BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Morning Ledger Sep 15, 1891

Item Metadata

Download

Media
morninglnw-1.0353930.pdf
Metadata
JSON: morninglnw-1.0353930.json
JSON-LD: morninglnw-1.0353930-ld.json
RDF/XML (Pretty): morninglnw-1.0353930-rdf.xml
RDF/JSON: morninglnw-1.0353930-rdf.json
Turtle: morninglnw-1.0353930-turtle.txt
N-Triples: morninglnw-1.0353930-rdf-ntriples.txt
Original Record: morninglnw-1.0353930-source.json
Full Text
morninglnw-1.0353930-fulltext.txt
Citation
morninglnw-1.0353930.ris

Full Text

 Ill *».
HEALl"
N,:W WUSTMINUTIilt
I]
11. 11.
mm  *mwwm
WITH  WHICH IS MVOUPOMTED "Till': DAILY TRUTH."
III..  ...laal.aaii  -at*  -» — " ,
fJHAKTllKIlIl ACCOUNTAN'CH ANU   I
OITY AUDITflBI, 1OO0-7-O-0. I
rnlrEPHONK  00, HBW WltaTMIHBTIl»|
MiMIH'j.t SBB
MOW  W..S'I',M1NSTI0II, llllll'lsil COLUMBIA, TUKHDAV MORNING. SIOI'TIIMIllllt  15, 1HIII
WM. 0A1LLIE At CO., P_0.E_3I0_8
Altl. AMi HIS13 ill ||
Till'. laKAHlMI
15c PAPETERY druggists
CITY COUNCIL
um ii„.
giving
I'OH HAUL.
Till! KEBTUQ UBT NIOHT PROVES *****
A BU3Y ONE. \,Z
thu  triiiini'ii
i   pI'llllllBlllll
anil l>.
 I'm
I- i.t Uu
<>l tlir II
ililllitll
I  llin
H. H.LENNIE & CO.
Patent Medicines
DRUGS
PER FUM S8
Toilet Articles, otc.
FOR KALE BY
HI  111' I 11 I n  \  M IV -Iiu I, i
lllllll I
Tobaccos and Cigars.
S. T. MACKINTOSH & Co
Roiil Entail) nntl liiBiiranct),
COLONIAL BLOCK,  NEW WESTMINSTER, H.C.
WOODS & GAMBLE
Land Surveyors
—ion
lll.AL ESTATE AND INSURANCE AOENTS
III -I*  *'*-	
I, .. I  I  .    ,1 1  II  |' .
M. ROSS.
& Thomson
■"Ki.Ki'iitiNi: 87,
NIllllT III I.l. A'lltLMi.lNt'K.   lUllm
I III IIU  ll II -I ||  Sa.lir, Paahlle-
MOWAT &T>
TURNEXi
Real Estate
financial .ml Ininranc Agent..
A S BARGAINS
, I Ml Si lltl l.lll**
lill'KI.V
I..1NH HUHVKVINIl IM AI.I. ITS IIHANl III - u ■ I
ASH I'lttlMI-ll.t I AKIIIKH till
Wi- li.ive properly in all parts
City .uul Dlitrict.
FARMS Improved ami Un
unproved.
Lut- tn SOUTH WESTMINSTER and some choice
i.ii, from 1 1-2 .icres to 2 1-2
Hl-M in Fit-it Addition to
Smith W«*.tmilliter.
n.i
IV, -II 11%  l
IIAI1T,"I1I*I.  af  . *   - ' llaaala.a.l
IIMI IUllt..t.l
•a <.a-., — I, I •   l.nd S.I  ' •
1'Ul.la
1CC1DI.T ANII Lilt: _____
lit.>!ai a  .1  11.111  ral  || | || ,|| |f,- ,,
Ml.l.l *
' ll.-'
.ni' lln- iinlrr ni lli'
day, in- nv niii i iiu;
lui. iii iln- vicinity of
Moody Square .,i the
rcnsonabli price ■■!
. li .uul nlso
-mod building
Snppcrton lor ihi
-.uin-  I't^iir*•■.   i ill
altel .'Xallllilll' uur lilt,
i Mii... jti j Columbia
Street, Ni it l\ :
minster, H. C.
A GENCIES:
M tm In si, r
iirtiiit-
Tlin Ht t Can Will llun Tompor
iii ily tl iiimi it-it liia.1 iii.iiai.ii Tiikua
t't.ti" -Aid. tiiiiiiil.ii Mitkoi at Or.it
Fight An Aiaiiiiiniiiii  to  Hhvii
the Go,,i|>«ny Hiiiii tlin Aa;i unlit
i.mi Plain  Talk,uk  Blunting
Llltl  lilnriil  lti'ii'i  lllial   Dykaa
Notit'i' of Mi.ton for ti  Ormit  tor
I  the Library.
Thoho.nlol all .a. m.i lul ov«n.
HU III I P in- III llii'taaea-ala liaaai aal laai-i.
lie .-    l'a.-1 lit.  hi.   Wttr.bl|l   Maim
Ilrown li* tlmihit,. AMi j. Mm i.m,
Knary.  lii-uniil,.  i mn-   tl'ulker,
-..i.i.llal  l.ltla.fd.Hl' I.- aia.I .liiUller.
itiuutiii iTtom
I a lb -r-  I I' lloolh, Salt Spring
l-lalutl llaali, Jllllll I-   Tliialaap.aall.  lllll,|.
ter ill Jn.tl.-i-; Iii.ii. .1 .1 i. Abbott,
,...-ii.iB-i. llun. T  A  1 tiipla-ai.. ' I .i'i.
S.'lullli.  Ham   II.   Topper.   II, a   >.e
ti-    i <i .'< * it. II d'.bii drtloi,
iailiil.taT ul ifilatiltiir*. i.-gruttliia their
(nihility I*, .itit i.l ilea agricultural t-tlii-
l.ltliiii.  Ami (run M.-l- 'I  l: KH. I,	
I lljriimil Ili,v-i' lie an ii tin- linen
null maa. alut.Jii')  lliu  );. ll.mil,, v.
C, A. Hlacltlr H. A. Cwley, .lau,.-
Punch lad U. li. Kgiii, accepting Um
illl*. lavtUetk*'. u> Ut pr...ni ti thn
fair,  ltwt-m 1».... i t-t
fmaT. t, t* ar-'i.. un I. lull nf llm
I laml A-Jltultural and luduitrlil
Ika Ml. mMh ippllcaUain for complete
raniunl of Uaa i,iaa a i . park grouudi and
t.ailldlagi daring e.hlbtiton week.
I.
llll*  |BT-
mU»lou lo iretl i ii.iia -laud nn die
tieartba-at,  canaer uf  Al'tand.r aud
,-ee|timb!l alfet, alaa,t,ig fuur U.J a "I tlae
wen
..ralir.
A  all-
el ,
ill  II"
lliinl liil.il mil i.(
.iimili
llali
longlh look iiimi' mi ti".  tramway
 i'i i. AM suaiilliir championing tin'
 p.uiy nntl .tlil. W.lkoi Uittcouncil.
Tin. ili'liiili-ii.i- quite iii'i-iniiil ul tltni'.
llllll Bllllll'.llllll-llllf t e le-i.-aat... It .'I'l' Illllill'.
Till'  lliilil  mill  -"ll "fill,'"  i iiliilllitti."
li'l".I I.ii I.  "linn, mini!.'  pin lllellt III ttlii
following ..-......,i. le Amli j-iin.$103,071
iiilli-y Hi. ■. i  r i:  Talegripb
I'lainpuiiy. fe.'.-.-.i Campholl .1 Anden	
-i - ''-. Iit'ii ii* KawinlH i'iiiii|.:iiiv,
•.- ■-.  n  Mrohall,  Mi.]!, Cunning'
Imm llm- , --'I Tli" Itlmitiilil
-llii.:;: II.  II.  Kelly,
i 'im. - 'j -.;  Re] -i'l"|.tn!
iinpatiy,
I.  ' a
'11* ,i:-'i.i ■ i. . graph i - - in -nn'
.,  i i iiim
Ti,* iit.ti:.. imiii i...it. bylaw a...- a.,a,I
a llr., ttuaa. and Aiii i -." ti'- mi'ii
t.ii -i .....mi rcadinga t,..- real "( 11..-
"uiiii it a.pi ■-...  ii.  .ni it wu. Import*
aaal laa pal. Ileal bylaw II tlaa'  pl.nl  Wl.
pilliV I" '
tin. ell y
hamper i
i.i il.
Ai.l. S
mil -uy i
till III" J
nil, II,,
iia.it drawn up hy
lllll  Imt want tea
>rya
llli'il
Illlt Iiimi
> liillln-l"
pari "-.I ili- i
I'l.'iv .11	
th" agreemont.
Aid. iiiiii--,i
ti..-1.- war. ".im
roaion f"t not -
wn- th" danger
orally Iiiii" mivi
Iii.ii-.
.tl.i Keuucdy
.,.,. why H" ti
t.,-i.*ii Iheagra.
Abl. It .I'-'i i.
run g.
I tlm agroouient did
it inatorlal tho traok
I with, nml li would
"ipamt Hi" niiiiiMiiV
l.i'l ul Hi.' ttroot.
lau  nun llllaill.  Thi.
io car ih,": n> iv
.1"  Iilll-.   Tll" Ullll-
nto
■ryiani
aipil
I Ihai
Hill,If-
ipnortlng th" rcjolutloii
■ j - reaoluttoni gen-
ul different liita-ipri.tii
llllll .aid lie iiniiii mil
iiuwiiy t'iiiii|iiitiy rein
MKNA(!KT0M1TYLENE
REPORTED SEIZURE 01' PORT BIOBl
BY BRITISH SAILORS.
No Olllciiil Information Veil Hocolvml
Iniiiiuiiiii Strategic Importiincn or
thu Plucu  Qruait Political SIrhM-
cnlico of tho Act  Britain'! Nuvy
Could  Quickly Clnnr the Dtiriltt-
Jlaalla-I.
■1 ■
I...SII.
ra'paart
,-,|il;,lill.
it ' an .uii".
■'I  hail mil
..I Marl,
-.,|,iii.i
-   I,Bill
ill  lh"
II III" Ij"
Hi"  I-
Kl ul
I tin
 Ill
 I"
Hi" II..I.I
Hi" agree *,*' be "lai-
tlim-  II" iini ither aaaiiiiM- in tin
lliatll'f  tla.ll.  .1 lla -  la  la, ala.   |,|.   l|l|l)'   |l
llin taxpayer- wl In n pi ultil. IP
paiBlllg   ll".    I* -'.I'llialll   llltlllllll    III,
amendment II deprived 'li" i
tlm ailvlci' ..I tl,, ell
mil lliinl. ttiat tt, nipaiiv Wi
ll mill tn  da  .en  Uliliiialiii—Ilia*
plai * i"i
-I ill lull
ll'llllt'fl.ll - 111  I
Tiiii,n  "I  ItUMlt.  Thn
a  depwalni  eBeol  upc
dotting,   mini   it
mi" th"
Mliyl.'i
ILiiUliit
warlike-
nl,  lh<<
i.a- Utlt
 "IJ'I
lair.
In
until-
I tu
ml
.lib
rt bid
iiiiniiii
li'iinu'il
II" .11.1 Ilial
uld iii.l, "ll"
Ilia
in |i
laiiuraul  a
I.ai-'
■  I'
CONVEYANCERS *«•> FINANCIAL AGENTS
■ t
'pi-.
I  t'aal  lalaaali"! •  U.J.|e
rt.taeA.ae ,V.. , .'
WOODS. H. GAMBLE. Now Wtntmilliter. B.C.
■I i !■ i:
IH  lliallalln..
1*111. Half.I.
I* .,
1-
H.G.ROSS&CO.
Col.iiubin St.. Now Wi»i minuter. B.C.
CStCr  I'in* In-lH**e'l''^a''''ltrrml","liBranteal
.  .. Vnm Irani !•  lVu.«l. a.kl
B 1.0. Ill  Illlln- ntiailou to onri i * inn. •lainl
i-hustt-r; I'litTii.N Ins
Co.. Brooklyn (tirt*); ...mbiti.,,.  Umi n n-fun-d
Cidietu'  111.. CO, 01   Kmm .1 IL.iilii,,. ..king |-.riiii..i..i,
aa. Pa lay hlilldlllt Ui.telHti.lt  liutrth lit"
t .lll.lll.l (Itnl.  |-.i|lllt-  „,„., h,l..,i. ••  .-I ai.l 'thll I
.ii.i.- t.ii.  Assurance ^SJ^.^S)*?,*0.*."1
Society nf iln; U. S,
AnilllTIl  III'
North Aniiri I!;•
Mutual Aitiil'-ni .mti
I'lii" Gun kta, ltd.
.al  M ni, lii-.trr  Rno  «n.ncet.iaalUee. wlUt power lonct.
"  '.i-'W-ni-.ttr. i.ttj,.  |*wm|„„nh..«. Il.tn. .* m. tbu
————-——-— tbey bid been lefnrmr. t.y ,l„. ,i,y
i  ' Halt lb* .taa-ttmelal t.'ttici' hal.l-1
in. I., ii.i hlie.k > t.ttyi. htl been
ta
tytUning mill., whn had paid
ibe iit.s Iml Ihe .mount bad
tctund.d ihe Haiti toaetipant ou Ibelr rep*
it. in. Hint, t'
the nnd ii, f,„,,, ,il liit pr.t|-.|t\ .rn
raaaarlli ,M. Hnl  i«lt!a( lltll a ***
Co ol •""' *" '"""• '"'auiiJ under the u.u.i
dUdltieata.  a.d  tbe t.ttel  pall f. !■ I f.-1
Ullba* liardef a..,It. allh pe.aer l*,a-1
ll..lia  *  i   lift if. , I  aelitule- I'lltil-
In. 1'iwtpiiay ul T.arutato. la evil
ihncllV.  Illalltttl Had tnfent-d 1*a Ilea
Ilie.lMtlee   III II.II.
Ill"   Inrelg.l
i(   uni   -'"li
lllll liitiil- tl'illi-iliU'".  i- il' I |1
th" rumoi, 'Hu  pranlllnl ''" - '"
11 wap.pt' ''""'' ,""1' "" -""
I t.t Hi" lu'iriinl-. -mil it "'I-
up in every lurm  ami  with  etwf
itiH.jiii.il
i.'.i. iiim*
uml
urtaid
al .tlr.-
DESTROYED BY FIRE
in. »' at' ..mil,, <-.i<(I>ii.Im*.i
ll. lill.llHI. la tl." I. Iaa|..lal, |l-
Hll.l.tAM J
It 1  aai .a|ai...r,  Um  . l.alaipiil.
i A,,.,-....  ;.i.t   .
.houM  ,1, ill,- •  tal'taeim  lie  '
eriU.  ll.e awallet. lid  Oklla.  Hall  Ha.   ,hl tl«n N*e>|  Illllill  ,e|„i.,l||.|...|  lla.
,.,e. le in .. t,,,.., ., ii, i.,|a„..i ,wM'. f|,»n,pmu.lalp, alter hana.-I,.'..l
,'i,i i.-ai. ItM i-:*. I" ""I. ll."
lerkal nt champieatLliip ,...t...,a
lu the i.jitatli annati   01
i   itftagt..,,.. ,,.e nua,... nunatli*
l"|.*a,i  r| Mi'.u-. Iccllv ib. liukbun.'
• •nil-till;
II.  aa.  llifli  the lllllll.pilled
tbiiiipiuii nl Amerli-ati uir«meii. and he
ho maintained lhat dltiincinn at*
la,   Mir.h.  I"-...  liandaur
Al llin
ryihlng  wa.
,   ' ..liillllull,
and wham lh" ulllclali were
routed by tnqulrloa a* to tlm truth
n! Hin r.'tB.ri.-at " Imt" Hn 1 itproraod
uttur Ignorance ol ant mch muvn, and
•eemnd iiiiukhI ll llin liiiportAiu-n plicod
upon audi a wild canard, (or thai ll wu
a laourin canard Ibere 1. no hauler
any doubt, laird Salisbury would
hardly ofcOOM a time when hn
li Bnpiurnltta al.naail l"r 'inb an
liii| "tlaut i* 1 a- a pr*.-Ileal challengo i'l
mr I., Turkey.  Tb. nml"' I","*.''
 i,,.. - i .1 lie  OB, I- tl*** abwtit
lrei.il Kiiglaiul. a- a"' m"" "' ""' ""'"'J
.al alapartiiiai.t-. Kicryihiiig H;**
might Im raa-utial.lv ***** 1" JJ
IndlctUoniofUioooodlllonofBiillUKll
faarelgll r.'latl.ui- IBiltllt" |B...*Iilllli'-'
,.in, 111  -1 111 III M-
A dl.palih Imm Pi.rl.ni'iuib "aid Ibat
ih" naval aulburltlea there had not
hear,! olthlally "I ant *****£*.
Turklab l»irt M Maud, hnl one tdtlclnl
Who WII lii.|i.a«"l -it'l be wuuld
nn, hn .urprmid al any Hum
to hear  "I  • actum.
