UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Oct 8, 1980

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118548.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118548.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118548-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118548-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118548-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118548-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118548-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118548-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118548-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118548.ris

Full Text

 iiWfJi 1*1 miM»w
.»'
lif Jjb hjofvimg foe iMiil wictaty in Si.fmum Bowl
"[Tin; -iiari. Mtnanusifl Uiniboai. NrVsifi SHUi-ju.in.ilB.wwl., Ida:-
rraasii jldK:k'oodld«i[]ltJ>SBiim.i:k''MaM idu: lUmiiTOffBii^'jd'IK-J^.
sunn! ifiihinaiit.R'it^jssi'ljjbji'.us'riiJ^1, rwlJI foa,lna:ht];EiJ:[:Jjii:qriii»;:
iitBotXknu )Xtri,!K'iBd if [f .at.,, rwtiidi lEWIVtlEjanamoaniiine'
: I'FjnorJjiM ,
^iiMrkxri^jlti IJUIBI! Iebjs tiilto lioa: Hdrjnmj lKkwI )7«x ;ifssori
[lujKi.uii.j^ij;, lirifei jyssaiV (*kije|j] teiintJ i[.i»aq;j03'ii3iCDaal
'ITlnaiitinfcadldiitiatiimey idilill Jo5-a;ossjkoi sjtnctjj'fimamnwiilk:-
i:injg;idba'dr[wnJttaildiil. vhnti.Ok tweiiikoa:ribs:Kjqoanjkig;p:d'
I1Jm:!S>ssjmi<ii idd sa»93t.!asji"i:iiig;[]diE]fOT! idmw.jjdti kijitrias
[dsj".i liid lrs*-jf.;ei) txioii Ti^tii: i&ciiii jits'! naVumifcifflj [ci»:i-
(^CEJUTl.
B'radtfc6il[;odoes-MT!i|j;inK rina: xfyrp: JwiiHTl llditi j^sEfi
[Tir.E.iiri.Vi doKMEa: oil' idn;: IcIW. suntd ' LIBO^J -.nviadki ;^b:iu>u
i itna: fiihii'i«!»i.^ i:d' iieixEAddwrao I riidbthsi.
'[Tina:[fkuliias item:'wantiwoiry man;:J'DodfdsiIJi(gpjirafl:liniii
: sssmhjj; , ta.ij)!] i ] rate* i ha: Tl'lBLJiobfeadkitntfe: jUd^ uiiTjsjtool. I It:
ffSBi, r:nitl'B3:i, UdCii rwrwja Ibea icdiJbfl:(usm ;nl !WJ-131 Tina:
Simoani Ifrsissr JOKflni jbinwwidol litis: H-bnife! !S3(-ti! iriii'iBj
;jfRTjDa'i?»aaj imotra; inaBMaibisfcl idfi*niiirlfl:i salon:'wiuiLhl itci*- -
)tbil3Jl>3!.
'trio; i jari:l(i wiinfla' JDaauniwai icqq^oaoflmu >cd 'i it>a: fZ&kwMDav.
isjmjl 'n'lrujirihbidlriiniiti ma idb; 'I.Iitij»9arai.Jj\ id! Hj^Biry
IL(Bno66JJU«ri, Tldifeil::innfl:\lMdZ'»nat;umal;Kfil.1 hbeid, ,lead:lins■
[tUamosi xjaubtl fcEiw )yp«o;>3:bldoa-: rwtFi(\ I Jj:wsjsi Di|iipii-(i HOW
girw: !3 JU jemE! IX3611 Ji-1 .■ w\»an ILe'Jjjim^ i k; s\ jjmto: 'wdUeoufl:
BltDOUBdlDobraOTt.,
TiVfijlaaw bin- JldK tffik-jurar. tiisvd ieot: BJJvsHliiidA: >Q(U Koqqinii
;bJ l fas: tflltili Uoctii xl:l" 03» xtr j ids: insiik fjbocu 11A) Idb; Ji jDbkroiJ
Uibiboni Btaiiibtlkigj. TT'Ddbwaiibjk:!|E1:jYca■ sdmdbuli* ,.sjmal [J3i
Xwwwwl lesfcfra^'i iuntl I Re!ten nnannajobflKtiS1.11*100393^813d"
lid*: 1 gpuniK; jyc 1 tm tine: Uti'iitast 1' Ni%\.
[MissjirfuSdiibb:, 1 Jns-'TlrunnDoanldii-jbi salJl keirvt [(iiiduEjioa:
:Jin;51 [jdiFifudfiiqeoil: ki tLdte F\Asai3iii'.)xnr>3n>3ijdl>qsrr£j)i3: B'Md:-
IcEdl [Jjs^srjo: ibbqqdia; if 'f/W-IJi boailix )[dj»; IJtiniirwe:ii);.y'wd'
L'iBdaT-lt.ini [3MrJi«WMdijjoiii;tea 'waiiiamibl.'UBC *c«^!lr.Eji si
j^oanolirililr^K'A'-iinileioI.iia-w:ii2n49a.fiim:lit;i:bit k'unifciirJ
;]d;lBD3! 'wdit lina: IjjhiirmTiii);^ icti] iMkutiiiiicdcti. '[TIdo: 'I3fin>fcii
mriMiJ [Msjinji*ddctiik. Wliiiiiiniipq^] Kim !ceiti,jii'ibi;*'i>Iti'J . JE.(
. sjmol iniiKiB; wiin »c< Ispot: sjirijT nsiinijb: flik^vtinioqqo;. •f Jdra--
K. ki >aoi 1 sqqi r wrUdi ;bi »1^ 1: trow-jlV, rwMdj ILfa^iur^: Mmunhl >Ed
linursa: ;a.:otl rwx, TO*: tiqqi (jirat■:JtchndrnKri [1^' baa- Ldb::
iisqpjM'iiilta:.
ridiume: 9fti, Klinuloa ■ ['El, »a. 191.' B311 [Wdilitikbl teHy: Lrlrbninijahar is Tiinaii. rjlmt...-
irarA'.i id.] [BtXi, JJESt rj.t>ii>uiisil lUjiuil, 'J'simai/wn,', ItiX '/Mn- fBiCJ, :S3Kt:e:t. [iiini
[a*riit«un., »filiun.. Luni' JJrtnnifJj, >ol»ia:isiI i«iiii*nii..: Eajfl WiBn-SHBEi.
K'nsl ir ♦•!: rwi Ming; i:iict jxn 'C'lr iii WleitfcciCE ht, IdudJ; mi jsimimi.,
iijsssal iciiraiciwsiiiinit:[bstix'jJuiAmssj;:eiuiea.icm.wioair-|^(Ie^\
rMidtir^ lies*: ta-xu^it: si ns»ai:ii[ I'j-xmi [idE/fK^idjjidi). Tj'aai-
maxax WUsiraiei, bad)J,, ;sim ijJiU IdfijliioEJ :sd; soiwani rffliiliiqg;
IruniBiaJH, stnafl lYal'Jxrw- iftiLaisartJ i&aiiii H>tfj|>^, 31 HiJJrH^si-:
HjCjoiEUi iictai: a Jiiuibail: 'n:i It.;(. >3is«i 'iro-'HHiiiunp olh jmi r-ii i;« 1.
WlJliinn), rsitdjK 1 hi. sJ: TIMl rumiJii I imaiNCb3)Ddd«a::b* . L^.*'4*:4k-i-
Ittj-aDbaiej::,.ki Ik>3 jliini)<; lui >3:^dji n tu«a:<:km 1 id*: t»ra ci^ceil:-
umjffl-jti :qM«rj&Cfiini|; Ir id'« iiit:, 1 rjisiii*^' wi'iiiijj; iJiotl 'rriftisn:^:.
lik't'i nrttkijj 1 Kidr oatifl: [joi.Jdlo: ;tjqxijuciii^: itlKt'k^' Ici 1 '.*:srr<
iiiu7ftn«»*ra', tidiif :?.eHjiniff JiltJ.. ll(i ;i: if Uf< f jret :ini iLj-j>
1 jr«:Tltll:»!i]4:lios: r/wioolw^rifcl Ifkil'h£«r:a>.rwli>au Ins;isjm ;i
[L»Q<^-tt,iir, iill: i.-}snijni)p<;tarul iiJsxotiw: ^oaneovid. kr 1 ii>s: 'hum.- ■
>3G(ir.»3r [lj£ldt.jjTJl>3'>
M»t)aol. winter cin^wliinieml. cxpcirtcd
IJllhXi'i tikKif&mz 'wkpilm laaaicni ijamd.l-
[Tjoarfl jaaootl »tfJ i£jij IBS! SiJLjofrafii)::! jhoj i&qqd:.
