The Open Collections website will be unavailable July 27 from 2100-2200 PST ahead of planned usability and performance enhancements on July 28. More information here.

Digital Himalaya Journals

Nepal: From Two Armies to One International Crisis Group 2011-08-18

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365097.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365097.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365097-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365097-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365097-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365097-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365097-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365097-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365097-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365097.ris

Full Text

 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
 *IHKefl<j feMt
"jft ^-d.<-Mi'HHd *i^Ri<h nm\<\ 3r^#ct RHli*l %ri^ sfmt lit i Tw^t 3nRl*iR* <h^*<ui 3j^i)4ki 3r^rf?ra"^i *i^Ri<h ~m^[
^HH'HH-gft"# RhIc^ Mwi<± (www.crisisgroup.org) WZ ^HH<rik Tpf ql^a | Trqf Rh|^| 3T3^f 3# OT ^ f^T^JIHWI
W&& <l<?l3l<HI:
^d<-AII*H<rl *I^Rl<H t^t
wf% *l<rM, ^Ffat, H^ldHi
TrTfr: ^Yc^c;, 4-i||<HI: ^Yc^c
nepal @ crisisgroup.org
 f^rg^ft
«I«H$IS T "piR i
1.  ifcw <\
R. ^ra^r *i**ldwwT^^ ^
3.  srfirawT 3p^T. «,
W.   ^OO^-T* ^009, K,
T§-.  Tf ^OOV^ptft ^0<H CT
v. yR)*m=iT+) «iiwwi To
^.  tttstt^t■qrST *H+iRt> £ni+l "?FSRJ IO
H.  *WlPd<*> f^TTC T !#, <«l-flft T =bl4"41Rl Ho
^.  ^ I <££«?> % 'HM'T? <H
"*§".  %l#^Rt IY
St.  <W|4I»M, ^Ti^n^TT T M4>m. 1 $
-at. m^U'i ^
H.  WR <U
^.  "^FT \?§T, <Hf^Rl=M PRi?^ T A\\~*sm <\S
"*§".  W^nw T 3r^?T^T ^
H.  Rj|d=bl 3H¥R": "sn^fr^T T 3T#ttt <rtel<£t^ ^
R.  t^tk Rc^ichj ih|^<| ^Hhi^^i ^Y
IT.  Tlf^T ^FIT T ^FIT ^fW^ ^
5.  ft«S|rf ^
W. ^HM*I ^WW ^C
"?§■. ^-d.<-'MI'HHH *I^Rl<H :fftT^t ^ft^T ^
T. ^d<-i|l*H<rl *I^Rl<H Wt^Fi; ^ools %f% ^tr- TrRgjT ^ill-HH-dt yfcl^H T *IH*l{l^ 3°
^. ^d<-i|l*H<rl *I^Rl<H TR^PI *l*[*l{l ^pr <H<J**I^ 3^
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
x^Rrrftqtrf ^. ^<n
<\Z SRTCrT ^0<H
^W: ^J SHHId ^3ST
T gfllvi**
^hm*I Tsmf% yP*iii*l %r^tir t%Ft *FT*t TTTSTfarft *miRT>
%^TT^T %ffarf %TT# %FRT -<H-HI iTl ^ H "FJ T 4£)<rll£
"FTiWM" ipf ft | # ^FW Tsrnf% 3Tf%?TT rfSTT FT? "^TOF
R4«mi  FR?t  <H^yn^i*l  ^f^Rid  ^|Qlj*i  wi^t
^IdMldli fFcF IpTJ <H^I*^<rll£ ^^J-HM f^TFT TFT T
F^^FF  iJ^f^KI-HMf^l  ^%?^T  TTTsffarft  %FRT  RdltJ*l
=i^^i^ 3j1hx||R* wrrFiF^wt7: ^%^<hi^ stf^^rf^
^tf3" m t\9wHm\A\£ ^jimh t "ft Firaif ^r^n^?: fjf
eHIdd ^#T c3TTrt% ^Fft «f | FFPjd" fI T¥tf?^r ftrft
"3llPd*l TTTTTTT 7%Ft Ff f^AMI^ teHRI crHIMd Tiff*}" ^$H3
^§r^^t^i
l^rTt Ro<\<\ TTT <HPmH*THI*l TJTR" sT^rr TTdT m f^lWTT
^IdMldli?^ 4il^gTTf^^T^3TBr^^qf^-Hi?^Rl^l tTFFRR
<H^I*3^*I -H^l ^FFT, FRnTfaFPT 3TTSTR <pr T^, ^lf ^Ff
T H<jl?lfd*l Fdt y<rdMld^ FTf %TT# %FRT ^H^lrb ^TIFT
Fdt F "^IRbJ* 3H*|<r <kds^*l FFTTTT Fft" "FTf
*TlH%rl* Ff^R f^FT T5^" IpTs^ Fft" ^TF FTf f^FT ^5^
^W"fr| ?TfF ftpf "#F aft, *T?t f^FT *JlQi« 3j|^dJ 3#T
F%F?Tff FTf FTFTi gj^ft ftFT§T, TTTSTfaTfT "CTT^t -H<-=Hll^f
d%^<rll£ FFft RMI^ T d-fl^l ^3FT FFt FTFTF^ff
FF& ^RhbJ *r?T t%FT t#T pMRufk f^TJ
-H^^H TFT^UHMI^ Ff¥&Ff^^tr"75T7T<Hp1crll «r| ?R
"jft ttft iM-ilft* t%FrfFt ftw ft i "Ff% yRb-Mi^ fI <Hmi£
"FTFT ff^TdTTT FCFt f^jft, *^<r\\£ ^ft HilPld 3FTFt f^FT I
"^ HldTi^ ^d^lrr) <Hl<rll£ t?t^%^TTTT <»A||^ TTt%T^PTT
■^stk ttR7?: Trwrrf ^Ht, "?wt%^%h* t st?t wit *\<*\^£\
=HI^ *Fk -^dT¥K TffrRJT f% I
%!# *l^i)<H  (^T) T H<H<l<=ll<fl firll*l  Hl^l^^*l 'o7#t "jft
3TT%^rt Trrsfr^T^^^nt w% ■st^rt <rn\^\ t wjf "^tstft
^TfSTf^ ^ ^d^lrr) ^HHI^ ^TTFT HJIIdd ^fe ftl 3T?T ^^
3H<Kc||<f|^^*| ^%ttt ^d^frh %^7tTf ft^t <H^P|ild "#rat
*T^t f^rrf H<^*d ""pf ftl iRra?t ^te" PiH^ld ^TT
TTT3ilo||^*'l R|x|K4l| ¥T% ^d^lrr) ^Hl*l WJT ^ 3TpT -H^tt<=I=HI
<N-flfd* HR<=ld"d STT^T "#^t T ^IFT £l4Pl<^ J|D|d-=l FT
<H^*I ft I
TTTsfrf^t^ f¥ft 'd^fTT ^TRTTT %^TTfTT Vi^^tA W% "^WJ; ^#T %ft
t^TTT H^cH^I*^^ +1I^H^I T VttW A^\*^A\i <H+l|i|l^d ^
"TTTft ^ "fTT ^41*1^1 ^iPd* "d^W "fiTTcr TTT^t ^W^\
%^Tt3l-dJfd*l ^TTt f^^FTRTJT -Hld^d  H^l*^^ "?WFTT3Ff Ipf
*<ihi^ ^41*R*I "^, ^raft" cJtwt f^HHii*! 3Tf&gjR7?rT5r-^e
a^T T cil'H*! ^TR ^TFf "p^fTT ^FTT#5" "^Tf^t Hjf+^iu^^l^
"?T«T^t: f^?% b^T | i|# T^ ^ ^ STsftTT ^ "^TT R|tHltJ< t^
sHMd  ftFT,  ^Rt^t ttft TTT3ilc||<{l^^  TRif  STTCrgfT "^1
TrrsfmT^t Tldt %R: ^Rt ^TT^T -=II^H T ^FTT#5" -^TRTrf "Fi;
^ools^f%^<Hilfd* ^cuoiii *^s|^-g-|i% 3H^I^*I "3[l
f: Trr3Tio||<fi^^ ^yiR* Pmii^^i ft%"sw -H^di^^ "nf
TiTCTsrrd ift "^T7! *<NR Hldll;*l''li ^3^*1 T ^H^frh <Hl*l t^fl
^?TTFT ^Ttft m  W%tW$\W¥^t STT^Fl ^Hl-d<ul*l "onfTT "^ct
^d^lrr) ^HlHI^ -H^MHuf oi|o|^|< j|Rij=^ %f%^ o||o^d1i| m
tm W3?t -Hl^fd* ^" *TTr "qf% <H^f$|ild OTFT*f ^Tlf <:HW\i
%TRTT "^TT T ^*l*l dM*l f^T dfj^l^l
-Hiifd* w st^tstt % *itt t#t <jh^Rh ■^TRrm ^rf^td-
Pl*^H^^Rld   1^,ooo   H^l*^^*l   "gt?Tt  <H<I*I<  "^1
H4<rtel*^  STTFrf^rT  frt%^TTT  -qTTT%,  F?F^t  3TTFTT
3||-*I<H*I WW 3TTR4 Hldl*l ^TtF^TTf FTT3% W %t# "^TRTT
if?: sr^T^-^TTcTTgr 4|fdRfsmr ft^t ^ ^ff ft yf*iii*i
"F^Tt%t ^ife+l^^cHI^ ydld^ FtRT7^ Hldl^^ f^Tt ^ ^
b5^I F: cT# ttt?? <H^I*^*I ■?TTT|' PlPiydl-MTb FTf ft *Tt1
FT f^FT |t^T I f*T7#7T "d^^T H^I*^^HI^ ^Hl^5 ^W+l
oAMSR ttRj 3TR-^iT^ "l^f T T73^ cTF^T FRFTT TT^ f^?f
f^lFFq- FRTStT ^FT§t I
<H+l|i||^d %IRTT ^Hl*l "oTlfTT 3H^cHI^ -H*Kk^* «eH|4)*I Tc^TRT
FFT TfT^ TT^j TT%[T W^ ft I ^TRTTT %F% 3h1h^I|R* "dFW
-H<*K-Hm <l^*l HW|o|<P| -H^dMId?*! wfrT TT^j "STW FFT
 ^JIW: JWZT dl/4/d *"FF
■*>i$R)<y wt tffim $<Mw. ill, i^ stotz- ?o? 7
TT^Ft "^ T FFTFT Fft 3FFT 3TF} FJFTJT Fift 4ldl4ldl ftFFrf
^*|if ^T FFf Fdt Tft ftTTFt "^ I STIF FTRrft Trft %TT#
IFfFT FTTFF F^F FT Ff ^HI-HlRr FRRf RaR^I ^FFf
ftTFFFt 3TTdFoT "^ I W cA|M£|R* f^-HN^I M ii^^ld *Hl*l
Hl^*l FRt TftftftF ¥TTT^t Hl^^, F FWF yR^ill-HI FTFT
W?FTFT Fift FFft "3[l
STTFFFdTFTFT "*rft?TTFmTFt TFf TFt Fft%% f^rr?; STF
-H^yiR* ^13^1 HldTi^ <H^Rmi HH*I Fift" Tft <H^|ifl*H T
TFFIIHdl*! ftFFFTTf FFFT "FFTTFT FFft "^ I FTFTFFT T
NO ^ NO '
^:FTTTF FF fFFT FT ^fFrft FFmtTFTFt FFT TfffrFT "^ I
F: a|*hR "i^dp\ ^ddl^l *HdWI %Ht|R*| HldTi^Hi Rd<>ull
elcildd FTRTRFt'^T 3TF "FFFF Tf^ TFdTftFF tRf^TFF
Fdlft*dl ^ dPdd FFf *FWI ilNKH H-i|l^<^Bj I FTFTFTFT
FT Roo^ ^ 3TTCTFT <M-flfd* HR<=ld~di?^<rll^ ^dldd "#F
^>dl*> HM^<?I ^Ft ZTi Hl^<^*l "SFT I f^lftFFFrHTf FFTR
ilpRj^l F?FTTf ^ft F>ft 3TTMF FT diMd HR<^*I "^ T
ftFT FT =pfct% ITT FT F^f W^T J|R<e|*l "Sfi 3FFTTTT,
%T#*HlftH*| 3TFF Tft 3TT?FT 3T^^TFFT 3TFTFT s{, %FFF§"
C s:c\ " no
HldTi^ftd ftFR FTR Ff FTT "SFTI V4A\£ 3J1h-=||R* T
FTFFT TdFFTT Tft FTR srftFF srrtFT FFi} T sTlftFT Tft Ff I
FRFTFFT T FT:FIIHdl*l FFF> F^TF Ft$WF srftTFFT: FT
FTFf FSf:  FFT FT ^ TT^Ft  3FFT T #T ^ FTF
NO no ' NO
Ff^TFTFFTFt 3FFT FFFTFf; FFf %ft Ff FTTFt "?fWFT T
TTFftftF TRFft?F?TTf 3TFFTFT F^Ff; T FFf T^fFr
TFTFFt FF F TTFftftF ftFFt "fFTFTTf ,ET7dTFTFif I ft^TFT:
D %TFft %FRT <H^|ifl*H FTTTFT <H^I*34=*rl d-fW*! FF T
%F3TF%3FTFT <H£ldte<r?l *HmP  T ^TTFft FFRT ftFTFT
NO  N NO C
"^F^tFFFt FFF TF "?Fft 3TFF TTFTFfl
FftF^HfFt 3FdFTT# T^ "?§FTFt F^ F FT ^ 3TEFW
Ft^f fFfF? ftWTT "^TTFT Ff *TFIFFt «f I %ft
"QTFF^FrHTt STTFTt '$$&& TTFFTT ^TFFT %ft STT "FFT
STTF^TTF ^Ffef *ft ^ffenf FIWP* TftHFTRT STSFFTf^f
TSTFTTftrF^I %IT#%FRTTF7rftFff^rFlff 3TT«[tftkFT
^TFTT"^^^*IHF3ftF^tcH^I*^^ rUW\{ ft§FT^F?Tf|d'
NO ' CN
"3FTI  FTFTtf^T %FFT F" ^Ffkf TftFTSlf FT Fft^
'  "^ NO
ci|*Hld FTFft"%QFT§TI
D ^FTTft5" %FFd TTTTFFFrHlf "ST^IftF" F ft^^TF FftTTTTr
^m^ F%FRT FRFTT "?§F Tft ^TFSfl W^ %TFf>
■FTTSFFftFt ft^FFFFTTf ^ FRFTFFT FFT FTT3% ft *Ft
ci|<H*l ^|T>llBl*Rs|R Fd: FF?" <^HH^ I ^HTllrh §*\M\i
#RTFC¥fr *l4+ll ^dl^dH^ *FTF3ilc||<{l^^*l -?TfTRTTFir
^T "^F; %TRTi ftrTFTFTTf ^Rcfl*<u| Tpf STTF^TTF b^T I
TT^FtW FT? Wt{ ft^FTFFFT "FFrt %F T Tlftrr
ftFWFFt FC¥It Tft ^TFTT ft^TFTt %FFt F^fft^ft FTTTRT
WT ftFT TTFT FTT^F\ "SFTTFT FfFif I 3Tffrf%TTFt
FtftFTF ftTFft "FFTFTTf TTSiFTF tj#t; |l STTTTFt "Sf, "F
T?ft T F«TF Wff 3T^" Tft fttFFT ^T -H«raji; T HldT^^
# FRTFFnTFFt Tft ft^Frr Tpfq^f |
D WdH d<=l<-HI J|RlJ*l %ft %-illfd^^ld e)5kllild MWW\
"qTFF^FtW FT:FTRF T FfftftF FFfFt ftFFT TFTFFT
F STTFfFFTf 3FTF FF T "SFFTlftF FftTR ftFTTFJFt
^F^tjt ftF^Ft "?FFRt "^RbJ* ST^FTF' TT^FT; *FT
^%TFt "^ I ^Ft wfrT W ftFFT ^?R*< ^T TFSf, "F
HL?!<?Hl^ FRt s|-<{|s|W RlHIdd H^H^-HI "cFdt FF FTFft
FsffF^FFt FF^t *ft FTR TTFt ^T ^fft^ F 3TF
TTLFFT "FnfTT FJFftftF FTRFt "#cT W?t W^\ FT#
t7^^ *FTF§Tft?: FF FTFft ftftFT FTF^ftrfFrT F5W
TfrFfFTFifl ^xbl-fl*! %ft W^ F^ FftTR FfT jRh[«1
TTFT F ^{1+11 \F^ FF ^FTTftf TTFT ft% 4|£h^ I FFd"
%ft "?FFTTt ft^TTF F T^qrr ^TFTRt FTWT ftft,
^RtF <I^J|R4l| F^T ^11^^*1 "QTlfTtF^ il^JIR ^-^Hl^
FFF ftft ft% F FFTft ft^IT #F "?§Rff Tfftftt STlft"
FFT Tft -gftJFfl ^^tF&ft %ft ftTFFFFFf FTT
^fe^FT^ftFTTf sfrqFRFF TF^T ttRff| I
□ FT Ro<\o F J|RlJ*l SFTTttt H^I*^^HI^ R^I-HH Tft
^tftTFf  SFFFTTd %ft TF ftFT F%Ff I  -smFTlftF
NO CN '
FftTRFt ftFFT ftF%ft "FIFF^FFt Tfft- ^ iftTFTT fft
ftFFf, FFFFT ffFFrT ftFT I FTTFFFt "#FT«ffFTdFTTt
F%FT if^; ''TFFTTTF'  FF "«TFFt "rSTFRf  'FfttR"
C NO
'^^TT^Tft^TFF^fl "FFTft FftrTFT "Ffrr TFTT
^fdFi% F FftTR FFTFTFFFt "Frfft^Ft Tft STFFffFTFd'
NO NO ^ C
ft*|i|^^H Tft dlftWi?^<?l HJII-flild^H*! FftTR TFTFT "SFT
^T^ FFTFt FfFFT Ffr^fl ij^ Tft "FIFF^FFt
d-fl^^H TFTFt dlftl+1+ll Fft TFTT W$ "m<£dp\ FTT FF
*rf^FF?f|
D ftTFft %FRT <H+HiilRld FTFT "FTd" t^ T§FT h4h^I*^^*I
F<F% #T ^fFF "FFTTdF  SFFFF  JlRdH^I  FFdt
NO NO NO '
FFFF fFTFt ftt?TT T#ftFt FTFFFT Tft FFFfl
FFFft "FIFF^TcFt oilfrhJId ftfF^T FTF Tift RmRmWI
FF FTFFFT TTFJ FpFT T *4^llfl^^ Tft *ldl$<H^*l
F^l
no '
D ftlfFFF "FftT ^% FTT 3TFT ^" FF TTdTft TFFTFT
Ffsftdt 3FFTT FFFftW I Tffw, %TFlt %FFt FFT WFT
srftFcTFTT ^cin^^*i ftffitt: d-fl^^ FFT J|R<^*I
3)o|^|,^| HH<|c|<hI=M | FRFl^F|^3Tff#F^TftftSTftF
 ^JIW: JWdT di/4/d *"FF
■*>i$R)<y wt xffim $<Mw. ill, i^ smrd: ?o? 7
^ W FFTft FTF FFRT FTFTft" WFt TT?Ff I ^T#,
■#r!TFFT ^ "dftJFt FRFTFT T FT:TFTFF\Ft TFFT
<Hftfd*l "FFT FTFT ft>RRl*l 3TFf ftFFT sHI^jH^ ^FFt
FC^FFFT^ FTFFFTFT -flfcHld snFFT-FTFSFT F^:
%TFft %FF# FTTft 3T?T Fit FFtftft T STFT TTftft
FT3%, Tm TFT^rFFFTTf FTTft F^FT Tft T FTTft ftTFft
tFTFTTf FRft^fl%H* FTTFTFT F§" FTFt 3TTFFF#
-ETdFTT STtft 3TSFFTFT ftFFT ^TSFT I
 Internationa
Crisis Group
WORKING TO PREVENT
CONFLICT WORLDWIDE
T^rarftqtrf ^. ^«n
<\Z SRTCrT Ro<\<\
^W: ^T $HHId WT
<l. "qft^r
ftTFTFt "Fftd" TTFF RmRm ftf srf7^- ^^ ^ ^ ^ 3^^ -g^
Roo^ ttt "Fftd" FFTdFT FFt¥F FTTftf TTF FTFt ftl1 Tt
1 Fftr ftftFFTfn% ftr tt PlR^^nftt *\i\iw ft^ UR^1+I
^O ND
ffftf^FF Fft (?$X ftftT ffftf A. lO^, Nepal's New Alliance: The
Mainstream Parties and the Maoists, ~i £ TlftF; ">,0 0\^;A. TR ^, Nepal's
Peace Agreement: Making it Work, 1 X iiS^4-s|< ^OO^^f.  t)^ -yV/e/*/
wsfhwf^i%?Tgmwriti%Mwm?yfrit,<\z, it ?,oo\s; A. li<X -yv/e/*/
7%?^ 3 Fift ^ooc:"i t. 1^3, Ivm*) ytf<iJ<£i ?77/% yA>*/, 1^
TfFTft tioo^; ^. <ns^j -yy/e/*/ S/#^ ^^ ^)F97?, 13 FFcI
t;oo^| t I^V, -yv/e/*/ <M-f)fri# Ht#/<,?,\ ftdMl ~Ro 1 o; ^TTff^pTT
ftftff F $£, -yV/e/*/ TTTW ?77pf #,%«, Re; ^4f; T. isR tt^w:'
f^f ?77/^ <^3 R>£|4F ROOlS; ^ Tf.  ^o, -yy/e/*/ H/l/^h ?77/ft
nI*iii, ^3 ftftr Ro<n i ft^oois ftft t^ff ^ i^n%TF ftrftt
WFWl F^ Tire www.crisisgroup.org/nepali F FTFT "^ | ftftlF:
t^OO^ Tfl- T^ft ft^pf FpT ^4-^l<1|44| TFfrsftFft %^TT SF^TPft f?lR^^^I
Tftf T ftjF Ff% ^41(?4?+i "y*4|ufl + <."l"TT STTFTF ftf FT FftO" T^ I
Fftft" *4Po|uf\u^ -TTTSnFft <r1«!l$(7<p+i FTfFftlF FTTTlFT T
TF*FW ftfe7 | FFFft %F% srTTfft T^^rrf^T Fft Ffftf s||^+l
Ff (?M(?Rl^K(74? + ft-K*4| FT Tr^T Fg ftft7 T TFTF Tift ^s41(?4fFi
|^f T ^ft-Ki^ls, ft]F FJFf% 3|j,4|44i FT^I  FTTftf ftr Tft
FTft ^k+I^t ft, 1^ t FsrTFftfT^t ft <h^wi t ft ftftf
(?R^K TftfT t^TFT ^ t^W tt FTFTF ^TF^7 ftrftt ftftt
"TTTF FTTTF Fg ftft7 I Fftft" JTp=mR.q<J<?) ftrft tr# "^ijF
3T1FR "TTTFTT' T c^+l "!MMlP'l+ F^TT ^ ^HT%# ^lft5P' P44fu| + I
Fft %F ^HHI^ y^M|Po|+<u| TFt i^rpf ittFTT "r^TF FT7^ I ftFF:
^oof, Tfl- «TTrr^r (?M(?Rl^K T t^TT FTTPFF ^m 3|^4mH0H-sft
F?frFTft ^TFFT %FF ftftw tfgfoT T ft^irftTTT TTF77^, ^ft^TT^, f?tftr
T"»qiTFFFF STfFFT FT Fff^t t^^t ^t "STW^F^ ftFTTt I^IFf
ftTTTUT FTW cliftftH+i ^1 Tt J<l+i FFT FTFf fSTfTF ^F
TFJ^T ftFT (FTJFT) f^f T FTftFt t^F STFTT FTTFT Tlftftft
3TSJT51F Tft Ftfgf | FTftrftt T^RfFFTF tttft T% T grgr TTT^vFjnf
F^T% Ft 3HpH^I ftFT FTTFT Trpf ^i^^l+i WTT T^t Ff Ff^
T TFFT ^^TFT TFTFT Ff^ | F<lP*4 TftFTfTTT Hp-=mR.1<{SKI ftFJT
ft?F Tft%% FfF <n41R+ TFTSliF FsfNl^t %FF oTFfW^t
<y5y, FTRftFT tt ^Ti^TTFTr T% ^Ph+1 ^ T Tr^TRTlpFfFT Ft
+ l4~4l^HIMirl+l Tft^F iFTTF?TT^t ~% I At T^ 4^1^(4^441
"FsftFft %F' FF FT%g" TrrfFFt ~% FTTrF7 %F fF ftFT I Fflft
"Fftd" TftFTRT TdFTdF STFFff ^ BJrd F%TFt ftFTt, F#t
Tt 3lf^H^J-H ft^*l "Sf, fcA*l TTFT FTf FTF d^^if|Ji| FTft
Tft FTFt m Ft T¥TFt TTFffftWF ffF FFfTTFt f=f
FftFTTT SlftFTFFTF FT, Tft TftFTFtrf Fft TTF WRftF
FftTfrFT"SFtl F: F5dT fFFT Ft Ffftft FF?T 3TT?rfFt "^ T
FFFT *$A\£ F5FFJ#Ft "^ I TF TFFT ft: Fsfftftt FFFT
%ft FFWTFTTt %TFft %FF f%TFFrft Tffft TFT^Ft
wrfti
FTTftf FFFT FFF^TFrrf FftFFt "Fft %TFft %F 3TF>T
fFTFt ftrftft %FF ftTFFt FTT FFTTF ftfti TTFTSTFfFt
■jiFFTFf "FTF FF TTTFFF TftFT FWFrt TTFSTFfFt ft%
"Sftt Fft-TtFFft TFFTFT ftrr, Trgft F^FFFt FTF Ft
FFTFTFF TTFT TFT | TTF^trfftTTT "?f?IFF# |W TJ% %F
ftTFFT FT Tft FFT ftFFf TFFT TftFf wftr T TTF
FFfFd TFTfFF« FFF ^FFT 3TF Tft 3ftr |T "75TFFTI
FsftTTW^ Ft d-fl^^*l FTFt MA*M\ TTfTFT HR<=ld"d cilldd
"^TFFt T TFW FF^T %F "Sftr ftFTdT Ff FF> ~^ FFT
TTftT TTTTFt FFFTFRT ^^ftcrfl ZT3 FTFTFt ftTFT TFsFJFT I
FRFTFT T W:TFFFTTFt T5FT FRT "Fftd" TftFTTFt <HJ-^1dlHfjf
TFfFW FFF FTW | "FT F?TFfftf% fftFT FTTTfrF %TTFt
fFFT, FRFTFT T W:FTTTTFT FT ~^m "FftTTFTF 3TTft f!
ftFFTRT 3TFFT WTTfFJFT ^ FFT FTFT "SFT T # F^ FTFW
FFFFTFT FFT FftFFt ^FT I SlftFT FRTF ft tRfTF?
cFTFT 3TTTTTF ftTTT |% Ff3[ T FTFT ftTFTRT Tft Tffft
ttRtTFT WTWT TftFFdTFf TffFTF% FTF?, FT Fit FTTf
FTTF I FteWF sft "SF W% TFFTF "FFFT WFTft T ft%
FF FFTft ftF TtTFTFI FC "Ff WTTftFT TTTWF
FfTFFRF WF Fft FTFT W^ TTTTFT "SFT I Ftft FWT Tft
' '  "^ NO    NO
FfftFt "FftT T TFFffftF TfFFF FRFTFFT T TT:FIIHdl*l
NO
TFftft TIFTFTfft Tf TFTTFT ftFFTFTT T%T STTF-TT I
^ NO NO '   -N
F5F T ft TTFftftF TTdftF T ftFft %F "Ftftt TftFTTFt
FTftTF ftFFT TfFf FTF 3TTT# STftsiRTFt FFFFf TF tRt
Ffft WfFF FFft FtFt "SFT FT FT, TFTTT TF F^ftf 3T^"
N0'-NN0T C
FTFftrFf fjFTI  FTft FT ft sft TTTWFF if^t ftlFFTFt
^i^i^f?*? t Tftf Ft 31^^^4-44 vTH^Pb ftrr ^ f^t 41^-ti ft ftftftr
^ft TCt TTTft TTtT FTTfT Tftirft ^1
 ft/FT; J?dT iHMId !"FF
■*>i$R)<y wr tffim frM w. ???, iz- 3F7?z~ ?o<j <j
TFFT Tfti FT T WTTftFt FRTTTF TWFf, T§FFTft FTFTFT
NO NO NO'
T WFFTTTFt TFFTF I ft ftft^ ft ftTTFT FFT T¥T T FTFd:
no -v
FFTT: FTTftT FTTJtF ftTTFFTTFI F^ftf FT, Ro<\<\ Ft
FTTft T FTf TTffFF ftTFTFT FFFfTFT FTFF FTF
FftTTFt ftl FTTFFfF FFTfftf', ftTFFFT, FFT, RFFT,
FFfft, TTTF T ^TTTT fFFTF ftTFTFT fftr |
^. ^M^T ^sjfldMldfe^
■FftTTFTFFt TFF 31 FTTF ^o<n FFFTWI FTFt TFT
TFT FfFFT TFft RZ FFf TTT FWF?T fftft T FFTFt FTF
TFTTF "#TFTFTTFt TFF "^ FfFFT FTfft FF3T T TFTFt
Tffftf T§W FT FfFFf Fft Tft "STTWftF TTWRTft fftft I
FfTTF T 'FFT TFFFf "STF FF FftTTTFT Tlf£t FWF 3T?f
fFFT TTFT TTFFT tJfFT I FC FftFTFTTFt FFf TFT FT Tft
FT TfsffdT FF FW?fFT fttftiTFT ^FFT-. ft Ff TlftT
<H£Tlfd*l ^|<*|< sHI^ft ^H*lfl FTTT >jHJtRt) <Hl*l TftFT I
T-rifTFT ftFTT (Fsfftftt) F 'FSTfTTTT', ftTFT FTFTT (ftFT),
ftTT (FTTFT FTTTTTft-ftftTTTft) F FFft T "TFF
fttFFftTF TTlftt Tftft — "ft FTSTTdt "FT Tftf F TTdf
F5FTWFftT ft TTffFF FTFt TTFTft Tft FTTfft TiftrrFt
"WRfWFFF ftF ftFT I ft WRft ftftFT FRTF FTFt ftft,
STFTFff TFTt T TTFRf FftRTft FWFFt FFTT J|RlJ*l ftfTf I
TFT TTFTftFT TTTTTWFF "Ffftf TftFTTFT "FTTTTT RfftHlfl"
TW rfFT FfFTFT FT FT, Fff FftsTTFt FfFF TFT TTTftfFT
FTF Tft, ftTftft "TFTW WT FTTftT FTFT TTftft TftftTfTFT
FFTft FTFT F^TTT^TFTf TTTT FTTT T TfftTTTTFFt TFF
FT FfFFT TFft FT FT FIT fFT I TTTTFFft 'WFffT
TTftnr FFFFt FCFF" FTTFT TTFFF ft% FT Tft TFTF
TTFtftrftl FT TTFTft TTftr FT, TTTT TftftTfft FTT F^TTftftf
TTTTTTTft ffFTft "STTTsF Tft FT 7ft | ^
TFTFftf FFFTT TFFFT FFFF fftTFT W% FT WFTTT
FCFF STTFt ^Td*Td ftrfTT T FFT FFFFt ftFTFTFt
pH<ril<?l Wf tHftsiH^I*! TFF FTF W^" ^1^1 FFT FFRT
T STTFff TTffF^TjF TFTFT fftFFFTF Tft FF Ff "TTrJf I
ftft Fff TTTFFT ftFftFt FFTTW 3TFT FFFT ftftF ft Fft Ff
■ftftTFTFFFt TFTftTTTft TTdftr^Tft^TF| T^fFFlTTFFt
gft ftFTT fJFT T TF FF Tftfft Trft ^fftt FRTF F^TFFFf
Tft FTTT ftFFT FFT FFF Tft fJlTT I FF STTRftTTTT
FldFft ftFTFt ft T-TFTTFt) F3F ffTFft ^OTTFt FT ftft
TTTFT FFTFt TJf I TT TTFftFTFT FT TTft FTFFT FT?
