BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Oct 9, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354190.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354190.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354190-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354190-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354190-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354190-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354190-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354190-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354190-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354190.ris

Full Text

 |W. J. WALKER & CO,
| IIOUSHB Biiorais
|HBW WB8TBIN8TEtt
W. j. WALKER & CO.
■rvi.iii'ito.'Vi.
twa wuuTMinai'BK
with which is incorporated "the daily truth."
NII.MIIIOII 041)
NEW WKS'I'M INST Kit. IIIUTISII COLUMBIA, Kill DAY MOIININll. OCTOBBIt !». IMM
WM. llAIIalall! 4 CO., PROPRIETORS
WAGONS,
VELOCIPEDES
AND
TRYSIGKI.ES
llll. I ILAUIMI
FOR SALE BY
S. T. MACKINTOSH <fc Co
Roal Estato and Iiisuranco.
i'OI.ONIAI. III.OCK,  NliW Wt-Sl .MIXS't l-.K. H.C
>ni  I  tt'.iiii.a, f,  OliaUQM Ui-taui
V*  t  i..i..ll...i,.t-iit,,,' r , ,
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
I, till SI Itt It lllll*  I.AMi MIllt'RYIKfl IN ll.l. II- l.i: \-.i ill - '■" I
IIATK1.V ANU I'lliilini.V CAKHIKH Olll
DRUCC5STS
Patent Medicines
DRUGS
^^^^^^^^ -PKKFUMES
H.  H.  LENNIE  iL  CO. Toil-t Ail'tiole.. etc.
'!  |{l ■  ,.- mill l",.|llli,i*,.i ■
iw*. aa <*_  \ nmm
M. ROSS.
i i.i.i i'ini\i;.i7
KIUIITIIKLI. .11 11 \ I 'A M I   llt-lra
llll.tll,  I! UNI II  V-I.i.y I'ulalla
MOWAT & 13
TURNEjCi
Real Estate
Fliinucltil imil IiiKuri.uon Agouti,,
a.klKi:
...  a MH "ar
We hav* properly III all parts    „, m ,.N k
ol the City .mil District. ii.\imm,i>I
FARHS Improved nntl Un HTSIAI
mprovod. -"..,-.,1,
Lot*, in  SOUTH WEST- »CCID„T „„ urc
MINSTER .mil Kim eholci *CCID"T"»**** *
lol. Irom 1 1-2 .teres lo 2 1-2
,,!    an Firit  Addition to    na^^^^^^^^^w^^H
,-   .. ...  .  , ' '
South Wc.tiMinst.'i.
CONVEYANCERS*™ FINANCIAL AGENTS
Money tt. ban im '
tiir-ni rati*   Laml valuation* audi  I    IU*. II I'oilofflci
r.i.thff ***. tt    r i' i.    i
WOODS, Ac OAMBLE. Nt.w Wtttalnst-O. B.C.
AS BARGAINS      i
ft GENCIES:
* *   .in- iln- order ol thi *
*   Manchester Fire In-
day, in- ,ii* offering
nuance i',,. uf Man*
Int. in tin- vicinity "i
ale vi  riniii\ Ins
Moody Square at iln-
■   Bi oklyn (fire);
reasonable price ■•!
t  I     In.. Co. ol
.Illil  .tKit
1 - --...I., ifuri. Equit
[rood liuililiiif; sin
able Life Assurance
Snppcrton  tur  tin-
aSociet) ni the U. S.i
-.um  figures.   Call
\" nl' in In». Ca ol
.uul examine uur Ii.i.
N'urili America; The
Office, Jld (Jolt.iiil.ti.
Mutual Accident and
Street,  Ne« \Vi 1
I'lin- Cil.issAss.. ltd.
minster, ll. C.
ol Manchester, Eng.
H.G.ROSS tfc CO.
Columbin St.. New Weal minster. B.C.
H. T. READ & Co
ll
nil* r iiiiniiii us
■	
AOENTS
SHIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
1
Shelf and Heavy Hardware
'ii*** llo* lamia.* Ilaataa,
I  - late,
liaadoi and li_—_—^______^______0
Pol-el*, aniirn without raltranc.
lo horn, efllc.,.
O.I.L. ldalfr.1   RMS
A.B.C. C«l.
, tin- i all j. i ii.m-iii . nni,
ra  ll
*.*.*,. II lit .tin  mi i\.
Ill
pi	
I ",  lltll.riiaiNai in   i.
,,.,l,.!,'.
Armstrong-Young Block. Colun.biu St.
IMtlTI'll  I.IIIN
MMU'CtdlR  . .MAINIi.\.\|>.
>••"•"  (lIKXRY  I.KK.
To Smokers
ik vm tt \NT
I'l 11J.lt
F
tl- . .   ..I il* ' ll I 1iiaH.il Iilll ***,, *,   i Until
i \i li 111  it tl ili  .ii u i .ii * in 111 all .
WM. TIETJEN. Manufaturer "	
TO THE TRADE.
Lamp Chimneys
Cheap. Send lor quotations.
D.S.CURTIS <&c CO
DRUGGISTS.
OR SALE
ARM AT
LDER
ill Ul
F
A'
AROVE
ICItKN SKKIIRII lutiv il«t »i:. OKfllAM.
litlil i.i: UBAinn huh ktiiilii im
I'IImIT.HILM-  Ittll  tl"
\ IMl-l-
PRICE. :   : $2,200
S, ***** a^arVVlaWNi
PAUNKLI/S DKATII
WHAT BFIBOT WILL IT BAVB ON
THII IRISH l'AHTY.
Justin MeOerthy'n Vtowi on tlio
Sitittttioii Hn Tiui,!, lliu iii-" ■
1 limit Elmmmta Will imw In* Mur-
iiiuiiiai.il Iltttnrtii**- Excited by
Hi'nly'ii AltH«di* Will Tlti'y bf
Ablu  to  Oottloerti ? Stt'iunt" it
Collu.ti.li  in tlm Htv.r Elbf  Tti"
Egyptum Cotton ('.' i
I.iimh.s. Ootobai I JuaUn Ud irtb)
, ami Tbomwand Arthsi 01 own run-tin
ui.i)  i.fi-itnii.-tii gatloaallen in town,
mnl mt tiinfitrt'in-f Ima yolbeen In Itl tn
'1* li-riniiii'Wliit m linn almll ba lain n n,
Via* <i( Mr. r»rin;i. Ueetb. Mt
Mh artfai -iki in tin
lliu  IMi Tit alin iu!  Tnb'graiii  i.im; ni'.
litla)', In.wuvt'r, lhat II tin* funeral wa»
to in- a (iiiiiiii- utu'. in ibooM tummon
tin* Naili'iialiMi ami probably all t.l
iinni wt.nM itt* i„!  I r*.iii llu- tti* lodl-
* ■** ■* -.i bind, Mt UeCartby baHoved
llu- ptlt! would booO-H nimh-nd In tlm
mar fulun. Nothing lut) >. t been
UiH-iilt*.! aliniil tlm rami lit■.!•« for
lh-' n».«ii,ii« in ii.iH ami Kilkenny
J raiiMit by llin iltalli of Mr, I'anmll ami
,hll Jiilin l-Dpfl lb i.r, ■] H-i Mr-
.Mi-mi,) doubled thai thn* would be
an)' uitiii it uml.-r U,i' itr- um
tn tw i-i ti llu* ln»lt Im ii.*... IV r.t ma Hy
In* f- n mm h gritlfhd by lln- almoit
,! Irlli'itn l-'li,tf j.al,] 1., M   |-
n*W* artiitiris, and EtUm dtopoallkH
i iiiy ntolfaatad t.i inirjr ***.**
AtM    Mlllfl.1  llf  tlir   aj'l'l  Iftd tO  Itltl-tl,
Ivr only tlif Uit patumJ u*n* im!
ii.. u.i potnu in iba hbtorr ol Mr.
iVnril.
Mr. Mi<-irtli). mint alntmi wbully ir
Ivtiilutt.lai"rlii(i. iin aror»l Jmlafuf
ii.. t. Mpai a. iln- Iftfth |tr«iilu ai larei'i
At all tv.i.i. i... i
«r*>*iinbMi nf i(i<■ fifiiui.i ti l.tinlly jn»ii*
jflwlb) U.t" |p|nifii »Lliii ram*  fi.m
dlti-f» »'--I M.uh.1 ii in Hit. alllluiln
Iwii.a ti'Utmi) by lbt* I'arhflHii'*.  Thr
• Mill t-i 4 •iififv uf nil..lit-
--. itlbniiih a ti'iuii-1 .1
; Mr   I'altifir*  ttti  raUBIWI  will
: tabddtiblwllv Jolti lb" Majority  at OttM.
|i ;• alatcM iiTlaiii lhat a bandnf irn»
».m,-iJ-l,Ir. will ImlJ mil   Tint ll-raly
I .iim.il Mi ii.i.-it*iititi  iu tfiv.'
altriruli i-ii a ii.-ift in.  io
*U<iAr ujion thHr «itii•*** **t *rt
llralyit"* imymta, ilm T*•• *f*|»l.  ami
In ... it.- irlail) vrarntiH -alaorlli ihai
•1 mil iiiu* l'-iii)<eiri4r<athl"U
'. ■   -i.-ii.ifafr-ii. .Btbam *
aad r***cin!rii maacbr*. andil
II it rafrw hi m   * »frfn-«a-«
|  |  Araitr  »»0  ll,'  |4ll "if  Uw
< a.iM'1 '" f"*«*' Uh  *■***■
■'. rarb al it.ft'-'i
trf. Tl
*  tkti iba |'att..^'i.. t„,j.t -.„.„
■
rirmil baitlly
-  |hi ■  •
'll-t.t>r»aV mrtittmA. **A it ii il.v!aml
ibai im-* I" u ilraii U-. trignani «lll
«.i MMfi irbrv-ptl * »\ ill TV
tital M**i-*("t* in alrvody -joar*
Hla* uxrt  1'arttrU'i ..in**'. ** it
*tir It t* A*>AH*t*ml tblt
I'hllnl Itrlaml. Mi \**ft ***** Itir
pt**An*§ A tt*M*A f«-|'I| '••
jtrcfcl ■ i V\«lth'-> aliarii *n*m llm
•k«'l ititi •mmi. whl'li IHHfl la Ihi"
IrtabCaiballi  r Mat,..-.I aMl-V IM.
kxHtd. *Ul* It llnttit.iit  l--l*i
at ihr Mra tbal  tbf  II- ihil* •  «unM
iralum In j 11* hil |*at*M il* tm
IhU    Ih-^y   rrflnrtnd   Ibn   ********
IMl   t.-jijakiii   In   Irabtin.   *hr*v
Ibfrati ai*<  ll"~Iy  *ti*4r  U*  Mob Uf
tfaii-if-i wlmdjif ln*«Il tb** 4r*4 by a
M»irt.*-r.i| «ifto» for llm «an limy
l,...it .ini tnl'i bu tt itr  Ti*  ■
UK tit mmm*  Ut U* Ithlttt ******** *****
«f lb" •Ilaalh* and 1* M|iiln« •oumkhat
rlahnratn (*t. hiih***". to ***** with dli*
ittttrr* m Ibf day *t llw fmmrai.
Anaai«4mhU ha»r l-m aaada for ■
itmagfttt*ot iiolicwi la itm ******** tl
\uihUh oa Holiday aad tut a Ui«r
rmrro tmtv iotm ArU lanradlMHw
for irnt.nt dwiy Ilf*idn ihu.
■•Mr** ban hna ***** i* raalna
**l ***n** in lbt* MifKhi M Ibat da*.
m that Ibr Mtlitair -an ba
r«IM op* '' nw^-irr A
toard ba» tnva imt W*d f»r tlm \*u*
U-rtr**** },**■***■ and llm K h** 1 ***** tri tt* •
Am*** *i it i* dnlnd to ******i ttm
**ruini. t ** indmat dt«|dar of anb
•mity ud llm iftttntrfiiiy of actual
ttofctHv I"* btoodUmtd thr Ma>'f>!v
■vn allot tbr foanai to hm****
pafrly Partmilllf d»*a><-«->iiaiiaa Intttrnd
of an wtaalmi of aiiw** amatttli?*
ruMf ******* tSAMI«At«ay
Tbp inaounwamat ibat ilmn mtt u*
t* * yarn* mottrt* ***  tlm  l**lr  **t  Mf.
I'at m tir mud «o«m MMiiira* a* tn
tlm ranm of dnalb l>t ***,*. t* sn
miMiirinii'WriM of umniry ***4
^^^^^ bad hoi htm n
I_V-_wu\jrxv-f-au. ^i^  A  ^m    ^V  J*A. 0*A.
C. R. TOWNLEY   $10,QQQ
|-^-____M_____________-M-Wl-_---____M-___-__-i ——_-.-,,. a——-I a.  .  ,  m  m ^^^ T
Real
Estate
Insurance
Agent
CUSTOMS
BROKING.
Financial
Agent
Notary
Public
TO LOAN.
*m*j**nm*********m**^m**^m*******m****t*****m
A. 0. MACKENZIE & CO.
007 Cl.nU. 8n»i. Rta WmaMw-
Ace ea, l.n l.n,a,., ,| | ,,,„!,„, . III,.!,. .,,,1 li.l.t.i A^aafin.i'.maparaa  Iiiiiiii I
629 COLUMBIA ST.    j',. ■' ' * :    NEW WESTMINSTER.
FALL SNAPS
-AT-
CHEAPSIDE.
RIGHT Pl DEI RIGHT PRICE! 6M1S WiHk
E.H.P0RT&C0
REAL ESTATE BROKERS
I br lay twMkanibotily.bni vai
10 Im brM by lb" «s«b of
llm alUndlnf |>h|*Viio*. «lt_t llm
nr«*rnl ..f Ihf ffUtrds nt Mf I'at
llr *ltiit4 tbal llm di-ltb WU a* |*llitt a
*■**• ** hr had fti>f allrfttl-tad. I l'i tits I
hll drlirinM •bdflly  hrfnfiP ImdUil  Mf
I'attmll lalanl abool If land and «hil
Im «inM d« for Imr if Im lltrd, Alamft
hu laM «mtd* mtt*, "ir* My I- -
i-rynttoMt rt»llM«nn and fb'it tttih
|wr.|tlr." W**t* ItrdmwtdairdMlb^'f
*t* ittintint for
ini n IBUI
Tha body wlllammn IrahUnonHnn-
diy tnornlan and bMalmn fn *latrto Ihr-
rliy hall, ffwM -ahkh ttm tup* it* will
lift-frol io llla*n*tln o-m^trry. Ihf
p'l'fi'f InUftofnl- K*lrn«U'i* prr^ira-
t-Joai an brlan load' for tlm «^ri)nk«.
th* ***** *****
i*lr-Jawm* fVr«nw«n n**,***l a ihum
rail ff"M tbe LlhrnU u^av al Man-
flm*ur. hut bn nam onl ilrtnttooi.
hoMint hUHa! by a Mijot.i) Of ibOtl
iviln a larmly l*ittr**4  i
*lf'i#«l" *A* Html tiiettt-l*}'****  fu'lcM
ati U"th >*4t*  Mf 1  I* *■ - lli Hm ttth*
rrtl  randWalc  and  id M  if tba
' Mam-hratcr  Mmtdfin.  ****  **t  thr
If-adinff I.ii*tll n-r«i(i||»rri  tit Ibf  (i|«-
rtacM. dfr* ill hu party nptvort.
rr<rp|*ln« a mnrh Iififf ittir than ibal
whkh rWI-nd Ihf r>I-t««It*mi randlilfitf
ini**o. Mr *i**A*ut***leiu* radon-
Ini Mt. *V«ti ami UrM MMl
•|w**li  nf   thr   l.lUrti    lr*4rt
11 \* o-iiM". a* *rll ** llm
dr al li nf 1'ati.f I!. ** If lr-
*A*tilt*l    A*    "il*    In   art-tin   •
Libera! irlnmith. Tlm OMMffTMIfta
and lit* I.f1mtabt'nlni.l<l« n Ihf nlhff
hind alan |"it forth ttttj • I'-fl and
Iwl'fd n*r-fa1 hnndml nwm nlal than
In I***. fWHn-f Ihrif i ladldllf
I ** lima »iaM. Ihf I .m «r nal Itr*
atr   jnMlinl   Innitbl   tttt   Hi' ll
aiiint*. both bcaum \hry had
•mrvnia ffira **i ikf nt and
Imraoim Ihf nan'il *hu«» ihii Ihr-r in
lifnlna Inatrad of bftini ioU-m nnd
that by korplna Ihf *a«if |»ni*iflinn
thniilhoiil  Ihf  fiinfilti.  tlmt   mar
<afry ih« (trofrti abstain Thf t.itwrai*
on lb«othrt hand an 'ffialnly di*i|t-
lltl. DOVK11KURH1  1 IL.M.Kll.
HotHo lurprlu! Im In 0111 auwd by ibu
-ii-hi-iit.il ol Mr Mloltaol llii'iii-lli-ii'li,
ri'-i.i.at v'. tiif Hoard nf Trodo, us
li'it,■tuliti-iit    |i .Kl.T    i.i   lln-   lluiiM-
nf 1 ontmoui in  ti,,'  [ii.ti- of tlm
Hon   n   11   Miittli.  I'liiff,
Koort'iai  Hall  1  m   fanoralty mp«
* 1.. luroof thn plwn, UrdBilIg.
ii.irv, howovcr, imfnrnd tbal for tba ro>
Iii.n:..|i-r nl  'I'  1 > ' rll lan-Ilt  lln-
!..til. 1-1. ; col i'i*-  11
Jllel •  populir,
;ttiul what  If  -iM how  "f  Intaroal
Iii'i* pOpHllT with  tin  lii'li iiii'IhIhti,
bavlni oceailonally dfipliyod a u-anlntc
■ titu in ili t. form di M Lbil iia«Kivnn
Idord Hallibm y sty of lati*.
II •■•ii li" bai i-UMd  -,'ilimI)  ud  tin*
iiiii,ui.i plitfona imi u.i ri* it 1111 iii.iiiit
uf iiii |h.im. ni ortbodoi)
\ oomuutt \mi iinn I,
Tbt* Rtfbl Ito  •   1   *  1. n-t. ,.
