BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Jul 30, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354061.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354061.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354061-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354061-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354061-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354061-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354061-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354061-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354061-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354061.ris

Full Text

 REAL ESTATE BROKERS
NliW WHHTimNgTI.it  -    -  II  t!.
Offl:!ll GllMa
<W,J,teR&G0.
I a iii.i oni; tit, imw inninn.
WITH  WHICH IS INCORPORATED " THE li.ULY TRUTH."
NlMlin i; i,sti
NKW WlOSTMINsTl.lf, mtlTlSlI COLUMBIA, Tlll'USDAV  MOIININll. JULY 80, 1801
WM. 1IA1I.LIIL 1 CO., raOPRIFalW
LENNIE & UPPER
Real Estate
GENERAL AOENTS.
|7, until,  Lul Ti.iiuiiiy.
It ill lai in i lit! -- li;inl.  I.ut- iii-iir
II ifuliik* ut Ii.iiii.
.1 -|,ll-lllll,I l',,H-,-ry 1,,1-llti-- taat  ..1.1,
:. ait It' lilitrrl III llllU (l.aa-ty li«iili-il; t-a-llj
,llii,|,,I
-I UM till!  l.tl.* J fllaf, at,,I  limit l"t
i , tl ll,,' In.- Iiflttaf.-.
DRUGGISTS
Patent Medicines
DRUGS
PERFUMES
Toilet Articles, -to.
NKAH <'>l.lMil. \
FOR SALE  BY
S.T. MACKINTOSH & Co
Kl'.ll  liul,Itl! iillli  IllSIII'illll'l'.
COLONIAL ILl.t it K  .  NKW U'l-SI MI.Vs'l ILK, H, C
Macpherson
Tobaccos mil Cigars.   *■ XhoITlSOIl
i Mlafuti    I Vtn   l. A   i ■ ■ *
I.  i lh  . ■ i- • nm «i.iiv
■*'t llrtfhh  -it ' t  II  f'.H A l'i.
M. ROSS.
"KI.KI'lluM  ft7
SU.Ill lil'.l.l. .\riKMi.\M K    I'M In*
**%.'-*
;  ■ -.itiMtiii
s
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
laMMM Ilt I 1*111*  I INI. II lit 111'", is Ml U-I.'.'.'" in - It 11
Kill I t  1-.U I'l.lilll'll t  a ll.l.II la aal |
RESTATE PRICE!
****wi""i"'**"" *•'"•- n"
Ol HmCHV -I"*' Ui-.lrnl. i.l.,ii.|.l
TtMMS i-.tiit,..,'.t .mti Un
In_W.iI
Loll ..  SOUTH  WEST-  „.u„„T4,„u,.
mm*lh    .rn- .limn* ,»„„.*,
loll from    . lo 2 1-2  maniac
KMNl I'ii*!  Ailillliiill  in .,
Wiatiuillalil.
I ,,  mr n, r.ia-rft i* n.
fr<„llaala    |l  I- lla,   - | . 1 - -1 -. all  -I,  II.-   II,tl. ■ I
Mm. iioo ,o iftoti lift im.. iiti- Bi,,)
|,arti. ailaf.t'ii .p|   a'
MOWAT & T>
TURNEXV
GENERAL AGENTS
in i.iii i.t i. Iti'"*
l.i'-ISM.lii  lll.AKKII.
I
H.G.ROSS (feCO.
C.ilutul.ii, St.. New W. atniiiislii. B.C.
CONVEYANCERS * FINANCIAL AGENTS
Ma*»ytol I-
i-artMii n
. v. •  * tmt
WOODS. \ GAMBLE. New Wi**tiuiii*tn-. B.C.
DESTROYED DY FIRE
AOENTS
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
AIM
III   l.ll*....  -.
it Kit In i-iiit.iioli.il
•**l vm**** Itmut > *m*t
*
' -  ■■•  • -tioul rtfcr«ACt
to hm*** oAltr*
t*T *****  alltt  ti-. ;*** ami *u'.  .**  ... Ti,.| i,-i<*
cii»icA.Mt*-ii ■uon
AUG Cod*
Wi*
II ti.lu in . i' mii. ml* rii.
H.T.READ&CO.
Ks.CTJ1*6 I IS&GO.
A
FOR SALE.
i.iii • ih.i it 111 *im in fHoriim.
.IRI.TA  U**U
A. B. MACKENZIE St CO.,
Utlt COLUMBIA STREET.
Ulatlf
MO
DRUGGISTS
*l;*r»
it •
I .JL  •    •    »    •    Wl  if  |-:* |.tl"l t.'lill  ill l.a il .111.1
H-ftcLaren
*****  Ross
LUMBER
41  Co. lid.
►•« **■•■. ■■■ i
I»t* i|«ii ontcnt l.*r k.n,|<ll
...t.l 11
LUMBER
MllUl.li-a  1.llllll iiii.I  |>|i-ti|..a
•  t
I   I t
Mn|.|- ' i Km ,_ 11,,.
• •1 ttlll iilt-.nl!
ToSmokm  '="'*
VIU -IIKXHV I.KK.
fhmti
t**** *m
WWiTIETJEN, Maiuitatiircr ;;;•'
STRONG  OPPOSITION
MR. CIIAPMN'8 CATTLE SHIPPIHO
BILL IN DANQFtB.
Profoaaiotiul Ai;ilntiiin Kiihuk- a to
Hp.uk Ai;iiitiit It Mr. Atkinaun,
M. P. for litiittiin, I'liK'imt imn. to
thn I.mt 1). ,*i<;* llniiili of tlm Bt.
M.iiiiii* Hnilwny Vi. iniii* IniiioiiiiK
Bunim Duki.i ■ h.t Conduct of
l-'i i'ii> h nnd Roiiiiiii OflU-nrt.
1.hmh..s,,IiiI> It. Tin' aiblpowoori iml
.iili.r* iiiti<r.'*ii<l in ihf defeat nf Mr.
Chaplin1* iiiii foi iiu- regulation „t tin-
. ,il I !.■ *lit|ijiliiti 11,nl. f ii.tti A tm-ti.j luvi.
*uli*lill/i il I'lufi HlOOftt aittUI.it. Wbo
iit'  "lk'*Utiniii,  .i   t IfOfOUl  'iniVi'ttiriit
igltDil ii *****   'II.--  Dnl -.fn
Uriel of inii.tiiiKi -trrinji-il fur In l«<iti-
ilm, to pfOtM) iRaln'l tl"' lull *U *>• <l
lit lt..rm"ii'lM> t,,m.l,i 'll,,. |,',..,,,i-
iilllim tlin niiiitiiiB aiinniiiii'iil tint IU
(itijct'l wu lOOOpQM '1" ''til i*lii. li u.'l*
t***\lf* t't><*i'l' ■ r.liy tin*
trail*  it.  Am.ri. an  ,111].  wai  '
t ii .-I  i   t    "   ■ ibli trade
iin-.ii,! -i-'ii. .(.■l.l.i,«'.i....ii I.. n|minlii
ottliiy other iiii'ii -I*.|'*ii.nt. Tta
-•niiiiii'' ilrm 11 mi i.v tbil appeal
»i' a imiii mt' tboaifa Um
[■'■■■I wbara Uh -waUai wn
iii'i-l I* itljii.i.i Ui tln> l-vi'tlur-l
r»ttii* mirtiii. tin- "tiir*- ul Intereeta
wilt, 1. *..nM ba umwi Hn* chief ml-
tacaiaby as? ****** u. tti.- eatUi laport
Irad*. A li«'il mi^uirii.-, Mr Boonlla,
|.r.-* lilitl Thn Imrtlt'ii -.{Hi. • ;.. -1,. *
•made wai ***** ilm propoeed rawitmloii
woaM limit ti," tnitmruiii'ii at . _.tti<-
raleetheprioeof Maai* tad injur* tho
taUwtnde and uthri lodeMrta  h
• ■mill 1 iniiKritf Ibn lai(Hiriatloti u(
.'.!.,■ 1 .■ ii. . iiti* r niii* li wai ilrmdy tmi
I'L-ii lot i'i.* lati '■ ** el Um local witiu.
laataran iad wptoyan  B-aolalloat
1 lltll the liltl I* n|i|«Hn) In
ft" in.i.- |*rlnii|il«^ lliii    •
... rf.-. t» 'uiiii imi.)
