Open Collections

The Chung Collection

Chung Logo

The Chung Collection

C.P.R. cash book for the Vancouver passenger station office Canadian Pacific Railway Company 1976

Item Metadata

Download

Media
chungtext-1.0225816.pdf
Metadata
JSON: chungtext-1.0225816.json
JSON-LD: chungtext-1.0225816-ld.json
RDF/XML (Pretty): chungtext-1.0225816-rdf.xml
RDF/JSON: chungtext-1.0225816-rdf.json
Turtle: chungtext-1.0225816-turtle.txt
N-Triples: chungtext-1.0225816-rdf-ntriples.txt
Original Record: chungtext-1.0225816-source.json
Full Text
chungtext-1.0225816-fulltext.txt
Citation
chungtext-1.0225816.ris

Full Text

 ■Mm
_ »«««*« mrv-fL.
isfel*
JP-k
~_w«w «*.(»»:f«_f  ?__.*_!
___!__*.MK^
iM^ili*iliSiPII^^«^^i«^flHMiBiiaiiiiiS
:<«s.ssk assss,
«»«i»i«j
SB**?*
i>3feW;S*»'
I :--;■.:*>;
"... ■"•:-.' ;-i.--:
SS^<*fc-w«»a_«
P^ltJ«?f_.^i.
f«sss.!i____a[aHarr^fiii
#ffi%3ls*wSSiB#
* Sttsi«il!':-J.'«s« SSS.
«Si ii.S_H^**31&?
, S«tVSf eas«"Siili il
IIP* ^!Ri^Wi%!&iijF^'^
-^•:vy^^:^5^^^.!-:7K^^e^^^a_l^^^S
•*f**#_BB.
•^SiiWm'iS" *: ^£3®S SEK FH?S^ Jill «i? S_ffir,_WMk. gahmi?SSg. e*&"«l^SjNfKsl\ \1.:«.:•. B*l .£S2s. ft
li^BiiBiiiS
.•«i«a-'t s?»*5;
i«j
m
■S3S g;?
&%h_3_
i™ss;-;)
IfflfrBE*
li
f*»%*Bfeh
:®3Si
mmf®mmm
iii_ia»i«l^^*
»?i^sa^ii^^
g* -?«-.Sisfi'ttf ,<j l;_ J^->.^,. „4
•'* _lg *•♦*' ^>«?.v... ... _^ ,:
KIIS
m*
in rati ll itelll|ipii*^if § a«a
ii|:1.1fj- •'!?¥»_ ir«! -1,;?. ■?•-,S SK'i «'/«:;:: ><f~    t-~ -".-■ •''-?
i'M.'f,
BroatBgaw
pirn
Sri
wKt^ _1R
an bSS '7*i£5w*?r;? SB »£rJ
«*)**? Wil#B 7-S^^Mf^ «...
1 f Jlffe * W^S-^'^S^^^^^^B-
II
y».. ^_^mh«%*«_m> »! © -s*K ft i Ty ■[ t^xy ^f
iBi^iilii ?#iiWiL
gfe ^'is__;a_S'-ai'%:i"rf SM« <» ■Sft-'Sif: .irsSiJg ft #?S SSSf
^^£i 3jZ6^7*- wj&&!#$£$!& ^^ ^mS;
M
ItSSffixi '>twst mvp><
^HMJt&«Hf KiSiB m 3(mm
SEP 1 - 1976 -To   m 3 | 1978
i£sr= «»*.V
sat-ST'
*^^f_ *^f .f'^^8 ^&4'pg,_|i
iff
Form L
Canadian Pacific Railway Company
73* *■ _4S\«M|
Cash Book
PRINTED IN CANADA
"77*
■ti'«fi
Pip:
!\w$atym£®KE&.
M £^!.' 7  7"  -'™^l|™*^iB:^
I ji ^f •?!»*_?»__a*;J_-!i-
miiMM  IM
**Hi' ^i'liiiisSwi ^_*Sfe_i^^
wnsra&i
M«sg
'Wsffiifts
- 7^|g
^m^.-y^iS
WWI..-» -
g^ptsi ?5^ari _n !iSig;£ ;1
Mrs s SPS9P *» P. .-sbk ' !&§ ^mm¥ K£ 1 -m
&&&M ¥6^  ■ -^ '9m ?Wm Plf -.sfssB*'- \ sse«-5
! uftnn ;^ ■■gss^Siife c^ w' 54'-mU I
K_^sf_^S
KSf P^?lf^!^^f ^ -1m
p g^'i f 17|.^ii I ? v_4s aSp.'*. :^ll? Wi s r m
23 ^^^¥^^^mtm3^5T^^: Ml f-ffMI I Ii
= ^.iiB'ilmtJ'raKt'l
:S3E
•'33
*^$348 J?, i.!___ _t.|$ \
^^PT."^£ _Jfl| E ■:•' ^fefcl 9i I
PC
^?^>Ei£fe3i__&
&S-S^^_#^'
ps £_^a_fca m-'-^^iy
. 'S ™ __. ^•iaJsiS S?i*#'*a«a^[;
iVwtS _S ? r^»'«» 3«*!^iS-4M
i%*  'i_»' 44LW-
!§M-
&M
V "■ <;-
SSP
»_* *iS».*!B-ia
tfi
fc
^^_?i
^^^%2 siMMmmm^m^s^^s^^^m^"^^' ""
PI
JiVa ••■._,_»•'
H in III •iiinifrfTir c
1
^1 ll -1. L
1 BUSH
JJ Form L.
19
Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
I  ___•
t
1     S __                                  i—ran-         m   ~'	
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
.NAME
j/JpIo^.
f 1
OR DESCRIPT
/3/SxO
mA.
TXP^xt/
J/£*7U
Mr*
/frsJ
/3p^
6(14
SS
1
^7
1000
00
73/33 'i
722^7
— .
fhfL.
: (3f...
&..
no
0
(0
1(33,
Si
S3 ft £*
/&/
00
3?$9l a* [
s
t£
2fJt\
fn
00
 6£/.*M
fpW~i
3>S
90
/S'oo !
0
13/1713\\
 t
/
2
fffcc
00
*7tr<
23
3.23.7...
\ 22S0
Mm.
37S£7°\
&?2>*3
1tfl>
00
fOTioo
<i
996Z/}3o
—
l/
s\
SU<y
IplSTC
Mlikun
H*fi
M
01
 ll
QD
in
00
mm&Pfi
90
/Ul?
OP
%
00
<Z.
DO
 I.W..
01
JSI23.
3d
00.
27.
£733 fa. |
 3?.Q.a..
3
 6331
f	
 05
 f67£7L
 UmSb
mifal      Of
 7/.
\7
f
Aahaf
dmlftl
3/
$1
...Mi.
.QQm
...13...
32
 km..
SSl
 tMm
Id...
 bdm
Mm
 1
0A
 113$
tf
It$3
tin
flasks I
l)%3 *&>
/
M£/Ui
t&i	
19
fp)
19 2r>
1"
S
A0L32.
SML
(?i
1
So
33W
77
 to
00
11
gj kx-  /
pk&
- So
37
31
00
1
00
3Sf£
40
m
66
</
00
!'"
j/y
)2
S33,
	
393 1
l(X,
/......TLkPit..
fa
3331/71
■ ' *■
"••■•"•"•"•••"
^m
	
1 —^— ^^                      ^— ^
Form L.
SEP 3 01976     ig                                     Cr
CASH PAYMENTS
vTttol^
S70
Date
^,NAME OR DESC
llJL^4ui47>7^70*** ^
p33t^^
IIPTION
S3/3/3
A7^   ,
\3ou&C7f
%
Remittances
TOTAL
.....7^
23&3t
1
p3S
£
I
- Ho
 1.0.0.0m
ft
00
Agists
\jkt2
7*
32x>
•Xf
4C0C&
310
tf
c-
77ua<
m
4x2/
jJlSi)
66
77/7t
Ct
((3£7&
Cs
l
11
f
lOZ
 ~-~
ML
dfbt
07
3l3l{o
00
lU<7
00
133
00
?19
00
J7S
00
ss
06
fffttyc
*
3
*?1
60
00
"v
(will
"7-?
2
31
<lpp*
it
... #11
7*
i
5(A
*t
yUOCt
fti
&
fSP/Te
KL
'it*4
¥(*
06
ytft
?°
/U/fpt*
*c
/
4l
&
St
$0
3f/62£
31.7?
<6/0
73V7
(0
fU
06
M67
13
4mt
UlJ.
So
60
^J*
CO
(i
1934
3>o
/
3
/ftp/?*
at
-.Jk&S.
n
/
^opM
txt
 37.03i.
00
*Jxt&4U2.
*/
 I?M
OQ
SSis
7?   J
PPi7a
 3JL..
OS...
_JL
SO
this.
DDm
QO
 31ft..
OQ.
91*
7?
.o.&
^      m    \
CP.O&..
.... 320
PJtjjTk
Scot
oL
A
31
M -2
c
pi
 sllla
0 7	
_/±
^
•
4
i/kfel
"fkiaA
PfiOta,
W
 mi.
H
tit...
1
upp?..	
 M&
Ot)
 3?M
CD.
TTIStZl
3S1*q
sfM
OJ6>
3*?
 13...
00
J0
CD.
...Stoi
DO
:\*S
0,
SUM..
£tn
f°L
373/00
f/df
JU&
oe
)
 12*
66
3t£>7
to
\
971
60
ff¥
06
tSj>£
06
C/b(3
111
00
It*
OO
tfWi
Jv^
i
^ff/i
^
...3.311....
cl
$17/7/
SSp
zx.
mQfTm/TiAti
i»
1430
00
33ft
9t
>
(]
oiSfm
•yO
36
16
J?f
73
POP,
1
&
$33
00
JSf
16
mMf*
00
I0 s'l  ■   ' S*- 7i oo*
>M  wts*
%? *    j^m r
©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
■NAME
jUJIoLoCx
)R DJESCRIPTI
x3Lu&'
26ic2t
Jtffv*
S>/)/f}f
/Seed
S3*3*
Cfeff
/4/A
Jfe
z
37*4*4
feW
sly-
k
/ ^
00
/3L17
09
it
S7*f
60
.SJm
f)3/ff>f
:^..................
Sf99
6l. j
vt*jfrp
W3S
31o
P
l'3S
00
66
 jgfe
m%d.M3
c
7/>
60
?3>
00
■^t /Of 1
V7
2
f
/3e&o
'  ft
03
S/L
£/>
...3.]S(..
331373
*3
' -¥(i
00
7(31
66
^
00
13/73
4PL
7/>ff
4o
..¥....,
(Ixr^O
343/
s
3M37
26
C/?>fi
 St..
So
60
7
ISS*
31Z
66
£1
06
L
tlZog
£,
 i
<2L
Xfi    A
CTfaa
ijlfm^m
i 7-
&
J.L
*f*?f
25
60
Si
06
7-
06
?((>
is
3(6
6*
Ui
66
Sfffi
96
3*3
06
00
3313
n
06
Ob
17	
17
1
mi
S /*   i
 I	
y
4
wkLa
aSa/Lf
-  3.1.
ml.	
JL.
...70.
oo.
.3.1.
5b
...sm.
llm.
 ftmOmt
00
331
0.0.
 131*c
it
 Mf
m
13(313
00
»..
Ob
 1338
 &
0.0...
do..
CO j
Q	
37)
1
IS
WNq
2
	
it
smiA
S...S0..
2k.
££>
 kits
?&.
JASM
Oo
$
00
MM..
(Z>.
Q&tJq
Q.3* ]
(h
•
im\.
wcdta.
*  i7
76
m
oo
Jfion
\*
Jf/ffc?
(H)t31
M3
iPr..1...7!7:.!...:
—
37
7^f
r.Uiij*
AA
60
o> /J*J**
110
*7 XX &Si
33.063.
4
|                           l
1—u—
.mm.
■■(0..X3.L Form L.
L                           ._..„. SEP 3 01976 19                                  Cr
CASH PAYMENTS
Total
S°/o
Date
(^-yyy^rrL.
yn NAME OR DESCI
IPTJON
fosQJst
/31C
tmhfU^>Q^
37/J
S3x?^
TStSi*/
Remittances
TOTAL
TfuM.
p/fff...
^
£
o7?>.
2
1   |
(3
	
3b
oO
S-hl
06
 JpL.
93,
13
L£3i3
0 '
%s
Sfi-'
a4
x/jCC
S7t/&t<
Im
4*4
1t<tL
.,()
OtoJSU
0X.
7
27
i
??
PP03
cPcc
IO
oS
i   73-
90
73-
00
6?s
60
t&
06
w
00
fy
06
7742. i
d/?'
__<	
B
00
c$0
0/
f
fj  60
7
/
AI*
<2#
filf
9/
/*/?>
tt
2VOc
3?(>9
t9
2/J.SA:
0277
4i0
7600
60
933.3
*1
 Jl
tl
 77
71
PP(t
 3&fL
60
f<fc£
00
+/16
7o
i&25
7*
U2i&
60
"777
f,
ss
Km
IftZi
3/$4>
V
23367
ru
U0CC
ft
<pJx/i700U
>
2A2)
<£*
JO
37712..
9+
473.79x27:
23x
s
<f¥
7
S*3
0&
 ft7\
00
373
00
...SfS...
00
7(SS
00
Cfh^
134
00
IU
60
/tfatfc
7t
<7U$7-
1
S
rz
S3
eft?
So   1
S
/o
^ffr
m
.
S33.D..
 3Q.Q.
00
igJlk
S23IO0U
4Wd)
212
 ^
 6733..
hb.
t&y?
 2b..
QZ	
:	
11
50
 2JaS...
OO
d
00
110
to
00
OQ
 MOm
CO
&FC/S
fL
 2L$3..
DO
 ffflt
QO ^
22-
fW
y/
//
7*f&oo0>
(7du07ufi
re
±/32L.
 3JIZ
3?
V3
I
U02
00
.
..ItSfeOL
Urn
S0(S
33/72
63
.070  ,,
&3
A7
 3k
OV
gBhff...
t>0
\
33.33..
•
/&.
B.di.%
&47>>
33313
¥4
*
Iff*
3&
06
TSt^p.
•is
/6>°
1172
9o
^mis/mi
IP.
*f
00
__j_
„ /£$
22'
POP.
f
U
oo\
337
7?-1
1*2
jcpop:
7 V O-m?
101373/1
1ZU
19
7/^fZ
2J0
J77/4&
j~~
Cf 37/;P *n
lr—3 r
_
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
,  .          1          \    ) 7 7   \
DATE
Reference
^2/J
NAME
OR DESCRIP
ION/.
cSfpuC
s37(3nx3
T^f^
/Oc.cJ
C-pftfO
f^fff/Sl
/3/J3
ZxOOP.
$
4
T7~t^/
?°
a.-
I4
60
60
6
333.
(
00
S2.333.
..S.0I3.
...1.3.3.3.
k.
2*1CP
....fWmd.KitX.
..f.60j.0.2..
/3*f/>
33.
(37
"7 ~* i
^i ft/-
2loo
00
S5.1&L
,3..3.7fJ3.*i1.*
ff/3
t&
13
73S
/il
II
66
 JL
00 j
1	
3733
l/f
S
#
4A
s
^
p20
60
31
60
9P
?+
60
123
66
 9.3.3...
71
ffff
3.3m     I
Ck**]/.
933
37
'135
22c
9,\ 33
77
00
33
1Z
06
/p/m3^,
137
  1
h/S
■ 4*
1/
S3
Li
WfSfe
33\33
oS
S3
00
/ZZ7
1
y
4
'2dfL
< 3d
^
T-t
00
23?
73
3^t
23o
-371
00
7*
00
V
00
If 3?
St
tPl79
m
3Sj1
ifo
¥3/7
Ho
fff/Ajt*
1-.
\ft
60
\ Vf
OO
in
.
9307
y
<
 1
06fU7h
1 ^
6?
273
00
3
So
f<af
?'
/t>6
00
27/
60
jl*-fi
99
3f£7
9/1
wyP*J-
3/43
(?
3£oS
A  \
fpc
f/37
66
jjS
06  1
313
JS7(
i
66
 pi
m
(Sf/i^fi
37
/Tfj&i
J33/S
OO
7373
■
1
\2
Q...
x/TTf/z.
(xhyfi^t
_._?i
3.1
—
1)
OO
S/lf>
TS
/ff
fi/l
7/2(7
41*
1/)2)
00
'$£
<_^.	
419
od
Wcff
|
?_/_
S3
1/ofK
XIII
00
sua
*\S
MA
/•>/)
6)W\
1A
ZHil
1
AM/
0 H
iflA
1
i7Ml
Tlfl
Wgk
-' 1
V
*^—
L.aL/..y:..
j Form L.
SEP 3 0 1976  mm
19                                        Cr.
CASH PAYMENTS
Total
33%
Date
—                      1
/j NAME OR DESC
0'i^2r^T<^/S
x33t77y^
RIPTION
5M£
S3/(3
syt7i7oyL~~
/ff/f
/TU^C
yffy/S
Remittances
TOTAL
~U*20
Jfff-
S3?
>®
f
: J>7
772.,
 /.TtrtlLP.wr.	
is.
(JSZZ
**§ ^}
SIMS.
JU.CL
*/f?1
*//
99003
33.	
Sf7>
23r((2h,
__*.
....
fpk
/JdCA
. w/
46
tUktfm.--
2
S70
00
...Mii/y..
l'4-i
1/7
06
3711*
13
tl
t>6
si
>0s
i
13
t>0
/?m
Wl
00
397
66
377
6*
06
mC/CC
I<1
00
t*
f7#3/
U3/L
$
07
:  33
77
f
L99P3
1 i Q
2
14
M
PL
4.70.1....
73
ST /t
<\-,
mOOs
S3-
f&
<
></7l2*U.
U
2**
.... iff*
66
3*SA
6 7
As
*^
?f
7^
PPP.
 £$>
77o
332
66
L^t
06
iH
66
a.?*
S6
llz?
zf
y
13
'ify.
hx.
7/>7(>
71
/i/e-
^L
jtxJCt'
<*2£.
7L
Wm
pu
330
60
77^3/3
ff
162*
y
7/
ni
7
4*
PP0',
9-
72?
60
P4f
60
^7S
0)O
cPct
 (S3...
00
Pfl3
0O
Gl/a9
~)G
y
iL
i0*f?.
*L,
(6(3
97
si/?.
\m
XAdCC
A73
39
SkWo*
.
tUtA
3U(>
2V
77S3
fU
ud/Q^
*
f
Li
7
St
SSJ)'
1
36
' t/o.
oo
J73f
tfc
*7l
66
94J
JSS \
cftt,
SS
00
§J$
00
/SSdX.
SSSS
60
SSS3
' 6-6
13/29
fl
y
/j
3*1*
u
Mil
70
0*7?
"U
2*4>0Z.
2 91
00
S35i&xuz
y
PC*
33$
77
l*U9
11    |
PM
3, 1
36
 All
dQ
\3\
OO
v\\
OC
\<ll(o
i.il j
",/CC
17
OO
(of
.QS.......
(47
0 <=*. °
\  7J
j.   .     ...  j
71
i>6
' AfoO
l?0
57^
^f
I1&
H
fJlsl
73
Oo
mil
■f
M3tf3
Ki V
3W   0//l           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
—■         i         i    i * >\  i
DATE
Reference
yxLj
f)  NAME OR DESCRIPTION^.
Jy3^3 /?723S\ SSol.
o/TpPodL
/ff(3LAm
7)3(3*
£C4-J
CS^
ay/f
x*/P
r^7yUo^<^
i3oop
■■ ■*	
rC4(.n
0.
4ftp/
/J.  7f /
I 1P
31$
<X  //>/  2./\
d
31.1
<7 t>
.3.33S
3.2.
00
ff *"
ox>
3.1/31...
I3f6>  ,
tf
S73
00
3
7X4%
f **
7/$Xf3
3i
V m~.
..g232-
S
fl4f
01
pi.«.
i>
00
(
06
¥
00
2-
00
H*lSt
2
19
 y-y~
' M
./"
1S331
<0
3(
00
3-7S
jl A
'/<£
00
26*7
7o
fo
CO
iZlSm
*-*v  1
s
lo
'/
A2u
/ jm
WW
06
3o
W?
06
J-to
OO
s
00
/7o3
96
37*S
H
(JhfiTpL
puSz
u
73(33
U
c/Tkl
7k?
76
1<3
7*
(//T^i
f/>
ec
ll
(6
D
7ii3
Oo
1
y
Hi
xS
13
?)(.
1
37c
lIoo/J
(oO
l3<2
00
Hfl
77
S3¥/
Ovy/ifl-
/93t
Of
I9t3i
J
c/kc
fo
00
So
00 ]
Witt***
17
te
17
00
V
7oO /
4 ■
1
<y
ft
<20lfte.
3S
*f
13
00
\ I
So
(J-iSo
30
31
60
/IS
(f
330/1
Cfeio
fSo
66
(/L7tp7*5,
I
c 2 £
j  _
131.
Cfi
<-(06(1tl
<.
173
037/77.
x
lIQ/Xv
iiitlLl
, Form L.
SEP 3 0 1976    19
Cr.
CASH PAYMENTS
hL
A^MmV/sCf.
^%i44/.m
do	
6fCf/m
Zm
'1.3..
<l4/6$S(.
0-
Total
Y
afe
Date
.3.7...
*   NAME OR DESC|l
22 700
bO
7333S3.
IPTION
207S
/717C
?74U<uCx
7oo(
3>0
06
W
.7m/i.f...m.
S3.
If 37
c/ofZ
f/f/l
00
cc
53/
002
£33
/M>
S3<2xL
Remittances
TOTAL
£_>
7/ A
113/
(.07k,
Z33&
 dl
.UL
Qo,
13
3oo7Si
ML
32Zo>
(3
00
£2P2
€>?
7.3.
3.2.1±
?aS
3.1.
23 O
OO
9>1
3/tf
.St....
is
37
9S&
00
•
Zo
(U.
3S:
~X>^-
•C/oOt,
3^
4/0
Z/S.177/P6936
*f?&
ffSL
/(bo
JL
00
(6
t>7l3
3i
f..7.o.
7,3
00
 3...
1/1)0
36
3
3S
(IO
1.761.
7°
ii
66
Ll
60
00
AffyTf-
TOI
3
y
Jl
&460
It
00
I.
fit
37/033/.
 7.7.1
 H3l
*Z.
17
3/6123(2:6.
4/7-1
97...
.L3..7£...
Jl
W/$*S63l
m.
0
7.7)
CfC(3
f
&
S
33
2
3.3..
lol
<jo
..3.7s.
Ms
60
AS.7,
20,
00
00
J.3S...
66
f£ltq(a<u.
Ja
So
06)
dteOt
tLSlt
77,.
l¥*
(o
/2l3mlf9jp?^..
iiM
1
20
fi7/3fl.3p&3m-.
iff
3$
7.3.7.3...
90
S
12c
U-
.33
33
JM,
00
Jl
f¥*-
S.3....
3t>
71.
3/
21
Po
tt
JS6I
00
7l%£
5
1321.1
(A
qqc ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
22/
S3.  .NAME
av2j^\S~	
OR DESCRIPTION/7
x/l&-\2>u
Tf/fooSL
4/0^
73/7(>22
i6c//f
cT/i*-
12256
SM
;      3fUm-
ft
'23
2^7)**
7a
til.
—c-?p
oAkM.3
93)9.33..
.SIM.,
00
£7
2f?u
1
3.3333...
jf&.
itSo
72.'
J2
&3/7
7/
J&3S
S
' 1
131
3/
13'
01
S.JS
\
L
06
t=>
0*
s
/3f(>
60
I31L
0+
5..7S.3...
17
/
74
3J0lSle»
So
a
1*
*«.
06
tfi
00
I3L
00
S62.
1(3
S/t(f
3(>
4f/3ls
0/7
7U14
01/
I'll
/33s
33
X f) £f
1 pb
13
IOZr(o
\
\s
4
i
zPcc
05
Tie
3t&
3o
14
OO
\l1Go
as
•
sfif
73
sfo
da
fo
010
\2
H
d/fjzf
' 7?
4t
17
s
3£
SO
mi/SO
i/b
27
Dd
ill**
St
^33
S
ff
oU>
£/
7J
?
oo
t/CL/
15
/.fi
06
997
fit
SytfS
s
/
/b*HL
<n
S/o
11
~\
 i
4
7/khf
9
Ho
W/t
60
/
60
3t3S
7*
0
Oo
9f9
7J
33*7
'7 ? 1
QxYrtC
0/tCf
,3
fmfo.
1	
1 c
60
 ./.I.
 /
UfPl/f
k
a/
H*
3d\
Sfff
3
V
797
60
<h
73
H3/7S)
"y X X15
3/73
*i> / 'T'O/J
U4
L<?.f7f.L
<7.L
f)0All2P«
f)0&(.3t2.2(.
„,m'4
• A
...PTa Form L.
 SEP 3 0 1976  19                                    |^      1
J                                                                   CASH PAYMENTS
Total
s%
Date
P?5t~
yQ NAME OR DESCRIPTION
.y/c
'TofSoC^/
m
yf/uSS3
Remittances
TOTAL
1 z^
133
17
66
-7tf<
25
Pffcpt....
Hi
/S^A
rv^.
SS/tJ
*?
/
dgfl
afw
</f)
(7
?*
3L
10
7S/6
oo>
73?f
*?
f&jfk.
■y?
Ji
ft
ff/3,
ll>
00
<2l3
00
lfk3
00
Jt?(f
60
c/oc
,j}<f
00
/f
00
2
£f
....   ^
Ws
ri7
4*26^
U41
1$
\nt
1)0
 v.
771(613677.
fPo'S
a^
0LX3
1 615
9.1
9'3 fif
Lo
3111
iH
' Stt
oc
313
33/
t/cc
\l
00
if
00  1
M7U
s
3(3
20+/',
y7
Wit
13
d^.jtS.m\
"6
Ho
00
^
Jt2^S...
Ppo
fi*
140
00
22 oiy.2—
rs~
4  43
oc
<JH
00
__^z^
00
ff/ty
7$3
\2
it
STpo.
19(1
?f
< —•
p.
34
%
iff
tf
1
$60
60
mi
03
/0
/7P/m/3fU
P/P'
tGS
¥1
3/
6^ Sl
31
t Til
60
3f*
00
f79
06
7/0L
6 0
Lf033
y
J't
/OS
U
37o 7
Zl
S73
X.
/?
37
77l/i20*>.
■?■
/>/7S
321
W/33&
17
ff33/Sx
7X47.
y
63
fS,
//#
/?f
06
7537/
15
y
7377
is
cftc
77/
00
73/
00
(33*
\X
07
tPP/7*
v__
fa 17
33
...     .^m
m.
!  ¥1
*?
.
7J33l00l2L
 ffy
00
fe^i
f>6   j
UTfpS-
K3
L /
7*
/
si i
#/Jl
 M,
00
10
s*
f£
06
\ 3t*
00
S/7
/So  \
Mil
TV
1
7°
00
 l/i
(6
Mm
Si
<j
fo
So
j?3r
x? Co) 'S?
*""J / 7j -".
06
1(3.33.
33/
13527
iZSjs
S377
~*
2(2(0407VIZ  J 7
i^f&s    ft/71
^  0//l          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
  OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
J2d
n .NAME OR
JyPtyis
DESCRIPTK
(1S33
M*
TT/Sc/ot
yiip^
PP72
£xcJ
(33^
tfff
TytSofC-
732(22
■Pd^m
/
"1(7/7
ol
$3?.
66
'7K
.MM..
3/3...
00
/
III 7
9i
im&i..
m.3Sz.
3/311*
6.Z.
s9  i
r 4>*
71/
S
Ho
0O
7fl
3
Jo
00
/ft
(o
tfz
s
i,i//)
to
So
So]
79
7>!<19
V
3o
tO<SS
mil
96
00
i
oo
0A.
00
W
zp
2&
Sf
3J.7S
(0L
...my,
(Jtfr*?L.
3&
T-o
S(
(JCcl
2/6
00
X0  A
3f/v/3f
t-15
 14-
1*
66
So
00 ■
fo
60
Sc
60 f
i)4&
*  \
•■«
OO
1
(46
SliC
fi*
7!
60
13
If 16 7L
us
' 3/U
37/34*1
9*1
Pf/U
(7)7/1
t'W
1363.ll
tW
SM
f$
/2U/p)i
&
/olff
•»
aiw
lo
"*
¥
. ......	
A
 1
r     J-
	 SEP 3 0 1976
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
Total
677*
-Date
yrtNMt OR DESC
MPJION
x4/(4
TyiS^co
Sf
p3&&A-
xSflSit
Remittances
TOTAL
3mX:.
333
/
'33?
 H
Sy-f
77/3u+*
tiJffoT1/*"
tcTJS/xu
PP23
HmS
70MCC
fU*
 2...?.	
.........
 MIL
iy Cr
 'l	
32J190JL.
3(77.331
 Jl/)...
_?..
tit&tSL
//Jt/4
a
s&oOipy
	
J?6
3t(.
(63
Z9
f9
CO
f(6
0S
a
u
51
S6
3773.
fo
7f
00
S30
66
773/
6 f
CPcxi
S00
00
2J06
06
/3/&u
X^a.
V
t
'3
1
___    "5
0 3
0
/ 1 7JO4
f^l
2
3o
s/>
'PL
33*71
3/
ss
1\.
2^>cc-
121
00
ST/ftM.
&-
2*4
1<26
60
22/St,
2/
i&f^
vCS
/ •/•(To.
Jf9
06
3(7f
06
43,*/
6<
/2>?0
00
3?/(,
3/
, l/o
10
S*/&f
7*70
6 0
J?3otl
137?(
rt.
372o3it
r-mf 42
5/JO
	
v
y
i
1 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
s
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
Tr—j—r— ■ 1
Kr«^LNAME OR DESCRIPTION  X?
ZAWSyy  \/Slt//3Hl
S/  (
yftcTfAy
//P3
/*&/
Sp^
MMMHB
y/p
*7S*^<3
(
*%'**
,	
fOC/O
JfZf
0/
3J>6l(
*><
IPS
1
/fxiAo.
m 3/
fiW
06 \
lU
11
06
JOf
W
nut,
h\.
ff/tS
49/
7S
44
 12...
11
Of
773
<2o
363
00
l$*fj
11
	
w
7
t
/33 W&\ dL
na //2Px>
3>979
So
-
f
OO
/3a
ff
fjfs.
0IJ2
a.
fo
SIS*
Soo
£$i%
If
2
%
/}	
•
34
9}
35
'00
33/6
//6
' Si3
60
1
66
loft
4f
10(0J^
77
"32
tf
/37/lS
2
00
II
00
3-937
13
Iff
06
5t>
00
...1p3i
71
3?P
£
po&\
3?p.
73%
71
£^_T*?C
TS/fc
\
S
60
0
i6L~
(77)
)
94X0
X
S
_L
JS07
06
3.17s.
6
OS
(0
32/L
277t.
33..
of
IL
i/TaJi*
37fkt3p>
\0l[>
\3&
0o\  J
5c
L/(PZS
73
' 111
00
?i
/Too/if/.
1-16
,2o
12(17
a
00
 j	
lit* ii3 imoc
3o
fp/J32*n
•7/
/.go
G*7
./.?£&
361
SJtSf/
50'
/-_?
K. OCT 3 1 1976
1C
I
Form L.
f*m
CASH PAYMENTS
Total
~7 ,
S7o
yf33/o^
2kkMl OR DESCRIPTION  .
/uffTT^s \s33j3/3
y/c.
*0
1 fs*s
yfLst
Remittances
TOTAL
727?
fL
20}CC
/f/y
1o
4
 1.0.0.0m
*T*P*
00..
M73.L
t.03.Um
1
17
0/4/
fct
i
so
S7>
77fs^*
fpd
'■n.
<?^7
 2.3.
3/lf1
3L
/&7t>3
at
t4
00
OO
&£6>
2 0
t/cc
i'¥
pro
00
00
ty&A
Sa
o<>
Qffl
77
y
3L
f*p"S
-4
31.//S0
1?
I/UtU/
u
..3..<?.3.
00
00
073,0,
1?
tfo%
 79
00
140
00
..mi..
00
3l/y>?
270
y-> / x
£>3(,o
\*
2
31
i3pfr
7
Jl(>o3
1?
0f2*
y2&4..
■'A
O
til
Of
C
j
pf9o
60
3,31/
S£
444/0,
XtO
9
yt
1/
*/Jl
M
7 00
06\
5ft
06
13ff0
60
^—
9/(5
Vt
y
¥
37,
VL
7S£l
if
flyiPxK
27-00
60
701
3/
P?M
1
1
oo\
ftS
60
£2/
S6
lf?S
.fo .
c/cc
33
OO
$<t
OO
/(xt/ic
1
*>&(
f
f3
V
pS
xllk
7>r
$4
*
ys  \
777S
s7\
</
s
/P3?
VU
39(i
07
^
01S
6f
^2/<^
i^X
t    1
(>06
00
S(£3>
it  \
/f/fy
TCm
/S
ft
f3
f  I
WP.
f
70>-
 fist
00
JU
06
S7o
00
27x2
2>i
>
1
to
(0
 1.0.
00
1121
A "7
7
L
S S*
3S-?
k
3aSo
&
r^m
i9<f
¥S
.
Tfyyf^.
^
73*
00
mi*
So
/Tffs
>o
If.
35
\±.t£.
ss
PP(9,
/
1
767m 73137.
00
m£
0*
S/jS
00
e.(kc,
7
il
00
CJ
60
Ss
py./
y cp
1' 0
nK3oo   <Ji2(l
//-~73j\'fu 1   w<.«*-
60
S\j/S2L
\/y r 1
 T      T         i  T        I        1        I     1
1  A 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
:
DATE
F
erence
<4^
yo3
NAME OR
7v3oC/
DESCRIPTIO
S/SS3
^
)JL
f/PtOof/-
/S7(77^
7/fj7f02
A ~f
(2o3^
07f7
St®
tPC3t
_
2*
.......J
1*
 IfjS...
7
il.
ill.
3/
66
00
—7
0.3.
3o
36
2)SS1
(3.
00
00
 7.1.
60
1*3}]
*3)
.(..7.3.3.0..
t3o
66
1*7
9/1/13
*1
/
1177
(06
11%
L*
7/ff
fo
00
fo
00
7
y3
13
3t
m,
£
33/S
7
/
2
itZk
1
3
11
()(.
£A?
111 6
4&
So
o/>
M4iS
9(
}1
C/fl
/(>4<
4c
../(£(....
4o
1
1/>
17
00
il
V
I-
|.,ifc
73
■  fi
13
17*27
.. /
{2
I
'I
/^
AI
*1
ttt
OO
s
OO
j/flo
33
3(3
00
U93
of
//oo
11
juX
Yff
%
'Hi
17
*l
HL\
ty
B.
S/OO
00
foo
00
3H7C2
*r Q O J
 123...
fo.
i
72
1
its
&
/$
3c
£111
36
If
06
J73o
7/
37/1
31
(3
M
00
32217
OQ
Hi
.
[7 17
91
¥
91
39</Z
s
11
il
%yl
13
7*
£
66
91o
fo
(37
06
%i
99
7(33
/L
It
Xaf.
6,
/So?.
s
00
13
5b
J(3i>3
3o
ff
66
%
s
06
jj(/>
oP
BSf^f
fa
/
if^jC
(379
3*
H79
S
C
2c
t\7/S
1.
fs
60
(S
00
/
1
23
2S
—L	
4
16
J:
9i
610
A/.
t*p?
6A
3U13Z
197
13lol
j?/?
/-7. Form L.
OCT 3 1 1976
19                                     Cr.
CASH PAYMENTS
Total
"#■%
7/S
y NAME OR DES
CRIETION
faSSJeS
/lit
Tytioy^.
o(2
(yooS
Sl/yit
Remittances
TOTAL
mSPtJm**
fie*
	
t
1
3/4,
•>Jft4+«
fffM/k
\m.
_-
'34
00
i
7156
6 m
(JM
60
S275
OP
3?3?&
3a
16
390 tt
oL
*Mf
0
c
33
7f°
CO
3?ff
7 a iL
13
33
00
ffM
C?cc
u
.... M
'06
1571
06
(it
00
7)1/
00
70m
7034
.   ^
19
73
'?    |
0
3%S
f%-f2
y
7
fft/^h
\m7
St 6 *
6(,
PPoy
....^/<2
o>o
f79$
(?S
JLO
0O
J136L
0)O
fa
00
£9S
0 0
7/6/
1/9
00
777
OO
6l£7
O 6
y
7
/&?*
/
J../6.1.
97
sTf/k
7
....J$.Z
*>o
p
S?<3
C70
37^0
9.7
/%'*
31
OO
.1/03
OO
£74
00
ff(o
(2..G....
(DO
dfttL
1/13
00
7*3
y
lo
f*/lm*
1
&>77
?(
■■■/•■**•■
S*f?n
jt'f
66
c
3/
S3c
00
ZfS?
2?&
0-0
om
i-7*   7
fjl\60
It
60
371
00
33$/
0*
1/oS
39<7J?<
s
11
37*
K,
llTZ
iL
Oij:
\.
Soo
ff
<2^
731°
00
7fU
s?
C1%3£
t^2.
y
2
73L
St
2Z2
'¥f
tft
60
4f
00
3(33
y
/*■
ty>
kJ
1377
3h
sQ.
f^
ft
33L
^7y
\^
f<fo
00
Soo/
£.£>
/oj/iyk
?c*
&<*■
#
£
(>/  >
TfM
37
60
737
00
ia
00
J/431
66
S77
(ho
cfee
47
60
\ . *9
OO
ffkf/
(Ua
1
So
0O
Jp
CO
j
2-7
XX7
13/0°
j~y+
27>330
t 2*7 fJ>
' (2275
'?o
7/S04
74
V
LU f
8/71
CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY COMPANY
OFFICE,
LSI.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR
DESCRIPTION .^
/uStfc\lP*K
fTsC/Jl
y^£kft7
f-fS.yi
Oc<S
f&
^
0?%f
A/ff
7y
 ll
Jo
...3333?...
(fo
\3%
..2.(2.
00
.[St.
60
33.f33..
d373
_
mmtf.l.1...
iff
66
06
 1SZ
 7.2...
66
}3?oj
"ff*
27...
93
5b
7.3m
3.3/3/73...
ll...
7/3377.3...
/Lf6
1.1
"33
79
/79*
79
ct£a
2<tf
7o
3*7
<ro
3S 7?'
(I'Siy
27 L
66
¥(
00
|;
I
S362Z,
ZZ
y
13$
r^4
w2&
7
 (A,
a.
13
60
I
06
I93U
CO
73
60
Vl
of
Jtffo
Of
t4
66
191
60
(J
3o9(*
01
(/
4
'xSn.
)
4
fo
M
00
fo
1331
OS
91
00
JoU
If
3//3L
3/143
il
Yi
(Jfm'O
3t/3
41
 i
7 t-
(tfvfm
'2(5
V
U
00
17,
60
GO...
So
i
: f?.0
0)0
, Lo..
fr<2*7^.
1>
3
Ho
m.^S
 1	
1 Of?P
/ x oy X
PL
\
/
/£J
Ad7
 sAii ._.
!
ho
Z3
11 ff
3o
too
00
/311
$$
*u
00
3/73
ff,
(ifH
*
.9.79
90
.711
06
i
zak
0&S
fy
J£
fa
ff
¥171
1      /
i
Ml
1
//
*o\
/
So
j'i/2
13
4-
00
74S
It
s
1373
fo
70/0
3<i
1(7/1
Sq
&-0A
%
'
/06
66
too
ao
3M
\3L
%
•*^,_
1   i
\
/I
fkit?.
/7S2C
A
mmjPL
OQ
74
OO
S
00
ftf
91
So
00
t^l
31
it
27
00
I0U
tpf- 1
ffvf/^
0/)
SdJlt
..__/_
mm.
_T /j-t>
0.2...
rn.
.3.3.3.73...
 j/72.
97
00
IS/SOL.
f y
oh
 22L
A f\
Sk33L
33m
1M3.I.2
#
	
- Form L.
OCT 3 1 1976
19                                      Cr.
s 1
CASH PAYMENTS
tl
Total
>^NAME OR DESCRIPTION  a, .
/t/c
33
/3&07m
27/357
Remittances
TOTAL
Lt^
4
3 J+
7o
,~.....jp>±.
jSSOm.
06
33/A
So..
Jo
/pp..
"/ f)C?e
IT? J
 ;.'.........
77
3Z
'kfffA
60
/M
I*
6*J'7
^
6(7*
3JxlP<3L<
Ml/flu
!_
!_-
Hi*
4  m
C
 c
H
Lo
oo
Lf3o
00
iff/ft
U
00
3<
oo
*3t
JL?*
00
y
f9
u
3fA
SS6Z
Jtt<2/
<V
6
OS*
l7f
l/f7
?l
*&
66
371*35
7?
f((3..43m
dx0.
S
HZ
s
Mm
H
¥3
00
y¥f
00
id
OO
3S3
06
cfcc
ff
00
t*>
06
30/"7
oj
y
f3
4*
1_
4*is
SO
c
\^s
Pfc'22
/
/302
00
fi7is
334
sc
02 O
 Mo\
oo\
...Aj£
00
£o
oo
fyjSf/k
330x3,
*6
 o&?..
2>0
 d2&
<? 0
3)1
06
 31
00
l>tiZ3
y
If,
fftSTfe.
.
31 (,10
ff
d/H
^
.....$3.t
0
 't
O
If
m/ot/.....
7$! ,
1%,
9/06(f
I.J...
j
cm
i>
13
 7.21.
06
11
00
/721.
7S
#7^
n
V
11
m/Ts
'
S9$7
71
&hfp(
V/02
93
¥1
Tf/iy^o
2^
7S0
60
33l7f
f5
I
ixd/fk
PPJ3
yom
/
3t
S<7
3/
£SL
-Itl
6*
joo
06
S37
00
CPCC
m>
fJt
OD
3SL
06
71
liff
2
//
3S
r^
Si/7
//
y\*
70 70 , A
Sff3
>2m<7'
if?
OO
(P/CS
£(*
c
<2^
7
f5
 .../.£
06
<J2f>
oo
2/7(1
¥£~
r
1
St
Sto
mj7>&
'oc
S3b
OO
9313
3/6
7933
So
to
665
$i(6i/3.
S
109317
33
.
..
	
