BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 28, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354144.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354144.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354144-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354144-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354144-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354144-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354144-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354144-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354144-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354144.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
iiu ran moms
NKW WKSTMINHTKH -  II. 0.
(.-.. Ill Guittl
awm************   ££
WITH  WHICH  IS INCORPORATED "Till*: Ihi I I.Y TRUTH."
'W, ..WALKER. CO.
, new WBITMlMlfll
ii iini'Li; isn
NKW WKSTM1NSI'KII. BBITISII COLUMBIA, TUESDAT  MOIINlNli. JULY 28, INIII
WM. IIMIaLUL 4 uo., PE0PBQWEB
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
TIIK I.KAIHMI
it T'fiiinaity.
 irrla.nl
■a I» l.ll
lll)lll
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
FOR  SAI.E  BY
S. T. MACKINTOSH & Co
Toilet Articles, etc.
Macpiierson
Tobaccos and Cigars.   $ TllOmSOIl
IliTill.AS ST..  NIL A11 Itil.UMIIl.t
ii - I ill It t M u  im l. .'I
...  - i i
 im.
II IK II hn
Mr  ROSS.
II I i-ilt.M. (17
'.n.lll I.l II.  II II.MUM t:
lii'iil Estate ;iinl Imnininru.
COI.iiNl.il. i.i.i I* K,  NliW U I si mins l ik. I', t
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors j
UK AL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
1*M» HI III 111OHH  I WH *l ItVKYINtl W AM. IT* IMAM III.*  \* * T
l i  Wl- lltl IM l't I .  <  Vi.Kl) n nl I
mi
Tm 4 gi**** it*v.-.niii nt gin  "" 'I' urn* i* n
I H.l h.l,    |l I* t||.<  I-.1  .]..* n...t.t.   I'l-.i-tll  .-,,  |||i   tll* I I..T
I'n.-i $|OOt» $1100 per lot, cm  ***** torn   Map
l*iti.ulirint, it i
MOWAT Ac f>
TURNEXi
GENERAL AGENTS
UK.' Imvo properly nt .ill li.u t
a|| tla.' City .111.1 Oi'.l! nt
FARMS Im v.-il ..ml Utt
Imp" ..•■I.
J_J^ j,  JtOHTM  W EST-
aatt ■ tn Fi.-*t Atttiitiiiit tn
■•..tti W. •tiinii-1* i -
V&0SS6G0.
C.aluilll.l. St.. Nl'lV Wi-allUlllatll. B.C.
CONVEYANCERS ^ FINANCIAL AGENTS
WOODS. .1 I..1MIII.IL N. ii Wt..luilii*H*f, B.C.
ESTROYED BY FIRE
■ . nn miafclbhml
in t.n-1	
ii n.in 1.1  i* i.m- uii  ii-
E
H. T. READ & Co.
iD.S.OTJRTIS &CO.
ACIENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■
■
■
• m m* ******* i*i**t**t*
**************
a,-*****,* I*-.. Iml ■ tt* ******* I  ,    *  .!•   *,■-. *.', a ..
Cii.ir Addrott  "ROSS.
A B.C Cod*
A
FOR SALE.
l.ll I I IN.I It ... ».>... PMOPI llll.
Llir, tl.i.
A. B. MACKENZIE __ CO.,
•mi COLUMBIA STREET.
■MMMMB
DRUGGISTS
,*-*-.. Vt* ii I .-   ■ ■  ;
I    a    a    a    a    a ".'.
MacLaren ****<■
LUMBER
•••  Ross
LUMBER
••• C0.lt(l.    Shtiinl*-*. l.n.h*n.«t Plikpl.
BLbihl I.. It'i.^Miitt.tr    .  .
n...t  ("ii
Stli| '*
•    •    •    •    •    •    ••!  K III Hll.lll|'
KII
rt."
lilllTIMi LION
,;;;•„,„ maim.ami.
*****  ItlKMIV I.KK.
ilium *t\\t
WM TIETJEN.Mai.iiInliir.r
To Smokers
4Jl*
\w*
W QRKIWCMEN
FRANCE AND RUSSIA
BXTRBKB  AFFECTION  BBTWBBN
TIIK OALUO COCK an mu:.'
8IAN DEAR.
T)i.*y im. n.i to Du int.. Their Will
to Europe In Bpitn of Tri|ilt< Al
lituini or Briluli I'mniuT  Kn.-n.ii>
T''l''i;titiiin  1.x- lirin(:.-.|  by  Citniot
uiui tlin  1*.-in  J. n.  Buiitli BlinwR
llun"' It  ii  Cownrtl iu  tlm Hint;
"Bht'i'iiy Al," tlii' Aiii'Tittui "Al-
■ liiiiiiit " Si-tit.-in '-il
si  I'i tiitiiu im,.Inly *.:.. Tlii'iifllnr*
nt  lln* vlillltiK Tt*** It  ••innilriiii woro
• ni. riiiii,.*! ,|l ilim.I i l.i*t. .  -
tlrtod Uni,. Alula u   u
iiiu tliiclili' A«la  Tin'  hi*.ii- •* "Mit
amy prtYtlled. Rgtntwly friendly lulu*
ifiain* p**t Im'1'I..-vi liiiitf.'.l  In tin- I rti
•t,i| I'r.-i'i'tii  i 4r1.nl * Hif  vt-li nt
Un ("fti' r tn ll.i Ttt i.i It ll.* I 'Hi.
■ N-tit- Vr.mya" tmlay iiiitin'. Hut II
i* imt f.<r itn*Trl|ili' AIIIiiiii- of lol Mn
III ■* -ii (in un. i. but l"i I'riiiii' ami
|t't**u tn dklttii tli'ir will t'l Karopa
HOW i"*'i iiivs RVAVR,
.\l ll..* tii in ral imlQHI *•* arlnltal
nil  lltlley tula)
Im iiimli- .Inrt
■poll, .ni'l it
li.fi.rr tln> air
ilm avenue.
||   llf   |r|l'.l„l
iiiiii dry
iititny weekl
.Hlflly lloii|
irt  ln'lil  it  tin
Kdwtrd I'ntii i. *in* • "Mii-i'm ¥  -\l." Hit'
Hill. ll
• Inruiil with tut in* mtt ini'i. tl i.i ..t.-
uin Run fri'io Kdwlit  Mrtt'itir of
h.i  Hood Blr* i  ■*•*• >•  l
i-ntr-riil • t'i*'* of *uilty iml * i
la llir.*.' yean' Inprittonenl
I'ldi. i «... rt..t it,*i lu
lln* "I'lillmjili. r • ' .I...I,
ten i MYortimi lata a piece *A *>*iii
Hn*** iim. > II* m l*lil
i consul iii'i i am looxin
Thi  bating n.»ti l. laolghl : • ton *
Jon smitit im Tnd Prlldiiid for I ■ •
. m . _.*tU ma ' j  l*i ■
nlautea  >miili behaved In a cowardly
\   -  ii t Vtl  iboWH  |l
lln- niiiii, whi.li (il Ifii am
ickare •*■*.* d
• .mid tn (mt nit ii.* rmiii  it **** t.'-i
it...*,#lil. I..m.i.r. llai Hi
■
CANADIAN  NEWB
Pirtiti ot *  QUI  ArrtM*-  lir htr
■irOir Tl* HcOrM*r *******
Tii«iivitt, Oil, A*i*y ?~ *** !*** t«iii
llMbodyof tio«hU llindik-ki *«*4 M,
Wii  UmkA  ** ■'   ' '  "
-
U **.  *  U m i.
ty  Tkm  ** *
*.  iboul  li-r Iit*4. And
-  ■
lUoftlw
mm -villi inr
■
, «•!.. mn ***** At****
tlttt  * ****  lt.i	
ii„ rvmi >''«niii itt*'
m|.I. li mm,, „t ' . t. *p**,,*
■
i.i tl  .|il If t*  (t*»«*l  .
lM|BMl|i*  |   1-
i *^**«il*l  10  ant  \mh\-   |
....
