UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Feb 27, 1980

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118381.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118381.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118381-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118381-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118381-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118381-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118381-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118381-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118381-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118381.ris

Full Text

 pur owor.
:fiww1IBG
|IB5J.'£i-!Pifii
nVafarodd. 1*1 ill, , mutatorwn, , ttlX. M'l rWHi, iSStfM 1. [If'a
|(|ltBHit«r:aDb.,liiiiilBi8i»a.a;ii»ilj)i<i!.i.[:Ea^(fr'eC1*KeCl  >'■ Vm
BlliiBafcsj [li£,iqg33n;sH:iir,, liijjdr,:, MirisH^bariirillsi |_Js'ftijn',B«: bains"' HiJoal. Id^ [MdiUil^qi
lIlEji-kocm iim lies; HMi-rtcJ'-liJ»5™>3*titjiTi(' )3caijBm»3i idoj^'lll n^sei ii:u lEbannEjiriim
BtiiliSii^i ornmiib: nqpaTsi .^JUoanJ [Hairing, 'wki.iidi >:qoaaef iki libfl: [liiafciaiH: r*Vx»fcJ
TJ'tasuiw iMioddi lei. fiU>IX4qqeJlJwiflaitind' Mlueik ibidgJ Tffcasriua: ir,E»\>; [>pti irabl Ifaissi km
:ajsj|gp: tins: {cirMtliuitiiitij, mirfiii naaitinfuBs; itjwiul Mitridi [it> >s»d liibf :jh|{j; ftuitMcls^y,
IMtij-k.:3((i. 'LTtoasJin! Akijctitnuwiul:'.bsstii [badim [ftiooiiiq^jhaari,iinjrf::nrjii &3: [picteaat:
Hn»flJk.'Ti'i4i.i»ii'iiiii: >:x*)t.k:»3dxn!i)d3 fdinMLijcKtij, '«Tk,ilJi t.i»i:hjrfi3a >£ [i+;fi'fl33: xn-1-
■idbaSii-a, Tj'M»3*i M>s:!BTOlEiJdib: sin «Jk Trwbbfy''WkmoUiJBjoonu IS3P(ior frf'isi'I.fcg;
0|pcDi. Mewjisr sliapimg' up
ipi lanasi). 'jneuiaw )d'l 'A'sjimnut'smY;
mow93iil Hoeqaiitsil, Jno; 'WdiM- Ifanwi
,^jjBi3- >Iiii.K fJLWii] tdn' U.eOCI'e: lUsS.'bidi
:odiBfinD3! Clnmi^itkoqciitEil r«,\iiill':lo;oodil(i
>anB* xtl Ho; fni^jlrili^^ltf:^ >c<3 >3;tjo3Hj l-kucef
:^e8['xjn:M£jiadf :>t-iB.iDHi3<.
U3*r!i Htpaai [fibouBc hiz.nDcw isflf ;eik-
injudjl >3V>3arl,: .EJHol JlilEi JlfSEJT tins 3(qOO'di|8dl1J
bioar lHo^lo3Ejlt;H[;adman33:t l'/to:^3sni(l
rwtlili Voajjiitcnr )tdo: sjjcqdiibot.i'aibafioas.,i nt -
iluDtJhqs; loisa^ , .B^iojiIiJL.til laiwnoasi
je.iotl ranqjnosaiiinijj.
Hidnai ■ fcs jJjiraod" )l<f>-ir.i H-toure ■ I I6B0<
iiio-JrjiA^'iBi wbbi: iEnn,33;od'i3Ji!qdi^ia;;Eflntl
>3i(diild<di2 oor inssjMHi laqqurai, ninnA: M
rdnsmi i33iHJ3al oariiJdfl! WMOtJnreEifcJ I:k-■
aaiuaii:«!sJ [ftsaooirasi E^ruo*; I if tmdt.iM- ■
Iim:juii3s wn i3«rfyidiitqa; lloar:i HdsbH'1
jUbesbs: ieimidI nEiDiai iai i>333anid<kiEinlJ
[IWJ ;en*tl : towIosjI loissMdnouEjIng,;
;H.iflt..t ihianoanailidbban, iLBiiuj^Iifca:.VjiiU;
I3f sEdiddlba'.,, >:d'[doom idbwi ijisd'iiiMxbqs^
)ijsdia -itnBotiJbatne!, lib« mBiirqijdt^wiill ir.em:
ifl.ni iiniqEsM1 Krni Inasdl dr 13313; im I dfl- I '68Qfe ,
)I(|qo3ri[tJxruBa:HD0Ltt''8 ;£■»? ?( aim. lei 3(
jcuni wm Ti-btifi, IMtjidrli IM , xaatl 'Ji](
;e .uti. )at lK'\u.iaii .teat IteuurfE^', I^tmtJni
Uci. r*A'sj»ddi k'c(iiii.!|qo3d,Bil ii;ajMi3d:il.1EII^
wJri.bi. iino:liuuJ)3i i:b3ajili! od' ("([ijoani [fbouse:
i3-raan,ti lEiiot] lei im^ ixl" lin_- InssillJtri
: 9a>Bl032'< JdLiflttliir^; tqqoari I Ik : Jld»!; jil Jdilb;
tl ^WL]'ii-3:;EiHi)5iijlidi!Biii3'M)3S<iSju2ban4 ,
tidoa^'ji IE, jppootl tdrieimDar '^«i.i boJju'jei
»«noL l;Eilci 'W'ill loe: tJBnnadllb^t. torn JoDdm
jtsifiji. !1" itm tbboL Jfl:, ni>ad)l: rftiliri (MOLir ba:- ■
Ulna".
Ajj(^Hi(iirul:nriJi:njt [rnia»k:
III'. UMitJiti?.^ !EIllbdiJl:, it.ii'-ioiizn- izA
uiinoti3^jj)tliiiBi*:' :t\itiA'!a: :kn' IXBIiV
i3olruj)3i)::ixrni fEDidibr^', IdeBi Jogani ibqqqodi.'idoal
l sci ifct i iftsw )33li:SaEJliibar i ;B:t\iio«-p o3arr^
mri.ia.33- ld<p idkt5 p»c«'iind:Eil, WlhniE'a^> i:il'
CiiliuasjlijDori.
Tide- )DDmn.Tirinll'39i h i jb.h >cta^-xvi it ni'si
iTOaamnninaiiDfcEjliranri imi iitne^ !I3C?Ei inqoatJ
)ani usoddaa' lie iirinn^iTcr.Bob^'!Jff\ ;i, Jidikt.l
[JbcGiint oil "D'aBfldnaa I3jbji>3fijbcfii oanrrnniib-
1332; Jiinobai I insnHr.BibiiTejii:tli'iijc<:d tbnnraoai
HI3II: jcixl")!«8]ti lit:. l/Slsi bnad irni
[rUdliii^apoi
Tlnar l)^«^^mlb:»^:■ 'wiD: isfltiiK' iJna;
irriiiri0ilr(\ cur jofucu'itnaijf >33T)i imaiti/ban
po(!iid!M,sjirul|^ooqj^B.ni!<, jEirt^JI lieobasil"
img; «\ildt !qo9d:i¥ic>3eia3ii:ii')i3'5Ddnflat33'>-
it.ft'bsiJijbari ton jbs'->33Tii:Brh3jl ibom.
A
''"■iW.. Hbun'-tnoaniDBn" IeJjj :Voi»35' .sqci-
|^0di,i*S3l.( IJ((\ lIM^'si p-jsiibbfeinflJ, T^p.
lltivusfcei toaniri;!, IritEi ii333onnfDBanab9t] sj
inii^ba- 'Xf^Sir.EiiLiI xtiT IJinri"*3'B:ib;^ sotJ-
l.ii i»;| bnA';nnif,BiiDnc 8'if?)'B™ia i,
i^iiei>iifvirjx,,Mossiest!\i^\ Uti,^im
[^(^a1l^ne^^y', jvfaaclIxn i;ii' LUMTif Htbraii-
iqwuitna; iJaJinit^', [foe; [^ir,eob' tH rtsannifi-
iraoaflBKMcan.i :lon mjviEikjsi idi>3- iiiiiiaiAqg;
■"iipWHru: »ci i idfitf:; i): r*idJ j^n»3T!6.3; )i:hmfl;^
iO.iBt]iSflaaiftBib; itiiibcn[r,Ei)i)barinDMtbatlIban
iqiliBiHrinqs; imE«.iE^3Tm3nil:;EraiijJ )T:nr,BiiBJE/l
I'sqDon'Ji Scj'illnfl^ I.kiiV»S!'aid;v;BDt™lru'!J*:iEi-
IJxmilEimtJ;BOj«bbainb: ju'uila .
Tirla; i ted> looo3;'ai Ilii-EU maaniinaannhej-
J*
mwaLrdls;
fi;
ti<
Mm ;eidib*:b: Mdodibir'zldii^i pwq^ji.'Srrn
■wHnib'dk FJiBI! iqocdii icliibiife' ssiji ::ki
'"jsniitpp:: ii.u Hiflimttt," Hee^ loaair ;g.>
:lBDintrcaat. fcy lids: [C(iUtf'ino;iiiJ spc<*3Tii-
mnanrt:.
Tl'to; i^mqpirair., rvJdean b: )Dtin»Si hndtci
: VliH ^asib: ^qoaiBiiant i k; ib^coa™!Jea-, *iill.
fWMibfc JddOt iFwBanbi, usedn rwncrtit.
MXKHH, io( IJ[»i:, LVA'b: :«noi. SEITI1
sJ[ddi3-S3i rwidxit sii; iHioauiddaars od' ttai(ii:n'
■ »3Eiat!i iaiirjdiHst. in toqc i-ti:Ki' >3aaiqqoai:di>D<ir.
«'b!Hi i M Hoan juniir^g^lidijBHi.
'[Tins' I3i ).'■. |C(nqj"iEtnr b< uitribf)ju3'
ktasEjua" iib ~.k\,jpuwatinmBanil iq^oanacnai:),
U3*Iijdfitdisifci isiidl. R^qyunei xll iaib(iJo
jiinibua'E.ib'^ ;sji.1il)9 32i \:k >oiinsn" ilfcnr.sflfijEjir.