No, that I..- had luard trum
hi.  tuperlon on Uu  .ui')*-i. but
ili.ila.al.' -tt'.ai a. publicly known
w.. highly ihn-ai.-,itng Tl" mcenl
vl,ll..Iib.'l'i"'li '*••"•■ l-uii.wulh.
and ihe fraternal gr-ilii.. .uil
enihu.ta.m add ereai Ilim. I" the
.„...,,  ,*  ,  ; 11,1-  .11
|  r..J..I.	
Ttawiw evening a real treat In the
urtcd  In  a  ra..  aul. in.innnr furmut a hub •■!.'• mi-'Hi'"
|M   II.. 'Ht   'tupped  ,,,. .  ,|.  ,,,,..1.1.1',  tl"   public  *l
t.i.ii.gl.'li.r.'li. hid en., hall a mile.  ,  .. .,    .  ,, ..,„  nil.  Tuit
le.»l»l.".'   -    '  ' "" I   U '   ,', "  ,  ,.,.,.,„  ,|„, ,h"
i,,..,u„l* '..unci held at Toronto In!Warn* *J^^>*S*_m
atlUrt
..i i-t*.i.t i-  i-■- -
.,l.i,aid  pi.igr.mm.'  pub 'bed
AOSJLtTTS
>at|   till'   Oe"|',■>>!    ■till*.'- ••••'l'i.
,,,., t...hint...,".i... tl.. .iii.i-d ... ,,    ,  ift „.,„..,, ,|„. ii,),, May. i.-v I,. 1.1.1b.' ai,e,.ui.'f —ntt- -. -■•
,„lnn,,.^„M. .J,-..'  „,,,    , T , ....   , ,  r>, .„„,,,, „..,,Meal-  djl* W ********** ^'•L m „
*  *'•*  •|,„.  I.a, I-M,,  ...  tanked   -a -         ItaUinailaalll-c.                  . Ilahm.h Will,.... ,.h  ,-.    '
a-  a   un-i   p, r'l nevi move wu a chUitwu. . (tbitliil lM__g**___,J*. *TEu
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
lllllll
HiirilHi.ri'. 1'i.li.l.a till., rlr.
H. T. READ & Co
TO THE TRADE.
p.iy
* -nee-wiy
Iiei4>aai.tl'.
Policlei •>.,!." tavlihout refcrtnee
 to hrjwa office..	
****•
CaWcAdJ.e... -M08.
..no. cm*
llaa nuiriltt lit. i
ilin-.'P ti Mi
*    I'll'O.  the   elll
«!    .'
- t |. t.tt let*
li.fra 1 ,  -
-
Wild Kl I
Hint .V-0.1	
WanttW*	
i    .... ,
IY.M S
ea.iiitt f  at I
-*etl. mi,
-  -..Bt-1  I  .'
• worki m
dale .nd rti
I-l. I>
.11 '-
,     *%.\*t II
. .. n
K---I. ... mit.-),.d a.alti.1 l.i>k
■:v | tha
!««'".
I,... t prndtutv ta,
4.1.  I.  *   ■
.11.
lUoMlfla
imia.ti t.-.;i> •'. aim
etf.tl ,t(^i,t .
). I I telle .111 nl 11.00.1
lean IbltlMloda. i> •"
.* 1 .tmel Itlatit**
Ne W «<tir».l
' I*"* .-••	
...    ,
l.aat I- 1
Chit at
aery al
t  -
• v , ■ .  .
pllre   a-l,   •a.-ptcmlrer
ll.oon
dife.1i. Milteitr ua lb
Cltyl.   lie  drfelt.-!   IVI 'a.  taa f.aair beta, lot.
apHlanlnaa-   III.  -..* •   Will -  .lie.   The  lalter hatw.i.-.
ai,. in. in i.r..ice ll  LMtOaTotooto aton hy .bout Uiree hmltengtl ...let..
luy. Ibn- mile, with . lorn. Th .ttl.M. atnl In lbe! audiei.re. tt**m ptutlentttljw«v».
iltaadun anaattle sein-enful and the aarly  pan  uf  the  following year])"
ti.e ai. , ...i  m  .ueh lne ityle i.e,.-.i,......-. ;.-, Ai.-iriiniunpecia- decpi*e,..i,.lib.*eo«ii«o
lhat  ov.at.nor  wa.  twked  u|..u UMOl imU *   s-. u. m,, ItU one nl IP.II...1... •, ,**.*•«,
1. I., driih in ,he meantim. bid
niton ki iiiiida the bono** of lhe
them In i mioner !■* pl'.- ewWie
pment md win apuliu-- In l*.',fc;"1»'
may 1- mentioned lhe bHuilt.l I'aihelw
Ninai.. ij ll«*lboi'n.  Mi  llaraei,
^itSLSSS
Tb.
l.a.Illil. .11
,i!,der,laudl_j.
,'..!.,..  Mr, ll«f-
b»Tonm«nlini.i|h'm»nwh.. wi.L,., de.,1, in ,he ncnitw  b.d ended the.nd In ll-a.y i- **' nan
ana*rot,i,et,rai ,l',.ii.i'in.«r.m»n. nttt, hmmr, aula »''»"^*_",2!
Lamp ChimneysA BARGAIN!
Tin pmlr. nrt.*iltti*e reiawti. fwrvD
•weadlk.  p.|*e*l rf  tbe  lolkawli.
ii  1  rimiww. IMi A. It.
Ch...|l.  Si'itd lot-1|illllntiiilia.
D.S. CURTIS &c CO
 DRUGGISTS.	
iIIHITISII UOM
'mainland,
(lIKNKY DEK.
Tl«-y tlr »..*!.-hh it a* *.•! ll.i I'll.nt in T'.mii'i UH It**/.fr-**f llnMI  HAinf?""
I M li l.t  .■■'  h  lid
iVM.TIETJEN.NIonufnturer""' ."i'i;";,',';*,'^'."',,'"
WILL
It VIII- WANT
... ►••<..
i.i.iii a IIIAH
..a
leel ,ni
Storo. dwelling and one acre of land, j
situate on Columbia Street. Sapperton.
A. B. MACKENZIE & CO.
60? COLUMBIA STREET.
wnrid'B fhampiii'.i.'p  A a.   afler andIIwa* decided Ibn nlnnnor ind
- lb  lie. he arraa ■!•!  aVOHf Mat*'i ft  •»    lb.1 it. I l.iln.t one
tttbefam.ru. Murajm Iwoi remtu. .mint wt n<  world'. <liimpionihlp
dllitllat liaudaul. la. a* '. It If. ' Mal.ibury bring oit,ii*|. Ittl Ihi tUtnl
dl.Uat.-e. thm* miles hrln. rm*   I by im.mc  tbe  Au.tralian.  lu  defend
irOaamrli lbe -irtellou.ly fix imi the honor, ww, by lbe Lie  Henry
nt I. Mlnuh-.il wand". . |ee»rd aback *****  The  rat'  ,u*k  I'll"  HlM
a*    I'M hi*  a i  .  rd. It I'aramall.  chimpiOtl'lalp   CUa-tafr.  al
.lad. Iivmtaur deinn na June :j  Ki.ta.laurylni.hid
- • i*e i.ti nr*,. bu, iit'n«norcl.ime.| Onri.i..n .
bighr.,  .culling (mmi.   He ch.l* tnul.  After muck wordy ro.te.Uo. It
,  baatnl eleln  Tia-Mrr,  who .1  ih.t wa.de.idt.1 ,a. ma llii rati ntirualn.
i  IT. llaiMoa. *. Adopt... ume  held  ibe  rk.mpMi.hlp  ut Thl. lime -iian.hory woa oa hh menu.
Tkagirtadllibl tiaamlibn* t*-*.-4,.A Am.tt.1. bating amirdil from Jak- tltoOMr, Ilk. Ilinlin. bdleti. that a
faf-amm*.. Hymetat •* the fotloain. ,iludaur <-n Mn »'tb .1 Hit- im'inr < limine. ,. tudly h.nday.pprd by Uw
" ''Jl** "*t*'*u1 lbe oaa. iv,." a.. arrii,«..l ,.. take pti.. nn Au.tnlian iliaiaie. and he Ihlah. ihal
■Utt* r P. R. Iiuin. * aaalnthamua |\4,aaie Mwr, on No,em,»r tuih, hontin aaaM be ei*y  beiaein
tm. IIJt»i  ltv.imin.irr  lm.nirt. ihe dMano w«. ibere mile., and lbe wotamoUUt. ..icmen  ..f -the
*•• Hi TbMMi Wdlts Mil, Held I .„|. •.-....,. .id.  i,C.*norwiw,h.nd' rnionkiif tb' Anil,anlean. aouH tim
•rilfc Yoml.llttot,IKM, n. moely. bl. time bring *n minute, u m.lu,<wmetoC«a_l.tonw.
AMaVtlOl, IKS, T. A, TntM. nCtllH.
J TkaamMO..Stna taVoaTf raa.lllblto.
tti alirtH.lltottok.lli II.T.RmI.
.. \ . i  ,.   .  , • ...omioiy.
' m  Ktptmi  ,'Ma|«ny.
. 1 Hat. I"-•". "uu.
ivik. HuMwt imp..,. **J* Hunt
I i.t. a. ttta.,*.i .1, tamptwll 1
tm»-—.  Wtm ttailrer. * Mnllt
ttl Mi  lal.UaMIe   *aa|.,ll
MacLaren
•••  Ross
LUMBER
■*•  Co.ltd.
1IU.IDE, Im We&lmlnster.BaC.
1*. II. lira,  „
We .trr |*ri|i.intl tn lill .ill Iik.iI .itnl
inrt-iKii orders fur Kuoj-h
.uni Drcncd
LUMBER
Shitticli'Ot Lnlli*.nuil Picket.
|7r".\tiiir.ilt'  tvurli gltnnUllCed.
siii|'|'ir,.; facilities liy River, < ta an
nr K,,il unsurpassed
•.   it.. .1 City ITung Mill Ckf_|aiir.
■  .  i it.ii-.lsr.>  ■
ht. content"! I" itt iba'.|»rlMj.lll
ll.tl... Uy evening, .nd no douM IM
audiente  aill  •pjin-ci.ie  lollf *»
Inlrlc.cle. .nd dllticnltle. nl Inlerpl-"
lalitm wHb ahhh lhl. highly altl'll"
oompo.lt.uo .bound. The nuj.b.1 b»
lln* Cunnln.n.m .nd Mtw l»*l
Mlrcllun Imt. Motettter.J'.LSiZZ
Ih.t .I.e. .nal «o|- If lbe '*b<lWo.
..oa and ttvb.liae. TW
ladle, will .harm tbrir ••*»"*_'""_
. ..-. i •-*■■*»«
l-fnfe lVrtlmlUllcr-1 own anpnoc,
V|,. . II Wn- aill touch etift
hurt in Ihe «!i.tb.u* add in..!.hi*..
■ThelJindo" IblLaaJ."  ll *• ******
the aJemB.el.oialmuBSr lb.1 Mr* U.t«*.
iwti' rick, itrnptlbelie t**e ** ***** ****'
Im.,.  I, ha. a thrilling oa.lllv lb.1
Ikluata  d.*p  li*'*ll "t'I the *******
\ail*M, Ikem ifellbo... nml lbe Urt
«t_ of lk. taWf die. .w.t Tb.
iSwtaM am. *b.t tttl. ot Null** tow
and a»ecli.ui an. t.iihfalne-1« *ar" to
UTOOf ly .piw.l I** Ihe .udlriKa In Hri.
inpty lb* "oeel thing, nl m.i* rtjooM
.IB. heatln. ihlt gem into.. Jbeaa.
Mm t\„. . ..ih.r «*» am t>
hniull'i  "Thl*.  Itl.kn    Ht. ,IM
tianli.kim
. ■   i
Min.lt T.
Hltllle.tlWW.MIH.l--> •• ll-l  l«-.lUt.   K**r
• M Mrll CH» n-m. tm.On.Mi ******.
Camp**,. *.* OutpWII . tidinaawi. Keaaady. Ulaclll
:,,..,.   ..-K.an.dy   AU. R.inll.1 ■
H l.i' . I
11 l.C. PI
I
RIGHT PLACE! RIGHT PRICE!
..!. -i in ,,. ,*,
■ ni-|.i; i> v it 11
to be u-4 ihu winter The mothm to acitoo, Ibe mailer ibould be Ikoroagkly
md Ik. b|l.w . aa-ftmd Heme *t* k*tl. dehticd In tnmmlttte baton* II erne
Hf..l a nv. the rosari).
Mm-thy AM !*«<uilir. •■•< r.ded by   AM. Ktoulla, a.krd the city eegtneat
Atd uiluM. That it • Nea 11 atnain.lir if then- a.. i..,il,it,< In ,b' Mttameat
1  Vine.ui bi Tfamaat ri.mp.ny  be that calleat t"i ■ac.d.mlllng the na
grottd -rtapiiaij ,»nal«Mi. for the   II, >■  .  I lh.1 Iba .UallMtloo. I
****,*"  '  ****  '■' 'pfialc their lllae,.f had mule ,ta,.t ,lc< lhe  latl.tlln.  I't  ,,
ntlway ann-'a.   d o|.m lbe .ticel. ..I tbt track aire ncti-«art In pinperly Mit- Unnle will r.ll up mcanittt.«l lhe
Ike city, to he Iken Inl.hed to the aallB. tomplett lb' many atulb .at  lbe lanpi. *•* wbltb
tnillo.ottheciiyen.ii.err it-.l ippi'ait.1   Amindmet., -at. tea,in,i.n lanttd.   inxrumenl the* att aHTomptl*hnl |"*'
btUlieaun.il.  AM  Walker mni~l.   The Mowin. tt . .yn«*Mi of the {armm.  H******  llendenra, aad •«»•
wooded by AM. tient,-it. tint tb" tot, etty en.,mi,'. ,t,-<tt >m tbi.tnel ml- k.m will ...nirtlui' r.tefally ckona
lowing wtwd.be mbttd:  •■I'roildad thai aa,  itt aeaat met the ruadoa Aaaeart
the ctwitwny .lln Ihe .«n»ment far nml .ub the nilw.y
miHttm it nid l" the inlntcd ..ul
.- •  t- ''in,  '.t. and Hmt nrt.aU
aicarriad nn ,he fal- <,imi,.r<,
k.w,n. diiiB.*  for iki mntkn. AM u,. ,...,m< (ittatt.  On vptemttr l*uk
hear,,  nilnrd.  amiiker. he wain lmpicie<d tha rmt tat fooad
AM  rini*. Waller, that ibne ihla.. had two dawe. I
In. tilt '. ." ■ t I iitn. been done wllb k*. _.
aid he kid omiad the material.  -Atlb mpeci  M Ike llw hla uatlite. aod *t"*<***<**
rewaotttkln nnle, ,„re,,be t.imaay «entraliy,!aeenglut-ete.pni,.,ki,kikai WnlmlnBttr .ad tk* .. M •  -* ***
*ft,rA  Am e laiaun, .d eapitil wii no eakjccimt. I.. ii,e patiira of tki nil**, fartaa.ie ,n piweaata. I.»J*_*"™_5
lying Mt<- i*„l n w.. it, itt* ben Inierwt paiatided tbi nnd mittrtal li kepi up lo! milemiu **«** wktt ctperiewee awo
e.1,1,.. tn,heenmp.ey ikr m. «> ai not to Intttfin aiiktikkli t„„i> mlod att nl  itfl ,«"u",~
lhat tt l.a-1 w..<i«l.i aa,. the aiti.1. itillir  llarlni lln recent ralm Hen „t,kt- tlmt to*  -  *
The w.ynr cwiM nol arc bnw . trnma had bren ciai.blcr.ble aa.h nn each ride dlllf all Ihla.. an intoyaM. «
latbw. like Ibli f«i-ald tt- pttwed  Tkece ,.| lhe rail'  Thll. he ib.au.hl. .hfruM  |ul «m.teur ••U."I1   A cpaj
aat oo Han 1,0.11. and II gate the team- kr pimMed Mlln.,. .nd be taa.ga.ttl ,. ,,nhrd fur tanmirn* evening.
pup anlimittd P.. am* to pul <ke nod ihu micadim or other ***** n*ad mil. -
la penpal eruirlllma, al «.» lime Ihey rial he well Um|i-d In ttlaeen the r.ltt limua'Bff,
Unljnlie patma, of the tram- andel.hleen Inrh'-ii madr-. md Iblllbe   The,. al> 1  *****  •'"""  °*  ***
way nuapany Iml ..hja-elt.1 In a*.. >h» B,.n e Ira.hle l.lli N-piinka.1 In the awein  ,„„,,,, , ,„„, ,<.,,„,i,. hl. ImuhW la*t*
TbohMMM be."! ******
***** Ikat H  llahoni'i ...i-i, ot
HMtot-M.  k******
Tbe leaoca.ammHi.-e t,m*ml mio-
totawwl  «d III  tallawtn.
liai.  1  ..let,  .-.j ^al. itmfanit pmon»ltin U ttad ,.. lhe imnied .ml nrum cl
lr— it,... Ma Ittwge. nraocIL" The am.ndm.nl wa. kat. and ittnin<a)aUied.tirkaick.ngMlncorti*.
