BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-03-28

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169378.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169378.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169378-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169378-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169378-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169378-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169378-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169378-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169378-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169378.ris

Full Text

 ft i*, "4: \ V>-  H(i tola *A Z**.- h: *&, -<"vt ��� *fv��r*r.xvK*ini> r-i-w ������ Vol 3 ���< ��������� ������ Mii��rin��i'iiiiu����,iiw<in>i 11W1 AiUcrnf, D, C�� Friday* H&rch 38, I&13 Extract from a letter of thanks from 6 party whfc received a Complete Sot of LEONARD FRANK'S /^ERjmjPOOTGAJWS "Mniiy thnnltt* for Uio lovely c��trt.N you wwi n��o, Thuy httvo bwn tcrcntly ��<l*iili*��**l. Ono of tho jirottkwf of th-ottl? (Vntml 'Lulu* I hnvo in u frtutin iu my don," �� Tha CatnpUte Iterias of 00 Cart* ft.80 ��( OBJECTIONS HLED TO DESOmiRES. At tl����* ����{,'nl��r mrothitf of tho AI* bornl City Council, bold on Tuesday pvonbijf, the Mayor rrporttHl bavin,* REWARD FOR !WW*|uw����*��***i vrrzi,nf*tt> wwr*r���,iiu. FIFTY YEARS. KxpcoatiiMi v? Interns hnitjs'uauon over the anamination of Kfnjf Ue-urj***. of Oiwc4\ and deep Msnjnitby f����r the PORTALBERM METHODIST CHURCH. KHeiiiW* fiKWtln/,' of the Director* unroyal ftimlly and people of ti'rew'O 1* the Itojfor Creek Water Wort* Oifii>Jt'iv<*n finely by nM tlm l*omlon iiki.-k* jmli,v,*n<l tlt(> IJiiuliln^irM 8|t]Hflii(4>J (��>���! iiitf iii'tt>|nu��ilJ'��* to-day, and all In u ihi< KhaivlioUlw'* for the purjione of jklniilar Mrtiln. C. M. PINEO'S ihtvtt Ann NrtrutNtwv ,  K'lvuu;**  - ~������ ...SOMAS HEIGHTS... 1    i District lot 13 I *VIM��MMtlMW.4>4lmf*.j*trl��*t<UI ; ��� \Vo have been waiting for a Ion*! time, mid have at last secured this magnificent block for Subdivision. The Lota will shortly be on the Market, Ji-^tW.- Ja&R. Motion Real Estate inul Insurance t��hon�� 3{ A lb**'til Phone Hi l��ort Atboriil ,.-,>  - u windim/ wp tho affair* of tl��* company provinu* M the lurnlotf over  the ������� IftCl* tUtd IhahiiltloKOf  the .(��4)ltl|>MII)'  to th/M W|����rntj[ittt of tin- City of Alhoritj. nver.uhftiK'npi>Bi<cd i��i*tn�� mnnlnjr Hlonjf hIOmhk u hitoii, except tttt* fact that .M4>��ki*. O.'a, Huir, A. KwlHM^f, Hltti K. OiMHtull llttli l(.wlif(H) |M1.>Ultt* ftW*" utiiht 4nvnji(tti>r ��.li<!>fiifiircif for Uiolr *l����ivn In ��lu�� t'um|inn,v, Tl��l�� wonhf tmiimtilw liitvw u> l���� ItuiidtMl l>,v arbltf ratlin, Tin* II)jult!��<yi"< !n>J t}u�� inn). t*'i' in liutul, unci H w#m ho)>(*d th*t tli4'Mt j��ix.'t��s��.tti would not deluy thodiml TJm AU^tnl HMiU'lo , .Mill (>g. wjw lttfurtmHt,tlint ihvy coiiUI <ro eSiMud ���nrlih tho vrectluH t>f Uitilr jriiuit, and tltftt ihi'iv wauhl tw tuiuxonod fwiw^n- al ftrttiHU't)1! or ltit|iruv<>iin<nti�� In th<i vHy.  . '|'1����' plan* for ��)����� MubdivMon of Iah li wpiii mbnilttwl. ��nd hWHjjitwl wUJ�� *wm��' minor auimvmJMivnta wltii if^ftrfl t* Hflloywoys. Tiii�� FJtitmc�� Comiriitf<n r��>j��ort<Hl tlist tht'y htul borruiviitl tltt* ��uui of *.J(t^> Uvin Mr. W, Nlrltuliw, for tho |��ui'jkm*ci of v&vrylng on tin* wHt��jrw��rJt�� bVJ*i��IMM,' ItojKH-t s|tj>rnvt��<J end adoj��(wt. Tin* City Clerk wan hmrueust w wrlut to \��rl��Hn������>rln^cj* wlil�� covswl U) tHiy Ukkhi^ oi tt��HJ*a h'vujs wliw'o ntu��t nowltH.1, Tbi�� drrk itivn i>��t4��r��Hl tht< A��vMtitoiii roll. a��d tint tm^tlnjf MljourniMl, AJLDESt BOTTOM, CANAL AND LAKE FRONT Bryant's Funsr*!. Tli4i fu����fttJ of iho l��t���� IIr��r^ lfr.v�� unt ttMik ji|��<?n U\tm tlm fmidly' re*U di'tico on Htti mxltf./ ��ftrrjMMm. Kt��rvl<r��>fr wvi-4ilii'ldat IlittKiiiflifliChurvli. Hin-. H, IJ. |j����1ii K(<��h�� (tttlrlntln-jf ut, tbtt ("Iiiireli ��nd irruvctliti*. Th*�� /oliuwln^ Hfrritlt'��j��a *ct��J m fittllbenrora: J. \u Mut1.(in, W. lJ��f( W. W��ttip( f. K. KiiMfhi'r, V. Hiiuver and K, M. Wliytfl, Nt)v��*i��l bountiful  ffornl  ttfrcrititfi WtTB H'llt. ," llo jfitvt�� JihtiM'Jf hiinrl And ��oul t'�� tbo unuv't of (Iwfti In fj*"*! da>�� tnsd ovll, forllfty onlmruN. fveniftil yofli-s," wi>�� tint Tlnnu in tributo t<i tbo Klnif, "miiU |u> Jm�� ff'oiiu vboiii bo 1�� i'*tMjiln>j tlio Imrvont ht> Jim wjwn." ** Klnjf *ltHirjfi�� loft (Sjvih'o f��vr rlchor in fmiio, honor and jwwor tlntn In* fnumt tier, bnd 1���� Iib* lu'(ju��tttSu'(l w bor Korvlrn i^int vbo h*vo nln^ulj' imtvul tliflr ttot-tb and an b4,lr wliu will fill hit plavo In lnborlu-4 eournyo and t��nu<<U>-,M j*m,vs tbo UMy lJ's;jn-4��t,s*, '*\Vltblij it fnw ��*/ok*," add* tbo Dally flr��|>ltU%/���'Hio who)* of tb�� llu)�� onlc world would h*vo nwbtinnxl Kinjc ttttorjfo u�� tbo oronlor ��tf tlio <3ivftt<T OrtH>cn which foi; ccnturh* bus 'been tli�� ^'Oidoa dirmu of )Cu��Uh-ii Cbrbtoti* dotw," Tli* Morality I*o��i ������j>ro��ii���� roriCd- 4'noo ilmt "tbo <ju��lltJo�� of bmvory ��nd j)Htb>��d* wfilcb Jibvu bi��tJt�� di��|ri��y-tui Uuvlutf tbo war by {Jivoot) wlU l��> fru> tliar i'owitliHl durlnjc ibo crltli'al mo- inontM ooi'ttsloin^ by tbo a��iD(t����ln*M rrltno, ��� ' "Ktni/fJLHirffii'N Jonif roljjn w��*j�� a hbw vHmb ii|itilll, chookomt with i��ii��ny'iH��v4��i'*i'(il">By�� tho Dully Cbron�� le|��, ttddinj?! ��*|f H bo forlunttui (Ki db at tb�� lutlgbt of ttuooim, ho dli'd fortun> *toly." Tito mhor nc*��i>j>ttji��*i> hiittllnry jkiIhi out that tbo kihif btt�� boon ktrtiokdown ut H niompiit whon OrtuHNi ittaml* liiffl*. or ttt tbu intimation of Kuroiiu tbuu foriniiny ytara, rwn>Tinnnrirmiiciwi��iw^>m<i|i|iii>,��ii<n���� I5n(julrt*s am twliitf��miulti by th* i-'rovlnrlttl i'olUieaN tolho wh��rt'��l.��<njt*i of John I^iunlti *n IttUimi wlto loft Hi, ��1W|>h Hiiy *(tttitiK bo would roturn Iu ttlKivit lhi'4*�� wook��( and ii|�� lu th�� (ir4>K<m notlilntf b��N bwn lio*itl of hint. Khould my tnforttmtioii b���� ol���� Ultied, kindly fonisminivwto with, A. Rftnii.hUH, Cblof, I'ro. I'wlb'o. qAIIhtuI, 'I'ho ijr��t Annual Crtnt'rojrationwl bontinoiof iboHKIrkt MftlnAlUl Church of i'ort AthiTiih tknt<h��1<UothoChnrch on Monduy nlylit tmA mn iui^oty nu ,tomhxl�� It |iravod t�� Im a prtnid Mtp- ro�� In ovciry way, Tbo 1,im1?,% Aid bud rlmrjpi of, U��i�� rofirnhitiont-, *nul ii|t- held tholr k��mx| nutno, by tho thoy bhikinlufi4*r th<( want* of lint imior inun, After tho KU|i|>nr �� short Mui��ir. k\ jihitfijiimuo wnm ittiidontd by tbo Divtrlrt Ilnwti JIhihI, Tbo followlnjf 'r��n*t I Ml wn�� ubly baiwlhsl by tho flov. J. \V. Mlllor ��n T��wi.t Mtikior, t. CuISjivo tho Klutf. Thin wtu r<��i4fx)ml<Hl iu by lh���� ��loi��ii��nt'' of ts vorfcu v(V,wl Nuvo tin* Klnif by itll [in^ont. L'. Our city. Pto'|K>i*'<J by tboHov, Miller, and rowjibiuhHl to by HU Wor- *hl|�� May4��r Ulurdv. 3. .Ourt^oniinou Chi*!*tltitiity. 1'ro- j��t��t��l by Mr. J. H. Mntinni ��w! ro�� Klwmd*^ i4i by lUtv'u. O'Donnoll and Mlllor. 4, Monj,'.  Air. *\ J, Kt^vrns. 'fl.  Tho Suiidny  Koljuxd., rrujitwod by Mvf/ McCuy, ��nd rcnyond(��d to by B. il.'llurloliv'h. II.  Tho Knworih L��*��t��im and Choir, l'n>|>0b<Ml by B. M, Whyto, twjd ro- .KjtondtN) t-o by J. K. Htov<,>n��. 1. Tho Uidioi, l*roiH>M*d by Mr.T. Walkor, Nnd rt>*|H>ndi>d u> by H��v. O'Donnoll.  ��� H. Tho I'm*. VroiXKvb by M*v, Mlllor, and ro��|��ond��Kl to by II. J. Uurdo. ���   .. 1��. Our 1'alitor. I'ro^iwl by 14. M. Why to, mid rtmjioHidoti to by Ho v. J. W. Mlllor, 1". Tho Hum!. l'roi*>*odr by Hov. Mlllor, and ro^jHrndod to by Mr. Hand Ulbbonit, �� II.  Mu.  Mii, J. W. Mlllor.    * A vory  enjoyable  uvoninjc  wttv bixnuaht to it oloso with tbo vlti|;ln/r of tbo Dusolojry.  ���", ISLAND FORMS NEWIlSIiaCT. Word bus jufct boon rtH!e>lvi<d  that tbo public wgrk# doi-ttrimcnt in  Ot�� t��wtf ban <le��ldod to miftko Vancourer JfcJuittl a >*oj��vi nu- diMrlct lor tlu�� <s*rry�� inn ���� of jiubliu wurki.  H(ih*frU> tlio hlttml hit* oonslltuU'd a pari, of tho N*ow Wt>��tmin��u<r district, which it nndor tbo nhnr^n of Mr.O, tJ, Worv/old, tbo dUtrtvt. ��niflms*r.  Thin dlxtrle, whllo not tho larjtrnitti;��oyi-anHle��lI| in tbo j��s��v5����t��, 1* tho J��r����*t frofw Ui* jHilnt ut work duno, and tho IncrflMJnj}' niiioMiit of work in tbo dUtriet l��sd to tho docMon to ��on��tltut�� th�� Inland ��. M'i����r��u* dlktrlct. Mr. H. (1, -Mcl.��chlan has boon gp. |totntt>d district i*tJ*,'lnoort with bt?*4- 4jutiruu>n In Victoria. II�� hot l����u a*. nUtunt to Mr, Womfold, und for wm�� tlmo lttv�� boon in clmrgo of tht> |tr��llm. inttry work at'the now Vlowrla brotk. watvr, Tlwo ami now five dlstrku In Urlfc* ioh Ci)lumdia a�� divided by tlie |iubllo workn^ dopurtmenU Tho Isrgoiit i* 1'rinoo Hupfrrt, butU����tdt��trlotl��mor��j ,t ��(>BiY-tily settlod th&o H\mt of th�� other UlKtricu. The ohanjf* ti Inlurmcttty with tho i>olioy of Ut�� department, Uia nurobor of diatrlot* in Ontario am) olhoi' Kaetera provloeon boln|f tergsty intti-oiiaod of tt��w>MrM owinjf to ih�� Ir. tm'ioslnjf ainiuount of work to b# dono by the jrovwrntneRt ��tiifSn��en>. OnT(|o*<lay tlu> 25th inat. Mr. wn Hoepltftl Dell.  . Tho First Onurf ��4ll of U>*AJ- bo to I Uritnch of ib�� L��die�� Ausilliwry of tho Went (^>ait Oenariil HoaptifiJl will bo hold In Whyt��'a U*}\ this evoo* Uik. Tho Isdloit havo made moat slab* ��r��to proiwrtttionM lor tho ovant, and from ninrt Ui linbh will b�� sb!o to ������� (origin tbolrfcruoal* In nuoh �� iu��nn��r as lu rt)fl(H*t credit ujwn thsiGiselvoa, *nd K��*uro tbo cotitn!at�� on joy meet of all who fttuuid. ' Tho ftup|i#r will fcorvt^l at tbo htfo room over iJio I'aUirt^n U��r��ir��, ��arf & . fttast of u'ood thbitfa (s AttuKsd.  Tbu** objoot of tho twill J�� to |irovid�� fuiwf* Hum U, Nirhula* ot th(�� olt.v and AJIsKpwr tbo |hii'jk��so�� of hiwpltttlwjUlpmtsM, ?^.a�� Win, Frank Gibson ?H��utt�� thefts L (19 Incwrojte* Offto* Phm�� Si ryz T*ndere Wa��t��d, Toudoi'K ��rn w��ntin1 fur tho oloftHn^* Ami roiiK'h fntdlny of nil the MrootN In Muplohnix autKllvixlon of Alboml, and tho etitjinjf, *lu*h!ntf and burning' ov��>��> of tho n^jiittindor of tho inwjiorty, oxropt standinj,* nmplo troos. Alw londor* for tho luylnjr of plunk *ldo- walkc tin uno aldo of tho htwoU, Th�� plfickd to lm two inuhif* thick and uno mot wido. I'mtloulttrH vm bo bad by addriwdntr, 'Tho J. lb Aj0!ir.(>$ti�� Co. it>*\) Canada Lif* tliiildd)^. Vnuewuvoi', 11. C > .JW> ^WIIBI. o GLENSIDE lfft& Latest Subdivision Cloio to Town Mid C. I��. It. Poput.. Wrll Iooau��d mid ail cloannl Sou, fiMin #l��ft.  Torino <Oo��wiu��H��r ot��bt t��tatiro, ��, VI, 1H, i\ and .'Kl montii*. Call in and A��k for Particular* of Uood lldy�� In Aow��i,'t> mii! City i��rojn��rty. ITI Albarni t^hon�� 5C3 V>s- J iwywjwg! ���wrr; i',wr��'g{y" Liquidation. In tbo ��)Ktu��r of tbo CompHiiloa Art, ��nd In tin* luuttor uf the Uo^or l.Vcok Watorwurka Co., Ltd., Notion in hoi^by |f|vp��, si,(it nt a ntcotlnir of tho aliuroholdi)|>' of iho Kotfor Ctt*iik Whtorwiirka Co. bt<|. liHd at Albornl, 11. C , on tho IPth day of Mtttvii, IU!;t, a rwUiilui) wa* o/>n> llrmixl to ontor into voluniary winding up uf tbo biutiioHU of tho ��M H����or Cj^ok Watcrwurka <"o. for th<> psinxmo of tr��nafi>)Tini' tbo aatM<t��andHablllib�� of tho uttid Ciinsp��ny u��t!��oCurp<jrfttl<m of tho City of Alhi>rui and tho undor* aii'm>d w��nio ap|K>liitod Lii|uWatura (<jr tbatiuiriioiMt, Wo thorrfor cuuvnna a snortinj? of all ri^ltAira of tho ItwjforCivok \V��t��r�� wurka Cii., l,ut,, to tm held , at .tbo roMlntoivd oftlpo of k��id Conij'ittiiy ut Altioi'iil, H. C, aitbo byurt,f7:;w p, m. on tho "lb. day of April, A. U, IWlH, llornard Kmnk, 1��. It. C, Siaync, LimiUittwi**, W�� i" KIMtV)-^ r*V,"ft��*Wv-��(��*, n We Save You Noma Quality tUi^'f ���=^Prle��e ''Low����t Empire <.holo",Stove, prico 9W.  Hanjj'or, ttholo Ultfh'ClofOi Jtan^, with rowrvoir, ?>*W.  Many other* to cIiogho frtiin. Clothca Wrlojftfrw, s. upeclnlly ht *��.  lilff We*ili Tub*, st *1.��0 Kul! I*too of Huitlwufo Carried. Mattrosioa, full t.lr,<��, ��*.tH��.  Sprl��j,-��, **��������.  Iron H,��l��, *l,25 (Jive u�� �� Trial. Chiokon Wist* in Rll NIk<** ��t J<o*uv<a rrlroa. "SETl^WITToi     n Hardware end Fwrnituro.  Albornl, B, C. Appeldorn & Co. Contractors & Builders Albarnh W. C. Go&& Work ��it Roaeonatle Rdtstf Estimates Furnished For Rent.-Dwolllnp'hook*, Kix nxntiH Ajiply to Mr Not So. Nay-. Nay - <��� (Jontlo >.irttnj,*����r. Thnt cloud of mud I* not ciuiM-d by ��, uh* natlo, nor I* It a cyclone. Wo "dunt bavit th��*����i tblpifa boit* in Albornl. Thai mug Ik in tho wake of a coupio of Hwllt aiiton, und tho Mayor of I'ort Alburnl UJiut trying u> tit row mud Into tho oyoK of Mr hronartl Krtink, tbo impuliir phojjOj,'rnpKor, Inn with vory littlit aueftfhv, You will Ij<< able to i4oo nil thik forc yotiraoll whon tbo mud M'ttlo>down, a* It will in a low day*, - " Kttfo A��s&clatJon. Tho Aimuttt Meotlnv of tho Albornl DlMrlctClvlllann ItlHo Aakwittiion will bo held in tbo ortloca of Mr. 1>, M. Jyowe, 1'rtrt Albornl, on Monday #von> Um iioat, Tho object of the mooilntr J* the election of untrera forthitconiteijf your, and th" dlaouonluit of thooponlnjj' of the raititoa f<ir tiirtrot pr��<M5��o, a* vi oil ��* mhvr iiiait<*r* <��f Importance, mi that al) woiubrra and tho��e internatr ed in thin moVouiont, ��t'ti!ro4|U{��>t'��d to attend the mcoiiutf. New firm. Th�� Jinn t��f App]4>dorti mul Oo., con- truior* and bulldora, 3ia�� ju��.l ��!��rt<Mi hi huttlm** in Alhorni, und fi��jut>��u u c)iniioi> (4, lljfui'o 4��n any of th��< <^,tn* trtu'tc Unit nmy appear in the local market. The tlrnt l�� conipouHl of ex. perlouoivd workmen, andeatibtidopciid* ��hS on to do ftwxl work at reaaonable rau-K. &lllh M. Juuok of I'lynioujh Knjr!*nd�� wero uisrrlwl. -Tim Heiv, Jkh. Cur. ruthernotKt. Audrcwsi Chuich por- /oroiinw tho oerotnony, Mr, Then. Ilartloit t,upiK)rt��<d tho irrooin, and Mitm Lillian Nlclioinik wm  brld<<��mnld, (;n)y tho lmmt^Sint4i frlrnda of the bride und crown wer�� proaont, und uftortlio w{nldi��<r broaklnat tho bi-ldi* ami jfWKitn entered on their honeymoon. ' Tho Advooato tixtomb hecrty oon. jrrtttululluHM, and w|��h��N all tfood thlnua for tho happy eouplo, Powd��r m Hand, Tlio incmbi'iii of tho AiberuS Knnnoii* Inhtltute will hti pica*!*, ut noU* "the faoi tltat m. fI'ciih eonitljfniHem of j��owdor, rnpKmid fuse hit* bood rocolvixl by Sodrotary Whyto, And I* now ready for thtiMi who wind U, Thi�� jpowdor Is only for ibo moiiilH'i's of tb�� Inatittito. Court Pttlth. Tho regular ineeiii)^ of Court faith, A. U. K; will bo hold on Tiie*d��y next *tt 7.*l p.m.. In the Knitter* Hull, and it in up u> all who wind to aid this worthy cau��n to turn out, and gIvo the kdioei tho cncourcufouient which Uielr efforta deaorve. The butdneim men of (h�� town tittvit ri^jKindod Irealy In th* furuUhinff of matorlal for tho aupner, und a pronouuowl ��uoo��* will no doubt bo acoml in (hi* InlUl tiffort ot the i*��A��iok Auxltinry ol Albernl, Kull drca* will not bo necoasary. Fire UHll The llrat jtraotleo of I.U.B Albornl Volunteer Klro llrifodo with the new hovt that haw boon ftomirtx] fur liio u��o of tbo department, will bo h��U UiU evening atariInff from th* Vim Hali at t!30 p, to., all tu��mb��r�� of thtt Itt'lk'ttdo Rro tvquost-Ltd to be on hood jM<omptiy on time, ���MfUWIlL  ' -I Hoee Arrives. The 1,<KW feet of iiro bu^o, oi'denxl by the City Council, hiw arrtviH.1, and M&.Wliytobat arrnngwl a t^mporay cart to carry it until audi time r�� tbo residue rcotn nrrlvo. Tbei.o are ex- pcH'ted in about two wectta, us tJiy r,*. jK��rt if that thoy have 1m��c�� Milppttd fjMiit the factory. Tho quitrtcr* at iho corner ot Mariana and Johiiitou Mii'ot*, oppoilto tho Hotel Arlington, tire now in Mich >hapo as u> enable the i v��iit.  ah    in,. ��� fire denartiuont to make u*o of tbciu. J. SUlJf., Amend, u. t. i,m(I ���, ,|j��� Wluipim��!u. arrives it will be jj.Uiivd in thi* plflco, Mis*Nykia I'atikurat, militant Mif^ tritjfctto, wafctfivrn her liberty ye*uMv day, Jittvlujf won her freedom from prb vin by u hunger atrike, Hhw was ti'iKid from bi��i' |utpriiH*ui��Mii on the irrouitda that it wa^ oudaoiferinjf her life. Ladtets Reeling. A iimottuif v��f tlio Ladles of Albornl DUtrict will bet held in the Court lliuuo, WotlneMlfty, April tbc Wtli,i��l' .1 p, in. for the pu��'|K>��o of dlMUiwInjf tho ��d\ik(tbllity of furmiutr a Wonuns Justlmto, ���� owojwrat* with ids K��r- ��mr�� ln��tituU��. Vcr Sale*- -Seed iKitatue". ICarly H>m��\ Lute Koso tttid Uorbauk KcetlliUK��, <5o(xi Mtock. Apply Ui T. H. Urlovi); t,"berry Crock, Albornl. , <:r.-tt�� M4>rm in.Stutea reaches Into I'juarlo.  Wlnnipoa  ii�� lM��lBU��d  from {iliii South and Kast. Si^orca litlbtd In tho ISMtvex and many liundreda Injured by tarnttdoHko atortu which awceph tbo Middle St��t����t from th�� Itockles ou^t, wlpin^out towna, de�� moralUinj,' felcKrapli boivIoo and ty- Sny railway trattle. ,.  ���vCiS  Sailor arrives In Ntmie, Allodia, lifter walking <��ne hundred mllca over breaking Iro nndbrimrltifr n��wn of die lOwiof two wimlorH in llit* far North and fearful hardshlpa oxperlencfHi by crvws, Kurjrefln.Clcn��!ral Uluo for tbo Tnit- ed States Owverntneut announce^ tbet it will bo at least a month before any conchuloifo con be reached a"i to merit* of Dr. FrJiH.lusann'h cure bjr tulM'tv culoklv. B&tttj fimoE*r. Tin* Albortll Dlatrlot Mr**a B��wl pi-ojHiava to jftvo an "April Kool'* Hmoker lit t&a Watsou'a Hall, I'ort Al�� liernl, on no ft Tuesday #*��inlt>jf. '{'Ini^i will bo iNt'fr-'S.hiaetjUt (yjd a tfood pixuframmo of mukto^No footing ��.bout that-, and all who attend will have a jjfood time. The liund will aomo up to the? Hospital Hall this tivanlnjft and ei;!lv��mjb<? proeowtiiiNia with &om��* of Umlr fJttt��t keli��ctioni  au  n  iHiinpliment  to  th* Mr. Mark 8amp��>jrt of Victoria hs* bees vl&tttntr hi* brother at Albernb Chief CoKiklablo Frost rotumed on W*dtiehday'a Train from a bu��lnesa trip to Victoria. Dr. Kerr, the wall known Dentiat, b��*i arrived finm Victoria, and i��}t>cat- od at the Dominion Howl. Mr. T. l'an-oll, of  Victoria, visitor in thts this week. ��a��  a Tho Mall of the Royal Hank of Cao- ada, in Albnrnl, bir> tx^en increased by the addition of Mr, Dorry, a rtj^cnt arrival, from Ixmdnu, Kn^'taod, I'romlnont C*. 1*. It, ottlclal predlota r<��eord lonrKi and Immigration travel thiMMimnuir, mimm^^smm^^^^m^^^^wm'^mmsm^mt.^ ��<TVK*<!^(fl��J?SWtw��K^^ 'trWft^n >MNWVM4krl t "��tf*rtrf������*��,"av. Jr vw J*.i i ifift^ ^IiV^IAi ^L-ftfe,^*, ��A vrts^r' IKS THE ALBERfH ADVOCATE
THE ALBERSi ADVOCATE
Th* Attend AdvariU fttbllthin* and
r«ieOri| Cu,. tAd.t PrapHator*.
