BC Historical Books

BC Historical Books

BC Historical Books

Studies on Shuswap [Le Jeune, J. M. R., 1855-1930] 1925

Item Metadata

Download

Media
bcbooks-1.0308128.pdf
Metadata
JSON: bcbooks-1.0308128.json
JSON-LD: bcbooks-1.0308128-ld.json
RDF/XML (Pretty): bcbooks-1.0308128-rdf.xml
RDF/JSON: bcbooks-1.0308128-rdf.json
Turtle: bcbooks-1.0308128-turtle.txt
N-Triples: bcbooks-1.0308128-rdf-ntriples.txt
Original Record: bcbooks-1.0308128-source.json
Full Text
bcbooks-1.0308128-fulltext.txt
Citation
bcbooks-1.0308128.ris

Full Text

Array  V
jfo. tm
"ÇO Cewts.
i^lov-
Studues
(yv\ Shuswap,
TV\t SWsvo-op itib-e.
hcxâ bxt |otA the, w<rtt exte/wsuXL
tewutovu of- all tfw, wxfcivc hibtj
H the. PaujfCc Coast, beouvmiTxj
t/v\ the we^ofbo\hoi>-^ of jLtllooei:,
CUVmi>V\Oj  (Xp  b^C  Vallès 0"f
tVue_ FiocseA to Fott (aco\o(z-\
ÏyWACL tCLbtvJOU\b to the Cowy\-
[\u of Tête J&M/vxe. a^vi^ fke.
(\ocUu -Mou/^tou'-m;  tftbY\
alo^Of tkout \CUY\o(f_ South vo an &5
bo Irk*. MAorhbptM.ho-od o-f-fc.
Co burina Lakes; a/^d wejt-
u>oa.oI to tke CX/i/tow£ockes,
the Spet?awcr\ee//\, £a.lw)trH-
CXA'WN, U(X^v\LOl>pS. <XskcA^t
to tta, shxatwoj oovr>t, &7lo-
et. Twat is showw wow 6i<
six cleaues of Lo^oyituoU.
bct'voe&w lake WtV^oleAvyie^u.
jp Stauj.'VI/., a^tfj ^'tbooef, liar-
f<wg.W. a/*<A 50J-^' Lat.^ to
W~ [aJr.jT oJc gj C*eo\cj«,. aba
lough wtuwattow thateWfrn/u
6o\>eAS <xbdixJrJL.Q0ÛO<a, wilts.
Tke popveuxtiov» of bke,
Smsvoaps y\oyjo is abo-wt1 000,
BvU"iA"koti betw tasilu bew t\mq
ocs w>vu.k <x.hu/"On.<u^ uwas aujfo:
avi 6pûUw-tc of 5wia.ll. po*,abot*^
b«A)tA^b\A-UVt- vtOAS aero Ws s*>ej*t
ciao«a» w\<rtk of rta. popuX<xtûrv\.
0VLL
The  SnU-SVOOLp [oOV^CfUXXOfC CS
oj- tkc SausK  fotwitLu , i/y\cUkaa^ct
besuies the. Tkowxsov^ the &llot>or,
the Okocwoora/vx, the, Stodo ox
juOWeA. F\aseA,,the Sa-ua/vvush, tke.
SeJhelt, the-blocuoc/w^e/v», quy\<L
atheAs outswle. Ewese-ototucts
Tke best w«aa bu |<xa, aW tke_
easiesl: vooou ^ voucher tk«s
lOMoruaore, is bu the- phemetaç»
o\ skoxt hctwd. Tf-\ejact that
the Shusvoap Iwcuaws y\oak_
bwv\ mw\o[ tfte phonetics Vot^
Svv\(x \%(\Oi with0W&owu objectiez o\ omvc cU'f jaultu ts eke,
best paooj- of oF bex^or voe.ll oicUp-
ted to Ihei/iIawguxure.
Tke. ptooueAS, huwrYiS", oovn^jL
CoLheck-tSyv\ \m SkushumuD ujeAx,
issued fivst m Wo koïWit
0Y\ the WvA.'YYxtoOfxa-pk, OancL the
wout"i'ue«, ItoA^ed to vead tkewv
Iw H^6 x olej-cvutc eoUtldv^ vo^
"vwocâe. iv\ pnotoe^avauvvAo^javxoL
AOtJ be^v\ Iaa U4«- lAJlA. Si/v\Ce~.
Tl
1
1- the. esseywttod pxocAJe^s
oa\oI CateokisYn i/n fnAojusk ;
%°- Pv^ue^S, 6oLkethÀbVY\ and.
htjW\v\s l/v^ ^nxy^ODk; 3°^\av\h
unkk ovvmotoctcor* uv\ wiu^ic.
as voe.ll.. HSL poches.
3"- The Shuswocp oiaMe^ btwf<
eo^wvplete., lil, wioi^ pages.
f -3-
TWcm-dlc JUpWbct.
I  o  O  O  Ô  I  §
a,   o   oi>  ovj  wo,  6  \a.
r ^ J i.
ow\    vy\    crv\   wv\
Ct)/V^'J0Y\OOY^ts•.
V\ p t j- K  I  j   S   w  yy\
£>  (9 (9 & (9 (3  &  '.
"\xjix. W.O yloo WûW oyûûL otiHx. vOC
1  H  <«>
SpecÀal cowsovio^lrs;
/ AA.autuiixl.  ^kUsibila^tj
./h-l^ separate, .//n, coY^ln^toLj
X lh)\K)LÏ t:UjiX> f/^r^ZH.plosive,
X a soVt t, s t>ttvu««/n'k $t,
WuAwb-e^ts.
,   -    1   /    g    C j  -  jg|
1  2,  3  4  -T  i  >  S  <9  o
11  IA  l^  14-  'f  16  ^  /«  n  20
b -o Nd £ ^--fe> ■ ©
lo  %o  3o 4-0 -Tc. toe, looo, \0000.
Usk^f PtOWOUMS CLMcLVeAOC, UOUr
u)i[\.y\otix.L two jitbt pÊA-SOWS
platal : ov\«e_ inclusive, mc&.v\-
Lv\a alt pxese^t"; the. otKeA.
exc/usïveoir |fe owe aa^Udsj^:,
/-V^. fadhcA.  all tff us ; <Z°ûua.
ftzhneA-, wot uoua.s .
■>
ÛLxlTtcld oi/wcl Yao^owAa
KoLbjoL,  ||§| fûtiA&LI
l-UbijoL, ///^ Mefa-ttet,
t-koctfOL, _/^v/^>W^€ I
1| Witt 9£ p'UmowvN S :
Y\-UàbjûL, |ggp miffà.êfi&i
CL- Utttjfi
WàtjdX,  _  .  . .    .
kitj'eskoûh,^^ <?#* | «*J-
j-tatj-e/wp,^,^;  ^t^i |
kàtjdX. //ïv>  tfieù. ,*
3- p^umouMS PeASo^ai.
.aA'clW-cc,  ^^).   g
■ oLvwoi  : Q    <^W-,   ;
v\wè*,v    <É0  ^   1
bo&v\wejtku;h,£>âU Hg e*"--
oolkvM^è-ewp,^9^ jf^-,
o6lkv\W«, c^-w  w&f-
Ûxex\.\  (t-ymolvuu.
jic».t
\jclvuu. fiovn mefe/^
eL-jook• e^, ^ ^-^  /A^ /
joot-e^-kt, ^_, ^  ^^i, iy*c.
J
;bot-ê^x- j, ^s rA£V^. S. m
ï. M\
UA'we'Lcx
bs.
tuAV,
if lez,
dûUAy
. Six,
jf*o: ^
shtshelûi, rxssA7
kalhàj,  /d^
shelixt,v  ^v^.
takiaw^axt,-^^  ^^^^
shoo tj tlk k cl } /-^pv^  Seven,
wkopj, ^   §f!§?â
tmlhwkokiA/a,-^)^ mù*.,
opcxxt,    | <^  few, .
opaxt oxlh K\Co,nc/f) â/ev-ew,
ôpaxtalkihishèU,   ttue/ve.,
skilk opa*t, ^^r twenty,
kotlk' .,    ^ „  tfhty,
YY\dk  ..    O - fo^y,
sheUkihv.. /-t^n yyfy,
shoolhkalh | ^g^.. S&vewty,
tewlhwkokwxlh,, xaj>// nine/y,
hatjpkiekn^t,.<r)/^>  <W«
à°- PeASOVyS.
wVkwàjj  -^)
tkshèba,. ^^
"7
fuw,
yT^ é/iiec,
/>
tkoïkalhoLj, __ .^ > t//(tc,
tw\ooj vn wj, _ c r fàu/L,
t b h i bk j eli xa , « r^/^is- ft ik,,
tak toikiwaxt, -f-^Ç Six,
t sh ootj ilh k a, _ ^tv^ Sertôn,
twkopj,   -j>  ^^y^,
tewdlh^kokuxx.,-^ v  nirx,
topopaxt?  -cléf^,-  few...
3- &/VK/vwats.
shishèj'ba, /-v/^^/* <^tf,
woowj,   ^^    y^^ *
shijtbxt, ^u/^^y^,
shooh'ithka, ^2pi^  S&ue^i,
y^Copj o?
tewiclh v\Kokwx., §1 >$
Oopaxt,  <?^_
oopoutk    on
alh fi HOHioa ^^O/
I S~kisnej/<x ^x^-v-n/
Shil, oopaxt o/^O
Ô4c
/ iC y,
etc .
i
3.
Kg
I
I
1
ï
i,1^ StaAS, £Ajes..
MB  efc^
. Sfulooj,   ^/(f^
Hotlkoof,   fcf^
fofïwih, apples,
shiiewjai-,
koLcUooja, Jstf^
6*?  KtWs.
XkoûDjùm, J^
shtloojew, ^p<
kalhooj'e^vr., /<<frx |
|É Stowes, shells...
skibaljt,  mb   ^amm^m
HalhôUjt,   f*?^-
i- tiees, iod$...
jfkoOLLOkî,   Dcyf
Shibabokt- j ^/
kalhaLokir, &p
^? leases, sheets..
s/ko al took, ^V^9*
Shtbocltooh,  rx/oA^'
kaihaltoob,/^^^*
jfhooolooh, ^psO'
I
n
I
n
i
I
i -4--
If  I
shiloblooh, s-v&°'
kalhfloboii, fc/0'
II houses.,
^koilooh, f)*^'
5hîloLlooh, r-^/of*
Malhiiooh, f"*s9'
IJ^'WateAs, A*Wi-
ikilàtko | ^J
kalkàtko, >«'tt^/
littles, pail$.
^/KooUutk,  A-/
ShtlâwHft, HHpt/
KalkoLiotk,/^^
I
jTkoKhey»
shill-(h&v\, pill
HtxlkHk^vi, /^^/
j\Akoa^oL5  3<r\
shilawa,  c~\/°s
kalkavia,  ^-q
16* WoiAs.,
wATHo shin.
skilshivi,
kalhsh^
n.'Voses,.
■ -Vkoiks,  ,>/ |
shtbaks, £% I
ka(haks, /^ ||
.   H^ Uetk, boards,.
kalkawj,  /^^    3.-
M* WLonojs, S)iow/d^s
^Vkoahaw, J0,^ I
shilahov^ 0-\/o,g.    X,
"kalhaha^j J*o«*. 3.
%Dkb StowiaeM..
A\Ko alt 5a , . vV^
Shilattsa,  rv<S^
Hathaltsa, /<>\^p
2,1- &XUe&.,
j/Î^OOA^k,    v^)
Sivitouwk,   ^t/O
Kalkawk,  /^^
jTKoekew,  Si
i 1 H & °)
ftalhlken, ^w
2.^ hiW pa/if*.
wATko
1
3.
ans
5haap<> I  ^-v/|
kalkaps,   ^4
-VKooipa,  Dq
shiloopa,   OyQ
j/ko Kan ,  "2.-
shtlh^ ,  s-is.e.
kalkhàvw, js.y^
Ub!? Ojwv\b..  .
jfkowoik, 9^
ShtUWk,  /-v^>
Ka(htv\ak,  u s
«Ttt I  'ft
^RooikeAA,  3/
Shilake/w,  o/Z
kalhakeAA, ^/
i
,y5 hoo^o^: jfkûOL%t
30- Spoonj-uk- jA<ol\<ûl
il^AoAjs.-^oas/^r'f,
.j
ôtc. gig
Il  "Uenbs.
\ôo\\\{,    g.,  /-/iâvtâcAtj
ûoo\1 g>,  Je. is,
aakktok, (p'A,we.aAe.,e*c.
tfà-kkt,  ^z. îveaAA, W\c.
%*- î^tnjùcï:f/iavcée&y>..
YY\ DolV\ ke/v\, B ^. A
"VV\ occk k,    (*($>'/
7r> tfàkkvoh, C i|||
•woàhkt   (^^
Y*\ Cfltk k1
'Z.
f  C^'
r
'.Vn oak    i il
fi F u. ta/u, .< / j/W/- ^e..
