BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jun 27, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354143.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354143.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354143-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354143-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354143-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354143-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354143-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354143-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354143-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354143.ris

Full Text

 W.J.WALKER&CO.
uu mm mm
Nuw wmmitBTKii ■ ■ ■ a, o
e
1W.J.WALKER&C0.
1IUH.UO .(-.
O.TT aiioiro
fSBsasi.
ir.L.r.o.. ia, n.t, ii-wm
WITH *Y1IICII hS INCORPORATED "THE DAILY TRUTH."
M'MIIKII ISO
NKW WKH'l'MlNSI'KII. IIHITIHII COIiUMBIA. HATUIIDAY -MOHNINO. .IUNKS7. 1891.
wii. baillie * co., norunou
NOW ON THE MARKET AND
SELLING FAST
YOUNG'S ADDITION
'Ou llm Tramway I.ini'.
This is the Best Speculative and
Property yet
S. T. MACKINTOSH & Go
Rtl.ll Knl,lit' llllll lllMll'.llini.
il.iiNI.M. BLOCK.   NKW WI-STMINS'I l-k. It.l
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
REAL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
I.Illt M'HIILtOIU.  lain. -I IUKVISH IN .11.1. II-llll IM III - IOCU
IIM 1-1,1  IMl I I.ii-tl 11 ■ i II.IIIIH hi I
LENHIE & UPPER;
Real Estate
GENERAL AGENTS.
-)"'■ atoll.  I.i.i- uu Tramway.
*7'.ii Int In Hitrii-iiiiiiri Intnl.  I„.l. in,u
ii |0lD| ui 11,000
III ueraora will punhwi rrnttsb la
•Sunny
II,Mil will iiti..' A i nl ui/- nml lariii- lol
iii-ar tlm ui'w lirlditi'.
l.Hu I tui.,-, li. ni- I'uii.'. i.-ii,  It....I*-.
l-.i.l.il,
'i POUQIiAH BT., NBAB col.i'MltlA
$8,000
TO LOAN
DRUGGISTS
Patent Medlcinea
DRUGS
PERFUMES
Toilet Artlclea. etc.
Hacpherson
& Thomson
.' -KI.KI'lHlNK tlT
I NH.III IIKI.I. A'lTKNIlANIlK.
Wr h»»o |H0|wrl» in ill plii. „,.,,,.,, . tw_,_
."    " a  C'l,  '""I  l)l'l'" 1 IUI.II,-l.t'l lllllll, IU
lAHMS Improved .nd Un- am...
••■('iini'il. ....   i tti.Mirn
L„lt an  SOUTH WEST- ,Cciomt ... ur.
NIN8TER .md -.-'i-i- it- "■ ,... a a.a
-  ii ami 11-2 .ttm lo 2 1-2 „»»,,_;
-   att  Tlr.!  AdlllllOU  lO |,»_„,.|.a,la«B.ajW. ..a»|»e|a.|
Si.uih Wo.ttal_.tor.
CONVEYANCERS"»FINANCIAL AGENTS
'..a.ia.a,Ma1la.,..i«B..i   -  iitlllH!,  ' i -Itata  Ileal al II
.   ,,    , I,  || It-.,   ,.', ,--ll» I' -laaliai
***** ** It    I* *.-•*-* *«*
WOODS. It OAMB-X. Now Ww.t_ila.t_r. B.C.
To Smokers :i;-f!k
ti'Vi
WM. TIETJEN, Manufaturor *"
nUtt tlWt
\1» «|.«| MIN-il it
.D.S-CTTIR/TIS &c CO.
Kara food lavaala>r>at|lTi mr ii.uuiitt* it, ,,,iir ai-
i.iiiit'i. it i, iiu- beat -i"'"iliin.' ii"i-n> oa Uu aarkat.
Pm** $100 to |600 |wr lot, «u ata] i. nn M*i- *t»l
ptlih ular* mi ai'i'li' alluu
MOWAT &T>
TURNEXi
i  M. .(a-.-.i  a  (,  I
GENERAL AOENTS
H. G.ROSS & CO.
Colambta St.. New W.mlmlo.ter. B. 0.
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
■   ••l-ll  tell.  .tMWI***lVl'.«l|MM|
liat|«|t'wwedi*n|».awraw'ai\-»*p**,y
Um*** at-11'
Policial **.iir" Haiti,,,,t rafaranca
l.t tS.i-.ii- t.'liif .
|aT»->»ill ll.l a-tut-f»l,U« 1.1 all,  it.
-**•* ********
I  ifaaaaCaaaMw.
t tlal Nartwr I ami**** i Vv
Cablt A.M-r .i   MOSS
ABC Co4t
DRUGGISTS
.J.rlrt.r**
tr.
lltll I . .,-!.-, ll
DESTROYED HY FIRE
.|,lll  l-al.Mlal.r_
lima ami wm
tti... in« , ...,i i,im fi . - t»j w*i
lliinl»i.rr. I'm ula. Illlw, nr.
H. T. READ & Co.
a    ,    ,
,   , \\.  ,!■ |.t. |."in titii llll .ill li.-il .mil
fbretsu ..i.l. n i.* Rua.uli
MaoLaren
*•*  Ross
LUMBER
••*     CO.Ild. Shlnalr.. lath,aod Hlrhrl,
II1UIN.. Id I'MwiiUMC ,j,.\,,,,,,„  mt* pm iad
*•***• Shipping Cadlhica b) Rlv*a Ocean
.,,,,. a.| U.tll lllll!l!|.i--.il
A.B.MACKENZIE
3c CO.
Oenerai Agenta
REAL~ESTATE
ON COHHIUION
Aettaalleftl ilBlnl |.e«|e>f,a.  fat Mta* In  l.e Utt.
Het-tl-aerl ll.li.i
AOENTS 1" Ua Uk** *m *** itrllM*
lt<ai_K,C_.|__M.
riRE ThrLaB.lnoaudLaara,h(n*
ttUnfjml: _»rti-_«*a1 tn napujtalatac
ImiamlilatnM.
Brltlih Aairrloa, *• I Tm** > mh
i'.r lliKt ai--!X!H- i
UrE The Matnal Life "fir* Tali th,
laat trntaam 11 riant lira Beat (mi.
PLATE OLASS Dominion Plato
laiai-aneo Ooa  Ail *nm at flu.
film tkmaM mat, *n»>1 ****** **i 1.
tU. Oaapui.
IILIPHOIE1-0-6 :  : 607 COLOMBIA ST.
PARNELIi  IS  HAl'I'Y
URGE HU HASHIAUi:  TO  THE
BEAUTEOUS KITTY OBHEA.
Rraot-vnl
A  tor
Campbell
•a.
Doherty
THE NEW YORK
AILORS
.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS AOTS
CHEAPSIDE
V Townsend Block.
lento for Walter A. Wood
Mowere,
HejOoea to Oontaat Carlow Mr*,
Fwrnell lUmaitia at Huiuu to Lt*ok
Aftar Har Intoraata In Lady Woo>t'a
Will Praaantation to Prni.f.e
Loulao of SrhlaawiK-ltnlateui Anl-
matwd Dlacuaalon in tbo Francli
Chamber of Daputlaa.
London, Junaan.-Tlm Uottod Pmi
_onaapo_4ut lu* iml an lotorrtat mm
Mr, I'arni'll al llrlKhinn. Mr. I'arni'll
ultl ilm In* tumid It iin|-.>-,i-i.- i.. | *■■
,'urn a ii* *•!■«■ (or marrlaai' in any ■ DOB'
hi i in.n li. ami In nriln lOplOVNldelAI
In* thmighi li Ih-ii i,t marry In Un*
nf Wry niiiii'. 'iiiu •tmriii i.riiii"i»
wiinlil lie |n<rfiiruii-tl in b.iitlun a* warn
a* In* hail iml in a fortnight* r* •i.l*-	
Hu ti. (irtilialily after ilu'Carlnwi-let inm
Hu i.iulii.Inhii baM tii|trt'vi-iitiiiii.ii|.f.
aiul ciiMiially r,|a.ruri from Ulna
(rr.itiii llf wuuld,-rialuly go in Car
low, iiariliia luiuiiir.ii* iHaturday) nliht
If ihhuIIiIi*. Hi* wa* ttiiitldciil thai Iiu
would win llin only ,'littluii .Hn.' il..-
•Iiu.rn' aiili niii- li In■!.», I,nl a iliaiit*-
i'l a inmii* Hi* wuuld taki* hii wltu in
Carlo* It laiulhlr, liul >hu waa a bad
■allor, and wa* lii.-_i_.. * i.mi--H*-l i*. n-
main n.ai liar lOWttd uti lug tutlii* .timing trial of tin' mit mtt Um will of I.. t
latu aunt, t.a*i> u..-i in which
util, hrr brother* **.ni* ,i«-.i Iur riahl lo
ihu ivihim |in.|M*riy. llr (Mr- I'aruall)
ttili'tidMi in fulurn to del ol** *|m-lal al-
ii-ittltMi lolrlih iiidu.trlil i|iii'»ti'iiit, tn
»iii. h iii «!' tn.if-* itiiatt.i.,1 tlin any
■•iii* r lln had uin ti a gfiiarat MMOIl
tn Mr. Half uur'* lri.lt t.n..I I'urvlu***'
bill, ballavlni ll to la* a  mraatirr' wi*ll
■ •nn, ni.i. and if well rarriial out wuuld
arwatly i-m in ihr trttani* a* *• ■** a*
tha land uwnnra,  II-  n.t. ...i..i in  *■*■*
tiilnl*. |( (.-..,I.L. ti. u.i! lt„ t'i.,1,.1
Stain, ali-i.  he*  i. ... i..|  th,-  (mltll.
.■i.iii*!.n in In* ilrtually unaniatmu iu hi*
favnr.  lln would try ui aiirnd thr IUI-
t Iffl.'l.  i ill.1. t.ll..I.    ||t* I.i.t tltll I I.i.i.,* tll
hur did tit* Inlrml t*. tt,lni,  hj-.h ihr BO*
llikal .(t.-i..f hi* marrlaar **-**■
VM f^rfMly l.a|i|>t and h* *.»«.,■
i- ri.in mi' arwatrr i.*i ^ ■:.. -• iban ■ *-'
in lililiri*|i|i'il<iiitly 'llir ...ti,-,t«.t.di*iil
nnrr *** Carartt mttta| Itrallhlrr hur
III !- 11* t aplrtU.
wiu. vti.ii.it .. ii ...t a
Ii i. la-ltrird lbil Mr, I'arnrll will al*
Irttd Ihr irailiin uf Ihr llutiar uti  Mutt-
du. n 'i ■, .■•!.... 11..! twrriary Ilal-
(•mr a* i" !-■>■ ii i* i '-;-•• i in .t.i-.
tha wi.'tir) n.„i..i tm tbr tniUdini uf
*«n**r*> la lirlatiil prn.l'ui ll * all,rali-.t..
ut 1hr fund* fi. i .I..1 i. ( in thw l.'l
I'artbai- An, On iwrrlilag a tatuiahlr
rr|.ly. ll la lit,.ly br will itart f.*r Oulai
In lb* naalai. with ihr i-n.i'c* uf
havlwi wntni aw,*irr'»i**H,.«.i-ui ft*
a lrl.it taill tmrtniaritt
rill ■!■«« 11. lt|S,.t
Tbr   '-.  ■ -uii.'.   **gg  *. i.liiLj
dull l.«la>. ai") r-|rt. lu|a,-  |ta|w|  aAll.-l
tn ih it .. allbttufh itlirr and Indian
airfcantr*  W*|r  i.ltilr  |,l|t,rt   Tbr
■ ■  ,|  Ht. )■ I  .  *-  1"  11  ,   ||lt.    af   -1    I...
-i.    It..   ■  .;i.','-*■.  ».|.at.  ar.i.11
Um* Thl»wa*uwiaa i»* a wk^i-i** **•
ifian ■--!. rt * ■•*■ rt Uu- t* | ti «■».( ii -* .
nf tbr Canadian IV ** *• 11 ■ t.- I i i ■*■*
IUL.lt.    ll   li   .....In.l.aal  1l.ll   11..
WM*tiwa will r**att In ibr r******** rt
thrrr  |» i-l. a- ..III!,. . of tbr I   I'  ll  I,
ittrwUir* nt the Urawd tnm* lliiiway,
and aw aaikablr urai-a* »* ni la irgttA
iu nm and thr diiirihuUa* rt m*
Hitiarm* ,\n mtttlt* InfuOwall** ha*
***** tttrv Ibr p*th\U allli frtfard M thr
MuttrtU wllk-lKWl UtU** llltarh I*
i|.r .ai'ilaliil  «h» ha*  twibi*h**l Ihw
1**4*. t*A ha* IllrW atl Mirw«y A«i*i
tawm la ihr *ha{*» wl a taaa watll
IVbrvary I*. Ilwi. al I , pm *****
a .*,*******  ■>
A drpaialbwi wf  ****** •■,•**
lliilaln tl.lliil lln<HwahaWI plUrr tbit
aflriwiawi. and |^»w*iind  tn |*iit,,...
|/Mil-r rf S tlir*Wig |l*4*trin I  dllWr-"l
i rrwwwi aad a **i ,if T*i,r*t-h, • mm**.
i'.i»i»"l b*r a|iiwi*a* hma *a«irur
tlw thr ty laal wt tbr ant inlaw*.. **•
pm* lawrratr ha* wrtttra ****• Ami*
ttumi *****
in wtva aviMmra..
Tl*r wall kwuww  Aatrtwan .pnialiit
iwtawa*f. IH Wall** Knwpirr. ba* ar
,:.,..-   ttl  ...-(,..  t-  . 1..1I,
twhalfntK 0 Hawaii rt W..ki..t..l
l» 1 . •brtnllllbrfcbr p**t4 WW IIUI
uWlbr.hlttrnlbltiWC  atl'W>|*1-*J  Ibr
***,*** rt bh »?f*
HMWirWII tw RAOBOM mu
In Iwawdal tirvlr* tbi* atlrfiwawi, a
tr|awt «a*flt«iiUi<il iti il*<  atMl ibai
Ihr RHhf MM* ba*«'iwwr I-. Ihr fwlW
.,f Murirtla and rnaa|*awy. aa4 thai tbry
a-i i-m.  wiih thr 1. .-.#.  awd
Hbrr*rrdiutr*iw thi* laai *tm* hh*
mt* u* *9*tti* ihr Ina
tfilla«wa Dratmyd
IU wi t%.  .Iwwr  r?   Thww4r**l-wwi*
ha*r4nwr (rwrtwl dlWIg*  lW **!***-*
**4hm*t*t***4 Al ii*MrwU. on tha
w|*|a* tthlwr. ttwal 4r*lrwrllnw haa H**
• i* i'.i i- i p. awd it-i-in I-.:
raiiaay* bur t..* .-i,iit.n..i hy * ***,
awd a *'■ 'l' •«*■* ha* 4aaaaa**l Ihr s.t- •.
