UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Sep 10, 1980

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118428.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118428.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118428-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118428-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118428-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118428-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118428-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118428-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118428-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118428.ris

Full Text

 .■■yrMfl.
nrllUi!fn»
rodiumelSa, JUimdon tl. ;4qd. D(, I!80(. 11'jJiliilriai I J<( Lnibaimiaunoi >airM>ai rjta
f.?i-jil'.'Vdi]lBI.);;,)a:8tl*binM-J:il[Umil,'f,Boii>aif*n, lf.0. »«] I #'!(. ISSH II11 ([tin
ItjnlriHir,,>ftitofi Lin h'rino-yil., >alil)ai]l;<i«ii.ii>i:ail. iie*! WfiViSfiSi
Blis»Jffi&iS
[&i  <.tL.  juttutiaiUMib-*    j^ilildjjfcjw it.  JTi
» UBC
MfflW
Mi
ifj: pi*MiW:l|i I JOiNI ui.iir.. »cn( T1 was-
>fciir\, ioaqa , !£:, IAItji. [-rkj^liimcE. FbutE 1
|[)893smo: Jt.lo: lfira: [qGd^bann rat to; ;bd1
iniiuisol. to< 'riiYwuwcunai'ii nimvast:
IdDqqritite'! — lido: [dfsinri.-mwr SMWdwtJ
L^jjitu; ILima: IjjbutJ, >ldo: : Basil wamipot-
mmrit. xtd ill*: 'JdOllUdos:! .f-JmAJn
!Sa:Bmo32i Htbajt.-K' [rboiqriiitdJ ijati tina:
>ssj<f sari i jdjgp: icd' Ho; H1HJI usnnipuBi.
iKrri Idsinoli»:< jjruatf i Mn. FJsitLl 'we*
sj ldo?v>ixt:(j"^iin."iD3ri) sjmalIioaiqcibsil
uxlibitfibi, iufjotiiijj; [cnoc<in-'LixBil
: miIimlial3a■ xt': jarjirwsiiditai., »a!flar>03: bjooI
iixcntxtiitiriksjiuiinei T<r. fUiii;!)
MibdGJoai i )«Hw jortaonn wfcl ;t foauDjjiDnvi
jd" tMjffj tjx lios' kiceiqAsiTji tTJra: pei-
:iiinljj, IdBcqqailsI. soLJiniiE eJiieJ ocn
Llxryiil [Jjft'jwtiibsi snot, joniit-maafiiasjl
> j£ri»a3:ion I Dr. i&rM^; ■ rTriba:, ibbddI I Dr.
WdJtwr Djmtpb:!-, iJd3- meek* ;il3i
wkimw; I .In; ^toflia: >Iieji- Ltiniil: iis
: lr.E tidmI ; EiintJ >i I Vmifnrair\ Iseaciainj San
,«'k>i:i!lfiEi8i[de93riiB£i»od:B*3af 'wMrii lid*:
'DiyvAbqqfllOflnil: tad' He; "lowpbisJ sural
1 fro::sot.pD33ril UUdlIlihsilii'.haawj^i
1 JKjudow: llnanj i Jtair Liiflaa^dbixtrj.
IFbausit.i^iiJii liofl: Jceaj^pouimal idc
iw:t Jids: runriftfii fclkai pGJtraattJ ;ejirjiil Joal
■«w;eiloaaTKim-iwam:(cfl'idn: pudfei-
latar.E.J iehiiIJ i-JraircsdJ >an;ipM)^»3i xtl Ho:
|JuniJ r«linci rwfill practica: !axri>33< ibodgJ
i:3no:tl<n]ce.li«:]di:l
'N%am jlria: iknootjoaiicflei mt
i Mamipiibawy IrMi i. ftBud. I nve i rwidaadiad
nwfla:lMikm«:i]4:idi^ s»£dBnii±.iqj; italic
(jca  itoeibb;: ide; rujnuVi'c tmcik  jor-
ll'SUDDa",  ifnmga!wkl 111 few JfTjJMIdubatM
lib ioLlnr.BJiin^ i iJwtIi . Pi-iejii Fr'iB.iJjliJk.,
Ii£B:l si ]d kaiii: bfcbanii:iEdi)b<ir i IdirBoaaliad
[jdiBDidE j Xicj[obi-rm-jidilev:loBupibiElI;itt.-
[-nc j :irqa; i suipaTviBci !Tide i [Mibunii^CE.itl
,5im:J rrXBi l'iir,tjll;i, I ii»i:ir tufiac weikI
!fqioa£ill:j3s»3iriii:inJ:&j3Mittt"jl ln&yityi-b K.Wlni. Hjii^Itiaii. [°nt«LJ, rita: ti;.i«J |ccj--
liaiti;BjIiMii)tMt:(qiiida: VtEilsi- Djjwnoai1 .^jjus:'Tin; rimi:, in»iJmai»tJ;eilitooLi--
ipfUflS.kIiI noeaill-icaii (co-wviruitJ ■Diii.uiJSAi:i]d^jiiaf,>in^ii)i)si,liod>2»i33::E]iibli>3oiiii-
iiif jiriaEijMG/ Tt".. [Kiiidli !MMS»ai-. ArJ: l±il iiii illjrii. ^Eini fs. [dnutfdsiiitEJ, ti.*m<\v?i.
il-.-JS: n±d' llo; ilmm nilnsan: idoa-'ll Ida:
n-ii3qI.t':irr^naunnts jdi:l;Etri.^jiiliiE .
Ilifi xinfl! iiaao.9*. Ha: ;eiim:Mmii idl
iJna: l^ii-a: [:st:j>xiil IK ina: 'NMim:
:&jo3Tn)an' fifo-jaw. Utal' IJj'iiM [Tmssun.:
i irsn; si r*kmni .fit Ml m llioe lLlid.,kra!rA.,y
i ia-jn [dsetJ [jeaDaoio; ;i; j^sJiiJf\.
.Vrri  o«ii-iiiiurfciuii  15;bc1tiii[j],
[ -»3«5B.T>d[il IB.IDtJ MTirbS! [DJWIftlltil TWEii
iIr.wiijarMiwDocoaJim i^e:i3Sii'-l(i[^st*:►tk'l
liliiii osiritjiiij' Ury II*'. [5rt-6.idJ;
' WsitiiDdii., lliBCfi ilk*: ^araathkanfl..
in ;Hb3 , :ssr«i ItocqcidSjll iboI -
[Wtikt]i8:3ti»c«' lilnrtfof. Dte-witOia', si
MirijiraaTbH^ linoqri'ail fWE.! poiiqoQeaal bi
i jis» Jjfr.y ■ iHb; |dit»35 ■ it J i 'g; itiomv boaEHool
i ir j tide; irir^ijjinEjI.: pliknr i tor Jtris: rLbii.rm3--
ihiiI\ GEmq^«L.f )fciiw™.mi|Cii:k. 12SKJ[j<p
idB: lEmddiiisaaujrsiI Ifiirai xlM 2dEfjc i b»dI
Ttnoan:ijoioa(ii I)1Hb: :mjoD33a»aii lei iHb*i
.fiioi;, 'TbnflrqijO'Oori Ittairwbd!}, Ift-sjli;)
iJEifll f\eTjasti, [Jee< fo8SK »inJ: ;bjI'-
)dnii»33J fca- rino: [dflo;qriiiJ;d.l .sjrnal )[do;
lliijll lr, !bia™33i »Lil*:^'i
'TIm: SMrldoatl Ms-jitia: (Ibot: llibeu i;s
xinfl' i;<l' inivM: IdwiJibtuk)^' wki'O di i m&ix
n[qc tldo: IBOOIifosfcJ HiasiuA [aaiaiDOM
CMOtM! libeqoiiisjl. TTInfl: iSDIfossf
PftifIdidirk I.Iidib; fcja* i foaaa i ^qpau: Van
US': (dse-ei, ;EonbJ IJD3' MOCI-Fdeol.:HEa^
t^jButlji [tooaDcJiatJ HiitBs: LTirjb; s»tl-
irciitustJ iuli niUii [5c*jbsiM»j tbt. [tECTV.
WiEjt: nr.£i»3:f l dos ■ I-bsdjbfii :oa!i«no3i
Ki30Jn>: [FbffqdiitiJ ij6:4"sotmI: i'tram
iraooiJiDdldra- [jixii]d'J:e:fe , !3/y; IAI-. H(w:-
rmillJba-, Ei;iDfl:;i'BJd it.defljiasuJriod'r±>-
lumiiii!) i kio3<ijqooaBi»3i si ti3SDdribri(j; jiddI
rajassmidi: Vunoairam i k. >»bbfijii>cnr: »c i itu
[cnniwsrc t ln;fln3:»aoj xtl; jcTKiwoliihfljj; I Job :
loasi: ;^xHBiiJdib: psftbaid umii
Ilk l\a±i I^iri. LOswJIIttrac Janih
|ddce.a;3s<, idfl:[donqriiililluai'kiIdsfw]3>ci
foe: OMRiainBai-jat nmOil: itri i:i}d<kjr:.i>aai kutt:
irni: m'iil^boiii ■ jc< I Jm: iBot.pflasrd. Hhsil.it i
!&d)B3033i ijjiad.Tj;, niAioit Bi rcsinDBcl.
laa-1 dn; io: Td-. J>ddjiri H\. WbJ]ii5i-{\
tnJdoc piaansaTracl i:k CuEJiEottu 'ids; iibisti
tltBU l:mtH-li mmnwzi .hjl^m-tbi;
idocruilibl loc ».Tujiinaaf liaqys ioan kh t icsD:
I .io?^ i ibncwi il.do: >, attaq^diH anol I Ibtn Jt st ■
ciaaa »:d i inei- wwu leaot) id^doan [nanto!- ■
>.IW.-.9.\.