■fnKT«'b»33fi (k.i:,:ioo(iratE,.l^ iqooan.oc"»9fcl k^
hir. ju.ubwatrii^i wirijT); ido;1 idijnbiiafl: :ki
"•^Eitaiotl.
im 'hcbm..at;ihw
Tins: •ladtuikfl'E.ilriiqe fmqpiBjirri iu iBjhs»t|p
im icqoaiaitQin, iBasad^Eiriijf; M)< (IKI
jtfrtriibdbb: iblii^33'3a" 9l.[\ "ISuui'i" IWriiili ipi
rKititx, wbldi 1X1601: wtiamflatiV ssiriibaiib:
)t.k333:i[n I/MEJiil^ni HTnniiid; hi si
inflariloai p jd, tnr. Eiit'^'BuiT^i 3-jarmi'uil 3351 ^ila'
it.irK jninq^i«ni((lQ( Ed-, i^itxid) 1^1*^3^,
[310C"!; irnihnBaia: bba- mnwvatnei.im, M:baD03r
ienot, i3amnm»Liiri(ij3it, ixtnjai.
& la(t,Ei[ xtiViMW LtSIisajobbar** tj^i
iidissof^ i35a:bi33bl [(cOOt^sifKEDbi ik ilner
naooaniA isairri M t Jos [KS9t-:30( r*i-ktsa- sa»,-
aibari i jar I ins' t33^(nrim)3io!:iit::banj od: i inari'
)3CBDdn3:i sunol «\il .ir. t dn: ■ ;^qc(iu«^i xtiliino;
;»tWioa";i oOTrnrribiJtg; toi line1 [nbi.iiiiiral.
iBi.u iBbbfiiiicnEil IiSG( jf«E,ifcl!iHEP.«!lJ03ani
lrrEobb; l Ik : armbands;; eH : 1TN"o: ■smbl 1 ilTLI.
'Tlna::f$dD0( ijrwEJi^iUKFOTjteaani irrEobi;
)ci II III I ij) di[i3:j>3 i (G60JiidiiC6di[iii(j j k i nnaii'! i
ariot.'wximflsrY! UceilaadcEjII,, gymniiBditiii.,
aitlA.i^'.igiiwkniiirinijgi ;»nn[.ibirMiiiqs;, '^dilb?v ■
IcgjD,.,i'babboon;Jtsdti;se.iotJlfbd»fcl iDaaf'j'iboai
[nood[a?^' ianot. rftU33iii.k[^.
ttlig;ildib: ITxn :RU000( iEjwsEibkj im
!oqqOi3ai[[dea" ™ill fos Jtqqt :sj)Hdi3:S3i bm
itnflar>'i isjintl 'wnarnflarY! uno^i i3DuiTitT\,
famii.T^j;, iaililiqsu cibqiJ; iEimfcJ iWiht;
mwinioani'ji ifiH:bE. b>Do:b?^'; iBiiobJ irnBart'i I Ii'ooiJ- ■
icsiIL., jgpdtl ;Enn:l IB0O331'.
'Tic Job- iddbji(ddt3' \in- tins; isrMa.ufci..
iAdrbb*3< nxuua Jo; n>^g)^3»'3al.tlxn '. 121 oo-
HDDai- juniilaitcTiB^Bnbaniitji'wM1!; Hid ho:
HnaarrJoa'Ei >di] iaambon ijBrjirD3™b,y' liSEjana.
Tbbjmc.iDceadnss wiHIiltioatnii.Tfii.*;i^jitDbaniti
Ico'ldb: ;jw(Eiii;bi.
'irine' •Bjv.'SJi-nhlE mibll foe- [^eidI b.ij titm
3'jj. jeiI.J i neat k:ii:iiiii tL'l.(JcljOt issodr ;o: i Jna-
foqajrnmijnri^ i;d' idit;: |:'i.-ai] Jallu in
ibqQWnilJea-.sflfiol hii (iEfiBLEji*^ "flHuanlirw
9B3^ctnoi i Sairi I Jo^kii.
.rctuFjriwzai: B^fjiFMHivrn-
M'y. [Ndiillilqoii ibhioIHd: ia<qoe>o»3al lina:
sjf^Bftfcbi ^o.Tqj^Ejnr. 'JOTdiIjU. i33030wi-sb,£3:
■irsiriji.iji.'iiiBatei »e< HaiTiEjiri in EM!, iint- ■
; aiaseti tci] 13tini)dillii,ifij sit: III it. i [jnruiua'aijita.i
His: s.EibtJ ltd »ixmibtJ iidibci hs^ i(JrJbdtas iiari
laaama: lasanBi tHe■ |Duin)dr.BBa: i3a|iLii|ainoaM:
ittEd auifqqddbat: Id<r\ nuii'sanra:b3i .sjinfcl Dei
irste ji[^( libn- Jiamitneai i:hOMnma: bci3:
Io33Eim.a^ tad'iirJK laiswl »]d' HtB:ki:nij5;:B3;e-
ai::or,i
'"fwn KHEmnjdtd;, imoaniloaa!'? trlTwtji'ifbi.:
>sErari [risf»: lot fun-riiitj*; )i»3:n tcuni: iix>
iiriol. iunarntldOTrai xtl iLdn:1 Ttruiinoba'Jdii'jt,
b'oodtdcpidl iteam. Irsru; Dei isostl.lKK fuMi i:fl'
nnoair i*r«03i)ti Ktil inooamM ITinflitniBUJirniirofla'
pddei ii.u taraibai iln n-patfl ii'oi' liiEikiidnf;
03«ni|ci," in;-ss«ttl.
iinoi ie,^3s i Jdfl? liliii'uiaxal ^i I Jc ■ SBbhqnJ Ifi'«:
dcGjaiD: [^a_iino:ifdib-3i: bf iDb?«d'bqcik[6j;bi:i nfcl-
i nn:ki:ia.]i'Eili:i*9i i ?¥<*a™ *, piid»3' i)diba »\Idibdr.
bisrift iE.i: "idibeiar tjcJ toinijf jadi.Vo^ibbaao:."
'rTios1 piiini>d[qib2i fjd'.EAa' )>di tldo:■ ■ jaomt-■
jceiidiiliibii od" LI9K' iiidid(mr.edijb<ir i?if diaiifi i,
ida; inBl.ioool i;dHtiinj)fl.lin£jj >ti«t 3< odilbadaoi
ben' tdilrbxidil HidjiAgai-aii^ (CUB^ooeias scinl.
Jldfl! >ditbjdik,GiliiDnr,ijd: fcsiifiiJ OD(ra[^<H;Ej«iDot.
udr n»q^(xlli.i i~ i:ndilKm[;slli:ba^i iii ititrBsofry
3rit«litildifc wiildri;™ He: 'JLtniiirvxaii^'iilsrati.
TTk ttEieitiliS' lina: |^a-inn:i(Dib3i itnno< ibdi-
iuiif,, l do: i iE<Jj I1mit»3- n3oaani™>3nnfc; i!dr.Bii iij
to?*' tCiiHb3: mililri ,e llhitOTM^vwbb:1
paTiqttaaiMM'iJo; taaEJdlEldo^tl mh.dibk llfriE'
KTisaibbaiu'ii iHliTba;:.
[ km ieJitJit'ban toi lix^osaJtl iqg; tdngi i»ml:i
i Xjontnaotl: od" i biHxntniEDi:bari i »«f'Aantu siianq;]
iAtr. [iikiai smiggpaisstl in [ti33nfiiniTiD3TBtb>
iiburi [[, iHjk iiaroiB*»df|(i ir.Eitrifloi, "Ltaiirwa>
aibj\ >!!!i[i-xn)bliriBi)iibnr:iIOi33:"'wo<iiJ)bi >il;laci
Jos: [H3Bpo<iR.a[dtb: too" ^oanumBLMiiiiEiliibori
wib'Jr.siD icEltSnd:tide:[Ihriwaral^iiB.iotlli'ca'
jait,ixin)33nBa^i) tad'iaisiiftdiflTtbJj ik >awddi imsi.i-
Itaiii ieji liflf t33B3ooli[,iijt .art" iniidirnraiiborj
ariof idd! ifciigmi iad' urs^an :im»a>
jbaqsetimaiit 31I fcnmi! c
■[rafi'ifwiMMrrrfi
TJ'ioe  %bI>  b'orw;: Ir.jsje; ;diaci laoanirh
rimaiobbot:
'H M&iigrwiaM • xtd IDq:i |C(iib<rb ^ »3( tLdo:
iJt7\»dtbqofnD3id: nd' iinaniiraudiaT-lcEBaol |30J--
!sra(iflnb:l tkltoitnEH:bani i^iianEi [a<r !dod.-k
tl'Bjjdi^i ;sjin;J ia.siT i3iir[^l)rif3oi !ty L1I3JI
.sjirtoJ tiM' line; IWji»Mi'aib[,j'ii pruo)idr,Ejain^;'
i?¥i*3'nt;
»K 0C:»3sr)ibari tdil ;< ij3amiicui)3a-l:6£ia3l
Hd>3,qj>j|cd[iib'3d [liite ;EiD[,l:lbiBii:d'|cuilddii3Ei-
iii:nf>j iux I1'b3ji[i^ miHairdoa'Bi, )>3^ajir>a3
'w&M |onutf'Bibari ben ise.?i, iBiirjirlil ji[^
i jbeiin^; mnisei nroabsfcl;
►H »IraaD3T;Eiliisil:bani i:d LtairTwaibfy
: I'muBiodiEil ? i(«i3aing I iir\ iktdljEibani Kii] tc t w;w
iMot.bngi B^aistnri wifnibdr osuri JomieooI uc
i r.kBmiV\ i liBiEBfldtiDaRji Han mqqomiikj^ ioui--
[jocs>3<;
•H1 FiTiqqfiBiBjbaniiDd ;i nrsEruEd.l iouB!:Jitnt-
i kjji jdl'ba; joniD03aliuiii3Si;Eraii:l WTvibaanKi
:im33d idef;lflo^tfe>)dn'ilcl'"ineinAwirj ;inirf
•H1 TIHb: »33baiijj3ii.i4«' >d'1 Uiriiya'aibic
fcnraei i St' notjDj; iHoa'n mjnnidoaT;!,
ijtliimiiiiEBa: HT-l^cihtjgi ainni iwioaqcifiiPiB1,,
iEtifll ti»dJ:iit.3«i3i i,sa, ei iiritj\ i;nHo( I ittiuaanih
ICul)l33'.
