The Chung Collection

Chung Logo

The Chung Collection

Yukon Princess Canadian Pacific Railway Company. Travelling Auditor (Vancouver) 1955

Item Metadata

Download

Media
chungtext-1.0228153.pdf
Metadata
JSON: chungtext-1.0228153.json
JSON-LD: chungtext-1.0228153-ld.json
RDF/XML (Pretty): chungtext-1.0228153-rdf.xml
RDF/JSON: chungtext-1.0228153-rdf.json
Turtle: chungtext-1.0228153-turtle.txt
N-Triples: chungtext-1.0228153-rdf-ntriples.txt
Original Record: chungtext-1.0228153-source.json
Full Text
chungtext-1.0228153-fulltext.txt
Citation
chungtext-1.0228153.ris

Full Text

 FORM 102 C3\u
CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  COMPANY
FILE OR CLAIM
-
tr*
te the
Joist {^©rotUa*
li© ©ill 1*88 e*ted©e4
of ■ eaia
hm Cft C« ft*
Mf  Cft 1# m^m4mmM§ fm*§
AiritUor cf B^iMHrital StortPMl* *♦ i#
Xa fa €l»i*f  Esq*,
Gatieral F»lgjbt A@tnt9 YaiMxnifttr9 ■« C*
Fa  Aa  BUttMl^Wil  B*%ftf
fltemral Auditor* Montreal, P. Q©
^ H© G* Letch, Esq**
Travelling Auditor© Vancouver, B© C» mmm mm** mmx wum^
mi^-^mm^mmm^mim :USBi
'M - 1MB.
^„s„:x;^L .1—-. mm ^
p»©
I* 5*
Coast
-JK22e8B.
4dJost»eBt8 as per steteaent
'iL
JilSL
♦197.09
E. C.
Coast
nngBCTlftt.
JL
flf?*09
JaLS.
f*8B
195©
•Ban
.30
♦197.0©
8257.00
♦257.00
H97.09
*m
*m
■■■■■*■
■  -'y ^
♦197.09
♦257*00
♦454.09
8. C* Coast Steaufeip© Bereiee - &taa4iss heaifle «ailwsy
Ostoo stesaftiip© Halted -™»——————«^—»«-»«-—
——**58jl
•If
: •  .30'
f28f9U4, B. c.t
4prii 20th., 1954 FORM 10!
A
CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  COMPANY
Pil#t Uc-
FILE OR CLAIM
Victoria* I* Set
mrm 27m$ If §6©
SMfti
D^mr Siri
Joint 0p#ratiori#
lite regard to tho B*B* ik PrlratMP
Wm will find atta^ad
ad ju*tMt©t# for January and Fatinaajy
ramtttift &djm#tiiS3si for te'2^10 &1^>
>ta tor 1956.
to |25?.©0
of adjust-
fours troljr,
#mtl*
111 « s i 111|
S ©«C ©C- ©b o
0C i B©£© Maedon&ld* Esq©*
Alitor of Diaborsaaenta©; Montreal* F©Q©
ioF© Cowie* K«q«9
General freight Agent* ¥anoow©r* B*0*
tmkm Butii#rfordf Esq©*
General teditor* Montreal*
aon
♦Go Letch* isq**
Travelling Alitor* Vancouver* BeCe i
•
9mmm
Ihitehoese
1*1*
ADIAN   PACIFIC   RAILWAY
BEITJ
«XMQH I       S* ADJ       TS
COIF4
tVICI
49 S.B.
n r
to Vancouver Wharf        December 1955
$ 209*52
February 1954 49
C.P. c/s 790, December 1955.
faltehorse I*T. to Vanc-.uv<---r ^harf
w/b 367, Feb. 9/54 C.P.R. c/n 374
August 1955
vvhifcehorse 1*1. to Vancouver Wharf
w/b S230 May/55 C.P.B. c/n 355
August 1955
Vancouver Wharf B.C. to Dawson, 1*1.
w/b 20899 »eh 11, 1955 Cf.l.
c/n R.222, August 1955
Vancouver Sharf B.C. to BBitehorse I.T.
w/b 21.464, larch 28, 1955 C.P.i*.
c/n E216, August, IV55
~ess adjustment for January, 1955
BlfJaw-eeasptff - tesu
Voyage 69 - White Pas® k lukon Route - Freight Claim
•4717 December 8/1955
Voyage 61 - Ahite Pass & Yukon Route - Freight Cleia
379 June 3/1955
May 1955
larch 1955
April 1955
Voyage 70 - ahite Pass & lukon Rout© -
h-4716 December 8/1955
©is
Voyage 72 - Repair automobile daaage - Freight Claim
eceaber 7/1955
73
70
71 ?
214*18
-••■•30
3*12
fcWT?
5*38
| 82.10
11.77
188*48
55.25
4*50    $257*00
2!L .Ij^jWuJiarch ,27ft,, J956. '
-   .. •  . .  * . • •	
m/,mm,
Litaited
1956
B.C.
.st
Lea
§ W'.h
| .,^..'40
B.C.
Coast
$ 257.00
i. ,,■-..
JSeM.
I 257.00 $ 338*88
B.C. Coast Steosefeipe Sendee - Canadian Paeifie Soilssy
Malted
— 50$ 8 169.55
— 501 .$S
m^liaJttJSomJbB: CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  COMPANY
FILE OR CLAIM
Vl*tet»iaf I Sm$ mmmmr 25th, 1955a
Wm mill f Sa* aitaahad AUlmrmmmnt m&3tm
tm the mmth of Qetelar aaKaatiac la I «wt mmnm mi*
Jwtowt fer f8©91 mla# ewawry ef eper*+,ieii» far ifff f&«
clatflag m##re«efiti^tt#^ adjttrtaaat*.
*** *rulyf
ae till i i .11 I
*3©
ecj  OoBo Ma^donmld* Seq#f
Editor of Diaburaassanta * lomireal* Qne#
St^e Cowl#* iSaq**
Qeiteral Praigtii Agent* Yaneettver* BoC*
F*JU Rutherford* ^q©,
general Auditor* Montreal* Quae
^H*Sa Leieh* Saq*t
1*rair#llirig Auditor*/ V&neeuver* B*€* 0
J*
DIAN   PACIFIC IA?   C MY
BRITISH COLUMBIA ( W.tSKXP 5WRVIC8
mmm3L~3333m333mmm3    X
* 1955
.'express Hewnue for months of    torch * o.09
Atrll 2.32.               f  8.91
Freight Clatae;
w-4390  -  aea bladee short (Voyage 73.)       % 35.60
"'-4701  -  mooth J>aete short (Voyage 71.)          2.49
U,3ce,mpeffi© ,
".'W1'':.,"-. ..  .tdicsl   U3 ■ •'■■;..ont account J. !:rlc::son
Injured July 1st, 1954.   . 27.00
c?5.09 7......	
AH  «*  B.C ••■::  .
■■ ■*»*******>.<■-■ m*.
33.
mm*£mm^.^3iiumm
h** "iiii   * ttvm^Lmzsm
li^tW^	
•1./!*
SBPiiiea
..,„...:.._.>	
im
ted
.3 * W *
Jac.
i^a.
AdjueteOBte ma ■
8.71  I
8.©8
•
&5.07  •   49*09
898,18
^aaearjr let te $ept©saar 30th. 1755.
with ttejesaeente.
Oeteber Adjti a.
i 5,581.12 f 244,687.4?  #298,888*98
3.91 8.91
8 19*7- . .
.12
: w.;,- :,w?
rt
t 160,618.68  t!S6,ai.28  #45,857.31
89.89 ©9.08 $ 56.18
1 I SJTl '  / 56.1^ FORM 101
CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  COMPANY
FILE OR CLAU
;. ;   - •
flatarl©* ft.©..
3rd, WWW*
J* £ilie, ^q.,
a 8
Ltd.,
4, S.v.
>..»l.rs
©©©rs4!^!.
fe*
fit* ror-.-r. ^ the e.e. w1Wt« <*i»i
lee i ■ fir the
£©i fe esHHsry ef ©per
few* trW
@ee»»t*st
,8*
861 jdotisldj Se%,.*.
Awditer ot Mebwrseaenta, Montreal, Que*
K.F* Oowie, Sec,*,
Oeaeral freight Ag»st, Vaaecuirer, B.C.
F.A. Ruthw^ford, 8eq*t
isaeral Auditor, Montreal, Que.
/ e*H4ti*B  p*firie  iiniA!  hxpoy
HEttM 0@mtl S08©T M
»»i,l :! * ftp-    . SC8
7©  ©est ef r©f©irl«« 94 jailets te
Wa9 $ it© *»ee*ftor» 1954
#  ?'.».-;i
* itlee sal
,   .,   : J
* File
¥* , file
. rue
P. . file v-WW4 - Hofrli
&"fc*8edarAi*« laetapEt"
....   ...
<?*?.-         .if
■ mMy
13*1?
(Waymm 88* H J
9*49
(Veyace He* 48)
1*40
4«aal*a4
1 4,359.77 —,««:- — W....
r.n-fei.il^
* toko* reti»c*t«g» «-. jaw or.
l.l«if»H.iiEi
»l*lfIffIfIT«
■ JUPBtweww (mxmaamim^Mm.
Of
Ja8«
^«JN>e^e©«K ss >©<■ :»«ta»a*t •**
-v3kSl*r^
■
iwelW xftSSL
^8ni   .*ftr,itf
•Mi
niWIyrr-* -/v
I 4,:w-,-.?/
lUw
nam    .-
%7?
;ssas;;sBs
.:.c,.
*ta©^rt> lit, *.s 'iu?w«*r  *tr*, *i©jfc
JNttS
♦ j    -a
4*3^.7? 4,
(f«8B
77
SU*.-"' «*PO? S^ l,,:.,I-.£^ 1^,/l'w/S XS ooiafeW1
•rfft
Ml
HhH ,*©«©«. — C .1 PA01K0 lb: T *» B. C. 8 —
warn bwm,
.  .  - .... ....
30, &S» *»— JB.
■■".; ■;..::..;.:  .,.;:
D a
fWSBUS .1 f
Tefaaea         from         la
Ke
ef
daya
Union
SteamaMfa
tAmited
Be  ®#
Basal
Heiffiee
mmi
Bui OB
lisdtai
tftft*t
Serfiea
fern
PBQFIT
LOSS
AdJuatttaEte mm per Statement %#
it-      #»     *t
flatf.  .
mMm
18S#J3
loo* 35
118,33
flail*
f 1*2S- "
$U§*33
Hi .33
" tBlVel
- S ■
imm^mmmm*»
3mema*y lata te July Jlet© 193$ aitJI aijmafmi^ta
ioUguat let* te September If 55    -."* *
5,672.40
91*88*.
jtjfiTu
24)6,687.47  fft,5W.7  £3.7f2.6©    156,070.38
.^^^^.^....^^ • 168,33
t48,6S7.47  C5t,3eB*59 "f5.WU6©    156,258.91
181,663*1*
51.
.M
JESSIE
B, 0* Coast £tee»sbip8 SerTiee • Gaaedian Paeifie Railway v«pa»y
Uhlott steeiftships Halted
30$
—.30./;
§2,337*34
ll'I.'Oil^Il"™  'l«','23f*3T
12.120.26
.#70,217,08
#3f.l®8.54
11,340.63
279.61
12,120.26
F0B. i$/9/55
a r
14141X81 f.CiriC 141114 8 8111411
^£^*w" A
9*1* File S-4J60 - -
F*B. ill© 1^*371 - BC
F.f. FU© i-4398 - 80- - HI*
F*B* File a-4391 «
F.f. fila 1-4382 - 88-17417 -
f .8* fO© 8*4198 - SC-16962 -
f ,8. file ,*~4394 Aaalt
891 68
f.1* Fil© B-49B9
(fegrog©*©.
feyoae ie.
CY©F*§»B©«
$144*85
70) 8.34
71) 4*29
48
»©« ia)
1*98
14*74
§  179.89
March 14*18 &&•
April aas-f 1*1*
April Ifi -21 U.S*
ley 3 - 5  »*©.
May 18-22  8.S.
my 8    i*b*
15
35*41
■-,*iy,*-&&*
Say 80 IJI* HsnaU «*P*
April 9 B«B* Isrrell ».B.
To adjust l£
• 1*4*
TH ,
(fspii© M©*48)
8.1. fright injvmi
•88
§.40
■"TgewST
{war IX ±m 9 8 1 1„8,8. 8 8,
late
tt la stofleos
1 riuoeee" test *©¥© ©ot bee©
Betas* #1*86
ateeashtee Halted, ■
^tateaest ef stevsta© Is
j 72.  i'his to adjust.
_™^iW2i_
te
i»aisdeA ia
'*£
#71*
aeeMp* Halted
91.f§
F0B/4 9/*?**., 1933* W   .... ' J -..-.  .  ■  ,
.  .-7,777 .  37/ 33. . "  ,.
3m
Haiea
Mai
ffo
of
9iy B U S 7 ': h "■  ■ £ s
». e*
©oafieo
xcyy.
m
■' teens*!* s
U.ait©4
1. 0.
0ooet
Am/j-'t-'-.-.-'-nta as per Stetesoat Id
i  *
:
#8r
.33
... ::=
•33
af
M
1 yj
.33
ii
 7:yA..A3
Jaaaary 1st. te July |l©t. 1933 site sajuetsseate
WLmmJ
5.612.40
246,667*47  232,339*©?  23,792*60  ' 136,078.36
uttf$i*to
,fl.*l" 25.792.60    Wfirhfir
B. 0. Ooest -: I:/*-. Serrice - uasedieo Paeifie ftailwiy Oaepaay
QRioa Btmmhlm Hoi tea ———-»——-^w—«—-.^»««„——„„.»,.«,
161,663*11
162,031*31
-3®l
».3©^
62,337*34
b2,2
W33,10S*34
11,640.61
. 29/9/39 §6**8161  f 4 8 C f 18  tiURi!  81111 It
C2^^W A
9.9* fila 1-4360 - 'm*Wm
F.I. fila «*437i • 80*1479?
f *•* file i-4372 • Bt-
f ♦•* FUe SN4371 - «w
r*B* ffi* *W4382 - 84
s .§£-16962
4
.te  3
U FU* .-V-A379
#144*65
3*14
y.^eso. 72)
1*91
p#9e
| "if 9.89
14*1
las
•5 -.
Affil 14 *
ur 3 - 5 c-8e'
itey 16-22  C .
Hy # i*8*
S»*9t |
•Bel
la*7j|  91 1*94'
m)
n*4i
te*H 9 1*.
Haitesti
F**f©*ry '.'th »
1#*   8* tflaate
.1*   1*4,
I 9e48 ,u ji iilo;i HA&&:*,
test *s«© sot
o eeeeas* te
IJLliUUU* . =
91*46 BefWIttie **t .»  lv
of leteaee is ; elt* toye«ee „/11 *
72.  mi* to sdjes*.
9l.
mmamamamaammm
a 3/27te., IfM* .7,3733 3
mam  g KMA it •  1*  Co I  ***
,*v—..w:,.......... ..,.,„.,.., .......:.;.......  ...■;.. \  ........  .....::   .. ,...w .,.,..., .,w .,...::.    w,    ;  _..,.,:.;,w. ..... ..w.., . c .. , y..y 3 :....,..,..,_
- --  -  -   • -  '.^  ■--■'-  , ■ 3.7.333 /  .../,,,.
jIb "mo: i'^o^^ziwuw *w>gcg.
Bllgtff,
JS»
11 f 1 1 ;; i -
no
ef
JSSL
Hal
i. 0.
riee
,..W.;
HIBWi:   1 S B 1
baiea B, 0.
?:teea8*if*    Seeet
8er*lee
Adjosteeate ae per stateoeat "A*
t» *    * M *g*
fr
:Hr
t.w.33
1S8.33
:■•.-:-•.. 7
168,33
"l#!aT
Jaauary lat. te July 3tet. 1933 it** adjmstesete
...::..::.;■'-.. '"  .  .   v".' .;'."W- ■'.  ' . .  ..... ..„,,.„.,.., „	
3.672.4
844,*-. c-7**7  ?32,33v.S7  ?5,732.6©    136,©7®.9B
161,663*11
Tit ^  ~*rnimM^m^^^Tm^—w^^—mM$.
at rtotr; =-hi-« -:.arvi«e - :j«ue«tea JPaeifle Mailway Cmmm$ —— 3©^
Hilea iblpe Usdted < '—.......^.h*^^.......--*,^-^^
62,331*34    U»«4Mf
TTO?*l4 loliti"
IBB. 29/9/39 11111S48 Pitltti 1118/148 •••fill
00*
3A33G^33»U /?
fel* fila s-4361 •
I -18-16#9?
f *S« File 1-4391 • H- - lit
f*8* File «-439i - -13
F*§. Wis S«4382 -
P -
f ,i. File ,-*%394
I  Jill
7
'*&.
m
4e89
4*
m
1.0
48)
14*74
7,34
at
1
ttfell
14-16
Bpfil ta§-
*f#a 16 -2i . .
iaf •
li
35.41
ididB* ieotealAte
*.-
7a «*je©* 1
88*48)
: w
fjf t tew as*
I©
*...-^...;
:Wi.^s :,«8saa© stew* is vomit tea
ki© tiait seteds* ia ttt**eU©*aea©
ef  r*e.*»*e ia :4*ae*9 alt* *ey©i©* ill*
.72.   1*1« ts ee;««*.
ualert  taoasBfttfa U-^ted 91*68
W18/B?***.  19JJ. —
.-■• w *  ■-  ' Y ■■-....:
...
J
ML
UT8HI
Me        Iniea B. 8*
ef        SteaaaMps Coaat
ra U I	
DlSBuSSF. Ill f S
Ttaiea
P'tearaehios
limited
B. G.
Ceest
Service
**L
Losa
Adjuataisnte as per Statement "A*
* »    » B MTgH
• 8   8 » »{*«
e ©8 a »p*
»» «   »f w wg«
908.98
906,98   2,290,42
8,736*84-    8,738*84-
',
.W.. -WWW ■   , 7777 ■
66 - 74 January 1st. t© May 27t*. 1959 wit* edjustwjata 4,763*42
 3 use let - July 3tet. 1933 Adjueteeats as above  "*<*»98
89.176.40
MsmTL
iXL
.99
793.5.5
2,290.42
987*59
793*55
1,670.07-   7.769T09-  2,290.42
1
1,781.14"
4*071-
jJmml-mL
12.77
1,389*44
8,738*84
987.59
W535
11,903.42
SSEE-
11,840,65
255,363=5-*   168,116.96  23,502.18   154,289.44
8. > 2j ^-  g» 1*781.14
177,791.62
4t07l«S6
82,337.34
246,687.47   252,359.87  25.792.60   156,070.58
IBI.863.I8
181,863*16
B, 0* Coast SteamsMpa Service - Geaafiiaa Paeifie Sallwfey Company  50$
Colon Steansfaio® 'fi:ultea — > > < . 50,i
82,337.34
11*840*63
^?8»e6.ey-
#35.248.34
#5.248.35
11,840.65
8/29/55 FOB. r
Jfc i FA<gFlg BAUM «BB»,arr - B, 0* OOAgf. 811T18B
— SS* " : --,r..n
MISUSE et is* •mm FKEBSKSS" se per ©teteaaat ef M*. 0* 0*
Hreefcs, Audit©© ef Freight aad stettea Ageate, Hestreal, isted
July 22ad. 1933 - File A-926164-4.
.., -.
Fietoris Wterf te Skageey. tfayfclll |35270 May. 8461,1999   May 1953  ?5S»
Sa f6efe is,,©©* for juiz|JeereHe© seeps**,,
JSBSL
13.32
te Faeeeeaws f*f. l/*iil 8-67 te*. 9/1934
0.1*. fi* q$? 1757 July 1393
Vancouver l*f te Bkttekeeoe. l/ltt 1-610 Jus© 33/1955
Oeeda steed - teeeater lot*. 1934
Fleterie Whf to Frteee J6tpert. -../Mil 34381 Fee I503
April 22/1955 -eyoill Pro 1504 AprlJ 22/1955 6.06
Feseearer -Af te w*ite*orse, VUll 22711 tesil 2
4.P.* T 6/1 R-194 Jose 1955
t© Kelt©*©**©. I/BU 23472 ley 14/53 «*FJk Y.
0/fc 1-199 Fas© 1955
FaaeooTOr te  hitefcorse. is/Mil 22006 April 13/53 «•*•*
Y. C/S 8-202 Juna 1953
Faaseuw te WHteaorse. ^/BJl 23343 May 14/1953 *.FJk
Y. S/K 1-104 teas 1953
?eaee*f©v te  hitefcorse. a/Bill 18654 yes/55 »•?.* Y.
0/1 1-205 ^ttse 1959
FSMQarer te Wdtifciy©t. WM11  1?8?? FeB/55  .■'-**.¥.
i?2©6 June 1953
Adjusts©** m statement  ttreh 29t*. 1953.  'ur Hie
A-tO/7/105 letter te yea July 4th., 1951
Faaeoueer te ^site-Horse laelsded te ear iterf .,320.43
0/B 55.25. tees aaetet deducted from -*iy i Y.«. 6303
Faaeoorer to  .hibaaorae i.oolad©i te our ..serf  335*20
6/1 50.44 lass aaseuat dodeetet froa a.Fjk Y. 6 .,101.20
Whitehorse te Faaeoaver .*f f/mil 8-67 te* 9/34 l**ele
e/l 1755 July 1933
KMtehorse te Faaeoaver *fcf ../ Mil 8-67 te* 9/54 6/B
1756 July 1955
te*. 1334 mm*
Bee. 1954 65®.
688*1 1955 f«B.
lay 1995 im*B*
lay 1995 14 18.
April 1955 72M.
lay 1359 74W,
Jem 1995 66MB
I** 1955 68 SI
October/34 62MB
Mere* 1955 70 W
Fe* 1959   69 11
te*/54 # SB
te*/34 # SB
8/29/31 8»* ,.'.' "."* ■ "■ ■'*:',. ■ -, w •,,...,....., .. ■".:.■',.'. AA;....,
9am aa*
e
a
Fie* earn
5, 4 1914,
31st. 1952
« 1953
*    1954
y -
j
**©f ihiy flte., 1995 - in
625
.' 71
m
m
.74
-
17.91
1.68
5.oa
4.09
2$*Q',i
60*41
2,24
68.32
M4f**f
-.35
8,
6.
3»34
8.06
13*31
5*
13*30
26*84
J6.37
gpii!§"
4ff?&
486,27
■.aarsss
8/29/55 8 4 1 4 8 X /> fACIFI I
wmwu taum, | series
«%37  --7- • - -www ,-f
7.
F.f* File 1-4006 - BO-13344 - 8if**e*te short
F.a. Pile F-434? - 88- - i**y feed
F.f. File »-4352 - BC** s> short
f .1. File 1-4334 - »•■
f*l. File f-4350 - BC-K.567 -
F.F* File 1-4331 - BC-lfc572 - 1
F.f, File 1*4320 - 1 «
f•»* File #*4322 - ' 390 - 8
F.f. IH* 1-4324 - bO-14403 - 1
F.f. Ml* 1-4335 - .§C-le395 - •'-
f*l* File f-4257 - -.-1
f.f. File BV4104 -
f*l, File 11-4333 -
F.f. File U-4232. -
F.f. File *-4321 -
F.W. file f-4318 - BCS-l
?/'* File F-4G©1 -  •'-13102
loftl* Sates - (0-15-371
*er*
?ire short
'ewerit sherri
ter ©oodi
■; rhrrt
1 -
^8.71
•iitteasl lay Blliteg *•*
teasel U.a.
lay Hte  12 tells lailAtef ter-r
Bay 136* 84
lay 8011  B.B. Barrel! i.B.   W* X;;l*ste tejo
Ape. ft* r.s. w ii. i.  i.A, fright i.«j
(Ve . 73> |
(Foy    . 74) „.
m-*m vr
50.77
I  17 WW
I  1W.61
g*w
I  20. CX) 03
28,
B.G.CW.S. imiml 4id teyaeat - S* i.^fhuifeer -
ahrw 7th, 1955.
tted B* - 614*46
'"'"■'    . **I.   '  . .- ,. t - L '■■."■  Y1:. ,  • ""■  'y.
