UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports 1974-01-09

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118337.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118337.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118337-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118337-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118337-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118337-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118337-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118337-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118337-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118337.ris

Full Text

 HmMiMSJ3ZWM
UBC Senate to Resume Debate
IJjffflCris !:agi6tfSs nrasto Jianhiirf] r'AfogbtifieailseY, .Lfefiu
£i( tac iwcnrjiniiLS! ubsftatite iiitri iHbe nsqorjfrt >:*1 .si
»:rmnnirt39! 'imlrircln trees inrisbbs !!KI tt90C«nrrne«*iot&ii:boriH
Hxin ibdriBnnpssiii'nr Iflnsii^wmitesi^ni, llili^ipieii'bnoT.ajl
liMiEiliEU'iixiri rrtsit: i3di»:lm>s« (Hbe I»e;k: rtt.WJiLirti.i'Bmlil
K^pnribtfiiM-i >:t:IEiH.*>< i^LrJdilKuiiribarra-JiiBs;.
Tibtirii^r*:^, lnesfdnbrjEi willl Ijoe (Wnsi'safloaTiitl moaodirjil
miraE^iinEi xi  %b%&&y, iihr  ttrk>ei ISCCEI-'^  saeeifcoor  lei
'.ilfeaiL-EJ tfrlos' i^cmitj scrV^es lioarttnritJSB!, Jdryirrert IJcv
flUnai IresEirl i*H -fte-Viaaii'W irilhsm.; Mtea^i ;Xi,.U.
lAkOBstn.
Xt: frte'E!lii"t*:!<lP093i'Hl iriBSEibogi will/km IS3S !;er6tt3(
)bbdc6it'3st • itrlns■ ftiit; ■f'MtttozmwmdksiMW uanitainnKl
in tjtnai iiq^oorri. ■ Assifiih'qEi ■unl'WHi iju-iiru9iira.,t,yvlojfie^BaiTn"iin"sf*fd
i'lili&iHiixjnei M: lira*; mnB9JiirQ[ ISsnfiedEi ;B,:qC'*:ifl>9:l
i'W:iinfine9r(itBit:i»(ir!< istJiiiihQEi rpbrjn Artei&tii&Mfarmtfiixfl
■■« FVwiiwniHl IJLhriiiVss'jiifAssilli^nnriii'siiirnriri^liiibdriwixiJli:!
bait**- rtnai nowarrta sb:M0£p Hjlnsu■ jpcwMTnnmeflrd:i3a-i rflil
ineBJW^i penliEjiirinngi t3ci*nri:i/«9?;t^i isoblJiiKrboiif.,
■ Xi n93MfMi»afli>:bitii3flri /win 'ngcrirtti »:< *bs.
»:<tnqDMiiri*3ari 'o*1 JMbe ilWwgrra^issiTicraniiriieeibcnf rwse;
ntosmal: I:$kM: to E4ssnr lAirtMsBri'ii njoniinrilrjss! hba1
REPORTS
i iieai: RsraffiitJi >:awra sniTixiMi' a
'<-. I ^
111 Faculties'
To Elect
Students
USI*!c :5a(T.E»si Hee; sqcqoronKl nBOoannnnaiotbitlicirBiHsffl
Mlil >sajlU inr (thai ifJiteliiDan >3tl tHfl ^jtibgiiO, ;e( IJilll
rt:»:mgiinosmrlJos-Bi>:t:'ITI J.OI FuojiM ise,
llKULimol riJibei hbrr iJHunbanitl m^measirtsirTOnr »nr
l:5BDjlJ'3es ;e; «E-ll see nofjjl;fi-D(i-e.ixi"i:a-D;l'io(i.Bs3i)[iir< ;e;
■ jnJrocH idrsdl I wcnrpobiPJl isli Bauble;; ami untoac e; «li gpbdiEi nbcn
aAsaJiiwrf,,Hbbus:liosenr fUnB!:3jiicip9:J >c*:lllri»bsiI bcnr>gii]bdJcffie.
hn IJIXXfc iOSBcbgiirii]: |:pili snnosKl (EKJSarotlbngi i:tov si
psrii'oocl ixH idihrnjetfj iei r\3sfl\
II; i-MrxBiiiu. I'TO'i !5err>Bi>=! rji:< iqqqqa-xrtof oi HKimrubEiiVxp
ffdiLDbbfirl: wquiBagntitffcari cm ixnlry ixmbe- IfooaiJilr/i, —
0EiiBcbLBit3i lEtaipJiaei. Mirlfl ;= SMioonn rtjiios! imriit: urn
p±EldGBi»J! ni'Tsmsfiitjwd  !eanr,s*3!  hS:on(  >bbsdi hngi rrtJlri Ulna;
ili-sotliiBte EH'Mbm i^Tdddisuri ,ti ito nsppilioir rewinij i]<n
I«9C!.  nil  II: i:e  SS>T)89J'BOtl Mlrsit] rirBE  SEfoBCULBira iSiUDTjlBBi
i:puBe*:boifi will be; i-saadiirwaal iEd::5amsi»3fo niKtf] iie.g|ilib(r
n»ne9f:iinrj|i:(in,liBni. "IS
IIWdGUiKE'iw-i rjlna!i^LBeJ:knrii:it:!?liiji*3'iitJ iBgofisaa-iirstfiiciin
can ITJBoailihBa! Joenpnn i hr .lafin.Ba^', TXftEl, 'w*B!iri!5arir.Bii£!
ii9D3!W9al ifctos! H'n-eJ: i]ir1 ll-ii39! iiiqooatSi \\xm snn sot I 1n»c:
(rjaammirirtes! rirlwiiiiMt >it] fUns*: t:'nriBE I Jpy rilnai [tjcimnen- tissotI >d:
1*6! I'lBD-jJt^ izi\ IClcimnBBnss ianri]| l3ijB«'mee:a; >Ai:bniini>!ji».
Mkor, i, HBsbii l"1riiili| qt Wiii top.
■nH0£ >o=«innmirJS9£ iinJtkinri »±9c:l Wxn-«- Icee:»c 171 riiiDdi qdn bei Mwn
ffiannsfci1!; oaorBibbba^trbcnr,, ictrhnjiipbe. mUripbdr njttjjilibt
|Drt:#\ii±E! iHnE'UnnraswwrM hba- moO't;ii:bJiBl'botliiqa(il.b»:b[:ii!s
obBs* irc| wUrlr tm. 1 nurnrlDea' >:*' jdLobbnrdtj .-»:< I Jos laihaassol .annol
ndnsi inBJrtiootl »:41 )fJiB3Jli>:an.
p.Vl: ulna! iixnndilieaiMri larl rjlnas JiBn«LBit~^\ ,■ 'IJEOEI, iibdJetfS;
SflTBto! tad .3W!^99d l)3( pvmiibbai ■*:•■ ijjutsmfj
nqonaaanitiBiiMri, wI+Hl'iI r«<riii"D[ itri'i/iiliBops., ibi) I">bduiI1Pv'
irpesJinoFi, niBSSiiioBS >tf1 Fwojl'ti^ )3:nrnniirjS9e^ ism:l
iirestinqei >xt1 joonrrrrrriirtiBasi pxH Ki'l/'Biii:^, EtpaqGBiTHnng'-itj;,
!3adrln:odifei iB"otl fasedrliiinnEi lneJili.'»s4,,
A!<ioitdftBn no-ii-KindiS! sqcqar^cwwa:! rvtse; DHr.Eit,, ,3ilrHrioouD(lri
ajwi^icw^Eraa'
«cbt«Eilf:iihi!Ei inr 'IHhei libflrJ:,x1^ »:ba:sffBE ;bpJ:HHbe fVb:iA !33l
rwsfiihBEi.
