UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

The Ubyssey Mar 25, 1955

Item Metadata

Download

Media
ubysseynews-1.0124377.pdf
Metadata
JSON: ubysseynews-1.0124377.json
JSON-LD: ubysseynews-1.0124377-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubysseynews-1.0124377-rdf.xml
RDF/JSON: ubysseynews-1.0124377-rdf.json
Turtle: ubysseynews-1.0124377-turtle.txt
N-Triples: ubysseynews-1.0124377-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubysseynews-1.0124377-source.json
Full Text
ubysseynews-1.0124377-fulltext.txt
Citation
ubysseynews-1.0124377.ris

Full Text

 - ^^n^j^mmmmmr^
''CT^I^^^fWflSW^'^P^^a^
J Jf A    t/JP Mmm%Amb M
VOLUME XXXV111
VANCOUVER, B.C. FRIDAY, MARCH 25, 1955
Price 5c
No. 65
THE UBYSSEY
MEMBER, CANADIAN UNIVERSITY PRESS
Authorized as second class rhail.-Post Office Dept., Ottawa.
Mail subscriptions $2.50 per year. Published in Vancouver
throughout the university year by the Student Publications
Board of the Alma Mater Society, University of British Columbia. Editorial opinions expressed herein are those of the editorial
staff of The Ubyssey, and not necessarily of the Alma Mater
Society or the University. Business and advertising telephones
are Alma 1230 or Alma 1231. Advertising Manager is Geoff
Conway.
EDITOR-IN-CHIEF — PETER SYPNOWICH
Managing Editor: Ray Logie News Editor. Rod Smith
CUP Editor: Jean Whiteside Sports Editor: Ken Un*
Copy Editor: Stanley Beck Executive Editor: Geoff Conway
Layout and Art: Ray Logie
Senior Editors: Dolores Banerd, Bob Johannes, Pat Russell
Cartoonist this issue: Joan Nuttall
Staff writers: Valerie Haig-Brown, Sandy Rosa, Jackie S«*e,
Sylvia Shorthouse, Tom Woodside, Pete Worthington.
MAKE YOUR OWN READER'S DRYRETCH
Fold bdck this half of tht poptr. Fold tho
papor again, to that thit typt it hiddtn intidt.
Than tHt Hit outtido foldtd odgot to makt a
small book. Bt cartful not to cut tht book's
foldtd back at tht Itft of tht front covtr.
Deader^
JLx^Dryretch
MARCH 19SS
Articles of Gasping Interest
God is a Swell Fellow Victor Norman Chimes 3
Can  COTC  Defend?  Brownshirt 5
George, the Pooch  --   - Hydrant 9
I Married Sergei   Mrs. Sergei O'Flannigan 12
Organization - Tommyrot! Wallflower Journal 14
Case for Chastity  Woman's Patriot 16  '
Lo, the Poor Homo Sapien  ..-'- - Sunbathing 19
I Cleaned up Aklavik   -.  .,-.- - Mrs. Jones 21
Is Your Thinking Straight?  Bill Tusk 23
Sororities  -  Guardians   Bess  Stunt 25
Care and Feeding -  Business Retort 28
Patience Patients  -   Receipt Book 32
Drama and Real Strife   . Fulton Horsley 36
Nuclear Fission—   -    -. - Jewels Veneral 37
Forgettable Character Otto George 39
The Truth About thc Pool Cramp 41
Ivy's Out of Date Alumni Journal 43
Joshua P. Twerp—Another Edwin Booth? Flub 45
Man Who Became a Legend Field and Scream 47
Red Menace to Highways James Burn'em 50
Canada—Land of Snow and Ice Our World 52
Book Section: Thc Sun Slinks Slow Latoute 55
That's Life Like?, 7 —Quaggy Quotes,  15
Putting  Bloomin'  Nature  to Work,  27
Word   Power,  35—Laughter thc  Best
Physic.  54 ^^^J/^MW^^^^^^M
atanoo e\q ;dope
o; Su;o8 ojo ifooqos s.&irunoo
em jo Xubui joq» a»jj aaojn os
uaaq 3A8ii s)uspn)s s.aaj ueaa
uosoea
uMOUifun ouios jo; u}Bgv—da»{s
jo; einuijoj s]m mouh ojiqnd
eq; )a{ o% asjM iou sj ^ aa/ia
-moh Jujaous Xnnjssiiq uoos si
SApnaoxa Ajoao uosboj umousj
-un auios joj eajojj u] sajjj
•insoq jo nsojqjno ue jo nujqj
pue saXa j]aq; osop 'ipeq an
o) pasjApe 3JB sjuapnis aqx
ain uo saoS aiqqoeui wai 3lU
uaq/w nujqj o; *iuo iqSnBj aae
XajQ lujoj ie sjuapnjs aM&ut
-IUOO ^OBJ JO J3MBUI 8 SB — gU(
-jjuiqv^qSm u; aSsBus iou }smn
Xaqx daajs s^qDju poo9 e }a8 oj
ajqa aq isnui aq mjsseaans aq o)
8u|0g si oAjjnaaxa Xav }]■ ing
Iieq
uieui aq) uMop Suiieoij uaas
sbm aq anou jieq b jo pua aq)
in pue ssep BunoX XjaA b pa
-jo)unooua aa__ ueaa aauo 3lclB
-3)JiBui3J 3jb s^nsaa aqx s;ees
jiaqj uj }js }snut samp sjq ajiqAV
jnoq auo joj ap-Moq Jpejq 8]q
gujiiounaa pue 8utuou_i aaj jq
jo «;s|suoa uain ajnpoj ajjiin
aqx itisnounj ipns o; u|Baq
i.aq| pue MBajs b q?jA\ papjAoad
si juspnis ipi?a aa^BM uueM
jo jba aSnq b suuc sjq in JSui
-Xjjbo uiooj aq) saa^uo aaj| ja
XiuiSip s,aAi;noaxa aq"; o\ a\m\
ppe Xain asna jaqjta u\ jaqpS
-01 ^uqSp padssp saau^ aDijjo
oil) qgnojir) a[ppBA\ jsniu pus
unj l,iW3 Qq.w aAT;naaxa aq; sf.
sasBD asain jo snouas aaoui aqx
•jnoq jfeq AaaAa aaiJjo 8)q jno
aIine,-B seXa 'Suujuiu OAftndaxo
BunoA* aq; aas o; uaip jj«v» oajj
•jo aqj 0) BuriJaauoolip ojoiu s|
BurqjoM •\oiiuo9 A*aupp{ uo aan;
oai aqi soajS Jiesuifq aaj aa
SJB3X oz 188J aq) u| AiqBja
•PJ8U03 sapq ajaq) jo mo auioa
aABq Xaq; pej jo ianeut e se
— s)bj ajB uaiu uopun ;eqj a^ao
•ipu] ?ou sj sjqx u«m moijoj oj
uiaq; \et uea aq \\att. A\oq )nq
saasfJOM aAjjp ubd ubui b U3a\
Moq jaBuoi ou s\ djqsaapB3[
jo aanSeatxi aqx „'Jl00T .uIItUBH
jo aadfj paid- 3M1 Su]do.aAap
uo U3aj8 s| ainpai b os puy
40[d Xqsnjd b o) aApnaaxa funoX
e Xubui uaAfjp aAeq suo|un
..jjaaqO jaqjo aq* uanx„
u»|8 aq) sjsaddB -Jepo) saa^j
-jo,XuBiu u] „inu|qx„ idMs eq;
apts Suojv pssb injasn ytoux
sdAitnaaxa aq) sb ujBjq aq; tba
■]j 0) 8uTUU|8aq s| ](ao))nq aqx
./s-foonng saAi^noaxa Buno^
aqj uo JBax pub JBa^y,, — \\v
jo uiaxqojd 8u;)e>(jj; jsoui aqi
q){M sieap aanpai qjanoj aqx
uofun
jpui ssauifM se }• ojisap uaui
•Suf-tJOM aq) Acm aq; 'sj )sqx
uiaq) uaaM)aq )dai( aq jsnui uns
au;i asap e 'uautSuj^joM pue
saA{)noaxa fl)j jo punojB 8u|)aaui
uouiutoa atf) uo Jiaejj sapjad
Xj)unna sp^) anqM puy Jai
-unoa aajjoa aq) )H jjr)s aq) aa)
-unoaua ujm aq )8tp )obj aq) joj
)nq snoijos os ^ou st sriqx qauni
p)un joao tuiq apt) o) s)nuq8nop
pue aajjoa .10} wo di[s A'[qB{JBAUf
ItiM a.\Jino3xa-)SBji(Baaq-Xduit5is
oqx   sasjoq  o>|ij  )no  pinoqs
aoq^o aq) uo ajns os )t>u aj.oM
mom eu|u paAss auq) uf qa)i)«
e nunn o; posn a^,, jyfHsaaA
-)un qotoosdoiH uqof pauiej )B
eufoipeui jo jooqas aq) jo ueap
'ViOMq)dojqx qeizg  aa sXbs
•aoi)ou uajjB) pue
dn )B8 Xia)|U|jap seq X<)]jou]ui
aA))BAja8uoa sjq) uoao ;nq
'ssau3A))33jja s.ajno aq) jo joojd
dAisnpuoa 8uh|bmb A"isno|)nBo
3jb uaui iBOipaui auios
jauuBtu apjspaq aq) u; sasjnoo
aaqsajjaj BufUUfSaq ojb sjooqD.
I b a | p a ut  Xubui  'Apeajiv
uaAajoj pauopueqe
aq  Xbui  sjo)aop  jo  qoeojdde
loajmp pio oq) aru) .. ..^o;
i-JBtqumajd jo s)|nsai ji )uaui
-)t»^) tp_j) o) padsaj i9)Q,-u%
pus ja)Baa8 8u|;uea^ aa? sjoj
•oop )ng i)i ),U8| 'aiqjpaaoui
aJBO upsjd )sn(
'3.183 iajna Mau sjq^ sj leqAA
'UBapauiy A"jaAa jo qaBdj
aq) uiq)iM aq uoos Xeut uon
•ua))B xeafpaui )UB)suoa )Bq) aAfs
•uadxaut pus deaqq os s,)f puy
UpBUB U3A3 IO upAlU
-oajnR 'Bqdins 'umpfuad—aBnjp
aapuoM aq) jo Xub ueq) ja)Baj8
aq Xbui ji uozjjoq tbojp«ui aq)
uo aq Xbui saraauni UB )souqB
joj  ajno A.au  8u|zbiub  uy
ajno Mdu AjBU0t)n{
•OAOJ  B  S]BaA3J  PUB  :U0t)B))UB8
pus uoi)Bi|)U3A 'sajos paq 'siB)id
-soq 's)spEUUBqd 's8njp appjiut
)noqs q)nj) oqi sjp) 'uBpfsA'qd
snouiBj b jo uos pue 'jajsap
qjaq  umou>i  X[psuot)BU  y
SuTpaaj puy o-ibq
jjoog )dia3aH aqx uiojj
jf aaiso uiBHUAV ^S
S4uei;ec|
6Duei4ec|
z?,
THE READER'S DRYRETCH
Duplessisville, Quebec
Published in American, Australian, British, Canadian, Danish,
Yiddish, Abyssinian, Esperanto,
French, Spanish, Gaelic, Latin,
Greek, Sanskrit, Pigmy, German,
Dutch, Norwegian, Japa|pse,
Braille, and" English. Also on
talking records. Published on a
hand press in the Kremlin Basement to let the poor oppressed
people of the Iron Curtain countries know the free world *till
thinks of them.
Editors: Nitwit Walrus and Lil-
iic Itchison Walrus.
Executive Editor: Kennel W.
Pain  and  Poll Palmer.
.Vlanatfini;  Editors:  John  Foster
Dulles,  Henry  ^fordstrool.
Oirec'.or,  international  mollification and honcybut^inH: Lester
Howies  "i\Tike"  Pearson.
Senior Editors: David Green-
;;lass, Hoherl Onpentieimer, Julius and Ethel [{osenh"]'^. Sacero
ond Ven/etli, Hiu'olph Hess.
Claus Fiu'!'. AI'.■,(>!• Hiss, Joe
Doaks, Fi J'd Nordslrool.
I Jii'tcl ui's of L'.ioid taste and ri.uhl-
i oils lhiitl;iim: Uon l.,on^slal'l'e.
hon f'/ostick. .r(>iui Rlael<nio('(\
Clod. Sam Nordslrool, Urian
Xordslriiol. William MombraiM
Haw. and Max 'Seludlman we
mean i.
'.'v'Mi Edit, r: Hruck C'hisladm.
ilapn.v help- and 1'iiristian con-
.vnlatinn et | i: (»i : ,!u.-'i Mary. Eleti-
m- Ro(Mo^ri| Anne of Oreen
(lables, I'dlynnna. I lenr>' Whrin-
e1 <■>'■''>: '■<.;•,:■ v:.:,:vy:!;e. ter Fee'
enhi.il hr Nerdstroid.
And others.
THE MARCH COVER
The hydrant, an institution
without which the American
way of life would not be complete, is the title of this month's
cover, painted exclusively for
The Reader's Dryretch by Poi-
forio Matogrosso. Mr. Matogros-
so was a noted painter before he
joined the Dryretch staff.
The hydrant was first invented by J. Abernathy Fitch, co-
inventor with Teddy Roosevelt
of the twong pouch. There has
always been a large group however, largely in Britain, who
believe the hydrant was discovered in Van Demen'.s land by
an inteprid British explorer named Captain James Kooulk.
Since its inception on every
American si reel in every American town, the hydrant, despite
assaults by various radical
.croups, has maintained a constant shape and colour, though
there seems to be a division in
various parts of the country as
to how many spi.i;e;ols should
be built into each one.
Hreeut tests hnve proved how-
ivcr, that on plue; hydrants are
the best, as they e:uise least in-
convenience to their users, the
doi'.s (»f America. Also, various
moves to chance the prodomin-
; nl cherry coheir of hydrants to
sMiny oilier colour, on the
L'Tiiiiod; ihey are subversive,
failed when cries ol' "We n»usl
not allow ourselves to become
pannicky about Communists" arouse in the .American senate and
house.
Hydrants are alsw sometimes
known as fireplu/'.s
Our Reader's Thank Us
"I'm just a poor farmer," writes Joseph Bromlicker, of
Coose Cape, Ohio, "but somehow I can't help but feel akin to
ail the great people that''read Reader's Drywetch when I thumb
through the priceless volumes that arrive at my house every
month, After seeing the great names that have contributed words
of praise to your fine magazine, I felt that I, just a poor farmer,
who have been immigrated from Russia only these past four
years should write and tell you about this great magazine all
about this great country of America. I love you and America."
The editors of Readers' Dryretch are greatful for these kind
words from Mr. Bromlicker. We hope he will continue to read
Reader's Dryretch and that he will also subscribe to our wonderful condensed books, (see article below).
Wo extend lo him our congratulations for him having come
to pur great country of America.
From a retired colonc-k Being excessively busy witli my
duties as a one-time leader of the American army. I have only
a limited time to devote to, reading. Yet in this very brief time
I am able to acquire a most gratifying reading experience by
.subscribing to your condensed books.
C.M.C..
-Ruptured Duck, Maryland
From a forest ranger: Sitting all alone by myself 200 leel.
up in the air as I do I became greatly happy when my mother-
in-law seal me a subscription to Reader's Dryrcle'.i. It has helped
while away manv  lonely hours.
RUT..
Dryrnt  Point, Akan^as
From a Imuoewrfe: In the few moments lei! me between
feeding my babies, making telephone calls to mother, getting
supper for my hu.sband's guest.-, and changing the baby I have
found your handy condensations* keep me up lo date on the important going on in the world that 1 otherwise would have mi.ssed.
J.YV.C ,
lhddledy, Oregon
From a leading .statesman: Anion.; the pulp turned out today
hy much ol ihe American press, it is a sated\ im; ploa.sure to see
the fine, upright. Christian, educational writng produced in the
Reader's Dniefeh. Jawn  Duster Follies es
JOU  UB3  SJ0)3UIOUIJ3tl)  poddj;
pjog puB sued paq paun-qsnid
3JB3 UJB.d ;_mf
—qsno; ann-auioq aq; papajgau
OABq Xaqx uo];b;pjbs-j3Ao
pus uojpnpoJd ssbui o; Xsjd'
uanej aABq Xsq; gutxspj pue
jueseaid ajjj' s,;uauBd b aipjui
Oi s;dui3;;B ,siB;jdsoq aq; ui
ijo uoi;B0ipu{ ub stq; s; ;Bqa\
oou]S ;uaajad ss psssajaap ssq
•jpsq s.auo uo spo(jad guoi uiojj
pajinboe uojphjjb ub 'sajos
paq jo sasB3 jo jaquinu aqy 'uoj;
•Bpossy |B)tdsoH 1buoi;bn aq;
Xq panssi ;jodaj ;uaoaa b uj
autoq 8u|o3 pue
ajqa; giq;6jado aq; uiojj BufriBai
ajB s;uat;Bd 'paup SBq poo[q
aq;  djojaq  u3Ag  •TB;;dsoq  aij;
u; Xb;s o; japao U| paq auo jo
;saq aq; guftttut *;uatlBd eajq;
jo om; bjb'jaguof ou :papA\ojo
spjBM ajB jaguoj om t&adda
jtaq; gujsoi aq Xbui siB;jdsoH
:;no wgnojcf uaaq aAeq
spej asaq; 'aauaasaAjajjg J3HSM
PUB  UBgJOJ/\[ X3H  Md  6°.  3PBUI
'uo?;BDnddB s;t puB ajno Mau
aq; jo XsAjns gujqojd b uj
pies
aq ..'pazjSBqduia-aaAo uaaq seq
s;spBuiiBqd jo s'sauinjasn aq;
;aq; ;qgnoq; sXeMjB 3a,i sn
;noq;jM op o; a^qe aq him at.
-qnd aq; Moq aas ;,uop i Xneaa,,
•sufipisXqd aoj aan;nj ja;Ba.ig
J3A3 ub 3jnay Mau aq; ut saas
'X;]SjaAmn XDBaooddtH ;b oup
•ppsui joj looqos sq; ;b ;ue;ins
•uod 'j>3j;nds n ium Ja i"H
„aas
TI.^M 'Suojm aj.aM aqXaut 'puttq
ui Smuioo si m\xj }Bq; Ass o; ;ou sj siq;
joaomo}! s^idsoq u»tpmiB3 ui ;no ^bm aq; uo osjb si uoi;b;
-iubs .iaq;ia Bpeus^ ut papMojo j#Buo[ ou bjb spjB^
•pajBOAaj si
;i 'app saun;auios ;uaajad OS -^\\%o aqj_, aAif saun;autos
suBipBUB3 .pis jo ;uacuad OS ^BlP paiBOAaa qoiqM XaAJns ;uaa
-a.i b Xq paouapiAa si ajno b sb ojbo jo ssauaAt;3ajja aqj,
•BpeuB3 ui pajiBo
s3un;aiuos ajB Aaq; sb sgnjp aapuoAV jo—sSnjp apeJtui asn
;uao.iad 99 Jaq;o aqx s;uai;Bd *Wl °* SuipuaftB ut aJBO asn
sjopop usipBUB3 ;soui jo ;uaojad ff ;eq; s{B3A3J XaA.ins ;uaoa.t
V  sjB;idsoq UBtpsuB^ Xq paztjt;n Suiaq osjb si a-tBQ
•A'aA.ms
;uaaaj b Aq paouapiAa sb 00; Bpeua^ ut ijots ;aS ^[doaj
q;oq Xaqx ubui Bu^jom aq;
—Xj;unoo jno jo auoq-psq q;jM
punojg uoutttioo spujj 3Anno3xa
oq; ;Bq; ;sBjiiB3jq ;b sj ;j pfjOM
aq; jo tnojs suna XjajBj 3A|;n
-oaxa pajjn;s |p/w y asjnoo A\au
XJBUoj;niOAaj aq; uj ;sBj)(Bajq
uo  ;nd  s;  sfSBqduia  ;Bdjr)
-saAi;n33xa
8uizop Xq auop ojb sieap ;so3
-?iq s,uoi;bu aq; jo auios 3>iba\b
Xi{B3J 3J3M aq J! sb jsadde 0; gui
-Xj; aijq/w XBp aq; gupnp uaq;
pus mou daspi jo S3qa;Bus aj;
-;jl qo;Ba ;ouub3 oqM aAi;naaxa
aood aq; s{ ;i 3zop 0; Moq A\ou>i
isnui 3Ai;nD3X3 SunoX XaaAg "Suj
-7op o; pa;OAap ajB bsjqod Mau
aq; u; sajnpai om; ;sjij aqx
aaijd ut
SJujuiooq X;;jnaas aiqe;o>jJBLU 0
ajdM Xaq; j; sb s.iapeai a.in;nj
jno jaAO ijanp Xaqx  X;inoBj  ,
;sbj
-)(Bajq sazissqduia oh 'S3A|;
•naaxs SufdopAdp jo X;issa33u
8/Bpo; saumno ; a d ui n .1 3
"f  lOJd  18p\uouooa  8UJPB3T
(SJBHOd UIOJJ p3SU3pU00)
aq; puv aaj usaa Xq joj pajea
Xipuoj ajB a;n;i;sui te-*D )u;oj
aq;  ;b  s;uapn;s  aajsuiutoo
saA|;noj
-xg 9unoA jo Hufpaaj pua bjbo
aqx 'asjnoo aajauiuioa Xjostnd
•uioa Mau b pa;n;j;siq ssq a;n;
-i;sui airjjaaujSua Pub ssauisng
XajQ ;ujod aq; jo 33,g ubsq uiai
•qojd gui;Bi]jj{ sjqi 8utziiB3H
sanoq 3jqen
-1BA 3ssq; asoj o; pjojjs ;ouub3
Xj;uno3 aqx sjaam 8uj8BJJouiaq
Xq ;sbi aas sjnoq-aA|;na3X3 aiqu
-njBA jo spajpunq Xsp XjaAg
•
jaain paja;saj
b Xq unj Buiaq jo JaSusp ut si
Xuiouo33 3qx sq;noui Jpq; usq;
ja;SBj 8u;)(jom 3JB s.iaarn jpq;
auipiBaut ;y uaiu ijois X;||Baj
u; ajB Xdq; uotssaadxa Xddeq
XppjBM;no ub OAeq Xbui ssai;
-nD3xa 8unoX asoq; anqM ;ng
pj.toM ssautsnq aq;
ut XpptdBj gu;stj ajB sa;BupBjg
aSanoa gunoX ajoiu puB ajout pa
-ssajq sj Xj;u«o3 jno qaiqM q;t.w
Xuiouoaa  gu;puBdxa aq;  ui
;odvunjo  f jojj Xg
s;uat;Bcj a3uat;e-r
2Z
60
'GIVE A DOLLAR TO FIGHT THE REDS"
In Europe today, a great war of ideas is being waged
between the forces of Godless Communism, and the
freedom-loving nations of the West.