-  wh.lila A tllifta,. hie nriliaal mnikm eitr.t.1 nn ihe fal* . i.a.u.rt, mlte.it and bailanii. mad
m-IUIkm, tnm .umlanl «•!«».
il**** Crichio. amlih. uitt.-**. lai-
knmitri Wt."- «'.*r.*,dEbttdtt
^ttst^rJtf^
......  ,«!•*• H due  »'-"____
Imilb. Un ntntal* *** **9e****l
. lk' rn.aa.ir .d lhe* d.li.hU.1 **£*•
Inc.! Tlririttrlln. .nrcinB l>*.wlfi«i*
llaa  au  uallrial  lad  deie-lr.  WO...  Mm
WHAT THE DEVIL ?E.H.PORT&CO.
STt,
nn». iu i.e. r. a Taiewnn.. 11.1
V. MMtllltllWl IMHtlei* 11
tt Weltiole.alM.lll MooltMl ll.fltt.
tail, -ttno*  RUdtt. Mini 1  A
|T,.pp. Ilto'-.A H*. Iif  Te|i|4fine
rt-mpeny. Il-ll  Alt**
*  Tke perk rriamlttte n*gMttd a, fnt-
•■*.*  Tka, Ibat bate l«ttod ia the
..Je,k'.et!*. ,0 «*,-•, IkelttWB.iir
' 10 fan* ef Ma l'»,.... tor tta*. „t,
...ai,.. tt pall tail of the Maoaat rew-
'. I I.. Mr  liKeeo oo nataplrlloo id
Meanly *,-a*n nmtaml  loaimncb li' ignemenl and he dM net Hale hit nmeailbe ,n1er*"ilonotrt.wU. «• »• .. ...  i aamtt. of ehimiwr
Mr MeKra. 1*11* ompieti. tba eon- naMat to illow vehhle. In craw wllh ****. It* I******  ***m *****
1 llttl. led Ihi. h no aw*ey dai blm by   AM. IrawUat wi. aillln. lo put In l Appended tt Ihlt n-pnll wen Ue lotlnw- appltr.tkini IM*** **** rT^aa
the flptiniaa a* ao-oaal ol tail ten- llmn limit. Welay^and I he majeel rt.ul.1 Ing wnnlii *'tle aglee wllh lha .bote." abub Blnaal ntei Iraam inc tnoiei  '"aa
U*l. the fimwlllca tittnaairi*d> tilt nkkel pl.le lhe n»l If he Wlntnl In algaaa-el by the .bi^prcBlnent .ad tmttm- am Ihe !,b oil-, 'tr . •,r,*l*'J" ' '
lk* city fl*,. tt* loriroettd In nditte'  A'd  Kenf.f.1.  itkcd Ib.l  the ttm- l.f, ,.f ,|,e Irimaay ce.aapin, , hum. In ahb-h i inry •*_■,  "'' "lJ!"
faynethii itt«»aoctl ateia iw>, pnpra*'oraaty agn-iment he red. wbkh wai   Mmnl by Aid  tmiiher and Itit-n*: moni-l. but wre ji«ba.»»ii oy •*"""■■
Tbal Mr It MfOllllvny. having too,-! Ibe amount landvrrd l»la. >*
Why  iiint.ltily.  ittvtiral
of t hum. perfect hmntli'i
horn, .nd I.U complete
In Jtip.no«e melnl work.
AT CHEAPSIDE.
REAL ESTATE BROKERS
COR. COLUMBIA &, BEGBIE STS
GENERAL BLACKSMITH
10 tale aey ilkai atiii.ier rvipfciii,. *a*. Thi, Mr 0 Mrtllllltny, h.tin. torn- ,he imtennt inti>1vr*l l<
hit  claim M.1'1 MeKt-cn.  Ala. Ih.l AM. tlmllhc, >ald  II  *a. etidenl tbe plelcd Ihe an,k. cm t.nlu Wind and the net, tilting r.t lh. ...uti will ,
,he ffdlnalfa. e-ftJUnll he  paM   J  II IkH- Wli nolefun,, I led 1'ft.nlln. ,n the MMge ew.reellng l.lllll ttlind Wllh  Ihil taVlielur Mh.  The km. vaealloOl*  oww
Wlw.II ». I. T R*ad A in. ;> <eni< -.         •  igieemen, ,i,j. i. tr-pftr.1 hy ,br pneilncial got- on. nl ahtih th* ttnek a*. **r win
11 uim»w.illl.l»;IVfilnfB^|;iprr.. ,|M.  Kennedy «.uM nol iindettland nnmenl.  ir.lt  a i.aaaiiyani-e  nf  Ihe likely take advantage
Crvwplni.H tt T.al Trip, A in.. H all an tb. fiwnpany thonM no. .Ign Ihe pirral nl land •« menimne.llnthel.e-ef                  1   . .
I1r«. pit, i»l,tt*d hatk tnibimmmll acmwtinl. mint between ihttcliy cnroonition aod         *tm*. immatmt
l.a fn, ,»p-r>,, l".iii. adnpleat AM. IrtHillar aaM II lnnke.1 ai ll then |>. Miiillll.ti, tie eteciitt-d by the* cat*   A few diy* aanTna tlMI. npwiea
TV ltt.nl I work* nprwtetl iim- an in tl tempi In biir-1 up the whole ,..t,iH.n naUon II. Malllllltny turuKhln. m,, , wriou. Hahl  baJ  lakm  ralat*
mewdlag  pa|leot  nf ,1k*  tnlkiwing altair. ajoail ind *ulllrient wiurliy lor main- n.,--,. ,,n earn in tier iiIimow lloan.
Kimntti  T k Ttapp. Mtl-V.  tlintt Tie- »,1'H  "H'l  lhe  city-! Inletfl. (lining the WaWk* icmrdlnglnlhea.!**- '.     "      ,"' "„..,n_  ki.  dar*
m*,t. 111-., m 11*4 A liiiria. ».B; w.nt.1 bite Intt pnl*.!*.. ment under ablch Ibe wnrk wai ihme Vanrou                   mf_.m*.
> tv lit. >k.t. I-- tiitllt llvllanlag   AM.  ttamallar «M  he htm"*!! haal   AH  Inrll. made a bm. .parch'
laeen rtraan In th
fart il it ika.eh.dM
,ke  lallBgia
T. OVENS
. Illhl bltln. ***** Ihllket fnm
Tne Irino.n It*
,,,.',. ireaW. ana^-r nraaa.iir.4V1
Mill..Mti-t: A K tiatl.tn'.-.iMflyin .....cttrt Ue clly 1 d.dl..; the mij.t damning AM. Oven, and umllher toe not l**' 1****** .-.-_    ,,.,  ,,„„
A Me.,1-*. I: r.mit-11 A  Andittna. bid ctnl II . l'"l etiny   |lj*i.hler.| ttlnglng  t.el.inl  Ihe  I-Bnlnllnw lhay b.f l.llhel*e*"f""___"".KviTjam
MM  II  1 Heat  A  On.  lirt-IS;   AM '-alltt »|M llm Itamaiy mmpiny ,,„,   Tbey  alamlnttly knew nothing 'S,'"*  *   ,,
TtmmiB RM., IHt.lt 0  Andenoo. kmw hi wa* iml nnjodleed. hul be *aw is.u, ,he maltt, tnd I, an ,.n bad ,n ™'"J**"* """'
♦.tli  n.at.ii  t.amiti..   w»en.| gnai dinget in a kwwe remduUon Ilk. «, nu men abn called  Ihimailv. **"•' ""I.-'T..'" '^L7_„, .  . -„. .
M-kinUilltfnwapia.. a. m,.  Tbepn.ideni and He pfe.deni i!d.,men alicmpitng ,n rram npori* nf "*ai »•■y****" ™«Z,m mm** and
***                ,11 Tbil III tor* MHwalk MIlMnn nf Ike cnmeainy bid tl.ixd lbe engineer* tha. kind llatnaa.b the n.unell. L?f* VI  .n.i nTttJlm^ta ••»«!►
_ ikiemaib .tirl*, ,,m~r,i* >li<'i fnm npori. bu*heh«dt«*n fnfn,me,l hy lhe am .milker Indign.nlly npudi.ied beernr ila.i *>.•_ ,'""1"''  '"   '
Hff inHI W1BT rn„„h,.e Htbilt-i, e^tntlbe t«» vlc*-|i*-*Mcni ,ba, ihe mmpany dhl na,, ,hP ,.«.,„„„. „, AM. t-nrtla. '"I*   V   „  „.iu i»n  olJ* Iw
jaA.niniOi  ippnptlllU M„'ll,.,*l,t nn, the .„«e.,bm. nt   AM. «.l.l be had fnr. -Hen nam V***** ***** Jl ^.L.Z-JtC, not
5tKl».f.|m,.o..lHe1t,.nfi,Wr ,be e,,„ne„.  Th* iml,*. J**™? , ., „„.„r pku. l^JStSmSB*^
Mai-«_bwlii.aaairial»lloi*al*.l*i,»l_miiailtti«na.-iaataf,afad  0 ,k, u.,,1,1* It • l.ima.t mammvav la
I*™"""  r  nft,i«hlt»,f. AgtknllatilMatkliBf, RiOilt*. '
'ellyeng
, lad, la, thi tltt I ■,".l.a. wa. lo «illk. com I
t',.tri,-n.irra.|-uvnia ria.
I" Ill 111 III 111 11
in in in iii iii -.'ii su 211
■T,   "I,    .•.   ■'.'.   ','U   '.'II   '.'II   '.'11
This Card is Worth $6.00 to You
G
-'U.fiBftrae  Keeraa-
,'aeeal.f'lrlifrrt Ihtll	
iiliinniB urn iploinllilly
SIGN Or THE BUFFALO
ORDON & CO.
COLUMBtHT. BOOTSAND SHOES
©h*c getrflgy.
1
to
"..I      Ml     -Hi
BO   Ml   Mi  Ml  Ml  Ml  Ml  Ml  1.50  1..MI   I.Mi  I.MI
I Ml
:.n
Ml  ,'.!l  .Ml
Mi  in.i  1,00  l.nil  1.00  1.00  l.n"  !■""  1.00  1,00  luu
f..f. If fii Iff  I tii: - If K
T, ,1, raaipf't l.laf.
I'.tllM:
!''
**
320 ffi
P
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY
iiKSr.ti..
OF  FINEST
l„ ,1, f,,| Ull mill
itOOka I'laap. nml Inil.lall all'. ll laiaffc'ialll I t„t .
I. ii iii-.-l-,.:,ti   A.I.In -   1' 1 i'liipp.
OM.V lit ri.li Al RE  I'"' ACRES 5.
"i .."I ..ii,. botl lui.'i aitb Ira-  A  .1. HOLMES, D, li. S„ I.. 1). s.
pf.'i,.mini., limit",  i.iaiii imi  iir.i 'Ib-- ^V, gnigmut tinii-i  Uriduite ol it,,-
'•'"'.I.  I -  -..-I..1   uiiii-.   Apply,  in,i„ i-,,ii,..,, ,., |,,„i»| smgerv.  I'll'.-fia-
1 •'  l'Ji|'|i llttill ul ll.i-iiiilllliil li, III .,.|B,,-;ul,n   i, ,.
I'lill I'ARMS, ST0CKK11 ANU  UK- adrolulilenid furualnh-aeilraotliiii. otic.
It  .it.Utl.iiml choice rcldcnllil l.t-i-i  I '■*****•■ """"I''". m
'  .all and oiamlrai  p,  *,vi:i.MI.  I..  II. s.  PERFORMS
._.  [a l.lt mi-   llltl,.  Inilif.  IK
I p. in  .M'll'iiliiiiill.i St.. Ileum >.
',1
i*  i  from
lutly i'liiu
ii.i. .Ml Information ii.--.i-
*'  1,1   IVILI.MI.
i." , all dental ni
-HUME TO THE 'HV  ASH TEAM- ",'" i," "i,",  '!., v ' ,'n i.'' nrvm ,,
t ilintlalproporty.  I  »•  M* I..ll!t.S.  I. U.S.. DENTAL
, i. ,,,,.,.„i,„- Ui Bui-non, llopu I, Porguian tluildlng
Mat," ta.apal-1 "  ■
i .1  frapp*,
laiaa  tail
a. lU.v.r. ilim. lilaa laaaei
I ll.l'  ISLAND
I.
In ... 1.1.1, I'.ilnlulilii.
ll.t-."tlil  tlVrlUMf	
l.a particular. «ppt! I -' a. •....
Ilutlngi -t
lit   l.ailll  Wa
.\. in:  Iiu. Km iiil	
aJtala-ailllir  pUrpOOB.  .
'l-a    I.-I    HI    J ,. ,
'  'IMi K  4
VaW ,,ii. a   i'.,|,p|„i|,a, S'ti
|b, laliy.  Ua. .dm	
lit. II
0KS
IHM li -IIAlllllSTLHS.
S,|iila.t..-l,-,1Vlii-llialn llllllil i .  .
ifl HI, taiiiiiiii a
'I' II  I "-I A - UU.la,
aanicAU
1NBAI HE LOT IN CITY, CLEARED,
' all,ling pur'
nam  II n.-aa.y  Apply
T.J.TiBp|i m
run Ball soil a. vali'.iiile ,*K BBKBST hall-obaduate
1 ttw,   ' ','",'''■"".?• 't I'  I'-1'i*  l.n- a.-l-lalil In.iniiii Lon.
ll'l    lU* IVpOl   l-l  -«l,    I ,|,,„ 1 al  .i-l  I „  ll.-piliil;  I.. U.I'  I'
I  'uui'  lalll.1 in.' .1.   comer Yale, uml  llaugla.
-ia-  --
moss sbttishs mn British
COLUMBIA,
Our pro.pool *ii raoolvlng u largo airly
hiilm ui now tottlort itim will uowlto
iiiii'i'li'i'.. uiiii Hi" pi'i'-i'M workortol
thl. 1'iajvliii'i'a hut un ill" ''iiiuniiT nM
in iii'vi'lnpiug IndutlrlM im i"t mil"
advanced atnoiii "-. ntnin. lo Iw
iii'iiilmlly Improving. Wo licartl louio
Hum iln I  ili" -ilu'iiii'i not* I'l'lng
iiiiituii'ii, iur  M'ttiing u  largo i-i'iu-
niiiiilly iif Sciil* I'li.Ili'i- ut li-lii'i-Iiit'
, tl," coin uf ViueonvM l-liiuii.
ami now it -imli'- ilml '"ir I'l'ivlii'i' ll
likely lu ri'ii'li" an iii'u—limiii In-li
iiiiinigniiiu, .aaiui'iil them imiii tirnion,
am)   ,,t|„r-   ol   a   -.tin Hit r  dual
,., ,<l||.||llaa||   la.   lllll   "I   Ui.  DI| l"'l
mui.  li-lii'i-Iuriii'i   nlllOTa  Tlm
lll.ll   l.llll.l   I'lll. lau."   Aal  I'.'.'a'nllt
pil-aa'al aailllllllllll. IlllllHlg-l  Oil,.!  ptOtU'
Ion,, il.iu.i. .niihlliig llm iiriii.liii....
.•riiiiu'iii In nuil." i 1 ml. iui''"- in
Hill  uf  Cllllgrillliili  (Iillli  I'uilgi'tl.'.l ell-
t'rlotl ul lrclai.il- Tlmr.' I- uo doubt
lh.t iiiulcr tin- chain;..! MUdlUon ol
ull.ilr.l.-iilltiiglri.iii laml Inn ami "llii'l
-iimi i.. -, Ireland I. Ilk.li "i" loi|
l.i  lltl.llli  t.a  111 tai ta  Ureal.'!  | ■!
,l..,ia lifi.'t.iiimi ami uf .lil" Iml' nl lllll
ai.  iln .i.ii iiiulilplyliig, If mu' may
Judge lay le.i'iit  Irl-li  ."'iai BtatlBlli'.,
ll I-, lii.iit'itr. e.|iially cc,•lallilhalllifi"
,lil,.lly tm  Hi" I-I"- ami "ll Hi"
...a-l nf  ll alia .Uul WHI "'  Itilali.l.
whsra tin* |Bi|iiiiatinn i* unduly ttw,'
INlatda il"l HI"  '"'I ..-i'l..- IU.lt  llllll
a hard  ami .-v.-n dt.per.tl
l.arg.' lamtlli'. then* Itttnpt Hm
aliini-i nni-.--iM" la.k ul earning a lol*
aralal.'  livelihood  **lt  iwl e.r  ll.,.—
lent "I Itlia laalalpljalhall)'lln illllill Ul
hv a lather, a mother ami NVWll ibll
II    . ,,' flrtMaWe'. till.
.-i-liIII I.' al
COI Tll VYESTMIN8TEB
13 inaiaiai.'  i -  ii llin
Ai IIIL-
Ite-I.  Vl.l.ll  U.-.tllllll
Mill. . II  llgl .  -  , '*.
(I    It   IIIHIIIS.   M.  Il„  f.   M.,
* "•""    "'  ?,'.. :■'  -  ! -NS4K3&S!
