UBC Publications

UBC Publications

UBC Publications

UBC Reports Feb 13, 1974

Item Metadata

Download

Media
ubcreports-1.0117859.pdf
Metadata
JSON: ubcreports-1.0117859.json
JSON-LD: ubcreports-1.0117859-ld.json
RDF/XML (Pretty): ubcreports-1.0117859-rdf.xml
RDF/JSON: ubcreports-1.0117859-rdf.json
Turtle: ubcreports-1.0117859-turtle.txt
N-Triples: ubcreports-1.0117859-rdf-ntriples.txt
Original Record: ubcreports-1.0117859-source.json
Full Text
ubcreports-1.0117859-fulltext.txt
Citation
ubcreports-1.0117859.ris

Full Text

 tfTX'.y.ncjKrarow
Ocean Studies Aided by Grant
td;finnnan 'IfennsdJIeiiri
liaangf+jainr wBasnorlri
i~»'.   WMinBiliiixnnii
T,'+« Umi/wuriv »;*■ !EI.H:>.« I hr.eat ifij#.a« i:it:
I rr*9Tsirlb:rfi6i1 Ifoikertar'e; Hue; IJosanr srmu^nicbe:! iei
arnU'JOQOCI $18'*: fcv\ rts-
Fxnii-obfe*:!** r»:i Hinot'l ;bi liarnp!,
)aro}i93:r: war "IliBnrsBcbE isnnol
WB<ir,fifjp9ning'«l i;<H tAiai UtosBie;.1'"
Trvwrfy iisassridHnsfTi Irecri Ljivm/1, lEJrrirnrnBfl-ra!;.
Kbdi Kite^illSdiBiinoss, lEEoarwrnrirre;, )3aoojjrtqi#H^\!Eil;Fi/xi'iiii:]:
^UjoHIkj. ^qqcdiiBotl IMsilNgTiriE-iiiiK.;, iBnrd Tteaewnsi
lEirakopy ai'iI, , lunrcbg- rtfr-a! (Bueqdtbasi-xl fjtisi! l-erdi.'jtjris,,
iifi/nstibfjfJa! pxMtonrti' nseiriaj ir«EI rtixair rifts-
nrfianniiiTiJiiMreil nsptjhsiti-bcHf >:it: ■irlri'^paiBa-rfBotl >:<il
pcdl U.'ii»"i, rX'lJln3iipcxliii!b3a3rni»03snrii!8l."i)9-ii=s,..licii1.inE
iwgnliifflii:(iri'Xt'l rrtisiijooiirnsfi;:^ lenotlmriilitBrrv1 mast xi
(l.lrae aasdDoot.
hnJtiLliE) iclinsrrlcir lU\ IMsnN: ISfioftsT :asibtI life
impa:}:inisa^ziIrlne:V'nii li'ire:ihr'Eoir.sofcsinlnstf:if):|»mqci
-Xl naaasmAiettr Hi-xTir if '^rrbsyv KiiA'rasind'liree; It-sine-'
toeanr hti-TOJDrJr#: J>;qprlfr-Qa" rtcr?*jar;^N>sjijdr1r ;Ei Jnr>DGe:l i-SH^ijpc
X:li]OD5snr-iD0(li'K'\'|:<t')(l:<b3Tr!£.
Tina; l**f»Lli3!PXt1 !nrrteT6if:kiir,eil FWibitliciTj.i!! pair).
xTl IMX'.'ti ITiB03pJil"v\ Kft )3nBDb.BitJf J£*j6tlbe< 3nnot /roe.
iBelBntt'erlnai inr 'i3C\TCI. f! ii; gqoBatfficB'illY'Jtonopgdwtdr
l?iTffrx*ii»i;i mjIri'-tfliM^iInBBny iis»s9(h*i tinaaVgata;
i hruidiNnoE! \fctnA 1t\'\mzi • ]p, jetbue diai :*iiijrj|i9nitfc;. 'Ai%-ili£ - llrli»= ■
llknnnnai igrtentTl »:<we< dihai JW1 rUrms.! fv^sa-j;, lifts
lrrtto:jirjtf:'2i wxi1>: iihr, iDoasan isgasfloftrwilt flfKdGBdd'^
iDacuSfl' sitl lissef: 2:0: Mx- l>anr i (yssira;.
l(i\ IS'BdHnan isfiial rftaiS'i'ino^jflnqceftidd^iisassr*:!*
l|ixip9M iifln »03Sfl-i |Jodili)?v ipandddiaflircinr Db-ibbcbl "Iir
'teoj,:, rUnar»S! >m! Hbvi neasanddi i^aimsi inr -ft* pww-i-bt
'uilnaniK lauodn 31 !;n-xBct pibiqpe -xM itaauBai lav. beiinor
igxsBrriiinB0tl,,,!1n=!;siip:l.
"Ilisowmwirtl ixMiaisftj win -rtoonvi w, tr.sre
l»99ir rhr pjaonitSBfd itvy. /V9T\'ihrdignseJisc:! in-xur jr-xipK:!
isnn^l IrBffws1 hnotiibsff&d rifr.sir: rlftr/^ ibiib: -./ij'ili hngi tin ;x&e3
rrlnai issasiTOlr-afrziEnklisriraiissopsn Mcuw-wnu^iriK fasiml'to
>]<M fllna! stfuutfei hr rSE03<.. ■ jh«= ■ ;3n'3!!yt' snnnrinoEi >ei nr.Brixi-i
>:x<irf3g"»g"03s rri^iMhi>r.| iJoa*-rtr jpc-uwnnrcmaiirl ;armcr
nncnr-igpctiMinimsnri noscqcib; *:i nwias/v tThndinnpi; izt^i-ta
i?l/L-oliia2i"'
Id-, ^iadrsai -Baibtl fUre; raasaxln lax/psc! 'fte; ri«tt
iDarrji-.d l]ooupocae't:
|f( IXg'MwttnMt: xt a mr.eipoi :Joco::^ -jf-1
!93od^ikadiB!*»33i itsasandrlr fldiriidrlr /will ranit-snnos! i%i
hJanwwAaobpE!>:<l:iX'anr.sot Mne;SHr-or.-aclrwi;napstdirgt|^641,
jpusaaniri  raiin:!  ■V.rjuis  iiea-BSi  in  msipeol:
iinri3finr,BiiboT>d vrfinnebpa'nnariri iaf1 rifciss i:03sene^ linrni
IS'I IISToobjntrjiMn )ci:;si inutmrf^oa^ jcA Kn-npertx
hrd>3rmnriJiibaled iweir,sop9n«3-'i»l >:*' rjhes wasB^e; pw\
Jtoei ^drji3< r»]< noTCviiiEW jkk^osptj \9±>v'tai]%Z{ >potf\>sii
-ifWijssd!! isrmc! pdwdsp-xifitBnriiatiicflne.ihri'IiSrH'
^a iBOJ: se; puljrli-b: niiliiosi )crl:!3pcu9flinrnrianrfi podil
Itlrirs.siinsi
HsiiSBibt rAifli ir.sipM-»|X»9«!'Jm~ih)tb*:«i'il junril
life 'jaicliiSB.fW'illliiE': Hww^hr.et/ai-ii'ttBrtsiitli-sggii
-iiifi]! ■»x;i»Tm'V3firiiw iflT5nngpanr)3niti; »«
Fisnr-sopaiognit] "Saiobbotl tj;i >fr>te:i rtrln-Ei i nrtorr:
iixeeitdil PDaojnriJn'ias; iihr -ite- pset wd\ Ir-cmn
p]B l:1»9'99riiH;3manr>pp!irriB?irit!j att'iatM iMoB'ii'iihfnrais^ii
IjiHiun^'
D\ .2iod"Ba^sEiiii:l'll"BS'ipxi/\ini}E]ii1wiqo;(r'tBnn33i
ijoassnr?,, in.,si 'wvcnt'titl /mJHobie! rjtnams^ ire, iriic
pJMnoKrnr irfcoonirMliflSii hrririnuirJii:(i"i):if:l'bocotl>B-otlr
maaojuToa!  iBfird  rilnss  i:pLBili t^  izt'i  tlba:  i
XMmvXivi!\,\s<\$i$r. Lrwat
i—*i CDt'
i33iir-
:3iir-
:»
iociit
->; i-»p
:«!•■
pXCi
i v.i
Tuition
Fees
Revised
\-l iigwaatl aarlnaabUiliSp i:*' tjLiir!ii:nn t%$<x Mm-1 opaotliuEJiS1
!?HL,±annt; ;srf: tllna: 'Hinirasnarn,' patl I^itfedr 'IM'linirliiiEi Hr,se;
Itosnrisqqqaxi/gotl 1:^ IHik■ 3Etic6r»:liaflIJictj^mnM?;.
