BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 8, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354072.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354072.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354072-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354072-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354072-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354072-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354072-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354072-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354072-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354072.ris

Full Text

 " I  I Lllll)
|W rWALKER 4 CO,
1   REAL ESTATE BR0KER8
NEW WESTMINSTER, B, C.
|lM 1IKII '((".'l
11777/
THR MILY TRUTH
W.J. WALKER ft CO.
^tWmmsis*
__________ cm m.  ttw tmna.ni
NI.W  WKSTMINSTKU
MIAV  MOItNlMi,  M AIICIIS.  1891,
WM. IIAILUE I CO., PROPRIETOBI
MYnnr Evp on LENP, $ "^ DRUG CISTS
x our nj e on  Reai m*  Patent Medicjne8
SAPPERTON I
GENERAL AGENTS.
LOTS, BEAUTIFULLY SIT-
I AH*D AND COMMAND*
[NGAN EXCELLENT VIEW
I ROM i"" TO $too, HALF
IcASH, BALANCE IN A
IYEAR.AT s PERCENT.
MACKINTOSH & Co
iv'IAL H1.0I K,   NEW WESTMINSTER, B. C
| S   .l-,M.iat.|l
; . t-.kt.it.
IDS & GAMBLE
Land Surveyors
H.AI. INSTATE AND INSURANCE AGENTS
I *tlllt I llllll ''-  "I ,'- "ll Si' HI- I'll
j 8 Aoroi'"' S'.ii i.i Raul
! Lot "i'i'"-i'" ""'i' i- '"  -' -"'
Clint.' ■•""•"' '" '■■*■'  ■>
I Chul.iit li'" « !*•" - -
WANTED  "-I-•
part] .ii,ii a« bid) mi'l
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, etc.
Macpherson
A .|*likllil I..I „l .|aalallr «k»Int ft  till*. KM.rt ft 11
DRAUGHT HORSES 01  lllUllloUll
A,;';:;ir.:!r:,;iN.!"'    nauwioiniiT,
1 KIl.H'MIKI.I. llllSlili.1 B,   IIU.Iiii
IMS
n.a
, ,n ..II |i.iiIt „,.,,
i Un. uiil
aff________J___|
SOUTH WW-  muninun
5T1.K  iml  iniiii' choice , I,,,,,,.,,
lo 2 1-2  „„„
r„*1  Attilitiiiu  In
, W. -Illllll-I,',-.
hVEYANCERS ' FINANCIAL AGENTS
f
i
FOODS. A: GAMBLE. N.-it- W.-.tmln.tfr. B. C.
I
ItlUTISII UOM
MAINLAND,
HENRY I.KK.
■ 11
iTlETJEN.Mnmifatui*'  " ^kt^^^k^M
• **it**i
IsTCTTIRTIS &c CO.
*   »   *   *   *   XXX*a*
a   a   a   a   a
OWAT & n
TURNER
Real Estate
riSIWlUMl WIUHIBHIS
Tlir l.illiiuiiit: P.-upi-rty haa uiui- bii>n
|.la..'il ou Ill,' nun lul
iil'll CABLE LETTEB
Tin* N.'Xi OuntTiil Eltilion in Ehk-
liiiul  Will  lie
Font,'lit
till  It  ****H I* II
'• |
SHSCTIOIT 29
la tn-■-'
Matvh W
|Silrts
■ .ta.
M0WAT4:T>
TURNEjCi
GENERAL AOENTS
4  *  4  *  *  +  *  +  *  *  *
ttnttutt  *  it, t
OUT  ON Till;  LAI10K QUK8TI0N
Only  Purlin im-lit .try Kmirniiit  Tt*
vuuli Km ht Wlllitdni ritilit,'*
mt; Into Wnr
PARNEL1.  ANU LKAQUK  FUND
'IIi« I.. ,)■ im  uf Aualnn  Mny Butni
Uu Crowtiud Ii I,,.- uf
li*ill> i.ii-1
[tOXDODi Mat.li  ,   I
iini tin i.t.i, ti,in.ni |ia\t<a lalair pro-
..i.uniiii-a  lull it 1* li\  nO  ii" IDI  **l  tli*'
t iifaated In
certain qairten  I u ihepn n* ill nut
|H-mul  |t, Ui...i,iii„,l  i„ Mi  M-ttli,'**'
fa- i.itit"* lill), nml lo certain
lltllllsfllllMl illl* litLotn Hi  I* tll.l.* i> In  tl,.-
-I., m. I.,i.tt of boon IndiaieraiMd 01*
liainlltil  * iiii.I'iimnil*   BoDM  *•*• <■(
, nii,mt. t. no |ih|iaitH| in
a*t m ar. jt tlual (urilier In niaM toUil
it-iit-ral t|iniu..ii. aiul in* ntii-i Food In
U| twrtillilte
■
itrtii'i.til Iniii-*
• t.i-.i.d tbelr i.iilt'in... * in mat*. ii.it-
tun iini while ti,*'  ■  ■
*i. i*»rt*ii**
Bimi Ini
. i i.i.iii.i,* Ui i
.however, tin- ranortiIran Ootteei
nutdtdab * part* *4 Di*
■  ■
■
M,lt   li t*   fl.Mltk.il   «1l|
ba t.iuilii   A ■ * f  Hin*
Iriillt-Mirii **t *t.elvnt at In i-i
'■Until*,
' HI  data
1,1   _in*la«f    Willi    I'lllll   Itl
. lr., i rul.t-t aitit* in-iii, tit* •«**•
an • bat *  in* ii
*
tttitrti all *aiit...t Ihlat-*.
ll  * ".infill mti.i tim|M*i*. aiib
*** at.
...  ft 11,.
'
*.■.    i. .    . |   .
rail  uttlil
•  ■
IHU  at IMttl
' -
aill l-
i
-- on Iiu
hg liim ...tamiiii
■ ..,(isti in4 banc
la] ti.*
• ni *i|>
■
■
■
_r	
DRUGGISTS
E.H.PORT&CO
Sarrn ...T. to F. 0. STRICKLAND
a I.. I utt.III.
STROKED DY FIRE
REAL ESTATE BROKERS
ANT3
MANUFACTURERS' AOTS
a..|.  . ..xl.l,*l..*l
H.u.l- ni  l-ill.la.tllU.rli-.
T. READ &Co.
[APPERTON
tOTS AT PROM SCO TO $150 IN LOT 8,
SUBURBAN BLOCK 4
IBullili„R8ll"«.'
Hun thia  propi-rly Arte*
i-..iii|iillllntt.  .'>!•   . H..nt
vii-tra Irnm rtri-y tol 11111
I Mackenzie & Co.
Wit 1-0-6  General Agents  6D7 COLUMBIA ST.
LATHAM
ESTATE
LllM, 0*awp ■ 0«- I** -•*** heial'lalif Walled Tht Tram-
*.*! m*i* *** th*m*gh *h,% t**tm*ty Th,* .% iha cHaipiii in ih*
marlM.  N*inltty« »JM) a'm WG<m»* mi JOB A *7***m
615 FRONT ST., WESTMINSTER
■
• Mil. II
ill *hr|1!fl« al
BD  It* Iba ta*.
•.-flioa IT
"iita tha lil*
t*.«lT*»*«
"Ami iw tt * tn 1**4. it.il ,i-'
aim iball I*) a, * *t-il •*■•
»wt* .a ataij-ri'it"- In plana* atnr allh
***>**. ******, •*! ntlwi  *t****.**t
■
i'l*" i.t»***. or la MHni
v Ibal A** jtiif. oi la «aa>r
laf i*a Ifcr . , *mm. *i«-it.
l*i»tiaK *«r ***** tm. an, ff*ai **y p*t-
mm in biatialf «r ear uibrt** aat **n nt
* I Iw At* tmt*
Uiaitil ***** rn-tt**  *4  ill*
■ ra »i-fb niin>r »■ *
ailb lalrat Id rball "1
I 4*fr*> i .-**•. anil
I  *batl la< (ma*
* • *
[   tb* atj****t-.-. iii.* Iba titvai
, m*m* aha k aaaahllni I* -m le aat ilbiel
■ ' *■•■*, #r.ii*r  Mm i
fnnttV ta a "-aiaaai taaiiai  **mm t*
'Jeiil. bal Nr*. Allbai \\il-ai'«
«• rtatM ant ba **na»ll«t-
* tltaU.f btrqia. Ml hrt**  *  pi*tr  trf
t
nn n...«r. »rai*»*t n*.i.i .
A aaarta-r nt taalief tire* iDQanDIDI
beta  i.l-it**t*r-i  ■  HMDiai
urn ami
\ .... i ii
r «i in»x n
Rli.iiiii..  ai IKH)
Awii"***'
H.G.ROSS&CO.
ColvmbU Si., Nrw WmlmtBDtcr.B.C.
|  1,1  11 Mi,-.
■
•inriritt*,! a* ***
\ hmt>
# i
■
l -*M.
.natirailM vill ta* am
e iMtaiiranl*
U nil-irtlitl ii tltt ii I tli-in I nf Dm I'liatiii'i
lolni mi In RuropMUl uitvi-rittiii'iiu, ibat
hr stt'liiliai-ti, who hn laki'ii liiiiiajow-
l It l'i pliceiR MiiiiMt.tr nf Fliiiin-ti, lain
-.uii.-  HUM  a  StH'lallit.  lit* Ih'Hiu  lit*
eireer in thi it>i»i profiDtloOi bui foi
iiunj fain lui lici'ii Si'i'ri'lary tu ttu*
Mnn-tn  nt JuiUie.  Alia jraar* a|.i
ii- ti.'lisi'i. .1 .I I.', mr,' uu ■■'I'lii' Dull (
U.'.iiii,. a Iiiiii al tin, iliin, attriit.il
imiii' nllnntit.il, ii bt'liii itu.■ tut.tt*,in,-t
,-ii|iiialli*iii. Hi* lia* t'tiiri'in*.! 1.1* U-il, f
In  Itltl  blip,  ami  w,in...l tlii> |t,-,,|ii,'
iiilnil "tli.- *i iM*-. i- '-f n..in 1.1'..iiiuii ■
t i.i KiUarol Qtrtuny u aiairritin.*.!
attli i.ntil ultt-raiii I'*  lui KNlllllUfl
iiu.. u.n. A.i.it.lliiK tu a lllii'iii.li
; . i" i  K. n . uiilly  nal li. Hit* Mliilitar
ol i "limn n ni it.-iiiii.tu a Di-npapar
ii.iiiiih*, Mlil.li i..rilH..l tiillu M.j,..i.
tl..- r.-iiihrk. "mu li itm* (lhat I* iraln
.imi lum unit* aud iiuiin art* uiit.nii.it-
mil tiiii-'iiiiii " Tin* papu in qqhUjoo
■i ii* * tint Hit- KalM'r wunlml tin* .-i.m-
iinni  'Tiuii* uaanetlf nit wunli"
A KiKHIIiAIIItl RIVAL.
11 nl>' U'lMo.ii lifrimii) and Hit* ,1m-
it.; in tiiiiitiii-i u Ktiiwini in a way
Uiil imprint Oraai iinutu  Kuril
100 li.-ritiin vpi.ittt an * * annua «n
** n.ilii mil, M. 11.,., r iif Ttia Am-
irilitiin propOM in t'lialilUli a iinrl.pl
I.-i  tool  at  Trli-il*..  lln-  a.a.i  i„  b|
lirrMb) ttm Atutfo*llttn|aHu l.M it
i.'-iit'inj at >.nt ftil.lli uf a itanny |«r
pound WM tlim Hi** i iirn*ni raif*. altli
iln* niaraiit.t* i.y Hit* Blaaottblp Omd*
i.iti.j iiiii, in tin* iraot »f iiii.it*a'iiiit*
■ '.iiiiiu'iiui .iii-.. iiu* r.-iiiiiiiiti iball be
parried *» Loadoo fn*** ,*t < ban.- m iinn*
, in mm **f ii.** I'l.ihib
Markel
i . i  Hl|i.Illl III V  |.*tl  t.'MIM I
Tbi (matln-dtii IDDlVDmil id Juliii
laath in* i- t-i- tti*i.*ii> it-lt*-
I rail i lirtai Um wai T6a *<• * * im-■;
*i Win. tin.* i.ntil ai lln*Stamftird Wa*.