U-i: mavl also a i'iliv um ft   ,""*">■"«'"" *'"
**   iilll  Ii-!-.** ■   —
uml kIU.i. . Mum -it-  -a "1 Hi-' -.iU-"l **■•  x It 111*1**, *;**; ii
»i,it..i, tii !*■ '
EJA-IM&S MAKBIt -I..J. NB.VTON,
1)1*11. mul •tun llioro waa no orgnnlo
rouoiii n fur 11 in* t'litiii dlioovor,
why tlio von o ruble stim-tinui ulimiiil
imt Im UklDB tm Mtlvo I'irt In politico
■ yoi, in this mbluimry ipliotel t\
till' LUlliUIo Of tin' in Vt rt'ltltry," I,,,i,I
Uwiiiii.i'it  thinl.s  Mr.  QUMBHtliAlH
HKiiir th<' liugc inliinko »r loavlns i'i-
imity. iif bltnioll bad mu Implorod
tn loavD iboOotuorvatlvo i»iny, but bo
bad alwayi ropllod, Oht 1***1*1 nut Yuu
" tin1 my pnrty, nml It U my duly Ifl
" roinalu witb you ami wo tl I oaqhoI
•• niiiiii. ymi iwrcotvo tbo oitor of your
" waya, l bavo not tlia ilUUteil lutou-
"iiun nf atlowlug yuu, tin mtnitulili'tl
" loadon «>f tuy |i;itiy. t" iltko u.o off."
i."i'ii h-.Miiii ru'* (uinii't ooUoaguoii
road Ing tins, bavo *w doubf'wlihod lilui
ai.it-rii'lu."or ruiiur lotuo other placo
itowadaya uon luaccoailblfttban oltfapi
ti ur fur away Jobanuuburs
Tbo rocont coutui taking vlllprobablj
roault iu Uio oarly annaiitlw tu Mou-
iri'tii uf auuuborol popolou idjoluloi
luburbi, wliitli ibould,ai tho ClUiem
i'in tm, rig btl? boloug t<> Hn' town. Thw
tnum.nl u, would iDereuo Moutroari
l.i.'lll nf  .'Itl.lKHI |lf,l|i|i* lillHf   (if   UO,
  'nu* UoBtroalon, ploallDi for tht
suburban auoaiattoui nnlcd Otuadlam
generally tlmt tin1 pr tti elti llmlti
are f.ir too narrowt being leu tban bait
thoto i*t Toronto, mui *-\ u* **********
nn ii.ti.i,i byi tv H*.n district Ot tll"
lown Borne ol tho Uwnahlpi In
.|ii'nt!tiii art' now ri'titly mid wlllltiii
tu )uin Uoatroal wi termi] aud tt i«
thougbl thai '!"■ others wli, ere kw -.
Ilkowlie favoi tbe momatul
(tur own itiy iiiuii*. whleb***• on tbe
tiurili very narrow( do nut us Include *
considerable and rui-itHy himvIux urban
population, t'ur illy I mit ml arlt'» nhonlt!,
tin reforo, ore long be aitendtd t» a di»*
UttOO  at  bait  tt milt* \«yatul the
wmetery.  Tbu dlstrtol «
soon bn vuiiiiivtrd with tb-v cl'.) at otorj
point by occupied IllUIWt md U-vmn
ROYAL A6RICULTURIAL
INDUSTRIAL SOCIETY
BRITISH  COLUMBIA,
I
H A R D W A-K ti\ l'roiliico ami Coiumi-sioii iiim
T
OH. AND
CELEBRATION
NEW WESTMISTER.
ornj 2223
•WO CARLOADS OF HARDWARE
for the spring trade have lust been recelv-
opened up and marked at close prices,
We carry a full line of builders' supplies, making
specialties of Locks, Building Paper and Nails.
We also haveamost magnificent Btock ol ( utlery
rulliarulnii fnili.
.B'»- aalliaay, uaa I,
i iilllinuin, priipiif
CENTRALHOTEL
I'm III I t'uin,til.ir,
NtHV Wimtliiiiul
■4 PeuBbumi,,.i,
'"ll. i'.
Tm rnl.iy.
WdiiHiluy
Thuimlity,
Fruluy
$13,000
CUNNINGHAM BROS.
JAMES CASH, Proprioto,
Itnli B|l In It.11 pur llil,. lli.t,,,,,I , , ,
llm iimili li. lliifurnlBlieilaiul i.'lli ,..!,,'''- ' f
UIII III llm i lua. aetil" —'"".l llaron,
W.TURNBULL & GO
OONTUAUTOIia ami in ii,in tt.
t in iiiii tin*
lll-ll  la' t  I'll
llttl-Ill. Hi  Hll
IN PRIZES.
Tt.,* | i| UrnlInn
Mil lil
llitnirtv. i .ill. i i.i..I I.-it.l.' i
Itw   I'l
ill
OPPENHEIMER BROS.
COMMISSION MERCHANTS
Importers and Wholesale Dealers in MoPhee  Bros.,
Groceries, Provisions, Cigars, Tobaccos, Etc. ^i'** * Brnttiuim
00-,02.,04 Powell St. Q  »"T*
,r „  j.  Bi*yoml Royal Ctly Planing Mm,
I'. O. Hon 207
VancDiivrr. H. ('.
i -i.t ii-m1.1-
Nttw Weslminnlfr.
Ni it Mm. I'.i.inii. |89o
PROCESSION
lad Oram, UilHtatliujilan
■how
INTERNATIONAL
SCULLING RACE!
BRUNETTE SAWMILL CO.
I.1MII1 I
•NEW WESTMINSTER.B.C.
i* - i  ■
a
i  - rniflfd n.i
t.i* .uiiii  ,i
l,Mii s.ti.i: TIIK i:.t-n:i;i.v
1 1.    |  |.,|.*. IIP. I. ■-
"Z H'
In
M ,
i U.
II
i'lll
. it
■*. ,,• l I i t-i  III
lll.ll  -n.i.
|,vk  >.\t.i:  i."i
r  itnui triNiU-W...
I'.ilmuW-ahii llmii *u  KK\t,*A   *■ - ,  \
■ ■Ml...  ll
iinii.  Tl people are " li true in
laldedbythoreaulU of Bib- »»°l««»*»r IndlillnguUtaUe Unu tin
lugi but good narlceu an  >U i  md wuuWMfJ', enceplfng dHI>*» retards
catchoeofiw ..i.t. rui... ao thai tbou to**** «*ewtlkr, wlocirte Itgbtiog
fllbo^farae"' famllb iof tbe .".'nl. and ,!ia!,'"' wburbM areo In qwlion wl:'CUOE RACBSi OTHERAOUATICSFORTS
weal of Ireland ■■ •■  ■'■-" *lt',ln* iw«*lvi*month liidudn a \**\u
onpooi ...ni noaitn  fat.   The ooli :iV'" "( «' :'^> ■ ""'"•-">• l'-"  _
fbaii.f for many ot then Is emlirtUofl belngnlrotdj ntnolfty bouseeLa the i„ _i,.,i. _n ,*i r
i .I'.lllt l Sll (--I'l-Mml '
in imi.  (.-rll!.* lands atnl *" 4 Ima nl.. ■"*""• *» -wcu|iiwi.
i                   foi U.t*lr
manufacturers OF Lumber, Shingles, Lath, Bill Stuff and Louk Timber uu
to 100 foot. ALSO Flooring, Ceiling, Rustic, Siding, Mouldings, ricltiits,
Scroll and Turned Wnrk, Sash, Doors, Window and Door Frames.
House Finish of all Kinds.
LACROSSE  TOURNAMENT!
I? .__.cc-_.rato  TT^Torlc a-iaaianteod-si
Kiln-dried Lumber and ShingW  Salmon nnd Fruit Boxes.  We have no specialties
Shipping facilities by river, ocean or rail uiuurpi
While the hot weather lasts
i
iii
ml
•1  111* I.  I1..U-I
I I. Uiie III-
t aee), brut* ..ll'l aillllh't if llll. tlai
t  .1 ,  l.ll,I  ><■ ,'■■ l.-laaal ... Ill eh'tlltl* llUl
Lt.i.ML.ti: iiii: I'.tnic nn: _
la.I  i, - del "I  |,I--|-1H  I"  'I"   in  w
,. ....... *a
tv,.-la r. (iambi,
l.it.-r.l rui,m.i. i
,,  .THM l'BTEUH  i.ll.llil-.lii: |i|;|>  I •  ■ in alnadt f.fmini
■ I:;: ::^::;r:;;:::   : -ea^nwimiAnw Builders* Hardwape, OarpeiitoM'Tooli, eto.
!_J * nn nil. .1 .11. lb.')- auiild .11" »" I'l.'- „„, pBlw Ki.,«d'.m. allh* r l--f.*i.-.., .i   '
«'    I.-I"".." 'I"'-*. . i.etlaialtimti.ai-lt*  a-    FIRE  WORKS!
.
UI.I III I I Mill t
I.MILM.  IN .11.1.  I'AttW rrl  IHIL  ll  ■  M"M MILM .11. ttnllK.. I ta|.  |
I I'. -'  .. •  1Vo.lmln.ui  i
  "■'.'  *';.••' :'';{■>■'■•  *■*'*•■ *-<"••<
U* i,...r full hat. ■■.hnlla-d',. „„„.,, ,., .,.,„.' I,'
mural.* ..id.* til". l..-ali. I*'.*lui fi  , ,,. ,,.•„„,,,,, |„ , ,**!
i*ri.
■ .  ,,,,,i ihi ra ooi at Ri, .....   ii •
ol mit bantam*
■  •"! pu ' land,  V'
i, i nun ... in-i
u nn I.
,',•;"■  I'*'   ' v'  '"  it-at-nily .imarullr .l.l«l. Ilou.h .
...ii. ll.e pi. .in,,,  l....,.ip,i„. „. t'laetally  Inliml,  by the  aid  «*> ,„ ,|.i. ,,,
.,diarrtwiarai..i.|.riii. »inlia»la.«it.d i..t ••-"-. .n.i.ip urttatn  lienetulelir,'. Tla.' lime I,..
aeil Ultra .aee Ifif /ieliar
•nlr i.>erli.|uhai I
'*. r.'t seraeral "pliilon Ih.t tb"
u1
•^r>S^ST.NAKA>....Y  1»"!'"; -'*.'"'  JggMjUl l'j.0
..,......  tinli.V It ■- I.-i.t a ■■"! ■    Hi li ■ ni-u n.-i. ■ I, and ll.ltlh" lllllnl. '
l.e,,- nif t.t; ill tr
pits,-,,,,* iL*.**,- ,.. tm K"VV,"^'!-u:^^'.'";;^,.
BIMiltll HBWINO M.I. IIISI-.-TIIK
■  .|. ll.la.f  llw If
VAI.rAHI.lt l-IHH-KIITV Tll lll-.VI   ■ r.n.lntl*
*  Thaanil  l-ll  I"'  l-llitd tint  '■"*■*'   All rU.aa.aail
.  *  •b**ji.'.i  Ji- .: Cidumlai
I  aii**et
I'
I  ,11, |,,.|,M.,.t
mfifihifcj; "' ,"1' ,""""U" ,'*> I."..an ** Mr, llitr...«
- naim ■ .latallkelyfiiiune „„,.„
"Ttm Liberal 1'nkmiii. a. i ,.«. t....
.tf.ardln. .. an hair lavnna. me, think ,.«.,be, m .11 mil
lll.i.1)  reUtllked  in lhl  rl» . t Ilea  th!le.> tt»rult| In abap*
Srota.nthn, iplwdkioppurtunlllmf..r ******'■ ****** ' '*I
,., ... I. the nilUIll uulmme. I „.nr o*wn. ,
me,, like niai., ol lhe«* lull Udell .a-lllel.
Tlir l.ll. ul  pill,, nude,  Ml  lil If
'i.-i ■ i. un lha ilk.
. PI ttiliil. at ,1a-.
i  i
T ■  fl •->■.,,
•-  •- I -
1 . MlCICI.lt
I >!;•- kilhy  ami  i.i..i...tf.ti:i:
Vr*  Melh.ai.l.l  „!.... .hll.ft If. II
^_TI)K hall fUher.. half tarmer>. The llun,
aletteH  It   1*1 till It   M   I*  f'*l  lb*
Ttll.rtat.utt dill' e.l.llt'l.
lall uf i.n.uiue biita- ata t> it*
««ti,dln<l»  trnt.  eel,  hll  **,  U ll.l.  , %|M  ,„,,,,,
QTAISKIIUIM8H-II  llUnilll'll T, •"*•"•*<•"•* " * ***'"'" **]*"",' "' *• ****,,
» ""•*' ""  ' '  S\-".' \   "  ",';,'VI ll": I. .,.  .I"|ia,*menl  ut ll.r  M.|e.i,-. ^
I*.*,*!1..'1!",.' '"■ ■■-'"">* 1. I**r Ida purpnn- nf m.kln.
\T—'*"„,,*,...  ,,, 1 •  ' m •'• ■■• '■'• " " '
r , ,rtr,t... ir. »„.„„..,.>..  |»  ,,,„  „_ ..f ,i«,
(• i^i.i.iit i-u\ii i  . ||, mill.t
iwl'""°»!* •    .... niuwrAt. ,.l  *■-  l--i
.».:. ni,.. t.. ibem
Itkel, ... impede,a a,»at».thni t,.t.a
i j.k aie ui ha lunked f*., In Itr.
. ,|. iMIn f,nm kl* llnme Rula
••rnradee. and la poo -t. m.,ali
169 ES
>  nl   i.tNiii  AI.I'Ki:
•WM  In
'
li
U.I.
M.tlllLIL.
a  I.l. .1 ...I
I.1.1IIM   fl.  -HI'*  NIL.ll!  TOOT ~	
'    lUlra,   plllllllr l  "'
MPWI. | | PI, ll.t
'll.*,' fL'-L-i—  II .... '
ll.ll.l. I'AI'KII IN
• t|.B.,aBt.et,tir ina) .«,.
■ a  N. . It, .11,11.1.1
iiiiriut in,
tltt.an> heapaimu ut '
•***•"*"■  *****  *' ***** uir
** '    'V'   ">'   " '  .Odbl..»lh_..«b.,.  bltkett.
.1    11.   rail,    dile
"kl.'-*
number ••! Iri.h a* a. ll i. •rv.-i,
..I a >t.id! ill'. •••'*! •■' i.k. lo ttAtn.
WE INVITE
THE PUBLIC
JOSEPH STIRSKY.timk table
■
Jewelry,
X. T. TRi^PP &. CO.,
Wholesalo aud Retail Hardware Merchants.
71S OOL.TJMBIA ST., WESTMINSTER.	
ROYAL CITY PLANING MILLS CO
Richard. Sttcot.   ....   Now Wo.tmln.tor
Manuladiiiin; iiiiii UimIbis in Rough and Dressed Lumber. Shingles. Shakes
Lathi, aod Pickets.
Salmon Boxes, net Floats, Trays, anil all kinds ot Wood Furnishings
for Canneries, Doors, Frames, Windows, Mouldings, Blinds, Railings
Balusters. Brackets, newels. All kinds of Plain and Fancy Turned Wood
Caiadian Pacific Railway Gnpni
PACIFIC DIVISION
TIME TABLE.
I-Mil.li l;illl,l; v.u.
H. Ml. TERNAN.
Sir. ROBT. DUNSMUIR
W IMt... "	
. tl.lillNl. lllll 11A J IMl > UAH..
>.M If f,l >
tlul.l Mlil.l. I
i t*>*
0.
,1.11
.ar-a-M m oiarklni la unu* auk ,1a*
m^atlipn| ik- Mtwr pti*t  lh  ntd
■it. ,
i,'  ILi.li.l,  itulKkal  ,„,1la..;
•j.ndfirm,n.  IkH- iM' - .MrtotMlofc- Too
f lol_»lnd.i.1t " "■••a-.n«ni,.|nfalltal»|
,.i.|.. Tbt.im..--- i,t«i,iw„,r.
anunml.ed llln It  ■ •* -A x,m_ lk, rtt,, ,  . ,
11 ai
latches,
UI..1MIS.1I.I:
VUTKHIXAKV   HI!  .1  It  „,v. >* i* .••>' ■*»'"*■ **> ,.,m~l  IU4i«l  l**m*u»,\
*  ' v.. - ..maaitra't-d luaod .h-uW la...-.- wkij,|Jhtw, „.,,»„|^„a
lalalttl l.ainultll    * "   '   1' ,*i-l  ll"I«
-,  We.lt  '   I.tlll
i^t-.l.
Ik
.It Hell,
it:  -I-  ilANTliii
[J;jpatluo. at  f , „w a(„,„a inidoam-hia
-1"""'■'■""" ~n.li.m.ahii.l .ta,.l, i
mIwtb.ute-ildnl panimthm. r-aaliiai gni^ju, „,!.! lata*.
~  *.. • .<rla1i.lt ibouM tto. In ibwiiI (_,,„,.,„„,
m*  kantpl tnnnr fltfUnta. ___-.^———————aw.—_-a^^
.' NOTICE.