"me*. <5-tx-k ke^, Q c?' t\
■yv\ûL c^cih k t    <£ £pv
•vwa ^-àk Utuk,  G> (y-/^. ^c
YY\ol frciU Kp,   C <3>Y
yy\<x 0-txk | <^ ^5?-
^°. Co'<\àÀHov\<xl: //fa**..
CL croih um,   Q ^£W
ce oah Wh,    a <y-g)<
lx.  Cnxk Wj,    0 tf.tf^
CL  CrWn UJj Uwl\, 0 ^'^T>y/  |f§
.a <xxn wp7  o CP-Ç
it $ubju/v\drive- Mat/ée..
•a m croLh y    c >_^ g>*
CL
J
ou.
tv
r^^>-
'^j  1
oak ket*,
ôàt> kn,
m£
6- Ir^pe/uxtiiK..
oà^oc   ^p^    /e "â/iâu.,.
f a
ÛL second  ôtf'vuw.dtx/fcrw ;
J w-txk a/m x*-\ '^p.yo /<? tfazt/e ,.
-m j-vuTxkoAv^ke^ C^-/S>^.,
3U- F u tiAAJL : SsAcl/I A a*#z.. \
Il j^fi // r J*o*S.
CLj  WÛLYsCksvYs'^wlxf g-^ ^ .p .
ûlj w<xkôU*ikr-,  5^^,^
Oj' KnxkûtAvnp,  ^^ g.^
.eJr
> iX>
ï IS
TVvuA SovûaojtxKc™.
J-voœi toW», fnouue, [keep.
fitwouU. // ts mûstUj
p'VOWOiAMCe.oL J-VÙJCOCAA .
i- ï^dL?iese/v>t : iM-eep..
i h
2,- I^wpcAf - f w#s kecpwj:
aV\ e i-wfh
ej-wjrovnej 0,w,
..A'kwk
*■
3-peA.fec^:  y kept:
WV  VUOLjtom ,  t  (Js-\—8   j
4- FuAu/u. : / j/foc/l Mcep:
vv\œ wà-jtoLA/\,  C /^T""^—^ »
M Co^d?; if I keep./
CL wa-itot/w-ej  o(y^4*s^
eA*c as yu>\- (Xbo\ve_.
6 ï Subj. :  Mat / >te^.
tXJwajtoAo, o^-N^p^\-û ,
ÔO'VM .  tt,S /V\0  I-,
g IwpM.  Meef>, keep y e..,
jl^oLstaka   <^s/p^^-T>/
FouAtw Corvjagoct-oo'vi.
Jwahit<x/m ^-v.^p.t-^, £oHe£pf<n.,
i°. Ig| P'v.est. ■ / tieepftn ..
j
i-wa
fut
v\
f-Wixktt-k    ?
J-wa-h,.t-j.   ^^.c/^
J-Wa/ut-a/m  ^-^^.^.^
y VJOL- hît-p    ^\cp.^.i
Ctofs cxlso without hhd. wt*
tiaL J . .• Wochtt-n  eJZ..
Sosvy\ç_ x^ctA^s of co^ju^T«.^r^w:
ocs  the. pae£eatv><* o'v^e-s .
J-wm). Wahuoc   cP-£— o
U>a.hitia  ^>.<i>^
5ecxjr>ûl jotwùk* o-f Ve/ib s
To be 'WMxcLe ,  to ,w\cx,ke..
Root:  Hoft,
y  '
yvAoctit..
1 - VeA b :  fo de W4u/<l_ .
%*- Tw-e perfect te^v\se .
ukth tfW fetteA 'm, 1 as  |
pvtfix: ^ UoltktAA C/^-*
3- "Ttk -f wtwAe, So-whl.
ols the paesev\t, toitK. tXe.
pvLfi* m cl, C' (^5'-ff
'TA..
ptej-i* |§p| o^   //
oj^~C\ |
rf* Tke Sut/.. t>ui4"^
o)v~' 'v*' 'V*
Kott-ka. J^'° •>sf—ê^*
</
1 \
m
Second eovu'iAgat'tO'v^,
Kolc/m, ^? |  fo tv&z-k
\ m Iwd. pies.: kote/w\-ke>v\,
St'S&'S'if.'Sjlf
2-joe^f. : vw kou/vw ke>* :
3°  Put;  wa kolvw> Hev»
j|$ Co^J  .*  CL Holt'v^oo^,
V^ÎP  V?<*'> V^
1 3-n/?> IhB
<r~N
<^
<r~s
6- Io^p.. Koler^-cx . >£>  i
/Re/w\otA^: this WOlu,
HoltVvw $ee/vn$ to uwdluta.
the. liiea. of tnccA'i+ijr.
"TkeAe is the \oo\d. "(XU%t"
aofuck av\SvueAS better to the
luea, of U>oikiAA<y w a rveu»
fa a I se/nse. ^- £ 9 *&-/ JUS
CCcti/v^L
i- r^J. rie^e^t  f?w<stAe..
Holiw ^^  UoUwta** Uook%
3"- Fut.:  /" s/><xé/ macA'e.*■
^ma koli/* ,  G^-j, p e^c.
4° £owo|-. ; // / macA'c . \
ex. ko>biw-ej 0  /se
" " fJ l ^^
J (7 J \.   3-
it *i ««    ii    o ^'f _* «^"~v
' > " i p j j ^v^^" c -i ^~^\
i- S ubj. ;  é/aà f mct/fz ..
CLj kotiw ? <T^>"< | e/<:..
£- Imp..'  ^?ct^ .,-
koluwboe >y KoiÎMkîcLf* ..
Yoix\\V. Lowjt/urah'o'tt.
I houK. somebooAj to vy\cxJke...
/employ : koli/ww te/v\ i?^-^
Fifth  CoWiULCtOLtl&YX ,
1- Iwd.P\es.:#
kol-k-tw ^/""} hol-h-toovnjs.f
koL-k-t-hy— hblk-knZ,->
-|f K   p<^
^peAf. 3'fut.. ^eguLavt
4* c'oyïo! • I // f m#/-6e f&i :
ol koi-k-tw-ec o^,_^   <?>-r*^N
I i J.dJ ^'^-^ y"~i^
$1 Subj.;  \eorulotA
^°-îv^p. :  >^'-r> j  J>"~3
jtxth Co^j.: J Cocsïi ?rnx&e,
"kobuw •ynvooa^ I  >^ ^
Lowi. neor ulâ/L .
He'w^cxAH . Iw cne T^o/yv\S0v^
tcov\aouxa«. I See. SftAcues o»
T'ho'wx'so'YN," theA^. cuml mcU>\t^\
t
av^.fJ;^^,^&gaJàa^;fe?1^..^j^',^^
!^>< -s
-S-
WAOre cow^poiAAAd vtAOS o-v\ ,
the So/wie loot, but the Shu-
Swop e^wpbotjs ûlcffcAewu
XÂjûdd.^.
JUhiAA ja/wukj of l/Mbs
f-lovw the toot .  'lixh-lak,
opt \it, intellect ; J -1 a h, know».
f'-liLh ike, : that is kv\ou)v\ .
Fiàsb veAb : î/wfiwircveA*^»»
/>*£>, vu^uck uxsv\ be eoTAj uzra-
<£e4 iaa a legufaA uhxaj .
1°. 1-v.d p-Ù4. f M(..
ReJ-leetcv^^OAws ;
/? /, ^«, wC%tht*iddlentJtee
i  i v ^  _
laV\-e^\-i iaa /% c ^-v^
i I  I /^  »  y^N ^~n.
M "Ml ~'  \  ^^^
i ..  JLt, SEEl
,,    ,.  ill  OtflhriWeX ' ")\f^~^
J J <5>^C9V>
# //W, he, yon, tfey fdtw»^
lak-eA^-ia^n-vok   A. <: o° \
j  H ^
'3 ori
,, jod-p
mm
^
e>n
Cow-iugu>Kor> teg "Lola..
Second veAb : «/" îe/ocS-e ,
îor'tt ail detodt'i : la.t»lâkàie*vi
lAAJiv^tive., eort<ug«^^ mm*.
6owe. uKtM .
TkÎAa ve/ib: aetive^iw).
HeAe cowve* a fM Cvry^cc-
tioY\,as ol woUd foi a/t
othets.
3- f fe, we, tfey tell on y w
Ink- &n-tool-eAw-en /*•< -^^ ^
14  S   " j  ^'5 "g
/■,y^.
«4°- cfieu., he,you., Itey, one ce/f*>i"$\
Lah-e^-tah-koûh, /^< s-o*/
.,  ..j-  I
h   h   »> p -  » i
"J'
talt
•~i
>>.
3
i*.Iv%d.Pies.
jLoln-6^-taA^
tdk
ta'
y ?e/cc/e ;
toWv\kvok /?< -f9^*
tàf>    /*
5- lah-e/n-joot  /^'cA'^—
A tell or) oneself, to confess
LahaWoor-keAA  ^.^^^.i.
„   ..   ••  k    A>,
»• kr  /"^^_^
o* LcLke^-twotvok, to te/l
on e^zcn otAeA.. ^s-qv m
tah-w-tuxtwh-kt, /f
kp
1 (
|| / ktta» 1/iew, thûtc kltest
an fh&wi, eêc. TkeAe otAe wvÀdl
jo\w\<> iaa Tfiûwà<m, but n<r\- w\
Shuswoip. Thew mou \tcuL on
joUfWS ■
Loch-v\-taM vulh-nuJ^X.' A-f
X^
i0- T^&y /-ïwàw m-e. 1 ttiee, him,
Ao'f, ^
:>r ' 3
^i^^
1 ^n/"»
Iwpe^ahVes : /- /<?//,
2,0« Mlfclh  take^tàka
M
5° tell on yûUAs-e/f,Confess'.
law-wi<ù>tœ  /'^r^o
"S
^- /«f// **/ each âthe/i :
\ olWw-tw-à/uoh - iœ,, y?, ._, c a •
^A.Twe vetb âo /-{mûuj.
Iw(i/>uhVe : Sml-haw-uuvw
/^V.^> <j-t~s c\/,^> ^np\ <^k_>
fteftexti/ues :
T- f, /<?, wt, èfiey tinâu) Met:
,eP^-
$,* 1/iûtL^e, iJûu-, tfiôy/ïwôuj nu:
|J I, fie, we, éfity A'now y me :
$° I know tAew, érfàu. km.. ;
é° f Miiouj wyseéf e/c.. :
/^f^ /^^^ ^:^f t>lfi&i :
{'mpeAoctCvts : t*Mw«-
scâ've. : Ûnoioftn thyseff |
<~*s/.
'CC
» 'M
'<rc
t
o}
3,tfta*iS{h'v< :■ knew et.. : -10-
/
I
3- rfef/echi^.. knâw m< .
4.°. Ae//.: kntnv us :
fz know tfuself :
/- know ecccf) ot/te*. :
Thenx uou. y\iKXM. octe^se vodh.
4-0 to 5o peASov\s ,
Fox. a cowi ugcxtion, we yacxax
ï\oa)L cumÏz. a Yhubtipticitvj
of tew ses , vuitk the oxoIAuiVh
of paej-ixes cwd Sufj-Oces.
He\e ou\jl &*.*t/vJi
i°- Ptefix foa tfuPeAfecF tewse:
m Shil-hOAWsta/vi; C^.^ ;
V' Piefix foi tkef ut uajl :
Vwa shib-hawv-sta^.* (^/V^^;
3- Pief ix fox Ba SubjtMAcbti>e ;
as shit-hotw-sta/v\ ; ^ /-vu w-*;
B Pief ix aW 5nf fix -^ox rk^ |
CowoUttowoct : o /^/. p v^? «-n
0L shil-koc/m-stoov\-ej
' I leAAOuwce to weAAtuyv*
ttMSes with the-fallowûv\g :
5- p shU-ha/m-sta/vo-ej :
l rx/.v^s-R %m, Si/yict. I know,
C°- t shil-houw-stoi/vu,
._ r^ytç y_^* y^w what f kHutu
7- t shU-haw-stoAA>ej ; - /-t/=-
v° \-^J «^, sùnce. /"knew,
%'- y O^^r-c .* k shibhcXAW-
staAA, //fe/" /know;
MÊÈËÈ.
I • R shcl-haw--
sca/wej , (j- J* Mveto;
ha/m-sta/wes, wfic* I Aneu>;
1   1.
n°-
& o^^cY^
ta ks
shibha^sira™ j /*&> nôfki**o.
Ks shit-ha^-sta^*/" ^"?-
P ^/^^-J^ * TAMx-^^kil»-'"
haw- sta-w ej § <%w* fc Av&o»
Ks shil-ha^-stocv>; <zW'/ I
do ntd knouj,
Ks shil-harw-sta^.- If 1 ti^p-
p&neoi to kw<ruJ.
shibkovm-stoAA.'^s /dak****.
\ ks shiL-kaw-sta^, t'/fol*»ckt,fiJ.
:  IV -/».* o ^^-J | bbakoAA
f ks shd-hoAw-sto^l wfievic*.
cU I kwovJ !