\
van "- Iw * tin ■
■
. iit-Mif
■
-
- .   .  .
! ouikKw* itijuif tt pro)
•II I'tMIt  M
'
i  -   '
■ »lwl i  Mt"*  "I  MOtB^Wi  ■ *ti,.*l *•.
t tt t * I
tttl.j. ■ !,.( ilt*.
miMlm* **<* II'* i«t UnrrtlN'* .It.*i.
'  'It.  ■!  |.|« *m*
■'
n ...   ...
■
. -  •■ i *>itt
(..    Hi-
t
-i llf* imt- i*|
I t« tlir IrtiW** *
| .
11*11
i-.it.    hti   dfillnln*   *****   m*
■  I AhA *  ******  *t
■-I olllwol in ■ j.
.,f.,l  Mm  ,*f  ttititit
li   |T|tii«rt*t<1   l.t   i i.i)
, .  ..;  r*>r  |4iy   ll  I
MmuM  kl*  ******   iti'l  1*
■ -. |. i-.i. I. .  itiimui
. i.t. « .,*V*f-ll*!--' ,},»t,,t* In  UMft  Ihil
L nek th t'lhrnt Pt****4 hii glttl. in «lnl | hc**4lf
uiur f<*Hb<0 *miM Hi.  '■ -'.int.-
i nu i-   Ci.ti r*in>t.ibk mm olll
*** ibtl Hhlll III llir rvMrtHf li lilirri.
i ******  ffffj   r»|*UMll.Hi  U  hetlA.  It
■ mM to ctatrly iiojqit !■• |mini in
3 IrfiKfrtin ** t**t**ui**4 rt inilft mii**> i*f
3 nl»f»
Mmnrm uxumm
IVi n.i.  Mi   till]  :   .
\* . . . - ,1 | ,|    |  ,, .
t^hfnf ttt* tt*i uii. t'tt T**A*1. Ihtmitli
Ikr ni-MOtutit *,f kl* H*A*. A Illllt*
AtmtbUt  "1 f*****l  ItMOtttl.  i.f  tho
Mmirih \U*i***. vti droned at Hal
r <m« tm\%] «i ti Um i»-.* . «.i-
taoiHnia
BoMMko ti" ft1 • -i«
KlABAM KAIAJ Oil   lol] I
tHk in-Mii t*at* nt ll"* ******* rt l.n mit *
l*t*r  mt*  ,4** - -    -It*  ll
lHnmt->>**4iiltl1h*  I'r  I'
llui.tr* • **K*A
falfro hr|t»N^ Uitk K thtAltti tlrt ,\*i* ti-
ran, »t*r«> tvoHtlfutly itnuratnl.
CHASED HOME.
Bihrtu* In liiliri Ritnrnlii*  rrom
tbi North Din inuiH.it
Boiling in corlilnly ilupped in Uio
lli-lirliiit Sen, •»)- tl" i ll  lid llio!
I|i>- Vli'turU lli.'t || nuw "it Hn- irt)
lum,.   The entr-tme tn llelirlnu tka i-
■ Efi lull ) i'i*'i k..i, iiiiil li not I'tiin.li.'.l
by Bw Am* rn .in ud two HrlUib *x^
veawli  "I'ii. Iituu in tbt Nynjib md
I'lieii-nnl, ami tin* United Kllli • t*  ■
are'lie ri'V'eiiiii'etitliT'* Hear, llu«li ninl
Corwln. ind iba lunbotti 'iiniu ami
M«liu-(ii..  TboKhoonan K  H  .Man in
.mil Walter I.. Itlill. irrl\i .1 in  \
mi Dtlurday from Ik brlni -v' i  Tbey,
a 11. I ■ .it!,, i-. tt.-re Cttllbt tlk.' i.ii* [fl
. 'tii'  at  Ailllk  lliy liy  ll.** I i I
niu*of*wtt TbeUi ind wirnod
ml •.( tin -.-4 i*i.ii*-* (ii'iiaiiy ui nlinn
ind  lMiiiii*"iiiii'*ni   Bom   "t  Hn'
u boonen Intend t>i mur tbi m* in Utn
I. .---.ii, .|il>> nil Imiii ml tin r, nt 'It
llaine  ill  Hf  lli;u*li  ..'.it  A
aiitliiiriin-  Mml "i H ik n
i-.r Hn. *.iutli ami home after Ike TbeUi
Itlervtewed ifaem.  All tbi nth
*i.. pl] dlifuitad mill He turn
have ulteo,
H  W  aad V  C  T  c
Tln< animal lenertl MeeUM ol lbe
Wi .in,,!,.I, i md Vitflotivt' Trtmwt)
■ .•iiii*.ti.i. United. *•■ i" i*i ** iif ■• * rt
lary'* oOtce in UtU city yi -»■ rd t
ll.,' f.illimiii! ..tlii.f. *.i.  .:. ,1,4.   li
uiui uin itm*r,  preatdenti  li  Douglaa,
p. M -.i-
i ir>ir* j*'i* i. R .\ .Ki.ni, aiiillliii. .1
\ I : - ton lliukol Hi i
nmlila. btnkera. Tli* new tmanl ot
i Are |i. Opptnbelm r N
U|r|--tili.-iin.r, It thmtfla*, II. V. TA-
BMOdl IUd s  l  Ma- ktni.iili
Tt.,11 of th* I., im n.i
rile Imal llfi-lial-ili-  T"i'  < •-•.iiit'U'*
I *i-t. beldtfalfhli luennful ant) mil
aii.tidiit lodn neeUng tn Bl  *
Mali Itai i lhl  teven  <■ i
ta t* . .. ii.t .ti .1 *. tn. i
iiait.j ted   Thi  iii" in..* ntffct ***
tlllllBI-lt |0  ml.   I .   I   ■ -U>. Il.
't* I'l ol Hoodt]
will i*"irttiii*l>' lake p| i
Ugnil lliii  It ii nlMwtori *•*
.  .... .    .
