Digital Himalaya Journals

Nepal: Dangerous Plans for Village Militias International Crisis Group 2004-02-17

Item Metadata

Download

Media
dhimjournal-1.0365092.pdf
Metadata
JSON: dhimjournal-1.0365092.json
JSON-LD: dhimjournal-1.0365092-ld.json
RDF/XML (Pretty): dhimjournal-1.0365092-rdf.xml
RDF/JSON: dhimjournal-1.0365092-rdf.json
Turtle: dhimjournal-1.0365092-turtle.txt
N-Triples: dhimjournal-1.0365092-rdf-ntriples.txt
Original Record: dhimjournal-1.0365092-source.json
Full Text
dhimjournal-1.0365092-fulltext.txt
Citation
dhimjournal-1.0365092.ris

Full Text

 international
crisis group
W^T: W$m cT^R? ^TT ^t^T ^ ^d<NH* %*HT
I.   ^TRRT
^trt md>n -rjj$[u\ wjr^r? ^rc>TT ^Rpr J ?TTf% ^r#T
^JRRT Tf^f TTT3TrcTP?r 7 ^R^R#5TfTT wf\ ?&p\ *J5 3T*|T
^s^ ^?RT ^FT ^ I 41 ^TFlfW ^^F ^TT^ 3T?st,
3RkK«l4l 7 3RRr^ fr^T ?\\xh*\ ^RT ^T ^Ft WW
^r^r^T 4T ^RRTT PcMK^I 3TTTT^T ^ I 4t #JHT SRnfe
^fet^T W^ ^TT ^ ^T ^fcRTR facial ttR^^ 3RT
^r^R% 3R<fcpR tr^T ^ I
«K+K^ ^TT%T ^TFTfW ?T^£ ^TT TTS^T ^ 4T #JHT
^R?T IpT ^RRRfT ^fe^S :
|^t  ^T  3RT  srf^TCT  TTTf^RHR*  W^Rf
fe^RRf 2RTT TR? ^%R* ^t W3?T cTRT ^R?T
tjj^ i  W3?T *rrt 4t 4rrtrt 3T¥ft sr.fr
^TRTftr^ f^TTJRT ^TF^ ^feRRTRT «RtM<Hli
ScR^T sRfl^r ^IcRRRRT ^ I
• *R?TT ^^F <*WI*Wl T^Tkr cT#TR" ^TT^T
^(WT, ^%RRT ^THi <£*+)•+) ^nfr IpT ^FeS 7
^f^^fTTf^T PHiMui ^rTftRf |pr ^FeS I r^rt^
^TCRTC ttrRT3tRrFR ^wT^ERf^T ^TTT?^ 3T¥)T
■HI=4I-HI  slfti <!£<+)  ^TRRT  *R?fT  ^TfRHI  3T¥)T
<Hx\\$** l^R?W ^4 T faydH TRf 3TfcT ^ferr ^?^
fe^wlMJIIW  sft  3TRT^f^Tfr  ^RJTRr^^T
^RW  ^RTT  TT^r  tj^  ^TR-  Tj^rcT  ^TTRRT
^n4Rr  ^mft+tf^M-iisi  ?fcRTR  ^iifeu.'+l  tt^:t  w
^mmi TTTsfl«11<?|chl ^fr ^T?^ V ^3TfT ^oov ttt
3TT^fFT trjtT I ^cR^TRFRT ^T^RT ^R% 4t ^PTT
'HI -H MJl cRTTT ^ ^fRTT ^W m4^\ "%m t^FT P^RTT
^RRTcT W?T f^^T CRT ?iil[*\ ^ I ^ft 3TT^Fm^T ^T#
^T MTM *TT?7T I ^R*R% ^T^F ^?TT cRTR ^ trrtt
TTT^T ^RTT ^RTT TTr^TTi 1?4m jR+i^) % TTT3f|c||^^
^fl WTTT 3TT^fFT TT^FT ^JR??T ^fe^ I ^RRT^ # ^fe^
ii.  ^i^Hf^
%^3rfr <\w% %$$ ^inmK f4iT^ -h^ihh nf 3tr^t
TrT3TT^T^t ^RJ?' T ?R>TT ^RT#5RTT ^nff ^FT 4T ^S. 3T*1T
r^lr-H* ^r| tttt^T ^ I 3RT^: ^oo^ ttt TTTSJt^T^^
TrfcRTT ^fe ¥rr^FT WT I  3tRrft9T TTTf^TW^ ^TT ^TJT
f^^T nlr ?TT# ^TT^?r ^HNId -HlR^clol WT I1
1 3T-tlM^llR+  ^ %^T #^T (SRftO ^T STR^T 3TiRfR ^^.^
^% ^ooy ^pr^ft ^4-h-hi ^nft%^Pt wrr ^,^s ^^r s i
n ^RT^fT ^00Y tr 3TRfrRRT ?^PT^ ^wRf^fTT ?TT^t ^?Rft
^TFFT WrrTT ^P1^ ^^PP ^^ ^ 3nRj ^OO^ in ^TSmTTTT
■JT^fT m, ^TcTT ^,^00 TTT3fT^T%, IW W^t ^ ^^  ^PTT %^TT
TT%^TFTT  f^T  31"^  ^t  TTMTn  M4^  ^IU,+|  ^T  I
<N^<=IR ^rfTFPTTJ^fTiTTn %^RRT ^FR ^ TR3fr^T^r ?R^IT^
tHzp tjt^t;  ^.Y^  ^rn,  Y  3RJ>R  ^00^  ^%  ^O  ^PT^ft
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
fFR ^FFT m><^*\ FT S^SFF 3RRFT FT# FFF3RTTf> %
TTFFFT FF^F IF I TFFFFRP, srrffcfaj FRFpFF?