J. »\ ULVtWQK  -  Cttitar *n<t H*mt*r
lc..i/t,»lv>>l ftl Ati^rnl, IMiOfiU *>'<>iuipiit»l»i, 0,
((•» "".it'i \!» vt V,(i,>4*.rii»4*>r j»l«M$Ms fft 4*1*1 tMKt
ft,* k'l sMf/.l i*.*tt:,-| »ft J/kf tlTlillM
Haa-i tiffSc*J  AttortU, U, C
EXECOWE WMING
FARMESS ISTffUTE
As.-. j,-4.r<-j  i •.  1j.«  |*<*<w,-,H4'jr  <«»n»f«l  i*jr
». *!|tu..»k>i'M 4l.tc.mi 4*'» mtOlk **r »4*««<l •?}**«
«*!>' i
*• j>«"i||.4(li-l* 0, i>»iM« 1(1 (*«•»(!•, |l«i I'lillXS
tO(l,jl1»«l A'i*S«*)4-». *N'v>>*i 'f',s'*.l**>A, W«*»f>"MHl,
Und + fi» »4t|ti .N-vvtliif wild k'ltiilfcr |«r»l»l
f.fV'*U\H'ti. »«.<( •<• mi i»4-? ,'H On- f''llt*«'l>*f
«**irn.»
<H*r V**l , ■ ,    ft<if
».;« Mi'litl.v ,    .   l.tO
IV*il*»>. ^ <>•>' I'l-lUiS St*U'»  M«'«leu *r.<l kit
j »,-»»! (r*|i*
«*i,»l»«i» Mr ttlllPrfM llutlwa «lll Mi ttm ►*>(,*
»m»«.w>e«iniil;i,i'iO to Oirli.O OrtciulUMinlr,
»i,.| ii,ii»: <» yit'A In •v.li«st(4>
TO CORHCSPONDENTS.
, < r
Atl4>«iiiiiiiinieiiiiou« intwulM) lor (i«)'lloj«tUm
tntitl l-s' Ht«>«.|iirktilHt ul'li 1ti«' (ic|n,i t4*td*t*l.
AiPtiierUi*-tkliU'lMM LiNWrnMiSy fur )>utillc*>
lll»l ''Ul l>* « tfUklktlli'l'iif JIlM'l faltil, h'phanuo!
\llldftlilli4'(•>  It'lilltl  !t'jC-'i,Ml W>MIIMIIt\K,»UOft»,
Ku ii'fui,ui<miii><i «m iw enlfl U'tt imtoq cxiairt-
t/Miioiii-, .ivt'tt«> n«^'ii*i ai iBittfueit'tH.
Athtmif, II, C. Canada - rfaroh 38,1019
CIVEC FINANCES
rr,H()Kli5 who aro tJUspoHtul to
llntl fault with our clvio nu.
thoritleii f<tr tlolayK in ^ottlnK"
ahead with neeoasary work for
tho beneHt of till particw would
, do wi»l! to tnko it glance (it tho
Hlttmtion so far oh civic linnncea
nro eoneornetl, in othor part** of
Uie count ryT^T^vill  bo  found
i ** «
Unit there haw  been tt  kjowIiik
idoit in tho ifivtti motioy mitre*
of tho world to tho offoirt thttt
. inutilcljHtHtloK are  not  paying
enough for tho  money  which
they borrow from time to Mmo.
Of Into Hovoml of tho lnrfiGMt
citiof* In Canada JxnM? had thlH
Iommjii hrouifhl hoine to thorn,
and have been forced to,, pay, a
higher price than evorboforo In
oihIim* 1*> K«t tin* retjulrotlcapiUl.
TIiIk not only from tho f»et
that thoro \h u tt*ui|>oniry Nl»ort«
iwtKi of jvatly mont'y in thopoclc*'
t't.M of tln» lomlitiK public, but
pijually In  <!onnl<loratiori of tho
olhorj'jtot thttt tho Kruat huccohn
of immy wull, ohtabilHiicnl "In-
thiKtrialH," (lit) ?*t<M.;lt of which In
payinK from nix to' olght  p(?r
font, ban attmcUul tho uttontion
of thoMj who havotiionoy tolonn,
Ihitlor Htich comiUtoniiiitlHHiifo
to my that monoy for clvio i>ur»
IXm^om will not only bo hard to
come at for, a thno, but will com-
tnttuU a much hlRbor prlco whtm
It \h Hootirt'd.  Thlw hlifhor prloo
can bo olthor in thowayof hoavy
tllscountM, on  tho. low inUisvi»t
boarlnif dobonturow, or tdio ar-
ranjjfom«*lit of a hlgltor ratoof in*
U;rt!nt.  It 1r as oroutl  an It let
.onfjfrto far as* tho tvnultu tins
concornotl, but It in ratbor butter,
from a banking Ktandpoint, to
frankly doc hire a bettor rato of
IntoroHt, ami thon doniund noar*
or par for tho dobonturom, pro*
vitlod ulwuyri that It l» tlio Int-on-
thm to nuu'kol tho onUro iamuo
atouotlmo.
A«'*o lot^il cotulltlODH there
can be no doubt but that our
Council will havo to "yo mlow"
f<;r a thno, but thort* aro »ot»o
' tblni^N tlmt iinmt bo had, no mat*
tor"'J fit rat hor heavy discount in
'domautii'd.  Thonoitotiittlotm for
till' W'UWV KYIitOltl i« OllOof tllOHO.
N<s ojxllu'iry dlHuount doimuul'
ctl by tho bank would wjuul tlio
loaM to.tho olty iji not utsjuiriuH:
that Kystom rljiht «w»y. H in
nil in runuinjj onlor, and in tho
hand* of tho city, can bo outdo a
ro\omio producer tihuost frtmi
t!o^ betfininK. Tho city __iia»
powor to tax thowo lot^wfilcfh
liavo horvict* pipua «lo»KHido( If
tho water to in dotnnnd at itoine
'point farlhor nlo;iKi »»d in tltia
way can touch up some of tho**o
who aro holdhuf'lot« ftir purely
M)ecuJativo purj>oson. Thin
would only amount to a few dol-
larM per year to the individual
holder, but in the a^rcitttto
would' amount to a connidorublo
Ntim to the city.
No time should be lost in pre-
paring a bydaw with rojfanl to
the i>ur<:httse of the water «,vn-
tern, and whim thlw if* prepared
it .should have the Ktipport of
every ratepayer of Albornl.
Atlh* n:<*ei;ti^i4 tho tijvecuUve of
tht» Albornl rjumirn .iiklttule. bekl in
Air, M<ttbtn\ ufii^tt *,rtt *<aluiV!ajf aiu>r.
t»oon. it ««% dechfi'J to end«r** the
foilowintf i'4<hiilutluu« «* aubiulltotll b«
the OvH«»t l^viin'ca tUktltOt*,
iii |te«oU*«i, That ** far«n«ra *»td
fruit civwei^yf II. C. w«? fei?l Minjnly
the bu»"den ot prewnt sxorbiiant Hit-
pit'»« Hate* rlmrgeil u* upwi tK'jtb out'
Kuinjf and Sucomiojj' coauuodhlc^. and
r(?»5iw> furtb«r U?et y?il**ft m»««» ml*.
taritiai relief or ri<ductioii* lu rutc» an<
(ortlicomtn^ that our, future pu>biiMi
and «etfar« «a audi atandx *e» j<>mvt.v In.
volvod, und further W It iv*olv»s| that
a copy of UiU repolutlott b»T* »eiu io W.
K. Ktout, Oencral Msosdfoi'. IKitiiinion
Kxprtva Co,, Toronto,
{2} Ue^olved. That we jrn uiirtvpnl
av utronifly l» favor «»f a Cumtdlan Par.
eel* JWt Hyatemi it-curly Introducttun
and opera*ion, w<i that u copy of UiN
roaoiutloit l»o M'tn to our KiMjarnt He.
prcsrntativo «t Ottawa, enjwllilntf hii>
aoiUo aupj*ort. la btioruf.thia it*oIu-
tion.
A communication *■*»* roct«lv«'«J
from the Siviviiiry of (bo Itoyftl Ativ\>
cultural:C4MnutMon,'*>t»tln;K" that thoy
would lu'Jii ^Ittln^a iu Allieriif, on
April tbo I.*ih and bltb. and aaklhtf
that tlisi, matter bo given tho , wUV»t
publicity pollute Itoth throueh  tin
ALMkltNl UNtl OlMlllOiT  ' i AUIIittS'l iLAWO OKTIUi'T.
o  UUtiirt ut h'm.tk«< | UtaiiiieMUietojr, f
T«if «wlw!ii»i Kmpit l^>«>', Hi Ci<i4>r(« II.! 'r«l(««ti>4«r»0i^ A V. IhwOr?, '-'I l^r*0!«". I
<?,,«r>iuihiUuqriiimiltl miwi-lvOn-H'ir'vf>*r ? Wufcli. oontwial kirnti, Mttviuu m nwlr I«r ]
iMlMit'A ht i<urtl>»»v  U,«  Iwil'iolf:*  ,|*»iMit«n.l i )'<ni:l*«J.«u„ e«ivJi»w« t!i» ti»l|i»«lti*." <Sr<w'rii><i1 =
Cnjt>a-,etH'4i,i »t b |ws#| jii*i,u'sl «!»it>i 15'wit.ti. j  <Vi'>n*'in'jr!(f n u jh>»i rU(>^il ft, >>><• imrth j
*,'sH;< i.f tlir ih-jul|iM«.l totlnri of'I  L  H, llv.1- ; •li'.lv.it i>u*U( Hi»Uf nt tltr  M>i,itu-<»l  (1'ittf( 1
ii\n!i iinnr.M^i'li.lot At*i>, Un-<iiv-« n«i »•'( (iHiifc i <>l T I, *wi. tltcwv i*v»l *'vlmliik tintvir tniuia '
ll,*iuyi liiiHIi «,,-.|i»!fi»»v?}i.. ».>„Ot<*»f  t-ii»«(,| t*»i«l,MUMUt'i*>«,f !>•». |u»ti(it*4>! l«fc*J  i1>'-ikw
n't. l^. 116, U^si>* »»l t'f- !-»;«• !l*!wtdu«!' I lijlji'«>isf »!,(irv*'f l»her.un|,r*ltl4 r()T t» fiU'lKf
tk4CI>alb», »!>*,!<¥ 4,*^>( tiiiitMith.  uiwwe m>vO'. j t*»'iWitnkt>i:U%,\«>AMMttt WO •!«<■* twxv Ol
10''fc»U»» tot«.ilit i>f i-wuwrliv 1 Sttritt, A^t'lult:*  ic*«,
5*'*WV» M!'»41>l'l «'»» j A  V  HciiUrjr.
k<m*l (*«*■" j , t>Ubtn Wv.nl. AL'nol,
Wtal I. Ji,.ive». A«(bl  J  Iw. U.iiiir, M |t in
t»»f.s,i*te J»f. in*
AI.IOCIiNi I.AN'l»I>lvU(ilT.
A,*V« .,"/.».''}, '"** ' TA>- l«W (iitl A. V, lif ml->'. Ji . ol hMHif.
OUHM«< NtHijt,*. W*»l, .clntsleWrt, IWi-IbUIu *tn O l,«l i«i*«iI«
T4»V# W»04^r O'ol >lrkitMl<1 r;«wiit «'( Vi<>e.nii
II, C , v A'«|,»iit'4i Uw(ti«»ti, lie, <ul» «> *i'j"lv <i'i
[»ff«'4iJ»Uii! 4J yixn'.««' 4I,"> (ultt'oititf iSrrt'iiWs!
IktrJIk'
iv.iiiii.rut'iii* «i * t'lM t'i*»(ivi *i tltr »omtt
»f.i 44..J1J,-, „f\u»>i.t.4H*«i»nsi(^»t>i' WiabUolitll.
»l|U6ll«,i till (tri< C*.! Slu-lti JHlf <•( WUCllKfitl Ai'lli
lt,rrww r4»i r-vlsniak, s)st4ii* »i,)iOi1m I'ltme*
(uii»tt|lVOi>>|thVf*l|lli Ubflbeliy  OOivUiitl  Id
imim *it »«Hnnin.eciMr(tl, t.niuitiH)*' t<> »cii'«
mow ef 1*^*
Ite^iDnltl »''li'»iii.
Jl^ilil {, JuUf'O, Aymi.
IHK? S. l»lt Jut* UIU.
AMtKltNl J.AM* IMSTIta'r
l>lK?*t'H>( SiMlttlH
T«Vtii»ltlN<Uia( I1*4.|«<|| Tayl'T. i'f VIi^hIh
II, 4,', iH<tHi|>Aitvn «'lrfU^ Oit«s}<fn to «;>t>l*-  l<»r
WlttllHUiII to euit'llstwilie l')ii(t,«JUK <ti'»Ol||«>|
(1,94,14(
l^lUXtlrlK'illltf HI M font ?i1ii<||iv'i 111 Uu-  »lOlllil |
tif (lienMitlur.mt s<um-i !•( T I, U". "•'Iinilml ,>u
lli«l<utOi»ti It I Hi, MiKlmlKl -Mm. |l>4»m fwitiU,
<«it S).)!.*. Hirtlitti ,'4t.) Hicjt«ii,t. ll.tiM'c et'llli (M
llUIUI»ll Ulnrr. «i'riv*|i(l«5<'!> t«'rli«lil». lining
u<'»ii*><>it*lii» tu*"iitji«i*t «iii4i»'i itf'l1. I. lie.
IltMlVrliurllt ^i.'ii.lli. In w.\l'li(i«»i iVifiMi of
T. I. II*, Me iw'f »4<<>4 .ItiriiintiD tt» i«(Hil i,>t t>»ii>
ftiitui.viuriit, isxiUliiiim l»i< oi'iva inure in li't.*, '
I'MHll 'r«iii,r.
Uaitil I, Jluwi. Atrral.
IV? 1 tfll ' ^«U H I*
.u.ioiin"! i.ano niHrithrr.
,  lllilie'iufSouOOi.
T«k4-iMHli*i*lti*l Wallrr I'tihul', »l  V*i-I«tii
II ('.. m<<t,<('ttHt'!i I'ttrWr. inii'Jiijfi u< ni'i'ti f(>,
.,..i..
|>4<IMil»»l"ll l» |'«Hllh*4' tllC Mlnajtiy
ai'l'U  I
ll,.r.l'Hi
-%i
i eiiuiH'm'fritf »\ * |mel !'l«m«*l "M l\m- «<•*!
»lime ill dint* U»/, mImiuI a eliitlhn frmlli mul
nrtt ll(lt.t<lltf>Ultt|-»ll«imi'r 4l( Itlf  IlKlUlll  ««>
"i  '.«   .'i^- ' . .   _..    wmiv UiflHS*aouU* Rl 4'lihtll*.  llt#luv I1*1.!  i«i
piV4-» and otherwi«ie, ao as to onuurc «»> .•i,«(i,«loi*mv>iuiiOiH0 4<liHii)k. ttu.it>>*> mi»i •«
itiuitf ttr ten*.
Wwllrt I'llKiT,
' U«i. I. IVU.
Jrii, OI8.
AbllKKNI I.ANII IMMIUIT,
Oi»irtcl«r ifuiM-n.
T«tO> aotiro  lllHt  ',  Attlt*!  M4"4.*ulliiugl|,  »(
lluilll  lUr. 4H'tl«l|l|lltl,lll4lta,i,IT, IIIK'lUtt  4,1  »ll
iie-WTiiifui.iK.'iriUlionf/ oiip luitiiln»t mul »l»l»
(ton,1 wri-a tnurtMir kw. ttrlOrf lt>e »ihhIh,h»I
itutitxralttniioiiivicftiii'-tlMce tt») "tvuun»lila*
miiPtViltuiturtpuoici
AHt<4 Mc('«l|iM3tfti.
Ofv, *«. mi.
it. M.CuUnv Aiitni.
j*u,»; i;i
H'ood an attondfttu-i* a» poaalblo,  b» on-jj^i^owelt^ia' »«•>'• ««iUahUoir *v" we.-»
rtble the communion to jrntlter all (lie
data pnatlblo.
Deh'Kale* to reproHont tbo Knriiier*
Institute wore U|iptiint4>d a« fuliowa to
attend tho altliiiKk on bolialf nt the |n«'
•tltuto: Mei<irr*. J. Pent. II. Woialwaiil
ttitdT. H. «relve Jr.
Tbo Departmciii of Ajfilculture ar«
:t4i b«* a»»ki>d to ptovld* l.wturor» fur
tho followSnjf ktibjeetk, at tbo ahurt
tv»ur*« leotur«H tlmtaro to bo conduct*
cddurlnif May and Juno by tbo I)o>
ptu'lmottt al) ovor Urn provluco. For
Albornl tho foHonlni,' »te tbo mbjoct*
thiit will In all likelihood bo treated.
"l-Ved crojw," "Poultry ralalnj,', "
and "Hull cultlvtition."
The date,for tlioao locttire* will Ijo
net by tbo dopartm»ni, duo notice of
which will bo given to all thmw Interested,  .
A ootniuuiilCBllon was aluo ree«'lvod
from Mr>, A. T, Watt, Kecrotury of
tbo Advlnory Hoard of, Woman's In.
atltuo* of II. C, asking if it would not
bo |*t>*»i!iU* to aUrt a liiNinch of tbo
Woman's In«tltuie hero in AibernJ.
Tlii* matter wu« left in tbo pie^
Ulent's hand* to deal with
,,•,!, it, {,i,(» imw ,ii,. f<>a,'» am ,i,v>iti«i i*i>t»
tViuiaei^'iuii -t « jm«.i (i!«r-U'.l..»» |t»t- m>rtli
«ll»M'li| -r»Hy)i;4 loitit',  Blullil  ,!t1  |-»|«|i,»  »lH'Ul
f»>"ia lln> w.id.iiwi?*| «»4ra,-i *,|'r,  I, WS,  III****1*
'♦«,'«( «"4'ii*fiv», ilv»Mh*'ivi>tlti ♦M'lmin* wiefi' t-'i
tc*B iii ht:un. nt lttkr.*liu><x |<i)le«> U>^ )«Vte wh"*,?
ih'MIk'uhi rly l.l |,K<1|,| <>( «v>iint»i|H>4 Ibntl, ,xMi'
S«h")l|-« !>>■ *r»I<-k tl)l>|e,i| If*),,
A  \". Jli'iiiu.y. J.
M#«if> IVik.i't. AtJUJl.
i*,^. if, tint j«K,i;i9.
AI.HCKS'l |.AN1> OlhTUKT.
)n*ul,'i of 4i»f<*iuui,
i'«k'.|>-iti<v, ttml 1'iliwllJii A|iu«tt(ll» l.ltlrr,
<■( Vwumwr. II I'.. iiiv«i|<Kliui> ui«nli»l nil
tiiRli i,ii,.,i.U Iu a|>el>' '•'< i«'iim»kleit tti )>Ufi
,'linwi din ruUuuinii ,|rw|(U.| I«IM»'
* ''M|,|||l»!U'l!l^ Ml « l»>l(  t>(*l»«t«M(  «1  llj^h W»|l-|
Jii»iU i.;i uiitOu'lO I»iiii»>ih> IIihMjI'IIIiiIm1! 1^<)
', .'.'I.  Hi»!«X>  «VKI  Hi  ('IlkllUk   tlll'IMV  IKIllOl  M
,'lll,l|l»  ll,l>ll<«l|  U'<K  111  H'Ultil'Itt  l«'UUll>l}  IJUll
o(K,»-(ii.n w. t<imii»IiI|i v rn>t«Ht>ii>i ii!«tr)fi,
1111(1'',. "i»t M> t'lmlei, I'" lilt'il WKtiT liiarli,
III, liU'f'lllilWHV lil^'tl  HnlCI  (I'M It imiUll |l|* »ll
t limn*. »iti„ii i'i J, «*, In jMstnt ft' iiimtteiKX'i'init,
* I'lilll.'tillli ■*,l.*='*i|t<!+. Ult'ti'ttt ,'4-*«»
I'llkt'lIlK Al>'>«l»tl« i.lnK'l.
ii.v i'i, mt j*n. »ii*
Ablll'ttNl t.ANI* l>|h>T|J|«T.
DUtiKt »r timeUr.
Tatif. isuliiv Utfl Uf<ir,'0 KiH-lifull l|«)l;tol«l.
,'( V't-lntli*. II 4', <*■< |ir»Hi»i> Kt itUi'lliftli, III
limit, in h|'|'I>  Ml 'K-llnmltm l.i (iyivlikl.il Il.f
filJIllHlllUlll'M'llllKd tiltttl-n*
i iiiniii, <>i it>k' ut « riw>t r'outiit i-it tin mtliT
l\ kllUKi.ll fill i»l«IHl  III  IIUlUll'S  JwUlllJ,  IftDtf
*Nni( iiu-imiutt t<> iti>' imiui ,it tttx mm.'ilr
flt'il,' I'f Vlilll*.',' llfllHll. ktllil lalMlll 1(1 l» kllDlntl
(.» iSt)< iii.iii.) li-luml, limn'.' liiilmvliw tli* *liut«
|tll>'.,l( Ull' killi* It'ulut |,l ltll< IHillllllf IMlHIUItlMW
miiil, ,-,nii(iiikiiiti ii.«i Miiiihi inlniiii, e-im»l|iliM
V «ei<»iin»n,ii li >>»
li^mr II, M«ftji<n)-'1
,■«»  II. IMll. Jill  »4-IS
A6.Hf.UNI '.ANlUim'ltltT.
, lliiUI.'l nf Nih.ilik
'IjIii> iMiiee llmi lleiii* U*H, ctVloUiiU II.
f ,H.»ii|,<.||itt) kUiei u^|.(h i, )uti'i>L |,i nee)*' fur
,,.'uii(»»ii,<i iu euii'li"'"!' tin' IvilUmliitt iliw'rllH^l
Meal Estate Agent
P. ft Box 28    Alberni B. C
^.r'lirirr.'^'U'r
wmaia^a^
A Photographic Enlargement
km-*.*.* fMi^j^ftnt—««--' a*.! ,
Next to tho thinrf Itself a rfood Photograph
O /■
will ^ivo a hotter idea to i> Purchaser than
any amount of description. If you want it
woli done consult
U.llllli
Ul)l|k<
CmiiiU'itrliii! fcl *> ii.'kl |i|*nnvl «>u' On- onulli'
w<*l iMHiir"I ll»i' lniUttii llif*"'Mi', kimnu-st on
!(>,(< ^uiit4ii«*i t.|i»)«< lini' <•) M'Hlik)*! Anil,
ll,ril'V , r-iKI :«H4iatl|*. Ui'vHM- m>uIIi |iii tldtlik Iu
el* i>'f t'fiiiiln'oii to i>iiivii«*n' Oif* Jti'a>**>l*i>f j iiuiuidii llni'i'. iiiiMur fdiiitHiiM nif *ln>r«<-in»r
dCM'rliwil inrntk' I ui'illi «<i'l went iiilKitm iidyitiiimoiHuii'lU. .iint-
tViiDiiifneinur rt a eeM iilmueJ »tjnnun>r Um j uii)iu« i»'4.'ivktiiti'i^oi 1,-ki,
IVirUlrittl tvttM'l' tt'»t "f  't\ i>  |I,'U, ••H'UDil 14. j Ht'iil)' Itml,
(oniUI-ljitl, llill'i'it Ololflrl,  Ibruis-  4Ui'lin|u»J  H.v-i, 1WI3, Jan, IT IS.
llurlli,, ini'lKI- (iielmlli* »,•»!, IIimii1*'  ♦" 4'!>hln« t
soiUU. iheiHwlnclialn* «•»*» t>i l'«'n! of itue i -  AIJOvlfM I.ANO OIMIII'-T.
 llt»(ilriof)(u)>«il. '
'raliotlOtlrivKial t*llarliu*4.Vitliill, vf  Vaaixiil-
AUIKUKI I.AKO Dlh'ritlCr.