I  In* H|ilit *tlitli» In  Not  Wwl
ita. uh i inoHiritlon ben    Uh  Irat
i ■ ■ -i. c.tiiituiiu. ami
; ilni'lv n i. ptt**ptin* m mil ilm a
• ttti*
CITY COUNCIL
PliKNTY Oi' HUB1NK8B TRABUOT.BD
IN A BIIORT S1.8810N.
A  New Pni|ioanl  tn  __4fMtlM Uti
City  DiuniiK"* ttt n Torn Dreaa
Atii  ■*■■ ■ .-. ii Minniuiit'B Hn  Wur-
,ititp A Huidiutioii to T-tlegrtp-b
Mr. Corbould ru tlm Wnl*mnn of
Columbin Street Hie Wor«lii|i Im-
jilortu Witliilrnwiil ol tin* RtMOlu*
inm  Thu Mover Hufuaua.
Th. li ' nii-t lul night
(nr tli*' trtnaii Uon ol bualm n, I	
Mayor lima A kirnen
Bloelilr, Booul u hh-,  SVilkor, <*ti
ford, Ki 'i-  K *4y.
I'.MIlt  Ml  MlirS-
ll. t .iii-i.l tl,* viiilntr on Hi.- I.u! i I-
laii'l I.,.ini* Uyltw, il*< l
RrinaiiiHi llylaw,  m,,*  *,*.*  dlreel  In
igoHolotiiQ md It, bloob Utby tm*
• i tin- lowering of tba grade ,,i
AfQM  iLroel  In  llll, ami rH|iitntliiK
timl tin luiinill will  n|i|Hilnl a i.'iiiiiii-
 t" fcdludtotti upon the unii, lie-
(• ni'.i in'tiii' t im.t,* •- Ooinnlttee
If.rn r. A .iiiiii* in rt .MeNamara,
itttlogtbll Mr. .latum MeNamara lia*
ippolntod Mr. Uoorgo A. Kellf at bll
arbltrttor In reference in thi ilania*i'
.I.ni.' in lot i, iilm-k 7, ami rou .*
iimi iiu- eiiy irbttrtton **** ippolnled n
Iteferritl  l*i  tin*  Klnain a I M
uiiiii'.
.M.i. ik. t,- -.n.i iini be boind iwry
itruot would beilopped until tbi eon.
..ni i>( tin* nltluni u Hr-i "iitiiiifi
i: u.i, itopped iiliij'h-
lt) .i.rk repoHtd iiiiii i"' bad
■ mil Willi  a writ r* lhl >a I
Mt- iiiu k, wboie lui liail boon nol
iiiiwn, ii. banded *•>*• mil >•**■* to thi
ui) wllelior.
IlllWorthlp -.H'l Ilial  i... .I.i.* w.mlil
i». token under tlm »m until gorltln
■iiu i latou bad ifii iikeii-
\ i Waitrei nported UiMavtry fair
uflei i.ni t-a.ii niatiii' i.. Mr* UrtgkotWi
lawyer ami n na refund
AU K'.n >,M.i iiii* wa* uti..! i.t*-
lt i* The naUarahouM ban
it. ti mui* ki..i*n t-i Um ..r'li.iii
I II    -v  ' AM  *v..t,liar likltblt UOM ol ""'
I I i   iai.w  Hut  ni4ny ..IT.-r*
i  I "i  ll..  U*ti* •,,  Mr* Urlfbi ■
:* | ...it
' .   . . ....
in*, ami a-. it i.l tan  be
■
■  ■    li-
■
tbat the hall i* il in* dial
Pron ■'  ii  i
i
■
lialf yearn ■■ II11,  ittUtg
tbal il.* ti. ill duly coo<
ildered b)  Iki
« Vt-nl   .nri-'lali.
\ '
nquttable ailj'.-tiiniil uf tbl* Ul will be
'    .
I.allot
■  |
bill Of till Ml
bi ti.*
■
D
■
■
■
■
Alil It
*
\ ■  .'*
I'ti'iii K A .i.fni*. ii. U'lulf .if Mr.
.  I* I. *.-■. in, reqtwtlog inynanl »(
■  iif,.. bnlMglai t" Mn
i.-kii.-iii, ti.ti. i j retaoa
,,( ll.i || |  V. || - -id ■ *
Uj| u.i  t luiTtt,, ind i.kin*
■! . . • !. ■ i. twael
-t. oi i«*f..i. Un ilal n,*t
bad beard ibat
Mr anil Mr* Bckitelabad i nedofU
I  i. *i lln*
llotiilai * Mu -ti Mr*.
| •. inghl "I. NM 1'iml-r
atd w i. * ||i  . .ontood >liai Mr
I III catty  in |.larin*
tlin pmoa wi." wa* intiii-. 1101 iiiu wi.
ft rotted  atit'iit  way .if *• lung at lhat
l-r-.tt   Hi |Aid.  WtlfcM i IM
, Un elt| wa. in* tin
in it* -
Vld, hii  if it* * i btick i* itin nt
U . - ,, *.|,. ukib*
.;—...  10 !,..   T.lt-
Keatedy a.k»l if ihu point* had
irt la iltli miller.
.  In.i m-i ili-
ttWa. btl he wi. «.iry i» »«
ihit ii ptt ihrlr duly.
i u.n in* -.*airi'
•  a|iari «f thf rtrert la
kg Un itdt-waik and lay a *id^waH*
■'■i.e uiatnial.  llr.* in.i
II •
Caaaty Cruataai Ooan
la UnCbanty Crlnli •
day. i- im* Jodgt 1- i    n
tn WbeeJei I ratea *. . - *■ i otlrk
fi.ini Janivi Meek, rttw ap for
Mi Mm.m-i ippeared it I
••m r. at") Mi Uavtor for the ,'
Uootlti tot  Uh
..  ■  .
. i.t. 1**1. and Whtvler  ***** irroi
1    II"  Will. Ii.iwel.). i-  at******
■
!«>  ..f  t *|.t    Ull-
brullng - ■  I'  N  C*m*
M
M •   lp|wtred  t-i  Hi.  d'fehfr, aiid
M..*i* l..amyai,-l Mrllillltpf f«r the
t'ltmi ul lull   Tka primtiff W-. tl
Mad »i Ut tall
_U«utr«r *l C^altlan.
.  H  II  i*f.,t*t'.t..r .*t  the
'
ItUtetl ta
pol *ll.l|..l
*
■
iml  Ihr  f'
M'«-l) «*•! Ihrongl t Ihe nm It lei (tll it > u
•  ■***■ Utli* muiin turn** Itiltg*
,  m*iit!«r.if  Tin  I 11-11.
,*» it ism M.i
1.HEAP1E
U Towiisend Block,
^1  DEPOT
ETf
Paying Rent
is played out
Get a Home
For Yourself
RIGH1 PLACE! RIGHT PRICE! PMWfftil
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE HHOKERS
COR. COLUMBIA & BE6BIE STS.
Oi-tutr Calin.at
Th** ha* V i>h*mi*« • nf miny |..