Ihdtnlili"   l,i(.i*'i  nf  lln
_. r* ord-ft'. b '- •■ al 1 -
Hi Cttaplla.
IUI  Of  II..IU
Hi ||< ., Atl   ***** t it Hoali 1
wbo wai • .it'tiini froa U
•Uoaday (or wvuiiha tb*- Kpvaku ol
ili'iMMif (•»■ •    • miml tl..'
.Ui.mrM  ibii  Mr  AUit.i"t<  >*■>
.'Itlllrlttrnl fm.iWm-t t li.
t.uunrr.|uut »f ll.r rnW t<l dhlikai*,
>i}ith«t ht. mil if  • ..'Hi, •!-. .
,  .if  hU   lull
I
lloma iu mrtad lia d»*fw
• l.i'll hr ilt-rlil*. ttl |» ■»!«.!if  t!W*Cll
.MIiIumwi mw* **p aod diiwti tbi* rttrr
fMntd|ilV|uili'iii**<4»tbrt>ii!||Wimuu
Iimili   IMWih  In  Ihr   *t*
Ihr ttitMRtttn (..lliii *H< **.*,
***** l.it'l*ln4 1 t.d
tmd within  ll..  ****** \* II
_4|i to ttilflldi t*i |t%»,Wf   hi.  -11 Mil
Mm.di) it>d d.fi  tl-  "-f
■
■
H.l  fl.   .
-
*mm*   *',  I * i
j WnHiIiI In .    .
! nwiai la lb* |wriittr*l i*-OdlUn *
.1. I  **4 Aihi»«wi
*
-  |l  Kb* tm  *
.*** ttm*
■
U* lh**** *******t'- *****  *m*m*%ht
■
******** tt* *•** ********,
nr«d tpm* *** bt
itt
-
*t******  . ■ *■••  1 . 1
■
Mi*rii *
**************** *****  TH It***
. * lum* *mhi***m* Iw 0 t*m rt
*  t ipii4i<i brt •*«»*  to***** *
ptmnl gmmtp,
****** 1 **•
AdHn* nwvtnd •-■♦
il im 4t«ti* w I**** '
IMUdlflt He i* •***»*,
1 te. UflttAL
■Hi tto ««<Ma rt A**** AMc. - 1 II
***K lb*  ^"^tfc-AWwt"i"  m*  1 n.au
Mill  *A*  At  iUHt****'    -   ' ■
Im******* ***** ml * 1 ■*,*!■  ttm
ttbbb  to  ht*  A*t*U4 ta*  lh**nmi
*******
Ml* M*f***
K aalafal »-.«**«•.% *** tma**.*p4 tt
I   • - a
*  .it.. lob  - ■-  •    MM u .1
mwMWt • nti 1*1%
h * t lUmtot* *Ml am* 1* A*t*4 Kb*
ItlHlti ltwfttM«4 Ta*****  awd l**f««t
U^ <**4>****rt *U* A*>**** ******* mh*
rnrnH ** ****** tit** H* ****** lUlf
m*i*n T***h iwtaiaMa  ■ Uw mi
■(   war.   IW   *****
■ •  *** *■ i *•* ** *' •■-
il  hHJrtni  *-**■■  :■■■*.■•
******* rt *** •   •    **
*********** IVrf  mm***.**  pe*M
Umi litilc ili.nlit hai boon fi'it UicniRi
•" tl uti. «-* polant Influoncoi had
Inin liruiiKl.t tn li.-nr In Ainnrlia,
"f .I -"rt tlmt it li belloved could
nm fall ot iuooou, Tin' blitory ol lb«
itrogglo f'T .uin.I..imi i„ America, «»Ur
u Itnowd hy ooafldeotlel oablee, rorini
.llinn*t in li,li>r.'*ltiiK tt I'ltitjiti't u*
Hi' *i»ry uf th.. illinium... that
1111.111I.1I it«tiiii|{ nut of Itiinii. The
ullti'lali i.f tin- llii**iiiii t-inliiti.y bOIW
rid Ii'ii In tin* r")«.rt thai iln* ititr hm
*'i-l«'iidi'd 'In'  anli-LtriiiUli  r.'LHilitinii*
11 tbt reaurwt ot tbe rnit«i
Mm.* Lord BalUbury. io raoli i"
mi oaqtilrT bu wrIUen Umt be win nm-
hU Ik-iI .tu,*i.iiT.it it, tin  .„i. ,  ■   :
what li'utiUUoii may Im. nitftiwunf to
t'ri'Vi'iil tht* Iniinlitralliiii nf dMUtUtfl
llt-SM
1 i-iiii iai i*m in oa ii"«tc iifi.K.
I..1.1 bl-tbory haaeoadaoa-dinto m
i't'i_ritii  hit  view  i.f   ih.*  lii.t.irj
• rf  li.iiin  rui.-   "li  ix-Kan  iu  an
urarlae ipeoolaUofl l' bai now hi ■<■
a Hurt''*! Kin.|iirai')'.  Ttw ifiarlaa
***> llUllul, il.-|H-i.il* fti* III *iiii|n.rt tin
An.-11. 41, U..|d Hut In. fill.tl "
PouoomI Food.
\t ni us. r*i.. July 'JU.--A can ••(
ft-.i potaoalai ocearrad n ivuryn oa
Mooday  Bavaral faeiUlei wen *■'
|| tbl  .jitit   Ii.ii, .  ami  ,..,,-  ,t, atl, 1.
' iirrnt.  ti 1* ili.'iitflti to ln\i.(irlflnitii|
It,tin tl,,  pn .«,| ...fi„,| (,,■(.,)
tho local butch-are.  Itu ibooxbl ibal
ih. boot *iii:. Iml ili«.ri"tier»"»li..|.i-r
JKlilM.ll
F. tual" Slav.* Mart of Buropt.
I'jutu, July ».—A pgprt m ibli cltjr
1* pabUehlai a min "f irth-Uu,
niklni «tn.  I ttilnmt*io
ItttlA   lu   thn   (i* til. i.r.  id  tta*
mnralliy  In  Kn.lind  llmii  llriulu
i.  daecrtbad  ** lbe  tuma--
min  .d  Barape  Tbo  lair-rritma
■  1   t.   n.iitti  tbat   *****
mim tun   in   t.nfiitid  ha*
tti padded *•■■•<  wbarala ***** whn
•* iii. it .1..11. •
n worea tbu >i<»ib. ***A
******** attirtly |tul tint uf ii
■ortallat Brutality.
1111,111,  Iwl]   T*   Tl*"  |iuh,.*  hllr
rbMdaa tu tun thr niuMdvntM uf
Ihr litr |;tn|ir|ttr aKlrilrftrli, ***** „t* lb*
' Ui* hirth Ibd dr-4lh. Thr im
(<r|i|l f*«|li| hati lin-h *u*tll at>l.ti)rd
hr Itn fact thii U il> "i Rl iHifMit,
WpOOWd  Iii  I-   *  *•• *  *'■    l"»t.ll|
urihl-inl ao 1 nmttmi rraiarh utt ihf
wiitul Ibf mio-i.Vtm.  wllbuut HM
. ,u t  *
\*m*M ■■■■
Tb* Kua-U- N.T/.