FFWfR^FF ^fbT RT«RT FFFF FFTF F FT 3T^RSR
^TFR FF^F IF I TTRsfT, *H^\< M<*\<, F^RT 7
^RRTTfh^T FFWfR* FFRFF FF FFTRT FFRTFF 3RTR,
fa^FfFTRFFR: F^FRRFFF^FF F^F^FF TT¥RRT FfTF 7
<!MHPdF? 3rf^RFFFTFT FFWfR* F^Nfrfe JTFR FFFF
VpRU\ % TTT3fHl<?teWl FRcFJF FTFF FFRTF fR I2 *K<+K
7 TTTsmrer fI fsffr: fr P^i+i f^ft ffff wt i
FF"FT> % trftcT3Ti%^R £FF FT>FFF F^FTfR* ^FRF WT I
i^<Nld  F^FT  ^FFT  ^rsTRrTsTR^T  HM|R<^^^  F^T  FfW
HPsMI -HRiHI^^TTT TFFFFRP 3RR^T 3TT>T 3rf^R FftlFFF
^ I r^TT^fe^" FS ^FFT F^FRTF FTFF FRFF 3RFRRT
3Tf^pT Ft*RF Z^pR\ FRFRRT FFFF ^ I FT FFFRRT
FFFF FW FfRF^FT FfW^FFF ^ I cH6^l*ffal
f^sJtlR^FF f^fTsT o(o|4=h.-H FTFRF F^FT FFFF ^ I ^RT
FTFFT F^rrsft 7 FT^I'+jMf' tr^tR ¥Rgrr FFFF WT I
^R^rr^fTTSJRre^t   f^rr^t   FRFRFRTi   nP^siid
TFF#R%FF WT I FFRTFF <!MHPd<+ FFTFT F?FF#
FFRFF (ft FTFRTFT ^RslU,<+) WT I srf^TCT TTFFRRP
f^RfRPfR^R FFFR si^docjol FRFF FTFT F F
FTFTFFF FFF% F M<dp\<Z\ FFTF FF3 I
III.  eT^F <4fc1l*) TO^T
FFRRRFY F?TFFFR FTFRT FTFTFT ^003 ttt
'TTT3f|d|^Pc|^  R^f  FTFRF^R*Rr£  fFcTFR  RFR3T
frrf ftfftff fpfft f^ffff f^nft i3 ft #FFRFi
FTSFRTF ^TSTFsRT FF fFFFFfR* FFRTF FFFF 7 T>FF
FfeFFT FFTF tTRVtt^T zr/FFF?^ «+»-H|u^c(?l Rd? 3T3FFF
^RTR FFTFF FT>FT I ^cTRFRRRT ^T^ftRT ^^RTTt
tf^f? ¥Tdf!^ ^RfFT3T^^TR, -H^^i ^t%r ^rt# fr^T^
7 RRRFT HPidKHI^ $?4H\< f^V^ fPRieS T 4T 3T^¥RRFi
^IrRT ^ta% ^RRfRF FR?TR Ft HPl^ I
4T f^T RT3fT^T^l% ^5 M*\U.HP«l, FFFR# ^T I 3T^RR
?_00^ RT 3Trf#^f% ESPTRTRfR^T M^t ^TRf T cRI^I
^Ph^-MIsS  3TmT ^TRTT *RTT F^ d^TR" FR^TR FT^T
^OOY ^tit tFFP ?R^^ ^.^d ^FTT ^ ~m ST^fRSFT ^TSFRTF
■JT^fT '*F!7FF tf^FP ?R^^ ^.^O ^FF FFRW^ Flf^/FT ^T
5^)++l ?T«^FP% ^IU,+1 3j I MP^HI 3T^ftTFT ^RfTsTT^ <^YO
^ FTsfldlUdld ^y. ^FF FFrRT FrRF^T t^F I
2 fFf^ 3F?4t^t F^FF RTTri F. *o. Nepal Backgrounder:
Ceasefire or Strategic Pause?, <\o 3rfW ^oo^ i
3 7?FFF^t STFF% FT F>FTRni Y Tft*R5R ^OO^ ^
^TSFR^FT 3TFfrfSRT FF^PR ^wFTFFT ?F^#T^ F^FF^T
FFFT I
^RT ^^PS FT^PT f^RTt I4 3T%R?R4T FT3TraTfr 7 ^FRFR
FRT% FfF 3TTFFT £rRPT ^TT F^ ^F^FT #T I ^RPT SRT
WT 3TFF^ FFRTF ¥FRF ttjp F?T 3TFFFf2Rf §F 3T^t
F5RF1 ^F/^" ^U.'+l tS I 3TF5fFR ^FRFRt ^T^T
FjFRFFWRF F^FF ^5TT FTFFF^^RFl ?F?RnZ ^3FR
?TF? P5RRRF F^T 3T2TFT ^$TZ\ SRJFT F^RTT '^TfrF
^TFRTT F^ #f^FF FRF^" STFsFR^FT 3jHH|iJd^ ^ |
FFSFT^fsFZ F5ftF 1^i( fdFFF^RR ^FST 7%^T F^t cT^rtFF
Wrfr FiRRFFl ^FTFT *R% FFJFT P^M<! ^OO^ ^RFFT
?F# ^FFff %FRF ?fcTFR?^ fdTFFF FF(FT I F^RT FTF
^FTT ^RfT FTFRF^^T ^FFFRT FF^T FT FRJ FRFFF
fsFFR ?RF#F Mlir^M.cbl FFFTFRnZ W? fdRFRRR FTF
^tRRT 3RR^TFf ^ I FTP^RRT ^frfcT FTf^Rl <NHd?^ 7
FsRF sji^ui^^^R ^Rir FftRF?WT F^RTT ^#1 FT
FF3RTt cRT^Fl FfcTfFftr FFJ FTR Ff¥^ I FfF FcTF^"
WfT T ^FTT>^^ SRT F^iaFTFT ^RTTFRT F^ FTF4F%
F7FFRT F^RTFl R^FP F^F FFfW F^FF RTT> 3TW
FT^I s|HMH fRFT I FF^ ^OO^ RT ^p ^TFT ^TF%F ^FTFF
#FFFt 3RTfRur tj^ TTT3fTFTfT FFTF" T>F^T FT^FRT FT
FT^I WTFT 3TFFPT PFFT I
3T^TsR ?,00^ RT 'FT#r FFFFT F^t FFFFF>TFF
^Ft>FT>TFT 1° ^TFT FT^HI^ ^%R-FR F^FF 7 ^O
TT^g" FF?T fFcRF FFFRPT PFFT I5 FpF#FF wfT##FT
<\V ^TFT FF3%^RT^ tFT% U,^^) FTT^TF T^FT I TTTcT
FT^FT F1RT F^FF RTT> F>T3TFfT #*#>$** FFT?F ^FFFT
FF? ^TFT FTftRTFRT ^FRF^FfT FFT%?T fTF^ =FF?FT
FFTFT I
cR 3TT>% FT^FT F^FF? ?F5?T FT3TTFTfm^FF 3TTF^RT ^F
^T F%FF ^ I FT3TTFT^F?^" FRRR £FRTR RJFRF
RTfF ?FfT FFT 7 W%^FTt> 3TTF^FF Ft 3TFRTF WT I
?FF#, FF3%^ FFlFT F^FF? ?FaFT% FT3TTFTfT^FF
fFFTFT 3TFFfFT FF%FFF T>?"FTF" F#T I "?TFT FJ3FFF
RTfF FT5TT fFFFFt FT^FT ^i*F#FF ^TFRF FTFF FF