YOU can help in this war of ideas; the friendship ol
millions of European minds is at stake, and the need is
great. Send a dollar at hnce to the:
c-o the Reader's Dryretch, Pleasureville, N.Y.
'DOLLARS FOR DEMOCRACY FUND
//
UNIVERSITY GRADUATES
ARTS OR COMMERCE
The Hudson's Bay Co. store in Edmonton, Alberta, has
openings for four male graduates in Arts or Commerce.
These men w;lt be trained in merchandising and given
a special course while in training.
A good initial salary offered to men selected. There
are good opportunities for early advancement in the Edmonton .store,
/\o,'l,\  iu writing to:
The Personnel Superintendent,
The Hudson's Hay Company,
Edmonton, Alta.
01 to the
Personnel Superintendent,
The Hudson's Ba\ Company,
Granville 8. Georgia Sts.,
Vancouver, B.C.
GIFTS tPu)m fadfo SrwsMvu
Watches  by  Bulova,  Gru«n
Pens by Waterman, Parker
Blue Ribbon Diamonds
Expert  Repairs—Guaranteed
10% DISCOUNT TO STUDENTS
752 Granville
MA. 8711 gmmmmi
Ll
•;iaq »
eq pjnoM ;| uiaq aq; u; jaqgjq
puB H33U aq; uj jaMO( Xub sbm
ssajp jaq ji :snq aq; uo pjsaH
igpooM aq; u;
pua;jj ;saq stq passed ;aq; leqju
•UB3 aq; ;noqa JBaq noX pjQ
'Xauoui q;|M ubui jood b ;sn(L
s; ubui qatj b uaqiuautaj puy
•Xauoui aABq o; aa;u sXbmib s4;t
Jjood jo qa;j aj.noX jaqpq^V
•
•gup^;ou uj XpoqoM—
■8J3UUBUI paq ssq 3q
©;b;ouuo3 o; uboiu XijJBsaoau
%o\x saop sjqx tids o; X;n?aq« s;q
joj umouh ipm sj ,,;jasap aq;
jo djqs,, aq; sb ;jasdp Bjaqsg
©q; jo sjansABj; aq;- o; umou^j
guoj 'J3UIB3 paiuop om; jo
'pajjBUiojp aq; sb umouji guoj
'UBABJB3 JdUIBS JUUB3JJJV 3qX
'uajpjjqa joj 01$ gujgjsqa
/q utaiqojd sq; paA.os oh \V**
•jjjjp sgujq; guiifBUi XjjBjauag
pus guj;agpjj uj ps;sjsj3d Xsqx
•jjBq s.usjpuqo gui;<;n3 sjqnoj;
gujABq ;dajj jaqjsq sq;' uqof
..■auiu s3abs auit; uj
qs;j;s b„ ';qgju jaq guiuiBjdxa
•ja.q;oui jaq o; pjbs j3;bj sqs
•duiBJD qoBUio;s b guiuiiBxa Xq
'padBosa Xijbujj 'sjnoq om; j3ao
joj ubui gunoX stq; jo S3qa;nj3
oq; jjo guj;qgtj js;jb ';qgtu
euo a;B| Xiuouoj;sb patpn;s
Xaq; sb saauBAps uubm Xj,j3ao
©uios jo pafqo aq; pue ';u3pn;s
X;jsJ3Ajun b q;iM a;sp ;sjjj
jaq uo ;no 'gujq; gunoX y
„ ' ' ' ajjBui jaAau pus daair
pjnoqs i jt„ :qnp;qgiu pooM
-*tl<>H » ul pjBaqjaAO ..'sapuoja
J3J3JJ   U3UI3i;U30„   UJ   JB)S
pue ssajpa poomXjjoh aurj;
auo   'MOjguooj\i   duqjXjBJtt
*)j ;noqs Suj.q;XuB saop
Xpoqou ;nq ';j ;noqe sjjib; Xpoq
•XJ3A3 'jaq^BdM aq; a_m ;snf
8[ ujbj,, '.JJBUI3J o; pjjeaq aauo
sbm 'sa;op33UB puB sa_(o( qopj
•Xjo s.iapeaa (jBjout pue) snojo
•umq joj snouiBj 'ufBMj, 3(JBW
•XsssXqf.
aq; uj  'q;jojB3g pisujgsu—
'sjdujJBd jo ajdnoa 8
uo 3ijb; o; papua; ssq iujjj aq;
Xja;Bi ;nq 'ujqa uijjj b paq aji
% T>3AJA
-jns ;sq; sjsjjjom aq; ub pajjj
Xaqx  :u»aiqoJd X;;ou.| aq; o;
J3M8UB J3A3J3 B q;jM dn 3UIB3 pa
•;jnsuoo aq qajqM uijjj suoj;Bpj
•aaXoiduta ub ;ng „|03jh o^anj
joj utopaajj,, jo ssjjo pjjm
q;jM s;ba ajssd aq; o;uj soAjas
-utsq; gujjjnq jo asjpBJd ^ddXojd
-UI3 sjq jo ;jnsaj b sb umop sbm
uojpnpojd ;sq; paoj;ou 'ejo-jecl
q;JOj»i 'ajoqusiAi uj J3jnpBjnuBUt
HSdYdTTVM  11VWS  Y
>|JOM  01
ejrueN  uiuioo|g
6ui44nd
'ZIL'l ^fl P3»b3J3ut uoj;Bjndod s.umo;
aq; pue 'djqsuojdui^qo 8)8)8 9M1 uo** Pu*4 alH 'JB3^ )SMX ..'M0I
•TO} HjM unj ;uauinj;8uj pue bjjm jnoX gujjg ja;js X;jb<i Xbp
-sanx astPBjd puss., :uaquiaux us o; ;uas sbm aaj;ou 8 oa puy
'saarpeJd gujuaAS Xspsanx <ioj ;no sjaquiaui jjaq; gujpsg jo uta[
•qojd aq; q;jM paasj sbm uojjBzjuagJO jbuj3;bjj b jo pueq aqx
•pajped sbm q3jnqo sjh ,,-Xepuns Xjbas Jaaq aajj,, :guj;s;8 umbj
;uojj s.qajnqa sjq uo pajsadds ugjs b 'os puy gujujoui Xspung
uo qajnqa o; ;no uoj;Bgajguoa sjq ;ag o; Moq jo uiajqojd avi%
q;jM  P33BJ  88M  UMOJ  UJ3;83MpjUI UBUIS 8  UJ  UBUlXgjdp V
•japBj; aABjg
a;jqM e o; q;oq uraq; pjos aqg :uoj;nps 3Ajpajja ;nq ajduns
v ;b paAjjjs aqs ';qgnoq; s,;u3uioui M3J e ja;jy H^q pod jbdoj
aq; ;b uaui agusj;s dn gujsjojd jo sja;qgnep age-uad; om; jaq ajna
om; J3q ajna o; Moq jo uiajqojd aq; q;jM paaBj sbm jaqpiu'y
avao auns v
•sjij s,uoj;bu
aq; jo Xueui o; jbmbub aq;
aq Xbui ojbo ;ng uojssajojd
jBojpaui aq; Xq ;aX sb pajajjo
gujaq  ajB  saa;uBj8nS  on
• 'js;bm
jo sinjijp ;qgjupjui pus 'sqgjs
; a 3 m s aj;aq;BdutXs 'gujqqru
•ypmq 'guj_joj;8 psaqajoj 'gut-is;
•;jsqa passajauj 'gujpBaj-jap
-luouuaq; ja;Bajg 's3j;;oq js;bm
;oq ajoui 'gujdiunjd MOjjfd ajs
jBAOJddB XjBujuitpjd uom aABq
qojqM sajnasaui aq; guouiB
papnjouj 'pa^juijiun sj adoas aq)
'sjaqoJBssaj o) gujpjosay £as(B)
ejno Mau aqv UJM buuoj ;BqM
•jjasjnoX o;
TJB jaq;oui gujggBU Xjb3m auo
OAsq noX auioq ;y Huotuj^oj;
euiBS aq; s;ag auoXjdAd ;eq;
sjdAoastp aq jj;un oSa s.ubui Xub
joj du-pjmq b ojb sasjnu aq;
jo „8gujujoui poog,, pus sajjuis
paanpojd ssbui aqx 'iB;jdsoq aq;
uj pa;B|jap Xjjsea sj oga s,auo
■;ub;33jujsjp Xub
uiojj Xjo jbj b sj gujjjooosuioq
jo jjauis aq; puy sjaAoa »m
uo sjiBq ;b3 jo gop jo ssbui b
jo XjOAoasjp aq; jo ipsq s.auo
uo squmja psajq jo qnj aj;uag
aq; q;tM ajBduioa ;ouub3 s;aaqs
a;jqM-osujj q;oouis pajoidap aq
o) sj sjejjdsoq s/epo; uj uot;
•8)juB8 uo stseqduta jaAO aqx*
'auioq ;b sputj auo asjjt
—MOPUJM  pa>{3BJ3  B  UtOJJ  Uf
ginMOjq ;qgnsjp b jo sjjb;sumop
gujjBiq ojpej b uBq; sjoui daajs
0) niM s.uosjad b dn sja;enui
gujq;oM 'uiiBja sjopop sb—daajs
joj sAjanpuoa ;soui axj\ ;ou ojb
suiooj p3;Bijj;uaA joojdpunos
•qano; auioq
aq; jo jpej aq; joj dn astBiu
s;uai;B<j aouarjBj
*S
NOW!
UB IKSURAWCE AND
TOUR HONEY BACK
A BRANO NEW SUN lift PLAN WH/CTfc
1 ProHdM Insuranc* protocHon to ag* 65»
2 Returns ad basic annual prwnhmM paid
if assured lives to 65.
b available for male and feoKila
Qves ages 15 to 50.
At 65, iho funds eon be (a) takrn In cash} (b) atea* to pordioM
a paid-up policy for tho original sum .assured and the balance
taken In cash or as guaranteed income; (c) used to provide ae
annuity) (d) left oa deposit at a guaranteed rate of Interest
Jnqvlrv now abouf this remarkable
Sum life plots. Just call ot wtmmt
JIM BRANDON
JACK PEARSON
LARRY WRIGHT
6th Floor, Royal Bank Building
PA. 5321
SUN LIFE OF CANADA
B.C. Matriculation and Science School
Since 1914
High Grade Tuition and Reasonable Fees
Senior and Junior Matriculation
Tuition in University Subjects
languages - Mathematics - Chemistry - Physics
4549 West 10th Ave. AL. 3248
CAMPBELL
CLEANERS
Across from Varsity Theatre
AL. 2460
Discount for Students
Suppliers of UBC laboratory manuals, graph paper,
and law-case books.
Best Mimeographing
Co. Ltd.
151 W. Hastings   TA. 3742
Free Parking
38 YEARS OF SERVICE
TO THE UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA.
ITS FRATERNITIES
AND SORORITIES.
THERE'S A REASON
0:v;;niGk/STAT,0MERYAHD
) /  PRINTING CO LTD
TEtEPHONE   PACIFIC  OI7I
1035 Seymour St..
Vancouver. B.C.
SASAMAT CABS
Alma 2400
ALMA'S COMMUNITY TAXI
24-Hour Service 10th and Trimble
UNIVERSITY BOOR STORE
Hrs. 9 a.m. - 5 p.m.  Sat. 9 a.m. to Noon
Loose-Leaf Note Books, Exercise Books and Scribblers,
Graphic Engineering Paper, Biology Paper, Loose-leaf
Refills, Fountain Pens and Ink and Drawing Instruments
Owned and Operated by
The University of B. C
59 se
•jjo laaj Jjam jno aqg :uof}nios aApaajja
tjnq aidujts e ;e paAfjue aqs 'jqSnoqi jo sjusuioiu Ma; v i9\I*
ing jaaj iCppnui qijM asnoq aq} 0}uf UujduiBj; jo sA'oq neuis
om; jaq ajma o\ Avoq jo uiaiqojd aq; q;|M paae; seA jaqjoui v
<luauiei;ua9 'siaq JnoX aoeid,, 'BujXas s.aqs
iXep asaq; ;nq 'laaq/n Bujuujds pp aq; ;e sjjs m;s aaqiofl.
Q1HOM ONIONYHO XSYJ 8IHX
133J Aaanw
s;uapn;s ogn :a
qoiMoudAg ja;aj 13
SB3IJ SBH 8°(3 *W :S
s.ieaui8ua :y
aiqisuodsaajj  £
;t pa;ae;s ^jeoojfl :a
a;se; pooS SMoqs 13
p.i;uoo ssaad :g
;uauiaaj8esip :y
aansua^  9
Xass^q^ ouj, :<3
ji q;tM saajSe aud^jaAa 13
;t q;tA\ aajge no^ :g
qnp jnoX saztoijqnd :y
aadeds/«\au ;uapn;s „anjx„  S
^poqou :q»
no^ ;ou 13
.  dtqsMO[
-jaj uei;siaq3 itysjBA :g
uaiuapuag ,:y
Xao;BuituiJosi(j  f
jehads ^moxiouio} :q
jBioads s(q;uotu ;sbj 13
jeioads s^aaA. ;sej :g
|eiaads s^ep4a;saX :y
|Bioads s(i.Bpoj,  £
uinjqs ja :a
suBpi;t|od :g
sjbjouos :y
uoT;ej;sruitupv  2
AoBJOouiap :q
soeqa 13
qoui :g
aiqqea :y
Sui;aaut lejaua*)  *i
•Xauoui ueatu spaoM—jaqiuawajj spjoA\ Suimojjoj aq;
jo qaea joj uotjtutjap jsaq aq; si qaiqj^ ^ssaoans b aq noX j{i^
•Xauoui ueaui sp-to^. qo[ b ute;qo jo jeap ssautsnq b aijeiu o;
jibj ubo noX 'p.toM Suojm b jo asn aq; q;t^\ "OJnitBj pue ssaaans
uaoM;aq aouajajjtp aq; iiBaui ubo Xaqj, -Aauoiu ueatu spjo^\
siutj uibiiifa. -<9
•\\o\aiAiQ
t.japeau aqx ..ajBuidiaH., °J
;sanbaj anoA" ssajppy pntorjdo
2u;ddBJM ;ji8 'uazop ua; pue
om; 'auo jo saqojaq ui atuoo
•;upd Xoubj pue u|ejd uy atqens
•ab ajB spuajjj pus qojnqo anoX
joj opijJB s|m joj s;u;Jdau
•uiy Jno sua;Bajq; qojqM aSanoos
eq; ;su|b8b ;uojj pa;;un b ;uas
•ajd s\i\9 aq; uoubziUb8jo Jtaq;
u| saajpejd oijojoouiap jo aout?
•Ajasqo qSnojqx uisiunuiuioQ
;su)e8B ;q9fj aq; uj ;jed Jiaq;
SuiXBid  ospj  ajB  S3(;;jojos
•Suojmtsi ;bi|m pue ;q8iJ st ;bl(m
aauauadxa Xq ujaaj s[j|3 aqj,
dn Suf
►mojS jo ;jsd b iib si ;j ;nq 'dd;s
-joop aq; uo ajpunq aj;jji 8ut
•]Moq aq; uiBfdxa o; 8uiXj; paxe;
aq Xbui X;inua8u; Jaq asjnoo jo
•s;im jaq o; aguoijeqo e ;uasajd
suiaiqojd Suinsua aq] :ajq ja;e[
Ti| ;aaui o; Xiajjfi si aqs qaiq/w
suotiBn;|s jo sadX; \[B uj iji8 b
saoeid X;uojos ai\\ ';joqs ui
Jdajeo aSojioo jaq jo"
;no ilea aqs ;soui aq; ;a8 o; Xp
-B3J st aqs 'jai|joiu asndq jaq jo
saostuiuiaj aq; o; Suruajsq puu
41'mouji Pinoqs WO 8uno^ Xja
-A3 ;nqM- SuiXpnis joijv 'pooq
'Ubuiom joj jjiS b 8iq.iBdojd ui
Xt;eaj8 spjB ;Bq; pajajjo adoas \9
•uopBonpa peojq aq; sj ;; ;ng
'japuaj o; uiaq; joj ubuis 00; si
stq; sb ajn;eu Xipui_i e qans.jo
a3|Ajas om jaq;ouB auo ;noqe
spujui J]aq; ijcads o; aje ^oqj
SufUfM Moq aas 0; p^jjapuoM.
s,;j ao;ApB punos poo8 Jaq;o
qoaa jajjo sjjj8 aqj, op o; ;sqM
;sn( jaq Moqs ubo 'diqspuajjj
Su|;ouiojd d{fqM 'jaq;out asnoq
jaq puB sja;sis X;ijojos JdH
X;apos o; a\qe\
-daooB aq \\\)s ;aX jpsjsq aq ubo
aqs ajaqM aoeid b 'auioq uiojj
Xbmb auioq  b Jaq  sjsjjo ;i
•apj ;sa;Baj8 s;i sXsid
X;ijojos b ajaqM 'Jjuiq; 1 'st
stq; pue 'aousptnS spaau auioq
uiojj Xbmb jjiS b X[snotAqo
ssau
-put>{ siq joj ujn;aa ui ;b3j8 00;
a.O|Ajas ou op ubo aqs ;»q; UBaiu
^usaop Jaq ssed 0) sastuiojd m\
-onj;sut qe[ s^jtS b asneaaq ;snp
qgnoua poo8 jou ^pj|B}jao st Xj
-jbh Jo M3ia u10! PI° Xuy q;iM
spua^adM Joq spuods aqs oqAV
;snf mjajsa oq ;snut oqs unaui [
saito 8uoja\ aq; osooqo ;,usaop
aqs ;sq; ajns a^Bui ;siuu aM.
s;sa
•jauii juojajjtp qjtM oidoad jua
-jajjtp Xq pa;uasajd sat;tun;jod
-do jo A')3jjba aq; A'q pajappvAv
-aq aatooaq Xbui aqs pue asiMja
•qio puB omiapcoH 'jaq o\ pauado
*ML
satji.tojog
92
10th
AVENUE
B. A.
SERVICE
JACK
McCOLL
10th Ave.
& Discovery
AL
.  1136
Browse at
PEOPLE'S CO-OP
BOOK STORE
337 W. Pender
BEST IN BOOKS
AQUA ROOM
for private parties, dinner
meetings, banquets, etc.
at the
Dor House Cabaret and
Drive-In Co. Ltd.
1601 W. Broadway   BA. 1310
Aptitude Testing
JOHN W. A. FLEURY
Personnel  Consultant
Industrial Psychologist
606 Stock Exchange Building
TA. 7748
FRANCES MURPHY
DANCE SCHOOL
BAyview 3425
Private Instruction
Rhumba - Tango - Samba
Fox Trot - Waltz . Jive
Old Time
Beginners - Brush Up
Advanced Courses
If no answer CEdar 6879
Alma Hall. 3679 W. Broadway
The Sun Slinks Slow
eral Ascot was commanding h^
men to shoot at anything that
moved.
Bess lay behind lines receiving the already incoming
wounded.
John lay in the front lines trying to get wounded.
For three hours the Confederates charged the hill.
The Union soldiers were run*
ning out of cartridges.
The Confederate soldiers were
running out of breath.
Then, suddcntly, Union reinforcements appeared over the
horizon. The    Confederates
'dropped their mint juleps and
highed it hence to Maryland.
The battle was over. The hill
was saved. John was wounded.
Bess was pooped.
Now came the terrible job of
clearing the debris. Bess was
right in there sorting, out the
wounded from the unrecognizable.
John limped up to her, put his
arm around her hefty shoulders
and smiled.
They walked to the old elm
tree. Turning around and surveying ihe battle . site, they
thought, of Cedro Woolcy. Bul
they both knew .hat soon peace
would reign again.
And Bess stood there beside
the man she loved with tears in
ner eyes and a bottle of iodine
(.hitched in her hand.
She was proud of the role she
had played in the war. And she
knew that her determination and
spunk would be an example to
America's womanhood in future
holoeasts.
Bess and John walked toward
his tent.
Cjc4 9a A W/
By Vicor Norman Chimes
Author of "Pondering's Pretty Powerful."
nothing  uppity  about
Everyone realizes that
in order to be a success, it is necessary to
get on well with people. Yet how many
people ever think of
getting on well with
God?
It's not that most folks don't
appreciate God and his influence. It's just that they don't
ever take advantage of it.
There's a reason for this. In
my meetings with thousands of
miserable, distressed people,
wives who wore discontented,
men who weren't doing well in
business, and clergymen who
badly needed counsel, one thing
has struck me a'gain and again.
There  was  one  misconception
•
held by these people, and it
stood out above all the dozens
of others Ihe poor souls had lie-
fore they came to see me.
It was that they thought of
God as an aloof and distant person, They were afraid to get. to
know him better.
Of the millions of people who
haven't had the good fortune to
hear me speak or read my writings, there must be many more
who are in the same position.
They are shy with God.
This is too bad, because God
isn't really like the person these
people think He is. I've known
Him like a brother for the past
50  years,  and  I  can  tell  you
there's
Him.
He's a good, sensible fellow,
a fellow any Christian would be
proud to know. Believe me, He's
'he sort of fellow you'd never
regret sponsoring for your lodge.
I'm sure all of you know someone whom you always feel at
home with, someone whom you
feel a glow of warmth At meeting, who's always ready to stop
and chat with you about the
weather or your wife.
Sometime he's your garage attendant, sometimes he's a hot
dog stand operator, and some-
limes he's even your minister.
Well, God's like that too.
No sir. He's not like a dull
old schoolmaster, or a stern,
(h-ied-up judge. He's just like
anv other American.
And if yon realize that, you
can obtain more strength for
plain, everyday, common livini:.
Because if you feel nice about
God, you'll talk wilh Him much
more often, and therefore win
Tho  Best  Friend Of  All.