SMtirli-i »t Oai-clttJ,
"l'e*K«i atilll**' Oi*t lIu'iiJ*' |). tlrov-c. i>t.,*i>*'itll*".
\V»*V». Jiiliiliiu i'lmimvi, )iu**i»5» m njii'Iy d»r
U'>tnt»*,lei* *!si |ivit'li**e Hit' fMlliiwIiitf 04»*i iKukI
1»iii>1»i    , ..'.".
IXilieUCfil'lliK «i * Jn.»( ('Inoietl <"i tt»<* limit*
almrr ol 'l»i>t*.ui l^h-, uu tl*« nwUi imouio-Hi ut,
i«ui, ar, tiiriK* »,'♦« »u i tiatn*. n»«rv i»r lf*«. t»
Hi* H\>r<!ei4t'U 4villi'i of Uit CT. lUtyiief-Oi'iUiii" '
1,4-4 li c, i^-iipxttmi ,11,'mrvi. (iiirmtn to «j'ely
ll.f tn'ltlllkHlOU ll> |>UIVll««-4' It'*' lu|ly» 111(4 IW*
C4il»>>i4 ialsilnl '
l»llllli«i,rt'llljtf 411 It U<»t (ilullli'i! 1't'loilim  MTtTkl
(unit lUni'iiU, ivr«i«'ni|ivi >i( 'I, l«ul t:*|. llwufw
limtli Nielialli*. On*!)!* «4'»4 mi t'iulix, llAroi'*
ki.ilOi 14'1,'letiUT, (leHi'i* i"""! K-'i^iiilhhunmltil t>f
l«ltlllll>'iVlH-|l>|i<>l.>l»illlHl»lll4f Aiil  Mi|fk  iii.h«<  «r
Ip»», i»i*f4inii uoimm,«",<>!/wvtiim US, ToMiuale
t». OloUtel «l ltu|*it
t'iiHii*'*iVfi4iai,
So*.*!, hub, -fait, a*»t
Ai.ioutNi u\sn niyiitn?!',
|I|*1M1 I ill llllin It, ..
TkIicoiiIIix Oi«l  Mini'*'  K'li.'Hitiin nt  V*l%
ctliuw: UM-WHVfVkiairtifia'a- Ui»li.-li« ni "lako. , «»•«»' "i*' ^"iTV'uuw a-lle' uTttiLti*
tki-jueritiiii.miimi-iitf khiir-fl -*.jiiu,«ekit'in,'i.i,rn '•" c'."* . I'-'oi""**1 ii.» in.,iii*nia
Kw l^»^,,■'W,'l,,,'W, ,"","ft,""U! ;*" •,i''VH :  ivaViur-w-nwr'at.a ia..i rUi,t.,« «r»r O.f .loftl.
Leonard Frank
* 1VH HHW^""1! tuainlWW
-  Alberni
?'stt""ii'i i?"' "i1 'w^."U''^i**?!aiwiy''>><'W'w^'?^if.'Wf^
>>>M«l>>>>«kl»M>>>WWM«nMM>limiMH««lttlil^^
4,'lnl*.J-iO. OHOf, ,    ,  '
S>t»»>ti>> WmikI. Avi'iU.
n«>. u, isii, -»«i' i*»»
AI.UKttNl l*\,VJi OIKTIUCT,  '
Hlfllii'l ef llnirlat,
ifU6t &Q,
Tho New Vork Journal of ComMore*)
remBrki*;.™-
'■t,itmtinue4 dHft of American capital to Canada for invokttnent in tho
paper Imluwtry aimwn how that country
protlta from batter trfcdi* relation*
with the United Hutiot. Tho plaelntr
of capital in tbla branch of huttine**
lutiS begun before the reolproohy ar.
rangotiient went into elfeot, but ban
been much more rapid wino<* that time.
Many other lndu»trlea would undoubtedly havp luttiAlled plunu hi t.'anada tu
oKler to bis noKror their aouiwrf of raw
material or doior to tu&rkotti, had tin*
ivclproelty projioiial gone into lull operation. TbU waa wukratood «t the
tbno by Canadian manufiu-turttr*!, and
waa the, baai* of their oppo»!tio« to the
changok in dutte*. Canadian ronmm.
ers are only brglnlug to comprolu^td
how «hoy won* kiWix! by ill.founded
appoBiti to natlomsl (irejudico mtalo by
thoit* who -.imply doujcht to cupltulkt*
patrlotlam aa a baalv. of dividend)* fur
thonuidvea.  ■
Land Act Notice*
.l.,b,. ,..,,!.,.. II,„, I   tf  'l>t.i.iiii.k   ill  a-MHlf   iVIIifnt, liilllllUUIW llk'*l'H"> "''"I* l»f ll'kk.WHi
u?.fh* m.i.T*l iliiKir II 4ri iii" i,.  weeh  Vm  I"** i".iHll«>M In" U-nnt IM.HlU.uf iin.Hi;*>
iviniiwiiMt w j.ui*ii«»»iinn MUmou* iii'WiitH.i j wioi'iiu. }J\1*{,|,ljyu^y,^u,ih*'' mv*n lhl
I'uiiiiiifliolinf nt >) I1""! I'luiiii^t n'xiiil Mtrtmliiti
putt trtiti. Oiti Hiyti.i-'i"-! mttrrtJl^iWV Ouiit»'
IH.-I1*! t*l 4>Jl«IIHi. tllUMMII'l!*!  Ill  4il#IU».  Oll'l*,'*1
aoiiiIi «*• I'lito'iik, Ihicneo weff, fti etiuti>»ui i«iiiit
i,( innnuii=u,yitn'!U( ^imiiiiiit.ii *>«» nei,'*, un-ii
iir)p»»i
U U, 'lliiHiui*.	
MirnliT WtMKl, Ai/iliK
l»IS'. Ut t«lf. JUII.IT II
Ai.ioctts'f ».an» mariner.
UlMi-tt-iiif lliiMa!',
T«t»oB(ittiV flikl Olltla t»i»-Wk, 4if tMHitU"
A'l-tb.. wliie*. tiit«»il» t4, iit'iOt fi»t' |i*i>u«» "
tu juM'tinwi lis* iiiUnvoim a, *ivtu»>i i*imi*-
Wt-tb.. wiiie*. tiit«»il» 14. iii'iO* Mr |i*ujnik»im*
• iijiiiiiAH' uu, iiiUnvOim *ii *ivtu»>i i*imI*-
(V,iti(ut>urtaa al »initt tiim>uiJ Htimii weli*lii«
e««t f*>iwi »lt*> i>,iiUlht'«*l»siint,f ftf U« f*. On'iien \
witlllitt'l'lialB*. tlwuei' t-*»it iu (Slmttiiv, tlni»i,ij
nuiUioufuklnt, Miwicnai'*! fwoatiu* t<> ihiIih |
L.likiu'.iiifUiHtui'iis.niMlUIMlttf (iwiwvifaitjiJia «■ >
ir-fcl, J
<mit »,«t.i«,  k  ',  , ,
i-ilfctlrl'r Vieml  *V"
It*.'. ISLSWJS, J*~ ,' l»
AMlKUNI I.ANO IJIsrilbT.
tviftl-iciot Mali lav.
Vatto nniuita Oial THimI Wilj/lfrf.ef ot'-tVl*'
itnia Kojrl*i»>1. twuk tnai»i»iT,liu>*tti'* to i>l'i>i»
' '■ ' ."llll/  lllk,
—-=; .
•'tiki em iii i nt '4'. I«"t itati, Oirww »i**t ivU'lmlikk
illtHni i'i li1** to «r*1 ti'iilintuiy ,i( 'i\ t^it Mt,
ii-wi* nurUi fruitihltiii (ii»iaorl('»*ati> II. W U.
, 4'limlcll,' f-i'iirnl, Ui«'|iH' wi-kUiIv mill tuiilticili'
!«V|, IniM't. li»"IV »!l't«*i>. t«* Ol'lllt !ltlUiti4l»l|<l>'
I tt'iMIt uf Jhiiut mttviliUH tiifliiMttl, tlirlHV k.iutlt.
'nit .tOeikHliiatiiiiipni !«■■* ii»|«itilt tif 44i»i»iini'ii
I, l 'illlltU'lU.' Illl.n'H", !lfi«* **f ll'»».lMH?r-
'■■■'■■ •  ■  ■ ■ ■ I «J
a.
t KtiuiOtnu,
). IU, tl-U, J Mil,  10't}.
Ai.iti'itN'i unh myiaaT
i)uteifii>rawt><-ii.
, 'riike at,iic«> Om( AliilUM VVUtivtli WiiUnt Of
Vnmsiuier li.e ,mi\iii»44i)iitHthitiT, mii'iiit* u»
ni'l'lj f'fr |«nul»«|i'i| til |i4iivl>aaajk*i  (.illmtlnj
OpiK'rllHMi lutiil*! O
tVimnii'iirin^ bi « i""* iiUtiitml io,'t>«in* iwrtH
fr,iinOi('n«rUiai*#i emarr »l I/»|A'A ltirw*4
uiirtMii'Vtiyi'iik moir orlet-n H'V I. iiVUJ tlit>IM>»
fK*4UH'lltllll>l limiV Or li'** IU » l'H iKllllllttlf of
T is O'tl'i, 0«,nv»4i4iUi4»l>."4n»M>». Ilirat'o **i»»4
l»ii'i>aill*  lllwlli  HI'll'kk I'i  Ji'.illit it(  i.lllllfJirm'*'
im'tii,,sj|ilkin(iiji fwv.i«i-iv* miii*? et Itn*, 4v»i=».
Itiif iiM<iii'tialaeu(iiMi«t t>i>iu»n of us*»uriip*f4
■.KHiiiij';, tdwuviini ui, i»uiiiin ut Muix<ti Id, i.?.
Aitdiv" WUimM W) I lull,
HATS!  HATS!  HATS!
tmmmMmtmmmmummwmm mm*mmmmmm*i(\mm*mm** wm*wmwmto\\tm,nrimm*mm*%
for 8prlng_ and Summ&r
Felt, Strata and Panama Hats   c
it
The hus%9Qt and Best Showing ©v»ar ehown in tho
Cijy ojf ASberirtM
In tho j^atoot Shape's and Htyloit   •
CAMPBELL & MACF1E
M«rgnrt*t Hi., Al!n>ml
Phonos
l|,W>'Wklkftkl,IIWMMII>WW>iWiaW<MBMIkk«WBIIW
Klrat AvOo, Port Albond
.)»hOB«13  .
MI«klllklWlinM'l,lll«,>lk^qMB0MWM^
»*jB!'i)j'»4|»r?7WW\'i!iy>aafeyttw^^
Nkv •«, auf.
JUS, It) II
Ai.iibiisi bANii nbi'rmi'r,
IlltlClUV.t UUI>«II,
t'sUp iHHO t> ttikl J>*v4i K«ii»»jt4>ti, nf Vanettu-
»l,r, II. 4". lX>ttlli»OOU IsUiiit. ltitftsti* m u<vty
I..I' |i|'llH>li«!U!(  10  |'IMVl»*M  OlP  lolU>»ltlfl ll<>
wrtlitit Uiulie :	
<<v>'.iiiiiKitt>ie« «(■> (uikt ;ituinic<qi''*t kmuhwrtt
Mriit'i'i,} T- I^>1 t"**. ttn'aie ttt*! *' >»li*)ni,
Unit*' n,irslt l» clinlli* lltMlw run ^'tlmlli*,
muri'.ir li-n, ID M^kt ti.iuililciv uf 1', It. *IT,
tin iiivtwiiili tM etntne., to »i,uiumi.i>i tMirttf r of
o-.ii.im—ilu'weti *vl!ie»i'»i' tMitah iHtunilaiy «f
.  AUIKUNI bANOOISTHHT,
OI»H-lVUiMn>iwM,
Tatti* ilvnto*. tht»t WltiUwfl. l.Vl.io», ut V*«
AKiviteril t- iMVftii«ili(t] lutulwi-iiiftii, ii«u-»>1« tu
t\|,|,t]* IVt iMirtiiiMlun to >?■•>■«• Oi* f>a <,'-«. Ion <Si
mtO^ot suitfin'
o»aiiiioi*i'lot; *>t«J**i pUotKl *» Out ri *•-
cHuni-r uf t*t **i, itniturt plmtm ttn'tnw i>t>wlti
u.ntii'l.V t,>Mc<4li<i>" liitlU n»trr iiiidti Vis ISa'
JWI'lllVr*! ».tl|tlf» vi Willi trflii t*?4 4U«1>rt' itue1
liiiltll Uiluw w*l<.| liiuti, 4l,r|iii>4i Fivilti M^tvlU
jvU.iutsitt ii>« hkivi iiiiiftt iu an iai*«*ivitw**
»IUi k ii.'itvtuilleiiOiiv i»M4|i vf Utt) t*»l 4«.ui,i*
tiff »t Mill UU b'Vl. Ituuo:' t,*U« H>H\X) Iu f-vilH \>f
■.XlllHUrlH tllll'fU
VVUJImhIS wan«
it 4,',V Tutldl.  At-flU,
jA'ii rt.aaa '   l'*u »* i^
Af-tOrfUNJ I'.ANO DlMTat^T.
Olnltirt et Woii|S>i>,
IVKit uutJei* that I. Joint Antli-rwri Kjumv, i>f
V*nci>u»4T. li. C, «)cetf|>4itii>ii ftrilt, mti'iitu t<i
»Vr'i' lut li-JHilUpiMM 4»> tiUKlilhlw llu'  ft)Uu*t III)'
ih>*(r<l»*4tMoa*;
Omui4iM)4 itur *t l* |M>*1 iilduint tmilip vtM-t
sJiiiri" of llir kiuUiihuiI tx»Mli>in>f MilfimliU Ami.
ftoiiOiii fiiMiMl. mitt nisij1 cirnini mulv or Ji»»
*»i*j.l fmm llir euuUivirKl tmiat'r at'l\U iIT.
llifdiv Mini furls elialiiK. (bi'lttv tnnUt iilvtity
I'hlUDt, tvlirurn tHkl tlilrly 4'tmttli 0;»t<> ut lri»ui
tin" knt khor* titii" Of ttif netttl Mtii'lirlut Aim.
NoothM tnuiHi, Uii'iHwIa » niT.iiMtl wiujiirrlt mnl
•'imU'lly tllifsUlvii ubtii* a*til »!»«« Ilni'tn Hie
t>irlut or ixNniiiriiectiirot. «itd iviiuilnliii; »•>.'
■trim liioro or Irei.
J. A. H,'«l). K,Oumcr,
' John AtidfrivJ" heem^.
1 WIIIUluMlku, A^'rllt,
WlivliC, IWtS. Mar. 711*1
A(,(lk:KHt I.Atvl) OJHTIOCr.
l>UlfktciriHil^rl.
TahanottMilictb WIUImu CulU-n of Wnely
IU), fH'imiiittloti ruDctirrr. lini-iul, iu nj>t>ljr fvt
twimiiskiii to euivtrnw tiit> ruiio«iiv a«-*iii,v<i
IttJUlll'
OOHJiurufltif nt » ec«l }>!*ini"it nlxiut IrirhKln*
rwl freii) tn>4 nunup»«i < i»ni«*r "f trcidni HI.
townitHIr V l>l*tnct ef Hwih*t(, tliriicw «'ioli»lim
•<>utb. itU'iUMJ lOi'imir.* m*t. ititmvio ctiaiii*
aorta. Uiiajiw l» flthlin t'«»i 10 |.»|itt of cam,
ItXIiCWt, txHHMllllHil. fH lii'tr* liiuii' o» Irk*.
Willi*-!' ClllliM).
JnVti l,»Htii,ii. Ancat,
lVli. IJ, l»|1 |Vl». Sl,IS
fur |«'rtit|*klort w iiurciiaiw Ou> *
criliM lauitki , ,
OimutitTtfiiitf so « l«>*i l'!»iitiil uf ,' »«lti-
(iHktivit^r «fi«i| iw6, tlte/iiv norilt 1*1 t ,111,1..,
Iliruce ««*l atteliaink. thuit* *>»ulli i*> eiwitik,
ttvirnxi uiMit at r!wi»k id |»)tnt ef iH'Hlim-nn ■
HlS'lll. 4VMk!<4Ullt)»/<ll4l lll'/V*. Ililil* 414 It",
'I'lii'itik* Wrialet,
Xnttley WimkI, AieiH
Hi*. IH, n*!*, . J»n If'IS.
AI.IIKON'l bANO OlSTMIiT.
DlktltVt tlf Ilk.Jl'lMJ,
'ratio noliiV lli«* M 4Vi,.(k» Wltlln, uf H,i«iiti>.
Wa»li ,rr»t*«»tm**aisp«^ iiiU'ii.l* pi *rH»  lui1 . ... .    .-•  .,  .
itriiiiUtiliill tu imiehkn* liin tnlli'Ullw sUwiilnsl 1 jwinilKiiiii in t>ui> Iihw Uii> (xlluviliif ,Wbt°ilt«it
ttnU' v' betilii
" ' ' l'i.KU,irlietli|i ai. (i tnwl t'lktitml hI«»,>| (MCik*.ll,|)
riikl Itelll III*' Ii,.f4li*i'i| luMilfl u4 l#it II, I'tJWttl
kiil|> l.i, lli'ul  llklil'  i**»'.  II  I  . Ilit'lli#4N>*J IM
—    - '",'?
*«til I1, fr*ii*'lwl(i* takteib .
i'i T '.*>( livi)!, Uiriitv ciiiilti UtieimMik 01 tn»Hn ul
tMnlillii>l.teiiln)t> CMUl'Mlilf Uti1 ai'I'Pk, in«*r* or
ti'kg, »vi>ii 1 mt* amitiean ii'mitrf »if uu»ti(iiv)ot
f»,.vl|i.i< I. •|'u»J'v,'U'O. Illalllt't i'f UtiJ'iTt, ktlil
fisi'lloiml aintti**!*''i»iaHiT4iI uiutiti'-ttfil ftnH1
tlMiit4.Ti.**a»lillt», Olatilel ot ItvtHpil,
Omp K(|i<«lli'ii,
Nfli-, |i, lUtiJ, Ju,iti|)
Ai.ttuiNii 1.ami oivrimrr,
UlkOlei i*f NiH'tiM. 0
V«hi>iii>tl,w tlnil Alltv |:  Ouli>»,|if Vlelnila.
s,4- i«vi^i,iiii„i)iiiiiiiiii I. ii-ii*intaiii urety fai
i*iitiitwwiHjf »i a t*e*l oittliU*! "It 4l,t< tnii>tt
♦tintf «t'l'*>U«fl>« IrfVr. iitoiM  Ittil  lUllrt.  ll'MH
}it».t tOiatii, ti«'i>,>,' »p4>t a.irln4i4i»,4ljw«**<wii
»i>ilt*eli,«. tJutmmttrk^l nikiiil <*i tlmliui in bImmc
at Uhe. lliMiw Ml.iiMiif Ickt- »ln>f>' i.i>nli.i>ii»i
llKlUU  ttlt-lllll  lllltlll  It ,'tlHlll*   I'llldW »\l.t <V>
elihi'm, tlieiu**1 V1.11II4 1.1 elikta* iw |i«|iri «f «uia
riiif iti'ii**:*!! t»t ««.ai>Mnri«*eni«,i»l, i*.,ia«li>ti»ii |t»i  uii-iin'iiiriit  «»>1 ikHiuuniiif *! i..'!**, nieia t»i
wtrtwiitoiavi |i»* , Ifm 	
a •.'tvii'ii vvttit*
Mulillt AViuxt, Afi'lH
Oil' I*. ll'l* >**"' " 'r'
A I.HI HKI l.AKO JHhTHleJ'.
Oll-.dii "f Hfi'iH
•r»i.» iiiiiin> 14.1.1 »'i»>nii.ii \v>*40>*t*in.iii
lol'UvtlHI, I'MIt . *,|l'Mt'*t'i"4  k.'.'JvtlH
iieel* li'* 4»'H|H«iM.''l III t'lilltihl,* Iii1" iwll.Mlll.^
ji.liii llelt.-j', Akl-iit
Purtelow Mites Joseph F. Hurmu
The British Columbia Cruising
and Estimating' Company
IIAt* UKKH JflOltMKb f\t\\ TIIK I'OlllfiWK Of
Thoroughly cruialng ilmWr and other land* within tbo Provlmio
of i«rltlt.b Columbia, aiul,furnl»hliig,
eSFAS4ffH£0 iSFWAm
by rellnWo expttrw who havo had yoar« of ex|Hkrlonco in tht> Una
of inulncM. The ootti|mny can, and will, place in your hand*
an oatiuiato oorroet Iu vvvry d«uit-tlio kind you can bank on
and do butlticaa with. ■
HANK OK MONTKKAL, l'ort Albornl lipinrli.
HOVAL HANK UV CANADA, Alberni branch,
For pricoa und u*rm* apply to
British Columbia Cruising and Estimating Co,
AIUf*f »*C
<Hm
«*•
*ymem*mnatMMi&fmKvinmiiwz^&m'i.
|-«j«>-jj-Bt^?SiW--^^
The
{rXnmdod m\\
Alt,--,. J,*  OmIIi),
'    Jullt) 1161
|4tH' tf. lyi*, iivt
At.llf-HN'J I.AKIl'OIHTail'l'.
Olflltl'l ■>(  »lll|«*3|
Tufctf r.vitiivtl.ki littlti M l>nll'>,iil Vll'l.uU,
I4l>milt.ilt. ••( || ji . (BVH\|.«ilnH 4t.k,*l«l. Illlvlht* |OI<|>|i|)> fill
.'1 liitt'iii.* In  ii,,,j,jj>fUi'j Iciuiitliritvltir liiilimllirf ili*eJii!±!i:--
Capital AutW£i»4
C*f»lUl fisW U?
K4»»l atiri Un4l«i«i«4Ll fV^fUa
T«Htal A.t**«t»
«f»8,Ot>0,0<K>
ld.000,000
je.o^.otxi
«(S3v9,t>»r(0<KJ
1*11., ittttti) inn i» j  tv.iini!, tn-uiy «l 1, imn l'lnt[ii»liii«>,it 4»,i> Iibih*
4*wiiitr.«i-,inw ul Miniki t-JittUiS jitvtit aiifhiitii* i ,,„„, ,(oul himihiiiiimmimiiu'i «'l l^.| H 'IVwii-
m.0.11 i'f tlm *>'tittPi«»l 4*i.imr«f l^i'l 4K.0 IliUii'it ( ,),,,. j,], |„„|. |',ns4j  liny,  II (v, llici.i i> writ a>
IJiuttiel, Uit-ner Mrit*' ,'l>ktit», itiiti.v i.iu,ijjmi  , I|B|„» ii,tlj,w ,n.,ili li* ,'li«lnk  ituuoo vw+i tw
li.ivlu. ll>i>iiiv>>.iUll> IK oliiiti:. tu |.i>tm nt ivwii'
ll.kii», OiriUH< ,«k| ifel eii»l|i», 4Ihh^>" iniHliKj
I'tiulm, iifiMiiiu el iiiiiiierfuw'tu^ii, <i.>i>tniiiiin
fttiHu'ivk/uiiuti i'i l"t>* iiner'isi/ mmtitfjtil
•wiit'it. f\, -IV' I1'' Hu^n illMflt*-!
"i*it>H'l>* \V»l1t|!illltv»
t><s. fV, It-it* r-rl* tSIJi
. Ai.UIHS'J I.ASIJ l»M-|(HT.
IMkirU't uf Mutirli
T«U»> twit.*' mm ,ii>k«eb llt'iiiraii, ul l^mjim,
}:ii^,. tK»>>ie*,tU/«. Uiivics. itiipiu*. 10 *x>ol> !'»•
|>rrml»Jiuii 10 i>uivt*«ftr ttm Mh'ilr.a iSpm iUW
ini>a«!