Ilftdtstfsi'mlill id!Bai33aiJl'ruua!lSonriPB(irii]a-iiEiiniinixn"fyi
|cr»^q:ocadil ''iry I fit:*!. Fkdoeftt; 12 fen*,, lArwodooi i:*1 ll'f Xrs'i
>IHiD3( )Ci ^asot'Bnniii:: ll'lianri^iri^, f\YJ:. 12:fed* larapacasj
hici .snma<inii lli9KflnrrnB9Bi)tW:kflr !3i )C*: l*e! IStenBffte
jooonimij'tts^:^ itg-poortl'to !g|i™s!iT*Eife(-'K'iY i-B9D3ogniifi>»"i inr
iE «mi:393l LViMOT'Yimi l.4jii rue 1 i3i "XiC'-)or»tBinBSiino(
IIi3«unri3:ili3it1IJ.Iiriim'E;H'is!; iril:*-ir|ii"i>]i:A-ir«l:iitl,",E
llbsBni lAb^iasr^assirnnndrjssE^ihniicii^no^mnrnBrotii
f*Bir: IJ.O:: *W»b£! irnimnBrJi.Bfai !**qqei '*:< iSttaffiqrMa
iB*ldM!*i inijxnriigiiriWdiciirimi'iHrlr■ jHiknttirwmi'mtHim
i:*l rstnai i^nr/ii'iinosj lainnw biaini pari »c«:i|DSft3*:bw
iTin9DHri!hna!TV\l'1,1'lna!i33onrniirriihJi39!i]bbiJS'i inoci HBaamnmennot
IJlr.B*: jqaTcaiai:an 'far is^odri,31 tocot^\ >,+mliIcI l:'es i "imoiliuobBct
i 1 hr ■ 511 -»9\i' B3oE: L\ii"jwaw'5ife; A A'.
IWbe*lp3d1 tts:cbslJGfm'arj ipDa-iii^itJ':.:35bxe»S!neeff*nijjI
iieiisixqoeoliBoH >i:( oarrm' iaan osronnnogiotBiffrionn* miiBabE
ijrry ' flJlnai 'K>:mrnti**S9s ■»* . iiirrwir.sil jrjnri'iiws;^
IBpr/yoriT.Bnna?!, iinD;liwi)tliinQ|'j|rlBE >J)iJD:diLrr3!;3iirpDl pomm;):^
rirer l3B.KBn»:l >:*: Hx'uannn:!!!'!, innri: SennsiliE!.
'" "fl'tifli noonnrmnBftriobfii'banei'isqqqiixgsotl l:(r>' fjlna; 1113*1:
£ai!r.6*3i 'mil II tarn: sei -frx fceeiiei flifl'.iBi Icrii'e^ 'ta Mo:
pnraaafrtsd r>:i ttsi ilJiainriii ti9Ei >xni J-lnm^m i^
HSbmwTTBnro?!, orlr.siinotl fci/\ IWi1. ,b:rlnnr iS'iigntneii;, IrML'iE
Ki;nirinri«rs;b3iin9!iX'i:Ebbjoss-iJiii»ni.
Tina: iESnanog- lboftrrnrir»39! ternA itM'xj'fainijI^as--
i»iv IJili(i|W9!'a;i,v\ l5i»v9mBBnnD3Pi]ori!Vb:(/v :£!. Wbg-irt:oa'?;p3't!l
. ItioEi IJLNrirM^epsi:*^:*VS' oqorwnriLiiri i/\ frmi l369an i inv+istl r»;<
u^iljoniir] Ijo-brti ixmr insitJiSfl:?; hrfoait in H;b; /M»Mil>:nngi
tiGBipgi-^' (tliioaLEai'ponr ;b*: jbuIjiIiq: inB9sdi:nr)Ep;;
Tines jju^ilib: I iBSfiiiihugp; i:nr r rlrlns■ U £6X1 »swic)ojEi w'ill foe!
Iti^btl in rafna; lEJcsit'itLsnnii ISBnBffftEilttocani'JcVritiBil'Ui'siii'ii
IWlsill' IVl:«l1i ,^:iiniiihii!«-di->iJik(in l2ijiili*i'nr)E|i:fflri ,bbnr,i. :KS!
isnnat iihr t?K Pfntifi1 Flcooir >:*' r^ei ISluobBir]: LlihiiiM"!
Iliiibtlimgi ciri,Abu !S2i.Tl'lns'i.Lbiri.:S!|Hos's'ii'lr^i»ini|i|l Ids!
mw^ii iX1 fillnai 12%:! iVjuBtj'^a-ii.nrii jV ttsrts! e; ,airi
ijwsitf bcwi.WJjtiBflnMf ri ivxHkbicI:bid:1 liis-stfi::TI>Doaw,,
lHsBfi'nnB|E)3<]ii tJKitt liffi/ei j^iat: rfj TICl iti.Trri.
llinali!i/\i):kBil!i iBiotl nfi^OLqcs stn; iirmiriscl 113 sultaniirj
fcrii'Bift; iri ,iobl/wno3E' >itf fllna! jouiUdiib: Itoniirngp;. Tl'1r~":
iilncoubtl Ijoe »a*irrt: fici rices ijrtliJSi isfl Hm IWhrlibSisn'
l^liiMf^rrj.F^riiBWfltriiiliiiiibtiinrj^'Mi^aiTiiai.
IMBMUEH2« H*11 rdnas J.BI: TTfhjurobfenlddntzl ioai Mi):d>3»\'
■issir i itfsq:*!?^ nognnrsflnta lamal r j-Kqdniiss; jodiUBKflorl i *Lu-iiro[ ,bi
iKI-jtb^,' rji|:< fcx -llrloe- F39qqdi3!'i< ITaqDuilidiib; >:*: Hniirsi ssnobl
.Lfeqcsnr in llgooeTtldosi 'Rasflni plie^d iei'*:*3(l 1]^ fsan
igpfinee;, h:eiiing( »nilr^ nmc! l-Jtc< 131 .Lbqceanessai i3addfe9opf Ifisni™ jiti
■±k ianrd i:*: ttsi fDOLii-. Hirrld»s( fS^a-il:i"»^w\JW^T:r^iip-iibflrl,:,
isirc:: I Ebddc Bseizix i, .^m; It: Warii ii ilt3d>l;i,, Xa1-i 111,; l&jafJl
IrMljurmx.!-«3'Bnno3S III t :igrtBDliL6it9s fdi-obbfl'l'r'i'jcelrii HscElniinx;';
iBimcl COi l5i:d:iH-inBtrrBfndn, 1nood>l3?^ jDDeodr 11snnat 13e»;od;s*3(
lpr»:*^B3an kJ: |yl'"ir\ib3dl iacitU)3Eili:iwnr.. !3JtarobliiPD(, liert: "to
ii^trf;, iBis: l:l:dci IJjs^uiIdii^, ^j|:qrJilii9Ql !Jad:'B9iroE! II; llbddt
5^03firfiC|( £o;iig'ODs lit' l2-«.o;l> I^Biijrr.air,, FHri/y<iissil
EbbbiBsdijiionf IH; IS il I IGisufcAr,!, Xirtu 11 { ¥idrto:! I bwayzmi,
,ftl.tSi lit; Qi,ltiBi»:<l>:l lltaiike'i, ddr.Bihnranr 1 >3<H■ Urns l/Nbanr'i'i
Xtthsiiz: iIio-Tnn»iiiti99( isnotl ieea:<rj3iiTit9! pnafleaaon ijrfl
Esoodtbpg^; liflill EwinnMi, Iflkfvwb3ijI IE:bLDartiMn Utiisnrpol
|)Ei9aftT»3¥V TI'IniintBi,. lr\bsaliiD:iiiBS III. I^ii*j»is Itr^ .Lliinr
Eierrlr.Bnrri.