'SOI,. IE 11 iO'SJ I fir£fl i:< ;ii:iiii3«: i ubTiil::b.-J I |j(
lirifl: injamilDea' nrbax r#ga;: n^^jhdia'ofcl >om
iinB:!5nrna:i3hBil»:iIjaa.(a3E.i,
Uib<fw*3T,, ieaooxBJ: nj^srjiS-TBtt' [;'bd:1j
TriBTrjv s.Bjfie; iE.ii ;BDbjliijbaa«fi.l '660( oa- !«
sauflblranii iE«^: >;nqo95:tetl 1 J»c- fs^iaoj-,
'ijJdiiiidj rwouilibJ tnosem ibiii iiiDanisEa; iim
'JLIECbi liSBOHEI, ibirjfirniD:- wirirj'ikniwna
[J»3*93at.UciiBjiobJ i! pffj-»3Ti#:i:««a-l,t0d
;^3sic.
' Tfco: liBjtoDtMJBaTii mi; > JHAi'ilp j^bdIhjbjI»3i
vouufcxiilu UDi](,inB3fcJb3ilt»ibbflTJiai — i:iii-
|ijti«) uiMil JDrfdrai jfcwdwiK r^dr* jejm t Jj^jLiri^
mqosdiiiilkastJ  il>B.iai.hrLa]  JH.iiifcis-  'LU3CI
sjiujqqibaai i:hi ^g.-ioaouvflai IJflOiqdiitibi,
Ililito: iidldoai KiKiBtJia.'ii jiiiiifwauiiiiBa:,
'1IEC r*riII S.J-iljii ■ ha; firajd.l rwiiiifloa- iiasibani
ianjn<ItiiiDafjjt.l*;n^i.i«:»ani tto: .1.
'[Tin; faijjjjp^a: larmadiimacil gpiki! sjt: 1 .do:
Idi'i»:-(vsi.i l>?«d:l 1 iciisi |f^si" ;sjjqqo3E,i M< to::
in iJm: ITsjoiljliLMi xlii .>/ijcjqi[iiB3f. !o±mio:
iBDol B-naftjy.
Tl'ln:: It.Tft :-(M5«i; Tionjaiai-p id:s«a iis ijjjc i jVy'
jtddjo: jdr,Eju! 3iX [5«: laand i »ci I>^< saunUjata i
iJlDoi line: iliitiiJ^ssi )d;£iii ki -tjfvfli.bd
JbiaiJo: lodisjfei fiftOl, ib.u inujj-iE>a: )dl )6c
ipJilnbbinijM ira^i' I:e« : ^ssir.
TIHb; 13ka.>;T^sjj- jiejai in llde; TM3jil'^i xH
.V.i't, InsEi kumsasoi ie\ iiunoai: ITM
caanblntaiinn™ H !Kf!'Iigja:[vseji »c< I iefiCK
rjtbi.;f3Si-. 'Tlrifl' ioqsrt. IB3( »i3*ejJ 13»- i£IJ
'fMin i:k ifj-Ji:i iie !3i,'t1^:, )3a(uqqG«.i)3tl Igi
iciJBEM I kjed.;«s£~L
1*1-. Jimmy mupsaii Hs«.: IJWIi'i
iniijjI^jtiii.Tin:: pnvinjft3a wcnotaflanJ wffl. >s»
i333ol ins; I, litl wdtici rwanj; ii^^haiaiatl
Isad ;if9sji-. ifjri i:nia-BSEa: i;e. siftsx 1 jxqooaaabl
irhr >anjjc<lnDflaitJ: Jen- jyjibbolJ iiliiibbqMajibiiM.l
i£Huur:J{i iJianT^qoanDbinftja:) jaoujcasi 13d'-
liioiiol 1 iru^diijidf tiiifl! Kianft.t: li»im Hjbad Jtrut-
i.iqj; :iilIm^Hi'jor . ,6j ladjj i;d I ,'1501
nqyeo-inol ten juedn qjuuwm ; bent: r\>5E;i.
fiiiBds up
ftffi'pcar'coit;
PJ'jmnSnijj; Jenn-aasE/iddi :bjJ 'iDBr IJJlji'Mat -
!ib^.ir>seird(\ 1 jbouddibafcl Juaaij !|IJ< iniilldbani
ick I12I15! iniillllboni ini Jdo:lTi"*5:fttse-i [^eirbotl
lloiirij I if «(■';%■ >a. IJfv3H3«,, HIEC
iiaasjndri ;sj)fc.Tiiii.ii!.ar,tEjI>cn '1*1'. l^itndfiEfi:!
'tijo-siJbjvT?1*'^^' kllriis ;E.iiirujiE.I i^-pcorj toi
r dna' 13fcc6/inl ■ jd' fZawTvan.
Tl'du: ITiii^r-fyssji- jipnmifi ii.u j-a-aaBiiddi
iTnt.-iotlhtia; ii^qu.ua'aanSi siu.:kaissaE iad'!G6i
[^03- jaard., [3h. Jqcn^ii)b^i s£if«; iki Iiiu
mq^oal. TIdb; [>TO:30( »E*il ud' i|«tl U
rarililltiEiu iie ;eni iinoji-JseaMd]:!!! ^oa-wan.i
Ktiw Hb: [cm^iii^boiiB IlK'OSiI ^?sii- sjidhI r^iBEits
lino: idfi:inl lyiar.&iiiim; ;^eji- ini 'wldriiddi
:laJBM.irfr.Kfjw^bt! imni^sBa-i JiitDseolobl! S9(
[5oa:u3Tjl:.
lift . Iqqo-jittb^i'a.-ii^qocnj: niJacijoaiimiJii 3i". ;i
:u)0iiiddj:: 1"»3:-;vmji: ^dihlj: ki Jldo: iuouiios: >c.3'
: Junnbfe 1 loo- t^smsjnidk .
"[T^obJaniji iBu^qqcKrU: ):J-xim iJ'abbi'Sil
I jpeuaTininHTjl: ]tqqcE.il:^mflMl31 simbi irsjtiibanBiI
1 Mdurajdlife 1' *Hiddi nosi'i*; ■: Vuinife 11 Tii.iss-jlr^
: J'-xHiu lido:■ liafcaisJ,jprttinmiiiniian^(i e- inww
ijaifjlfi 3Sf'peii33ii):icd'lo<J,Eil ibipwn J'woir
^c ]03T oanii: ini lina: «*.+!(' IMCDfei," Ik:
SE.ft
" rVi>mr»iEiI iaqqqMal.., idriDDu^di t.do:
IEJ.ii:. rfiflsilldr ISbifcinoasilBaBSEjddi H'jbdhI.
sjnolido: ib-haiio: tiouaoccil xHilJl, Insei
ina»3SBad ibjj-wrcstJwiltVi) Tcy( tnasjiIr^iJOOCi
pon033TJ:ai.i03: [ift^'ili "
'Idldnai lrii^d-:iIitsdrt;j;;Bnpp! Luambfe.iMdjaf.
fc^'IXn itijdii:b¥\ sj'-j;:
hB' M. J"'M3:-rv5En iJiD3T)5Ea: >dif IftK pea-
jaanj iihi iDaasji^dri :J'ui»jlitnJg iiiu lift::
Cfrq^SjUiimani): xld IfMratJbii.ie: iriu 'lIECs.