On. MtoffiisfiTV, 'w^m* was ijbssju o<t"
HlflCiV K'efl'jtLbv xtil ^M»33iun:imfl: tterati
136a£t »c( tlKtt.. Iwiwn rfaaiiMirn'iDfrw'
[:>K^>s:«i)iwDei, >3'.|;;. nddttldjlitttjioar;
>ao33EjGii}:2.surd :oi*z:eiI wwixstK ffStT
[ipinnjiqe; (do? ■ l3-BBCJdiioar,£il iilkjoJq^dbBsi
— oittaiarsi, luirsai, ndctnunBaiai
;ejibcJ jbail iai — ii.u [:<p-jrj)tliir,igj basiiini
GE»:'to«ilii!ffliBflli;f!«w..
Htfl!.smnAikiBi»stJiiiii; iDosal I3xti sit,l
Hflsililjlri pucuVaieiioori* l« 'wwtli isq^ddfla1
;ti ;tj »3em. iinial rwustina; ittTrk|s; Hzmy.
IdeJiiikihl im.Kdirv fcuiHibSi.i«jii [rjcdiir^ rj^ci
\\hsl-bhsi\±.'MiBM3m iJMiafl in: lJoti^\ .
"['Jjinjijjiil", "kd.fl' linn: qqii»3: i:k, finn:
tR«yM .^jjjii.3; iX.i«i-a; ILbdlit " is^Wi I*4i
lIft'J«\ilOBan,''ViiBBSBtbarajb: i:k lino:Baoeo:
tL-inerj iiifi;3b3i»T3di3Gl toi xl^waifoitiaauir ■
r^\ icioaniloaTi iBJinal [■ssesE.tdoflirz, wifoni
;e.-»- ; 5isa)oa:£jiod. ifH±; ids:' ttui'^aral J(\'ii
H'bmuIitc >diV Mflsniaiima: (BJiotl lina:
iacldoacik)xt':[QJ>ddEddiiIititBiinu!Mbd|}bi:iina:
Mssih: tjiim )a< U&np?- IS!
J«k [«I«HjTl\riL,
.girmii'lsS'
U3*I ioiacjiiaalrsju- loaa^uju lo< ms^ci
l.1o: ioanBafit!! ml' Hire: )ijjnr.E/&"(Jinflt. in
Ifbobaii] rjpu^miimflanj [^odilb'^\ rani tTiuar-
>tlh[)iji oa' itsiasmdr ii.u >isnEflt]i:B.ii xrnurmi
Td*3' HiiUdiil Srinu3)aa iEJrstl
[3Jn^;in«53i-iir^ [BjiKBi^k iXIxuim::!!
):M12E3SX3( i ir.BB wwBntkatJ ;s. nooa'-atl
t|ei,milH38£Ei l^c 4c£1 :1bj'ji1|;][\ .mflMr'ttea-Bi
iir Idttz.K iJi»:l mo^'lisi so: 031033:
li»:jt,l(ii32i ;Eiirjf. (bkq^Bi1.irwnl3i lk«-
:iB68C'i-ltTJ, :bjk i kiatsea'! h:o' [fi :pan o3u);
>™an l.dn.3[^<ii37ibouei^5sn;En«[:J si winoqqqi-
ii.iai >HH pea' wanil iinoa-ssEa; xju^h line:
1'jJlE.l  .fwsnUstl  :kn  idle;  tieOWilEI
ie3SDfl3™ln:^^3BIl■.
Tl[)fl■ Wiatlbsd.l [BaBSEJi-ddi Hibuir.iDdU
)WIBJI;( :dr.Bi nr.Eflfca: |s^Bim,2i IM.EilIilnijjj;
tHJ,I!!t;WS' )>bi 1901 II*i: Inssdlldi !oi>5v
t.MAi irrj tide; TiBTJibibsi xt'l Iftkatlbiaa;
UMnliBlrp .sintfcl F*ksnnri»j33j«ikBi I
;ba:iiai)032i tbtt' :12«8CMEI.. Tlte: \Mli.\
ra-pfisaanitiisiif iinoaiSEa; Jdl 111 pe^'osiB:
jpm^t tea (gsii- iBnotl "*3i pm'ijaafil inma-
(Ldd- >arnooi,intJ .EW^Buhbal bri 13C?B:-.'VEl.
Tina: bonseasi wdTiboa si >dden.iijjK': k 1
tisoba-i^l jyuw^iniimBanj [pddb^ rftilr.ibJn
Ir.EEi loaait junobai C:.»3 ken1 mssjl'lji iej
)ba-)3Btb; (fckiMqj; rwldibddi ijt.miS' ;^(-
tC(tqqoT,Biuan.i toa- iLiut.w^nsar^ [isesiiin
rraai; 'U'ii-JuEil'y t'^^saii sunol iaLd^ipo'J i»ci
ido- i-ie^q^s; crt' i:inl"ts:i)G'ii iinnt. uki3'
>li3o:liiniiq^;  r^diliue' xt:  id»;  Hijir.Bijli.Ejir 1
jfcjlfllEU .
'Tino' ijjnr.sni^au.iBt] hni [qodiiij^i ijBJmo'
3fua*Jii;jjj Hb^ kfoal iMcuirn; id: iJb3'
H'n^p^ei irK'-tlibfwaaTjai r»s- jjwvsnri-
nDBanJ, "*Hiiiddi ian/iDcuitDoaal bfljiseaall
su^qocd': tban MSSB.tddi [ja'boo Jp;i |jc>3'
b'aobatil pstvbadiibar. ant fi'sfdi-jiBir^, n^riibdri
WBudjisat.: in inn: >i!i333iicflf ndisi liildoa-jil
jputtsmflrnflariil
Lhu Mefh ■ xl: I .ki:E (bsb.i , I do;; 1-frbar,. _(>ddirrii
ltt;do9t:a.. lino- ti33tmdil [indiniisaiai xtl
M:»anD3' mad I fr}ir.mK:ibqp\ >3D<id1inmai)t I ins:
[iidoaid (jp^if^^icciBanj'iiiiMoinJiiafiinciiimi- ■
[aibamaaitj  1 dos: :i3:a5B."»dii-[g?EjidJ  podiia^1
[rl'.bs* a: 1 Jliic, I'M' jcef?: :2!
*33 SUEMLiiiKjn-]
s/U wntcr^; iira
•DHfiiir^: [libttl:
TI'Ib;Urifja; g^amilLku (ypd iKi'immii.
isaaKisWdoat: i g jbana; 1 ids: rwBi(i itai; s^r, sr-
1 idib: ir.ii 1 ina: ifjrifsj . 8J5 iaafiibiiDat 13d' MI(
.Ifi^JcKrt.; ■ M'drirhirlr i liiiwal. lioo1 orun-Boa
iJlcsil: "liflll lb::ti3apBOil Iktn jOraobaniia
iiatjiTHigj iia: ilidiiritsTib;^ uii[.M3:iry
ik'manu !ii>X. KmaorrtiejTY iaddooditi i:k
;Jbqc»3md6o3-, riBflfi.
'Nr. i£«i:J IiHebiI icon; 1 jd: i:'st [-jspuiiinatJ
i33«ittaa''»ii[[ll laa: "jbj iiaiaooa: I51!l" Tide;
[^drrtB*;: iAmubl I Ir.EiPM: ntseal' ";'si a>a:i>aD»3;
Til1,"
B'm' lid;: woaoiif linear, ins; )ftKiai-.-
iblir.lflj p6H^<jy-s^^dr. litocudijl kiB^: 1 tssol:
il.JI. :BiliDDbaDilii 'sariWiir;^ )tJ»-»al;lp
tlpoani jiaoaaDolBfryiaddDodtfeik. [!BEt. rwillJI
Id«iwjpiijiind >ai[r,sirw; si'KIH srws^jj:
.EiintlTrs-^' mjijy Itsvi; %ifa-n,.ft:i$i:A:.t
11J lEnot J: IS!,: aoa:si 1 mii&is* IIJ,: si EiLdi- -
inEBJb^i [II, FtianodfiTIlxi- si lizn^^i
l;bnljij}itE;S?;TI ,;Bi9aib»D3:tH ,sanrJtlctJjf
;ehhtJiti:ixtr.£jl .aukipoix :iraami iide: iim
iB.lflt] '.aiaioy. >3BJ^yt;iri('rcd tldfl; saniiiDa-
saoaonofcEjry miTVjuixSJtt,, Hum- ixtl
htldibdrii imuiSi: Ido;; iBLnrr/teaistl'. I li
Professor i&mafcfiiijdbdl; teimilBati.on priELoess slartsj
[Pi»ud:. i,f jii™'^-i*3»: Ir,e*J ld*a«aj; Bjjtqoaaiibkil Tc^ jtd*:
' IJiit irwsA.J;'! >cd! tJti iiri H»d kunr!do bi, ; joawtlinuj 1 Jba; wuu-:.
iHamiK >jat] .sj iciTWmhi FWdiiaJt: oantibtl :«sjij in [Jin
1 itikaiiiksi I tbtn isf jefl'-
!Riodl, :Ha»: r«sj 1 ooariiJilnEJ :ki i>3ounur^ imuiJ-i. i.u
[Vuida! >d'3 lios: lfd»i:l; )d3 Iknohki lioaui :i i^nrtaiumiiiiiij;
i-isa^iiddi n^ra^: tuobJ '«ui liiwad [Si, JO00I.