TTfFFT Fft |% FTT T ftf FFTT ci|<HdH< FT ^fd^d ^T
FTTT I ^ FsffFTf FFFfTfFt FFTFflffFT FfftFFt
TTTrffFFT FftT FFW FFTftFt FFFF ftFFT fftrT FFFt
* ftft F?TJFTFT=FT TTTT TT§ftrfFFF sfMW T arfy^^+i ^rrfrr,
FpftT "The Rationale Behind the Deal", The Kathmandu Post, 3°  rf
Ro<n |  iyrAAKW FTft TtT Ff RRi<H<KI Tft Mlffi?*? FpT yPrF+l
"FSTTT^T +ft(?<p"ft I^TF^FT"1" ^ F^ FT ft%FT I
' FTftftf TTFT FFlfaftF, F^Tlft, FFcI ~iO<\<\ \
 ft/FT; J?dT iHMId !"FF
■*>i$R)<y wr tffim $<M ft ???, iz- 3F7?z~ ?o<j <j
ftftf fFT, FC ftfft Fft FT "TTft FFTF Tft SFT FTFt
no '
FTFTFFT T WFTTTTTFTTFt TTrftftlTTdf frfftrrftt TJf, fftrfft
Tf^Rftftf FT *ft FTTftrFFTTFt TJfl ft T#ftrTF FftTTTFTFt
TFT Fft TFTFTT FTFT ^IdMldf^l Tftftt TdF ^^|ifl^H
ftTTF ftFWF FTTft 3FT T FFFFT TTdfftTWF fdTFT
FTftft T§FTFf TfFSTF TtT FT Tft FF FT I FSTTTfWF
f4f4" FTf WFFFT ftrr ^ ftffftf %nftt TTFFFftf FT? FT
fftFTFTTFt FFTRT FRFTFT ftr TTFTTW fFFFFT TFFF
TlftFPFT fftT I Tftftftf FRFTFT ftr TTFFfTfFt FfW,
fftFTFTTFt ftftT T ftrfftTFTT FfTftf FFTFT TTFTFF T
FftfTTTf crTdl*i^*l Hd^ffcKul F9T ^H-H|iTl^H Tftft H^l*^^*l
^HldHJ||ild*l fftiMHi ■ii.A^A ftrFf fftl
ftFFT FftfT FRTF 3TFTT FftTTTFTTFt TFT FT TFFft
fFTftft FTFFTftTffr FfftTjFT FFFT TrfrftTFT FftFfTjFf
FTt TfTTFFft FT TffFT fftl FrftFTftTfTT TFTt Ff
3TTFFF f| FTftft ftFTT Fftftftt ftfFTFnf ^fFTFT
p^iFFFftf ftTTT FprrfttTTftT srft ftFT ft ftftf
"#TTFTFTTFf Tf Tft tTrftt fWTfft, TFTft ftFlfftftV TFTFTft
ftF TFTFt ftfTTF ftfti TFFFF Trlftr TftftTjTW
TTT^^TdTTFffF FTTF TTTTF^ fFFT I FfftF Tft TTTftftfTfdfFt
ftftFT FTFF "Tfftf TF ftft ftftft FTFT T#^fftr^ TftftftFT
WTFTTftwftftfTTfftFWF TTT Fffr TT FT TT%I % FTTF
Y FTfftFT T ^T:TFFF1T ftftF FRTfft FTfftFT |T TFftft TTTFFT
ftf, ijF^imWI FT FftFrft ^TT:TFTTTF FT T TFftfft 41<H*4I
FftT TFftft FftT fftt F FftftF SF^rsiT'fftt ftf ft" FTFoFF
<r1«!l$(?fti ^^ff+^l ftf +l*4^ld FTF|ft ypMI ^fft?$ I J-lFf?
FT Tfftt ftf srft TFTft FTTF ft" ft -g^, ftrft "rftfft
FFFfftt FTf FFTT ftftt FT FTF "FTTFT FT371 F aft T?IFF
TFTFFgpfJ ft ■H*4|4iv7H TT^T:Tp||mi+l R + ^(?^K fftTT <M-llfft
ftft FTftFT ^TftfftTT ftTftf? FF1FFF TTftftFTft TTft ft
ft FTTFFFT Fft ftft fftfF |T FTSiT? T^T ft ft ft, FFfFFFf
TTFT T FtffFF ftrFPnf ftFT FTftFT fftFfFft TFftfft
ftft ft ffftft T^TT ft?
* ftftM^lft TFT FFftt ftft fftTFTTftnft T«FT TJFFFT ^FFT
"tft" ft Tftf ftr/ftf Jgyzm "nft yfft+i Frrftft tff ftftr
<\oo  ftt F^ftft^ft ft1" ft1  ^ftf t ft  ftrnfft
FFFFFffT Tftft FT fftF I F, Tff TT Tft FTFTftFftf FTf
TTT ftft ftgTFT Tftft TT TTTftt TftfftftTT Fffftf FTt, ftft
FTT&FFT TfFT ife "fftur'ft FTF FTTftf ftft T5TFT ft-HJ ^T
FTftt ^t T%FT% F5T fFft ft TTft ft Tft FFftFT T
WFTIIil+i FTFft ffttfftTTF Flf fttftr TT fftTTFTFF ftftr
"gft FTTFJTftt TRTT TTTt fftTFT FTF I Mlffiftl+I ft TFfftt
FFFf FTTft ftft" ftftlF fFft TfFft ftft ftl FTfFFFT
ftF TTTTTFT T ^TFFFTT ftftrrft Tpff FTf 7^ "FTTTftft'fftf I
FftTTft 'iooc, F Fftft FFF T ftftft Ffftftt TSFTTftF
ifftftFTf fttft tM  (fttTTF)  ftT Tftt FrftftlF ftftft ^
TfFf FFftF Tft Ffft ftFFT ftftfl TftFFFFT FT
WTftF STlffFF TftftF Ft TFTF TFTFTFt fftTT ftlTTT,
FFfftfft T FRFFFFf FFTT ^TFT, ft^r "#TFTFTFTTf
fttFFT T "FFF TftFTT TTffT FFRT SFT fftft I
ft FfFF "#TFFTFFt TFT ftftrftf ftr T FftrF
(FsffFTf) F ftft 31 RdR* TTFf F? Ftt I TFlft 3H<r>lftl*l
^    NO CN
ftFFFf 3T^" "FFTFT ftftf #T, FFFT wf F3fHl<{ft^Rld
ft TFFF T FftTFTFTTFt TtFFTTf ftrFFFFT "gftT fftft
^FFt ¥TRFF 3TFC TTFt TJf I ^ FrftFTftTFTTF FdFftt T TJf
FC ftt fTTfT Tft TTFTFFFf FFFFTF TTWF ttRff|
NO NO <=N NO '
ftfRT FWFFt FTTT Tftft TJfl TFTTft FTTFT TTFftftF
TfftTFTFFRf FfftFFT TTfrFTT ftTTTT T FTTfTTT FTTFt
TftTFTFt FTT JlRdH^ ftfRT Tft FfftF V& "SFTI
FTFFftftTftftTFt FffftTF F^f T F^rFTTFt fftftrrfiFt
FFTftfFT FftftT TJf I TT Tfft FTTSFT fttFT FT 'fftF' T
FTST^T ^l^<l-H ^ilW ^H-Hpb ftlHI^ <HJ-^idMldf+ll 3|RPd<
TFF| STTFTt ^IdMI^ ^iftRdlH Tftfft «^*l FTT TTFT WTT
T TTFffftF "ftft Tft FRfftrT ^ft FfftFFt Fft ftftf I c
FWFFt 3TFFTF ftFT FFFf TTFT FTFt TJf FftTTTFTTFt
TFT FFT FTfft FRFTFT T TFFIIHHNR ftft FTT FFFT
NO
TFT FTFTFT 3TSFT ?FFTT TFTFT T ^d*HI (Fftftftt) 3TST¥T
TFiFRf ft FTFt TJf I
FFft "TftT T Tftft ftft' TFT T^ffr "ftr "irftf T FT
FTFcF-'ft T%Fft ftftlRT fttft I
13 FTTft tt Fftft PryHM Fift T ^^^llf ^+1+1 "Fft F^pfTJTT STT
TFTFftFftT^TflftT'FftftTfttfftft7, -yV/e/*/ dlilejh ?//Prf ul* ill,
TTftF^rfftr I T^f^Fy^4^|4^<s|4^^i<(4^^#^yM'H'^Hlftl'H4-^l^|c^Mf
FF ftft TFTTFT FTTFT? TTTfF ftgTTTfgftj FTFFft "ftftlF ftftlT
f?TTF" ftf ftT T TTF fftfTT FTFt TTTT ftftf Fftftt TTTFftrfftft
FTTFFT TTTF "FTFT fftft" Tftft F3TT FT fftt I F ftft FTF ft
ftft £<rfi f(?HII ^RF7TF^wftTFTfftF,ftftH'H'MI+i fftdi TFT
FftlFT T TT:TTTFftt FfTF ftftt ^tft FT F?T fftt I FF TTTT
FTFTT FFT ftft Frftfft FrftnFlftT ftftt ftf 3TFFT ftFTft ^ T
"^llptl yRb^lft ^H + ft Rtd.s)lciTfTrftl=Hcf|^|^ (jd^ii ^iR^I y<FI *llH ft
FFftftipfftftgp FTftft TTft FTfftft, Ftrnft, FFtT Ro^ |
q STT FTfttFT Ffft FT fftftft ^^ y B^Xl ftft FTftfftt
FTFTT "Tift ftffftr FTftft FT fftft7, •yWe/*/ dlilejh ?77ft" ftft^
Tift Fftfft I fftFT T FTfft FTF TTT: "+g<|4-ft"F FTF fift^-lj
ft ftftrr fftr Trfttft ftr ftr sft ttft ftjftr FTftft Trrftr
fffft, -yv/e/*/ Tirf <M-f)B# ftf?^ TTrfft Fftfft, T. R I FTftft
ftlTFT F^ftft'ft ftft TFftt FFFT ft Fftft "TFTrftFF"
TTT Fftt ftftft Tft Tft Tftt ^1 F Tftftftf fttFT FTf FTT
ftftT TTFTTT TTTF ftfftft FTftft ftlTFT FTF F^f TlftTFrft
Tfftlf t Ffftftft TFF fftft T5T?ftF fft 3TSTF fftft TFftt
TTTftF fftl TftftT F^ftft^ TfttFT FTTt «ff TTT FTFT
TTftftT T TFT ~im FTTFF ft^FF TTF ftfT FTFFFT ftft
FT^F^TTfF TTftft TT ftftF srir FF FftrTI TTftft TTTTFT
Fftft, W ^°11 I
 ft/FT; J?dT iHMId !"FF
■*l$Rm WT tffim/?W ft 111, 1$- mtd- ?o<j <j
Y
Hldfi?4? ^-HIaTI^H FffT <rl^l**l -H^ill T d-fft*^ Ftf fftftf
TfFF FF fFTTFf FFT WTTFRT FT "TFSFT, W TFTFTFt
fttftF ft FRTFT: Tdft ffFWf fftftw T ft "FFF FFT,
<HftyH<THI*l TFTFT FF *W**Rld ftftu,*l fftFT I TFTt
WftTf Tftftftf FFSlFfFT 31 RdR* T FfT FSFWF ftTFTT
Fff FFft W T ftft TfTFFt W% dFf FT TiFTFt FFT ftftf
TTfRft? -H 4-^1 dm I FFT FTT TFjft I TTdFF TFTF "ft
fftWTFft fftTTF "FlftT fFT' FT TTFTFt FT Fftr, TT ftft
FJT" FF Ffftrftr ftft TTTWT Frft FTT TFFft "ftf FTWI
ftFfft F" ^5FF| ft FftrtFTF Ff ft FT FTfft TFFT FF
TFTTIFT F§" FTFFTffTFTTf ^IH-Hpb FTFfft FTT ftft TFFFT
NO NO
TftFffT ftw I  Fft FF FTTT ftft cA|*Hld FT Rooxz, ft
FF ftft TffFR 3TTFT WW ft" FFFt TF T7jffftf fJFf |
FSTtFfftF "FTFF FTt Tftf FTFTRT T FftTTTFTfTTTTFT
Ffftftf ftnftFF TfF ftTFTRf ftft FFffftF TfWFFf
dTFFf TTTFt W, W FTF ftFFT ftTF# FRFftf FFTF
NO 'T
TTfftft? FftfT F FftTFT TTfft FTF FTFT ftf FT ^pR^dft
FSTtFfftF ftftV Fftft 3FW TJFTJ ftTFt fttFFdfFRf
TfftTFf ftftfftF ftft FFRT Tftft WW^ Ffftrft W-FFFt
TTFffftF FTTWT FFTFT WW ^ *£! ~^A "FTFTFT T
TT:TFFTFF FF fFTTF FTFFFTTTf ftf fftftf Tft TFTF#
NO ->.->.
Fft FF :§ftfF aft-, fftTTT ftftfTFt TFWfRF TTFffftF
FTtfttfttFt FTTT FfftFFt FTT FTFT ftFFT TJFTJ FFTFT
TTftf Fftftftt ftFTft FTTfTfT "ftf T Tftf FfftFWFTtf FftF
3FSTFFT 4^*1 W^l fftFT TFft TTFFFT T WFTTTF FftrF
(Fftftftt) ft ft FTT ^§TFT WW Tft Tfftr ft I TFftf FTF
"ftnftF ftTWFF fftT Tftfft "SF WTFTFTt TFFfff Tft
3TTTF FRftFFFt fftr FFFT Fftl fftftrfF ftft Ffftf
RTftft ft T FRFTtFT WT\ TFFIIHdl*! fFFT FT? "#TTFTFt
FFRf Fffft Ff Sffft ^ FftFfftTcft ftff fftrWTfF ftFffFT
FT fftTFT FT F^W I
■FftTFTFTTFt TFT 3 f FTTd ^o<n FFFT ftft fFTFft FF
TTTTFTFT T TTFFFTFfft ftft F^ftfTFff FT W Tft ftft
ftftftF fftT TTTftft ftFT I FWTTFT Tlfft, TTTFTFT TfRft
TTFFfTfFt TTFSF T FfftFFt Fff TftFFFF #TFftF
^Xl TTTF c*l<H*l FfF Fftl <=l I <{ft4?ft <rl^l*i^*l Hd^ff*^!
ft FFf FTF"WW^TFTFCFTfTTftFTTFTFft1^fftfFW
Ftft FFT Ff WWT; FTF FF Fd FFt TTf F "Ffftf T
TFFflfft FFTFTF# FFFT WWft10 ^ FftftTft TTFTFTfFt
TTFTtFT T TT:FTTFTFrff "ftnftF FfttTTOT WFfft ftftr
NO NO
Fftftft "TRFTTTTft fft TTFWT I W ft FWF "Tt TTdftF
ftftF FT Fftfti TF^ Fftftt FRFTtFT T WFFFTTFf
'TWlfFft' F 'FF FTT" FFT FFT FTT Fcftri W TFFt
*«TW 3j[^*l TrftftTTft ^dl^F^I <:HHA\£ <*d\^ FFTFft
FfWI
% ftTFT TTf FT Frr Fftt FTftt TTfftt TftfFTFTTFi W ftr TTF
FUTF FT Tfft FFfT FFT fftlFFf TTTt fftftf ft: "FT ftrrr
Tft TTFft fftftft T W TTftlT ft fftlftft | "
10TTTftlftl ^44^441 FtftTFT *R+K*4| #^f 4T^im^4c44| FTFft"
F%T=r^TI
 ftFT; J?dT di/4/d *"FF
■*i$Rm wr tffim/?W ft ???, ?2r5TFFT,°??
3.  srf^RT"*: 3P^T
FsftFrftF t ftrrff ftr, ftrr t FsftFrftF, ftftft ftr t w
TTT TTFffftF TftftftfTT TFTFT FFaFTFT FTTWF FT TJFT I
ftftFT Roo% ft FF ft" WTft, TTTTFT Roor\ ft FFT
"Fftd" TTTFTF, ftfftFC Roor\ ft ffrftftr T "ftf TTTTFTTFt
FTFFTFTFt TTTFTF, FFft FftTTTft TTTFF, FT, R°°^ T
Roou, ftftt FFTT FCFTTFt FFT ~^t FftTTFTFFt
fftfFTFt TWTft" TfFT FFT ftftWF FTT FfFT Wl
ftftFTF FTt TFT FTFT FTFT ftrfft FrftFWftt
"#TFTFTTFt Ftffft Yo TfFW TFT ftrft T TTWT
fftfFTFdFTl^' FTT fTd ftft ft1
FFFTftftf ftr FfFf 'TTFFF TTTFffFT T FTTFTFFTFt
ftFFTWTft" FTTTT TTFftftF ftftTTT T "Ffft TfftTTFTTFt
TTFTTftffft ftftftr TfFf TJFTJ FFFTftT?Ft TFF FTTTF;
fftrrft TFTFf "FT "TTTFF ft FST TFTFT, W 1^°
Tftftt TFFftTF FFTTFf "WFFFt TTFFFTTf TFFT FT
H-A||A|I T <HWlRl* TTF <M-flfd* 4?HRd<ul*l FFfft fFTTFF
■pr 7FTt1 ifW, rrrftt T FTftF TTTTTFT ftft ftFTTFt FTTFT
FFTFT "FftdFt WTF (T FFFff fFTTFf FFF ftft) Tfd
fftFT ^T ^ FFFTftrftt TTW LJ*lft*Rc|l41 FTFt FFF
FfftF fftTTFftr ^FTTJ FfftF FfftF; FT T FTFT
TTFfFWT WTFTTf TFFF Fffft ffTTFRF TTFfffFF TFFFTff
FFT TTF ft WfftW FWT I ^ TT, 1^° ft TffFW ft
Ffftf fftft ft" fftfR TTFTT, W TTFTTFf TTdfFf FT ftTW
Tft FTt ftlFTFt TTTFT FTTT;!
w. ^ooi(-t ^oo<<;
"Ffft TTFTTFT FcdftWF T TFFlfW ftftTT FRTF FTT
FFSTT FftTFT FFTdFF FW ft FTTWTFT TWT
FTFftfft TTWFftF TftfWF TF TFFFf FRFfFFt FTTT,
TTTRTsftFTf Hldfi?4?F <u|Jf|p|cfc ^HSdl*l Fft TftftT R*<W**
FFFT TTTT TTFFFTfWFt FFTTFF fftfti TfF WfFFt
F*ftfdf "FFTFt ftftT ft FFTft TfdftFFf F^ WJF
FTFTF? fftft, W FfftFFF Tfftt FFftftT FTFT Ffft
ftftfl Fsff^ftffFTftFf TTSF^TftffFTFT TTFFT TT ^ "Fft
ftrftft fFTFTTf TFft TFf ^iftl" FFFFWFf T%F FTT
^ Fftftwft TFTT TTF FTFfft fftt TFFFftft ftftFTF
TFftt Tft  ^OX  TftTT FT TTT Tf  -<Sf\m  (<|Ro)  fft fFf I
ft%ftt FTTTTTlfft Tftfrftrft  RV3  TfftTT FT TF T  K^K.
fftffftfftFFF RRo fftTTTft I TrTFtTTftft R^ ftn fftrft
% ftTT fft Fftfftt TTT I
"tt ^oof, F TFpftt FFTTfI" FTT^t ftftf ftft FT ftftt ft
|T ftl
"Fft TTTFF "FFTFt fttWt TTFT fftft ft FfFTTfftf TFFTTf
TFTFFTft FRFFT Tift "ftftftft WFFt FTF ffFT fft I
W Tft ftT T FFftfFTFT %WF "Ffft TffttTFt "5?F T
FFFTftTjFt  FTFFFF  "FfT  T7Jft  T  TFCFTfft  ftTW
F^FFFFt ftftT ft FJ^f I
Ffft Wf ftft fFCTTTTTFTT FF%F FT W T TWT TtfttFTTft
cn no ' &
FT Wl FTTfrF ftfTFt TTF€TTFf FFTT FFFfFf
FFTTFFTFf TTFTFftf FTFTF T TFJFffT FWT FTTTfRf
FRWrft FTFt ftftfl" "Fft ftftft FTFTTd FTfffF T
FFFFFFTTf TfFF TFFT FFT ftfTTd FFT Hldf*l FTTTt
3H«R<=ll41 ^411*1 TFT ^ftl<^*l *ft<HI*l TFft ftlRld FFT
ftft T FTFFFWFFf TffttTRf WFT FFFTft Fft FTFT
ftfti
TFf STF T "Fft ftftft FTTFT ftfFT%T?Ft FTFTF FWT
WFfFFTF FfftF; ftfTFt FFFft ^ooo ^f% <\oooo
TfFf ftftfl TTFF Tfftf W ^ools Tf TFftTFTT TfFF
FFFftft ^Rooo ft TTFSTTF TTFFFF TTFWf T fftfFCFWT
Fdf |F "ft ftf W^" TftT fft I Tftf f^.,^00 TTFFWFff
FTTftT ftfTFT FfFT WFtftf I ^* WT TFTFT ftft Wv Tft
1' FTFTTft ftfftX TTTF F, "Reforming the Army", and "The Limits of
Negotiations", The Kathmandu Post, R^ ftftf T 1^ % ~iO<\<\ |
1Y WF ftlfftFFF ?R,R«.o FT "FWFF ft WF fftl ftnft
c;,^^c; FT yTllufl + ^l ft FFT FFF I TTTFFTT ftftTT TT Tft
R^,^tO FT"FFfFFFft n,^°R FT ftft ftm Ff "Sftft I
Fftt Tft FftTT, \%^ FT TTTTFF ztmi R«. % n^ T%
Fft fft ft 1,03*. FT R«. ft ^oof, F ^4ftl44 FTFftftriF
ftff: ftr% ft 4iRn+i fft i At ttttf^ t t% ft wf Fft
fttT R.YOO FFft FT R°1° F ftTTTfft FTF fft ftft (FT
ftfftF) I FftftFft T^fff rftt TTftftt Tft Fftft TFft
WW T5TSTFT ft ftt Wr Tft FTtFTft ft" ftt FFft FTTFT
Tftftftf T^l FT R°°i<. ftt FFTTFRTTTftFft ftftt TTFTF TTflTT
"^TTft ftftt ftft TT4TTT T TrfFft Trft ftt Fftft fftft: ft
Ftft TT ftlT FTRfft "ftF %Xoo ^f% <\oooo ff oTFfFF
fftl ^ Tftt TTTTTlft ^ Rooo o-R^ 000 fFftfftFTPTFF ftft
ft ftTTT Tftr fft I (FTFFFT "Tift ftftX TTftft Tftt ffftf A.
Toy, fteTW wftft /ftw rfFV, WWW T Tftft R^ TTfTF
^oo\tyq. a) 1 arfttF Rooi< f Tft F^^^^ft ft ^^ftf
T FTftft ftftt fftftfT fftfF TTT "ftfTTT FTftF Tfftt I FT
ftftT TFftftft FT TFFTFT ftfFFTT ftf TrfftTTF Tftt IR ft
Fftrr^r "Tfft Tmf t^TF rftf fftft I TTT fftFTTT TTrftjft ftft
FFT TFT ft T TTTTlfft fftftfftFT FTPTFF ^m ftftft "TFT
FTTTT "FFffFFft ft fftftFFF T%T Tft |F FTW I FTTftf "ftF
FTfftFT FFFTT FTW Trft ^TT ftl plW FTfRfF/ ftft
TTgFF ftt, fftft-ftftft, FTTFfftlFFT wfftr T ftfFTT FTtT
FTT^t ftftt ftTTFT fftT ftt FFft Tft ftft fftft fft TTTTt ftr
FTFTFt TTFT FTTftf fftft | fftftFF ^ftt ftft ftf Fftftt
Trft i^TF Fft, TTFt TTTTftrFffFftftt ftf HTFft fft Tftt I
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
ftlftTFFRf FW TffrfT ftrftt Ro<\o tttftTTFT sffrFffF   ^Ifd^T ^J-h41^H FF WTTFFT fftiWi ftftT i^*did1 ft
TFW fttfftFWF fftFTfFT WI ^ HM^ ftfTft ft13
W4lRr> ftl*l "ft <H^I*3^ y^iuflob^uiobl yf*i| I FFFT FFTT
T T "ft fftfftFFT WT Wl TFF WFf FFWT T
FffTFTFftt TftffftTFt FFTt FF TFTTf FFTT Tf% T FT ft
FTFft TTFFW fftft W7 Fftftd fftr (FFFFT) Ft ftftt
FRF WT ft | ^ FfFCFTfft FfftFFt TTWF Trft ftfft FfT
FF FT ftT*l fFFTT I TTft FTFt T ftrfftlFt FFT "ftTTFt
"FF?" FFFFFF FTTFTT ftftFT FfWT, TTFFWft fttftr
tftrft 4"1<44M"l<ft i4M£4c^ y44|iifl+<|i| TfftT FFFTT Tftt FFFT
ft ^ ft FTTfft ftftt TTTTTT ft" FTTFfftF ftft ftf Tftf fftftf
TTfft T TSFFT FFFfFF TTFftTT ftrft | FTRffFT ftftf
"FFfFftt FTW ftftFT ft ft" FFFT Tftftf ft ftt TTlfft^ I
ftF Tftt TSRTfft ftFT ftF ^,^00 FftTFFF ft TftT fftfti
fftft FTFT ^,^00 T^fft FftTFFF Fftnft ftft W^ TTrfftft
"FftT5|l*44ii|4T| yiftl Fft ftt ftft (?fft<+l ftfftfft fif^l^l
WF FTJF7^ I FTTfft TtTFT "FFfFftt FTFTTT T TFFft (? fti
fftrr Tm ftft ftrrncT ttf f^tffttt Ffft ftft Frft
TFTTTFF ft TTTTFTTT Tft FT, TFT FT, ftfT TfFT FT FTT
ftftftF TFftft Tm ^fr, ^gr? epftr, fffff f ft 1 wft
ft TFTFFT ftftftFT "ftt ftfftTW^ "ftft *T.), A People's War
(TFSTTft, ?,OCm); y ftTFT FTWl.TftTf (Tftftft) (+16441^",
Rooc;)| TTTFFTT ftftTTFFftt FT ftft TftftFFTTT Fft I
TTW ^ WTFFF FrfftiF Fn TT T ftF FTTT TftnftFFft TT
ftft ftftmf fftFTTT FT I ftrft FFTFt TTT ft I F ft W
Ro<lo Ffftft TgjTFJ 4ftl(?4p44sft + ft3<?) ft(?<p<ft fftlfft F«F
ftftft FffFftt WT Tftft Wft Tft fftrr | FTftft ttttft
FftftFF, ftTFTfFF, ftrftft ftftrffFF, WTTft. FTT, TTFF,
TF^rft,FTTftft ?,o<\<\ | FT TTT «. ft ftjftTJ
" ftftt ftTFT tjw FT FTTTTTTT ftftt 3IJTH44I FTTftft ftFT
ftF <3,ooo -QTFffFF TfftftFT T%T Tft fftl Ffftft ttttft
Fftft, +I64ft, ftftr Ro 11 | nfttnft FftF TF ftf^FFft
ft "^'"FFfFTFTftTTTFftFWftTWI FTftft WTT Fftft,
TTTTTft, FTTft Roll | <H3fft<r1+l FRFTftft *K<ft TTf TTFF
Fftfft TFTT Fftt F "FTftt ftftft TFT ftTTT fftrftt FF I
FTftTT TffftT Fftft,F^TTft,Tlft ROtt | ft TTftft ftFFTF
|^ FtT TTff ftFftt FFT ftt ft I  F TTT fftfftt TftftT
ftr ftftftr I ftfft Tftftf ftftr ftTTFftf Fftrftt ftrrFftt
Fftfft TTFft TTftft W T ftfft T TTftft ft ft FF FFFt
Tft fft I FTFTTF "ftt, ftfftT, TTTW Tift, "fftF, FW T ft
ftftF', </ft}il<1/ T iim^l (+16441^!', ~<o<\o) | ~m FTTfft "ftFT
FFTFft Ffft W ftft? TTT ftft Ffft T FT ftm "ftt "ftt
TTTTFF ft FWTT TTftt TTT fftFT ftf TTft ftrTfftTTftFTftT
ftTFFft ft" ftftftftf | ft \o<\<\ FftftM^I+l FFFTT TWT
nftftfF ftftt Fftt ft(?4p44l FTF FFfTF ^6 + TI TF fft"
"FFfFFFf frfftTTT "TTFT FFTjft ftt fftft I TTftt ft Ffft
Tft <lftfft TH+I<?) ■HTlftivTH+l "ftt ftft" ftw ft ft I TFftftF
fftTFT T ftr ftftftt fftFT ftn ft Tft |ft|
<H4-^dMldf*l TRftftF tedi^Tii Tfti<=l1<{ft** FFT H^l*^^!^
ftlft<4i| fft FTFT Ftft Wr fftw FFFWFTf Tftf WFT%
FF ffTFFT TjTF TftFftFT ft FTFT F?W ftl" Ffftftf
WfFI ftrr | FFfFFTTf ftft FTf FFFT T "Fft ftrftft TFTFt
TTFFF FTTt fFT T TftTFTTFFt FW fftT F ftfF ftfF
FFTF ftftFT TFTFftf FFFF Tftf wftftt FFWFTTf
ftfWt TFT FFft I W TFFt ftt WFT FTTt, "Ffftf "FDTFFT
TTTTfWWTfd FFFTf Fftf "Fft ftrftft ftftft FRFWT
FftFf TFT FTt T TFF TFf Tft FFTfft TTFTff FFF TFT
NO ^ NO
FTt, ftt FftWFt FJfftFFFt ftftf FT FTtl 1c W Rooxz-
Ft Fftft FFFF TTW FRFttFTFt FSFRFT TTFT Wlft
NO ^NO NO
Ff FFT T FFTFdTRT TFT F^Tf ft FFT FTT TFfI" fft I
W fttftTWF FftFT fft FWF Tft *lPdi F5F TTFT
fftft I n  FFFTf ftrftf WT "Ffftf "FtfftfF ft FTTFf
C CV   -N ^ NO^
"FFTF "TTFTFTT TftFFT FFC TffTTFf FTFTFf ftftf T ft
TffttFT fft: r'("T4FftFTFFT) FT4TTF; TTTFt -TFfTTFffFTT T
ftftft ftfTFt TFFftTFTT I "
115 fftft Trrft ftftf ftftr, ftft wm: ?ft?ft ftft, ftft
Fftfftl W ^°°^ ftt WT TTftTTft ftftt ftf FTTT TTTt TTT
ftffT ftft FTTt TfTFTTff "ftfrfF "T^T TTFFF TTFft ftn
(Fftnft) ftftftl
^TTsffnft T Fftftftt WW® ftft ^ ftfrft fft ft FTtFT
Tftft ft TTTT ft TF^r ft W ^ooc; ftt TFTTTF F?Wf ft
fftrr t ft Trrftnft ftrrFF Frfftrft FfT^; fft t Ffft Frfft
FTTftft ftftt fftTFT TTF^7 T FTfft Tftftft fftFT ft ftt ft I
FTfftft Tftf91, TffftfFTFftT fftft FftfFFn TTTT
fftTmFTTFF, FTft ftftsifftt Fft T fftf "ftft ftftnft ^ FF
ftf FFft Frfftrrft nrftt "TfTf ftrftt Trft fFTftrFTTT "ftf
Fftft TTfftT ftftTft, "Shackled or Unleashed: UNMIN in Nepal's Peace
Process", Himal South Asian, 3| <*fim. ROOC; |
" FTTT ftft ftfftn TFT fftrftt "TfftftdftTT ftt ftfftft
ftfftn Tft v\4\%(?^it yTiufl+^ift ftrm ftftt -^nTPb <Hmi£
c,ooo FT ^poo gfFftt T TTTTT M n^rr Ffn TFTTT ftfg7
ft Trfftrftr ftFfi Trfft^rrFrnrft fftft FfTFFft w 'i00^
ftt wftr ftftftr ft fftft ft ~iOO% f nfft; FTt ftft
"ftTTFft TTTTT Fftr ft FTTFT TTTFft <lft|44l ffTTftftt
TFFTft Tft TFT ftf fftnTF fft" fft I ftm (nftftf) ft
TTT ft 1ft slid fftft ftftt TWftf FTfTFTn ^mTT" ftftft tftr |
FTTTftft "TTTF ftftft "FFTfFF ft W, FTfFFft ft ft TTftft
TTFT Tgj ft ^TTpTrft T TFTTpW TFftfftft fttft ftft+F ftt
ftft ^ ftr fftw^Ti ^^i*<ri ft^r Fft FftT Trrftnft ft<i<?) wr
Fftl TFT T 3|4?Fftt ft idLH«n ft F^fft" 4|Rh+| fftftt ft ft
TTT fftl  ftftt ftftFT Tft TTFft TTTT ft ftftff ft W1"
TTrftnft ~-\<\yA?\ ftftft fi-5+i fftft ftr ft n?r nft ^ I Fftrfftn
Tft FTTft TtFft FffFFft ftftFT ft FT FFf Fft FF
FtTFTfft FT nffFFF ftf HTT ftftfft I
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
is
FW fTFftFT "FftT TfFF fftw ftlTT FTFf Tft ftpSTFT
fFFT I ^° W FRFTtFT T TTFTFFfft FFFffWFF Fft
TFT FftfT T TfrfftdT ftr WFF? 3TFFF fftftTT TTTFT
Fit |  -ftftftrFf ftFftft 'FRFTtFT W fTF' FtT Fdt FRTT,
NO N3   NO
^IFlf) RHRh*I ^*<HH<J| ftftft hRtW R^FHfti I FFWft
FFFWfftlKcrll^ *Hiy4iy ^cHUfd *d<=IM<HWTTrft, ftt FTT
FTRfft ftT TTFffftF FTF fftfftT-TfftfftT FffFf FtTftf
NO NO
ftftft ftfTF FRFTtFT ftfft ftnr ^FTT Fftffftr I FTFT
WTFFTftf FFFF "ftfFTTf fftft FFf "dft ftrftft FT T ff
Ff WF Ft FffFTft TTFT Ftftfl  FRFTtFT W ftr,
NO N2 NO
<W<^ft<H ftydd JlRdH^ T ^*M4fl F^F 4|RlJ*l <H4-HRt fftff
FTFf FtT FT d*l*l FST TfT ft I Ffft Fff ft*llftl*l ft
NO NO ' NO
ftFW FFFTf FT TftFT "ftfFt FfFT FCTTff Tft FFRT
NO NO
FF fFT Fft ft Fftftt ftFWft FFFTf ftfTFt fFTdT
TfTTff FRFFT TFTTTd: TftfFf fftft FFT ft |
fftfFTTfw TTFF WT ft, ftTFTFt ftftft Tfi wft T
FFFFf FTFT FFTT ft ffTTrfftlTF FTFT -H^dMldf*!
