UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Sep 24, 1980

Warning
You are currently on our download blacklist and unable to view media. You will be unbanned within an hour.
To un-ban yourself please visit the following link and solve the reCAPTCHA, we will then redirect you back here.

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0118039.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0118039.json
JSON-LD: ubcreports-1.0118039-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0118039-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0118039-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0118039-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0118039-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0118039-source.json
Full Text
ubcreports-1.0118039-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0118039.ris

Full Text

 p****
^tftiJW™0"
'^^mM^
lit:'
llWiranw ^: xtf !!***' iB^MtfAfcJU iii. wtfi-
ttJi-kjfj} 'fowsjir* 'e-j mef-MzS isqDWsjfcig-
jrarsinfiUi i'ww rates: LWirwaiiJiM t£b<jjibo>lt jaJ'
:*i>I',;EM:itiD«;E»5f*fa^ "
3«j»::«f#Hj;:iit[lih
ttiKW , :rV»S!D6ii!Jl3 -fcto^ji^; jffiHitrjtfj fj>rjihi;
. rjis'lJr'naVwTJtiji.'B*! 'Eflre.iJKil; xtl \% JC..; 1 bed;
'pitiii. ■- .::.;'■■ ;- -;::::,: " \\\ '"■ \
.■/.■iTJHo; :»mq£lrpt^;:i(|||']JiJ5l'iW^B-f (■&!:
! f^sriwriidte »I>a«rth«ii I juriul pHICHs!itewi:
;»bd'»I^«s*iJ«;?>%^'if»dibt Sip Ci'tJ'foara^*
:>3lr.BJt,' faliifAiHMirjp ^wpiisVisiibqi: t'.te' :
jajmr&w-l'uAShjg^ifo^
;a<Wiil<j$±jii ■' USJTh sfchlHJ^ t* t'iifws'j f,4k<
^rHw-stfe i ^.1; sj jjjp^jff^^i* iwbjwtid' fept*i';;.-.[;;.
;■ * 'ai^:\ f£?f«?4^iii imwMi
:r*ipa58'jJtnjjg: graPif im$ii$t&.:;s€;?il.?::p,?i*::.
; tiiraW BF«J«li|f I lo*tw« l,-fc;''i»t«li(f I irl&itirjar i ■
: iSSiK; MM\ '"■ nttttx; .liens? ^JfSMK; jisai.:.: |^*:.
: 'WaaHl aarsf.itetlibMraf 1, ■ fM< \titti&tii i™ '■'■
: ;:■: JR!' Jbfr.mtd&ithKtMMitt&'Jn&i;fnsja;
: ite»ibi Jtmseafc (dp ncitp iSjuifisMisrir tjjniiirwrH i-
■: upjjjr iL&BJjjoaTOcfr;
■  W M)$p: jiiSjif.tsiI'ikjqiiM'JljJKiinfJMjiifra:
::ill»>ijlrJ8;(«^rj^:)W[va!?o<fM tM'pai;
■; fisifl; '.sn Ijjanacfijrodt Jici lib;■ pafnfc:;saitdwi'
"r'euqiajjj-^'k ESritiiiini l5d<bir.TioW;E:>3il: (&'.$(<■
: 30a: mcjj ;Er»y a'M M Kth jc'tea-rij i cOT'ifsjjjjr;^'
:'IIl'Hp«j^33ld„ Tlba^:kriflrKSBarati'IJSC"
:tsr»?i'w*ll'ifoilffN»'t'.te'iii»3-Ke.a3i ;»j»«i6tol
:.;Bfl. toffs')'isl)X «iiM'w*A:»sJiBflnyiiii pfo
7l:^»i;«^liBiw3f!!f^i:eisi'fa^!^ra(si' : ■■ j ■
;■■;:"' * El>rj*f^£tjF si^i bsA^
Irbjratr )^-rp»i;^^f^w:,l«jjw »|lk;
f*W|jV9arfe|,*fjjj&to^dife ■>«i: 'niliragf- .^ •
;->3oHb»' r hejttaujit'i>dt!i! sar>of jBjk p^'swJc.'saa:-'
<Tjdn: "fjsstaBB*'- 'iH>I ^sun's, jtejp ^?D«r '
■:^33i.ip>;J3Jf;ferbs;f,:::;:':
:..::.:[rV^atelaf..l6ffirJr^ li'jfei j^odfljjij^ wui)
:<tJrfs«!'frfc'l'fiM'irttfii'ty; ■ ii; iiwtiwi'tv
,::; j>*!fj4rii»3aj 'tosSSSKB'! ftd"' fife i<f«W5Sffi i Jit1 to i
■i'l'tw'jj&jjv ::to *iJbi!ol:rJ^i:tatsiiW'ilQSJ«ti fcr
MOsjwssi ittu wsMfsflrirli gtiatta. 'Tfofl; tiat^
■)S.ijr>g J tXxtsit jbEtiBcijqqoorJ; laaariiddi w.ie imk(<J
iae&abtrjr^' iifos: [jj):ijaiirii.Tjg' ^gj»chi>2J!6Jibf:l
ijtim*;; ikwpi* i3«!J: itti]- )tk ■ iqqe«tlMr:fei,f!
fc*teJ:. "■'■ >r;:A:: r:
: : .':*,t»s»«Mr* Hlurftljiisar irj^jjjti
»33J»Jr)in'ii,i|3: :isnrij pftiiE»iiEbs!: :lcuq|--lisijmi
. jteajjila. Isj«' m-Mir\, tBJV^J'icuji'' isjtfsnai ftm'
■ iMu nrm\!Is*i**i8,j]<jk« «t-»si4-a!)EJ■ fcij■ !S3(
l^#jfJSfffil. -;: T'.-~\- '■'■■}i- V: ,\'"'. -;:;:: ■
■ fejJB[iii;ffli^>grji;a-S«ei|truJfiSjTsl&t»■^-*;|i»J)!ifIris:.
' J^a-iftiqa; 'IrJubBfoi " ^fe^M*!*' %;WtJ>iv!'
■$w iiai^htatik&y&Mdkrjgippysmirfiiix
»te" muz pK<i'^4 $&'■'fjfafj^-Mu'imti
■ mmaibitt.smni1..''.~"'zzz: i'i;.; :':' " ■:;:: ::■
■ " \'\Ihet\ [tlaeiiifctBiniJ1 !Jsslar:t1j); ''<*&■ tjqnr'l-
i*tfc«tl:ijfe^l::jrt*^ Urn1. 'My^mxKimv^:,
: jiwaii :ife ■ ja&*c kjfl ■ 1 jtfet!^;; H _... _._
;i«ji^rj(fiii»» -ijtniif wof^^iiH-Krase-i* fjJfi;iti*i.
'['wjjijiai rti i I HiMi l5iK; joaifj-ijil vmiisi jjeaB •'
:'if9Sjn"  ' : : :?:: -?"=::-|-"    ..- J i ■
:':: ■:■ '*' iMZ.}w*8'Mdhabi lAt 05<*MtfiJ/il|iiftj::
'•jBt^ij'i Hsgia" rV^"'*B^)an:l bil'i-i&itJiMjfl:
r'-pesinijeiEiriii if 1 ,:FMtIifowm^^iDJ<:
;.Jrjfxttlili: foo*wKK: lie; HbmIIs Hfrafa'ifia!:.
: ibi-»ft(|jp^fcnoanseas)s»islijtnp*MttttratrHjliiiti:
'iBs^^ji-jsl '«#li I J»JGil'/nii.iof liJSJlT. Tfbfer
.itNfiijjrj' ■; l:3t ifiteooea ■ # ■ iffltTSs*■'; I ifca':"
'.jjCtiBouAgiJ ■f-ktfrllSiC'.fesi kilt Ja{ij3{rjtiN'-3''
i'-aooit:- ■ iei ■ izmn*£i&m''::ki«&&&^''-&!e>&3<. ■
i^^'-ialJJ;
■ l&bwiit i3i. WiBif-isi: W,
nifdliiirteH^ f itAiiuiiiiiboi Sh*ir*i ,')l'ttiimt?*.'H'><JHi.C;„
B»«lt, tlia» '.Iftmtlfim,,  )*tliw. IJjjbb  'ObW*,
»Bi*nte^«ito*rt;:.^^r«"8«-1«B«<,-: ;  .:....;■;■■:  :■': -
)l
[xiaildilii;, ?tfs«i(g) i»c< las': "1 jMo: iJiffivritibft''
. iiJ^iwtijfe'iFtiK.jjfiuafilbij'.' ■ -■'; ;-.-:  : i.:.::.:;,..