'[rins' )30fiin™iJti33-.'?. [)B-Jti m3^a^lI^^^lB3^l^
itBiuiK ;el)ii lir.Efl Hb: 'Utrii^arai^ii is«>
HT.Etf'l; ibJtiMi): Hi, inibilbnni ii.u noam-
n33JBTrnin63 :VLnobJsi kdn' jlde: punodniMtf od'
I03W tDamq^ouiiin^; i japjit[qoitifliii.4 [Gso-J^napot,
joTtqa^'Eiitr.e, snnjJ ta^ni!ail btiiii;'; a3T\ii333 , ;b.ibL
i[r>£i3i35e'a: 'Jey iitioaia III pea' »3^H:
'XRSSaCO0CKM[4 " i.ie; >:iami|^uUJing; iLbaifaa:
fouefjtpa: im taottba' loc \yniil I Jds: IseJ; li"ho33-'!i
jd'bun iki.se >qqoa >i(::bani. 'ITiiiiB milidiaaEtiklih1
Hb' 103'Eiaonfiod I iHiot. [ruimdrBBiiiqa; iifaiJane;
»ai foa,^)in ira^alitn^i; :iner llriiirv>3ifii,:f jbEJtEi
fc«»E!i.ni IMB3HEI.
'm[tfl'itBi>.llH'T>3: !sfvi Hub.: Mrum: »:>
iiinobbat-idJj: ijna: ^ooqDOesjfci 'wilill "in/ibiar
jaonili im ueot'. nob jnnoiEiiit: ilkt. ai taidi.Tij', [ yi.-x- ■
litilaiiubofii ci' ):baTit3£j| id.jAT. iB.iiitJ nam
ji:kijssibtmiod'[riibbbban>3ci3::8 5£i;»3BDi3™iD:
jb^qGE.JarDBati.i I; e.iot J lodnaare' iiJM^bqqi I ina'i'
jewra >;inii[;5ir IdjjI: ^qo3d.EjIi:»9fcl ienotl iu.ti-■
)bbo3U.ii03ii)i33i: Bij'aiaitn s inn ■ iiBan: Ki39'jb i."
iitamviH'jm.mwi'.
— iBiir' Jtrvav^i?*' Kt'TIkiifaaial j>> i ktlo'irnEt ■
l:;bQni!(pSit3neiw.iDt,)(d»: [>J joMnmnmflanti.* ■
t;:banei — Hee.< dk»33ni ;aLdaTui'iJt'3ot lo< Kteii-■
tbbrnlJ i>j3nnirs bb<i'>aijBh^;iB.'if)tlii:&il-iid«uJ3hJ
loc ;i.\\ )bbs«ie;i«niii ii:bacG«r)[nid3fiii iftssufei I'do'
ii"i4'a<i"Tif,EiiicflT, >d.ioE, namnnoanfl:.
'TlDaiUBaU.tib'jo; "MiiU inrnw■ [q<»,3ir|Ge^'S■;ej
sa03nnot, raonn™: ibbaeiibofcJ ma^oal: ^Jdibdn
milllliJ!ojqs»iiDl >am itn&ar.i^od:line'i;dGaavw-
ti:banei;Eii»t] MD3an«neanDtBi>jnr! i nrs*bi: in
l^ViK lllo:.
'T[nfl:itEsI>.tlaw; [dea^E.u iiiiwoaii licit:
>Xtl3)dd031 iE.lotl JM|3e33lS (DC I3^fliqi]dt3-1K iliji
[fk.EilnaDaoilIjod'bai?!M'Bi»ddi'.ill wilnai(ins;
ire«nofiBi]>''3afi3ei.
V£iaii>:k{S] Iliiad'. HJaannBSty, '*Hoci ws«i
inEnmaol.;i if-poois1. ,ep.;hsa-n, ddi lldut:' yiiiiii ■
jbsnil: b'rur ina- ^ImiB riionj >tti] ILiteod'i ina- );eb!^
bint^a', i«3: Ejcbm. [iffljrsadNl. itEitej Icsea:
>BaJb[niuuhat.'iBiian [!5w- iHo: iIJboinfjuri:ki{; Kiar i-
H? ;[>]jdniii'.MJMleaai', wiaiibtt'iinsi'^s:b':n'
I ifiai:JLDii:i<if:E]I ^jtr.Ejlryiii lEiicbl .I'hKiniirg;
anal. Waani [Jjnqejj. s^a*an«i ;E^CEj|f«d onfi
k«iutloani Idn; t^acen'lnoaril od'TinEflnosi
II
'awsamsfSP^'TTim UBCreports
page 2
UBCreports
page 5
Senate
Senate voted at its February
meeting to refer to UBC's 12 faculties
a proposed Calendar statement that
seeks to implement a motion passed at
the January meeting of Senate allowing students to view their marked,
final exam papers with course instructors.
The January Senate motion charged
department heads with ensuring that
the policy is carried out, provided
students submit a written request that
they be allowed to view the marked
paper with the course instructor.
In the intervening month, UBC
Registrar Ken Young, "with the help
of some other members of Senate,"
prepared a proposed Calendar statement to implement the January motion. Last week the Senate agenda
committee proposed that it be referred to all faculties "for consideration of its administrative
implications."
The statement, which faculties are
asked to consider in time for Senate's
April meeting, is as follows:
"A final examination becomes the
property of the University and must
remain in the possession of the University until destroyed or otherwise disposed of. Upon receipt of written ap
plication from the student, the
Department li^ad, Director or Dean
will make every effort to arrange for
the student to view her or his marked
final examination paper (or papers)
with the course instructor. The purpose of this exercise is exclusively
pedagogic, and distinct from an informal review of the marks and also from
the Review of Assigned Standing."
Several student Senators, including
Doug Watt, who sponsored the
original motion in January, argued
that referring it to the faculties would
delay implementation.
An amendment to the agenda committee's motion, which would have required the faculties to report back to
Senate in March, was defeated. Senate
then went on to approve the motion
from the agenda committee.
*  *   *
UBC's Faculty of Commerce and
Business Administration is concerned
about failure rates among first-year
Commerce students who transfer from
community colleges as compared to
the rate for students entering the program after completing first-year Arts
and Science at UBC.
Commerce Dean Peter Lusztig told
Senate at its February meeting that
last year 73 per cent of the students
who entered his faculty from first-year
Arts or Science passed all 15 units,
while eight per cent failed or
withdrew. Of the 100 college transfer
students in the same year, 50 per cent
passed 15 units and 28 per cent failed
their year.
"It is clear," Dean Lusztig said,
"that (Commerce) will have to exercise
some judgment and discrimination in
the handling of applicants from community colleges." Applicants from
some colleges, like Okanagan College,
he continued, have no difficulty and
their performance is at least equal to
those coming from Arts and Science.
"But there are transfer students
from particular colleges that are causing some problems."
Dean Lusztig said he had drawn the
problem to the attention of Senate's
admissions committee and had shared
the information on success-and-failure
rates with community college teachers
instructing in subjects required for entry into the Commerce faculty.
»   *   *
UBC's Senate approved in principle
at its February meeting the goals and
objectives as stated on pages 26 to 30
of The Mission of the University, a
document prepared by President
Douglas Kenny at the request of the
Universities Council of B.C. and
which was made public in December.
The motion to approve the goals
and objectives was made by Convocation Senator J.F. McWilliams, who
said the mission statement was an important document about the direc
tions in which the University would be
moving over the next decade. He said
the four Convocation members on
Senate felt the statement "should have
the official recognition of Senate."
The motion was approved without
debate.
*  *  *
Senate also:
• Approved a change of name for
the Department of Metallurgy in the
Faculty of Applied Science to the
Department of Metallurgical
Engineering; and
• Was informed by Dr. Jon Wisenthal, chairman of its curriculum committee, that a subcommittee chaired
by Prof. Roy Nodwell, head of the
Department of Physics, has been
established to conduct an "on-going
review of the situation regarding
statistics courses on campus."
Vancouver Park Board workman was almost hidden last week in the underbrush on the edge of the Point Grey cliffs near the Museum of Anthropology as
work began on erosion-control program. Root-damaged and dangerously
located trees, which would strip away protective mantle of soil when they fell,
were cut down to within one metre of ground level, ensuring their survival.
Trees' root system will aid in stabilizing soil mantle along cliff edge. Tree-
cutting was done under watchful eyes of members of the Wreck Beach Committee, which is urging that beaches at base of cliff remain in their natural state.
UBC has approved spending $153,000 for first phase of erosion control plan,
which also includes improvement of trails to beaches, continuation of a
revegetation program on eroded areas of cliff face and reconstruction of storm
drain at cliff base.
Survey set
for March
The UBC library is planning to ask
members of the University community
for information and comments on its
services.
A short questionnaire, which
library officials say will take only a few
minutes to complete, will make its appearance early in March in all
branches of the campus library
system.
The questionnaire will ask library
users which branches they use, how
frequently they visit them and their
views on the various services that are
available in campus libraries.
Users' comments will also be requested on such topics as library
phone services, ease of access to
library materials and the availability
of assistance.
The results of the survey will be
carefully analysed by a ten-member
committee of librarians, which has
been meeting since November of last
year to devise the questionnaire. The
results will affect services offered in
the library, a member of the survey
committee said.
The questionnaire will probably be
handed out to users in larger libraries
and will be available at information
desks in smaller branches.