1- (îowiaofaKo» ow tvte
i   I Iv\Ji.?A. rxs-^çfù., fknow..
I Subj.: OS*Çfi> M****"''
%"~ : 0^0^-^ •' / feccAyt,
I come, to know: ^4=^—; [f [ conw-e. to kwou> : o /-v£, |
îefkcfr'iht. foiwis.
oXo.cL^ .' f know t of
fcm, fozfivwi adoutfw?
<~X*Ç.<-y^/,Ç
Â* [know Ht CounfZy, tkt
loynd, tfep/oLOL: /i/^^,
etc...
ni. a k<lm
to the. -most uSteal XOvXd^
û^f nu. Skuswap tawioruao'e,
adapteol flowï  th-e k<Mj to
bhe gaAoieAA of thu. crieek
Xoohh.
1 - the i/v\tvooLu.ct*a>v\
oa^c* keu w phowetics
1111
1 j^b"^N
o ^ | ok_.  -  ^/^d-^7
Sé'7*, '^^t s^/ts? ..
■/■a*'?* c/</^>/^6'>  *> &~\
»/?/f Si
'"P'-^oer* ^^
~t> O^y>fcl/r<^~^~^ <r~\ 'o*o
/.f. : 0. | ^v^^-^> ~ es)
"* 'O'CP^
—/vr^„ ^p^H /-/«•; pj ^ H
/Si; ^^S/^C^^'X
/_^^, C <p6«^ g |||
r36«— jɧf| ^C |ɧ| |||
-i  ; ^i& y v^  )#*  ) ^ > O*?
H| i y~--> - o»Qrx 11V"*^
WQ^1' \ lifll ^rNJ sjr~'
coxJ>' ^v'&ts-' 7^£r7
^ <£k^-> ^6)6)'\ \ ^7^iAL>
}Të$ jj ^^ a^— - m MM
- -^A?7 - ^^ j - BBBp ;
^cTN- 'M ^c?<à/} ~^£>
m gn
^  0W8Êm /^,^d^v
„ |P| p k—r  >, 1/2^7
<^^--^n
H
£,.~ . zxC ^ G.
9? O^b
 p\, m
o. | ^^  -  C'^) y°* o*~
n^cA, CCA-i-yGr--/'"
Kv HH
7#£ %wik ôfeVK. six days.
Fitsb oloc/u
Ln-îiwaln-et A
t kàtiwj-e] /fg
t T. k.    /y.
I tkcdtk   /-^
tl tevwewh -y ->
l atfihr
Wcuù.
Il
    fiâcwài
alh I à lia */* J^fe ct4id Oifs
I tewevoh: j 1    âûA/ft:
e javubkkufa v |j£||  iM&fac
alh e    <^w\j^ ##^
t si boot   w»^ij^ daAkvefs
t alia * ^ #/£te <??7
l ttWwh, /-? tfuseccn/ft,
w\ jù; t ej C ^?^-n *W @p
t T. k.:   I -/-   5oy^;
Kolt-ej   y-«^ k/à'yrfi
t shwk-jakw, ^^o* ^ tnadkl
vw Koit-ej   Cf^-^ Ond/iytf
t slwkjàtot/, "O0^» wtufnouL.
ihe ej <,^ ^^ é/fcctt's
koilv\j    /fi-^  U/AatûvdL
[ Ik.    / -^   ftiaoU.
viko 1(    2) _/   éfiefiist
shit-kvt. ^v>/"  <^y..
5ecov\d. dduu.
^/"shtshèloc )r\r%SÏÏesecond
J. koliAii-éj*  ^>V^ e/tfte'
[ T. k | -/-   tHôtcU.
t Stlektvh ~s^£ffe sky J
shil-hoAw^'fctw O^^ know:
jt'h'a/oàkw,^-^ <:/^m 5^y,
j poo tle>v%t, ou^)  c/ouds,
jwolvob,  ^ .wiwcLj
Mvo ocobj.,   5^  wtxAwi.,
*dht,    .^^y-   d^c7,
oobawtkûod, Q-foSou/h-
shtfkwiaxt, ^©v^^ Wtnd,
bkalfckast,^^ rmthHfind.,
sk'-ioU,   v^  co/dv.ntùd.,
jx0 2ocs, '-v^o Aol weafo&L,
Wwmotw,  CG   ôfutda.,
jw'lhkokwia,^/^, sfouùno,
jkoUwst, '"V}   tiunbow,
jklakjtCAW, ^^C  kK/*4  g
zexLoueAw,^^^ /^t/^
jtODokt,  ^^/t^'~ swovu,
m   snow off >
MM Snoio on*,
VJ  7    r^^r" ^J.    j J
ke^ke^êp L^L^t/iunouA.
\2 k X k^ OVm. v^y( IhmJtn boit,
zkezà^kxtt, H^jUiA^vy^'
Thi.'tcL dlovu.
f// kalhfluftifl^ //>*- Tikd day
Ipeioolkwej, /fflg^ivasfadiieAHL
t jàa^lhktouL, « ^gjg /îfe Wt>d&iS
y\ palhwjkw^a, )^^~V  ^
pàjvullikiOflL» k>^h fakes,
shtcatkwa, ^v^  AivtAs,
h-iwwaoctkwa:, oq^ iior Woidèàs,
shwawk,  .^r..  sheawis
jre/mwk,
J> 1  s
J
{'two hop
jhotevnc
jWikeAwe/'t, ïïm
hwOWatklOCL, '^<n   tapf'oU,
thwjatkwa, -.^ ftrwvj,
£jkw[a.ltkw<x,<^^ Spoofs,
e shewk'kw*. /~v2x wells,
e ^ehshiwew^^.^-, sfoxa
w\e iàwj   <^>  OM'dtfiCfi
e teWuA, - V  ^ ^^>
Sko-w> ^   mountouvs,
jhà^k J?    5/Wr,
spellew, M/^ pitwu'ts,
skiàkpa, /^yt  >ta^,
j hoopk^e^ '^^•9//<S  wo-ovu,
-\~y Sunset,
5 ko it,
v-
dofSty
HepkoUoh. 5\j^o.  WuÀ..
w\ toolbex C -&^ M&ifWO
e stlià    | ^   ^***,
cjwoopoolvok,* q±Q9>■iKje.taAi»,
vweJîwwbih, t/Çp/l  àuts/i\
jpjigip,  ^   /V€S,
jttkelaps,  JLo   touts,
t'vùPt ^/^  frunks,
HilhwAakoL, ^'C/ 6*»6s,
ptehàklh,  k^   fctcvcs,
Jwtfolaw^a/m, |||jé  ftoweAs,
jpekxpàkl. ^\f£> ftu/t.
-AT'VWooi
Hek
shitkaet,
kôltej
skokwaj
iwahav\
/owH\ •
CÙ&j
ttfoyyncuU,
Sun,
FouAtk cLa/v.
-A
*
jkvotàk  '-u-p    tfssftf
eskvookwoLj'.v^, ju*i,
tap
ZXûX
xkzooi
Sfutijt,
shitàwi
^±0<T pi'M AoM,
r^Q; mi a mat t,
Twe SçÂLbow s [
Cs>.
"f>
jkwitoobwh, ^Afô?' Somme*.,
Jtboaljtem, ^^T^ y^/Z,
jclstiM.   ^V^7    UM^ifeA,
3)oaj$ (4 thc.W€fcfc.
Hatj'piskiôt, .rjc/1, Swnd&y>
te^staskret, -^,^-s/^ numolay,
shilcLskaet, aV*" ftoetdau,
kabhcy'kiet, jjTy*-wedw&fo/ay,
wtujeskvet, Çv^ ff}UAS<kty>
sheUxtaskret, rx^^-fu'oÙLy,
takra/mxtàskret;*^^ Sa/tod*/-
Twe thiAttew wotfns.
P(k kooHwe^, ^<y^<j^^#W^
elh ska/oti'.  i/v   <outfw*d,
pln j n wvWiw, ^ <>> .0,£> sAcwimjfi»J(
pih skikoiwktfc/n, KQéJ?-} h€«ol££t*HLi}
plk tkul^ete^, ^ -?*/*") Stiatuéewq
plh jpàwjik »   1/ Q^ fl^UJtAAj,
plk kkibka.lt€Ww;k,^^^ Su*mu*At
plkjWk-ïk,  Vs-^yVntwnj
plk btWèftte^,^-,./^ spa«jr)*y,
plk j tloilj bew, ^^^A ya^f,
hlk Aolobvoktw, )/<>//*/%->, U/inten.
'il   P   |\|,    h ^ ^    ^-OA^-^
DlK MKlke^\lè^,U'.rv<-N MmteA.
plk CuekrL, K->y~, nuct i^*M^t
-Mood's rhases.
cV\ctjl€w\
e wrvanoAA,
Môtu
Wotrri ; m
UHX-C
i i ••
e 'moc.ho^, c Q,
SflL
TOlOiMOr ùUq
,~,  town;
°)
C YnOthOC/Vï, ^  Co,
e vnoLha/v\, o (S.^,
6 yriOcKa/w. ^ G.<t\
f
cl-tpôes.
m
Lollop  e
Skûkwaj,  ^^
lot'ot) e  ^P ~
5'clwi<r û^.
fAe. moâ» ; -
ewcf a-f
/il dinar
Sun ;
mo-ôvi ;
pj jowalt  K  Cf~ Sûvs V
esk^^^  //eW-
ahowe-weir o-cx. c/'chiouj^ijôj-j-,
sbkaalhetj
e Yf\<x,nouy\-
J
plkjttvuh   i/^tj. ot.foude.
e skokuW. ~^h^ toi /Ae-SiMi%
Fifth  olo/u,
A(obte$   ~ o~~^s HjeàjL niaéu.
t jauàwlh, w r?rf,  r/u. f'sf
Skebùltfiw,  ,-^>/~)  Soc/n\oy\,
s/e/melh, ^ycy  foout
jViaselk, Ov^/
vwa'Wïe/.r,  G c/~>
5k^07v^ÙH ;  w^^. SUcktAi.
alh e SpLùioia. /.n^<*W à'îdj
5peloku)ûC)(, ^^
jaiahoc^, ^^
hoo nwla.
•<W'
Sixtk cLa
CAiJXAj f
ÙXAk i  .
TlaKi'muxb _yp
tekshittkvl,7^>^
vy\ kobtes  C sf^*^ WtM.tncu/^
t tbH    » k^z   deeA,
alk hok^out c/.g.fîn-. anddit
ah tb wobu;^':„. _/X^thaf lews;
SKaha,    v-^,0 ?
vua skàkaL,^^#û
Stowottt,   v~^0~
. • ,   i  ^ 0
t
jiketàp
hïoàle/mwh, ./^^
skwliks, ^,^
skewhtj, ^.^-^
skal&uj, w/9
kvoteha.
/n se.,
axdl-d,
co vo te.,
fax,
àeect* ■
crus
ôecuveA.,
s/y,
S-
/
ICC
Creation of >V\om
tX'UJiA
y
t koltdj
t heta>
a/te*.
Me fàst
og~~~
gplg
tl skàleAWoh -/w>> #7^7
alk t b'tix c/'/f^Lmdthefàsâ
tb Wohy\oh. -/^(^,;  UMWôyn:
l kàcjjy   '/V^^s ttefatt**.
abk b kthej cS/l,^ OA)d mSe\
a kab'-moh. ^^^    ^7^^?.
Plk j'malti iZ-T/r^  CfMie*i
ool\\v\voix \ 6/jC 1 ^^ /^«'
sku)shx, j ^O    5^^.jr
jde/mki£t, ^^/^" cUu^a'ftëA.t
okWoe,   Ç^  ofl M*. $a>m<.
jw\x'majte4w,/->(^-7   i<^Cj
okiweawj,  c^î?^
jhecc^myk,  ^%1   e/d&is,
jtèw\oi/m'ur^, s>~(f%L  fyouufeAj,
JtnA J ^ >    ^ O  youngs kott^ '/é
jiwjoiawi*, /-v^/cn ét^c-ACA.s,
Kth, ^.  eldtA Sisf&L,
5h O. tj ÔL ,   T* /^ Jfo»"^ j§^f||
ehoLehoLO-wj^V^^  SisteAî,
jhibwe,  ^-n.0^ />u$UwcL,
jwvovm,  ^^ C    w~fj~e,
jkoAAj,   ^/ Sxo&eAi Wi'fi,
jàjtewi,  ^<ps7 ^^H w**'
jWkeluA s^fe. Sû" || ^'
5ebev> ,    M   Bl "V^
'màfcshcL, <y^ âûyswcA.,
làvooc, ^  ^6 a*^>
Hûia, ^  ôofseuAnt,
iba -—n/^ ûrawlFaJù>L,
t'hcl'houm, ijjffl| ûUpOAe^its
jhèbe^vioh, ^.<-> elatA.,
jteWx/mw£, ^ I tf**"J^>
twèaot,   -£_ 'bry,*/*"»;,
bàhtute/m, .ô.^-7 y^_f/'^
jnàwka-, ^^  ûiphosn,
jtt/màt,  ^7   le/cdux,
tewtàws, -^_^ idodrttL,
hloode/mt.,  ^&oWédouje.d.,
;kekeW^.^...^  elJeAS.