Eftssnr Isnn l(\H:TI'.'I-Iwotb'i, fnssotl »:<■' 'Hre; FsEWjItft' xl
iliiiDtlJUFSE1 !2<ruurii9Ei, !aiit:l the: l:soajlry\,^< 'i.iift:«ri \~tei-
•.WKijuni Ir.sotl IJo99(ir nuvifeastl I nri i^r. B^rlrl -xl HiiH
IJLhriii/wtiinv'Si' wb*1 »3b93Bi:s*i:'wflr t-DC looOTioliihnEi iiho^isfiBsat
oaLBSBiPM'Bil -xiwoorriiLnri Jiiasi Hen"i^BitHlitiDE ^jiaduGFte
ifjuz)r\i ;sm:l bi mrnxtTj l:bs«:il;(liE' tliiJiir:i)crr- -fiag: ttxjKt.ny. Hk-i
l:ocdl?i Hl.iI- ■ wot! p6nt:-t:hne*«riiui*anitti.
TI'iiiE! ¥iaw\ -luiriicnn h39! tj»"i):l-ini'iwilill l:-8('3i'li30t::i«£'inr
rilrs! rKCWv1,:! iBCSubawib:: ^ssri'. l+auvBifflST,, igrtacbjurrss
:J'Uu:b9-'it:5;pw*x we* llci|MBv tuiili-M^teaai uiinobari' nixiiijir^1
ieniarDpB-nnsnrfiinr.si^ >tbc(i9:ii il:ird B;3otl/sa"*!3Dp9:(iueJt-x]l"B9-ir
HimMP-iidiBilI'vi, r(i5g«r')Cocwtiari>aBi3t
^E:W STIR! UCIOR:Ei
lLhnoban ^osnriB*'*jirlii:orihiss!?*xD*jii,ft,KBnotlbtM-ae;Mxm
mr.eJ39-,!< Db9g(ia9Si cam irJiterl 1m j:b^\' xinr r^re: Ij6e.i!< p:J": sc
">3SO- f,39^"ixn Mfir dAgibGea'ii jc*;!l390Cipafl"ijnni:ixr1 »:«urea«
™ai,1>: m3iI>3^.. IAkuil,llflEilC!i]3oiji'jasii33BT^ is junri'il:ruBiliuBiix-T
IMeeis^!1! rjiiunbanrtj M'kzi rzwy kit ;ei "Wasn1 bisi"'IdGeiii:;
/W'ill Il^vliJli-libori h39Siijfl SSiJflCl 1SBO.+ .'^SBnH:fl'IIUCX'iKStti
H»fi i6i riiiriiinoLnm iBooaLnrutJ bitiii'yE^ riiLiiriknri ^9E ):rl: !!290O:i.
IAte*3fl'''!< -»9gti»39i i)3B"i)ti()CBipi3E,'mirii):i |:6i|v rlliiei S9S]0CI lijx p\«l II
rTfr>ar»3SfHli3rf ■ icei/\ i ;i rui iir ion big; i]<H >~<iri i^\ 13S8:< ;e i ^bsb'.
Ti.ii jij«-i b39=; jd-6BTpa:l I:-,*,' fe Hhii'im^ty s-bc r-x-i
inDdiju;b< >r /kbiw^ xt '.»jiztei*ttimwz\ baaa; »:(fS(lllhng|:0,33[(.
"I>ji.'^1nF,e?K9"f:a >bbof»E iJJb:ba-t?irw\1no( dmtiizuzfwyizwr.t
"'■'(Msgfi'bas!"'fcseiii;ru'iii 11:6^':*J*5ti[i inrjullicflribiaei|:<Iile;;33B,](
in • JUuab9niri-|p3i/Mi9al b938i bio-i iei r-xtijil >:*: 8St ti.
T)-M iir *ir»not buz li - ba n* -xr-1'-|nB! !£3SX!*sl>i'JU"iiri noed-raol pari
icei^irgi inseJi3!i-^ obsapraK MiLiili>:fir- -\sati ire, ibbsibgrastl »:<
W'Oxuu-513913! |:6nt-;-t:iino< >auu:|r\-. Rsanr )]i:i/WBnr jariil Tlniii< \>a
inocri i^axti'bttetl Mwn ijiinobgi rilna; lonsaanr] m H:bc<ir--b9a!
rai»KMjiir»E! Iw im»*: ini>ef-3si">i i:Bgpr>9sa.
I hr-saunnnr.BiT^,mr,eed»9ri''2i)b9qpi39!i3srinolii]liBi1iS'a,^il II, junoi-ba-
IttoE1 irusn/' riiLitikflr: i»B9! »*i'jdjjlii3i% i^gcv' !lM.3r)I( >e '^san biw-
r:>w:i fyBSH-s■ ■ s«ntt':BJ-SKI.» '^bp H-aa^siTtsa', inr Dxmrii,-iE*:ri:(
Jl.1« i^ai'tsaa*1*: lui'tbonf-'-lBS! jJiiuKHi\riSi xl l&PJOOt ibi ^ssrrrka'
■Hira:< f\9sii?i >B"otl iJIIMCI >i r;»seri-tlrlr»9Tiseit:*9i
FIEE'S CQMFM1P
IIbsB.ii )^):w^nr ise'ibtl H^ 'tztsi -,BMiXjr_ |qce 1 at fci/\ >e
inr,e*3;r,!< tJlLobBflri 'tfilroc t^Kt lenr isusfl-^rJE: S^I'^Bsm.-Hx
)o;anqc(bfi; Hriii ixc Iresi- )bB3p39E \'.t ;dnmocJ:i bbanriibsil knn]b9"
l^ns! lExa-B-Jirog w-ixl rflra; nnawi b39! igj-Mrftins — :j2Egj;( jb;
):qqqo:eaot txitesfflX1
"n'-iia'K1 Jai: riw* i:*ljln5n' 'ura'inb.-bsi tx- -i*K n»u' ^39!
!*i,jKf.ln.ii3( Ixi iree*3fr">irSiLOOEiniri;. Tlrrees rui1n;t wciirqd-Bira!
x-bQP'»E!ii9:|iiiiii3fr-aflrf:z,iri,rCS!iD3orasaxi|ii9iiTi>:<i'llrleirw'ill H:ei
iesaeaast  ie Hi:*oil riLirikir 'iasi >cii: 1J3500QC THn»a! «nri:(
REPORTS
TiViL IS^iJVbci. :Ei\Ti3*(, rt:l, 'rSWI/AfcnKWiiriHis/.IIX.
tj IJLliC:  HBraH.T.5. iIMyVRlS  lEmmiKWI A
, s|^>;?|'SC»yi«"l.f>T-': t ;c J ?*»
iMMl)W*J:]:T FI^/rnVM t,BiH>2;,3<tooM: inib; p:dc( sei ^,hnr>e
.IMFton!S:odiBfy\iIftnri:iw]b.TBflri. l-bssiIdocm:»:<iriIRaopj Fxjir.
Dean of
omen
Appointed
Ki l£, WkflipBTfJ ilijillcnn, se/VaTBa' !Jiju:bgnt _ti f)nE-
ilir«Et3f^  nitl  13.Xl.  ,3fri]|  iei  >qooo:id'\et:\hr  lEhitrjilerti
IirJaiB-lLn^i,n;lidos■ tiem.'Ksanr-xl'(rVjonoa-'iieJ J.II3SI:.
THnE^qq:o(iihrinfi9iit]iXf1 ]'M F^iUxnnse.Etssnr xrl'Ai'xning'H
wet I ■ sei ieaaocfBfj; i^xHisbs:*!' in l^naf l:;-irD[liirf,1r )tjli>\i!3ixinixr1
)J)36X:Vi F3DaLilrv\'i:(tl EiuiBEiiboTmiea i^qDrtwvaoi k</\ IJL8Ea;r»<
l:k-sni4 >:it: lIoc^grinrPM?. ifd irE; ine9Finnr|ixnr Hiddo Ei. Tlra;
i^qoani'itHrearlra ;Bn-3! )?^9:iiM! i;<in,bjl-^ f.