tRfFTTFT FT ^ooc FF^fwft TTdT TFTTF FF¥F ft
FTFfft FFFFW W TffTffFT FRTTtW T TTTFFT ft
FTFTF W I FFFTf Ftffft FFFFt ftFT TlffrffT TFTTtf
TfFF FfftT FTTF ft ftftt, W FFd Root FTFftftwrr
NO NO NO T
<H£|IKI ^4H*.i|dH *tRij*| ftrftft ftMl^ ftfft hR<^*1 ftfti
^Hiy4iy *d<=IM FCfW iMflftelR ft^Hufl F^, "FFttFTFt ftffT
F^  T  FTTt  FFTFft  Tftft1  3^  TrftfWFt  iNdlfd*
,0 fT TTTTn TFft FTTT TFTTTT TTT ftw Tftf FTTTTft FFftt
nft TFTT fTT4TTTFT TTft TTFft FFF ft I ftftFTFftt fftft
Ujftt ftft Tftf Fftrr fftFF nfttnft nrftftfFftt HTifti
TTftftFTFTfi FTFTT ft, FTF ftm FWf ftftt "ftFT ^f FT
fFTftrft Tft fftl TTT fftFF nftfnftFTftt TTTftft ftf
ftftTTft Tftt fftfttl  "ftTFT TFTffT TFTfftt TTF ftft" TSTFt
ftT fft tt ftFft ftftt fftft wftft nrenftftTT ftr (nfttnft)
ft TTWFT ft T TTFft "STTF' ft W[tj| Ff^rrft TTTTlf
FTTTft TFsftT fftTT n FFRfft TTftf fftftt fftfl F ft^
TftFT ftft ftftfft) ftF WTTT ftlFT ftftfftTTFT ftftftfft ft
FffFTTTF FFT TfTFT Tft fftt T ftftTT FTTF FTfftft
TfttTF Tft TTfttfft FTTftft" ft ft ^TfT ^ff | FTftft TTTTT
FftftFF, ftft ftrfftfft T ftftt "ftFT FTTTTTTT Fftr,
ftmcr, +16441^!',wft ^°tt 1
^ FFT ?,ocm F TFT TFTTft FTTft Ffft FTftt fftftt
ftf ftrrTFT nrnftt nfttnft FFffFFnT "ftf TnftrFiFTT
FTJF |ft ftft fftnFFF TTTT ^ft ft ftft^ T5fTF ftftfft TTFTTT,
FTTF, Fftft T fftlfFT TTTT fft I FTTt ft TFT ft" TTTT TTftr
Wl TTftft TTTFT FFft, TTSFft ftFft? ^,0^^ | Sffft RO<H
F Mikel Dunham ft ftfft Fftft ftf FfftC, mikeldunham.blogs.
com I TTftt TTFF ftftt ftftt FFF, ftft nFTT T FTftftTF
Tm ft 03TTFTTT T TT/TFTFFftt Fftnft ft ftr Fftf I ftftf
ftftt ft ft Tftt nsrft ft (fftft wr nfttnTftt ftf ?ft Fft)
^ftftfftl T ftftft ftfTF TFT FFCt <H41|A||>jH TWTft ft^d*l
ffftft FFf Wftf I " W TTRTFFT TTFffftF TTWF T FFfft
"WFFTfft "TTFTtFT TF "FW ft TTTT FTTTTTf FFtftft
FffftftTFF FlfTTTf FFTTTT FTFT fftl " TWT ftrFFT
NO ^
ftft "Sftt TftftT TjTF Tfftf Fftft FTTfttFR ftw (TFFt)
Ff Fft fftftf WFFffF FRFTtFT ftftft ftft Ffftf Ff FT
ft Ffrf ftrrwft Fff ftrftft ftrtTrrf ftM*l ftftI^tf
ftfFFTFTFT ftf TfdftftFFTF FTTFTTT T Tftftf WrWRT
NO CN NO -N
TTftflWFf TTTF FTf fft?FFf Fftf FWF ftft Tff I ^
TTp'lftlfti $HM+I =IM^ TTFTTTT c^Pb(?<p<ft H^ftfjlftFjfri
ft ^00% F FFT + (ft4-T fftfft ft TSTTFTftFT ftftFfft TTftt
TFTTTFft Tftt Fftftft TFTft FTTFT nftt FFTftfFft
TTftt FTTTF ft I ftfftr TTftft TTftt fffft, ftft wfwW: wft
?/FW?,Trftft FftfftTI
" Fftf FftFT T W^^ff Fftft ftft TnFT Tftftf TFT
fftrftft fftfttl  TTftt ftF TFTfFT TFTftft TTT fft Fftf Trf
wft ftm TrftT ftft ftftft TTTpsr srftTF ?,o<m f ftttftf
ftftft ftftrftr fftft ftftfft TFT Tft TTTTft ftftF ftl  F5
TTTftfr ttt ftftftr trftfff ftnn (nfttnft), ftr, Tftt t
ftmft ftfFFF Tfftfftfft ftt oTTTF ^ T TTftt TSTFT
TFTTftftftftl FTR°1o FTTT ftftftft TTTTft ft, ftTTT TFft,
FTF TFtf FT T FftrF "ftTTTTTT ftftT TfftfftfftFF FFmT FTF
Tftftfft ftf nfftfft ftftfft nft 1 t% FTftft ftftftmrrTTT
Tftftft ftfftrFTftt twtt ft Tftrft fftn nft 1 Tjft-Ffnw
?,o<\o y ^o<\<\  f FftF ftnFF W F ft ftft WW
fftftFF T^TTT TTfttfft TFF fftjft ftt ftnftri
" "ftft ftftFTT nftFTFT TFT ftr ftTTFF, fftftTT: TTFT ftTTFF,
ftnft ftrmr tft Tftftt ftft ttT fr Tftt fftft 1 FTFTft, w
?,oo<\ nnfttnftFft" FFFT ftt Fft FTTFT TFffFftt TTF ft
TTTTrfft FTT^f ftftt ftftt FFF Tfr% fftfftTTTT ft?FTftt
TTTTftft TTTTT FTTTF fftF fft I F W ^°°^ ftr TFWffft
ftt W^ TTftt ftftt ftftt nfttnft fftftft TTTft FTfttfft ft
Fft fft T FftFF FftFT T ^TpFTftt TFT ftft ftW|
"ftrft nrftt Fft ft ftff ttshjtk ftrrftT TnTTftrmTFT
^ftn wf ft? ftr T^rrftt fftftft Tftftt ftftt nFFft w ft
Tft TFT Tift <.lftdj ftffFXTTftft Wft ftft- •yv/e/*/ wfwW: T
ftft ^777^ mfayfww,Tyk nfft Fftfftr l ftftf ft,ftfFFFT
ftftf TTF T TTTftT TFTTTn ftftt FTTftfFTFFftt fft Tftftf TFT
FT ftr I TTft Fftfft ftftTTTFT FftFT T WTTTTTFT ftft
fnTft ftnT "ftft TfftFTm t ftftftnTm tfttf Fft"1
FTftft TTTTT FTTfftFF.TTOTft, ^f|" ~iO<\<\ \
fftftf "ftrft FTff ft T ftftfftftrTTFJf FTfft FT FTfST TFF ^
T ft ftft Tftfftftt TTW TnWTf W1" ftftft TfftFrft I F
TT TTFTft TFFT TTfT (FT: Fftfft FTT ftm ftFF FTTt TFT
Tfft FTFTft) TFftt ftft} | Ffft ft ft T/TT ft ftft ft" I TT
TTFft ^ 'Hfft'T W% ftftft -Hidg^ ftr Tft W^l ^T ~iO<\<\ F
FftFT T gT:TnTTFT ftftf nftrFFF, F^1" TTTTTT TTFT TTTFT
Tfftftfttt ftftnTFF TF Trftfft ftnFTftt ftn ftftT fftftt T TTT
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
TFft TF FFFTf FTTftf FfFft FTFf FRFTtFT FFft
C NO CN
Tftft FTF ft FSITFT fftrfFf fft I ^ Tftftf FFTF
RWRd Tfftft iN-flfd* FSildl-^T*! dHldlfl TtftTT Root
F ^RmIcD-HI "FT^ TTfftT 3Tft%WF TW TF Tfftftt I TWTF
Tftftf ftFTF ffrftft "TTfTWfff TTfrf T TFT FFTTFTFf
c ' c NO NO
FFf FTftFT Fft, FT FTtT Tftf TFT Ro<\o ft TFTWF
1 NO ' -N NO
FFFTF FT ftft FFFF. TTFFWFT Fff?F TftsftFT FTFT
fft| ftTTFFf fttT Tftf TTTFTTF W TTTft TFT TFFf
fti|^|U|^| FFJ^M Mldft^ft*! TTTfft FRT dHFb WT fftftf
Fft FTFf Tftfft TFT ftFIWFF FT ftf TFTFTFT TFTTT
ffftft TTW TTFFf ftTftft I ^ FT FFT Tffff ft ftf FFTF
NO C NO ' NO
Tft ^ TTTF Fftf FTff: FRFTtFT T FT? TfftTFf fftFT W
"FT Fft WTFf; TT? TfftTFT ftFftF FFTFT ftTWFF FF
Tftftftf FT FFFT TTT FTTtft TFFf WOTFf FTF
^   V NO -N NO NO
FTTtTTftl
^r. ^oov^^ifl ro<\<\
ft Roo\ F FTff ftFTF F5FTT TTFF Flff% ftTFCt
' C NO
^o<n F FCFF TftTTT FtftTFT FTfft Wf FFdftrrft FRT
Tft I TWT FRTF ffF FFF TftftT Fftt I FTFTT FFFF
T ftw, TTft TFTFF. FTFf Fft FTlfftt FSRFFT ftTFTft
FRFffFTFT ftFT TTTT ft ^ooo ftft Fftftftt TTFFWFTf
W¥It FTF FRTFT Ff FFft TTTTT TT% I w TFTT FTTFTF
NO
ftftt TT FFT ftFTT TTTT ffft fftft Tftt fftfttl  FTftft TTTTT
Fftft, nrsTTfft, wft ^°11 I
« t^t ?,ocm F Tft TftnTTT FTRft ftnTTT Fftt w
ftftftnTTf FftlFT ft T ftTTft ftrmff TTftft nTFTTFftt
TTftftft FTfT ft TTftt nfttnft FWFTFTt ftFF ftf
TTWF FftFT FTFT FFW ft FHTFT fftF fftl TTTt
FftFT fft T "fftf" fft "WFTF fftTTF |ft T TTRTfttfft fftftt
ftftt ft fftrr w ftftw ftf ttttttt fftl TrftHiftfti ft^r
TpTTTsft FTTft TTFT ftrrnrfFFFf fftTTFT FTTT Frft ft ftr
FT TFTfft Tft fftfti  F TTTF FT ^TTF TTFT TnFFFFf
TTTftT ft fft Tft ft T/FTTf? TTT TTftft ftr I
" TTft TTTT TFTF ft FTftfft "ftFT FFR TFTT ftr nTRFFftt
fft<fti wi ( F nr fftfft ftt) l w^ooc; ftt ftftf ftm
ftftt FTTt FTfftnrtt TTTTft FTTJSFft ft FTTFT ftftfft
"Timm fttnnftm ftff ftr FFft ftft TrftT tf "Fmnt
t#t ftfnnPw FfFF Fftl flftR ro<io f wft WWR
ftfTTnfftFT T TTWT Tift <jWT fftTTTFFFi fftfTT fftft TTFT
TFT "TTTTT fft I fftFT T IfTW "FpT (TTRfftfFT T WTFTn) T
ftftFT' Tlf gglgl FFT fft I  TFTft FFRTTft fftlW "ftft T
ftftFT nftft fftrr w t ftf ttrttft ftft Tm Tfrftt ttf
tif Fft ft ftnn (nfttnft) ft fftft ftfe7 ftr fftftr i FTftft ft
fftfft, ftft r-llilejh ?77/ft nRhiii, nfft FftfftT I
w TTT TFTftt TTF fftTTTTTT TTftnn TTft ff ftF Tftftftf
ffftftt I T^TFTFTTT ftt TTTFF fftw T TTft Fftt ftft ftf
|ft fttnfn fft TFRft Tftft fftTT I  ft FTTFTFT FWFTFTfi
FTFFftfWFf FFfTT TTTfttFTTW ftffSTTFFT fft | Ffftftf
ftftft fFTFT TFFftFFTT T "TTTTtFTF ftFj fftr WTFT fft |
TFTFt TTfT W^°°^> ^? TFTTft Ffftftf "TFfftF TTfftWT
FTfft TTTFF TFFftFF fftFFT FTFf FtT FFFT TFF I
Twrrfw ftrftf? ftrrrft ft ft wftf^ fftf tft ftfrft
FTFFnFFFftTTTftl^F^-ftTFcf ^o^OFFTTFf%T
no '
FFFFFftf TTfftlFTT TftFTFT FffTTT wftiTFT Y,ooo
TTFFWFf fftftr TftFTft TfftftffFFf FFT TFTFFTFTTf
FTTf I
FFF^fftftft FTT ftTTTTFt FCFF WTFf FFf WT TTW fft,
ftf FftTTTTTFft TFT FT TFTT FdTFT FFRT FT ^Iotjj
TTT ftfl TTTFFftfFr ilftdWI FWftFT TFTWF wftf
TTFT TTFF FTTFT FFWFT FdFjftnfF "ftftftF "WFFT
NO
fftft fftnF T TTFTTfF, FFFTFftt TTFTTnf ftFT, "TTTfFTftT
gftTTnTT, T/T:TTTTn %FF^ ^ TrfftT +ITFR(?fti FTfft Tm TTTftf
%rjjm fttt, nfftr t ft ftftFFftt FftrTTfnT nftft ftw I
TTFT FftFT ftftr ftft "FTF' |ft TTftt ftft FfFT fftTT I
TTT ftFTF fftftm FT Tftft TTTTfft TTTTTftfft ft TFF fftft,
W FTTTftftrrn ffftftrn ft. f <i+i-flft fttr stftft ftrft fF
fftfttl ft TffttnftFFnT"ftftTfttnrftfftrrl TrrrftF tsfftftrn
TTTTlf ftf W^ft TT T TTft TFT FTTftn ftft ^tftf ftl
,qnfttnftfFFft ftftt FTT FTTftft ftftt ftftftft "TTTfFFft TTTt
T ^ftft F nftft FTF ft TFftfft f I ffl? fti Tlftift fftTT ft ft
Tpfftri  +i644i^!'+i  nftft Tnmr ftftt ftffffI" nft
FTfftfFTTfft fft TTftftft ftFTTftrn ftftft, TT ftft wft ftft ^ I
Tftft TFTiftrnrftr TTFrn ftrftt ftFft TFfttr fftF ft^i tw
tttft Fnftr ftftft ft ftrrnft ftt f^tf nftt ffftwi
FTFTrnT "ftftft ?,oo<\ f nr fftwIFT Tft ftnTfft fwn Tftf
ftftftnFTftt FTF TTTFT Wmi FTftfft ftftt FTF Tffftrftr ^T
ft fftft ftftfftnr FFf FTFTftt FTt FW ft I F ftftr STTT
TTn FTT T FftFFTTT ff ftftfftn FFTI  fftft J<l + lftl ft ft
ftnFF Finn ft nr nft ftwt^ ftffftnF nft TTFFftt
FTftfft ftFft FFTft FTTT ftftnTTTTnt fftFTTT ft?T Tm FTftfft
ftFft TTTft Fftr Ffft fWTI FT ftftr ft fftr WI Ffftft
TTTTTT Fftftft,FT T +I6RI^?, ft-W ^°11 I
" FffFftt ft ftftr wft w fftft, fr t ft" ftftrnT TrftrFF
ft ^o<\o f nfttnftFft ftnT TFo^rftf nmi ftw ft ft
TTftft I T3nw TFF TffftWT ftftTTFFn ftTTFft fftftf Tftt
FTTT fftw TTnftt fWT WTT nTFTff ftftftr fftl  fftftTF;
?,o<\o f nrcnftF srftt ftf fft^FT 3rww nnftt nftr
FTTftftr fftftsr ft nftnftftt nrr ftrrftT nsnftf FFRfft ftn
tf ftft ftf "nftft Rifftftft" ^rft ft mm, I tt!tt ftrftt
FFR TRftT FFftftn Ftft T TTftt WT ftFT nfttfttFTFTf
TO FTf ft FR ftft ftftFT FTn ftt ft, F TTfft ftt ftT
nftftft Fm nrf nftft ftrftt fftft I ttt ftf Tnftt "ftrmfftnt
FFFTF ftftf TTft ftF ^r ftrftft ft Tm TTFTT ftftnFTftt
fftTTTft TTFTff Fift ft fttfttWTF ft fftt ft FFft TTftftt
TFFT Tft W F WT ftftF fTTTftFF ft nfttnftr "FfTF-
fftftftfft'wi
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
ftftT FffFFWFFf ftFTTftf Tft Tfft I W ^oCi0 ^
T5WTftt%TT Ro<\<\ ft ft TrffFFT FTTFTft TTFTft ft Tff,
NO ' "N S\ NO NO
FfFT FTFFRT FftfttdT TFTW IpT T FRTTtFT FFT ft FtT
FW WW? ftFFTW ilft^*l ftTWFF fftWT FFftT
TWFTF FFTWF Tft WTTFT TTTRT Wl ftftff FTTFT
TFFftTFTT ft ftrr ftftr ft FT I
FTTft ftFTF FTFT ftf "FCFF (FFFTTFf FTFFT FTT
■fFTTFf FCFF T FFFTTFT TTTFTF Fftf TFTFT FCFF) ft
ftftft fFTTFf WTFTTF TTTft TTFT ftl ftft "TFT F
TFFftTFTFFf ftTTTTTf WTT I W Ffftrftf ftftftTF fftft
Wft fftFT ftftf T TWTFd "FCFTTFTFTFT TFT ~^t ft ¥TTFT
cn no c
WFTFT FFFTf FTFF TFTTf "Ttft Tft ^ ft*-ftt | Fift
NO
FTff WTt FfftRFf WFTFFf TTFffftff wf FTTTTFWT ft
ftftft FTFt WFft Tft TTdfTT Ffftf FTt I
FFTFftf ftFT T FTFT T Wfftftrd ftftfT ftftf FTTT ftfW
TT ft Wd FT I ^ FdFTTFf "FFT FFf FTTFiff FF ftf
WF FWf ftTFW ft^l*l ftFTft TTTT I ft ftF WTTTFTTW
Jlt^ft ^-i>?-^^?-HI FFT iNflfd* £lft>4fw<r|l^ R$ll^ TfTTTFT
ft T FFT <Hi?*4ff TTF FT? fftcrfft^ Tft ftftf? ftl*l fft T
TTRTFW TFFTFTf FFFT TFft W^ wftf TTTFTF | ftf
FWT Fft Tftft I " W FFT TFTtftf Fftft FFFF
ftilP^ld Fift Fftft141 5?**<rlI^ .H-Hliil^iH ft PlTRyft TfF ffFT
TTft FF FFT T FTTfFfffT FTfft" Fff ftFFT FTF Ffft
FTft FdT FT Ff ftfti " FTFt ft ftftF Fdt ftWFf
,0 TTT FFRft Tftft TFnfftnrftt TFTTT T ftft f^FTf fffftft
ftftTTR FTnTftnT "Tffft ffFXFfftft TTftt fftfft, ftft dlilejh
?77ft ftft^ nfft Fftfftr I "TFTTftrnTT' ftft ftftsreF ftft
nftft t nnnpTn ffFFf Tnw ft ft Tftft Tf?ft TFnftrn
FTTFft ftFFT, Tftftfft T fftTT fftft FTftt WTT FTTFT
FRTTW ftft} TF TTTt W ftftftft fff T T fftfl ft^FT TF
|ft TJftl
"ftnftftnnnftiftTftfFRftftftfttf^i ftfftftsrfftnnjF
TT ftft ft Tft TFTTfTR ftTTT fttftf I FfftT nTftft TTftt
ffftf, ftft sftft *h*1 wmm nfft Fftfftr I
" ftsT^T \tf?4-dt>\ "ftft ft TTTft TTfft TF^ TsRft ft" I Fift FTftt
?,o<\<\ F ftftft Tm ft fttFT TTfT ft TFFft T ftTTTT ftftf
TTfTFF TTftt ftTTftf ftftt TTTTfft TfftfftfftTT Tfft FR frft FFTTTT
ftftT. I TTTt Tfftftft TTTT TTT ftfl TTFT ftftt ftfti ftft
TTT ffftf Tprft n ftft TTTFFft TTFT ft nfttnftFFftft Tft FTT
TftfWfftft TnftftfTTT TTft TTFTft Fffmfft "ftt TTTTRft
TFTRTTRST fT: TFffT ftft T ftftt ft HI ff (? <?+1 ft nftft FTR
Ftft Tap TTfft ftf ftft TfttFTFT fftnftfT ftrftntf FTTRTTT ft
fftTTTTf fftR "ftTTTFT T TFFftftr FTTT TFT ft I "Ministry snubs
NA proposal", The Kathmandu Post, % FTTft ROl 1 |  TTfft |ftft ftft
FftFrnr "ftft ftfttft ttrtff ftft tft FTf nftft ^ft
nftrn  ftsw fftt ftn roir f ttft ttfTwJ
nftnTftt FTTfftn TFTftrrrfft tttt wf ft tfft f ^i
Fftftftt  FRfftf  TFFT  "FCFF  FFffff  fft  W  fftfti
NO
TTFFFTTffFr "F^fftfTTFff ftft TTTT FFlftlt FTW TTft
NO '
TFTFT "FCFFft ftftft TFFt ^HflftTFFf FTF ftfT ft ftF
TTFTTl^
Ffftftf li*ij*fyfd FTFt: Tffft" -AlldlHd*? FFTT ft ^FTT,
WFTFFffwft FdFF FFFTF ftTTTft fFfTTFT ftrft "#FTff
FFTTFf TTFFFd ftft ffTFFf Wft T ftTTTft fFTTFf Tft FTF
TtffftFT TtftjftfftT TTFT FFW FTFT TFT TTTFTF FFFTT
FTFf Wl WTTTTTTftft FFaTFFf WF FT Fft FFFt
ff%F*f W FFFTTf FfffFt FFFF FTRf TFT FFFT I
Sfffftft WFT T ftftff FTFF Tft FT ftftftr T
FTFTFFFf WW Fit W, "TTTfT "ff FFF FWF WFT
FfftRFf "ftft "FFFT T TTFftftF ftpSTTFFf TTfdFf TFftFT
TTTWftl FTTftT "ftf FFFTf Tftfft TTFffftFf ftftTFF
Tfft W fftlft FRFTFT T WFTTFTFTTd Fft Fft FTFT ftfT
Tifftw ftr *<i*l fftfTT "wrfft FTFfft: Fftwi  TF
TftftTFTff FFFFWFt FFtRf FTFTFF TFT T ft Tftf
FF FSTfw Fff FF TTft Fff Tftrfft Wl FffW
FFFftWFt Tff TFff ft F TIFffftF FTf Fft ff T
H^^*l fftl^ft^ ^|?Rt^ #m|i||>jH ^T FfFf fftfft ^l^dftFf
FTftft TTTT FTTfftfFF, ftftt ftFJT FTTTFTF ftft ftftnF?F,
ND O
nrsnft, ft^rftf-ftftr ^°tt I tttt ftftfft TnfttFTft
ftftf ftnft ftnft  ftftt ftgrftt TTRnnft Tft Tft
FTftftsiTFft ftTft | TTF FFRT ft ft FTT T$, F ftTTftf ftftt
FTTt TTlftftl+l Fft TTFTFT TnTftftf ftft TF ft FTfft JyW I
■HRlftNiyft TFft 3lBftl ^<r1im TTRft ftftt rtWIrR+ F^rn ftftftl
ft TTTTFT n Tftt nft FT IgcT F ffftn TTFmT "Tffft Tftt
ftftT ft ft fft ftr TTF ft" I TFTFFTft, W ^°tt FTCT FFFTft
FTTT TTftftft ftTRft "ftfftftt ftft TFfttTF ftftt TftTFTTTTf
FTF TTTfT ft Tftt fftfti TpFTfTTTRf ft TfffT Flftt T ftTFT
TgRTTRT TTftft TF TTTTTn ff ft, ^ FRftt T W ftftf ft
nfftffrfftft ft ttff fftft ft fftrrftr ftftftt ^l tttttt ftrRft
ftftftr fftfFR T TTFT |ft ftftftt fftnT FW stttft nTTT
FFFRt ft TTTTT FfftfR ft fftFTT fttft fftft ^ I  " "ftF
frrfm ft fftft", srmtf ft; Ri w ^°11i t ffttt ttttt
Fftft, +I6RI^1, ft ?,o<\<\ I
"FTFTTTT "Tffft, fft ?,o<\<\ F ftrftt TRT FTFT ftftftft "fftftr
ftrrnT "ftft Tfnr ftr ft nrr ftrRft ftnnT Frft ftft fft t
ftftt Wft? ftF TTTTTfT Ttft fft FFRft fftftTT fttft fftft |
Trft ftftrn ftnsT^r frftt ftftt nFFTTTtf nftrn nftftn TrftT
t ftftt "fftf; ftftr ft fftrnft" ftw nftftft ftw ftftftrrr t ft
TTfftft |fft ftt fftftTT TTFTfnT TRFTF TRT FTTF ftftfftft
TTTT FfTtnt tftn I "Govt told to procure for peacekeeping missions",
Republica, 'i, fTTff ^0<|<|; "No misuse of welfare fund: NA", The
KathmanduPost, 11 fft ROH |
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft  ???,  1$- mtd- ?o<j <j
<jo
ft" Fft TFTTF Wft I ^ W 31 RdR* "ftTTFfftf FTTFT TTlft"
fftlFT TFTFt W I FRTTtFTTff FFTt TTd "ffftrftFTTf Tftfft
Fft FTFfW T TFftft ftftT ftft FftFF TFTFt Wft I ftftf
ftFT Fft ftFT WW ft? TTFTTft ftwi  FTTTf?  FT
C -v. ' c^, NO
"TTRTFFTf FTft FTF Fft WT FW FTWT T W¥If ftftt
•N NO '   "^ NO
<H°llcH-HI ftTTTftfFfftf <l^*l yWMT^I Ttft FftFT WTftftf
Tft WTTTftftwi
■WMMI
^T.  H\£\4\$\ mifT^Pb «Hl+l <IH'*I
<\.  *WlPd+ R^KT"^, T>T^T +l4'«flRi
TFftTTT FTFf TTT ft ftfftfWf FfFfft FTfft TftfFf TTTfft
FTdf WW WTW Tft *<l*l TFFT ft Fft WI W ftftftF"
FFFF FFTFft FTTF? FTTtT ftfFTT (FFFTf) FT TTTfft
"^fftfffTFWI W ^°°^ ff%ft FTTf fffftF WW TTFFT
Tfft" FF*? W T Tftf ftft TFRT FftTTFT "fr I ^ FFFTIFt
ffF TFft STTF W T TFTFt FTTtT TFTT TftfWFT ftfftt Ff
TftTTTfF Wrfft WTF TfFFRT |ft FTfTWF Tft TFTFt
TFTt Ftf I W FftWFt ffF TFft STRFF? ftftf FT FFT
"FCFt W WT, TWT ftFTT T FT FfTTTff ftw, FFftT
T FTTTTFTF Fift I ^ Fffff Tftffftt FFFTf *Hl*l fft? FT
FffFFTF T FFFFF" srft fftlFT WI Tt Tftftf ftFTT T
TFftffftF Tftftt FTFT FffF ft, Frfft Tftfft FTFfft
TFTFT FftfrfW TTFffftF FTTF ftftFF FTJT" FTFf ^ |
Tftftf Tft ftf Tftftf FTTfTT FW ^g fftftf gl3*l
TTFffftF TffFftWF FTTf ftftr TFFf ft T ftTTTFt
TfTFTTTTFf TTlft FTftft fftTFT TTWFT TF FTTTTFt FTTF
ft ff I ^ FTFt ft TTWT FTTW FFFF ftFTF ftft ft
,Y ftmnf Tn ft ftft ftrnft ftff nftfrfft nftn ffftwi
FTTTTFF TnftrFRRFftt nftn TFftr FTT ftftt Tff FTTT fftft
FR fttlTTfT "TTTn' W1 Tftft ttwtt Fftftf, ft fftft, fft
Roil I
w ft TFF Ffftft Frft ftftfT WT ftft, Tft ftft T ftmr
ND
nrsrrft fftrnr, fftft, Tfftf wftt, Fn, Tfrrm TFftnft fftft,
TTffftFT T mFft nRRTTFFFTTTT TTTRT FFFfFF ftt ftft FT
nfttnft FFFfFF, w ^°1° tt FfFT" fttrnr 1o-ir ft
Tftftn^wTFTfRFF, FTftfft TfTTrnnFF t fftftm nfftftr ft
ftFFFTT fftftr Fftftftn FTTftT T$,  TTftF  Rolo-ff
Roil I
"ftTT <lftfft Fng- ^m\^ mfftll^ FTT <ftftl ^| TgrFTttftftl
TFTT ftt FTftfft ftTFT ftft TTRFFF Tiff ftfTTft Tfft TTTT
ffft TTFft TRTft I  ftftt TTTTt TfFft TTFT: TftfTT TTT TTfFTFFTf
TTRTFftt Tg71  FTftft TTTft Fftftf, TfWTTnft, +I6RI^1, Tfft
R°11l  (?ffX ^Slft W^" ft^> ^M*i iMJR*  «'<■*/<, ftft
FftfftTI
WFT R°1° ffft" nftfFT fFTTTRn ft fTTTT T$ T FTTFtftm
TSfftft ftft T TTfT ft TTT ft" I  F TTF FTF T nfttnft
ffftTTFF TftfTT wl FFTnrft Ffftr fft1 ftftrftt nfttnft
fftrnr ftft ftf twt, FTfttfft ftftrrffFF t Frnfft ffft
FTF fftnft ff ft^|
,q TTfffftT TTTTt TTTTT Fift fftTT FTf T TFT nft ftf |
FTFTft, FRTTFf FT TTfTT TiTfftf ft ftftr W ft FTftft
ftftt ftftftft ftft, ft T TFRFTTf TFFFT fttr ftr Tfftn
WftT fTfTFT TFTT T$ I  "ft FfttFmT ftftm', ft ftft^ Re;
W^°11l ft tttt nft ttr fti nfttnftFft ft TTftrftt
FIRM "FTW' ^ "FTTft ft' ft "FFFF ^S<fty T^ftf tttt
<lft + l fftl ft Ron F Fftfft fftTRFF f^FFTTT "ftft TFftt
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
11
FFf: TTFFWft FFW "FFTrftF FM FffT Fftw Wf
Fit FTFTFT FT Fftw I ^
no "^
FfTTftf TFFTWFT TTfft Fffftf 3$ ftftrFt aft", Fgft
FTW FTTfTT TFFt FTTTT ftft Fffff T FTTft ftw ftfF
TTd "WW I v° W FFTffft TTFTff FTT TTTTFTTTft ftft FT?