Enrolment Hits 20,100
Tl'xfdidil piffi/vjinms! i3rjn:dniiaw]  Mun  HW.?>:z  MUttO-M-
lWi:Ttte* %mm e; SWIJH sftiAa^i, iBd iiiB]i3i»9! iii !5CMl,
xn- »HJ3rV pea- isacirtf.:, psrwlriK- rGRS'^3 Wirtrrsg- Ebezinm
jarriPTdi rmanrj) *1 r !SI, MB3E i z jiL.DbBnrr*;.
Tlna( ilFvyjiinnE' )9"mrJirimB(ini; iihoG^ssea! >1»:n'drlnE-wxvwti
'^Sflrr i>i iei nswBTBB'-l i3*l IMdei \%vs4. rJ' rllnes,peeJ irww! AUntsa-
!ftea«i>:ciix, r^lmbd-i ibbih1 wiftTdihreariJ: i:b9d:liinBi tram ra iTOoaaitl
:;D[(^MIXp:bE'v,t:iinK:r*ji)bbnrl;rj:i|;Be):^5sri,!i'l^lJ'l38:<.
In .sobbt'fcixnr tx ttsi fSrei-A^- i:fc^li:ir« ssirn^iriTnaflr],.
1,15333! iC6irl:li:inBf !dii.Dbbfirt! soi; BajiJsstiatl t:n-wusniiihriEi
)3i93li'l iDoaLni-saai , =snr>at isni inbbli'i*:bonr.B'il (BSOCi 'JuuAa"*^; >sr»E:
lsd>:itno[ IHEC i3Mdirsasi Jcyv iDMTiBqciatnobbnriDg!. ^boc
i^qpie'SSTOd iBU J.S:»I udiLDbbrii, IJji.ri moffd iinnbiljuabsal in ttE'
jciHib:sdil'»:*iil >c*:'*.brVN'liirnnes►^uu^ba-iitrj.;,iBr»EiSaSEIiiirrsaire.innot
ii-asibbbsrft^., unBotliB^kadroood >gr(BDbLBrf'Bei ruf>1rac ;bde
»:mqdibtfijrgi, drlftsiii'')tBi:iiiirir»EiiLimobgn IISJCI,suuEiqiiiaae; ini 15'Xl
triocq:iir3fl:i
Ct'jininoE Hres i:uuiisirt: Ii;'isa3il ,MSsn- JJI38I: iilia:i >ar-n>^d<lbs:!
.^ISSM^ iJliuDbanirsi ■l:<i-'i,fc2;:Bav«ann«Dedil; :5jnn»no9i :5aea>xn
.annci !39:CV tTjijobbsms i hn hrlnai Wb^^sUli*^ I I'ltGwaBzaibcn.
i^bbthngi iEiill ilinsaEi csmgopctiBe; ptfl ifluDbferrJi; ricgpsilnafr
imnssims HHr.Efl: IJIM; Hbeij si upxei :}jLobbTi lannicilnnanitl k*1
:S9r;)3£rt51 jbLm.-inoEi HieE wuimrinl: liaosil '^tSBfl -\-x(wt .^■H
■ri,IJECXa,-*3«IMiBitdrlf;3tLri3CSM..
'ITtiB!  JdliIIiI:  kH: 'Jlres  inimseae! i hn IJJSCri p±3vtjim)5(
jariwimearcini■fct-s!iwiniarit:fWirisi SeeaMM'irhe;iDDoaounriJiact
hi i^ ■rioa^seaes iinr \i^m WKDIMNK irfMI Iw tK
F»3Lilr]r\' mt: l:bblnM»:boff..
TrtBil lanmdihnBar*: hn l£:bjD3ijiiQa-i Hr.es inKnsB»9:l k^
M\ :»DbB(*r)>i, HiTonr SyEttN hn ri=Ktt^a >iDc^.i|3aEiin]l-ei
i]»iliar*: WhrJsn Kasa'iboif.i.!£imdihnBa-it: hri rjlnfl! aslPBnmenrJurr^
ubpii'Biknri i>i luqci ley rr53:!*j»3hs'ita;iBiin:l hrri-Bs MstMonofcerrij'
»]S'ii'BA:<rilr^ riEJY.
iWiajcrti'Wiinr KbailfpaOSLil^-i^llEitjiBiJii'w^.fftiflilSd^fld*!
i:*l FHr^aissil I BauonJiMri iBnotl Raoaisffiiba-i Iruei nsoM'iibatl an
iihnDr»3sea! rJ'-'.M rfJmQbafiitii in rtn rjrurx i^bsgpBa; |:nopg|iBnmBi.
TUbe IJGfJiBHPOM >:<H fllna! l:kUuDSit:kmihni)ai3sea! ii'e^BcooDUU-i^sstl
ITicfl"il^Toa!d(tiii|^i|MnriSi»irtlx»Tfli:s*:knri|i'»3qn3Bnei
lEincilnrwr: Wzv itBopms pn-»artBfirrtG utl-istfjatl in >J*p3!
Hi80Mlihv> ):*:iVrt^,llKCr'i izibg_ine3,,ifa_m*.>i>.A b{lrir:ibbo:li rmsi
xf- :Sn :iO)]b9r*2i »:< !:i(r^2 inomri Ifee*d f>3sa-v!; !=i,rKGt.
iSaritTd'SmBflrl: h< x|if' fcp/\ 'IB3i :jdiL±3nrt<,.Hn:imi'3!J99', ihr ttE:
Mh?J: rVasn- >:*: iIHbei EtodrlorJibon i jfl iVrts i±E)gfiB9s |^(fXjg|tBrr.i.
/W-i:ini r*i8i ITtBMl ty pall X,m rilnB«:5ddri:odibiixH HtMrros-
IE»:oriM'Triib3i, L.ic«on-Barelrlri:ijr.- jB~otl Ei»c:iijil W:a1>: tsmw .^ill
iHoK/pwir i3!nr>]<linngnrH inriDriBseaei.
T»:«r,3il iigjielttfrliiarn in (bos; IfanLit^1 pxH .^^qrJifod
:2*o:i»no3E' eiui|:il% ^3 aJjubbantj Uranr 'i;E£S3i ini ri3fS5't^a' PARK-LIKE
SETTING
PLANNED
An extensive area on the northwest fringe of the
UBC campus will be developed into a park-like setting
and will be opened to the general public, UBC
President Walter H. Gage has announced.
This area, containing approximately 25 acres, is
bounded by the present Northwest Marine Drive, old
Northwest Marine Drive (now a cut-de-sac leading to
the UBC Alumni Association's headquarters in Cecil
Green Park), and the edge of the Point Grey cliffs.
This area will be developed in consultation with
the Vancouver Board of Parks and Public Recreation,
which controls the cliff face and the beach below.
President Gage said. An agreement on the future of
this area was worked out at a Dec. 6 meeting between
representatives of the UBC Board of Governors and
administration and representatives of the Parks
Board. (A plan view of the area is shown in the box at
right.)
The area includes the site of UBC's Museum of
Anthropology, which is now under construction
adjacent to three former student residences which
will be renovated and linked together by a new
structure to house UBC's Department of
Anthropology and Sociology.
It also includes the area in the vicinity of the
Home Management House of UBC's School of Home
Economics and the former residence of the
University's presidents.
NATURAL SETTING
The presidential residence is currently being used
by the Division of Adult Education of the Faculty of
Education. It is surrounded by extensive lawns and
gardens and commands a spectacular view of the
Strait of Georgia and the entrance to Howe Sound.
The area adjacent to the Museum of Anthropology
and the Anthropology and Sociology Complex will be
developed "with a view to maximizing the public use
of these outdoor areas in as natural a setting as
possible," President Gage said.
In the area southwest of the Museum, the
University will "strive for the utmost public use
consistent with a 'wilderness' condition as part of a
shoreline natural preserve."
A joint UBC-Parks Board committee has been
struck and will concern itself, among other things,
with the ongoing planning of the entire area.