'  'lWiit>D'«g;|]*9qqjIife:' arai ifiiil'll wowtiiijriKi:
:L1I3>3;linrafflao-iHiiiltnjjctirfjoafs. i*ral. llf^kwiR''
; %i ffit^r'iiimmi)kA vMk fii im'. afjjjjii,lir^,*3ii':
flljis: »3fcJjtJiTSJ)j)btfri w«'M&1>$ir'".Ph..Pimijyc '
:aiM.,::. ;:■::■*;'■
■ ■' ill itMii ifiuutii:^ E! sptaa; wi fe«-4WTjofefei.'
r:'-ioaistioaa: tedli3)««fj|^ftt^iW)JKftim 1'1»i«^j]»dtli." ■
''■fios-H Jrsi|S3dr>i('t6dO'«s>ii'xRia'tfea:;^flt9a|;"
■':tfeiirim":,: ;.;; ';:!;■ U" ::i;;'^.£:i£;;l:£;-
;:. :; :ltr^:::jdjjMfciail J!!: i#S*a»a»i ■' fo"'ISk ■
■ '!kWs»?iihi$\ 'CxiimMiiamiiJffii jfj^rlEK^ji^
-.: "*tla j aj l^JVfp'e it^- s* :>Sm 'i&^ttsarffiJoai tra»»||iti<([:
:■ i*3::B«Uks:J»: iijiu ;^4*f(^'^')^<P:[ifJj»#^'
\lMSi *'ffite JBJjjjta^fcijfcltrqs;-'^"': j£fc-
; (Mi»5™:aJ^ isei'iSrfsv fast/ilNisi^ rljrjfrSninljfe?
HlcB»D^>1]|asM^fl:lWflnj tte ttikezv.'
'■ iwfjtftrl icia ;jejj|?: !jf*1 ? Ifiiii feetas; idT IESSIS1
: ti^d^i, ■-': \y ■:;■■:;■: \\ ■ :;: '-\ i^;
jrk ■ Ite iMHiiinK • xti': it.ejt: jifcfcs*3^: CJbsisi^
< ij^kl jRa~j!63S?*r(:-"rtd:: jHjk: "R'sbkJrfrit,; td):
■: ftifeitioa? jijMiwdfj |c8*:idi£iIi^G*»fcft!lJ
::-. «til ^ioBlijii^jri' i&a)iiqe^; fc*Jjf!fo«i»ii JSftSMql ~
;:KJtainia';b63S«0s; IfriEf I i*^Si7jMib'''iw'^i>«iJ::
.:.: wff*; ■ IWIS ■ s»M tMiirwiss^" «ui llitJa^fej rot :"
.:;lbiw;:8J)fe8:iwciei!wwa^aV,';'!  ' -if' :Z\i^i
.: iXlfcX'iSV^earii ijwu-bjkiI "xfau: fsijc Sriijfee- i
ilijind lijwif.i rhl i fe;i- K|jB3i6*'aimei wlwi? fWiqg i
iBtlajijstii ;^':it^3b**ito^fl6]ij; Mi'mm-'-
Quimlity' off
oipratloiii.
.i<J;BUrib: :teJjdi.^ lcuDfcljy»211.lr.Ei) pni?t*^Til!
)!H»; Iri.iiinjsji-^d"inrjrv/i:1bjuiIi^i[unamrlJoaiidni
Ji.3^uiri IJiftlii! i^i-miiirjj; inini.iufdoa- xH
snJiDabaid^ EiJaairnee jlHir;:lrsini l Jrnssfl' Ji3<
»tljii2BjJiicrif.Ejl')pLSjCt»\ sil:IIlfC
TlriEi is. (Ho: [qiajo.-K' liXBd >an»3^ji5<
t'inniri iH.ii ihrtlwnir-iEi. !uo.ti»?v xll 1IIEJII
iBODtllbtlbs. ■UTEDbJj: I dip S.\3ii^' .l?i^io«.-V.)
badlibwikjg; ;ej tSaqd:. W iosruaa: ibMcsjus: wni
iteraqocailodilllna'irJa'iiiB.if foyutitjpa. orjrw. ■
inib »35'. I l^o>33TfCd!< ITinami 1.1n:' AidcBD: ;ejjc-
pesi- Mm pqg?- lS;i:d'[JriiEiiJB.ai)3'i3d'iV.\EJ^
iftid'. [D&cocriibf [fcteatCtru^siH,. iJicE.n-
meenr i jd' Hd* I3ear,£j»=' kisk^. )3arnrjniii.3i93',
isHibf lllEJXs) IfiiEEjinisil latitEdiiDor. .IebdI
lif&jtinu)'- p«riojJ:£itI-|p ;BDJtiJ»' :iri noaanJ
'^srir! 1090SUUI3: i ^d: I wtx: iBflaart i:
'It l»i'jitf)jjbi [crtavibbbol I lep I ino' |OTjc«Tnod:ajI
IsjxrOTTinninair): tld'i lunii'iOTjiil^ i3rjoaTiB.linq5
[^CLrtqoQ'Bai IriEF'*? innrj: (jiqqa: ^sbx wildf tin;
[apanatil i it*: ■ )d1 iimfitu ;6nni;, iBiotl
»W TTId: ;Biifcjqiwi)oni Hip I ina: UmdV^SYibbas
iIibounDTJlil xH 13t XI. od' :bj biirnnjiIiei 1'cn
pii!JJ:.frJfl[iDi:iii5: )qqoa->H::iiq(jj ip««iJ!: semoonqj;
iris: l3n.T>33' piidrfilb: ■ju.iii>OTTii:Jii! Iti££i
wTja-laatl ISc FJI3>Ii'i i])i!S»tl/^JinrkE;|p; .
Ilri'idu: fcdcBii: tins J bbdkimwtJ, IX^sjtr
;K'J»s«.a: iKdittj rw |ce^: !!
^iffliyLimfj'
LIIfK'!rwii.iitiMi!B«3J8:i»Cdj >rjeu jjj^:J ;i liiMifcitosaikil'TOtirjiiuDaiiM
iJr:.unj: siniitlijytar^Mne; u-K/TOiji [§l:b: [5«ti/^»^-, '[YIAmi i'dnjebbiitil
ikgjt.ioEiJ tiiJ iiiocut: liS! Ifeai xt'Ti ill»: tpaiitimbl ik titrn: .kmr
[k-!ti»d1»a*xt] kw»; icd'i iris: mocl iDfliiri Il^a^ neiib teat i ioa: Whicu [fcJiiIJ
[io:»J li3<iiris:.'o^inl; [iHuiiltlinc;..Mbu: w^ei, iloa :e»uit»tiJ ««,.lino:
!*»fU^f k[fl> IcoiJ 'wiirik|ai :ei [taiisi,
UIIC p(repa;re;a fo-F ttieii^lal TOfing
Tl'tiisianil ji-y. IJQnii"43ie;il'^i joaniimjinul ^i —
iajp=bard!i, 11ib3uiIi^\ i3mqcibey9ol.atiSdll'jeiofc.
;^fsi)tljij£i)i3i -- rwLirtoj-injnjd'bml.iniiailV):--
iunns Jp^i LCJCTii KSsedI- iciV )]&rit^an«i-T!i
sunjjl ^ear.Gdia- jfijji-iip^ Irfns- [fGBOti^!l ;BJ3f
'jb^TjriiQ'i^Eji-.
'f^ruikfl.lbnnG; orw^niiiqj; tdo;■ ?M~i)OuEi
'sdmi'Donei  rw;^:  i^jtiqcjcvaoE  ;*:  idna:
!bqqdi3mi(doa-nDB33::ims; jd': Jlrfa: IllO^i i«ns»i3-
;e; iraajuiifMtljimobsTldna' LTJcirOT.-Biiiias MtX ,
Jtdo' jcn>rjM'hx>ci:kiI 1 li^Eit*;iwni ■ w'dJriib'Ht 90*;
xrud 1 ins' girui^'niimBanitd.l I'lE.unawtra'J; loll'
Idt'JCI.'ii ujiMTO.-atiiiSi
Tfri:e. (gsi-,  3di93:iaoB< t>D( Hli)I"Bi vum
mE^iLn jjp»i»mi.hijj;Idootlbsiiiirvicdr'd: n.iiait
iri.Bil fcdilbaiirn^; lion lins: poeiJ icd'IlteEfii-■
od Iban, , mlnai sii::scar. looiin lido: il&asint, sjnol
1 hs''Jiar.sii3; i3« r*i3dl ;eellwn lw« [tiosmrfDax?
Kil'tdi): IIIBIiU'BjjiIl^; iiral ian»: nnflninion
EiiVdhs-'UMI (sn^ibpysal utiX" Jicial] joni tide:
I16cs0-)l xtlilioirjairiDri-E .
Tide; 1 nfcErmsddbdn 1 ii' I dn; ■ I Irtipwiiat^i t:e
R'bsEMtJB'i-ii Jp3i[^eji^::Ei
;5»::BiiiDrmiiw'
E6^ejii:3ii>s'id: fcsisi; to^.11 Ml :isai-
i'ttJnsrMtaaiJ: idI' jSafei&Jfii ti-sije: Msiil]
jfTOlediMsaiwitj...-: : L-J ?.^ :;
■ --iTfes': i^lti^ei C >«#,*dlEi v»ij [?$■:■ j
{rx^l•^fmSJ*S^^^fjtplIP:^«i»^^>3ll,
J^TF(paollif^*^V^^t^>3a|bl!W>3atJ
JBfJJKiill ii?'«#!»* fe» ^Swl««aj4lia^iJ«4;
id»; Xtjg(»^ii;vfM<a»iaBi(^ i^t» #*.