r^    |   i|  —
II   1 1    1 1     1
'  J CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
\
Reference *
NAME OR DESCRIPTION
3 7/Syy o733& JD^io
TjypiOaTL
/df/3021/
3PJH
/fcfoyf
'<X*a
OC<0
/3//S
6
60'
)ti^7
jf^yy_
17)0 hi 1
(3*
if
/CJ&S.
4
f>
f&f
1  it
06
/fi
00
06
72
3/
f93
9o
Jf?f&
S/39*
Ch*iC
cdr
37o73
66
3t/ot4oo
jty
00
£?
0O>
1  (/
ft^3
7
M
/S^ffx)''
\ *r»
Ol..
06
lift
3o
7*
00
7iS
13
fojli
93
cfr.
t&
00
/J13
(76
A
w/u3a
17
00
 If
1^1»—^
00
■
■  0
y
3(
233**7L'
A  7\(5
7(
1)0
1
66
2E0S6
00
13?
60
Oo
If
33ft3
33
fit
06
391
0O
/f/^f/f
d\
/>
66
&
00
&,&*
i\	
&t
66
177
60
i
*9 t^A r
7
££
<f7?#*>-
0
n
Ho
J   /
00
fttf
13
W
OO
131
00
fof
il
226,
6o/0
km
Ho
00
<
(JxhLjC
1	
 [	
<fw
fox
mfTtJi
J a
Oo
If
'M
S/S0
?i
3So
I7)
r\
%/ii&v
o
/0101
610
{DO
00
...Jm
7/7%
1 |  /  ,
tt
MM0
4
Ic
/Sol)
3/,
11
00
70a.
71
S2
S>
1311
*>!?
■ii
613/11.
117
fo
//</
P
1
1
j
I
I
1  77 ,
73/1
ofSify
ll
ii
$
60
t/XZ
7*
*
S
60
fiP
n
197(3
-5
1
J&
^ff/fi
"  If
06
Jl?/
35
724
!Z
39 (31
*?
/Jyi*7i6
rtlo
£>
I27'
u
cfcc
I3S
7jz
73S
¥7
i
ft70i/3A
i	
(
^
_ii
Ifi
i# 370
1o
03H
00
370
30
3719*
/S
J&9Z
J\f\
(743
JX/O
A  A
Sifoon
/j £3
 2.7.3
3.6mm
SA/JL
LA.
m/&..
ii
__
— ~-
L Form L.
 ; OCT 3 1 1976    19                                a
CASH PAYMENTS
Total
2$
/7NAME OR DES
Ji3(S~j
CRIPTION .
33M3
y/&
"yylTlOTCm*
'  *£/
/*   /
7pf7y/S66
Remittances
TOTAL
7f£o>-
*£
*f
3o
yi..^a
oo
SSo
00
9/13
93
J#&
3o
 ML
£3
.11.003...
f/3<j
Cm-...
It
1.03317.
f'3S3
.33.....
ft
py
19
3J\
*u
?SS
P-/3"7&
 ///
oo
454
00
^6
66
M
60
f3S
00
c/cc
¥i*f
60
22/'J
0 0
ffffT/Sc
44)7.
9
60
?
00
(1
3/o31
93
fits
t f
*/
3o
37*
V
^J/U^Ac
y
JiJO
00
319J1
?&
PP73
%■
i. in
00
u
00
A?1
OO
Yt^5
?s
y
ii
/>/?
r^
JL1?Z
?t
£?W
1^
Sfl
Zo
Zf/C^
If
Cftc
7
L5
if00
06
JJZf
06
73i
(>S
l£&3(.
XU3>
L
So
66
2^0
00
.6~.y.
(1
3SS6
y
it
m
n
4/ft
0$
a 2
Jyyyy
*/
if
Oo
7
cJSOo
a<?
S7f(
(7.3/ S
ffbtlpk.
%
00
fa
OC
3331
oo
faS
OO
itft
JfKf
00
../J..77
/SO
u12j/7
2/
Jo
00
Sio
0>(3)
7>f33>
<?*%
\7
u
/2.7L
3/o3S
&
'j>\
&
Oo
 7
 !
fo
0O
31/30
ii
tycy
7ff
fo
/kt
13
jn
7/f\
0/7/7
7/
*/
t*h
3*/f\
tfof
(Ji
Ss
L.
t£
h
J2l£xic
S
7f°
00
171/
JL33
$xty*
y4
*7
iL
M
1&
Tits
IX I
*/
US
'£*/'<
'll.
%7i
if
	
yjf
X
 7.(0...
00
37f(>
0?
tf/C
Mi
06
3-?//
00
$3?
(PC
cfcc
•
1(3
66
ti9
60
777?
4f
fjS
3739'
00
6/1
06
13209
ii
x513 c
...5.1.2.1.
20
 /_
25
UZ8L
13.3t.l2
L22
\     4
l^^^ff fo.
©   /71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
§       Dr.                                                                                              0FF,CE'
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
»1
^\    AIAME OR DESCRIPTION^?
^ 37SSS Sla&A/^p-
f/ypyyit
JfCo^
P/P*
/3cc2
SSpS^c
Cffif
'jTy'UlsQy^
33.
2
P.
 /J.
/TJpS-Tk,
ft.
y\
37.3
n
.  „
M	
._..,..., ,
fg.il.
6.3.
S.39Z..
' 5£/^
06
§ yy o
Z35S7
...3.3/S...
25.
1.3
36 (
9yfy?rjCs
 2
60
*
i(6
60
MM.
6oo
ly
00  1
%2lt^
hi3>
72
/(*
60
66
72
.,.,3.2
I jfr
oo
/o
?f\
0
Jtl
41,
5ii75.
s
y
 7
sf J
y AX
2</i22&.
P07L*7b*
(fxS(*\
f%
0
S7
60
3*/
OO
3/9°l
<f6
?!
OO
7i9
*1
31 If
/Z
[4/6>
L
V
06
/4U
?11
To
60
J
65
do
33
00
2
s
5«ii
st\
O
SS&^.
t
7\oo
t
60
llf
(3
1/7
60
Uo
ift
7(1/1
is
£197
&\
(yyytTff
7(7
?3>
00
' 777
73]
00  I
C/kb
/HO
/m/Ota.
%
17
00
17
00 I
, 1*1
SIS1
1
//73
m.
7.446
3757
or
20
2
ff
TyiS
3
?7)0
1
00
311/Q
\l5
a
oo
i
60
/S3
0^
2441
fl\
 •/
iyrifyO
3o/3
'/%
7 o 1.4
■73V
t&mt
17$
3f£l
la
.151
1o
4H
If
.61
ll
 i
MiffM
 1
77?
oo
23
02
fffo
7/>\
(5(7
\
V
H
ASips
1
v<>
4>o
7S1
V
n
66
7/(
Zl
	
itf/S.....
ft?
Z<7
633
m
So
00
So
oo\
%Ul
Zl
7/
7>%
K
ox%t
Of/
1
-
4
AlftfOf.
2? fo
//ppff/t
/
...2
fo
If
oo
£(</,
&
H.°\
io
(3fio
OS
3
QO
f
o°
if?/f
9/7
s,./f
7"
1)0
5a
£11
06
331.
15
jtjm
03
3i$/>
/fO$
/ 3? rf
io
333.3.3.
7.3.
 41,4
S3/\
33.71.7...
30
iStzSi
k3:
m
3)
1347
oO
m
Ri
Si)h
P5
33Sit
33>
■
i9lif
616
1
<,
H- Form L.
OCT 3 1 1976
19                                     Cr.
CASH PAYMENTS
Total
S*7/
Dale"
—1
-NAME OR DESC
/3y3u^nyS/
3M/3
y/2
/yUsascy
*U
jf*  j
03+^S^
sfa&
Remittances
TOTAL
.J2&£
i.
(Ji
. '..3
60
SIM
11
SSI
0.5
10
*3..
IIZ733.
3SS3
Ql
375
/ *i *9/ l^f
fcA
£
7607/7
Y^S
TTTw**-'
>f
A?^
?6
7*fr
J3
/f/ff*
19
?*
761
00
393
00
f?i
fo
Cf/3C
199
00
Lf^
00
4&/o
406
I
K
04
, 7/7
6<-7
U
f»7X
077    \
\/
P
02/3h
L.
39*7
070
?23322f2te..
I/S0
00
37>f?
f*
\fM
Z-
57
So
7J2S
06
77
So
Soy
OO
wtflc
f<7
I
u
39
JZ
M....
•mf.ftl
* * y?
X
a
$<r/7>
L
31499
i6
QMS.
J?L
fa
....4
Sxny*)7.
7s
333
00
3oJi
of
(pyffv
~<C2
m
Up
i
J0
py/3*
g __
 //
00
mmfSt
66
f>6
00
7JL
00
2
/f
0677*
y
7731
10
3ph
J/yyj/m.
6773/3
70
00
13(30
00
s($3
7o
iii
60
id
00
f/7//jf72i
1
3(
0O
2(0
00
/330
70
y
6o
fftffr
<$o93
°9
^m
~\Jfy$jfA
tio
00
&L93
0x7
IS p
T 'ki
00
3/7
o<>
«^«?5 /
 1	
V
31
tf/ffCf
Jtfo
2f6
e/SJhi
S
00
73/5
Jt^X2^
io
66
/SfS
*ff
	
	
if
73
27399
So
79?
Pi P\
213/fQf-
13
3777
163
 1.0...
75
1/3,33
13
7372S,
L3
f i r " i—
 L^* (<Sffi   8/71
Dr.
CANADIAIN
1 PACIFIC
1 RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
 1         i   ■. / / i  i
DATE
Reference
4^  '
0)  NAME OR DESCRIPTION^
f/StPCj 1 /LJ*3&%
T/AcJf
/t/t3W
m
i/C67
2*J *
c/^f
PS 4/
priyyCf
7ooo
9si%
i?
io/(7
333/
19
9a
. a
3(
147(
66
00
712
S3
C2c
I737L
So
60
00
t9SC
s*
06
0O
H3
(3
ft
t/3
-62>
/7iaJ3
?t
2c
3t
OO
1
*i<fz7
J Li
y
f
Jjb
3o
06
faf
3d
S349-
Ski
"/
/Jyx^iC
3773
3773
OO
Clfo
137
66
137
oo
L
00
L
CO
7(3
1 n	
(
7S
L.
£S'\
77
77U
 7
3
/iA
(fffrvjC
3
06
t<t
fo
J1S3
06
03
S6
740
ft
196$
00
7oSf
7'
M
&
' 1/of
H
Ctt6
*7?
031
£f?
off
173
m*?
9!
21230/
1t
&f?^
1%	
it
66
//
0C\
.
P/73sS.
/(]
^
2
t/M
/0
o7
(fo
06
/ff!
76
7i
00
(20
(9
313/92
93
-
UkwC
Iff!
7*
60
16
ffS/
73
66
00
I
Cfkt
r
sfsf
6/3)
2
f
4*k
Ul
 /.1.52
 2fl&
$£..
 JUL
.G.Q.
 „.__:.
M
_U*£
M
rSnn
00
....im.
f/
2.2
fa.
q.s>.:.
.__
	
hltfr
9o
M.
.Wo®
31
) 	
ii
nr>
it
I
732oL
/
k.
3i.3bui7
/IrfiTjL
7
CI
#>
60
I
6*
ft!
313
141
00
si>y
Zl
ll\
00
(9U
xS
cPx.
17
91
17
9*\
SUl
2/2 2
*f3
3(
0f<2
9.3.
So
W70O
?i.
7o£:
........
&*- /—f
i/o£7j
	
.J7.9!.
tsfssfi
a.
tS73g$/L
1
m
^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^
1 Form L.
NOV 3 0 1976    19
CASH PAYMENTS
Total
Sfo
/307Vl77ir±
/? NAME OR DES<
cyyptfpo
y/(5
fif/t
o33^t.
Remittances
TOTAL
T/M
1*43
/ooo
S~A
9(137
19
-77/ny
1
/tS
s
3731
19
 m
SJi
xX.
Of
37
if
£76
oo
*/-/¥?
3£
tttd/xh*
*o
t
366
1
3J1
2/2
7
2?-
 Jj
66
S7Z
00
S71
0O
¥*IJ1?
X
37.
076
*L
fifs
736
&
SATOa/m
is
oo
il oo
£V
2Z.
///
/
J-io
60
Tfjf
60
79
00
HP*
5"/.
So
c/ct
3?(
Si)
foffiZ
*fl<
3137
73
7l22>
Z2_
77
a
/
3
3S
H-
Ut/3
9$
-//yiP*
&
fo
00
s/i/ki
oS
S%
iS
 /2.L
OO
54
00
37
t(
JfZ
If
0
f)i/22\£
X
^)d7^P
S3
JS3
60
/
</
/£*/?<
1.
?7iL
&
*
#4*
i_^
&
9°
d(l2y»:.
9*
(S7L
6*7
*i3¥
77?
/T^fpU
^C
/
3
to
3
JO
('/cc
33
93
3*7
00
9<7
o3
t
if31
00
pfffy
fffS)i3.
(to**
f
3(
3i
 3..L
?<J
0
*/&&
93
\X"
f
$*/?
*v
 3.(a/3L
71
i
s	
my7i72Qj,
fpos
}/ ■
 2(0..
OQ
3S&k
....loos
..7J..-.m
D.O
§£>.	
39
0.0
 l0Mm
w
so.
llo.
DO.
.079.0/32/..
 &&L
--
72b c
(U ,,„
3
l.
idfl]
33Sf
UL
ffcM
itt
03
33-d
ll
 p"	
ST/-,/!*
%t
141
06
 7.3.1
oo
/Idf/K
^
6
76
£3
93
33/3:
/ 7
/J s?
(?S
3*1
00
3*3.
0O
3172)
06
'  <?i3
jt^r/fr}*
gA j
2/13. /3? V /J
54.
f
'   2 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
yOtS
r\   NAMI
/JO^y
OR DESCRIF'
/3ul
oCOfat
Jf/}*>
M+
SccJ
3yf^>
X7f7
2J/16
7ht3f>
2x(M
6
 2f±
11
(?P
00
93
So
..13.73.3
I/O
.3/3(33...
6*f
ff
767.663....
^3.333.r7i3/i.
^y
1394 ty\
06
7
/
fT/dS*
s
LO
3
3±.
70/
1  7i
00
^99
11
39t>(
It
Coov^pC
ptf*
00
3C7o
60
7ft>
IS
7~
9
./...ml
7l<f*
/ s
3o
H
60
UlUi
1*
3U
OO
397
36
illf
3o
f\
iofo
00
C/o
06
f
06
s
00
cfrf
J7f3
333?3
60
hft
1/0
?*■
So
9z
~73o7
y
in
 /
3jp&>
- 3
9/
7
fo
J?*W
fy
SSf
66
' /*
60
Ul
13
91/
oS
3tf%
31
7&toC
sot>i
_-
tS
3/0*9
06
C0V
13f
??
133
%)
2/5
77
%
fz
2(7
suit
"••■/""
//
/3%fla
/
17
S(
1(33
7^
ff
00
.f5Z
31
/7S/>
ok.
3co
fiC
3*°
7oS(?
jl     s
(f
 1
fjeWmPm
)
X
00
<*ffl
V
31
00
11 0
oo
021
M
fij7
j A
//f133
/mi
d
X0O
3-/3$
,-_
CM
fz
77>
7)0
	
Co $7
j/......
ty.
'  t>
h
Vl
60
S9f
fo
n
Oo
.£££..
C1>
13*1
n
13
IS
00'
1
\7
K
TkfajL
i.f
io
/
00
fit
7>
A!
06
•?*
1
t
rhti-
1  , ....
tt
31
\06
311°
00
73oft
jiUm
j.m
327
aV/SSOL
9.1
r>(/'462i
~7i
^A
^^^^^^^^^^^^^^^^^^1^^^^^^^^^^^
ll Form L.
NOV 3 0 1976      19
CASH PAYMENTS
Total
4af
/xr/^TTfT^
/CS33^
/.NAME OR DESCRIPTION
/S!/(L
Ikt
V0kvC
AfsiP
Remittances
TOTAL
1421P^
40.
jf3?
ft
9Sf
6o\  J2/J2.
60
1/8176
ot
9t3
#%&
tf9
0PJ209
sx
\$f*v
7
/1*fa
dt
I3f(>
(t
I3SO
ff
C/cc
1   ??
06 \
f3
f\f
So
/fi
So
'
/
3/i>
t
f>1l?
7Lf6
u
06
i93$
u
■2-s
7PP,
o.
12
60\
y?)<>c
66
*>sf
So
f,22
fo
X
7
67'f
n^
3&oL
9£
T^Ua..
>■
13>o
06
733C
^21
PM
C/cc
397
60
W?
06
133
66
Itt
00
jtfoi
HZ
s
/O
37p>
<tS
3tS&
11
■ ■<?
j6xa<.
P/6,
CPcc
is
If?
%
fffo
f4
/
..  . H
"34  ft
H9
60
339
66
3931
jy
7
JLi
66
o£7
OO
$1*1
9.7
y
u
37?
*L
fo.fi
h
32o$(\
(
s
it
3/
K
3SSf
65'
S3S.il.
PS.
ffo'l
 1 „	
*9fP
00
 7.S..O
00
C/Ct
79
00
£9
00
 \2
??>
fy?k
...llmmfL
13
&flA
1...
(Jo
/Sj  f h
1 210
f %
/
il
/54th
,MV
to
■3-Sj;
pof/l
no
39
4C4(j
Wm.
02
J06
00
/f?*
333]
JoiAJx*
<yc
J
S
71
mmmm.f
?(
/J/TJi
u
/¥9
00
SS?
00
^^.mf
SSi
Zf/  7>3
2/6
W  ImX
<fW
ll
13737
6/133/1
\
...„ H
|
'
1
jjfcgf 1
O   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
Dr.                                                                                                   1
CASH RECEIPTS
_          , 1 ji  i
DATE
Reference
NAME
79346S2,
OR DESCRIPTION^.
S
So
33/102(73
72^
/3SSx3)
J%X*
oS*^o
Cftf
xff'S
VHt^TTtIS
-f/T^.
.
f/Tfzo.
 Id.
,..,2
■
73
33.
17~~
JSL
iL
1	
3/10
)33
2%/&/
!m\.m~.m.J.
Jf-fA
ft 7
U.J.3PO...
sAt
7f
337
q3.
'If/fSlk
//773l
it ft
7/
h
^° 1
00
*~y
//pv*
60
I*../
393
 Ll
/Jo
66
373
7,0
fffr
7o
7'
 3.0.
?/,..
U7i
7
iL
■ i.
7k/p732.
fjly^TfL
: I
73...
 1	
3
f?s
it
H373
73
7373
If
73'\
(Pr.
ff?
60
S3?
00
/&
3/foo
00
Jtfoo
06 1
2
ii
Sft*~
f
cc
31'
00
&
J3/0
S)
ft
60
JJLi
So
¥fo
ft
jlC$
So
7139/3
¥?\
/frr*7L/
3?i3
&
31/3
23'\
X   . (
7
a
2ySS
.
CO
776
#
 a
00
973
ii
09
a
c/ko
106
00
 jOrnCm.
co ■
1.S33
7
n
inc7
1$
0.
(0
/Mo
U
fi/
o>o
fit
3L
iffs
7A
1/7^
00
fffa y
VAXncq
3,S
Oo
3S\
3"
I'd
S1
7Z
1/1
'2
(3* 1
3 3> $ 2
y
Jttk
/tsUts
7
lo
77
fo
130
if
77
60
iSff
70
IS u
m
'M
17/31
rf
13J1-
#j
Ps * *«/ '
S—
m\fX
3$Jl7
Si?
0
3b
1019
00
173
93
'
3/ss
(5
yt/i
s
00
s
0O
)?fo
tOf
oil 77300 ]3$L
sir
J? i4/^fXI
IJtStS
Zio729
sMM
'll Form L.
NOV 3 0 1976    19                                   &
CASH PAYMENTS
Total
Zf*
2*
/2.^r^f?r\m7
y/Umi OR DES(
RfPTION .
337/223
2/0,
fa
(y*oS
yJfjSfS
Remittances
TOTAL
\ffas
•J.
10
£S
\mf
<p6/
- '•
7723
0)0
3.fZl.
J/733
"(5
7t
33*
v,
43
^~~
'JxO&te
>mS
fo
OO
73($
C2
42&M*.
&c>
Cfbc
lit
Oc
173
io
37^
xJ-0
/ff^fjn
x*&
I
373
06
J3
06
7f^
"(1
1/
M?f>
/
if,
Aft
Am,
S73i
03
$s
K.
UK
73
Sr/Px^i
2-7
//to
00
¥97?
?/
J30.&.
OC
2
^3
OP
**-<4
3
223
£M>
^49/3
Qx\
 33?
9*
ffv/3
if
0U
if
00
i/Ts&s
77(2,
6/362
Jlfot)
00
Zfoo
00
<=^-
~%¥¥
& 3
2
'7
3S
VL
172 ot,
it?
^JhPfte
3-
JJSoo
60
77?o7
ii
220.
i
Z77)
06
J^i
So
3777
fo
(y7J33t
-XK7
L
3o
$0
06
1
£>f*f
(3(3
2
if
3/p
fL
l<933
*fo
15/33
t/o
/JPtjC
 JL
UL
7
Xi
U
ff?7
3L
y
19
3S
fc-
3719
(7/
mK~j7"t'	
4i
Of
00
171$
X  *
2/c%
Jl'o
fo
6/
Sc
.J 71
3*
'.((2
31
06
39
X>0
fi/fT/lj
l/2
 £33)..
<Oo
So
OO
w
i333
9 1
i/
2o.
&xf?!t<
1
*m
77
70/ ••'•••
6*7at
V
4°
7.1M.
2.1U
mP. 1
137.S
7
TS
/>
JOS'
Pi
(
WSft
i2 7
\2
?t
ifyS
ix
/3ft
u>
s
037^.?
Soffy
>"L
377
3i
3/S9
97
yTL
*
X)
/I
31
11
of/7
371
00
J93
cc
il3o
/J7
*2
7J1
\po
7/3
00
ffii
u
7.027/
Z97I9?
7Z
3o333o
A _j
!
X
1
\\r 14,
©   8/71           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
nr.                                                                                                   „____
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
y*S
NAME
OR DESCR|PT
27jp3S
733
is
"Oi4
Ot)
So
370O4.3
yf./cTtSo
S/k
/3CJ
c3pl>^>
o/py
<*fr
7tu3><2
tl
"36J2L
_J_Um .
.7.7.0.La
$0
7(1
So
60
00
ffk
t-f
3l3h...
....337...
£.
...jmUi
 is
6£
S3
66
jf?\2/70t.
Ifjld
97..
7>oo
5f...
f39f
&
p [3 1
100/631
JS?J &
ctfr
33i
06
3S/>
00
f/71/13
533/3
00
72
16 1
d	
3oz7
2
J13\
/ILL
3o
H*
1173
60
66
7':
60
¥i3
69
7 3c
So
tot?
7^
t
 •/
Hi
f?t
io
Sf
io
...j
 3133
31
oo 1
6
^9   m   m  JL
/
4
w
/Uh
2 3
00
So
(0
fo
fj¥i
60
399
66
So
OO
f/Z
fa
p
00
3o33
13 \
/PwjC
131?
7/
I3ff
CO
CM
j3oo
60
£»
1-/3
lol
Sj
W\
Si\
	
(xt/Sfc-
"i
270
00
So
1
37?f
,
7
75
jf  xi
So
117
23
ff
$0
4/?
6?
/3U
-X
3itfP?C
2co
60
Soo
CO
cfh
A/4
OO
It
Cc"
313
(6
66
iS
OO
jS k
l0(Xl/l*f>
Ki	
l/£
00
/JS
(7 C' 1
*
i///>
1 ^  "7	
t/L
f&*fkL
lo
PO
742/0
is
?H
Oo
 ad.
00
7ti
n
IH?
51
I
J
^xhj7x
2a/2
/i
fo/i
6(
tfoM...
11
Oo
a
oS
^
*3/f
44
0/
19
Mb
1 / 0)
S
US
1)1
if 13
!
1   j£
_/.
11
wJtfA
3o
10
OO
SI
00
 ffpj
of
I/IS
*f
p3"
00
<
.1 J>  1
0 iff
1173s
/Sf)
153
oo\
H7o
19 \
/
7i
X)
fjWr/b
el
so
1
So
f-79
(9
60
S06
?/
999
3
f\
IS.
'70
^9
k__
7/77)7
1
11/61
2
177
60
'33
370f£
1(3
3Si9
?.i/73
9A
H37373
*&
Mkfi
  ..
 1
^^	
^^i
^^^_ NOV 3 0 1976
1£
.....
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
Total
fff°
Date
//j-msr**-'
S3&-
/>  NAME OR DESCRIPTION
73WO033SL  yS/erS
/77(3
IS
LyuyL
Remittances
TOTAL
7^
<77
067?
yySL
/
a
40*W~'
t/rflff.
J X*7
M330..
oS
31(3(7
31
 Jj
66
zfSz
Ps
p/6,
'
<&
Ifl
PTA
/*#
00
4f3\/
<?&
£
7S
91
437
97
"
3o/>7
7—1	
99
7
13
^L
\i??£
39
c.
^U^i.
■^f
2J0
00
Old
3<-t
P//73
If?
00
WL
00
~"
Jtfio
3*3
S
*f
%f
rim
79fi
tf
otc>
\S
Jlfo
00
323i
2S
3l9
06
37/3
60
f/Z3
3?y
00
00
)ss
&/%/-
70
4t£^
c
£0
06
/
3??f
J
&
£.f/fi..
\y
fi35
*'/
7i?3
317
m.
/
3,33314,
0O
Jff
/S
S3
yf
/i?i
SJ3
y
7
d
37
K,
it (9
°)
itiLj
./?..?....
uttikStt
*t
34
00
So
00
73
0 0
_J
ry  1
Tffp&L
)lb
/s
3S"
6177
7S
27
(L/Ti
if ri
ff
fatttt
'Hi
1"  "{ "	
 J	
3o
06
f75f
3?
1
.m...jr..:^PA
..„ It.
5o\
 „A...
j£o
]
 ...J. J	
m	
tjfo
.3.1...
*
$
SJS
7/0
4
Sh
'til
JLiO
3
00.
3k
93/3
1717
3/3
I""P
60
7?
oo
JOOJZ
si
US
/a ill
JLJ  ' /
fo
Sfo
60
9lft
iS
331**
06
2 lOa/)1
21
3Z3o96
\
^_f^m 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
—_. /:/t
DATE
Reference
J73
.NAME OR
iVjyyy
DESCRIPTI
77//I?
py\3L
jyo^Oxu^L
/d/S/KAx
Mm
SOS
(3y3">
f?f/f
/SJJtJ
7j7iU2S
f/T///.
t(24
37S33..
o3..
...m3f&
00
00
X^tP
 f/77?...
06
So
77 7?0?
./..kS/y/f.
03...
3?
 hi...
o3.
2Si<S(3
i33.Q93.t.//..x
rftc
zu
$0
ZSL
U-\
z*1
V*
7/>f
7o
£f£
66
15
66
tyi
I
13
s
t
rhf
57
A/9
&
a
17.
/?
ii.
Z9oL
7
».
x3&/*z
if
fo
60
6$
7470
O0
V
00
(JoZ
3f
3/33
9/
/Sl**l(7
93fo
36
93So
?<\
TOW*
pflt
66
S7
£0  j
\
SISAL
^
1/3
Ol
On*\
331
id
JSt l/31/
3o
l?oo3
97
fit
2276tl9^
393527
to\
2
V
	
1   P\
*tffli
l3
ryi
1
J
!>Jb
^-
i^^ Form L.
I                                     NOV 3 0 1976     19
CASH PAYMENTS
/) Total
,ip3/bo7ru
3
*, Date
Os07nf>7vr^-
2/ NAME OR DESCRIPTION  .
/3^33jo XTsLstfSt*
ys
*j7ltScx
oiy
xSt/t-
Remittances
TOTAL
f/2i37
7/137
tf
him
ft
So
7So
oo
Of/if.t
t$
3/Cc
0/
3.1.5S3L
73o£
3(1...
33
%Ss$SL
JO
 Jo'
00
tZ
......^
TTdfyyt.
02
£00
00
Zf/7
£7
cfc
.»
i(7
0A
1/7
60
p7sS\l
y
<0&
C
I
17
1
7?  J
(1
Z/o/p
r 1
I.T....
y
36
7§ik
?rv.
/ifyt
7L
xp-yu^-
<lmf
3?o
60
tZJSff
7L
<0f
Om'
<3
So
/A 60\
32XL
OC
S33
JSo
jf/542
j?2
tm(
So
S3
93
 JOSj...
5a
3?So
oo
Zt.7.7.1
0 /Xi/Q
WlffjfXm.
•
 I A	
1	
ks^
^^^
I
i
. ^_
©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
— «—' f / >" 'i «^J
DATE
Reference
yy23
/) % NAME I
/(/ ,^-vX' J
R DESCRIPT)
77,375*.
wpZ
p3y</^
■^y  o
JLaj
tP/fffyo
SC.S
S37(o^>
fSf'0
p3f*7
iy
7
/(*
1379/
PrSCx..
/,,
44
	
Ilk.
66
Zooi
ft
 u
i6
3.J.I..
^
33
60
Mf.7.71.'
S$O0
i
/i
*6
tfo
00
zSLTtl*
J
7
/£JdJiz
.
. V
00
1
fiO
7¥Zi
25
17
60
tf
06
S3o
HO
IZL
So
3(Sf if
/Jfyi^O
ZZW
36
7777,
Sol
SfoL/JI
77
3
......v
d4?m
6ffif*iC
...2/6.
on.
3Q.
..Am..
1&
9l>
00
.... 3%9
93.
 si
00
2/e..o.5.
3
 SAL
13....
CO
w'
63...
&
1
 97J/..
OD
00
0$
\
 L
31.9/
3l2>
M
S7
..mmj^
51%
2
4
mm
3d.
JU3£.
9$
£o
00
393
&
4} M-^^s
c^?l
•
0,
u*
t
06
7f
io
JJlS
66
ip9
60
k/i
if
/ZfS
/■5
lyifhri.
3
13
LP
I/So
""> ;
L
M*
16?^
7o
HI
00
^7
OO
337
to
w?
10
i-ii
79
So
3y
45
sM...  ,
33\
6o2i/3>
%	
i/>
66
%
u
lS<S7
7
	
I
cfbc
'
fo
im
To
.  /?
06
ftf3
a
X
Joo
OO
cm
/fA>k*
Si^UTL.
 f.o.Z
***
So
261
$i
t*
66
. ,
hl3
7S
f/lfari,
i
/?
j
Od-/u
7(T\
I  .	
B
£6
I7ffi
yl 0
00
19
OO
i7l>
3o
3.3£o.?.
4
y *,
^lyl
^7
t
^^
^^
f Form L.
DEC 31197   19                                    Cr
CASH PAYMENTS
^S0<22
Total
S/C/TrO.
S3
30*1*
(0^XVrK^
/n N/yVIE OR DESCI
IPTION
22feS
/J/(S
Siu3£L
6(2
(33toS
y3pfoS&-
Remittances
TOTAL
I •"■}
Sj,ls(
/MO,
iSZft
t
Si/'f
K.
7m
30
37319
ss
PM
<2.
   77
93
7
13>$
oo
3Zo
<JS
2x/43,l
0707,
(.
/
71
J
I?
rt£4/
/
s
/s0?7 S~7   /
w
fofZ
if
fo^7
If
SW
f
iO
M
00
l£3
06
79-?
00
C/ct
177
60
/??
00
./■"^ 1 . /
tX
mm^
^y
3?l
..../tsiz
99
difm
ml*
QSOOj
M
...  ¥o
00
S$9
12
99
S$
bS
.
SO
 Ml.
13
to
DO
139
 72
00
h3
fiStmu
*oi
..  Sfi
00
 SLo
56m..
XX
y
7/dm
£332.
Cn
...S337
£/
fM
ok
73
130
....713
32ml
a
7S(,o
Qa
tx
£
&d/tn
fit
96(P
Jfj-L
«_/
 ISA.
13
0O
-73?/
°7
f>W,
t>
32
c4
tf*f/o
00
V¥f
0<-f
tZZo
71
2
£
 70 /
^7'
fi\_
tziz
%
-^flPS"
Tt-
9o
00
f/33
?f>
6/0(7
. J /
fo
1 iL
0O
If
oo
33
fo
pTtTS/t.
f*L.
<0/6
s
*>!
o9
Si
0*-/
 j
Iff
tX
7
33
w.
?m
o?
3t
h^
i
31
77
00
^iP0k
X.
2/0
oo
tfof
7°
/iSa
Is
,  7
6L
Jt9l
06
fz
66
321
6c
■Mi
t>i>
fT/o/HjL
X*
L
 /Sm
60
.^. JaO/m
'oo
f
23.1.9.
"7/
I
yo
719
27
3t>
00
JM*?
30$
332(1
.....
\
\
\
'    J f
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
  OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME
>R DE.SCRIPT
U700&
ION/?
<-/  3
AfflA.
PS3*
pfccy
S>^
fffcf
/2124-
7yi.377c7
1       7^/7*
c
■
7
: /,"> J>
00
-?
—3
d3
99
06
903G$
2/121
13
M
6b
T^r-
Zi?o
?o\
H>?3
LL
1/>73
'4
90
 "'XT'"
C/CC
i«l
90
i9?
Sl3
SiL
f?
M
tp\
fai/x™.
 S3..
66
33*
<p£ 1
c
¥iS/
"7
I
"Tip
CJn*K^
Jl
60
21
So
7177)3
75
JP&
06
277
19
Z?f7o
2*
22t43j
(73
737S.
15
rM
ill
Lo
if
& |
ffdfc
i.
M
66
/63L
60
 1
A
')
 /...
3$
_jL
37
fnf
X
fo,
/fi/km
f
Sir
DO.
,£l
00
3.37311k.
05
 IM
QO
 (eS.L
I3L.
01
.00
ao
0.0.
0.0
.33.90.
 p3L
. Ll..
 133.
 ___».
..3031.
01
LL.
On...
fltn%
mtubku
3p3t2
31
 k/L
%
.......SOTO.
y
JL
fjahuL.
fonhum
)
%
00
 ma.
06.
 93
no
......te.9..
V
...7330
oA
a	
(0
00
...   lo
cm
.
Z%$(*
s
&..
fSUax
1
&
iZc?
7*
 ff...
06
¥S/
I?
tf&
y                          .mm..
&
x(2ci2!hi
P
Si
00
377?
So
1Z?
00
*7
00
'323
t*>
3-1,7
m, ■
do&L
73/00
OX)
50
 _
(Z t?>
7(
6C
7i
6/1
y
K
CfayiTfC
ff
OO
3o
3f?7
(3
'  9?
oc
" 12
00
fi2
1?
'?<
r
7PC
f!i/i/S«
'I/31&2XL
11
^A
nil
7\
1 '"-
i In, \...
33^
2/3
00
p(p
P3C() 2
	
1
^^^>*a^^
1 .QEC.3..VM..  19
Form L.
Cr.
1
CASH PAYMENTS
>^Total
//U-^y\X
-if*
/) NAME OR DES
73177333*3
py~
C RIPTION
yf/fc£>
1/C
0     <
y/y
/3o^
y/fyot
Remittances
TOTAL
p2_#?
W/3>
/
M
^
7/>
•JJiP
A
3?P
ZT'o'i
W)
<W?
93
39/07
33
*3
Off/
7
a
77
00
y
1
(fy?
Is
3i6'$
9^
22u
22t>
\_/
1
...  70
33
00
9/>?S
333?
%Pl
(S
1
7o
I 3727
00
2t3
73
tJIJI
If
~SS?
LfJ?,
y
7*
37
tn.
/
3Ut
97
33 /
fjtiOud
..
l&>
00
3<?<?l
9-7
PPoU
.
3L
loO
.. .11
LQ
m.
D.o.
 m..
 MS..
no
inU
jLn
Gfec3
00
 £$?3
OC>
fafi/&
vf
h:
15
00
mis..
00
H
JSOM
t>7
•
JL
.2/231.
o¥
..J£3m.
o%3.„
99
00
0.0....
Msk.
vf
i**'
1&>.
Sjjrt
h
t3i2
01
Tjyi&d'-
12
\ \3<>
00
ff?3
0>cj
C/CC
o
y
io
J/>3
00
122
Sc
23*
10
l?/5
2
H
33
Vx.
3$?i
/f
xJftAA
0^
<J3oo
0/)
7771
1?
POP,
r
 1.
06
m
9L
Lo
00
, ^7
93/
?L
ffjtqt
7%
0017
f
So
oo
7Z0
CO
■■/	
i7/7
j/S
I 7
ft
3S
1\-
3Sf3
71
r^r\.
m/yojs
Urn
(TO
SIP
Syy*-
">-
doo
OO
ST,*/*
67
3S,
/
__»-
/2,
"ff
J?
O
277
60
no
u
9?i3
Js ll
 J3.J..37...
6
73
00
tf/ii
So
JaJiM
71(fSc
7%
1
1 ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
                                  if   . 1 r^
DATE
Reference
NAME
OR DESCRIP
riON/?
P60*,
,y/M3<2Jo
x4f3yt2u
SffJU
/fccf.
(7*/^
?7{x3?
/ft?
mf..
me/.
g
jTfOOtZ:.
	
/Ac/
.7.4.
.00...
s?
■■
■9A
3303
33.
/3
..ML
t/o
00
00
 tfyt..
00
 ■££
oo...
.£71//...
$9i
3?
 lag
3313
65.
00
.TtJOJOJ.
S3..
fflOeJS...
77*4 7$
Si3
7*
73
60
25
70
IS
oo]
77 "JL,
ff
OO
5+
00
/
29
3o
2/
3o
 £
P2)i,yy>7L'
 /
rt
1
37
9&>/3
X '/
 7/
2
^
Pi  i
/Jt/hy
y
06
*2
So
lift
96
S?f
fo
tve}
&,
333S
75
3S3S...
7oS
13.
00
fflc
762
00
$/tff&
*4
1*
66
IS
7/1
fk(?/
f	
f?
00
-33?
<7>6
y
27(3
a
Mm.
/
 3~
Cbm
...3at3
}$
/&..
 933
SO.
IS.L
oo
...IMS..
32
QO
lioff
 1331..
1(?\
Ofami.
ffthfm
/y/tutL
19
f
tSb
06
 /SO.
00
^ 32s I
mfeML
2
AtnXft
I
Si
.DO
tm
25.
 It
oo.
 9k
00..
 JL
QD.
 1D.333L
Ot..
...J300
00..
JSSUL
..migoa
bin
Lt...
A
c3..	
"
\X
rt
MCtliOf.
7
So
Mo
3>
&3
00
1/>
00
7/2f
9o
3tfo
72
iwp/u
f
12
7
//
ZS71,
J
^
7)  ,
f/6h/&
H
/&
00
9371
IS
'  19
oo
IS
00
#7,
a
iff
7*
iff
22
1/$
1''
3i
00
fi
1  '
.*
/JM
/OtvuL
£
66
3331
o5
iK
OC
60
W
10/
i,..
1-1
/Sw/Z
1
' !M
(/i&Tfif^
33
4
333
3o
&sci
63
as??*/
PS
mc
06
16?
06
39
00
1/771
60
7ot
Sa
"*"■**"—Miami
371/5
O'l
1/5-1/0
_?
iyi ~" •
1
- - ^^^^^m__tl          	
io$o6o
ff DEC 31 1976
1£
)....
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
/2yt
'  m Total
j7u?ris
P/T^/ItVt*--
y  NAME OR DESCRIPTION    .
/fy/^t^y 7PS20/33.
/7l<2
770*3y^
>0!
S3t7<2fi^
JfyTtf
Remittances
TOTAL
f
2?
if
fo
1)0
jgbb
7/
3Soi
39
03
00
L733o
\ii*t>
73
■£7~
h^.
$f/~f>
K-.
1
J<Z°
 ..
<s^^-
u-
27o
OX)
37S7
__/
PP03.
2-
3
fo
399
00
39?
00
to
00
S?o
f* „
00
CPcc
'
S3
66
ss
97>72
s
li
3y
7?v
f7fl
So
S221
<2^
JZ2o»
00
Iff?
S7>
SIS./.
/
¥
00
JL23.
00
foS
So
730
fo>
flit
60
y
n
Sp
Tn.
6
...373/137
Ot
4ufM
fj/oLOu
PPDU
u
0
J
PL/..	
..$#$
00
 (J&
OD.
J&cOLO
0%
 JUL
93
fikt
m
 s&l
$Q
 306,..
3133.. .
SoTi
33
y
it
Mm.
&.tp7)..
3/jhoa
..23.703.
03.
00
JM
)
f
 Ml.
HO
da
..(zT&ttm
0.3
So
PPOfis
 JA2L
3D
m
00
Ssts...
00
J/SftSL
33
t/
a
7&S7f/i
W
26
TJjmU/Uf
CftTL
1
 J./.3..
IJt
00
<
Joo
00
£77f
2JL
4
/fi
06
fo
00
39/
00   j
fffU
3J>(
3
3fi
\37o
39ff
y
2c
Sf'
3./3S,
33*
33
00
S2i7
Sf
t
TffTv^
32m7
3/0r
f
02-
Jfh3
06
773
00
fS7
00
1/iS
00
Si
^22/73) 1
/(to.
c
27
2(
21
il
llio
y
Of
p4(r7?
1.
29o7
32
dW*-
K.
B
56
00
2??S
*7
/7/7p)
1J  15
50
J5
9-34
00
/0i2
33
tffi
fo
(&ti\,
Oo
A
7
73
1
32C
0
3/
97
333/
33
73
00
7?77
2197
So
3o
Qtjf/ftfb
32
6702/0 (.
©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
1
CASH RECEIPTS
                                  i  i , ' 1 r^
DATE
Reference
—i    |
NAME OR .DESCRIPTION/.
\3aOy  jS>«\JL
cS/ioxSL
Jff^
PPP&-
SCCyrf
(733^
0174
/31/63-
SlSSc2
tSsc
IX
4_»*
^/
66
6
2/
So
33S9
%
<f?
06
u7
06
fi
60
1Z33
tti
09
l/So/oS/'
SoZfoi \
(,66
OC
Coo
06
tltfiO'
33
60
33
CO• j
3A
i)ff
3
So
4*2*
4
2?
60
ff
00
'00 !
HS
	
%
OO
73
1
ll
1
m
S1*$
3fi 1
7
Pi
A*&a
.
>?
00
io
60
797i
3o
39
66
d
So
■ft*
oo
t/f7
93
foof
IfS
ff
33
"a
00
i
y^Y^-p
Sj3
30
31
66
X)
1	
21
37
y
SS32
H
7j07i4m
/
^
.00
19
oo
l*&
hO
9
oo
mJSLtL
t>7
17/13
77
dm3l>
Attut
(Po/>
i
 £.&.
9s
Bsk
ad !
6.(7,
(0...
10
00
 JA
a
 J.0.0
00.
 J..QA
7
6)
4cJeA
i
16
DO
00.
 M.
DC*
mlSj/Sm.
JL
jy&j-
-'(■,
y
%
q/JoUl
J/29
Sit
&
00
(f/ft
__>
Si
1329
01 \
LH*3
S \
y
*k
J
3hf/^.
9
00
2113
00
ft?
06
7?
60
109L
34
tftess*.
2
39
3
KI
' "4(3
-...
1   '
>2
4
.vs&t&ix
7*WL
23t9
2o
¥7
66
/f
oo
l?S2
2?
tflge
*  II
Cry]
1000
6£>
—
S/30
.'■ \
1
*!,
<7b&*
//
00
7
00
9*71
73
fit
66
i
00
ffri
ft
w
Ifij-i
fa/&
i	
A
d 1.
i
■1   >..
~uu
f&U
%
OO
 Sf-
£.
77o//6
£
Oo-
ffs
3
"7 v
if
#7
00
3?3
73
7923/
00
7o9o
333
(30
/</>/
60
TBjfU
*7_?
"JQI
P?
j
797S9b
) 0  ** i
"icp «2 1 1Q7R1_
i
Form L.
\
J L- \J  XJ  *   *iv ^                                                                                                 ^#f ■
CASH PAYMENTS
y/S
Total
/%~~
%$
yXHMAl OR DES
P273<
:ripjion
ffr~dfc&
/JfCx
"yytP&yy
7S
X//0^6t2
Remittances
TOTAL
Too-*
.
ft
9f
 2606,
?3
fs
oo
?t?f
/?
2717
So
3b
9f^pft>
^33/
3$
71
lO?ot>0
3S
\Jo%C
J&
m t
7300
oo
 t
<n6
^Jyi2a
<Ls
32o>
00
(fll?
II
2(63
2
 141.
00
1/0
00
1%
00
2/4
oo
C/tX
i
217
06
567
oo
225c
TV
da*
L
t?
37
ii
32*—
il
37of
77
i»
37/
PLs
SyfJL
So
<l1
£1
OO
jkm^m
rt  V
27o
oo
St?*/
oo
fafikt
X9
2ki
7
57
00
2o
00
. SI
oo
0
SS37
00
.m.        ...
y
A
PS  2^
i
...MmtmS.
J3
///ma*
\J-
 2(570
CD.
..3.3t3
 tff.i.tg..
Hit!
75
Kdtmt
iox
. PlQ
GO
%
00
OO
T
7,5"
•
90
tiU-K
o>
JLJ.37/7..
?/*
..3U53L
74*
¥
y
24
St/Hi
9.
1293
oi
eU*
\s
fo
oo
13527
f
y
*/
3y?
.... ...j...
\s
3S9o
&
P+f*
-LX
2
37Z5
51
TUxO-OfO-
■Q^7
i
2o
373?
13
cfcc
I?
00
J&i
oo
SiS
oo
tJjoS
y
ii
^f*
rv_.
if377
u
fTHs**--
z^
Jo
60
7f?7
62.
m,
o
7.733.
i3
f
73
oo
^fS<2
S)3<6>
£5"
47
\j
£o
rftf
n^
373/
21
d/lOtf.
V»
3?</o
06
397 [
21
2/3,
<CP
 4.71...
60
tf«l
&
Hi
60
21*12
00
<62&
lit
60
lit
CO
h^y*
Jl
9o
toio L
QO
SJtfL
So
So
01/
l*17S3o\l>3
^^^^^^^
r                  \          i ©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
_                                                                                               OFFICE,
Dr.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRI
\ SoTtS
»TION£>
/3^7L
3/sc^
yff/T^
2)3J1i
//pry/
pSCCJ
^
f7fef
yf/y
fy/c
t
(ki
t/LST^
—**—i
59?
——
00
—3
313
7i
if
7*721?
01)
2o9o
00
mmj23..
So
..J.3t.L
(10
2.L
i/ciyo
t3
l9tf96
.JSlToo
77/7
?!
/to
io
33i3
03
'  ff
60
?
06
i(.?°
?l?
(oO
S/3
7/
?o
,  ?(
3l
00
flf
Oo
//f
A/Omlj.
/
3(
J^
137
/>()
13/1
3o
3/oS
00
m?i
HI
3Z55
'l
/If^O
*ff/d
3Z
3Sfo
W
t
Si
oo
??
fi
00
i
nth
//o
So
n
11102
3>.L
.
V
X
y
22tH3
H1
ifiW
<0
ifSpt
In
i3l>4$
J
.xtt20Ly.
<77*U
f.3is..io...
fto3
1$
t0y ]
fj iiid u
x0
m
fi
\
lil  ......
\
1 nFC3 1 1976 ic
1
Form L.
f*m
ji
\J9 •
CASH PAYMENTS
fyw**m>
/Sty
Date
>^?NAME OR DESCI
SSSx^-*Ji3
jptiqn
ftlkjibt
y/c
■J?u3<2^
3d
1 (S^c
yf3fy&
Remittances
TOTAL
 f/Tt.
ft
Zl
973
99
349k
<h
124211
Vi?*
71
3(
tf&V6
/f
1 fNtc
3d
J33iPxt.
In.
<2mf
io
66
4730
3i
Cpt
(3
Iff
fc
//>/?
00
12??
So
^
7i
y
3i
33'
^
imt.3.0..
lOO
il
if/6
£/
0 O
////•?
KV_
06
/oo
1 j\ j*
*7
J$oo
oo
<3o&
Q .Q.
C76£
 Ill
1S
317
00
377
7S~
7?/<o
21
n
47J>o
13
X)X
7
0)0
ft 19 k
bo
$11'<3>
^7
2o
t3o
7&
/Ufa
83?
[
1
1   2 r..
©   /71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
" 2P T      1
"9 r .  NAM. OR DESCRII
WtSTS^S/t/JlB
73^(0
/SO&lC
732,
ffccJ
SC
/3(7L*
W
y/o
7vu*s(y
-foiK
fa
/
	
