Digital Himalaya Journals

Nepal's Fitful Peace Process International Crisis Group 2011-04-07

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365107.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365107.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365107-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365107-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365107-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365107-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365107-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365107-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365107-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365107.ris

Full Text

 Crisis Group
uj&H\ Wh£ R. <\Ro
*ld^/sl*M, IS RfRR Ro<\<\
^HHchl ^rlMI^ ^nf^TTrf^lT
<i. te^f^f
rrtr hhi^I^ Rif% yf*iii*l RRdr wt r<uiri rrr jiR<^*1
^ RRRT R5rT?T R5TRR "dlf** Pl^*^' %TTT RR T$fe RW RT*t
«f I RR dlf** fR**R~ rrrr RTRtRTRt <h^i*s^*I rrtrtrrt t
TTfTTTTTSFT R^f RRT RR? RTRRTR RRTT ^TTfJ ft I *i*KRI RRR^RT
^ RTST T^RR RTRTRTRT RT^flJR I <?l£ I <l RRRT J|RlJ*l Jli^-yH-HI
RTR TTRT RRT tH<=hl<-HI %TT 4i**l T£ I Rt# 'STTT RT^f H*l<rll£
RTRRTRT <ri)ldd RRTR fd»*«f#d RR, RfR RTT RfRTlRR W
Ti^iR*  Pm^i RfRfRRT r/r rrr r^*! ^ r
-H^|ifl^ds|l> *4<rl<h<rli^ RfR R^*l Wi\ g^ RR RT^t RTRTT
TfS^" JKMH R8FTRT b^ RfRRTRRRPRT RfRTlRR RTRRTR
<?HsH*l yP*i|HI^ RRRTRT RTT*t RtR TRTR *R RlS Rl5$ddJ
rtrr yf*iii*l <H^<ridi <HM&iH<H'flT Rydd rr' rtrr f43<l*i
RfRRSR Hldli^RI RTfTT% RT RR^f vj|fd*| <H<*K^I R%?TRR
R^ oil^KRI TRTRRR <H<*KRI r|rr HI^^H RTRR fcR$HI^I
rrttt RlHidBi'i r?trt rr^i  rrrt RTRTRrRTf^tT RfR
RTRRT RRTRTf Rf ^ fRRTRT RTR fR% ^Rt R5RR ^JiMd cilfrl*
R^TTT?I
£ldi?fdAIK T %TT TTRptTUT RRRR RT^TTRW TTTTTT:  <Mdlfd*
y*fd*i fRR, R?r rrt rrrr ^o<n -rt ^hmRrr rrrt
<K^4\i\ TRRR (STTfrrr) R^RR J|U,*I?I RTd" RRRR T^l c^lfl
R#R yf*A|l*l <rM*dl T ^T3TT^TTT??^t dcHidl RTR UW\<L
yRd^*l T£ I ^TTT *<l*l RTRRTR R#R yp*i|l^ RffTR f^TQ^t
TTRT RTR RTRT^RR W  TTT RTRR  Rdldli?^  RRTRR; Wi\
^4-iiiTl^n w -H^iidNi> HicTT^^f^r^: ^h^-hRi'-hi rtrr rrr? ^cr
Ro<\<\ RT TifTR RTRJR <rl|J)*l <HPmH<HRI*l TRTR sftdt <HRA|*I
TTTfrl RTT, Rf^" ST^T 3TRSTW ^f I TTT R^t Hldli?^ T ^?T TTSTT
LJ-HmIRoI*! %ft ^nf T^TR" si^T ^1 <fTT Tif^l TTR TT^JT
RWtl" iN-flfd* -Hi<iNl41 il^T -H^^fdRI PlHH RTT 'HRyH'H'flT
RJ *TtM TRf^ RTRTR %f%^f I <H<*KRI tI^JT Tit Hldl^^
J|d<H-<fl*l dMIdMRI 3jf?^lJ*| Wi\ ^%¥T?t STFdfT^^TTFT
RT^f ^dd-HRd WtRTHMdl^ HRR^fdHI^ %ft^lfdTT d^i||lJ*l
T? I ^ RTT R^ fTTRTRT R^ Hldl^^ 3Tf^TT 'RTqR" R^t
fill% RTR H-A1MH BJteBjl <Hrll*l TTTRT ^1 RT^TT RTRt daJMil
RTRt I TraMR--^ RtTTR TTlPt Rt^-Rtf Hd*<H^ R R^H R/TTR
RRt I cil^^l STfR^Rt R1^ RfR ^1R %ft RTfR ^T Wfrl,
RRTR RRTR RfTT RTT% RT^TTRT *Hld*l "?itTdT *PTRR s{RJ
RfRRRTTR TRTTRcRRR RRRt RRTRT T? ^TRRTT RTRTRR ^R
RTRf% Rt^TR RR% ^R T RfR R^TTTRlR^ft ^R RTR dlfd^^
RTR: RTR RfTRRR '5TRR;i %TRT RIJ*NI> RRT TR^RR RRT
RRTRRTR 3TTRTR R?T RSR RRRRR '5TRR;i RfTT "RTT^R RT^RRTRT
RFRf%RRRT#RRTRR'RRTRTf5RRRRr' R^RRTR RRfRRRR TRTR
RRRR T? T RRRTf 'RTT R%RR *4-=ll{ld~=Ml£ RR^Ig RTTT
R^RRRRTRTRRlfRRTlRR'BT., R=R Rf^RRTf RRTR^Rft T RTRt
RTRRTRt sUHH RRTRT SRTR TT?RRR ^R| r^rt RTRRRTTTR
RTRtRRT??TTTt R?RT RRR RTRRt W RT RTRt RRf% RR? ^{
RfRRTRRR RRR?5RRR RRT RfR;"RTf% RT^TTRTRT rRRhRRT RRRRR
RRRT <Ndlfd* RRRRR TRRR RT?TRRT R^ RTR5TTf T "RTt^RRTf
fdRRR RRT?R% RRTRT RfR RTRRR TJTRT RR^f I TRR RRRTRRT
RTRfRR? T dTR" -wM TRRR RRRRRT RTSTRttft "^RRT RFTTR
R^<H^*I RT( TTTRfR RTRRTRR^ RRTRT Rt RTRTRTRTf?^r RfR
Wt^\ <Hilildl*l tRRTRTTTR rRrTRTRRT RTRfRRTR R^ TRRR RR
RRRR W %nT%^ RRRfd: RRRt "?§TRRR rRrRR RTfR^R T
RRTTT RTRRTf RTR R=f RTR^RJf RR ft?R I
RRTRtRR T Wit RfRRTR W^\ RcRRTT rRrTFRR^ RRR%^RRRRTR
Rq4RT fRRR??RR RTRRRTTTR RRTRRRT RR" RTR5T. I Rf^TT
RTRR#R RffR^T?" R|RR T? RRRR RTRTTRT RR? RTRRTR RTRR
R=f RfR^BT. W RfRRTRRRTRR TRTR RtR RfR^RJf | RT RRRRR
STRRT H*|l>)-5|*| TTRsrR¥TRRTR&TTT Hldfi?^*! yfd<ly*l RRTR
R^RR ¥TRRT fRRRRR fRRR ^R RRR5T. RRTR RR? "W^
RTfTRTTTRTf fdRRRR ^raRR fRTR^ -H^dmi 5%T TTR%pi;i
TRRRT%R? R/R RfR Z^\ RTdTTT R^t RRTRT RTRRTR RTTRT W
RfRRTR TRTRR RRRRff RT RTR ^t^J[ RTRRT TRRRR TRRR
TTRRI^: |R RFR5T. I TRTRR "^RFRTR R^ f^TRRTTRTf fRRTRf?T
fR?RRR W^ RRT ^M T ^f^d <Ndlfd* 'SRRTRTRTt RTSTTR
RTRRR RTTR T R^ "RRR fdfR dRfi^ RTRT TRTRTR RRTRT RZR
RRR R<HI*I yfd*K J Hi* I RTTR RRR RRR RTT ^^IddHd ^RJf I
RTRRR RlfR -H^i)dl*l fRRRRff fR^RTR RRTRR RRT TRTR RtR
RRfR^R RR RfRRTRRRTRR TJTTR ^ftrft RRfRRR RlfR R^TRR
-Hf*^ T RTTRR? Rtr RR RfRRFTRR RTRTRRTf RTRRTR*"
RfTRR^I
m fRRRRT fRT?R fRRR??TTTt RRTRRT RfRfRqyi RRTRR T
RTRRR RRTRRTRR iN-ilfd* ^m RRTR WR RTR RRTRR RlfR
RRR T RSRtt RT^fW RTRRTRT RTRRSt I RTRt RfRTRTR RRTR-
RTRTRTRT RSR^TRR ~^\ RTST??TRR RRR #T RRRTTT T5RRTR
 ■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
RRTRRRyfl RTRTRTRT^TT R^TTlf fRSTTR fRRTRR RRRfRT RRfRR
fRRdR RRRRT RRTTTTRt RRR RIHH^ I RRRR RTR RT3Tl<=ll<fl^l
TT^r R^jr tt^R T RRRFRRR TSFU R^R^f RR RRRFtR TdFTTFRT
RTRT RRT RmhRK ^\ RFf <H*RkR* *fNKH RT <HRdH^ I
RT3TTRrRr^"^RFRTRR^^TRTd"RJ^tI^T;I R%?RRRdWRTR
RTRRfR* WR RTRTTt*t fRRTRRRRR RT^ttTRfd: RTR Rt R/R RTd"
l^W I lJ*lfd< RRTf^tT RRTRT^R*" RTRTRRR RtRTRTf RRRTR
R^TRTTTRfR *lPd*l(l Hldl*l WR RTRTRTf RTRR R^RT*t T^
RR RRRTRT %fRTR RRRR fRrftR TRTR" T RT¥PRRTRRR RRRRTT RTR
R<rll3<i?d RT*t W RTRRTRT TFRRfl 'TRRRR>WRR RRR
RTRT ?^ Rff, Hldl*l fRfRR -Htid^^ ^TRRTcft R=RT RTTTR
^m RTTT RTR, %£r F^crlli^RI R?TRt RRTT RRRRTdT fRRR TRTR
T RRRRR RRR R^ RTR RRRRR "fRsTtR" R^ RdMil ft?TfR, "RT
R^RT RRR~ ^ ^^\ RJTTR RTRTRfRTRTf RTfTRTTRR WR TRSTTR
R=f RTRT R/^f I RJRRTTRT RTTRT TRR Rfrtf ?£^r tir" RffR RTRRR
Wt^RRJRR T#TRT R^ T RTRRt RRcRfRRRR %RRRTf RRfTTRR
%W RTRtRfRT??RR RTfR RfRTR R R> I
RRR T RRTRTR RR; Root igt RtRRTRRRT PH^HhRjI RTRRT
TffSRRR RRfRRTR T RRR?t <Milfd* RRiRTf RR: RTR RT "?RTR
RRTR RTRR t|rRJ ^ ^ ^fTdTR R#R RT%RTRR dk*lRl* T
RSRRRT TR¥RR^ RTRR <H*KkR* RTRRTR RR" "&m R%?%
<Mdlfd* RTRTT RTFTRT IptyTTfJ ^ RJRRTT RTfSTR*" RRTRT,
3JHdR* RRTR, "RT^R yf*i|H RRTRR RRRRTT*t R*RRT R
RTRRT RTdTRR RifR5?TTT# ytddl<HIR TRR d<H**l RRTRRTd
RRlRTS R^RfRTR^fd^RRT§TTTJ
fRRR Rf RRRT RRRRt RRRT RTdt^RT TT%R RR^ftfRRT R^RPTRR
RRRTRTRT RRRR RRR: fRR-fRR RSR^TRRT RRW RRTRR t|rR
T£ T R%^ R?T RRRTRRR TTlfR fRRRTRR TRR RTRR R#TJ
<Mdlfd* RJR^TR TRfrR ddls^KI RRf?TR RRRTRTRT '5RRRTTTT
?F$ d-iW*l <Milfd* R^FRTRR RRRFRR RR RRRR W RT
RRif^ RRR RR RTRR R> RR RTRRTRTf RT?M RTT3R RTR" RRR
STRRT dili^RI R?T ^TTRR T? T RTRTR "?§t^RR ~^J RTT RRRR
RRR lRufiTRRTT RJRRR "^FR RRbTR; I
3hRh*I slRjiRHMfBl HHMRld*! 3Fd<ifgA| <HH-y*| RR5RTRRT
fRwftR RRTRRRR RTRRR TRTR RRRR T? I RR? RRRR R^FRRR
RTRTRTRT??TRt SjcH^M^ RlfR RTRTR RTd" HlR<H**l^ m
RRTTR RTft RlfR RRRR TRR % RR% 'H'HdHd' RR*t T? I RTR
*iPiyH<HRT Rydd R^ ^J¥^\ ^ RTRfRR? RTfRT R> r-M'HHI^ RR
RRi RTRR RR RRR RfTRTR??TTTt ^FR RfR^ RRfR^R RfR RRTR
fRRTT R^TSfl RTRTRTRT??TRR RRT '5RRRTT RHIdd R%tTRFR
RTRtRTRTRR RTR^RRT RTTrftR RTRTRRTRR TRTRR fRRRRR^tt RRR
RTRRR RtRTRTd: RTRTRTf fRRRFRRBf I RRt RRi RR^RTfR RTRRt
RTdt R^R^ |R?I RRTTTT <Mdlfd*l %RT#??TTTt RTRTRTRT
fRRRt RTR ^t% RRTTR RRTRTRT RR RTdt Rvtf RTRRR RRRlfR*
RRR *liRI^1'*l RRRR RRRTRTf^RT ^RRRRRR^ R/^f I ^TRR
3J-d<ffgA| <HR<ili|'?l RR"RTf%yf*RI*l <(ltf*l^d yfd^^dl^^HI^
RR RRRR RTRRfRR RTR fRTRR T RRR# RRRtR fRR RRbTTT I
^. ^n^r^t^^T
"RTt^R Rt%RT (TRRRT RTR fR?TRR: RTRRTR TT?RR RRT RRTRRr) T
RRTRR RRTRORT RRT Hld~fi?^*l RTRTR*" RRTR RR RRTTTT
iNdlfdRlfR RR? fRRRTRR RR*r;rrrtRR RRTRRTRRR RTdTRTdT
RRRR-RR RRt RRRTR^RTRR RRTRRR RSRRRT RTRR RfRRRRR
RRfRRT RTd" RRRR TRRt I ^ R Ro<\o rt RSRRRRT rRrRR
RfRRTRRRTRR TRTR RtR fRafR R>T TJ\ RtcTTRT Ro<\o RT
3hRhHI^ RRTRR RRR RTFTRT RTR Hd**l TRT^T* RRRRvRT%
RTt%T%RRTT Ro<\<\ RT RRTTt-RTRTRfRT RTRR?R?t R^R RfR #
RR RdRTRJR T °lldl°l<ul-HI ~^\ RTR^R-RRR RRR RTRR Wi\ *
4r\MH R?RRTtt Rtf?tR? RtRRTRRTf R* R^ffR "^RRT RTTTR R=f
RI%RT RTRRR TTTfR RTR^RR? RffdRT? ^^ RRTRR RRbT,, RT
RRR? f^ili^RI <H^Rfd "#JRR?RRT <H<*K*I RRcRRR^ RRRRT
RR" RRST, I % RR RfR R^tt RTRT "RTT^R RT%RT RRRR RRRTtRR
R^ RRT TRR TRfrR RRRfRT RR fRRdR R^ T RRt RTRRTR
RRRTTR RTRt RtRRT R^ R/RRT TftfRR R/T RRRR W RTRRTR
1^ RTRrfRRT "fRTT R^T T RTJRftRRTRR fRRRRTf RTRTRR R^
RTRT R^RfRR^RTR^RRRRFTTR1TRR'BTTtl
^ ?RTW¥Wt *lsjRl<H T1WT lR^+1 ft"TTtf^ t^TR ft^TR W^
■H^ldl TRlt% yRt^l+l RRRTRT -^I^Rl-H TTWt RRniT ft"M ^t. 1^^,
Nepal's Peace Agreement: Making it Work, IK. Is^^<. 'ROO^;^". *=( U. U.,
•?V/e/*/  WWW:  ?//PrfV/r WWfcl?, ?  ^nf  ROOC; i[.  <\%\ WWrTWW
«w# ?777% yA"y/, 1^, %9f3rCt ?.oo\; ^. <|c;v, ^ww:- ?77/% T
^WTW,V<S ^H=(0 ^0<|0; Tf. <|^^; ^7W:- wftfWFJWW <M-flhl T Wfiwffl,
1? ^FT^CT ^0<|<|; T 'pl^RlO TTWT RRnTT ftft^7 ^t. ^, ^M*l WT^W
?77/% n9bW, Rt, ^dM< ^OOlS; ^f. ^^; ^7^' ?^7%f ?77/^ 1^
S^lM< ^OOlS; ^M+i <N^1R+ yRb^l+i <rH + c|l T RUM <?1Kd<u|HI
f^T% ^RCT ^^FT TTf^R «T?r RR^TUT, RTIRT ft"M ^t. 1 ^>V, J<tM*l
<MJ)hj# m*li, '<\ ^dM< ~<0<\0; lR<lRf^ ^ri% Mppill+i R^f T
st^Rf^ ST^Rfi^T MW RRRTRT, rRPTT MdW ^t. 1?^, WWr/WW
W3/fa/</)$& fw?J£r//4/</) & cyc/£/<c//J)y <\c % ?oo[3; ^. <\^%, §WWW
WrVWWUf, % R^oTli ROO\S; Ti. <^; ^V/e/*/ wwf <MJ)R# vftfw, 3
^njf ^oot;| Tf. <|^^; WWrTWW wfww W^fWW WWW, \ \ WWZ ~\oo\ \
^R \00\3 %t% ^U^T R^ RtM T RlRod(?<?+i ^U# 31R5R"
www.crisisgroup.org/nepali fJl ^JToTW ^Rl
^^TtRR RFrW T 31-dRn Rft«TR^T ^RyM^nlRlH 3#oT ?,ooc; jj\
Rf^lH^I+i RRR" RR?1 mt :5Rf% ^c; % ^o<io ^ T3IFtRT51 ^Rf
RftsTFT ^UUr; ifTw Tl^Pi t^Ttl "rK RTT TRFT TlfM RcT
Rf^im^l+i RUR ~<W ^fe RlPt R1! tiRrTi
 ^M=hl dlhtfl^ ?777% Wfew
■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
R/tRRT (RTRtRTRT) RfRRTRRRTRR TRTR Rcr R^t RRRR RbTTTR
RRdT TTRRR TRRt RRRRTRR RRIRR^RT RTRRR/RR RRTTTR RR
Ro<\o RT RRRTd" TT#RTRT RTRR TRRJ TTT TRRRyTTTRRR RTR
RT%RTRT RR? RRRRRRT bJR TTRRRT TTfR RdR^ TRTTTR RRTR
RRt I fRRRSR RRR Hd**l RdMRI d*l*l RRRT dWk<=IR "?§RT
RRRR fRR, I TRRRT% RRRR fRRfRRRT R RTRTR* RRRTR^
RR^RTRRR RRR I ? RRTRT# RRTRR^RTRR RTR^RR RRTRR T
*<HRld RA^dR! RTR RR 9mHM\ Hldl^^fRRf^'STTtTSTRR
rRraJI I RRTRRRRTT R/4 RRfR |R Wfrl, RRTR TTTR ?RR
RTdTV^ (R/TRRT (RTRTRTRT), RRR T RRTR) RRRTtRR, RRT
RTfTRTTT T TTfRRRTRRRR 'CCRTRR flR" RRRRRT RTRTRRT RRRT
RT^RTRRRff %RTR?RR RdR R^ I RTR RRfRRRR ;gRR fRTR RRR
RfR RtRfRR RfRTT^Tt T %TTTTT RRTRff RRTR crHIIdd ^FJ RTR£R~
RRRR ^Id^fdilR T ^HI<HH-R> ^J-^ldl RTR *MllJ< '■TRRT RRt I v
RRfRRRR RRRR Ro<\<\ RT RRRR Rt%RRRRRTTf "RTT^R RT%RTRT
%ft RRTRR RTRRR RRiRt I "?RfRRTT RTRTRTRT RRRfRT RRTRff
RTRRTRT RRRFRTR RR T TRRRR RTRRTR RR? RTRRT RtTRt£
fRRTRRRRRRT RRRTR fRRRTRTTT RRTRR RR' RRRfRRTf TRR
£<rlR<rl*l WR %R~ <Hf*-«l I RT 'RTRtRTRTRTf T¥TT*RR' RRTR
RR RRRTR RRRRT RTTpR RT%Rftt RfR fRTR? RtT RFRRT TRR
RRTRRRR RTTTTR*R?TT RTTTR T R/TRRT (RTRTRTRT) ^ TRRRRt
RRT RTRTRTRT RSRST RRJRTT RRRRRRTRR RTRRRRT TRRRRT
RTTTRRR RSRST RTRRTR "?§RTRRTf RRRR RR5TTT* RtT RRRTR
"Voting being repeated to satisfy Maoists, speaker: Paudel", myrepublica.
, lo rr^Tr?; ?,0<\0 |
3HRH+I + |4+M RmRR RRR ftRRRt ^dMl ?,o<\o RT ?RR 5<rtl+T
^TT RRR m.*H. X RFHMI'flefRl RR f% ■HljUR) RRR% 3nRn+i TRTR
rRRR RdR^ a|RH+i f^ft I  TRR ■HirR)*! RRrt TR RRtRslcT  sfclRlf?
<rtRR ^f»( diRin+i tttPt hhmhIRr %rtrT~ %rtr RT#ni5TF¥ ''sRr
TF? RF3S R?T RtRT I RRRTTRR T %RT cRRp||m+T STRRlRT RFRTRT
(AMMAA) W\ ^TTfR" r! RR^o<| o RT RRPR> %RTR RR? RTR RRRT I
^tr ?,o<\o ^iii^fNFfMi ^r# w^fRT r?t rttT rRr 3nRH<rll^
skhr T^^mmtT. 3nRn+i ^dr<i+i ^fit R^xfT iK^fm <n41R)+
hiRi^ii RmFi^^^yitdi^M<¥^:Q^TTiRRTi ^dn< ?,o<\o -rn^m
^RTT? ■Hl+K^ 3HRH+1 T3TTC" 2(TOI wRt 16IH+1 SFRTSR^RT "<?#R
yRb^Nil Rrr ^tr WrT t %wt ^fer <m41Ri+ titM«t rt
3nRn+i RJJrar rtRiPt^ TirR ^ri <n41R)+ tRI wi^\ w^wi ^t^Rf
^TlT RRt TWRT «TT55t RRTR I srftwfT <H<.+K<?1" f%R^T TITsfNFfT M«ft
3TSFT, %# %RT^T ttRR^Rt Wf 3TgR T ^ft fRRT STKcT% tR^T
■hh^^iR t^TR^t^Rrtm^\ RtM, -yv/e/*/ wfwww^rwwmwm?~rf&,
^Tf%?ri
^TTdT <m41R) t riR% yRbii'HM-sft <nnf(?<?ni 3piRft% ^pf #T m
^IrRra-fn^" tRI ?fI stt^tt rt# |r i^+im 3nRn^i^ iM\iA\ I
TTRT% T ^WNFfMR «TR^r ^4-^ldl+i ^^l^ll ^TMWMH^'il RplHlfe^
TTT^I" mt\  HHI^+i si^K'll'fl %F(T% TWRT TRRT J<l+i ^f 3fT#5RT
Rt wm x ^w\ w4*$*??\ %r rfrtctt tRj^T «Rk "5# strRt
wmt I ^t% TTT3fNrfl% 'Rvir w^n ^pf" wM t rffr%^ rRt^?"
com.