Funds sought
An 11-member committee of admirers of the late Prof. B.C. "Bert"
Binning, the noted Canadian painter
who was head of the fine arts department at UBC from 1955 to 1968, has
launched an appeal aimed at endowing a fellowship in his memory.
The committee aims to raise a total
of $50,000 to endow a fellowship to he
awarded to a graduate student enrolled in the new Master of Fine Arts
program, which began this year in the
Department of Fine Arts.
Cheques should be made payable to
the "University of B.C. - B.C. Binning
Memorial Fellowship" and sent to the
Department of Fine Arts. Contributions are income-tax deductible.
An exhibition of line drawings by
Prof. Binning will be on display in
UBC's Fine Arts Gallery in the basement of the north wing of the Main
Library from March 5 to 29. The
gallery is open Tuesday through
Saturday from 10 a.m. to 5 p.m.
Park plan readied for Endowment Lands
A proposal for a major regional park of
some 600 hectares (1,500 acres) on the
University Endowment Lands is being
prepared by the Greater Vancouver
Regional District.
The boundary of the proposed park
(see map at right) includes two large
blocks of forested land south of 16th
Avenue and north of Chancellor
Boulevard, and a connecting corridor.
About 50 hectares or 1 SO acres of the
UEL are classified as "reserve land" and
are not included in the park proposal.
The University Golf Course, residential
areas in the UEL, and Marine Drive
Foreshore Park, (the strip of land on the
seaward side of Southwest and Northwest
Marine Drive, controlled by the Vancouver Park Board), are also excluded
from the park proposal.
The areas designated as reserve lands
are located on 16th Avenue, Chancellor
Boulevard and adjacent to University Hill
secondary school. A GVRD information
package on the park proposal says the
GVRD has requested that the province
"discuss future uses of the reserve lands
co-operatively with the GVRD, UBC, the
City of Vancouver and local residents."
The GVRD park proposal would establish a "nature park" to encourage public
use of the forest for recreation and education, link the park with the UBC campus
"by sharing use of assets and attractions,"
and foster a high level of co-ordination
and collaboration with the public of the
regional district, UBC, Vancouver and
local residents in decisions on park
development and management.
Under the heading of education, the
proposal suggests development of a
nature interpretation program with self-
guiding nature trails and designation of a
portion of the forest for use by UBC
faculty and students for field trips,
sampling and research.
The proposal also calls for the protection of special biological areas such as the
Camosun Bog and an aspen grove south
of 16th Avenue, and provision of adequate fire protection.
In terms of recreation, the proposal
suggests facilities for a variety of activities
including jogging, bicycling, picknicking,
hiking, horseback riding and camping.
The GVRD is currently holding an
open house at its offices at 2215 West
10th Ave, to provide information on the
proposal. Hours of the event are 7 to 10
p.m. today (Wednesday, Feb. 27) and
Thursday.
The GVRD proposal will be sent to
James Chahot, minister of lands, parks
and housing, after it has been discussed
by the GVRD's park committee on March
12 and the board of directors on March
26.
The GVRD proposal largely follows the
recommendations made by a UEL study
team appointed by the provincial government in 1977. In its report the study team
proposed that just under 2,000 acres, including the University Golf Course and
Foreshore Park, "be designated as a
natural park supporting integrated uses
for recreation, education and forest
ecology research,"
The study team also recommended
that the park be operated by a "representative advisory body" made up of the provincial government, UBC, the GVRD,
the City of Vancouver, the Musqueam Indian Band and the public at large.
■.... - — ■*• t.
 WORKING BOUNDARY for  ENDOWMENT LANDS REGIONAL PARK
IW* *r>l ^ity of Vancouver
p  ••!.->  ICamosun Bog Reserve Lands
Marine Drive
Foreshore Park
(City of Vancouver)
^nxvxnN Reserve Lands (Areas not yet assigned to park or other uses)
UBC institute embarks on trade study
after completing 4-year ocean project
Canada and the world in general
know a lot more about the international management of the oceans to
day than they did in the early part of
the 1970s.
And one of the organizations which
has made a significant contribution to
improving knowledge about the
oceans is UBC's Institute of International Relations.
The institute, which is headed by
energetic political scientist Mark
Zacher, has just completed a four-year
project on Canada and the international management of the oceans and
is about to embark on a similar
endeavor which will focus on Canada
and international trade relations.
MAJOR CHANGES
Dr. Zacher said the UBC institute
decided to embark on the oceans study
in the early 1970s when some major
changes were in the offing internationally. "In retrospect," he said, "I'm
sure we'll look back on the decade of
the '70s as the period which saw the
most important changes that have
ever occurred in ocean management."
The changes referred to by Dr.
Zacher include the extension of
jurisdiction by states over all resources
to a limit of 200 miles off their
coastlines, regulation of the uses of the
ocean to prevent pollution, implementation of new navigational restrictions
and regulation of the uses of the seabed for mining and military purposes.
All these topics have been the subject of more than 50 books, articles
and other publications which have
flowed from the pens of 18 faculty
members and seven research associates
who were supported by a J 170,000
grant from the Donner Canadian
Foundation of Toronto and additional
funding from the Department of National Defence, the U.S. Rockefeller
Foundation and the Canada Council.
Dr. Zacher believes the major contribution of the UBC project has been
to help fill a notable gap in knowledge
about oceans issues by generating a
great deal of analysis and discussion.
And because many of the researchers
concentrated on Canadian ocean interests and problems, the project has
helped to overcome what Dr. Zacher
describes as the "paucity of basic information in this area that existed in
Canada at the beginning of the '70s."
DEFINITIVE WORK
He points to the book Canadian
Foreign Policy and the Law of the Sea,
which he edited with research
associate Barbara Johnson, as a
volume that will "probably stand for
some time as a fairly definitive work
on Canadian interests and policies in
this field."
The book, published by the University of B.C. Press, contains eight
essays by participants in the UBC project on issues related to the ocean
seabed, fisheries, marine pollution
and the UN's Law of the Sea Conference. Reviewers have praised the
"superior quality" of the essays "written with the minimum technical and
legal jargon."
It seems likely, too, that another
major book resulting from the project,
written by Dr. Zacher and lawyer
Michael M'Gonigle, will have a significant impact on thinking about the
control of oil pollution in the oceans
through international agreement and
regulation.
Pollution, Politics and International Law: Tankers at Sea, published
in the fall of 1979 by the University of
California Press, was seen in advance
by some leading industry officials and
political scientists and international
law specialists who praised it as "an
exciting path-breaking study... which
combines the results of wide-ranging
research, acute insight into the problems and practices of international
industry and inter-governmental
negotiations and a commendable
degree of objectivity in evaluating the
facts and information collected "
Prof. Mark Zacher
Throughout the course of the project, the institute has disseminated the
results of the studies through
seminars, public lectures and a major
conference entitled "Canada and the
International Management of the
Oceans," to which key industry and
government officials were invited.
Several members of the research
team have also been involved in
studies for the federal government on
fisheries arrangements with foreign
governments with respect to the new
200-mile zone and with the provincial
government on the B.C. position on
maritime boundaries off the British
Columbia coast.
Now the institute is embarking on
another project — Canada and International Trade Relations —which will
see 23 experts from three UBC
faculties —Arts, Law, and Commerce
and Business Administration —undertake 18 separate research studies to
produce an estimated 50 publications.
The major support for the new project will again come from the Donner
Canadian Foundation, which has approved grants totalling $275,000 over
the next three years.
IMPORTANT ISSUES
Dr. Zacher said the research would
focus on important issues of Canada's
trade policy and some external
economic developments which will
have important implications for
Canada's future.
"In designing the project," he said,
"a major effort has been made to include studies of Canadian trade relations with Asia and the Soviet Union
and Eastern Europe, two areas which
are looming as increasingly important
in international economic relations
and in which UBC has considerable
expertise
Dr. Zacher said the economic
character of most countries and international economic relations are
undergoing fundamental changes
which will profoundly affect both the
welfare and security of Canada as well
as other nations.
He said a number of factors, including the emergence of Japan and
the EEC as economic superpowers, the
dramatic rise of oil-exporting nations
and the increase in Soviet international economic ties, the chronic
balance-of-payments deficits of the
U.S. and the growth in protectionism
in many countries, have all combined
to upset the post World War II international economic order, which was
built on the predominance of the
North American and Western European states and close policy coordination between them.
"Canada's international economic
relations and general well-being have
felt and will feel the shock of these and
other external developments," he said,
"and the country may have to restruc
ture its trade policies in some very
marked ways to adjust to such
changes."
He said a major aspect of the project would be the establishment of
links with relevant sectors of government and industry so that results of
the UBC studies will have impact in
Canada and abroad.
PUBLIC LECTURES
In addition, the institute plans a
series of public lectures and conferences with government and
business leaders to disseminate
research results.
UBC experts in economics and international law, some of them
associated with UBC's Institute of
Asian Research, will carry out studies
on Canadian trade relations with
Asia. Topics include the legal aspects
of doing business with the People's
Republic of China, Canadian-
Indonesian economic relations and
Japan's policies toward its trading
partners.
Under the heading of Canadian
trade relations with Russia and
Eastern Europe, studies will be done
on Canada's role in east-west trade
and Soviet policies toward trade with
western nations.
The other major research headings
are Canada and the structure of international economic relations and
Canadian trade policy issues. Study
topics include reform of international
trade organizations, economic structure and tariff policy, consumer law
and Canadian and American trade in
consumer goods, and the international transfer and diffusion of Canadian technology.
Quite apart from the value of
published research, Dr. Zacher sees
the activities of the institute having
widespread impact both inside and
outside the University.
"The whole point of having an institute," he said, "is that it is multi-
disciplinary, drawing together expertise from a large number of UBC
departments and faculties. It's very
easy to become isolated in a large institution like UBC, and part of our
function is to break down barriers and
provide a forum for co-operation and
the exchange of ideas."
LARGER BENEFITS
There are larger benefits as well.