InlhrHiy arr ina *ny l-id *iair  *******
tmtr and hon«* tmtu* rt alt hind* hai
torn* In maty ln*lani- « <him|v*l intu the
****■**.  Tlnf and ataln  llm .(.
ihit i*rarthy Miwriaily in hut weather,
ha* l*»n |w»lnl«l iwil hy' mlnent nmltral
a ii I h»t il le*. hnl tevmlngly withmil nail.
n
dieted a |iwj
■
ti-i in* a-l  •
Tb* laiticaUinl Bahihiiiaa
I i-fi-mhitai i.llrt.ai 11 ti
i ■  (»'  **',, it
llnwvrt" Amt-cttl
hind  A t* r*i*ii »t ihe pan)
ihit mint wn t. milling pun** *****
■  | th* iHlferrtil *(l-|..   I'*
ni'gi ti roa I tlfol* *aiiti
i hind ft trull. " «■' ttd
irgrtihle *|nwii lit lhl* |'h *
I ■
tbat will ***r iho many ****** artlati in
,  ll   • *|. | lliii.. |.|  foil  *■
* ib>ir gift-*  Weatnlaatef hai
.. i*i»  i .**!..i th i** di -
Iboy out rn-riii* die twiighiihin
I 'tmrtt*ai ihrVhl-riin'
1 whkh in*, ifii.. .*n Tneadar tad Wrd
A-.a-iit llth anl I'lli  Ktiirw
hi«e.*  -   -  •   tflattll Ilk   Ml  v
ll ii Ma-fagBwaa.nf \attraow. th^la-
: ilefaiiaahh* ^rMary. mil 1- hn-j-y t..
' *u|iply inftimathm In alt nakini et*
j t|«lrtp*iT*ardii.* tin *■
Tha Aawatia ami.m
|Vi. ri -nM nf Jiiiiiiliy,
, i* ptt*Hiing dally for hi* -mntnirat*.
wnh M'Uan. on the Tt***t Rim.aad
i* In Biiai font,  lla ha* tlmmwihly
adapled hin*flf lo hi* new botl
ll IhtiiiKh Ihe water Wllh il
r«*nr than many an *■ hi>n«!»*l*..i
I fehtnidat i in in a *heli. If ihe ntmim
i. Ike Miliar**, h.- riawiMtoUie
winner of ll will, rtn
M l-iti". famlliarliy w.ih *'*
*•■ •**.,*• will g ,1'ihlaj.
= iml will hate a WCtk  lotg  MMtgh-
■
McUitt i* alfoprtrUMag •i.i'iiir.m-i
t . ifiaiin wa* In Qr*i  i**
Ihin f.ir  a  Ileal  *Un*gle. he  I*.  II'*
frleadi ttpoat la him the iitmti*t rt***
fitlwiiee. anil Ihe  *ntt*  I
M.I/ii,trat*tw gttrtadee ihailmi*
iii *ii|irlh fiirttt and  ahle  to full a wln-
Ul t.«an hlmwlf !• t^rfertly
* in in mind  aUml  llm ...nlnl. while
at lhat IV*ter*»in I* nndtnihlcdly
a "fiiml man.*'
Mann Ttrahtill *** *** *a*
appolnti
i antarhUot I'otunhu. M-K--
.
!.*r Ikr tat**.
itotiod
n         Unt  Um koM •*'
i.i.t, t, t
Ml*
.
• i  md lay hoftdleg  ■ •
lav. wh
it. lafi ..j...
■
•1*1'  The Itttildieg ***
.
■  ■
\                           *U^ tn
■
1,  li  H tl* 1
.
It*
ti..i to
■n Ikl*
mil.* i.
i on  Mim great
'
Mootreal *i»««d m
all i--' ■    ■
.■■-•nm heft*.   TIm'
tlm
i lake i kfracra
l '
■
■
it.) |it   si  ,   ||
• ■*•  ,uiiN uodrf Ik*
"
n
rn-niiili»y l-             ' 'ran
■   OI|*lt.f
■ ■
■ -tcoam
1
1
■
*
iwkward ***** tkw
"|«rf!
M*..t» \*»  llalflleAi-'  iltl
log ihi'        '  '  '   tohattt
■ ', ■■  ■
'ihlnt.  ntlltng.
..   ,  *i ihf j-wttht—
,* tkr Hll of lh* ttl*
m*t ******* «.t ih»* nil.
i
..i-jMi fun wlmt«*ibr llfiU'k
I    ■   *
Ml will be** ****** *****
■
■
■, „
***** t*tUH lh*
\   -
I ****** fatly Ifce
• i*  i             >i—| neia ywof
...  in  *H*.  at-4 *Uli*f
■  .
.  .    It- I le.-Wdat
'*
I, In tm IMtawr* *****
ttitthn *t****t
v  -
Ikat lh- * *   • t ■ ***** *'* ***** * ■'****'
i.i ttf'iiu ihf
■ ■
i  . t.J   Aid
alftata . .1
Italia It a I
• la I *. '
ItH-l.tall
III...
ll a
■ baat, a.-
latl lhl.
allh IntDMitttf  tta
ita.  •!•  ,M| tba
.It rlirlri, la |
.1 i
I
||  a  11.
ll
«
It
Iht ll.t*
I  * I*    ,    '
i lh.nl "I I
Clltli.atl'a rail laaillllsa
Tha rlallll.lrli  .t.tknll'it.
V. .1. f.l«, , llhh*  fitalalVl  ..I  ai.tllll.a- | h.a j'.'l <•••.—■  II* I'll!. tl«l  I* lit, •»■
"I hlhllhtl.-t ,..,   Tlii-.t,.'.  I,K. I'lur-
.-ti Ttint*".lay and Frhlay. Viit'^.'-r ;t
iml 1*   In lhe.|laltig(ie"f |*fi''« lli't'
tt* reruinly indnremeni* !•» lemnl
fn'0.1* i*f en ry t laM, ,\i might ha-rtt-
l«*rteii in areniraw iim*".* foi high.
i li«i live Hock, tlm |ih*mnim* titfehtl In
il... deptrWetl are iwy l,iml*..mr Na
grade of rtorh atlanl *^em« to htw
ifc, t..rf"tiui.  anl the  man  m\,„ ha*
only one flnt elg-gi ***?. *tm,*t bag will
httretebiMotoearai rewihi tor bin
ggnd Hide in itopwUng itch high
. .t i« .1 t Mmh tinin llm alley* and
ahllr l-irtoua nni*ant«i w. f |.|e(*are*.l.
and will ho *erird nn thf •*"Jfn<|*mnt*
t.-liv III* |iht|*tml in |m.h the mat
1r| 10 the tilmml reaxt.iiMo eilt.m'lt.