Y
RTRRR^RRJRRI RRRfTTT TTRTRTf TTTRR^ f^TRT RRTRR RRT
RTTRRRT <Hlffd* fRRtl RRRfRT RRTRR RRcRRRTT RF R^
RTRTRR RTTT T? R TRRR RR Roo\ rt RSR RRRRR RTRTRfRT
TTRTR???RR RRTTR^TR, <HR|i|l^d T RR:T-RTRRRfTR?t fR?TR
RfRfRRTf5 RTRRRR JRMd RRR RfRRR RT*t #T I RTR
RRfRRRR RfRTRTRR R=f RRTRR RTT RRT?RRR TT%R RRRRR
TRRRRR RTTTTfRR^FRT RRRRRRR* RRTR RTR T? I te RT RTR
RTRTRTRT f?lfRTF?RT ^{Rt RRRR ^R RT RTRTTTt W^ T ^TTTTT
RRftt RfR RTRTRTTR RRT?RRR RfRR^TF^TTTt ^R/TTR> fRR R/R RRR
RRTRTTRR'tRI
RRTRR^fT "?§RRTR RTRR RTdTRR, RRRRR T R^RRT (RTRTRTRT)
fRR% RRRTTf??RR RTRTRRT fFR RTRRt RRRRRRRR T^SM
RTI  RRTR  IJRHHI^  RffTTRR '5RRTRT  ^41*1^ RRTR,,  RR=R
«TTR  y<fl+<|i|cllb   <rlMl+i   'IRT  %^T3R  W^t I   ^FRfRrT  %RTW
QTSTf^^rri R^WT 3rr r^^t rotRrt Rrhtr: tt^i RRt rt:^t RR^TR
RtuK tRR TlT3fTRFfMi RJ" TF^IMR t^t RRT RHT% T TTRRRT (WsfTRFft)
eftR RT#TT# ¥STTRTF# R^f oRR^rt rttrr ^rr rt^rrtrr RrT%^RR
rrR t  m*\< f?R" Trf^t  yn+i  t%R |  ^jt r^rRt  srt
RFRTcRRTctRcT^ TTT^TRtT ft^ t%RT I TRt RT^R ^T^t RT rRRRTt RTR
T^HRT <:41+K RR^t f/R ''IRFR T RR1^! RRt RfR^T ftRRR FT^TT T
RRTRfR#^T iRfRRRt yiM+i R%# ^R ■Hl+KHI RRoT |R ^W
*\4VW\£ ^iRH+i RTWf^RTl R^ ^ TlR^T sTRlf ^sCM^l -^ l^Wft
%T^t tRTRR% RTRi RRTRfR# TF> RT# W>4?\ ffc «Rt Rf^RTRRRTR^t
TRTR a|i-^R+T ^TRnR R^fTfefr |R RR^ I
5TTR ^o 1 o ^\ 3FrRRlR Rt?TR ■HRlRi+i fe^ RTWoT^R RTR R^RT T
?RR% ^R RRt wt R^ R%^T ftRR I -^i^Rb ^Hl+i (jWKcKUl RRR%
RRT R^t fr^TR RRtRt T T^t ^4MM?\ RRTRTRRRTR^Jt ^TRuR
%ft R^ R^RT ^Rl Rf%RRTR% ^R %RT^T RRRRR^T ^R ^<rdi
RTR?T ^1
uRrRTR RRRRTR R^R RRRR ft^Rsi ^R% R^ RTRRR RRRRR +1^+1
f^lRT Rr?fR RRrf^Rt ft^t RRRT ?R?T TffRR RRRR Wi, I RRR7
RFRiRT RRRRR^rW "ST? %RT# %RT, RSiTW Rfft =TR, ^H*J,Kb RRT T
Rr^TR rRm% Rf%RRTRRftR^T R^Rft?R ^^T RRdT RTRt RRRRR dT#%
PlRTl RRR5RFR1%RT^R^ RRRRRR^^R^TR R 1^ RT RtRWt
RRtRRT ^MH RT^T RTRTR^R «HkH R^^RRlf rR^qT rRr^T ^1
3H<|tH R+Rf RR?%RR^T +udi<(?<? ^TRrRtT %RT^T RTR R^R
Rtft^RT RRT ^TRRR %RT^T +I6HI^RR W^ Wt^RT ^Rl
+ -di(?<?+i oTRTRR RM R^R<(?i T R^^RRf^T i-H^d RTSRRRR
c|R=Kij<? -H4-9H"l R^T RlPt P^<rfl+i RgS: RTRJcf R^^RR^ I ^TRt
RRRRR^RiWRR R R +K(?<? ^R R RRRft RTRR rRtRT I  RpfTR
RpriR^T r1%rrtrr sRt^ rt^T rrrrr r^Rrrrt rrtrT RRRf^l
%fRRHT RRpR% ftlftr ajli+i ?F=t RR^ R%RT RRi'H^+i %RT RT
?Rf^%RT Rr?TR RpriR^T ZtW -^H^Rb %RTRT ^ 1 sRdT ^TRlR<(7<?HS%
^nRTRnR RpTRldRT RTR R/R R%^T RRT?^ I "Satellite camps
unmonitored since UNMIN exit", Republica, IV %RRft ^0<H I RRRRR
=pRf ftuRTT ^, RT ft ^ftRT?F¥ fTT^" Rpt ?RR RfxTT df#% RFrRRR
RSF[f^RT RRJ ^M+i ft"HR R^t RT3pT R^f Wf^\ ^ I R^Rr RRRR
SRRRpliW,^Tc5RT^,%RRft, ^o^ |
 ^M=hl dlhtfl^ ?777% Wfew
■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
Y
W^^ RRcR RTRR TTRRT RRRTRRRT RRTR (RRTR) TTTf RTRRTRT
RTRR RTT T ^RJTRTf RfR RRTTJR RRRRT TTTfRTl^R I TTT RRTRT T
R/tRRT (RtRTRTRt) fRR RTRRR RdR^RTRR RTdRR ^W RTRt T?
RRRR RRRR R^RTRRRR ^TRRRRRT 3j,y£Rfd RTRR RRt T
R^RRR '5RRTRT R "?RTTR tfRf? RTRR RTR ^rf RRRR W
TRRTT RSR^TRRTf RJRRTT RF? RTR RRbT. I c RTRRTRR RTR R^
RTR RRTTft^ T3FT - ^TTf RRTRTRRRR RRR% RRTRRR RTR fRRR
RR" ^F^, Wit fRTRTRR RTR RTRT R&# Hldli?^ RfRRRTRRTRR
TRTR RSTRR RRTRR fRRRRT TRRTTR RR3FT T R=R RRRTjR RRRR
"?RRT TR? RRyXTfJ TRRRlfR TTFTRTR* TTTSR RRRRRRTR RRTTR
"?RRRfRFT RRRT W TRRRRT RRt T *IARI^1'RI RTRRTR %W
RT1TTRRT TRRRTd" RfdTTRT W\ RTRRbT. T TRt RTRRT Pit?4*1
RRR^T RR RTR5T. I %
qTRT% T tRR^RT (RTRtRTifT) ft lldT+l Rte ^RTF^R tR+K+l RRRT
RRlRRft R^Ruft RTRR T^RI ttrttrJRoT ydM + l rRTtrrT %ift sRrIr
HltfJ+i <r<fl+Rl dRt£ + d RTrWr TRRTSFR R^TTt «=HM+I "RTRRpT
+ *M~I{I" R^R RRTTRRT RR| TRsftRTRT ^RTSRSFT RTfRR Mi<\iv\ m
R^RRRR Rlt% RpPRRTTt mffe ^Md "TW& RTnR I ^RTrRRRR TRpt
5fRR "Maoists can't be given home ministry: Oli", myrepublica.com, 1 £
RTRRR ^ ° 11 T "Peace, constitution not possible under Khanal govt:
Bhattarai", myrepublica.com, !< %fRR ^ O <^ ^ | TTRRRT (TRsftRTRT)
pFR5R ftpRT iRTR^RR RRUT^RTfR RRTR T^ I  3|R<d + i  RRRRRTRRR T
^nid+1 Rrtr tR? ^iRtrr r^r 'P^rr" rtrt %trt^rr rtPt tf#
RRR?T ^FTfT RI + 'f'M t|r, TTRpt lldTRH+l R^ ^Hl+i RpdR#TR RR3f
RTRfRR^ TR^f T TRRTT RFfRTRR^^tT R%^ RTdTRTR RRTR ^R| i\^
TRTRpTR^t RRRRRFff %RT RR TFRTRR RTsftRTiftRR RTRT RRRT RRTrRfj
%RTRR RTt %RRT Rrvff T R^TW RTvff RTT RRTRf trsRrtrtR RTRRT
RRRRRRtPRTT^ R^R RR TFRTTTR^R trrRrRTRR RTRpRT Rrtr R^ I
TR TTRRRT (TRRtRTifT) R %RTR RTvff T RW RRfT RiR RRTTTt RTRRT
^jTRRtRR  ^r^r  ^rsq-  rjpf  ^T  r^|r  ^  ORJR5RR  RTRfRRRT
TRTRprwT RR=RTf R^RTTf TRR^T RRRT f/^ "<RRt7<RT# T Rl + »f+
TRRMR RiHUI ^%wf TRT RRR R^R RRT?^ I rRRru^r ft^RR
TFf \^WS *\K*\H\ RRTRTRRT ^dM+i RMlddl |R RT^T T^, TR
RTRRTRR RRTTRRf RTRRT rRrjtu^R RRRR R^f RR ?,00% TR ^ R
%f% 11 "^dTR^RTR^t RRR TTRRR ^RRf ^ ?RR RRfRRT ^RR WZ
Rd^ RRRRir^r RRRR RR ^ RTRRT RSR^TRRR RTRRR^RTi RR
R/RT3R ^R% TfRTRteT TFRTRRRlt R/dTRT T^sRdT W^J^ R^fT I "^tRTRR
VV ^Rrat RpRRir^r R^R RR TifT fRRRfT ^3RTR TR 1U^ IT
eHIH+i RRRRirgQTR%RR Rf# ^ff RRRRir^r RtRTl %^RT RT^RRT
RTRRf 4^dp\ ^o RfRSHRR^RT R^t RRTR RRTRiR RpRRR R^R I
^RRfRT %^ T#RRTR ^m R%^t "?TTRrrR?5[TR RT^ ^oll ^\
SRTRfTlwT TfRr f^RRT ■HI^Rl* RRfT^RPR RKRIdl WJ pKr'bid RRI
ril-H^ld RT^ ^TRTRR RTf »rt T ?R? Vo RR RT?Tt RRI  yddl+i
f^TRRrCr r^Rt Ptrri tr trT mwm m.*\<w£ iRo %M^t t
Rt^lH^I+i TRTR R^F^t RRTRRlt R/flrfT ft^t %RTR% RpRRR RRRRT^ I  "RRlRTRRRT RfTJR T#tR %W'\ */PrfV<, ^m W$ ^o 11 |
TTTRRTJRR R^fdRT?RR ^TRTTR ^ Rt RTRRTR RTTTR RRTRf W
TtPTRRTRRTRR trtr RSTRRRff RRTR T?r | 1° RTRR^ft RTdRR?TT
TtPTRRTRRTRTf Rf RR W RR? fdd?Rd*l RRT tr? RTd RdTRR
WfrH W^i\ TTHTRT RTdRR?RT RRdTRTlR? RR Hldl^^
RTRRTRTt%T t|rR Wi TR RR RRRT RTdRR?RR RT%RTR TRRRR
Hd4<Rdl TRRRT <Ndlfd* RRT <HIRlR* RRfR^fl*<ul*l RRTRT
fd**l W RRffR RRRTR RTRTRRTRR RTRRT ddl^<^
RfRRTRRRTRR TRTR RtR RRTRR fRRR rRtI^FT I TtPTRTRRRTRR
TRTR RRRRRT % R/Tjr RTRRR %^T R%?TTTf T^R I R%?TT
RfTRR RR^ RRT Rt RTRfRR?RR R/^f RR| RRR R^ -RTT%
yf*i|iyfd RfRR4 W TR *R*RRI RTR t%" RRTR RtRR ^?\\£
RRRTRf5T.| RTRRTRT R?RTTT RTR RRTtRTRRTRR RRcR RRTRRR
RST W ~m$ TRR RTdRR RTRRT RRRRR RR' %RTRR
RfRRFTRRTRR TRTR RRtR rtr TRTR RRST. I ^
RTTTR T RTRtRfRTRrR RRRR "m R^" TTT^TTRRR dH<*l RT^
3jf$lf^d <HR^<il(lRlf? <Hfdyid<HRI*l TRTR-grRt%RT sldldd TlRR
fRRtl TRR <HT^idMI^ RfRR^ft Hldl^^H Ri^l-ydcHI^ fRSTTRTF?
RRfgjR RT^RRR ^RRT fRRRR T^T TRRRTd: RcT^FRRRR RRTRRR
RRFRRRR A F^dJ TRRRT TtPrRTRRRTRR TRTR RtR RRTRR fRRR
R^RR Rs? TRR TTT^TTRfRTf RTRTRRT R^ T RTRRTRTf RRTTTT fRR
Rtl R R RRTRRRR? "?RRTR R R RR^tt R Rf RTdRTT RTTTRTRt
RTRRT RRTRR RRTRTf TRTRRR Wi\ TRRTT RR? RfRR¥TTRt T
R%?RR RTRR RT^TTRRRR %RTf?TTTt R/R R?TdR RTRTT frTRRR
W RRR" 'SRt RRRR RRRR <Hf|ildl*l fd^ilRI Hldl^^ RRRRR/T
RRTTH;R RtT Rtl RRRT RTdR^ TtPTRFTRRTRR RTTRRR TRTR
^^{ RRTRTRRT RRRRRR RTRTffRRR^ RRTRTR R/T/F? TRTTRdR
RTRR^I  RR fRRRRTf TRR RRRTRRT RTRTRRR f^TRT RRTRR
1°R 'iO^O TR SFRpR RftRTRRT T^t Rfd^TRTR RRTRT^T RfRRTRlt
RRraid'HRI+i TRTRpfR Rfe^ RTRRTR% RR f^RT RTrrrrRR fRRT TRT m
-> N^ >
Rd^^H+i #11 Rt RTRRR: RtRSTR ^O^ TR RrNt RRRTTTR RT^T
%RRT^T ^RR% Rpt |R RRT^ I ^R5 %RRRT SFRpR RRTRTRRT RRT
^V T S^ ^T e^TRT ffl rRtRTRRRRT RTRRT ^R RTRtT RR^tR
RTRRT TRTR R^FJR RRT^ rRh+1 t%RT I "CA extension decision
irrevocable, says SC", ^V %fRt? ^0<\<\ \
"RTTfR RI*R+ ^tRT %Tm, RRt TRR RRRR ft RRFT^ f%RdRR "?RF^T
ycl<iyRi W^f Wi) ^TFRT ycl<RI RTRtRJlftRR RRR RR RRR T
Rf^RTR^RFft W^l RF3R ^fi f/R Rpt RT^RI RdsjpR TTTRR SRRRRrf,
^ fc# T +l6Hldt ^i^fl-Rrf ^o 11 |  mwi iR%Td RRt TRTR
R^ f/RTR R^RTR^ RT3R RR^RI  RR ^ O <\ O TR RRrRTRRRTR^ TRTR
R^RliftTRTR^T 1 oc RRT RRI^^HSR RTRTRTRT sRit* RTrTrtrtR
TRR ^K^^cli TRTR R^T^t T RRTRTR# ^RTR% RRRTd RRTRTRT f^R ^TR
RRRt} RRTRR fRRSTTTR Rfe fRR T r\tr RTdT Jdlift^l RTRR !fc$?p\ Wi, I
m RdR^ Rft" ^T% TRRTT trr ^j6|IRI RT TRRtRTRTi^WT RTfRR
Rg<l^+i RR=fTf R?[% TRRT tRrr ^TTgTRRRRTR ^^RRTR RrM R^Rl
mfk TRTT R^f RRRT^RI RR?pR TTRRR SFRRpriw, +l6Hld!', %R3RT-
W$ ^Oll I
 ^M=hl dlhtfl^ ?777% Wfew
■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
RRR RRRT TRRTTff fRRTR R^ T TfffRTffRfRRR RfRR^RTRff
RRFRTRR RRTRRR WR %RR5T. I ^
fddKIW faqil^Hi <Hi?RfdRI R/R Hldl^^ <rHIIU,*l HMUvUi
<$t*W RR? Rt R ^o<\<\ fRR RfRRTR RTf%fRSRTRR RRT
RRTRTRRR^Tt R%R?r | RTRRlt*; TffRRFTRRTR RRRTRR RTRRTR
RRTRR RRRR RRT fRRRFRJ? fRR *ld£t? RFT RRR RR TTFTRFT
RTRRT TRRRR fTTT TRRR R=? RTRRTT sJRJ TRTRWRT
RRRfRR%RfRR^'5RfTtf T3FTI ^ TTT TRRR RR RRRR RRRRRff
Ir' RT RR m TFRRTfT ^R RRTR TTTR T TRR#RR R/TTRR RTR
TFR? RR RRT RfRRTRRRTRR tRTRR^RT RRR TTT^TTRlfRR ^f^RRR
RRRTR fifRRRT? <H<*RRI RTRR ^R fRRR RTT R?§TRR RRRRR
TtfRRRTRRTRRT RTTd' R^TTT T RTRflR* RRTRT fRRTRTf^R
RRRfRRR TTffR RRTTRTR* ^ I RRRTR RTTTR T RTRTRFRRTR
RRRR "m R^" RT^TTRT "?RTTR RRRT RTRRRT RTR RRT RRTRR
RTRRR ^ I RT RTRTRfRR^RT RTR RRRfRT RRFTTf TRRdRRft
%ff RRt? RgR RRTRT TRg" T£ I RRR T R=R <Md?fd* MM 3^*1
RTRRT TffRRFTRRTRR TRTR RRTRRR fRRTTR RRfRTRRRft Tfft
TTRTTSRRyT, RtT t|rR ^ I ^ RTRTRfRRRRRV RRR f*rll*l
Rdl^RI RfRRTR sMdHII^ ^dRfrb $-\M\£ fdydd J|RlJ*l ^^R|
R^ RfdRR?TT RR? TtfRRFT RRTRR tJftRJ RT RR RRT?TTrf R%
RR TTRrRR^ tJ[RR I
RR? RFTRTRRR RTRRT ^RRfR R RTRTRfRtRRcTT <HR|ilRd T
RR:T-RTRRT RTRRTRT R§rH" RT&R RRRRRR RRR RTFTRyf RtT
RTR fRRRRRRR ^f | RTR RR RT^TTRfRR ^lVil<dR^I RT? m
RRRR f«TdT "^W TRTRR RRbT. I RT ^ RT%RTRfd: RRRTR R?
RTRRR RT TRRRTT ^m R=RtR ^ I TRRRT RRRR TR¥R rRrRR
R?TFt R#ll RRTRTRRR TTffR, RRRfRT TFTTRR TTRfRTR^RTf
''R/TRRTRRRP' tR? RRRRff RRRfR R#R RT%RTRT RRTR R?rf*t
RRTRRR WR TRTRrRrRR fRR? I RT 3TT%tt RTRT RRRfRT RRTRR
*i<Rdl RRTRTf TRTTTR TR? RRR" ^^ yd?*kR* Rt RR? RTTTTRRT
rRRTJTI *>* RRR T RTTTTTRR %f? ffTRT RRFT? RRRR TTRRTRTR
l:*RR?pR TTRRR R^RRJrR +l6Hldt TRR- ^o<n |
'"xJRTrRRRR  RRR  RfRR  "Consensus  crucial  for  timely  statute",
ekantipur.com, C TRR- ^.O^ ^ |
1yRRTrTrrtr rRTrt RRRRTRRTR?T W%R PRt RT RRRR<R RTR RTTRt ^t
TftR RTfRRT TRsftRTRT RgTfW^RT "R^R:RrTrrR" Ri? T tRtRRRTRR
RTRRTR ^ftrT^TR RtPt RRrRF RRTRR RRTR R^R RpRRTR RRT R^f T
RfRT <.IK'H#<d RRTRRR^T lPd^l'1+i RRRT Rt RRR Tpf | rrrt RRRR
R«f %TR RTT%TfJ¥TTfi R^R tR? T %rRTRf ff5 ^dT3RR^ Rpt |R RRT^ I
%TR ttr mt R^RTR^t yidHI ^m R RRrf r-!rtr RTRtRTifT RSFffT^TTfi
rRtTRTR ^ddRfrh £ldl*l TTR ^-Rl4 T *RI^<^^HI^ Hldl^ld R^
NO NO ^ ^ CN
W*F?\ HlRdH^ RtTRTTR RMMI^ <l^-i||^ Wi\ "RdRM?RRR"
RTd RR? R/T RTTTR T THRTRfRtRRfTt RTTTTR RTRR RRRTfRRRR
fRRRR??RTd: RfR RTRt RT RTRR T^R I
TflR'JRT Hldl^^ dk*lf$l* ^l^<il*l TTffR R*RRR*? fR RTR
^ RRf3j*?cHI^ RfR ^J RfRR ^ R?fR Rl^*l Wi rH^\i RTRR
R/T ^FJ WTFTTf T?TfTTR RTR^RR? ^ I TTfRRRTRRTR TM-RST
fRRR T RfRR^RTRTf RRdR RtRRRTRR RTrW >dd<HR¥T TRTRT
^TTRR 9mHM\ RT^RHR*IHRTRTfR?dRRRT?tHfdyid'HRI*l RR?f
TRTR RR R^f RRTJT RRRR RRRTT RRRT TRRR RRRFRRR'
R%R?I ^R RRTR RR?§Tf RR «IHH RfdRR?RR "&F1 RTRR
^^*d Tjr T RfRTTRV RRR RT*? RTT, RRTR RfRRRTRRTRR
fRSTRR?RRTRT R^ ¥RTR RR5T. |
"S". <hRijim ^^41<<i+) wm
R%TT RTRTRTRT^ <H<*RRI RTRRR T RTTTTTRR R?R W^ RRR?
RRRRR RTTTRT RTRRtT RRRRRf RtftT W^ TJTRRRRRT TKRR %f?
RRT5R fRRRR??TTft RfR R^TRR Rrft RRgf I Tft TRRRR??RT
RRRfRRff RRFT? RRfRR RTTRT RRRT TTTRR RRRR R/R RfR
R^dTTRR?l n
RRRTTRT* R?R RTRf^R RfRRRTRRT RR'TTR R?RRR? RR?
RRTRK RTR fR% RTRRR Wi I U TRTR |rT|R RTR T 3TR*
RRRRRR RfRRR RfRRFTRRTRR RRRfRfRf?Tt RRRfTR*
fRRR??RT T5RRRR RRTRR RTRRR t^R RTSRt RRRT RRR?§R?R
RRTR RfR RRRR Wi I ^ TTTRtRfRT^ RTRRTRT RR*? %ft ffR?RR
RTTT wRrRT Rft RfRRTT R^RF3%^ Rpt RR^"R |R^RI R #R ^t RR
J<l+i R^TTRFR pRTRf RTRfR f/R R?R I RRRFRT R%RT R <H<+I<R
RpRRRR RRT^T R^R ?^R RtpRR^RT R5F3fRf |^ I RR?RTR TTRRR
Rm^RiR?*?, +l6Hld!', W$ ^oll I
^-^Hdl+i d-^RHI RR^T |RT% Rpt ^t Rr^TRR^RR RTRTRRT R^RT? R^R
T^ I ^tm Rft«TRRTR ^R TRRTTRR 3nRn+i RpftRRTR RFRpT, ^RRTT %RT
T RTRTRFflR^Td ^ttWi TfS^gRjf +4H^lld |R RTf%RRrf 3RTRT?ttrr
TRR! I "Report ofthe Secretary-General on Nepal's request for United Nations
assistance in support of its peace process", UN Security Council document
S/2010/658, ^3 PRR-RT ?,o<\o | TRTRJRT TTR^R R?Ttf¥RT RRtII RTRTpf
RRRTRT RTRR, RTRtRTRT RSR^T RRT? T ^RT# %RTR RTRRT TRRTT RRRTR
RRTTTT RRTR^T Wi, I RpftRRRT ft^t TRRft fRTRTd RTRtRt RTRR%
RTRRT 'RgRT T^R TRt#' RRRR r\ rrii^tr TRRoRf "RwpRT RRR"
rRttrr ftlTRR rr^; ^gRj ^ ^<+KH RT?? Rt RpRtRRRlf "R^TTiRljf" T
"fR^TRRjf" R^RT I
^ddsjRH RRRR R-d4df(7<?, +l6Hldt, -^H^O-R^Rsrft ^oll | rrjrrt
RRTRFff <M-ilR)+ W#T^% RpTRTR "^ J<l+i "c^TfRT R\ ^ RR
"RptRTR RRt ■Hd + HI RRT?R RpTRTR R?tT^ I "
^yRid+i ^dc^HI #^TTRJ^r ^^d<rd{ll +l^<dH <HRTyid<HRI+i H^AJl^l
RSRRR RprfTTR ^TR +l44<d<dl£ ^R ?fcfi ^C\o  sfter 'PfRTRRRR
 ^M=hl dlhtfl^ ?777% Wfew
■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
Rf RRRFR* RRR T TTRRfTR* RRFTR TRRRR; <H£Rfd RR*?
fRR? I TRR <H%IMd '5RRTRT, Hd?Rd RRTTR? T ^RTRRftTTRRRffRRR
fRRTTR? RTRT TRTR??Rft RRRfRRT RTR RRTRT RTRTRfRT RRR
RRRTR RTfTTRT TR? Jjift fR3FT TRRRT RT RR^f | R^R TRTRRR
RTRRTR RRRT WR fdd?Rd RRRRRR TRfRTR fRRyf RtT RTRRT
RRTRF? RTRtRTRT^ R?ftt ^ RfRR? ff%R*T Wi I ^
RfRRRTRRFT RTRRt RRR~ RR jRhR^*! TTfRiRRRRTTTR RRTRRT
t^RRfJTT fR TRFRRft RTd' <H£Rfd R?R*RR W ^mmm
TTtRRRTRRT-RRR, RRRRRR? T ilgHH RTTRtt RfftT% RfRRR T
f^TRRff? fR% RR3FT |
TfftRRT fRRTRTTRR TRTR Tfl RTRRR T?r T RRRRT T^RRRR RR
RRRR- RfR fRRR W RRR T R/TRRT (RTRTRfRt) RRR RR;
Roo\3 ig\ RRTRJT RfRRRTRT dlf* 1^*1 TRR RRRTRRT RTRRT
TT^R RRRTt RtRTT R?fR RRTRRR Wi I RRT^ TRRRTt TRRR fRTR
RRRRT ^TR RfRRRTRRT R ft RR3FT; T RTR RTR^rrt
TtfRRFTRRTRR RRRftrtRR RRR rRrR5RR RRT RRRRRR: ^l
"RTRTT TTT^TTRRR RTRRTR t|rR WT! RTR ?iWi TTT dd?i?^*l RRRT
Rt%RFTTt TTRR, RfR R3TRR W fRRTR RRRR tIRRR Rf?T
^f^RRR-gri n
RRR? Hldl^^H TRR Hd4<Rdl RRTTR R3R R^ R/TFTTf TTRTRR
fRRR Rf RTRRR -gTRJ  RR RTRPRTR t^RRRR TR? RRRR5" RR
TtfRRRTRRTRftR%RR?R^RRTTR^TfRR'gr|  RTRtR RfRFTFRf
RRTRRR" TfSR <\^\s RtdTRltRR^OTO RR RR^fRT^ RlrtTRTRTRTR
TRSRTRTI TRRRT TrRTR %TraT PPTRRT^, llRi + RfRRRT^ T RRR^T^
PfRRRrR?, TRRRr RRTR ^|Rb+i RRfRRRRpTR RTrRRr fRRRR^TTRTRR
TtftRTR^t HTifl^l RRR RR? TRt«TrRt^ *lPlR)d rRtR RT3R 3RR RRTRRR
RRURf I "Sub committee formed to settle statute issues", The Himalayan
Times online, ^ %RRft ^o <\ <\ |  RfRRTRRRT^T RTRTTR^RT RrfrTT RRT
NO
RRfR TRTCRR RRT RTRT RTdTrR^T Mr RRTRR% Rt +l44<d+i + |4+M
RpTRRI RRt RTTRT R^f% RRR1^ W$^ ^vrfFtt ^Mfcti PfRTR
W^W^ ^RRptRRRt RRTR Rt W^\ T^RI TRR ^RRprfTTRT ^+1+1
TFpRId RRTRTR^RR ^TRRRTT RRT RRTttR RRRT RRT TRRRR rRRT T
R^NH^Il <RRd?+l lRI<d+l trr^jhk ^M^itR T^RI ^RRptRRR RpTR
TlRR z,o RfdT RRTRRTSTTSTRTFfR^T R/RRRRT, RlRTRR RTR# T ^TTRRRR
TR^RRTrv^^T RTRTRTRT ft RRRRT RRTTJR ^dl^Sd RRTTR RRT I "No real
progress in dispute resolution", Republica, ^ % RTR ^ 011 | Tf^ •itKwft
RJTRTRT yRUd+i RtfRR TPRTTRR t^R ^ i^$ rrtr r^ RRT RTd^R
^TTtRRTft felTRI RTR4 mdlRl'l+l t%TT%^R ^R% ft RRTRRTSRT
RTRTTn; RT^T T TTf^RTRTRRR Rf^RTRT 'RRRRRR; RRRTRR" RRt RRU^T
RMtddl tRrr T^RI
u%^t ft"?TR RTRRTRRTSRft Trt-pTR%T^ ^pRTRt RtfltR T^ I ^RTRTRRR
rRtT,R^TRR%% ■HljUR) -Jlili^^cRi RRRRRRJ RRTRR RRF^T RTRTRRlt
R%% RRR PRTR RTRR T^ I
^^RTRTRRR TRpt, RT^RRT T?RT TRRtRFttR TRTtR RTRR tt^r r^
yi-5+i f^Rt T ^T% TRTT^T Mr RT^t 'frfi I R%% RRR ^\ TRT
RTRR sidled RTTRT^ T TRRtRFfrR TRTT^T Mr RT^T T^ I
ferrt rr ^ -dR? rtrr ^ RR?R^Rrf rt t?i 3fiii|JNid rRr
fRRR RfRRTRRRTRR fRRR*FRT r€? 'TRRRRy?' W RffRfRR? T ?F%
<Nd?fd* fRST, RR?R>5R RfRRTR? fR ^1 RT %RTt? ft RR
TtfRRRTRRTRR RRRfrTtRRT fR TJTRRRRRT ^WH Hldl^^H RTR
RTRRT RRT? TRR RTRbFT RR RTRRTRT TTTR ~&3\ RfdTRR
afdfdto*! #TTtfRRRgr|^°
RRR T ^RhIr^I*! RTJdT ^<R ffTRT <Hf|ildl*l *<Nld RRfRRt
RRRTT R?4R^I TR^tt Tft R# RfdTRR RT^T R^ RTdT^ m
RTRRTRT RSRTlRTJ? TRRR fRTRSTR; I TRTTT? TRRR RTTRTT Rft%*
RRRfR RR? RT rI; RRRTR feR? RR? RT RRRTtRR RTRT R/TTRT
TRRRtTTff? 7^[ R5RT Rrf? <Nd?fd* RR?RT T?r RTRRT RTRffTR
fRST, I tm-TST fRRRRTT f^RR R^ tRTRT RTRRtrR dld*IRI
R%RfR RTt%TTfT 3j|i||J|*| fdufiHl^ ^fdyid^RfttRRTTTRTrRf?
fR? RRRT Rt fRRRRff R?R? R#T ^T?RR RfRRFTRfff RTRRT
TTRTT%r RfRRRTRRT Rf fR Rf TRRRR 'STRRT RTRR fRRTfRRR-
TTRR3TR RffTR fRTTf RT TRRRR 'STRRT RTRtRR?RRgTR RfRR*?