!u|  ra|B|iilnia.tl.ilioniK«iiitmt
■**t*t ***** i^..r.i. A*4pVS5R"?™S'
H.1UM  (ft  lbil  lh*  n|#t«lft*4i  -I  *U laa********** ttf *m**l****m* *m  U*
LIBhMY BUILDIK6. C3LUMBIA SI-
•UUBMEBTS
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY v-..i,.i.,-i,ix.i,v ,.iu.n hiat Mui-Mtetipii* .  -
.1 ,  lit-.Half |.1|.|
a tn*it tt t*t* 11* a
Ml...I,.  li.lYNI " ■-  iil'"'i--"N  •'
c.
I
■ Hirr* r>
..•I  i-i I PI.
**.a «tt|.
II, Km 11 tatiR hi- ln]ui*4 la-tmin
mmatbai. Ilrttlib lad I
mtn.pt" •; a-***,*ttailba
JJUllll, ,...., '  tbil <*f
A.m.
• Uh lo^uttt
I.  ••!.  B|,Uf.f,at«  In
• ai- Uii  Hitman  Indattnn an
mraaiir  InjaltJ  th.la  t!*e<  - I
•-* Ultff.
otxbmtn.blp uoi iv.Uit •
i ni'
-a.aee.  W*	
T
TO
UPS
7 30   I *
- mill
||10   <
I .(I*.    '
-■* * It
It'll    IVl'M. 1-
I .,....
|0   O. IHII' ■)   .
Finrnl Huii. s ntnl Vi hit lr«.
loi hltr In thr oily. J»JJ
;• t ** || «o
tool mm*
.■
The Crown Stables
A E. CLARK.
FOE SALE.
T. RIDDLE Tf«Hole
BLACKSMITH
Mak.i . SnoCiall. ol Lourr.' Tool..
T
'
i •
■■ll VMMIM*.
IITUT*-
OISSOLUIION Of PARTNERSHIP.
v   i. ;- iit.iii.v ..iti.s hut
WW*
|la ft'ttftf .
Ul i 1.IKI.II
FOR SALE.
■ *i li >.
a v.t...i
T
i. it
TRAIT  Al
Sll
lllfef-l. ll'llll
I
Si-ttt am, coatim
Tla i ■ ton.!, tt.dirn.tai .1 tbi ii.t' fmaf.
■
t-ol.mi. P. .bn-.rn.* and a*
Vkiotli
...   llf.lrj,  |..;.at,a.
UajaM *.". *****  hi** In all ta.'. ***•
bfll"
i - ■
ind tn*t *>
I lolapt.Hr UH 'iif  l,'|«l" '
AOMINSTRATOR S SALE.
IN  THE  BUPfttMl COURT  OP
BR1TIIH COIUMB*
a    *    \  1
|»t RHUAXT v* Till; OtORI OP
I |T -.fcl... V   :■■
4tth S**%i, Wt4|t_TlHwlL_(
~**lnr
turn
m *. m*
Boom Ohilm, tic.
I ■it). *U  I. .t luinl* nf iImi
U,*4.t ***.,;
l>im*«i"IJl.|*4ii
I *\tt*» *
**■! ttlll MlKiitllli *• t.* Mil
„« *• |l I  lllltiHN
.
.„, mta* *
1  It
\. ■ «
t\  V  ||lV.l\|M
MM1V lliNIAN I'll"I'l.n ni
t  *******  1 I*.
,
it  **%*  i
•*-«% 'I**
*,■.:■  *,-,*  tke
***,'*  '  ,
tWAkU
SIR,
iiw mui It lall., tlia aa>
i ii |a.|-inrJfi it
ll  dtttrrart  l.a, , .'|  ..
taaaMa Itli ihi iit.,..  -
bf abfcb or |*a>r • mio ,■■
■tod Irtl ItapariBltmr. u. lla m., I..,.
Hat-  Ha lau, Ob', *.a ,t*. ,
.,
- | ilal.aii
|1». »< i' 1. .«!, I,
u.   1.
-.1 ,.,.
' ral 1|,K..
mnt. itit tffr.rt a
I.ILU.lliK.1 lil.l
WARNIKO.
V    I.   llll.-l.
w
I
MILS -  Sl.l*
<.,S.
AI-"  l.alUHL*
...   Urr
isn  .ili. "ii.
I.S* II AS,* '11.
.   a,  i
IMl HI.IMIIIISli
llll'l
'
NOTICE. j  * *"** ***** '"*• "' —
l»|a  hi* •-■ ' ' ' **' 'h.ll.
(j **VI I MM- t-i  |mi:
1  -1 ,-iild .lift,..' In a*.fcf
ol.hf.ltn m.ki f.at Ikni ail..
•   It.,  let.  ir, X.a  ll.tl*W.l.l 1  !2*l"laYauJ*
r ...  |ar.,l.  .|irt!a  .. e..| and  -.fe t-t   ***"**,**' ,*
*'t*  ,***■**  ,* tartan- «f  lire «t NOTICE
-'    .1,„At
l mil un **■ u******* t * *•*
BEGBIE BLOCK
TO RENT.
*|'IIIL<l"ll- *•
WmlE* ,**
**U*lth   iff    till   f-llf I
isfiirari^
ir;;.,:  ";'
fft  W*   I *t* il
HinirH
|ViM.L,\?>KTRKin IIAKKHV iOlIK
*'*•*,
tt*\tt**\A U*i*ttA ttm* rllf
On ih*- *hrtr thf tblMH nl mt* **m
tw iv- - lo Uh \**u rt th* <*it**4
OM Mm.*' Ir. #-t|itv.*li,< ml,Uh *U*. hf
NOTICE.
i
*\*'l MS  K\
l/.HIU**i*tmii nut*mii it*
I 'llw
tuAlA ti
*'A  A*  l'AlA*,U**Ul1t.
■• .1   .i«thli tiftlttbm tm thr  |ltfli*b
rtlllKll'Hn.t«.T,*. (*■
Mr  OLAIVtmft  «IM  <*•**■ **. «|
\*m4 (Mtmn-tt A**
***, ikr
I i  ktt***]*** ***** |o
Ll |*Wlf 'l|*l*?lf*nfi:   "IrflN
1VIMHAT
■
n a  • tim
4*t alMHV    '**
 ■ •  P"' 1**'
FRANK BOOTH
SCAVENGER.
AnO'tl/.WVrK iM» Atu*Ar4*et Work
G,i***«lttA  ty**;**At mt*.   All
St.******* ***** SHicllf
»«    il ■/*■*,;■'■
Colaetiia Street. New Westminster
NEW VANCOUVER
COAL
llllll. Um Co Ud.iolPiwlBtm
New Wellington Coal.
I  -H'tll
■
18.00 PER TON
.1. W. CREIGHTON.
HI lliilil- HHMtl
lol  .11  .(H»l.«
lMtMt*to«tt'1 11 .
,****   ttr^U ******* ***.
M, L. FOLEY
Lumber Broker
UHI/IYKI ST At.l.VI
R«nl Eatnl,* ..ltd A,. i-i,,,
In.iiinnri'.
IV il.-JT.-.':'.
AfMla
CnnniMnn Pnrillr
OF  Navigation Co,
TIMK TABLE No. M.
l.lill,#rf.-l Jiiw u ***
11.,unu tm n
I ****** I* Imm.**,.,  |
t  .... ■ ..... Im  ,.'...   I
.1.1   .
I  I'll  \    I ||
»t« nnniinta ******
impiimt t***4 i r  *ntm.tmt*  ** nnnntm
i i **i    I rno.oon  ir.umi.mn
Ti,r lUiik ht* ni* lut] »
SAVINGS  BANK
DEPARTMENT
i
i'i-..
-. *' *i..,
I ,'. I'l'f (• r - |*|
X. I'l.-n,... ,'•_ *rAm**l ***,'
,,r V.rr.t, l.lll.  ,. ,',.. II
,111. .BIB  OrtrfrBfaarr.
l.raal.l  -
.ii.ii nn.., -
Ima* .Ira a..'™...- .
I  -  i l.illl.al mat ail l.e
Tea-lB,.  Tliu.t.l.i  ...f  Hll
a- - I-- .
.aalinil. larrl ,.
'  |e..arihl«|-eai,Mn. I*.'
.rne,a..n ■.„, aa '. a
I i t.,l in,. I .. a, •  a.ai.  II »!.'•
llll their b.nklia. bu.l    li ''j * rail •• «!*}'• f
•   *".   I'trlrirrrl  If.  f.a.lie '    ." """'*^
iii.i'..ii- ..(..si: mi.i.tu ...I t i- ...a,,,.,,.,....,.
IW. .,,.,„ whleb Inlertil aill ha ll  •!..»... *..*• I....  i
•ailrtrmm, |.rl  II
111. I.III leu 11
Inanl a, r,.,„.,, ,„,,  I',...,,, r,le
Foir Per Cent Per Annom.
,!., ,,
ll.,.»!,. |„,i,,.| |„,  ,„„| ,,,|,.|, »„rt
Ifal.rt-i, ill.aaa.l ua, I,,an. a|,a, I,
ma, !«■ at. rilaltia ,| „n
Ipplle .than.
H ll.l. A KIIIK  'Illl. ILS.rlSILILIl-
|. .  . ., -', I'r ,    ,, l..r.l la,
... ii. „• • n •
W iliiiiiri'lL-ti'. lash .i nvi.i
tt .   . .... |ae.a,,..a.,  ..  If... |. r |l|.. ,
...  tt a af eaalhall'l
a.  -a
111..-, rlnrn*. Ill' H'l
mil tu- r
r.lrellia,  u
1 „ WHIT
I-.IIIIMM I,
_|*,l.»i II  r    I  .,
B. MARSHALL  „ J^T\
HwumlcntiKiteliinnw|mi- U K A I   1 A N I  WW  X# W U
dht* knmThitr^'''' **■***' '* i" 'inli .i-li in .itiy fni.rt
..(it. mt i.r iftitirv. nt mml- *"<
Btl 1
I t*mm Ot*n _m.-,y be  >Mr w„,u_^«i o__j.
M SOlCN'SiiN
E. A. WVLD.
rl'llia. .Ulna.,
S"W  I* -    - ,|  .[,, ,,an.  I" al
a .. .
rata
I, .llr fr .1.
A 111.I  l.rl
nn ,'af.U t*
	
l.a
T,..llflr all.-.-    .tela, ta
llea»
aa  A  a  llll I l""a
!■■  at.i illil
falwaaffl  la.
la I*  1'  11
flat - .-.  - .4. a a  |
" allh mitre a.
!"■"' ;"'."•"  I<ft i,t Till t.lH.fc Ol
' ' fad* ral alif.f I  ftakl ihaddir
» Wkn kl ,B**,lrtl llM, llil IMt llth m   .-■.,.
.  i  i-.lllta. aaaml It I It* l**n  ' I. ' tf. t.n.ta, 1"^ a.W^
MERCHANT ANO OENERAI
ANNIE WRIGHT SKMINARV
TAI1IMA. UatSlllSr*!'*''
■EROIAWTS EICKAOOC -J BOARDING AND DAY
T-i'ji m*
TEAMSTER
„  t<r„,m.,.|  |l
DRY ALOER AND FIR WOOD
r, I'. IL dip
I  '-I..I allh f
i, l'.
alarl. .
■' aenalne
• I  ttrlarm.l'l  III
|at ahl,..a, I  a
LIQUORS  AM) OMARS.
>!.   Ij
t*p*n ttmt ii  i i
Mi(>rlrl«
FOR OI1US.
The rl.'l.ll.  .elf ftp a*  -
IN.f a.l.r,»,l* ia,a, lala ,ll..-e *****
MRS. SARAH L. WWII.
,'i;ii, nn lAlrlili  TKNIlKHl
,„, mil, i ,
III  I'lll, lla'lt,. II,   ,,,|,l
I   I   I   IH If.
-. ,1, l.ll,
,,,„( Ul  I'lll'lie  lt,,ll    HllllHlt. llll
BONANZA
GRILL ROOM
i l-iirk. riiitini him1 Ini, Hu.mii
i:  1)1   Hid ill  **■■" ■•■*■'   i-i.I I..
i '- .1 in
•' mil latwHrtl
• • ■    III
Bank*MontrealVancow °Pera HouselT
aaaaalorl Iur I. XelceellHB taa cut tlnibir ou I |
Dtiiialiiiun Liaaali lu the rruvlnci
ul Iletlleeli Oolnmbll,
UAI'l'I'AI., llll imiil nn,
IIKBT,
*12,O0O,O0O
(1,000 x»
V A Sl ill IVKIt  ii. p,
A Savings'  Bank
I'lii' iiliiiiniri'iiae'
 ui<" llii
Vltlll'UI
i Iiiiik ihu honor lu
 Illlln''  Ul  Ibr
l,.HI|„ 1,1 lli.il..,,
BKALEU1
'*  anal,.
i.l.,|..."l',.|„l
I'lLMll.'KS MHIIIKHtiKUTO
IMCDI
Department
H.i'. I	
ipanid In conn.cllou with
Ihit  111.aaaa la.
Monday anil Tuesday EveniiiKS
Built. 1)1 nntl aa, of
MME. SARAH
COMPANY  LIMITED.
aiiifaclin Iur ami I*.-,, ,i. :,,,■. Macbinory a S|ioclally.
iiitFiteMMi
Interest Alloyi'til n current Hales.
GEO D. BRYMNER,
■ii ifuii a, i.e
la- l--ii.il, ,i,i,l la, uliliil
Agenta   for   Jnhn
.. K. Williiiins, dealer in all I;
(onipany, Manufacturers of
l-ll, Manufacturer of I lacki
limy
;K ni Mn, hineryi
run Working Tool
Carriages,
'.iii*iiu*
lite,
Lompany
London Too
; Jnlm Cauip
tii  '. ,i ,,i,iii,i
*!' ' .ill,"ill-, i, tliialiliirilliiel
Ilia BalW  M,
ind, ii-iiiiiiiB|iii-
< nlfii, 11 If ll* lllll Jii*i
lCS
h
|H
,i i
,. .
LITTLE & GREEN, PROPRIETORS.
TO LEASE'
TEACHERS WANTED.
rpiIK OOM Mi'l 11.1.ui uii;mi.i has
1 It lllllll  ,1.  I,.,J,:1,,I ,  ,
■|i|tlli lllllll  lliilil i|U *li tii *l  Ii |i Iii t  t
iiiui ii  •' ii* fiiilu«iittfuiii
II"* III ,r,  '*• Hll)
I  1|0'I!I  llllll   I'l,
. ,,
IU  •••  - |i  li.i,l,-i
I
I
11,
nil  \  it i;m n|
,. ,r  i
>
.  \. .. Wt
M-t  |
\UUHTIHiMi I' '*-H IN ■». UAVMHI
Hullrllt *  ■
PHILLIWACK!
HORSES WANTED.
I It I I Itlt    II.I.Ill ..|.|i  '|,a   HU.
111. Ill, i
WORLD'S
0-H.LEATE1ST
ACTRESS
14, Jl-  l.aall  aalt  -.lla   I.,   Ill --I-.  0,   ||,
I I I t a' . Sail tta -lllllaa-ta-r
COAL
GQAK X WOOD
ii. iiu nn,
AiiUHhi, l»
"F1. C±<,_A.I-_1_B.
MATCHMAKER : and: MANDFA!,TURINIi i JEWELER
Next limn- in e-llard'a Dn- Goods.
LYAL& QO.
Fine waich repairing n specialty,  RepeaterB, * hronographs
uul English watches.  Charges low unci work guaranteed.
k. STATIONERS    I'iiit- assortment of (iola, (.old Filled and Silver Watches |ui
it" tin- Finest Grades.  Diamond and Gem Rings, Chains
BOOKSELLERS
lll,Tlti-.|.l.iltll
ll.ll .ilV.'.V.t!
i-iit't.ittuiii Mu.
Anunui ti,
kUraotat] Um **
nf ti tmlor,
llulin riiiiii; iij>,
tl'liti.  1.-1/ ut
Hiil.l-.l Inr
TiKii.Htui tin* iii iimt iii* mii.. h«| in
dulgod In niitiiv Utter quarroU ui lata, »
an "i "ji i' nrln hill__uti    * *■■ * from any
Jury.
Mr Dutn iwfotiud guilty and mult   *
t.. death  iii-ii i.t .i- in.i,,,.i ii, f. ,i,iy..
|lfrOpN-ln| «> f.  tl Mu" liiii. iv i. ini tli-
mit) llllll* it kUOW, iin.i I  I.-iiiiit ini;.. -i
Mn Li i'.. l lum n ii. a inn)
hii timl mi tiii.* gnus limn wmti* tm**
in.ll. Hrltll 11  I    i', Mii(iin..i,tiiitil1l, tmi
wi i.t ih...,,. uii m n,i, i, ii Ubounod
I mudwjMi ib ihk- ti:i.r,".ii'i'
"Vmi miiit u-'i * the 'i ivanior, 'I '
hi length   'V ■   • . i,niiiin fur
mn"
■ I'u.. i.-.Iiii*.  I Huwtnd    "Tli-ri* int't
■mugo inn.'
"Vt-., tli-r.ii-   "t'lii. i. U  I |  I,, -.,.,.,
Ing, owl I'm not 11 bang imtil in **- noon
Tii*' train Batata m h mr  Ir> ■ ti n hm
a*, i'ii'-- v ■•*! ■ i". ittki Uw trip mil gat llflfe
lln.' in tmi'
"iia "U **'. t' i: tui  Blmplj iad ng tin
liul. Ill  I  mil  1   :,  ^,a«|    I  —'
"Yon in * ■ ■    .ii .