Iir. F:jLitocni i-Bi wjiiiGnrrjl \-\ ieeaoaisfS; jo-inti'asaxr Kit:
S?3^ilM.!-.if?.j W-'HBotl IJjBjrba- 'JLbniAis'ia'JY, rknmnenl'lfv
rW'E*aip»:(liijllinepi.Bnr Unir«Eii!arv\ hn/VUiaiwci,iKirt,:,
II*-. fiSp:aril3d'XiS\M'.^»;«W ttffrjhrigri/iiiikflrixrlttE-
|:ac»J i:il:ilbsani K^^nrBarn ErJl"6riiXl jii^anni'oon jB^sobsnrrii):
t:ocaiiiixjoi rwiir]lr 1 ■ *lrtospIJGea>b: |:rtiib»rjqis<lr|(Vp]<M pni-wti-brJIhngcilHos-
l:oe*: looceiilcib; i]q:qoa(itDunii-JY lba-i IJo:*l* wwimgnr wotlnranr
rxmasili S3! Dri39ni:Jill'bejr:pixrS9nt:Bil,i.
'n'-'DErfcimnefl !i'3fl'30C*,v^ei|X'i1 rdnailltsanr JCil'irVxnmBnr.aEisj
Inoojeai inoLpjI-oai inr idrlr-Bripp! x-1 i:|irl>i ini n»ikbaro3E It>b<
/MitliiBillfi iblesqcqp6sn39i;l,11*-. Fi-ilrtonr >«»:!, snndt lIHns ;oceJ:i:<
jdr6nngt(i"Qg ^nri:l otewikqdiiiiji.
!:i1nai sobbbaot rt.sir: !<1na( is, jijibx hrliani-aejool iin rHr-9!
inpiwaxiBarJ: iitl /w»i>;iino[ -3Da(iri:lhii]tinEi iBnotl naxti'btlhrai
fi3ii- syTf^(b3(fv'trnGfir).!](j;q3!X!'f!s)r!fi'J!i32; Yto<'- fcotfllripii'ocnnsnrisBnr>:i
trrenn.
Tine! iTrnooae?; -xtl »dHr>Bnopt=< in rflnai iDM^ooa;*: »:*: d*E! )I(-Hiwi
■ xf-1 llbSB'i i;d:'A/l)(]pTmanr .sit: UU1! toegpa-i iin tDSeS^ «'iHrlr rrlna-
,3qqqo:(iir»nmanrrJ:ixH Utea-i l-b^banlWaJIIisB; 1-x-rrir.stfiipocei,1 hn
'jNi 'Siirejiirnrifi *N7-^SflfnJm'li:il frian- nEfliiiaTmanri iin .uuii^,
r(:C^, Hasan IMtoltoei (jpiireotl rlr-es ib^?»:J: xrr1: fconiln
iJluobamtii ianod rissud r>^ nmannfeas-z. iifr-iisaliirwoskifvgt- t&Si-
i:d:ip9:ri:b98i >zt: Hrtoa' IIC«9snn>c<t' AJboimsnp^; xMiDa;.
UKi iGMlDiyitOE
LCia, TRjU tedrj,!rJ^ocirajBODsa*; JXaaanIMyJCiHw, imr,k«>v\
hr 113E:h"fljbc. 1 Aben. tEAiailiBBs tisitlrwikbj ussDi^iiiipEia«|^ogihsnrtD3i
hn »-ot-Doc(l!< iBnotl Junrii/w!ih»e< in ir-seir^ \zetti ^it'Hanr-BobBi,
1*8! hocibbE;)isSDrlrihrg( lasfrlliijsitssi bxnnrlldBE A/\innriipeD(
llnbanniid I £arii]o:(l, llrlBE: J.linifvsrtil'^ izt'- WliimnajjodH, Ahr»ai£
Sdngi cdcdiEibrpBatl 1n9i,i339t]il''b5S»E! se; ie i^n/vaihoil i3obbu:Eili:ix)ni
jqosaiiidile*.:, .enotl al-es MtirtiaiixIorjJiaopi'xrl l:btU)3S(-':ixinr ie< it
japenitdJeiiril^rorJreldr.,
Xtian- rSBBdrliinrtEl »ini i^oJdilb:: jH-otl InbrJri radrln^odife; ihr
IABBnri'i:d06iiB',Dtl)jlJhrtfl-ii;(Hixnr-"laWQ:lx tl;li% JICT.Fiulrjcnr
)9-«-Tdilb9:l sir:trbiE-ULifi'iyaa-a^r^ x-11WsiniifiDdcsi, ^khislr-iK-we;
irnreriabaotHoan Esod-BsliM-1:#!iV.Tii>:bgrjri9s- ii'iT£ffl]«.
I'ixrri "13G2*S' 1-^ f8c63iX iirv. rww; >t lartBobjiiBie■ >*'ji>:B9t:,
,»3SKl*ih"«'W'lk^,3rratii39:iui»3ii-sffilllEI>I:2.-!BE,imiE«.3H«Bri:b9:l
Ingn'Wbeihaii'xil-.^ti.jbbap^ss.alJiHS-Ilinr r(=6t30C
lEbrji/wgaan tmi jnr-ot r»99E<, lEOv, Fjilft](irir3BUDrJr};3it:rHn3!
'Ibd-lbBiJiEiBi lr*i'JLf3! in ITijati Mi illi.snn, Hnitl,. 'f\'x_h;
Uini/M^iirifv aniKl Wbei Hinirwata-yy' xi TlMxnirjci. JSHoei
iwaaiirvBol Ir-an- D;oJi:ii- x-1 HlniliDcacqdrifvobbgpiaei h-aanr i-B!
ilhni/sgT;;ir3fvt:it:T)aii3(ir*xi hri'J3B:J£i.
iEiinoos: rtEflfS^ U\ nijilri:nr I-be< jo99nri>iiB3uil^i"ttr>Brtrrdoe!r
iijij.'Mil'liTJS':! ILBLiniia:riJ.lriir\»Erta,lry\ 'ur\1ra{i-3* »<lnai free; rfiuugrjrl:
Lxdln Qpsineaul air-cHllnDar-wi. )D:ciLrraise.. 39HOE rgqosarBEli essj inr
rilnB!!irju:lfV)cif:M-bJ'3oi9nr SrjsiEJi.ni3!. r
PARKING POSES CHALLENGE FOR NORTHWEST CAMPOS PLANNING
By Robert W. Collier
Associate Professor,
School of Community and
Regional Planning, UBC
"What this campus needs is better planning!"
This expression of frustration, which we've all heard
scores of times, comes from students, faculty, staff
members and strangers to the campus alike. It often
results from difficulties in finding one's way on campus,
or in trying to find a place to park, or from having to
walk long distances from parking lot to office or
classroom.
The problem has been worsened by our attempts to
create a "walking campus" in the face of the average  I
Canadian's attachment to his personal automobile.
We who use campus facilities are now being forced to
face up to this crucial question: Are we prepared to
come to grips with the growing problems posed by the
automobile? Can we — or should we — continue to try
to cope with the demand for space to park 10,000 to
12,000 cars on campus? Do we really want to create a
safe and pleasant pedestrian environment on campus,
and are we prepared to pay for it by leaving our cars at
home?
If we agree that a walking campus is what we want,
how do we achieve it? Can public transportation to and
from the campus, and within the campus itself, be made
efficient and cheap enough that large numbers of us will
forgo the use of our personal cars?
These issues are becoming critical, particularly for the
northwest quadrant of the campus, the area bounded by
the arc of the Point Grey cliffs on the north and west,
by East Mall and by Agricultural Road just south of the
Main Library.
COMMENTS INVITED
This area serves a variety of users and is one of the
most densely-populated areas of the campus. {Its
daytime population density is comparable to that of
Vancouver's West End.)
A committee composed of representatives of a wide
range of University departments and interest groups has
been wrestling for some months with the problems of
planning the northwest campus. That committee now
needs — and invites — comments and suggestions from
all campus users. Major decisions that will shape the
environment of the northwest campus for years to come
must soon be made and they should not be made
without the broadest possible input from the University
community.
The problems of the northwest campus have been
made more acute by the addition of four major buildings
iiia fairly confined area; Each ofthese buildings presents
its own problems in terms of parking and circulation of
nonnla an*-l ^ar* 	
l-'GvfiSllj  UMU  lJ*JIO.
The most notable of the new facilities is the Museum
of Anthropology now taking shape on the old Fort
Camp residence site. This Museum, which will house
priceless collections of Northwest Coast Indian art and
other artifacts, is certain to be a powerful magnet that
will draw in scores of thousands of visitors from
off-campus, as well as serving as a major research and
- student-traininn centre.  - 	
Nearby^ oh the north end of theTraser River parking"
lot and adjacent to the Nitobe Memorial Garden (now
the most popular tourist attraction on campus), a new
Asian Centre will soon begin to raise its distinctive
peaked roof above the treetops. When it is completed,
this building will house UBC's Department of Asian
Studies and will also be a centre for displays and the
performing arts.
Just east of the Museum, three former women's
residences are to be renovated and tied together by an
addition to form a new home for the Department of
Anthropology and Sociology. Students in this
department will be moving back and forth between the
Fort Camp site and the Buchanan Building and Main
Library.