Tke boclvj.
Jvoàvwok, l^y^  Trfewdy,
jkopkie>n,/-ncj/^ 'AecuL,
MÔ\wkié/w, /#//)   Skuli,
WûlAJûïVA,  ^-x /im'i,
ikotbo'oj j   ^ ^ /***■>
tHa/mn'he™, ||||É f^ehe^^,
hkotbwj'tor),.^^-^  <?ye,
hkotkoHu^    ^ ôoèheyes,-
SpXaks,
ttar>a,
twtlavka,
SpttootjW
teh^ooch'k,
hebàvow,
h'I-h'locAAjk,
jtlepshiw,
jvooop
Klarnixtte^
_/^ Ask.,
L  ^7/
tsfow^, g
J
j  / j
mm
SE
oetuid.
tMoat,
Akvoiàoit^w, '/^^-v ^^^
Htt
$kwàka/n, fejp sfûuUet,
ak hxkàha/n, *.•/"<>•*) îtrft '
tS'kvUahoOvi, wzo.<a
i ^   i  , £>  .y
kàb'k, ^   >w^
kelkàU'h,  ^A  MM™4-
ahtakaUa-, o>~fo^  ^a/J-fanoL,
îvuUvuàkdL, v^û/  reft   «  i
lèwkejt,    /,^^~ ffVfeis .
.avol
jpela^,
ZaaAjhàw,
k'o^^kot^
jhetewhoixt,/->,<-? ^ Ihurnb,
shoVn'mate^, ^ gL  ùnaetf.,
jkawuxwjcL%t, ^w ^_ • Meurt j
jkempàxt, •^^S^- owrmiw-,
jtewh'-hixt, ^-> -&r Au^^Loa.,
Hekw^acej, .^Ç^ ^^>
jka™, ^-n^   6îeœ.st$,
hlakhlàkib^vS^  >^5>
jfiwtpàttw^^.^-yo, /astut,
oola*\\<9   £y\    àe/ly,
£2.    âûcck,
^A S mall of Me „
jkeAwavoajheAo^  j  Muées,
j pàl wie>n,  ^©7 ^ ^^/ ^^f?
jkewAaplah»v»,^N? M  feet, î\
U*»-h
I
tûes,\	
jhéteArvkùhoAi, /-n.Ukw   3[ ..  '
ste^UhahM,,^.^  ■W/' I
hkemcWke^ .^.^ So/eoffàoT;
tsee, JH    y/<r$^
kokiplh,  ■^V   ^"^
^-\, f§lji
_ nwves,
c\f^ ?   blood,
&oweU f
shipou, y
\.w\lh j
Wietkia,
^e/vwoA^U,
jOowAak I
jlahlak
JpewozeAw, 0^c9^9 yntnd,
jttbskaM», ^Bp§ ||fl|
5kwajt.   <^^ HocnuL..
Pooj v* ivx,   ^ C tiCocAd;
hke-màlhbdc,  ,^^j> inside,
m
jpofovo, ^
htsow/w^,  .^^
ZeAv\KreAï,  ^d)
luncrs,
live*.,
Spin*.,
luxons,
cheeks
Weex/iiAAg otppoi/iel.
HL-looh,    a>o.   <3iess,
shtlse/m,   Oto^   llovnkth,
Stiktèixa,  <jj->k±p  sfckt,
jhàtlawhew, s~\.0^i pour*h.
tkwltkoctex,
Ô^-O
UwdtAs/iht,
tkwltkakjW,^^., dAxtMJCAs.
)
KiwUiwpdhcw, ^<U.~   V€$t,
p io iàwk tw, f/jo -^  Selt,
Sktftso,
sHUtsooL;
tetleptrk,
Koovnoot,
hpooltw,
k'alep,
/-Vvj?  shoes, j
rv^PcK mocassin*,,-
-,-A-^ pettij Coat,
6(&.   à*t,  :M
>jA~\   fed,
^//\   m oils,
Skak're^,  H  />/<&"">
SpoLUa,    M>/   fav**'   I
fcWlkialeps, .^AovMhM,
Ho-U-be^. $U/ddLvv\gs
Jttwk, z-^.   fuu.se.,
L  'NHL**,. -.    .■ ûlci tt>yru_
kaj HBn {gHÉ *»»/* w
ieiwhwotlujk, ^jStfsO wt'arwcoYnt
k ow k Wtx/m i/v» tw
kuAcA,
KwouOUWn,  fdoA9- metunar/iâu.ié.f
toAArmtJolwh,  -^.rÇ stole.,
ikle^Acx-lv^h,  „Ae/^- 7csiou4Aa/yit,
shawlhkwtNs ^^-^ sodoor),
kapàlwh,   û/^/6?.  hoipctai,
k ke/mewer*,  '/(C  Joui,
I le Lai |,  y/*0 —) sweat h trust,
Skipwoov»,   ^£9")  celtocAt
kwkpeabwh, ^0^. todltt,
stowaltaivoh. -^ ^ oT^oVe.
Hoase belong «^or s.
Hkeihjîwfrw, ^KS ^y*
kkûA^sht^oLtwk^^jp. dort,
7\kbv\wjteA\, y<yg^' UHndœw,
wptvujtw,  )-~  wale'rid.,
ski all wk, ^^ADt   toof,
h"ipalu)h,   'L^*  sfmytes,
iakwl 111,  n>^)  stove.,
kvuàtjcbikt^,^^/'   feci/est,
kobj imjwte^, /^^_ e^s>4 /^W.^
koljiwalt, J^^^  Cûok,
f" -/*-
hoolU, -of  ' Moitcfei,
tikuolktn,  y?*-)  ktndlinjS,
Stksh^bjew <s?<~%~s^fiUuH)ooi,
j iàkrvo,   K^yS9  fite lit,
moijîojei, ^/Ir^^fotfàe,
hiàwvnev»,  'c(9^    fit&d,
thko^o, ^    kettU,
k\wltzvr>e^, ^^ wash tuù,
kth-làka,  ^./f/ fryinyp*»,
Mptalok'tw, j)-^ talk c/M,
2tilt,    w/"  places,
hlokwew,   •?<    c*^0,
jkipteAo,   ^</-)  S&ucesi,
shwAiwvne/K, ''"\p<   knife,
ht-hème/w,  ^fJ   spowis,
hl-KeweAioua, yn < 0^ tea. spotm,
(h-kvoàljVntm, ^S-\ fak,
tsàwjte/w,  ^^-fumlkzsin,
apj, V-s   fauseL,
àpiWiw,  ^^y-K 'nxfk™'
ahwbep,   .^V 6i**f*,  .
^el-hwèlp,  ^d-çf\   ehûu\,
hbàket-kte^,^.-^ 6e*cf\,
OtkeA covywy\o dûtes,
tsàkvojhe^, ^jy^>\ Canette,
tsà. kwj he tv\, vi£y «-3 Candid sack,
htsioclhwah, .y^tfQ,  hunk,
htsiàwlh, k<_^xu/atcA6md,
jtwtlkw,   ^\/â  Atxskzt,
j vu be L ew 0 volk ^fo^,
vùk-ka,    ^/ .tarte',
tbèweAA,   VV    ^#>
ktlew-e^^ia-,^^rte, fatchet,
0  1  *  i *
î>eK-KievuV>
tàkiuJUa,
Spatie^,
.0  /
fasmrncA.,
/   Hauls,
joopaAA,    ^hoipOLdii'nf Se**/*?
havxooh,    ,*<£>,  ioiddeA,
lolèbot,   ^/^'  ^#,
zktwotjbtAw'-^'TN--) ptpz-p
JTyxaWh,   ^nCo   toDVicco,
sol-ov^ootsk, v^^6*!> cued,
skwlajelkp, ^^ cxshes,
\Am(waL*>lh,.//{s wayon,
kwkwàLk,  '(O'Àf   îûccd.,
j te/m te. tew, r\ oat fit,
j tew tetc/wié», s-^~ -,_ , Satinet,
kiehjwtw, //)»^w_. <j6za latch,>
0pjkœ,    e^  Sutton hook,
kempaxt,   / 1    tin or,
YV\awj'tv\n   Coy^  uwltella:,.
tke/n S koitla/wneA», -j.^.yovileAs^
tw hwek tw he™, _ .gZTs/ioe /ccce.,
t<mkoLakewbn,^2.^ veil,
tkodoov^ktw, yA—^  faocces,
tsekwew,  ^.C   tniïï.01,
koovwhwawkpj^.c^j /teW,
tkudkakstheAw-^v | cOicuueAs,
oep j, v>»   fàwel,
h kiodkralps, .^^U ^aoidkoahief,
t h ÎAAaWj tw, - .c    /We £&#?,
hvoaktoewktw, ^m-j sheets,
th'waxt,    yp^  cuffs,
bhwaljt'n, „.,^/^~v apion,
k ka. Kew t^,  . j£ -^ pillow case. *.
stl-kabktoa, ^^>o-7 the soup,
ftkpèk^\^ j,l< /heflowi,
klolmln,   s^^fiyiMf-k^
hlwk^ewjiuU, dLJ^ OLjfoîk, ■
fkoLpt»,    'O—   SoucceA,
jKotpl
>V7
plocte,
2.1
hlahewew,  /?«< spawns,
Ihkap, X^ ^H^
théàvJwiew, -'c/9<j oucktl,
kvulkp,    .^ fncihchzi. -11-
Fot)dl Stwyjs.
otwja,    00^   tffS,
jkàw\, s~^* ?9?t/k, •
shàijiko,*  r-p^t   Soup,
jwopvjlcowh^ '"Xu^g aieens,
1<otàlk,
patak .,
jkoaj'kw,
johbok,
jpèh,\
sklolleAr»,
Spio,
jVawlh,
tsel,
tsvooot.,
S to-malt,
Spekpak/iL,
J-/    cpztase,
fy>    potoctocs,
éccMed.
6 A" tsWCt*. CcsAej,
~^o y l^/^d,
v_^^  toasted,
i/$   iwell do**-,
\jJ'QM   ol&L&d,
S   Bm
^/>    me<rt,
s^so/r decA meat,
>-Ç~  àeef,
SpkpoiklcVt, v^ u^,^ 50&a<o. ScMuef,
tkietkroc,  fiA-y^sttau>beAA*cs,
t kola zcl,    — /c?^* c^^Xi. c /«s*/^
Cq. niulltA/ue^,'
^ â^^ tOLSp/>cM«Z,
0>i /\nckU. DOVUCf,
^'C^ koMUU 1atd<f
d°b*    Touts.
wietiockw,
/CMukfuWI
oor>ak,
tS€ZOtp,
Jfvwtwk.
Mfoipooh,
  2kffe/iewt people
U'aimôk,   lsQ>t   people, \
tUUalh,  Jv  dtffo&nb
tl kwatjtow, ~/^   peopde.,
sha/v^oc,   0(^  wide w-w,
pekwf, | Wfli/es,
j^toekw/ewoj, y€b&A~\ o/oyifaes,
biotas,    ,/^  -nt'yyeAs,
S-chewkuoj', v^yW led skins,
sh<x/vv\a.0t,   0("V)^   inyush,
jpetdkvolh, ^tY^ /'«^A
wtlakap-mtfk^vVc^. Thomson,
tle/m s Jo,    -d>y& l*wFi*s-0Lf
s x wàvv«/w io k, ^&  âkanayan | j
pli hèh-
O>»o'   ^/ Ji,..i.„.
n^vn, ^
/-n
C
chdkob&ns,
Seka/v\e,  ^^ c Sikanes,
W i pvihXW, ||2 k  taste^n /«^^
jvohwJapmo^ ^'f^ Sf«swaps.
FtskiMor awi huAaKwq'*
n/ivjlheA^i,  (^^   J( shiny,
toLkvouynaiolh, ^//^   Counee.
tskoLwlh,  ^d® I ||
tlia, <?/*   fadéauik.,
U e k tie™,   /,* y) ;/ haokktf
st vuk 5h.vvi I  ^-f^ f'sh met,
is
tppisn<f
ttet.
huJtrkam,   .gL OAUivj k'd,
Pevhav*,    i    duntiMj,
J w I elw\<^a^< ^y*^ <  2//Ze,
skvoi/nk,   ^y  ^^^;,
SkWiwkooi, ^-foÎQfp  Soto i
skwit,
kaoor^,
skala^joi.
5kvoloox,
ske-w^kLj,
j-wgot/W,
jkeklakvoac, ^cS,0 Must tecA;
Iswcikien,   4<^  fishes,
wwocmke^i, ^/pii
Lix.ka.tx, A.ç^   ûttcA.,
twopt, -^(^    fuAS,
tia.yy\^^} A>1 fou'xs.
^   tlappùif,
^AS>^  hejwesi,
yfv   ?n<xAte+i,
p-^  znink,
/-N
■» -âo-
IV. ULdjCctlAXCS,
Lex, A>'
kvoieza; ^^
hweb, .&.