President Gage said he welcomed the Parks Board's
decision, reached as a result of the Dec. 6 meeting, to
proceed as quickly as possible with a $350,000
project to control sea erosion at the base of the cliffs
along Tower Beach. Continuing erosion there has
endangered Cecil Green Park (the old "Yorkeen"
mansion).
The erosion-control project is being funded by the
provincial government, at the request of the Parks
Board. However, the Parks Board had deferred
awarding a contract for the job because of concern
about the government's stipulation that maintenance
of the project must be a responsibility of the Parks
Board and/or the University.
At the Dec. 6 meeting UBC agreed to share
maintenance costs with the Parks Board. No estimate
of these costs is yet available, and the proportion to
be shared by each party has not been decided.
President Gage said the University will now
proceed with construction of the Museum of
Anthropology and, later, with the Anthropology and
Sociology Complex. The Parks Board has accepted
this decision, he said.
President Gage said some fears had been expressed
that construction of the Museum might increase the
likelihood of erosion or slumping of the cliffs.
He said the best advice available to the University
is that there is no danger of this.
2/UBC Reports/Jan 9,1974
GREATER PUBLIC USE of clifftop
northwestern fringe of UBC campus
encouraged under agreement recently
between University and Vancouver Board
area  on
will  be
reached
of Parks
and Public Recreation. Area involved is bounded by
present  Northwest  Marine  Drive,  old  Northwest
—o ru*
.-^
■a
Marine, and campus boundary along cliff edge
includes former Fort Camp Residence site, where new
Museum of Anthropology is now being built and
where three former residences will be renovated and
linked to.form a new Anthropology and Sociology
Complex, and extends southwest of former
President's  Residence.  A  joint  UBC-Parks  Board
-^committee has been set up to concern itself with
ongoing planning of area, which is to be developed in
as natural'a" state as possible. Parks Board has'agreed
to proceed as quickly as possible with $350,000
project,'funded by provincial'government, to control
erosion at base of cliffs along Tower Beach.
Guidelines Proposed
The $4-million Museum, designed by internationally famed architect Arthur Erickson, is set back
approximately 230 feet from the edge of the cliff.
A number of studies conducted for the University
over several years, by engineers, geologists and
earthquake experts, indicate that it would be safe to
construct large buildings within 150 feet of the cliff
edge, provided suitable measures are taken to control
surface drainage and sea erosion. These reports
indicate that the subsoil conditions above the cliffs
are suitable to permit building foundations carrying a
weight of five tons per square foot. One report
indicated structures 12 to 15 stories high could be
built without danger. This same report said that
excavation, such as has been carried out for the
Museum project, "would increase the general stability
of the area, so long as it does not involve increased
flow of water down the cliffs."
REDUCE EROSION
The Greater Vancouver Sewerage and Drainage
District is currently carrying out a survey atop the
cliffs preparatory to construction by UBC of a new
storm-sewer system which will lead runoff away from
the cliffs and thus reduce erosion. Installation of the
system will cost an estimated $100,000.
Work will start early in February in the vicinity of
Cecil Green Park on the drilling of an eight-inch well
to collect seepage and a series of surrounding holes to
measure the rise and fall of the water table in the
area.
The eight-inch well, which will be more than 200
feet deep and will extend down to sea level, will be
equipped with a pump to divert water away from the
cliff face. Removal of water from the eight-inch well
will be reflected in the water level of the smaller,
surrounding holes.
Collection of ground water in the eight-inch well
and its diversion away from the cliff face will also
have the effect of preventing water seepage from the
face of the Point Grey cliffs. This will lead to a
drying-out and an improvement in the stability of
ground in the area.
PLANTING PROGRAM
In addition, the University will co-operate with the
Parks Board in a program of planting trees and shrubs
along the edge of the cliffs to reduce erosion caused
by beach-users scrambling up and down the cliffs.
These projects are in addition to improvements to
drainage which were included in the first $28,000
contract for preparation of the Museum site.
The aim of opening the northwestern fringe of the
campus is not a new one for the University. In
December, 1970, President Gage called for a
development plan for the area which would leave as
much as possible of it "for park area, open to the
public, especially those areas giving a view."
Over the last several years the University has been
developing a number of public-use facilities which
have become or are likely to be major attractions for
Greater Vancouver residents and their visitors.
These include the UBC Botanical Garden, now ,
under development; Totem Pole Park, with its Haida
and Kwakiutl poles and buildings; the Nitobe
Memorial Garden; the Asian Centre, now under
construction adjacent to the Nitobe Garden; and the
Museum of Anthropology.
All of these facilities are located on the northern
and western fringes of the campus, with easy access
from the city.
The Museum of Anthropology, designed to
provide a fitting setting for UBC s fine collections of
West Coast Indian art and artifacts of other cultures,
may prove to be the greatest of these attractions.
It is being built with the help of a $2.5-million
federal grant, part of the federal government's
$10-million gift to mark British Columbia's centenary
in 1971.
Under UBC's agreement with Ottawa, the Museum
is to be open to the public and is to be completed by
April 1, 1975.
The Museum project was announced on July 1,
1971, by Prime Minister Trudeau. The first contract,
for preparation of the Museum site, was let by UBC's
Board of Governors on March 6, 1973. The contract
for construction of the Museum itself was let on Nov.
6,'1973.
Work on the construction project has been under
way for several weeks. Excavation has been
completed and footings and some walls for the low,
sprawling building have already been poured.
ELIMINATE FEARS
Because of recent inflation in building costs, some
proposed features have had to be eliminated from the
$3-million construction contract. These included a
shallow pond which was to have been constructed
between the Museum and the clifftops, to provide a
natural setting to which UBC's collection of Haida
and Kwakiutl totem poles and buildings were to have
been transferred.
President Gage said inclusion of the pond may
have given rise to some of the concerns that have
been expressed about the possibility that the Museum
project would further endanger the Point Grey cliffs.
These fears should now be eliminated, he said.
A series of guidelines have been proposed by a
president's committee as the basis for recommendations on the development of transportation and
circulation facilities in the northwest quadrant of the
campus.
The committee was established by President
Walter H. Gage to study two consultants' reports on
campus traffic and transportation problems, and to
recommend means of integrating the former Fort
Camp Residence area with the main campus.
Committee chairman Neville Smith, director of
UBC's Department of Physical Plant, said the
committee has completed the first phase of its work
with the formulation of guidelines which it believes
should be followed in development of the northwest
quadrant.
The committee's members represent a number of
other committees and departments which have
specific interests in that area of the campus, and the
guidelines have been circulated to these organizations
for comment.
Mr. Smith said his committee would also welcome
comments from other members of the campus
community and that these comments would be
considered before the committee proceeds to the
next phase of its task.
The proposed guidelines are:
1. The use of public transit to the University
should be encouraged. An intra-campus transit system
should be established and integrated with the public
transit system. Parking facilities for automobiles in
the northwest campus should be supplementary and
subordinate to the intra-campus transit system.
2. Entrances to the campus should create a sense
of arrival at the University and should provide
information regarding location of major facilities and
directions on the campus. Limited parking and public
conveniences for visitors should be provided at these
entrances.
3. Provision should be made for the specific
requirements of all significant forms of traffic,
including pedestrian, bicycle and automobile traffic.
4. All significant traffic patterns should be
accommodated, including those associated with
evening classes and other extension activities.
5. University buildings and grounds must be safely
and reasonably accessible to all individuals, including
the handicapped, such as wheelchair users and the
blind.
6. The concept of the pedestrian core should be
extended to include the Fort Camp site. Service
vehicle traffic within the core should be minimized
by considering centralization of receiving facilities
where economically feasible.
7. Annual cost of ownership as well as initial cost
should be used as criteria for design of circulation
facilities.