•l
UnOMCMtJlll
'  . jWlafewi tl litr Satl.ar  Vt.a.,1
rl.lllfa! ttr,, |'t ^.,1.1.  lit,,  ta.  taat.
a  I '
-
•». tal-               1.
ll
-
-      rf.a«-
I1bb.ii   .1.   a**!*™..   l>.
„|    ll.   T,.l*ta   ,t(tutt*«
-   ■
llwnt
 '•  a.,- IHIfM l<,l>a
.nftaT. at tlr I'l-jafah  mu  ituMtt
.. ia. a*** .Jt.aav-a,l,
1. , k, u....-,ti| .J taV laaal, at wt
• U_< aaal  1  In.
. ■ —,. (af
-. •.#*., IW mri.i.iia
.   .. . .
laltalllal                     t  -,  *■
■
•>a  b*  WtBMa-
-
■     -
.
m, a. u ,1a. ,ata.Ma tt  ,1
ANOTHBB CHAPTEB
HORS roqui;ry uibcloski) hy thi;
PUBLIC ACCOUHTS IlNliUlRY.
A Clerk Who  Wnt Paid  Exlra-
Puifiliit  Pntihiuii   atU-Uenvu
Mili-liull PiUinnnioiia mid Hull
Alio Wili'iim Uuiimii limiii-
h'ninti  Httnu'd  A'hiuiaioii  to tlm
United BtaUe Bowall tba Fodaa-
ttt.tti M'tUhfd Tin' C. P. It. In-
vttod to Oobhlu uii ull tlie Itm I-
waya in Atimrioa.
1'iiAii t.  Oot,   Jul)    •   lui- run
A* iiaiNiiiuit irrwiulariUt * wow  iod< i
ooaiMeraMoa la ton the public n - *■ tab
'■iminittH' ihla atoralai  n  n  Muni
triitii*, ...ir,ipoodlui i lerh i" D
ataaalan otll.ioo. idmlUad thai he
■ i po] in UiTi tbi
i ilirl; iimiiii lUitlint*  II.  .i.ii.  i.t.i
tli" an i.i.i.l at iln- requi »t "I bll Iri.tnl
11*   iriilliil  lo  il,*  .4.1.1,1,1  liim*. II.
I|tiiii|.l,ii). ft.iili.r  .Kttiiitt.'t  ilt.il  hfl
. I; ,!„•, .-
i Mil.i  RfltH \* i
In lli*
nun.*- thn mm t t t* miiii
l'i *"■ lot M ti d. end kwv« thn lachoh_al
- tic- '"tiiiiiiii*-" t vw»t iii-ii ot
IlifnrUlll'ili RtoOl  ill*-*!.-
lnri«.r  It
via pombaloo logo ood •*■
■ni  Id ■  t did not lnli*r*
frif Wllh li|«d«t.*» un tin-Iur'- ' I
MMl l. |M row
IVrlry jm.ii.r. tea »f II  1
Kiig.Imi
Knii.i. - * t.t that
in a*\r
mh*t**t
Ihr lilttii'f Ur.
it'l'imi li l.tm at an* Itaa. OT  *'
:..*.*, Of tl
■
■
appatawoal la Uh Rafonaafa  It le
hardly
1   iTrt.Wtrtit  loll  I
||oa.M
boawiml ----  li- -* tuahiiix t**A
pfWffWM I '
tut uin.
■■  tt-"-i  Ibtl
■
>i*{.nni*
Wlllrll    <
■ ■
■
•*«inw
*<*****
N. ii* nm,. in Uoudoti today and pooled
l.',n .mil .it i ..|,i.-.l lh,. .-lut|InnRit of .Iniiii
lluitbMtanydtatanoofrom '.'i houra lo
ill iiny* for ASOO a tide nnd Um I'ham-
ploueblp ot tbo world.  Bhould linttiii*
I.u, l.i Iiii.i, UD fall flmlli'liKii llOWOll Will
run any man in lbe wnrld un  tin*  Hum
ll.lnllllt.ll*.
AT  OOI.DSTHEAM.
Wt i.'jiiii.ncr BlQoiiiiu Olinw up Will al
thi Alumni Prtu Miitlu.
Id till. M.iiimmi I.l IMl Ktt I
Vn t..nt\. II a, July '.'u—ln Rid 'nd-
.Hit.irf ipoetalon umi ooRtpetllori tin-
lh prlie neellni "f tin* li. 0, i;
A., which oBeaed il OoldiUaaai tht*
norolni i* tt decided iniiirovttuiiMit upon
iii.i iii.'iiiiiK uf lul yi'ir. The wi-iili'T
iii.u riiiiiniii  .niiid  dealra,
although iti" wind wa* tt titii.* loo puffy
for iif-i' u** tooraa.  Uoforo ih" fonnat
.ipiiiLj i.f th" naetlait .-*ir;i HrieeO
ii.ti  h wore  lahao  up,  Brian **
. n.i. co&Uaolai until Ihe arrival nt
ill,   l.i.-iii- u.t i.m i-wrimr  wiih  Mr*.
Ntdioii and parly at tin* raiiRi..  In tli"
, \ira». "ii" unii put "ti M 8Ul  nf • !•"*-
Ai  tl  i.'tli*-k.  Mr..  N.Uti,
lln.l lh"  op) Bbl|   *lt"'a   I.i.'iil.^'ul.
II.iiu"-. U A i*. a. iinn a*  Inr  a run
;■• ur i   Tli. ii  Col   Wiilf.-ndi'ii  **i*
toodod iif foratal watooau "f lbe t*
... ■(,.■ Oovornor aad hh eoa<
.»rt, and Uw fonaer rt'inniwl In a .hurt
-, uiii.* .(...ih  tuidiid
|] t-i- briefly,  atnl  lln* rral
thi ni" iinii Mii.ti..ii Captain
p .'iii.ir. bai ererythlaalu
■•* oofh the rauRf ii jmi
a Itttii* imtliiiiy i*i be  pi<-a*iiit  Tbf
t*„  coatpowtoea  deadad  dariai
th**  -in Mlewi  Ne
,* mil. I., i iiiiiin Thiimimin,
ll. I.,, it ll.ll.il. *l'. A It. UmW. U.
•  '   \  *-i  ,  - -   ! .  i.tiiiit
Ita IbO. A  D "'*. Qi Merit.
i Ui it niiiiii. ihi. », ea;
i.i   I  i atti-run. do.  ». I3l llr.  llrll-
lrrlai.Mt.ni ****  ■' C Kawban, I
* Mi Ui A  i:
i   in.- iwtaty^-ghu
i.'Ulit* t
s    s. i •.  erparaUea |
^t  I '  n abury, P* pAni** •!*■; I.»*
, ■ .   . •  i- i  ■
■ .  i  «.  \ i; Una-
iii I  • ■: i tn b   i",«-- *i- I
tt   Nm -  *   '.f  KiiU'lirr.  1*.
  i    ■  • I  -ir A. K- Ill-
*. *i Or. J Murtimi-r M I
THE  dOOTHINO  WEED.
e**«i iRUniuat iuuiUcR _u_**raii«
Ua h -.: kh* * Ti ma
Iti * man repartar afctilaad
■ ■ -  i ****** atntit thf Una*
*At Ww 'Tntp*. pm*
pmmt mt ttt* Mainlaud naar forinry.
i  ri«t *»*riy oatfut uf lb
ih fimntfo haoA* worUaft '•
rhta la Itcrea-ad
kl by a no. w that tbf
riiiMwa i
HMN  A tara» pawwari-Kio
il t.yodr.
i   trt  *U  .h.pU^I
I no  TV
< 4 U.il th-  *****
•■ ** In'
1tW«fl*  il  ,***■
i-oad,  All tbf
- iWpuHnl fraoi
i t.Mi-w. itwu a
******* tn*m aadmatblMtawi*.
-
li *****
._,
•*|»*  **
I
•t Miadi -UUeray Dmeiwt
■.' M M****** b* *nmm*
foairai* ' ' •**■ *****
****** a*
■*,., ttttm
***i****
l,*.t,t ** a ■ >
!*l*i*t    IftMfel    I
lha  I*******
4*.  IVt   H  *
1****4  tto
■  '■-
I . »l
******* ll  M*>lww
TV pmp*U vl  \*
**HAm*m*t
■
llw  taaanioa  ••*■  wh**  to**4  **■
Itwaa  4  fwfiiU*  I" *- i ti  mi WM
ta*  ii***-.   it.  mm*  *4  *
■
m** * Arm*** ******* *********. **4 tto I
***** s\ y*\
ll    | ttt.
li* ttm*** **4 t*m*
*
■
■
h* ito a i
ll  *■■ ■ "*■ *■•* i
******* 0***t*m*
• B««it**wa.v
CHEAPSIOE
Where is it *
QEAPSIDE
what iw iti
" mm*mm  AG. _1 .