Iter. 25 - k  ,    - Seeemte -127,0"'?} {Feyage Ba. 71)   104*ft>
Ite^erti  Vvao fer fhsrf HI; lag eharf© (Final) 322*ff I 331.94
rage te, 63)   57.40
we -re. 3) 7.J4
Iky 8   alsa** 8a     -rattens
iter 17-18       de
6hy 27   Ferry Fare n* FaneoMfsr aad return
Bay 16    ..8* 6«stess -     %f
May 8-7  teasea & llouglas Telephone
(Foys-e W« 71)
C*w        741
(Form.-a Mo. 74}
C?c    o. rt)
.7$
- ,1'j  .
.20
2.00 Wi
m.. 3^a »  lell
loss 1$ Biseeaah oa ilWW I  i i lte*i
1 Tie*©?
tail
» 767*57 •
liillliii
UUJIA
■
-:      -  ■    ■   •   .  -
Mm
Bjlftty
miAm
• tedioa short
(Foyag© te. 63)
>1  47.04
f.f. File *-422l - B0-1445B
F.f, ? ,..-  ■■  13 - BC-1
- foil sh«H
(teya?e %.
\    8.25
F.f. File i-435? - >-u-V.>943
- Lumber short
(foyage Bs*
i    24*40
F.f.              • Bt.-l
its sheet
(Foyaee te, 6?;
I     1.23
F.F. File #.435:5 - El,
- Coffee short
fVoya.-'O ?le*
CFo:'»"?e '-fe. 67*
!    11*83
F.^* File S-4373 - rC-1
BW|II        '"**H
■IkBll
* _2*53 • 100-30
3«tre fm?# Xn^t*»# &N&g*«3r
Sesgshsre tee. 20, 1954
S - #ffl*« 2, 1*55
(Forage te. 44]
.88 U6
■'>i«i<*ee8»eate H
.39®
(Feyac© te. 67 j
1    50.54
ise ess went  -,J
.25
(Feyet© te. 66]
\   62.44 TB
mm m
•31
P 1 ■%.. 69]
j-   -w.w W:
kmmmmt  f#
(f©fag© te. 70!
1   52.14
a 1 m®mm%  ff
.24
■' •■ 1 B*. ww
1  ©8*14 m
..SSS.***©*   8J
(Yef*£© te* 72}
a4.w
II III  UHIII*   §*
.42
(fefage te. 733
l    67.
j»8aee«ae©t  •§#
.34 «
(F©ysfe te. 74}
si.04 m
teseseasa*  H
teeooperlsg Coyest
(Feyafs te* 70]
•41
1    .12
fesoo->«rt-sg Cement
(Yoyo.?© te. 713
1    .70
Ba©a©f©i!tai cases*
Cfoyofe te. 723
'. i»»
l$4*89
ttitlMiMWBl
8*P* tepteyees s%41eal - S*
Ttehees - 4%8f ¥••
CFcyago 86a 54) 6 JgUfiQ 1  50.00
Alaska 00a tin loot tea©
(Foyage te. 73]
(Feyaio te. 74]
1
d©
ia.
1 21.47
#806.68
tees 21 Bteeeunt ea I686J8
13*13
.55 8ea Btr. 0, 0. Bros*©, letter sad
file 4-921764-4, eoteriag
■  , y.
at Aogast 22ad. 1955
ea Foist ."*per«tiag vessel
whitehorse Y.lW te f©Meaner *ha*f, .wyhdU 047 te* 9/54
allowed ,;209.ff ia lea* steteaeat, should te v214*18
B.C. te Skagway, ,-*», teyhiil £ 4380 J see,
-'letAvi©  h&rf to teas 14/55
Wletorla terf te  -riaee ,
1955 fro 1612, W3 34#2, J©**! 64/39
Fiotoria -A«rf to i'risoe Sajert, W> .
ro.ii>57, li .9 tey 13/55
34523 Apfil 21
Vl 3#34,3#42, 3«f0}
ooover Haft te Whitehorse T.f. */B lfU4 f elj/S4. iflf
l/B S 36329-18
FaseesTer iharf to Whitehorse f,l,  /l 5934 2©s/54 B/B
33559-18 sept/54
ftetexfte teurf to Prise© tefert, B.O. WafteU 3#23| 1
tee 35
te*/54
Jase/55
April/35
Msy/55
?aly/54
fta/H
isf/55
Jteig^  ,%?»«,
# m
76 IB
73 SB
7411
57
74 IB
4.66
90.58
9*4?
12.#
w*m
96.6?^
,3Mi
33..TI
8/29/55 F®* 1
Feyaaa...  . .  ..,  Free   „*
Io
ef
86t..r
♦
• BtfaJUlii                                   WML-  .
S
Y
..
■«.«i_
I |
i. 8*
Oaaftt
M.     te_.
§11111s.
Halted
P .
W;
teles
£te©ae*6f*
i4jiuiiwfttki «* f#jr Btmtmm
m         m   »         •
if           86   6t           i
m        mm-        I
41           #   |           *
■8 WA#
am
te*
§81*88
6.738.84-
,, „ ,68 .71.,,..
906.98   2t290.d«
8,736.84-
 62 .17 r ,...	
987.57
193.53
2,290.42
967.99
793-53
 _ -j**n -
1,383.44
8,738.64
1.57
'793.55 '
twiwaa.iiM^^                           anslPte . . N I sWUBtetlflk
m - 14 Immm Xt** to ©to* *1tfc.
 I«f M ^          1111
1955 ^** adjafte
L8&     .SILMJS
mU 4,765*42
.91
-,      ,fcr
255,363*54
.■ <7 7 y.J
"" 1,7*1.14""""
154,289.44
. 1,161,14	
177.791.48
 4,011,36.
'61.77
62,311*34
U ,903.42
,v,-W
PJf^^^fB
1 mr:nm
26a,12i,96  23,502.16
U*H8*4f_rn
©j
8/29/35 1
k
.48      244,467.41
W  "■»
atata© 5teaak»Mg® Ual«©8 -
-?  25,792*60
:>>*lj
fiee *            -fie
156,010.56
«-.ii**y Ceosoa
181,169*16
F  501*
., 30.i
82,39'i.H
11,140,45
v35,2#,34
^,2*1.39 mmmmt
JLMs
..
at •*•
•tea. Iff* • ma
ef la* 6V 8.
.........  ....
. .. ,-,, ,....
*
— '  teeiiii
mm *e feaoeeeea ur* ¥**U *-*i *#*. 9>U§*
... •«. *-* m?2«ly 1135
*fe, -41
. ■,.-•■
;.
tt *64
te -a*
T.
1995
. 6*aa if li
le 4 ia ems
: 51.21. leas eaala* detested  i
tmmx ts -sitohesae 1
9o*44 mm%
.#*##•» te F«aaesw sal
..
r . hf
IPWhw
I  41
All F*|B* • 1
y  «y«U 34363 te
Iteker- /If
..'«*■ I  1  —**4 2eme 1935 " n? • "-
I/BIU ffUff tef 14/11 - y *»
411 22006 *p«41 13/91  • "'«
545  *sf I4y Iff
IH tttte*W,.. j i 1
| /staff
. '%»•* at**, ill*.  ©» File
F 468W* 19If
f   *
*PI
Ttp*.
f
**fi
Affil 1^55 li
I6a.de
tey 1953 7'
.w
,«©
18* 1933 68 883 .
w.-,>
8©a©*©f    9
u.rvll :., ■  ,-■■  ■
m i9fi ii 11
;  ,.V:
te*/f4  #11
tetk/f* #     _« li Im
a
yj.
333-37-,
w
m
nu
mm
7
■.,•:,:,.--
V, ,,-,. is-ji-ac
0 4 6*
mJM:
77.YJ3,. .,3   7:,
-: ■ im
F.W, I
F.W. I
F.f. I
f*l« f
Pat* I
f .*. *Ue
F.f. F.
?.?<. *
F.f* f
F.f. I
f.f. F
F.f. F
F*I. 1
?. * !
f*f* File
F.ff. file
htttit Botes
1-4
K
~y-77
1-4:
m*:
B*4
1-4
laU
1-43
B-4
f-431
ft*
18*13344 - Cigarettes short
80- - tehy feed
M>36573 - Sow©
1W-16567 - foaote Juiee
kC-Viim -ieof short
?Ol6334 -
66- - sheet
6036483 - tjCAteee
i - Ur© short
i 14631 • Ceeent •sort
«i.W.-W - 3©  3  te short
-•.  m - Coffee short
5 - w»n - -s shrr*
Q0163B7 - ' shoe*
.m: ■ 91 .. rt
feysfe te. 43) $ 255.40
•* short
..
aaal Bay lil I - i -*©d Ul*
fteyage te
• te. 74) ,„,., gta©
50*77
lay 34th  12 tells te . -tnsr
Bay 13th  24
4  17.21
# 18*41
tef 80*h  it.i* terreH 1*1.
4 r. 5th  R.B. - 1 W.I).   BO.. tei#t injeral
All '^yaea* - Bate Iff -
- Fetewsr 1755.
emitted Bey »55 - 174.44
Ihsrf Bll' lag efcar^e
(tea* 25 - Ija* 11 • tefejwe - 37)
frspsrtl-a 6©aoout8r sharf cUllag ehorge (final)
fsge te. 48)
(fefag© te. -
o He. 71)
I  20.80 tl
28.50 16
57.10
7.54
104.00
mmmU ^
tei  *3a©te Css use is
iof 17*18 im
tey 17  Ferry Fare -;. Van»o*sr«r sad return
Bay 11  6*8. a -   a -saf
4 teoglas **' <va
73) .75
74) 3*15
74) *28
74) 2.00 99
W ^ 3 J |  8*48
HI dlseeaal oa #187.6^ 93* Faads
6788*67
1*08
1987.59 ',.,*. J   /
g,-„„n /
EF 1861181
F.f.
F.f. (
F.f. I
F.f. F
?*:«* FUe
F.f. File
1-4
B-4? 57
B-4'
1*4355
9*0
33 7
,58 * Bodies short
---W-,401 - Foil short
-:-!-■-74J • tester short
ftOi6f53 • iteemits short
a* short
BOl&Tja - soldi. ••■ ©hart
te* 47*04
te, .-■?)
1.23
13.43
,
.38
■Bymmmmk
\ w
733 73:  33-37,,.,
1 \fc
$:*m$mm$i
\ |f
Jar^flMfV
f ff
k mm ^mm^B^k
i ti
mmBmwfc
■ ip
Y     W
n
mmmmfc
ii
Mmmmmm%
i pt
•MB* 20, 1B4 - tea© 2, 1
(fefsg© te*
(Fejwe te,
(feya-e *• -Ws)
(Foyage te*
(Boys'© te*
(feys*e «» 71)
Cf©F«je te. 71)
(Feya-o te. 73)
(fcgro-o Is. 74)
•37
50.54
.31 W-.
3 * A^ '
Cfeyafo te* to)
(Vafat© te. Til
CfBfMfa te. n)
634.87
leal - i*
- *tey 1, 1754 (Voys, e *>. 36) ». ,5%ffi i  50.00
a a
sga
te.
JtA.4?
©a 6656.38
#W? ©> Jyl tl *
mm.
saaaeaa siaaf. -©#.
»■ i* .-- :  ,  ;»j      .-•  *  ,     ,   .  ■  ...  .-i -.1-
nn
# H
in
$mmmm ©*«• te fftegssf, 666* ipjpil *• *n*# -mmm
■.;.■-■    ■  -:.    t»8F */• ff li* fas© 14/16
If
te
9i«f8
efitttM
f«#
61«**j6l  ***£ te 1ft**** «*«**        - m.fa*!#4i, J#6»«
f»               *  *l 11, 3
tef/fj
14
«•#
te©oae*e* «**ef to  hitehtaa© teli  ffe11684 1     *  w
--29-M
iMMl
f?»
4^*41*
*«S» f*l,  ;i5f|4 2e*/J
•ft/34
W*t/|4
46
Btelft
a •«-6p8f8M8^ial  '^aPessT'sV  >sw                                                      a*
«*aa ww <**f 13/35
189/95
H
rnjm
■ •■ /;;; -,  3 '  ':   ;  '  -.  -■'■*  -  i  ■- 3Ai
mmmmm3m\3
. .,. Ayyyy "7 73.7 ' ...:,..
u  -   ■
JHb—.
ilB
.£bi -
te«L
8©
of
adjastoaate as for  ■■■
• -0  m
m
©
•   *
*  a
t «*A*
ay
©
.,.;.,.:  -
JS.. J.  .....
MsitaS
a. 0.
teea I
908.5
306*38   2,W^.W?
^,136.84*   6, 4*
.55
2,290.42
981.59
193
r
ttLz
J4 Joaaary 1st. te ^oy 21th* 1955 «*6l edjasiosats 4*165*42
t ,..
"W3I"——T.    'i?-~T7fr/M^T&M Tm3r^m«33n3ft——Sifl"
Lp r _I
253,363.54   260,121,94  r .11   134,219*44
w_i >jg, kllfM.
171,191.62
_ 4,091.36,
66,337.54
• Jl .»0    156,070,34
?.:'
lil,i«3.16
a. 0. Coast I laasislf© Bsaefaa - W ia-.us  -..21ft© taltesy Ceapsay  W$
SM©» B"*©*©©*. ;;t  ! i JUed ——— -. ..■> ura**!,* — «m»* 50,
62,531*34
i.;r:-:W.
#5,241,34
#3,246.39
1,38*46
t, 136*64
981.99
793.53
U.9C
Fa-rwR
JJA«*iL
u.J-40.45
6/67/53 . .   ♦
..'.■■..-  . •'.... ■    '•. •-.  \
of B«. *? ifHWPr if Br*   -
*edt*e* af fret©** am n*u©»
talf 81 HI.
■r..w-
■.-..■ j„  j-
*****© m vem -54
'»!» l/B  -i; .  ifll te** I t4f*JH
lath, Ufa iam* *    late jt.1i
as© isfatt. jrtl tew lit?
i 1913 t«84
. 2t6t
hay
*# ^iiesaraa. *  - -
,■ , -, , I.*
.m teuni m$ tem    Mali
■ telaaaa. ©f I
•  W;, tef 1995 7. I.
L11HH*BB/H lss%8 F.
» las© if ff ■y;
.... ?*
te* If 51 18
-©©eat teasl tfth* Itff, .i©
& I * ■* yea
.4
?*4l
i© ear «*aif #| |
te* 1951   I
161/11  # £8
■ Sf W-'-iiJ: •*♦? te* 9/J64
*«*ar «*f i -.-et H-h tn% 73
in tin mim mm  ,_/;.
H
j»31 -   » m
l mmm © 4 i m 8
■himmmmm^
.-—JJL
|fff
f.f, File
F.S. »
F.f. 8
*.*. *•
F.f. I
f.f. F
F.l. £U©
. *lle
F.f. File
F.f. fil©
F.f. file
f **. Fn©
F.l. I
F.l. I
?.... i
A*41t
641
•a6HB
.-€-.13364 *
f-4351-
89-4*
1*4
-
te4
1*4"
ft-4
.73 - Zoh.n short
86*14394 -
B014547-
'178 • Baa© short
,tOI43# -
m » Seep sheet
-mm - faaatsa© sheet
fC-W.375 * sir©
.u;-WiWl - ceeest
-Coffee short
- ■hrtefsa sh- rt
BOM3W - short
r,
I
tt ""-■■
m -:
-I57S.71
4 •*.*.
1361  24
telle Baili
|6jpBBa te. 73)
(fafai* te. 74)    27.72
50.77
6  17.
i. Iflesia tejarei £
B.A.
B*B* terrsH s*l*
8,8*
Tte, 1755.
Eater »f| * t%*44
7
par. tf - Apr. 11 * teaome - ??)
Fraparti a Fosso-.a«r -teirf * tiling sharga fflagl)
»ogete*
(Feyoft te.
I te. 71)
I ls*tt
$  20.00 11
21.58 tt
.48
7.94
104*00
JB |    391*98
6ft
tef 17*18
-J,    :    ■  ■:
6*f IB  0*6,
JJ -  -M :,• y
4©
©ro •!* Vaneeia
barters *>&mgm9
Urn T©lophea*
ea 8107©67< MS* Funds
1*08
(9^1 f*9 0 h i 1 * 4 I   4 e i •■ i S F
—J ,^,9 •*,.t*,-*^JL
IS-* i^n
F.i. File 1-4281 - rt
F.f. file - ;'"- shaft {Voyage te. : ..*®S
F.e. file 8-4357 - * teslear short (Vo.*aue Be* 62}
P.B. rile B-4372 - 81 1*
f*% rite 04355 - ^hort
f*% nim Umim m 9jB - tel. '  , ■ crt ^:W
?» tee, 20* 1754
- ;»w 2, 1
(Fa
n
(Feyefote.
wesoaa* ft
(teyaga 1**
mmmmm m
0,yJL  73-
#44  A3
'99a%9a99999a |f
©eeasaasl t$
.24 it
(feya- © te.
71)
,..
1 te.
72)
.?,,  '  '.'     ('
aledBaBBBBl
.4:.
Cfefagalte
73)
47.06 S£
:.-:•
.34 $5
(f «yago te.
74)
SI.
661.SIII 1 fr*
.41
(Feyat© te.
70)
•12
Baai         -*©t
-age te.
71)
*7C
:•:              ■. ■'.
(Yoyesa te.
72) .,
434*87
0. . tegtef «ti tedleal - J. * loteoo ■ 1, 1754 (Fe ,  . , . _w,: 98*88
fe
:: J£  :kn  -■-....,,J
H.49
em*<-SiV*» se© " *.  .-,
i: *-4*
' ;  . •
.   ; » >
- isl 3
--   :
f 4f*a *
jam* yr%m
• rf -. ■#  -..-©at*
.  ...
.. 8?
14* 8©f
, saftttt 368883 1
•ateld
•  .,-.-:-' J::i
I WIS
tefffl
-&tr/14
74
il
lis*
^•v-
|4*i7^
MM
mm
, teyogss
7 <mt>mr - b. c.
mmmmAT/^msLMzmt.
'. -m
■---..■  Ht
ttmWUL mm.ifm »m mm+D:/§
mm 3|«fc»29j£  i *y m«*aiv>>
Mtmj^tmm** iifer : t«toim.t *
1
i
8J
69
#
H
i
m
#
■
81
1
M
tt
ef
15
15
**U*
d ft F &11.1
.... .  ... ...   .......  ...,.--...   .   .  ....
teles
teessMfs
lAsdfed
1,0*6.95
■ 93*
.omM/ ti*
.. - ...
. «H,-?t J«s««ry 1st. te sgvil 2lth.l95> «ite
• -•■   -    •■*   .
li* « %
33.1^,:
29^65*37
• -...--   -..- -   -   '.   •'■' :-■--■:  .'-■ •'    ' '•   ... .-' ■-•  .... -v.■■..-:.  .....  ■   -  ■---•-
.  .-..  :■....
■-■/>.■?>::■  jY-. ::-,'■■
Had ted
a. 0.
0©s©6
8.1TM7   16**4?.15
3,' o.4»
.12
23.997*46)
409.12
7.13 1*19
6,689.10   6,269.70
6.7
SUf-""    '   -it
?.^..,.Pv
&
11,041*01
9,123.26
....
.13
6»2v9.10
.bT"
^W*w»-w
■*8*
B4.W6.6t U8*f41.*14   17*474.32  114, "j 59 .77   134*216.69
tS: -Tenths***
54*545.11
wy,-«>242
;J7.34
**   V.  WI
1st Sto«8«ad8l9 ••tftokf • ^mmM,m
oeoao-aeaaooaoeeaoooaaaoaaoaaaaaaoaeoaaa  JWi i
^%*1^WI ftl"
.12
*H
-/* 1/8/53 '
y j/imml
1*044*78
7H,#
llt6Sl*|t
/.-,.*
.11
*
* letter .
-. c *■:■
7 ■■.•..-.
■a©
.-...
if* Si
Pali 661
:'. *m   v '-7- s yr-_ .■
, - 3 "4iiAjM»
'3* iftiUfpi
^BBs  *<*"•
eeU
I*:,
•  ...
i
W • *. . •,•« .-..w-
if.:
34**7
i;-7.',7
J- >  '- .r %; :£ -W
84*48
1.96.14
7.,r"
194.54
W.'.te
•■'-  a J. -
/ * '/ -•
'   "a
2»?42*61
.31
te- ww*
44*39
*94
. •  "   • w
1     *   ;
7  .'. .# - *.-
5.55
M
19,54
l»#i.l1
•
51,69
.44
..W a
* *     ? • -
3.
 m  I^^^^^^HHI
| £
W
fe--: -'.'-  .... .'.....-... . - >.. •
... ... .
— -.;.*.
Lis.
r.,,    f  -J
te %
». ■'. «
let
-uiiaa
■■Aft irse* Use
..:-w,w:-.  •;
mi©
mJH
*j
2.012.11
-31
-
16.54
W.w
194,6©
.4®
81,
13..
MB.* 9
98.50
©f,
46.
4*11
241.18
664.51
It ,112.55
'3lJ^i"
•fl»
4,29
152
■>•
599.14
SotS
. Ofe?»
.41
^:-!2.1B
n.95
Is;
• !-'  u
5,*ww.te
c,'iiif.n
k.31
>,f&4..
13.   T.
.33
Ll.62
.16
18.54
.a*
.46
.29
194.6*
si .41
^4*97
39f«lf
iW.:te/.57
II^ImI1
f8.fl
13 .130
4,155.61
17.95
10.56
42*61
44,17
1*314*59
148*11
24*88
7W
:MnM3" WB333T
#,lff*f4
Wd i/$/m ■Mmmmmi
|   ..
8 14 1
,  l.  :  I
. W-W-
f*7*  f            ... - 1
r.". Him B-42'29 -
te . "*il© l«4?H • 1
r.«* ww#  -te?? * i
lailt tetea
440 - she©e « h ;rt
5172 -            st
&©. -      heat
■-.
'.slag Short
£-14507 -
••
/'■tepid*
©, 53
4a8H 8*6bb*I?~ ;"'
.-/:.,:    .  ,-;■ JJ    .   ^    ■  „
.-
ww
4.61
11*70
"W07
1*©
[ 10 ♦ 89
- ww ml*
f m
urn
i 7Mi    13Ǥ5
fH**. 1 -' 5#
Vtfe, 1
-.93
ted
*
-las
.
711
i.ir.
2.0C
2*83
7.18
'11 >'
m
m
W12 JULL
JE5L
at of the  vuto« fciesees* ©raited
te teles i«ssftk»si.'..a E84* n©1aas iastes* of  • at
tee.  £a,  ■ -■»*try te edjest feys#a fit Btete
a neaaalifa limited 1 tell I 461.93
. BBaH WtmmUm terslea Cteil \ 4M.93
I8J8/ 1/8/55 *.,:,,.
'mm Hat*, lf|3 - »te t, 986744
sa«ttei76a..
if  te"*
,fl# ©ad.
,*n* wm m
it! ■ ,
44 8*1.    f .77
46 1*1. .4*w
.17 .SSmMmmmW^
3'. Vila
.  t    ■
te, W.-.W/W:,.:'
' ••   i . 7
-• "  f
a*
*
W w-
-
■, :   •
-
* •    , <
iff Ml
tefcea into mmmm% la
MmSjkJyLmmZm
:..:.. „:,,
/-i  ii ■
,. WW.