TJIci:; ^VwnbbsWJ :Dwjj^dsJf.i 'II'. Qi^aiuf^ iuibtsJoal
1IJ03: [:iM033ofii^i > Vm: 1 iwimkEiibiicai ■ 3d3 IFVa*:. EiiJ»3:'( i
iu[:if)ciDd[m5:i<i $: bidjI , [rJsai: n&afwfiJ [ Icimj > xt!! ktik i (tkiba;
niMtiCJ i:d»;:[[iiiBJJi33':kfiji lDaaariiikaia:ibad.,Tl3:ilpOCi|] l(d»;
SKJiujdi, iitar [>7»T«i]«j: ld»3i liMtuwi'^d. iid3 H'rAl
EaiBiiDbiViEi'Ui
I.Tiiflbba' Jtamiti xll I.Ibj iE§)r»aara»an*: [k>3l,tl»am flBII
iirol j itl'B: [ft»3 ji1^'. ^isood i»iu«ii, [KM'. lIUidjk lrs«i lo»aai.
BEtbalJ »2< irosaaffiiici [j'nsiitiaril.Uisnir^ lo( >t!i)iO'JU](« ld»:
: ncBdiatai >ji': Urn* > jftkmk&i LEI' []Sl>s(bbbaoil: ffljaur^' I doau
ifc>j:nfcki MM' [janooMol -wilti )(d»: Mitaijtiiliiittoi tbcv
1J3JLB3:, I RVxll. [fi^ItUH ffW'jit'bl, ltfir»3: Mi ibkr^l: ill' ffiCAldl
idx i»of unsd (Bi ticsM^inoaci [JBMiir:ij] >g«i ties. kauii:. ,y,
[djtsti'iqtj] i>3«tajmijit.lfcM! ibboiiaibtci '#i«ultl [do: :ktkjl:kij>
iadoooi.bl, [rtntd, :Eji:k cud: iiKBuaaM: Si kissui^;,! Iciki
jBfloodiJtittflffiJ rwMdi ni*I I "wcuLMl ;[jij)oaii!Biiil>i lac:
idimjuiMiiaEI.
Ifrkstiitfiltl.b', libjji «uD.«o<i9Bjiib«ti itr>asii:*.iidfi#j ift-xtl.
'tiiDB! i ji i-jJ:ir»ial »:d: Idiu lasaidiar,^ seudEiI ipoIJbi: ibkuj>::b3i
;bj T.Hil; iuMraBstli;(AiJrv [ijV: :Jbj sj |;todjeiJnci :km lis:
T*qc«ln»3«: xt] ISioctbqs^ ;sural rioa- [lcjjiun.it; >q4:
i^Mjansl. [RisHguna: [IwaA^Ti. UBCreports
page 2
UBCreports
pageS
Pr^P^»^" ~-
Sod will be turned Sept. 18 at 3 p.m. for UBC's new Centre for Coal and
Mineral Processing. The centre, to be located west of the Frank A. Forward
Building, will provide laboratories for teaching and research. The emphasis
will be on maintaining Canada's position as a supplier of mineral resources and
on achieving optimum use of coal for metallurgical uses and as an energy alternative to petroleum The centre will be built by Interland Construction for
$2,167,880 Prior to the sod-turning, a public lecture on "Engineering Requirements for Developing B.C. Coal" will be given at 1:30 p.m. in Room 124 of
the Chemistry Building by E.R. Macgregor, assistant deputy minister of
Energy, Mines and Petroleum Resources for B.C.
U.S. playwright resident artist
Playwright Tennessee Williams,
whose A Streetcar Named Desire and
Cat On a Hot Tin Roof both earned
Pulitzer Prizes, will be Distinguished
Artist in Residence at UBC from Sept.
28 through Oct. 18.
The Williams play Red Devil Battery Sign is being produced by the
Playhouse Theatre Company and will
open in Vancouver Oct. 18.
The Departments of Creative
Writing  and  Theatre  are  co-
sponsoring his stay on campus, and
Williams will meet informally with
small groups of writing and theatre
students. These students also will attend some rehearsals for The Red Bat
tery Sign.
Tennessee Williams will make only
one general public appearance during
his visit — on Saturday, Oct. 11, when
he will be the Vancouver Institute
speaker at 8:15 p.m. in the Woodward
Instructional Resources Centre.
RESEARCH
Continued from page 1
outlined by the Progressive-
Conservatives .
This gave NSERC a 35-per-cent increase this year the MRC budget has
been increased by 17.4 per cent, and
grants to the Social Sciences and
Humanities Research Council have
been upped by 16 2 per cent.
The record total of NSERC grants
to UBC faculty members is for "free"
research as opposed to targeted
research, because researchers
themselves selected the topic to be investigated.
The grants will enable investigators
to meet the costs of research pro-
New UBC film
to be screened
in five places
Bring your own popcorn.
The film made last year by
UBC, at UBC. for UBC. but not
specifically about UBC; will be
screened at 12:30 p.m. across campus later this month.
The 20-minute film has
already been warmly received by
the Board of Governors and
Senate and other University
groups.
Entitled "A University Is....,"
it aims at meeting a basic information requirement of the
general public concerning
universities: what a university
does.
So if you're curious or interested or have nothing else to
do, make a point of going to a
screening nearest you.
Buchanan 106, Monday, Sept.
22.
IRC 2, Tuesday, Sept. 23.
Scarfe 109. Wednesday, Sept.
24.
MacMillan 166, Thursday,
Sept, 25.
SUB Auditorium, Friday,
Sept. 26.
grams, purchase and maintain
research equipment, and travel to
other laboratories in Canada and
abroad.
In addition, 157 UBC graduate
students and post-doctoral fellows will
receive more than $1.5 million in the
coming year as part of NSERC's program for the training of researchers in
science and engineering.
The awards to UBC students were
made in three categories: 124 received
post-graduate scholarships, each
valued at 18,500 as of Sept. 1 (up from
$7,000 last year); 15 received $17,000
post-doctoral awards (up from
$14,000}; and 17 were awarded 1967
Science Scholarships, each worth
$11,200 (up from $8,700).
The two largest equipment giants
made by NSERC to UBC scientists
were for the purchase of different
types of spectrometers Prof.
Richard L. Armstrong of geological
sciences was awarded $170,000 for
a solid source mass spectrometer,
while Prof. Leslie M. Lavkulich of
soil science receives $148,742 lor a
plasma-atomic emission spec
trograph.
Prof. Aj. Barnard of the Department of Physics was the recipient of
the largest NSERC operating grant
of $146,000 for research on laser fu
sion and plasma physics. Other
faculty members who received
operating grants of $90,000 or more
were: Prof. D.F. Measday, physics —
$95,000; Prof. D.G. Fleming,
chemistry - $93,200: and Prof. DA.
Axen, physics -■ $90,000.
Health researchers who received
grants of $80,000 or more from MRC
are: Profs. P.D Bragg - $81,177,
Michael Smith - $147,150 and Gordon Tener - $91,750, all of the
Department of Biochemistry; Prof.
John Dirks of the Department of
Medicine - $121,000; Prof. j.C.
Hogg of the pathology department
- $90,096; Profs. J.C. Brown -
$86,440, D.H. Copp - $108,717 and
Hugh McLennan $80,350, all of
the physiology department; and
Prof, Juhn Wada of the Department
of Psychiatry - $80,000.
HOSPITAL
Continued from page I
and Nursing." (The latter schools occupy
new quarters on the fourth floor of the
building).
"My job," Mr. Detwiller adds, "is to create
an environment in which all health professionals from doctors through to dieticians
can come together and create the patterns of
treatment and care that will benefit the patient. And through a series of co-ordinating
committees a teaching program has been
developed that will pass on that knowledge
to students who are in training as health care
specialists
Mr. Detwiiler's philosophy about the
Health Sciences Centre Hospital is echoed by
Dr. George Price, medical director of the
Koerner Acute Care Unit, who says that "our
number one mandate is to look after patients
and to show the community that we can do it
well.
