Tairiku Nippō (Continental Daily News)

Tairiku Nippo The Continental Daily News

Description

両陛下新宿御苑幸啓, ryo heika Shinjukugyoen kokei,所沢宇都宮間大飛行, Tokorozawa Utsunomiya kan daihiko;静洋丸上天然痘患者, Seiyo-maru jo tennento kanja;市部の政戦殊に激甚, sibu no seisen kotoni gekijin;米国帰り候補悲観す, Beikoku kaeri koho hikan su;岡田文相選挙法違反, Okada bunsho senkyo ihan;新議会の新議長予想, shin gikai no shin gicho yoso;東京天然痘患者蔓延, Tokyo tennento kanja manen;新枢密院顧問官任命, shin sumitsuin komonkan ninmei;日本メキシコ医師公認の協約, Nihon Mekishiko ishi konin no kyoyaku;広島帝国劇場焼失す, Hiroshima Teikoku gekijo shoshitsu su;武石飛行家フランスに死去, Takeishi hikoka Furansu ni shikyo;大統領より親書到達, daitoryo yori shinsho totatsu;郵船会社の新任重役, Yusengaisha no shinnin juyaku;スミス氏青山に飛行, Sumisu-shi Aoyama ni hiko;ドイツロシアを打たん, Doitsu Roshia o utan;ロシア秩序確立に困難, Roshia chitsujo kakuritsu ni konnan;木船の建造に一千万ドル支出, mokusen no kenzo ni issenman doru shishutsu;戦地に紙類節約, senchi ni kamirui setsuyaku;征途途上より, seito tojo yori;お断り, okotowari

Item Media

Item Citations and Data

Rights

Images provided for research and reference use only. Permission to publish, copy or otherwise use these images must be obtained from the Digitization Centre: http://digitize.library.ubc.ca/