BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Mar 1, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0354044.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0354044.json
JSON-LD: morninglnw-1.0354044-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0354044-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0354044-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0354044-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0354044-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0354044-source.json
Full Text
morninglnw-1.0354044-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0354044.ris

Full Text

 Otliuiil Uanttg
W.J. WALKER & CO.
tMAtt.tiDatcouatiNi. AND
ciivauDima. i..,,....
tuiraoa, m, tt,  ti. amannm.
wu. iiAiLLii: * co., riioi'Hiirroni
last Your Eye on
SAPPERTON
I OTS, BEAUTIFULLY SIT-
i vir.l) AND COMMAND.
INGAN EXCELLENT VIEW
I ROM  !"" TO ii""  !!>'..- ••  ,.
, \sil.  balance  in  a
iU.AI'n PERCENT.
T. MACKINTOSH & Co
.■iM.M. III.D1 K.   M-W Wl-LSIMINSII-LK. ll.f
OOD. & GAMBLE
Land Surveyors
HEAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS
LENNIE & UPPER DRUGcisTS
Real Estate _ .  ._-«, „
Patent Medicines
GENERAL AOENTS.
PRUC8
PERFUMES
INIIII  i i lul "it Mul run Blratl
irtllll  I.--1-m-iii Lulu lalaittl III i.iii.-
I'JII.S  llll.i) .unlit.- Ill, Lllll,    _   ..   ....  .
lots, ■* «   t   Toilet Artlclee. etc.
WANTED sS>l»i '" "•' i""-
l*arly ami a. many taat. pun Im- t-
WANTED.
'fn i.ii.f-i:
■l-a.
II 1.1,11-tt- |a lll'll yui-t'li "
Macpherson
& Thomson
- I -w.Ki'iitiNK ar
,. It. a It kl till a it,;. NIIIIIT BILL .ITTKSl.AXCK.   IS,-Im
t.tt; t............. ......   I
Imi -.1 111. l.i...
I MS.. IV  ll.l. II- Itl.fit III-  ii ' I
llll illllill. ul I
IfflTE INSURANCE!
IMS
rtatt
'
niiiiii
i.l Un-
t ,kn..,»
■ II..11 a.
11..Ual.
aa 1.111*11
aWtth
SOUTH WEST-  .cci.ttta.Dur.
I
' I-'-.' - '''•  .,«,..
n.-*i Atiiiiiinu to   ,
'.la  .tt||ilf.ll 1.
.iilTANCERS -•■■ FINANCIAL ACENTS
i.-i.
a   . I  ii ... rati
9D8.TURNER tt O AMBLE. Nim Wc.tmln.la-r, B.C.
I   fl~   1. mmtr.   «AVt [BRITISH  UOM
li Smokers   MA,N|•AN"•
n uinuivvjiu IIKN|,V hKK
M TIETJEN.Mnniii.il'
lltM
***** **
.S.CTJRTI3 <SbCO.
OWAT & D
TURNER
Real Estate
FIN1NCU1 AND IISBIB AIIKSTS
Thn liillowtuie Property hn» now bttn
plm<i*il on ihi* nmrk-utt
fill  It, •.«*■
Pi ni - *  '   Hut!
section ae
.
l.ll.' li
ark*. .,„ a* ,.*t«a-.i -lu. i. t.i
-nJiii.**. in |,a :. II-.. a XIV. Im* tu:
MOWATJc-n
TURNEXi
6ENERAL AGENTS
i  i  .  .  .  .  .  .  «  «  . <
DRUGGISTS
.via
., it i.r, ,
E.H.P0RT&C0.
Harrr~»nt- lo F. O. STRICKLAND
mm dy Fire
REAX ESTATE BROKERS
AND
MANUFACTURERS' ACTS
.. .1 .i... • t  r .' ni*. m !•. Hr.
T. READ & Co.
APPERTON
LOIS AT FROM 100 TO 1160 IN LOT 8,
3UBURBAN BLOCK 4
lltiilillnu Hllra m- !t|n-r«U-
't.i.i lh.*  pi tint-!-..- ilrtli*
' -nil" II.inn.  Mar-l.tH. r„l
. I'U. tl  'III III
>. B. Mackenzie & Co.
*■*  Goncrnl AKcntit  60? COIUIIIA ST.
LATHAM
ESTATE
lot I*. 0-.ui> 1 B-w*-. Lou i»«k.iiia,ti, *a*u*i  Tit Tiama
.a. «.n .ittt latmafk lli, l»0|*»*1.  th-. •> lh. thttt.lt ta lit
i«.i»ia  P*>«*tl.o-»ItOa 1.1. MO.t.h ttal A t.(HI*.
615 FRONT ST., WESTMINSTER
I Uiil HT'- *****
*****iy 1*******
titkiin "*'*" '■• *
H.G.ROSS <fc CO.
Cnlaatlla Si.. Nrw Wr.lmln.lrr.B.C.
AOENTB
SNIPPING ANO COMMISSION MERCHANTS
flAPSIDE
ANYTHING ANO
n
fc.E»ERTTHINB!l ,,*^*«'*;Tr^^",w**
l***r*m**t i'H tipr*****1**!'* mt* *n *
i *. n*hm*mmTmtm*tmmt*mmm
*fmt*e rtta A Banna*** t *********
********* Ptrett***-*** Mattm t*->a-*wn* ****..
CiWt Atwnn  *otn
llCCede
OUR CABLE LETTEB
Oroat  Probability  of  U  Knrly
Europnnu  Coitfln-
trritioii
rEANCE AND GERMANY OROWLINO
Uii|.l..iBiiiit  Ruvulationa  RoKHrihiiK
tlm Doinge of Bi-vt-ml TuImI
Hi mi ml i i-li
BRITISH ARMY OOINO TO WRECK
til.,Mb Beintt Mini.. In London to
Stump Out Inlquitoua llln■ k
mtuling S, In m> •
Lai  ■*, Fi-tiniary *>.-li i* ii.t*	
. ttlHlof Kniliili ii|.n,i,.ii iiii.i.i .ililtiljr i*i.
I>i. ".-I in il.*- Iniiii),. iod Hi*- I'liili* iini.
iiiiii.- ii,-w,|,i|H-r.. Uul ll,-- It* hi*..f
Um |.i»i with liavi- MttrltUytMptrilM
llii* nitittiiuatii i' ol |" ai •- li. Roropt. Tin*
till nf Crtopl, lollowed hy Un pmctleil
withdrawal t.f Italy Itm Ihttftpll ll*
iiaiii-**, da* iln mtiit. tit-ii Um padUoo ol
rraii.i  nml  ltn*.la,  (Or lul)  Vtl  a
 i laportoot Itotor in tl*** aiiiim*-.
Uiili nn a. .inini ■■! hrr Ittl ud
1.. ni.. i,t i Uiiii forcu It Um mot ol
air a...ili| OBflfO I lllft |*n*|f *iii**h -.(
tl.i It. I,, li army lln*.la l.i. Ui.l> ait
Ottlirrfall)  t.,il,tj.liit.|tli of btl  in
ion (.!■.* n.t) nptclillj btr m-rolrr.
alii* 1.1* tii.tr* iini. iln.il-ii' il.al nt hah.
Autirli iini dtnotoj BHnWoed  Iiii...
i .*  .I *■, itt.1  I..,* a t.t   tl,.-   RtOHOM
It..I-t..*.   Ibt (1111*1   111- Ign  tittill*l|a.
in. m... uiili** tiiiuRliiilly ll.tl. .|ir iod
i..unii.> has,- u-.ii iiiM.ly lti*ulM.
Ii... K*i« r. it li aattl. In* bnt "ii- Md
\t* i ■ ■ ■■■ ••■< , i cot  ilta ttd Ul
..( mrM ataiii.t ll..-1 rtOth   ******* >■
I- Kttll i n..*  t..r ttal. btt  '
MMl tatitratitt*.
Miii'lU WUTi
■•  ■ ui iint Bti   •   *i.i *i*'ti
Otftltt raWModu i'i il,*' N-nii *** i ..
tl,.  HO) ..I QottO  Vt. luria lodt] il
tt ...*1» t it Hit. (Iiiiii* i l.t.
I  l.utt... |t.
I u • [V Qotto i* ***** bttett-tto*
[..it..i mn* ttwUtt It *■ ■ . .* bti
..-1 dtOfhlM >—t*iiia» tban at
10] tim*- lion "" .i.iii. >if l.ntt-ts-t
| |ta|. Ill tt K'h turn ******* nt-
tlrr llif *h*W1y nt th. poil '
tat*. 1.1., i *t*.(i,w *** am. bn ******
tht bnktdowi It iur.. »:
unable tu io*inln **** t*, i'i- ***** *.<*
MTbtt ii*t.»|-ir..i .!-■ nrtfdt
llif  hi"'
■rtll  I   0»t«lt*    i,tt|l*l'll|llt,|   |,,i
a»*tltrf wu hi*t nle until iii t.t.ilii.4
a«d tnnl al all r*«t|4imraiar}  t*> Um
i t il .  Itlhatttl
batr a tni**l di*|i1a) al Ibf tautu t< ••(
ii.  ir**i it*-.,.tad al WlIbtlOM
-
tbe let.il -i.i.t. Uh ******** fit uttUd*
,  aill radt* to |*fa*i|a In ***** lb*
t.t, .t. ol ■
a .1*ait muiii
Ttw Itlltt mw uf tba Klt-O-f, iav-rhtl_r
-*l •• |*ti*MT Jia-blas Im
il* t-blld  tt*m Ultb. ltd bl*
Imlib u turn* mhi* ltd mm ***** tm
•  tiihlm. Uxlad*
Ittt tb*- Atmtht K n  ' "   vt-niiv
| coottllotlik. tot Uml ***
bun-* ' tiiinitd In
latui* t*ii.*»,ii1*t,iii*s*. bi* tall •'
load tin tm ****** tm**h**t** **m*****y
***** t*b) «lrill|'. Tbr ft** I *k***tA ll*»lf
| a bta ihltf *A tba . l,lWl»»a. la-
ftadlM tb* Iraaa l*lia*». ••■I* HtMi
th * *t*m* Iba *********** -Bltb had t»tW*
■td olbef itliMtb*. n*«ltlat ft**
MpMBN-i Tbl* aa* a ****** In lit**
Rober. •bn ba* ***** tttHed
...um in ibelr .bii4i*b *i*rfir.