;- tn, . it,ml HH-ittoilal. *** Hi** MaDtDl
Ibi •■ tti.,-* mil iitoftini ai Miiiif.inl
At Kpaldlai n> induttiiii ftiiitiiiiuii nn
i line*nX* aa* ti**ld t»r tin*.1 .lit.,
and Hn* lliiktof ttuiliud, Lord larim*
loa, liord Uoaloo DDd Mr ibiplin, M.
P., a .-it* iui»i,| iln* ntu*bat   A ntiMt
i-..tiil trat.it*-*>f  Illt*  tr!Hirill.,ii bll
 i-niiiiii *if ib*- i Imrrh uf
Kniland, dmI mi ll*nr> Jawr*. *l * M
' I', ■•>'*|m-iiiii| Uir luuar ai Hurr In aht
'  ...la i,| ■ Laal W* •.'•Iiu til)  Ul
' Unadai *• in-i. nid I,*- nJOMid *•* tind
i llii-t Iturrbnf Kmliitd aa* una In n.t
. lu Li.tilitrlt *••** ***** iitmoaiftiraiui
. bodlee.
la-Mi ami fill w
!   Tti** aitii-itpiuai nnitrmitin in Iw held
i. • h Mi.ii.lii.  li,r*.tij  and
- in i.i u  |n„aii*f. i.t iw i airal
. aaneelaUl ucoieefDi *ht> mim-
lead  11 leiffava ol all dpnt.aiin.
• ti i.u it llnialn and lr*Utid. wbo
-  pftDinl    Anit.ii-t  iba It-i.tllil
iMtaDDdDD I* Hlt'itit a.trbl. wb»
,-***. |*irt in ihr iitiiiipiarr.il t..r
.1, aitd aill Im* |<t.,ailiirt,i
in fi- '-ii.iitj
-  j-.  i aii.ii 11**11 Wlihaf.
Hi •  I  -1* *iit. andltn ||  U
twi.it ivpio*. nl Um * nreholBatUDd,
1.. t  |  ||  aimrtiMih,  lt*>%
III  llllii  ll ,t. t.ll.MM,,  |trt  ||u«b  I'r I.r
*,'t Ii.i  l"  It  Uefar, will
at-ak Hi Hip naatatitibaNohiiailttrwlil*
trti-M UOinDDAlUa
11,.- Lttrian .tia.p annuun-n** that ya|.
i.ini in llraiil
ran aim muunB
... Iron Ih-iHn laara
Da d**t»bi tbil ii.p tii*iaii*Mi twiMtwa
•  imi liatiaan) u *t*i*> dtnVuti
Iitan tm*  *  a.tii  afit. and wnnbl  ta*
>.i. int I-. tl.*  i-*iip nt Kumpt*
I  it.*  I'liiinat-niiir  tPMiraiM
• icUonol Um iJapmr,  Tbe
an it*. .*•.<.,«• *.f lln* Kaliar ar** lart
- i. tahla naaiUr irf
*■ I raiiti aatalwr* of ib*
./  ai.. bale n#fi-i«dola iiith
i ilnftti ti^sjilllt**! *a|**
aad I" ibna ibat 1a*|
atattbeiiainlir irali litw "' t-* •
l.nli|*l|  nnMt|- i*»t ••pfMallhta Im 1b#
rami  tai  Iba priittmrd wiira-
* t (wnd tlwra   tor   natal
, Lit iklrlt.|««| |l It
thai al a ai~tin| bcM nn KK*A
i,. .  'i*r  tait-alMf'llbn*
It* |*iti  r.M.itrtl mat th*.y *iiuW Mai
»tt*t-*»i  UU  *a»'a*«i**** lnrr*-aHfcf Iba
I f-.i.t.... ..r ibo eoiptn («r navel or Mill*
] tart itblerK nr Um a4*.ptlai a ********
1 allli*"!" tna at* tihrt iC'ih-taaa ualktai
Tba mall *... mil Iba i faamalW (at
>•  ti*and bti taiiWa plan*
Un lt**i* li«ie*. ead wa* naa
lit h} .t,n.|,riaMt**>tbf let-af
■ ntfnUOD airtild batwoa,.
1*1**1 Tit* NM I* Ibal lailMrla tbf
m-hiI and bllb «Hltetr **t****** tbantar*
abriailni afMiMrbl  -t tt**tW*H|  I* U*
t**tr. iad tbf imi)--iit ul ihf It-wb*
.. i tiiihini in, itthar rntij**. la.
ll twitlia^nl  l»nf RDM t*
u.n i*.mint it tnii.,1 rhb. ind ihf
afiltb I* aaatl} in ihf band* of l aaa*
• tifti  MbMb>  *1a*i  alt..  **h l wl*b
-,...i.  tti.t-.tl-tt  b>   aar
AaoUMf I* e ptalilant dUHaU nt Ibe
iWDty nf Ihf V*ah| Kai*f r In ttrntat I I
mthtty \|'*t*«itt*r. tmdai a
aalvenal milileif •pu-rn. hfarly ataif
ftauli ha* aitlaiitfin iba raahi and
.i.i* 1,. m tt.ii iftiiiif L.-aa- nit*.
ID* .i.unpMrtlDCI ntnl batf lawtbi
Iba Klhri thai Wnaii. ffftlu will nni
• ..iiiii bin in bi* pnlh-r ii>*irti* ihf
i i | i.* i- im n.t malarial In-
i-h.'i ..fit'tiamt ara
till'til.V.riilllMlt  llllillUlllliHllllllii|.l||  ill
mi  aifiraiilvi*  pi'r|Hmt  In  RuiOpI ur
North Africa.
IAPSIDE
.ANYTHING AND
".EVERYTHING!!
SHIPPING MP COMMISSION MERCHIITS
• *■ |   "taDMMDDDHpHf
***m tsM«t«*Mf lit«,fMiMt •y*t»»>* TkT* ,Ji***f*i»*M*"*»*-aaa_r
■:.,*** Inatltrlfl'ia
I*,, , **. *'■***<* mahout tm**r*tr*t*
to DMM DDMH
I .rr-*** • •> * i <■ * * i-1 m**m* *nt tm eaW. tla. aa lad aaa*
CaMeAtMraai:  HODS
AM.C Cade
HIM.IIH* lai DO*ftBVD*DD1
Thf t»iBtl «.| Ihf AmUtlfi ftftlkml*
aameti Mod ioUn DDnrDaaal  tl
; ilftmi'i. fVatftil had la*l Umt* if>i*iii|
mm thf r»i>r*ra<-ni of M A* Itanajifa«ht.
ih* ult* ii*- ol in-Ill Mm I naU-finall!*
Int ibf tlltnti* tar*-* inhahlllai ihf Kta*
plffi, a* anin*i I if ran it i*i|tfaai*ry.
*ket* Ihf IbdifWllaa f tarthta* ra*all«4 In
a irtawiph tor Ihf Itnbftaiin paiiy.
wbkh atmi ftnpblllrall) ******* *****
i if tai* h •anlitafnt lad fadi* v H ta MM
rarieln ihil If Ibe Amirtin Knipam-r tt
In rt-utn  bifllll  In Urdwaala. be will
bate to i-itwiiuia iLf r«ea|C«eHitt i»
w|km ba twanilt en' 11-a.tiiif and
ilftidad raitol*f. Ii attaU not !~**«iranif
intra tbf KMp"Tar ftit*a**l ai I'rartif
wtlbin a raar u Kim ■' Ihtfamle  It
DAIIDD M.ii.tMti t t
■ i  .. . i .i.-.i. f mil la Ibe
, . ,i , t t.t t.  am tttra.i'i
!,*• tT.t-t.ilt *ui|.i**f«l l.i.rltad. end tba
■ .tilt Mut imi-tftntMl.  Thfta
t. aaii.if i **tiiM. fttr lurther
mii. in «...-i , i
I ( it..!. alihbU**«iw|a>lal| fa
-t*. lad bl t • undid*, lanalna In ill
.Iftf lhai* War would DOD tw fnlfixt
a*a* bl ih-rtaiar «i»i*hf Ami DDblDf
ai*** rttraDMliMDi
Tlifta Ii mi ibaibl, a'tttrdlni In Wnna
■t il Ibf *WI nl thf Alrbdulif
Irttl.-ii.i.l i.t 11 iiiiii wi* a pullthal ind
M.. tii t K.iMi; and Ihftf I* aquailr a*>
Ami** "■»' ihf Kai-ar'i imaDCDDi i<>
In ' m|,i. j, hava rwt-itff«| mr* *
hmnilUltni lapnlia, Wfia in*|.lixl by a
jf.tr, i.. i-lffi iha frtfndly Inifmmna.
,.f K- .* i and A'ulri* Ai It It. 1i>r
many ttandi akma in l.-if-i- notwiih-
in- <*■■■ lb** irlplf alllanra Italy ami
friTi.f iff .umlnf *>m*Hi*r. Rnaila and
A'Kirtt batf ibahfn handti and thf
uf Kniland 1* talmhtf •*!**
In a naaailta war. Any arllra Iniar-
limna hy l>'i**l Hallibnry In l Knmpaan
(.mm., snlca lif-ftl Hrllaln'i poaar**-
loat f-r* aftnilly iraipaaiH apoa.
maid fi'i**** bl* downfall. Ilatdlya da.
Mini in I'trllnaenL wiiimut an ai*
traiptan tbl pan of Idbanlt toealrap
Tbl ruiu.iii tint uiKiitldiiml In tbi*
I'nllitl l'n-1.-iii|.at. I... i wf.-k no, tif
ili.< j". "llil.- Miirt iin-iil of i liaiiriillnrvuii
fapritl front iln* imil ut t'riiiilan Mln-
litfr and l-rpaiil.-iit t.i ult.* i.laco to Dr.