One of I lie poor souls who
finally was fortunate enough to
come to me for help, was overflowing with gratitude after he
had laken my advice. I had told
him that God was just like any
of the fellows a! the Rotary
Club.
The next time 1 saw him, his
eyes were brighter and his step
was  firmer.  His  business  sales
IS8 aas sq;ad Xueqj a8anoo o; Xe
•mb sao8 \i]9 b uaqM 'aas no A
•Xppos
ujapoui jo spuBiuap aq; jaaui 01
IBuojpunj pue aiqixaw os P-S
'uijjj os aui passaaduij ;sq; uiaq;
ut Suipfoui sbm aqs japsjaqa
• jbjoui aq; sbm II J3q;oui asnoq
ajqedBD sjq; jo aauspmS aq; Jap
•un Xbm \i\i]i aq; SujmojS 3J3M
Xaq; aas 01 8u|jnssflaj sbm ;i
jaqpui asnoq
SujuiiBqa b puflw pua StJjS
jo ;oj XpAoj b ;BqM 'asnoq injii
-neaq b ;aqM 3snoq X;jjojos ajd
eia fi »q; ;e sua;*}* jaq ub p; aut
paanpojiui 'jajqgnep /Cut 'eput
-Bd uaqM sjq; pazijBaj 1 paJBd
•ajd Sujaq sj piS UBOtjaiuy aq;
s,H8D3W  tU0JJ  pasuapuoo
;aq; Xbs 0; Xddaq uib i puy
pajBdaad aq
o; paau sjajS pooqjaqpui pue
pooquBUtoM sb a.oj ;uB;JOduq ue
qans joj uaeut i.;j joj uiaq; ajBd
-ajd ubo 3Av 'a;BJ Xub ;b 'ipm
_sjq; ;noqs op bm ubo ;aqAV
•s;ua
-saad ;j suiajqojd Xubui aq; pazj
-leaj 1 auioq Sujiuoa ja;ja ;j ;no
-qo ;q8noq; 1 uaqM puB '8|q; pa;
-daDDB 1 ;sq» S8auinj;sf.w an;q e
;ou pue Xof ;saJ8 q;pw sbm ;_
iMoujouio; jo uauioM aq; aq hjm
Xapo; jo sijjg ?unoX aq; ;eq;
azqeaj noX orj Xspo; jo -aidoad
SunoX aq; ;noqs sSuiqj Xueiu
paujaaj 1 pub puajpaM ;sei 48
-qsog ;b ja;q9nep Xtu pa;jsjA 1
;un;s ssag  sjjiM Xg
pooqu.uiOM ui )ssq
dip jo suQip_Qn6-
S3iimoyos
•poo jo ;ob ub sbm ;i
ssaujddBq 0; ujb8b oduo
pajo;saj uqq eae o; Xof .ajnd
sbm ;i ;sbi ;b aiqjJai sajou qjjo
stq jo >|uj aiq|S|AU| a\\\ apaiu
paq uns aqj jo ;aaq aqx '8uj;jjm
q";JM pajaAoo mou ,;nq 'ifUBiq
o;jaq;tq 'jadsd jo saaajd ai;;j[
JBJ3A3S  3J3M  pUBq  1J31  Sjq  U|
Xisnoj;i;dajjns paqa;np puy
autj; lsoi joj dn 8ujjpiu
'Xjsnojjnj a;jJM o; ua8aq on
spnop aq; qSnouq; ffcjnq ;qS?I
-uns jo uieaq 8uoj;s y (PinoM
;j ;sq; Suoje ub umouij paq aH)
•pauaddBq ;j Xiuappns uaqx
•(jaq;p anp e
aABq ;,upjp mojpj sjq; aaneaaq
jjsm sb ;snf sbm qajqM) -jaded sjq
uo 8uppM sbm Monaj aq; ;eqM
;no a-jBui aq pinoo jou 'apjs
•uj s;q8noq; aq; peaj ;ou pjnoD
Aaq; ;nq 'uijq jo ;uojj uj paaq
aq; jo jpaq aq; ;b Xhbd|;ubjj
pajBis  sjiBqaXa  qsuaAdj  sjh
i8ujq; b qans Joj(
8ujdoq aq 01 ;ua'
-pn;s agsipa e jo
qopjM ajqEJasjut
b aq sbm oqM puy
a[0BJjUJ b jo ;joqs
'si ;nq; *8utqioM
•mou tutq dpq
pjnoa SupmoN
•qi«ap AiajaiH
»in< uiojj uitq pa
-jpnid pu* UMOp pa
-qasei pog jo puaq
aq; Moq siaaAa*
MO|ta; MinBaa y
uaijBSJOj
uaaq peq an XaAjng aSanoo
B jo ;q8(3M jBjnjq aq; [jB q;jM
auioq JjDnjjs sjq; jo uo;;eztiBaj
aqx auofB Xppiduioo 'auo.y
suad upj;unoj paqajnp
UB Xaq; ;Bq; mbs aq 'pueq JJut
-dpq b joj iq8jj aq; o; pUe ;ja[
aq;  0; Sujipoq   sjadBd Jjaq;
J3A0  UMOp  pdMOq  3J3M  speaq
UB ;sq; mbs aq aaej Xppuajjj b
joj uiooj aq; umop pue dn 8u(
-5JOOT -sbm aq ubui 3[;;ii aABjq
aq; asm XpuiB8 pai88nj;s an
idpq'
joj ujn; aq ppnoa Xbm qajqAV
iop Xiqjssod aq ppnoo ;Bqyvv
uuq 8utuioa
•jdAO sbm ;sq; jsaj jo 3abm aq;
"i|3Bq ;q8jj o; paij; 3q sb Xjsnoj
-jnj papunod ;jaaq an;TI SJH
[IB Xq ua^esjo;
puB auop XrsnoiA
•qo sbm an auo ou
Mauq aq pus utiq
Mau>j auo ou !Xbm
jaq;o aq; Suiujn;
jo uitq qSnojq;
;q8iJ 8 u 1 )(o 01
jaq;p 'utiq o; uoj;
-ua;;e Xub pp3d auo
ON paopui ajnpjd
injijid c pa;uosajd
,Pub 'SJBa; jo qsnj
b naeq ppq o; gui
-Xj; 'XpAEjq paiS
-8nj;s moipj ai;;f[
auoSaqadM  aqx
J3[sjoh uoqnj Xg
3di«is ivgy qnv vwvaa
98
4.
The Sun Slinks Slow
God Is A Swell Fellow
had jumped nearly 50 percent,
he told jme.
I "No\^ I always talk things
orver with God before I' try to
make ai deal," he said. "I've
found He's a fellow who knows
what business is all about.
"Whenever I feel afraid or
doubtful, I just look upwards
and ask, 'Whaddya soy, God?'
"And He answers me right
hack—though not in words, of
course. But I can almost feel him
throw his arm across my shoulders.
"It only takes a few seconds,
and it sure feels good to know
you've got a guy like God behind
you."
A housewife wrote to me saying that she had spent at least
four hours a day with her
mother during her first year of
marriage. But suddenly, she and
her husband moved hundreds of
miles away.
"I love my husband as well as
any wife can love a husband,"
she said, "but I miss my mother.
She always appreciated my
plight."
I told this poor, lonely and
misunderstood woman about
God-—how He could provide her
with the comfort her mother had
provided—if only she would let
Him.
Six months later, the housewife wrote to me and said: "Mr.
Chimes, you were right. God is
just as understanding as mother
was.
"No matter what George says
or does, I just close my eyes and
talk 10 God. He understands."
Those are examples of how
if you'll only feel free to talk
witli Him—God can be a real
friend.
Why don't you get to know
Him better? You'll find He's a
swell fellow. .
Polio Victim
White House staffers are fond of telling of the time when
little Jimmy McLaren, a polio victim from Norfolk, Virginia, came
to see the President with a crippled rhildren'j; stamp. The President was in conference al the time, and had a crowded schedule
all that day. But when he heard that little Jimmy had come to see
him, he said, cracking his famous grin, "Tell the little S.O.B. to
no away,"
The shrewdness of Henry Ford, America's greatest businessman, is legendary.
Old employees still tell of the time when Ford's assistants
advised him to put soft seats in next year's model. Old Henry
smiled inscrutably, and said, "Nope, we won't change this year."
Company advisors thought they had been vindicated when
sales dropped a million dollars that year. But Old Henry had the
last laugh. He fired all the advisors for their stupidity.
John took advantage of Bess'
temporary diversion to sneek
away to the General's tent. He
knocked on the tent pole. The
tent fell down. He reassembled
the tent, helped the general to
his leet and executed a brisk
salute.
"What do you want Steele?"
the general spat out.
"Well, sir, you see . . . it's like
this, sir ... I, well that is: she,
I mean Bess . . . Well sir, I've
got a woman in my tent," said
John Steele firmly.
"And I've got a hippopatamus
in my field pack," the general
derided.
"Have you sir. that's interesting." John said.
"No I haven't," said the general. And what do you mean by
stumbling in here and felling me
you've got a woman in your
ten?"
"But I have sir, honest. Her
name's Bess."
A lecherous grin crept over
the general's face.
"Tell me more." he spat out.
"She  wants  to  be  the  regimental nurse." John said.
"All of a sudden I feel "sick,"
spat out the general.
" You mean it's alright?" John
queried.
"Of course, Steele. I'll be glad
to have her. That is, the regiment will be glad to have her.
I mean, glad she's along "
With that John executed an
even brisker salute and ran off
to tell Bess the good news. But
Bess was already busy binding
wounds in the field tent.
It seems she nad dislocated a
hip pitching her tent and was
busily snapping it  into position
when John appeared in the tent
opening.
"Here, let me," John said.
When Bess was through, the
two lovers strolled out into the •
oncoming gloom of evening.
They sauntered to the base of an
old elm tree and sat down in the
old mud. Ten thousand little
lights twinkled from the tents
below John and Bess.
A gentle fall of rain freshened
the mud.
John turned to Bess. "I , . ,
I . . ." he said.
Bess sensed what he was trying to say. "Yes, John," she said.
"It is a little damp sitting here
in the mud"
He took her hand in his and
pledged his eternal love.
Morning came and Reville was
called. That was the bugler's
name—Broderick Reville. The
evening pickets were returning
from duty and brought with •*
ihem news of a threatened Confederate counter-offensive.
Julep's forces were determined to recapture Bunkum Hill at
all costs.
Bess reoeived the news bravely. This was to be her supreme
test. She tested her splints, laid
out her Girl Guide Handbook
and filled up her mussick in
readiness for the battle.
John, in the meantime, was
looking for a dry fox hole. Failing this, he decided to check on
Bess.
The Confederates charged the
hill in droves. Julep could be
heard above the melee ordering
his men to hold fire until they
saw the whites of their foe's
eyes.
At the same time Union Gen-
57 Li
'aumsajd i pue^iapan op noX
;nq satuau Xub uoj;uaut h;a\
om ;sq; ;ou 'Xj;unoo Jaqpus paj
noX op ;nq ';snB9oioq itfqoja
a jo ;uaAa uj ;sjjj JSMod aeap
•nu SujXotduta jo ijujq; jsaou
PinoM ;uauiu-OAof ewjj jno pun
*8;sj;uap8 ueopouiy MOfpj anoX
'noX ;eq; asjnoo jo azjpaj i &
:uo
Xjjbo o; ;ng sjaaX Xubui asaq;
'PIJom aq; jo ;saj aq; pus 'subs
•jJ3Uiy 8ujJ3qjoq uaaq seq ;eq;
uo|;sanb aq; jsmsub o; qaniu
op iijm jomsub ;qf|jq^toj jnoX
;eq; ;uapjjuoo paj qapjXjQ s,ja
•paaa aq; jo aM 'jjs noX -fusqx
aSauiBp
aiqejapjsuoo padxa pjnoo noX
;eq; 'sjq; Xbs i op ;q8noq; ;aaj8
ja;j8 Xjuo pus 'Jfujq; j uaddsq
pjnoM ;BqM 'saX 'Xjjos Xjjnj
-psajp ui.i qo ' ' ' Pinoa bm aq
•Xbui "jib aq; ut papuadsns Moq
•aluo8 aq o; ajaM ;j ji 'jqSnoq;
o s,ajaq; mou 'moujj no^, 'V
ipapuaj ;t jajje uboui i
;nq  noX  -tuaq;  'jjs sa^,  b
puet pjnoM ;i y
iBJJOOd
jo azrs aq; X;p e uo paddojp
ajaM qutoq uaSojpXq e jt spaj
•ja atft aq p]f»OM • aepjsuoo -noX
OP ;Bt|AV  OJ 48MSUB UB JOJ SJB3X
Xubui 8ui;jbm  uaaq  aABq  'ja;
»;hcu ;aq; joj 'pjjom aq; jo ;saj
aq; pus 'ojiqnd uaajjaiuy aq;
qajqM auo puB 'jjs ;uB}joduij X[
-3Ui3j;xa sj Xjahb sjq; mojuj o
pafqo ;q8|Ui ppoM wpoj
aq; jo ;saj aq; q8noq; 'Xpn;s o;
suauipodt Suj;saaa;uj Xjba auios
q;jM s;sj;uajos a* aABaf
prnoM ;j Xpadojd pasn ajaM
uojjbipbj jj 'asjnoo jo 'mou
3Aeq 3M auios uaq; ;uaJ3jjjp
oo; ;ou ;ng saX 'puaqjjo V
uajpifqo ;ua;mu ajn;nj uj ;in»
•aj ubo uoj;bjpbj o; ajnsodxa
-jaAo ;aq; 'jjs 'ijuiq; noX oq q
■ - ■ mou 'jopop noX Jjuaq; 'qy
• • • 80j| uqof
jo spaoM aq; 'Sujuujq; papaaq-p
:A3J puB j Bap jo ajduiBxa ub sb
a>px sisapj UBj;sjjqo 'Suj^ujq;
jadojd q;jM asoq; Xq paXo|d
•uia aq ;snui ;j ;nq 'mojjouio; jo
uazftja aq; joj asjuiojd ;saj8 e
sppq 'asjnoo jo jaMOd Jeapntf
;ua;uj-iu q;jM osoq; Xq pasn
sj ;j jt Xjuo ;nq 'jaMOd JBop
-nu uj j38ubp*ujb;j3o b sj ajaq;
;sq; suazj;ja uBojjauty Jno ip;
Xpjes ubd j M«iq; I 'saA  V
iPJJOM aq) joj jaSuBp ajn
•;nj b sppq JaMOd jeapnu ;sqj
'pauunis ja Muyq; nox oa b
;S|D|8
-Xqd pa;ou 'pauun;s 'Mt uoSjoq
•jq- q;jM Ma?Aja;tq ue uiojjj
fejaujdA spMaf Xg
".snoiaSueQ q s| —
NOISSId  WTDtlN
quiog-H  aMX  "O  J/O
sajenbs   ;st;u3jos  V
auop uiaq;
PI ;snf noX jj ;no saAiasuiaq;
H30M tnM auiaiqojd jnoX Moq
70 afduttfxa pajjad b sjajjo pue
jaAaiMoq '»jqx ' tapjnui srq joj
poSttvq s«m Jf xbj\i pus pajp
Mono; pto aq; Xt»;etra;jojun
*q;t«aM Xipjjom sjq tp 3p;s
pue «paaq -aq; uo jjurup vt/AO\
pp aq; peddoq Xaqx uiaq; joj
qonut 00; sbm 93(03 Xjjaqa jo
;q8noq; aqx ijbab ou o; rap ;nq
'saauapauoa jpq; q;jM parjsaJM
suojUBdutoa sjq pue  Jf xbj^
•xoj\i 'sji\i jo
mio8babj aq; q;jM ;no ujom pue
HUjjp Xq patppnjaq 'ijunap umo;
aq;  ;nq  Suop  uaddeq  pjnoqs
oqM  ;uauioui*;Bq;  ;b  ;snf
Jf XBJM
Pjbs ,,'aiuos %at s.pi  ipM-
SUOtUBd
•uiod ijAa sjq pjbs ,/Xauoui ajout
ou aABq 3M ;ng„ pjes aq ,,'saijbo
Xjjaqa ajoui aAeq ;snw a^„
Xpanjq paujBjduioo  Jf xbw
'pooui
Xpns e uj ajaM Xsq; pus saijoj
Xjjaqa Xubui 00; qqM papnop
ajaM sujBjq Jjaqx "(ensn sb
dJo;s8njp aq; punojB Sujpueq
ajaM suotuBduioo ijAa sjq pue
'jf XBfli ;q3ju ijjep auo ''Xep jo
j3;;bui b uj pauaddeq n8 ;i
-auop uiaq;
;»1 ;snf noX jt ;no saApauiaq;
5|Jom fSujq; Moq Xuunj s,;i
auep uiaq; ;pj aq jj op
-0; punoq ajaM Xaq; sb 'saAjas
•uiaq; paAioaaj suiajqtMd sjh
' ja;je Ja;;aq (0|
e ;iaj aq pue Jo;sad umo sjq
qjiM JdAO sSuiqi pa>liw; ^BlAl
,,'uiaiqojd
jnoX aAjos noX dpq pjnoa aqs
;8q; ajns uib j ajaq; Xpei aq;
oj jjp; noX ji Xpioos pjy s.uaj
•PimO MI) JO Jo;sad poo'i jnoX
oj 08 0; noX asiApB 1 'niPM..
..untnmuuiuraitttH,.
.  „iBp 0; tupt i
««» *»qj_\ 'ao;sBd ;q8jj 8,;Bqx„
„*dpq
joj aui o; paujn; aA.noX puy,,
,,88888883X qo 88880A..
,,-asetu pftaj « uf
uij jo;8Bd aJo;s8njp paoi aq;
punojs 8uj8ueq auij; Jpqj puads
oqM suofUBduioa paq jo dnoj8
b q;jM uj uajpj ssq Xoq ;sa
-pp Xui qSnous paq ;(uaj3M ;eq;
jj se puy Xjjom qjjM auasuf'-Cj
-jbou uib i pus -junjp umo; aq;
q;;M dn ua>(B; ssq 3jjm Xj\j,,
„'  "  "  SSSSS8SS3A,,
luajqojd
B  OABq  I  'pnUIS  PU3J3A0U,,
XjBjq
-JT s,jo;sBd Bssj-q; 'ooooipn,,
„8uji-b-8uix„
Xfptq os papaou-aq
dpq aq; uijq 3Aj8 pinoa oqM 'jo;
-SBd sjq o; paujn; aq 'ajqnojvuj
ajdood jo jaquinu afljBt b anfq
'883 ur
IB3J B UJ SBM XBJty *3JO;f9njp
pool aq; punoJB 8ttj8uBq auij;
Jjaq; ;uads oqM suoruBduioo peq
jo dnoj8 b q;jM uj uoipj psq
' jf xbjv 'Xoq ;sapp sjq 'q8no
-u» paq ;,ustfM ;sq; jj sy .Xjjom
q)|M aUBSuj Xpsau sbm aq pus
'ifunap umo; aq; q;jM punojs
8ujuunj bbm ajjM sjh -sttiaiqojd
puosjad q;jM ;asoq sbm 'e;o_(8a
q;nos 'asuajVi uiojj jajnpBjn
•ubui snuae ipuis 'seSljooa xbjm
lajduiB
-xa ub s.ajan ■.iONlSNIHX 01
WVNAO si ;oqAV,. ajnpjd aq;
sja;ua ONraNlHl DWMVNAa
JO USAlOd gq> 0J31JM st siq;
Puy 'IP s.pq; 'Xbm 3q8jJ atft
jjtqm o; aAeq isnj" noX :Xjijs aq
^iqSiHJUS Supfuiqj, jno^ si
VZ
THE  UNION  SOLDIERS
were pitching their tents after
the battle.
The hill had been captured
after ten messy hours of warfare with the Confederate battalion.
Colonel J. Scott Julep's forces
had been repulsed finally, but
not before many of Lincoln's
best had left for that no-man's-
land in 'the sky.
Tail, gaunt John Steele of the
Cedro Wooley Fifth, had just
pitched his tent and was picking
it up when his eye caught sight
of a dainty buttoned shoe sloshing toward him through the
mud.
He looked up. It was Bess.
He couldn't believe his battle-
weary eyes. But there she was,
bent under the weight of her
Trapper Nelson, pack.
His memory shot back two
vears when he had last seen
Bess.
It was at the little railroad
junction outside Cedro Wooley.
His battalion was leaving to do
battle with the Confederates
and hasty goodbyes were being
said all over the place.
He was tenderly looking into
the tender eyes of tender Bess—
tendering his farewell.
Then, with a final wave he
jumped aboard the tender.
But here she was: 30 miles behind enemy lines. "What on
earth is she doing here?" John
though.
"I bet you wonder what on
earth I'm doing here." Boss said.
John tried to cover up his
amazement. He started lo speak.
He was about to comment on the
weather vvh.cn Bess commanded.
"Don't try to cover up your
amazement," she said.
"I've come because I wont to
do ray part in the war. Aftet yoa
left I took a St. John's Ambulance course, John, and I'm here
to be the regimental nurse."
The winter afternoon was
growing chilly. Union banners
were gently waving in the
breeze. Row on row of tents
stretched off into the distance.
It looked like a Boy Scout Jan»-
boree.
Bess was beginning to shiver
in her cut-away calico dress.
She looked at John Steele. He
had changed.
"I'm glad he's not wearing
that searsucker mackinaw anymore," Bess mused.
But he had changed in appearance also. That boyish chin
was gone.
"Probably shot off," Bess
thought.
John's eyes had lost their
youthful sparkle. He had seen
much these past two years Bess
mused.
John gazed at her as in a
trance.
"My eyes have lost that youthful sparkle," he said at length.
John's stutter caused him to
say most things at length,
"You can't stay here Bess,"
John said, it's . . . It's . . . well
it's highly unethical."
"I can and I will" Bess said,
"Look, I brought my own pair
of splints."
"If you slay, you'll have to dig
your own urinal. Bess."
"Look, I brought ny rwn urinal, too," Bess said waving it over
her head.
Bess had thought of everything John mused.
By this time Bess was iitrious-
ly unpacking her Trapper Nelson.
Can COTC Defend Our Country?
Condensed  from  Brownshirt
By Major-General A. W. F.
Webley-Vickers,
DSO, VD, OC, BVD and Bar
The problem of defending
Canada from outside aggression
has long been a tumour gnawing
at the brains of the Very Senior
officers of the Canadian army.