/. ,  ... /te^  -.. te...te.W.,te
-  v
41*8*4 4 ftkOaftie;-
* *e«r ,
f
- 303 A»# at -Joel W
Odal I af 0
iteae  te,te»         #te  kan  M iiliTfTrlik ©m it 1 iff  %^'
te-/:  "  '  -te'    :-   ;
plea - lasaajf 1553
i
I
IB
ii
.yy, /' /, yj,/,  7y3y-Y:"'  37
8te>
15
-isea !*«nw?t
4©80  f*Bf«rt
-----
te.
te
55
.m
4.
Ha
23.
/■t.te
ti*
te.Vte
1.1"
61.31
te.lt
M
-
is
ii§
1.5*
- or
.....te,te
feU
,JK
.55 w . ••■-    w "
-   ' .-.
JUL    JUL
HH
WteW -, .
f mm
m
-
va'l.t
4Jft63»f»
WW;
kwiltesuB
'  ■■-••   '    •  ■'•  "-   ■ -■   ■ •  ■•.-.     'te". ■ ■-■ ■   •   ■■..•'....  ••■ •'■•■  ■   ■•■.■■■•    ■  '  •
..,/....  •■  ■ ..■ ./te- ....:..
*  3 o
1b6)P8II8I61'
©aaa
if a. ■ f©.1 ■
©*f*F*f§   6,
I«*2si41   *»»©■ rt.id
•te»te|.41
489*1?
.....:,...  -:  .  .,.v-.,  ,.  ...... .-,..,.- -.,.-.
11.0*1.37
f.lte.te.
i,te3,H
#te*P lesasay let. so  prtl r?t**te*> tes! ©ft*  4*11
a©
6  r> >*  iie.iw.w  if ,8*1*11
. ,>. /   te-
ii  154*Wt.44   177*111 *1
.
*f*   r,
t* a  wpppppi
-  te--  * ,- - , ; . ..   .
aaa a a* a a a a * aa # a ♦«.* is •#-#.# «»•**##• #«##•§ e *
*i*5f1*34
* ' ,'* '
«-41*161*6?
1*1*181 mi?
mmaaaammaaaaaa*
.12
V'~4W1 W6te* -.. A
G3:".: -.Vte......,,,/,,,',
• r W
48 .Ti
881 tl 86
6© ft
!»   fS
.-.•
4»2
1-4 ae
*#** /©a©
Ma*
©Ban
6* 1,
t ,
■*
W
if-..,
SI
IM
•ti
*F
■.  ...
11^*61
W:N:.'i
tea,/
WfafP
■;"'
#7*m
.39
§76
. .
tetete
-.;.:,te
Hall
■::■
571*
»f8
n
.40
14.41'
.4&
176*54
»6.*4
1 4 W'J
h.*y
■i.H
6f*Jl
ftJMf'
:W".  ■.   '.'.;.''
.-,  --.te
-17
...33
,,-*  8  ;? """
|8.
3*-.
1744
«
1,
'■■.
11.
©88
•J
1.33
^i.*l
HOfflKSf '
■•■■W,i'..
«  ,   :...-
. .'•
. yy/yj/777Y77:'7y: -^ 7
.:'.,,:   ...   te ' ■    .,;.  /•    ■.■.. •■/■*, ...//.;/,
m ■-#*
te. IstMkf i
:rf.
-. .«
;
......
j6jfafe*$  i
Vte.te
1?,**:;.»1
Hi
■:,.,;.jyy,  . y.-s-vj-y-
- ■ 7 . f
.,
tela -
.  •( /
.:,.:,':/, -:.;s
,:-te ■-,:.■.*
Witt
allot
lift
»te*n. *#
: ,  -  -
8*1*
,,
fjatf
id
1
14.
/, • #; >
^ -
»9*4l
i
649* tl
mm
s
- .-■
81*18
88
*il
te5
if.**
a*
.51
■•: .54
if?
#*&■?
4*
1.
* .;»
6.95
f ^ WW&™^4f*^™
*W4 lty„ :  KtyY: -,
.-•.;te;.
. ,iaa
C3yyy W. 37} ■.;
,87
(Foyoge 6e.
4*»
Cfeyage
■, • ■' :'  •-  a *    i
25*74
m is. m) _
tU
s te. &<
ay 7th, 1  5.
-«hise««ia * MBBMNqr 7tht 1755* 3^y^
■ -orti-» Veee ©or tearf Bllliag Charg©
«©* 10 • 25 - teee*»w •  rrnii.|> teW
3 ■■-*■■- ,* -y 1*»
'./"■■  -<  •". 33 8.01
'yy  <■■*  8# mm n 3.3
-■  " , ~a! ♦   • ♦
Bf 6*0
hf
*   .  . .'.  .
1*  :.
1 ,
te
441*f5
■jj.,,,, jyy,.
,.W   ./..te ,
ry,*.   yym
im9 §m
:   , .
'
yy
mm*
*y
-. •  .
te
,.-  te,./. 8* .    •
te. *. e*
*  .  .   .  ♦
If ft.
-
7 :  .;....,_.
:,»
■■,-.
Sf.
■   - s   ■
,,t,.;.,
# »#
#*144.«4
81 886
4M
te
84*1?
66*1
4?.#6
HFOSV
kdsfigi
*/i*
48
|©||
9m % ..  te.,WWWte. 377Y77 tete.Wte.WW.Wte/	
w
^terfsiai
: w tete
'  -i
46 6> | *
IB «■ # It
n
.^^,i,,,..,.
n
**t©aShtTf'
...    - .....
■■*
468.WI-
3
te
1*4?
tela*
•t.*» -.
.
• ■ . .
.,y3
mm mm
iftl'i
JS^^&l,*
.4.
„ Jte-if
i^te-ff Jaswsry lot, u ftta. itfcdl ■**©  4»05>.te
......te'-"/  ::    :---*.,.» ■   :-"    "•■" .    •    .'•;-'.*   ;•■:/.'' .,. „...,..  .„..-   ;  .    /-/'*./'/
4»f«
te  .  ..,/.,- ,    :'   , ,y te  •-■ te,,   :    ,,   .-
• * yy$m sW£«  .'''
tmim
7: ■■  -  - -' i  .    <- - ;   •
ir #.<©•#: a o 4r *'#©*«* f**84tff## Ifftl i©*©#tfif*f >
:   *    *
. wwV"■■■ „;. 1
• ^ll*©Miw#ftf
eoMBaWBlaNeattS^
M «•**» 3$S3 ■    -Mmm
■ ,7  7.
as
#te*i<
lie*© ta
ia**«r >/lh'»
-ill*
'■©6166
la I
./:/■
te  - . ■    ■
* «e«t
f ■ «teA.UB<
i- i ..
•
• •' *
Ht*.
'11
9* •If
54**1
»1*8B
^ .1:
Hf*f1
fE
If .ia
it-a*
:   . - te * > !
te..,-
7 Wtete/W
,; 'te,
#1.11
ita*4#
7.
te
tetei
i, te>i>.te-?
l%
.jIM
*.7*fc**5
l.teteiW
rte.wi
2,429.91
.y3y,l
#7*51
' ' -:'< •
111*11
i4».44
'te
te.te
.40
i.;
. '*■'
! '. ■
1/.
*f*5©
t,3af*41
Itelf
*  W1,
1*
31.
.46
3*
I74.fa
3v:,A37 33,777
S
O ■'    <- *
.,.:.. ....,, .-  j./y
j,,...
W/te 7 J 7,77  .te / :
:■  ,■■-■  •■■...■■  te/;I vtete
,  .' '  % :.
■.-.-""■*-  -
**atf
*
teal
--y.j
.  te.  ;
teal,- f*
w"# /■
- sail,
a©ar*es
' V - T-. ! g   -
©a
tte- -
3te /.    ■;,
©•fairs
* t*a©
-■■-♦
i
.
19.44.
IB©**.
-W*  ■" *''
tete . *
I«16i
f#-
f8*45
...... fp-jF a #af
114.4?
WW.
te,K.  '   W
it
. s
1111
..
;. ft
(SLX
...   -,
•:; v? 'W, 44
3
1*1
. yy
M*
' *
i'il.
-'   ...-.  .    •:
•so
\ -■ *  "
■ ■- ■■  ..  ;,
...-■-  ..
LI*
• - .'
15 -
3
4-   :-©. te- %-,
te of j wt Vegaaa #P
■■,..,.,-..  ,   ■•■  ,:    ...
4    ■  -te
8* le
i tell $
(8*61,
4H-93
486.91
38a
fateM Ml*,. . -   j *
''Wte.';:'?te";  A3- j y.7 3  33:  ■'■:■■ w   -w-.-vv
, ,-,..../ ,;■*./'..:.-
W?
%*• 86H.
IX    .JUL
it/94
j. •- ••
#a»
te'  -
■■■■.:.*.■■
=•■
■m7>
m  14'  * ' *
te.. .' '.-.VW..1!
.< 1/-., ^ :.....-.   .  •  ,..
.  » ,,.73 33 :'. ....,,
tLA.^.GGG^^3
%%-
-40
-MiliiHil
.- ■ ■ - -.
WW
- - . /,
,' •- r
foal allied *y
IlillBiill 1
te
8
7
i Hate- ■•■••
-
yy   ■- . ,,
* j*-*m
m.
14.9*
, -  -,->.:■ - -  ....  .-■:■..
real * -Trtase -«*?
...   • i, . :   ■
8
te.
W
•te Y»y*M»g Hi f ,tl
 j^ff^iZw^S££a^.^ w*t - ,b. o. ooah mmm
warn smmmmt nnsso
88. wipte teOafOSSffl* - J'.=.Wi >-te-'WAlCMj?.
^Zeh 25*h.l^d»rtlTltri;"l95r"
12  A|»ril 12th. 1955 *P*1 216h. 1?53
Adjaetneete as per St.-*tamest "A*
Idjastsesta as per Statsswst *B"
Adlttsteeats ae per Steteas&t "»G"
■ n jasteostess, py aect i"tDiw„ ,r
11 T g 1 0 1
He Otaloa
ef Steaaahl'Dd
days Jdaited
 1,646.60  *
D I S B U S 5 F.ISIII
B.C.
OSSSt
;-Jsrit©»
teles
&
25,M8',11
28,119*91
606*12-
:£
■-■■. or
29,028.84   2,129.2©
8. 0.
Ceaet
Kerslee
TBI-
19,959*59
19,236.11
1,112.95
123*90
40,433*15
?H)Hf
9,166.13
 MM.
11,351.16
LOSS
11
16
842*93
14.96
53
808.12-
14.96
11,*13.5?
16,501.51
1,112.95
.90
55
J3fa»f
M2&WA
m
BSSfitdBT »S.m PilgVXOe® «»»»
yomc-.j ,11 a #12
66-10 Jamtary 1st. to March 24th. 1955 «16* Adjustuwota
11-12 ynrmm 25th* te April 21th. 1955    * * 2.166.4?
1,288.15
1
^055.24
331,658*21
37y'3
*w
y
132,940*96  12,131.82    81,645*12
te   'te-
16.69
1^*7^1^  WBSSK.
33,^3*54
23K3!*
39,151.48
54,545*11
B. 0. Coast Stesnships Sendee - Oaaadtaa Paeifie Hallway 0©., $Q$   &?,21f .56
0ai« Stsiaashipe HMted 5©£   ^21,212*59
1,112.95
808.12
#.94
1,910.01
7&/d 6/8/55 •
s
•
omusuoK mciinc mxm&t Gommi«
• B.
0. QGASf SSH9ICS
JHI
1 HmHTiiD
~
S3.
"warn
mm
i7%x*-
jp^mMx
mmm* * msmmmm tmm mmm tst&a
1955
te M&WLL 11th,
. 1959 .
Uai
on
B. C. Ooast
UTiiei
IhteMBly©, Ltd.
Sendee
Jfh  ;
Or.
Botoiisio as par ships ms&itaat
loasHmJoi®
^aacouvar to Jsmaau
421.04
421.04
TwMimrtif to S&agaay
400.13
400.13
Ya&oewrar to !♦#• & Tel© Stations
11,401.91
11,401.91
W&m Bay to akagvay
1,846.60
1,848.60
d#Pf I Tolo Stations to TaEeouTOi1
MAIL
Soo A. Jt© Pattarsom* g latter 4/15/55
12 ,€12.96
12,412.96
r;o'#;6o	
546.61
25,181.11
mm ,	
546*61
21,031.31
DISBUlSIwEIiTS
fagta
6,248,55
6,248*55
Wait AasaaamaEti
394.61
394.61
Stow&oriiig «a Yaaoouvar
1,411.29
1,411.29
AasosOTtomta - faaeouvar StofaioriEg
11.30
11*30
Starefiotimg - Skafnay
2,804.18
2,804.18
Aaaoaas^nta *a Skagtfay stai^dori&g
13.61
13.67
iSteToSoriLm * ©%MI
141.23
141.23
BartMiig
286.10
286.10
fuol Oil & fax
2,015.11
2,015.11
Ztouraaaa * Ball© ^'iralaaa, Ha4ar a&fi #
CoMoat flight Ohmm®
0
652,20
652.20
P©> & !• Ijmura&oa
82.08
82.09
Bapraolatiom
929.58
929.58
Maala • 0raw
808.84
808.84
Bort Chargas
163.14
I65.M
Jisoella&aotts BaqpaMa
31*3®
382.51
211.81
: tores issued
.43
641.93
642.36
Suparrtaloa. • Mailma a^pai^ifttimflttt
29.65
29.65
Audit 1mm
201*55
201,55
w'elephonea
59*30
59.30
Stagnay Agasioy Fata
223.88
223.88
Kate&fcia. Aganey faaa
5.81
5M
Jtmaai* Agatioy faaa
1.40
1.40
te&WtiliMU m^mnm * ©taUt
30.48
30.48
WawiiiffiT
21*00
21.00
Fallot Boarta prapartlan
153.14
60J.88
151.02
JPallat BoaM Iatai*aat
20.45
20.45
Mft fruak Mm
32.40
32.40
Tomntor m^mim
11.82
11.82
ChafkwM tlrno
11.81
11.81
QwmlmxiX
1,481.18
1,481.18
Skof labour
130.96
130.96
Cargo Gtaari
20.00
20.00
Telegrams
1.68
1.68
Prsmluia 'He Sa FuEda
62.28-
62.18-
2,'48 3.6b
11,413.59
19,959*59
21,031.31
PH0H1 for YOYkm |#ft #1,011.16
FQD/& 6/8/55 w*m fr«» b© o© mmt   :m
16 'Bmn
-mm a jar» trait iigm igt&a* if is to jpbjx gita**! ifffi
Kayanma aa far ahipa jsanifaat
Ifemoouvar to Jmtaau
Ta&eomvar to Skagnay
Vttaouvar to f ©Pe& Yell© Station
m
WmPm%A,Mfm% Statioma to ffmeowar
eTumsau to ?&&ooutar
Ham to faaoouTtr
Saa Mra Aa Ma J^ttaraoii1 a lattar 5/15/55
Wages
Wagas Mmmmmt®
StaTaioriag * Twoou***
ilaaaa^anta - 7mno\xmr Stafaiorimg
Staw^oriiig • Sfeapray
Aaaaaantata - Sfcaipiay Sftam&oriftc
StaTOdorl&c • Jumaau
BartbL&g
foal Oil & fax  "
Imauramoa - H&li© Mralast, Baiitr and )
Collaot frei#t Oihargaa i
P© * 1© laaura&oa
Bapraalatioa
Maal 883 Craw
Port Chargoa
Maoallamaoma laepo&sa
staraa iaattai
aipanlaioa * Marina Smpariiataiiiaiat
Jtollt faaa
Salapheaaa
Skapmy ilgamoy laat
KatoMten Jigasiay Fees
Jmaati J^mey Faaa
fflmTalliag Ixpa&aas - Audit
*n*®% Boards proportion
^arfl* - Intaraat
■felon.
amahips Ltd©
402.00
4i8ef3
IpiOlafl
172©54
i5Sa?0
Hall
4?a88
1*50
2a #65
186.55
95*30
21*56
25*50
131*36
13*53
2,129*20
B. 0* Oeaat
te:;.te..-:
618.22
421*31
13,141.12
13,321.39
11.21
DR.
OS.
89,119.91
5,114.81
363.28
3,445«.U
16.19
149.55
1,163.80
580.24
826*50
566.01
331.98
161*35
651.44
215*20
4.45
6.61
543*60
11.54
1,333.33
■  7M7
16,595.12
618.22
421*51
13,141.12
13,321.39
11.21
402.00
440.93
29,022.84
5,114.81
'563.28
1,801.21
112*34
3,445*11
16.19
149.55
196.90
1,163*8©
580.24
12.86
826*30
566.01
151*98
209*23
658.94
2&#&5
186.55
53.30
215.20
4.45
6.61
21.56
25.50
680.96
11.54
19.53
1,333*33
11*61
2,129.
mmmthimk
"167501.51
19,32**32 29,022.8T
81.61-	
19,236.11 29,022.84
19,236.11
Profit for Voyage #?2    #,186.13
^mr,-Ammmm,*m<<m*<<Jm<m7mtim L1Z 4 8 iCIFIC   1 A I L f A Y X
BHIT1 I  | ,46NOP i 8B©m
!> - aBJIlfMBB6
F.f. Pile 1-4201
F.f. File 1-4235
F.f. File 1-4263
f.f. File W-3940
F.f. File W-4154
F.W. File 1*4103
F.W. File f-4310
F.W, File f-4303
.te-13886
-34302
BC-U301
BC-14629
BO-10837
BC-13
80*14214
BC-15463
te;-lf>423
M$mm,m3m®LM
Adjustment aeoou
August, 1954.
- Ammunition short
- Candy short
- Qnioas short
- Liquor dasaged
- Beans short
- «*x short
- .74 no dawseged
- Glomes short
in rate.
, 1954.
(Voyage Bo. 58)  8   7.70
(Vo.-age Ho.
[Veya«s te.
. a-e te,
(Voyage do*
(Voyage te.
(Voyage te,
(Vo -age te.
63;
641
55]
63;
63.'
Ln©er 8*4
2nd Engineer  11.2
3rd *©r   8.4
Chief Eafjinew 7.
2nd Sagineer   8*4
3rd kef   8,4
Chief aigineerl7*6
2nd Sagiaeer  14*8
•aer  15.4.
Chief
8*1
3rd
hief I
-.
aeer 5*6
r  2.8
• 2.8
21
• 8,4
hours 4
howrs fe
hours 4
honors fe
hour* @
hours fe
hottrs §
ho\rs fe
hours 1
h.iTir* i
PS  i..,
m m
.0489
.0498
.0254
.0489
.0498
.0254
.0489
*om
.0234
*&m
.0254
.0489
.0493
.0254
3rd Engineer   7.
: m 7.
ted Engineer   1*4 B*
rl ',;; .: 1 oer   5*6 hoi
Chief k<ig.W>aerl8.2
2nd. Engineer 1"....
3rd Kngineer  30. .■
.0498
7.35
1,92
1.38
73.53
Id. 56
4*32
Mmm%
.41
.56
.21
.34
.42
,21
.96
.84
.39
.27
.14
.07
1.03
.42
.07
.27
.49
.18
,34
.42
.14
,89
.93
#   164.10
Bee
Ceaeat - Stegasy - .May 4th, 1955.
„*T7q7»ft%* V^yo^er fryf \3X3^373^M
October 3-20, 1934.  1 ^eaue f 38,519
Oct* Sl-Mov.6, 1954     6 29,497
December 3*31, 1954     • 21,410
January 1-19, 1955.     * 28,460
Jan. 20-Feb. 3. 1955    6 21,066
Febraary 4-21, 1955.    8 23,^50
feh.22-:';aroh 9, 1955    6 26,379
(Foyage le. 69)  7   4.9^51
128.00
91.00
67.00
91.00
67.00
79.00
mmMmM
10.83
4.91
(Vo:
608*00
Carried Forward,
3    787.84 ■TIM
c , i i a I | h 111X8  rI 8
JCJ5S" - ADJUST -.:■ W
w.
Brom^t fornmi^e . * © . * © a • * • * «|   ?B7e84
Alaska Co^..uiiieationa * i&roh 15$ 1955 (foyaga Ho* 70)  |
Alaska Cowr*ualca-.Moii5 - : wrcii 31* 1955              (fojawo lo. 71J ©75 SB
Canad tan Hatloa fUnr/© falsgrarns « »*aroh 17, 1955     (Tc.     :>© 70) 3©58
U©So Qovar'          Ration * Junaau » Mwroh 15f 1955 (Voyage No© 70) 22©32 IS
Waat xMicw                               troll 1955f       So© 70) 7#09
last          f  -  0 tin      it Board • Fab.. ©^^(Vqymgo So© 68} 26#46
i#?i I  loyaoa :;>e:      ijrwKst # ,,©  0 31/rchm** m
Lorigshoromii ♦ February 7thf 1955                (Toyago Ko© I 44©CX)
Woi       Coapenoatloa seymoAt ** £© A* Thurbor -
l&\.yi  reman * Fobraa-^ 7th $ 1955                (Toymgo Ho* 68) 13&©4l
Worteosi1!* OonpoMatlon payM**t - G* km fhurbor*-
Um 0mmmm. - February 7tb# 1955                (Tcyaije So© 6c*) 7Qa§0
few ©oh    ' 1 - ii        lain -
February 1$$ 1994*                               (Vo      -;>* 49) 7 a 20
Hi       DoftgUi Tolojfaono • Fobrnairy 28t 1955       (Tc      ;♦ 59) la32 IB  325©7?
I 1#U3.61
ham 2$ jjiiiiail on  32*90
# 1*U2*,95 UL
— a®- *i    jq-w,, —
WHARFAGE as* CAW BASK that are te he dednetei
that were included in Stataaent et Mr. 0* 0.
., A.?. * S. A. Hie 4*HB164*4.
■ 1 T 1 1 P * """ *~ teH   JeN.
Vaaeeurer Whf te Whitehorss, Y.f. Waybill 115165 te
115553 ise.
Included in oar Revenue - lharfage 241*72, C/R 24*5? 266.6$
loaa aaionat deducted by as frea W.P. A Y. R. 92.28
174.41  Jaa/55   67 NB.
Vancouver  >harf to ihitehorae, Y.f. Waybill wl8533
te 118880 inc.
Inelnded in oar Revenue - lharfage 476*06. C/R 33*12 564.18
loss amount Seducted by ns frea 9*9*% Y. 1. 129.36
TEEM Jss/55   66 11.
Vancouver Sharf te Whitehorse, Y.f. Waybills W19624
te 111878 iae.
Included in ear Revenue - -.Aarfage 214*4?. C/R 45*15 257.56
leas amount deducted by aa froa W.P. A Y.R. .65
'l9l.fl"  ?eh/55   68 IB.
BlBDi
174.41
454^0
198.91
#08.12
f m/I> 6-1-55 .' m, , t ...V. teL
,,^,TI6»a ^mff, ^mmma* —
of wmice aaa i sua of tbo *is&. iss*
tJtat Mm mot bow taken into aoeowtt im p^fioug adjuatw-ents*
HlTE.gl
Freight
height Adjustment
i§B«£  .m.
70
70
91*2B
5I3T
12
mmoT
16.32
■sSr
«Ntf|**%p4N»jaH
11811181,11,1 .ll,
Uft 3ro«k Hire
lift fflruek Sir©
iiisosllaaeous
Berthing
69
70
26*0C
46.46
51*68
—fife
,7-Y'y
6/8/55 t         *
s'ik'smmf { d }
mmm sf su
—  SS. "10KON FUNCBSS* —
Jr.
J. WI0K€1 vmMmm* sa per State
aaent ef il
G. C. Brooks,
» Auditor of freight end station
i Agents dated
lay 27*h., 1955. Hie A-*28764-4.
B. C. COASf SEHfKS
REVENUE- HSdllSBICKJS
■en
vomes
BR*
,<»»„
Vancouver shf to iMteherse Y.f.
»/B 16576 lasaV55 B.1.4 Y.R.