' -N NO NO CN
ftFT T fftft FT FRTT W Tft *<WI fftwt TTT TFT W I
FRftfFT T FTTTTFT "FTTFRftr FTt fffFT fftf FtT ftwt
NO NO  NO
TfF FT ftFWFt FW FFTFft FT ftftlFF FT ftWT
^T Tfft FTFf "FffFTfffTT ft I v<1
"ftftF Ft FFTTFf ft TFTT T ""Ffftf TF ftftTFT' ft WTF
Fft ft TTTW T FFCTTTfTFt TfTFtTT fttftF FtftTFT
FFf WTF W, W TTTTFF WTTFT FF W ^ Wfl "^
fftTT T FfTlfFt TTFTft ^T FFTTfftF fffftft I W ft
TTffFF "TftTfTTTFFt TFT FFftw fftftr ftft T "TfFTFTF
FfftlTF TTF "FfftT FTTTTFFF Tfft TTWFf FW
"fTFTft FTTF FTW W77 W I TFTTF? TTW FCFTTRT FTTt
ffTTF TFT Tft Fftftft ft "FTTnft TTfft fftft Fft I  TTRTTT
ftftFT FR W TTTF TTFftft Tft ^ FFt ft fftTT TTT nfft nTTT
nf ftft ftftfftFF  (FTt FTFTT T T#TTTTfft ftftTFT) "ft
FTffftftl
^ TFT  TTTTft  f/T  ft  TTfti  ftftnfttnff  TRIFftt  fttftt
TTTfttFTTTT ftTRft ft  'Fffft'  f^  ftt fttrf  ^f |  fftftTTTT
fftnftftrnr ftft "TTfTfrftt rftfrftr fftrrrR t ftF ftft ftf nft
ft I  FTTfft; ft T fTF nftr/TT TTF ftRIT TWfFftt fttTRFT
FFwft? ftftF ftFrftftrnT "ftft TRffrnff ftrrrft ftr ft fttftn
FffFftt TRTfFT ftf tt ftftftf TTF fft" Tftt ft fftft ftfl
nfttnft T FT TnTFTFFF FFfFFTT ff fftTRFF FRTTftt ftftWf
W,TnFTTnr "Tffft, "TFTTfrftft ftftftf TT', wrmym,~io arftr
Roll; T "WTTftftrft" FTft FTFT ft ft": W ftft T#ft ftftT
ftrft w, wwTZrTT,~i^ w ^°111 Ffftf Trftftr tttt? fftfft,
ftft r-llilejh ?77/ft Ut%ill, nfft Fftfftr I
YO TTTR fttT "FTfftftF' ft Tffttnft FfPftt ftf FTRT TTTTf
TFF fft" ftftfl  ftt FIFTT:  TFTftftft TF=^ T FTTftTRTftt
Fftft ftt FTRfftf ft T fftftfftnft FFFFF" ft WFTR WFTT
TRTTf FTF TRT f^ ftR FRF fttw I
Y1 ff fftrftTT FTTFT TRffttnffFF TFTRTT ftfFFTT T^FTr ftft
"ftftr yfftijiRi fttt fft ft nftftwr ftf ftr fftrr tftt fftft t
nfftr ft fftrr I nftft Twrfftr ttf trt Tftt TTFft tttt ftft
Tifftrrft ft ft nfttnfttft ft n^rr Fftr wfft Frrffft fttfftrfft
TffTT fftTT T TFFTTT TTfftTT ftft ftTRRT TTT "ftt fftRT I
ffftf FTftft TTTT ftftftF, Jl/ri*/ Wsfhrff: /ftw vTFT, WyRT T
TF#rf -yv/e/*/ WsfhrfftW: fw^mWfff ft cil4ti/<4/<fl, fft nfft
Fftfftr I fttft ftftt Fft FfFTTTTn FTTT T FFTfttTFFFf ftt
TRRim ftRffftt T$ T fftTTTT fft FT TTF Tftt ^ | Tftt Tft TT
FT TFT T mfRI v>HRPb ft+l FFT, gift< T y<fl + (?<? ftr fttft
ft Tftf? FtFTI
'*R ftffftmT TTftftt FTTTtfTT "Tffft, Ffftf Ffftft TTTf fftfft,
ftft r-ililejh ?77/ft Ut%ill, nfft Fftfftr I
TftftftcT ftftf ff FFft I ^ TWTFfTT, FftwftFFf FF
"FfftlTf ftftt WTTfTW¥IT T "TTF TF Tftftf ftftF Fftt
Fftfftd TFftiTTFt ftFFT T TTWFTFRf FTTt fftF Tiftf
FFTTff FFFTFT FT I "u
' NO   "^
^j-lliJl^H ^TF F-d<Hldf <?H«di FW FT ftftfl ft ^o<n
Tftf FsffFfftftf FRFftFTFTFt FFT TtfftfTf WdFFI
FWF TFF WWFWf FRFTtFT FTFf, Tft Fft T WF Flf
NO ' NONO '    NO
Wf ftftft fFTTFf ftftFT TTFT W fTT FT Fftl  WF FW
CN   NONO    NO
fFTT^FFTFTftffTFTT^fFTI W FFCTTdf WTTFTFf TFFT
31 RdR* "ftft "FffF FTTt FT Tftftf Tfft ftftf T TTWT Tftf
^dTlRh ^-\M\i TWF Fft TTff ^IdMldf ft y-=lu^<Hl£ TFT
NO ^ NO
fftf Tft fftfti
NO
Fft ^°1° ff% Ro<\<\ ft 1FFT TFftf TTTFFftfFt TT
TfFf FT TTFT ftfti ftr FFFt TftftT fttftr FFFTTd
FTftFTFTtl FffWTff TftffftFFfft^FWTTTsFTTTsf Tlffti
TTFffftF FTF Fftf FTTt fftw TTFir Fff TFftft ftftrfftF
TTftTTFTFFTFf TTTTFT FTTTWF "F^TF IH^^T FFTfTff
ftftr ftftwft Tft W ftft I
Yli tft ftm (nfttnft) Tr fw ftf ftftr ttf ft, wft
fftTfTFnrftft TW W^^TfFTTffttlTlFTftfftftFFF FFtft
TfTfft Fft FTRft "TTTTT ftft TRRTT ftft ff I Tiftft fttT
TTlftft fft fftftt, F FRft nfRooc; f ftf ftftr Tftt ft
FTRRTI W^°11 Fftf fTFFT fftft FRt TTT Tftt ftt ftt
ft ft TFTTf I f nftfrfftnt ftrrm tft fft ftf ftrtT
TFTFft FT FRt TTftft TTftft TR I FRt TRRTT FTTTT "Tffft TTT
ft fft tt Tftrftnr fftmr TfttT TFft ft wrft7 ftfTft tstst ttf
"TTft fftft fft Fftt FTTTn W^ I FTt ftftt ftlftt ^, fftft fftft
ftftTTT ff ftftFn fimfft TTTft FT ftfFFTT TTN + lCl FTF
Tfft ft Fftft f^l TTRnT "Tffft fftFT ftfft "ftftTRft TrffFT
fftFTTT TFT WT, ftft FTF +lft+l{l ftftTTT fftFT I FRft ft
ftftTR T fftft, F TTTt fft flff+l fW TF>5TTftFTftt fftHT
TFTTTT fftftft ft ftt ftftff ft| TTTFftftT FRTFTfT TFT
"TFRT'ft TTTTft ftftt TTFft Tfn TFTTFT FTTt ftft TTTt frft
Tft FTfft ftF Tftt ft" I FTTT TTRRTFFF T^ftt ftFTTTT, ft
ftRmT FRft TTF TFTT" T ftr TRFT^TFTFTftf FTTt fftr FTTTt
nrf tftt w f tft nfttnft ftftf ftfttftt fftftr tftftt
"TTfFR TFftf TnT TFfftt fft ^?T ft" I Ffftft TTTTT Fftrfft,
TTSTfft, WfTTTf ^° r r I FFFTFTftf TTTnF nfttnftFFTT ftft
fftTRFTTTtt ftfl FTR TFT Wlft FTTt TTTF FFTT TTftftft
Tft T FFRftFTftt TT ft TRTfttnftFFFf TTT ftft Fftf I fTTft
Ron nft ftrrrrft nr fft ftr TrfftrftTTn fttnft Tfftfftfftrftt
W TRfttn fTTTftt TTRFRFT fTTft ft TTTTFftft ftft^n
Wl FftTFTTT WF TTTTT "Tffft TRTfttnftFft" FTTT TTftft fftft
ftfft Fftf fftfRftr I
YY Ffftf nfftft fTTf fftfft, ftft H/i/^h ?77ft ftft>; nfft
Fftfftri
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
??
ft *RU|^^H Trft TTIFFF ftl*l ^£l<rll£ *H4tlrb ^HMI^ "dft
Fft FCt FT TFTft ftF fft ftT W Wft I w TTWTT Tftffftr T
FtfTFt FTfftTFWTff ft FTT TTRft FF W ft FTTTf FfF
ftfT  FT  FFRft  FT  WFTI  TftfF?  TTfT  FRFTtFT  T
NO NO NO
W:TFFTfFfF W Tft ft WTTFT TFTT FTFfft TTWT
FRFTtFTFT W Tftfwftr Wt FFFTT TtTFTftfTft Tftrfft
FT fftT TFTTRT "FftTT TTTW TffttfFt ftFT ft FF
TftfwftTFt FTfFWFTTf FTft FFTT FT? TfftFT FTFT
TTTFT W Tft fWW "WWT ^ TftFT ftTFT FFTFft
FfttFFTFt F"Wf TFT TfW ff I  TFFTT TFTFt FT Ftdft
'no no -n
FFT W TTTft FTTfft TTTFT FTTTWTW Fffrft Fftf FTTFT
WT I  FFf "TTFTtFT T WTFFTFTft ft Tft Tft WTfftTTf
'   -V, NO NO NO
Trfftft FFFT fFT TFFFf I  Tftftf ft %F ftTFFf FTT ft
NO ' NO NO
WTFffft FfTfTT FTFF? FFTWTTFt FTTF TTftf FT "WW, W
TTTF <rl^l**l oilfrhJId f^dHI^ ft if,IW<H Tft <H^d I TFT?
Fffft TffttF TTWFf 1*41411 Fftftf FFT WW I WFTfft
ft Tft TFFT TF TTFt W T "FftFT fftFT yRMWI FFFTf
ftrftt TTFT "FlTfffWft Wf TFFFf TfTWRT FFF ft
WW T FFf FFT FTTT TFTW Fftftf Wtft WW I ^
"FTftfFT TftrrFt TTFfWTff TTFTFTFt fftftTft fftFFf T
FTWTTft" ftftft TFTFFf Flf ftfTT TTFT Tftr ftr ftf FW
FlftF FTFf FFWTW TF ftwftT ftFTFT FFTW
F^ffTTFFfftT TtftTTFFT WT \w ft F&W TFFTF ftTTFffF
'^ fTRft "TTTF >spoo^poo FT TTfttfttFTFrri ft fftf fT
Tfftft Taj T TT^TT FFTft TFtf T Tftffft FTF TTTftT ft TTfftT
nfttnffFFft ft fttwi nTftft ttttt FTTriftf, nrsnft, fft
ROIII +U<MI<J1 TFT fftw fft Tft W4?\ ftt ft Tftt TIFF
ftt WW ff fTTT ft T$ I
Y5 FTFTTTft, TFTfttT Tftft nftfrfftnt fvjt TTT Tft fftft, ftft
ftftt ft-WTTTT Tftft FT TFRT WF ffftwf I  Tr^fTTRRFftft
Fftnnftnr ftftn nft f^ fR Tn ftftf ttft ft" t nrftt
FfTFftt wwtt ntn ^ftrt ft ftftft ttfttt wi ttf
TFftTFFFF FT ftt Tft TTTF nfttnft ft FfFTf I Tift ftftTT
RT FT ftft ftf FFTft ft, "T#m, "TRTTFT TTFT, fftftTT nTfftt
Fn TffftfFTTT fft FIT TTT? fftTTFF ftftr TfTTTT ftfTfl ft
TTRTFFFR ^FTRT ft FTftftrfi RI+ftlK F ftfTTTR F FfttTfT
nftft ftrfrI" Ffftft Trft Fftftf, nr"TTTft w ^°111 ft
FFTFF ftfft FfT FFW F fftmftf fftftftftt F?T Fftt
TTTTRfTi fftftTT ftftfl Tft TRfftfrfffFFTT "Tffft fftTRTRT ftfft
TFTftt fft I  TTftft ftt fTRT Tftftf Fft ftt ft fft, fftrft
TTftrft t ftm (nfttnftt) fftmr ftrfFftt ftftftrfft tfttt fftf
fftrftrFTfi Tftnnr fftnfftftnr fftwj nTftft tttt FftftFF,
TTT5Tfft,W ^°11 I nTftft TTTf ftftf ftf ftfffT, •yv/e/*/ dlilejh
?77ft ftftfftft Fftfftr; ftftfft. <\%%, ft7?;- ii@wm#1 <Mf)B t
WfTWA^ FTTft Ron I
w "TFfFFft TTT: ft Tftft "T ftft ^fftf TTfft ft" ftt Fftl F
ftR T fftFTt FFFFFT TFM fTRft ft T ftftt "FRF ftfR
FftfT WTfFT Wft I W 4l^|Mi|*l FRt 4^4ft^ fTTT F TF
TFT ftft FFFFF. fTF ft FTWFt Fft FFTTFF FFW
ftft AMTlff FTffFftwi ft "TT FFTTTFftFTTW^F FftTTft
TftftWTWWTI
r.  <rksi<£*<? %" ^-°bh?
TTFFWFf FTFf ftFFl" "FTfT Fft FFt ft I FftTTTTTFFf
fftfFT FRTT FftW Tftf T FTTtft ftTFFf FFTFrff
FTFTFftT TftqFf ftftf I ftft FF TTFFWF T TFF WFT
FftFTWF Tftftf TftFT T ftffWFt Ffftftft FTftFTTFt
ftFT Tfft Wl Tftf ftFT FTTfft FTFt FF WTF djfft"
FTFf W TTftftf FTTt FWT FifTTFCFt TTFT FFt WFT
FTTFT FFWTWTTf "FTFT FTF TTfT ft ftfFt W I Tfft
ddW tftft<^^4i| ftrft TFFT Wftl TTWft TfFf wftTFTT
TFT ftftt W ^°1° Tf FftTTT TTFFWft fftftr WTF T
Fftftftt FT TTTFTTTTf FTFFF wf#ft Ffftt ^o<n F
FTFt ftrft ftc
ft TTFTTi TftTTtt FftFFTfTi TT ft" I Ffftft TTTT FFTfttFTf
TT5Tfft,W ^°tt I
Yq ftfTft fTTRTfT nTRftFFTT" TTft RTRF W FT ftr TRRTT
T TT FT ftftFT ftt ftl  TTFT TftftTRft ftftTTT ft ft fft
Fftfl fftrfT ftf Fftfrrn ftff Ttr% Fffft ttft ftFmr
FTfttl TTT ftFftft ftft nfftTRTfi TTTTftft ftftt FRT TFR
ftfftft ftf fttft ^ I FTfftft "ftTT Fftft TRRF TFT TTTft ft T
fftfftr TTTFF ftf TTRRTT Fftftft fT "TTFT" TT I W^°1°TT
TTftt FF FTTftft ftftt TFT TTFft TTTFT ^ +RI^< fft TFRT
ft, F TTRFfW fttftf Tft ftftRT I FRT TFR fftftftt
FFTRTTn TTWr T"Tn ftft T TTRffttFT TSfft Tft ^ T^ft FTfffft
ftfTT TFT FTf I Tftt ftfTT ft TTftt TftT FTTt TTTFTTT
"FTfft" TT FTF nfftfT fT "FRT' fftl ftfTT ftftftF fftf
fftTTTFFTFft FftfTT fft ftf | ftfttrrFFTTTt fftftFTT% "ftfft TSfttft
TTTftfFRRFftt TTRFFF ft FTT fftft fttft T^y FRTTT nfFFF
fftftm TTFftfft TfftFTFF FRT TFT STRF WJ  W TIFfFFft
fftftft ftr nfftRTT nf "TFtf fftfft' nt nfft fftf fttft ffftrTt
^ I ft^f Fft FT flff(?ft! ftftTTTTF F "Tffftr Tftrft nft ^ft ft
TFtf fftftF TTFtt f^ ftf Tffttnft TRTITT TTTT TFtf fftftft TffftT
Ttft fftft ffft I ftfftt TWT fftFT FRT TFT fftfftn TFTftt
FTFTF TR FT ffft TRRTTFF (TRTT, FRT, FTTniT TFTRT
"FTft" T Fftft "ft "TFTT'), FTftft fftfftFTTT TTRFFF T ftf
TRWTTTT FTf TRRTTFi fnwft ^ I ftr TTn F^f Tftftf
TFT T FRTFF FT TRTT, TFTT, FTFT, ftft ftfftFTTT TRRTT
TTTFTfT TRTftt "fttT', ftft ftfftFTTT TTRTT ftTTFTfT T# "ftfT'
T ftftft ftfftFTTT TRRTT Ff TTR "TTTFTT' Wl TFRRTfi FFffft
ftftt ffttftFT ft Ftft ft Ffttftt TFT eHISH+i ^ I F ft
FTTRRT 3RT ft TTTrft FTFT ^ T TFTTt TTFT TFRRt T FRT
TFT fftftftt FFT Fftfftt fft" ft fft ft fTT ftftt ft TTTR T
Tg71 Tf^TRTn Wt ftr T 41 fffi fftft TTR fT FT^, F Tlffft ftt
Fft ftf fftfft ftffft ^ fttft ftft fftnr fFTfrft f^ I ft
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
13
ftft FTFWWft fftTFT FFF TTFT FTTF Tfff FFT WFFT
T *£|*| -ilHd-H ftftTF f|4i|dl ftftfl  ftft ftfTft fTTFT ftrr
CN NO
FTTTTft WF Fft FF Ffft" wftftrFf Wftl ^ ftf? ft
fftftFTft ftFTTWF TTTTT fttftpFf Wf T ftf? fftF F
TFFTfft TTftft FF FdT FCFTTF FT TT3FT W WT ft°
no '  -n
fttTF T TdlftlFT FFWTWFt 3TTTF ftft ftftf Wl ftftff
ftTFT dfft^fft ftf? Ff Wft FRTFT TpR^ — d-fft^sft ft
FT WF WftT ftftft FFTFTFFFf ftftr FftFT ftfFt Wfl
T ftf "TTTFFTT ftT TRTR TTftt ftftf TRFT f I fffi TR? fftrRfftt
FTTF ftftfftftW Tft ffftn I TTTft ft TpMRI ft fft ft Tn Tfft
W Ffftft TTTTTT FftrfFF,W-Fft ^°tt I
Y^ ftft ftft nfttnft FFfFFFi ftrRft ftrn fFTRRn wt
TRlfftft TFF FftFT ft trFnt 3RRRT Trftftnfft WTTRT
FTRRTf ft", TT ftftf (TRFTftftt ftftft TRTTT: fftn FFftg7 |
FTftft TTTT Fftft,fft Rool | fftft ftr ft ffftf "Tuggling
twin priorities", The Kathmandu Post, R^ wft R011 | FTfpF ft + l
FTftft ftfftFTFF WT ft^ ftfftFRTfi W FT TRRTTft ftfTT
fttfffWi ftfftft fftftTFF ftft RTF fttftFT ftrt fW I "ftftftft
TftfFTTt RTF fftft TRW #t TrFftr RTF TftfTT, Tfftft
FTfftr RTF Trft T ftftftft tfTFTTf RTF FrTfT fW I TTft
RTRF RT FT TRRF T RT FT TFTTT TRRF f^f | R3F
ftftFTF 3^Y TRPtf: T 3^Y TFTTT TTRFFF fWfl (ftt
ftftFT ftft TFTftt TTRRTt W TTTTT FRT TFF TTRFFF ftft
wi)
*0WTIf ftft TRRFFFRsft T$ Frr ftrftft Tfftftn TFTFF
Wf FT ffFT TRT ftftftr FFTFF Wfl W 'i00^ ffft ftf ftt
ftt wft w ftftr nfftftrr tft ww ?«. tr iv^ fftt I
FF ftftfftFF "5F w fftrr Fn ttt twtfftt fft t ftr
ftl TTt fFFT ftt TTTTFF fT TTWT fttft WW® TRlfftft" ff
ftT ft TTFFFFi TTTT ffftt TTt TRTf fT TTW, Tfft TTR f I ffft
RTn Tft TTTTft fT TW (Fftt W^00?> TT RTTftF FTRffft
RTF Tft fftftt) T ft FTffft ftTTTT TTFTFTFTi FFT: TTFfffftn
TTRffft ft -Fnfftf nrrftt ft fr ttwi nf roio f trtT
TfW FfFTF 1,1oo FF ftt TRFJFFft TfT fftTT fft,
ftfttn W ^00^ TT FFft ftTRT ftm ^o + 4F«!<Ffti
TFTffft fftfti W ^°°t F fTTTT ftTTR fnFFFTfft7 "ftn
ftftftft fffftFTFF fft, FTft ftfTT W FT TRTTR T W FT
TTRTTft ft, TTFTFTt TTTFTF W FT TFTTT TTRF ftt
FTTF fftfti RT FT TRFJF (TRTT) Tfft ft TTTfUFFFft
TRTTRft TTFfffftn ft"T ft T ftftft FftFF TTTftf Tfftff T^pr TRTf
Wfl nft ftftFTF ftfrftftftft fftftTFF fft FTTt ftfTT ftftFT T
TTRTTft ftl ftftft ftT fttftFT TRRFJ^ ^ %^- ^rFfTT
TTRFFF ft FTfTTT TffftRnT Wfl fi FT fftft TftRffTFF,
ftTTFTfT TTTTRft "ftft' T TftTTTT fT "Tft', ft Tlfft TFftfft T
ftf ftrrn ftf tttt fttftftftn wf I FTfft ftFft Tftnr
FffFftf TFfffft TTTT ftftfftftTT ftr, FRT TFF ftftfTFF "TTfF
ftT TfftFf ftftn TTffn ft TRF fT FTWT T TTTTRFf FftFF
"TfftTRft Tft fWf I Ffftft TTTT Fftriftf + l6Rlfl, fft
Roil I
Trft frrfr Tft dfw ftftf? *Hi*l TTftf? t y^P^iR Frfftr
NO NO C
WTTFfTWftFTT? 3flHTlR* fftSFFf m\& fftft "FTTFT
Tft "tr ft1 TTFF TT2T FT T TTftft FTFT Tftf ft ftftw
' NO NO NO
WTRf FftWFf TTfft FRt TW W^FJ" I Fftwft <Ndffd*
FTFf FTF Ffft ft FFf #TT T FFFT? ftftF FTWft
FFF Fft ftfTft TTTF FRTFT: Fftftt Fft fJFFT T FTWft
ftftFTft FFFFF Tft g?FT TFFT Tft W "WW I  FT T
NO NO 'NO
ftfFF (Fsffttft) ft Tft TFT fftft bK W Tftftf Tfftl ^
TTSTT WFT FFWWft WFT, TFT T TFT FFT ft
TTFTWTI ft FRF Tftf ftftF W T FftWRsft ft ^t Tftftf
WFTF? TTR fFTF ft TWTFT Wftl ftftft Tftfft fftf TTTft
TTf T Tftf TfT Ff Tft FTftFTI FFFWft "FTftFTTTTf
TFftWTI
FTTTT WFT FFWTWF Tf*f FTTftpSTFT TFF WFT
TfFFWF FFTI FTFff FFWTFF TFF WFT ftftFT T
FT" TTFFW "FW TTTF FTWFf TFT FTFt "F?TTTFFTT
Tftfft TFTT WFT FftFFTff Tifftft WW ffft ft ftFT TFTFt
FFTFT Wft I TSFR FTFT FFWTWff FTWft TFRT TTT
ftft FFF T FTW¥n?F Tft TFTtftft Wft I FffWTsft ftf?
T^T F^ Fftftf "WT Tft "T5FWT FTF FFFf Tftf ftTW Ff
FRTTftFT TFFTFd TFFTf FFft FfF "ftftTT FTF
ftff | ^ ^i|cfc| ^HRd<ul ^TFfft *4-dl4f| FFTt fftft fftrftt
T TTTt fftf Fff Tftfw Tft Wft I TWTTlfF FFFf ft§r
ffftf Tft ftTT ffW Tft "WT, TTTf FTWft %ft FRTT
ftW ftT Ffft T FT FftWFf TFWft FFTFF FT Ffft
FfFfftrFT'WTI^
n FRfft TfTT Fftft, ftn FTTTTTTF FftfFF, +l6Rlf?, ftft
Roil I
" ftft" TRTfttnff Fftftrftt nrftftftftft fftsirr "rrft ft trtt fft,
ftft ft FTfttftt ft TTRRnT fft I ftftfft FTF fftFTF TTT ftTRF
fft, ftft ft TFft, ftft T FFFTftt TFF TTR 4|\+l(?4? fftl
ftfttnft nfttnft fftftfftF ft^" ft ^tr rftrfFF fftl
fttftftftlfft fft^ffTTTTFF TTR TFftfft ft fftnftfFF fftl  TFT
fTTFTFTfi FTffftft FRT fftftt,  TTftft FftFF FTfft ft  TTF
fftftfftrrn ft trtt fftl fftt ftt t TnftfFTTf yfft4<ri rttt
TFR fftftf, fftftTT: FTfitR TTfTf fftrftft TTR Ffft T^pT^FF
"Tffft I  FT fttTT ftftfTFFTf "Tffft ftfTftftft FTRTfftf ftTT FTF
nftn nftft fftmr fr nftr fftftf I FRfft tttt Fftrfft7, ft t
ftft nfttnft "TFfFF, TfTFrnnFF, ftft-ft ^,0^^ \ f^Rrnr
fftRT" T fftfftm TlFW TRT" TTRRFTf TfTTTT Tfrfft, ffftf FRT
Tftftftf, "nTRFTT ftfff TF", */PrfV</ *1M, R? WTi ~iO<\<\ \
M FTffftf ftrrrr ttftff t FfttnfttftT ftft ft^r Trftft^rrFFTT
TRTf fTTFffFTffftTTf ft Tfft fftt Tftffi ftft Tfft, FTTtt
nTRFFFTf Fm Tft Fftrr fttfft ft fftt ftm ft
FffFFF Tft ^ I  RT FT TfTFTTftft ft, "FffFFRsft ftt ft
ftfrfft t ftft fttr wfl fftFFft ff FRn TFn Tftftf t fr
FftT Tfft Tft FTFT FffFFRsft ftt ftTRft ftFT ft ftfl "  ftf
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
n
ftft TTFFFF FflWFT FST, TTFT T FTTfttF TftFT ftftft
TFftftTFTWftl Fft TTFFFF T^T TF fF Fft fftftTTFTTF
TFT TTW fft T ftfft FffWFT Wfrfttft WTftFT Wftl K*
"ftft Wftftf TFRT TTFT TFftTT ft" FFW' W1" ^ ^ *rrn:^r
sTJ% TTTFT TTTfft T" SFT WW" TSFT WFT W ^^ FTfWTT
ft | ^ FFfft ft, "T FFFf? f I FT TF TffFTlfF FRfftr
FTFTFTfftTI W ftw Tftftftft TTftFTFf WI FTft FTTft
fftftFT ft Fft ft? "FFTFf I "^
NO NO '
FTTFF Tft" Fftf FCRTFf FffftFT T TFTFR TTftrft? W
W FflWF? tft ^ft TTiftf %%F[ | ^ iTTTFt Ff FFT TFT
ftTW FTFf T?FTW Tft ftFT I fftftTF FTTftW TftWFt
TTF€F fTF" FF TfFf FTFW I FTWft Ffft FTT FTF" ft
F F^fFf TFft FfT ft ftrft W "WW T TTFF Tfft ffTFTFf
NO ' <=N
FT ft<=HW< TTft FRTFT Ffft FTFf W Tft dfW<?l ftTTT
TFFTff TlftrfFT ^T WW I FFFft TftftT FTFF
FTFTW, TTFWT T Fftftftt FTftFTTTTf dfftelld
Ri||ftRf!*l T'l*l<WFTRidl+>d J|RlJ*l FftluW*l R"1*^
ft FTT TTFFFF TfttF ftfFTTTTf ftTTTF fftf FFTW I *c
SfTFTWt FlftT F WTFFTTFf ftFFTW TTTTF" FTF
FTW FCFTFFT FTF fftFT TTFWT I
TT ft fT TTF.F TTTf ft ft ftf ft ft TTffttFT T W'^TFFTTTf
TFftfft Fftfft ftTTTT Fftf ftft FT fttTT Wfl nftft TTTTT
FftftFF,TTT5Tfft, W ^°11 I
*Y 3,e;Y^ Frr ftft ffFfFFRsft «.o ftFT TfftfFFT Fn WT ft
TTTTT fttft W ftTT FTTftf, "ftftTFT "TTTT ftft FfFF ,
iMillfl, IV W ^°t° I TTTF: TTTftft; ftFF TTn "TFfFFF ftft
ftTIFF TffFTTT fttFFTR Fftr FF Wfl
wnftft fttt Fftft, nrsnft ft ~io<\<\ \
ND
^Ffftft TTTT Fftft,TT"TTrft W ^°11 I
^ W FT TRRFft ftftr Wf 'Ffft FTRf (TTfftFTTf) fff Tfft
ftffttfTftTTF^I ft FFraiT (ftrfft) F Ffftt TTR "Fftf fftft I "
"TFftfTftRnT ftft TT'  T "TRRgftf Fftft TFT ftft fttftf ft
ND ND ND *<   ND
nfft Fftfftri
^ W FT nTTRft FTffft ftTTTT K.O ftFT TRffFF W'^TRn
Fftn Tm TTR Wf Tft ftft I RK. ftfft- 30 ftFT "TTTfFF fTF
FTF FTfttfft fftWf TT TFfffftn ftft Wf W ftft ^W TT
ft TT ft, 1«. TfftFRt nft f^TTf ft fftsiRT Trft I fffftft Tift,
"ftrft ftft', ftrT RR ft Roll | ftTRFftft ftft ftFTFTTR
ftftf fttfTT Fftftf fftf ^o ftFT "TTTTFft" ftf W'^Ttm
Lflf A FTft TRTf FFfT FfFF TFfftT ftftFT nftft Wpf
TRTf FTR I "Common ground? Gendered assessment of the needs and
concerns of Maoist army combatants for rehabilitation and integration",
Saferworld, ffftrF RO^f. R 3 | R^ff FT ftft nfttnftt nTTRft
TTTTftf ftm nftr <SO ftFT TRTfFF fT^f TFT FT FTfftf
FTR I FTf FTTftfft WTTFFT "TTTTT RT FT TfF!TTTTfTf
TTRF nfft TTT" fftffg7 T fT:TTTTn Fftftf FT nfft fW TTTnf
fWT TRffFftt FT fftf fft FTffttWf I Ffftft TTft
Fftft,TRTfft ft-W ^°f f I
■^. "^n#"^rr
ftftft ftTFFf TTRTFTT "WTTFFt fftF FFFft TTFFFF T
T--FWT FTFT TjTF FFftfftw ftftFT W I Ffff TtffftFT ftft
' no  "^
TTFFWFf FTTF fftlTFTFcf Tft FTTTf Ffft FffFftT
FFFffffFWI FffFFTF TTTTRT TTTT Tfftqft FT, Tft fttftf
"FTFt TTTTTft FFTTrFFfFt FFT TFT ftCFf Wl ftftf?