"The research done by faculty
members," said Dr. Zacher, "increases
their knowledge and is communicated
to students through classroom lectures. The result is a better-informed
pool of students. And some of
them —those with an interest in international relations —are the next
generation of scholars who will take
their places in the academic world
throughout Canada or will become
key figures in government and industry where crucial decisions will
have to be made in areas such as ocean
management and international
trade." 'iHMll.MfflBUffl'
o»x: »iMLJBii<a^Ju. DCG^iXf]iiiim£<
l^wrtrfc iir lijlu r await td:
1 rtiHj-dr.' GI id i flSfaj-Dlll 11: £.  IKxiltllin,: iilS^.™. li'dc. !Sf
Iftkidr.JctttlfthrfflSS IKj»aHit,: iii8^1.111, l*knlr IB
t«T>bl TiKJittrsmt [idtbnneiihni ia-^itas-i. Ic'&S! ^htmanjdj I ftaol )>pd»t. Mil-
rrriirigli^ijlbnilBbiihJqGJl,. iXarqquK. lunrirtci hrb'oTrnilrtnr hi; ir/.'dhkJds? ;il
:£S!-;ii:;j,
iMTjmKUi'. iambics: i
3ih I ^hhiunt I Linclr, iSwtalij t<3 IHJqq'j'! XkI-
b(1?" XJ-lHrrinHbbjv, tar Mitdndraqii'&c'B
Ktbmattii — \Ari i Uijlirlarq<]Mlrq3nll i'i M^irin.
swn™jcw<M*M«»aui
Wiiil. MaiilUJaitJibi, IiB»t1.IXsn)Bnim>n»iDti1
IjJwjjTrqdq \, failing; UnKi-Miir.'. I'nqdis'i
IWjpfJdikiailiHiiidi, idhiiHOuiiJeMliiqj iim-
cixau i::b(-. l>juirc i iii line [Uteamiidil Jlo: Irrti-
tnui [ftbi^rdilki ifijiiiKiDurniiui Disbar irtl
tXIniBt
;3tmiti b^iui-sisielCtitirr., ; Jjnmiral-Hii.il i!,
'W^lotI^wraillhnllluai)nli!lI^Jl»^Jurol3f»Dimlm,.
wiwnvn', IrtWIJDH B
: fM|c.tui. ICKaZi(DIVniE,H3JCMIUTTMIX , MtmilrMiiiu>jfci«ii;Irbi-
itjliaririarDbtfliffi rctcstafl it |arqgmiirr:tcir ilrtis imnrrj n>£>iiibarsjl
lubti tdilite isokn lira*;. TTtris |^-nfl7B:nii ia i'^i>sii&6l s:ji iSwOI
y.m. Irtbuoumi. )ee( 1'bntlrttraaji l*uhbc [Hi:
I:£I»oai. 1JUJMHMIUlHaMJUOIl iaaM'W.It, I»■.' (TV IXMhlilirtrin 1.
Vfr\iibaiidi'i7Aathil>Xliiimuin'\ NT3H1. lanilllJiiriiksd snal
nolrtdtQjb^l Ij<r^feitt»di3 i.'«(nx^c l8J*jqi»ni 1 hi l&teeiu
■ Kilaoan. IlatJiup-jTiivfln ,il>Z'.. Xinixa-iVt:<ss aYiXsnira•.
t:s:»t [Limi. uixul4( ' miw in i »msui,u'mic».Mi whcjbe »x»vi-
b^i|riiiuJtLi, IQh. L'tJdni IhbprfB:!. Lftj*is:ni iiuoinri, IJtIBC, tni
. [ik{rfar>i»! >j!afiafhfRii. IL|qqoi" Jjuimb/jv Ii r» 3tr.il bars 11
IHbutn.
n:KlS lUIH!{mxiTJUU I».■. tvrirrrvni Jjdrjobii tttr Tlo:
)C*»TS(D(fi in iXliiidoni [ilfcs.Ciotni [ JJfi:, LiBwarix.
rutjOJumi :«H3aTi'ui. :ifcid* imiHti. miUi, lo^brmit
lVtujiu id [Btodb,, ^Iniltrsillir, Ltausaof Itjmtdl tool
Wqjma . Ifoiiis'd Ihklill, IViirib- IBldihlhji
:E;9(|umi. M.Mi'MJHaMJ.iyTT !d3;I3*m !«31iI*UJJ. Pud,:. [*1.
Ihhrijj, l^cnrnaro:;, IJUOC:. tni I0tfniariiib FiSr^icvinirij^iaj
R«-lhlll!J( l»i-llb-»il !«*n. ISljarr ;E,Si, ,^^jii [6uIiBlqj
G*TajiaiI 1 XKtJJU3»Ef:f I'ftl. IliunI l](jn)Cadi >ni [«[:ihq;
ii 1 ini ^,11: : TIo^ ajaasjiiti]n:iaij id! L%inbk 1 liiitfet^.'. iXMi
Ifton ittrnqpi, I&lt.dreniHiuTb'CTWia^.
jjimiKK ,«iii/n'*i3AWTD:3< mitwkHt.:.:i«nd' ream
ICl.IJjr^'WTta:;. llib:Jiiii2!iJ IS^jhoi^nq^;, ILI9K, ,-chij IbloiaO £i
I#f Hhnotn!! &'3 V113 ^NboJalil lu] > IDtttsnnrno: Hh:! 13t'ib:^e 1 ^1
[3*»:ttrinl 1 SilniuiIiiHl r*V»d)tt,-mi Kkwnuatnri. [Slxjrr :3:C!,
IVhdlomifljJb! j Ibiilttiir^l
.5Ui«Hcoii. WlMHUflliKi*!;, H»aIH33.M.KK; HSailVUlii :i'.
>[hCi.^;:iTtm^l>Lii^ ^'bbisiiDiiilrO^'n^, 1UBQC; tar [fijsillkjlitai
L^vo Tnvrejdtn- i» IVtotnx [>,JlllB.l. I^cni '■ £3 di, )j>i<,il ;firtl
li/b'dr+orb^lil rji^^hB-^iiq^ 13tj(iblh,i3i.
■fcHK|[)tiiij. lUTIUC(Ii«tt*n'!aS»I!fcU«i. Kill, rfnhiwm te:-nrei). IXiin
IS'siiJ^H^lflitur.iJ l](lG>,^Fi6ii>n;\. Tjawmj, ^A,niL.. s<ij ^tiowfij-
litnnjl. i<ltuHt.x - ul t^klffii [i^WH !lTt«n Bt.al iXJiisddi. Kixiri
JIIg: jhbmriiq^ 1 Jijiibiim
iBtflCntimi. [*MH*SIJJC'«:il iUAI^fiilJ. IWi [Wc!&.^dltfcida^j,
l^tt^ifdiiir, £<l. l^uitil-Jb^uJiAl, inilAiblrljibilbaii^rfthjj]
>jj[ 11'ib.iiliiiJjniU>-Jt£«i , I'dtait, ii ;noI >"-'.. I'-;uiJj'y OLIjJi.
isjtiftM.ii*X'nu'n'KWiuidcnmui iXi■.m.si,[>-nar>'-,
iartotl 31I I'iddbi IisjMi, U0J1W, tni Wlim-iihar smil »3Hiibl
l-lbadllr , I^st:Untt HfcjJI ,!. r^\>oi:W^:mf '. liRli-jDlijianil
l&Jstiaum-z tjlstty.-a'.
hopiiriimj. I&h. Ktetdfi'i-ar^ fi-,kijnJW»ol(^i,J^naocnib::j, JU30^I tor
>^BnitIiikrhi4aiJiltaalil ^i;kjii Iji^iciontii? f Ut:kiJitan.i.' Ijqon
EJnuqp!, lihjaiTieiibori. Uttiu!^.
>IlJt2a>DQ2 JJJITJTultti;. J^d Urau Hi. I Uawnmeivtii,
Wlfejisrai ;ant, l^cnqiajBiJm^ [jjta-fljlinj;, JdhfiarEtJ^ td'
>I:^iltni-tiik i d.: JfanLabl^ 1, jn 1 [0t>:3e[td<ti-^tjJjiiq; im) JJijeettbil
"IjiljpAlC. IV^rJlnujB;. IBbdiincslfll I6lil»6iqj,
[Marj'rS'iiCKi'aHiJii rrta;niM« ii8JKi«:«.M4. i*;-ndj
lfltoot^ ^imH. Hfcnoit>Tlj I*T)dt'!«>a'td'^l-lbdfl>w.[-lhiir's:ror
IJliti»:i!iiii(, tar >S«Bjiniiit3»j;iii:iliiiBiJijnianiJlilBC(iiii(!hita<r
iliid,y|d(,doa 1 IhomiHOC JIjdHciniir[3tjiibl^^.
[iz'rrxvi: [U3cnjiifii3:,Mi<iiD< itliai. fivsbi..[kim ihl
rWlai[li, Hi«lta^,H,)jtiiTtcI[ Uliiifl^irsilf.i. I|[j1b.3<. Kl/rf1.. >ar
[l'a3rd<ttpij.3 Bnol [^i-andt tiltJtixtxv TJail'ilm KiiI'xiiinfiiioE
iit :JtKiJiito:iii, IiMbwi^t 1<i lujuilltul l-n-jirj-ii lflirr
L¥nrrgiAifui:int'r\'a!L'b'uii'.&!8ua«R. [BJjatn^Sin, l(ju.1u/iflr
[3i)iiLin>;
saiviixww: imticiii!. uaxuMn  i%d.', x«i-d)J
!mii)ir, : wnsralil 1 a!JUnt, I Jtiiiooii silf' )d I J-M^ipfod, tat 1 n'lio
UtaJditrril; ll'itnn):: [Xii. [ftlii'dt;'. lAJnciir D&J. IBudriinsiii.
liXTlUm IJUrn'JUIUQ;. (Mi Ubisnil IAUj, 13H.bjt»|,
^^udx^ltifl^atjlt^ Jjh;i«:rBil{.Y >ni (Hthano:'I^ifciliiar
[■i':iu)a"( id Viioiliuisiinn I'buJiij Von liro'id >d tilts fJdnlilxl
'.biOKi. [Ihomi iS!C(, IWitfjbiil^Jno-j ;3ljiihlhs;.