160 Mareh/55
jaa/55
66 NB
6.61
Ibiteherse r*f. to Vaneouver ..hf.
, w/B 8.3B6
laa/55 1*1*1* C/N 54? - April/55
lsn/55
66 SB
77.42
whitehorse Y.f. te Vancouver Whf,
► l/B S.187 Isa 12/55* C.P*R.
C/N 546 Afril/55
las/55
66 SB
307.88
Whitehorse Y.f. to Vaneouver  hf,
, 1/1 S.192 las 26/55. C.P.R.
C/N 390 Af ril/55
Feb/55
66 SB
216*64
Whitehorse Y.f. to Vancouver Ihf.
, 6/1 V113 Feb 25/55* C.P.R.
;
0/N. 1959 April/55
Mar/55
69 SB
.82
Vaneouver Whf. te Ibiteherse Y.f.
, W/B 1-22454, April 26/55
undercover. Coeds ahead Yufcon Priaeeas Mar 11/51
Mar/55
7© NB
.16
Vaaeeuver ihf te Whitehsrae,Y*f.
WB 1-22453 sad W22455
April 26/55* Ceeds ahead luhea Princess Mar/55
Bar/55
7©NB
57.B
Vaneouver wharf to Whitehorse, Y.f. */B W22533 April 27/55
undercover, Goods ahead Ihhoa Princess Marsh 11/55
lar/55
70 NB
19.96
whitehorse, Y.f. te Vaneouver *.hf. l/l, S193 Jaa/28/55 0*1.1.
C/N 389 April/55
Fab/55
66 SB
195*71
Vaneouver ;hf te ibiteherse Y.f.
W/^270 lareh 31/55 Our elaia
4458*6-20 Repartee to you on ay statement of Jan/55 ss debit
#12.37 should be Debit #3.97. See «.P.& Y. Q/l 1|8 Mar/55
lar/54
52 NB
8.40
870.93
DEDCCi
Vaniouver *hf to Whitehorse Y.f.
4/H19173. lss21/55 W.P.& Y.R.
166 lareh/55
?as/55
67 NB
14*71
Vancouver Ihf. to whitehorse Y.f,
, W/B ^20191, Feb 23/55. teP*&
Y.R.C/N 168 Mareh/55
Fsb/55
69 NB
14.27
Vaaeeuver whf te saitefeeras Y.f.
tf/B 18758 feb/55 eetaA Y.R.
C/N R162 Mar/55
Fab/55
66 NB
7.46
Vancouver shf to whitehorse Y.f.
W/B 16254 Des 10/54. 8*1**1 Y.R.
C/N RI63 March/55
Dee/55
65 NB
268.22
Whitehorse Y.f. to Vancouver Ihf,
W/B StlO feb 15/51 O.P.I. C/N.
284 April/55
Feb/55
66 SB
29.72
Vancouver whf to whitehorse Y.f,
i/B W19868 Feb/55 aVlat Y. R.
C/N R1S3 April/55
Feb/55
68 IB
2.10
Vancouver ithf to Whitehorse Y.f.
y§/B2077 Mar H/55 IM Y.R.
C/N R176 ^pril/55
Mar/55
70 NB
40.60
377*08
070.93
377.08
^495.85
9m/A 6/8/55. Jm I *Jfc.
..  -V:,.',...  :; ,;.tetetete
•  ..
1>t..»^April lltbf 1955 "'
a*©*! n**. * -
Mjeatae**© ii© par f t*4
...«%aies*1
...
i g
teWjji^liiJB;
...
aWiBf.
llessia
•a*
^BJL. **| ^ .
'■-lim
fi^rt
-.?t>te«te   tf.
Ol*
tei,-
84
te
w ... :
iti***
et»JS=La.
64-7U iasuary !•*• ** H©*** 2o«a. t*h te^ti**©*©**
_
*•**
te. ,.te.    ;  te-   /;,
I*
:■  tete   ..
...
**(Po
.....  ;
if.f5».ff
,5*1.51 *n
i.lli.H    1*lll.fi
If 1.98
k.431
... s.   ...
JS}-
9* 1. «ss*t 8*e* -■•«« « , »*„ 5B;i
88e# ..**...*•«.*».*«.... •*•.*•.*.....«.«..«...• Jtii
lapel
-
©la
1.9'
-:.::-:  :,-:te.^;.. Jl
JSmmmmMAL 35-
aaWaUlla
te   « : * #  te  •
kst&sas m
8181
.-«  .  ■ :■  ...- ....
6a * ilHMPaf  -.- •   - •■ -
sat*
&
:ift
^ ■■';. •
■■■*-■
.■•.  * .-
.   ■.
 .te,.te\;..-WiteC..;,w,.....,./
yj^y'
y
75.U
2«w15.1i
IP**
Wter< ;
M
-.tev
fit 48
, te;
1.84
■    te:.'
1 aJWi
i-.>.te
te--
•49
n
m*m
*9.
-y*y
■tete
m
•
yj*Y-<
afffll
'■   f®y/
■*
te
m
M
v  %
p. -
tev:-
1 -'•■ '■ * '-W
my
-Wi*r/
AB
tete
58*40
Wte..'.<
Wi..';-'!
i»-
*W*te
*H*t6
114.96
- a
60*'. ...
■:.. *  -.;
%*m
„,i:.l...ur[ ,|1>61»,
■ ■■■ t.- ;■**>*■
cspr—
^ * "
3g
7
e -te-',,-  w ,f
, . , a
'•te :te ■aA, 7,
mi.
-h
tote
6*
te  •»'**  r* *. "toUoae
to ¥i
»»•© letter >.
_
'• M
1|4,
16*14
68.
1.
tl*
w
151.54
11.55
* i. s.
\.
&n*«
481.31
U-.747.1f
H*ltl.f*
:te-
!
mTZm
«.71*.bl
WWete
>*4#.li
148.il
1*94-1*8*
tll.Jl
■Wte
te:,-:
.35
r.44
4*48
141.48
17.54
l.UJ *11
'W.sfi.p
r:.-W-
618.88
441.51
11,141.12
13,321*19
13
Ip^oS
1*18
y..-7>,y
3,*wai
iw
188.55
-
1.763.81
510*64
If .46
yi
te V,:..
8M©0
.3©
tll*8B
■ ■  •   •  •
fl.14
25*50
660.94
17.14
I? .55
tetetete
6-8-W* ■ it
. -
F.f* HI© 6W ■
, m© tw.
tew  ' 1 - 88>
•*3$68 -
'68 *
fte2U -
,-.,«., .
I «
short
J,7):   - te  -tev,    ,;
*©e ehcrt
I  SW* rate.
as ■* ':. ,  i
1 • Be* ( .-vie*
»  v:;):  8©6 8
- » aa* 54)  3rd 5
o. 41.
I .So. 61 j
fc&a&m Ms* 48]
-  .;.. -j:
|8 ie*
5
i© to.
te.
:..Cte."*   -:    ,  J.J'   J
r-; rs   . /  -■
i 1*
te
,
.41
.86
.te
•14
.21
Wte
■ -
r
8a* 43,
is. 65!
»:
♦ft
*y?
«sr*h,
Ci*Eri
- '-oar 4th, 1
8e* «)  , M3kS i
m -•*©.
171
(Voys-
* * i ■♦ | Jj X  .
mJmimX
4  987*84
$ > .   ■>
% (leva- e is. 71)
\% * to. f. 3,
* ikash 15, ran 8a* It}
i He. til    f*
(tsssaa to. t
•*■' -.'
v.j.^^-. &» . y*.U^ 'jl, J. M
W*i* *©. ! ,41
lertawe's c©©p©**»: absent * 6* I* r*
Ctete-o fe* i
v-W - te---: ?58 a Bto 6f) _ ,33: tastes© te se
eere I ks i*s*easa* af la* % i*
A*f. 1 i* h*  1 -*.
tiSIMM©.^©
t. ?.f* lifltt B19141 to
if355 ise*
laaiade* ia ©a* Baas©*© * *Serfage tal.lf, c/s 14.97 • *.4f
a© Ha© ...te * v. «. ft
faasssver ree, y .-,
to las.
laei a eur tofsaa* - *sa*ie«e 164*04. «/i 64.    4*»
lsa/li   41 88* 194*41
By «s fsea tet:*# f. st.
H totems, Y.f. tojeslU »lf6t4
to «1|818 iae.
ia* f mmm * *©pf*i*
leas ©as©** toiseted by ©• 8saa 6*J. «. t.«.
1  886/H   41 *©. a#8.fi
1808.12
f •/» 6-i-ii -*  s, • -ff ■stt,i*asiiii.iii.*l
.-I"  -,   -.' W,  te,.:: :.-   :.:.:;   .; <te : .    ::  te tete'te*
ttet have ae* hoes tote* lata sea**©* la partes© ©ejaeteeate.
.JL&JL
f4©©4 Afff	
saw*©©*
f**ei$et ai jaotoM.*
91
te-
9l«tl
;
^w**^a^^eese^^,as»sete.
MU   fl8t3«#  M|a
'lift ira«k aire
Miaeallaseeus
Bsrtsias
69
48M1
84*48
§I»86
6.
mm
■ . ■--    yy UUL
8* 4. Haeka*  editor el
lay ?1to„ IV y* 'HU 4^66164*4.
•?*>•
Ji*.
' fee «*i
U© IsmS
#CTiwa  ^anar^H^? p gp
iMtossaae Y.f. to ?©«eeuv«r
$Wa/9$ 6.. *•-* -   -
hi to©©*©© Y.i. to
W
sMsoBea©©  ■ . to
-y *iat3/li
sMtotefse Y.f. to
6/1. if if Af
■tete
Y.,.  WS 16516 Iflal/lf IM f.B.
B 1.384
if. -/-;: 8*181 'Sm 12/55* e**»*i*
1 BOH las 88/ff* te-.w
, m «1| 16*15/55. left
tl* -886©Hk* *p*tt 84/if
jiiises© 3%$
,*.;.  V* **6844i eal 8886JI
1   i  - »"*/55
, f • - i *^533 Apttl f 1/fi
v &©*
.©horse, *.*.*» Vwsasaaar af.
e/l Hf J#m/5J
.hf te  hltotoaee *.-..  /d68H sore*, 31/31 tos ©tela
asforts* to pea ©a «** ©toteae** of ate/55 ss
tell should te fie**  5.91. ?■<#© -..te* y.  te 156
sm/-m
lea/if
las/55
i*VfS
tea/ii
isa/l*
ssatfij
a*©*/»
818/11
ihf to
166 m*mm$
Vaasaa    if. to li
Y.B.0/1 166 IssaB/ld
fe*see*e* 8Mf to
aiv>5
f©aoeavea Hf to -M
c/l aisi terea/js
-hite***©© r.f. to
*8* 18
Vnsaeaasr >M' to .<*i
te
*hl
t.i.  ..  1/111, 8**81/il •».*•* f*B*
ill, to* 8j/ij.  .*-*#
8*lb  ft**8 fs©*/55 64 *  8-1.
Y*f. 8/1 88814 toe WW*  ;*^«* F.».
*af. »/i sua to* 15/lf o.t-.
f.f, te'S ©18861 laVli IM f.  -
y.i.  ./*e©n ,<» il/te  •*•* tww
Iss/iS
1*6/1*
F**/I5
ftaiAl
te*/Jp
FeVS*
8*6/4 4/8/f5*
"
66
46
44 8B
68 f 1
4f'
HW
7@Jte
98 H
66 SB
99.41
mm
M
*U
31.13
V*t6
ifl.li
m*WH   ft»
mm
m
6f hi
66 m
41 IB
61 m
68 11
91 il
14.11
14.27
1.46
266.12
if.1t
848
~H*lg.
311.06
w3 itiJuJi,
Eju
-:
--'■---■ - -  ■ .•■■■.■
m *e pe* Jtto*©aes*
.©tosat© mi && Mm1wmm%
te.
mamam
&t$ let. te-wase* ****♦
'    ..--  ' -    '  '  Mtte
■■*   m
;:'W;te:,.-;::,te,;:-,  ;;::te
"■  ■;;•!
t^wfpW"
.   '•
■
►If
*fl
... .'■-
♦if
s-
ft,*;? •
te. i-.." ■
tete   te,:te.
*>©  ^'■'■a:-
MMM}
Ji
aaa
■7  : -.te "■■--:;.-:W. te
,; . .
tl.*».9i
m
!-#*«>*« v 11
j^m
■ .-
* ■' /
„.-■
,  ,.
PJaJil
te, .'te..  V; " .    ',.  '  ..  :..    .' te    te ,..*".
maUmmhm
....    -^	
.:
© totter Wi*/l#
* *,
■•as© * Bill
y - ■-■
tool. © <toe
•Ha
..  .,. te
48*
■
•al |
-
• * -■»■-.
tew
:•
.  - .-: ,;    i
488*14
te  *    te.  te
'.   -te  :
19.1*
a©
11*31
f«©86*96
<T- *'.. • ■•-. * j
■*
11*61
»*1..l
tt*«to
• -.-;
fi*i*
IP©8B
«is*ti
tt*68
-.-«*-,:
SU.
'"  *    -
161.14
; te.te
ftog-
ft til
>- "teWi
64a*f|
441 ©14
8f<
.-•',.5--
te?. te
ffefl
ll
man
W3«
1.
*#69
Bjag
Pi
9«68
Jl
89*88
61
151.14
6*5*66
•M6
Tl
jjfcO|
P.
i.iii*w
ft*
■IJPPilPw
m
88«*8
Hi
1*41
,1.88
,'te-;,-""'	
..te
■':.   te*'^
^
teTr,, ^g
■tete.. ..  vi. .'.  I
mm
.:■ ...   , '  ■   , J '  .:
te  .  I .  ;-.
we
*W.
. ,,.  .  «** te**©* *
* jr.
faal «
f. * x*
te©****
~mt
. tete
left
m
te
:,:',te
.■:;''.., yy
ian*
te.
.14
H.5J
■ "  *   ■
616 .ft
461*H
te'.J  Y,
te
U*29
i©ite*si
Mf
l*96**6u
Jl§.i4
' 114*18
.wi
I'«f8
:*4*
«4ft
u*m
H
.
1*18
411.31
tp*9if»18
#1
-IdftK
it
te!
16*98
tef.te
Ill
•14
HI,
»1©H
111    tei?
81.
.41
17*5*
Tf7;   9©«aRr
"13   ^w^m^r
*''$$  Wp^NP^  *  8*
4*6*15 i I
5—.
?<6 - ..7 m short
& - Caspar ©*«*%
19 .
(fsnaa 9m* §9%
$
-':'te WWfv   W te" ',.". '';
* - v v •* ;*.0
r-l>/*<S  **   4*1
■y**7/-7  :*
...   -   •   ■••■    te  -
SO   lW
-te
? to. 61}  laA 1
ag* Be* 481  6hJ
te    te. WW
b. I
teg* ao* 63]  Ch:
eg© to* t-
eg* to. 63)  3*4
■  •   .   ■
to. fc)
to* e, I
is.
te.
u?S
W {
.54
♦21
.14
3/
•48
.21
,17
73
1*01
•Aa
.J
•14
.43
?•■;
'  -;  '■  " '■''*"•
US
:teW.,::te teW/,,
Oct* ll-te.i, H5A
•-.--  '   ».., ; w
.-... •• «V/<,; tete
I
|
'fl
i
i
i
I I
(ftMflft *a -2}  2 I2*#00
tttf
gg  a  *  a  #-■ -:
tete,
1-
mm te© Hi
ntte to* fl]
p*tete*98|
:*|P a** fl|
■? j* *■-■■
3.33.
%m
Mm
76k,
7th,
oat - :. ft.* ftorter -
■'.. y
.yy,,.,:7^7 3- 7/3' 7 yy.
y:*"
Sit:
y  3j/y7777y
'  -  ii t
..45
'7^0
*m
mmmmmmw
te^:
saaspas • .
• •
a*. j a*fS8 tost
A.f* A f§* 4.  nie . I-**
*, g.
te
■ ■ • *an
*,>•»* ta*.
•teteae*** ***a*teip. ill.
ar a* ft©e  .j. * y, i. ' n*m
i*m*y  y
■m $W0Wm.
.<■
lee* -.
* ****!» .to* 1
te a* f«em . t»
-: te*'"te
ii*
..,.'.    ...'--
etotii*
i*ltee6 is
#14*4. • & - 41*11
56.6$
il
Mhff 8 •
iiJt
WW.  ,,/■- ;teww;
'imamm
3 7
... •-.  ;  •  ■'    -  Yy-Y/y.'/y
m-mmmm^mmt, .m--m*a*m
■ --.:•  -   ""
a ''• wsmmmam^mm^ame*' -
,"te."te..W. "W
10
ft
'Ha
il
1*«H?
i tetete...;,...
Uat% "ttiHP
% 3m^m MU
ktottogyi
m
mm
mam
©aa^l
/m JJLi
aapiwwipTBiaiti^iPsi  ^e^Bi(|..|s  j^i*
8 tffll laito'ii »**'•© te".
Mam
m* .189 H8 :
f -*r. 8/1 »*if8 is* 867*5. te.-.te
*•*•    .uj Uft81  I   ©tele
#4|4. -*rti 84/11
aw 3ky>
m/y
: -'.te ' /,. 1
:te   te:' ., . ..  ., :,- ,,y
ftn/ii
laa/lf
#16/1*
te*/*f
**W>1
HUH
8©oV»
«**/M
'to)*
144
y*
te- to ite
-hf. to
nn
to  Hi
ftf-
if to Utt
t#« m§ mmm$
mmmmm ***. to t.
l/ll mi jpalV
8/1 8196 >#*4l/f5
6JW8JI mil * i  Mft
v.-* Wl 688*4 '»'ae 1«/H*  »*4 *•*
• *   * a * •
8*1* 8/8 wtf*6i 161/11
wan -to* ii
-te/WI
•toll
m/$$
"-m/m
M
1M/15
. te   V.  .;.•,:.
44 te
44
44 #8
6*
af
|t 8ft
11 IB
*l®m
m
f*  m
m
mm
m m
mm
m
m m
w
,3y
4*41
99*#
Mill
*§8
M
19.51
m.91
■*
14*71
M*f9
9*44
•ma*
tf.1i
fell !U~~~*
3^  -    A%3«*~em£   /&  m.   3%3*^ ^ J2^-  /f*-^-. ommim pacific rail ay comply - b* c. coast simo&
JUtfL* S LQtI3KP
m, "mos phjbgehs" - jouri* ate-tei'ioRs
Vsyag©© 65 A 70
Tomoi
IX)
Mar«h 5 th. 1955
Mareh 24th. 1955
per Stetoaont "A*
per Statement WW*
per statoasst WGW
per Statement "Dn
per Statetaaat *B*
„i intei
mo mim
OF SaAMtetete
DAYB UMI«D
D I ft B u a 9 x, k ii m r s
15
coAsa?
aim
■BJ'IBl
U1..KM B. G.
Sm^SHIPS COAST
ini-BSD
£AL
14,393*62
262.52
10.85
10,611.35
16,514.08
262.52
341.60
10*85
i»**W*»uni*M>w^»iM>x»*tj*aHFiii'''"'"
35»fll2*64
.:..::.:'..
'XiioS
69 February 22nd.
70 Mareh 10th.
Adjustments as
Adjustments as
Adjustments as
Adjustments as
 A   &s as
1,009.13
116.00
26,379.31
24,453*36
241.71-
149.40
375*31
25,462*51
241.71-
325.40
"■■te « ^ .
2*180.46
347.60
1,161.92
8,868.43
325.40
1,185.13
3   Ay
16,975*75
865.08
23,044.75
16,112,67
262.92
241.71
347.60
31
spmaby ,im Fmmim yyy y.iB >te te y .jiy
66
69
68 January 1st* February 21st.l955 with Adjustments
58 Days
70 February 22ad. Mareh 24th.l955 with Adjustments
103.62
1,185.13
80,911*83
50,740,38
ag^
51,925*51
35,813.84
.■■   -
81,015.-65
51,925.51
4,510*33   31,302.51
7,627.4f   50,343*21    57,970*70
4,510.33   31,302*51    35,812.84
1,288.15 131,652.21  132,940*96
3   *ii
¥39,157*42
B* 0* Coast Steamships Serviee
Wnien Steaaship3 limited ———
*12,131*81   81,645.72   T3»783.54
- Canadian Paeifie Hallway Co*  5©£
39,157*42
#59*151.42
#19,578.71
#19,578.71
J 63.
FGD/d 5/7/55 PACIFIC 1 *3Y - Be Gm QQMT Silfl
*    -
ffi ss© *wsm 3 2    ,;i^£
ffiUmi DIL mm from February g2m^# lf55 to Mareh 9th#> 1955
H1TE1D jt
Bemue as p#r skips jwalfsst
*D
¥aaoouT#r to Jmeam
fmmnmr to Skagoay
¥ameeu¥er te i«P*& YeR* Station*
gmBOBK)
;s'oF© & Y*R* Stations te Tamoouver
Jbm#€U t@ YattsouTer
i£i*I£ - Son Mr© A* Ma Patteraea*a
Selegrsm Mareli 11 tka If 55
DISBPRSBMEKTS
•;ego8
urage Assessments
Stevedering - Yaacouver
Jisse§ameiits - Taneou^er Stevedoring
Stevedoring - SJcagway
Aaaesrateiits - Skagway Stevedoriag
Stevedorl&g • Jtmeau
Berthing
mml Oil I fax
laauraace, Hull, iiraleas* ladar and )
Colleet Freight Chargea )
P© A I imiuramee
Bepreeiatios
Meals - Crew
Port Charges
Miooolloneeua Ixpe&ae
Stereo issued
Supervision - Mariae Superiatemdeiit
Audit Fees
Telephones
Skagpay Ageaey Fees
JtoteMlcaa Agemey Fees
Juneau Agemey Fees
i*ra veiling Expenses - Audit
teessanger
Pallet Bearda Proportion,
Allot Beards - Interest
Uft frmeic Hire
SMmotor repair*
Ctoekor9 a time
Overhaul proportion
8hop Labour
Prelim !!• s« fund*
16 Bays
Uniea
B. 0. Serriee
teaosMps Ltd.
Coast
552.64
Dr
Or
552.64
78.94
78.94
12,373*26
12,373.26
12,832.68
12,832,68
48.76
43,76
., 493*03
.A #3.03
26,379*31
26,379.31
5,403*20
5,403.20
33**01
338.OI
1,066.50
1,066.50
121.86
121,86
3,316.21
3,316.21
16.41
16.41
232,77
232,77
175*38
22.40
197.78
1,998,46
1,998.46
581,29
581,2?
73*53
73.53
826.30
826.30
917.14
917.14
121*58
121.58
147.79
147*79
448.36
448.36
27.00
27.00
189.00
189,00
71*15
71*15
181.68
181*68
6*75
6*75
6.75
6.75
27.59
27.59
25.50
25.50
139.87
550.73
690,60
21.13
21,13
25.20
25,20
15*16
15 .le
24.53
24.53
1,350.80
1,350.80
223*21
223.21
75.85-
75.85-
1,982.27
16,635.12
18,617.39
26,379.31
18,617.39
Profit
for foyage 73$
31,761.92
FOD/ct 5/7/55 iADIAN :■ JIT - B. C. COAST SJ
...  .