.  i.t.rlh-
i«a»t Miiiflii-iti-i * . 1 i.-i. n| i.i**- iii .1
KM foi 1  P -.-nil. tin' Liberal
eaodldita,
I  Ml'.lil  n.t I.* -
A daaub 1. fi- ii. * irio nyi u.< cotton
■ ■ ii reporti tbal tbi neaol cold
and fu»«)' weatber, which Im* pro*
rallod liiiiru-i.t 11 ti.* cation BrowinR
dltirlrli, tin .,-rliiii-l* BfTiiti'l tli"
BtypUtu cotton crop  1* li I'ttlmati'il
• - lation thai tbe cotton >u*ld
will bn aUnil .,800.000 rnntara, a rantar
brlnjnuual lo iboul 1   mi df
III)  I Mltnl I.  I'UII M
'I I-' Rl v. Harilxy Kllli uf Wotan imlity
i-.in|.ii iin- •tVbiii' siar Itm* itaauar
at QiumoiIowHi ami fun !l.l>
1,  Mia
llarrkii Bllli, wbo bid no|wd from
Winn with Mr Art bur Matiram. ami Who
wi» ai iin- iimiiii'i.t i.f her eaptun by
bai n fit mt bal irat.- i-.1.1.1. ittampb
Inn  lo mat.*'  hot  a -1    conpao]
wiih brr low to Amorka. Whan Mr.
Elll* had bruuRht ItU dauabu-r ofl M>
Maitiam  .'aU.ir.il  *<*:• it,-1  bu  Hulfl
U ■  .  :* fi  tha  .i,,|i
. b)  tin-  jti*r. iml  tm- i.itii
■
mnMd aitimt tba Mw -ii 1
•Itattl. f tl. Willi, a. |,i. .'; -*    Will   I
mtAMBDAI CUtaMaHU
1 mail atranmr I'nuida. i'apialn
• m N«a Vorh Hrplembrr ITlh
fur llamburt. whbb put lata iWUind.
Knalaml oa Oetabu lib irtlh Imr
mi'liinrry •Miblly ikr*' ***\. bal whleb
autmiinrnity iffitol at bar daoUaatloa.
waa today la coUWoa *nh ihr ItriUib
tlblbMta.  a*  llatnUu'   .or
III .ml Hint atrxiotid In tbo **.*•
Ulb*. Th«* Aibibaaca unk iad
■
nuiKnuntm utroan
1 4onl(an -nix.rnnifi<i  Ifwti f-j-'it
ibat ibu aeuoaSt rniinatiun fti -t.a tha
llrliuh li
ibm Uit year* Ndh in nttmUr and
'j'lilily. (unii uuit> in t|iiatlty.
tl»mit» l*i» 1 t,^ \*,\
■ ' 1a.1l brn that
Mittmnl HtUndi !«• Im t<
nutoUi ..f Imimriai irooMll Hallfai and
• iiai'tuh pmaaaoal Military *i«tionaai
ijimbw and K-»-jninuli  un  ti
roaaL  It )• iald tbu ii.>nii. mpliM lor
iwo pure • iho aaw mill-
lary hlab«ay. tb* iat.ad.aii l*adflr, and
"•  with ri|mrl*
rnrr in  Ibo ('anadiao  Oowfaawat.
Ut(|bway Robbery.
Iltaux. Octobrt I  Doadlti atlarhnt
* mi''-- a< ta -ii 11 id boar Mow.oaal
fi I* Iom  ii -
poarnd and Maaatd tlm dtlvrr and
anird. and wrn about blndina tkrai
|itr|arit->f) lorlfltai Hm coaiaaia otthi
null baax «tni a dtuina parly ramo
up and mfpfi' it Ihrlr
■writ. A eoaflfcl maad laiiwoaii thl
trw raMrr* *t,tj ihf oattewii whleb
rraultrd In Ibr npulvof thr laitrr and
thr ntr*** uf il," railiwllini of Ihi"
mail*. Thf duit*.. eaaiod by llm
i.it'tU** ■', r- m 1 bai tn, rraanl law.
jrnnrii in ihr nab* whrn ihr affair
. , md
ya-* InM.* It**,
A -rrnrnl atrrllnt of t'„v  L*. m**r
t-i   Mr A  It  Ml
ofttrrlaai t.l|hl  Aamn|T*1 llm-roMfflunb
ration^ nail «a> **t.** turn thr tramway
...hip-i v offfrini ihr rbih a ***** «f
****'■ Iblnf otrrr 4tr arna of land fur a
ia. mM aromiid. al a twMlhal nntal In
l| nf tut- dollar prr annum.
Thr land U illuaM al llmhnd nf Mai>
• l ..tiUldf nf tlm «Hy limiii
i b »itl hilr Ihf pttalker ttf not*
tut Ibr ifuii.l" fur my kind uf ithlrtle
•putt* Thf offor waaaocoptnl with m
fipn**»kn ••( H.ink* for tlm *ftmr-
mlty af Ihr tbtnnr*. A romnlt-
\i*  .(imi»tiri| t.f  tttnf*  John  IMd.
K. II. ntt* A.  K  Horrino,  it.
\|. it • tm* and Attn" **■>* *t*
appninM l« kink afur Ihr aiiit.r  li
U  rilimiMlhll  Iboai  «:.'»•>  -alllbr
t^iiii»d in pul thf kl in rondllfnn for
alhktkxif ill klndi. and ItU phi|"inl
tofnflB tbr dub li.Ui a ><inl HOCk-COH*
t*my lo rvMpkn thr nndrrlahlnr. and
haar ihr aronndi \* *, **\i*... |
n. at luforimr..
l   ar pmUew of tha rlub will bo
ft^nntui, si Maaday ifiaraaoa m-u w
1 HOh Iflrr I nVlorb a* pnulblf. a),d ill
■uabin au »rtfd to i -kr part
I ****** l*r*r*a *****
Vt  t  M  IV.  hM  r-tiirn.il
from Ihr June MMtoa al tMlawa and baa
ronfidral thr foliuw I'll 1-' Ihf '
"Thr aftHtTMUoh uf Ihr drill ahrd
Utobr no knur drliffil. llm ad-trr-
llmoirnU iniltln* Irndrt* tmini BOW
nady In thr dfpartnrntal offin. IT.*
imiWina willoHi bttweoa W.O00 md
Mo.nti*, and will If in IfWf **}  • ******
I labia. 'Karryihina eaaaol 1* tnt 11
nncr.' a* ilm i«k>nrl MT*. "raatoai aooM
and (■»! offi'T* in aiiff l« rofnr hrfon
•on* la Mini 10 llm appnpriallnna
for Vklutia Ibr rtilunil iwri Im ht* br»>n
'hadfrmr rvtiiiianily **• 'hrfiniarioiud
(jimlwr mm. whoMrrj i* 'Kirrylhlna U
nlal tn UtU:.'' Columbia.'  It b «*i«l
'lhat no olarr uf lh.1 ainm *!lr in ***U in
Tanada ha« n-rfhni an mimh thu y*t
** V tarta.  Tim rotanlag mtmitrr
*lnu* drritlrdly that Ihrn U 00 ' li*nn'
iif i ffwral rlrrlkn in Ihr nrar fulun.
ind add*, TbaOooiarnUn parly ** «■»
•uiiii aa it ran ba. and Ihr byr-rln tiuna.
I am *un. will *** tn oar fiTCT la Urt
maH"y»l ■**•***, A *ir**ti* trrlii.a In
laior "I ?«if -I hn Tliump-un  l« amwirg
In ifniark. and lu- f« BOW loohad ttpofl t*
|oa« Of Iht- li.,t»k«t Buna In  Ihr  Himar.
lu r-rtifd io Mr llertor t^taforla* ttmrr
*** nn wbltewaiblBfl the nimmtttfr
limply «tat«l tbit thru- *** 001 •nfll-
RVMootfl tO Jttltlf f a lunablluli.
which U *ntf dllWWll lW* *■"  hnnur-
abk loqaltul Mr Hector i« dead, poiiti-
i iiu  M far a* hi* t**t IfOll  laklna a
prnWiliifnl part in publi* Hfl t* COB'
irniril. Tin- '*bin-l *ll' I**- twin-
•irnrtnl within tlm ***** '"" "f 'bt''
wrfk». but wl-*i nr* mattrlal will be
tutnmuird it 'a imponilbla tf» |imn  J'Ut
MEEOIEE'S  UILKiMMA
IHITIAltY PROCEEDINGS 01* THB
ROYAL 1.0MM1SBI0N.
Dr. Lnll'i'i'ty "I'CuIlu';. Btrli-kunWith
l*.u'ui>i'ii H*-: ill! of tho Tlmhnr
Frnudn in All- i: a A OovortittK'tit
At.i-ni Sunt tin end tor Etubiniflu-
nii'tit Allurtou'n Qri'ttt Rnco at
Q i nnd Riipide Moving Evi-nta in
lh« Enit Daring BtnK*1 Roblmryin
Oiililoniin.
i.u mn , iM' bar** Al Ibe opening of
tiii< royal comnliilon *<• ii qulni Into tbo
lliili'-ilv*-<'lmli'iir" iat!way Kiodlti tllbi
nornlnit Dr. Hill, for lbe pnwooutlon,
imiv.'ii oa behalf of Owen Uorpb] iad J,
C viiiftii'U-, a- tm-niUt-r- "f parllitnent
lodaleetonof the province,lbil Uio]
■ .I iu ippiar ibrouffli coatiiel
ind * roM*eiimlne wltnonoi and utd tlm
la*MtlgiUon "i **"■** wai in tlmir
power. Tbli »'i* reolatod by llolqneand
Ain\iit, iiuiiiM.) fur ti,,- Provlnelil Gov-
erameut. Judge Jelte nid tbo eommli"
iion wuuld ni v.* a tbi iiimi in-ii Wnii.i.
day Mr. Hill alao mored that a largo
number of wltneam \*> lunnonid,
inrludlni; Men << i. i'u .ni'l. Otrnean umi
ul Iif r«. tliat IVninl In- ■ altrd upon tu
pnduoe all thr papen and doeameati in
—Ion beinBB on tbi lubioet,
.ttnU-i* lotto MMBlOd in Ibi-. afti-rwlilib
tin' connlnton adjourned utt Wednea<
day imxi.  wln*n  tin-  ri-al word  will
'-III Iilll.	
i. Que
, Oeb
■l.t  •   1.
■ll-l
I.Liiiiiiiitaitm-
bai i»i
it fu
nud -.•ullll
of
ar.uti ami u-
i mmm i,i
led it
. tin* mut]
, of
ti rah
till 1.  a;
i.t Kl
■l"MI,l \l
Oetobe
r  *
Tin" *.;*.
lull
Dally Oracle itateii lavwlon who want
to nike money thii autumn win probably turn tlmir ittootlon tu lbe Anglo<
Aomrirati telograph ordln-ary ind pro.
ferenco.  If Umm itoehi ue uoi to • ■**•
it iim.lil bo bard tu |-iiiii tn .itl,. i- ti.it
anmon llkrty tn .lu ■*.. Nrw York li
■In aily allvr to Ihr liiinhmi. whlrh
Amerlea'i bli birreai will certaloli
brine thr fit*** nittipanba, ami wubtii
llu-  pl*l  frw  dlM  < "iiiiii.-trial  riliti'
itoekhM booa llttod vWbly. w.-. un
thb iMe. howonr. ippoar t" hatt* paid
vrry ittik ngaid i" ii"' ipleadldpood
fortune whloa li noa Maiiim* taeee
.ni..tn*, but ii, tin-•mall rl..- alnady
ri l I \  ,\i _:,. Ann -tti an. atnl dim l
with lhe I "i'fl BUM »•< probably bam '
ademoaitraUoa oflhe farithata frw'
ai d< n ire 'iuit-tly arrumulaiiiia itoek.
w a<ii> itat»i t'
Qraod Truok hu idraocodltal
• in.'n ion i«-r .-iii mi ttm
itn t'Sib uf ib.. >.*ttei* taiafie rotami
JIIM.IHI \t« I.| t Itlill t-
' \n.\tu.  N  W  T .  Hit-it* i  •
Mcuutn  dtdlvorad  judirnmni
thii moralu oo Uw priwuiari wh bin
1-tii  fi.nml  guilty   at  ||.. •■  4..  . *
!*hontu fur barglarf $ri****** ynr» in
'l  niti,t, I'.nti*-tttlary and thrrr
diynttbe barraeh*  ir breaking jtlti
MirllnnimM  fur tin-   ^on-  uffrnrt' alio
geta tea yean al M.'-.y Uoaotalni Mn
llllllillli. fur ib.  burglary uf lb  Whilo
I I ., 'a   .1.11".   h*. Ia  ill.-   >rjr«-   Utlllltt
afetaofae yoar and rlrv.*n munih* fur
rtnbf r/b mrut uf - town fund'.
tUSOKMH B.1 111
l*r. Latirty.oai ol tht boil kaowi
iad mtm i-i|'i.iai pbyeb laai in tha um-
t..ii...  «4i Mftekoa  wiib  parilyaU
tOOLtbl   llt«;.ft  i.*.b   w»a  i.imptrlrly
l-iraly.-iil aad hr U now In a fit •**
rondlllon.
»"ili 1  WBMHttltg
i*.t.*.\t..,nni. Octaober t,  \ cable
d>*l'iti*h ffum f ardlff. Wak*. »«>• llm
taiiiillaii-Amrfiiiti fmitball tram phynl
i..ti vtjt.. than roetordiyiad t*aiii>-
drfrati'd Umm. piling up * ******* *,t nltm
euau. while the avewimea eoaM not en
um ball thraaah
fii'iMU M aut
si CaittARttM, Oat, October 1.—
Word Iiw* ln-rti NOeteod fmm liondoti,
Knttlaml.  UBOaadag  ihr  arrldrtilal
deathofgrdae) IVacock. a promlaool
l-i-ibui t*f ihl. * ili
I'Muorauura nnMono-t.
Otta wa* Omooot Im-Tlm ImpnoakM
ucilnineehMiml that Mr. William It
Moredltht OMumrallfa kad«r in ihf
.tularin ImfUtatun. wilt utidnuhtntly
bolakm Intu Ihf rablnrt.   Mr J I
ivurom. - iM, r. f»r North Hmui
wlm bat hrrn hfn fur tt'ifral day*. •aj«
hr haa no dnin io it- .-nur punllr life*.
llr will m.i filler ibr rablimt nmlrr any
.Ifi untiUlirr*.
All- rti 11 Wina
hitlMi lUitit-. Mirh . i' ■ i- Lr I.—
Thf rnal imitlne ra* •• IW NlbOOO
N-ian-n Alkrlon at.d Nrf-mn wa* today
WW hy Alkrlon. Nrl-tou Unh thr flnl
'.rat In IAI; Alkrton Um imil thno
hretaln 3 M. I J'-at.-l ItU 14.
Pnparlng for Iho Fight.
ffamuyoiuBt i» dOeiaherl  \ i
ha* brfti I mi oil (i.r tlm tu-ai in«*filn» of
*hr Natluni! It.'itiiblkan rommtllrr tn
\Va*hiiistnn un Soeanborgtrd imti. 10
ftinaltkr thr rr*l|mtioti uf Srnalor *lnt*
aarliilrmin ami tutb-trrmlnr thf plarr
of huldina ihf im-tt uathmal innirnllnn.
Thu iriitiu wai drridnl on today by
ll.t. I. & riirkaon. ihiitmin pro trm
uf thr mmmlllrr.
Facta From 'Frieco.
r*t\ I IIA1UH-... IVInlmr a   'lb-Hag.
brUrrn Llnkilllr and l-akr Vlrw. tm-
lun. wa* r.i.lit-ti laat night by two torn
ab-ut .1 mik wtai „f LaM- Virw. Thr
nma ramr lo IhU dty by a pflvatr dia-
palrh thitn Llnkilllr lo Ihr agrnl of
Wrll* PargO A to.'* raprraa. Xn drtall*
wall elarn botoad thr fact lhat thr
t iprtia wa* robhnl. whtlr tho mall wa*
1 h tOBfhld. Inairui'llon* wrn Immrdf-
• 1'It M-nl lo Mm ilmrtltof Lakr OOBBty
a- wrll »• in «f trril pOIWMrt in that ****■■
Hon uf rotinty whoan llkrly lo aid In
tin*' .i|iti:it* uf tin•>•» road agruta. Tlm
*la«r wa* roblmd about a yrar
aan by 1'rank William*, an old
InM IglBL whn wai. oontklnl of
Ihla  and Other rnhlmrlra,  and i* nuw
•rfVilig I llfr tfiitrnrr al S|n IJitt'litln,
Tlif iti*f brtWft-H Itrddfnt and Alturia
hM 1»mi ftiblinl Ihrrr tlmr.. ijurlnit tlm
i-i-1 frw month*, and It U auaprttnl
that tlm aanm .ifli'iil* had a hand In Hie
Lakr  Vlrw  QUO.   Ill  BOM  nf thf-ar
robbcriM dM tiny moon my inamn
of ronarqimncr.
Arthur iiuii*irr. a 1*1 ,.tnii.i tit i.i.t!
estate dealer of ibictiir nmi bu tkiih
lotlay br filtbig from lM wharf Into tlm
bar ami drowning. Ilunalrr wia a
mllrr of Irrlind about fti ypar* of atf
ami I* *iid al mm Ilnir to hi*." Iffn a
rnrmbrr nf lie  HrftUh Hninr of l*arlu-
mida Willi Ml* ll'rriiiK ri'Kunlliig lerua.
U woi tbon uropoud iliat n i.roiininada
concert ibould bu given in lbe mliibitioa
building, nnd an undoavor to anenrtala
imw tniH'ii iim ituii'scombination would
charge to como ovor mnl play n-mUmi
In tlm inawer Hint tAOO muni bw unirin-
t.t'ti ut- It wuuld in' Impoulble.  A uit«t-
Ing uf  Ibu  band  committed  win  Iiiiiii
afior practlio lait night to eonilder tho
t|ii<-ttiiiii Liul reeullod In tbi '•*■'•* Imlng
.iIi.iimI.iif.i, u tbey did boi think tbe
111 v would bf forth inning.
"Aiaiiit.'il '  Iuiiiitis'i ilium.
NiAOAIlA Kai.i.1, N. V., Iklolmrl.—
,N.it li.iu'.ii'i. tin  . liii-f uf pullm Imra
received  Information  tint 1 blntmii
wan belui imugglod icron tbi border
from i.i'i.uhi. being lldod In an dntuff li?