U vo t/n kw yi ah ; ^ <*
Lcchc,
hwjuijat; >0
\\yv\cxrtk,
no* —
effect,
Sad;
5 m of/;
tv)cx<mj
few;
lewep,
S holt;
/tecWy,
hu)khwoVu4<; p.p Hyht;
tkabtk
tkuAkuM
U)lSt,
hloeklOLt,
fstijiiijat;
pap not; :
kw\Ua/m, i j,
pebetèt;   u^
zetm,
sUooefc:
I
âelôiv;
fiiyh,
Iôtaj;
îidûU.,
noÀîiyuJ;
ffucA,
thin;
lukeuroMM,
WcXAni,
fmà
lud/iwy;
CdoL  •
_ Cû/d,
c~$f~  frozen;
jhaiauUwriL ^toÀ^â de£p,
h te tek tHo \mx> , -,^y,^ \ shot/low;
ÏÏxahxm),    .w?
ih-LatL; y?~
huTO/wt, '&
ki/hkiw;    za
tau, ._^_
YV\àkl; G/'
V\haunw,
hitJLbp0V0J ;
mobj,
cùy,
wet;
texst,
s/ow;
juïl;
tfiîsfy,
^/-\fls cùuonk;
A^ M>
kvoW>fob;  ^.~  poat;
jtlàUwa., s-^/%  deotij
y\ kwèbooj,  ) -0yr\ Wcf),
kiwaA \   Jp*   cheap I
Ri eu;    |p|   oldf;
kwàtiet,  d^yx-  fu/L,
t\potipait; 'j^"  empty;
\K\LYs\, /"-   AcZAll,
Shx/m; \sç ftaypilc;
touot, rfL^   sncnoy,
sUetà/w; v_^  jfeefte.;
WSm ^yj2- âôuyfi,
kotkwat; çp^   Soft;
ïaiAccp, y\\    awcpiy,
"~>-^ joyful;
a*.^ ofcwd looking
jjjÉ    we IL,
ja-u^k,
'jkvuètlea;
lakwj,
kdwwz;
là La,
Kâp;
stb-ha/vw,
r
Ifouny,
Jûll;
hwaskaLàw, .rfido vtAyUch
hvoëtmacez, '^Çw    "
k0Y\KwOMt; c6Â   fiw'L.;
zh'evo,   %d^
ktwàlb;  ^r~
tselh bsèlha, ^j^/o
tlihunxdk, -/^
EU y
cooked;
au'fie.,
dsffeiewt,
j-evubh;
iii
khàît;
Haht,
koWwab;
h-tàx,
klaWlait,
CLVô\X\
V1—'  sweet,
y>^-   next. £
jfayi,
H&za;
cz/L
aù'tK.,
Sick,
âUUwp,
wvis-c,
loto,
kockài^ ^
Kekoit, £jl
hohwmb, o'c9*-
jk\obàuJX, ->^ talf,
A'vuî/v\ ku) w <xh ; A oâ  ex few ;
Wvwàh, oQf
Kâp y
kowooh, cA
keburk,    a<o-
jvuhvolèt,  s>'cyy
ku;Rvualk,  xpA^ no^/neexthina,
kotshàk',    rfrryo ûUôuf,
hwa^avb,   'CSk^- cjtu'ck hand,
jv\àûH0L,  ^-\<g>,  Slow,
hjvoàit,    À^  slothful,
hjwattwlh;  ^^f  /*zy;
kaowevox, s*&Ç^ uh'UL,
keAW kuAw t ;  / a   yen tie.;
tohtokt,   -Q.-0— sfiouyft,
j bloop $ y~^J(  Cloaked;
wzwtxw\\w[, q^^l^_ pioud,
tkvtfakvutkjwt; -, t~  fumiU.;
tsi bsaha/m,
'ViJ"£
ashamed,
Hohkokta; ytep-r, useless,
klOAe'pàxt,  y^^r- Ùlok^homaL,
k'iaujpike^j^APL âiot-ienoixck,
R^avuphaw; y$i2 6loken foot;
WvlwxIwi , 00^^yao4 eyes,
.hbbokibjy  *-^K am eyed,
toiboiWwj'j^y^ ÀW; g
KapWèn,  ^^  feadacdwy,
°((sr^ SôU fy^'
o(y*  Soie, hand,
eS <tx   fe/ty cxch<L,
mk   Sûictxxck,
cf.*  Sûu.food-;
vjqmjollwj, (t)c%^-^,yaodeyeé,
h ctokvoj,   < dffçs | <W ^f.^
 ter)
I  'A .
HopuHi
kouoaxt,
kapawk,
Kccptke>n,
kapj^aw,;
[oUoMbuV;
pelpelekwj
htakflekj;
kitwvnt,
skrap,
toopeowt;
"loup vuj,
fdhwj j
kanà,
hioJ>iàit,
jajavuf;
stwoèh,
5-tàh.
^^  61 loi d;
l/l^O cfass eyes,
, yo^^ la Ai te eyes;
de2_  ézûken,
^d  sp/it,
Jp^  srnizs/ied;
^\ /j-^ cross lûûkntf
Éflgi frtd/oofrkiy
/To/lp\ t^ed;
^7^>.   naked,
<uO<
du ess éd.
U)àh-ke/v\, ^.a   /am,
Wwak-kew, oCo.iy f tive.,
ptewo^eAw-kew, i->/3l^ f thin 4,
hwekweL-stoAA, /like, /love:
*0-q^Çj> '&'6>^Cb'> -0'çy^-r-
ptojvv\eAA-y^eV>, /dest'te:
S hilk a/m s tam ^/.^ ,rf //iTuno^
OUtk-tw,  (p—  ^/see.,
ts-kevw-tàw, ws-^ floop;
Ua^eWe/tt, f} c  f/ieAti,
kalww-ew, ^y , /lis/en,
h^j^^,^J/J^e/tc^y
$r\u>w\ev\ , r*pd/sme//(xcoî><;
IcèctA^,   >*y  ffeel(fouLib)y
'mwjftm , ^^ /feâf}(pcc/:j
kvuabïôt-kevx^^ / Speock,
kvOo{-v\-l~cuv\ As}-1} /talkto..
lak-wtàw ^«s-j: | ^^,
■
Pelèt-ke/v\,  [p-A / lay down,
atth-ke/tt,  o-3.^ S sleep, o<j,
hokvulaksew, .qip^to sonoîc,
te/mtowe^, -?-r\ todieani,
sk^etsh,  ^a^ mfhfffioovL.
ebk-e^,    ^   to eat,
bel-wtocAA,  «/)-) T Me,
kebbeAw,   .a<o\  to Me.,
kwàvvw,    M   foc6eu>,
kwakwaAAtàAo,^6-« /cheto,
krawewta^^^-e /Susa/low,
expw>k, <\%
krapsha, fA^ tfiokiviy,
v>àtkh    <?7.  foVom'ot.
ko bt-keAA  ^"5 /am wad*.,
kolew,    S/   do modie.j
W>li/w,    ^   /make,
kobewjtew, JV^ /&mploy,
kol-k-te^ | WÀ-f / wiackeftn,
O.U*t , <£^ ; fo U/Otk.
YMxj-keA^, J-s<i /' yo>,
■ <y\0Lj-w\«<v\, X^ /yo/<n..
jwàj-keAA, o^/ S Corne,
! w àj -1 ew, /-v.-^ / send,
kw-wàte/m, ^y ^o-toalk,
k-wocwel-h, .y^ ta fiuA^y,
hwotAA-hoVv\, 'esi'ffy toa/kfast,
v\oh,   |: ^.   to Sum,
pluAod:  ^/S>} tlurtixO .
pelkie.1-k  l//^ /<?<**"« k*d<.
Kotjàtj   ^/-yrs /' Slant.
J^ôyy\,    w? /<? CtUj
volèbe/w,  w0>~{  totojuyh,
laiolp,    Ay    anyîy,
lixLp-Ynewy ^C /a^ianfiy
loup•we^-twa.wh /^s  • tous.
h-kieh-sU*, ./l^tolocA,
Y\-toèl-lLk, \Jf», hûhide
loiv\-tobw, f^)^) <iô> aLci-
peLlep-staAA, %wà t tûSe
/find,
tLocw-ke/w, ^u/aimseàAdin$
l-Civoèlenst, /Q/^r to lie,
wokrow,    gl£  to steal,
jtcU/Ow,   ^-\^2>  foùuy,
kx^k-wew, -t^C / SelC,
ttxwm twittfh, -^^/^ ^***k
| h aWitwaaoh, ^>*k-7p.   B|
kak;kew, ^   ffùx.,
kek-toc^, 6^  /^yeto.;
kak-vnezw, <f,i  [five,..
kvoa/r,, ^   I fake,
kcma/w\, /à)  to take,
kWaV\-tw,   ^'—)  /ta.kef<n«t«,
j kia/wiew, ~v/»<T  / tefect,
jklOC/vwhit-v^ syC"-^ [InWio oct
^lèb-h,    sf/**' tctîseup,
jzèLoaOt,   \^j   to stand op,
3kwv\,   $  /take to.,
0\<V0\\-W,    g'T-)  '  I
jkWÙVV\J-bxv\, ssâ^so/caAAtjttfleh,!
tahke-vvweAw -x>v2JC tfjp! wy
stwotA/vme/Y\, w-yo^" fshou/déAs
kwalhtkev>, A/^(f "
kvu) èbe/v\ s t, ^/^ <^ /<f// <fejj
kv^eléa, y* âaJkeasweaé
h et Lék, . < J!à kneel afury,,
jfH w tk ew e^n,. cffip to loto doun,
kbkrot,    Ap    lo,
tk-tkà/m, -^-^ A o/ess weself,
kowkwawihiWji^^ iop/iay) hakûLstcuYs j
•o*c
~î
/adaVL.,
hivuwest&w, ,)^ /dôfiôuA.,
v\whvoeAitazw, <3*<9-^ /leueAje,
Peka/m,    L.ç  tâ/iunt,
ketweAw,   <l2  ^ ^aJ*'^
skialwew,  >^y? to shoot,
pvuUjte/w,  é/"^"""? [ kdly
Kotjaknta^,^ thUJevL.
shùm-we/*, /&{ Ùhoto,/teach,
wàé-hit-'W, £#.<:—.  /show,
awàt-w y  o C>-^  I fec/'te,
aw\it-h-tw j et* * tiédie to.,
kiioi/m-kn, ||É|  du/u'fe^
kivjv\dcLH\) y)~*  i 1
h^edlih,    lip /dddéute..
kt-hu;6^-hxw, ^-<â-f ^ Cut,
kioaop-sfciw >^p^ / lieak,
toop-ew, -pc   /smash,
pwh-W&w-to>i, fc^â-i / ofau/ <m„
kul-katL-sbw», /^5 /<#fe«
sktùvY\jtMj  ^^ /aidike,
kookpe-/'tw,  edi^-\iMaJ(P"f
Shawt-'miMs qfrJs feds/ao*..'
-J   L   /. .
latioel-û'h,  /^  fyéf%!/!?iff*ûà
khestw-etl^, ic^(^àl%mài>uC,
kwàdjdih , ^tn/»' to wooxm up,
kekeit,    /4_  ehu'lltd \
eip-jew,    try  to sneeze.,
j-aho,    ^Jy? toa>uyh,
ktiep, y\   scaled,
tdh-mew,   ^.C /paddle,
batoom-ke™, />^L [fatal.,
locroAw-eAi, aaÇ^ Id/iouo,,
J
VI.  Oud/veAbs, ttc..
I*  T'v>deFi'V\'ttes.
Ju>a-t | ^V   ^
it bel
&>/*
jwatie : rg^
jvoàtte wnd I r^-, É ^/k? <W#* £
j'voàtte eevml^,^ fc/A> indedl
ti jtooct.'  -, /^_ #*?y ^*,
cxjvoàt-êj, 0 s-^_^whûJoiAJoi,
J,  x, A   i   ^ ir / Wm Li
jwat uxwaA r^_^who (S char.
stà/m* ^  îôfai!
stàwweî  v^rç what then I
shW ||| ^ <w what Is/hat i
stocwe iewl v^ç ^ what indeed *
tt stavm |   -, ^ 45WV ||Hi
a Sta/vw ej*, 0 v-rç «^ whatd My
cl shxw-^ nta. «^*rO Iwwyiel&l
takjwàt^ ^j/^- noàofy,
ta k sta/m , -ç§ ^ too/hlva- ;
hxlUhe kjuwxfc, -o^/^. ^5^
tatihe I stfl/m, ^,^ //ôje«
\\ckt\OJidt.    /? whaA.1 fowl
ta ks ka/vioAwj  ^crf
//#?€ is nofow, nothtny.
dck k kouvaawowkr o>/ é^o-
fûwouu. you. I what asieyou. do^
(loUotisms.)
'TSn / ^/^ ?  who is y*uA.fûu%&i I
r&* / *-^-w. what isyaw home1.