'7:301 >:U<VDf 3 >]XJ X 91 »-in> cm )ls»i»jiifij saol l>,* *Jtirn}.
TJiB rrmiii lilimi:ii [JWlit >diiId: ["tcbflii. [ Jjsiunl*kll I,
U:Si8t]<.ni. UUJXnSXJMl I3<BSl»;iJPii:*X IMMI'MII., [Bi.E.
IJMiairf^nh.kiir,.,: cM^F'^irii 11 l^^bj^niiq; ICi'qGaii^i^t},:, ■ 4iJbh.
[*IHei . Mbobhl, ' (Hii r.lii>bT(yniiLnca i IjliDHniHii I'nn;J*dk-
12J0H Ijilllillld . Ijqjiinsn! 1. Ifcranrr >t)G!, '.Auii-st I iduljtiii^J.
!!iMl5(jii. [BXUBini»:€ll»:X«38I'l>:«2i»:9aiiimw!iiiqj. [Vmnanii iir-
Jt.^txtt^tl iir iiutnDJhigiirlo'tqo^ii.atditnr tdjln^ [&GnttT!i
uoautflri Douiin; iHt >di£ihi niibt'jgrti Dulrfo niiimn-'i ^jlfci;-y
Icfi 1^1 illba; KUirii iUtdiiiiBrai, )WM■ 11c 1 Hn■ [Etcntti, :a iSir
ISSX ,*i hsiiii*llDurenhisik-anatdil 1\a-nofSiiqiiirilrlr:
IBbinit 1 anil iarr.O)- [fUxirr,, J Xltfc 1 UthrriiriiBHiubai IBUJilil^
!fc'0(ji.iiL ui;*if*i vrnuiTKHfl ijja^n'JUMJ:. :«i«. :aj.r=.ii*.
L^Jill'ii,', iftlJ'.m, , :aidodil id:: Wditb [Htallliii,' JUCltft. mni
:Itniiaii; llSilha)!ISiT^-Hinii.: l.j-Jmra: IhkliiI'.'., fv*cKilf*eit
1 luKU:i>rjibQniI [QJtnoiurrji^'XiniiDf.
EiSO^i.Tii.
KM!}..hi.
iiM\5.ini,
'CtflCirttmi.
ISIAOIji.iu.
.'!::0< |(.nr.
Ko:a M/vaooiiiMJ i-m aaM ji/mmi. : Jt» ■, [cm ife oi4i mu.i, hr-
slililjiB* yii )Zt3^nnfflt^ij[\n>. Jj'riryiiT'ijF\ td Mhrndunj^ iar
;*u6:[li.nii; KllniniliJi imi rln: t^sninni 1 Uijdn Wbrtljli '<!«
^'Wr. ISlt^aiil Di l*DTJdtlxra 1 id I'M tiuimr.  ll^iMjn IHi
m%Ii: niir^j, [3ibtr^fhdilici>!iot:sl3Jjiibii^^.
[biho::cih*i:^j. aztn'uj}_. m. >jj;uhk. .^„1U,L
Ulicirrislinf.. i3bvbjnd(ki IJbrwiin:iii^i, l^ttwv ^oItI., tor .&irti»D--
liu-D-xlili'tf/i mr lin.B iWwnm.-.  Itniin■ lull :f, I HPX
»::ti3ftinifri saa^i^fjj,.. x»-. >:;. ia^Hii^i i*tto^
>3^i^Tr^al[:lf,. IJttriflHrirjjv ,d' )j4liharTiiit 511] to'tlidil^i, iar
[3ttfl*i>drti3iifRii^ rtnhtjj 1 L».a^as'i. Ihbacr :S#(. »JliHTriiir:i(i.
wx«ii3,*!?.i*inTOxmii; [M'wwishj. i3i.)::. lcdinwm,
l-blBl'irVaniDUM-i .Iidinrmuiiar.'SSfiJIBH libaiil SUfll, SSi
i#'iia.3JLBii txr Mfifntnymi'iX'Kri "Durjir;ddi."ii>
friftii Ibi] plrio ruaHoitUf* IrsnDlrji^qaoI. ,M]qo4nimoint]2 ^fj
tsBiaaei.
ibix.!. [Jt-inunux uaaccwiTK*! Jjsinxijj; iant
irrtapplhai. Lit Lilt .j^lil'ik luitxJ nllVddi) Jh-jiWl.
IJOim inn I'llUnilijUnij JWoniiiiar) iJ' [Jinlfi [ftililiuut'i-
»itacij m ijllliliJlDDoi. , ltjIrDo:titj, >L^itLi£iilt-Xi-']llr)^.
(Cat!** IM.MJXKBK12i:Ifl [MJ«SlK«1*I3'rr ,i(,i '[Tito
I'i'dtliibu idil ,hiuE. biioj [ItQrtt'i^j I hffiwiiurnfiji 'fttiiir 1 .ruraunii^
{a'EKir ICrii. [tar ISi-st. I Jqqon Ijaur^i. Iirltmafjitnisjlftrjui^.
r«VEUlVI]2EClVA', MlitffJMl.iti
tiOlBCitim,. IAM8JBJrn*Kir#1X;MBa3B]«'.l3'Dd ttdoar.l'' IHilln,
):>bmrn;l3', IJIIBC:, uci/, > ,li«aqdiiid Uiqd-ae^li t)i I JJlib
tin;Ji: KJWsai'icM ISthjIdciw)', \Ari^.i l&iiJttiri^j.
i iwFnrnum; icm imaccjisjaa: isxxiijjcoe/i >[t»sm>nr. j
El»^ruDi!. I^tdi', ^.bitmi. 'tf\ibfetftirf.^ l&iii-w^1 [3JM)aBrif
^j:^Mll.^I1■, Jjhr»!wi.^ 1 dil ^Idrh'criTiiii , Ifrnl»bb;>1 tar [ Utblan' jt
ifalfca1. Kiomi ,9K, , )jknqarltsr' &i:i5inrBiM.
I S'.wniii [I*MJI*UMCiUC«n!aa*I,Ii'.MU :Kr-..[jdniI*.X>olilrta
iStoofa^, I JtlBu!, ><ii [Slbn«*^r,ririin id' IJIininiii itt 1 IVJiniiar
111 i^j-jj:i;il J'jrtmlinir. Utorri [ H Kiwi j )::, l*-jlijtJ
Ibiihnwi l&iibrijq.^
UXE»X;n,llXCrmW,lUWl&UTb:.ntrml K. «i.nd«
iD(-srDKiriifta,,.)^(Jl;irA'E,)Cflliti3,  I^OfTjX' l^tfd':, ia«ii IloH^jf1
idrtjt(tdc*;.TTriisiiii:, lllb'dnniib\iEm- 1*iil«il>ni»;.
[*xWiM,inii'iJmi.miX'»:u3xnjwji ii&i-.icui ..pi*
:&iod.idi": J'jdilbf-hhibtr, IJUIH/„,an/KriJitiJiriJ IIVjiu-t no 1
[Ivuiiitiilbni. ISiiarRii9C1-£3IEI,yinlrlraiqd»t}X"">'1*>c',c').<TO'
lUiu<i 'wiajjj.u'r ijymif.Tvwn'Dcrji.ijj. uictjeai nd.
I Ji]^ • rWWjfoifl], [-ffiBinnj'. JU3ff.l 1 mi [Hlllimrjisil [Winqoio'.
Iijinwi tar. >JUiha»3i IlknnMkniE 1 iir 1 An!' liinyil' ^nahtiBn j
iba:inrJ(.'. rqqrja- Ij,rjriq.p', lid):Tint«ritar,il [Hbujs^,
:»i»M*l«XiIlll) J3C»BCaB!lT. IMJdeil-l iiiharmAr, . ^liinci,
^ulbniiiitliirii: )<rMi-Erlrnir. Hi>'jj;*l 1-Jiill. [*l,'i*n
!9C0:i»IJ. rWTB«« .SUMJ^MU., I'lht'l. IHi'dofi :»ri«\-3.-,
Ibct:iilij 'Widj irlritlitia,  Jjnobni lajiad' idil liancuriira, s:r>rjl
l^iiitbiil i'oit^Di^ ,»ar Hot I Xinilr ^Huitbbfl 1 td'1 ilrta; !&d;idil
l&idtarj'3lililrW:brJ[^'d(lb;:i(: Itt.at^iirt ;!TjiyiBblqqffj.3rtti iir [B4i-i.
Maini. lUtcnil1^  10o!rlHnHri ilrjrjbin^].
1 JMSfuri'lEf CCKKBHiX*! UMICfJri1. KuariBvt! :atriiMi,
^lrri]rfiij«qy\ rjlOT. mr [f.^i]rvn:ju(i[ontli>aiarilQiKB;:'nrii
idil TT' IM'W.  Btomi !90l. W^lrl.Tjdi! [Stiiibli^r^;.
\iiifnxwx 'jaxin.iiiit»3ti,MfkUf.:. i^rd.: > ^x^>jb i ainiiiii i.
■H^urir 1 li'dbwv, Ijbri/i'^^ji^i td' IJjiwfiictbd, 'am TJb.i ?*%■'-
iirliirxiibiaritatdlATs.iiinj'Q'iwKiflrwi. [Varrtlnjarstr. [31jrjlrlar',fir.
n3tiM.^nvi' iiiitTmwi. i».-. i*idr»Bi. n™-jibi,
XloTntiar-y. Iei,ndtaitJ IJtiri/i^irsiir.i, ion Tin; Dt.sm:jiV^irfvdd
Jiiil^afliJrkiobs! LjiijaJsistdt: iX>rtrqib:»jx 1 id' FQJruliiarijiiiiij
:mwixmiixii "UTxaarnxv. [^xtii.iiijtirjiiUdri^BHi,
iiEHliai>i:i Lhrwtnjiri^' td IWtai.ahbt, tor 1 X>(nqd:liiq; IKjidj
ldtbb:ll tndf OdidKat T^qtits:!. Vioaii EIDC, L^^^rii iljribliiqj.