"Our second mandate is to teach and
foster research with the aim of developing in
novative programs that can be passed on to
health professionals in training at UBC. I
fully expect, too, that the Acute Care Unit
will have considerable input into the health
sciences continuing education program for
practicing health professionals.
"In the widest possible sense," he adds,
"we'll be serving the entire population of
British Columbia "
Dr. Price says that one unique feature of
the hospital will overcome one of the longstanding shortcomings of the UBC medical
school.
Usually, Dr. Price explains, patients visit
doctors in offices in medical and dental
buildings and are rarely seen by health
science students.
"The Acute Care Unit is the first B.C.
hospital designed with the feature of incorporating doctor's offices into the building,"
he says. "People with medical problems will
be referred to the specialists who will have
their offices in the hospital.
"And attached to these specialists for varying periods of time will be students or
residents who will experience patient treatment and who will have the opportunity to
discuss that treatment with the specialist.
"While the Psychiatric and Extended Care
Units provided this opportunity in their
specialty areas, the lack of a facility to foster
this student-teacher relationship has been
one of the shortcomings of health sciences
training at UBC. Now we have a facility that
provides the opportunity for teaching using
both in-patients and out-patients."
In addition to those people who will visit
the Acute Care Unit for a doctor's appointment, health sciences students will be drawn
into teaching situations involving the 240 patients who will occupy the beds in the Acute
Care Unit.
"All patients in the Acute Care Unit will
be teaching patients, unless an exception is
made at the request of the patient or doctor
for some very special reason," says Dr. Price.
"The patients and the doctors with admitting privileges must understand that."
The emphasis will be on general medicine
and surgery in the new unit, but Dr. Price
says some special areas of treatment and
research will develop. "We've been over this
ground very carefully with the other treatment and teaching hospitals in the Vancouver area," he adds, "to ensure that we
will not be duplicating any services offered
elsewhere."
There will be no cardio thoracic (including open-heart) surgery performed in
the UBC hospital, for instance. "The Vancouver General, St. Paul's and Royal Jubilee
Hospitals will remain the main centre for
that kind of surgery for B.C.," says Dr.
Price.
No eye, ear, nose or throat surgery or
neurosurgery will be done in the Acute Care
Unit, nor will it have a maternity unit. Dr.
Price expects, however, that some work in
the field of gynecology will be done in the
unit.
Dr. Price expects the campus unit will
become a major treatment and research centre for problems of the gastrointestinal tract
and for the diagnosis and treatment of certain neurological diseases, notably multiple
sclerosis.
Other specialties will involve treatment
and investigation of some forms of metabolic
Unique health information service is planned in UBC's new acute care unit
TV will ease the minds of
patients in acute care unit
You have a bad heart. You're in hospital
and you're worried. You don't know what is
going to happen and everyone around you is
busy. You have a lot of questions you wish
you could ask someone.
Today, many hospitals are trying to answer such questions through education specialists who visit patients at their bedside.
The new Acute Care Unit at UBC will also
offer education programs at the patient's
bedside. But an additional health information service that is unique in Canada will
also be available.
Patients will be able to watch television
programs concerning their medical situation
on bedside TV monitors.
Heart patients, for example, will be able
to watch TV programs that give basic
information on the structure and function of
the heart, how it works and what diseases
can impair its function.
If the patient is to receive tests or an
operation, they are explained in simple,
non-technical language. And when the
patient is ready to leave hospital, the TV
programs will deal with changes in lifestyle
or diet that may be necessary.
If the patients have questions they will still
be able to speak to patient-education specialists who will give them individual attention.
The television information system will be
made possible through a $40,000 grant from
the Vancouver Foundation for the purchase
of 200 small black and white TV sets.
Patients will receive all the usual TV channels but will also be able to see health
information programs.
Many hospitals provide small bed-side sets
through a commercial company for a fee to
the patient of $2 per day. UBC patients will
be charged the same amount The money
will be used to service and replace the sets,
and to buy and produce new health information television programs and provide other
services of benefh to patients.
Providing the health education will be two
UBC organizations — the Department of
Biomedical Communications and the Health
Science Volunteer Services Organization.
Biomedical Communications head Victor
Doray said he has more than 400 programs
for patient education and is getting more
from other centres.
"Patients won't be limited to watching
programs dealing with their condition." Mr.
Doray said. "If a heart patient wants to see a
program on asthma or diabetes because
someone in their family may have the condition, they will be able to do so.
"The beauty of the system is that it is self-
financing. We'll be able to replace the sets
and provide new programs in perpetuity."
The system is the idea of Ian Cameron,
head of the audio visual and television division of Biomedical Communications.
and endochrine problems, initially in the
fields of calcium and bone metabolism and
urology. In the field of general surgery, some
special work will be done on blood vessels,
excluding the heart There will also be
special studies on glaucoma and drug
metabolism, and a sports medicine clinic has
been established.
Another unique area to be developed in
the Health Sciences Centre Hospital will be
the field of hospital dentistry. The provincial
government is providing funds for the appointment of a resident in hospital dentistry
and a dental suite is being equipped in the
Extended Care Unit to provide facilities for
treating hospital patients who have dental
problems. The operating theatres of the
Acute Care Unit will also be available to dentists who are members of the staff and their
residents.
When the Acute Care Unit opened its
doors last week, more than 125 doctors had
received or were in the process of receiving
staff appointments to the unit, which means
they 11 have the right to admit patients for
treatment. Dr. Price anticipates that some
200 physicians, surgeons and other
specialists will have admitting privileges
when the unit is fully operational by the
spring of 1981.
Eleven residents will be appointed initially, hopefully rising to approximately 30
when the unit is fully operational They'll
cover a wide range of interests, from family
practice through surgery and pathology to
ophthalmology and radiology
Not all 240 beds in the new unit will be
ready for occupancy immediately. Sixty patients will be admitted this month and by the
end of the year it's expected that 120 beds
will be occupied. Sixty surgical beds will
come into operation on Jan. \. 1981. and the
unit will be fully operational by April 1,
1981.
However, when Mrs. Paul, the unit's first
patient was admitted last week, al! the
necessary diagnostic and treatment services
associated with patient care were largely in
place.
"You can't just bring in a patient for
diagnosis and treatment without having all
the backup services — diagnostic labs, x-ray
facilities and dietary service, to name only
three — available and operating," says Mr.
Detwiller.
The person who's been concerned with the
nuts and bolts of operating the Acute Care
Unit is Sheila Ryan, who functions as the
unit's assistant administrator for patient care
services and nursing. She was seconded to
the position some months ago from her
duties as director of nursing in the nearby
Psychiatric Unit.
"Our goal." she says, "is to provide first-
class patient services and to be involved in
the teaching and research program of the
unit. All the department heads have been involved formally and informally with the
various health sciences faculties and schools
and we will all be involved in planning
educational programs
"We feel we're involved in an exciting and
unique venture based on the health sciences
centre philosophy of professionals working
together in the provision of patient care and
professional education."
Here's a series of snapshots of the various
departments providing services in the Acute
Care Unit.
NURSING — Forty nurses were on staff
in the unit when it opened Sept 2 and nurs
ing director Shirley Mermet, formerly nursing director at Shaughnessy Hospital, forsees
a need for about 300 in the department
when the unit is fully operational. In some
areas, unit nurses will work a 12-hour shift.
Ms. Mermet says recruiting for nursing staff
is not a problem at present, but she anticipates that as the hospital expands the
current shortage of registered nurses may be
of concern.
DIETETICS - Carol Omsted, who's
director of dietetics for all the units of the
hospital, says it's expected some 70 per cent
of the patients in the Acute Care Unit will be
on some kind of diet modification because of
illness. Each patient will get a selective menu
daily and will be instructed in how to select
the most nutritious food appropriate to diet
modification and preference. Modern and
labor-saving equipment will enable meals to
reach patients between three and five
minutes after leaving the kitchen. "We're
looking to take a more active role in assessing
a patient's nutritional problems, developing
a plan and following it through. That will involve closer interaction with the medical,
nursing, social work and rehabilitation
staff," says Ms. Omsted. Will have some 58
employees when unit is in full operation.
HOUSEKEEPING - Quite apart from
looking after such things as the 1,800 pairs of
sheets the Acute Care Unit will have,
housekeeping supervisor Peter Phillips and
his assistant, Glenn Sterne, are concerned
with establishing standards of cleanliness
and sanitation. These standards have to be
high throughout the unit and special procedures will be required in areas such as
operating theatres and other specialized
areas. Was one of the first departments in
operation because of the need to train and
orient staff. Will employ between 75 and 80
persons when unit is in full operation.
LABORATORY MEDICINE Pro
vides a multitude of services which are an
essential part of the diagnostic and treatment procedure — chemistry, hemotology.
microbiology, surgical and anatomical
pathology, blood bank and, in the Acute
Care Unit, nuclear medicine. Department is
highly automated and all test results will be
computerized. Computer links between
department and nursing stations will enable
ward personnel to instantly request results or
enquire about status of tests. Computer will
even analyse lab activity so personnel can be
shifted to handle test volume. The unit's lab
manager, Sheila Armstrong, beads a staff of
24, which will expand to 60 when unit is fully
functional.