-
A •JWI'". Ch. n|..iil. llii. hut trintl.ia trill pro*** n Itrllrr
•"■■iiiiii .hnn nn tr nnitiltii. nt In*. i iriii „.- Irntnn-
itli-  with Of trtllllla.tlt .11.1... Tt-jr II.
4*mn
*** tiiiWilwtl *1*> it|t otl Ihf M'tlMin \Tto*t4
™ Paying Rent
is played ont
Get a Home
For Yourself
RIGMf PLACE! RIGHT PRICE! tfEiffWfltfl
E.H.PORT&CO.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA & BEGBIE STS.
I...    attrafa,    .J.'.a  r.j ,a,,
...-f...aaW tl tt******** '*****. tl.aa.ti ■!
•aia ,«.* *a.taat., t* ..*...■-,. , Ja*.
•UM IMN amt ffct Jt.itl, at>..it.B.. ba
f-tXt-f 1 .latVB IKMK lit. .lli.t .. ||b
llaft.l.l.,. 1. Imt ll. i'.Kl
m*. ,iV, »!* UaaiatalBll kaaajactM
• l.la 1, .mui* MM
tta. llWattait MalnHW. a, Itm  ,t**a*
mm* *,******"* man* ,.«. .1.
milltHr.il la«ai, .a< Umaamt mfl
* *.*,* *at aattl.M.1, .aiMWaM ,.„ j,
.Itr  ma***  «,n  (.11
■tlhaaartH, i, t* .,**
Ullll VkMM Ua M. t**U*m* t*.
raNTat,--. .tiraflHl    fla  lltBa.
al fiaamrMt, mil I. .mfla a* la*
aatat-raa I. lla. M'*'<|tai I. Ika
II. I.. *,,„.  am..! ha l .aMtatliMa
,*<-<•'•- v,.,.  a  I.   ....   .  -JBtl'l
lfwBtfaaal«a.a at ,*a* ^fa«. tttt ||
kit. Hla .11* ItiMa .t*,*t*m at  lla *-
aatltrat. tt ,1m att'*". **  ttllf»w.»t|B.
Vl • iw.. frt. ,1ft „B-it.rB*,.*« Uj, * m^mt.
If II " ' *  I ,t» iMaHI.Mt
l.t taaa-  f   a -  -   I   , **■„*** a,  *fV..
* »- . ,.* itm,mtm,. m**m m,li tm, *
M lollr* tllilart a.1-1 | rjatayt. tt.1^.
**at aaftlar..
11« i,i MUI ...
' Ifc. tAaAtmm **,,*.
-IB,a. J  ta. aaM.N»4  lla*^..
* laat :..   a   ■
■ '  > -•", l.i*r.aa  a|a  a
HataBa.   rr..-tlr.   f.  ...Wtrra,  ,.,
.WIMi   A  lltaav-f,  ,.a,.«1Jk   .....a
n    I.
laa.lt  la*   *.*   t-aHUt.  tlnl*  Itfaw-
* Ita J - -  a  ■   ,.*«*« I..*  I.r
1.1a*. . a . *..-•.*.
Itl all-a* *,-•«  a
-  ■  • ■  a .. .te . ..a    *!*^  Ba^^a .  .,.
^*m*m^^. ^m ^^ «_    . ^r  ^^^^..t  t^.
aUlNU. .,' .« -..a*** I-  **** MHaM
,1.*******,.v. mm **t,mtm,
- 'Uiwi |h_. .mmm
.attatam..*   ..laa.. ...trtaMtatt at
il. am*, nt**** lav Mttitml .MUM,
IHI I*, *** ,1am, a, IH *,„.... .-...
,.., ra|i-. »aJi.t|-al Wat-. IK mHall
I llttl • • • • f •   •
1  *•**  *****  **,  tlm  %
Malt *  ttaauMim.  V,aWl»a.«. M
Mflt Ha iMMt * ,** IU*  V
***am tm* ,i 1-*^.**-
•4>lhatMHl HX.fl aa» tl» ......
•.,.... .. mm ,.,
A* Il4»-.i"**. a, VlMar.~tw, •*..
a.l^.'tfBrr.Bfll    ra^trajl
1 I.Maa pta.*a OMa.tlfllU'l  •
ja-atafiHI lla- rill.  -|i.,t.
rt h. Ml BtH Ha*  .If tra,..
at, !a.fc«  a .1,1.1,  ttt  tHatMMrn **-
,.,«.. at HB.WI. tat fltut
i.u•(.aMM,..art*,ia* am,tt,**
|-||b.».w. Mil .■atftlM.I* *>«lM ,**
,,* tmrnmr.  tla liauM Ut- •
....-,....,  a,  • I  |    J   i  ...
I ibtb. tM* It. lihaaa*   ..*••  '
ii. . , . .. t.,a,mi^ a* Itaa. m U* j
.a^tatfalB. alaaaaya faa a, lai
:., uml  tmi  llaWla  ...
•tall tk. faaaatWIIint aW
mat a| ..",»•! ,«.liii
I llll ,t  a,. ■
r aalb la Ul* •*! M*  ..tlttl
a..  ».»!■'"• "i '•*• mt
-..  I ..  ..-"t.|«la.
a*** lfca« *1*.l l« *• ***
•.t iHftMl.a. Ir*(  Tla»<ll»«laa(
■nm I. «il ..l.aaf. llf
TkaM.lt tttffUrla fc,
.,<* ,. ,1k rt-
.!,., laaa.  lata.  fc. <el*
. ta* mm, faa.U.1 Hit
,. ta. ,fca aunalattlafi.
..(.aaaa. ..Ula'aaa.ll.i
talaa. in Mr. ttK|»
.„vi W. MU llll la**™
. .m**r,aa*ma*, ,'
Ifca  aj*alilat..
.   ,    a   -
,.  ft.  at.
lla«
ifca,  fct
4 la*'
--   -
•(aaawamt.  ***.
■   , a*a •aaaaalfcaU M«M
I w*.at lit ,m* **
I an*. I. amM (tn ifc-
il.a,l*l Ml,, fcal  I.
.  ...** H..
TM rt.al r^aaf-tai On
aNaa Mil  ,*aa
II   Ifi—ia,  .atrt ta,*!**
mmmt ,***. .kt ..it-
lilt, *  '    ■ I'.'« l-M-a-alaa.
tal  Ifc*   ■
■
,  ram.*****  ,****    TV
-,. Amaa ttm tn* In* tttn-
*■*,, lit. * WflUfc'  UA****..
I Ifca  Ifcfca*  la^ttl  ..  .  <aa.ll.»B..
* «r».iB<fc.«iti mm <*******>*
Bta«f4 V. ...n Ifca I**
.... ,a* m i. »» «**-, *••"
It.  .......a. ...iHl    |l-a^.a  al."l
11.1. I. rmtttf tt"* IW
a *lMl pill alllln..