1 t.t l;an»m li a Utsd*! bn*blltd IMl
ftlber.bn*i*nn *nlrK*«atii-ii.**"
J It I****** lhat be aill iMtrtlnr** nib***
I ea ant****-*.-! a ill a bit** hr t* t*mt**t
•tlb bUiblMltraeM Ibel mm******
mm >4 ********* itttBtttn*. br bed *****
rn i. ****** la lb** tataH) iM bed aa ia>
l.rtw. aiibbtMablV lb*
mi* **mx ****,**, ** tmp*1it****** III*
tvaaatn lb**t*ba*«tr;M aa* Ibat lUtat
n  i tt if i. ni. , t ion ii 1* it
ammmmU Tba4nlb*4 l*ttlK*> JanblW
****** ** *** IM ttt.ialtoa ml ibr Had
IN Iba U***t* Iinill.
onaiBan anMn
VWiMitolltttoiaio ibol
«1ttat*at l*daUlk*lii ll* la Urn** t*r*m
*la*ft* A rtaoKhnia
OtOMsdBJOOHO. wW ai* ***•■ * *** •*
ttu- MUt-Bi ihUallf fill * 1** niaalr*
*** ain*u*l aaal iaa*a h*Um* lire «*m'
naodial. ttd ll1b.*atb br ****** tag**
III |*a*i*|B*t1*t. br ae«*e>1aiM*l*nrf *****
1* It HBi,,.I.B». *m*tA ****** **A
4iHalB*B«l na Ibr MVt-ai*.* 4it allh a
tinltd tel nbt font ta Ibtl *aiaii|
... V ittlMOOf !*lia*»*nt| •!*.« bk4
lb* la*blr»** It* trial  bit  lai)  tt-  lOlOTl
• tlb a Hw*»*"4 fctBbiit ta«i  Tb<si**4a|
■ a*ial*Ml*H H biitat lb* **y anl
b*aar ataUt ultb l *****
******* *A * Ait***** *ba4r
Mtiiftaine mm ••* *****
TmitnmmtAtmU**** ibrR.iti.int
ha** ttrAmrmly Int iU |o«« We* ** *****
Ttmm* ItniiaTt and ptmir** m* Im
aiaM«laMabraa*M(*«w*4 10 H   >  *
wf ruin, ******* m*h a***,*aw* in
lh*** *4 Ibe n^lltin *h* llr tr-
.  .  i  *    ■ . ■ 1 .,  *.
l**MMa«b*Uaa aith Ibr I t*«f b limtM
nrl.iai.livlili-alll'i
nt  ii. Mi
t**t*4.  l* mt* tkmtii  *al*b*4.  a*-4
fsolfalat  I* tfl»llla*«l  In  tm*** ** tbr
ftetrk ibat  Aloe'* 1*41*11* u  iod
|   MR-SOMan Irtt-Wt
i it nut a i im nu
I   tVltdltMalUttsoioBaalMr tn*ban
*t*i niiiiaw *hm*km immm*** ailb
fnad  il tr-t*Jb  it*  mbn fiitti-
i ******  *y bta  rami I* taaiblM  bta
, m  *******  tkrm  tm  iml.  la*I
I ta I'l'srpl bl* lr*a »aae> l*> hn*  it I
,**, mi tb<«a In hmrtaa atibtwt Jait
j  A*. ******* 1, lbr|a*ar Itt bar!?  rata  Of
I fa*l. I |alt I* larvlllMa l* hm*  **  I
, W ill-tra I*,*l.n mpm bl* IttbK abbb I r
I **■*   Altr-Mpt* bit* *u* n** ***** tn
•utt* Mm lain v_*i*t tbe ********. ***
1b*"**- hair lallrd  11 that* bal lt»«*i aa
tablUf t»fna bead Ibal *fi HillilM la
laaaVd  tn t*tlat nlbva tm **A*A*t be
I wt-yaM aasJnabtedlf bur ***** Umt**h*i
I tn fweit oMiilal *m *-**•■ **ik*i  MrHwii
■ «tf f*rrtUatlbl<^htMatlhmi1 Ibrrbio-r
*A ,*ty tmi  Ailtl* Ibe *bAk> affelt
1 will be tbot«sadbl| *t|***ed t* mil
of
II,.-
Two   nilnT   tiii'iiiiifr*
iriitocnoj  .in* ilkiiirinit  I
i'i.uiuist.it. viM.mtiiDttrbiutlitldMl
.mini tin.Karl *if I'tivtittry, li wtklti
In itMilii (nt j ini'tit of a Im'I iiiitiiii lit A*n.t
»n tbl uii-iinl ilial ll aa* a khiiiI'Hiik
triiii.ai'llim.  It ipputn Ilial juilniii'til
wu obUlnetJ in tin bit on oonililinUoD
nf ttliiil, iln* win ui* r, a Mr. BttlOOt
tnrt-.it ii,ii t<, pQgl Un.  Wnuini a. A .|(..
ftultti m An >.i 'l'i..* bukraplei ooorb
iiiianttir, Ih'IiI Dial llin UtlUMtloo WU
* iimbllni  nml tin' oliln roW.
I.-H'l lllldofl (. ttlm a i'.inktii|.i ft.r a
luttft* aiiioniil, a Itli MM Nfpttl anil
i iof fitiiin. unu  n*< nnbi ii
iHii.it .rn hi. roolbtr.
Lain liiii.iii|. -if tin* ai*"].|. i.iftt.'n
"ii'i't Illt Ttr/ btd tiliir mi lOMHIDt
iif Hiiititlil trainirtli.tii. Hn haiUt'ii
inuitd oftrand bi mwoilbli uwt*
l'11-.r-. t,ui (alii tn tall tlit*ui in ai-
ooosV
■*-,| Ml A^Htt i'l RISli.
l'n uii. t Bbodn "f Boolk ttth ., In*
iiiii.(ii.i..i wltblot Ittl *lay« .in.*'Im.
it Roilttd a nttWHOt ol ti..
Intm whit i, botbtnd Uord Btllibon f"f
nun) roootlu.  ll<-1<** ..nnitiiisi mii.
tttr) tbtl I'l.rlmal  In Afrlti ll In	
i.tii|iiitii,i a power t*i wtittui Uu oo.
tweltrtd tad Htlnbtri bu
at*i*i'|iItHl an IITtt.|tOMOtol  tbtSottb
Afrft'aii iHiiiiiilirit'. Hut iiti-. tin* Ttm
'mn  ami  ttl* ..nii|iaiiy iiiiiraniiiiilii*(|
l.i. I...  Iml..  a.  till)   (ill'l MS   llllll  llll*
i'..ii„k'ii,..'ai,.t .iint**.  Tini i. what
llii* nrw ■irv.ui.nl alil-ii Mli.lmrj Im
Utt I*. I.l.Um itti'.'inl* In. ami IVlugal
i. ' iiii-.i tdat ll Hiatts-n nutlilnt
t*. Ortol HriUtii wbttbtt Ibt l'"H
tw •■ I*., l't it nr mil. Wtill**
itnti.ii.*iit.ri.riM i. poibloi (brwti-d i'i
\ .  . -ill. « riy utii,ir|ii.M*l
.itu* .lai* i.f tarly Am*.|i'iii M-iiirtu* i.t.
iii* ii* tiuiii. .i-uiii. in liitf airmail.  Imt
turn  Otnooo Alrito. botb i ui   *
\V..|.  i.  ibiodoOtd  Ui  irailrr*.  aim
I it*- I In. ptftlttltl M-llil'Ull'tll
and  in  b»nt  *.i.i»   oo  ntptt|
foil fl-*,ii tnfli,  allli  Hip ttitltt.
Tbi**w Iwliii l.n M-tlli.1 |..fill I III,.li Ihr
itMllilrj rrttilli.i dlpltdetl utt Ibr ImOir
fonnuttol 1**1 tnlttn, wbiitoi Ml
Bin* ila ml. on mild by u.f Hiiii.n
s.iii,ii. il.. |. * tt.-tiit.* |**1, all-nil bi.
tu ttulilla .tf i-tni*i.*i.l -nil. i* ult 10
a.'aiu.i it,y ..rtlinif)
.Mf tt*iit*. i*li* • bUte tbil tba
ritotUto i* fully a|',i*-.i#t*.i ibtrotad
< ilkitial pykh* prttttU i'--
. todootnot ul iu*- AMtOtt
lurtNui  ttmm IWlim  airtimt-
si  I
ripoptn ******* notb ipottba
It   »*.* t.irit atnud
t|  ,. |0  ■-> •   -  * . !  • |  Ibt
\   MUH  **    1"  il*
in ■ iii* itHitti in -ntttlumit-stijallli IbU
\  UlUoO Fadan*
.■I  Ibe itt|-riul  fadrnlbtit  a«.v»asrt,i
• il.lltll t.   lKH««rtll.!r tu tttnUM »■*
laitmttatir* i.t tbr iMUitMr ttit'auda
Mntl  lltililti » twlMtr full)
a* t»tt. I. aa it th***! I'aaada a. and It Ibu
■ ,■
-  >i It MordtoobftIW*
lain loratii I** it.**iw.) tu t»i.*ltt a mti*
Itt lltal* Ib.l-
. uRAmnDM Hum*
lUnt in eodrivuriiit tu in*
afl'latr a lllltr ***** ********* UAl***
lila4*lnor  M  rilllrUlat  bl* MUM '"■
|**il> ba*iat tbr *4\»m*****>4 Ibr nrl +.
' I > In whkh be  t*atd
ll.^n *%*** JaOti.'ViianUr*iWUn*
that tbr tiatanrlbn u an  it«t«*r».t
fn  l i'i
^V.-i'^d'Viy,:*'
bnlwwed *n-*a Mi I'
it
atlrt   bta
llallan n]H*ra. Thtill.iliiitnl.ti.il |.rlm»
(iiiiiim win iiiiK l.t ii.iitii round "f ptrli
in, iuilliiu  BllUbtlh  In  "Titniilitiu.rr"
tad N'litu in iii.* "Iiitin: Itm. inimii,"
ami iiiii alii ,ii ■ Minuted *nii Iht
mii*  nf  Dwdiinoni ihoold  Virdl'i
■"in**llii" I OUrtd f.'t ii.vi-iit liartlt'ii,
Mr Mini* bu lltO **iitr-*C**l Mailaim*
'r.li'ki, Hi.. Ihiiiirariaii **iiiratit» ol wbon
reporu -t-.,« n iiiniiiv-  II" i---* mm
Itli'a .if |>rt»lii. iim I'lfi.i Mmnainl', .n,--
tfi.ful t.|H>ra, "I'avatli'rla Buitlcini."