FfftT "Fftft TftFTTF FftfT TFFTF? W Tft FFTTTTF ftft
"FW TFFT T5ftft TFT TTFTft ftTTTFt T§TT TF FF TTT
NO C^
FTFf FTt TfFf WI Wf Fffft ftT TWTF FRFTtFT FTTFt
j^t WfftF Ft TFFft? W ft? FFFftft FFT TTIFTTftF
FTTfft TTFTTf TFTffftTFTT Tftiftt ftftff ftTFT TF-ft FF
ftrfftwi
FFFft crl^l*^^ Fftf FTfft FTTt <HfAd*l ^M^IlPl=* T
3RIf1R* y*ft4l| TTTTTf Ff ftf TTF ftftft TFfftf <rHlldRTfT°t
FTftt W I "TTTTT Ff TFTTFt fftrwft ft TFFT FTFW T
ffTTfrftftftft WW "WW I W Fftwnf FTTTSft Ff "SFT
W TFFT WI T? W "TTFTtFT tRtftTw ftfttFt ffttftFFT
TTFT FTTFt FWWf F ftFTsftFT ftft "dfwf FTfwf FFT
FWft ftTFd FF wftft ftFT I "TTTFt FFTWF Ffft ft
FftWFf T TfFfWFTrf Tfff TFTFFF FFTFFFF Fit
ft fftFT FTFfF T TFTFt TTT 3fft*di?^ ^dilftd TTFT TFT
fFFTT Tft TTfT TTFd F^dfe Tfftt WI ^ "TTtrf TFd Tff
FTFTTTTFTWFt FFFF TTTF fftft FTF Tft FT FTTftf
fftftr I io FFf FT, sft FFtFft TTFFFF T ftftft FTTFT
TTFF WFT WFWFt TBTfft FRTT Wl ft FFWftft wf
"FT mi FFTFF TFFT WTF TFFTT Ffftf TfFf
TTTWI iA
FTt FTf ftrftft TTfFt ftFTFf ftft Tfftr ^FT TFW
"WrFFTTFT ft ft, W T^tFCFT FTF? TTT ft WTWf Tft
TTTfftT TftFfTFf FTTflftF FfT FT? FTFf Wft I W^°°3
T ^00^ ft FTF TFfTFt TTF€F wi" "fftF WTt" T W
MFfftft TfTT Fftft, TTTTfft, ftrtTt? Roll I FTFTTfft, FTFT
TFFT TfFTT fftrfftft fftftf "Lessons of War - 2", 7f?ie Kathmandu
Post, RV ftrnrttl
ND
50 ftTRft ftFFT ft TF T Tftft FTT Tm ft fftnftt ftft ftfrft
frRIRRTffWI F.T. ROII/ROIR ftf <s|G)ci+4l PMIRrfl +ftl{i(?ft
FTT ^OT« Tfftsrftt ftfTF Wft ^ I F f^f FRt TTR ft
TTTF ft ftftftf fftlT FRT TFF TTR FfFFTT "Tffft WTTTfft
Tftft fftTFFF ftffft Wfl
" Roll Tt ffF TRTf RTF TFTTT "Tffft, fftftf Ffftft ffftt
ffftf, ftft H/i/^h ?77pf Ui%ill, nfft Fftfftr I
" ftrrft ftrm %oooo ftr Wf t 1,000 ^rrrFftf T?f? Tftft
TfTT ftftt ftft ft TRTW fftftTFF ftft fT nftT%TTRft ft T
ftft TFTffTTFftt TTFTTi "TTTFR ftf Ffft fffftft TfFft Fftft
ftFFT TFT ftf FFFT ftfftw I  fTTTTT TTRT? ftTRt fftTTft ft T
 ftFT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
n
\oo<\ T ^o<n Ft FFfRT T¥IT ftldF FT FT TftT TTt I "
ftfFFFF TTft Wft FTTT W T TTfFf TTTTT Yo TfFTT
TTFTW TFffFf T§F FTFf FTFff FTF fttftFWF
TTWftftv TTFft TFFfftFW ft ftFT FFTffr Wl TTlff
3H«£<Hl£ yRRB|4i<y|*, FRTFfftT TTTMiRd Tfft? ®|dlJt FTftf
W Tftft FfFT FfT-TTFW FTT TTTt ftrfft TTFWT Wft I iX
FTT? TTTTTW FFFF 'Fffft" FT WW T 'TTFffftF FTF
CN NO '
ftftFT' <rl^l*£4cft FTFT 4fTMd <H<T^ftftT FTftt i^TR^t Tft
ftftft ftr TTtftFFT TTFFFFTff W TFTFTT TFT FF? FTTF
ftftV WT WI "TTlfftlFf FFTfftfTf FTFFftFFT wftTFTT
FFF FftfT ft TFf FFT ftft "TfT WI ^ FFTFF, ftftft
*Hl*l TTTfTFTFTFFFft <rl^l*£4cft fwt ftftFTfTfTFFftf
TFFftw T TW? ftftf? TTfFf TiffTTTFf TTTTTW T TTTT TFf?
TTF ftTFT TFTTF FTTFTFFF? TTF€F FffWF? TW ftFft
FfWI FTTfTT TTTFt ftft TTFFW FFFf FTFTlft FTfft
Fftf ftWll ftl*l TTTT FTf TTft "SF*? "TF TTfftT ft FW
Tfft T ftf TF FFW FTT FW FTF? TTFWT I w
<H4l|A||R)d crl^l*^^ FTftft"FTlftTTftf oi|o|^|<^ ftff ,if^a||
ftTTFFTTFWI ftf? TlftT T TTTTTTf TTTFF |T TT^FRfft?
W W TTftf? ftTFFf ftFTT FFFT? TTFFFFTff "ftTTft F
TlftF fft TTT ftftftf Fftf I Ffftft TTTT Fftftf, +l6Rlff, W
Roll | ftTRft ftrft FfW FFTft TTfttfft fftft TRTTT WF
fttTFf nft ft" I TTFTT T ftftff ftftr TTFT fftft ftftnTfT fftf
TRT ftftfl
" W ^°°f fft ^ ^TT FFTTFftf Tftfi FfftfftTTft F.T.F
ftt" Fft W F.T. ^oo^/^oo^ n F V ft «.R nft ftft
Tft ftr F.T. ?,oo\t/^oo^ f Tf 1° ft ^oftfT fftt (fftf
TTFFTfftftffTTTfffT Tft fftftf) T F.T.ROl 1/ROl R F F R°
ft 1 Tft fftftf Tgf (TfETTf ft FFFT) I   ftf ^ffTT ftnftf ffT
ftfftt ftn K..RK. ftft+F fti  Ffftnr tf ft c^TTTnTftf
TfTRfttTft TftTRt ftrfft? ftTRTfi FTTFfftTR n fOTRft ftr
ftft ft "Fffftf T$ I  ftft "Tffftf ftrftt 5114-4141-ftft FRT
ffnr Tftr Tft ^ t Tft fftFFTn ftft nFnFf ftrft F 1^
ft ^ I ftrfftf ftrrnr frft Tftt ft tft ft ft tf fftFT (ftft
fftfTT Tfgpprr TftrTTT) T ffF Tm TFT (fRTR FTTFT T
ffftrftftTFT TTTTFFfTTi TTFT fttTTTT) Fn TRTftTT FFfTT T
fftTTTFFTTT ftft TTR fftfftftrFT fft ftl
5Y Ffftf nftft fft fftfft, ftft diiiejh ?77/ft yfew, nfft
Fftfftr I F, FTT ft TTfftt FTTTFT ftt TTF Tftftt T$ I
WR.R.I
" ftrfft ftrrnr TmrTnF nft ftft ftftnTttFTftf ftrf fmRm
nfttnftFFft ftTRft "TTTF "ffft ft TTTT fttTT fft I ftft ftftr fFT
ffftft FffFftf TTTFTTT ftftftftf TffT T fftT nTTfffn ff
ft" FR fTffFT ftr I Ffftft TfTT FftftFF,Tf^Tfft,W-fTTf
Roil I
^Ffftft TTTT Fftft,Tf^Rfft.W ^°f 1 I
WddTtftTTWF Tftr ftr ftr ftftr wn ^tfttttttwft
NO*  -N NO  NO NO '   -V NO NO
ftftft FRFffFTFt TTlfft WW TlfftTFT "WT, W Tffft ftTFTFf
ffftfWFt FTTFFFT FTFT FTTtftFTftWF W Fftl"
<H4Hi?Mds|R ^4fR FftW FFFft <rl^l*£4cft FTF ftftTTFf
FftFTftldH^FWTcil'H*! TTTfft fftt FfF F FF ftTW Tit
FRT Tft TTFT WW I Tft FTfSWT F?^ft Fd4-sR ^o<\^ F
TTFfT fftftWTI TTTTFftf TFffTFTTFTFf fttftr FftftFFT
WFW "Ttft FT Tftf TTft FCFFWft Tft TWT FSTTT
TWF TFT Ff FT ft? TTFTFWf FRFTtFT T TTFTff
^I^TjClFTFTTWTsHkft yAH<H<rllsi Fdftld eHldt ^HHd
NO NO NO NO
FWl TFftf ^ Tftf FTSrftT Tft ftftw FFftFFW,
ftlR^I*? ^X^llft TTTFTFT <M-TlR:rWRld oAlfrMd d<=l<-HI
TffftTFf TWTFftWF TFFTT FFFT Ffft FWl
FTFT FffTWft FFFF TFftftTWFt TFFW TFFT wt
FT ft ft? Tfftft .TT^rr^fftFTTT' FTFt TTTT TTd "fFf 113°
TFTFt FTT fftr W Tfft TFf? FftFTFFT Tft TftfWTTT
^TFRF? WI fftf ¥1 ftftrftRffd f^f ff ft ftftft FT W
TfFftftTWTF FF FF t|w FTfW TTFRf TFFT
fffFWTft'1 TTT FFft T^T TFFTFT W TTFTFTft Tfftr W¥If
'   -N " ^ NO
TftTT Tft W T TFT FfftF FT FTFF "Tftftw Tft W% W
^FRfftr TTTT Fftft,TT5Tfft,ffTfi ?,o<\<\ |
"f^ft wftt ^^^^^'f *iftlH 'ifftRd, ftftf ftt Tfft FfF I ftFft
TffTT ^o ^ft fffftr ftftFRRT ffftFtfft FTft ftfft Ffftft TTn
FRfffft TTftt "ftTR ftFFT fft Fft Tftfft ftftf ffT ftTRft ftftt
Ffftft fTfTFt FTTWft? TffftT ftftfftfftTT Tfft ftft ffftFtfft
TFft ftftRf TffTTFftt TRTffft TFR TRJfft ftfn Fft TFFf ff
FF TRT fftrW I Tftft, Fft FTTf TTFTT TTTTR, ftft T TnftftfT
TffftRnf Wfl ^" ^°11 F TRTt TftnFfW "TTTF ftftftft!
TfftfftfftTTfTi TnFT ftft ftft fttftFT ft Fff Fft TR ftf ftrfF
TRftftfFTftf TTSn ftt TRTft7 FftFFfTTi FT TfTTTTT TTFTFFTT
ftnft n FffFftf FRft RTR FTfft F FffFFFi FT "fRff
FffnT fftft tftt ftrrr ftnn ft ft ffft n ftftftrfft ^ ^jrrft
FoT ftf TTFT ftfft T?rft ft fftTTFFF WRRT fT TTTf ft" I
FRfft TTTT Fftft, ftftff ?,o<\<\ |
130 "TFftfft ftTTFFffTi ftfT ftT Ffft nftft fffFfftft', TTFTnT
RTFT ftftt ftl nftft TfTT Fftft, TfFRfft.ftftfT Roll |
151 fttft ftrRft ftnfTi TftnTR: ftrft fttrf ftf i FTFrnft, ftr t
ftftft FFT ft TFR TTFF Fftftrffft f <l + l-flRI FRTT ftm
T "Tffftf ftFTR ff TRFffF ftftftft fft Tftt Ffftwf I nftft
TfFTTT FftrfFF, TTTTTTfft ftrTFtt, Tfft, ffffi Rol 1 | F ftfftfF
TTfttfft TfTFT fttrn TTTFT fFTFF fftft Fftfl ftTT"
ftftfTFF TTTft ftTRft ftTFTTT fTTfRTf WTTRTT FttTFFTf fftfftr
B^X"ft|*' ffRT%-IIR-ftl^ f^lf?"^^ TTTT Roll I ftftrnr
fTFTfT WT^TTT FftfT (TfTF) ftft TFtf ftftfTFFFR Tft
TfTFT T nRTTF? ft ftft ftt ft F TfTF ftTFTffftR fTTfft
ftTRTTTTT Rp'lfPlf+1 fftftftr, ftftft TWF, TFTTFT T
ftrftFFFF TffTFT ft ftftnl FRfft TTTT Fftftf, ftfttTTTnTf,
TfTF ftftnitt, +l6Rlff, FRtf ?,o<\<\ |
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
1$
ftftT TTTTfTTT, FFFfft T TTTTFT FSTTT TTWTff FTft"
ftTTI^ddf^ ilTril-HI FFT TFT TftTT <R?MIi ftlftt ftTFT
fftftFT fftf FTFfftf FTT ftFT I
*. <wi4)*h, ^T^rrnr t s^i^rt
TTTTT Fft ^v TTFFWTTf TTFTfFT, TTTFFT T FFFFF
FFf F "ftftWF FFFTF fFT ftftw Tft "fT FFTFft Tftf T
Ffftft ffwf ft FTTFt TTWft I TTWTf TTFFFFFT TTTfTFF
T f|4i|dl ft Wft TTt WT ft Fftw I TFFT TTFFW FTFT
FRTF FTTfftTTTF ftfFTTT W ^ools ff% TTTW ft
ft FTWT WTTft FTT FTfft Tft FfttFfftF FftFT "WT T
Tftfft TWT? TF^ W Tft TFFTTf "TFFf FTFJT TTFTT I ^
TTFFWFt TBTftr, f|4i|dl T FFTfTff FFCffftr
ftFTTWTFFf FT FCFFTFft HRWftd Ttf TFT FTFfft
Wl FFFf Wf FffWFF FfftTFt wffr TFT TTTTTf Fffft
ftFT TTTFT T WTFT Tfft FTFf FftWTff Fftf ftftfrf
wiw
1.  SM^r
ftftft Ffftf Tffft TTTTFftf ftTFTTTTf <f *, FTTft ^o<n TTftf
FTFf FTTfFTTft TFTTFFTtf R\ FFRT FfTFTF? FTTTF Fftf
ftftftftf TW Wl TTTFT ffftft? W I Tffft FT "FTTFTTF? WTRT
ftt"  fFTT ft*  FFT  TTTTF  FTftt  W  FTft  TTTffFf
Ffftft FTTT FftTfFF,TTT5Tfft,ft Ron I
w fftTFT nfft TfWF fftftr TtTTfFT7 ftt Tfftf ft Tn TTTlfft
T$1 TTR W ?fftf ftFTFT ft TTW ftftftT T$ I fftft ftf^FFTfT T
FTfft ftFTFf fttT TTfftTTT fT ftrf ftft "FFfFFft ftfft Tftft
ftft ftftrn T fftfft Wft" ?ft Tft FFFTft TTF TRTf W ffft
fTTTftftTftFTTTftfffFFffTi fftftrFFF 13 ooo-IY ooo ffFfFF
nn ftft ftfft TTfti f ftf Tftrrr ftrrFftf ttft ft
"FFfFTftf TTTW TTTFF  ftft W  nftft Trft  FftftFT,
TTsnft,ftrrftt T w ^°f r I ftft, ftfF "rnF ft^nTFT ftftnnT
ft ffftft Tgj Ff ftftt ftrfft FTF fftfftTFFn ftt TRIfFftf
WW nr ^ Ffft nfftr, fr t ftrRft ftrm ftftf tttt fftft
TRF TnfttFT-fT :TTTTTTTT ftn FftftFT Tn ftftf |
UY ftfff fTTf fftTTT TTftTTT f Ff^rrfft TRrFTTT ft ftF Tffft
ffTfFFWfl F ftft TTW ftTT T fttffTT fftTTTF TRF fttrft
Tftr fTFT TTft w fftrft nfttnft ft nfftfnFFFi fftnfttT
TftTTft Ttftf Fftt ft n "TTTfFTftt FftftTT TTTTT fFT TffTT
ft TTT ftfft fftfftFRWf ft ft? TftftT TF WTTFT FFfTT <W
FFfTTF fftfft ^TTTTTTT ftftfftft TTTfft T$) ftf ft FfftTRTT
TftTTFftf TfTFT ft fftFT nft FTfft ftf Tfft WfTFT
"TTTfFTftf nfftftftTfTftf TTR FTTFTTi TFT ft fftn ft ftf
TTF fftfftTFFF ftfTTTffT nfftr T "Tfft TFFF flslMH ft Fftft
TFftft TfF fftftft ftfl Ffftft Trft FftftFT, TfFRfft,
ftrftt-ft Ron I
wft FFf TWT: f^lRpI Tiftrr fFT "ftftt ft ft', Tffft F^rfftr,
ftFTT TR, "ft ftft", Tnfft Fftfftr, " ftft fftTTT Tm fTflf
TRFTfftftFTTFT', ftw T/ftr W<V//f/*, R ff t)o<|1  f Ffftft TTTT
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
lis
"TrfttrfFFF ftT ftFTF FTTfft W I TTT TTFTFt FFTF
TRTW: ftftT W^fTFFfff F?W I ^
TTTfTF FFFft TTFFWTTf ftftft "FTTFTFFFf TT?
fftFTTT  (WTftf"TFFf FFlftFT,  TTSTt FF Tfftr fttFTT
T NO ^
ftftTTFTT) FTTFT FftFTT FTTT Tftift? WI w FTTTT
FTTFTFT 3*. TftTT FFTFft FTTFT TTFFFF, 3*. TfTTT
TTfFf T 1 *.- 1 *. TftTT TTFT TFft FF TTF TFTFt TTFT
ftftF WIWI FTWT ftFTT FFf, TTFfdF WTT TfFT TTFTFTT,
3?ly|Rl* W¥IT T FTFTT FC¥FFFf Fff TTW I ^ ftfTTFFT
NO NO '
FTt Fffft ftT FT (T Fft FTT FFFft TTFFTTTf TTFTtFT
NO CN
ft ft" FT) ftftft FFT TTFffftF TFWF" fTTFF
WfftfftTT W, W Fff TfFF WFTF ft FF FFT fftrftf
Wl^
FFFTf TTFFFFT TTTfffftf FWT TTft TfffftTFT ft
FFFT? TFTTT Ffft FfW T ftTFT FTTTF FT? Tft ftftTT
FfWI ft FFFWF TTTFF WF
^H«(d|(tlet)|<s||^ -Tjjfq^ri Tlftr t^ FFTrfftr FTTSfftFF
FfFTWFt FTTfT ft TTFFFF "T4TftFfFf Tfrfft FTFT
FfWfl FffFF^ TF FFfW FT ft Tft TFTTFftFCFTftf
TFTTW TFTFT TTTft ftFTF F^W I TTTT FFTfT Tfftr
FWTftTFF FTfT, TFF TFFt FWFftFR FFTftfT, FTFt
' no ^ '
FTT FTFTftFF F?d T ftTFT TFftF FfF? FTft F TW?
Tfft fTftftf FTTTRf Tffftwi fttWT FFfTTTff FTFt F
FFfFffF FfTT Tftftt "SF TFF? ftft FTFT ^ftf I
!fl{IIU> MW*i I TfFFWft ftftft "FTTFT ftftftT WFTT
FWTFFW FT Tftrfw I
•HI^AmM"^1 TTFFWftTTF^TTTFftfTfftTF^TFTfwi
FftftFT, TfFRTft, Ffft, W T TffTTi R011 F FTTftT T$ I Ffftft
TT fftfft ftf fftftf ftft dlilejh ?77ft" ftft^ Frfft Fftfftr I W
'iooc ftf FFTF ^ ftftt TTTftft FTRT fftTFFFRsft RTF ftf
Fffft fftfFfTTFTft ftt fftftr TTftt ftfff FTfftt fftftt I  FTFT
TFTftr FftFT fftftftt ftf TFT TRTTft TTTlf Fftftft TFT
ftftf WRRT TRT I Tfftft TTTT Fftftf, ftTRft ftTTTT FTTFTTTF
ftftfT.TTTfRTftr, Tffft Ron I
w Tfftft TTTT Fftft,TTT ft, +l6Rlff, W ^°11 I
™ ftftft fTTfft ftft 11 ftft fftfFTTTTFT Wfl ftfttft, ftft TFtf
Fn FT TftfTT T "TIFFF Trft FftFT T FffTTTTTf TTrftfTFF
Ffft ftft Wfl
K^Tift Tift,"ftftt ft ft',nfft Fftfftri
^ ftFTT TfT, "ft Tftf", Tffft Fftfftr I
^m\  crl^l**! ftftlF f|4i|dNld <H-H|ifl^HHp^ vd-fft*ftl Tft
ftftTT Fftfl  ftf? TTWFf Tffft ftFFFf TTTRt TFTFF
NO '
FTTfftfwft°
%3T 3^1  Tpf Ff TFT% ftftFWRFt TTTTTTf FTF Fff
TTFFTT  FifF  FF  Tf  "TF  Fftft  FT  ftCFt  FFFTWI
(TTFFFFFt ftTT TFTT ftr frft ft TTFTft" Ffftftt ff)
FTTftF FTFFf fftft" FFWFf FT Ff FFfW TTT ft Tft
NO C^
ftftft TTTF TFTTF ftf (ftftftF: FTFf) FTFt Tfrfft FFFTF
NO
ftF Fftft FT ftfFt Tfftft "fr I c1
"3^1 ftftft ftfftf fttftr WF FTTFT TTTfft dlft^*l dftFTI
FT ft Tit FftFf TfFFFFTff Fff ftftwi
^f^3"?IRI TfFFFWT ftftF "WT T TTFF FTTFftFT FTTFT
TFf FTft ^TFf I
FFFft FTTF FT TFF Tfft ff Ftft ^W ft TTFFWft
TTTFt TTWftl ftf"TTFTTTf TFFT TTFT fFTTFt ftf
(ftffdftd FFT) F FFTt (ftFT FFT) Ft ftrfft fftf,
TFTFt Ff Ftrfft FTTFT FFWTT TTt W ftft FTTFT FFf
Wft "tr I ^ ftftft TFFt FTTFT "TfFTFTF "TTTTT fft
TfdFFT FRTfffftT TTFFWF FTTTt (TTT) ft TTTfdT TT T
TTfftT TF ffftF frfftdftdFf flso sffdf TT IF? fffftw I
TTFFWft FFTTff ftftf? ftft FFT T TTT FTFTT WFFT
qo fTRft flTTF ftftfirf ftfftftrg; (^FTW "ftft") ftf ftftfT TFT ftT
TTFfft TTf TfTT TTn Fftftftrf TF ftift rftftf ffft T ftR 1 £
ffft R1 Ffft ffft I Ffftft TfTT Fftft, TTRft ftTTTT ftftfT.
+l6Rlff ffTfi Ron I ftf "TFfFft fftfftrn ftftt FFTTftft Fftf
FTfttT Tftf WTI ftft FTR "TTTfft ft fftftr TfttFFF TTT tftRTT
WT fT FTRt RT.W-ft- Ttft TTT fttTT WfT Fffttrfft TTTn TRTf
fftrfRFftf ww nftfr wft ftft w Tm ttftfrtr
fftffRFTftf TTW 1 poo FF ft Tinn fftt ftf loo FFT ftft
TR TRft W ftftfTftr US TftFTft TT Tftf ( RT.W-ft-) FT
ftTT Wf VI ftftTTft TF £ irf fttn WfT 33 TRfTTft nftft
FfTt RfF FTFRf Tftf WT' "Skills development activities: the journey
continues ...", GIZ, Ffft ROl 1 |
^ ft ft fft ftrF ftffftR: (TFTTT ftft) fFfft <jrftrT ftft ff
ftr% ftfrftFT (FTftrrft) fw I fffftftftt TTFft (Ffftrrft) fTftti
TTfiftft "nfftrFF (nnft TFf ftftRft ftftftf) fr ftft I fft
fTT ft TTT: TR ffft TTT ft TTR371 ftF (ftFft) FTTT fffff ftnftft
F5 ft ffft I fT T TFT ftft ftftF fT TTW I  fftft F%nT ftfT
TTTRFT  ft  TTFft  (TFTTTft)  FFT?  ftfftft  ftfttftftf  fft"1
TftftFFft RRftft ftftt ffft I fftftfftT FTFT (TFTTT ft) T
TTTFF Fffftft FftFT ftftft fT TFR TTF TR fttF ff ftft I
fftftFT FTTTFTTFFftt TTRT? ftftt TTRffft fttft ff Tftft ft
fftftftf (nffffrfft) Tft TT TIFT F^W I nftft TTTT Fftft, ftTRft
ftTTTt ftftfT.TT"fnft fft Roll |
^Tfftft TTTT Fftft,TTTfTfft,ft ?,o<\<\ |
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
1^
FT ftnffF WFftFsflFTTFT Tfrfft ft TftFTFT FftTRW
NO NO NO
ftfFftFWI
NO NO '
FRFftfFT FFFft TTFFWFt TTf FWFFt TfftffFt TTf,
FfWFt ftftT T TF TTfft fft fftnfttWI "TF FTftFT
FTTTF FT fft FFFft TTFFFFTTf ftftft "FT TTFF
Ffftftt WF FTftft (ftFC) FRFt TTf fftf wft Wft I TfftTft
FFTF TTd fTWftf WT, W TTt TTftfT ftTT, %F FFf T
FF FfftTWFf FTTTRI Tfff FF ft TfftW I TTTFFT
fttfTTFFTFt FTd TTWT WtdTtd Ftf WTftW TFTFTTWTFd
TlftTWI^
R.  <HiWl\«ll, W*\fo*\ R^^T^lfiTT
FFFft TTFFFF T ftftft "FT TFTff FWffT Tfft Tft,
TFTFt ffT T¥lf Tft ^f FT ftftft TTTF "TTF TFFf
ffFTftfft TTW Tft FT |% TFftFTFt Ttftf TfFf Tfftft
ftFTI ftft ftTTft TRFFf "TtW Tfftft ffF ft ftftftt
WtFI
^ RSlHM*! I TT? ftFTTFFFT ft FC¥If FTFf FTTFT FT
■|TWT T ft? FT FFFFFftf FTFf Wftl TTFTI ftft T
FTW TTTF TTFFFFTTf "gf "TT? FT' FFTT FRFTtFT
TTftTFf Ft TFTFT fft I ^ W TftfWTTf ftt FT FF
fFFT I FffWTlf W TFT TFTfft? FFFftwft ffttfT
FT TWT fTF ftT ftft | ftftft ftrftt FT<FT Tft TTTTf ft WT
T^? ITFf T FFFft TTFFFFTTf FT FTTFd FFFf
FTWTrfr RjRlfl TTTf ft FTTFT ^ft TfttFf fFTFTI TTTRT
FlftF FTTFT Fft FTTTTff fttTfftf ftr FT FT ftW, W
ftftTFTTTF ftftTT ftFTTTf TFTfftwf FTTTT ft fftFT ft
WTFTtft fFFT ^T WW I
qli ftf ftt TTnfftr nrrfftTFR ftfFftf ftffft ft ft ftnr
fftftftfT fftft ftTRft ftftt ftfft ftTFT Tm fftftft TRFTTTFW TFT
Tm TTFT nTftft fftft ff FT=FfTT, fftRT fftTTT ftftfft, FTTTTfftTT T
fftfft FR fftTTTFFTTT Tm ftfftfft ff ftTTT fffft fttT F^FfTTfTTR:
Tft TfF Fft I FT FTfT" fffft FT Tm fftTFT TRFfTTffTfTf ftfT
TffttW I Ttft nfFFFTf ftffft ft F^TFTTnT Tft fftnRT fttft frft I
TRfft TTTT Fftftf, ftfTTTT, FRF ?,o<\<\ |
qY Ff ROlo F FRTft FTTTfFTTT fffft nftftlftfti Tfftf
fftTFFF TFftf fttTT fft I TFTFT FTF fftnF Ftff FFff TTTfJfF
ft FFT FFft RTF ^f ft FT FTTFt T TTTft ftfftfft, TTTTTft,
ftTRFT T TTfft fftfWTftf fT ftRIfFTT TF Tfftft ft ft fft I ft
fftTFTTT ftftft fftFTTT ffTf TTtF ff TF ftf ffftftt f ffF
FTF fTRTT lgf ^ttrt ft frfftftr | 3fTf fftTF Ftft TTTfftf
ftnTf RTRFFfTfi ftTfft ft, FTF TFtf FT T ftfRT TFfft TTRFTfFT
ft ft fftftt I ftft fftTRTTT? fftftfttnftFF T ftftft ff TT FTTf
TTTTFT FTTf ftt ftf ftf ft FT FTfft ft fftft I nfftr fT,
"ftf", "ftrrfm ft <HRiftNT', ft $<**/, ftftn-ftft-T< roio i
FF Hl(£fi^*l ftTI^4l| F3|ftl<{ft^<?l TTftft TFfrfftf Tft TFFT
FFftftF TFT Fft TTTTFT ftt TFT T TTF TFftF TW"
FffwftFf TTWftl TTTT ft? TFW ".fFft fFF I TTTFFT W
ftftft ftTTF T FW Tft ftdlftd? FFF TTFt W W TTf T
TTW TfftT fftft W Wf?T FfftftF FTF TRTTtFT FTFf
Fft FFFFFFT FT TFFf Tft FC WT I c*
^l(^+RI ft ftTFftfFf WTFTTFff ftftft Ffftf FT WW I
ftfFF (FFfFft) fFfFTff fftjTtTTTFt, FfTTR"TT, Tifftf FTFT
TTFF FTFt FF fftF TT FFFf I ftftft TF ft FFft
FTRFff Ft? ftftFTFTTFd FTTTTTF Fftw WI "TTFT ft
STFTFt TTTWF FfFF ftft FFTF T WFTTTT FFRF "Ffftf
ftftFTiftWTff Fftw I TffftrftFWFTff WSTtftf FFTTft
NO ' /\ NONO
TTTt Tsftt Ff I ^ FFFFFftf ftft ftt TTF Wf? FT F
TTFT WTF "TTTTTtFT TftrFcf ftT FT WfT ft "TTRTFFft
Hld?i?*?ft ftftft *Hl*l yWM4l| mH|IJ*| ^4lR ^ftiTTftTTTF
ft <H4i|A||W JlRd^ ftTTfs*luMH< HtRtR TFF?FWl TTTf
FFFft TTFFWTTf FftFT ffFT ^TTT FTFT FTF TTft
(FFTTFF fttFftft Ftftr Tift) fftr TTfftT "T4TTTTftFf TWT
NO
ft TFftFf FTF Tidlft ? FTF FTtftF "WTFt fftftlTff
ffft? FfWft ft FT TFF? ^Ff I ^ F3|ftl<{ft^<?l Tft
FFFWTTf TRFftFT Tftftftf WWOTlpT ftftftF FFF
Ff FT FffF*? f? TWTF? ftft ftftf |
^j|f| TFF WFTF TFft TFFFf ftftT |ftf T TTFFFFFt
fftf Tft ftf TFTFt TFTTT FffftTF ftt ftftft fFffftr TTTTT
FTFt TTT TT Fftfl TTFFFFFt TF?F FffWFt ftftF
FTFTTFt FTFTI TWT Tft FffWTlf "TFTTTf ^W ff?TFf,
fftFFT FffFftt TFRT FffFf ftFTf T ft FffWFt ftFFTF?