Mlttn.'l, nu* Minuter uf Klniiin-, rt*
OalVM iir.-nmli  Ir.mi  tl.p  fatur  wild
which Mi mn-1 u trtitad bf Um Kiii.-r
III* M i.t -ti nut I.ini UQ itr. lari-d lllll
Mitftu'l wa. *-|,ii nun " I'miii the uw-
ni.'i.t that NUituel i.inifiiit'd tu uk« a
■ t»'!i.11 ..tli,.- iiti |>n.iii*ii1uii lu ilia I'i*'
mtenblDWU pnollOllll t-«ruln, and
eaparlally afifr i*i- ii.>i and marlted
•lln* t.f fitur lH'*tuM'*Hl tm It|ni lit  (ba
Baponr *t**t *h»*a m.i inv.dm n„.
rcilraiiimt oft'aprttl (mm tlit* dSm »I
t'lialiit'lliir u( Hip Kui|iir**; mil the
Kt i.f i will pmliitdy avail bliu*alf of ibe
•arrlifitif bnili. Mioiild Hr. MlfOll In*
aptmliiiwd Mlnlilpr and I'r. .lilitit, Othitf
■ i ti.*'' ■ would (■" "t* a* tbf ll.'.ii. Mm
litur and tin* llailaay Miuiiirr an* nut
on v-cr) »itlifa< turi Lntu mi tli Ml|Ui*l.
iiu ita tiitiuiN nits
Tto liit ppyiptof 10 pn mdi *»*
llif ii.-m t.frtiiit. rrtinlin luan wa* matin
ult Friday. "IV*- naw rwuotl ar.> drall
in tiuiitdfraldy un tbiiiii* In li*nm
lha iiuiiaiii. will In tv'Itftl In bunion.
and (imliahl) In llrunfl. tmi «i • ***,
lain ral**. Imi fteeordlii lo Um lh*rlln
bill raif nl llif day.
inn ii.ini ti tiiKH* Ntmoi
Ur. rirtifir* ailliudf »n lha lrl*h
Land l'uivlia*a lllll uf Ihf liuti-niltlilil
|> uni Ilk. I) Itt Ifad to ai.) |>rul<iii|fd
.ti*. nation ut that ttifa*uir* lit* Inifnd*
io 0M0M 1110(11 If Do* ■ nn* nd me nt uriwl
hy ito- Itadlril wln| u( llif I.l ttf ral parlj
i.' * -• a Hrltlih iim- ■ -.' ti'.-.t nif.. of
ibf puii-lia****** iiiitin-t. »hiib I.*- t*ait.ii
it alanllllfly > *»f ut ii! Io IL*- ** ill. nutil
u( tin* n-jp.llut! Tiif lititprnnifiil hn
a.md} rutl-allitl In th« hill, li.tnaiu.ftl
tht* i.u. i iutr<f»ti"'i »Li*li Mi I'ar-
nail niadf la.l )fai in Hip OODIM tit
tbf dfl*al*> un ihi* ■ t- ■' *-'*'!iti •
tilirt, and lutf tDMHDd a pro*
tl.lt.ti limtlltiiiiltitiift tm thf purt-biai
n| tanui io Uiwutif huldlm which tbe
I* r.ii.i i. iniii* urrnplft Mi l'arnfll
.. tt it.. optiihMi Dial tblirunm*von will
i* ....i in a *atln| '4 Chi.uai.wil
Ml  I'lrmll ilmat t... ,|i.*a..ltlallt liiat-
-.i-i Mi Hfiii'a .i.iiift.|p. n.d br re*
illliltil bli tnftulwi>l,i|. M i i.rk itit.lf.l
laatt fur ***** riij. " ■ nf Mr. I'ar*
to il a a.,|.|..rl. I* lit.) >f *1f nil). Ibal Ihf
ll,*.ui.. an* alitiou* In draw l'arnfll
inli. ■ .ii al.* i*ini***i iMtfur** ihf ifoftal
fl***-tt.iit, ittti tmi I'arwfll dtwi imi |,ru
\**a lo nail!) lln ni W hf h tfat *f iipral
flaclitut mnif* |*arnrll tandidalf* will ba
pill In tba Hfld all OWf Iraland. Ind
• ttti. *i iiiii tithtt .>|'|*t*ttti*n altl hf tilt*
1 ami .fill.i«-1 lh. i . .i.iii i
lit anif a iii.|if It * l» t now
attnlil tar tu mnif ihf .itfltfttiiaiittn It
.■ita .(i-l tA atl inltifntt- uf Ko|K*b Lib*
ftil* n.d .*( tl.r i nMk hifiirrhi
|*anif 11 ***** h*4 pt**t***m tn g.vr fall raa-
Dltn* llll* fit lllll*. Ili|lta,illlitr.nl
IL. ti. ti.it.i Milllw MD in AaifU't »*l
in.i lit. ii si.nt.'t  Awt'ii-ai, .ttunifii
•t,.. »!..i npyori
mi waar imuik
tm i batln iHlha aul un Mi-ndi)
Mm It Vlb. lit* bu pnblti- tn ply to the
f!„t,.ra..f ihf It-amiof liraaai lo iha
tr«iur*i tbal ba *iand a* Ibf * and**liia
for I'liHiairni Tbe l.ilwril. iftifialli
bitpaifaal la tlfWot hl*uwn onwlia ID*
vital uf lh* *rmdai aflfi-uni bl* .bar
Irtar. bf aill tn*l *lai.-l
tt.iiiiaiMi INI i tiRtatt* M
A Ifkirani Itnaa ****** annuunte*
i i ,.r.,h Admiui llfitiird. roai.
mi., rUu ihf ..ttiadhHi lu ibe lar Km.
l,i. irii.nl tia.tv allh ihf lM *i 1'
omphalatidlbf t-rnlM-ra Vilbwiand la*
ormiDDt to idhHd tto Cttrtvtldi nfti
Tb«r*aliy ai HafH
aviiMka u**t*** "Piai'i*.
I Mar .. t,.m*-tiiit.r on tbrtaaidiia
flftihin*aay*ii wat Ifaiad hft* ibat if
tb* Uharali ■■ i* r*i rinl In i- -■ *
ihf| w.rttM tat l:n|I'.h r—!• *** taikr
Op Iht h*** IliilM In  Ihf Iftfhuf  fit-*
(riMtra-JM with Aatfii-1 In iba aaaie
atiklf lb* wrttar idti*-*ibe i aaadian*
tu turn ibelr ailaathai in lead at a
DHItO nt poblta ItfDDDI Hi idtipHat
adilfffnt aadaatta «ietiii»f adiaini*
Halt.* nl bar tan aiaa, Inna tbal
|.4rin**i by tha I'Mlad Mai**. Ibe liadt
-ih.*Tii iDjDiUn to *eti»>rt. ba
****** to ttaM •  ttwilaitlty imt* *•*■*,*
Khtte land In inn -t ..that laiaOun
* atitft li ftklfnlly tnlufntt-t In
tat* f ti*nt hy tb> llfiny Oem|a th*my
of land tatlthtn
IfMDUADtTl ri st**
Tlie Fraraian'* Jntitiiil In Hi diaai
thm n| ihf fund* aula* im ataalhia ol
Mi  l'arnfll* rlalm In iba Und l+***r
and t i-i-f•' UDfDl ("mi in Tat**, roa*
...  gaflbool » tn «a*h  and Ini-
it-.) MtotM -Mid* Th*- fi'i ti. h'.Mfirr.
thll In 1**7 Mi I'irnfM atauraed tbf
i.ar-.* •**'** *"* *••* l"*'di i (wtMnail
air*»aifnl |Hiit| hlai a Ika «* Iba
lnn.lt m latum lhflffnta Ihe Mt-
i artMlift pt*.»|M,*if tnlftt a t-.mirlbutiua
ot it*, .rti bt*h»t*i ns'l ir ••** ffh prl*«t
a* ih** nnrhMnollnndi (nr ibf «4pt»ti
■ '■ •,  ***** U.i*.,1*
i *i avt*H nil
Tbf rnfttnrt • ln<_ttf«1 lit  Ibf  »•*•  '■(
ynenf Anintbo-w iba bahfaft'i mn. whn
thai hiai«fl( tn bed a ff w nlihi ar*. ha*
twawlied In a i*i'lt'i »f •*'M.hiai il-ith
11,fta*w  i|<  •"  tii,.l*it|lil**|l|  "Iif  nf
mbhlf ibal lha tfidki anuM in any
ataal hlta haaa l itae-dilmi* on*, bat
il.t't*- It* ' itrnnMiii.'ti wbkh idd lo
.1* itiinini fto MfDDDI wa*lbf *ewtf
, -. i . .-i ,i,ti if-j ibf ImttifH la Ihf
llabe ut lMfofd • '**». aht'b HDMI
• t, it, NtDftMl ti 1'iildlf Indian al hm.
and lhl J'imt» war* a*W-ta*l ta Ihf wtaa
mtht.tt 1t*mam"ig***' **a4r**t*n **.•*
eopply tba fa ail I r wiih **M«d* and ara
aalnrallr di**«t«ad n**t ID nffand tbelr
, *u ■ - It it llbaty that a ranawal of
ihf i.n.i**t aaaiitt *'■>♦*. nf ibt* hind
all) ha Iba melt.
a iar nan n HOOM.  *
l.i-lt Ihionlllal" ■■(*, "1 ion tf M  at
llf liarrVb lbflliaind hid  a  MDtoM'
ftil pfaaeaU1h>n  It I* i--.fl that Mi
tnaliaefibii pnrtba**d ibf Aaifrkin
fl«hl*lnlba [-'If
DOMINION ELECTION.
Proteete  Are  Now  Durtnmnt to
Loom Up in Varloua
Quartere.
VAN  HORHK  AID WAINWRIOHT
Of tha 0. P. R. and 0. T* R  Km*
phatlcally Deny uharffwa
Atfalnit Their Boada.
RUM  CARRYINO  BT  DEALERS
Haroiem  Dieplayad  iy  a  Mother
al a Dieaatroua Ptra
tn Halifer
t'.iauiit,, Minli 7  rrln.is, Cuuear-
tailtf. waiclfi-lfd In Nli'..ll.'i, Qufbac,
in.tt *tl of l.-lii'. (.literal  lion, tiftirfe
Portal iii*if,if*j in Kinr*. X. «.. by 15
majtirti)   M<-Xfil.  Omtrrilliii  It
ftfitisl  in Xnrih Mru.f b*II tuajurliy,
.,,ii* i*l  *■(  IL-iimi. l.llwril.  In Went-
worth  S.mh, dtplDllft i .ni**rt*i!Vf,
rlalrat a in*;>-t ■■•*, nt iwn. and Mtddlflon,
l.lttaral, a inij*>rn > u( Ibrtf.  In y*.. .• u«.
N.  8,.  11-*111*11,  t'nniarvBilva,  waa
1-iM.ir.t,  In  _<ii. a uf  Ft'I in**,  l.il-rat
t,. .....« .**.  II., Iim.l .-:* ii.it  t'.tiiMsrti
llVf Mmkuia t* *ltll Indtiubl, Fifty
i;*.,.. -i and !■ ■. t..| Italluti *■ n- . i.i in
Km York. Ilun. Alet MaiKantla'i run*
•i.i.,. i. i and a rwuuni wtll be da*
iiiiinl.il Thf i.iuriiiur oftlcar wtll
ini*. a il. iiiiii".! nu Tua*day.
PidmIm Mpi* kr lalff npbi aa folbian
fmm *t ■*'■** "1 lUll adbera to aiy
.lit. mi ni madf befort* lb" rlaeilon. Wa
(Ka In >; i* u* io I.*,.!.. t ai lean flltann
mi}orlty '
MtllUt HU  t-l Mil"
AmUuiiI Manitar Wilnwrt«hi ol iba
i.u . i It-.'.. , ..i mi- ..,-., uini|bi In
i.'tt.,. . •.. ibf *i«i..... i.i »■ 11 titttti
' '■ ».- thai tb* t.i it.i Traah iblppad
ft.* ot that*** !!■ l mediant ft-wi
i t.t. ict. • ttd in inliy in Canada io par*
tkipate In ihf llrliaateaiarr ataritMta
no ibf Mb llf *lt|ttiatlM*d Ibf ilnry ll
lilaa Tbaiirand Trunk ttallway. ba
ui.i. Itnl - irrinl n*i elfrinii to mia oa
riliin ii. ktt. rteititpf bad Ibey aappllad
mi im... ftirpiitii thin* Ibal war*
paid for, and •* aiany of thaea arare
rt" 1.1** fi. L party •■ ibay •*•*» wtiimi
in pay lor lladflnnl lb« |M»lllun ol
tbatlrattdTrunk aioaa of .m.i ara*
lllllll feffH iituf ihf t*4>l ai. tiarlwd
ih*y had a **".**n*i,t- tNnini. and
ff*llni tbit that bad not h**a liuly
daill wltb. Ibay derldad lo worh
!■* 'it.* i for nor if atnu * u.f * Ubarala
m i.ttuwumir.  Mi Wm.mi.(ij «aa
mi ii.ilLfiiU'i ** lb« Ibnufbt ol bla
. a.t •■*-■■* aiadf ih* iM'ti ut itfrfa a
lUlratent
I, im. Mn I. * Htftaf rrurai
•i... ttit'ftfj and U)*i*t Majority ra*
•|..."*il io oaa,
t*i in i* ia ttiro.