and a gfneral eleatinp atl over the elly
will lie COM
tmt t*Tln« Cmmm.i
Mr A Q, PhtRlpa matlr i iiari nn the
triffiway iraehiayin* yogtofdiy, mm*
mrndeg al Un 1'** iif 1'ilk Line.  The
talli. lie* in,l itti'tf.t* were laid mi Ihf (dock.  AtWOtg Hm *|wviii  prill
art.'iml early yeitenUy nmrnlna   Th** »1 •'" 1"'  ""' to********  Mttd, tojdty
wtifhwiiiiw. advan.etl hrl«hly it Hm t*nl !«• than «it (Bene   I1  IVeal
raietihiit i mile a -lit iMidf and nhf gilMUtnlllury htM Will pMnbty I-
mtle nut ...tit'te thf du limn*  A cone eognbttt of thti Utile atatt  TN
•Htm* Ittfte ti fntaaM. m'i.1 ..f ihem t hi'HwKkeri. M !• retn.tinl. are mahln*
men nf mffif ft(«t|teii*e »l 1l.r « V
'. - nt »!■• **.* * i.   ■■-■■*.. .■
main tofcamdaoa tkt amer auooli ol
tin • .it. l".t tlii* w.'lk  will  I- iitnmi*
, it*hfd in ■*. i** 4***  Uictl ittMeaeta
•  -  ■   hai. the ethil-'llm. nl
1«'1 tii- gretteel la Ite lti.i"ii at Un
totH   With ihrir |,r-.*re..ii. iptrll gttd
«.r blown etetfy no fear* f
iiil t.etii !*• anlarwtad
* i. ij«..|it* ■ p** Am* ***
****  wm way awd  aowiW.  llf did a**
mm  tm**'   l**4U*r in tfce ***** rt adiHIWat -*
11 WU **m*y  IhlfWi mn
• ..I thf n-rt e y wt* In lk«
■ ii ttrttymwd in Ihe **m***u*
Hon.  Ilftnird  It  Iw IffftTfd to tin
g CnnnlllM
\  -tn.in Kfory m*,*nl '■ **"***•
***** Hut II h* refefl"! !■* Ihe  llMtcW
K nnnitlff  TV an*tdnrat rtltWti
I hMHMt  CWanltte  r»t**4t**4
ding tkal ikf trm*** rt lh*
.tny.dat'dtkf ***** *4
•at. .i|t,tir*]-'l  In iwwdllhUil
\ -. Ihlt Ibf Wl.
•  ' M-,,,,  l-l".
't<m I-t *}***»*
ihf iH| mAhh
*
|  .  ( "|i*»l«*l ****■
.•'.■■   Hilttaa
tlrtt tt'il I 1   "
,. ***t *****
Tfctl Ibe offet rt th*  M^hi^
iln* Umthm* •***-* ttm* Third
' . the hill Iw afeeitt.Nl and Ihf
. to nntlBfd to jnwrwtl with thf
Ikal the  (illlhw. tift.Jin
-iih im  Third
begrwnledi ihit ihf twitilnnof
' i apatlag »p Au**i*i-a
- nol alknrewi thai the pMit*n«
Uariato-ol drain ne Wcilinftan
- crinied; that Ihi itflllhwi rt
I II VldlL •! g). fnr * «*dfwa!h Iw
tranlnl. Ihal llm iwlllhmnf Ja*  DM.
i el al. fnr a lldf walk no  ei*l  rido-mMj
■AIM ffwn Iif"'*-  'iM'  to li'in
■ eranlnl; Ihal Ihf  prtillno td
'..   II i.mit. tt *'. l.-f  i  *i4ewalhn«
the w..- '"  n*.l
■ratlc*-. hot tktl teftntal i» laM on
,  - * '  '•  A
I Kelly fm h< renmitol log* frtm hi*
lot. that the cwtUtrtot hf imlifi'd In
tilie the  »ame  Ifimirril  ll  tm'r   Rf
l'llter*.m tnt rfn»»al nf
lBangemn*treo.lkittke <fiy rtarkka
ltd to toiity tfce owmrttlfctM
'tilt   Ifcf
. M Urwg ' ■'  el. Inr j
grading and .*»in* *iilfwiiii nn wtifc
\    . t.  ItM mei  f"i H"  pmtmt
j -'iee|. liitf Iwtn  gll'M
utnlHllaa ' fmnitdonWa Kfftl tt 1
.. i iridfd full whlik and
I ihin* l-**'** lldewtlfc llM nn tlm nmth
... .■* ..  graded till width
wllh a tbi**- [ilanh  ihVwalh nn  htrth |
.1   i
ti.i-H.urdt
Pron Uon  i   UcKeew.  Hoteeting
1 a*aln«l dantn- ■ hti'iie
oa ttegttt *irr-et. ttd tahltg U
he itmni'-l
Ald.Bnrallar ihoagbl ihai Unfciol
in Vtl to notify ill owoen nl hit* to
hatellm*  I
It «a< • t|'li
. |i!iitnil nf Iii t» - re  *m  a
i to the.lotnl
Wllh (Hitter tn I'T.
I Tboinia Hi.lilr.ii.  aabl -
* In lay  hiilldint  material tm Twelfth
•itfft  ilraoifd-
Pmod.C i:   ■-
a*ltiii« *■''■■■ m*t*A up
ami gttd • »•*!-
*\M. *******  it ** l wa* *-iim-
i ■ i..l. and a ier? ItM
■
fprift tt th** Itatrd nf Wang ta if
|*'Tt.
i n   tti  .hi  Mel
lialnni mrmitrr* nt the )->lie<*',
mg lo raiw a i»w na tlm *u«i, and
*lalln«1hil  h<- h  retdy In  pl
• iii-li -                  d lied.
I   mg t"  \  I " dam- j - ..*...,	
Tntnt. I'm* 11 ■  ' '■
-
*~'~ -**" '"' ..'""■
I'llK  UEDQBRt  NEW WT.KTMINKTl.lt, HlUTIHll COLOMBIA. TUE8DAX MOIININll,  HI..
This Card is Wortli 6.00 io You
G
CI.ASSIHED BUSINESS DIRECTORY
ii ii ii.ii.. 11. H
I I UIM    M u.i II  11 .1. M it 111.*.
, in hi. ii
I l||   I IIM -1   II 11 I
NOTIOE,
i\- \i iii  I'Ui, i r
OITY DEBENTURES,
HARDWARE
■Wu"' \Kl.OAUS  01*  IIAKDWAKI.
...ill, ..1 '-   ill'  I    fl    iU  '  I"'1  "   ""  '*
T
A. M. NELSON,
ratal nml taiiixsiiiniiii-!,-.
CENTRAL HOTEL
TW'
llll. -a.i   I
OROOil & GO,
p_fl  SJGJLOj THE BUIfALO
HOES
,  .    a  -.  .,    l.'l
I'l'Jtl
()
I*
I
■
II t. I
(j
li
I.
A
(1
()
I *
p '
Sl'alltl
I
I.
Ml.IHU
\
11
l»
s
- Ill
11
I)
1-1
\\
ii
ii
■
•^
*.,-
11.
M
li.
JAM IIS (JASH, Pro
1  ■'.''",!'," ■
NOTICE.