*n - r t *; mr. It t* ..i.tii.-i Ibal ibr
ifiiatw* "I tMf-ti+wf awd W*rw*4*wt
ie, Mnraiiaw A-a*iita --" * •* ■* A*
**pt*y*A
TmWa la ail Trwd-w
1'iWt*. Jnm :i ******* *** u, H*
r|44rwiW Iw Ihr |*fw*rh tai ia- al thh
liar- Thrbwtthm wl thw rjiy www
aawwwwrw lhat thr| aia 4rtrttalw**l In
•trtkr tm it* atwriMalinw *m aa-ditWwi
t*f anwig* ahwh t*ty tin* *M*i *H\t
,'ii"ii-*' Tbi t *■■ ■ " !*»'. al bilf
1**i tht***' • *m * tbi* aft* **•«**. tla It bit
all l*ait* »*i Halt* Ibr ill .lt»<a Iwl.r*
aad bwi< b*r* iw thr ww>*r__«wl fiW «b***i*r
bwwr* awd wir4» ****** TV *iiwatlaw
j \iat***t*t\**ir,**A *m* ***** \*
\ TAtU la War |*.l r**w*d *»**•* **** **A
aay mhrr ra*w1t it aw tbr af |»wrar" rt
IW maiwnw* twu trade NmhM rt ihal
a iwd i* ***** tm **4m ***■ ********
dt*f»w*attaw. i.-i.*...!. and all  »«-.
mm* In frrl *all.1M Ibat Ihr •WNWktpal
awd frdrtal aalhnritlr* *IH<#4|lwrat»tfc
* t t ft § **•■*■■! a (• •" »' '  awd *ii"»
fflott wllkwirnl ant tlir alwdr ttt***
Thr tdra ibat thr I'rvnt h cmrrnwKnl
will drlall a+lwta tit lai- tbr i »■•-. nf
Ihr 'irtVlag Wafcrr*. bwirh*r*. tt***t*
ami rawdlralMli malar* '. In thw hlabw«t
drgrra ImprnbwMr
(n't ol im ni 11 r ii 11 ii ami i*. i in mi M.
Itiiaii, MmKi.■( iif Kuriilaii ARalr*.
aald that 1'r.m*.- had ailed In
a aiilrll uf ili-iiii.-t.'.t.'iltii-.v Thn
ItriKMU OooinM bad dealt with
a wnrk uf liniuanliy, Tlm aetlon
nuw i* mnt'lulled hy ihu rlxht id ■'■anli
Ina. Thn law uf nation* allowed lln'
hi in.,ill..it iif thn Hm whl'Ii a u -.ii
etirrti-d. Tlm It -i- aet aililed imtliliitc.
Iml merely Hied a hiiiu alur.-ln WiaTl
llllahl la' Vlllled tu .1*. . it.Ui, whrtlier
llirlr |iai**t- wurr in util* t Kni)
iiatlnii had ibOVR adlirreme tu Hie
i i-m-.' un tlm -.imiii*' around that 11 wn
a work of clvlHiailiui. It tin- Cliamlittr
i••].-• t< il il** cuuveiillnn, nn ll .,i tlm.
wuuld not Ihi wflhiiiil ,|||iliniialli' OO****
qnaoaaa.  M. Nora itaiiil tlm a iiitr.-r-
.•ihu nf mil ii luti t-i Ulttl a* I'l Ibn I liter ■
lir.'iaiiuu uf tin* ilm***.. Mlnlilrr
kiuiaii iiiaBeaied that the miibaitfanad
bask I*. Hi" H'lvernntriil wlihli **«
.mii ■■! tu liy a ,"!• of tv* in 1*"
POLICE  COURT.
Olatr uettng Oalamhla ■treat wltk Nulla.
tag Mat*nal
Tim tail* agaln.l T l)rs_r, i-uiilrailur.
eiilarard from Thnraday muruliii, wa*
ihu **ilu htuloaai nf ih,- rniiri  yralrrday
tm.r iimi' Tin* i it format itm waa .ml hy
t unnlnahim |trt>* lialmt Mr i.rav fut
infra, llun ,,f Ihr i'lli* in tibairurllna
lul it mtila .lr.* i by .|. |,..,i,. „■ bibki,
intiii-1 and i-iti'.iii.j mati-iial Mi
MurrlMtii 4i'i» ii.-i fnr tlm *i* t> ...Ui.t,
and Mr-liaynur fnr Cuuiilnabiui llrm.
Mi Mmri-ii «i-.l..|n...1 Inr Ihr dellV
ami riitlaii.nl tliat Mr. lirar had **■,*,,
mi in- -1 i,| i. tl lhat hr had nut l.i, ahlr
lu i"ii lh tl.r mml j|.|.:l. .1...1. fur  i-i
111  -«i.'l. 1*1 Un  I ..HU. '1  ll.   llll.*   Ull   Mlltl-
•i*>. bal bad !•■»• «i li rarly Tumlay
iii'-it.iii.' IhiuiaU lln- i.iiinirl fallrd lu
•■■tl.i' the lllra nt thr i-.l- .ttiam
wuubl Im lb I* • 'l*i..* t hy the BONllBB1
iur hailna aalnnl Ihr .»,,. i:.,i. ot ibr
' "i-i" i' lit* aur*hl|i i-..ni*-1 uul that
Mr. i'i a, bad brrn »■•■• -t IA and mil* no
Kaiurday with ihr undrr*iaudina thai
Ihr lii, I .aim* auuid \* n ii,.h.*1. i*r |*-t-
mii.im. .■i.i..-t and hr had bad
lapla 11 nu' tu Makr at*|.ti. aiiuii
lo  tbr  tii)   iftn.i li   ui,   Salor*
■u> Mr. i.ai i.-i wa*aniiu'i*iii htnlka
u.aii* i amicably *• n - i and niggnlrd
ibat Ihr imluhtr »buubl I- abalnl and
bu mora lumbar -f brtrk* additt.  Mr.
MortlMllt Uhdrtlia.V l» balrtt.n liulialiir
 I-Uli" t ..1 ij  ■■ 1 ' •   t'.-.li,  rlrti
lai. bai uli)r* in! *itongty fur Mime lime
U. Ibat tlauM* ul it." |'i>.|.i..4 *(f"
mriit a* Iti, I, a.atild BfaVHl bt* i timl
from tdatina mmamairiial ***i** wbb-h
wowM art afaib*i l.iw*  rim ii pm
Wliil'iii »rtf **•'■•** lb Ifar ttiranllair
It'Bl Ml*" "Kill, it **** ri**** mug In.
IWrrW tbr mua*i ***** *** ibr irault and
hii bubtii i-aww brar tialwa bl* uawal
• aimnn* tiaaliy ti wa* mwWalty
agrml that ibr raw ihiwiW) Wf«rtbi*r
rnlaigrd till Turkey a(f.ii..**t, al >
,..:,«». ai.ru. it Mr.titajrwai mmidy.
lag Wllh Ihr *ai*«m.,il. awl i* w**'»ii'*
thr wuiaawrr a loithwr rwlargrmmt ml
Thar*tlay wnuM ba mad*-. Wadanday
bring a I**■'4**
nM  INVESTIOATION
■waaHtag tha Ntaee al ***** Waaaua
ttar aa Qwaww'a NirtaAay
Am laiwatlgalkm IMu Ibr NM nt tlw
Mr *t,kh ... uii,<4 an i.M*«iati > IMfl
•H.i.11,  W.ilMlmtrl. .w,  ihr-  r*rnlti|uf
May nth tm*. ba*'— *. i.* *i dattwf thw
tail twnda). a< ibr I'alh * ILilrl. rn.mii*
Waatmiinlr*.   !*l*-i*   • **!*•*.  Tt****
drUbj 4 I*. awd a *|mial )«n *um|aM**l
,f Uaaan  i:*t*u*. l*****. k\** awd
M«1th.  Thr rttdrwrr rt Bid-|1 GN»
maw. Chart*** llwat. John I'atk. IVwbiw
** aad Miw ciwumaw wa* i"«t*rd, hat
H fi'ti ***** .11.11*4 ****
trbd*4 in un*- any light
*pm* ihf uttalw nl lha Iiu Tha
|wry alirrhaiiaa tbr ***»wwhat *****
miw.aiiritdn-tr tfld tn Ihrnaaira*
Ibr It t,*dH  Ibat  Ihr  h"-.*.  a». • 1
atlw by «i* arfwaw m t****** *****
km** Mr C Vt. W—I* rt KX**** *
****** awti; A Jrww* aabhrd ttw*
. aia tm lha wmimh t*a»»w |t|a |f.*W|
■**.«- i.wa|«w*. Awlay  M"*tt*nw aw
Kt*4  fnr Mr  CNNMi
tnb)  Wa*  pt**«wl   *,4
THK W0H8T YET
REVELATIONS IN THE K.IKILl.VY
CASE BECOME 8TARTLIN0.
Iniiiii'iiaa lum. Ipproiirlltajtl (or
Oharlty Sir Hactor LatiKivin
the Recipient ul' Li.ri.-t- Amount!
of tlii atnleu Money The Varioui
OonlracU Ou, uf Which the Buinlle
..Mil all.
1** -It,«e» U  I'. H.Uae,  ,,t*  **
Iltaa the..ptulXta'tlvk Ual aUlt.
Tie lnila.la. ..—.».ft tm* * tmut:
lla. III. .M Mi- ll-*-" *if. l.t—r
sa, laa.lt,. Mia 11..aa. ,** la.Hi J
II  a.t   .    I  II    *t   .'  I'.-., t
It X tt'tlaaafM J. I- IVtateai. Ml
|..iae, It 111.. t| t| l„t,.,li tt
II aiatae. n II 1'r.a.la. 1 <| Jaatlsa
1'lat.kl Im lla 111.. 11 lent, !■* I. |- ll .
... (aft. Mai. 11 Iiii t ae lit KII te.*
elate, le, , .taat fait. a. ^taarflee, aata
tltartat, a.4 lintiii.   IV  Ma, 111
ltee.1 ,tai r..a at tt4t ell i. bmt*. ««V
amm aai ,IN .lleiaeae. .1,1 ..alt .a.
I'tr-  I  "
TW tatalla, at Ifce ll.a Hah Ua.
bkii ra Unatt aiietaM. aa. a aiaat
4t,l at ltMa-4 ra l.le. la ,1a fn-
ttm*** fW.1 am mm** am*
eOaliel.  AltWaOaHBeala am*  Male te,
lie ...ai amiaa >i~4 **,,. aaaa
•III tale put. m Lata lalaat. eltreatle,
Irt.na.latl>fal1 laarr..,. a   lit ,ha*sa
laalia.lt .inalttt lha .aattt . na*
mi Ull Itaamttea „. .uM-tuel'l-""
Ii* aaHR. ••• laaMaa« Illt. A* Ihf
|t.,w. ahhh •» ..,, .HalUe. h,.a
aa-e. tataa,that let ,, the attrrtaila ra|
tha a|||. tall Ittl .III tknil, ht 1....
Ji.ht-1. A Una aaaat*. at ..ttte. .111
IV- eaarle. IH. eiarf, e.e.1 Mil he IB^e
lo atlle the neat I •.!•.
iaa.ru-
V._i. Ctalltlra .a. Ha.Itl... ah.
are l.n,,b(t trnma tm* ,a naaaaealhaa
all, Iht rballk t,»., „ila... hii.
. el. trt tala a-*,1ae.t.ar. .al in aa.
f-trpifrt ,a *■ ha.la~ le aalMle. nil-
ea,. ifa. llaa. la It 11  ia. **-
tmU. Hart, ear Ttre ae.lt. a.,Uta,al
Iha.im ** W*. haa.. 1.1 BW* 111
„..!  ht.lt Itlill l««lt ll! Ihe  HI-J.1
lailaa, llaa-li la *_.iheia rall!r-!»!i
The .na hue the rnaUatt M (Ivlll.
.., .. thel.ita.lt het.aa. aheaa ia.
Vaa.i-.tal. aa. lha • tanOart ta re
hull. 1 r»«iaa al (ha Oaa.l.aaf line.
at III... la 11. ffBataa 11.. t aa- Ihla .111
he .t..;.-l ttl M- !•• •- ' » ■*■*'
Iht-ta.hhi.ttatpltlara. .tihialhe amt
... Ihell l.tBMlaeaa^»,    .^  ,  , , „a
HEAR
DBPOT
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
1'iai* *twwa i*. -in tbr Chambrr of
iWpi.l-v * tnday. Ihr ttr-*,*arl« raatawllna
wai a«alw lahan wp. M Charm*-*
*uim thai ih*t lahi nf *rw*rh atrrwd
.ij*.-* dM ** arc'r t" l'ti,". that u
nnly ptmiitei t** warttyina rt **i*'
pa|ar«. II Ihaaa wrfr found *il**l.
thr duly wt fwrwlaw ••fll'ari ililllni
I'taiK'h ****** t*-**4 M I**** main
Ulwrd that Ihr ****** |itrwlpalawttaitr*
ai Hrwawl* bad tfrinaiiy t**4t4 u* ***
*****  rt  mttth.  ihw*  »kd|1ira   Ibr
■Hirtawa iraHllhm* af 1'iawr urwat
Brltatn gut atrtythiwa *** ****A tm.
iha i-arilliuti nt AfHra. thr ranirtiinn
nt Ibr I'agifHan Aahwl*  awd  Xawribai.
awd ibr ibamtwr owahl wnl tw i»rmlt
tba llwarrwlwrwl
I A wwailwa wt thaa* ******* Iw Iba
f format*"* nf a MWhawkV twitltwta la
j lliii oly aa* bfM la*1 nawlwl Iw Ihr
l m lln'. **4 mm* la1*rw*l aa* *hfi«»
I la Ibr ftfnjMt  TV  *mt**iet  wwm *
i •-Jtr.i ii«nt lain **,*'**** ***** awd **
It* mm* |n*wlwrt(*wamlHra*aa4aarfiWal
llMa  ThrriirllHwat ulprar* im-.I'H
nMVtai Ti**4*,tml Nalnlnlilr**,
Thtwwaa TnlwhwM; ***** ttt*, ^awr. W
iirwwi: r*r*r»iart.t  i  Wwaid Ttaa»
mi*,  t*  It  Mtt^ilan: irmmiHwr  T
t**m*. W. Italllir. J  A  K**i»" «  «
Tmrr*lr1.lt*******Ul. W  J CWhMt,
Tb» I..1,4 *|1l ***** a»|*.Vll«*i In lha
' Cltf riWMKll fm Ifc* |Wt»i**f* nf *a*t*m*
rn T*tt*y rmtiwf* iw iha citt Hail lam
Mfl tlmr a* ika ISHw I 'Mm bwiMiwa
i* raadf tnr fv*rwfta,ln**
Thrrrvnttwf a  .**mmitlrwa|.-H»*i*4
iw drift a ttiwalllwiitini wa* iwwiTrd i»^
WM-nai al'lha I »hn .-nWaMlntfcm * **** **t*Ui.
IMl.IWA, JitlH' .*"   At Hn  I'.iM' \l
linvv-j luiiiifkllli-r ttalay. *   li  Mnr|ib)
U'ld o( an iBta-faallhi dlipnta ihai bad
Uk.ii i,li," dim,imal im-in tnr* uf thn
llrm a* tu llieir iluiiatiuii. fur iharily.