\1t.Mmt.Vii-h : l*t«!-..pt,i Vaa
llutn* of th*ianadian It * U* '• *i
u-lit dfhkil ihf ilnry Ibu ib* iloi*rti'
at*at in ratura lor iMiiliara tu tba
i a il rued tntaLpany le ibf fha-Hoaa, woe Id
abaadna iba etaiai lor ll.i«u,oiet on tba
NuribHh. ifKittittiti andw*Mitd r«iaiiaaa
iwitnita. Lia ibr at.itii.M,*,,! tuarantaa
ol thf i' I II iiurb abhb *., mi ta
i•»i, and tattl* iba roaipaay'e rial* lor
U.iKa-M-nt undrf arburaihm la rnaaer-
Itun wllh lb* ii,dudsab *twitno ol tba
• i-'i-i'i-. l'i-if*. In luitiii, fnietnble.
and thai tba faint! of tbl* d*al wvatd ba
ihil ih*. ii.ifi**! .m|«i.tirai.«J«i anadlaa
tViav *i™ It aiitiiti twtito-** • patatanant
*hata>'Hi Ibf mohlty tta ala. 4et.lad
it,,  iiairairni iriaidini lb* Canedlafl
It   '-I'tll!,.   a.i.   Ill  •.*.'■If  a
vtarby irtbfi lranar*aaiia*nial railway*
f.4b**plaf noiof ratifntata batiaaai
aotaia «m*r**<r«
Hitifit. Mi. ** *.-m**M»*m Vki.«tii
ba****** a dtaiitlna tn tba land In aid
■ 'i'* ■• "•*'.' *i -ii -fi
at aeao im mint.
* ' |i»t. • . • i....**- al Hit ttnbrrta
wa* *- ..i a tfW aithti *a ***a t* A
l*tiih*il in tb* laawi Mia. Itabnorh
btufaa bar ■< a la •■■m-i** and all Iba
■ it.* t tblbllan wata DM* or laai la)at*4
'-t •-< Iba aaa*f raaia
Mi* Hi'v.a * ■fti'ijif.-iih thf fliatfa
tit uatfe ft t,f» rbiblrea. ra*r«ln| *****
■ *■** *■■■■<* **■• Hied in aata in. <>ikar.
bat waa .,*'* lo i* • h ll *** bad la
joaip i.» aata ber own Ufa, braak"«i oaa
of bar k«a
AUttlaMero.
Re una... T*. Htprh 1 -John Sallere,
arrad I teara. Mi Into tbe fkboylhlll
ranal lhl* ffDDtDf, IDl hi* hmiber **IM.
•«#*! I. )iiinpfd In In Hfl bla. Tbl
la*b prntfd tonmu'h f»r ihf llltlf W*
it.a andiwth bnf* **ni> llflp arrived
In a lew m.n-itr* ind ihf ***** ware
lafafn oal of Ihf wilrr Kanuel wit
found in bf dead, bat hi* bmibrr wit
rt*l*fd with (trait dtflrnlty
*i* ***'. Mltvb T -Ilea. I •* iMiitr ■
fkrintniaitVWwtVaif** wit) r*ttiinty
b* 11 '* .1**1 It .a, I. na rarraal tbal
enaial iriaaii fm brlbary iad lapar
anaeitoai will tbotily ba and*
vt na * mt j
\Mhm% ***,*. Mir*h I -l.lkfly Ily
taan'ifkrilaa ber* will b* ptniaaivd it
tb* «*- *-f»it;.'« riaiai u.ai bnbery.
i*m--r*." iii-tM and wbubfy wata tba
. «-i i.i ttfu*r in' arlta« t dflaai
aiaiaa hid ODra
UtDDAT, Marth T -Vreiertlay  Nt«.
la !  «if.  fi.hr. I-li  *.****,  nf  |*r»
titKtii fiiiiiwni for BaetVktnria. Ml
■I m., .un *t,-abtni bar *****
iinni,.*,. Mu it* J *A' Jaeaaly
wai lentt-nrad in fn«r tmn ttwptiann-
at*rt1 in Kiarr*i.ai IVniifntlary tm tbe
Ihffl nf |v», fr-m a tattar mttwtlad lo
Mi <irf
!*>»»'  1*1 I'llTW
lrt.1t it, i •M.-tiir-f nf llfidM.** and hie
•artani. Link Xntawntihy. wrrafmtea
in diaib naar Ihfir hnma Thf y vara
■Imtr r In l nfllbbnr'a. ind dr***" In a
■ully  Tba bnraf al*n prri*bad
ii nun* mam itaa.
Mian roa. Mirrb T -Rkh aad Robin*
•tti. lha ItrWf.-rd. I*a . lha Itwrondfav
•boa dfilar*. who era rnnlnad In Jill
hf rf. bar* aratn atrnf ibetr rtadltore
lot-fM* on ih* dollar til ertitanrnt.
Tblt nfftr hat hran raftmad. hai fl li
llbfly ihal amnfrnaala will ba arrival
at by wbkh tbe rtaditan wtll Uhe ihnal
IS i-enii Rkh iad RoWaeoa arefaltlai
Una] of Jill life Tbelr wttra brawl la
thf ttrinity nf ibe fall iwd pay ?tnu to
ibelr baibaede every r"	
***- Till.  I.r.lH.KI'i  Nl'-sV Ul'STMINSTl-Lli. IUIIT1SI1 COLUMBIA, SI NHAY MORNING, MAIiC'll B
l'i<lr|ihour No. &
AiuiittoM Blivk, Ntvv IrVinimiii.lri
Bell-Irving, Pitirno A Co.
lYI.alra.lt' ..i'l IV...IIIH..I"" si.'.. ■ IVIltlMlll  I'"'1'"  "'  1*i1"""'
""* 9HIPPINC* AOENTS
MITICIL.
•.ta-rlrtl- .l,l,ll.|Hlttl/,tt tit.  Im'*  ,'<*
I aam,i,||iy  , | l,,l.
I'„l,|li  I.nil,-.  I-  I .'It '-I  .11  *  I-*l
, ,.|, rial  -i.|ittli... a   II
;,.,,! tlaaa a! la .lata , I |k  ili.l-
■a    'I -I  -   ..1
II,  a  Ml  llll   ll.l   HI  l-I.ISIIMi
IIM   In.  I..I-.
*
till, all iim
lilt'  In
..tin
it.
llll  lllll 11
On liaml dlltol Imiii I'-"
'Inli-ra ttilarii lot it "
„l,,.i.,|-.|..
a ll,.lii,t„.t.t  ll
_  (The febucv.
ADVERTISING FREE
TO THE UNEMPLOYED
nn iliin- ii mi"
...iiit.-:ini; » im- -in Alius.
Till K.1 II  t
n,,, |«i,ii,i. la il,- i -
ln-oi  -I itti  in.  -
i,,...
Sti
11
>'""'■.". ' "..   lll'.IISI.SMLM'i'llTILSllS'UAIiy i:si
1 SS.1 ':^"E:
An, hi
'
*__________________________H
II. III!, a.llll  ..   '
ll.a  1.1,11 111, I
1.  I. II  ,|l
.   j
 ____■
Ml |..11 I   . a
'
■
I., rr i
■  UiaiMs
•
ill,„l.ct '-■,,- \
LM ItNIMll
■
, llinn ii '-..i .
MU   W
*■  - i- ■
-
NVISa
||  lift   II   \  \
tl  1 VI* It
'
Mi'V |. \(.i*nli M KSK
...
■
Iii:  KUXI
1  I   V
■
-
1  -lit
Hi hli ll
*\  HAI.1
■
•  ■
-
BYK  1 til
ialli|  fiMiitnit
-
I *   **  MtHI.I
I *.
Il'l.ll  IV
IIIM'III " ___________________	
,.    . i a,.-". . I... -   -
| ,,|   III.iaK II  III.'" 1> S  I li"M    ,   vi-'V  llll   l-SII'li'SStl \i
I. • "I.
1  tl  ll ,
-.1    -
SAW  llll.i  INCI.1 I'H'-  11M1-.I-.1-.
- .a  '
 Ma.tt-ii
^^^^m^^^^m
UAH  Slll.l   IStt'l'IM-  null I*   III-,  lilt,.1 lllllll   !■■'.   INtl
k** . I '
■ .,. I  I'HllM
I. .   .  ■
i..*i. a
wti'.i.u -i.inv. sti. him:
I'll
|S||'l|..U.f   ISII    XIMI ll'
__^	
tJ.iin-1 .!' i '  -    -in: i'    11   -  ■ •*, -.  ,\ .
.1  , l 'a
n   i.
>
UKKUI RAUVI
i** |^
.  a  ."Irailal I.a  flat
Austin. i:\. Ill -   s >: i.'i-
■
-
..    a
W  I   iai.-   'a
Ol •
M
\\'ELI. WPWIVBD
 I M.V  M  \|
WW-laa^^H^^^^^H^^^^^^^^^H
I "
| IAU AM' PB8 •  -
tf. N km* A ' ■  * I *
I)
I '
UL
l.V.i '  '
A
s
•  •
K   N
a.
-i l
*t-
t   -
I.
t.
I.* m I
ll
•
..rati
w,
■
A
\Y
pMiy fttllf tat foi
nf  H.r   ,  ' - ■  _ .
B
| -I at  ■  ■   ' ■■   1
I
■ ■
I
**   I    '
;   *  ■ ■
■  -
■
■
■
■
■
.--  ■
■
"
-  ■
*
Tm I • Ml k '
■   '
;
. ■
a   '  *
-  ■
■
I
>
I fed a i
-
■
a
111!.'   I**."
■
■
I
her *ti.'
PHEAPSIDE
%J   Auction Sale
Bill SATURDAY tfBffllG
BUSINESS NOTICE!
F. STIRSKY.
WATCHMAKER AND JEWELER
l.mtl. for our iitinii'iisi'-.imk
nl I l.ii-tlii-.ii'f in arrive booh.
hM' SHIPMENT it iinii
overdue, and  -TWO MORE
CARLOADS nre to lollow In
. I,... ui'i-li'..  We i.ni wli
,U  |-ll"
Provinc
liim vi ill bent tin-
iie Ata: G. A.
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
NOTICE.
•Pill
I
Ml I. Mil  Hi
>l Ml.
-
v.
•*  \
IJ  ■
-
-   * *  . ,
■
-
NOTICE.
\  - *  tHV| S  lll\l
INVERTAVISH MURSERY
111 ii ii wi————   I a^w--*^*^^^^
VICTORIA
H you waut SEEDS, PLANTS, SHRUBS. TREES, or
any tim.l.n Rt>iiulalt,.a, lend tor my CbImIohmb.
I lllll. IIII. I till. RH 1  IM" si,.-1 11 HI I'l i.u. i.-i sin I-IISII.M i'N Tllli
ii. ii it nii-l  I.u l;s iiiii IK iil-l
HEALTHY PLANTS.  FRESH SEEDS  FINE TREES.	
Iti-i* in ii.fiiriu |,i, ,„»„„„
i '-^>-;iu.,'.,i,ll,l^i;7,'«Wa
ami in tiituif allnrtttr* in,v u. **
L McDonald Hroa' m„„. SI 2 :' *•«
I telepbonill Onion*,.,£$**N
,  (It'llVt'I.  1..I
. \ a
■
*,* mm. It. nr
■* ■
■
■  ■
.   -  •  •  ■
■
a
■
. -
NOTICE OF DISSOLUTION
•i'iii. ru.
i
FOR SALE
adnei'8 LandiDft HursBij
-
inn \i um
REAL ESTATE BROKERS
M-ontmiointmiiiii* _,.,_.„
IIU, UII Oil, It'll I  llllll
|-t*-an  .    i, I   ■   i  ' i"
'""•*_, ________________________________________________________________________________________l
I   it nila  l't m ,„, ,,„. ,*,  IU Httr UmrlttH 1-1**1,
i i Ufa I   a   tlaraaa t,,,M„ i \.« » - ■- -■ Imiriri,
I. ill H III mmiv HM !,.„ M*mt mm* >•■»*
Orl.;.«IIMI%.tNr.il.
