UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Oct 16, 1974

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118161.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118161.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118161-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118161-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118161-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118161-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118161-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118161-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118161-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118161.ris

Full Text

 :W«KW-'Wfl'-'-'^MB6i
IM
1'T
Ml !■ Ifll 1;
llRC'f S
llEIXi'z. Sflsir.Eitiai Ita taibanr iB-octta* '.ttefzt liBSixhngi la
Xf. ir a; liter:. !El nmBaoihngi :5air>E<l£! .qrnqnoffvasi
i w3Mrw"iio9^obbJ:bcflr!! laeidadi&lii m\ tjdiae' M»n rilnaiastesriibtnf >:it:
r»v/mc' taJtlv' Fiatirdoecu . 'im-itHuztantr, iBnotl iei iriMmfcesi ■ )td!
fire: isiriqilibf <«tl !3atftx i"i»s I J*6ii:l i;<H ilbo«sinr>:o?,;, sand; fenfires isliBstffariitfHiis lH-Bfl-Dsdlbcn ibiixI IctiL'ti llitnrvwasfflknr
i-noernrldogti rx*es Sfeor.ediB^
TI'Ioei i303tnrnma,nnDbFi)i'ixnfii /M/asi3i mr.soba: IjtY . snri
ig!btlr(-:-Ti8snri:ea"!3isiBfrl*E >x<innniifiS9E, ,iiipJ-ibd"iiinn*J:IJL»cb93l'Jw«
: a.MbgiiM ioanr.EiJnfli;, jdrssina;! fcy\ rinai Inssot l:<H IJJSI^i FsDCiulryy
ntH Uf/M/\ MsstintfUL lAb£3i3Sir,i,
BOARD IHEI1BE1S
Ihnoban -jUbe ■ tastine ufl il-as nesw ilta irmftta ^Irt', rvJ'irioHr
kmikpb! inititi Mxwsi mi*. _UU iVs" ^. MlnaHEtesni irfiEfcirasnntxi'-Hmi'il
hes i ironsseaot I iri :a;sas fIraniri f IT! fi:<'f SnniMmfcen *, i■hndtliucBmiEl
igib^riinogiiao^i^qqoadrir^atl-le^r^Ei-jaici/'iPoaidihs^dnBJl
TTinE ■ I Jed i ba->03£ ixl li>E 'lEfcantl'imilll Joeimr.Bffeijqrj^l Jl^ns-
tq*i 3e;ijtE)firj.,Jlins HhMnrasl'ibcn/,TwcftaoaJrl/i mnsnilsmijsfoctiaor
|j(/y*b: teoxilryv,->vn)cii**tu0b3nirtii9!l»**n>9d fc^v-Jl*ioE!?Ajut^bjinta,
iBnotl lames iost3:nr! isJ'BsKtte:! liry ,snocl ti:<rnr *HrtE bjili 1-flininE
lastrrqdiaeyTOS^ i:li flios- JJnwarca'JY riA4t:< ibis inofl h*303Li»*Y\
njoaiifldoa*?;.
:3&drl09cliLib; *b:n* jdistolbcrrn*! 'teaalft^ iinaildoaii rici lite
I^GBDtlxfUSoc'ueniocirsrei:
'■hIeiII -l:nnn:nmirB#iit:nrer-iI4si NEi;
t>iil;bcaiif>B(:ls*fi£,*b3nnix:iriiir.6i:Kflrs —Vki/v'f;
'«'IBb«Ji*xi^rtEf*£—-Vl»:cv .'K=(.
E Ibs-^ii ao"i: ad-eat IjlI^« f *bc i ;3 *ju:b3"ir: imgnndDartiE mf' *Jl"flj l;i:6fl-*
[SITS
- - - -fc, i imp
aWU HI  IBI
Ml w
l33itoib:<irod^(i9cliLil)£'kntire: inao-KBOSobfenniiit^s^*!'e;:
iMi iTb.n HcflTiccnfTihr.ejtibcrir:; —Jlts-j. I3EI;
iM'll;tc«i[ni)Ef:tffi! f*bo*iriK'irriiinsit:knr!;--I'Vbc^.'15';
'■i|33ibflS)ii3(irt3h*»E'-I69a:.TIi.
lEfcsdiM'i »:*!*Ibiim.iI*/\ meandoestti.smcl laiKrqdibc^s:! >t3iY
ni/iillIliiE!xxflnctuDJ'Bstlt^iTiBiil fceiliitfjtKoseiinqo-eiietblnseaea
!:iju3li!irl!2;'«lill 'lexrjs iBCliy to Izonost Ii303r»9cl ifl /uaii^LE;
l^«iiir*j>:<Tr|iBilil86IlD3Bnii:«!*i
Ea0drn*J3nnDbibliF«E:'kni^b9rfi:(i"ili:c HAisilJjisaTtl Trrutitfl *>»■
nixjfitninr.s*3oH iin wfoihnaisn^ot lUns noniineEMbMnia'^pnaol l:tyy
Mum- iqesraane; ianitirii=rat rac< iMtfj; ihr )l*1i)M3il>9iiocii. Tlfne;
not nr mnas: iniiLird laijinr rifnas m:<iniini>tMii:nn ^o^qoan rxi hnoBiDSto! iriie;
»xi *Inai will liropnasj .**:i on Mxr JsliacrtM i.
'Vk-*riiir6»:ii:«ineiii*1iKulili toa^asrmzil^I^iBsrEl'elrtert. .'Wii,
,UJ::.M. IS^mn^ill, .fwilna ii; ns>qoo<ire;ik:iBS Mxin racnrabjrcninrjtinlns!
iditea iii;«ne,,
iEsodn inoofflriimsgi will I .diaci tees i-raqpuBedeat"** -sutiqq^ilcs1 *-bi
1:6;:
wiliaill 'knnocnnir.sifJoni-'Xlci :Eil;
,ll|ii:iica,iiiiB(3bftEf*V:niiB:oninr,6»:KnJ!8---.Vb:,Al3c
'toil SeX'.llubci.'iaiVItoJ. rta.Tt3*n^YAWa30dwar,l3t.i)Ci.
I uer: iREwanna hwjwpib. Einrmmiit .
\  ^
lllli P:nnniici
III '**>■   'maup-*mV 1tm\ « HI 'HW n
11
Ml
fPi.mnii
-    II IH 111
hii»rc: ly^imiipiri
WVHi »**  IH HfUBIH III IV 'NmH
Tire* *pni:(/\innd;bil ip:(/B9i"nrBariJ.lTje< lr.GnnBot'*3>g'ir|Dog-!aoni?;
tx llins: raw 'ihwrn'Siiniisa. DcuniWD:!!, ritai IjodoIy ra3Sfi3>tl
xnobbn* rUrBf newv LWm'riiOTi .4hl f'X »ci->:flnb TiEJisi tUnei
i]bsva:i>[qDiTiT>e:Tii i jc 11S vX': i< iii Tdi' lQUll:iiio: ILIlil m*»irii>e! ifliot i 3DJ:
(BBrSflri ir»3mma!)tlBav\ toetfimraaif '^"fl! unnnw.ta'iiM: siitoI rilnai
[^ixn'inoxdiljpci/ssTnriBnr'l.
■n'tiairiisuua'llf losnridoen*Kif;Itrlns )IbcJu-«rallhs ite.lfjiMkfmns!
dHr)B-rmr,enr;, tlSxi!,1, Wili.EBrv Wi,inn,*.'»:«na(1 Ibannwsn -jb&ijoott^,'
l^3°ii)tbarit: xr*: ).U]»X:. rJt^ztai >e qqqoc'hr dinner! ■ «ei >«r rTMLiraagt
>3onSaqr 1. '.li lc^\ 1)1 >j IftHnii^W xdlBcbuusinicnr,!, Whz;. Eiiliasnr
Il5lil IK .
Tina: inaimi'iXaj:i^>'Koaildesi tlir.fl >;<f:r]lne< Fnzi iriB9"il:ea,?i
ID,yOi(.ir*;.yfli m&l
IV'&VUf'ill 'U
' Eiorol'iment
Predicted
USE: heetl l?l ,'£f tJ! >tb*'y*« bne; iJiunbgnrrt; lainidillo-jl >;nr liter j.
'I, iBOODDftabnoEi tx \-jpni-\nn6ayy i^gfeJradiiKri rligijuiei
)0c(irqd'ib9iliin)l*inEl:f33(ii?:i-iH,,ii)c<HiD3!.
Tlnai )IM:. I >DtfSEl ie.-Ei't'ijoan osrorj inraiseaE itt/Ba- lie^i
■flBBri^i Mined I ki^l'nriBi innnnadimnaiin HigiJUDE1 >:*: ;J3[;i;U)Cl
iJijL'Dbanirii. 10Ii^iiv.d'l3flni:(liTm9nitll%Li»3ihia''t3fW^S*wiilll
Ite' -Uit_d:I>: >xiri lite::, n, Ijlnai obEdiE! r.an «W»d.1f >3G^nneot:Bari
uiiriifuart(i,ii3e)')oojBrdn(Keaa;l>:<i:JiJff]i!,JJii*;BiliDuiiiDocasi
iIH:bdi5ik< inr tJlna; UtTiiaas i_ti] ktoDbburib: W'tiirnnihngiisBibtl
r*rtnevN' is^moJ] ilioaie /villi ld« SBbbbii:ba<r>dil jsmxltinearAi inr
lilDTti FiiKiLitVv >c*: >Jd-»BDbL6*'B; :&jDDti'BSJ >Bpotl aoonrtE
/\jillln:h->eusili< ti(\ iLnncib9"»gr«BatL6tfi3s; -pixi* ^*xlIbo: 11.