4*vll«n*l«il!»' kltuwt t.JtiU'.'lxl iM thplldrtft
•»r*t«y*rnt'r of 'r;ns|#r J*>i ffctt fCuinil* Oi»lrl*.'i,
Uiemw auutliMsi t'tiniiik. liifiup f**»l «' I'tictiw,
Ihrilea limili 1*1 i'IikIim, thdU'w «-»k' Wrtmtnti I**
iwlilt til tt-MMUirniruii-uL eoi)4»i4illn,' S>i ne-n**.,
mi'i'itr |r*».
J4.krl.itl  ifOllll.lli.
Jita, 4, una l-vii, 8i.is
AI.lir.UNI 1.ANM1 IU-4'nOOT.
I>l*liti-l ef ,\*<>otkn,
'r»lic eotUv Hull I, ll.'ilM-tt Olkks, (if Vietorl 1.
It. I',, WCUpMUrn t'li'III, ItiUiulc liikl-t'lVfl"'v«.
mikiiioo to euit'iikki- ihu i.diiiKimr oWwiu^i
tHllltlii
(Vanuttisi lui; *t a t.»ti iilutlltnl t*l>i>H( "it
mttt* norU,i'»kii-irly fii'Mi ni« tiuitlifu*! ivtarr
of T. I... IWI. tiuil I'll tin- it^rtli tmnli uf i*4iiii«4i*
il»«r, 1.1 th"cm} cu miiiitii itinu-et'itita'rhntHk.
Iltc:i0« t'>utli »*l I'likioi., tlirtK.r Kr<>l Hti4.!:«tii»,
tiswio,* nurtti a' dmi.-iK in |,,>imi t>! i-iHiimeu*'**.-
tiKtU, t>4>:)(*>itility; tiio wii'v, iaur« or li**«,
HrrtK-rt Otaot'.
JmO, SJ. I91», J'Vli, Si'lU,
■lll-lltii'lHl'lll.  Kill)  t4>|iUllllll|l  til  1.1 H'4, Jl,l'l*¥ 01
'""" IVatll M. i»k!t'}.
Jli(ui |>kl|iy, A4li*iit,
Iih>, if,, lui,*. IM' r? if,
ALIIMCN'! I.ANH Olitl'ltU-r.
' DlkllU't I'f |4ll|vlt>>.
ThUp iu.|»i>! I lull lli-ii'ii Uiiiitlt'lt, of Vti'ioiJk,
M. 4'.. I'lt-llt'llO"!! M-lltkO-i-, lull-lulu tu *-l>|'l»  (i«l
IHTIlllkklOII 111 'klllX IlilkP 1*1P MIIUHlltC  "I'tll'l 11 K*ll
IkihI-i'
tViiiiHirni in*' 4.1 h tn».t vliiirKsS «t»»ul Sifhkllik
rkki fiii'iilim hiilliokt, imitlu'act ivirnrr ritmi
(Up CbiikI nf T, 1,. ifln. ilictien -oniOi tw i»i»lu».
IlirllU' *>■-* t>l «thi''t SS i'hnllis. ttirm,' liiiild IV
i*)ml.i*>, lUi'iiif in ft ttl'inii its ititfinib tu t>,iint uf
KilOlllrlli'-mi'llt. l*i>IIIBlll't>»i HtVlV-M !\l«i'i>l
llch-11 llmdii'U,
Win. }•", 4lili*viii, A i'f in,
Ore. I*. teiV. Up,'. »T IS.
AMIKUNl liANO Dls'l'ltll-r.
Jllnlrle-t 4>f SlaicUy,
■raHeniMli'p thai J'ntiwl* K t»irkk. (if VlrUuin.
II 4' .iM,i'ii|'mlim timnlriJ nuaikii. Ii>l«\|ii1» in
-ll'l''*' f|M VHiii'kiiHi to inir<li*M.M Dtp foil'ivrtri-f
lirmvltiM Imuli'
tNuiiUJU'i'l.'H.' ul 11 |H>»11'tiillt"'! tOmtit SI! rhulnsi
U'trlli Iriim llli* aimlhCkH I'oiilt'r i.| "l", J, iti,
lltfiii'i't-flkl Hiilirlni ll.rni** k.iuth **> tliiiltm,
Chi 111 r «i ,( iiimul 2iS t-huitit, Uir.".'.'e limiiinixiui
4*4eti.iliik. tliriw we«l nlwiit f< ctJ*.lu«L,  itimnv
1),II III lltu.llt JIJ  1-llklllH  t»  IK'lill Of  I'l'tfllll^lHC
Hopl,l, filllhlllllli* tltujtlt tWlWITH,
rniaetii i:. I*re»».
Wi.'i. !•. 4/IIiwiii, Aur-iit.
UtV, 13. UU*)   ! Ucc, «;.J»,
Hon. J'irtldent  »   Hu lion, IawI Htrathcoait ami Mount Hoyal 0,t'.'. M. 0.
l'r**»id>'iil  *  it. II. Augiia, Kmj.    j   YiceiJi4^,   .   ,   IU V, M-»r«alltii
Houd Ofliee
Ivmdou i)tiim
Montre-ui
4<1 and 4, ThreBiiiieeillc Hi,, K, C,
Snvlnijs Bank Dopartinont
IVc^toalU  received  from  #1  tip** ant a
Gmntry HuaiMoha given ovury attoutton.
Port Alberni Branch
E. S. V, McCHntock, Mgt.
r*?wi
R. W. HEASLIP
Contactor, and Builder
tttt">>«*AWii>i?it? ,
Estimates Furnished on All C/asnas
of Work in the Building lin&
tmtttttttttm
Alberni B. C.
t* w F-M33 THE ALBERNI ADVOCATE t"*"* m***��� *inj*Mt (�����-**���. *iW w,*��*Ji,v.*i .1^ ��)��,*.*., rfr.j,it.^.���-����.w���,.^u,rt,1,l TOBff3Wlfflffi8BS mammi aj^,�� waik'-iftiMrfia'a-wiia'-aa*^ .O urn iniiimi.miiiiiiiimiiifiw.^Ti'iiinmiww-D-'ft'i 'fnrif "'i:'*!) ���<-���<-?��"��� Recent  Developments in Alberni ���a^'lllKTCLAftM water Ktipply aya J\ tern la under ronatructlon In tho city with a bead of aome throt�� hundred feet, giving an ample aupply for at Jra��t ito,t*M jieiipk', Thla la �� great aildition to tho attraction** both from a bu��int*i>*s and renldontUI <tand�� point. Completion of an ox lent Ion to tin? QoveratnoKi wharf, involving tho ex* Oiinditure of Bcvoral thoiotmd dollar*. inrorporalton granted to tho City'of Atbernh The Canadian Northern Hallway havo eomuum��M��d clearing tholr right-of-way from Cowlctitn Laku to Albornl and - they anticipate  rrai'hlntf  Albornl  in the near future. opening of a r,*te��m laundry In Al* band. Kretuton of* number of Itou-tea, etc, and the oulargwuetit Of lioth of -the hoteit to cope with tbo lncrea*ed but-l- ��e*B.  , Opening of an  up to date hospital) -capablo of a-MHsnu-jBting a largo mim Iter of patltint*. Planting of tho farthott want point of, the Canadian National Highway at tbo foot of Johiikton nirooti iu tho City of Albornl. , Tho mirv-ny of a now read from Al�� beroi via Hproat Lakothrough to 1-ong j Uottuli, CJayo4|Uot, it* nearly completed. This la an oKt-tfwion of the Canadian N"atlu����Ullghwny. Tbo salting aside of. a large tract of land for ������ National i'uvk, known ����� HUnthcotia I'ark, nUluttlc* Lake,only. iwiMity-flvo mile* from Alberts!. Klectrio. light is ln*taHc4 In of.o of tho hotel* und aovural of tho main bua- incMblock*. Municipal tyatuiu expect- <h! fsborily. - targe Investment**' made by infh't>n�� tial ouuldo firm* in Irmidtt property and acreage. Tho Municipal Council la now con. templatittg'tho erection of a dty hall and llikt-cltts* aowcragi*' ayateni, the laying ��>f aid**-walk*,and an efileient fire, ftghtlttg i.p|t��ral'is hiiii boon purchaaetl, . .ji-y-**^.^,^.^^-^, j *.fapirtn/*?i��H'***t*V'< t,**��Ft**S**'^^ SuBO/WDED LANDS &5��^JjnllStj(fcJ k  <���,..  .*'+X? I  n > t^flS,  "t^H *tM,(* " i ' -'XiVi:-< tat ua Send you Partieulerg of tho Wanlfcld Attractions of this -���*'���;' :������&���-:': IJ1.,V, 1 , ,.w-.  S.H at the present time* -and always ia! and Manufacturing, as-,well ai -*���, M^mssmimMmmmsm iv fflSfflBESl'rSKS^^ ��� ���-��� -m' MM THE ALBERNI ADVOCATE SCHEDULE Provincial Flections Act ir^rrir-rST |H*l4liikk|vli |y pvilsifaftr tfiP Mlt.iU tr-V tlCK-lilM-d l*3��;i��' I ��^4lH��-!K''l|-,U (It �� fvt'kt '.'unlet ��t th*" Iti'lltl 444-14 wnlrptif itiilmu I4< ����������'>,* kt 44ip intmtli i-f ilulliikii iltir,  ttit-ii.iv R^ki  t'-i il,��i('��  ti<. !,'������! COi]) i" I )l��!tlk, tll.'PrP <�����,! rv' (Ifklllk sl.rlHt" *li>M*)ll!t'*,a.tllk (|,��.���ep ��,, ki <*��4 1.��ili* ������� ��ll-'l, Ut>rt, tH.rt)'* 61'Wlt'pfli ��ef, unit ,)V *f.,|i��' ktiub'j lllw titipilltt a..tlt't><u,ieTa lliutit,  I^CIfcO'l'ilc  !���' tteii- ��, -bum*: ii! iftu, <*!40��niifc*,l*''l" KpI�� H>. Ifl"4 <*, Si lui' t* if Nottco la hereby jjlven. (bat the Hal of let^e* fur the Aii-ernl Klcet*)*-*,!, IhV trjet ha�� lieen ctHittelied. and that appliPutti*)'*-o* bepbu'iit on she Vii<-i<i''-�� l,t*.j bill be receivm! nt my nilice al Atbeini, <aJih*<< printed form* **f sfildavjl l��J be iui'd in ttipport *if so applb-atJi'ii tu t4��te * i!) in- ��-uppili-d, The IM t*jf itei-fttin* rlalnibiglo \ma Hi)H<4�� *ukpi.ii-il4>4l fivMi and after the -M'teinh day ��l Apiil, IU5;��, ami a Cm.it t of Ueybitui will U> 1**0*1 mi fne nineteenth day of May. (UP, and nmit'fl of iibj*>clloii *4�� tbv InM'itios* of any omne i*n tbo ItogMei* t*f Voter*, j mu*t t*c glveu to mo thirty clear dnj* liefore th*. holding of th** Can**-*, of He Villon, ihited this fourth day of March, lb" 13. (SiKI-wl) J. KIRKUP, KartUlrar nt Volar* for lha AlUrrti Kiot-lcrat t'Utrkt, AMtiOOirl I.4NII oiikiiorr O'kl **i*4 uf <'!��> l��i\.i.| *l'��k*'i,t'tl(i'pil>'��t<>����'>��4 J'lii'kw'i. i'f IMitt-itl li I", W'i*sie��ui��t v.iiiuii, !iii..,t..ii, i,,i.t-i.j|j >���( iM-,u,Sif��iviii iujiue.u^isrfii'ac (.iH,i��*:;i(; tV^-eiii**-! I��IkU AUiK'tNi t.ANJl lilslUKX Ointrksetatim-n. 'I'akiruuibw that *>K1iifj )itn,i. uf Vf'-lwOi, II i'.ikiujvititjii* ink, Inti-iiiJ*. in nt'i'i*  t-riv' tiit^kluiltii tiUKhkw  llm fi-litiMtut; i!i��-lilMit ktii.1*1 tVliitiu'itvllHf al ��fiM*t klikl.ltst 4)11  llu*  ("Miii ; ,���<;)��� niilr rum ul ilir fcuiillitmi ,*.���,.,', fit l*��i J�� ' *4'. |* f I, then,,,'t��>i|iti itM'Imll'k, ll.rtiur' urn <V '-.lu-lllk (l.t^l.',. |,.'|(h ftl> (llklli*. Oil". *- **��l ��" } ��-!:<IHv |,a the |>l>ti,t >>f iH,l||ll.i-��|. (iiupijt, en'ii'lSII i I"* 1W CM ��t>, l��i<(v V*' t**��* 1 *��Uttl,'|  ijutll, i AlfitfcJHliril. Atletil I  >*mi1 Ik. if) 9  , (.1, r| )*�� AblOitM f.ANU oiivuirr, J Oi��-tr4vl i>lliu|��it  ' I**!* ttlMJl**  t*.��i  AIIton  TIU'III**  ��'lP*Ulll i Mtiiei'iMiiw hi ��,>��i iilktitwl 4-all.r fanilhiin ' J''' u,\[*' *��;��;��i;��*i��U l��W-.i*-r,  -iitPinl* 0< ai-elj l>ti4l��i,'��IISiMl.f.ll��M��*J  tO-'i-H HO  ttlklej  ����M..|  '"J tf'-'ikkkllltl 4,1  iKIUlllir lti��  MllwHIM*'  ill* *"��l!, l.'e'.kW'f Oiuh*- *>,���-.* ��,',-a����tw, tlm-m-w ���'���. "' llii-V����0��"--��*�� 4v.,��H'f ul k*t'li.��i ��t.  lu-.ii.lill 4 !;tiSii*4"4'i��JiU al  t-<'fiMit��<,'*m��lS! ��'*'a4'i4'kt��iM*m Irk*, '���M-��r itrieat>>>a, !4. t*. Ht'M'l'. Atfvflt, |->'t  0, !t>l��' I ,'lr, S* Ift We Control the Sale of the Following Properties Somas Height*, D. L. 13, Homc��ite�� Glencoo Ifoljhte, D. L. 100, Hornetd!-*** 78 Acres, with ftivar Front, D. L, 7, Hometdtes Fivo-Acro Trecte, D. L. 102 Ftvo-Acro Tract a, D. L, 166 Write Ua for Particulars STEWART M. READ & CO. Suite 38-39 Cmi-Klu Life Buildiiut Vmietnivori Cituadit, ,  AbtiKKNt t.ANii iiiKiimrr, Hintlu ul NiKtivtft T��*4P IlllttlS" ttlkt 1'Sll.l.lfl I4..> *n|..l(,,., ,lt'-'.l��t>i! U. v, ia*4-ii|ictittiik-skctiuiiitii, tun��.t*iu *ee'v |l.| tl'llfllkkllljllt, (!Ufi*lix��e> the flltlMrtJIll* 4i* ,'| 14^1,1 l#t.ltk' Cl'llllllfll' l*1rf ��4 f jlrfl tllhlllfj MtK.ilt 1^ t JltliHw iiurlhiif the iiiiildrh��i e.ifi.,-i uf ),���>! ,4 4hi'n'*f ram VU'liBlm, i)ii',m>!> ftoyili ��-* t'liuilis tlir'jui ui-*( ft'cliatiik. OiPtx^ii'iiOi v< elinnii. H' ikitui Mf ��*4,ll;lii4'iiiv|,iiMit ��M��iktattnuv Mx'UVif* 4iiuip m Ilk* t*l)i'.l,'l |Si"> fUtilli' (��, K Ntiillii, Aifi'414 ivo K*. im li'ii m \n Al.tlKltN't I.4.NI* IKKTWi'T. Itlkllll I iifl'l��>il.|Utll ���1'rtlii-ii'iili.'llicl (li'oiyi'  -A'1![litin tliant,  uf IVIiipll't, 91 4<, ik>'iit,Htli>0  Itillllt'l'. Illlrll.lk |i> nl'l'l). tu, |m iiiil.klnh le riirt'likitii' tilt' liillii��il'(i Ufki'iltnif Uiutk , i'lllllllll 111*111).' tal k IHlht  |ltlillti<l ell (111'  klllMl). irn ''nun ft Uu' Hiiiiiiuii H,it Mimut (*���! eliiilii* ��'4I��4 i>f tll,ii-<,k*i'ill tmiUHlkf) Ul T. I, V,  tluitiV II'M.t BluMH N.I,'||��ll|H |H   llUlktltHIJ   4*1   Id'M'l*!' lliiiif, itiiiiii iiit'likltm, iJun.','  vti'ki Hielimitk tin uw ki'iilh li'elmluittiii tmliii  ul iini'iuri.i-.' j int'ill tviutkltllflil en krri-k ttniiii HI' It ����� iiii'iii' WHIime OitiiH ! M, H, KiiJiii*. rtci'iit, i  1'iti It. imtt IVti ����l.l I 1 ��lM.l��Wll].J  ' "-'i Ol��*��i|--i "t ItHt*!',.  IHliUW  t*li*!l*IUk  ��,HJI!l ��� j li,r,wvai��*lt��4��4m��kl. thtiuvw elmlK* I'vllh. itit'th 4' UHlKUi, ��r��4 tt> 'uiii'i vi is>aiui4.|a'ii>'l. 4 ���-<SI*IUHf|) 4��4'> ��eiT�� 4*1,114' nr li'** Aiiiiu* 'liii'iimt liin'ii, Jttoll !,����>u'l!, A if flit V��il 0. IVI5 I -nil. )l U. G��naral Teamster.  - DRY STOVE WOO0 A1 way a on HimhI All  Oi-dotfi  Promptly  Attended  To Certrudij St. Alburnl Now !*�� tho lime to clear up your Acr*.*�� iigtiorkitJ, Wo Are tho People to Do It Later on it will coat you more. Call on DAVIS & REID, Albornl, B. C. clearing Conlraotora ('let an Katimnte of Vm\. u'Vb tie* ywg.��Mw IU'., HiuM^y^jiwmilM Nurserg Stock For,SRl<s Stone ,V Wellington Nursery Mtock, l-'all of l(tl:t delivery. Klu��t)ra��uiental and Ktaiiilnrd atocki I'Vuit Treoa, .Mlirub*., l-'lovi ei*# und Kmnii Krutta of High Quality, all delivered m the door. 1 will call on tho rekldontt-of Albornl UlMrltjt to book uiHleri during tin* autttmor. J. H. W00L8EY  -  Agent -tMW^it'**^-����^i^l^B-aW*>***'l t-��>ffiWk-^-^i|w^-��f^*itk*Wka w^oua-a vuit-Mpv^eiW Land Act Notico3 Ai.iit'itNi i.anji niKTiticrr. I*l>tiktiiillu|n-n. 'I'fctla niittrn thst l*4t����ril IrWlu* lluaMtl. of VnniMiuirr, It ti., oi:>'U|i��tii>n fUtU. tot+oit* U�� kl'ltl)' fur (irimtkklou Vi, |iti,"t->h*^ Ilia fullonlfiif iltki'l lliisl Iklli!*: 4'>iiiiHii<iiir>ihii ��t a eon |iHt;t��ht ��txitit wieltdtit* ftitiith fuiHi tt.o ruiitiifkit 4v;m��r ut Y, l^>( *'ti\< tt>��tu>#<'*'��t im'hHiiik, thaoti* utiiiti ^u euatii*, 0>tM)rr *fH ikli'ttkln*. Illlflll'ti tUMttl t*)t')l��lll* Ut Irtlltlt ul l'.'UllllHii'4'llii-llt, CutlUlulilk dtU S4i|H'4> iimrp nr 1, f��, ivimrtr.,, ��r��t liklfuf uoaurtayaa M��t'<ttiaHt kit'! ��-k*t hklfof titiktirt*)) til ktvctiun tu, lJ',i��iuli!ii;t*i. iiihtn.n ���| Kue��ii, iVlttkel l'tlimttUD>ktt. Kciv.K', tvlt J��U, lu lit, At.llKUIvl l.AN'll tHV|'IIH*r Hl��li|i-t ef N����il>k, 'r*ti-> mtldi'Hut i(f,ii,!k lu'iui'ti, nt Va>ti)il>. II. 4', tipoujijur,!** itftil fnUlti Uffiiiiil, liitfi.dk te Ol'l'ly fol t>4'lK>i����)i>H 40 (.iliM hkk�� IJtti' Ivilliiv.jai' dit^lllil'il Ul),t�� ! 4\>i4iMii4K>tii|/ ��l * 4*��l t'lkiiti'd ��i��,im tie* I'lllu rtltuiH in �� ��,-��t*i-jj* .VIiukihh beta hn �� Ihrtil-*.' ki>'i|li ai ilikUiH tu ln*|Ol l"iiHfnlk��y i>( tlsiitii-r lifiiil tiN��4, tim* lUfitmi ��*n ax.* uminj. ativlltf tkht *)Hi��imtl>l>  I'i 4**1  t��,Hi|iiiM> <i('t\ I. S|4t>  ItirtllH' *|:Allrf  l��*t  li*tlll>,4  tn'UlllUir, Itl'lll, ili'H it Iu krv,*>ii>i>'. Il�� lui> mil luiluwHiif Ilir i>Ul 'ill��-l��l��f ll.U |4 m,ISl>!��i I.Mi'il lll|H'tm I'I ��V.'tUl(.(-il��''P until irMiirta fi-rUdit,  . t'lfllir lUtum, Aif.ii.I tlM) t< IVlf Jwtl M IJ Al.tO'ltM JiANO IIIKlHIl.M'. Ilttirti't ����( Mi'i-.t>im. *l'��Si'*>4intli-r lidil Kilipfl Si'lmrtr, uf Vleloilk, It. 4'  ;HVV>ii>llultl>>Uor, iBtfftil* t��,kt>|'l> li'rt'4'J' iritt-kioa to t'tircli**" Oi�� luUijviju* a��iki'il>x>t lllllll' t'omuirtii (;i|* ut it ih>m eUntM ��t*.��c.u LeiMtnii itlklkUt mill ilk �� lli'illinlf illttxtldt* frt'i" Ihv litaUu llrkrrriitlt.ii I'ent uf ivmi> llnj-. tl.en.o t-ii��t IHentr (*WI irhKliik, lilting kuiUi <iom> It, ��ti��*iit"|p, thfitw }'.>)!()�� Irig IH-? iititluir-i vt it>�� ,.i*iikliui�� (is a wrjtcrls' uii'l mtittitily illetivtloii to Jhjhii of <Hiuiiefiieri��i��-iii, 'i-Jrjvt* ��(��� Soliaprr. r'ruwW llflmni, Ate'in, J1141, *. mis. Jan. ai;is,'- AMIKItNl LAND 'l��fCritlOT.'; . uimrlct of tttatrn, TakMiotlcnOikt f, St'ttioj' Il*i4ii|ht^ii,ef lUrOy Jtey, '.Mvtii'kiieit wniifr, liiiptni* to knew for t>*��rififi.i>t0!�� te iiiircliB4>��i the fulit*��lns (Jfiv.'rliiiwl it,tii1*i, '....',,������.''���������, ������ ��� 4'��!*irot'it''l0K lit ��l'Okt eltmint <*5��0> chkln* *1U- liintin, ktul ta.w .wp*t��r|y tHrovtion fiein tin-* (i<iiuii*����t c-firiii'r of S^ctleii 111, Tewriklilii **. H��' \tttl (tlktliet, ttirne<i'.Kt CllklHk w*<*t, lh*Hit>f *0 , elutlatiktuiih, ttiri.K*"W ohnltla eiitl. tltfOt^iW I'liallik ijdrth tt�� tmlut of eo!ut��niie,-iiient, i:i,i��. tAintni* ctd ki'i-Rk, tjnito.or tr*��. ritiluey.tlkuuiitdii,  ' jttn, v.\ tola, ..-:.���. jku.St.ia, e��<riiilkkleti to 1'tiivli-n.i' Uin MIi.mhii,- i)rv<il!��'<l ikinlk- 4'|lUIMIl:IllHllj( 4,1 II ImixI |i|ll|.|i>ll  nil  tllf'  linrlll kllllliiOf'IVtlklltl !,'ill'til till' MilllllcMktllllllPI uf 1". I. JV./thi-iHV wi��,i **ielmi'i* tlivnrt- iuiuiIi a i I'llklllk, IliotC 1,1' ll'vn  III  kllilirul  Jill,!