The fourth new building in the area is the new Law
Building, now nearing completion at the corner of
Crescent Road and East Mall.
Reports now under study on traffic circulation
and transportation on campus were prepared by
Arthur Erickson/Architects, the firm which is
designing the Museum of Anthropology, and by John
Graham Consultants Ltd., a Seattle-based traffic
engineering and planning firm.
The proposals and implications lilted below and
indicated on the map are a composite of suggestions
made in the two reports.
Parking to be created
Roads and parking
^i""-1-  \  to be eliminated
Eliminate parking (134 spaces) at the end of Old
Northwest Marine Drive near Museum of Anthropology.
——• Create 100-space parking lot adjacent to Museum
of Anthropology.
—• Eliminate parking on the south side of existing
Northwest Marine Drive (107 spaces) and develop it
as major northern entrance to the campus, west of
intersection of Chancellor Boulevard and Crescent
Road.
— • Close Crescent Road and northern portion of the
Main Mall. Tnis would result in elimination of 18
parking spaces on Crescent Road, 13 spaces at the
flagpole, and 18 spaces on the south side of the
Frederic Lasserre Building.
■• Construct pedestrian overpass from vicinity of
Rose Garden to Museum of Anthropology.
• Eliminate parking lot adjacent to International
House (26 spaces) and widen West Mall entrance to
Fraser River lot.
■• Close existing access roads to the Frederic Wood
Theatre parking lot. This means elimination of 8
parking spaces immediately in front of the theatre.
• Create major bus and car drop-off point at north
end of Armory. This would involve elimination of 20
metered-parking spaces.
1 • Create series of paths and trails from main
campus  to  area  surrounding  the  Museum  of
Anthropology.
.  • Build one or more parking structures on campus.
• Provide improved bus service to UBC from
off-campus points and create on-campus transit
system travelling via perimeter roads.
In this same northwest quadrant are such facilities as
International House, the Faculty Club, the Graduate
Student Centre and the Frederic Wood Theatre, ail
heavily used by students, faculty and staff members and
hv visitors to the camnus
ODEM
miDiir
rUDLIVi
Another factor affecting planning in the northwest
campus is the recent agreement between the University
and  the  Vancouver  Board  of  Parks  and  Public
Rflr-i-oa+irirt
un
r\ar  uihir>k  the
urt  hmrlifir
Another proposal is to close Crescent Road and the
northern stub of the Main Mall. This would eliminate
one vehicular entrance to the campus, and some parking
spaces near the Flagpole and in front of the old
Administration Building.  	
Another proposal is to eliminate 134 parking spaces-
on the edge of the cliff at the end of old Northwest
Marine.
Yet another would remove 107 more parking spaces
aiong the south side of the present Northwest Marine,
westward from the Chancellor Boulevard intersection.
These and a number of other controversial
recommendations  have  been  put  forward  by  two
_-  Several  compromises  are  under  consideration.
Obviously, better public transit is needed under any
ir circumstances, but a park-and-ride development wouid
'be  a  further  possibility.  For  example,  would  the
^Vancouver Parks Board consider allowing UBC students
■*-. yind faculty to park in their lots at Spanish Banks and be
■transported by bus to the campus? Would a  better
'■ -system of intra-campus transit be a possibility? Couid we
/-offer special inducements to those who utilize car pools?
NET BENEFIT
to develop the  areas adjacent to the Museum, and
southwest  to  beyond  the  Present's  Residence,  as a"
park-like setting open to the general public for the first
time.
All of these developments taken together mean
greatly increased visitor traffic to the northwest campus,
plus increased movement of students and faculty
members across Northwest Marine Drive.
Somehow ways must be found to take care of the
traffic and parking problems, which can only become
more acute, and to move large numbers of pedestrians
easily and safely across Northwest Marine.
One proposal currently under study is for
construction of an unobtrusive pedestrian bridge across
Marine Drive, from somewhere in the vicinity of the
Rose Garden at the north end of Main Mall to the
Museum area. This would reduce the hazard of crossing a
heavily travelled traffic artery. But wilt people use it?
j^rtrt^-i il +i
juiiuiij   in up,*  wiiitwi  ma
the northwest campus and have tried to devise ways to
enhance the campus environment, in keeping with the
University's master plan of 1968.
But is that really possible? Do students, faculty and
staff really care about creating a pedestrian environment
on campus? Do we care enough to give up our choice"
parking spots close to the academic core of the
University? Can we find ways to move people to and
around the campus other than by private car? Will we be
able to reach rational decisions in time?
The evidence thus far is not encouraging. Many
people will say that this sort of planning should have"
been undertaken before a decision was made to place
buildings in this area. They will ask why they should give
up their accustomed parking spaces. For whom does the
University exist, anyway?
jJliUIJlb
^rmnmn
th
air  /»arc
'/.'appears that it will be necessary to build one or more
parking  structures  on  campus.  The  cost  might  be
■ amortized in other ways than by individual parking rates
or  charges.  For  example,  would  some  of the  oil
companies be willing, as a public service, to invest in a
■-]  , parking  structure  in  which  they  might  have  the
_.'  opportunity to offer gasoline and other services for sale
' to campus users? Or could some of the endowment
'  funds which the University now invests in securities be
used to finance a parking structure, provided the rate of
; return was equivalent? And, most important, can such a
'£-'' \structure be designed so that it adds to, rather than
. * detracts from, the environmental quality of the campus?
""-": Such features as gardens and tennis courts on top of the
structure would be an example of a net benefit.
.•:    The  so-called  "environmental crisis", the "energy
crisis", the increased emphasis on developing the Lower
[ -Mainland around rapid transit rather that the private
automobile, and other related issues make this discussion
even more complex. Should we really be spending this
much time ri!anninn for and trurnn to provide services
for the private automobile?
It is probable that if appropriate transit services are
provided, increasing numbers of faculty and students
would be willing to use them, but because of the number
ftt   ra/^i lltiAc   in   fri a   nnrfhmiarl'  t-i^rnrti ■*•   i +  annoarc   ■*■!■» «+■
\*l * Ulrl IIIIV-] III II Ikr    ■ ll_M  UIVVbJL   bUIII|JU9    I I    CI |^l f-T Li U ■ J    IMQl
further accommodation must be provided for the private
3 Li iGiTiGi-MiS*
We have two choices — one is to attempt to provide
the structures and facilities that will harmonize with this
l_j  V,ai 3   IW  VUrti;
BITipuS Until
are one continuous sea of metal and glass and rubber.
I am not optimistic that we will do anything but the
latter.
Tne proposals outlined in the above article by Dr.
Robert Collier are currently under study by a President's
Ad Hoc Committee to Consider Campus Transportation
and Circulation Study Reports, chaired by Mr. Neville
Smith, Director of UBC's Department of Physical Plant.
Because the proposals will affect thousands of people
who use the campus daily, the committee invites faculty
and staff members and students to make their views
known to the committee by contacting or writing to Mr.
Smith. Tne editor of UBC Reports also invites short
articles or letters to the editor on any of the topics
mentioned.
Degree Applications Called for by Registrar
_________________& \zHfa
Deadline Set for $200 Awards
No application, no degree.
That's the word from the Registrar's Office, which
again reminds students who expect to graduate this
year that they must submit an "Application for
Graduation" card.
The cards are used to compile a list of candidates
for degrees, which is submitted to the Faculty in
9/1J RC. Rennm/Ffih  13  1974
which the graduating student is registered and to
UBC's Senate.
Cards have been mailed to students in Arts,
including Fine Arts and Music; Commerce; Science;
and Elementary Education. Fifth-year students in
Secondary Education should also have received cards
by mail. Any student in the above programs who
hasn't received a card by mail should check with the
Registrar's Office (Local 2844) to ensure his or her
local mailing address is correct.
Students in the graduating year of all other
Faculties can obtain Application for Graduation cards
from their Faculty offices. Students in Graduate
Studies should apply to their graduate advisors for
cards.
UBC undergraduates have until March 15 to
submit applications for 1973-74 Government of B.C.
Scholastic Awards.
The cash awards of $200 will be made to the top
17 per cent of full-time undergraduate students
enrolled at UBC for the current Winter Session.
Applications for the awards are available at the
UBC Awards Office, Room 207 in the Buchanan
Building.
Officials in UBC's Awards Office emphasized that
undergraduate students are eligible to receive the
awards even if they are not planning to continue their
studies in 1974-75. To be eligible, applicants must
currently be enrolled in a full program of
undergraduate studies.
Students currently enrolled in the Faculty of
Graduate Studies or registered as "Qualifying" or
"Unclassified" are not eligible for the awards.