1 Doni itiiy km mi ui-  Vi.iuti.
Do go il
•  i .... ,,..,. „.. I   . . ioMusi rep-rlOTa aspired, ill- i.......
1  wn* t il.. n -a-rt-m ,1. ill   .In .' I."!..en Im ilml,
•it *  i.'-  I'ii'' in i'l   Iiu mtnIn ii itjirtlinu i-'iif."*i.in.
llHM-ilm wlm UW Mr. link.. .
Hlu- etUlbt liim in Um Ul nf iliwllliu Imr
j.'iti'l'. iiiiii Im kill*'1 bwtOWHpn |.iiiii-li
nir'iit lU'tutiiltiK um 'unlit later, tu ittnk*
.un* Unit liU victliu \ui. tlitnl, In* miw Hulm
l.*ltln tlm i|,uii| iiuiinui with llm t't-n-lv
kniff, ttii,l _, uinil- oapltnl mil uf llil. tlr-
iiiiiiMiiiittt liv iiM'iiiii.; ftiiitv lil.iiiii|iliiy0r'l
lift to mm hii uk it
TIPPO TIB'S nOMANOE,
HAMLEY BLOCK
I Hill*i altl .Uitd)
■   i i i \  *-.it;i i i  Ni ii Wl -I hit Ml. I
GARI'iSHi;, UREEN & CO.
BANKERS.
Brooches nnd |ewelry of the latest di Bigns.
Large assorlnit-nl of Clocks, Spei laclea
Rogers' tabic ware, Simpson, I lall. Millc
ware
Great reduction,  Coll nnd Bee price.,
.i.i.i livt
.tnal Ci
l 11.l.M"e.
,'s plated
a..,, a, ■ "i -. i -i
l',i ru
t:
Ih'IBW.' i  e—at I .
turn i* |  t i , I ue "i.  - ....*- . a. nu
ti*  i .  .
^m  .a,,, i, (..ti ..a.
CORRiG COLLEGE.
BEACON  HILL  PARK.
VICTORIA.
i i.*.i: in ll.lilSiiri
.t*liaa .a  ,
RACES
Via laa, in   Il.ivi.ll'.   Pm-k.
111-Tillll.H I. I
AGRICULTURAL EXHIBITION WEEK
$3,000
i
w . nn.aan...r
a  a.  11,11  ...  ,,. ,-;,„
,    ,,
eeeaU.,  ,.a,-l Ilea
I..* ll   rfraLll'llaaXK |1|,
lai.I  VV.  lu,L'I,.,  I.,,   II I,  eeaal  a
lha- I'li-llia  ,'u.,.,  tha,  I-  . ..lilt 1 y  llaa  ,!,,,„,
<„,!,! !»,.' „,.■! I.   I nn  i,.,  i .... ..„_ a,  ,t
ll.il. Bl  UU  hll  .1  tl'lU   M.I'.all'B  '•'**';;,*l'!Z',\.'"'!\..,a.t.,*, T,„. f.a.  h.
' -,,.-''  |Ii  ,!l a   il. I   i at   .,  -   I I  tt.  '■ I .i
-..I.I.I **!(.. 1. nl ..I  II nut  Krii.i -.. S. ii \<*ii  .itWl f-i.nlH.
i -I il  I ill ill ti  ii ill tt"i' I.. ..It l-irl
Ut   lalll-l I , '
Imttrm
nihti rni'i'l-" in • • m .ii.nni Kim
ii.lituililj .it.il Kltlltll m
JA£   W1ZE.
"Doyal City Market
*^ J. REZCHE1
Meats
* I... l-a
AGENTS Eon WLLLS FARGO A UO
REZOHENBAOH
WHOLESALE AND RETAIL
DEALER in FRESH & SALT
KUi:i*: *'ITY llRlilVKftV, FRONT SI.. Next Vinnei. * Market
Ua na In n igbt np *i il t Ihil
Iban ii i . ■ ,. '.,■.*,., .    i
Wtillt  tl-* , i . . ,■  i .
tln.*r bawl] i
III  Lllll'l  ll.-li I  ,1M||  l .  It,    .
.uu >ii. nm.hi- lb*train i   I In
|i.^.i..| in, t i-*.,  .
**** I wnaali  '. t■ iunii ■ -I uh I
iii- laat Runt
• ■ ■ i .
(Illiym.-.  'II I
,1.111,1,1
m ■
I It 1.1 till
"Ul,
it Ht
I
GIVING UP BUSINESS
$50,000 STOCK TO BE SACRIFICED!
GREAT BARGAINS.
Tlir must extraordinary sale ever known in British Columbia. Dress Goods .ill •»! the finest
quality, This is your opportunity. The fare over to Vancouver is but a small consiueration.
Terms will be strictlj Cash, unless otherwise arranged for. Offers for the stock en bloc, with
fixtures will be received, and satisfactory terms can l» arranged with responsible patties.
TO THE TRADE.
OUR STOCK has been iitiiu" imported direct from tlie manufacturers, oi
• uir own marki t. and quotations lor quantities will l» made as close .i> any wholsesalc house
tought for cash in
COPE 5 YOUNG.
ri:uc.rsoN iw.ock. Hastings street, Vancouver.
UI..11 t ■
tiinii, bar fa
Omni-r.li ■  v i-i
•Hi*
~— rUn-iit. * - * band*!
•\  .' i  ******* MU|4i1i|
* «lllllUII>tU.MK*lll
"Im* .    ■ I    i i
ti will   • .1
■ i I
* mmt, *****  t nu i mm ■
: ein«|4> *m* nlnl rttvmA * ■
* ia ana*-*  M  * m *
u-t dtnar, arbmttia-t-Nfl-. tafu .-I bi*
* ' hnrt-Mptaptf m, rttpraadai htmtttf
bin •« tl* r**humt tbtt U* pai
w .M lUKr
Tit** *,.\Hm*m.'*i * \*i*4*.* trait *h •**'■*
******, I Mb I I bn
* Nww i .-I »• i
km i
* waul limivt,»'»*1 imn  .
f.* Nit. id* tm* .-1
ti *Pi*4 ll*** *l*t ******* it A* t**l* \**h
•I .i itt'j.ililK" Um*
IU tv)***** t*<t*Ul I.  i ***** lhl«*
* .  . .
Iiiuii -i  .   ■    ..s .
* La, frt|lll4.*
I
*,**. I ** truly ***,**. ***i
If l*wU.U*-»«*-^»
'•
»u.. I I
I 1 '
AHllllWk  |...n
***¥ *maU* It Mfl  *".<*■.> I *m
t***-  IV***raU-r I mm tiAmf  I *■**»
( **.*,*» ,4 tW*«r akltwi" •*
h}  ll,m **m •**• LMtlltf <« .' *
-*i    - i r*mmU
u, .  ; Htaiml-btUi***
■tu,Bi.w,«*l,^n-l- whHib44 *m\mA
***** *******  TU* Ut** mm**4 ** ***
t**\ *t* wttb It
...«ail'*tUMv**b-«»*7
11 tu** I »'tnl I bat* gm* (aal,
' lb* atnl tbrt*. b»l ui utut *************
**** mnt tf«llf oa*. |*» Mjr ******
l\**amm*tMm***mtlrtm9tt****4
**m*r*mi r. -| .«( **.<***
lit Ibal ttm* It *■• *****tmtlAr ** gi lack
■  ■
***** tu*
lllllll*
li;  •
I
Hiinl-lltiHlllH.lt,.
.... ..
n.i* -
t mar* * t
: &**•* mm/mutt*.
1 i *u*l 11*4 I* m '
.   i   ■*   g
tmt* m
-ti* ****•'** matiA
**m*. I
i-*at **t* *i
lall l^ytajijiv ^■■—■tiiulMi mm ml
IbiARHlMi \\|i |im
i-.i. IttlVH
OPENS TUESDAY. SEPT, I,
Primary. Com uit* r-
I'iul nntl Clnss-
ionl oourRom.
PLANTS AND FLOWERS
HALF PjaiCHJ
TAKE A NOTE OF IT
THE
MORNING LEDGER
Special
THE
JOHN DOTY ENGINE
COMPANY (Lltll
Engineers and Hill Snpplies
MaMtttrtufrt.ttf Thi* Iti"
*. ■ ,- *  -    J   I   ,. a    11 .  1   |
mi., i. •*
ItllM |*amm
ill  I  ll\».'lllll
Jh.i in* iml . Iitft*--
... It.u
SUNNY SIDE GREENHOUSES
If. PAUliS
A
K
C  WILSON  Fr......
I
1G PAGES
*  t*l*t**9'  **ll  ttt
.   I. titnt ami M-tltr lUtfli
, ...  )^M?wlt.t ..! ii.ilnai.-. twit .i.t it. ii.». * .tiiiia»tinrf«billtgatd(*«aMltN Air ttt I liw«
11 i m:\ri i» 11 \tim ii M ' TV*i\
DODGE WOOD SPLIT PULLEYS .«:■;:.,■.-
' l.'Vw i I *,  *a *"'\ S It.. I. Ut, * ,. Ul U.lli
t    I. i * I*, -il AH*!**
, '  ,  •  .-  fi..|. *i   1 -i iiilntin Mail!**
O. P. ST. JOHN. Mtntger.
No. MIO Cordova IMt.il, Vm vn. II. O.
*!*•■ i^a *>.«.*'
I tit* *** u** ibtl ***** *■*■-*
It *iM«n>titM. rt4«i>-*.
f\»l*t  ii*|4a^.M«**«illp'r**m
Atii i.t-ir,!.'-  . >h . •-,-
A*in b-alwamM ***■' ••****!**,
,\*l t.j' *u t ■■    I
T»»lM*ih*ttU_s in i.'Mta.
t M1    Mdl ■
it* • 4h*r |*wii tai■ al.**!'
TV n«l i* ll.«ii«"i-n*M»*| •<*¥*.
I -MlnUin tim**** ****** ti A****
Thit *tr*m* *rr ..i;^i****i ••***.
Atll dill tb* I'irtt-I «!• it *** trt. ■ti-**
I t *** it* wrtnlna «n4i.lii|
•t .1.1  I,'.  IUI  lit'll'-  1*'*
* tf .int|*W> fa- * *l tuit*
t r*M«ttr lta> |4 |tatil ***,
Tbat m*mr li a-,*.*iiui.
\n t*i*A*m aiih a .a-»th iba. *****
K laantawht utttmiia
TW iifltajt 1*** 9,**A*m*lt.
All cratf tittttt* a ^-tatttt.
Lam hmt ll ***** Ibr mp**r air.
Am |«if-ietft» tf 4 nni ta|
TIIK HBPRIBVE
llll •—al  1.. laV'1, aa. a.
t.at-l 11.1.. ra.-a-ra tall* I..*..  ..*.***
1   . a'
laaa aaaaaUo. I m.*mtt prAntAf pi **** Hf
naaibll.  a    • -."1101  I
■OMlkBtaWrla*'* Hr U. oi '
JUST RKOKIVED
CELEBRATED ENGLISH
BOOT.
...in,   w_ jooaaTf.a
frill liim, HalMlai
HHOOTINO  SKASON  III
>" IMllttaf ... aatt hit,!. 1 «ia
I'f-t
'"""•'.I'.-   1 a
.Hrrr
■ II.|
-	
It'll
■Iini
Hnl
-llaa,
•Heel
'	
GUNS
PROFUSELY ILLUSTRATED
Wiih Engravings <*f tin- Public Institutions,
I'rii.it. Residences and Manufactories in the
Cityol New Westminater, nlso Portraits^ol
Pnimincnl Citizens, and Map-s of the District.
Sixteen newspaper pages of letterpress,
,|, jcriptivc of every institution and enterprise
in tin city. The Churches, the Schools, the
Athletic nnd Rowing Clubs, etc., etc.
DON'T FORGET to send a few copies
In m.iil in your hit mis in the East.
1 vi.• i<> **"*** per copy; three for 2j cents.
Tn lir liul il tin lUikstmrs nr at tins oilier.
Campbell & Anderson
f . .t>..at.llafe„„.«|la.aaa.a,rrlaral |
In tae,. i, aa. ,«I.ini that I OOvl M * t
atnr,aa.a.at t'ltaoi laal aa, Itattata.
oi]r laeal-a. m, *a*J atfel llltil to
t\Kai.„.<l',-.1a-l,ltai,MaV
aaavl, a Mr It..' a  a- ail OB.H 1*1
l*«i aa.j .• .ami aaaa a.
lie. .111. ., a,..- , ao. ,.. la.a ,1a Ual.
Mai aV«ta tae ,. I ymmf m.„ laV wanr
lull
ltal-tatai.il .Jr.a, .. llat. liafilt-.
|awtffrl.ta.a.«-a_ili.a*li.i1a«.a lie. Oa>
oraimoot Mill Itot.  I aa. lo or In
m,mtl. ... A «u laortUla* OlaljW .
Oiaael ..let a- ...al*. i . a .
.BaKBHOaaaBlaaBe   A*********
1 aVol avnaai^l. .1 ** *t ****, tM*
lifaat (.aartial
I, a.. ,br< ta.* I mmtta*, 111 Ol l-MllO*
I.y aith.. a.l..-, -.1 •.'!-•.. •!■•
fa. till Maa aaa
Liliaa. I I-*..~l»la, ata at* I
aa. all ,0m.
It *m* -I.. I .,• I«* laa aal- ...»
lf.aaaao.aa., a.t.al .4,LWa>«,ta.** art
iMfati ,aa.jea.i,t. I-.-,"!aaa. I aailal •*.•
, (taiakitl. .1. 11 llt> lie .laM .. laaa mat, |W
, ai aaaM '• .a, I ** I .** Am*
j |.la, laea aU- .*m-a*m 1*. *********
■ m* an tM-a laMiat
A ,** ram* 0.1 far., aal tlaoa aar.
Till*. * Till.
AIbkiI allli i.-aa - ..«•>. T.,.|a.lit.. alto
laai Ib.ii i-i- uihi into | ' ' 1,1 ' HI
Kn.llila-.|a..-.<IV   '   "'ttl'    tlil'-li^ll
,l..,,la.le hli.l '  .'il i. l< 'I ill i-.t.. aula a
(reelltll*, i,lll  i.Id.  I.-I  la-B-,1  lefaia-al  la,
lllll let Uaa' I.lllllT .la .aat ..lllll a.f ll,t |e af.
i-rly. Tlaa- I'rtiian |.-'|ela li..,*-nr. IWl
lUllill allatflaa.l I-. ...la ,,l,.a. .«l..| a.aart
illia . i. llllll* llll- ^til fall aii ill Willi ll',
iuii-r.
Tin' ili.taiii't. I. uu uai-ii.i ii'le* lie.
ta*** lln' lliiilntllila. I tlllll'i. a.laellliO
raaal tatr.-tiiily pmritott,  Ti|>|a' luat
in- ■•! llllllalf flDRt In .nl I" li.u 11-
I- . Iv III. l'i'-l I .i ti r. u- i .at of llaa
rtaaa.1 lau.il li.*,, a-lran.l. ift.l lla-t a.ia
li^ititiui. t„ In if iia. .I'tgi tf tile* if.aiiir'
i - ii I- which lhaj- amtv ,i|.ii||i ail*
i aia. tia,;, trli.it alt at "tut- a **>uim tiuo,
a la - Itil thai lilaliirtit laa I lain .-ala.i.1-
rI it!.;!. 1 lla.r 1'ii.ln., pm aeti-l wallaj
•ti».. l.i t -I ji I Uiiiii.
Tha *?i*ui»i .1,1 .lirtakial «> ft-arfulij
tit., I * t -'la. • .a ■ a. t . .1 1 laj- lha |. ..|a a
U. ll" I" Ill", .0.1 -a I ■ Tll • ef tl.. Illllt .111-
.11.- llltllt a- a.'.  I tl '11  a I! I-•  B.I--1  I'l.lal
eiut lu tlm rvma*.  ll'liao llt.jt imai-h.il
Uw •). I III whlala Hi'i ana .Iltaa 1,4
ll)r Ilia ..Iltaa. erf ,1a. l.lalaj  laaAlleH.
iha*/ taa' tha ll.eii aatliit| il.ialt .
I.l  |.a  .1  111  If   III   a I   l.|.|.'.   lllll  I.U
ata.  ■t.-lelfl.tly  lita.1  „|a-i,  llllll,  .Oal
' aaa.  Ileal,  a-mitll tin f.-nat.
" • I
.... la, I. *<-t ,.-,,.--id— lha Ii'ii. .*
■Italia*! Imiii.. M lula-MI. liil in taioi
lU la), .lli.'.'ile.'  Irt  ill Hi t|l|a uf «U
laa, .it  II..  ... II,.'
■f.maa. nil ,ai.iii.|,r.—afitair itiaoa.
mill I ..a I, «.. aa ii.U.I <,,'"
*'llaljiairaia|.a..,-'ahiart*al.*'alial
•ia ib. i _-.*l f.-r if mt tu .a.a mar
ltai,.itii I lu,» lain!" an.a. wl
lhafla.ltuK.lai.1. la  11.. a |,1,|M_,0|
tiuii*. In Mhi: 'lin-U 1*1. Mim
bar nuti I Ma |ta-if.viljf onaimal. aaal
• Itl Mhitr fta, .atlWI na, a ,ll."
i • ■ .. naaimat lla Anrja. ***, *
mti in attmUr, ttl... I.vl a** I. tla. rarla
roa i4 lha uni' Mutaili naut^la. |ani...