*,  Ull-ln ���' fi>lt(i*��tiia klinie ef l.i..e tiiiiiiii jkH-rly tu imiiit i.f itiuwrirtu.vimnii, eniiinltiltii.- .dii* hi'iv, ii��i*ip er tt-M, ' A. V. 'h-i'ti(*fr\ -   l Mlilltt'k'  WlMUl, Ak'Plll. Ow- 19. I(l|��. Jim, IMS. AUir.l(NI t.ANU DIH'I'ltlU-'r. OtHlMof llttivltit. T��Ur mitli'f thtit iH'.u Willifliu At>t>titittiin ef Ukllll'flvt. 4HVtl|i*U0Jt JuUIH't',  lllil'llil* til  ��}' for eiii*tiil*>liiii It, t>tiivlii>��o llit* fulliiwiiiii 4fll*��il lulltlh* t*oiniiiri��vllt|f fit aihwi elmilwl ��t  tin' tmit*|. ��p*t isiHifr uf tut Ni'.OI.ilicnu'-tticlmlmkiiinu III 10'kll Ill-Bill  Ull'lllH'?ll t llttil!!. Vtfkt, lll*'<U'** *��' ettnlttk imrtit, Uicoi** m t liniuv i-tnl tu iniltit u| COmilll'tllfllll'llt, IKiHIkilllll,) lOUl'ln** llf Idltll, i  llltO WjllH'lUI At't'l'llJlvilll. UU'. S, Mt. , J��(l, in 1.4, A!.iii;iiNi i.amo oixraitrr. Oiktriui ef llufrit, Tkka liolhv that Mltrv l'i.ifiel* ef VHin*>*if��-ar. II, i'.. **vcii|'ail��n ��i>u.*.tt'r. intt'iiit* *u ��|i|'Sy fm (H'rilllle.lilll ill euivhkk*! tilt' folio* lilt,- ilt'kt'lU*n| Iklttlk' o ,t*iiiiiiiiflH--liii,'*��' it I'i.It |i!��iiUn1 kIuiui '.to t'hkfii* ii Hi III fiiiln tii�� li'iilliwul eniiu rut I', I,, 4tWJ, Oll'ltOK Itnrlll .-H i'llltil:*  to  IIHMllWtMl  , nt HIT iff kkltl 4>iioil Ickkr, llii'liif I'm! tu1 I'linliik. moie ii��' Imtt, in Ki-n iKiiiii'lmy tif T, l^.i |iji, ihf>nr-t liutlli *tiflinliik, innii'ur'i'*.i.,liMliphhiiIiImiiiih! tii> ef uiikurti'yi'iliHiH'itiiittM.'rtmiikliliia.ftipai'o mil ivit'lmjsik, iiKkii' iir lekt. (iit'akl l��uuiilm>' uf 'I1. I<nl(vk*' I'.h'Iii* koiith mitliiuiik, lluniv*-* t*Ji��l lut'iiwins ini��iiiu iiri-oineiMiivtiii'iit tiiinn'iiim? aa*aeifia, uiiripur Ifi-*. Irt-|i!|f fi*t'tlim��l ihimIi- ��i-ki I'liii.uiii.'r M't'iiim ih, 'j'uttiiBiiit. ���>, ftiutri'-t 'If KlU'i'U. II. l.'i IlllkUl kt'l'lHl fttury l**i*iifl��, Nov. |i>, Km*. J mi ni.|*t, Abiit:n��i mnp nihruhrr. tiiktiU'l ef ltii|>ril, Talltt imUte tlinl ttprtriiit�� 'I'ultiiirtt. ut Vnh' eotiirr, 14, l'.. mriii'tiili'ii ��eln*t,<r, triinnttk tu fc|'|i|>' ft'I l'ri(illl��ii'lt (ti eun.litikti (Il4) folluwlfti, ,tHi MtiOit ikiiiln! 4'<;llltlll>lll'l|l|| ttt n tviat flkiiteit itlmill IlirMnln* iktiuih lii>m <t>i>��.i'itiiktt��t (H>ri!'-r"f '!'< l*4'l <ci*l, liii'iiin- mitli Wu.likiUi, tiemv mpki Wetmlno to t5����i jKitiO'iBj-y ,)t 1' it mJ, lin-uw kumu mi i'IikIii*, nuirii oi Ir*-.*., to II W. M,j liufi Co��*>, . AbUKIINI LAND OI^I'IOi'l',- lilhtrlttiif Nik-ita**. 'I'uke nutiei' tliat I, 'l1��4,oiHNOtH��* 4?f Vlriuri'i. I* t,'.. t��v>i|*��tlei* t'itlipr, liiietttiki tti ni'i'li' J.>r |n-|1lll����loll to |HilVllll��i'tl'i' follivulliii ilrai'llliu) l��llit��i r��llill.|-Ul'JllK  klhjiiiil  (likntlil uliiilit kutUpk iiiiithr-ily fioiii I ill' iiutl lit it��l .'uiiirr ul '1', I, (I'll, hllll lllK'UI t I 1 mi'f't: Ml VI ol I "lltl'IHIil llli'l' fulil-i tlll-��ll��> Wl'kl 1*1 rliiilllk. llu-ftlHi ��.mili  *il    , ,.���, ,._ _, _   _r p i7���    , iipi ,,.,.,��� elihiitk, ilHiu-e ,'��*i ->��� elialii* il-i-ine u'-mi. m  ,i.lk| ,<���fli i ,���( loit \ Oio'i.t't uf itneeii. tliriice I'lmeik (u ihiiei nt e��iei,ii'uei'iii�� m, i niii.tiniti j*iun'tr��, iimif i>r Irm , '1'lioilikk lllkkk, Jan. It, Ittit*. Kill atlv'. " ai.io;i*n'I i,4Ni> oiyraie'r. tiikirii't firNimtitii. o Tktipnutlia ttmt Li-inn lUeMk. of VitMiniii II, 0��� nt onlmt toll In ton'I. Ilili'iiitx In ��i't'i)'I,n itfriiiKllo't to iMliclihti' Dip follu-ASlii/ ili'W tlliM bmlk: <*.HIllllf��tlll(l Dt A 1K11I Silnlltnt Hlfllll t IllUt-k tiOltlii-iiy IliUII tlio IkiKiliPnkt l*n)lil'l of 'CI,. Oil), Hint alWklt I l-V llllli"*  W*>kt  ml  lllii IliOfk uf tl:p t'eniiioft rt*r��, Uipuec ��pkt "M-iiaiHk, il��-i.r* finltli ioelni|il��, iliftii*4< i'��*!l k.1 limit!-, Hii'ilr-i' ki.utll Wehklllk (olHiltlt uf eolUHMIiljPlWplIt, Celt' IKlllUlg *OfO ttl-t 41, (U(l|1l or H'kk. ,   TlilH ItHl'tik, J��ti ii, ami. ivti -fi-t-i, auociini hAso ni-vntu-r. titvtih't vi NeoOi*. Titiiiiioiillivllikl 1, Vieitir J  II. tVliinfiiit. uf Vli'lurln, It f . tiMUtiiilliiiielwili, lull nil* tu H|i. Oil fur |ipiliiliiklori In iUHVliam III** lolkmilii/ ill' *.t|ltf>d inllilk' euittitiniii'iiia ��i tt0'n.r |iitiiitiii kti'iiur,leiiik lluithPHkltiih llwm tht* neHln'itti rut lui ot T j, foil, itlkil mi ninth  tiillll) uf lll�� liki'l, tlii'li.H., M-.lialti** tkuti, ihi-upp unrili d1 I'tmlii-., It'i'iiii' !'*��( tkl i'|,bH;��, lltllii ii v^i'lll 4ti>*'|iai|ikli> IHiltit >'f , litiiiiit'titx mem, i*nt,i��li��tti|i .ijii iwti'* iiiin4*oi IfhH' VletOC J. U  Wdililiu: ��� Jiin, II, itua t''��'h *l ��.ti AbllKli.S'l I.AND liisTHJfl'. Otklrlt't Of Km'!ItII Tahrtielltv Owl I, Alfie>l Jii'ili iu\mi|ih', ��f Vhp'rt*. II, O. *��, ��>��i|*��.ia>>it ��v��*|M-tki*."��, iMii'inU i��i llt'l'lk' fur lrt-II|ii.��fiin  ll> 'lllt'l l.��tl> lilt  ni||.'llll:��- .(rutT'lrt'il Ititlil* CuliiiiiPlii'llti} kt��)i;>k| |,Ul|lt"l ktHtllt Mull.**, Iktiitlit'fcklnilr Ituisi ihp tuutliriiit currti'i ut'(' I., H>ll. ki'.il uu Oiiii'Kkt liinih ul tin' (*uiitiiie, ilur llii'iti,-! Pkit Kl ellil'lt. ttli'l��i*P lentil meluitlik, tlseiii'-s *,i��t i t'iiHJu* t-i tikiiai>ftle<liver,tin mv alunif ttlP ftHit ul ll.ti ititiinilklii Id ��iMilln(J> ill I'pitiun iti t'uiitt 4if ft'minri'i^Hifiu, euiu kite Hi* ���twatipk, mote or it***, AlO-nt Juliit Dkluiiiii' '  J4II  10. IVl*. ��'"��������� 5) IM ' Ai.tiKiiNt i.A.vo ois'iitirr, niMrli'K'f NuotWn TaliPnuUi'n that MaiienO. |ll,,ii����'h>*av,uf Vie term, It l'. it', ui>atluii i>U>fti. uitirnU l>i nl'l'tv fin |tfriiit*u.liitt tu tiuiviittkp the MHoillitl '!"��� kt-rtt��eil lon.Ui [li* 111 Pit  klii'll I'lillll Ai.uniM i>an���� iit*��rioor. t'it.tfietvlfti'l'Pi* T��tif U'lllw  that  WllHiim lliictr,  ut  lift lib' Uu-, |HV4t|>,ii4ini iMiicitK r, inti iivikiu at't'lv fur ���M'lllllMDk'M 111 |litlt*4lHI.I< tllf (..illi'llltlg  IK ktltllWHl lk|M|D>' IS)tiilui.iil'IHK ��i 9, {iiiol iil*'i|''l iirkttlip ��'!<J|ti n����l n'lierul l>i�� fi, Itikiiiei ul |(iit*it. tht-lwp ����� i ri'imitii tiottti tu etmh tin-nip tikkPtkiiik' ���III, IhiuI'Ii ,li �� ft���i,|t���i||�� juil  I nM^ll) lllilt ll-HI i.< lltii Miiitli Urn , tin urn ��ni'li(,i(i. ��r,| tu |iuit,t ���4leull|ltl4'U��,ltia.e"lit'4ll4l<ia l.i'  kllVk,  lllllll'  III J, w tVMIlkiiilli-kb, JkJ'll |,li��kHU  Atfl'lll, Jkii :i, ivi,i ivti. it i.i AI.HCIINI l.\Mi unvUtiiT, tUkttJt't el (ItiiH-it 'i'i*.liii|kii|h*ii thki OuiiiIiimu, 4lkl��kw*. i'i Vkii- i-uut fi, u.S'ii|.m|i,iikii-ti'iuvert, 'lili'Oil* 4i>kl'l'l* (ul- iipiltilniituii |u |iiiivtin*ii I lift follutt Hid iti>' M'lHtiil ikliilii*. I Mljlllll'll, H)il nt * |>uk1 |'l��tll'M| tal cllkltt*. t ktst uf I Ci'lull Hi ^i*| tviilui u( ^vlliilk.'ll.'luktiikltUi ft. Oikllitt of Kll|*ll. tai��'lii.|tik Kiiiilli, IhfiHS'ta* etMliiki nki, theiiii*' tal i'U��li>*i Dm III, lliiii.'P tal eiihiet- uv*t Id i-tiitu ul i'iiiliiii|i|ei(iki, ��*uil't|ililli|f l.l'i iii'iik. lutijiii ul  ii'����, lu'lliw Kivlmil At,'I'tiHM tai.i*,. .'i, pikiiii't uf iiuei'it. Pfltilillt tv ijiilntmi, Jrti �� l.kHwll, Atfi'llt, jAiiilkfl in, ttllii I'tti, It 1*4 AI.Ur'KS'l I.ANI* Illta-UOIT. oiktiit'iuntiirftt 'l'��ltn M-iiine thkl I Iii l�� II tlwcll lilnw, ttf Jlalilk Oiik. i"i-iit��iljuil imii'tirr, iillrnUk lu >H>< 1*1) lur (iriuilkHiji) tu I'liettetip tin- tutlukilii^ lIl'M 'll'l'll iHIUlk' t 'i-iitoii, tifiiirf ul a t'liki I'UiHi'U iit'iir the *uuili Nit*'. ��>>. tSll. 'lVUmrttt, Jan. in Iti. .AMIICUNI MNO OlSTItlOT. I  ������ Olktrli'i. ef llktvlay, TatO* njliltcp Oi��t  A. Y,  11.,-litl-;)'.  of Hrnttle, Wusii. fiu.iin'int *k.-(*m, Imtinu it* ��i'i'))' for AijtiaiNi i.an'o jiiht-Hicr. PlilOct uf j(ll|i��>l. TtiU Iktilit-a llikl l'*ri*)' iOtikilll*. i*f VniVMiu- 4kl*, II, 4\ tHVUCktjtm kil>k*Htti|iK, llltrltttk to k|u t>E** fm |ii<nnl*��init in tititviikki'tliP fiitUiwhiif tit<" ktiiUHii UiulM i'iiiiiiiiriii>iii|i kt a pu*t i'!��ntr^1 ktnitii M*fh*in* kiitttli hum itie iiiift(t**e*i certiat of T, U��t Itw*, tiiKinwi Mudli *.<*> ei-tii!**, annii ��>r h't*, teuerth tMiu'itlkr** ef T, t^it ��kn*4*, Hie.'ti-e *��p*i 'M i*-tt��iiii��, uti'iinir !>**��, in tIip r��kt inHuutun1 el 1', Itpotini Mfi. ihrnpp fiiiliivtinn kklit liuiiiiilitk uititlk i�� ettkliik, ii'uiti tir Irkk. in kuultl tt.nn-.ilnt>' <if T, )>��i;������?, ti|i��m*���� t<aat **����� eliktit* i�� k.>i(thp��*t (mr- nifiifTi l^it T*w**f. lliw-iuntti ttMt-htilil*. Iheiue P����( KICllKllkk, ilium  Iii  11'!����,  111  I't'Ult  tif  IHIlll' 4m*iiiviin>et, o .sitkisileii aw ���ik,i��,��, ineiui-r Jp**. ����*!n< thf fmiituiikl *>fkl t��'iii��n ��'l htx'tieit a, i'liHIIlllle k, *Hlt fflll tlllllltt 4--��kt  Jllllllllli i,(  *���� Ouii j, Tii��it*!ilt'a, Diviiittiif lliii't'it. I* O I'l-'ie*' HlitiJiu* Nt>k. U, ltd. .ton. i'i!** Abit-KiOk'i i.an'p otvnori. lllMfIt ( u( ltwi-)l, T��w*<ni>iiivc4ti��t l.-'i'tM'tifitfir, u* Vki*.i*4itiu*i |l 41, l��\4!H��tliilk unit, J. inti'Mlr 4�� ��tU'l| tin I'HiiilniiM! I,�� ruiiimn' itt^i /uliokkUttj rtt'<.t;til'iil Uim��' k>'ro;! rm !i��ki *t h eukt |iUlitrit*>t*4iu( ft * ti ml!t> l*ii<tf.��tlkl fivtsi !li��' �� HOm**! i��i|lnfiif 'I1 i^'i HW��, DilllH-p Atkl ill vt.kltlk. IJjUlo 1-1 i.-kH HI ���vtlthl��lt��,l (Mli.l! i'T i��H'tl,t|l Ml 4l|i.|b,H' IWItlj-a-.l Cllkle*'. lll,.|<i��ll Ilka  ("i*t  IV, *���! , On HI* ,hi*!�� I1. |> utui K.eaiiiii), i,,|i���wn!^ *lini|t iii,c ��t || \V H iu iKiiut til m>����iiti'iiiy,'Hi-iii >><.iii��iii!tv ki.i ��pl��k eii.iPui' likn. i'-ni,|iiie (imitluiikl jiitititiui p| Ktikiif trili*. fsKi'ltuil ,11, lv��ki:,��lii|i s. illttiti't uf ltu.f' 11 II t' l.,D -s.htiiiiti Nk^k  14*. IViiK J��n  iu i> aijo-iini i.ako i*istiti4*r. IMill'j. t iff ItuiHll, T*Wt* Hulea idtii Aiiliiir Jutiii  itKiutirlt, uf VntttntlfUPf. tt  (' , IKVUtlkttllll  kktPklHkll, lllll'll.l* tuki'l'l* lur t'Prlnlkktuii i�� fill, t.kiw' Hip fulliit* Iti^ ilrkt'llliinS luititk- t Viniiiii'ftcii!)/ ��t ii |H'*t t')*il4i<4l Iri ��lirtliin tkrm fuuit tttti tiur-thiirkt tvirnrr el T. f^'t 4 ��kt, tin in'p (tiitlh W Pliktiik, J;*iVi*tM. 4'kM H i ��it**��tss, llirjkue kifiilti iWPhuiiik, lliporx iir*', 4(4 t'liiilli*, |u \.imil uf (HHIillU��IK4<(l)l*l\l. t*iilil��lllll)tf ;,MtU ipi>, tlMflP ul* lPk�� i-nikB.-IISk* ttfn! half uf I*��im-||i>ii ,11, tlliMini'}-. ���nl, 'l��iT.JikUte ��"J, I'iiiOli't ��'f UliW'll. it, <' ...'*'���. 'Arthur Jutiit Ituiitilclt, Nuv.��i. \M> Jitl*. tt* tS, Al.tlKMNl bAKI* blHTItltfr, DUtritH of Ktiin-'tt,, 'r��lii> iimlivthkt I'Vpiti'rjt'tt J>-*tit l>is-liM*>ri. uf Vaiit'wuv^r, It. IU 4*HWk4p*il<i|* elerlt. iiii��'tnl�� ��u ��,t>ply fJr t*��riiit**l.*ia *t* rurxT.-i'.o ilir (iilluulny de>*iM|tn��S Iktulk t iVimaipni'lni; nt * l>����*, -tiUntivt Minn T uiMe* N. W. freji* T, l.tn TN-0, tht'ivt'ti wi'��; ��*i��h(iiii��, Kiert* of li*'.*, I'* ����>��t iHHinrtnrtc uf 1S.h-iI<ih ��, 'rownkiilun, Oirnfi* nu'rtti mj oti��fn��, hiuip ur lf-!��. ti'H VV.M,. fhkrtoilt' Htitifiil. tbi-neu ful. Itiwiivs alinrv iliti-nt H, W, M., i-,u.t.iu)jr ��rul iifliUliPfly to liulilt <if tviikiiUPMCiiiii-nt, (N.��t|niti, irn; itw.at-rc*. 'iti**** ur Ip**, fuipilr,^ ���...kutiikvpM ftudtietikl eeiiiuii of itiikiirv,')-riS' Nt^-timi v), ���Towi**We If. Iltitilit of H'irrM, II. t*. I'diSt'iii'lt Juiiii I)'ci4*ii!i, Nt*.v, ift, IU!?; Jim, u*i;t, ���/���,..   ALUKItNl tiAN'O msTiticr. ���  f ��� '������....   Olktrli't uf Nuiitl(��,   ��� . Tkltp iioitcethiit t-|i,iMtiiti Nluiin, of "rolini*. II, O-.^lXVIItiktlvll  lllBlllrtt  afiMMall.  IlitPllU*  tl.l 4'likSltkl.i |H>lii! uf . (i!i.)Usty��i**lutMII, 4k,>iit��ltlUiil nail -wrp*, awn? ��r tr<����, Wctluli 0. Uii|!ir(inn)' Jait, re. wis, l-Vh. ti is, Ai.iii.itNi i.aso ooiruii'r. ��� Olktrltluf N'Hiitta. ,'r��t|p nnttivi ttmi I, Wll'luui Itiitttmi, uf V|ti teilk, IJ, t". iii'eiit<iilt(iii I'li'ili. iiMPiHi* tu i.l'l'l)' fiH  lipilktlkk'iltt  Ul t'|l|Villl*P  lti��  fullukllllU  ilP tn>ritiiit] iMii'ik i\uitiinPi)i'iiii> nt tt ihiiiI iilnntint atmtit ? mfVi iioittikkpkitirtk' fieiu tlpkii likf, nail nt Uipki'iiitti ttpit e,iiii.-rulT. i,. llm*. Onsii4.i4i��nhMriiatiik aluittf ihii*r*tp��ii tK)iiikil��r��' ef T, l. om ttiri.tv ��Ckt ttietiktiik, itti'iiii, kuvllH **���* t'tutiini, thtup.' pi.kt tneiiHin* e* tiuiiit ut ivniisiipjukiiiti el, iiifi taltatia .mil kcrp*, tnei* ei- Jp*��,  , IVIIIlRitl I'ulM'iK Jttli int. IMtSL I'Vls Kl IM AbltiatNl i.ANO IMmTIUOT. OttiiikiurNiiiiiia. 't'kUkS tuiii*** ttmt J, ������nn*k Wklti't'Hp-*.t'*u. ut \'li'i.iitlu, ii, 4*. u��vii|i4llk:il itlti'llikli, lilt' Itil* le nei-l* tur tutritilkkiui. lu j'tirrtikkp Hi* Mlk-mii,* iirwill^it Imiitt. t >.uii*.f<in iild ut ,i iHut I'tfimst kt^.i f nut.�� lkii<l*iU|-*t>>ll> Jliilil (li.ikri I*|>1 Htkil Ut lliK uuilli itpkt 4-iit4irriif'r. I. t'l**1 tliivm-lHeSik'niUBnlOi ktmili tfk,' ��,*'.^ni u"iil>itm 3 ul V ti *^V. Ik.-risiv wpkl **l Ch*.l'it, OipimV iimlfl if1 k*likli(k tliriki-V t>4k| **ii lutiiik |e imitii ,,<f eiueffit'i.i pint'iit, ii��ii i*):.hi(,; nit) t>t iu oiii,,. ��i'tpk* ,i^ii,)^ '.VsiU'f iin'ii.t. J kit a.* tviu r��-ti si is Ai.nrati'i i.an'o ooirutfr. InniK'i nJ ilue.-.t- 'tViu> tu it tin' ttmt M-lui i ulln'.Ui.ie, .if Vii'lKiU j 3t,'.', ,*ii>'ii!<iitt��i| itp-tHkiiii,  lii|rii-lk  tu ufi't) lui i.i'ii!ii*k'.iiii i.i(.lin tiukv th�� fMlInitlUrf .Ira r,il(*l (,iii,j�� I'llillllltlil ltl)l ftl �� |Mk| t.t*.>'''Ht fit till' 111 lll'll, .>l..'llilii'1 ���H Ut tllf. k(illli,l't,��l l..')4ll'f uf l^'l ll '1,1' *k clii'ln* ��.,u.lh ft.i,.|it,eik, ItU'llit: l'n��l I'I ilmlhr llki-iii'.' J|.i|tii In t*ik khui-e1 Hup, llti't)* f.ilil.MJl;^ Iti--'i!,t>(,< iiitti |u ^ wpktclh klt'llii'llli. ,'lik  . 1)1*4*11,.III-��  fltd  JH'I'll i'f  lkiir|liiif|,4>t'llll'IM, ikutit��titiiii< M1 iiMi'kiiKiip ur tpok, *i'.'luiT tittittliitrii, Alfi��i.lStkpll. AilHll J sin. it>, juiy I'-fU i'i t*i. At.nscitNi i.ano oisraK.-r. ltutrii lufliklt'rrl, Titic itt.tlw Hi-it I.hi. it I'urii'Ui'f Vl-i'iiirl*. It, i', tHvut>ktli>ik lni.lirt, Inipikita te n).>j.'I>* fur jn'riiiikiloii tt'|iurt-ti����4t IIip fulluHiii)' -irw.*filii-0 li|f>4.tH' .t'mti-jtetii'tiiij Mt n twini |ilkt��'t<xl iiiip ihI|p piikt ��f the kiititiipii*t uuriHT ��f IjuI ft. 'J* I'. US, lliciiw '>��r��t Ktehuiti*. liirikwimitli ��> eluiln* t�� the 'kliiira, Ou-nett fiitttiivlita'llm ��hure Imp tn **** fiOitt-rb" mil) kmuliPilv itttiHitlen o* tleMKitiil ef OKimwiriMH'.'SH-iit, iiiiuiiliiiutf Out iit'rp*, iimris er !r*k, ��� I'llit'tA t'klto'l, Alfri-4 Bltvll. AKPIlt. Jan,'IK. .tots. TVilv Vl.li*. AbllKltNt I.ANO OtSTItltrr," ]: .Oiklrleltif Uiit*pri. TttU'i-i tiotlre Unit lli-ilii'ji UJhiif-y; ��l Vlt'tortk. It. O.; iH.eutiktiiiii r��>Hr��t, tfii.inln u�� ��ii}ily  (iitr. [ifllDlnUlll III t'.UM'tiKkp ItlP fllilOVklmf ttl\��ClHH>it IkJIilk. ��� iSfiimiipnt'diji! at �� imst i'tanied ulitut (i��p buit'ilteil unit twpJHy tlifi'littitik tnst teut ��Uiy chtiiiK (xwiii uf tlic jiV.iUti-iikt ivittirr ef )>'���! S. 'IV IV M, thl-iii'i' i-k,��i hi i i,Bin��, I lipiirti *<>aih K< rlialtik. Oifiieti wfkt^'iriiHihk, Oientx' iwl.lt **' k'tiulnti to tliti tmlm tif itiiiiiitt'iict-Hipnt, ceiUktii-' Ina ete i*t!