MBstliseil :V6JjiI>f, irsiJ-k^j it: lina:
Iri^naaiJ-lVuiDbbat. jb3^ce,l:jimfl3ilj cat. ■ isani-■
paei rralir. 51 loosil >3d':HJS 22S::uriiilliiDai 1:k 1
[IEOM9Ci;
'W' EO'-jh.tm.A: iinuOTS^aiikj I'jimoli.hj)^
Jctiiai |dn;: [:]6e3 tlifu: r^aEii'i loo- linn:
H'sindjbiias. hII IBtJiu^Eaiibori l)i(^ :JS8CI poj-
yjii.ai KdfE.inEBDajBbbjjI Jbdianoaai )jijci
!£S3f pel )3ard( Binnf. k[4g?''bDLitjni 1
Ibdibanoas ■ )uqc 11 l&tl [^03: ijjul {; 1;: Ejiobl
■Ml ifurj xruaTiill Ci^aotl yuvn lioa: peal
^inM'^asOTrw.driibdk.iinjwuvfi lldwd tJii.TDtJir)ji)
Ha: idri: jnssjltl.di laimiDja. ;e.idII iooxf, I
£i<i:bam>32i iBnnbJ Ifjnr.e£Ciil:B2i : iuij'tjK»3:J
tnflaTj: iu^jjdii:I;\ lirjsmi jli'bi tj?EjMiiiufcn>]dldj>3-
iLJiiiu:qjilit at..
R'jnDflf iiiiDa^seasi :ian maasjiDdri ki He:
lduu.iiBE(iiiii>3'i (B.iotJ woiil saianoas: wua^3: M
Idbc1 xnjbaa- jdl 1130X [5031 iianit: ;Eij)t] IISIK [px
om: fen- idfl: Inflsiufcj BiijODDas i:iu t ina: psaiJ
lliro:1 [vseriii. Ik. il_in;■ ieujdb: ijoaiiDol., ik-
>3Tj3BBSi Jen' [-ssasmdrj iki lina: :iEBilit«ijl
!o:i»3Tj>38i W9H3: xtl ids: lambba'xtl iSi'jpai
oanit: auiii.:Jitn line: s^qdilbat.iBdikiioa'i let]
t ino: lombba- >cH fD(' pai ■ jaani .
"Tfk: (jjiaoatiJ jritbafju^: itm IIEW-!9Ci,"
lit-. !qqa-iB:b^ ssjf^i, "'wse lanjwcujri^btjt;,
,gj? [i>jw9-Jj 1 id': iraasfl.Trfd] luaDoli: njg >^^oti Jiinuuaal
IK (KflirijoanEEiJi: I Ikn rl.d«:ibfil"'b'jil;l) ;y3sri ;bj
tina: loqs]knii[j^< wd' line: obaasaba:. Tide:
I J-jaoi]! liDe»VE,T)bt! 1 ina: J'uanclmfj; )Cil' ndiav^nnj'
[»sas«.iidiri OE<irt:iniD2i.""
l^, inEfjpo- ID3003S1I1] i.k. Jidfl: niaaeflddi
[ jtbaarjis: jaanDiTSi ranj ijDauit.mk^ jdl ITjinBt I-
i nqj;, ido::ig^rxnl: >EibtJ.
"IBootrifl: jg^Eiifl:k,ifl ;^3fin:bai )3nnd::kiiJK
I Jt 1 irnirwbfa: luinuJii »ni ;ei )0(IB^;TasJ^: IssKiJBi,"
Ho:!BKjbt., "sjtddI mH.linaO'ifffliBiKMixixm-f
IM bsjia: iJinr, idx Jc«;lJ?: 13!
!«k lMB2iEl»j:W2« UBCreports
page 2
UBCreports
page 3
Committee
seeks views
The University and the UBC local
of the Association of University and
College Employees have set up a six-
member committee to make recommendations about a bi-weekly pay
system for support staff.
UBC employees are now paid twice
a month. They receive an advance on
the 15th of each month and the
balance of their pay on the last working day of the month,
A switch to a bi-weekly pay system
would mean employees would receive
a cheque every second Friday. This
would give them 26 pay cheques a year
instead of 24 and in leap years they
would get three cheques in some months
instead of two.
The committee is asking for opinions, suggestions and criticisms of the
proposed scheme from interested support staff. Written submissions should
be sent to Linda Tretiak, AUCE
Office, Campus Mail.
In addition, members of the support staff may phone any member of
the joint committee to express an
opinion. Committee members and
their UBC locals are: Vicki Ayerbe,
Continuing Education, 2181; Fern
Long, University Co ordination
Office. 6486; Linda Tretiak, Office of
the Co-ordinator, Health Sciences,
2258; Lynne Warneboldt, Employee
Relations, 5811; Nancy Wiggs, Legal
Clinic, 2880; and Bob Seeley,
Finance, 6355.
Service held
for engineer
A memorial service was held Thursday (Oct. 2) for Professor emeritus
Wilfrid G. Heslop, a member of
UBC's Department of Civil Engineering for 27 years from 1945 until his
retirement in 1972.
Prof. Heslop died on Sept. 27 at the
age of 74 after several months of illness.
A native of England who came to
Canada with his parents as a child,
Prof. Heslop received his civil
engineering degree at the University of
Toronto. He worked for Ontario
Hydro and the Ontario highways
department until the outbreak of the
Second World War, when he joined
the RCAF.
He rose to the rank of squadron
leader and was in charge of Canadian
navigation schools which were part of
the Commonwealth Air Training Program for the training of air crews.
Prof. Heslop joined the UBC faculty
in 1945 at the invitation of UBC's
former president, Dr. Norman
MacKenzie. He took a great interest in
the whereabouts and accomplishments of engineering graduates and in
addition to his teaching and research
duties was active on University committees concerned with athletics.
New UBC lecture
series to begin
A leading Quebec political scientist
will inaugurate a new lecture series at
UBC honoring Prof. Stuart Jamieson,
who retired last year from the Department of Economics after a 34 year
teaching and research career.
The first Jamieson lectures will be
given Oct. 16 and 17 by Prof. Leon
Dion of the political science department at Laval University in Quebec
City, who will speak on "The Debate
on the Constitution: Aftermath of the
Quebec Referendum."
His Oct. 16 lecture will be given in
Room 104 of the Buchanan Building
at 12:50 p.m. His second lecture, a
further development of his topic, will
be given in the same location at 7:30
p.m. on Oct. 17.
These four young UBC researchers are winners of prestigious University
Research Fellowships, awarded for the first time this year by the Natural
Sciences and Engineering Research Council under a plan aimed at expanding
research opportunities for a select number of very promising post-doctoral
students. The first UBC winners, who will receive up to $23,500 a year plus an
annual $10,000 research grant are, left to right, Dr. Alexander MacKay, a
physicist who is doing work in the field of biophysics; Dr. Edwin A. Perkins, a
mathematician working in the field of probability theory; David Garbary, a
botanist who specializes in marine algae; and Paul Hickson, an astronomer who
is working on the photometry of galaxies and quasars.
UBC profs on task force
Two UBC faculty members are key
figures on a national task force that is
preparing a report which is expected
to have a significant impact on future
federal support for scientific research.
Prof. Fred Siller of the Faculty of
Commerce and Business Administration is the chairman of a ten-member
task force appointed by the Natural
Sciences and Engineering Research
Council (NSERC) to report on funding priorities for university research
equipment and to recommend the
most efficient use of such equipment.
A second member of the task force,
Prof. Myer Bloom of the Department
of Physics, has primarily been responsible for analysing the results of a
questionnaire distributed to natural
and applied science departments at 16
Canadian universities, including
UBC.
The questionnaire asked researchers to report on such things as the present state of scientific equipment in
their departments, how much of it will
be obsolete within five years and the
magnitude of the funds needed for
new equipment.
The results of the questionnaire will
be incorporated into the task force's
report, which is expected to be ready
for submission to NSERC in
December.
Prof. Siller said establishment of the
task force was an outgrowth of recom
mendations made in a five-year plan
prepared by NSERC on the funding of
university research. One of the major
problems cited in the NSERC report is
the inability of many university researchers to carry out advanced work
because of the outdated nature of
research equipment.
The task force is looking at more
than simply the cost of updating such
equipment, Prof. Siller said.
It's also looking at the possibility of
establishing "centres of instrumenta
tion" in various locations. Researchers
who wanted to use advanced and expensive equipment would travel to
such centres to carry out their projects.
The task force is also investigating
the maximum utilization of new
equipment with the idea of purchasing items which would be used for
teaching purposes after becoming obsolete for "frontier research,"
RESEARCH
Continued from page 1
tinuing support. This is particularly
true in the health sciences, where it is
important to make provision for projects to be carried out over a
reasonable length of time."
Five UBC faculties received
research funds in excess of f2 million
in 1979-80, compared to only two five
years ago.