Tin.ma> MoOraaV] BMW to him to aak
fi r HiQOOi ami a dlapila aro*r a* hi
whn wnrk it iimuid ha iharRad lo*.
Ui.Url uliji-t li-tl lu . lutein* l| l„ thr
l'|i>u«tll 1111,11411, ut il..< Kwiulmali
dork, In wbleh lie had an itit.-roil, *t.,t
aald ll *buiild '- ■ 1 '!»• .i lu tlir  Uwl*
*l'ti..    CutlHtllly I Ullll "--aJ l'i  tlllll   ihal
br laid alri-adtr liven nut ft*:**** ■ |  .
,'iittui ul lhat -AnrL   lie aaw, tn ioa*w*
uurnrr  'if  a  Irllrr  tmiii  Ml  11. In
Lin*. .iu, that Ilia Aul U,u» waa glvrn
toLafofM ia*ii*i'iii.. mi ii.-i..- ni..
ami § gaanhd M,on lo Mr Hoeloi bla
•I'll    tt lltlt II I.Alt Kutir ' A. a  I.i 'I'l »-
M.n... . i a...i <v|.!*tnni in blm, and
Tlii'Uiaa |ul li.lu a |n,...'ti lu li.ink  ilial
anylmdy aaaapl i.imwit *** nt-tttng any
i.'-'i'i i ami fi'i'.i thai bahaoparaaMlt]
aiirti sir llaatar noUwt Utxooo,  Tin
•uWummiii*-** r»iairii*l ibr rirm'. ihrt'k
and hill bOOkl iml In thr ii»|-u IuihImI
i't**r by I'tiiinuH).
OBN I'Hlunn ii *.it iwa
l't.-tnirf lliitix'ii la. air'tr t, Hr -.* -
BM thai ihr Imprrlil *.i*l* t haa barn
nrom-iltalNl futblddlng irallaa in
It* lirtita At* u >■ 100 Uir in .i,i.'t a i-t-
ii n un-l'-r lM , lirumitamv. It, a itl
urtnthe ttuatlhkin Doirrumt't i< ||
|trrii U|a.li 111.' lm|a*-fUI  AUtliiilill. •   Itir
it,...ii, •.( iraolui ti|«Hia lliwraliwui*
Hi,u.i, i .i'.nihil arairr. whu 111*4 mil
■■ i.»>..,!* *■ imi asyooaa  (lr win
alu. mm* U* ***■ IBlUUBBOl ut **■•* A'.**-
ka L.u.iiif • , . i
liul.-ai i.iiMtii, t'ui iruuhlr wllb tha
lnil.4 Mai** nut an** al any wtnmrnt
in r,-.|-<i i.i juria.li.iiiX' 1.1 thr dl*|,utr«l
UiriUir) tthlb tn M*."Htii. ba will
wh Mr. Vaa llorwr in bwild brawrb
llin-i   in   H"   I'  -
a tail**! frum .\,l*.mil |
ItobMtti l* biit"<Iul uf a irlljrmrlil ul ll.r
diflkuliy wllb ihaltumit.*,*','.
rrgiftiwa il*r iw.nil-mitr raiiwat b.tt
OOOOdilllool Um  <  I' li main  Uur.
Tha mlwrrala ibrrwlw bobmt i" ih-  Tm
*.ti Inttwdiri llmll mii hr
waally 01*4. a* iba WU ftdWw* ihr alow-
.mih. i.f tha rillail.ui.lWi am4har
Hlttariil la made
uiaw.ii. warn a*
A drpnUlbWI td Ibr Mnwtlral ItirtaMT
,i-mmti«-i-wrfa ialrnma*4 lha Iknaiw.
mrwl lhl* aftrrwcaiw aad **»tvA thr
Cumiar ut a arawi, bf way wt a bmw. tor
lltaaf *****
TV Wli l« llKOn**.!!* *H  I
I*** and -KhlaWhwiakliwa C.*«i|ianv t*****A
lha Hrwala l.al*|
lartaait ia ttitmui
llr  Mwlib. ihrtrfwiwaal  .|*™iaiui **
Mptrnf* mmm that br ttniwd ihnpr
r.w* uf ***** aawHifit thw
hlwaar to Vi*t.4ia Two ***** wfao
batr brrl, lillag With ihrm ihuw ITM*
IdMna. hot wot *at0rtMl1y ad*aW»*i tft
rwabw* a ****** diagw***.. tn ** **A*.
lla  my*  Wu  tdhr*  tlaa*  .ItM IW thr
tViiiwt*, **> tar a* ha raw aarwrutn.
tint »*t •!*rwi» .i.Mwiai it-*.
M-utajii. Jaaa K-I*r4 Mwawt*
Ktat-brw ha* rahhw iii Mr Vaw limn*
In ***** Wl* Wliar dawwimiha **ih--|i|»a
tkm ii*i fn tm iiwa a aMwaaattt lo tha
«H*w_n *A *tt Art** A Manhmabt. fur
awyaaw»wwi IhaCawadiiw t*a*i*r tw**i>
drwi may **> it  Iw atntrtunhr llnw
HON)   iiaiwwa.  I#»N  M«wWt**>trH^W
aay* br mh Wfawadi aw Iwtwai Itlh.
tm* naiiton aa*i«ai'
ROStlM, ilal Imt* ».~At thw
Ur*lira gaiat* MiWrOay. Mt^waarblr
ot iha im«a* looyaaaa -;ii* ihi*w a
la*t«a*a nu ti: tnd*. : tW.hr*  tt
tht* I* mial II U lha ***** t* prrmA.
A Mit »»:*-
W-iaaBMlUk i* CL iawa _*.—Tha
lr***-., . tbowa *m
halawtaiw aAdilhmtti ttonhmal ailawr
**4 ********* in tba Naiinwai Itawk, nf
IMIMBI
OOM In ChifWgn
*i*  Rubmon  Inm  H  ic
ttattar Mi*t will b<|iw l«*t«hl f*#
lhfa_4wlwrtnla|*awy with ****** Alarf
ami Will WWt 1*1 tlw ba lha Wawt WWllI Ihr
awiwmw. wbr% h* will iwi IWHaud.
•nwiti* IWd I
* I |i**i, Wr*-f h*d
wi*  Itittan. ilal.  Ja*
******i St**** wa* *r**t4m*Xm*A**
mhlH ***** ttm* Wllmlw«t**w tw II'd la.
on ihw ***** ***** halt a w.
INdwl VlW**Wl   llf ONWdaf. It** Cad*
aaw*. aa* Ibr tmi* 9*9 ********    I-  *
***** *m***H m*•****,* by thr ma'a
ilt*a|awdk*-*k*4 amlMM Mo**
b*r<*«lda»latawitlill>. IV  wh»*wrt
Jrlttud ww *h«tw. *iiwrfc MWa awd BBI
mm* ******* ****** tl i* a 1-4*1
«!*«% IV Hal wa* www*4 bt II I»j
ilifwniat iht*ftiyaw4 wa* ****** at
OOM. am  i" '!"•   ' *r'  Cwltwaaw
rrwhadlbntaM^  |
Down on DairlU.
QaBIAHB ' I  ' Than **t
*****4 4*tt1mmm t*M*#-w  tha*4*laol
ymV  tmttm  HI*  Www  Iw  ****** I*
Mtrhwrl llaiMi ami hi* aHwonuww hr**
a.^* **** **••   1h*W lh* lit** 'ItllWM
oCOahhwd *m4t*4 him a **my**m.
t**mma*t ptmmtmm. * **********
aod tmoswai, awd a |wiiw rt Am* *a#
tat*^ tal IWllll Xww wn *»wa wwtlrw
**m A *m*i mtfattty *4 Mm* ittth
tm***K* b*t* ttm nm Iw nmywlhy wilh
Parw*4l awd th** *** w»nw liaiiii wmv
-lui.«.i i**r maw. m** waa a mwlrt
rt Ibr r*-*-*IWl1*n* titawmllKa wlrrw tlaitlt
aa«hr|a laal.  *  I*|M1*4  In hi** baM
1 * fwt* r*«i"iiii tbai ba wa* •
<x*umt*i*-u mitt*. In illi had wM
Hm* tm farwrii. Haiw wwwt* Mill h*
mnlw«Mtbl* taM ***** ia pi****
A BiwHwwth C*wi«ry Dalwff*
Nmrt nn. I«wa. Jww* it -Baiw ,***•
ttwwatl l« fall all la*i wiahl awd waa rtill
r«walna ihnrw at *** Inlay-  Tha wwfh
Ilim k un Hprlna -irei'i, whleh waa
iiiiriii'ilitmrtly after f. o'oloolioa H00'
day iii'iri.iiu!, eaiialni a limn nf l_U,0Uii,
wu* .ii'it.-t.-.i lait .'v.-nlna on a ehargo of
araon mul Im-kinl niiln ih'faiili nf 0,000
lull. A Bra limkn mil In tin* nmaiiraiil
jiial a tv.-i-k iHifurn al Um .iiiii' Umi-, hnl
wu* ."ttlnyi!Miiii balora any ilaiuaa-
wn*. iinni'. Whan lha weoiid Irwou-
eiirnsl, mii|ili'luu waa aruunil. and
ilti.r- iirr.-i (nil.iiinl Tlm i«.ll..* say
they bhfeaatnwi oaaa aaaln*i blm.
Holt funmrly raaMadal Uwer Ukr,
Lake iiiiiiity, ffbari he ran ahululwbli'h
» i-1-iirn. .1 imi Daoaatbaii  It waa in*
■iin"l .'nr -l.i«ai ami Hiirtn'i.'l-iiiUl.tKai
fur lil- liim. ll« «i< ImiiriMl hrrr fnr
-i, .'•". and had hut Mim hundrwd wr all
ittm.lt.'ii tiuilari' wurtli In bla t>laca. Tba
iuauraiii'o i-i.iiln will vi|urtiii*ly iiruao-
. ul.* ilm raaoa
Still Mora Mlaehlaf.
tlu..ll*.  Neb.,  Jttlia  «.—Thf  vrry
lu-av.'ii*..-.'in to l.avt-u|a'in4. and a |a*r-
feel ilrliiguiif water hu la-en filling
MMt I ni 1.* k thii nuiriiliil.  Tha iirwly
aradad .iii'i' ara waihad uni, Miwara
have hnral, tnd utvi'mmit* waahnl uul,
ami tliuuiaiid* uf dollar* ***** brrn  lo*t
i.y iiu* ii.iii.iiiiiM N't a train haa ar*
nt..l in il,. i-lty ilow thi* morning, awd
niiiir un Um I'nioit rarlfli- and Klkhorn
,itii-r ynairrday. All tha ulrgra^h wlraa
1,Am ami.'.I.iai., and llir tlaliiulna ha*
|ill)nl bavin- wllh Ibr vlrrlrie Hoe*.
Ilwllil t.i Ihr hid iitiidlllub uf the wlrn
trnt lliu,' i-m Im heard frum thr im»-r*
i.f th.* ,lair.
A Drapwnta Loop. /ER
i ni, \i.it. .luu. ■(■■  Mn. K	
Uu liainlMimr lilmul. 1^ 1* \
waa  ut.-!"1  hrrr t.alay tin
noil *i"i *<y dr|iuty *harlBf^r
It. i.u 1.1 ..luridu, wai i titi.il.
Ih-iM.-r .,ntrrr, who narUwt wl J_.
Daarat at •. ■■■'*••** **** nrnlbg
lln- (rain wa* near .\.M"ii. a a|«. -.
miln Ulna i lai.ain. lha wumaw Jumpnl
ihrtniah •!.'■ ooao a iml"* ot tha rar and
< KUOA Tb" train wai rnunini al full
Ipaal at Uir Uur. ibd Itawo *»> .l-iiltti.
iml thlnkina ihai hi* fairprl-wrr ■oaM
*tlrai|it  In  r*v*\*    thr  train  wu
'luiikly broofhtloa itandauil, but no
Kin- uf lliu wtitnaii * ""id br fu.md,  Mr*
i'' . wai **!.i*'i la Itruit-r for ball
jutu|iiiig she bad Irtrrn arrwaU-t lor a
largu furunyatid Iba aNM *aa ,-altnl
i-i baomf. >b* t*.nd brine fiir,i ai
• • mti a* HH *• ^ll *»• t'irni.hrU
Ibr •..min ,l!.afl"'a*i*t4
hauled orr.
TW* Daha ar ArtrU ta Batiwatwd Brawa
■ar AwhwaaO Full-ameat-
Uu blahl alaml * *" the bir^ur thika
1  Ir.-i'.. *a. tuwrduO Ibr mud  bo«b
IM. ahhh *br had bran ***** to*lha p*tt
lhti**da>i   Tbr imwrrful t«(* l*il«t
and Aollfa and lb* iiagmrr Wttiiam
lllllif arnloul In Ihr  *r*mrt. Hi.  llU,1
and Aai.*- blb-blWI un i- ibr *ur*. lha
Iliittf ■. i.( tiitmlt Ig*br4 aS.„.g*idr
... it . i . :. tfiit.. i.*l alowt Ihr dtwk*
; -iM, il..-|,(..... and !»tr«i«i thr
i. *,. .1 mirri^t io lha "i- f ati.tn. At
k t wa* -  i  •** lhallhw*hlp «a*
■tovly hot wraly ai-dmg nff ihr mud
Unk. Almuataiihr Aif?I* brgaa hi
amt* lh* bawwr from lha Aniir
mit PA with a lairlOr twaw*. thw lam
- ndiflaih.tifi ln*k to*hl|i awd atramrr
tikr .iiiiit.ini Tbr |1V4 mJ lulbgnm-
iiaatii Awimina Ttowwnly forward awd
«a. bitwaht tbr idg tmat into th*
.tut.  .l.M, ■•*" lit t dart*. Wild Wbwul
half a wiiir widr frum tha i.oif in ttm*
mlh*lrrd»**   Aaahaawwwf t***A Hi
ihamrrwaiiharrowdiiat wt, a hnaity
rbart. wh*rh wa* ra**ht*4 fmaa thw
•hip awd atraawr*. Tha Art|l* waa
thwobtiMlkt *p u, Mwa*r* llrit Iniwt.
I'lireh,-, a i«* wbait and **«uraty
Urdnth  Tha wwtb of  qnk__*w_  hrr
.llil- n^rmiri ****** **** p******
U* a**** *p U* Hi lima, awd It  I*  ai*
-;■  *■•* I'll . * i-i ttratmlmtrr fiatdbl
l.lr-l .-.fi I-  i»' *!-.!  rt  WWII
**m
* Cagawt Bwawut
it.,,.* NitMaimi Utwua Nr.-
I aaw »i thr bait hullday mmma ihf
ii^aMiiiaa ati*,ibi*4 in artaaa*  thw
miliar dMwtfl arr Uk Uh«*>r*.   Hi'i.
ur* nf brvktatms ** *** aaiii ww*. awl
unlhr  nwwmill**-   If II I* 1« ba a hall
hnlwuy. why *** bn* ii far all Iwatomd
- f '  , i !tm •  .  .*-. '
i;*t,..,ia..r l.*m*
ttr*tmta*tar. Jaw* **. IWl.
t owarit awl uw Mcmdat Jwwa ttod,
an wwt*n IfwatWL Mlaatr* rt ****
***** ****** raad. and twoniu a|w
,,i.tr.i liwwmaakwlm** wan-l*<wtrad
tnm I Hum. C ft* Carvrwt*. Att**
******. l****< ■ A i.an.r i wptmi.
lha \ ■•.■ ■ i ■•' - i*. IH- IVwatl awd
c**tWald awd MtOdl. ivtitww,* (wr work
to W dona oa * allow* twwda f tm* C. W.