/>? ^ "^vtn /'/^s ? what if
y ou*, fallen's nao*ne.h
^-^Ç / iS^-o} what cote y#u.cl>£iid\
^t, / /JL^r> -'V/Tfc| white's âU
W4^a ^//-^f you*, faether . ~c2£-
^< J-^ &2j- Ï atwt'daw. */*«- 7
Efl <t^J?* whataAJLyot^cUùia S
Y? ^ ^r^\ f^otsyàmfat/u^.
H L/£J tecs off UjlA
O'  *s
■O'
c/q. , / am Seek,
-j-CTx, /am s/eepony
tl-wwa, -Z7^ : ov€A Ihatwey,
ove/t ocway yowde/L,
t-hokwout-ej -^^.^^^^/d/L-
ta title- Hakav* : -o^^ -Aos ;
#<? whene, no voooy.
a tlakoVw-ej <, -A ^n ^^ way.
a. mUou o ^tf-N W«y it-heAJL,
Uth&in,
a v\ue
"j
tu-t
AAO
/» | ;  ÂA L ; o. - /*<5 d**»**IL
a.  a-*.^ : he is sleep ony.
*• "^-©) •' /a^fw^k^if,
o. ~£j-^ I ^ I u/o\kt#ty;
(A  -) r^n, : ftts kidsi. htup.
he is OAAjay. pout ooujoc^ .
o ^^g-^fnay   ^^^
Hffill  y^A» ihis way,
,/o/b  thus toocy,
J0   that utay,
tl-aUoL,
WE
t-kékat,
>ea4-
'àcc
J'°)
viaka/v\ ?  3'°)   lA>t&
KahoiAA^  J.^wheAefvnn
3-e, / M*x "*/** ^y^£ t
J,  l_, -<t<D' % WAOUUtu caHKjwiï
*>'<>) / <K<p.? wt*t«My«t.f**f.
§||l - oAotcpi(S).■ Aa^fo^..
Jcs ~ *■ fb>™ HeASL ; d£) -.flaw °°%^_
?.~ i J- :  ki&ie rjÙXA ; Q>^■/*« *~>y.
32- r\ooy\A.:/heae,yondeA
£2 jt'£:ove*/ht*e*.HttU
^' dï if) •' °vc*y°*lt/*/i-
fot/l OLAXJOUU  ■
_^  neoA.,
t-Kekekctt, -U(p  vety He**,
t-kakdKw, -ééê>  a shod way,
M<cckdw,   -^  oc/oyu^,
t-kakdw-Oi. -6f)0~*^yjffl
rixxi ttvok,  ~)i~y-  /fete,
v\i he ou ,    ?s~c~^ /hene will do,
wêke-oû-tlujh, /w^$"letHJpf
w'odiou,    ^ysr^  heA-e. ,
W kkocA^toAvi,^./^,  iwsidJL,
t-ikoCAmpàiw^, -O'^ OuCScoU,
)^7  a^^y<
W tkaltk,
wtka-kal
tKwakwltk
Wtka-kàltk, ^7r7j^r/).^
ScT7
C^uXX/rvtuU
(ustaldlk
kw-ce-za.,  t)^^J> a. little,.
kvu-iei-za, £~0^j> V&y. UttU,
kwî^\kwv\ah, ^o^ a few,
h weet t     '(^- ** ^Jf* 111
ta ks hwêtj', -v C-gT^ ocftw,
ta ks hiww\j, -v o pyx Utile,
hluJ-iw>w\,   .^ \ vety l/illt.
kwî>v\-kr   ^  how vnami/1
/^5 k wè tj ? <^ ,^p many i
ks kiuiwM.1 <_ v    ^1
tséleAW,    ^yo  Ickt Ihat,
tséfW-tlwh, ^9'just like that,
tse Uaw-ù,  ^?^ /*/ /> ûe /v'£*.
tlochOAA -Aie*    Wha.t UftK.!
fctseVwej  /{&A\^ ^fnud}
tie tsêle^v>, d^\ just likt #<*/-,
tawj ks kvdêtj, J£;Cs'/Fp\>id~>Hua'
hwèt-wj,    -fr^  """J,
k*ihe'haiHwh, <♦-»«> ~A neoA eoiôual,
wif\e-«j'.    ?5w<tn /hat will d*-
oc-vok,
t-h-low
_.,# natenocyh,
/•Caka-malk, vo- putty neoA,
hoî.w\a    v^C? ^ tiyht,
akUk
°'~f
aj|ifi.WAati'oes.
YVNOC Co y ^* >
wvMxkww, cfù'P   tlaty,
bktokt, SS| *«*'y>
p û>t, (^    Coytect,
ihê, <*~    y*^>
Ytta éhfc.   6o~  Justifiât.
Jfca activa.
la ,
"D
ta tU le,
■■
taoîj
■^CT
ta vne,
-Ç
ta-WX,
-ë>
no,
not ait ait,
nota thi^y,
neve/c,
dont.
f^ulno-as.
j-hàk-vi,  -s7<  pas s illy,
a-j-Uh-ej, ^ ^^ ifknoujn,
ia-nka,   ^y   maytxso,^
cl lûl-ujI,    o ?<p\  '/ Suctt,
a. LOL-u;j-wk«.^^, //W^,
(X ka^e^m-ej, o ^^^ ^zVî/ &*sy/
ol stam-ej, ^vJVv-n if what,
ocjvoabej,  o sfè-*^ if Woo ..
paep"-5 Onjr É8B|  •
( ^vT^ anoiitwdl
vn toivoj
alh,
iwetk,
vwett,
tflk,
iak-'moilhj
le/vw,
So that,,
Sut,
Suie,
1
a.
f
awwe
maskaf
L'    I
r\ocyr\oL.
jkwa>wta..
stàdm-hoi.
r
^.'    tiôie.
fi !   IfOK thwL
/vo I  £otoe.
'crCo - att u'f£tt
\^r^7.o/ fut/y up f ■u-
[ \
I
vu.
/\\eApto(3uacti.o/Y\ of- a
\iAK>  leSSOWS î/V\ SfVU-SVOOLp,
I. Hv
WAW.
o <~A!
Û y^sas.
/
O A3 l Ar^ . amy yovdhatha*.
C oJ>g yes indeed
^ (p)'(yij~^!I do love/net.
Co o3-P yes indeed
© '(St'CSLT*) t ' doknx-Tfâe.!
C od'P t/es indeed
^.-v^ / huwy&ifoiTneJt
^<6nS^   thîai/oz $M
Çs '^-ciL^ 1 ^maylwtiïf*.!
■do.iAsA: aood; Iam aood.*
AC, A), §  Aj^A^^s.
I*. A^rd : / ftndidyovd;
S^n>., A^J*^9S*^rÇ£.>A<^-Ç
A^s-f . - 3-/thank : AC,
^\~-i •• =^-4* ' if A o&m&*t>d:
*h,oA,  o^, o^.,
m
<)  ,  o
J
,«7/^ -  •*
...r-ifffm2&
cpood, (f / like id; o /\^r^^-
v
o/>
V
y&oii, to Unptove, : /^f-, /-rf,
/ 6ec.ow<- troodyif/fetwelC.
^a> Aefle^-tt-Vef oa.a^as : /thank
thee : dC^>. j he /hawks thee:
a<^ ; we thank thez : ^<"^-;
thou thank es/ me : ■/°<^,r>/;
tù.thanks me: ^^o* , U#u_
thank tne, A^r-^y/jeu éhank-
est us : /(./, ,• he fhankscts:
^Ç-Nv 9 y**"- Mawkus :
Ài'fy ; / Ihoonkyou-:
S\^?f\ tic thankjyàu : ^i-^S
wi than l< you. : ^X-A?^ ..
to iha>nkone sef.f ': A<^-^ .
to thank each alheA : S<*.;
'10- Ai^f~^- \ to p^ou'se ones€ifi
t{_s-rr)., toptadse. each o/heA.,
do. 2.. Cs>. ues -,  C ^ : yes indetd.
no . i -o-/?w ; fiùtcxt cctl.
—v
AÎ- 3. col)*(0: ttujL, indeed f
CS)^<A> '-v-,. .* /let/eve...,
O^^s-^.., od'f*^, LV$.f>^j
Better: &&-J, â>&-rï->
Reft3.: ^'(^^^j, ^^^,^^;
d-tf-él*» à-qdfl^i à-c^d/L.
d-q-'tf., d-q-^js à-q-tàd
d'&~/~~, weoAtô'd'ved, <n.
lathcA •' they âeùe^t u s.
&@fd-.' to liston anesd/i
|âj|^i tohdiev* eocch olh&t,,
sfo k-. VeA^•' ^"i9'C2)d: ^c^>v< '
f^fioatave Coyuu.aoctùyv\ . /lave,.
T
t/ov*.-<. -â>-
^«.fttohW j-ovws .
'(9'CSufî \ '&'6LÇ^ \ '&'6Ly''>
•cD'é^^C. 'û'élftA? '0tSLT*b'>
'O'ô^^ly -/9'cS^^'^'^^8^:
'6'6^'S-' 'ëV^à-1 'ô'â-^ét'
.@-($^r¥~: voe ctAe lotted.
rwpeAati-ues : 'k rav<- \
-à -âu^* •' ||| yovAsdov,'
W6kn3> -&° % ^ ^^ a^^ :
Wo «T, i-^e_ : hunyty : /am
nunyiy, etz. : -e_ L , -e~/, -e- T
2°. ~er*^ : / a**, hctngriy f<n :
-*?/~Vjvy -e/~y%^i -e^-r"? P^ÉfP
3"Ref/ect.. -er^r^, -e<^y^
/o. b. ) /Ç) : a conventional
abbxeiHatis» fo\ S/A^s-*,
fucha/ust
sdbT. -V>-gfN« always, fa we*...
-u->t)>* al o^c^^cy-Q^-^
fox eveA  -fa—s '* a:/l /he fane.
do<L  G^-g'Q/-^ : t **<tL
/ov-e.. Tfee—. j-utuAe iuoju/nctïtH^
•pe/ij-eet • / -^^^f, A&/^ue..
jutuAe: C 'tftf^rj, /wdl love.;
SubJA ^ '0x$ss49that/loue.,.
n.'OffeAvwa .
*"*•'•£ , œS-CfTtixc
^ •& '6LTd 'wisest me so much!
*)  ^ /lovelhee.
*6)tdLt^\ \   a/l / cAtn* J
i'S^ \ r9/tvriyf€if
j.,-^ -/ )  /yuk. Tfet
ydi 1 ?ny fieoAt /
/.^<y)  / o/faTfee
C^i0 ! mu flood /
/. cr^ J"y  H conjecooxte to
■ s~$ /  Tfee a// my éuatfs,
îs '(P'âLT*)  to love. /%£,
^O 'A /v^^v) &ndtb alofyft/ Tfee
-4y>, \y  toyetheA wn%
jw,-y7_   owy aieffwen
wno ot/ie. on
hteadeni.
^c9- )
-/-
-&dj>\ -
60  de. id~.
0/0 °[, 'p : /-io/Owa / yieaà,
ianoweais-e.. I VeA b : v> -v^-j : /*
makeyîjtat, /ylou/y,,
Co'wiuaate tike tfu. venb <^
<^v-c- ...
Vô îo, c.rd : /yide. 7$ec;
Vtxb f /.  /^ ^r*V< .' /f/ycoe e&„
d* 4 7 d'/ y l* > O'A, 7 /'^ , A* {
SL°. [yi\K sorndk**t# to .. A.-o f,
o»—o», ^>dr\, 6*-£-, /'-fA-fb'—f*.
/./rv,', t'^^i ^*^y\ ',  A-çff*) y
Ê StZ~^ \ t'-ZfZ-. >  *• -t. -£. y
l'ià-y i'—t^'i J,/l$-o"
Xo 11 4.<L:/ytv<. to..
I /•'Cj ^ y, 6'\y t'^-T^y ^*)1 M
6' k~^) y A i» /• 5^- ' ^'S^t*
^S"^7 j-y*» *5'd>-7o'><fé.7 -at-
j& 11. é, <<r^ I toyivt oneself
/.5^-z. j «/<5/^",'," £5"^*"
.Afî M }<gw : toTZetL.
isAdy, ifotc; cyd^ , us, imm
Wo.tÇ.  i.S^y  -A)  C7^5; ^f/V<
/fee my heaAt: ) ^^ ™y < \
heasiA; o ^i, thy heatt;
£*dy\ W heaAt; cK^. |
cM$-cHî^$y><M5s
Jfo || -^k: toye then.. Ven-b;
r^xi \ /put tœyetfeA.,
tivei. . ^O^-)^ I ielated
toyetheA..
Jfî I J\ } —_ ^47 /^ oxhaiH.