Until.  ■
WnattaftUlf C-_«a4
*tt. Ima*
lata Maa*  I
ti. ri.r_.!«> ,rl *••».wa».,«« .fa,
ttr* ,mammata, I* ai-
■
r.--t1tal ^.IIB* Vtif*. atMajattfll *MBa_*ara
W... *.»•*'. ta (lam. at 11* faiaafcirtata
t.t, a ,. ...aa... ., ,1..... ,., pra,,a.
.aaa. It **,  .mt.1  *,  ,»^aft-a
fHatlBia. «|.v ,IW <t*p~*--
,a.«a^ta,   ta.aV.   ,i.aBffrar^a  an,  .a
alrt*at*.*Wa bbT *aafainl  tla . '.aHal
•jl M lltBatU*l BWa.ta.fci-
,«*.«.»• ,t.i. .iim.ii
t ■
' ■ laatl fca la...
***** M  II '•*.  Ml  -
ar    ...    ',.■ ,.   ■   ,   .a  -t^.,. .   -
a wit.. a*t ltW> ItatM..*..
...... mmtit****'
I aldal-alfca «l*a.aat  l^t»  AMI 1
vi., ■ . • ■ iim» nm.
,  ir,1  ,,  aaal.  aa,*4
Uaaa^V  ttraa,Wartwl lala.1 "■
,  . . bb.M« ttt  tal.  .Mfcaai
Bra
' *■  ' .■ .
•  laaKaJa-
<    I •
.   *.'.ta.a  ,BB*
r»jf  IS  .,  '■
I-.'  '.    I  I
.-   ,   ...
J«lfa»  ml  IlKlrUa..  lanatl  J  ■
■4 IHatfta  ***. IIW
]!**.*, ItWhbiaaWl HMMt-l  *<>
I   .   —  iai J   M.Kl.a.
nl ll-rt  It  m
«... . -    1 *»••,.  I   rttllaaa.
...   t  |i  V.fc-.a,...  T  I
I  -. • V. , ,. .... iVvaatH
I
ii.»M*«-r  IH-.1. T.  la l,«fcM«
■ttt A,Mt Mml.*.
IXtiMf mmmitm- al  H>
.-fc..  ttirayr^.   Mai ****
I
IV fHiUaw ■ »<*••. ta, tt«*» •**■
«ilHw* fc.** at, *** .*r***m~-
l.ft-tlll. IMI. Mtt Ura rfclfc~ at
, Ifca-  Ha.  s*.t«..»fc
...'..-•-, at-t, fct^. a.  Ifc* Pfatlfc
■:ltar,l **tt.*Bj*!l.   WW*
. (aat. Ifca *1«tii»  aillrw,.
IIM*. aaatamt ill*".!.*
'***•'**■ *******
*am   tfc» '*lB*l*aa la fc.
■
.... ■
a.^|a—tt. Ikla.a
—a.a.»ll a.'" .Bl* a. ar**'-**
THM  IjI'LIHlltlKi NEW Wl.hTMISHTIill, 111111*1811 COLUMBIA, THUH8DA1' MOIININll. iVUI
Is
m t
*    \
laa  1"  in  III  III  I"  I"
This sard is Worth $6.00 lo Von
$  **}  **
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
 n.i NOTICE.
M.II,,  it.l   _^ivn  myH  u M ,   |,jy|-|
HARD W A R E nlS'SS
■  r 	
t ,.,.!.. i.l.l. ,f  .... r	
G
0RDIMC0.SI;   'm
mm si. BOOTS i™ SHOES
ll i,,xl •
11  Mum
I- --iittt
t)"i„K
;-l  ll ill,  llll \l
„. 1C(irll*.li**r.irK fun int
i j. ,...,,. ■ i
• i.Iii  ll III!  I IIIM  -
*l_n
I
Hin
t '
I,"
I
, ti.-i i.. nil ..ii   ■
*
-
| i-i i\n   ti
a^a__B
I a  I  - UH ,11
I ' '..   I.l  M
IVl  l*   tl.ltKII
I.l.'
I 1    tV.   litta,!,-    M   |l„"  I    M
' . it lllll  I'liiu
ii,,  mil Sim lit
ll„ti in iiw . Uu
 - IHm i-'i-'.'-i
mil Vlt'tm
i  Im  , -..it  i  ,.  t'la'liarlii iimiiil
a|____H____________Ha_________
OITYOEBENTUllKS.
T
I \ ■ nil I, IIU llll' lllll H I i-
..I  • ,,   III   |a|. I"t|   lul
TWO  t \kl DADS  t'l*  II \ l-l IWA Kit
fm iln. ipiin ] ii ..I.- h ,i- ,   I    n-i-t-it
I .1   llj *  ll|l  t'-'l  lil ..' ■ | Jl, ,
\\ .  ,  „| i | I  ' ', |l| Hi
siii'i'i tlii, . ..i I ... I.  it    , i' t|n i ,uul \ ul,
Wt* iilsit ll.tll'.t uii >--t in i"iii!n nil  .Itnl, n| I
I tlaa.
I,,
M'",1;1'
CENTRAL HOTEL
JAMES CASH, |y.„
W.TUIlNBIIlUti"
Hnililiira mul Uuiitra,.,.. i
BBZOK
RBBO
- i -... i,
iim in in nr •
Bt  muni hi -ii *i ll'MlKS ...
,   :i,,a|, ui  v..  «.. i ... t.   u. i
ii \, 1.11111  ru.ii
; i.  m.ii;  1*1.111
I ll.tll..AIN , iiNMVI'IXli "I
•'
|t„\ vi CITYll
It
(
nxK .tt in; i.iii I
i •
1 'III  uu i  will   I
______________
.111 tl  lITYrlla lll.*'IUlll  '
I
mut
-•I-I'.IIS-III.    n v   m, IIIM.   III
r* '
■
*a______________________P" ,1
all-1 r Ililtt it'll III! .lll'll llllll'IIB llll' |  ;
I'l
I
I IN   I II tl 11 11  I 1
iilli Mi  i,u tu,,
Hut
I
a_____H_______fl_________B
I   F. CRAKE,
^'ttjB^jwMV.8 WATCHMAKER I ind i HANUFAUTURIliU : JEWELER, j Nbw Wimtmiiister Biirdi
•lalaE; I  ultiliil -_St    II""   I'  ■ "UJ.
-  - ,   l.t.ll  till  - 'I*'"   S**'*' '   '^    ' I
, S
NOTICE.
In.  Iitllil.llal
I   ,
.,..!. |,t,t
INM,
t  i  I
I Mul lit \ i  '
I  1  !
I UUI i
IttiN llllll
111 I I l.M.|t  -
i
■
*****
" v|
^____________H^_______________________________^___________R_________
,1.-   uu.   Ti Iiiii....,.-7
Ar.&V,o,Klii.,l'l..t JUbSON.'cOCHBIUCl.,^
^^^*\m
\! , .
BRUNETTE SAWMILL Co,
tl  ,   | a  ■
I '1,1 lltl II.
* I
II
. I NOTICE.                                     M \\ Wl -. I MINSTI'K.II.C.
'" '« >*'  '   "     '          *     "                                                                                                    .          .....  tm    am        .  .
^^^^^^^^™______________________________________________________I MANUFACTURERS OF  Luillbor, Sliim.li'. I.tth. Hill Sttill  mul Unit', Tin.'.
s T                  i„ ioo -,.    AL80 I     '     i , tu. Siding, Mouldings, I
'— '— !—  , md Turned Wi          Window and Door Frames,
r      i'i,i,in.. 11*      !• ,     iii
\|i- *            ----_----__---___-________________■________                         KltltlH.—
.
'
H
f
NEW HI  '•.••*■• I l'i WAI I II CUM.