Tii.'imly .llllii uh) |. Hut mt. rtntrk*
unii- Iinii' work, wbleh i.a. mult* tin-run
i.f > tm hi.|.i,nan) llii-atrt* in Italy, i. In
..in* itl Otl) li wuiilil ttm* Int*- in lh-
Itltt'ii In ■i,nJiiiiiUi.ii unii an,,th, i ihorl
IMI  "i »nli a  liatlt'l. ami  iiiif.irt.iii-
tttti a mind optrttk lottrulntMoi or
iptttatoolir rt hi in* U imi uni, li It fenir
noaatli). in Cnil.ii.l   Mr. Ilarrl* btl
a*kwl bit ptlrooi i" nibti rtbe tot * nm
tot <•' ilsttt ii wttlu ii'.iii April lib nuiil
July 3Mb. lairing op lllhll il,i<- or Ul
nlilil. a wt-.'k at Iti.-ir DpUot
MrtVra tha Ki.-it. li Angry,
Paw > * bratr] M  Chttnflar tun
i limn * t.r.i.t I,, initnow Hi.* niiiiii)
milt niii. Ii pootport n|iiiilliiii* ar*- 00*
fur*"i tm Um ret*n*U  fnotltr  Iib«
li.alit > t< II..I 1li>- I'atl.lHi |,|... Vi.,
li ni aril. l>. ittrlboUtl ll to tli*' KalH-r'*
dtttn to pronbi betUtltln i|i|t-ar in
wttral Jtiurnil*   li  l. npOllad Ibtl
l Um imi. 11. pnportti in ii'i'ii. Mi.ai,
tun.if..in  Tot iniii ral ami In. ,,•*»-
BntntlU ii* notUtUi u*
. i.*t.iim ciiini'iiii. aiinii. i*i i> I* pan *
I Ui Hi-   * ullut 1 Uni llttl I.l. it. I'airt*
to nop ttunuaiiM
TbtrbwiM nf iM'uii. ■
i„ npprm mri kltdol lullliig oo
rar.*.  tm Imlii.i nttt  iii„i,.*U. book*
uklufi • t- Ti..* 'I" Woo wttl !»• ooi m
t.tt.r i.n Mi.mi*t 'Uir tttn mom i
.Manikin raoof **•• tporUog fiai.rt.nt
Uir nai iniiii nl iiu rttotltet u
tw...tniitaj btUM lOO-Motd now ibin
alii-.i Kttii-i*.. I i**li I*. *. wtl arlalll)
■.iT-wiii Kt* n i *-i.i l-no M
mam K«i1*i.m.1..i, II i. tow knuwit. an
..t tbt "|.tnt"'i Uni Um • i I'tnt'tT.. ■%■
■tblti i >*■ -
h„* i.f ...*ii« I..  *... poWl'
f.t.   li* i'i)i1 tl.llnr  a lib tbr  ***tf
*****  Iblrtilbm*   Madr mm*  blutldrt-a
■ i.i, I, ihowwd tuirtt-*! look sf tbo ,it|.*.*i
•uiii, ItatltCl   l'"i in.tii...  tm*  pob<
tKly MI'tr thr irMalb llta'* < I
V.taatllr* WI* pn*tlpl**d  )■)  *rtitlMr*tUl
nttUontlnt Ibtl tbnw wwrt •» Many
lr,.tilt, tt,*, ,,t|,rr llir hy.Ut-l.ti.lt*. J
lbr|r, ft** Thr l**(.t-i! t t.tttM hard))
fall In Ott.it.lrtvitl 11,1. Vrt-ialllr* I* tu
IbrM  I WH.I MtB.'.fl-  Tb" fmlittl **f
intiiaiNin aa. (nl in Mitt Mil t**y*
Thr r.Mi|«. tlr mtt tm fanwh**d bt •
uu*?» *-diinu
Tbi* eriirlr wit. rl) n? ****
•  ****
.  i* trtaaih* btlkf in ibr rwatitia-
tmy  |«rt***r nf Iba  afKMtmm  T*>
IB OOd 10 drallitt *'l*alidr*M*> ll
tbrbrllrf tblt tbr l.,..it-at btd awdnl
altl. Uh sk|*ai1at»* *4 ***> ri*tUa|*n>ia.
raMr lha **t.l* i  '
Ui |I*|I*I *-imi| IW Ibr *i*mt\*t*t* *4
mmpmti f*t(iUll>tai» A tmllm nf tbr
rnwrh pfooa daWtoiiy-i Ibr tar-Vf It
i**tn* nf «ntnim*sd biu«4«<r**tihib* all
bniwtU tmrkMi ll itol dna |Uaai
pn-tfMnU' ill"*.. IbofrfhaW. ll || trarf.
alii MUM A* • ""fal a»l *4 H*,nai
f.BiiOt U iirvotlbrord ht
tba lunMeuli **f Ihr IWiMt ******,
ahrnlalt UedniiM ibu I ******* m*
Um aa* Iba f***lt nf Ibe U*talM*-m M*
*******4 Tm*n*** FMnlrk it Put*
MwhsU^attlailr ,'
.  s.t .li  i
t**wat*4**4 •* aa|«*t fa iina id Iba fail
.*.'*att^-t*v., •*.**** ******
Btlr.,i ^*tr. IMa. ,.-.«rt tl
I' .1 .la.
• ,,.' .1
„. „.:,a
i,|aal.ktn* ... a-a-
an. lit* Ina. ... i*i«i A awaOMt
.tn* haiirfaar. t. «i».i ta adaitla la
Ht*^aa.4b.lii*«liai.
ait'. ,..,,,
TU.*. I»th. |»ahll.Wt-i.a»t-4T**al
- -... • .a.a.1 •*( ala. ,,-a**.
ha .sal ,, tail* ttaa IV r-***
Han.il tlna.. i. ht*. nt**.. M laiaal
am a*a. atria*, l**.. taml A lha lain*.
•attaM. nt that ,*a, laal*.!**.
Ii it wa atrtM* llai la* lata m* la.
int, tm r**-»*t t» rait A ih»« tat*
,1 naaaa .1 th* r -1,1 aataU-aai, *****
a I It. liar,- aal I--,-,'    I* 11* llMt ■*
.hi-itwt. lalhtaa. II t.^  *.l*4*.  llaa.
.. ,a ,k* l.MW at Ml at
lit* t.aa.a.a tla*.* Mtaal .*. A wl
.at |tiah.a**i*l*, *****
ah«.i*att.iii-a li**. aVa.1 aata.it'
lit.
, .,,.,ltl. till.
-tla* «athrtt-lit* *|t ttatatlinl ,* I **-
Itltataaa tt... t« .U.|- .aal Ih* .|.l«t«
at UvkW.I .hhh **' .I"** I" *****
.....all. till I* Itl- ill, ll rntaM,
la Ittt.t-.hlh*tha. nt «..aM,a... |*a.
.tanliat l« .ti* ialn.aaata.ai, na .aal.t.1
,r^t^ hat a,ai*,, atttlia. la ..aatlraaa
- prat-Jala a hn .,*■ ...llll*.
In hat (<* ****** Th* .ilhi.ll
nl than. MarSaulM* arr II..*
■altl la ,,»* -aat atl thin*,
tl l-.ltIt* llallt...* ital I'-latrarl
tt ll.*,. ata. Ma. tal*-*-*!*! I*** .1-
IrtaMltk. I.**!!*,!  Bttratra,   tt-t*l  l.t.1.
•it i aanaai I ..!*,  tV** Mhatw wtMMi
a TV tlatawt,! iiha.tr.*,
. II...M  TV.) .ral ***il •
-nn l..a llhtnt „l |-nal*. *,.la« IVt
ral mm* a.i*. Ihlat* tin..
lh* lilt., lhl IV, I',, i, Ihtt, tail ha
*tr*». hla  i*a» it U-i*,* Int.*
atatt ,rt*a**t,.. .. Ila-niaith. *at IV
lillat a.».aaha ... Ihataataa aataata
taat  .Iba*.   Ilalttaaa  lahh.l    li
, i Itita. la IV itl, A l.n.*>».
.a. I laltaa I. wit* „ ta.** ..   II ,1
*.-*trl Ittl a*» In fn .»»* IV l#*i  11.,-4
.Mhn.aalV.Ma. | tna.ltth.at.- ISaaala,,
I...... n. ft*"-* is*  ■'"*' **** '
• tlatual lta«H.,«l M.l**l la*- M*l
la.lVr* .a* Iht I **t* .tt***mA, ta*
ap*. *t.M,a.,haa rtt.lMt-1 ,m l.t.1
mm.. .1. ... a****
TV mnith tm,.,. -i-li* nt atiaMt-.
IttlaHlaltlautlhi.. I*laa hta.ai ,1
*pr*.t* ,.. *. in.* itttt IV .ran a
ahi.1. an*. . •"..  nt  a.la.,1 thalh
I
Jna*~J  Illt1.nl lh*  Itlt.l  N*,th*l.
i i*it Itttta Katta** a*A*i aa
IM  at.aattt  »,*<-.   Ilaltat  IV I.a
- -a la li tit. V iiati|4t-at-l
tuttttl trttt»ttiata ikat MD aataa-
hit. lat paai hi* httl. IV At "Mt.1.
Inht," thtua.h l» IV l-arla*. ttm* ia
......a*t,  II . Ittt, ht.  tiaaaaal. •*.
- a
■ a.,* ..... ran
A  t*«*»a  tta.tl.,,.,   a,...,:  Ml-
IV-J* a-l Hani. - .til aaa V tat* V
Im* ,V .lr*ra,iaWraa» at l**,naa ...
ktaaaatahk
Mtatltt tatt.t.atha , til**! *.«lt<a tta,
Vatat-twat. Ittia*-nttl*a'.ilhlla*ii*.*a.a
It. ui—1 .1—. 11 v.,.,., i „',►. an,
MhtW. IVrti a...i.t a**ataa„  |i
n.a a„«.,.a| |ht, ... .....
■*.<• .**>M h* niaraal Imra,
tWt.lt .11 IV tttasn.1 *4
IV (haatrnaa-tl at. IV .ttt-aa, .hhh
ata* |>a*t hat* . .tt. tl. Vtt^|^tt*a
llt.Mata,. h.rtrr ,..',.,.4 In l>| IV
^Wtahtht. t-*l'4* Itr I .it.lt*. nt Iht,
•taaal,, (hhhawa m* am-t aal.1 V
lata.. VMM IVI .a II ..a aa4t-r IV
MMl*. V*ata-n.„ UII*. aatlM.lt Ita
Mth rhaaatn ...I h* hat Irma, mar**.
trntm* „ ata w .1.11.1...  TV !«***•
•aalt* ,aa»a«,.U,,,». l*r> tn- a"
tktth, llll IV IMII*..W| .HI h. 1,11 V,
h, IV >|at*t*t***t,. 4m Uw..
t ....lltal riMaaa,
bt t« Chn-_*a. tt**i-ai*. »i«i*
in a Waul* t.m .in* l* V* '-
ln_... hH tau ***** <v iMhitu
Ml*., ***t *Vn«i-t,l, ta*t* , *****
taa.»ilna*r«,t, «.*.,.« t*^. haa aa
(aa l * ..*.*■ tttl.,1 rt.nh a.t.naia
aa**!* At Th..**!,. -
attaa..*. V a*«ar*.irr*a la 1*1, «..*,*
tr*taHtharrha.,a*a-a.laa**.,*aU tatJt
Kill lit..,tit taaa*l«at.|  r.lMtat.
K.t,i.M..ll,lMi>.it,i.. It*
taaaall  Ita ttatal  .  mmmi.m.   ..
 -   Jt*.-*.
a t. mmA**mm*m  *t IV
al, lhatth. m .haahl tlltaityt
-   .,.. a,
. a.lMtlal In  lla  aaftataa  hai
, ta-*tata hU l,*t* ht *it-*a-tt,t.t II a.att-
llrl.nl   . ailtaiaat IMH. h* H  ttth.Mt.
.  t.aal h**r „ ,. a**.*
I hia..'* lattaat* ma ha,.
,*,.m*r.* ai.ti**
Smta.am ImatA  t***tara.. tattoat-
rtllli  hltta*  ht.tan   .HI
VAN 1I0RNE REPLIES
With  c.iiiaitlitnililit Viftor lo Pratt
Ciillt lallla U|ttm Bit Pub
llahml Latter
BE BECAME A CAN AM AN BT CHOICE
llr Jiiltit Mntilitii.lil Oo.iS.Ml lo Hi.
KiliUBton  Roaiiliatiit.
by Illn*aa
THE   POLITICAL   HOBOWOPM
Bttmtul   llianlal,  ttl.   aD.m0CT.tl.