F. CRAKE,
mn
"'H'l
imd\M ; ami: MANUFAlilUl
tllllllllill S| ,  llll.'  I) - IVi  I
Silvi rw in  -i buttoni in
i ii  \\
iiiiiiii
Sum
Itall. Mill
Toprfetoi
nn
, W.TMUlg
liiiiltli'i':; liiiiI Oontractoi
33H.ICII
iVitlil'ii. iiiiw Wiisiiiiiiistiii' Bieief
■	
K.iiiil
Illllill
^**m*
ut 1" H" f '
I'
IM  I'll*'
^^B^^H ^^^^^m^^^^^^^^B ill I laal
III'. Ill I'l ill
lllltlll
'   '   I llllll,
!i  .!  t|  li
Kn.il HI   -
MIESM, COCHtU i to, tag
'I'm:
* i.i.
aallHf  1
alaaaitti
Sri
**,■*** 11
i*t I*.
fUMIIlll
I
'
Vi. MAi HIM.   till
1
itt tin- >^^^________
■  it it. it h
iWlllli
NOTICK.
- *
BRUNETTE SAWMILL Co. -
altla.li
.liaal.
s.
l.t
i
■iDIRECTORY  i,.
. .nut.. , it V
NEW WESTMINSTER Wli
MISSION.
MANUFACTURERS OF Ltimbor, Shingles, Lath, Bill Stuff and Long Timbe m I  Iw
to 100 foot,   ALSO  i * . Siilini-. Miitililiiii;!, 1'nki't
- imi . Window .niti Iinni' Fruition,
Kinds.
3 laaiant:; &
hi* fefcflCV,
a.
IHEOISTRIBUllONSYSlfM
\\
NOTICE TO CONTRACTORS.  Shipping Fadjities bv River, Ocean or Ritil Jnsurpassed.
NOTICE-EXPLOSIVES |__
Still Agouti I.ti lln* JUDSON POWDEB COMPANY.
T. J. TRAPP <& CO.
HARDWARE MERCHANTS
NOTICE.
Coin.'ibii. Street,
New  W  litiiniter
inm,*.
N.i. i
ram. .1
.lltal,
•ll.-l.
I.I.I. I
«l..lt.l
.tl.lral
taln.r
l.lai latl
.111.11
I "III"
|ala.|P.I
a.. .11 a
■aaal a.. .1
11.^ I.
• l.ll II
•IW,
'ftl.li
I- lla'l
aiamt.
a atl Kii
Iba in
mat llaa
lla. .ati
■ .  '.('*
AM
al-aa.
•lla...
laM.
II....II
tlm-l'
AM.
a.». I.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.  sl
\
i.
A
ii
ll
"' !ll||aCllll'!'!lllil  I
8
Nr-n  ***>■
Illlll.les.
llataj
llM.
Ihal.
. a ,,
Ala.
ym*
lit. I
lltal
,i '.*"...i  Ft.r.t.v Jt,
Ri i .  I  •"•*
[j,  . ny Titent'tl Wooc ^^B
'I'I M I   'I    I'l* " it*
LYAltC°-  ' REAL ESTATE AEINT
BOOKBEXXER8
fc STATIONED ■
i .it ;i ir nivuiox
11mi: table.
HAMLEY BLOCK
11
TOcoMRACTOHs.    B. MARSHALL
DRAYMAN. M. L. FOLEY
•• ' 1111111)61'Broker
Nrw W.lliiii-'iiii Ciml.
exectrio liomtino. R,nl *•&&£*,A"" ■ "•
The Crown Stables
lln. «i Hoi i*l V. Iilrl.'.
■al
latl-.
*m*
hi.'
lima ti
... •
IU..I
at...at.
IMM
... It,
IW
4 1m
A tm
******
T
Im-Ititi'in it v.
• t.t it
Wn.ilpl
AUl.
•H.a.
lla Ita
|a .■.>..
IV Ita
aaaV.
at 9m
Bank Montreal
VOTERS' LIST.
A Savings'  Bank
Department
r.atlalallail, fata ill.
Navigation Co.. .
"IS
t*a, I
*****
«■» M
' •»» I
■•»•«■
Ml-la
*****
itwaM
"U?
m
la IWl
m
■w
T. RIDDLE
JII.ACK.SM1 II!
Dli'
TISH
^____________________^^^^^^^^^^^^H^^^^n
*i
i
IUM Una. I (tana la* CWIl SUA lit Mul.
■
llllll
1
iimi: TABU; N-. Ii   ^
%
•Iwl
rmt
**t*tm
mil
mi*
***
■•• .ii. t *. Ai. 1.1', s HALE.
\
NOTICE TO BUILDER.S.
TO in II III its
GEO D. BRYMNER.
Pishing Jackie
lion Repairs Proiptlf Aimded lo
CHAS. E.TISDALL
iit'iiM.tm ii
NEW VANCOUVER
COAL
XtllUtH UM C«. Ud. (It llUl«i4. •
va.tnira  onl..
New Wellington Cou.  department
.SAVINGS  BANK
m
»M*
•«l
I-.I'
.lata
Itart.
••"... I
•"at*..
ft"
' l.t*.
la.lt*
lit.
18.00 PER TON
.1. W.CREIOHT'
tai-* ttl
lla _
ill*
cohoov;
a*....
*  <
I*
|#f|'.| ll"\*  'l  1*11 I*
A
i
\\.
\\
w
it
5>. viNnniitfFR
Well Digging mm mm john ji
*J*J U Kn* -WW  _«*>_.   mtm  ~f_r-
WOOD
-
■
*****
******
MM,,
I. WII
II «ta
t III -illtitI*
-Kill.
Itatat
•mm
I *it |*t.
"  t.t ill* i ill
* ■ iiiit)- !»■
,,   a  ■■ ,„,, It'ft   ll  Till   I.
STONE & WELLINGTON,
HERCHfiHTS  Umm) ,«-S8?E*
AM.
iai,
ill.
IIH,
I
^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_^H
mm OQlt)\ill\t*)*i
DRY ALDER AND HR WOOD "flfl •** nNVRRH NIlllTl TIIE LEDGERi NEW WESTMINSTER, IIIUTIHII COLUMBIA, TUESDAY MOItNI.NO, JULY
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
at
Port si
-If  III 1
I iVtl.i, si:u. nv I'l'lililr
AUCTION
hOM*Ni'.*
milKUH i  V\\ Mil. Itl -IM
-O   OllKt
t.i Imt kn
r.mill lull* 11   V
.,1 .Ul  . hi
•BILL «"".-
Ii.t.,,*. i.t it*
ili-.t* li.m
i.l ,'ift. '
•Mil .'I I.*''
I'uini'.'i ■
\ ffllITUM it <
c ficbflgy.
I-l IV  I'llllNI-M.
1'ia-
lltl  ii ■  null,.,
i  "
i
-
Ual,  I
i„, atii  t
n|  i'u ii in an iu  i.iiiti.
imiistin has
adjacent in it Uu*
largest salmon canneries mi lln* coast, .uiil
from its nearness to the
seal fisheries it must
.tlsi. hi'i nun* the headquarters nl the seal
fishing industr) nnd
tin- large fleets therein
engaged. It has hack
■ ■I it millions "I ai n
PORT SIMPSON
Tlm l.'ainiiiri*. City til (lln Niirlli I'millr. is Nmir mt llm Miti'liot
mul iill'i'iN min of ll,,i Bunt Spi'i nlnl inns of llm Diiy,
A
i Bimpun t't ird iiu  iinito|
!    It .