MISSION
CLASSIFIED itUSIHlESS 01RECT0RY !*„;;
I.   i
\
\|
, -1 it
,.  A.cc*axatc  TKToxlc Q-aaxanteed
NOTICE TO CONTRACTORS. Shiopino: Facilitii i by River, Ocean or Roil JnsurpuEsid
^^^^^^^^^ ^■^^^^^^^^W^^H^^^^B ------ '
'--_____________
()
v MIB,t ,111 V
: I.lil.l
I
ts
IT
\\
\
Mioo
■
l.
sl.Iim
A
ii**\i 11 i
(The gcbQCV.
LAYINGTHEDISTRIBUTIQHSYSTEM
■
■
NOTICE.
■
Coin-
a
■
I..
 iO^-^-^-^-^-^-^-^-W
lol. At;, ui- rot tit. .iiiO.so.N POWDEROOMPAH.
NOTICE-EXPLOSIVES
Role Aa*, hi- i-i iln JU-D-OH POWSEB OOM
T. J. TRAPP & CO.
HARDWARE MERCHANTS
Oolumblo Sin
Now  Wa  ll
S^^lsif ROYAL CITY PLANING MILLS CC
.**
ssim
s
\\
i.
A
11
II
II
a
_________________________!
-
^	
M_____________________
IlOOHSILt.I.lLltS
I*. STATIONERS
N*** Weitmtnttoi
m\ l.iuiilii'i. HiiiniilGg,  Miit|
'<>> li.lttlla^H^^H^^^H
Iinni
Bl Is  01  Wiiuii  Ftirmstii
for '   ■ i ■ Mi Bl rids, Railn
Ba*^.______H-_____________________l
t^at j*, rtn   TIM '  T \ IHJ.   ^S™**   MrtiricRaitoji.
LYAL--C0- DP1I VWkW Ifl'MT    i-AcitcDivtiwii
Slr.KOB
A
IIMK  TABLE.
■
u
u
\*
A.
NOTICE TO t-K 1.011 (His
71 tUMCt MKCHCOCK   V
MOtAKO
HAMLbY BLOCK
B. MARSHALL
DRAYMAN,  M. L. FOLEY
Lumber Broker
The Crown Stables
in.i •■ Hai •* a. mi v. im li •
l.ll lllll' 111 111* . ll v.
A
'iS.  llll'. II  11 la'
Nf* W.-lllnuio-i «"■.*«(-
II. i.l IL.ii.i. .ni.l At..... m
III.lit mtt r.
T
A  1L.II.AHK.
Bank Montreal
s
I.
.1.
t,
\.
\.
\
A
rar,
ni
Ullll
TO AUGURS AND SPORTSMEN.
A Savings  Bank
Department  *m
M ■
' ii ntlh i
;
T. RIDDLE
I1I.A( KSMIlll
nnnio
t  .nu.llllll  I'ii. -I"
Navigation Ci
TIMi; TAHI.K No. K|
■
I
to coNTRACTOKH.   lima lllitri it timts luitt.  Colllliia Stiff!. Ntt WfSllLlil
I NKW VANCOUVER
'    ' GEO O. BRYMNER,
tt) brick tM Hm BUMltt
111
ntatt VAni;uuvi.it
 COAL
Fishing Tackle **»•***"•**> 	
Ni* Wellington Cmi  department
-
111  nm iit,hum.
Rm Repaira Proiptiv Atleadexl lo
SAVINGS  BANK
I ■
w
*..
.i.
i. i *
i
mum 11.M.r.r. s mam:
A
NOTICK TO (UII.IH.HS
CHAS. E.TISDALL
18.00 PKRTON
■
J. W.CKILH.TIIO.V.
"
t'-li-.i  M ■
I
'
,,., ,1,..**  II 1*111,
w
■t fmw
_ .
T
■i v  a.  •
l
K\
'=•-'VANCOUVER
FOHTHILL NURSERY  J|jp j
WOOD
SUM & WEI IINGTON.
K. A. WYl n
 —.
„, v nstii nt mi '"*
MERCHAm ANO GENERAL
IEAMS1ER
DRT ALOER ANO HR WOOD
MERCNMTS.JICWWE )
I0OOH  AMi 0IOAR8.
t .
it II
. 'i V 'l'"'
SWAY®
••oo i QiivflnH in*i THE LEDaEIt:  NEW  IVRHTMINHTEH. H1UTIHII OOMJMBlA, Tlll'liSIUY MOIININll.  ,riII,Y .1(1
TWO CLASSES OF BUSINESS MEN.
iinn   i   .
M.ti,i, , I'.nl,, bt
j. 11 .i.ti 11 * -1
it. un-mi
lit,-  t-atllli.   V.a
I'lill. .1 Wilt,
1'iirmlliii i„ tu,
ti.tli,-  Uu
.i lilt tit. in.rlll.II
.1 oill tliroullli
mil It lit -ItllllY
lllial  .llllii
-at^ 'i
niii i
aal laa,
aiaat,
IM"
, Iltli III KINKKNM t
i
it   .u»A»ia
i iiiiiiii" i.
a.. , ll,,
...
'   ,  ■ ,  at.il. |
imi,, i
MiC icfciU'V.
JUDITH'S  LETTER
VoHar I'M.int XMlil-in  rintmr tltmlt   1
l* autt.tr  "in Maiitrit MtHHuiloa.  '
Wttt'-t  Tl** "
i    Ml  M
D»  M.I  -I K  I I
rini  i I " '■■
iniiii
la va*   i
of *■*
look i
aiBf*
Moai-
tkali
bn- a
aa ai-
pro* *
been -
••nl  '
0|lUI. I
,'tlll
Tlio
r i  ■
fn iu Oi
|  .  |||  Hill,
H ll.i' Uull
i
Mi.  Ill
I
■
■  ■
I In11 I
'
||
'  IV  ■   I
■ood *
Aitp
Willi
aaaiy. i
olllr* - nr**) ■■ **
}***•  *
rtmii '•
****** ■
*****
inin..
Ual*
tall of
it ■■  .
auro
UH*'
"*;
,*Wt«l   ■
. wa.! '
IMI.
itl.ai.
.1
-
■  i
■
I'rlrl.i.r. at) II. Imil.
■
Ml.
jwtta -
atia.li, .
law..
irt Simpson has
idjacent to it the
largest salmon canner
its on tlu* coast, and
Iinni its nearness to the
seal fisheries it must
Lilsu I u-i inm* the headquarters nl the seal
fishing industry and
the large fleets therein
engaged, li has back
nf it millions ol acres
nl inli prairie land,
whit h in time will be
peopled wiih ram here
and farmers, whn will
contribute to tin- build,
ing up "I ;i large i ity.
•:+-
-■#•
PORT SIMPSON
Tint Cotnlllg City nl thn North PaotilO, is Now ,111 thn Miirli.-l
unit <*ti'<-«-. 01111 of ilm Bimt Bpeonlattoni »1 iiu* Dny.
A
few litis or  ;i
liliti'li  nr  two
purchased  now  mat
I tVItta SHU. IIV t'lllll.lll
AOCTION
SATURDAY, 1ST OF AUG.,
p«tt yniii.ii.il il .-I  ,',. rtut ij *
■- inn \ " ■ * il > li   ■■ 11 1* *. I IHirl Kiuit)
l .  .. • ■ . I a
.,,,  (H,.   1,  ,r|  t •
II. I..
||,.
ltd  Niirtl r-
■
I
IV11
■
,- n. .1 ... 11 .
I' \
1 lia
l
■   r
■
■ 1
ll 11 Hit
li
II
■
■
l-.ll.iui
I
■
t |.: ,   .  !  1  1. ..lii,,-
1
111,1  \.'tlt,l.,ii.l   iml.