Resumes
Debate
Debate on the Universities Act resumes Saturday
(Feb. 16) when the University of B.C.'s Senate holds
its third special meeting to deal with recommendations of its ad hoc committee on the Act
The committee, formed in May, 1971, last fall
produced 20 recommendations on a new Act which
would determine the governing structure of the
universities of the province.
At its last special meeting on Feb. 6 one of the
smallest Senate gatherings of the session argued how
Senate itself should function under the new Act.
Senators supported recommendations of its ad hoc
committee which would have Senate continue in
much the way it does now. There was widespread
agreement, however, that Senate now conducts its
business poorly.
Much of the debate concerned a motion by Dr.
A.D. Scott of the Department of Economics and Dr.
Sydney Friedman, head of the Department of
Anatomy, that the ad hoc committee consider
replacing Senate with two bodies.
"Senate is not functioning properly," Dr.
Friedman said, and the ad hoc committee chaired by
Dean A.J. McClean of the Faculty of Law proposed
an analysis of the situation which was "less complete
than it might have been."
The two bodies to replace Senate would have the
same  powers  and  carry  out  the same  functions,
.according to the Scott-Friedman proposal, but would
^differ in the mix of their memberships.
One body would be composed predominantly of
faculty members though there would be student and
community representation. The second body would
have some faculty representation and deans would
also be members, though the membership would be
chiefly students and community representatives.
Dr. Scott predicted that the first body would get
on with the academic business of Senate while the
second would be concerned with part-time students,
constitutional affairs, continuing education and other
such matters.
Mr. Svend Robinson, a student Senator, said that
there is no reason why academic matters should be
left in the hands of faculty members nor should
faculty members become less concerned about
continuing education and part-time students.
Mr. Robinson said the two bodies would mean a
net gain of power for faculty members to the
detriment of student and community representation.
Dean McClean said his committee had considered
both the tricameral system is use in Alberta and the
proposal by Dr. Scott and had rejected them. He said
+Kp  r*nmml++aa f^ifJn't t-kiirtls  that tha rnipnn  4nr 0*\*t*t+i>\
LI fC   l#U VtOU  UIMH   I   Ullim   LI4UL  LIIEj  I QUJUI I   |U|   WCMQLC
not performing properly was because of its large size.
ltcoii  ivi^v^icai i  aaiu  li tc  uuimmncn  umuulji i L  Uldi
Senate would have time to get down to academic
business if it stopped dealing with details and
uctiecja lcu more wotk ic its ccrnrnitt&es.
_j-iiici _. a  .  iuiiu    jucuaic .   oerjcue  .  rKiprjrHi] _ .ink
Scott-Friedman motion that the ad hoc committee
consider a bicameral system for Senate.
30 Bursaries
Offered to
B.C. Students
Thirty bursaries worth $3,000 plus return air
transportation are available to anglophone students in
any Faculty of a B.C. university who wish to
continue their studies at a Canadian francophone
university during the 1974-75 academic year.
The bursary scheme is sponsored by the B.C.
Department of Education and the federal government.
In return for the bursary the recipient has to agree
to serve as an assistant to a teacher of English at a
secondary school close to the university chosen for
six to eight hours a week from September through to
the following May,
Applications forms and detailed information on
the scheme are available from the French Program
Co-ordinator, Department of Education, Parliament
Buildings, Victoria V8V 1X4. Applications must be
submitted by April 15.
i ins* n.~ A TO UG H QU ESTIO
ISMIWIISttlM+.ltMW
wmx\ i.ti9e3c:i*9iMflt3
$.ini,stii>Kl l:fiEtfi£ir — :S2-ryasa--i:(lii:l iVMlK
MmrlJaL'Dfcfeinfiflri, r^ouu-tflr /V3sn- |^o;<fiJi)a3il NKhanraiirJuDbBrirri,
rami ;3aines3<ina! rirtux iae,v< Mm- "j^Sts jN; model
!Bedi:Er,t('ea*:ix]nr )cutrl x<\lne!l|::(in>r|)cijh)9i paoqqdi3>" — -jlflridKtb
Iiiiiz HosBat', r'bbbbi^otI mi'tlii biB^ea-roil, sanotliSBibt1: "l$!xy,
JlT.rf ft; ibi rnojud^r cuuBS&rjonr.'"
Itjube.
Wir.nt >etWi33! mmuM ^3011 >g|iw foe Unii'mity
isriiwiiTifJ-a-JCfre il! rlin?yi want: rixsiroibtl-lira; bhnofc; xrfl
l^TdddiBflme 1*51): >*jo3b6nr:2 fcriihngi rjci ftzou iei \WZ
mntziM>±!r,Btri'
Xi tDCLDrin ipinisejVw.i, IdoLft xi^e? lire*! Mw,sfl/'B9S-i Hue;
raGftma!iBnR»9«)ix
''W.I bed >"#:rjlra: pfcdrJibane; I IrssrvE'rfciijbsdil'W'l'i.jrra
lllnei iieaiir: rf^miearrsa pie tfffiM"il:y\!!iliJDbB!irftii3itl sac iTmei
miibi xin'iiMtil-sfXflriixt'l iei Hi-iir\»=fi:a fyi cbqzentnmBnrri inr
ll".B3'jl>V\.
ROLES 0BSCUUH1!
"Tsea.ilJV iTmBfirr'doarr; ;snn:l itfeq^ntTinanrJ raraftsriiBs;
xtiiar-i i:banryJl issiliisa; fiber.ai i-jgpgiMbrjii fdnB'^YiEiueaati
t-Dc;3qc.qd,'^i-ir)EI*T'B^PLBfiri)t:V> -irr.B^v saagnr odieiOtJLini?' )oni ju~(|(Leir:
I'X'rilne^Jij^ba-it:rtJin:o9-i)o:uuiifS9?i irj V]<i-rifria:Mnif:t:hriBi
""Wsar^ i]bqq6BrfHnsarf,=il n9pl;Eili:ix™;.5rn<ir>:'iffli*3!ir
i*wunr .3*mc* .3«rjiiM:diE- roc tfUuDbg-irrs;. i¥, oti ffajd):
>30(iLitrf]ii:(iri iwifi jp?1 npaihted 'urvlnarir iifi^'in'm!* ■»:< ;e
zfeobBnrl I dry rwrM'-»:l-»:<r:-iri)D(jirHr i.
"!S*:i JliisFrlYs wnoEi-Jlnrtrgi■— l^sjjLifcflirdan^SitiXiLittlbediiir
«ri;lB<in Hciir sftrot in l.snnguUBQp; ►ffHuohgietfe; ksix
uirtbbnrzfcB-otl. Tlni>; seajnnoe;, >ri: mimaE/, ll-riftl It'sau
Item: fic< bar ii3gpLifee>nane.. I r Hn hub wwrp Rrwuil-Jv^iinar
nbqqGBidirrwl Kxiupjrjr}: ri:< iibvwwi ite; f»9giJil;W!knr><
nsgiil.Brf^' fiei 5B9£ rl- -azure', xft 'll-Bani Kanr'J Idos
isilii-nriiTfiEfJiaol »«' 15c mfidte: laLtsiai Iftarts! jnian>1 irrtonr.Bil
ott'iiHIkli
",Vflr«JnBa- Jhiirqr, — I rrkirvt.!; rlira: IJLtiiitMmiiW .snrnl
Jlre< kV,hn6i Wsf'S9-!3s:o:ii:J:^ jouurJriiM la^pJit'Dogattaiiann:!
i]b?v3il»:qci 'aanrnai bJnrJMxM oenrlnd rrhrnrarflonxiLrtej
■iWiWEulinr. |;nxti'bbBilWt|ciiBnotlisiJii'rjbHiinD3vJi:<:i*LDbBnr*i
i snr»:l i]<HilnBrn joeoq ]<bs > fit a'- Jinoc | dins i )3Bn(|„(i.'i
"ITlbrJrf: m»:«m', ,si' bctfixti liMbanitiiifl-ri;1,11 ipubse;, .si li'»1
i:d:useuudilwe!; bowHnrlJioEiKBrnqqaueia;hnqrji^ ibbWf jNxixw
iwrtromsi fix !PP< fx< jpSJ iiriT'bamnitfjiniin. In mnaibd laeaa;
rrtnanm biI bed:t:*:riiiTins'jenndisobJiras'^rmtitikvtii1:rrfnam-s:
rwse;rsii33iir«^ IKarjiriqtjuei l»DOoff]ii;<inr^iinsiE!3tir^]«ne!i33(iuil)tl
)p:<rfani1n9!l)Ci.'"