I34jir: l*tev\,!?*ill iqaiotlbJl HIE)]; mi'ill ftf\inot!ui)cifw\Mnil1fl«
lriBrJ"e»J:)ttyylhnB!i9nnicihno9"tf: hn ifjUiiiJMfl'^. H^i/MiM^i^os^;
>9-ni*xl fimenrJ * mst i issodnsot I ini tUnei uniirfSfl' >:*: 'Of5XKU /\Jnnanr
^X!3t:9c'<]lspKt:iinBE!J-ji)cbanirjE(iW9*309nitTd(ll>9d
TI'B; Mbptme; Ajf-iiidrlr llxiilliavMj1 j,fn:w iDftsiinriiTiBity
Kirrndnnianri lc^ I^jbduiI'*^ ise, i:d; Uteri. TL Tlnai Mbpnoa; ini
■fa'-wdtb-rt; mi>, Mhreil i3flnn:<lnrtgnK j -figijuwc -,serJ] Koc:. 'I,,' ti ^l.
l:SBDJil*y' xi ,%iwjilfciiid ,Sb:inniosa — ;ECB3?S382it;
Tn'Bociu^-y\ xrl t^qqqd ibotl3&dr9nno3«— rU3*IOC0 r^LCEeflil; iF.soulI V^ n*3
i^lij — S.i^OJOS'l'KtSIt; iFi3oaLi>v\ )ct: OCierrmninartDa! sa^otl
llUeanaeai iVelTfiiii!fi-5*ft:<in - f.l^sW.HtSStlt: fi'soaJit'^ i:*:
- ■■■■■■   '■ &N»&mw&x&Etw
igoflqecihrdaol: tx'*Hk'LtKuiroalJ,H»«nidiBd IfcetaqqqotiirJaotlli^-.Bi
iwef-^KBn I'Mim*, '.Iboun■lx'1 ,eir/w:^wa.TJamrrisiinot-twxiHan;si
■]|-ni39i-'^sBn riaini. l1Sxl\i^^w0.1i'-Mfii>ti'5ijfl3qt)(xiinrriino91*:ii8 libfl-
ib'iy iniilail r*ii'i99!-fy3SB' pan boot
Tl'InE: fkniu* noaitacons mi"oci Irsmgi naM'iraatl xmoei-^ssn*
iqqq:od'hr»"finafnr2;)iarJia))jiajimo;il iEnai:
'*' IJ*i ,IH:nr.fiil)tllM,.B3J.3Uuri Nr,,)c<l:£s6Bribd'ii1!jEI.)X).,f*bc(nman
^ib3el**|a3eiii:b9-'f)](fllli>EiJ.hriw3iiat]'v'^l,A,i>JJoa st
•■' IWi*i, Ebddc !5M"il)te*aE*i,l icfl: iDbo^iibanT,, ia«niB*BiT'<v
rni3se*jJiaii^ltire;fiAiaeAai-iIIiSnr>B*:liiEnr Rao|ii:nr,SilKScunodilxi
r.fnsibr^flT.Eiti'ixjnr.dMbo^iw^^a^nrili^noa'iiMi;
•K1 lite. Hi-sa-rosi Ifiiflisefrfiibifceinfci, ut\ 'A'bJDDrisi, >(
IIilii'u9rt,a;il,-/\ >c*l:iVjlceatsi>grsacbLGB-3<ienn:liEiicevidniiElnift\ ,snncl
* lAfe;. II|»r»:dl**1rji Hi-»ea9\ >zt: llharjwoc*!,. IEI1!:, a
h^se'JifenRQafiWi-ign aiotl-bstrJ^tt^a-.ssJlfesmaBga-i SCiC'fesiSps.
Tines teoun '|Den:-9Mne; rJiln]( I*bi/\»s: iBaoa'i/Mtl rw-HiiKB-
,3(pqoc<irir*ii*PBnr*2r*Jcf*,SnB;)Xic<unodil5«i£.
w IAIi*!i.l-b-JJV\1WW;;iiL(i-]t<)c*'3iLti*ifv\oiK:(i'inatirfri6iinnBani
ixflrlrlfiEiIofritooO':*Kicillimp!Douuioa I;
!N( IMii XAz«: iHait], iIS.il:, i:*! '^nnoooji'van,, >e litmnen*
'jibDE^'isa^cibaniriK^HnflO]oflr.6BtlBfl,,iVtEdiiDOifid IFfceil/w^';
>«< IMt;. i?lirtEi l*Ubo»]a-,6ili]l, ixfl f«VBni»:«L'irt9\ ii IJIEJII
igi-sBcbLBO; ,aimcl ,31 mramiiban xi ■HiiK iiuxtiwrnsil HSbc^«ll
HiMrmmiiaaixir i30"i l=sBnril |\ iBnn:l Or iib:h'3nr ft; I. jmc; »ot
'■' IMr. l]b9i~BBTt,iIiilllK,,'Xl7,v*ii*iJ*xi-iiti,iei-riB!initoefl-)cil:llin=i
IJjhri'i/M-ai^/NixiMfjj^iEiSfe^Edisiifl-ot'li^innavaJBDeniiriliann:!-
)aiir}yl>D:bi»[)sir]bciTf:bcfl-Jl'Hfl;Hbotilrl)™e'JlT>9"iiriaiii9ai.
T1'"K fiiwx mPBirldoani-j Kd'lUBt iHio.nno:!!1 iqqqoc<ii*Mtl blnn
Jin 19E -/V3sn -tisn-w.t >b is ■:
»K' IAh InsnrlWihr !=:. flft^ibbanr.i.ixfil 'Asnnooo.irwi.iEiilC*^
|3|t3obto*E! jenotl ■fczflimen- n«i3s;i>t:bnril jel )l-« ilBEC .VJi.nnnni
Xnwa-'stiizarwwnA
» lAlr. ftBnr.fkaitliinoj|lijf1l5lil/MTMnf,l£-J!!tl)Bi,fnB!rikie(iijf*1
He:13£;)X Ljggt^jbtfUuns-t*xi-riiesI1i^w\II^anoDoai*:iKl^at/>.enntl
iUKz. no3ob^D39aooff, IliKE' iLS(-uq;efi,*5fjirusi tiofimfimoariwssilrti
Ti'aab^BdlfwiK. UncTiri'I£*M3i'»x '1383JEIiBnotl>eiinoanritBa*»:*'rilnai
ftolraidi 1^,8iii 6fino9-ir:»ii(i-HkilOl*\rtyiitt \m_inx*lJKVI.
.tf/in jcMii::i>d"Xi rilnai UiriiTOiajiiasiilJSoLinQiil liSBii* iJ /wbb:
hDqqo9al rlnsiiirt*] ti:Jillli¥i89*:iiro[ Kit r*ir,6tf:ld(K)at^>fwwooilbtt*=l»l»E!
iq<tB33; mi'tlliint ie miKniti-K
"ITIm 'Eiouu-odl P*« nti*iino:inGdi liwno:diij<ri rwilll bei rx>
oa-Cfli-*' ir.e*3! il-JnE- i:b?vwb:qDnriaxj ism:! »si:i**-ii3ai >xl ■ jlrlos*
iurni'ira!i?irf»eA anntl tix Bairvw sej.snrnrr-ng-inrocB^fr^ jDaifwaas'Tr
junri,i/9n?iir:bs<>BiiijDpo«nin^ft9nir:Mrih:iir1Bnn3:sdiTr.6JJB't;.
"IT-bsijurii/«3na ]iTaery/vil II, i hr HiLlrjin', taLrtO'¥iir:^e9ifin9*:puasli:j
h:d- i-xpegWlirqE snr>ct isa^'idil npsir*; it:< dngi )JU*iii'u3*tia^:bs«
ijjbojiinoiir iujUih** r*ienf liiliifsoiflv rta HJB( liMi-BJiaa- i:*l
EabjiCtf'-iiDcri. TTInsi )C*oouuro:il I ni'illhtwwwv iBnotl ra+nTtlhfis-lsi
II
Ir
I IW
Ijfl-bel fcibpg(iaqtlrlri»33il jtpataanMrCiBmtI'mi'il lD8ino9inii*l
i s>j:liuijb!! si ^■oJMrwaT#jx^:qcrl;T-HD;*iwranfcj i*xi*ioE id:in:
unirDrlfcB'ilkiiiGB.qoaii.
.l.tiPDb3.T4A8/- timir.e\ xti-'MA&wm&^-'-Ate^rW -
iiDsmlitoanc mHoti;sbiilaiioiitote l*tan )d'bKr]ii:nri>am:l /»c*:i
nG9-j*»nffas^i^i-x'y3otlM*ii>fl:taJilkiim!fce0,;el^'WnEilhiiii'
rw*-> Hmi/9!, "l:fl* loojr irwcnrirei'X-i lt»nnppi,:as7V9ix ii
i irrt"Jii*:o', l»93liLtii-T, iseaiErlBniU iar»:tf3eaoo*; isei>
l^iixiseacn', i^TciMWo.', >xv ini sanr >9apLiir\i^ib9"it: jki
itbsiijgpr.Blsclfc^ fllna! SanriB*;!.'"
.Win if2; 01631, !3( iipa9sr:iir-oj( l3&anuff»E ,3qaqa'i:n
iTOOcannnins'iDtbirii^nrrV'X'TrrllfesBnflAbsIiibsBYisocflnrinrirj^
rinfei'saorton xl rilna: Xati bei ifi*r*BT^ni3*3otl rici ihr
'kill- J'nnfi! raezitc'ind'l bsJJj^a^i.