* *mcK i
mm. j 70
15 Bays
front Mare* lot*. 1955 te Mareh 24t*»,1955
S B V 8 1 0 1
<m*mmm :,»**,.,, m-.w»mK miuuiu n i.i...irin.n.w*,
Beveaue as per ships manifest
iWmmmWXm
Vaaeeuver to Juneau
Va&eeuver to Skagtsay
Vaaeeuver to <<.P*A Y©H* Stations
Vaaeeuver te Priaee lupert
flCPIHBOBBi
«eP©& Y*Ha Stations te Vaneouver
Juneau te Vameouver
MAIL - Soo Mr© A#N© Pattersia* a
felegra® April 15th* 1955
TJtfBBS - Vameouver te Ju&eau
msmmmmfs
logos
Wage Aesessnemte
Stevedoring - Vancouver
Aaaesameata • Vaaeeuver Stevedoriag
Stevedoriag - Sfcogray
Aaaeaame&te • Skagway Stevedoring
Stevedoriag - Juneau
Berthing
fuel Oil & Tm
I&auraaee, Hull, tfireleee, Bedar and )
Oelleet freight Ohargea . )
P-# * la X&oun&ee
BepreelatioiA
Meals * Crew
Port Charges
Miscellaneous Expense*
Stores ieaued
Supervision - Ifaurl&o. Superijateadaiit
Audit Fee*
Telephones
Skagway Agemey lie*
loteMkam Agemey Fees
Juneau Ageaey Fees
fravelliag S^eaaea - Aadit
Messenger
Fallot Beards proportiem
Pallet Boards latereat
Cargo Guard
Speakers time
femeter Repair*
Overhaul proportion
Skep labour
Prelum ¥* Sa Fund*
union Steamships
B. 0. Coast
limited
Service
Dr,
Cr,
350*93
350.93
281.13
281,13
11,015*14
11,015.14
844.13
844.13
12,255.63
12,255.63
4*98
4.98
545*57
545*57
165.00
165*00
1,009.13
24,453.3*
25,462.51
4,970,60
4,970.60
310.39
310.39
1,324.29
1,324,29
136.49
136.49
2,084.34
2,084.34
10.31
10*31
231,43
231.43
134.48
2 6*0 8
161.36
1,848.23
1,848.23
542,73
542,73
68.37
68.37
774.67
774,67
899*36
899»3^
147,3?
147.33
8.55
129,05
137*60
feff
406,99
412,74
24*20
24.20
169*40
169.40
48*40
48.40
162.70
162*70
6,05
6.05
6.05
6*05
24*66
24.66
24*00
24.00
125.40
493*18
618.58
17.96
17.96
21.25
21.25
39*92
39.92
25.30
25.30
1,209.69
1,209.69
175*03
175*03
59.35-
59.35-
2,180.46
14,393*62
16,574,08
25,4*2*51
16,574*08
PROFIT
fer Foyage f70
18,888,43
WD/4 5/7/55 SXk -mmmX
#&*
SAIABIAM   PACIFIC   RAILWAY
BRITISH COLUMBIA COAST STSABB
TOJKQH PiuriCeisSS* - i©J0JTiu3i«Pa
,.-„„„„, ,,„„■,-■■ wJaM ^SL,,■■■■■,.,■ •■■»„■■■■  „„*
COiPAII
F©la File 1*4317 - H*iGS3f
• W*39§1 * BC~11513
1*4309 * 30*10834
1*4195 - BC-12336
1-4124 - BC-13640
1*4123 * BC*13647
1*4121 * BC-1364S
W*4150 * BC-13V63
i-4202 - 10-12237
1-3939 - B0*1OS36
1*4181 * BG*10844
1*4163 • BG-13783
Audit Kotos * Freight Claim
*
I
a
a
tt
I
a
I
I
a
I
a
a
ft
ft
II
tt
Liquor ehert
Groceries wot
Brm&j short
Beer short
Bacon short
Barley short
fetateea short
Milk short
Damage te washer
Liquor Damaged
Ll%uer Bamaged
Lusher short
(details te follow)
(Voyage
(voyage
(f^age
age
ago
(Voyage
(Vojogo
r®m
(Voyage
(voarsga
(Foyage
Be* 55
Ie* 35
Wo. 55)
Me. 58
Ke. 63)
Ho. 62}
Mo. o2j
8e. 63,
He. 57j
Io. 55,
No. 55;
Mo* 60)
§ 3*30
92.60
1*98
1.02
5.77
1*37
5*11
4*23
6.76
2.74
1*69
13*26
13*20
# 153*03
Evans Goleo&a Wharf - July 26th, 1954
(Voyage »©. 58)    |., §,.,4^
6.42
UMmUmmi
Alaska Oommunications - fefcrnary 11th, 1955 (Voyage Bo
C&fiaai&n Paeifie Air lAnes • delivery of
cheques * l©B*ualf L4th, 1955* (Voyug© So
Br* 0* J* Fortun - Professional Services *
L* G* l^noire - ii'oveatber 17th, 1954* (Voyage M©
G.P. Kapl-jyee ..••ociieal - J. .aricKson - July 1, 1954(«oya0e A'o
C.P* Employee AieoWcal - J. Erieksoa - July 1, 1954(te fl 99
C.P. Bmplvee -.edieal - J. V. Bell - Mov* 25, 1954(Vo^»ge Io
Juneau, & Bougies Telephone * February Long Cist&s**
(?oy<i&e Mo. 68)
Less 2% Discount on #16.81
$   1.40 te
1.00
12.00 m
16.00
62.00
8.00
te3.4jL US $ 103.81
I 263*26
.34
|j) 262*92 of Stf^BXOI mm por Statement of  r«  $ 0*
it Auditor of ftrei^t m& Station Aeeeunts, dated April
26th*f If55*
_—... B. %
CQftf:              -  —
Warn*
Dr*
llVflfl* BUas      ,ue
asst*
Hi
ADD
laaeeuver Hfef te ihltehsrae ' .
/B  te^SOl
Jereh/54* BhAereover ,?aiW55
Marsh/54
y\ I, v
2.?0
Vaneouver «hf to ihitehorse  . '.
OeoAa ahead lea 4/55
las
6f
.48
.jhitehorse Y.i* to
Oil©
10,11,12. Jaa/5>  . * *     23U
ah/35
Jan/55
66 teB.
79*76
MBOgJ
Vaaeeuver Af to whitehorse »Y.te
•WB 16015
Oet 4/5
Oet/54
62  , .
5.20
Vaaeeuver «hf to whitehorse, 1.1*.
16095
.•-.te
Oct/54
62   .  .
6.24
Vsneouver tfhf te whitehorse »jf*l*
16056
Oet               1 KL25 Jsa/55
Oet/54
62   ■  i
7*52
Vaaeeuver fharf to *hiteherae,Y.1
I60f»
0s*/;    i *  *    i2* Jaa/55
J«o/55
2.81
Vaneouver whf to whitehorse
16101
Oet/54 «*P*AY 0/1/8 127 Jaa/55
Oet/54
-I-    "-    •
2*59
Vaaeeuver -hf to Whitehorse Y.T.
*/8 16034
Oet/54 «iB*AY»C/M1134 les/55
Oet/54
62»   * "'■»
76,5?
Vaaeeuver -Af te      orse Y.f.
i/1 16094
Ost/54 rf.1*-* Y C/JS R 135 Jan/55
Oet/54
62  * lb
9.51
Venceuver J*f to Whitehorse
16100
0*V5^-.J?-*TC.     W Jna/55
Oet/54
-C
2.92
Vaaeeuver Jhf t© whitehorse  , *
IB 089
Dee 10/54 a.F*A Y, C/B. R120 lea/
, -
Bee/54
Ua  -7
205.25
Vaaeeuver *.hf te whitehorse Y.f.
W/B 18354
•
Bee 10/5-& .,te.«te.G/  ,    1 Jaa/5S
Bee/54
'     .   .
2.20
~~1&3»l£
f®/4 2/7/55 StAffiMSKT "0"
— 88.  "YOKOM PBIBOBSS* —
SXUBSNDOfT Of DISl of the S3. *mOS PSHGESS81
that have not heen taken into account in previous
adjustments.
...tetete.. '    7--7373*..
wsmwmmm - maGEUjmws JaOB aaa. t
Stevedoring - Vaacouver 68 267*22
"      - Assessments 68 27.15
lift Eruefc Hire 68 25*20
Berthing 68 24.64
Jelcgraas 68 3.39
#347.60
FOD/a 5/7/55 ■MT "D»
8
— SS. '
for Passenger teres and Automobile far© serried hy the
*Ihk©a Princess" and not previously reported in Voyage Stateiaaets
of Profit A less. low taken inte Miscellaneous Statements of
Beveaue. Items not reports! by Auditor of Pesaeager fieesipts to
Joint .accountant for inclusion in statements.
B. C. Ctete: teflWQB end
1 fe
'~ZGK~i; IE 1* 0* Coast Service  Bnien SS. Ltd
m Skagway, Alaska,B.C.S,11x6 #31706 50.00
Yukon Prlseeas, B.G.S.llxl #^6827 22«?G
(Previously credited with estimated
figures on Voyags $4/1, but deleted
with Adjustment en Voyage ^48).
48 Juneau, Alaska, B.CS.llxl ^106604
B.C.S.11x16 #365
67 Onion Steamships Ltd 43 #226
68 Juneeu    8*0*3. llxl /IO6717/I8
67   Onl en Steamships Ltd. Automobile 133 Freigh-
13.00
37.50
82.50
26.00
149 »4G
$2,50
HIL
Hi   il STM3B0KT »W
Commission paid on sals of passage tickets by Cemissien
Agent at Juneau, Alaska.
66   Commission paid 9*55
O   *  * w
/d 5/7/55 ..:.:,-.. 3,, -, 37333' _ ^ \ 3 w..;.:W _ „._
*»■  ,
.-	
m
.... v.-;
,,..*. ..„..-« .:.
U1B*
16,
m
te
.*»*»*»*>
so • 68 laaaasy 1*.
o - n
3:"..,:.. , '"' te '
<**af35
si #a**.ifJ§
tte
.;-w-te.- -   -w*--.-
W-'\
.   ^ • - ,-
.,  TK
«
1,te??*#   81*189*11   51,970.10
51,302.11   &/mjH.
*W
JULOL
3«i£7>a7>
il*«f*H
ITBvfr"
w1-'--'1- .
.12
.71
'-•88
..y
-:  ■-    U-.    ,   -,-
&f fUm-
mmmm,: ,7\*mmmmm
 M,. B t33*3373m33i3lM
MlyAmmJml
U,Ms,.
a^y«»«„i
f*s*
la ji
f *»*©«©•* te a.i»** f.ft. 7%®umm
■s
IK .  vtlens te Vaaeoavei
MAIL • la© Mr. A. M* Pattersaa*s
flslegrso Iwl lit*. 19»
iiliJlteWW^iil
ts
m  f1
U - V
I -
Bert*U«
9ml tel I  8*1
Insures©©,  lata, tireless, »der
lleet freight Chars©©
P. A I iaearan©©
I* ties
lesis - 8mm
lort Charge*
Mi seeUasecue
ii f»©a
' iel©pla»ae
- Asil*
laaaaa
iTavSUAM
a^ipffiis^iK^wir
telle* Seerss ir>
ftoHet Bmm*€m - laterest
Uft sm*k Mm
vswaotor wjsirs
»h*ui -ro tertiea
I. 1.
121.3*
,y
ry-
2f.0fc
.00
71.15
27.5*
25.10
llt.11
25*20
15.16
2**53
T3teteT
ii. o*
W>2.64
TS.te
12»313.?6
12 ,i
© Jm
552.64
7S.94
12,373.86
12,832.61
41.16
BfJ
ns»——
5,«5.to 5*403.20
338*01 338*01
1,066.30
121.86
3,316.21 3.316.21
16.41 16.41
232.77 232.77
22.46 I?7*18
lf?96.46 1,911.46
:»si.29 tei.29
73*53
b26*30 &26.30
917*14 517*14
l?i*58 121.56
.U7.1f 147.79
441.36 teA.36
27 tea
165.00
71*13
lel.tf lel.bo
6.73 o.75
6.73 6.7^
27.59
S3 30
350*13 teo.6©
21.13 21*13
?5*20
15*16
?4.53
1*350-30
223*21 -23.21
m. ImhmmSZ mmm ,	
ts.3if.ii
d£3
*Jiat
>*Mtto *«msL.
/« 1/1/55 • 7  ,
'
■ ■  *  ■:
.7 ....
3    Avm,v - .  ,. . W ..  . te\ .  >>. ,  *
efciaalff!
iv #■'
WtV .-
'Ib^b^bH*
'  tt fi
Min. a© a§$ ^* jgi# fbWimmm&m
-   ■   -"   -    K  te :•  -   ^ .-'  ,Wte?teW:
-•   ;    w • ru-, .-"  v
?.;!
■' w
tet,..tete:..
..15
281.13
11,015.14
tete.r.
^|te   3y
1.324.29
156.45
15, .
?|l.4|
1,848.*f
mm
774.67
■y.>
129.05
a |j>
416.91
7y m : ;
•
6.05
6.
te..
25.)
33 73
,
<-te.v
175**3
59*35«
.51
• :~.*>\
'.. .teW,. .
■■'• - ■* 5/7/55 OA*A»lA«   PACIFIC"   fiUHil   COMfAII
.tetete,,.-  tetetetete.  ,te:,-, I   te.   ..,:,,  tefte:i.tete  ,te:
JUBL
f.*. 141a **4317 -
•t-3951 - iU • t ©a ©a*
*-4309- te-lte;i4-
«-4L93 - BO-12336 •
1-4184 • W--ite.4G - :,.-,:, ,..,  ..^r*
*-*H23 - 47 - ©orisy
8-4121 - .013648 - Potato!
1-4198 - 39 * mXk short
• *C*>122?7 - lm*.m *©
.~<4ll • i
a^4M3 * BOL7783 *
* IfaigM :i*-s • (Aeteils te fellow)
(far ©«© #©.
(fs
(Vepsg© is. §8/
CVo^goBaeg,
« ho* •
te , ..   ...
eia.
.©«©.
•   |aH
91*18
1*98
f.l?
1*11
5.11
A*
6.%
2.74
l.*f
13*88
* 153*03
■■r.
I*. o*
©fUd^f  swPaiiap  m/^9:^*m$
- y©*r>i*c? 11**, 19if
r  S3  Uti,  -te.
arfsa • fiafss©! oaal s«*aisa* *
* «©v©a&©r 11th* 1934*
cal - I* ijriessea - J©lf 1, 1
.©&! • j. teicw»«» - Jul*- I,
. ja©l • J. v* dsil • lo** 29, If1
j0» fol- . •-,%,-,-.
H 11
sa $11*11
1883888 «•» *)
1 till    Mi
(fsf««i m* ®s)
1  Ml 81
(fsp«** *a- *8)
1*81
**e Us af)
w)
©8*88
8*88
(fsfo^s ao* aa)
T-*|^e*«*o*
♦ 8*3*8©
•14
1 268*92 jac
aa fer ! 4 tf  ft*,  ■* 0.
, Hil tor ©f freight ©a Wm Jleeesats, dsted April
1951.
B* 0* ■ ^
te.  W  :.   -  Ww-te-v  te.
^mmmmmmmmm
->M to K*lts*ar©a 83
«sSore©V©.r -iaa/55
feassovor Wfef to itftltesoros /* 38888
lea V55
i. te feaewu /,
10,11,12. im/n ■ .> . 2|11 «ara*/ij
fer if to /.*it©h»r»5u?te. if
Wit 4/54 «<te*fc S.  /-■ 123 3an/35
ifaasosver ••■hf tc-  81*eh@rses >95
Oet/34 .*i-Jt.l. c/« < 12* „!*/»
f©a©e*iv©r A*f to 1 ... ./a 160te
Jot 4/5*  te.te i?> **«/55
faa«e«v©r *l»rf to **it©fat©©,> i68f8
0©t/'54  .  y 26 Jas/55
faasesvar **f te .-feit©herse T. i* I
Oat/54 s* - 127 im/>y
fasoeover **f te *»iHt©hsrs© f.l. ^34
0©t/54 */IUlfte/teU54 WW55
fnasesvsr -*hf t< ram f.f. ,/2 teof*
Oet/54 *.*•** |J te.,R/>3
?©aco»ver .-af t l&lcu
Oat/54 ■*■*(- J 5* J»s/55
Wn*saver **f to ^hltohsrss "..* j7
tee 10/5* -,.jjk  te tell. -■ 120 jan/55
faneeuvar  hf t© «hlt8B*aa*  •-•  W J 1§354
tec m/ 55
.
faa/55
Js»/55
oet/f*
Jet/54
oet/54
tee,' .3
©et/S4
0©t/54
0©t/54
0©t/54
roe/34
foe/54
i*i.
41  Kafia
2*90
§§  Is ||
•4B
$$   « *.;*
19.76
0?   ■,-y.
5*20
v •"     *
6.24
i ,W©
f4§t
*J»*
2.17
*i$*
t.59
Wa^aS*
76.51
it    |   |
te51
ii -',11©
2.92
209.25
te.
2.2®
"POT
*3.1*
"~WST
/%% r
—* 33*
m
%imt tat* s#fe immn£ tefc« i.ato m###«fe Im fwrt#«itt
.
b»,
IP
61
68
66
61
61
... AA*.....
267.22
27.15
25*20
24.64
mmMA
,,347*60
jyy 5/'1/53 .te WW. ,.'.......
t
•as B:
tm lHMH©9W fmmB m€ ifi mrri •  &y tto
Yuktm nfia##«*# mud u«t pr*vtim*ly y»y»3rto< U il
«f fi*Jlt # 1©m«©  lto-ev itttB tatva aae*! * * to**©mto #f
■■,,V. ■.■:-....■. . W te:te,  .-,   ,Wte,..WW:   ; ■   . :W„W, te V  3-3   ■  73j.73-.yA7'   '   •  W^ W   ,te
Mtfl **toi«toi*1* **# i**ii**iifc ia itftlifWiftlma
■■*  W-. ■  , 3MM
JaaJ*.. JM
,fi©llilT
i *i .11.- 50teu
i, ls.tef.lUl . thai*! «.f©
, f'mvieaslf i real t©* wit* ©©tlast**
fifcur©© sa fsfafs #40, tet
with & ©a if©f»«© ^4S).
4$ Ja*©ss, ulaaJte, *v .'tells! . IvsteO* 15*00
iMteftellxle 1565 37*30
67 IH *tss©©Bips Ltd 43 ^'226 |f.f*
-.
68 lasss© -v.;.te llxl #i m
61 U&lm steeoships ltd. Attteaeeii© 133 fral^Ufcj^jo
'  /■:' '  te ...   - -
m
0«anlssis© fsl* «a sale ef *asas«e tl«k*«« *» ; -Asa
at 2 mess, Alaska.
66 aa^aieeicm paid 9*39
af - 1
i*lf
%fo.^ :   m.G33L-m~
y
- •  ,.  ■  ■    •  .
•■■ 7   ' t  W-
■  "'
, 3-3
-.,'.„
s»3t
^y,/Myy..y te..-.
-,':■. 'teteteV
. m~.*c#m  '•.-=. »-  !  m
a , _
^.tete-teJi^
■
mm
^•m-
17-;.
,i,U
Witete-,. -,te-tetew:.te-.te:-:
•te   *■ -%?
ijbu*
64 * 61 immmwf lot. ft^sawf 2l*t.ly?> »i    • so
f» '
W  »  . .-. ... .■ . . .  , ;,,§  ©*%^    .- • :.,
•st
' '""37-7"'
-  -r   •  ""te  •
f4ta11-
....^ .tewt.lt_
r
10,
MM
'■■•te -te -
.:.
™...,X.......„-:.-..-,.....'- .te.
. A- Y'.. .:
... ■ . te.-te
S,6tf*#   50*54M*
'■■ ■ ^
,  -'..-,:    -,, :---y-7--7
51.f70.10
Wte'te,te.
te..te.
-.,  :   " -.   ...
7  te :  ■
^S £9   fr   ^-*.
PH.fi
i .:  < --. ..© iAott©* »*»**»ww.«««»»www»....*~^  5,;;. .;  t v ► J
iLiOL
.-f -.ft
.-'te
■-.••■    :    .,.   ,.   te (—
. '    ' . te...  .....www;..,....
>  te ,,"  '•- W '
m£LMjL.31ii3£mm,
Haa,
Wte.W. ■:.,:;.■  .  -■-'■    ■  -te--  tete
UL    U
aa
. ...
te©
8*
to &km@saj
te  *te.i Tf.s. stottea©
te   ..  .:.
.-..,-. L 1*7. .^tesiaas t v«r
te feseosver
a»© mm* a. »• ratt©*©©©*©
Harsh 11th. 1955
JL&JJL1 .JJ.
its -
Stevedoring - J
Fuel tel *.  9u
lasttrw©©, thill, iifele**, M*6mt and I
eeHeet freight .,»ar.»© I
F* ft 1 Isoorasee
tepreeintfci«»
Heals - ureo
i-ert Charts
Ml.'. i©
©ape , -  carina teaoeliateftiaat
©©Alt Warn
- -,i
■Pallet
■i ilet "oerte -
•s Bis©
I tta©
,,,.
8* •*
■'/55
3ft.64
552*64
18*94
#.94
12,373*26
lf,511.*6
12,S32.6i
12,832.66
46*76
i „.
#.16
 #1.03,
*~T4     f
WMM
5.*3**0
5,403.^0
331*01
:53a .oi
1,066.50
1.066*50
121.66
121 .te
•
3,316.21
5,316.21
16.41
16.41
232.71
--•32.77
115*^
22*,0
197.H
1,99**46
1,398.46
361.29
561.23
13.91
73*33
626*30
026.30
317.14
917.14
l?1.5©
121.56
1-1.19
141.79
4#.36
•©Ma
27.00
27.00
.oo
lei,00
11.11
71.13
1*1.18
lsl.se
6.75
6.71
6.75
6.75
27.59
27.59
25.X*
25.50
139*61
150.13
690.WO
21.13
21.13
tf.20
ff.20
15*16
15.16
2**53
"*
24.55
l,350.6v
1*1
223*21
.21
... . ..,.71,61-
x.m*H "
16,635.1«
le.*11W»
Hwff^T*"
^©W»,.y!BLaBBUi^        vl^Hff,,!, , te •  ;  . . - . ; "  , 3i3
.  .   . . .  ,
tete- /.., w- -v te";
",',-• .. „ .-.'.«.   v' te^  ' */   r'/   '    -
y ,.   te .,,  .
ite    .,    :.. ..  -  -.. ■.
'te
*er
<t©*t
.13
....,,;
i.
..15
.1.015.14
-
UJ
'■■■■: ;.-,te,te..- -:
y ■■■■
*©*■
■    ■ .   ■   :
7%0.
.- La ' ..gam
te.,,  ,J-„:  ,ite,..
, •
1.524.29
.te
3^*57
_
-:
10.31
2fl.te
I ,*-<j**ff
'tete.te
-'    o
-
■m
...-..•
,   »-   i
H**ga*y          a©
.70
®*tkaa .\gesoy *"8os
6.05        fe*
. ^«aasy i**a
.....                IfcAlili
MR - ftlli*
'% *
..,.,..
24*00
ISO
■•:•>....<
,'  • * s                  .'if / : ■  . '.j .
:■■■ liji. ,yy, y.,,.,,-j
17*16       17*96
0er«e Atare.
?   *;
..,  ;te. ■.., .-    ..:..  •.                                          '%
master  ■    m
-;«©8Mttl >»"'
i.20f.       1.
:.    .  -.y,
11f.«P       *te*te
WBittJS   .    .   dM*S
 --,te .      W.tete
frr.te.^T^~
*m
37j7/i/y/...
•
,.y,:.. yy 7.7/7
~'....   . -  '  ' „s . 0 A I A I X i 8   hfiw w
1&.TH1 C8UHS1A CI*.
i fU* H-4S1? - 8 .if -
» %,-    • teteteii-
• I 4.
■ 1-4195 - BC-12336 -
• 1
• S-4123 - oc«13*4T -
a i, |    | .
a *-. |   3 .
• matt*
a f,
• 18*111 - K
• * . ,*,*i;w«3 «
Jwli* ietes * ft ..a •
my
j •■•&%
*©
I© ialien)
•,*'•.•    : • • te
(¥©,©£• ft©*
|f«f"*f8 *©•
.*§© ie*
...