Hhr rlnfii rwMradig;, ,tf/inr>Biii99J: !ae\*. IHini/mdrVv
Rarjjd-Jlrra; ionat11AqqGHtnrear(ha iBim naiy ined|rf!*l-I'lmfnoiri
inai oaofiir Sos B; rJinarwri ;d doouirj iei icrnddiba-n 'imlniidii iei jMbBsint:
tise; i j«as:l. "Ilht i mho; Hr.es isaw d:bca9d 'ihu! i:b:«n i3a_i irms:
■ srinQl iin !»;nma! cseas; i^djupbaiin ii3oa:t»qfcf IrsirwE- Itosgrr
:'i,1o:i»ni lei mnfl( iirar saqqqDoot] jcrl: iw. cb^sntunarfie:
^JOOBiiftSlti" ' ... . ....   	
StxinriE noaqti'ibi, iVjreirpsEijBgiBSsO'inEW to'Wanssiir
na(ir*:bbanrri:gil Ua-f: Lbiii'^^i^ >j<rt:b;iisib; sai; idrlw^i
rwMll liir-o( foe jtleoauei■ A-esiqa-TdddtanriBijcA^qoea:!3!*:r?j»ijobB(irti
■arot! l.3d>3< i£!»30Mm:t |iboo*>: »1 iei vjiliirg|.
""Tlnsffiftj iei1 bed: xl nlindiDanee:^ i'rr\*#li9otl iri'toaihng'i
t!H»£ .^ME:I >:cr1rlrjjDbB(iriGiir,',,,,.^jinr»Br(i99*] sarfv^-.'"iBnotl',vmi
Hr,eirt! rici tofli >e: irsanndil ie; i^orjeaTJdiai in >bbsd lnr<g[ wHr
I *>:*!* :rSJObbrrt:< iBno:! lenotl lUajilryv inrtg-iliJos"!!.""
'AlHnanr ^.-tir.a^pgg-] InGEiHiniii^eDthenrihrru3eJi]bpfii:nr,i,lres
issnii*:JiHII^ lEscdiBihoj: rici Urn >tv>zba-f. ntfozt Mne<
nscpkiBsJisi i i: jill I Kirvai.si^j 1n=^; tBrhanr rx >cb*3fliniref
lllna; H:»9Dud>^ *:"' ^bqcsirlnftgiiri pocaVilt:boir. "1:«anr mrtg-i
rjlne: prtxIadia-iTriHnaei-i'ri beaanneanhgil inr (iri£'!31iKDb9iir',!i
ttoDti-, ingi no- lire: i:e,ij!3L6ill'^ isediiE-.liisat -jtir.fi isiJ:I bseJ]
)?usn''o iBi/99ruuE!ll6e< beanrnsiqMliM'iatli'rr ni3Hi:i»nr rKirilni
BZflrrqoiBiiiifJ^'W.r.Bn-iafilrss^ii
Xi: liriie ip:iir(] in r Hri si IXhri,i/»9-3iHy\"fitS3n,,^T.sri,'p9Jj
Ir,be; it lisd'H-i-ixsair i:a' ino:fi?!|^Tdddi3!ine!iaiTmi¥iai'hngii3a"i
Iriie:i]bs!«l>:iskia(T/\'*«9^ib. " 1'/wbi;ilssill'^rauiqoirascl larlnotI
l.iriFl I ijpclisi jrnsei nmanr^ rsdiaqdrrnnei jgb1 bi >irJ lroonme!
teJi >junrrrirneri- tiSjonr EjijDbbnrto /^io:inri99ob3ol In8il|3(,'" insi
53I/Vi
TVbs nrrirxi-fiir xb' SaqriiiBTiilioaT uann:b; ■*:< loer rioE?
buBibse-] >:it:i3ill., four) inrocJ: rjiLobBnrfi; sfJ rilrsr: nii-nnEi
■sihnqrJih' rtiBnrri inrM>:nnr,Bili:'Kinr rddocon mlre« 'liii )p;< jfliot
- «l"6tri rjlna^' tnsuw -in i:b;i iDcoacnrrqdi a#3! i-»g'tEJi.trf iixn.
":'h AU9EiiKilioB:l beiS'l!:«q:*a(rdoe(i'lli!Eii Ii:b9a:i):b9tlrx'
nod'll)9:linfkmfieiixni h3jnri»»9-t<i l:so3Lilry\'-J:<lbs!;fl:il)E
li:( jrjrirts !*Uuc:b9iirK. 3i litis? bsrlp i hr iadi3flJ:hno( ■i-i»9;r
ox-Ji-M?;,"' ikCjinr.BTJBa*! io^ ;He' lH6eJSflr,e ;»:< motel,
I-i);iai?i/93-, rjlr.sf: Ioei lAbosari'i; jd;N:3E' laTiiiuibg^itis; /d^irianr
ITpaoa'ir^ >:o' i:bq:6irtnnBT-]-.ii9B)ilbf:Kff!c \:teor):<mvw it
lH6Bt:b3jil;Bn ijjuobafiirf:; ^r»;ddibanr. I htri sauudri iei kebe- l"s;
iBma-qpei tiicn' ibi :?j.DtibrrJ r-Ki :aes! ;r RtbojiI !ty ixn
Kbq:6fitinrnETi iarjjl/'bao'r )i;( racrit iWuil: rilr.Bi |:r»3d"(baTr..
illr'Oas :?*uri»9frt< iertsi sanlited >:brj«/Mri inr rifna-ii-
iBCsobanrribc icrt^qgrsarnr;^ ^jin6n;ii9fJ:»3P^.;,l"9!!3tBtJ;iHiC'3BJ]
EiJlina" t^;es< itfl nendddianme i:bsBilinqri'ar\iHlri mait'^ltrihrigi
h»-v IriDrjuHihrigi 'tn^Ddn Mi~^l;b: t>x Ute! ,nr>Bi*z. =i
sJtJBtbfirJ! gpJii )cnr i manniirstf lore
'"Wlna™ I urtei laibscJobl Mjci rrtriifei ironed l.teJ':Tvssn' I
iJiBa3c«9«fii trtr.s*: (lifts1 iMnri:guDfe<-in6H-i'!i ctliias rwse;
1ii'bb:b9-|.3miEY\ >:nr ifi9(!93aM'Toi:i1'l)r>]a-'3r]'1!E3JLlJw>!ilr itinE
used rf*e(,Wt:!'3»3o**w,'" ^.Tisn-psfl iatf\i.,nX.ir,n
nsajilrl II «be; iir.6DD03aalWr3! Mxi ibi iisipE'iruunildo9i y^
rJliuDb^nrrti'iwlrocitanupdv m^oiibthr"!;xinowuiliibri'tltlinotlins;
uqDetiBiltZi*'
MO V ed office:
,Lk'Jd toejTD'iE' i-»9,6|B*^Bdi:''«ni fcerl tmssp' ^.Tir,6n-'B9Ji
m»:m»9al lniii< .jotiM! cbzwv »:( l:i:o3fri TOOOCWj oa~i Jf™B:
nTe'ihri HixKn-1:*- EilJll!. firti-iHngiiEilWbiiiobB^ itiocuBdrlr
ITiiAf^ tl-xjrrrr ttSSIX r»:i 'li-&".( i;uni. ,3rm]i ho; notour-!
rtlr.atf: I ins ■ ipuLdts hn iddooor] Jib™ IncoLrrc si 'wysd^:
inirMBeiigpitJmgi s^ ju±9r-c: iiitTddAsTO,
l+B! >d!a:<'iifwBnitl!i>jsud)anrr}:i)i:( h.,mcm,r3t'iSt:H«»:sflribe!
>3Dnr*B0J3oti Icia iiaibaqdrminE- ibduipon itrltiE" POtOTi-bochiir
fcfiBstts. l+bi issnr I bsi insorlirjs:! i:<tn I JjoosrJ i B (stti.
OCE^INIS
)nryih](inrrart:, iie; ill butfinfrBot fc^ Jl^o: itr*snr!ci'uBi
irfBOp:l:B*ton.«tm~i iShailiBBHi't^-t-Bf s^st i^sHiinrlr Irsws'riel*39ri
]diB03E' in Hinsi ).HI i;asd:o9thIbaiin-nriiri99:!iinr)D3: r!58E\\ laintl
idiBfine. ttefi teun xrl rtrlosi test )D:nrrti5!»3nn33e; iin tia-tBsae, hrj
rOC^M-.aiinol: Vii bath i hr- "K3f\^ci.