IMh .llSaT.BillhaBibt'rjir.e**:, ne<iBiii3ajdn icf^-lnsfiaorjub
l^eaaat I *ty\ iSanr.tf H, ,Wiz<rei Inod'btifwiBi jcenr*:-»:hriBJ ixn j:I
iE;qq:oo'inr't-insn(rEi »:nr tfr-e: IHSIHieayilt^ /vwodicl irari fcfl« )<l
fkiinn:(iniinr>Slii3(iriiEEii3Enrp]lii:biJts; xirici'i/'xlis ini Jdiso:*
'A'ei^Jrq{|30>t*te»aoT!/wwJbtl3il!acli)EiiTB!ii[3ilJib', M«i3«ra:
iPmOBLEIMI MWEm
^incdHrta- (g|t:«uc< wnr tfnai i:3nrrqoui>< iiml*1ibdrli pneafliiTSKl
l^md'*Jdi3irei,  hes  isBibtl,  m*)3(  rilncca!  )bbs;bpreff39tl  se;
|]pcea-i-±:(KMiccTSil h*3illi;</we; >enotl ilaassnndri i.E?e»:03»s*3e;. I:^a-san-i>i
iTilHosas: Kff**t9.9iwiis« isira ror*. isfflBU'Tbbot1 a< nnamnrioaTi tztl tUnei
'teaudtA M\ 'ITsainsdl fSEibtl.
"'■niBeMiiTJii^iboMiiia-i b':a* riB'rilDfin'i.r&ilinesiTBStf\l3*s]68Ttl
'ynilll ■^■jrdceddi^ itEtcasd1 a Hsw\ |:n*xljdiairi jBiseC" He; isa.btl.
■"■fl-Beaf mill Inai/ME rod l:e; |.ho^«b>3atl sffl issiie^ijiII\y \x< rUr.eir:
npuBeJibonn; i^'iEiIhgiitciiBt^ BB"ilJo8i|?):iicJ"B9:liJ|q( Vxv b:jiriiurt3i
isibsJ^ixi^ei.""
iltn r*lne!i]pjBS**f:i):iiri):*lf?!iuDb9'irrii3di'D(ih(illir,v\■'Ipn'iBibKfiiMri
IBnotl iwiriinBt, rj1Je;ineiw,iV»Jl jqoeatilbs'Z rilneitiMuDbanin inBand^a-;;
i:<tl rUnai IEi:«B*5t I Kil: GaMBi-ocm l:« riisolisat' "1:^ sam:! IS;<im rUnai
liir-jucbgiiriLV^a;od;=iU:iixiir. "'3&9a3)ixnr Mtstflfinesifcl):beTinris>jfDnsi
lEljucbaiit: .V*Bioo3:stfa»:fln jet; ' 'iiHI 'Vull- inne: lifliunbgirri; /wlnti iar»Ei
iTms^ldes^t^ifVJ-te^.tete^to^^S^^'s*^ s:fl*'|-as jp-istlaiBft-si
iaoosiif If jrirfiai junfi'^*i*a;ir*/\ ,*"
TTirire, batl tx i?qqL(iwuBil ic^ !a&sr,6M( xh ;t n9030 rKmnBfintbitlicnr i
iihrfj9i:(i3*:"ringi Hnlllkinrnei -.ttudbsxt&i >e< kl1'jutobbtihi.>atU*et»sr
!*-ju-:b3iirJriB^ini)!:tBir:ii3SEj fiSutiriif,e;i'M"i,)iFiftsi3i)puiiri*5ibaiin( k*!
)X<j.d33^; sill I *to:J:<i-yl :iJi>:ba-it2., iw:t id I xll-B^i*'iffsotiUuE *e
rat-ljunba^ffartd^iinogjEJd h3se**r*:a:«
Iftft-v USsn-sd II !.aiii:J rjnaij-jd-rtiSea!..."i|!!!.'*(i'le9" !*|(i3ob.lJBF*E!.
!<f*jutb9-it2;fid>:inot ifl bsetJl s;kx: ijunirSi,"' rweei ;ei i »tfHneniinjucbs
/ws^txf*l*i)a*3!iTihr!iir!:(3!li!D|ilc(ill!ifv\f1ic'ifllrii!<jp.*xidq:<.
"1 /VM.ibtl lr,B(/MEriCiihrtar|Wi3tr: lies idrtn-seas >es inosBniinn,E
r^surl^o^eia' »sj lijpliHib! Ukai" ■naa-iriihr.FLiiba-ii isnotl/wr<Ji:hr>gfw\>=od'btldos
r*DC'3S >P',5BtUliS*3l!<fJl)tb!n*2.ffllllKi,iBt'lllftE't:hn6SfJlr9!'*«fHE'/"ttEa
tnad)tl, iwwiE ii9g(Bifi3ni9fllll:M" sjo; uiiriif2i >:<n .sosocbanriid: fww:nN;
iUuinorrlnai'rSW^SrVVnMa'&aa'iM-!.""
-  TI"bs n9,qo3iTl benr-u Hasan lAbd-DiBsari'!; oaonnniiftteE'isBicI
'WJnariE: *uee; ni>:< /tWIiinitliianri in rilnai masmi' ^dK^fkil-lt^nDS
39nqd(bcyv99S'u/\lnaiB'»Enn:ir:liBDUiJ!,r^i,in9riiri'i09ii.
Bter**3« sqcqOT:v»9cf >e iioxirnmBanataoljoo'ii in^nrii tfrm
'jaciriwinriiiBiJs rr,El'3Sinqcibcvvi99Si'»eiinir3fiiDfiE*493l;3e;"]1-1iK«ali1
. itinclt >xiilr^ fJroc« > »nq:<bc^999< niHoceas !sd>sn'B9€ ianstjnndbBsi tines
jjiibohaimn rJ -iw. <% itaaJMo 'Xtl ipartMnrnnsI;!, rsmfjl
imMri+ioajtr-fv iBob™ivi:e.J-»EHirwgi )<!ii393Jiriir«gi rjiHitV'^lnoC'ltol):!
Sboari:! .sqqqo^irrniTianrlii, i|nci/«tB9:l rrlnai naniru; rxfl rilnaih'
isqqqotirit.ifftenri. •nnii^' oooiirjra^imoi isflrqoibr^mwf: >sM rilnas
JJni»i9rta"f]'\(\"'
Tl'lnai ITss)n'itfi]i,SH',i< ixtrlioai Iree; ii9cpjB9J3ot: h:i;nni fJlnai
I3lii9a*a'ixk'1 I'.lflEiMSs-jiX'Tffsd >tbs:6flt.TnasrJ r.6anBS< xiHlrceai
larrqdtbc^'wssnfilroci wkisilhgiildibsr*j<iwdisijunobBn'(insnoswHto ,
[VbciriiJiliirDjMr.es^BsriJoasiviw'.BDbEnqeBrtib iriEfiresid'bnl'ldi lirif\'
>:#'lacnno; rAsH,1,tajKlnue;i-seasanii.seii'MBttfii, hza »di3aJ»:rtri
iBimtl'irac.'iihrjEi, FStsaserfdrVi.3e:B;E*anrrij>snDtl"DOimB!>d)Sin*b3ti I!*itffl:
stffl IJI96I!iSifailanrqdibf/»9tlft:n;»qDeo:it1ii::panbocbii:<Mniifmsi>Hrot
rilnaiir ^diBfiiBs; >fl'3s |^6(i»:l H.'xjnf i ^siftti cdr4siiinaali flnooir
sooutnoe.! i:ui tai:bs rlnas LUiiifwarta irvv
SEMME EILJEiCTIIOIWIS
;3baiK(fi£ sdiBix wastifcdnes*I -Hes WIbcimiihnri title. ^z»- ti.Jnei
lEJitoliuari i:dl fines »6Eno3dhbon lanncf fkuun \ZiZ«rvK<atitz<ri
nnantrtdosi'eiXi-ISe'irfilG!:
'■" V^irMyDSiixttgsljs-diiixnriEjnrizhas/ll rilja'norniriii^Bffii^nnjrjcijos »
inneibs ini'H-dnsii»tlH>:i»=«rixff"L\i3fcl'.i?S^aoo^-Vi■ ft-xiJosi^KierAHrJaLdisgtI
Kflrllteri.;58;i;
>H )i:ii:c;irD(i:bffS£ liio-irocnrrihr.eubrjnnj kn JXIrennoad ban snncl
SaimsAaimaflm'doaaa'n'/p—IIbsi::. 5';
* ■BBOJibcnnchris-, Fasti. "H TEC.5.
rA3<riirq[  icfiipefii  li^- isiteiwne; roc !3&air.tfls willl bes .
iJjSfa'igpnBoti Jix iqesnrairi innedrliimnsi -ridciLiliE-ii wm k*; iissaLitJ;,
f^lnbdf1! Willi has i^qocnlisnl »:< IEb9%(fss se) ifl; ineosrjino(>cflf i Fact'.
TKVIHTti.
\VkmwrBt:kmi. Via- iH'luenrodillcfl- sonal iLatci/wosfilcflri
nrisruldiHTri t:*l !5e9r.6ifiBs imnjus: bei meobsi nr/nmSrinqr «int laYDjinaat
livv 'iri»99( |-qoa-»oani>« oiiflifiosl ix ■ ratjs,, ItiaTiri («99Si muutfj idiboc
Siiignr 11.1ns i r.Kan'irnt.kut, iqeasssr iinotlwffa'.'hrigi fjinsiif /wiill liingfinaea.
ricnjnn. Price Advances Reflect
Higher Food, Labor Costs
UBC's Food Services department is currently
engaged in a comparison shopping survey of restaurant
prices at the request of the Board of Governors.