7T¥T fTF fFFT", ^3p ^FFT FF3FF FFT >IH^ I6 F7FF7%
^FTFT FFJFR; ?t>TFR FFF? R^FF FFFRTF ^ I FT ?FfT
%ttr?t FF? ^FFT ^5F 3rftrFFM FFCTF FFFT^ ?t>TFTT
FFIft^ fFRT? RfFF 7 TTTcT fFF^T FT>F FTFF FFFF4F
WT I ^FTFTFT ^RRF#" FFFF4F 3Rf^R€rRft FFJFT ?t>TFR
FFFF?F F^tFF ^WFF4F ^ I
F^3TfT V, ?,ooY tr ^o/iao ^FT FT3TTFFFfR^T
JllPd^+l R43TSF5TFF FRFt RT>RT Ft ^FTFT FTJFT
3TTF^FF FT I FT#F% FrFTF^FF Ft I FF? F^i^FTf^
JFY^^RTi WFTF FF 'FTfT %FT 3TrfFTFT I ?F#T FFFF>
%FTFF FFFFt FT 3TF^FJT% FF3%^RH? ^fcTFR FFRF
4 M^^ FT?4T^T F^TFT MW, A%^a/: 5acA: to the Gun, ^
3R?rr^R 'ioo^ |
5 3F?4t^t FFTFTFf, FFTFT '^ F^FrTTsR ^00^ |
6 3F?4T^T FFTFTFf, FFTFT ^^ F^R '^00^ |
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
R^TFT^F FTFTFTF 3TTFTFRRt£ TPFRT T^FFT FfcTFFT FF
TRFWT *RF FTT F^TR^ *RF FF? PFRPT WT I7 FT RF%
FTJRFT^RTi FFF FfcRTR fFFTF FTTFT FFT FFJRFT^RTt
TPFTF FFFJF TR5RRF wf\ TTFRr *K<+Ks||<i rrj
FTFF FFTFF ^ FT WT *RF TR5RRF TTTftTFFF F?FFF
RtR fFF FF ^FTFFF; I
FTF! TTFRr FRFFR FTFF T FTFTFFF TTFF RTTF FTFF
=FfrFF^ Rt^FFFF FRF? FFFTFF TFFF? FTFT FSF FF
FTTTTR FF TRFTTFTSFFFF cFTff SFTF FFFF WT I FT
FTRT TTFT^FF 3RRFT wf\ TTFTFF F?FF^T% F^RTTFT ^
RRT FF FT3fTFTF>FT^RTi RFYfT^FF F^TF?FT^FT*TRT
R^trr RTfF 'FFJ TR5F FR' FT T#FFFF FTFF WT I8
tfFF? TRRT R^TF? FTTFFT* FT> fFTTF FFFF FFFRTF ^ I
FFFRT TRFFTFF fFTTF F^ T FTFTFTF^FF TTFFF
trTjr WT FFTF FlfT FFTRT TTFRr FFTFTFT T^FFT fFTF
FTRFJF FT I9 TRFFT FFFFT FTflRTFfTF? FRFTfF fF^RFF
RF F5RT T^FF FFTFTFT FFTFFFTF? FRFTfF fFF^FR
FFFF TPaF TRF3 *RF FRF F^ ^FF ^ I cFFR FTFT
FTFTFT* 3TFTTflRP TRTFFT FTTFFF FF TRFF SRT ^FTT
F^T FTFF ^ I10 FRTFFfFFFTFF FTF RRTfFF FRFT
FFTRFF VO FfFFF TTf\F FF^FF TFF9F TTFFTFFF #F
FZ^T ^TTF 5RT TRFRTFT eS I
FT FTfFTTFT^RTi R£RP FTRTFT FF? FF FT FF FTFRFFT
f^TFFR: F?FFR F^FF?FF FFT «TFFT fFFT FTFTF
FFF^FFT FTTFT FTR F^ I FFFTFT FFFR: FS FFT
^pR FRFFR FFSFTST' T #FTFTfT FTTFFFT
'9RUTT4fFT*FF FTfTT RRF TRF3 I11
FTFfTF^RTt FTTRTR FfeFTR FTFTF S^SFF WFT FFT
FF?F TRFRTFT ^ I 3TftrFFF FTRFT^FT TRFFTFF RFT>FfF
% H^d^l FFFT FTRTFR TRFFTR FTFFT FRRFF wlftF
3TFTFTFT FfT TRcTTRF TRRFFF FFTF ^ I FTT FFFTTFT*
RTF FFRTF FR TTFWT I FfFFFF FTTFTRR* FFTRF W
FRFF fF^FRT FWT I ^FfRTFF T^F% ?^S TTFTsFF FF
rzr^T FFTF FRFF FFTFTFT FFT fFFF? '^TfrFFF RFF
^F FT FF FTF>, ^FRTpFFFF TFF FTfcT FFT FF^FR?TF
FRFTFT FTRFT fFFFRT T^FFT FF FTFTF^TFT FTRFF^t
F> FfFFRFT^ FF?FFFFTfF  FTFTFR FF FFTF FF FT>
TTFWT I1
IV.  4Kcblfl cTc^
FTfF RftR%F FT FFTRFF FFTRF FFFF> FF^FTT T
RqRT d^uiPn^: trr£? (FFF^) FF FFTFT^" R^RP
FTRRRFPsF FTFFT FTr\ fFRT? KRT TRFFTTRT FTI:FTF
FTFF WT I13 ##T FRT TRFRTF TTFTFF^t ^FtRFF T^FFT
FT FTFFPjfF ?T^FF ^FFT FTFF WT I FTT fFFFFT TRFFF
T>FR FT%T FFRfF WT FT FTFT TRFFTF FRTTFF^T^RTi
4T FTFFT FTFFT fFFFFFF ^FTRFT FTF TFFF FFFT
^RZRfFFF FTTFFF FF FTFTF FfcTFR fFFT^T FFTTFFF
FR"FTTRT fFFFF WT I
y^lPdd FFFFTF FFFT^FFF TRF^TFT fFFR FF TRFFTF
RJcTT TlfFfF FSF FTFF fFFT I TF FfFfcT^" FsFFF^T
TRtFFTFT FTFTRTt FTFFT FfcTFFF FFF?T+#FF ^ I F F
RTT FfFFFF FFFftRT FTTFFF ^ F R5TF? FRF FSF
TRR^TFT TRFFfl FFcTFTTFT TRFFT% TFFFfFF? FTFFFfT
F fFFFF ^ I TTT FTFFT WFTF fFRT? FTF TTT>F TTFTRT
T>fRdF FF FfF ##T F^fTFT^F FT FTFFT RTF F?TT#FF
3RT 3TFTTFFTF? T^FFT FFFRTF WT I14
4T FTFFTFF 3TTPFTF Ffe FFFF RTfF TRFFTl
FftTFFfTFT^" ^fFTtFTRT, FT T FTTFt FTTf RgTF? FTTFFF
FFTF FTT fFFTF FFFR5F FTF> FTFF WT I 4T FFFF
^TFTFR ^RfTFT^ FFFTFF FF FT FF 3RRTF? R^TF?
