit lilt eliissi's, ine-nut  ,    '.'.V*  ., !',. ll, Snilth't, Wn-i'st:ilTe und other iniiin-** in llhtuid.Mliiliit K.'ili'i-'s Miiriiiiilmi" In *lh lint' , ,, , . r, , , , . , , , i,t��i ,. f, .v It. .. .*, ".Mh tir.il llli K'iiistjnr* . , . i>v und'' .'i"��* ��� lliu-tley dclit Miii'iiiiiliitle  i  i  .  i  ,  ..,'...'.  .   'J��K"*.'lu-i�� Fresh Rhubarb, for preserving $1.75 per 401b Box Sugar is cheap.  Now is a good time to buy. Just the thing for the ���*.'iiiltli'un's (.Iiii;liani nu*l I'rint !t'uni|i**rs. n^Mii'luil sizes, (..V Illlll  ii'll' 4'ilull Cliililrun's Siiiiiini--4 in nil si/.fs lloyV lliirh I'rint nnd (ilnfrlnini \V��*��li IUihim**., h^us .1 yinw* io 7 yuiirs, leu mill I'-tic unch THOMSON'S  GENERAL  STORE mmmmmmmsmmmmmm mmmmmmmm AU klndo of Household Furniture In Stock ��t Mainland Prices �� Pioneer Furniture (Store Port Alberni Phone 82 Wo have a Ftrat-class  Serlew  of above goods for Men, Women and Children, at Reasonable Prices THIRD AVENUE 5   PORT ALBERNI i ��4||WM.**l|l.tWI.*,. Vnu jfet ii i-tiiiitti'i* tli'iil fi mu titir Ailv.-t'lli>ei'*i

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169461/manifest

Comment

Related Items