The Faculties of Medicine
($9,636,791) and Science ($9,601,318)
topped the list in 1979-80. Other
faculties which received more than $2
million in 1979-80 were: Applied
Science — $2,549,662; Agricultural
Sciences - $2,554,028; and Arts -
52,266,294.
Six UBC departments — five in the
natural sciences and one in the health
sciences — were each awarded grants
in excess of |1 million in 1979-80.
Topping the list in the natural
sciences were: chemistry —
52,190,806; physics - 51,884,143;
zoology — 51,118,209; oceanography
— $1,109,618; and biochemistry -
51,078,064.
The medical faculty's Department
of Medicine received $2,316,973 for
research projects in the 1979-80 fiscal
year.
In the applied sciences, the Department of Metallurgical Engineering led
the research-fund list with grants
totalling $645,848, the leader in the
social sciences was the psychology
department with 5932,642, and the
Department of Music received
$63,780 to lead the humanities
departments.
Games combine education and fun
Throw the dice and move three
spaces...It doesn't sound like a typical
classroom lesson, but thanks to
WEDGE (Western Education
Development Group) more and more
elementary and secondary students
are learning in a way that is fun as well
as educational.
WEDGE, a curriculum development group at UBC headed by Prof.
Kip Anastasiou of the Faculty of
Education, has produced eight educational games and more than 60
booklets since it began life in 1972 as
the Vancouver Environment Education Project, or VEEP for short.
Their latest game, Shop Hop,
simulates a trip to a shopping mall and
is designed to teach students about
basic budgeting and comparative
shopping.
"Our objective in producing the
game," says Prof. Anastasiou, "was to
create a consumer learning resource
that is fun to use, and that complements the present elementary curriculum, including mathematics. The
game provides a learning exercise in
consumer fundamentals that kids can
enjoy."
Shop Hop players are given a list of
items to buy and a certain amount of
money to spend. Since the prices of
items differ at various stores on the
board, players must shop around to
find bargains in order to keep within
their budget.
The idea for the game was conceived four years ago by two Richmond teachers, Arlene Offer and
Margaret Compeau, and was
developed further by another teacher,
Trish Richardson. Shirley Haines, a
full-time employee at WEDGE, worked with Ms. Richardson and Ms. Offer
developing the game and did the art
work far the board.
"We went through a lot of revisions
before the game was finished," says
Ms. Haines. "The game was tested in
schools and we made changes accord
ing to the feedback we got. We didn't
want to make it too complicated or the
kids would find it too confusing to
play. On the other hand we had to
make it challenging enough so they
wouldn't be bored. It took a while to
reach just the right level of difficulty."
The game takes about 20 minutes
to play. "You go around the board
three or four times," says Ms. Haines.
"The first time around you just compare prices to find the best place to
spend your money."
The game is designed for ages nine
to adult and would probably do well
on the commercial market. But Shop
Hop, like the other games produced
by WEDGE, is distributed only in
schools. "We're in education," says
Prof. Anastasiou, "and our purpose in
developing the games is to teach and
not just entertain."
Shop Hop was financed by the provincial ministry of consumer and corporate affairs and is the first WEDGE
product to be distributed to schools by
the B.C. ministry of education
(WEDGE materials are usually sold
and distributed by the B.C. Teachers'
Federation). Every school in the province receives a copy of the game and
can order up to 10 more copies if they
wish. The game has also been sent to
schools throughout the world, says
Prof. Anastasiou.
5,000 copies of the game have
already been distributed and Prof.
Anastasiou expects that up to 20,000
more copies will be produced for
classroom use. His staff is now completing a booklet to accompany Shop
Hop which will provide lesson-plan
suggestions for teachers using the
game.
Prof. Anastasiou feels strongly
about the need for universities to produce learning materials. "Universities
shouldn't produce just ideas. Education is an applied profession and we
should be turning our ideas into
materials that people of the community can relate to and benefit from. And
Shop Hop is something that people
can relate to."
Ideas and financing for booklets and
games come from individual agencies
which approach WEDGE to produce
materials on their particular subject.
Prof. Anastasiou, as project director,
choses the topics he feels would be
most beneficial to students. Booklets
and games produced so far explore
such topics as cancer education, forest
and mining industries in B.C., population growth and development, biochemical pathways in the human
body, local transit systems and earth
science.
WEDGE plans 15 new booklets for
the fall. Topics to be covered will include Indian music, river estuaries,
lakes, Chinese culture and an update
on their cancer-education series.
UBC Education professor Kip Anastasiou and Shirley Haines get a lesson in consumer education.
There are advantages to being a little late
The fact that UBC has been a little
late in providing a full range of media
services for the University community
has been an advantage, according to
Rudy Jahelka, who heads UBC's newly
expanded and equipped audio-visual
services department.
He's quick to point out that the
"state of the audio-visual arts" has
progressed so rapidly in the last
decade that television, audio and
photographic equipment purchased
ten years ago would now be regarded
as obsolete and would have to be
replaced.
"The delay in providing a complete
range of services," says Mr. Jahelka,
"has enabled us to choose equipment
that is at the leading edge of the art
and which will be durable enough to
meet campus needs as far ahead as we
can see."
In addition to adding graphic
artists and sound and videotaping facilities to the roster of services provided
by the department, the University has
provided funds to upgrade such traditional services as photography and
the repair and maintenance of electronic equipment.
The department is also able to pro
vide on a loan-out basis every type of
slide and film projector, public
address systems, tape recorders,
record p]ayers and videotape recording systems.
One of the problems that delayed
the department's expansion was a lack
of space. Formerly known as the
Instructional Media Centre, the
department has been rechristened
Space and Audio-Visual Services and
has moved from cramped quarters in
a former army hut to spacious and
modern facilities on the third floor of
the Library Processing Centre on the
East Mall immediately west of the
Woodward Library.
Mr. Jahelka sums it all up when he
says: "The move to new quarters, plus
the expansion and upgrading of services and facilities, means we're now
able to offer a full range of media services to support the entire research
and teaching capacity of the University at prices that are considerably
lower than those off campus."
Here's a bare-bones listing of the
services offered by the various divisions of audio-visual services. For
additional information and price lists,
call 228-4771.
Many media services available to the University community are illustrated
above in drawing prepared for UBC Reports by the graphics division of Space
and Audio-Visual Services, which has recently moved into new and spacious
quarters in the campus Library Processing Centre on the East Mall.
GRAPHICS. Graphic artists are
available to provide services that
include technical and mechanical
drawings, diagrams, video, slide and
film graphics. Creative artwork in
black and white and color can be
created for overhead transparencies,
journal publications, displays and
signage. Additional services include
mounting, matting, laminating and
framing. Call 228-4070.
AUDIO SERVICES. The depart
ment boasts a newly equipped, soundproof, eight-track studio which can
record up to 24 inputs at once. Highspeed equipment can duplicate
recordings and transfer recorded material onto cassettes. Equipment for
remote recording of classroom lectures
and other events is also available. Call
228-5036.
TELEVISION/FILM. Television
or film production is available either
on location or in the new studio. In
addition to the actual production, the
department provides program consultation and scripting services as well as
music, narration, sound and special
effects and editing. Videotape duplication and film-to-video transfer services are also available. Call 228-5036.
PHOTOGRAPHY.  Photographers
are available for both location and
studio work and are qualified to handle everything from portraiture to
research work in black and white and
color. They'll also process and print
film you take yourself. Also available — graphic copy work, slides and
overhead transparencies from existing
art work. Call 228-6549.
FILM LIBRARY. This division
has a catalogue listing some 1,500
titles on 16 mm film that are kept on
the premises. Films can also be
ordered from other B.C. universities
and colleges, the National Film
Board, in fact, from anywhere in
Canada and the U.S. Call 228-4400.
EQUIPMENT REPAIR. Tech
nical experts are available to repair all
types of electronic items and will supply
replacement equipment when needed.
Division also designs, installs and services audio visual, television and
public address systems on campus.