7000
if
/(f^Ao.
s
3331%
to
17
3/oC
91
f  	
••'-/
/
/i
2-7
Jt/tno.
so
00
22
66
Jffff
73
5?
c'o
/ii/,
¥*
tf&Zi
y
26
f3»f^
r
43
00
33Si
t>6
'  )7
60
JfJL ■
?9
&ff
SS/l
Off-
txy^Aj
37
m
M/6
36
• _J
......ji.	
1 /
7-,
3/S*i2m
3
1733
00
2*6
00
w.
00
1172
t>3
\M
06
332/
<3
 .<
Tw^c
1700
00
j/60
00
CftC
/S/
63
(ft
06'
tm/lpf
i
to
06
 1:3
00
0
33%%
I      fLm
f
/
f3Si
00
157
06
s
00
/ofZ
70
23*13
lo
I
Owl
(933
I*
?93
7a
Cftc*
ft>
l*>
!*>
t*'\
3So3
SL)\
y
i
/Jft/^
Cp5
/
d
ty
So
.717.0...
00
S<t
06
999
63
' Ii
60
3i(S
(fi\
7,7/3
OO
77/
OO \
	
H3
ff
To
f?
?0.
33i/S*
S
00
3
00
u
£tJ%*f
y
7
fetS*-
m
pi
£q
7.2.7/)...'.
(0
a?
M<
<1
33fX
V
..«.
hlX
71M
02
OP
im
tf
yiu,
111<
f 1 (S
0/)
1
IT&lXt
Al
00
titM
07
ok
■'•••' /
fPi
Hi
OL
Iffll
S$o
on
U1
M3
no
1063
11}
fifli
v
X.J.JAm.l..mm
ii Form L.
 JAN.311977  19                                    Cr       |
CASH PAYMENTS
/.Total
Jyu^f^
%f*
/7NAME or des:rirtion
/S37S3SM ^SS^/foS
/>70
3hly3^
iA
y/TMo
Remittances
TOTAL
2(aS
I
/)
1(200
00
'!?SX
07
.3.1...
00
3/3637....
1
3/t\
•v
V
_%4
s.
SI
...S7.0...
00
(2.O.
3.S..03.
33>o5
*:
.... &
OQ
5/1
00
67o%
7
y
7/
06%
/
.3273
2*
3/*
*\__
fo
00
TTr1^
72y
33bo
00
?f29
So
0S21
1
7?f>
00
(2-1
60
777
00
4/3i
Jco
2
*fj
3
P>S
7n
3£.?i
3*7
aJf'
?r\
 7.mj.7f.
32.
00
3fk/^.
?y
/fo
06
3S%
x&
ft*/***.
y^.
2
Jto9
00
So?
2o
f
3797
22
s
^
Ssfil
M.
.3/23...
%
ijflTteO.
is
If*/*
00
9li2
72
ff
06
4j/Z
00
¥77
60
Te&j//*
Mm
06
72
3f
733....
V
/~2<22
7
f
Hf
hx.
2777
00
CfC7
2^
f3o
60
33j?
oS
So
 10
(S
tSo
Sc
O
00
f?3
3S0S
37
\S
(,
16M.
Pn.
Jtfff
IS
z*J/***
iy
??o
06
2/3t
"ff
M0P
&.
It
00
ft
66
24
OO
Soo
00
7773
00
cfcc
y
24
66
3<f
CO
$2Sj£
1&7
2°
00
 3.0...
00
40
/ifU.
332,
f
fMM
03
[7  1
270777
2
7
f$rf.
TpL
37li
7(6
«3T ...ft.
us/-
IhX
'
ll
OO
\7SU.
7(7(33
(\7
w
do
fifi
7(*
 d&
00
1 17
Oo
1fi
00
mf*
(fi
60
00
So
00
%
ff*t
./>
717/
3j7
00
76!
..........«...J...
mftOCL
 /..
. — Lf
..7L.**.y...l/x
74
mm
)6
I
J ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
nr
OFFICE,
L. 1,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
3*3 1
m.   NAME 0^ DESCRIPTION
77j3c3\ tTlsS' J^l/y
TS/TzxtfC
d/su.
f5crfl
M*
y j
C0*2*>
057/6
/2/16
~yy>7zs
•
0	
I
-? ■
(1
/12
i
337
W
1 71
/4///S
10
3 j Ji 3
...2.0.(1,
4
V
?J
fdJ/S
of.
3
30
(37
So
127
00
70?
1¥
ff29
ti
10
10
tf2?.
<j>
y
10
tTTsIg
* if
90
ii
00
s
oo
1291
So
S$o
91
/Jf
so
2/39
*7
JJfy/yL
/&■
H3
723
23
ctU
m
So
312
Sc
1-15
6
io
ft
t*
lfL/3
"i
IS
60
ts
00
1
33^
if
	
IL
/7h7<2
*."
00
14
So
Jffo..
7*
M
60
s
66)
ti?3
613
CtwO
P/fl
9f
fitt
9f
■
Cxlfc
m
if
2X5/
6/3
313/
/7f
00
J29
00
t&Ajb
VtXt
¥/>
00
3L
00
fft77PL7
0
9$
&
133S
&..
y
/I
/jp73m
1
(b
7
00
2io7
?*
jot)
60
7tf
H
2937
W
cTc
006
60
3/oo
06
610
3/
. .
:\  ft
fS
(fiAj(2v>,
(
75
00
73
00
i
33.23...
fi
y
ot
/Jy^TjO
ivi
IV3
So
ti?
00
3L3
ft
'
22(7!
70
273
7a
cfbd
1 x77
00
27
I
fkfk.
flA
(y>
00
U
00
ll
t>9
I
4i ?o
/cf
*X*~i
Ll
00
i7(tj
Oi0j7O
lo
Q
._?
J 13r £1
Sf.3o£.
	
v
r Form L.
 JAN 311977  19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
Total
47<
y) NAME OR DESI
RIPJION
633M
/3?(3
IS
/3i0^3y^
yfTU&s
Remittances
TOTAL
3/O0-o
%Zf>^7
\ r
1
QM..71..
MT/f/mUf.
7
i2
ff
33J2L
on
OO
3/3i
33ol*
fM
OP
16
1 '712
'I
1
00
70
00
ff7x
7/t,
/<*
So
I
%
So
	
23'f
u
<?
btffo
iS^i
ft
&/*
¥?
10
00
i
lis
?o
06
fifj
Jli>
H(S»*^(.
7
/ZZ
60
3^
00
f?S
0)0
J
tltf
7f3
11
s
(0
S3'-
<S0<S?
9?
xJ/Uia
724
?3o
00
2?7?
*/3
(33 ft
«■_-"
 jSt.
fo
Ml
0>
iZ?
02>
2/32
00
1
(Xztyt
A)
c
4f.
7l
J?
£1
(1
2349
^y
2
ff
4/;
H.
fiof
L9
SoSx
fit
JOO
¥3
00
fhi<2<
3^
/Soo
00
?t°?
0 7
cfcc
/
727
70
If
00
J&L
80  7]
J335
79  \
y
ff
u
Jn.
ffff
2
£&
7tl
/£*
OO
179*
ff
M.
f
79
o/o
i 1..3A.
OO
232
00
7f<t
0
iSft
00
Cf^cc
/Sf
7°
fff
30
St
&&fL
si
(^
13
2/
13
 '_/"
3323
79
2
f3
37f
M.
Mt
$?>
ty
7*\.
tlL
Lo
00
3S?f
£1
cfa
3 iff
00
;.„Jl
06
I7l
00
06
3*7
14
ff(
23
i<7
00
t4&tt
X*
0K>
c
23
i
Sl?o
Crr"
 Iff!
fo
4*1
3?<? 1
*9
...33.3.7.
^*7
 1
20
J3\2?f\*&
S730>3
'   * Dfm                                                                                   OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
S^1
r\  WAME
/3s<y^
 —1
OR DESCRIP
/373S&
mJ%*m
Tfo^-
xSf/Sz/ii
T&lCyf
' Sp7f7f
f'/'Sx*-
oy*>
ce%4
y/27
~76ua^~
%of...
'j020
t3-
7.7...
...il.
fi
0
1 00
OiGj/i
17/
lo
sf
00
**.
171
00
33*
7L
377)3722022-
IHS
33
r
ft
00
17
00
tyj
■^s
00)
S3
'tip
I'll
S3
oo
J)0
Od
is/9
ii
7
l$i
S/OLi/Ls.
Vx
'  3
9o
q
If3f>
fo
f/2
00
SSC
H
139 .
il
XfiL
it
2
(
7)00
oo
7>oo
00
ZL
7$
' s
33'
Z/Sn
/
l(
J&foy
S
3o
l9op
93S
So
77*
*7
Ifl3
37
<?r#£
If2/
96
/92i
<#'
if-Pnx
\
2
32.
3
SZ
33772
S9
y
a
<  i
3o
L
So
.101
615
<J3L
60
i
?7
3/o
ol
f>f
73
2*$
(IS
■
'a/d&
yfa
23
oo
4$
66
/T&txxv
1
2J
fL
10
tL
277/3
7
1
Tfli/e*
.
2o
If
00
22o5
So
33-3
66
w?
t>3
793
U
3170
13
/Tvv^O
i/s
lo
7iS
L>
C/7/3
fS/2
94
7/72
94
1S3
121
Si
/tsi
3/
/i/St.
37X\
A it
06
it
00
0
3%1
7?
X
19,
<&k&0>
9fo
73
M
0O
*25
f?
fo
oo
1771
12 :
Cftx,
10
?*
//>3
7°
/7l2l/&
v±	
ft
oo
17
(JO1
(1
72*3/0
fo
7
tSosS
C/fy*ff(x
f
2/0
0i>
.J373.S...
1)6
2!
06
3*7
So
Ii2i
00
1t2i4
LfO
2214
9o
c/Tlc
Jbf
06
JoS
00)
l-#
72
7o
72
7o
/J/iySf
§
/eL
60
/6b
00
(fat*
'X3^
-
179
129
0)0
/7\
3
437/
H 4f
	
o/
Ll
.... ..j i w
1£
1
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
Total
tTTl
/J , NAME OR
PmOO*
DESCRIPTION
^4i
;37%ao^7
yffytf
Remittances
TOTAL
~fM2*
f
1.3.
4/:
2 jfpf
bo
 ?f.
7°
/71
fo.
1
LjAIl
333/2.
9.3m
„/S&„
?3.
S\f\
1202
il
t(j
3?3o3
/if
00
3/7
iO
7.3.(7..
/If
OO
■
\7oS3f/6U
(/
d/.
7
u
So
do)
7 0/
' X- 1
OO
OO
Iff?
»/f
f3
7f37>.
3o
^on
1$
7)2
ak/M-
ffoy
S90
00
2677
12-
3 02
fo
7d
Oo
it
113,
OO
3SS2.
1/
7
df3k(
<3i*°
o(L
A*/r
<m
4
00
3iS
....337>o
00
33>35
(3*7
C/tc
ft
OO
ft
OO
So
00
ty?
00
3?f>6
y
St
0074
-*u
If/?,
?$7
OS
In-
t3f
<290
/0
00
 £
^/uxk*.
y
ji0
06
<&f3
?/
pSS^
y?
3?o3
60
<2ojz
00
7
2i?3
ff
»/
it
TyoS''
h\~
•
Sf/1
37
4
x/Ujfe
>-
fo
00
TSif
3f,
PP07,
i3
fi
/l3o
00
/(?3
90
C/tc
t/JL
06
/12
00
O^i.
y
0X0
(,
 ./...
00
.mmmmmmjL
00
0
'            f
&
7
0
M
7*
ti2o
32
//Jfc
72
/
y
2b
/^f/f-
M.m
J£?91
fi
r
~yfyi22b.
yioo
00
727?
fi
/Th^
(3k^
*s.
4
00
?s
*f
/£?
oc
J3LL
3^9/m
2*
1
1°
W/Of
(fo
33£i.
2
1776
77
J
00
ho
1
1  1
1
1
1  1  \  1    r
v     i I..
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
nr
OFFICE,
L»r.
CASH RECEIPTS
..   . i_4. 1
DATE
Reference
y((3
\,  NAME OR
AfSoyy
DESCRIPTION^
53*2
y/7f/33y2
Peed
70S
f726Si
0/712
y7v
Jpoo&cy
77 ^
—,..
37
97
66
c
MM
JSTo
7.L
I4i4
79
3.1.3.7.2.
31
Mall.
bO
(W«
%
?
*f$l
.„._
00
0
00
ibo
21
1113?
f>%
o
 /
7o/>
207
1213
06
/f/3
tff
ap>
160
00
00
*tl
il°k
fi
00
i.
IPmfl/PA
y
fall
tyf*"
7 U Is
*) f£}7)
OX1 -
1/
ff
y
97
M7
"ff,(l
1
_u
mifSS...
00
a
00
7S3
'4
J2=
06
£17 f
ff
//>0
or,
too
00
If
...„.i
$*tf
2
ty
Jf&OP
Ail
0>
f?9
33
9*9
00
SS7
7i
J So 9-
f?
13
93
/3oS
*/
29
djfSL
*
(Si3
t3
f 19
00
l/JI
(5/
JaiSfa
32
si     n I
' 0yyi7)(J
3/U
66
**&
00
tJ/p/foo.
fffftf
yl/IPtaPf
k..........
3i
66
/(/>
OC
//
ijo'
06
7 oo
£>0
73t
39
i2^
S
613)
'^tiz/L
flf
73
/&
60
(7Q
C?C.  /
iM
32\
36/3
2o
Sort
(2d 1
cfbc.
933
93
933
H
XI
(am/).
•
v±	
32
06
m
xo
p(0
'
13
06
M
00
9f?/3
IP
y
&
3*&
f
7
Oc
Jojo
06
/Of
OO
f2o
?(
tiff
tft>\
7&St+3r
±	
Jf
60
OO
94
ft
7\X)
	
0O
]
urn
33
2
p
Sb/T/y
Ii
—•*
Sc
713,7
&
17
DO
372
4t
69 '
/fymC
no
as
if//
73 \
epc
300
00
3/0
C'O
fpui/l*
1
IL
00
//
00
Y»7Hf
/o
2
J6_
"if99i
ol
37
4$
Oil
3o
9o7l9
fjox/tP
60
1 32
l/>/>6
6(0
•7VC /3y(&
*7 J
......m Form L.
 JAN. 3.1..1977 19                                   ^
CASH PAYMENTS
Total
7/3263^
^ NAME OR DESCRIPTION  .
pTsS^y^ \cx/fS33f
^fCx
93
pS/to-P-
yf/x/cTr
Remittances
TOTAL
ixxs-
iL
99
90
p
72320
nil
JL
22091
/>0
h
St
&i
V
Q
yhuy.
j
,.3¥o
37.0..
232/
f<>
m
34
So
m/7l
2 00
00
3d
&6
lS1Z
%
iyf
t%>
4pk
/
i9
tV/P
^
Slfo
3c
.-.^j
%y.
t(o
l
1o
00
2371
fP
/*>
11)
179
00
i<i
60
<£/O0
-T0>
t/Cc
3$
fo
33
fo
£*/?
"f
7
13.,
y33f ALS
if9  P
Sf)//?^
ft*-
<f?
/oo
93
90
1f3
t/Tt
1
A
S27
00
.Jf/TSL
00
*"
ffoTS
/£.
y
6r
t&fh
i__-
S73S
^
ffpf'7'
^v_
y-m-SO
27
00
 .6
yp
33foo
026
S3?S
333
C/7C
^
f2
J2j>
¥3
60
317
00
it3
Jl*
iz.il..
f.93.....
y
26
37
?A
3.3.S3.
/So*
13
06
777/Tty*
<2mS
73SJ
fiSL
00
POP
tTL
m?i
60
7i
cPx
ff
00
f?
0O
<ji?3
7^S3
1
 „„!.„	
7/
£
fOy.
hXm
'
170
9i
5)7
'^X
7°
00
t?S3
c/L
cPcc
3/
00
jf/>
00
„JJS
1933
0>O
<4(>
2
74/
33
Tn.
*f
33197m
94
i$tfA>
M_
JO
 S6./3*
0%
.
M
to?*
00
1/733
0 J/,
"27"":	
£J3\00
S3
20
(/
31
t/3
10
00
if 7$
io7oSl
75
L /v_>  /
T       a       r       r    hi    1  r
1
. —J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
yo/
NAME
DR DESCRIPTION^,
/S/l^/ylxtf
3f*43t 3
y/fSnf
ss
f?/?fe
pfS6~
tfff
ys
^TTyuSCj
/)
ff
4?/y
361,
o
06
2
O/t {
If
So..
So
377ii
Ifof
72.
...7273.
f)~i7
00
i3
1
oo
06
 33.3.
a
JJSSL
301
93
K
'.mf/kO...
17o
OO
(12020
3Z^.5.3xx?...
Ii
sits
31]
(3/7 1
if.
/ //
J(02>
fo
703
/fie/7
73
60
/If
G6>\
sti
<^S
30
313
3o\
f2.3l
mfdj.
S
O0
S
oo\
i/Lrfy/p
3300
00
Sfoo
oo\
37ff
4-
u*
.
ifJf
is
tf
60
70/
lf>
23ft
■il.
I
732?
00
103f.
(yi/h}\.
f
&
/
fl
33
3/73
/
ft
JTftfy
/
J  /
Sc
112?
66
32
00
?93i
3/
1?03>
m
SL" P-t
?
22<
1$
22
03.
?4
/92S
1
7
3
6
1*.
7*
I?l3
60
7*7
00
ff
60
foi
9?
27966
7«
/Tt^tC
(179
93
^73
9J
/l\\
CPcn
i?2i
11
37/
33*13
637
6^2
(f
60
1
g?Xo£
97/H3L
TZiff
(2/3
2) S3
13
' i76o
.?
1219/1
^
7
v
%
L£<>
36/7/17
iff,
m
'OHl
5
7f93
2Px>
j
¥7/7o
J »
Form L.
JAN 3 11977     1Q
iy                                        Cr.
CASH PAYMENTS
/^Total
/^?U/
sf
>?NAME OR DE:
7l3Sr^
CRlPTJON a, .
- 23/7&J3S
f*/C
"3PnS>c
4d
^//yot
Remittances
TOTAL
fM
33
Q.(7f.3i
Sxi2f0.fi-
7M.
t/L
2
'
00
1
¥0
7
29i%
a a
30J3Z0
lofiSl
23/3.
/p^f
23
£	
c
33
6>X>
10
OO
pi 733. Zf>
!
f,fU
1        7f
00
fH
0X1
S.11
(ffl/k
£;
Vf/Tt&CA
7U7a24
di
 1/0
00
10
00
7(3.02.
00
ZS3£m
00
£Jf>
S .
<f
if</7i
/>&
&*fp
33
20
3333/1
ffm-
OO
t ]
f/o'A-
i 7
00
Ill
00
111
■
 1	
If-fa
Sf
2
3o
tfi2
76
^cjo^h'
2*
CO
t/fz
f£
(teS^
(&f
 ¥3
00
</3
00
J
t?2S
772L.
,.
&
4fJ07^
y£
Jo
60
y
3k.
^A
29(5.
Z£
As*
Q07IM
7*
00
TTfoyte*.
0>
366
60
2&$
2S
7
?e
r 7*
66
t¥1
60
23o
7*
C/?C£
is
So
i3
33o
jfJzSLt
2&
C\
tfb
73
fi
73
ti
33*19
j j3?
16
ffiV
/
1^3
3
(U
fZ/^O
2/>f>
/jl/Ttl
?*
-1  j ®               CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr                                                                                             OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
7/
r.   NAME
OR DESCRIPTION^
SS/or 3*12
7?fo^/2
47&p
fl&~
PccJ
fp(2te>
/yfj
xOfr
,?viS>€y
-y
3?1>3
IS
Z5m
¥7o9
7S
i>
17/
60
337
70
?¥/9
9A
i
?fi
B
/£*<
(3^
Cffc
3/7
66
3/jf
oo\
i-13
37
fi
333
m
37o t>
7
i
06
3'/
60
i/7i
19
23¥f
%\
c/t
 I -
J?oo
06
jbo
oo
/-is
l¥o
ii
1*60
3i\
fj02¥&7
/?
06
16
06>\
A
7
?
To
J79/L
xv 'X(_.
20
IT 1
s
i?
PLp
X
do
00
i?
06
m
US
'I
06
319
t?l
?9
/m
(3U 1
H*
¥2
fo
¥£
2p 1
/fa/tS
1
ts
10
/£
0O\
1
.
l¥o°
y
^
T/hua
7
Itlb
3ol
 33±
Qb
 klda.
SL
1171
3$
josh
llll
.IS.
-?c 1
mifhuu
Med/
ft&i.L
 n.
300
OO
oo
00.
 SL
ISO
(p\
00..1
QC>\
33 1
 ","r
r          T	
Lou.-	
...MOP
..../.mo...
3307
t
ii	
•
0.
ndipp.
PaiikoL
in
OP
UU(tL
3fe
 13.
CC:
 in
3£
 loo
00
3
OQ
.27/1.1.
 3m
2&7I>
Ulm>i
Go. 1
j
1
j
la-
d.dte>.
3
3o
r?i
%
w
06
¥3
60
s
00
\f&
7*
i7h
10
tAh^
i
(9
J773
.	
\!
i
1 '
1 '  7
7
/i
66
19
fo
/ofS
2o
l3o
66
7
oc
77^
7$
3727
00
2o</S
Iff?
222
Cite
706
06
00
fSflS^
iO
00
12
ll
•—■
<3S3
02
27
00
io\oo
...Ml.
23
it?
Sf/) St?
j si <9// 2)
tfi?
nX7-r i
S"\
IL.           TI  .
1
FlJ Form L.
FEB..2 8.1.971 19.
Cr.
tI
1
3ASH PAYMENTS
yy4
fT
3*
A\MNL OR DESCI
/m73xc^
\/07Sj
IPTION
Mt37
y/c
7S
J2y=
Remittances
TOTAL
fff^'
/ooo
00
f
3703
&
92o9
LfO
\\2t/k
/
7/7''
■
273?
&1
'fT/ftP/?!*.
2
ji6
66
2%713
£?
cite
 13
06
f33
66
¥2
06
/ff?
00
y<. -
i3mc
-<Sk3
t
3o
J?6
00
V
32( (^
0,7.,,
y
2
ftp/*'
K,
Oil
...fTsa..
If
t-t0>
00
&
b^
cpt
0
Cx
y
3£9
10
Sf?/
37
$6
 ll.
?6
... 130.
£?>
ff?
00
73
06
33?0
32"
31S
66
25
00
5/
$Qx/
«**// (a
}.y3
33...
'T/py
7tk
t/i$
06f
^cjxyaf-
io
00
1323
o¥
cfa
o
?7
00
77
7?°
J 1 1A A
/tfOO
1U
to ~
y
¥
4t*
Lmf
%u...
 JlQmm
7.3
00
woe*
ia.
 /.
3a.
 ^JUL
OQ..,
 ft.DL
OO.
../.ODD..
00
3z.t7.J.m
3/3/3/5
73
$.q........
.3.30Z
3.3.„-
yf
3
id/JBk
I9¥¥
*9
T   ■
Stsm
7(0
w
020.
...2H0SS.
...J3.L
7S31A
%s
1
PPO'/V
Jx L
01
.  .  S.Q.
laD
 133
00
-
la
idllQ
/¥H
??
tdHXL
3AiOf02
JUL
t
 9.1...
2<2
OO
¥0
60
/Ui
.7.3...
6P63
f
li
If*
00
/?/
m3  1
1 Oiy j?
27
y
7
Jy2j '
3333
£3
^7oy0(
cy
3*
06
33i3
ks
C/Z&
fo
77
00
¥3
60
6/11
fo
ffa/3
^Ki
/
2*
<Sd
So
00
(J
S39S
/2m?
JO
TO 7)
72
Qjj
37/
70
1 JUL?
Iff
72339
2i33f
S3
476......
w
r   M 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION^
Soosy p3b2
yf p
c><33(20x?2(.
ySt/Ty^
7222
x6c/sf
(33SS?
0*22
y<3M)
7h<Siy^>
' SfOii/L
 21
___.
d
Jo
i
00
00
m.../0SL
^-Zy
 [17
t2/>
0O
 &
2o
00
...30.72,
if>o
3c>
63
 7.00.
7066
60
1/292
17
Tisfi
&?f
79
33
41  79
0S
/
2 /
xT/S^
*
(/mC
if7
fo
il?
S
rS
792
io
7ff
6*
ipfc*
*fO'\
 7
it
/LxH
X
06
/2/¥
60
f*
06
f¥f
95
2Sf
60
Slot
93\
 /
3037.
IS
60
73
oo
7/3
¥1
4?
wf
ff\
fpix^s:
6
60
s
00
/SUhrys
)	
3?
s{
21/31
••h
/*.
fT&Uof
3fr*l0
L
CD.
3U.13L.
9o.
 /.no
on
4111
U
2M
lA
 7.333..
99
2o.
95.
CD.
 ISS..
99
30
2o\
:    ^
(Wf
&3.d
i
l>..*m
130
r "
i
3ot>7
27 \
•
ll.
13
_5£>.
.13311
CO
3*
00
 /&.
0.0.
JjkSS..
96
33o9o
9f\
36001k.
23.
79
...20..%
 Uol.
 1UL
S3V^
S3\
1.1
/7£
73$0
Ih9
2
m.
12-
mOmQ.
tint
<fo
365
IS
Itn
ft
633
9t>
.31.M.
.... 31
JL.
1/
	
3199
2-,
\7
ii
7/mAul
3j(33S>.
II
60
?I3
&
ff*
f*
31 f 9
73
i
«?9
7$
'  3n
2(3
/2i0nv
1
&
3
\707
/ 4 \
7r
14,
fkfpTP..
<?¥
23
1393.
23
¥S
oo
392
?/
/9M
4/
otn^iU
13(70
on
1
£(t£
fa
37
Hi
To
it
I
(3733^
it*:	
373
S
3/3
s
,
St>*-/66f
n.  	
3*f
oo
25
23
(63
(30
P/fltyr^
 •/•
 7
.
'0173?
Ul 1
3%
Tit
PI   L/WI/   7\>6     ?0:      } c:  737  79 16-3,	
1xP3l
..xf.a.yf.Kt Form L.
m 19                                        Cr
CASH PAYMENTS
y*3x
^Total
/yiO?7tx
Date
XI NAME OR DES
:ripiion
ffsyf/ot
*2yt7<7^Cm'
m
yS/<S2S
Remittances
TOTAL
'     TfOlPfm
i.
Sfff*'
b\m
 /o
£? SJ
m
9o
D
£3L
IO
..,.,.
2/i?
00
/i??
00
7213?
.33.03.
91,
13
26S3i
&.*-/
fSui&t
immf
JOJO
00
¥$iS
S3
C/fc
to
f¥<f
06
/3/fL
TiSLm-
#0 ,j?
\377
9
P>7?
JSS2
...  3/02.
Ti
a
00
Iff*
f4
dlr
1/
P. 70.
/
¥o
/¥9
06
119
So
C/CC
399
So
39?
(So
72//%t.
X5&
im J
f6.
&
x/0)
22/3
il
*21 *S7
/' $
y
•
1°
£*/
7K
Jt&&
Li
/
"Tfk/X/o
Wo*
7
..yOTfo...
27
2/30(3
36/
93
l
n
 aft
19
</l
OO
....23.1.
7/
fofcA
1(7
S
16
%
 73
3§
<l
MM.
337
y
ll
fhlPXA.
PPo!*
3m
9o>
 30.D.
00
30731.
t>o
Q&	
If ■
.klt/l
00
tPC/3
mi
H
oo.
$1
2¥
S5
52.33.
¥33(1
j
'%/
tz
&4M
.232221..
00
s
AdJOL
y/UOA
PPo!a
 US.
 /ll
11
J/6S3XL
22. ,
.
 l
i$
1
93
 21...
00
M
oo
HI
SSm
Af
IS......
i
./t../33...
ZZmmm
•
l3m
&d3tn
6jf.M
fi^TTL
an.
2
If 9
33
3
77
OP7
60
73b
OO
/?¥¥
ff/
j
22
2
JUt
 „	
""
70
y
H
3*7
31/
7*
£o2f
?A
%.
r
 5.72.
26
00
■"C3-
'TjfdMm
%y
21"
60
3¥?74
31	
*fr..*cr.....n
*(3
T
>10
*7
3/3
f'
 .p!.2—m
27*
>1
(7°
00)
So
00
0
2 $907 ' t//
O 7 /*C . ^u*
*4<?  &S+    -70J
J9    Si   '.^o/.    oo.
9 %f 777^  J\ , ©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
p
NAME OR DESCRIPTION/""
3/jpCaS
pdfao
P/S
fPccy
33y3^
Cjfd
y/p
j '  w*
d
o\
06
60
00
92/7
71
mm/SmS...
11
99/3/9
/rx*
o3\
/£f^
i
■
/4
t
11/9
l2i
00
t
oc
foi
45
/ff.
*1
279
37 \
\t&
23
/ji
2Z\
i2
60
S>2
00
<J	
7-173
y
^
/iL
773
f y.
7(2
06
t¥73
o\
C/&3
...J37k.
n
to?L.
2\
i/pi/IT*
i
¥4
60
no
60
hfo
f	
JL
?°
2
9o\
/Iff!
■)
So
00
3fo
0O
//Uttm
1?
</.
till
,^)
/
^
A**
7
Ifii
A
t(>t
60
i2
is
'
?4t>
612
Z?3L
61
;■	
'^
fp*£
-
If'
06
n*
0O\
1-1$
7
i.P...
00
lj3f.
tf/3
60\
fsTM
"1
93tS
?32*v~
« ~
 /.
3i
1
36\
3SS>
........I
7
4
fU*>
....13.0.1
16
$1
00
 Ik
QO
 (,£/..
n
3M.L
/i/M
.... i&>
i3.\
0d\
km
i/l'tyP-
31.3k
ISO
93m
00
MM/
Baku*
a J.	
2(*
.00
Mm
|
2
ML
folks
Mscp
1
00
M
lo3
1.331
.00
9
00
%%
33
1993
70\
1
%
oo
%
00.1
1
/
^.
77).Lil07
xi >>
/x/a/ut*
771
9c
t>33
?/>
14/3
m
&......._	
to
60
to
jfir
S)
)42%
y
//
x/f/So
_-_p_j.__|
2274
2o
46
00
i?7
&
,__
A
cPc
23
MS
J00
06
OOa
1 \     ..............
/bxtfo*
..^(Ij......^.
22
(?K
oo
0.0...
ZJL
B3XI
00 n
7>7>l\
f '
7'\
Itf/SOO'
(7(0
Z* 2777 &> TS-
fy?    100 p   S Lf1x 7   5Vc- 7   sps
1'f23 .FEB.MM
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
d7^
fS
■c "-ft- ••
/^ZSf,
/T^m
a<2'
s*>
f
6007.1  /
cm.
yocS
J**6
JL
+1
ff)
3
33%
pat*
(3Sxrvyr^
&
sylHAMt OR DESCRIPTION   .
6f3z3t^43>33^3SS/f63S,
¥p7
73.3.7.0.
io
43\oo
32n7(47^<^7
3333
If.
<24
03
00
00
73
/33<4~
J.3./Z.
. .
Jlo
00
Remittances
93231...
11
~'X)
urn
 (Oc
oo
2f2/
J/3.
32
93
49
TOTAL
L/Q(f?iO
£o4Z
417,.
I 1-tmC.
2S37
M
<ol id
b/ ,
371
fo
[ o
C3d.
?</
33
il
•
a
2>rX V^
JLa
c.
7a
£=2l
y
a.
"JlMouJ.
flf^mm
W~3n--
■J/w/h
mo20.l.l3.
T
M
2fffi2
Jbjgk
3.m\
£2
is,.
00.
p£>
t.if.
oo.
&!31
Q.Q
00
TI.
.?.*
Jjk
'0
73m.
 L
 11.3.0
30\
06
33c
is* 2
OB..
0.0.
0.0.
So
($
33m
11
2in
o.s.
%j...
t>c
.11
5.0.53...
3.L.
06
y
It
Mt/63.
Btto!*
33310...
3t>\ %k
QO
1.11
9o
Ilk
0.0.
IM.
3
m...J.2333J/..
Aft
Ilk
¥cl.
CO
ZU..
do
Stfmftml
6.ef3bo„
2
o
J37/.A
So
Io
V>o>
oo
f¥S3
m
14*
(2x>
y
7'
SfTn.
JfrLSf
PJA
02t.
7.
¥o
Illli
pfoL
63
/.So.
1.3.
Mp.3
£*<
6o5
76
c/te
rn
00
/Mi
o
/)<,
rfX   I//
'/ ft7K> 'T*
7
nnllMW.II.H.liJUHH
7o I
®  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
01
:FICE,
1
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME M DKCRIF TION/-?
jTfAyyif
J//f^
PPP1
T^CCpSf
f>^
77?>U
Sf(6-
tJsyt2<X7C3
oy\
2JL
-f*3as
/4
2/>l>
*)J0
'flm
<6
3io
0o
97
¥3$
*7
/oo
60
2.33/1
Mi., a
22S1l't
ti*1/
23
fio4 Z
r\
Cfhf.
¥So
00
43c o
0
iS3
¥
00
40
0
mi/B*-
%
7*
3
06
7t
Soft
31
45 91 0.
^ 1
S ^
1	
/1
2
2?
f^TL.
f
60
JSlf
33
/43
00
i-tl
So
\jto?So
"Ml-1
9
 •/
&>*y:
34L7
76
il
f!
rfc<3
in
..MA
Jo 0
37/J 7
1
7737T&
■VL4
//>
00
A
7
^
2
13
 /
TJo/fe
it
00
JL
f.m
..76.3.7
k.
73
66
¥32
a
tSff 7
is
(Trf^C
t$21
?3
(371 f
1
._  si,.-
cftc
/oo
66
7000
0
/7/aA
12
00
/JL*
f\
0
3>3fi
1
7
&
jU.
/
So
$91*1
1$
 ustt
00
 SIS
52
 i73
Oc
Alio
00.
oc
OQ
....S.Q0U
-MB!./.
.... J/3 A
7
Qprot
PailSt.
Q2.C&
 77
i\
7!       j
lit)
149
11
Wl
JISS'
y
ik
dak*.
/ImfL
JUL&
33.
ft
00
 in.
£3
3tk9%l
I
992l
0L
 m.3i
I9t
M
I4K&.&
ill
"II
.3,m..%
2
a.
7777M
8
3$
$77
£6
%3>
w
■y
27
27 Of
t/r/Pm*.
3
'f
3°<
.
,7^J/  £
1
 _. :
if
2t*m>
 xM.
(>L.
.If.
_#...
JttL
3i
06
9
60
3ft
6s)
//<*
00
SS73  ^
/frfp
377?
J
/ftXl^47
(407?
13
H
Sol
6fy
1X6
/L3\Pi //1-
l??t
it*?
99
7,o
7TC
AA
/ 6
[
73i/7
S>
r>
M
31/
df
4/jSk
6>£53
loS
U465
to
71371
/JaTIz
"
1/39.0$ I
1
WM
Jl  '"  '
v  '
m.imm Form L.
 FEB.? 8 W7 ■ .  19
CASH PAYMENTS
i
42*
—■ ■ si
j0Hbm OR DESCRIPTION
f&£3y~ S3J3&4
,3/(3
¥yf
sfUfb
Remittances
TOTAL
.      fmOimb,
fL
2?
13
£~0
S4
i
<95<i
/_
, Hk.
m4.0...
.333.0...
33
31332
3/76>f>
3S&
Ob
47
2a4?2
3m.
\3/3.
41
fr^
04"
POP,
H_
I
/
¥3
 j±k
7'
00
3fMm.
429
I.3..	
\f*
 JLi.
S*
379
00
6Pec
JU/7
c />
7X4
00
/#f<
2*2
7L
S3
06
S3
0/6
ff
¥39f
Ifff
2
*$
xfP?
rv-
4jxt£
1/
1
s.
%>f
J?**
60
flf/
17
CPcc
1
00
13
60
.„./£,
00
fflt
91
2
&
Pf/aTf.
*U
73,16
&
2Uf?
f3
ph.
<2>
43s
06
6\   ^
06
?*7
oo
CO
cPct
34
00
^4
'PTPzi,
3xk.
3L
/
12
1
fJL
s jf/iy vc^
A/
3>13
 J...
00
oo
<>
1
%>3?
*s
IB
Sf
?n.
>
IQ&fc
l/l
fjmWU.
u.
100
00
l.Q.S/3
m
 331.3?...
(2?
%3
kO.	
fPOla
/WW/
.
1
OO
 m.
%...
 35
CO
$2
391
00
do
l¥£
00
1J.SM
14	
\3S
U>
AdTfn
..3q%l
Oi?
00
3(*t
01*
lt3..mm
V
fj&CL/lm
&t^.lla
 /.QO.
SL
I ;  /
ot>
%
1$
..£.1.3.0,..
SI
3
w
W
£dtn
11137
3/>
 .<;
JjUoua
JXq
00
i_.
2
OO
lS5o
6jm4
9\3t3*^t
(t-
/
?0
 I3f
60
24/>
JO
" T"	
Tf
1*7t
2
4
&e/?.
\m7
¥912
$2
S'fTr
177
00
TfJXU^^.
_^
Lp20
00
M/Sm
73
ws
3-
If
If
J17
00
73/
6X>
¥331
ft
2^Sj
^
h
1 2?
(4
77
i¥.
S?
 -::rrj ,
S3
$u
2~-
1379
9/2
/XT')
x^
7f?,X2
&^)
XLfl
il.
f(U7
22
6o29
i
     [
T     1
10 ©  8/71
Dr.
CANADIAN
PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCR PTI0NX>
o/STS TzHjL'
fo^^t
/7/33^
pys
/fccsf
(Sp/r^.
Ctfa
fo/fff
^fSo^f
/ooo
..S6.0..fm.
00
■
23.
Uli t
Jtfft*
i33*
t~-> J
flfKTlx
1
44
7/nvC
3?(>9
00
So
149
2.3
333
ope.
<2p>
ao
So 0
c
hl*>
fs
73*
 ffSt
9
k
^21^/m
WJ
 <££
oo
 SSrA
3Sjj. i
1	
y
2
S/jT/lo.
21s2/?
00
if
00
S/7
'//>
2/of d\
/Jy^tO
/2t3
66
/Z/3 0.
>
<7&
tf5
06
72S0i
7
143
 ft
<34
60
S91
C
  -
/fJ3^
1
J/4A
f.
ft
4S?o «
2
m^
/fjf/hm
*>
3o
I42*>
&
'.....7Jt
00
foS
91
7S40 7
'2
7jsyr*7j£
224/
75
3S^2 7.
y
CPcc
J66
60
Jooxf
\
0'
p>y
"1
'/*
DO
/OO
o
Sbt-IMf
f
¥/>
m
f>\
£f*>1
_-r
71
S
¥
3
QO
&?bk.
OO
3*
00
%
Oo.
 ace
91
.33%3> i
i
COrny
 L J	
SlkSL
I90
 Si.
94
13
00
/b&fi
Hoi
30 Oi
5
CS0C2
fait/XL
%
*
•>
.
.S3..13.1
7
6,
fju).
 faHfltL
 L
OD
32$
313.
, 33.
Ob
 Ml.
37
30
OO.
...Lb/3 &
SL
3JL7.
75
(327%
j
M3St
2
k.
^oliai
1
00
io>
*3..
 JL
oo
/o3i
%
7f/i L
■
9l
c I
y
7
JJ/Sth*.
434
720
2362
60
17/
il
So
333/ \
if
H3
\l3
/?*
I
fy2j>>\
/
/S
A .
Zl0i \
s f
92
OO
ff
115776
KM
10)1
72
(1(1
¥323
Iaxi
OZmTuPr.
13
37.0p!,i
JL        T     t
1 FormL.
mzbtin  19                      &
i
CASH PAYMENTS
27cSlx
f^ Total
pyu-^fu
Sfo
Date
i.py~
y?HIM\ OR DESCRIPTION  .
/737333333^ 7f?Jz&
/?ft
3t^3^
*0
s^<^
J/S3t6
Remittances
TOTAL
f&TT.
7*
fooo
00
P*/ m.r*
SqoI
I2
Ul/
7?
TrfflA.
/
....mg
y\	
9
24
JLfo5
St
Cfbc
333
71
33Z5/
I?.....
i4
23
33L
3
t>f
//>/
So
ft?
 £
/fc*\
33k
 /••■
Urn
a
3.i/1
\2
a.
ff^
">\-.
^Si^
3(
/36l£dz<
is
/oo
06
%r$
31
PP2>
i
£
00
22/
047
7331
6/)
¥1,3
00
C/tx.
ft?
00
ti?
oo
(2&h'
4*
7L
7
&
7
S3~.
"0
/Ttlo
¥(?
\S
3
/07*
1,
¥¥3S
32
M))-
\m.
Js
*lo
00
<J3t2**3L
1700
00
1262
7Z
f/f
1
7?
t&
... 3f/i.
00
432
06
Kit
//S
C/73S
34
60
Jty
02)
pfs&j
Sit
i/L
 2.0.
oo
f
06
f
S3 00
$7
y
u
fy*
u
,.3/02
$&
(
f/)Jl€Ui
tBSmCP
p
w?
DID
¥099
 /U
$1
h./o
O.O
&¥......
13
91
If!
IS
fS
3D
00
 ^30.
¥3//o'
k0
5
&dnn
mJhaSm
(HO
QO..
Hjnuxa
)
50
.Juss.
r - 11
(Sit.	
75" .
0*7
nl/uxJj.
  /..
6o
 m/tqsl
J7j£k.
s
If
fy3BL
/fjUTlfQm
PP0'.
tSoS
3L
71
nut)
2#
, ^
125
06
lift
6Z3
O-
4
35
If?
So
72
60
SiS
62
/ff?
O 2
2
7
347
\s
MoS
4/
1
fof^
S
t
J 40
*9
00
t
flyyx.
<2-
713?/
)0O
2737
fo
//
9o
12
926
S
S2
*2 j*
~jtjf
/ O VSa
24/??
2f2iz
\33Si
6j0>
\    ,,-	
1
r *"
TcT"" (
1
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME Q* DESCRIP
/LjfZS
m/3*>
y/y/ofl
/f/cT^
f?M
7260/
/JfOls?,
o/fy
x4/J)
i
Tjfaifj
■I
A
 u.
00
d
atmm
 Mf...
r—
3o
i)i:su2
..U32.72D..
(sio
t?
 1AL
&
1 fj
 1A.
7
00
..¥32.3.
53/>
43
3.1./.40..M
j/45t73\
to
/?
7/3&1S
cfr,
po
00
900 00
(-13
v 1?
ll
 71..7M
/^p¥^
Art
/&
06
t°<z3[
7	
3$?9 $0
y
f
34*.
' 77?
04
443i
91
£o
CPU
4/730036
TJfrwiL
2/67
3o
7/of M
1
"tfv
/2U
fi
/sizml
hS3>
3o4
53
30*730
j 4
J/tiffX^
2
32
mlA
y
ft,
fU~
7       fi
00
1(42.
So
/(,
00
f
66
44(
IS
/fft 9k
 i
//yr^C
3*tfi<
to
ssilA
22/ Si
C/to
7*7
5V
i-P
33t
5V
3' o\
fTl&yf^
ft
 ffl
777/31
S
//
fl*7fo.
Asm
Wttdt
>/
£
oo
i/m
bO
I03L
oo
93.
00
790
03
AI30 bd\
1
...7.I.SS
Id
Ob
Itsssk
It.*.
230
r-	
337,(1 tA
\
3
UL
TlaLo.
14
00
9/UL
30
#
00
M
Ii?
1£>Q$ IS
M.(&2
So
no
SbccW
Uo63 2
J
»
mAm..
7
00
71S.
2$
?4
00
f
00
S7o
¥o
/So
6/)
I&3¥ /f
{//WTflm
*?
49
3 A
/$23 A
2
nk
OUb.
i
00
lift
So
fi
00
25
00
4
00
451
7i2
So
S32 S
CJoTy^flL
17(3
13
a
J3T/]
122
60
37-
So
2239%
'&
If/3
1/7
3h
0O
073
7
/ Ssiy)
AT)
; Form L.
 MAR 3 U977 19                                   Cr.
CASH PAYMENTS
y/2<J
Total
JDaie
NAME OR DESIRIPTION
/3/C3
W
o33aoy
y7ff63t.
Remittances
TOTAL
.mSk/Tt
I
St
33
75"
*y /"
&
f?G *>/ *i
2W
9.3
So
3jA¥a...
3.1
I ^^
ff
Afto
m^
Mm
ff
?
Jit*
00
3037
So
f/33.
<&-
3&f
So
?/7
3o
0)0
c/cc.
ti
66
a
fttZ/c
0*2.
0
7
00
35?<7
/a
\S
f
/04'f
n-
77tf
SI
(2z
00
yp->
T373....24..	
K.
fo
1/l&*7t*,
\m7
242p>
60
f23¥
/3~~
POP.
O^
2
to
tfl>
00
3S2L
06
¥2¥
Zf
fi/?
y
//>
34-
^L
3p?f4
*7
SJ*4 *
3o
1*
OO
37/7 iz^
S)m*
227J/
00
f£97
2>f
lyitT^f^
1
ZL
y
Iff
7397
S7
y
fl
tS?
T_-
Hff
9(*
SifWL
m
¥0
OQ
(
f
77373X4
3
73&Q
90
..3(0.13
?&
Wm
•
....  7
30
 m
QO
f#¥
00
set
230
00
4l%
st>
wo/>
IA¥
sio
ty /
S
Id
&j±tz
77.M0JL
ilfmlk
imd
GO
upp
)
 J20
15b
OQ.
toJ>
tj*sa.
k
(f.Q.	
QL	
J)
5
If)
$
9L
0x3.3...
——
Lb
S3.
lie
2
jO
id/tin
n.
Jf?^
oS
I739S
232
OPx
i(
,232
00
im
73
S
14
34
7n.
I9fi
10
11%
IO
PP(
/
*0
 7,k,
00
f33
<x>
J3f
06
7)7>7
00
212S
73
\
7/
7/
75
 4/7
70
¥/3Z
O>0
1S&1
y
55/fc
'.(ll
J100A27
1
j W
©   8/71           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
Dr.
J
CASH RECEIPTS
 .                 ■       i  i  ii    ;
DATE
Reference
NAME, ORJ)ESCR
0(36733
PTIONxj
320^*33
Jf32^
fffxi
2>cgS
S3^°
SJ/ff
yff*/
~?yu3*^
H120L
#
—-7
3o
0O
00
<93>
'73
¥00 00
Sooo
19
i/'0057
'9
lf/3(
5
/Jx7^(
I9f
1723$
tit*
Z
7A
.
vlx/pPf
A
77
06
23 00
1	
H
23)
71 *
¥¥3f^
s
s
il
//LL
//</
7£
73/4
0*
¥57
00
' 10
OO
S2S\
fi
3/47*3
1 1
ffa£.
DO
2ffoS,i
mm/fU
-**
/ 1
rfhc
0
1-13
2i
9L
2/> £
¥f~i
¥i
00
1	
7
23
r*
? « 1
s
iS*7 !
/
.13
TTfiTLa.
n
00
f2V
40
%
00
7
00
51/
fi
32S
73
23 11 k
3\
J/frr^O
fyo
66
¥/>o t
"n- 1
7f7k.
\ 323
M
375\
1^ 1
rafi/p'
.WS
/?6
OO
2oc
•;r|
1	
53sf> \
J
y
if
xfpxuz
X
f39l
75
 3LU.
00
mftBBl..
HZ
M
IS
0$
TMSSi
.... SlZi
 loot
faiXft
a//.0J3
Ir.tt
1
1
7
i(3
\ ••* \
10d
I
f-	
.3/3/3
to
 ass.
'*|
M036SL _
d\
2
11
Tkokfr
/
00
1%I
&>
ki
00
7M
9H
SZMi
'Dn
2
So
1/12420
1 ^
73
*
70/4
S
?!
Iftf L
c
1
o\
l7l9 :
■
■/■\
71
s
21
42*
43
60
13
i©
/^f
2o
Aft
00
U
00
53(3
>7
254
5a
929
3o
.<jZf>
(/"hf^)(
/"
cfkc
jo3o
00
/2>*p&
_1~.  .	
%
<Y)
f 1 ii
*~ I
Sfffk
2SJL
J . y
.25*
333/0
f) i/X/O
>^»
Qo
10Q/7
ZQaaQ
tf
.m,. -	
mi.
67
'  '   *
(X.Lm
'"':/ Form L.
 MAR.3.1.1977  19                                  &
CASH PAYMENTS
y^t
J7l2n~^
T.atii
^NAfAl OR DESC
jP920=—
tlPTION
7(3
\ ff//
03i7<*(m
/f//y634
Remittances
TOTAL
7ly0^
W/^f
13
3f
73>
If
73
(2(3
,¥td
¥f
TMSXa:.
_z>
Sfo
60
¥3?C
¥K
CPtC
1  2?
06
443¥
¥f
y
p>
7&P>
#7*
f\m
4173
s>
"XfH,
60
/ft
TTTlTfZ:.
i3o
00
£?3tiL
733
/7
s&,
1
to
4*7
33
00
230
OO
$2s
75
ff/Tfu
73
>L~
9
74
f
65
a
?5o7
O
y
ll
y^\ P"
f33y*J'
l\m
2/3i
73
c
3lf
y
7,00
60
JJ)05(>
13
C/tt
¥
00
 I?...
53
J?S
00
2S¥
fo
¥7/
of
ffkffo
y
622
C
¥f
So
¥f
So
il
355L
373
y
ft
££-
hi.
J3.1k.
 Sdo.
bZ
fjloao
?PoU
Mat
7
QD..
.1S7.L.
 (jtQ
Od...   .
)
 Mk.
QO
T+
00
 23b.
OQ
)
1%
00
IXG
.o..^....._
&S£
kXXm..
i/
19
Mir
)
J5t.t*£
*fa
4t2.il.
s/S
eh;*,
)
m
00
 U/c7m
&>
7St¥
1^2
y
26
&/-
^
1442
f
Sj-
T^Xm
Jo
If
0X>
t¥i3
111
f3o
3? *1
Spa
f
f£~
fo
fi
?0
197
fo
JSs
1727
2
di
3/
7X^
Si2«7
19
cffrc
3&
00
?io?
0?
1
f
2I0
 21
fo
2S¥
So
fcS
fo
fii2
3o
So35
2i
fh/Si
/pk
a
44
7tf
44
76
 T
Si/7
7
¥?
*$*>
75
734
7SJ
So
S279
236'x.
¥S9¥
3771
si
19431
(4
^^^
.
■ O  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCR
7/73z^
PTION^
733So*f~
J/(7fo
2/>P~
7&Cj
fU*^
6fpy
xS/ly
37pu3>C3
fill/.
t
 Jf2.
P.O....
06
d
../Ami
f
#0133
oo
2fS?
76
.Mff.
fs
oo
•JS3SL
234
oh
12
„//>.£>,
/JC.
33.093..
13m..
Ifff
¥t\
Tiff
S7L.
(4*
3i
—"•/
o/^^to
7*1
19
f*f
<? I
Cfcc
/p
60
io
00
hl3
J*2
96
2^2
73
fa/iyS*'
"1
fo
66
7*
00
YlPm*
1	
s
0
X-
it\
¥pj4
Z3%
7
*$
sffo
4    f\°7
1
So
27o7
60
}45
OO
-7x0
52
1*37
2o
¥S{3
00 p
0%7»>6
33375
n
3?3S
If I
/&¥&
■vt*\
/o
06
\jf*
00
tylfrKf
if n
3
&
 j?..
14
053
7o
j   "7
#f
ffa/t^.
7
3o
2H?
06
7?
00
7*7
12
3553
o_c  j
33h*Sm
2/»0f
io
2(*t
/* 1
fS4^
3
fi
00
?i
O6
fax/Si
S(7/S
Jfx>
00
TSoo
00
I  |
?1S(
72*
1  TS
76
'24*
?w
%
00
...£tfr
Qjo
 &/H
Od
Oc
00
....3133.
in
3M
..../%%
il {
OPf/f^y).
 J.Q..O.
33
06
1 v
dP.CC/
 I.QQ.
OD j
5775
7o
1 -
&.
4
po
i/JM.
&
 JA
00
   7
50
m
Uf
 UdSL
00
30
o&
&no
50
41
00
1 □
JMto
l\\
1
.
I
I  /
%!
floko)
7(9
2$
123/
*i
flP7<
•V '-7—7
I
1
I
1  ^ '
ot
x/tfi^.
yo
fo
236i
75
1?l2
~mm3.Z...
*-6
¥
66
7?-Z>
%
m      /l6>/
So
37L/
I
¥oS
S/i
?3
493/7
5o
X~ti
if?
S7
lf/tf2
to
2<JZ7
3o?71
'ft
12*394
.'■'\
/La.  ,j
L__
r '"/"" Form L.
MAR.31.$,    19                                   Cr
CASH PAYMENTS
^o/3
Total
Pyupx^7
£7$
Date
/NAME OR DESC
7uS(**4S
\/45
IIPTION  .
/JfC>
y/2
ffLsfc
Remittances
TOTAL
3£tM
73/(^7
J&
7$4<
S4*
ff
3S
75
 73*
C?
^
7f5z(°
.3f3.7„
23
 3,0
22.
(37
(7°
 •£
fTfiOa
£>f
/2L5
Zf
S3$S
7i
PP0
I
M
n
11
35
33
'00
1/7*
06
74
06
3i¥
31
S/L
odz
s
33-
0O
00
313
2
23
//y?
r\-
723/
*3,
2343 ?
►i_
333
/o
00
7?3(4
¥0
C/tc
3,
20
l3¥o
*>o
2/1i
66
3S3S
/So
f?J
00
..f?3
00
/2&4i
3&
I
J17
5o
2726
&o
T~
%2P32>
7*
y
24
264?
^
flf/>.
77
<fd£x»i
lm^>
3(50
00
5Sc/o
(ZOL
PP6,
l¥
00
731
06
fi
06
CPCC
fi3
06
fis
06
SSTTl
'2
*j3SS
3lf»
00
7lS02>
OO
o/Sl
SS
y
35
2y
-h-L
731lp
IP
i
3)PL
PPOj
 373
76
../{9.&J
3S~
0
 23/..
13
23
^
 M,
>QQ
3W
00
Tssf
35
OPeo.
 Moo.
00
$&D
06
utwA
\0i
 1.0.
00
... .to
Oh	
£733..
1a.m.
y
%
027)
f
..37/fiMm
2J
<
flk/L&s
PPo'<*
PfO/Cy
 IM
PQ
...37310
fat1
7
mo
2.
kS
I22I3
00
£?
te
15$
Ov....
ins
00
IPrf
00
377*o
41
%/f
Zl
&H0T,
tUf
3/
C^..M.H
2/4
.  J
 3/00.
20
f?i7
3i
12
00
i?5
60
127
(20
2,155
y
(7
4/;
^
2o7(
3L
.20.7.1....
413
fi
m
fCP
372
00
00
CfTx
1
2*4
00
7&<f
00
(fkzs^
33io
/
n
14
'
17
t
(s a
743
32,
iff- ~f
2A/.2J33
0?i
4*?0?<3i
lo/fiS/
43
~S27Sj
ZL——	
O 1
^^^_
T       1   |
J7f2?3jix ^ 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
L,
Reference
—	
NAME, OR DESCI
(Sustp
IPTIO^U
P^lxO
■f  0
Jf/3k^
PP(2
lBC33^
O^o^5*-
ftfsf
jf  J   XI
tp7^iSz23>
74(2
4.
¥o5
60
191
7*
3o
53s\5% j
3/7>?
5b
II?
5c
Ifyfy
X*
7?7Z
o5
5cf}4J
1*7 f v&plL
Z2L
TiItTTO
631
/twiO
1*7
06
1
So
774
?3>
ti
00
if
oo
9*76
*/-
33/7
3(
 i
12/i
7o
7/iL
1*
C/bc
L?7
oo
(>72
00
713
33J s
00
s
00
7-*"i-f S}
27.1
"V"
5o
TyiTkr.
2   557
60
7*7
fo
3lS¥f
73
3'7
0O
y
60>
7?*><
7J-
77727
79
Cfcc
*  /
739
$t
737
ft
&jz
M.:,	
23
00
32
621
fpT/o*
J
1   /?
00
/?
CO
4/>0/>i
6~1
!  y
5f
ofzAz
f    S¥
00
tSo
fo
233o
fo
144
66
M-
*J>
U
S
2333
Ii
Th^iO
127
So
737
So
(
'' ICC'
412
15
' ¥?5
15
/ftx/lfr
*k	
/t
00
?*
00
til
0
¥U*f
531
 Bi(C../...
6/0
x/2/
33)353
/v^yv
'f/pjy
/i?
/22
il-
22a
*74 ?f /2/1
60
2211
&
6766(6.
3.1
l¥>355
91
j
V
J
We,
/ *f * pp
S3
ffcfu
ill/*
3iS4
47471
31
1   1
j Form L.
19
Cr.
CASH PAYMENTS
2nn±
77lj04^.f9m
2
;^
732,
cx/..h2(<7f4423.
MIMA
(fmf/fzf ji
y
So
'?n_
31
c.M.
'(6lPh6/:.V<6
/jTzSiST^S
3>
j£tf'M-
Sj3
Total
.Mis
If3.
7.3
6S*
Date
&
A.L
37
1   ji
NAME OR DESCRIPTION
is^x/ams
M3..3S
..If
M.
00
00
tfSSlQ.
fS3.
00
/3/C5
'ThfSx^y
tm2j.33.3l
So
AL
...Si.
T/Sf/S.
00
00
m
Fi
43
¥93(2
7fl
7S.
34o
0O
(26<7K^2.
ATyoS
1.3if(3
Remittances
S¥o19L
¥1/27
31 f>
463/
3.0.
02
67,
OO
TOTAL
7.7(72..
73s
3/3.7L
WiM.
<¥/
M
ZfL
31
m
2>
56
^•k*-'
Jee.
op.
DO
4f>f>4
7/
£26.
/
V67
uu
jidL
1..71.
00
00
cfcc.
mfl
00
66
£1
ff3/%..m7?.lf
lh
a.
3o
5o
7S7
7*
iM
o
t/L
m
12,
IfSJ/l
)4i35(6 9/ 8/71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
1
Or.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME QR DESCRIP
SoSZTS
P66r
fsf^s.
7/y
x27P00/4\3
Akdo
S72
/3Z^
C*Vf
y/x6
2^
(
77
tooo
¥iol
-
%c>7
3/
/7j0yif
L7
^4.
23111
53
57
00
Jtf
00
UsL
fi
21/6
51
h;ijc
16>$60
oc
toil
oo
j
f  2
3/7(74
l2/?7
3*7
O0>
4/7
00
/3?d>
7$
146
13
"Jet
fSm/m
¥
<5$
ul
6$
typ/pi
l(*
17
q(>
6>3
4363
7
*r
Txomf
33lo
0/>
ff
00
to
OC
M
17
//?
00
f/l/i
71
7
y
f
fiHos
2
00
ttti
W
fs/
u
2x000
37
¥
/Twjc
l    ¥7>
06
J3?5i
00
y
60>
(2
2B
'. f.6j....
12
s°
00
3975
37
£33
00
$3$
00
fylPnv
f
25
5
25
£            —
45/S
<S
5,
22,
T "If
00
4\fo
l7?i
ft
44
OO
4
OO
4?
00
?iS
'*?
7Tof
1?
3Jv»*t0-
1157
3o
7/337
fa
cffc
766
66
?oc
a
fTLpTT^
S
63
5
/3
Pli
1/(21
*?2£?
/la
1   ~33T
7
5&0.
(3\
00
Silt
73
3/71
00
93<2
4o
2
75
•
4ymf,
JSPf
7*
/£/+
17
C7<7
<4o
16
4o
13
h/3
7
fr
7
u
I  "
7tt/s
1 	
70
00
to
00
f  1
lyiPTmVm
7
%
4C
-->
3
(&
G937
O-y
y
7..,
fkf.2.
/
"As
3io7
7o
*L
06
74/
0
4¥75
4p
/JytX72-
3ol5
S)
06
3<375
„ 353
76
5>C2
cS
y
79S.0
Ia(J
f7\
i7f.43m
. ...¥/&..
00
 38t7
00
.110....
613..
...3273..
k
170
7.3.
IMS
37.17.5.
3.1.
-4-
I        _             1  !_' Form L.
 APR301977   19                                 ^
CASH PAYMENTS
20!
/TiP-m.
5<7x>
Date
*  NAME OR
X0O2^
ASCRIPTION
S7iS£^
f*f<2
3hlS^34
t/4
Remittances
TOTAL
Jls*.
*2
(oO
j—",-r
'  *     I
 f/mOa
00
\fffyt>
/
■m.(77,
Af.
H
3.37/
4
90
/
17
75
00
00
1f/.3.M
27
o<3
f/U(P>
h4...xM..../j
2iU20.
il.
1
'4/l.
   1
....7a.
f/ai
h$
s
7/
AfOi
'
5.3337.
31
3757
1.3/mm
s°
22
32M3
/So
So
16/7
00
3377
fan
77
1/
m^7
yc
X6    A*
20, P*
^/3u&-
:2-
lid
 7.(73
67
60
(?(6>i
37
—St
S*33y*-
yC
¥
OO
 .19...
So
SSo
00
sn
So
7
2ooo
57
y
if
SP-
hi_
t^
2?j¥
37
if-
V^-
' is;
 /O.o
d.6
00
727/44(77.
^7
¥SS
17
32¥S
30
W,
<g)s
2i
03
T ft
66
%3(
06
 S3,
6&
949
*f
C/tSL
337
00
23/
06
'/
533*
J>i3
fo
00
£
yr _^
fo
00
¥'&°
ff>
^-2°
00
L3L
2
43i$
y
s
d*7t
7n
2131
19
00
Wm3
yu
 T
/00
frlS/te.
mTf
If6
06
3ti3
S¥
ppp,
1
/o
»
¥3/
5b
72
fo4
3-o
3U7
S4
\7
(
^3*S*
b^L
33372m
77
00)
Zfiffl
Ik.
3
7o
<#3^
0^
£&>
00
5737
S3
(77/331.
&
S- 2
ft
\  ¥3
00
19
Tfi
5?
tf
.3932/
77
y
7
/$0f,
?n_
>
7437
?i
<
p
*2f*
06
7/77
7f>
f?/f
/
702
°
Lo
tot
00
&
06
793
i*
cfcc
43
f
643t
33o—
"7(7/420!
, j~&
1 3)
53771
M/£
?9
f/¥
*S
'  3d
CO
*yp/3\5
■
-J f
HI   8/71
rw
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
1
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME/OR DESCRI
/23713f>
>TION>?
&4A
ffftPOTut
A/Ia,
t5tcJ
77(2
S3/^
6472
x2//(
*7rO^-^
Jjxth
7
 J2.¥.
00
3
I?
\27fdQ
353c
7(
' ti
11
00
ttft
if
$$iL5
f(?5>3
37
3o
72
tUff*"
I
i
I
/CO
2100
oo
Mff.
■70
(+Xoo
<0)
T
7
f.
4^
ib    1o
00
Jl]oo
Iff£>
60
 10
66
1
00
Hot
3o
273}
io
I
u>/\
S1
°(
7/1
Of
7L i
1
tUi/y
.
at"
2\>o
¥¥f
00
00
Of
60
545
4/
tiff
tig
f2t&?pl.
ti
73
fi
73
It?/
313
3
2
23/oJio
7\oo
137?
66
7¥3
00
23
oo
?So
75
23ff
75
j
flfWlL
Jtzff
71
7397
fl
'7.fe<3
fo
00
So
06)
7?
5i
2
57
4/42
0$
ST
iJ.
<ftof
r
¥23i
66
' M
06
Hi/
A
SSiL
&
Srr*7?L
3/2
(70
' 3/3
OS
Cp*
„„.  I	
34
17
3<7
77
I/5
-- Sc
oo
So
00
Wl/&
"KmA
/°
00
/o
00
0
574?
,s-
y
%
Jt&.
33
oo
79
oo
2fiS
(5
' P/S
00
2
60
3
60
fit
if
Sf/2
7/
/7t**7L
ftf
73
ioS
75
.
22x7
j o ¥2
73
f/77
7L
x7
%.,„	
' J4
00
M
00
fjO/3
V
1
00
7
0)O
	