RRRR RTTTR R^TTf I RfrfTRfR % RR, RfR RftRRTRR R¥TRTf?Tt
^1^1*1 RTTRTR RTRTRTRtRRcRt *FR RTRRR *<Nld RTR RfR fR
Wi T RtfRTRRR <Nd?fd FTR*T??Tt R TRRRR RTRTR RfR
R^TRRRRgri^
R* RTt RTRt RRf RR; l^o RR RfRRRTTTff fR^RTRR/Ff RR?
*tf?TT? RRi^d^l R*? RT? TTftRRT, Rtjrrr ^ RR?RRT^TRfRTt
RffttRl^lJ*l Rufil^^R >ddRd<H^iT^ fR/Ff RpRf^dJ dd?^^
R TtfRRRTRRTRR RfsRRRft RH" RRTTRRRTTR fRR^ R/R
R5T?Tf^rd;i  m  RTJfRR  Rdl^RI  TtfRRRTRRTRR  trtr  rr
,0RR?pR TTRRR R-d^fdf(?<?, +l6Hl^t TRR- ^o<n I
^RpT RRRRRFtt ^Wf\ RRFTRwRr TOR RRRRRTR +I6HI^ RTRT
T5R T RRRR RR RpjRRT Rpt +I6HI^ W'M |f RpRTtft RTTtRT TF?R
TRRRTRRfT^TfRT4R%TRt^TT4RTR"R#RRT' ^RRRlt RR ^%T^ T^TRR
RRtRR;l ^%^ TRR ^RRRlf RTRtRFttfT^R R?t RTT^T RTTfRT RTRTTRT
TFfR^T RR, Rl<liRi+ pRTRT T RRrfRRR?; r^r oRRpRpfR rRR Mfl
TTRtir R^RTR^ft 1ldT+l Rrj rrt Rpg- rrtr rr, "RRR ?R^t rtj r(r
TRRRlf RTR^R R^^ + ^l+i RR %R RT^R?" I RR?pR RRRR
SRRRprffT^, ^Tc5TTr^ RRRft-RTRRft ^0<H I  R^RRT^T RTRRTRT RR
NO
-4H+IQ+I TRpt B^6i<H, 'bliRl'H TTRRR RtM, WWW: wHw/WWW UWWlfw T
WfiwWT, TRpT ^TRtt%RI R#RRTRft^T ■HI^Rl* RRRTR T^ Prau^R
TRF3T^ R^Rsj -<%t£ RR^fRR T "R#RTRT % TR R?t f/R %T%^TTft
RT| Wi T ^S-%<? R#RRT RTrltRR' R?t RTRT PrRRfR^ TTR RT?^R|
"RFRTRT' R Rt%^t ftpTR RTRTRRTR^RTt R?t ^ RRRR T^R T
RTRfRRRTRR R^r Rpf^ *?R + < RRR RRRTJTRRJ oRRRRRR ^RTR RRT
R^T RRR Rpt RTTRR ^R RRRT TRfR^T RRTTTRRTR?T ^RfRTRtR
RTTRTRTRT^ WT |^ Rttrrr t RTRT^ <l^+l TRFTTR RTRTRRT RRT
fRT^t %TR RpT RTTtRT t|r I RTsftRFttrT^R Rpt ^t RT^T J+I^id RRRT
RTRRT ffe^TRRlt fRT3R T Rf%RtRRRlt TRFRR ci||tei|| R^ r|tr;
^IH+I T%RT RRRRTRT RTTRR^R RpT m ftRR^T RrfRpf^ RRRTR
TRRTTTTRJ iil-iKM RRTT3R R%^T T^RRI
 ^M=hl dlhtfl^ ?777% Wfew
■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
RRRRRTt TT#5R RRFTTTR RTRRT? Ro<\<\ RT RR*? RTRRT
RRR?fR3RT*? RTRRTR RRRRTT TRR RTRRRR RRffRRRTTRR RRTR
W ^ RT TRRtfR* fRRTTRRTRR RRTR "R> TRTRRT RTTT? RRRT
fttR <Md?fd* «=Hl4W*l *IARI^RI 4Hlf*<Hl <Mdlfd* RTRR
RR #TI
^ifdyid*l R^R3l£*HldRTi#fR'^^^fRTSRJ RTRTR
Rt%RFRf RfR <H<4I^ TTR?RT RR Hldl^^TR^ "?§RT fR RRTRt
RRRR RRRRffRRRRR RfRRR, TTTW s|<H^*l RRFRR T RftRRT
RTRT fRRRRT TFRFTffR RTdRT RRRR RRffRR RfRRTR RRR RR?
ft| ci|<H*l RTRcil'HRI dHM*l <Mdlfd* 3mRg|i[dMl£ <HRlfdK
TR? TTRR ^ RfR fR/Ff I
TiRTRR fRRRR^ RRfRR r^TT? TRRRR* RRRT IpT RT?RRT-
RfRTRfd" fTT?R RRT RR, RTRTR RR? <H<*RRRRTR fifRR <HfRfd*l
%*RR5 RR:  RTTTTR T RRRTTRRRR  *o  fRR RRRT  RTRR
NO NO % NO
RRRTFR* R¥RW fRI i^d*HI (RTRTRfRt) T RRTR TRRRR
TTffR RRRfRT RRfRR <Nd?fd* RRRtR RtrRR TRRR W R?Tf
"RTRTT RTfTTRT RRRfRT TTRf*R?RR ^i^ TRfR RTdt RRRRT RFR
RRRRIRRf RRTR RTdTRff *R "?§TR ifNKH ftR R%*? T^R I
RRRJRT RRFTff R?RRfR4" ^ftt RRRFT W TtfRRTRRRTRR RRfR
RTRT <Md?fd* <H^l|*l RTRt dHRlR J|Ru,*l Wi I R^TRRfRt^
"*Hdl*l RRT RRR, RRRTRR RTR TTTTt fRf' RtT RTRTRft RFrTRff
R fitTtRT TiWi ^ V^Z ^ ^ ddl^^H RRRFTT RRfRfTRR
RT1RRT RTTRT RfRfRTRR Rd ft RR ^m Wi I
NONO ^ NO^ '    -N
RffRRJRR TTRT*R?RR RTR RTRRR: RtRRtdT TRRRR fRT^—
TfTSR eWi^RI RRfffR fR, RR:T-RTRRfRR ^RTRfR TR?RRR T
<Md?fd* ^fTRRRT RRR ^ | dd?^^ Rf RTRR^ RT R%?TRR
RRRt R?R T? TRRRTT ^i =FR TT%PR rRrrr t|r I TJFttdRR
TRTRRRT TttfRR fR RRRT, RTRTR TTRT*R?TTTf fR*TR??R?t R^
RFTRRT? RRRT R%?TTff RfRR? fRST I TRRtt RfR RR¥IR
TTRRRfR RRRRRR RRR, RRt RRRTRRTRR RRRR (RTTT RR?R RF,
RTft* TRRTF^ RTTR) T RR:TRTRRfRR ^RTRRRRT TTFTTTRRT RTR
RRtfRyTJ RT3ilo|l<{l^^ RfR ^Idl RRRRfR -H^nR TT%PR
fRcRtRRT <Nd?fd* Hldl^^R SiHNHI Rf? d*ldd R#TJ RT
^ RRRRf% C RRTT <rl^l*i^*l <HR|iil>dd JlRdRI <H^Rfd RRRR
W RTRTtlf*lR* SJdRH^fd'HKRTRT <\% RRR H^IR^RSR
1^ FRTTRf% IV RTRK TTRffW 3Tf? f^lfd^^RI Wi\"A
"RR??TRT TTTRR SRRRtrrfw, RRRtt-Rrf  ^oll I  ^RTRTRW TRpt
tfJTR R?f T^R, "The disturbing verdict", Spotlight, 1 %, W$ ~i 011 |
^NdtiRb ^Id^R+i ■H^ldNldfd 1ldT(7<?<dl^ RRTRR%^t R^ld(?<? TRRR
RTSR RRR^ I  ^RTRTRRR TRpt, TRsftRFttrT^R TRt^RT rPrrRT TT^RT
RfrRR ^i RRRRT RR T TRRRR R^ RTR^RRRTTF^ % fdTJFT RR
fRTRTT fRRRRT RTRRfd" TTRR RRbT, | RTRTRfRTF^ RTfTRtRRRRT
^i Rfftt RTRT Rf%R?FT ^ ^ RRRR RRfRRRR -STRRT RTR*?
RRTRFTRRt? TTTFRRTf Rfftt RTR^RRf RfRRTT? RRFT RTT RRT
RTyd^J-HTl RfTRflr RfR RRRTtRRRR RRR RfftTR/Ff RR? RRT RR?
TRRRR fRttR RTRtRfRtRRftt RTfTT rR^M I "x RRT RRRR %
^1^1*1 ft TRt R7 RTRTTTff RTRT t|r T RRRT ^# R:R?TT T? |
RRR RRfR RRTRtRR RfR RTR RFTRRT fRR RR?, Rffftt
RTRTRfRTRR RTRTRRRT ^RTRFTRf TRRR RfR RR^r | RRRTtRRRR
TRTR T TTRT€RTRft Rffftt RRffR ^%T Rffftt RbRTR RdR RRtt
RfRfRRR RTRT RTR RRTRyT, | RRR RfR ^RR HR*dl RMRRR T?
T %TF?? RRfRR TRRRTR tTRTRRf?RT RTRlftlRT RRTRR ^i
T-4t*Rt*? T? RfR RT^TTRT fRSlfR THRTRTRttt Ti§fi RRRR^rR
RTRRT RRTR^ RRRT RRftTTFR? I ^
TRRf "RRRrfRRf" 1^ rtr" rrtrr T^R, TR RfR ^-%<p R RTR:
PlP-^iy^K +ii<HI^I TfRT (7-^IK^ rJR (4^k^|4-h ^H|4i-^H Rt ^(jURi
RTRRt RpT RRT^t RT^RI tfjRf "PLA integration", The Kathmandu Post,
1?  itRR-RT  ~iOO% I   ^\  \  TJRRR  Rft  fRRR  TRST  TTrfRRR^R  ^~
RTRRR RRRRR l^m RSTfffRfTTlf UlRl* d<d^^l1d fet r^fR RRR
TttRRRt ft RR TRRRT (RTRtRTRT) R W^ f& ^gpRT RRT gff
^^II^^M-iTi I t%RRR ^tl(7<? R "RTftrfRRR m TTSTfRT^ ^?# T^RR' RT
"TRRtRT^rRpRR RR RpT pTR ttdT T^ tV T% % RTRT' R?t RT^RI
<NtlRi+l RRt" ^<dl41(?<? +frjd+l(R*TT% WWW ft RR^ RRR ^ipRrj+l
IT^T^RI ^tt^ 5R3TR 'RTSpRFtt Rft ^fW l^d-T' T Rft R^R "
fi^lR* TRTRRRT TRsftRFttrRfTt TJT^T? Wti W^l ^ ^^RTRT T^ I"
TRTRlft +3 + 3+1 TT+RT "MR RRTfRtf RRTRTf RRftRT R^T?R% T%",
Rpt RtrR R^R "RRifT^ PfRfrR RRT^t ^RT? fRI " RR??TRT RRRR
SRRRfrrfw, 1+Tc5TR^ RRf fe# RRRTt-RfRRft ^o<i 1 I
NO
,Y%RftR RprfrT+R RRTR RRT RRRRR RRTRR R^ RRRgTR RRRRRR
no * no
RTdt+t Rtit ^tT RftRTR Rr t rrtrtrrrR; rtRrr r?r I ^rrrrrRr
NO V NO   V    ^ NO
TTRTRlt TTfeT T R?%RTRRTi ftRTRRR rR4" RR, "?r|?RRTf RfeT RRf ftR
R?t T?RR %f/Rft TRR R; MR ^R R RuMM Rt tR? Rt I " RR??TTR
RRRR R-d^fdf, +I6HI^!', RfRRft ^o^ |
NO NO
WRR??TRT RRRR R-d4d[(?<?, +l6Hl^t RfRRft ^o^ |  TRRtRFttRT^
NO NO
RRRRR Rf^RTRlt Rft RT# ~Zfik RRRRTRT ■HUhI-^H T RR:TRI4dl+t
RRtRlf RR# ^<Sl^id TT^T RR?T |RRT4 RtT R^RT T^R Rd?Hd+t RRT?
R?t TRTR f^Rtl
"+liRl'H TTTRR R-d4df(7<?,+l6HI^',R1l^ft ^o<i n | tjrrrtrrr rRtT,
RRRpR RRTTR %RT TTTRR RRRTf WM Rft TRTT+T RTRRRT %RTRT RR?
TTTRR TR*"t, TR RgTfWR f/t ^TRpR RRRtRt RTCRRRt ^m PlR RR T
RflW^R R7? RRT? ^+1+1 T^| mt RTRT ■HUhI-^H Rttrr R^TfffR^t
RR^+T^T RT3R ^TR Rpl %^f rt^ | r?; i^\ RTRRT TfRT RRRR RgTRRTd
^TRR I^TRRR t|r: "RT+tr" RTRRfRR |tj ^tt; ^Hl4i-^H |Tt oRffjTR
RdW TRRRTTg- RTT TRf RT4 T %Ttt %RT+t TTfR^TgRTJRT?; RRf fRRfTR
13^1
 ■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
RTRTRfRtRRftt R?R RTRRTtRRR RfR'SfTRRff RRTR TRR RTRftt ^i
R/RTRRR Wi I ^ ^%¥tt RRRT R>ltt TFT Roo\s rt RTRR
RffRRT RTRfRT RR RRRfRT RfR f^tfRTR^RT FTTRST WR dTRRR
RRRRR RRR TF? RRfRR t|rRI TRRTRfRt RfdTTt TTTRRRT RRRRT
"RR?R5?F" fR T TRR RRtRRRR TTffR RR? RffttT "?§RT RRTt
RRftfttt TdTR RRfRR RTR*? T? | RTRT RfRtt fspSTTRRR RTRTRTR
sldldd RRTRRR, TRRRR: TRR TTTRRffRR RTRTRfRtF^tt RRRfttT
RRFTff RTRTRft RTR TRR "#3R Wi R?t "RfT TTRRRR rRr^RRT I
RRTR?tt RIRRT TTRTRtRR T %TTTt? RRfRR RRTRlt^RRfTR RRRR
RfR R^RRyf RtT RRR? f^f*RTTff RtR ffR <H*d«ldJ ^^
TTR? RFT? RRR RTTTR fR RRR5T, I
RRRfRT (RTRFRRt) ^\ Rfft %W RRRR ^o<|o R RRRR
TTRT*R?TTTf f^fRT TftRTRRT TffRRRR fRR, I TRR RRT <rl^l*i^RI
RTdt ddli?Md<lRt RTRRT fRRf rQ*IJ*I fRR? T RRTJR TRRtt RTR
>d d R frh RRT RRT <H!<H* I <H^I*^*I fRR? Rl^dli?*^ RgRRff?
RTfRRfffRjr RRRRfRR,^^ RRRfttT RRT RR* TJTRRfRRft TRTR
RRRft T? T RfdtRft TRRRRRR fRRRRR^RT RTR RRRR RfRR?
RfRfRfRcR TfRft W TRTR RRT RTR RtftT RFTR% RTRRt Tf|
RTRR RRRft T %tr RftRTR TfRft RRR?RR WR *ddRxb RRT
Rlffr TRTR RW Rt*? #T I R%
^TRrRt.TITRi^^^ RR^ol 1 w\ fTR? ^TRRpR ttRTRlt RT+RT+t TRTRT
RRTTR RRT tRTRt TTRTRTi RRRrrgT TRRR pRtRTRT RRR RTT TRTRTRR
TTRRRTR RRRRT5RT RRT^ R^TR+t T^ I
^TTR^OtO w\ RRRft Tt?RRtRRTRRr^T%^RR rTSOTRRtRRRR^
TTRT+R TTSTfRT^TTTf RRRR<R ftR I RRRR<R RT3R RgTfW TTR+RRR
PrfTTR^RT R% RR? RR+R RRTR T RtPrRT RTRRT RTpT RTR^R^ -fddH
TjfR iyi|+l ^RRRRTR -UK'Hf+l yniufl+^l yR>MMId RRTTR 6(?Ph+I
f^RI RRRR<R ttt ^ Rf^RTRlf TRTRfRR T RRTRTRRT Ri^dl*l
RfTSTRRR TRTR RpTR+t fRRf | ^siid RRR TRTRTTRp tf%TTRR T^RI
RRRR<R RT3R R^TfRTRRTR ft^RTT R^7 + J-^RHd RdR RRRT RTRhRRT
rRRTRRTRR PtPtTTTRR R?t RRRTR RpR+TRT TRR RlCld ft RRTRTt
RTRt RRTRT ^lS4i I TRRR RRf RTdt5rRT+t TRR-Rf RRRR tjt%^
RRRT3RT T %RRPRR RRRt<R Rpt cRRf RT^RI RTR%ot ^ TRT^Rt RTdT
<H<Rdlf?<pHI RlldlP+ RT RdlldlR* <Sf slid Rl'HISH+t T^ I RTdtTRRRRT
^ftrRRTRR srfw RTpt Tr>R?r T^ I  +Is;Rr RRRR R^RR^jf^ RR^TR^
* NO
RRRfr-RrRRfr ^o<n i
^RTtff+t TRPft Rprfrt+R Rtf RRT RRTRTRTR R^trrr RRrRR %Rrat
RTR^T ldcd+1 pTTTfRltt RpT%TRR pTTR RRTRRT? RT^R rRtrr R^R
"Wv^r ifRprgT,  TTcRiPR felRRR), ^|R + H  RTR"  "RTRR" (RSRRrRR
+ HI^, ft-?TR #^TR ^ftf ?^RRf), TRRRTfT ^TTRT "RTRR" iftrRR,
RRTRR t^PfRR), RRTRT ^TRf "RRT+R" (RRRprT rtr, tfdt +HI^<) I
'PfRRR' RTTv^ RT?RR TR^RrprgTRRR RRTR RpTR%RR T^RI RRRpR ttRT
T TRTT+R RRR^T d^ft^tR RR "RRR7" R RTdT RT^RR^RT Rfft RTR
STTRRT Tj| PTRR ■HI^Rt* TRTR oRRf Rrf j^\ ^TR| tj%^ fR^R
Rptfrt, TRTT+t TRTRRTR T RRRRR WR+t TTRRRR T RpR^ri%TRR «Rt
RR pRT^RI
TTRTRtRR fRfRRTT*? TJTRRfR "dftRT RRRft flpi  Rf ?T RRfR?
tTRTRRRTR 'TRfRR RT¥IT ^i' RTR RfR RTJdT fRRRRRR "^RRT
TfRft T?r |  TRR FTRRRRTf RtR -5RT RTdtf?Tt RTTTtt-RTRtRFR
R5RTRRRR RTRRT RRR=RT Rfft fRR RRTTR RTRTR RTRR fRR, |
TRR fRfRR RT¥fT RTTRT RRRfttT ^Fii, RRTtt RRT T RRTR RRT?
NO NO T
RRRft RftfRffRcR fR T TR? RqTTT? RRfRR RfRRRRT TRR RfR
fRR? I ?°  RTR?  "?§FT*t  RT¥IT  RRRft  fRRTR  TR?  RRRRR?
N3 no
¥TRffRRRT, TTRR RRTRRftfRR "RfT T ftfRTTTFTRf RRFRRR RRTR
RRt fR TRRR T %TFT? RRfRR TTWR RdTRR RRT TRTTRTt
RRfRfpRRfTR rI TTRfR RTRT RTW ¥TRRft RFTTT TTRRRft
RtRRfttR TR? RR "?RfR TRRR | RT RRRfd" TRdtftf* "^RRT Rfft
RR?RT fR TTRR fRR? I RR RRfRR R?R*R RRRlf fRRTRR T
RRF?? RRf*? RRR TRRR TTRT RRRRRRC R&*t RdfR?ldH^
dc*M RTTR H-BlMd <Hyidd ?RR? T %TFT? ^IdMI^ <HR|iil>dd*l
TTffR TTTR? RRRR ^FJ fRR? | RTRRR RTR RRRfttT RRfRR
RRTRRfd" #TR RRFRf 'RRJRR' fRRfd" RtRTRR RRTTff RRTR
TTt%TTRfR RRRRT RR TR? RRTT? RRTRf R#T T TRR^RRRT fR
fRR? I m RTRTRRft fRRR RRRrf RRRR RTR RRRfttT RRFTR
TRflTR TTRTRTRR TTRf*F?TTff RRFR RRfRR RR? fRRR RRTRT
RTR TTRTRtRR RRRRyT, RR f^TTRRT R^ R TfRt fRR/T^ fR? I ?<1
^. ^T MN^^cb) s^^R
RTR: RRRR? RTdtfw RRdt T? T UWii Rfdtf^ RfR RRdtRft
fttRRTR^tRRTSRI R? RRFTRft RRRRRRRRT TRdtftf* RRRRRRft
'    -N NO NO C
RTidT tR^TRRT R ft I  <Oi^i ted^RI RRRRft TRRtftttt RRTTRf
,0RqTRt TtRRT ft Pr+RRRT? RTTOpTR ?ft^\ T^ I trr- ^o^ tr RTRR
TPPRRT RfT^TTRf fRRfTRTR 1^ RRR RR^RT TrTRt ^| ^m RTT+t
TRTRRT RR T TRRRT RTRTRRf RRRpR %RTRTd fR?R RTRTR Rpt TfRTR+t
T^| RqTRt 3dl + l RRRptw ^M-II^HI t/niRidl'fl <d^l + (?<?<rl^ (?RilK
RfRR RRT-RT +I*RI RfR RRRR T RpTR Rt^W RRT tRtr RT^t
^ NO NO
fRTRRRt RftRRTRT f/TTRT? ft+T ftR, TR RR RTRTRRT TRTRT f/R RTp^
RRgTTRR T^RRI "PLA integration: Army mellows on PLA fighters' entry",
ekantipur.com, ^ TRR ^Oll | RfRRR RTRTR, "Nepal Army's rider on
PLA combatants' integration", The Kathmandu Post, "Re, RfRRft ^0<| 1 |
,<,TTRTRtttRT+R RTRt pMK(?<? T^RT RfRyMH^'il trr^ jm< rrrt RRT
pRtR RptfTRR^T RTRRT pTRRTTTt tRTRt %RTR RTfR RpTT%^T T^ I
tRTRt t?RT+R RRqR RrvW RffRRT? oRf^RRR ^ RTRRpfRf ^RR % RRT
RTdRR RRT^R RR RTRRtRRTt RRTRt %RT+t RfeT, ?RTR T
^N'HlRf + dRI  RR^ f^+itRTR RTR RTTJRT^ I  R+ttrtrrr rr RTdtfR^
3dRiRr rPtrT dMiR+ RRrrr rttrt^r rr^j%t?r tRttrrt rttrt
fRTRRt TRfl TRRTRTQ- ttt| RRT^Rr ^ TifTTR R^RTRtRTfT RSTfRTrTTfi
^41 (?<?+! RTftf^ T <NtlRi+ R^IRT+T RTRTTRT RtTRTR R+TWTRR TTTpT
fRTRI
 ■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
RTdt fttR, RTR fRHMd*! RTRT RTRT ft TTRRRf^TRTR TRRSFT | ^
RR R0<\0 Rft hRj^I R^dl^^RI 4mm TRRTRTR RTR^ RRRft
RRfRRT RTRftt "?RRT TRRR RTRRRfTR^RFt RTRTRfRt, RRR T
RTTTttfRR<f^lJ*l RlRfdH dl-R^K fR" ^frh*! RRfR f^RTTRR
RtTRRT T RRTR RtfrR RRR R,5RTRRrjRTRft ?RR RRRTf RRfd"
NO ^
RTRR fRRt I TRTTRff* TRTTRfd" FTRf Hldl*l ddcdRI fRSRRTR
5^e|l>dl T *"*)i| <HMtfdRI TfRft JldeR<0 d>dMR RRRRT?I
-^RRFT-RRTiR R^FRRtt Rfftt RTRT TR? "^R fttR*? T? I RT RTT?
fR/RRT ^ RtfRTRRffR R RRORR RTT*? RTRTR RfR RRRR ?RR, |
R^FRR f^*M fRr; RRT RTR RRR TRR? RTRR fRRRRJ TRR?