8. There should be no increase in the present nine
acres of grounds allocated to parking in the northwest
campus.
9. Development of grounds for circulation systems
should allow for possible installation of outdoor
furniture, art objects and appropriate landscape
development.
10. The divisive effect of Northwest Marine Drive
should be minimized.
Expert Speaks Here Twice
Prof. Donald Keene, of Columbia University,
regarded as the Western world's foremost authority
on Japanese literature, will visit the UBC campus
during the week of Jan. 14-18 as a Cecil H, and Ida
Green Visiting Professor.
MEMORIAL SERVICE
A memorial service will be held tomorrow
{Thursday, Jan. 10) for the late Prof. Lionel
Stevenson, a UBC graduate and one of the world's
leading authorities on Victorian literature.
Prof. Stevenson, who died suddenly at his home in
the University Endowment Lands on Dec. 21 at the ,
age of 71, was serving as a visiting professor in UBC's
Department of English. The memorial service will be
held at 2:30 p.m. at St. ^Helen's Anglican Church, 8th
- Ave. and Trimble St.
ENROLMENT
Continued from Page One
to a current total of 1,398. However, enrolment in
programs leading to bachelor's degrees in various
branches of engineering declined by 72 students,
although enrolment in the first-year program
increased from 224 to 246.
Degree programs within the Applied Science
Faculty which showed increases were those offered
by the Schools of Architecture and Nursing. The
School of Nursing this year introduced a
radically-revised bachelor's degree program which has
attracted 152 students.
There has also been a significant increase, from
140 in 1972-73 to 332 in the current year, in the
number of students registered as unclassified. These
are students who already have a degree and have
decided to return to university — many of them on a
part-time basis — to take courses in areas that interest
them.
What follow are daytime Winter Session enrolment
figures for all UBC Faculties as of Dec. 1, the date on
which Canadian universities officially declare their
enrolments. Figures in brackets are enrolments as of
Dec. 1, 1972.
Agricultural Sciences — 285 (251); Applied
Science - 1,398 (1,325); Arts - 5,172 (5,193);
Commerce and Business Administration — 1,251
(1,066); Dentistry - 196 (191); Education - 3,465
(2,964); Forestry - 334 (290); Graduate Studies -
2,623 (2,646); Law - 639 (607); Medicine - 404
(460); Pharmaceutical Sciences - 340 (321); Science
- 3,499 (3,549); Qualifying year - 162 (163);
Unclassified-332 (140).
Total daytime enrolment - 20,100 (19,166).
He will deliver two public lectures. The first, on
Tuesday. Jan. 15, at 12:30 p.m. in Buchanan 102 is
entitled "The New Beginnings of the New Japanese
Literature." On Thursday, Jan. 17, he will speak at 8
p.m. in Buchanan 104 on ,'The Origins and
Development of Renga: Japanese Linked Verse, the
Ancestor of the Haiku."
STUDENTS SOUGHT
A committee of the Faculty of Graduate Studies,
formed to review policies, programs and procedures
in that Faculty, is seeking the names of graduate
students interested in serving on the committee. A
total of five graduate students are to be added to the
committee — one from Arts, one from Science, and
three from the Faculties of Agricultural Sciences,
Applied Science, Commerce, Education, Forestry,
Law, Medicine and Pharmaceutical Sciences.
Graduate students interested in serving on the
committee should apply to the Graduate Students'
Association in the Graduate Student Centre before
Jan. 21. Applications should state the department in
which the student is enrolled and give a mailing
address and telephone number.
NEW LOCATION
The Vancouver Institute starts off the new year
with a new location on the UBC campus for its
Saturday night lectures — Lecture Hall No. 2 in the
Instructional Resources Centre.
First speaker in the spring program of lectures is
Dean John H.M. Andrews, who became head of
UBC's Faculty of Education in July, 1973. He will
speak on the topic "Phase Two: New Directions for
the Faculty of Education" on Jan. 12.
Institute lectures have previously been held in
Room 106 of the Buchanan Building where there
were frequent overflow audiences because seating
capacity was limited to 270 persons. IRC Lecture
Hall No. 2 seats 498 persons.
■ ■■% f% Vol. 20, No. 1 - Jan. 9, 1974.
IIIJ'WM Published by the University of
i^J i^l II British Columbia and distributed
^^ ^^ ^^ free.  UBC  Reports appears on
REPORTS Wednesdays    during    the
University's  winter  session.  J.A.  Banham,
Editor.   Louise  Hoskin  and  Jean  Rands,
Production Supervisors. Letters to the Editor
should be sent to Information Services, Main
Mall  North  Administration  Building,  UBC,
Vancouver 8, B.C.
UBC Reports/Jan 9.1974/3 _ Nutrition Conflict to be Studied
JCSacirtlJLBaol >:<™i'nztitHi b:rJiiro[ i-ibinnsr Jimhixnrvrtisii:
'^:<jlirdroooib:! »fi'!<+'aoLil):hrJ)'t:ibs*?lESnnYimr,stl»siup'^(lurr
nrriihnot isdoM.it: -±k itVi&to ixfl fr>asi!dri*b:B:bei sand
iqosfliiiqibbas,;, >xn /p^iisnlrw . Hngrls,!, rnnirsamri rms kh'
imegppu-'liBnrriiir-e; ams Irjenr>erfli:batEjif^ W1r,&;j i:< rdnsi isksbsjI;
ndifetf licnRdfapi lie* lureasn jtlestj, > jsaasraas ismd ch'Jugp'V
.W rwDsritWbrjnDf. i i33anif^sti3nno3E >:cin nrutli'li:bciiir 'M fries
JLIiriimgrtarifv xt: IOI:. krxtni .Lbnr.i, STI rj>;< ;S9Ei'F6«fvH»^t|t
'Vm:* kIibsit Jtiqc ociiniK i*1 nines pjixnitxaiixn.
X/i I'bseil »MCI sapesifctaitt ISiani ibi rsisrtiBsrVN >ri!
hGBa'j|jgrii:uuni):fe; will Md»l3s ^6it1: iihr fr<es iMa-tarnrinra',
nqoonuaomfi 1Jcy IJHEJ-r'3 XItv.si (Afc^Ssi !2<>oo:iisj<]Y.
TTinei ooon*%fi'3nno3s -mi\ II toes iBihnnstl i;l: rjlnac ijeanBsiil
HolMI'ik;:, iBnn:l aiMncxiLDEln Urtnas sapesibssK ;si»i! jew^esT*; ii'rr
ri-ae'ir ii^btl ■ Ifrlnsiii■ |:«^e>artr«Ediibones 'umil'll itoei Ijtr'bdl,snnol
i hrfcdirrsil.
,Wfmc<nB[ l*pxa£p-tHihlinij'Eii568:tl'«ril foenaqdH.annQl rtaatl
radiMiriiiir*^, iiouB'jii,J:bDariiEr*\. |:ev»^n:ii>:#*fi; ibiid:! '»Jr'Bsn;
\h-xm US*!, _t; -mi'W >n ienr jrjflippnriiE rtemng'Y, ;i
ndrl<iir»zqcnBCr*'Dori,, ;ai (yxfgpi h3SDdrB9Y ianrial rjlnas iB2ife*3nrj:
>tbs|"uii»y miiiiiiBi»3n' >ct: llrss rtecb9triil EO^qceiTlirioaiiri xl:
l+bsrJ;llJi;anft:IW!JilM3i
tXJionrt^9ii9r''iK>!3' »:i+3iiriiliii{niigo' 'IjeiBia! llbcaE? iaev?; iMns!
l^iLiitpceas ixtl rrtiai niflrte^gnnM! fe; mo i?ncrt:bs ljce;ii:;
i ■rr*tn-m,1s*]b:or i ItDc'^-los [¥»udd<li»:s xinr .