ItBfalAvewaa KavWaMi  *ai p.oHoX JJI   it iffii.'M Ml
-
TO COMRICTOKS MP BUILDERS.
I
.1 \mi:> . t \SIM.II \M.
S^rltt la.l tlir
Hat-tlit lltUNt.10. OO'V  0, 10*H»H
'
na
COHUOVA
BT .
VANCOUVER
Gtl Your Heal X,
'^^^■ea*!-*-. ****** tf'ltfl	
■*^*AAm^A^^^m^m**Am
Mm*} mtatml nn rtu.| ... uni) a* a pwa.
i altl* rati tal *** iimii.m-.iii
-
j . n. *. esi :*n:rait**,ot.' ot.
i
Mfiaiiatl-i,  I l
W-M
B**l, « ■■  .
 Bam.
rr..: :
ANAHAN
Milt*.
  THUUtt-H.t
FRONT BTBB3JT
DRY ALDER AND FIR Won
loSkjerT
HIRD
** THE TAH-j
DOB KOI  WtHW.it,
TILAI-II  Till:  I'liiij,  |1*
• I-l" "I - Illi.,..,'
SI Kill. Mill lil.li, ,;,
III*. Mill 1'litiiU-U.H, ''
I'llll'i-H-lll  MVUIiliaT
in 11 BKU1I '
CIOTHlNr,
WHj. AMlatlU-Hllni.
ui iin.iii.-i mn
BY Till Mian wu
MILS I hah: l .
VAIUr.li artaK iitlut.-u
iwii-t*.. i.n-.iir im ,n,
I.All.-l  111 I,,.-.-  t|   j
NOI  IAU. In  uu.,, ,„
im-l unit. n-„  ,;
IS AMi ,111. Tilt. *1SUa,w
I.l 1 ll.l, I   ,,
II-   ^g^
B
IRD The TAILO!
i'oitiiLaiLi::,,
TENDERS
Sim Mii: I ii |
■^■^^^^^^■^^■^^H
\*Xt*
(ttH.ti iti» *rri*m
■
ultaK
N
.
■
a
j
A.
■
I
■
■
■
■
■  ■
■
i
•**m»te u Oe«Mil
ts E
OINiiVu HALL
BRUNETTE SAWMILL 1
I imiti Nl VV WESTMINSTBR.B.C
MANUFACTUiiERS OF Lumber. Shinglos, Lath. Bill 8tuff and Long Timbat
in LOO feet.   ALSO Flooring, Coiling. Rustic. Siding, Mouldings. Picketi
Stnill and Turned Work. Saab. Doom, Window and Door Framea.
House Finii-li of all Kinds.	
tfJh.zzmXzo.to -Wcrte G-Maxaruoodm
ION ISO in ll I "\l •   su. HASt. NO If
Shipping Paeilitiea bv Rivor, Ocean or Roil Unaurpaeeed. . ,
F. J. PlINTOH &. GO
Pianos. Organs
MUSICAL IN?
T.J.Trapp«Co.
a.   . .  . at..   .  -.
IK
ROYAL CITY PLANING MILLS C0.|
CORDOVA ST
•> i** *ti
■ - -.  • a ■ Mr T'-(*«!•
, !• ri  tt.iiMti
W.
a
i I ,mm ■  "
m aichitdi Itrtot.  . .  Nta WatlmlMl..
ii,...!.. i.Rn.iii.un   iaMlaciwinaod Dealeis in Ronali aod Dretaei Lumber. Sttutfln. ilM
UoimuK'iibiuii.iig( Laths and Picknts.
& LOa,. A5.-10C D.  Salmon Boxes, net Flontn. Trnyi, and all kinds of Wood Furitiih.-pl
for Canneries. Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Ri'l**M
iuihmirr.11 .|,ii.i.  ...aa.t.wi Balusters. Bracken. newt*ls. All kinds ol Plain and Fancy Turned Wa>|
A
:t -
a\
|
a
2
■
-
\\
\V.
A.
V.
H	
1   n^^^^^^^Blli: ■**•
a.
	
■   .1
■
•
*
r
*  t .
-
QID
Ullll            M w
-
1
.
ITU.... Ctalnut ttU
-
-
_• ...1* it IM nai.1
a
***t
•
... ..-M.-4 Tail i* amaa*l f*Am*
a              r
S. T. Mackintosh & Co., *
'lifli atl) Iff
MoncAn
AOENTS
Bid loUIl
Columbia Strict.
mam mm as *#**#■•
-, . *   ;    ...
0ARE8HE. OKEEK \ CO
-
BANKERS
'-■iitiiit *W       \atmni  N r
Ttmmm   *             .*
*"t **** *  a
mmr^mm^'*.'
•xaaart m**hmn n
CENTRALHOTEL
I *- -a-a .wt  ..'tl  I
. .. .***m it •
JAMES CASH. Propriator
*  t - ..'mm mm* bt
- •
JUST RECEIVED
i. ■ • * - ■ . .i  ,
■  ■- |J. ti  ,\»i.*tmrnl ol
' hit-
German Felt, SLIPPERS
Aim thr larvnl jn.l l*m
th*- tiiy
.if   |.„|;tk   I,. Tilt   unit
< ■   Booll in
WM. JOHNSTON.
WIPOWM&I
s
i a* mt*  <*
-
t .
i..
f Jl' v *
>
T.
M
.Ian
-
• Iti #ri-«* > ** t*f
Si-
.... r a rat.
• -a
 ^m
NOTICE TO BUILDERS.
T
-
■
'
;  r
*m ***** *****
■*■ 11* »
r*. 4  "  -*-  "   ■
•iammmltm
sr?x**j;
".n*a»a*ii-
QU1CT1NO TITLES ACT.
•
N
(T.m •  '
-,.'a.. I-* ••
.  . r -.- a r«a	
lonnmeiu aod G!iw*|
Ga.aHwjanal****''*.
. ****nX_r^.m
m******** *t* *££*
MePhee Bret.
SbipirinJiti ft
B0AT8 FOR H1BE
B»ro^H-'r»iC'i'l-,-»""'*'*
St* Wtttn-int''**
...tt
tra.rt 11. .IUI ..ar.rj.ct
**  tn, tit.
WINDOW
H. W. TERNAN.
. w-..ja.i^l*t<ai
ta-^iiatw ****** trnJH
arlTTV**-  "'  *****
•
-1 ■**. ****■ * ■—■■
*w
_a«-M*  r*»na inri'«.
i j* i «.  l.M i-v nif,a.t
WHOLESALE
FISH and OAME DEALER
-a*  |.w  SaalaaMU*.
' |i..i Unit*
-  wlaaatf ,
P. PEEBLES
tn
******** t*p tm THE LEDGERi NKW WESTMINSTER BH1TIRH OOliUMBUi SUNDAY MORNINO. MARCH «
POBT W°0,)Y MCTiatB.
or I
I |'-HH  »«
L   „i auoiiir bl tmrnAAit at Our
"•'• "   Htiiumer Baaart.
.March7  In  IWU
i.r the -ini imt- t**n H *
iimuaddr ' "•"■■"
Inu Uu
ik.t din**
l.t
 mii-
Mn
Win
uf i to
.rn * M tii'-
hi n tin* lul*
,.,,1,,,,  ||   Illllill*   l.'l.'lllllK   IrO
-alibi-ho ■■'-1-    "'
J I. li, ll 'I ,"1"
alio I I '"  "■"•
ii| ,
Sow,
I i
um, nt lllll I
ml i
i.'  I.l
Hi.
Mi   l.lit.u.
,.,  i,,,.. I..,.! rurglfen
, - ittt-n iii.ii trlllul id	
 i '" n "i i * *•
i, rl tkei liim
..„ .-I,,.,..,. I- ■ i  n
i * ■     «""•■
,i i .,mt. i.i
11 ■ .,  .  ■ , . ,. md ||
ibt suiii. i liuvei
H-'i.tr la-in
Ilia, wile Iiti) clilttl *hv
I. | ...  tt.. lu in i -ill
I
| ■  ,  I   -  ..-  Iu<l  It
1 I'lit- Stlalt!,'-! I    ■
■ ,l,l|  Wall  ill   11*  It'.t
■  ■  cone  north  Ti."
I • *.- Victoria »«
.i Mn| "ilm ami
l.tfnl
c,_, boie mat*
( i*i. lirM laal milit
i ■ t..iii) Mi T
fl i* .I1 ■
■ Inutile, imi
■ '-.I.l,,.I  Mi i-i*
t   Mt |.  ttti.a kt*tl
■Mi   l-M
I
■ .  Mi  ■»  1
■
lor] uo ii****'
•  ,,  \\,   Me< tn,I"*I, •  i-itllUlla.
,, ibi tn* nm*
■ .t'ltiii
a.iiM.i Ti.««
-nil,  a1il.lt
■
'
,. ti...,. tVrt|btl
•
iMlhti Oraaiallc Atltattlaa
I
■
■
■
■
■
i.a aa. lit
IltiOOHD OF OONOllEBH.
Tliriii MtiiNiiriiorMtitluiiRlIai.il  /. Uu
in., ik-i lili- Hm.Iii ii In MMiiy Wuyi.
\\ -.-.uis k, March 7.  ur Uto work
i.f Ihu I'lhy-lii'il CtiiigrUI, ll.l* ibu.
iiii<i, mi) nf -villi li, inlrln-li' iiii|.i,n ,.
nml |ii>i>iiIiii- intiTi'ii, tv.iuiii lie luflleleitt
fm* ii iiiiii.n,.,1 lamo, itn.tl fm Ui inn-in-
 HI uiimiiii ill iilht-i*.   I'liit, tUc  M,
Kliilo) Tariff Hill, which hecatnti a luw
ni.
.<i un
lili-li Hit* llm
un llii- moil tbl) imi.Iiii-.- .if 1,500,000
 iniuf ilivi'l ttlii.l, Iii  tinn  WU  fu|.
luwi 'i hi unii.' ritlleil moinirei that
lallitlol l .nr.ni.il lliliil, llm Pidiral
<.' Kli' iinni mn, it im ii, ud. i n (trotnu*
I..I  ItrURRtu,  t.lll.tl  in  ll,,  Him,,.  .,,
i-ti.-li idoclilve vol* A,il,i,K- Um i,in.
which I.ITIUH,  hm.  utin iitcin:  'l'i,,,
*"l**nul Ill inttiii,  l.i,.'I .■..urt  bill)
|',,i1iil nili.Kl) Mil; ||,u Ihilliii, ri.|.i'u|
tilll, tlloCUIUlBll inIniiii,-li.U,if l,|||, U,,,
,..i. i, Lu,,) rurfelturo iiiii, lha i.iii t,.
i. in i'ti ii.,- HuproineCourt hi theutab.