(V*)r«g© ho.
<te ,,^ ho*
79*
P l**
¥«1**8  te.
I
-
61
5?
W
I  1.3§
•48
1.9A
f*
1.37
S.11
4*
6.
8.74
1*
13.8©
IUM,
«v«hs Bet* aaf - Uly 26th, its*
sue. 58)
6.41
*1*J
f nth, i
tete .,  ,;
fmitis mm Um* - mi
e.f.
/«** a*© of)
if ©ao io* is)
If**© If34* a *•• ^
*» J. . .-a • laJar 1, • So. 56]
Bale t©sloy»e .©a ca -  .  i-^noeR - Ja*r .■
I. -« &©plv^©« Italia©! * J* I. i»oii « *© •. 3
* Soa*!©* Telepher.* • te .
(#t?tete **o.
l©* ©2#
Ho*
. **
12.00
62.
i.
I03*il
1863*16
.34
t a*a.t2 1
1
zr*mxy7*....
•
Bffun. ©f W9F*mm wuscjgte*
te.s p*r ~tet©as.
st of &*  .
m$ taMtw ef Fret*** aa«
f ItoMas Assess
ata, iatee April
86**,, 1955.
-
. — ** e*
.
IJJLILIw     seeUeaseoo
•  mm
feiaas
Ms.
'3mX
A]
Iwammaw  of he whitehorse te
Bases/1*. teioreover isa/5h
■mams'h
41 1*1*
2.90
f«as®av©r «hf t© 1816*11*11111 t.
Oasis ohsss «tea 4/55
leao.i
te .    *   *
■$
8*t©fc8*©S T.i. te fsaeesver *af       ,9,
10.ll.lt. *m/n 8*1 *1*  ©H 2311 Bs*elt/f5
-Jaa/59
64 Ml
73.H
BI
anr  -hf            ra©,?**-*  -/«; lwk>
& 4/5*                       8!
Oet/lA
r. :
5.20
faaeeaver whf t© «hit©*ereo,Y.te       >91
Ost/54 ».?**.f:       Ite a,*/55
oet/54
«; '"'     *
6.24
Vaaasafvr all te rifeia       ,f.f, ./ j 16096
0** 4/>*  ...at. o/.» tete .
m^pi
tte"'   •  fe    a
1*J»
Vaaaeav*                  s*ae,Y, j  ./8 IfeOfS
«*©t/>4  *l .AT. 0**126 Jaa/51
3m/3y
2*ii
Vasoeaver Hf te .-feitehome f.».  | 1 itevl
0sV54 <,.!,!         If las
0©t/54
fe.tfaH.
149
faaeeaver **f t                 /* Kjfgfi
0eV54 *******            ,5
m%/H
62 • 11
14*51
faseeover tef t© «hl toheree 9*9* 1 /1 1 ;»#*
Qet/S                       if
mt/m
Ml
f«ae©«»©r ©if te %Mt*h©«© w«*  ,;« tel«o
0et/14 — WAY C/A te.34 2«a/3:>
m*/H
62 M.i.
2.32
f«aa©av©r -hf t© ^Mteher©© te-.
i*© ie/!* m y^ y. 1 /«.
rm/n
65 -te--.
209.25
y©a«©uaar **f te -.htteheroa te*.  3% 16354
&©•                  ..:.  Sfl20 las/f 5
tma/n
8*88
32^'te*
"   63*16
te.tel6
urn
m r
a
*o«*
'   ■    : "■.■;'-te   ^  ' ,''
S£i. ef ts© 5Ja.  "Y
ttet tev© aot Sees ta*ss isto »■ is j-reviese
atjastnteats. '
££.. . -  iJfittaWBl y^sj»„ 4*t.
tee® - tfaaeoove* 61 te7*22
27.1.1
5SF
■Aft D re m 25*18
66 24.te
• Mt
J-,1,60
tette j.tei/te ..te,w'., -,.. w  ...:.,....,..,,.w.,,.....,..,... .-,,.
«m*am». • ~»«mm
WWW  0 | . W  |||9
«r **** mm*  ■nf ton* i*t# Mm^Mmmm
J&£. .'ii*. ' ■ JHH HBifk^uJLlsl
If -as. ay,  Ooak, ,Ute   ' .10.00
If .90
, W .....,-.'
fi*uro© s© 1, sot «*
with t ©a v©fs«a  W te
J totes*, tilasha,
■... , * » * ■ •  ■■ ■   •■- 51*50
61 '   mm Steaaship® tta te :-226 |f.f»
■■te,V;.;vWte :>.
333333
Immu * llxl  "
: ■■:■■
9.3/
* a
J.*
...te^Wte
67 '0«l ©a • , i« 133 ?»
.-IJil.
siea *«t* sa sals of 'its hj> 7s .'te-.,-
*7 -y Z
^  <7.^Lmmy  -A,  -  ^Ummmy.,.   /^.
^J?*  £f '  Cy33£em*m*.y  IS  - Cyr£*3*t,mmy  *2S ^   Sf&£T. Voyages 67 A 68
(Mrnim . way Q<mmr - b. o. c
te 1 y \~ r-'ABSHPg nil te 0
SB* ^WmiM tBBOKSa* • JOBte j_
1 1 V 111 1
D 1 i i t a
BHH
61 lasuary 20th*1955 February 3rd. 1959
66 fShraary 4th.l355 February 21st*1955
Adjustments as per Statamest *&*
M4u«t©©ats as per Statement MBW
Adjustments as per Statement WC"
Aajttstaeats as per Statement "D*
le
©f
..SMS.
Union
Steamships
united
14
18
1* 0.
Oeest
Service fOUL
Tl,065,85 21,065.85"
23.W50.44 25,850.44
4,594.45    4,594.45
1.124.56    1,124
"50,635.32*"
Union
Steamships
MM ted
1,9*. ff"
1,735.93
278.99
8. c.
Oeast
Service
14,317.12
17,791.03
333.04
mm.
13,527.02
333*04
teci.99
XBtii-lm
38.94
4,323.42
4,594.43
14,881.39
612.0'
LOSS
© it •
aaaa
3,523.97    I W   W3$hW
333*04
278,ff
612.03
, 1955  - i&must a« yaracps s^gaa is te^jfor^mr #7 * ^
66 January 1st. to January 19th. 1355 «ith Adjmstaests 105.62
67 &68 Jaauery 20th to February 21at 1955 * *   .....
30,276.51
ISsMaM
j tete,..
-   te
30,380,13
81,015.45
3,703,52
JL*$£Lb21
7,627*49
17,901,22
-
21,604*14
57,970*70
:Hhisbh:
8,773.39
14,269.36
23,044*75
23,044*75
B, 0. Oeast Service - Canadian Pacific Hallway Coapaay - 50,1 — #11,522.58
Onion Steamships Waited" 1 —— — - 50j» — ,41,322.57
f®-d 4/8/55 T - B.  G. C,
UA\J.UB
- SS.
me® ot«« —
*o*ags ^18
jLMSm
,***«* *?!> *«2g>T 2ist* t 1935.
.gl I   wl
Avenue as per ships* s manifest
lOOTgGWD
Vancouver to Juneau
Vaaeeuver te Ohagway
Vancouver to  ..?, & f.R. Stations
ltd
I* P. A Y.l, Stations to Vancouver
Juneau t© fancouver
MALI • See air, A, 1* Patteraonf a
Islegraa February 7th., 15*53
B. 0* Coast
."*••	
121.23
878.32
3,115*54
12,577.36
20,96
' R.
i I s a u
1! B
.... *
23,850*44
6,224.89
390.30
6,284.69
390.30
£3l
321.25
878,32
9,115.54
12,577*36
20,96
wm
Stevedoring - Vancouver
676.02
676,02
Aaaessaents - Vancouver ! -lievedoring
81.18
88,16
Stevedoring - Okagway
2,494.14
2,434,14
Assessments - Skagway Stevedoring
12,23
12,23
Stevedoring - Juneau
233.76
233*76
Berthing
303*21
.503.21
fu»l Oil A 9**t
2,287.36
2,287.36
Insurance - lull, Wireless, Seder and )
Colleet freight Charges              )
657.31
657.37
P. A I. J     ice
83*75
S3.75
BepreeistioB
929,5?
329.3?
Meals - Grew
970.76
970*78
Port Oharges
147.22
147.22
Miscellaneous Hxoeas©
194.64
. 194.64
Stores issued
525.01
525.01
8ap*rv*8ion - Aarlae 5uperlnte*dent
52.15
32.15
Audit Fees
225*05
225,05
falephaaes
64.30
64*30
Skagway Ageaey Fees
216**6
216.16
Ketchikan Agsaey fees
8*04
8.04
Juneau Agency !*••
8*04
8,04
■^ravelling /.xpenasa • Audit
32*96
24,00
32.96
24.00
Pallet Boards Proportion
166*50
655*24
821.74
"allot Boards Interest
26*61
26.61
Cargo Ouards
21.60
21,60
OhseketAs Time
18.27
18.27
Overhaul
1,607.15
1,607.15
Shop Lsboeur
503.88
303.88
Premium 0. s. Funds
101.38-
101.38-
*,75!*99
17,791.03
19,521*02
23,850.44
!Mfl*02.
FR0I1* for TOYAQS .tM
,jli»l!l-4L,
fSD/d 4/8/55
• ♦
a
o
GMMTim PACIFIC ..        CQte'teY - B. 0.
a
coast mwnm,
te        :     te   .   ^     te'te.tete
— SS, *70ECK '       =#*
—
,193m m.
..wmua & W£Wmm®<£S fres lanuary 20th., 1955 to
February 3rd,
Km. .WM,..
Onion                B,
C. Coast
SSflME
teaashi      •_,     Oerviee
OH,
CM.
Bevenue as per ships Manifest
■   . :  ..  ,.
Vaneouver to Juneau
318,34
518*84
Vancouver te Stagway
143*58
141*18
Vancouver to **1* A T.8. Stations
7,952*28
7,952.28
SOUiHBOWD
I*P A Y.R. Stations to Vaneouver
12,139.73
12,159*73
MAIL - See Mr. A* •• Patterson's
Jelegrao fehrusry 7th., 1955
511.42
511.42
21,065.85
21,065.85
}|||f liIM£XI3
fages
4,983.72
4,983*72
Wage Assessments
316.06
316.06
Stevedoring * fancouver
1,077.95
1,077.95
Aaaasosaats - Vaneouver stevedoriag
119*91
119.91
Stevedoring - Skagway
2,011.74
2,011.74
Assessoenta • Skagway Stevedoring
9.97
9.97
Stevedoring * Juneau
142.47
142,47
Berthing
127.61
v
127*61
fuel Oil * fax
1,834.44
1,834.44
Insuranee - Hull, tireless, te<Jer and }
Colleet freight Charges
1
626,02
628.02
i* A 1* Insurance
73*16
73.16
Depreciation
776,04
776.04
Meals - Crew
795*05
795.05
Port Charges
2B3.56
283.16
Miscellaneous Expense
3.08
131.41
154.49
Storea issued
350,76
350,76
Supervision - Marine Superintendent
24.7©
24.70
Uft fruck Hire
26.00
26.00
Audit fees
172*90
172.90
'telephones
35.17
55*17
Skagway Agency Fees
166.19
166,19
Aetshlfeaa Agency foes
6.16
6.18
Juneau Ageaey ISee
6,18
6,16
fowaotor Bspalrs
31*43
93*43
Messenger
24.00
8.
24,00
Pallet Boards Proportion
126,79
503*75
632.54
Pallet Boards Interest
22.09
22.09
Checker* s fisas
17.00
17.00
travailing Expmms • Audit
25.29
25.29
Overhaul
Shop loheur
Premium 0. 3. funds
yiiPfp^ffi
1,235.59
tixMmSxSM.
1,235*59
.26
...  ;
XftlASMXX
67.16-
21,065.85
 18,226*9,1	
67.56-
1,908,99
14,317.92
16,226.91
PIOUS for VGYAQi |6?
#4,838,94
fm/W 4/8/55 f 1 c
If
Jw-
$t@ (v.,, ,
Mft Ifffl m  w. • j, j  - 7  r
i-'il ry tiaiaialmria Cfoyr-afB lo. 66
ter-i i %«*
te,  ■ y_
' ^  * "J
Wj,;,-.,:-.    te    -
. (ft,,... ^ tagg
a lr>.
-*
la*
Is.
Bat)
$m* 13H** 1955 CVMBj I©* I
l it ftatf . 66)
..i    ■ ... ;■ - .   ■.. ;
<?©yige I©. 65)
(Tay*fi Wo* 66)
Jta OougI :ptesm -
Cfayaga «©* 65)
M
*
1*27 0;:
'   3*3f »
3*17 US
■te.te
.  ■   -tgwqr go la. «
*0©
5 « #22*08
#333.?®
.66
.<* -J WB*
.— Ste*,ltete  teWIWtete mm
Stateiasnt of tesburseasnts of tka SB, "Yukon ?rine©ss* that have
not been teken into account in previous adjaafcasats.
— 0':-
Voysnc
Claim - F.vte file J3978 61 231.60
Berthing 65 4.28
Berthing 66 6,?2
Customs 66 5*00
travelling Sxpenss - Audit 66 51.39
;W78,99
f®/d 4/6/55 a
•
— mm *w%m mgmwL%m* —
m^^ ae
mmkm§
B$m.®m.Tim and DOCA fttKDUKa charges- Vaneouve
varieua W.P. ft Y.l. Statieaa,  Refer te Mr. 0. 0.
Auditor of Freight Receipts, Montreal, hia letter
«©at of iiareh 29 th,, 1955. Hie A20-7-105.
fiSTIfiU*
waybill liuahers
Miscellaneous Mjuatseats
ith,           Voyage .-.o.
i 15324/13311
* 131H
1 13909/14289
1 14221
s 14218
* 14772/15234
1 14723/15234
V 11582/16130
» 15830
I 15b-30/15611
1 13882/16150
i 14 ,840
I 16 £840
ra/i 4/8/55
Aug/54
«   *
Sept/54
fl    ft
M tt
£ I
•f» ff
f» *
59
59
60
60
60
61
61
62
62
62
62
63
61
3.05
4,07
3*03
8.19
201*98
TM
819.57
473.57
708.74
1,035.38
5*52
11.17
1,240,44
4,294,39
9*'- Wen,
;f@frigerati©»
rock iJandliag
-  300*06
?4.39
Mmd  2Cd«J*iJl. M .1 ,te,tei-,i3if »B»
«~ »*»!«(» ; —
mmmm OF SS. "BKOB PE if as per Stat©o©at of Jr. G. c,
Brooks, Auditor ef freight Hwetpt© dated March 25th., 1955.
Hie A-928764-4.
te".....-..:.-    ... -
llTlBtfis:- Miscellaneous
Whitehorse to Vaneouver Ihf */190 April/54
C-.P.B* c/8 1476 - Feh/55
Whitehorse te Vanoouw Whf l/B 105 Jiay/54
C.P.S* C/M 1518 - Feb/51
Whitehorse to fsacouver ihf S/B 97 April/54
C.P.R. 0/1 1520 - feh/55
fthitehorae to Vancouver a*f 3l> 119 Jaly/54
C.P.ii, 8/8 1519 - f*h/55
Whitehorse to Vancouver ihf s/B 118 July/54
C.P.S C/M 1526 - mb/55
v<Mtehorse to fancouver Whf . 'B 127 July/54
C.P.fi. C/l 1546 - Feh/51
ttiitehorse to Vancouver **f W/B 125 July/54
o.p.a. c/m 1588 - Feh/55
Ihltehorseto Vaneouver Shf WB 141 Aog/54
c. P. i. c/h 1877 Feh/55
Whitehorse ts Vancouver ihf V* HI Sept/54
C.P.B. C/l 1756 - Feh/55
Whitehorse te Vaneouver fehf.;WB 161 3ept/54
C.P.I. C/S 1759 - Feh/55
iihitehorse to Veneeuver *hf fc/B 162 Sept/54
0.P.R C/M 1772 - Feh/55
ihltehorse to Vancouver Whf l/B 169 0et/14
C.P.fi. C/M 178? - F©h/53
Vaadouver shf to Juneau j/B 82049 Jaa/55
SigUC]
Vat
rancouver ft'hf to Juneau s/B 82051 Jan 4/33
our claim 476622
wmm
Wtetete
Wt.
Cte
April/54
52 SB
24*67
May/54
33 SB
10*44
May/54
33 SB
21*58
July/54
56 m
73.53
July/54
56 si
605.74
July/54
57 SB
26,70
July/54
57 SB
209.04
Aug/54
59 m
35.06
Sept/54
60 SB
25,18
0©t/54
61 SB
18,60
Oet/54
61 SB
5.04
fet/54
Jaa/55
62 SB
66 MB
155*24
41.82
Jaa/55
66 HB
128,06
" 12O6 1,252,'61
128,06
#1,124.58
/d 4/8/55 ,lfl»glf it *„#■
■ v.. .  ....;..: ..; ...-,, ... Wte..- .,;-.. w
JMaJI ft*
hobbs" - j
JteteJLWiteWgJL
0.1 :- I-  i' A
ii #** **a ^t©a HHaiMikii& ^fii%
61    Mliwy 4tfc«l?$<> rttowry 2UUim
3A$m$mm%B mm pmw 8m*mm% ***
M$mimmtm m m$ Btmtmmt #r*
...ii[n:,.i..i..j;,..;i,.,n4ij * m	
h 0
m
m
B. 0.
Oeast
BfatJBS
'Tf,- If
ter    .
mm^mmaf.
OB
StMMftirly*
l.W&.te
1,735.99
H8.f9
1. 0.
-oast
Servle©
W  .,.
19 ,127.02
533*04
te99
4,321*42
4*594.41
14,1381.39
14
ii
m mm a
11*1
4,594.4$
1.124*58
4»594.te
1,124,5©
vy    .te
ill* ,-W
,te.    ..:,te.,.;	
66 January 1st. te January 19th* 1955 alt* Mjastosftts
_J1_	
101*62
 «.-.
'76.51
■   r " ...
?0,91A.i3
© 1,015*45
3,703.5?
..jm-VlmSl.
l-*,317.ff
17,791.03
-1.04
.99—5CPF3T
612.03
7,627.49
17,901.f8
a*|i.
21,604.74
81/75© 5^
23*044*71
mmm
(.04
278.99
"li?.
S, C. Coast Service     -adian teeific  telesy '-osapany - 50£ — ;W1,522.98
Oaien iteosships ttoited —» ■■——-- .—«— • 5©^ — ^.11,522.37
HW-d 4/8/>> •
•
-
•        o
te ,.,..; ■"". ■ •; te.    ..  .  .; . ,;. ■" : te'
WW       ..    ., ,JY .  '  /
■■....
*~» « *w
i.       ..   ■                         s
88 Bl
';  "   .     ' a.;, v  •  w  *
jjjg*
SEfiMJMeL
JOsa.
«8W*»* * SIMM** *- f**» ■
■tf-" fBfeu. If 35 te f©hru©fr 21st., 1953
Oslss
1* 0. Caost
*f 7 1 13.1ml
£«mee
mmm.
.:*.
.  . £jk—
Bmmnm mm pw tfei?*** at^ffes*
na
?«s##«wy *# jum**
32l.fl
321.21
Y*»#*?v*r to -? ,-Msw^y
teu.32
078 .fl
rtuittm It .*te* i T©r.% r?t#ucw.
3,115.54
?.119*14
12,577.36
I?.577*16
ia ?•. A  T.w*   tatl<m*  to Vw        .wr
JnB#an t* ¥*r*«&av^e
20.96
20*96
LI -  ^## ;-i% .**© ;i# <*ti*m«K.S«
f#t#p« F#fe*ii**jr Tttu» 19)9
_VJ.lsfii_
 ?H.0I
'3.00.44
n/3fi&
B I
6,224.63
6,224.13
I«f»*
**£»* 4f.f||WM||tl
390.^
390.JO
9ttm£»l*6 * V«mmm9
676.02
y76.88
AiiHiws tf * ¥«Mt«f«r $tett6e*l&s
nai
.18
Stmwmmim ** atuflpiF
2,494.14
2,494.14
A«it««BtMMit« * .      r-u^oHa*
12.23
Sttt#i#.riti * Jw#an
231.76
Itortfeisg
505.21
fuel ill
2.2B7.36
2*^?©,.3
;Uura*«»*i * Kfttll, Wiv*l«t«t wte<a.r *&« |
c«n**t m     .w^$tg          i
657.37
657.3?
Fo 1 1# te    l MM
.75
01*75
C,pWi ©ti aa
5-29.59
.If
&**£« * Cwwr
.%:-
ftwt *:
147-2*
ai t a#3 lt§t*#w  . x: ***•
lte.64
mm?*               Wm
^25*01
5*1*01
Sip#:rfftst0t -                     «i
fS«lf
12.15
mm ft**
225*05
225.OJ
mlm^noxmw
64.30
216.14
64.30
216.16
mtnktkm &0m$w *^»
<; .04
6.04
iimmm 4g#ii#f ft**
i? .te
8.14
to****!?.** ?*iNft*M - Attlift
ff.te
32.96
■•twipf
24.00
24.00
*\>U*t L*o**4* i rw^rtttt
ib6.50
635*24
821.74
r**n-»t Urnm** imtoumt
26.6.1
24,61
8*$
tl.60
21.60
Wto^iiti. #1 tkm
18.27
is .27
3wrS«ii
1,607,13
1.607*15
^tep L#teimir
teC
3te .»' -
ft*             <t|
 MA.it-
... .W.tete. .
1,731*39
17.rA.o5
lf ,1*7.02
2337*4*
., ,;f,.-.  ^  f.
&8
19,527.01
i6.1tf,4I
Hft/4 *#/** ss.„.
.. te. .   te  ' .te
IX   u
JISS .4SJUL
Bevenue as ?er ships aaoifsst
8
1£ .Junosm
Vaasasvsr to .^e^-wsy
faaessver te a.i * a tete te
, -te W.WWWteW W
Btottsa© t© V.
ay. *. *.
B. C. eeaat
,aig*ff	
1M*»4
i43.H
7,952.2§
12.Hf.7l
Jb.
istoosry 1**., 1915
jtj.lli.lll.lff.l.f
it©
it© -
I fesvoAerlag - 5
Berthing
1,077*93
119.fl
;*61
*kM3;
4,981*72
316.06
2,011*74
f.3?
148.41
316.0*
1.377.91
119.fl
2,011.14
9.91
142 .WI
Iff,
3SS.84
7,912,ft
12.111.71
lijtff
ftisl Oil A tax
1,§34*44
1,814.44
i&mrmm - Ball
fireless, $»4
mm* 3
Collset freight Charges
\
6?S.o?
428.02
P. A 1. issoraae©
73.16
73.16
lofreelstli©
776.04
.04
Bssl© * Ore*
TVl.of
.03
S^l^a^sl^
1.06
263*54
131.41
•.16
L54*#
Swires lasses
390.76
.76
Supervision - sarins      nts©
88Bt
84*18
24*10
lift irueh mm
88.00
84*00
AmAtt mmm
172*30
55*17
166.19
118.50
11.17
166,19
AateMieaB .^esssy .
6. to
4.1c
Juneeu '.geney Fee
6.18
4.18
laaastor aepalrs
11*41
24.88
B*m
84.00
FaHst toaris Properties
126.19
101.71
-32*94
Pallet BsssSa interest
22.03
22.09
cs»e*«     ,m
11*00
17.00
travelling Expess
»8 « asai*
2f*ff
ff.29
0*«rtot*l
1.215.59
l*tlS.ff
Stop Uheor
■—■     i
Ti,al5JF
ireoiua  •  . ?ua
t;m:n	
- ,jy
14,317.92
far for jy .47
lS*fS441
m iMnTi
#4,Sf8.34
fBl/1 4/8/15
- STATEMENT "A"
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COM PA NY
BRITISH COLUMBIA COAST STEAMSHIP SERVICES
"YUKON PRINCESS" - ADJUSTMENTS
 FEBRUARY 1955
W                                ' .