��p* iniir'-u,r li in, lll-l't'i'tl lllhltti)', ���'''���' Alfrtxl Stvrtt, AtM��l. Jaa, IH, HOI***. ��� feu, IMS, im IM,,Ulii, I'nol, Illi'likOi i'li'likuo kiititn. lln.-IK*.' M* t'WlUlk tkkkl, IllPiliV  f,l||ullllk III.I III  |U IKUUt III < ��� (iiJuiiilii ttln, UAiiiltilMieit .*,'�� iii'ii�� iiiuip ur li'kt-, |Ji il�� H i-nuUtt.iii' Jk>ll  1,1! I'^'Hi,  AhVlll, Jim,;i, ima }.*,. ma AbllKllNI I���IM) uif-.-jiot.-r.. c-  inmrn'iuiitiitiptt 'I'kltp lii'.tiw limt l|ii��iii.l ,*>  i'tfu.'.'  ef Net* tVckfmi'tk'.pr, uitu'lktiitii Mifi��!ui'i. uitpinik te tll'l'ly fUl  |-l'llllU��ti,'!t 1,1 )"l  tlkkV Oil*   ftillUMiUtf tti-AeittiPit laiMin >'.11111111 lllllll.' nt u |".���l j'inli'.til IKivl.klllk ��**>>'. ��Hil>>i('iitt4iisiitut4i "I tin* ii��i'iliiHkl vuitirr et ki'i Hull It. 'liikklitlilti 94, Ol*tlll't Mf Kill Pit. ItlMut' If, elimiik kuuiii, tlit'i.iv welmm* a eat. tliiiii*i'iiuilli tu llii'ki.uie IlliiMlu tH'vttHtpriltii/ klH'lV Oilklt'll) li. IH'lIll 'It Ullllllllt-IJt'lllli, eUtUnlU- In* .lyitu |i.* iliiui'tu !>���.��. Hull Hill ,'., IVllAi, Jltt'lt J^lkkkli'.l, Attttll. Jkllllkl-. U, llli'l I'tli, 14 t,* AMIKIIM t.ANU lilSTlllfr, MlMMi'i t.J Kiiti'ik 'l*li|i inilii'4'Hull Kmi'kl liliNiitkieiit'. el V��t*. lS.lltll.lt t' . UkVlliiUlJell Ili^'lT. uittiHlo lo m>. 4<l* lur t''-ll'*l����liitl tu I'UH'linki' tliD fuJU'wilitf ill'to.'lllu^l htik.tkt I i.ttm.vtu'iuw ut �� jnnl iil*i!|p.i *t Urn mil til- IB*l|S,MU-t ut r. I, ��,kM- ItlllU'lt DUIflt'l, tliPiioi- iKki tv/, iitiiii.. tiii-iuv ipiitli ti I'likiiik, miuiv vr ii'kk, t'i��'ai>.|illlt| (��>l.t)ll��l)  uf  M, I,  Pi*''*, lIllllPV IuIIiihiiiii kaiii i.uMU.!u|>' mn rti ehrtiisk, Oit'iiw *"iilli taii'imtiik limit' ur li'*,, tu imiiit ut euui- iiii'te i mt in, ki'iiikiiiiiiir Uiii uvii'k, tuuiiMir It'**. r.riieti lthk*iktuiik.'r Jdii *.. l|i|*4 ivt,, a ttt, At.HKitNi t.ANi* iMivraici1, Oiitnii el ifiil'i'.'t, 'diHe imtli pttittt ll.-'iiliniiln llklnuii.uf V'ktkiiiu *pi, II 4V, mVM|Mtlluii ((ktiuirr, lllli'll't* lunvt'iy tur }i>.|tiiik*iuii it* t'ljit liftsp the liiHuniiii,' 'ft>. Mltll'tlll Ikll.tkl I'uiiieiiiit'tiii,' ��t a iHtkt eliiiiU'it kt dip iiurth, t'hki isiMitii tifl", t. ii*ir, lbi|ii-rt l>l*iii' t.tiieaea tk*i KifHititi*, thi'iiue kuiiih iii elitiiii*. Uipiiip MPkt Wfllitlli*, 111. Ii.'-ii Hi,till M ktiniit* I'lf-'UM ill tUlllllll'IIVPIUPIlt, IkilltlllllllUf t'iv1 <lt'tl'��, IIH'I�� HI JPkk. Iii'itiitmlii Hktluiii,1 Jan. 6, ana   ��� IVti, (l.il, .tijitaiNi i.an'p nif-Yicior, Olklilt't uf (till'ktt, 't'��tip tmtlt-e tlml i nrl tviltlttitil1. uf Vkiiitiiit'or, II, r,. iHHiiemiuu utnit,.r, Inti'ii.lk to nt>|i|>- fer |itlllll��*lllll lll|UliVliK|ti thk fil|lllkt|tli<  kll-jpl'lthai) iallilk! --��� 4-u'iitiiPtirtu-,* nt n tuisl |,>l��iilptt attiilt, HI I'-htilim rut! fim�� Ouraeriiieaal eurnrr ef *r, I��� Mil. Its*- t'tnt Plktiu't, ihi'tiee ninth at ehklnt, iIiciiih* Mr��i taieintiii*, thru'** viiuili tki fiiklna, ilii-iii* p*)kt Mii'h��lik-i te i'lilnl uf iviiitiuviiivpiitktit, eute tkllllllj/ tAtll fti'tt'd, tiiuiii ur l��u��. AlJlKttNl UAN'O DltfTRICTi inmuH't M Ituw't. T��li�� *MiUc�� tUkt Atitvnts Amwtotkb, ol Vic- tv,i��. a, c, tHiwrnitiBi*tMit��r,iao*ott*tc*vt��tr fi^i e**riJi'n'on ��i VKtVua** tl��v fvllett Iti* ile ktiiUidlatiiUi 4Vi;itfirufJ.B|! ��4�� tHi��l |>isrilp��-| nUotil trnpntrt k tittki-tir tnlttM mitita fi��tu s.ii* tuwOipatt wiwpr 4.-I l��ut 4vit. )t��i|*rrt l>i��li.pu thi'i��>��*���*��', ten-tikiiik, ttjt'tiix *i'ui*jt-y ��cBfc*a��, *sM>i+er tr��, ta iwt4*c 4>*�� Uiui��S*r*r at T tx>t tWA, 0>**W�� fnlivMlu,? ��t,iil tn��MwJ��pr �����1'* >** tftikiaa. thrtHH' t*#itheO rli��titi>. etoniprli*** wi��i'li��tvf ikjwmemvtefifti, tH-MtlUierf *>ki jt*1***, IW'li, tif Jr*k, ip*��li*st( iki/itu t>��if kWI tkuUli awlvftWititblifcllol Ml***!*' W)i4 fr*M>ttt>��ft-'lV��**k*tii��t*'3' ltV|*��0 OirWttX Aalijait* *Apt��t*!i��ti fe, ii��-, w, t��u r*ti ti i* AUtnttviiiAKiiiuHrittor OitiiaHnf hut*��4i T-tlVp tiullr* ihkl (*P(im* lluvikkll. Of fjiiuttii-fl, I,til*. 4����*���-,*��tliiti Iktwtvt, Itttrtulk tu MtMr ti>r in'iU'lkkHUi le |iiitvt��>��i> tan fi��ll,u*lrit4 ititi��k7tti4>it ikiiitk' tVlii!li��n-4tir 4>i k t��'*t |i|*tltf*J *l-��nil IVIi'tikllt* kutitli aittl l��i eStala* *****t fR.**a tfcp H. fc wriir,f i,f J^ut It*. I4k��i-*��i Ui��r. iinfiaxiaiirih W clialaa, Ilii-tit�� p����t ifcii'iklUK JIipimw *t>u|tt a* eiiklui, thi-lllr wr*l, lit'<'ilklll|lt'JtM.lllltli|tvllia.!l'ilU>i**(ll-tlt, niulkltili.iji fit) M'iPk pint* tif tfk*, iwtPfliw tin ��ur��rnnl6t*ellyii If, Tuwnt.ti!'..'--*. KwiwntllUt. l*-tllll��il��UIKkll Oet', W, IMI*.  .��� ��'>h II l�� AUtr.UNI I.AKO OJRntltT. t��imirtMf ttui-eil., ' Tak* uutii-p Hint  waitani Juhit iltirttrr. ut luiiiilkkii, Ktm , mvklliktlun Mki>����(.r.  (Iilpliilti tu Hl'l'll lur I'rilllllttilUI 111 l'JIVll����|i (IIP  ftilttlN 14*1* ill'kOI ItiPtl l*HUV l*ulll|liPln>lli�� At * t*<i*t |i|*II|p<1 atk'Ut 9 ���) Of a fill}* (lln,*<"|Ukrti'i-i ufn tullf* kiiHt'i kliit i ti',t|��>* p��k| fluid Oip h t". iintirr uf IaiI IV, i(ii|��'it ('Ut , ttipfui* tun Hi HI H'liftl'H. IliPlHip cttki >*it.'|ii,iiik. tlii-iii p��ti>iHi tr> i'likiiik. itn-tkee ��if*t h;i'lis(iik, tu ltui-i*, uf tvimsiipm-piiii'tii, imi tttitiiinr *����i'��i'ir* mini' er J4*��*, ikiiPiirnr Mienir- >l',(vl ����t>l|l,(| |>, 'JoWil*lll|i tt* Htl,n-fl l*in, Witltkin Juhnilutiio'. I��m>. W, ivti, trU, (tin AMU.KNI LAMP OiMTIUOr. OlkUlotuf llu|i��Jt Ttiktn ikiitiiw ihkf MmiiikMolllOkil. ef S^Hiituil, i'li-f , iKviit'ttttuu Kii'ii'lmtit.. itilriuik tu ��rel�� rut l>piiti|i>kiii4i(e t>t*rt-h��*4* til* fuliuntttil Or* riUu.ltitiMk* ... JVIIiliU'IirilW *ta IHikt I'tktlllHt Mbuul OiItp- iiuultt'tkuf�� HiIIP kuatli ��n��l tlirp* imlMikul litim Hip ktitlthi'Ml tkniifr uf I^U tw, llui*it Itiki, thrntp ktnitti tateikaim, thciika ttut to illkliui, H��pm-<'lltittll'*ltli��������, OiPtitii nrkltal eiiitiikt tu iHititt uf iHiiutiiPiiivuipni,, iviiikiieiiii lltllnt'H'K, IIIUIli  ill  tPkk  lOkl-nllll  UUhUiv-dpO hiH'llim I, 'CiiHikktnti ��.l. Ituri-n inn. Jkiktvuk Multlnnrl. Il^i ��*. I>*t��, t-Vti, tl-lit, AUIKItSI bANI> lllHTIllOTi DlktlHl'ifttUVi'll. TkUeiKiiltv ttikt Juhn t'aknuktu. ��f Ituatitiii, Kiii;.. utViiiikKuti innreluut, tntPtitt* tu al'l'ij' tut |M'iiiil>��ii>n itniuu'.'inp Iba fiillukiiea Or* t'tlliPll IhIiiI*! .  , t vntiiiniiii'ltn; al a IK����11'IkRtPil nUiut eiir ami thr��p>|u��it��ii��iif a iiiIIp kuulli mill tltuttilifi 4'ktt fruiu thtf tiiutht'tuit iximipr ut l^onn, iiim uf ItUtiff!. OlfutV kiitita ttliiliklllk, ilhPf��*P H4**t kiiciikiicfc, Iunei' mi.'ilita.'e(.*iu��, Hirm* r*��t (kiiiiatik* tu t>4>itit of e(,iiiiiup*My>iiirui. tsmuiiiin-' eiiitteifa tliuri? ft If**, teYirrmir vuturtrt*-*) htvtiun in. 'I'tiHiikhititti, Ityemt t*i��i< John t'-u.iut.li'. Ou-j. W. tail. t-Vli, tl'ia. o   AUICHNS bANO UIKTItlt-T.' UlaliMof KUi-rtl. Titk* ei'Ue�� ltiat Marr Afitta llf<util��loti. i>f J^-ii.tun, Knt,-,. ut-4>ur��0uii ���eln'iKr, laonnttt* ��t't'H'furt^ioilnilyo tu (.iiii-cti*-.* thu folluwltiii (Svkerlt>��'t1 i*int��: (Vmiitif unitic ki �� ee��t' rimipil kUmt imi> kerf , 'tiii>��-utt��ner*0f * uiiir touiti *mt n* km ilia i inikt *-��*t frum thr -ftiMib��a��i ��<ttwfe ot, Iaii IV, llkit-prt Oikirict, lavet.**- toutl- tveh��tu��K Oi-hv*�� r**i "J t'hktn*, thtffiw tivirOi **( thaln*, Oibh.** Mt'��t ttuimtdiiuii'.tlm C't ivuititniiwcmt��it. ti^ii. {kiiiiutr ate M'tt'k, nu'fc ur I***, iwifrtrif uiuui- ivipil S-Mnlt-u-if,'IV. li, aui-urt liniiltn, Nkty Aoni* Hrmlilrtun, t*kx* V*. mt. 'I'tlJ. 11.14, auikum i.,ano oi*��noor. tM��lllM(>(-?t��|kfM, T��(tfft*,t>tlet-Oi��( W��h����r>y Itutaitf <,"*o*krnt(9t��,. *j| Vli'ieris., It, t'. 4MX'ui��tlun *t,mtt��r, InictuU It, Kft'ls fur iH'tttilkktun Iti t*urvfik���� th* IMom ��iy ttpu,*rtt��Mll Unit*' 4V��rilki*n��it��>V kt * ii����t J'lti*��i��xl ��U��tll iti* pi,��!��l* eikUdt ie* ei.ttin-tit dit��'ttt��t> iiv��v ibvktMiia kluu^nf |tim��ik�� JVt'illikviItt ��;td klKHit �� ttifle-�� fllkt*4it Itttt j��i+^t,i'��i>U'j|�� G!li>HK4* fliMJ, Ikkikll' kJrr Ikisiiffl Uii'UitkratLiIli *u chunk*, 4*nMI��ii|" 4f*��4. Miiciitliik, iiiriMif' tw��mtt *we*i*4tH*. t*****..*? ��t*'*t a�� **fe*iti��. w t'4jiUJt, i-'f t*,ittiuir4��*eai��at, euisuiaiuw *m*K'ij%:i#, r.uiv >ir J��*n, <   Mat,??!j ftutkiilr 4,>H.M*miap. Il��ililt,li��l*w, AmpOI, ,��iiii lom rvi�� iau. Af.tilfltNl I^AKU |t|HTItM*r, iniiitft ut u��t����t4 Tkki; t.^it.w tlikt Muili'l (.Vivptl, vl Vit-turifc, 0 4',u��v4te*4uni ��ei��i*tpr. Iii'pivJ* ��u*>t,^*jr *��p iM'llMlkklut) iv i.utkJi.i-r ��i�� fulte��ltm lAtski'ttitMia onvrtm l\HII'ill'JK'Ol< Ml tt IWH.I  l'lk(!lf**J ����  tityt, kt��irr intuit, en tt,v kukith *liw��'uf 'liiMiit* JVniiik-tol*, itiHiut n��i>iutijj..iitiPift iu��)iriict��'Hy ttirirpt��tia fl>HUK>II��tkf*p| Iktklktt, IllvOttV tP'fta W ��rt|liif|��.' thl-tKMl m'kl  Kll'tlkllik  lllilUW (Uikltll  4HU*��lklrk#, limit* ui tekk. tti tliPklkui*, tliHteP tultelftHf lb* ���lutiPUt Mvt; Mt4t?r UMi*)��niJM(ltit,/f ��������rtti4sk��<SI#- I'H'nt, C'tiiniittltnt 4H*t tuieiik, tuuncur iv**-, WtltUtl IViMflt. Okttl H. tftmlep, Atftat, Jkll, tl, l��l��. *rVt>. ��*!��. AI.MKKNI I.ANO OlNTHltT, Olniitei ut lltn^it. < 'fttttt* luitleo tlml Ann* 4Vi|t|iit|i)kin <**uj*)��. of Vti'luifk, 11,0. iveuiiNtluik kelitkur, Milpn4k ui **|||ilk' fur epMiiUk'.uii 1,1 liuii'lutw ��lvr fuiluulne itrwiitwit l��tMt��' i'uiiiit',.iw��iii^ m k i*u��i rtkiit.xi tttuitit pleii*i*k* itiktiilil tit h iturtlit'ili iliim'llun Iortii llirinimfe it,��i ikiint el lltiH'k* IViiIiikuI*. Hint ktHwt a inlti'k ijlktiiei In i,i>itfii'kkii-0| illM-4'tliui tr����t MlllHhltl't fklttlktl, tlll'lt-Ml ll.lltll Ml I'llkttk*,, tll��|M** M|-��l **>,'llHlll^ Itll'iMV. klliljll HI t'llklttk. IttMKV t^tkl Hll'llOlt.k 1,1  flllllt  Uf ���klNII'll'iKVaik'ltlvt'llia. iHlllllIlt id" MI'll k, lll.'IU III' li'*��, Jkll, l��, 101*1, Alkllk ll'litiltiinei 4J.i|kln, |l��*ll U, Kklliep, At/rhl, KpV., at) tu. j*n a, mis. Carl Itelilamii. rVh, Kl'li*, Al.llKHNM bANO tllHTiOtT, Pnulut uf lOitiarl. Ttli* nolle*) ttiki John V, Okkintry. ef Wwsion, Kng,, ctvi*t'*iluu,r.ruki?r. Ititi'ini* le -��t't>lt' l>ir Lfrnllsiluti it* rurvhkiM* tht> full-JPttiij lirtKrlb-ro Kiwiufiutii* kt -t t>i*��l t'l��nte.t ���t-eiOIXM tiiiiit* Kiiitli ireiii On* aut*tli��k-n curnpr uf Irfiis**, at*' IT!I  UtkiltlH.  tllPIH*  k#��1 w  clikiafc, lilklktw net tit mii'tikink. inera or 1**��, iokt>ut|i��fiit>i,viml nry uf Iaii ft*. llvjivpriOUoit't, ttmrit** Mlnwlotf ��*itl Kiutuliiri' t*,i Pli*lnt *>**(, Oirtx>-) tuiutliie I'hktiik, inote er Skk*. tu i*uintul 4*t>mtu��nt*��iiir(ii, tuntkuiliiir i*0 *���'/'*���*, tiio*-* er lata, etmntt*f kuiiili ii*;f k>f *���-��'. iitif of tnuurkpjtut f*ixnitm AbllKllNI I.ANI* OlMTKItrr. Ol.liht elllWH'tt t "I'nttt-miller, tii.t W��r|i*in'tt'uwrll,uf Vtouri*, II C, 4kk'kn��tU��li kiuu*!,'!, itiletoU tu ��t*vi|r h* iD'iiufkkiiiii i��� |i.ire)ikMi il,i. f,itiu**ir.ki tVr,'fti*a IklUlt t'liiHli.ttk'iurf ttt t> iH��t |i!��fiii��t nt Itlalt ����t��r till,til, UU tl|l< k.'Mtll klMUfl uf  Itl'lMia* IVHlnmll. uiuiut i iiiih'i ilutuiii In mi pNkiPflk tUmnlua fruln NklniMli'i Iklmttt, Oipivi*p uurlli **'eh��|i\��, ilii'itive��kt ��*> eliHlitk, Ott'tttv kuullt a\* ehviitk, lumii er Ipm, ti> On1 ahuip, Ott'tiei*- tullii����liiif t**�� kiiitti' Hup m hinh ktiktin iifkik tu iHitnt nt eum' iiiiiKsiiiPiii, ennioUiiui/ti4ii HPirk, mere or )p��mi. MuiKkret ivikkrll, tlMktliiiOktiOV-o. Aw*nt Jin,, li, una. t-Vti an is. ALIItillNt I.ANO OIHTaltrr. ,-. Ol.tlli'l tif lltllwrt, ���IVlip imili--' Hint Winnie tUrtlce, ul IH-'h niiina, Knyttiitil, i��vH)|.^siiiii rinrikfr. InutvUtMi k(.(iU fur iwrenikOutt tu rtiivtiktu* the fulluwitt* ttftx'rilk-tt tttitit*: 4'uiuairiHviiik* kt a l��>kt lilmuwl ��t ti<*rh wkter lilkrk, uu tliti ��iiu(tii***���� kluup ef flruu'k* IVnlil ��Utk. Mtkkkil �� tilltpktllktPlll Ilia tlltlltkPkklerlf ill' rtvltiKifrent ilu> M>uOiea*t |*ittit el lli-tkikk IV niii'iil*. Mint Mhunt r intv* 4li*t��m it* a tierOi. pt,ui��'i9k tlitttetiuti (r��uf. HklHiirtt'r ikltuwL Utrtatp Mr*! aielmltik, th<'**'V ��uutt* *��i eltkin*., Otrnirkii PM*t *Ali'iw'tn��, nun*,* ur Irn, iu (Iir *hcrp, llit'ivw lulltiwiiw the khure linp *t Iilyh ��*t,*r timrk. n* ie nuithPkktPil) ttituciiiui ut ikiiiti of ,wm-iun*m**- tiii'tit, kviiiikimiiti tvowt'ir*. niurr ur lr��*. Winntf tJ*rtn>i>. It-Kit l(, lUrvltv, Aifrui, Jkii li, 11*1,4, ��� frVU. **���!�� , Al,|li;U.\'l ItANO UIHTIHOTs (llnUIHt tif itUIK'fI, -fulipnuthv tlml MurlclMarrOat-vtee.cir Mit'tk. iiliMiil, tUktilkiHl. -,m.'iiii*ltiin ktmutpr. intrnO* w ��t'l'l>' In* W'imlkkfeii 0* l-UK'Uate Hi* fulltJ"!*** '  "Ikllt John V. OauMf, Kwli. ti>t-J. Kft,*|-tJ. ��. :tli ���   H.O'itfi. Oft). IV, \M. Abftr-aNt iiANp oiHYitirr Uiktriet of aarclair, 'I'khPllutlpp tb��l  Itktll*  at-Ml?)-  uflirkltlt-, Wkkh . lunrritil woiis**), IntpitiU tt* *i'l'l��  f>n I't'rniltulutt Ki imrchkkff lh�� ful|y��lt��i/ aiM>rlb<*il tkllttkl tttiiinn*nflit(i ttt �� t'ii��t elanteiton Otv mirth ���hnreef 'l'��u��i��t l.cke. aunit two mliii) frtun brtet ut laae. tluni>ptJt*ritt��-.ieh��liia.tU'*i't-4"*Mt welikiiu, itipitiv* ftikitli KH-aaiii*. thtnu-*pn��t to k'ltat^k tu tit'!Ill Ut  4'tkUltU#at>p0)��llt.  OuOlkltsUlk' atnl kor��'k mora or l��*a, OtHl, II, i��l��, IlktitaUtnttay. tin taut*}/ WikuI. /ir-il, Kali i�� IS Al.lliaiNI I.ANO PISTHi-tT. IMklrii'l ul l(il|>pik, 'I'kiiunelti*p ihkt t'lPiiit'iit Kuihgin, uf Van, Ctiuii-r, IM'. ikviifkltuii Iklimer, lnt��'��it* to *\>- lily fin I', iitiiikttm tu eni'i iiKi.e tlrn followititf ilv kl'lllltti lilltllk! 4*uiiiiiipni'tiiti kt h em I iiltiiufst kiHiet in >i he.ikita ,'kkl liuiii Om imilhPiikt euiiii'r ut T. i, HTl, itti> tu ti Oikimi, itu-iitp ekkt ki olisini, the*ie�� huiititaiutiftiikk, ituiti',1 ��.'M m eiikiii*. tliPutM ,4,11111) Hili'llkltik. Iu ti.'ilil nl.i.iliMttt'th'.'Nl'flll, ��VI��- ttiintiiki tiliinrii'i. limit) ur it*��n ( li'llipiil talktt'kPi Jttn P. tUI!). |pl��. KI 18 AI.IOIHNI I.ANO t��l*,'rJtltH\ ' IMkiriet ����ittii'ftt, TktiPlktiHk'ii llniil  Otflmit  V. i��ilitii'i, uf l*ui\ ilen. i'Mf , iMVtiliktli.il tiikuiktiii* lutihai, iitlt>likXt tu nl'l'l-.  fill i'l'lllllkklUU IU  l'Ulvll**0 |tlpfellv<M' Ul|l ilpkl lilHAt llU,'Ul 4 iiMHIil'llrtlUi!  ��lt��k'.��t  (.IIHI-nI  ft*  ihpet'lOl- ��� t'kl kliiuci'ut l��it '.V.'i. a'��l*"l 1 Olkliiel, tlt��lki*�� imilti tvlt'lmlni, ttun. e will. ��*��� piiiikitk, Hirtu* tvf'Jill liltllWIlIk  ll.l lnw rMftl 14,1 1 ukJUHtuvHlt t'f >Vll|),l||>,lr>l'|ll|i|ll,  iVUIHtelllW  9W  M'lfk,  H!OI# Ol ltk* 4il)tipiv V. 1*1.11111-,* Jkll I, liilt*. 1'Vh tl t'-i AblU'ltNl l.iUK'l* PIKTIOOr, pikttiiiuf aiii'.-ii '4't.lip uuliiP llitil l��r��,Hkl^ Mkilhi* t>f Vletuit��, II i'. urn ti|'��lll.