The Board asked for the survey to satisfy itself that
prices charged in campus food outlets are not out of
line with those charged by commercial restaurants for
food items of similar size and qual ity.
The survey will be carried out under the direction of
Mr. Robert Bailey, the recently-appointed director of
UBC Food Services.
A statement issued by the Board following its
meeting on Oct. 1 said that data presented to the Board
then by Mr. Bailey indicated that the prices currently
being charged by UBC Food Services are reasonable in
view of the increases in raw food and labor costs over
the last two years.
Two of the tables presented to the Board by Mr.
Bailey are reproduced below. They show changes over a
two-year period in the cost of items purchased by Food
Services and changes in menu prices in campus food
outlets.
Some of the realities of inflation are reflected in the
advances in the prices of food items purchased by the
University.
In August, 1972, UBC could buy a gallon of milk for
$1.10. Today that same gallon of milk costs$1.88-an
increase of 70.9 per cent.
The price of an 8-inch pie in August, 1972, was 55
cents. That same pie cost $1.35 in 1974 - a price
increase of 145.5 per cent.
The price increase for sugar over the past two years
is almost unbelievable - 202.2 per cent. The
100-pound bag of sugar that cost $13.01 in 1972 today
costs $39.31.  .
But advances in food costs aren't the whore story in
the financial picture of UBC's Food Services
department.
Over a period of almost two years, from August,
1972, to April, 1974, hourly wage rates for various
categories of employees in UBC food outlets increased
between 32.4 and 38.4 per cent.
When benefits such as University contributions to
employee pension plans are added to hourly wage rates,
it means that tabor costs during this period increased by
more than 40 per cent.
Yet another factor that contributes to increased
food prices is the cost of such things as paper goods,
including serviettes and paper plates. Items in this
category have increased in price by 105 per cent over
the past two years, Mr. Bailey said.
The inevitable result of these advances in food and
labor costs is increased prices to the campus food
consumer.
As a result, a fish-and-chip lunch has advanced in
price from 55 cents to $1.15 -an increase of 109 per
cent. The cost of a small-size soft drink has doubled
from 10 to 20 cents and even the price of the lowly hot
dog has advanced by 40 per cent from 25 to 35 cents.
UBC's Food Services department is one of a number
of ancillary services on the UBC campus which are
expected to operate on a break-even basis.
UBC is also in the process of repaying a bank loan of
more than $1.1 million obtained to finance the
construction of the cafeteria and central kitchen in the
Student Union Building.
UBC obtained the 10-year loan at 6 per cent interest
and used it to build and operate the food facility in
SUB. A total of $738,056 is still outstanding on the
loan.
However, the cost of servicing this debt is not one of
the factors responsible for the recent increases in menu
prices.
Annual payments on the loan are $156,791. In the
last fiscal year UBC was only able to repay $150,700
from Food Services revenues, just over $6,000 short of
'the normal repayment rater.
HOW MENU PRICES HAVE CHANGED
1972-73
1973-74
1974-75    % Change
Soup
Juice —small
Hamburger
Fish & Chips
Chili Con Came
Hot Dog
Grilled Cheese Sandwich
Bacon & Tomato Sandwich
Baron of Beef Sand, with salad
Tuna Salad Sandwich
French Fries
Side Salad
Bran Muffin
Cinnamon Bun
Assorted Doughnuts
Tarts
Assorted Pies
Ice Cream
Milk Shakes
Coffee
Milk -small
Soft Drinks-small
Kaiser Sandwich
18
.20
.25
+ 38.9
15
.15
.15
+  -0-
45
.50
.60
+ 33.3
55
.95
1.15
+109.0
40
.50
.55
+ 37.5
25
.30
.35
+ 40.0
30
.35
.40
+ 33.3
55
.55
.70
+ 27.3
65
.75
1.00
+ 53.8
35
.40
.45
+ 28.6
20
.25
.35
+ 75.0
15
.18
.23
+ 53.3
10
.12
.17
+ 70.0
15
.15
.25
+ 66.7
10
.10
.15
+ 50.0
10
.10
.15
+ 50.0
25
.25
.45
+ 80.0
15
.15
.25
+ 66.7
35
.40
.50
+ 42.9
12
.15
.15
+ 25.0
15
"  .18
.21
+ 40.0
10
.12
.20
+100.0
35
.45
.65
+ 85.7
HOW FOOD PRICES HAVE CHANGED
Milk —gallon
Sugar-100 lbs.
Coffee - 1 lb.
Flour-100 lbs.
Cod - 1 lb. [Fish & Chips)
Ground Beef Patties - 1 lb.
Salami — 1 lb. {Kaiser Sand.)
Coca Cola — 4 gallons
Doughnuts — dozen
French Fries — case
Cheese, sliced — case
Pies - 8" - each
August
August
August
1972
1973
1974
% Change
$ 1.10
$ 1.16
$ 1.88
+ 70.9
13.01
14.00
39.31
+202.2
.83
.90
1.06
+ 27.7
6.15
6.25
8.75
+ 42.3
.70
.90
1.35
+ 92.9
.48
.75
.83
+ 72.9
.49
.59
.89
+ 81.6
11.30
11.30
22.40
+ 98.2
.60
.63
.82
+ 36.7
4.50
7.40
8.25
+ 83.3
22.65
28.35
30.72
+ 35.6
.55
.75
1.35
+145.5
Every morning at 7:00 a.m. Mrs. Thea HennesfsmofUBC's Food Services department, begins
lavishing tender, lo ring care on one of the most popular items on the menu of campus food outlets
- sticky buns, or cinnamon rolls if you want to be precise. Mrs. Henneman and her co-workers
daily produce 85 dozen_.of the rolls, which hamincreased in price from 15 to 25 cents each over
'he past two years. For the reasons why, see _^tor^_below. Picture by Jim Banham.
Here's Why Your Sticky Bun
Costs a Lot Wore in 1974
Nothing seems to escape inflation on the UBC
campus these days.
Not even the famed "sticky buns" that have filled
many a hungry stomach between classes.
Two years ago UBC's Department of Food Services.,
sold the buns for 15 cents each. Today, they cost 25
cents each.
Why?
Most of the answer lies in the increased costs of the
ingredients that go into making the buns and the
increased labor costs associated with making and
distributing them.
During UBC's Winter Session a total of 85 dozens-
sticky buns (or cinnamon rolls, if you prefer the official
Food Services name for them} are prepared and baked
daily in the kitchen of the Student Union Building and
distributed to campus food outlets.
Several of the major components of the buns have,
increased in price significantly over the pasttwo years.
Flour, for instance, has advanced from $6.15 to
$8.75 for a 100-pound bag, an increase of 42.3 per
cent. The price of milk per gallon is up 70.9 per cent
and the increase in sugar prices is startling — 202.2per
cent.
The total cost of the ingredients that go into making -
the daily production of 1,020 buns is $109.14, whicfi J.
works out to a unit cost of 11 cents a bun.
But that's not the whole story.
UBC's Food Services department says the
production, distribution, selling and cleanup functions
associated with retailing those 1,020 sticky buns
involves a total of nine UBC employees.
And their wages and benefits have increased by
more than 40 per cent over a two-year period from
August, 1972, to August, 1974.
The assistant cook who earned $2.68 an hour in
I
1972 earns $3.66 an hour today. The cashier who takes
your two bits for the sticky bun earns $3.61 an hour
today as opposed to $2.64 an hour two years ago.
The total average personnel cost, including benefits,
for sticky bun production and retailing is calculated at
$105.62 by the Food Services department.
Other miscellaneous costs involved in sticky bun
sales, estimated at $27.40 by Food Services, include
such things as the cost of serviettes and uniforms for
staff.
Adding personnel and miscellaneous costs produces
a total of $133.02, or $23.88 more than the cost of the
ingredients that go into making the sticky buns. In
other words, personnel and miscellaneous costs are
higher than the cost of the ingredients used to produce
the buns.
When you add up everything - ingredients,
personnel and miscellaneous costs — the total comes to
$242.16. The unit cost is now up to 23.7 cents per bun.
Since the buns sell for 25 cents each, it means that
Food Services makes 1.3 cents profit on each bun.
And if you multiply that by 1,020 - the daily
production ■— it means that Food Services makes
$13.26 profit on its daily production.
"The word 'profit' is rather misleading in terms of
Food Services operations," Mr. Bailey said. "If any
surplus can be generated from all operations it is used
to provide additional services to patrons of campus
food outlets and to replace equipment."
Little wonder that Mr. Bob Bailey, head of Food
Services, refers to sticky buns as a "high labor-cost
item."
Mrs. Mary S to veil, the dietitian in charge of the
Student Union Building, has another name for the
beloved buns. She calls them a "tender, loving care"
item.
ivicijur udv/
VsUIILI IUUUVSII
Vz
UBC's new Dean of Women, Dr. Margaret Fulton,
wants UBC to make a major contribution to the 1975
International Women's Year sponsored by the United
Nations.
The Office of the Dean of Women, she said, is
Institute
Lectures
Begin Today
A quarter century ago the University of B.C.'s
Institute of Oceanography was created. As part of its
anniversary celebrations the Institute is presenting a
series of lectures beginning today (Oct. 16) in the P.A.
Woodward Instructional Resources Centre.
The public lectures are to be general in nature and
are aimed at anyone interested in the future of the
oceans as an environment and resource. Speakers
include scientists from UBC, the federal government
and other agencies and the topics cover B.C., Canada
and the world.