Hull & Disbursements - January overcharge (Voy. No. 66) $215*29
Lift Truck and Towmotor - Jan. undercharge (Voy* No. 66)  4,86
Pallet Boards - January undercharge (Voyage No. 66) 8.50
War Risk Insuranee effective February 20th, 195*H~
(Voyage No. 50) 27*9k
(Voyage No. 51) 20*5?
(Voyage No. 52) 36.16
(Voyage No. 53) 36.16
(Voyage No. 5*) 31.23
(Voyage No. 55) 36.16
(Voyage No. 56) 31.23
(Voyage No. 57) 27.9^
(Voyage No. 58) 27*9h
(Voyage No. 59) 2^.66
(Voyage No. 60) 29.59
(Voyage No. 61) 31.23
(Voyage No. 62) 29*59
(Voyage No. 63) 27*94
(Overhaul) h 2.7*f
(Voyage No. 65) &*k$    $307.62
Miscellaneous
Alaska Communications - Jan. 13th, 1955 (Voy. No. 66) $ l.Uo US
North-West Telephone (Voyage No. 66) h.QO
Juneau & Douglas Telephone (Voyage No. 66) 1.27 US
Juneau & Douglas Telephone - December Rental
(Voyage No. 65) 3.37 US
Juneau &. Douglas Telephone - January Rental
(Voyage No. 66) 3.37 US
Juneau & Douglas Telephone - December Long Distance
(Voyage No. 65) 10.67 US 2^.08
Port Expenses
Customs - Skagway (Voyage No. 66) i 2.00 US  2.00
$333-70
Less 3$ on $22.08 .66
$333-Ok 1332L
•-• $?m*rC*i'Jk. ' mm
8t*t af  irtwmMftta *f tit* ^* "Yum* :immmm vm%
not **** «#1uhi tat* »M £**
.....,. ........
**   -te- .'ifi. «*e**v ***«* ...v.^.n £l^wi(    *»,
- 861* fila iff 11 61 231*61
44 4.
46 S.te
- mm 66 ,„ BM
>*95
/* 4/6^5> t *s*
te:..
|1    ^^
wma.mm.nm mi t toe*©©- tar    r **s*f te
varl©tt« .'-. . c f.te to 1». <*• te Breeaa,
*^ULtor ©1 Jtolg** Basel?t a,  ;c»itr«al» Ms letter as* Stets-
oeat ef itnyeh tftl*. 1951. file ** >5.
www,*.
' eyhill Has*©*©
........
8 13184/13151
I 135H
i 139©9/14l§9
* 14221
I 1421*
. 14778/13214
H
m
i 15S30
I Itete tetel
: te ,,.:  .te ; ,;■;
« le442/16&40
I 18448/16440
...'*RtJ|..ni
Vsysia B»
Bsf>      rW,«©
> Jtasftat.
a»*/54
ff
619.57
#   «t
If
5*01
*    n
60
Warn
471*17
m    H
41
4.07
*    *
.  6©
3.01
»if*/S4
41
706,74
*  #
61
1*8
v*t/54
62
1.Off.58
«  *
48
332
*  i
62
.Uk a Jwf
m   ff
48
881,91
#  i
9
1,240.44
*  *
61
 lUH-r-
..0*
4*#4*W
i*fWg*»M«ii
&**)*. "tea:.teli^c
mil
/# *©V te  ,  ..  ^-  . te
, Asfitor ef freight laceipt© sats*
Wis A- s-4.
t ef  -r. ;.'« ' •
?3fch., 1915,
*hlt«her©8 t© faRosasor tut tetee .,pril/54
.: 1474 . 1*1/15
Ihltetorso te faseeeser . hf f /,. 105 -*y/54
S.P.J!, C/M 1516 - f©h/5§
fehlteheree fc© ¥a»e**a*ar * |7 *4>ril/l*
.a. c/'r; 1320 - fe*/3>
ihifeeherse t© fassoarer tef >/h 119 July/54
1*1. *. .  * 1511 - **h/95
ttMtotoree te ?an©oe*-*r ■ l 111 Jitiy/14
C.f.« w/h 1526 - r- b/53
ahitehorse te y*aeour< 121 tete/te
v . -*A* c/l 1546 - foh/31
ttkltototas te ¥eae©syer i**f */© .125 2 sly/54
.....t. w- 15&3 - ihh/3,?
fhitehoroeto faaeosrer ihf «/* l*f Jmg/H
c. P. a. o/B B77 feh/55
»hlhehoree te faaeeorer -ftf vfl 153 <-<epv5*
c.*>.a. w /;>>
ihiteherae te feoeeaver »sf. 7 y 161 to*V>4
Cf.a. C/Si 1753 - #©1/55
Mtaheree te 7«ae««e«r **f a/ii 16.? 0©9*/|4
C.l.K t/» 1172 » fee/35
ahiteherse te faaeeysar **f ©/a 16? tof/H
C*J ./, 9f1 - ft*h/55
VeaSewer »*f t© leases *, 9 Jas/55
77-Tver t*f to laaesa a/a *8Q5l las V3j
oar elaia 47&b22
.
488*8*1
it n
24.67
iisy/>4
51
10.44
a«y/54
S3
21.5*
Jaly/54
16 §§
73*51
Jaly/54
56 81
609*74
lslf/14
S7
26*70
iuly/54
17 81
209.04
BB8rl84
If 88
51*06
Sopt/H
40 WB
25.16
©et/14  ■
61
IB.4B
181188
61 88
5.04
*et/!4
eWf5
62
66 m
115.84
41.12
Jss/55
66 m
126 .06
126.06
.. 1,184.56
tm ,y*I*f4* 67 * 61
...te :. ;, ; _:< . ■ ..te.Wte...; •:..:.' z7y .y.y73.:,mAA.yj.."^
Voyage «rea Xo	
61    fshrssyy 4th. 1351 Isarssry 21s**lffJ
«dju*taenia •* yes atstesest "-7*
Mjiyi^ntm aa paw te^teaest *f*
^^™^.'^P"a^sl*;'^P8^*«5^#*- ^Ifpa   a^a.flfP    9pl*^ili —  *w *^*P$to^WPe**:-^^ ^to?
teS tej.
0.1 6 3 u a a * ^ ? j. 1 *
*£
m
m
StNfNW*JM***
,tete,.:  ..teW
Ba  G#
®s***t
81,065.
■
<te <.->;.44
--
i4.t*t.*i
.  «    m. -  «,
Mm z
66 ijaiasry 1st. te Jaaaary 19th. 1955 sit* Mjsstoests
67 tea laass * * _
1*41
8 OJS 8^8
■; w
50,876*11   30,18©.13
■f'tef- * :
.m
teeaaohlfs
IA 9tA fcAlt
,.•©   te©
3mm%
rim
'14,317.?' '  lo,224*fl
1,759.2/    11,791.03 19*1*7.02
531.04 553.04
■tee .99 te9
- ■ '  ■  "'   -.;W tew-w, ■"
4,381*48
4,514.49
-ijjif*	
te,  te,. :
ItlOJ.ff    17.901.22    81*414*14
1,775.33
J
25,044,71
i.04
.01
mS&SSmm
a© ?j* s#«*t s#f?i« m Qmm$im tot ft « u*u**y r*Np*&y - |@| — |t2t|ttt#|l
iJ;--« 4/§/.^5 •
•
•        •
1
■-■ * **9
». $1                         I-
\L3gmWmm.
.   ^       :  :,.,...  :  .   ■     ,
•JBbJ
jLfoff fl*	
.mmm ********
.**?•.:
gmHpr *th*. »SS to I**r«ew 21st.. ifff
8, te tefc«t
U, f 1 1 8 J
.JSfBUft -
.   .JbV,
m      — JS"-     ■
^•©•sae as mt ahifS*a osslfsst
fit
ax-.-  -.-■■it to .-iaaosa
321.21
381.21
faaeesser te Osegsey
#
STS-Jt
faasastar ts tete #• ¥.1. Sto*4©a©
101
9,U5.54
f* U1.14
a. ir'* %  Y.-.  uxiamm t© ..     ar
12,577*36
1?,577.16
ffawa ts fsaaar
20.96
ao.36
BAIL - ieo ar. a. te .astsawaal©
isleim* fehraary 7th.. 1355
?f,650.v.
23.^50,44
P L: W,Ite-.l te ',,.::.„ "te! JLJL*
6,224*45
6,284.65
hftiSS 4©SS8l»8atS
590.30
te ? H * 9 M
steseieris© - ?aae»sf©r
676.02
,*lHJ
.&aa©sese»t© - toa©a«*-3r ' • yy*««ori»f
66.16
66.16
gter*5»ri»« * Sfcagasf
2,494.14
2,434.14
Aasesessfiis - sifcegaey r-lewtoris©
12.25
12.23
itt     lag * laasas
235.76
235.76
tortus*
501.21
fsel i      s.<
2,2o7»>4
2*2$7*jMf
lawraae© * Sail, aiiatos©,     " ass 1
CoUo©* ftraitht te>-,s>.,j©s
I
657.57
657.31
te 1. 1. iRwr*Ji«*
.    81.15
CW.13
?epr*eisties
1*99 ■
.53
^©als - Oreo
tert vtoa*©©
**2
tescellasoess vx?©©*©
194.64
Stares issued
925*01
Saperffaies - Serine '" e-.-eriatehae©*
18.11
32.1>
Audit mm
.,05
225.05
'£%      Ml
64.30
44.5U
®^g**f <a^S***y ?•*•
216.16
216.14
©o*t*ldIUL* 4^iE*f f*#*
6.04
i.04
ili»ii#aii i^HMif fk**
6.04
6*04
ft»**U.tfcg  '«P#a»S  -  *****
32.'te
38.96
3&&m3 ■$?
24.04
24.00
^ll*t%*:r.ia , f*^rtl*ft
mWW m j y
415*24
r: 21.14
^*Ue      ** X*t*f**t
84*tl
26.61
-:
81.40
n*m
Cl»«i»*ifc* flan
16.27
1.0.27
amwkmX
1      |
1,407.15
6feap >tf*>uur
#**** 8 "-^ ■
3-33-c
fj^tsat «!• ?© ?Ub©4«
_  .Ki.JSr „.
1,731.39'
17,791.03
19,1*1.08
if.'io.H
R^rnML
*
A^mM,
Mf^f Vfc/>S
!
1 mmm, %®mx =. u «*, m&,mi&m.
mil
..	
Jl UOs.
l„i,f fyyym
Jlu   -wLHs.t,
I.  0. OOSSt
&Sl**», .,„„-
Jiiii-
tossasa ss pat ships aasifsst
,..,:.' te^.  ..:■
faBsaaasv to iwsw
faaomasr to a*a#*»y
fassessor to -te. «  «te<. . t,»ti«
**r * j.d* .» te f<
bail - toe it*. ' • *• y
it© *
-li
torthiag
fsel oti * lax
Isanyaos© - ttiU, tireless, »ator s»4
Colleet Frei •»©
1*11*
toptoslatieg
.Heels • Orso
Part
&qpm    <i©»*
res laoos*
teft Tmmk Mm
it
Istohii
relist
f«i
tss
travailing
- ssfl*
1.017*95
'*61
75*14
I©*
24*7^
24.te
-a
35.11
-49
184*79
17.00
2f.2?
i4f.fl
7,552.26
12,119.11
373.
... ...... ......
4»9»3*72
lltJ.CK,
2,011.74
f.f?
142.47
1,634*64
yy
,3
I31.a
'E**#l.f
6.W
6.16
.te
ft,
i tell .19
4.965.78
114*84
1.071*91
119,31
2*011.74
3.31
142te?
127.61
1,834.44
m .«2
73.16
176.84
.05
1.56
U4.49
J?0*76
24.18
26.00
118.90
55.17
144.19
6.1c
6.1*
$$^3
4*2.5*
n*m
17-
tf.ff
1,219.19
516 .44
14f.|8
7,512.21
12,139*75
,: te: ' ..;.•
- for I te?
laftJ!
*
'fXwfSf
.
Jga?.^*fX
-H.8j8.f4
88W1 4/6/15 M A W
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COHPAH
«rarwjw -bihcw.. .« - ADJuaTijams
 E £L	
judai itoura»ci
Hull & Disbursements - January overcharge (Voy. Ro. 66) $215.2f
Lift Truck and Towmotor - Jan. undercharge (Toy. lo, 66)  *fr.86
Pallet Boards - January undercharge (Voyage Ho. 66) 8.50
War Risk Insur-.-nce effective February 20th, 195*h~
(Voyjge No. 50) 2?.9k
(f©3rai« 7o* 51) 29.59
(  g© Io. 52) 36.16
(Voyage Ho. 53) 36.16
(Voyage Io. 5*) 31.23
(Voyage No, 55) 36,16
(Voyage Io, 56) 31.23
(Voyage No* 5?) 27.91*
(Voyage Ho. 58) 27.9^
(Voyage No. 59) 2N-.66
(Voyage No. 60) 29.59
(Voyage No. 61) 31.23
(Voyage No. 62) 29.5?
(Vc  No. 63) 27,94
(Overhaul) ^2.7*f
(Voyage No. 65) ^M    #307.62
Alaska CoaBranications - Jan. 13th, 1955 (Voy. No. 66)  $  l.Ho DS
North-West Telephone (Voy ge So. 66) *f.00
Juneau & Douglas Telephone (Voyage No. 66) I.27 US
Juneau & Douglas Telephone - December Bental
(Voyage 5o. 65) 3.37 TO
Juneau & Douglas 1       e - January Rental
(Voyage No. 66) 3.37 TO
Juneau &  *B Telephone - December Long Distance
(Voyage No. 65) 10*67 D8 2^.08
Customs - Skfgway (Voyage No. 66) $ 2.Op US  2.00
$333.70
Less 3$ on $22.08 .66
33*0^ BSUBfMt? •!•
mat  , W.,^.,.,,
tat*-*** ef bl«tare©ss©t© of tto a?. "f**©*  -rlos©*©* ttot 'mam
sot so©© tofcs© lata seeesat ia pmaUmx ■ fee.
■iAmmmm
-.££. SSm J5*» **« immmm
CUla - f.... HI© .ff 18 61 231.61
■wtH*f 61 4*81
tortus* 64 4.18
Oasteso 66 5.00
finmlllsc *'K9t»8# - *©*l* 64 31.39
'.39
wm/4 4/6/5j — S3. "Ti.
mammmmim, \mmmmt*mmtmmammm«m
te*  mm
OBOE WNKbllh* o-imrmm* fassesses *to*f to
©srtea© I.?, f f*'A. I If Mr. c*. c. tooeta,
Jtotttosr of #rei#S* to *eel, Ms letter sai steto-
mmt at m©*o* fftl.s 1955. »1© *< 4.
mil ,t£yrjmmMmamSm.
13184/11151
11
* 115:sW/l4f8f
f 14221
14816
to
i-5814
30
t 13630
§ i iffll
ubbi
LS130
.    7 , te-.   te
B 16 ^40
m%mz35
inti
Jfit    ibi
:  -
. ,a*tHiS4..
**«/£*
WW
§19*57
»    m
m
3.05
w-   m
60
473-17
f>    i
41
4.07
#   1
4©
WW
3.01
isft/54
41
'7§S.74
44    #
61
©.If
0tt/S4
42
Mff.jl
H  *
42
3*pi
H   ?i
68
A**- a J* |
m   ft
Mm
201.96
n  n
41
1,248.44
n  i
61
..,   79*% .
.04
4,894*39
i
tofri
teat
/ll ....
■M. II*.   ■ -mmmmmmm,
Jf Ste "TU&CS'fSllSfBSt 8©
, -'Orfltor ef ftoilfcft toe©i
Ilia km ..-4.
-
f«»mail*ll©s11sa©ssa
*hitotors8 t® fo«©©ns« .iprll/H
'..,..,. teJ<  1  . -;53
hi ta tore© to f©B©©a**r -*f 1/i. 10 j tojr/14
.te c/l 151* - toa/H
.hltotovs© to fassessa* I W>4
- #88/31
-•iji !* to /vaeosser BM '54
;..,,..   :. 1519 - tote/15
fMtotorso to l *r **f ../te lie : ulj/1*
a. 1526 - ftS/51
*Mtotorse to v,.;..;;,.i?®jf «*f . • i. 127 Jaly/H
.te c-/fe 15*6 - /©b/fl
toitotors© to ¥a©ee©s*r **f -/© 125 2©lf/>,
.....te c/ te59
ftkitotorseto ?aseo«f©r shf l/B tof iw*«/14
C. . .  te •../?. lo*/'j /«t/55
i.*itotor«© to faseeoser tef .,/i. 155
,.. ■*?,* i*/ti 1756 - foVll
toitotors© to faaseaver s*f.r./» 141 3ep«/f4
c.r.s. c/ ,¥>5
Sitotorse to faaessser s*f yn- 142 se?V5©
G., . 1778 - feW'95
IMtotor*© to v^aeeyser -hf */t3 lb? toVl*
W55
<*aeca*©r -Sf to 2«»*as >
&£&.
tef te J-..  ■-
ear ©laia 476682
Wtf
©f m* *. g*
25t*„ 1955,
.terete.
*prti/54
18 SB
tojBfitl
B
8*y/H
35 -3
J sly/54
16 St
2»l.f/54
14 m
Jalj/54
57
J«lf/H
11
toi/54
59
Sept/54
60 m
tot/14
61 33
toV'54
61
jte*..,,   ..WW,
24,67
10*44
21.58
73*91
605*74
14.11
209.04
31.06
25.16
16.60
5.04
115.84
41.12
44 I
-J
te.184.56
f$$ Toyage 66 1955
te-tete.te    ^    -  :V:,.. ,:       .. '  ~ ,  ■.■,    ...-::..  :  ■„:.:;
..-.:..,...-   .........      ..     .    .■..     ..       ....   .    ,    ....       ...,...,    ,.,                  .      .    ........        .-.,,,..,-    .. ...        ...     ....        ........   .-   ...   ......   ......
tete ..
a k v a 111  sa* 11, -i 11 i 8 1111 11
foyage
 ^
of
2®immry~lmim ImmMTf 19 th* 19 35
arijuatcai#nts m p#r Statmamt mAn
m- i  » «* mgm
m ffw  # -1 **C»
I 8    I tf H|)»
_t.ys
If
ss© i  to ayns
Slr#a^aa«2n -teS
Mil
B# C©
Coast
103*42 l§3l4t- a*.•
1 4    lt?lf*a
1993  — Sss—ay for 1955 - Caaaeaeiag Jaaaagy 1st., iWte tet.f. jjy. .-.  66 —
66
Jaauary lat.,1955 to lanuary 19 th 1535 aith )
Mjaataeat© )   103*62
30,276.51   30,380,13
21,60
'  WWteW
Onion
Oteaatoips
limited
B* 0*
Coast
,;?<%rviee
m*
2,643.52 lc,teb.84  ""8'i, 081*16'
520.^8 580*36
1,060*00 1,060.00- ....
3,703.52   17,901,22  ""21^04.74
3,703.52 17,901,22    21,604.74
wmnt
"7,57S".71
1,719.66
9,296.
520,9i
'■warn
9,296,37
88,711*19'
B. C. Coast Service - Canadian Pacific Railway Company 50^ $4,381.69
Union Steamships Limited -—■-— — 30%  $4,381.70
loss
520.98
'3W
520.98
*'<»/3/8/55 Itt - B. C. OQMf BUfief
- • .... W. -. ., .. W. -■ ' ' :.. 3.3,7....... .7. .. ....  .  ...  .
m ss* *wKm phicbss* —
mmml. 32m
M3
tete tete,.
JIIIIIW
Union
lto*wssiff, 1*^
Revenue aa per ships Mini feat
fancouver to Juneau
Victoria to Skagway
Vancouver to «.?•* Y,K, Stations
, '-  '7:--y-7 77 J
37?AT "tel, various statloaa to faaeouver
Juneau to faaeouver
MAIL - See Mr, A* 1. Patterson telegram
totruary 7t*.» 1955*
MM8 - -191*00, Backs #10*50, Meals ,33.50
Autos £131.00
D I 1 1 1 '2 S
Stevedoring - fancouver, B.C.
Assessments * fancouver $to*edorlag
Steeedoring - Skagway
Assessments * Skagway stevedoring
fltove'teriag - Juneau
Brthing
Fuel 011a A 'Hex
laaurane© - Hull, tereless, Badar aad )
Qen©et freifght Ctorges I
?• * 1* Insuranee
Depreciation
Meals - Grew
Fort Ctorges
Miscellaneous Expense
Stores issued
Supervision - Marina ntandaat
.iudit fees
Telephones
Skagway Ageaey fa©s
Ketchikan igaaey
foawotor Bepeirs
Pallet Boraia p: Wea
Pallet Boards Interest
Ctoekers 'tta©
Juneau Agency
Overhaul
Stop labour
a V* S, Itoda
1,542,16
157.29
93.81
10,95
30,65
i8.ua
.55
61.30
18*96
16.00
160.12
17.25
8.641.52
B»C, Coast
1,881,41
147,03
13,584,10
12,821,92
79.69
438.1©
6,24S,18
397.44
3,039.94
15.07
319*53
47.04
2,300,93
820,19
983.42
1,002.65
171.24
164,13
416,81
,09
7*
624.70
27.97
7*66
1,532*26
i*!9
Wtete-:.
.  te
6,243.18
397*44
1,542.16
157*89
3,039.94
15.07
399.53
31.5.44
2,300,93
820.89
93.81
985*42
1,002.65
171,24
115*08
416,81
10*65
18,06
214.55
61,30
206*09
7.66
52,96
16,00
784*82
27*97
17.25
7.66
1,532*26
>*39
181.76
1*281*41
147*03
13,564.10
12,821,92
79*69
4^*50
366*00
2fJ$«4.
21,083*7^
■ FOR VOIACB
"217616
21j083.76
^r7,576,71
9m/ 3/8/55 .7. .. 7.77733
81911118   PACIFIC   1 A I L W A I   C 0 B P A 1 X
fm&mt. gM«
File ^*A2
• 1-4
• 1-4131
I x-4067
■ f-4144
■ w-4139
■ '-A122
• W-4155
• 1-Ul?
• 1-4
• 1-4090
*Fl' • - AR; fTS
 I mmm
88-34454 - Pastax Press danaged
BC rt
3C-13237 - ^ladshieM #ass
BC-13324 - liquor short
BC-11666 - Daaage©! bear
BC-13332 - B ;m ssiac tablets
8C-13&43 - Heap aad paapkia short
BC-1366? - Pip© short
BC-13761 - Coffee short
BC-11426 - Idquor brakes
10-13017 - la»ber short
BC-13646 - itope Jul©© abort
BC- Audit lotos
Bo. 65)
[Fey . 61)
(Fo^aga I©, 62}
(forage Me. 57)
(foysga Me, 58)
(Foyage Bo, 6l)
(Foyage Mo, 60)
(foyage Io, 635
(Voyte-e Ho, %)
./■■■te ■-  - w:
» 62)
Io. 55)
Dee. 30/54.  dhippiag lastar, Fancouver
Bee. 34/54.  Customs,  -my 0.S,
Overcharge ca hacksaw blades
Stratheona Cafe - leals supplied ©ffleer -
§%,9m»7 $mm§
Falve
falv© east
#  «
1954.
White Pass aad lukea Rout© - Ao ■ -enraber billing
(Feyage lo. 65)
Dee. ll-19th, 1954.
H 1954.
Bepartaaat of f rsaspert - 1<  ■ i (Fey, lo, 65)  f
"test Indies T?harf - Proportion repairs pallet boards
Alaska CoBaaatoatioos (foy,  I) U.S,
ledloal Aid - 1. triokao© injured July 1st, 1954*
Aco© Steal Coapaay - Steel strap and seals
(Fey. Bo, 54)
White Pass anfl lukos Hout© - Proportion of strapping
(Fey. Bo. 5 _
42,56
3,15
7.77
45.77
3.70
7.