Ml IUI lha It* aiaiM i.i, a.ai lut.
Uom, io Uw fetnai. (it-l. **n >aw of
Uw«i, u|.« him. 1*0*1 .ai niallmt Uul ho
Ait awl ttii. thai 111*! la. llat,  huh.
Tt— lia. .,**%* tt|.aa Tl|*|i*'. hm*. ami
«lth.<a*la ,„.|. lilala,-l la,I" tlw mill,
■ll.llllllllo.hOatal al« leila,atll. ahaVl
lw Ut *lnti l*f Uw .ill i* llw If**
am*. t*l*intf Lli tit—I*.* |uai u|iao bt.
loan
Thr .llll. !>■! tlt.lliiat till Ua* lhat
111 ta I nlalaarao.1 hi |a.ramal flan,, taaal
oeanaia anal mmiiH. anl haioti *
iaal.tral ,**-,, ***. \ ,*,«|1.| 1,3(1 ,., iln,
Im, t.,i« ilfiH *t I,illiti iha mm. Iter
Intel turn,.. tit tt. <M a llllla a i. Irat*
tlw llao. okh-h ta* tl|..aa.| him la ia,
allhvil rti. ha.ni mht •* Mm TIM
muoiiot tlwajon. <tlha,lialaaa» laa.
•11*1 al him. tlw Ian •,<..,„ mi,, t*
Oalalat. tt llwm. trtOtal aaw a alia hll InU
1.4la..atlm Wttb hit elaai Jlralgt—f
Uwin Int-ftb... a.i* I..mala,aai II aiatta,
OtW IfOaialla. Ibftl. |Jarlh« ullll. bl*
Uu, au-"t|«l|.,l,aht'11 .1 UtiaUool.
|. MOaathwl Iba Il.tia Ita*... aa ha h-t
laa. Ibat at Uw |lll "-Vara who or
•H-l na In ttw eh-eu. ual Inlet Iba
**. llll On ■<» Wl. Ilial >n nth m
***m I* laVtllaal HUrl. Ttw bn
Una mtttitj lha man int.. lha l.aial.
Hint •iirantB, lla a. Uw tmt*.., Uw ol>
lawloia bll Iwial *A*.»ab4: la.1 tnal
lh., lit h 1Mb i -.Ilal nwlita half
I .■ ll . i.at.-f* |4v» ,n I'lr"*.
*l*
ll ia tltw IhU Iba llai ha* iiw |«war
■f turiaali-ift ..ia, wan. alt.ii.i#.ilaaw t
i I -.* 'it • lbil llw In*" amwar
In Uw ifltioiiliie-. anl .tta ooomtaa.
Ilua|4a.  II  U. It
SCLENCBANDPBOGHBSS.
l.TCltltiHO i-aoaonai-M. culltO
ntOMvimouintio.
i** am* tmm at tm a* .<*.t ***
I'll..i— * Iwl. -aii.* turn
., wifa  la llaa.. la ran•..«._>■
-IVhtll-oi Ho nl* ****** "«l *t
Wta. ,. tart lawaU-
hit. WtaJaia
IMI ■ hWlIt |l lllll I
. ,.*.i,,,»..iw,«*K^,bB,* **■*******.*y****-rri:
* -i-a    *..a.l-Ul-Jl,.Bl.flt-.W1a.aa   ?*""   I"*',    (a1'  ,"'*' I, ,Z
,:..,io.^-i«.»*,^.a !*-y-_5r,{4i,^'^_r__s
.:■_.   ^-_... ..... -.j. . :a|mM^Va«ii**a4«i^iw w *w«a
• a .._— UiUr htta. a ttal—W. I OOOOiaiWIOHO.I awaaaaw m m*m* a. ■
,.-i^l!.L2...«J M^L a^Jatt  «tl«*IO*ow^ «l -***il*«l nff-atwltt*
2r2ii yztJTi .is?   *** ******* **~-**** *«*•****
- -ratona mta. ***. aal
1 awainall arti^* Ibt a—1.
t ttaarjanilal*. W,iiaaa,iW
fc. , ■ ..
WHOLIS1I.F. UNO BET1IL
Importers of Hardware, Stoves. Orates
Pninta. Oil.. Croolicry .nd Olaniw.rp.
j**
•:•>-
IV.-. am ll" ni",t .
■ at.*aa, .„,* I TOOL.  .'I
BUILDERS' HARDWARE
In loan,  f Inr Vt** Krff dtftTUnbl I* lull rt
Dinner Setts! Toilet Setta! Fish Setta!
I.,.
■
n*t *m4*i Ut n«* '" l*A*
• ..In* In titaitr-*
CHAS. E.TISD ALL
COttPAlSTY. L.IMITED
.-..of ****** imi. n-i-*"* mmm **•* ***********
a.tt n* it am* *
Il«,«.ad  l-a Il'll* ***'<•*• *** ***** Km!***''''•*•*■ xi"'"'"**
ta. Mlli,.a»a,a. ^*^^^*^m I.'.. ***** *** *** >"
1 iM-Hi. IVlCHI l#|r_tolUt lo.tt flil.Ml.. Ib-lgiati,  An.lllitii ami Ainiltia'i  h l*«M, *tm ba4*tii.t •lamlmit **** he*
tltt •iiATaUr *********** I'rflirli. Itiiiiltoh-Aililrrti* Miliia.  Tin1 miwt «itlt a ir***,**! *n*l< in h.tvl. I nal-nVli 1*-
,itm|iliIt- vartt'lv nn llii* mainland t*i ebCM Itum l^trtiihai b*b»il ltilWb«
mil Oolnmbl. Mml •   ■    Hew Wm*mlma**v JJSSSm*' " H'm "' "^ ""
H- wa. In a *•■**■■ rt ***** \***4\**neml *****
I mlwnl lli* ***** • "*%***. In awiw* l.i tm
•mmm******
l"niil ibal MOMMi M "n* h*l Wiiw-ki|
a mm*,* "il rt Mm ***** *** mat
atr
lltl Im ibi. I i, nil ***** hA*r
***** h. .M*a.v in ihi. Ui '*<**. mr l*n
ttrtlhga *********** iOm  ri4lfcatI-H
tntn^alr  l<al ****** I Irttrrml Ibtl bf 1 atnl tritit* **. m1mA I **mlA
m\ impba.il bi. m*U ■   At**r**4rt*m hmt I fc*4 ***■ U* h*M
Um*t iliinff. f-tmt* IUI m* tlnminc mm* ' a mtir, ami *** *• tt_i*f-4*t that I km*
tit**rimt*mi j ****** tt*mm <ntaa1*«  m mil km* *tf
ti* *** mrtlltt*** trtlmni t»l niHtn.1, ; Iviati-4li*»ina«r. t**afwllrt.*.
whlU it* wt.*AMfirniai ***** *t* |*t**iI< i   I'** *M I******i AU alUt all  Ttm*
1h*tl mi rt ********** **At*imlmmAti*  T>* j tw in *rtp 1 .* It, a*i-l •.ih aa **nt*tf *4
Im ***** h* tt. all rt tbt.tln awl ******* , m*t 4**%mlt I *itUl ■<** *** grmmi It *
tmm U* Ut thai t Hi-r ntlnr.i***A U. m*H* \ u***
*mn*,ai**r***t\Ut. m **<*•. •U***liiUl    :   *t*e mmtmt At****** I ******* A* lb* t*H
ll wai itairotil h* tlmtr***i tt*tr\*Ihal   *mt ftftfcfcMa-M-l • a****-*t******** *
b- I...I lw>r tli* Uti t** rmt* rt ttaar  nMH.i-twai
MM M". Ihmah I n*i* ktmrni iht. -It 1   Wa.'h hi kmA. I maM Iba ***!*$
ta.-MHittiMnir*-it ltn|iM.liiti1t ! -w*MT»t.
A*****, hr ha<i*l Ut t********* ***** U*    InV* mtn***** *****. my **U*t tntM l-Mfc  JTJ1
lift*-mm-  ■ a, anl •• U* hrt \ tm wtnl rt th* ****** In my ***** ^T
frtrat.ai4.l-rii.l*(.>fi..l jaia tiHrtt*-t#Mt  ;  Ai.l »** yit** *mmA. \hm*4 ***pr*k*
I-Vinaifi1ii"-I» i.i tin ,***AUift*. b* rt*m   U*U*~
not* u iht ******>. \t*\t*\ tori 1rr-nMin«. t-» j   Am mtm** i*U*. a ***** ***m*t*l  Ilt
M1m»«f-xtm-Mi..* r.tla^r **Ae*trr rt *m j mm**l A**** aal -l-nj*!  -*lK^t *******
mhirhtmA A*i*e*,Un ****** U tUlm* **  , ti*>|--*ii*nl tw islil I  ******** *****.
*•■*.•■* ■* ■*■",*,*•  ■ tXhm la«M: i "ill ***** *** t*-t*ll * mmt
\t*l **. imm- tn ft.ini  ***** Ht*  l»aV« ! ihi* ^,.r ia lb*l.*-l. rt tim ****** ******
VIllHM ttaa.1 nlth nn .".It ittl. 1hpii_li  ****** ■*'****" wllh t yrtl tt*r * (Wl bt
wair*)*M| ih* imfmtrt* *'** rt my ***** **A
Att***t •***.
Aram I ******
'»
yaw6r|iiFfWWiBWsW0LFENDEN & ANNANDALE
\m* tr-m tmtm* em* pal* »•*■
.■*»• H  ■*****.***
W* i,i.i  w '***,
******* t*A*n
****** ***** tm mm*
■ I ****************
(MUM Mr tl T •*******,
* *   i a*,************
nmmmly t4***i tm llM
V«i^att»w»*  lffnlMH4
*•* * A** mi ***** **
,t ii Am* m* ***Um. **%
m rrtm  tt u* t**r**i,
*******>.* * * " ***** art hy ***** *****
timAthrm .***. * m* *•* ****** frtm m**\a N
In ******* tart hw-l'iMf af»ai H* ****$
mit*At**n It** ***i***rt**l an*ta*i< *nh| It
Ui* th" lh* ******* *** m*r* t* vllh gt*m
rmfttil* tatair*« Iba fall tmgalat ****** *4
*** **** t***rmr, IM atlh««b H fair Ut*
*A* ***** i**t**l***lt. It h>w*fi»i-*a *****
%■*■■■* flrrt "•! -i^ ' '• ib* *** Mafi M
•iw*....«,i.a *?^~"*jr^'y£*j,*:vT*
m
mi
I.l
H.r Iran *tal
TIIRIEH BLOCK, VAICOtlVER.   »"*<°™™"<* ■■  * "'n°m^1'*
W. A .UMBtla.
, lllnl.rl
tutu W. Jr. O. Wolfandimi
PROVISIONS, FLOUR AND FEED
a! nvUi'«lt rt 1**l**t Irm *
mh***i* **U U U mak** * 'wlh nf MaA
******mmum*-*** .*♦! t«ltl*f*pt*
U *M**mmt*tm 4 '.a*h«t*ta  A Mt
i-,*!.'**!    I*  !*■  ***** f*t.*U It* t
m**i* *U ********
***tt tmh* ** tm ******** i
it l ir tm „ .11 nwtwr | aJaat. alwa I   l^.aM, „ mm mam*,, Iwl I wr-l tr*  ?**»*>'■ " **"« ** ******* *.
a,..„.,t„ >, ^ arm. *mlmA im a it ,*,lm^*tm*l*
ll.,, ka..." h. ,«,-!  "1.1 it t la.a    ,v, ,,M,., malt. h-r. ,* m fr. Ihrt  mm* f ***** "** ***"> *» »**
ahB.hni.a.l.h-.llllaloar.wo^  Itai   mBt, Iwl I aa, fc. awwa^rt  mt  »,« " **""** '," _*,""_ '.TTT.
'Z-iw   _H aata r-aio«Btl atari ft I '  •• at 1
ha.al.fal .III. Maa a*». at |l»l'.. t^l
. ait .taar   taaa aaw aw ,,_  .t.. _>..   ...  -■  -
;   l|..«at,w.lao.ia.aaM»«.,M*wlf  ** l*"*m* *m*.*t'*^tSli
| %iq ,i- Bwata. m Wail*. l*i Ibi aat-tral wa, m
a fneaV ia, . half, a |*jtf..wfit h—
hwla taaa. I,rt-a-h ,Uarl aafctlia* I.
al.., wllfi, it 0. .all awl. ft.
tV h Wt IMa*. Jr^aarat MaH I.
a„fc hi l|.. aaa—w.| . tr retlra, ffam bt —.
I .Itaa I . t.f.  k law,-,. a^Ht»«t  "J'.   "
all wf.
Iwl I •',. far
I elwla.nl la> alia   I am,He. I la ilkaae,,.. j aMat I*.* IM  I baat *a|el, *»i at, tal|.
 fill  Va»ifnnM alrtrwl ia  tall meal awi« |||,,| ea.aln. f*W,   Tfcl, ... ill
COLUMBIA BTK-HIgT <**** ..
a   11.  lai. Ii'lli'-lliii.i ll.la.  It.i'iif'iili New Fall Stock.
MANTLES! Bwlittt,Bi
Vth* t. Ailrai-liiin nntl Tm fl
JACKETS   llttl,  Twiil
ami Cloth
CAPES  li. .-•»■ t IT«U.
ULSTERS l'tl'i.ii*. ;i.,iia!rial.
.  aiisfi' liiri-
Clailalta-u'i ciati. ii .fin, ate
L. J. Cole & Go.
1 It ■. .1.1 M 111 A BTItBUT.
REAL ESTATE
I IIIUII IL i I TV MH'-.  i IIILAI*.
I UTS  IN sul "III  WIJsTMINSTKIi.
1'   aaal  V.iil>e ii. II illian) Te-ri,e|ieii-
l Nil SOUEVK11Y llBSlUAlllaB HI-
• 1   Itlal , aM,.'...  I aia.I-
.'
I -.r- -1—
AGENCIES
IS.I UAXl ll
OGLE, CAMPBELL &  FREEMAN,
THE LEADING DRY GOODS FIRM.
COLUMBIA STREET.  ....   NEW WESTMINSTER
AssiiitM i: i
i.
V IIHiMI.
••1    lllll  '«!
|,*t;iii:i;.ti. i.iii; a.-i iiancr at*.
• .lla* a., . II,  aril a a ...ala. a,  I
*|'..."'. I"  -il I.  IVUIIKM  .1,  .1  .1
* l  ' IL.    I. a
-a'.    .aaa.I  Ilia
llll,  ,'l , a
It,".II,-    V
lllll.
'■I
NKWS OF TIIK I
**m A-l it tm. m.i.l.
Caapta ii ■ ' " *
Tm/Am • wiad i i i tt .
K.-ii..t-i, . *  i  i *
V.ii'i.iiit i.iiti
thtpt.U -i
 tirt Hit. ■
nv
III1
■
CITY  COUNCIL
,.1, 11 i.ti.  num  I l.l«t  I'll.*
111.'
Ttt*
.■  in
near In
.
-  I  i
I
For Good Iitvoitmouti ko to  <
Real
Estate
Brokers
Ar.rilts QtMKin'N Insuriitici* Co.
Cor. Mm aM Mam Sis.
COLUMBIA
,'lii'L aii»»«»i*»i   l-ijfci.
^  ******  *  o ♦ "i  i{jy:
iREIlSTSTaAaTEalD
IN THE OLD STAND
J.E. PHILLIPS
Clothier and Hatter
HAS REMOVED TO 909 AND 911
Ai'iiiNtroiiK-YiiuiiK Block. Colambiu Stroot,
FRANJTS ~
w and
FarlDrs
It]  ,!„
LOCAL  BREVITIES
II  II   I    ,-  !.'  I-  l.af ril. a|
t    -  I
In 11' t.Tla.
Illl.t laa.) ...la,.   ... ,| ,1,1,,  lau, gee,  I.a.l
BUal ra'lli.lia. f.af. ., ;
Th.  .Itin.tr.  I l.i.II.  .n.i
cli.rnl laar Vi.1,,,1, ,..,.,,.,,
Thi imilirr .1 Uulalm a.i Anlihal
Tn. 1
.. .la fala -
||
11  I'm 1...
'
...
I
1
i lllBl ll Hi- f.l''ft"l la. lla lie.'
id  Tba
■   I   all  llat
.a.laala.al.
. -a.nl   lie.
