Open Collections

The Chung Collection

Chung Logo

The Chung Collection

[New Westminster Chinese Patriotic Society record of fundraising] New Westminster Chinese Patriotic Society 1927

Item Metadata

Download

Media
chungtext-1.0356527.pdf
Metadata
JSON: chungtext-1.0356527.json
JSON-LD: chungtext-1.0356527-ld.json
RDF/XML (Pretty): chungtext-1.0356527-rdf.xml
RDF/JSON: chungtext-1.0356527-rdf.json
Turtle: chungtext-1.0356527-turtle.txt
N-Triples: chungtext-1.0356527-rdf-ntriples.txt
Original Record: chungtext-1.0356527-source.json
Full Text
chungtext-1.0356527-fulltext.txt
Citation
chungtext-1.0356527.ris

Full Text

 'O ? •
i #"!]$(
1 * m m
m%M
JBOL
• m
Si *R
I •
• Bo
m
A
a ffi * a
[il
mm • §
m • mm
• mmmmm
% k m n m
ffi II IK • 'f*
AS•H^^
nis^ • mm
wmmmSm
A •
• an
fit*
m
hi
^*
nn
I m
MA
mm
f«JBt
Be
&
ItH&JNFft
IS • titdb
m &
* - *
to
%m
H»Vlfc«¥«ffi*JB«ffllRXttg
? A
« W tt #         * W ffi ft ff S il
g^EKi^m^^^s^xm^^^ros
i:-.» ig« « « m to m m m m m m m m I n
^#siiiB^iKiK^iB^ia^iBiBis^§gffi
J.   J.                                                                -  —   —  AH
/L vl
—.   .  PK
t + SIIIIBIISIIIEfllH
7C £
7C7C7C7C7C7C7C7C7C 3l 3l 7C 7C £F
7C
I i -t §   7c
7C — 7C 7C
70 u$
£|J Be £ H W « « « « « ft * N n n w gg «
ff «
«   # K   *       iliSi
tl 1
»**?#*«!** »]flJRitBS5*R«l
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi'ffiffiffiffiffiffiffiffi
&m^&WLm-®i&immmmmmmffl.mm
AJL
ttlHIIIIIBfflffl-SSSS
E ffl
7C7C7C7C7C7C7C7C7C^-- — 3l 3£ 7C 7G
7C 7C
s tttt
7C 7C 7C 7C 7C
IB
n
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
a. a -
'til^IIIIIIII^I11!!
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C — — 3L3L7C7C
± ± ±±
7C 7C 7C 7C fl ®
ifc W
1 ^c % to
mm $& a«*«mwmmmmmm mmm
.ffiffiffi^ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
mm m m fti wl m m m m ni m m m m m m m m
tstttttt++++tttt1
11
7C 7C
7C-f7C7C7C7C7C7Cfflfflfflffli:5:7C;7C't
7C
7C 7C 7C 7C 7C 7C
7C
ffi id * k * * x-« b ■ * ff # *-h « ■ n to
mmffiffiffiffiffi.ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiUffi
m m m ■& mm m mm& m m m m m mmm m
± 1 ± ± I ± ± ± ± 'mm 1 1 + I 8K + i §
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7Cfflfflffl£.£^7C7C
7C 7C 7C 7G 7C 7C
« * »;«iPVP w lip « « * « ffl * ■ ■ «
# g Mi ff tt a   ffi •  X   §#«*'& I
ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
m ff m m m m m mm m m m m mm m mmm
± ± 1 § t ± 1" ± ± I '%£$ + + + + + $ ±
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7Cfflfflffli£^7C7C
7C 7C 7C 7C 7C 7C i& 1?