"THrw'BE iBiEijeiiPutnrrlrJoan >c*:clirTkisnt:liesli bsft;.SdocuLit:
notftTliixni liesliqi 1%' »tliH^i^itnnrJ |^osoqq«hEi hri »a;o;iiEr^"y\ r*V^£
rjfninb; iqogoqiibs idnjojili;! trmv. ;anri kcqqaoorri^nilifcTN \x>
»JDami):6fli< WtoaVir liiditofc; -mi* mhtfl wapem;isayi, *'IMii
'ITljceeissilcL
''TTtiBsni ii; idrba iei I bet; >:*' liis's^giiraBiinMrit; .srrmannQl
issoi^osftji wMTiBBTiiiroi niurJirihisflr ioeosBieas ra:< mriLodn
iwoo* iwaSBi^i niwMbfc hxlJoEirjbqtinB! »:nrrttEi!BJil:ii>swi:.
Tl'lna! isxmi'Ssnsinaas ni'ii' -Mkm- pBoqqilisi tx> wsdwsiLifi ibbisir
pwwtti miinBtbi, rati iw.siba! sun iinrrssfijpBnifi jdrocibbs1 l:<i-
'Itrlflg-inasWras; itirJilil rires usassiiddr fe; ibbonosi! *'
TI"B! ootinirfonanciK nWIII! im^rVMnrrtlS'iiiCliqc.irw.i. brto
■Irfeai^MiYi'mEJ lilwlrir IM'MiotBiMacIFihbfcsifY, ..tanr.. 3Tl'in<S!5i,
iHTi* liS:nni TKi'kinr,. PJci.3dw»Li' Siip.m ian Karurtbr/v,
..fc.8nr.3a*  .
.Will swii will I ttifai .|y|isp3! in liBItY !:!rju:bsrf:
iHni)cnril3ijiilib( iviEI/mi'ft lfrins!i50!M|!|irrii»niir)iWB!.Lb«ri.:;Cl
i Bred ,ksu SSE i is«9!iriint'9i laeam-nr^'; AUrinilr ■ Mil ill ■ ta>l>E •. i^ibbd; p '
inrirfiBtISianobEioieof Kirifes-isiiiBi>cnr ll^os'Ai^e*:lAbd"li:*:rdn=!
p33nnqDui>4'
■ Fxn ino:<i3! hrIVbd-tn'etf'iifdar.i,"iid*bseas jdifnttnaflKS J-^sCSSl.
FA'COL.TIIiES
>Uxviiw»!iadi'i^swi $!$&?: »aV»2'
!*di»ab9iitl px):(iini>:<in rwwJili]! I Joe !a:uud|lri:, rUjnbban):
nt|M'3siaflrt3*i;ixinF «»MLibi:lmtzlibe;pesiniirtSatl>6An»9a*:hr)gp;)Cil::
ITiBoalilvN bit ITiBDtfl-ty iDDanrnritJsssi'iAlrasin Wine! Hx)i'lbc*rorn»;g|
imFM9'?i <m3H )bBsel'i 'wiirirc burbpErvrB^Bff'iissiaimot i:iMnarr
Hinr,fl"iWiBil ItiLEibnBaa;; !ai1i>iibanitriiip«; >eirotl i**Bfi- rdijobbnrl:
,e«aitfe,; ad: plt:lii33if:b:<ir.xrliimsrt^i ;anri:l .Bisot.bnriii:;fjBnn:lirop:
isnntl !qqq:ooihrilinn3'iit2;, n(ranrit:<ljknr i wd I hsjinuir^s.
If nr.sil'iA, ioiansitG! iBqqqflTCusotl ti\te iqo^inodiqdiai Must iii):
ITiBoaJil^ ne9E,]ini)pf 3nnot 'jxiwmrihriaas iwasJIiropi «Hngf»s:
!*di»ab9-iitii turn i^qcoeasrir.iifmnr,, WBSinrlsen^.liiiqr aldnaaUibkl Ijos;
>ac( OD:nrrJ1irjLili3at fAisf: nnanrrlJOBf; ijrfl llrl»E■ rftserJrlirTnEi jJsifT
IrBini'ifiEi IFi3d-jli^' iibiiiI>; Jijs... |^ax*'sea:rt^;, n3iBDr>o:BE'»E!
\z/mihs2xiti inr'Ot ieiaiiiJinrl: yzmtteztattii wmliIcI l:« iihr ianr
tqqq:fli3qqaiff*E!W,isrp:n-hy\.
WiHr AHnsSE- irjiiifircqdibe; raqqcd'XVBol;!, rilnas iDtl linoo::
iD3annnri,ti9ei«:ti,'ili:nnuij9]| its i]bsj lilDesi3it:iKnr;< ierm:l iihr iV^fiil,.
t JEC^i, iisfj)tiri"69tl Jia Sannsdai w'tlir nmcrtnninBnmibEiiiMreiMr.ar):
iquuit: -flte* i]tin HHnss Joannes; >xi Unas nafinnd:i|dtBe; ibe: t'Ats1^
iqqq:(li>Bat I rfci UJucbBfif] ngqn^aiirt,3it'iixifir is*: r-sKKiil' *v' noasliirincp;
iBnr»:liDoannnii'lJgesixn il-B!If.aDULli^.
iX(i-bs )C'1: ttE! I'MDMnnniKi^otBttlkmt iflquoiPCi/M:! hn.^qo-il
iqaxuMibbotl rdlretf] ■ llrlBE: Wti injuml:eff >:ll BluotbarC
iia,qo3e3B"il3*:i/»£j ssliiD|il:«liE: iSci irtamcl ibi Fisauil'rv inosEjiihriEi
idrooudii motj] toail bea;ll"sfl"i!5|^oani33arit:inni mc<r!inr>:nra!Hlr,snri
;;!:< |qc36i i33nr]: xl' Hilda! wunnrlDesr xi: iimsfrdoflir: p:iI1 ■ tlrinei
rsseorlr hngi !lslt\,<ir<K )Df»:qDootlii:<ine;i:i}:ijiini±a!»g|iBob.BJSs ia^ot
IBiiBDbjBffi' !Jiji*9"it2; ■»:< toa; i]bEr»9inrini)£i:l \ttif If/ioaLi^'
i9gud Bit:b[i¥,.
I] ffliSB; sibaci >Bgri39cl ]i-6tfj I::.bojiI t:bs;, rr ipi^'OGiirrij iei
•adrBaimei ixfl iJ3u:b9nitl nqcriBesnifttfiiairi, j*MLib:l (a9sl>; rici
iqnwiitte i^9,:ni3!»aflritiB(liiixirir l:<^\ KiaqpertJinaa^ir: >Bnotl se; liir.ae;
l^ealiJdiai, 'i:tt' Hrlos; F'uiojilryv >e< iErntslrixliBs, fsqai899f*S»iii:«Ti
IJ(fV!if^D:ban*2i hrui3'ill\»SBre<.
!2S9T.tfte 'imsBe iiiraa ianmqoam»9»3atl r«p lAsmsfiniiihnE! 'tts
tsJiiipiitiliifJrn1 i"*oc|Jiiii»3i¥ne9-(!a ;smi 'J"e£|3ja'K)039l:lii vep hba-i ndibotfjnnti
iS'x:bs-ti2. inrcl ;pp-)BGr:l i%ti irobBnop^otta* ;oo3:BffJiiss
iilrDOLilcl iDcoiorjbuia; DHbe i aibMdiiixnisi.
IF iirsill1^, FiEMJilrte.ruMH! seibsoi rticiss«Ldnn»iiil:r*:<!3aa-iBCcfeE-
tfnfls iwacilitliiiMiie; nciio'tiniE'rft^iKM Jpdc rinassi|qoc4liib:»e< irr)li»E'
Wlori'imEI.