Mt****** ti tl. B M Wiluhirw at aL
and R la-wdi-a 'i ai Bill* ami te*
twwnia. tttm C ltrwww.»l»h»:i tuataw.
*_. . H . Umiu. Oil**.. W J.
WaUrf. M»«". » *i*r* At*** T. I.
Tiay-p. io n AH rafrrnH t» thw Ito*
■aw*.* Cummiiiar. aid If fnwwd *******
'*4et*4 u iw p*M Cnmmaatc**
u*. fi.m I Iiw. and 0 A. Oaro-
■ t-.i. «rr* rrtirifd lo (**** tlaaflaa
l*.d Ttt* Tb* riwamawwallcm* frwm
t,- ut. .g KrkitHw A tiayowr. I.
•«trwll. Ihr All*T»» Itawattl iwd C«r*
u*gld 4 MrfWI w*** m*ii*d awd Ibd.
Th- painim frww, B. Irwdiww aad nthrf*
aa* laM ..in natll aril w*aaUaa Tha
paiiiipw* fttww B- M Wiiuttira aad
i W *4t<^1«m art* tafrmd I**-ftaoft.
M'Iwmaid  Thr eUt* ** IwatTwrWd la
'■•■*■ l"f I*-** ' that thwOawmil la
m* tr*|«*iit*> for th* '** Wl ***** *4
M* :i awd ». Tp : TV rlrrh waa
•allHWiwd tn aar Mr tl. UrtWh Iw
tmttnmt to tb* i*****-w la^a. rt ******
u.rr lha Xtmmral Bi**r. ami ilwa* ahlr
t*» mala -wiufa-M-iry arnotawwat* H
.."mmaatrala  with  thr  IbwwiwWi*.  *w-
ii*^r TbrrWb *t* *b»awib»wiwd
In ta*tl*Hi Mr*a*> Chrlmwld • MtCwl
ti iiiiirt i JMtrrry. awd Wlli*hir» *.
Wariw* Al*nl«il*w««'*1 0*ar*J Nlh
1*1 I ******. *-A K'wwady Bh*. lo
tWwowl H*ad dH'br* nwfhratl Bawd.
T Whawww* i I J *nUna. I. UUO.
■ttd W B  Ilka, aata awraa4al**J  Mlk*
«iii.t* iw Ward* 1.11 aad .  mt*.
Walrlbna«  *n iri«l*d |anwl*aiffW to
•rll |r«rilrr*aillww1 alicrwarla !*«T**y,
wall) Ihr and nf Ihr {rtaaawl yr*t.  I*b*
i  A|<nrt  *W* ail**  P*«lbw*aw  In Mt 0
[ tVatd aair iw Mail* t*i»lrt* r»»d ditch.
Tha rowwrillm M  *wb  ward  waa
t awlbtWtwd In hl«* all wwHwm-
Ibr i. .id. dntlturd   ll w»a
i
I
wf rwUblwa hM.*w IllUfOOk wirw* I* ', -w^bm. loawirari^ibrw^l ^l«w
mat h  dalayrd  iw  u*n***|wew*».  T»a
grwatrit 4r*irwlbm  by
ln*4 tn aw ar*w nt '■*' »i taiv- *tH* Iw
I atlawl dllwtly *«*! nt Iblarfiy. I-m
. NWWttatbWI  *1lh  IharnkfW  ba*  ****
np*** U* *** tt'wlrtw t'aawi TrUg»-«rb
(*<wi|wny whkh ha* nwr  wit* wntklna
•Kiatt  In  !«i-itit  fall*. ***,**  IHknla.
Ihritakr*. a*. Ihr tawlla nt  lh* aloMW.
awd tbr fa!i<» abri* WWwl nl Um dimiar
. wa«4iwir.  N<* wtutair utimau nf ib*
Inn nf llfr m  f******  rt*  H  **Ar.
howriwr. wall) mmmaw-ratin-i  i* fwlty
tailmad
AttnttA fw Arwrrw
It* ftB0tl_B| • * - I NN  M  W  R
ItttO. 1hr |4n|4trtnf nf thr |*orl0r *****
j taauarawt  whlth aa* I. i^—   -  -
...*.*»,«*...*|i. Inhr a|tpmial»d hytk*
IJPmK *JotrrT-«r. In riqnlrv twin tha a
,.-,..i.  ot  thr  matitriimlily  I
ih* iht** ***r* **At*t  itm*.  Mr,
h  W. (aan «a*  apa*4at#4  a dyko
tnm* iailowrr ia f»lta nt Mr  I  W,
callnm. r***t|ri*d- Th* r*r*air* oo Twa,
rtwd ian**raiw**ni »r*pmt4iaii*»wt wafa^
trfrrr**) in i»flr«  ia«ala* awd Me*
ttnwahl A rranlntMl WM f**wr*l IW*
aaar-rlng m th* rnwnril lh* tiaht In taho
whal artbm may b* wwaaaary w» t**
wit** ****** rt l** ttmpmttU* I*/*_*
laid l*> th* Tt*mt t'trt f»rr* **r*tr*.
tt ad* ia** nwitr* Ibat h* will al
aril wirrifna lutrrdwrr w titlw1
**-. ■■■■* **■ Hi** *im*mi**h*m* hfUw.
ThrCmtwrlltbrwad'Jtair*,'*! "will nam*
day. I*** Mb, ai ina. m
____ Till'.
m^^^^ ■	
I.KIKIKHi  N1.IV  IVlOTllNSTElt, MlITISIl OOIiUMfllA, KATUHI-AY MOIININll, .IHNl. '.'7
'
:i
1
(*,
mm
•
ACEN
l.la|ltti
l-l  I
1.
II"
A
0
o
Tti,
l,,l ll. • ■
I  -
la -la I.I.I
loUai ..
IIbi.Ii
	
i i  •
$I.M»I
A
II
(t
O
11
t
it
S
,\
I*
11
11
A
V
II
W
I.
S
s
s
I.
A
■
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
I, I it. tl L
\\ lllll.-IHIi. .1  I lull A V  IIAI1I1IS
* *   l,    -...ll.-lt,,. a.l'll*.  t .1.1..   ,  M  la, a
I in  KIIXKST 11,11.1. iiiiiin Alt:
I  ' lay,   111.  ll-l.Itlill  111 II,lllll  I	
(i.
ADMINSTRATOR'S SALE.
...I Ooiuil, Coin! nt Ne.
it,!-, holiti'ii itt Nuw Wt-itn
Ul Wa
tii— riiii'.ii-. iiiiAiiiATi: nuns
M1
.1 an. ill-tliili'litliiit- Bllkla'llla'lill III II,   H'l
ll.lla  lit' Illllt tit tlllll llltil llll't'ltlllllltlltlll
I.ii i-iiiiiiiiia! ii- leuili'i-a Iiimi ilia- lil.  In lha Cotiiii, Oourt o(,N.* W'
iltlli... timl iitiittnilil lit avion nl um
Oil   lllll lit- lllllllkllll 111!  ll tlttttl'a
ili||1|',|.. Ull llll'lll, tlllt II
llll. tQ(] Itlill lit    I'llUlltta- II
good In'tiillnil Iki !> I' fl ami In i lai'li
nit lli>> lllll nf Hu' nllii'li' ill  llin it'i)'
IHllllI lllll-lt- It. llllll'l lllttalllll'll II .lllllll.t
lai< iitii-t iittiit-iini: aiinl .-..in- Iti.-lHir.
Hut iln-ut tit-It', i.i .-ii milium tlie lull
t'ltii|i|n>il till, nn. i> IBiir tun ul (Iiiiiii
1! ,ni|-  anli-lil. Imal  rrltitii'il Tu.  I..II,
t,l li- |,-l-H  lit  llt.lt  anil, I,', In it! i-t
tlit'iii limit, in- bit-no lilllilil	
tl .11 ill ll-l,,1,1,1. ll lllllll' I'lill
lialiiittall  I'lll*!  I'l I.  liiti  t'til'-iii
■ a. .-.I anil lat-ilt-lii'iilt-  am  llll-  -a'airi', lie
Dimmit
DUIIHI1ANTTO AN (lltllllll MAM:
' it .itnl,-, Hut *
 i--t
:i,'t--!"
HARDWARE
TWO CARLOADS OF HARDWARE
I'm- iiu- spring if.iili' Iiiiii' |uil been recelv
ril, opened up .uul iiiurkcil tit close prices,
Wu curry n full line of builders' supplies, milking
specialties of Locks, lliillillng Pttjier mid Nulls
We .ilsn Ii.im-.i nitisi intignifiii nt -ii'il. ni i mli'i')
'ERSTONE
COMPANY,
.''-"iVm':;!,!!;"-1'"-"".-1,„ „,v
**«*i* ** ii.,, m fawSftJ^WM!
'"'' * Qto
[>l \  I'VMIA'
■in, ii i i vr.iii *
MuNI mia iai. uui;i;s. im,
\  ..  W.-ii,-ni-t.'i   Al. i
M,i,.i(,i.-iuti*r
..  i  t,  Mm,ti
I .: I. 1 -   i If    1,..•_■. ••
l't.
I
I
i prit
ii . un, M ii | i;  TitAiK-
I .111.1 l.ll
n.-ntaliiti
I ,l|  Ul.i.l-a ..r
■ v  u.,,1111,'. Sew
I      ■  .   INli  ..I VKSWAIIK
l , a.
■ .   1 ll.lt.  I ,'Ul.Vll.'...■!>
I "ll.l I
j i ii'iili:  ni NHKA.M 1*110
il ,, t   V »
ill klnda of
itlll*- till
ii.\ \i *\*\ .ii.\i.-H'i:i: i u.\i>
h
... ,n
,. i  i
; HlNli  M \, MIM.   lill
,- ,kil"i '.i«lt
-
'
l
. t ;
:::::::.;::::::::;iT:::z Canadian PatiOc RaUway Gompan]
o
,
1—  II  IIUK1MKIKI.il
- . , , i  ,,,,1
1  . .atlaiBl. -  Illt"
s
ril HI a ■ ••  I'llAltMAi I.i ll
I  . ■ (.1 .•!.. ill.lain, il
■  il.  lull■
■
i  It   • .
- ■   \, .,   i\.  ■
I .
m
I.'.
»■ 11*11**.. i a r
l.i i\ I'AINTKU -.1 Wll.l;
I II HI* till *
I I'KIIINAI^
u iii.i i.-i,'
■
iMi.t  im -i  11  Mt*
i-.lital.-tl aula
'
Ito |cb0cv.
■ ' M*
"
'Ml VM.  M
a
* into)
i. uf lb*
l    \| lot lltl
* i lln n.a
■
'
-
i. rw,. uf a
ib* mint*-
-
■
,  .**■•-
I
t   l\a.l
-    ■'
mi i iiuin .tiuii  [tuin Tm. I.aimaii |
colli mm.
Ai il,,' laal ii.'ii.'i.ii oloattoni the I'm '
vlncool Nova Heotla raUirnrda lata,'
majority ol uaubora I pportUio Dominion liin.■tmn. nt .m.i it. "iit..tf. timi
i-t ' inli. i   ->ti;i il, ,■ f .i.-i  C m*lu. Ihil
N.ti.i vi'H.i i- iiiitiiiiiitii-.iiy optuaod to
Ihe lil|li tariff,  Tim |o*lttoii of affalri
tlnlll, lln-n-  .,,,,1  tin'  |ifi'\nl.-lil  fi-i'lltid
n.i. \.ii will hii iiit I.y an Anierlian
tiaviLi ui iNiii.,1 Id tho Nan York
Kvilili.K  I'uii  tha  folloWlDI  llu-lilelll
t.i,nini.,i i.i.i,. ,u Varnouih
I  WH . Hill.  ntnl. I tin  i.H'tlf   B  lllll
- -■ t-l -.I.- ii ilonU)  Ulkln^ 1.. a
•ni,Liin,i Bihoraaa arkoaa . roo had
jiui i-iiiti-ii lahora faun ****  nti *****
ltii|i mill iLii. luitf*. boat* luadisl t.i the
KUiiwalt*wllli n.i, w.. lia.iu.., talk
mti Iur lull an hour alaml Ihe arliililal
riairiiili'in. I'lai.tl un tutl>< li both ••''(
I., i.u tm i,tv nl,. i, .n.t.t.iiii ba 'nil hi*
I.,.* .1  "it  il,.  A.ii.-tii ji, n.i'1.   Lull.'
Hill.    -llU, I HI.    l.ll) Willi-
In- ,-n-Uiiiii.t "l
want a , *. k it > Ukr that
•  ' 'f 10]  it>1i   II »*'
raa main  .1 tradi  brtwaaa  ■*. irhj
"llUllllI 111.' tatVi lit 1  -it |. II   I ill... I.
11,1, iiu*  mat  Hu*
'ini talk  alaml  l
n lia|.|--n. thai uiii!.. Hit Jnhn I*  ))Init
Ottawa ami ibr daa* ol both
I* i1|.a.|ii|,K al half mail. Hi*
ilituitflit ii| i .m  mn,.!  i.
■Will n„. ii.-M Miiii.iri throw "|irn t„ n.
Uu- matk-1 whirl ■•  ooi  ,• n
ontiiii rtoUatlea, --»>• ihe ToroNlo
i ,i,<  bOW  lHtbll»1in|  Ul  Uu'
• ..u it,.' .lu,it.r wkjaat
Ikl  I- i-'fi Hi*  iiuwiU'i nl
mini tit* ir i„ |M1 ***  1
*:: i tn,ml-1 Uign  it,it.  ••
*    fat   lh*
-l  Tliai  lhe".i-
in-•'i-iat.-i tui.f mUioIi in ikofoora
....
iraatad,allkoofk *■ I >*-   t'i  • i*.i
(...I. ■    i;.umatn._.  Imi.iii, .tt,  Ihr
baab of th* aonoat lortaoaa rt p*mit
tl dlvonaa
Mm., n I** . ,.-*A l,i la*
tl  ia  ,ilt>
t..-■*..Ill 1.. t.t. It I, «-■ Ht,.,l„ fiuM tltnr
!,.' ,|. .    It,.  ****** '
i li.tt  Hilt
■
I
bll t..  (aril.t  1
■    '
a
t.i .t i^tnUoM ui».*i. wtattkai %**>
•
itata Uw*
NOTIOE.
Iml* f*m*t* Ctmtn Bw Biolmlaobi
h**4*m*t  *mm.m.*mt
rpiiB iini\.. tn. nn* mi ui
I '  (lr  >M| •■!  I-  <
I  I  HH I.
■
NOTICE.
\ l.l.llti.l'-in I \ iiiiiii I. in hi.