■Ll. r. I
'
I
■
ll.tl I, .
.<  ll   Hill  .  I. l.ll,
II
I'llll
-
T  I TltAl'l'.
Aut-1l..ii.i'i
i',.Iiiii 1 Ut l-M
ANNIE WRIGHT SEMINARY,
T.tintl.l. IVASIIINUTON
.
I ...aa. -
- . I
For Plan of Townsite, Prices, Etc., Call on
& POLLEY
make the fortune nl
the investor. Prices
are low and terms
easy, only one - Iillli
cash toeing  required, BOARDING AND DAY SGHOOI
a , a a FOR  GIRLS.
liiiiI ihr balance on
time without interest.
tin- owners ol iIn
townsite are among
itu- must responsible
.uiil wealthiest • :itizcns
ul Victoria. They are
offering only a limited
numbiT "I tuts. Fir.-.t
comers get first choice
MRS, SARAH L, WHITE,
I'lllHI Il'll
MEAKIN'S
GRILL ROOM
It IIOW npraa 10 llaa- public for CHOI'S
and STEAKS r> pi,it, si,i,-
COLUMBIA STREET.
•••
•••
IBIfl
a.t.M
>ll«
Tto,.
al... a
.1  ,1a.
ila-Ha.
nil,-
laJWll
il.al
|ll.la
■Hut*. |-
lia mit.
t.atalll
.... I
.Ml I
ItUKl  .
t**m*
laal ft .
I
■■H-GIVING UP BUSINESS^
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
i'H/'.;;'*'   VANCOUVER
| The Matter tAX
I is, more than even the
H quality of the material of
which .1 Miit nf clothe, i-*
mode, iln- iiiiiii important
consideration.  Thcfinct
11.-t 1, It.nil, conformed it*
the lhapc .'1 ilt. iii-.iri r is
iiaii-t- ilim shoddy,
M A. McRAE
*******      ,, ,
gimrant. * - .1 rent ii
In.  Homespun put to.
g, tht tli  1 competent
t.lilltr il ITI  ta  a |a g]|||| |||.,||
miiTitting broadcloth. I'ln*
immortal  Shalt 1 ipcare
"Thi  .lii/iti rti
*i/t Proclaims Hie
.llun." 11-*- It.iril is
rinltt. Therefore irdcr
I
lll'„   laintl
.A.McRae
Ml 1..
WM. •
IM 1
lata,
..Ilia
UMll
GREAT BARGAINS.
Iiu mmi 1 Aii'.tiit'tlin.iii --.il. mi known in British Columbia.  I in --- ( I-* .ill of tin finest
quality. Thisisyoui opportunity. Thi fan* over to Vancouver is but a small consideration.
Tunis will In* strict.) Cash, uni* ** otlu-rwisi arranged foi < **\< i- for the »t«». k en bloc, with
fixtures will Ih received, and sntislaetor) terms can b. arranged with res|)onsible parties.
(Mil.,
atttri
lltM .
ttw. Ti
■ itai
Ml ft.
IIM-fl
lo Mr 1
lol_a*a
Ml. lla
Hn
m '
IMM)
ec..
*****
■Mill
MJa.1.
*****
IM. .1
mn
11''
PHILLIWACK!
trnt* t
tttn**
mm***.
****n
WMtll.l
IMl ■•'
'
I
1
t.ttf*l|a„   t m* *
',»*, ttm.
II
1 <ta!   It I
■
■
TO THE TRADE.
OUR STOCK hns In ni 1 ithi 1 imported direct from the manulacturers, or bought for cash in
our imn inarki i. and quotations lor quantities will In- made i* t lose i* .un wholscsalc liousc.
COPE & YOUNG,
I'l'KC.fSON Itl.DCK. HASTINGS STREET, VANCOUVER.
MoPhoo Broi..
Shipwrights *& Boatbuilden
BOATS FOR HUE
B-yonil Royal Cilv Plimni; M.II.
Nr ar W.  .till
COAL
C0AKXW00D
IIM Wf '  a   l't ••ol, ttrul M
1  Hnl  I.  tlali,.!,  Ifa.
It -
t .****!
JAS. E. WIZE.
, 11,1 I'll*** I IM
im  ni*tr hoot
•
1. o. o. r.
lOtrtllabl.
(b)rlabt >
i*1*rt*rm *
V'*__*'
ihM rot
ababo b
aaeota i
■
Iboi mil
■ -
■ .  I  - |bol  ml
11 mii :itii..>,..it.tr.i.i,.f mtt*,
te* In u »'ilr 1 run. ******
U.t  leOiptrtl I-
Qaaonl \***h
far Mn* •
'i,.*r iim «i Hun
1  *f\\  t^'.
« lin|itmt*.l iml li imrnrinir
>*i  i.r Uw  paW
I  both l*t
.  iml  ttOPClalrm  il  H.'
■ -t.|  |.a   (tO   ...    ,1|,hi.Jit,*  III
I t -M.till Uni i(*-
imntiilUi.- |ri.^in. If ..( Ibn
.  .■-. aiii.n .,t  nu)  (inn'.
iini  hai  wata  lo  aa
oai,  atnl  ..ttllt  M*ti«
TWIa«'    tin |.„l „. ui.iiifni iml
tajwwii
loinfcafcfi ,, uni,,.
laaanB nr. im.iiiili ilxluln turn A***r
fWaafW'-   ''Hi smi l-'i .
aoaiattb. ti. in ii|H.ii ii„H. n.-n.t-
'HjMf'**" *'*'*■* ami Ml Mai Hon a«
'aaatWj ll imn InilliMnal
mmtmm*   ■ ,.*,-,** ai,a* i..'ii.i.<* iium
oara.  1*
atajani
alfr ao
•St
**********
•aaooa.  i
rjif*.*.
n* >i
LiidiK-i's  LitntliiiK.
BY STEAMER DELAWARE.
TUESDAY. AUG. 4.
IIII
*N|.
CHATHAM
(Ml
DRUGGISTS
Lii
t tll.l MlilA nI
M W
WK8TMINS11 R
T.J.TRAPP
A. FORTUNEFOR 25CTS
SIR.
tor mm tt toVPt tbio ao-
4**t, Hi to p******** m
to fit.*."- aaft  Ttii *.
fm «III, )| lilh* *il»t*il  «i|. i,.*-
b* ******la4** imt K
**A ***** l*p*m*m* um ito ***% litt
ng  Hm mu* mh* *** *Atm4 t* *** *
Mil rt tat***. *** *A**4 to bum IbM
• -rt.l  tltll tl ***A p**l*m*
phf. urt It - m to l.t rl *p i* **A* I p
nAnam*
m
AUCTIONEER
mrn xsiiiAi. niuviiu or on. national club
CONSULTATION "1 mi.
i. D. BENNETT.
WAICHHAKER  ANO  lEWElER
,' ** t .'mm,*-** *t . St* ti . **m..m*,e.
:ari;she, green _ oo.
BANKERS
.. .,», . tft.-Bf,. ., ,
Real Estate and General Agent Melbourne Clip Of 1891 '
HI, tr*—imt*,'•***,* tnn.imn**,*,*,,j y% *****§ •*'*•   ***** It****** i
l*Mt**tim*,mm1***t. »0»,"
I I   -f...  ■*..
•l»il*'.l rt mtatmM-m** Put*.* In II- l*»i- ,\*a**vtZ *~* ^Alg.S*' .   . tmttl,
i,, i. * *i*^.
r...|».ly  III nil |imt. nl  Ihi' Cilyt ttla.t CHOICE
IAKMINO  LANDS.
*mt   tn-i i
*a* *■*■* T. *\ t*^f*w*K| iinmiK i
Y19 COLUMBIA STREET
II EICEPTIONlt IIIUII    OPPENHEIMER BROS.