^RTTFF FFTF Ft TRRFT RTFR FRFF F^aF Ff¥^ I
A.  <«h2hmi
HMlRcb T^fMT TR5F FfFfcT FFFT FTFfW TR5F FRFT^
^fFT^FTRTFT TRT l^o ^fe ^^O TRR RRFRFF
R^ETFFF F^ %TTF fFF I15 FTFT FfFTtRR* FFTR TTFTF
FR^t 1W TTT TRF FR^ FTFT^ iFRlFTTRRF FTRFF fFF
I TFFFF TRiFT T+FRF FTFFT FTRFF FTfFFRF
FTFFT^RTt T#FFFF FT7 FTTTT FTTTTFT^ FSF FTTT^ I
7 FT5## FRTFTFp ^PRFT^, 'i F^FFTl ^OOY |
8 FT?FFFTTF  FTW  FT3fTFTFlF^  FTR  F^STT  ^RFFT  FFT,
^MSTpft, RO fe%TFT Roo\
9M^ FT?#F> F^TFT fTFTri F. 10. Nepal Backgrounder:
Ceasefire—Soft Landing or Strategix Pause?,  10 April
2003.
10  F^rfTsR   'iOO^   ITT   FT^ftF^   ^FTFFT   ^TFRRtl
FWfT^SRTi FF^MP ^PTT0T% gt?F ^ftF^FR ^FT FF^T^PT
FTRT ^ fFF FFTFF f^FTF^T F^FT Ffe^^PT ^RT ^wfW FT^PT
RTFT I FF FTF^PTfT^PT FTT^T t^TF, FT?4tFWr FTRt ^fwTfeF
FFFT FTF# Nepal: Back to The Gun I
lf^FTl
12%FRPPT FFFTF>F, ?TTM^P T FR^pfFF? fFFTFF FTF^ft FF
FT^+i^cbT RtRt FT^ftFl F^TFT TT<M F.i(^, Nepal:
Obstacles to Peace, 17 June 2003 ^ FF 'ioo^ ^f^TFT I
FTRTT  ^FTF^PT  %0  IR^T  F^T  FTF  T  FFFTftTF^%  FTFTffT
?nf^P t fT^ptff; t^Rnft ^ptff w t ffrtmtft ?%w\
FTfF-5TF> T %FR FFFTF% FlHKfi+i 3T?TFTFFTtF^P FftpPTRPT
TFTSFT FFTOFF FTFFF^P FT^TFFF^T FlTFT TFFTR f^QF?T S
I
13 WfcTW, 1 FFFtf 'iOOY |
14 FT^ftF> F^FFTFf, ^PRFT^, \ FT^RFT 'iOO^ |
15 Patrullas de autodefensa civil or comites voluntaries de
autodefensa.
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
RF T FFTF FFFFF fFFTFT^F FF? FFF?TRF TRFF
FFFT FTRFT FTFFT I16 FFFT FFFF FTFT, fFFT FFT
3RFTFRFF FTF5T FTFF FTFFF FT FTFTFT^F FTfFTt
R^RT FFT FSFT^FF FTFT, FFFTF, FRRFFT, sRETF, FFsT
TF?F FFF?FF T FF?FT FF FFF I 17 R^FF FFFF
^FFTFTR FT f£fFT*Ft£ FFF FF?F fF?FFF fFFFF
T#cRT?TF T FTRFFRFFF FFF FFFF TR5F FRR FTFF
fFFT I18
FT FTFRF? FTTTTFT^FTfF iFRFFFTFF FTfFFRTTFRFF
TFFTfFF? FTFFT fFFlTFF FTFF FTF FRF FTFF ^ I
fFFTFT^FTfF FFJFFT^FTi RF?FF?RFfF FTFTF FF
FFFRPT, mfRTFFF? FTFFFTFF FTTRrFF RFTrFFFT^FF
FTFFT FTF^FTTRTF FRFFTF TT+FFT FTFF,
FTfFFRTTFRFfF TFFF FTFF, FTfFFFT^FR? RTFTFFFTF
FFFFT^ WJTFT FFTF? FTTFFT FTFF FT? FTfFF? FFFTF
FTTFFF FTFT FTFFFT* FT> RTFFF WT I FTFRF? FRFFT
FfFFFF FR FTFFRR* RTF FFF TF?FFF FTFJFR RRFT
FRTTFT FTFT FTFFF FfJ F?CTF?cFFT*FT£ FSFJF FFF I19
FT TRpR* ^TFFFRTF TRRFT FFFF FTT FFTTFF
FWF?FF ^ I FTFT FfFfFFFF FTFFTTTF? RFFT FTfRRT
RTFFF FF5 FFFf^ FFZTFT ^,00^ FT FT FRFFF FFFF
R^RTFT^R FFTTFT^R TRT 1<*RO T$\ FFF?FT FTFF FFFFF
FFFFF FTF Ft FFFFFT^FTi F^FF? TRFFF fFF I20
iFRFFFT TRFFTR FTFT TRFTFT^FF FFF^FFT^ fTF
FFTTFF FRF FFTFF RTfF FRZT FTFTF &ftmW spf
f#RW WW T 'M/^+d/ji 3<wRdl 3FFTfjifcFT W^T
^/2hM/*\ TFTFFT FF FFFFT RFFTF FF FTFF
FFTTsTRTt TRcTFFFF TFTFFT RFT I21
16 "Fourth Report on the Situation of Human Rights in
Guatemala", Inter-American Commission on Human
Rights, 1993, chapter vi. para 1. FFF?T F/f FTOT?T FTTF
eFJTTF-
www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala93eng/chapter6.h
tm.