Kiiir 1 (csttijit.1^1 >3lS*iii'jtei fe«-.^:>^*jij>i
ibssrjlMEaibr f(6srj;;|«tslti sliaiSCJb:.:sueaij
! jadiirif^ »;Jip»3iD«i ;i/j( :iriijjidtUpmijrt;'-;' ■
■■' ;f>3«t ;Ksa |Sj3. a jilHssi :iVcij> jfctwj bsiri<;
w«:;ryrsRr,6ijidi)£)]B^ie£*.»«atf:'ildi)Sii^
ipfa**3«ji :>onj: ^WduTKli- Miya. kjjoJfj
■ ad' '^ijjjt^a^4h)Ej::i£b*M««»Ei :^'i«Si
:■!«#: Ik?^ i:^*8*' :»i^a:lK irstDifi
~vs$tit%g&c.m :-Kaiti:I>33JlH? ^ilpj^-^tgf
»*^:fWU>E(rfi*'j, :.:■■-'.■;.:.:; ■.«;■; UBCreports
page 2
UBCreports
page 3
'We're past cutting to the bone, we're into the bone*
The report of the Senate Budget
Committee, which annually assists
President Douglas Kenny in the
preparation of the University
budget, sparked a debate at the
September Senate meeting which
centred on the formula used by the
Universities Council of B.C. to
divide university operating funds
allocated by the provincial government. What follows is an edited version of the debate, which began with
a statement by Prof. Donald MacDougall, who chairs the Senate
Budget Committee.
PROP. DONALD Mac-
DOUGAIX, Faculty of Law: The
report before you details a situation
which is disturbing if you're concerned
about academic excellence.... This
University is not suffering a decrease
in the number of students enrolled, so
in terms of the funding that's required
to maintain the quality of teaching,
clearly it can't be said that we're servicing a smaller number of students
and therefore economies (of scale) can
be made. That isn't true.
The report first looks at the general
level of provincial funding and makes
the point that it has probably not kept
pace with inflation of the (past) two
years.
There are some things which are increasing at a far greater rate than the
general rate of inflation. The bill for
utilities, for example, has been increasing by 20 per cent (a year) rather
than 10 per cent. The cost of library
books has escalated, partly because of
the general rate of inflation, partly
because of the depreciation in value of
the Canadian dollar. Colleagues from
the science faculty tell me that the
same problem arises in regard to a lot
Prof. Donald MacDougall
of the equipment they need in their
laboratories.
The funds provided by the provincial government have fallen short of
the general rate of inflation. That
would be serious enough, but the problem that has made our financing
situation particularly acute has been
the adoption by the Universities Council of B.C. of a formula system for
distributing the provincial grant
among the three universities.
Our University has supported the
idea of a formula for the purposes of
distribution of funds. We agree with
that in principle. The budget committee have some serious concerns about
the precise formula that is being used.
In very simple terms, what happens
is this. The Council starts with a head
count of students at the three universities, and then applies a weighting
factor which works to the benefit of
UBC because the weighting factor
takes into account the higher cost of
some of the disciplines we offer and
which are not offered at other universities. The UCBC then proceeds to apply an economy-of-scale argument
which works seriously to our disadvantage.
The economy-of-scale argument
substantially cancels out any benefit
we obtain from the weighting factor
that is built into the formula to take
into account the fact that we have
some rather expensive faculties.
In terms of the impact of the formula on the actual distribution (of
funds), UBC has not received an in
crease comparable to the increase obtained by the other two universities.
When general university funding increased by about 8.3 per cent (in
1979-80), our increase was approximated 7.2 per cent. Again, when
provincial funds increased by 10.3 per
cent (in 1980-81), our increase was
more like 7.9 per cent (if "line items"
for specific purposes designated by
UCBC are excluded) or 8.7 per cent (if
line items are included).
So that we have been receiving
somewhat less in terms of a percentage
increase than the general provincial
average.
What impact has this had on the
University? Essentially, UBC is caught
between two rocks. On the one hand,
the UCBC is increasingly designating
funds so that there are an increasing
number of line items, which must be
spent for specific purposes. There are
still general operating grants, but the
percentage increases in those have
been considerably below the rate of inflation.
To a very large extent, any discretion the University might have in
terms of using those funds has been
taken up by salary increases that have
been obtained by faculty and staff. In
fact, the salary increases have far ex
ceeded the increased funds available.
The truth is that funds are so tight
that there is very little room for the
University to do anything much in the
way of innovation. There must be concern as to whether there is a decline
taking place in academic standards.
The solution must be increased provincial funding. We are looking
toward increases in student fees, but
that by itself won't be sufficient
because the bulk of our funding comes
from the provincial government.
PROF. JOHN DENNISON, Faculty of Education: Formula financing
looks fair until the formula is actually
applied.
Formula financing is essentially
enrolment driven; it depends upon the
number of students. Those who follow
the Ontario scene will know that this
has resulted in competition for
student^ that is at best, undignified.
Also, it creates the problem that
universities embark on programs that
are not university-level programs.
Formula financing works well when
the institutions do the same things
essentially in the same way. But it does
not recognize that quality education is
expensive. And in this province, the
three universities do some things very
differently. That should be encouraged, but formula financing
doesn't help that situation, it isn't flexible enough to accommodate this.
The point I'm trying to make is that
the three universities have to face the
issue of what they're going to dc
academically in the next 25 years.
And having established the fact that
they're going to do it well and that
they're not going to try to do
everything, they should then seek a
commitment from the Universities
Council to fund this kind of development. I think this is the answer.
DEAN PETER LUSZTIG, Faculty of Commerce and Business Administration: If we allow this three-
year trial period of formula financing
in B.C. by the Universities Council to
continue without some comments
emerging from the Senate and other
academic units on this campus, we
will be subjected to more of the same.
I'm serving notice of motion at the
next meeting of Senate to ask that
Senate consider its position vis a-vis
this three-year trial period so that the
academics of this University can make
their views known on the matter of
formula financing.
PRESIDENT DOUGLAS KENNY, chairman of Senate: The Council performs two functions. It submits
a request to government (for operating funds) and it divides the money
once it is received from government.
The Council treats those operations as
though they were separate and distinct.
The Council's submission to government is not based on formula financ
ing, It's based, really, on inflation. All
Senate members must keep in mind
that the formula is used to divide the
QUALITY
Continued from page 1
Cyril Finnegan of the Faculty of
Science told Senate that his faculty
had lost its financial "maneuverability," with the result that at noon on the
final day of registration for the
1980-81 winter session, the Department of Computer Science had been
forced to stop accepting students for a
first-year course.
Dr. Paul Gilmore, head of computer science, said registration for
Computer Science 115 was halted
because the department had no
resources to add to the 24 tutorial sections which had been set up to accom
modate the 700 students who were expected to register for the course.
He estimated that an additional 50
students who were prevented from
registering for the course during
registration week had now been
distributed through the 24 tutorial
sections.
Class sizes in upper-year computer
science courses are also causing concern. Prof. Gilmore said one of the
department's main third-year courses
enrolled 115 students when plans had
been made for an enrolment of 80,
and a fourth-year course had 107
students instead of a planned enrolment of 75.
"We don't have a chance to put the
polish on these senior students, who
are the computer science specialists of
the future, because of class size," Prof.
Gilmore said.
UBC Reports talked to other deans
and faculty officials about the problems they face as the result of tight
finances, rfere's what we learned.
FACULTY OF LAW. Prof.
Donald McRae says Law students have
difficulty taking some advanced
courses in the faculty because it
doesn't have enough professors to
teach prerequisite courses.
For example, not all students in
second-year Law are able to take a
course called Advanced Real Property, a prerequisite for a third-year
seminar in real estate transactions.
Prof. McRae says the problem could
be solved by hiring another teacher for
the second-year course, "but that
would mean cutbacks in other areas."
He says the law faculty is also
unable to offer law courses in other
faculties and schools, despite
numerous requests for them, and it
doesn't allow non-law students to
register for courses offered in the
faculty.
AGRICULTURAL SCIENCES.
Dean Warren Kitts says his faculty is
"desperate" for money to hire
teaching assistants in order to take the
pressure off some course sections,
which are far too large. "The quality
of education is bound to be affected,"
he says, "because teachers don't have
time to deal with students as individuals."
Salaries in some areas, e.g.
agricultural economics and bio-
resource engineering, have escalated
so much in recent years, he says, that
even if he had the money he probably
wouldn't be able to appoint new
teachers. "A beginning assistant professor with a Ph.D. is normally appointed at |22,500 a year. Beginning
salaries paid by industry and government are now in the $26,000 to
$27,000 range.
"One of our graduates with a Ph.D.
in plant science has been offered a
beginning salary by government that's
higher than the salary of the professor
who supervised his thesis."
FORESTRY. Dean Joseph Gardner
says the 50-per-cent increase in first -
year forestry enrolment this year
means "less faculty-student contact,
overcrowded classrooms and a real
threat to the quality of forestry education."
He says his faculty's budget simply
hasn't kept pace with inflation and as
a result students and professors are
forced to use outmoded equipment for
research and teaching.
"Considering the value of the forest
industry to this province, this faculty
ought to double its enrolment immediately to provide the trained manpower that will be needed as the result
of the incentives provided for under
the new Forest Act and the revitalized
B.C. Forest Service. We simply don't
have the financial resources to provide
the space or the teachers," Dean
Gardner says.