•
'
'
'   ■
few lots or a
iIock or two
purchased now ma)
make the fortune ol
the investor, Prices
are low  and  terms ANNIK WRIGHT SEMINARY,
1 ,* ,\\ i  * llll I   .- \  li \.*l'iN
easy,  mih  one • liltl.
cash bring  iv.|uir..!. BOARDING AND DAY SCHOOL
. ." . FOR GIRLS.
Llllll   illi'   liLULllll'l*  nil
SATURDAY, 1ST OF AUG.,
1   IH-   It    allUl..
-     .-■'..■
i   1, ,    |l   1:
otWiMti  Illt
■'• 1
■
■
in
riiAt'i'
\     ■                              ;  ■
A'l IN Till  MINI
whn Ii iii tune will l)i-
I" "|il< <l with r.ini hers
ild* In"
ttt*****, I'
ilfifl I"
■Uwl, c|...
fnnOotui
Marl »H I  r I 'ii
rm  »li. A*tA**l i Ui»W.tllitict-nU..lllir.  ' i(u, j  |,(||nt|s   \\ ||f |   \\|||
illnl,  Ki _'.*.. lir-il Alitoi *
■In-I.H .. it'll
i«wi Mii , i.iurilnitr hi tin' IhiiIiI-
*'*m. '
ni1' uii i'l .i large * it\.
i'..,i i in j
)	
i
i-   1.,,
.1  Mill ll II,  |
I 111. | -   )  I-li'
It,
|
I    '
\  ,1.  .  . . J  lltal
■
'
I
I ||
'■ "
time w uin mi interest
1 In  owners  "I  ih-
townsite  are  anion}! *" JiAl\.J4..lil O
the  most n spunsibh
and wealthiest (itizens
MRS. SARAH I, WHITE,
111-.. ll'Ala
Oltltl.  KOOM
... .., ifl an al..- ,.1,1,1,, Inr CHOHS
.tl.lral 1-
tiiiinii
l.M laa,*
Alt.!*  I
1  a' Ill"  I  I
l.t.»|t-al aa.
a.. .11 .11
a..,C..I III
Illi*  aill.
"iii-^ru"
ft.ll.Ut
i- i.titii. *
Htanj.-
..,il IU.ll*
laaa .nl a
_^_^_^_a^* "
ifl'Tl
AM. Ik.
Va.*.  ta
•Mart.
AM.H-
«,•.. I. , a
,it*ti ww.
AM.UI.
For Plan uf Townsito, Prices, Etc., Oall on
WOODS & POLLEY
ni Victoria. The) are
offering onlj *t limited
number "I lots.  First
* Him is *4*'. first i Iiuin.
lf,|,J|l|t,' r    I
' lil.-L.
*,*■*»*. *■
VANCOUVER
COLUMBIA STREET
.  •  •  .
•
The Matter
i>i
iiim intt iiu-
nl tin- innlrriiil of
uiiii li .i mil ,-1 clnthei is
iit.i.li-. iln iii.i.i important
titll-.iiliT.llia.!! I ! -  llln -.1
t llllll  I'lllll  . i ula mini In
ill.' s|,.,|a- of I lla- in  irel i.
won. iinn -Iniiii).
••
A.
...
Tla. U
iLatalnul-
I Haa.  .
I .ta».ll
a aaaa..,
. iai, » Ul.
1 -.11
I .all. a'
!»t*  l-t .1
IH- 'a.
111*1 ll • I
Matt-la.
Ml talk.
IM *.
.aralll
tal llaa
al,| Ta.t
^giving up business^
$50,000 STOCK TO 8E SACRIFICED!
•   * iiiu
£_ f ,1a ||t ,|
0 lli! ||  pul lu*
gcthct l.t  .1 competent
uit iliin
" Th,    a //'/'"/•< /
a/1 Proclaims the
Man."  it  Hani i*
'tn: Hani i-.
*nl<-r I
IiAMiiI
Will—IfllJ
llta .a.*
(Ml U.r  *
a.a  •*.  a
IIb.M1I
-it. ... a
l.aalaal la
Uh hn.lt
It-.i-
■A |-fta»a
ata.lrt.1
ilaatall'
.a, ....-'
A .mm.
ta«ta,.ta
Tla ta—a
'
■ '.tala
AM lli.a
.......
tkallaaMf
GREAT BARGAINS.
The most extraordinary sale ever known in British Columbin. Dress Cowls all of the finest
• Iiiitin. This is your opportunity. Th* fare over lo Vancouver is but a small consideration.
Terms will be strictly Cash, unless otherwise arranged for, Offers for the stock en bloc, with
fixtures will In received, and satislactor) terms can !•• arranged with responsible parties.
■ as-  .:mn-a**4
* MePIiri!  Bros..
•  Slipwriftlits k Boaibuildm
BOATS FOR HIRE
• Oi-yomi Royil Cil * Planing Mill,
; COAL
: COAK ■; WOOD
•A******
111  l.J lllial.
"en:
t«i im
.KM. Ita
lla Mta.
*•«.« Wt
ita. nata.
tmta ua
'tmmt*
TO THE TRADE.
()N< STOCK has liccn i ith r import* tl direct from tin manulactuivrs, or l>oughl for cash in
our own market, ami quotations loi quantities will Ih- math an) wholscsalc house.
■
■
.IAS. r. WIZK.
AM. tat.
•tain. Ha -
i..
*****
-\t*V*a
n.i iLw
******
i**,aam
tatatata.1
PHIWWACK!
COPE & YOUNG.
ri-KCfSON Itl.DCk. II VSTINCS STREKT, \ Went VKR.
•••
IM **
aaa* «
a»l Mta
l ••..! la.
.tala.
lariat. <rl
.-■-.». 111.  t
1-Btoa.M  M
.am. Ufa f
t.m. I a-
(•a. IW Mir
,.a:,B   .1.
lta.Ma.lll
Mm ma.
a Ita- li..-
till  IKW  lK*.lt
t. o. o. r.
'.* m. u
***«»  IV
flliatal.
******
******
IMI.I
i OAT1IAM
iiKic.r.isrs
llm
i nl 1 Mill A sl
M \\
WlSTMINSTI K
T.J.TRAPP
AUCTIONEER
A. EORTUNEFOR 25CT3
l«tll AWtltAI, titUVIIt) Ot IHl NATIONAL Cl.l'lt
CONKUI.TAllON  '
Real Estate and General Agent MelbOUrne Clip Of 1891
.PrOMrtj  bl nil pmio «f thn Clly: «l*o OHOIOl **-*r.,^*^i**i»-i.-P^^...,,v f:..... ...>  ,
PUm* *}**t****i.
I AI.MlNi.  LANDS.
	
J. D. BENNETT.
WUtlMMt.ll  MD  ItWlllR
*-*•■ attmt*
AHE8HE. GREEN k CO.
BANKKH8.