.urn, penoni "f InOuence on tbi Amerl"
can ild< It- imt tii'i-'itlvi'i it work,
Lii.il ibli morulog ofllcen arn«tMi two
iiu'ii giving Uu' unima nf Abrihua
Abralnmiof New York iod Jimn Q
Muldoonof Tun.tiiu. Tlm prlatiimn hid
tiuiiiUit tim railroad ticket! mil bed
mtwoquently Joined twut'libiamtui. who
win' itopplui at Uii* liutrl nmr
tlm dupt.t. Muldoon Ind la hie
no kol I teller fmm I>* M. I'nmaroy,
Deputy t'l.ii"! Stair- Minbil it l/irk-
port, ooBvoylog iBItirUCllOM aa lu how
Ibu CblUOM tnlwlit Im worki-d a- rOM tlm
llm* Into the nindi uf INmern imt
inothi 1 deputy named waiter.
Bipm 1 - in tu*. totter ludk-m that
United Btatoi Oommlulonor Pound of
: iad Untied MM.-a DUlrlel
Att.Ti.-1 Atogander. located In Itnffaln.
Implicated, The four iiiuonen
wn<> turned ovei to lu-jniix Xlarahal
Wutt.itf HutTitii. and will bar* a Uir-
Ing on Mondij
.1 Qf-Ml •,*l,emma
The Toronto liinpiru thai aprika of
Mf lliiinllinn. who wtti ippuar in a
i-m.1 irl wllb Mil* Nura Clrnen aad
ol Imn in ihl*-ally ..n Hm f.'ml InM
"Tliiiuab Un indleai 0certainly riprrtod
mueb from Mra QaaUtonof llamiltna.
thuy t'vtdi'iitly won aol pnpind to ba
■'irrliil away br tbu unit: •:  unina af
tho fair lady from tim imbltloai city
Whrn uiui imgan in ber powerful MpflM
fob ti tin opening »"rl* ur "Tha
Worker." ihe it race i-utntiiiiiiint tha
allrtiilou iif • vi-iv tuiru«r, ami wh»a
ihe * tow d *'••' bad MtablUMd bonelf la
Ibn grimral rui mutton Mr* llamiltna
iitbopoMMrerof avono of trry mn-
■Ideruh voIbbw. aad ihi caa *** **r*
rnmlloiiai Tlm nag w-»* wrll rhoirn
iml wai. rendered n perfectly, um ibo
itoger roeelved a ja-rfrrt atorm ol
ip|ilat.a*>- Tlmtii im|»u*'il i(«n bar
by Ihr warm ami prnUtrui rrratli
whlrh followed Imr rvrry nnmbrr moil
havo Imr 11 In ivy. bm iho hid  wnn  lh«
entln fix f U.f ludlMoa. and iha
wairtldrnily ready to do all la bar
:  ... r to aallafy ihrm."
tmm tt'tt* 1* *****
■ ri'ltuiut; "Thvmai t learr.
thn ci'tirin- Igbtor, iKTupiud aeoll it
tlm i-ity lock-up la»t night, and a • huge
of obtaining mom'y umki faUa ore*
trnrt** wa* rntt'trd agaliiit bim The
4it.ii •*j. in4.i. i> Borgeaat l^iimnd
WalUi'i upon a warrant ImuwI by lsdka
Magtiirai. II. iyaii Un t** M *» narraUU
In ibr Information Iwiui brkgy. that
T»m alti'iiibtl Hm auction »ak uftbaap
will bra brine >nmlu.lrtl by 1 imuol
HnlTniau. bid in our furl*, paid for ll
with * r.infnlrnli* Slalr* |?0 hill,  look
ibf cbingr and wrnl away.  Uoerv
tfin . an fiittn Iy dlffmnt ivnion of lb*
affair. Iff •*** **,t*. imfon lh* «•!•.
HnlTmaii liked blm t*. tmlp thing* alnag.
by bidding whrn Im gave tbo wink
.ifttl. vul lb" wtnk. andmada
tm i.lil  Tlm walrh wai knocked dowo
10 him. and. tu 1 arry nut appemam.
ai In- thought Im wia (-quired to. ha
baaded m tho Cbafednato but. thinking
l)i, eoaUoaUOO would br uodrnlnod
lb- admit, nt fia ing ibr Sit and Ibe
wall ■'. but iirnk hoti, lata 1 ai ighStneg
aMlooa. and ktt then la ibargr of the
pnipib-tor. from *U*-m Hoffman, yailef
■in. reset-red ihrm An rffgrtwaemoda
lut night loqaoafa Um infnrmalioo bai
••f'llly."
I ..I IhfMia Wm
, The Junior larrewi uatrh »a goeea'e
I'ark j. *t. rday a' Ttmon. Hiai ta VI***,
•Ir.w .-ult. an itn mbiaff "f aporlahm
tt wa* a lively finm thr yonng gaatle
mrli put up. aomr of lh* IraM WMh
bring nallr rndiUhlr Tbe Keel
mataally woa by a trotr of 1 go*ie in
:. rMmomU. INwo, Homer end yield
nliyrd writ for tlm wlnnan and C.
lVrk. Boaanai. rndden end Moreeby
fm ib- loam. Koltowtbg an lha oamn
ol Hm ptayi-ta and n« r rtaparllie
pealUoaeoa ibr aVM:
11 I'ltundrlgh  Ooal
II. ]..l...'- ...    lv.ini
.1 riri.'    i*i.»ff Point
W Bh buff   ., l
J. Thom|»a<ir,  • Ivffnna
W Qrey    .      '
11 Mi tnaa    imm _
J |>a*or   I n__- twu 10. Wlltlomi
J.PattMeoa{U8W n'M| T. laaila
> iwk
A. II* u-1
II  iVrk
it Ban
llr If no
y. Cany
..r Feate
F. Rmi-Maae
II  Rkhftf
0 Treddro
N Arkenuo
J Kkhog
Na
ion
in
• n
Mn
in
" ■• -.• ll■■■*■.*  H Itinley
h • -I* lb tu"  W Morrahf
ll Captain Smith
L'mpiff   A ftaynour
 ■ Mr  lUadi
H HSAS1 M *****
Won by -kond by
I Kaal Bad H. I Voir
I W. -t Km) Mimaby
1 But Bad   M Um
t IU«t Hud ratliraon
I Wni Lnd Mo-Tiby.
r. y.»*: Kml llr.tr
1 IL-' Kml Ili'Omr
1 tumnitmt at*****.
Tlm Victoria piprrn of Turedey *M*
lain icWNnle of an ntraordtnary •rear*
naca, whleb u ehreololed ee foinwa:
Aktimkr Tnmblay. wlfa and two
rhlldn-i, luif ****•*, itnpping it lha
tVlfl'- Trlrgrapb llotrl for Ib* poet !»•
•Ut- Tlnll bow uail'riday llirbor.
whlilmr Hi'-i nlutnvd ihu morelag.
Mi ii'.t.'ii'ii' Im had ocraatoota
'• it* l."•*!■-1 ahnrl Haw Hon. klftag
hu wife iad rhtldnn h* thmnlvM.
Hr r-i.i m.i tnwanl* lb* laller aed nf
laat wrrk ralhrr unrirtrclrdly. eotf
mnmni hu pia-rr iii thf family ie
unial Thr ******* ufghl i« ho lay awake
In hnl. tlm door WM amfdrnly hrohea
ujirii, ami ihr form of a ana
r in hii l in. witli an at-in mm hiad oad
a larg* knlfr in thr other. II* imbH
lowanl Ihr *■'*. in whlrh lay Ihe hm-
band .tud wife, and with lha gnat Made
madr a Inner at tlm plar* orcupW by
Ihr «om.in Iri'mMiv irneird lbe
hladr. but fn doing m anatainrd e *****
ml In Hm bind  Tlm midnight *Mtar
"a frond d. hul fli-1 brfnfw hf ****** A
hr ripiuml. katina. Imwraer. lha deadly
wrapona Imhlnd him In hi* hurry.
Tlm man wi* rfrngniard II on old
frllow namnl l'rtrr Trary who Hird la
llm imiehborhond, and thf nipp<aitlnw
u Hut hr intrndrd lo tik* adeaou
ataa*
l wife
nf Trt'mblay'aabarnrf. mnrd*r the i
imt rhlltlrni end nh ih* houn, horieae
tm kimw ihit tlmir a*a* «oma moaoy In
it. though nut a *rty ****** amnuhl. At*
far th* man Triry baa nni tK*n appre-
handfd, atthmtgh hi arrmi in tm pretty ll
■*
\
Tliis Card is Worth $6.00 to You
a II	
11 llll
, I,ll-
l'UV
me-enl ul Ullll .1, Iti.- lulti
eliijii. it .ll.l f.,/llf leefea,
.laif,"  HI'  "ftaaaaal,' Kal*
(illlili'il nml liinilil uml in
ll iiiiiIIi..|»-.'1 t
HIIIIUN 1 I'll, Iltaa-
"II,la.f.i'.  X'aaa-lf
ilarlilgrd llirflaiii-
nu-in,--liluiili.Hi
G
ORD0W&CO.M"-^-'w'L°
mwjL BOOTSm SHOES
fill  Ml
OTIjc -Icbctcv
.1 PIIOPMI PHOTSST,
•fill-
W in nl pe'K Couiiiiottilal I* dolus
u.otiil
alllllll'  sialVll'li llf lllilllllllll'lim llin
>, mm I'l*
,i  la'ii.li'ii.'y ul iln* Dominion
llaava'l'l
ii.-i,,  t.i ii|i|iuliii  mi'ii  imii'il
IIII'II'!)'
fof  laaallll.'lll   |iillllf»llilll|i,  laa
imalllo
.   lllllll  -I'l'i'llll   I'lilllllli'li'llll
1, i..... 1.
illla. llllll I'lll'lU'lly,  Tlllill'lllli'lll'l'
1. 01,0
ii wlilili mni'r m- ni" ni'ii"
aa, la—
111*0110,  III  llll'  l'!l*l<  uf  ll|ll!!>l>ll-
llli'lil-
llnil aiiiiliul tti'll  Im  lllluil  l>>
llla'llll.
illll.'l'  ail  l|!.i|llllii ot.mltt'
1.t1*1.1
a,    lo   a'llla'la )   all    IIIOll
I'llllllll
niiiin.   combined  ullll   'lu
in null
ll'  ill  |,l.llll,III.'II  la,   aai'ily.
Till'
,. lll'a.aalivla.ll'ly  OfllCl.l  ,*<>-Hl	
ttlala'll
'IIIIIIUI  mil  la.'  11,11-  lilli'il. illid
lt«-,l K*l in
II*,...!. ., tl.tti,
,l till:
. i.t.r.
COUTH IVK8TM1NSTB11  10
C  Ifaalllia.'e'aaliS.'xtl  Itaa nl; |a-l i'l
att'UIL-
ll'tll.tlllla  .al   N IV
'IVrilltliHIIllll'l'''
ivi: HAVK -U..II
tt   -llll  I, i .all.' a.. ,11
uml ii, iiiii, . i-i Uu,
.,1,Iiiii ifiieiaeeeta. lie, hi
ami i.m III I'l tl" ,"l
Hnlliiul
.1  I'lill
li.  In n I
„| ,|,o -ili
if  f  ^  H
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
, t„ i«
i>)
iillli
nil
Illi
i.,,,'!, « liilSiSib—.   ■ *»
llidlll. till.  KIIXKST  IIAl.l,  IIII.IIU'.ITK; tl
"I 111. I'  lilli)'.'; lull- Hs.l.tiim  In,,,iiiiiii  I	
iilliiiy don Tin.mi nml I.e. Ifiaull.li I.  li i  I'
I..11..,uil'li- lalliiliine.*,.,!,- : a, a  Vile* nml  lluilifll
ft.'lil V  "iiu nirwiu, vlcturl. tVoattoltiiUir—IVI ll In .i
"•''i.'iL',"; ii iiiiHi'iii-..'i.i.'i.,i.'i"Ha
il..,., itn,!.: 'l'i uly /i   tl   iiiii.i,--,  m  it.  i.  u,
• li-'li  •Hi'  " I-'   "' lll'll'  lllll'ln  Hi" It,   lUmlUilt!  aal   Mi-lllM   | 'mi. t. II.
Uy Iinni-  )t."-.i-M...miiii' I'l.y.Irl.ii nml aaairj n., ,,,..a,. ...i,,,
.mil  sai.il.  i.«i-i- ii'i unu .-.,".'-iui!.-i.i.i.Nm »,-..,n.,.1,i.u i
•   lllalafaala la.ant-    il.ri!'.    11 -il !.'*  "U ''''* ''' N 	
l.illlllll'l. .iml  I IHO    ll, .  I  -t l.alllllitl'. 1,1 l|f
I iiT..xi:.ti: I'm: I'AtlK i"i: •'■>-■ ,..„„
li |,.| „-a.l.,.l.,t |,...|klll 1" iu Mi™
tV.nl.tUll •"*  *1'""
liMIMs IS AI.I.  I'Alt'l'S nl  iiii: ^;'„',",i',HL"i'
1'   .11.111. I   J-l   imn-    'll"«l»  * lialall. —  II,,,
ll.tll lala . _—.
ctoii .u.i; hul BAST
r   It.a.l  IHII  lll'-l- -   '"II'
III.. "
.l„l'
.uy
V
iniiifiit patronage  th reaped o
- uoodi in !<•' loalouily watched i
onl itu appointment ol unqualified
laloatod by fivorltlim. Tlioippolnl-
t to wlilili lln' t'liiiiuiiTilnl i'uii"
ittlnii K, llQWOYUr, mil of  Huso, but
Huu might ffollhivoboon mide b)
appllritlouofiboprluolploofpromo'
Umi bj M'ulurtij. wltleli -ii markedl.
inndfl tuf urige it" offorli ol Junior
,,m, uk i.tipnig iini" tu rite to botler luteutlon  of
plai, - workeri to Ml Un piai
Tbognlu Impoctonblp ol T »to Ueadlng tirlUsh Trodi
i.iMul'- lo UO Ulll, ulli'l' lu di'puslt Mini.
WW ui security, Ryoii UioHopublleamol
WnihlugLon Hutu ion Id tlill loiplondld
nn  u|i|itii'(iiiiiiy  uf advortUlug  tin
iiMiuii'it Iwforo IllQro than it iliniisiiitl
roproioiitaUvo inon frum ovory «tutt.
nntl lor rl lory in tho -Union, Hmt tboy
oordlilly foronco lupport in Uiolr proii
orgim Hm iiivititiiuii of tholr iKilllloil
opponoiita   A  loading  Democratic
I'llilot* iif Tnriimit liitM QQWgOUO In Now
Ym-li lo proaoQt Uu' itiviiatii.il to tlm
party orgmliont Moan whi in bowovor
Um iiii.t i' || doUOUueod In ninny
tjiiLiitfi", a-.tm lUti'tiipt to degrade _
great inlltloil party by maklug IU
ooavoiiUon nrvo tu boom a young oily
of ibo troth Ut'iii't'.ii iiiti'iiiiuii lit iIium
already I'ttlli'd to 'I'u. tuiiii, lu lltUlMoil
nud it* ii'iiiiiirri"*, Liiul ai tin I'tithiisl.
;i-ti, editor ol Uio inv Joyouily doetaroa,
iiiu plan li mu,' i.t go) Um boil (rui-
.uiii uiot'iiii'iit It ovor bail. whoUioi Iti
uiliiu du Mini Invitation li ueeptod or
imi out Viuoouyor frlottdi ore great
nt iHHitiiinti their ImiUiiig bui'iiii, bm
tbo) ire literal!, lynw lu Um art, ***
pired i.iib ihoTaioiuaiii.
Bank "Montreal
UAl'lTAl,, nil Mill lip,
REST,   -
$111,000,000
0,1100 MO
A Savings'  Bank
Department
Hai iii'i'" oponod in commotion wilh
ibis Branch,
Interest Allowed nl Current Kates.
GEO D. BRYMNER,
HARDWARE0-^®--
""** ~ '«« DASH, tnt,-m,
   , a t lit nil A la I.' 	
T
WO CARLOADS OF HARDWARE
ror lhe spring trade have iust been received, opened up nnd marked nt close prices.
,,-,-y., lull line of builders supplies,.making
if I iii-ks, Building I'aper and Nails.
*  if Cutlery
itaali'i It In .U,l,„,r,|„
Uio timnfli, lWun,|.B.'ii
1 .nil 111 lllll-I'llinilvlia
I'l.lltll'
■Wppi 1
X *[*'***** uml I.,i,
Mi-iil-. ".,,„i
|Hi.nppii,.,i mn, |
lb|i'"ii, uml i'lVarh
OPPENHEIMER BROS.
BllE BLOCK COMMISSION .MERCHANTS
ul Wholesale Dealers in
TO RENT.
,,,'-  !  I"
A ..'imn. .till.!' niiii.iiit-i tin- IiiiIIiIit.- rpilRBTORKS ANI1 ILamMMMN'iH.i:.
iiiiiiiiyi'. ..I LoDdos, Bmiiiiii, i.ti'iy ,J ,,,,.'^'.V,;.''!,,''''' '
lilli'il  tlaa-  ma..(ear.  In  Allliininri'  an Hi-, tlaitu m"! Kl.
lllllHiIllliU  .'..li, lil.l 5" "" " " "ill Viil'Ti l'.'i','.\''|Vi'"
.,, ,.,*,„.. HI HI MM'I I! Ml It'At
...I lM.lfl(.n
I'llllllll-l.  ii.-i rl
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
M'llAl'I'lillSAM. III,,,,,,,.;
«i'i'.MiMri,ii,„„,
*"**""VT,^*zl:T*'<">* i
 '"'"' •J.nawl'a.n.
MoPhee Bros
supniihti t"
100-102-104 Powell St.
1' O Box •". Vancouver,
ti.c
BOATS FOR HIRE
Beyond Royal City Planing Willi
Now Weslminster
liu.-l) i.-ii
Ml  Ilim
■Piuirentl
i'i:n:i;s
llKAIHA-li: IUIILS.
t,i'  Uillliiii liiKlii.laiv.
H't.
', it.