A-V LOANOUT. Is prepared to
rent on a daily, weekly or monthly
basis almost any type of film and slide
projector, plus reel-to-reel and cassette tape recorders as well as record
players, p.a. systems, screens, microphones and complete videotape
recording systems. Call 228-5731. firarin ill Jb>; nrad>rii1:
»*:, fiilijji JOt*:. BE' IXjutiilba isi S^i.tii. ia»:i. <i
XJtm:. B9i tii Vib™. I :X>'oJirin-iii:'-|'.iii. Uta :B<
loioi ]Oi)i»=« i ui [tHibmnsuibni Xtrmata, i ifiai lAaioriBiI [BbJ„ ■ )>Clb] 1M1I
nihuBirsbbr; 31bl;;.(, iJiraquH. lien: linririm: inbnmiitboi >aUJtES£-LS EH
tjhb: ■■mmzfummv. civiFiJirnTxmi:,
:&*/ixttXWi)wm'.iii
TjannftK'Ofl rwnjJEI icmja;, ;uuijlnan srcoi
|Jij7^|J^.:. >cii ItLksiua^i eiio! IMb>o<jiii«v
iWiTILttJLW.'BOMBl
vhiil ia>n(I«(Kb'^r, [I'upHbtb,^, JIMC »cw
'ITdfl li'l/i'imlnjyi id'l TtljuWil] IlUiaban,!, if
i >b:Miir:->b:TKMuill;rHbdr.
Jb<]1l[>h»:llIva;B :9II!(3|[|<jni., [ jji^itira: Jhldl
X M'ool/wai-bl Iiftkua biro fl [BJjeinuracs
1 Iraito-.
[Mi«DCtfjY,.acr:. ia
■T)LiJKrivA',i»n]'..[HJ
EStfllilikl : KCTUJIW laaMBi'.WLU., IVrtil n><ni Msldnri, .Hnsa*/,
Jtikir«™ii[| nl "Vibii to t*axmi, >ni TloJHoanifiedillfcjwidi]
. HkHM-anent. IibWrtuRibai, HultfAmiifcaffl T)>'9praiwih.i.
Duxni iglfti, Ifik<bjfp>il Ia)isi»3n Uuibliujj.
[in/nrnasit? miiEnin/tyi miixff<nmM<\< iixtww:
ia-iKi >ai USaiiDaadi.il not. li*» '.'Ipnni Ihusmf, is:-
jaiui™: itiirsi:xhi )3iiniUBni! Jj|¥*I !&ioin*ri| I'JLlii.UJ ( mi ,U
Xttntiiiikju (jiumfttibai id :,(«ii<lba ■ HUmroi JIGS. iJlinlH I ism
[Stijiblqi
[-i mxvr. ul*x ■ LiiMiimireiHKnAiaoaDJXiKicn
[l*3iun>4 aet&i HMaiiiiiuiiiiWoil TJaiua™ [PaqunaCi: Sffiba
rifiWi )Ir>- jfioMil IhlA Hd; !i*u»i*J riot; IHlmnjai ieobaiota,
iNkuDisim lAoJuirw-., llrtlKBqdrnsniil'iytliiail Hdtsm
l3tKi»ni ijtir«rai-«ii(i, njtii'Wimi \M.VirtDtiwu ini ;n iWiaofflS'
iajja«ii[iOC JdoiiiBnor^liiiWhij].
■fill! UJt1»]J &&MMX9 JtlUmienba. Trtu oomotJ hi in
limim id !«wuni fa'Inn I qaaBM»>±iJ It[i lira: 'WtanHf. .Siublsit!:!'
'Mfllbi Tutb.Vi:3ib":«i:*Ji,»'"i'inl,::E*( MUUiMi'&ofri.
AAwbiiunumi, !<Ju>b™i Ijhibni Iftiiljliiq).
■xiayniH: rac« u'JtfcM* i lainrnraaMTni -reiixi
nUSTCCtni. Tjibii'" Hihw ibva: Wi'ata: — Tina Ifckaw-
iliuu;*a)i»iiii[i iJiol 'W^ipi li'imnraiil. IftiKKr.:WW, IJJit<inr\
I'i>-oo!iiihig3 l&ulilnq>
sj Klin TJd; DMiiii LtauJ ¥r«aJi,. .W T«»olilnimai»nc id i M
W\H-. ihooxi: DQi. IbodGiniani KiuMiq;.
!iimti<j]i. ►Do:aM,*»H(WJ,iHrj'!aa*i:*.>iiMJ. i&i. n:£ .i*unjfiT in-
iioiiiiii! id 1 Xrasr I aaiiao*.: SUilM^, [BIX, , 101 'Vbi: '«W>J:
[fthhsraidilqjimil (Jti^iiikjtijiMii iinnra IBui^ji: Wiwsni-Ji:
[IhnrpnuD, :ba  Ifcarijliobriij.  Htmni  IM(  iJJh.i^nil.J
:&:J3Hii3i:e I&lllililri.^;.
liS'KlUa-] IMC'lIJJWyiKTJI*:. I'nd.' ifemrxi 'JOhfahot.,
^jlitil, JU80C: mi Wiiormiiq! lio^XJuJ Ciyian irjafaJnim..
J'sntidouie:. 16u jembi) ■ Mini Miii}!.
■jt:scii.tBLi. ixJMMirniri'MjaaiHitJiHiiixi^iiiuaiuiai i:ti ia.>::.
'Hhdudd!!, i'Jiir- Bnil.^qdiwIOaoiniHijirv Jjti™rKia.-yml
WflsClnrVbfc. ioi "I'lo: XBauiitilri )dMJhujooiXfdtib IVamr.-
hbti. ItoaoiiSSt lUramiislinfiajiiJIilils;
wEainjffiio/fi',i»rnr. :isi
IISiwMM, .K*!UU«?iJ3aC(Ua«IJ' iaa*I.l'.MSJ. Bn. .aimooi rw\
If.Jrliin, Li.uJuiU^i. L'.w::. jcn Ijijo^aoaclJ .il'smfjis:
^.-aiilifilljnjna iaol I Jin: ^alJiiiiiii.^^lliiiiii.: Il&^jttlt Ml C[^:Iti-
JCJMH'. ISiiXiir I t-J, [H.b-i. JC:, 1*±iiitll !d>ni)i3:i Idljlitiiq;
CS:«[tinu. LA/WY13M.P JDailBITUiVl . lTajJJJCW«*I3' :L»3ilini';
ytritei im l^nnidiijidjjij' Baiil I 1eh\ I Jd.'. lXuis i UxMruodiJ.
IJilpini: ijii^fi:. ui CJnnaiiarii .i inol tiLax.inn. l>..oair
I'CtlS..' XiuhlJE Ljtai Ibuliliirf^
aw'KiLjini>hi j.jji.iiTi [*dc«c«ju.]t*k 11 n/i snjii'Ka:.
Kih. [>mffl:V\ ftMriinJolis ,(ntiiInHneba,i,JUBiX:iiMiiW»'iribl
Hboh-fe :*ojn: ^«unt.[i-iXliLJci)dHJ.<iia:. JJ.ocru DGi,
N(i3](i/iija»«,/v i/Kocrtvi-iaaiJiKiJ uacfl/oaajtJT. [;tn.=
JCibqc, jdsjioi, i.oinb'aniE.i 4i1fut»b id laliimuKjifti ljidJ [b« wdj,
ISi-riSil Ihkllll, i*L>a: [bUnLlqs;
itiBtivmi. jnviTFnajs ^#l»:».J^^*Il^,. ixi-, riio:i ihiajj&«aii^.\,
IhHtii^wi IjhiNi;rriiiJ(,,1 ^niia;*I>^ni, kh [ilJVatjinii Vl^ii
I^iai-aiLsiiibqf AJui.^q^iihtdbatij^il IAijjIii^a::iijB:;Db^3
BiZaffmnimi. Ukjuh SVfli i X>3(iy;xijdi( 13(iiibl^ij!.
E-i£nxan' .«flia j*n*i»x»xaj:o;«,vJaoixii])CiiJc<>Gfi
l3MZl'kHi.. .P.'salBin !*B:lin;Ti>'- >nr 'rid.: .tjndi^uux
'Asillltii'][-i::inrf\ iSttlnoun; V/ri-isr.ai IJliiibJb;^;.
GUiaCKMJ. IWlZVtimjMX SSIAJIAMIU. ll'Tlmr
IC*x. Kf JWJUCftiVl, tac I'JiTiHtilitilc id' Wts. ISii^Jqt H1dfl)B!.