TftlFTTTF TFFFFJT Tft |ftf I W TT FTTF W TftT TTF
TfFFFWfl ftf? FTFWW F??WF? "^ftlF TfTTFFt
FFFd T§F IF? TTTFTTTf Tft T57TWft W FTWFt ftTFTRT
a fTTTf nftTRFF TTT: "ftft FftnF TTnfttFTTlf Tftf 'W^f
FTF ftft FFmFfFFTft FFTftfFT fttftw ft "FFRfft ftf fftft
TWfl FffFRff TFtf T FTF TFttfTi wftfftF Wfl ftfRT TFtf T
FTF TFtf FTF FTfftft ftFFT fftflFfFFft ft ft TTWT Tftftft
FFffttnft ftfFfftf FT? ff ftft ftl ff TRFFFfTi TFftfft
TfftFFff ftftfft f fTFTFT ft fttFr Wfl ftm fft FnfttFRt
FTfttnftFTftf TTfT TnFT TfTW I ffftf nftft fft ffftf, ftft
f/ft/ft Ht#K, Fffft FRtfftTI
^ fftftr ftnn tit fft nft fftnfttnft fmfFFfrfi ft ftF
Wftf fftftr fttTRTT fftnftt frft wrft ftftrf ft ftft fr
TTRft ftTTTT TrTfTFFftti ftTT FTW fftftfTft TFRT TT Tpft
ftftfTFFTT fffftl
™ftf fftf^TTRTTfTi ftfftfft FTTTf fftFT fftft TRfltft ftffft
RTTF (nfttnft) T TFT" ffftTTFTftt FTf FFffftr Ffft f
TTTTTTFFft:FfF fft FftrWT fftrft ft fttt fftTTft Fftf FTFfft
fffT Ftft Ffftt |ft I
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
n
TFFt TRFFf ftr Tft Tfftw I TTTFTTFT Tfrfft, FF WFf
TTW TT TTftft TTFT T TrftftT TftfF TTTW WTF ftft FF
TFFt FT Ff TfftW I CC "TTFTff ftwftf TTF ftft ftfFT
(FFtFTt) ft ftftV Tift TTW I W FTTft FFFft TTFFTTTf
fff-FTTTFTFt TFTT TFTFt TT fTFT FftWTTf "FFT Tft TRTT
wft^
«41|{jl*M H+|^|d fc oAlfdfJId I TTTTFRT FTFff F Fdrfftw
ftftft ■FTTF F^ ftFT Tft nff WWW "TTFTTW ft ft F
FTft ff ft "TTTTft FftFT-^F | Frft TTFFFFSrft FT wft
TTTTRt TTFTTFt ftTW WWW TRfFFf FFFFWFf TTTtft
ftF FftFT Trfftft ftW ft TF FffWFt T%F TTt ft Tftf
TTftft TFFf ft FTW FTFf wft TFFTTF WFWTlf TT"T
fTT Fftf ftt tH41|Ailw*l FffFFt fftw Fftf I FFffftftTTFT
NO   NO NO NO
FTTf% W ^v TTFFFFFt FTfFf FtIhTiR* FTF TT WT
fft TFTFt TSFRFf fTW I %°
fFTFT TTTW FTFF WTT TT? ftf ftf"FTTTTTF FFT Tfft
FFTTTTW FFT Fft fT Tft WW, "TTTTft fftFTTTTTTTTf
ftFT WT FWft ft T TTFt TTTT "TlftT TTTF FT TTTft
ff ftl W ^°°1 TT TTF TFf? FT "WT TftTT TTF FFT
FFf ftftft ffF T ftFT TFTFt TTFWTTf TfmftFt FFfft
ftFft? fftfti
^hRM I TTTTrfftf fft FFFft TTFFW FWTfftFF
TTTTfFFf fftFFTTTTF WFT W TFTFtftf ^Idftd JlRdHd
ftftft FTTTf FFT FFF fftWTTTff W fftTFT "Ffft TTTF
Fft ftftft TTTFt TTTTWFt TWftf? WTftFf Tftrrft TFF
TFFf TTTTTFFf ftftft ffTfft FTT FFF ftfftt TFftft'1
"TTftft TTFT Fftft,TTTTfft, fft ?,o<\<\ |
^ ftTftftT ftftftft TF fftTRftft WT fft FtfFW I TRfft TTTT
Fftft,TTTfnft,fFi roio i
v nftft TTFT Fftft,TTTfnft, W ^°1° I
^ fffff TTRTft" FTF ftTTn ft FTF ftftfTTTf Wftft TRTTF
ftrft ft RTft ftftt Tft FTTT Tft TFFTFT Wfl  +l6Rlf!ftTT
FTTTftftTRFFftt TTfF TFTft" T^T  Ffttftt TTTftTTft "Tift
ypMI+i RTTT TTftt TFT s^MpH FRF fftt TTTRT ft TTT <H<F+i
ttrt ftftfftfftTrri ftrRft ftftt ftr nfftfrm ftrfftFrt ftft fttT
TTftfTTt FRTfT fttft FTf Ffft fTTTftt I FT fffF fftt W
^oof, F ffffft TfTRRft, W ^oo^ F ftfT fft T W ^°f ° TT
TTRtfTT FffTfi ftF FftT ftft ftr TFT FFffT fttftrn
ftl? RRiift FFTTTft + Kfi FTT fttft FTT ftrftftfn T FTFT FTTTfi
FTTTftftTRFFftt ftftftft TTFFW WTTFT fFRTt FTT
ftTftftn TF F^RTf fft ftft ftF ftTRft ftftt Ffftft T ftftfTT
FRF ftf FTtft FTfftt fftftt I FFFTFFT ftffft, fttftf TFfRRT
RFTfT, "Litmus test for government", The Kathmandu Post, "R% TtTTTf
R ° ° ^>; f FTPf FFFT, "NA loses peacekeeping post", The Kathmandu
Post, ~i% fft RO11 | ftFRTft ftftt fffftfTFTft FTfftr ftTTF FFFTFT
FFT HsK. T3m FFTFFfTTi ftftT^^rTW.FFftftTRTfftFTFTFftt
Fftftftt Tft TFTTf FTT FTF FFW fftTTft ftt ftTT ftftft
"ftTFT FFF TFT ft tftft Fft FTT ft I W FTfT TTFfFTTTTf
ftftft ffFF Fft FTf Tft Tfftrft ftw ft TftWf T "Fftd"
TTTF FidlFT Tftwf I ftrf ftraFfft FTfT Fft, FFWT T
FftFTTTf TFTT FFFfft Fffft ftt FFWFf fftftrtftfrf
FTft WT ft, Ffft FFFFf ftFT "FTFt FFF FTTf TTTT
ftf, FT ft TT FTFTTf -iflft* TftFTlftFT TF TTFFRT FFf
1 NO
WT ftFTT TF ftrrfftfTT FftTFT FTTffFFTTfFT FFC? fttft
Ffft fFTTF TTd F^ffF fFFf I TT FTFTTft FFFFT Tft
WTFT tRttf? aft", W TTTTf TF Wlft ftft WfFf ft ft
TFTTTd ftftft fFTTFf TTTT T WT TTFffftF ftFWTff Tft
FTFft ft "FFft TfFC FT Fftf I
NO '
TRFftFTFd ftftft FTFfff FTFT Fft FRTFT ftff TFTFt
fTW, W TT ftTTF WF WTFT ftr I  ftft TFftTF T
NO ' NO
ftfFFFWFt FWRf FFFft TTFFWft FTWFt TTRffF
TffFTTTF fTF" "ST? Tfft T TfFT TTTFTFT fftftf FflWF?
TRTF WF? ftTFT TrftT FFFT ft? FTTF TitftFf TTTFT
NO NO NO '
TTTfft fFFT HRftftRRld TTFT dHftNflRl^ fT W^ | ^
TRFftFTF FT TTtft F 3TTFT^ TFFT TTI Fift TTFFFFFT
FT "Tffsftdt ftFTT fftfft — TtTFTF TftftfTW ffTFC
'FT:TFTTTFf' Fdt ftft F TTFftftF T FTlfTF FFTFTT TTFft,
TTTTTf ftff Ftff "ftftWF FTFfF Tft ftT Fcfftl TftfTF
ftFTTFFft" Ffft TTFFWft TTT TFT FFTWft ^ ^^
WTFTWftl FTT TFR ftFT Tftf TTW (TTfftT fftw) WFTF
f=lil(?4?TTFFTTftft+K'HMft ^Tl^bftl +lftl^4FI FRRT 4|<|fti
^ T T TRTftT Wftftr? fffftFTftf T FTTTTft ffft W nftft
TfFTFT Fftftf, OHCHR, ftfftrft, FRTf RoHI FFFTFTT
FFTTftftTRFFft FTft TFFFT ftfTT fffFTn ftTRft FTTTT
TfftfftfftFftt W ftFF TffT ftfTT Wf TTFTR: TTFTF ftTRft FTTTT
FTfTFFTTT TRTT FTTftftTR FTft fftftntt fft" T ftftFT TTTT?
fTTTT ftft fttftFT "FTFt TTRRTTi ftftt ftft TFT TTT fW I ftt
ftFF ff ftftft TftrtTf FFTFTTTT FTTTT ftftftTFFfTfi FftFT
ft FTFRT ftr W^TTTRRT Tfftfftfft Tftt W fTTTTT TRTT
FTTTftftTR FRffF fft ftfftFTft TRTf fftRTf ftftfTT TTTn
FTTftftTR FRffTTF FRF FTfTf FffTTFRfTTi FFTT fftftftRTf
^ I Tift FTftFn ft "TTTTtftt ftftfttT' ftf FTTFT "Fift ftrft
TTFTRTTftTTT ftrfft? ftft TFfTTFT Tftftft ft ftTRf? ftftt ft
Tftt T$ I Tfftft TTFT Fftftf, FFTTftftTRTFF ftftn, ftf, FRTf
Roll | FTTFTTTft, "Maina's murder: Impunity claim in NA ridiculous", The
Kathmandu Post, £ ftn R 011, ft ftfftfl
Sam Cowan, "Inside the People's Liberation Army: A Military Perspective",
European Bulletin for Himalayan Research, vol. 37, Autumn-Winter ROlO |
^ nftft TTTT Fftftf, ftft? FTTTT TTTTTTTF ftftTT, +l6Rlff
ND ' O ' '
ftftr Ron I
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim /?W ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
?o
FTFT TTFffftF WTTFTW "Ttft ftFTFTT TfFT #TTI W
WFTFTTFtFf WTTFTFff ftftV SFT TFFTT Tftft FW I
ttttftTft fftf ft wfuhtnR*! ftt?" Tft ftFftfft
WTI
FFFffFTft Tftf ftFTF ftwf?FTT, fftfdT T TTTFHdl*?
NO T NO
TfFF ft ftr FTFT fft, fftrrft FffWFt T%F FFFft FT
NO NO ' &
TTlfFT FT fTFT I W TFFFf TfftrfttFt WTTFTWF ffftt
FT TftftftW WTfFT ft TIFFFFTTf WTT TF*f Wl
TTRTTFf TTFftftF TftTw, TFT ftfFTTW TTT FFTFft
ftFFT TftF ftff TftftFFFt ftFTF FTTFFT fttftfftft
FTTTtT T FllPd*! TFfTTIff TfdfFT ff ftr ft TTFt WI W
TIFfW FTT "WTTft ft FTftf FTFJWTI FTtWFt FTTFT
FffFFT ftf? TFdf fttFI "fw TWtft FffWTlf TTTTFFT
TfftTFTft Tifft "fr I Tfttrft, FffW "TWT FT Fffft Tft
FTT FftV ftFTf Ff TRTFRT WTRFTtW ft FT WFT I
TWTTTFF, FffWTsft ft FTT FFTft WTT TFTFT WF FTF
FT FFFTT ft*
FFt, ftfTFT ft£4cF <rl^l*£4cft ftlft<s||RR Tirf ?ft" TfF ftfFT
Wftl TTIFFft FTT ftfFT "WT, ftf TfFT "WT T?F FTFTFT
"WT, TfftTWTTT FFT fftfTT ftfFT "WT Tftftf TftftftF
TftF FTFT Wft ^ ftlTFW FFT W Tft TfFT ^TJ TT
WFTTTFFt FT TF FTTTT Tft ftttftrFT Wftl "ft ff,
WFTFTTTITFf ftftiFT, TWITF fftft "WW F FFTF TTFT I
FfFT WRTTFT TTFFWTTf W ^°1° Tf TfffFt fftFTTT
TTFWOT TTTTft ft TTTTFF? W ft TTFFW WT T?% FTT
FTTf? Tffffft F TTF FRfFFF TTFTFF ftft FFFFFf
TFTT FTFTTTTFI ftFFTW TTtftFf TFT TTTfftrFT FRF T
FffWFT Fftlf FWWT FRF FTT fft Ff| ftTFIFT
FFFft T FCFFFft ft" TTFffftF TTFT FT TFT WTWft
TFT FFTTFd fttFFT Wftl ftTTT FftFTFt FftfT fTTfft
TTFFWF FtT T FTRFTFt FFT FFFf FfT fFf I TT
eMR4!l vjiR^ FT W Tft ci|M<Hlft* dlftl4icHI^ WTt W<*1
FTTFT FTF Ff TftFf T TWTTF FFF T FTFF Tift
TIFFWFt FF FT fT FTFT I
FTT fTfff ftlfFCTTTfWFT TF§T "ftRsfF FTFfF' ftftftwnf
Fft TFT ftft TFC TTFftftF TTdTw#T WTfftt WTFTTF
"dfftFTFT Wfl ftTTT Tftrfftf tRfTTTF TW TFT ftft
TFTTT <H4i^Tlfl *|R<H**I W T FT R^^H^^siR ^cHTxrl Fft
W I u TTTTd FRFTtFT T FT:TFTF TftfTTFt Tftrnf FTFT
^YTfftft TTFT FFftft,TTTTfft, W ^°1° I
^ TTTTF fft FTT ftftri T.  ^oopoo ftfft- Tf.  coopoo
FTFft fTR ffftftt WFF Tifftft ^ I WTTfFn ffTI FTFTTTFTf
ftFTfw ft ftft, nfftftft t fftrftrfftr FiFni stft fftft
FT<FT FfT FW, W TT FFfFd ft TFTT FFfftF
TTTWFTTf ftrfffFT TRpTFT TTTfft TTFF TTF TfftttftF
Tftfftftf WF" ftftWF fftTFF WSfTtftf FT TTTFFFTff
Tftf TTdft ftf 5-|RhR" ^ FFTFTif fttTW ftft TFT TTftfff
•N CN NO C
FW TTf FFfl^
NO NO '
TW ftft fttFTT fftftFT: FFF TTFFWFT Ttrfft TWTTff
fftfl FTtFftft FTtftTTF TfT ftFTT FfT ftTFTFTF TFT
t Twftr ftftrr ftfft ttrtttt mm t "ftftF TftrFFnf
TFTFTFT fftl TFTTftf FRTFT: FTTTFFT ftFF FTTF
FtftFT fT WWT I WF fFTTFTTTT ftfTF FffFFT TTT ft
ftw T TFTTFT FRF ftfF TTFFFFT FfftF; TTTFd
Fftfftrqftf Ft? ftfFT TTF TTTTTf W^ff "STt Fftftf TTTTT
Tftftf fFfl TWdf Ffftf ftftTFd FTT TfrftrftTTTf FFT
FTtwftFT FfftF TFTfT ftft Tft FT ft I FftWFf ftft"
FfftF WTfTTT TFT Ffft FF FfF fFFf ftr WT, W
"TFTTFTT WTWTF TffrTWFt ftFTTf ftftfT SFT fftFt W
Fff FFFT Ff FFft WI ^ WF FTFf TffFWFt Tftfftftft
^ I ftft FFTftnftt TTTfTRFFTT Ftfft "TTf FRfF ft?T' I TRfft
TTFT FftftFT, TTTfTfft, ft ?,o<\<\ | TTTTT?, TTTF? ftim FnfttFF
fft FFfFftf TFT T fftrffTTTTfTfi TTTF? FTfn Fft fT:fnFTTTT
ftr tfft^rti fftft nfttnfttft fttft ftftftftTt ftnrft fftftTT
fttftw ftftftFTFTi ffftt ftftrfft ft ftf fftrr ft, f nftf
ftftTTFftTTTFfi FFRR fft TTFTTft WFRRTfi TfTTft TfftRTt
#TI
u nftft TTTTTT Fftft,ftF, TFftf Rol 1 | frtfftf FF W'^TFFT
TRFTFTTf TfTR ffF T^>°°° TFf ftt Ffftff^ Trftftrr |
ftftTRfftt fftftfftFfF FfftRTT ftTRft ft, FFTT TFtf TF f "TTTF
TFtfTf FTFTTT ftfTRft ftftrfft TTTT T. ^opoo wi,\ nftft
TTFT FFftft, ftTTF TFft ftftfT. nT^Rfft, FRTf Rol 1 | TTTfttnft
FTTfft W^00c;-^00^ TT z,,ooo FTFTi ftft ftftn Fftf FTTF
TTRRft fffftt RFRt FTTTfft ftf 1,^R^ FF ftt TTTTfTFTi TTFtt
F Ffft FFTn Fftl Tfft fttTRFTi ftftTfTTFTT T. \oopoo
fftft I TfFT Tm WFFRT ftTT, "Fttftr TF fTffftft trt=fFT I ft
FTftF FFT ft T fF FFT Ffft T. 1 ° FFT fft ftF Ffftft ^ I
Ff ^oof, ftf FTFfttfFTn Rlfft+I R^ FFfTT ftfTTfft RTR8"
T. 1° FRT TFTTT fft T Fffft WT Tf. ^opoo Fff TRfft
Wfl TF FTTTFTF fftTTF, "FTpT Tm frffrfft FT=FFT I FTTRRT
TRft TRTT *,££$ Fft ^,000 FTRt ftftftft TTRTT WTI fftftFFRsft
ftt FTRt T. ^,00000 FF ft TTR TTRTT ftfl ftft I
^ 3,£-;Y^ Ff^jT FFfFFFsft ^o ftFT fftnfFT WT *° ft^RTTT
TRRRF Wf T  lo  ftFT  FTTf Wfl  Tlftft TTFT  Fftftf,
FTfttnft nft fft TTTfnft, fft ?,o<\<\ \ ftf ftfrftft ftttft
TTTTT fF FTFT WTW fftnfft T FTTT? FFTFfi ft"F ftftft ftTRft
ftFT? fftTT FFFTft ft ft TTftftT ^o ftFT Ffft FTFfFT
FTTftrFTTT FTfft FTTT fft ftfl FRTTT Flf FTF ffft ftTRft
ftTTTT ftftTfftFFft TTFftfft* FTFfftf FTTTf Ffft FFf f ftft
FTF ftftfftfftrT TF TRTT FFFTTT FffTFTFli FTfttnft FFfFfftf
FRTTtFT T FTRTTi ft FRTftft FTFt TFF FFT fftrftnttFTi ff ft
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
??
Wf Ff?W TTft T WTFFTTFf fTTfFTTF FffFFft ftft
TTtftTftfftFTTtftFTfTTFWftc ft TrffrTW FTF FTF
TftT TFFFf F FTFTFT I TFf ftfFWF? ftftft FTTfrF
ftfTFT TW TFFWFt FFTFT WI
FTT TFT ftftR Tft Fftl*lR* Ff FFFT "fri W
fTTTTTFTT, fftldT T TTTFFT ftTTF ftftTWF ft TTTTTf
Td% TTFTTW I %% TFT FWW fftffftft ftTTftf FFF TTTff
TFT ftFTT TTFFT, TTft TFT ftFF FFf TTtftfT fT Ffft
FfftF ffTtftfT fft F TTFftftF FTFTft ff F FFFT
TFFTTf TTFftftF TFTWtft FFT TTFT "Ttft TRTTFT TFTF?
fftT T ftt FT TTft TTFf WTI TTFt TTFftftF
TTWTftrTTFTTf FFC TF Tft TFT WTWft TT fftTTTft
NO NO G
TFTTtFT Tfrfft TFT fftf TTTT 110° W Trfftft ftTT? WT
NO G "^
TFTftTFt FW FT FT T^T Wl  fFFFT TTTTf FTfTffftr
' no ' s-
sfftrr ftFF ftr f ftTrlftf ftt tft ftftr, tt ftrftft Tftfw
NO -v NO -T
tttt TFT ftdH^f ftfF WW Wft 11°'1
FFf TFT "TFTW T TTFftftF FTWFT FT FFFT TTF-W
ftf? Ffftftw WTI Tffft? FTFTT ftfFFT TTFTW FTft
FFfft fflft TTFFWTff WFTTTTF? ftFTT fftT ft
FFfft tftf "TfFWf ftT ffl TT FFTF ftdlftd? FFF
fftTTfftcTFt  TTTFFTFT FftfT T TTTTft  FTTFT10^  TTft
' NO NO NO
fftffFT FTft Wf TFTFt TFT TTT FTFTTFt FTFTFF Fit
ftT T TitFF Tit TTFFWft WFTTFFt Fdt fftfT I  TFf
^•N CN^^NO NO-NG
R*|AW<t1 ftM41l Tlfi^FTI FftftfTTft ftfftft 4f|R,y*l
ftW W TTTft ft TFfftt FFTFTFt TFFRT ftftf TTTTTfT Fit
Fftfftg
NO '
ftFF tRt-tfT TTT TFRTsft Fft TFTft TFFWFt FFTF Ff
T Fft Tftfft FWf ftfRT Ffft FTt tftftft Wft°V
TTfttFFTfTf Fft ftFfFt Tftftfftw FFWTF Tffft TTdf FT
C^ NO
4|lJ*|4l| TWTt M\^*{TTF, <HftyH<THI*l Rftw Ffft <H4!|A||>jH
fTTftTFflFFTFFftTTftfl'10^ #fff FFT TTTfF; FTTFt
fftldT TRTTFd TFf FTftFTT FTFft FFFft Tftftft FfftF
ftf ft ft fft TTR ffft FTfft Fft I nftft TTTTFT Fftft,
+ l6Rlf?,Flft Ron I
^ ftt TRffTR f ftft FTfFfftf fftFTTF fTftftfTfft ftftn FT ft
FFffttFTTT Fffft ftft "fttftFTFti TfFTFTf Ffftft fftfrft frft,
Fff FTTfFT T ff wft FFTFTI ftft, T?ft FRTftfFTn FFT
FTFftFfftf ftftF ft ftfftft^ I Fgftft FTTrn Tfft FFRfft FTTTT
FF fftTT Fff FFftnfttFT FTTfFTftf ftft FfW Ffftftft ft
TFTFTWI ftftft TfTTFFftFTftf FTSn «.^o ftfft isoo fit ^ |
nftft TTFT FTFTfrf, FTFf TFF ftnft, TT-fnft, TFFf ?,o<\<\ | Tfyi
Tf/FRTfi ftfft TRftft fFftTFT fftfTT nft W FFFfnft, ftfft
TRftft fFFTFn fF ftftr TFFfFFFsft 1 o ftftFT (Fftf PI
ftft ft) FTf Wfl
" TFf FFTfTft FTF T FTfftftft nfft FFF fft FTTF T$ I FfF
Ffft FFTfttfftfft:"FftfTTF, fftTTT T WFFTfttFT TTWFf (IDDRS) ft
TTf ffft fFFfi FTR Fft, F Rfftft ft" TTFft fftm fftFTTi
ftfftntt Frft f fftft FFftft fttf nfft FRfftfFF ft fftfttr
Fft I  "4.30 Social and Economic Reintegration", IDDRS I
100 W TfTTTFRft FTTTFfftf FFRm TTTTfFTftf 'W:ftT'Ffi FFF
FTTFT #ft FFTTT Fffft ftfFTTT TflRTTTTT ftft FTFFTTT FRRT
FFFT FTWT I Tf TF fftTFTTT FTFFTfF FFfrfi ftf^f TTFTFT Wf
ftftft F ft, FTTftTT ft fTTfft TTFFTft ftftF" ftRFfi ft" TFFFTn
ffRTf WfT TTF Ftf <ftlcl fft fTF fftftftf ft TFT Wfl fftt.
FfFFTFfft fTR Ffftt TR ft TTFft TfTFT, fftfftfDT, TTfTTfT ft
FF TfftftfT TTR ft Fff TFRTFFT TRT ftt FFT FRft T Fftfft
fW, W TTR W TTFFTft FTTTtt fftTTTFftf FFffft ft Fftlf I
ftf FfTftt fftTTTFT ft fftlRpHI TTRTT FTfft ffttft TTfFf FTR
Fff FTWftl Tft, W TTfFFftt FTTf FFfttFFfi TffFF
TlftTTFTftr FFFFn T FFRFT, ft-FTFTfft TFFft f FnftfFT FF
WTTFFT Tfftnft FfTFF TTftft fftft fRI Ffft fftW I
101 FR fff FTFFn TT fftrftf WTTRTTT Fffft, ftfftf FF V.B.2
FTI
w TffFF TFFF "FFfFFft ft TTFt ftftFTTTFTTft FffFFft Tfft
ftf fTF ftft ftl TTftft TTFT FFTfrf,TTTfnft, W ^°ff I
^ ffrfftfTTT fftTfft FTTTFTTT Flfft TT Ffftftf FFTTi ftftftF
RWY Tftftft TfR Tftwl TTFn Fft-Fmfft FFTfF, fFFTFRTR,
TFTTRFFft TFFft, FTTft FffftFRTT FTfft TTftnfft FFRF f
TFTftft ft FFTft"F W ftt fFFT FFfftF TTft FFfftt TfTFT
TfftTFTf Fffft Tfft ftftf ft ^000 FR fT Ffft I Tlftft
TTFT Fftft, FTFf W ftftfTFT, ftfF, +l6Rlff, W ^ TTTTf
Roll I FFFTFTT Fffft, fftFTFFn TfTT FTTfFftt Ffft ftlRTT
FFfRF TTftt Fft ft ftft fftft ftftt f^ f Fft ftftTT fft I
FTTTFTTT FTfft fftft TTfTF "FTFt ft ft ft fF ft, TF ft
nfftr TrftftfFn FffFFfrri fftnft ft ft ftftftftf fftf tftft
FFTF Ffftwi FgfTT ftftf ft TTFt ffftt TR ft TTFft ftftFT
FTTFT Ffftft? F FFfft I FTlfft ftt TrftTFFFF ftrTFfnftt
FFFRffFTFTi TTft FRTftF ft TTFTft W TTFTTFTft ffFffft I TF
Tfftnft WFTTTF FfTR n FfF W ftTTT TR ftft ft-FRTTfft
fftFt Fm "ftrfft'fFft ftnrn ftn TfTFftTTftftFT ftft ftf
fftft I FTftft TTFT FFftft, ftF TTg" ftftTTttFT, ftfF, FRTf,
Roil I
',OYFFfFTft TTFt T. tpoo FT T. 1,ooo Ffft FFT TTffn
fftWTTft ffftWI TTFTTft FffFFft TTFt TftTTTTTTT FT ftft
TTR ftft FftFT TFTT TTTTFTT n fftftTFTft Fft Fftl ffft
TftTTTTftf TTR T. ^R ffft T. 11° FF fW | FRTFF TTTFT
FftftFT, TfFRfft, FTTft, FfTTi Ro 11 | TTTTF fft FTFftFTTT
FTtft TTTfF fttRTt TTf Fftf FTTft T$ T TTTFFf Tfftft ftftf FFf?
F FFTFt TTF TFFt ft ft ftfft ffftn ftt ffft fftg71 ftftrTT-
fftftTF; ^oof, ftf% ^Fi ^°t1  FTFnFnfFTftf TFTTf Flfft
FTTfft v nffto ftrr ^ft TrftFftft ^l Tfftft tttft ffftrft
FFTfrf,"Flfftf TF ffffftft F^rfFT,FffTi R°11 I ft Tftf TTF ftTRf
"Flfftf ftfTTTTf ("ftTTF fft TF FF) ffF7^ I fTF ftm FfTR f fftfftF
W FfFFftt FFTT RRIIRI fTF FFT ft fttn WTI
"^ TRfft TTFT FftftFT, TTTfTfft, W ^°11 I
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
??
TffT TFFf TTTFT TTT TirfFC FTFfT T WTFHdl*! ftFTT
•n NO
ffft TTFFWTlf FfT TFT FTf? Tftftf ft TWTTTt FfWft
WTFT Tftft | 3TTFTT ffTFT TTFftftF FFTF TTFft
WTFWTTf FTrTB" TFT TFfTT TWFTTf fftftr TTTtTT fftTTF
ftft TTFTW ft "FFFf I Tftftt fFTTFFf TFT ft Tffftt fF
TFft W fftTTft TWTTTd ftflFFft ftff FfT FTT FTT FTFf I
TFTt TFT FTft T§ft Ttftw c*I<H*I ffFT TTTf T TRTT ftr I
FTTfWFT ftFF TFT TTFTft TFFTT FTF fftf TFftW F
ftftlF TfTFT FTTFTTTf "FF TTTft fft TfftFf F TFF
FTFTRFT TTTft ftt TFTTF WT fft TfFFf I  WTFHdl*?
' NO
ftFTT ffft TTFFWFt FFF ft FfWft ftftFT FftfT FT
Fftftf FT TFT TTTft ftft TTFF ft TTFFf I
FRFftFFT Tfft T FFT WTFTFFt FFftT Tft ftfT TTfft
crl^l*^^ Tftf ^id*l *|4f4f| cH-HI^H ^T4fRh ftl*l TRg"
FFWTW T ftFF (FFFft) FT ftftFcfw TFTWf I
FTFfT ftft TTF TTFftftF FTT ft FFf TTFFW ft W Tft
Tftft" FT TfFft WT, ^TF? TTTFFft FTT? FTF FTTT Ttft,
TfFTRT Ttft FFf T FTTfttFt Ttft ft? TRTTFT Tft fFf I 10^
Tftfft Tft TfWF FTT ft? FFTt T TfFW Ffftrffw
FWfl ftfft TfFFf F^ FT FTFFft ftF T TTTtft FTTFt
FTFf FftTFT fW fft: "<\\ooo ft FT Tftft ff ft FTRt
FFf FWfFfWtl"'1013 WTT TTFF HIcTf-HI <H4flf^d fFfft ftf
WTftt "fr I FFFft TftT T TTTITT TTTFT ftFftft FfFT
TTFFW fftTftTT ff TFF Tft WT "FT FT ftfFT fftl
FffFFft ftFFTTTF ft TTFFFFFf FCFF T TFF TFTF
fftft FlftT TFFF TFf FTftT ftftFT fft ^ TTWft ffttft
WTWT ffFTTlf Fff TTT TFT Tft ftFTT fftl ft TFFf
TTFFWft FffWTlf ftFft? TFT TTFt FTF? FTTft ftCFT
wrftoc
1.  I^M*I 3T3*R": «(l^<il^ T 3)41^ <rtel<£t?<?
TTTfft TTTFT TftftFT TTFFWFT "Tftfdf FRFFF TFlftF
ftfFT Ff Ff FFf TTFFFFFf FTT? fT WW Tft TTfT
fftTWI FFFft TTFFFFFt FW ftf WF tftfFCWF FT"
105 Tfftft TTjfftT Fftft, TTRnft, ft Roll |  RT FF TTRFfft
ftft:  "FTfttFT ft" TRTFT FTfffF ffW FTTTT Ffft, F TTFft
FFFT TTFTft ftt TFRFftft ftt Tftf ft ftf ft?F I " TTF FFFF,
"ftft", FTfft FftffftF I
1015TTftft TTFT Fftftft ^P^^ |
i°c  sfftftT  fttRT  fftnFRT  ftfTTFTn  fftft  FFfft  fttft
ftlsiST'HTR ^4ft<? Tfftft ft(?<p<ft *lftlft FFf >FftA TFT FFf
Tfftf yRlifl+^IRI TfTT <r1«!lf(7<p<ft ffft >Flft A Ffftft ftf ft TF
fttftrr wfl  W ^°11  ft Fft ^  tttsf ftttftrt
fftftlfFfftf RTTT ftr FRf FTfttnft ftfTTfft nft ft +l6Rlf?