TF?RR RbTTTR RR*t r|rR ^d*HI (RTRTRfRt) RR RRTSRST T
TR4FRRRT RTRRR RfTTfRR RRTR RTRR RfdtfRR RfR RRRR R
RTRTfRR RHHR-'fl*l WR Hldleflfik RRRR iTIcJIdl ydldd RfR
fRRt I RTTfttfRR TRTR? JIAeFyd*! TRRR RRF? RRRRRRFR?
Rf.Rt. Rtrtt*t Tjdtt RR RRTRRT RTidT R TrTTfttRft TRdtftf*
"?TTfRRRT TflRTRFT?tt RftTRfRR RR? RRRT?RRtRR RRff RfRRR
Roo% RT ^dMH RTTRT 3il<t)<rll^ Hldl*l RSRSTfR df^*l ftR
fRRt I " ^5i RRflfRR RtfttRR RRFRRR? T tTRTTRT Roo\3 RT
RRT^RRRfRR ^srfRRTR RRR (RRF#R*) RR ^ii TfRR
"^<^^K<R^RrRRfft-RRfftRT3ilo|l<{l^^d^ ciP*d*l RRTR RTdt
RSRSTRjflR *\i<M\ TRTctt tw£\H ^i^i ^ <IRR"* hI^H*!
RRTRRff RdTRR fRR? I
NO
RRRRRf RfRF fRTfR RTR R^FRT fRR?TR RRRT RTRTRfRTF^ ^
RR, Nd^yRd R^'STRRfdttt yfdRMI 4^Md RRR RTR RTT RRR
T RTTTttfRRRft RTidT R¥ftt RftrRStfRft RfRRR %tt*TRT RRSRfRt T
RR? tewiHld *RNI<^ RTR, R?RTf?RR Hldti?^<H J|R|IJ*I <HR*?d*l
RTRR RRT RTR RRRTf RfR RTT RTR RTRR | TRR TRfrR dd?i?^<H
RTRRT TRRTtR RRRR RTRRRTf Rfft RTrRr? RRfRRR^f T T-RRTTR
TRRRR ^Z RRfRRft RRT RTRRRRT TRTRT RR# RTRTRfRTRft
RRTRRff RfR RR? Rfft fRRRTF^RT RfTRT W§T RRR RRR^f I ?v
"TTR ^OOr;  Rf%RRT RtfRRfRR RTdtfJT? RfdRfTR RfTRfTR RTRRtdT RRt
<MtlR)+ RTdtfJT? RpRTRRT RTTT+R T^RI
"tRTRrR RRRpRf RpR^TRTRRft TRJRtR RRRTR RRRR RtM, •yv/e/*/
tliHi/J<ii ?77RtT n9hW, RpR tjttrJ^r |
,Y%Rt <N-flR) + + 41(?<?Hl + m (TRRtRpfT) %Rt 6lJ^lfj+ wtTft-cTTjRT
TRsftRTtt+t ~^f^n T -i-%(?<?+!  1+^+1  +K"l<d RRf TRTTt RRRT RTR
<MtlR)+ f^RT^RTRRT? Rrf ttrPprrr RRT3^R|  Rpg- RRTRT? RTdt
tlRi+t RRTRTf R^RT Rpt RFR? d-^41^^ RTRTRRT Rdfdd #RTR RpT
RT^RI  TRTrCt RRt RTORT?R RRTR RptRt T VsO^ RprfTTRTR^T %TT+T
TRTR RRR Rrf rr^r rrrt RRR R^RR% Rpf TRF T% I RR?pRT TTRRR
RRTRfTrt^, 7+TOTR^'; RRRfT-RfRRfr ^O^ |
^o RR Ro<\o RT RTRR*RTT RRFTtt RRTRTFR?Rft RRRfd"
TT#RRT fRRfflr RRRRfdt ffRTRft RdRTRT RfR? RTRRR -gr | ^
RRRRft RR Rt%R RRRRfFTRT RRRRTdt ?TRR RTfRT R?TF%,
TR?tRRtt RRRfRT (RTRTRfRt) T TTTTftt RRT RTTftt RTR4
RTTfR^JTRRT I RTRTRfRt TRRR RR#TRR ^ii ffRT ?TR ^RJtTRRft
fRR? I ?5 TRRTtR dd<RI RTRRR R<HI<*I yddlRI ftRRtRIRHl'O*!
FTR fRRt RT dd?^^ f£,yi*| RTRRT WWi yddl^t? RTR fRR, | RF
RffRfRft RRfRRT RRTR RRFFl^STR RR Wii RTRtRTRt, TfTR ^ii
TTRTttRR RRRRfR? T ^ RRT RRTR RTRfRRRRRF^ RlR^*l
fRR, | ^ RTRtRfRTF^ RTtTR RRRFT RfR RRRTd" % r|r frTTR^r
RRT RffFR fRKRf^ fd*IH RRT RR*t T^R I RT W M,
RTRTRfRt T TTRftt ^i RRRRtR RRdRR ^fi fRftt f^RRfRT
TRRtftf* Rfdtf^^RRft RTRTRRT RRfT  RTR*? R%R?,  RT
"Political party youth wings in Nepal", The Carter Center, "R^. RTRRfT
^0<n I the South Asia Terrorism Portal (SATP) Rpt TRjJTR TRTRT
tRTRRT RTT+R RRR <MtlR)+ yddl + H+t TRR T RJ^IR+ RdRTRT?+t
RRR fllH+l Rsn+I T^ I www.satp.org/satporgtp/countries/ nepal/timeline/
index.html TR TJRTR5R ^ |
"RdlldlP* #R TTRT %RT, ^Rt+" pRRR ^tRRRR TTTpT Tri%R
RTRRRfRRRT W^i ft I TRR RTRTR <MtlR)+ 4ldT(7<?, RTdt TRRR
TTf^RRT? T R^TTR TTRJRR d'R^ld |R RTRT, RRRTR T f/dftdRTR^tt
TRRTf RTRRT TRRRRfRRR?; Rtf r^rrr^rt T^TR tt>rr T^ I TRRRT
ftSH+i Rf^RRRfRRR R0<\0 TR RRRR RTRRT JdRld+l ydilfj^HI
IS Rfrt^TR yddl+l Rrft trrTrtrt RTdt+T +l^+df, RTRtRFtt f^RRff T
RRfrT^fRTRRRT^R(i?^i RdRRT ^^iTRR^oo^ tr tj%^ V^
Rft^TR RdRT+T RRR RTtRRR fRTJ (<|^^^ RdRTRT %RR) 'RTRRRft+R
RR RJTR^', ?r%^; Roo% x Ro<\o |
wRffTR SATP TRRRR T "RTRRRfRRRT rR fTR^", ^%^, Roo% x
Ro<\o, rJ- rRr TjTRf%R| R^ims(|\+I RfrttRRRTRR m R+TTRT
<M-fiR)+ frTRROf 'TRR PfTR TRRTRTRTRT?' ST^TRT "RTRtRTttRT? PfTR
RT^^T?" Rft PRRT RpTT^I TRRT ?vtf% RS:TTR TTTTRRT? T RTRTTpR*"
fi'HI+i RfdRRT sfTRTTRT Rt RRT^ I TRTR+R RT^ 3RR RTdt RRT
fTT%TRTTR TTTR?" TTRJRT?RR T^bj frRTT+R RdRT T RTdt-RTdTRTR |R
R^RRT^T (RTT?, t^T T !RI<d41d+l RT^R) %RRRT |R RRT^ I
RTRRRf^R RR f/TR^T "RTRR Rf^R rRTRRTRT^ff TRRTf" ^RtV
RpTRTR ^RRfR TRTR, RTRfRTtt T "3RR" Rft TRR3RTRRT TRRTf ftr*t
T^ T TRRT Rft TRRTRTRTRTrR R^RT ft pRTTRR RdRT RTRRT TTRJRT?+t
TRRTfRlf RTTRT RpTTTRT Wi I ^FRTRRR TTTpT, RR^o <\ o TR RRRR R%
3RdT RTRT+t RTTFTFR RTli^T R^TTR TTRiTT? pRRRR fRR RR TRR Rrf
TTR+RT (RTRtRTF) RTRT^T RKRIdl RRRTRRT RRT RTFR pRr I
"TRTfRRfRRRT RR R/R+'', ?TTT+", ROO^-RO^ <\ | TRRRtt SATP R fftf
TRTfTRttRTRT^ff RfRfgTRT Rpt f^+RT+t ^ Rrff+TR tR%ttrr ^ rrtr RRf
RfR% Rft PJRT TfgRR: TRRRtt RT^T ^ T "RTRtRFtt PfRTRtfT7" ^Rr
-MI -2| rj^jsj RR RTR RR RR^ | RfRtR "Fatalities in Maoist Insurgency since
March 2000", SATP, www.satp.org/satporgtp/countries/nepal/ database/
fatalities.htm
 ■*l$Rm WT tf$W/9AW W.  Ifo, is 3f§W fo<j<j
<jo
RT¥TR T "RtRRR TRRT T-RRTTR RRTRT fR TTRTf RTidT RR?
RRfRTRRT RRRRR RTR TRR? RRRft fR TTRT? I ^
lR?*HI (RTRtRTRt) RR RRfF^ RR1^, R% RRTSRST TftFR RR
'fRfRR R RfdTRR fR^TRTRRTRRR TfRR R*? RRTSRST RTRTTR
RfTTf T ftfRRR TfR*?*£*c4M dldldltl T yfdtiRjdl T?| RRRft
RRRRR R R? TfTR ft RFRT RRfd" RRRft T?, RTR RTRRTR* WR
RRf3jlH<Hcrll^ RRR RTRRR, RR Hd**l ?RR?RR RfRfRTRT RRORRR
RTRRRRt^RTRft fRRFt, -RtRRtdT RRFT ^R RTRRRRT RRRR Rfd" T
' N3 no   y\ no 'no
R=R Ti^|^^R| R7JR R\RR RRRR RlfR | ^ RT5RRRT RTdt RfdR
•N NO    -N
RTRR T?|  RT RTdRT *Tft? RTdl? Rdt RfFRR RR Rfft T? I
RJRTRTRfRt Rd" RTdT RFR W TRTRRRR TRdtftf RRFR RSTRT
TfRR RRTTf T RRTTR r" Rt Rf HldlRI RttlR fR f*~ ?
Jil<y 1*1 RfTdRdRRT RRRft fRTRfftR %R^ T TRRRTT^*? RRRTR
TTfrrfRRft 3.A*RI Midi*? RfR?R?fRRRRR RRFTfftf RTd RTTRR? I
RfRRTR TTfRfRtt RRTRRR <Md?fd* RTRTR RfftR R TRRT, RT TR?
RTRR: RTFR ^R fRfTR Rft fR5?F TR? RtfR T RTRRTR*
RfeRftRRfd" RRRRR RTRTTR RRTTfRR fRRRF¥*t t%R£? fRR? I
TRR RTRTRRT Rf RTT RRRRtttt* RtRRT RTRR rRrRR fRR? -
"RTpR T TtfRRRTRR TTfftt RRR ^", TRRRR RTR 'RRfRsftF' *?
RRTRTF? | R* Wii t%tlRRftt TTRT RRfF?#R*t RRRfRff "TJ€R
RRRJRRR'  RR RR?ITVO  TRR RRTTff Rft 'RRRtftf* TR?R'
,qRfRtf RRRRR RRRR pRfrf; ^fMWW iMJlhl* WWWZ, rRr tjttRtRr
f. ^-Wl
^^JRTRTRRR TRpt, rRJjtR^RTFRRTRT ^TRFr, "District by district Bhattarai
works up stake in party", Republica, R^ RTR R0<]<] | rfld RRT RRTRTTT
RR^Oll W\ ^Rk RRRR RRTSFRT +l4VRf?<pRI RFRR + <lf?<p<rtl£ Rpt
e|<SI^ RRTT TiTRR Wi, T ^%TTT RTRTRRT RRRFttRTTTft rPtPTR RF?
RRFTFTR R^TTR^ RRTRRR f^R I TRT RO<\o TRR^Tjt ftniRi<tl>fl(?^
TTRR t?RIH+l ^4-fi4dKTrT+T%WRTdtPf^-%Rt% ^R)f?l3 RfRR -jjd^H
^i oRpFRlt RRT TjTTtRRrff RRRRRR TT+~ Rpt TTR/+T PTR I TRRR%
RRHTRt RpRR TRRRT RTRRT ^4R4dl{l fturf PlH+RI RRTR pRT RpfR
RTRTRRT RRRR "^W RTcfPt RRTR RTRTRR fRRT R^T RRf fRR" R^TT^R
RRRTfRT RRTRRR Wl,\ RRt ftTRpRt RTRRT TjMt RRRfRRRT RTRR
(TfRmpR^) W\ RTRR RTRTTR RRfR TFRt RtR? tRr% TfRRf f^f
dll^l R^tRT R/tT W>4?\ ^4-J)<=4lCl fturf RlH+l Wi, I RTRi^i^^^
IdcdRI m.*\< ^dl^id + l RlPt HRI^+i RTRRT RFT Rrf RRTRR RRTJ RJR
RTRRT ^%R ftfftRl
YORTdW RT^RRRpff %RT RRRT+t RRRTR RTRRt RRRR RRRR tRrR
|RRt lldt+i RTRR RRrTpRtR RRR T "ftrj RfrR^RTRTttRT?' fRRR
TTv^t TT# R^RT RtRRRT RRUTRt TRR RT?R^T RTRRT RTRR fRTj |
RiTRRRt TT+RT RRRR RRRFRfR RpfRf RTRR RRRfRTR RRR RTRR TJifRR
|R TRrRT T RpR-FRr RTRR RRrTpRtR 'RFRRRFF+T RRFRRT5", "ftTT
RfTTpRRTRTfRT^, ^TRTR >|41lRi(7<? T RTTTT+t RT^RTRFT RRRTRTRR TTv^T
RRRfrftT* RRRR?ftf T TTfSRtt ^fttrfRR TTRTRTF^tR*? RRRf
RR?RRTTTRRfRR,lv<1 R^R ^<*^^ oi|fR,j|d "?R§T?RR T RfdtfRR
fRRt RRfR RTR RfRTRR RTR^R TT^FT I RfdtfRR TftR Rd" RRRR,
RfR R?ftf RR R?dT RTR Wi I RRTR RRR T TRRR ft? ^d^*l
d?fd^^ld RTRd fttR RR^TR |
Rfft RRRfFl^ RTT RRRT Wi
□ fRTRtRft RRTFTRFT RFl^ fRSlfRSRFTRRfd" fRSRfRfR?R TRRR
RRTTfRft RRRRRT*? <jfs*luiyfd RRTR T TRRR RRFRR
^1 RfRftt RTR TTTRtR5RT?t¥ITR RRTTff TTRT?R RfttR*?
TfRRR? RRRft T? T RR RRt RRR "TJ€R "RR" ft?R, *lPd*l
RTttt Rfftt*t RRTT??|R RftftRfR RRRRT T^R T TRTRTRt RRT
R=R RTJFfRR 'RTERTRt' RcTRtrr rt? TiR* ft?R RR?R RRRR
HldlRBiyfd "RfT RRr? I rror r fRfRR RTTTftt RTRfF^TRff
Rftf «e||lJ*l iF^-ll RRFRFR? fR RTRR? RFTRTRRR^IT Rf
R?RRrrRRRT RRORRTf R fRftRJ^tRT RTRfTTff RTR? RRR R=Rt
RRfRT rr; ROO^ r Roo^ rt RRRR ^=^ RFTRRTJ?
TTT?TtRT-RFT?F?Tir RTR RfRRRRRT fRfTRRff RRRSfftf fTR T? I
□ tTcdTRT Roo^ RT RTRtRfRttt RRRRRR RFT RTdt
TreR^TdfRR TRT RTR^RRft fRTfR RTTTRfR^T RRRT "^RRT
TTRRRR TRRT RTF R^" RT?ttRr TR? ^i^t ?RR? RR TRfTRRR
•N ^ NO ^ NO
fRRRRFt RRTR T R^Tlf mm T?RI RR?F¥*t Rdl^RI
Rfdttt RRfRfRR* TRdtftf T RTRfRTRT RRR RTT RTR TR?
RRfRt RT?TRRt¥TRT, RftRRT T TRRFR RTRT RRRRRF^*?
T¥IT RRRRR!? I v^ RTR RRT RRRfRft RfRRTR RRR^f RRRT
RFTTR Wi TR f*<uNiff TRTR? TtfRRRT R^ RTRTRRT #RfR
RRRft R-iF^-ll v?
T^ I  R^TRR RT, "Maoists in Nepal: The Differences Within", The Hindu, %
RlTtTRT RO^O |
Y<,R<RRR RT, "Maoists in Nepal: The Differences Within", rRr TJTRRlR |
Y,RtRTRT RTWRIRT^ ^T. ^TRTR «RRTt, "RTcfM TTRttpRR T
TTf^RTTTRF ^Ftftm T RTRTRtR +l^t-^HNl"l", ^ RRTd RO<\o; ^T.
RTRTR RiTlf, "RRTTRdt RRTRft RRR RR TrRRtRR", Ro TFdTRT
RO<\0; TRRRR^r "PTRR", "RTTRFT RpftRTTt T Wit ^FTRR', Rt RRTd
RO<\0; TRRR R^r "f^+RR", "%RitR TRRRR+t ^6 + RI RTTRT RTTORRR
TRFt^TR", ^1 "ftdTRT Ro<\o; rwtrjrtr RTRR "RRUT^", "^Ffp-m T
+l4~4i-^HNR RTRTR", PtPt RfTRRT I RR5?TRT RRRRRR SFRRpliw,
TR+RRT^, RR+RT (TRRTRFF) RRTRT^, 7+TcTRF^, RRRff-RfRRtt ^o<|<| |
Y,RS!TRR W?i Tt#W T^R TRRTRTFTJTTT ^ORRT RRTTt R^T+t "RRRrat
RfTR <|U|d^l" Rt RRRT RfTR ^R rjdRtsJj: +^RI +l^+ld RpR+RT
RR^+t TTFRfrT, RTtRrRTRT RTRRtR TT^RtRT, RRTRRR RRFT RptRTT+t
TTTRT^T, RRRRR ^[^\ RRTTTRRjRTRt TTRTRTRRRfRR RRTRt tRR*t
"RRFOpRRRR" T tRRTRfR Tjif RTRpRf Pl^ini, RTfRTFR
TnRRTtfTTfRrRRpT TRTttR TTTfRFT+t "RrRrrrt', RRpTfRRff RJRrRR T
RRRRRTR RR ■HR-d^K+i R^RRt^ RTdtfTT? TRRR RRT?R RfTRRTRfTTTRf
 ■*l$Rm WT tf$W /9AW W.  Ifo, IS 3f§W fo<j<j
11
□ fRfRR R R|Rf RRTTRTTff RfRRfff *lPd*ltl RR RR
-5RRFRRT RR RR RfR RT^TTRRR "dRTRRJR TRfRt RRR-RTJRR
RTR TTRTR3FTI RRTRRff R^ R R^, RRRfttT RRffRRRR
RRRR RfRR RRRRJRRett RRR RTRRR 6*it4<L R^TRRR^
RRJttRR RRT RFTTRRT RTRR TRR, Ivv RRTR R RRTTf
RRfRTRRRT Rfft? RRRTRRT R^R^Ff R RTRfTTff RfR T^R?
"Srir, RFTTRTR R RfRRTTTTff RRR fRR RRT TTRfRRRTTff RTR?