DENTISTRY. Dean George
Beagrie says his faculty was faced last
year with a 400 per cent increase in
the cost of precious metals — gold and
silver — in a single month. "We can't
cut down on the use of these
materials," he says, "because they're
essential in the practice of dentistry.
The increases put us in the red financially in the last fiscal year."
GRADUATE STUDIES. Dean
Peter Larkin suggested we talk to
Prof. Brahm Wiesman, head of the
School of Community and Regional
Planning, who says curtailment of the
budget  for  part-time  faculty  has
resulted in cancellation of a course entitled Impact Analysis for Planning.
In addition, the school's budget for
visiting professionals has been reduced,
there are no funds for travel and "we
don't even have enough money for office overhead like postage."
He adds: "This year we do not have
funds for the bare essentials of a
respectable program. If other depart
ments aie in the same position, then
the University is in crisis and we had
better muster all our political skills to
give the president the support he requires in seeking proper funding."
Despite these problems, says Prof.
Wiesman, his school has an excellent
reputation. "Our enrolment has increased and our students have an excellent record of success in national
scholarship competitions."
FACULTY OF APPLIED SCIENCE. Dean Martin Wedepohl says
there has been no increase in his
operating budget to match the enrolment increases of recent years.
"Our enrolment is up ten per cent
this year," he said, "but the faculty
has received no increase in financial
resources to match the enrolment increases. The quality of education in
this faculty is declining."
Overcrowding in chemical engineering is particularly severe and class
sizes in civil, mechanical and electrical
engineering are more than twice what
they should be. There should be no
more than 50 students in a class, Dean
Wedepohl said, but the second-year
electrical engineering class now
numbers 120 students.
COMMERCE AND BUSINESS
ADMINISTRATION. Dean Peter
Lusztig says that for the first time this
year his faculty had to turn away at
least 20 qualified students who were
seeking admission to the master's program in business administration.
He said enrolment had led to class
sizes that inevitably mean a decline in
the quality of educational experience
for students. In the first two years of
the undergraduate program, class
sizes range from 55 to 230, Dean
Lusztig said.
He added that closing off course
sections to non-commerce students
and reducing the number of sections
offered in service courses in other UBC
faculties meant the commerce faculty
was "unable to serve the entire Univer
sity community because we simply
don't have the teachers and the
physical space."
PHARMACEUTICAL
SCIENCES.  Dean  Bernard  Riedel
says that a reduced level of lab support
for pharmacy students is endangering
educational quality in his faculty.
He said funding limitations prevent
the recruitment of full-time lecturers
to provide lab support, with the result
that the faculty has been forced to hire
sessional appointees, who are hard to
recruit.
He added that the faculty's clinical
program is also endangered because
its been forced to reduce significantly
the money it pays to local hospitals for
the services of full-time pharmacists
who provide teaching services for
pharmacy students.
money Council obtains from government.
What goes to government, in my
view, doesn't reflect the nature of
academic endeavors at the University.
And government says the message
from the general public is that it
should fund public bodies at less than
the inflation rate. But the general inflation rate is not what applies to the
educational basket of goods.
I would suggest that we are seriously
under-funded at this University. And
Council should look very closely at the
way in which presentations are made
to government so that they reflect the
genuine costs of operating the University.
If the allocation (which the Council
receives from government) was sufficiently large, even with a weakness in
the formula that is used to divide it
between the three universities, UBC
would probably not be as unhappy as
it is today.
One of the problems is that universities are unable to make direct con
tact with government to put their case
for adequate funding. Whenever a
public body is two steps removed in
making its case, it is in a very
vulnerable position. And that's why I
have reservations about intermediary
groups, because they're not presenting
your case.
I worry that in this country we're on
the slippery slope to a mediocre society. I'm convinced that that does not
reflect the view of the public. When
you go to a doctor, you want to go to
the very best one you can get, not a
mediocre one. Society wants the best
engineers. And you are not going to
get excellence in B.C. in technology
unless you have good engineers
graduating.
The funding in the Faculty of Applied Science is abominable. With
limited resources they're doing an
outstanding job. I'm convinced the
public wants excellence.
I think every one of us would like
UBC to be a university of world
stature. How do you get the necessary
funding to ensure that? You're not going to get it by submitting a brief to
government asking for more money.
We are going to have to point out
what universities are doing for society
in the broadest sense; why it is critical
for society to be producing a thin
stream of excellence, and that's all
we're doing in the university.
We're getting close to the point
where we may seriously have to consider eliminating one faculty. You can
cut things to the bone. We're past getting to the bone; we're into the bone,
in my judgment, in certain areas of
this University.
One can talk of cutting out the fat.
That's nonsense at this University.
That's long gone. We're into the bone,
which is another way of saying that
quality is really threatened. Sooner or
later this University is going to
eliminate certain program*, certain
faculties. And that's going to be a
painful decision.
CHRIS NIWINSKI, Student
Senator: I think the problem does boil
down to a matter of the government
and its elected representatives not seeing the University as its top priority or
even a priority at times.
I understand it took the Legislature
nine minutes to debate and pass the
funding for the universities, five
minutes of which was spent discussing
the (Lady) Godiva incident. Whether
it be through open houses or
whatever, this University and universities in general have got to do some
upgrading of their image in the eyes of
the public and its elected representatives in the Legislature.
Not ever} college football pla\er ran claim he rambled 50
yards for a iOuCnuOwn Uic iirst tiine ne got his hands on
the ball in his very first game. But that's what happened to
UBC Thunderbird running back Chris Stanger, shown
slipping out of the grasp of a University of Manitoba
defender seconds before the end of a Sept. 5 game, won by
UBC 27-0. The 'Birds will try to improve on their 1-2
record this Friday (Sept. 26) when they meet the Universi
ty of Calgary at 7:30 p.m. under the lights in Thunderbird Stadium.
Calgary historian wins UBC medal
Historian Thomas Flanagan, who
teaches at the University of Calgary,
has been awarded the University of
B.C. Medal for Canadian Biography
for 1979.
The award, made annually by UBC
since 1952, is for Prof. Flanagan's
Louis 'David' Riel: 'Prophet of the
New World,' described as a "provocative, persuasive and compellingly
readable enquiry into Riel's religious
enthusiasm."
The award was announced in the
autumn edition of the UBC-based
publication Canadian Literature,
edited by UBC English professor
William New.
The solid silver medal received by
the winner is carved by noted B.C. artist Bill Reid, renowned for his work as
a carver of totem poles, jewelry and
other sculptures using the motifs of
West Coast Indian culture.
Prof. Flanagan has taken seriously
that side of Riel's character which
earlier commentators and earlier
biographical approaches dismissed as
madness or fraud, Prof. New said.
In  Prof.  Flanagan's  book,  "the
religious beliefs,  however unconventional they might seem, here becom
evidence of Riel's conviction that he
had a divine mission.
"In seriously exploring the
psychological undercurrents of Riel's
life, Flanagan illuminates a singular
personality; he also places himself at
the cutting edge of contemporary
biographical writing."
Athletes will get awards
Top UBC athletes who are members
of senior teams involved in inter-
university competition will be able to
accept the $1,000 athletic scholarship
awards established last year by the
provincial government.
This despite the fact that Canada's
national university athletic organization has, in effect, delayed for one
year a decision on whether Canadian
university students can accept awards
for their athletic abilities.
A see-saw debate on athletic
scholarships was a feature of the annual meeting of the Canadian In-
teruniversity Athletic Union (CIAU)
at its summer meetings in Halifax.
Delegates first voted to reject the
concept of awards, then decided to
reopen the question. The second vote
passed with one ballot more than the
required two-thirds majority and
athletic scholarships were declared
legal. The accepted plan called for
student athletes to maintain basic
academic standards and prove real
financial need.
Western and Atlantic delegates supported the plan, while delegates from
Ontario and Quebec were opposed.
The upshot of the debate was agreement to establish a six-member committee to review the controversial issue
and report to the 1981 CIAU meeting
in Quebec City.
Prof. Robert Morford, director of
UBC's School of Physical Education
and Recreation, is a member of the
review committee.
Workshop set
A three-day workshop on "Women
and The Canadian Labor Force" will
be held at UBC Oct. 2, 3 and 4 on
behalf of the Social Sciences and
Humanities Research Council of
Canada (SSHRC).
Prof. Naomi Hersom of the Faculty
of Education, workshop organizer,
said the purpose is to determine the
present state of knowledge about
working women and then specify
future research requirements.
A report on the workshop will be
submitted to the SSHRC, which introduced a 'strategic grants' program
in 1979 for research and other scholarly activity on subjects of national interest.
There will be about 50 participants
from across Canada at the workshop,
most of them women, and 12 background papers will be presented.
 !
ELECTION
Continued from page 1
elected by Convocation, which is
basically made up of all graduates and
faculty members of the University.
Triennial elections to Senate, UBC's
academic parliament, involve balloting for 11 members representing Convocation and 34 faculty members, two
representing each of UBC's 12 faculties and 10 at-large faculty members.
Individual faculties will make their
own decisions on the procedures and
timing of the election for their two
representatives to serve on Senate, but
all elections must be complete by
March 31, 1981.