The Institute is an interdisciplinary organization
that brings together faculty members from the
Departments of Mathematics, Botany, Zoology,
Chemistry, Geological Sciences, Physics and Geophysics and Astronomy for a research program and the
training of graduate students.
The Institute has graduated more than 100 students
since 1949. About a quarter of the graduates went on
to further training, a quarter entered teaching, 40 per
cent are in government laboratories and 10 per cent are
employed in industry.
~ ~* The lecture*scheckilels as follows: '.-
Wednesday, Oct. 16, IRC Lecture Hall No. 4
• 3:30 p.rrv. - Prof. G.L. Pickard, director, UBC Institute
of   Oceanography.    "Twenty-Five   Years   of
Oceanography at UBC."
4:00 p.m. - Dr. Paul H. LeBlond, UBC Institute of
Oceanography. "The Restless Ocean."
4:30 p.m. - Dr. Robert W. Stewart, director general,
Pacific Region, Ocean and Aquatic Affairs,
Environment Canada. "Oceanography in Western
Canada."
Thursday, Oct. 17, IRC Lecture Hall No.2
2:3b p.m. - Prof. James W. Murray, UBC Department
of  Geological  Sciences,  "Offshore  Mineral  and
Petroleum Resources of British Columbia."
3:00 p.m.  -  Dr. F.J.R. Taylor, UBC Institute of
Oceanography. "Marine Phytoplankton: the Good, the
Bad and the Ugly."
3:30 p.m.  -  Mr.  A.E.  Collin, Assistant  Deputy
Minister, Ocean and Aquatic Affairs, Environment
Canada. "The Future of Canadian Oceanography."
Friday, Oct. 18, IRC Lecture Hall No. 2
2:30 p.m. - Dr. G.S. Pond, UBC Institute of
Oceanography. "The Coupling Between the Oceans
and the Atmosphere."
3:00 p.m. - Prof. T.R. Parsons, UBC Institute of
Oceanography. "Politics, Protein and Plankton."
3:30 p.m. - Dean W.S. Wooster, School of Marine and
Atmosphere Science, University of Miami, "Oceanography and Global Resources."
IIHII Vol. 20, No. 13 - Oct. 16,
I ■■« I 1974. Published by the Univer-
^M^lll sity of British Columbia and
^pORT distributed free. UBC Reports
appears on Wednesdays during
the University's Winter Session. J.A. Banham,
Editor. Louise Hoskin and Jean Rands,
Production Supervisors. Letters to the Editor
should be sent to Information Services, Main
Mall North Administration Building, UBC, 2075
Wesbrook Place, Vancouver, B.C. V6T 1W5.
""'""" —<<->-..  ig  «m<
prepared to give leadership to a 1975 program of events
linked to International Women's Year.
"What is needed initially," Dean Fulton said, "are
ideas, suggestions and a commitment of assistance by
all facets of the University community, including
students, faculty, employed staff and graduates."  *
She said that UBC, because of its unique
geographical location and concern for both Eastern and
Western cultures, "is advantageously placed to make a
major contribution to International Women's Yeay."
Theme of the International Women's Year! is
"Equality, Development and Peace." :
Dean Fulton has already attended an Ottawa
conference on Women in North America, sponsored by
the Canadian Association for American Studies, and
had talks with the federal Office of the Secretary of
State, which has funds available for support of
Canadian projects linked to the UN-sponsored event.
Dean Fulton said Mrs. Eileen Dailly, B.C.'s Minister
of Education, had also expressed interest in
International Women's Year and had suggested a
meeting to discuss provincial government involvement
with a UBC-based project.
Dean Fulton said women associated with the
Glendon campus of York University in Toronto had
already suggested that Glendon become an
International Women's Resource Centre.
She said she hoped that at UBC the emphasis would
be on expanding the horizons of people in regard to the
role of women in contemporary society.
"The women's liberation movement has done an
excellent job of sensitizing people to the potential of
women in all segments of contemporary life," Dean
Fulton said.
"This new surge of energy on the part of women is
surfacing throughout the world and it's my hope that
the universities will help to channel that energy into
creative and constructive action. ,
"If we do not take up that challenge we may very
well be left with s negative'resuit — the continuation of
an aggressive and competitive society characterized by
the mere reversal of the stereotyped male and female
rples." .   ...
Top Soviet
Scientist
Speaks Here
A famed Russian gerontologist and geneticist who
was deprived of his Soviet citizenship because of his
unorthodox scientific views, will visit UBC this month
as a Cecil H. and Ida Green Visiting Professor.
Prof. Zhores Medvedev, who is currently working at
the National Institute for Medical Research in London,
England, wilt speak at 12:30 p.m, on Thursday, Oct.
24, in Lecture Hall No. 2 of the Instructional Resources
Centre on the topic "Science and Scientists in the
U.S.S.R."
On the following day, Oct. 25, he will speak at 3:00
p.m. in Lecture Hall No. 4 of the IRC on the topic
"Molecular and Genetical Aspects of the Aging."   j
Prof. Medvedev, a close associate of exiled Russian
writer Alexander Solzhenitsyn when the two men lived
in Russia, received permission to leave the Soviet Union
in 1972 for a sabbatical at the National Institute for
Medical Research in London. He was deprived of his
citizenship while out of the country.
Another Cecil H. and Ida Green Visiting Professor
this month will be Prof. Arnold Burgen, head of the
National Institute for Medical Research, who will speak
on the topic "Attitudes to Drugs" at a meeting of the
Vancouver Institute on Saturday, Oct. 19, at8:15prm.
in Lecture Hall No. 2 of the IRC.
Prof. Burgen, who is one of the leading British
authorities on the effect of chemicals and drugs.on
body cells, is a fellow of the Royal Society and former
head of the Department of Pharmacology at Cambridge
University.
Prof. Burgen will also speak on Friday, Oct. 25, in
Lecture Hall No. 2 of the IRC on the topic "Drug
Specificity  -  Chemicals  as  Magic  Bullets ; or
Blunderbusses."    , .'..'....,.-,;
 t inr* n,,- -.^.fr*.- ^  *** jot**— UBC Community
i
inP
II'ft iff
i nr
liii'lOiiii'iL
Cited
TI'1i>E! BagjkiTiEil IftftscSiasd' ^asirdns. iti MadoosfSirxnt,!, runt ki(\
lilnas C>Bir>B:liiBrir HSanifSa-itiriaTV Sestvioai. Ir.BKi iMsan^rtanrdiBc!
IJdhfi'im^r^.-seaaodiSfissx'intflite urmabai ~>i inB9nn:«3nnob.iiriixf1
jeprwanmasrij, ^gpesd 'Ifal:. AI Jpv I J!S JC: I'Sssibbbsr j ' I<r.'ftsdrssr
-H,;t- Ssgps lanotl-fil^:■i&bdt1bafi:fr;)5g'nmrai1 T]frtT£Snr,6DbBi, why.
'/v^H-ianr.V/llihrr.Biml
--Tln8!-aB:^^M^Br:kn^./wli!!!t^9■^^^;^■-^;e~l™'^■Ja■■3irsanBp< 'X^i\iic¥
isiinol iJiLDbbTit! besrmsanr IJLO:; iBnotl iHbs HJanrMns, ;ei
Ipci^astiiBtfirbciju-iifl, ^(i'n«uriWcaea>:iri>33SsnndriBnn;l^3sod"iinD(.
'"I"i:<r IJJSI:, fllna; >ee»o:isiJi>a<in inASBiB, f*,6(;j*jnbbtir*:< idsiv
ivwrlJ:i;iw,snnsqzqdilbact>bb- w^ill .Be.sid;bean-»cflnisastJii'finc,i," isaibtl
FVjsibbbnriT lleops. Ic: mill I isn^wcas »st3JL>ob9n(rE; itinorV fcBOUiJiIrA
rnnantrtdogtitx. p6tf:bsir(!2. a not I ncndddiBsinei r*6it: rtrcoubtl mtxl Itos
iqnfi'v-lllinrt'tid'ttihl :tf-tl-WI I U-..!««. ~ ;;k <.. . *' '
-— ■■— -— •»'■-...., ..*.., 411 . ji. ...*. ^,a . i ■ \ro .(IF J^^ ■
12 HifVigi r*ai ;f>30oo:'aPlii:ri ;e; ,Bfin:tf Hnan; sswsnnndiBS isM IHEET'j
imirtoilr-ijsirnesirJ: hn rdnE^acfirrnrnuinifiV. l!<nsii>bBSird Jsbqbs '.aid
lD6iti:B9rirz:w'il iJoanasTliriio9038LB3il.il3SIf\BDJilJ'v>inB9riil:esi^;i*'\il II
fcas ini iEi||)':c;iMii:nriri;<iB(*b'i!i3! >Zi9"«ir»^itsse1*31xi-i ji|:«-Jcobbfta;
faoxufiibpjBe; "i"hri f^sefunBnrd" 'iiriotf ipnotiYabs neasBnriri
5eaiB*3nnM(, "iWnbdrli sill II bsecfcirSciJoetJisn !ir»SE(»nmesTt>xf1 llnss
lG€tar*t "
Tinas ftbdiliirtacr-tlasinesnil iseiat Jhss resinoc«BnniiLiiri niH
.3npi99iw9(irrj -jqaosire: uip iei rasruvseeoooiBtfton in fJlnai Wtol
Itelwsa"! 'JUiis IS^nrii^Sfirli.bei-^v Sasri/iiissi sn^ot dies .aose^baririi::
Board Approves Leave
ljL8EX.":< IS'isiiiiba^^bBeiiipreffis, lljsari I'CiWjDrtiBe Manryy,
fcee hossir jprwuasiti Ibsevai isfl >d:easin03s lbxniTi lni>;
sob hrr inriBJnEli' m ± \tiim ibb Nse:! xl r lines Fwsuilrw Xl X,m.