£
tt m m
- x m M
1
:tf«!l*2E#i£Wfftt#BBJE«H^I«iKI»W
Hill   ff &£ff«t$H;£«
"fflffiffiffiffifflffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
K W ff ff ff i£l^K ff tt ff tt ff£ ff ff ff ff ff
~^HHHHHHHffl£i5:3£35L3Li:3i£3i
ft + ttttitttit± + + ±1
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C 7C 7C }C 7C
JlttV&ttJ&llfttfffl&fiRtt«fftt$tt$
fe «? an # ffi ia ^ *a a * & ^  is m
tll*aK**ft*J*ltfilffflH&lllttffM*
ijlffiffi^ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
«i ff ff ffi fffffffffffffffffffffffffffftt
i + j; i i* ± i ±±-± ±ni 11111
fc 7C 7C ± 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
7C
ir ^
r s
ii ffi
i ff
A*
- 5
7C
*gg$K3rff$^Bttffi*$X£&*ff*
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiglilg
ffffffffffffffffffff ff # « ff ff * •
£ t nil 11111111 ± ± t
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C7CX7C7C
ffl mm^^^x^to
»w« nKKB  niis  wig  !££&
AttJfffiffKfftt^HlffJiiftffA ff *f ;* ff 41
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffi ffi ffi ffi ffi
ffffffffffffffffffffffttffffffffff
h\
11 I Hill 1 1 1 111111 1 I
7C7C  7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C
mm  $* wit  i@ ff** *  jt
^i£&£^*r*j»ffaj?A**f§ if « * s #
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ffffffffffffttttff ff § ff ff ff ff ff ff ff ff
illi1ii1iiiiiititii
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C 7C7C7C7C7C
^ m m ff tt 4b PSvPWi ff 1
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
1111111111111111111
7C7C  7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C tt fr
I *
to
ft  & m  $ &    t etn^
tttttW^TCfffflfffflkticXK f I'J i3 I i
iffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
;iiffffffffffffffffffffffffffffffffffff
tttittt + t + ttirI1-~ I
FC7C7C7C7c;7C7c5.5.£ijEll 11111
7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C
Stttt»ltB&:Mff*-*)(ffttff  $ # *
61 ffr *»flsff-   »*   ^i&ffi
I Mm & ff »^^i ifttiSmi:|i
iffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ittffffffffffffttffffffffff ffffffffff
ttttl'l'ti^' + i' + t---11!
lC7C7C7C7C7C7C5i£3l. iSS-l  llllX
7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C
a ff * a a » ft    *g^  SllSffi
iffiffiffiffiffiffiffiffiffiiiiiiilll
»ttffffffffffffffffffffffff ffffffffff
tttl*tti± + + + + t;iTTrT
?C7C7C7C7C7C7C-:£i55?tTTTlT
7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C
•\ m *
to
$ ^
rai
IS £ $ §ij # $
IPIMHMMI  J? m  e^ff.« ft-«£■•'-'.*
IIiP£$i«a?S#«H»ff«*iJJSffllHftff
ffitiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ffffffffff
11111It1Illllllllll
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
ftp!  ff*    AH^I^^PlOffSl
ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ii ffi « ii ffi ffi ffi
ff ff ff ff ff ff ff ff tt ff ff ff ff .ff ffffffffff
llllllllllli+l±1111
7C7C7t;7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C
mmtim M>mmm^mtt& mm mmm
g  **a  ifcu^ia^  £ftg  »Sfft«
-b  n ® uu * ft ^ m m m m m # *& §£* * & # * a*
p ffi p ffi ffi ffi « p ffi ffi ffi ffi ji « ii ffi n ffi ii
ffffffffffffttffffffffff ff ff ffffffffff
±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C  7C7C7C7C7C tt»#*$::;*;*2ra
ffi  ffi
ff  ff
tt HI ffi a 5fc $ 0 «Iff 4* $ ij jg £ ft £g ff ff
111 ^i    w  s  «#    # in
«*8*iR»«gl]ft;fc&rttff*ffiig«L
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ffffffffffffffffffffffff ffffffffff
EIlililiU^M-f 1 1 + ~t' 1
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C 7C 7C Tt 7C 7C
*$ff*ffAi9««*ffff*i|*fffftB
ft   Hil8^ «   * X * £ & K
iiilJiif^^^^t^i a « » i *
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
iiffttffffffffffffffttttffffffffffffff
EIIil5.55U^l' + t ± 1 ± ± ±
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
I
ft  iiiii$m#i^ £%
ifflffiffiffiffifflffifflffifflfflffl^^fflfflPi
iffffffffffffffffffffffffffffffffffff
iiiiiiiis^t + t ±±±±1
fe 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7E 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
A II a t
« s # * - *
m±
TL
ff ff
fill
£
£
ill
EP IT
*    ^
m   ^
A
* s
a
dfc
ffi  ffi
K K
ffi ffi
ff ff
£ —
% 7C
ff ff
f* K
m ffi
ffi *
# ff
ff £
— 7C
T ff *
i ffi ffi
S ff ffi
*»
* s
M
ffi ffi
#e J*
ff ff
7C 7C
£
ff *
ffi ffi
*fc-*fc
ff ff
7C  7C 7C
a
ft
HI
Si 3$
i H
Hi
5fc=F
AH
*  W  t£
a ff a-
ffiffiffi
ff ff ff
7C 7C 7C
ff * HP
* ff
S ft II
m ta (a
ra m m
mmm
HE B
7C 7C 7C
7C
ffl ff
jiff
ff B
H 7C|
7C est *
*mmm-*mm
a
|S
7C 7C
A ffl
{111 llll
n
it
*£  *  £  £
a§ e, #j ff *
« ff 2? ft
;£ **
H ffl
ft
£
7C
X
5
£
M 7C
£
fiij
+
-±
7C
I'M
7C
i
J3i i$ iS
ft 8JI
%
-JL.