5t?3$
70
137/
P
4/2
17
DO
Iff*
7/3
' 76?
00
f
oo
4ff
_*
2/793
7?
/6hyvL<
2tf?
if
2¥f7
127
9?
0O
00
CpC
337
66
f/l/l/U7»
J 	
So/
0>O
3^4
his
t
S3
00
66
(0
"TJI
33132
2j CmPp)
90,
if 737s
l~/6
ye
S*jt/J?0?
5933*7
^/
•
J APR 3 0 1977
ip
i
Form L.
*^* •
CASH PAYMENTS
23?r-
T5ate'
y36S^
^ NAME OR DE ICR1PTI0N
yl/C
y
To
yS/yiTr
Remittances
TOTAL
mf/pOP....
PL
54
ss
?3
 sit
00
,—
i—
0p$/3
2-*(? vfX
38t(£
51
3.A23L
5(
74
60
■<23>
^J JM^^.
2—-
So0)
OO
4m
if  I
lA&tiX,
3?
%
3*
V
faoc
so I
..„.z_
1
S6
7
422
f j
4/12*42:.
ffi'6
f&
16
w
00
{31
oa
...3.1.3...
2 0
•
to
PpK
9/3¥t
ff
/  16
 7.1/6.
7*
00
ffiy^
•S-7
3/00
00
Iff!
3)3
/ylftfimf
[ j 9
60
7
ft*.
(1 x /
322,
y
If
jfpf?
K.
3fft„
95
OO
1
$j?
H-.
7
 37a
	
....*c
y^ua
0*~-
if2
ff
4533
k
c(bc
jtf
47
17/
00
/9?
¥?
60
Ply
rj
i¥\
f     Im
2j
06
-4. /
xTfy.
3P
»
42>
7°
OO
4742
"7
12
37
Tn.
¥£¥3
ft
....Km
TQy1**
:>
/22f
fo
557?
7/
Cfcx
¥9
&
3¥
00
 222.
So
/So
66
37s
2*_
Sf^f
36
\2
13
/fo/
7n
37/f
59
STvZa
sf?
f?
fo3f
/<.
PP2,
f
y^
47
2H
¥/>
/0
T 13.
00
Sot?
00
¥?£
2?
/7f&5*
-«*£*
1
7
2B
7
as
 t
y
14
35
M.
•S
4fff
73
yJyiP*
.<?-•
foo
00
S3ft
fSf
220.
1
02
Jb
60
/M
So
Aol
3o
1(1
00
f/f
■fo
7224,
2k
4,7
S
te
3 f
&m~
1
S737
03)(&
X¥2
2(2
74
IS
\zf57
/*\5-
3(i4
3/
/Ma
32
r      t            r_   t   j O  8/71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
'
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR. DESCRIP1
\OHy0
S3dSaJ3
j22Am
feed
7/622
^VS>
/Tf^ff
S7//J
02pv
13
3?o7
?3>
00
d
77
IM*
K
L n(
79
06
21Z
75
<(>
1/975
503
170
75
Zt?37
o v 0 I ^~*r
ZZ
*1fi
f(
(
1J2/1
ff?
<2
' nn
S <
j
V&T6
i4o
14/
10
33,
/0 />5~
774
(06S,
ro
/-/}
324
5z
2 lj__
	
¥706
/
lit
flfff
:i
Oo
31/11
56
fa
00
ft*
740
Soff
y^
4
11.
dJy
19*
fo
1331
oc
733
9$
7./.s.i.
66
2¥o2
?s\
y
TTTff*
(S
Jl
66
3?(
to
f/f/PWm
13
i¥
,  13
if
2f3?
^
"7
f
3//77Mk.
'
fo
/£&
00
57
60
7
60
f7t
13
21(7
i3 I
fJJ/y^pT-
Jtf2i
So
3772/
f l
37 y
fpp*/^
**1
7*
06
7S
00
0
Soli
y
p.
3^
f¥
00
i
0O
¥35/
fo
-5/
oo
i3&
ft
35b
00
SL33
//I
5hyff<
/
3?34o
71
234*
?n
C/c
3fo
oo
3333)
00
3>  '4
*m\
iL
06
iL
00 1
fxte+ry~
f""~4	
4
72
4
7Z.I
W?s
3< 1
1
2)
/fj/pQ-
\~zi
00
23ff
76
' &>/
/to
¥5/
00
fit
36.
2fff
0\
/fyx^C
-8 So
06
So
00 1
V/x.
353
61
75k
01 1
tTl&n^m
& 	
22
10
HZ
60)
0
¥i
4?.l
¥/14
"77
% !
r
2
fffz/^
"
f
OO
lf¥i
\£>
/(
00
¥-
00
if?
a
245?
?l\
I'/Z
l/f
36
5S
J/1,
m
26
036 '
71. 1
1
CfdmC
45
ffjc
333)7......   _	
0"
oo
?*
IL_
fw^
0
/
7^
230
of y&
2fo
)7i((7
22/1
fO
??3tl3 ©  8/71          CANADIAN 1
'ACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
i      I    —
A  yNAME OR DESCRI. TIOIj^?
ISC cXutSSI  /33*\y
ofpy^S
'yfSfyu
/fCCy3f
3/52
fp^
00737
/Sf/J6f~
TioSt^
«#£«.
<
M
^
\Z79
-_<_
0
7f0
5o
77727
id
75
17)9?
//
su
75
3o>i3Z
9o
1?3iS
7*i\
o^y^y^
*
4
tin
2Z1
00
741
11
2107
tin
c^W
710
fo
fto
fo
^
*sW
f¥
00
44
00
'J
fc/f
ft?*
$5
'iff
W
J >* ^^" J
A|
..j
if/f&L,.
/si
1
 77.
0n
?l
1/>
/f/)0
01)
44
00
f5?
#
1(00
(70
22*3
il
/oSS
00
656
00
90
tew
3o
oo
&
un
31
v.
7
0*
fof
7»
32
CO
J3i
?2
*t&.
3& !
fip/pi
\ft
#
S
(A
77o/l
ii\
t
2
_^
/3JS*~
734
60
7
00
ft?£
06
' /¥£
66
//
60
i*f
&
¥f/¥
f\
#>*lC
/io
fo
77/
60
TpJ®
1
37
06
37
0O
/j/i^fKm
0
3
if
3
3/
6/7/7
I
9fl
1
37
^
7fk<Gk>
7
35
S7
00
37
3c
3/54
73
J7o
00
U3?
fo
So
00
476
A
(Tfyrtft
/ui
ti
IS
/f
cftc
95
to
fp
H
si3
l?t
31
17/
3i\
t/pt*r^
"tX.
o>
66
io
00 j
(1
A $
fo
f
76.
. ',
j|
JS
3
Cfaio
*
fo
30?*/
16
'iff
00
¥
66
if*
677
?f?
\*
J»9t
M
Mil
60
/t>/t
0O  1
cA
Kit
¥/>
.42
i4\
ftfi/B
3¥
00
\p/-
00 V
pfffi
■u^D
JL
13
//
m
530
31
 %
35
'SB..
(?.£...
I?./..
X?*
TOO
milf/?.
Si
2/fj
J (/-> /
7$
2f¥5j
Q*f2
56
25.3.03...
Sim.
I253&z
i?|
T
\
 1 Form L.
A               19                                       cr.       |
CASH PAYMENTS
3723
ff*
Date
/UAME OR DESCI
xm.
IPTION
37/SS
y/6
§§
Remittances
TOTAL
J . .fftK
../ijS1/...
Jl
2/1
li
ias
l5
//*/¥
56
Jft*
00
66*1
J3/3
2£
 /d/C......
37537
j*0**
27
/ff>
^c
...33.1.0...
/Til
00
tfoUPx.
Pfa'df
V
1
c
<2o
aa
s  X ^ /
tit
ff
33J
00
3/
00
5(333
00
So
9a
555
f¥
/
y/234ki
>
 13.
70
'$
1o
_
'Jtf/y
2$o
00
33 0
00
i/sy
51?
\7  c
**
ifTf
Iff/,
31
i
4
uLua/m.
OO
/fi
00
110
06
Soo
00
2*7i
,A/A
2X_
OO
i/to
IS
261*
3f
\sf -
*/
M
1S73
71
00
4? j
/ ty
 37s
f7..
sj?>7
76
17
f6/>
60
2jSi
522
Ii
oS
Zf
&
¥S
</0aO
»/
-*
S4'i
}tL,
54,7^
is
00
3Sf7
<
^flP^H.
/t/o(>
ff
¥f/i£
3<¥
3/P
/
33L-
S3
2?
7
¥3
r    3/
<3o
?i¥
06
2/ff
ia
¥9fi
.ff.
S
^
54.
M.
3.17*
2*o
7?
yf'
Ai_
to
/IO
xJTtuo*.
'Oy
to
?*
ff¥t
o*4
ff/
\f
32
25
 22/7
Dt>
6t*
SB
~/¥f
00
1/7(0.
f>°
Cfcc-
733
Sc
7Z
57b
ffefffs
2.
fS
\2
J76
74
PIS'
 XT
32773
■  Xm
y
4
43
y4oy*f
>f I
.fttlm
47
S3JL
21
xf/So
6/
fff-
(
/s
%
\ 2
00
£i£
00
f?33
?L
/f&Sjo
7*   .
4qA
3o
OO
3*
00
1
f.3Li.
P 7
375
55
 lil.
OP....
 1707.
4t>
71o
00
 if?.?..
70
1Jq4s
f/o.
m 3ml...
00
fc/fpo
36
/zSftt
T      l
T      ] mr.
©   8/71           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
p,..                                                                       3                    OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
L
Reference
A    NAME OR DESCRIPTION^
Tsfops
Af^
x/Thod
5x02)1
S/7S/OP
fTy/*^
06?y
y//7
ftfV
4
xyeiS
 3..3M3.
1 777
00
0
il
pip
60
6795/
5t>
22/47
2l45f
£3
t7/
5*
$(>/6£
9f
/Z5¥b2lS
*M
£b
2
00
997
49
¥63419
//x^tC
So/2
3i
2o4j72l
i^V&
4A
y*
0O
¥72 0*
tfc>fi
ffl
1/7
ff
 p/lj±
2)
/JVw.
if
30
7?33
f
fc
fft
662533?
7
ft
.......
t.
3*7*
/Sf^iQ.
m
4/1
u
114
Oo
<1
00
Vl
714
11
f(S( %f
5$71 00
373/
Oo
,\
4/3<3
3f/
it
oS u
70 00
&
id
5/7 to
<&>
007
0 \
oil
tH
'KkWU
i
06
1 06
™^,.i.+.
t/fa 4 ?f j
Ti	
il
Hi
ft
00
Iff
33
un
15
4
00
791
ol
^5-XJJm\
/2Z
76
/S/TS
i?7? m
0j\'it
ill
00
111.
5t.
fnofi
lIT
A 0/1  1
i^\
7?c
10
Ufltt&M
!
	
XlSf
idj
7t>?(f}
\ 24.
Mo
J
2x24.
1 71
t(l J /}/
j
1 ii  -
J
J
—^
1
r
1
*^~
(1 r
APR 3 0 1977
19
1
:orm L.
Or
CASH PAYMENTS
yp3
PTlPn^.
ff
Date
/"NAME OR DESCR
ff^lof^xL
 77 "
P'LTt^^^
IPTION
73/C3&
f/s
P/2
SJ^L
Remittances
TOTAL
fk?i'
•12
^V
hx.
¥75
PS
J *3 3
r
77/440
/p
60
7900
Jii3'
d    3/ 0i
. 773275 3,
^ 1 J/54621
So
^75(^7/
1/	
£flt-2
*U
500/ 06
■ •
fj/Tm/m*:.
3-
777 an- S/o7
Mm
PPt
f53
4/
J2JL
2a
306
5b
 111/.'
4
ff¥
33
fTP^t
f/l
0
' 7
^
0(
p^y^k
<^f
27
/&f>
yU
fut
4i
f7i3
?/
•
Sltoo
$7
31/06
€37..m.
Sf/o>13
S3
7.1.
(7
fr
77373
to
SA34
tlTL
00
334
00
/34
/t f3cf
1.L
y
6)2)
&3f*
0
7U4
IS
.LTJ-H—T^
\/ii.<f
f^
...IF.ISLM
w?
&i''
v.
t?6
00
—"
40
00
y
...Ul.
ft
7=25 fc
\ ¥%f
/5>
ffas
 14
V
177-
5<P
fl5
ffe
.3715
0
. Z%f
li
M..&
ft 7
\
571
ii
in
/   M^
'to
3o2
*><
MM
ti.
Jofai
7 a*
1111 f6 J
mm
UL
1 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
L
Reference
NAME^OR DESCR
PTIOJfc?
7SXU-
o/y
/fSdTA/
pfCcsi
55(3
fy/p^
t-' Xv
x2/f
*)7yt5<zy>
7//m
\j
2
S
fooo
OO
f35iJZ.il
,/,„
3*4-
f   21
00
1077
7s
53
oa
¥
00
of
65
27ft 3{
mr**Z
t ■ ■■
/•
00
7* 0
 i £	
 ./.
ti
7 (7
Z47ZTZ
J
%
2
xffidi
ff
00
So
33/7
75
3(?2
00
149
(*
2ft '%
 _.
fpy^yo
(/>?/
75
.733171
513
ii
f3
 BLU.
7525/3
_kM
^75
00
7o2oo
i	
¥75 U?
795? ft
	
J?
j*3m.
f(f
OO
7
06
ifo?
36
' tft
60
ti
(6
Iff
<73
(3Pm2
712
io
765/7
cfcc
#¥$
63
4733/A
1/
/fcSfr
~h
2£
60
22A
ll grl
72'fti
\
¥
x33SSi
-  77C
06
S6
??¥o
76
341
OO
13
OO
J6S3
n£
' 7*?
60
3/3/ 43,
55p/j'2
Lfeo
00
LLC£> C4>
cfee
IKS
06
f2SoX
3 k
1%A7fo
i_*rt
6
00
%1
"]o'&
yi/Tyry.
7	
1
J_f%
I2fp r
n~
S
 ./
7&tS3>
: S
f>0
3
06
Sioi
73
' ?ft
00
7*
66
m
H
&"> 5
447*
75
v447sM
/p2lSf
*%>»
f
60
& Oc
OslPrr^.
t r 1
7
7/
2^
777? 3
1    y
0
pjyt/b
00
OO
N
OQ
&tft
1f
Ml
00
m
Oo
941
11
3 IS/oj
O0h^j(_
1411
fo
If 11 6C
S2f>h
III III
■
1/
Su20/
  (/%
007
41)
loO
£537
IS
' 4%
Oo
(7>*0.
P
3H7 A.
/OSO 6c
%/i
/t>Xd
00
ft 	
1/
¥tX4 u
m.
1  	
1
<)%
(X ■
IM
2>
311113
—
U4
331
lol
2/d
IL
533LS
s^
h_ f                                "^ *—«=                —        ■ 5
Form L.
.._l.P.'».»m.   19                                       Cr
CASH PAYMENTS
' —                                                                             77)
Total
y>«6
2yy^xx^rr^
\7o3<m
^NAME OR DESCRIPTION
/3/C3
'7PrU70mf3>7
*//?
53*0^
xf/*3*y
Remittances
TOTAL
|         ^
2
/
47
(^4^x0^.
<*Zm
~f	
//loo
/25/Z
1
it
.735^
tZjOo
73
OS
CO
tfff
¥2
724
f
7
333333L
7*
/
Jt5>3
00
*J?i
00
w
ff
Cf \P
! ^
_*
faxVKA.
Sr
Tto
fO
«/
Z
TtBTft
2^ jp
¥t>3£
if
4f5S
i?
55c
(5
2/
an
1/
00
3d
00
Or/pi
(yu
tPL
47*
00
At
a 0
7
•2
54
"ht
3.f.d..
/3M-
fe
f02xK
IS
73
¥f?f
ft
ffS,
<0-
ti
17
f   (cf
5o
t??4
00
2/3/
06
¥(47.
if7
CS&c.
JSf
5o
J&l
/So
fsf
33k
72
A3
&
 y(.b
¥^
0
\/
4
44.
<Slm
¥5
31
Oo
sy
h^
 •*
^-7/u^.
yf
?o
0O
391(4
ff
p/x
<_
 3
4&
ii
00
71
yff
c/c
£.
72
00
 7.33
0 0
/Txft
Sic
2m
2
7*
33s
772
T
y
s
54
3y
M
&7L
00
 J/3
ifsT^.
"fo
00
.fff/m...
7>f3>
If.......
3?
2/2
7
2?-
i
*1
 M..
00
3S<si
OO
JLB
070)
CPCA
-mf
fi?
00
j y c
. 2-°
fi/
00
pfy.
33
17$
373
06
75
00
y
o
34-
Vx.
..f..l.1.¥m
It
1/uM.
/
0
M
Jl
f/f¥3
s-f
ffo
f
77
331 //.
6a
11/)
 L.J.22..
00
2 Zf
3f
Voo/yoX
46
20
f1
2
(fS
t ¥
(3/16(3
. 3f
00
ff
CO
' 4
>1
Qsl'4
I
3240
Ii
7422(70.
,A.SL&
00
m
7£
fftif
7
3o
7m
OO
Wo
ft>
ifci
Hi
00
.Y2
00
3*11X1
Sl  ,
3d 5
f]
37)
v
3(52
$1
2ff3
00
/0DSL
11
r    r^ ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCI
/OtTtp
IPTION^
/P<\7~
^C0-&*S
yp/yi.
/fc<57
4203
53^^
Sl/t/y
/f7f
/
-
00
v
2 life
^>
7 *} 3)51
7.7.353..
?1
107
00
nxP/O
2 11^0  «
¥^
t
xTo/to-
9/9
US
(fS
do
 ¥
60
ftiS
ff
2732.75
140
06
/(f>oc/
ZZyj?,',
y
f
5f3k>
<2?Xf
To
7(6
66
?
60
?23
52.
¥o43>?z
OS^ft
¥7(
2/6
3j/j To
Creel
4o
15
¥ofe
'72$
ipS(3
*i
J3
66
0&2oo |
jfc-5
H^UTL.
316/
46
S*i Jo
(TflPTr^
V
77
¥73/1
A
'?..
7
(5
/J0fm
\   2i
oo
34J3Z
&
' M
00
¥0
78
¥¥*?
07
¥/5o i
(A
00r?ht
If/9
31
jlmlmlmi
d
s
11
54
-   7f
00
sof
25
'3/St
21
tf
60
JL
00
fo
66
<?/£
of
3747 ik
_*>  /
. &6
60
f/(?o0(\
Cfic
Soo
60
<2*o04
tfr/V*
i.
/o
60
70 *
c\
3^13/
1
of
If
io
it'
i
jit**;
"Vs M
^..../...
0(
J t
%
¥777*
ir
16
/2
xftTh
So
H*
2d
33¥
60
36
60
ftf
n
So
00
sii¥
7a
5/
rtfii
2iifi
fit.
'\
/y  ,
i\
cfe
62
*
^JiS/
£
£3
9?
J&\
7\
Px.V'lL
s
8,
S /)
x/Jxi/e^
; 5.
00
\l
fa
7/(2f.
fo
31*3
OQ
777)
u
1)151 '
/bfiflO
32 oil
aC.
Ml 3
IpCt
37/Jl
3S
00
2.(43.1
3l~ .
J
fdkt
$1-
f
V
K
tkjifm
 1,12
00
1
00
Ho fit
17
711
OO
4.3.71...
2(
^T  //   i
fy/fltm
J.  '1.
1°\
£;
J
if/!^o
*
iii
yi j.
o o X
k i(
*% tm\ / /'
' 1/t]
oci
17/7]
V/)&
$
%&M
<s
r MAV311977
19
Form L.
1                                      Cr.
CASH PAYMENTS
Total
377*
Date
/Up-~>m7
m, NAME OR DESCRIPTION
SI*-/L'^'^Pz'  y57f6J2>
S3?/<3
*fct
<7U*>7.
Remittances
TOTAL
.  ffxt/O.
2L
"2^2
SJS
3
il.
1S
'
1
S/>?>1
//
£fff\
¥50&
j*ifm.
/OO
3fk.
3
7k
ft...
00
¥o
ZZ
00
S3l .
 f
L
jf&5
ypyit0x*.
00
7¥>f
/*¥
7.1.	
0O_
00
\   S'l
00
2a
\2
7
54>
7^
m
c
TftA*
7>
7146
oo
37325
3/3L
/P0.
1
_
7
3*
i*
3SS
fo
/¥¥
00
Jtn
+0
7'$
Jlf
CpXL
7-7?
So
2?7
&*
^7
74
C
42o
00
j3o
00
773i
_? ■o
*/
f/>
c
I0J-7
*\-
¥7/31
00
SlfUJK
70/0
12
£?4&
3(.
ppp
i
73X«
ft
3?
\3(
97
767
00
Iff
00
2/3
0pHc
/to
s
¥
76
¥
25
6
Siyo
y
//
AJK
Mm
3>S3
7«
'777T	
<fy^t7
2^
3¥f
71
.3375
1337(1
52.
.2,2...
ff/7<
(
7°
[2
311
7/7
3-1
'  /7
•
f2
/$*f
?>L
ft(f
7i
 c
*Jyy<*
^
 /ft)
00
S2SS
Pi
/
70O
¥
So
717
2*
141
06
779
2A„.
c/&
773
06
125
00
Wm
Cy J
\y
1?
...^
rim
/
5172
ll
2Juyu
7
llo
00
3/37
1..3S
ph'i
V
%t>
!|. /a
io
t¥ii>
00
d
Oo
Ut1
10
(aCf/L
Sf
1 ii
5J
7
S¥
tpat
tin
00
3(o
oo
77731
0%
i/
IU
63/7
I
42%
n
Mn.
2
7/2
io
73
00
f
fMM
CPU
'
J/11
#
0 T\U
if
/4
2
•  1
3
4.311
to
f2V
(00
131
OL
1$15
y
ifllo
S3
if)
/A
t/\
ffilsWs
1(6
Oo
%\d>
27
% iflb
j Ii W
U
7o3ol
oO
Y*-*-*-
ii
\
r    1 f
©   8/71
l_»
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
mJ9 m
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRI
72a/y
PT»0N>i7
p33u.
//fcfi
/df/3^
/fccj
TISj'
4337i3\7&~
P1"0
5/4
ffaJP
/
144
60
5
11
&
111
5o
ssi
00
foil
fo3oXo£
301>7 Sn
Ttfa^
thr
2
Ii
Tbmtf^
IZ
€0
*sm
73
3> 1.
00
7
00
77f
Ll
b?0
OO
klfMA.
£21
pK
7/oZ
Zo
7Ao.2..M
7/foo
rs/
 <5?..S.
5%0j2
P
00
ft.VL
t
1(3517 &
53Wtt
y
IV
"/?/
3/00^
wttf
00
I/O
Oo
14
00
111
00
I6it
*1
11/
5c
ytTii
ff?
s
f71 14
(L
0(75
S7.S5..
00
37fo 00.
fit J
J
7
I
SdfTo
'  3. %
00
7f
60
M4
00
il
00
If
00
77°)
21
jfaj  3/1
TJ/f
■5153
4.
jflmSA
d,
te
S3>i
1?
25b f/j
3/r/ ^
	
 //
4
ff/7 jjj^
7
7
06
..Mi,
53
f3o
Oo
00
00
111 34
oC
11 ji i
I
/-
lo
(l/u-
7. JLi
00
7?
Qc
TLPZ
13
fin
60
li/O
Ot)
y/3/a|
1
10
00
 to 4
i?1?! 4
m	
f
14
Jdk.
f
mi
f
W
00
Hd
llo
fUTi 3,
I*
■
—	
X/^r
«»■■■£■
$L£
(£...
Lof.ll.
fi.
i.U.f...
b
midk.
ML
MU
i
mA&O
111 etc
mm
11
 If] 1               	
Form L.
J                              MAY 311977   19                                  Cr
CASH PAYMENTS
/0cO
Total
ff6
Data
_ /570^.
17
t2^ytA^yc>7
Sp
53*<SL
77/y3t4
TOTAL
/,Xl&^-
/t^-»^ay
y3SS2>
Y/ffffikt..
5.
351
*1
9Sf
?7
371%
*ftf/C4l
ftff  ' 5
 IS/7
70
0c7
7Q$oX
l>jtj
03(
0 S
6,0
...TtM.
(53...
ifSf.
ffos
l*e....
So
X #
Oo
$37
00
54
1/
 s»
fffa
f/L/72(2m7
..J3..2.5.
<V
Zuio*
n
.U.S.7....
?<o
*1
53
12
ii
Sri
1,31
00
1*1
11
Ctt(t
/I
00
(3f
0 0
Wt/tS.
 a<t
fx
 22
ff
7
74>53
*3
I  *3
//
flfTn
7
7>17)7U
3c
^
43
/ju^y
1/11
O9
S^z/
64
ffo'fl
4i
/(>
17
7o
 SSI.
00
1/1
00
. foo
36
/1 0 ^
0 0
|   12
f 24*
j>ik
f
.....S3
^ut/uS
00)
SfJS
f/
ff*'*'
t
So
13o
oo
<so<t
00
m.i.m/7......
00
?fs
Sio
I „   	
(
W-
/0>0
5/7
700
55o
I
SI
/
3/>
/>/>
3*
<0>O
77
389/
t4
 |— j	
s ,
1,
f/k.
3o5±
5/
f/jPTP..
12o
00
3111
St
'
WoiJ
y_
bo
3?o
0/0
^
OO
iff
00
(
'.pet
 u.
5o
77
f°
3VH,
1*1
15
7) ,L
13
&ffk
4/4&2L
Won
7
tfSo
4
7.37/M
2>o
36 i
ff
6
u
(w
Oo
V^7
oc
676
3*
c/ex.
If 3
0)0
IM
00
fill
&
is
11
5pk
J
i>bp
01
Q/lfOU.
1
f3oy
fo
tf4(
ti
Pto
PI
ft
717/
%..
 07
0O\
O/O
00
\m
fa	
15/73
O /
is
/if
%
#tff
%
iH
00
oil
f7\
t/m
i
 IL
ir0.Sr2
Mm
ii
12.M
ptrf
i     i  i  i
 1   j 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
yi
..   NAI.dE OR DESCRIPTION
S
7uf2Z3/7
760f,x
3/ZJ
Sop
fy/uS
TfS •
J/ff^
SCcn
1
3.
/
tnt
—T" 2
i
. ■■■■
00
4/6
00
jfo
H
Mil
it
;A
IM*Z
7\
n
1  //m.....
ZL
f
So
ll02
15
n
oo
IX
Si
fiif
Z7-
23*f
i
%
3245
'00
?7
07)
PJ
06
i*
00
fcf
fZ
¥25
/a\
(f/wrP'
5
66
j5
Sf?
TaSt
y
01
f/TbTtT.
A   77c
00
4*35
\So
/yf
00
If?
6<f
3535
sf\
7Jsy^7)t
/Soo
00
77.0&
2-3 I
/c^xi/Ei
TIflmA
/t>
00
1°
P0)\
iStfmyfK
a
3
33
f*7
3.
33
(euf
63
y
&
'332,
<f
4
So
if63
7o
£49
OO
2? 7
7?<?>
7i
/4f
OO
.'Id*.
¥/\
i4/rf^P-
322
io
C5Z2.
Go
C2&
\
77
06
if 7
CC) \
/-/3
M
?*
if
?o
/Stiff*.
7
36
7
2A
ff&
3\
y
*/-.
Sk/fte-
 1(2,
OO
7fff
3m
f¥
0O
40
06
129?
%
122.
33k
tffsf*
'/\7*4
/Z
66
/£,
3>/\
fl0n^.
1
ff
6
ot
l/\
322;
1  ■
\
1*
7^
mf
£.
M.
7/if
Oo
221;
00
?dV
21
97 0 %
710* /v
1
7/3
fo
l/f
t[oj5
'
99
I
I
-—XL
.5i.
M.
i f*
ii..
fff/S.
311
■76l.Lu.i0.
...$..L1..la.m
ill
12.11.1
$6
H J\
fo
s
If
IS'llSk
1 '
v*^
_i! Form L.
MAY 3 11977   19
CASH PAYMENTS
5^
(Txnc/
^f
Date
NAME OR
DESCRIPTION
yS/cf/lpS
*y/5
ll/pf
r. //p4/0462
Remittances
TOTAL
yz22"j~y-
/
2/2,
&>
7ff
$1*
3iW 45 7s3 ™
ffrtl
o1
WW
0   JOi
00
\6\X& § iffM
7/5131-	
7 ?
.3.7...  1
U/Sf.
2..L
C
ffs/4
t.
if
t
7 220 00
-j/tJbL.
ff/lfS
m
io
/&
00
/x>o oc
 A 47
5c
17   I
d/m
H
00
AimOS.
\yS .
tt
M?7
'4(5
Jb3tAl-:\\
oS//?*
L-
/J0 P
.-;
'jL*
76*60 Ot
> J&2
5265
s#,
<p-
62
M
273
06
?¥i
1/
co fa.
77
00
f>
0*
¥**i
13L
v^(
3*1
T/fSf?
V\-
¥9/25*
^V
J7y\_
"3'53	
?/>/>o
ffy*
<k*?-
•
3^3>/"■
' S37&
'7
P/7
r
*9-
4
ff
T  S57,
U
79?
00
JfSo
02
U1.2S.
0}
<pz&.
T3Lt>.
c
ss
?JL
371
735
7S49
07
]«r
75
54
7K.
2&Z&
2.
<2iy
*K.
7PL
 /.£%0
O
^ I/IAA
9^
Ml/?../.
9 ifjtl
o4
PP<4>
7
f&-
ff
0%
Sf
fr
;J:   7tc
w  Sfi
06
fif
46
7*33/3
33
CPCQ_
ff?
00
tf}
00
1..1S3.L
.3.32..
ftlft
y
4
g*7\
,V»
If-	
0
S4\
U
/71
3/6 6
c
3)5
S/oo
V.ffj/m.
fa
5P0
f
77
To
?M
7£
: 33?i
10
I/O
00
12 ff
(*
 1	
 £S£
99
y*
£>
777773
vv
2771 6
A
sj/uptyo
22(0 73
2
if'O
'0... 33.11
00
±0.....
It
So
lI <?
7o
W
oo
...3.7.3
zfcs
7)11
Oc
[.JUL
upCUjC
r   1
{(I
. _~ . ■ 1 .1	
So
V
So
.JJLj
"JL?
	