W,unpjBetflHigh -teeny. -VxnriBasintoannri^MSBoqqqoxifflstl
ley iJL8E#IT;a llocsncl tzii i-lxwax>:ai, iii r J< nrn99ili:iing(Hir iJn.A.
Bsani l>>3srniiiv7Uiillll3eso:flrBslT<ii32iB:Bnrt..KJ:).1l:*I;»'ii,Llil,ln '[,
rtsHS, !3LDao9Mti anE|Ttns<ii:b9"»JiAi'6ilr3si'H. jEieppi.
Inr iei bftfBsr fJci jilll'wesndoerti KiVrjlna' F'303Lifj>yi:xH CVi.tj2;
llbsani l>&Mwy< :sE>btI rrlnb*. ioooari isija- .soDDEiqcflinnr. Mbe
l^iia;i)tBsino^"xl: J.OI,. ",'ir:lJoaDEnrreS'Jctissan r*:<nfnasH^ntri Itins
i:fc9T>£mi)tBi win my 'lir-Bs ;3e; IfyasiiibbsirfHbsstibpr.sfa; vicuiMx
KJM-flclwIii imy Kli'Jhae: se; Bssnn xl ,&it*., iBrot 11 «ee
woanroainMTIissiff BSisfliiii^ixf rilnai FsoaLir^'wwoil'btiaLHaa"
IHs lae'tbl:■h.fri'B. m-BZ.n ifir.f tjs: c^jocnnss.nf fxlliimrsanfosHoi
|;(liannr.BotlJi(^:a^*):(t1na^i3£(irrt)0'jB39j»irr.Hfi!ei>C(i"'ir:iinBsrl',,mJ,illii
;eifliisjtfv inrtarni liiBis'hrgtnr^aslflrunirUnrilneiir|:n:d:d>aw:e,;nnat
r.1n9(i^nBSfl^)Jtl)Dcq()^fr|gf«J"l)^dn^■IIr...,''
I+bs :5Eii)tl Inas rwe; »:nrlii*aiifl rilneJ: WnEiSrt'EiiniDCl'ilBS
H-.bduiI']'^ i:if! i^.tti wfxuil):l'»Dniflini)UB! mi'^r ;i niininn.nnii^l
rt'BiboosiMiiMri ""beoss^eas II janr i-diseaaat '*:i bei idJiliE; Jidi
ia-nnoojnnoss HHbej IKi.Tiddoerr] Ml. MjMI ).^a;fe*BnrfdiH)SBnn*1
L^itj;isnncli^TT'teaaofi xrJi303:nr>:<iniii2i|lr.BE-;3op399:1 (dcsasnwsiee
iKj)j;iinrj( Idsgnr,, rtmlriiiliE- Eft-. H:nr.6ibtl !BoojiI»E' )|^ix*Baa:(i xi
ritnfl5tt^!(Hr>e<iBgr«99olHi;o3onrniruiJB!5e;^8iiiJ.3iir'Jll9Sfl"i.""
W3snnhlannnf^')Dcflno:liJBbE>ot tiie; bslia-lj«r\isB^ii»EfInst; ill fej
«,^r'.3np9-uuiiinaiha9!linnEf:it1s8QhiBear,fJ-.6ir:lnEiidlir.wpii:d,-'fl9:l
■kiei^oca.^'oonr ;e« II(i3snri](fUW,tii.
Ha!!B]btB9tl: "1 Hr.euasianiiibcy^otliniry'ieaaooiBEfilicn-iru^t.iill 1
■wiBS¥ndoeT^xl'UHft^Fi303L.irv\iBm:ll'tfMrr.jxrilRBnrl>;js«9!T^ri(»c^'
■fcn ■ l*ai o:w:(pBst^(i:bGnr lanngl iDM^iitaaiBei '^xm I'BHEiawJgnob bst
fi:i imBSXvafi'il-rK fyass ■>;.""
Ill.IT'jddos't 1 llAil II,,flJHiKil:e93:(inoe;iV^iinqiKBsnriDctl^,tti,
«iseJJ0953iriEiTingnirido9^K<rTiiro;PJu*X:t.BoaiJilr7\ianooE(riE«S\\ l+bs i><
>f igrsBDb-stfS! ottl (line: lllviii/M-j;if^ixfl/Ul)°*3flnr IIivrtariiDC, ;^nasii3s
Inas nsoasirmat Mines lAsjgpgas xl: lEtBdrtfl^bni-xt-l Xtrti,, siindt' EOJibas
IJihiifygsta i{\ rwilnatias-lftEii/^E; >sfu«ni*93l fUnas *B9|»39Sixf1 IMieiJSsi'
i]flAtioniiill6o(rt3fl''Xll:1riiili:eor|:dr^
ISmoas »c<iriiino| fici IJJ1JC:, IIn-.'A'ill lllr.es.an'VTOtl'Xinr tts
!?,srt: xitllnes l:fi:<fi,ail l]l:(inflnii!2iii;<irt]ari lEfefirilJimEIBnn:! l3inr>B--n3s
tI(MS!( !Bi»:l <iJM F*:*vs<l 'Xlcmmrieaibtinr >»-v Tlkxsfior
lf[»3EE-l*t<t
Et3nirij#;ri — 't$cf)i13fl:H; Remriv udl l3EnbLDStfiii:(i-i —
"■^'JDeKO-i^Sacit; M'.wjiI^ >:t: F'Mi9fH'v\ — Iffi=^»ft:
VwaJ't.-K.i >ji,i9okst3iIftjucliiSE.- :5!;5^HI5'^EK;Fsbj-jiI'Jh,'
irl-Lsw*'- »3£E»K-ffi't:l:^^)'y,»:*:IAB9:liw:nna:--^rtSiAIIK{;
FssjilfW ixl »1rjsinKB23ss:i:33i! Zzwrossi - ■J«BS.3*Kl{;
Fwaul^v i;d; !&;esino3S — ;EI,"Ero»Ji,i|l=e£lt; lijIwdisez.^Bstl —
■ 2»:!yiE£S:l;a!KiJilHftmgirv9SH--' r ^ »il I jeSS ■; !3&sm i ban »X: *i: km -ei
-:-ai.
Kd-SBiotttatsd, ,3il iF,biuIi»ibs«—Iff! ,!:f IBMI/Wl
I.UhobBsii(i jotbiiete1 iafinxilinB9n»: sBl fJIres ■lii-t*JfV3SBiias/»sl'l Ir.ee;
:2lio;w-ii5i:a^nriiMi»3anrf)ihn3i9se3fini ttiCVi). ^j^yi xH ^Sftii
i:irJJ-f(WBi:2f.]iui]bssrt!JW3f>Eianni:illi3ol;iej)[^I()3l T;,)K«nnMni3al:
■>:<^i;sa;S!3*ir49S]:.'ll.te*:<»SBri,
Txldil uiPobasiDftBCib.iitfJS'iaiTintiriRairn >e< i:*: )I03J:, 'f rMe
r!E(;59GG<. Hdri IZCgo^ M lte»:v«BiY, ttV$RV Junr)bBst3p3Bbl*E*BS.
rusaisja-fl'Td'tel.
UE&Z-'i iF.soaiJi^ i:«fl IBbbjoseffcxin Irso:! -]lr'e< llii^nae!
|jeino9"ijepiEiiiTOi5fiBaii iriO'lmdiJinusirit:i,nri'15CCVI. W.llciiail xi
li1,>WBS !*.ftjobgmft< wanas wnxl'lbsji:! >ei cdllltec::. 'I hBejfyasB'.
oionqMiirasitI■*:«■ M, JC2SE'onniltal '{,>s-ti.(mDr»saBaikI"\l\ t\\ipm
nanifl.
TVies' F,303Jr^''Xfl .VAtzniarmeiitiei rlrlns- bfl-ipeJl .EJIJUB63EI,
Inocyiss/viaa.ttW:.T'oindilinBsir*: hriVfft3(lc*^ilb!Ml;!qi;:RI,iEill3l
loest>39iiHiiioa^sEag!)ci/M-Wlf\issn^II>9a:.'ri]|jin£i:«flJi,(i:fre!,
'ITik 2;f sasfiboii i3:Uiaani*< ntfazi lr,6i/fls i3aaii|:(b9li!Kl
n3q!J)^li:aristllJU3IIIiBiisig(*iTOliBctltenriLit]b:flr4H99!»:aif!39i
3ei rjlnas mauh >:il: if ISxbh:! i:*: Gtwiraiioonj i *9si:B<H:flr fiat iAl\xtv\
peftaaone. SDpgchKSi sanot I rcvwr fici )a,i»xl.1 wiMnaoirl nec^nflsi^irjaH
(Jiiii:ixni fi9=a iasi- inear^- 3DSB:b9Tiri>a; |:oaqpjiBmns titliaTigcl in
IJjB53C;*>; . .imzm-Atx nggiesiiBT,. Wh ■. I'PMr.medHi 'riVmi-nt,, saikl
iM-XK [)D(X)sl D[ilj(illirv\fk(mPGlr6ms I:e99ii i!Bi»9ol'»D<!3gnii»M'
■ jsirlsasm i, nMnzi Hhk - Jo69nr i >e todft' r?: minip&s' is nag'i vAts ixin
liyW:tfv,fl,
. A5/ i9aoort:lniiLnridoai>xtltfiuobanifi:rMDie-Jaisoli nri"I3fSVfcfl'
l.llifiri'a, Inirmaeeiborif,. si f-Elvwsgslj ^o^jon-jflir citl.BDSBabanrii::
oaMi-MSHihisif iBiiinuiifJillfi,' toe*w«99ii lAtfy' innot .IjIju\\
FbsjEieJiBiliiixni Won H~b* 'tSRM I frsa-taeeihcnr pniToprtamr
r*:f3*lli9ar.i ri:Si«ci, icci inoa-aseaE: cd Is^X )c«9!i- i-BS 'IJfra
ns.giEraiEJiiiM'nii:*'Sfit*t\ ,^:»^B(1 xliSS'iDaaurtasj «9iE>;*1i3(taol
iiw 'l=f^llr^Aa!pen*rm9iirji3m:li5brlri]o:ik<iritlHnEl1:,an'jil:t:BS!<xi|:
iVjTti, JEbdi'asmoas itnol .V/pqcl BstlSaiBsirQas.