R?4RI RfTTfRR fRRRRT RRTR RffTRTRfRtFl^TTff f#
RTRTRR RltfR*FRT ^&3i RT?RJ "RTTRT RTRfRT RTRT RRRTd"
RRT RRRft TTTR RTRRfd" RffTRTRTRtF^ TRR RTR RTRfffR
RRRR T^RR RRRRT RfRf*tT? I RRTRRRfRt RR*? RftfR
TTRTRR RRTTf RTRfRfR RTRRT RF*T??F^ RftRR? RRRRR
R:"%RtR?4R|
NO '  -N
RKdRld Rtt? TfRJR T R?dfd< FTR efcildd tlfcHld Rufii^^ -?§tr
IklPd* RTRTRRfR T RRTRRR RRRT rRttTRF^ FR I  TTT TTR
NO  "n
fRfRTRfRTR RRRfTRf RfRfRRfRRRRcR R fR RT^R Rdt TfFR RR
RRRt FRT?, "?RRRRt RTRtRfRTF^Rt fsfRtF TR? TdTRRR RTRRRRT I
no "
RTRRR RRRRT TRRRT RR?F¥*T TTfftT RTRfRRf TRTR FR
RRTR I YK RRtFl^RR RfdTTRR RTR RRrRrFRR tr? R 'RRtRRtF'
RR ¥RTRT T? (fR R 'RRTRRtF' TTff RR?F^ fd^T? RfRRRR?RT
RR* RRRFTR T fRTtR RR#T RRT "SR^RT R#T) R ?Rrrt
R*?dd RRT RftfRRT ^ RftfT RfR RdtF^TRR RTf*t ft?R I v5
RT ft RRTTTF?RTd" Rfdt*t "STR? ffTRltt R? RTdt tt^d" T^RI
Rfr^RfRTRft RfftfT <H-d<rld Rfftt RTRTRt RRTRT dd?i?^*l RSTRT
TJFRfRR T?, RT RTRR 3jRdR* TrRTFRRfRftt RR? RRTF^tt TRg"
RRFTR^TRRTftTTdRJ RTTRTRTR Rfdtf^ T TRR TTTFRRR RfFl^
RftfT RRFRRRR *R RTR RRTR TRTf^" fRT?R mm RR? TRwffRft
RTTRT RTR FRT? I
cn   c-n no '
RRRfRT (RTRfRTRt) Rft RfSRTTRRf RfR RTR? RFRTR T? I
*UlPd* RRT TRdtftf* RR ffRTRRT fd^RRRR <H*KkR*
HRuilRslId Rkd*l "dtfTTRyiR*dHI^ ddl^d <IR?Rld ^£i
Wi\ Rfd" ^<J\H yfd^Ht|?R| R>lPd*ltl 3jR«|crH<?l RR? <H**I
RRRR?R RRTR RfR RdtF?tt RftRR T?R I vls RTdtfRR TiTRTRRt
R^TRR fRTfR RfR RTRtRfRtFl^tt RTRR? RTRRR <!dl<rll^ efcftH^I
R^? TTRFFl5^ RRTRR TTRf^RR RFTRTRfTR^t? R fRRfRRRR d"
rtt RfR rrrr tr5rr[RR5 fdRRR TFT RRT?R I vc
RRRfRT (RTRTRTRt) Rft WRTTR RfRfRTRT fRR? R Rffft? RR "?RFT
RR?Rt Wi\ TtfRRRT RTRRRRT TRR Rfdttt RTRR? Rfft ZT3
T?T%*? T?l Rfdt T RRfF^ RT$TUMK*I RTTRRRR RTRdTRT
RlfRfRRR Wi "^?RF¥ FFT RfR^ RTRRT TTRTRR T?d; T RRRR;
RltRRf RflttRRTn-RfRRR T?d;| HldlRH*! ^4lPd* T oilfthR^l
fRRRFTRR RRTRF¥ ^Tt RTR fR I Y% lJd*HI (RTRtRTRt) Rft RTRR
RfRRtR TTRRRtR oRRTRT I R<RRR RT, "Maoists in Nepal: The Differences
Within", rRr tjttr{%r I TR +l4+l{l TTFRfrt TRR^^RTrr RTsftRFfT RTdtrt
RfRTR+t RTRR T^TRR+t T^; RFRR RTRTTFT TT^RtRT T RTRfRRRTRfT
RRTR *Fik RTfT f/R Rt, tTrfRt rrttoPr^tr Rt Pptrrt rRrrR
tr+rtfT ^Rtrt rrrRt trrtrrr trrrtr Rft +i4~4i-^ni rrr Rift
RTR RRRR TR^f, RRtRRR RfRRpT RTRTRRM TTrRRtFF oRRTRT^T PpTRR
PfRTR RtRRRRT^ T TRTtR RRpt RRRft TTRT, RRR T RR+t RRrRRr
TRRTRRlt TRRFt ft t|r I
YYRR!rgRT RTTfRT+RT? dd^lld RtRTRt RSR^Rlt ft RT%RRT ftRR%
^RTR RTRRT oRfT+TRRTRTR T RI'+jRid fRrrfR TRptRTTTft RrrfRR TOpT tR
Rp)+K(?<?+i RRRTrlf RFTRRT^RR^^dJ RtRRRT RR PRtrr RRRpR
TTRRRT "H TTR RpRtftRTTT RR^ T Rt# RTdt %TR^RT RFRRT^
+ I6RI^!'RI pRTRp pRRTff Rdl^ RTRfRT^ RpFRTRpT %WWZ
RpTrTRt RTTTR RRTR |  RRsJpR  RRRR R-d<tfdf(7<?, +I6RI^!', Wv^ft-
NO
RfRRfT ^Ott |
Y!(TfeRTtt RTdtfTT? T RRf Rwfl+I %Rt RTTfRTTt TRR^RrRTfTTTTfi
RTFRRt Tflfrt R ?fi^W ->5RT+T f%R I ftRT+R RpTRRT^ffRT?R R' tjtr^tR
RTRtRTttRT^ RR Rft fR RrIrR RtT W^i RfRTTRRT Wi, I
'^TW W&\ RTRT TRTR*t +l^+df RRRTR RRFRRRirgTR "RRPfTRR" r^
RtR RFR RRRT iPdMd RpR pTRR <l^+l PlR I TRR PrRRTTR|- RTJRRjt
Ttt.Rt. RfftTR R^7 ^FfRte RRR RRTR^RRt RTrt+TR RR RRt RR ?^
RRRR RRRRRRT TTv^T RTOR+R Wi, I TR R57 ^FfRte pR RRFRRTft
-\i%Jp\ R?T TJRRt RRTR yr^d ftRlfRTRTT^I "Maoists to form tougher
youth wing", The Kathmandu Post, RX RfRRtt RO<\ 1 I RfRfttRT f%TR
^Rl+i RteRT RfR^R RprfRR "^idl+i TRRTRT+" RpRTRR ^Tf" RtRFR
RTf fRnfq- trr I TRR eftFRt ^^ f%TR*R TFRRR RRT TRFp RpRt
RRTR RRftRR rtr- "fiprRTR tt\rr T^RI r1iR|R+ TTRT TRR ^fTTR
TtpTRFT RTR RRTR fftt^ T Rft TJpTRFT RTff%RRT "PfRTR" ^t RRTtt
R%l RTRRRRT R3dT RTRRR Rt^R Rpt RTRF RRRRFT RR f/TRRf
3RpTTR RJF Rt RR+RT (RTRtRTF) R TRRTRtf%Rt ^ Rt^Rf RRT^ I
RTORTRt Rdl^RI ^fttR "RFTFR, TTRTRR T R/RrrRr" FT Rk fRR^ T
RTdt TRRR PfPtyT TTf^RRT7^? RTRRT T TTRTRR RR fRTRRTtt eftRRt
ftT^ I I'H^ld ^ftt 'I6d+i ^"R Wm^ RRTRRR TRRT TTRR RTdt
TTf^RRTRTT^T RRFRRTfrt RpTRT efdl^ tf%^ I R^7 ^TRfftd ftfR,
pRRsff T 3FR RRRTRRT^, Tot RR^ T Rg<l^+I TFTSR+RTTFFTR RRRRft
RTd RTTRRT T^RR I  RRRtR TRTRR RRTRpRfTT^, +I6RI^!', Rft RO <\ <\ |
* -N NO
wtRTR ^TRpfRd RTdt (RTRtRFtt) ^T %RRR Rprfrt+t RR Roo^ TR
RTRRf fc^Tt RRtR RtRt "RTTRFT RRTRT T ~mt RpTRpR 7+FTRR' I
RnRTR RFJ + lfj, "The Ideological Evolution ofthe Nepali Maoists", Studies
in Nepali History and Society,  1 i<(^ ), pRTRT RO<\0  (RRR?fRTRR) Rpf
RfftRI
YqTRR TJRTR5R RTTR% RTRT RPR RRfRRT TTRRRtP^ tyiRR+c!l+i RPftR
RRTtPRtTI rj^t'H.+lsRl'H TTRRRftRfS; ^V/e/*/ iMJIkl* W*/< rRr
^TRf%R I TR RTf T TRRRTRT RfR *\<h\i-\ Rtt RFjRf RTRR Wri,
TR^RT T ftTRR*t TTRTRRT RtIRrRT R^Rli TTRrRRrT RTRR Wri T
TTRtRRTF ftRTTO TRRRRT RRR R/RTRrR t^RRR RRR RTdtrt RTTt R^RT
RRRpRRRT Rt Wri tt R# TfRT^ I
y^tit3Rrtrt RTdt, TRR 1ldT+l RRT T RtR+R RTRfRtR*R oRTRRtTR TRRJW
ft RpfTTRR T^R T TRR SRRTR ^ RTdt TRRRROi <l?-5+i T^ I  %Rt
RRTft %RitR TTfRT RftR*R T^R RTT? +I6RI^RI TTT+t ~AA~i\-$[ 3R:4clH |
ft  RTTRTtt ft  3RR  oRRRTR fe fjtRRRT?RTd WStfwi Wi  ^
 ■*l$Rm WT tf$W /9AW W.  Ifo, IS 3f§W fo<j<j
If
rRrRRRRRRR R?R? fR RtRRfR TRRtt "?3?RR cjl*Nld RTTRTRTR
TRdtftf* RTRFl^RR RTR RR? TRdtftf* ^FRFl^tt RRR RTRR
RR%FTI RffRRRR RTRlftR <Nd?fd ^ RFdtf^tt Rfftt R
RTRtRTRTRR Rfft R^RTF?TTff TftfRRRfRR T?R| RTRTRTRtRR RTR
TRfRfRt RRTTRfd" RRRt RTdtf^ ?TR fR^RR dlfed*?d, TRfRRR-
RRRTRRft T^ RRRTRft RRRPTTTRff RR?F^ RRR?RReRft RTSTRftf
W tR? rrrI" RfRSRftfTRR WR fft?RI TfTRtRRftF^tt
<M|o||^|^^HI^ R^fldd RTRT"?Rftt ilgcH-fl RdTR crHllvkl i^d*HI
(RTRTRTRt) fRR% "STR ffTRTTTTff TR? RRT FR" T?R I *° THRtRTRttt
cn no '
RTRRt RTW T TRdtftf* RRTtTTff 4ift<rll T RTdt RT?Rft WR
RRR-RRFT RTR^R R^TRR RRfRRT RtTRT RRR TTRR R«nf|R
TFdT?|
RTTRRRft RRdtfRRT RRR RTR RTRtRfRTF^ RTRt RRTTtt*t
RTTf?RR RRRR T?R^RR RRTTR? TTRTTTTff TFRRRR t?RR RTFR? I
TRTR fRTfR RfR RRFR? TRRTTff RRTR? fRR RTilT. RTdt
RTRFRRtFlSRt RTR ft | RTRtRTRTF^ m RRTTRTRfd: RTRT
RRfttRRR Wi TR? RTR RfR ft I n RT R?R RTRFRRtF^ m
yu||ctl*l dlp<=l* Jiuis^l^ RRTR RI^^Rd" ddl^^H TRSTTR
RT3?R Rfrrf, RffTRRF?TTff TRR ffR RRRR*f R fd*M
RRFRRRR fRRpR R^TTf I RT RdtFl^tt R^RTf RRfRiR STRRT
RRRR RTf^TR R ffRT RfR TTR RR TRRRR fRT RRf^RRRRtfR
RTF? T?l
RRFT? RRRRRRR ffRfR ^ii tRtTRTRRK RR?TFTTTTff RRRft
RFTRTRRRSR, RTTT RTR" TRRTR, RTRRR T RFTTRfRRR RRTR TRRf
RTR TTTRRft fRR?, RT RR*t RciJ.HR? RlPR RfRfRTRR RTRRR"
RRJTTR uzft RfR RRff R?%R ^ii RRRtt RfRR RRfR | TRRtt
RRRRR TRdtftf* RfeRRRT RRRR "?§RT TRTR RtfRR TfRft *? |
TRR Rfdttt RTRfTTff TfTRtRTRttt TRW RRTRR R RRTRRR? RR?RfTR
+ I6RI^!+I RrRtrRrtrr dlT-l+i RfeRffe T R^RT RfRpTR T3R-T3R
6l^ld ft RTTRTtt I RRt Wi£\ "RRTR*t TRRTRRR" RFd RFRtRRR
RpRR f/TTTft ^Hft+i RR Rpt fR^RTR% TRsftRTiftRTRt Rpf^
f^RTRRRRRTf RFRtRTfR R RTRRR PttT I R^RT ^J^Rttf% RTitfdt
RfRR RRT R<RtRR T +16+1 oRTRRRT Rpt R57 Rflfjftd pR RFF+t
PPR I RTfrfRRR RpRt Rpf RRSRrf f%fRTRRRRRf RTRTTRT TTfftR T^ I RR
Rooc; TR tjtrtrr t RpTpR H+IS(?<? RRTRT RTfrfRRRRT ■Hf6dlR +
RRTRRRT RpTR+t fftR I ^31H<tI+I PRTTT RT TTpRT 3"ll4sKI (?ff+H+l
TR RRR?W 3$ TTpRR T^RI pTRRT %RtR RTdt TTf^RRlt RpfRT RF?
R^R RTRTTR+R T^R RR %RRt oRf?+7RR T lldTRHd? ^Rl(?<?+i RRTR
RTJT3R RRR r\rr T^R I %Rt RpB" RrT T ^JR*R RpRTTRR TT?RrR tR^T
RRT?R*R RTRTRt RRTfRRfTT? RTRT 3RR +R(?<? PldFd oi|Rf,4|<i TRRRR
RRR ft RtRT T^RI ^liRl'H TTRRR RRTRpR, RRRff-RfRRtt ^011 |
^°RR?pR TTRRR RRTRfRf; +I6RI^!', RrR ^o^ |
nRR?pR RRRR RRTRprf, +I6RI^!', RrR ^o<n I
fR RRR "?RRR TR^T RRFRRRR RpRR RRRR ^RRT RTRR rI
RTRRR T?,  RT Rt  RTRT RRRtrtRR TTRdtfRRfd" itfRR T? I
TfTRtRTRttTtRRR R75Rtrrrt RfR RT TRR RfRRR TRRR R^ RR
flm R ^ RRTRF^RpRRR TRfRt R?t RTRft *? |
RRRtt RTRtRfRtF?RTd: RlfRR RfR R3TRR TRtTRR T?R^I RTRR?
frTRf <Nd?fd* "^liyHI^ d*IHHI^ RRR RfR 'tiRi^ I RRfRR
TfRft RRRRRTRt Rrrt RTRtRfRtRF? RfftT <&F8m T? T TTRT
RRTRRRTRRRT TR? Rd" Rf^T RfR T? I TRR RdRR RRfRRT RTT RRR
N3 no no no ' N3
RTFR*t -STTt RTRR RffT THRtRFRFTRRt TTT?R fttR*? T? I RRR
m TTT?RRR <H4^Hdl*l TTfftt RRRR? RTTFW RR RTRft T?|
cil^ltl RR? tewl)*! R5fTRT3ilo||^fi|<|Rt 3f^ldsfld T RRTRT Rfft
RRRt RRFtt RRfRR RFRtRRfd" R? TTT?R RRTR fR WW RRfftt
TRTJ*t T?l RT Rf^FTRT Rf RRTRRfd" RR RRRTTpR* RTFFTRT
TTIRRfRgri RRRtt RTR^RTRTRRt RTRRR^TRRRRR"QTRTR?
^*| T^RR-STR R|k|A|*| ^cH^HRI d^fei) iil^KH H-ilMd RH"
R%RRTtRI "RTpRyf*i|ldH< Hldl*l RRR RRTR RTR RdR RRRft
T? I TRR? RRR R?R RRttR TR?, RTR?RRT ^, f%RtTR R fert? RTR^
RRRft RRR4 RR RTRTRft RTR T? I K"'
RR? TRdtftf* RRTRTR RTRfTTff TTRTRR RRRTRff Wim^i Rfft R
RRRt RTR^RTRRfRRTtRftTRRtl frTftRTRRR RR?TFR RFTfTfRt
fRT?RF^ ftRR I TRR Rfdttt 3f RdR* y^ld-'ld^*! RffRtRT?RT
^dTsR Ro<\o RT RFT*t fRR?, Wi R^RR RRRft RFltRRRRR
RRRRd*"RRIHfd*l R<=l?Rd RTRftfRR? I ?Tf fR? RR? RRRRTRfR
Hldl*l 3ff^^|tHTR*l ^fd^WRI ^*i^ RRTRRt y*fd*l 'i^k-ii, I
TRfdRR" TRRRT ^RFd?*d TTRf T "RTTR? RTRT m RRTF?TTff
RRtfRR RTT TRTRR- RRdT R?R TI?%TRf? ^? I RT RRTRTR RRRft
RfRRTR RTRftfRR RFTRRrf RRRR TRfR R RRtftfRRT fdR^RTTRR
TTTTR "#tt-R RRfF?RT RRRft TTTRFTFTttt RfdtfRRRft RTdTTff
RRRTT RRT3T| TRTR? dldldldl FT?tRRt? TT«f?tR RR?TFR (RRT
RRTRTFR? RRRR TTfftt RRRR RfttfRfR TRTR^R RTRR) R R?TRF[RT
RRRTRtR T? I RfR RTR?TT*" *R?*RR?tl RR, RTR "Rrf% RTRfRT
-cdt* T? R Rt RRfRR ^t*" Wi ^ RfTRf-RfRRf fRRR*t RRTR RfR
RfRRTR RRTF?Rt RdR^RtRT RR*t T? I ^?
^^RTTRTR+R RRR, TRRtRFffRTRt RTRSTTdT ^WT RTRTR ^R+IRI ftfRR
T^srtdT ^R RTTOftR Rt^T T^ I TR RTTftR RTRRRT TRgT ft ■H^ldl+i
PrTR rRrtR^ RRTTT RFRR RTRTRRlt fRRt RRR RTRt T^R I 1+l+f
TT#TRRTRT^ff RTRTRrR RR RFTRRfpTR TfRtt RffTf 'blsRl'H RWf
pRTd; Rwr?:- wHwrwww uwwlfw t wftwwr, RrPt tjttR%r, r. \ -\ \
MTTR ROO'i TR RTJRTRR RRTRTR iy^\ (RRTToPR^) Rft fRRRt fftR T
RR ROO\3 TR 1+l+i RRR+t + ^l RTTRRT R%RT RT57*" lldt+i RTRt
RrRRf%%S:RT RR^T RTRT I TftR RRTTR^RT ft RpRRtRtRTTT RR PttrrT tr
TRRRf%%^TRR St RRTftR %RRR ^TftRRpR+t RtRfRR Rtrt fftR I
TRRRT TftRRTTfR TRTRTRRT7^- TfRtt %RFR RprittRT ^1 RtdT TRFT
fTpTR tR%ttrR fRRf I  TRRRTD RTdtrt tR TRTRTRRR rRR Tj| cRRPR
 ■*l$Rm WT tf$W /9AW W.  Ifo, IS 3f§W fo<j<j
13
Hldl*l RfRRTR TTTRftfRR RRrfRRRt?F?Rt fRRJttfRRT Rpf<f*l
fRRR R RRRT-RTRR RfrtTRR?*R RRTR RRRtt ft RR RRTRR
RUHR^fl*! RRFT TRRR RRRR W fRR? I RRRtt RfRRTRRRTRR
~0 -N
?RR?RRqfT? RRRR RfR Rpt RTRRTRft RTRR TRRR T?R, RFRR?R
RTRRT RRTRR TRRRft RTFR ftTR RF? ^i "S^Tf*" RRRRR |
3fFdR* fRRR FdTRRRR TRfRt RRR TRR? TRRR ft | KY ft
TRTRRRcRT d*l*l f^TRTTTRttR RTTTR Rfl^RTRTRR TRdttTTRfd"
RRfdR*? T?, RRRRfdt TTTfRRT-RTR?f?RTd: RRftRRRR T? R RTRR
RfRRTR RTTTRRfd" TfftR*? T? I RfRRTR RTRRtt fRRRR RSTRRTTff
RfRRRTTTTTRRt?!**
RRRtt RTRRt RRRRTRt T?fRRR RTRT Rfft TTRR RTRfTRff RRfRR
"$ZF$ R RTRtRfRtfRR"£- 'RRFTTpR* RTRRSR" Rft RfRRR %Fi
RRT? I TRRRfd" RRRft RTRRT RRRR RTRTT RTTfffRfR RRdRT T
RRSTfTRTRft TRdttTTRT RRRt RfR RTR RRRR RRRT | TRfRRR Rff?
RTRT il^t? T?d; R^?*l Rd^ldM <=IIRH-R? Hldldl^ fRfRR? R?d"
TRRRd;R RdtFl^RR TRftt RffRTRRT RTRlftR TRdtfRtt RTR "?RTR
RFTR TRRR I RT RRftt RTRRT RRFTRTf RR: fRfR^ftTT RtI
RfFRR*R?RTTT R^RfRR RRdTflRTRffFTRR TRdtftTRftt RTR RTTTRf
TTRRR R^RRiR ft RR R "?§RTTTtt RRRt RFdtf?TRR RSRft?
RpRRT4 R?T TRRRlt TRFRR R^rR fRR7^ I  TTRRR TTfTRRRRt TRrRrT
r+t ^TdTrwrM PrTrtr TjfRRRR ^ | rtr ^^+£<?=Ri yidRRsM+i
TORT PfRpTR RTRfft TTR RRFftR Rft RRTRRT? TRRt RpRTdtrt
RTRRRSRRT TFTRTRRpt RRTRT TTT+t fRTTRTRTTRF TRRRTf rPRrPRR
M^ I TRRRtt TTRFRpRT R^TR^-RTRR^-TRTpR RpRRT TFRf+41d+i
PtRRTR Rpt RFTR ^ffTT TftRt RpRTRFFRT ^ RpdR T^l tjrtrtRRR
RRR, t^JRT TRtrr RRRRFR T§R^T RTRT ft RRTRT? TTRTRTR T
RpjRRRft T^R RR 7RRRRRRF Rft ftPRrRR T pRRR pRTR RTRT "RRR
RTRT' W RRTRT? TRTpR RpRRTRT RTFR TRRR T^RI t^RT RRFRR#
RRRt RMTTRRtRFttR RR tRRrt RTRf RRpRR Rf R^rR^ RtRTRT
Roo<\ TR TJRR TTRT wftTRRST TRTR pRTdR Rtt TTfdRRRft RRTRT
rRtrt rR PtrrPr ?ft^\ ffti tRtPt t^RRoi rPb" rrTmi4l^<?^ftd
ftrt RjttR RRTRRRRRT "RftRf" T TRRRT (RTRtRTtt) pTR RRTRR
pTRRR TRR RTRRT RRR3RTI RR5?ftr TTRRR 3Rd4dfj?<?, +I6RI^!',
RRRtt-RfRRtt ^0<H I
NO
^YRR?pR RRRR RRrRprfRT^, ^T^TR^ RRRtt-RfRRtt ^0<H I
NO NO
w4+i+i Rrtr rrtrtrr n Rfprft ro<\<\ tr RRRRR-feRR rrrr
Rt ^i< PRTRRTRT ^-5flR RRTRRT7T Rft<RR RTF ft WKU TpRR RFT, I
RTdtR TRRRpt RT^F pRTTRT RRRRR RtRR RRRR RfR^R fprR T
RRTRRRT? R>5Rt rRRR tRrR fftR I ("^TrRrr t>«itrt RRRRR ftRR
RRRR", ekantipur.com, % RffRft ^ O <\ <\ | ) R?; pRTR RRTR RTdt RROpR
Rf% RtT RTtT RRTf TRT RRT TRtRRR RTTRT I %Rt PRTR ^TRpRTRTTTri
^ tRt TRRRFT RTtt fR d^ + +i TRUT^TR RRf TfPRFRRFRT RTRT
R^dN+l TRpT RRR fR rRh+I fftR Rt ft PRTR ■Hplcl^ lldt^lld TRTtR
%RFR RRFRR ^fUl^t RT TfpTRFT RteR RTT R^ft RTRTR RtRRFTRF|-
RTtt TTpftTTfTRRT Rk RsH+i RRTR | RR?pR RRRR TRTRTfTR
RRTRpRfT^,Rft ^oll I
RTTfRT SRTR dH-ilMd ft RR RR?-RR? Rfdtf^ RRTRR RTRT
RfS|(>i|R| RRRft RRR R tHF«(R"*dl RR ^Pr4 RTRT? I K^
IT.  T^TT^r
RTTTtttt TTRT RTfTRTttRT TRR?R* RJRRR %RR RTRRft T^? I
*UlPd* R TRdtftfRR FR7TTfT fRRTpRR RTJRf RfRRftt RRR TRRt
Rt RRfRft ft I RRTFTRRR TRfRt RTRTRTRt RRT RKdRfd RRltt
-5RRFTT RRRRR ftTRR TRR RRRTRRfRft fRRRRTRRT^15 RfdtfRR
RdfR?ldl T? RTRRR ^ (th * Id fte*ll^*l "^R RRt fttR RTRt T? I
TRR RfRRftt RfR RTTTtttt "Rtt RffT RTRtRTRt fRRR? RTRRTRft R
"Rt? RTRtRTRt RRTRR <H<*R*I ^t^i R5? ,H**| T? I R^o^o
mi RfRRRRTRTRt TRTR RtRRTt R?d" fRT RTdt ?T4"-?Ri" RTdR
RRTRTRT RTTRTd", RTRRRfRfT RRFTRft "cTTRTir RRFTTRRt fR
fFFTTR "?§RFTtt fRR*? RTRRRftt R RTRTRTRtFlSTTtR "RRFTRft
FtRfdRTRft R^Rt TRRfRRfd" R RpRRTRTRRff mfat TRR *IRRI
^dM<rl RFTR Hldl*l RRTT?tRTRRT Jld"H>s|ld Hldl*l TRRRRTRg"
N3 no
%%TRft T^I^TR RRTtt ddl^t? TJU fRRRRRff RRRRR RTdt
RTdT?FRR RTfRRRI RRt "STR RTdt fRrtt RTRRRTt Rt ^Fi
ftRftfRT RTTftt T? I Rfft "m% df*^< R?dT RTdt RRRR ^t^ri rr
RTdt RRR? TTflfF?r*FRr W'ii fRT?R T RdtFl^Rt RRR RTRRTR
FRT?I
RRRRft ffTRR-fRfRR TTRR? RFRT RTRTRft RTR TTRT fRR I Rf?
RfR Rwlli^RI TJRH*I RRftRftt R RRR TRRf TRR T? I RRTRfRT
RRRfRT  (RTRtRTRt) R d*lRfd  "d^T RH" fttR W^\K%  RRftR
^"+14^ + 1 RrPR^tPtR", #.%. RRT, §WW ^WVffwww, ii<-?o w$
^oll I
^^RTRTRRR rRR, HRI^t+l RRR4(?<?^ tR^RFRRFRT TRR RRTRRRT
^RTTprfTtRT trrRrtrt RTRTRRT f^f RTt4 ^JTR RTRTRRlf RfRRRRT RRtR
^ TRTRT, RRfR RRTR RRRR RrRr RTRTTRT ft TTftRTRRRc Rlt RRtRRT
T^ I RRRtf RRRRR RRRt PRRf, R97T?:- W§WTWWW <MJ)hj T wftWWT, TRpT
^TRf%R,R. lo-l^l TRRRtt RTRRTRT RrtRT TTFRTR RpTRpR TTRTR
RRR PrM tRrRRT trrr RRTTR+t TRRR T %.Rt. 3TTRt 7#RTR RRTTrR
TFRTRRft RFRR TR+R+T TORRRRT?Rtrt RFffTTTt R# RRTR+t RpRR
tWTI
^TRRRR+t TRTTTR RRRT RfRR TJ?RRR W^ ^RRlf TfftRFRTRFRT TRTR
R«Ft Rt Rt RTdt RfdR RRT^ Rtt SRTR fft T R Ro<\o tr trrr
RRTRRlt RRFFR^rRT RRRTd TTRpRRT ftRRR ^[ pRRf | RRRRrR
%RFR RpRt, RrfrtdSftr T TRFtt RpRt RTRT RRtRRRft Rt^TRRT? TRRTR
T RTRR RRTR-RRtt <iRIRI R^=t ^RNCI ^lIPiH+l T^RI TRTRRRRRT R^FR
RTRT RRRR T^ I TRRT^FfTRR RR*t TOR ft TFRfpR+t Rl<thdl TftR%
%Rt WTTRRRfRR %RRR RfJRRR TRRRTt RRtR tRj^T RTRT I RRTRiRwT
RFTRtTR TFRrR RR RFFRTtRT RTpT Rfftf RR5?TRT RRRR frRpf,
WWWWW tl<H</J<ii ?77Rt?- n9hW, rRr tjttR%r 1
nRRRft ~iO<\<\ TRRTRR RfrrfRr RfRRTRRR RRTR- TRR RfRR TTf^R
Tf/Fit^TR ~^W RTtt TRRT RTRRT ^r %RTTRf RBRJRRR ftrfri RTdtsRt
 ?/i#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
1Y
RRFTRft RRTR^tt RRRtRRRR RTRt RRRTRfd" RTRtRTRtFl^RTd"
Rl^ifHd fR RRRft R RFTR? RTRR HR<=ldd*l<0 U,^l<rll£ efldlRI
RfR FTTRRft TTRTTtttt RTRfTTff RRRRFT? TRTRRT TRRR ft RR
RRtt RFTR? RRRt RRFTRT RFT RT RTT RTR |Ir I TTT%R
TRdttTTRT R^fRfRT RR RRfRR R RRRTRTTRRfRft RTRtIr RfRRT
RR fttR ffRTRtt RfRTFR fttTRR I 5°
"ST. IT^T mcffe^
RRRt Rfdtf?tt f*~ R TtfRRR RdH-iil f*~ ft?R Rt
RfRRFTRRFRff fRRdR RRRR? RRT TfTRRTRffR RfRR?fRR RftRRR
N3 no
RRR fRR RR3RJ RR RTR RR? fRRTttRft RRRT ftRR? RRRt
Rfdtf^ fRRdRRR mm TfftTFSFT | ^ RT Rt RRR RRTRRRRRTfT
Rl+Rfd RR fRRf T 3RR lldt+l RR74RRrf^T?TOi RRTR RTdtRT RRR
RTgFT Rpt RRT Rpt TRR tHiRI ft+t Pttt I Rftt PPtRRRT lldtPH+i
RdeRfT, RTdt RRRT ^f^Z RRpRR ^R RRfft RrPPRtR T RlSt RTRRT
RRRRfRfRTTOt RTpRR T?RRT TTffR rR i^t=+iRI PRRT cRTR RpRRt
fftR I TR Rt TTRTRTRR fft "cRR TTRTRFT RR Rpt TOpTR+t t|r I "RRTp7*"
RRT R1T5R TJT#TRR RTRRTR" RRRT (RRTR) %RFR RfRRfTfRR,
+ l6RI^,RffRft ^o<H I fRtRRRt ^TrPrRR RRRFRT f/R -cTRRT RRRT
^FTRpf TRRTR T^ TRRRT RT Rt RRRRR 7+TRpRRR TRR RRRt fftf I
%Rt fftTRTRT RRTTfR TffRRFT RFRR RpPRT TTRT "TTpTRFT RTR ftfR R£rT
RsKf?+i W' TRtRpRT RcHIR<rt + RpRTFT RRTRtRrR T^, f/t fRTTTTRT
3RR RRff T^R^TRTTOt, (T§RRtt ftRRT (FrRrFF) TRTRRRRTTOf)
RTRRRT R%T RTRR RTdt RRTR RRW R^rR RRF 'iPh+I T^ | f/t
-cTRRT ^ TRR R<RRfR RpRRT Rd7*" TTtRrRRT? Rlti-^HI RRRR TjRf T
TRTRT -cTRRT TRFTTR RTRR RRRTR RRTRRR TOpT RtRRT RRrI TjRf |
RR5?ttR TTRRR 3Rd4dfj?<?, +I6RI^!' T dRittd RRTrPRrT^, RfRRft-FRf
Ro<\<\ I
5°TRdT d^RRR RRTRTR: RRf ^o<n TR RTRT PrJtfRpt ^Rt RRnfo
RdlSH+i PTrTI RTRT ftRfR RRfRRT RTR+t RpRtT PjRRTRR Rflfjftd
PttRr PtrT t rrtrrR RPTrtPr rr rR% TRRt Rti trr tRr Ptrr
RRTRR RTRt TFpf RRTRT RRRR RR R|RR£<? RTRT RRRR fft I TRR
ftftR TRRfRTlftTR TJt^T + |R+RR| Rt ^PR 1 O RRR H|PRcR| ^RpRpf
fftRl "Maoists eyeing UML revolutionaries", 1° RpR R O ^ "^ |
"TfRTtt RRRfRRRT RftR (rRToPR^) W PfRR TRT^RR TRTRRT RTdt
(TTRT) W TRRR RRRt T RTft Fftr TfRTOpR7^ RTdt (TFrRrt) W W^i
"cTTf/T RTt ^oll rR ttsrRR R^RTR RRf ftrTft RTtrr fft T ^%T?R
TRRf f^ TJ^RTTRtR %RTTT?TR RR fRR I  TJTff^ SRT^frRT RRRfJTf RTRR
Pf T TTpFfld'HRI+i Rydd+i RR R^ +I6RI^!' Rf7*" I RRrR
(RRRTRpR7*-) RS RRT RRTRRRT? RR*t RRRFRT "gTR TfftR RTdt Rt T
RTFRT RRT R^FT RRFFR# RrtrrR RTRTTFT ^RRRFR# PRt I TTRT T
TFTRTRT PlRNi+i RR t|^rr RRTRT RTdt fRI TTR Roo\3 TR 61 f<^)
RRf RTdt ykjR^I tRRrT RrrR +ldR'HRI tRt TRf T^Pt ^HIH+I fft T
TjRf TrRTtpRRT R# R7*" -cJRTT ^m\ T'RRT ftftft I FRRRT (TRRfRTifT) T
TfftR RTd%T?RR RPT R^R^^RR TR+R RRRRf RRT RTRT ^T+t RR
trrRRr rrffr^R+r t?rrt rtrtr rPttrR PtrT i fr# rrrtrrrt rr
RTRRRftRR TOpf FffTR, 'blsRl'H TFR+t ft/Rtf, RwTT^ WWIW: mfcrvrf
WWpW?, TfffR ^TRf%RI
T?l TtfRRR fRR?R R <Hf|ildl TTR^|^^*t RRT RR ft R ftRR?