Ilallllll'lll uf |U lliti'MN.rJl.lll-  .ullll ,|( |p.
l'.',ili: tlm I hn.,i M,,t.-i Jiiiliaa' v.i.ii)
lull, iiii- Ut.ilil'a Fair bill; tl., tVyomlni
iad It'i.ii.t idmlutaii bllli n.t* mill luiiury
,ll.ii mt] trual hilt) the roaiiborliotiaiiiil
■ '111:  Um   IniiiilHinl   lui:;  tin-  I,ill
lo  r.iiift   ii.,   ign inli  trlti
virtoui ludlin tribe, ao.i ippro*
I'li.ti.i.i ii, nit-mill Bloni iif llu.umii Ui
i.-tiii* ,* tin* i.,. -,t |,i.|iiii,i, igaaU, it, _ia>
'll'H,  ' 'lllll*  till' Oli'Bt  111-
ipeethHi blllt the bill to pravantthi In*
["■ii-.f.-i, itl tuiuit. i.iti.1 food Mddrlnki
tin-iiti* cattle nml bu Itiipeeltorj bllli
tin- hill a|i|irn|iriallii|f ||,O0MOQ l»r tbl
li M t -.1 ii„ Mii.!»i|.|.i lllreri
Ibe l,ill I,. |ii< tint tonhun n.iar man it*
,    all...1,1.1   Will t   t|,,
piimnoi ur uv, tba bill lo Halt to 10 pet
mbI "f iln. rait-» 1-harniii .print* partial
iln- ratea tint iimi aunt nllroui iball
. hantti rot it,, trauportaUofl ol nrent<
mini ir*ai|ia  am) lllpptlMJ tin  Mil fur
i, S-.iilitlii IVlHr
Railroad lodinali) ItBtUtthi WII to fm*
• ■ ; ii ..I [• nm-iii.it iu i* to
fureiga rttQalrtai aitboui peineni ol
tai) "k' '"" toapidj iii, piweedi ol Ibi
: i it .uni* iad H.' ran pti
Iron oriiiu itini ma it i rail]
mbporl ol iit'M. iiiiuul ai.il ii.si,,.uul
tui!.,!.., Hi,  l.ll! |„, u,,,.|  •■
lutimni ul _,ut,ii,  laiitti in earn ol
rofMi ii,.* i.ni in mi mm ti,*
■ •I in 1'allliiriila a* ■ ptUk
parin Ibe Mil t.,r u„ laipN ll f i ittk
i  It'   llll ttl Itl.
inwtaaBt  ■
PauSlaviat L*adt*r D-*d
I'. .'  Miklti**kh.
J. a.It-1 ..I Uh I'lii-tilaviil |mrl» In Au*>
im ih..i 1,-ii,.,( brala fatar. if^TI
Not th* Mao
**»**  4 -    Mi,
i  Iron N*|n ii.uta.tm
i i-i Ideality ih* man nip*
, ■ .,f ti„ aiunl-'* (* **f 1.1
■ t inn. aa* t*taa*t-*t
Tha Djrina Boaa_tarla
ti*.at  Mu i
• * I'hltf $i*m *
l'i  M.la.  ,
u  tala ■ ionilwaHill
* li-mr
tm Ltabiahia.
*  Jl  Map*  *
■t ...  ...
naai
II >l
. ■  .  . -   ...
VI
A|'.*.a*i*-d Uoaaioaaftally
*  litv.p..  Mar<h  *    I  •
***** All'**- - Im| thu
***"a  Am*,* tba |*a*« .
.'   II   ll.l.t   .la,  t*tM
aill taaa* iH li** li
*  ||| * M *   '
n  , a    .
IfW
• Mt lliitl A«*tta
vara *4 ibu ***,
mth$ alt*#*.*■*». ai
Mt  I-.*
. *4**ria*a al tba
■
at a ■ * •
TV itiiiM ""ail  h  t«||ft*|lart al
■
I
I tm*4*   tt
i  .
M  I
 '
-**lt*<«
Rbaa 1b> Am* ***** ttm*
lltffaaai a |t*aal
■ aeeatlit *4 tan talea
,* ii s» -***4 ** lb* iraia
• ana iim tW mm* «l
i|tat|*llr*Mi|ti  i t
*** tm tlhmvt m infer Ib
at tr-Mir
NOTICE OF ASSIGNMENT.
' tll'.lltllil  l„  |,„  .!,„„,„  ,„„,,  ,,„„,,,„,  |
* *'•.'■  »l  mi'l  I"  "ir  llT.lll.t-a'  ,,-	
1*"lla .,n, i,tm
N'.ii'i'ia'.i'f "l;lll:"v lilvl;N THAT '
H
OTEL  DOUGLAS
NltW  WaSTMINSTBK
','.", "tl.,'*'.
laaliritta, l'tllllliii-rcl.1 Hull itli.l liit- U ivt-l
l»i« .'uiil'" rt 1 mil tiit.l .'..ti t-itii.ii-
..im.  .1  llti.  ptnilti  It.itl...   -|.,,U| It.-
 iitlltlMlltlil llltlily |. ulna tan intuit I, lit'
1. J.TOMIItL. I'TOIl'
6ILLEY BROS.
Livery, Hack, Feed and
wild Ilium
iniiii.. ni
l*'l   Mill.
1*1 Hi, imi
tin -nun
.tmi uul
-Hill lllll, I
Illllill.' llll
llll-lmtlll.
I 11'
'I..I
I I*'
llllll lltl.l tl
ll,,.....,!!.,,!!
il  i-.l,il.  .in,, i
l.t. L
-lllllll.
IUl.il ll.l.'.lli <1ii nl Mm, li l-'l
AllM.lll.tS.,  I, LUIS  .V liUStill
"ft 'il Ul 'imi   N.i it,, lit, In. I, i  -
liiiiur Iniii,, A-.i.-i-i. ||h
-NOTICE.
I IIRBBI1Y OIVB n*hi* i; that i
■ llll.h.l Ml III, l„ll llkit-lll,-. ,,| t|„-
l.l-.l..lll«lt.H,..l Itl t„,|tl, |,„ „ Till,,-- I.,
- ll Hit.-ll, Hill.tf If,. Jl ll„  H  ,1, |  -,,,.,
-■".it, *Smt -i.i
run. ii SMITH
Itl.tllill,-!.!  I.IIIII I ,■
NOTICE 10 CONTRACTOAS.
rPRWDBBSWItiL UK RIIORtVBO ll*
1   *>i -*tui.l.). Mml li Hit. fm iba
.'Hvimt. ..I* im..■iini) i,..Uw..„itu .mum
i.r Mr i riuih n  .
ri«l,.al„1 .(a, lit' ilt.-li.  ..I- '-
11„ loawal .'t mt i.mi., t. *
b -|il..t    Id* H tlili i* KMAItl' *■ -  v
.-   ... *' '■ " I
\.m H, .in,,i .1. (  Mar.ii III
NOTICE
ALL TIIOHK IIAVIM,  ,\i...| \|s
**   Ifll.i.l  Mi  I   •<  M.-...II.I  Ii
i  Hi i*iti|ail-ri, an t.-,-,. <t. *i i.
.  ■■!  aill,, ut
,v*t*t \ n ■*. in l| mi
l-lva  «■  I'..llnt.t  II  l   Mat  ■
NOTICE.
Vi.TId. I** ill.Cl.ii. I1IVBN Tim
*'  llirIttiiiitt •-;
...i. 1 • ., -ii, t> tn
■   .
I .'  .   *>,|  all I  11 -,  .
in-'if/.- fan" i itnit.tr '*
It..
llrujliiK timl Qininl 'I'..in.im  in.l.n
WO0I) ANIM'OAI.
Blibei il Um Bubli ■ nt Mitbon •*-
Millitfiii.-i. I t sU,.,i.
n»/i Uiil l fT.i  M.»  WMTMIXiTAh
 rttt-|A«tit *t... rw	
COAL
C0AKXW00D
OM Wai IngtM I i I) ooal u
ti..' I'j.iilr foa«i Hint I* aotlreli  In-*
fi lati
Ui.i. n nm)  tt.. Wl  il ffn  M. Lli .
ii.ii.. t olimoli **ti.t t. oi ii.,n,. ...ni,.
OolunUi ami Rtihth Btreati
JA8. E. WIZE.
lit 1 III..M. II
Tialira Ur a Lmaai t* cat llwltt aa
D*Mial*a Itaela la iba Pratiata
al Stllleb i'1-i.i.ii.
SKALKII il M'l.lti UMiHKKMKIi Itl
• ...  •-.i  .... i   ■.,
-  i
-1. nwrth'-r *p*'* ■
■
a.   II.. a ■
I \ a ,
'
Wtlka. t
-i'i**' - It t --
'
■ •
■  i  . |,,I. bt, ,t,rr
a  .  .  >   ■  ,..li.tta1 „
i - -
*•*».« Ut*a*
:
,»• ttta it**** (wm tb*
* -a . '—1*1. A   l*»   .'I  M
ulnaltt .a  ih
t .  •■ .
I . '  a.   -a ,
.vrCia'tir,'.
rn.
t Fit
The Matter;:,;
i-., more ihi.it even tin-
quality of the ni.ui-ri.il of
llllii ll  .1  Mill  til  illllill", is
iii.uir, tin' must iin|Hiri.iiii
coiisitli-r.iiiiin Thi* liin-1
ilnlli laully coiiformitl l„
the .ihipc nl the u.'.ir.-r ii
lliirsi' tll.ll> sliialily,
M. A. McRAE
guarantee*., I'crfeci
In Ilium-|iiiu [mi ii,*
n.tiln.r by a competent
tailor is mort-t:li-|>.iiii ili.ui
iiitiiiiiiii). Iiiiii.lt halt The
immortal Shakespeare
•is-  "Thr Apparel
a 11 I'rnrltthn.f the
Mnn" Ihr llir.l ii
ri|{lii. I li. r.i.in trtli-r
iimr il.tili- u i
■I d,a
.1*
. a
*%*ft
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
Tie Properly of is Company
Willi, |,l,-,.i I,, nuiIm-I tn. Itl  M tHIH  .i.u. ami
14,11.1.1. ul ,.|,H||,u „r ton .Ifrait.i ii,. ii,i.ii .1, aiTMt.it* Um) al
ll.,  I.if  (..,,« .■!  l.tmrp**!,  l.iilll.tlUK  Illt*  Mlii.lt- nf  llll- .Im-l,
-.in 1 14.-.- aliii li ,-ii,-i„!. - utt m liatr mill*, iiii II., i".*-i
Itl IT 1  I   ti. Il„\ \\ s  liailtt.) Mini I, j.I  Mini l.ll ll |,.ll>
<   "«a  Im  Ma.i-iIn.'liiMi,, «i,.t  **l.tj,|.lt.^ Imlitililra
hX::ix.
i.ini  i,..,..
■i'
ii i ti.* v.» tf-artnlaatai **..t,iii*'iii
.an U.i.fl.l  I1 tttm* nf  ll.i* l'i nn tain * t
| ...  Iw.  i li-alfl «l ItiltlHill.l l.)M,r
till'  II.tMlt  ),..  I..,,  .l|llf>.a,|  tU  llll*
a.i. «.ntt.l |..|...i.-l,  IMt)  I" ll.l  1.
ia*aura  n.i. i-m*i m,ii t«- .._. i,.ai u_i
111..I   "illitl. run-
Ill il-' I*- iVMrad iml
lllaa ll.f....ifl, Ut*r.n,iiMi.>'. MOU*rt|  will at-.  [*• .-l.-Mrwl
l-u-lt'l  t.1,i, I, a.ill. at ill ta  Mt'lllimlrt  a il I. I. Hi' MUT nl tl.r
|a-|l,  |i ■ f, ,..| !  ,   , .
i ...I I" hit,- l» i, UU uul ami ilakiMl nn Hi*
i irvajta  tut mil.' ih.t Iinni ,n, .it,* i. nn*
tlialt, Mi.l*    I, ..li. , ii. nl Mill ta-nlrrvl  i Ililir«*'luri-ra
aiil i„..-.!....   tt 1,,,-n t l.n. Ii.i.l.r) Iiilnt.-al ■Uiil,. Mull tu i-i.li*
• 1.1 t '. rti   i-i n  ■-'. .iii-t.!- abate
1st
AND LIVTBRPOOla
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
I II I .'Jri'iiul. l..i>i,ils|. r,>t l't imli.. st l.t, ar« mil.iirlllinDu
lit, --,l-'-. . I l„ tl'  Iht  H**l  lit... "Mill,  llm,.*,,*, It, .It-Ill IimUJ.