In addition, there will be annual1
elections by UBC students for two stu-'
dent members of the Board of Governors and 17 students to sit on Senate
(one  from  each  faculty  and  five
elected at large).
Details on each of the elections are
available from Ms. Mary Raphael of
the Registrar's Office, 228-6338.
Closing date for nominations for
Chancellor and Convocation members
of Senate must be in the hands of UBC
Registrar Ken Young by 4 p.m. on
Nov. 7. Ballots for these elections will
be counted on Feb. 6, 1981, and the
results reported to Senate on Feb. 18.
Closing date for nominations for the
two faculty members to be elected to
the Board is 4 p.m. on Oct. 31, with
the election taking place Nov. 28.
Nominations for the Board member to
be elected by full-time UBC employees
close at 4 p.m. on Nov. 19, with the
election taking place on Dec. 17.
Nominations for student representatives on the Board and Senate close
at 4 p.m. on Dec. 19. The election
date will be Jan. 20, 1981, with an advance poll on Jan. 19.
Unless otherwise determined by the
Board, the Chancellor will take office
on June 25, 1981. All other Board
members will take their seats on Feb. 1
and other Senators will take office on
April 1. UBCalendar
TI»i:)IWI]J3yjiDl«IM.[ICifIIGII'/H2lcl
I^\Btfl(]f! iir llrlrVrWJtWj )ft;'
Hfe-'j. !rbriXx IIJ KtteDHnn'!i?!tn:iiT ;&rq<r. :2!c
>:0"3.' EiJifllO-L'Bl: KtteDlfn/i'!i??[if,irr ■ Xi'-J,  S!
Vctitl jnaiw*?:, jkI tiibitiii:nixTf !&*mi>^(, 1£S:F [pr*kironh*l 'U>h. , )>](bl. \M-
irfhrisii-iiiihrii iHi^j/ (.X^rnqciia. Ian li'u ."iiifin iidparnnstjirtir ijj'll iS&I-£.£a I,
mill! ■ WiMBifiTflMj :m?<nTnTiiTt,
Xii-. iJorobaf ilbdneuewar, r.O',. tW^bb-no.
IneitiijiBTirn-Hj'fc'H'riiTjtil >ai T*rddbH1d'i>i(i>Ei-r
Oinfibfcj: )jlan;)ilhriJ!ibfot,il JViItwuhi'iubIj.<,
:^iiT:ixxh/\.x<rr. >*
1*11111! ! -It. nib ! i/ ^i-iiir, , ib*bn thttit\?_y
■Dj.^.-erjlf:i WiihtJifir, Xktobrw, rj^ofc,. .^jgrrns
Oi. VfeiiJiucd Li-Tjf-uron, inciiWiJsniJjofinf'N:
ftixirriiioi ffnfcl HiA'dti.^-H
ifadir [ibiTiinj-R ;u ^f:[!2^i.Tii., ! larflriifB ■-IhlrJI
S-,  f^b'nbwHit; I  hKlMiDfilnnnI  {mx^tjumrs ■
itL8(ic.irr. uMiiVittaa:rcrBrnmrirLaarnjUHig:Kaims;.iv^.cfeii
iSirliec-jpiqj, [-ft'lrany, j7lHni[q,g; 'Jbri/narrffiilfi, mr l&cxfjM
lifo^iiiHErtblillD^tjqffij^im Aa:
'Panj^B; [«'(*»- ^Idli-b^:si; nlrk tool ntl Itrtu: BBOl'e. IIhomi
I^micirn . Utilizer, L^lCr JflTiaUIWMJJOOTiVW^ZJMJJOCT:
■ ywhCr itrln jpioH'TsEil liibi \T&a\faiM«)&i[Att[faurtt&nL&&'tttirSi.\,
Ki\ ^jfluinaifi JjibbJire;, I^'iKiIil^iatil Sacbd l&tjBma-, [rLhqj's
f Xxlbj.^;-, rjIirrflHi-rijfi art (jjanffiob,^, lariTI'ial&itfiiu* >d 1 Aa:
,b<*:iiil l&i;BO»:seniii sj [^tor^Hailiriira [hijVHi^liEj] fliiims'ifi.:.
lembrayi] ]Ini"3'Jb:ljnrsiaf luit'-w^^ id ifoduJtiixd.tlVi^gi'Hfnji
! in; ICih, ^ibJj-h>tIiTr' Xk^ j i d'1 lib*' JU&QL! i ^focqqiriJiiJSH }j'anim:.
sanbrs >d IIS! ibanifsi ini [hiii-airbtf-jjani hi' MTii •— UfrrfH-
iiiHnbl*, [Yibri tnbi TVnrifii/iifrJi Jtfi M. ^toufcirianj, H. iPisnan
snfcJM :i's*  Dt.qaiSiatitf.:MdOtq<.ni. l11.o<mi 506N, >j£hih-
juiBin ibbJari^i Kiirblbqjs;.
IKHMia^iuiosA r^;iH>ai-i ISfqi^niTbt. iQh. ^/rutoni^ )[];bbfern \,
l'sodi^-dillo-abid iain^tt* IrUr^'? :XJJcl[)|^ JLihfiflnaiT^ nXil
Xifndnntjp\ 'n\i\\ J;d»- jarrf :ini sj rfiatoraiacir rfjf i 4(is b^cijro'
Hi3l*J:;rti:!!S!B'[[C(jTii. tS'TKJiooio:, IBodfineni HriJ!)tnq;,
K^mDCfJJO^nXf JJX^OLTTIIrT:. }fr\ r%'Rdj ISohi-atn.
Trtltfbbn.il [:hiciiiiu^>d"0'bibH-h*liljHiHrifcJlhumjnr!3<y^iqq,
iriBrrti:,[&i3[n-»liJ, [ftil., iar [$'&fi\.n [3*E.T>-nj»-[rrct;jarr i [:nifl-Bi>-
i iban 13::h*f*11 )d' EElrdlili Ijlhi'jiimUMntn I iflnl r^miilf > [riUidv
1 XJ^^nuEjsrbbni. [3Jjami Wi. ibditaiim IBbiibl^;.
iy..b^^TiDdin. [AkJliHTKriii^jflnH Jv/jrtt2,.,'JUBQ[. »ar t&dihjrio-i-
ii!Gt . ptikiirtflimifliK^ [^tiitbJq^-;.
Wffiett^ IJ9-0C-, EiojbJ Kii-. )0iti|^ipru c;. [%'rii[iTG:nir )^sn^di(^iy:i
5ioiJ i*uz)iraoarrf.\,  JU9JX,  jni ,Mu  IkjtKfi'arabitiK.^ !Vm
*:fl(|ttm.. cscociu^n :H*iZ»:«jJO'37«,K«jo«ii<ia3Ai::*.uHj. txt.
!J,>X ^pdpfii.Hi^ibfofcjijf^, JjlifM*Bi)^)d'LNtl«'-iJsi, )mTlo:
Msuroaml ki*jiibilfimes i nil Irmwa [Ibliifwrno. [ftim-rr !&^El,
Kixljj^Gil i'oi)ifiHt*i Ifriiblbf^.
IfiKKsjcim , HftMJU^tDCJJCCfi lEflMI/kfjy,. GCr Ivimbc T;il.ai,
l^sijiinlitjjfg-i,, LHO^i jar I*o«>e [J^iTq^rija^iBiMilTirftnnijflbiifii
^AniJjjijpHiii. *(cl»bfii: IfiHofcJX [i'Bzii\z)i*X_Uiic
,nmi33Ew;A,,sgi3Hnn,.:»i('
[ITSJJtfliJTWf. lauiUfr:(hi lln- i-rahs r mblr i Ho; jjao'nj-jl lijilfa-
,rilriir»Erttl]irii»t[JT6'sii',al>q«ro:au. Tliwrai^'i'z^ni'TSinifembnisiae
mbbm^^i; n;HBbnfn-«i-Bi'#^jikf:i -B^nib^J liiiTnq.^ Inn jbhhraa i
Fijrjjlrie rjltlk rianiini^ina jar [iiimiBiii&dJb,3ni*ni* bi I fifi>'&
oaaifnTiii; 'wiM-mfli:: imhamiwe- ^itK' ;ujx--
TTJUIlia,, "[TooiBua !IHj^9o«it, 'N^hno-i iatil i rfn- J?«^^(d(H
^[EnBtt.Nj*at.TGJitiE ITt^isj*, >o< ^M>iPiiJiq; hf ^inrtcsjliu. [fli>arr
:£II>J, [f56dn«trtni [SuJifcuqt
^^'HnqTtqd^', tBOCi. >ar. IFlrm [At^wuiiKiDHriUi br lliia
Ll'-Bjtta'IflJirwfi [?4bniDr. tt».ocn( Tttfic, IBfcb.c^ail iai».a»a i
(a3JM]>.W(lJ KjGiHJbq.sniiiriortl ^Uiihari iT'in^Eiim;, ?n-tnjse
rpv^irl* iin< ^nfiiiE ti)bh Tib: iitiftjriil Jin; Uzhumai lojotnnna.