RRRt Hldli?^ TRR Hd4<Rdl RTRtR RRTRR RfRRt f^fttRRT T?R I
NO NO '    -N
TTTR? ^Rltlld'HRT dtl^^*l RRfRR Rl*cH ft I RdtFl^tt Rfftt
fttRRR RRR TfT*TR*t RRRR?ftt RT^T R?R fR RRT?I Rt R
Rf^fRfR RR? RTRRT rRrRRRR TRfRt RR fRR W TRR
R/TRTRRfRft ^1^1*1 RfR RTR RR RR?F?Rf? ^UJ fR RRT? I
"iRTRRT R5RTRR R fR?TRR: RfRTTRTRTf TR¥R RTT TTRRR? RR
RRTRff ft fRffdR R ft RTTRR RTffRR I ^RTR* RRrRrFTR RR'
^ftiK RRR*? RRT RRTR RRt FftfRRRft RRR RTf I RT TR*~
RTRtT f*R)R*l fRRR RR#TF^ mijii R mi TRRRft^-
RRlRRfFl^^RT *dfd<Rld ffRTTR* FTFR fR RRTR TRRR
"%TRRff RRdRTRd RfRtftl RRT? I
ft*RRt RRR? RfRt RfdRR T?R^RfRRtt RfdR TTTRRRT Rt%RR
T?d;i RT RTdRR RRTR <Nd?fd* TR¥R R TRdtftTRRTRR
RTTRRFRT RRf "SRfttTRR RRtRfftFR R RT¥TR RRFT*t RRRpR
RdRRRft RRRR fR" RR^FTI RRR? RRR?RRRR RfRR (RRFT)
RfRR RfR RRRR RRTFR?, R7^ RT? RTRRTRT RTTRT RRT R?
RRit RfdRR "?RTRRT TRRRR R^FRR RfRRTR fR RRTT? |
RRRt RTdtRRffRfRT RR^ tMtRR "^RRT RfiRR?d; T RdtF^Rftf
^RRFTT Rfd" TRRRRTfR- fR R?^ I RfR Rf^RTfT RR?R^Rft RJRRR
RRt? RRTRR RfTftt R?R?TR RRT? RfR RftTRRf R^FRR RRTRR-
NO NO 'NO
RTR^RRfRfR ft?R I RR? tewi)*l 'Hi'H^iilJIRI RRRT y^ldlP^I*
RRRtRtR? (RRRR?) TRff RRRR "%RR ffRTRtt -RRRRRR ?RRRfR%
RftR? T TRRRff R^R? RR FTRTRR- R??TRF3TtRft RTRRRR WR
RRTR RRR?, RTR? Rfftt*t RTRRT T Rfftt*t RTRRTTTff RRRR
R^ RRT RRRft ?RR?| TRTTT-RTffR RR RRR? RrRRT R RR?
RfRRRTRft FR7jrn- TRTTRft RRRR fR?l " RR^ RTRRRft RRRt
"RRTR RRtrPR7*" FR# FRR (TtrtTFRT) FT RrrR (rFRToPR7*-), RRT
NO '
T TTFRRR RTdtrJT? TRRTR T^RJ RrrR RfRR T trrRrtRtTTR ^TF rR
^R RTRR TRTR TJRR RrTRTRR RTRRTR TRTTTTt TTRdt RRR rR RRR
NONO ->
tf%^l RRit Ro<\o trrtI; mdt(?<? PRR H^+ll (FTRtRRit) TRRTRt
^TRRTTRlt -<m^[ RtR RTRpFRRT ^i^y RR^T RRRRRRRR fftRT fft I
RfR RRRTTRfRTRT ^RpR RpRRT, RpFRR TTTRTF T FftR FRRT?fft I TRR
RRRRRTRRRT RR Rooc; tr RiRRf ^^ R% rrtrr t RRTd Roo\3 tr
RR^T RTcT ^ ^l(?RRi+i +MR^d fRft, TRFRT FRR RPTTRR ^I>d1
fRRt, TRRW PRTRRTRT FRRfRR TOpT RR^RT fft ^RF dlPlj.lt;
pRRR Rt RfRRR?; TRR fRTTTRRT R|RhI+I rRTTRT ftfRt RTdT TRf RpRRT
tR^frrrrtf trrrR; FRrRRTToi RrrR Rrrt TTRfRR RRf rttrr to^
RRTRt ttRTRlt TRTt# RRRRRR -<rffc RTRRT7. ftRT PTRI TRTTRtt
RTRpRftR RST7f^T?fttTRRT TRRTR TTfTRTRt, RR TffRRfiRR R^TfRjT?7*!
TRTTRTRR T fR:TRTRRT RpTRR? T ^I^H<rl W RRTTt TfTR TfrRrRpftRR^r
Tff%TTR?T fRRf 1 tRtr ^j41(7<?+I RTRRTRsR TRR fRTTTRRT W^\ ?^
tr? PRRr ftfrrf PrtrR, RrrR tftrt RFfRR rr? PtrrR t Ptr frr
TRFRT RtR fRRt RTR RTRF rrrr% PfRRli R^RRTfRT4 rRT RRTRf
fRRt 1 trrRrtrtrttt rR ^%T?TTri fttfT frr R7*- rR^t+R rtr trfrtR
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
IK
RRRfRRRT RTtTR (RRFT) RRfRRT TRR RfRTRR dR?fi"E? I TR?
RTdt FH*I <H<*RRI TRRR RRRft T? R TRRR RR, TTFT yRT^Isi
Rtd FRR RRRRfTTff <Oi^Fi T?tRft fRR? | RRd" TRTRR RRRRft
RR RRRRRR WR RR RRt RTTTTTRR RffTR? R TRRRT
R%¥*t TRftf RtR TfRft fRRR! " RTRtRfRtft RRRt RTdtf^
RFRT RTRTfR* RRRRRRR RftfRtfRF^ fRI RTffT RRRtTRR
R5RF3R- 3TTRRRT RRlRR TRf RRSRTRRR R%¥ TRTft RRRR
NO NO
TRRtftt RfR "%fttTFdT?R I
RRRt Hldl^^*l RTR RdRfR; Rdldli?^ T?Rf TTTff*t RRRtftf*
RRftRftf R7RfttRRf? T?, RT RTRFR RTRF^ RR" RRfttRRR Wi% R'
R RfRRTRF*? TRdtftfRff RRfRTR tIrR RRtF^Tft Rfjtt R
RRTTTRft T?l RTRR? HI^hJcTrI RTR fRR Rf%R dtW RFTR
TTfftt RfR RTRRTRft RfR ft?R, "yTTRTtt ^ T RTR RTRRR RRR
RTRR RRRTfRft RRRR I dtW RRT? TJ*|TJ* "?RRT RR, R RRt?
RR?F?tt RTR?R RHT "TRTTR R R%?Rt TTRRR RTRR RR? TRRT
TfR-RRRRT?! TR? RTTR RTttf%R RRTRR RR? RTR fR m^ T
RR? TRRtftt* RftfTRRtf^Rt RRRtt RTR fR RRT? I 5V RR
3fR<i?crH RRT TTTf RRTR RRR? Hldl^^ <:Hm\£ "JTR T?RR RR'
fR?l *IARI^RI Tf? Rfdtf?tt TTRTTfTTRTT ftTT mi fttttR f?TT
<M*l<tH dHdRfel*l TTfRt RRR? "3I IrbHI^ RfRtt <IRlRld dH^I
RR ft TR? fRT?R R^TTfl RRfttRffff R?RR RjRTRR RRR?
RRRfRRRT RTfRR (RRRT) RTF*" R^ Rfdtf?tt RR? TRTRttRRTRft
TRRRTTFTTf TFRffttR RF?ft? fR? R RRRRR ddc=l*l (^H TTTTTtttt
RTfRT TTRTRRft) 'RRTRfpRRf' JIAeFyd*! RRRR RR?tt TRRR
RTRRT R TTRRRT (RTRtRTRt) Rft fcTRRR "*Rfttf R RRRRT TRdtftf*
RrF'RTRTR RfR TFRTRR TFTR FR? I w
' NO NO N> '
rrrrR t RrrR 3di+i rii w^IPr ftrtrtrt <ri«;i+f?<?+i ■hriRi-jH t
RRTRpRR  fRRt  fRT  RfR  RFRR  RR*R  TRR  tt^TpTRR  T?RFT  RRf
TFtRFTRT "RfRRRTR" Rt RRRFRT TRR Rpt RFR RRRR RRRtRT CTRt
RptPpRTftTTI
"rP^RR^OtO trrttrR ^|<+K II6^m4 ^ldf+i ■HRIRI *MtRRi<d
RRf RRR RRf RRRRR FTRRTt RRfRTtT RTRRT I  pRTR R^FT^T FRRR
(RFRTrPR7*-) R ^TR FTRRTf RTdTTRT W^ ^ 3R FRRRfRf RlSt rR
TRRt RTRR t|rr|  o^Rb^lcl J<|+l-i)RI ^%<? TRT RRT <RlsRI RTR RT^
TTTTfRTRTi Rpt -c5R ftR RTRt T^ T TRRRR TOpT ^TTTpR RTRT^ RTRRt
TTjr t|r RTTjRfJ  RRRRR RRRR RTRRfRfRT^, Fft RO<\ <\ |
5YRR?pR RRTRT 3Rd4dR?<?, +l6Rl^t RfRRft-FRf Ro^ ^ |  RRf rr
<M^Rl + PrltW RTR R^R "■1^^f RRf RTR TRT RR RtRR t w€^
TTRRRtRRT RTf Rpf RTFT fftf I  FRT%T? RRHI4.lP+i ftrRTFT RR*R
RRpt RST^RT ^ttfT? RFRR RfR '<%M^ ^?0% RFR3RTI "
wRR?pR RRRR R-d4df(?<?, RRcTFrRt, Rf|Rtt-FrR ^0^1  B^H,
RTTTRTTRFR RTR, "FftR FRRrR RRTRt RfRR' */PrfV< ^^ FfR ^O^ |
R^r^HT? ilRlJ*l RFftR Hldl^^H ^Rltlld'HRNId <Hf|ildl'HJ-s|-Rt
RdtF¥*T RR RTT fR WW RTRR W^i T dtW R Rz Rft
TRR RfRfRRflf RRrRrRRR R^ RTRfRT RRRR T?R| RdtFl^RR
RfSRRRRf RTRfT fftifrRR T? I RftR RRFTTpRRf RT%R RRTR
(RRTTRft) RR RTdR RRRR RftR RRFTTpR* Tlf|R Rf^? (TtRTTRT)
tt RRf rtr RRRRFR? RR RfttfRfR TR¥RR RRTRff RTRRRft T? I
Rdt TRR RTdttRff T?ftT Rt%R RRfRT RTRRt RRRK TfRR RTRtttT
TTTRRR Wi I " ^FTR RlfRRfRt-RRRlfR RtR? RRRR ylPR^*l
3fR<i?cHd*ltl^^*l TTTtR Rt ^TR> dld-'Hltl ft I
TfRftRTR, "?§TR R RfRR RRfF^ Rd" R*Rd f%R RTRt TRdttTf
RRTRR- TfTTRTRT TTRtRR T?R;| TRR TRIFTRT "RTpTfRT? RRRtTRRRf?
R¥RR TfRR RRTRR R RRTTRTRR RRRRfTTTRR RTR fRfRR RRRTRt
RRR? RTdt (fRfRRRT) RTRT TRRTRf TTRFRR RRTRFF Rtd" TfRR
Wi\ 5lSTTR Ro<\o RTRR*? RTRRfRqf7^ T?TR? RTTRR R TRpRfR
RTfRR*? fRfRRRRT Rff Ro<\<\ RT RRRRTRR RTidT RTTRR RRRRT
RRTt RTTTRR ftR ^Rr RTttRR RfR RRTRRR T? | ^ RTRftt
RTfRTR? RftRTTTRft RRTRff ^i H-ilMd*l TTfftt Tim RRRfftt
TRIRTtt fRRR RFRFTR RR RtRR RTRT 3F3 RRR, RTR R#
RRTRRT RR TRRRR TTfRt TrTFTRRt RRTRTR ^i^i T? R
RFRFTRRff -STR RRRRRR RR? RWd*? I ft R/R TRTRt
RT^RtRRRRTTRRRtRftftRRTRfTR?fft?, 3f R<{lHd*Itl^^H R/R
RRR RRRTRR RRRRj; R RRRFTRRRtt RRfF¥ R7^ FRRTR
RTfTtRT TR? RRR fft?R RTRRT RR RR*? |
RRRR TJRHR^I RTf RTTR d^fed <HRf ^^H irt+HI (RTRtRTRt)
Rt fdRRRRRRff ^£i Wi T WW^ TTfJRTTR* RRTRRTff
RfRRtRRfRRTR?*?tRRT?R;i ^ RTTRTRR "^RRT TTRTRR? TfRR
TTRdtfR* RTRFl^ Rfftt RRRRRT^? WWi Wi\  vitW RfR
""cTTTT RFftR RTdtfJT?TT#R RRTRTpR7*" RpTR Rlfl (TTRTfRT) T TT#TR
rRtoPR7*- tRRr rRtf (tfrTtirR) rRrt rr rtr+rCfrt rRR RffTf
rr?Ptr rrrR tftrtrf, Rwr?:- v@wrwww wwwlfw t wftwwr, fRR ^TRf%R;
f. 1^-iVI
wRffTRRR?pR RRRt PRTtf, RwT?:- vHwTWWW WWWlfw T wftWWT, fRR
^trPRr,r. I*; 1 rrsRh rrrr R-ci4df,4?\\m\ Rtr, +i6Ri^t -^n<t{|
^0111
5q"^ + ^KI RR+TttRT RMN-tl", RwTT HHMKW, ? Frt ~iO<\<\ \
"^RTRTRW TfRR, i, RfRRtt ~iO<\o tr RTRRT RpRTRt tRRr RR^tPR
RTdt T Trt%R RRRRR lldt+i fR:R7T7RRRRRTt PfRpTR RltlJI^ RlldlP*
RRRRT pTTRt "ipT I  "RPP, RJP unite after five years", ekantipur.com,  ^
RfRRtt ~iO<\0 I
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
H
TRTFRRft RRRRRR fR Rift T? R?f TfRR?R r ^vm^i:
Rf^dtRTTRRRfR-T^RJRfR;! RRtFl^RR fRRRRT RR? RTRRfRRR
RTRTRTRt*t ftRftt ?Ff RfttRt fRT? T R*f RTRRfRpRRRT
RTRtRfRtF^tt ^IfRR TRRRSFT, TRRRR ft TRRRR RliFW
R%¥*t fftFRR fRT? I RTRtRfRtF?tt RRffRRf TfRTR RRT RfR
RR fRftt TRRRff R3R fRR RFTTT 'RRFTTpR* R^FRR' "?§RT
TRTRCRf RtT Rf^niFRR? RMdl TfRft T? I PlwIIRI RfR" FTTTRR
RRRRR Rfdtf?tt RTR? fRRTR TRR R m^ TRTTTt JIAeFyd*!
RRTR RttTT R?t RTFRT TRR TRRft TR| RdRfd "?§R RTR ft I
^JH RftRTTRR-rtRRf ffRTR RRRT ffR TRRR, RTTRRRR
fR^lRl*l<Tffi?d*l iMd^l*! RRRRTRRT, <HRmid<HRI*l Riydd R
"RTpR RfRfRTRft TTFRftfRT RTRR RftRTR, RRtRTR¥TTR R
RTTRFRRTRT RTRTTRTT RfRRFl^RT RRRR RRRTF JlRdHd" RR
TRTTF3RJ RdtFl^RR TRRRRT TfRRRfRRt RTRRTRtRR
RFTRTRRR^RRft RRTRT 'RRFTTpR* R?R?*I RRRT RTRd"
RRfrRTRRTRfRt "RTRRR R%f I,,[so RffT TFRRRTRt RRFFl^ Rfftt
RTR? WR Wi TR RTRRT RfSRTTR* ^TRTTTTRff RfRlRf WR
RTRRR TTRRR T?R;i RTRRT F*^rty*K*l TTfRt RRR fR RRRR
RTRRRTsRRf TTRFF^ TTRdtftf* WR RTRtRTRt RRTRftfR TTRR
m^Fi RRTRRR RRRRRR TRRTRt R Rf^fTTRRR? ffR TTRFFl^tt
RffttRft TTRRRff RftfRtRRR TTrRt RRRRT ^RTRR T?RJ ^
uoRR?pR TTRRR Rm^PR, +I6RI^1, RfRRtt RO<\o |
^RfftRRR^fttRTTR^ftRtR, WWW: vfiWH&i <MJ)hj T «/)«(/( F[pf
^TTff%R|  ^RTRTRRR  TOpT, RRRT  fRRfR  RTRtRT  R%  RRFpt  TRR
RPR^I  TRRt R TffR  ^o<n  FT pRlRd*  RRRff?<?+l  RTRFT %Rt
FrfftfRT? ttftPtrrr Prri Rrtr PR-fr rtrrtr Rtr rr roo% tr
TTR«TrtFRt TRRRRT RTfRT RRRT PtTRftdR RTTR^TFT RfRrt +l6Rl^t+i
WTFRTRRT TjRf | TRR ydiRI TFR RRrRR ^RTR RTRRT fftR I TR RRRTR
RRT? RtRR fRrrrtRT RRttRlt fRTRTR RRFFR RFRR FRfRR R^RT
RTRR T RpRTRT pRpR rR tRrR RRTRRR TjRf |  "RRRTttRT PRtfRT
NO    NO NO * *   "S
RTRFTR TRTf*Rf RRF3", WWT4W5T«. FfR ^o<n I fRRROf R^TRT RfRR
pRf TRRRR7* Rf RTRT ftrrPR TTFfRT? Rpt RRf T^RI TRR RFf+R
RrrRT RRRRT "RpF^ RRRT RfTTRSR7*7 pRR TRR TpRR^ TRpF^
rRtrr RTRTr7|7TRR^T?RTi fft WW ft T^RI RTRt ^Rf^TTOt RTf
RpRTpf RRTR rr FfR RfrRgjt'l " RpRRTR TfRTR T RRR TRtR, "A
saffron wave", The Kathmandu Post, K. TffR RO<\ 1 | TtRRTR pRffT7.
TRRtRTtfRTtttTT fRRT mWi ^fRdRf^ Rft FRT RFpRR^RTRTd 4W,*\
RPsRR ^ttfT? ^TRR RRTR dd"(7<?+i RRSRT T ftt# RRTf TTFfRT?7*!
RptPRR R^f Rpt Rt I RR ^o<H fR RFFRT RRRRRRT fR^RRR T?RFT
RFTfTRt fRRRR RRFRRT?7^ RRSRT rRrR Rf%R TTRT^I fR R %Rt
RRTRtRTTt RTRRT RpjRTRRT ^RFfR RT RRRR RR* Rft TRRRR Rpt
TTRRTR RRfR RTTTfRT?7^ RRSRT R^7^ RTRR RR7^ I RT?RR*t RRRRT
fRRRRT? ^%TRR TPfR RPfRRT? RRTTRR RRR^R| RTRRpR RpR
^RFT%T? Rpf RRTf RR TRftPR i^* RT^T^RI  RR^pR RRRR
rrtrPRrt^, strRTrt viot. RfRRtt ^o<n I
■§5". «TRsrT3p?R5f^T'?rg?ra'
RTTTftt RTRRTRtRR RTRRRRT RRRRR RRRltt ~^ii RR?TftF¥
RF?^RT*t T?l RT?RR RTRRTRR mmJ fftrttRR ftrRff "?§TTT§R
RRRft T?| R%¥ RTTTftt RTF RR RRTRR RRRt RTRRtJRR RR=R
RTRRRft RRRt RRRfRRRT RRTR (RRFT) TTRlfRg" mm RTRRTTTff
'RR RdtfTRRRT' Rt TR?R "SRR?R;i RR R^FRRR RfRRRRR
RfRRRR "?RTRRf? RtRTR TRt R -RfRRTRRRTRR TRTR RTR RRRRT
RRfRTTT RTRTR TR? RRR?R RTRTRRTRR T^dT ffTRTTRR TTfRt RRRR
Rfft RfR fRT?l m^f fftrtttt R^RlMt RRF?? TRRtftfRR
fildlRRfdl RfRRTf RRR -5RRTRTRR m^ Rfftt*t RRRt Rtftftt
R?TRt RRTTTff RRRffR m^ ^ RTR*? T? I RTfRft RR Rtftftt
RRf R RTRtRTRtfRR ^JH <K4\£\ RRR TRtftt? RMdM RtR RTRRR
T^TTJiT Rf^fTTRFR? frfRRRR Wi"^ #dtt ftRf ¥TRRT RRR?
RRR RTiTRR R?RR RTR*? T? I RR? tewi)*l R%RT RTR?o||^^^
*RT|G||d dHHRI S|^fR^*l RRRe|te<tf*l T?RTRR? fR RRd*l
TTfRt WR ft I RTTTt R%RRR RFTR f%R RfTRR- RTTRRT fR
mZF$ I TORtRTRtFlRTTf ^ttr RRTRT -R/RTRRflf RdtF^tt RfR R
RftfRft RR "?§RR TRTRTRfRf ft I RfR #dTTff ftfTRR ^I^RI
RTRtRTRtF¥ RR rrrr tJtrrJ ^
mfe RR? ft^H RRTT*" dR*M RR, R?R RTRtRfRtFlRTff
RRTRRR RFTR? d?fdHI^ ^FWfi RTR ft RR <H!<H*I TTR^ dlf**
fftR^ fR? RfRRRRRTRt TRRdR R RR ?RR?RR fRRTR RTRRR:
TRRftfRft "RTRR I ^ RT TRR? fRTRR TTfRt ft RfRRf RTRF^RR
u,RR5pTR TTRRR RRrRplfRTS,RRf fftRt,*T^TnT^,RfRRtt,TffR ^0<n I
RffTf R^TFR RT, "Re-engagement", Nepali Times, 11 -1 £ FfR ^> O <H |
RR Root TR TTRT RFRRR TRTT pTRRt RRT ^tt +I6RI^!'RI Tf*t
frR7RTRRT?*t PfRRttR TR+R+t ^rRrr r^r ^ TRR RR*T PTRITRR
RRltf% RRT Wi^l RRRT*t RrR7* TR*RR PRRrT TRRT RRRlt TTTRT
NO
PRRRRTR 7*^TR ^ fRrrRt T^|  RRR RRTR pTFTRT RR Rft RRR
frRRTR ^RRTRffT^RTi ftRRRdR rRs:t fRR r<rrr" rttRT RrrrrT RRR
Tit RFRRf RR TORpf TRTTORTTOf TRFR Rf*PjR rRrTRRT T^ | TRTT*t
w^miRrrtrrrRtfrRrtrtr rrrftr^RrR+Rt^i ftR^otI
FrftfRRf RRRpR TTRT (RTRT) *T RTFRTT tRtRrR RfRRRTF% RpRRT
NO NO NO
RFRTRRRfftl TRR RFRTt RRf Rwi)*i +P^l{i ddlH+i fdRT^ I ^TR
RTRRRR ftTFTRT W^l ^ fRRRRT ftfRRf RRR TFTRTR RTRRTd RRT#
*N NO
ttRTRlt TTT^- 1  7*tR <SO TTRR RRpRR ^TR TTRRR rR if^ fRir |
RfRRrRPR Rrrtr RRtrr: rrR ^^ ftR ttrrR 1° w>3 rRPrR
^TRtf% i 7*tR ?o TfRR RRpRR RRTTRR TtRT Tft*t T^ | TRRt R
RRTFR RRRR TRTFFRT "cTtR TRf RFRRT T^ I fRRTRT Roo% trRrtrrr
TRF RTRR T^RFFfPtR ^^R RRRRR RFR RRf RtRRt RTRR RRRRfd
R^t i< 7*tR «.o TfRR rrPrR ^rt*T rrrFt*T ^m^ rtttrR fftR I
RTRRTR RpR*Ttt "TRR RRRTR7*! RfeRRft', */PrfV< R^ RfR ^o<n I
RRTT^TT*t v>HRRb 3diyft RRTRttRfTR ^<r01d 5yi^1 RffRTRRft RR
RTRRRftRR RTpt Rfftf RRT RRR FTR, "China's Emphasis on Pancha
Sheel", People's Review, 31 FFT-t; RftR RO^ "^ |
MRR?PfRRRRR R-d4df(?<?,RRf ftrRt, +l6Rl^t RfRRtt, FfR ^o<n I
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
lis
RRTRR fR RRt? T?, RTR RTdTRT TfRR Rfdtf?RT fRRTRR R RfRf
TTRRttTf* RRF?RR m^J RTRRR RRRR RRRft RRTRR I
RRTRRR TRRtftt* RTRF^tt TJd*HI (RTRtRR?) RR RlfRR RfR
RRT tr? Rt FTFRRT RRRTR*? "?RTRRT RR?F?RT TRRRR TRTRfR
RRRTRRff RRFRR Rt m^Fi PpSTR RfR fRR*?' I RRTFTRRf,
TRRRp? ft RTRpfRRRRT Rpt RTRtRTRttt TRRR- rRRR TRftt
RTTTR RftRTI
RR? fftrttRT RffttRTTRRft RRRTRft RSTRT RTRtRTRttt RTTTTRft
RRRtftt* RRTRRft RRRT RRT*t W R?pRfttT TRfRTRR RRR T
dHM*l H<TH<Mld ^TsRtMl^ ffFR? «^*1 R?T R*~ ffR*t RR
RRFTR Rftf R:"?Rtt RTR?Rf? RRRFRRT RTRRTRtRft TFTTRR RTRTT
"?RTRT T? R?T RRfTRff RfR RfR" RRR fl?? I RR RS?RT RRR
RfTT5RTRTTir RRflf RRRR RTTT RTR r TRR RRRRR TRfRt RfttTTRt
RfRR RR, RTR" RRR TRTR? TTTdTTRR RRR Rt RTR? T?, RR
RRFFRRft RfttTSrTTRR TRfRt RR FTRTRR Rt RRR TFdT? I W
TTTRT-RTRRTRt-RRRf? (RRFT) Rft R^FRRR RRRTRff (T#TT
RR RRTT?%R RRF?TTff RRR) Rf *<l*l RRRRRfR RRRR
fRRRft T? RR Rf RRRpRRft RTRRRRT RRRRf RfR RfRR RFTRR
RR, Rpt RRRft RRR RfR Rf RRfRR TFRR T RR-RffR fR m^
RRT RRRtt RTRF¥*t "^RRFTTtt RRRT RR* RF? m^ I W RRR
Rfftt TTTSR rRrRRT Tj? R RRFT Rft RTW RRTRRR RRRfRT T? I
RRTftR *dd?P?I^^H "*?<R?R**I R^ RftpRftf' TRff55
RRRtt TRdRRR TTRR RTR? R\ RfR RRFTRFtRR RTRR-sRRFRRR
RR? fftRTtRft RRRTTff RRTR? TRR RTRfR? I m RTF? RRRR RRR?