K.132VLi'na>Jli.liZtl.J'ktJ}... JDIi. <W\li:. »n»3t, IHfean
IbiWiqciTDiniJ Ijti.., anj lX).arquIll^■ IDi.-qrjrJi^i mrtfcj IJfedii
\ftjijiiJr^*i4- ■ 3Jtam 1:9fl 1 Xjoqdif^ara ; anh. \A)i:itoomii|,
)2'i.\tB&V3i !aaM*MIU. I^d..:. 'I'tomei X.;. HiHBtimr^vn,
)Jiteu>hri, JLjhfiwfBil;^ idil )[Jj[ib'niTiii ia.: Ibnlaitfefv tar
TlDur^^rletrKli l!lt<ir[^. [^nlnrjrz^, IBbdhnrirri IBititfirq^;
aXX-VJVZrilimiMUil. nh■IJu-Eteui, itaimA\tiraadii
[ad>b1^>Hnl]iiixb^ Lilfl::. im I lirnminri; (Bint llsumill-
uck Ai. ahWtb[:J !<riicnmi linn !&iulrp| idil [^idiiibfii I4r!flTjiiqig; iir
Kkunm:. Ifcj&air ^S-t-'fil, lStdtrs^rirJ iitijfiiD'3!!, I&iilthriq^.
n-MHuau. iiiLitt**i[*ji"niiiTiK«i,]:aa»iiiij:,!a3*'i«JB..:ffirB:i.
[iir:n jjiHiitfti'.Mi'J'*:,. jdoo'<Jj(iiciiJdi):iirsiiiii, ijonj.J.
iar. KJ|qaoq'iiai- '[Itoldriclihi^y I bn: 1< jijiiilbrtr,! 3,':io.ru [ JC,
I liiirrv lirafiairi).:! ISUiiblii^rj;.
.\AlAfxri HbaEiiiffg;, bi i^aixb: ^m.-Ej !*<y I3fcii|;jnirnr IBhiJJtsir, loi^hnz iat
ff\flDhaiijlbT^, IALjiital(;i,ant>3CTiiiinu*z Jiiriil l&ilriD-bJF.v lAiaHf I fii, til jId.i
.I'-wiifcinn f^Ool TUnailD^ if) If |c.Hmj. Atitniautat, pfii; zljublartii, Ifl. Ian
ilri^'J ir^nrvioiitzii. ^dooo- !£:Sf^Sffit'fc >aiibfijjqilqii| Wijomt SJJK jd'Jln*
TiKihh: FUboE TlBdi^^Juiililqfi:.
.H£l!iniEV»IIi: ^F.F.flEIIVmiXfra
TUnr I B0f(v3tf 'fl'Viirtt.a '&c3gijaf H"ai»bisir>i3 ;i^qdbatjjbnji ejtji taw iwfiilirith'.
iaiulikmi vitniJii^] soartimDfcltJijnf titi^jJ hi JI iu Tdorr IS.'^^., T5bi?'
'^niJxn 3n FW.^Jtar. ]H. X;iq.p: Ift;»»b:n»-: dnuibi jujI^jq.clfrtdiiqqdij'EriJboii
lEiawxif p. i|rx?'iiri4h an ilAn =JiituLni.: [^buieii^j iJQlUb^,  9111^1 I'^ei MiiN
MJim^iTM: afl' LMy^^HI»J[XM€^>I•ra,
Mr vAtihii >d J'JiriijwiM Hjiiibli^cji Mri: ,b*it£M:l'aatt Ihmik [JjdIbj
rtiliuriibiirfiiltiiJf,1, LUi»arii^ti}3Vi7W[iii3:l [S'erqtb's'ilh.qaddijb >d)!!^jiifiil jmi-
lilhiffl-iBiJlrtotmiflisriiif JUtfil k^jj.^jiiU J3"J, l!B©(. Mmranir, *eCE I^bfTtlrVj^ojUJ
^ibniioiKn,
EIW.VU. CCBiUL,[£Uf>iAIIHViTllXt9tii[midTI1HE
mcx;hjj3b: my cwoidxcbj nc?1 :rHin»x0»iKH:Y
J.rdt.^13dtrjA\ srsi>riniDtiil3i^llri^ji3js:miri^itb4lil^rn lio^E^^D'^td'lXtolttin
idi' Icfrib«tqdi{i ail line rJluifl'siiifliJfi. Tjlitbtii jtidmrvviitEi ii>£r*^tt; .dlh^xinrncj-
i:}bnu jroi ifiittiih; lift- I-^ciiJif.i, td t^itfibiint', JiuolrKi Ijcxurirhiititaf [3Jtcwni,
1 X*?tci:irij i ^a'^is1] ^AbrHimjiiKiiitar [ 3tjiibJq$;.
I'Tiobi^ [HiBiwdi :\ I!:!tl» ]<.ni,: mUZft .HfMM lJHHa.1. i:iq;liilr; .h IhWsba:
i tot r^fJiilkaij >Zu Jmu ftlililJknuc ' fj'loi [^qvgitx irid .^rar i>i L^bi^V. lVtii-
^roatuiufaii.].
!t:!9{ [crnn.H
■hlfKi
-fei»C
K"
IIDIMiitm.. BJ3JJiJI«CJai :rTI7Jl[3«32i laaaaili'Mai . U'urW, l*bcin
)jlT)t«a. IHtnoaolj ^Ttrb'i'^BntdIHfeldnyw, I-tiveixil JUrirvw'-Eilrv
tni ^yodndtb^;i( i ant I Jto; [aiiiibfr^ idil [^dirrbnn: TIUh :]j:>
iniqdfiillln/Bd ;sr>h Hn'Jin-inrl It-snU.'B.II. iTS^nlrtaui;-.
IbbdKflftm I&ui)bir|f.
l:lt:fi(l|qijni.  itfiLW! rwuan.ul' IHHTnjt.KVniMKk'iJ. JrDCILRai [3d-
rJ\ ^of'Jl(i IStbkflfcii.i, tjiimmuritrl(',Bnh. JJt^jbnd 1fbnrirqp;.
IJU&C:. 3nl&<r«lidi^iiBnii hrlljia^jtJBrjijBjiilMtMBibj M'^^i
!8ilill tbjiKai'a H^i ii 11 HJtoantUhbibSl iJljqon 1 Jjuq^.
[ * DCKiJ):: USXITJW JilU33a OM Jj an, liil.wlin *ai in l Wb
[liflijrsiiifiaitl.lCwii^niXItili^, irinjuitidDntt, [O^hbiTni? Miuitb:
td!It!odiE(iJ>IIU9riEiTflo1-tbia IVtocniE i!t  rMrtzi>: 16tiltiirq>
l31iMKI»a I USXTTJUSIi, l«iidi:. Triani e IX  Binti^mrjipn,
I^Ihisk:;  Hntl 'XicnqKrr.i]t/i1fli [Jjifi'tiUnt..  Lhiiit^irilc td'
I'^ililimristBfBta'iJialt^'tar Ho: Vbiiut'.lfetJ'irtii'^u^HnrjUllo!
iXbisujiM, IStiarr D0(, IBbrir.ilr, 111 l&libKlqf:
'#l)C0iU,*l !riT:iC43'rni' Ilanet-I [Slin^Kiitnoi »iiirli [3d
J.ytTftls 13iJtbl«M3f, .'ffWnniaiubnnit^XifiJb);, ten Worn™ bn.
*kiiii|(t'jio;ii1 — Tin: MB>JHVqjrnrr. :Uxjini iSt .lfi.rH
[-Uiiir. ivw.
>3M*M3U, iUT :M'C(U'n3. CMJESl!. [Jjiciiuiji ihmixi.
[Kmtlihl ihirib;:v  fbd) I Jbrbra:-iil(i. iar ! l->bsirjiiiail liTan I rln:
fl©fJili. Idbarn IIO'l, []ijdr.nr.nc IBinihlnij'
>MKaiIDD1JHJ.1HmKTJJIIlIS:,I'rrd'.Ihtmift^rslrii.,lost.
iDomifrrqriq^,  IS'sJiq^; LhiM^jiar^1. l^q«b'2J lft,qoddit: ictil
i];lriuBi. tar Tl'ifl 1)3^ id.] [Jtiitjiii!) ClSlijhim!; .M ItliflkffiiiidJ
J%rBn^3t:Jiria:. Dwxnr [ DOI, )5&<^qdr( - IbrJblitq;.
jjfjw injLina.H'n?! jaactujin:®!:rji™iXtmrniims.
[^iTx^rlr:; [9Jilt3idd ^ai'hq], lEina'^i >ui^i^iqr>7ia; tilrrri stdaoi:
l beIdaqi ztiJ.I jliusijliflr-. [Siunii lilnl'iad , Lim: tbiiblnq;.
HHl»It*WJ33Jt-nK;MJ, WKIH.lflJajJ ,iiB*I'JifJ>... 13&-.
IKKid>bl'#V [jtnHnnrm:, n'rln f^titjdnr. )jt'., Hiikmemqi,
(T lfc(r , nn Tin' [1naTniBiMj>4j( irll iMiiDitiibl.l. Lxauirrj:
Hull H, *\totjl«oitlJnBi;ucli)ia(iknb!>aura>3l35mUK'.
iMJMJKliUTTtMfliM:. [Btl:iU/OC«J 'ttTCWiigrl^1.
I'l.d 'Jrlillkmi 1ihl?ft:li)^i, JJD3J1. tnr Tmnsatiii^voJoaiiii
idil l*of>i! id'l](i'-jj3n]k«ii)n<nJ ITsH-Kunor: iABrtq^aj^il
I'jufOwdrilillBIW 7Vi. [3-Tif ititrnmunEil []*>'l|-iril nrrtirr .