[Ki iftaiiinrriy 'Xiibb.nie, lDJ3iill[.^ id', &i>:isliJ Joiwnwa,1, ISj^'j! :
i jLcHttgip ■ / lirwiwnabj m dil ^irritinbljp' >ar DSidtbi^us dil U».^t»ar
[«ol.!&i.TioiaHii,3!i[iii!&<ji;ii[jJ ^njf;lvitj. Ifio-mr? JOff^ii.yif-
Hi0^i.ni.  HIEAKmn IMBZH^JW:^] ^3X4f:ilIUI<l»I32 SEaiE^
[3d- [:.Twctirt■,C^atrijitT(\ JU90C joiHi^Ptfrii';&iljd'1jqh:
'.fiFDh.i*!art iCKft't^Bo Ui-jw -baic. ItoofTu 29C1. Xlnfntiai^
l^.ibiiiu;.
i.3«Knan ^Vorflni'i I^lrwTit'iIj. Mrawariiq.jdiVqailiJS^B aniijia
tiqd'i-: Wfai'Jiwaiiijhq; — k^jiKVoo! iitenr'hlan I'i'dl, ,:(;; bn
irofndoina; fc?I ir»ci(-iH>Ttidotni ».>dlV2)': ifiof ibls'jBtn ipQi'^Dl(,
I9t^lnai- Jhbilrf'.l. fun hibmrBUbni. >dJ.!!S3^!ltB<], bori
:itso<si.ni. .3i-IjVe£,rnrnTQwir[JJsittxiij:!a3.iu.i3^ i^xtii.:rUj
'^i-Jiiqi, listph . Ifi'imiy, Hnil »\bi^[a>"^f>bfeiO, , ;<Jiimrsnj
I Jjlin/i^nziji ■,, >jnD(vj' iani ri'[iHi&o:iai[ !<t[inn:Jjin-ajrij1 N.Vriibci.i
. I>vufildjl 0[jbfH^< iibj liilo ■ IVBtq^: sjibl PjpTq^-; ES'^ii>h4ib. [tooim
XS'0(itiit '^91012^^' IWIOIttl-NjOJIIfl; iDCfi>lX[31irr l*niiini
IbibrfGumi, JiiujtqL7*3)l,rflir)tt(l,i>3nij|'jirti/bbt.jafg-pr, joibnrmi
! filfuiib td' Kfbdi, i^Hnhnori ^[ifct^rjr^i, [ihtlhr^i mof ^dnn.1.
J*-illsii^ 1i[e[[, , ttiU&b'. Ibiihth^j.
WigilCMEglX^; WATT. [J>lKiatiif[)B3i;K
le.EtTXldfn'JO/I ijr^Tfi[JWMM3XIJXV^ IflH!W33^T09:.
! J&1:/ramrairJ\ r^ni'riii^iiJi.^, . [tf(lalrieiniiji>::2r JJIft', >nri '[Inw
riii3«'2 niiTnl'rirBf3! [3<**)Jj4i? Imnvr imiihia [^fuj. I^J>«*n11 DtJi.
. flStiHrxmeibi?.'. iiiiiblht^.
iar I liiiitiiJBaJ [Bbt XI;1bu i I^jQ;l>a . Iftrxiir :30i, OttoTfbii!
[3J^riiin.T)i"]hq; [BJubHiq.^.
LaaiCC^flAS^lXHI'lXVr.EaMjVUt^l r^-wiirljibura^JMij
IXwfJ !3b(:>flHil ,\An,dr,^K]*[l'T>,mil[jtj3 7\»s^^citiiil>d'!litiaijbD---
INv»ail3t'nbciarii^y. [t|)Krn:i5<r! J, ,Jtiro-A:zh,'dL
[ ^'o.rilb p J>™?«bnipd) t^^tii.-B ■; S.\)hry^( I a JX! ,H> ar [ hr \a-i[tici<i iid'.
'M-'blu'ui I8i::lt;-B0ban i Pnutilihs lit^ ^^wdiihf^ f [T'enffibbniTie..,
.flbtKTii 9£K, i3bi'q^d'rfi».-£;Hnt. ^r'Tionnr^ [9Uiibiq§;,
LHixn j I-till I s:hdI lite™! lj'^\, vWdrnflin ■ Dr.s».'e"i"o'di ttsioti-^-,
fjlie^, >a* nb-t^d^^^idll'rBfl^l^iiijBjicnfllftkrj^riffii:^,
^■biJiJrKfljai l^'ai-qoi^i.j*:. liih'aimi EJ^l, IKbil [Ei^:.
r*0^*.Tii.  [IVmiR^Wn^ff/iVJ.  «CflJ«  KMIBIKMX  I&.Yinniqfl;
ihfiDiSEiient aUtsjra sr^iJItie Jjuqjift bcarr ! i":?0(iirj("till(;:]<.tk. T/b«
)M]ijancrn!3' Ta-K)Enrv l^tnjuiiqjiiuniiil TI iOC|^.tii. EVa 1"bn-
Ilikra- rirtpTaniTKiiibfli -nlf  Utn):iii laHibhr'. :£^l-)(23^  >a
EflJblrtiBrtl iqrExJb-^,1  £9fi-lfr:tf E<. JL[t(qnr Ij*fiiqp:, Iirti^imE-
liinnil |-ibui»r.
m3C^<jij. ^is'vniii;  ixhj. ^x^m^xii-x  [gjcx^iprjn&X'jV
[Slbdxgx1 L>3i:lini'a,l!&i'fiiii»,i. Hiib^ ^V^jg,  3(bdnrniieJt,ny,
[Iftiifa ' JLirif'Tar'-abfv fri^biz ;EiB(nb!;nnf [ftH*b^fJ;.H- [BJbtbt^ :
[nV'aunbkilbattifioE^'nartiibrnt l|-8(b'niishffl'j,Ij,3l:um'fr.HI!l
I J. r^\jo<hWnir Iiiyiun* jbcel -tt-purD^-i Jj^niri^. War mhn
imabai,  >-dII  Tin- Odium* :b:ni OdamirHiiq; !llbbaKtobr,
iSBtiffiS.J. boiliJ3H.|.
■[THJnM2rivri\-a<rT;.:s!
h:s!04itqi.xii. [ti-'iC, .wni sn,Bn<K :awi2i3itTii*Jn^:c''Mt«a33U<i-.
IBfX^ , iTTT&jli-n'fJrbiiinr iH.HJia. ^pJJIJt ia*-^>ran>; ei zliibr alocw
;nnE ibliDTiijjabni iar Irra. jwwt, fwalife.;. [nlhacni JrG!, iija!):™>T]
EBlibblhs'.
[ J:>0( |u«, . .r^JXIJITi1 .^aOOai^OX^' OT<H3aMIl [AaiFHTlVDC;.
ttooii [ DQ<, Ivfc irirjTTufljJhi IfiuIjJthr^j.
U:JOi iliiw, . ii^r^»32>BC(jV.in:a^Eaa3( !*wttiiih;iaa«j^jj.;i&uqi
:XjdnL L10^;,»ar Llisitq?; si ;95p:MICn.Ui []**5»-3 Yjiad snbJ
Aiftii3M)CB'i[](fBti]iiiij|[jiB irhtitnm Ujjp^> Ifliwurtii ifl-fll. lJb:ni-
:iiii>;jyi IbiiI>Girjj,
!a3*irtiPiiV. Jt^hnjhqyiiEliiat r*!iiiftwj K^^injt. .:&rair*a.
wll:b jlo^]-in-*BjI ibEih Tin; ^iSjBjdl Aa: IHrarnnt JoijanaKe.
lEJh, .-JinErtar^ Oibbbnit, ^&:ji[j'r>>d'&o'irijli'i3>injKs , (XiqjE
)jldb^ f JLirir.v3r™b[\id)2.'ani(zi-,o^ ,nr Ojni"B.nd IlWdtaua
sni OJeiu ^nnorrii. I^filjinu^ , Ibal-iEtiHT Jbiiblnqj.
litOl^cirr WHr^^S -XKIJD^JIX'IM. Th . rJ/\EJ.. [Btirrf^'. [>Jj
■XltitanBiho^snoI Jt.^^, isitiiiC^K.var !qt>diJ)b Efli>«rrf90 .,
!4>!-jnjiTq[jg ISbiiblJi*^;.
?W0( fcinr. . :?JUinXIAE< jm.'sniEllAbHinis.i IBJea: OdnnbriuiH mriHiJibni-
ibJff,*|. *Xa. S'nWnwTibqiHjd '^UC[crmi.Tiure>fc*r, "^*01&:noJ
■eiflf [qf.Tii. I■t'-kjb.Jpj^ iflnt iSiaiujut'iy, ^JC^qi.Tii. loiiiihif.1. \.bh\-
irriiiicbni a !f I. .'siiDliftaniimi, iNlJohrUj Jjhtnr liinblnigj.
idioi^.irj.. m3.vnu3; ix«j.oxivni<vji[)VDc;'ia^ix^ri^:c^ i>.d-:-
rjjnra w-nh«:f. I'rret iir ;i B-,ii*;i< diVlMf Ji.^riiif9!'rN\ijlr rfn^p^iorajl
tijiib'TIn.: fN^'anbf bji ;e lAbdriuiH: ior.biTio*-;on6l ItumKnj
T^jIpdm. "JpU'ri^rJ'K i bn'jjfUH ii« Iflvbm'i H'fcfli:: ibi [%rtiu7»: iq\
:ai.qdn:*ij!<li.iiiA,n,' Irliewtin,, JL10C iahra i b'^' iz !(>c)( br ;d£I-
■viflo^; tP-tS' £i) iIris i sbon liJhoiHribiid [«b:lfura,,, 0'«(- ^aaii
I9G!, !3b<ij(TiBn.Eir 13biiblni^;. l^^buiEiibni mal bnpiiii^iai,
mmm\ ndi'..ei
i^tiiJBjIirjnilyw^bqeixBirtiiiliybblb^bfl!.'J'XI^, , jhi larindibl
'.VBNitimi,'<ilS.it..