IT
ft
*£
ff
ff   tt  ff  ¥
7C ^
A ffl
III*
>\ —
7C U
+
H) 7C
-fc
n
i
ff
if
r ¥ se ira +
» « w -t n
it ff $
ff ff ff   ff   ]£ ff ff
J\
7C
— Ill
+
7C
■
m
t
ii
«
£
7C
AS
m
-fc
i
ff
A
I-
A
7C
£
m
A
n
+ ff
t ff m
I *
ft ff ff ff mImIwmI
fllfrfrCffiff&ftilttfll
# * ^
# ft ft
££££££££££ 1 — _. £ _-.
± 1 ± 1 1 1 1 1 + 1 I I I I I 1
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C;7C7C7C7C
flJUfffffF^M^ttffi tl ft
ffffimff^w^ittftiggii, ^ * «
££££££££££ • — ~ ^ —
111±±±±±±±111111
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
m m
m
S3
M
#
ff ff |Kff[
# J? m jU: 3* ff 	
ff ff tt K 5ff ft
^3
*m®
m
ff
«i
££££££££££ -£
.  ± ± ± 1 ± 111 + i er er B" & b" s
T    7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C£7C7C
~ 1
7C
»^%ft£*S#£iffl^fffj:ft$ifQar
££££££££££A E £
i J 1* 1" I ± ± 1 1 1 1 I I I I I
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C $fc s?
^. w
i  E  *
in
K$®giJfKffffffgKff
ft * ii   ff fi* W ff & ff
i
$ fr * » ff ff
ff ff 5 * # *      1
££££££ — H H H
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
I a
■t -fc
£ £ E H £ £
7C 7C ± ± ± 1
7C 7C 7C 7C
**»H*«tltt«BE
pttff ff   * ff   Si
fo H «# ff & IS ff 3£*l
m
■
dfc
m & & ff m    1
ft §fe^;B JJ
if P ffl £ 31        1
!&£££££ — — EE
Htt + tlpf
fe7C7C7C7C7C7Cri7C7C
7C
m %
m
£ i- E £ £  ■    I
7C 7C 1 1 +
7C 7C 7C
ttAB*»»5R«ff«
5
ft
ti:
% $ 3** tt
TH ff ff ff
fflitm® «&    |
£ £ £ £ £ £ A — — £
f' -»- t + tttpH
JC7C7C7C7C7C7C7C7C7C
£ + E £ £
7C 7C |j "t~ +
7C 7C 7C   1
ft 0 ff * ffl «ffl ff K «
ff ft-iff#3l!fl     ff ff
SfllttffffffffittSff
* ¥ $ 3t *
ff ff ft %
■  ff * ff ££ ffl     |
£££££££ — E£
I + I ft $ + -h I S" I
?C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
£ + E H £      |
7C 7C i* i* 1
7C 7C 7C
- ^L  ff
E  *
W $ ff J£
^ 1 ff &
ffff * 8
£ £	
1 ± I I
7C 7C 7C 7C
*# ffl m ®5
s as * ff
*r ff * *
tt a
§ 1
£ 7C
I
7C
^tt 0$$&
i ^   ff # ff
m
*»£*rH ££££££
TCStttttf + t
a
35
dfc
£ £ £ — E £
1 1 1 I I I
7C X 7C 7C 7C 7C
$ * ff tt * II
» in W   ff tt
ff:#iPm«
¥
-i
£ £ £ H
ttiff I
7C 7C 7C 7C 7C 7C
^ £
if
a
7C
@7C7C7C7C7C7C7C7C
ff ff ff IS * ffj ff ff
ft A &  m tt  i%
EE£££££2l
± 1 1 1 1 ± 1 1
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
» ff * ff ft « S3 ff
» ff #  ff #11
* ■ & m « m a «
"hE££££££
7C + jggf 1 Ht
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
ft£ K^ ff ff
*&& * ff ff
££ £ ^
1 1 1 f g £
3C 7C 7C 7C 7C !