• *    \A -la...' i.-l «M
• Mil  ***.*.,.
  IIUIN- Illlli.'Mit'
Q^liijaiu* iewrtt WW
CITY DEBENTURES.
I'ACIFIC  IMVltiltiN
CHANGE OF TIME.
N AMi  \| IKH  Mi'M'W    NU
IN  ilm  In  tlafitl  it.    llttl I  V  •
lli.ti.,in.li i a, iiml.-i
liaraai
Vaii.-tun.'t Mi n.i I itoVliwk
t I  !,„...
AlUnlli' I ion  -
Viti.o*....   i
A i.ini,
1*1 ■ UUrd
i*.  i  t
III!,,HI*.  ■   I
1   - I   -|...
I I
I I
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
v.'iii i: *■* IIKRKIh lima nm
i* III.' IHM I   ' ■ D I   I   11 ■'■   ll ...    'la.
• I.   ...laillil.ui.
,. .1. i ii.. i n . aai ■ ■ f li... r A "tilll
i.i.
nM*rol
: ' U
■ ,.    .
Blill l.allllH , ill  „.laV'ltall»ltlll.l'l   II..   l.ll
Hin,ami i*i*l,"ii, all ■'•
I la mul
N- - *.- a ■  t«-t
II.IIII I, ll \ li I ti
\l I l.t IMUItll. -
llltl 1.1   II
T
CUNNINGHAM BROS.;-;"-
:I^3iv^::',-::;,''''.
CENTRAL HOTEL
^;»'«'a.."'i..li,,"liu-'''"*a
'JAMFfS CASH, Proprirtar
F. CRAKE,
WATCHMAKER : ami: MANIIFAI.TIIRII.li : JKWKI.KK.
Columbia St, Tlim Doom West Prom I' ".
Simpson, Il.ill. MilliTit  ii!!,*'zt!"\V:***'<*",■ ii..i„™,„
• o., IVnllingfoitl, ConnT, celebmlcd l'l.,i..l Ware, quiidrui.li IStXfKtT ■'"■"K.i'
Nm,I-. presents al Iwtlom i
Wallingfoitl, i oiin,, i
pliillng, iinii. ti,-.1 priie over .ill com|ietilors il Toronto I \liilii
lion, iSim.  (lnlil .uul Silver Winches, Diamonds unci Gen
Km   |, in In t locks, Sis * in Ii -■ iti   A large slock ol New
iimi, is,,,.  Gold'nnd Silver Watt    Dliunotids and Gem ?,,?!„""" STREAM"
a   •  a. " '"-l-llll U|...,
KinKi. ).-ii.in. i i.Kks. ,S|„,i,„i, -, ni   ,\i.,,;,  lockolNew  ,„„,.,,„„   *""
Anistii '■• .nl-' in I'lalcd Ware and !■ »■ In will .unu- early in j {'.""''.."/"i'.r,"-,-■'*"-■ '.!'"i";,rif'.V
December.  Call and see prices, no trouble to shot, i Is ^^r:*:**'^*"-*'^'!*" •'*'
 1   ,.,1,1. I,
»!.„.,, iiiii.i    iii.i,,,, ,,ui,. « t.,,r.i
Ship Chandlery.
\\ a- llll!' all!  H.lll.l ,1 \ al,  l..ll|;a  Slae I, ul
Ala lllllll. I'AIM -.. I  IM t-. II llltl!  UIN'  "II
.HUNS aa||... llltil. -II All llii-l
"ill-It -I'll.l *, I tl; UIII -il ttl I'lilalM.
I,IH h\ «. 11..-. n.lhl M it,   11 I  I.INI'
Fisliermon'sSiniiilies-- '"--/- --"-
I .all nml Nit I i, ail  It rtl.- Inr I'rlaa--
CREIGHTON,  FRASER  &  COY
in Water Stn 11 Vancouver, li
1 ^ya^vVi-iit';''::-
W. TORNBULLAGi
Builders and Contractor
BRICK
I'-tt aaa.  I-
Nl-a  Mill  Ilia,aaa. l>
la lla etettrt ., tla t.ttt f. (tf. Iff. ate.
tail .....f. II. ta. a..r_r..r.r
tfaM.a.f
lllll:iil..l-'llli. a I.l. III li III  "I
UU.-,.! It"'-' '  . t  I  '
■
-
I  a   11
1   .1  ,..1111  I  I
ll iWaaltemr lie tula t>> fan** H
LmKIOi-oo.. II.
lyui i.i i
-
lie S tt
'
lalbnoaUaiaf ikaUUrlaUt II. Bin I
ILIT.iud nWrtu^WwfU IL
Block III. BUlor, htitf put *l lU
iW ^aatVtSri G.T.wwi,(i VII.»
lW (Hiinclal Kr* WralNithatri
\- mi
-  ■
-■'
WHrtal...
■
'IMA»m:* um hi. itu l.i* t.n I'l
I . *  , |,|  ftai  t
klmmpntt*. il.*   i*.'. ...
I    a. I •- i   .
-   **i Immt
I
'
...... *  ;•
iti)  ****t turn
l| •  *4 ihr
MiTTtCtSW lil.i.laM. ..ivi.s inn
W a .,* I., *m't
■ *****.
******* U 1,1'IH.."*
t.» Wt*n.ii.i.( 1 *• l****m*
NOTICE.
NOTICE TO DHY GOODS MEN
'I'KM'l.ll* Hit I. lit; III- i
I  i  o p m  t*i* * ■■■■  la*i
" ! '   ■
■
I
*■  .  I •
Iimili* •' WIVulU-l
W  I 111 V t\
ii_u4r*u«*
%t* imidM-* i
'
tbat
NOTICE.
BRUNETTE SAWMILL Co.
I i ll M W  Ul sl \ll\Sl I li.lll
MANUFACTURERS OF  Lumber, Bbluglea, [atb, Bill Stuff and Long Timber ud
to 100 Rot,   ALSO  Flooring, (li'iling, Riistir, Siiliui;, Muuliliugit Pirkrta.
Scnill ami Tiiniwl Wnrk, S.uli. Iluuir, Window and Dour l'r,iini':;.
Boon Finisli of all Kinds.	
l#'-AeCcurato "VToxl- G-iiararitood. *i
KII V lUilKIt I ftil I I. AMI  i.-.'il    ■ u Hf. t-.n t i.l ll I..-.I ■    \ti nm KOSMKUII
Shipping Facilities by River, Oceun or Roil Jnsorpusscd.
NOTICE-EXPLOSIVES
> .iii.i
i
HV.NAlni -.',
-I*i|ill\i.   ItU, Illil;.
Si.l.. Aki-uI* Iiii- Iho JIIUSON POWDKII COMPANY.
T. J. TRilPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
(La.liiinlii.i Slrci-I,
Ni-w  Wi'stiniii-.ti-i
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
nuiirii
filch nt do ttroot Nraa WoNtminmoi
Manulactutvnt and llealein in RourIi and \)\mtA Lumber. Sltlneles.  Mn
UUii anil Pickets.
Salmon Boxes, not Finals, Trays, anil nil ttnuls oi Wood Furnisliingi
for Canneries, Doors, Frames, Window!, MoultiinRS, Blinds, Railing,
Biiliiilrrs. Br.i. k.-ls. tt. w. I   All km.Is ni f'l.nii ..nil F.n.rv T„r„r,l Wood
Bank ^Montreal"
riNE rARM FOR BALE
if mm ii
• AritAt.. !,.
war.
iuan.ni)
.. H.
•  (an
lll.tV. >'.
Bride*, arrm. thr tint'U
aioBRh.
la.a ^1.1
a I   a:,  a.  ,
,  a,   .,   ,.  -
Ma.
tm laafl.te, .**
a-   *  - I- "   '• ■...,««.
• V,.V7~K_tt
teat  aU.lt t*    ~~  ' -, ___
NOTICE.
. j .at i-iua i  .,.,,, ,NN, ,, ,.,.si.,,, Manna
.. ■   I
.ale,,   art, . .  .'_...«,
it.   .aa!   ■"■-■  '
I  ( Tll 1 I'l* ....a...
f** NOTICE.
• •■(   aill  lake
j.   -  !-■ I :■ in i.i ui ,.ii 11 nttt
aa.
llll  la  IBeBltta.  •,
•.la. Ilatlret  -
Tuesday, the 30th mst..
TO
rs
A Savings  Bank
Department
I  '<-  iai*MMtM*l  Willi
Ihil QrtMifh
Hum unit* n tuna bio
|l  »,...*,  |  ,m,  ,.mt
GEO O. BRYMNER,
T. RIDDLE
HI.ACKKMUII
M»i*i a ftwocaaalf gt Loot•* t  1. <
j*ti it,-*,. n*-**tt u
i*    t*t-. ,*.
*.l    mam a***** ***   V
. Frank $,oe(ret.
j     <Uu ...leal..u. leal   P
I  'I'lKI -  1 1    ■           *J
1  .a* -• ea. Ua ^M.J^^^|
1  -  ... Ite   u.i in 1 taeta.B
_                 ,   ....... J
,    .  ,,  a          a. •• laa- a
C   a..a_ I...B-.
a                      *
" aa_.lM__i_v_.
|...ea..  la.
.•   .... ...... a..  ;.
m*  **r  ■ |
lM H
mi ****** hi* m* \
•*** hug
hair allli**!.
H4  *,  1|n
NOTICE.
,i   v*m i iMiiiiim '.iifiiiui
Ihr a. toll    %***f  I  nil ar*i I* ttapummt*  **a*p*
A ***** **l rt haul   i
.** ikt warn
att  fnr throi. aw4 **•
■
NOTIOE.
I -1  'I  II-  ■••   I  ..u
I wMlrtw !*.!>-«,
,.m,^W***
I  treall, far.,   aUIMt  «**• Alllill .'ATI; I  IN
.7«£!itSJ'.-J {SSS^amm*'*' £'
tt  *t*i**t  mtn  In Ihr wiia-j** i*» pat****?** ***"*** ******-
* -  .j. I""! Jilatwl.iw** **4*u***Uim *******
;*t*nt*  hi* Mh' ,,|^i ******
,..__*.. i *n**r m****mttr*t***t*.
PantkaMi laml immiillMi*
rrmnvnl ol Ihi n|«l
c».H H......    coiHiu street. Net Wammer
" "*- -    Gil Your Nut
'atkia*. 1
* -
II. 11
NOTICE 1
LOT 12, IIOIX Im
SURUUhBAN
NEW WEHTWIWT*
NOTICE.
TT*.
0M-,
ANAHAN
A Ll. rrifcwiN* «iin HAvia muh;
***#*'***■■* **• owiihw <*nww law*.
,.*.. .1- , •
Ia* i  1*1  -   wit ■  **, ********* IIW*r
* *.***,, ■* **** *■ •  •
ttaretatUi*'** ***■**•• *
***** *********** 1**1 1** ti" UM 'iry-a'l
M *»• ****** *****i*i
Urmaiil U  *
mt iMHHir
FRON T STl-EBrr
NEW VANCOUVER
'•t"'l..flr  .«m.~»>  luaBMaaeaa   <V| .,, |. ,. ,  |a,| lllllll ***J^.
. •  I..M I .aea attat   I f tta.....
..,,,
aaii
Iftttaal
COAL
. 1   s
-  <h icrtnl
* Pmt lltl In
'   I *,4*A.
lamiioin,
■'aty ,**, m*  *U  I  m
Mm  ******* Mtltrrftat   It 1*1 iailr t*.
• atmkblii  la*t wiahi.
1*. A  Um
it*  Tm l.ii«.in Hm***i ii.i*
NOTICE.
(|s,» •" vt»i "lanivii"-Tin-. I mnwrnii ,%,.„:-,„  n-ni.it
I.. ...  In   **  baMaee.  at  Ja.  F.Maft,  *  ,v.  a„    I  i|ree/ial
"*"'  "   »••»•!. ti» iraiaeeaal Iraaae., I. rtl   ~.,ei_. ,!.........,,  ,i .......
_.„__,..    .. ... I.,. I.. ' — .'a  *
n* * nt.v.t
...■ay.
imal UMUUliaimia, i
dotal loiuaim Hosniii. New Weuiwton Coil.
HENRY V. EDMONDS
SAVINGS BANK  WESTMINSIE*
VANCOUVER
i hi******* a
DEPARTMENT
M IW* *,*,-
t*** Ait  ,1  I
'
TO BUILDCRA.
Mwalllaaww ■ • 1 • ■**•
iMid'h
i* I*,***,** i
i„.| a**t**ii the-  tm TlAi.ll:*lWll  1:1. Ill - 11  I n  n> *
,   . ■   >t»'ii-1iu-ttitt| wr!..' *t* ,* Tw»»- I   B" *t**
9 ■  ■'.  -l-l. ly  **t  .*• fft *********** a 1*„ *1****,*'t*,,h*i**
I  *******  u.-.la.  II- tm**p\   I'MIIJV-  m  Ta.ll.I,  *1t..i      a.   ..  ■   *  .           .1
'' •'..,,(                        ; "Will**! •till»r*-waiit4«
I,.irt Uriiuit Tra*- 1   tm |                O * OMNI                       * «•
mn.* a t.Mial*M  (it  i.ti  f<«r.ll*li '   \,*n, i<  , t,,  inmtttm
IN.OO PER TON
.. W. OKEIOMTON.
a.aatra* muni
Va.-•••'.' a-ft.a ... all ,a.aa-a
I 'flat,
I t.e*  ,-t*i.a,.
|a| |.,-||,  j ,,M  ,.„ , ,,.
tl Ull- ft.I atll le ,1
' fait-
rtKixciaivrlwia
*l< ami
I -■■*, *e**t* mh* *
***,** ,4,
*M.1*(lliWi-
E. A. WVLD.
Ml) im
St* ffraiaaiiiiln   i >*
ELECTRIC TRMflH
HOTJTBJ
v  li  **"
i.
It, .vi"
rtraart
trm-*
uur y. miM CICTCDM ASSURANCE CO,
tHOJCmi OF CANADA
(l-'llili tlrit.l.)
THEIiEDGElli NEW WEBTMINBTEIt, BMTISH COLUMBIA, SATltBDAY MORNINO, JUNE St
1
Mnlllii.lT,i
>l»l lllll	
if.  All,,,,.
rata i* Haraaftaaffa
.1  It UIUI*
,„,lll.ilid 11, .1*  if  lr
1 llir  |.|.
i.iiiu...  Iii Infra!
• n...l..'f.
•MiH'.r.  A.ttill,,,,  I,,,,,,,
"'"'il'l'.il  I „i  Bl
iliirri'li In-l nlal,,!,, i,,,.
Hi" H't'iil I |,,.,.,,,,,.
liilliilii'liil r-leun iit-iitii, ,..
a- "'""» "»'• $%E__?K.