17 Report ofthe United Nations Secretary General on Civil
Defence Forces", submitted to the Commission on Human
Rights. Fiftieth Session.Item 11(a), para. 14.
18 Written statement submitted by human rights advocates
to the Commission on Human Rights, Fiftieth Session,
Agenda item 11, "Relationship between civil defence
forces and human rights violations-the situation in
Guatemala", para. 11.
19 3#, FFF^. 9, 12, 13, 14, 15,
20 Cuatro Periodistas de Prensa Libre rehences de ex PAC
demandan pago del Gobierno", Pernsalibre.com. 27
October 2003.
21 13 RFRffT 'iOOY ITT R^FF T ^FT^FTFT FRPRsTTF FPRF
RRFTFT "Agreement Between the United Nations and the
Government of Guatemala for the Establishment of a
Commission for the Investigation of Illegal Groups and
Clandestine   Security   Organizations  in  Guatemala
B.   ^
<\\c;0 ^TF FFF?FF FRFTFT T \0 T$\ FFF?FF TRFFT
FTFT FTFFF?FTF, fFFF FT? FT5FTF FTF T RTF FTFsT
FRFTFTFTFR: FFFFFF FTfF V,^ FFF FTFT FTFTFT*
R5TT FfTFFF fFF I TTFT T RT5TT FFFFTFFF FTFFR FFTF
FRFFF T RFTFT^FF FRRFFFT T^FF FTFT FFFSFFT*
TRT 1W TRFFT FFFF FFFF TRFF FSTRF £rFFT
TFFTF fFF I22 FT5TFF FTFFF FTFS FFFF FFT F?F SRT
FFFFfsRF F FFFFFF FTFT fFTFF T fFFTFT FTFfTF?FT*FF
RTRFTT FTFT FF FT FTFTFT* FF RFFT F^FFRTFTdF
TTFfFFT FFFTF fFF I FFTFT* FTFFFFT FTFFTFRF FT
FJFRRT FTF TRFS fFF I23
FT TFFfFFT^FF FTTFT FTTFFF MFR FSFFFFT^R FTFT
¥TFFF fFTFFF FJFTFT RFTFT^FF FT> TRRFFT FF^?T SFT
FTFF WT FFfF FTFT RFTFT^FF Rl^ TF?TFF- FTFFF
FfFFFT FF FTF fFFT I24 FTFF FFTF FfWf FFT iFFFF
ttr^rT T FfJFF ^FFF FFFFTRFF FTrTRTFT
WFTFRFTFFRg: FfT FFTRFT FTTTRT FTFF fFFT I FTFT
TFR7RTF R3T FfFF?FT^F FTFTTF?FT^FTt FT#TF FTFFT
FTFFF FFFFFT FFTFTFT F^FF FfJ RFTFT^FF T5TT FF
TFFFFFTt FF^ I FT ^TFFT FRFT5RT? FTFTFT^ fFFFF; I
ZRRT FTFTTF? TR5F FRTTFT* FFFF FFF ¥TF FFJtiRR? T
FTFfFTFT FF fFFT FT FFTR-F FRFFFF FFFT I
C.   *TK?T
Rwr T F??TtRFT TRT <^c; FTFF FSF FFFFT FTF T5TF?
FfFfFFT^F FT5F FFFFT^ FFTFF FFTFFF FJFFF #FFF
^T I25 FT FFFFTF FFTRT FTFF? T F^TFTFT FTFFT
R^TFRT FFFFF FRFT5TF? FFTF? FTFTFT^FR:
RTFfTF?FT^FTfF RTFR ^F ^FFFF TTFT RFTFTF FT I
^T?FFTT FRFT5TF? FTFT FFFF FFJFT^ fFFTFTFT^FF fFFTFT
R^ RTRTF FTTFRRFRF FT fFFTFT FTFfTF?FF ^FTF FFT
|26 RRTfFF fTFfF FFTFF FJTFF FFTF F? fFFT FF FTFT
FFTF? FTFTFT^FTt  FTFTTF? FTFFfFFR fF?FFF fFFF  I
(CICIACS)", FFf FTS^PT FTTF ftfffTF
www.un.org/News/dh/guatemala/ciciacs-eng.pdf.
22 "Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial,
Summary or Arbitrary Executions Following his Mission to
Pern", 1993.
23 "Report ofthe United Nations Secretary General", op. cit.
24 "Report on the Situation of Human Rights in Pern", Inter-
American Commission on Human Rights, 1993.
25 "J&K Gov't Creates 42 New Village Defence Committees",
The Statesman (India), 6 October 1998.
26 "Militants Kill 19 in Doda, Poonch", The Statesman
(India), 21 July 1999; "Eight Members of Village Defence
Force Killed By Militants", BBC Monitoring, 2 August 2000;
"Kashmir Militants Kill Five Village Defence Committee
Members", BBC Monitoring, 7 January 2002.