)IiflnriB:br iiz. 'li'lrsil1^ irtiariGeJiBal ini lliBeas jtlMauza'ixire;
tesBsiiLiBs: ii:!ifsBS ll^B! jihonops*! OMBtfUinK-ihn lHrtE''iHiKrf-btl, ;e!
iDDonrtdineartsd ineBipni mliiidrlr ir; InailMofil irt.liEsrm^lrjg-n-ir»rjrry\
.sidgI lasanfiE x& Hfc w«mli:llte niddos?] tlirclriiingi jpcuuiotfei
iBrii;rjD39<ti lid in;; )3=Gen, iBotebsd llti,-. SBortnan-,
He !3Bi]l IttotfrJ miirilb! rilna; MscirAgnanoaaa:.sal! litoaih' fa'
ndooobLDss >Da'Tm3i!3B(ingr«3il jBg-ssaiirtBTJii'jDcuBii-iirgirilrefliBm'xr'V
-lira: aasi, )tb*3iil:fei):d:'llreea! iegrwgimariffii'iwIII'jrfibEifVasn^itoi
Nwir. i;(iLl>5nri]l mi'il laisefts'iTcanpi,!ho3*jc\ pn;ddibane; itrclllBE
|:<i'-»Daaai.
Fim^ iBxxfinrrqdiB:, tliriE■ uetfi'ddi Siirnnarari >:il: ,31 ISWHmri'te
tlb<lrirtrg( a^aiB! ivio-JrA pKnirM iD^ee^sil »oc«Lnitti-i»ss juuirlr ie;
IlianoecfeE rrtiln llioE'ijq:it:kiT!< >:d: iE»d:lju:linw: flriosi iira'riirBt
UBC
',YA. :.%\, \\\xi. :2 — f'iix 7SI,'
riKW, WAziteiiKxi tufi rUnes
J.lj"iifus!ta fifi i:*:IIri-iti:el,ir D:iLnrdC'Si
arnnot cSijiitoJLtast i-39E'. IlIKt
iniEiffiWIHTSSi  |:j)E|:(xnh2;    iEnW3SEI,7i    ,;n,
'lAi^atnnsatBfv?- )bbininn{ 1*31 JJnri'imtrir^Ve Wirrsai
iSasea'ctin. .Ll.^„ JEia-rlr.B'mrj, Est (ccr. I.jouu:b£! l+bcdJ:in
,3rm;l .bbsnn lifoiinob;, l:,t»:buDJ:bonr SiniqosTiiieixi^i.
LstJiBfi; 'ja riN; l^klitscn ^'oooild l:e; saarit: J:<
liiH»nmr>fdiiM-i Sea'viiiDSj;,, lAWinr IW.biII IVkirdhi
^othiniiriBli^Jiiba'-'r EliLiibdirqr, 118:0", SlCii'iftWda'XorJd;
m,3D3<,/ABiTOG(i..wi\ JEUX.^3FT" rnffl-i.
tooeeti izi:> isrHnesr »30i,Tli»s%, irJilbciffliiiqEI riilnarwri rtei Hi>,ti
'flj'illiB:*-). )dr6(iiip£ iai±V:a" wirilriiiri iwrrtBihri icpuactE liirmiijn,,
■ jdnsr*jiiiiQE nHnaiirina'ti-libifiitliiroi'ihr liinE'isnsB!, icn'lixiniiingi
JliBaT tiadioL^'rirlriiipii hrissoiDdriBnnapitkn'^ElrlrinqEirbrintz .
Oji. [SMrlnan' !SBi]| ttrhtFrJ jI'B! nr.Eibnn iiBS»™-ei mHrv fling!
l-e*:b!i*E idbadibbbril -»:i mrsrta ilanriBdjr-ilii nabsi iin iihrdhgn-■
nr.EUiiM-6il mr,6(r.BOB9n«an»l >cJ: rHnsi i:o3Ssnrr; i-t; iMnrUiid nt-
rase rs jif t uoo jje >ai; ilis; i bB ^Be i ■! jiinfljsrr izi' Mnujuii V\ ^nB"ndo6™c
>Gm:l !Jju]b9piT!2; "nn siietbLiBfiBi ;*Ju:liiS'j.>eri (JjSIli'iiPuTd'bBotJiirr
t3:«nei le^aon r.t: ijorasari maasaidn iBnodl JlioE' iroa-jseairioE
i iirqr>ai'tiBii»D3! xl iTiBriihnei I'lsacuuisa? inndi ftlrisi insflinw
orwii'rtx'iinBS'd: fx > UansotBi lanot I tx> EI.lL, ini ipsa tlba jiliBfi',
IllllllIllOl FEES
i)irwifcBiaat'.\,\flP!Lll5ltijj^^5i,iB:'
i3»nri;*E»Eii:li9g-'WE!ii9:pLiran6S',(:j.iri( 'l5:inmrrllrJei'\Xil I icbi^
!jr\SIiSiLDbaTl-libsrriiBot bsgsiiartsiawjnsE hnbar'HriBEeaa,.
Tl'jii iii:boor Ii39e;Iba'^j.nbbTS; KaiTihno(iEi±»J4:fl'>iitbggi9E
irsr/uE'jfl!a:(l:o99nin?u,e39tl.
Xti umsasnr.:, >3Bnr>:li):brfl»9; tkn ibi )trx>cd>^(i-">; Kbgg-ME' pei^
iiOTIIiE'^ssn-^-fcuiin'^BSiis.jnnDllKrffiJtisi^asB'rj-Bfli-jsrJ;^!!-.
Tl_e: ra$v\ ijl; ji:bcnr ^931 !dii-DJliur»E! )Df):mi]bs< I'Xm ice^imaTi
>:rt:,^1:301torrilrwar ^ssrti■ iar'ntliBE-iDC'|~oa- (vssn';llre»3s4^3a.-.
THf)£  rf*39Jl iJCl 'JIlBE  IPBIWi1 tllL f.KM  tB9E  r*l-DJlUI»B' iiba^
)tk:i:t):(1^< ±»3ps»E i:s«mii:l3fJ3jc -*«J-dci »:crqdibf3(
n3opiJii -»9nmenrrfe; inr ianr ;Fuan,9qp! jcJ:HirD9i'/»ssrri i:< t-3t n9tliiD3!
ilinE' tx-ti, fi39; jis'ibtlldrfy'lESWIi IItoaji»-.El i;sm:lii]bfJe<oilr3:i
l&6if\ .B939H ia-nnuiidillfv in lasmobanit-JiiB'/viiBl' fee;.
CflBsari JIbciAiBii saibtllliBE t'3!r\i!39ol niiir:bonr t'39E iiiuBJiiurts!
ir.sd Id09anr ijUiaouBaaatlruMritrri-e; Kn333.ir:i™£:)DGflnnnrii:J9E >:it:
ll-8< 'Jii-jBburioiIiBi^i.obBnr];;1 .X*aaoa;rjitl»:ir.i, r\Jiirii3*i:8ijq:qoQot:2i
Jl-eil^icqodesil.
Faculties to
Elect 196
LNKiiMdTBtd'. 1ri3einoc*i iq:qor»]</TO[:lii90DO'-rinTir)3nn:tflii:rir's
■i'ef.'riW H3SJillini tinsdaibs^iiMriixt'l 7395>iiJiKjb9iir:z;;e;HiLill
luKTliroj! iimsnirtbert< c*l IJLIEt^i! \ K! HibdjiI tbs;.
>l<Nm >t jaei'i»:l ijfl iei '(ksiv !3iairifli£ iilirMuL'aaatl JliB:
>:|iU9B'J''bai-,i ixtl ^Jijobbxl isqDimanrfirjta'i 1311-1 PiBDuilliiaei xjnr
ri'uai laaqcBiETDS' )D0O3e<ii3are., TliriEi i:li!33jea^rjonni lbs:l ■*:< froi
■B^qqutTiniBil i:rtl »gpiiidbd'liiriesi ipptramrirnr, ^J.obanri
ly^miBaflriiEJiiMir sei ws'il ;e; I'lopjIiBdiiM-ei kit auudrir
iciiueedi'MHEi se< ri/dn;{ !.irsill l»33anofcbi):i)diB9J)ii:nr:e serot 'ur\1roc■«!
»g,'lbjltlrji3(t1xini3!b9rti'b(inr.
Xl i it; lEniiBn'^ inrt9Bli:nq:|!569"SffS! sq:qpn:</raal u Res-dry*,'
ri ilHiobbiiEdiEi^iLrilBe; |:«3q:ocsdil tHr.BJ: rfill usajh ii rir fUriEi
'riigaJr.Kwr x\- ;E8c )pio;UiiBil)3i ziiwMrfr.i izt nnaiiridoa-ei+iiin hr
■jtiBE'lFoiKiuH^'. FSjqrocebibr rim truuDbanrM nq:(ii39aT*fdi''xi"i hri
J.U:8r:'2i 711 Kdlisa- FmjHtM.iuw)'. iq-qG'-»:i/w:l3ir;i-ime9f:iing|3!
in I4iwv3irrdosi ,,mi, IteDanrr.dos^',' I !f TCf.