7C
N * *- ft A ft M
ff a a ft  as
E ffl £ £ £ £5
± 1 1 1 ± 11
7C 7C 7C 7C 7C 7C # m ff ff m e *
tt tt & ff k &
m & a m i ^
ft * ffa * fi an «
£ ff $ ff gy ^ ff ff ...
a^b^wima^wffi
£
±
7C
£
£ E £
£
±	
7C>C7C7C7C7C7C7C7C
f IJ & * ffi
ffi  ffi
ff   B
id.'*
££££ 3L
+1115^1111
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
1
ffl IK tt ffJ M » * f
ff ff  ff  » * H
£ £ £ £ £ —
±±±±±11111
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
#n
£ £ £ £ — §j — A
I ± 1 1 I f I I I I
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
1
* ffl ff ff * #
* ft ff Jf
is a
ff ff ff A ff tt
££££££
i  1 1 1 1 1 I
K 7C 7C 7C 7C 7C 7C
I
* A ff *
ma em
AS HJ! it ff £ *0
Ba
££££££
1 ± ± ± 1 1
7C 7C 7C 7C 7C 7C
7C
dfc
/\
■
^Iiff  mm
ffi JP tt tt ff.tt
+£££££
7C + 1 + 1 1
7C 7C 7C 7C 7C
ffl $ tt ffl fi
ft ft 1$    ff
88 I * ff ff
£ £ £ £ £
1 ± 1 1 1
7C 7C 7C 7C 7C
1
ffl E  *
to
£
ff ffl tt K ffi
m *« #  #
ff * ff ffi *
4sti-»*ffin«ffff
jr ff ® ffi ft-ff ff *
£*ffffffttfl>&i*ii
£££ — £3;  |>| En £££££££££
tt + n£ « 1111111 1- +
7C 7C 7C 7C 7C
EK
ff IS tt tt ffJ
& 11 $ ff ■ #
ft
£ £ £ — £
% 1 + I|
7C 7C 7C 7C 7C
p
ft ff tttttt
ff ^ ic M M
m m # m ©
£ £ £ — E
11 i" II
7C 7C 7C 7C 7C
ff ff tttttt
« ttUff *
ff ft §! tt ff
£ ££ — -
7C 7C 7C 7C 7C
±
_ it
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
A111"
-gr 7C 7C 7C
■3-*« ff
I 1 i
7C 7C 7C
*
*
il 3
l!i»
£^ fc&  —»
£ £ £ £
± ± 1 1
7C 7C 7C 7C
ff « ffi ffl
115 & ff *
« « * *
£ £ £ £
tttt
7C 7C 7C 7C
SB  2fc
4*ttl
£ ££5
1 1 ± t
7C 7C 7C 7C
tt$$*
KM
ffW'Ail
£±££
±£tt
7C 1 7C 7C
7C
ff
I A 1% ffl tt ff ««t#
tEH£ £££££#?
?■ ± ±±±t5#i±i J
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C5 ff
^^ffffttffffffZ
: *
• Ju
ffiff
it m
# ffU1S mmmmns
# 4£ IB £ ¥*& 1£   ff
* n * is $ ** £ ut
m
IS
II
tttt
AM
11
7C 7C
4;
ft
l»| £ £ £ £	
YttttBSISB
r.7C7C7C7C7C7C7C7C7C
« I- i-
mm
ffi R
m -t?ft»3*tt»*ffff
*£ o    » fi » a * « «
« * * g   1
I I.
7C 7C
T££££	
AttttSI5I5
^7C7C7C7C7C7C7C7C7C
x       4.