H,i|tr,'**iilaliv* of Califuitila
Di ml at Waaliuiflim
sla.Minti. IVIiru.rt  «,-Tlt* It'll-
lal-a. Iillli,, , lilt, ln-1  111   V.ti  ||„rilf.
t. a t.i it iia-r, thai taiilli-niatt lit. arltlrit
llii-llitl Hi w Ilia it It* kaa.l.laalaliaa. .Ii.t
tilt. ia. l.ll  lata li.llllll t.al,  Ullll  III  ill*
I t.itnl Mat*, ha. Iniiii allli tli*a,iii-illnii
.1 la.ur   A Kt-al  *lill*  Un.  ll*  I,-.
Itattii, id. iila-l lai Maki-l atiaila 1,1. |**r
Inf., 1,1 iKlhir, ll* Unit, ,<llal!la,i' aal  ,ll*
law* aUntldtd lair ttirk |itii|..aa-t ami rur
Malta .a ttr ,. III- l.a„l,| !),„ ., , l... (,, .,(
Ilia lalllli ittnli-r aitittlir, tla,. t',.i ittl,
Itanili In- ,,iiiiiili, Jii- ,,.,) „,JM|tra t
a llllll I.i .|-at a. a I altatllait II* .a,.
li* 1. allli III hi* "till tad laal, «i|i|«aat*d
i.a tiitit.irittnl ,**l,.riall, ur atilthlnt
Ilk* II. mil It la aul, l.ttiital lun|i|aiM I,
la *t*r, at, j.nailii., aa,i| .\.r,
iiii. at iai* nam  ht  ■  ,k,nit:
•tl    , |ft I,.l ,.    .,it taaa,tt .atll-.
nl   n.a    inti it,atti,ii,i    t.,„tta.,,
IH' I", all* tll.l  lllll.. lit, ItJ |.a ||,|,a ||,
VOald ta- t-i > l.i at.atla. attal I ia**4
la.Itlll  l.illll HU!  Ik.l tk*  |aran|arlll)  tl|
tit* I .ttatllau l-.a-tBa- Hail*.I a*|*rakl*
tao. lit* ,.|-n|«|l|, .,I lh, nittllT,"
,| H i ..' *.,. h*ka. hair. KaUal k*|n
■Iv. aal 4«l.t*. b* ha. i...,
aii, .ta.ta.lit. k.l* tu, IV lat-aaaaat
i„ ,,,t,at.nl, "Urritiaa.." la h* an,
• I I-l tlm bat* „ra,t-J Ih. luita.
litttaa, l,«.u,a| aal.,,1,. .1.
Ilia.u.h ,k* ,.«Wh. I,l.»aal ill Ikt Itrla.
I... .hwt.l. tklak .ahanata..." ||. am. ua
a..., It*. ' .."a haht, Ihlat ML .uakt
lk* ctt.t ...li.u, mu, of Sm* Ka.laa.
a*m aituat thtna ta a tatttatf Cltk-ki*4
f.. lk*ii tuiiJut ,.,.du<la. If ,|at, ...uy
Jtt.l. IVt. rtlbt kal. It Ituiti. tat
■•l..t*...Mlallh. ,rtal altiina. Milt A
n. tt,.t.i,,-t.i..jo,,, im, tuirttta,
iia I 4haJ, ur la Kurittt*?"
naia rat. un u
iitii.t, t'tbit.rt t.—Trait tm
lam. oiaon.u* lo httl, IV Dm aitv
ttt-ala Ikll IV l-Mtlr. ,, tilt, ta IV
...• TV l.lotaa tm alltain *l*
..™i ,Vt. nt Ita. |ttr *• amt ll.ox*M_
Ha, lh. -la. __»Mh..h< Jlhlltl,
11. Ian taat. iVlanntl. ,a*i|w,* at.
•  Nat .tl, u illi laara-tt.
•aitttUtaaal Ikla t*tr. bo, •• kai* tl*
ll*4 1" II. .Ikla, IV Itrrwiti mama
nl I'll ot*f li*. St.n-.Kli tl ahaaM
f* ha turtuiatet, llan. Ikll lla. MrKl.laf
Hll Va Itlt). It a|ta,.llu (aar aMIV
al iti* taar TV im-m,. at atuury
Sa. a* lactam* at tuntf.
Mtw*.a*t,i llarltrt ... Una* a
rural,,  ata-tUt. HI lat  k ta.nl
h. rn.um.rn innM abt-H*.
UV. tanan auintla
Tlali,'. par— a*<ail ,k» lh* i«.i«»
a-.lli.lk.a tulVWa. rflVtttl
titat ill a*,t.*i aaaa. tht-artat I*
t**ta ."*„* mlam lm.al.m4 TV Otll
**-*** ** an. Ilka IV tttialu* *,**at
tr Hatimauati ua ait rtMAMtt.
•iikialaat tM*rm**uiaa  Tlrtbl*
I... I l<* 1-l.ax raata-t a « ar*., llltat
n« tnaitikt. tal Mut. tattat Uat iv,
•HI tia. .nt ,v Mta-m. a. tun*,
.hhh tatit * tap-mat A .(•*»"*
(Mt KlttaVk Vattht. aa.aMrJnkt-.
Iat,«*...,,ht, ta 1*4 a*ita.a, w
•atx.M It"*. • !**.
i.aua. a.t. ... ,., ,i4at*
TVlIt**,w TtBgm
I-  1. ,.a.*.l
at...  I.ri,,  ,*  ,aia.a„ntt*B-.
,., *t*,a,n~ M atu aa. ttwarar* tnat
aariMatata,  Ua
V  IhttHthat.
ajhtt 1V IttHarattai Ittmam A tv i*a.H
nt IV aVIMn .hhh
.Ill ■**-*. aa.
tl.tatta)
rtwllata.
■ aaaa  UH
nttarht
.. .  tt   SS
Xanltnttla..	
(!)    .
***m llr.ha.kt
.....  tt    1
ISHrt tataata \*t,a*
.    1
lll.l.l. !.*,»'.,
,....(    .
a. .ai. a,
.....  t    t
Valla-tal 111,lit..**
.    a
T**-eta III   UN
lt**f.*t*Mr*1 MtH I
Attn Ua- ristrtnaB *** taa; tbr twenw-
tmm* bed a MaMIlt nil la Ibr Int
m-bbMi *A Urr llwa*a wt tlann**.*. ltd tl
lh* 1iM* <tf tbr dKadaUet It btd I WM*
,W11f *« tl TbaToWttMHrtUtUllw
. v- iltaa *4 9*t A*mh Mm U-waM ta K*ot
*tm* **i lb* 4*tnt *A lln. Jabt I tri-
iat. **n**n *A lb* ******** It Laid il.
•td lltM lUttd mkt Ubotwi * imuair
ia IMbaail RVbMrad ttd Walla end
Mnaimt Vm* It ******* Tim****,* an
tiira ba I JW*»i* Md i wta rn u* t***m
vaittn lJ*mt*\ ***** *** ip|iniu nd
n*tw«*n float** IVniwtw end iwttl ««n-
t^tt**.a*«nidllt.UIU
iVninndeawaibiBa-iaitinbll lb*  *****  * ****** Amn** tbtl  a
i^w.ta^aisdtbr.nabliibnintlit.Mwi awautwil tba t********** mtvh
* *r~.nmi r«w«iHiur-i«^«lbitb \ im*iym*ktm*A* ^.^wy^r^
nab in *iMi-ia*»*.-i*t| rwdraewlat Km  be******* *m*»AtitA ta ■****ti*** "*
; Hn*it*i*t I^wtaan t* -Unttwr
\ ll**tn*4t*ittmmn ******* ht* t* >****<*
j •* ibta t-i? al tin tawbtbl *A*'**ap*u-
I trntm* ** *t**»-a*»«. Htif bl* ********* ***
i ta-ifi ti****** tm** tin mm ******
**•  t    II'  ••*  si.-**,B ma*  ll tb*
lltrr nf bta slailb  tad hll b>ww Ml t
iMii-at-tuaii.i*>  Mold  fn  4e^«  Hu
***** n*a**l ***** tb* rod.
abVh bed *-****! **** \**m r\p****A\ *****
***,**** llnm aa* km* t* *•**. ********
** * Mint, twd atunr-4 i tiowi l«r-
lat-r |« ******* b* *** * |w«*r*rnt
tv ******* -wuiiian «f * eiifnwit h
R#frab****a. ltd mi'A mat* I RrpabUrwn
h* 1b* -v-aah* a* bU *********
i*,t*K-*1 la Ibta l*1rnflb**,t*,
M*tm***m*y*at |*|r**h.  la  RlttbtedTl
Him •». i***tt*»Vai. i Ki**i llirmia. ia
It* *********  Maatlim*   Tm thr
I llrittab i**r*«m na* |**iM *»f hllM
Ibu la •tfiir *4 tm****** rtpradltan aad
! enrtadnfal ********** tttm Ibr twalt
' tawb. Ibr *tmy **  ** tUdl) **t tm Pr*
ttmtt* ** M ta fn * twain" it tbe bnd.
fcMMf IMMMI
A«  *tratro»*al  be* Jail  ***** *****
hit*}* i*j*etl****4 arllb Mldinp Albial
> fat the f«tllKfMilk« teann of mti j nanerMiip
thill aniva  lallt fallbn
******  will  V ir^ntd  fn  Ibillea
j.***   ||  na.  »--   t->*4ll ii '  * ■***
wttb Brwtdn tnd Tn* w*nM t* tttbt ow
Tbr tKlbM *s*I it* *v*aftaat aa* a***t*M
In bu* twowMMl fma tbr e***Aw*l *4 Iba
iaianrat* la miti** belt *4 tb* ***** rd
ibr 'vs-Mpiat awd reillM ib*n ***** m
r*vrb*4* rwwMf* i*>4 in*«|«m* It
*a* ata. tttow wot Ibel ***** attv»
• tlb l*m*.*r bad *********** a'lVntb
the ettr ta nbt to be in Ibr bead* ** ttt*
T*r ***** ta *♦**! m*t
R**we. iVbtailt  t* ~**4t*t* J******
\*******, Kmiptnr ti dure  llr bu
********* Iba •ilfw*  ********  ll  lira
blMlird lUdtwii ********   tie  **  *
' ****** f*B|«%«rW «f  Ibr mat  flafs»taa«;
wa* toww la ***** la natifMan. e**d etod-
uMtmirnr/M •* ta*.*. tmutmi
ibrrnwb «Mt ia mm, ****** witb
dtatlsKllaa tl Iba CHMaa end *abn-
; naratU la lb* AMrltia •*-* llellia n_b
,**•• **A *e* itt*rh**d ta tba gm*t*
ml ib« T.t* r"«« Rxnai* fnn int la tin
fill *f IW r
-•- TIIK  I.I.IK1I.H  NKW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, Hl'MUY MOIININll, MARCH I
1
'.ni, iirDUd Blocki New Wwtutlnitiu
SOTU'K
Bell-Irving, Patcrson k Co.
tVliolM.lti tnJ 0 1—...... si. i. Imiii-. „ ill  li.it- rn  I.i.,ii.
SHIPPINC  AGENTS
iii,i'iitiiiii,nt tin iini.. en
*m
Illt  liuii.l iinni  I i  I'nul mil.