FRTT fftl  ft(?fti RT ft +l6Rlf? FF ftf fttTT fft I
TFT F ft Tft TFftfFFI TfFF fttTTFT T ffttft "WT T
TFT FW Fft TW Tftiftt FFftTF TTFTl'10'' TTTfft
FTTFT TffftFT TTFFFFFt "STt TfTF ftftf TFRT TFT TTTf
FFftrft sft FTF TFTfT <M-flR* ftWWI Fft FT wft
FT FTFFftWTlf TFT FTt I ^10
FT Ro<\o ft IS FTFCt T ^ ftjFCtF? FTF TTTfF; ftftt
fftfftWTTd: Y,ooc FfFT wRTTFFTsft TFTTT R\oo
TIFFWTff Ffff WFTFt ftfft I FTftftT fttftt TFFFTTF
TTFTTFFF T FTTfft TTF Tftf Fff FTFfWTff FFFft
TTfFf TTFFTT Tfftft WT fttftf ftfft I FftWFf fftFTTT ft
*ITJWGiid ,114^14^ fftf TTft FTTFTT HITlft* Tft ftftt I
FTf fTTFT FW TFTFTF Tft TfFT T fftftr WFT Tft FFf
TTFFWTTf TTTt ft ftftt T ftt ~£\k Tft ftfft I W fftFfW
ft TFWT FFFF FftWRsft ft TFFt Tft t^ ft F
NO NO
TTTFF Fft" Tftftftf fftfti FflWFI T%RI TftWTTf
FTTftft FT T FFFft Hldf^ld FTFTft FTT TlffT FTTFTfF
NO NO
ftfft T TTt FflWnfTFt TFT ftfft I FTTfft ftTTF tftft TTTRt
TTT fftTFFFFI fftft T ftftr TTftTFFt Tft fTTft ftff
FFTTTf WI TTFF WTFT fftl'1'1'1 TTTfF; FTTF FfT ftft
CN ^ CN ' NO
3H4f>^^ ^ eft* WH t^Rfslld ^llRRd TT? F^crll^ fftllftjft
T 3IH41lRd FTFt TTf I1"
TFF Wft "TfTFTFt T Tffft WF "Ffftf TF wftrfr TFTFTTFT
TffftfWFTTFTT W:WTTTTFITTTTWTTf ftft FTTFTFT "FTF
ffftftt ftfti tff wfi fttftr R*iaw Tfrr fwt mg^
oi|n^iiR* ftTFt FftlT, <HHlRdl F9TT *I<NR*I TTTtft ^fl4l
TF FTFftF ftftT Fft fTTWTF? WF Ftftr ftft TTTFt
fftfti'1" TTTTTd: TTFfW W f% fWf FFT Tftftfft ft
TTF FFTTTFT FftrffFftt TTFFWFT ftFTT T FTTTTlf
TTftfl" Wf? WFTTTFFT ftFFTWTTf Fftft ft FTT ft |
10% ftft TRfF FRRT ft", F <3,ooo  FF nfft TRTf TfTFT
fttRft W
<n° ftffftf TTftft  Tfft  ffftf,  ftFft  W$fww  ftFf  Frfft
FftfftFI
<,<n nftft fTFT FFTfftFT, FftFF FTTfFT, ffTTft, FF, T?TTf,
ftftF, Roll I  "Children in the Ranks: The Maoists'Use of Child Soldiers in
Nepal", Human Rights Watch, ftrtFft ROOls |
^ ft FTRTfi ft ftftft FF TtfftFI  ftf TfftTT TTfTft FftFF
TRTTFTTf ft fffft fftftt ft FftFTFTi FFftft ft fttft fftftf,
"ftf FRRft fftftf n FftFTTT ftt FTfttFT ft TRTTft FftFT ft
FRTT fft I TRfft TTFT FftftFT, FFffff FTTTF FTFF FTTfFT,
TffFt?, FF, TtFTf, FRF Rol 1, FffftTTT fftftnttFT, +l6Rlff, ft
Roil I
<nli "Assistance to the Peace Process", "ftfF W fftlT nfTT, FtftlFf
ROlo| FT ■H^llj^ft ■Hlj^ftlRI Ftft MM*\ Fffft ftF W '^^
ftfTTfTf ftt fTF ftFfftRTf fftftlW  ^°t^  TT FFF fft fi ft
TFTTTTT Fffft %o ffTF YK. FFR Fftftft TfR ft frft I
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
13
FTftFT TWdf TFTft ftff frft^*  (TTft Ftftt  FFftT
ftFTTw Tft tt Rfftt fft) I<m w tttfwt FFfrrd
TFF tH-HM-HI T/ft TTTTT TTTT Tfftr Tftft TTF ftfFF ddil'f
ftr TTTTftr Fiftrrnf ft ffff FtiFft? fftn tftf
TTTFt? FTW ffFT W FTft TTFFW FTTTF Ft fT,
FFFft FT T Tftfftr FflWFt WFT FTTTf W T ftflW W
Fftf FFFfT Fftw F Fftf FTWT FTFF Fftfft FT FT
FTftf FfFT FW Tft tRw FFTTTF ftft |
NO NO
FFFft TftT T TTTfF; FTTT Tft FRfft ftfTTFt ftff TTFT
NO ^
Fftl TFftfFFT Ffft "Tfftftw FFTTF T Tftf Fff FTFf
WRTTFT TTFFWTTf TTTtft TTftf TTTWTTf ftf Tft W
TTFFFF Fftf T WTTF FTWFt Tft "FW TWFF
FRFftFT fftf Tft FWT FfFT fftl TFF TF ftFTT
FTFFFTf ftlfFCWF ft FffWFI STTTRTFFTff FTTT ft
ftFTT, WFf WTFHdl*? Flftr TF FFd% FTTft FfT
^   '    T NO NO
FTf | TFftf W ^00^ ^ TTt%ftftT TFTT TTFFFTTfff
ftFFfW ft ftftT fft?FTF Tft FftWTff ftt FTFft FTF? T
TTTW ftft: TftT FTftfT TtftTFt ftfti ftft TTFFWft
FfFTFT FffWTff FTdftF FT FWW? fftr T FFT
ftFFTTTF ft TTf FftWFf "ST? Wf TTFtFt ftfti'1"
WTFHdl*? yA|l<Hcrll^ Tft Tftfft ftftf FfT FTf | Tftfft FfFT
NO
WRTTFT TrFFFTTftf TTFTft FfftT TFFF ft ftr FT? I
F^ T TTTtft ■FTTFT TRg" ftfFF FFWTfd TFdf fT FTFf
T tFFTTTF ft TTFFFFFF Ttftf SFT ttr TTftrft "ftfFF
Fffi fftFrfftf TTFFWFF FTFt Fftftnf Tftftt Ffft
FW WTfTT "TTW TTTTFT TlftT TFT "TTFftFT T
FT:FTfFTTFfFt FFfTTFFTI FTW, fftTFT FTFFftFFT "ft
TTFFWTTf Tft TTTFT TffTTft FT WTFfWft I w
^FTfttnftt +Ri^<(?4?ft ^mPtRri P^+i^ Tftn Fftft fft ff
ftft FFfft FTftFTfft ftft ftnRTfl  TfF FRTT Trfnftft FfT
FFffftr fttrr ggigl f ii+ifti nftr 1 o TfftFrft ftf fftt FTftF
TTFTft FWl  TT ftft_ TTT TTftTFTt TF FFfft ftm FFTTftt
nrftFTTf FTW Tft I Tfftft TfTT Fftft, fffF W TFTFTF
WTTFFT TTftTF (UNIRP) FT TrfftrFFT,TfFfi R° 11 I W^°11
ft TfFTift FFFFnTffT R,Yoo Fft ISlSR FTRt FTTt ftft ff
ftt, ^o FTFF fttft ttmf TTRT %^o FFfft FTFT fftfft fft I
"Bi-weekly report", UNIRP, 1^> Ffffi Roll |
1 n FTffftf ftnTf TTfFfWT FFfFTT TTTFF fffffftnT FRTf Wfl
RT FF FFfft W ^°°^ F FTFFTTT ftftTTtffTTi TFRf TFTT
fft, "ft n Ffff TRFT Fft, FTTift Fft fftf TFtf ft ftf TTTTFT
TTF", TTftft TTFT Fftft, +l6Rlf?l
m FTftft fTFT FftftFT, FTTTF fftRTT FTTfFT, ffTTF T
TTFF, ftftF Roll I
w FTftft fTFT FFTfftFT,  ftft-ft Roll I  Tfft ?,o<\<\  f
TTftft  +l6Rlf?RI  fftnfft  FTTfFTfft  TdHld+1  TrftrFFTTf
siiftivTHi ftft fftftr f mff+i rt ff ftft ftnft ftrfti wf fttft
TT FTF ft WTTTft TTFTTW FTFT W, fT T FftfTFT
FTFT TFFTFTF WTtT T TTT Tftf ftFTTFf TTTTft ftFC
Hft^crfl m\HM\ TFF <IMd TFT ^I^HHI^ ft FTT Fit I ft
*<W <H4i|i||>jH FTTFTFHdl*? yRMWI 4i^ro|Huf <^<£d^
TFTFT FT ftfF TTFFWTTf TFT ftfTTFt TFTTT ftft FT
Tft Ttftft WTTft Fftf I " c
NO '
RtF|<Hd*| yf*i|l TF FTFt ftff 4f^dlHf^ T FTtTT wRTTFT
ft TTFFFTTfff TftfTT FFTTTf FT fftTT T Hldf*l FT
TTFT Tft WdH FTF FTT ft Tl^ft^*| TTlft WT ftr FtT
TFFftT Ftftftf ftfff I ft FFF TFFFFff W Fftft fftfft
fft TTft Tft I WFffW Tft TfFCFT fTF ftFF TTt TTd
wftftftfrft"
TTTF TFfRF ftfTFT FFTTTf FFTT ftftFT Tftf Wl
FFftT ffTFTTFTWtft FFTTTf ftTTT dft*l ftfftft TTTTt
TFFt WI WTltf TWtTTTF "FT FFFFFT FF TFCftFT Tfft
FFTFffl TT FTf Tft ftff TtfF TTFFW FTTt FtfTF
!T5F TTTftf WWftl TFTTf? FTTTTFftT FTTtF ft T TTFf
Ttfrw T?t fftftTRT WftftFTTf ft TWF Fit ftftt Wl^°
TFTfft TTTF Tft FFfTW "FC ^TFFFftf ftff TTftf FTt FfT
TTFTf ft F Fft TIFT TTTTTf FdTFT ftFFfftfT TTFFWTlf
ft "tfTTfft Fffi W TTFFW TTF FTFF TTTFTT F FT
FFClftF TftftfttFFF WFT  FTFT TFTFF ft TfftFT
fwft'1
fF FTfRTf fft I FFfft ftTTTT RT FF ftft TRRTfft ft, "FftFF
"SFWFt ftftn Tftftlfft fftftfl FFfft ftn T3T FTTTFTFft
TFFF "T5FWRI FTTftftT FrftTf Fft TRTf FFfF ftTT Tgjf*| FFft
FRTTtFT ft FRTn WFFTF FfTFTf ftft eJTM ft Ffft
FffFTFfi fftft W" I FTftft TTFT Fftftf,TT"fnftf,Y ft Rol 1 |
mFTftft TTFT Fftft UNIRP TT Tftntt, Ffft ?,o<\<\ |
w TTftft TTTTFT Fftft, FfF FfTf fftftntt, ftTRFRF, ftft
Roil I
1,0 FTftft TTtTF FftrfFT, fftnTFT TfTT FTffftf ftTTTT
FFfW. ffftf. Fn,T?TTf, ftft Roll; FfF TTTT" fftftnttFT,
+l6Rlff,ft Roll | FffFTFT fft FtT% FTTF? Tfftft FFT Ffft F^ft
F fftftftftFTt ftfft FTFT, fftftTT: FTTFFftT fftTTftt, Ttft
fttTRFTi FFTTTtt fftft FTn ftftft FFT fFftri fftfrffftrft I
<,,<'Tfftft TTFT FftftFT, TFT, ftftiFf Rolo | FTTft Roll F
Fn ftRFTTT TFtfft FTFf, FTFTF T fdfld+l FfFn FTffftf ftnTT
fftrFfFTTf RTn FWTft fffTTFT ffft Fff FTRft" fftft I fft
FWF FFF: ftft FTfttnft FFfFTFTT Ftft fftft fftft? I ?FTF
Plwllft ff IfftRI ffft ftfftfft fftftFT fftfft fftFTTT fft FFf <H%llfft
TRft TFTTf Tift? fftftt I Ex-combatants into crime, say police", The
Kathmandu Post, lo FTTft ~iO<\<\ \ TTF FfFTTT FffTFTft TFftft
FTFTTf FTfft TTFTTF TRft FW I TTftft TTFT Fftft, ffFF,
FF, ftftF Ron I W^i Roll n fftffft TFfTffn W FF
FFTFTRT FFfTT FTT Fft TFFF FFf RTF FFT fdf Id ftft
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
?Jf
"■ftF F FftF ft ftT, ft FTTft TTFFFF TFF TTF ftFTT
FFftFT T TTdfFT FRF ftlfFCTrffr FTWft FTTTTTT FTftFT
CN NONO
FTTTWfl TftWTTf TfTTF Wftf TTft TTT''FftfT'Ttftftf
W WFF? FFTT fFf FfT FTFft I "^ TTWT wf TTtWTlf
WF TFft Tftft fftFf I ft, ffF ftFFlfFT TTFFTft FTTT
"TTT "WT T FTW TftWRFt ftTFF Tft FTFT WW ftt ftrff
FT ffl ftfftfft TTFFFF TTTfF; ftTTTT FTF
TTFTTff^TcfTT ftrftr FRftRf TfT T ftft fftftFT WTTTf
FFFT Tft TfTT FTFTft FTFF TTftft Tft TFTFT TfT I
TFT TffttTFd W^fFFftt Tt?t tftftf TWTFf Tff TFF
NO NO
FFTT, TT TffftFt fftft FTF fT WW I TFTT wRTTFI
TTFfW FTfTTlftT FTFT FTFt W TTTfT, W TTTW FfttTt
TTTRT F ft Tftf TTf FTFT fft I Tft FT FTFf TFFF Tfft
ftTFT TTWft FT Tftf T TFF Tftftf Frftftl ftfFf fftl
Tffft ffttft "WTTT <rllft*l ^T4lRr) ftldl^ ft "FTftF' -HlRLift
W T FffWFI FFTWT Tft FF TfTI TFFT TRfft fW
FTft TffftT W TTt tftFT TTFFW FFTTTf Tft TTTT ftF
fft Tft FTffT TfT I FFFft FT T TWTFf TFTWFf TTTft
"TTFTtFT T WFTFTTFF Ttft Tft FT "WT I TWfft TT
TftfFftT TTFFWFt TT TF^RFTftfft FFTfft WTFTft
TTT TFT FffWFt "FfftT TfFFTT TTTfft ftff F^ftf ftr
FFTFfl
fftftFT: FTtFTt ftFTft FWT fftf FFTFF Tit FTFt TFT
G =N NO
TttT SFT FTfTTFf I "SFT fft Tft Tft TTTft TFFFTTTff
Tftf "TTTTFT fFFTT TftT WW T TTFT W Tftft ft ftrfftf
TTt ftfr tTTTTTFf I FTTft TTFFFftft Tftf ft"T TRrftrW
dfW FTFTft ddl^^*l WFT?*! dHldlfftl Tftfft I TTTTt
H Rftft R*l FTT FTdf fftf TTt TTFft W I
^.  i"'K f?<l+l 4>l$<«l M>H<\
TTT ftT ftr Ff WF FTTTfftT TTTF ftft FTFTW TTftr
ftFTf ^ TT "FT TFT WFWFt FfFT ftFTF FW ftTFf
FFffftRTf fft I "Maoist combatants held for robbery", Republica, 11 f<ft
Roll I FFFTFFT TTlfft, nfttnft ftf f FTRFF FTfft fTTFR
ftFFFTT TTFRf ftft FTFfft ftnTTTT f FFTT FTFTTT FTFTFT
FfFFT fttFTtt FfT FTFTTf ff FTWI RT FF fftftlfft ftfftt
FTftftft fftftf FTFf FRTT TTftFTFffft FTFF ft fttm FFRTT
fft, F Tlffft TTF? ft ftftft FW I FTftft TTFT Fftftf, TTFTT,
ftft Roll I
"'"fiftft FFmJFFT ff FTtnft FftFT FftFF TRTT fft I FftFT
TTFtt FftFF Ftfft fffT ftl?fti nftft FF ftFTF T Fffft?
fft FTFT TfT FTW I TT TFFF "FFFTf -^t ^j ffft" I
1 "FFFTFFT FTfft ftnrft FSTFTft ft Rrf ft fttT ft: "FTFTT
FFTFTTTT ft ffftft T$ ft RTRf TTF fftnft FRF FFFFFTn
TFF fftft ft fftrft fftfRFfFTft ffftRfft TRFT" Flfft TTfft
TTF TFFt Wl  FIT ftft FTTFt ftftTFT TfftW F ftfTTFt
FFF TTFt ftw F fTTF TT #T I
cn no "^ '
~&m ^T WU FftFT TWFf Tff fftrtFT ftFFTW
ftft, TFTfFT TTTW F *l^** ftft F ftF TFFft TFfF
TTftftfTT "TFT TTFFTT FTF TFFWFt fftr TfffTT
NO NO CN NO
ftFT I ftTFTFf FfFT FTT FFTTFF mifcsl TFFT
ffl TTf ftl FFf TFftf FTF TTFFW W" fT TTFTT
T TTTW TW ftlTFT TTFf ft ft T TFf7 TFFt sftf ft
Tftri TTFFFFT TTTft TWFf ftff fftF ftFT
(FFFft) FFTft ftftW ftf FT TftTT W ftt T TTT
TTTftft FTft ft Tft fFf I TFft "FRTTFTTTTTf WF FdTTT
TftFT, %TT WTTT "ftftw I TTTFT Tift" TTT TFTTTTf
TFFIW TTT ftTFf T ftff <HdW*l FTFT ftfrfW TTT
ffft TFFF TftTFf I ftltftWF Fft TTTTTTTT1FI TFTTTT
FFFft FTTFt ft ftFTT TFFt fftft, FT ft TTfWTff
TTTdf FTT ft Tftrrf TTftft ftft FfT TTTFTTTTd
TTTTFf I
no '
□ TW f^R?: <rkSI<£*<p<Hl3 Wi F$T Ff? ^ | ftl ftFF Ttft
TTTFTF TftftWFT TTfti ftt ftl tfWTt T FfFf FFT
WWW, WT ^IFlfl F3|ftl<{ft4cftld*l ttft TTTT FTFf
"■TTF I TFTft TTFFWft ftf FFC? WF? Wft ftt FT
TfFft TFT #T I ftft FFFTFT FTFT F TRTRF? WT
fft F1TTF FFffT TTTfT T TFF FFWft FFTT I  ft
•n no -v
FFFft TTFFW fftfTTRI FTFT T Tffft TFC FfWft
TTFftftF Tftftft TFT TTTFTf fft I  FTft TTTtft FTTF
cn ' NO
FfFfWTfd FTFFF ^ ftft TFTFFT FtTTft FTFT
fT FTWT I  W Tft TWTWft Fft TftFF TftfffTI
frftTF ftf Tft F FffT ftf Tft FTTfTT FT Tftf
NO
FFTfft FTTftFTFt WF TTT Tftt ft I TTT FTTftFTF
FFT T FF "FTFTTFT ft TFfftf FFftt ftTTftf TfT
ftFTFf ftf T FFFft FT TF TTTTFTFT fftft "FFWF
T Tftf TTF Tfft "TTTFTf WFT TfffT ftFT fftw I
FTFFf ft TfTfF FTFTfffWFt f|" Tffft FTftftfT Tfft
Tf TTTFt FRF Tft TFft TTFFWft TTTTTft TTWF
Tftr TTTTfl Tft FTlftt Tft -illft* Tfftr T
FF^tfftWTTf TTfFTft ftft FFftfff ftft FTTTTft TFRT
TTTT FTWI
fTR fftft FTTft Fft FftFTTT TffftFftf ft TTFFR FFFT FTF
TTTfTf T TTFft WTTFFT yfftlRI Ffftfr ft t^tF ftft fT
FTW I TTFTTFT FTf fTF fftnft FT: ft ftft TTFt FFFTTT FTfT
fftTRFT f fftTFT wft TF TTft FTFli fft T FTFFn FFTfft
Ffft ffTR TRTW Tft TFTTTTT FftF ft" fftg71" "Common
ground?", ft <4<-f, Fffft Fftfftr, f. ^ I
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
?*
TT STWi^TI TFTt FTFTF" ^ TFT TftT, TTFFFFFf
ftf TfftTF? FfTfTTTd: FTTf TTFFWft TFFT ftfFTTftl
FTT FTTFT, Tlf TTf ftftfF FFTTTTFT FTF ftftT Tft
ffT, FTT ftft fTF F FT fftw TFT ft? fFf I FT TFF
FTTRFf FT Tfftw ftt TFT ftTTFft "TFTFt TFF WF
Fftf TFFTTT Tftftft TTTft Tftft ftftT FTFftV TFT ff
— TFT ftfTF <IFIR*I TTTft ^Mcrll^, TTFTiftT J|-Pll£
TWT fdftnf I Tft WT ftTFFT FtfTft ft ftftftw
SfTTTt FTTFfftf ftft "STt TT WfTWtTFt fft^T-fftlTF
TifftWTI FTftTTT TRT fTFTFf FftTT T FTTftf
TTFTTTF ftfFFf fT WW, W TWT? ftrftt FfftnF tRt
ftFTTff ftfTFT Ff "FFFT FtT TTTTFTftF TTTTFFTTTf
TTfw TfftT Tftft WT-T§dTTlff W ftr I
CN ^ NONO   NO
D ^RT "SRW «T%Pf 4IWlR* T oJjRRnf^" ffopf *W& ^,
rRT^ A*iM\i dliQw T <HW'*JjjH<*> <*>I-H-HI <H<TMjHb}| TffftFT
ftfT FFF FTTt FTT ft?T, W ftTTF STTF Tftr fFf ftf
JillVci) "WTI ft TFfW FT FFf ft FTW FFWf,
W ft ft Tftft Tft "TdTFTTT FTW TfFTTW Tf
TTFTTT T§F Tft TTt TTfT fFf FT ^TF ftFT I TTfW
FFTt TTT TFT Tff FTF FFT FFTF TRT T FFft
FfFTft T§ft Ff FFFff TF FFTfft FT? FFTF FfT
Ff FFFff I FFffFTFT fftftt TTFWF? FfTTT ft
TTTFTF? W Tft TTFFFF ftftft TFTF VaVAA ft T
"FftTFFIF ftfTT Tff WTT Tfftl FTTFfF ftfFT
(FFFft) ft FTft TTFT T TTTTTTftF ftF TFTft TfT
ftF" fftTT W T TTFFW TFTFt TTTT fftr WWfl
□ ^t:^imhi+1 ^n%^r <a\*$* wi& wzm UnkH*
viilvJH MlcfllRd *\$\ FFFft ftftF Tffft tftftTFI TfFT
Ft? TTTT FRFWFF TTfTTT FTF FTF fftftftf
FTftFT TTFffftF ff ffTTF? FTFT FffftFT "FFT, W
FftftFT TF Tft TTTT "FTFW TTTft "Flftd" "TF ft
FFfF F TTft "tw ^ TFTFd: FT%TRT FIT TTFW Tft
FTF TTTt TTftT Tft I
□ Tfr^R^en TFft f oooo TFWWft FTFTT ftft WfT
WTFTFFt FlftTFTTft" TFTFff 3 TTFT TWT? FTT TTFf
Wft "TTTFt FFTF ffFT Wf (ftdW FTFRT fft TFTftF
■gftlfF) 3 Ff Tftft Fftf Y FftT Ffftft FTT Tift fft"
ftffftFfl Fft TF WTFFTft WWTTFF? fftTT ffTTjfftT
Fft TTFf TTTFTT TFFTWft ftf FTtft TT TfRf ftft
FTFft" Ff FTWI  Tt ftf Tft FFft TFT ftFTI  F
^ Fffftf nftft fftr ftftf,  -yv/e/*/ n4IId*  ftFf nfft
FftfftFI
fftftTWF ftftTFTF <H FffT Ffftft FFT§ft WTftFt
Wl"*
FTTTF FfftTFff Tifftft fT FWf I FFCfftr WTWft
^m ffTTF? TFFRI FTTt fT FFf T TT?TT ftftWFI
TftFF  Tft  ft  Tifftft  tffftWI   TFF  Tfftf  TFf
' NO y\ G
WTfWTff TTTTfTTTFT fftiF FFft ftft TdFTF? W T
TTFTT FFT Tft ft FFTFTWFt TTFT FfT FTW I FTft
Wf Tft TTTftfT ftftWTTf FlftFFTFT WTtT ftftfft W
ftfRT fftT T?TfTT Tfftft WT I TW <*4f*l FT FftfT T
TTTft ftT fttft TT fFf, W TTT F FtftTFT WTTft
FTF TWFf WW Fit fFfl ftff WlfWFI
FFTFTFtft TFTffT fT wftt "fr T Wdf FFFF FTT
ffT FF ft FF TTt fFf, fftTTft FT 3*pH* FFfFT
FTF fftfT ^ TTlft TTTTT fftfft ftt Ffft TfffT
#1-1"*
TFftftF FFfrsft TTFFFFff TT ftfFTT ftft xfa TTTW
FFTft? 3jRtl<rH*l *lf*df F <H4lft"**| TTF <fi?<i?d ^TM^
TfT| FtftF"WftTFTTfTffftFFftFTTf FTTFft Tft Trftftf
ftft ft Ff TTTW Tftftf Fi FTTFt FTTt WWTFRtfTT TTTdf
TTFftftF Tftftft" FTTTT FRft FFfT I
no    '  "^
IT.  Tj^pTTpr^iW
ftftff TTFTff TFfftF ftFTT T TFftftFTWft Tft ^ ftTT
FTft Tft FFFf FT ftFTTFTftr TTTTFft Tfft "FT fT Ffftt
FTTTfftTF FT T FTTF ftrftT ff I ftftff TTfFTT ttRttfT
FTftFTFTF tftTFFFTt WTFT ft FFt ftrftt FTFf Wft I
TTTFt 'FTFftTFTT' ft? F ftTTFTFTf THlR* ftFTT Tftftf
Tft, TTW WTWFt TWTTTTTf ftTTTFt FFFTFF "TFTTTt ftf
WTTft, FTTF Tftf FTTRt FRfW TTTTFT ftWTTTF FTF
TFF  TfFT  FTfWFt  TF€F  FTf  ftTFf  FT  Fit
yRRR4jH* sididd fw Riaw ft R^ufi^^i Ffwri ft
FTFFTTf TT Tft Fff FTT ft, W TT Ttftft WTTFf ftTT
FT FTFf TTTtft <MT?R* FRTTFTFt Tifft TTW I
no  "^ '
ftFTFT FC¥IT tftf %F fttfr W TF ftTFTFT "TT¥It FSTFFF
ft W T ftTFT TFFT FTTf ft "FFFf ftr FTFf ftw
NO   -V 'NO
1^ fff?F, ftnffftF T TftRTTfTTTT ftft ftTTF "Flfft ftfT (NPTF)
FFfft ftftw ft Roll FTFT ft? ftTTTTf fftfftTTT ffttft ftftf T. V
ft 1 £ ftfT -gft ST?Tftft fftftt I "Progress Report No. 11", NPTF I
FTftft TTTTFT ftfftrftF Fftft, "FtPT T frfftftft FFFTTT, Tfft
R011 | FFTTT Ftfft TT i, TTT FFfft TRTf W
T^ nfttnffft FFttrft ft fftftrn FFfFfftf FF^Fm t
FRfTFRFftt Fft? ftftF FTFf Ffft ft FTF I FTTffft FF FWTft
iftftTTFft FR TFR FSTTF FIR ft FTFft ftl FTftft fTFT
FftftFT,TTTfTfft, ftTF-ft ~iO<\<\ \
 ft/FT; J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
?£
TFTTTT TTFftftF WTTFT ft TTT FFftft? Wl FTTTTd:
TTFTFT FW WWF? TWT FT ft WW T ftFTT ftftTF
FTFfTftFWI "TTTFTFTFF#FTlftTF^TTT^TFWT
TTFF FT, "FW FTWFf ftf TFTFTT TTTTft, WTFT T
TFftftftFTFTTTf FdTTT TTFTTF FW TFftF Fft ftfd? TF
Ff "TfFFf, ftFFTTf FfftftF WT FffFf fft FfftT T ftfti
ft TTT WW Fftft TTT Tft FFTF WI "^ "FW FTWFf
TFT FTFFF FTFT TFTFFFFt TMFFT Tfftr TTftft
TFftftF TFTWFt SFT FFf FFT T FFf ft Tffft FTft
FFf TF FTftTTTFt "FFftft FffftTFT TTT TfFCFFf FtT
FTftFT Tft 4|ffft*l Wl
FT Ro<\o F TTTT J|RlJ*l illP^I* T HIHT^I^l Ffft FTWrfft
FFF ftFT Tftrft? TTftr "FW TtftTTd T ft TFftftF
TTTWF? FCSTFTft? TTTTFTff TWT ftf Tftr T WTTft
TWTf FTtW fT WW T T "ftl FFTT F^dT TFT ff ftf
fftTTTft TFFFf TTftft RfTFTTf ft FfT FWl"c "Tfftdf
"FT fw^ftFFFt FW FCtFF, ftftw: FTTFt FCtFRTT WW
TfTsTWI  ftFTFT TFT fftTTW T TTFffftF Ffff FTT Tftr
TftrtftrFF t ffr tf ftftr TftFtrftr fttt TFTft ff ftt
WTFT FfFf I ftTfT T TTFf Tftffrft ft FSTFFTft? TfFT
FFft Fff TWFf TlftT FW ftftF FT ftFT TFFT "FTF
ftftT ffFT FTft TFftftF TFWFt ^TTFTTTf "ftfT TTfT TFf I
FCFF, TTFffftFTftfw, TTtRfTFT, TTTTFft T TTFTTOT
TtTFFftrFCtw TT FT TFTT TFC "TTW ftftt TftfTWTFf
TTTT "TF Tftr?| T TfF TTF TTRftf frift Tft TTTFTFTft
TTTTffTF Tftftt TFF FTF? ftft TFT TTftft FT fftfT
fttftrft ftft Fftftr WW Tft ftrrfFTFf I ftFFT FftTTTft
ft TFFF TfFf TlftT W¥It ftfW W I W TTFt FTT "ftlFT
•\ NO "N '
4fP<>NRlTfl^ RlT>lR<H Tftt Ffftf W T TTTf ftjF Tft fFCtft
"ff Ffl Ff TftTFTTTFT TFT TrfffFf TlftT fftftCFt
FTTRTTTTft ft WfT FFFf Wl TTF TTTW hRiT*I
FFf TTTTTf FTftftt fttf TftWT ftTFTft Tftr fft, FC¥IT T
Tfft^TTFTftt ftfTW TFRT Ffftf TRFTFT tRttf? W I "^
W¥It ftftt FTFFt TfFF TTTRt T TfdTT WI W FTTt FTF
NO NO '
"TTFTT Fft TtTF TFTFT T TtftWRT FW F TfftfT
TftTT FftFT TTFfFt FTFTTT T FFTft FFftfff fftF
TFFFf Ff WTI
"'FftTTF? ftnn \o ooo ftTTF TFtft ^opoo f FTF TFtf ftm
yopoo oftfty Wfl
1^ TT FFTTfttTT Fffft.TfftFF Trft fftfftg iftft ftftf ftft
r-llilejh ?77/ft" Ui%ill, Fffft FftfftF I
1" ftftTTTFTfft Ttfft fft FTFF Ffftfftft ft FfftTTTF ftTFTft TTFR
fffft, Ffft fTftf ftffft f FRFfTFT FTTft ftffft ftft Ftftt FTTRFTi
fftfttF ft F%T FTI TftTft" FFTTT FTfft fftfF Ffrf fftrfttT
fttft T$ I TTF TftTfft Ttfft fTFRRftftt TTW TfFT FTfft, FTTR
TFTFfi fFF ffft T FTf FFTT FfFT TFfTlpFT FTTR FTFF ftt
fFftftfft"ft fftftntt|ft I fttTfft ffftftfFTfft TFFftfftWT
TFfTTftt TTTftTTTTT Fffft ftfFF, TFFft T TTTFFFRRftftt FFTFFT
FTFfftfftFT  fftWfl   ftftTFRTFrft  Ffft  ft  FT^in-  FFffft,
FTtftT WWTRT fcfFftrfftft TTTftTT Ffftftrf
ftftFTFTRT ft fttRft.ft ~<oo\ \
 ft/FT; J?dT iHMId WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft  ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j tj/j,
$. fWf
ftftF FTTTf ftWT ft Tt TlftT TFTTF ftftft TTTTTlf
fftTTTftfffFf ft TFTTWF F" ftfTFFf TfFF ftft FT
TTFftftF TfTFFWftT TfTFTT TTTft TtfrfFI Tfftl  Tftft
ii-H^iR^wr 4iidi4ilci? te-Hismi <h^R JiR^*l ftftfT cA|*hR*I
fTTFT Ffft ft TTTRt TFTFT FT TftT I TTFTtW T TFTFTF
G NO NO
"FftFnf "TTF FTfft T TFTlf Wflft" WTT FTTft" FfFTf
FFFTF Tftftt TTFT ftl ftfft ftftff ftftF TTFTtftfT fT
TTTFTT FTftfft FTTFT FfTTW ft: TTTftT fT ftff ft TTFT
TFW T TWTFT TTTft -FftT TfftTTTlf WTTft FTfffftr TTTFTF?