|| tittiixim-t, lllti'ililktu ttMilj for ttrnnlkkluK Iii|iiiivKii��p Om t��lh.u|(itf ktpkiMllip.t i,ill'l(i I t'.jU)ii.eUi'|li(l nt �� (i,i��t ettmitut ul llmltuitU Ml-vt ivitn>�� ut l����l Tk'fi, lltitipit IXItliltM. Itn'iiii> nuilhtu l-likliik, thriivip ,H*1 hi) t'l>N|e��, ltiriK.*��i tHlllOl <i>l'Ukllkk Uh-iIiT Vtrkl l��t i litiltik te J>uilH t>f eiiiui'iruiVltimn, IhiiiItilnllitf fw -.etpi, ii'ui�� ur lr��n, lwiii|i��,^l M(.|lln* Jan. I. lUls, rVii. l-i-li, ��� Aiiinais'i i.ano nivi'iuix li.'.ilrJu uf l(ii|n-tt. Tkttp iiuil'-p llm* Tlii'tim* II, rtkkki'.Mif Van. chitit. It. l*, ikvuiitittuii liihoivr, liitPinl-ite up. titr ful tiprmikklou in |��imili��m ihp fultuk��ini] 4n- m'ril*ni tkiiilk ; ��� (Viitiuipui'tiii/ nt n tHixt, elkiiK-rt Kt thp nt*rt)i. eKkiiyiruaref.'r. 1j.*!���&��, litltiprt Olktrli'i, tiiPittii ���/���'rkiiMciialtik, Uii-iiiv tmnh iwehaliik, moi-iMir !c>k��, ft, mtilhtrn l��jiinilkr>' ef 'i\ (,c iwtti, |)ier*o�� fultowlnir ��niit lniiin<l��r��' eatti.Kt PhHliik, ihrttftt Nikxitit ��*.�� el>*liski. iMnrsj er If *��, tu tmint ef eene inpitiviueat. *'uiu��lnt��k; etu ..twrv*. muruur Ip*��, ..���'.��� 'l'liuiu*0 11. Hkvauo. , J��n,R.:iiu��, ivh.tt.1.1 'AI.IIKItHI IMNIIHISTHI' t Diktrtot ef NeeOta Ta*"'ui>;t.jMi*l WtUUm'i'a'l Hut>t*rtV>a, uf l��..,v.\!tvt*fi'. *������ O, t-'isiMlt'i'Otjkrt Bkrt'hkfOt*, io. i. lilt* is keel)'fur iw-roiikkios to tiHrt?h��*p the Iklll-iVk lllf 'll'MTltKlt Uotiit tViiiitiit'aclntf at a tMiit plantwt at thi> atiutti runt twrnii/ nf t, I,, ml, th#iKn- ea��i ��u i nxlne. itii'titfkumti atx>ui ��> etialn*) uttlie nuril-piii imiinttkr-j'c! th��T. b- STT8. tiieai;* t*t**i rlui.t* iklit i-ouitfUi)' tu kitoiif. Uii'ti4>e aiint|r thorn limi to imiiu ur oeijiint'iinnnrtn, eentklmiiit iti" auit'i iiktnvorliiia WlllUw-rkaaulmrtmii a, M. Htufir, Ant-ni, IVh If IVI9I, iVt* UU. AbllKIINf I.ANO POtTrOyT, Oltnilvl ef fdOtjijuui, 'IVVn twttrn that A8i)P�� Mael^ran, nt tVleeh/l, II, 4', i��v-i|>aOi��n kiMUtU'i. iilli.nJkkoki.i'lr fvir l>i'llllll*ll'(4 IU J>U!VI'k#4' tlU'follvlPllltr  itlw'llluHl Skftltl! Al��IOOiN|.'l,ANO OlSTitltrr, .-Olktrii't uf ituiirrt, , TaU.ft-notltN, lliitt Minleptit Oiirn'r,,,( lAiivlim,' ICiiif,, tntiii|iiktt(>ii iplndtpr. liiieiiil* to mnijy for iiprmlkklon tu I'liivlmii' ile�� fol!n��liiir. tt->ittll.��^t lmi>l��: Oenimt-iii'lnir itt a imisi tilttntt'i) khvit kVehklna kutiih itii.i KM iilntimi, t'msl fttiui ���nuihtikki eoiwr ef l.ut it*. Dinirlft nf ltutit'il, Hitmen ninth ��0 .ciiklak, thtntf wekt. Ml 'ehallik, tlirnil*, kuuth tl* t'lmliit, tlipiii'p 1'imt. (teelisiiti* to jiutut uf etmi. lurtiiviiipii'i, euntiiininki iS*" acre*', iiiuip or lt*����, tisikpfinn kuuth hull uf utikt*rkV)'<*4 Sreiton io, 'l'|i, ��, Oiktrlet of itMerrt,: ' ' ,  MIUfiH-m i>ni��r. 'Ore. �������. 191?. I'*ti. JHII). AA'HiiitPsvi-i-tiii at a iKio eU-fitwiut), nits*M>uti��*�� !i*i(H ef JtMrkt*"*}! *'0rr *i>Jk*tai ehijin* pkktut Slit'vnoli'in t*-mntlmir t-f T, I. *A, thpw*a nunii knnlikfik*, tht��k��* ni'iim |,!ik!si��, llu.iwx' pwmli i��i i'li��nn, liii'tuvi i imi ��i thkiiik tu njtttit uf I'ew- tuiitiM'iiM'iil <*'lU*.|iilnii %M at im>k (Mi'lf er li at A��*4,itt Mkw'Ui.n ii. ��. ftttofiP, A.i'ikl. * IMi li, Itm*, I", ij woi. AMIKHNl bANI> OiNTttlfr. IllkltliH Iff UlilH'H, 1'#kf IVitiiM' Him t'.Hi��''. \VlilHnn.tif Vb-lurlM. It 4', uK'tifutlutt ,4v��l i-��Ulf nitPlil, liiti-ml-i ku ���.���'('1.1 i.ir i�� Mulmlun tv i'in��ll)*lT3 Hit.' MWittMit, <tli��.l|||N^U��t,ll*' tMnmii',ki'Ui|i <>\ k |i��*t |itk|<te<| at hlvti **Ht"i Himk wi 0,4' tkukillikliuie ut ItitiLT^k IViilikvkilM, utMitit llirpe ii'flr�� tltctkiit ink ii.im!,i*��Ii'M) c*t ItioUiiII fltllil *-i*lll!uliT itlntlil, Hlt'lkitii ItuHhtal l-hkitl|k tl,P|l��V PHkl Ikl t'ilklltk thi-lkitu KluitltM .'liillu*,, Ihi'ti.^; nfkt 1*1 ehvlikk tu IHIIIH ut iwlu uu mviiu'iil, ttiinltttnOiki *��u itt>r*'*, itiuiv m iik��, t*, hum ivtiuin-j. ilittU ti. Oktkiivi. Ak't'iil, Jttli, l*. IWtS- JM��, WHS. AIJIKUN|,I,ANI1 oiNritior. tllkllli'luf llui-ril, 'J-nltii tkutliv tlmt Maiiittt WhiOn./, uf VJottnlM, II  C , tktk'l!|>lllttit| tllitri|i't.l ktutilkll, lllleMt-l Ul Hi' el) for(tiiiiilkkUui tu euivhkke OttifuitoMinn rt�� ��i'illml lituna! t'tMinm-iki-'ifnf kt �� eokt t'lunl^l at lil*h water murk tin tho k-iuih Muiif of llru.ik* I'mlnkkila, ttimtit tiirptt ittilt'k tJIktktlt In a northrk��ti>H>' dl t-tviiiiit frum Hiilkinler 'Ifikiad. tliPtuje m*t **��� ehiiiim, iht-neft Ninth atxtut m elikttiit tothti khen*, tlipfkou fniluwtnir the atniiti llin'm hluii Mtktpr mark ln�� nurtti��e��tt'il>'i1(rp<?ikin teimlnt uf euiiimrturtTttPiit, etmtitliilnK ato wre*, morti nr It'dk. Jmi, II. lir-iH, Wtttttte Wliltlitir. I��n*il K, Owrriw. Aiient. >VU |?SI3. '.'>A1.IISKNI U\M> JJISTiUOT. Ufkilrlotofaujiprt..   ���  ��������� Tik'lin notler* iIim*. ivar f?nrl*|i*in��cn. ef Victoria II, (.',..lK<iHi|>atk>n ekrii��tjtpr.  IntPlirt* to til'l'ly luriieriiilB*!!)!* totmrvnaaa tlie ruliuwln*,' dfiiop. Imi| liltlllk! -, t'emuiem'tna' tit ��t>u*t titatitettop tliti e-tkiprn heyitttiiry <>< |j"t��. HtHiui tHi chklnii iierthurl*,- from ktniOitiiint-Mirm'rtif l*��t *. tlH'thn? fltunit .15 I'lmltiit p����t ui H>uOieaki eertwr uf nertht'itkt-���!���* ����'.��. l-nn-ukli'lik 4, Oienc** It'ehaln* BOtilli, tfietfte** ivpm i,i.mit .inoiititn* to ��M.>uiii*ia*t' ojrn<*:r IM. t. iliiciitMiB<irihMP*i4'r!>' ttt inilniof coamwivwniaat eentaiitlria'. iKitieiim inoro er Ip����, tvorChrikienacn.. Jan, at.m& Mar.T.ia.;,. 4lt'M'tltH-<t IklltUl .   . t'etiuiifiH'lnir at a i*i*! )>lant<>tt aUiet t��eh*ln�� tUniniu In a tierOiiiru- tUevutm fputu ti*# aeut**' p*ttl ikohit nt 1'tv^iU* iviiinkiflk, *tt4 ftbtnii J iiilitkiiUlkiil tit a ui>rli!t��kt>'i!> liliwilun fiutt) Hklmiitirr IkUtul. ihitKV *,;uslif*if!i-tmk, muivkir l,b�� to the kluifp, Hinikiw foUuitlM Hip ktmr�� ISlM'ttt tli*-|| ttnliT Ulklb ill (ilDtltttllVkktPdl dt'* r,��'tlijiif.ir>iluiin**iii'ltiiluk. ihriktwui'ttt ait*)Uaink. niiuti er !('*�����, tu thitnt ul iMumu'ntwtiii'ui, <niti- f*tll!ltn tiVlaei-rk, titiirti el'tPM, Murii-1 At*��rv Okrfdv,   , ��� lUkll It, Okrvlep, A#pnl, J��n lit, lin��, ive, jstti, AI.IIKKNI I.ANODIhTttlCT, DlklHi'Utf ttUIMTI Take tinttnr ttiat J*n��it'�� Arthur Ottrtltipr, of Vll'tulltt  II. t'., ikkiUI-Atiittl jl'kl PktatP *(<!*��!,, lie tpiiit* Uiu|'|ilt  fer it'itiitkklull te't|k*rv'hMk.r Hip fu|l'i*l'V iti-wiliittt limit* t'.iii.t ,1'iii'liiit ttt m t"**! einliitil mI hltrh eatrr lllktk ui| UU'k.nJtlii'uk' mlmip of tlrotika l*p��t|k. kiiln, ki-iikit kt tnili'k ttltujitl in a iiuitle'a*iprl*i ill. HVUl'll Irulll till' kUklllipa*l (mllll ti| llft-uliu IV- ntllk')!aa tt'tit lit��iill 1 ItiOi'k ttlktnlil lh M Ikttllll' fakii'lik litlivlltin frum rial-tnitrr tklkliit. tliPlkw n'JiUi tal ehklllk Hii-iKV I'Hkt tal I'tiklttk, thPltik* Butitfi Meiikiii*, nnirt' ur Ipm., iu ilia kjiiorr llnp, llirmyi|.i!luiili!rf the alien1 Ml hJnlt i**tei tnkrk in ii xrcU'rh ilirstsl.m to |*u)itt nf tvieiitifnewi tni'ill, iVfuuinlaif ftiifM'rv*, iiiinv or lea*. .'klltt-k AMhklr (IkiOikfr, lit*tl K. Uiirvlpp. Aci-4-ii, Jan, tsjurt Kp��i. a* W, '. Al.tlKIINI I.AN'O IMMTRlW. UJktilet ut IliitH'n.. Teleetniti.v th��t Mh|i- llialh i|iinii-rt>Ba. of Vlettiiia, 0, 0��� tenujuttiuii ��efn*ter, tnOihJ*tu kl'eb lui inpinit-iatoii tu ti-nvlikkt*. lair t<Jln}*mt iVw'llt'��J lainia . ,  , {Vmiiut'ikeiiiir *t ii i����t I'lkiUtxt at lilah wuur lltarli uti the wiyliutikl ��h4ie�� uf Itrvkikts IVBln. ktita, tttniot i nilh'k stlkisnt in a ���iiirOiPktti'rtir rt{. rwHuil feint the auuthi'**! i>uirit of nreuka JO*- Iklllkkilk, ��IMt ktKult T Iv-tUtt* illkUll'- in an Paatrrli ttirtkHtiiii fiuui HalkiiiU'f fklNin,!. thpiut* tiUflh HO entiiiii, thrmvtkPkt a*eaalh-t, thrnati muiihi a) ehallia, lli|i(H-w,'*k| Mii'ltain* te (Ujinl ut num. iiipikivvirtit, ituiiiktnttnir 9*(*aoirti iiieirp or !r*�� Mbij K"*l'�� itut.lt)imn. Okkll K.Utuvl.*. Atft'iit, J��ii Ift, \m reti, ����. i��. AMIKHNl I.AN'O lilHTItltT. f I,��!>illt4uf ItUIH'lt, INkhenittlivOtai riiafiiNk Ain*lP|' Vle��r��, nf V(ftuihs it. 4', tiu'ue-iiiun flwitii'iaii. intpnita te "I'l1!*' luri^riiiikkluii te tnnelikki- the lulluw. tmutpai'tiiMHi |��Uktk' i\iintnptH>4i!��t At m iMM>l liiklttptl a*Miut S isiIIr* illktklll III t> |liit(lir|[> ttl|rH.|(.ii| frcitn Hip  imnith pain |k>ini ef Ititvtkk i-Vtiln*ii)n ��inml�� I s inUtt> itu,i��m in ttuitheitkirii>'i]ii>>>.i(ti,i|irruiiiKn)��ii(1rr USiii.fi. HuiiKe tMikiiii *t>iuhki|i*, thvfitui n��i��i ai elmttik, llit'ivhinuilh fti tmatu* HieliU' e*at to ohpttw ini citiit ,��f e��itimpnivmv-ni, iiMitaiinitH attiaeffkbiiiin'e�� b-kk,, t'ilklltk .*,ili*l*I VilldttJ, linkiU lt,4**i��'llrt', A|(4*nt. j Mi, a nmt, jVii lia tit Ai.imiNi i.ano iiia'riui-'r, IHkiueliif |(u|��it, ���J'aki' Iti.tliti Out Vtk i*'�� Mtajiiptti'iv  UfOtll.li. l,,iijii��iM, ikkiuetittiMi mmis^i Muiukja, teU'i-4* it* lit'* 1) 'ill 1" lltllkktllli Ul ItlHvltHkD t||^i fullOkJllll* ll|-��-|l|lllit  l��l��.!��i 4 *t>iiiin*MH'Hi|i nt a *Mt*i I'SiiliU'iS nU'wl a luilwi t-llkiklkl In k ���i'.i'tlii lli' itlitHilliiik lititii III*  ftiikllh tttkt iK>im ut aithikk iM'iiiitkiiU unit kituutai-i niiie* lUkiunt in ���� HtiMlii��.*ii'ili illt^nIon frtitn ttnltnnlf'l irlttlut, tin mi* ni-l111 taiefialllk, tl.fili* kip-kl <*i,i|ik*ll*  tlll'itiKi  aUkllli^leiiatltK,  itiPMiu t��ki n-ii'litur.ti iii euiu! ef etiiitmpw.'n.niitil, lun (t.i(ili.�� fiii a.vi'* ���non-s in Ip*��, *v lwen ftuiiilmtuii, ��i��>ll t'��� (jarrlnn. Aj/eat, J��u, l\ \W *���>('. ** >����� AbitriiNi oako nih'ruiL'r. (H'l.llii.'tulHlllU'H, 'J-iilc.inotiiiPHtkt Jkllire llrt'k.  uf VfetOlik, II, tl, ik*nitmllun reinveeitir, Intuntt* to atijily fur txitnlkituM to |iuMia��e lit* tul|uH>il<* aPkH-t-IUttl JklMJ*' .   , t'kiitin,i4'ikt.*itiir at a in*** inunttMl kI>,*u( S tnttpi itlklatil Ink noith Pkklfilii' 4tlrpp|lpii fetnn s��l. ktuli'rlklumt, and ��lK>ut *0 ctlKtn* illilmu Itt k iiorHifrh'ilireeiten i.ren* otw iniutlt ��tor* uf ���" Mn*4>bal'pHinktila, thrikeenurthikuttiitlnk, tlipneo tt'pkt Niahaiaa, theti**<'kt��utht*iit>hktn*, tttraea eaet 4*ti ca*t,4a* W IHilni ef 4��iiiiiiii,'tH>j.��itint. oon.  , tklutesrawntm-.k mote er li>*m. Jmiiipb llpett. Iiii��i'It, yarvlPp. Atfpnt. Jan, U. t��liV '���;���������".' ,K'h. *��.{��. ;������ AMIKItNl bANO DISTUIO-T. ������..������, oiktrlwtefauetirt,.... T��Wiinotlwi ihitt Wewnee IttikO (liirtlflps-, ef Vlcts-'tiit. H, U. tui'iiimflun iti.irrli��1 wou'.bu, ire .lend* inaeiilr fiiri*4'riiilk*kiiMi> siurt'hatiu the fe)ltiwln*nl*f��,*rlt*e<Htiiiti**: i.*i>iiinii'iit<lmrii*i ittKint tiltttitetl ithlkih 'water" I'liN.rk ��n Hit> aellHi'aliere ul Illutiku J'piilnetlih, khoiHMtiitlrkttlnitrit In k noritii^aaieriy . i3(roc- tion from Htiliiiirtrr Jklntnt, tii��i��n�� north ��k> chabta.���thiw'ti kvtist oitohatim,. ltmiu'e ��e��Oi fc) chktiit mew er k-*k te Oia *iiei�� lint*, themvii follewliiy Hip altor* lSii�� St h/uli wdtpr m��rk to imlnt, ut wininciHieniPiit. ^iw-tinkw ftw *4VPk inuitier Ip��h. .,.-, ll'lerpiiceaei>*0*n!liti)r< titikll U, Oarvlon A-ipih, Jan. M, ��n?.    ������,������. |���eh. isttJi, u. bi._ ���k." >* . i J I" li 'r- i I > r \ i i. M>iJliii-i**44t4M*^il-*nSlrfi>i*WM ^LSS^U^taa^ ;JM��*t taoke, room lof.r*hlpt��cnlof'T>eitii��*'rftt*��,asal F��r��tV Wapiti'���vjyw on the wity j pdyitii'o\ a". -Number? ot Sec&nd Hand Buggies for Sale ���0�� sterol Blacksmith arui ; <?Horaeshoer ,TOSW,i��{}^ '   ,| ���'���'"���'  "���'-,��� -7 ���'  ���  '-���'���'  ''  'f:  .'.-,','. '.'''.'  '-���   ��� ������.',������'; I'���' ' '.'���'..   ���,���������',    (<.'���'���    .;,.'. ..,.'' ''���f i''iV;.v'K^,'7*V.AWi/,^.^''i,^^'.^'\-'' ;,.������'' '.���'���'.���'.'' ������������'". ,;''".--''.W; '.'.' ���> '.' ���';��� ��� ''"' u <������ f'f.; ,.'*< .'. NowOpeiitt<Jth0TOiTliiM��^iblUj Gars For Hlra in Ren��rniiibIo Riites ;AIMtnrM " /���'>'' ���'''''������ '������������   ' ��� ��� ' :^t ''':'>   '"  ������:"' :::<;v:-:<:';':"i':   'i   '  ".'. .'  , * l ;,    ;?���'''  '���'.:."  ,.''"!H,* OO^'Vltppiy 't��l*��h����''*i|i��l'- '1%*t-.C}r,4,>>*"', .'��� lough altdDrpssed^ to .   '/.������.' , ���'  .lA-M'ttS Or��h*i*(4 Mill iwt.'ivt* *i��iv!,jtl tutetiilmi; :' '''���-' ���''������ ���","'';'���  ' . .'���  '    .'. ' ".  .''  ������'  ��� ...  ������'.... c*.:.:..':  ������.���-. ���. ���:���'    ..  .���.���:���,  :-"=   ���'-������' \'".;������'"' c����i at '.tiev .Mill itjt ib��* Ki'ittvb ^J**^.'***IV'**t-i.'if-ii.,41oiiih;-����ri***����i��'*,��>.-..'.'_'::;,-"���:..; '..-������ '���''���: ������ .''!' '. ������. ,.: .'Otv.tvi'U,* i����';l.bi��..^liiH*ijj4-l'*'.':;''. ::'::'.:'>"'"::  ^ ���.':���;;.,,';r';^ ' .���':>hoWR40.V-':.-:'^ ���atay tfc I*aki4ff��-a -Mi ���*"***��*�� aw-ktta ,��-��mi until mi nat **aaitt��*Mkwi-ttj*��iiii|.��ik *. ifi ia* ��i^*a��***^ ���.'.������� 111 ��ii)a _/ *S2: ^\ ::MctorteQuay* '^iBe^nijHBSC* ��� ik-ywiwtatiiw^ ��� jVolltsa b��; bereby'idvert that'.litwt*. lotfa''>l>U^o���^PNj��^npTa^���'AAlrrU*;^lluI,,��'^ Xr '    '" l ^ he)d at tho folio1**-. t.!omiuia��lo*t will bO f,|>|-*C����''0.,' i:v'-;.,' <*"';���' '���:;'''" v':''-;/'ev-;.:*, i��i��*lU!^.~ April nth, 10;.��. iiif.-utul .rlfitf.,J>IWtW'��^ ���*' vN��tialt��o-*Ai*rH I 2:30 p.m��� Cityllalt. I'airkjiiriUt*-April l^tli, 10 a. wiA|(tb ,,,. ,,. ,,.... ,;"��>dlutr*Vl.'IIiiiH^:'-';A'^:'.^^^^'-'va^.--''.-'^-"^h I ������;.:'���'���'%;/;,V: Albefnit-Arirll I5tlt, 10 a.ni^iuU'i.'IO 1    IKB-iit A jirll loth "JOU,ttb' Cotirt;hyUM��. ���������"���'���( I   i i Coumi-ay^Aprjllfth and "Ify It* n.ni, , and J;30 i��,m. of bothdayn, A-jfWooHurai '..' ���;-,' ���.���'���.:.-''-;"??:''-".. l>uoe��n^'Atir.U ...'siit.- #i^';-'ShJ,''.SO'��fc.ttii'i, and 2:3<>. t*,m.ollwUidtiya,Coitrt.hoii*e. ;v:r '"':'���:���'v ri, Tlia tsotUHilMlon will���; hoar ovkbtjice *t'^*:'J;''''?:','''i��i*��tll'liott��.|tl tlie Pi-ovinco*  All poi**- :;n^;;:i.;::;;;;;vtMW�� lotet^��t-^.;ft^ ^"-���^"���.�� ���k W, HV'Hayw'Ai'tJIiM. i*jftj::'ZVi "��� -"'':t;,:;:v   ,. ''���;v.v,i%-.'.';-'''V'-: ������'-' ���.'..Clialrmmi,--' ''V'"';'fc"'-y',vc; Jl, Chrl��wnaon,.'';:.:,,\',',. ;���.������������'��� .:'';���..,���'.; "'"���'���"���'.��� ' ���V':V '���'"���' H,'^il^r>>'''K-''?.���.,'-'":���''"'' ���"^,,''l'^', yX^y^-'Pij/mA M.*i AdveHlsi��,��i��lKnti( ete,,;,-,' .'���;"; V;':: ''������.;v;'';t;4o��o'wlth'>,*^����l��^^ ,;''Vv:": ::;':>tl^*a'^t;i,rl(ei*t*b&iJ^':;/.---" I.U'^|.|,lf?'-'''.'ffl''J'W.'^l-'l'l.','.y,'''!['!l!'y'S %i;:p;^ofemonal'^Ca^ f. II, !���'. C - ���'.: f*ttl*tl :i Hur^yliiv. ���; Hlir veyN.:. of timber liinlt'i.jiiiikfi'iti ehdib*', itiitlhiiuJ Mit'tijivUltiiii*,Oilli'e'Al.*:Altwri-nl, fl*;b. ll0^:;t��X--:'''. JMlJ-'J** ��,'���.,�� Ma^ttret St; Albornl ^^H.*t^Hdb'Ca^N>'.^ .,'"''  ''���'],'  '���'���'���''  '������'-.  ��� "'-'���!"1 ' ,*''''^'��-*^<*^���.*''',*'*** :  '".