10.77
19,37
PW.63
2,
.W.
z*9f
3373
I 215.%
(Foyage io. 65)  $    1.1®
(Feyag© Mo. 65)  _
ZM    5,
10.14
I  11*13
22*72
41.00
J&J2
8. J.
4*11
35,
18.
,50
92.98
31*59
183.20
Less % Diseoaat os #55.75
522*65
? 520.98 ii
-* SS. m 78* —
ef Bevsase Adjustments of the SB* *1Utoa Prineess",
that have not been taken into account la Miscellaneous Ad Just-
its previously.
B. 0. '
p i b b i i. s a k *; k j aiu
Transferring paysenp' paid hy the Onion Steamships limited
of their ©he^se 0176 of Deoemtor 28th.,1953, credited to
their tesWirsemeat eolten instead of B. C. Coast Service
©a ^asaryJlSth,, 1954.
tete  x-hia tatoa ear© ©f 1 toys Operating Cogta of th©
SS. "Yukon Winces© * during tto sasth of lag© 190, Voyag®
„-40, recount diverted to pie* up Ihal© Oil for wMeh they
agreed to pay tto east,
te OH
Onion Steamships Ltd* 1,0S1700
B* 0* Coast Servie© 1,040*00
mmmmmmmmmmm
1BTBBH
fo correct Reveau© of ^51.11, Feyag© |60 deducted
B* C« Coast in wevat, should has© seam Onion fHeeaships
lisited
See Susaariea with ¥©yage #60, ot ', entry
adjustment on teoasmaSy with Voyages |64f#65.
See* Mr. F, A, Buttorferd, General .•■'ditor*©
letter ©f fefcrasry 23rd,, 1955, file "107568.
ihis correction already aad© prior to reeetet
of Ma tottor.
mmfjo),
..ML .01, .
B* C, Coast Service 3*2' te
Union Steamships Ltd*, 103*62
a 3/0/55 g i KI
■3.
Brooks, A. F. 1.
A fflS764-4*
— 88. "YOKI. " —.
Princess* aa per statement of Mr, 0. C,
dated 1*1 24th., 1^55 Hie
ii, 0. Coast Serv
1 B V •■■■ B88 1 - 13 JB
whitehorse Y.T, t© faaeouver ..barf, Waybill 77
las* 2/34 G.P.I. C/A 1439 Jaasary /55
rthitafeorse Y.'f, to fancouver tearf W'B §5
Mareh /H CP.a. 8/a 1469 January /55
fthltehorse Y.f. to Fan: • Wharf *£ 64
Mareh 18/54 O.P.B. C/a 147© Jaay /$$
Whitehorse Y.f. t© faaeouver iharf K/B 88
April 9 /54 CP.B* 0/al509 im /33
Ihltetorae Y.f. to faaeouver Wharf a/1 135
Aag 6/54 O.P.te c/a 1637 Jea /33
■.hitetorse Y.f. to Fat f */B 146
Aag 22/54 O.P.I. C/a 1664 Jaa/55
WMtohora© Y.T. to Fai ■ ..barf -WB 144
Aag 22/54 C.P.i C/a 1023 Jaa/55
Mtohorse Y.i. to fancouver wharf -*/B 12
Pep* /54 C.itete 0/W 1394 Jaa /55
Whitehorse T.l. to ?ancouvar  'Barf */B 154
Sept/54 o.f.d 0/© 1024 Jaa/55
teitehorse Y.T. to fai. r libarf «/B 167
Oct 13/54 CrS C/s 1025 Jaa/55
Ihitohors© Y.f. te fancouver iharf V8 173
Oat 30/54 C.P.I. C/e 1004 Jaa/55
taae®uver to Juneau WB 75773, Oct 5/54
fasceuver «/B c/B Hov 15/54
faneeuver to whitehorse  ./'B ;15O06 ©ur
Claim 459950-14
Faaeemver to Juneau */B 77245 Oct 22/54
Our Claim #9946-14
faneeuver to srhiteaorse WW 82^0 .-arch
31/54 Our Claim 445618 -20
te_    90X48*
Bare* /54
Mareh/54
Mareh/54
April /!4
tog/54
Aug /54
Aag/14
Sept/54
Sept/54
Oet/54
Mev/54
Oet/54
Sept/54
Oct/54
April/54
39/SB
51/SB
51 SB
52 SB
fl SB
59 SB
59 41
60 81
60 m
62 SB
63 SB
62 11
61 11
63 81
52 81
1*37
15.91
3.94
m
53*36
69,66
432.64
513.92
259*92
50.16
19.02
12,25
51.62
163.94
92,76
7
1,759*25
 BM*
^1,719.66
PG»/d 3/B/33 nam
.,,-. -j  •  te» LteLr.,„'.te--.tei-Lte "
XiteJLtete  /** 'ltetejte,£..ite_.._te_2_.
jrsgj.
- ...
8. C. OS
B. C.
«f
*tee:as*ips
i         p.
...
tested
r 1st© 3mmm
={l
tel
mm
mm%m na ft* •"      sit n^
i
mm       m         -.g#
#
m   m      m       ®q»
311.41
1
jg   M      **
,, 7 -i
MMm
1,060.00
'■*  ■ ma mm
1*119.44    1,719*66
~-'7373*33
.tetetesm
M*
ssxjm.z
v
let.,1955 to January i9tfa L535 teth )
m )   iu5.o2
30.216.51 .19
>.9i
1,060.co-
.
.   , -   -.
5*703.J» 17,901.22    21,604.74
• :
a»4f .UJ* 1
i ,?vtei
,te
■te. ..
520.34
-p—^
.te
■te ..te
B. C. Coast Service - Canadian Pacific Railway Company - 30'J.    $4,387.69
Onion Steamships Limited 50/. $4,387.70
• . ■aS BU
mfc Ca*
..  ' -   .' te  . , .
•■
iHii.
.OB
laaSBisa
..... ,. ,, ,....
ae m^ sUpa asaifSst
faaeeuvar to Juaeas
Fletoria to Skagway
to i*x* ?,H. «t8Uona
, .  :■  ■
varieu© stotiaas to
Jsseau to Fsa©©**©*
MAIL - Se* Ur* A* N. tottorasa
totossry 7th., 1955*
- #191*00, torto §ll*fl, ,.33*10
131.00 _
l.,M,.F.«- ALU
tig
Stovsderlag - Faaeesvsr, B.C
smesto • Fa&seuvsr B4 "isg
Assesasents - teagway ^toatoerisg
'.-tevedoriag - Juseeu
..el Oils *
insurance - tell, :©r sai
Qeiieet Itoifeht
P. * 1.
lation
Pert 0
Supervision ~ 1 '-uperls toa4©at
toles.
Betoaltoa Agsaey ft»©a
frwaotor aauairs
frllet torads preperties
PaUet Beards istorvst
Overhaul
Presto© 0. 1* Itods
tm/ 1/1/11
1,542,1b
IS
.40
93* ^1
10.35
30.65
16*01
21**95
61,
5^.96
16.00
-.12
17.21
yyA
B.C.
1.225.43
147.
13.544.1©
12,1214*
79 *4f
4ft,
6, 248.1c
397.44
5.039*
15.07
.53
47.04
2,300.91
S20.89
913.42
1,001.61
171.24
164,13
416
.09
7*
,.70
27.91
7.66
1*.
208.39
TS7
6,240.16
357.44
1,942.16
157.29
3,039.94
15.01
539.53
115*44
2,300.93
488.19
93.61
3U3.42
1,442,65
171,24
115.01
416*61
30*65
16.06
214*55
61*30
206.09
7*
32.96
14 c
784.62
27.97
17.25
7.
1,532.26
.39
1.223. *3
147.03
13,584.10
I2.lll.9t
79.69
436.P
-m-
.MftMlfc
#7,176.71
-vamaaaaas aaa
U1IDHI   PACIFIC   BAIL fit   CO
ft  '1
If
■ ':    :   ' v  v    "■  ■■      . .  '   '.  :/
 I 	
. W Pil® te41?3 - 80-34454- - Fwttox Pr
• -4189 - BC '©eatort
• f -4131 - BC lass
• W-4L49 - BC-13324 -
• ^-4047 - 13-11666 -
■ 1-4144 - BC-B332 - m
■ 9?-ai9 - BC-13643 - flaw mA puw kla absrfc
« 1-4122 - BC-33667 - Pips
• i-4155 - BC-13761 - Coffee
• w-394? - BC-11424 - U*ts©r
■ if-012 - BC-13017 - laa&er
« f-4130 - BG-JL3644 - Crape Jules shsrt
• ymm ~ BC- % Is©
(Fspags lo* 45)
bmgum 1*.
1©.
[Foyage Is. 61,
(Feyapi !©,. 40'
[f4f©8* M®» m '
i®. «0
Mo.
B'te 55}
42.54
3.75
7.17
45.17
-.
1-teW
19.17
:W .63
.te
. 32^56.
. 14/54.
;fl*ippi»g
8»steiea,
,
i.a.
JS lO. 4$   f
-.
3.70
5.7©
.■•atfaeeaa Cafe - Issls "leer •»
1954.
#   HOI
False
Faiv© cite
a and tukoa Route - I ml
Mlltsg
Cfe,
22.1®
43..0G
b.b*   m.m
a
a
;. ll-19th» 1954. Bspirt—i8 mtti     rl*Si            ,45)   I 4*
», 1954.     *sst ladles fhsrf - >6*T1
* BteitB* 8a©M    mm                   ».te i3.il
• lalieal 4M - 3* frisks©© l*fsr©4 i-.     lw 1954* 52*53
tose Steel Coapaay - Steel strap aaa seals
<F©y. is. m mM
White Prs8 asi l*km Route - Proportion af     .4af *bJ8
cedent (F*y. Is. %)    , .
'-*m
• mJ®
Less % Oiseoust o© $55.75
3-"-yy ..." . ■ .,..■.;...■*,,..;.'.,
Btotossat ef tovssa© ^jaatosato sf tto 88. *l*ton <tei»eess%
that tors net toes totos into eeeesat ia miscellaneous MJast-
«aato previeusly.
..-■■■
$mm& PSlf to tto t aaahtps Usitoi
of their etoqu® ,3176 of ■> -Wi.,1951* ew to
their Ilshsreaasst ©©!*» Instoai @f te 7. Coaat  erviee
SB B«JMM©ri7Ut*.,  1954.
I tames care ef 1 toy© ■ If ef tto
te,. *yuim& Princess" during tto nest* ©f la*© if|i, foyage
#ff, tolioaai 41vest©* to pic* up *tol© oil for ©Ms* ttoy
to pay tto east,
m ,m^
BUsa itoaaslips toe* l,<Ko7oo
B. C. Coast "orvi«© l,C6O,O0
te'
UL    UL
I entry
aijmstasst on tarn*? sith Voyages te
.toe* ftr. f. A. aral Hilt©**©
letter ef fatvuary 23rfl., 1335, ?ile -"101546.
fhis eerrsetioa sl*©s4y a©Ae prior ts receipt
of Ms lettor.
/« 5/6/11
-,. w....w.'...-.'..: , ■. ...w:..,;.;..:,,/.,,
£0 eorrect Bess©*© of ,51*61, foyage teO toiwtoa ftoa
B* 0. Caaat is avmx, sto»14 toss toss Onion ^toaaships
tertitoi
ca. ...ci*ri
B. 0* Coast '~«rvi©e i63.lt
m.m "-toassslpi Lto., 101*48 tl 12
©f - ,
, Jka 1* 1*
<te.  .*  W;...:W. WW-w:W.. ::
1 as
psr s it »• -te o.
frfcrusry 24tfc., 1951 Mil
*
Mfy,wiP*fr,.?l.pi   mm.
*hltoh®ra© F.f. to faaeeuvar atorf, I 77
t/3'm- tete .  \ » 1439 Jsasary /fl
f.f. to ■• 61
larch /!4 C.; W... 4/ , 1469 aanu&ry /59
niteaeree f.f. to faa©©avar 8i $4
Mare* IB/54 8*1*1* C/s 1470 -iaay /If
ilitotorwt tei. t< aver  .harf  /;s ©8
April 9 /14 0.1.1* ./a^oo Ja» /if
iMtotowe Y.f. to Fsassnver iharf v/B iff
tog 6/54 C.r.te tea 1657 J ©a /jj
-hitohor©© F.f. to Fs©sau :ssrf  /• 146
Aag 22/54 tte tete C/a 1664 Jaa/3>
..hitotorss f.f* to .-  .harf WB 144
tog 22/54 '■ .1,   /• 102f Jaa/11
hitotots© Y48. to faaeouver ftoaf */• 12
fept , *B. C/B 1394 Ja© /!5
ihitohers© Y.i. to f* -■ ite
tept/>* teteti w/» 1024 Jaa/59
..aiteheaae F.f. to fai ;« ; harf  /B 167
8ft 13/5-. /« 1025 Jea/55
aelisra© F.f. te fa. r .harf Vfl 113
0st ..bo.. . . yy loo* 5 as/55
te'
If Jwaeau 3 a 75775. tot 5/14
faaeeuvar to 4hitohera© ■/& ..15006 ear
ciaia -~u
Fsasesvsr to ..y^,  ,  77145 tot ff/f4
our Olela -14
faaeeuvar to »ftitoto#s© ■■•/1 4170
11/5-*  Air teaia 444114 -20
/54
■.vors*/5%
10/SB
fl/FB
11
92 na
mm
.19
B 81
60 FB
60
62 m
61
tot/54 62
topt/54 61 H
0©t/54 63 11
April/54 52 BE
*pril /54
Aag/54
Aug /54
tog/14
■488/84
.^■«pt/54
0et/|4
r/54
7.37
lf.fi
1.74
1.2.
11.16
69*66
412*64
515.lt
259.92
50*16
39.02
It .21
51.62
1S3.94
92*16
Hhx
,—MM.
te.719.66
7-J-,  . 3®mp <* i,mi„
si ?i; a,\w ©a. :. k 2a
Fa
ML
15wmbv
f i#%© 2«mary l>th* iff!
*4A jmlivtttta us j*r StitiMt
- joi. yobb
m
^taoraahips
 n. 7 n mii
B.  C*
st
Mil
103.62
ToW
w
teaastoipe
B. C,
Ceaat
Bervise
mmm J
103,62-
It219s64 l^Wttete.
.
3L
MzL
Smarnrf far 1915 rfia wgLifft^jTSi teT.
103.62 3w.276.fl
66    January 1st. ,1955 to January 1.9th 1395 *ith I
jaBjustaesto }
30,3fa0.1i
«*■■  =;.
T^4f.i2""
520,91 120.98
1,060.01 1,060.00- ....
. , " >te  -  .'
5,703.52
17,901.41    21,604.14
•..  .
"7,576:71
1,719.66
te  .;.-•...
520
f^mmmmmfi^fmmm/mmmihmm'i
m^MMjrtmJkmm
9,296*37
LOSS
5tO*9i
>3W
180.96
B. C. Coast Service - Canadian Pacific Railway Company - 50^  $4,387.69
Union Steamships Limited ■ 50/.  $4,387.70
FQB/3/8/55 ■ >
... ...'. .:. ., •  .,,.,. ':■  ..:'. . '■  .te/ .'■■. ....w. .:„:.':'..."'.;.:. te,....
m m. "laaaf,;
1.1 F 1 1 V I.
■'..„■. ...; ..-. v'te'. ". . ■ ; '■ *
ti p«* atitlfMI tta**if#fft
II
i fsaasa
Victoria to Shagsay
to tef*ft f.,K. stations
•* m i.tx* various ststieas to ft
Juneau to f*.-. ^r
MAIL - See Br, A, 1, >■ tegras
7th., 1951*
91*00, Ssrto »10*50. xesls „33.50
1I.JU JUtl
-■itevedoriag - Faaeasver, B.C.
seats - fan-. .tag
B»nto - Stogway fitovetoring
r-teveSorlsg - Juneau
Brthlng
fuel Oils * frx
Insurance - Hull,  Wraises, totor sa4 )
o*Ha©t frelfght Charts }
P, ft I.
Teprecl8tl©»
Seals - Crew
Pert Ohargea
Miscellaneous
Supervision - Marin© &up» 'last
-frlspBsass
Baps
Pal rs«s fro-ortic
Pallet Boards Interest
Checker? ■&©•
Overhaul
u» 1. S. ftois
1,542,16
117.29
266,40
93.01
10.95
30.61
16.06
214.33
61.3U
12.96
16.00
160,12
17.25
134
B*0. Coaat
/Am.	
1,223.-.3
148.03
13,564.10
12,621*92
79.4F
US .3©
wv'-te
6,8«.lu
397.44
5.039-
>39.53
41,04
2,300.91
620,63
963.42
1,002.65
111*14
164.13
.09
7.66
624.70
27.97
7.66
l©f|8*84
208 .|9
6,2#.1I
397.44
1,542.16
157.29
3.039.94
15.07
73733
315.44
2,100.93
820.89
91*81
te3.42
1,442.65
171.24
175.08
416.61
30.65
m*3
214,51
61,30
206.09
7.66
52,96
16,
784.82
27.97
17.25
7.66
1,5ft,26
208.39
I    *W
1.221,41
147.01
13,514.10
12,821.92
71.69
4|®.30
-mGGG
wwmt mm fBYAci
#7,576.71
wm/ 3/6/51 C A B A 0 I h »   PACIFIC   llllf II   C All
^TlteWLMI^te.^^tete
 l^gffif,.,,,,	
W . Fn© w-4173
■ w-4189
■ 1-4131
* w-4149
* f-4067
* .-4144
* B-4
■ M
• s-U55
* w-3941
■ 7-4112
« W-4120
* W-4090
BC-14454 - Fasiex Press
BC- ee ©tort
3C-13237 - WtodahieM #sas
BS-13324 - Uquor ©tort
MP
BC-13332 - m tablets
8C-13U3 - Hear mA par- - ;«t
8C-13667 - Pipe afeert
WS- ©4
80-11426 - Liquor
BC-H017 - Laaber
BG-13646 - Craps Jules short
BC- lit
(Feyte« w% 65)
{Feysge m*
bmm ia.
m i©.
,g» i©. 60}
*.*oy-.ga 1©*
la.
'®m*
lo. 553
Bee. 30/54.
Bee. 24/54.
Shipping y F
Customs, Skageay
Overcharge m hacksaw bladea
(Feyagt Ie. •
Stratheoaa Cafe - leala supplied efflesr -
1954*
Falve
falv® c-v>t
■ to -.sa ana* luW to -4 sal
m*g*
©. 45)
Dee. U-19to, 1954.  Depart©©©* @f
*, 1954. •■est ladles ^arf
lad-loal HI - J
Steel Ceapany
White Pass aM Yukon
{Fey. i®. 65) I
Proportlea repairs pallet
a (Far. ■•• $9) 1.^.
«rlekae« l*3«r*4 July l«tt 1954*
Steel str \&a
CFey. 1©. 54)
Rest© - Proportion of stnspplaf
(Fey. io. 16)
42.56
3.75
7.77
if.71
3.70
7.
10.77
19.37
,
te
'W.35
telf
MM
m*n
I    3.78
 nm   3*w
10.56
i   11.13
22*
41*
J3.U
ii.te
93.98
,99
4.11
35.17
aa.ie
52.50
1H.88
Less 34 Biseoaat as #55*75
I 522*65
 IM
I 138*98 a
9
■mS.rn.mjm.
mam Mm P «*
.v*W*M
BtotoaM* ef Bevease Aljuetsumto of tto ss. ®tktoa Prtoeeaa",
that have sat heen token Into account la li©@«Uas©oas te just-
saats previously.
1* o. ,_
01 BBC 8811111 1,„
transferring p*f%»w 9814 *y tto ttaien Stoasshipa Usited
ef ttoir etoqu© ^3176 of toesiator Ht*.,19.33, or©4ito6 to
their ttabuyseaeat ©sites instoai of  . c. Coast : ©rviss
©a ru-   1 f  *•• ItMs
j i  ill© toJws ear© of 1 toys Operating Coats of th©
"7, »mtm .g th© month of <J**s lf0, Foyage
,,40, *©s©s©t 4ivsrto4 to pi©* up itole mi fer wMeh they
agree* to pay tto cost*
Union Steamships 114* l.oSoToo
B. 0. Osast -arris© 1,060.00
.m3/333mSMmm
n.MXMM S.JL
fr correct Beveau© of .,51.81. feyag© ,/60 detoeto*
B. c. Coast in error, I haw 6©ea Oaten BtocsafeBp*
Limi tot
Tte. ^1.
B. 0. Coaat te»rvi©e 'ltbf.©>
Union StosssMps 1*4., 101,62
B   Bee Suaaariea with Ysyags #60, ©rigtoal entry
IJa©tasmt
Bee, Mr. F. 4. Buttorford, Oeaeral JI441tor*»
letter of fe 2}r&*t 1955. file -107548.
tela eer*aeties elresiy ss«e prier to receipt
of Ma letter.
m®/* 3/8/51 •
1
•
HBU 1
i.
«... :  j#
t of iir* o. c*
Bsaasae of m, "Futon .rriae©s8M as per ®%&tmmm
ftpeefca, A* f. 1* Uantreal gate,'        y 24th.,
1951 Hie
* 914764-4,
B. 0,
Coast Servies
U 11 mx.
- MWmLAY OOP
Jill
iSB2L
m
mmkSmm
ikltohsrsa f.i.
to faaeeaver  torf, toybill 77
Mas* 2/54 te
Jsassry /ff
Maia* /54
10/SB
I3.36
-..■hitotorse 'te 1,
to Vaasosvar «harf */B §5
Mere* /14 :..• -.,
. 4/-k 1469 January 733
;isr©h/54
f|/81
69*66
m    ■• f*f.
to faaeeavfsr       /• dw
Marsh la, 3* CP,
.it. O/'a 1470 a any /15
March/54
31
4Jt*44
whitotors© Y.f*
t© sTeaceuvsr Wharf ■/* 61
April 9 /54
7a2509 Jam h3
April /14
H
111.92
Ihitohors© te,.
a@uver Wharf ,-/8 111
tog 6/54 C.P.S. o/a 1457 Jaa /$$
tog/14
g SB
259.91
shltoters© F.f.
to      cam* fiharf  /I 146
tog 22/5a  . * .
. C/a 1664 Jss/51
tog/54
If SB
50.16
HMtohers© f.u
to Fasa©aver *h*rf -WB 144
teg 22/54 te
c/a 1023 Jaa/55
tog/14
m m
39.02
hitoherse F.f.
to faneeuver atorf */l 12
f ept /54  .,.'•..
4/8 1594 Jaa /55
I8H/H
60 81
12,25
ihitohors® 1.x.
to fancouver aharf j/1 154
topt/54 o.:-.b tv
'a 1024 Jas/13
^ept/14
60
51.62
..Mtohsree F.f.
t© Y«aoauv«r iharf  /B 167
Oet 13/54 cpi 0/
'a 108f Jas/95
Oet/54
62 SB
213.94
ihitohors© F.f*
to fan       -harf ■■■/» 173
Oet 30/94 cw
. C/a 1O04 Jaa/11
lev/54
4f
9C76
- -<
Fsae©uv©r to  - yi ■/;■ 75773, -'st 5/te
faneeuver .-/W  ,
54
tot/54
6* MB
1.37
fat      to , hitoherse  /W  i
01ala 419950-14
Sept/54
61 88
15.91
faneeuver to fn
ieau  W.4 77245 tot 22/54
Our Claiz ute9te
VanftAtrVMi* fcA  .hi
[-14
tj»hAT*i»  te':-. .>!»*Ki  -terth
Oet/54
|M
3.94
31/54 Our Claim • -20
:§ i;759.25
 fhSL
vl.H9.66

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.chungtext.1-0228153/manifest

Comment

Related Items