I lttlt'll',t tv«. Ul,,,,,
lllll !!||, nitillaiK, mi'
liimn ,,iimij.-r ..v.', y
l"i»"'l i-
i illai
Ghipman, Morgan & Go,
\iii:vi's. Nan Wmttnluitar,
Woituilm
In ilm |.n
Iwlliii nitt'iiilcii i,,
uvuiilnit,  Tin-M,
tai anil (row bon'iiiiiuV
^,.ii'n;T',;if,j',,''i'ti,ii,r^,i'iii,'vti'«'
«£■_. v v 7':3ftiS
"lay milt,,. Ii.-I.l i,,» ,„.„
l'i
ut tl..'
t Mt
AN  OKHIULE TALK.
anl MUluU  Oairalai la  Vara, llta
M.n,'a Wall.
ii Monro,- ii mi it litis t i i,
,,.i tu (itibllili tl"' (ollowlui 'l'uiii"'
puol raaldlng la IkaolMali lorrltorj
,t  .liii.m    Wli ill  ll,,'  (ilm,,  |t
i im l.i.iHii.n luvaa ii-1.nii.-i. ii.
..tun',  Iml Um  '|tiiiii''.  anaku iiiiii
, ,.,iii.iis, ttlm luu) n "Unlit Donfab,
iba matter. 11itnt. u la » mutorful
itlon uf llm*.ilim. .Mr. Urowalni
nfortunatoly iaiil oi im arooliluo
i   frrl   |inniil   t'i  hi-,'   Imw
  till.  I'Uiliili'iI   Tl..*  iiiillinr'a
mil miaflual urilioarit|ili>' mul
t ,iiim. uri* l«H liitari, nml..- tba)
llunl-ly to Un- r»-ni,li of tin'
, l ibn Limit,.'" i.f ll.i' .illl.it In tl.i.
. m. iura tu l»- ainirt'i'latml:
,  ... _|Mti)r nut (rum lotfl
I ...111.  I  I..Itlllla..lit
-' Mirlll III. l I.i'l a la.Hi.-..I i'lit'r.ni
ink uo Iba
,a>
I. Un ii In,ii,i
,.*,.. ti.. i ,, ..I,
,  •***'■!.•' (•" I H'll.-I*
.,,,,,Mm.'m"1 Iril l.lm Ilitii
I.   Oil,It,  ,|   ll.l)  ...lil.l)   1,11.a   1|„   ,
i, .,. i-i<mi..* notai
||  lill,,  It. I|i II.. ,  -..| Il.le. ,||,
, aafg-o bn
,i,i.-,. i.t,,., li tai iii'i ,, ,,
. I. i.ini* l.iml
I,   l.a.l  1  ..'llil.,,,  I«||,
■  ...
... a.nl let Hi. fOrl latl ".al
...<l.ll*-a| .i.u .nm.
 "»".| I.'"' *"l»l"l all
' 1,1* aWWI
.  .  Mllki *■■'■* i ■ ■•■
.aw4ai . - I....T
■   II -al
tiu.dai.i -In*.)
.  .,_ii
THE STRANDED Hltlf
in to ua um. ui Ara rn fattai
aar
. i bai atlftrlod n at
•  | "'.' nal- !• a* l,|» Ibal
\  . .
ItM l-'i** all. i |
ii..  Amp ,ia.|i i,i.a.  a
ft i  lpa«1 a |..il  .
f Al   ■
i
' .' ihi i t ait tti.jnt tali to
i*. ihoa Hft,.  ..I  ..._,,..  l.i.)
Hit fr i  ■  la.tll  -
- .(. ika ***** m, u  h .„,
.•   lhat aki
.  ii.. iwnooll ..f u,.. i.
!■■ i ba* u,t.iM- i - t|
■  it laa iml rf-i.*i*.  . . .
I:
- a',..,  ll,.-  Ll,-..
•  ■1 ■    *■* \
H'L-I   all-   With
■ •  rti    bora
- ,  > .i.t.  »,. |  M
•  t.  U-l|i*  n,,J,
trUim it..  |i .
■A, ami tbr Mojwa f<
_U0| rlrwl Wilt.  a,MWr  Am-
I  i|| .ti.. it.twa ot Aan
lM.lt   11.  lllll  |a_ll,
I-*   throi   ami   ibat
■i u -oaaaiklm vmU haiwti.
*   to   •■!'._  i. p
* un  •**, i. ...-.
.  -ilUiaa
-
'■- imrlinl
■ t  lltrf -rr-aH
* **A tbr N*ai*ri'|w *m*
M  !■   • •<  a I |<*l 1«*_| ti|
* ft   Tbr
ii.,i lhAia
ll  Imm*. .  \\*,t   .m  Jaw   i.t   i,
'
I   ■
'It*. Wi-Vitig llw
Ul*  Thr
II* l< I**
Hi*,  rapuia **m
i  bl*  wifw **A Ht
■ i|w> *hi|i
1*1   >!-.   ■*.*.
. t* a *m*h
i|4a   >.i
-"  ■
* i twuwib*. **A arr
il.-  |*»ttai***ia  Im
'--■ ttiMUNtlM 11 Ihr
**IU  *******  I*
- ■ •    lhat  tVa.!-
<**  l*.  . -1  ,  |(|»f |wln1 *w|»* a
llM MOt.
• ika itortal mio «klrh utimi
*  v li  lakh UAH*
• '  - ■■ »i»  a'***
• Haaan * **i4*4l *pi
■  •  \|...a.
1 " i *ar twarMwrii tar lha
' l.-iMi-r rmayoayi I
M...i* whiilrt aaal llwyi
- '"'«l.t I .at rt tmt
'■' *\***t* Whtrb W#WI
- b *****  ihr trt
i   -I* ■ *.,fa*ii ..ilium, itwai |,«u
»'■ f till tt**t*t  t* tbr
* • tt* t**H* tttm  thr  ttmttt
t Mm* v*
***• m •* Oaorwlwarrwt
i ilaaatMt, j*** ttu* lb*
•t **A acitttti tiihw
* ***al 4*al nf  <4|W.|***-i
■pH ihWig Ihr Mirf fliW.1
i ,  ....    .
• it M«hiwa ii* ooy
****** aM  imfbwa  III** a
i-  ii ****4t*m  all IW
i    ■ ■ *  tm  *** Atrp
■ 'HtV iw
' lh*  ****.  Miwblwa .***
**•  *  * aWtW  (i**r|du*  wrairr
' ihr ,****,,. ha iwt,
'■ «*SiMrf*d. itwai **t, u*
<**■**  ito
' * taolh irygiaaai tanw*
ww atIhr
*• IWi. ...,, ■ ,tl ,,,,  .
• t tiiil, a *iw,*i4rraMr iw-
*  *l.  1*.  Hi  tm*y Ihr
Il mi |4lallal ******  will ,*,*
Ibr  ta4Mlnw*  |>*MK I-
a n^rirw.r.1 a lltotal
*** l't II.' |*|.i  -aillfcut*
• lhaa In liwuwrr* t.. wwril
"» lililirln  ito. tmlmpr.tt, . *,
* Cauwtwua hwalwm.
i  A  Illllt*. ihr wotml
>.i*ifr|t.i, will  atrlir In
"'i  1,1 nVt__falf  nralaa
'  i * ttnkt ** iifinaa'a
(* I'd th*r. Iwain ow Miwntiy
'-m/Mli, ihrlVnlraiMtlli
' **-  *****h  *t|wt. It, H> I  i
'"Ml *****   MiM IlilW-
»'■ unlit.  apoh«y for Ihr t*
' I" su fan in, if alawmri
■ocooawr rwt*r,iii.« thr *pt**i
* '»wiilf   Mr ri|.tajn**lthilhr
''in,.,4 \m Urtiitt rt ib<
" i«ii ,,tit awarrtl.ai hi* *****
1,11 • lib «ttfb fntvr* Th* l»
■a* mti* Mfolf t-* ********
l,i S***AA*t*tt*m ******
mm%  rtwoiowlw,  wpuw  Ibr
1*1.,
I  r.
inu i-i ... ..(in,*
Tbi watumrarbi arbltraUau In Van-
,'",U"1'  ll  »»"  I" llllH   IM..,',,,.
maglran bi liivi ti ,, ;illi| Mr
B0b« H ■ -iu tilt itaii.-r  ,,,„,,,
DToaaltil llurranllnlelallboWral Nir*
"25, * "' ^ '..vi..t i
i,"'""t mm tru aadad.iiul ilm
'""'i'i I'lllS? " " i""li-i'i''l miiii
yaatenUy,   .. n, ..i„i.uiu....„m1nllV'a
nfltadaaovHaocaL  VwtVnli)
uwrnlui, Mr. ftelt
Ultlltit'.l I,)  \||   |!,„|,.
.tlllll.,11,11, ,-(,
ll-l
 bii il..' ■
«.UHa  r.i    ,l,."w1  "" ,|fl)-  '" ll'»
mum ot ii,. .ti.1,1,.,.,;, ititomoul ****
|"il  ii,  tli.'Wli.u  Ui.it  il,,,  DORNoy
SSSTJIi'tt!"0^1 ' •■'■ioA
'',ll",;■ .■"■•' ,M'  's'' Im daalad aii
kHiittlHlKruf ibn, nml (l.tlari.l it l.ail
anatlalaiat t  witb Ibe ralue ..l n„.
wnrk*.  Tlm.xjiiiiiiBiiui, nm  („. ,,„
tiiiuit) today.
"Tla Mataor'a ****,»
1    I  M : . mil, it. .,.(!, i -,,„
dowa Mi ii I' -waumii,.. raa.barol
Ai.ln.-i ii.  "I I M Uaiill'til UMilti.r
a|i|>rarl(iK in llm am al abonl tba iim
l oeruuy at 7 a.m.
Ifialuaud Urlltlanci the pl i	
< nldad tin* rlttaa vm ai
tiiiiiit.il ikon «a-  iim aolraml
dlffuakmol n_iii obaornlda utna ibo
"l- r "I tin- Uni; ,.f ,i4)  Tka
llfkl •■* tka iii.t...r *** i-a.i:,  .
I • i .-I borabola Lbrooth tka
rui 1'iHl tm. nm.,,t. ,   Al
I  Ub Ihi .tl.. i  in  it.  t,,..
nendoui fli|bt ll left u, lulitlUatiatai
uf datflltitf  in. t...|i,  fnoui. i,u. wklefa
iinni.* witli a iiiiitiii.i,. luitn fn .in
. i. • ,.[  Hn
i.. bi i  Mi  -
bora ware forttinatii roooib i- nUala a
■ii. beaHtltol  .ja.U.'Iraiul
".'I'l  Hr,
**'* * 1^   ll  _hl«.oorio«
I    't.i.r lltumtnml Uir
Dominion Day
GELERRATION
•
I   ll   a-
WEDNESDAYJULY I
$4,000
IN PRIZE*
•  ■
''
,. IHM* Itl
■
Ottl TO lli.  IIIJllKM OUOMF.
EXCURSIONS
REDUCED fAREH
i. ..,t, ittit.ia. .....
i ti i  ...■„. it.
aaatt ttr. . i . —a aell.a
New WiiUiiMiir Biewery.
titii ltl.1 a.*.l-i|.lt«al ll. ar|J 111
lee. |.1 |ea lletMI|.li aealaa, .e*tli
Ima. Itel it l.lfrin, MK . If.. laai
aallali rt It., Ftata'tr* tafflitat
Allnr)Llrr>l-ll a. Hfl-ana^M ta*
Ma Fnail "llrat aill hue fit* |t* .1
l.nikai .!• -••• '• >'• I *l **,,**
li*   T.-'|*--  ll
miooi. cocHiii I d. tmm*
■
WOOD
IERCNAI1 AlO BEHRAl
TEAMSTER
DRY AIDER AlO FII W000
Thll luniHily i,
boinK lold In bloek,
ol tha oonviinliitit .l..i
of tt*., a.i.'<ia, wliliih |«
about tht, rlKhl area
for a (iuit 111 umi kit
Itarilitu.
Thn ki'hviiI 111.1I
rnuuiuic wiialwaril
Irom thu now Lulu
bland liililKi- I1.1I1
up to Ihla proporty,
thu. plauluiclt within
a f.aw niliiutda drlvt,
Irom thu mint in uf thu
dty.
Thu land I. all oluar-
<hI aud uml,', iui,lv„
tiou. Thi'.'u I. uo
buttur .oil in thu
world for Kunural
Hardunand li ult pur-
po.ua aud It, alow
niai tit at Utii ma.-l.ut
iiuilfia It partle-
ulmly  ii|iKilili<  for
$200 PER ACRE
Oni-.tliii'il Cash. Ii;iI;iiu-i* (, :unl i-'
months at 8 |n-i- mit.
5-ACRE LOTS
NEW BRIDGE and ROAD
Iti'.iili: tliractly to thia property. Fcr nmrket ti.ti.l.-n
purpouos this land luu no miporior.
ONLY A FEW LOTS FOB SALE
Kardenlng purpoau..
Am aoru of thi. ilul ta
laud faithfully tilled
wlU produce morn
money In a year than
ten or twenty aorei
of ordinary farming
land cultitratiul after
tho ordinary farm
method. Ita extraordinary produeUve-
nea. I, a po.ltlvu
wonder.
Here li an opportunity for any man
to acquire what will
afford him a luora-
IIre living and a good
deal more. It I. an
opoortnnlty not likely to occur again for
a long time. It ii
far cheaper than uncleared huh land at
IS an acre. Oct •omn
of It.
S. T. MACKINTOSH & CO
a
•••
a
a
•••
a '
rf.
T.J. TRAPP ij^.09
AUCTIONEER
BOOKSELLERS
It. 8TATIONERM
•ull-nl 1i«,li«_. In tlar
government   Real Estate and General Agent ""5JU*
LAND SALE
IY A. M. BEAniE, AUCTIONEER.
I  ,_  Iaa,ttrl,ta| I, Ite .,..   , ..tea . • uuea.a.aBtarl .,  Ut*,. **
llallt. tola., ll Ale lla. aa. 1.1,1, .J >U
PROVINCIAL OOVERNMSNTOr B  O
, a ..it vm itatit. N.a IVMtuiletin
Property In all pari* of thn Cityi alio CHOICE
FARMING  LAUDS.
WEDNESDAY, 15th JDLY
At Vancouver
2,600 ACRES
71Q COLUMBIA STREET
COLUMBIA 8TREET FOUNDRY
REID ***** CURRIE
Miny'»(l^».fi(;  *«il  Itr pi.* -f  Mit *,t>r* *  *  8fWKi|Hr
I
Rdd A Currte are agotts la |ohn Don Engine Company;
A. H, Willi.iniMli.ilirin .ill Irimbof MachiMn*; London Fool
Compmy, Mtnutourcni o. Inm \V<nkiii|* Tools; Jnhn Camp
bdL uanu&cturer of Hacla < irriagc-i Bti
m*ntt* a tm* w it,..**,,* miwi ni. n.ri mu iNrir
XIK   ,.r  -.tla
W,,,t 1-  !.,__..  .,
UlU, ttiiw aa
llnfMlina  a*
^^^^^^^   i»U.  Tall  aa
.vaflvtt, in. tw riut*.ii aajpawM
k) wl.lth ww pig* a Man al Bt«l ***.!.
V*Ait*a**mm*m**tm l*t mmt \m*
*t  N" wnw at** ma *t*4 lo Ui a
MHlJrtMl-.. ..a ***** |.. 1..  ikal
•wit ill int.*.*,..! TVii.. m*m phi***.