£ £
70
*ffi
ff ff
•«^ * * » ff * ffi« *
tt&      ff ff
tt****|c^ff*ff
ff tt
ic
ft a.
7C 7C
£ £ £ £	
tttt&Iflf
7C7C7C7C7C7C7C7CX
£ £
t t
7C 7C   t
ffi
tt
jpi ff Rffinn a«
$ & * m **  * g
$i£&d£ff$£&ff
*
£ £ £ £
ttt+sfilf
7C7C7C7C7C7C7C7C7C
3£^     I
7C
£ £
t t
7C 7C ttttttffff*fl#*-***i
t
-fc
ff ttt
in
an  a.
* ff ff ff
^ ffl *-
7C 7C ^ ^
5^   /\ A
fll
Mr su
ff ff
18 ff
7C %
£ £
^ til
;£ ;£ ;£
11 *f
i ?& r   I
ft « ff  4f
rifc Ufc a
S ff
£
t
>*\
ff
ff ff ff
_ ffl A E
O  7C ^ 7C
7C
3ff>  ci
S
*
5; s
X 7C
ill
&
SB
mm
# ^ ffl
til
^H 7C
-4;
7C 7C
ill! mmm
to
ffl
1
m
f ft
% ^ ;£
ni ni :n
tt & Si
3l ;£
S3
±
2: m fe IE ffi
a
« ii
-tfc R A
3J£ 'ff t
£
HI i
±
H ffi
jm
$
«n
E g ^
—* zr in
^f I 7C
lo  ffl 1* ff
— Uli * ff
*
&
sk _4- rr
n
ill:
^  ff  ff *£  ±
t  ^
—* i a
7C fill
te
7C
^B Ii ±
*  fll
£
III
*
Hi
S ^
Hi
ff ff
ffl H
tt
-fc
7C
AS
3%
IP
7C*
^N  fll
_ t tK
^ 5e m
± i
ffi #.
t
m 7C
7C
A
111
^ 7C ^
A   £
Hi   fill
t
A
fill &
mWmm
e * $ to
t
X
%*%
ff
IT R
ff B   H
n is
£
d«:
^"\
as ^ ^
I
fj3
E    A
3£ %
m m
I*
i
ffffffffff  *£
— £ AS    —
^ 7C
A
Hi
^ 7C
ffl
3) ff
VL ff
3: 3l
* tl
91 ff
ff
3
ffffffffff
% 111 ^ ^ %
£
7C
7C
A
|  fill
ff
-fc E£
^ ^ ^
£ A
111 III
Jt 3S ±
5 to ffi
ff tttt
E A 2
£
III
ft'-"
j£ ff ff
% 7C
-fc *E
•\
_«| ^
7C   £
I
1
7C
ffl -fc  —
7C
i
ID &mmm-j<.mto
to
JW.  wk)  ^^ WL
^ * ff
1111
7C 7C £ £
7C 7C
M ff £ ft 5R WL
t 1 1 t left
7C 7C 7C -£ j|g
iffi ^ff#
1111
7C 7C 7C £
7C
a
T
ff $
mat
7C 7C
&tt
fc 1
7C 7C
ft &
11
7C £
7C
* fc
*
EM
t t
7C
£
7C
XE
£ 5c
W ±
ift ffi
ff
ff BS*
&
£13
t
dfc
a
7C %
^^7L
$JBI
7C&
r*
ffi
1%
7C
ISA
tt€
ft
A
dfcf
•\
^*
^ ff ff  ^ 9
-=**
_H.
t
£
*2
It *
A
A\
7C  t
ffl   7C
111  A
m
t & m &
e ^c * to
ffffiff*asttffittffffi«2M
m  w ft-ff.ff-ft' t »r n  its  ff  n
ffiJI»«ff&:**M:»£ffff«ff««lB
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7i:7C7C7C7C7C7i:7C7C7Ci
I I
K&$£ffffffffffffftfff!ff£ftffS!|
*  jt ff tt si  ifji   m  mm  ®t
^c*2*ff***« A * frff&AAttlff
EHHHHffl ffl£££££££££ £ £ I
7C7C7C7C 7C7C 7C  7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7G 7C 7C|
■  •• ":' '' I'' ■
«W*ff«*ff»**ff*«K*ff Xl|
m $  ib « a s  mm   * * « * a
ndc^ff^«ff«FS«9ff*ffffiia9l
HEEHHEffl £££££££££££1
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C^
' -It   §:' I
$^$ff$ff^sntftftx^ttff$ii«s
IS ffl *n £3 31 Riff fit #   *«*$#*§
-   HHHHHHffl££££££££££5$
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C|
K£«ffffNJI-*ffftft«ffirilffI*i
ff NT'   IB   « *   * ft ffff -  ft  ^
^«*^ttff^ffi#^S^^5nm #^**f
HHHHHJI ££££££££££$•
%7C7C7C7C7C7C7C7C7C7CX7C7C7C7C7C7C?