,, .ii.lH lln-InlBlillllnli "I :i IliMi'lv aa|  Milt, lint  ||„')-
., M l.a,  Una.  l.ll  lln<  |||.00 l'»rll«iiii-i.l I., |,,i.-ii iin-.i-ii
i-iill) u|>i-ii In III. ili-imly iil'u !■'' Uu-  ixiil-.i'l
tin llu* niiiii* .iitullilv lul  -iliin' 1'iillul   -in.
ttlll  a'.ll.i'
• f.  tBla',1.lllar .lllallja   laa
lll.H    l.l !>l III*
l"l!'l.lallll|! Il'I. I.
I.I .!-
—-——~ M »i\it:i.i. i.iKiii.i at
^J££>L!Sii.~. — i» r. Mii.\i-Mi:XTAi. ii'iiiiiis, on."-
.Idaitwaaiil. anlrilli. t.iialinii.ifrtial Jl.  aaiailalii SI . Noa  lVa-.liiil!..u a  Al. .
.il tlw I.*a- ill. Ifc*!!.lr laaala-r llnlaallla,|i. l-l.-,»,i.-,*.r  M.iiiif.i-liite-r
... . ,.„„.,,   ....a... ...a.r.v   L73   |t.,. ttlut l„.,Mat,.-r .., M..tl.I.< mnl Illaal  li  Maalill-
WAMILI'  Mll.lllIlN   A»   I •*'• laaai.l., Ilaml-l -. i.al.lal..  e I.    I.a.fi.a
it   |„i  ,i  i ,.|   I I  l.t.ni-,'- I.ia-it,,-, la, lh,, I',,
., \ I ,'   ii.  111.1  II   leii.'la- i...a .a.fUnam.lalla
1.--—.-1 inin
Ml.. I Hike a
iiuin ul:  iiiiii I  iii
X   I.MI.I  !■'!  l-*lilli
iU8 turn
•rtltOCKRUY  AMi  iil..t!-.iv,tl!i:
VJ  lli'llulillil  ll.,-  ,l,-ai|a-,. la, a,a..ail
I-
Wt atllllliall't.
I IKSKUAI.HBUYANT1N A FAMILY
I'ruVlalolla,   .
ailllUlHaattitl.*'.  I'oluuibln
S^T.UM:Im.|..\n>  ||
levon >i'at>.  Tin-  lattiT. Uiorefore. *Aoiituta tu rutin' in  under omploi
very naturally ippllod u*t tlm recinl ucnl igreamenti  Tbli determlnlUon
paat, hit oapaolty for whleb wu olearli Uiikuiy to .-aunt totat eoMtoraaUoa
,\ I.itn. .-il tut only by proi loui wrt li ■ • .iiiuiihj»i llrlUih memben uf t'arliatinini.
buiaboby teiUmoulali reoolvod (mm who are la favor of froo trade all rooudi
all tbo momuore of Uio Turouto board ot luiatmraa in goodi.  If. howoreri Uti
trade,  a  body  ui'imrally  •*'<'li onanuwdworkmeoelooloripentitiUte)  it* •
*Bd inclined lowordi tho preeoul Dominion ire filrly ture to cirrv Utelr .point ere ^.j1^1""
goverumoBl ami tborofora  Ilkidy.  It loog, Tbey will In tbti undoubtedly be
would "'I", to lupport it- uomlBN ni-jtii tivaa.i.amtr U*v\it*t bow rWagla
(TfcUvolv, Tim memben "( Uia i»»ai«l Ktmiami thai ihe forelgu workon 'rum
M.!- FOIEY
I Lumber Broker
TO DEPOSITORS
ILMPI.0YM1LST AHKST.
Rini Eititl,' ..nti Ai'i'itit'iit
Iiisiimiii'i*.
THE
I-. .
. .a a ai! .i • .
niiiii   I i
I* u Idilll
-!«-, i'.
|| I ..... l.l. < -.
-
, a -,
Ta I. Hi
Iff.  *  'I  '
.-I all-
mil .III  nil ItlMT. -
1,i| IIM-Ill.li  III a ills  •!'■■  III.M
'  l.lnMaal tan. ..   "Hi  -iluil.-l.
.nl; . .! i.
l-i  in-
.fill I.. „
mil  luuimitly
.. ,,lt.  -!    1*1.1
lllt.lMIIILI.il  ''""''I "' ""'I" ■ il'-i't ''""I Ull-. I.'.l'li* l-.llillll.'ll1.l tllll.'l-' 1  Iiiiniiii.'  tlla-
ai.!!. iii  ii,lli.al,I) i  ,i," laullli'lll.ll Iillli..'!. .h> 111 lla'laa'I.I  Mk-I-
11 '"" '"'" umi -u.i l.i-  rho Dominion Uon- all,  iin.l.-.iril.l..  in,n,lBr»„*.  Iwlni
. It,in. Ill  lu-.  laall.-li-l.   *l.-.|«t,.-   tla- .'t,|ic, , 11.tillti-,,1 ea,  li|ie'te'.lll,, aet  l.atla
dl-|llll>'  lll-|l.'llll'i V.llll  llllltl eef  liellll a,„|  m||||||  ,.,,,..-,,,.*J 1.1,1, . ,.',,' III.
i,    aiaal n.iial niii* nl iniilinilliili. .uuil.ii.l..( lllll...
T
it
I'lUil'ILIIIYTO BKKT,
r I',l.M,Ml. I le r
/* I'. I'lULITY.r.tlXTILIl.lil.A/IILl:.
V.   lill.allllaia'f. |'||»'f lllial,', |,  |ka.a|.|,af
■ "" t.lala-l.atflally  «.,. lit,.-*, ,«>
•ll-'ille-el:  .-..laaa  alia  ei„l  liaalallll.iaiiilllill la.a llaa- I  -ll.l "I Haul'
.„!, it.    ,,|l I..    le.    llai*   A .'.-alalal,  i«u,m •'.auiail, .1  -,,
...iiitiii,,;': i. ...,|.,,,I.,,,.'!,',,,,,,',,,',.. ., „„i„B  comnmi.1  raprri  mn»Ui.»W ** wwr»llr il tlw
' ■""■'""■•""i-i v.«.-it ■ (   |lluI„|   ,,„   „„,„ ii, pron.U.1 Hh  -.*  „i ik,u„M..
V iKfKifi.v tin v .    .,,..,   ,.„„„,„ laiiliii,.  Tin. I...I I...., upplM III
nil)
OLANDAUENTS
Mt "Ittt ti*
FOR SALE.
British Columbia Land and Investment
A.GS--E2STCY. LIMITED.
Bnoooaaora in AHk«|> Sl Muh.ui
v^Aiiii. I,***,,** *■*■*,*■ „....,v..,.,...i,.,- .1 ,*ki,.n. i::;;;:;,,,;;,:;:,, ,.•,,;.„.,,„;'.,;;,; ..,,*.,*■,".
IwKiuJu.. iwdv .« il. I'"-,"*- '  "'"ii ■-•,'■ ii.iiiiii, i i ...lli.t tl." .Kant- l"ii.i"li"l.i"il.-!.i«"i.*" '" it'*'I*..*'
fidarjrr.r'... • *•"' *,*■ <•-"■•* ■<*<*<■*<"*'** U..1.1...1.1...
r:iV. l  : '',,>;:Ji:,ni*i: .*>.*t* t mm,
-a ll. I.. I..... .ai.l. ai la. .1  I. at
'■ie'lilll
ir.n .ii iiil. I'l   ai.hi.i-.
li.'.l
.„,...
alll^al,  |,..l ll
.iih'il.al  -li-
an*!, tia.t*  *lt
L1AI1M  Il'll  -MIL  N'BAII  H'lll;
I   lllial,    |..ll.lll)'  It .lllllll.,  •  Ull'.l.l
Illllllli
•I'M   I ll'IIAI.1.1-
I aall.,aa
I..',.". .,;,'„'„Iiaa'aa  U"'" !««. M
'I  I  '.|  |*
elit«i,ll|illl  •  "-' '  1"!  "'»■'
A|'('l.  I  I'  1*  I   ■■■ "
V
«... If III I.
lltU-MI'Irfs I-I1-.T 'HLM  ISIIK
r b.adii.,1'- -1 , ,-'
in Kl! Ii-.i-l • 11.11 l-i
..libra.-'' '"."'V,
.... 1f...ia  . .  .1.   i-  '   I! '   I'
li I!
im.-imi.-ii.i:.
fill llaaaf-
II - I.litel.
-Iteata. a.illl.l tli" ii'll.'li *'t tin'  Itall*  '
I lata*. Iiiii litt-. a l,.t, H.lli!» .I."'' ail-Jit ii.ii.ii.aii.l inrMd
 .,„, ,'iit.li.  ..tl„i.tl.  I'l.ii.' Ii'-I** •'"• i"i'l'-l !•."'.■ i-  .nd l.nkll(  f«l
a,,.,  a  alal. III..  ******
i dataanla .-II",, ta it im>nt«
,,i„.,.,..|., thia. ... ii.t .,,„„,,.,., PMaaa
„..i ..,„..-  .,,,1, .i.,i«*..t,.,i' ,rii„
cannot bui till to l„t.. . i»i .fl-t. lMMMUoiri(w „„
,,1,1,11. ..,!.
IlldUiliai  ll.i'  Mil.  "I  l!ae..a*»tedi  ,.|
WE INVITE
THE PUBLIC
■t^-lii tirti nl iiu* Imt r.ti' "I nm   ' given I.y (In
i-m. .mil tin- restrictions iniposi al .1^ iaa ih, ainoiini 10 bt
ala ,| |,a |, ,, iia' ll|,a||.-\  aall  ale |,,a'.i|.  ill  1 .'a;*   Or  Mil.ill  .llllllillli
PER CENT PER ANNUM,  ml i  I ivorable terms ns ti
Dominion Savings ll.uil, n,
lll*|ill.itril, lllis C i||||..nn i  i:  ,,
part*
.  ,il  miiii ,1  ,ii  |||.
notin  eli
40 GOVERNMENT ST„ VICTORIA
i ii ii., i
I J.TAIU 1-liH' 1871
Nil  Hin  I in un l-l,'
laaitiaia.  .nd  tl" t.'f.'l.'  lut  ilia I)  tea
JOSEPH STIRSKY,
11.. I!
lasiWlT,
vi'in i:isHUltKliY
0.  •!  I- . I«'t l.t
• ir.'
■•I
llali. ******* *'»• "".1
ii r Hi'ii* iijlf "«
SuNs it) KMH.ANI) IIKNKV 'I l-M
,O.M„  1 ***£**  N"
. .I rta-iy
UMtttlhai ii  l#*'i'i*il • It ilJ  ii*ti*
, i III...Vtll l.l*  I. *  II
**l..a.*rr   1 I   -  *  '
1"
aas
wii
NOTICE.
A"
I
-^a
BAhl.l,-
ll.t.  ii
CLASSIFIED BUSINESS OlRECTbtaf
i.	
MKMUI-.
I
11«  1"! I'l \
latches.
i
If tail \iim
IIA*   I.*
NOTICE.
V,
■
I i* A
TllnM'l-MlNi
■
A-Wneat* ***** •***  Mdllrd   tll
*n*.*tp.\a t**tU*Ai* ________
L!
II.' llltil I*
Cii tiiiiw  \i.'hum i rn rn i;
. Iti-t. 1 -,.t ii. *  ill *  *** Wwt«
mlmnn
J\  \\  ilttAXI   MW
\J* t*  ****  ii—i  Ai
hlral. Titill a*"* i i-Uttib * ami t Ut * -
HAIti'AM.* i,ri:i.,\i:'iiiii.' rs
'..•n- Ra la«lA    iti  lahallLI  ttr*
** *• ' ..
molt'i.K a iviimix ah 1.1. NOTICE.
' ti,;, .1,,,...i.i.t...  .,! „..!, ,.„(,».,
i«i"-l""""- ' <"■"•"'""* • „.,„, ,.,„,„ ,,„., mrp „!
Xi.l'l.;.I.VI,.M.W» '''  "*«  ■'"'  WtWlHta.
tti'll   l' '.-111 Tin'  ftenlitte'i.l  I. l.aal...-,  „,..tdiu.it
 I.,ll«n..h.*l
,,.,N. """ .^l.laa-lfi^,
-■->"**■•  ""  '*'    '■ ! .",, ,bi»„„  ..MM..
•■■■i****-* <**•'*•**'■ .,„„,|,t 6r„„.h,.,h,M ,-
A.ii.lNTMlir.   ,1-ltllL Tl,. ,.-„l,,«,.a<. .!
,„.'..,,.'■ '' "It li '■' l-l -ft
■'Ml,,,,,,..,-l„„. a  '"""'"■"•• ..,.!  .
„„.,.„.,,0.1. ...d*1i....,i (.**«. IH- ,Utt>>, .„., aaH^aM,.
Nial-ia-. Lin.  III.. I.U, lln (m.tl-. *wll» tll*...
WARNING. i   nitii, .tui.* .t.ii-i am,
I .I'MI'I.AIM.  I'lVINi. 01  Illl ■  • rf.ii.t" .1.1- ». a. .. ■• ..Id. «••■ I l-l * •    ,r».,l""(1 , „ v
I i..|r. Ilrila "tint |alie e.  la,  ll.a   M-tll, lk« VUtMl | *'!.'  ,.„,,,
...Il.a.1  ll...t..l'i   ,1  d.d.t.11  ff HI..,....It...   •   '
«,.„ n-.'t -    l ,., tliuild luadt,
|,f„|.„.. |oMMI.Ii- lil,liif..l.li.ll.il .I'l'laad  Ik-  wa  dr-^utu,.    !• •
Iff* I....B.II.. 1*10 Ull aitfiotn. I" I IW RhMM ****** l|..at.., Ik,
|f. .|. ... a  I.ni ,llll,a.ll,l dl>.a|l,l l.d ■II- llllll I" kit.'.  I.ntil iral I1..II .lad
ijja.  J"!'!!'..'■".";!'"' ..ii..il,.t il-. ..I m.», II.-- imm-tt  au
SSlTa,*.'.'., '"i* ■""»•'  uw- <±zi	
• ttl 11 nil'l.l.lN    iiniiii,..' i .I...I..I in
BRUNETTE SAWMILL CO.
ii •    ".I W Wl --I MINS1 IK.lit
MANUFACTURERS OF Lumber, ShiDglos, Lath, Bill .mil' .mil Lodi Timber uc
in ion feet, also Flooring, Ceiling, Rustic, Biding, Mouldings. Pickets,
Situ!! liiiiI Turned Wink, S.i-ii. I1",.: . Window ami Door Frames.
House Finish of all Kinds.
Oi-JLcs-a.rato  "Woa-k  G-~u.axantood u
Kiln , Irii il Lumber and Shii Salmon and 1' mil Hum..  We have no specialties
l't tin i. im .in nr rail unsurj
LIBRARY BUILDING. COLUMBIA ST.
TO LEASE
Shipping t.n iinii ■
While tho hot weather lasts
*■!••* aad
Builders1 Hardwnre. Carpenters1 Tools* etc.
[ Ihtalirll »   a it!
|  tin !•  ..in  i, |
I,.i.i    \\.  t*l
.   i • *..'.■
I ttlll]  ii 1-1*1
null I muni/1 T. J. TRAPP &, CO.,
mLLIIlHUIX I Wholesale nnd Retail Hai
ini
COUNTY COURT.
alllll.'l  "I    l -II llM.nl  Illl.inl NM .aet |;|   '  ■ r-.l. ..,-.1...,, •>..,.  Ill
.'.''.'."I'.'L'.'fJi'l'f .. ..*'.".t '.'M ."'.'!'.".-   ' -.  .  dtitmttdmotl,(nil.aklck wu
i  la
If  ||  | ll latv.
 II*H«llit
-I lie
1
i.ti. tad | .a
loin
,1.1.
,,.,i.ti,, r»
WilNAI ll "   lll.AILILIl.  "I  II  i.
AJ-tr... •  :-,* '  . -1  il-l Ml I'l*
iuNKKII ANU
aiitii;.  IIHIM.  .
■ I Th».tli«
I  l...ltialla.tta  .kt.l..|
!>l.ii'„.l  ' '!.  1.1   I In llll. |,|.,l,l,r.
C—l a .'lilllliiala    U.t*  kid  Ll  la  111  l|
a., tdefia. alall.t  li(Hlla*ja aad
ll.l!  >
,1,11,'
llll.i, lin,alit.die. dliell.1.1.  Ilfl  t.l.  "I
a. la,ilia, tall-la  l*-lae|V- July.
—  ll-ttf- Iti. - lh.1  atlil.l   i jj^
tie-  lileal  Ihaaalaal  lilji,,  |a|ll,ldl.  »  A V
ANY  .I.I..I ...itl.ll, l.n •!..'li. tii* .lid ..llun !"Ml,'I'S!IJ„",'*i
...  lit  tO,  iltrlll  lillitita.  ..a  du
■MOttillTS HCHIWE.
"718 COLUMBIA fr'.".
Hardware Merchants.
WESTMINSTER,
NOTICE.
'■I'-?:;- LIQUORS AND CIGARS.
T,i  it:\t-i-  All
.  Vliw.  till.!**'..
,ll*»lll
lltl.ll.t   i'lll!
I- .•-'.-•
Ivin.i t..im.i.i r.Ai.i.m .u.ltv
Ml  l.-c,..m..  It.l.a  aaal  la..,,..,l.l.I,
,... .'  i  ,  a  ...  .,!.,.  .ar.,.,,..,
.rrrrr.i  ,1,,  ilia.,'. |
..  I  '
V„ll> t.   I 111-,.  IIKMAIlKAI.1.1
n.l''l
\V"*'I  "*  - L.I.H lllllll
It .,.-   ' .    a
.... ' I
(l,\'-
a un ********  *
A |,Mll.\lill -  I
i
eaiiaiiiM  \Ml|IK
V/a»"*rt|-' -
inMlfti'-'N s*i ii'»
r.*tiiT<iU*i M
• 11  **  Aalf  * ' ■  *
■■-...