'I..|,i* l.l„n l.n Iron ll it
ADVERTISING FREE
111 llll  UNI Ml'lUVI II
lq ' I J I"l*'-
titl*«tft hi'- ki.l-ii	
, i.i,| uu
.in iuni. n 11ii i*
.llll liul.  I  H  111
iTltc ftftacv.
... ..i.a...I   Sur-I,  -,.||l,.|-
iinu i. lu Iiiii iinm-.'iiiii.-
ii  nl Unu-it i-.titiiiiitiii !
" 'i|it'ii it'll ini'-t'itl null
>.ii,. t, i rii.tiuu ,,,||
iii > i - iniiii.ii raulti
,1 III III, l„tkl, tlt.ll ,ll-,,
i. ,i- tin. uii-,i1.1 ii„, iini
.lllll ill.lllll.. Hi,-  l.ilal, l
■ni.-ln iiltikli-iiiliiiml,
■--ill''.I l.ll'li'  lllt'llllttaaal
aim i |i| Hi., it-1-i...l
iur nunr
■ i'i
.ii
BOURCHIER,
CROFT &
MALLETTE
REMOVED
I.mil. Int' iuit' iniiiii'iisr slink
ul  ll.inlititii-  In aitiivt' SOOII.
ONE SHIPMENT is imw
ovunliii!, und TWO MORE
:
111 ll.i  I  lit
\ 1 -
.' ' . ■  '
. I .
I
t/i UM-  .i |i  I'tatl -'  M IT  VMi
in 111
i UNLOADS in lolollosi in
., iL-st st't-cks Wc '.ll '"'II
,-., ilm mil I'i'.ii tin1
,ii iiti-
I'liitinii
WOOD
MERCHANT AND GENERAL
TEAMSTER
|^«=»:
OUlT3Sri3Srt3-H.A.M BROS
W. E. DICKINSON.
TRUCK:  A3ST3D  DRAYMAN  SSSSti1, ""	
Doi.lor In Unto, Ploator, Comont. Wooil ot.-. DRY ALDER AND FIR WM1
LOOK HIDE
COAL
siiit.i si    HALL'S BOOKSTORE
■ - D0MINI0N6ENERALELECTI0N Mm MM fl,r "Ei WELLINGTON COAL
GRAYING A 8PECIALTY.
■
\  - ■•    i laiYb IVANTKHA'I
ViM  ll\1t *\*  \ *
V it* mtiwti
1  M.x-wiN  a ,.-  t MI-UiYMI M
• i * .
■
.......  tmi ni t* in
i lit* inu
uul n.in
I i KIM.% II
■
I
\
bUKN  Ml
. '   -'>!
Tin MtntMMi 111** 11; i** i'i n\
I |).\  Mi*-.*  VliUll   Ibti'l   INK
I
Mil  I *l 111  I "I* su ,
H  I.  R* til
llllll  i VUM   M w  tti-i
I *
■  ■
w li IIISI   nn
i
It N,    *,\
I  '*
1 • \. \   Ul'U- KM VII
*
It i   \   ■   - .v , ,,;
*
IMI  I
l*>.' \\ ■  \
M
I
.  *
■
-
*
\  i
■
■
l.  lli.' I. Ilt.llll.l. I
l't ill*
I I
. ll
I
1
.
\   il
tilMllfls
•   ■
■
*******  m-fa^am* m. ..,,..,*.,
I-l
I  ■ .
11
-
t
'
OfflOOOppfttttO Cnnndlnn Pnrltlt* Nnvlpnlioi* Co i tMiint.   lrlnptmnt*
con■* i Offloo Oft, Atldtnoi *** 	
i
. i
u i.    v -
Uirrtti'.us \ ami \\ .
\\.
I'
i...
Is
It
'*
I
**.
*at.**K*m*
■
■
■
*    |
i
■
-
Irtttotnt ltiis'iit'ii
t' A.....
«*i\  i
I
MQR SALE
miner's Landing Nursery*
.1 \\||> I I SMM.IIAM,
av, '   '*•*'* ****
tUCWll iHhiiitlNit nil  or lUNDON
IK
lOOtll t in iiiii *|-n t u.n.
lootwniia hid it ru uiii
I i [i
I  ... I.,! I a* S.H. lli.t I ll*t- t
I-.', _. «l„t
tl'.."-'.    *
I.III It III IIMI1.
t .    i.i    . r*  .  :;-. c^itir^.n--iir ot.
tlr 1.1 . 1III-.OV titni..
Il..|.l.l. It*, ll ,
QUEEIT'S  HOTEL.
nil.l Mill A st.   .   .   N*KW WEHTMlNHTKlt
*   ■
■
W. J. CLENCROSS. Prop.
| *ttin-itiil. |8?1
I£IRD
l"'1 -  s"l  I Sl'll.l ,1,
II * 'I
I  I.l—  ll|   l.tatl-
IVI til Null ii-
im- Null i i.'i'ii ii
l-IIIUMII'ltl  V
III I I l:\l-ll
CLOTHING
ssi 11  iNlihTYi
.11 llll. HI-I MAI
HI llll iln-l II
HIS  I IIAVI
i mn it ■!•■ i-
I ll 111 ■ ■ 	
I til -I I'lllll \
\lll I til
Slll-I  I ll 111.  1
is AMI SI I nu
ul i  i i.i. t
111  ll.tMll.l'
H
IRD The III
roitiitiKt.cini
St.  11,11  l.i.,,
.
II.I.
s '•
I
1" ' - I  111
■S
II till
«. „i\i:s..,:,;>
r
r.
.1.
.    a
1.
\
. *•
•
It
s
\\\
\     .
to ttiiucMS w mmi
|                        ttPRt
BRUNETTE SAWMILL Co,
I imiti M \\ WI sIMIN-ill R lli
MANUFA0TURER8 OF Lumber, SMugles. Lath. Bill Stuff and Long T
io 100 feet.   ALSO Flooring. Ceiling, Rustic, Siding, Moulding!. Pickeu
S-mII iimi Tiirntil Work. Sasb, Doon-, Window and Door Frann*s.
Roue I'miuli "f al'. Kinds.	
* I* u^.cc*u.rat*: T*\*~=r.te G-aarantood
t
shiopiny Futilities by River, Occnn or Roil Jnaurpusscd.
tr.it
■ti
\
\\
*l
**
I
■
\
\
*^\
w.
r.
\
\
NOTICE.
1'ELEGRAPH POLES.
NOTICE.
ROYAL CITY PLANING MILLS CO.
Rlcharda »in-.-i No* Wt-.tmin.ior
Manulacinnrs and Dealers id Rough aod Dressed Lumber. S_B|Ik
Lath? aad Pickett.
Sainton Boxe*. nel Floats. Trays, and all kinds of Wood Furnni,n*f
for Canneries. Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blind!*. Rai'p
B,iiii*i*-rs. Brackatl, nawall  All kinds of Plant nnd Fnnrv Turnmi Wo*
CENTRALHOTEL W.A.P»WM^
JAMES CASH. Propriotor
80RD0N E. C0RB0U10.
\
.1.
1.
-
1
i..*!lHi
M
1.1
N
\
-
1
N.
NOTICK
ft
■   *J»
*- ***** .<\.
DOMINION ELECTION
0 ID '*******■* mtm
NIK.
Willi
■
,' • i
*
*
Hanson
NOTICS
PROCLAMATION.
ami bb - * «*» GARESHE. GREEN 4 CO.
BANKERS
Vartetia *A *'
* *m* t *
■
'-•rati
JUST RECEIVED
I* -
■
I • .r,,i Chil
dren*
German Felt SLIPPIftS
I" .  - \    •   • '  '
_  ""
*  aad McPhpi*  Brot-
, J
>:.;;i;:..;- \ x-:  L
WM. JOHNSTON.    .  wtvlofm.r
u.i.-. >
htm Wr«-
NOTica:
MR. SCOULLAR8
1—a- V' -
-
.-.'a a    .  - :.
it
N
W
TENDERS
WINDOW I
I01IK OF MSSOtajtlM
I
McKou/it- Strt-et
■
PHEAPSIDE
\g   Auction Sale
EVERT SATURDAY VUM
H. W. TERN AN
REAL ESTATE AGNT
•
'. I h.t-r* )o*1 ».l-lrn__*J
ratmlturt. Stnrlt tlsjj^
Wrlrrttnn  nl  **J*J*
W. H. VIANEN **"****'" *•"*"'**-*
WMOLtSILI .nrtmctt1(rt.m.1t-sli!^
FISH and GAME DEALER 2________ill^
.********  n nruuiV*\nm
******. r YuuvuuO .■'*.*■
,*mt*m*m* .a. THB LEDGERi NKW WB&TJUNSTBR, MUTMI COLUMBIA, 8DKDAS MOHNINO, MAIU'II I
*iy*t i'\rrrm***i
I
.,!   I  nil", i.l.l.  I '*lt   t ||
tint ilii
liilllVii
■ I  li
-  ■
a I-
■
■
'
up
'*!■  *
■ .  , I,.- ,!, ij
'•
■
I I  ll.l*
■
■ i. ■   \    h
■
i-i a"-.l
'
\   S   it
Mi
t
I
a
N,n ini Purity.
Hot i ii 'in v.* t. i.t tm will
uivi- <in .ullll.'.-* t.i in ly in 11.ily
I'niiin i IhimIi not I  TliiM-iLii ,*\ it
uml lulu* im-Miit   llQV, .Mi  iiu Vii
hh  i '  ■ ifluliln roputallon u i
ii,,*,!!! i  i  -in .ii,. i  iin.i hi. 1.1nu..
,.. ti 11,..i-.i.ii muin mn 11,..,-.! |irobibl;
Iw uverlltiwIllH villi lint* lliouglttl, Wltfl
imt iln  nf ii.iuu Lroiiurwl ui' In lln1
iiiii (hi. Itnironanilaolotl u|nnby
..il   ||u|) 'liini't sun I'l-iliiilily lit-lillt-,|
tu it- *i il' .it*" ii) liy an u|i|iri'.'luilvii
.lilill.'IH'i' nf ||ll||tlnnifI).
A OlICCBBBlul  Attllll.it-
ii  \  I .1 mil Until ilrioloi
i.l I'.,11 'I' I. --,,.,,,-,|i.| n, mi
'  .*   ■   In lltQOtlOl liim-ll  Willi  tt
1 ■  H i lUfb till  li.ii'luii.l I'tuly  yi'i-
I., ..it.ii.tr..'  Tbli wti lli" ililnl al*
l.'iul  llllll I.ii..' Ill* lift*.  'Ui.'
ill inu' i.ii.i'ii |.i,iii< about i
,.-, ...ii., ii I." viiieeiioit tbi -tun l..t,'
ll..< mul f nml illnllii.lly Inu hi In
till i ,, '■> "ii< '■( il.., |n«.|.mi.ii-„l tbo
i.t< hi- i .imiii, itiiuiH. ii|,it. ;i room Ira*
I |D| tli.U "f Hi" mil,iiiuii..it iii u,  IVlilaki j i- iiippaioil i" in
.,1 iii* i..iii,i.i, t.t tt,, it m-ni)
A Ml , Ihal,  I- ,1
I Iiiii All Vim Hi" <ili|< liim'*" liit"i|ii"
li i ittiii 'ii- 'i i" * iiiii, «..- bu i in
■  ....  ,\ ii,.-1 okt
ui Will-h lul*
iit ■ i '*-■ n in i  ul tha deported itt..-.*
ul m -i  t DtrrliiH
ai ii |..,-..ti iim.uul i iii-i.i tttreol,
:■.■■.  ■ todi vtin. ii pro*
tin-i.i tit. tiin-ii nia-'iiiiriuir nuilfl iiniiii'
■ tl* |e m.itt.l ili.til. Tlli'ia
nl- o| |iil. -t.