It is a problem no longer; the
tumour has been removed, the
danger is gone.
Threats from the massed bad
people from Communasia; dastardly Granium bombs: virulent
sororities, and the like, thanks
to a great new discovery, no
longer endanger the Canadian
way of life.
The noted military strategist
Officer Cadet Peter Birkett of
UBC, has revealed startling
never-before-realized facts, Says
he:
"The only insurance for peace
on earth is NOT good will, but
the university service contingents. A Merchant Marine bunch,
the gallant COTC, and some
other conglomeration, are the
sole reasons why we have not
been plunged into war. They.
Sen.  McCarthy  and  Bill  War-
One oi the country's most
brilliant military man affirms
tha dynamic strength of our
forces.	
wick are busy safeguarding Canada  from the  Russians."
This reliable statement has
further been substantiated by
Pilot Officer-to-be Art Burgess,
who has compiled figures to
prove that university contingents ALONE have the personnel
to defeat any enemy—mole,
female, or vice-versa.
This statistical expert has
proven conclusively, through a
clever use of perms and corns,
that Canada far outnumbers the
remainder of the world in military strength. For example, university officers are six times as
intelligent as the Russian peon;
12 times as lazy, twice as poor
and eat 11 times the quantity of
the Russian. These few illustrations clearly show that one contingent trainee is equal to innumerable Commies.
An investigating committee
composed of Googie Newhouse,
Baba Keeler, and Joosie Peterson—the well-known  Group of SZ ."*
PinoM ;eqx Jaqp8o;p 8ujifujq;
do;s ;,u;snui auo 'asjnoo jo
•;j ;no
•qa 8uj_|ujq; Xq SujqjXua paAps
J3A3 auo-ou 'ip aa;jy -jbmsub
aq; ;ou s.pq; 'qoniu oo^spjq;
;,uop ;ng suiajqojd s.ajji aAps
o; 8ujXj; sj auo uaqM „qpap
a"jns,, sj 3jji uo Jjoonno aAjpSau
b puy ajji uo ijooi;no 3Aj;b
•Sau b dopAap Xaq; pq; qanui os
Xjjom U3A3 ajdoad auios suoj;
•isod ajqtssoduq o;u; saApsutaq;
Xjjoav Xaq; 'suiajqojd qjjM ps
■ag siuuy sb uojjjsod aittBS aq;
u; 3JB Xepo; ajdoad Xubui os
'suiaf
-qojd q;jM jpsjnoX pujj u.noX
'ajdoad pout sijji 3J,noX ji
l( ubuiom Xddaq B aq p.noX
';no saAjasuisq; jjjom suiajqojd
jnoX pi puB 8ujXjjom jnoX
P8joj ;snf pjnoo noX jj /kor
*;b q8nsj o; 8ujq;Xus 3as*;,uB0.
noX pus dn paxjui ijb sj 8uj
siujq; jnoA„ pjbs aq „'3juuy us;
-jo ajoui q8nsi oupaau no^,,
uoj;BAj3sqo Sujpjpuad b
apBut Jo;ssd aq; saXa Jjaq; uiojj
8JB3; Xjjsui aq; padjM Xaq; sb,
puy auo pq; jbao qSnaj poo8 b
peq jojgBd aq; puB ajuuy IPAA
pjBStaq ,,'moujj i jj
pauuiBa,,  83X3 XajS XipujJi sjq
q;jM Jdq ;b pa>j6oj Jo;ssd aqx
„iop o; 8ujo3 i
«>■ WqM..  'PPS 3qS ,,'JOJSBd,,
Xipsq os pa
-paau aqs dpq aq; jaq saj8 pjnoo
oqM 'jo;ssd jaq o; paujn; aqs
aiqnoj; uj ajdoad ;sotu asjjq
SSOUI IB3J B Uf
sbm Xuuy 3Jo;s8njp pooj aq;
punojB SutSuBq auij; jjaq; ;uads
oqM suojuBduioa peq jo dnojS b
q;jM uj uaipj paq Jf uibs Xoq
;sapp jsq 'qanous ;,usbm sjq;
jj sy Xjjoa\ q;jM pujui J3q jo
;no 8u;o8 Xpsau sbm aqs pue
,,'ubuiom umo;„ aq; qjjM dn ua
-_jb; psq 'apBj; Xq jojjbui 38ub{j
b 'uibs 'puaqsnq s.ajuuy
•jeaX ;sbi Buiuiaup ieej b uj jjas
•jaq punoj ajtMssnoq pa8a ajp
-pjui Xjpjd b 'qaujjQ ajuuy
ijsnx Rig Xg
uiaqx 3Jou8i—
isajqnoJx sabh noA
J3A0 piJOM'aq; suaz
•j;jo Sujaoi aoead 'uBjjspqo joj
X;jjno38 pus 3DB3d o; peoj aq;
3(ibm jjjm 3M 'tuopaajj jo js88jj;
uopsij aq; q8jq 8ujppq 'poo
uj pustj uj pusq pua jaMod 8uj;
•BjSBAap jno uo jpaq ipj sXbmp
ubo aM uiajqojd aq; o; suoj;njos
aABq 3M ajjqM joj 'jbsj jsasn
aoBudui aq; auiooJdAo o;
q;8uaj;s uaajjauiy jojjadns jno
uo Xpj Xjuo ubo 3m uaq; jjjm
jaAau ;j poo 6; Xajd sm pub 'dn
8308 uooipq sq; jj 'ipaa  y
4_13b;;b ajiuop ub jo ;uaApe
aq; uj op pinoM jpsjnoX noX
pqM (J3;suoui ujiuiajjj aq; jo
paq 8uj;u3uijo; pua Sujssajddo
aq; jo ;q8j3M aq; uiojj uiaq;
;jjl o; 8ujop sj pjjom oa^d
aq; pqM jo aouBjnsse auios
sapunpojun asoq; 3aj8 o; ujb;
-jno uoji ain pujqoq U3A3 pue)
'se8en8uei a u; 3ujzb8bui jno
;ujjd 3M qojqM joj suojjjjui aq;
H3; noX pjnoM 'jjs mou puy  ©
pjJOAA aajj| aq; jo 8ujsq
IjaM puB X;jj8s;uj sq; paenSajes
o; qanui op ujav suaznp moj
•pj jno o; aoiApe punos pue jnj
•dpq jnoX aAajpq qopjXjQ aq;
jo 3M uieSy  jjs 'noX Jjuaqx
SAjAjns o; adoq Xeut pijom aaj_I
aq; jo sm 'PIJOay aaJJ 3q; o;
aoaad UBj;sjjqo b 8ujjq d; pusq
uj pusq 8uj)jjom ajB oqM ';uaui
-ujdAoS U63|jauiy aq; pue poo
uj q;jBj ;jatiduit ub Xg jbm oj
•uiop ue joj sdApsuiaq; sjeddjd
o; ppoM ddjj aq; jo ;ssj sq;
jo suazjjjo aq;  puB  'ueajjauty
XJ3A3 jo X;np aq; sj ;j jjut^i
I XassXqn aq; uj sjq; aas pue
mojjouio; dn p8 o; jubm ;4uop i
'IPM 3;onb o; Sujqpuios ;ubm
noX .'qo spuajjj jjaq; rp o;
8J31PI a;jjM o; UMop ;js pue
aMia 9q; J° *doa b Xnq ox y
•suodBSM Jsajanu q;jM jbbj aq;
UIOJJ pa_fDB}}8 ^JJUBSUS 3J3M SM
;u3A3 aq; uj Xj;unoa paj8 jno
jo suazj;jo aq; o; aojAps JnoX
aq pjnoM pqM 'Sjs mojj  ©
•;jBaq o; spjoM JnoX a_fBj new
ppoM 33jj sq; jo Usui 8unoX
aq; ajns uij 'jjs noX Jfueqx
' • ' 0; Xsp Jaq;o aq; 8ujXbs ;snf
sbm 1 'XqA\ Xj;unoa jtaq; pua;
-3p Xsq; sb 83;Bun;joj sssi jaqjo
UBq; q;uoui Jad Xauoui ajout
a-IBui 0; X;jun;joddo pajjjpnbun
aABq njM uoi8Sjuiuio3 Jjaq; qjtM
uaui SunoX seaq; 'dn 08 0; ajaM
uooipq 3q^ jj XqA\ aoBusjv P^H
aq; ;suib8b Xj;unoo jno pjsn8
O;   S3DJAJ38   P3JIJ8  puB  0100
sq; Sujujbj; sjb sm XqM sj p'qi
'(;uauiuJ3Ao8 ubjpbubo oq; H^t
3SBajd jajdoad ssusjap jjajo 8uj
■ujbj; sjb 3M XqM sj ;sqx sajoqs
pajaes jpo uo uojpnjpdp JB3p
■nu dojp o; spjjsaq pjnoM 'aur
a;onb ;,uop assajd pus 'uoj;u»ui
;,uom j auiBu ssoqM 'Xj;upo3
pq; pq; p3j jnq dpq ;ou usa
I ;sa8ja s.japaaj aq; 'saX qo
iSBM aujZBSBiu JnoX jo aui°u
aq; Xbs noX pjp isq.w dsunoa ;o
pus ijaaMSMOM 'ajiq 'aiujx uj u
psaj i 'asjnoo jo 'sa^ usaui noX
pqM ass i qo aeqM op ox y
iquioq u?8
-ojpXq jo ojutop ub asn pjncM
uoissi j Joajannj
8S
Can COTC Defend Our Country?
Three"—have carried out exten-
, sive research into the doing of
UNTD, COTC, and USR (RCAF)
and their findings are as shocking, in their own right, as those
of Dr. Kinnard's report.
One evening each week the
services gather to perform their
obscene rituals. Once a week
only. Russian counterparts practice eight nights a week. Individually then, we are eight
times the calibre of the Reds.
Not only that, but of those
interview, 96.5% had not only
.' .«en the movie "From Here To
Eternity." but had also read the
book—and enjoyed both. Ninety-
nine and 44 somethings or other
percent, considered "Forever
Amber" fit for the nursery. Only
.3% of contingent members had
attempted "War and Peace." (He
was later proven by psychology's Dr. McKay to be a half
wit, who almost failed Music
300).
In the light of these confidential findings the Mighty Mites
guiding Canada's defensive destiny, have relaxed. As one experienced defense-conscious expert says:
"U.B.C, with an enrollment
of over 5000 heads, has almost
300 in the university services
—nearly 6%. Since about 10%
of this 6% plan to make the military a career on graduation, it
can be seen that Canada has an
ample supply of trained leaders."
"UBC's record in contributing
to the military forces of Canada,
rates as superior to mose universities operating a similar pro*
gram." It makes a feller think.
Nation-wise, no less an authority than retired Admiral Albert
Q. Sorghum, has perhaps suggested that .021% of our population is COTC trained to some
degree for defense and warfare.
"When one considers," says
he, "that with .021% of Canadians of such a calibre to defend the North American masses, there are absolutely no worries. Russia requires 94.3% of
their population for defense.
"Figures also prove that in a
disaster close to .01% of those
involved, will know what they
are doing. Mighty encouraging,
I say."
This data has been released
for the first time after careful
political evaluation—much in
the manner of the Yalta releases. Arthur Nachtigal, a leading civilian, re-iterates the attitude of Canada's authorities
when he states: "Unless we practice being civilians to the exclusion of the military, it is unlikely that we will never defend
Canada."
There is little doubt that
UNTD, COTC and the USR
(RCAF) are ample in every respect to safeguard the borders
of the world hockey champions.
THE SUN SLINKS
SLOW
THE PEOPLE SPEAK
Nobody would accuse this year's Council of being jackasses,
but have you heard Ron Bray lately?
By ROSE LATOUTE
A stirring book-length feature of one woman's struggle
against most everything during the somewhat hectic civil
war days in United States.
55 ee
o; pssjjdjns ;,usbm i ;nq 'uua;
pq; ujb8b uijq aas ;,upjp i
•gjjspuMop Sujuioo
o;b] jnoq ub jpq sbm aqs—pjp
IjjS Xui ;nq auq; pq; uijq o;
aits; ;,upjp i  ;saA ^aaqa qpo;
•Spunoq B 8UJJ83M puB uisf pus
SJaijOBJo z;jg 8ujp3 sjjb;s sq;
uo 8uj;;is mopujm sq; qSnojq;
uijq mbs i SLUJOP S.UdUIOM
aq; uj sbm sof aj;;jj sSbjsab
Sjq; q;;M ja-junooua ,q;jjj Xj\_
s8uj_i
puB sa8Bqqeo jo p3-fp; om auit;
Bjqx 'H-Jod ppo pus sjaifOBJD
z;ju 8ujps pus ;s3A uaau8 b
8uijbsm uiooy uaajg sq; uj sbm
aq puB Xsq s.noijpd ;S SB^ 1!
;obj ui uib8b uitq mbs i ajojaq
suiJ3;-pjui Sujjds js;jb sbm ;i
jojd
qsq8u3 Xlu usq; 3ui uo uojsssjd
-uij sjoui Xub apem aq pq; pm
'jaquisuisj i sb pq; js;jb aijqM
B 3;inb joj uijq aas ;,uptp i
"Ijj8 Xui suoqd o\ ;o8joj i "8uj
-q;ou puB 8uiq;XjsAS jo pajfja;
pus ;bs sa\ \*\2 Avu suoqd
o; 8uio8 sbm i puB do;s snq aq;
p qpoq suoqd sq; uj sbm ;i
•;saA Xojnpjoo snjq b Sujjbsm
puB asaatp anjq puB sjsjjobjo
z;jh 8utps sbm 3H  XbpjJjJ b
sbm uitq mbs i autj; ;xau aqx
dnoj8
uojssnosjp Xjopjq Xui passftu
I ;_|ujq; i 8uoi ocx paiiiB; om
ujbSb pub uijq q;jM spa; sq;
japun psquitp i pa a ijbsjs;
-;b; MOjpX b q;jM ;jns b jo ;jos
PUIJOU B 8UJJB3M sbm 3H 'Xsi
•sjsd pus sjaijoBJO z;ju 8uj;ea
sbm sq ajaq;—uMop pajjooj i
•paj Xui japun punos
8uiqounjo b jo 3jbmb auiso
-sq i uaqM 'qojssssj jo aoajd
;ubo;jju8jsuj auios 8u;op XjBjqji
aq; uj uiooj paipouad sq;
uj sbm i jspi os jo jjaaM y
33JJ03 joj ;no jjj8
Xui 8uj>jb; aim ;snf—pjnpu
Xjpajjad sbm ;udAa sjoqM
sq; pq; 8ujp3j ;jsi I qsi Xui
joj suij; pua 08=8 ""* ;i inun
pq;  pus stq; jo psifp; ajw
t>;83A psj B 8uj
•jb3m pua -qounj 8uj;b3 uij ;nq
'jd;put Xjpaj ;,u8aop ;i„ 'pjbs
pus iiueps aq; aui papusq sh
'8ujop sbm aq pqM uitq
paijsi? puB sJBa Xui pujqaq ;aaj
Xui ;nd 'uitq apjsaq uj psjMBJO
I 38Bsnes juisps puB s^nasiq
z;jH Sujqounui XjpnsBa umasnui
XSojodojirjua aqi uj ujn ubiosjo
uj dn pajjno uijq pui ;sjjj i
UMOjg-gBj jjojjepojg Xg
ujbSb
70  pjBdq  JO  U338  I3ASU  SBM  I
puB aueajjjnq b jo uijoj aq; uj
eXqpooo s;j psjsdsjqM qpou aq;
'Bspouiuinq-aoj aq; jsao Xi;u3ijs
paddjp _px_j Xui sb os puy
■Xq aui passBd ppq japBj8
aq; asn o; X;jun;joddo aq; pqj
;obj aq; Xq pausppas sbm i ;nq
'Xddaq sbm i passsnS 1 'apjsuj
•B;pa ajzus^oBw aq; qp al$
e;j uiojj Xbm ;j ;daMS psq apjjs
-pnui b pq; psujaai 1 'japi
auo8 sbm juabihv
joop aq; uo pajjouap ..Xpo
sjjoouibiVm peq pq; 3snoq;no
3jutd pp ub 3abs 8ujq;XjsAa jo
pjOAap sssuJdpijM uajjsq b pujj
0; Xjuo ajoqsB paddap j 'jspsja
paoj pajqutassBStp b pue Jjood
PPIJ ll"I 8 i° ;q8j3M sq; japun
Sujouj^v >J!abi>(v o; .poq suibo
I uaqM js;bj sjbsX xjs sbm ;i
JPSXUI lj 3A0UI
pus sjapBjS pboj ;jpajQ pioos
q;jM ijoaq aq pinoM 1 ojoms i
xaiy psuibu uBuissps jopjaStJj
-sj b Xq aui paueoj jpX-j b 8ujsn
Xep Xjsa pq; >jiabi>iv ;jat 1
•sbm
;j ajaqM Xb;s 0; SfijoS sba\ jjja
-Bj^y pq; 8u;dsBJ aui )b 8uBJds
aq 'sSnpSnj aq; jo dooqM
jbm  ;u3J3ub  aq;  Sujuibsjos
uBjd sq; pspoiunuiuioo 1 ;sbj
p ;nq aui joj sjoqo b paapuj
sbm uijq o; 8ujnpx Jibjjb ajoqM
aq; ;noqe pes Xjsa sbm oq pue
pajp psq 'o8jbj '8op sjq pjbs
oqM 'uBUtspas e\%%\\ ojpanq b
punoj 1 spjsui aojsuiuioo jo Jsq
-uiaqo jbooj 3qx joj Sujjpoj ussq
peq 1 pq.vv punoj 1 ;sbj ;y
•
•Suos pqeqd
-IV aq; o; spjoM aq; 8utuiBajos
;no ucj, 1 aouaiptiB aq; jo uoi;
-oajjp sq; uj 8uj;;jds ..?njpA\
pajn;dng »q; J° mubcj,, ojpxa
sq; Sujop jsaus pauiBU S83J83M
b sbm uiooj aq; . jo sj;uso
sq; ui qpajq ouqajsa ps;usos
sjj8jaquiy q;jM ;oq sbm Uiooj
aqx '8ujuado aq; qSnojq; p3
-jMBJO 1 'sojjjo ;u3uiujsao8 b aq
0; sjq; 8ujjpx Joop sq; u? uja;
-ubj ausajjjnq paj b q;jM ooj8t
ub mbs 1 qoBuiop Xut uo psjp
aq; dn 8ujjaq;jis 'Xoaaj pauisu
apjoj ub UMop pjp 1 'noojq
•aoj  ub  8ui8pojsjp  XjinJuMS
ajjl pjo aq; p8
-joj pua msub ;jbjs pjnoo s;ub;
-jqaquj sq; sjsqM uoijbooj msu
v o; jfiABjuy jo umo; sjj;ua
sq; Sujaoui jo bspj sq; uo >jonj;s
I pq; puipq q;jd Xui Sujisnf
-pa sbm 1 ajiqM sbm ;i spunoM
Xui psj; pus sjnsoduioo Xut
ujb8 0; uiooj Xui o; dn ;dajo 1
Xjnfuj snojjas
UIOJJ  3LU  pdABS  pq;  'JBSSBA  P
P3AJS33J 1 opnt ut-Sujujbj; sq;
Xjuo sbm ;i sui uo paounod puu
punos jbuijub a\oj b 3Ab3 auo SB
8op pus Xog ssaujddeq o; qpd
JBsp b jo "ajjods pus utiq paqst
-uouips 1 sauo; Xjjsqput qjjAV
joojj aq; uo panjds peq
pq; sjj8jaquiv dn SujddBi 8op%
sjq pua Xoq ouijsjsg  ub  punoj
I  uotpajjaj jo ;u3uiout b joj
jsq aq; pujqsq aSnjsj 8ut.px
.,'iujh,-' ' ' Joj sabs suojy
auop 'jp 'ip '3Uojb sbm 1 q;oo;
s.ajeqM puojSBooo aq; pus suocxl
-jaq sjow 'ouijusg sq; joj ajij
jo Xbm 8ujXjsj;bs b 'sjji jo Xbm
tt\aH b Jo ajjods 1 'jaqqnjq jo
saosjd pus suoodJBq 8u;8poa
•jssjbo Xui
uo psijJBqius 1 saau>{ Xui uaaM;
MIA'WV dn pa«B3ID I
zz
««'
y^vm**
v*
The mighty ape, now Children,
see,
He's searching for the modest
flea.
Were he to turn around, we'd
find,
«
He has no hair on his behind.
—From Zoo Monthly
A religious girl is one that
sows her wild oats on Saturday
night,  and goes  to church on
Sunday to pray for a crop fail-
»    ure.
Liberace has  bought  a  new
castle  in  Scotland;  it's  called
*•   "Ben Doon."
"Mary, Mary will you get up,"
"But Mother, I'm not able."
"Mary, Mary, you must get up,
We need the sheet for the table.!'
^    A naughty little sparrow,
To impress his girl one day,
Made an extra deposit
On a brand new Chevrolet.
Don't yell through the screen
door, Mother, you'll strain your
voice.
Now  crabs,  are  very  crafty
beasts,
They thrive at logging camps.
They  nip at all your  private
parts.
The nasty little scamps.
A customer walked into a
drug store, and asked of the
clerk, "Do you handle contraceptives here?" The clerk replied. "Yes we do sir."
"Then wash your hands, and
sell me a chocolate bar."
In olden times, clergymen
with tapeworm were known as
heavenly hosts.
Seen in a Vancouver newspaper's obituary columns: "Mr.
Jones, a great lover of horses,
is survived by his wife and two
daughters."
A civil service worker, famous around the office for his
long morning sessions in the
men's washroom, was found missing one morning as the employees gathered around the pool
table for a lunch time game. On
searching for the their fellow
worker, his compatriots discovered only a saddle shoe clad
foot projecting from the toilet
bowl. Upon searching through
his family records his fellow
workers discovered he was of
kingly descent, on his mother's
side. "Poor Sam," one man remarked on hearing this, "he always was a poor poker player,
you might have known his last
play would be a royal flush.
—Bennet Surf
TfWs jCfeAke ?