-,'.;. '/���-���'<'��� "���-''',���'���'';:'' It;.C-'.lUtnd 8urii'��f,of';;,��n'ii "Civil. Ka|ln����'r Offisaoi. Carmoer ��!t*cV, Pert  Albturnl Pioneer unsfy Again Open Cor Bu��lnc��s New IMfftchindry Good Work Prompt Pelivery Rates Reasonable* a. e. i^oeps^TSOM, Prop. :i;;;ff:;^W��?;Alb��Pnf First Established gndVDest Known Hotel on ;We$t^Cod&L'; '���;'���'���  ThitU tho t'tiiwrit* fatart ot th* Cvmmtrilat M&n, Tburht ond Sfhortim*n\   ^ 'Owhingburm>n&��^ a Constant Soppjff *f   ' '^Strictly />##/, Artftht.hrtfttitabl*,; Accommodation* ot th* *##*?,; ���V-':.-'"- ..;-^**r.,.'****'��-f ,^'W��^#.;;^t>����JlW*.-V*��/jr^-i4V'fl�� ..;'Z- ���;A,4::;;i/;;''-:^--V' '.:;;:"vr, ';''��� " ;;::- :'s />*���/ '���Suti.-tttf and ifamfaltlhatt ek(l Tralni, bX'; BiilyvMcAHiiit��r^^ 'u,ii,i.ii,iii^ii.��i_ I .'.'.j.u'i��,_.'. .in."; "'I.?fr':*',lEtB,.''?.,**'J''.ll*i|'''^ .'���**'..:: ��� ��� t AiieM;;;i:��i>^ ���  -"-������.���,' ������' ���"���  ���":���-,'-.-: j- ������=.'-.-������  ���-.<;.;.-, .*-,.���-.  '������',.���  :��� . ,. ���������,������'..' .-: ;^ ���*. ' '"  ���'  -,-?���*" . '������''' ';:���������'���]';;' ���:.-���;���"������������:��� ������������  . '���'���'���,-.'.,..'  . it^taw-akiMtaii-ai iwaii||ia.ji*aiwiMiir*4��Vi-*a-*>iw-ai*ini-ai^ii> ���raaliiami��'v1|f'iiiM^ao��*Hta>***��**^^   m**>* nmmuHii awyi [(Ikk^.MOJUIlillili'JWk,** :B*-Hi,SRdWN'E.': Civil ami Miuliik;Ki'jfiitet.*j*5 ;v'-->,;;;',.���'':Vi.'l-!' ^''���i*''^and;,'.'^;'':: 0H' Ptvylii'tjitti' i>ttt��i Stu've^oif AllHtWl'v,  '':.'.;,:���' V.^^v':,'l,^?-;rib',U, mmm^i^miiwf^t^ifrimnjftfmi <m^fm^v\^ft^#^ r.:.  ..   ���.*,   '' " '   .", ' ���'" ;-c'���''���'������';. ^n��<|if^w<ii*TiWffi*p<w'��1^r^ ��::~x$\'��'.itr'C'9'jc-M-: Work ��i0���� by l*r*otlb**l Men oiBly, -.���' :\:i^tlm��tea''l*V����..;:,;:; -'->[������:������] a-*t��a*>v*f*aak**i*>Mw ^���:P>:Vii:'''''\:>;A'''t.'��.,ls'l��WT',:';, btjueral Toa��orial A rt 1*1** ���'��� >:BotatHi C4*id iiBth*;;*;,'-' kw|iy.jW>>y,i**J)liiw��i^i^ ���:'i��t*��}��r-itttJ 'KJAnbfaciuivi* of t^ifitt ���'.:: ..ebtJileavy v.;.'^-.;���.;���, 'T:Tft>ltJr}le4.,f^,A1 at'ton'-'ttiid ��� l:,ork, ;;'- ��l**;Bya;4m,.hani|.'v.oi*4jler*4.^ :;;..,;...Jta'KeirftH'i'oiihiy.''','.:'.;: ' '''���; '���.���.;';.:-^^'!.'-'':.-;'': ^i.|:^Mt-i*��_-V;.'-v'-\r-.'v;:^.',;.'"'rv:.;~ -v- The Alert Invei Son .Smtietblei,',ib;il It. it itiru w Sinit r, -ahere iboiiMisiit'.v will ttti'tt titi'i' tjitii'Uly tirnl ni it vt��ni proll', ���,;;, :', ^^������;';'i;,,,; ,:;;>,i:,; This is tho Class of Property Thai^Handlod:-bg; ^'JJ, X'i ^  ".-i*-!!  "���' Af  7,/N'/ltfO"l ' v ^^t^vT^T^^i^'^-'^ lie IInmllii"! No t biie');- Khiti,;;;!:.i -: ':";;;;;--:v>;;,;.;.;:\; ArlKi uf the llnekt l-'itriu and City pri-jx-rtU'* io befiiuiit! in the Alberni liMrlcS. ' A iliiir**lli eoiMbiCi* ytm, und lend tu iiuajij't**^.,   , ;���   ^ " ��� Clamed Am-age ftir Hent :'?���'"������'-������[.:V\ P. Q. Box 54 Aibernii B, & xjyvij^ iwa-fkty^-a^w-kat-i^ ^' >T*llaWg||tMlk^B*^^ &;' rmfl-rnti���rfr'n'iir T"r if it- rfiv ("^nrj,:'Tirrri-irii��virrrTnri^irirr-rffiiiitiiiii;";'iii--'r'iV"iTTrTiniin^ ���|iiaajajajwi4(aii)|^M*j>Ki^^ iutw'W��-iwna��tai*aji-wta��aatf <t*>awtaMi>W*klOTi>��*1iia^-aiia^ +Mtm&,**+ a^^-k-a^M-QtM-iliitwi-awi eorae K N%: wm^m$mmw#��mmn<i[M0m\t$�� rK��faMtp^*!lM)&*te*tit>^-l*!*. ���s,.-:^''^^'i*Jffi��^;,^2'j^ ���iMiiiiffli ������.*V'*'-',*(/*ij-J,��*f mmanm Ooalfir In ies.: m SuiSdiiiig and Ropilng Papo? Lime, Brick.*? and Cemeitit Phontt ^ i&:o^Box::9" i.��jr<,-tw.ll^'.-f^^v.Ki^i|ilM'>t'tri'>riiit^ iyikir��.ta'kii*e>w*��i** ana aw* t�� ^a/ Jfatdte arid Insurance .r^.w^-^-^^-iAWw^'.yw*** ���>t\*J*^>*M^-****>ftk-^*MT>* 'Z. ���aawtia^i-iiii-Wtiitft*^^ a IftW .',iBME';''s.ffi,!.',S'>-%!,^;,^i,i .^I'i-SM-tf:-; ?b //ia/ /Wffttrf o/;; Coming to Alberni ���WTtta>��--fyii-f*w-i����pmi-iw^ ':'f ':aml-':Mmr ri. boots *wtor#tty��mKtwin>ir* ,    ^Ignof the White ll0!**e on ^QV-triuwent'St-':-.'' * :AJb-��r*��l ''V'Yp, o.:ite*��� ��;������'',.. 'i.^ii^B^ii,j;ta��i-��iii'-ii'.i.*;*"r,.'i'|��'|J'1'' ��.��'��'-i-^.'t����<*p^>*-^*��'!-?r''�� .* It ^/W? ]Pracil*sfiI Humberts, Steam and ^���',-.\-���:;���"'Hot;"-W��t����;ftttorii'''v, ���';���';' 'IktiUmftttsts ;Furniah*��d, olin Ap^Iica- ipgf St. >llkrai,g,;:C, All Colon* sotd Tints p^tfan& wC&Mt^**m��lWtW*rtii*M Cpfno EiirJy niui C����t Fjr��t Choico fT-t-fii-j*;-|a.'a.i>i^4ii**ai^uftjk^ '-.Nita** iibimn-l *aai mii. Hi itaam-p i ia|i|f.OjCn^tf.w ������^���������^^���iiW^iiti^'ff *��*Mi -%Uitl4ktVWO��\��l4t4��*lrt>��llU*t��*4t*:-sk4��ktktkVtO ���v.   The best Umnvii ''.'tiMttSti on the We*��t ���i':*m��i t.f Vm.��'iinvcr M'H'd.. ' ���;..���';.' ,  Tlte Oidy Hot*>l an thi�� W-s-it Coaat with Its own peeiric UulttliiR I'lant, All nitHteni Itpjiroveitu'tUfi',  Ctnitriillv iccti'tiid,  The bitst Flkhlny'tiiiti^itiiitiiiif' oti'the ikhtnd, Atitosf for hire to Hprtutt Utkt* and the Ark '.Hotel'at Cent nil Liilcji.  i.isfd'*. fun.ii-.hed on abort lu*/,U'e foe ;.'���".'.'.' ;.'.'���,''���,���' . ,���'������    lltmiiiitf I'lirtle.i'Ht iiimlenite tiHeii, ':��� f .r; Free Btm To ia'nd front All Train* McNiff' &--Meagher,'Prpps;v:' '.'. -'; '.  .'���- .'.;",- ��� -���';.:. .'��� -. Aibernii B. C. ��� Isjcorjitorattui l,8*5f>' ������.   '  '' .,'.,������. H*ad Olfic*.' KkWtf***? :.-dnpitai Paid Up  :   r  5*11,500,000 " Reserve Fund    V   :   $12,500,000 Totsl Assets over :   :  $175,000,000 .���'..'  A <'JjCNi;i!AlV ItA.VKiNO IH'.-ilNl.fSH TnANH.Va'EO .T.:-: .���'.-' B��,h*Ia�����<��� 1^���� RV.-.II .��� IJeiitkit.*���tiiav hi* mktlp anil whadfawa' -MlKlil^ OV tISII �����>' '�������"'��.  I'u'km t.wi*o,ilkr* will ,0.4- ujian^ wji liau :- i>" w **n'��(i'.l>)* inwrrpaaratut allW. 5 ���  '.,,���'  Hi' '��� '.-," iiarinifiit*. ��� ���ffl'���    ':���.'���:. . ���   ���"���.'. ���'���'-���''; ��������������.���                '.'..' I   Over :tt*i> Uritt'ieiii'-H tmtt Aweneli'*..  W Hranche^ in.H.ritltth Columbia. .5 -  CiJt't'tj'spittHlentA'J'liroit'iiimit ti if; World.  '  , I  Alberni Brancli Port: Alberni Branch -g .  A, O, FitijH/.s:, AtauitLnir  , , :.,*��,���',1, .MXiT.scoi*. M-inajrer h*m m^W&& m THE ALBERNI ADVOCATE. mmmmmmm JKe&driadia^    lumber Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Roughs Moulding and Leiths , *;; v,~��� . ��� m. CAMDIM mint iOMBU COMPANY, LTD. Port Aibernl Branch Ttmil  ,-gt  1 I'M, X Juj&lIV JuJK X K'.iii link** uf 1,1'dlfk' anil Mikht-k Trimmed Hut*  l��*tt>*"*l Kl.tle* Ailiilie Ktli'Ctt 41 No need to send outside for Htgh'<:fass Goods Cull niul iiikjifVt oi> Hock Jffiss E. Forrest M !h�� SfJMAM  TH A 111.VI2  >JTllU!0. aammmmmfffmfnmmmiffmmmK WHEAT tZ: Urge Whit*, 32 per 100 !b.( Kolownu No. 1 fc 32 per 100 lb., No, 2 Feed 31.80 per 100 lb. tz: No. 3 Feed $1.80 par 100 lb. ***"*"'* n '" ���j-**-- lwu*< White ami Kvlowim No, 1 uroclean, |duiupitmt tWfivm ��**--.' fivkt.   So. ����� Feed In the b*'t.t value lii-*hi-at ev����r nfferw,! tot tin J*^r ���*   �� propJo of tblki (Uktik't. IT*,*''' **  >'���'.- '-j*. ��,   i =-.'i.y-'"i,i. i -i "r .l*. ,  fij.v.  ",-,J-*i'S"i- ^,��-..i i��*. , S*ta**> ��? Pioneer  Feed  &  Coal  Co. tZ: *��IWro I'Jtimt. !^r,   A. ?AUL, K��hftftjf ����������*. ��2S   ^S tSkfta**- -���-Ml* ^^U Ui m Ul m Uti M IM 4U Hi -Ul SU 61* 4U Uil\ M> MHmummmfm* Hf-fant-jia-^iawiii iHlwiM^^iaaiy-ai, wasmsm it    mm*t*mm*n vup sjxmmmi���tm ^i-Mifa*r^it,y^mvi^^rt^t��imm V^jW-f*r'*^iPerT2K&ltV*?r'1HaXMt'aii**>**ii* ,r.*.--,e���,_ i t-+l>a,<iyr"�� V*-^ Hiit' iii'ie hint n  lnilf, with, lie**' ciiliin, elosii to tpttit, *t,'iO.  'IVrma. Cb'itreil  Ai'reiijri* in  l-'tvit Acre illivlt*.  Vi��ry line wiil. ���  ' till t-kldi*, (he new Nuhdli'i*lon, la fkiditiii.'taxi,  tfill iiiid j;..-! part leu ��� 1 Ill's. File liiiutmice. The Alberni Trading Stores Just Opened Out A Full Lints of Ce��t�� jam! Ladle* Boots and Shoes v., . . ... .^��,.���,,   ,���..���'  ,-  .,,,,  >   .  .'.��� ,'oikr ^i'''',"vif, t'v-.t'jpMJim On tha Busy Coraor The Busy Store +m*t*M*w*mt4 united We Are the Owners of ROSSLYN 8UBB1VIS10N*-Dk L. 8, Albornl, Upper Portion. Lota from $t��0.  Easy Terms. ROSSLYN���Lovvor Addition, 0, L. 0, Albornl. Comprising Large Water Front Lot;?. River Road Runs Through thin Addition. Lot�� from 3200.  Emy Terms.    .   . * , "    o , i- D, L, 40-" Ac re Blocks���Bcavor Crook Road -..Runs through Property. Portion of ����*m�� Cleared and Cultivate d. Lot** from 3260. Easy Terms. Apply Direct or te Our Agent, ft H. Stephens, Alberni Dental Work. t ' i l��r. H. 1'!. Kerr, 'dolilM, will bit ttt lite Dominion Hotel, Aibernl, nit ami after March W, for (fit tlnyi, Appoint, menu limy be inttile the prov'tou* week ttt i'iuco'fi drujf ktiire*.. tf , MCHIC KlAlHKNt.'K II, WHltlHT, A-vtwIitln Ibiyitl t'tillek''* <��f Mttilc. l.oittlon.Knj.*' Teuch"!' I'liniti fortti, jfarnuinv and Theory.  I ckM-nt aecoitilnj; to or- r-riim.'iom-nt,  Ailwitji lb C, ,. jflWiiWlJ'Wtll w Jw    .41,    . ��#jumm*miamttom*W'im*Mtiu*0m*mmNw*im m.mf&mwiii*UA>i'H*'*�� t-orw.aiki-aiufi ���<. *rt��. aa *��� /v^S?^, Corporation of th&Clty t>! Albornl Notice l** hereby jjlvcn Unit n Court of ItevNion of tin* Ak*.e��i>itie,��U Itnll will bi* held In the City Hull, Alburn!, on .Monthly, April '-i**��th��� MUX itt iOoVktek In the ftiii'ttoiin. Not In* tit nny i'liinplitint UiiiM i��ei|h'ew to (lie ttsMiitMir In �� rltiuir itt leitM ten iiityii. pivvliiiik to the iiittinj; of the Ckiiiit. I Illicit lit Alberni, II. C, Mntvh 11, JIM3. 1>,H. C. Ihiync, >tt  , Aketmui'ii ^i-^ia-r'��''-ia'ii'-*i-**l��^*v1i>i��i|i'*|a4*Hl'>ji ���**a,'*n��f*w*H'>''>|i ** 'h-jij i��i'��>i-��"*>>iHii*'i'>ty'ii^tt-af *e*iy*iijtimwm\��ri 0'fl'��'i,'ii-Pir<wi^>f|l'')i*-y^^ . F. BISHOP *St SON. Grocere, Bakers and Produco Merchants Frwtth C-ar of Flour and F*nl thi�� w-wk Itohin Hood Klimr, ll��lb. llntfx'^l.H.'t j #",'i'i per ltarn-1,  Hobln HikkI ,   i-loitr, HHIb. Ibtjra W.ri�� '- We also alock I loyal liousi-hold, l-'ivc 1��om-��, MolTul1-. HenUndHnoW' llnkn Klour ���  ���  ��� i WWtiWAiMI H.**��V > It CLASSIFIED ADS, r*r 0aU��'('hcap l*oli tustl Cheap Acre- Utfe 4tit i'ttk.V teiiitx, Apply I'Yunli tri-eeiutM, Alberni H. t>�� teaportt - The Railway Terminal is the Sure9- Safe, Sane Heal Estate Certainty in British Columbia Hut, your money tnui et ttfrtat^.ty, Tht'tim-n to imttio ;iu<��ne* in real ekttite U wbfji that rertHlniy i* youiifj.' Allieritl 1�� amull iii��w ton! fe--4i'ci.uiie hei>* i*s ���rlieap. but wtin can fore-iell ithm *bo ie*xt two, (hii-o'ytiio'1* will itof Anticb pun* the future. Von ��l|| -tut* 11 ifiArmuseiievi.liipmi'titof tlti�� atnipott ttntl rtt.il> roadtertiiina), J-tuul I'ltWtte v��J*ii*k will wmr teitlnhiidevelopment.  iMn'tb't tim outsider* wjnsi1 Ul and maitn aJl the money.  Keep wiifiit* of tbo pivtit*. to honte f la UiUlid to bivftmio tin* choice rcaidi*il�� tlal part of Alburn!. Tho liljf iioiiiex will all i*o there. l*ot your montiv In Mnpiehural and tv-stu-'lii It ifi-nw, Svrito WKh*)' f��r full, tw$ Information.  We pint tht> coupon for your convenience, U!��l )**!> the coupon. Clip !ter�� and Mall Today. f 4S-0-7-8-�� Canada Ufa Building 840 Hastings Str��s��t.v Weat Vancouver The >J. B. Monneitto Comptmy, Limited *J8^-7.��.9 Canada'Lil�� IJlilg., 040 liaakhHt* Strottf, Wu��t, VaRcouv-or, 0. C, rietoii.* fiend tins withotii iibl|j.'tttit,n tm my part, i, "iimplcto Infornmttloi'i r.bout Miip)ebitr-*.ti, Nitilie, ,', ..-,'..,.'.. , . Adtircftti.,, ,  , ,., . IBaiUBieimrfiiMBit'.Mttltftiijf wi'i^WiU'aiW't'lMiMStfW*^^ isaasi Wanted  To buy u fotv iicroa, cinte to 1 'tilt  Albr't'iii,  .Nttl��t lie  chi'iip for Cii��h.  l-'rnui ovt'iiHi', H, (b Hoik l<��i, Hurt Alberni, For Sal* V-nx* for btii4<biui/ frmn in- tli-tii Itiiuner Hui'dia.. Urotn Itiyin-j -ttrolii, f.'lot' MittiiiK, fertility jftutt** inileml, Fifty l*iiyiitjf 11 en*, mostly yi.'01'lilii.', fiom -rb'.'A t4i al.'iH iitteb, \iuti,i puru bt'iMi, TMitttbiteCiiriiUb Itnllith ifttnte CncJoTtela, b*i��tu Ivu-rllab MiH'li, W.'-H citclt, I'eler Mielieltien, ijiHHllt'kt, I'oi* Sate tii-neinlJ'iHjiiike Tenui, **���� tfnti and Hiiri)t">->, -miiuble |,ir j^rntb Hiu or hun-i' ttkick, Any itnti'imblo tvltit jilvi'h. .\ppl> H, It, Kiln, I'oii Albetitb   ���  v , Tttr tfal* A feu ciiiilce apple tti'4** *)iir*'i> vi'to* titil,' <*r tumid I'lteiittti^e fur U'liito W.uindoliepiilietk. I-or in-.' fiit'iuutioii applj I'* Ailit-iiii Ti'ttiflui;' Nliiii'i nr by let tec t<�� K, Wbtdvor, Heaver Creek I", ti, ��������� F'��r K��n| l-'itur umin Coitit^i* In t!,i�� I'ut^ii'kiiii Ttj*Mi*.it4'i *iu pi-i- immtb, Apply to A. W, Ni'ill, Albeinl, ii, C. VVaiita-4 A llr>t.k'!ii>.*t Mi|kini> Cow. lh,x Ha*, Hon Alt.*4-inl, H. C Vented ��� Hrlvinj,* pt*ny,  ,Mu��t imt bo . ttfraid til mottir c.n-��.  Addtv.ia A. H. Aodttr-kon. Albi-rni, H. C. rarJJata Younj,' heavy booi-* auillticii. bcr wti-vfoil for mi)c, fmiti ilr.tt ehth'i, Apply to T,  Wii'ken'., Alberni, ror Sate .ft Aero Tract cleiiittS lite.tl, bouse mid burn, uKo ft new tractt inikb Itiinl, 'Knr terni**' ajnily to .John Heat, or >\ K. J. MIHIn*. Alberni. For Sale* A few choice lot*-, two  mill- tt'et fnnii Alberni dep'it, from*l7fi,t��l> tu* eaiv teriie..  Ailjoiiilni,*' Ititt m'H- i  incut V-Ul.ii.1.  Apply io Al. M.Kicp- liens Hex (ift, Alberni. I'or K��i��it it roniii nottse jMirtly fnrui-h- .*ti, vneent April ��lh. Apply to A. Lvnn, Kltiiitboth Street. Wo linvo u full lino of <>nu��, Whont, .MldtlUnirn, Urtw, Uurloy niul Corn Oltup, *��;, which vvo t?ttn hi��H nt ux- trciiit'ly low prit'OM In Ton mid Sinirlo Hnn IjnUi Hobln Hood Itritn. fl.ftii I'or Hnjt*.  Ktambirti No. I HccIcihiihI OttU, *l.7fl Her Uiijf.  Ketnl <����(*, Ac. ,,w,i^ili'>ni��iik.i|^ �����tiH��!*att*Hi�� * W�� Hrvc �� Lftrg�� Auaortmeint of Carpet Sqms% Hugs and Umkm Just tho Thin** Co Finish Up Spring Ifducua Cl^ninJ ���.A.1J,--..  ���',' I'.'f-sVji.wjr.'-ir'^.'tiS'^s.isA,.  .'' ,'r*  ;"?"";^^-:,i-':'.-r"���"i^~'^2Srxr^s.t,^ji THOMSON'S  GENERAL V w HLMwh.A'k.vvk*^ ���fiVHiWflW*^'*'** '''I'f-'jff'W^STja-M'i*!^^ mi mi,wiiw wiiijiukiijiiiijuiui>t'ikkkp>k>>*k'^a|ii'.,k^''inin,l''''1'i'lr|i'1''1���"' ���,i,.,i,���-.>_.|,i,j.V..|.w1);W,iV��^ . .MM IK, WMItWi. IMmi-klltllltl|l|.l, Ittk "kff-f-TiW'Jl-yg-ag'' Bodst��tsds**~'A H'oro of attractive pultorna In all aUc*, Children^ Cribs���iioth with aurinir i����J UMin.v fid*���� in at*ver��i lU'liitfna,   ���- Bed  SprlngS���KHtiHl with Imth i�� ���  Woven Wlro and Ubonond** United I'Vlnic^ Inoluolnif tho well kuowt, New Doiitlnton Hprlntf.lii -sll aimua. Mattressea -lii'ull ai*oa end u number of jrr��dt*��, from tH.Wl to ��b*l. Ainu nil ml UtntUof HouwhoUl and Camp furniture. Crockc.ry,H|uaatv��}Hi, C��rpt*t��* and Wnolmiwia III HttK-k at iiui*.t rcaauimblt* tirlce**, ����i.avoftint4u|B,ai'uNWiii.* * ^.���iCkHJamJrtwt*"'* Pioneer Furniture 8tor�� Port Albornl fta^kWttafti��>��M'W'>f''lP'**l't''lrw rtta��^a��it>*W-B)w*ai<MWjW-i>>f^^ For  Ladies  and  GoiUlomon  always  In  -stock. THIRD AVENUE PORT ALBERNI ak^i-aw*k-i��i��*��>yafi>>>, if��<��>����� 1 Vou K't't u S-MjUArt* 1>''5*I from out* AavertiMO-ri l#V

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169378/manifest

Comment

Related Items