1*1 iw.1 H .tw l> 1,1 i-i ap l« ****. **
***,** ).*,
a*nwwi*rr**wi
tkal*   T*t*
Wiwlaab*
ii.t,-,
Manson
,i*******4 V.K.i
COAL
C0AKXW000
nlal .lYIIiiiiMiui iimi  Un- unly inai mi
llm I'li'lllr l'till-l llltl! I. i-tttlrtly Ira'a
li -Inli'.
liril.TB may lie left nt IVin. IteOoH*.
-I.irt'. I't,litnil,In Sin-el. i.r iitnlllt'iai-.triit-r
Columbia nml Klululi siri't'ia.
THI.HI'llilM; III,
JAS. E. WIZE.
Royal City Market
mmi j, REICHEMBACH
WHOLESALE AND RETAIL JUT A
DEALER ••< FKESH & SALT  lfX*UfllllS
I 1,1,1. ■ 11 *  !.,., It l.lll tWOWt It  N.a, V.iaae. a Maa.al
*Hf« 1mm. at Ikr , .ante lien a.
TIMBER LIMIT "G,
„
Situated mi tin- imrtli side of linn ml Inl.-t
Opposite tin- (!ity ••!
VANCOUVER.
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
llll|a.„. i-i .it.l \\'l,..1. ".,,|.  lit ah ti ill
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Btc.
100*102-104 Powell St.
1*. O. Hii.\ 2o7 X'liuiiiivi-r. II. C.
Jh FORTUNE FOR 260T8.
i.i,n iiiuii. HHiiiit- iti .hi NATIONAL CLUB
CONSULTATION "* llir
The Matter;:;';;;
i*. unit*- itui. even iiw
t|ii.ilill nf lln- ltl.ilrri.il ul
which ii -.mi nf cliithi-i ii
mul'-. tin- iii.tti iiii|.it,.ini
• ■•« *iit> i...i..ti Thr limit
cloth ludly iniifii-iiiail i„
th,- il,.,|«- nf ihr at-rin-r i,
*»»rv ill 111 ila.alilt
||. A. HcRAE
|Jii Itrlllli-lti .1 I'rrfrtl
I'll II..II1III*I.I1 1,1.1 1,1.
H.-th*-r hy .1 oompotenl
t.nli.1 .1 »>.•» .I.(..mi thin
inii'iniui: ii..,,!, 1. it, 11,,
iiittit.iri.il Shakespt in
nyii "The .liiimnI
of I TntrlitiiiiH Ihr
Mini." lh. Mml 11
riiilit   Therefore  mlrr
toll! iinill
Id),  limn
M.A.McRae
The property will Ih iold in lots ranginu from
<*i tu in1.- ,n 111 uni ii-1 ln-ai proxim-
it, in \',iiii»tiiu 1 nflbrdi ttti-
Greatest Chance for Speculation.
\,t.,«*„4 it mm ******* ibtt fs*wik \m***i4i wm u* p**tui nmUtt*
*u*t*i%**4 win **ii i**l"i fiww, t**i tm ******* 1*ett* iw *wwlb.
***'*** *t Ibr T**i A**** rt Vr*»wtitM  Sih^mt *^wal* it Um
FINE RESIDENTS PROPERTY.
IV ii*ii>r*.a»*wi 1411-n* 1* run^wiiitr *iitiiv-» ** tm* **p***t* At**.
***** kl* Ik* i*f(!| KltUt IVwr* Iw t*r thlkllf. 1*4 kaitW| tm* *-!t***ei ***A* rt
t*. 1**1 *i***h*,l**thtw**h thr I****, ******** mml Aril*** lUtm* rt ihr
*i*n*** IkHtlnw **A *t* akkwl. »MltM* It Irtw hi* tmi mt* rummy.
TKtlHf*-iiwti-«i*iii*-i ro«k: iwwtiwatUr iw 1kl*» |»i ****.***. ibr hata*** la
• i-.i all i«t ***** iirt'i*"   "*■< 4* tt ii.-i 1*41 *•'-• 'ii« 1 iiimi i-*» ******
A. M. BEATTIE, Aaotiwaiwar.
laVrnlUIIAIIII, *". un mj mm
Melbourne Cop of 1891 N« T**le
item 1*1 **tmi*:,im,. ,m • mm ***,.*.*•
* • I *-t.'r*«l r
Wl *■■***   *!*■*
I ttm  m .,-■
Ula   -
W-IH-
nU\2 h_^_^_^_^_^_H
11 *.\p.'m**-*9*.m',***
!*_"«* r,"w*- *  l** ,*,*.
.  •*.!*-, .ml r* W*1***t*
********
■ mt*   9** t**mmm*
, i *m* *,a*e*
*  a*  *   *  a-
tmm
***
i&yspe'jssTttt?*'
****** A i.*-**i TVa.i.11 *».*•!*
EnRpiPinpflilttflMIt
CHAS.E.TI8DALL
otnnuxiB
OARESHE, GREEN & 00.
BANKERS.
QOVMntXMT Hf,,   •   VliTiillU, II. C.
li. l-i-ii'i rvrrli.*.! ui hruiii'. pUraa ami U. **.
. urrniii), Imrrril tul.l nti llm aame in imr
il.'iKMlta,
i.ni.l I'li.i nuil t'. K i'urti'iit j I'm. im*-.! at
inulitwi iit.ii'k ■ r.i'*'*.
fllahl Urafli nml T**wr*|ih Tratialt-ra I'm
Iraiii-lwu. Nuw Vnrk au.l I'aiuuta.
MiIl-Ui.;" "II  Ull'tiill. niiill.iln.  I.. ..II |aili
ul Kunn-.-. Knulaml. Irrlaml atnl Kmi I an it.
1--IIII n.i I I..Ill I-  lit.I HI, It,,' I'lllll l|U.I'lllll
llllll* I' in* i-il M- .1. ■*. i  in i.1* .ni.l hiti,i|a
AtitN TS EOR WELLS, FARGO * CO
MEAKIN'S
OIUXL ROOM
U now open to the pobllc for CHOPS
AND .STEAKS  Ergliih 8lVl*.
NrrrAMMl.' I t.k.,,..,..
leprre ill. ,t.
I  V.t, i.M I  If...!
VANCOUVER
H. W. TERNAN.
REAL ESTATE AGHT
11 mi iiiii 11, Ciiii uw \i a, H. C.
IM* Im ■ .1* In Mh* n.■>.■ i.i.ifi !••■ n nl LVa
i. ini:.  iint Hn.,lii itliiit  _i_. iiti.,. In all
KM. i.f It,.  I. .til,.   .•-!,.. I.. It,, t-l IaM.lt*
ai,.l.-.  ft |l... , l.1ltl*_- _  .,'t.„lii 1*1,
alia t,.*.*»ii.r- a..-,! tuta/m..  . ..,i, .p....
fcot-wwlkti^l
MoPhee Brota.
ShipwriRhts k Boatbuildftrs
BOATS FOR HIRE
Buyond Royal City Planing Mill*
New Wcfttmintter.
The Crown Stables
A E.CLARK.
"  ,  '    '„'  ••••'. aeatiMea flM.
.   I  .,-t I, .-. .1 ,i,..t..| aa^ia.  lieaa.
l..a..e,Be.,iti.la... ll.eat.  Haiti eaal ra,-.
1!
Iw.pl Hotel
t&e&vsii'******'!*1**-'
»\U\ lli.it, "rtiU-BIITatK.
M. L. FOLEY
Lumber Broker
i HriuYin sr AQEffr.
R«al Bttaia* nnd AoeUwit
■ n' -IB
mmsjAm* ami m***m******	
• •lltl I   I.  .1 a,  .„..,..  |*\  m**ll
HALF HOLIDAY MOVEMENT.
4 MI^MM.IIV. Wlt-I UK 1IKUI
l\ im ii- ik.., n*m* tt***t*t*9
BvaaiM. iwaa Mlk, •' » ■■***
•"lll'll  Ml*  |a ,|*
I. - a *  **
Cmi ad Ian Paicllc
Navigation Go.,
TIME TABLE No. li
************ Um u *m
VAMBVtM MA
|**#r_«|«W. leanm..  Imli ***** ***
■
ImaaaHtfilmitM  Ullll  ..'iaa  ***•
- iw* atriial rt Iiw
■  •■
IIM .,***** *
fit ..
■mail M *r* ********** *******
Willi i r H-11*1* V a ***** mm* ***■
TS ************ **m**y *t* ptU
fmt ***** titri. *m*t a* I«**•*%
l**m* Ae* *.*,.%**,*
lla !,   t*l,  1,  ||  ..,**
Jhmmitt *****><
I •* ******* * Vl** **,****' »' 'la*
raii*« ki,*w *****
!****  tt*  *,*m.m*-<*
r*m i>*tiia_ei. ,*t **. iM-lcy* ****
TV**it  tw*,a**i **i w*ia,r4ai al .
araamnM **. .*
**WO-aiH|t, ** Q,i(Wi.W.| **,m u*  p*t
**.*t**  *m taW ***** I te-  L-411 a*  **
U*aai**hmt math m* *••*■ ** *****i»l
im****** ***** a.tl ,-.n «i •>..!. ,*
ILW-W.-.I imaK **4 */mmm ******* la-
ai*-* ii *n****m
****** ***** ***** KtU**H t* At***
**i m,m*4 pm** tH TAh * mm* ******
m *• ,*i V* MntlW
*,.***.* ******* l*m* Am •.-iia..,*..**
*ta* rtU**t*m Ttt** a, * t* **. *m *m-
' IVralKhi
t*U* *i ,,'IMa.a-
HtylV^HMMlt 1*-r*
*m********* ***•* i<
**p*
i  lla.«
wwUii-awai
II Wta'
I  -  HI
11 11 !• **
Ol RW lr' ■
»"tl\ IRVtHO,
Ni** '
III *******
i_**r«alaf
CORDOVA
ftrwat
HJtt.  • B|-t  l-l'
••* tit***-** tmmm *.-
*!**■*•    **\r  «|l  j
■" '-'-" '
QUEENSTOWN, B.C.
■* (*m*m ****
Ttt*** It**.
...%*****+***,*
 t>it*Mt**4 Oal I
******** ***** I
. 'I  .
0*41*111 fat    *!*■ |
VANCOUVER
TIMK TABLE
Str. ROBT. DUNSMUIR
QU-trONI MMl VHMV--  Mill.
' mi '   .■..—,,..— i Mr* **'****** m ******** Mt***,*, ita at
li ara   ********************* tf*'
******** t*i**itpri**4 **i* t*p**a** ' "----   - " ■*• - - -
*t*t. *ti plUm* rt
Lwtaaofl aa
*i» TIIM1I im MUSVM  ***itft
wraiO P-*
•nr»M Ol r»l'**-*itv  NwliMin-i ***4*0
SU39N3AV0S
.U... ar.«v:. ut
"oa i iimw iiiiiM
0L0 POSTME STAMPS.
_P. luffaTATAaTSON * °°
UAL CRTATC BROKEKS
HAHI.K1 VM* N
tmi Mtm imm
H**t* * ******** i***'p j V m
Vawnwrn t* ********** rjaijiji i* *•
^^^^^^^^sro." M*r*m*ltt*,
Vmrmtmh, WioO-oatgwiwalaiiafiai
1*>a»***m?«w*
^____^_B_BBL__:   ****** ■*»*
Naaaaw*k**A.aaaf)Ml.weff«!»i«rtii«i; *.*
Haanrti Ml'MranttitinMiwiagiiH
r tttm t~*lMaaa A F**m Wkwl. AM*wi
mm mu
I wiM, tiivn nnuirarr thu
■  i.-p• a p*ve It *»■ rt V-<*rr *******
, ii-.i.,, . ',.*,.  . ******* umm
I mmi imUrne rWwMrHitlan !**,* arw
IWia*ia*ml* .4 ***** ****{* fttmei ,m tii
'* ttWa*l*t ******* rlHfe*.-* U.t* *** mu
i *********** lM** ** **,**** lli«a In
! mm  rwllhafaa all IfwOi»f ■ M ******.***
If-* t*l,*t lillMlw ****** I •!*"* ***Ut
T»- • **t***A *****■*■* tm'*..*t i*,l Mwwt
ww *** *4* trt** HHk **4 mm* pr all
IHM hat-a** f,m,H**k1*.m. | l|*t
alt M ■ " ■ IfWllna. *M*|ai**t*«. *******
l**MII.«<   1-aVtfa*.*
**t* n iiiwirrn
*s* **t t ******.
m*a*»a.«iaw
1 i- • I  ii*  In i
II THI'.
liKWU'LIt: NEW iVEKTMINKTKH, 1IMT1HII COLUMBIA, BATUBUA? HKMIMNO. .ll'Nt'L ■'•
SPECIAL ANNOUNCEMENT
Bin Bargains
iliis-week "In
Black Silks
Gowl
KaJtoa
Excellent
Viilii-'i
OGLE, CAMPBELL & FREEMAN
ill III-ll 11 Columbia Sti-oot.
Faille Frauoaise
Poau do Sole
Gros Grain
Mervilleux
Ottoman
Surah and
Brocade
llltl li-ifi   It  Nut  Weal
   lie.   it   .Ult
liattt.l It  tl
I ,,, t < ,-
 ItlM 11
I.ANKIN  ll  Nan ItYala ■
II
NEWS OF THE CITY
l.OCAI. HIlKVITtKB.
'Hi* II
Ittl)
i ■ . ,  .ii,j.|>.it from
i  |«
\ .......
Kawttaa liol
i.i..|. nt
\ || '   ■   .!■   . llllll llaf.
iH.-llli- | '  ll    III* If .1*1  "f
I uin lalaad
• I i  . - * *.  *..   ********
.mi'l' " •
Hooaotatlrill lt«om
,\ 1" i  ■  i llw II
■
■
Tho atnaaablp Kropntu »l Jauaoli
mm I-
lui i-i -' *■!
l)|l  .ttll'!
11 i.u, ii  »pti, ..( Hi,  farl Ibai tin
.kit*. i.ii.Kii".! rain laal alihl
u  ■ llooauu tirill II
■
II
Tin  llai r
i,
Ml niii*
'iii. ii n
Ii.iiii a i  .  * . ■ iif * l*m*
Ui ,■,
I
i
g*l  H'L
Inonrttll •
I
ll, t '.'* ill. •
■
apcooi
Hit,.
i
'   .
ai
Mai, •
I'lti. i i
-
*
* lite*
* <  i
'
■    I
■
• l.n of ii iiiIUlilr
.iiimi! Im. boon ii
' - r.1 i.i I,.- I'h'iii,ful .ni llf N[ii.mn-li
i.i  mil (lulm i.iiui, .un.,!;.-,' ■■  tin>
Mn*. in (l>.it uotglibortlUMl   The  lt«'al
<■ - i ii. ii >,i..i .iimtii atlotoitbM.