RADIOLOGY - Provides services for all
units of the Health Sciences Centre Hospital.
Opened with two general x-ray and two
fluoroscopic rooms, an ultrasonic room containing a diagnostic machine that utilizes
high-frequency sound waves, and an angiographic suite with special equipment for
x-raying blood vessels using radio-opaque
dye. Radiology co-ordinator Beryl Rowse
says the discipline has changed more in the
past ten years than in the previous 50. In addition to taking x-rays and participating in
the diagnostic process, radiology is also involved to a lesser degree in therapeutic care,
e.g. removal of gall stones and dilation of
restricted blood vessels. Will have some 40
employees when the unit is fully operational.
UBC's oldest teacher
comes back to campus
Prof, emeritus J.M. Turnbull, 103
years old and the only surviving
member of the original faculty which
was on hand when UBC opened its
doors to students in 1915, came back
to the campus on Sept. 2.
He was the second patient admitted
to the Acute Care Unit of the campus
Health Sciences Centre Hospital,
where he is being treated for injuries
he received in a recent fall.
A graduate of McGill University in
1897, Prof Turnbull came to B C.
after graduation to work at the
Lanark Mine near Revelstoke. He was
a member of the first Senate of the
University representing the Interior city of Trail and was among the first appointments made to the UBC faculty
by UBC's first president Dr. Frank
Wesbrook.
Prof. Turnbull headed the Department of Mining and Metallurgy in the
Faculty of Applied Science for 30
years, retiring in 1945. He's the oldest
living member of the Canadian Institute of Mining and Metallurgy,
which he joined in 1904. The institute
honored him in 1978 with a citation
"in recognition of...exceptional service to the mining industry."
He's also a charter member of the
Association of Professional Engineers
of B.C. and holds registration number
five.
Prof. Tumbull's last visit to the
UBC campus was in March, 1979,
when he delivered a 45-minute, stand-
up lecture to students in Mining and
Mineral Process Engineering on the
way it was in the mining world in B.C.
at the turn of the century
Acute Care Unit admitting director
Lois Blanchard puts a plastic identification braeelet on Prof, emeritus
J.M. Turnbull, UBC's oldest living
faculty member and the second patient admitted to the new campus
hospital. Picture by Jim Banham
REHABILITATION  MEDICINE
Rehabilitation services director Kathy Scalzo
says the goal of her unit is to help patients attain for themselves maximum function in
normal living activities. There will be ten
physiotherapists, four occupational therapists and a speech therapist in the department. Eventually, its facilities will be
available to out-patients.
PHARMACY - David Hill, who's direc
tor of pharmacy services for all units of the
Health Sciences Centre Hospital, will head a
staff of 17, including 10 licensed pharmacists, when the unit is fully operational.
In addition to preparing and dispensing the
medications required by hospital patients,
his staff will monitor patient drug use to
make sure they're getting rational and appropriate drug therapy. A drug information
centre will be developed for the use of the
hospital's medical and professional staff and
the department expects to play an active role
in educational programs for pharmaceutical
sciences students.
MEDICAL RECORDS - A key hospital
department that keeps complete and detailed records of all procedures carried out on
patients by the health team. Generates the
statistics used as the basis for the payment of
hospital costs by the provincial government
and by teams of visiting experts who recommend hospital accreditation. Health records
director Marcia Taggart, who's been at UBC
since the Psychiatric Unit opened in 1968,
says the degree of computerization applied
to the hospital's records is as advanced as any
in Canada. Expects to have 13 people in her
department when the Acute Care Unit is fully operational.
ADMITTING - As the department
which has first contact with incoming
hospital patients, admitting director Lois
Blanchard says her employees are trained to
provide "sympathetic and efficient service."
Ms. Blanchard will be a good person to have
around if the hospital ever has to be
evacuated in a hurry. She was on the admitting staff of Mississauga General Hospital
last November when a railway train jumped
the tracks and exploded about two miles
away. She was a member of the hospital
team that transferred nearly 500 patients to
other Toronto-area hospitals within two
hours.
Medical advances
lecture subject
Two days of lectures on recent advances in
medicine will be held at UBC Sept. 25 and
26. The lectures are to mark the opening of
the 240-bed Acute Care Unit which has
accepted its first patients.
Speakers will be experts from the Universities of Chicago, McGill, Toronto and UBC,
as well as from France and Alberta.
Among the speakers will be Dr. Donald
Paty, who has recently joined UBC and VGH
as head of the Division of Neurology in the
Department of Medicine.
Dr. Paty will direct a multiple sclerosis
clinic in the Acute Care Unit on campus. He
is a world authority on the disease and this
will be the first time he will lecture on this
subject in Vancouver,
Other topics will include epilepsy,
arthritis, urology, immunology and aging.
The lectures will be given in the lecture
theatre of the Psychiatric Unit.
Copies of the program can be obtained
from Dr. D.E. Vance, associate dean for
research in the Faculty of Medicine at
228-4305. Admission is free.
Volunteers needed
Volunteers are needed to support the team
approach to health care in the three hospital
units on campus.
Health care in the Health Sciences Centre
is based on interdisciplinary team work, and
volunteers from the University and surrounding community are an integral part of the
therapy program, says Mrs. Sherry Kendall,
director of volunteers.
"This is an excellent opportunity for faculty, students and staff or for those living near
the hospital who wish to help," Mrs. Kendall
said. "We have an exciting approach to
health care, and I'm sure many people
would like to be a part of it."
Workshops and training sessions will be
available to volunteers. Among volunteer
programs are exercise, gardening, gift shop,
library, craft and one-on-one sessions with
patients.
Anyone interested should phone Mrs.
Kendall at 228-7384. UBCal
Er.warti:! imi ibo: imkIjI; )d':
liqqd .tSltDcl&qqa !I1 [XisstlJIiin.- iiis !cr jcimi. ,3e(qo.: 111
iqqd . !3S rfic i]jB:1. M llHsflfilliin: id; !o jcimi. ,3qqa. , I (f
ISaiHjI mabbm 3>ci [hriinmnedbnfi] I?«T*i)3? , 15E89i MiarnnnhiU iBill.
I'Xtbt. iWmibrijil-sDunni ffltlf^j.J I, Jjlsmqoue. linn: in .1)1 rim: iutiiramsi-
IcixaiaiCillrSSeiMMl
[M)I(VUM/G, iEEJFT. IIS
!t;«0(lVxu. Jj/JlltlEIiilltfnHlMUjTItaii!EIMI"VMJIJrVtiil
H'nabarb: !Y.I#1. rJftan, lAMnafnsiJbaiBnol [i)i«ii:i*Uil>? sil'
.s/[[j.-jili!!)f [Mjd[rta™sdi)ba ils !<f,EJiw:i)2. J.HBI i:ai WjJjsi
IK'inqulimq; >d<] IgdslMml 'Iw|ijjii luneban iSuifciJaiia'i'Jiiriijj''
[hnnn: [bcedhi, [Hioami SSCt Idld.ibanssbiM
IBl>iiliblin;j;.
MiUtiidCMlMflTJWIBOTaj: BiMIMiHll..IitkH.
[itiioqdrjftsoiiin" i Xibnro^jhc-WdhtMii I.luirwarsiJr'j, ■ im
iiiidqiaafcir*! [rtododrbiiliiri snot I lUn: trbjaafi idd
•SiEmiKj. [S^oillnotuaf,: thna-y ■ ifjiqjusji [31iii[.blhjiJ:.
o;i»i9Txni*K; cemtijij; iiijjrnxBLE,. Tin: ir™)
iir i st Baria >d1 ski IiM Jirsi Jar [lnioolua-JbcaiIirllmon-
|dudi:iii|; f qn [\. [iMpa-inm j ad ilrlei 11101 &njqqui)uns; XJan i-
III)'. ft.mnrr £01 J, iX>timqoiJiBnSa!Bni>3H[MiuItf)liirj{;.
rtnMii|tiju,iritcn»Jtxv>iMi,f \ismiwi9. :c*-.  Mc.tE.u
r*\sdldaarni, >3&f-d< Txbdki [ hfitt-snroanbsiif IMtboa-
rwwm [hi ioa>atisi, iSrilib:, Mr ' [Tin: Hin.Ijjjtiuuu:
itMaoaitbimri. [toon™![ JBl,Uiauniuqg:![3inibhJhqj .