.....M-rii i.t mm
Tit-H-n.iiuii..I UbloataeeM
till,! Ud Holt In* trade IntUc atalaai •**>*»■
,i ,aiu la 1*- ****** mtm*  *  * ■■ a
r.iii<ii-***min W' Kim I * in ttt    *>*' *
a laalidm. iHiirii iiitut wt tlif Miviifili !*^7*!\
rt thr-lr ailutti.tititliati tm tli»'IS-iki**
nt ili* if  i eht t* t.taat,i*atlon.  Tl,« i
Ikn,*.nt. Utnafkoal Uw I nlMh\*lm l9Mm"*"*• * ** *\w *|,,,(J| (,•
**i*tr,*\,t_  .,   titti'ittliit.  hotretef   **,*«>*,*  "fleletetl **n
Ulr.il ti^ . i,i\  iii.-iMi,.  arP   wenwoitr.  m.-.t-r.   **i*m.*.w ^m^m^mma^mmmmam^mm^mm^^mm^_
•li ii.-i.ik..|«« .*■<*****    trlgoinaily Hi*  - tiiaa***!!" «f ili«*    P1TRLIC WOTIOC
\mmut  RapaMleaa  adMiMatfau* fwlw*
it-niar  imAf* WHBRKAMtUMltOXOR Mil; i n
,._.™il-.  k_. " * •'«>aaHi *4 iaa
\vai.Kin fiMiicimixa IM Mill,lnS
-
AOMINSTRATOR'S SALE,
IN  THE  SUl'lllMI  COURT  Ot
UniTISH COLUMBI1
liaal itart l-a i.a n-a.iiai,.,.
aad u.,,1.
JAUI.ITMII fity, ,i,
BONANZA
GRILL ROOM
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
ItMlillr
Rlctiiirtln Ctriiiil Now W.-atniinat.-i
SaniHaciyran ant! Dealets in RoiirIi ami Dtnl Lumber. Shinnies. Mn
Latiu ai.il Pickets,
Salmon Boxes, net Floats, Trtiys, nnd all kinds oi Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames. Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
TO
Mm.
tMt
nillMliN
-1.1.   ■•! II
-
I-
INI'  IlKI'rlllll.MI
t
tin;--, im  t.>  nil. ItnilKII  fl  ,,„. .„„,,„ „  .mmm  ,..  '   '
I ,1a-  «.al.„,a1,.lil   lla   <|l«*>l»ia   ll>
l!  aal.tk.  I
!  I.i.i ,l,f
-
if..  . ,  i  .  a a,,.,,.  ,,,|,„,.,.,,
e.1,1    .
llae. .all  ., ',.  - ..  ,., I
-  ■  V   •  ..-'.  - -.   I    ,
• -
1  Uir. I
-.  .
'
•*,n%b *
lllll   I  M.I1I  I It*
l A ITA I.N u  -
-
Tll-l.  *!,* .  ':,
IUI.I n nwiltul u A Jolt
'
UKAI I !'  II.M-I.IL
I1"
Hll.l, A KlllK  < IMl. I.N'
i-
W  itllUMIil.M   I.A.MI
TT • .*r (,- , in. .  ■   ,  ii    - i;
**,* \\.*l-   -•■*
D WWII i
A.t H'.i.Mi,- ii -.* -   ii - ;:",
a  a„,f„' ■  llrnt -'   '••
liat..f.|k«i  *  Itt nlnl -
littri i.f  ll**- MlMlttl  In ll ' ,.  , ,
. .- '
hmir-i*|  If: MM *■ < .*
Cl  tti.i mi i  ii
.  -,
Ittl t»-l'
.in fair I*
Meivtaaal \* **. I
f M  M. i.m:i,.v  Lit.*.,
Ita *****•*•**  H
tt lui al*-* but If ii.i t»**"d Hh- i.H^-m
lit. U-itimii,f lite aeaiillltMi
wiiii aaal i ae »*i»»H) t*
1*****1 hit ***,,* mrtim dartai UncMI
an. miTi wli'.rn***dtoaitawdtbe raok*
fnr a****** -ahcaadoei u.'l ataran
1 - Mti it *.
tt«1witlt'tai,itltiC i.tli  t'lllne  |*iiTil« A*
ii,.«- tttM ttt**-* ti.i adoi
|lh'(.JHill<  ttlt\**l**1* a,.— ,1-1—  I ■  .1 ,..,.,., —
:•::'„•; Canadian Pacific Railway C(«pa3T
PACIFIC DIVISION
TIME  TABLE.
UTILE & WILSON. PROPRIETORS.
W.E.FALES
THE ONDERTAKER
T. RIDDLE
BLACKSMITH
Miii, a Sniciaii, ol Lo.ant Tool..
dl.l Until. Wi'lf.... ntotli.
Ilooi*. Cii»'.'., ait.
Colinbia Q"eel. New Weslminslnr
NEW VANCOUVER
COAL
lltlMUs4Co.Ut).iolfliiiilii.o.'
New Wellington Con.*
IA
Cniinillnii Pnt-lBr
Navigation Co.,
'I'IMi; TABLE No. 14
m ttm
* iter* *** tm n
flattiH* * td.iMHi  n. , **,*** ***
• i
Immrmmt** f-.  I Olmtl*
***y.ai i ■ ■rttial'*
i  1*11  v  (ttl
■
»l«  Ml
l*nte I .  ■  ..I
I., Wi
t.tili. I
*, tl-. afH«i
raioaraa ***i t»
,  Udori
"ii
m h* t
ll.* hef-rik md amel
eokalCaol mii.. i
it- i
-,;-.,- |iiiltll<' it|tllili»ti Utt*  a|i|ill«liHV i«ntl«»l««
T.».„.,.,.t,„.,. „ ,„,._Mii. J" '■' "*'"'""	
B""^;^^r""M :L:r;;.r«^;r?i,,r  ™=table.  Finmire ail hub FiriUhiiEs lifts   :^S.S
■immm»T9,*'*t™***r   <" WSSfTSUS*© $8.00 PER TON
Im*. llttl In. I I,   l i.iii,. ut,,,   * limil, tiflfl    |7,J |
da> .1
t- ••;*,„„„   tt,**9,9*t    I  t V.*t.itt l*lar.-l  Inin i1
tmt* ***** » -• ■*.*' *
i-t vi.i..ra aa oAqedM .- |
ll.titMai ai l-alittiUt ii
II,. I. I ' I   I   >
rum it mnn nni ti
SAVINGS  BANK ";•; -;;«  .--..-.
DEPARTMENT   '  ' ~STl
III aara,e,a. I',.aa Mllla  liar 1.  Im.1.1..  I...a   HOMldtlB. Of ill. OWlUt **** **.IjS
nklli. lautl    t.|m,^!„ „„, m,.,.,..,..
,a, ll.r, ,'.„l ..I <•.,,.
Il.al.lat l.af la, aaltal.. llll  ..ll  ■•  ■
ll„ tl..! I..at laarl l,a,,„ I'aWaV*.''
.III
I!,.
Bill
Haiti-.
lilallkllllialila.
m i
-i
I! .
i'
...na,
TiM   1  •  l-ln-tuM. ttliktwa  tna. ill' ~ _
v,.i..m,p MORTOAGECS S.M >'
ftllif  tafiiitlfili llin-  IIM  i -twu ii Jaalia-a ma It. I """oaua.
I. -  i».  a.il ,,.. Vliartaiitl.
■
'
11 ll
Mini  ««»l.n,  bla, •■
title   fafimlt it Ilia—>*.
mleHc Inn,.! I. M llin- ni.|ik-aai. .ihI
laa-
lait  i|a|rl,ila,l,  litlnl  >
l.llai-^f..  .
A|M,t-...l- .,  - a
**. W. CREIGHTON
I'-nr I'u Cmi l'ir Annum.
,. III. •■e««f-.|..l i.iiniie,*,! llltl......  I.it ,1  Jaarllna (1,1  I   I  111 ..Kl.l.l! I.I  I III.  »'..|; |r. V I I .
ri.n-j*i"* aittaifJitfi.  - I. .
"li* '""  "I'l'it-lilll lalHd l»
"  II,' '1,11,1 e
• ill 1*. arm* i.f M
,  ||lV|.,.ll. ,.,,,..., |,„  I,,,,!  |.,|,.|.  |
•1.1.1,1,1,
■ jlll.l ***** I"'.''' .lain.. I ..li
i- i|.|,!i..eti„„
li-
• ili,,  ■   .
i
Heji-.laart.tf
.'<!   '•
•tss—
llK.Vr.ll.
ILailriir,
.ilk 1 .|.*lill,   laa
ii in.i **. 11. n
I  i •
HA1IM.— MAKKI
Vir III
,,,,nl -iraa"  .- • ttr -'.
rltll  I
i.1.1.   It* ll •■■ Vlaara^laf,
I.m it.* i...*..-i „,,„
I nut tin  >•  kl* IOit.  It'll !r.r..Yi.t*a«ea<
|..„, tl*.*laUfa Ilapnaalla. I'luldHatl.l ll.H-li.pwt*>m(hitat.
,f l.:tO--l/tll tf-a*. Vn^raani
NlO.  It'll It**!. Vilarat.1.,
I,','".';*, '  .Ilk..lt*~.,, W.*l,   .
"lllial  .iniaai If -II tH-tllll-1
"  .duttlilag   I '  ll't.Bai I...1 *.H tfmttaaamy-i-,1* 1.1.,-.
'..Illrl.la, l.aiitaia.lk'." .""'.  **^i»,.,*h  li^Tjl*'"*'
Ilea a   ....'.-   .
I.l,..,!lr|.,fk.».-a  .I..II.I.,., la.  tiOft*.-dlir'ti r.p    HlMII»iBM4i,„!-..
flfil'  a
HME TABLE
Sir.ROBT. DUNSMUIR t
■nana. Ul iota *., i, OttiMf an,
lllitlM,..,
w poi't aa nm.*
OAWIYIKO IIKHMAJItt<rv> MAIt/i
* .  II*.-m (ttii.;. ,,.,,
a^^.—  ....  -..*Ta.j   ,. i.ti<
. ., ■ , , (  *■' Y*' ■■  in, V   ' i  '■ i fn
.
'   In  ■, ,im
f*. A. WYLD.
 i.
mi. i i, ..ni- ■ * i
lima...  *..** 1, ....I
.f.rl 1 a.t|..tl. Hal nihaalialial"
11 II Iilll laal 11
Vr.rarr lfllll.lt- |, ,a,.\. .  "
•a.a. >||. faa.tr fflali, il ■ .*- I*5L
titelll.kl.l'.lll'ill  .ml  li«"*-!  "„'.,
.-1, I lirb-i r,  >.-tol«. I him!"  "*
Illllt  Haat ll.l* fma.ltllC ,1-l.ata
I lai.-t fi-»tir. Ill- ll»l'l____S
... Illlt llae! flaa^.let*a..arlieW*IIJ2i
,„.„.,.  Ina.  It •"•
ii'tm, .llaata
.....
II A
tlll.l laa!..
Uu,. ..I Alt. ■
Willi Ittj/Sm
TIIK   A   lll.ll li  11.11!!.:
Ir.llr In*. . t,   \\ *  *
Ikn-nn
■
><*■" 'J&*nimgiC*nsamm
Ifil-lllia, 1-aal ratlrr f  ra,.fi...  n,  j I.-   ....
,. n.i i.,ii. ami I,, ,.t...i..! . AfM, i.* mm**,'*
___
1*1111
lot fill inr I i< il.tt..la,,iln.,. ,,i|.  *-■■
■■ ,  llll'.a*. !'•
I
* I TM.PP
"*-a IVt ' .l.i.iia,,, iwl.
The Crown Stables
thtaa* Hiii-iinmuiVtihleltHi
Im-hire in th.mlty.
*' !.,,,.!.
' •f'tataaa. Kl I
E. CLARK,
ANNIE WRIGHT
TAOOMA,  IVASIMMiTlrX
B0ARDIN6 AND DAY SCHOOI
TOR OIRL8.
Tlar llatlalll  ..." "!• "*  '
I aaa . .1 elL.,aei* anal aallnlllana- aelellt-.
MRS. SARAH L. WHITt. tUto ggfrflgv.
OITY  POLICE COURT.
It tlmt lliii'l IftU* Ihf lltimk*  Kuhrw*
lilflil nf th** Iiiiii* f.i'iui-ti Cur
llli-furni. ('. AlklaONDi I'. M.I
Alox. Qraoo woa charged witli balag
drunk and Ineaiiabloi ullloei tlarpoi Itad
found iiim noar tho Dm lUUun ***, i mnt
sit,ti iii ii iittti' ul iiiitiiii .iiii.n. Mr
tiloadod iiullti umi itatod In  wai al
11.1 * i.. l *". 1 uiui i: i.i i  ii to hi  .,, ,  i.,
[ill km  tlii.nl,  nml  t I  uu)    ||i,
lumiirgave lum achaneu loiiay -< ■tmi
,1,.i.m in dofaull in iliin in-, ntin	
iin-iLiu.'in' inin mouth.
Wiilitttii VmitiK ii » in charge,
lilaadod guilty, bui iald Ihal hi  wai
ui,tn ll ti">l. .i ron iinni.'*, .imi in intt
unaocuitomod tn liquor lltoy had nv. r
liuffuMd liim; In- liml a largo family iimi
l-li.tl III- Iiiiiiui -lu |it< li-lili'tlt, Hi  It  waa
hi. ni-i i.ii.'iM.'  Pivodollaraand cuti
nr uiii' lll'iltlli
iIliiiii-i a Ami y wai oliirged tilth
kolngdrunk ami dUordorly. umitablii
Miller itatod that ai n qnarlei to 11 on
Ui'thifiiiiiy iituitt he -lim tlin .i..ii.iii
ruining down Columbia itreel alth **
night wiittliiitnii, wlm wai taking Iiiiii
Iiniiii'. I.iilir In* -tart.il |*niiiii|ii,« tm
Mdlto'i «l""t; Mi'llati came down lo
dlihabllleand told blm i" gal iwai
111'    a 'I'll   lll.ll   Ull  itlill.  |..|    I||l,Ullll    |„
Hin IiiiiI. nf Hi. t m Hotel .iml .ui.i....I
liiitin'ir iwuiidliig i.ii tin walliaud win-
'  | hll   *■■■-■ .1  li. n   i,|, t|ii|.|..|
nnil -litt.i tli.it It.- Mini in (lint liOUW,
,iii>l ti.ilil.it  In  tfii in  nntl  ti,,
("unliable Miller iald that Ibero were uo
doare In tlmt 1'inl •>! tlin luiililliiit r.n liim
i.t un t..i...11hrougIt, Mi Smith, k..|«i
•it ilif lockup, inroro thai the prlioni •
Imil nml ..I—in. .iml ttniaivii lauguogii
I., l.ii.i while In tin* i."iitt|i in. iitii.t,,
in,nt huu pn ..I.  ii,  .i.r,
 I.ll,.
i <    rl  iin*'! LiiijtniMi.il ml ii
nn  ii iui tit i t'i
it wai charged tbat t. *  ll
!  \,  .   \\-  ■
.  ,a ' . ' \    jl ' *
|  I, HlllllllO ..Hi    t   n   j-  i
,1, j-,.,- t'i 11-1 U ,il. ff  DtUltl
'  '
i * irt bafon  fa !    It..:.' tii
■  l "" tiltitil-r.
Ol  llftfUu
i  i„,,i..,.i.  Tl
H M tree) roa which 1
i,..  11. *   t ■.
•  - ■   M. ■   \\
■  ,  ll.tl  !  I  Hit  .1' '
M  llie  furl
!.,  i.)  iiit*  lofunaaal   Mi
,'  n.i*  wai
Mr tVHaue  >.
■ ■
*  t
i  * . ,
■
- "
■  '
'■
Ifa   Mr
■
■
*
..  .
'" b» iaaa *■**■
THE liED-GEII:  NEW WERTMINBTI.lt,  RIUTISH COLUMBIA PRIDA? MORNING, OCTOBER 0
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tli.. I'm; Nihil
i iing Hi'' noee that ***** tha iUm,
In wil'l uml mml t'liiltvivnr,
l\ihiM> it-, iilinii between the 0701
And Miniiiit above the earth UneTer.
Ailfl bad quarreled with the ohln.
Ami uc lbe facohod lilted,
To whoa the bridge lutil t-iivml in,
To ait mui look tip-tilted.
Lot other poeti rave about
Tlin liil m* lt"inan-1nwi-il ,,1,,^,
I i null itu in t lui i'i n.i'.ir ti .Imtlit
Tbolr Miiin'. .iin aippoeadoiHe,
Amllhii thoini'ii-ii-iijinoil liaioauie
I'l'iiiii lu awmtiig wurnlng
i'i Luu itn -Umi bhloa tho tawi
in-.'., iin-  .it ■ |
I nlebmm ibe piquant ataa.
i'ii.-..". iiaaplring,
V.l nil llbon null t ni'inlli tlmt .ln.wa
Alouguooanbe untiring
ii,,' iiiiiin,' t, m ndebonair,
aii grave affnh i i parnlagi
L.Uij ""iv it -i.i. Um iii'i"-ritir,
\iil j-1 in it* upturning
THE REPRIEVE
I he must extraordinary .sale ever known in
quality.  This is your opportunity.  The fa
Terms will be strictly Cash, unless otherwise
British Columbia, Dress Goods all of the finest
■e over to Vancouver is but a small consideration,
arranged for.  Offers for the stock en bloc, with
F..I
laal.
iiei-nn- liii-ut
naloa.e_.ly.
,11!  ,11V  |ai
fixtures will be received, and satisfactory terms can 1
»c arranged with responsible parties,
OUR STOCK
our own market,
TO THE TRADE.
has been either imported direct from the manufacturers, or
iml quotations lor quantities \\i" '
(ought for cash in
ie made as close as any wholsesalc house.
II'KCUSON
COPE 5 YOUNG.
BLOCK, HASTINGS STRKI-T, VANCOUVER.
t niiiiiit\i
!
1   1 II*  ,.
ST.  LEONARDS
VICTORIA RICE MILLS Occidental
HALL
SATURDAY EVENING. OCT. I0TH,
Di  I  M  Ullll.... i
t*.  ,,»". ......a.., ' ,.  ,
■    an...  11.0,1.1)  W *■ *
itl..,  Ilal  llt.na|*,.*l  Hei.ielt,  i.f  dl.
t.MIt,atMlad*a.Bai...Mal*li'lrll .
la, ,,.lt lt.1.1  la,  ll.*  illl-ffnt  ■
Mill.