!t?lGO(-)[iiqj, tliifiaf,, Vbr(ifq^; Ijhriwnabr^ >at TlHa L&Jal^k-i-
ibhajdri|q< EBfar-Jmnnj llllo: IflJsMdibubni idi] L'GI J ;unl lo-'ji-jii
!&o:-Bi:Jflfii. IHjborr !£!£<, t^-q<fc^Crz\ IBiibhlq^;.
:?iufl>i,^bd>q^, JJII&C', xi*XinDii^iSdiJWjbrBart.3|r^^nffliitini
iliioiti'iiiti JCIUjjidom'Tmi'Jijt Ifoaw [£i,lEi r#laiw ItEMrli
[ k!:£'0^ujl la.icau.:ai xurifi>X3"ijhbo:;[jjaxr'jnwn;.ixr-.:^mJ;
lHJiriij£jrr ciibd,' 'nocrmEjDIjat/'^irmai Ibinn.^i:, !&tkn IJJD/njy
[fliwa«i-dr libiiJijjtUf, )jii*b.^ir, >jiJ».c.t inoh if^ne.L^i Vti
lurut£t 1*!3ijj^-, >ar [hnbujifti-id,! i^q^rtbiJiboi id'S&dsn-
li;ua:r^y>. IRixmn JIM, ^JiqfjiialBbjihlqjg;.
Lijfl^(.m [ftnjfinwx.'KM^nn'ici^as^'i/wrjBi ."irfrti ii.u. itimt
id^Httoii^iii )pj^i».3bJ3 il!>nT«i n>n[i(;(. iourdlr E^ion )jiii
b"wfji0'3; Wiomj. Hb'djj ;b )j;3Hin t iVjo )3Hijbran i.
; Eifi* ^(Jnj. j.jyn*.a»jciftcajc*:7. .u/iai: aooaaX'jxiarr; aaMi/M/U.
)[jXiiiilbqyuildj»il7^!iiil)rBT 1*i^Tj^-'hii]i(. I^i. L^i/nflJoctif >3a)f-
)b:nH, I's'ord/f^idlodtiEl ibtJHin'ai.iJbqj'i X)cll)(-?;^, HirMfEHrJ^
Ki)^iTjfdnbJi|<7j.,l>SiliJo,ujia!'e l>qd<}::e |a»"a)i^;j)il JinitiqjjdpOL) i!rte-
mrs'-Ji, [3J>ami^ !9(T^(, L^JiiJlniq^pdiiq-jc eiotJ looiicbq^'
[Glilibi1^;
ripurTe [ant ibhriTtJitrarK ismaqj liBciibfi, sNJBtiTl inot it;l>bhrti:! nmnjr^jai bf
^ibj^hqj jnr j;nrqqmi btb; Birfat Mj< nnti\£t'.i EihWnjf [flihnini, *&3I-Sitdt)(.
, •vTjTiraoTnwn'.yF^vEyniL.TTi'
HiiJirrii: uiMfTCMiMLB:
y j JrtJflOa ■ h< iirqanjcar f-vjun sisiJIjIi. IiH'arnpuo," '^vdoid: Tj/^jtfjTiJfcpMi; id'mi-
j ^hiaoo■. '^VimM [aiu^bb- aJijaobi smbl nrjieiii!: il':ipoi ja^ivbb' faoi1: 1Eiu> =
Bnjb^au^l,'.IMRsnsi[e)cir"rjBt)i)le;^r:.[:S:S(-' tiSXjt.trr. itinjI5>joctij [ Uti
hd^^snb'Uitibbiq^ i'>o hibaimaiiat y.dl ;S9l^6o W^23*-I5:E£' If gi.tii. 4
,irnTioEvrn' wimb. iii'yTriTiiMvtjHiira
;SijjijJfv-oliJaj.^i "jvinlj fxqianano* fo^bi»! ^ebuiji>ai: iii 3.,«'«lid*b,:'bn
LHfi*bfns hi I jTiml- ixiol IrjtiruTir-ripB.i .MiUii, liAju-abai: \ ma} Odcnmcrrj'.
Ybui'll ibiBJTUHDfcJ vwnJj jai s.ni jnqisiiijJ dEiaig. [^"oiffiicr^ iirti'unTiiBimf, j^)(n-
i fiifll■ 1 Ab 1 jOrTVha i it} XicoqoirBiibra libu2jjianfv lirb.-unlrf{.q 114TJi«^"Bmi?, I^i>arf
Sirs. 13hK>alj*ai. .Tl'sbi^rimKiSS^-SnSS.
.^lijqdbtslbbn.jtilin lift-1'8€ I [S-^tciibhe i&J^ritJardiqe bn 13IX! ;an iwriJijddjTirn
iljSra ' JU9JX .^ftw^l^ »l:(|Brji' iir 1 rfn- Dbisinfii'iJ !&:w:iisia .^himj-iali.^'iibcij
iJbiiblr^^, tytijpli'rki <n\hit hiimimmmotis KEq^dJiiijy.O^.cnqibli^t ;qqtli> bi
ibbr?< inriaJiJ I i« ■ aidnjifriihtaf frri, Xi|r,J  IH('U( ifMrJr.jo.'I ^bxywii., Jba^iHry',
lei ..Mmoun, ,^ a:: [; ^,t. 'r^b|ddno^S8J*l?ec.
.«j*Ki[»i«;nG,EirE:
"rfo: \/l4fic[3b:(Kt]Qnb'; te inr^iqoi'ii'Htiqj iu )ln: liiriibiu] Jljhunr [3bjiblq^^,
loi^f/fani 1 du: [iH.ljnTTi&jJijtM ihdJ. JZXT'i 'fii-ff^'. )"(B7>-jj,'. I ]j: :ie: jI»■ icj.-jIjoI::
>0'jjr>-:r. "bn \d\\. ^AEi pir>J:jp-:jiiaw si^^l jnnbf^TiieibiiiJr' sijoi'ihi»^ aohJ il:JJd<
htffintijors.;, \flJ|J xiitto-tii:*, j«'Ti>"ciiTri 1 f^^ -. s nift; sictibl apaii:;! iw^irJ! ^Hnb'bl iu^
O^nrs.^iSbgt^JOIfnrArinilllntfrvItlddil'ajJ jio^MvEc Jb«>Ml!lr3*. f.bura siu-
!&»fi( iJi,Trr.  - ^:I01 jliit.  fl^hnnbiy 1 lirnaq^i liiih.^,. I-Id iibibtonji'iibni, )3iiJI
:EaiwuiMiTii=: [»hie*ie:
^/ bi-o:]^. ^'writq.5>di'ibb1t/ilbjin^ Jaiii^p' w [n*Jil iwnfA TuraJb^M^jin, !"^:)0(
■HCi8( jtiir.  id.: Jlo- 1'iarjj.If^ JTHUib, I'l'rln bs- is [£5, Miitdi hnr.bckk
u-dtil-wsimri-iiix ibn itibfKTOribar,  i-EfJIIl&ivj™ Ik^lqjji, lESi-tlBIElt inn _|idm
!&«L'vi'Tift1:,2S&;e.e6i.
I'tx/nb' LHni 5(ijDC:Ti>*iDii)t junb'TK mij1 tiffUii'-tiJ i»ki [itni if Tiikof: oninlhig;
li.^liipi*, TiBsiab.ip;,ic ' tI jcitr. ,H Jq'jiinriir^ XJ-bl ,.'T. [•iaiirtihiTneiij'hni.r:iiil 15,.
TIb' hreibiijiTi'idi" \i[qdb'^J iJliiHnmisiila < isnt i I&fdiiifibj < 1 cUTfer^ it lii'i'
iiJBitiaij^iliiaffjdliiq^ itrz^ib^ uvIILBiX k'Dijjl)(',HTit siilibbri::* 1><1 ifiBb^fTrhj
|qirr_»pi:E.  Ian iirt>ricmE)nnni, jiill I KHi. []J\  ilbbW. iSfi-I^f V^l, jfttKf, I-.II1.