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
FFTFT* FTTFTF FfFF?FT*R FFFFF TF F^ fF FfFTRFF
¥R FTFFF FTFFF FTfRRRiFT FTF; TFFTTF F^FT I27
rtr 7 F^TFTTFT TRT \\\0 T$\ FSFfFTF% FTTFTF FTFT
FFTSTF FF?FFF fdFFFFF FFTF? FTFTFF FFTF FF^?T ^ I
FRFFFFF FTFF T FFTFFrFF fFFTFTFT^RT? TRF5TF
FTFffFF FfFfFFTFf FfFTFF RFFT FfTFTRF FfTFFF ^ I
FFff FRFTfFF TRRFFT FTFF FTFT ¥F?FTF-RF FfTFFF
(FJTRF FTFFRT) fFFT I FFTFFTTTF? FTFT FFFFF RFTFT*
FTTFFF? FTFTFF? FFF FF FFF FF FFFFT TRF TRFF
FF FTFFF2FT I RFTFT^R FTFF FTFFFfFFFTFF FTT
RTRFFFFT^FT FTFF^, FFFTF, FTFT fFF T FFF RFFT
F^FT FFTRFFTFT FFFFT* FFWT I28
FTTF TRFFTR F^FTFFT FTF ^VIW FTFF ^TfFTFTF
^^^RfTFTFTFTFFRg: FTF ^TFFF RFTFF?RFF FFTF FTFF
f^TFT I29 FT FFFFTF FRFTFF FF fFTFFTF FTFFF F^FTF
fJfTTFF FFFF fFFFF? FFTF FJFFT fTFTTR FTFT
FFFFT* FFTFFFfT FfTF FTT FFTRFFFFF ^ I FF?
F^FfTRS :
RFTF?FT*R FTF FT FTF FF FTR TF? FTFTFF
FFFF TFFFFf RFTFTFTTt TRTRcT FTF FTRFF
FFFT I RFTFT* FTFTTflTF? FFfrTFF FTFT FFFF
fFF I FFTFT^R FFFFFFFF FTFFT FFTFFF FFT
FTFfTdRRFF? TTRTFT FFTFF FTR I RFTFT* F?
F>5FF FF FJFTTFTi. RFTFT^R FFTFFF FFTF
FjRFR FFT RFTFTFFi. TFTFT FFF FFFFf FFF
F^T FFFF^ |3°
FTTFTF FFFFFF FFF R^F FfiRTFFFF FFFR FTFT
R^TF? FTFTFT^FF F?FT TfRTF^RT FFTTFFT T TTFFTFF?
TFFFF FFT FFTFTRR RFR FFTfe FF%FT FTFT
TFFFFR FFF FFF^ I31 FF? FTTFTF FTFF FFTF? FTFFT*
^TFFF fFFRFFF RFFT ^FT FFTTFFF FT fFFTFTFTTt
FTFFT FfFTTFTFF T FfRTFT*FF RFTTFfFFT FFF FFTFF
TFFFF fF¥F,FF fFFT FRfTRS I FFFFF RFFT? FTFT
FSFTRT TFTFFFF FFFF FJRTRFFFFT*FF FFTFTFFT FF
"Ultras' Guns for Village Guards", The Statesman (India),
7 August 1999.
28 "Behind the Kashmir Conflict: Abuses by Indian Security
Forces and Militant Groups Continue", Human Rights Watch
1999, available at www.lirw.org/reports/1999/Kashmir/
militias.htm.
29 R. Narayan Kumar and A. Singh "Reduced to Ashes: The
Insurgency and Human Rights in Punjab", South Asia
Forum for Human Rights, Kathmandu, 2003, p. 105. Full
report available at www. punjabjustice.org
30 J. Ribeiro, Bullet for Bullet: My Life as a Police Officer
(Penguin Books, 1998), p. 349.
31 FT5## F^TFTFf, 4.F.TRT. TFF, FF FFF, F^FTF Firft,
<\\ TF%T5R, ROO\ |
FT TR5F FfFTFF RFTTFfF F5TRF F?F TFFFF FTTFFF
WT I
D.   3M,|ct,| ^|?:<u|
FFFTFFF T FFFTFFF FTFTTF? FTFTF FFFFFT FFFSFTf
FFT FFFFFFF WT FF FFFTFT FTfRT TFTFFT FF FFFFT
feRTf FfrfFFFF WT I FFT F?FT FTFT FTFFT* F
FRTFFFFF FFFFF RFFT FTTFfFF FFT FTF; FFRT
FFTFT RFRF FF FTFF WT I FTdRFFT F??FJFR5FT*FF
fFTS FFFFF FTfF FFTFT TRFFTFF FFFF FFF
FFFFFTRFFTF FJTRF FRFRFFT*FF£ fFFF?
^RTfFFRTF F^F FF^?T fFFT I 32 F^FFFR F?fFF
fFF?FFFRg: FFF FFTF FTFF FTFTT fFFFTRTF FFF
fTFTFFFFT FTRTFR fffcTF T FFJF ^FTFTFTfF FTTFFF
FF fFTFTFRRRT TRFS ?FF?T FT1FFF ^ I33 FR FFFFT
FFTT FFT FRRfftcRT FFT%f^F FFFFR: FFFFFF FT
FFRTt Fft'FFT T FTF TRSFT^R FFTFTfFTFTFFT ?FFF
FFFFF FFT T FFFFF FFTFTT FFTFTF TRFFTFF fFTSFT
gRTF FTFF FFF I FF?FTrr RfFFF?Ff^ FTFT
FFFSFFT^FTt FFFFF FF Ft| F?feF fJF FTT FRTTTF^F
3RfFFFT^R FFTfFF FTTFF?FF WT I
v.  yrdB=Mi^
?RTF PfRFFF FFTFFT FTTFTRF FTFT FFTRT FFTR
^^fl FFF FSF FF FFFTF RFFRTF FFTFRFfF WZ
FfFfFTFT FFFJF FFTFFF FtFfFT FfT TFFF |F FTFF?