..I iniiili.-i iii-ii. during iln- l-t'i lam
iiiu ilioat. ilt'i'' wai llfUHiii i'ii*1' ttiii'i
Vila wall i i i -.i.'l. -fl- "i IliU.
tlllll.-  I.    all 1    llil'l    .1   tlllll ■•■! 'l.'l'  I    -'  <
t iloot)
K young mail iiamptl ril uNlcliol
I,  lllllll'  ,1.It lilltl-  III   lhl  Villi  .lllll 'I	
imi .il ILcifiii'. .uw  iiiilt N ii 	
-t, 1.1.1,  .lllillte,,.  h,,|  |,|. .11 111  IK.Ul)
i ..ti ii.-t.iv>. tii*< .-limit,  Dr. Itavli and
, imi nut
-til! |
al  \.
N ■
■
1
*
ii
•l  «i  \*.
i ih.iii.'.i i'u...1.  naimi and
Ural * -1-- walton no lo llii II man i  *
\-  l,H  It  ■  - '  i   i I llif Allli'M
. .in . i'it>iiMil|i  in  V u VI i. nun li  In
r tu < lliu ii*. ia olforl
- i ,.ii I-. H-. m.iii in Hi.- iiooplnof Van-
■  ■ a.. Ml I  M lloltoii. wlm l»
favorahl) known Hiorw. re-apimlnlad In
III.- hi-lll.llt,  Mill. t. Ill'  ll.ltl   kfi'lf  Mi
!  '
I    ■ ..iiiuii. afolni "ii about lha
awharrw al Ibr **•  ■ rt i nd al Ttml
lhat i|U irti i -i i. n bui) a|<
; ■   lln !■• it • -  . ibi i i.u • t
I. *n* i'ii).i.ii'iin nt. ,(| iiiumplal.it At
••iint polnti along '!"■  aralai Ifool,
ril ual
-iiii,.I,
■ laarod laml
in lln \n Itlill Ol D**l l-ll*'
haodi fi..*!,  .ii Rood  pin * *   How
ta. IH V  tiait-tt Itou*  ll. Hl-
.-
JI.  . i| !• —.t il.al Uml in
il.,—i mil ratddl]
■  ini il"' noil *\* Month*
■ .
I.  II   I'-ll A I- "
Mel * •  iitlwf,
mi.*...ii oo i'  ■■ i •■ ■ i ■ i- *4i»i laal
Qighl    'It" i  pntmo  ***  malrtitA
Willi Mi'l'I.   a'.'.'   Ml. in  p.illnl a
itfooa rti i't*  rttti-i  atdu Iw arhoh
\mm*\ „.  tmt, |, || |...,ll.|..,
.|i-.!i.ii.i ahapo i" rootfai lha raaalaj
ran
rhi T.M.M. A  I  I • ■■»•., HltdMorh
.  .   iiVlei  .
■ -1-  i
i..i to i-i*.
n*4 *•* ll* Iiu.; Km lo ol
■*   ■ igh ttlp ffoto
iho thai lha
"
■  ■
i .ni i. i
\'..ti.fia «, • • iiaara *******
diataai i-
I ■  ■
||.   |il,  I.m ■
allahi
bad '
n.i..
in
ni n.tii.
■
■
l-iiii la
It).
a
■
'
-
I    ll.
I
IM • I   ,
*" it«4t I '**''
■
■
im n \
Aa**
■  ■■
1
-■
l lh m» w r lutt*.
■
■
-
TlilHWlili.  l<<  i.t'
.i..in*.ii i n| MiKi'ii * Kln-oii
Uith In.iiiiii' III '• ii i. -'"■ '
loi ...:■ !■> Rand in-. Im iborl I tut
■ ■nil
PKKUONAL
I ml I .4a, Wi.ahll..-. |l
II u hi,  ..,.,, i trow -i
|i Mi Un li "1.11 i Va fi
1   M  Vl ll*'  llWOI fl-tn  \
T. Yiiilaml. Viminr, h la Hw •>**
I \   , 1  ■ |,.hin. ia Ml il"  HM
H. .\* Julli"> "1 Vain ...iti I
I. Iin.i Inm I* "|i hint, iinii linit'a I- iikI
lh«.
COloae! J  Mill, r lidown Iruai < MIII
wacli
||   I.    \\  .    •  ! I'l
V. «!■ ('Ill
t*. T Wail*, rama 'i"wu ti.'in Karroj
■
\|t Kollhao ul Ihi - ■'■  i    t
i. it, il,.- .rn
\\  ,.  \t ti
vai'ilal ti.iai.i*.
I..I.H SRUIIi   1
I  I
l'i ah i* |w<iitit rorno "in fi'-t" Van
itordaj
w ll
-
i  ll  llaltoti,
ItlAaiillAl*. 1. In I. an
l  \ ■>'  larl    ■  •■■
It th** 1
, iha IliMui u*i
I ifi*in H -
I ,i ihi ii '• |l
tt   11   M
■
ttm M*
i.  ;
■  ■
■
IUI. .
... lit*  Ilal
,-
■
*'
ll i.  I*
||  J  |t*in  iwl Mi   i
4uWI* f|i*Wi  >.
II
■
I  I It.  - ■
I
'111.
A .'  ■ ■ I
A 'tit* t
rt tthili, -
*   ■
»l,*l1.
'*** iwll
■
*
■ ■
II
.
(.. .
■  -
Mllel  lla
at.,  .atle*'  t
t  *  t.l.f.
laettteeiel
**.. ttt a.
L. J. COLE & Cfl. »?5ESSEESS55S
Roal Estate Brokers
lnmii'itiii'ii. IiivtiBtiiiciit
"" Cutiitnitisiun Annuls
■ COI.I Hlll.l r-Tlllll-LT.
HOUSES TO RENT
Ajjenls, lor llm N.ition.il
Kirn AiauiMnce Co. of
Inland, .mil for llio 4-
■iod J, Tat/lor Saffi,
V.iult Doors, old, ale
I.iii- III .ill | f llii'tlll .H.l Sunlit
W.'-. iiirr. wt* IK adjol n tl ,
t i |  - |n.t|,.it it..ii itm Trainwa]
.VUii (arming Uml. in Iota ul flvoaeroa
nuil upwardi
1.1,1 \tuir li'tij,.-- I.i niii, wilh in,
W.F.BEGGS
11*1. mil  KNOWN
For Good Invtmtintuitu Ito tn  i
Real
Estate
Brokers
Allfllla (J.l.'t'.i's Illatlt llllt I' till.
Cor. Hon and HcKenzie Sts.
< -•>■ • -">
• *
* •
75 CTS. TO $5 on
"tli-	
I".*0K Bin
i'i yHssni-
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
VIH ILoliiniliiai Hlli'i'l , | Oppo_ua__ ol ,_,„ 0,1,1 ivii,,., .„. u
 — """'"'.ml .lau,,, jjt,
T. OVENS Z"Z
IHuptai si..if, ..I* (Mwailla, K**1P*imtim
II  *■■! ''!■* "'iiu  il'i.'.n. - i,'tniiitt.'*.iiiiHV_j|„,„,„.,,..., ,   ,  ,
 idlWI.!....!.  Ai-iu oal^J*h!^,'ffl^i1'  ""'"'"*****
H li  llAttltU, N  I' "N"\\i'1N |  u
fl.M'Ulll, Ni.lii,|\m,
i  i.  il IWl.) h>
iViiltSTKIW  .  i * li"H I; I'.tNTIMiS
11 ■ .it-',, n,i,I,, ip ak*
I. N. KENDALL«SON
M1LLWRIQHTK
.UlTaSMKN & IIKSIISNKHS
lltll riant Ht.
......
I I.l In .V,i|-a
t-i *****  al**
....
Pnlonl Ott'.co Drnwings
Prepared.
i' ii n. (iw r.,m**m*t
J
THLE
tlflRtaL in, Slii &'
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG'*s
N,'  dL'll  Cittiltivii  tili.-il.
Vim, ,-n.-t  II c.
liKAl.t.llH IN
Knitlm-i'i-.' ami Hill
Sii|i|iliii,.Oil».Parli-
il>K. Bi'lt lt.lt. Bra,,
(imiii.. I.-.i... Plp«
and Strain rittlntca.
a-aiittil t
i
l.a,, a... i .it .ti.i
Porte. Uiil iinii \m I'lftpsrly, Colled Rents, Make \mt U
HP, ami li .im-ii.i oil liiisini:s> relattDE to Real btt
i'i i   • Ika. Hi. Ibibib..
I  I I  I . a  I  .  .,  ' I I
t.m,.  .,..,,.-i ,11.,,,.
,  ' -a
lBM„«a,,
OFFIOK8
0. P. ST. JOHN, MANAGER  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    III0VIMIU1 Sl.. VICIR
J. D. BENNETT.
WATCHMAKER  AND  IEWEIER
|tatwa«ii,iw,\.. MntmUmtm*
Sunnyside Greenhouses
Roj-tl In. Iti Nrtrtft
al...   i»    Ut-Atf*!*
I
A. 0. WILSON.
■
u
■
Mi  ■■
aatt  t
II =..*,** '
- * |  t»««||v.
,
i
I tt\l II.WI
im
DRUGGISTS
Hz
• nl i MIH\ **!
M VV
xx'i sixu\sii u
^yOODS  ggtt  POLLEY
SCHOOLoTlEW
Ml    -   II   I'll!   IN],  pyM
B. MARSHAll
OR AYMANJ
■ -»!.. at 1
Roil 1  •  I  I,   i-    i, ****** J
Nrw WrlUnvton Coil |
 Hawaii
■ BtHCIUntlCI-BJ
.Va ****m* mm* a** i  1 *. te.
a ■-  • t
I.10U0RS AND ''!-'■'
Footwear of Extra duality
|.,„. itil)  iln  |.<a> -t _ I'm lli-  ''"It"
Wi  tull gin il •
limit in nutJity and value In, ■•  Vmt  bill cho
■l    U  HI.,  .lllll  llftll I ll*"  1|4" II
dkl <
Guaranteed Seasonable. Warranted Reasonable
(Jampbell & j\nderso
IVIIOII'.ail ANOHtt.il
HARDWAR)
I'.llll. Oil.. Ororltrry and OlaMwat*.
W.E.FALES
UNDERTAKER
1I« H-*l«-**a *
1.11*14*1 »"
****** **4 Willi a '
*g* ** mt* rt Hi  .
*   .   .
Clppnait** Ciiy Hall.
■
I *  i- .
MENS ■ • •
LADIES'  -
BOYS' • • -
MUSES' - - •
CHILDHILNS
FOOTWEAR
Wl uw I  iiii  \ MU i im** "l IW--1
i.-.l. ili|;liilt duniscd b) »ii.* JL^jJlJ
mt  lain  pit..   NEW GOOu
C0N8TANTLY  ARRIVING.  Stow* R**»CbI
. RcfrigrntliKi Ami In-1'n.itii Fm XI■ . .in ik* 1*(^
.lllll lait .ii.-tliil  .I.ai, ..! I  1.1 II  Kl KV lllll-.-  IM"
.att.. I I  I l.a I.
■UMlllN'tltt
a.. ,   . .... I   - ._  ..,,,.*<    t
., Aaatl Haaa, a, .» **4 Imam*  II  ,._ if.  a.tie, i
"TSatm* ,". ... aatt |.a.l a>  -
JAS. ROUSSEAU
FRONT ST.. BICK OF BANK B. C. BUILOING.
CHOICE CENTRAL PROPERTY
Wi Iihvi' Ihr lanu-,1
alui-li nl Sllirrwarr.
,'lin tta. Jrarrlry anil
Olnmitnil, in Ihr rill
DAYIDSON BROS.
ee.
ON  EASY TERMS.
The Best and Cheape*t
SuB RAND BROS. SUBURBAN PROPERT!
i i
n*JJ* I  UiNXRiH MAT * nv imi,i.«vii
Una _ri Ula_c«4 r#p*4 n T.***im
■
****
■
-  o tkii l
» i*i fiii
***** *
*  * iiyaimam
Th Vn* i**** Mtiifcai h I* r*f*wi''*l
Uo «ni*lj
■ ,»-» *t*
■ ,.. h*. 1* .v»il "ttlftg
t***  tv*- iWll *****
Iwallti. ***** tm*
*t* ***,*** * tmt* lli*'
***** Hm* i ***** tbr
H* 10 ll*
'  ' I Wilf *m *ii ** g; *****
■i ***** rt T*** ****
"♦ .  .   -1 roil*-Mm
*    "  '"ml te* i*U
■
*****  IMW  AM a l.ii-a-it  r*|**ll»f.
1 ********
a
-11 Hmt. tt*
MM
- ir.  • ilo wdlli.
it'i.olaaMli
■anl*4Mfi liwaaHi
il »»*j il-* **fii«r ***rtlH
***. *H **4b 0«*llnw1 ****** Imht*
****■ pi. **A ***** ll* *r4. *li*lllw| Mt
piwimtitt *p ****** Im ***** *****
1*tA'„ 004 Ot tfc* ******* ****** «M0t
■
UH *4t*tt****mm* * i
H. MOREY it CO.
In*nt-i it* **■** :-■* ***** i***4 ■•
******** *b* *m  ■• <•  **■•
****** rt  Mat*
IM**** it. a**** • ■   »
•Hi i* a ***t*
*»*1«»-Mlllil«|t'  ■
U ********* lt*i
a* a it*
*Ua********* *
iw ****• *
pm*-*  Vr* ■*■';■-
In tt*i ********  *■■-*
******* tw ***** tr-**, ****** ■■
t*m*H*-rt \hU****i.*
rt ******
•i*4* iUptmi *.*  ■
lb* ****** tw * '
*A***t*g* I* *•-:,.
* 1*,ti**tr em, th*, ******* U ihtt
***** «itiia*wi4 H**t wiwwlf«|.*<
Mm  M*** * *■**■ rt 4. 0*4 * .
ti** pptgm** u****1** Vm ***** *****
mtm. *
»** tt*.'* *■*
,.  *mi i
BOOKS. STATIONERY.
Larrmw. Traiti*
B,w Ball Omali.
B
onniKi, Qrill Room
imi i >i • iRawMnmana
..t-i -i mi um vi..,,.
**.*.-
-HI. _'l-a 1*1..  oa«. «*««.«,. I. c
a,.rum whitlock.
--
aael I IWra ailtel. Ilia ta.!!. It .IbibiI Ilia ialtleal aftal
M, ,!.«„, .let'B_*a__ltia.a*.HB«a.-* lie. laAli w. ,.,
Amant lit- I'lB.I Ha...  aal trtt«h-|. IJ^ea a I'.tl   Ttre
t    .,   I .,   ...  ■   ,,.   . n, ■ .!■ ..I .. ■ ,.- a-l".
Prim IOM, ,.. UMM, prr Ln,. Trrraa. tine-
IWIiW aaal. aalaaea a, H aaJ IMiaaUii.
al a par rrnl.
RAND BROS.
Real Estate Brokers
Colmilia t Westmiisier
NOW OFFERED FOR SALE.
I.ti -. I -, *-.1
CHOICEST LOTS ON THE 110
$200 and $226 Per I*|
T.,1,,   It,, alt,,, ;.l, *,,*****"*' >*"'<"* '*""
t* ilbt„,l.«l Ml Ml ***>*» ** **
Brenchley & BENIK1
AaBltM^jplI

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354143/manifest

Comment

Related Items