TTFFT SFT T FTTRT FFFF WI fftTTFt ftrfft ff ftf
TTFTtFT W Tft ft ftFTFW TFTTW Tift TFTWftl ftftf?
tFTTTTf TfT Tftft TTFTftft FTTFT FfftWI fWTTFFFTF
TFTFT TTTfft ftftft FTFf FFT FWT WTt W T FTftF
ftFFTFF ft TFFT Wl ftdftt fttTTTTt FTftF
ftftlWfFt Tff TFT W T TW FFTFTFf FTTFfftT TiTft TtfT
TlffiFFt W I WftF Tft FFFt "TFTFt FTFTFF W F ffF
TFTT TFftfFfrWTTd TFTFt FTTF FTTd TT TfftTF TTFFT
TTFfwi ftfTTflf FfftftF FT FtfFf F FtfT ftl TT Tft
Tftft wi
FFt fts*4cT| HTM*I ftftF TTTW ftTTWI HtRtR 4|RdH*f
T TTft FW TftTFf | ft TTFFW TTFTFT F^fttftrwft
TFFTTTTTFfftTWI ftTTW^TTWF?TTnTTTT?TtftFTFt
TTFfftl Tff FT TffTTTTT "FFFf I Tft TTt FTT "TRTFTT
TTf FRTT f^T, "TTFTTTTft TTf TT FFTFt FTFft fFf I
+i6^/srctTg; ^ m*z ^o<n
 ft/FT; J?dT dw/d WF
■*l$Rm WT iffiw $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
?2T
The boundaries and names shown and the designations
used on this map do not imply official endorsement or
acceptance by the United Nations.
CHINA
FAR WEST
/""~v
/f°Mahe'ndranagart*
M
-jDhangadhi t
i
■
., Dailekh
BHERr
MID-WESTY ft r~ <
\  75iinaA>4s;  )  ./ftft —-■/.._
LA    » .'J  -,'Jpmospm  %
Jajarkot    , ,»? ,->   v0,;' (   \7  --».
® Blrond-^g^T&dU-Jhalang^ l]^   ftUhaS!
dipt,   ^DHAWALAGKII    ,  „f)„.„,
RAPTI   < ,  ,  y  ,    '  GANDAKI ,
._Gulariya  ^ >--Raninnn*><.'   ■ia1-,  0 Bisisahar  .•'  —  1
°\   '   ftf  -Tulsipur  ,  ^ \l\9'un9 7 ^ ^Pokhara f / oDHunche-y,
)*J Slii<i Pyuthan^'   OTamghasVPSyangja 0Gprkh'a   BAGMATI1
NEPAL
0      National capital
®      Regional seat
o      Zonal seat
O      District seat
 International boundary
  Regional boundary
   Zonal boundary
Railroad
+     Airport
0    20   40   60   80  100 km
0   10  20  30  40  50  60 mi
LamtwJ contoimat cone profecttcn with a central meridian
ot <** degrees eesr tonjlmde v/itti standard paiaflete o* ?4
degrees and 32 degrees norm latorte using the WCS84
.A
S^EST^DamauliZ^hading'basl;'' <S >-A
oOTansen""'----    -.  1 °Bidur  |  0 Chautara^, I
''" Kathmandu <^BhaktapurJ0CharikPt/  .
-—Patan   ^Dhulikhel l/Vr' \ ^7 j
Hetauda, CENTRALy //'  *(   "l\
■\ NARAVANf ~-^52^h^Pfl. W*^S
+  .    S "Sindiuhmadi   Dlkft!  <7ift
Kalaiya',' ' JANAKPUR
Birgunj,*'^w  : '  /  ^Malangawa  ' j
(Gaur
.t^v-   llNIBINIoButwal- TBharatpufj.
-Taulihawa 'Siddharthanagar e—/+
<S_.°Paiasi_.-V
U'
Khaftbari(TaP^iun9 I
•^Bhoj'purV'-P^idim-i
VE A S T fferhathum
Dhankuta    X
Wh '■ygijy!£&A. 0 Dhafan ''a™°
or*    fjanakpurt Gaighal<7T
-  W'
Jaleswor •'
J S.'
/
.Siraha /'"^Chandragadhi./
,.Ra,b,rap- °atn    j  »   rf
^^
Map No. 4304  UNITED NATIONS
January 2007 (Colour)
r
8B3'
I   ^
Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section
 $WW: J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- mtd- ?o<j <j
?<?
FdTTFFTT FrftFT Ttt  (c^Rri  FT)  TFFT,  ftFTTTTftt
so so 'so
TTTTTTft TTF ftl ftrftft WlfTF TTTTT Ft T?o
^TFffW TTTTT ?WI TT TTTTTft TTTTT FTFTFFT TfTTffT
ff FTT TTf TTTTTF fftt Tft; ^j ff^ ^ ^f^iicbl T^
TFTTT Tf TTTT Tiff7 I
FTftfFT FTTf FIT Tf TJTaT FTF TTTTT FTFTR ft I T^
W W TTf, TFT ^pf ^ TtftffT TTTft TTTTF TTF fiiTgTTTT
ftWT Fj^^rr ^qgjT T^jTTffffF ff FTFTT ftftfW TTT
TrftTT I TTTTT FFFTITTFT WI TTTF T TfTTfFFT FTFF
FtftftT TTft TFT FFFftT ffFTFTfWTTT TT Tf FfTTTfffF
TTTTTffTTf ff FTTFTF TftfTT TTF TFf I FfftffT Ffft <| ^
TBTf -*>l$Riti 4M H|41*| FtftF TftfdT ftf TFRF M I TT
Tffftfft TFTftftFI ^T ftftrfttTT ^T fTTTf TTTWF ft
TFfW TTTTft TTF FTTTft TTTW I
FtftfTT TTFf TTF Tftftf TftfTT T TTF ^fTFTTT TFTftW
T^Tlf fFTTT ftftrg7 T TTTTT FT FTftffT TTFf fTTWd www.
' so
crisisgroup.org F ftf TTTFT TWTj71 TFTTlfF FtftftT FFf
TfFT ftFFTWTft £TFt TfFftf TTfTTT T TfFT ^M^yR)
TTFf WTFf TTTFF T TTFFFf TTTT Tlf TTTft FftF, TTfTTTTf
TF TTTF TTTTTT ffffr FfT TT| |
TTFTF, $d41Rl* T FFtlfTF #T TTf TTF TWFI ftf%T
FffFW Tftft FiftfFT FTFf ftfrr Fi^FF TTTFt TTR T
so so vo
TfffTTFf TFTTffft ^T TTFf ftft-ffftTfWTTT TFTT
TTTT WTF TFf |  FTfttFT TTFf TFTfrFT Tf Ftftftt TTTT
'SO CN CN
FTT R*R^ft 4|f^ I W^°°^ Tf WftffftFfr^F WFf
TEW TF TTTFftt TFsTF TTW TffT FFrTrftr ^ | Tft
i\^{\^ FTTTft*R*l ijf ^T FTF gfg^ T W?ft lf^^*l
TTRftlfFT T TTFTTT TFTt FTirftftr TTTTft ffftt 7TTfTTFf
TFT TftftTT FTT FIT TfTTRTTTFl TJ71
FfftfFT FTFT FTFfFT WTTTT FcFTF ^ | 3TTTF
frftFT^ff FfWTfFf ftft TFFT TTFT FFTlTTW TlftlTdT
ftrft (w? ff Tttt Tft ftft tj7), Fffft t tfttf tIfi wi.I
TTFT TFTft *lft?FT TTFt T ^ft^44| TTffftf 4|Riicb| ^T| TT
FTFTTF TfFT TT TTTTfFf ffftdf ftf?T FFTlTTW fftFF,
ftftdf, TfFF, FTFTTT, TTfTTT, TTTTT, TTTft, fftfdF T
ffftftfftf TW T TTTTTT FTFTFTTT Tift <| Y ftfRcF TTFFT
FfTftfTTF  (TTF,  FiTFF,  FF,  TFTTT,  TTTFFT,  ff^
vs ^T ^ T N ' SO VO    VO    " " "
fTTTT, FTTT, FTTTTft, fFFFff, Tfd-ff-ffTT, ffdtRF, TTFrff
T ftftF) F ?W| Fj^f^r ^q% I^SFI TFTFFT FTFf T
T^TTT TfTT TRTtdt WlfTFf 5 o FTT Fft ftFTF FF £TFf
fff Tfftr TJi |  FT£f ftftFFT Wftf- TTTWT, FT ftftftt
TFFTT, FT, FTd f FWT TFTlftFF TpJTFF FT?, ftffftr,
tftftftF, ftff, ftff-ffTR, FFt, FFftftT, TiFTfFTFT, TWtRF,
TFTTf, fftTT RfffT, ftFTTF, TTTT- TTFTI T ftTTft TF TfffTTF
FFTlffFTT, TTTTlfT, TTf/TTTTTF, sRfftRlll, FTfft, FTFTTFT,
fttRfftfTTFT, FTTT, TTT Ftftr, TffFTTFT, ftfftfftT, FTff, TWTT,
TTfFFTTTT,  TWTFT, fffR-ftft, TFfffTTFf T FftfFTTFf TTf
T -• T 'SO
TTTF FftftF, 3TTTTFT, ftfftFT-TftiftfFT, TWTT, Tftfft, Ffftft,
TTTTtflffF, TfFT (TTT FFTfT), Tffft T dftt TF FTTf T TTF
3|Rb*|44| FftlffF, ftftr, FftTT TTTTW' FTT, FTF, ^TTTTf-
FFtTdlW, TTfTT, FTft, FTff FfftT, ftftr T TTT TF TTffdT
ftRfft Trffffrr, ftfftftF, FFTftFT, wftftr, TTRtft, F?ft t
ffFFff TTftrri
FfftffT  m%  FTTT,  TTTTTTft  T?ft  t^  ^friytn  ^Tf  FftFTT
so vo
^FTTfTTWrTd TfTTf FfTFf Tftft TFT ^IdT^ I  WTTT F%T?F
ffftrr fTFt fftr FFfft ffrrT w T4TFwft tft ffft ttwt
TW; TFdftlTTFf FTTFFT ffTTT FftTt (WTffff), FfftfTfFf FTT^"
TF TlftrTiT FFTT, ftfdTTFf ffTTT TTTTI, fftFTTFl TTTf^"
FFTT, TTFTlfTf fffftF FNF TTT fftftT TlftF ffFT, TTFTlftft
FTTFFT ffTTT FftTt, TTFTlftft FTTFFT ffTTT TF FTFTFT
ft^T, FF TFTg" T^FTT, fTFFFf TTTf^" FFTT, WTF^ tttt^
FFTT, TFTTf TTftr, fftTTTFTFt TTT^" FFTT, TFTFl TTTT^"
FFTT, Tfft TTTFT fftftiT fftTT, snFTTFTFf FftfT WTF
TfTTf, FFT FTfrftftT TTFTfT fffft" (Tf?Ff) fftftFdTFfFf TTFF,
TTftPTTFf TTTTg" T^FTT, ^TftFTFT FTfrftftT ffTTT fffft", TTFl
tft^" TTFFIT, TfffTF? TTTTg" FFTT, Tftr FM ttt^ fftrF,
drfff TTTTg" TCTTTT, TTF TTT ftfTWFf TTTTg" FFTT, TTF
ftfTFT FTTTFf FTfrftftT ffTTT ffFT (ffrFFfff), TTF
ftfTFT ftTTTTFf FftF TF TTFTlftfF FTFTFT ftfTf ^ TTRftf
FTTfif^T ffTTT TTTTI (TF3W> Wi.\
FTftffT TTFt WTTT W%^JJ\ snftF 7TTTFf TTTFT TTftr FT T
TTTt TJTTF fFT tfTT Carnegie Corporation of New York, The Charitable
Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund, The Elders
Foundation, Henry Luce Foundation, William& Flora Hewlett Foundation,
Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish World Watch, Korea
Foundation, John D. & Catherine T. Mac Arthur Foundation, Open Society
Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust.
3nrc<r^o<n
 $WW: J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim$<M ft ???,  ?2T3TFF?o??
?o
3T3^t^r
yfa^H T »IH+l{te<*
Central Asia
Political Murder in Central Asia: No Time
to End Uzbekistan's Isolation, Asia
Briefing N°76, f 3 February 2008.
Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial
Reform, Asia Report N°l50, f 0 April
2008 (also available in Russian).
Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia
Briefing N°79, 14 August 2008 (also
available in Russian).
Tajikistan: On the Road to Failure, Asia
Report NT 62, 12 February 2009.
Women and Radicalisation in Kyrgyzstan,
Asia Report NT76, 3 September 2009.
Central Asia: Islamists in Prison, Asia
Briefing N°97, 15 December 2009.
Central Asia: Migrants and the Economic
Crisis, Asia Report NT 83, 5 January
2010.
Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses,
Asia Briefing NT02, 27 April 2010.
The Pogroms in Kyrgyzstan, Asia Report
NT93, 23 August 2010.
Central Asia: Decay and Decline, Asia
Report N°201, 3 February 2011.
Tajikistan: The Changing Insurgent
Threats, Asia Report N°205, 24 May
2011.
North East Asia
China's Thirst for Oil, Asia Report NT53,
9 June 2008 (also available in Chinese).
South Korea's Elections: A Shift to the
Right, Asia Briefing N°77, 30 June
2008.
North Korea's Missile Launch: The Risks
of Overreaction, Asia Briefing N°91,
31 March 2009.
China's Growing Role in UN Peacekeeping, Asia Report NT66, 17 April
2009 (also available in Chinese).
North Korea's Chemical and Biological
Weapons Programs, Asia Report NT67,
18 June 2009.
North Korea's Nuclear and Missile Programs, Asia Report NT68, 18 June
2009.
North Korea: Getting Back to Talks, Asia
Report NT 69, 18 June 2009.
China's Myanmar Dilemma, Asia Report
NT77, 14 September 2009 (also available in Chinese).
Shades of Red: China's Debate over North
Korea, Asia Report NT 79, 2 November
2009 (also available in Chinese).
The Iran Nuclear Issue: The View from
Beijing, Asia Briefing NT00, 17 February 2010 (also available in Chinese).
North Korea under Tightening Sanctions,
Asia Briefing NT01, 15 March 2010.
China's Myanmar Strategy: Elections,
Ethnic Politics and Economics, Asia
Briefing NT 12, 21 September 2010
(also available in Chinese).
North Korea: The Risks of War in the
Yellow Sea, Asia Report NT98, 23
December 2010.
China and Inter-Korean Clashes in the
Yellow Sea, Asia Report N°200, 27
January 2011 (also available in Chinese).
Strangers at Home: North Koreans in the
South, Asia Report N°208, 14 July 2011.
South Asia
After Bhutto's Murder: A Way Forward for
Pakistan, Asia Briefing N°74, 2 January
2008,
Afghanistan: The Need for International
Resolve, Asia Report NT45, 6 February
2008.
Sri Lanka's Return to War: Limiting the
Damage, Asia Report NT46, 20
February 2008.
Nepal's Election and Beyond, Asia Report
NT49, 2 April 2008 (also available in
Nepali).
Restoring Democracy in Bangladesh, Asia
Report NT51, 28 April 2008.
Nepal's Election: A Peaceful Revolution ?,
Asia Report NT55, 3 July 2008 (also
available in Nepali).
Nepal's New Political Landscape, Asia
Report NT56, 3 July 2008 (also available in Nepali).
Reforming Pakistan's Police, Asia Report
NT57, 14 July 2008.
Taliban Propaganda: Winning the War of
Words?, Asia Report NT58, 24 July
2008.
Sri Lanka's Eastern Province: Land,
Development, Conflict, Asia Report
NT59, 15 October 2008.
Reforming the Judiciary in Pakistan, Asia
Report NT60, 16 October 2008.
Bangladesh: Elections and Beyond, Asia
Briefing N°84, 11 December 2008.
Policing in Afghanistan: Still Searching for
a Strategy, Asia Briefing N°85, 18
December 2008.
Nepal's Faltering Peace Process, Asia
Report NT63, 19 February 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: New U. S. Administration,
New Directions, Asia Briefing N°89,
13 March 2009.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge,
Asia Report NT 64, 13 March 2009.
Development Assistance and Conflict in Sri
Lanka: Lessons from the Eastern Province, Asia Report NT65, 16 April 2009.
Pakistan's IDP Crisis: Challenges and
Opportunities, Asia Briefing N°93, 3
June 2009.
Afghanistan's Election Challenges, Asia
Report NT71, 24 June 2009.
Sri Lanka's Judiciary: Politicised Courts,
Compromised Rights, Asia Report
NT72, 30 June 2009.
Nepal's Future: In Whose Hands ?, Asia
Report NT73, 13 August 2009 (also
available in Nepali).
Afghanistan: What Now for Refugees ?,
Asia Report NT75, 31 August 2009.
Pakistan: Countering Militancy in FATA,
Asia Report NT78, 21 October 2009.
Afghanistan: Elections and the Crisis of
Governance, Asia Briefing N°96, 25
November 2009.
Bangladesh: Getting Police Reform on
Track, Asia Report NT 82, 11 December
2009.
Sri Lanka: A Bitter Peace, Asia Briefing
N°99, 11 January 2010.
Nepal: Peace and Justice, Asia Report
NT84, 14 January 2010.
Reforming Pakistan's Civil Service, Asia
Report NT85, 16 February 2010.
The Sri Lankan Tamil Diaspora after the
LTTE, Asia Report NT 86, 23 February
2010.
The Threat from Jamaat-ul Mujahideen
Bangladesh, Asia Report NT87, 1
March 2010.
A Force in Fragments: Reconstituting the
Afghan National Army, Asia Report
NT 90, 12 May 2010.
 $WW: J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
31
War Crimes in Sri Lanka, Asia Report
NT91, 17 May 2010.
Steps Towards Peace: Putting Kashmiris
First, Asia Briefing NT 06, 3 June 2010.
Pakistan: The Worsening IDP Crisis, Asia
Briefing NT 11, 16 September 2010.
Nepal's Political Rites of Passage, Asia
Report NT94, 29 September 2010 (also
available in Nepali).
Reforming Afghanistan's Broken Judiciary,
Asia Report NT95, 17 November 2010.
Afghanistan: Exit vs Engagement, Asia
Briefing NT 15, 28 November 2010.
Reforming Pakistan's Criminal Justice
System, Asia Report NT96, 6 December
2010.
Nepal: Identity Politics and Federalism,
Asia Report NT99, 13 January 2011
(also available in Nepali).
Afghanistan's Elections Stalemate, Asia
Briefing NT 17, 23 February 2011.
Reforming Pakistan's Electoral System,
Asia Report N°203, 30 March 2011.
Nepal's Fitful Peace Process, Asia Briefing
NT20, 7 April 2011 (also available in
Nepali).
India and Sri Lanka after the LTTE, Asia
Report N°206, 23 June 2011.
The Insurgency in Afghanistan's
Heartland, Asia Report N°207, 27 June
2011.
Reconciliation in Sri Lanka: Harder Than
Ever, Asia Report N°209, 18 July 2011.
Aid and Conflict in Afghanistan, Asia
Report N°210, 4 August 2011.
South East Asia
Timor-Leste: Security Sector Reform, Asia
Report NT43, 17 January 2008 (also
available in Tetum).
Indonesia: Tackling Radicalism in Poso,
Asia Briefing N°75, 22 January 2008.
Burma/Myanmar: After the Crackdown,
Asia Report NT44, 31 January 2008.
Indonesia: Jemaah Islamiyah's Publishing
Industry, Asia Report NT47, 28 February 2008 (also available in Indonesian).
Timor-Leste's Displacement Crisis, Asia
Report NT48, 31 March 2008.
The Philippines: Counter-insurgency vs.
Counter-terrorism in Mindanao, Asia
Report NT52, 14 May 2008.
Indonesia: Communal Tensions in Papua,
Asia Report NT 54, 16 June 2008 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Implications of the Ahmadiyah
Decree, Asia Briefing N°78, 7 July 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, Asia Briefing N°80, 28
August 2008 (also available in Thai).
Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh,
Asia Briefing N°81, 9 September 2008
(also available in Indonesian).
Thailand: Calming the Political Turmoil,
Asia Briefing N°82, 22 September 2008
(also available in Thai).
Burma/Myanmar After Nargis: Time to
Normalise Aid Relations, Asia Report
NT 61, 20 October 2008 (also available
in Chinese).
The Philippines: The Collapse of Peace in
Mindanao, Asia Briefing N°83, 23
October 2008.
Local Election Disputes in Indonesia: The
Case of North Maluku, Asia Briefing
N°86, 22 January 2009.
Timor-Leste: No Time for Complacency,
Asia Briefing N°87, 09 February 2009.
The Philippines: Running in Place in
Mindanao, Asia Briefing N°88, 16
February 2009.
Indonesia: Deep Distrust in Aceh as Elections Approach, Asia Briefing N°90, 23
March 2009.
Indonesia: Radicalisation of the "Palem-
bang Group", Asia Briefing N°92, 20
May 2009.
Recruiting Militants in Southern Thailand,
Asia Report NT70, 22 June 2009 (also
available in Thai).
Indonesia: The Hotel Bombings, Asia
Briefing N°94, 24 July 2009 (also available in Indonesian).
Myanmar: Towards the Elections, Asia
Report NT 74, 20 August 2009.
Indonesia: Noordin Top's Support Base,
Asia Briefing N°95, 27 August 2009.
Handing Back Responsibility to Timor-
Leste 's Police, Asia Report NT 80, 3
December 2009.
Southern Thailand: Moving towards Political Solutions?, Asia Report NT81, 8
December 2009 (also available in Thai).
The Philippines: After the Maguindanao
Massacre, Asia Briefing N°98, 21
December 2009.
Radicalisation and Dialogue in Papua,
Asia Report NT88, 11 March 2010 (also
available in Indonesian).
Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh, Asia
Report NT 89, 20 April 2010.
Philippines: Pre-election Tensions in
Central Mindanao, Asia Briefing NT 03,
4 May 2010.
Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian
Border, Asia Briefing NT 04, 20 May
2010.
The Myanmar Elections, Asia Briefing
NT 05, 27 May 2010 (also available in
Chinese).
Bridging Thailand's Deep Divide, Asia
Report NT92, 5 July 2010 (also
available in Thai).
Indonesia: The Dark Side of Jama'ah
Ansharut Tauhid (JAT), Asia Briefing
NT07, 6 July 2010.
Indonesia: The Deepening Impasse in
Papua, Asia Briefing NT08, 3 August
2010.
Illicit Arms in Indonesia, Asia Briefing
NT09, 6 September 2010.
Managing Land Conflict in Timor-Leste,
Asia Briefing NT 10, 9 September 2010.
Stalemate in Southern Thailand, Asia
Briefing NT 13, 3 November 2010 (also
available in Thai).
Indonesia: "'Christianisation" and
Intolerance, Asia Briefing NT 14, 24
November 2010.
Indonesia: Preventing Violence in Local
Elections, Asia Report NT97, 8
December 2010 (also available in
Indonesian).
Timor-Leste: Time for the UN to Step Back,
Asia Briefing NT 16, 15 December
2010.
The Communist Insurgency in the
Philippines: Tactics and Talks, Asia
Report N°202, 14 February 2011.
Myanmar's Post-Election Landscape, Asia
Briefing NT18, 7 March 2011 (also
available in Chinese and Burmese).
The Philippines: Back to the Table, Warily,
in Mindanao, Asia Briefing NT19, 24
March 2011.
Thailand: The Calm Before Another
Storm?, Asia Briefing NT21, 11 April
2011 (also available in Chinese).
Timor-Leste: Reconciliation and Return
from Indonesia, Asia Briefing NT 22, 18
April 2011.
Indonesian Jihadism: Small Groups, Big
Plans, Asia Report N°204, 19 April
2011.
Indonesia: Gam vs Gam in the Aceh
Elections, Asia Briefing NT23, 15 June
2011.
Indonesia: Debate over a New Intelligence
Bill, Asia Briefing NT24, 12 July 2011
The Philippines: A New Strategy for Peace in
Mindanao?, Asia Briefing NT25, 3 August
2011.
 $WW: J?dT dw/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
3?
CHAIR
Thomas R Pickering
Former U.S. Ambassador to the UN, Russia,
India, Israel, Jordan, El Salvador and Nigeria;
Vice Chairman of Hills & Company
PRESIDENT & CEO
Louise Arbour
Former UN High Commissioner for Human
Rights and Chief Prosecutor for the International
Criminal Tribunals for the former Yugoslavia
and Rwanda
EXECUTIVE COMMITTEE
Morton Abramowitz
Former U .S. Assistant Secretary of State and
Ambassador to Turkey
Cheryl Carolus
Former South African High Commissioner to
the UK and Secretary General of the ANC
Maria Livanos Cattaui
Member of the Board, Petroplus Holdings,
Switzerland
Yoichi Funabashi
Former Editor in Chief, The Asahi Shimbun,
Japan
Frank Giustra
President & CEO, Fiore Capital
Ghassan Salame
Dean, Paris School of International Affairs,
Sciences Po
George Soros
Chairman, Open Society Institute
Par Stenback
Former Foreign Minister of Finland
OTHER BOARD MEMBERS
Adnan Abu-Odeh
Former Political Adviser to King Abdullah II
and to King Hussein, and Jordan Permanent
Representative to the UN
Kenneth Adelman
Former U .S. Ambassador and Director of the
Arms Control and Disarmament Agency
Kofi Annan
Former Secretary-General ofthe United Nations;
Nobel Peace Prize (2001)
Nahum Barnea
Chief Columnist for Yedioth Ahronoth, Israel
Samuel Berger
Chair, Albright Stonebridge Group LLC; Former
U.S. National Security Advisor
Emma Bonino
Vice President ofthe Senate; Former Minister
of International Trade and European Affairs
of Italy and European Commissioner for
Humanitarian Aid
Wesley Clark
Former NATO Supreme Allied Commander,
Europe
Sheila Coronel
Toni Stabile, Professor of Practice in Investigative
Journalism; Director, Toni Stabile Center for Investigative Journalism, Columbia University, U.S.
Jan Egeland
Director, Norwegian Institute of International
Affairs; Former Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs and Emergency Relief
Coordinator, United Nations
Uffe Ellemann-Jensen
Former Foreign Minister of Denmark
Gareth Evans
President Emeritus of Crisis Group; Former
Foreign Affairs Minister of Australia
Mark Eyskens
Former Prime Minister of Belgium
Joshua Fink
CEO & Chief Investment Officer, Enso Capital
Management LLC
Joschka Fischer
Former Foreign Minister of Germany
Jean-Marie Guehenno
Arnold Saltzman Professor of War and Peace
Studies, Columbia University; Former UN Under-
Secretary-General for Peacekeeping Operations
Carla Hills
Former U.S. Secretary of Housing and U.S.
Trade Representative
Lena Hjelm-Wallen
Former Deputy Prime Minister and Foreign
Affairs Minister of Sweden
Swanee Hunt
Former U.S. Ambassador to Austria;
Chair, Institute for Inclusive Security; President,
Hunt Alternatives Fund
Mo Ibrahim
Founder and Chair, Mo Ibrahim Foundation;
Founder, Celtel International
Igor Ivanov
Former Foreign Affairs Minister ofthe Russian
Federation
Asma Jahangir
President of the Supreme Court Bar Association
of Pakistan, Former UN Special Rapporteur on
the Freedom of Religion or Belief
Wim Kok
Former Prime Minister of the Netherlands
Ricardo Lagos
Former President of Chile
Joanne Leedom-Ackerman
Former International Secretary of International
PEN; Novelist and journalist, U.S.
Lord (Mark) Malloch-Brown
Former Administrator of the United Nations
Development Programme (UNDP) and UN
Deputy Secretary-General
Lalit Mansingh
Former Foreign Secretary of India, Ambassador
to the U.S. and High Commissioner to the UK
Jessica Tuchman Mathews
President, Carnegie Endowment for
International Peace, U.S.
Benjamin Mkapa
Former President of Tanzania
Moises Nairn
Senior Associate, International Economics
Program, Carnegie Endowment for International
Peace; former Editor in Chief, Foreign Policy
Ayo Obe
Legal Practitioner, Lagos, Nigeria
Paul Reynolds
President & Chief Executive Officer, Canaccord
Financial Inc.; Vice Chair, Global Head of
Canaccord Genuity
Giiler Sabanci
Chairperson, Sabanci Holding, Turkey
Javier Solana
Former EU High Representative for the Common
Foreign and Security Policy, NATO Secretary-
General and Foreign Affairs Minister of Spain
Lawrence Summers
Former Director of the US National Economic
Council and Secretary of the US Treasury;
President Emeritus of Harvard University
 $WW: J?dT di/4/d WF
■*l$Rm WT tffim $<M ft ???,  1$- 3F7?Z~ ?o<j <j
33
PRESIDENT'S COUNCIL
Crisis Group's President's Council is a distinguished group of major individual and corporate donors providing
essential support, time and expertise to Crisis Group in delivering its core mission.
Canaccord Adams Limited
Mala Gaonkar
Frank Holmes
Steve Killelea
George Landegger
Ford Nicholson & Lisa Wolverton
Harry Pokrant
Ian Telfer
Neil Woodyer
INTERNATIONAL ADVISORY COUNCIL
Crisis Group's International Advisory Council comprises significant individual and corporate donors who contribute
their advice and experience to Crisis Group on a regular basis.
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Stanley Bergman & Edward
Bergman
Harry Bookey & Pamela
Bass-Bookey
Chevron
Neil & Sandra DeFeo Family
Foundation
Equinox Partners
Fares I. Fares
Neemat Frem
Seth Ginns
Rita E. Hauser
Sir Joseph Hotung
lara Lee & George Gund
Foundation
George Kellner
Amed Khan
Faisel Khan
Zelmira Koch Polk
Elliott Kulick
Liquidnet
Jean Manas & Rebecca
Haile
McKinsey & Company
Harriet Mouchly-Weiss
Griff Norquist
Naringslivets
Internationella Rad (NIR)
- International Council of
Swedish Industry
Yves Oltramare
Ana Luisa Ponti & Geoffrey
R. Hoguet
Michael L. Riordan
Shell
Statoil ASA
Belinda Stronach
Talisman Energy
Tilleke & Gibbins
Kevin Torudag
VIVA Trust
Yapi Merkezi Construction
and Industry Inc.
SENIOR ADVISERS
Former Board Members who maintain an association with Crisis Group, and whose advice and support are called on (to the
extent consistent with any other office they may be holding at the time).
Martti Ahtisaari
Chairman Emeritus
George Mitchell
Chairman Emeritus
HRH Prince Turki al-
Faisal
Hushang Ansary
Oscar Arias
Ersin Arioglu
Richard Armitage
Diego Arria
Zainab Bangura
Shlomo Ben-Ami
Christoph Bertram
Alan Blinken
Lakhdar Brahimi
Zbigniew Brzezinski
Kim Campbell
Jorge Castaneda
Naresh Chandra
Eugene Chien
Joaquim Alberto
Chissano
Victor Chu
Mong Joon Chung
Pat Cox
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Gemot Erler
Marika Fahlen
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
James V. Kimsey
Aleksander
Kwasniewski
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Gra9a Machel
Nobuo Matsunaga
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Miklos Nemeth
Christine Ockrent
Timothy Ong
Olara Otunnu
Lord (Christopher)
Patten
Shimon Peres
Victor Pinchuk
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
Fidel V. Ramos
George Robertson
Michel Rocard
Volker Riiehe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Christian Schwarz-
Schilling
Michael Sohlman
Thorvald Stoltenberg
William O. Taylor
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
Ernesto Zedillo

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365097/manifest

Comment

Related Items