. .133.3%
.......'.
f&
mjJ&fm
7±o <z° L
 **  7
246,3.4,,
GO.
/ffjft:
(0. __ 10.
OO
. L.Pl./.mis. 1
1.137a.M
\57Lm.
...        -m
j
T	
 1    ^ ©  8/71
CANADIAN
PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
L_l .
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
.  NAME OR DESCFIPTWN
ApyyJy,
ifffu7
5*0x6
PP412
3 0 . i
Plots
2(44
TTuyyx
jQ,
7
ff/o
OQ
(/7i
•f if
f<Lxf7t/f
i,
fr
If/4
Zl
14
iofjl
ll
 "/""'
/2S5
00
ssf
Oo
(SUp&f
ft*
07(3
1(0
m I
1ZI(>
ff\
^ <
Hi
#
' 24/>
00
s
0>o
!&7
3/
Of
iff>5
5/
513
fi
3i
1/
3H
yj
a
u
4-
■
62
¥073
S>
T     1
y
36
pvyy^t
OO
/  ■**
oo
S
00
4(
7't
3/2-f
1>l
17ft
n
1tft>
f?f(
ff\
cfcc
...film.
f
Iff
5h\
/-/33>
f
1*
9
M
00 \
ff.TP
lylf^JOt
/A
60
M
17)742
| \T\\
^3
3*
25
f
1)337/
/
7*
00
iM
p7\
9f73
(A
y
5f
2S&3?
1 ^
£>
2973
#
f?l
60
//
3m
15 Id
7)
¥?f
A
A tJ
(f^xyjC
J cl33o
(7,
f?3>
ii\
ii?2
ri
„ MA
a
1M.3.S.
£
3¥/t>
20
J lOI
?0
(47
j
3.2351
/.Km
 sss
f/3.
4¥of1
7±
l?SS72
£
5^1.
107774
//
	
/.
'.^Mi/k
5/ii
irnii
^
ii
-
1)
j
1	
1 Form L.
j                                                        19                                       Cr
CASH PAYMENTS
\^sf5
/r~ f~4
D 0*t(
NAME OR DESCrWo'I.
^xAt^pT/S  \ffJx45
*ff3
^77(U23
3>/$
St^y5
j/tS/ut'
Remittances
TOTAL
; 3/36070-^0
 7.1
1C
lit
70/34
3aof *
zr 1754/
00
'I25Im/.
$  70 00
¥751 &
 tPtli
> Iff fob .
IS//*
127
1/
Mux-
25
00
\
/0(S1 ^
A
~.J.(.7JL.
If
5     Ji
/o
4/2
/0)
tS...
. CStio
£~11 a
Cf
'7 534 <
oo
~kx62kp...f7.i.
■""T~~ "	
yfo..?<
/01
00
* /(
J-/
r
\v ._
^Va-
Sf7/4
9
ff/U2
»^./a.£.(2. L.
/ff
4yU22^'
¥627^3¥i>0
73.
' PPP2
 7f...
22
23
ft
S2>5 c
0 /61 0
0
tf/JL
7^
f/tfs
35i
y 5
'"t04?
i_
if ion
c\
";w	
,_-^l^i£3-
***
1¥?0 4
0 fofo
ff>
P37 .(2^
/ft
So
/22
0)0
4f0o
0 f¥¥/
V
620
S?o
Cf&Cm.
2*7*
~c
*7
fo
1&£f&
14.
5tcc
>c
_,_^.?..
oa
V
f 1
ft km
n'3
->S4'%
/y
f/fi6
I	
4-^"Z^£.
•
ifoi
j.	
0(4*
?c
f/^
»■  ^
*f
;  ?
f°
Jl ffffyv
S3 40
0
7S3
¥1
6/tmC
i
 £7s
0
 2£
6>*
/^Tqp,
4**5.
 J?.3.c.
10
'■■   3"
J0
mmlm^m...
77 ^22
Ob   dfTrn
¥76
fi
3¥fl\73
' l2Si
00
Zlf?4}
?j £/52 <
'?C    So 6
0 7/5/071
^If/fall
S%
T
1                                 '                            mA '
©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRI
PTOjTTSt-"
•noN^o
Tt^Ai
y7  p>
->Syy23L
JfSi^
pf3C5f
jS/fyi.
53/51^
3(75
J//S
fy^*
{
P-	
0l
*%
1
06
¥
>
0(
A	
>
'£. A*rT  /£*  1
f
f^L
s(
r	
P6
1
/f23
72
\jto/
¥6
^
iif<tn\
0
fl/S
7f
f!/f it
62f
¥7i
ft
*l f7i¥M
/?
1/
i5
r /f is
?f?f 5i
A
\
\
2
j£(
3/  jt
4j0t31<
'36?
/TlPflfL
.    25
\
OO
/
So
2%f7
76
/o¥
00
*	
/Zf?
*$
\
42tf (ti
1  <2®\
s
53
42ft /11
A
A
y
g
7\j0^5
2
5o
\
* 4
I
r*	
£
fffiZ f-
ft.-.
y
^
JjtAip
'  II
<P.&
A	
...Jl
00
441/
O
1213
i-i
Is 	
Si31131
V/X
i3C
7f
i.ijimjj\
(
*M
42So
<2f7 M
?fi
/f£.(%p*
/75
OO,
1 ifo M
.  .^.
L30fi.sk
A„„	
/
y
4fA
Pyipyi'
i
IP7
'020
1
>
^952
2/
tfffm
¥
id
1   12 3t\
I
ff04fi
iX
t
 /
ffTa/u-
.... ll
DO
V
60
{¥A
S
lorn
2?(i
%
2o
\fi3
K (25
00
00
*  7
OQ.
.	
M9A
^ #10
2i
4
%
/cftitL
i
IfffJ}
'/>35A
5?r*4-
7515
a
//
fffl?
fftf
4
' &>/
£
iWSL
zfjf
357
4 2t
/^jkfj*
OO
Jjfylfp
iftt*
16
129?
tfi
7$
&
&
S/iy 3
MS  I
1
1  	
11
	
212$ 4
T J
53JP
,Oi&
IS.
. fffl
 JS
m.>"^
/Om* J
mtdrnfl
73
zteUi
1 r-.
©                CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR
573ay
DESCR
PTION,
r^yx/viSc
/p//3iS^s
&%4
4P7U
3^
52/4
t?2<J>
(53f\
797/2
iS
ri* t
ttlfcl
V
.S?..2S3..LBk
7
S 777
66
9*
So
*{&
i>4
41 3
00
¥
06
df.
2c
6?f(
9?
\>
fffifk
s
(2^7C
?9fo
15
' tffo /k
cite
¥9
60
x2t2 00
513
S3
3c
S3 5k
0
<Sof**
%
f
fo
1   f 90,
HJMx^
f*\
13
7*
A
73
zc
I? a
tff^
"7
1
/fp/1*
3UZ
00
g/0Z32.aAx
/3h*7&.
¥
1
00
333il
f*
r J?2
06
11 f°
<7£
'2Iff
0)0
/3S* /J
fpi/S^
^W1
3*
73X7
13° %
ffSTf
ifaf
253>o
0C>
2ZSS/><!Xf\
H$
$3
02)
f3'M
/Ut**-
¥
fH
5 6Jt
7jSi3f i\
3/
%
d/tx/L
'
17
f>
f/2/
/O
7So
00)
/C
OO
//xi
4
ipf1%
/3Uy*p.
137
1/
73/? I
(A
34
0*
 'M...M
Qi/&u.
&10
/
06
7  00
//torn.
7
2/
7 zi
?2?oX74
y
/**
xM
*P
1
OO
37(1
fo
7035
00
/4
OO
765
S5
H*i k
okw/t.
54J11
$5
33 <i 71 jjjj
i
1/tyL
JO/
9<i
/0/> 6c.
Hi
if?
6lP)
thm
111*  3cj
y
(,(
Jiff
4
00
t
00
fp
ft
/}% ■
If
ify A
nM
ffa
fi
5bo (6\\
iff. $/1  Ail
.... - :-
00
M
f(
Wit
Q
fllfb
fi
<0
H3\
h
IW<
'ii
fix
(ff,
tttfi
fi
}&f  1
.71
ll
^^^^^^
 \f Form L.
JUN3 01977    19                                   Cr
CASH PAYMENTS
s5p3
33**
7 7d
Oate
m.  NAME OR DC!
/T3 Pl^-t/o-
CRIPTION
i/O
~7>/U70<Ls
557
tSS^l
JfyfTL
Remittances
TOTAL
iiW
1
73
33
I   <
</i3
75
dk
Od
MM.
1.3.
.7525...
SlL
^m^Oy.^
2&
60
y^z-^
2
47
"Trx.
••••^c
Si 37r
sis*.
**-
mO.
 73
<2io
¥?*
17
fa/3
06
4/5
70-
 2?
23
fo5
o&
¥¥
00
3P
2o
SiT.
¥3
c/tc
-43
J1S2
fio
2SS
a 0
5m
5*7
<  Jlo
6#
S*
0)0
¥3
0
y
•
54'
L
¥231
*7
5p4
t_
ti
02
O0
..../Cm
7fiy2z<
.•
f/o
00
9 fa?
Z?
/2 27jt
5.733,
f
23
74
...  If?
oo
ff/
To
toff
9*5
C(t&
17!
06
17f
06
tfrq>
34
2-
33/
9/
33
¥f
y tl
/f<a2/23
7t
SSo2>
dX>
253*
00
133ft
?2-
f/
l.
/£*/''
n.
¥¥359
00
ff''
w.
 7
 /So
r«
7f%335.
TCLm
?fi
7X
Sf¥2
70
f?ff
1
7^9-
f0
?i
ff
f0
ff¥
oo
J2*
06
f/i
6%>
1343
at
C/**
//?
oo
*  V
jfl
0O
"7O6J0
9f
mff
io
4y\
hi_
3/11
10
j%7&i
7y^~
Mo
00
wf,	
//yxtfO
/
!31o
11
517/0
,3,3
3/6
3%
0
sis
So
JOi
1o
7(7/3
/70
lift
/*
fi02L
4/
3o
0)0
2o
CO
w
J> 0
</
//\
^fffo
7
S.5/,1
*t
fsffa
io
00
f
7f
2
113
00
27&
If
765
L
U
 3U7L
00
i/9
00
ifo
io
Met
it
00
1%
OOm  .
¥7571
y 3] 1(1
74
ffl
$iis
<i
iolfjl
^l/f/PfK
3 1
K  T         T
1
4 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
X
NAME OR DESCRIPTION?
0/60*2*/
j/5f^
J&30
2203a
/34ux7
o(4(
yip
-ffCP/TTk
MXtMl
4
17
Jiff
y..2..y...
00
tit
7
06
Mil.
S422
5h
t9i»
(0
} 20
./.02...1.2....
jzii
of7
7f
.._T__L
q *)0xr<9
vl 3-70
77
7.3.67315.3,
l
H$
47
ul
¥7 o
\
f/lpTi^
m
t!i
*i?7
$
4dL  1
^
9t3fA
*s
13
4&
1   Mm*
i
fo
7792
00
ffo
00
S3
co
t3&
7*
'X
(fyrtC
 j—
(01*
9/)
tffz*
25* i
(0
3/2
£07>
5S
i
/S/36
•»**
P
06
 /£,jj
3 6
*>
c/tc
it	
ys
00
•0
fy£f>*-
9
0
7
10004 $
7
,4
!&*£*
(c
00
it?
06
f>2f
f
' 7/7
06
/
0t>
J4i7
4&
t?73l
3
S^*tO
12/
((
93 f *
0
C?&4
I77W-
(9
ifTm
'1
/fist
%
f/15
ft
t/izw
1
(02rxim
"f	
4
76
J\ 4*
'o
1059/
y
I6.
4*-
 ifAfSmm.
• A
fo
f.7f$
73
f?f
60
ff
60
977
ft
7st}
n
/5rf43
..^_ ^..,..A...I
3(X1
It
3>&s? t
y
Cfc
4+7
5G
33f?3
H*
74
00
/if  c
1
Art
10
'/44p
&!
fi
23/ \
jti
/i
/M376.
£/
Id
ff
(2-i
l/foi t
y
Ii
ifak
70 55°
t>\
00
25%o
?c
79
00
/I
00
fi¥5
Pc
fsM i
P/fT^C
3%2o
33e
22
00
3?36p>i
S3**
CPtl
ify
1.	
S
00
 1.7.2.
3 iff
%72>7/
Ztf
IZjhZl X
•• in    1—-»—
f Form L.
JU.N3 0 1977   19
Cr.
CASH PAYMENTS
%.<7*(
\\Syo47.
fffW
\M...
3&
f/frb
./
-0.
pip
pf/3
S0252
ota I
(/)yyr\^
5355...
ii
(
;Date /"
^T-p^ifyiTim
/? ,f%^
jP/Wkm. OR DESCRIPTION
_
5
£
i^Tiyia.
*3ex.
y
.3311..
** i f/1.3?.33.0.
V/2..13..
Sfco
3/}j3i^y>\
Us
00
06
/SI
c2..L6..
O^xio
2.
sfst
Remittances
'.7..WI
Jl§_
Y>0>
7.3
06
TOTAL
f.f
3/34
f73
fl
m
io
0<0
26,6
y
/%
7*/V*l
.<*.
7
.222'
9
¥*>
27/
0C\
ffiM
..............
/if/...
Jf3f
 S3..
02f\
SSI
00
00
00
1621325
4.74
no
Am
f/i>
72/2
a
J/9
ff37.
L/>...
a*
00
j^tmc
22)2
</S
jAGG/h
y
M
VA
mm
7Suy3&.
/J
\5>-
¥2
¥o
C/3lt
f2?M.../31.
0O
7/7
00
t?..i.M.,
/%&5)l.
V?,
^<*A^
./If.
J70
00
00
fo
iA
\0£>
7i29..
fo
6/4£
67
6612
y2.
il...
33l
a c
59k
*?,
v$
XPfA
TTffiy.
wyp&r.
/?M
¥L
24
19
3.1
Cfc
a
.J.QP...
JUtfL
oo
CO
¥2i
7.i
&&.
ASfc
oo
V,
kyeM
7/5
2.12
2.2...
07
6X)
7223m.
54c
£1
(o
2
(>e
7(*3\
£>C
oo
ML
12
sH
fo
So
Sf
cfe
35
\5o
.3.3
.71
Uj
VI
<fl&
4
.7.1.
2&
3bD
31
(6)6
it
.3-'
01,
//il
9o
m&
Sill
10
932/ 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
_?
_4M
m
*&¥£/!&
*47.
YP2P.
Reference
NAME OR DESCIIPTIO
IAME OR D
Tcc/ZxP
X > /f>
(~) mXLX
£i
00
00
'TION
J3
7-
-4 *.',
3f/r/y(
2oie
v(3
5/M
JSU
.7.1.3
00
fT&c/l
4
Oo
f/tf/0
S34
_^>
7?mP/ (/
MM
v3L
S3/y
27/m.m
S/qS^c
5 ~f *7 '2
6 /pCfpo
fUJt
31
00
Afff.
(.znpimtJZJi
ft
ffSL
IfUL
ft
 ff...
.251
30.
31
'73.
f..
tJtL
1.333.
So
3.M.
is
,.m.s5
AI.
oo
IS4 3
1.7.
3.3.0.0..
173/ 63
mc
3k
00
thSttfJ/JA
.1.0
oo
Id
K
7
iO
/Turrtm
£l
7.
a/2
w
H
10
7.732
¥973
7f
..74.
PO^f
4JA.
fi.
II
7.o.
73.
M
ilYP
y
2d
721).
0nvL
,/2.L
73.2,
t
60
DO
7M&
sX.
ZSo
0O
3
00
43
06
tlmli
^
if/77.
Mm
 7/£
 17
22/3
m/f3.
U.
4
0.0
44
M
pi
1 xixr*^
4.2
9&12
n
y
it
3/3OS77.
ftxipB-
A
00
7/..2.1
06
31
06
./A
06
JM.
00
/.foo
m.
70777
tl.
fkl.
/f43m
ffs
7. f¥¥..?!..
%
S5
00
0
0
40
00
GiPl
/i
/Jt/7
Tim.
_.
'f}v*77L.
ttt.3
M-f/k/f)
3
00
¥.7.7.17777..
22
00
Mm
3i
Wm
fit
 71
?2...
1.7.
(6
fffl
sfk
Jf.±
 /£
 52
3. if?..
0
t
wm.
X?
1557237.
S2.35..
A
*$
Co-
tit mmum Form L.
J                              JUN 3.0 1977 19                                   Cr.
CASH PAYMENTS
M
S%
/.NAME OR DESCRIPTION
/f/tx^y,  rS/o4z
*724?7M^
.274
533to4^
yffrfr
Remittances
TOTAL
/Xt^
4
 3k..
ft;
ff
ft
c27Sf
1  1
fo\ i3?
fo
fMS
IS
43OX 1
30
11XL1
4l5>$a
7
If
Syyo/k.
tfct
7^
•
 j/L
/off
ts.
00
th
Jlii.
00
31
PUS.
(2>$"2-
370
2z-
ft?
2£&
22
y' $G
ao
to 12-1
&*->
/
it
£2/%
/
S£f7
5o
6^s>
flthUA
12
2
to
00
34(9
toff
53..Q....
If
1
00
PL./.fA
35
S51
00
33?
fo
(5/6(3
 33.
So
£2
o'o
fft/i
if
2
'1
ii/7)
O
3/353.
1/
ty
Io
 JUt
>
fo
00
3?2f
931
PP0
f
22
?
4tf
33*-
0>C
?*f
oc
1J?35¥
i^v
mX
2s
3J7,
f\~
.¥3/42
ft?
mf
he
1
17
 35k.
ipf
<_;
fflOA
SL-.
?t?o
00
£l¥f
ff
W&
^L
5/
So
2.7J&
oo\
74?
30
13?
00
3o?o
57/0
CfCc
b
iS/5
00
t2¥3
00
ffy*
u(
13
^.
Jl6
93.
I
\v7 .
2
34
7rl_
SS?oi
??
Syi2as>
2^
77ii
7/i
745-?
)?p/
1,7
iL
ff 3
/
7&-
7(7
23
 /O.	
¥5
./If
0O\ fjZflo*
?tt
00
7S7
06
7r^
|  4
22
333
Mt.&
m
7SC
<oy
?*v
.....30..P...
tttS*
3>
S/3L
7°
27*f
43
25
1
42
713
*2>
//>
OO
7f3
¥0
it*
00
S33
OO
(7+7
//>
(:27 c
 .1 1	
	
3S if
£5
JS3357'
tS73i
jr?
j/O/Ci
£
1
T   J     ™l 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
!
Reference
NAME, OR. DESi
at/T/s
RIPTION?
7ff)>L  \
oSc
x4^
/33/Ss3t
(WJ
S3dA~
tfff
5£
7?>rt7>6><y
OffiS...
___
 f(Z
. j  5
66
J
...ffA.
7
3.462$.
si
5b
_
.5../0..L.
■ 2*1
(2>
 til...
Si
(0
~2X/i2
?4t
07
2/f.^2&.
ISSC
97
55/4
23f
#
41227/,
0?4
12? 7 101 s>*
ioSSoj
u
f3/f2
¥*
J7SS46
7fft
¥33
?¥
453 74
foov/l
"M
u
00
?Sao
1   \
7tm%
1/
$1
xdSTz
1
¥ nc
2.0.
...3<oo
00
(lit
00
IW
H
5754. d
Wt
33/
ft
151 tf I
1(1 9A
wJTm
I
fi
00
m
xf0
oc
)  tO A
T	
{/JtS? 74
V
HK
id/to/
0b
etBm
33.
OQ
¥ff/>
6
ti
Oc
i
OO
ffifm.
ft
ifox ii
4 ..,
2_
JL
lyUfrn-
(4
00
f
So
3i7?
7'
J746
7*
3'4/L ft
JtZ
2?
.JiLQ
513c
y
%
l&fu
&&+7C
-   21
00
?
OO
3fi5
'75
- ff
00
2
oc
iff
00
M9
it
3f?3o </\
3?7/>
39
7/7221
C/7C
733
00
jeSod
0l*p
7)	
¥0
00
¥0 _*
MOD
I
To
2~\
G O 2 /
*y
«t
J2>*
 //A
00
if
So
3706
'(3
' /(&
OO
if>
00
?S79
7*
fl>
00
Sfj/ \
XfyyV^O
91o
00
?f\
,-/3
7
13
7
faf°
2,
t
to
if
■ 4<ZZ
jpffm
7
47
03
' ft) \
1f4S\
1 ■
1/5.79//
l%0
tff2
71
442S4
,,^3
j—
rr"-^ r 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
        1
NAME OR DESCI
S/aTzrf
IPTIOMU
Pcz^y*—
35*4?
yf/SS^
f256d
77%,
sf^
fffs?
y/p
u^mylA3<^'Cm7
/(Opt
 1.7. fh
m
oo
—77
(3/4
S
7o
f>
(d?29o
7(ti
215
/S/J
' 2Z7
OO
60
7
Ss
1037
%?iot>
f4
xtlx
ol
5<tgSf
o3
2117116
0
(ItPr*
n,
60
fU7
62
0b
60
9712/
7
PpTyyiy'
7"
00
JOO 6
>
ctk7
3?'t
¥o
<&l I
d>
t-rt
ff
60
f£*
0
1§6j3
f/iifinr
%
 it.
?
60
30 c
7)
I	
P
7*
'3
M9.1&
y
3*3
4^
flo*fC
: mi
40
331
A£>
Vi¥Sl
66
- 14
00
¥
06
7iio
&
^ fM>
00
47?/ <<
2/2)
70 4
¥2& 2
£
m
S*
<i
Ctf/C
7/3
13
7i
tU?&
t-f*
i
t*y\
?*
oo
01
i	
¥So
00
0
ttf/fl,
/t>/0
t)£)2(
/J/3
t jy JJ f tS
4)33
' ¥9^i
197
5o
1(57
ZZ
4/431
^ ^f,i  PI
(14
i/Jff
(13772^ *■
>t
91/3
S
IP) 7^52 m Av
m
POD-
DS
totte
79759
j ]'"""
	
1
1
„. _ Form L.
.JUH.3.D..193 19
Cr.
CASH PAYMENTS
i^*'
n
f/fr/Th^
.OS'Tr.
m2yy<S'
752
1
CSC
c
,Totil
 65.1
/2,.
y
¥.32.
S
6
U
/.¥...
SB
5.1
0 NAME OR DESCRIPTION
offlf
A.7SS
ZO..
7.5..
&...
72/0
:S.2¥M
/iff.
3551
&
00
00
27
2.4
00
fSS5
ID
6.2
t&fcs
Remittances
m
/SI
oy.
3S3..23...
X)
00
TOTAL
(2/l/i
11.
(ff/M.
./12f
.¥37...
10
00
iJS
f&X&
¥2e
02>
75
39 So
5/5
f.2.6
60
272,
00
OO
37377
£5576
73/fl
313>
i/fli
Af3
mm
7jf.m.
3*
3f?
/%&>
A
'*&*<-
fl
3o\
..ml
0.0...
33.3.2.
76
¥(?im
.7.5.
5(7177/3,
577/z
fl... I
8/71
Jr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
7   —
NAME OR DESCRIPTION/?
5ca2c4    /55*U-
Sjfy*//
ytf/o^
(fees/
5M
53^
frftf
yff/f
1^y2>o^L.
fi^
f
i—
y as, y.
f &*f V 2
7¥ffe
o
/
54
I7/C07
?        ff
(90
4/fta
00
5?fS
<6>0
........ 5L
00
2f7z
6C
7/si
'33
ot
17ft
ty
?fft
S
Ht
Soo
0&
7/3Qk
s
Sfcaj-j
i
mi
/
7
3L
7.
Sa
k
00
70
fo
f/2f
fo
fo
06
 ..(if.
00
2(t7t
$1
SUl.
S)
fauL
/*£.
4a
¥311
S
41/■
A
ufifj
S
0d
(7 *9 / /&
i \
	
 /...
%
Jp
6te>r?v
' au.
00
m.m......j.
00
 mi
&
Ho
01)
...1.735...
i?Q
3ft
W
Mi
33.
Mm.
331.4Q...
2
4
foiif)
(hSft
tectt
 4%
DO
1
3D..
...3S3J...
1.0
 ft¥
DO
....  l?o
00.
..21.2.2).
74
ilQk
^
...1$.QQ...
OQ
on
...IM..
 ./i
11
to |
■mJji*
17
"
faiTS*.
1.5.13...
a. .A3
	
"  r<
1 lip
V5>
lb
«5...
fflMXb.
 £
1
//, %£,
&
1    /
fiTUS.
dmJLTC
(3760/...
 a.
00
i
SL
...3200..
io.
JHl
0.0.
_/l
0.0...
 Mm
oo.
334/1.
73
 Ul.
0.0..
33/09
00
.w.,.om.
...SUl
Jin
US.
AH
BB...
CP...
Mi
2/0
i
to
00
00
 LO..
3
It
11 0*><l
24
•
 4
fat/ax...
 _.._&>.
ob
6k.
...3335...
%
fr
00
_ 1.
Do
JU33&L
00
Liu
53/..
im/fc
15(31
QA
Oo
.JSkl
 jgfc>
(330/02
334}
fudkAd
5
$DiZ
s
J^Oq
&un
2c
10%
00
c\5
2&64
QD
UfMf
11
tin
d*>%<L
JUL
.ki,m..
.a yuL                                Form L
1                                           '.m              19                                           Cr
CASH PAYMENTS
y/fS
Tf.
JTlZOTL.
S'Sc
/ft*
•7 NAME OR
5573^
)ESCRIPTION
SJ^
y37/5
2    *  _
2fff
53^2^.
yS/^63t
Remittances
TOTAL
YffS
t(
/
...7/7010..
lifts.
f/IS
f
Skill.
0  7.
1
x£f
W
yf o
&*/'*
Sm4.
fPo'0
"JC0
%7
$H
00
Si
1  ?o
<?&
7i¥C
1JL76L
w
 <
fs
f
2ft,
fo>
fi
00
m...3.3l5..
00
of
307
00
-*£L
0(7
L/
X
Sfa
f
X
570 0
-*V
mm
v3u/u.
)
7
  ~1
tfl
0>Q
 770
oo
hi It
2<p
00 "
ffsi
¥1
55
 33.
0)O
Box
oo
 LtJb
00
/53*
35£
5?' f> L0O
y
f
37 Jl/,*
fp/fll
5W35
70
fie/u
7/73
gi)
31.Q...
S'l
OQ
)
IfO
3M0
Lo
fPo/S
 {Jim
&t)
3531
00
110
00
tftt
So
@%jA
10
 2£>„
91
75)
£t-
2?¥o
/*3
•
Sd/SD.,
fjiof
(a
tm
n
	
.3
.no
32,
00
 kkOm
00
&$....
PPo'j)
&
00
urn
Z$
l6?4
00
235...
CPc/dP
 I.Q.Q..
00
 J.M.
:.Q;t>.	
J/7J7.7.
5/ ..
y
//.A/bcup
993s
uo
1
./.DA13-.
1
 33.
34
0l>
00
 im
lo
J/Jzi
to.
 M
OQ
 Stk.
M.
213
 /M.
OQ
00
MS
¥2
ti*to
127
6t.0L..„
HOPC&mm
.O.O.	
WsL
of-
*tt
to
Laff
.D.ZL>mm.
ISJSk
2.4-
•
4
idtj
Wn
(S
00
3/jlTULd)
mis
350
..523.7
3U>2t
tt£m
ll
3D
.....2lM
QD.....
 Hu.
 (U)5.
0.6
OQ
.£&
 £of.
m
&f*6
iS
 3b.
00
= Ac
0.0	
s'5
IM
)0
125.1
14,
542,0
Off
319*
W
S..Q.L3
Lft
91H-H
S1
(57 123
rj
1
1
1
1 1—r—J— - 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
(%¥o
My
jfcdPuL
<d//h2U
Jk3t55
PPoTu
/yxJdo
(7l»Pm
j2&
•~/X?jm7
7
mfe/22..
tft'fif
 mi
 .Stmk.
oo
 4£
 1
.0.(2.
QO.
SOS/3L
...S5H
66<3>.
 7.Q56
 IIP...
.0.(2.
.023.
 .1.3...
mWm
.77353..
'ifEL
00..
OQ.
1J.,.Q.9..L
JH2S.
2)02
1.3
 722.
DA.
.S^5f51a
.....75.0...
U
00
$3.
5ZJM.
.sim.
 Mq.
 26.
l^
Oo
0D  I
3(5
6
5
50
$>
5m
Um   '
%m
2
2m<A5
5(
» /fNt
$o
M3
OC
H
oo
2iil
4
*,7t
ft
1/341
m\
|
hiik
.3/3.71.
&
&%t
s
■to
eJ/siL
wiiU
Tj?fi4PL
HI
ii
ts
fa
tx
Oc
ts
£."■•
202
¥o
2"
¥o\
ttfSo
5
•
1
■lJt¥
I'l
00
i... /..
00
m.f.735.
Zo
tu
*>6
*1
oo
3$0>3/
OH
m^
IK
13$
#7
5/
/f
S\.
1151
1   ^
iok
T&Jld/
/
3/1
50.
.3751331
(.0
57
OQ
14
00
310021
¥5
iJistf
n
nisi
ft
tllOttd.
^1%
2.
1
*P
z
II
fahox
Meci
J    I6L
0.0.
 A
57).
 urn.
5$
Iff
oo
H-  *
00
 3.3...
00
 2Mm
11
is
10
f)0
to
Ik.
la...
O  L •
2
Him
It
1	
IU
fa
l%
V
	
1/ik.Tn,
33
tt\
33
9)
•
S..
	
f'/etn
j, 23L
OD
 JK5l
50.
JBML
to
21$
00
9
00
 S3...
So
m.22>2k
mfmt
t0l4
Ob.
3310
oo
2%
135
7<
535
Hz
2$
9o
23,
^
\<m
bnw
103
OD
59,1%
2k
..SM3,
.070..
-J33L.
5&
mmj/3m(?.L
$£l
Mt35.2
5\t)
4<i<
«/9i
QZM?.
tt
mj&L
56*
'«=p"("'-»* Form L.
JU&311977     19                                   &       I
CASH PAYMENTS
Ai5(7
fyUfpTu
4%
Date
m*   NAME OR
/S/o/TfixSof
DESCRIPTION
sSy/iisyZ/
sS/37
3302&OJ
3>/3
t/O^T.
j^/7023i
Remittances
7
TOTAL
I If
.7...
Mm
km.
7/M/L.
PPD'2L4
Mb
122.
1
4-
... m
 to
10
/
..IMS..
s) ^
 JS/±StS3L
\MM:
6/
..JCfalx.
T/fC
m.257.j5i7.5mm
? /KIT?
47
ISWLQi
,
, o &
/OO 6l
?
)
(
70
 11.0... Ox
ft	
52)
5o
Ml
.00
 Sl
00
20
w
.         5mZ..\
2-1 ....
 %25tL,
2"
2
UuM.
7).7*OP3
ttftC
MSI k
f
 /£&£
1
(
 \flk
ti...
 ti.
i5
(ff
oo
 At!
CO
m£*f2
fo
5u/d6.*i
LL.023U
101%.
(7
U	
£16
->o
.. A (a
_> 0
lt/50
..as...
\S
ffTfti
72f? 3
s
6M/j£
III
/5 °°
o
Mps/yts
/ O0> OO 3/J/6<J
J?
ffa'4,
7
3)S
i
oo
Hi
00
AM
oo
917
2JS
.
2L
diif)M
* ti
I?
20
j3 ^ i
73
%X
lo,
fcltil
....3%Q.a..£
i\.	
fyltffl.
fiU&io.
f&tf*
iff/at/
(If
 jfSLQL
3
(
!
 21.0...0
Q..J371S..
3L0517....
1%
200
3L0
(iO
So$
QO
S5?
QO
mm  m. 1
A
issft.../
Q 1
;  ....367...
Jo.   1
 7.121.
5s
•
it
fik/tm
7/7551
fPo'5
JM
)
)
_„. {&ZJ
,33$
 .Ml.o.
ft..	
t
tL.	
j
 mi
S. tLQA.
 JSbL
S2L-
fa
00
%L.<
1+
W
 llo.
00
 lOmlk.
IS
00
00
119,
OO
dPoai
&Sf.t!a
 13.
m     .        ll
H
- //.
'fS.m.
 /.0.52s.
yf
s
stm
SjOmpo
&5t3>.&
fTt/CTL,..
 /SfbtL.'*
\3l	
 $$a..i.
0. b.57Ji?..
Ma2L
 3/1
33>
SOrn^.
.12	
. .0.0.	
72L
*
¥t>
m
fb
lOllc.
So
P
AM
&
m
..oc
\
.....1S.3.
£*//?*(
/~)f\
6£ %1%
W
&?>
76
smi
%
J6&5l
00
9w
Q&
<  35.it
.1)1
.... 31 i
b.....i.oc,m..
lt.lin.Qi5Lmmm.
r
■
^mJ i
8/71
"Ir
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
Mi
f A ME. OR DESC
it tilth
JIPTIO^,
jfoool-
Jf/fOLAx
£566
mi*
TTpuJtl?
(71%
yff&
S71227PL2
H
b
.....kts
QOm
1
 123.
OH
50.
.StTT/y/B.
 0413.
S5
'mm.
 123.
00..
on
UJ.22..
41
50.
00
m75.(?.L.
50.
M50&.
19.0..
¥0
 555...
mlf^m-.
p5.u.i.*2..i7?..
Um
.).l%b^l07u.
mi&kM.      !
13...
Sfak/v.
dtnTLTm
MA
•
i	
MktL.
JfJM.
331.
00
.J&toS33k
 1.0.00.0...
l/POCj.
m
 155
00...
6$
 mo.o...
-mm I®..
iTID/IPPDl.
 _i
&tmM.
2
14
^t/t/Sp
W
0.0..
 JO.
5o.
...Smug..
25m
 M
QO.
 &
01)
stem.
tf
Mk..®>
 1337.0... 1.0...
ihXtt
...1..9M.
10
fiifoi
 10.0..
06
i^M-QOOc..
...„ £./.8...[
m>m.M.\
&£*<
\
X
(Z
V
k.
■JixIjup
ttaXBL
fS/OJLx
H3f?
m.
Qj>...
....... lo
SD..
 &5M
J.Q..
 2135.
O.Q.
m j
Q.Q.
J&iSL
t<*..
 3/.S5.
 Aq.
Oil
OQ
 UAi.mlL   i
 .bDOD...
1
 10*7
¥s
IB36&...
 U.m.3
2>io
SiliMaL
a
Do
...l.QPO..Q$.\
V
llo..
dale*
AQ
OD
1
00
.1.531
4o
 Ilk
OO
im.
fa
t/5$o io
mjCS/SP.
OO
5/5.0 Um.
3/ y>
u3Jkt6>.
&
■h
....,(1
tek
 /Lot
</Q
Jt*ix
&
l.Jt.3  .tor
Ht n j
	
Zfcp,
7ft
s?
llS \>5
Jd........
=
....a
Lhi2
 Ml
IqO
..Jill
to
 JA
OQ
..AM
$3
y&>9$
VI
^3uX<7lL
mtxaxm
AS"
C5
3q
?/>
3c3q
(eftl 7-S
/
IL
Mahal.
(Utfc
/
..J57*
0.0...
 1.
St
...mi.
16
 iM.
QD..
 £
0.0.
..HUH*...
itjL
 is,
Sc
i)QtmM
1£0 $<
3/Slp
*&
$6Ijui£.
JL
SI
ILQI5L 01
Mil DM
M __/__
...3)JTIU.
its.
—Am&IL
.......l2.fi.
51?
...lOiLL.
SL
.HD.5HB.
12<
llt>/b
'3)6
&$&.
20-
112.^.10., Form L.
*    W       19                                       Cr       1
CASH PAYMENTS
S/5/f
/-Total
<S5/v
Oa\Pv
//06727/22L.
sp  NAME OR
sTl/PItT^Oj
DESCRIPTION^
5/7yi^yy^2
p^3/(S
c0f73m
®/(5
(?5t23>6
sSoiys
Remittances
TOTAL
; ..tfAid
i7t
&
f)i
aL-y
smt
1*6
7^5
t>o
w$
2/531.
&..
 3t.
U...
mm..
1
5o
n
.3
(2.0..
.IJ.7xJk.Pml..
II, M
w
5.h,,„i
\¥f-
Ii
AW
Hi.
11
121$
11
11
a
 it
00
W
6(0
AHo)
0i)
57
00
 51
60
*>
0%
 3.
AS
to 1)%1
cj4
2
H
0Wu
3b
#551
i
 So..
to
Im
00
i
 fact
00
909
2X 	
8D
 2X
So
 M.
00
 m.
 m.
20
iWKl/
00
in
.OJ>.
IQJW
03
•
tf
CSmCjLi.
boi±
05
16
tl
oo
l
 3(2o
DO.
6m
5o&
OS
o<5
It
oS.
 322
oo
 I.5.L
OQ
70 oo
2
.&..
tb/ML
6jAiluix
Wi
Un
1*
sv
OO
../Loo
OO
b<fl5
..13k....
epo0
 t&
fl
 ±4.3/....
oo
11
5o
W
OIL
IZtHf
 /.h3
J
7
Wkd
*lfti*t
T/o
ykididl..
U6
So
......Ml.
3o
70
&
1/JtfO
OO.
.537.81.
3?t
W>
IJLm
US
H*
 HA
00
a$Q
So
*/$
00
btBl
•
ii.
6M?.ft
BkTtm
jMoua)
 iOQL
3d
U5.
u5..3B.
57
QQ
c*
LsfiPo
QO
..Mil
..63/33.6.
Zl.	
lo.	
pb
\%
$f>
j \ 5?0+
00
...13306.
m.
00
2f
m.
.00
dPCHi
1 3.01.
 Mi
ZtJlmSPU
it'
 S(L
 £.CL
II.C&?\nt
&l
ft
[It  ^
461-0
75
l .m/m£.
DO
11/551.
1
ft
 IM.
. X.ef.
 3.±
M.
M/Sm
'55.
ttMtMln.
^^^^^_^^^^^
*   J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
*i
DATE
Reference
JfpJjA
FAME OR DESC
titlOU)
RIPTION
Jd/TitO'
c/o/sil
*J/p/Uu
&2t\£>
551) L
5/>7{/2
)&
el op,
77?2<fe7
iL.
IL
-37fah.07
ArnMC
fftm
II / n
W..a.. 4.
I
50
00
 535/5.0...
M 50
1111).
15m
OS.
 3&J&D.
00m
 75..Q..
SB.
..7.5/53>..
2Jp
52..
.1/050/3.
1Z.
01
,J?M.
fa.
MfiS.i\
Aim
W
(5
a#i
u
.....Ml.
150.
 UL
(SL
OO....
Ti
 1.5(2.
00
 mil.
97
Ai...
Ot,
ft
3\
V
fr
&5fcfc>
114
00
B..
QD
Mil
^o
:. (I53L
00
*&$
til
sSll
 km
 (p.QM.
40
(//to....
 tSttSi
Ob
5
 2.
mm*-
 5..
0.0.
OS
Jl
 IHL
]o)
 m.
3\
lifioi
2
. J
Sim
(mho/
thktfc
M&7
110
00
 j /.
0..0...
..M&
S3)..
 131.
75..
 5.2
OO
..MSI.
1f
&>
00
 MM.
no
ten
 $M
%m.
_-_>...
&..
,
1
 m.
 To
/?
on
 UtL
10.
725.
raskuA
tiafa.
m/iro..
 735
m/ml.
Ht>
 i
.I7L Ml
...53/0*
 .	
2&.
iaJCffi
 f£.
OQ
& iL
.0.0.
M
&o
M
00
4
00
5 lol
1h
ioo
fa
ioo
00
iM
,
tit
51
11%
fy
...
W (
$1
i
1
j
—i
WA
..	
 ti
0.0.
 LL
0.0.
...i.Ml.
K
 ii
00
l£
00
1)0
00
am
17
165
00
So
OQ.
00
 fftl
7
7-
fa J
■TO
J?'to
timtb.
7
V«i
._/.(_,$£.
1A
IP...
aXfaH
1
IfJ/i  At
711
557'
10
UjMi
%..
sfAm
6
liM„
&
iiOk
SL
J..U,.
2iiL
\ m.
1  J  -
JO XUlL* 1 '
1C
I
Form L.
^#t ■
CASH PAYMENTS
7/f/f
MifffU
77*7°
=T>ate
P/typPLTH)
*     NAME OR
KjJjTM/rUli
DESOTPTroN
/3t/JZ2tdJ
dfa
77I7JU51
*/*
C/td/j
.pi/iM/t/
Remittances
TOTAL
TuijtiL
mmmSi/L
%+
HI
l?0
 H&to.
15
 M5/.5.
_&..
&hm.
15...
....Mm...
7> r
bj»
 m±.
....77%
10
1735^
ho
Irth
fi.
HI/
\
^Im
_
1331m
17
9/yt2L
10Q&,
$f
ilk
M
 1£
.«£
11
H>
3tf
OQ
5l?o
50
00
\w
21*
on
30
00
?-
616..
\
lQ>Ji£l
732.5
$5t
2
&>
Am
L&
It/fJUL
r *
l%5
SI
OS
OO
0.0...
Ilf^5
(
f5
j 	
Pft>
13
<2
... un.
00
1%
00
3710
00
if
Mks/
7to%
Of)
730*
OA
 Sh
aroW
w,
*
tt
J£F
5©~
I
J5fM
^7
•
u.
torn
4241
?(»
BkWtt
PPo'ii)
Hi
1
A/5
<lo
CD
QO..
f
.....I3ao
l£Lrm.
JML
Utt*
30,
5
HO
7L.7I&.
00
 (gw
 Ml.
 m>.
00
 tin
QO
tt>
Mat/.
00
Q.O..
t%JUti.
Mr
\S
SU3L.
£kim
..SmUla.
*ft
{Mute
JtU/uJ
%
S5(?
27*3
45/?
&C7
5.16.5
N11
H
Pfafip
3(
&
53Z'
fo
 Ut
7)
fo
0<f
• p
5?
m
0>O
tJ4
htqfL
2J5
0 '$■
V(3
sr
od __
7711
76
...m/..	
u.
fyflttlf
..S...C7L
fl
jjtUijPm
\V
7oU
OO
55
i4&
60
nip
11
fffi'js
x\
1.L
51 too
OQ
f(3o
00
ai/
06
Q ~~1 A I
77/ 7
171.
J
nn
7^ "2
! ^
50
Mw
&Y
^M
Of)
Mil
n
0d
Ji
L.....M.
$
17J&
05
XTJe/1
2%
1
1          1          T
T      1 1
©  8/s**        CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                       OFFICE,
fl
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
'JtJm,
jf/su)
AME OR DESCRIPTION
/J/ill    Joau
7/op/kL
J/pyu^
f/M6
/P/d!pl
PlfM/0,1
p/<£
4%
5r/iWl :
i.ii.
25
7M.
to
5P537
.2mm2...mm...
i
00
J77M
0
'4*1*
5//5J2
mf
?0
£7t7i
77
fytf
If.
3, U
)D*
77fo/1
li
Ik
fed
2)\
h
A
HI
75(20.
It
15.
im..
*
ft
.....JtekQ...
OO
tm.
fioo
of
&
oLkof.
■
 ink
QD..
 Urn.
%>...
 Mftm
25m
 IM.
.QO..
 ^
QO
HM
00
im
13901
?7
/
4fc
i  k
<Mu)
Mas,
110,
no
 JL
d.o..
Mm.
k5
00
$
00
If75
ty
1/ US
00
00...
to...
00..
OQ...
la.
)
Is-
00
15
i
 50..
 /$"
00
ID
QO..
OD
 A
15.
 Mm
15
7toli&
\u*£/U
tiM/iap*.
to
fc.A_
 7.5.
£d
/Q
U/LJJLl.
1 -
n
datiA...
Lilt/
mfcua
 u
D.O..
 3..
sm
 IqQ.%5
&.
 \BfL
P.O..
 i
QO..
JLX3&
n
 im..
10
 lot
id
UL
O.L..
'io.,
CQ
11
 7.0
07)
70
1
IIQ
3p
ILD
1]
Stall..
:M
lo
on
[0
 4
3i.
*
3d
%ii
M
11    2
M
0f5J5&(.
Jl
.00..
iO*
.on.
...5m
3fc
 m
00
II...      3.0m
O.D.
-mjfal
570..
.JLL3&
OS.
SWL
21c.
Q.Q.
on
Sno...
5^>
n.
22r,
.ww
i
r
IDd
rmjjjtto
123
osf
00
11
3o
||
1
*#
/
M
1HH
H
aT
/w
D.Q. 3q'3L3L
ILL
.lfi$flt&.
iSL.
 .H-K31..
lm?m
 d.21
.50.
....3L25..
OD..
mk3jl5l
Hi
75i3li
32,
..(&Ml
mlL
JL%%^
is..
l»
,
— Form L.
JU.fr. 3.1..1977...  19                                   Cr
CASH PAYMENTS
<4(2P
WlP6?/
4fr
m,   NAME OR
//pj/p/T/J/Pij
73^5
DESCRIPTION
^7/(33
¥*
Remittances
TOTAL
ft-
__.
	