Ift^Mirr:90(, ^n^araisllJIIiq^narsnri^^biiblnq].
■no«|[)(xi. ■i*i*iiJij.ttisaoiiHEHTOiJJom,.aa.M»M)u inn ith-
min; I),., Iok:, r#^!ij«oin 0>;»»j-n(ii11X>nO»:, IJU6K, >ar
I3tobli}piuq.j ^J. [Sdiiqi !l>^frxi9di !]*dti^.tjiij \mn r^iftn
IB>>Diifiiari [*iannji-n£«ail i hi iJJoi MUimi. IBJhmtii SSI, I-ilu
Bi-Si.
>:®zx.mzrmiai Mtit. w«r»JC*x*iri laaMuvuju, i:<i.
>ijiii-i}jnii jfaflii2,i.l3^»ninunjaiiijciiBi[fthtatodt Xi:fiiJn^ )Zt>
Ism;.) Xd: „ am JJijoKt (Ix^aliito am iijtji liei i\kf«ii3l!jjd 11'm-
jpiait, Diocni i&fll. )[hg>qdi^?bi:i siufcj ^/yijpauaTu' IJiiibtii^.
C'suiiiijii. uvnimijiu'n'ncitvui iiicuaj :k,m<tc;i'»:;. lota^oriuii;
ihiiDissiiol siqffl mHIIdi: tui^dij hia« ''^iDttix f(:)0([^(jni. T^lc
»:«]iiiabeinoir>03wi5iiifi. nfenciiq-jtuJiiJilliiOt [qimi. I^at J/n-
limn iiriiaraiflijiir, , iiUll l*Hiti;j: ioibtj-, !£S.J-)K9B.i, >a
ISiaitjniJ:^ijiiiiJi>(y, 'S9(-)M-£i. H)q(fOi- Ijonijp', lio>.arr.£-
Ibanil IHbuiB:.
siio t ijijii. »:i.ejuh imjinci i m*'nu3:? t ariui: u.« *nnczuim ■
!i3M.EJ. i:ti [i'ooiTVmjjIi. Iii.iiildiiliiBsiDksDfsiI]«q«Iim«i
ljburffiitinIl^iriB:irv^bn'iii>n<:£iiDE3Jm^iiii<i, S>dnocl2 )j<jur-
i-.il ij^wniDuriihjiiiai ;3'<Mki, >cu (bunq] iU<ildl.:Mi laotl
Hjau^'^myi l^liibl!ijiolc.X>:iiJi>5, :Sg3i Ji.soiiuIUI.
141*111113; MJjniWX.. ifi IiiiiiJ>.il luunfon > itl ti)'toti b'o ■
llbe jdasnnwna' jj^Ji.ar-^ jgif/.-aito'.dv snhi nruiil Jot^qdcJoi b'a'
lit IiJstiiJ '.$i \avntiirj i BfrAsnf?:: id IIiIjs rii^sibi^ij;! Xnil lrrnpo>s i
IfloUi^.-, >-M-i. lit Io^ihb:. !S3t-cse 1.:iVtcin: im^ii iir i rio:
[Uiwijl i-ODl iaiitBi: IBJmhui, HlbJ Jiiirmiijuffiiaboi [3tji>btq§;.
'WCI«BailrjJ/fH,««rn'. HE;|t)K)cii|[:iinwwi:i
iftifflC|ti«n. cuirnua: iwuj tzxxvnwiamx KZHzmMntzvi
IBlbibfv^i^ljiaiuni1: litrivuKi iXkihvf r^V^i, [Ei^b^iamiiiiiic^
IZitife Uiiui^rriy1. >trrtuhuf£i Ifmnnbrn iai Ifi^iJttl^i: !1uijiii-
jJsdiiafli Kabl '.Y'maali'anLi tBifJin ikanbri. I%'<| .rubarrGiibar,
i.iJJil[^j:J^fliralKT<-i]^aiJhMin^;]obn-i3bbf, iSS)5JJ8 I, bod
;9<I. .
UttBOCr«:*K!J7i»iH1ilX;iVI1, imiHi >Jhrat>nn lukuniiiiMnhi-
Igiutii. [^<i lirmra ftlniibiDlil :*:-sirn«lyy iantI Mujuanjjri.iFt
IZIbi .fiibJiiiniiiiir.
mmklul  Miajc-KAiJ. kjlu.'Iux [»:cji',a]ei. r:<i  Xw^ku >:;+
Xiimni-DOii, [(j'Tilfetjan mnJ jdiBinnoni, Ifljjolbiirn^ litt*DiilI
ILiHr.wiir^ mclUI30vj«**1 >a.T>dani, /vitliiisjaj: jahaj.fKSubai"
iy{Xr-.L Wii6an,6,'i;,l3iawiTii-hM K,i',rvnaiivMnT(jao.^K'il
Ihbaqt'izbiil.
ItCMiua HWJttlA/Tiar'V [!U.»3JJiii«JC«i ,Sa3*^MJ).., IDd [>feiii
n'fjqjli, C;.l£iJl, IJtu^niifidOljnth^'wIIqorslrff^i^iil'^
$[tb\$™bliB)h s\iitbhtftt.tdo<iO focrbai^iJJufnrsjl-a^Braj-dr jcii
lln; hnj^jB|^ id : slTfiiblBifi i BU (litmr, , Yum ; nni:; »wni jwaj-i,
Bfljbl Inj^' mad, if i '"xliwzltiir. >d: )Id; ^d-od«li )jinin:il iXimi-
TiyniiJ3Elnno,j SaUE^.j l*Tjro;iva :. IftrxiTr !9G1, ittMhi'i ItJiibfiii^^
l:S:»«[tcmi. [lA/wmiltf. KIi:JSXaij*^l IIaJI>J^#?aIIa, Lwriam
^iboc ■ aa j Htfmuuhjuii. jy ■ tno\ Lir* . H<t [imnin' 11.1 IWjxi,
IJt.^p-niJ X*clb|p^, >nj JVn'ilnMl^^jbiilil ruwnokabai lu'trn [jj«i.
Kixtfi DG!r >JiinJii i Lsw i3l*iibJhfl;.
LViiaJQJJTniimj^infi:.[iWi[%^jki jibing sot
Ibj^iprfK,: jaifiDi, fpahbrmi I4luib: id' IVJ1 .&\h(RW%
Ibb'jAoatVLSiiKnhl IL+uukz-zHLi* ihhy-ibi] iLjriJ.,. ^bwir Wnilijiiii;;.
li*:irn-ci-. Xr . ihtui I*o^iij, i-ftyurfroqbft^v iOC^i,
Lb/Jwnntr^ td': Ij-aobni, >ai Fttbjf»falrBffi)) t3fe*a>k' Ainni.it
Kfcnjfjtniiis uiiar, snol i rfi>; _].jj«dj8M ■ [%dli.ntHcti!l Lfrlrwaioaii.
[BIKC/OCM^i rC^yRirjyld.lV'lTlWufiii lA^.tHm^awc
[i»3TLiWi, IV-diI'  t*a*u IGibf, , l^diiijJi 11 iosi^o:;,  l^fo-d
IJIirifl'3!iirj{<. mi Tin; []Wd*ja 1 am iba Hiaoi(»fjjiji>ni: i ^AjIbt^- ■
ufii)ir.rt: rfo-^Orjdorlfl^^^nDljmc. :a-t)-iJ;K: li,.Dl6',^ i^:i
[ S\ m'V.&i [cirai. Ifcoair [ DfrJ, t&ijdnniKJni !&iil)iiirj.]j.
!&iriij*i,rjjwit-p^ *iJarmjHjTB«ifi.Ht3jTiquja[rhimiiB(a xinJ&oJ^,
t^iiiihJiicj,
[i^iMJCFnuwu. [uai^wnjce^ ;ftx^v\*xiaAi3,,jV'n'
SaaftllfcWBi I"irdi:.[]biii»X>dni-SA Jjfammnraii. UtfBj:, mn
[l*vq|i-Ha. rbn;i.<ilti.Jf • artAI [frijoJpro 'Tii-ototLHi hi ^-^^iniitjr ■
tbnmi. i'i'aoIriouM?, .Uiq^iaigiiiihti^ji;.
rkniilr riib* ^n.aitl icjijfa Tlrtr: !<»mj w] lib.: [^unLaf jcV^sdkk: ,
i^taiofcin iflvbdihjjyivQ' jcu LJLirMViancii )jia*; [^liutKctis^ iir iJio:
;&a;Jt.]ici>an.3i:L [qj^aauDOC, Jfaoliliifiiar ISbiifjil^;.