STORK HTIIKRT
■ ■I  i hin,
ni'l I -11 ..ti
• hii Ki
Hi lllllll, ll.l*.
ki..'. Rice Meal, Ki..
■'. etc.
I,
PHRENOLOGY
* *  villi  a  it ****** t,t
I. *   A*lM**M.*..   0*  ■ a-1,1.   I, ** 1 .v.l
'   ■
I l-nu*!** ***** |t. ni i.*
<**"*****•
NOTIOE.
¥IGT0BIA ROLLER FLOUR MILL
llll \M> 1 \Mll.\  i l.nl |;, «a| c|.|;| im;
n.nfl;. llll \N  At. slit HITS
01.1 MUM  ANU
Mill.II-
■ i ***** i:. i iepleMher
i    Iom board and
an for i- rmai -
tm,ii.nl gueeti
l( OTA I CANT IN tti.VNHtTlo.V
Nos, tt4 and 66 Store St., Victoria, B. C. s. hutt * coM Propria ^r |lu
tod-odi  Dewai
llia-t(Wfl|l»4 II
iiiitr»run. i  i, .it , aan **&•**
t.*iL. ii iiii iiii. ii.. ■ iii iiii. u.t mm mi i-1
,-faallagi e iim a .1 tlwt l »,,
nn iiiiii.*, hu i-.n,■- 1 baUevad Ihal li#
liml in n'l... 1 i.i. .i,i
M.i .* I nn, iinni 111/ .t.ih
aoonolu
11. mi. .1 -i i.-i t.it.i.vi ,,i,i oaftand,
uiui.- *i ■ *.
i
twi v.itrali-'* t-nll *I.!.iuil(i  mil t.ii.lr-
tii-.,i..|i*i iL,- iiifij natuneaoMba, wliiin
1    dl etil-ded
It i.ii.i'lti imi *-*t llii'in-l ' ti.- .i.ii,u
be 1 ri.-i i.  ***■ *■ .-* *A ttmt
uultod nl*'. iti'i-'t 1   . • .. 1 tin, -tt
Hil.Mi.-li  , ■ •
AUyHrtL  I !.' a L   , a    Htm  IIT
lii-' um I '       w, ».l m In bad
for a run-id * •     ij
Iletai * . 11 .   ■
■ t   ■  ■ 1   I
t-Il inn itiWA  11 ■•   .|!..-
"lii lil.il  I i .. ■   "
I
\ * ■  . H
I, 1 1 , -
"''1 * * • -I, I imtmallv Iw
the U-I kOM tm.
Lab 1 11 af liim. un 1
■amd eeoSmnd
He wai bi a learfi aaal *****
lentnvlUwih ., -.11 .m.
1'ti'ti  1 .. 1 awaadid
il ttW in ua
"What duai it mi mmnr I ai
m amaakaa
"Itlm"i ttnur,* I*..ir».(»■ 1  t '
■altHb.
Ideal -
It    I .   .  ■•  m  *
tm"
Tb-wblimbilbitu. H--   1
.  .   ' .1  |M  "-a.  m*
Itirrtt.iltWth
Hit nrd a-BM  Th* **!•
**<*> a_at'i'l him ***l *****,
\u ut*u>*»i **■**< t**t Mn Mm^iaaail-id
attr*iolthr(-nilt. ^--^.ti -.-, tu********
mmrAm  *** *******%. hr m* U*
I»ak- ri-um «l\ bail- tt fc*.it. 1* m lh*I******
ln.tr  |.i|> *A ),«.  mitm, ** ll U< h*l jt**
MOOOOd h*
Thai, aa.1 Ibn CM ***** tb-1» Am Ami t**
A*4t*im ****** uu** qooiieli ttf Uk ***
rntiih !'• *u* * 1'i-M. 1 <*4m (Raa aa/
Wi
la ■%* Caaaliaa r**tt Timfc-f a Lena-
»•' *****  f   talllal.  tlt'l M,  J  Lil'  till)
V mi t iiv- Ol  mi  g|| u.l.ii'ii !•
ll.t. tit.-,
I
t*trt**4tm*i tmtn*
tt*tt*t  ***  *■•*
A ata I' .• ****, ******* in
l>«t-Ura»ua of
■a. . t tavaga
1 tt  Hael ih* ttmutt*
■ id <•( aatthiaa
i
. ■ n  ,
, - -r 1 * '*,* }*4t*
■
111  I*   \*  \
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
•••  Co. ltd.
IILLSIDE. Kta We*.;min-!tr.B C
1, ,..
• l-.tMi
I-lllMi
•■•> 1
I
...tafffi  lam., tm,
a- .ftllla.  ih  a
• iai.li I'-
'!• ltflla.il  IK  |l,a- la,,.
llatata  Ilal  6,.i
*1  I .1.1
-
-■- lla.ai,.... 1..I.  ,.. .Hal.  II
1 . ,
in.i..1 ifa* at.tii •**
■il ,.iti
.lHka.ll, l.l .llll.i ..
1,1. II. I ,1 *
\,« ll.t,
I ". , . r
.■twit,  aad  •.••!  11.1.  .1
11,11.1, .
llllkllc
■
it . UI.I
la. an.l
■
taVal
naialii I* laii.i 1.. .,,. bat lull
llUlie,  ,|,1, an it..,
-
■
'•■data
»»• i**i-ad' afa allrl
-  ,
llaa- 111,  IV.  II...  .uati.* If, a  i
/.naifaaiat i^afiaaai) la N'autala-tiii raaUla-
n*m   Ni-.itt a aia b.a.1.
1.1a I«l,l| l<le|t.a||ut.t..iiillia( himim
*
ARTHUR BULLOCK.
.in* prepared to lill .ill local .mil
fnrei|*ii orders for Rough
iinii Dris.iil
LUMBER
KhinKlii. Lathi and Plcltcta
0r*Accumte tirrrk guanuucctt
S!ii|i|n'ii|{ t'.iciliiii-i l.i River, tkcao
or Knit unsurpassed.
L
LURCH COUNTER
*• h   «   a
...
1 II *   ....   I'll
In  lat.
.an 11  Rai»|4ida.
aia.a-i 1
I,,.*   .aia. *
-  ■
\t. ,it*i.
llta
-1 al lla* «ia»
.•■Hii.
B. MARSHALL
DRAYMAN.
■ .t—•.. .■
Kill  •>  I'  r  tt  iilll'*  1.  l-.p.«-l  ,..,
......   .*,.. a .
Now WrlllD-t.«i Ooal.
"*nM I. pi".HI,   tlhalam 1
T. OVENS
6ENERAL BLACKSMITH
UejiM.
Opni Dai And  Night
liv (Vi'iiiii timl Fruits in
ilu'ir SeasoD.
i.i.. „. * i*ii „,. 11, t.ti.a.,1
i. RADLEY. rropritlofi
H. W. TERNAN.
n
• I Mll.HI II.Cl1ltM«MV  |l t
nail lln* ,
l'1-l-i-H hlin * tm* itail
'laainl'-aiV^ &*** *i*}* m***, ******
luali *Ah lithium* **.****■**. **u\*i*: **m*
** Im ih*****-**! ****** laat va-iraMt
I ««i.t^-^tb  t».V' -4.t**.W*»
"Y-*i **n**4
al Imglb  "\'**t mt* &* a *m*hm tn*
**■"
"loijaa- t  »   •»-!    '**** Mil
«e»*'«-__i tltt*
. iiiinaii T*u u *r**l***l*t mtm
Uifi. «ol I w ** l* h**r,.£ wt,li| *Tit laf ia^m.
IW Irttft £**** M b **:■.  llf_aUll*b4«
ai *•*** *.**rn* tm*"*** W*****4 *** h*t*
t -. . , ■ .
* *• x***a* ****t tm
IhtmtmtmU t ...)  1
"V«aa mm* ****** •* * ******* mU  I
t***1 1U1 h«* *n I t-all  Yi*a *rr ***4i*t
tuaaaal wr At* teaa In m**A  Ua -fa al
****'•
II-** la ***** * *t**tt*K*p mt* imt*
******** * *'.<******** **l *>t
wmi a«»t. ai-at- uj ***** At*
4*t ItrntAA******
tiy umi ***** I
•Mlt^. emttai *«<< a* IV tn* t*4**t H
|t-^»i.| tmi M'ma -*i*vlt  l»aaiag
• ****** ta
__ .  -^ — — —1 __ _ -,._.  i^-i*(.*f .at. ii»ii»a,iiit.iit*#i.**»..i|tva  _
M A f_WT NTfiT  ********* ***** MuMlr^l** ,i|m Um. ||.«l|  Wfce'Ua.a
JUaVI-iliAlAOA  i.i.i.. fti- |..1,1-1  >■*,**\.*mt**u*
lit******
Ui**l** mtatt, ******* l*4mmt-t*^*,m H .****, mtt**
'iiti  Ituai ■' 1 *" **** *i*iA ****"*•*■*. wit** 1,%***,*
**** ** ■   ->■**. Met -  - -. luiwirr-1
.UrittalUli.lt
OOMPA1TY  LIMITED
Mirtufaclur.ni; gad Hrpa^iog Marhlnery a Speciallr
l
REMOVED
Lewis
Greig
ulll  ****• i***l* t*t*i**t*m *
v,,,l u .|mm 1.11  Taib h
*■■* *«:, it wtW »4t*«%al a|f«ita*H-
*% ***** at* i*if* a ***** a| a*»t rt*W.
__idflflll_Ma_l-iwaial--i ***** ***•
**t Me maa *A* «•* *A**4 1* h*y a
vol r» *U****\ ftM aA**A ta bi«* Ibll
I aaed. tint n**m4 {Anl***
***  1* lit «* WltaH •{. I- **!} Iy
I p-aaa
■ ■
U 1
".
U ..-   ...t..
Ml •
Om *** **i
Manson
j.»,i*, rti,. ihattltt  itMlMLtaalPllraHltv
Vr,.ailr.l_>i ,*f ihr rMlllattth («^a,l|-r It**
****  ttili-al.ifa  ^a.|  iMIflllil    l..t«»*|i--,.
4rtMtp -..Ikllnl
OARESHE, QREEN & 00.
BANKERS
iiaiH.tiitiM. Viit.iat.. It.C
lama.,, tvamiit m aaal. alti. aad I*. 1
ftiwt)  MMM laid aa 111 aaaa. a Uaa
■!e-n»».'a
..rail |n.i ..ai t'. n t-iniaa-, aat*...*. .,
laffaV.  -.It*    t,r,«
lake lni'ia .-, ,**ian»•' -nawii-i. ..i
,-r.t«i.t. N... tfll, m*3
KiitMa.*- m. tamA'm. *   . m ta Ji ,ana I
•n.KaMi. Ki«t.iii. IftUM alaah
t.l.«l*l*Iatta,l!ttl*}.t|n.,ia.M,t„ a.
a -a. lafrt ana i'ii rii lall
10ENT8 UW WILLS, F1BOO t CO ^'
it-,-.
lb* IW antaeal, aal aa. ataMMt aaaa
t,..a,-i 11. a. ■>~>t tata aitl.anl
,a..,.w.  .!.-   | ■•   ... r**l, ,A,*fm*
matin,, la.H*~
tttaiai. tb* iiit*t-t .'., .,i a,, dfilllMllat
ai. ,•...-., .aaaM, araMaa. lilVd all
aeailllr |*-in—I a mam, t*ml aaa
ll . .a e ■
"Itrial •*.*** ti,- aaa I- ta. aw... aal
I..■ .'. i -„ ...i
libra I nit  af ?*. Dr-k
ai-ai. U» ,*. I- mm aat, 0am, I..1 tw
■ f^al, I'H.iii aa.ll.
ii -,-. ,.,•
taiaa...- aa- aatt**
■mLajaWaadt,
♦aaW ami, *<i,iV.
I
Ascttll   Inr
< Williams, denit
* .niii,n\
nlni   Duly   l-!iii*nii-
|A. K Williams, dealer in all kinds ol Machinery; London Too
Ciiiti|Mity. Mnnufnciuren of IronAVorkino Toots; Jnlin Cautp
ll-n. Manufacturer of Hacks, Carrisgea, Etc
_t*". CxvxxKB.
WATOHMAKKt: : am!: MAHDFAllTDRIflll: JKVKI.Kt!.
Next .lia.r I" Mll.inl's Mn I....I-.
COAL
COAK X WOOD
tfiar a, .11 ,. ma.* •
■ t it*** I**.- lM ar.
I^tha Iim. mt* t* tmrnmam
i- tit   m mm*. I aW. IfM
i. ta, I .l.lai .aal lea la Iw
****, *-.. * m I Mlatd ti a^». **
aa-H-n  II. t^a-..i.^i ,«^t  \p
,.- -I   -... -I.    a ,. .    ».  . ,. !..   aia.
aaa. aai. I-r. ai. Ill ***** m -an*/
(warntie* "irttii, ua. la>
line wiii ii repairing a spa laliy.  Ii-| eaten, 1 liriuii^ir.i|i
tnd Elfish watches  Characs low and work Dtu__nteea
l-'im- aasorinteni "i i iokl, i lold l-'ill.-d nnd Silver Watches
Uld ItVlll.alt.H. I.ul  Ua- .1,1, 1141 na
11,.. |*ar IH.  ...l.l  „,i,  ,. .faille I,  lie.
!»**a, .Iiiiii  1- !a*ll .1 tin  M
■ «naaif
L.  I'..lilfll1ai. llae, lltglall, -
JAB. E. VIZE-
la, 11 lf-1.1 ...t- ll. t.mm *.
tt-lald.]   -lliaaal.iam in  III'
tti-M . Ii-a i- ... ,c -t -,-
-ana,  II  III!*  ril,  I a. II tal, 1
mallei  nl  mama.  Hn-  .tti
\*h* *lltffffl   1.1  tafMl
|a-a.|..,lten«   Tl."  ItMa.fa  .1   » t .,1,
•■». l.aal I, iKk.eitelleel I,  an,,leal,  h,*
(trn ,,i,are. aa.aetl *rr.,.  tali!  ifal |a**l
met   iii-|.iti*n,  th"  *tlta,i.i,ifa
dltnl.d allrnltana In Uh '
'lil,,e,r>,,«t*|  r,r,i  tmliettln,  Mill.
t'l  ,e,..| ||,r.  rail- ll'l.  l-.ll,  ..I  „,.
.'■1 H.alrltt.l  . 111. - ...all ..If.
'*'.'. ..lllllll  ,1 ..III,   I.. ,.1|, ,  *,..(.  ,..
it. Hai.. laaantf. ItlM If,  ,1
ifafl Ita" t**.ial, ...  It,,,  «|.v,..|  |i«^.i>
iii'i aaa, Ina. i.mr «,..,- ,1.. i i.tr
lltll, In •*• . ,,^r. f,,|,i ,, | ,„ fa,   |a
"tl ' ,.| lifl.aall'- TK1" |e.|V
'*' *"fi'lr mmii-.r, dl. dfane- 1 ltd **l ."ad.
■'! lall llr," mm". ,| ,|,rtr,|||" |,„. a„ ,.
l.lll. If.,- ,|,.m ,,..,|(|.m |„ ,,,,. mj,,rh
tn. 111... n rWnnllill.ttrlTiii-vwl..,
DUuLb  Nun  bUUK i "' ''"' I''"*-'' lir-nl' -  Diamond .uni Gent Rings, t hain
ia., mfimm    . . Hnnal.i *, .,n*l |fmlry of the latest designs.
i.iiiLiir.viivnimi Uigcnssortmcntof Clocks, Spectacles nnd Rye Glassc
""""""*"""• Rogers' tabic ware, Simpson, Hall. Miller nnd t ...s ,,|.,i,
ARMSTR0N6 YOUNG BLOCK  HEROES
° T ~' ""   WWNOWN SEAS ^^ ^
COMPANY, LIMITED.
Vial nf Ha«ii»K«SAw Mill. B*lw">ti lloatiny nnd Hnwk.q AvontiPf
um i tt m titiit ttr
aal ****** ■** *t***i*rU**ih*t>
.1Mb! i * **
■   * at   |Ml -j.i *tA -a- Iif*'.!',  ti
*m *w** *** ***** m
***"* * t*n pn*
line *****
■  ■
t ** **/*u*mif*f
/ i'-A-* *t*vtt**m*
Great reduction,  r.tll .iml kg prices.
LYAL de QO.
MR ,.
CHINESE LANTERNS''
AUCTION
•iif.-l *    - ' ***** Iwrlawe.
SUITINGS AND PANT CLOTHS fv
VI  ... I
a«.a*    It  .*■■*
*
SAVA6E LANDS.
*l'Ni*nl,l..i,  ,,,  ih.  ,„,nff,  flnll  ti
' ■ I lu.ln. ."Irtl ll. a irai.l I..1.I,
'I'li'm tnaai.li i,.,.m. and h. >• aim
' '*»••! allli ll,..,Illiii Ib" trial***. Ul*
illatilbCT ai.liln. um nt l.n.ata." an.l
* '■ t '•'■■ I-alll.  „>ata  tbn  aliaii
'»la..'f,ila,al  «,„.,,,  ,,(„,„,  nl II.
' ihl i ... f.!,. I, ma,1"l*
'•'t ahill«., it ,.. »Te.fe.nln n, MUM.
j 1*1'■ llllw,  i.i  ,|„. „,ad,. i.iinlili
"!'». itall tl." .a...a". ,|„.  »f,|,nf.-  Ul"
...l.ratftlbll
Tt.a nniui-i OIITCIT 1-iillr.il m«a.ia^' I ia.i» <*•'*• «
TAILOnlNG OUI HI  ,M,.tV,l.i la«atlaa,t. .•, itl*.*
' " .alb..,,/b- •  ."I '•>■
|ffll,r-.*l#r -
.1.4* ,1. tl,*.'*" at It* l-l. fa-Jff*-.»1, ».-■
t,m llaftlltMlllr.a-t f>- -a., "tat^all. ,t
• I. ,aarraraiH.^,aV.i.t,M"a|l"I .In  Ml,
"aai  ,iati,.lwl,,aVf*al„..I IbnNbaanl Uti" aia.1  It,*,,  tt'ati.. llatili.  ifaal  **latl.ili*'ll  Kla.leaf I. ta-r..,!. ,..  M.-ataal«.,l.
i..... , mm.„, v...,,* inm, iaa .,,« Mm , <nn,„, ,„rt Aeiiiiil,n.al Mai-lalnit,.