FfFFF 4>lfkiwf\ ^ fFTFFT ^.OO^ FT F?FT TRFTFFFF
WRFF fFFT :
FRFT5F F4 TTFT FTT FFT FT I FT FFTF TFFTF
FT>TFFF FTFTFFFFT^TRT FSF FFFTsFTFFTf
FfFFR fFFTF FF? TFFFFf FF FFTFFT^ FFFF
FFFFT FF FFMT FF ^TTTTFR: FFFF FTF?FeS I
F%R FfFFR FTFT Ff^ FWTTFFFfFT TFFR FTF
FFTFTT FfFF F FFF FRT F?FF FRF FFFF^
I FTR-FFT TR5F FR FTFFFfFFFTFTFT FFF-
RTFT^RR RFFT F FT FF FFFFFTf FFTF
FFTFF FfFFTF TRFFTR FT%R F FFFF^ I
^TFfRTFTFF TRFTFFFFR PFFFRFF FFF fFFTFFTF F?F
TFFF WT :
32 ^f?T^ FT?4TF> F^TFT ftFTrf F. Y^. Indonesia
Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist
Network Operates, m fe%T5R 'ioo'i, 3TT^f>F> FJTTFT fT<M
F. %% Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but
Still Dangerous, FFTS 'ioo^,
33 "Istanbul bombing suspects handed over to terror court",
The Independent, ?X FTFiFT Roo\
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
FTTFF fFFFF ^FfrF F F^FF? FTF FTFT^ TF%
FRS FF FFFFR, fFFF, FTTRT T W FTRRFTft
FfFFTT FTF FTFT^ FFFTTTRT RRf FF5TT F?Fff
FF ? FTTF TTFTFRTi FFFFFFT FTTF FF R*FeS
FF FfFFRfFFFT fFFFFT Ft FRTFT PFRFFF^ I
FFTF? FTFT FSF FF FTFFT FFFTFFF TRFRTFT
FFSFTFTFT FTT FTF FFTFFF FTfFFF FF FFT FT FTF
rTFTFT*F FF fFFFFT FTFT FFFTFF WT I "FTFT
FTRRFT*FT£ FfFFR fFF FFFFF TFFF FW I FT FT
FTFFT FTTFFF FFFFFFF FTTFFF ^ TF? WT *FF FTT
FTFFTT? TTFTTRT FTFT WT", FFSFTFTFT FTF FF? FFT
FTTFRT FDFFFFF FTfTFFTRTi FFTF I
FFSFTFFTFF FFTTFF TTFFFTFTFR FFFPfF FTFF
3TTftTF?FTF? FFT5FFT FTFFFF ^ :
FTFTF TR5F FTFRRF^t FFsFTFTRTi FFRFF
fFFFFT FfFF? FFT FFFF? F?F FFT fdFFFFF
F^FTF FTFF WT I FT FTFFT TRFRTFT FTFTF
FFFF T fFTlsFFRTFF FTFFFTT FTF FFTFF # I
FFTF TRFFTR FT FFFFT RTF FF FFFF fFFF
RR FFF?FFR FTF FFFF FF TRF3 I TFTFFF FTF?
FTFFTTRFl FTFFT FTFT FF FfFFFT ^ FT
TRFFTR FTTF FFsTRFT FFF FSF3FT FRRTRZF
FFTFFF FTT F+F^, FTFFFfFFFTFF TR-FTF
F+F^, FTFT FTFFT* FFFFfeF fTFF^ T
RFTFT*FT£ FFFFT FTTRF PffFF^ I34
FFTRT TR5F FFFF fFFFFT FFFF FTFFF FTFTFFFf FRF
FFFFF FfiTFFFFT* fFfRTF FFFF WT I TRFFTR FT
R^TF? FTFTFT*FF FTTFT TFFFF fFTlsFFTFFF FFTcFFFf
FTFFT FRRTRZF FTFFFfFFFTTRF^t FFTFOFfFF ?%T
FTFT FTFFT FFFTFF FF TRF3 *FF FTTFT FFFF RFFF
FFFF ^ I
fFfRFT ROO\ FT FF? FFT FPTO FTTFRT FFfFFFFR
FTITMRRT FF fFFFFT FTTFFFT FFFFFF fFFT I RFTR
FFFTFFF fFFT, "FfFFRR FTFTFTFTFT*Ft£ FFFFF
^FRFT TFFJF FF? fFTFTFF RFFT FFF FRf I FT
FTFfTF?FT*RTi FRFF? fFF FFFR ^FF FTF TFRFTRtS I
FT FTFFT FFFTFFF FF? FFFFf RFFF FF FFF ^FFFF
FFTFFT fFFlfFF FTF FTFT FFTRT FFTR FF¥FF FfFTcF
FTRFRFT FT FTFFT RTF FF FFFFT FTFF ^ FFTFF
TFTFTF FTTTRFT FTFTFTFTRT? 'sTFTRF'  FFTR FFFF WT
FFSFTFFTFF  RRCT  FRRTPRF  FTTRFFtf  FTFTFF  FF?
FFT  FfFFFF FTFT  FFsTRFT  FTF FFFRW  "fF^FF F
FFFTFF^ FRFTR FTFr' FFF TFTFTF? F?FF FT I FF?FZF?
FF FTFFF FTFT FTFTRT? TFFZF FF TFF?R I"36 FT
RTFFTFF FTTFT FFFFJF? FTFT FFJFFFTfF? FFFTcTT
^cTRRRTFRR FTFFF?FT*RF| FfFFR fFFT FFRT? FF
FSFFT  FFFR  FFF  FFFTF  TFFFFf  RFFF  FF  FFF
o o o
FfTFFTFT*FfTT F«FT T*FF FTR FFTTF FF FFFFFFT
FTFFTfI FF R#FF fFFT I FTRTFFR R#FF FFFT FTTF
TF<F?F fFFFfRFFF fFFT - RFFFT fFRiFF, FTfRF T
RFTFTTFRT FFF FF TRFFFF fFFFTFFFT FTFT FFTF?
FTFTFT* FSF FFFT RFTFT*R FTFFTftTFFT RRTFFFFF
R7FTFT* fFsTFF?TRT F5TRFWT I37
FFTFFT FTfRT TR5TTFF FTTFT ^FFT fFRF FTFF ^ I FT
FFTfTF?RT£ FTFFR FTFT FT FFTFTFF FFTsFF |FF I
^TFTFT*F FRTfTF?RTi FfFFT FTFr' FFF FFF FFFT
TRFFTRTi FFF? FFRFF^ I FTFT FFTFF FFFF FF
TRFFTFT* fVFF FT? FFTFF, FRF T FFTTFFR FFTRRT?