LIIECi'b. flEH^l :5i.nrnnB9- Ses^bcni itliaci'aqqoaiiiasincrasitkBnr
HitndilinBiiriirra^seas. iV.'Wtili^l^l^XEirdijDbBiirlsiiErj'fisinobaol
!:JUiiin,imBfi !3deea'i](in ri 'rSt^- jxnnqMfisw! r>:i ;E.I^33oN '^os
pstas/K'couBi^wBT. "nios t3fWr]i;<r3il i:< t*:ill'H>8i!lrln:fli:i:(|i)l"Bs
|38sa>J Stiiininna ■ Seea iix ni rarnxl timBflrj c*i S,i SEOCl hr i f »E685i.
TT'ibs UiCiH l3i»L.nrnmestl Saea'iboni'n/sei wilivBsneslI ir^ rjies
irniaaannMi i;d: liJM1 saartriiixn"- W'tosire;, mi'itizi 5tf*3sn>cbac1
l,jii'Ji:'[ianHli-99E' iBCSDotisiniiia: ism-i iipsoaiSiHi'tfisiTe*! Dxuutaei
jgnobtisi- >et|:f l3c,iJ0CO^3rtBrrl lli.ximif rUnas lancvCniMsit jpci/MnrnnBartf.:.
ftlJiCIBiiaMflrtrtXCW-.THi.TgM.	
irMniiiiiiiiyiikr -...„.-=
n*r W<'iM|i ii H! >tai II1 IL
fllnasas touutbpg] ii9cpuaelj,.'I.1b9"i h.3nrainiii: r*ann f»:< jUbs
inrrniiiJSa'.jiknnDi'Jui'irilrfiVJowT nM^inM-itfS'mnBi'.MfirlflBr'
ianrcuuTKDcliuninna^tKdoEiifl'TCViiwbDtl.llitfyil ItrHnaiDtlhibbEfJl-es
racial jajiin iDft^miibbsal I i'v' HlBStBpoiomnnBsnt^nnat )tli> in 'AM¥. id
IxtlnesMimi'iffla^i^ssi
kViimoaipE ii; ir.enr^ partfWJinlnasl^tkinndiilllfieiiaiirdlnoori-^
Wit'ibbsiriBa'otl'iionriri"BS junri'msrai^Bs; jib:<itviBnotlhaargf-flaim
idiBBre; lb- 'Hean i303e:banriiai±au9(luqcnmeTl. In Ir.eertfiBs pocuraai
ix iE[:qao:vys rilnai isuidddi ^Innnaiifi c(l: mam FsomjiImbsj :ann:l
i)B9n'39s iQrtjpg'iBim; ;snnct lx< oappii r»=s \i-_n ijunri'i*an:a^:Eifi< tx
»c<majiln rwiiriri lasodn xdHoai fl:i miiiniinri;s3! lurnniwaaeaaffiji
'i)JH;(iiij3t:bDnf ic*:lF,BDulil!Be< >nnot pipqp-Biinn;. .^not inlrfieifUnas
Hxwwasr *a '3Kj,Bdt)ili>,1ri mBiliLBiribcnr. (QuaoDsKilijiitasi fkn idll
.sosBDbg.Tiiibjii'i/waiMreisflllHnEtjttriirusi'tafiise;.
BlK■ )3arftBiiiri iStfbqpuuaitei ixfl iju~ii»i»9sia,irv> »L(tano:<iri|\ .snras
iouiiU: inifJci rJnBs mew XaSl Fmt iiiuffiino^, silfllnixij^ri l*a;
!CuuiJiiio:il IfW'i'l in! bou^n'3:i3^Z[iiid LsfifiCixjqoened r«!EI3|i?nrrj;<txTlina!
juniirugna liibai, i ir: )3flinntxfJ ii9!ipL(ii35 rilnerrita iL;0S(]lH9sas nncflntKi
■bin", >nry\ p6Bt:i»jl>Bn leqaeoJd rclf Kresin KqoaaEji kiig;.
I nr iBabtlr:»:nr,, il-los Cicuuniwil i'iiJiDesKiliQsilil^oDonnili^iii-esjtl
"liciri iritiasibBfi Nngi ■iw'^i rHnai ijgnirvastainee;' rb^its; fici
bbflTiiAletfBs dinaiii'iarwnf wcsMbssirifc >*3nn.:baibfei>a^ot podbaia^,,
ix i39*sddili>;lr rilnesii- i»wwi !*.5nnobBn):bi ttoi ;8Dbnri:eai»"i .anotl
nnscbjBifaiiaari.iBiotlJatBaiboriirilnesinwwwrtsJF^I.
Tlnaim?tf\ tea jqoeoaliass.rjlr.efiHre< >Ii:ouir)D'il .mi'ill r.-r^'run
Hozdicl i>:z: inflgsjdiiiineiZi im pudbdii:: iiv naiixiM pent:; cdl rilnei
|3flTCuitno3i..3iinQl iHiiffl itrw'ilMiasmDao.n.aops innairrlcosiiiixl fdosi
l^ibdrfilii:; f»a* Kiqorisa.; fllrasin 'V'a#w« iBfin:l ijorjiTnoastiei ;sitoooL*:
i Juriintgrta'J^ insiff 3ffS.;.
Tlnai IjocDuniwil 1r.ee: rrlnas \zixvm' tfci «JiBiklii!*i .pcihriT:
iwoiin.TWtissa.rwiinlri'ilnBS junii^a.t'i.if.'Bei. Hinoun saud.'if ooflrnirnii"*.
f»9se;ian>E iijbaiiriifliiaal hnH.lnsn^aS::ijaO'Tmnrriiinrosa^)onrliiueiireeBi
iEirta're,, iqaxjgr^Bnrri wci-Knclii'ir.ciiwn, (grtBalueeJs iJliualiiBSi >erixl
jisasEftUr, ;bi*)cI Bflqd'triil^isnniToi.TiiEfBnDtltPvBslpaiiOriflirt:.
ILilBC iGie^Hs .SpeciiiBll Or an I:
TT1oE 1itadi:ixinnB'il l^aessmdri OJiomnoail 1r,se; liiwsiicbKl »e
tJSfltjTin sqoeo:^ l|3fiEnrfl rxinnJ3ill >E~d ■ nines JLIi-iirwana'-i'^ixi
IEIiI!. .snri ulri'if-MridnV -loa^aflTmsnnoas nfiee! !aj:e9tflxniifl!li3(i' hboi
lUBaltr^il^BEtBnifiiiEH.XJ. nac'iba^.
IW.Eei^qo9a*i):rtnB9'3st'!isa"9£ hnef.j|-jLriiria5ir*«ueaobllcv^3irw>i>tbs
lfsnngps pjfl :aa:Bfirit:e*j lx bbbaritt^ HHbei irnL'OJjiTE iBimd
)jxr(]»;eiir:ii:(iri >c*' mixlib93;ilisz., TI-b?^ ;ar>Ei mwd 't^
t»asBTdrBsi:?i inr ir.oblntfirM >e« wslill ise; jpcvMinwar) ismzl
tiw*m.wt-fi\-.a&><M-it'Xi<\ia&.
Tt« iTstHJirnasifii) .'/nilII 'toe: li:os£49al hri ri;9EXr»;
COE5qoafflini)9-ir:)!:tsIlHn9'TiniB'div\(i3nnoWw'illlJoEijnnobSfif]lnas)aonrtlix)il
X'lisiiLEiarti boomnnni»99iTrr.BDbasi\xxlitsptaeasritEdi'irafiixlrUnai
• )jnaanMr<\ jbaqcen-J-nna-nriii>rl flrlns:lihrimtiiryvijli'M'ijM'iiej,
Slhmixra FtBeasi' IJLhtiiirwjA^' isno:l iJLIIEH; mi -mi-\\ se; I>:osejI
■hiobLB47^ >BiDtl ussMsimdnatf!; i hri :ioi:«vri)d;sil iBnnbl teaba^ill
ijppwiiT.TitaniH lidcc;.
tw»-i± "ItliB'ilb:«w«!98>bskH!xI:ntViniMmljosj-jjrj:MnEtlarns
ii'i ^ddsocia'knKCi vx nwk rviit libniwEifiarity tBduill^
rBnndoen:-2>:nri]bl^9iaiiti^ii:iii9ai:<i'3!liE(i3al::]»:(]|'loED8nifjii3!.
uX/t; 31 ni.ajj.l xl. tinsi .iBBni99sin6Si"#:. Hios 'jf.snncbBrtljjctL
^ediiasr]'3SB3SiotI IIl:esiTT.em-tf.siinBotl>f 1 ieirwsrr^hib^(bss/9sl iBfinbl
iBTyi nsasumdHi >tbano£i ;st: Wos lliaiirnas 'inilill )3]nrb:(nri Ht:i
WBsi^bsdynfliDbbniof!;.'"