TTiriEilTiBoydlr^ xi lliisobjiifts EKuotlhsi '.xi^rf.tizi jbbqGem
tTiTO'-ir i-t>i :S49"i6«*£ iggviibby'liire! iH-fitM 1*2' izt-ti- ir,uuTil:99-ix1
ifj»:b3-rj. tdiibd!ld'3! H:< ifHSarri Fsoajr^1 irir»sinopii saYwuild
rocil be: bsa; ilts-i 51 j:ea■ >333rd: afintt nn:<r: i~if>:nia! rdlr,snr 1 S5t |qoa-
ras-nrriirl ttsiniLiirrdoen c^ineanrijaa-a.Krt tliriE')i3SD:l-iii-D[!Ji^f:,
|!rqcosa',i!)a-ii3ri1rlrii>jjguiiidbd'liira!rwMudii!1riB»(9!iTns6nrJ'Jl"6Ji
if iiriiiriiinrjLrim 131H i33H r^Juobsnirti '«:ud'ttl ir&uK Irsotl tici ioa;
)diboJi39tl r*ci 'IfiB! l:303Lilry\' i;<t: UhjobbiiEfc!.%'nM'tei rv/'iri'b*,,
baosejBaf utl ilrs lliriir\iEna Jyvwibtb: lasaqMf, Hhee isi
irB3nds6!i:-tfiri!Xixl7,:i50O(i}3BT3:nni
TlioE l-JdiBDbjBfS! !:<fju:b9i(t:2'i' ^aa;o;i;E»:ixnr will )3;(inDb.Bcf!
rHnE!i9!b9:dii3rj-i):d:!)iji>:'b9rJ:HqQi99anitJ)rfli'ii3Eita JlHns l=so3_il>y\ ■
Tina; nSsap'rrlijfr^ Jltiioss, rudribdn hi; iDjanotrUDJlinqE: rrlns-
3!li92*:ixwr 'Xtl ifJU3banit:2i ix rilna; H'>BDJilt^ rJ: A^.tji, 1r.ee;
laasan/Bot iei H3tf£d xi: fM in(xiririinr,ErJiiM-iEi tkn- fJln3( !SrV
xi]e;ir]ii:tinK cqoafif. 'Eojlrf:rDcnrnihn39Sil1netJ'3! beonr is'ibsumcIIdqv
30Dd.6nrrEirdi»:nr,.snnol r-jBciijajBbbnrilra ja^s io:nr*bsiiiioj:*seadr >:il:
lliii'iaj.sobbb'i'Xi-fiil ptxtiirjr.e...
ew Phone
System Set
Xi nssu* Wii:bs Xnm TlaibqqdnoanoE l&TV'baE, i:br*aigni)9Qt Iidt
n9;bit03i b:nr»c-)-]tle*3nr>33! -»*Bq;dh3an8! »cedr;b:(illI.X;'yriil I jorx
iimri:u:qoBfi=ili:'banri](innlnE!BBrrrriqauEiXirir,^Ji:(cil IL
Tines'/VWrtS j^fSanr/^'ilt jqqqd ^ J>3cI rxmrjg-iorJ.e-atBnooEiwdiife;
ir,6Bbbs iki sill poamftii iriiIoT.BobEiiBnotI liios IJjhri teal iEitiBitiB^,
■fli-'Jlii (Una! )s«33q'xrii>:<iri xrl ^"b; l&sras 1:*3 nftcilniifigfiioni, llkiB!
Ljcww-i IWaiiwIitiinol: >xtl IS'Jil ienod 'Asnnaoouirwaflil estaiotl.Tina;
JQrvv .ztl 'Mi:*:a-M i:< iiwlLDbBotl inr HiriEi WV(TS; >?^*amr,,
Urowoi/w.
A/%i3rririlna!rBJV,?vV**9™l*>8:li'i,e,xiqo9-iErJ'b<iri,lir>9i^'3ilriX'W'
■ Jid( nndtbE'si ixj'Tijp joiis tnro3E')3dlit
7.IIIiiGil BuT'Mflr iB-i^il(:J]; rat bq qd"'Donns ■ I- ftci ■ q^esd >l; ■ H3t iHos: ,,
'AiV/nji^qoenjtijj'iEit'llioE-JLUSIiiiaibqddr.oonBEiBioiJHriBmgB!.	
5'. Qri«E Jl-o; i]qj8n,ifMn ^yw-n-nr.anmaiiann:! numil:en-, HAiei
Tr.enms! icif lIHos o:J-V\"^aLi sb^s usillihrjgi wntl-ilrlne 5ii'3se )3:ob3:
i3nri3lniurrdoon,rv](/Lir\i/leHr>xiiseodr,i.
Li. TlirtE! IJ^aEOC- ixiDoa-jtfirjn fflj'ill inrnnTmBableffBd'^i iDldBil riiriEf
nHLnrdosn- 7v3Cil%P^-3! i-»3cpLBe3'3ofci rwwiBiEi' '^>Dtirirod'ii! rjinai ItTTK	
TliriS! isdilban muuerd se*. tkn Hri:e,'Xn lies- iqent^ 'imlrsriri I'ioE
uxnnraoJdiiDrin i>; i33aTriJ(bfd»9at
A.. M )I^BE-»d:it5JJikJ'Xi'innLiiriben,«oppK*J)9diBriE'toui!V\"T3i>^
OEC KqosftFdiM'-iBilll ie*:'H"Bi Bdlb9- bat IrsnngiiLqci.Ti-BEidoill
'«r"i! II Id8! icifcsssoti iSBBanr si :irlo:<t1: tlinBEi l.jtfisn' ssroM wsbnnr
i33onw)pdi3*3!I'iriEiIJJ39I!KqosrtHHai- wll I)o:<irJ,boJ:rdnaiKdillm
Ljonnr-s-iietBOODE'usilife racpocihrfe in'Medri hrigiJija-i',%tftte,
H-B! I.jcwai IWiBiiidito-ixi'X'l I31JC!. i6no:l 'Asbidmuvubii- li^BrincI,
•m-i-i llbB! )KK33^:<t:i>:nr 'Xtl 'A'brtzriB!, «i II osonitih-uiiB! IJdlbE'
weDbEibvinoiflnrneiH bofiqr-i-jt ediBnnsE^iWl lirjiiae;
TTtigi'AV/REiraarni'bos rwilllldoE iEru5iil;3ddiafi>bJirirqi wanned
iHriira9'-carj>v waa^iirigi lrocoii-!i. Xy. iri'i>rtnf:ixr i:nrri«9d'l»a"Dtb
i-»9gud,3n-|):<ing(-):li>*3nno3;-tBc:iliji)8g;»ilric<i-ili:lldo!ijBa9tl.
Se Plate Slhiniirteis
Siuiifflinnieir Sessirom
iMI'Y, !E'e9"6*3i 17r.ee iqdqororact irkcntianr hngi cit' iSLnrnrea'
!3bsa;ii:nrrli:(!a,.b'«9B^<i:bsq:(irBii3nri3X>3fl'iseiii:rir:)ri1i]3Dn(»3sriirhPs'
Jl-B! l:5B3uilty' ):it:A^t:li lt±.E]::3.Dd-i ss.nrnwMS! wdoliIi:I naaJl: in
i9ft:eii>:nnx:fl:.3D3B:banrii3:>fiBmaba,-»cbi.
EMdMiiE jqqq:(iw\i'iiriE|rJr-e! inn:qooe'Sd liEt:i tolsir. 7JEiiim9sdi:'rr)gi
l:OT-6ffB: idiboc n^'poJlod ie- l:'>03jl'j>vi>iti.tol±;i-Bea:<h.f:iianf >H~ot >e
nridiflkflr l:i^ I^X'l .ITbddorjtj WLDib*:, >b Iii -3s-r*:n Kil llios' If 11i>3£
>:*!-.*as9cbgniiib: Wbnnmi.ttjei,■ H.HeeirUresi3|iUBe^:boorI*k■ l-a^ran-vsot-JaiEi
!:&9r6*3s iDoannniir^E - dbrji Uliuoby.
^i;;Bii-»93jl:] xrd:>B:bqqff'lii:a-iixtlHiot pooqqocesil, USEdCC!; 'W4
JEouTrmnefi- SasaVwni raiilli rjun llnanf -LLui L/> :;< rici ^jur.. tilt,
inndibi»:lirq[ ;bi >iirrj(liE;tsy\ xrfl oxjignme wnr ,^l0[. tIX

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.ubcreports.1-0117859/manifest

Comment

Related Items