 -  COMMISSION MERCHANTS
*'
■
■
inin.ollb r- ftfti 44.I..I *
v    11 ua um****?* -■ i
' ' initili al
The umlewlgnttl *-* ******** \*i
)(l1,,| ((, .,„!, ttrllfl in Mt) imi
of tin. chj "i i""tni\  ii mod
enrte mta  Oitlcnt mn)  be
left .ii Tm I '
,y  |RO  |t<
■
****** laimmrtm***
mt varfc,-! Hiiiimii «iti. i i i   u  I*.
\l SORRN.SON   ;.;., :.*J*Z
■
1 *******   *
trUwii'it a
I I-t mil*,*
tin,...).,. ,..llVli..|.'*.d,-|l.,l.,.i„ Xtj0"^3 ^"3^   'M"ar^©t
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. ,H0LE8ALEANDRETAIL all"™ ,
100-102-104 Powell St. DEALERin FRESH ASALT lfl69ltS
1'. O. Mux 207 Vancouver
, aa. taV .ag_it_t«.
aaa*. aal latta,.
-.*".- .1 '1 Hill
WESTMINSTER
VANCOUVER
electric min
ROUTE
REICHENBACH
.WHOLESALE AND RETAIL
DEALERin FRESH & SALT
B.C.I    Halt ,11* I.IIIIII:* MONt »t ,Na.| V..aaa, M.ttal
\   11, *.*! 11 ,m um
>* '.. .a
t. .**.  alia* l-a. In a
HENRY V. EDMONDS. .-_. - _-  -  .  ....a.—-..-  ■   -,**■■  ■-■■■
I'lll'L  lal'LI'llKI!  NILW  WKKTMINKTKIi, IIIUTISII  rol,l'MIIIA, Tlll'IISI'AY  MOIININll .ll'liY 3"
THE GREAT SALE  LUole&Co.
I >i*TJ*    *   a   a   -j   .*  ;  ,   .   ~a   *
IS  NUW  ON  Al
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN'S
Most genuine sale of DRY GOODS ever held in New Weslmin
stc'i".  Remt inl't'i'
OUR ENTIP. STOCK IS NEW
o
No n|,l  miT Ivi  . mi tin .helvus thai tvu nre anxious io lie rid ol
in- premises are small and we are obliged to dispose ol our Summer Goods before  the  Autumn  Stock  arrives, which it.  now  on
route from England.  COME EARLY TO SECURE BEST BARGAINS
Uml Ir'ttiilii Bi'iikw's
llliittl'illlri', lllViisliimnl,
,s" Ooiiiiiiissioi] Agents
,  ■ 'IIU! M'UUl.T I
HOUSES TO RENT
Aitnt. lor llio National
I ,,,- A-,,i inc. Oa  ,-i
Ireland, .mil i„. Hi,. 0
.ami  J   I ,,!,,    '.,..
V.ltill U...,i I, lie., Oil
NKWS nl'  IIIK cm.
l.tH'.M.   lllll Villi
: For Gontl I,ivi".tnu'ii('i •*„ to  t
RJ.CDULTHARD&CO.
Real
Estate
Brokers
Ai;i'iitN (■fiH'iii's IiiHiirttiU'i' Co
,n,, Mm\ and McKenzie f
ii
i
ii
ii
ut. ut*' i -
i
t
■.
|tii||i||Uall|ll
l\
1,-ilaaai 111
a
Hi '
-
II
a
Mta  H..1IH. a.1 . la. .tu,
; ■■    It  ,1
Itrtllitaalial 1
IVi'.ltllllill
■
ll
*
'
I
Law. Tlllll Tattfi- -
75 CTS. TO $5.0Q
IS
III.AtlK Ull.K
)„!"•ANOV.'•lXYK?IL,
1 obwSSBF"*
J. E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HHOalutublaBtr _| __ """""' ***** I'olliw.iml la-mtH^
" GENERAL figj
T. OVENS
MACHINIST
IWm  ■  u rnuii mi*-I  ii.tlm,,.,,
I  lll'|Mllll'l
n HINt ItAllltN  .  i
W. F. BEGGS J^^^U.
THE
lilt WILL KNOWN *
liil Tito JOHN DOTY ENGINE
■ nu in.
ivt.li-vrf I- >i i ■ inn. i: I'tMiM..
COMPANY (Ltd.)
:__: Engineers and Mill Supplies
 "L
LoweierL Hams, Sinclair & tn
REAL ESTATE
INSURANCE ano FINANCIAL AGT8
Mm, Sell ami Lease Propsrli, Collect Rents, Male Loans on If
gap, aiul transact all business relatiop. to Real felalt.
LUNCH COUNTER
a.
' ll I.l llll) t. Ill I 111'.
OODGE WOOD SPLIT PULLEYS
-
■
0
.1 M I
I
'
I
ll
t
1
'
I-
-
II
'   atl
ll
"
I
' I'l-'lt   .'I-LLI
Ice JmaaaToawA Wta 111 \\    . °; R ST* J?HN; Mauii^r.    „,  BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST.. VICTOy ^
their Season,
li'slii: a i  i'i .-.** r
I TALES.
THE UNDERTAKER
Ftiruitsro and House Foroisiuou
i
>pl dli Rtstairaii
NORTH
Chance
Spec
lation
WEINVIU
THE  PUBLIC
JOSEPH STIRSKY.
.*•
• *
■  I 11 I
t  •  **m**ta
******** »■«'-- OUI*
Nil*-* ti A**.**r*i
-
-^QODS  tSo  POLLEY
LIBRARY BU1L0ING. COLUHBUr I
FRANK'S lEdfeR
CENDRUN BICYCLES
CALL AND Sti IN
aULEIMIttH..
Qampbell & fti
a*."*.., I I IAI,
HARDWARE
I'liiu  - (lit.. Cimla. ty iin.i 1.1,.-.um.
AOEMTH,
SUMETHING NEW!
H. MOREY _ CO.
BOORS. STATIONERY,
alaUl .if.
. ,i i ttm . *t*t * *
W, j. KING
v*£2
...
■;i Cm
11)11)
i»:
Wl  II AVI  IIM  '-  MW  I IM S nl
-
NEW GOOK
CONSTANTLY  ARRIVING. K
:
t • !;• •• Kl l;\ in tl" lli imi-  _|
K. .i
\ K Wi
i> -  I *
ri.,11 kind*of M i *• "
i
■
Campbell & Doherty
\ |( \\ ■  .1 I I out
V*
•t I
.1 .1,1, 111. . >.,....■■* .... f. ..,.•(" .... .." ..
CHOICE CENTRAL PROPERTY
on ***** minis
RAND  BROS.
i •
r—i
'S
H
****
-H
0
**v
A
H
N -"'.  *..'-l MiLi-lt Soil*'
a ...if  ar-.t n
Mint.
Bimlfnt
VI ••
Sulky RoitJ li
Walking Plough
II.. i
Spring Tootfa
ll.i ri-
li • tiui
Imn H.iiTnii
Oombinod
Drill, aiul
Booden
Si .ii imiLiry nnd
I'.inn
KiiiLiiion
Bttilors. fii.
Plooghihuw
litllX llf
r.xir.i
Ploon fnr
Mini.
Bindi'm. etc
On liiind
Prii-r* IIIMI In I'K1II|iit I.iii. Term*, one-
I Imal mall. 1.ilium • II. 112 noil |H ...until*.
nl •> prr .rtll.
RAND BROS
LBRENCHLEYMO,"™*
a
WESTMiaSTEll.lt
i
TO LEASE
ml
ll .a*
tnt  ,„*.,.  ii.  .,«  «,.,_...,,
Hill vn
Real Estate Brokers
r-"_2C  Milia St., lesiiisief
H01EL DOUGLAS
Shaving hn
CHAS. BENW1,

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354061/manifest

Comment

Related Items