AFTER CAREFUL consultation with a noted psychologist,
my wife and I decided we would
cure our two children of their
diametrically opposed outlooks
on life by the amount of toys
we would put under their Christmas tree. Under Willy, the pessimist's tree, I put toy trains, a
bicycle, Jane Russell and ten
year's subscription to the Reader's Dryretch. Under the optimist's tree I put a bag of horse
leavings. On Christmas morning
my wife and I came out to see
how our sons were taking it.
The pessimist was his usual self,
grumbling because, he hadn't got
Bob Waterfield too, but the optimist was running happily around clutching his bag. "Daddy,"
he cried, joyfully, "look what
Santa lett me. I know I've got
a pony, but I can't find him."
Rodney Bennett-Surf, New York
A NEGRO SOLDIER of my
acquaintance, returning after serving with the American army
in Germany for three year*,
shouted for joy when he spied
the Statue of Liberty holding
her torch of freedom high. As
we sailed up Long Island sound
in #the bright summer morning
he turned to me, and flashing
his pearly white teeth, said "boy,
ah shoah is glad to be home in
America." After looking at the
intense gratitude that was so
apparent in his face, I felt glad
too, to be home in our free America, where men of all colours
can walk on the same street and
even eat together.
F. A. Jnkes,
Lt. Marine Corps.
LAST SUMMER, when we
were touring the mountain
country of Tennessee, we paused
to ask directions of a picturesque
old mountaineer who was lying
in the sun, with an old hound-
dog at his feet. "Pardon, me."
we asked him, but could you tell
us the way to Nashville?"
"Waaaal," he drawled, "You
take that road down there for
about three miles, turn left at
the gas station, and follow that
road right into Nashville." We
thanked him, and resumed our
journey. We followed the road
down to the gas station, turned n ■ .
-aq sjj8jaqtuy jo jbj* B pua sdft
Xui uo „pjo^„ aq; 'Jpq -Jut Uf
moi8 ;uaasapjjj ub 'ssXa Xui uj
sjee; m;jm aauajpne Xui paaaj
I Jeq aqi o;  J3A0  Bujduij'X
•ipo;;nq Xui
uo qopjas b Xjuo q;jM padeasa
aABq 0; Xjpnt sbm I pue sueod
-jBq jo ijeq e q;iM pui sbm sjqx
•uoj;ua;p ;al o; ipo-Sujput snj
•jbm aq; paajoA pue Xiuijjj paj
Xiu pajUBjd 1 'uo-8ujo8 asaq;
^q  pajjjnjun .;nq  paspoqs
joj q8n©ua poor) aje uojjnj^
aq; 8uo(y SMenbg sqx«, SutSup
ajaM saAjvBu apnu jo dnojS
IIems B JSUJOO Jjj«p e uj jsao
S|j8jaquiv 'J|Ufjp j»uoj;bu
jjaq; 8iijjjuj.ip pue jaqqniq jo ;no
•8b.i uo Xijvjou SujMaqa 'sipoiq
aot uo punojB 8irj;pnbs souqjfsa
ajaM uap pajijj-ajfouts aq; 111
,,'3l««l_V_ ;ueu8sJd„ sq; 0;
dn patffBM 1 'suoisbdoo qons joj
8 nop ;qSnbjq peq 1 ujd Xpjas
• umo; Bop-qSpp •mettmnt
* uj ujs dn utep o; s«t£
•0nip <aq pvi tnwo* eiqeu
a  je  ;ttnea8B  ftttt-urff v«
qotjz QJiutia Xg
b uqq SujajS pus uijq 8uwueqX
sappj uoajj q;jM ooiSf -tujd
aSjBi b 0; paj;s aq; dn pajujod
aq XiqBjdaaqs apaui q;jM ooflj
daaqo aoju « pujj ;q8jui \ ajaqM
ubui aq; pause 1 'JBq jsauod
-uba e u; Ja>(n& BujXeid 3ljqM
uijx pauieu p;uajJO ub uiojj
paujeai paq 1 qajqM 'aSenSuBi
aq; }o aBpsiMOuij Xut 8iqsn
XJOM
Xui uj paaoons o; sbm i jj ujm
•P008 JO XBldBJp B PUB XOBUIOplp
joj auq; b 8BM sjq; pasipaj 1
•3jn;dB3 pjoab
snq; pue adsospuBj aq; o;Ut
;pui o; 'jaag Japj aq; SAjpiaa
;S3JB3U jaq ajjji '8ujjOAB3pua
moub aq; o;uj uMop pejaq;;{8
'aui 8ujaas uo oqM 'psjeatt aq;
paqoaojddB 1 Boof8j OAjpads
-aj jjaq; pjbmo; 8-pouiuinq aoj
aq; q8nojq; Xbm Jjaq; Sujpusm
saipunq Xjjnj om JOJ saw
pa;jasap  ajaM  spaj;s  aqx ■
snu»A.
djqi pooS aq; uo XjBnjqa^
ui Xep PJBjjj B uo paAjjjB 1
-tfABpiy jo s;uB;jqBquj Xpjsq
asoq; o; ,,pJOAA.. 3q; Pue aoead
8u>iq 0; sbm ijjom pqx )Jjom
s,ojji  Xui  ijoopapun  1  uaq*.
'59  'UBUIOM  XjJOpp  UB SBM I
qooq ja;;n ub sbm
aq pq; paoujAooo sbm 1 lauo-X;u3M; auieoaq 1 uaqM ;ng moipj
1UBJ0USJ ub bbm Jaqpj Xui ;qfhoq; j uaa;jnoj sbm j uaq^.
dR ONIMOHO
q;opg eonq
sjbio pua 'aSUBqa asooi Jo Xjd
•dne s.jeaX b 'spjqspaMs uin
ujutnp xjs *js;ua_) JajiagijooH
'ssoij p;uap pasn Xi;q8jis jo
spjeX OS 'jq8jJpB3q ;jai 'aSporj
'axnpa pjodds ojpuiojp
-Xh b „japBjBqo aiqB;p8Joj
;soj\i Ayi„ o\ sjo;nq;j;uoo
sjajjo  qopjXjQ  s.japoaH
tSJaq; jsao jsmbjp pq; uj
jsaq 1 punos Sujqounjo Xjsjjobjo
z;jH b pq; ;,ust—;q8noq; qonui
;t 3ajS Xipaj jsasu 1 '8utq;
•auios uj papnpejS puB s;usut
-ajjnbsj Xjessaoau aq; Rcnarduio.)
aABq ;snui aq asoddns 1 jbsX
sxq; ip p uqq uaas ;,u3Aeq 1
ajfll pajpoi aq PqM jaq
-uiauisj 1 ;sqi pm .'ajaq; uj -tujq
punoj jaAau 1 asnBoaq uiapx
aq; jo ;no ;jaj p8 oqM apoad
puopreaoo asoq; jo auo aq ;snui
aq pue auisu sjq aui pp; ja.\a
aq Xbs ;,ubo i asojB se sjsmbui
pot;ajoaq; qdns pue 8ujq;Xj3Aa
;noqs 8ujnp; auij; jno ;uads
sXbmp dfc djqspuajjj pnsao
Xjsa sjq; ;noqs qanui Xjsa
jaquiauidj  ;,iv>p  1  Xipnpy
' f sajp
-autoa pue satpojBd ;noq» paifp;
om -{ujq; 1 s;q8ji aqj,;no'pajn;
jo;jub{ aq; |pn p*HPf* poe les
s\\ P" )(38q B l(! itoi^oq PUG
sja>{OBJo z)!H 8ujpa puB ;s*sa
paipaqo 38ubjo ub Suijbsm
sbm aq pua SutJsqpS WOS ue
p bbm u»ui ar;;ji aq; 8utpaux
jaquiauiaj  1  awq;  ;sbi  aqx
jaqwautaj
;,uop j pqM 8ujujaouoa q8noq; «
'p»jqdo8onqd ;jq b bbm uo^bvoa
•uoo Jno pue sXep ipj injrinsaq
;sbi asoq; jo auo »bm ;i ;uouj
•nuoui jassjj uouijg am jjo .Bas
aq; jsao ;no XjijuBiq pazaB aq
sb sjaijoejo z;jh Xjp 8ujiqqju
pue s;op Bijpd aidjnd q;tM
;saA e SujjeaM ;xau uijq mbs i
•8ujq;
-Xub ;noqa pa;joxs jo snduiao    ,
au> jjo utrq mb< jsas i aui;;
Xiuo aq; sbm ;j pus -s\w.A sbm
;83a sm  sqn;s pn;nuijjBd pus    «
sjaijOBjo z;jh 8uj;aa jjbj aq; cpp
•aq aseojajjq sjq uo Buj^js sbm
3H  spun qojj Xui 8ui;isia sbm
I uaqM jjobj; aosj aq; ;b UMOp
jsuiuins pq; aouo uijq put I ■
•ssBia uj 9%e Xnansn aq
qojqM "op 'spssjds papossB pue
bjs^dbjo z;>a psujB;uoo sXaMp    •
ssBOjajjq  sjh   XBidsjp  asno}]
uado  Jno  uj  pasn  uaAO  sbm
ijjom sjq jo auios pUB q8noq;    *
ssep aq; ut  do;  aq;  jo  auo
sbm oh  3Jaq; ua;jo Xjsa ;ou
pus (8U|UIUIBJSoU0ft PSA) H9J3P
ut Xjuo uqq mbsi i jaaX *j.«qx
sajpiuouB ;noqe
pa^tp; pue a\qv\ ajn;inoi>ioq aq;
uo ;bs uaq; pue jaqpgo; auif   %
UJ  pOOIlS 3M   SUOJUO  U33J8 pUB
sjsijoejo z;tg 8ui;ea sbm aq pua
paaM; UMOjq sbm ;s3a siji  jg^
8UJUIUIBJ8OUOJM  ;s3/v  joj  ja;    .•
-si8sj o; dnsuq aq; u 1 uijq pu:j
.iapBJBq3 aiq»;pSjo_j ;soj\r Xj^j
0*
That's Life Liktf
Canada—Land of Snow and Ice
left, and presently, we-arrived
in Nashville.
This is so exceptional, we
thought we'd tell the Reader's
Dryretch about it.
—Mrs. C. M. Terrier
I WAS WALKING home from
Church one cold winter's day a
few years ago, bravely slogging
through heavy North Dakota,
thc snowdrifts, which made
walking well-nigh impossible.
Just as Ihe first flakes of a coming storm promised to make my
walk ten times more uncomfortable, a battered old T-Ford pulled up beside me, and a kindly
old man bade me get in.
I thanked the twinkling-eyed
1 Id gentleman, and we soon
struck up a lively conversation.
Presently, I Jinked, "How is it
that an old gentleman like your-
seil is out in this raging snowstorm, on such an inclement Sunday morning?"
Shucks," he replied with a
chuckle, "I've been doing this
for eleven .vear. It's tiie biggest
inn I gel out of life." And with
lhal. h<- nosaulted me, snatched
my purse, and with a merry
laugh, threw me into a snowbank and drove off down the
road.
Mrs  L. P.  Wacco.
V.UKX IMY SON returned
home from Korea lo our small
town in the Soiithwesl. he was
greeted hv the town band, whose
members had gathered al tiie
railroad slat ion to welcome him
home. As he stepped from the
railroad ear. his war bag in his
hand, the band started a stirring rendijion of "When Johnny
Comes  Marching  Home."   His
wife ran to him with the child
he'd never seen before, the mayor shook his hand, the boy
scouts gave him three cheers,
leading the people gathered
there, He puked and die*.
Abigail Wiklit. Fishfoot
OLD BEN, who had been postmaster in our small town of
Three Forks, Louisiana since the
Confederates were tricked out
of Fort Sumpter. had made it
a practice every Christmas to
send a Christmas card to everyone in Three Forks. It was a
great surprise therefore last
Christmas when wo discovered
no cheery card in the mails.
When we went to see what could
have kept Old Ben from his
yearly habit we found him sitting in his living room, rocking
in his favourite chair. "Bon,
why didn't you send us a card
this year," we asked. Feeble
with age, Old Ben paused in his
rocking, laid aside his pipe, drew
himself up like a soldier and
said, "None of your goddamned
business." .
George Peebles,
For each anecdote published
in this department, The Reader's
Dryretch will pay $10 and fourteen subscriptions to our new
handy booklet "How lo sell the
Dryretch to your friends and
make money for Christmas presents." Contributions must be
true, not published more than
six times previous in the Dryretch, teach a fine Christmas
moral, be screemingly funny,
and depict life in our great American scene. Address That's
Like Life? Editor, The Reader's
Dryretch. 115 Beaver Ball Hill,
Duplessisville, Quebec.
have taken the American initiative and are combatting the red
menace before it gets a chance
to win over many of the natives.
The fight valiantly to maintain their simple institutions in
the face of the godless onslaught
and by combining sound American advice and their own native cunning they have, managed
to hold the vile pandered of
equality at bay.
The avxerage "Canadian" is
still a pretty uncivilized individual however. He has no conception of law and order and is
willing if not eager to speak
his mind on any subject.
Remarkable advances have
been made in this field however
and experts agree that it will
not be IcTng before the Canadian
will have learned to keep his
mouth shut.
Many Americans find Canada
an ideal vacation spot. In the
dark, brooding forests, and the
sweeping majesty of the snow-
swept plains, they find an ideal
outlet for the tensions built up
in  our  helter-skelter  Society.
The native girls of Toronto,
Montreal and Vancouver exhibit
a slender cat-like grace which
often proves attractive to the
American connoisseur. They
siddle up to the Americans, and
prove very receptive to cheap
presents and a few kind words.
The most interesting facet of
Canadian life are the "Moun-
ties," an organization which are
not unlike our Federal,.Slrreau
of Investifartion. Americans
love them for their brilliant red
coats,' and their dashing manner
when mounted upon a horse.
(Attorney General Brownell has *
stated that the color of the coats
has no political significance).
But despite their picturesque
appearance, the "Mounties" t
have serious work to do, and
spend'"'much of their time sub- 1
duing red-sponsored fanatics
known as the "Sons of Freedom" with clubs and fists.
The subject of "Canadian *
Culture" is of more than passing concern to American Anthropologists. Most Canadians
are very concerned with the
issue.. The subject of a national *
symbol is much discussed in
tribul pow-vvows and many bitter arguments ensue.
Recently a movement was
afoot to make all Canadians
adopt the "tooke" a type of
stocking cap, to symbolize their #
nationality. Most east-central
Canadians were in favor of the
move since they already wore
the device but the western Can- ,«
adiuiis rejected the idea and
retained their traditional tweed
headdress.
You can see that Canada is
indeed a land of mystery but
given the opportunity to absorb
the benefits of American culture *
it will no doubt one day take
its place in the great American
commonwealth of peace loving
nations and someday, perhaps,
it ipay become the 50th state!
53 (•pqa i 'qojqM pue 'uojppqs
Sujvuwjms jinapuiy ubjpj;
{•any aq; q;jM ;uauiaaj>B pjoas
Is.Xueduioo ;jsubjx JOAnoouBA
laq; q;jM Xei q;nj; aqx uojpz
j-ipuojpj sbm stqx UOSB3J aq;
|te aiqejjBAB Xpsajp saj;|jjaej
ho asnBasq OOO'BW J° Sujabs
|b 3ab8 Xaqx 'aHS pjjouiai^
|x;j«j3Aiun. aq; P Pljnq o; uoj;
|-4ia;uj s;j paounouue sa;;juiuioo
|oaa sq; 'saApsuiaq; sauiBQ aq;
■H--MH_M_M«t_M_MWi__-
;jBaq p sjaut
-utiMS JSAnooueA jo spsjs;u|
aq; aAeq o; puepjd oqM spja
-jjjo papuBq-q8jq umo;-umop
Xq „;no»8ujips„ ;sujb8b ;q8tj
;no-ip ub uj s;q8jj jjaq; ;oa;
•ojd o; sajnssaui oj;sejp aip;
»s;uapn;s X;jsjaAjufl pq; sa8jn
puB 'snduiBO uo pod ajjduig
jo Sujpijnq aq; putqaq q;nj;
'aq; auij; ;sjij aq; joj spaAsj
juiauins ;sbj jood ogn, ^q; ut
sauiBO qsj;jjg sq; P s;usAa
•PPM sq; 8utjnp jajeaja
-3UBI pesq sb paps oqM ;jacl
-X3 Sujuiuiims  ;sout3joj y
jo _psM papuSjsap aq; uiojj
sq;uoui poqs ua; Xjuo 'sqqi 'oe
jaquiapas uo 'Xi;dnjqy jsao
uiojj jbj sbm ;q8jj aq; ;ng
smos
jood aptjd s,Xj;unoo sjq; 'Xj;
-uesead ppq sq; apujuiop uoos
PinoM Xoq; 'ipm sb jsMod pa
•jsXqd dojf Asp o; paMOip sjsm
X;jsjsajuq sq; pspua;p oqM
sassep pajuoui pue pnpaipjuj
sq; jj pq; SASjpq o; psi ajsM
Xaq; asnBoaq anssi sjq) paojoj
peq ■ sasseut paponpaun jood
aq; pq; puepjspun ;snui no^
ogn p pod pjbx-ss
aq; ;asj3 o; msjo snotpatosuoo
sjq pua jmjh puopa poo8 aq;
Xq uojspap pujSjjo sq; uj Xbms
ujb;j33 peq peq i pq; paj pjp
I pue poj ajidutg J° Sujpjjnq
aq) q;jM paujsouoo Xi;csj8 sbm
I 'aui uo uajjcj peq jnouoq aq;
ooiits XijBjnpjsi spjj; Suiiuuums
aq; jo jjosa\ aq; 8ujjnp jausajo
po-i pean se 'uoujpduioo
uj pasn Sutaq spod uiojj suqap
8uiaouisj ui jopjado ;jja\s a
sb pjpoaj 8utpiiB;s-Suoi Xut jo
asnaoaq 'papajas uaaq pBq i
duib'jQ  uiojj  posuapuo3
sajqaaa h stuXo ^9
;soq aq; pjbs ,,'japM q8fq
jo ipq aiuoa umbi aq; mow p.aq pjbs aq 'ajea spun s.Pq; qo„
'Busuiousqd aJuBJp aq; ;noqB ;soq sjq pajpe an umbi am sojob
ojj pue o; Japueaui pq b 8up3S  J3;bm q;jM pa;Bpunuj spjs'
-Xj;unoa Sujpunojjns aq; aas o; 8ujtuoui auo dn ojjom saqjjqujq
jo Xijuibj B q;jM 8ujXBp sbm oqM ueuisaps 8ujipabj; y
U31VM HOIH UO 113H
•psspBip aq pX Xbui sidjoujJd
p;u3mepunj pqM ip; ubo OqM
joj paXojpap pus ;no paqojeas
aq ;snui ;q8noq; pBj;sqy
saOBid q8jH o;u; padaas seq
ui8ipn;o3ip;uj pq; js8ubp aq;
pX sj sjsq; ;nq op ubo aq pqAV
UMoqs  8Bq  ubui  SujifujqpQ
ajjq pooQ jo ajduisx
jno jo sjBiijd aq; aje qojqM suoj;
-n;j;suj asoq; . aujuuapun ;sX
Xbui qojqM Xqdosoijqd papjnps
-xss b jo jspunoj sq; sbm sq
;nq 'p paqSnsj sjaM bjjspXh
opt  suojpSjpsAut   s.pnojj
•pnpsi
•pjuj-opnasd aq; paonpas s.\Bq
qojqM s;q8noq; snototujad aq;
8ut;tjM sg^v\ aq 'bjjco bu8oi\[
aq; jo aaBidq;jtq 'puBj8ua
uj  sjiqM  pajou8t  sbm  XJBp\j
3oua;sixo Xjsa .mo suapsjq;
qotqM qutoq ojuiop oq; uaaq
ssq ;jnsa.i Jtaqx 'X;iAiiepn jo
ssjjoaq; pjauaS pus pioacls stq
poqsijqncl uta;sit!3 uaqM uotjuo;
-p Xub ptcd suo oj^ ';q8noq;
pnj;sqB jo sjaSusp oq; azji
•B3j ;snui ubui uouiuioa aqx
•jnoqe'apinoads oj op q; ja;
-;aq 8ujq;XuB ;o8" ;,iw»ABq oqM
asoq; joj mbj Xub sq ;,uom ajaq;
pue sjaXMBj Xub aq ;,uom aaaq;
'8UJAJI  B  3_{BUI  O;  MOq  UJ63I
;,uop s;uspn;s mbj jno yt ;ng
mbj aq; jo saj;jssso3u pojpsjd
aq; uiojj paAouiaj jbj jossaj
•ojd pajdMO^XjoAt aq; o; ;jai
sq ubs uotpinoads pjpspnjd
•sjjnf sjoXmbi ;no ujn; o; s; qof
lB;u3uiepunj s,;j pq; szjpsj o;
8ujuuj8sq sj looqos MBq 3qx
'spnpjAjpu;
aq; jo urns sq; ;nq Xubui sq; sj
pqM joj 'psjnsus aq hjm ip jo
SJBJI3M aq; 'sisajapt umo stq
js;jb 8u;_(ooi suoXjaAa Xq snqx
•psap 3J,noX unj 8uoi aq; uj
pitB unj Suoj aq; pus unj ;joqs
aq; Xjuo s,ajoqx satuiouooa
punos jo ajdpuud jb;u3Uibp
-unj aq; ujaaj uouiaojautuioo
•utaq; aoBjd Xbiu sun;
-joj pus oiut; j^ASjaqM pa o;
paddtnba sjb Xaq; snqx 'sajqe;
jauutp putjoj ;as o; Moq ;nq
'sjauutp putjojut joj Xjuo pu
'sjauujp XpiuBj joj saiqs; Xjuo
pj»j -saiqB; ;as o; Moq ujbsi
s;uapn;s   sojuiouoaa   suioh
aBpai
•Mouij pajpajd jo oouB;jod
-utt aq; saztpoj o^Cl UM0 jno
'ubui gujztjoaq; oq; ;no Sujujn;
qjjM paujaauoo aauo ';q8ji oq;
aas  o;  8upuj8aq  ojb  Sujujboi
uaidBg ouioji jooj aqx 'oq
02
52
CANADA-
Land of Snow and Ice
poach.
By Al Can
♦Condensed  from  Our World
No one  will  deny -that  the
| United States of Americsf is the
I greatest  nation  on  Earth,  but
IBw many Americans realize that
there  is another country right
here in North America, directly
| to the North of us, known as
Canada.