TniTEKIXWii', KBITX'. IHi
[EiieoinimCE.vrnni; raw. boaum isjcnnunMiivmi
rrtIXJX( [mUTilBW%! toonnbl iim si swribs i «i J/1 to:
^noa^il iii.:l>: Tltiinl 'Iftbdthl [Xrats'iqqaiiradjl. TiofcEi(Vi
lilitalt; ini-3:: ' [T»alMba<i«4 Jji-ldliiiacillut: ■ fj'lnionf; I,
rddibKr >s^d"bf»^ i lito- r«il)bB: iii\' Jtiniildbniul., louiibfiin^]
iinBiHanriife isriW jnEj]JirnEJielriii|< SEnW ioatn mbbstwora Mm
jattdiamqoa-sir^ i-MiiriiraainafliS, .biidI l-fM;]!i[iil itar.bi
).^1^r.Hriiia:MX, ddotmiUQ inn »dih: xt: pinsUta- i«r>bJ
;ij)i i):ii[n utiJ I jodbaisii ;er wil I s« itm)lb\bbiiEiI irns Hoob.i
>d: liHiMtiriiqj- liloami ;B081, Uifaun^ FftmaMHinq;
[E.jii[iLrjf(j
[wrnTnurni; ai1 wxuin inB&iimaja\>mmaai
fiikmjiiDdl U*TJll-liwbai.'i7ofcki[YiHiton jsail:[Hiiia;
k1; IJhautmjiiiiJtnl [rWdwa- iir11Uttiimt lSM>'t!£l, ;entl
Cliici'ii Cllmiri.', wdmdr. 'Jbo^nroainii rlln; uwiti
bsofiii^a; hfii i Jin; lS3qdib'!ilft.qoiid(Ii): lorinjfwssiatlirni
line IJ.iri-b'jl Vii(ln:iiie lioacu ESS!, IBiJDrlEnniini
[BJiiiltblri^
r-KM|n-imi.')LHllAtiiTIVAXAIlC3IJL](HIC(l»]0Xn aJMIMMU.,
find'. litlirliiD-l I-liaitb'lioai^i,.Vbw■ ftanlj [Jiri;»a™iji]('
W3I1IDS]] i Xiaman■, ;ni Tlbn: [UiibJiiiHii xl: iXJiiatmuisd 1
iikTuailHiK l^i:iuiiiiuiiinrntl.i^5ii'ji ^(^i-JnKdy ;e.( [Ju--
i ilii:jU;j3l [Jif I lb:, }btualr> md' )j»o«-*3so:lbaaji , [RiKKirr:.
iStK. iXWnaiaiirJnj'KiiiibElii^
■Cii»CtJjumi.tfJI*?i !a«JirIBiaiUi. BI#X.lftl. Kiwdiliio: IKi.-ut ,
MTinan snotl liwarumai, )or, TXia: 'QWfl^jfDJospii*:
l*£i-i ksp:. n'Djtj'E , :o ■ til b'u: .V.AEi: mirarfsc-E; >sntl
tjl j>pioB?td ! .uhhuiiaiiadi, sjn-a w«jil,Jdib: ;e,1 i4d: iPZAJi
llcxti xHba- ht 13J.I3J. ^JiMliMniiumi, Iflaubao.] Lliuiani
lbuiibbiniji;.
RUIJI^Jiei IXI' :RKH-JWyi Lwi«: iKaol 1 ^fiitb:
KVamoiiadbaoi. 1S3)3- lSi)bijJ(', liliuonban ulil H'hoflrtonni
hatrimPAniby m\b'ja±iwl ,>(it.l'ikM)3xi^7l'i-iait&n't.
nlifi iwr iinill.lo:[1tg:jniwliid<l:ii^id 1.\]jto:m->:llrJI,.
S!, r#^oocli*'e.'iiUta*-jD:ii>a(i6il RJj:o«uT>3ei )j!j^uit. vfut
[ niiuiii>a(ii tic;: a._lobarl;Ji :[■*:.
rvNEiaMEsawii, ieoift]'. :tn
tSliDMoi ;ntUIUAMU]3Cfl)](l<K{i' limiWJfl Eh. YiUocr
[ Hiydbsilj, Nn.^itDibcrjfv Wubwanilpi >ad idiari/isdct, wr,
Ibdds/'iiExtl :Ul»dti idil ttitii B^quiibki. Kjomr
i I ■ W,! ffliodi. >:;, IcMJsluss', ;b:b:io-j-(! liiiiihjhrtf;.
tSid»(|3«.iaii.rNTI][OTa2I]t.W<l ;MC0]t*H*K«X:B; [JHMXn'JIl Ict^'
Ilotoooaavti )Zte>a,Tp: BiMa-nmsni. Iftsaiiild HtJUIl, Ifrhmih
Hbuiibfiir^;.
:B)i«t9uiiiiJKI8U3B'H 'MJIITIIMS [HUIfiUZeMB.. Bidl
. ^.lobars S^qqt, Ibosbl >*1 \jdirwtzA jj«)1ijf.'nqik[\
I.r,]ii/'«rlii)r\ iQil IJjuntl, Ifmiabar., ian ttialirj:] lliiDul--
btran.i tlvaau :t:i iXrtbbwvxioi Otnijtboi :ii jIds
HjatjJitil Ihtiisfii [Xiws*l. IBSoanu SDt J, iSioqysqdtTn
liuiibfiins;.
DDX^OMKSi THBXWJ1 taiWII'lUU.. ISJrar
[itii'itstl, 13jaaoaniiki, FU38". lam [j^oaiuiuiailili rnii.jii
:Limaasb»i»j+Ii(iniq«ililcldi5 ;W»ir.Ea«uiioi bio' EJbaani-.
Htili:»3l:l R'jidJb: HhjooI L^illboidiinani. I^oarni *C41.
■U:l«Humi.MOTlOX*MIWfl HEWMiU«J. I*-. .^no: [31
[Jjtiobanlrilill,., Sbobhtiil !<]qso3i Tfi|§^tt: iBhtiom
Iim:iiIu?1i:. U,hrr\lsanaJ, xir TI[)o:U1i-f'«i^]!&J;i»;i.liI
rioa ^JaDBn|qdB3-M xll: B-r^ira i Ittuipa^iiaDiln. IVjocrrr
3901, >Xisf|c|di^ai.3i snot] tfi*liinnono«[n 1 MiiiJibfiiq^;.
llh )C:.IDudrlEutlTj-bijx1,iSixub.qy,1 ""^liimafnmbqv^
ijjdihiiBbhiliisSaiUlinriwniiiJ;!, )Of 'Wia: K^di: >d: ins
IRdfvibmJ :En»iiiiKH:ni<»SDil [it. Jlrlu! IliadiqjjiiiJ liu--
i Daia:i)aa« M lldfl: tiii^ei^po. Li.iot -JjfruBJiEi.. Uiociir
S8!,[rlu> Ki-St
'WEinViESO^/fiV ISOIFT'. ..LT i)KimiJ:**MfcJIi
ru'dii [3j^an: < Xl'l/b-JIl'ii [ljaqq; llfc^i'i i [ibmiM^' IkoJM
IVjjjtoil, )K.rn>orJi3Hr}((<a]tinli.7i|f(fta»-. ilMdi:hnuo:8jiirrr:il
loKiurDtbifi, iiqqil iri|i)i»3l:tjofiiii«]iBunobi(>, }<)qd ,!£((.
Tbdj»*i:tii Hloami 19G\ il'-t^bkib: r^)oot;Tl'rlesfli'-3:.
Wan neo:mil:lbars,i, isdl ,!!SSk'»cSB:. Rvhkwa 'Wt'oobl
Tinsm.-s!.
[HIE*dm 'le wi*c»fK:«u^! '^oxlJJ^^^^M«,.
l^aian HJnbilfi, lauunban >*! lbs:Fhndrlnorij (jiammuoriii-
l;v IbadhtJiDf ,inniHwr»™:«Uiin<MiIrrilili H*»i»3■;"ITlj»:
I5'i-nni;q<b3i ud: si ll't«Du:t;«-fi >]jilil»ti»i■, Xsjir.im
IPJjMjtrrr . Hi-iolluiMv '.in jljlnrl )!wi:inm. '.ti)br::iK.iLi<ir: 1 JI:;H;
9jobiEia (SI.
IWtTUHIMU.TIjmArll HX(LB. '.nutELHIZ:
[b^ynnrii.i^; ibbnoaa. iimtl !a>?[B'i 'millll lilfl iisna^n: Ifonmj
rttBflt im (6^D0( jci.tu. Vbtjuqtrarbnoa'iBDaasayi. IXiflnD-
iiHj i initiiil 11 :)0( i^i.im. [inn; Vunlbm iihiba^inSilbar urilll
I*sm:iii 'ahibba:. SSfi-ffiESc j<i' C;ij:ku-il !qatittbb^\
i£S>-ifrH r>.'I)qqo3- Sjjunqs^ . [inmanGdiiDnEiI iJnbuiw
[K:Mi|L(j««iW3Ji»i rfiisimwx; nsxxiassaxfu. :i*md:.
.'■JlD.clm [Uqqqi, losofci >d: |drtw<i)'jjl ;»?-.i«^^qill[',.