.H'Qi i^jbj. [ iiiiniBncz' ooafluts/Ktiaj; i iA.^iTTOfu i aain'iir'h/ju.. ismi
[Jiji^TJTf, ^ifitnib: Lajj^yi )dOiiJiBhlB. Ijit ., iat \i[dtni-flk'g w,
\1httqoaan he a Xha--lQti»aQ»b;4tclil Ajfuii:%nrvT>:<ni^jj^iA:.
[UxjfTii^E,  Ittiniu^;3ijiJbJhig;.
[ */n> 3:1 mjsfb siiAaaiqoiliiqj *^j^jof3^, I AahiijiksI Ijliiihbin't'i
I-ijtBfijtKjsI, ini [3J[^otii.TiDa ^lirfi ;t ^IdibH-^t^diiJ^j] rjiim.-
[^uift^Eiaril ?^ilH7ni \mi W'tilAdthfiry. 'Xicidjrffliio* IBiMcrm.,
hbun]<r tfibci-, rVAbofrrVB-ol linJiluu':Ji?nJBjl l^i^uniXc )^rj[i^
IJLiri/i^ieijfii^ri XiiJibairiiii, iBfet-.-Juds'Sf ■, >arj IcVxj [fiJSi]b( isniil
iGliqa^KjI i hi [^mmnijh^iiii'bl r^Ixrnai lAiiiJx:!, Ihjj^ti I3O0I,
JlB.ob|^p slil ioi>.ni>^e i Ibiibiitx^.
HE1 IrJotywiqjg'ifl 'KMbU jcim . ririuroJB^.'V^Ot E,nb]3lSD^ctjTii.
H'lbtJt^floHsjiii'nitjqf^ ri:)G^.m.3bnfc.tm ^ihiiieEijni ii tit .
, Miabtmbitini. JJuuhnJi rjh*b*u l&iiliiiiqj.
14»*ur3: ianba  Tiihif hi si nstK.3. icV Btm IjoIiiii-di!J -mbb da-.
|jf;nn;rEil Jbh^'tl'iio: r#W*i]l :bh sb [AJadiicDJS !b:jjama: aobJ
ItJjiiwJii rVdibm. Tiarij^Jj'i bt^iura isi >3iacc[JiJTUJjx:-E TIa^
lNh'drjj«riiisjilt»xwi *A<] [\\it))ftmziii .'. hoiiflibjjjd irafiiii-a:*, \$\.
Ihonii iS£!, l&urlfifiiijjii IfiiibHi^r,
UTMitiVfi,,'»rn'. .;k'
B'lHliiitt., tZllll'KZZyiX \lfrXI'MW.I>Zi 'M)i<l.3i,Wll. :J^^',i,:irj-j
Inbnx:: >ar [Gliu^Jiiaai nr. KJ^KqqUi»-ii::n^] [3*m}iiciiii'.lidihii-
iwiN>dniiniBifib^qiiiGiL i&irbhaiUioaij, iui^rx^l I^fcrn( Ij^ii^
IjSdhi, f\iaaH, :ee< rvi\ I Blili u'hi:.
11;:»« iliol , [wimjjccsftii'iTJJi, MEMiKiii'iia: ixuafiiM.. i3n .].
llddii^li, [1's]ildi.q'![i,U9a;:icitL]4^nJilEi)iilli:rEsld: i^JJ4U--
mat,: Uiorai [ £i, )8 J flV. IJMxIi \*.w:.
[E:£iOU'Ji"i- [J.tfffViUBij' l]3UJlFn'M*l nHUJX»WadtI?' Waai
[JlhiauJiiixai iai L Julh^^s-jlbiaQ j i ad l^niiidisai ! 1'sjiili WllLr.
[I'B* Jiio: id Li^Ni 'Nibb : q<xsjjm^. Jti-cifr ^BEdii^tinr. 3iJBr£-
;hdI[3I.JCI .UiocitiI D6J, Jjiinjiai Jjwv IBliiibiq^;.
I ]:»)(ji.ni. [ftllM'KJi:, KIIflHn^lJ. llZZim'MJf... 1».-. I*<3i:n■ Ifr,^*,.
Uluifint]<i](>3d riJ/^idii^i^i]iri, iofliJ>^ ^flj [Gii»do:nub:d.I riwy-
ibiba^l im: lAal-iiu'ii^^oh.TJatciiBD^I JdOuq^noKUBi .l[n>.-
[ijii:']>idn ! VaunjJi ['lion >jiidjlai303:3J>aaij, lhhiblr lj^rtj:n:
tamHiilihimii.
!U0I ii.ni. 1 HUMS*: EOTIjai laCtlJXOSJtllJTI*;, J*i>(1 >"ii'i(' >ji,iim.
l^ijtil, Lil^liuili J^ajX.1 111 TJr>: K>dliu«il;3 tj::l»-j:: ;
[]>ibhoai:: l[JiBil ^TiAol::b: LrilnurjmrD': ,h%'w*M UMDnaclb:
:j"jt:Mpfi)i™. [BJHjmiSSSi, IBbdn. -"•'Miliiqij;
.IKKVn \WK< M?Yi™\aziWZML)<KiX'dW13Zt)Zt>'Ki'
•,^3'MWZtJJU... A«*|jn l*D:Imp(ir: iar .Tlaa :FJYih id>31'fen'--
ivni/j^j itmiilD: IxKiid.;&ci».noi3ti. fo^iAtmiB:, \bi>dr,n&iii
KnibJiiq;.
"ttOIl<.in. ,WZfXWZ)UtZ*Z31iXil\Wntmfrr. Himaiih]. [jcmib«>cii
LKrtiiar*i, [ifi^], l^jior [JCbni, ll'diibajl '.iyiao.^:, Uf.^jl
JUri/.vrnBb^^, tat.'. VX&a: EDtfoni: >ai I JJn: JjianldiJuliiJafti: ^jbi:a-'-
[ uuiiili idi? lliia: ^Jiji(d4»: [Ui::bni'3Dfiunii, }.<*i; Elik i iTiiiirBxh^i,
'JOta...rai,BiiI:S!SB|i]ijii. tStamiAH [3brjlrlBr.m[BliiibJh,s;.
u,
ai'b^'ld hDJllHi:
JiMnodiiiij;o-insl lonaoum.b? ^ai-jiV'^WM-
I'lliLE.i'i J;e.T]u>3ie!iii IJeg^Jinji illnue »i
Aa* Tinji-abef, lXQ:l. Iji, .e.i :C£:£0( [ji.m .
i«o»f R'iil)t(MXt»:i. ir.igjJlEliHMiqim.
KTUIWj f\, H»mr. If5' liJKwDUfciiiiuaatT.(
IBIOC iqimi. !aHWJH*: UOIfW'L borfmll; jpm;; hi :a>t >d' line nnnud.
IJbiiuiil W^ JjiHqQiBrjii. rrJu'IJUft^'ntiunb-aldiitili j»HI.
imafj jlr>: !:(h)nrij r*BJ&nC;lEniniB(niB.: tliqmi': itKulumi b'cr
Hrh£ !£lfimru i ibfrvl u^ddiy,1 'ni^^iiLHm :£r.viitlEld»: ~rnt xHiqau:
iil I:iJb<.ylrtif [3tl*)Mt71br; >nr llbe irniin IbtonidVrfBiaiyhfcir)
Nbiboi lbtilltiiq£:' FlVlia-i jqni^i:?: [Qi )ibw3>3f tHSljiiq^: : K
idol '.ti bni diub?ll£.i
!MiT1IIJKtf/A,)X0H]'. IM.
[MMIbubi. »]13*n«3! ITC«. 03C«/ni*Ui;i*Ki [31C(l:5G*n'D3iJ*
iqns>arli:i *«c i ib>-:irili-5,'bliei'yiHiini ivzai,nn.t JJGt);. I 61 sot J I!^'l
r^illi I1W.; Ift.qa,.. BIjJiJnn id'; i!siv i ^kiAl, i^'^l L3to<*si- 1*: is l
11 D( bn Vjto* e«ui3<tie: t^i ba :i eiiq^b-Btiwiieii, Xj.-Biirmilb: ant J
i](ii(; IUhmb,!, iSiniiicii fJimi !30(. !00l W. I Blrii if*;. [Hid■
[iiim.Tiiy.Jc.(ii.)iil.:53f:3Blf ,<baili9<[ .