WMr r*ai )S>iD39:it;i)(i(ir ijfl rrtiB! I".bduiI lae. Kit'i^tSiiirnol;
U(i.3d)biiF»E!lSdiL'iii'Bs;l rwBsi5adiFii£!n!)gpil;bili:i«rr{ iPXVfdiJDbbnril:
nsiM'Taastntaiiibonr ixw IFsosliImbss Hr.si/9! 'Joeaan >Bgn»99i tx*
iwiir*MU»1 >tli!S'3nrcl: lry> i jnnobartgrtBoli^it*! :aD<Kii3!tijBSL
IHasan K6:ouQ(liBe l^jannry,. '?I"B{ IrssKl xi: Hllna! tV.rts
l:"-iB3Jil^\ inso:te tts! »3EB£! rkn- Ini;; HibdjIlyViiniqqriBrrlirix
hmmr rjlnas isBansta jpurbsli hnes; .si: tlrloE■ 11/kv«an«l:oa■ isnnj
II09Q3a~Ml:oa~im»3S!Ji:iingpix1!2oanfsri*!E..
TTinEn iVfftj- MiBoalt^ noacdnnnBanobSol: rjlrsitl "TTios■
iD3anrl:iirBotl inr4i(xr-i I InaaiDOiti ianntl igrtBDbLBiJiB! sJUiabaniti; >dit i ttE
KjGiwnqouei iinr tssfldn idl:'^BE IIiE|:i50tnmanra>s leno:! ioddroocdii■ jc*I:
rilnas IF,3KLityv I JC'l .^ts;( >rlnooLib:l i^bsrl ennas ):d: -^bbit
ruuwlclo9i)i:(|q<ia^:i>d!C|Gei)i3!iiriiTO9g*:hr!jp.)crl;)l"B: Fsoai,*^'-"''
Tliiiss wmijiIi:I taajil) in l)rlnE'S«li9a*:bcrrixf'l;KEI»*iuu:bgr*;2,-Jdc-
F.BDjMty iWBsnbesnlrliiqi;. .Jon- iei pea- idstJ: xl' i'm 'fioW
inrMTildoeiii psII rilnai tdisodrlrinogi hsauiJilrv> inri.ftitsi. TI1oE"J>9ni
ISSBdHiiirtrirji li3oaLilv\ inodiLinte; Miirl'^ llinjea; wsanilDBSR;iqifl JlieE
iMrte IFiBfljJil^ '^IniX'iBrBE'iBCdiri/'asI'^ fssedriinpf iBnotliEioid;liuDbss
r*Dcas ):nri liaswE >:*' istteaanos!;, X, aaoDcrmcbflrYV lasliiMJ: tit 1 <1es
inn:it:bDiv >uAsei< t-x |:i»3);i3ant:nqqfli39iaarit,Bii:boir fci/\ sluicbaroinr
nine! Mi?*: SBnot asoonnn:! '(user?; nil p.V.Tji
IIBsbii lOaannrfV jdipueotl -i*i6i lrieqppa\ Irociinoa'a; iam:l
)p-5B:LLSit3! 'trjDzbart.i.iirrsobb!rj«-i )I1be "''iDonnJlirSuBnna^\ rj:'Uras
FHeTjI't'^ i)Cl iVit2 ;annat Ulnars iu nn:i Kdlrlflan iDaanB<f:>ji)annjy\
Uliriait; I'miieiwiiB-aE'Xl'"
S*jubbflr*:ii3qaisaa-it3J]i/\i2s iMni J5aar.6il)3! ieippastl, iceir trlna!
iXllresi-Hr»Bno:l, ]|-b*JrUra;ITisoality>x1 XntiiiBaaoniiiTfiBmabBiiMr!
'men  j^pBiiin?]  ll-es !q:(«ii rJ: iIIoe ipiroai^iae; .sqqqa-K^atl
■WllSa:: l^gqcocrti^Llisi HI. tS£«\M
isgnlliisn IJtfV ^aansr^i!, inr rilrsit: in >tli)S:l inafd iqinmi'obii! 'tar
ii£|qa'3&aarfi3ir:i)onr 'iTcnri sJUueba^; in ieIiII vvsem
Tl'lna! iir.FirJwi rw«e< i-reodihod, *B!|q<ir»E■ ]\-\k wxtaeti i:*l
!a:nrrBS ttiibcbs'ifi EearsMO'ii, ;ait: iidi)Eill90D9iir1rJo9i insseiinnEii:*!
!:im~6iJSs runirjln rrlns-i iC6esegp;xi1:fllna!ixiniiafnrsil ^.Tl; F30DLi>lf\'
i T>90oonnmngnn:btf]i>:nr i, iaqgpHrlbari iwH ianr iBranano^nagnr:
(qdoc^'btliirqi; Hkth' llrlos: ditocffori i]<H ;anri iBobdirfoireil IIiduui Xtin
•JUiDbsirfii — - nwKi i3SBdHrlS:flmttE' rlitrj ianntl sasoMnct '^ssm,
Xn si K3Jill ixfrl llrlBE l=>03Uilr>p,i iin:ri):iri ta-otl tts!
(Bdmsntcbnnsrfl, >f -hzrtiil tzi: W Xits it-Mzbsrta ft/'ill I !■$»«!
I^BfljpJir^ i wannifoeara'-liiiqt
i.V.rcitlUnaa' i]bqq6Brtl*r>£: ■*-Knrn rUrss .aqqqaxuMtl '.ibrstiy.
■''PibbMiihnsaiiinr UtIfie!wbibe xr^^rles;t^j«t2.InWajil'r^'|:ni-xruihbEifi;hbai
jsliactfiiwar xi ifjjobbsrt; 'J]r IJoei »:nncbnKtSobl l:yv rJra:
FiM|i!*S3ii^; UMiijss :ann:l r*a! LBas cdl ie i irrsiit' fceilliartl.
TI-BS |i(iaaji>rinir'ii iIHIods1 rute: I joe-irtgi isdibBal 'ta iDoanobbcd
llAia:'«b3asi:bnor,, lltesnr 'Piginri/i iBBibtJ, toeooBLBas i'l licetl ;i
IDft:rr\ianr i39D3tiii >:*: nsmyiihrjEi >:a J syudrlr r.3d»lx< iBnn:l Ijoassuija;
in rvse; fUrss »nr)'f\ rtliM! 'imtibdrlr h.iKi/rvs Hrlo£p !*3tfi^< xjI
;* juiba'J^i, lanncl ymHur-WBa ■ jH«sy >a ^-1 t9g|b*3f»3ol inn at i aslij ]|ildibE
fiairxatJi.AiwBii IJGrillbrliu.BeiiabsannnaallJxiadRaLPiiasiEltampan
iB-ot I lnnons! nsjtiriBSsnrrtEfri'W! Wte..
!E*iUM3ba-itJ JSaarstfixm;; i^gpiin i^'TcOWJad ritrsf: Jlrios
ii39D:annnBnrotfeiJ:bO'ir jbbqcsnloal ITiiTonri fllna! is,qq:<ra¥9al
jpLibtbsli hna?;, 'n/rfnidni |pncin^ksbl bbo1 rlss oacancbLDJ] ufl i^BS
jsliaoJrknre I fcv iLiinobarig|tBab^il3s :3:o3i;1:bs;.