I.n.ria.it utt,, i.t initiii* in ii 0 "(it., Inarieaa u*tna ot
it.:.*,is-  |i, i*,, ),..!• if iitvu-iit ,i'.' .. i- . i i . art. i.iniiiif.1,
lltl,.' .allltlli Mill t, tli.llHii *l  l.n,',l- "i   III  «  t,a  M.a'lt.  ill
liiiH, fm H.i,tI„i _.,)!,i...hi tlm«  I1 It  - n ,  i , »ay uf Ihf,
booL
Ml .nal. I.,I I, I 11,.- ...I-.., Ir.-*.. N-.ll,, ti, -lalll, Mill Iw
Ua.iil. Klit ll. I .,;. |t> II..  IL. ,- ,, i • -.  l.at.i  .|'.| It Bl t.l i. ,|..r|
|'a.-i,ri.tii,.ll'(.i|Mli.>.<i^*11l,- amt l'i ■',•., It f..r ll.l
tail  |.rl..t.l V..1!..r... Mill I.-I..iki-.lilal.lt    --.I  i."l Smi
•A i.i.i.t..... u„ ,  I'  ||   sun,, in * ft   lay*, will la.
t,*il..*ttii at, all-tall t - .i. -an ni* I,",,. tt, iit,.ii..
t. (  , ;a I.ii. ita..I, mii mml Hn imti.iii't.lt-mvufat   vuyiM.
I ..-*.. I.-i lb*Huuhd UttaU*»t*i IbaU I' i; ,1 i* -i.-i-i.-l
It) l,li.'.(*..| Mltl.,,,,1 |....\l.if t.iiH.   1.1,1,1. r a.,,1 ail tiianiifa.-
Ii.l.i-tl, I.-.|,1|.|.-.| li '    .   ,1 lallt-rptatl t - .11  |.-.!,!.  Ill  III!
Nt.lltiMi'.l at U-i  .*"..  tal. * a. If n.i N. ta \t. ,. ml i, ,ti-i
I ll..llli-1- 111.. 11-11.111 ll "111, I . I.l 1.1 I,lllllll li I
it t.i. • 11* - I ii. ji. al .  ' .ll.tl I* Oil
A MaMittlllaiiil M|,u._(l,t-ii,ill Mill 1ai,*T-i.-.t «t  |.H,-n-".| ni.-
Iita~.tla.li II   Thr I ,.tnlu|i,> i  |tl..|a-tl|  ll  l.li.-t|a-nl  It is 1 llrl.l
uii,,  tii.lt I,.li arv fitii-ii.tl it in,,, a*y-  All | .11,. „l.r ...1
T. J. TRAPP,
Agent fur the- Company
a
•#e
a
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
a
•••
a
•% + ft
a
•••
a
Bank Montreal BANK OF BRITISH COLUMBIA.
MNTAUiJl taiil .ft  •  tllOOftOOO *w* ** m* * W|*I*I*M    ww — Wbmm^mmmm
UL8T. (ilWllOO .aoaaanaAT.il av aor.L riit.n.  ihi
nOOBFOBATBD BT  BOTH.  CI1BTBB  IMt
I . - ■ . Tranaraf P **•
luirnt>«iM tba fftsnatl taalt
aW***
t*m bt*«t!'-*i *«**atraib«a4»f4*-twiiva'
-   t *** la-
ft***  I**  ***  tta-*iMiati«iAVtwatat
1
Hi  i .*t«4»f af
*
.****** ***th*
•
t**4ib* a, it tat ** II*************
-   "
■  ,
■
* lira i**t»**al A*** ■
•■it.*** th******** a
'»*Bl|'-
km 4*m***<'*4 fA  mm*********  In  llr*
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
l,,i|«.rtrr-. .iml Wlmli -ill- I k ah r-111
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100*102*104 Powell St.
1' 0. Hun jo; Vancouver. H. ('.
Campbell & Anderson
is in u ..ill..: imi m:i in. i.Kit.i.iti in
GENERAL HARDWARE
On,, PtaMttitd BrwMitt. Otxl**-, tad Oltttatrt, BawttM.
Orawt. Ta. mat **aa*r*mn. tmt* Cwit dklwiiat, taa)
Orta. ttp. BwiM,*tt M.itw„ ar «" tma. 1 Crtead tt
»».*, aaa, t.pwtirwi Caiitat ttt am uat* a, h.m.".
lawrn, Tt^ Untpt. Diimtr awd Tai Itlt t****** a.
Reduced Prices!
LiOTAL CITY MARKET.
J. BeichenlDacli w,,;;^t,„i
iMukt la ,11 Itintli st* tnah tad ii't llrttv ll.tm, Itktan, ttr
FRONT STREET, net in Viantn't FlthMtrittt
 ' -t^t  .l.ttaw*. .tl..,*
A Savings'  Bank
Department
Hh Mm tn.«*M. I" «e**«,,o*i alia  R«l6rV6  FtUlfl
11,1 Ii-iikI..
Capital Paid up
- •  •  £600.000  13.000.000
i.tra ...*»* «•■ it.at..*
- -  •  £200,000  11.000.000
loi.n-* Illiit4 it CimH  Rite
li - - ■> -' I t-•
GEO D. BRYMNER,
•MalllMM. ***»»*.U-.fl- ■
E. BROWN ICOMPY
ImmH*. apt Wtilrtal, ttt
li-lul Diakn u
Wines, Liquors. Cigars
OH  a*U  *' .  Nta  t\.at*Mft*4>f
iKuiutii uom i Ruttmu
I atlaaatala **.. • Mrataaiawtrr.
I^aaal h  .att  l-.-W   .ta,  H.a |l«a llaMatt  |
Will 'laa taaMlr-wat, * **" '
a ..'a
11.".,..,,,  .1 ..1.|..«*.  H„.a'..J  I
,    .:...,..,....    , ..*'  a ■  a. ■    I
WWW
.......,i, ..ttva.i i.aaiMT.
aiiaaMHaa*
ran. i. -tin «.-*■.    .
TIIK HANK HAS DIXIDKD TO OPEN
A  AVINGS BANK DEPARTMENT
In iiuiii.ilnm with their n>-n>ral H-.nlii.it! Ilinttin- anil ate nnw |.,r|ur..l lorcccivi Dr|anili
ol t im* |lul|.ir ii|iwank u|atn *mhi. It imctnl will la: allnatrtl ai current rilci. IV*rni ratr.
r.inr pur C«-Bt. par Aaaaat.
|lr|«.nl, n-trivnl for l-'iictl I't-nialt. anil imctct allnactl on term* which may I  atccnaln
ctl.... a|.ialit..li...i
E. A. WTLD,
Nrw \V.itmin»tw, ^il January. .80.. Aclinu Mana|*.-r.
G.nadta PiMflc liatitation
Ctaiunj. Llinttlndj
TINl; I ihi.il Ra, it.
I ma* *«*t 11 It t*tV tbaa
ut  'tn  i*i«*.
It  la  V*****  -1  \t*  *****  *
IM   111  **-|*
, a*_fi mhm*
, ■-■*  *t*am<A ******met*******
kt Westminster Binerj.  rrraSS&S"1
I NflMWl  l-tjtra.t*  b«*
***  pal la ilamaub antbrna t-ntali
l I* laibtai  *m*  1 li*' * lata
MlM] *4 ****    l-Vaiir"* *a|^M
\  .... |r|| .* M Dm mi * ******
m* Tr**** Mml aill !■■**  y**m\* al
Uttlaat   Itrta-rt*) Ummtr* al  A******
X* ****** tmm U**ta*
,m**rmr**t*\m*r
****** \irrapv
■
lllll M0m>M l»l t*«li im*!aM«*lab
11 tn M** WI.MVIIVMm rae ValMta
m Mmtty *t i( ** **h*tb  timnA*
tmfSiSA*<f**m ***********!*•*<**
****** ***** *   .
abatl aal aat Inlatp ***** %***!**. thtm
A** tm* ******* m t *****
IlliVW. COCIIII1 tt. rnjiKim
THE LELAND HOTEL
.it*tii>.t .ini i
Near Corner ol Qrintille Slretl
*»iawa.ta nt Mar. kn. al..
** mmaamm -mm waiW.w mt ta.**
ttau. ita at. tm'..
lltLllS. nm .wat.ivit
-..tatla i.,-ai.a
-1. tat aaal <aaar
wwaat. »«*» ta lat wt.
- *i*t
Mi-ttt taiainat a*.
-a M* <« laaltalwt
H***«. I. tfc* rtaawtt twaaw, A ******
ttaawltll  tataallia-.   tttaa  -Ilia  tl-
•wtwaa (tttta ttaat  ruMilal ,**. t*t*a
tt|  mm ,** t*mH A
, .aaa-nlt-l mart*
aal]  l,Wk  t*  U
tmm ,w tm** m*t.  -
■ la. r*—
attataa.
,,.. i    i
ianhr.wtfcat.nwt. it* !•"«*,
,1 taill, patt-iMa.  laaattaVlta,
-a»**lfcwtia| aaf*,.i  It-tit
• rliaia..! Iktl, ,|ll,lV*. I"* ,1-ta
•tmtM,*. ,1****** .aitlaat- Ira ,fc* m*A
m lam *.<*-. It t***tl«a. •*.I* It Via-
taaa**,. Hi* II* -H. ,1.. *hat a.
I waa* tt it* ira****..
SHIRLEY & HOY
 DBA.L l(!^ IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
PLUMBING, GASFITTING and
.ill kind* nf Tinsmith Work.
Another  tar load of the  celebrated
COPP ST()\|-:.Sj,.ii.m-iv(',l.
MARY STREET, JUST ABOVE P.O.
GENERAL BLACKSMITH
MOO SlME ltt».s
ItU. tmtm tal *n»..ai... Caa-
tart. n» Ttaiaa »u<tH la
it lit, l*nm»"
raritra r.a.ar. trm*.-*-*.
F. CRAKE,
HTHIllll : ul: UlDNCmUll i J8IIIIE.
Coliiltlliia St. Tlltrr lliawi WrK Fnttn P. 0.
Nina, (artriin al Imtlnm i-rirr , Sint|mm. Hill. Miller ft
Cot, \Vall.nijttinl. (itin.. trlrd .ttrtl I'lati-tl Wart. qiMilninle
|4..nnt;. tia.li Iml |*ritr otrt all cttm|Rlilurt it Toronto Uittiioi*
ikm, iSou. 0*4*1 amt Silver Waichn. Iltamtniil. ind Gem
Kiih: I- «■ In i ■- tt Sitrxdulei etc. A tarnc Mock of New
Art.ilk ('..oili in 1'l.iinl Wire ami Jetn-ln: Millarriire early in
IVcrmtier.  Call ami **-r |itke*i. nn trouble io ihow mttal*.
RiddeU it
Johnston
T. OVENS
MACHINIST
I******* mt**i ***** ntmmht*. **m ***mim*t*.
****** *****<• *latmmni'^,U1,.:*tl^^ **** '* ■** "**
Have BOW in  i*|ierat.i>n the
unit
1THW M.MMI.M
O, tfc, aatwliwt t*1 It 1'. tf. art- fttwt.ia
ita ttam, lira, t •'•ralan
•4 all I-'-
Wiimi Stmt,: : bt latalttw
■  I ItU  i-rl.