*  "' *'**'*  "'
*""'"'
ItU1'*'    bll  11.    I ' * >"tl" '
.■  il • "l-l,  Tb. lUtlfaSW   AM. ll'alk.r itn.'i."tl'-a.'f »h,law
.  .t.ela|.e.lia« tl.l.a. uiiailtl.fir.'"ttl'lit alad  |.,,„,,,  U.e.BI  f„r  er,lU|.eWllt
Iwl wwh ..d will rouBioai t.e tie 11 „..n-r»ionlii.l," imt  Ihrow out tlirk iihrari am! loitj-b.nlr'i hiitlii.tr
or. i.u a,.ru._ I,,,,,. ii,„i ik, ,t i. ...airibln. rlth lo cuundl ihin evljoiirianl
A Dnmbrr aaf ll'aiiulniirr lelmirr). a.f ■ ____———
Mr. Nol, Smith  lluuall olll ... aai., ,..   Mt.. ,,f ,h,. |.r , .1.1 rn. n .el Vin.aiia W.O.T.V.
V.Oroutir I.. . .  . |..,„ .,,(„. r,|. ,|  l.-ia..,,  (I.e-m  !»te Tha ra«ular  htlllnn*  UintlM  ,.f ttaa
Till flWatlMl toll.. Ifnilll) olll hi ■■"' W  '  T  I', an hrhl'i. IVa.li,ri.lar.
*t*A,t*i,m-,tn*l***l*i..-: '"."'.!'"'". M,'  - .iftrrwirr.l i .■.•■•■
LUNCH COUNTER
I  II 11
111 I"'t.
0|eree  Day atetl  Night.
In* i'lviiiu ami Fruits iii
Uielr Si'iisnn.
,    I  I.   -,l  -H..|
FOSTER 4 CO., Pwpridors.
« FONTHILL NURSERY
tN.arly TO acrva.)
Sure ti** ht Io-thill, Ont
li U -i.l  »'
tiMiM' • itr T""* ""I-
: .i ttuwn Iiii i.ani- ' I
.'Mi|,an.
II a., .l.tl* I  «t.»i ■'-• ii" ii* <
oogubfttU)
rant*'.
Wbni >.in taut a imt • .** In* brail
■
Tha la I. .-■ :*  i ■ -
■ i  (rCMR  u,.
• -t-  'iI., i •* i bj  tin* J«'liii
About im
aur till btpUefd in atrlin Uh
*.*.< 11-. I
' a a :
Up  thn I P-aii  Mai".,  t- *
tt,
ll li iin.b-rit.ail lb*'
gtiingnu for Iba Muttniaoftl
diaii  iviiii  Natigtii.it*  Oowptay*!
itauwA-Hlta
Tba m*-mh*m  '
rtquttM it,  t nn, ..utu. (tii l.t-, t.f  rtgbi'tbn»u*h
!i_r,"h'.'.',.?;;':'' * "' i********ma** *»*••* *■<••*•• *    •■•* •**» •*"•■
Tl.fc.UWt. t" '"-"I
'*•"•»  *** - •■-  'll.   .',*.*   •   ."!    a   ll'..  at  M   '
WttUNtab matt* 4lMmlty.  .No Attn  j,. b«u(t a ■ bim f *•
itlag tlttnturt
»1  Ibtl  t  ■■    KtW   ■* *  *****  tb"
At.i'tnl it  ****** * *■** •*** ■*■■* ***** ik*
'
*    ■■.;  *■  b
■ i  ***,.
; ihartguttr llta*, owing IoUh
•if on ibai iitv
W*  in*, ii** fti.^i ***** tiim-nt of Frmi
»  I tin-..* .i,t_i ii.... Rbrnn It.*^-. ah
.*t •ii* Irm It i it .'i. .ml our p*|hii»ii.hi
.  -  .t'.l.  1.  Itlt'lU*-*.
. tt appUaatim hi
STONE & WELLINGTON,
lifi.na. K.I-.
t .1.. .aa..i
1  ll.l I M
,.., tn ii iwmi
I-Uiie  ll.a,.,,,
... ...Ill, laaellillat
|a,aaet,r  e,a|j | \
Tla-la.iliiael.i.-l,.i ..iMitaaitri.,..  .
Ba., Ihr rial,Kara i.l Klal.hl • |i   '
(l.tlta.  a.f  f...,l.a.a  I • I    II.   .-,   ,   . t   .
1.11111 etn,,..) ml h| llr ju.. , .   . ,
Tbt .t.lfaa. a \t  I. .'.,,  ,. . l|.,l..| „  M.,; .,,   a,,  .  | t
SI.I.|r, lie. i, llth ll.i.la.lJ  .it  ml-.l.  ,,-1,11.11,,  !,.!,    *•
lltat.au. land,I !„|.,.-  |,...a, ,l|| ,a.'.,|  ill,
.at aratarl.l fur lee,,, ha. 11 t •
ThlSa.,,1. T. 1.(11,1
lha wh.iiV trm., |ei^< .h,.,,.-: • tbi i»t"t» **t "
.UttJ .if Ihr llBlurlktt. a.f, a.a |.,..0,l,,, ,.l  I'  '
VllllB ellllr,. . | , .1.1..!.,.. |..|.|.,a,   f—l.e   a.
II1..I  l*»  Bll.   .....al  hli.1. I „','    '
'  ''    •■"
al.
Iiuw liaa. I
•  '
■
■
, i » .
•Mfc-la  le ,||iUi  ,vr,Jill.-e,
Mrl . Itad.tr ..ttl™
Mt 11 I' IxaKaamfcd .itn it i, 1,1
i.|.lf,Bat, (hi, ,,„ , ,,.|, „, I , ,,, ,
la lha A.ll*iiiiiital ai.., t.,.,u.itn( *\M
Ml* will to •.
Tbl Hif. Italia  ll.il
l.ll. I..!. *f ■-.*   m.aAtf a«ial.t hi
111  ItrvMlla  .aaaiiii.   Thr  l..a,
Iff il*al  I*. hlir  lila.l  Ii'ii,  „, l|,
imIT
ThiMl.Ml, I..II laeailln  wbriar li
. toUl llllieia Ifc Vllalll  HI |ha BlM,.
** .111.1 I.'* fatal
forth
Tbl UMll alblMlfca- .af"
Althalla,.!   A... 1'  <    I  III
r.eiiiaiW. ....... .Hi
dltHrtalal .11, ,- I
4.| loth
• irl,  Ah
1  .'1  '.'.■•
.
1   -it  .-  II ...
I  1
I    -   .-   a.t.
iai
■ -
'.  .  tt- .*.,,    a.f I,  .
.'  'ttlla
lead M.
..  i.-i.-
. atrah.l
Where »
is
Webb?
ou
Froitt St..
nt foot of
M.ry  St.
.  I.I.'e.l
.r..| I. .1 -.
POINTERS TRK
The Great
-.ui t-i-ss tvltii-lt hits attended the cluing mii soli of dn
goods and genta'furniihings .ti |aa W Harvey i
during the past live weeki ia dut lo ihi foci thai
every purchaser has found that the extraordinary bai
£.iitii. ,,nn, „m,, ,1 in the advertisements have been genuine. Thi ra- has I** * tt it" disappointment Evi r\ ■ >n.
has K"i"' 'w''l> pleased and intisTit tl  What wonder,
ill. II. lll.ll ill'-  Ul.ll ""Hi '• '    rh0H  Vll'.aa ll.it.' Ileal
yet token advantage ol tht opportunity, slmuM .!,a ...
iit-furi  li* il.tti- nl the i>r.-.ii
Boat Race
-
L.t* K 1
In 11 ■
and iti- toll *■
III ll   t.al
I'lll I •  tkloliitlS  Rial
GUNS
Th*|>!k4>i..i,. .t  -
lha |a>«,iat.. 1 «.
,- t.'* ■*,.,, •:. .,'.".   . .-  , ,
ha,., midrlia.ttt.il ■ , ,,, ; ,
itt Iril.t.-t*.
*  I    .
II, Vfclajilta,  .ll„a||,  ifl.,,.,,*,,,.,
Iwollta  Th.,t •
Illt* I'lll   11..-, ......  a.-..
Ilim I'r l>
T.ii iikan .. tbi
Itimait i I. „f,„4 t.j «,. ,| ||„„   •.
I.Mald..f' -wan
Thr  * *
Hull.aad iii....... . .
tltaa f.ilit,. ..„, -„„,.	
la., ■
. **.*A A..
,.... ,..,,..  a,.- i.l eaeallr.l
■
if
■/KlUOIlAU
Mr. II. I
I I; i
n , .
11,   J,are  '.,   i
■it
II.   U   I.  '  I    a
M, .'•
tla.  \  II  ll."  .-I Mia llMll.Bin
• I    li  *  1 t.«m,.w... ,. ..It, fr..,.,
* lar*. ibu rn**
B,BPO  .04  Ua-  Ml—a  >
. .   -.-I al Ur
•rial
■    !',   ..    a   I   M   -   I  .
I .faaul.. I.Ma. ||. «|t,,.,l i .11,
I    It I,,...,... link. lUMMft
s a*, tla- .11, a .laitt .1.1, *,*.-
II.  . H ao thi 3 w Into lar
Laeron... Ct-it-k.-l .nil B.io
BhII Good*.
531.533.535 ti 537 Front St.
W.E.FALES
which takes place on*the i.ih m-i rhousands o
people from the American mid. ol ihi line, the agri>
cultural |«triit*tis •** iiii. district, from Vancouver,
\ toria and the interior ot the province, will be In
the tilt* .ii ilt.u lime, and they will be sure i"
into las W. Harvey i nap up whatever bargains
may m n maining I hcrcfi t in in the
■
On the 24th
THE UNDERTAKER
____!__-! ^m
b\hi'&mw
Furniture ami House Furiiiims
may be too Ulc to |turchasc what you an mi*'   t
"Delay, are dangerous*' is a trite saying.  Gd *liii
you require before iln- golden ..it|airii,iiity
'*
aai the very choicest materials in •■■ I
bli-.ik months of winter are apprww hing.and tin man
lli.aat
Who is
....
B
DY. WATCHES
it JT. S. BENNETTS.
-
-it.nun. miiii
it
• nt mt<
lb<
Thi lll.ll.,.
Vat-Ian. -ta MKaJ.a a
ll".  I-
ail (rami   i
f|ie,u.,,t ll.BI. a
ItdaarlJ T
Mlb at lai. i nn silt I
.1 Wmi U,„a baalr,
lha I ueeeOi! hi. ia i p.
oall ,ha .,,,. a, Im
aillaallB-l
Ttto*lit«H  fia,
.raw n. t
maraia.  Tla ,.
allli. ia.   |a
rilk.wi.arlk.  i. '
Matt at Hata,  lliltl  llaa...
Tba femllo.  aaali..
llllll. .1 Mt  I". at .
oata.  la  l,a  .  i  III.   ...   li  .
^abaw. tut lb. .aaaml,,.. -
.aaUai' *
larfpllhil lhaa ..,,, ,.
♦lau I. .
A milr a| .. . a
* l.ath  twit
• fa'a  ,.,....-,  ,  ....    -,,   .,„   .,    ,
W* tall,..  ,,.. ».,
«.ltit   Tba mil, lb.
la ,!• nd •* ,    ,
Ibi tail la 4-111
1.,it*l hit 1.(1 br.!"
Mlim., It,a . tortbta •
i ■    MM ,afIk itif. ,., ||a, **,
'rf.il ,*.....„ ,.„, mfa-liiHilba
It-aatlM-KllatX  '  ■ .    I
.r.ni. Fiiiit. .ia, iiimmaa.. a.a ,. at
h.iin., a in ,.,.  y, • ,,M,a. lo
thl.„, Oil, a,.,i| || |M wd)4„i   ll *
ite nth!,..,.„i, Mabttmo
Mr Html llatrhin at  Nft M-iBti
_H !«♦« ilM,1l„.» enema .|,,.lr-. Ifc,, ,p,.
* „ Ht.*m ,r, a,'at|t- j'r. -| |,r far ,a ...
mt Mt r lf,a„t ,a- (llaa 11 Ita., wtaol laat
llflVdllaef    Ml   llalfh.U.  flol,  aii,  adeariitali
l«rabil.l| la la.itdtmmiif!,. .ihlMlle*  aikm ,*
A lar.. raiitiiBi ,., a,. Malarial ibntw.l*
UN »1.tal.,,I.... SHI. fr
laaa ,0 m.i.ai a, Vlllh  •(-.,  aOoa—1|  '».*••'
Iff V»r,rrfl|  a,,rfr H- . a   ,
Iral miBllft.. it,.- de'.ti. at lb,  .
|-.l. . I It..kit. |„r| ..,,,.Ida.
The- .,'imtf llllllia. tMia.lai.'lr,*.
I,t*4 Uaf.t- I, .tad el«a. t.t  lalaatt, al
Ihrt  I* N  ala.rf   Thlt talono .hla
aunt i. tram Ithhoaatd. aail II
ahfoadtaJ II 1.«M  A  «-....  1
Thi "la.lar f III,let, alil lit. (hr *..,  a
Iklnrl. Iri.dl.r., a. ,, .'.'.'..'ii,
Rrealld  tlif* Iklfli  - *..if.tt ll
ill.I. I.ii tmm 'ai.tr, loiter, ttfi  ad*.alei«iin
aa|r,.l,tr.r, •v,,ttmlrif  21*11.  llil. Hod  I I-
tttd.  .'B-l lr.   f. -  -f,
rllla.  Iha.  .iilrt I ll.ill  i
.alaajiellmall, .,f I.-!.,. I,....,, |1 ,1' V-l  It,
tl*
Mahl l.r.a.r.
■  *,  ll-af,,  II  I  Hiiaal
I
at ,.*.  i ..
ae.aiarlaai
'  -  I .   11  I. .,.<»»
ME AKIN S
GRILL ROOM
I. aow opia to tha (aafli'af for CHOf b
ANO -.ttl.b  l.fi.ii Sill.
wise will remember thai lhe garments now being
wm  tnii  urn I  i.> l«  replaced with something
entirely  «liit* r> m.  "A penny  saved i. .1 |«-nti)-
in.i'l.-.   li yen Im* now and toki .1-. 1 -
In in* 11 loill t* ilm iimi in |.iiu I ttlii* li I•>-• \V  11 .it-1
has made you «ill m.ii,. .11«. k ■»! jiennha ,.t..l I.-
Sure to win
\«o_  «l-
ill..! I**'*
,.t   --.-.» It.
■ ■ tti m,
*****m*i*' I*.**■****-,
t*l*tt* I****.
*tmmmme ilml
VANCOUVER
W. F. BEGGS
a.. l.ad aiih
111   Meal .1
THE WELL KNOWN
Mrtil Tailor
Now You are Talking!«
CaipMI'i
Om
■ 11*11.1.-
..li-ll.i 1 ■ litlil K I'ANTIXtH*
1 them   Tha aUeta nitoa afrih.
tea: Halt
gnldi't, opinions (nun vow husband, or ynui mi*. •«
your family, or youriclf, as iht 1 •• mat I- I very
tbiitl! In- been marked away down, ami th. bargains
..n- going lil>i- hoi ..il.. 1 1 ..nt.- in .uul see f»r yiair
•-.It. ■ Wc uiil l«-pl.-i*m 110 .lt*.*t you one»f tlu-
ii*i« 1.1*. k. tu iln* provino ind 11 aunccsihai have
bcenequalledforlownessin.nl sum .|,i,ility
of goodi.
Jas. W. Harvey.
S...*.*.*oa..r to In** EII..-.I A Cn.
. 1 i. *
cLOTHmr.
■
i" ********
THI  -rn IAI.  MilTIQR
liy th*  tmttm*  T**f**4f  llimtMtmtft.  ta
********** nn***t*t**m mil* ttmA*
mm** Item* I***-* •*■ *>■** * ******* *4
t*gt*aU *m* ** *•>.*! f*ttm4*t* 1*" *****
**m ***!***,*,  *l*t>* ft* t.f***
A P  ***: K* *** rilll.
Xttltu* irt Ni.  M ti* \*mt4\t\r\y
Mil  leetiUh-***
A\Pi*l\%
1 Ifiintat
MackiKoshes
Paili&Sitls:
tf*-*
lit   1*4*
Itttf*
'    '
tbtMW Mb  "
Hats&Di"
I. ib* *".i fi*"* u* i**1
1*mtt thAUt. ****** Inr
tiibtitfi. t*.   k\* in
la .|»*i« j *i<i
»M»r Ull ***** *.t tm***,
I  tlb*' Atrt thll-
t**A *,\t**i imi att«l
MafbH km, ***** iwrti.i
1. iba Uii laltt for ***t
***** th* \*t*i*l **
mitmrmt nt
In ih* *,'* Tti U
iliit thr U-.I attilibft|i-
tti a.wittnrril of I'fcib'r-
• Mhiltglft the fit)   A
Ull a*tttfim*i,t  '  1 ■ i
uM (nti. nifti  Wi
4*1* "iMiHIUtrti In
att Dl ))•« In ******
tl*m thr *■ mtmut ****nur
Im lb** -TMttftJ <lr>»«
mlhrthUll. (inr tfoei
of
•i>m|tbir  '■ *
iirib« ar A Valfw^ l»
LM .-.1 I-, u* . it  Wt
tit*r ****** turn thr
into****   \'%**iU**i'l  10
ilM9tfOMl-ni nMMitiir.
ft mUrI Attar alb I bit bin
,Vi|tfi|
...t.j, 9**g*
CAMPBELL'S CORNER
'l tn*, .id MrKaatf. aut-t.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.morninglnw.1-0353930/manifest

Comment

Related Items