"7 dasndj in keoAjem.
x-d7 ; ahove. ; -z*p>y, oelouty
•fcj^bs: -^y^-^ NtE ^u^'se up,
JTa.n. -^ .- tamot. cemetuh,
}"? » on y'land, my county%
Cousntio Kg whew, do you Utte. I
oti H,y9. m/7, /"S^ «*^
y>2 iXmen, Veab.' vjl?'(7'~w;
dim/bate, /dolike....
vl?^.—^, /follow, / imelate
d fo/louo hhu. cannnoundrneni*
of trod: I do just like. 6-#d
&sks me to do,
III. Co'wjesstûw.
t.^rr^. : to tell on one 'self.
ê^b, cfArr^C ^ Ma, a/ess ™€j
•©• I, <-0^ ^dthcujesin^^
'V&y )-+■/confess to 60a'
•*■ )S. V"7* and to you my
s4*f    father /tiepotest.
B //^>> ^^ °/^> z-^^*
^£ ,47W to me., h/ess we.,
ftom the ivoid qIA, ko-nkwoMt
poox, miseiaeU: ike wo-tdsezmj
to have ox. cfue-e/i, int&iestwicp
oldfioi. Parla s h e$, ox oU'stu-
buriow of cymà^ vûvm ve^tj
Cowvwow oumoY\ix the watia>£S 0^
tkese obisbucts. OLk j'wou'o^
Wotks "hoAcl jctl a fon j h we to
wake<( a pile" of blconkets, o^d,
p\o«iHsiows...The>v\ Recalls «^
a. eiowd. awd w^akes aoU'stW-
butiow : he crives cxaOou ^oeAAt-
mirwo; troeAu ov\e ruicM/vt4,
takes oaajoaj sowAetniwa. Tfe
woid <sfa), kwovfcooiw, yneocaii
to tflLkt:^^,^,^/
dc^ydjPf' efcjcl 'û'c9*~r:
o\. aAAotkeA.,^o/iAAA .' A", kudty\
ÊVeAtj ChlKJiS CXi^&tA^ Oc^Oexyu,
t\)t\u thw\a is hxke//>, viothUi^
is left, tAe vnoL^ does not u>zX4i6
to noi/e awu /•h^o' left,
toa-vds eveALj tr\w\a taken ouoay:
he l$ all komtnznt of A', ait
taken up/ He btcow&tpotn, -iy-
Uolorvt&Ai* poVL.  et A p*nt
°}{l)>$i"<$l'i<->iié-'
oSà{" HeAAca., the votxtoT"
Mov\ku)cx.y\tstdm eXÂ\^ ,to
yivealms, oféj^J, cfà^dr\
s ^ v-^ ? CyA^rf '• - Oil So ;
ofÀs^f- y to hear, to tecomnt&d
/>ne. )self :cjéj^-^9 cfc^^,
etc* Newce also char>d.,
jo'ta^eA., éeyyinalo Crod.,,
tyÂpd o\ , cjA Wm /, cite..
also .* cSA'*-^ , c(A'<-', etc,
to hoove meAcy ..  tyA^^Tj)' >
fo hejp each c then... •tfojKjy,
a. tender feantedperson.
3- .0_ : much, ma/ny: r<^_
-'dXo': ^$ ofpeopde; <^ -AC
cAK :plenty fo eat^ WE _^?
v-o-j-p , pdtnty op travels ;
4 talk*.  ' 1
h'-X^^'-S^dad:
| ^ , /ant
éved
"^"jAi. 9 c*s~' *""*f ^s~~ ( S
~ <C-£ * ^A/inof ihla<A, A
do vol like. ... tLr-Z*, ^-Sa;
- tLr-g?, kesbu^Ulck, toyè£
dad, stale, lotion..
I keshijoob, «C-y^/. I to do
dad, to act torched:/ ^ ^
.  //.
ttie /wise
yets
4Si
^<-
^ ^*p~£. :to letton oneself:
^,/°. : "itis known; /fsft spirit, ppl styj :/teil;
^_ : /tell hap; A.a?0^ : do
lelttte. = Ai<sQ.A ; / niotfc^
|.' y self know on.
it \  ,} afcbtevicLtiov» ja\
-^ -A <^ : the a6ovc Soxd,
tne dotd of t/eoAJen, as say
the Cfdnese,fi>X Crod, = -^
Means : aéûix ;M\ cfu'ef:/^
f, safe, <?£.? /d#n safe.;
% (f^rj, / Sooue, /Se/p,
/ xetieswe.. =■ <¥*~&- ^ : /' Selp
myself, / succeed.
pttony /oz alt t/ioytys, alt
pjou/eA.fudl. y^, a : /ami
s h on y ; yo\-§ S ' f*i*ke s/iong,
y^J j) çl-sC : /make sti^g-
my decut, / take coa<taye;
'■'  J   \  A^s   " *	
' i
/ sh&naffhcsh myself
f-m*
MgHj -#&-£?£ 7 dace***
Shona, /yeféetfe* ; <?fec<^i
iofff&n myself.
1 ^lUl/^jS^:
S<8<£ ^ kxwcU-ioc* : Slack
die$s; yt: dlack;Slacken)-
ed; yL-d: /Slacken ;
y9^UUcdc;y<p9^t
I'Oiw-c-krwz.-uhbj ; dSxck/acn,
nupyet. y®-ij : Slack 6ody,
niyyet.
1. ^<^^-^<rsA?0r^!
htowtowy sine*, yezt u/e->-c
io Confession ? Q. ^ | yo    1
m yati, confess | ckdy<n< f
&) -/ Cat Sow many monthd
é>i). WÊ j <r^ ç^y-1 Soto
many weeks.? A _//-^ S" i
now maynydays | ^*) oc
a^^.,  cudyotc'hncKka. yotcx
penance 1 .*&
'ate
V
uou àeUeiM. i/yt Crod fi -tf-g) -
v_^>) C . do you. /owl rfUt-i!
fjuzy . X^ -a<^ * '-^•Al '
ouesi-u oiay.' 2^. 'o°o-^\ %
vh the wot-nuncy.  ^-^ A •
tri lAe ovewewy. .^jp <C?~^
y\ .<V' l. do you. kneeldaw»
ivelt.' -o o. C A, -a ,r^y \
do ijou *)of-yo Aw yotsl •
_, .-^ /9. } do you not"
yet SdAshxcttd7y***,
mend twrmonj f"? '
-^£ c dJ-o. - sy I
3o you ùeU'eAK on tfi-t Soi<&w\
A-t u/otk on you. S oloto
0<n you.:  &  ï Aoto nta*iy
■2o you àeb'evi Uau<n tAniys %
I '^p -f>y | dteosms S
ÊÈm ^£ oc o-v; ?
^ you. svuesxA \ ^ I ^*,
•^-v^ ) -Aç<-r, ■ <Wy<**.
use Iht nosme of Crad /<n
Myu,f* Ly^Lo 0
Sv^-y- :  lly to sl<W of.
$K °- -) / e^o- 2^-r^ç^A-
do uou. uwxM <nt Sictiolays /
"i ?  <-, yAj   /oujlony .'
yrtoi rnyty hli r> tyAt Î ^Aq,
S J? r^-/*-| only Aoclf <k
day . ^c^j,^: only ck.
IiWc . ^ /> fa K-^eV^
do ifcnj. tutvel on Sunday |
«&<£ y<7tt pilay 0*1 Sundxiy |
of UouA.fa.thcA. andmotAeA \
y cfya. ^cjj* âo
you Actp lA&yn w> tfi&uiAnetd! !
-o ) c <^ «c-<— -y&^<y
Jo i/o not Sicken tSetAAaaic}
/^/ //^ to fi'uoy-
^<y y^«. A^ZZ som<e.6odu |
oui*
y
S -^c
*><>/• d/soôey tAetvi.  ^-fà)
you. tot At yovd case, rfytfa*.
£.
?^~)/ ^^ 1 ^73 5. *
-v^?-y
s-^  ^^^   T^>^-  ^Ç'/^
/i.^^v^ f) -J^>-
<=>•■)/  9t"~  ' <^5 '^^^
a bii^pLLwicMt^ H of w<*k
cupt to occoa w» cov^^SoiKov».
I Would takt [iv^^M of pa^/J
[f ovu. wfl-4 to k*j ««««A ^^^
«il tf»t wo^ctî of t^ Sh^Junx|>.
Shevf5^vvt, ^v^i    *""'
,vmw<^vo(u;^, C^/ shaJtypl**.,
5 ko d- ^c    ^s^
K-ttôùw,   ---ç  wdley,
K'owshw,  ^5^  the6&&.cAr
tk-m^U's,  7^  *^'
jt-hvujatkwA», -v-^ /ww,
J-<otw-*v\,  A~v°)   ee
Kwa^Kiwk ^^\   yoose,
K'àiult/vï,  £-./>'cu\ , m a**-?
Skalèl^rw^^ ^-^t.  ^ ^«^
jynoia.,    ^ ttytA,
koV k'e^-\r\ovi, A-X.^  Aoo/,
j-a.jH-lio>n, /~^'(~^-J-P ducM,
j-w\<xje((i,   '~sÇv'   }<?M
•jtokK,   ^yP   /ea.tAeA.%,
stowalt-hwd-hw/alt^-^^/" C%ilf f
jijokh,   r-^r^ poAtudfe-,
j- wool- wow-ikw/ot.^ -^/^-^ 2 S watt*"
(paktxw^i, ^-Nfc ^ É  S1AMM»,
wtyhiXA^,  (rp^.ay It'zexAcl,
p^-kzoL,   l,.^,   Insect,
skoll
,r~
àee.,
yyvixti-pix, C^^j,   UHts/>,
SYVUvi^n ,  •^-'C^   roautr
s-iôu-n'eÂa wj^ /^y>
ll-YM(X.i.(X,   . C-«    /'j/'
Hwt-kw£tlp, ^^yi //«,
paAwwmliU, }/<&/>Catoy><UaJi.r
ztlwaUWjk^^sp Sr><*.l«-,
j^ulela,  '-^•^  i>?<*<A
jiohwài, ^^.^  6uttc4Jty,
jkàk«U,  ^^   #>«4fet
1-eÀblt,    ^/~ littttt***,
t K t tt k ra  -^V jtia^ie^H^
É -il'
sUa<xlV\p,  v^/1  ftt,
<MtOLy*alXo*, SÇ~j Itiyotxd-,
■hUioieu>jtc*>, -/Ai.    H€ck,
1<wlkwnjctM-<x<(t,fJ't "~\i^- MUSC,
kow'lK ne'iot, j/ )  lAesiou.,
tU.tX/rr\Snvin,   -^'~\/\   CtpS,
("kcvKXovutjfa*,, "7(jp»'j  cAVM,
U\ju[-\<aMn-yM-\\i™,(fi4>-yt oonkte
jvuopaÀlok,  <->.£, j tnetabtdie.,
hkWt^x.  ./«^ jAmlde*.,
heAbke^.   .^i   .#><:*>-«.,
Wak-wi-kn, /G/ />*<&'«-,
kwa^tales, <*U V^M^'
kl'ikowt,    #   ^J*'
.tlvukka.,    u>/ tavdocy*,
j.hi-àk,  ^.yjéustvi,
5-Hia(ok'f vV? JtecAuAt.,
kvo-lkep , ^/l  « J<r«/^,
i lolep , ,3,/!  <* ^j** ,
iwk-jîknJ, <■**£>'"V nûOAseri&is,
jtKjkwtkcx., sXjhé  Coins,
jv\-l<ntt.û , r"\/'  UWtovitt,
Ui(W\pjwp, ^-^ e#Aaastad,
kwku>*ik,  ^/   Jountiny,
-m'Iik,    cd ' a skta*f1'
hà-wo., •*)   ctcciWent,
hioip, *vjj  /we*.,
sHwhwfi,  ijP'O'pocAatysed,
haïiLU,   .o-,/  /catt-e.,
Z'delk, v*/.*/- OLcAtll,
Uwjkn.ùjjem, tAd'i ffe Ciaottp,
pouJ&k%u}d,j<y&-Sote: iAtoa:t,
21 è lo,    y^/A^ot sotoctcA,
zvyi^ntàw, v*^-£.# jtwiar.
Kl-klvAJh,   /x9.    <y$ ^5 s,
S-kw-à.-Jiûw, v^B   sleeve,
krem-KiùHM-hiOa.f.trf,*,,*) ôtxezlU;
UptOnkttn,    /) ulboY),
SkcokûL, jgg   <&*j^
klitîh -klu^-Wj'-tM, />-/>$^ Spectacles,
JiUkp-kWl*,  ^f/~. Acuipins,
jîktta.u)$,   /-^_ Utetibcoat,
tkixfkalx,  _^*^ ovtAcotxt, -
jili-fiwewk-tvi, A3-, /t'Hwy,
hlwh-kïnyt, A^^ê/imbU,
f/ùMxt., M  i^^É
*>p<xptb&, otyA'flannel,
•top
klwiavjjtvi,  /Op^  coiiet,
<X U«>fc ûÇ WlU U*ut$ Y t'A AM
^k/' f ****'£ i "^y&2t> f****t
httsoiplaoïts; -yr/Op  wild,
cfo-i U£>s; ~xAj^\ » Wt'ldcteAiy
éicsA; ^-fi+4: lose Sus A;
~^cA\ ■ fwnS£4%4c$t Soup
olocU'i ^^^n.aA^lAeOi SuSA..;
vyî^p: 6eaAoey>-uestuyaj*AsC,
jO)^ ' <^<&Z4 o\mSv 1^:5/; ci  .