719 COLUMBIA STREET
WESTMiWfTER
*******
*******
"*t____*'
Iim. ■■.
talta.*.*
ii mmm mm*   oppenheimer bros.
COMMISSION MERCHANTS _  . ...  w . .
Iillli Uiil. * ": :: u,r"i;r" „. Roy   y *%Lt
aMal
AM. tin
iiiit at*
•S.VB
AM.taaata!
•I-M. taaa
••"••It**!*
ITSIUIIIROEUWIK.
lUfSOAT. M6. 4.
VANCOUVER
ELECTRIC TKAMW7
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell St.
P O.Box
REICHENBAOH
WHOLESALE ANO RETAIL ****** A N
DEALER in FRESH & SALT ITaCSiIS
VanCOUVeri I?. ( .    ,,,. .n* ,»,iii.iit rnmii tt n... v.-.. .tw
ROUTE
HURT V. (DHOIOS. —-——
I'lll'l  I. I'L IH 111 I!  NEW  .YI.KTM I NNTI.lt,  lUtlTTSII  ftll.l'iMlUA Tl I.SH.W  MllliNINtl .It'liV "'
*
'
i*
COMMENCING  MONDAY, JULY iii
GREAT CLEARANCE SALE
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN'S
Full pullMlii ; ■■:.    Hli'i,'-1   li", iiu.iil". lIuiiM' uf Wt'siiniiiKioi*.   608-811 Columbia St.
NlrWS ul*' TIIK U1TY.
I.IH-.-.I.  Hill.VI I'll I
■
II    .
•
ll
1
•
•
a
'.
M
■
THOMAS  ALVA  BDUON
lllllltlaall  tit  III.   l,,|,.,|  |«. Q,«
L. J. Cole & Co,
Ht'.il Estate lii'nkni'8
lll.tlll'lllH'tl, lllVHSlllllllll
""' (luiiiinissiiui Agenta
13 tin.l Mint HTIHtBT.
H00SES TO RENT
Ai.nl.l i National
I ,t,  A--..II .lilt ,- OO   atl
)***% Tu i
ESSSSS' j ■ 75 CTS. TO $5.O0
.._.    ■  a ht    1 * Ci I '  I iii i.u. ..._
: Fur Good Invostiuouta U'*I to  i
uaumiii
Real
Estate
Brokers
• ' r.t'iil <■■ Ktut* **\ liisiiiTUH * Co.
In..   f
»    .    .    .
...
	
	
"'"MM HII.K
l"l'*I,%fflW
J. E. PHILLIPS'
Clot liirr anil Hntter
it    " 'mn*nl tlmUiM 1*1,11,.,.mm.., M
GENERAL U(jjjl
T. OVENS
MACHINI5-
■
>
|  ■■•  it* i VIII s i.
-4*
■
W. F. BEGGS fc
il itr JOHN DOTY ENGINE
'I'l II'L
'.''.  / •;
■ .* *  f  *i
■ '"*'■
'-  /--
-1 ■   *.*
i io
i  /'  '
1 HI.I.It-
tVullSTKlis  mil . il..]. i: i-tsn\..-
COMPANY Uit.l.i
■
Engineers and Mill Supplies
initii   immni
III, IB I..
REAL ESTATE
INSURANCE awd FINANCIAL AGli i
Mm, Sell ai te Pnnft. Collect Bali, Mate \mtm
vm ill transact all business rdaltop. lo Heal but
. a
LUNCH COUNTER
, nut... ..
1 SPLIT PULLEYS
■
-
lir i'iv.'iiii nml hints in  '
their Season.
FOSTER it CO., 1'iopiitlOK.	
W.  E. FALES.
THE UNDERTAKER
0. P. ST. JOHN. Manager,    ^ __  mm ^ mmm    4l"cOVEHMMEHT SI., lltl
■
■
■
■
Firuiire anil Hoose Fmiskiat
11 .HHOKAl.
t
I
oval Citv Restairaot
THE  IM'BIJt
IOSEPH STB
Jewelry,   I
ni
■ytyoops &, PQ___________T
LIBRARY BUILDIMG. COIUMI^
I   |    It   a
'
llta. II. M....B.
Ul
tl
I
II  It  .|
•   i'.
.  ,,
'  ™n Bffifti
Ui-NDKON BICYCLES ii kkM
Al r-^hthi
CALL AND SEE IHEM. m^Vf*^
K. H.LENNIh*&CQ. ssSS
OOLUM3I/.    I'•• KCT FOUNDRY ...
SOMETHING NEW! R£ID *»»• CURRIE «
\ki\M
It. MOREY k CO.
M
I    I
Qampbell & /\nde
i IAU
HARDWARI
Plll.lt.. llil.  Ci ... I.i , y iin.l (.1,1..lima
Tla t.l.a,  l-ftrr
-
I
Aa.ll.a aal.
•' 1-   -.
■   '
I
i  1  I
1  -
rxmtia**,* I ,.,.,„ „,,i.,.i,„
a.  -   .  i
'I 1 "
mi
BOOKS, STATIONERY,
Mil   I  W  t   l.*H.|l-
.... ...ii nm * *ti,t it
W. j. KING
ii. i
IIW I  III  \  IIW  I IM S ul  H"
i it In »
NEW GOC.
CONSTANTLY  AKRIVING   St.*.   RanRci I
i \V*  r  llll
- •   Lu Ilim Kl UN mil-  I'    	
llnlyl
,\ I. Willi nw.ilt **** ' *'<"*
'i i !    Wi I J*'!'" • ii'M'
.11. M.tntil f II    * 'a'
a I  ft ttt  1 If II  » .1,1,,, r.t Iliin  It •• «l"  •"•■'" "
FARMING MACHINERY
CHOICE CENTRAL PROPERTY
-
■ ■
-
■
■
I
■
■
■
i
*
a
■
'
I   '
Nullity nml Stvli-.li Suits f
I tutu t.t. Sunt
ON  KAKY  TERMS.
RAND  BROS.
••
1
• ■   l-alt  IV
Pili'M llllll Iii I'HHI|ii'i L.tl.
latllll nil.'
lllllll rn.ll. Illllnlll 1* 11. 1 .' iiikI  IN  iila.lat.l-
ii t H prr I'i'llt.
'.'
Bindera
.
Sulky Pltii.
Qllgll
II iy !
Storing Tooth
Hani
Dik uul
Imn ll.ii nm
Combined
Drills rllill
Stttlcre
St.tiinimry ami
I'.irin
r.ii^iniw
Itttilnri!. rn.
Plough-ham
Lota nf
Kxtra
IV. os for
Mowers
Bindora. ott
Un li.itiil
00U6LAS STREt
i wEStmisiiMi
i
E.BRENCHLEY&CO.
**
**%
*»
A
H
RAND
. Viiyn,*
Real Estate Brokers
——M  Columbia Sl, Wesiminster
IMACT TO LEASE,
-
HOTEL DOUGLAS
Shaving
Ub'lun. l_n|laii'l
'   *"*"* " m******
******  n£NNtf
CHAS. Bl

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354144/manifest

Comment

Related Items