There is.
f Canada is a land ox snow and
ice, inhabited by a hardy race
of people who manage to eke
out an existence on the barren
soil of an unhospitable land.
The territory abounds in mountains, ice and snow. The natives make their living by hunting, fishing and gathering, and
are of cour.se in a state of great
poverty.
The territory is bounded on
the West by the Pacific Ocean,
bn tho East by the Atlantic, on
the North by the Arctic Ocean,
and on the fioulh—by us.
% In the middle, of course, are
Hit: plain.-., mountains and barren
val'eys where the natives eke
out their existence by hunting,
fishing and g itherinR, and subsist in a state of great poverty,
Of course, a number of native
settlements—or "cities" as they
call them — have arisen in the
past few centuries; many of
these are worthy of mention.
First of all is Tauronto; this
is i\ settlement on the Eastern
part of the territory. The natives of this settlement have
developed  a  strange  cultural
norm; they are a nation in
themselves, and consider themselves highly civilized. American explorers have established
a number of missionary schools,
such as the "University of Toronto, where such subjects as
Basic American, Elementary
Hygiene, Effective Living and
Subway Construction are also
taughl. Many of the "students"
at this institution have shown
great promise, and have emigrated to Our Country to. develop
further skills to benefit their
native  homeland.
Many self-sacrificing American althuisls are employed in
teaching "Canadians" the rudiments of civilization, They
help them to help themselves by
cutting down their forests, hollowing out thc mineral resources with which the region
abounds, and bringing the blessings of American culture and
free enterprise tu this backward region.
Simple picture magazines
such as "Cullyors," "Live," and
for the more culturally advanced natives, "Slime," show what
sound American principles can
accomplish, even in a backward
country.
Naturally, Communists have
infiltrated the territory, attempting to corrupt the simple natives with their filthy red lies,
Fortunately, a few tribal chieftains, such as "Feathers Black-
more" and ' Tillicum" Fleming,
By Astrophelia Slutchrump
Outside, the bitter March wind
whistled by the
Aggie barns, rustling the branches
and petticoats of
the milkmaids. It
waS a bitter cold
night.
Inside, nestled in a corner of
a stall she shared with Hespon-
ia, the campus cream champ,
Molly was experiencing that
prime moment of a bitch's life.
Warm in a nest of fragrant,
hay she was giving birt'i (for
the 18th time) to six little pep-
pics. Her only sorrow was lhal
the father, George, a one eyed
companian of a lower Keofer
Street bookie, was not there to
share her happiness.
But in her humble joy little
did she know that her fourth
pup, a wreched little black and
white thing, was to become famous. Out of the resentment for
thc absence of the father, who
was at that time making headway on another litter, she called  him  George.
Condensed from Hydrant
A faithful dog gets literally
kicked around by thc cleats
of ill-ttmeil fate.
From that humble beginning.
Gcor.v;e. the. unwanted dog, was
to rise to great, heights as the
campus' lwvit illustrious pooch.
His was a hard lot. Nobody
wanted the ugly little pup. From
cow stall to cow stall he wandered, driven by his mother',
coldness to seek nursery elsewhere.
Bui h;s teeth were too sharp.
Finally, after lying starving for
a week' under the engineering
hihio,,!;; in' was Liken to lite
bo-om  of a  home-ec  major.
She fed him by bottle throughout the summer, using her hard
won rarnin.s from Lanselowne
to sustain the unhappy pup.
Ooroy became a faithful dog,
as only true lovers of dogs know
how a afithful dog can be.
But came the fall. With the
warm autumn breezes gently
blowing  down  and  laying  to
9 et
jaqSjq  jo  suoj;n;j;euj jno
mou ;j
;noqs Jjujq; o; psau ou sj gjaqx
•sjbsX jo spsjpunq joj injq;jej
eq; jo spaau aq; ps/uas seq
„pjnsqe sj ;j asneoaq ;j 3A3JI
•aq i„  uinpjnsqB Bjnb opajQ
•sn joj qSnoua poo8 sj ;j %n\
mx uoj;n;j;suoo aqj jo sjaqpj
aq; joj q8nous poo8 sbm ;j jj
pq; Xuap ubo oq^u _s;q8;u
jo mg jno Xq pda;uBjBn8 suiop
•sajj otsBq aq; uotpanb ubo oqM
.'Sbjj 3q; o; aouBjSaip sSspsjd
noX SB 'JOIOO pUB pSSJO XJ3AS jo
fuszi;io MOjjaj jo suazop pptui,
;jeaq   uo   pueq  q;jM  puy
isaApsjno
ucq; japauS SutMoujj-ijfc ;nq
ajqBMOusjun jaMo-j b uot;sanb
o; spsau oqM 'ssabm Sutjaut
•uijqs aq; ut papajjaj uns aq; jo
sXbj paj ;sbj aq; qjiM ajoqs
aq; uo pus;s noX uaqM puy
..iaaja aq; jo pusq
©q;-ut aq o; poo8 ;t si„ jjsb o;
spaau oqM 'azsajq sq; ut Suus;
-;nu saduis P"B sjb;s aq; q;tM
pdj;s aq; uMop qajBUt sXoq
jno pus spuBq aq; uaqM spjjd
q;tM s;sjnq ;jBaq jnoX uaqM
joss3j88b aq; ;suib8b 8ubj
jno puajap qotqM sjBuasjB aq;
8utpjtnq sbm ubui ihnijuiqpn
'qutoq-H oq; jo pajja aq; ;noqe
(1S.I30p„
oq; ;nq ,,'sjaijuiq;,, aq; pm *
•ubui  spuajop  ;sipjnpu  v
Sujqpg uns uiojj posuapuoo
BujjapuoM  3JSM  jsunaquaddo
JO jo 311! «W J° U3UI aHMAV
Xpjoos Xjsa jno jo
ejseq aq; sjb ' qojqM sajijuiej
paj8 aq; Sujpijnq »bm ubui 8uj
■ijujqiun 'xas jo ajn;eu aq; Sut
-pSjpaAUj sbm pnajj  aijqA.
■Xjopiq
Suj-pui 9bm ubui 8uj>jutq;un
'Xjo;stq uj sosid s.ubui ;noqB
8utJjujq;  sbm   jjjbjm  sjjqAV
-8uojm sjb s8utq;
3utos pue ;q8jj 3JB s8utq; auios
pq; XpAt;ouj;suj msujj ubiuSuj
-jjutqpn 'X;tpjpui jo sjseq aq;
Suiuotpsnb sbm suinji aijqAV
•jpsuijq jo s'ssoons b 8ut
opui pus peaqs 8uto8 sbm ubui
8uj_iujq;un 'uotpjnoads ajpi uj
8uj8b8us sbm sapjoos sijqM
sssjSojd jo qpd
Sutpuaose J3A3 ;nq snon;jo;
aq; 8uojb ubui paj aABq sjaop
aq; ;nq sjaijutq; aq; pm' papj
jaAO Xjq8jq uaaq aABq uaui jo
sajnpaj Suiijujq; aqx 3;iq stq
ueq; asjoM st  _j.tBq stq ;ng
ajdoad uouiuioo aq; jo spsaq
XjaA aq; ui jojjoq saij;j;s 'ubui
gujjjutq; 'suibu Xjoa s;i uajdes
•ouioq aq; sb patjjjBA pue psjsaj
'pa;uas3Jdajstui os uaaq jsas
seq bss jo puei uo psaq o^
;suatdBsouioH Jood 3q;.'oq
ajijuijJBO ajIJBqD *3.
ueide$ oiuo|-|
JOOJ et|4  o-|
•a8uaipqo aq; ;daooe
IIJM noX 'oifBM JnoX uj moipj
o; asoq; jo ;nq 'uojpjaua8 )<ub
•sajd sq; jo Xpjaui pu 'ajajjaM
aq; uj ps;s3Js;uj Xrp;jA ;uap
•n;s X;t8j3Ajun 8uj;oa b sjb noX
jj puy 'japjsqoo o; noX s8jn
I aSuaipqo sq; sj uaq; sjqx
'ueSop ,,BpB
•ubq joj q;no^„ pjaus* jjsq;
q;jM auji uj sipj sjqx sSujuesi
ojpjpjoos Jjsq; o; sjqejoAej
dnojS poj;jpd b Xq djqeiJBAe
opeui ajB saj;jijaBj 8uiujbj; ;uaut
•UJ3A08 p;un papjpnjj sjo;jpd
•uioo pjq;noX dasij o; paujuijs;
•ap sdnoj8 joqsi Xq pajpeq 'uib;
•uteui o; 3jn;u3A i pus 'ssjnSjj
ej8uts Xq papujuiop ajaq sjb
s;jods jnspuiy asneoaq pazqt;n
aq pjuom Xj;unoo stq; uj saj;
-qtqtssod aq; pajeaj JdAau ;nq
'jBjjapui ojduiXio joj punoj8
Sutpsajq aptssod aq; sb epsuBO
psjspjsuoo Suoj SAuq sajssny
aqx tsjauiuitMS UBjpjpny
jo dtqsuBUis;jods papusqjapun
sq;—uotsnjouoo  puooas  aqx
3A01U
;isubjx aq; joj uorpuejdxa
aq; XjqBuosBOJ a;jnb sj 'Xued
•ui03 suj uo sajBj jsmoi aajoj o;
8uj;duia;p 'jaqutsuiaj n.noX j?
'ajaM oqM suazt;jo jaAnoausA
sp'jbmo; psq XuBduioo ;isubjx
aq; jo jajMOJQ -jj^ apn;t;p ot;si
•uo8b;ub 3q; snjd 'sjqx snotSip
•ojd aj3M uia;sXs XiodouoM W
•ubjx sq; Xq apBUi sq o; Xauoui
jo  s;unoute  ;u3piAa  aqx
3jbj q8nojq; auo Xpo
8iuXBd Xq ijjbj Xajja o; soubj;
*ua utB;qo pjnoo Xaq; ssajaqM
'ajaq; ;a8 o; ajej-snq ej;xa ub
Xfid o; aAeq pjnoM sjajjaABj;
'390 ;B pajooja ajaM jood b
ji 'osjv  'sqn;-q;eq Jjaq; o; pod
pajooj-un aq; jajajd pjnoM sjacu
-xujM8 ja;ujM jaqpqM inj;qnop
sbm ;j SBajaqM 'saAoup aq; Xq
8J3UIUIJM8 ja;ujM ;obj;;b pino.w
pod pajOOJ B 'J3AO 3J3M S3UIBS
sq;  uaqM  'XipajSoi  'mo\'
^pajooj
•un Xsosp o; pauijep aq pjnoo
pq; pod b Jinjooj jo joabj
uj apA XpnouijuBun—;j ;noqB
;qnop ou qo—pjnoM spjoj.;;o
OSfl 'pttcq jaqp aq; uo 'jsao *|
3jsm ssuiBO sq; uaqM ajnpnais
sq; jooj o; MBjXq b pajap ppo.w
'ssaupaputuis;jods • uou   j j a q ;
JOJ   P3UM0U3J   SU3ZHJO   J3AI100
•uba Pq; snojAqo sbm ;j 'ijjb-i
Xaua ;b ;itnq 3J3M lood aq; jj
-oj8oi Xui a;npj
o; psujdouoo ssoq; aSuajpqo i
puB suojsnpuoo Xui sjb sssqx
X;;o XJ3A sjq; uj ;jodsuBJX
jo uisjsXs ssjjdj3;ua apAiJd
aq; Xq dsjsjjo aq o; 'qojass .Cm
ut psjsAooun 3A,i pqM st stq;
puy aauaipadxa puosjsd pus
uoj;dnjjoo aq ;snui 'sq Xbui j?
sb pjutBd 'jaMsuB pot8oi aqx
Xjjpnf pjnoo uin-s b
qons usq; 'uinipB;s 3Jiduia pue
'8utst;jaApB 'suuojjun 'sjbjoijjo
XjBssaaauun uo a.ioui jbj papeM J
Xaq; pq; ;obj 3q; jo Mar.v
ut 'uoj;ob Jjaq; ujBjdxa Xjpjsq
pjnoo 000'St$ ajsui y rsdno.i§ #|
joqBj ui ssobo ppoM ;i uotj
-joqaj 3q; jo a8psiMouj{ jjnj ut
'da;s XjBUOt;npA3j b qons aip;
o; aa;;tuiuioo aq; ;duiojd pino.M
PqiW 'speui sbm J3AO-s8ueqo
aq; uaqM jjasXui pasjsB Xj;duio.id
I uotpsnb aq; jjasxutq hsb
oj uazt;to jaAnoauBA Sutijutq; *j
•papooiq-anjq Xue ijsr i mo^
jiounoo saui'^o
jaAnoouny^ Xq uodn paaaSK
sba\ '3a;;jutuioo oag aq; aS'.;af
iooj aqj, jnoqy ^'"-'X aHl
10
The Red Menace To Our Highways
Geor«;c, the Ever-Lovin' Pooch
rest the russet leaves, with campus co-eds walking lovingly arm
in arm with campus males, with
San Francisco Tailors telling the
world there were only 100 shopping days till Christmas, came
the call to George of his lifelong  vocation.
It happened this way. Accompanying his mistress on an afternoon stroll, past -the stadium,
George was alerted by a strange
sound not unlike the sound of
a bull-calf butting his mother in
the bag. At the thought of food,
George broke away and raced
into the stadium, looking for a
cow.
But instead what he found was
50 perspiring young men, fresh
m their football pants and clean
Jerseys, punting away at foot-
tails. With hanging tongue, open
mm ilii (which is natural with
ii hanging tongue), and wagging
tail, George watched the I'oot-
bals spiralling into the clear
blue  sky.
He forsook his mistress, he
forsook his nightly hoi toddy.
?h- uns in love. All through the
pi'ieliee season he never left the
stadium grass. (Which left, Ihe
grounds committee with some
problem >.
lie lived on old tapes and
dressings from the stadium, not
daring to leave. George was in
love wi'h the brown and white
footballs that the men tossed
;\nd  kicked and carried.
Suffering from near-sightedness, incurred when a tooth-
anguish Arabelle had belted him
will a right forefoot, George
imagined the spirals to be female
pooches.
Thus he stood his ground on
the stadium, only allowing the
players to play with his beloved
charges. But ardent swain as he
was, George did not have the
courage to make advances to
one of the supposed cauine
ladies. With his love silent in his
heart, he stood on the sidelines,
hoping they would notice his
brave vigil.
Once the season started, it was
hard for him to reconcile strange
players carrying on with his beloved. But he held his emotion
in dick and stood courageously
by the side. When the team was
not home for the weekend,
George was a picture of dejection as he stood, head down on
the lonely, rainy field.
But the fans grew to love
George. They cheered him as he
stood staunchly every Saturday
afternoon by the field. Sometimes they even jeered, but they
couldn't know the love in his
faithful heart.
The season's end saw George
a rlejeeted lover. The stadium
grass was allowed to continue
growing, no shod bonis marred >
its solemn sward. The advent of
the Kngiish rugby players and
their totally undainty spheroid
waked Ins ardour not at till. The
ball just was not the same.
And so the seasons passed.
The team continued to lose and
George continued to love from
afar, living only for the fall
months, and hibernating in a discarded Fort Camp home brew
vat  the rest of the year.
The passing of the years could
not dampen George's love. He
remained faithful. Gradually, he
grew more daring. Occasionally
tion the wheels of an underground movement designed to
increase the highway death rate
and shatter that moral courage
of Americans — making them
easy prey for a sneak red attack.
The red plan, as outlined in
secret orders recently unearthed
by the FBI, entails a threefold
method of assault.
First: Infiltration. Communists
and communist sympathizers
have infiltrated state and municipal highway commissions. Under the guise of "public interest''
Ihey have opposed many low
cost, short term road building
plans by free-enterprise, businessmen. Calling instead for
"Federal  Action."
Communist "economic experts" have wormed their way
into positions of confidence m
state legislatures and have aided
their craven comrade.-, on the
highway boards by stating thai
lax cuts and expensive road
building programs cannot be reconciled. When everyone knows,
what is needed is just a little
havd-hoaded business sense.
In an insidious plot. Reds
have infiltrated state driver licencing bureaus and have given
out Driver- licences to aued. incapacitated and blind citizens.
Blind and myopic Communists
are also encouraged to hy party-
directive to operate motor vehicles, and are given licences by
Iheir comrades in the testing
stations.
The second phase of the plait
consists of active sabotage by
the Reds. In addition to placing
blind party member drivers on
the highways, the Reds operate
thousands of slow jalopies, of
the type that killed Oilstove.
But some Americans — albe«
it unwittingly — are aiding the
Reds.
t
Hundreds  of  well  meaning
American  contractors  help tha
Commies by giving way to the
always-present temptation to cut
costs.
The collapse of the highway  -
bridge  near  Mongoose1  Al..  resulting in the death of 83 persons, is but one example,
But Americans should not be „
too alarmed by these astounding
revelations -- shocking  though
they are.
Groups -of public spirited citizens, like the Ammuurican Legion and Rotary ably aided by
the FBI are combining to root
out the subversives. In addition, t
bands of Vigilantes are falling
back on the old American tradition of sell-reliance and are patrolling the highways of our na- -*
tion administering speedy end-
of-lhe-rope justice to owner.*, of
old model ears.
Wise, Godfearing presice nl;
Kisenhower, in his wisdom e.as
just created new free enterprise,
Highway Authorities that will *
soon become more powerful than
government agencies, and thus
frustrate the Reds.
It won't be long before these »
methods begin to show results. . -Bjaj oqqnd ajnssajd-q8jq y
sqnp 33JAJS8 pus sajjejijxne
s.usuiom ajojaq s;usuis8b8us Suj
•spads q;jAV7saiqBpuij; Jjsq; HJJ
o; un8sq aAeq 'jjjpqoujJM ueaa
XjJBinojpBd 'sjoss3joj_i Xpsi
•n8ajj sndutBO aq; uo ppq sjb
sssjnoo pojpBJd jaqp puB sjbuj
* •utas djqsuazt;io 'sasjnoa uoisus;
•xa  -jsmo; Xjoaj s;j pauopuBqs
i euij; auies aq; ;b pue 'oqqnd
sq; jo uotpas ajqajpap Xjoas
o; sjoop s;j pausdo seq Xsnojpa
•uojuido oqqnd jo puaj; sq; q;jM
oun; uj sjoui aq o; japjo \x\
)(;s3q 3q; s,;i„
•jjtpqoujJAV "B30 sXbs ,,'sjji jo
Xbm jno dAJdsajd ;snui 3a\„
* sanpA jo sps jo ajq
jo spjBpuBp jejnoj;jBd> ou joj
piiep pjnoqs X;;sj3Ajun aq; pq;
" 'pauoj;sanb aq o; sj 8ujq;XjsA3
pq; uoj;ou XjBoq aq; pspjBosjp
pue psua^jBMB Xjjeujj esq X;jsjsa
-tun 3q; 'souanjouj s.jjjpqojjAA
UBsa Jspufj Xsnoipa P s;ep jo
;no Sutuiooaq XjpjdBj sj Xat
•suazjijo jo putsf
m jadojd aq; aq ip ijjm sapnpajg
X;jsjaAjun jno 'ubsci aqi 8^88
4q8nou3 psuiuijapp sjb sm ji
tqv&uis iqBanuiuiBH Ag
jeujnof juutniy Xsnoipa
»   e>tj; uiojj pasuapuoo
iuisju
-nqiuioo X;jjp 'ija3 jo aoBuaui
aq; ;q8jj o; Xbm ja;;aq pq^
„'8uj_jujq; jo jsuubui paj
•joo aq; pus sanpA jo ;as ;q8u
aq; qjjM panquij 8utaq sad boss
;uspn;s ou pq; ;j o; ass ;snui
OM i;uspn;s aq; o; usaj8 sq
Xaq; ;,upjnoqs suibu s.uaABaq
uj XqM 'ssnjBA s.uojpu b jo ppq
•8uoj;s aq; sj X;;sj3Ajun b ji„
tsjq; • sj epuijoj s.ussa aqx
•uojpu
oq; jjooqs pue qjnptp o; un8sq
sBq qojqM sspnpsjS X;jsj3Ajun
jno up ssaupaputui-Xzznj aq;
;sujb8b ajBjjBM ;ubjiba 8uj8bm
sj aq 'Xip3puBqsj8uis ;souqy
-uojponps o; qoeojdde
aiqsjjuipB 'qsdjj b psdopAsp SBq
's83ipo Xaiqouag q;jM papsu
-uoo Xpsuijoj 'jjjjoqoujJAA ubsq-
Xsnojpa P sjbsX ;q8js stq \x\
,/ajqtsuod
■sajjj ;ou sj ;j se 8uoj se '8urq;
poo8 B sj ;q8noq; jo uiopasjj,,
:psjldsj ueaa aq; qojqM ox
„;q8noq; jo uiop
-33Jj o; pasoddo,, Sutaq jo jjjpqo
-ujjaa Xai8ja usaa pasnooe aouo
;uspn;s  8unoX  psXa-pjtM  y
•;j SutpjAOJd s.oqM ubui aq; pue —
uisipnpaii3;uj papujui-Xzznj o; jomsub aq; s,3joh
o8e sjbsX
0002 sbm ;j uaq; 'Sujpujq sssi
ou sj mojpunfuj b;j 'paj sb sj
;usuipuBUiuioo q;uaA3S aq; pue
•POO UJ 3A3Jpq njP 8UB0JJ3Uiy
•;inssj XiqB;jAsuj
qojqM sjadsjqM umo;-jjbuis sq;
aoej ;snui ubuiom.,.pspdjoueuia,,
•q; puy „spoo8 paSeuiep,, jo
suojjBfounudp sjq uj snojajjooA
sj puaqsnq uaojjsuiy s.Xepox
Xjjoj J3q jo saouanb
■asuoa aq; jeaq o; psjedsjd aq
pnui Xspo; jo ubuiom ..pspdjous
-uis„ aqx sjaijujqvaajj auioopM
;,us3op Xspo; Xpjoos uBojJsuiy
uy -ajdoad jaqp q;;M 3Ajj ;snui
Hits aqs 'pjpoo-jps jo jjobi
apejojdap jaq szjpuojpj o;
aiqB aq Xbui aqs ajjqM pq; azj
■paj pnui ubuiom s.Xapo; joj
(1iXiujB;j30„
'ojpqduis  UB  SJ jsmsub Xjy
£X;j;sBqo joj ssbo b \\\\s ajaq; st
's8b ujspoui sjq; uj jjsb ;snui sm
:ssnpA jBn;jjjds jno jo psiBjdde
•sj SujzjuoSe ub joj suij; sj ;j >
•;,U3jb XjutBpao sja;q8nep jnoX
'sjB8 dssj8 A'bui noX suqM pq;
azjjBaj pus 'sjaqpiv UBojJsuiy
'uisq; pBsg -Xjo;s uijj8 sq; paA
■aj 8oj;srjp;s aqx 'Ip; o; sjqjjjoq
'sjsq;o jo ssjoos ajB ajsq; ;Xjo;
-stq 3SB0 suo Xjuo sj stq; puy
•XBpjpq SJJBUI
'josssjojd 'psfqns susjjBaM
psfqns saouBApe saiput josssj
-ojd -passajduij pafqns \,'XsBa
3PBJM pj;uoo qu?g„ 'pjqd
-uiBd jaSuBS pjb8jbj)i pajajjo
si snoja8iiBp oo; s,;j pq; s;sa;
•ojd pafqns papja;pj spaui
•a\*j\s ojnpu jnjipBag -aprrut
sjb saaunApe snojnourB ajaqM
oaojS Xpeqs o; papjtd pafqng
„iSuOJM
sq 8ujq;XuB ubo Moq'jnjjpBsq
sj 8ujq;XjaA3 ajaqM 'sjnpu uj
ajaq ;nq„ paipa sj pafqns..'PUPI
jjaq; aonpojdaj o; pasoojd sajn
-p3J0 spjnpu qojqM q;jM ssau
-snoXof aq; SAatojad,, o; pp; sj
pafqns passajduij psfqns 1U3P
-jas Jje snoXof -sjsmojj ;noqs
uinq sasq *j3;;jm; pub J3;;njj
spjjg -op 'SJ3M0U 'S3aq 'spjjq
—jsq punojs sjnpu jo ssjpBsq
o; umbjp uot;ua;p s,pafqns
'833J8B psfqns pa;s388ns
^jjBd XqjBdu uj UPAV sujm dasqo
3J0j\I 'pdsssjdui; Xjpijui ;oaf
-qns "BjqBjy jo aouajMBq jo ;jt8
sj 38B3 pq; sujBjdxa 'ssbo pp8
uiojj a;pjB8jo "qsjijjnx psjsj
•JO 'SuqqqjujBs Xq pajueduioa
•sb 'aujM deaqo ojoiai passajduij
•un pafqns 'soXjquta Sjd jo uotj
-osipo pijood UMoqs sj psfqns
•xjbjv o; usjqsA uiojj ss8ubj
31PX '3utM desqo -jsuubui
s;buij;uj uj psujp pus paujM ';ub
•jnBpsj qousjj jpuis o; pa;joo
-S3 sj pafqns Jossajojd X8op
-jg q;jM dn uoo; ;xau pafqns
•;U3pjA3 uotpej
-sjpssjQ -auioq usAjjp st psfqns
'ssoubapb jBOjsXqd jsqpnj s;sjs
-ay 'jjusq uj Xauoui sb pooS sb
sj 'sajjdsH papouipo sj snpjA
pjo; sj psfqns uisiuBjJoptA-pjui
jo spjusp oj '8u;pp3M p ijsa
a;tqM jbsm o; sjjsap e jo suois
•sajdxs uiojj Xjba satjdsy pa
-padaj Xjpanbasqns si uojpano
..'Sujpaqo s,xi„ 'sajfdag (l<;;ou
XqM,, 'paijsB si ((;,uop 'on.,
'sap;s ;oafqns Xjpeq—pa;uBM
sj aqs pq; pautjojui pafqns
,,-jbj oo; o8 ;,uoa.,
'suot;tiB3 i(-;j jtods ;ou s.pq
•SiuuoAa XjaAoq,, 'app pofqns
X;t;seq3 joj aseo aqj,
81
M
George, the Ever-Lovin' Pooch
The Red Menace To
Our Highways
By James Burn'em
Author of the Wet of Submersion
a One dusky evening last summer, Max Oilstove, a travelling
snatchbook salesman from Hern
Indiana, was motoring through
the peaceful countryside,
As he sped down the broad
p new superhighway, a monument
to American free enterprise, he
was thinking of his family, and
the joy of his children, when he
gave them" the presents he al-
., ways brought on his return from
a trip.