.•I iii..ntn"l*. all in uh t. , lllll  Htm* ft
uiili .1  mill pork ami ll'*'
■ - *.  decN "i I roufhl
li|, 111.- I. H '-f lllH l't-- . llllltl
A ItttlUl Nave
Huttl n.iin.'i. in. H| OUgbl ■ ■'■''* 1" '-''■•,
■, '.  o| n,.'
i . I'..- , vklenl rt*,*. -■  :  .ni. It li
miking nl  Iiti  Mtiuiia '■'"•■'"  ''
it,-- li ii ill |a il
■■ ■ \\. iimtaslei
. > i ibinkful fur
* '* r* atini tl.liiii. in
■ ■ *  ten Hi...' quotttloni
■    i in i —i nut wooi
i  .  i uiltodi Hist' i ti'"*
.  ... ■ i ■
for tin i ihi i ■
I n   1.1 ii.111. Il.al
i | a l,i|lifi
'i ili*ii.|,.if,-.'i
,.,  n... (ur niii* li ti
.  ' lia.'li
Tka D-miaua Geneaa.
il f April tttl it"* worh til
w -.'I- ihroofbotl ii.*'
M  II,*  til
f iIi'HhUi
.. ,t  ippotatiol f.tt
i ■ ,
' ii.** vork inoM >"n>nii*'
- -■- t>  .
■ -
ll  ■    "T'll,,.....  ■  ■  '
'   '- III  III   ||
t. i-l Itmr
ii 1.1. <iii.i  it..]
'■■ -..  * V* f,   lltl  I
- ■
..... I
.  .. !
■  , »*.*
■
■
■ 1**1 Uf**!*
Tuae la Wale Up.
■ ■ nd that Mi  .t  i  \tm
I
{tl, « til  tl«I»|sI1
..  Mr ,\i,*..!ti.,** ivnii
.  Hut  lha
..  M.-t  til.
■    '
•lantlil
i t.t lln* nnitrll
*
1 in ba on
ihil   1k**t«  I*  nu  lima Ilka
lit  tak*.  tfthm  In
Met  *tt*h  i.  ii.ii   l;.*rt
* || k|   |  ,,  ■
* la  t*4 ***********  itt*
. a
■ an laakh-b
(■t isp la
re -i'i*iri*w  i* kti la tu
IIh i-it*i h ail|1*eli*till
DOMINION GENERAL ELECTION
-it «r n.i
uml U-ll.-i
ml i
I'lUIMIlllllltl ,  1,1, ||,,| i,,   ,.,,,.  | .,„  ,
I  ll-llt  lllll  I  l|ll,   ,-,,,1,1,1,  mil ,.  ,  ,,,, ,|  |,t
 lutll II in, liidi'|a<iiil* ul - Hii.tliliil... A**
tuo|rj ..,1.1, ni u| ItrltlihUoIumbltl i*
'"■'' Ikll mil la iinii, wild have Oril
iiit.l
i|n
uii.
|"*liii"il un. il ia v ult. .-I Hit. I'niv
hn,
While |its|.ai.i| In >ii|.|i*iM iiimi*iiii'li ,1
I" I|,tia-Ilj, lliltti M„l||l| llilull,
H '  inimi llm thai .'., |  l i.	
mini ftir um imi ..iii)
I Bill ln.1.1 niiiiii a linn.Hitfl. it.,  i I ||
ll.l.. lit.-  uiili,i.il.llBlli'li in llil,  I'l i IV1 in .-  "1
"< I I. i mi tin.', i Ih-itarlinaiiU. Imvlna
iKI-nill tn i.l.,,, 11,1,1 Ha li.i.ll. |,il,
lat .1,1,1,11) It,,'  imiii nl  ii|  .... nl,,li.i .
'  IUI1 i   ' i*  -Hoi  I.ii. liilliii*
•Ml.t
I a.mill |in .1*1. nil)- anlttaat.  _t. **U*t  n
<  ' I    Hi.liilKU1l.ili  ,..  Itil.
I'liitllilfBli.t l.i-l-l "ii Unit  i V -In  i.-i.  li"':.
•ii.|,ii.>i,„..t... Put.  H i.
I am alt*.ii|ly ,i|i|a*-ail in IMlated , n.i.-ia
lin (>>.*. ni ii.i,, i, i. ■.•tilaii-ii,.*..- „i,|,,,i
,,i   I i„ I* -l».  '
• ,,. .,.. |,ri ..ti.
II .i u
i m
i.t
rn, .11.
 t
Hull a a.Is,.,I.  H_,|  ,,U
'- i.iii,i.  nakini applM) ..it  iliitu |,|  I*-
<  i .- lit, ii*--.ai a nal t,.-.
i am urr "i- * ii s. n.i.., M .!„ ,„ ,.
•uy ..|i|iti(.'|iMaiiiin a li.u. !■ larr>i *ihh i"
>  !'•"*'  il ist.-al;-ii ,.| imr  i a. I'-ic  In
tl - lli*titli.**au.1 i'i"M**t
Mti.,I llii' mil*  ami I still ll .ti. -  .
i'i i. i.l attiiiii.il |iUn.|  in ii.. i -
t ,,..,.. I., |.t.ti., t t|„  |**ra_*|  (ti,,,  Uml.
It'-ii. I'., ia   *  -.
sni, taiUat* <anal*lint brtdfoill meld
i-    •    i-   III-) lift.   1,11,.-  V..1  tt-it.l., .
ft   till,  .llllll.  I   ■Hi]   Pi*,* | .,
,    .,  i-   uh    t   ■  l|  .'.l|. ,.' |
' -
I ..
lit ..I laklii.-.... i a|| ,,„... i,,,,.l l.itl'a	
• r,,tl..|..  li.n,1l,.  I, itiat, |. i^ttit, „i .,„|
Uintah* ii,<ui.*|irii tutwitui -in... ii.i
«MI llfiUIW ' ...  1,1..   all
U.I'  lll.il  ll.  It.,  ti.il.*»  II* il   , ,.    .'
i-i,..  ai.tl ll,(.. .h i.ja i, I,, I..,.a |„1,  -III,,.
•    |ta  aattl...  •,!..  |1|
ill , .,i.,i. I,, tr. I-, irtat_i  I -il .itm _fi,
wta, it. i.....
l*'.laa>   ri.ililtai.li*..  •*,  **  Ul  l.t. s.it  It,
- ... .,11.1. ll,r..i,»I, ,|M kill,,,.-
' I lln  .1.. li.
-.    .1.  II.. UWOanfUl lil.t-t, —klllial
•    I.  It.   .-.  la  I-l  .1  .,
' I...I. t I**,. ttl
t-t.l.ii.l.al **** la.llvtl.lit,  |i
I a.tl.l ...,- ,i.,i tbt...li-
niaaiM ' >
lalltma ...,i.t i. ,i ..I,
■ i  .. «t. itm ut i,... i. Itapuru
i  .    t .  ,
i.. i  11. ii,, •*....„ 1*1111
■ i .-• . 1".ai-
ASSESSOR WANTED
IJSOll   TUB   MrNII'll'.SI.ITY   III-'
I   -iinn  Aiiitli. -itiiiiiir il.tt li ilm
tiliiiy it-tittlti-il. I., tin'tin,li-i-liri.nl  A|i|tll-
tll .lllllll !•' <i< 1.11.atlt tli..
Iii.ii I. tun Mnn h ml
I  T llllll  t  -I I
S.nri*)* 1.-..1,... II I-. I.l. .'Hii la-a.l  »ll
Get Your Meat ESS
ll.llli-.l;*'
" ilqriH
u;.t,i,.
ility
M
ANAHAN
nut.   ■ w . IHI HTT-HIU
KliON'l* S'l'Ha Kl-iT
H
OTEL  DOUGLAS
aaall 111,11  -llllll
NlLW Wkstuinstbr
ioilrltlt, ititnliii'ikl.l turn tmi lln ll.*, <
llllll ,,ulill, |,aintaill) aill llinl t ttr> t-imt-li-
t t Hit. i.tiiiilar Itiiu.*.  Spttltl ai- I
i   aUlli It tut I itlllly (III III. lltl lll'-til .If
tail
I. j.'t.ll.stll. l>rii,.>
OILLET BROS.
Livery, Hack, Feed and
Sale Stables.
hitiUni* nml Qtoirtl Ttutloi  Ordtn
WOOD ANIK'OAL
Ijiliir »i Hit* Milil,-. or a<  Mttbin I
UHllfia'i. Krool Htrttt
nil i tin i * ir, xi.H  ur*imi\sirit
ntetAaiaa v.. i*
■
',,**<*t*t it.'i n-
I " ... IU tlttt,.rf t
■  ■
E. S. SCOUUAR.
•A.^ltu   .-- ■  i
tl  .1 I'll:
I' I  I'll
The Matter
is, iiinrt' liim t-vi'ti lliu
qunlit) nl' iln- ni.iii-ri.il nf
uliii It .i suit nl iiiiiin-, i,
in.iiii-, lh.* innsi iiii|«irl.itii
consideration.  The liin'st
iinill Iinill iitlllurillt'il In
ih. shape ..I tin it.-.ir.-r i,
worse ilt-iii ilnKltly.
M. A. McRAE
guarantees *i I'erfoct
I'ii. Homespon |,iu together liy a compel! nt
iiiilur is nn in- eh (.-mi tlim
miifittinB broiilcloth I In-
immortal Shaketpeare
ij "Tin .Iiiiiiii;I
tt/I l'i minims tlir
.Mini." lln- llii'l t-
ri|;lii.  Therefore  irder
mil from R,A.IICKfl8
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers uul Wholesale Dcalen m
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc.
100-102-104 Powell 8t.
P. O. Box 207 Vancouver. B, ('.
fere a, « .
1  .• Vug, it-*- Ktant
.tttl Iiimi-
f a ratlala
v  1 .  hu ur_4,
ippwttorae in ibHt mar*
liter l******* *4 it.** il**>.
Otl  ii««mwi!*1f  Nntiiht
tl , .,:(..-.ttslliiil.'
I  ikil lit"
*•  * ihal U.'ta 11 at-i.tt
*  *  ».* Ihtt  IMa ui 00
I    !i<1*  Mat *****
hi* 1.1*1 lie tu*
m   ******   ell  tawtht
I  Ihal  \Ah*t  Vang
-n*    in    hw
■
.   itmeAt*** ****.
. ... t.-i 't n.
at itt ttl *Hh la*> *  ■
..,'!.  thai  ht  wti
Itl lam*  ***** iota hll
I  1-.1 mu* ft***} in lhl*matter,
.-  ehodhl H bttoetllto.  And
that ika t**\h* tttwmiiiae
-,   tati   ttal.   Inf   lk*>  p,A**
h*t*t*1 M|*vl IV
•    •***  Aimtht  lh" ihitr-m.