FTFFT FFFTFTF RFTFTFT FR T FTFTR FFFFSFT FFR5
FTFF FFFT Ff^TFRTFFFF FTFsFFFT*FF TR-FTF FF
FFTF fFFF^ I38 TRFFTR FTFFFT5F FFFF THaF FFRTT
34 V*  F^fF^T  ^OOY  FT  ^PT5FTFF>FF  FFFT  ^RFF?T
FFFFTFRTITF FT^ffFTFTf FST^TRF FRTST I
35 FT?4TF> FFFFFT, ^PTSFTfT, « fe%TFT R00\
36 FT5#FT F^FFFf, ^PTSFTfT, FTRTFT ~i00\
37XRFfe ?RT^?TFF% ^ FTRTFT R00\ FT FTF FT^PT FF
TFFt^F "Nepal: Civilians sucked into ongoing conflict",
(ASA 31/072/2003).
38 FFFT FTTRTFTF ^PFF FTfrR?F ^ FT FTFT FTF?FF W-
"m% ^RFTfteS FT^PT FTFFT fRfT^PT #FT fFF FFTF ^T5
FTpFTFT I^SFT FF^T g"T5? F5T% ^pPfFT FfF RRF FTFFTFF^
FTF F^fF^ :
(V ?TFFT^ fFFTFFF FFF> FFT TFRifT FT?, FT5TT FF?, F^T
FFT5F? ? F^T ^F W\Vn% FFf FFT? FFF^ FTT# FFTFF
F5FT FTFTF T*F% FTF FfFFFF FTRrTe!^HI^ R%T* FFFF?
FTF, fcfF ? RTFF FFF^T, FFF^ FFfFRCFf FT FRFT FTPFF,
R^f?# F%PT,  ?FfT FT F?TF F FFRTF FT  F^T FfF FTF
FFF?FF 'F^FTF fFFT FTF#F  s^FFR F^F^  I  FF ?RRTFT
F^TFF FFRTF fFR F?TF FF FT5^i[F :
(F?) ^FTF FFFFT FTf TF"?TFF?T FF FTFFF ?TFT F^f, FFFF
F^f, FT? SF^T^ R^f T FTFFT pRT,
m F^FP FFTFF,
(F)   FTFTFF   ?FTfFFTF   FTfF   FTFTFF   F^f,   fF^TFFfT
FFFTFFFF? s^FFR F^f,
(F)  FTFf?F?%  FTFF  FF  ^TFFF?  ^FT^F  FTTFFF  f^TFfFF
FFTFF% FT^TFT F^FF  FF?FTFT FT^F? FT^^FFF FTFFT ?
TFFFF FFFTFFF F^f,
Ci) FT?TTF?*FF FSR ? FFFT? FtTFS I ?FFRT FTFT Tfd?F
?t?FT??*% FF F^RFTT ?TS?F FFFTf FTFTFT FFT FFTF FF
?Fr3iF I
F§TF  F5T%  JF^TF  siTFTFT  FT?  FF  F^^^JTFF  FF  FT  F?^T
FTF?TTF RTF FFFF FFTF F+T^ I
F> FTF?TTFg?* FTF FFf F5?F FFFF FFFjfT FF?FTFT FT?FFF
FTFF#F I"
 <fflw fwfiw, ?w jhrsrfr ?ooy
FTTFTFFF F?FT FF FFRF FFFTFF TFTFT FTTFRT^ &FFFFT
fFF |FF FFFT? Ph^MF FF F?feF FT^ I39
FT R^F FFF FF T F^FFrFFTdF FTFFT FFR
FFTFTfFFFT RTRFFFRT? F5TFT fFFFF ^ ? FFTRT
FFFTFF^ TRFFTFTF RFTFTF FFTFFF *S, FF FRF FF
FRTTFT*F ?JTFT FFFFFF FTFFF? ? RTFFTFFF
fFFTTFTRTt FRRT FFTRFF^ I TFFFF RTfF fFR FFFFT*
FFFTFF FFTRTF? ^ :
• TRSTT FFFRT? FRFTftTFFT fVlSTT FFR F^,
• TR5TT FTTFFTfF FRTTF? FFTFFF FFFFF
F5FJF, FTFFF? TFFFFTFF FTFFT FTTFF?RT FF?,
• ^cTRFRRR F?FTFf FFT TFFTF (FTfTFFTTTF)
FF FfFRTt FTR FFTRF,
• TRSTT FFFRT? FFTFTFFf FFTRFTFF RTfF
TTFFFFF? T FFFT FFTFRTTF FFTF, T
• FSTF FF F^TFFf FFFF FRFTftTFFTFF
RRTFFFFF R^TFT^T FFFF RTfF TFcTFFFTF
fFFFF FTFTRF FFTR Ff\F FRFTftTFFT
3TTFTFFF FFFRRT? FFFF I40
39 ?TR ?TFFF FTFFlftTFF? FTFTF V-X«/^ % FTFT FR
fFFTFFF FFF F?£T FFTFFF FTP? fFR FRT f?TFFf?F FTFF W
"(F?) FTFTTF? F?FT FTRRFTFF F?TFFT FTF FFTF fFS I (F)
TFFFT F??TFTi FFTFTFT FF? FFIF^F ? fTFFg?*FTi
FTFFTFF? fFFFF^ fFFTFF FFS I (F) FTFFTFF? fFFFFT
fFFRTf FlfFF fFF, IFFFR fFF, FFFTfFF F^T ? TFFFF
FDFFFFF FFFFF FFFFF FFS I (F) F?FFF?RTi TF>R
fFTFFTF fF?FFF fFS I (F) F?FFF? ? FTFTTF? FTRRFT F?FT
FTFTFT F?TFF?T FTTF FFTFTF^T fFSF I (F) FTFT F?FT%
FTFFlftTFF? FwTFF F?FT R%T*FlfF FTFf?F? FFTRFFT
FFTFTFf FRT^FS I" TRSPFFF FTF, FTFTFTF% FTF FFFT
F^fTF?T FTFFT F^F^ I 1F5F FF FFR FfF<FFT FS FFFTFF
?*FFT IF FF?FT^TF?T FFF FFFF^ I
40 srcr MiMehl^ehl  ^#T F^Jfc" SK'^'H^  ^o FT^Tf^R ^oo^ m ^rf\
f^fT Nepal: "Escalating reports of human rights violations
must be examined by United Nations experts" iFffFFT
FFFF FFFT5T &FTFT F?FT 35-
http://web.amnesty.org/library/ index/engasa310832003.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.dhimjournal.1-0365092/manifest

Comment

Related Items