Mm
Sk/M.
feuutx
M
 7.17,
i
 70
&
£l
00
&
%££/>
Mm
7f
A
t.?5.l3.f...
...MtsOZ
id
10
127.aU
Zl. '
no
S
12/(5
£fe
«.	
w*5
3/
1$
 m.
40
LM$
%/
75...
&0IH
..S53D
11
3>5$Q
If
flmlmte)
t05Q
6PC77
%
Zd
 m
oo
.k1i%
OD.
hMk..
Sfo.
OQ
DO..
kfysa.
OD.
H&
3d.	
00
i
u4qC(u
&
$
%
£*J
.-...ml®...
Im*^
\o
)
itfJL
HI6/
t3L
2/
\p
&
torn
3t\20i2^
.M±
M>
i
fa
£?Q
7.3L60.Z.
1/1,
76
017)
 Hk
4.6
 lOm
15
5%5..
5h
JQ2I*
5b.
00
...53313
¥o
Q£cc2.
 /Ik.
$$/.&
aJL.
 M.
53
mm 3H
SB
12/3151..
•
22.
toxin
?N,02
w>
...A5.66U..
 3Wm
3c
on
^
 b.5£..
ft*
mmtZSt.
453/
 u.
7V
.... 3/251...
3/5
 jfiS
00
 JUT/..
00
..13S.7L.
to
ff  .
OP....
ki/shz.
_.„ ID.
00
WM
w/
£S
item.
5JJ\M44
?PC)\<\/
Ift
..J.H5£.
n
 S&L.
00
Of)
i
550
 toast.
...iiii
72>  ,
1%
US,
(?0
» ML
OQ
 Mm
00
 57.7..
25
te..6tm
 &5f
50
...m./U(L
$#3$
#Q...
m±Jll.
JtfSL
 imL
jj i
 urn
ll
 m.
&£_
M,m.
ftL
Xm%M.
.7E...-.-  !
! n
'
j__
, ^m^^m -
i*    i ©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
jii&
JUW
UME OR DESCRIPTION
fLcJh    J5i2s
,3/do^JL
J/f/iA,
5/PP2*,
Pfih^j
691sf,l*s
,*fc/6
Jf/Sf
<7y)/^>
ff/uitti
Mm
$fah*.
ILL
P) il
11&A
 1.1
DA
00
tfO/)
' D
l))Q  PlmlQ
..imt&Pltfi
*tB5
IC
00
 am.
its
7.5.
0(7
 312a.
SB.
oo
....3to3m\t>.
.00..
JUJ£l
likYI
n
if
 &..
f/3.
.%%?!
Ti.
mtn.$.
(M5.
UK
78.
4
u
JA15...
80
2f<*
00
Mo
00
fc
00
 f.53..
(0
fa
'7(2
1
3c
 /.
M
£d&^
671(6/,
00
£f0&t
IM73
m
V
...ti
io
Ai
5/
Aflt
15
(0f
oo
71
00
7 t<>P
%%
775
2*
7Hl
ti
05.
m
fpo
Oo
 im..
^
 £3/1.1.
*£>
 Jcac
1 fb°
c
7(777/3
T/o
ff
1  V^j
k.
ff&tm.
■ih
Tjd
00...
-ml&L
15
57.%
6/5
35*to
OD
..Am..
<t$
&SA
10
1
to
 1.
5%b(o
	
$3.
H
JM.
.Oh.
 1.3Lol.
-.<
ml5B.3M.
ti
52Pt
1-3
w
^s
 1.711
$'7.
.5&1&.
KtLfidZ
1   -xJ
||
sa-fisL.
II 1  f)i r\
lk.l..t2kw.
\Q
P^\p6§7%
...MM
00
A......
/til .  \yt C
„iQ0Q
i\r\
£?.[q.
fa.
7*17....
11
'Smr
J&../J83.
SLLSmk
1
Attmttml
7V
££.£&..
TV
M3/77
,9.Lq
*?/
A/
1    ^
\
03
^
•V
,
,3$ / y
¥0
y\.
1
fWlcrO
ii
I ^
	
1
fTiL
|
1
.D$C£r,
£51
torn	
;
|
&>m.
|
1
^ M
r 1	
J JUL 3 1 1977
19
Form L.
Cr.
yttodl.
\(dtAm
sa..
7
do.
hJa/jlJ/.
m.<
(A&7.
Ah3i4i~,
71
i
2(24
.as. to.
sa
id
j,i.
is.
Date'6
224.
 1.11.
I.$...
fi2j3//.,sxr/^.
(f
 im.
476.
71.1
b.0.
Z.S..
00
_*^
\u/5m5
j/(2>J5s/3>
CASH PAYMENTS
.5./.
..£%..
oo
o0
^(222
1.1551.
mjmdftL.
Jit
j(W
mtl
61
n
5o
1.&?
im
ii
oo
.Mo,
72/Je.
1$,
3.4,
OP
%.
00
c
'■5
.m./s.
3.5070..
OP.
q~i
yOTiOPC)
5L7U4±
55.
15.
Remittances
/)HI Ttlrs
2J/J.7.3.
..J&f&.&zr.
10.
a
TOTAL
2,7/ 92
7.f(>.f.m.
dtJll
5f.o
377/3..
777.
7.1	
It...
M..L
CO
227
iL
(...<?.....
±32)3.
/
iLSkm
ii/hi
1/5.
mi
<£*.
M.
mtQ..
.m
£5.0.
JtOL
It
Q.Q.
DD
Ob
jfga
0.0
SlL
i/Qm
	
AJJ.tTJ.'VJ.MirJ
10.(3.
mKPm
15...
mi
[flM
0.0...
.........P..7.15..Q.0
-X)
JQJ/3U*.
1.3).
3d
TSti/m.
3d.
35.L751
(Pp....
A
JmBH/mGlTm*
.CteM.22u£..
P£0.5 !
\.lmm
...1DDD.
.3333.
Q.&
75
\C7
(kffl...Cte}i
.mo.
.10.
STl.Akl
00.
31
Ay S)  8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
N_
J7n4D
ME OR DESC 5IPTION
/TapaJ).
J^f/VtJU
£/&£
PPt5*J
55hsJ,63>
5f 6A
W?23^6
du0j..
.JOS
l5m
52m
.1%H.&
%
1
faltUm
 1.
taO
mb.
....m±.
lol
 SO.
OO
mM..
m$$mk>5m
 SUL
17
3£
ji
r..551b.
tt
7
9-
&QWQ>
'
fcf?£
\0. tfc
£D.
...lQ<ml.%.
.05
 115.
.O.Q.
 [km
Q.0.
...JL&mV...
32.
 5±
50.
 3.QQ.
OD.
...1^11
 300,
 615.
0.0..
to...
&$
13 b%
n
2
2
CP(YV
 94 o
D 3.Q.
0.0.
%15
.&>.
 am.
.0.0.
 2L
sz>
...23m.
\5
In
00
m$
00
ft
lip®
 M.
ft
CD..
I.1
QD...
ft
M&
Hi/a
&f-lA.
00
..... 10.
 _jj
95
$7
 L
.fW,..
1
 X.
21
4 /
iXmiil.
</
<f
&5)t5£
CPtti,
1%.
SL)
...ifl. fi
&. _„< :
 5m.
325..
 in.
00
 Ub
OO
 JUhk.
0b
mjsam.
n
mm57M..
%7
 513(1.
1%
#!...
7(k
Ob
to...
00.
at
 is.
IS
13
 £Tq
OO
$1
. #?
ffo
mm\
tata/P
lb
0D
.......: Ul
1
*
/7
aWiU*..
«2$0
o 2)1.
&
...5.0.51..
$o
...m.6Ll.L
OO
H
<7>(?
7/fl
oo
AMI
t>1
ff<
fa
1o
lfp(/53...
 toe
In...
id
_kxJ&
C^C-
(7<4
iMi_2
fa
ty
fo
j
\kiio
y
iA/  L/
j JXr, \ym
/?JU
*    11
CV
T.iLti/7
l 1   l  i
M
1/1(51
A a nn~j
\ m
- -. t977
Form L.
19
Cr.
CASH PAYMENTS
f/uidi.
..(LuA
.1...
•
•
•
JL
Mm
turn
$7.Ma&
Pfo!*
Q$QCs.
«J/i__t^-
i
bk/ML
■Skmz
i/iod:.
(tf.
oJwctat;^
(5
DiD
v»
<J5623
Total
^?L>
\QjL
til
j5a
O.O..
m.
H
fo.
42*
Date
3/&27Z2ip-i
 33
./.fa
H>.
AS.
NAME TfON
5fj72,7l5lA3
\M.
b.Q.1.0.0
ite.
.0.0..
l93m
o.o	
77c&j?235
0.0.
M.L
OJb.
.I.Q.Q.O..
.3.23. qd.
.16.0
__....&>.
 3dl
ISM?.
.M
Q.Q.
0..Q
D.D.
00.
7ft
Hi?.
0.0
p.p.
QO.
#
o
XXL
IM
to
0.0
d5ui/<
57/05/
#4
00.
Remittances
12_2&
 ^
£02c
QO:.
.....ifei:
13.
7.1.
_U
...l&S'l
 £5£
43
21
TOTAL
/<?.
 |$fi:
 1.5.
.5.53.L
io,.m
„.mA5C>.
l.3.i..VC!..(.B
UM
.1333.
.3.0.
Z.Q.
11
3.jti*
l.±
0.0.
1.5.
2<i.
op
00
l.±.
QP...
:3..
M.
UL..
ihQ...
oo...
OO..
ISLSZi
XbS&SQ.
75.
A
l5mU3m
if..
0.0...
OL
*>u
•
town
h^Jjuuiij
Monk
il
hfafCuk
Lz.14
TUdityi
p
10
u
AS.L.Q.O.
.1.0.5.3...
J.6..Z
-JifcL
(Lo.
0.0.
 &Q..
£0.6.0..
QO.
75
O.G.
32S6L&.
ll4o.O.
ti>5b
fo
oo
ll£2m
UUlL
 l/mil
OO
 2.0.
7.0.00
o o
(7) O
IM
31'
Z.
o n/\
%
m/M
2,
he
MM
mJMTL.
m($
tc
5 oS
(0233.
C3l
41 I
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
i  i
Reference
"3/3/2*3
N
2j,4\Jm
4ME OR 1
JESCJRIPTION
JJo/^Jt
M>fiAj—
£or<^
&AL
fadAAj
, pi °h
1 Ouf,
r>A
y^. .
i)J
1
if^5
1 '
00
l^f
i * / ^^
j(f
k
JkoJLn
...i.£j
20. 3lm.
Ic
*>I14
/If)
oo
5o
60
(/Jl*!
If
fan
wb
J
-1
JklVCA.2
 Ji
.0.0..
 m\m...
m\5
05
00
3o
on
...%£M
03
II, WT
n
34
$3
m
%?)
/l,7_U
3\
...	
2
X
•iW^O
%,c
!>..... 12.
so.
JMffl.
f)0
bb
2611.
<_"»
....mi
o\
M, aw
%
 boo
0f>
.0.0
WM?
£7
l£
XQfrklMi
SUO
06
2-0
00
imilJM/
MA_AL
k
te
43
y$
_?/*>
 £.
lo
 2
JLCL
C. .
-J»L
00
 £
oo
I]
..&ML
^4
I]        v
°i
U?D
ft  Ul
^p
.13^to
^
*M
00
 133...
op
20.1.3L..
13...
 te
ft>
3.uMi
.... z%
£8-
to..
1
\(XtJ2j3t)£,
H3/_7
 ik
/>o
 d
oc?..
1
331?
ft?
....  5.%
fl  '
mUmiTttdj.
02)
tf?
£o
a|..
ft*.
D, 11X.
1
	
II
10
■<Aako<:..
1xt53l-.
Mo
0       "]
CO
 2i&£
00
 JD.fo
Oo
3(r
DO
 *U.
SO
 tikis,.
14 i
77?
n,ao.
441
7fl
J
 ,&&.
 ^0
7
00
 to.
1
.2k
0.0..
SO.
24.
J
k&Lzi.
I
J
(W
3?
^?
-fy s-
H6L£A\
fi
|   -
...\21a
.sq
50k Qi
lfc£
/.,, .'.&.«.
ttL
...8.5^
iSL
 mi.
 jl^.
5b.
 iQQi
3.0.
76L5.io.7L
±1
 us
50...
3ty&&.
ML
.lm?2.,Z2J.2<
1
X^^
r r
^—      —      _^^^^^fc^^^^^^^^
J Form L.
.'AU6 .-..-..M   19                                Cr
CASH PAYMENTS
M4>
Total
fjltfT/O
59o
Date
tf26m7fi3
NAME OR
PjJjCTXdt)
DESCRIPTION
&>2(/2jb>J>
"UI2222I/
i
0C7L22(j
^2/l(A3C
Remittances
TOTAL
5uijgL.
.J(Llp2
....m...
If....
m55
./#...
...MisSL
?£>
75 If	
/MP.
if...
731)75
 26k..
(33*15
/fd
£i2
fo
UM
vy
(a...
d2.7k
62U
ft//.
315 1
00
770
00
TrnZte...
...iPf
3\(a
PPoy
1-7.66
t*
.Z.*>.
.... 15.%
00
yjd
 J.AJ...
.rn.j5.lm
S~a
LL
V
•J
627iu
£.
10,011
Q%
HikkttiH
7-Maa)
PfO'n)
M.
 ss.
if
 °il
?3
00
9k
 Jl.
fo
 ffl
0t>
.,miQ
00
.....JL5.Q.
053
32p
050P/
 15)1
lo
 ££&.
h:.	
ll»22_L
■SI
2
%
torai.
_).Mcul)
15+QQ.±
 j llo
Ii...
00
lb
 im.
QO..
ik,ft>2
...J&k±
 2<&
80
M	
£20
 1.1.1...
po
 £
ftp
 fefL
00
.Xa.ll.
 Si
00
50
Ml
.0.0.
Pte&
ydL.LO
1J0
 3)2).
OQ
 „2<i>
X%klM.
i<4
t/
<\
Bttjtott
mlSLllSm
36L
00
.05
no
3$\
 \3M.
2^-
j&fbQm
jSU
PPOla)
133
7Q
49
5!0..
 fctz
iSL
 lasL
0.0...
 JtiSCL
jOO
00
 b.
Op
 z&m.
 {00.
75"
C&A....
00
5hu&xtf.
;"PB
 , /.
oo
5 1
.QO.
UyllSr..
y
IP
BfeJlMtt..
 %%&
.31
•
Oo
.Lb..
 .£&
IJ13-
ii
(B.&..
5fe	
.ftfoV...
%
03
{.
7$
 IMs.
2£
 ^7..
So
&1
 il
 i*/«
0.0.
j... lfcq.7
W3.
.CjPCcc.	
 ...Jl
oPTti.	
.Eittu.Gaj
J,
 m
 |<?
%±...
13.,^
loi
/s)
 7/jfc...
 ..##1
 i.kZ.l
j?0
.i%.2m
7*/
tet, m.
fto
\i?36).rZl2.
if...
T     I—1    T             T     IT     1  T
*
■   1  " r
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
L
Reference
\r)ifli.
JUL/fiJL
NAME OR DE
ih/Xm
SC .IPTION
/JdClcJL
JI/aju
AdPjd
991)!*,
fa 7)1/1*,
7&fc
457t5
Lf/26?</
&LLQ
L...
QidllQ)
iaks
IB .ffifi
o 18.1
D
30.
.S&5H&.
 iaai
00..
...:..m±
 UD&
.0.0.
Afi.
 (Dm
.5$.
00
 SQQmi.
3k.
MjM
Hi
0m
mmjM.
so.
MJilk
,..J3qq..
JQA.
00
iSml70)2m
 kO&SL
 3qo...
30...
0*
(Ll/5SL
 \5ml.
Of)
 L5.L
 JtA.
OQ
do
Ob
\6tiK
OA.
mmmjjsjL
.7QL3....
6
)!.
i  .
lAbkft'..'.
 Mi._}
c; j£...
9.°.
32/  .a  'J*'
 z££.
.<?.<?..
it   4
J)S2f
<f
372 /<<'
Zfi
31(55
12?
wJfr*4
7 2
03)
1(5
00
j - p.
{of5*1.
/#
\1
1%,
^JjbU
/ j
(Pq
5AKL-
Jim
10
Ho 30
ffO
P<5f
2^33i/2
 5.1...
15
51
n
5)m-fD
LS3
...65
c
SI  .^m.	
_____
v/
if
s&oh/2
jLatt.
36.
 Qlc^il
5k
 435.
00
m
3£
 Lte
0(e
Ok
_/
&
dloW.
5b a
*  f
&
7&/£>
45
' #7
60
£7¥(
15
7*7
%
fffft
<f/>
itaXfe
!....
£</5t>
7*
7/5/
75
C/&6L
fpi7&
1)
£5
06
57o
00
15,
16
15
'(727
l/iP/n
t
2
75
7
7*'
137031a
7/a
"3/7
fi
52k
'
0t
i 2,
&.
ftfi
^
V^
60
J3
06
ffH-
$36
iff?
SL
iff
£
I/wo
2)6
/ifta
2/26P2)
71
60
(Ify^P.
aft//
'sfo
/TO
5te
Od \
fh^ffi
Z*7V^\
1(3
£6
to
(36
(13
/
M
/ft
 M..
73
3B j
f23&2?..
¥
175670
j
r~**
I  /?p3j j t
01/73-/7
Ji AUG - - 1977
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
5/5/
VTotil
P/t/s7(0.
32 lb
Date
//.    7X).
NAME OR
tic 7u yx/Ijls
DESCRIPTION
PtL^/jfJj/a.
^/.acj
.23
Remittances
TOTAL
mTh/idm
./ka.	
(.!....
SIlM
fjllOPJ
 w
laTb
 ilk
m
1
 asm
IT)
 Iktt.
ff 0
... 313.51
QS..
mlMM.
...m£62A.
1Ij2
HQ..
n.
OQ
/<"? 01*7
3H
~5l&k
in.
P>
 ].£./..
po
6331
00
£l\
"?*/•
_>0
«7D
.. 111%
k°
tfCly
QT>
l%o
QO
9&li%
L,
 ifi
OD
 £o
06
37QX3
f^l\
%/
XL.
imkmx
MM.
tot,*
 2Lf<?..
11
)JiU(l5.
7/1
l1
.1.15/
07
PPo<5
-1 2
1 ^r
1(?
 2JL
1$
"7 7
So
/So
3"o
Q /(>
oc
./...(.5.te
~7 t
tJP/iCm/:
2o
OO
1 s\
2<C2
00
10155
V
13
£tM.
f54>J
ft
Mid..
3 off
jfi/rim^ff....
/2~g£
Oj7
Lt&JL
mijT
Wo**,
(65
11
5/
(5
 13.1....
15
............£e.5...
00
/P/O
(22)
L53I1..
<*7
mu/Uc
if
51
60
22
00
P/f
1 '5
\p5
ii
Mtn.tt.
mmt..
..JLIbl.
n
us..
 ji$.2m
ot,
00
53 0
Of?
 245
Mm.
°/s
...  4$
1&
.  ..4.2.
00
<2£3
5h
dx.
S") Si  s\ ._•*}
X C4 QC4
\/
15
IJkhtffii
3(hLcu2
((7Z
££>
115
 //a...
15
J&/0
06
?**{?
0/ .
frf/p
.
/f
Jto
6/56
^
533/
^
S*3
7*
3//*
ff.
C/^CC
ft
po
1,
66
fffflfki.
^_
5$
3*
27
<$*
'" in
2767.
&
0£
5Zp>
1/
fi
/v
^
113151
ff
m.
&c
do
9b
f&%
sJ/V2<f
-#~
7760
A^
/J*
7
44.
&
H
55
' 757,
^
 /JA
(23
J7U
'60
30
<X
?22!
F
C/7l
TV
771
oc
£/7i
00
/$5&i
33
&J-
565
5*
4U
sv
it
2712
i 1 ■
v/ol^/ny< io^v&t
15
1    £'/*
%   '
) r
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
7)  NAME (
//TyiPt
IR DESCRIPTION .if
- ft/fc^l
/<7/57^7
5^77
555,
5W^
(7172
3^/2
55245^
i
ffff/iy..
1
a
5ja/fio
 :jg§
56..
P(
6
5^6
//V
_?.J?.
//>
117.57.1
53)
un
00
¥f>
OO
&?*
/£
...J7313J3..
1/5f
ha.
751
hfr
m
(fo
/3?.
di !
fM
7/JD
00
/si
60
ff/nfb
Jfo
66
2f
/TO
1
l/Q((2
95 l
y
ny
M
>
&
06
2/7/0
fc
&?
22
*//>
00
jljuf
7/>
Pf*
55
flo^/L
\?<fiz
OO
54&t
PC
Sf2
55
66
5*£
(20
'&%
t/O
06
2/0
<3>6
p/t&m
I.
M
t6
J5L
f5'
(f77?j}
7o \
1/
<t
tJJ,
7)1
00
5
CO
(775$
15
n
00
fX
00
&f*
. .
flff\
57 1
fff^f.
J//&
V
J5{6
ft \
i
51):io
 ti
00
 /..
00
15$
36
00
2(?
0(2
1/555
f)5 "
 ..a.	
\/
Ho
pk/Tif.
3io
00
$
56
3W
OS'
&
Oo
/5
00
£57*
?}
5115
<ft X
>
(JfCJL
50
<.<_
j/22
(20  j
6(0
M>
J3T,
WfU'l
20
r
/
7l
V&ftfL
/JlT^K
7
5f
oc
51
£
27530
JtS
<7JL
40
£?fS
U
173/
&\
2* .1
/:
oS
/
pS'l
jClffy*'
ff
5t
14>
It
Tf5
Tf\
..
kZ
/JL
/65o5&?
-
w
5b.
l*fL
25
'  ifi
0/>
£3?
66
7/37
60
5397
1?
1723.
ft l
c/x.
/(/!/>
00
7#
06 j
{34%,
7
0$
'  7«
75
C/TJ
/
153/33L
35/5%
2277
/JIIpH
25
3/399.
/?97
iff/t/gj
a?
5fo7&
ft\
,     .
1
LJ mip  - 1Q77
..Av.b.                 19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
TOtll
f/T/u^TVX^
2%
Date
/^>r^hy>m.
y5Hmi OR DES
/ylf:/u->**5z>
33U&
y^/C
fo
55to5
y3^3^
Remittances
	
TOTAL
\ff/A"
P
1.3,
5f
7K
'K2
.../5q5>..
/>&
 fiJO
fi...
...„..£&£..
/£
23d.
'§*
Mfe
.357.5.
0O
ifjiii
2P..
/(
'oo
t7f*<
2
f77?
3f?Z
75/
-Zf
5/36
fa-
 fl
ff
S2
7*
JZ&1
60
1X5
C/c
a
/?A
oc
25
3
tfz
66
22r>7
V
PO
y
n
//''
H
imz
73
0*
</¥■>
7$.
73f6l&t:
f6/p6
60
77ff
pjo.
a
¥f>.
zt>
...!  P77
5*
</0JL
7>
£/2
0O
Jloff
CP77-
d
yn
<//&
60
*/&>
6/0
T&&5/.
/*
<*>>
h*»
JL&
00
f*
P>0
7^
45
J
/»
75
H
i
9?72
7<3>
Z?
n
57>
'K.
5 Iff
(1
ff/'
l/Umdft'
V
2
£U
OO
51.55.
$
fUi'
5^5
16
Is
41
si
to
... SI	
75
tf/f
oo
<7f/>
OO
A$<t7
5(o
i
"J>2
fyte/2
5
 3...1..6....
m*
56
£/o
..$..5.
&>
66
Zo
020
 7	
/fjf&
J22^
vf
t#
ttfUo
I
fA
<5l
tupL
322222
JKIl
oc
r\
53/2>
oo
f*1f
&3U.
m/>
*ft
tc
/if 41m
OQ
5(3>/>
at
A  £
d
.Jf.A.g...
u
7iUtj3(\L
&
16
fo
60
10
do
..     ml/.	
Of
tfyiu.
P6$*f6»
5(2
6*
l/o
/4
CO
<7^<z^
5-
\Zfo
32)
C^/7
7f>
5/P,
7
6?
oo
 Pfc
60
J*7
OO
Jo<f
43)
¥ff
02/2
/
Jm
'*?/
f r)
_^
/5t
£7*
...     mL...
1
i.m7
/66
?
<
I
6§fa
>\-.
6tm
OO
^^J^i-Zt
to-
M
06
itfJ>
77  l
tf&
5>
<?
2*
JtU
P*
f&3
a>
fl
(20
73319
2o  '
Cf&
f\
137
po
73h
to
1*07
7%
3/7o
2a
57/jf
9h
727/3/
5)/ij£
5
?£%?
97
l
■
17 '   J~ '	
\                                   57/5  v r 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
0 .1*
Jut
.ME 08 DES£R
52/f3'
"73*7.
2fr£<3L
jJr^.
/36Gd
/SP1.
77^^
^W
/4/5
*?
25
I/O'/
74
1
00
7n
——*
bZ36
'7s
+7 t^t (7
£j£
aa
  1
1
(0
iZ/oZ
3L77t
60
53jM$..
Jlt97
£7
el
..A7.±
/.o.
47.601
T'J/So
Ul
7.5
6$
//twO-
272*
il
Z753/
j
C(fr
JtiP
7S
JUS
r75
1-/3
22
70
\ &
73
/
51*0*-'
2?
4Jt
•  55$
/a
/Z355
-y
3
37&fb>
to
06
51
&
2ld
36
'tH
(10
.7°
66
tfzs.
Sf
7o?y.
75
3J^*i/iC
(,6/4
&
iffb
15
rfro.
269
60
3?%
00
fjf/iJb'
h
/o
66
ft>
OO
Jl&i&Tl
1
7
(0
f
06
tl6%
72
06
' 7&
o5'
/3/51
H-
UL.
72>
J6
30
06
>
l/l£>7Wfim
7
7
n
7
7/
|
I   7^
25
i
'7k
7
?A
2)6
</
po
//24
(6
' /#?
00
u
60
5375
75
■   3*
j*
IPf
(7o
/h^x
JlZfi
t/0
&jb
4.
6/66
111
£2
to
/ff\
a6
4-/3
341
Jfl£^f~
_?<_
77
J73>
7
J//*?/
/ ^
1
I;     J
€
5fv*5-
\(
60
ppfi
k
x?
66
/(fijil
X
7f^
7?
J
■
165
a
1555(
fj>
0/&C
/
57
60
337
OO
1
2/3
5
£
00
66
66
1      ^
(7,
/3py4*)C
w
00
ff<
tm
u
53T&.
OC
//
f1<fl
ft
*)/2)
OP)
3/70
06
£7$ 7
1/2/, '■
mf. 1  //J
/Ifc'5
5o
(0
1
2Q J 7
. •
1
1
|
1
IlLiv)
ft A/\
fov
Ii
JilOti
IS
11%
17
m
$
P3d d
lllo/fo
L/4
|
"*  f	
"~
r 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
65P
ME OR DESCRI
/J72&
•TION,
/TWA
■5<53703356L
J//>-
P^CCy/f
PP62
53s2^>
ff/ff
55
7h/o2>
"
1 J2o
So
$1%
00
7
/jf
/0/a04
lf\
if \
|.<%
^
/Um
2
I.Q..
2622
fa
17
:/',
1*/
W
7»\
7717
2
^
<ftyffm
m-
3
oo
29.44,
&
J&f
06
/*
60
if74
*3f
P775
4
'4^'
/>?
6
(?\
K>?7(
/K
32/
^
_^^L
\xlf
 ^
Si
7965/
7*
36f
60
(&,?
ad
357
00
9*5
(J6
2
5^27.
3795
'60
00
3476
OO
0/7
CI*
/oo
1-1*
J/5
fo
130
e>
cf3&
-c>
tfif
'7
¥¥"
1/ \
2>
/f * —
P/Lfrr*
£
h
JZ
t*
jp'$&J
/sC. 33 (a
19
p
i/'
#
2U.
■y
f*
*A&?<
1&
'(/foT)
3&
67 P
PO
f
OO
7o*
*r
0
&
1
f3fjt
2?]
/TI/**?/.
f^fT-
10
177/7
/o
CJ&
07
ti
oO
53.7/
U
I  __?aL
f
$&£>
*(z
v
A5oo
51/500
U\
loZtt
2S/\
	
	
I///
\7
\P
00
ifftmfL
3
76
&&.1A.
J s5//i ^y
Sl 7m
'/.5M
fJL
 70..I.
<rfP)f~f2
p6.2.!2m3..
%5
ti0*
1  _
.5,
fit
M
BjM
f) 3ct. /
/01J15
Vm
1
5
ItfStt
131
txi&N
ft
I -
J*        mm
^^ AUG
3^1977
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
sO(5
^ Total
PyU4^Lm
^70
^WAME OR DE!
/t*55~^5
CRIPJ10N,
237P7&.
5^ff
'pTt^cy
672
(35(^7.
Remittances
TOTAL
\2/5(.
_/
■ %
Jo
Cf
1
i5iV*l
-
kll
n
00
(I a v
F%
21.
M
655227f
Hm
<^7
i
//fo
00
5*1/1
/3„.
7" _
532.
53-
7535
7o
/¥*?
oo
ij£Z
05)
1	
y
•f
/£/•
*7L
f/5?
75
i
55
K,
£54?
(7
oc>
<c
"3/ttm
7&
344o
66
533t&
Zff/
/-£
52*
7&
34
I5L
XJ&f
5e
J&tfL
6c
/<£
Cp%-
c
(77*
60
/*7*
66
777/
\m>S
3o
25/
77
m
yr\
7i%
<_><-
26
<•
siMm
im^
 (3fa.
5Po.
/
355351
4 6>7(1
?*
c/a
(Lf
t/f
bo
ii
*7
T /7%
fo
5Z
Ot)
/3lo5>
62/
2??
60
tpl
91
4f
50
Zf
Si)
tj£70.k2m
/I
s
3t
3371   A
JPTf
?n
7&&
'55
MP.
2?3
'2S-
/OO
/#
r
22-
CLm
i(i2i
f/i
&
" 700
00
	
CfCm
JtJO
00
7//6
OO
9   fa
,1
ffT&T:.
*fi
$5
 3.35.
£ga>
06
J?5fo
OO
/p$117
t<?7/:
13
(/(ji
f6552>
fo
375
o5
71&1
"  ft
j
'aszt»
i
3£ft6o
oo>
/
 ~	
1
1      ,M	
L
s
1 ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR. DESCRIPTION^?
/Tufts' \ 73/7)2
<7<3(65?f
y4//X^
735(357
/fffc
55*Oi&
5t7</74
/2/P>
ty?s3o
^7  1
-£2Ul4
/
t
ffa
<Aj333
\/3f&
7
t53L*j7
M
00
6of
?
/(&
9o
444
00
<7fZ
00
176*
ff
//ff/
7/
Tfypc
W6&
*,
f/55
7j
$w35
"%
/o
00
/*
06
/5l£7>»m
3
P
?<>
//>
%
mff
657
1   "^
%
(ffaf**
ft/US
Is
147
06
Lj
00
If
5o
715)1
do
 p...
00
Hi
K
73U<-
If/7
41
ttn
tff
17$
54$
£1
fft
&6
1'A 5/27
	
	
•
%
Tf/J/pS
Ol
/6
SoZX.
3o
u
CO
t
OO
mi>
5%
5510
13>
W2
§06
U
So6
n
5111
1°
\2
L
fffp/
1
CO
m
15
/7+t
?7
3/377
&
flK*d>
)o
2 js
60
/£
'66
2 2/20
tffff
Si
s
4
32/^/1
5j&'l6l<'
s
fo
0(3
5790
Lo
2
6l
OO
X
06
?¥
00
715/1
fy
//yw-
23
%
M
2=
/f/7
B.
3f4
L
/Ja/e*
3 71
00
9o&t
t>6
^ <#4
OO
l*
OO
Ji?
06
tfJI
%
tM&t
k
	
5¥
£7/1/7
^f /4f3JL
: p*L
60
 S^mm
00
 m.
17.735/7...
fl
f?AA 7 3?
/i2
(7ff7.l
77.
\ Form L.
SEP "   1977 19
Cr.
CASH PAYMENTS
jjf£±
/20-<5/!??\^
55(\
i
m&6..
i
^7
ylf/JtYaJf
/yt2^~
122-
(3l
I?"
6
TS
CWPTi
*&3l
N^ME OR DESCRIPTION
_ v'
III
06
f&fk
Sc
~^7&
./.mo.
QO
66
21
2.oM
22,4,
OO
^K><.
//7777P,
.Mo
Remittances
00
1.371.1/3.
12b
u
TOTAL
5555..
lff>&
7o
ffTTL
m
7/0...
J.LL
oo
.51.6.5...
06
1>J 5o
'o£
5o
21 Joe
5.5.6.
oo
ttZA
.7.5,
554
ZO
At-
06
4o
JO
V
3
7j.
Mi.
-2.
(7i44l^7
Jl
1.5
3sxV
53.5371.
6*2
...tmlL.
.(5lPm
oa
oo
53.71.
*</
^7 If
jg	
fa
flit
/it
73
60
M
no
3(^3
24
c.53p.
55
32.
£2
OO
Jl
5o
737%
6
'f^33rP/3:.,
^L
V3-
/
3/5tm
fr
Iff...
00
$21 ?..l
 ./5b.
/
-5
■3£
6.0.
.57/C5.6?m
il(2...
(27
G
7BSSL
52
¥(0
tm.
i*
5
45
66
OO
05
5>i>_
£/7ff/6
3220055JLf
Tfffl
5Lf
at
bo
2L
Oo
2267.
66
77.2,
66
331
¥i
&l
76.
.27
7,2,
'4)i
7/1/2
/7<
h6
5io(>
1/
/5
/P,
P3J(?/L
f/r^C
km ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr                                                                   OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NA/yH OR DESCRIPTION^.
5l/p/3r'   /l&iiL'
7^0P63c5
yV/55\/
/&o3
/»
53^f5^>
& ft
/&/Aj
TTtL/LTfZ^
1
.'
£7
60
2P7S
7o
St/*/*
C/66"
//<Z5?
5ooi5
7l/
4&7t
73
PpLtJk?'
3<5
OO
/?/6'5c
£o?{
ft
ffl
06
77
OO
tf£>
66
15135
W
751 L,
*?
7/2rr^73
tf&f
u
1755^
8!
Cftc
6"o
00
S'c
00
l/ftf*
\
/<3>
00
70
00
/M
%
0/>
05
£J€&
p
t*
10
/3l6<rrtm
i"
a
^3
fi \
ll//!?
133) !
tz
1
pj*L
 11
00
55
(60
tU)/7/
fo
/loo
oo
ft/?
51
PA
#
p
00
5b
O0>
7-1?
6o
50
5b
&
96299
Clm^ U4*+m
/
?
	
pU
: $L
60
5
OO
331(511
7c
.A535
oo
31/7
00
1771
fi
H*$
ft  I
tTUtifpT.
5770
13
Hf1o ,
"\
1/fiC,
 5153...
00
&,
90
10*i/*
' i
\2
10r
U3
/llo
oo
7/loJi
te
4
00
J.6/7
%
754
oo
PJ,  J 5i f
J
%
Mm..
5
5o
3t^4-
s°
3o°Lb
.3a
L.  1
\t7±*t\
34
<2*>
•J.34
3\24
.3
]
J
\1<
SA>?
 71,
00
53
5o
/J55J2
p
3J13
60
6
sy.
5/59
96
7/1?
5
DO
Cfbt
Jpo
06
/(6
A/5
7
fo
/
(5
t./6122!2m
57
6?/
3*
2L
73/7/3
/7
Ob
4/ x\ A/i
**-/
,. _	
55/55/
5
Idf/io *
Form L.
SEP"  1977   19                                &
■s
CASH PAYMENTS
53(27>^77)^
<*NAME OR DES
5 fl^t^vt^P^-.
/Z756_^
IRIPTION
c^/25355
ffj
536*<z7^
Remittances
TOTAL
?2/2
•mf
Cm/ft  1
71
Mi
7f
3
jfoo
51>
 "'    1
//3>o
5fi
2/20t>
:?/?
7/?/
7/6
)5/-*f/-(m.
/>ft)7(
72
/fy*
7
y/2(-j  l
v~
ffcJ
67
00
¥
5/'
*n.
■'■■a-?r
So
I	
726^
-S3-
Ato
60
/Ot&f
t3>5~
P//4,
(
<3L
\       ^
(70
433
t
fH*-
oo
z2j?-
00
/(>to
Jlo
/ff+6
It.
IO
7*
7/JiL
U776
fpO
5*
i
5^
'?Pl
6/7/0
7¥
 e.
*fwe3L-
_3-
15 It?
0O
C6197
ycj
/ff>5.
/
_$»
fa
55
fs
?£
5  175L
OD
7/f?
60
/To
00
J55/6 00
ffz&Jc
7*
407,
L
uo
60
0J6
oo
&
\
*/
7
4t,
71\
73*61
11
1
(jy
7*
3 on
00
:
c
5/5:
79m.
/3>o
00
um
a.
'Pel*
3*5
(*-
1U\
%'
Un
06
/mi
00
1/1
00
Jo/,0
66
0c2
 (
"PCI
<Zfo
00
5/fa
f/tfiq
O (/
S
to,
(f/TP-
357/
/o
/pit
to/,
00
7Mp*ps
J/5o
04
A%6>5>
/Cm
Ipo
731
2C
/OO
00
im
±£7.
61,7(36
(1 Cm
13
tic
~2/ j
t2
If
(L/Ttl-
..«><.>3..
%(m
14\
\ OO
u_>
00
4-So
00
"^Uo^
H.3>
ppc
^
oc?
\i<P
00
Hi
s&
*5 tb
So
■^.l~svL
.5.3...
y
\^f
\t\
v&?
00
Kim
'  3677
 f/ffl.
V*A$
t/b*
00
5^7o
.53
/*//(?.
I
t7>
5-?
oL
3?f
7&
/c&
po
94t
00
?f*j
oc
loU
Cfcc
.
. _^--»
a3
00
/ti
00
73555,
73k
77
2
7JL
fL
22
(1
727t
f¥$i
17/3
2IA
12/513
 r r-\	
I
1 Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION-
^6   ,
r55H5*2
/57/522U
^(3(6657
P5P3
p35^>
777(60
5537
<s{
Jiff
t—
00
5/7^ -
3]
/fa/*
W
2ft
<»
art
l5
(/16
00
Q
00
77^
\/£
im
J/i
r  55c
<*?
foft>
b'
¥ #■•
ttfy
&
7<f$7
a-
rPr
72
if
52
$
l-l*
a
6&
\  7/
65
tfC/p/p
.
y
ft
i
/U&
>-
■342
fo
-/ff°.
56
<*j[5
04
7
66
27
<rt>
077
9o
&&
to
Urn......
Jt(£/?m
66
lf&
55b
00
06
cfm
5'q
00
/ff^t
^  _
^a
60
/&£
ot
U/if
2f^	
/.o
7&
537
76/
00
t/U^.
9-W
00
f(/6fu
Sfo
55
i
25'
3577
10
iS
A
J
4631p<56*2.
5   ¥7
00
2t<4>
53c>
...m?77
5o
//&?■
7L
4723.
?i
CvTrt^L
9fff
$6
3477
33b
00
CP34
 is:
00
££
256
//^
26
72
&
j2j
t/
I
f/^P-
 BE
do
27
fo
f55U
io
 UA
.0.7).
 M
60
 at
Op
i4fi
1.4,
#Ato
00
KM
!)P?)0
.
l/fl
^Sf
Oo
661
00
1,23)
H1
€>C
141
3/f
$13/
V
\\
4Jti/.
/
L_ &±
5$
itU
L5
111
00
/xff
P
fhii
-';
j
A
2
\3ho.
/km....
21
00
%££
U
55
oo
75t5
06
.J&4
t
$-m
0
ffapfn*
j°
75
/3>
43
f%2f
j?j
_____..
551/
t/J/fQQ/
v  —
—~- ,
Form L.
      SEP-  W.,8                                        C.
CASH PAYMENTS
y/4(P1
Jot.l
53%
^  NAME OR DEiCRlPTIOhL
7?i5x^
6723.
53*o5-
Remittances
TOTAL
\t4p
__
^
ifi
■  (9
 J&2L
/
 312.5^
7.5.
	