***•*» tawfcaa ttatw. war. ttwwtaa tta
iw. aaa .laa, ***w w. tta.ii.i, aaiat la
V  Hat-lata. M a
t*. - - iltaa, mmmmttrtma* *****
a*, twt l att a aa. aaw .ww*mw»aaww«
***>*n*x
*-*» ***■ *t*m*
TIMK TABLE
btT. ROBT. IHINSMUIR
ar. •Obibi ******
IlliltVIV. Ml K MMt*lK* MAIIA
lanea
S*«* m'rmtmtmmbt V**att**».**iMtmmtfttam
■■*■ MemAty* i p ta,
******* mVammtm* l**Mi*y* jaai
■r-, a **.*** mhm« itart.tt4.tiM ttaaaa
«„-«.^-..w  l-.U'iti-i"..  *A*'*mmam**'
Vmmmmtt* Hm*****^ ***************p»
Hmmm lar Vtawanar IWalart 1 a m
Vm****** ** aYiaraaaiiH Ibanlm it tma,
t*m ***mmm tm ******** Prilm^ata
Ship Chandlery.
We have on Haml a Very l-orgr Slock of
»i. u-i-    rtim   .tisii.   n mti. mi., iiiia
.mn-   "ii* nun atius. iinni.
-..nt    arifcr.* i tn. an. attiii rintto
ta.- a*    i in >    <>tM a or AU im-
riihiiiDiB"i8nppiiw-*",M',xM,'*rrrrM^"*tt
till *** *** I *. *r aaa kr rrtn*
CREIGHTON, FRA8ER & COY.
io Warn Sht*i
Vancouvrr. li.
'wwiit. wawaa...!*-.
- ' Ma * Itaa.' www.
,  taaa ra
»»-r
TELEMIHJJOTEL
tm*r* ** l*****m mtrntmrnn, *..,
f *#--*  I**wt« I*  •*•*  tb* Uw t* m*a**}*4
«**ltb*ti*k.ar*M *'****. Ij***** mn i\g**a
• Alt*  ****X "
MMM flit
A* liin-aiMiitnriitil fit-i|(ht talr* on Slovei Kanat**. etc.,
are to la- tli in, • I iwrnly five |a-r cent on and after January
mii. mti mini., buyer, woukl contHill their beat interest, by buy-
inu -*' ,,flce t*f
CORBETT Sc CUFF.
IM *tt*a*>t»l   I H*t* WatatWIWttat * MtCUUITI
STOVES UKIES •*• HIT-MI nnmitXS
A *■ ' *~*<t.tt.. .■. * ..r tir.1* iln win a* mAt ttea* It* tmt.
i.u it. •»» mi mm t   A.*.,* ,**•-• ■** **** *****
mmm im.
itm
s.
.*—* THE  1,1,1X11.IS; SEW WESTMINSTER, IlliriiSlI  COLUMBIA, SI'NPAY  MOUSING. M.MIOII B
LOTS IN SOUTH
NOT DEAD»» *b SLEEPING
Wt will be raaily tor builnlll ilj.tii I" » Its, iU,. wllh in ENTIRELY NEW STOCK, which I. now on lhl m.i.1
FRESH GOODS.  ALL THE LATEST NOVELTIES.  Will open in (lilt no* ociii|ti«il liy OGLE,
CAMPBELL & CO.  Don't (til to aitlrnil our itptnlnt,.
Ik OGLE, CAMPBELL A FREEMAN choicest city Lois
Uiltll i.t't't,U,limit,iiti,,'i.ni-
Ul.lllllll  la'   tl    llllU'lllli.'.'Ilt    Vlt'V.    H(
tin iiu. h | tm I iliorl Utile
ti.r iln- iimili unu ,,( KH) mul ii|>-
n.ut|.. ,u,.I .in tho * MtMl t. tiii-
Imiit| iiabli   viw nme ol Ihe
COLUMBIA
NKWS OP THE CITY
LOCAL BREVITIES
Judge U-i.- mill  -!■■'
i,,,.., irn li ■■   •- ■ * *"*"' *'
rtelli tld in ill
n.   ■ .  , . ,
i I-
n. ildewilk
late ii'- '
■
i   .i i  •   ■ ■ ■ ■  -
iiiiiiiiit.t. - ".
pnihad ("i*.i*
[**■■*
ward fMll '-1 ■■
af«U : • ■
.1 a .t  I
A   llif
. ih*rll) market* v,.t* rdi
mi dU|nanJ  I
Th* i. . -
ll.l l    ll'la.11 H
law fnti
bandlt-i ii
II v - *.
■ , "
arret eti
-i.ai*, aill h* Ittl'
gavel . -
thai  li
- '
WaalM  ■
t  ■
Tl * '
„ * -
■
m *. m
i\ ■ ... ■
-
t.. .■
... i
■
* ■   -"
Ib not!
v.* Mi tt  I*  I  -  ■
.  ■
!
■
'
M...,.  Will
MEDICALLY INSPECTED.
Tttl  Boil) tsi  11 ts ii  Climllllrt  liul  Kr
Vnrtut Upon
'.I..'.  Wltll l'|
.   -   ",-'
\*.|rlil,,l
.Vol    -I
.  ■
.Uul it :• ' s , ■
ill Im- uml,  id tli.it
Mi
.,,.'.
■ ■ | ■   ,-- - t -
ii.- - ■  |ivi
| ■*>...* * tl
.    -  .. '   ttl, * Call I,
I.  'lltl.
Look out (iv Lol   Onnip U. -Soul
tt   - s,.,1  1,1
h m
■ -
a Turoi-i  \.  ti
■  -
*
■
■
il
.
\
M
.* li
ll - ■
\\
I
i ■■..-■"' N
I.
'
*
■
'  *
»l»r  ll  la*,  a;
v
.
I»*. '
■
..  .
Mi  •-  «  ■
hai  U  i
A fc*   * *
U a
l
ILKIONAL
. -  a
-
I   *
-
*tpk m*,nn**'*
Tba Virbal Beaeia
li
. i mprlie %t* ti ol Bv<
mi upwirdt. in nil price
L. J, Cole & Go.
M» i*l*tt*,l*i* St.
...ll
l.lttll
.'   ,    til.   II
*
■    .
■ *.
-
11
I
II   M
■
|t  tl
'  ■   ■   , ■
an,- bound ut ■- .
■
KM
!
Bejcolilaa tba OBra
\
t1l(*4Ili *
Agents (or llio Celebrated J. &
J. Taylor Safes,
hi. . t |
■
-■
Wtitauaeter AbreU
■
a I
Ml * 11 wi
Tla Aetwatlar.l Oallaal
CAMPBELL'S
CORNER
front st
5 OASES
SPRI3STO-
GOODS
.■-..a ,n
i la.a
Rendy-made
Clothing
Huts nnd Caps
Gouts' Furnishings
Rubber Goods
RETIRING FROM BUSINESS
W. ELSON
MERCHANT TAILOR
SOLD nt COST for CASH
G. S. MABEE
WALL PAPER
SIGN WRITER
PAINTING ANO KALS0MININ6
J. E* PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
,, hi i-iii.-iii-1 Hi.-ti-iit-i.i uu'iiii'iii ituimiii
.till tn in.i iilll l„.
>"i nml i„.
,  a  S9*
■  **. J**
x \ \ %
%.ll ^ ^*
^
i** .1 ,.1,111 ^11;,. I..,  . ' |«|l
GENTS'
FURNISHINGS
i
i-iit i..
.'■   !'
GENTS'
FURNISHINGS
IN Fllll BLAST IU|
IN THE ARMSTRONG BLOCK
■Opposite C.l'l Depot
Columbia Bt.. Now
Wtititiniiistor
nun , i s- ai i >'*',',""AT,"s1-NlV'*|iHfiKif1"°'''""'5,"'fi""'tt..ii„,,l
■P. O. BJ LODEATJ, FROP'R
 m.i.l- N f .s.illlill J «' a|Stl..llli v
ty rt*  i ■
mr Uni'iiio Viiinlnni
■   BBU111M,
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AGT$
Pinkase. Sell ail Lease Property. Collect Rents. Make LnhiM
tm and transact all business relatint to Real Estate.
' I a-    ' ■ ' ■   I   -
Ft aUaft !a .*.-  •  ' I a  .  i a Ii.t.!,—
...  a   | 'a  I    ■•
offices
•  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. VtCT»i |
LIVERPOOL
AU
BON
MARCH!
tt**    HI**'I- (i-lnrr-lt
*
■t.i .• ».r, "I .itt, on,*  C -
M  •*»  N,w  C.  .• *.
*-ai*i. **d OKt*a1'*>t-i
0 I Mlltt
CHEAPSIDE
GOODS!
J**mSB
11   <fe OO.
GOOD
NEW
CHEAP
The Strike of the Season!
WE HAVE THE CREAM Of LIVERPOOL PROPERTY
"VVOODS <&, POLLBY
COLUMBIA STREET FOUNDRY
DCin 8 P1IDDIC mm ail BtNimi
liUHI & LUmUD  MaddBerr a SpedaltT.
UJ
White  Kal
l.in.-il  Kil t, -,
mmmi
1-Hr Tn|*  Mti
ca
Glove.  N'ipj • i
iiimi *  i .j* Ti
oo
(llllll l lallal
y~
Criinratilii
LU
ikinGlovei It*, last
l.aaalr      Mall
|B.SHi|
i  i. ri
13»
i'-:!:i: SI.
kri.i 8 ■ mi rn* i. I -jmii)
A K WillUmt dealer in .ill kit I I
i ompu l -"'1* J"t>tt Ca...|«-
lt It Maiiiilai.liit.r ..( It.,. k» I .- I •
wr ii .. r , rrw w t...t it. in .1 h.l. I am ..,.,,
NEW WESTMINSTER.
QOTO
Lyaiit Qo.
iwa
w.a. a t.t.aw.lL
t taa
ataca   ian  .oatar,
PIANOS ORGANS
IEST IILPB P niJUMCTl  .
ME AKIN S
PRILL ROOM
1% ***** ******* i» lha |aiiti.t *m CHOPS
AHO MIAKS  C*-R<*t**tl|t*
. |l l*,*r*A, tm*  tm  »
■  *
'
a
tt, tnm .1 Baai
.1 t»|*a.'
• •
.
•
*.*,* ttrllaila.tal
• tr- 'a*'   :
-
-
■  ■
• in* •
.  ■
*.*'»-
DOUOLAA a CO..
LIVERPOOL
SECTION ©    j
The
utilri- ol
Ihr.  I..un.ii.-
it ill  l.i  |tlaw. • it  on
ihr  marltci  nn  Mnmla*/.
Mar. h !tn.l.  frle,-. «• ii.onal.li-.
inajf   tarota.   «-»l* llillllB
...ar a yrat. *p. > i.l
ttmm to part-
,.. '..lllll
RAND BROS.
VANCOUVER
CROFT &
MALLETTEI
REMOVED
Hi 111
*-i ti. r
HALL-8 BOOKITOU
FRUITS
i%0 loattd oa.a*
CITY BAKERY
rn. *m*M
• liai *laai
_*» -** iw
mtia-*   .wr*   *,tt*-e*,mim  t****y
I*  IIMMtl. t*tZp
Ncv Vancouver
COAL
HtlUtUMC* Ut -atlUlMt
New Wellington Coal
I Ittl *t*m\
•A '*-*•
IH.00 PER TON
-  - -.
*iti,* t>
I- W. ( K ILKillTON.
.birr**
a.. i. . * • ' "**- r i
WW. tlaw*.
* I
mi* *nt»i
AOENTS.
. I*. a mi |
■"■"'*«*** >
W.TUINNIUIti
Builders and Cfliitw!'"'
BEICS,.,
*wmm*tmfi
It* Malaw* taut-* **** '„5 t* •
aaw •.••" at **?*V, m
m*4 *•!,'. * «" n*
U0U0R8 AND CIO*
...ai.*, ,**y.r-*-™"
.J.a.111. "lf,\.-
■■■*■• B.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354072/manifest

Comment

Related Items