• (Uul hai a***** beet hi id I"
■•-* *****  *** lt ****** ******imAt, *}tr* ik.t awe
■'iiiii, find I1-*I IIi-b a.*rd *tf l ****•
. b ***** ...fli.-trtl to•ottIfceitllVPJ
1 iltaa lint II** ttnattd
\.    * .    ', .,*..( int
j «i.s|M*ttlIt
'■■ttl i*. pit itttrta  . he JvetHeel It martoohltg .*grr,*.« ****,.
tm**,* h-aolHtg l«*   l***awil In Iht*  tninml «lt«tt Ihrt  ar**
fa mart I Ififllng. <* *'  ''***  ********* *********
»  ||m Hi*- |Bdl«' mii 1*
*-*iinl 1.i**v"il'. ** in lh*- |V»-**nl *****
***  ami   Iw! In I'wi'ct *h<* kind <4 wMeOOl
. . ..slut a* a taWttllfk*! t.^m **t
mm ii,*) ,; . .a t-tldr nr**. imt II I* I" ** lnt|«Bd
'••ih Um *A**-* and 1 Ibat lhl* miH'f till ***** *- **t* ** tr**
i*t J -HU |1 hi* hmn 1l.-,t*i*ith!r *1H"1
Campbell & Anderson
!t|1iii»ltl: INU lll.rtll. lil.lll.lta IS
GENERAL HARDWARE
Pile. PAiittitwd BnnHti. CfQtke**r i«d Oiiii»trt. Stvavi,
O'V'-H, Tin ind Woodenwtre, Tern CviU Chimoer awl
Drain Pipe. >i**Ming Miltrltl Of ill hindt. A Cat***,* *t
8lonrtdi.tr lape-tied. Cell aid let Our it*xk ol Hinging
Untpe. TatPe Lvmpi. Oinitee **** Tet fteti 8e»*ng tt
Reduced Prices!
ROYAL CITY MARKET.
J. EeichenlDacli
licilfi ia ,11 ttn.l* ut I'liili ind Hall Moii, llami. lln.at. tti
FRONT STREET, neal lo Vianen'i FUh Mirhtl
SIKH1-.  I IMI  ltl'il.SS',1   tr  .„la| |a. ,il 1.111. r, |hf I  t. ll t* a, ' 111.,.
Wholesale
iimi Retail
SHIRLEY & HOY
 DBALBIU IN 	
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods
PLUM HI XC., CAS I ITT INC, uul
.ill kin.ls of Tinsmith Work,
Another car load of tin* celebrated
COPP STOVES juil received.
MARY STREET, JU8T ABOVE P.O.
6ENERAL BLACKSMITH
*****
MACHINIST
I***,***** iin.t rn****** f**tmt*n*. Arm *t*tml*m**\
11 t^tOawi^iai—rlllll   ll'ltft-r-a i **t-ir<* *' i** •«■■ ■" "■•-•if * *i-- ■  IV*1- -   * i »'■ 1*
" ■****•,',,  '"  ,.] xotiiir^ft  IpRIlM va.hift»t? H*m****
T. OVENS
a
•••
a
a
•••
a
■01 •?••!**>
UVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
The ProDerty of (bis Company
l*S » H.l  ill aii talmt f
i  IIU  '* II .1) nail
.iiiuiiiiii.i imi ikimtog iiniii.itii'
I " 'i*'   ' ,' ■ v - Hi ll  i '■ • ■*■■*.n	
II i-l. ,t . mntMlil  s*1„i I,an 1.mt-lil  *>' *■ << • nl  tl„  I uii itii.i .
[anil  I ii- i.'ii. iHiililtiitft liavi i*. ti In a'.-i bi ihlt |_lnl ', t.,
*i,.t.i..i I.. **
li.-i
BK
li -.a I
i t)  *
||h- am    I I   '  . i -  i i.  "I- ,-. ■! n|.
■.mn a*---ii at |« ih,i..i"i, rail !•■ ** I   HltWfl run
nl hi ii.i.n.t'i. ii.* «. -i: I.,., i . in.-|. <t, -nt aim ka 11. •** *i iini
.■I. l..i mt.l.-i,Bt.it, ..In. i.ii.,,. i,, aai t* tuft aeraftha i»**-
,.111  la. ,1*. ..-.Hm  -.ll-
.- , land ii* ban Ibwb laid *"" *<i<l .1*1***1 nt the
t-cnmi  ii., i.i.a-. ,ii  .ni.  ind twal na ilRtoti um
I -    ' I  III  H lli till  lllll I.
...... I aill.I.i.ill t.t ,.,.,-
.1.1.1 lit,.1.-11.1... int. -li,,.-.I*. it
1st
AND LIVERPOOL.
REASONS FOR INVESTING IN LIVERPOOL
UfAATOQl I-.,....-nl. (..lit i^ ss, mii .mul,.. i in ti
* *.. .i, lh, n..i *,.-.«J*rirr rrttj.rrlttii, t!-tt<i '.-I*!
In. i,*-t| i.tlit't.'tini in ll ,  ..lit,.' An.-i..., .i-i. t
railway*.  It. In., >.m. il  |n.*.i,i .ittan-t mti an- malim-tl,
.  Bit. Bill Iflinlttlli at  I.ii.it-..1   In .1  Ita  a.,It. all
I raM    fill   -l't,,..!   ...ittlaaltS,.   ll.l   I f    ll Hill   -fit   U   111   ..I I, l.t   I
\n t. .,t.,,..i (or the riUvu rrom tadro to tealtk aill kg
llan.It-ii..l i„ l.t.li. I., ll„ II.,iih.ii t . .ti.i-.it. - 1 ■ uv al |.ii.'i.ai.l
!'«.-  . , i l-t  ti,
t i-t  i* i \, Ll I., in mil I. li -.Ui.i l i.i l.n   . *.l. ami X**
'., ,.11-t tin I   I'   II -..HI.   |U  I  !• US-   -iM  I-
t.a.lis.l l.i an all-tall tmili llncttMl l„Mir* Ii \V..in -
t. ■  *  , l.t,!,,..,1 mil ti .„., ,...,1..  .1 .,*   viiiatr.'
1 * - , .  i* 11... il.-.blMBtd
it t.it.,|...i Bitiiiiiti iii.A .. 1   ii - . .I .11 t I* uf,-
1   la-.1tl|t|.it I , .itlll-.1 l.ll, l|*..I t.i all llllll*  III  llil*
V.iil,a, .1 ..1 11., ..11 , , ,,, - .- ii  m Va ll.  II
-   1  i.u.  ita-llt-i .--I  in , * kl ' "I  " i'l"* iii"i.i>
al Lli.t)...I tlm, ai 11,1 ulti,
\ »a«ii,HUi,.| t|,n,(>l.-<i..ilt am I .Ii.t at  1.1it-r|*.il  lln-
■  ■    ti II.MII) -  1". |a ll|  dt  l.llit|l*..l  I* . tilll.lll
raltM  11. . 1.,- .,. in., tail lore t  Ui farUeiliraot
T. T. TRAPP,
Agent for the Company
LIVERPOOL
LAND AND IMPROVEMENT CO.
••* A* ft
a
•••
a
*
*
a
•••
m-__ niw of BRITISH COLUMBIA.
cti'inu .iimil.p. • inooaooo
REST. (UOMOO
A Savings' Bank
IKCOai-OKATIil.  BT  ROYAL  CHARTER  l»"'J
Department
Capital Paid up
hi. ttt. apt.** .n cenaKtivt **ith Reaerve Fund
.hit Ut.* . '•
• -  -  £600.000  $3,000,000
t.rra ro.r. r» it.aar.r.
• •  -   £200.000  $1,000,000
iHtmt llloittt 11 Coma! lUles.
TIIF. HANK HAS 111X11)1-1) TO OI'l-N
*-n7Z*l;B A SAVINGS BANK DEPARTMENT
GEO D. BRYMNER.
>hi»w. *at.tW*»i. i In connection ailh tlu-ir |{ri..-r.il tla.1t.in15 ltii*i.n -v ..ml ..r,- nnst |tn-|tinil 10 receive i)i-|«tsii-i
F  BBAlim  a rnilD'V "' "'"  ''""-,r upBBldi, u|«in aiiitli iiiim-i still ta- .ill'isinil iii current rales.  I'attcni rate,
L BnUKln tt LUMP I rottr par Cent, par Aubbbs.
l.pMijr. wt wi»i^« tttl Hi |..-ii. received for Fixed Periods, and intertti allowed on terms which may I  ascertain
Wines, Liquors. 'Cigars '•''•''•'•'•'""'"»• ^ ^ WYlD,
****** *'•"*• «"*K**f«. \rtt Westminster, ^ml Janiurv'. iSm. .\zi\r.t Manantf.
JCaDaT,.t,l!^,.l.„fBT,,,l,ul Ganadiau Patillc NaiHation
mpint. Itjra
i taiii.i: >
1hM*t |v L. »M *******  **4 IV |»*» .*«*.*1
Oltttttaa hi* ta*a.4* *t ******  tA..e*r**V*
***u*
lUlt** t*f* 4l|  ll *** *******  1****t4 **•*
******** *** flMt.|»aail-it-Bt«*tl •«titBrt'**i* It
aa»t» *t iu tt**■*** mi na *****
****** ta OM •**** **4t*\
1*1111. II *«it'i «*■..'
New Westminster Bitwerj.
n.< iiii«*uwuitv i***.ij s.i
Itm, pat ia itaantitS taktaa i-airfi
Una. ami a latttiite nal . Si*, ttata.
Tilt: 1 tmi >.-. 13.
turn ****, IIIY ink itaa
tt.l.llt   Uflta
lit .ft 1,1 t* VrlMOi'llUt AAh.rattr
,a |BHattl  a a.
•  IW, ".«
•-, Kta t.*t.v( ata Ua* amaa**
tart ,' 't Sa 11' •**
aatt ....at.tt.t Wt-nt
,*... VI. 11411 -a WMMUM. lAJa*
I^M^wJI*.l**.»«.aW,.l|*tUI
lt-t|tt-ra*t*l 1-*. I Itl*. M I • llttl. >M.a_
nmmm ** * *  **
.  I .  .... \ . IM.
Mi-i^urmMjiCB'
a a.niii **. nn«
l.,a|t,_t.
I I It I M ll m.*,sii\.,, aw VkMt,
na tlattt at I, *, *****  t**rmt.
.ll.'.iit  A I*** Katniti**  a.MlllatJ.  1    *Mm-t*l * * mt**
WmAmnUi .1 *tlr|l»o..' a mt* I K*l1.l'M**lMi«. tmatAm*******
aa Kiwtl *Mtmt .III **** •]***•* tl "*"*X'l* *""'  ^ru,.
tt„iai,,_ llrrwr, li«l*d tl K.rr-r  ,k*S1S.»*l^^Sir'l^
4it *a*t ***t*m*A*y n j *******.
totiiwi ant
n Hm iv I**., m ******** ***,*****
pmt* ***■%***** tm* ivktsl
lh  ll uBf*n**-ta **tSBBtms*V m**h*X
• * tot al rvtab ol the **M I am* m-Hjmra
aiEsoi. Qwnutftjwgtn
THE LEUND HOTEL
II AMI Ni.I XTKKK1
Near Corner ot Qranville Slreel
tw h***m <***»■*■•**iml aat  tt***l»M«
I   1 ...  ...... t v  ,. I  .