0..
M1l
L3
jM
00
£,&ot>
5}
_^_i__
\7&m
Jf/JtO
n
W/
JZi
/^
f
....  74
5Z
£32
7*
5/7
60
Si*
07)
43
oo
Mf
JZ/
<#*
M
00
fa 7
66
-^i
4.
5fo
9i
&
IL
(7
14-
/*
^
^\.
3fi9k
fi
—
C2-
...7.......^
2/60
£/o
00
55¥t>
fo
./7Pd
/
3L
1>o
21?
66
75/31
7*
7/3.
60
706/6
30
1
C/t
<L
/7o
06
17*
60
5577
^
/O
'55
7^
^mS
7077
31
1  .
^JPvPtJU
&.
(/oo
00
7*77
3r/
2/(3
f
&
.;  4#
OO
927
00
97/
OO
&**A
a
2
2c
6tO
3>o
600
4
^1
\m/
d
45-
*K
Itff
.mm......
*t
jl5 s.
WfJ,
V
 Too...
i0
p^
tut
14
ftdt
15"  '
 /
1.3.
 f.A.
14
^W
72,
25
6o
22?
6*o
J,l7
(7/0.
/H*
72
ps
 11
0o
n
00
1
WJ/m
V
'I
1
&
m^7
6C
Sjt
iS
. ?
1 m
MX
£(/in
)>(2l>U4S
mttm
A<ft{
J /6£
it
7  10
OQ
J^fo
60
IJU
7 /
 2,1,
Lo
■M??
5o
717
fa
00
_*■
ttkr
J<5
oO
v'
/f
fi/U
1
27f/7
ItC
mh
35
HI
'A
66
ymMPk.
P
X5o
)06
3773
0/
/3/P73
733X-
If
U
7rto
oc
7/>/£
OC
4te23
(33
' &
74/1
7/
3513
^(0 Y*f
t7o?ff
&XS79
' /)t*<
l%3/5i
/27ff9.
5 /
 —r~t -t '—
T    t I   T   r    r
I         T ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
ur.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
—1— -
NAME OR DESCRIPTION^
/3/(237^    p6>iA
35&oaX
-JJU
5692
5P23l
//p25<^
£/cf/7
357/5
7>f/5l^lm7
1 2^
7
£fo
60
0
1250
(7a
7$f&
Jtfof
fi)
t   	
2/Tj
Pmm.Jm\
 %3L
lo^/
(>t>
3Z3750,
 5&£
OQ
pb3)&0
03
/57?9f
31
%333pt.
'2,
/7*7*ft
1 Jl..
46.,
4
&
(12
'IP
60
?
00
53
oo
/fS(
7A
52>
60
5-750
fl
/00O
$0
fOOO
06
C*mf^"A
7+ J
"3/
	
5 /?
*
144
6(2
*/M
(6
&?
OO
Jo£
00
.1226
ft
t&
77
Vtr.....
&%
&
&££..
fi
00
17(
cffc
Tloo
*>
£06
1/9/9
11 / / v
3J7
2
//TatL
9
00
2i
60
552&
So
JZ2I
00
/P2I
9v
53b
00
5)7f
22
5/^^c
£o33
4$
6133
%
H7>
if 93
7/
473
1/
 „	
*1-Jrt?
I
j   '37
&
f/k/b
_r_
00
00
*/£>$&
4c
/J77
00
/I,
06
Mil
fo
 753
60
55.I&5/
7(
7331
z£Lz
7o
/ifWP"
 1
3(V.
5h
60
2(
oc
1/5
37
&
>^Sk_
 i^.
00
1
00
..mi
Is
liP
Oo
675.1.7...
it
O.Q.
02!/.
1(4
(I
0(-
fi
<
"57
115
t/L
fl
m
a
ff
is
u
r j
Ifr
tic
fm
IS
O
66
 id.
OO
1997
63
117%
ff
-■'Jl
fk.
%/uL.
31 (If
h
621
ii.
mM
35
ffc
2)
^
£SLi&
i
1
I  ^J
2
zU*
77
30
JS37
06
//.
00
17
OC
1(27
/3
55/3
93
27
yi077i7
(71
ifa
5l
ito
%ip tii
2a
1 -
67..
1 .__...
00
ft)f%%\
5c
J.35
Jit 99
7   mf /
00
GCt-*
1/7*54
/3
19(331
J SEF
»-  1977
1C
i
Form L.
k_L             ,.»«..-
u ■ *
CASH PAYMENTS
7/040
^Jotal
Jf/U^r^
iff?6
6/7/5
/-7NAME OR DESCRIPTION
*//f
53ao^
Remittances
TOTAL
\55t.
\Jp7
•
_
 <s
_.
^
 $g(
75.
 ?&
?.$...
—  	
.,3317,.
o/7
...#77l.....
.5b
tftfo
n
JZ37J
1
CO
9/)
iz$/>j/>
35*75
'7
15/77/
C5T  f
555(7
on
4OV
*7
\P®7
£2.
J/o
*h
;5\
00
sSj
Oo
S'tf
00
tftf
470
C(&
c
ff
00
&l
60
1
7/~~~)
f-
^?
^5
7?l
7/3<t£>
%
7^5,
m
&.
/ooft
tX
526
/
<4-
/£
n
2
ho
??2,
fA
t?3t
00
M
00
m
5>3
H?tZ
¥J
1
%5533..	
£/
5/3
h\
/
59357
fr
•*?
5/f<
to
7&
60
(ST?
fa
PP*.
i
7&
15
00
27p
oo\
u&
00
11
06
J015
'50
CPc
r»
7
60
?
66
Wk66.
&
*L
53o
00
.  £0
OC
/
uS
2.
/P°f'
M.
s
S3S5
Ufa
4m
62>
1
72<5l5i.
KL
$Zi$
¥&
/>&
f
<4?
7*
bo
445
Oo\
3G
60
/Uo
00
t/3
fo
27750
07-0
c/tx
I '
5%
00
£1
mm.   	
OO
l7/6£&53l
333v0
5
Jo
60
^51°
(30
V
'777
^/Jd
\y
.3
4<7f
^
*ft5ll
o/
m
)5A«2sPd
\&
i
.../.oo..
00
2
</3o
00
£lk7k
'O  1
ffof/5
21
u
H
00
7*1
Oo
t o*>7
mfkZ^
 £L,
(^
iLf..k
Qpffl.
•
$Xfg
31
1  j
1 S*
1135
00
7oo
002
3>73o
3. p
mil
4i>
11
If
26
IPI
60
m
06
241
oc
7/5(5/
$3t££>
p
V
£?
fk^TXf
3575
7?
■226
OO
Snf?>(
f/
 Zoo
c
J/l^AmC
/U
^OO
55556
/3
f5lP0f\.
/7
Afi
1?
3&)
3
ItffiOi
lit
5f
5265
i/fiX
5/
Zoffl
7%
tsp/l
ij0
/f&iZi
37
,
1
Y>-
1     J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
53/3l5/o-^
(IPTION^
^5/pP3<C
/4/u
Mh
/) /)  7
524,
oets
5/&
'7)-j5^<Lf
f/A
379
0
/5
£o
7f>7o
$>
/75
06
*
66
25
00
2,76
6z
995
iqOGo. 1
1 /X. 1 ^sf 1
M/.JL
31
.2
/jhp7
P.
t^/L
j
mf4
l7,
/L/tTo
-  5
106
6
'od
fftf
'06
/?£
60
9
00
ffi
06
7577
/0
/JI09
4o
x7x-..."
/
4
5f&37,
34
£6o
Sf&i
1/6
* 7/25
00
HO'
64
p5o
$1
t7fY*lt
3135%
P
5132/$
95
ft
i/U
' h*fjJL
177
66
{#?
C/%3
 t	
jd$
11
. JUL*
7Lt
GC 24
7k
\/
p.
/JJ/Tt&f
£3
00
If
&t\
tyfc
5o
/£&
OO
5f
60
%9
00
44.73..
5£
15
&
7335
o5
/ty^T/C
J153Z<7
(75
533/7
56
cfip
f£t
00
/J/%
60
5$
SL.
 70.
66
/*
6b
P.m.
0
Jrt
&
■ (
7b-
•**j_* _ . j-
IP
mmmr
%>
/U*
'  Iol\
00
Atl
l/s
&ttl
%
. A.
00
J//f/7
to
t/%
11
1m
if
i
(7,
mt6
'fm\f/5/7m
Hi 91
10
'3/1/1
P
10
2>5,
.M0
po
w
tTfl
fa
?«?
n
/■
'Hi
fill
W
iff
.-j
If Off 1
r\  ^S^T
Oo
HU
/£..
1227k
ty
>>!%
£p
lit
10
wtkfjL
£k37...
Mil
(ti/W
^^^—
.im"rf
i -
1 Form L.
 SEP -  1977 19                                      Cr.
CASH PAYMENTS
777**
/?  NAME OR 1
/h/L337^
ESCRIPTION
<5j7fi5&f
t21<7.
au
sP/L&
Remittances
TOTAL
•
,
T_
 l/nl
Cfjt
 2.6/.
$V
mm.5jl.L5...
$.£..
..357237...
%Ml.f,
7.5m.
J/Mi.
./..IK.
1&
/Mill
3of(
"?3
U.£.v2.T...
75.2..
4637)
%&>
00
39J1I
?3
5Po
fP
H7
1*
73%%
00
^zAoo
I777
(73
00
<*¥$(>
i^
C(h
C_
ft*
00
\ i ^7
I
1 52'
2?
"ff'
*L
3777
6?6
ffffflf!*:.
JlAo
OO
Zfr,
JZo
PP3
■  /*>
_&>
33?
60
60
7ff£
JLO
lltfffL
P/.Q
1
[S
4
5f
>P\_
7bt>6>
t5t
^&"
tlfo
o5
2J?4(,
0%
55o
(&
7*
fa
yi
_*
txtfi
9o
l¥?
(0
16%7
5/0
OO
/9#/t
so
^
5>o
06
 3,0
J
\^S
Af
5/'
57
3<J6/'Ij2<3i
7H.
f.0/>2.
/&
700
$/>
00
<o.
&
60
f'(4
£>5~
52/
6Pa
ff^m
4V
 %
Co
2o
^V?
CO
£09
00
fpz
fro
/f
CO
1  H
00
t0^f      /*"
y
2*
4/
P)P) ,.
fro]f
fl
5W
6x
2
/57>6>
GO
/3n
\Z£>
tfl
7?7
..2251.1..
00
<71
OO
IttoX
00
3 777
7<7
®m/jCu
C 7/3(3
Jb
7t>
of
M
5....Z.
/JL5
'/OO
i/M
-00
1 J fl « .
1/2. It
1/27
%.
2/L
_-.?.
MM
5o
U jV(
4
Lo94
ipu / (
Jo
6
RQth
91
liffcX
i-&7
1	
I1   !
r    t .
1
8/71
V
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION/)
/773z2^  7/35325
c75h3*73
/3fa
/Zcuyj
PP72
/ff7*o-
27%/
22665;
5^2^
?$7£
(JL
$3?3
hl\
fat
.
/^fe^
_.?
3?0
M/7
&
(7/1
00
14
00
tfHP $j
4117
1
4
k(
..//Mm
Oo
57)0
7)0  '
S$I1~
If
3/
^
/Tma.
¥
00
iZSio
in
£7
60
217
60
/¥t>3>
a
///P6
A\
'/
/fl&m.
/-*
12
133
67 j
//475
\/
5,
<j3ot&3.
£$
OO
/¥
&>
37rt
00
*f*
OO
l*?(>
if
777/
4\
l/J^t.
35(40
It
3537>6
a
c/fe
33/3°
ji
35/
tc
633755(1
s^3fJ5
M
7v
J/5
7<t
2M
7\mA
f&
66
m
00
1
91
(5
if
f/jgU/to
Cftffr*f7(-
 tz
(0
12
536
n5
fo
3o£
00
t
00
1/7{
00
l#H
fo
37?t
%
9/to
13
96/6
/3
6/3
£7
53
Wf
ft
&3Z
_5J	
19o
00
79°
00
a n
11927
^
£,
i^fo
557
(76
ji
5o
jtw
1°
tU
00
IP1
7JL
1%
00
17*9
06
6330
7*709
0*
06
7tw*(-
/ &
1(5
00
l0Z
60,
/(7t^/l
_L.	
06
60
06
/
1
5^
3
2U
- /.
00
t
5b
3(,6C
3o
5L
60
755b
OQ
mi
#► 1
33lwL
/ft*
79,
77
5o
/?//
79
7(
7C
cfbc
1531(1*
***5
¥°
no
L  4^
00
0
/3lt>
7/ '■
35o
1951
15.
ISM,
f/o
./j.7.3..
 //£.
.00..
 J£L
66
77%
79
 7lL
06
t.7.5..2j...
IS
&2p-
i Form L.
 OCT  191977                             cr.      1
CASH PAYMENTS
y/50
' Total
j/yvt^r^
555^-7
^?NAME OR DStRIPJION^
/^f3/3^2^ 5337f3^
5/70
T^lf^o^^-
'775
62^.
Remittances
TOTAL
50tM
t
if
1/
tooo
1
7375
■*r-
§3*1*1
(g>7LmS
1
5tf
?*.
4573
^
V
 c
f/lfafi..
'&>
iZo
OO
$6£?
77
7
Ho
J /flf
66
7311/
00
Hi
to
5%
022
77/0
00
fin
79
*y
3L
ty&L
t
5515
1-7
00
Jf/p/?*
12.
 jl5m
3-
7^1
2%
I96
OO
?77o
0/
5o
4 45
00
/V9
00
■JtXo
&>
Cfh.
<L
l&
60
U7o
£6
Tlfyd
%
0
*&&.
oS
J
^
7>
&/7<
n-s
1&7>
7o
5777"
JJ2l^i32<
67i
00
7&?
52f>
PIPP
7
4?
3
00
M
00
36$
40
3/5
7¥
77*-
22...
C/CL
/55
5/3
(/3
i5a
2^5/75,
~j7l
L
6
5t
if)
53k.
(? 1
 ■(/"•
%i//q
y
17
/^//
*Xm.
5ti(,
ft
Jt(15^
p_
tf&>
00
¥$/£
72-7
sr	
_7  S7
49-
27
bo
.:  110
00
*f2
06
111>
00
2&L
jU-
3P.
5'
ttfr/i
'ru
Tot-l
51
<jrl^a'
•2-
7¥f*
06
3/df
22
f3/*(9
f
fiO
4f
90
5*
00
£&
06
'■/?£(
fe
Cp^Cc
5175
00
J&£
00
75/>5
3/Z-
y
L
55
?7L
*7fpf>
5L
&
JJh£6<
'■&-
J90
00
i//i>
65&
7/2.
1
if
k°
77
0(3
72
t*
d/c
(L
,59
00
■>:*9
00
5^»
5
k^
£70
</(■
2>o
2-JO
2lt//<
t
^5
oc
5
(X)
7&
J3o
**J
tfityq
53
39/
.#s0>It.&~
n
1
—!—-
1 m
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
-
NAME OR DESCRIPTION
//u/Tfy   P5^)A
T/fc&T/
life
/±(5<7
//^/
/7!53^
tt?/f
J*?
1
7/-UA
</.
/c*l
A3
0
/5
^
tPfy/tlj?
Jft5f
(flo
l72pP,
19
ti\
M
2,
.v
ffl
1217
^
'  /^
00
77
00
t*9^
<*
3/74
^
H
00
5
06
fi^
>VU)
140
00
<-/0
S3
 0	
3/3,/fo
1    f
i
4*/^
/7
$6
t?vl
^5
^
60
ff
06
ff$9
95
155/5
7«
 2.
%>
5 2
724
(f\
33
/ft*?**
2
rf(3<3
34
15
39
d
/S j
jv^l
y*
ft&iC
7
06
3?tt
91 \
I    •
9
355^.
*7
\
.0©
m\mWX.
^
"^L
00
isn
y>
■»>USU
UP
33E>
¥>
°6
1.US1
ss :
•
I     '
10
ScJLs
-TIP
<53
//5/
^
I 6*
00
ft if
7o
31714
2f£'\
¥5
00
55
:2>
■ m.....y.,..m.
W y
//
fALm
^^
^
7t$f
?ci
1779
00
3ff*{
97)0
?7\
00
/U*iL
7(/o
00
cfcc
175
A
775
5<t
ffdEj>
■>Vh
A
00
2c
60
27
7 T
7
ft
'  /
Ll\
¥97%
it
1  ^
PL
1^6
_5
^>
A^
i£
I/fa
ff
1*51
06
/fd\
(A
(37?*5
Cfft
£tfl
47
n
9*
77/L9,
57
?5
1
StJ-
7
2/0
00
2/0
a
1
t~t8
.
x/7
6t
2j
It
1
f3l4pfL
4
Ti !•
I
~H75
(ft j
I  y
1?
faJgk.
11
6^
/f^
^
19
00
73
OO
7555
n
375o4
26
{5ryifP-
¥¥£
00
(/'*/%
"7537
(JlAjO
~j
f*>
00
to
00 \
" /s
tJftJ
£?,$
/CiJ
Jn
2353&1
m/CiA~7
I "
^^^^
J. -         L .
£l Form L.
OCT 1977  19
Cr.
CASH PAYMENTS
•
(6377\
55p
>U
7^7
^31
42-
/
Tot.1
/Wm_
(
72
OO
o5
7>y°
NAME OR DESCRIPTION
577713
7/1
ml
712,
60
2/127
44*i 95
.2.32,
15
PO
06
06
7J
22
5t3l7&P~
yJ/tcfi55
15
2lf?3.k
JZ/U
 m.
Remittances
6,m.
*■?
3(
 i
41
06
00
06
66
TOTAL
till 4 m
JUL
3179.7...
22SL
[3
2^?
£2.
.#&
1£
•
y^6j7'n-A
n^H-fco
2^5
00
2i/^2lm
$5M
A
\5
2
1°
11
w
)_._>__
OO
7>lt
\ Wo
00
5-vi^
(oO
153.1
<?s
1.5377
0>i
■32S.
\3>
0O
OO
2P/0
00
/fj.f.±.
(3><5
,<&-
.33.
ft.
tt+
00
hml/L..
o(
235,
?•
*S
Ll...
l6*/'3>*L<
r
23.1.
3^
'7?L.
37
/).
X
/.A
5£06
4o5Loo
*&9$.z
../ft..
(27.
0.6m
.75
00
(//d32>
9.5...
537/7/
J<5>
7f91
5
05
27Z
00
.75.35..
co
im.
57
./
ii
52...
.7,77.1.
66
1
U32i
no
12m
(
6
n
Or
<22
26..
si,
Ol
35*7
52
3*5
7
§.f>/.Lf>5
J2t
6)0
9.9
117/
55 T/ty
OC   73)71
/OO
7$
752.
oc
J.53337.L
3S&
J2l
-7
157/7. ©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
(7/7(33/75
,   —
IIPTIO}*^
7/515*7/
yfftf^
f<2377 ^5 \S/'&
/A
/33lP^o
&&
"?n5><m2
Sfc
l/f
tU
06
1)
itf
oo
*T7jfeCT?
6)77',
;■;
P5
t¥
7
Of)
-nj75
if
ff
00
im
fi
$1*9
10
tf/Tk/ip
7o
4<6
7(0
Oc)
if/3L
£0
?0
52
If
't
°5
1  ft
3<?/1
V
n\
4f*f
.7
oo
Mot
L
9o
00
f*55
ll
37 &
ft
5/
hit
fSf(2
%
7556
fort
5/
2
lla>,
//MUZ..
221
06
700(7
%
3^
00
70-Zf
3/
735/
J0.'
/Q
71
%
/I
9* ij
e**.^r © /
!
\*2
1.1
(fk/k.
/3/y*tft
1. / L
oo
2l
5c
ff&6
'56
' ¥52-
00
77
60
...77.5.5.
It
£f7?
06
afL
53l9o
00
7
5Z?o
00
c/k
f>00
00
...Coo
OO
ff>d&
1*mA
J655\
60
Z5
OO
27
1/lfryv^,
3]	
5'
51
(5
7JL I
1/5/?
C/~y
II
•"
ii
/fk/L.
-*
6
OO
M5f
7*
tf*7
00
1/
00
f/35~
0?
47X6/7
M
/(rrviC.
2>C9(>
66
2ifi
06
6 fa
1
Jfoo
(4/
37.60
00
	
j6  m.
fo
P6
5/0
00
u
1/
15
■  4>
/s\
79/7
91
\mm
a,
/fPmffm
: 22
60
?
/\/\
576/
is
H9
5/
53(7
5/ '
cTff^c
550
00
5752)
oik
O/cc
1
700
00
700
C2>
/ajtf
_ru
m    JO
oo
1*
00
U
37/7/
f/ff0
55573/
5b3
r~
50.0..
?./>...
Jtfi'Z
Try / O
3l77fj...
3D
MZL
7.5.
L/C&lf
Iff/if
05]
i
i OCT    1977  19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
555565%
"3537.
2
16'
{
fff\
mm
t/t.6...
ITf/Tft/p.
dUn5.03
&<tf1.X3...
M/3m
0,3
63
*/,
'/>
7226)
36*
11
n
lo
*7*
2D»
NAME OR DESCRIPTION
/
'Zi
/Jm2tmlA3.f9m.
*£
£>
27p3^
/7/C.
$o\
7m
5.2.1
.3.5.
m.
oo
O0\
(7/j
//&%
(5
7i
zo
553*232367
5/7
'3/{50t
.7..
Q.5.
5£>
Remittances
U./2J3.
.2.3-2.
 95.
f<7>.
00
7 (7/
1.1
TOTAL
m
13
5s
20
-J  mi
Xmt.^l..
£..£?. .
O..0....
TflmP)....
3o
1.MP2f/.
y_
15335..
...u.
¥(7
%.3A
U
7
b&
'O
00
.2 6-0
0O
A
DC.
5o
00
2lc
7o
... w.,
O  <6
.&>..
*f
iL
Ml
5A
(?a
26.
(/
77.(.
A
w..
t/2m
£».	
^4/7!'
7,3M
M
60
72
v/
//
Pi.
m
7?l
73/9
ZJZ
97/3 fi
.537..
'3232
00
<5(&~
/..
1>f/(31
s&~
f7s
M.
OO
OO
C/5<3:
3/31/
00
Jtft
00
-v
555
00
JM
06
/MAI
*f£
21k
602
3(533
0>O
I.
72/2
/PA
ffof
7o
TO
/OO
m.
75[
2/51 jo
Jl
00
3t£.
00
£3
5p
T\3f3f55...
<JO
?(6>IL
&£
<AZ%
25&
fo
67(2
4t&
PA
d
/)■?
3i
t*
.22
0
im.
53JL
972.....
;*rt
7..9.A
,57/
3k//5i235)55/3..
/.MA
£¥o>
66
v..
hM
(=>(
i...-../...:5:
/
3X
j./.
toO
3/f
76
.Ml.
00
45$
S3...
lf/£j...0jm
A&l
IC/
u.m
.72"
.t33/0.<.
«(
32..
/.977L2£,
m..
2i
6
5
1/717.I
55^ J,
{
©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCR
733722726^
PTION^
Jh5
Wmf.
yff^u
/$CW
57/42
577^
(i^
727/7.
-Jv-'
ST
57531
60
5(3
56
S39J7
\jgzB
00
i/J
oo
..(/TJqJ..
3o
&7/>
77
ftdtlt.
*7 f
Wl/f
#-\
\P4(
J
]5
60
3/>i57
tjo
157
60
Wis
\o6
f
¥%?¥
9$
5757
5o
79 Q a-*
fMz
56 ;
CffcL
1/<2
10
//i/e
to
t&cfy
,Jl2u&-
9o
00
fa
60
tl4S
0P)
if/0
30
Uo
(Tl&TTr*-'
J 7
14
7,
20
77/fi
75
i2
ff
/f/fr&r
JlWo
1
5o
4$$<t
OO
I1&
60
$
06
/OXf
f'
5.5.7.1
</D
mhtrf*
5/5/
ft
*1n
11
wJokfA.
 Jo...
o<?
10
06
"77(15
515
Oo
315
00
A
fPA
%L75ti.
.
j756o
60
,3/500
06  '■
frf *}  & (*
2/
	
j/<7%
i\ l\
ddt/m
Id
5o
3/tf
fo
llo
<f55
jy
¥3/1
If
lf6
*o
l5o
00
1(7-to
4iff
7(p
  il
%
/
cj
(5o
/06S
05
91$
%
lf??>
0/ I
9*
*/
95
7/AX £3
	
t5
7t
/£*&
3 __/fe
2
So
/$9(
00
#?
06
Xi3
17
£o
00
5535
b /
c5U>vC
3?4o
60
7f/f)
60
/5'J^'
y^A
5?o
00
50
60
(1
*726Q42
%5
76
//fh/L.
7 ilk?
3
5c
7/675
{$
00
f0*t
9t
in/t
(0
lf75f
fl   j
cth
/AI
(?
Ms
1.1
06
t&iA*
7H/t
1/
00
//>
\J
Ifffj
(73>
tfU3t
ip
j5o^7L
7I39W
?<
16/600
. \
BCT
\m
1S
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
5*
/43l2'i^^
syo
3)     L *  t^
NAME OR  >ESCRIPTIObl
2^264, . fife.
J/Cs
f<f
(ml^^-
jdf***'
Remittances
TOTAL
j fet.
c
"fo
\mm
y~0
 1..
52?.,
JJ/Sfk
*£
 r
60
J.J375...
7/7...
JlfoA
Mm
77.774.
55?o
16
10
6O
//Till.
eJ-27>
^"
K
 '7
7/9
5/3*.
£Zm7
7J3>C
00
5/7?
Jf£~
//&
f
2P
33>
9733
00
1056
&
tfo
00
21237
£~o
TTTzzjTl
51&
<_
J7.6
7o
Jit*
7*
1)
*/
5,
A/y
It
f/73
11
£ij$
1
7><0(p
00
35^/2
*7^
f7o
00
75/3
?Pf
72,
/0
t1
(0
fft
66
1/1
6/3
Zfa
£3p
00
5/
0 0
1
Mlfi&m
-4/
 5/5...
00
A*
0 0
4M3k
U2
2535.Q..
7/2
a 500
<70
2f
{/
17-
fjjf.A
'J4
JLffo
*t
7) I/
d7/..f//7..
P
00
 25.?.?...
&d
31(1,0
6/
7fo<5
55
A O
7/7
Oo-
 M*
52 0
Cf>C5
iz
00
fx
4b. 1'
2.<f
fe
£/n>
ty&i
$3
02
00
—22
9£
"T/lf&lfm-
ft
66
jtXS
fo
C2CQ
19
76
tfo
00
197
'2L.
</
4
5f
^
3l/3f
%
PrJ/te*
%53X~
7/7'
06
jji5j
ft,
£/€?<
■>
to
io
7i
00
5311
00
fm
Mm
/6L*~-
PfJpTfmi
5L
?x_
55
fl
?55
2/
i
/?y*^ ^
37
2S
'/^rA
7<22/3
7L
l5533>
13
Jk)J2h
SL'
55£
77
tf?7'
■*(
...jjp
(/k/zJi
6k
^Zl
fi
/¥
oo
II
7*
SS
41
H
....<_..
((5s\
55ll
-
3.7.5.3
'3l3.55l/(t.
i27M
■   ■2..mmm.m
TIT         T
\        T      T 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION^
Uu/35   JPlB
Jj/f^^
sPj^O
/3/.C/!
j576)2\'
/rff/O'
53515^
ffjff
yd/fit
7*(s3o2>
tOas*.
(
7j2/Mk>
 13..5...
00
(J
U
•
00
617)2.1
7/7(7;
'ii**
' /ol
on
U5%
oc
 kij/SL.
60
3o$3i
ft3-
jSm
37<1
j.5o5z
7*4
5.7975m
/.3?37f356?...
60 ft
94
7i \
fp^yyC
2/700
00
£770
Oo
Cfam
 /56Jtl
10
62JL
fo
/'/3
ns/v
60
35i
to
06
/> Jp
YU<\
to
■54- 2'
p(pHs,
3	
't^t_e_
/oo
OO
7(7)
0*
T^	
79
7\.
t/
*■'/.
/2k
A  3i
oo
31636
>
tpf'
00
95X
77
 ./AO.
06
375.1
270
(Jl
00
60
   »
OO
.py^C
J77o
00
fm
tffrj&
70oz
OO
M.3,
75
■fU\
737
06
1 f
U3
4
A
/fd*
$0
nn
</o
£01
00
7U
0%
£.2.53.1
13)
5/3y)fi7?C
f/76
615
J/1/>
5(0..
66
kiikk
3*2?lO
6>0
JL6
....
*rd/r(
It
f
l%
4iL
.
1
lo
60
/5t/l
1(3
711
DtP
t2 <3/> 2
0<-   *=>>   *f *P*
lo
W<
7/200
06
(066
*
WL
/So
Of)
(.5.5
00
2 / /^l
4) h S  X.
mf ^7 ~> ^.
h
 .JT..J™.
J?o9
97
3
£0,
9-
06
7079
25
?3
60
27
oc
79+
7t
2
0
&t
:_  fl
3333A..	
OO
....j.7ml
fo
lf*£
7£.
^ u
'OO
97
00
955
4
99
00
3$M
00
4o
06
2/0
6/3
0   .
75
OO
75
'#>\
St  .  mf'J
17f\
 iS.Z
OO
737
fa
(/ol75
7Q
3 73/'1
?f?06b
ff
J50pt/t
12/
57/21
<ft
lffi/2
y> '
J
S4i£$
753Jq
Ki
KM
'//off
TiP
L—..
11 1
Form L.
'OCT    1977 19                                    C,.
CASH PAYMENTS
J72)
Total
/'PlPrK.
^3/2
/>  NAME OR DESCRIPTION
/5/l™^2s>- 1 j57/$65a^
/&7C
f7?t5o<6-'
fifd
(4 //•/
/33*<*l-~
3J7/7hf3:
Remittances
TOTAL
; ..._^2_£
<
...A.9A.
73
73o
%
pm*
50...
...J3.57.L
C2.5...
...J.//.?...
00
1&J&3L
M*fi
1
0
36
1&tf?*2
4^
tt?3(60
Xjt*
//>
/ffff.
c/cc
*L
I/0//6
HJL
I
/(&
00
57//*
j25lm
£c>
5$
00
7 06
06
19%
±5o
*2
5;
'fy<
7
<7Y\_
¥.557
5f
555t"
<p-7
<  4
fo
06
59
t20
 (2-
66
23
5b
/
y
*t
ff^<
Vl
jfo/t/
fl
11/ '
6ft
16
7/>/75
57?
_
tfolj,
S<pL
do
317
(76
270J
Oo
7*7
00
514
; f *
1
1/(53
4mm
515/3
00
si z^~y
5...Q.5..
00
5(/53>
jf
^
tf
7<532Ui
ffoW
'7
7Uf
fo
f(00
06
6*761
fo
f
00
11
06
f$3t
00
/If
5a
75i)
5~0
CPCC,
(7-f
5o
(?f
PJZ>
3C$7m
Zo
2
2o?
/fi/1>L
I7i5
7?
0	
700
00
10
..3.1
2) 27A 1
5.5A*3
9
00
&
06
Hf
p/2
:
\S
57
4^
*v
*77*
4
A779
ot>
cfa
306
60
£f
56
273
&<o
0>O
ff&zj
&
<
^ m.
 3.5.
O6
5$o
1
pjl
o5
3>J17 00
55)7fl
O/m
53970
51
7
33?
l53<5i7fy
i?9$74
34 .
"4
-5
l i\ .
1
1
1
1   |
t "  j 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION^7
5//2Z27P    /337qi
&<0i2t5.
J/53i.
//)5c^
PP6k
7/3U^^.
'1166
^(64
-focPt
f
j
p.
7000
6/779...
oJ>
3175
ot>
7fv
1
-   27
(A if
60
f£f*
&
'7
00
7
06
77^
n
•#£;
77...
5
2)
/iht+rt.
f
155/
%
//>£?
cA
<?*9
f6
&?
Sf
7-/2
¥9
Us
¥7
Hi
77/63
\
?°
66
7*
00
535533
*Lut.
5o
0O
5>20
20
7 "
ZZ/o
lf>
■
I
5u5
3fi3^<f<2
V, n
60    Sfk
00)
1(5,
#£>
' Ip
60
9/1
r*
7m
01
TTk^c
1*5*1
7$
JJ155
75
Cite.
2i£>
Ft
 III.
2J0
it
66)
/p7lA5
14
6/J
06
1
9*199
y
3,
<7&6*^
56
372
3/
'  f3
60
900
iL
367f
01
(%T7*?t
l?7*>
66
1377,,
66'
'co
effa
JJ75
60
13/5
... mm.	
/J
M
?'
26
7°
(20
571
3 p
779
71
17?
71
5/ja
H
1/
(J
Sis./,
76J6<,i4v.
* 6d
00
6.12K
05
111
60
J*
00
65
dO
9tt>
1L
Zoo5
fo
$60f
V
fo
^fm?C
f\
WA
7*
60
9(7
00
7/2
A%
Oc
<*$(?
00
U25l
/
2,
7u55
a M
00
41
u
2° 5
3 c
if
Oo
) oCf
ft-
if/)
11)
37df
A r\
17 X 26
tftl
g06
0f)
...j//?,
07
511
1
i/
4-
A /.
(IdJlLc
 JO...
5c
/Of/
&
£$
CO
559
9o
1&41
7f>
y
7
(U*
1
50
2*1$
b
/tf
40
57o
91
35?51
5i
5try%
Uf
?o
7/5
96
jfa/l
I/**
5o
00
M
oO
 u	
(?u79
tx/BS
AD
Z2
93
60
£70?
&
1&35
3*J5o7
St
1.  .1
t
r    r
•
-I
I Form L.
1                                      NOV    1977   19                                   Cr.
CASH PAYMENTS
s#4
xTotsI
Date'
X? NAME OR DEI!
CRIPTION,
7^75
t0
0^te>7<£~-
Remittances
TOTAL
i
/O  1
ffxf'
^Xm
9
//too
^7/y
>/>
5/7/
f>7.
3*51
//>
2J3%f<.
5//P
i^tm
7/>oo
>30
37If
/(
OO
3d
00
5h
<*<4
%%7o
y/
X
ff''
^L
3717
ft
_Sfe
«*-"*^"*
ifo
6>0
*7%7
If
/?/&
3
Co
m
66
55
06
£J55
062
5ii(
Go
52a
c
/*J
06
/At
6*
/**$
'£
OTP3
Jl*
00
<2*
0O
d
j/UlLQ
*"7 J
j  y
^p
57''
K
5/9^
f?
5i9t>
253
C/3c
(5
5?7(*
00
*7f
00
552102
V2
35
(/
55
7>L
fftjlo
f^
S~¥f0
zc
do'H
 141
OO
m
Oo
9/7
0 0
>
*2<if.
7<?<t
f6
7*7
..£I..o
fkTjCi
if)
7
5S
-jd
S3k~.
 f^
bhcjl-
T/fiA*'
o-*
Jo
00
/S
5
w%
Hi&>
fl
Z7/3-
(7-
 0 '
1
n
J.  ///
O O
i&t
OO
7) ^~3.
63
.?<L...
1/
L
Mft
1
Ua
(fo
%o
(J*
I/if
P(. 0//
^
71*
(0
mmjM
60
y
7
5«/''
K
56fi
0
Mt
//3
pJp/
/
tC2
cj
60
555
6°
9*/
(26
M$
0>O
CPo
C~
11$
oo
f?5
<2<2
SlI^O
g
' ti.r
<'
i$5
57c
HF7ll9
^//c?pt*>
ol
2 "
*5£
i ■
•    1  r    ,    j ©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                       OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION-,
77/55/5^    /355)JL.
5223,
S223lSm   ^
775 07
S/J7'
^63mO
327?
7?(/5<><mS
1   -J44
1  %s"
7
/ft/tr
35m
ho
Co
7
9°.
1
JZ^pO
3.3.
7^
/pcL/*
/;•■'•
1.5/3.5
%tC9
95
91
00
££(~?
15/
00
/3>
00
7/>t
Zf
Tlyy^
/jjo9
0C
Mt75t\
6?S
00
00
■
fffA
H
35
Cfoc
1	
/v
610
t<7
/~/3
&>
7o
^
?*
9
/&
2J
32%
^57)5
11
y
2
/fjodu
ti.
00
7
00
ffl
f*
" 197
60
7Xf,
21
fSW
&.
5^r*lC
ff*1*
$5
60
'trnpfi.
/oo,
00
l
//cc
/0<>
thfl
30
00
7/0
00
i
3^9
°7
1
 <
537#/p>
/2
p0\  A
5o
&2%
*6
?o
60
$%o
*/
9V&
u
37fi
/3>
f/Jlryob
&52
3*
fez
22.
(fa
fss
Hi
%25
5/
j
/338>
a	
//>»
66
/fo
06
PI*
1
W
#
'  If
(>5
J5'5}j//z
//
55
. ii
00
A
f
00
/5'o/
3c
ti
00
7.1(5...
ll
7Lt7
fl
<:
ip2
&I1
06
i/f
Ot
y
WMf
 //>
06
 15
41
1
5$t$
I
I  \/
'-.
4?Ac
'  13
00
to
37/7
05
/cf
00
7
00
7774
91
I   l/
4
MU7..
5
00
t/1f5
06
93
06
755
£b
36?2
5t
ftf/Km/1'
M	
to
00
7*
00
I
J/fWyn-
T
12
(/,
12
6j>
I
fT/ffo
fl
1
•^
/</
/Jpu3&
 7.1
00
iff
£0
3.J.J.L
5o
75?
06
9p(J
6,
9&£
¥i
1
5ln*X.
lit 9
56
'3tu7
<ft>
j
ok
575
00
575.
00
72
115
01
7?3
01/
j
54-
&.    [  i
56
OO
$o>
66
(026
1 $
/3/o
1
60
00
95/
77(7
35/3
/ P\ kO
/O
52*77)//
7533/3
22357
?7
i  "
.
i    r
j Form L.
|                                    NOV    1977,   19                                 c,
CASH PAYMENTS
m7U4
Total
(573/
/Z5^~
^7 NAME OR DESCRIPTION
P^/tTT^Ti^/fxm  jpPt/615352
,74/<5
r/M
533to5.
Remittances
TOTAL
•7//^
//
55
ft
fmm
tJSJ.
oo
 35.0Q...
4SS
 X/^
oo.
27037
5/
UlMJ...
""" *o
5J--
2n_
5
2/#
oo
TTTTTol.
iio
7*-7o
00
(JJUlf
77
C/(
e
7(3
Jh
<£/£
oo
h
00
^
2>0
J9f
JZ.6
^2
9
27
7^.
^3~
S5/>5
72-
/95
00
3%70
f/L
P3P7%f
■a.-
53 13
oS
^
t>o
7f
£35'
/
^
//>
77''
Hm
555-f
¥i
*Jif6l22r*.
OmT*
£9o
00
£??t
y:*V
'96676
J7t
7?°
17
55\
/^
OO
£3
IS*
(p^iiif
..35.5....
*ff
ii
22  3
/ff*Z
Tit
!	
31/7'/-
>?
Jl  f V
/^m&
%....
/oo
oo
zi</%~
11	
f
Ot)
77
5&
fo
O/b
//^
66
51671
3>o
&7I
/o
r
A j  2
If
\5
*f
fffffik
P
#9 It
5$
517/3
5'Z
eptif
^5/
OO
All
<0O
V
a
1
Ay
/tm
&
5/5
Oic
60
717.7...
/7€
3£-
Cf&
Jl
676
*
176
00
1/
' 4
(1$
7
00
Jfc'/
r* P
\2
if
4^
7>t
AM
?.£.
'.77/6)5
?&
w#h
7^
<t/^
1^
'00
u
00
II
051
Q 5
t>7 £°
,   573
jzj
C2 is
£T/X6L
(j?9
5
7
00
5777^
71
MzMSi
T	
J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
N^jyiE OR DESCI
/5u5Z*j
IIPTION^
f^/JL
fH/fycaC
/fr/fplTV
fpccj
/53l'5fO.
533^
6567/f
/0j»
i7t5u0232
77<x5
ft
/JfaP&O'
2/3
1
C)0
7
55
f?* ot
367)7*1*
&>
766
00
/ J (
m
fo
J7337</
2*77
ft .
/)
7/f/O
looT)
&
70*6
5o
rftc
£0
06
So
f)6
06
4? f
tjt/ijt
\7*-0\
Jo
66
&
1
(//£$
fo
\/
Ik
4*
su-   XX
O0
{n
oo
lf/&
55
&i
06
?2t>
5c
Lti3
00
Mf
0jf3
00
Cfhr
/&>5
OO
/205
h/3
6/
71
f$
2l)
/jflwlm
Vtt'i
V*
00
/o
66
1	
\/
1)
2/ P
/Mk>
1
A
66
7Llff
M
' 3&I
60
55/>
n
t&fz
X
fj3w(<
/¥/£
&
/4/JZ
W ■'
7-1?
ji
06
*\
0C
fjtf/t/c*'
«*
¥/>
06
t/5
OO
1
3/9/
■
\y
ll
/Tfi/k
T~ &
cc
(?0
fill 3
5o
451
AS)
161? ,
4i
2I>Z5
51
/li*K
1527
oC
1511
of> ii
m
Aft.7
u
...Ml..
'7
P/-\
fo
0C
9/
90
J
Ffyo
H
LA,/
ITIZi
79
oo
if
60
110
ii
311311
If \
137)
75
'oo
17
■
00
auk
n
So,
5(5/222
7o/,(
'  5%
Off
4
oc
t>to^
7/
>
27%
m
fnptnu
 50m
4
157)
it>;
57<3Zl
-71-
70
2
Hi
/M^f
1770
oo
JIM
06
535
00
/55
P
7f9j
n
3/0^7C
557
7S
55?
75
cpx
/5
j/i\Ju.
7/7
06
7a
00
Ti-  	
2/0
06
7/7
20
if
i\
991
00
&>
3/7?77
22/
f$?3
6£>
3V
..I7.53...
iL
///HE.
j/32
&J#L
%z
W-fk
r
^^^^^ Form L.
NOV    1977
19
Cr.
CASH PAYMENTS
£*"
7A
mZfofiAtjfC.
Tffjt/}^*3^
S
)f
<s5
55
S
/;
5
P 277)
C/53
(L
3ht.
515^5
&t?
-2>\.
/ye
m
s3-
^0727
^,Total
/2t^rr<-.
(7.0s.
1
k
5>ate
70
m5
NAME OR DESCRIPTION
fff 75^/6^ I 5751&5
.55.9
£2
7.3.
05
JM.
	