TiD-^iypbini] frihtdifr !&in,i>» ii,;iir«-j |jai)isHiri'D>.octt(?ft*idiVHfl,SAJjjnf
njjm'-Jtjni.■artiln*[ IbshHiicbnn^ .DjitiiJD'-Irbtqthiil jni fWi^lttiTXri^ IflvWjll
IIHao' iSf-'9(I J )'^£jiiTiuia ili&d rfmnrJui^ Tumdocif. TfintHiiTri^ fjbir/i^i -
»ijii{l !bidilji(&iTff,iii>-'C flih^qji^iJinr iln' jf/i-nf Iboa jd 'ibv /^):'dn/ooil3biibliiisj;
IniH »:I^(i7bw^l, [j'.;\)nni')n*itjf Iem* fai"!rr )L^j):np[7wn f^^ jtd'i^/jjibOLsii}: Jliii) ,,
1'io-lJUBC! Jjnv idjDb:Tiiii! I*,i)^i. ^jjlviirjT' 'I'ufifl'&rm irjoiMiflis I H-):lni£>::<
llitnjujj^TbjEjiU.: )li>r. Jjrww.n litiuribnt I f/fd*i^ir 'drTbin 1 iTw^ l^d iEiiaitKnu'^ 1)<
[oaq'(>brMdllf bm bnramrz.-. -jtCT'I :niijniiriiibmj slbotl f Hh >:lhub insroL-cJ (iiucii,
>3i]lssHic?ff ,3nJif:?)afi:TJ.
c<^iMrc: no■ [rormiigj nc [^HiLxc^axf nr,
[L:i^aIid»r/wiH^!>doi^b»btlnhidij*iimiir3di>bfibnn ri'Rib,^)H5,jdl"t>dini'
>drI'1dhtqqrt^;a : Aa-. IjhfMnirtr^.' JjH#laa.iairfa^vviiin: iDfl>6I, itll >ȣimihei
liibnigmJiicIiJ; itr iiiiHll'o'jibf\Td)^-^DbjffliSiaii»biiaiiljtLJarriiniJbaf [^btarr,!,
l!]jfT>a;d L M^iruintat 1 ^brriihilrrEJibnc Obbblq^;. ^bi^rJaii jdrWiS IJtTdflfji'tijf1
>'jcnmu:nfi^!0j-a>5iniT]Hj:i"E[9pf "c iflii^int tlrtfi JxxHTiinjtfijtTK^j^rtuviib.Opi jtrt.^1
>bt rnd ;H:Tbimdj'iai j{n^x%jiniri>fiber/ tr.ia iDrnniBiii^iJ.
I^hciht.^ ,»qif.j.!SS, MHO* ibi.tu.: 'XiaMFJn ftftJJJpJdJUCaSCrt,", [Jiq^ialri
Tlo^[ij^>rBJ [IniGi^JiGilbar: 'ntta;ih'ff^U>d" Wti^hns,«r#^d<Ii
ll'iiih^^. Kid::. ■& , []:10( [qi.ni.: "lUffi'DCHJl.l Id.SJUHJ, [ln^i*.£ Vi*.
l^A«l)fniBiJb; ^ilfiifr'i idlftLoai ►^qidjnii'
i]jis*!fijdr1 Jie'JlIri^'a:■:^it(^KJO^ hMii^tiif.HjJ ilrfn^bjfgftimt^flid'idnnfp'
fFjbiinjg^qqerr loonr^'rlbi-frjua ibqcjuirnir.! >a-t TsadlF.i, zfotubl itjbjAs [abnr
iHrs;n;^im'niln Inwwwi^ ,[^1 Bbrqdoarbq; [^nrib"^ [hzmbat, £Sg-it*dff'.
■^MirtJ'n IniJii!-* 3d Jin* ^tiuiiiuiiir. l'j^Hkr^i, HSIfll iqtmj.; ^Sbo^tf^i;
il.ijT>oj()fjJi ibncfc-iip,., EIS!t[Li<,Ti(- >3Jh*af [fl*hobkf.^a.
!nxr«ray'n';iia*'M"niDa<llr: »jim>MiqtM;-Eix^aWiJWf nAfrirhq; »iaoi-
1 [Jhum^ isniil )3Usq^;:; Uji^i^uiJl Si-eqdiiiCtS Tktblbbof 1 hi if Itt^1
IftuSiifbiini; F#teti ^vNj KJiqdritb:;: tmu£(pp( >d tUsn^':' ftub ilbcw, t*iill
ly-Ai'dti&tofitihita4 Jtia'A [.iar.  El. I Bfiil.
TIIAl.TCCflii*^^ E^'llEilTKlryiE.: iailidi ^Jt'i: V^aiwaii nA iVatm\-t lifrmi-
Trjidsii*] rWt'adllili, X[t^ira i'Db'l !SI anbl > aaitbnuia. iLTflil k^qat'I, DQff ,
iXitbbiiil^nijifiiEiiJbnif irtiliiJR i^jfiiidi iar 'DO:!. ISISinnt I1t*Oi. ii, \t',&{ jLimi,
[^■s1* c^ijlj Iv'buwjtjij- ;BbTfiBy>rif, 1
:jjxixHS3:a.3.^:32i:
iXHranj'i bi mcoqa'-Bilbm ru\bb jln- Ij^irJim- ha- )jbniiniiiqjj litbaSnani.
\H\frCl'1N&'i!X)2V~WAZ.i: Vvatl snul l}^illrur»;: '/Vnwtivwa'Vi «lijhnjl>«wnj
--IbunlViibj^ip, Ibi^nniqinjXjtJ. E&i Ib'fl hrtKarmai>bf,i|dbno' SS8-ES Btf, ,
[)o.^jI IffBi. I?J1JI/III^:; O3:0JR*33<: Tbv ft»X [iiiijisni 1 X>d;IUnrdjJ
[D»fiEi«iJan3; — l£t$rr:"nio*afeip1;, ^■jpnfiiqj >!<>:]. fl; Tin; 'Xs'^bB; iiiu
liiHtiH^' ^KiTTniirBti^i,' i-aj^bnniq^ ttt::. ?f; E.JJMIC^'sflB'niO [S'amsrirnj
■ ftiii'J ■-■ !3<w rVAbbn-BfeirT*. 'rtq^hnriTqi '!Xj:i ii. iVai: iiri/arrnfljjbn, , [donn-
Iffai-SSgil, bt>iil^SK^i^Efl:.
n^as: ncn:'vn:i']Xjr>n-Dr'V i xu.n/u^a.:
[3hnq;ip,aiii3db^ikb!*z fio Jloitfrlus-umiflataiijerjligvin ief^^u/pviillr bbini
ritfthobafH !&iqti. :0C, "X>-l. :3fi ■Vbs. !Er, ^-lf [cutm.
>::ff]iJMfaTVKiqq»:ocax1*AE(:
ihrtr-adboMbni! b* I'ii-aliijidrai-b: L^-3lri*fli*b|fl;^ -- ilan ^5. r I -E.fii. [*"ct>u -
'rsnji.[iti,^ losflhriiqsj yjs-x E T . IinfjIefH^-] ho-tXljibbl-a^i: [Isjnnihq; rfo-
;3jbifOaO]Ji di] lAbrBEifrtttKH >JJ3f» fjft^jir - hlan B|p;s J(-E S! i i'uu.-i &JBrujt)fe^:i,
Ib^hmqia; X»ta. . [.BI.
ia'Wjus: it^i T-fOJ xiflv.z.f [*xwi;w:; 7i'*HA/ns3;:
'^iO!S!6C|q,<lTiJ, I^t^' willrifMfia'jnri iibhriisunr.
iHXJLr^nixivu. -nRA/j^aj. i^xi^iiA/^^.
i]QrraiT>l hr i^oqo^jlbni'pjvWr jlra-r^rti.Ti-bu ^j^riiinbiqijIjbDTJiJnni,
'[Tb.; i-^iidiBDMlfq^i id"] XtB^Ht' 00a iHt. loo iiri>am:jfliM.Tf, [dnan-
ISSi-ilHH, baJiiSS\a^Sa>£ [BJXilWwnciiil I^jiBiim/nioin ■— HOi J. Bi,
War bibairriilijnt, [qlita.r*- JSBirlfliS''.
nimxttc: nwiBncw iHidiyti
Ijhiiil 'rTtiJiiJj^jwitq.j:  iqam iyi^ir^ >bif' l J)( iejitij, ■
[ rtidl"-sr i-^Dun icbxrn
vftjni LhiJ3tri)Q- I3n«iijT>onronil icirainol qjo-^ililridlfi bri tlrlfi I JI9i][ I^bo* ^ftiilK,
)udl>a^ Jtfi )ub(T(fh(iiii XJr->(qqo*ll irrniinura lunjiil tt*::. iiO<. XJ^Ebfifi ir>ora,
sro- IlCii.rif. jk 3([qi."n(,, Tjp.>b.pv iln>u^i £&iijn>fc^. Tlo' jp'd-bi'y' iz:
brcni.si hi i'.As mn.i".Ai \Gim\zn&-('n :ii\ l(o^ \ftiibt LiJilfLnrv
I*
fs.1 >])m<ii
l^BlsHet ac 11 %m~. qw*^
TTIiiiitl  TnAeieiriei
IMS'
P^JUKWWT-. I3J.C
ri
'□'&>=< ;LiLi!ici2iE'.ij3iJWi'
lliaiiia. L&ttfstic'tVn
Kumu;3:i.»EJH
;:i!JlllJi5,II^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0118039/manifest

Comment

Related Items