■I • '-..,Sr  iM Hn  Imn.nd KIitI. It.!".. ■*! •..!. lira.. .t..l Irm, I'ltllnc. I1|da.. atr..
tflrl.r.tlbt*V..lb l-iHtb-.  Ut"  ba-'llfflf  larf III"
.. ******'" ■"•*- •_. M.OII.LIVRAY. A  llcIKIUOAi-t, W. A HVSSELI..
OVER  800 j Ultilg ■ a? ll'Iarl.-t t*".-f.'tl,,. rM.lal.a-t-
■ la.i'i   IW.I..1  tM,..'.'."!"  It*'lfl  ***
" *■   *- -.Mtr aaHba. la ,bi
REICHENBACH *J™
nt*! t.i  itm k. iti;.Ti|l>.run ,
8HOOTIHO SEASON II
If i* , ii.- tMoalai at pTTha.l -f a Me. I
, nan,.! tr*"i'l*rr *-■'■- t i..
Itmit.ll tt-mtt****-.  Al( -  t
IdllOT
SHOT
MH'I
Mini
! !*IH<T
sum
iniitn
.t
,i Willi,milt'llll, I t nlllal |,|',i|,i||,ly ,;,■! inUDu t,j
l it mil.
Thoilgb tin* "|ii*.,'^i,i,-'' illaMuragud me, I
tluuLkedUwomuluDtor for In*, lultliis ahul
my iiiiibiui inv mi-ill uml trtftl tu nuke
tlm boat of II
That was thilooio_l ulabt of my Ufa it
nunad to ma thai It vouUueweail,
I'uy mii juil I'l.-iliiun i>tutii imi rtiu'liwl
UuitaUottwben l hu '" leave itm trelu
nml iH-nin my f,„t j -in u..\ aver Hi" HKHUH
tain.
[lord oa woi tlw ii.fut of thai irm. in*,
|>l't||i||iil|**llln1llltlll:i .l.ll*, it llltall Mill  llll-
peon 'H*;it "ii iii" imiii I witi iu iiiiiiiiiii,
uiy-'U, nm dolug iQiiiettilagi wbelber It
would avail uiylblag or imt.
Boon ilif mhi aai tin  Altogether too una
It luul mt-!.iii|i!ib|i,t| Imir iti J,mt in*y iiuin
li 'ii/'iii ti./.-iiiili
It waa thaa that I noebed Lbe nouotouv
topwtttiamdiBrra tulka nf roogti mtltc
ink* "till baron ma
Doha woi to be bengal tA nooat »-ii«* 1
Altl nil tlllll'
At tmi ..'Idot k I mi. i.nt ihu imli.. iiwsy
fn mi liim. mul wttb ull nf tin* barren nf my
jillltllt'Y j<|.''.llil.lH,  I- Milt) lilt-,  I -Illlln) mlf-
gratu-ttlvely st Uw tbuugat "f boa auv tlw
*e*,* wmiM U>, iuii| ij iimi I waul * *L*ur
iHiint iii.bj.' uii*. weraevea Uwagathering t.a
ante my rllfi.t liitn^.il
A iinn raiiglu hi)- fiHii, mul tlirv* ttw,
fUllOg, I "I'ltllliil inv ntikln. ami III,. |«iu
wu-olatoUMtefaa! I had loeieil etran simn
of my wU to luapmefrom goloi t jload^d
tuiui
i" tldag * hrind ****** tnm * mt*ttt*t,
l'l'--litlv, I lUtfllllailti.al  It  Hit..  N  ITUtOb,
aiul l. .I.I.1..1..«. ft, hm IimuM.
At ti,.* .ml i>r ii., boor I bod mode tint :,..if
• Mill*-, mtil ta». in ..Uitiii.,! tlutl  I  LlittW
laqtlwr flaftaaa adaalai would Mag my
leeaowtlvepDwan t.-n ii.ii .tnj,
r*-*i ii.i iHiVi'itni.! ,ii,., aftar ail  Tina
ma* ii..|..||.fi.| it. ti'.tl t.itli ui uUl.ry ,4
un*i <i |.nr. i ..it:,.i.., tb*. paoad iu a
lw*n
laeoMatalaagahdi i iuif.*mi m Um bstf
h'.nr niu,hfull,,.,.i mMauoagktauoaotl *
W4t.i1 in i.iti.1, 1 aeniad ihf iu«tiu4
-Meade
iur.orioaaaimot*, n ehaal oarid Una,
fur ■*awti^ tlw rw).i..*ii. in tm {.*■*,*■*
Ami thtti. y„ytu* Baud, I (mini sti""* b-
imtr.ui'
A uwtintit lattir. a ne*T>* «ii>auv.| ||«
«a»*4.|,.Ilrty atnl anpU «-titnvi> OMbteto
uiflrratiufl iiw until I inrtiilnanl lomMy.
aVb.ti l**le*. "iNillciteyiaifiniiri ,kh
this |*|rr ut thn hsnila ,4 tlw -bwilt IW.tte
tw>4ai>»v|.rb.-«iiha HI l'k» • 4*trl Iw
Mist. t.ts) ih* iK|,rtr.t« .mh ot injr beivl aM
dart*.) seay.
Atfatn I -miiii mi natal
Hy tiwwutfiYh*l.:tatauiM m «hi.h tu
r*j***r ti mit* sol * half, a \**t*t,t,,*t hu
rx1t.lt.in4 ihii-,,i, n.t,. uta.Wbdi.tt ||
aaa aaawaltf ke waaU miUu.
IV It uir wtttiili |v.—a| M<4* hn t-Hiutwd,
with Ualji. wtMi,n| -4 l..ii»lm| i^eri t-i net
I *h*nt>* 4** lwgai|aAl, tmatti tit *4
ttiveih. "tm A* tfituoasn am «lt mt*
lV4«tt4f 11««. tttunaaty. t*ti I *,,* tm
.,.*■■ ****-, .4 m* f 4 lhat
lart I aai loo ******** **t**vm aod
'Ul   IU|.im|J. -itm *** Amy
I i.a-t-faiiiii, tb-.n  iiui eaaotl
Doaaiot, I e»a ,. -1, |.a| >,*■** ti ***m4f
****** imaea ***•**•*** ■r*t*ti**it tj, o^aan
•oa t*L-e e^Mtdji Ml  l*a* 1*4*** h* Ami,
be eaab a aorihtu <* **t**m*n
lt««*U«b-illU.i|1|n l»4U
******m* Am m tba an *4 nmli*****
t***u **i IwbiM u*■** *****,** **a*u*-
***** Itmnruu** * ■ ******* i*tm. u* *****
mt*** ***al A* ***** *** *Uml. **** t****
U-.il-* th* Ami I'tnia tatia lW bU-|y
halt*, aad 00 m*U <*****! **n *4 *******
noaaaanibr-neariagaaay bu«et- -^
Wet-nave aot mtm
****** ***** a *****
ll •■*** m a wharta-0 ttaio ****** ****
Urmy *****  A -a.i '..* ut * im* |a imm
•an -»t tba tmli 4 n****-*** *m hi* **m
tut huhti ************** hm. ht** mh
Uag Iiu |«t» 10 a ******** eai **** hi*,*m*
*lmn*wim**A*it*****tt*iA l\*ia
Onwavhaa -mt o woo who woi ******
aaaHa. la nHmartiaad *lwHa| aad
paa*t aaM _a it*-aii i id ad-aia **.
********, Hiaa...«n,a«al b.
ai^na. aad a_»*i
"tW *M ata. 111 a Uaa. aw An*, m m,
aiaai. **w«l*ai a,, a—aal ******* ntm.
aal dual <t>**>»  I 4aiweB,wd a. t*
• ■    • '-' I It. .1...,..!.„, lf..l am,
it 1 Ml •*****. aat a. aiaan baau
fl h, la. a h*i ****** ** InHa.
na. Ita IMlai ma aiib baaUiii aaxa
hat"
Hat liar
li.u taimtP)** lata. itai. .M P*.
I, ... a.«iaak bi|«'«-n*. 11. M 1 "-bit
ll.aanHi.i.a«. I Ml at .. tv aav
tail laAha-inaUa. lit .Ua. tm, ,a*a,i
Maa.  Hi**
TW all Maa *a-* ,.» balia. ** a
t**ml**im.hm*mi*r„,tm> l.il-l*^
all*l»l^.| a,b.aW Ha
iaa^d tlaa Uaa, biawti ..baa
Oaa W___a-a-aat ,** a mum* aaaa.
Wlilili la lb**H»,n Ib-UUW
m.,**, ***p.nm •*M.mm* i*4''****
rut at Ua" aa»t»« aa.Ua a ************
rVbeWtV.
•It.. • vblMaat tfl*aa»l a at ^11M
rn*. mt b mt mm** *• ****• *****
m*t. ***************, a*
******* ***** }**, *. aad ** t*t
tm* txfcaaataalaefebt lla rtft an
la»bar a~-l-fali I-4 aad a in. p.,
taa.iii.Llut aaa. ta. ita. ** .**
am ***. aa at ui •*.. u ban a^*a
A taacailml uapbHlaaln tat lU
.•I  - at. I. ,r-tn| H Ua
liin. kia. IVaabilfttna. II. i*  Vm
t.*, a ii li mm H.«m,Mt  TW
.   '''.i*n*m*a*m***l*am
m * i w Hi. \m w
I'**** maim,,1%. mm*
lllblbl-^a
Ut, M*a Vtaaab ■ _«,»_ w  ^
tmm IM-WiM*-* ** ******
*********** iA* -H-aMl* ***** tnm*
* v** j-smI #fawe«i» *• *t Uw ferala Haraar
el ********* **%***•*** •* Ma leal ad a
tw.f *4 ******* ***** 'I ***** ***** m
m*m******re 11*1*11 *********-* *U* mt
I *********  Th* i ********* *4 **mA*m
ttrmt**4*m****m*u*t*r~**4~**4m
%*tttm,**4f> •****■*** *a tm *mn* tm
fM-Aal ***** th* ttu* ***i,t mm* **** »
•Wal a t_W.a'.-l **m**m*f* 4 ********* tt.
• .*■ }*** ***** *-l m ***** f***4 4**
i* >* * t ■■ **%******>*., tnt***.**.. *A tm* -1
Um* the* iwr* ■■••».«"» HI ******* ts i-twlle
ai* **1ti»sKi-Mr llwi r**m mrrna *****
XAhm****** *i***nl *mtm rr*** tm. A*
tlr ■*■■•** | Im^rmfim. tmt ****** ag-
rr*** t ■•******-*■•'****** *****'* *m **•
timmmi ******* !■* Uw t**>*m lt>io__p
**<* e4 tlw ***** ******** tmmXt **4
u** YW arm i* -tV awl ********
***** *,***** mmt* at* Uw mail. dowdw
hm. nA**\ 4m*. *****»*. ***** nerd Mal*
•™i ell e4 ****>*. wtm* wow Uw* ******
t*-* ■•* tt* t^a-N-a ****A*r*nrt **mm*4
***** f •**u**~4*ut ********* *i vm*
ml* a •.. I if * r e maH fr**%m**m af tta
***** f *w*t *m* y**t *•■,*•■■*** anl *n.
*4m** ii«> 1*41***** ***** Uw ***! tmmtt
failnihsewooufat IM w*m* tm *****
rem* trm t* ifce *■** ymtyim at** pi ttm
Utti
GUNS
Royal City Market
*. REICHE1
. .""tKWhTtW l?aTWr»i»*'»)5 .»„,.,p*„i ,,,	
«-H,l.,r •*•   r  ** ■'■■•"alaiaH.*  »l«a*l "•**» Jl','WJ-   iiu/11 CQ1I  C  AaMflDCTAII   *^* *t**W t "** **** <**-*■ <■• m. n.b • I •• mm In Ibi.
^^ffiSlVW WHOLESALE AND RETAIL Tiir^^ ±G;:::Xm.,n""- ~"**"*""
 SS?WWi! OEALER in FRE8H & 8ALT XfXCCll llO OKAS.E.TISDAU
nun blow, vucMinn.
*'■:,- :;,•,.'.',';'..',:;.....,..,.,..;.r....•*,.■
JSSmn  *** ',"m.*' **' *** ***''* r**' KiiTWttiaBr i,iar*>t
■w-""^Vi.fflairA.baaa. !  y"kr^.i!^^^
Pr lai.lt
AAtm
a*
Attm
1-nKKiiTV IIKI.IVKIIV
FRONT St., Na.t Vlan.n't M.rb.l
I* t*. mattm vtr**-aa*. * * 1-4 4
■  -jtaaa't .v-'b a-*-- Waa aw "a •••
-•la   TV."al.  f *aml.  fm m, b- ,W HI * *
************ . an*t mat**, * man
■«• «i-,..t. rai awaaaa* * «a da»
1 "-aiaal  lii,..-.., -at ***. ib* IM Ma*,  rial
aa,.   Had  aia.  <,•'-.■  HaVl  **.
• 'at*   Imtptr, m* ae Ornm td ttl 4MI. «l
■ i," teaaa.    taM I tin, ,-. ba« tll^|l  ***., ***
m* Mctta*. aab 111. Kia Ml . **t
-- '..,   laa-r-ia- t«ai*t n. a... tta Meal, alabl *a
-"•a.   ttm. f-, ******  Ima***, •** Um* •**
. ...  ai ,. ««ev*t bf-tiat^raMi^art ata m atnl. Ml
«* I*.,b">»if.H.aad **maal*-m*m******* ******
ibn^*rmavtwt«  lfa.IWI.iaav* 4
a a|..j^n   •!* r-r.4 IViMaar. bi tbi Oiliaaaa,attaf a^t* ,11 abM
a. a. ib. ataatar rt Ua t, ......a be. Iba. . aa.a, eaati Hate* m*
a-  . . .... f..,,.-. baaaa. an ami* hm* taaag—I
i i-^~- • .ai., ia. ... laatMn  tW aaaa tfaafi, am
i a. a«taa4 ****, p aav adralb •.
.   ,-..r-^   P**ti-T*m*.m,.*p*taAt.mtm**lm *
i ;-■• .'.-aa, •.!*"**. mmm, I ilia.l'i ***
tll I a. .M .!-, al,, ... b. rwallfi *m tm* Ibfat. h|M,..n1- aall, to fc
.art liVlfHaanart baam aaaa afcta W I ha mmm* .*— ai— — •- * •-• —
11 ....
• *.af».ar,
11. 11.11
amir,,.. in. I
faki at*,, a.
-ita, ... r.
Tll.   l.a I
l.l. I.,-.,  i.
alrl, 111  ,,*«i
It MAKE voui. HOME COMFORTABLE
For
The Winter
By
Ctirputiitu your lloora with good Inn iiic\|K.'iisivc
Brussels, Tapestries and \ civets
(direct importation)
Just arriving, together with
Chenille Curtain (in all colors)
For draping your doors,
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
1HK tj£ADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA BT.WKCT, ....   NEW WESTMINSTER.
L. J. Cole & Co.
Wl i'tllal'MIIIrl STIII'II'IT.
REAL ESTATE
/ illttli'K C1TV l.ti'1'.t-I'llKAI'.
■ ii'l'S IN SOUTH  tVI.NT.MISNTI.ll,
til  llielire'ttl Naarllle'fil ItllllKH.V Te'flilllltl-
ANIINllMIIVILIIV IllLSIIIAIII.I'I HIS
an  I I iiiiiiii.' luteal-.
AGENCIES
INrU'll.lM I
t.tTlilN.ll.  .INSI-II.t.M'I'L  tll.,  HI
N
l.'ILIH'Lll.tl. I.II'1'L .tSSI'llAXt'l'L CO.,
I   ,.| llniiili liaal  iliii  aJiliaiiininil I
'I'.ri.lA  IH
I 1.11 I.U
-aii: itniiiis .1. ,v .1.
NEWS OF TIIK CITY.
Sua  1,1,'aaf.  ,„. ....
I  ,
B0.I1 \a«  11.1.  Hi.  lliilil.)  '
,1.111
Aiii'lliH. ..al,   I  I  ta a||.
,|  ulll la, . la.l  l.l-  |a
I willalii.,..- ra'.t. I.... aall
LOCAL  HltlLVlTil.S
Taa lh' «alal  U  al |ulM  I"
|ltalt,irif.l Laaalllllll* llaali.i-
Tll*' Illllill la 11 la'l  t la.   '
ll,, »llll Irallllat .aiaal , e.. - -.
'I'll.'  I.Imli-  brought  ..  ' *
Ila'llllal alaailli  lull I, ). -1  id.)
lll.aii mil mil,! -I III! -
ll|,  llm  Hull Ii  -I.I.I. -;  ,.<b'|*l I
Vl.
T'ln* 1 .iiiia-iii,iir iitritiil iii unit ll
ii.i allli a lni.l.il a...al ltoeHN.tl.il
I'll.'a... ..! ll.llllil l.ll  III*'  ill*
.-i.l yi'.li-ld.)  Tl ' lib ' "
li.i.liil allli-i ul!....lllii.-
Ir.-ii'lil
Kvl.il.lt l-ni Inn-nl  Lit) a.iiu;.
I'liilt|i|i'li'IH'H tttn nl iil|" l-  I' l'i'
Itniiilla- .li,, i
ll.l
llllll
I'.l
ff..  Ir.f.f.r  I --...ff -f
la.Jla.llll.'  al|.|".ll	
.'I tl.-l IJ I
• u!
llil lll.ltl I ll"!  I'
lln-  I,..Illil"  In
llinn..! 1
I M.I.   lllllll   I-'"I. ILIII.
I I- ll.iiill.ii.l.l  ...laaa llniiili*.  A M Ul	
',-,,,'    , I'  l.l.,!,,.  ,- '-!  I   Im 'I
II tie -I ..Jit Vaii.-liilii..li..|iliri.iiliil.
'l-l iii.-iiTl.i.lnl.