But Max Oilstove never reached his home. A few miles outside
Hern, he came upon a slow old-
model jalopy, driven by an obvious foreigner with foam flecked lips.
• Oilstove tooted his horn and
blinked his lights. But the old
jalopy showed no inclination to
move  over  and  let  him  pass.
» Finally, his frustrations mounting higher and higher, he wrenched his wheel over and pulled
rmte the other side oi thc highway He didn't, notice he was
rounding a curve.
Suddenly he saw the lights of
.  n  Tomato  juice  truck  directly
* ahead. He tried to avoid it, but
the old jalopy frustrated his attempts to move back. There was
a sickening scream of brakes, a
- tearing crash, and the mortal remains of Max Oilstove were mixed with 50,000 tins of Libby's
premium quality.
A.s the old jalopy pulled slow-
The noted Anti-Communist
author reveals a startling new
Red threat to our free institutions.
ly away from the sticky red
stain that was slowly covering
the highway, a sardonic smile
twisted the foam-flecked lips of
the foreigner.
Another good American had
been murdered by the Communist highway butchers!
The sloppy sticky tear-jerking scene carried on by Mrs. Oilstove when her husband's
"gentle pressed" remains were
brought home is being repeated
all over this great nation.
For while Americans have
been fighting communists in government the crafty red villans
have been striking at our free
institutions through our highways.
Red subversion has made the
highways of America more dangerous than ever before. Even
the astounding death toll of the
post-war era, when paper-thin
tires, worn out cars and improperly set traffic lights combined
to hurl millions of Americans to
their just reward, cannot match
today's record number of deaths.
The Reds decided on the highways as an easy means to overthrow the American way of life
when they saw the astounding
number of Americans that were
be hig killed every year, without
tin ir   'Ip.
1'lu.y  mmediately set in mo-
he would bark during the games.
Once he even chased a ball,
though a husky fullback thwarted his only amorous overture by
kicking him out of the way.
"Yip, yip," George said, heartbroken.
Then came the year of television. George became famous to
thousands of armchair fans. His
black and white form, trotting
majestically across the end zone,
was a CBUT landmark.
But George is gone now, gone
to that little old kennel in the
sky, where forever his puppy
dish shall be filled with Dr. Billiards, and playfull Pekinese
mince forever by his door.
Next vear, when the football
season swings once again into all
its frustration, when the fireside
fan once again takes up his glass
of Schweppes, and yells "Let's
go, Birds" and his wife yells,
"John, shut up, er I'll use yer
head for breadboard, can't you
see I'm feedin' the baby," no
more will millions see the faith-
full George.
There is a time, the Good Book
says, when all must go, and
George has gone. It was in tha
last game of the season he passed
to his reward. And he fell a victim to his own desires.
He was standing resolute by
the sidelines, watching the players mauling his sweetheart. The
bands were playing, the fans
were cheering and George's
heart was swelling with the
majesty of the occassion.
Suddenly, fired by the spirit
that seized all, George gave a
gallant "woof, woof," and
streaked over the muddy field
to his beloved. With panting
breath, determined to be put off
no longer, he dashed between
the two snarling lines.
He knocked the f>all from the
UBC center's*hands. Excited by
the fury of the play, unperspec-
five of the change, the centre
snapped back a wondering
George. The quarterback placed
the ball and the kicker stepped,
swung, and lifted George end
over end towards the goal posts.
The crowd roared as the ball
(so they thought) sored aloft.
Then they groaned as it fell
short and wide. In the ensuing
scramble the real ball was discovered and play resumed.
Unknown, unmourned, and
dead, George lay on the ground.
The game was over, UBC had
lost, and the crowd filed sadly
out.
But a Home Ec girl, hearing
his pitiful yeip above the point-
hungry roar of the crowd, came
back at night. She found poor
George laying broken and cold
on the field. Crying out against
cruel fate she took him in her
arms. But all in vain. No warmth
could wake the still form.
So with weeping and red-
rimmed eyes, she buried George
in the centre ot the field, hoping
he would be able to always be
near his beloved one. (She didn't
believe in this Heaven .stuff,
being educated).
Thus it is that George now
lies in the field. The fans don't
know it, no flowers grow over
his giave.
Only at night, when (he people
have gone and left the stadium
to the breezes and birds, does
George awake. His ghost rises
from the grave and trots slowly
to his old stand in the end zone.
ft.-* . Ll
'sassj-i pm Xubw ssoubapb sno
•jnouiu jo pafqo spsui pafqns
•Xjdsj ou sajjBp\i ,,-sjno sj ;i
•uooui p 5jooq„ 'pp; pafqns
3ujui psuopueqe
JB3u pboj pasn 3i;;ji uo psijJBd
•jbo ;sbj uj ,4suioq„ uaAjjp os
'papmuij;s pafqns ZZBf desqo
3J0W psutnsuoo sa;pJB8io Xubj\[
•uj8 deaqo qjt.w paqd sbm paf
•qns jbo ;sbj uj 'asnoq-peoj Xq
-jb3u o; papaaoojd 'aouep Ja;jy
•;uapjAa sanpA pn;jj;ds aspj
"aouep ;b paXajd zzsf dssqo
•jbo ;sbj ui aouep o; uaAup
sbm psfqns* uiXq s8aiJoo aq;
uj uioj-j jojunf b o; SRaqBUuy
pa;joos3 g sjujy 'uojsbooo
auo uo JsXsid ipqpoj b ' s
3jujy 8uipntput 'sjsonpss jjb
papBAo A'jjnjssaoons  >)oaM Jad
33JM; JO  30UO  ..SSJBp,,  UO  lUdfa
jBjndod Xppjapojvi 'uoiu qjj.w.
suojppj  pjoos  jbuijou pBH
jaqoea; b suioo
•sq o; subid Xjo;sjq sssurqo "J
8ujJofB]/\i °;s9Mp;ui sq; uj agojjoo
s;jb  iBjsqjt ipuis  b  *3;n;;;sui
s.uauiojw  H qejes ;e jbsX
UBUiqsajj jaq uj jji8 UBojjauty
Xq;paq 'puuou b saouBJBad
•ds ip o; 'ei 38b '-y sipqBuuy
:;jod
•a.i aq; uiojj apnb aui pj ;ng
SU80JJ3UIV
Suiiju;q;-;q8;j ip o; uojpjdAaj b
pus ipoqs b qpq sb aUioo pjnoqs
X;j;sBqo ubojjouiv jo ap;s
oq; Suiuiaouoo sSuipujj Jiaqx
auiut .to sanoX uiojj lua.tajjip
ou Xjqaqojd •jaqiuautaj 'umoj
b — umo; jjbuis uBojjaiuy pa
•tdX; b pa;B8f;s3Aui s-jjoAeq pue
BjujaH 'uauiXjj jo uijjj qojBas
•sj oq;  'XdAjns ;uaoaj e ui
quinoons spj8 3iqe;sun asaq;
J1VH  tin8  ajqiJJoq  ajoiM
•uas;qSj3 jo a8e aqj saqosaj
aqs 3.iojaq- pauapojq; Xjsnoj
-J3S Jouoq Jaq ssq ajBUtoj ueojja
-tuy XJ3A3 Xspo; ;nq—flui-poqs
sj sjq; Mouij i—Xspox sajn
-scojd usppjqjoj 8ujiduiBs sjjja
qsBJ jo injpusq b jo pq; Xjdutis
;ou si tuaiqojd aq; Xepo; ;ng
•pua psq b o; auiaa pue ,,8uojm
;uom„ oqM ijjS e SBq eotjauiy uj
umo; ipuis XjaAa sn q;jM uaaq
sXbmp SBq ubuiom apBqoun
aq; jo uiajqojd aq; asjnoo jq
■papjAjpo uaaq
SBq uojpqojddBSjp sgApiaos jo
jBaj aq; 'aouajos ujapoui qSnojq;
joj tpsuiJBSjp XipnpjA spuBjs
Xepo; pooquBUiOM uBOjjauiy
paAoutaj u33q saq—XoueuSajd
jo jboj aq;—X;;jSBqo joj sasso
paSuojp sq; jo duo pue 'saxas
aq; jo jbm jeujsp aq; uj saod
-B3M ;sa8tioj;s s.ubuiom jo auo
* Xq saauBqo
oq.w ,,X o q m o o ajo;s8njp,,
XJ3A3 jo saijM aq; pjsaj o; dun;
s.jsqpuipiiBJO uj usq; ;inojjjjp
ajotu jbj sj ;; Xepo; 'pusp smou
J3UJ03 puB 3jo;s 8njp Xjsas p
sjqBiJBAB ajB aouajos ujapout jo
..gSupftaiq,, aq; 'Xapoj, pnpuoo
jbjouiuij o; ;u3Jjapp ;uB)jodutt
ub psAOuisj pus 'jojpoo qptq
jo sonbtuqoa; aAjpaJja paonp
-ojcI ssq—uiooj 8uiAtj ueojjauiy
XjaAO o;ut aaejaqiq jo Sujssajq
aq; ;q8nojq SBq qoiqM aoua
•to? Sums aqi—aouajos ujapoui
jo  aoiiBApn  aq;  'Xepo;  ;ng
,,-puajap o; ;oj s,ubuiom
pun  '>job;;b  o;  ;ua;ui  s.ubui
005 St 0| ont uiojj eButJ >*ojid
8600 »»«1Y
p»0H t»H«Od 01M
dwvo uanvui YiaYDY
81 JeifBJX 'sueAjg «o
81 a«ip*X 'Hsoipd X
Z  «»ipax  '•IPuqD  'A
:auoqd jo aas 'jjooj
o; ;ubm ;snf noX jj U3AS jo -noA
o; uaddsq o; stq; ;ubm noX ji
aajj
XipojpBJd paAji ssq aq pits
'XiqBpojuioo paAji ssq 3q 'jbsA
Bjq; 3utpnpBj8 st j^a iipssu
ootJd sseqojnd [jnj aq;
joj jaijBj; sjq pjos jua 'jboA
b joj JaijBJj b uj 8ujaji Ja;jy
pip Xaq; os
(iXnq pue sjBjpp psjpunq Maj
b MOJJoq s.pq,, 'uaq; ;q8nbq;
Xaq; l('sn joj sj sjqx,, op 'sa8pjJj
'spaq- sppijjapaqa 's3Ao;s q;tM
apidutoo 'sauioq aj;;;i paqsiu
-jnj ij3m pau punoj Xaq; 'psap
-ui aSpjag pjsjjng Mopq uiojj
sjjqap ajjij pajpoj qojqM saxoq
jo qaunq e pujj pu pjp Xaq;
'astjdjns J jsq; o; qonjM pa>jooi
Xaqx  sasuadxa ;no o; Xbm aim.
B  SBM  J3JJBJ;  B  UJ  3UJAJJ  'MOUIJ
IPM Xaq; sb asneoaq MajiBj;
aq; p 5jooi b ajje; ;sb3J ;b pjnoc
Xsq; pa;sa88ns ojim sjh cIuibo
jajjBJX Bjpfioy aq; p sjbs joj
j31jbj; u jo pjsaq sq Xsp auc
,-,Moq ;ng asjnoo
sjq paqsjutj oq jt;un Xpeoqa ;nc,
•XjqBpojuioo oaij o; sbm 'ajoj
-oaaq; utojqo.rd sjh ;jaj X;jsjaA]
-uq jo .tBaX auo (O) 'ppqo auo (q;
'ajtM ouo (B) peq oq 'pq; Xjuo
PN oijojq sbm ]AT'a '°SB Je°^ V
:noX o; usddeq pjnoo stq; -os.jj
cQ3IHHVW AOA 3UY
X;i;seqQ joj asB3 aqj,
383IPD Xsiqousg qtpw
pa;oauuoo Xjjsuijoj sbm  oh
•;babjo b
SJB3M sXBMp 3H "pABJO PJUUS
-J3d B PUB 33BJ unj B 'jteq SUJ
-X3j8 q;jM ubui 8unoX pjjsaqo
b st 'spusjjj sjq Xq XjspuOj;
•03JJB uMouij sj aq sb ,,'qoujjM,,
' pusq p uodeaM Xjsas q;iM, I
;q8noj pus XpnoJoSjA papq
aq pjnoqs 'paaujAUoo Xjuijij
sj aq 'sjs;sbui ;stunuiuioo jsopo
-juubjX; jpqx "ssabp pa.sajd
-do sq; o; Xjuo pajjajaa imsa
sqx qSnoq; 'paujoM sq ;(uoa
•pjBS aq ^'sptunutuioo
sq; q;tM usas sjaq;ojq sq ;snui
3A\,, -Sutpstu pooqjsqpjq b o;
aijods sq uaqM Xj;usoaj pspjpi
•uouiap Xjduie sbm sSujq; p
8uj5jooi jo Xbm paouejBq sjh
ssajSojd ui saAajpq sh Js;pui"
pq; joj -aAjpAjasuoo paqqiJ
-ijooj b aq si jom a9a\\oo
Xapjouag q;jM pspouuoo A\ia
•uijoj sbm oqM 'ueaa sq; suijjjjb
..'uojponps ut 3A3tpq i„ 'pn;
-03jja;ui-!;uB ub  ;,usj aq 'ojij
-jnduJB#|
XsnoijBrj aq; uo jo;Bj;sjujuipe ub
sb uojp;ndsj b psdopAsp ;8bj
ssq  pua  omx Jbaa  PlJOA\ 8uf|
-jnp josuao ssajd b sb psAjas an
UBUI  JEOipBjd  B  FI  UB30  3qX
SJ31PABJJ-M0JJ3J 'Xj
-;uanb3Jj 'pue suutsauXaji sjaqd
-osojjqd ssajpoS jo pasoduioo sbm
i,uoj;ezttiB8JO asooi,, aq; 'X;jiBaj
ut pq; smou>j an IJJPqpuPAB
UBoa XQ 08b 8uoj ;no passo;
Xj^si-xq uaaq ssq ^sjBpqos,, jo
uoi;bziub8jo asooj b 8upq X;ts#
-joAiun B jo Eapi snonpj aqx
JB38
o;ut SutSutMS st uikj8ojcI suo;;
apQ JO *nO S,^AI
t*
12
I first met Sergei in Nebraska. He introduced himself as
Sergei O'Flannigan. a repentant
Fennian. and so enthralled was
I with his suave mannerisms and
charm that I took the bounder
for his word.
His real name was Sergei II-
lianovich—and you know who
he was named after . . .
I should have sensed his sub-
versiveness right off. When I
saw him reading "New Republic'
I should have realized what it
meant.
When he started taking his
coffee in a samovar, I should
have caught on.
When he started using a sickle
to mow the lawn. 1 should have
sensed sometime.; v.',is amiss.
When he taught our 11 sons
to sing 'Tiie International' in
three-part harmony, I should
have known him for the dirty,
rotten, subversive, anarchistic,
side-winder that he was , , .
Bui 1 lewd him: the dirty,
rotten, subvirsive. anarchistic,
.side-winder that  he was.
My honest, sincere, thoroughly
American love blinded mc.
I Married
Sergei
By Mrs. Sergei O'Flannigan
Behind the scenes with Mrs.
Sergei O'Flannigan and her
dirty, rotten, subversive, anarchistic husband.
And for 30 years he took advantage of this. He used me as
a cover-up for his bomb plots,
spying, assinalions. and leaflet
distribution.
In reality, as the whole world
knows today, he was a dirty,
rotten, subversive, anarchistic,
side-winder <o( an NKVD agent
—the dog!
He used to sneak out at nights
and I naively passed this off
merely as unfaithfulness. But in
reality he was grinding out
pamphlets.
One morning as I was going
-.hrough his pockets and found a
stylos and some carbon paper—
1 should have known . . .
When he put on thai brown
.-h 'I and red scarf, before going
■■;,. of an evening, he told me
n v us jusl his scniii troop meet-
in,.' uighl. lie lold me red stood
lor Beaver Park.
The banners he brought home
'.un passed off as residue from
, •• old jamboree.
! often wondered why tiie
B<:.v<r Pack wanted to slop the
Practical economics
at "MY BANK",
where students' accounts are
welcome. You can open an
account for as little as a
dollar.
Bank of Mon trial
(Canada a *?6%4t 'Sank
Of
m
WORKING  W I
CANAOIANS  IN  FVfRY  WALK  Or  tiff  SINCf  I rt 1
MERLE C. KIRBY
Manager
Your Bank on ihe Campus ...