Vto:onj W*^, ^Aqfru i 3bijbiilrj3,
.i.*ni3u<ifuTiK*ui:. imwm>x*,i< Lisrniiwi;,,
'Mblrted _[»nr\i& Irt.^ibJ, [inismeitbn^l lib.^x^ '^i'Bqq1,
JCfqiBJUrmnrJ td lirj^^\ flNlitO!:* snt i^«jun>3,H ,'Xl:£wwj, ^01
lint ok i Kitnl [huntULTtna 1 Draflrri HWdikiaii.lHoraii
HC;, atiditiijyjii ^Ijiibliis;.
ja.^«]floiiDc; irnjiKisi ujottjuih:. iiwii t^^ibi
arrilJdi, |■M^aHl■d^. b':ibirt, JLrVtrivtTfeil;:^ idil IJ.W'Si^ckI, jnj
bbohnr IHiuuibi'i l"3c«'J-i(iir()j-t i lijUlliiiJEllio) in lunibjjtf
sqe r v:vx]i-riJiiq^(J. ISiudrjuta-, IBud£in£/ij l&iiblbq^.
not itin... ryuTjfm: ,s^aa»:i)uiTP](i<v KiafliEJHJjJ. iftaun»k;.
Umrm [ l)Qi, Ntolit-iia-iL-1 idiibiiiri.j.
:s:»< [tm... pwKuii!!nyxwa/imimafmHii:idminai.. x.;x\
arimrarblftty?l1-,IJUBa; tnr I2a(J idil 'DOTDJ! l&dlu. Btocnl
^.rif.  BnniiiqjjlBulililqji:
■t;l<M[tim,,  Ui:Fn]*fini»3C:jJ303,fJlll*1. I«i)d ISabTiiiJiiaiarmrani,
Bito(Y\, LIS".:, iri I'bnrli/rn onrj! I'tililurJii rii Iirqrfai-Kil
[tj^niii]. I^rilrtorst,;, [Bbnir.iir.nr [Bbitbiq^:
n3rreai]Jit33C(LiJX0S';JtiiJii*:.'ffVii)):n n-.sroic.'jutwr, mi
Jlinniu [Jr^itilmjpiii* :Tl'arqoaieiiin>=< jdl fl^.Biiiil (Wttrn.
i5t.ocrrr ;£)(( . Ihhnriiq^i Huibliiqj.
■tHKlcrmi, [E.»:*I3MBa)iM<lI3:iSaMlWMaj. .lit-. Didon) llknna±,
Mb::-Dd(iJob,{f\, JUBK. i am 'tt^i »XatMi [fttHflriiiErii«-n' W»--
iMjii(d[jlbj\ EfloJ PtdrwTlf^Af [Hi UtartHfenDi^ td il'RIuti'cttftoB.it
Jt siimjrMKul. i li:3fir^ {Jhill ! f. i HfiX
inBiix^i; i*i^iwrti::v
iiooiBim), i3«M vn»ii33!aaw;i^:jJ3irmm;. ion. i:i.r L'Hiiinv-.
:o^3d-idT3lJriilbl*5lyIdi, IjTja.W. tar Kirxaa \Uikvaaa hn
[Ihrsja Il'aiijlnq^ Ij,gl:ljrB. I-.ill lE^Jb^irfrun l^wiiijcir. r^XIdl
LIlMlBirai.  IJIJn31>3t?»IlHTi*JL. IffHCumiH; ISaMlfMil  13d
' #V[.'. rk'ia ■. JSblslnrjt'i, )3HIibrr«(«'i Jbh[rili d, 11 an I JjlJlluai-5 id'
[Itonrxwaub  l!ltbfs]( iihi ^,Ut(ii!^njqrUnrii.iiiiaii.. IhlMti  ilf,
lj^ni:-B:bo[]6w?b(qmfiifiiiEl ;*btrJt;bo:JII J'^. HOir.Mn^
IS'.iW]i.m M1U/I 7W3BB; .WF ! I^nSM.iMiiTl)ai<IJi;. lE»:4TJKai
[^■dd. J^tMi-ama1 Ijiir, Jj;*Hn ^liDli)!:i. IJU03[. m-rlTirt!
[^^^aD.^itdKOulrfuaq^-Tmjn'jDqi^djl iir lAbbamMOte^
l3lHnjBtijHnJ [j.iri'nfli. Lqqcn': Ijauqpi, lin>.amfli>ar.d I Jboia-.
p:33:jij. Ktus.vt\ uixrimn,. )«iid'. iibi,; i* irfri,. itsut
ljbna;;r.qdq\, IjtitHi.iut'y ■ j:d l*ai-^Liq).  ISqtjfh'a IVqcjddb: td'
i::Jih£;, 3tij Tin: W»m ili»;v [^iJunt Hil ISUa^ijiii;; HWaljq*;(, iir
rbitiiiqjiiltliriii.iJlayVni -■■ ,hhr .^hni-,!^ri J^Hitii. Jj>'3iuit
I HijlJ ii, r\i/bob/jianil lihiajintnlittinjl IfiiKnaui-^-? 0^ini:T5'H
Vj1.PM.iK.ii I !a3*»M«.. Wml.' nnenrsa »3C ftwrnri^n
lUMrzu^be'i  Hiti]] OiicnqiBniiJwiig  [Jjific:iailjrD-+  Ijhiw)aiiaiJ(  id
ClrJiblaiTiriEi ;rj I&idiflb^:^, - im TlDaqflnt:; toe '*»4b: [](ll,am.f.
Iqharn llM, '. ll.irir.,gr,nr ISbnbiqg;.
IXMIDJiKtMmXtll., lS3IXf«iK9l. KtXUUltXt'.
[VtIiI fWl'illBmi IftUHarlwic, IJl>:i.^., inn [WirJitov, \1ia--
i^ii-ctnnirjinil^ ifioE lirti; rjurliilitnni td' l2<i|TTJiri,ii;ilitflft.a.
[Vci'Tni: Tin; ^Anjit.nb I4<buqq<}fariiiiir HIwa■ ■^nlil'Jci'Uii",
.fiqq^j? IBdJttiiq^;
[.M^cai. ,?JKTl1LT .B3llK.tJJKX>i iaSffl'WJJ. r-iiidi iinidiiE.
[CjiTSHsrjiiibursirclin jiaifi-et^^njiti^qwrij:*. vftijitilj JJtboitiijbr
l^qarmnni:, i« WD fITkijoiik Hil,
[AUMiXtfi: Ka/mniajaaaiuiiuHj. in-, m. i^nnKninr
[<lt^tVflilll lrti3K3^iriiqf.  rjuroir  3l>an toiai3ii^rto' riTKirr,
HJicBijIrll l&arjirslibi-: X]filthl-ar,i, N13H,
EI3«^(.ni.  []Jl*jJ.jiIBni2i iMIIJD^ClJttftl.  I*dil.  ISJdwr: ,[.
Iliit^;, JJi^iii!iij;:e, LaOI^um'nbfiV^illtdiirJa^ric rjHliib
[J.fl]i.i|jij^a^ iir tdr»: 1 'irrfli td' [HJiq; ,bjn:dau'. Ilibanij £SSr,
.aitLii.jiiiiniUuiiLinji
nxjixjntx'i KJ2aiMii*:ii i]3cujj50[ctj;m mr
T*Biiriiqr^; snol !Lxs.iniq$;. lib.  [sincl. Jti. IjtafiElit, IJb-JGIII
}uhii*~3mi}(:, mi ^biruofrujir'^; jd CLiurnlt.bJ^s: bjidI &rqdijrx:l. ■
litnnii liiin Txsijniqf; Jiiril-l^fiinlilibDiifnboiC iliJtomj 35^'
lanrh: IbliltlJiq^
oscftwivnm miie<»:3; lacnijjcijjjimjw:. ish n^un
1-1. l^p<J. I.H04 [^WKHtdr ncbi'.inn*;i. fttnlilirwiri Hb-i^dJte,
Kkpl\, tnr 'lAni ljtjrujjitnn.il i^cutailBiJksaiiflinld lln: H/^da-E.
td 1 Ihttlro-aold [3ltvMdnanl W-Aatnxt, Iftiturr IOC I. )5^iiqorltfi
'.b:mn.3e.i [rjubbiqg.
CTJHftlllV.J, .II/IKI!KlI3IU]i>>lEi ia3rlI1kM«J. Jjrji;ii
Climrq; im C^lfiinitCGi l^qfEnhst^rhij^ ttni Ldbiiqg &Jiqf:
[lydptindnriia [BAKnTjSQi.O^HWnihiJ rjiqjrnBt^iiq; Ibiiltfiiqj.
iiJfll JI.II1. idCX/KSTlir.'IW(, [qiBWHUni:ty IUMC li"-uiB-rriili);ri inrtt iioi-
(■■aniii^aiu jlnel^OiMir IHjtisideilili'nirtsiint. hr uiqqo-ai J [lit rirt:
Ubrijtbl fWq\ )j'*irqGi,i^i. 1'idai'ia, lt<, ir/f1s'Ii.rJd): sij r-sirrroiii,
AJiitiiiU'. TiawiXHTibs, b'oui dlUbondijIrte le.tfv \f./HZ>ZWi>.?:
iin^ajUEI.an lliumi urrr^ 1JUBCK li'Htlai:Tirijfian aKliTiiTilc.
»(:>»( jr.™. : »toixx tiuii Lfmi'mrn^mtx/ui. i:»:cjaaj it^un- ■
iiqijiiXiiibrntiJ lyriaim:. Tiria-.ji in iDl/uno):!^ IfTtrni lirltn- ■
trtflitar,rl l:ibutBtdtTt;3r. t^iimcnriona;; Cf i.i'Olitor iroffiidoi!.!.
«ooe!S8l-jaSllir)r>-.jJ»;iiuli.
I*
I<nHMi
I I'm Ximtta
1KMBIK)* fluo I  =Vi1il|it*«l
TTiiiiiitl  Tmatmtmn
ijdiEKa;  riieezsac
:aesi
'r^iJiDnKjna', [9IX!.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118381/manifest

Comment

Related Items