I wl « ff m e *
to
£tt.ftffttff$tt&ffffff$ffltlff||tt
7t^^7C^7C7C^7C^j^7C7Ct^7C7C7C7C
7C
mmmm%mm mmwmm&Em&mm
7C^%^^^^^^^7C7C7C±7C7C7C7t;7C
7C
pi-it *a u ■ k k * ■ r tr x * v & s ■ it
isi ff * fa ff ii »is  ff  -a ff ii $  m
^^H^^^7C7C%7C^JC^E^7C7C7C7C
7C 7C
ff ffl ffi ffl ff Jt ff $ tt $ ft ff ff fc ft ffi ff $ ffi
ff^ff^cff^^ mm  m m
%^%7C%7C7C^%7C7CX7C%±7C7C7CX;
7C
^^^fffcmffffiffff^Sfc^^i^^ffffJ
ff P ffiffl#*ff *£«*#**    ff ff
*||i$K|g|||?5W*^tJ!li
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C^.7C7C7C
7C f- ff m
m e x ^ M
*ffffirw»ff«ffi»»ftiii»tt8fcttft»
®&#j£ffiffl?«fc& fcttff ff #
m » ff ft ft ft ff ff ^ ff ft nt ffi §i to * tt & a
^ (5]i i i I ^ i   &   # ff ff  #
^^%^^7C7C7CX7C7C^7C7C7C7C7C7C7C
ff *B &   ff /'I ^ ff   «« $9c ** *
7C^7C7C7C7C7CH7C7C7C7C K it it it it % %
7C H
7C
tt
ft ff Ii ff ft f ff ff ttff Xtttlff ftffiilJRII
A ff ta «i a si
3&
X:7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
ffj ff ff ff ft ffl ft ff $ ff tt ft ff ff ff ffi » ** •
^^S7C7C7C7C7C;7C7C7C7C5E?£^ 7C77C TcJ ff fit
Wl ft
ff E -K
to
ffi ff 58 A ffl ff ft tl * ft tt ff ff
® U   Ml M   ii & fg ff pi ff $ ff
m K® w wmmwimmi « id ff M v *t * *
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C£-^ -tfc 7C 7C 7C
7C —1 >^
I *« . ■
iiif r ffi m m ft « ffi xfP J£» '
f£Mf3«£^»ttfik^*rift| M£ ff ff it
HH£H£HHl££i£t5 SHHH
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C 2j5. ^* It It It
ffffiffttttttffffJffttffifcX 3 £ ff ff
ff  ft  t^i£i  ii  ff 3l  a
mmfom%®m®\hm®m» j& ^ ^ I
HEHHHEH£££££1 ,0HH^
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C —' 7C 7C 7C
1JP-    i- ■ It' - '
Stt^ffJttffilTXXfffc^ * « *
ffi Jt # ffi   §   ff i£ *g Jiff g
_fr ffi**=•«#«*«* ISS1  tt
HHEHHEH£££££1 BfSffl   ffl
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C 7C7C7C
& ff W tt ffi to tt ffi ffi « ffJ a ffi ff * &
ff I««   fcXEX  f ill
*ffff»«.ff««2E»ff** i?f
HHHHHHHH££££1 —g| g
^7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C 7C7C7C ttffffffffttffff
> *
| *
* mi
fc U ff ff ffiffiffiffi
PI  II ff ff « m ft 1
Xttffff*
£
if
■
§ i^li
JtlHHEH£££t
■Mp7C7C7C7C7C7C7C7C
s
*
7C 7C 7C 7C X
&
>>^
»«■ ■
■ ■  !