In the Auditorium Building
4!) f.,' ■ ■    ■
puipo  jaqpue  .ta;p  jopajjp
auo  'mou XpsBa auieo s;.iBd
;uapp
ob Xq Jaqpj 'pa-jaAoasjp uaaq
;sbi p peq dJOMX d tmqsof jo
snpaS aq; snqx 'aauans pjaMB
ub o; Xbm 3ab8 sjaaus pua sassyq
aq; 's;.tBd aq; jo auo Xpto 8ut
-peaj .ia;jB pas stq ijoo; enqsof
uaqM puB sajduia; s;q p papunod
paaaans  o; . uoj;jquie   ;ng
;jBd b Jbj 3u|uoj;ipiiB Xpppq
— „8u;ppnp XjSn,, uqq pajpa
Xaq; — ubui ;as pjjsppjd pq;
sbm aj3H ;duia;uoa q;|M apisu
uiiq paqsnd XtSuuaaus jaqp
•ub jajp auo 'Peaj o; ;sbi aq;
sba\ j Bnqsop 'UBSaq ..supu
aq; uo sXog snaji_)„ ppoiuuit
japua; 'iujbm aqy 'XBjd 8uuds
an; joj suoi;ipnB  aq;  uaqAV
jpsuqq ;uapjsajd
papjjo aq; Xq uaAa 'papnBid
-cIb Xpnojapunq; s;uoib; uqq
aABq o; uoos sbm oqM joiob aq;
jo uotppjdjapt aq; o; ;soj sbm
sauji oq; jo djSbui pus X;nBaq
aq; jo ouom XBjd aq; jo s;jbc!
aq; ip paziJOUtaut pus 3i;p
;q Xjuitp ";sapout stq ut ps aq
;q8p ;y PJOM XjoAa ut jfuBjp
Bnqsop 'Moqs Bp3 aq; joj 8ut;sao
aiqtssod pue uotpnpojd Sut.tds
aq; jo ;d;jas aq; passnasjp qnp
aq;  jo  sjaquiaut  aq;  anqA\
'jo;tuBf
IPH ai8oujBO pifjous aof
Xq pp; st 'jb;s o; pusq a8a;s
uiojj asu auoaput stq pue
XjaAoasjp s.jnos sjq jo Xjo;s
;cajg aq; jaajj djaMj,
d Bnqsof jo jnos gut-fjaf-jBa;
injipBaq aq; Xei Jotja;xo
;djjasapuou b japun pauiig
padopAapun ;uap; e jomeu
•j;duta ssaipaj sq; uiojj pajfdsuf
jiasiufq paq aq suaqp pue jaqpj
sjq uiojj pa;paquj p«q aq auios
•uiaq; uj padaap 9bm Bnqsof
puy pj;uoa Jias pus aauaipd
•aSBjnoa jo sapiprinb paj8 uodn
(pa o; psq d «nqsor ';uap; jo
uopsajddns b qans moubmk ox
•djaMX
•d Bnqsof iaq sbm oq^V auisu
s;q jouoq Xspauios ppio.w ujoq
•un pX s;uapn;s jo suo|pjaua8
pq; uqq„ pp; jnos siq U]q;iAV
uoj;jquiB  8upjnq  aq;  ;ng
suoipnp
-ojd qnio sjaXaid oq; jo sauaas
aq; pufqaq mbs pue j'aiuuieq
b jo asn aq; 8utujB3[ Xq jaajsa
pa;jpaq; s;q usBaq *;jBdq siq
ujqjjM snpaS jo aiUBij pus Sued
aq; Xjuo 'asuas uouiuioa d&BjSf
;ou ppnoo oqM Xoq aq; snqx
„isps pnnq
noX ubo,, pojjsrj puB 'saXa punoq
-poojq pub asou pajutoa t? q;|M
'spuuq pub paj jp 'Xoqs Xj(mb8
aq; p pajpoi papisojd aq;
qclffiJSBJBd ;sj;j aq; j<5 pua aq;
i o; autoa peq aq uaq^\ paaj o;
ui|q poi)SB pus jaaneqo jo jpoq
b Xoq aqj Majq; 'a;pjB8p siq
jo soqsB aq; pa_pt{j ;uaptsajd
aq; 'iiBUiqsajj aq; jo ssauppq
aq; Xq ipeqB ua_p; amjl V
,,'PB o; ;ubm
I., paqdaj Xoq aq; 'in pa;sa.ta;ul
sbm aq soipuiejp jo ppjj pqM
prq 8unoX Xqs aq; pajjsB XrjuB
-pqauou suojupna jo Xep vjjj
aq; uo qnjo sjaXay XipjaAjufl
aq;  jo  ;uaptsajd  aq;  uaqM.
qntj uiojj pasuapuoo
Pujous aof Xg
uaaq sXBMp ssq ;i -X;;;sBqa
s.ubuiom pauapajq; aAoq p(
-jouiauiuq auxr; aoup uajv., 'Xbs
saipq noX joaq ubo i „';ng„
sanpA pnipfda
aspj Jjaq; pus zzsf deaqa Jpq;
q;iM sjb3 ;sbj Jpq; Uf s;aaj;s
a.uojpu jno aspja pqM 'Xapo; jo
..soiJBqpi,, aq; usq; pooqusuioAv
UBafjauiy o; pajq; b jo ssa[
pa;n;i;suoa 'spujut pjpXDg pa
•q^ajM jpq; uo ;snj pitB aupsj
|q; 'qptq s.Djiqndag aqi IV pusi
jno pauiBOJ oq.w 'sja;pps qsi|
-ug jo spiiBq Supoj oqx oqqnd
-3U oq; jo Xjoptq aqi ui ajoj
;i ;noqB op o; pqM
sip; pua —: pooqueuioAA ubo
-|jauiy °; pojq; Mau b sasXpiiB
X;;;sBq3 jo pauodxs papu y
-aq jaAau sb pauapajq; sjb Xaq;
pq; *S{ pej 8utuijBp aq; ;ng
,;pa;nd8ip aq ;ouubd pooq
•ubuiom UBopauiy jo X;{;oubs
oq; '-^qM iasuasuo^,, 'Xbs pua
jjoas iijm noX pq; ajBMB uib j
pauapajq; s} pooquBuioM
ueafjauty  jo  X;ipurs  aqx
;saAJBq
ui;j8 s;i 8ufdoaj si a8usq3 siq;
'Xpsajp puy sanjBA [t?n;fjrds
as]Bj pue sjbo ;sbj 'zzBt dBaqa
jo pjjom b puaput pa;n;t;sqns
Pub 'paiuuojfAua itBtjsuqo
b jo ODuaiiTjut outosatoq.w oq;
uiojj 'auioq pue Xjtutcj jo sSui
-jooui aq; uiojj ascoj qpioX ubj
-tjauty ujo; aABq uoisiAaja; pus
oipsj saitqouiojna jo suot;ua.\
-uj ujapout oqx sanjcA [BJiiqna
8ui;jiijs jo ButcjouBd b s;uasajd
Xspo; Xppos ituapauiy q)JOM
;ofj
•Pd s.uouioM  uiojj pasuapuoo
ouopdums X;ijbi|0 Xg
A1I1SVHD
{Tffooff -warpf imffaiqp
m
48
I Married Sergei
The Man Who Became A Legend
spent the rest of his life drinking yaks' milk )"
Heber had known from the
very beginning that he would
become great. After all, when
one springs from the womb
with full grown feel, size seventeen, one is marked for distinction.
First he thought of following
the I'amnu.i footsteps of Uncle
Willie Arooga, but the Upper
Mongolians protested, so he decided to stay in B.C, For awhile
lie woi ked in the Okanagan,
pressing apples inlo juice for a
local buy hy the name of Wacky
FUmmult. 'He was called Wacky
hecause one day'he was discovered turning oul "funny money'1
on a hand press. However, he
hoe:' heeanie famous as a builder
:.!' railroads and three-lane
liridg.-s.i
It was al a party one summer
i v ;■ when he v a ,: >\;^' fourteen
- a- eld lint 1','. !>, r diseovi red
hahli ■ : •: i ■. ■ • 11. Wiole .-ailing
■ ; li'-i eeiiei: wilh a ■■.i.'l ICUned
.\, I. '\l; '. pi i Mi ii-ii ie he found
.!'..' he wi-uid oil in rap! las-
i io.' I ion I'";- 11 m i p s vi hi le he
Miek  d  her  e,: len  with  his  big
oomiUH'   a  :ulep'  a I
I.,.'  :  thai  even  his
-,i jueals  of  (le ■
a . vvmn in ; c. e-
tli-   e!'..',,am e
:,m d l>.r er.-.u
• n r s. ruck.
la. n ml ni'nim1
: I', I. e sie ex h ibi ■
lie well I,mm n didoler,
i-.  Hot lie, -I o.  He he f  ran
t
si lilted   (-h uh.iiit    leu
V  i :
I
'eme  ! ,
:ion l»v
,\s-f >er::il
n n i   ;,
; I,
'hi!!
which he had won in the district
playoffs. The impact of stubbing
his toes shattered windows and
crockery for a considerable distance and was recorded as an
earth tremor as far away as central Peru.
Two weeks later, when thc
doctors had finished with Heber,
he lay sadly contemplating what
was left of the invincible size
seven teens and thought that
never again would he hear the
enraptured "shrieks of a girl
being diddled by his second toe
from the right.
But one day the surgeon. Dr.
Oliver All-over, who carved
worlen voodoo dolls to keep his
en! ting arm in trim, gave Heber
a marvellous present---eight
beautiful wooden laes painted
like .Tello flavors. With a joylul
er,\ Holier pu; them on (all on
one foot' and danced about
singing and  shouting,  "Now  I'll
(Ml  I',(I
tut
ii   in mou-,  a ix |  i
ternian's show."
So I'e practised and practised
and soon h- had roaster, d | h(-
: ieh' d( lie!..us flavors aim' could
.-■trok" an mstcp with an> ot'
Ihem (however, he seldom used
ihe I :oie because once someone
on •:,,,.k i: for a chlorophyll table ' iekine. In his lool and there-
e' I' a' be had a complex about
11. •
Al'mr w inning all the footsie
I it '.- he could find, 1 leber
v Pin h'i -w ' (> a ne -unlain i m real
m 1,; an \'alli \ . Occasionally his
; "hi siawv s up niys'ei iousl i in
a I'i'lio ppblieat ion called bie
t'b- - i \ wil h the strange ad\'iee
lii.'i' "\<ni should know this
man '  The red is si lence.
US  grab  of  B.C.'s  natural  re-,
sources ...
He told me the picture of Stalin over the mantlepiece was
one of the Marx brothers. He
told me those bombs were bowling balls—I often wondered why
they had wicks . . .
He used to "have the boys over
tor poker," he said. I can see
them now; sitting around thc
dining room table in their greatcoats,  shuffling  leaflets.
But when he started playing
Russian Roulette with Ihe kids
1 started watching him.
For the first time I realized
that our radio was rigged for
.short wave. Thai's why wc kepi
gelling  Gypsy  music.
For the first lime I realized
"Kozachok" wasn't really Ihe
naiinn's all time favorite. After
all those vears.
And I found out thai Ihe
steppes weren't in Texas, aud
teat. hor-.em;m  wasn't  llop.deng.
Bul one day he went too far.
We were watching tie hear-
iegs  on  Tcevee  and  he  laughed
' es, h< laughed al The -Sou-
a! "iv
g'lii ;'".-;t is nisloi's I inunedi-
; :. h  ri'iiliu'li d the Fill.
Thee be'Sin lho,r eudle-a <\.,s<,
ut \- utim.g I think lu giew sus
! ieii .ii v. le. n 1 lei e.:hl 'hai
hmm-ygim. Ihd I pa.--.ed it ell
as jusl a silly whim ol 'nine. ^•;<\
.In  ,-  Wei'. ■  ea-.ed  for a  while
When I tiale lied lulcl uphoue ;
i all ( car ro. ens hi-, dirty. i^: en ,
■ i - hwr.-'i'- e, ana rob is! io -; -pi-
i mn.s were again aroused.
I me. i v or  I  passed  I' o -.  ell  a
? ! 11--w.m  and  I ii i il.gs  were  ea -e, I
i'  wr.  . ai l>  when  th.   FBI
'' • ri ,v  a cmi h si m - mnd 1 m  :e m.-i
.up ; oek : o heal big him up p- i .
odically. that Sergei started acting s.rangely toward me.
I could sense his evil mind
plotting my destruction.
I took to sleeping with the
tommy gun under my pillow.
This did nol make him any less
suspicious I can tell you.
He started sleeping with his
little Gurgi automatic under his
pillow.
Our double bed turned inlo an
armaments race.
But then the good, old, vigilant, nuck-muving, alert F'P.i
moved in.
Ti ■■ 1 rsi thing Ihey did was
(o arrest our 1 1 indoctrinated,
brainwashed children
N' xt. thev -ubpov :ed Set gei
and ei'fm ed him liberty for inform bios.
He chose information, s(< thev
gn V" ii un al! the dope on Ru-' aa
I ho.v eon Id i splamed Ge r "'a I
Molo!.-. o,a\o idni a leat'lel 1).\'
Tis on S :e-ai and th-'ew in tw o *
tick' -is  I "  "(', H\ s  and  Doll ;."
Si i e1 sii vv he 1 ighl. He -' ;-
I'i. -d . c" i e.-l ! iie kills, saw hi- in
sc o . oe, ..I 11. I i wo ye im each , imi t
e;ie    I ■'.'. k  I o me.
?■ V e   . i e   ){\ ;|   like   aov
i it i o Ami rieao    1  -ri I;. "'■
nm   i;   n  ■■  : o ".  ro ..hboi h ,  11
d  m  ( h ■
. hrnh lb
n n  -.e
Mil    A ';
ii'litml  i
Oil''   '.-■".
I.
'.io
■ ami ! ai'e b'a-k le
bo, ' v a t. ■ h m g lie
,i it li r   -.ubvei si v''
-ale -,, md. r  thai  hi
FBI.
13 SI
8ut;aaui iB.taua_? pasodojd b o; guujajaj uojjng Avumfa—
„iappap ajaq; ;no ajqqBj ;sq; ;aq ;pqAU
lUHjapua jpia— , *vs
-aaAtun s.q; P «^s ^sab aAj ;ob XjuBuia^uaSun ;soui aq; s,;t
ssofl Xpires PUB Hll^S P°M— ,4J3AaJoj auo8 ajs *Xsp asoq;
ssan8 9m ;ng Jo;ipa ub jo auoqdap; b 'ja;tJMadX; b 'joop b
;noq;tM ;jaj jaAau pus utiq q;tM X;jnoBj 'aq; jpq ;q8nojq aq 'srt
aas o; atuao jaauiSua ue uaqM JBaX ;sbj auii; stq; punojy,,
u3;;Bft ap^lD— „'»nj B u! s! SnOiM,, #
XassXqn aqx o; ja;pi ui sipUBq 'O'D—
(teuiBqs e paaput st ;t„
Hjqjapufi Xauax ;uapisajd oiuanaquBj—
,(Xai|od jno s(;j mou>i ;,uop j,,
•uoipap pubaui autupjdxa uo;;ns -Spua^-—
u'\\e s.pq; 'dn-xtui B,;snt sbm ;i„
•XassXqQ aqx—
..iSuipjq aawwuioa oipwv s,uaW aH* s? V»HAU
aposB)(v ap«iv— „sbm jbab ;i sb aAijB
sb ;snt si qi\p 3Ai;BAjasuo3 aqx 'aijBptui Siq b ub si ;i„
'XassXqft aqx— '^!s
-jaAtuft stq; joj —Suiop \\\%s si pus—auop seq uiruqs *Q >(JOM
pa.iS aq; azra8ooaJ o; ;s.qj aq; aq pjnoM jadsdsMau siqx,,
•ajjepSuoq iron—
t-leijapui X;uojos ;ou ajB sjji8 auiog ;i aoBj s;aqM
•sapminqap jo asuejap ut aftiing spuaag—
(.Xppos aq; up;upui o; japjo ut sapui 8unoX ajqiSqa
aq; 01 uoipnpoj;ut ub ;noqB 3uuq o; s^nps aq; o; pa;uasaad
aq s-"3 SttnoX ajqtgip aq; pq; Xjsssaoau st ;t 'Xepo; X;atoos
;uasa..! aq; ut Xjpa-fjBiu Sutssajaap si^XoB.taoj;st.tB aq; sy„
Majpiv <a.vjoa*) ueag—    (i'ai!Blu °1 ;uaunuoa ou aABq i„
jo;bj;s uiuipv Sutsnoj} 'p-qofl "H'V— „'SW *noclB
8utq;XuB mouij XassXqft aq; ;aj ;(upjnoM ] 'noX ajaM \ ji„
•uotun satpaqn \WD °» I1!M-,»PUA WWt—
l("X3B.tootuap joj auit; ou aAeq a^V„
•Suip^iu pjauaS o; ajjejsJuoq u<m—
,,'XBjd jibj jo asuas s auo
apptA qaujM * paw jap Xjjeap ;ou 'sSuiq; auios a.ie a^aqx,,
x«__no9a«A "»• JnouiA»g oft
SUaXMIUd 1 SH3NOIXVX8
•N3d NIVJ.NAO.I
tMaWAVJ.8N)
ONivaxxai sawv
%epm\
pu« ipaqg q;jM aiajduioo
»008 ONIV «3dd!Z
•arum aoiis asvHdAiod
•aamoMa ivoiNVHoaw
saMvaos las
raoiOYnxoiu *8a*vno8-i
00*011 WOWA
uNiiiionvaa
mm
^^df.
35DaH3
15DN
..IJB Xut 'bpbubq o; :;uap;
Xui 'noX o; taAOj Xui "poQ ox,,
:spjOM umo s;q ui papjoaaj paq
si ;i *X;isjaAtun jno jo s;uap
-n;s aq; o;—Xpuoj 8uo{ os ;jsaq
japua; pus Stq pq;—psaq ipj
umo sjq U9AIS ssq 'Xutpap stq jo
qajsas u; uiooj qnjo sjaXBjd aq;
o<u; pajapuBM oqM psi Xpuioq
'XifMBg 'jood aqx aSBJnoa
pa;unspun pus aouBjqtA stq
q;tM saauajpnB HtJqi o; sanuti
-uoo djaMX 'd Bnqsof Xspox
„qsni,a jo iJsaq aq; punoj i
pus uiosoq Xui o;u| poddpp j„ 'pa
•upidxa aq Moqs aq; Ja;jB uiooj
Supsajp sjq uf spA\oja 3Atp
•joajddB aq; paApoaj aq uaqAV
saouBUijojjad
jaqp ip passsdJns psq ,,paj;s
aioduifM jo. swajjBfl aqx„
u| uof$«zjjap0J«qa spnqsof
jpj ;; uaqM puy uojpnp
-ojd Snjjds qnjo sjaXB[d 8P; uo
dn ;U3M up;jna aq; uaqM ;q>ju
;qS}.iq Xn^tisnun  ub  sbm  \\
•X;ntps
-J3A pue uot;da3jad stq [p uodn
ipo o; aABq pinoM aq qojqM u]
uojpzjja;OBJBqo b punoj Bnqsof
pq; pjBMja;jB Suoj ;ou sum ;j
„ peo>i ooaeqcx,, >o uoj;sa3
•8ns Bfq pa;oa[aj Xaq; Xsnopaf
jo ;no up a u\ paujaaX mojpj
ssannuad 'pjbmjimb aq; 'uauioM
jo 3Aoj aq; joj ;ng uiooj uaajS
qnjo saaXBid D£[\ aq; jo ajaqd
-soui;b 8utj;dsut pub ajaoup
'pa;oo4daap aq; uiojj 8u)Sijb 'ajq
snduxBO jo joquiXs b sb pus;s
pjnoM qojqM XBjd v. o;ui sniua.1
stq pafttj o; paujt?aX aq ;ng
UBut SunoX
snoaSBJnoo 'atqiunq l;unB3 aq;
jo qasaj aq; puoXaq ajaM auou
— Xpauioo 'aouBUioj 'XpaSsj;
'Ofda — utBUfA '.tajnoqaj 'jaAoi
'SuiJf — X;jnpsjaA  sjq  uodn
qioog utMpg jaqpuy
9*
14
An emminent coupon clipper exposts the myth of organization for the myth it is. "Tommyrot," says J. Bellicose Smith,
President, American Curling Stones Limited.
Organization '" T5ommyrot
By J. Bellicose Smith . . . Condensed from Wallflower Journn
The Heber Ginker story: One man's courageous fight
for rehabilitation
The Man Who Became A Legend
The much ballyhooed need for
organization on the labor front
must be exposed for the tommy-
rot it is.
For a hundred years our economy has grown and developed
into the world's biggest single
force.
And wo have accomplished
this modern fairy tale without
an iota of organization. Anarchy
of production has resulted in
prosperity.
But now labor unions hold up
organization as the secret of industrial success. This, obviously.
is just anexcusetocollectdues.
This myth is rapidly being exposed for the myth it is; thanks
to tho clear insight and sheer
American guts of people like
Marlon Brando.
Today, unions are being exposed for the rackets they are.
But they are allowed to perpetrate this gigantic American
swindle under the name of organization.
Pickets, strikes, meetings,
bowling teams—all under the
flimsy guise of organization.
Did Henry Ford organize" No.
Me iust threw up a few sheds
and herded a couple of thousand
idlers inside. And presto ■•- the
asfieniblv line.
America's economy has won
three wars for the world with
its complete disorganization.
Are we going to let a handfull
of dues-hungry radicals upset
Uncle Sam's apple cart?
The answer need not be "yes."
Men like Taft and Hartely have
done their bit.
A militant war must be waged
against the evil of compulsory
dues checkoff. If we are going
to deduct anything, we should
keep it.
Union shop must be killed in
its swaddling clothes. A bonus
for every non-union worker
should be offered. A raise for
every anti-union worker also has
merit.
We must crush out every
bowling team and end threat of
mythical, subversive, organization.
Recent surveys have shown
that Canada has unions also.
These unions also want organization. They also have formed
bowling teams and have been
known to hold meetings, Also,
they affiliate once and a
while. Ford of Canada reveals
that in their Rouge River
plant alone, ti bowling leagues.
;i ping-pong tournament and
compulsory checkoff exist.
By  Dandy Trigh
The area was
jammed; pop-corn
bags rustled, girdles
strained, and eyeballs popped. Then
a great hush fell
like the boom on
Casey — all eyes
turned to the ring
as feminine hearts
fluttered and strong
men fell faint. Suspense became terrific—never had there
been such a contest.
Suddenly a voice
giggled. "Oooo. that
tickles." and pandemonium broke
loose. The 1955
final of the World
Footsb Tournament
was  over.
Aijter one of the
most courageous stories in athletic history, Heber Ginker had
made his comeback.
After one of the most cour-
aeooiis stories in athletic history.
Dandy Trign, noted sports
writer and author of this
article, was noted in his early days as a famous football
player, spoken of in the same
breath as Red Grange, Joe
Blotz and Knute Rockne.
While attending college however, he played under another name, Jack Stropp He
was voted all-American ball
carrier in  1924
Condensed from
Field and Scream
Later, in his
dressing room, as
, juvenir hunters
snatched for bits of
his argyles, the inevitable question
was asked: "Heber,
tell us your secret,
how have you become the most famous footsie diddler
since C a s a n o v a
Brown"" -
"Wal," said Heber (he spoke like
his father who came
from Missouri and
had to be shown,
but when be was
—shown Heber, he
cried, "My God, what have I <
done"", and was never heard of
again.) "Wal, there's really
nothing to it. All yuh need is en- *
durance, patience, coordination.
a sartin sense of touch and something the French call 'finerse.'
But above all, ah owe it to man
dear old Ma and man invincible
size seventeen.s which she gave
me. (She never wanted them in
the first place but they became
a family heirloom after Uncle
Willie Arooga who had them
first, won a grape-squeezing
contest in southern Italy and re- *
ceived a free trip to Upper Mongolia where he was deified and

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubysseynews.1-0124377/manifest

Comment

Related Items