JuntpeA liées; -j/iA stieouj-
lei'ucs; '~s*s-^fsA: îasfi6&iA<es;
0V\ hi<jk t>\U$k, '-NLW^i^r.: /*/-
ketloovii. ^Oy j ^, anotAc*.
Ttoutty; cO: : fiucklt t> tA UÏ<;
\+s^f : SÙU.Se^Uec; r^yo. :
conokhtA. kind *f éUot-txJOues;
rf-rt, Uis/iei; /O^,  f,ttyu/i,
*GlA,p*s"i ''^'^a-CA/x \
fteté/es; t. . ifOoim wood ;
*-/C  : ct/und *f Socyt attest ;
^5hf. ma we-tdi d'A • *
Ui'tod tf Sacycè'Utsh'; <^e>-^/,
THîlftit; G-J>, iLe-c-btetites}
^jfr-.a Hind of itxspùwueAi
")ao/".' ^o-^-ej' I S***
l&iu'es; —
ttjlo'-h} -qqcT*>
o^>.
•<;-.' ir^-
Buds.
Wtïlouj ertouje ; /^\.s*yo
û-totofe f'—^jf ;puz*'tte. cAtkesyi;  |
^'O-0:t*>thwij*-^ yeese;  '
cluck; -jA^y ?nuAypuxofe;
r^/.a : îedAdtd ducA; "-f^ •'
â-luzjay; O-fts*: lât/-n; s<ï)^
owl; fT^'Jr^-o-' Zoo**> l&*k;
Jj^ , Hue. Ami; •q-qS,^»iexJ*o
tàd<\ s~^0AL : oîouj; m^T •'
étuld' fiecU. eux y le;    ^u>^p •'
yol/&*i ôotarU; J\J>*:lt/ffeotol;
:M -. cfikew Âûuvk; -,^~ -.ksi
y Snxke tiauok; -A/^-^^^^;
ypjed-iyAfj* ^0o*:
"*■£; fâw: ace A; »—'tt^:f**o
àiliùff^'c'ca, wototita*» âi'id;
r^(Ol ■ Woodpec/feA ■ yg^ :ç£;
itA-cp 0fm fcvli >@>fr< ; £
•&3 \ M" \ ™^s); ^y
A)A^s; ^; '-y^u^&i^;
OLivù/wia.U
1/^f'
v^J~.. Cf-usUy, ^<j6ca*.;
^^ . ae*A • /~\*<j£-t : mou+iht-i*
M Wto&&uwL;^r<y-.fàAc*;
.y^j7n<tAten; •">./•' iynxi
S.ç^, :otttA, ; yA>, >-*Afr :iûwi;
■^Ay/nt» y&td: ;s~Xo':coyote.;
^:ûJ: goect  ; ^H ae/-
Sxh; /-v^> .' J0C- : ttftee.,
■~\.0.Ai, Coyote.  I y/f^, f*t«*l;
i/xt; qf-i ytouttd Adr ; ^^-j^. .
^s.oSt^ : tnink; <§*>., ^,0,
/~V-> , OoplitA t ; --A^ , >H  Ucl-
u%A?L..
>U , tiu*yipUd< S. ; 'yA'Çf-s.,
diffetont kinoU of touts;
q/; ^A, SczAckve, jy£<—}>,
SWailf-Cst, <-/•) , •lô-/0-1 0  '
•»iA,^?ï-> <ti'n>A<':»<t<fs-
fay* , eel; 'l^à^' Wm
fH|l &&*-' •à-yAi"??e<»;
•a-Aï ^~iL2)<iJ>j\j/ju>f^'''^/'
Tuts
^y pchie. i^c^, fit; Ço,
Çoltmtoood;£/y), â\hcA;C/^l,
ptplotA ;  c_yl, St)'0*' ÔÔ s~>
y£<A : ail fudAhees 4/outres;
oA.
Sa/wipUi of Cow\novw\A uJoxdi.
A^-î  •' hoxse-seouicAi*iy.
\A y~y,c : Aoise-tost"iïvx^itii^u
u <-^,0 ; Âotse-y^u^*d,"jûwni U-"
^nS\^« ■' lîrtse-ttled....
<S\^,0: hoise-food\ kau jiwUi...
""T. W.» ■' t>0^st o/rwiliwy..
(g/^iC : nolseyWt,"à/>wLiaJfma".
Cf- ^-t,ô '■ ïesihKrlAeAoïse...
£). ^-f,0 '• lUomwy tAtfoxs*..,
<r\ y-*  ; Aoise nuA.t..
J  6">  ...    ,   /  ,
*PlfT\ ' StlChyOh Ame OOCCM ..
^j^l) : stancltifOMAsise lucA..
j/*7 : layt*uv <*»Sàiseocccl-t,,
Ssrp-gp^y : fi'u. W^ood, meMt
oUy uJeod tout*, tr on they4*i**itt.
iilt. Jtlo«l j il/lu 5ti'Ji4 <*vk{ [Àvnbf
Imwi4 oy*$û. cn#wrÀ. Tw-f«**">*.
I y-^7s^ç~y I |pl i*-4<^ fnf-ii*.
Urtxwt ^, cultUijfoeet,
felllny tues is •mow StU^»f
wdJkiMfl -Hit wwxi. fiA"\ lo
fioul u/ooel..,—VJy\«A\ c**t, «*>«£
pild ; tf>«. oU n*w<- K~7,^rx.
IttuA'vK bttjckt* îfë VM/tsnivq ■'
Wood fifùiif dovon faxfi'it u)*tU>
«ywdi wn<M pdle-csf up in couli
\o-t \\cwe v\wo ejicpauon <ueA*j
two C01AU.
Vdt\\lMl 5tl.*V\*e £#pï£ss<tf>i4
/^ kill a. steCA., 01. oc co-uj.,
ti^^-i-o ■/ <^O,Ml0Le^iJ(M,
CxCfl-ases wiik tta cxdj: la. .
/>; qopol.  S>L , l OUMOfOod;
A° L.  t.arn-pietty well.
Co-vùugatecL-. f" /ownyood..
X*. / tf.'// et Good: Csii ...
J? /Je / own yoool • o yOp. ,
i'-t/taftêeyood.- 'o )^x°,
f?t>ejood.À0> A&0..
ûtAt y ou. oroodlotte ifo^u. well}.
O' 6 -l   -*>>  As >* I
/£ Vùua. fitlhiA. welll
_, ^r \ y^} why is Aeyaod!
^ e ^ ° 4?'<9'"V^,?
Shall S  Aelp uou..'
'*'' â'^-y^>/°°<$$^-°cs~^■'
do /id/} Aim, do 01 ue tint, Seytie.-
lAiiny. /> 0 •-»  <a> p/ea.se. ûwi,
<"* o  "V_/-©- •' stcou ovca H*
y" c •w-<\'~>»  ' srasy u/ttA ■>***.
oiKA, tdykt.  y o \_s-6- ^h :
pleas c s lay ncu. ove*. ruqAt.
' Yo)  ?v» •" l H*** il<A ,
/>: Cfotd;  fo. ^r^lcHtA.,
.-^ -J f: yîislyovd, 6est
s/*A>- -. fust well. /&> t**14- ■
î°- /*^ , /atnyovet, 3.:/>, /Afu.
oaI aood; i- sc\_, 'l>e ù<y/nd;
■4i/0A.m we oacyovd &k tuelL.,
& /* ( you. aAxaood. I'- TAiÀd
ptAiO* pUiAMl oU/UJOMi iWMIC. at
iht\4 pcASon S In auLoa. ; wAen
te toc
 -S12	
'htcess.oAy to spejUAy add :
G/à<^ , IAolj : SS^o. c/à\^ ■
o\ : />/>jQ. .o.0*. -. dtll qoocL.
j/oti.c«. two jiist p4A.sov> plunal:
1\ /°z : toc ocac well, e*cUsiue
of the person otpeisfns addressed,
Xa- -^l : we ouïe well, U\cUisivc
ofocllpicsowt. Tfus lut IS
^ev\tA.a.!..
fiif' latwèll'ik , to yet well,
to âecome trood, on ull senses,
to oe convcAt&d e/~c.
0/°O\ ' **• '•<:it-'vc>vi> '/J out*.
yood. oAi, oA~^} o^°-, o/\
"A^'O)» o S-çÇo- » " /trA-<S^
/l<s-\ : UstoL^j eupAorru,insUout
of lastavi nev&i U4td: to fund
aood, to cxppu)\K.,touke.
Covij'.. /^ s A>^.-, /Lnf-s,
// / Like - : o /v^.,
i/l
£#-t. v$ p
-tr-
1 ^\j-fu~\. ■
' ' ,  CO"
y°C : l(Xw\eA^ .• / tncunk, T
cfA.-^sc^^A^,
c*y. o^-^s,*-^^,
t\on. yy\OAi viohct : i' vv\os|- oj
wv\d.<, Ct)VMM-ora.t<r un 5nu;s>ocipj
3." tk« CO-MJIArfOL^OVI is ufiy
biwplt, v(Au ta.su, ourni vtAy
l4.aTM.Uw. ." IAA CL \)CAM SnO\t tifru.
0v\4. covw-ti jayrnil-i**. With /"k*.
lr»«Uik. Tkt ixbonic a«.j on[\i
to hovo tpvott tf\Ue OAt -no vox-
lespO^dl^Ot 65(pi4SSl(Ws "m fck<.
_ ^ OUie you. Aunytyl
. this is «x aouoU.
-O / c
Vp'l'Wl
Ik
Aw.tsttO'YNS. UlSO o-s /
,-^Ç G d<-\ iA) ? luAal will
kov SotA^i^a tne sa/wt«.
*v\o{. It iiw^i ovi cell uk<.
-co- ■
y
ou etxs
\
% ^-^ m ■<£>•&'
Sal^tcx-tCo-vx
7k«. |o\irvi o{ SalM.ral'iovx i-,
biA^plu to skakchcwvids.
Tkcnt, is v\o "Û'ooa tnoinony "
ov 000^ aa«| ". T^\c l-ollowi/vta
beA\tt^\ccs vv\clm b<. t%ck»tf^atcl:
is^y,: kitj-v\-Êi-kvuk .- //(ûu,
ieoLchtit 4if;oi_: ^n / ,•
you. ieoccA ut.
Sappti to see you,.
See eocch ot/><A..
\X>r\W\ paAtuv\a, \o 50a*
"Oood but ': pot-t-ka., ^.M
i>e well, pUvixl; fr.0...
d^\ o\.  ivAatdo ijâu. wish..
^/~i G »~^>/ iA / s,
Co-wie. Aoove. ex. cup of Icol .
Vou. sleep well} ^Ù ^
£~\ I Zt/fi^^ ^^w. WOUfyn &*>■
ouyA .  .0.£ ». v_^ ; <;/ £5
Pe/itf Cold Wwd. noxc% wind.
d». v^-s. —g)cA~: 1^<S <unn'
X oyiy South wl'nd.  o- o *&•—
^~s: it is swowi-n/f. c.^, ^-^
C'Q ■' ii>e zcxaOi Is all coveted, with* snow. <.„ -^s -p' •'
the snow Is (foyx, Me.  ,y~^
eexAtfi is 6cza<.. = s~~A~iC •'
Sky cl&CtA . <,- ^—v <A~N ; it
IS tUOCAvn ; .'-.•oL . VClvl4/a*nr_
y,coot. s~$~^ s-$$-SA<L
lûoctcA is ftozeyyt.  <,~ w—s
C   : it is metitwy ouoay.
Ayi. _o : snow cliifes. g).~
saofey: 0— """^/ra- - • fnow
slide..
Seme veios fia*i< a. d/'fferont
H/otd fox Sona-uùzA cund'plu*dz
($o\ & lliHX-W, f.0r^.   UK
walk, Sometime* duplicata
•^•^--^■'^
foal; -A^ ; we Uton. = 7-4L,l,
/ Udt ex. Aoxse. : o. o --^io-s^/
we ouïe, m fiâiseoack.
Ttast stucUes (XA«. ayj\<
su^itie^b {ox \uxav\\.'v\<x tkc
skusvoa^i. ThûjYvva/u be well
SiLftpltwieA^ttd. bw knt 5ku5uw
waA\u.al o| r^cwjCA<,."^«-l«-
ttùv»a/ttA. k'M'vwws 'mc^titrned
ab tk«. l)taiv\»wioj.
SiwHow studÀM oy< tfu.Tkm»v:
ipv\, Oko/wûLaa^... a/it ^v
•riitpavalloY» awi Vi.ntcX.tA.
to be ibsueA $00™
0) CO«AASt, V\OW Ctll OVt4.,tt%M.
"KoAViloOp*) . B.C. 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.bcbooks.1-0308128/manifest

Comment

Related Items