IJid;*>anald(i jd'Lrt.ioi :imwbi™, loci RVooa*!)d:Lte»a--
i;:J;':i)siHinai; ii TIda: Jjlimsiii [Xir^saobk K^aair I1 J0(,
nwftiwjrntsic; inawnij]: mmwi ii»ra:. .y
iddl-jjujbbgl i>ouji ilbraoqg^i iilo; isaoiiD^'Vi iniBflHiao;
[ooflir . nqonr liDnaruobfiDK, lEDjib^ ;Bnci:3;flil.' ijum
triiuU2.iLili)il -t |f. .in :Pi,ini'jiif|j |oai.lil is;HUioami [101,
t^xiqquiti31 Itkiianosi IBJiiilifcJnijf
LUMHDixireijjiO'jTti, yumi i jacoimtixocri' [ii»];-
THLIIH1. TJi . [%'ijindiif [-li.«ib!(i, [11iH;babd|ddibi
,f'£aK>:51lijni]i i::'l Ixinrdmr . mr iTIrlo: »o^ya(ll'l; 1-Jsslll:
i>J[Iili»3UHibiiiia(l!^Tiidod<Jk(iii. iDioamKlStViSUt, iJi.ii
tldroqqoibqyvsnot.!(M>a>d)qp('[Sliiilihln^j ,lESCd[ItaH-olili-
rrarBtlAs^TnB'Dr.
lftlXH»X III iXZTJXt £,, l"tod,'. (iitr I ftt^ssaal, 1 rtJiiab:,
ISl.3Z.Ui, i:;«h ^'lonr i ["XKrii io:bwjC]lol|'li;V i M J*:li>: [%bi]
SbciiiintJ LJ».; ZtritiooiAwm4! ASoami Alt,. Mjifi).
I^jlilitlhqj
StlMl |tt,iu Lli<HMWl [MI2»XfTW:i3:DXKX'l)INEfi^aBCiII<lUJl..
!]&-. Tl'X;. IXiiljbhfri■, losnt, !o:bnro; iMabani, '.&sa>:
IjidliqyMd'VbaranBi in )Jidou.^j )tt(ii 'D'»a«-!Hdl]b<rfli
HfeikiiiSdii b'nn' .^jBiamliiBiii [JS:ib]i :«nil Wbom.iiEifei.
KboaiT.i !S>M(i. [Slbdtqjiai! !o:bai>TSB Kniiibfir^.
rkiixii|ctmnHre8i»is tscuii»jc:ini[H ikh ,y,:ft'. isdibi,
l^ibsibci, UBlX:,i3<i[ jqdini 15'iinqo!l-ib3i>d'3iJji)nobi>i»
Ibbat Kb3:*fMn.i. Bjoou:3311, [fannriiqg^lbutibik^.
icIMl |ct.Tjj. ,'iTCI"!TtVZi LULriMVII'lCtJtlBl jiri.iiilaai lG*itVKJi>B:.
YZboan iqqam Ed it [qi.nr. , jlimnnaie.l'' jtirai. IH pat pa -
item, i:b:laas! St [m jou-idf.fj»t] iir loirtirnDT. i"jrr:il
>:a.7an 11W^,.aScl JOadl.iEiiMnI'ih.tI)iJHil.
[iHfJiaWfi; !?EIFT'. :i»i
IIUNI sumi. [KiT«311X€91*E*mUl :M13K»HMj: !EJJftII1.«.?...
l"Ji-. IV. [EtijudDU'Jyi iXi^rio3:i rj«(l:Jid A/ii;3:ili:v 131I
[JOXi.iini [lum .hAqooainl'l ^nbll'-J^^ni vfi);liicni iiill
[9Vwtn.S:>Hkirobl.:»flDmi l!:.,:EJI VVa:[MdiMw.
iM&huv amiiitaiza: :i>E«,nTnTxniA\ii/£iM.ifi
»(T I.OI3ii MmyjLTWm'Vn' i Jui i dDi><K'iiq«i. lT™n
id'iwtiiiocmiiqgi jd'li .1; id: VbancEJi LBbatrmiDn;, ttljmi
icr,ei>b: in l^iunsi in .:MB[)ijtn:-iii mblri &i)^jlidrn»ddi-
liubs fi.^oesiiral id: '.i iW jc.imj. [Kboam UMi.
[3Upin«r.£j]i [IbiiltbJicq;;.
t£!::emp.[au. »:0>'-K€«3»1PjTHAT; iHH«l?nTUM iLUMFlti
MMliTlVh [JJsmOMli. [»-. .boc*..Ti!W, IHitqg;,
ISIiubqr',, [*m', i Dai' 1'loj' tlirj.b ■ idil i Ida ' ioaiarjuhiu: imi
ibai.ii HtiqocoM;iIri::iu;\. IrbaTici oliiojEiDDn.
[jjjlblmritsmquuKiXiad.n- WBKc J!_bii/'.jTriiJr\iW'viti,
[JilOOiicisu. [*r:t(X.Ul, H3J1"rnOi >.mikimUV.. I^txmd mm
Tia-taulib^^ >i)aitbai-)io.j: li/\ r<i-. WMmbhtl I La-i!i. -b di
[■Iibcn iljtinib'aianos: ttioarrj, Hisd/llfr 'UhdiftT b'o'i
>:M.fct»ar./ji»:a-i.:.
£t:»fliicirni. I*IJta#I 'XXXCDXJICfJCIIM]. K^A'.^im I*B^si6Enit.,
MLiam . U>X.J,, iani 7*V1ejj '#461 [torn im Ifltraooiiip
iim t tEHfli. HJioami 'ttOCl, l*liisi»b: [Euiilibn^
JfclMHx.iau.t^i-XWBHWnir.1;, »HJI9Il?niirJ<l >XMlMri.Bi
[ftlMlfTllffi tIjaxntlHil Ot: ,bor,s.fEEr ISiqg;,
[E)b(bq]r„ MF1', mr i Wnt.ivsil,, lEibdtq^bxd iioal !boi;Eil
r_jano3ji«aDowi.  fWnoouvw Uinlisn:isrii Ijlnuradrli,
:E1I'/IE; .aliJ.TR!! Hi^ILIXEM/fi'
, *ii'.lDr»s'ini B.ir'iiiniojiDatiB ■ j^sfliail! qo3:flbcidI;l(- ban ine ■ UUBOC!
I y'nti' L6Jt '* 4 Xt iIIjt", ldi( < X>OQ<^,Bn£ i KIHBqqadtl I MndhnuBa lundil. I Xbl
DDL II;JllbT\ IdBUHi-i ;Bn>; IiOIJOI'ibi.ht.. lai icIBOl rcirrii.  [TjaafcEn'
tilanuajjr. !Gd[jabki(\ Tl'iii: ;s^ilka;vs, bojEisfcl iiri lidB: innnti.Hi Ide»^
imend .]di in;.fctitri [J.ifa-Bffy.
IWti'. WlILLIl^Mlti'GEJICLWCOItfil.MJIX'iCJKM]
tfj)lii.qdi»i, )dil jdnfliB.qytqdnnd (Hd: l#bi(' IStiniqqdbamdlM),, 'eiJicli:
Ib:bnEi;H inirMtiiilp isJrildidot:bi) ilno;M'A . rV^illtiamElSodiqpaE'il
!iAm3'jumi iir in: l>ad)q^btdil ','o:hit>y:i [liiubbliiq;;. Tin.: pduoic
i^iqqdiii, l;il»ar ly ;i ajubani iir I.do- ibqcBnHmond:;onol ,£.•**):
juqquddiiidnst., :*"3: >an,513d i anilf > bbun ■ &aii fh\inidr i drmm i llo: itriibLiij I
BflairuV.y . iM jGois^p: irnD^uri.riq; :33( isdiai nlbbs: inrifcl )b.3ia:ii[qoifB?
inlofir-tuiuici iii ir^iibddib: Iran i sib: ,6: ilrie: nnujaaumi
msQfjse ac D«nrmi«:««' [FHinn*nfwti
Li:iaiscl lo:bc«', niii sidtiMliiIial: 1 Itincul srstsmiiinEJlBonK I Twr )[no tb^s^re:
o<tr. HtiocJian>3d'! Wrtiibc aqdr)i{^ sjj I lln: IJjniiV^n! ;b^.'. Ltifljbts«jtJlrtHTyftisa:
lodiacl, idill laJiBraiiiBiiijboRii ia.-s: Inditl iin Jin; Iftiniltise xll Jj-sobuem:
?i)iualbai 15iusjtrhiiu>fli:iMtr i [aioamr,, iXtmenji isiaivvoosi vs/hhiiiimis;nit.-
rlbaoi fitiiibthna;. lftbairtdo^iod'llio: l.tid'Ma-B:;^ JOflmninunjirviH^:
lanosuu^pal Jic<ieiBtaDibl Jin: JSsnrriiJiBiliionBi, la-xr-iibbwl'linqv >b:i
t jM : iuri'vi; ISA-'*] I lb: isxamiiinBilbaci ine,; isacniun.aniMt..
I*jjoiifclf<(i, »q*.:. IM, ;t^OI junii.;; ,«,VKJElt»J iif/A«*;E:.
XidaTiii!iiS'f: liil-jujijmil [hr<a'oi]^>diprjrjo sirinJ (teasibqddEqp:
r«5j^uotii;ibar.( mil IUigla<wiilkl J^ijwiJiliBi IStii^VBaJnsiiiibbsi.
JHJ>oamiJSSc KHonHiuflnri [gbabtliiqf;;!.