UYRR fRTR RTTRTFT RpRR RT FTRtRRF T TTRttpRR £RRT RRR PtPfR
rPrtPtrR RTRTRRRTTd TTRRR ft RRTTR 7%R[RtRTs RTR, R*T, FRrR
(Rrtr) RrRRf*T srr frr RTdtfjT^, <nni41, RrrR ttRRrri r+rftrft
pFTRSn
wTRRRTpf Rpt TRRRRR RTdtfJTRT T TTR*tR RTRTRTRT TFFT m^t
fRTTRRR RFRR RR^(?<? TjRf |  TR RRRRR PttTR RRFT RflRJRTdW T
RpTRR^tt RrrR ttfrrfrt? rtr RRrri  trrft rr i^o w\
R^l + dl + l  TTRT fRtrrR RRRRRRRT RRrRRr rPrrR TRR TTFpftf
ttfrtrrR rrtr t RrrR ttrrIPrRR rrrrR w*n ■tHHm^'K+i
/N NO ^ NO
RpfpRRTRRpf RRFRTRR T^|
U5rr fRRoi PrftrR: Rrtrrr trrRrtrtrtrR trrRft ttRr ^ttrr
rPrrR T^ I RR^pR RRRR 3Rd<Rdf, RRf ftrRt, RfRRtt, RfR RO <\ <\ |
™ RRpFRTft RRRTT Rt T fff RlpR TTTRTRT TRf TRRRR TTRT TTRT
oRRTRRRf RHRR-tRk+f TTTRRfRRT RRtRrR RRRTTfi TTRRR RRRRR
RRRTR RRRRRR TTFRR RRfRT RRpFTR FTRRRfRTRfi RTRR fRrR
RRRtRpRRt RRRF TRT R[pR RpRRTFT RTRT ^TRR RTRR RRT tRRtr
RRRTR *TF Rt+t fftR I RTpR RpRRTTf Rpf RRRR rrtr TtfTR
TTFTTfRt TRidT RTRt TTRRRtRR pRR T TRRRR PpRTR RfRFR7*TRfJT?R
TRRfRTRtRTTOt ^RRT^tR RRf TRFRRT "cTTfT RTdtRlt TRRRFT TOTFf
RRTRf PtRtl RR^fttR TTRRR RTRRpRRT^,7*reFTRt TRRt fRTRt,RRRtt-
RfRRtt, ^Oll I
RRRTRTf RbRRffR* tr? RTfR T?, TRRt RTRRT RRRRRT Tft"
RTTTRft RjtfFfttt* RRR 8FTR fR "QRR %fttRdT? I ^
^TTRR 3f-d<?fgi| HM<\H?\ RRFT? HMi^crll^ R Rl*l<H T <Md?fd*
RrFRT RR Rt fRR, RFTT "RTpR TTTfTTTTTRT RTRRR RRRR
RTRTF^TiT -pR TRRR RRTRRft RfRR^RTRT RTRt R^RRR R
RRFTRft "RTpR RTRfRT RRRft TTRTRtRR R RR? RpTRfRRft RtRRT
RR ffFR TRRRRT RttfT RP %ft ft R?t RTfTR RTTR fft? I ^
RFT RTRTF^tt RRRt RfTRFTTRRR RRt¥IT R^TTf R RFfftt
RffttR% rRrTRRR RfR TRRf T? t|r TRTfRR rP PrllRR R^TTf |
TRRt RR? RTRftt TRR RlfRR RFRtR TRfR TTTRRtt fRRRRFl^tt
RRRR Rt TTRR RRRR R?R RFT TfRRTRR fRRR^ fR? R RTR5"
RRT 3fdJ|Rd TR? RRfRfR RRRTTf?7. TTTR RRR R?R m^ fRR I co
V. T0lf% MRbMI+l 3pq- Mfc)«(4d^^
RFTT "RTRtf RTfTfTTT R TTTRTRTRt R^ RTftfTTfF^ R?fRR "7fRRT
mtm RRT RRRR WiT ^^ "Q^ -RRfTRR?tF?RR RfSRR%
fttRR  Z^ii  RTTftR  TTRFR¥  TTR  RRTR  TTRFF^  RTRTTRR
uq^RTRTR*T RRR, TRRRT RRFFRRt PfRfftR RRRRR RRRRR RFR Rtt
TRRf ^^R RRRT ^<rPb<r1 Rt RpB" RrrR 4dl(7<?RI RpRft TRdT RTtt RlRf
RfRR RR^tPR RTdtRR RSR^T TRTRRTfT 'TTRT fft I fR R, RpRR TTRTRTF
RRRT TR*T RRR RRRf*T RT*T RRFOpR* Rtr fR TR RrRTRT RpRt
RRROpRRf RT5RTRR e\-\\.j-\ RRR ^T+t rRTTRR RR T^R |
U^fff "^TrPR TTTRpR RRRt RR ^RlP^ Wv^ft ^011 TR RRTR TTFTTf T
1<iPl1d RptRRRRTRTT7*! RTRR RRT PRTRRT?RR RTtt JiPh+I "RTpR T
NO NO NO O *
Pfrr trRtPT" r RjFf^TrpR rt^RrtrtI- rfrtT rtrr ^din+i t^ t rtr
PfRTRRTrR T^R RRf Rrft RRRpfRT RRRRRRRRT RR Rh+I^ I Ff/R
fRRTs, "Donors unveil new development strategy", 1 3 RRRTt ^ ° 11 I Rt
RtfR RRR RTRRfI- R* RRRTRT R^t TTRR RFFRf PtRt T TRR RRFT RRRt
FTfRRRRTRR 7*RR TRidT "cTRT RFT RTRT s^Txrl yPb^HId :SfW\ RR*t
PtRt I RR?pR RRRR SRRRfRfRT7., RRf ftrRt, +I6RI^!', RfRRtt Ro<\ <\ |
NO NO
qoTRRTRRRr?R RTTfpTR RRRV m^Z trR Rt ^fRRT RRRRR RRT TR?
rrrr -<m^\ wi) RtRr^r Ro<\o tr rrtr r|tRRr t ffR<RtR ~m^[
TfTRTRT?R RRTR TRRRRTf TRdT RR RTR RT?% RfRRTRT RRRt fTTT
RpT, TTRttfTFR RptttR T 1<RR+i RRTRRTRT fRTR RRRT*T RTpT
TTFRRRfR RpRTRR ^ 3R6RT rPtRrR ^TRTR Rt*T fftl "Donor
concerns", Nepali Times, ^V RTRtrt ~iO<\0 | RfR ~iO<\<\ TR RfTR
RfftRRRt RRTTftftr pFRR pTRR (RRrRTRrfRt) R TTR ^010-11 TR
RRRROtfR?R*t «. 7*tR <SO RRDrrR RRRTRRlf R^RR RfR RO<\){-
li< TFRFT IO WTiZ ? O RRR RRUR RRRTjTf trrrt TFRf I FtR^OtI
FTR RfPrR RRRTR TRRT fRRTTRR RRf RRTR RpRRf fRR TTRT TTRRR
7*TRRR3FRRtr 3 *RR RRCl+t ^RT fRRRFRR TPRTl
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
1^
RffttTfTRRT R\ RRT RTfTtRW TRRft T?|c<1 PfRRT RTRRR
RRRR ftRR? yP^dli?^ m^J TtfRRR R TRR Hd^iRdNId RR
fRT?R, RT TRTR? 4Hlf*<Hl TTRR JHd4S*l RRR mm Rpt RR"
RFTRR Wi I TTRT%R?RfTR RTRRTRT RtRr RFRRf*t RRRdRRR
ilRlRtd TTTRfR <H**1 Wi I "RTt% Rf^RTRR R/fRf Rtftt RTRRT
RRRft Rftrtt RRR RRFTR ft, RT TR? PfSOR RRTTiR "QFTRft T?R I
TTRdttTT* R RRTTftRRf R^TRR-5RTR T?, Rs? -5RRTRT "#5RRR T?
R RR?RRF¥ RTRR T?RJ "R> ¥TRRT RTRR RRR fR" WW TRR
"5R?? T?, RT ftfRTRff T?RRfRRf? PfRR RR RRTR RRRR TffRfR? |
RT¥IT ¥TRRT RRRR TR? RtRfR -?§FT*t RRR RRTRff RRTfRRfTTT
N3 no  CN no "■
RRRRe?I
^RfttTF^Rftt RT RR?tt FR RRRft ft I cv RT Rt RR "RfRF^tt RR?
RRFR RRTRft RFTTTRffTTff m$m R?RfR?l RRRtt RRTRft RFTR
RRR T?, TRF? RdR^Rt T?, TTRdtftt* RRRR RR? R TRF?fRR
RRRRTTTTRt R R/T Rft FR? I c!<
TRTtR RRRpfRT RRRR m^itm TTRR TRRR- TRRRTfT RTRRT
RRRRSfftR R¥T ft I RF?* RfRRfRRRR RRRTTff RRR# RRRR-
%ft RRTRFF mmi^i fT?RRJ RT TRR RRRRft "RTfttROT" Tpt
RFlttTRT RttSTRfRf? RfRTtRRtr >dd<=ltl Ro<\ 1 RT TR? RRR RRR#
RRRRft R TRRRft RRRR RRT RRRTRRfTT? fRRRTRTttRRtfRR
RRRRft RRTR*? fRR? | ^ RRRT m^ "?§Rr T "RTpR RRTRR ft
RRRtt RRT "fRTTRft RfR Rpf yA|l<Hcrll^ RtRR Rli?-?? I RR; Roo^
Rf% RRFT? RRTRft RRRRR RRTRft FRRR TRRftfRT TfRRft T?, RR
R^c Rf* RTTTTRt RTR T?RJ RRT# TTRTRR ?fRfRT??F^RR TfRfRT
RRTRft RTRFTTf "<Md?P*<uR RpR fRR, Rt RTRT RRRRT
RRfeR, fRTRRR, RRRTRt, RRfTTRR TTR RRTRRR RfttfRfRRRRf
PRRR ft R RRRRR RRTF*RT TTR3FR TRRRR- RpR? I RRRft
RFTtRRT Rt R RRRT TTRR TRRR -?§RR RR PrttRt RRR ft I ^
RT RtftT TTFT RfR RRR RRFTFftt TTRRtft?RF?RR RRRR-fftTRRT
(TTRRtftfRFl^tt RTRftt TRf RRR RRTRR RTRR,) RRTRRRff
dHlcrHId RRRR RTRRR RTRR fRR, | TRTftt RR? RR*t R RffttRR
R^RR^RtRTR^tRTtRRTRRtl RRfRR RfRRfRf^ TJRf RRfR
TfPt* RR?RT TffRT RRtRTRRft RRFTR^RRfF? TRf? Rf RR[Rt
TRRt I *IARI^' R RR? tewilRI RT?RR RRTSR¥IRft RTTRfRRfftt
Rt fR RRT RffttRf% R RRRR m^i RffttTfRf*t T? | RRT Rpf
RT¥TTRR r RtfRRRft RTRRtftfRR RTfTft RTfRR TRTftRR
RRRT% TfRft m^F^W I ^
^dlRH*) RR <Md?P*l ^^ld <MdlP* ddli?*^ RR? *^HI^
RfRR? ^RFRftt R RTRRR RRRR RRR Rd<HIA|<?l ttRTRR R?ft
^ RTTRT RfR rR% TRRpR T RfRRR TTRT "RRRTRTRf ^Idl RpRRf%
RRT TTRtRtRR RTdt>JT?RtR RR*T RTRT RRRRFF R# fft^-RR T TfTrt%R
TfTRTRTRT? Rt*T t|rr|
""• ^RTRTR*T RRR RffTTT %0RRTTR RRpT, "Challenges ahead for Nepal
Army",Republica, ~i RfR ~iO<\ <| |
q,RRTRt tTRTRR  RR^T^TRR RfRt RpB"  RfR7fRRT7TTR*t PfRt RdRT
^ttRT?R RTfprRRRRRRFTRRTRpt RT?R RFTfRlt Rpt R^RR TTRttPtRt
RRRT Rt RfRrtt oRpR RPsRRI  RR^fttR TTRRR R-d4df(?<?, +I6RI^!',
RRRR-RffRtt ^Oll I T?0TF#TTFRRTRRRtRRt RRfRfRRRRTRTRTn-
RfflR, fR*R  %#, "Defence Minister sits on CoAS' reshuffle bid",
Republica, % RRRft ^o<|<| |  RrRr RTFRfpT T TRRRRTRT TRRTRTfT
RffTf "^R+Ptr ttfR*7 PtRTr", wwwwm, \o trR ~<o<\<\ \ rtrrr
TTR*t PRtR, WWWWW <MJ)R# #><*/< TfffR ^TTff%R, RTRfdRRt RC^ |
"tFRTRT Roo\ tr TSTRRRt fRw Rn^TttR RrttR RRfRff tt^trt
RTRRpfRf TRRT RRR 444pf+l R[pf Rdf pfRRRt (rRPr RRRRRrR
RTRpR RrRsiTRR RfrRRTRf Rft) T RTRrRRRR T RRpRgT yR^+i
RpTfRROt mtfe R^RR fff ^RpR TTTRTRT T RpfRR TTRT TTRT
oRRTRTRR*t RfRRR TRRFfRT TT^tRRf RpRR7^ RpRfl ^RTf RfR RtTR
RRRRpF ^dft RRif T FpRRpRRRR RRTRRT?R ^R*T RRTRRR TTRRRT
RRTTrR Rft RpT^RRt RRT T RRRft ^o<H FT tRtRttPrrtr ^ttrr
RRRTRT? Rpl|+lP+ ttrttrr RRt RTfRfRRT I RrrR tRR T FTRR
RRTRRR TRRRFT tR*R oRpRRR T TTFfRR R?r-pFT?r RRT 3dlRlPf
RFFTRf PpRRRRpRt m*tt RR RO<\o w\ SRTRfft d^RTR T?RFT
Rf%Rt ^ %RT RpB" Rpl + d(7<?+i TTfRpT T TTTRT TTRT RfR RRT
^4<Pl(7<?+i fRRTRPrPlT-R^O |rrRRRTJRR \\^4-*\ y<rdNRlfRTR#fRRT
RTT^rfT T RRFT -RRRpT TFRRFT RR^RtR RTfRR RRT I "NA defers transfer
of brass", ekantipur.com, IV RTRTRT ^°l°; "Defence minister sits on
CoAS' reshuffle bid", myrepublica.com, ^> -JHqfj ^0<|<| |
q!(RRTRt ttRTpfR*t R^RFT T TTRttfRRR TFRTRTfr RffTf "^RTpt R?TR
-^TFttT TRRRlt TRTRRR' Wfw, ~i 1 RfR ~iO<\ <\ \ RTgTRRR Rrt# tTRT*T
PfRTRTTRR RTRfrRRTRRT?RR RTRTRTfT^RRi^TRSRR pRf "Lessons ofwar-
I", The Kathmandu Post, R^t RfRRtt ~iOO% T TRSRR pFf "Lessons of
war - II", The Kathmandu Post, ^V  RfRRtt  ~<00\ \  RRT# tFTRT
NO
TTRRtfRRRR  RRT  T  R77F7T0tRTRTRf  pfRR-RRRR  pf^R  RRR  RRf  RTR
NO
PtRPlRT PfTR T fRROR TTRFTRtR RFTRT l-iRld RfR Roo% TR TRFRRT
pFTRR fftl fRRtf "tFTRT TTRttfR" wfw, ~i^ RfR Roo\3 | RfRRt
RRRRT RRTRt ttRT ^RpR RpRRT TTR fdf^F RRTfR+t RRRRT RfRR R^t
TRTRTT T^ I RpRR R7RRt, "What "dramatic political gains", Ms Landgren?!"
^ TfpR ^Oll |
q5Pl+R RfRt, "Irregularities dog NA Welfare Fund", Republica, 1 ^ RRRft
^0<n| ^RTRTRRTrRR, Wi'ROO^-RO^O TR RRT RfTRTRRffff RRRR
T.^V 7*fR ^ W® RRTRT T T7.! rR" W 7*ftR trR tfrT I RRfR
■^Melld RR*t RTTRtRPrRT ft trR rR rrtRR fRRRI  rRrtr rRtr
t.1^ srR ttWr t^i "RfTRRTRRtt rRr", RrrR tRtt +^i|ii+iCl
+ltti-jHI fRRTR, R0<\0 I RRRRf ^4 RO<\0-RO<\ 1 TR TRRRTd TA?
7*fR 7*FTR fR R^FRf RffRRt fftR I "tTRTRR ®wk R^ RRRT', */PrfV<
£ RRTd Ro<\o I RrttR ^[^\ RfRRRfjRTRt RRTRT tH RTfT rRrtr
T.Vc; 7*TR^RRT R# TRRRf RRR <rl|il + | RfRTRT tR%ttrR RFTRRfT¥
TRR R7*T^TRT RFR*T T^R| "NA millions caught in BFI cleft stick", R\
RRRft ^>0<n I
 ■*l$Rm WT tf$W /9AW W.  Ifo, IS 3f§W fo<j<j
n
RRRRf? RRT "?RRR?t RTTFTRR fdRTRf? fR RTTTR, TRfRRR- R8FTT
RTRTTRR RTRRT RfRRtT T? I ^
RRRtt RRTRft RRFRpRRfTR tr? rR?RR? RT*TTRf? RFTT
RRRtTTRRRRff RTRR HR<=ldd*) RtRRfRR ^RRT pRR fRR,
RRTTRRT R?T ft RR" TRR RfTRRtRRFRff <H<*KH RR:Rt?¥R
TRpTTf \^ TRtRTRTRRR RFR T? R R TRRRff RRRRfRRT R RR
Tff*~R?l TRRRff RR TRRtftt* miWii RR FR? I TRR
RfRTRtRRfRft TRRpRRT RRfR? ttRTRt RP FR TfRt RfftRRft T? R
RR^R cil'HRI RRR?? *Hl*l Rp^^lR PwiiRfd d<*rUsl JlRlJ*) T?
R TRTRR W&m RR*? RRRt RTRfRTRtF^ PR^T RRRTRTRR
WR RRR RR?? RR? TRRRT RTRRfFRRR W^% TRRRT
RRTTTTf^RRRRTRfff 'RTRR-TTtR TfTTRR fRTfR Rp" RpRRR RfR ft
RfRR*? T?l RnRftRRfRR RRRff RTTFTF^Rtt RRT
"RRTRfpRRfTR' Rt RJTR RfR RTfRR "T?TTTR* PtTRRR RTJRRRTf
RR RT^RR mitmt TRRRT RfR" RTRtTR ??R I %°
TRRRT RffttR R WQ RTR^RtRTTftRR RRRtR "RTfttROTTTff
T^RJTftTTRf? T?, RT tftR RRFTR R tfRtRf RRdttRRff RR T?RR?R
TRTR RftRRRft T?, RR RfR RRFTTpR* RRTtt pR^RR RftR*?
tfTR RTTRT ?Rt?R RpTfRTRf? f^TRRftt RFR m^ R TTRRT RRRRRR RtRR RRTT?%R RRRRT pFfttR T? I TRR* RRTRTTTRff TTRR
RpRRR RfR RP TRRRT RTRRR t|r, R R RRTRRRTRR RTRRT*
RtRRR R T^TTRRfftRRRRR fRRRRF^TRR RTR^R ilPjdHd"
RTR^RRfRRTft R RR? T? I RTTRpfTTT RTtft RfRf P^i^RI RTRT
RTidT RRT Tift RRTRff TRRRR RR? RRR RpRRft W%<] RRfTT?
RRTRft mwtmt PtRf RFRRRft RTRfRRft RRTRRtRfTR pTRRRT RfRR
RJttFTTR* WR R?RFRft*R TTRFFl^Rt RRRTTff 'RRRRTJTR
TfPPR RRft?' RptRRft T?, RT TRR RTRRRRT RTpP RRRTRR*
Hl^crlli?^ Rf fR; tttdRft RR" RTRRR TRRRT RTRt Wi I ^
™tsr trrtrrrR ?]R^d RR rrr (RR FRR) R^RT R# 7*fRrt tRr I
RRfR Wi^i RRRFRT TRRRlt RRTR RRRR RfRt RRRTpTR TTRRR
PtrrR T^|
"RRFRRRR TOpf RRfTR "Govt floats plan to democratise army", The
Himalayan Times online,  ^  ^Hlvl R°11 T 'Army democratisation plan
hits rough weather", The Kathmandu Post, R FTR Roll I
q^RR?fttR TTRRR RtrrPRrts, RfRRtt RO<n |
vRRTRt tTRT*T  <Ri + dlP'l=KlM+l  TfRR PfTRR  +lRR|v>HI, R  RRTd
R0l0|
^"FTRR:  RpR  fRRfTRfRRRRt  RTRTTFT TRRRTRpt  RRTRfRRt,  TRF
*TRfRR, RJRRRT PrRRRR; RfTRTRRRft +H+I RRRTRt T T^R, RR*TR,
RRRRR, TRRT, RRRF, TTpFTR T RTpR ttRT*t T^Rtd RTRTRFT RRR# T
RRRTfRRt «FR RRF rR TRRR TTpTPtR rR I"  "+IRRN-HI + I  RTRR
RRfFRRTORT7", Rtt I
"Rtt i TRpts:ft*TRRft RrrR tRrrR r^ft trf t^: "rr RfRrRRpR*
fR^ T Rt  <rdP^+  f^l  TRRt TfTfRfTR PfpRT TTFRpR TTFfRR
TRR <hRTPh RRR RRRft yRldlP^I*^!*! R?Rdl*l RTTt%RTTTW
RtftfRTRRft RTRTRTRT R¥IT R^RFTRRT rRtFR? RTRR RRRRTR?
N3 C^, no
TRRtT T RTPR* PfRRRff TTTRtRR RRtTRf Wi\%^ ^m
RtfttRR*t RTRfRR R ^ RTRT RRR%-^TRRt-^R I 'RRTTf^Rf-
RTTRRf Rdld?^^' (RRRRTTTR dMlR* RRRFR R RfFRTRRR
RZFT 3fF<ilcHd Rt <HR^dJ RftTFR^ *)d^< "M<HkR* JlPPRt
(Ti^m)" RTRT RfR" rP RfR? R RRTRRR RRFT? RRTRff RRR RR~
^m *<M\£ Rt PwiiRfd dwRsi JlRlJ*) T? I %Y RRF?? £ldl*)
RTRRTTRff RRlt? RfR ^Fi, RftftRftt RFTRRt R RRRRT RRRR
T N3^ no
<Hf*-*? ci|*HK Rp TfR" =illfeill cil'HRI RtRR ??R R Rf Roo<\
mi PfftF*t RftfRRT Rt "?§RT TRTRRft RRRR RFtt RRRft rPfRRR
rP Rfft RTRRR T?R, Wi RRTR RFtt RTRRR RTRRT R^T 3 °
FRR RTtRft T? Wi TR^RT TRt "?RRT TRTRTRft 3fl*RR^I RRRT
ftl^
"9".  TrJq"«l%IMd
TRR R/TTfRRRTRft PfRR RTRfRT RfdTR T?, RRfft Rfftt*t "?R?R?
RRRt RR RTRRRRT «|P<H**) <H^rPcHI^ TTRT JRMd R T-RRtTR
fdRRRF^Rft RR:T-RTRRT RTRR ft I fR R T-RTR?R fRRRRF^ Rp
TRRRR RR RRTRTF¥ft RRTRPRf R TTRdtfttR^ RcTRRRR RTfTft
T?RR, ttRP TRR^TfRRRRR RFRttftt R "^TTRTTR T-RTR?R
fRRRRFlRTTf RSR ^ RRFTRR T? I TRTRk PtRRRF¥*t Rp4TTR?