^M  *  ffiff  ^ffiffiffi
ff
Ml
4t
• an*
-# JL   ff   ff ff ff £
&
^
t * «
t|* E ff ff « ft ff ff
H S £ £ t
m
tt A«g
^ it it it it it it it it
IE
m
7C 7C 7C 7C
»
^
S
^s ffiffix^K*n
>S?
ff) St*
7C * JE■■».*   ^ ff ff
7C
**
61 ff « ft ff fl f*  A
*?!  ff  ff S
HEHHHlIfc
7C7C7C7C7i:7C7C7C
it it it x
ffi ffi ffi iff tt ft 8
ffl H*«
ff yf H      ff jE
*fc  I
tt          **■'£« ft #
ff ff «•
li          HEHHiil
7C 7C 7C 7C 7C 7C it
ft ft ft i
Mffiffiffi ffiff ff
»•■§
ff ff  ff ff ff ff
n «Si
ffi ff S & @ t* *
HiH|£ ££
it 5 fi§
7C 7C 7C 7C  7C 7C 7C
ft 7£*:a
I tt fc ft & &
a
I'i i 7v it§
ffl ff 4 « ^
g £ £ t 3*
±
, •
#
It
7C 7C 7C £ IIT
7C -""
&
Ik
jt
^•n
J& ffi ffj » tt 3s
«
* ff     2BS
ft
ff ff tt M jS
E £ £ A 1/7
^a
7C
7C  7C 7C 7C #$
M
|
7C
ff tt g& ff
ff        &
m ff ff &
H £ £ £
7C It It It
9
ffi  ft ^  ft
*I *i lg ff
J? $SKtt
H E £ £
it it it it
ffi ^f IE. ff
fl m ff *
$ ff SI ffi:
H H £ £
it it it it
ffft^^fflffff^
if # #i ff ft ff fifc *
Jt~EHHHE£A
ffr ititititititititnn
§ ft X 3* ffl E ff ^ ffj -_
5£  7C7C7C7C7C;7C7C7C^
* ^   I ^
!=? ft ft H ft SO ff ffl tt
7C m n a ff e
5ff & bj p fR «c ff ff
7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C
3* ftttttff ttft §1
Ififl ff &
« * SwIHpKffi
EEEEEEE£
7C 7C it it it it it it
fc ft tt ft 1 ffi ** ffl
EEHEHEH£
7C It It It It It It It
tt
„ i- m w
ff e * m to
fc ff #?fc w fc$ * ffi x
^   # fit ffi: #
ff ffl ^ ** ff * ffi m m * ffi
7C7C7C7CtC7C7C7C7C7I:71:L^
-'. I' "1I'''e;-  *
fftt£«45Kfcff«'ffl$#
MffftHE: tt At ft   *g
• ~  | ff ffl k s a g g ^ 5 ff V*
Jt^^^7C7C7C7C7C7C7C^.
*ff*H**'fc*'ttffItt
***ff*«tl« ffff
ffl ^ 5 K & a£ ff mmm &
ititititititititititit
m $ « # ^ m ff■ * » ffi *
^7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
tt tt fc ft * ft ffl * tt « ffl
scffjB^^fta^ffffr
g^^^|Li$^§f^§
7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
pi  fftt |
Jb e eg £fg
^M*  7C 7C 7C -^
EJ *   ^
?P E fl £ W
/^ 7C 7C 7C )f|
7C f
7C 7C 7C
tt $
TH
E 0
7C 7C
IB
E 0
7C 7C tli%*gitt&**::**iiD
£ %
A
n
m
4c
-fc
^1
f A
S (ill
ft **
7C«5
fin
ai m.
7C
IRS
1  #J
As
%
ffl
[fill
7C
£
ff
- x
py
±±
lit dtfc
3;
An
JL
7C
gjs ffi
if I i
7C 7C 7C 7C
ffj ffl £
«»*
7C 7C 7C
H^tt
8 ^ f
ft it ft
ff  #
7C 7C 7C
¥ff ff
tt
A
t£ X 7C E  *
to
tt
i
ft i
hi a
T in
E
IE
i
tt
a
m
A
m m
a
s a
« i
ffl
an   #
7C
A
fill
si
ft
7C  .j
3E  i
— 7C  ^
fill
I
ffi
I
A
Hi 7
1

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.chungtext.1-0356527/manifest

Comment

Related Items