Tl"9!; XaI-2, Fi'sBaLiHv\' ii3co:(miriBancifcB(li:i)0iir ruses i^qqcni3(r\>3al
)cv\ Sanrsit'3!, Iduti inuassneilil^'^ Ur.s*;rjlnasnr.errianppmil HIjos
t )ii!39:l i jB^bVit i b(f\''. JJjuobanrfSi 'unlraar i ■ jlref if MesKdnss i weiriberH
iDtrl ■ ttrlns■ Fsoajtlfy, jEnHc-unras »:<H iBidiiMni 'auggpsJiotl tfd rilnas
E"i903ardDea- Sarr,6iJ>3i inesftJinnEI-
TUbe l:\BDul+W)cit tjEitBobJiirJiEiic*Ji>:lii9« b;>d:B3(>39S»bt iingiraC'
jbbqcanlli'xdni rilnai JSaanatlifi: (pqiii^sliliinas;. Inr irtiiajbdniteiKiir
rjci ISbt.bpJ?!, ildnai F';D3jilr*v isw. \i: cB'tia-j; 'Inonrn i:*Wr»g!T
HiBoaJ'^BSiiirii'tei IJbhririiwiiiTiviwiihbadasajM', ini bii'asxrliaiir
)sri393Ljir]ifiiEi »D3annnril49E! <t<\ ninfls id!b9J*s:l inBgirrtdoa-si rx>
i3q:iiiBsar] iei l:r>KBnl iqqo9KiiLnni »aM i:bqqoBtlirrBar*2 sontt
itlisoaiqdi rrs?i, iB"otlirir loaa^obLiDjinog i s:; louL'<inB9E;i3sHi3aJ:i/«!jf>
«'idr 5iiirjiB*:»,*El!^,aiir.BillIsirjiaanatBiiBMiiSJiTitBatiiiigpi.
l3b3a3Buea! ssBdrlr ibbqcanlnmairrj •mlnidrlr icirlg^i nprtuBH^E
!*'jD:^\'i:'eiiBdfl39:l'fi:< jbbaibprBitfi! jcrmE-n«_ irwixifiiio;li',0'bbljKdib:hac-
>BJ3arollM:,Ba3iJilrv\i¥iB9ifJinDpv3i7«^9ia!n93:d'3b30l 3itJi3flncbBrD3E
xm~ 'HrlBE' |i6e;r: Clmor '^sarts Ite IJo9sar 3rfoooL»; )B0Ci ioerrazane. I r
it rTcrnr.Bil sasrBE!, ioowwwavi i~K H'.soud Ifv1 Ir6e; iei
imngmrldos-erlriiqnntl ri^OCIiqrmDonni, iBrixliiwqooeariiMiriisn Udoa-
!saarsif3! ippiicbsli iinasi ■ jn*3«.ihtI laqjJiriE!'fries riiaatfori >zt x\
irnrinnirwiuu"Tr udl lioTiiBrtBDb.BSSsiSJijDjbanfij.rDciiErj-janotllFsDaLiM
inn93*:rrigp;.
TTHoe■ FiBauilryp,' Irse; ]DaJi:ir:bciD9ol !3dgnriFil»E )ii< n9cbuB3s liirsi
nuimrldogn >:il: >luu:bar»: n9.qn3eaar*3*:ir»se iin ifez. kbbei rici ibi
I'liiiiiiiwjiT i:r:;:0CliBrr>:lities;lanq'jread: ieijGf»:o39:kt»3(r^Hriib*.
rwKhJili:! :a93! ::8c'3p3BtUiBili3! jJuttbbanlaiasloajBd .
H"! fries jsrusnitj tturjiKennsfisi \M<b,i iti lUnap ii:bsEnx?l ibi
imriiiiiiwiinr ^f^EDCl, ;i saoo:<r):lncrT0O3obl«i"9£i einaDconnnBa-obsatl
rwlii bdr. aj:uliIi:I aass >ei toiA >x1 -Ktt op-jobbLF*; :^ji»:ba"tf:;i
idptoiEKl run mr»9,nrljo9'jl1ii qpc im (Unas liiuoaJtyv,
TUBE' triddib! loeslcw/1 laViorw?,. inr aynnmnBir^ bDa-rii, ttEi
i393oannnfi9notb*:iMiir!« ^qqea'-xrogot \it^ Jsenrstras \m juxjutbant:
m9;:OT9a(TitEdiiixirii kut IF.aBaLiliiiS't. IFxn rifrxas 'mlio:i■ >BmE'
!*3itlii*:i)SElil|pv' wihnobbd;, fries ifragrtagps iqoa^aaifl-Bope! >z&
!ji]*]b9nit: nspfisasnrriffiiairi hben ;bill IF.aoalihBe!, iat»ibijriihi}Ei
>l™*bui?SE(5)L'dilBe;,i:e;R'?9i;',
sun wun v iiif iCTi'unHHT RfflimEsownwni »if/i 'nw rwuiii't i eis
nvxaj-nn
I'flpbjjMlLI'SlI
%tiiano3si
p.S/iT>;
Kinmninni3*i3™i
if ju; hues
Etnitiirdi'vi
3i):lju3ifib(ir
IJjwt
Iftbofiiamsi
;3iai9iosi
!:b:Bnn3s
)S-BDljLiBi»s!f;)njr;li*s:
r\TCni/U3in,n=SJIEIEJ:i3i
iXKHIWJCXLTfl
igsr
l-lJJftBE33* K(l:
SiTrJUatpHplREJ
iqa3if»:3EinvJti
i3Jaias3nrvi.ii: *Kfl
i-KXivuEuaEcrmx
:ei
IEi
JLhnbs.-gnJDtj:;'
Ihoba^riBcbiitfi^
P^'SDbuBljl9i'l
l3i»dt!j!V\
■63<
1:1
BISK*.
iBqoBUnBiiiTis
snotndiqgniBnEirC!
;jt'
<cl£l
tbgnons!, lAbipoi'Bjanot
IF&oiijdifln'is )IMibs
OEiiiBcbist}i3<2Jrjub9rd6i tov
UtillJcElli;!!
Iftqea-tineait: jflDtliidnocnl ISCf
Pirua'^sniS!
I'SoDarpolfvsan'S!
rn
tiSi
1iirM'V9sn T
jLhnbaiti^iBtliuitiBt
!2&oooriclfysBn:S
IEi»di!J^\
Tlriihr:l>nntl
libun-Hri^sdralci
> £ iiBbbiidis '.=Ji-joban ji ^
«
3tyvv3Bnlt-
IJincbniprsobuBifis
XsnptdiH-lf^PBnBra
;»bo:i)!JVi
I|a'irt:ii3iji,,,'Ur)c6fi>ri^oljueS!
',iiOi\ISif\-.-.i
Hi
I3<
.^samrldil/iicil
labbbosdiibflfiESujobnititf!'
kW»oo:ii*iixini
l:i
■K
^noba-iniBfcfe^i
Llincfeftp-JObuE'S!
iji-BobjBitie;:?
SDOlBd'V
LCS!
::s
ISIfVilWn'
Lltnbbfijp.-sctjijij*!
;3iodiBdf\
XS1
is
lJjr»obfi|-gniebs"tS!
l.llObS™pi'BCl«iBifi!
lifiSiinbartJiirt!!
:_i>oiis1\i9,;
H*dni3ld<ili'*it)bdr
IA^cl»;iinep3
KtocUiiijisia-jobaPTiti s
Hi
rtti
IWefimsovv
lii-iobaipriobbBifiE
Lb-pclCTprsebLB-iS:
!3bo:i)9v\
BBo:i>it,v,'l
IEV\'ya8nkM
ii!ii sDbub-iSi KJjubbnita' 1
::n.
■v
XaiqGETtimanit's' BE1
I2i):ie)ari3; IJj lob sirs rtDbuBdis
!5i)Otii9'V\ IEI
iSanetiidiH'inijpiBnri
HiiTfiifysan'l
lo&ooont 1 fWSH' r 1
Llinrb-iirliM^eajcn
ritEi
ru
m<
;£Et
SEfl
:iti
;ss8
t/b<)ii'v9:)B!e.'jijascHt'i,!=&;inB:B!
"riao^ijm^i ti?Bcitiill[Ni jcui'V I VTawtyV, imuiniloa^ »om JfeBW i:A"iBd»ano^iitioi ii'notljMfenH

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118337/manifest

Comment

Related Items