IWfi, ^.UriBB-otl 33i»:l rrb=!'EisirJirtE! Ai<ill iBfinabsPM'M'i fici
nr.BihrdtBihri ilius »ssoirer^Jiitqei '^inriiasil saafyuib3e< iihr hamrre; >:il'
llinr>irMiir>ki, iTir.Brtissi'Bflfi iruunrldoa-*; .snnol op^diliri^' i:*' iEilliiBot'
hss^Hlii |>axih'Bai<in(ir.6ilit aiotl ipaiaonmnslj, ifliot' ndilnan'
neDDuinos'i
"TI-ib;  i:a;  ini  l^39s)'>3noEi  wiHii  ttEi  jfcamjia-KEi  >cit
iBDDrtBob'l,HiJ:bonrIJo:(t'BSoBiotb:ilijirilnanijiriiiW3sta^tvHEea;o:i;B*9al.
ireJi:tijrji:<ine; ilbboI  IW otrsBbuuFlsi >Bfio:l unnobafiBftBob-B^Ss
ineJiTiLOJlbxi," HflssaflVx
Tires:T»s)pii»rir,d IlAbstlinsilQ9-iH;'iweelaqoarmaaliihr \ JEf^i*ix
Jir»S5tt: imasrtBillY i II isnnil'aanocdliixnriill'n'iiiiffji.iiliflal innnerfSsi
'lS:oni ■bsaba^slil lapsiiifianiriiiB.-iiss; inr Wasjiann IXaT.BabEi. Tires
ttEJEI-ioBotliiaa-tMas lr.se; stfJi^BOtBotl iintiasiTEJiiixneil s*t'3Taiibofi
w Jlri fO'BitM^; fbonrr iir.enr^ )Dc(junrrrb9noc<iniir'D( rxs ir^DBor] ifii
"fe'Bc:ili ilijBs;.
Tlnai nniTSfrii:i l/\bat:1iissil IIiaiiriiG!, iei 2;iinril,fen r^pei iad'
;brrtriifliLiliibonr inri|tjinopjooi\>)l(rt\ t3a3a~ir:K'iii)ppB9cl;Bi>;iiniilBii-
»egp399ni»r*7uPU'jlr:r£fiiA99VizlJbbri:i/99-*<ir3>\>.
B'bbikslofe
Operations
Discussed
■ tfj ia3tui±3(iirj^nr.6fi3g:1_%L-ee*;|irtt9ic inocalibBs r*i.i»r>:<:bcnrt3sil aefl(=
fkn  rUnai iss.tdddi Elrlnnnairri tz«M « "VaslisaJ: .»cnrr'niriifJ39! rA'
l;6g"6irMr(<J"f*:< iiri/^sJ:bpf»a:rioE!Xiqog'ia[liibaie;):«l:rdnE:)3Bnir|WL:e;
 IEojOLlti7B'kii5s'3nn5l fxms)3()oni i;eDd>: hx ::S3".fifbV~ "	
M\ i^/fHrtoun-l+liliHtea-1!, '^MJiiDs:>;<r:innciS rxnicsai-m.5«:tlrlosn-
ignotl 1 xtl;si■ bg-of^r^\ ibbsfceiias.st:'llpe?ilbji'S'BsskeIieiineswinor
nJnii'brt'ii)3cnr!3i±si9!:l iEi.fori13sV.3tboo.1f] rilnai lEbaodtljJixi'iE Unanr
;«uo:bsirir: !:aai6*ton :Wfi, l-aambba-i Hi.nrd,, >e if'rc$ty<9sen Lam
>3ijubBflr*:. '
IWf. ITii.rif:'!.lM'Wl ino:lijDbbi)l:lr-lm9giinDCifl:bcfin<>a.3e9D,'r>yinr)E
rtsd::
t.L^nriil rilJosiaiSidJdiiyrlnsrUeisiAasorjIliiiosllion'JiiiaoiJibiriipnt
fi3so']1Jooo<l>; nBspiiniaswiasr !■ ^xf lines lEtood^f »is;
IS!. Tl'lnei ISaoctbijl:^! sanfoniril: iaronjisill'^ H:< !5Ssir.6fi3s iara
>x|qo9iEri»air,Bil jajrunmnBrtA '^ImKl-i^KijiJibtli hndsbuDbi;!, Itbaissod-i
'jaounas Miottea- s80JA:«t,i, ^1n£: pnsoHitf'istl iBnnbl isofmiEil
■ jimoxlnrtaf*!, rilnasiyi.nnifoatii:fl:tocod^<,xi-)tibsi3sx.!,t]lna!rauiiiduiji
im1 iitafl'tiBops Kl:l:oood>?i,.innri »Ei»f.3fiSsinug-ir:iXll Hloieasnseasi
'^Irafi^s^.-lnEi^JiariiriirbsBDflliiriesAiBEiincitninffit.jiflnot
iLTI'lDEichsflni jcA;rrtnfl!H-.bdmiI S'^'JwINIiassia.rta-^ilnasiasixi'nriaiK—
ixii)Bni'iirig|xilnco3(t)ji,WMf)lriitri1ri!elF,B0'jiJilrA.
Vb:< nzt'H mi ftddasn i:nn ior^iaf I n.-josmnaiicflnj ixtftstwwtl
iiV' llins IfoiiE^iBnotlianri^' WofionriiVbci. 'I ureei; jBlaaaszas):! iin
cbstia'l.
VknmesixiLie; Itouilfy*' mea^ddasi'!! tsii»:l i il:'wbe;iDcHrfisinnnc*:
nocea'IrJdiai fia< ixnbba- Idoood^i licy i^qaill 't, is'tdnai ItosuuaEi
fSSBainarti InBix'rDcd Ibe99n 3e:a;bpnasxlf]»:(ij3coiii3Si'Xinli>933ui;'aE!
inasnuT feeouil 1 a inflanrtDesi ii inBdl moc J >b ti 'irugol: ijor 1 jsnnqaui! 1
IS'DCil;, QibbBKHi ITfbcag'idcdiLiltIr,.'Xl IKECii. I:»:nnoomiib3i
i:fcs|KBtjnBr^ iaBibtHnscqqqoceasxfiHB! mix* bo fin; beosBjeas nutans i
rwse; ma ■■ im^\ ixl issif brjirangi d.-ln-smr tsnotl loeosBjeas |i.inE(8nr.Ei^a',''e;
i:flrrjf\lnbd'iif-lnElJ(i"i>fl/%sieltea9ol«9ei hnDaa'i39:l
tbs >3«i]l lI'InE'bn-WI'itilixInocli'Bstist' fX''ll"liK,lB0J:r:Hr>6f:llii)Ei
Brnpnnssediirjcri'xl icud:di:Bl.1iinof inr tia-settf i;< "I'tinseno^" snni
rUnsf: ixi'Tbasn Unn1 focodfc iBnsi 50arnr>B*:rinB8. rocd sjibfln(iH'39tl rfci
|:uldd :elrlnai<rrwi w9ad>2i:<rmoonf Hns(Firsa-loasirojlr,enncb9QliniMxi
rilnai E(XP:d>E*:<i'3s.
IWl\ Mijiird:fiEibti:3agir,ifis rrlr.Bit,:, bnrlHes Fwaal'^i^l^iiti,
)Cf>:b9ti ITmh UESfi Itosodtl: t:i:be; wsiei nocd: [giiiwi t:( lliBS
lEk.od^2fi3a'3s.Ainir;iLV;iLiB|ji;Jli[inot l^fi£riif<iBe)WW93sn'(xd):iinhgr»9^
luwfil l^qtfjgrnrtjesi'.
l+asiB6ibtlriJes rasoJldooodsJ; prt:dcib9ni rwBBijfibO'intiiliBnntlii-ix
xjnrts' rtlriiiddr iTOcpLiinotI iB"di)bani fc^ lEasinsfiB!.' "Wte ne99tl t>x rsd>3S
bdotde |:oca lijfls >031ii:«ri iem>:l I rilri<hrl»l: it iibSBatlfiinas isiot >i
>iqocflti:iingt?^iri3fln()bboe<riri6sl1:,"HflsriicibtlS9'ir.e[liE'.
Di l^vah'BS^1 Fi'MthjmEMir.i. xl ilia: 'F.srajrjyrflAtetlwiiinii!,
:aui)Bpps?*9(]l tlr.El JioEi liihtiimiir^ )3ii:ll txi'- lubtfei b:>:nni
ijocntnnrnerasi}! looociljiasilligrt;' "rx^qnesi 3f Ss »s hoocd>i*:m3! )om rilnai
osnnqoui!; iuni):ba-flqo9o:inb:tMaiol3l(i:bc («<.'"
Etesnr 'ift'K, L.tsni Firnri, Unseal >:il; rUnas FsoDLilfJ^' ctfl
.^qqd'leotl SWianrtMi, !3«'ibl it: mree. Vie: iinqDnaea'iiw-i dinElhllnBi
i¥iB«!B.rjp(f 1 jf 1 tlii)E' lEiaodtl; Hxhk \ <mB< i±:<ino,E 1 >i 1 ntsrt(> ■ jf liaojiuai
i'bdxiLrr»:B9-«9Ti,i±''Hibsil'l)3ai-ol:lt]kflrta,
\Hi jppuseJii^areotl rwdnajlrlogn ifl '^vee iinnMaasiTA ^z« fdris:
cniibsri i»Ei xl: fo:odt|j< ■»:( rw^iif] »xin rilnai wiivsil xf inr«u< h'B03iJil,v\
imnaittdosre.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118161/manifest

Comment

Related Items