I! il I     I- !•■••  t i  ll.aa.ii,
I ... lla  a-al  ....... I. al  I  i al
-i.l...   Ittt Itl. I-l. 11  I  a -.   •  I'll "I'-.J.alail
i!.,!i u .1.1 i,nn,,tii .iini.a j || ItaaaiUtl
Al iiii i.'i i
I.l.l.lil.".--..liil. ••  alliilll I')  llnllll'llt   l*.a. I.-I  1   a'
||  I I '    a '.  lil.l 1, nt  '.-'I   I  '
■   rt el '■'  -  lliillln.t t,  ,  f ,
'111 111. Ill 1. llllllillli I 1,
«a.a't laltll Mil"! Illlt lln Ilk-ana a .'*„'■•'   I'    ''
llM.   Illllill  *ra«e,  ..1  lllae.l,  tin-  1,1,- .
i.e|iitl«„iiii nl Victoria ni u.i-1ji*  it ... .,   ii
laaa al.laa-* lie ,. », l||.< Unite T laa-alli llltl'  ,,„„. „|,|,
a lllltlH-litll,.   l|e|.-,||.l..|   l-l   llaa.lll   laa- '( („- ,   . ,,,  .,,-.   ||„„,   ||„.
,.,,,.   lln I Ottl,  rlgltl  Hill I  '"' I" '"I  llll,l«ll  t'l'lllllll.i.,  ll,
l.'lllllllhallael  _ |t|t.»U|, 1,1.  .Il.'ll  1.1 fnilllW   „.., , 1|1, a . Ita'll' l.e' lli-  t I'll. <t 1 111  UH "
-I'l iilaialitaali and  Mi'  Itui lla-1   , ■„,;.I..|,..,
1. Ill"
.1 III"
•liaart
#
2-B
Foi' Gi.uil InvoNtuiiiiitN ro to
F.J.
Real
Estate
Brokers
Agouti Quoou'l IiiNiii'niicn Co.
nv!
i^s
. »
—**—
REJUSTSTATEJID
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothioi- and Hotter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
AfiiiNti'iiiiu-YoiuiK Blimli.
Ooltiiuliln st,,
ii'i.
FRANK'S
llll*  Tia|ele  I.l-la  la.l«  I.''ll  'I'* Ini U'llll lllltllll  lull'nlll  a  |.'it!.ll  |,. |
' , 1111! Inlllaal
nni on t-'l"i'-Hi*
llll). Illll.l IUI Hi It .|',tlia.*. ttl.llll* , I  nl Ilia- l.'t.Ulit . '. ,!tl„a!t, | |„   \, i,
iiiii.i.-iiil.'i" cat 11 1 on baton* lb. ran to ultia I
l.alt.l lr-..-" - ■
Tlaa' .raiaa.a:
U'MlnlD.lf*!  II It   1 Iltaa  alll br
lir-ldil llli.ati.illl.'a.a. I I .In mil.-il'-1
il.r. Iillli and Itlll Iml
.1 imillli.  nl  lln'  lll'lll,  .iiiilitii.'
•inii.T* at, l.i-tit I.-i atmtlbl lii tlia'
lltlf.I, lallllalllaa: laa  i||.'j|..  llae   tie In l.l-
ll.ii,,,!'.. .'( Ilea- lli.lltaatii.il
Wort
nil- r
LH  a!"*ail f *****  ..ll.lllla'  .'„||,.,,-   la,  -   ,,.. \|    l,a
In. iiaaa- a |>r»ii. V .  tt. ■ • ■.-  i
llillac laa .Ifilat,  a-**,..-!.!!)' a* lie* alfi'.d,  9tv ,-.-,,*,,, laa- alll I.' 1'tinlllll! I
'..I Imiii llllll)  Irl l.l. Ill,II.I lie
I lln-.ltl, it!,.| ala.alli  llll  I''.-. III.'alil
"'   HI.ale'  III*  aii|lalllll,lin< .nd
lllll |. I.I.I.  alll  11.11,1    a ,  ,.|. .lllial,I  |,.,
lllnfli.e.  Ilaalll hlllll,   ., ...   la   . „|,| |.
.1 . III.II
li.li,  .lii.ll.l,-.   ..'  l-i '.!.|. lll.ll   H.t  111   III-  f
I.Ull I" Iliad a"!'  e.ia.aa.  llf I..I..II. ••  i„d 1 atl l.lleraMO ahal  111"  I'l*Lille* 111
ll ant-lb. »l..|,'.a|...lll.'t.«*li.".*'    , . IV,
l|H|., ,.|   le. Ill,   alalK.'  ..I  |.irillt|l'.|   „,„W  |„„ , It
,,..ia,.  IMMHtr. ...•"  .Ii'i'ii "ii- ia.,1  i  • ,   I. liiat i Itlmuol tin lata
"I"' t, ..„ll,a.|».l.i.a.n-a*rtltiii*atin» a
Till-   lll'lln-l,  IU,   ll  .1   |',r*e„, lltliul  IJ.
Ulllaadllaai  II..la  plpla.  I'*,  ll-'  *'ll> llll!  ' I' -. \ .   -  -  1  e.I  V.laat.alla,  s. |
a.tilanil. i,"|.BI   I ■!!    Hi   .- nt.l   I!
rim. uf ixliel *'-   '  . -   a.t. mitt ..|.ti. tit.  ••!  X. •  I
irr, •tn.tt. tin' H                                   •- . tt..ta,ua.ir,  lit.,.
Tli- .leiuie, Rllh.t l.l, I " •
,.-.l.|.|.,'. .IHHili,  Inr Una Iwd  '                                                    *>**<• *"•<** '*•*
innhi id*- .inn.l Ihi  ■. ■                                    .   .         ,  '■•■' ab.>n,li. I..«
r.llliali|r|ill|it..ll|..lta  Klt'i'-i- '   !"ld  III  Hull
It,, in, ri. nal *'  '•-.•.*—•' •-i—.ai ,-nfr.fr.. I,.  ,, .
fnr.C...II. "i   ■  !    ....
,,...„   M.I  ..    t   ,   '  It
mim, i s
lla.   tll.t.iaf'lia",*   .'H.l- t .   I
i:,|.a.iti<i.  i..ui|.n.i  li>.   f ui i  ... and llat-ii.aa.aat i'
riaCi.-d Ml*. I.tuma Thail.t'i  l.»«
£
Where VS:
is
Webb?
on
Front St..
tit foot of
Mary  St.
•••
«.i.
« . « .
•••
*QUILCENE
erminus of the Union Pacific and the Port Town i in
Southern Railwaj "ii Puget Sound.
(JOI.UMHIA
-rm 11
 i ilnirl
&
The Paradise of the Pacific Coast
.Situ,iti'tl 30 nulls Ir..ttt tin- entrance li
tilllf to Imt.  I'u 1 in l» Ii'i'
A.l.ln".
the Sound, with n iiutgni.ic.mi  ll.trlxt
■ the second section of iln lint htcompl
■ ur •tpi'ly personally lo
Nm,
W. E. DEVEREUX & CO.
AOENTS
No. 34 Government Street. Vietoi-in.  B. C.
.  -Il.al
I. I ..' .
,  ,.-H|*im a.* ill,.
Ill .tlrinalb '1  IM.'I-I  fi",  lltll ■ x
i-olimbi. d«,
H.C lb.!
Bk.lMriOUit l.|UM*db, UlU. ll.l...'
It»*tn tri> 1 ■ i*- •'■  ■ ■' tminiibat   llaa. dlanatrrnl 1* Ibn  !..,•>  lai
and bln*dlb.
|*nilri.ir Nai.ii't ,!».• bai l.tb lii I
llk.r  la.f Ml-llll.l   la,   \ll,   a S
tMftaho.,i...aiifa. mt, I- litai 11,, -
i,i-il.bl flai.il leidm tt. .in .*t I!-■
arllltaieat. .-j*. . ,: I*
llr.
|!„ r, 1!,r l.tt. .1    	
?.l„l I. .1 . 1.TI.-1 "™-~~
a.na,.  • li r  llaa-  ^^^  ....
• -I'l ^vllf
■ - i.-.i  I  iui
1-11,1. .  ll.lilla.  »t-.l'   ■■ _
GONS D
. . . .
■ • • I
•a*
UY i WATCHES
. D. HENNETTS.
1
11.  1\ \1* II.
'
llll  11 ll'  II
CORRIG COLLEGE,
■
Lttcrono. Cricket and B.m><-
Ball Oootls.
531.533,5354537 Front St.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
'I'LII''
JDST RECEIVED
CELEBRATED ENGLISH
■
• -,   mi  'IN.  mm*  «■
wm joaaaTQa.
*a- ■ •
I    (   , . 1.
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY Hint.)
Engineers and Mill Supplies
A
Aa.1  ... I >..-.'■   . ■-1
ttl. Mt lad . Mrdu
■
VV* .bd |al,".i,. i- 1
Tie- |.ll.l,a  l.l  a
,r.tr,d».  it!.f -
I.....11-11   '    • ,  '  '
nl (.la.til It- .-I , j,
ill alll t.l. --,-,    '  I
A ta.U. lb"  ,|'|et-ltt-l  I*  11, ..I  n. ,-I 11
ht* harp boktb. b|atb tin aian **t*
... itl} t.-l. ■!! rii* tal ■  a
Hn.1 la», lltlail-t. !  .1 ie '.* I "  ...
Kma.a.maM.t it
a. ••llw't" 111a. l**t bu > «>,
ItOll.—.1  "M.ii  Wttn.ail.-at  '••'
Ftbdn Mllabl, ...
MaW.I I., l-ll.  " I  '
mti  I' I. ...lb*
-IV ll.i.i...' >•
tala li.u. . 1
Wwla.
a.I.taeili. 111 .
,i*iitd., raaatalb. aad am I. I
111..ii, b,.... i.,« 1-. .1  ■ 111.  It.
1.IWI. . I.Ktt  .
Tbn V.ur..
'.
11-  - .1.. <a u. r
.  M«md
.1,1.1,11 linn. Tli* -
■■
How You are Talking! I
Campbi
Comer
,'s '  *"
i •
■
a,.bta.s iti   It'  if
 " '  " :, I.-,,. mi
our tal, •'  -  ! mi*,.. .
,..,.-.  ,..*.,.**- aphll-
-ip la »
FONTUILL NURSERY
W. F. BEGGS
1 KNOWN
it Mi
■
DODGE WOOD SPLII PULLEYS
IHl WELL KNOWN
O. P. ST. JOHN. MnniiRer,
„„ „ , 1 C**ldii»a Sir-  I  V
clothing ::,::;::: ■
1 eill '■
" *  *****
utrntttA \**AA* *t.
Ht 1  «*  1 ■
11 *h* Mitt'l h<t"i*r
illil BHtll't
ii th" ***** **'**i* tti )••;*
llir  l*tt**** **   „"'..,'. Vt'-
1.1I I ni'ttl "1
• MacmmosbBs:v:;,,::,,.::  :
STONE & WELLINGTON.
Din it'. .1 :« tliiil. Out
1
aa |aaa1tl,, -,
latf  Bf .1- laa. -Ir.l
1  i-i,  lantn M-li-rlla'" ill  rtl'ILlLlt.
,«**l;.||.li. .nd ' Iimi IL PtMIMr.
■r, r,a | |,r- a'-'i'  '-.*!" *,.il*
fir  tak-.eear ,1  , .
fl. eatr. ,aa ,a..a, ,
Mt  I   \  li.fla
ru. II,  .lll-tlll	
'  -  '  Ilil-arft a.l ll,. lllll
allll.V  tl,.  l|.|eei,at<b",t  •'
M "fit le* Vilar-Wl.t
 I  II. •
lalaad I  l^.lr   *!-  ■  ■•
Tab*. -
dUltnUI  .1  laetbln.  Ur*   0,* '
nvuiiltd Iii aatt, I, 1 .i'f.,,  I.e'
al • ia. na Mnad.i  11
Mnaiifi-I tit-1 ll*, ***:
ltjMf*m*l  " M Rti * ,,,,.\
***..,.. Hi... 1   .
fatm llanan Laou «*  i •
.adl, to. tad lbil ii.i,, .bmanl I* ,  !!.,   -a a .
tmabli .1 iitttta. .1....
a. lb.  -- 1 .
lli i-   *>
r.a *JMi lla.1 al It I. bi
a »'.t *****
IVitl, itm -  -
alVl aataaa  tbaa  t.a  *■
|.n.i«tt, t.l t«  •
ati«.1. br an-1 at.,i .i,,*.**
htta im, ami* In tV |..!,i-,r  .lat
aartrt.ill.al',1 Ibll '1,1  anl*
rar'ti.h ,i> .11 laa
In*,.-1- r.f tl  .    ■
atllln.ii- ' 1 ,. ■ . Imn..1 ,1,1.
•ti  liaaaliaaatia. a  aim,  ,<l|aab1. II B80SAIS
an*. 111, ii.
'...
... ,..„.,,.„ !..«.«.-
■antra tt**..*,*..,..,..,..
bnae,ajil. .|.|.||.,,| 1.,! lh.
Iblnari tail tr, any  bt,"
a.i aril ta.n.nbd  i,,. »j. • .
In abit I t,ii. .1 t   .
alll anl ' idi.t >••
rtl, nl lift Rl ■ tv *
•in (.ff,  1 "  1 1 ,   ■
**t, t"li-r|i it in nf.. ■
tVtltr, Tl.ii. a,.
t,,-.t  li-,i*d   .,af.lbin  ,ba
■ 1,"I inlrndt In Ibi '
an   "I  alai'la  b. 1,1. tr •  •
.|a|intfalid *  dilt-r-trel  '
ablir.il I'll   a ir, r..f.   , ,   .
I.I .♦ II. -.illla He.IHU.|.f It,Met  a
TOOntnid. .1 li.tt   I  m  aaVill.t
la.l, that IV  mai.-r nt tbi- ill, a,.   I:, til
wn.i.t  I.,  ibr  unit  impa-,,.1  m t.rn.t., 11
alia  b,  IV  I Itlll tal  e.,  V-   tl'. I
ala.tr,  atari, lar.  >.,* ,.a. |  ||,.|.nil   ,  .|,a   Mr   I 4,mm  amt*
ulallft. Int m. filial, mati-nn, ati.., Hat. ».,, ■■*■* ara,
It. brrn and Ii inaa K.la . Itrfl l.i.n* n,e IV In
lltM, IV  ll,,   I ,.,  nni 11,1,1'
atnall.aall.nl,  .ilif..,.  Ijlan  »,.!! il. bin.."
undrr llai - i„,..m«.rni. ,1,.,  i,r,n! :■..,,    Ml' bl* I ll.l!,, !• ■ fr ll«  11,  I.r 1  fn
hi. aiutlari ata.l a,.,, ir ".,a,*at at hi. I"id.bd allr, a It,.- baaHaV,' i*illar.ll-
di.nlbanlfttVltalrfiat. ..| IVftt, |a#,.ia. ., It. li'  lrr|,„ f,,H|. tal. bl*
All  lla.llelt.it.  Ml  I" dfl t« tn a*b  .,a.,t.,t-1 braiifr    I li'.'i.l. 1
H.l  bii  Kilo.,  ib. Ma .mil.. Ii.
",»,,„i,«t   Nn ,,„,  „  I,.,..   m „,,  , , .
•aa. it ib.t  Aim. la ... avoit I,. I * i , .- •-
.......
llf  l,a*?i
I
I..,.
-
: ARE YOU?:
• e
Hm* pm*.:,
Il|  Ml
* *•*■*  *  *  - *
! JRAMWAY LINE    '.
■  11
*. JOST TWO LEFT   .
a
. TAKE THIS IN
-   iM
e ' "   1
* DARE OFFER
. ■
>*** *****
***** *****
■
ACRE LOTS
H
PRODUCTIVE
PAR-EXCELLENT
PaiU&Seih^r.',,:
rldilhttlt I" 'If * ** I
ftil) MOOfiMal ol   I
,..1 1.,... Bhlrti  ffi
'ii|*iui»ii iu
Oil  III  ••lit*
itntni't. **- , ■*
\n  lb"  firnitir  tlr»«i
•ealVte-Uil  Oal
of
!• ititttitM^j tlor *u*%
nt Trntili'toil VbIi-w. .
Ibf ***** In Ihf tMy   \K"
h*vr ******* from Hi*
t*m*tm  t~ft.tir-manl la
lllii ftt»rft*»l'.T'-tt|e|ejH hrt
i«allaatfaaaalai tor i
*.   ..''i.i.i
n«.. H-.
I I I N< I Milt  ****
*t,i*r* m iwr*»
MEAKINS
GRILL ROOM
U iioer Qitrtt to the (tulilitfor CHOI'S
AND SUAKS  Cfglnh Slfle
Qampbell & Anderson
WIIOII-.ll I  ANO III I AH
Denlei'N  iu  Hnrdwni'e.  StoveK.
Paint.  Ctiirlti-iy mi'l Glaaawnr,-.
Oils.
'• VANCOUVER
FRANK BOOTH
tmtt* 11
. %»#m-*>».r '
WOOD
l.l. KX.KIH IIV
CAMPBELL'S CORNER
MERCHANT ANO GENERAL
TEAMSTER
M.lrta  |. ft «t  Mil I
*  I a  H.l,  ,  .   I
,1 1 1
DRY ALOEii AND FIR WOOD
SCAVENGER.
AllOiali-f.Proiniill, Allcndedto. Work
I .   .-,'-'...,   S 1!  -,'., Ian, All
Sr... ■ ii" Woik Slri.ll,
Paid in Ar!...' r.
! al-lall.—   „-' I  i?  I  It.
Bnllili't-a Hani wnrr. Cn rpcnl i-rnTitola.
Stovi'i. Gralca. nnil W..oi|pnwni-i-.
Tnbln   ami   Pnrla-I   Citlli-ry.
Dairy  nnil   KH.li.it   Ulrnailn.
Home I'u, nl.liiim. ill nil ******
HiiilKillK  nml  Mlniiiiitii:  l-nB,l"
«. a ,
■a,, a. -
I
lllll Ciltitnlila Su, ,1
N.i. WpaHttln*'"
TIMII AMM I
...   1*1*   laal.  ...  *
■ .-A tfiw,iii.
... fiit-Haii, ,a ih*
•**,  an. .la Iba  -  t'    .
Irtattrtf.lllr.r. -, -
riaA.arl.tnl
■   Mtk.a.1
nn ,•■ bart *** a|a
T.J. TRAPP
Tin rnl.tmBtA ST
IIIIL AIUlllM.MI .1 I1I1IVI.H
MOW
t,,iii,,,,ltt,.,
*	
••-'
11
■
'
tllllltll AVI.M I

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354190/manifest

Comment

Related Items