^d^^te^l+i RrjlldRI ^tl(7<?^^ TFTRT RR? fR <rlJ||^idl^ tFTTFT Rdf fR
ddlf^ dMlP+(?<?+i Rft+R+t RRR fR RR7^ T R*Rft ttRTFT rrt rR
RTRR RFR oRptfRT? Rdf fRRTTf Rf%R f^RI  'PtPTR FRRf RTR RFf*t
mwt w?[ ^ido^i+i iV.^i<. rPRtr fR rfj7^ ... rt ^R1rt?rR
RfRR i, .'i i, RpRTRR RfRR ttRRT %RT RpTR*T TjRf | ttRTFT ^tl(7<?+i
7*F ^RpfPt fR RRTR "RpR ^lypi fRrR .yiKM£<?+i tRR 7*r tR*R
Rf%^l ftfdR T RRTRR RT# RT7fd7TRT?TR FRTtt^T?7^ RpRtPtTR "cTRTTR
Wi I " www.nepalarmy.mil.np/inclusiveness.php? FT ^FRRRR ^ |
^TRR TTfrRRFT T^TRrRt pRRRRt RTRTtR, RfT TRRf RpT TfRR, TRTR RRT
7*TRR TRRf RTfRRfRT fttR, RftR TTRT TtTfRtR TfrpTRT RR RTfRR TRRf
pFRR pRTR, PFR fRRTRpT TRRf RTRRRRT *rif t T^T R^IH1 + I tRRr
T FTR RptRTTTRT PFTI
^"TTTfRr7* ^^p Rt?fRrT? T Rf*RT?" FT ^Wf\ f/TTRT? RT^f fRPfR
ttfrtrRPt m^i tfr t tttrRr7* tffrft rrR wm^, -<%M^ r^rhcti,
w€f?m (RfRRTRpRr rtrPrr) t ^tRPtrt, rtrRtrr TRRRTfTRRT?7^
RfTFTffR T ^RRR, RtPP* ^RRTR I RRfPt RRRpRf RT^IT oRRTRT 7*TRF
^ rttRrR PrPfr RrrR ttRRoi rPrrrt ^ ttPr^7, rtrT
fRsRRFR7* fRfRTRfRfRRT? ffRR, TTF fRR pFTttR RpTPR%T? fR RpRf,
RTRfRTtt RfRPR%T? TiW^ T "fRRtRRT7^ 7^Rd" I tRRr TTTSR RRR
Rog,is |
^"R^TTR RRtR ftRR fRttR R^^TR", R^TTR RRft RR*t FWRR, ?
RPfTRT ROtO^r. %<*, |
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
fo
'RRR TTR <m^ mi TRRR RRRft fRR?|^ Rfftt TTR TRTRtR
fRRRRF^RR RTRRRT <H<*ltl RfRRTttFl^ T?R R ftfRtt TRRftR
pTRRRF^ RTRFTF3FTI Tft RTRRR RfRRTT?F?tRR T-RTR?R
TTRRtfttRt RT^TfRTRtTRff TfRR R R RTRT T? R STRRT R I TRRRft
RS? ft fttdtFl^Rt RSRSTTTTRT W^i RRVrttR WRTTff TRFftR
RRR <*RRdl RR >d<=ll4^ RR Hldti?^ fttttr 4^ TR? RTRt
NO ^ ^ NO
RRRR RTR ft I RfR RTRRTRp ^RR RTRRtRTR R R^R
rRrT?RF¥ RRTTTTTR RRTRR RRRTRR "^RRT TRTRtR fRRRRF?^*t
fRR?RR RftR RRRRT RTTR RRR FR TTRT? I TRTR? PRlRd RRt
RR fdR?RRRRRR RpR RRRRT FRT? I ^
N3 no
TTR*? RFT RRTR "?§RRRT RRRft RfRR RTRRTTRRTR R RRsTTRR
RTRTRtRRR RdRTF?RR RTRRRRftt RTRRR Tfff*RRf RR ftFR
RTRRR RRRRRRR RFR TfTRft R TRRtftt* RRT R3II<hP*
RtftRTRR RrPRF¥ *Tft? RTR-RRR RRRRR ^R?fRR?R; RtT TRR
RRRT RTR*? T? I ^ R#5R RRFTTftt RTRRRRR W f^ pRTR
^TRO RFFRR RfRRtt RO<\o TR TRTRtR PRORR RTIR, TR ftRRf
TTRttpRR RRipRTt TRTTRfi RpFRRT ft I Rt rPRFFRRT Rpf 7*F
FRRFRRTrR RRTRFT FRRTR ft | TRT RRTR RRTRR RTRRfRT rRrR TRRR
RTRtfftRl TRrPmPh+I <rRlvhti y.j||(R^I+i fR:TRI4dl+l TOpf RPR
RfRRTR RRRRRRfR fR RRf | TRRR RTfT PfRpRT rRRPt fR RRT I TTR
Rooc; TR TtftRFRRFRT RTpT RRRt pFfPfRRT ^o RfRRRRpT f^f TRRrR
fftRl
R1TRTR RtRRRtt, "Long wait for local government", Himal Southasian,
RRfRRT R 010 | fRMJRRTR RRpf, "Monitoring efforts go down the drain",
The Himalayan Times, ^O RfR RO<n | RTRRR RRRR RTRRpRRT7,
+ I6RI^!',FtR ~iO<\<\ | rr^Rr rrrR PRtR, •yWe/*/ <MJlld# #>*/<
TRpf ^TRf%R|
^RTTRT RTRFT TRpRFT T.3K. *RR RTRRrR RFTRR RH+IRI RpRRR
RTftR RRRTRFT RltHI<d RRTRRFT RTRR rrur RR351 TRR RRHrtr
NO  ^ NO NO '
RRFTRT yfdH+l RRTR RRft ^FffT*T TOpT RRTTR TTRTft TORRRT^
Rc5T?R*T fft, RTT*T RRTR TRT TFFTR RRRT PtfTf? RRR RRR RRTRT
^TRR R1TRR fftR | TRR +|i«RI RjfffTRRf (T RTpR RpRRRR RFfpRR)
rrrrtor fttdpR t RfRRtt rfwrrR rtrrrt rttrR rrRr <roi|+i
fftRl c^^id RftTR P^<ri yRyii+i %wt PPr PfRt tRrrR ^iR^Pi+
RTRRpTpfR ".TRT rRrR fftR; TTRRRRT?RTd fdRfpRR RRRRR tRrRT
fTRRR 'iPh+i rPtrrt rrrt fftR; ttrNt rfrrrr: rPrrr
fTRRR RfRTRFT RfRrRT ft RRT trR RTfTRRT?R RfiRRR fTRRR
TftRRFT PfRRT?RR RRTRTRt Rt RtR<R RRRR fftR I RRTR Rtd PrR
RRRR Rpf RRTRRR TTRttPR TRRRrR RpR tJr RTRRff ^|  R^Rtrt
ro<\o tr RRf rrtrtrrfrT pFfPfR ff rttRrR Rrt Rr r7*tr rRRt
RTRRR PtRtl TRR dRRRffFT TffRfRTRt RRT RfERRRfRR RRTTR
RRRRRTTOf TRpR RRRR TfrfR WK pR R* RRT "fRfRR?' oRptfTTR
fRT*Ttt "^\ t rrsftRtPrr rttRPt ttrrtttrrr tR Rr TRfR rRRt
TRTTtrRrRR^i RRTd ROtO TRRfRRTRTfRT*T TRRRR FRTR TTRTRR
RFTfTfft +I6RI^1RI RRf RRT RRTFR RJRfRTTf RRRT/RT TTRRRR
R3dT fRRTRRFT RFRfT ajlQ+l Rdf T5" RpfRt RTRff fRRRff RTffR
RRTRRT PFfl
RRFTTftt T?tRft RfRRT TRTf^T RR*R RfRRFlRTff ft RRTRft T? I
fRRRR ^ RffdTRT RpRRfTRTfTRR RRRTRR RTRR (RRRRT) tt
NO   ^ NO NO
RRR RRtdTR RTRTRFT, RRTR RFtt R RR -^RfttTFl^tt fRRR ^
RffRTRT RtRR RRRRRR m$ FTpRTRf*t T? RT m$ FRR TfRft?
TfRrfRft T?| %% RTRT <Nd?P*, RRTTTR* R fRTTTR TRTRRR
RRRrfttTfRft RRRRRR RRTR TTRdtftt* RTRF^Rt RRffRRfRfRT
Rfft RRRf RRR R PtR?RRRT rP RdtFlRTTf Rf? RRFT*t
ffTT?RRtt f^TTTTiT?, RRTTttRR RRRTRff RfR RTRRRTTt ft?R I
"dTTRdtt R fRfR RftTT, RTRRR RRT TfRtt RfR? TRTRRT Rp" RfR
NO -< NO^ NO
RfRttt Rfft RTT R^RR RTR R?f RR TRRRft RTRdtftt* RTR RTftt
RR^RRRRT?| <,°°
V. ^^f
RRFTRR ftRR? <Nd?P* RTRFl^RR TRfRt RRRTtRR R RR?
TtfRRR fRTfpJRTTRT "RTpR RpTfRTRR RTRR RTRF^ TRTT TffflRTtt
TTTT dc*M RfRRT ROTid" R <M*l<t)d T^RRT fR RRdtfRR R
RTffTRR RRtRfTR RRRR RpR -RTRTRfR?Rft FTTRfTRT W?i RRRR
T?fl RRt fR RRdT RRTR R RFRfRRft RfRRpfRf RRRRRfFTff
RtRR ffRRRt RTRR fR RR*t fRfRRRT R "RTpR RpRTTTt "^RFTRft
Pt:TRR? RRT RpRf RRR R pR? RRT HIcTPld TRR?RtR*t
RRfRRRR RP ft I
"RTf% RfRfRfRft -STRTTRff Rfftt *R?*lR<H* rP RTRRf*t TTRdtftt
NO  NO
Rfftt "?§PRR RRTRRR T? R RR RRRMttRR RTRR RFrRTRfR¥IT
RRT FTRRTFWf TfTfRT TRRR TRRRR RpffR RRTRT T?R I TRR
R RRRR RfRR RTSRRRR RRT FTT RRRllrb*) RRRR RR
RTRF¥ Rfftt ft? ^%RR FRNTTjqv?trfTR RRTFRff RP RpRRR
T?RI Tft *<HI^ RP 3?1hR|R* R Tf^HId RRRRR RpTfRT RTftt
^RfiRRR RTRRR RRRTRFT W^\ (RRRRT) R* RRRTpR Rf R
RRRR RTfTRRTRTf TTRttPt*7 PffRtf ftt Rp?7^ I TR RfR RO<\o tr%
RRTtR '<mt^ RTRR RRRRptFtR T^ T TRR WV PtRTRTp 7*TfRrtfR RTRRrR
no no v ' » no
RRF RRFjR RFRRT T^RI RfR RO<n FT RRRRTR RRRfRT RTRTRTR
RTRfRT? R.R3RT RP^Pddl jR+IRI Rfft R£lPl{kl=rRRc! «.o RRf RpB-
RRff Rp) + <!£<? fRRR FR R<rl|^4 TRRRf RTRt fftRl  ttftTRT RO<\0
FT RRft PffFrT* RRTSfR^ RRt RR PPt RRTR TTRRR PfTR RfRRTR
FRRRTRTl R+dt^R RO<\o TR <|^+f WlpMRI tR*T RRRT dpi + R ^)
W^ RTRFrR RT5RRfRTRTRf TiRR pRT TTfRRfRRf TRpR Rr ROO\3 ^\
RpRRRoi PrrrT r^R- tR %wt t?- rR Rrrt dfRRRRri PfRs:TR tRrrR
fftRT PifteR RO<\0 TR RTRRftt "SfTf ftRtdT RRTRR RRRRT? fRfR
<roii+iRi Rrrt rrt; Pfr t rtt*t +1R+1CI rsrr Prr fr r^isRi i
''""^RTRTRTR, RTfTR RiTftrf "W*it" T TFTRRFT RftFRfRR oRffRRR
T^fR RRRTRfTR Rpf RRRTTRR ^RR RTRT RRTTRTR T^RI  RrTTRRT RFR
RRttfRRf rrrR 7*Rft ttrRrr T^ RRRft RffTf RR?pR rrrR pRfR,
WWWWW <M-f)fd# Ht#/<, F[fR ^TRtfTfRI
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j f<j
R "^RRRfTRTRft RpTfRT RTRR?f I RTTft fR RTRRR? T? R TRTR?
RRRRRT RRR RRR RpR rRtFRRRT TRTfTRff JJ^Fi R ^RR
-RRfTR RRR?fR* ^RRT RFR TTfTRTTf I TRR ffRRTRfRR Rffrt?
RfRRRfff RR? RfRRRT*t pTTfR, TRR RRRTRRT R RTSR ¥IR*t
T NO NO
RRR fR?? I TR R? TfR PTRRRT RRTR fRTTff RRRptT RRTRft
TfRRTtRRRR RTR fRRdR R RRRR RRTRF^Rt RRfTRTRRT RfRRR?
RTtftl
RRRfRT TfRR TTRFF^tt RfRRTR?*? SRR %5RTTff ffRTRt
TfTSRRTJTR TRRTTff RjfTTf? ffRftt TF?? RtT m^m 73FTJ
TRTfRff*, RPfR m^Fi R?7. rP ffRF?7. Wi RTR:
RTRtRTRtfRRRR Rfft TTRT R RT5RRRT Rt?fdR m^Fi TFRFF^, R^?
RFR T TfrrfRT RpRTTRRR TTRdtftt trR RRFF^, R?RR
TTRRTRtF?^ TRRTpfR RSR^RR, ffR TTRFF^ T tTRTRR RffT
ffRTTTTrtRRf TTRT RRTTRTft TRRRT R TRRRft R5RRTRTRR RR?RT
R^TTTR TfR" "TTtF RT?R' "#R RRR I
STTRRfR*" RfTpR RpFfRFRff frfttTFdRR? RRdtfl^ RTW-fRir RTRTR
fR m^Wi TR RRTFl^ RTffRR ^IfRRRR T?fR R11? TtfRRR RRRR
sMdeW T?fl RR TRRTTff "FRRT TRfttt R%?TTff R FTP
fRT? I "RTpR RfRfRfTRff ?ttRRITtt fRRftt R RR RpTfRFTTf ¥fftt
RRRRfR fRTTRTRR RfT RTRTR T RFTTT TRTRT R RRR? ^TRRT
T?RT?| 3f<vi|*lct)d fs^NRI ft?? Hldt^^H TRRR RR RRTR RTR?
RTRTR R?RRR RTRRR Wi TRRRRT RdtF?tt RTR RTRTR
R?§RR T??d Wi I RT Rfftt dd?^^*l TTRRR RTRfT TTTRfR T? R
<=lldf*) %RR AdMd TTRR RRR RRT "RdR RRRft T? I RTdtF^tt
"RTpR RpTfRRT RR TTRRR 7RRTRRTRR R TFT RRR TR? ft R%
R%?Tt RFffTRff Rf? RTRdtftt* RfRRR WR TRTTRR R^,
Rp^HI^ RTpTRRfRRRR HR<=ldd cRMd dtW<H RRR ffRRR
Wi <^<H<Hl£ =AMi?RRI RTTTR' RpRR TRRR dtl^^lR T?l Rp
TRRt RR? ft RR TRRRft Rs? TRRRR TRR? R TRRRR: RfT
fttMftTTRft Rft R^RdT? R RRtt R RR, RP RRFTR RRRt RfRRft
-RtRfTFRRRTRt "?§RR RRRR TFft? I
 W#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
T?
Mrf T «4)lHI^
Central Asia
Political Murder in Central Asia: No Time
to End Uzbekistan's Isolation, Asia
Briefing N°76, 13 February 2008.
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial
Reform, Asia Report N° 150, 10 April
2008 (also available in Russian).
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia
Briefing N°79, 14 August 2008 (also
available in Russian).
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia
Report N°162, 12 February 2009.
Women and Radicalisation in Kyrgyzstan,
Asia Report N°176, 3 September 2009.
Central Asia: Islamists in Prison, Asia
Briefing N°97,15 December 2009.
Central Asia: Migrants and the Economic
Crisis, Asia Report N°183, 5 January
2010.
Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses,
Asia Briefing N°102, 27 April 2010.
The Pogroms in Kyrgyzstan, Asia Report
N°193, 23 August 2010.
Central Asia: Decay and Decline, Asia
Report N°201, 3 February 2011.
North East Asia
China's Thirst for Oil, Asia Report N° 15 3,
9 June 2008 (also available in Chinese).
South Korea's Elections: A Shift to the
Right, Asia Briefing N°77, 30 June 2008.
North Korea's Missile Launch: The Risks
ofOverreaction, Asia Briefing N°91,
31 March 2009.
China's Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report N°166, 17 April
2009 (also available in Chinese).
North Korea's Chemical and Biological
Weapons Programs, Asia Report N°167,
18 June 2009.
North Korea's Nuclear and Missile Programs, Asia Report N° 168, 18 June
2009.
North Korea: Getting Back to Talks, Asia
Report N° 169, 18 June 2009.
China's Myanmar Dilemma, Asia Report
N°177, 14 September 2009 (also available in Chinese).
Shades of Red: China's Debate over North
Korea, Asia Report N°179, 2 November
2009 (also available in Chinese).
The Iran Nuclear Issue: The View from
Beijing, Asia Briefing N°100,17 February 2010 (also available in Chinese).
North Korea under Tightening Sanctions,
Asia Briefing N°l01, 15 March 2010.
China's Myanmar Strategy: Elections,
Ethnic Politics and Economics, Asia
Briefing N°l 12,21 September 2010 (also
available in Chinese).
North Korea: The Risks of War in the Yellow
Sea, Asia Report N°198,23 December
2010.
China and Inter-Korean Clashes in the
Yellow Sea, Asia Report N°200,27
January 2011.
South Asia
After Bhutto's Murder: A Way Forward for
Pakistan, Asia Briefing N°74, 2 January
2008,
Afghanistan: The Need for International
Resolve, Asia Report N°145, 6 February
2008.
Sri Lanka's Return to War: Limiting the
Damage, Asia Report N°146,20
February 2008.
Nepal's Election and Beyond, Asia Report
N°149, 2 April 2008 (also available in
Nepali).
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia
Report N°l51, 28 April 2008.
Nepal's Election: A Peaceful Revolution?,
Asia Report N°155, 3 July 2008 (also
available in Nepali).
Nepal's New Political Landscape, Asia
Report N° 156, 3 July 2008 (also available in Nepali).
Reforming Pakistan's Police, Asia Report
N°157,14 July 2008.
Taliban Propaganda: Winning the War of
Words?, Asia Report N° 158, 24 July
2008.
Sri Lanka's Eastern Province: Land,
Development, Conflict, Asia Report
N°159, 15 October 2008.
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia
Report N° 160, 16 October 2008.
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia
Briefing N°84, 11 December 2008.
Policing in Afghanistan: Still Searching for
a Strategy, Asia Briefing N°85, 18
December 2008.
Nepal's Faltering Peace Process, Asia
Report N° 163, 19 February 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: New U.S. Administration,
New Directions, Asia Briefing N°89,
13 March 2009.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge,
Asia Report N° 164, 13 March2009.
Development Assistance and Conflict in Sri
Lanka: Lessons from the Eastern Province, Asia Report N°165,16 April 2009.
Pakistan's LDP Crisis: Challenges and
Opportunities, Asia Briefing N°93, 3
June 2009.
Afghanistan's Election Challenges, Asia
Report N°171, 24 June 2009.
Sri Lanka's Judiciary: Politicised Courts,
Compromised Rights, Asia Report
N°172, 30 June 2009.
Nepal's Future: In Whose Hands?, Asia
Report N°173, 13 August 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: What Now for Refugees?,
Asia Report N° 175, 31 August 2009.
Pakistan: Countering Militancy in FATA,
Asia Report N°178, 21 October 2009.
Afghanistan: Elections and the Crisis of
Governance, Asia Briefing N°96,25
November 2009.
Bangladesh: Getting Police Reform on
Track, Asia Report N° 182, 11 December
2009.
Sri Lanka: A Bitter Peace, Asia Briefing
N°99, 11 January 2010.
Nepal: Peace and Justice, Asia Report
N°184, 14 January 2010.
Reforming Pakistan's Civil Service, Asia
Report N°185, 16 February 2010.
The Sri Lankan Tamil Diaspora after the
LTTE, Asia Report N°186, 23 February
2010.
The Threat from Jamaat-ul Mujahideen
Bangladesh, Asia Report N° 187, 1
March 2010.
A Force in Fragments: Reconstituting the
Afghan National Army, Asia Report
N°190, 12 May 2010.
War Crimes in Sri Lanka, Asia Report
N°191, 17 May 2010.
Steps Towards Peace: Putting Kashmiris
First, Asia Briefing N°106, 3 June 2010.
Pakistan: The Worsening TDP Crisis, Asia
Briefing N°l 11, 16 September2010.
Nepal's Political Rites of Passage, Asia
Report N°194, 29 September 2010 (also
available inNepali).
Reforming Afghanistan's Broken Judiciary,
Asia Report N° 195, 17 November 2010.
Afghanistan: Exit vs Engagement, Asia
Briefing N° 115, 28 November 2010.
 ?/l#ff#ite?  IfO,  IS 3f§W fO<j<j
f3
Reforming Pakistan's Criminal Justice
System, Asia Report N° 196, 6 December
2010.
Nepal: Identity Politics and Federalism, Asia
Report N° 199,13 January 2011.
Afghanistan's Elections Stalemate, Asia
Briefing N° 117,23 February 2011.
Reforming Pakistan's Electoral System, Asia
Report N°203, 30 March 2011.
South East Asia
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia
Report N°143, 17 January 2008 (also
available in Tetum).
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso,
Asia Briefing N°75, 22 January 2008.
Burma/Myanmar: After the Crackdown,
Asia Report N° 144, 31 January 2008.
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing
Industry, Asia Report N°147,28 February 2008 (also available in Indonesian).
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia
Report N°148, 31 March 2008.
The Philippines: Counter-insurgency vs.
Counter-terrorism in Mindanao, Asia
Report N°152, 14 May 2008.
Indonesia: Communal Tensions in Papua,
Asia Report N°154, 16 June 2008 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Implications ofthe Ahmadiyah
Decree, Asia Briefing N°78, 7 July 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia Briefing N°80, 28
August 2008 (also available in Thai).
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh,
Asia Briefing N°81, 9 September 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Calming the Political Turmoil,
Asia Briefing N°82, 22 September 2008
(also available in Thai).
Burma/Myanmar After Nargis: Time to
Normalise Aid Relations, Asia Report
N°161, 20 October 2008 (also available
in Chinese).
The Philippines: The Collapse of Peace in
Mindanao, Asia Briefing N°83, 23
October 2008.
Local Election Disputes in Indonesia: The
Case of North Maluku, Asia Briefing
N°86, 22 January 2009.
Timor-Leste: No Time for Complacency,
Asia Briefing N°87, 09 February 2009.
The Philippines: Running in Place in
Mindanao, Asia Briefing N°88, 16
February 2009.
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach, Asia Briefing N°90, 23
March 2009.
Indonesia: Radicalisation ofthe 'Palem-
bang Group", Asia Briefing N°92, 20
May 2009.
Recruiting Militants in Southern Thailand,
Asia Report N°170, 22 June 2009 (also
available in Thai).
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia
Briefing N°94,24 July 2009 (also available in Indonesian).
Myanmar: Towards the Elections, Asia
Report N°174, 20 August 2009.
Indonesia: Noordin Top's Support Base,
Asia Briefing N°95,27 August 2009.
Handing Back Responsibility to Timor-
Leste 's Police, Asia Report N°180, 3
December 2009.
Southern Thailand: Moving towards Political Solutions?, Asia Report N° 181, 8
December 2009 (also available in Thai).
The Philippines: After the Maguindanao
Massacre, Asia Briefing N°98, 21
December 2009.
Radicalisation and Dialogue in Papua,
Asia Report N° 188,11 March 2010 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh, Asia
Report N°189, 20 April 2010.
Philippines: Pre-election Tensions in
Central Mindanao, Asia Briefing N°103,
4 May 2010.
Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian
Border, Asia Briefing N°104, 20 May
2010.
The Myanmar Elections, Asia Briefing
N°105, 27 May 2010 (also available in
Chinese).
Bridging Thailand's Deep Divide, Asia
Report N° 192, 5 July 2010.
Indonesia: The Dark Side of Jama 'ah
Ansharut Tauhid (JAT), Asia Briefing
N°107,6 July 2010.
Indonesia: The Deepening Impasse in Papua,
Asia Briefing N°108, 3 August 2010.
Illicit Arms in Indonesia, Asia Briefing
N°109, 6 September 2010.
Managing Land Conflict in Timor-Leste, Asia
Briefing N°l 10, 9 September 2010.
Stalemate in Southern Thailand, Asia
Briefing N°l 13, 3 November 2010.
Indonesia: "Christianisation " and
Intolerance, Asia Briefing N°l 14, 24
November 2010.
Indonesia: Preventing Violence in Local
Elections, Asia Report N° 197, 8
December 2010 (also available in
Indonesian).
Timor-Leste: Time for the UN to Step Back,
Asia Briefing N°l 16,15 December
2010.
The Communist Insurgency in the
Philippines: Tactics and Talks, Asia
Report N°202,14 February 2011.
Mycmmar's Post-Election Landscape, Asia
Briefing N° 118,7 March 2011.
The Philippines: Back to the Table, Warily, in
Mindanao, Asia Briefing N°l 19,24 March
2011.
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
International Headquarters
149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium • Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38
Email: brussels(@,crisisgroup.org
New York Office
420 Lexington Avenue, Suite 2640, New York 10170 • Tel: +1 212 813 0820 • Fax: +1 212 813 0825
Email: newvork(@crisisgroup.org
Washington Office
1629 K Street, Suite 450, Washington DC 20006 • Tel: +1 202 785 1601 • Fax: +1 202 785 1630
Email: washingtongicrisisgroup.org
London Office
48 Gray's Inn Road, London WC1X 8LT • Tel: +44 20 7831 1436 • Fax: +44 20 7242 8135
Email: londongicrisisgroup.org
Moscow Office
Belomorskayast, 14-1 -Moscow 125195 Russia • Tel/Fax: +7-495-455-9798
Email: moscow(@,crisisgroup.org
Regional Offices and Field Representation
Crisis Group also operates out of over 25 different locations in Africa,
Asia, Europe, the Middle East and Latin America.
See www.crisisgroup.org for details.
www.cnsisgroup.org

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365107/manifest

Comment

Related Items