)f:M)l]i.iii. l»3Ili»»3Un [JTieo;rrriiiDbBilTi<rofe™ IWilm.'nln-sino:
IMn l>s;mi{ mlIJ^lk> ll o^txtnt l^fnr>: Sii J* 1<+iti. iar !<rnDbi{,'
IJG'3. HE. TlnuDbdtiiit) rwihia:: ijqank HSmiiD:,
n«j*innij i [ix»i«i iecr;mi):b2<
.&iIJ I3!mqm« tKbot. »:nr»ba ' wll 14o i iibirai. flNbobkj^, J&tl :.[£!.[ Villi j sfijfj i
ifo^ili Brti'. ffjiiiikldih iir [^MDa;'J^snibtn s:xiflJ ridi.^ii I^nl> iKabb.roi:s *bunr^fl;
Mr.|irJl)kymqij,*Durz Jhrailuiiiii —leKKiiEieiDCitiir. :Uundr — :ll*fi<
n.irr. i rii[.:>D^i.-ni.: iBnilKbnnn — >l:>J2i3>c J€:J0(|<.irj.
KHiYMKCei >MWEtffiIE»rE;
UHOjl ib lDUJiiqj iln: [ BliHi annud. \ JliflJ>rgjRDjJci»? I*iiy!«he .* J[jajbf:T3iiH3i sni
II6-;j. ftc. f^inoit Bfi. IftfijbJ^rttiiiMtJiJisiJiii boj^SEiitrji^dipiia.ijHqifbn'^nhfl]
[dd.^bi^ ifloi;; Eiii»an:dnji[' sra^ rttfili»fcj S» niitziul. Tilt: jmdifeinan.o! ™l[ iihj-
KbDbiqodni"eF hnura sj/irjIlilTii {OKSOTJfcjJixciffi. [hbf-ptiL'&ii'ooi'tttQi; t$04til
Fipui-B^HBi'i iclTh'is+jGri. I Si. Torn hii)'nmtjBbar, >Dfai»DJ Jliic l^trj^iy/.i 61000■-
l;^ itn ^ Ifcomi Jiflffi, ; tihnrbrtj^ i 3biibJhj^j-
^jHJir EaiHiiEirntnM
>X>:t !&:E tir LiiHvi'p.^iiifiHiJBirbcjrjp't.
ElMOItt l>If4>1QCft HUIfVOX
l^ifbJiXiii^iiaJbCrt.lDCioijTii'XJiinj^^nrJbnDiH jnuil rrtbhjin. X>tal.. " JK, hi
!^acnj« .%C\ :9C'(, Sir J, .<!:£■ sorjl IS fli >d'- Aa- >a»i>bimJ 'Jtirirai ;3biiblhq;.
Hbaurs sn>- [ D^ sum. )>e ■'i [q<mi.
■sraTimuwD' F«iatiJB; [vrnTzmmuim'
,iijj-oifvT>i:toi.,3)t tooIj twjjjainisina: Io'bf»^ jpt'otiiiilbm isi s'MHhdtb: ba
laliDb.niJai iindirot ■inoJ:ib«nlir;-^-iHn.yiPJB[ UfotozEimrjinalO'jmmnrr'-.
Ooul'U bts.niBt/itilw>dJ3i>f«i'n( Jnqeiiol Jbu^h. [latmofs iiri»brniei>br, jdhi
Ji'Bt:J j1jb + M0ci>; ?<1 X>lc-iqan:ili^r3 l^jjjaiJijo^lm^mldjjq^'^fl^^nitw. [fibair
^Ifii, ihrwJj 1HH1I.. rv-lrqrinne !SSMj06S..
WTT)K3f 1] lltfJ3I£C£,V. HllflViei
. ^I'ja^ "I'rlisriiKi^rrvnqj: ^wd-ibif 1 IICIkj.iu. - SI jjt.iu.; ; T^al^nnb DC ;i.irr.., -
[^lil-sifii-ioun lo^b'tn1; sujrjhI, .
[ftlLTSEfflJIW HCr ^J^TTHWI«WUK;fi
)[\>rsnv yd rlrt- Lbiiff^Rtlijj 1 wa iumiftoJ jk fl\j(i) ilnii lAiih-jiirc Ira- id >rl»r^p:
ilrnhnjjjiqatii Imin,. .Tioi inwl ibjqBnJiio:iii] an ho^i!i(ii^i>'i»tifnjdi»; ^nb.a
iijT.-nqjp:nii3iflj;c, iD«w»n, Jq\ h^li'^d-jfudihjf ;[>'anubin l**.!w>bni, !SSi-3dffit
:?rT:aa3^T.isx;t:;ianx»v:fc ^oiaiq^Tcnr^ WiWr r^*^iiq¥ ^o«-
r JnnibiJ^ taol )J£toajffi: VijKt$uttl\ *^Eqdd>aci: "l*ii>Ibi>bflj in.: e i Mywi
ftbriJium; 'tt^fl t)^twij ^jsqdd^^: [1^1^^ *d]Xlopjbjp!; Li^fl J [&«i>i^ l^II
>3ririkil!J3mtiinu- jurlil, hijani.^, f£6U ,
'naAaKOMilW l2/?JHH[ajrn»:C/EJ: SiulUdi ^U:.; rNwboii Mi: P^rwa-. fi^vni-
[iddixi] '^'idLrii. )Itfarjji 'Xitr, :S:J >nn] >Tiiir.inuK; rurjijil .\>jari.,. lies J.
^u>b.oi jab,ni*jUbnfi>dVlio*sjIdfjtinnciXJtjt::. SiSiaTfiil Irtbii. :^!.Ki£H|t]i.Tii.
1*^31 whir I (Mjuaum 1 DbbrtijebciiH.
XltlbtitniJ iif jtc tq(j>^«)ijar wvillni tin* iJjtnijTj'! LKbn Ijbtttilhuihq} \%bl>\ziibni.
lL*.lYn\m: WDCfJURaaSi: ftwbJ snol i XnljJuni-=> l\aiiovivivi*i rHatRtflUTflvi
-[■fou-iihbfcjf i^iqTjh«riiqj)jtit:;,'&J. liaiinibrrnKiiJbai, ^dooaiSSJ 2IBS J,
libojl ESE [?yM3;<WIH*^ ITMJHXaaZ-: nb.a [E>JL. [Jtoiimc Ciiibmi^il
IkaaiuiBflOK --[3^tn T"ji.»'4)t(f;, io^sr 1 Xha. t; ; .r+fl*X*;tfcrni [ iEufUrr-
— IScj "rij/nnik^ fiqjsfli >:«:]. Jt; 'I,I00< r^'swioh] Hft»'ii-nkfli kft*: — \Su
m'ziha;&klyliJtyl%pr<'X)tt:.li.Wa- htitamuabau itiattr, !£BH3iHH "'bcsifc
I&nb,^ jSJun »d'li5l;JiJ*lsiin ([do Wbuwanir s:ii-bl as.iH'VrtiU In*ljc ^01 «bW iii.b^ii-
XM:JJnflI3/t'3i NBmULUJKZ-:
bbiAntbui3tidf],l>£i[lVdfiild3rriu jJi.-ttdiBDwifqyi - h'aiijj*!! fl-'Zt. Vhun
ieuiiiTiJsip'i, jq^hnrbrj^ X>fr:, rJ; [hbiiitfrifj*ibo Jlrftibh^c il**ainiii^jjjlrta
llHMnzziA td\*h*trAB*w\tXmt\l EOte^igrpi -- b'tii^^rBiCi I™ 'a;iiiinb^er
iq^nriiqj IZb'.l.'. ftl.
I#
ll*M>*. I'JKJUM
H iqj<* >a.i*ii
II^IBkf^tlUlllC  1^0,l|l^ftE
Ttiihril Tt'iKieSi&ennBEi
TsniKMivmi, IU.UI.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118548/manifest

Comment

Related Items