■...iii* *  ,'»e  *■ ■ **■■ * "I
GOOD SUPU ROOIS
T*M, tn*** ul lppiattw.1, Ctat-
-Ma Tl* ritartSwW Bu
it tl* Prima*.
imiii r,n ar.
RiddeUik
Johnston
8HIPSIITHS
Have now in  o|ieraliitn the
only
BTMSS W IB tll.l*
Oa t*t „...!,. I n| H I . ii-rl ii* |**.ti-M
tt. ..ttnl* Nm. » S-amlai.
al til __
UtaMi-NI. : : In lataliUir
WUR-u* m* an ••*■**
,»*****  Ittt lip. ***** \**k*tm ** AMm*
********* pet****** **g*t*n latoefWH
IIHklfl
********* * ml mi Vatfirtm rurwlatal t*m
hm * ** **m. Sea Wevavaiin. ******* la
ki tve. lain ********* t«t*
ihe i emHtH norewi tte amt* m m**m*
- m** t a* m m, taa* arnfm* *********
<,....£«,. ",'*>.*_,
TIMK TaIILE
Str.ROBT.DUNSMUIR
• tooitt. ******
lAHUVlSt. "it. Mri..n* M III,-
ia.tr*
Nm W^MtatMMVaavvaim!U««ali^laai
Vm******** Xa******MaoAie*iiu.
ataaafcr-a* m\*amtmi**ti******y*y*m
Vtmemm ** *A*mmt**Am t ******* II taML
«„.-.^M,  ttVt* -- ■;,*. «..'--.1...;
Vn*WBt*tlt Xa*saiamW«*a^int(.»
Si******* *» Vewavw ttm****** • ■ *».
V»«rra*H tm m'tmnmm T»*»*r*t*i* ta mm
\.a u-f ■>■!■*** M Nmmmm lr.U«?i»
SMu-wt h* w mmm*** ********* j *.m
Ua ****** at Vtm* mtm imr mmm* mm km*
t  ******* **t**mt* A I******  *-V*mrt. A******
*** *m*t
TELEGRAPH HOTEL
rmttt mt***. *m***** Petty i.*Mi«o
|ta*»H i»pl *-A*'****1** ****. ataivaiaalf
It /**■*  thitt*  *'*.  thr Ita* * mtt******
m,*h *h* i ******* mi***,*)*****!*-* ami *******
vmt vihiiv. riateiH*>aa
F. CRAKE,
WATCHMAKER : and: MAKUFACT0RINI1 : JSW8LEB,
Coltittilii.. .St.. Ttin-r |l.«.r* W.-ti From I*. 0.
Xmas presents al l.ttium ..n..■*. Slmpton, Hall. Miller &
Co.. WllliNford, l .iim.. ti-ltlir.iuil I'l.tit.l W.ire. ,|ii.i,lni|,lc
|tl.iiint5. nail, first |nire over .ill ctim|ictilon tt Toronto K.xhibi-
tion. iStjo, Gold and Silver Wiilche*, I li.titinmU and Gem
Ri.i)>v Jestelri. ( It* I.-. Si*it.t,It■* tii ,\ lam •.lock of New
Artiaiic Cn •hI* i" Plated Ware and Jeaelry aillarrivc early in
Decemla-r.  Ca.ll *iinl *• I t-ri* et, no irniilife to thoa* 15001I*.
     mir
t*r'r..'. Btl.ll
Ship Chandlery.
Wi- h.iti- mi ll.iml .1 Verjf l-itJ5e Slock of
utcnoas,   cum*   caxv*a   i.i unit invihiia
illll\* nil.-. I1IVII. «IIASII|I»K
••ttl-K, -UK,- TAR. AMi -IKASt IMI KIM,
Natll*. Mil.*. 'IIKISI ill- All. Kill"
riihennen'g Supplies-*" .i-»;**«>..v..N:r:.....K--..,.H^.
I all .14 •<-• Is »r Itrllr llr l*rlira
CREIGHTON, FRASER & CO'Y.
10 W.itir Sir. 11 Vancouver, li C
Pi
A* uanicontinental fn-iitht rates nt Stove* K.m)(e^ etc.,
ire to lie advanced twenty-nv* per cent on and after January
nih. Intending buyers would consult th.-ir 1.-st inicn-at. by Iwy-
ini; .tl tun e ill
CORBETT & CUFF,
Caraiinroa Itraot
Juil nceiocd  i ****,* consignment ol McCLAHVl
STOVES RANGES "<> HOT-AIR FUIIUCES
A at>ll.a**tfi*^ .!.« k „f m;\TKII« lhat vtll he rardd rh*>«p tm rtlh.
tall and awmir «!•«*k.   Alaij* |tl*-a«rd In «how gtmAh
ttuwoit 113. r. 1 m n
*****
mmm 'I'll!',  l,r.lUll.l!: SEW  WILSTMINSTKIi,  lllilTlSII  COLUMBIA,  Hl'NhAY MOIININll, M.MU'II I
NOT DEAD ■ «i SLEEPING
LOTS IN SOUTH
WESTMINSTER 4 *?/
a.aa.lll-*.,'
Wr in" l»' '.''till !•")'"
Hi ... I NlllltLY NIW S10CK, iiltiilt ti no. On Hi
1 III su HOODS  AUL ml IA1IS1 Novilltis  Will op.tt In llor. now oreupttd b» OOLI
I'AMI'Itt I I (i CO  Diin'l Mil II iilli'iiil nm- n|ii'iiiii|l
COLUMBIA
STREET.
OGLE, CAMPBELL I FREEMAN
\.%
/,  <*•*
4**   <>
J. E. PHILLIPS
THE LEADING CLOTHIER
 U.I I Illt
M*\\s OF THE CITY
l.OCAl. HIIILVITIILU
.ftnillar in Utt I'li'tii
.1 I   V iltttl 11 'I  I 1    ir)  -   I
l.lllilinit  I..liul-. lull
Clow City Lots \\^vVlI Ml Ml Ul
\
itim
\
mm-.
Ill I II
\ \l 1
-
'
\|. I
|d, |,   1  1 A   1 .    ■
I
|N' 1
■
-
	
'
• ■Why  I Inn-line a Chui.liiiiitn *'
1
Ha I 1
\
.
\ ■
1
-
S
I1   \
\
M  l..
u
'
1
•*
■
1
X'   t  v
M
I
Kill Bititi Utili
I   -
.
■
tl
a
■
■
l\ -
la ttti turn lUwaal
I
\
'
.  -
■  ■
1
■
, ■ ■
1  -
.,  ■
IMl  -
I
■
■
■
I'll,, a
!
a u* Vitlei u* ih* Omi
•-,-..; ** 1   I
'
*
■
V
■
II* hii nn
V.. Q*a ''
***
L. J. Cole & Go	
 • I
i.-i lln- C, l.-l.i.ili'il J. &  ... 	
J. Taylor Salt's. — " "" ~~~
CHEAPSIDE D. J. NlACDONALD
GOODS!
IN THE ARMSTRONG BLOCK
Opposite C.l'l Depot
Columbia St, Now
Wi'stiniimtoi'
in:.mi- m iisisu.ii.i'lii'V t'll.tli'iii-.tiKi mn in i-l unu in
11 INU in iiH'isi
I '. O. BILQDEIA'U. FROP'R
,, 1  || a,.I., *, I' -\"it|.| s 1 il -IS. I Mil  .
i
Hii
1111
I
GOOD
NEW
CHEAP
■
■
I
■
■
tut* tithe Mallet
■
COAL
COAKMWOOD
*
■
-
II =
GENTS'
FURNISHINGS
■
-
GENTS'
REAL ESTATE
INSURANCE and FINANCIAL AG*I$
Use. Sell aul Lease Propert., Collect Rents. Male te;: «-
«s, and transact all business rtlatiii to Real \%x
*. *•
\
Uttcs  t
OFFICES
BUSHBY BLOCK. WESTMINSTER    41 GOVERNMENT ST..,'';;, I
iS.fi. K. WIZE.
nn.m. ao  LIVERPOOL
ll 0 UGLAS  —****** ************ ■*
i
■
■
•
t
-,
a
-
'
Tt. 11*11.It Ttaat.ir
-
1 1  ....  .
ll &  OO.
139
Cordova SI
AU
BON
MARCHE
**********
Whn'
I .im-l  Kit
Iur  l.ji
Glovi
*•
CO
The Strike of the Season!
WE HAVE IHE CREAM OF LIVERPOOL PROPERTY
"Woods &, Pollby H.^
sl.illl.lt.it-
1,
COLUMBIA STREET FOUNDRY
*
■t Waati ta tie*
Ttw On«l %?*.* Ha*a
I
'•
i I
.1
king I •   Ii4in C*
DOVOLAS * CO..
Mt
NEW WESTMINSTER.
J.YAL Si C°*
■ taaa ......tit
a taa
.in.    l.n  po..art
PIANOS ORGANS
tw UU! it ttti itHtr
MEAKINS
PRILL ROOM
I. mam mm* la US* puta-a, la* CHOt**
1N0 itiiai t-.i... Ii.i.
REAL ESTATE BROKERS
• --I... WMIi
.,  r 1— ******.*■**** i*******
-
******
Betel 1
V -  *  _Mt tn rti Ca-ai Caii'li
WIS rDI lALf
- VANCOUVER
F. J. Painton &*Co.
Pianos, Organs
■..'HiINSTRUMENTS
CORDOVA ST
•, 1 iir... trie, t ■
ts Extase
OININC HALL.
LIVERPOOL
SECTION  ©
Thr
BBBllB nl
Ihi-  Totrnalli*
will  I-  tilninl  "li
thr itiitilit  nn  Mxit.lt.-r*
Mnn h 2nil. Pr1i-**« r«-i.aoij«h|p:
■ ••)    lilllK    I'll* lllillK
otrpr 11 year. *•» ■ ml
t.i in* lo p.ri-
ii •  Illllill-
Ina-
RAND RROS.
■
t ****** •»*•-•
VANCOUVER
Dominion Buildn
k Loan A*
talhn.lrrat I.|.llil. .ttl
insl.ilii*
i
his <.«u  h.-
it.- ttiailtl |a.l
S.T. Mackintosh £d|
AOENTS
Columbia Itrtrt.
FRUITS
aao * O-ttl  I  Mti
CITY BAKERY
****■■**•**—«.
1  . .a-    I.r.l,
r aat.   Ira  l.ta*...t.  Fa....
I  ..ttw.. 1-n.t,
Nrw V.iitr.nt.vpr
COAL
liitMlUMdUl.itluiiaii
New Wellington Coal
b
H
ti
in
W.TURNBULU]
Biiililffs ami C-*r.ti"*J'
BI5ICJL-
:    , __tM
IMIOPERTON  . KMOMMTS J0*\
1. W. CRtlGHTON.
« I full ll I Ullll.!
AOENTS
UOUORS ii
***** •*
n ri ,:
.,.—■*■.—

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0354044/manifest

Comment

Related Items