'nrm»61ni,.!&<idil :>^l:S:MC'|r.(aL,: il-BIJ^i X.^A'H1siJ.M3.1!TT,
^ndr.Bsidiq^': Jj tjjijiitaittil .Wiisil^utt )d' niunnJi 1 BiaiEE iin i iVorai
'Q'lnts; iSiiirf i ir i llssajtiii: [Isiildooii^ ,[9111.:.
'n»3*h(\. :tjfjma, Hi. :e;£a< [tuu,.: i/nw.vhtosxi m.wnms,.,
'Xlnambii.T'i; ; ,h I'jaircii 'D'hibJ! !<rtnjfri.-tiEi >d' !t-Ijmjj^iidc--
;^«if^ui[».5inBiri.'i,) tfotimr SSEi. lUrtannklr-y ttunbbinii
SFiTTIUffiHT]' IHm^LTllr] >mVM)IzK
'Yin: !&ri>Db!i(i i iibsiWrlr)aT\i>3i k idow fibaSiMl iir [ttoami >£M >d"i an;
iPa-jdi; Kim; J.bnl: M \lo: [Hisilllr:i i&dianoa, J'JimOi-^- [*hiqdi,Bi! iani
WWonoda.[*)ii0.. Wncrio::2S8t-^Cdl |-](noi nciiia jKirijIrjln; sadiib;
niu.Tirio'l (. Tin; barnoa- IJlirirwarBlUt^ HiaiilWr 'jtrriiri'. Hibiqdi.Sil mm
lino i Utiml llboa- jd'i dn; '^adai-Md; [Bliiilihlbq; Ir.Ej! )d)ra»i:l. I Ik i luno:-
liinne liB/pn- toaai i £d»ai istrari Irly ilnai itoydc: 'Xifc-si fjinni
iilubl(i-id:bi))oi: «ranl) lanqoriiano: [ io:bao; jjc sbbEJtnbnr i:»; nr.valibdib:
ba-:aiuDbm:< hi ildiiu:!- ;imi]ll)uu'jlri-fT)i;n i'/i-k lbbuBm:»ar isnol
JjlirnnroH'Dia'. fibui'H bsniLEnot rTOoM:)dfii:Enirjiiqceib!:isai.i. [Vao
[Tina'-s: hctilKirmEiliihrii, lannitoai ain- 'X'ffibs- idd (jji-iqoo-srti'i*":(libunt.■
ji)Q(iAlir)]B3^drijq( I't'Tiqy-sniG.i, [ftboami ii il, HbradiHtikilL I'kytqddonrtf
SSSM8CSS:.
\L4itl iDMJl' I'WilE; "
A/iEripatctilllTJOiaddi tJouneili,![qoai!«(«3l;di(iiinrnaruob-iii idf.eqdia-
irflVub: UlnarnibE]! [ hciubrjai; idil>]i«r.Bbti, mill]! lo^irln:bS ibtiil(\ Ifnami
ISK9CIDC [l:!8[]Ctmi. jiindilI}i|qa...:i6'nr K.'wnir IJSiidilijio:iioudldi
*f-.nq\ )dl tirle: )I;iofnn:ar-f [3biilibJnqj;. t*)i iradib.
AfiI»JfLUKJ»>i; i?J. HlifiM^m^M .WIttlEMT'
liti [viui^il.iDffti [3jq;[i>.<li iua nxna Dc i rnqqniv^' [you.: ;bd33ii..VITIb:
OoanUi- l.iin Cxin::noiiiiifi;; Ektbusflicni b >dFbmtn^; j tj»ai i*r
miuDbaiii.i nveldihijj; ic qo*d>a:J I ]io:» ila.ilfe; in. J'lqjliliiilf sk . b i aarxintl
I knqyuqp^ , Iitrunias imolibDbi .^Aoppih'hqj :e IJ^jmobJeju iVH'id,
TVlniiiDiac. liiqjliLdi, li.'llioJi1 <ti >jiranrruiirii:.ti:.ixu sunt l-'nEinrirJJ
Ir^qodjiaf iUiq^jiirfr.,. iZlhgasfi tn\H . lor IndtbJ wr nBinnpuii Tiu.3ffibi(i ianfcj
FTHinirBt^■,; BitJiaiixxinii snol, m^ainqpi snol Jsflrjiitliif> 'monmibijpi
Id0)^itnriinq5!&qd'l. J3i.[>l)>^jisiifla:io<r»iioi[^dDnn[rt^j'SSt.ii ii j, boas'.I
:S38i.
: B'MraL.TiTfi Minn !?T.wnB' imjeijniti: ■ m^^i
ifobar  ionol  'JrAiacriflai  Tlami  [I ■— !*bnotif¥i.  fV^obnaDiir™;
TTdujjiofcpipi,[IS fi0( J>c I je<itim „>I«[iiir'.%, [todtiotliili'zloonmcl^ai- ■
rnra,.[1»t(b"3i IJjojlja snot J)r»«)d,EMBiitiidib sfl:>3ia .!d>srt:j:S<j[qa
' 15i. [ liriiUirjB:»a- ii U.. [ Hr.™™.: Too ■ iidilarnEEtianr izil I iSSf-Seefli.
:tiiEt»^a:iR Tiiiaip^i
iXuibbsl i jxiure 13d' Miiiini: bddI ! a^ljsvnrjil. lido tnbflEi r™II lo; [piisrei
ibbnrhqj iloo:Hlhrd !S m«Uiiid'>:kawi, !ftqo<i. )H£S: isdoI Ut-IH ,
[*ibaobb«{«llrlmnc^jlitiibbiifi, id:H1I-8Csii.m ianolf £S:iMHq<.Br,..I*ijfl:
Iim I .)b' r^T'tinr ^ Ii.'dai^jT-, latiili.MDo: Inilll.
Tin: Ljnati-a)-^ ]iy,B Jnmonfl mil llrls'. J>J3ftlH'.B3l>'i»31 di;« 1 ^niiLhqj
j<ti K:ititr>3:ll)a- :3budi?ifl ai vtei Iccinnot, jal'ba :>'3 ^jjq^ . tli 1'Ih
|CG-J;brii; «'ill loc isiIWcwjI id:!sru(\ liiiriB: icn idiiti nxniUi: linn in.:
LTiri.'»3r»l.l('.'Tin: iqvyifcdbb™ ruill Icioianbal;^>adill<ii33t . siti IHilMl'
(|;.«<ljwirr,£ni i.Eibt
ft'illl (jnfljit^pi'IV-^HjumBiimi [JU9Ki'« Oam^; Iran ■:.'jurl:Jiinuinq;
[Sj:bu:ii)iicni loqg-ni :bqai:. [. ii.! Icr iobbldiiam Dc < ins i B^jiiifn i>oun!e'<
iir imnimrttitdbar.iLl r*«aniJrli snnbl lifmmiAt trtcfiraEilIti jdl'iinal ,8,: jlriiii
liimo:, l[iwlJjflqyTj£|^p:[lrr!liJbrji]i: iziiiOiSi-DobDaiq^inom Mjari-insKiil
|aD<jjtBniEi in Hiandri innt.?rjGjn:idrtba- jfsiriHh™.!, la'ino^r [^tbjhui-
HfE.i >iir>[ l^iuddos yji\ium\ .eaol n i'.S'.-ifi-li )^a(r.jTiBiiiiuriEil
jaunra: ir, [:i]q6iins(E b'nn io^jhanoTE i. Jqoodiilitoot mari->:»:>Blil
»inir»3; ba- taqjjjE^p! nsfidna^e .G.iol isoureia:! iir, Inianoliii ban I'tbiii-
>3qdoaoea ;b.-s: ;d!in< loaiq^)uliaTjal 13mtllo: li'.rew icrnot ^Ibntlia-inai
in|.l.inniiiUi):ifii |ddnon: :SS3I-!S «M , boad 12Sf'.
,sfLTiinGiwT zimmmmiiF iDic/ireBic vrac,
Jitubajiii 1 lisobaTilrfiqc Hiarliaaiano: nnllll Ho: Indibl si) »]iiirqq(
Q|t)diim]!iiaofl:mm iliia: iuiinidiiino:iJjfaeid:Hinmi [Vibhr^ lisqa... ll{
jlnnxiqjijb!ounBb^\, l&qqil !1J. TJ'qqdiai Jnlda'i!li!iaUB«itJiitnin:iDa(ii-
baia^03' rn\ill I Ida: I Jjhii'aa!isb(\. jacgpaiiisiliinni: Enol aliliDband'. bsnba -
:dri(t)c >]ina:>*1 lino:imfubaratiDS'in:J*0U0(; ;tlJS'3«M:1)a-biiliubknBii.
rVoui imuEtiJ i-a^iiaiaa Jo±'an>: !5qqa [ £i [%'an iinibaTitEBiibor >oad.Bo:J
Ctiai!B'Minqji«i)[,do'^jI*Ei[31/E:ihnasil]a'¥]3:, SS3(!S80iI .
11+
'li'ra:e;ȣiriK!
»::iie«B3S
istes'
7'tiniMii'na'. I9)J_I

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118428/manifest

Comment

Related Items