OO
M
06
CJ
51.55:.
\—Fl
 97
C*
7.1
13
6X\
00
0/\
Jo
he
111
00
53*^
74/^535
is/bSst±
Remittances
m
730
375.2.
¥4
17/72
7
5/
TOTAL
6&&3
53/5.
.5.9.5...
00
p
\0O
3375.1.
2.3
ll
3/5/7...
m.
*/9
c.
33.5...
la
Jl/
575....
57/0
7 1
Wi3&
L>
>c
t
5o
 4
3797
*/
ti
W/5
a/...r2l.	
7>t
Yu
z->55ui2.
/3..M.5.
5.
Uk±,
ft
A15
J.7.o.
00
Vo
5f/J
Ji
do J
00
5.5.0..
00
T So
/0
Wmm
P/oiJ/
3(11(5
11
mtlU
J..3..1
05.
05
~53k
Oa
7/1/53
Mi.
5.5J...
7 2.
(OO
.(?.m.Q.
_x
023
J1$3i
 3-0
JZ*o
3.
00
./ff/.
OC
3/37£j
79
260
./0.6
llm
J7%U(6c
71.
66
2f5£
00
.7530
00
3(10.5
/mf_
035
/o
5(2 00
So
'JO
££js
jpt
60
7535
75 /ooo
60
X
u0t/7£
rt
19932
n
n 1.1 k
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES
5c25Z37
CR IPTION,
Tz/fpoyf
s^fTZsu
sffuzJ
/ 2 5/331
5>^~
5^*74
sP/P
%<y
4
57
pffff&»
991
ii jt(,
66
oo
}
JL 5b
?7fT1
t*7/o
270
P7 \J» /JL
<7
00
y
66
71T74'74
17ot>7>
127.
u
5/177.
.(73/267.(0.
7/(43
0
**    2t
c/te
2*0
OD
fa
60
t-n
If
7°
79
7o\
"2}
<4o
OO
A*
oo
ll
tJ5ot
SL  |
y
If)
53k&
5
5o
7(35
7r>
95
'06
0//
ft
1715
f?\
C&
/7$o
$5
j3o
&  \
/-I3
<3/
/£
Jl
*J£'
ttO*'
p>
9
66
9
OO
1955
77
2
J/j
A
57j&f3,
\*s
3
oo
36 It
15
1f&
OO
3f
06
£3
53o
2f4
0?
u-o
OC
2/655J
3* j
r/cc.
7Ji
5b
*5
0/
5i
7-/3>
...17 3
&
7/£
3)0 j
}$M
\
^2V23h
7o
60
J/*
00
(I
j/2lP^L
i2i22)2>
<5i  \
Km2
616
tM.
7
5/1
06
WW
%'
45-1
n
mi...
7iot>
00 {
t
5tr*7f(.
/&<?&
'OQ
&
dti
Jfa?
DO
U>@
00
od j
/1
5&.
Pa.
waa
L-m.53.
OC.
 5
/iO....
...j/....i
%>7
J(7pjS2...
 /
5o
6**1
t*
19
06
971
00
fiOf
7o
 (
V
71
/LtldPm
3
So
(jij
06
jjiyo
5o
(A'
Jlc
J?5s<5
3^
"  f<3
300
04
TJvo
00
7-35
95
60
96
'60
7
Of
1
*i
77JO
'6h
"3/
2)
<<f.4.3(26.
3f
oo
1
oo
..J..97.A
I*
Li
60
75//i/
06
7
ti
€/i
7r
/Pr/i^c
17/4
7*
1.7M.
J/3
3
0O
Cfcc
513
60
5  TO
Y*md
70
06
7/70
OO
6l3tL
ll
SI
lo.  	
7
60
/
06
50J17.
5t
55/3
J(2
57377,
3/
373/75
70
Lj&a
ill
J71//I
72
7,3
37325
*/%
IUG&
1 NOV
1977
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
s/655
J«at
//L£rr^
* NAME OR Dl
/t4p^.
SCRIPtfON
26/^
,020.
'TI/XP
53^=^-
Remittances
TOTAL
|  ^t**
t
Iht
.....7525..
?.o...
To
 ££5.m.
95
3t>l
OO
JT-3^
1000
S,  JL
2
fo67*
175/
5o
TffttliL
65    > !
7>o 21.017
%l5
31/5
TTfff*
fi
iffy
77^
/^23772
<£
^c^-
3L 5*
J/f5
60
7'
ft
*<ff
31
/
s
233
^J0
Hm
/5/331
V
/60
00
I7557
37
£.533.(6?...
/
727.
79
i/O
t.l
5o
12(
00
J//J7
77/0
>/
5«
/&/"<
^
3/7S
5/
3/?/5
347
/&.
t
<2
3/9
£<2)
27?£?
0O
*?</(
00
993
S6h
Cftc
1151
7&
11*
7^
7*^5'
^
(L
/
fa
 ./..
I//....
0
1^7*7J35 *^
£/*-1
\S
55
'/&*/■
'/*t
JoS-J
72
6) f
's
1 260
00
..(/A552.
./Jl...
9*
/Po'i
 5.5.1...
T*
327/
00
53JtS
/ ~3
i<4
U
*ft/t
3
t>11
4c
077
50..m.
411
oo
92)
60
cP  t^S  J/^
O...Q.....
115}
(/ O
1/
V
"M/k/t
7
1/
1i77/
&
f/Ptf.?..
 7d.
0C{
PA.
2(5
1.33m.
3*9
SP
7  ,
Mi. i
<fo
3  jy
5(3>
1*7°
53
2/0 / /i
77 el
\^
W
ff?*/'
■n.
J?95f
25
5555ft
5?7
.<*l..q
fr0
/
79
75
f¥*
(PC
<?J75L
00
57>o<-
75-if
OH
J/JJ
i ~/'f
..765J.31L
5b
1^,(37
m£7/Q...
53Q6L7
' 1
. ../.(>7v7
oO
C/./t/m.
1/.S.2%
. L1m3.37.(.-37
' 0.3
1
T
l
j      IT     T ©   8/7]          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                          OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION -,
735a5t7r    /P<V~
c/37fo&3
/tffT**'.
f6C62
(5/527'
y./l/f/OP
57*5^
6*72
,2224
"fo^-
JT/3
!	
•
2
2&1
Ao
¥%372L
(2
77oi7
29
/4o7/<l
Jo
*—*
5o
7350O
7/<fo
5o
71
Zo
J?0Jt
u
A /9*s\
(55
.
$35
2/33
J2
/V?
555
&>
355
7o
Zb9i
£5
y
%o
5fp5*
ft
5£
7&7
5o
5c 35
56>
M
7l
3835
<1f3
Pc
//ynvC
/7</5
Ue
0751.
f-t$
7*
?o
770
?o
fLf/m
.vW^
6/6)
00
1/0
00
"I	
(t39<f
76
 57d
o°
J3£
3.7.
.£ot>5k
n
mlmZ/5..
66
///
oo
.75.7.5,
5.L
7L/J3L
77
 _5
OC>
3.570A
17,
Hffot
Lf- .
S/llt
fotti
c
2......
&%a
ii
&
s
01755
to
5513131
3/
1
, ,         i.   i.     :
1 NOV    1977
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
2k5A
1.
>s
3>
57
An
mm.
7.7
776
A
V
/- /
'■PL
,>5
>/22
Total
yO
r/fit.
766
>0
)6>
3 37o
Dat/
/i NAME OR DE iCR IPTION
"5^ ^ ^2^2/f^
s5//C
\L1A
10
7.5.
60
7>$o oo
J
755\
16
f>%o
OO
(1.17.1
£3
//if
 i
3J
,7/M..
5o
J9936&
 f/L
If/I.
6
17555m
OO
00
o
?6
/Urn
V
.11.91.
bo
£*
^Jjp^
Zoo
J.
06
Remittances
%55to
1/735.
1<7
9M0.9.
TOTAL
TfJt/JLt.
77J7-
3/
.35.537
1173..,
.A?±
577*
It.
04
0O
So
6 +
6,
t.
3.6.,
33, ©  8/7'          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                  OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES
TJuPTtoP
' ■
tRIPTION
/3cl/7
Wk^M
/tftZ
^ 737*65 C/j
7/32
f. i7 t'/sJ-
ySOSm^.
£53/5
/P/4'
3fc/^
0
/9J3
(U>
71793
21
753PC
/
/3jf7(5.
4  3    7
00
2
2c
Xfo^f
15
/JlJlo
0
f5Z
00
3/7?
3d'
52f?mt
9*f>
05
' 7^
oS)
<m
77<
60
/?<2).
00
tJ2,nP
\4
2,
pfl/A
-   fo
00
/6
5c
f
/oo
OO
1514
70o (
_.
"20
MUfL.
1
yf*
7 7o
OO
f/0
OA
15
 j
(mm
10
66
\jj09
ll
/  /ft
..I..3.1.Z...
/ 0
2<2
Im
fa
Cli/kd'm
....J.6.O.....
OO
JOO
370
1
4 5/d
TJp
vP
%
77/l7..
US/
0O
flttf
05
' A7,o
0
7(3/
fo
I&9
h
/
4-
5/5//
1
7
00
tx?l
£5
u%
11
2'59
£*</
UxPrrim
7671
Jtl
h
21)
—
It
7
26
t/P*
ft
00
3L75
[//>
/55a
0
1o7
00
£7.9.
37
95
20
e/fdS
¥H
3p73*4(f
((.?
fa
167
fo
CM
7o?
9o
7o7
90
ff/Tmf&L
._?.	
35500
200
635b*
60
I
f>t
L
k.
79
^77757
1
b
Ir
^ti
L 72...
00
1
CO
5o
//^t/1)
'35
' 5/m <*
3
953
5j?
77, -?«
3'
/Vr^iC
kop
<//>
J&O
00
ef/x.
/Zoo
00
3/(70
06  j
t./2
71
36
77
^
ills.
(73m>
V
*w
I//*1*?
1/
(/
*  £7
00
67
56
3o<j5
o5
(9o
0       Lf
00
7/tt>
?7
7/
S3
795(
05
7p<
3/<l<<
OO
J97
& \
P/3
.ff 1
—
00
K
oO
fA9<7£
1/5/7S
.7
/7f7
93/3
2?
1 Form L.
DEC  191977
Cr.
CASH PAYMENTS
.2
(5.
'/n'
W36>.
s
■*L
/2f
Q.f5lpf^
d.^m
si o
5lm7(22L?3m
4^.^
CifCCLf.
'J,
mf0^
Total
75t*>~
9.
oo
Date
lU:
NAME OR DESCRIPTION
^>/fc^fe
/4fZ
.3(3. 55m
M.
55
.//7.0.Q..
¥6
37/4
oo
66
6C
*5<7
(Oo
oa
ttT/sO
Remittances
.///J(L
 /<7?...
1./.A.P&.
2.
00
OO
9o
7)0
TOTAL
5J52o
 1
31.M6U
t7 77,
2jO
C/6
f~</
3?
LL
t/
3,
ka.... 27777.
2h.
55.
'24r3
5L..I
/
WM
s7  7
3
>v
3
it
AI
1,
9jl
3
/Ami.
OO
.75.L...50
Mi.
oo
im
60
So
vc
31.535../...
17...
AI.
5a.
00
oO
MT/m
51
6 2o
77
in
7.9/37../.'JL
5i
.3.1
7/1
06>
J.17.Z
255
*/o£
5533
6
d.
<=7P5/.
7^L.
\7o\_
C?.-s
2i-0m-
API
.21
9.5
MIA
re
6"
225SL
h
 /3.Q.
VI.
(>/
00
./..£>.(?..
OO
2£Za
73151
2.9
3/33L
0>O
Cf
U2&
623>
//!//£.
4z6Zvt
7*'
55(76
0/-
55ho
66
\S
£>
t£p7'5^-
«<2_
C/5/3333.
/Tf/fT)..
(I
//tip*
5.
7(5
66
5'3Z
00
(77.
&7\
49..537S&
JT/p
00
1/3.51
fffff/k
27f2
0
07O
7.2...
7
f$>i
^<L
3lti
'1/
3772/55.
ZL-
27*7'
7J
6*7
3730
5
7/
f
5i
96>
Cff/m
9 75 £25L
00
.1.1.9
oc
J(Jb
.355
(264
26 \ D
3o6
00
5k
Wffk
JL.
t4.
(/c,
L
,3.m
r
76a
*P9
7 /
 .'	
?52Jpa 9/5 r
©  8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                       OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
...
Reference
NAME OR DESCRIPTION ,
6m7Cc/326/rf  p363336>f2 P
m j
J5^^5.
sd/333ff*ts
/52 /*/■. 2i
//     m~2   *^~\m/  O
2027/P'
7735^
57^/H^
/yp/y/
7/Ay
?*ff
*
pQ / *~y
9W
71
3J!35i
35/%
95
'/
f£*c
K
/dtpf+y
f
4
60
J?Jt%o
00
Zfo
00
Mm
3/>
23(
00
C/(£\
£*/
66
t^T-J-
CTO
CM
155
7<t
J££
24
60
to
(jLwl**
J76
OO
5lo/
T j	
\S
f,
I/O
 6..5.m.
13
1/5
n
i/6<6
S<5>1
lo
IP*
h
%9ott
M
/
4
fbfw
/
Vyfn
./ki
r
0^1
7$
Tit
530
0C
I
7
//.
ddT/p?
/
I3fft
75
.JJ.lL.
t+
Z£J¥
77
m
*
3
60
3
70
tyi^m.
//
91
//
??
J?//"*/ Ct
»fl
*4
At
/5/a/2%
^Aoo
¥T&
221)
' 12
06
3
00
?fo
of
53/4.
ik\
/Pxi
793
i5
755
t5\
7-13
7$
56
C3,
66 j
Pti2z
7**L
Jto
06
£0
1 r
5fr*
V
37"
a
<g<z5<L
 21.
00
7f
75
^3?/5o
tfc
tfft
66
5*9
H
356^5
ff\
(3prr*t(/
/59o
OO
/5*Po
00 1
m   A^.
Cftc
%0O
60
J566
co 1
//u2&
mttL
3o
OO
33*
7-V  I
7T
11
3/ooJL
//
\S
(i
2f jP
2^k5>o
16
00
99
5b
mi
*/£>
'34
OO
f
6)0
3/3/
fa
7/59I
17
/h^
%7(&<
72
37/00
60
cpc
1553
05
- m
\o5
III
l/s
/555
91
15$
\9J
n it
£557.
1
£
OPO
5
'/p\
4773(0 \qq
v7 0
2/1*7.//&
593
7735
%777
1t\
1    r *-*f  » ——■*-fc—^——=——               ""
Form L.
OEC    1977 19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
^5ti537
^Total
/yt^xrK.
^6 ^sA
•m*   /0
Date
^4
~ NAME OR DESCRIPTION
7*57^(5. 35-/£;5>
/51/<33
1//6  1
• t	
765^^2.
Remittances
TOTAL
/yf^
mfffC,
*3
•t
773*2
*L
Zf
9o
00
Jl
%5
JU57\oo\
ik/OmoA
0<3
CO
 U.9.
J/oo
3o
£&&..
7365^
~ if
&S7
jULo
m670
P6>
00
72?
*0-
?1
oo
no
—
2^7,
/*
7m
33735/...
hSlmm.
iS
f
27  /
t5/±.57.
5(
3f5.L
</£
Jft/rfd.
. Lit o
if c
0 O
0 0
6P5C
Wm
9
00
fa
OO
110
0O
M
4/otsJ?
iO
53k
0o
"7
0 0
?/f w
14
*i2
/o
Shft
3/55*7
Oil
c.
77.
/
lo
oo
37/5/
05^
WAP
L  1  To
fo
f/i
OC
..M£...
06
£0	
fjT
i5
//
~~p	
Mt/TT/l-
/
J3/Z93
o9
f&P*
V
fin
77
o/>
55^ />/,
365/6
It
Ac
n
5o
99
7°
 •/
J(0.
J,
fo
737
6)0
, Sm
5>0>
Z5f9
yyf
tut
235
?*\
367*
5*.
t
(Id**
5te
HI
&I25
72
PP0
/
lf9-
17
59
/5i
53)
3337o
6>0
159
6>0
7/5
o9
C/cc
555
'to
(535
(DO
70Z&-
0<m
L
275.
01
57JI
0>9
77k
vt
0/
7^
OO.
w.
00
'1
57oo
.5.1
y
J2
/£(/'<
1/7%
ft,
ii 77
of
Z/75.
w  a?
oo
335/
$5
m*
2/7:751
e^
CTbt
3/5.
&>
5727
0>O
t^H
/&
^L
79"
5o
7-7
57.0
 /
11
\S
1*
/0m
P.
1p>52
0*}
Tffhz*
72-
311*
tip
777$
$55
0*7
7°
3 //
nl
/31
//
7o
 15
53c
S7i
60
Iff
£*)
2S
JoJ%
7 '
'617o7\0
1
j f
p$*)   8/71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
"
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION^
/2U23I75     /&1*~
/557)MP&f
2? S&
23(7473
Z506*
53*3-1*-
rf7A
^^
0JpG
00
*?to
*2*fkki5j
l5o?
tAti(
2
it
l97oi
7)7.
^72
a
JP66L
4
■ 5 ii
%
00
H-T
^.Ofcf
10
<\o#t
H"?»
P5
^5>
 }ja3
3S
..1.53*3
IX
y
llo
^flSft^t.
JL
po
566S6W
50
HUo
OO
\&
00
IJ35V*
00
.^X^
iS-
IcC
£4olM
 4^
(1/V*\j/1
i-UfO
H^
\iA
40
134-
<fO
Cftc
 1.15.
OO
VI6
E.0
M5.2L
\2
1.1
D° 1    "|{oo
5^-
00
^co
ss
\\^%
i%
1 QO
00
.ii3__d)
52
"2.35T
s%
"2>"^
Cfcc
4*
->■%
<fS
"&
.1.3 Mtq.
Si
2
1*
vw
\/3o
To
757/3
u
3L$
00
///
06
t&$
fo
ill
*?
//lp7^7
3o
51
«?<*
^
^^2
\l
#
/Q^L-
J53
oo\  /pi
(5c
7*95
5£
51
00
414
66
-?/Tift
^
t2
^>
^w.
10
OO
*f?t
tc
£3t
60
X
00
j£?t>
ft
133o
-^
M3
565
¥7
5/5
*J
5$%6>
OS;
9
^/
A/lttk
s.
<&?
06
££75
ft
....J5f±.
P0
tJt
2>0
if 9/
51
21/1*1
77
(hytyC
?u
7f
7U
a
OgHL
157
33
• tu
33.
113
% 195
oe>
95
ool
519/
//
|ip I
3
QO
Mr
JyOTfl'S
0326JL"
J —
/9o7
65
it3237")
07
6?B
5o
HoSii
00
MS%1
A Form L.
DEC    1977  19                                   Cr.
CASH PAYMENTS
^5J5
Li?
5370
Data
5t54P^-
' NAME OR DESCRIPTION
 IT ''  I
s&JO
y^Ttf^o^L.
*/J
353*0**-
,2252
Remittances
TOTAL
j  -f^5
X
179-
59
Ah
r
635
6 0
/>1z
5o
99/Z
5/
/07%
_ /3_
£ff7f?Z7m£
V
03/
ffk.
t$
722-
 "W	
\CjOjk.
>
 3k
So
....... 3d
CO
£0
50
??d
^*ie
ftO
CPc,
50
3lS
.Lfe^.QL-
km
 S.Q..
00
 5..o
00
S.3.H&.
"to,
v/
%
ppoS
H^5i
?4
s3
 ._k(_Q.
op
J5&-L&
&4
 "Zo.
%D
   ..__,"2>T
DO
..63X%%»
00
 It%
00
")0~b
<go
CPcX,
5XS&L
OD
-a3s
00
icisk
L«M-
|    \P
n
i^fc
56S\&\
00
.A.Q2j_lS.-.
 23k
 2&o
OTi
.ium
^(o.
PP^S
%
OS
3$5:
So
[___&
00
 Lmb^m
OO
Wl
00
w
5*
CPoc
 J..i.5
o 0
U5
DO
..&_"}4£>
£4-
y
»*
M(v\-
*?J/
41
00
A^
n_.
m  mmjgg
It
<r
0/
*^2t^$
£2-
53oo
06
^/f5
77
/?/77
/
<2>
75
3f
m
00
15/
5o
/<#T
k.
00
c/c
n>
77*
Pd
rfa
99J52-
6 3.
*2
11
5^7'
?n.
%i?9
7*
3..m.f0<P-
HmO.
fo
00
3277
7*
^
i*3r  ■■■■
223
) /
t>
"fo
.13.
f£
tu
fo
133
00
335
l^
35c
1/
39
00
- ?*7
000
2/1/
'fQ
y
5o
y7)     m
fPf.
Hi_
5io4
53
1/0^2
.51.3...
5p3
c_
/3o
00
1*1
5b
52/
35o>
"654}
a
-5
527)
0>O
5b
00
(1
9?7i
kP
ii
2n.il
y 5 y
fK.
*9/1/6
71
5/3
*^—
7o
00
9^55
'7/7
J^rt
0
37
fo
 m.
00
57*6
00
159
00
9"(2(5
yfc
CTtXL
fZfi
5*
*?
go
£/5/
27,75
TZff
27/
£<*
17>d4
i. /)
13/7^7
)7L/Z
1195%"/
\o9 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES
5Z/a555
CRIPTION?
7^K
/Xd-OTiL
s5//(7oi.
/375Cs/
[/^
5>5^
/4<P
yv/77
TPvtTi^of
^55:
/' 7t&7
mi...
£71
/f(^.
 Mm
op
J
..Ml.
 t.7
if*
333lo
i&
[ /?i
	
00
j/5*
(OO
7557
9o
3o5/5.
QQm
//X6l>qy
SO Ifm
-7
01
OS
9(9
0
91?
(S
cPcc
213^
0
J739
03
J~i3
?3
35
$5
35'
57/01
/35/U'
J
1*
00
t<3>
00
73/^6
I
5
00
5
CO
7s
7/3J13
\/7
73
57^
-&>
oo
\*\
Q°
3-^lA
*K>
 ik
00
 S.o.
00
jsyftJUL.
^0
 lust..
no
MmSi
 m
'7
fTl/Tv^t-
'
 ITS
<n
ttPcc
So
D. O
Ho
00
..si.iL
V
&
jjOXa.S'
<Uc
OO
.\"^1<-
SS
$4
00
mi3.Ll
fto
1%
06
(\Pr<
 as...
bo
..%3m>.X%
^ c
2
&
5J1.5
.  /<t
OO
£1?6
00
1$
00
75
/*
5lf
//
55/7
#
cfbz
77*
06
170
.J3
jL/5y
s
5L
ffeftem
7
115/7
f&
 t?t>5
iar
Jl/tf
.
t
tS
4/
)j7L/
(5tm?*n,
7
 /
00
7/7/1
60
99
00
700
5)
ff(7
*?
1?5f
A
0/5. .
39
£57
ffffl
7i\
1
/
(f
/fjtlp*
 .57..
00
?t17
15
OO
335(9
n
5t>5^
ft-
OPyiTitL
11/
06
1/0A
6P\
CfhL
\2100
00
\53oo
CP\
0P.7p3
"2
*^ 1
(jl
2?
(f\
5o<3
oo
75oi5
57/(
A /J
ft
It331
2P
Z9751
7£1
wr/.
ft
fi9t$
5i[
Mfifty
JZm F L
Form L.
  DEC 1977  19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
m/2^0
Total
Date
/5^^
y* NAME OR DESCRIPTION
71/35^2*.   6Z2/^^
/53/C
n?
7j33^a2^
Remittances
TOTAL
\'&&>
*t
ff£5
2*>
^
&
Pd5¥JL
77/
J25t5!
H(
/7^2
-*
/?
oo
79% 1
533573
£jo
?7>
00
HJ&fy
57/5
ft...
(?f
I fffc
-27
52
__?_*■
<2-
C//5
C_
^3
Jlo
£Z
£d
9°
6C
5?V
a?
5(59
t>36L3>
■'
'
ZZ
m
M
mmf
5o-s%.
II
S^"2&
\\
w*
 -%-%%
cc
#).y
OO
c. o
 UL
oo
loo
2.W
00
Cpcc
3_k
Vbc*
k
(o
%
!»
i^«
^~n.
J
■72\
...A.Gft^.:
 x*{	
.^SiB
l°
So
CiO
3fe.3S.
A..Q
..P.P.^5..
CP<x
 &
ot.
 ^(3k.%...
3.5.
 u
oo
313
00
*H-
.3.311
T3 cP
n/
%?..
Mm.-..
L.
><^
//
5~o
00
A&Z
JJ
^
f
X2_
1/
^
1"7o
oo
yC
^
rffv
£/£•
CL
£-7
0/0
.  ^g
OiO
V
15
A/I',
PJ20P f
71&
^3
Cl
<f/TjL*
.--<2-^
2&
00
lSf/7
K^
fo
0O
M
0 3
<P'/P
.£.
f
<?#
535
?r
7o(?
6$
4^
00
j/fy
0 0
WM
i
\p?
00
%z
00
9/ /K
y
75/
55
^1
y
31AA
22-
/5>5/ >
\-m
J/J?
 7/.L
5ci
C>0
t
^A^
rnO^
£70
06
525/0
63
y^
31
.#
in
^
153
7*
' /»r
5b
3i7o
S3-
\7
zf
/*/
h\
797/
tf/t
^
In.
^■f
¥ 3
.„ (3/..0
0<4
('0
5.532.5.
35
c5pc
C
3
^2.
//.3m/..
£b
AfA
PC
379
7*
S&i
fei
1^
2f
n
(J
1?,
0
43/f)
15^/1
22
lo?
IZZi£i
■72
T 5'-
Yt/i/L
11 /.,  1 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES(
(ZZTT&r'
iRIPTIONo
573<2(l
\/^ 0
J//5U
5222
555£^
#%
/J/0
^
-f/O^
p
..    10%
OO
J
J&
l56,f>
£o
7151/1
oo
 fh
.lC3<57..
7975/
t£
^S7So
?3//>J
f*
lUfrtPQ
f^
47
7J(2^7,
JL
0)O
3ft57
/o
Xf
06
315/f
oS
fhm
11
11*
/fjz
95,±/M.
7*\g»
/(J
06
 15.
02
(3^iPrr^
T   |
//
If
 75m
cz
/poP/i
:0/o.	
1
OO
9
00
6//UL
5/6
\S
26M
57mt
319/3
1 -2
60
M
16J6
OO
5(31
7.0/0.....
to-
#0
I'ifi
■f
7
7S
' L
15
1(2.
J&4
Of
tff
5f
£W
U
t/
A /
/ i
7.1/?
i(o
on
I5$5
7/17
661
I /
3511
%
Lib
 iff...
/>
7/3/
QO
3U1
5\
_
in
 iA.
•
10
t%
JJ3...
iiMl
fi
J 1*1
00
fi Q
1 f) 11
12
3 cm
ni
ILilo/
i%.
If 0
1%Ui\
9n
do
\jr
M$
19.
. IT                                              '
Form L.
DEC    1977  19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
s453i
'  TOtil
/^Paie
- ■
Z^NAME OR DES
——     ^_
2c5^-
:ription
^23/5325,
5*/r
/Mf
sl75ct
Remittances
TOTAL
1. ^
\/$*
7
39
A/>.
*L
 SSL
9.L.
 51.1...
7.5....
P
S.5±k
LSl
i—i
J35.1...
f
5q...
1.5.957...
&&
oo
/*
5 •
>ZA7>S5
/2
1557.32.
£.3
SPA.
/O
/5o
Afo
u
PPL
90>
OO
7/5
^
£0
55J//
311   \
L
ffp/im.
/pp.
<3-
t
(>o
00
51o
c^
3/5^
00
ff5
to
7pZ773\
5<2
v/j
if
St)
11
3f6>
tzIZX-
So
	
■
44
i/at
?POtfi('4L
<M
p6Zo
/ I
562o
5f
 f/f
OO
9/f
& &
•0 7
1Z<f
5,
l<7<5>
■72s
fx
t6> C
0Xf?
57
\5
(Ltf.,2
^ .y'^C
37 x 3 i
5/
3 7/
13>
3?(
"1 ^*~^*
/  -L-3
._,.
175
752
^^J
319 f
75
75?
5c
^5^.
ft
tftf
OO
>t
3)3
111117
fi.
l(>llt>£
SI
•
L
1
I
^^^^^^^^^ /@><?&\   n/71
W               CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
0
FFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAMEi OR DESCRIPTION^
3/^27./
J/t^
&C/4
7%7/^
^^
(75
if/
/4/ffl
■^3j^<ic2
^^fc
1/3/7
/
V
1
'3
9(1$
111175
23
/Wt*
/,
<A
7
75
■5o
1257
9c
1715
65*
my  C/ff
75/)iPtt
c. c/ O &f
/S
Iff
y
^7.
d>2.
6/a
m^
5b
.139.5.
oc
 H
OO
.7.5.31
71
775(
m
3Xo
OO
$576
&
/2
7
52
72
§3
73.
.3X77
\y/
^
4/h&
/to
60
5/5/
$p>
.1.777
57
lotf
13
J3t^?l.
7/06
/06O
CO
553
757
615
755/
5&
Wid(.
331	
70
06
15
5,77
CO
1%
i
	
1
/
_.
9
1159
15
3t
0O
i3?f
rf
A5/L
39
/
75
60
60
7£
3&
m
2/5/
\^
5,
35^5?.
1
 /....
OO
Jltot
0$
'm....j/3
00
1
66
7'36 /
ii
979
rf
357.0337...
19979
CJ/pf/
Cf(55l
Aoo
00
5po
11$
137,
2$,
.Mm..
%
1  -5...
t
/) /Pa
19
Oo
77-37
i\
/i/tJ
 7k
3?(m  '""'
412f>
11
	
1  ......_	
1/
L,
Ui
i9
lo
7/lif
li||
■HI
1.  ___■	
;J	
—
 -■<
^
11 fl 4q
)\
jL.b5i.jk
. JAN
iq
1978
Form L.
\mw a
CASH PAYMENTS
s62t/
yot.1
5/i£77rc
5%
2>a*e
/"^mL_
PmT^^m-
y*  NAME OR DESCRIPTION
/57^^2a.   //3J5%5
7f/f
5J^2-
/4J<1533£'
Remittances
TOTAL
/\fc*»V
/
J......
576.:,
£4
£# £
**<
if
00
5b
06
A5ffS
ff
Cf(5X
7
I/O
00
££/>
00
6257o
00
l
3o7i5
\/
53
#4
7a
M52
fl
£2
OO
57/50
i'£
/Z">
77\
i
(.....5335,
I
t,
P
3&A
<2C>
711
5c
651*3
2)&
Cfbc
 I
7/?
7X>
./(>
P>°
£2/2
?3
^T
2
76^7
T^x
1797
<ft
ffff
1$
/?fa
)
M
75
/tyf
OO
Z^c
25^
y
9
7*1
m
J//575.
5h
33lfif^
^2m
K/oO
OO
^2
.£76,
7o
i^**)
5**
^4.  27
fa
71
CC
7f
1
zf, /r".
•34-
V'
5
fpff
777/u^
S
97f9
\rb
7*
#o
17779
.25.
M
3o
fo
 2°
7s
15
lo
5f
2,2,.
C/cc
V  ^
(To
Jil
626
P3£:55i
266^
o/L
3 is
£333
56/
06
if
^S
c
55^2
"Tn
z$$t
55/
*^>.
/PS
p 5
/ 3
3J.../UPU
/
Ao
3.% of?
3 &
Pfp
19
673
191
7 df5
00
17/5(3/
57f
7>C 1
2) O
"l5t$/3li
ri
14- bty £7
\/
7
6637
/
52&1
i5
5/7
53
2r	
77//^
323-
'53
7/731
135
tlCTfm
 0/3-I--
%.*?..
I u
/.mm/..
 /_?../..
m.
.J..&31...
(fO.
 Dm..
1 a! 75
I 1
/  /J   /
.—
7911
i/(
/) v
U.0.2
n
1/M
S..2.2.
j    \ .
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCR
(355(554
—	
IPTION^?
t53i4<?.
7/5^^5
/fa*
AC&f
AM'
5/3/7^0-
7/A^
c/fp
75jJ3>c/
J.
0
95
~—
(i£r^
ff
/>&*
559
&
.13A.L
15
J13*£
*/c
7/	
r/fc
7o
oc
 fo...
60
55
 3L
56>
59
j7ei/573
Tfi.
/
I
/fLs.
.....2
27),
jf.lt
16
' if
OO
J0J1O
66
Jti/f/fP
$6
6Z1
3*
Ofl \
zfrft
on
/
t.f
/ft/lf*).
rfh/f
32
&.
//SmSm
fl/?.
...37A3...
1.5...
571
3V
1/71,
CO
7793fy
355
19
355
flj..1
tfi.li*
^
 1.3.0...
60
/&
66
5/z
1
101
*/
P9\
*?
3)5373*1
'
1
^
/(
/£>M
5o
/"fo
5)
55i
%
7/97
%
75*7/3
./S3..L
5c
153/
5b
7-h
/?°
00
7?A
00
5(162
Trims
 /.//Am
ot
loo
06
7  	
56/35
U
S
fJL
4>&
H Af
00
site
00
79
00
1575
JtfO
77
9*>
3L75<)
.*
52^i<
3&1>
7o
554
ff
t:.1..P...
 9/i
*7
91
i1
23) j
Qe7fa>
13$	
7°
00
7o
OO
t
h56%
II
\y
ft
d*5-
AMI
t>
517
OO
ltf*<
36
ffo
n
(fTib
ft
773t>^
57>0
Oft
T	
//Oo
06
w
'/fd0...
£t>
00
35On
tfftf
1  ft ^
it  m.
V
/
H
fkfuf.
/
/653{
%
14
66
/?
75
50
00
if
ttlol
io
j/^Cj
A
?>
1(f
tffyO
7ij\
Qolti
ii
lim
• JAN1P
1978
Form L.
t*m
\mt .
CASH PAYMENTS
m7^5
_ Total
Dale
/)  NAME OR [
ESCRIPTION
/*5/5^
^75
"2^c5otc^
M
Remittances
TOTAL
I ^7/6/m
_
P/1
M.
(r.LK'm.
f1
W  m\
70
/)
A 2 />9
jO
*7 A 1\
6?.3>t?.9:3m'..
1c
UJ15.5
0 7
\(f
fsfk/m*.
mq^m
69
&
Jto77
42
//fzZZt
37*
\M9
00
^
53]
7
06
53
53c
*A95
'(70
t/
9
/f^9f
7^\
J//511
021
537/1
K^
PJh
00
*97t
05lm
/i//
/
^2-
1
(6
...  .//
oo
31)7
00
1/*
60
???
P>0>
W&
37%
70
5Lf
270
m/
P
/P5
7*X
J7*7ot>
7*
(J/ts.
*&
fo
(70
297/;
.IP.
7P4
t
t>
&
3l>
OO
A9o
00
j/tfa
7~*
C/cc
lt>5
£>
2/5s
SO
%273*4
0 0
"37
//
(77*7'
77t
JltJlt
77/
£/*■$
37?*
70
6020
fffap
1
/&■
53511
60
f99
OO
,
7&!fi<
/*
0Z0
5
A*
00
J7o
60
3o(3
/f..L..
S
•
JJL
/7  /■
?n.
5/5/7
?i
¥7577
ZL
fffo.
7
^
00
$77
00
$&
OO
7/f
60O
(535 X
*3p
t
/J 91
i6
ft 91
<&
/
*/
i$
/£/
?K.
7
/)  2)  /)  /)
313/-a 7a
$1
JJm
foo
Od
S.Omm^.2
■%> is
53
66,
 /£l
00
1%
ao
4i
OD
J>£x
00
0/43 f/f.
Pl55fi
Ir
'■0I2
171o
5o
tX70
(5> O
60
Oo
A52
OO
1fdt
WL
66
(5/7/2
OO
tfllQ
%1~
V
"7
""27	
3
1/71
0*
yTftoP,
V
16
00
^
16-0
66
141*1
05~
CM
J 11
(0
 Z..Z
55
730
cc
m
*6
AI&
5
1/ (7 1
I  0Pm-"*%^
/5
%
Ii
/tflp^
iff
221
Lo
iff^
00
5l9iQ
0l\
UDPlos-
'
IV
T 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCf
// '    ^7331
IPTION^
y^v
/?m.~      J
/ </ /.
/U^
6^0
f)sT/lJLme)sC
"j!///.
7
 ATI..
00
6
l/o
T.2...m
f) ? A  2
jfeo
7$
J26<7
Ul
1 no/
1775
-Am '
/ft
7?
477
f
47
5
If
119'
75
y
/&
Tfpite
/
35
60
tf£
' *£2
00
1
60
OO
5/7710
ffJ&
71
foo
60
700
(70
il   i
#1$l/
65)
7
17
/7U<
7.   JA
00
iff!
#
77
00
1
06
to
o£
5i7
05
753979
Ohy-H
35/51
7°
3375337
7*
60
cf??
710
oo
/^fo
(f^lk
I
1p
60
jM
60
"I	
h3l57
tf
*/
ft
&P*™*
29
tPO
59^7
7*
ft
60
5379
rt
2 nib
*1
T/nfp:
5.52/
OO
33371
60
■lis
5t>
4
5(3,
*?
fffiA
^-VKl
70
OO
/*
63
I J::
39o^
?/>
/
1/
ia
^fd<
<3fpf/
 1.2,
2o
fU
/tf
f7f
oZ
7f7>
72
35770
7771
ti
06
//AI
OO
//ItViO.
937). L
fa
00
' ?/>
OO
H\%
(1 \
7f
%
it
%
"53270
7-1
/
jO.
4*5k
Hoo
ns
 \SB
0**
 33H-
54
^0
EX)
?-?>%%'
00
CpuL
3-1$
00
...>1S
Jo/T^Ua.
"5o
00
 ....■>&.
31
>/
7r\
(3Ly>ijb\.
 ja
00
 iM
OP
 M&.
00
3-
OO
\J5\
*>
53.
E.Q.
3%^>3
Ht\
3253
&m.
Z2
5\H^
\2
&
!^&fc&..
14
00
^
4*
w
OO
93f
5)
M9
?7>%
n
of
&W7,
*W
0$
01X11
C.
00
1/15
!Sj
1oO
00
XfCt
—?/*—
^/.^
^/
J(?7/o
OGQ/L
i/6
%$W
5!
r
1 w
♦
                   IAJJ
iq
1070
Form L.
JAN
Vj 1 <J                                                                       »*• •
CASH PAYMENTS
Total
J>afe
50~*^*7^7\m
/? NAME OR DES
A5P^m
[RIPTION
257P/5753
/l/C
■15
5U&/-
sl5>45&
Remittances
TOTAL
 ft//:.
^/
_
£76
c
 155
Ik.
 ll
It.
/
 l5l£m.
1/2
/Jf2
00
IMj..,
5o
\	
^m.l.....g
.157/
Qli
'72/
fk
1.11.75...
.tm£2(...
J15Z9
o<3
5/5.
So
759
5o
/&#%
5u
5
Ji
CC
J(
JO
u
75"
y
y
P
^f
?n.
/&(>
jt>
ffstf^
J7C)o
00
H/Ptm
5Lo
C7&>
If
00
...  17°
C>0
7l(4
00
55$
&>
13777
00
ff^^
y*
'j5L<
i5
J2f
00
Jit
0 <=>
"f
Z775
Tip
\2
n
55
7n
5X7i
(Ki
32/3
If*
66
S79i
5*5
\	
5?A&
7
7&-
13
(?o
737
00
(fJUL
60
£*7
a
7fa
f#
/7?6&%
73
*7L
JLb
i£
/eh
i(5
(j
19
t/
$
m
*7\,
1
3o/.5.
'%
3O013
7.5.......
Iff
Co
 £3...
(3-
5^3)
(5o
CA(X
s
57
CO
^9
cro
/5p/z5
'/%.
<22
*7
5b
 A7m
355.....
 /"
1
f
9 J
2
y
19
(*9
7^1
757fo
*$
^
7777**
170-
75/1
00
jtffo
££^
51C5<*
X
(10
5370
00
79
00
599
00
fff^1
es
tal
i?o
71
20
12	
'  1
Z57v
0(1
\S
6/f
55
Pn.
m7
..Zk&B.
v»
.Z5S&7S
3~L.
o_4
i	
 2*1.
00
 SSo
00
 s^n.
00
h.k
£
Vk.
%
355^
t
v/
3-1
*m
...S._."=_3.
L%
 :3q
.(mSLm.
o~fc
Xi
 .^0..
00
_~ 1 \» —<
ri
1\y\
17/0
9*
»
y...
3c
oc
17I0
y-£
7372i^~rr
\7
jl
9o
J7
2°
)7M
r}
173
3/
/%
J22
/7/27
i7Sc
7677$
' l/)
hit '
•—
x          1  r                 1 r
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
b
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTIONS
/2z-&- \2PfiA-
3&ioz5
,2/P
T&eJ
55/5
53350^
55307//
fa*
5
bo
OO
J3%
73333...
So
575(>$
.75.55..
77
S>7~1
uu
OC
jft&Soj.
/A
..t.9.7/t>.
i?t
91
17 '
00
Zfffc
50
1/2
T...Q..
°t
60
iW.
m
753lte-
3
\
imm\
r
J7o
(7557,
5L
l/oo
66
(5>60
OO
rl-l?
1
74
,t~6i
/U5-
H
2)6
Ifif
5o
ill
60
79o,
ii
31370
71
00
/JrvyC
771
?o
99?
15c
Cfft
/1%
/5b
OO
27
1m
1*7
P
/7  /
0A2CI
*ii
3c
00
3c
60
 ,
5(Pi5
1
9
n.
3377f
/
'A&
Jl  ?
00
/of
5/r
3/77
*5o
191
P6
755
93
5-00
20
1o5b
fi
1?»7zL
■j /■■■
&fo
Vl
'57573
*6
75/7335.
17);/
6*
977
C>0
0S3
**/.
 /d...
00
/i
ot
5>,
1 fl
7
6/
 2
It
1
h9t$
fy
/
iL
lJUm
7
fo...
3/1.
ii
' 73o
20O
xU
00
£3/7
f$
cftc
7/9
11
'  35
fl
Of
ffUft
^  j ;
I/O
00
77o
lyi^m.
,#
7/3
15
to
1.5...
H
52*J525)
\r
(3k
3375. 7a
f307v>-l(t-
if7
00
lf/5
L7
57J 7
/-/
if(/£
H*>
50 hi)
^1
(
•J.Q
/f/ijOAf
A
5o
//ii
//%
\fU
f)
lilrllH
IflO
9,1 A j")
62  5 i
00
H
7.3)1/.
■7 0L0CI
5
Uifl
35
'tfttl
fn
wn
iff
r~  - Form L.
|                                                  JAN  19 1978                                  Cr.
CASH PAYMENTS
Total
/5tPh9^/
Date
7/~)syi/yy*~
/> NAME OR DESCRIPTION
/TUf^ls-  ^57/655*.
2//C.
52
/<fip5£:
Remittances  j
TOTAL
fl22
: Qct^
P(
it
f£P
/n.
1%
%
.1
0    I
/tmlpLj
6&
i-JiS
00
117.7...
*^Lr5
J.6&&.
255J&
/?f£fm
5715
t7i
fo
,¥JL
C15
___£
(/*
72,
67
//(
c/o
/
Cmm
9?,
4i
J/JVL
00
3&
OO
735
OO
ff
4>o
%
5o
<2<7
......../TI
_ <72
3/
3/5f>
Wi
"31
&
//
7?i.
*9f/*
51
60
r
57
^
So
—
....cz
^/3/1&<5i
<2_
70
(26
t5(o/
1?
C/3
/o
14
f?t
00
3577
OO
2^
53>
53Zi
L°
1
/fan
5/2
.4
<7
7*
mj5/L
7>5L
l)
i*^
2£
7P31
9*\
1600
5f
.Vl
 7
 7.5.
bl
O0
15.333.
/JL
/7/fo
/3-
I
75
//7c
(53o
57/
66
iH
5c
77*
7^
cfa
1155
CO
/.H55
do
Q 7
iL
7$*7
7&f
P
7/L
t¥&
y%
' 16
/do
15
00
57f3i2t
k2-
700
66
7774c
0
C/c
Cm
77
oo
323/-
00
MG
022
3fZ
5c
fff
2a
(35555\
P
&1
21
0%
Z7
O s>
 J
^
5)
55
7ft
f$t5
Iti
7175
,.         mmf....
ffto'A
 fi
JO
4a/
1/ftftL
(J
 75
<^-j x fj
1$
5^//7{
/
J..4A2
1
P1<?<
3Affm
71
fo
fi
(2 O
(47
'73
i//
11
1
k
1.82.2.
95
*  1
...£?.../. /.
...Ate.
ttibi.
■Ififr
1/33
'Sc
—
$949.
\Pl
.7
Hit/lo
1
•     T
1   11   1
1 r
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
n
DATE
Reference
NAME ORDESC
.IPTION
tPT/^Q.
^
/45/tA/
sgCC/f
Ml*
5/y(3/^
#W
7t7/s7c/
2
5
/ /^
tL./iA  1
Oa^I
UMo
%
(5^
1-1
Ai.
^
57*>
5*>
579
c5'
1 ft	
r,(fr
7/
?1
7?
3?
Sf
5
>7
U
1
!>(=>*
5,
y
5o
J2m
 t
^
79t
io
3*-
1*79
%i
b
1Z
1Z933 9Z
TIojz.
lo
/0
00
9oJ7>
90
0*
7^5/
w.
J/5o*
00
Jigs*
f<t
1f3?t>
^1
y
3/
/(jotA
/
*Y
7^
//ll
7-4
5J/&
00
252
0$
5b
oo
175^
5i
Cfr
1/10
do
0L\o
(60
tU*>
**4
(O
JO
,  //>
00
/ 	
3i79
56,
(9
OO
5^9
^
176/1
z.
.2371
oo
fl
7915)
i$
:/&//?
00
1>357Z
&
1J57?%
ft
>/
c
'Off
$
53t.6..i.27.
37(512
7£.
3$
iffi
»y.c..TJp...
9
.
9X5i9
60
I
.,  ...
' \
1 - ■
1 JAH19 1978
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
s/o3>
' Total
22  m
p/f~itrx-m
(3/
r Date
-    .      ■  i
/> NAME OR DES
2t53P^-
CR1PTI0N
-7^6^-*-^-^
#/4
53*°^
j4s&
Remittances
TOTAL
\?X2>
Jf5rX-
71
/*?!     J
7r\.
J\ fi
7
95
/7<1
3/1$7
fffr/O
1.1...
"66
/>53%
09
611
u~	
0
yl
S
>75>*7
0
7r^
7*/oi
. J/To
51
6C
/£*L
51
35) L
/52/7h7^
KJ-
7.yt5z5)
12?
«-  If
%a
$77*
P6>
A*
/oc
£'?
fo
t_.
J/5o*
j&
Jl5o0
00
/73/>
$9
\2
3/
/m3.37./2c...m
H.
)
7f/7
2
4
zx5zy^7
5p
a&
Z27&.
72
%5
cfa
<i
J  J
70
515
OO
$1
ff/zfty
7^
Vim
£0
oo
p6
00
/)
3)71
j.!!..
32,
 /S
u
y
tff7i
00
£437
ym..
32.
UkhSlk
JUL
T
r    J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
(IPTION.
if  7*~
533oo*7
y/fT^s
/SCC^
2>/2A r
73/J/7^
5331^
51
*fA
/6/41
T^
1
7fa&
79
3%2J(
12..
5o
2*
•2^
f
//Jzute
b\0o
35-7o
3(
CO
fU
5L
nH
Phy^O
37o£
5o
37057
(4m
757
Iff
&z
Jl3
:       51
06
\  3/t
O0
//d5f7
«i
t^/5.
60
 7.0
CO
I
C? / / /
3b
"7
/p
At*
C/f/C
"   79
00
fl
00
..&%..
3o
35
oo
777,
fo
mi
M
f
OO
9
*t
t&Jz*.
1\
75
/.
00
1
i	
3oo5
39
\/
3
/Tv.//'
5 Wo
1694
0(7
foi
Co
6fl1
IL
5(15
IC
5/L
III/.
fo
00
 /Am.
QO...
I'll
5ff
W
iff
^    *)     /  f   3
 ..i...
\/
9c:
iiAip
'   73
00
if\oo
71 01
0$
6/71
00
9*9
°1
77/i,
65o
j ofy
it,
tw
 7.0.	
5(
/o
5(
i m^iy
q (3 / s
/3
7
5
4ffh
/
- 9
00
25/7
£5
f¥
6/>
ffilf
2£>
' t/if
25
i/f/2%
J llm
y
t?
tU&
iy
A oo
///>£
oc
4?
6&
117
66
1323
00
/7™t(
w
oo
2231
00
il/c
22/7
6)6
f/5L
po
1-/0
Iff
9/2
*#!
1'
00
0 .j.
7 £^f-
^i....... L ..
f*
06
d
J / Si y/f
:,.
/
1
tUt
5
OO
Jlof5
5b
(47=
00
/7
00
179
<fl
 32,
60
553
10
311311
£23
ft
to
Ury*7(3
■
cPnc
7/(1
oo
5o
oo
fmfl)
rk	
3?o
(¥>
1 %
oc
Tku.
*%on£_-
7o
oo
7o
00
ti?
"T
S3
V
53
&
575/
&
151 3
±t//f£
ft/
24?iP
fffod
^otfpy/j
i/Z Form L.
.FEB. .2.8. .1978 19
Cr.
CASH PAYMENTS
ff/pf^
TrL
tCL
y0(5
Total
/3/&,
I/-L
?ru
/
^><77o
Date
/jy/&'^
NAME OR DESCRIPTION
T/P/^is/?-.
(i
670
^0515226^
y5t//5
yru5yi.
JOOt
.11.2.
50
5fy5
55to2^
Remittances
To*/31(>
TOTAL
23a£&
7.0.13M.
3/33
7,8...
So
67b
(i
/ff**
/5
<o<5
,/.<4Z
062
77.55
.1.137..
o?o
1.1.
../(?..
6>0
37.5...
3&
7.5/
o
/
JO
oo
'350-3
■/
(fc
7>L
72^7
12
J72%9
13
ff^ /7/y
5/ (7
/&-
U
PM
■1
5o
sC
o5jl
627>
fl//??..
c
3.
5.<33>J/5
ML
5
6
(.
/6&fa
?5
71
Zi
Jti
57
-25.
y/
3
7*1
331/57
/C
33/72
£.555
M.
la.
5.1.
00
.03.
00
.4/
S.O
1 (b<3
$c>
v^
5
775
dmLS...
it
7.1
00
Id 9-
A L7
9 to
00
61
00
1.6,0,
/too
U
00
5U7..P.
Zl.,
±5±
To
3 of
Ao
66)
mj
3L
<37t
..//.
2
620
1/£o7z
0/0 06
If^o
^'U
7.5.
'ML
56)
a
///to*
13/2
x
02>
*2f2L&
?£...
.3.15/..
022
ito.ll.
.7.373.
011
?.3f£./5f?77..
1
L
m/.5.L,57.5.:.
72*1
PC
/..111//:.
IMS.
3c
32*
406
j7o
%
1./5).
00
J7P&
5/
m
7&.5.L
37,
 I m.-..
u
TSJ/ifoa I2Z,
,3.\m.. 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES
/35/3l5^
:riptiqn
5/3^62*7
J5%A/
05 (J/J
/»
#0™
65/3
/6/4
&
/
i/J
 (t.h...
.0.0
 ,9„x.
 Ji
06
J2pJ.5>J2).
So..
i'77
' 199
00
n
ttf
oo
bjo
it
Jfc
06
7//-
f
7tt/«
Opt"/
5?9
75
19+
15
y
7,
5J>
>s
fo
00
?0Z
(00
V
00
27?
n.
339
5o
00
1375
33.1
fl
5f?\
00
t
3/3??Pt
7-73
79
/ffTfa
mv*f.
 75
00
/65
06
(1
J \7aIJ
31
\y
2
/fk£.
►   3o
0.9...
3/
5,P
7.51.3....
15
Jl£Sl
00
 J/
o/>
1:737
SL
/       m
(> 00
90
lift a
500
3.5...
1>2
J5ff
£
	
/
IL
1 /
1
5.5
...7.0.(51,
7o
11
00
9
00
£75
00
tdf
ti
"."' 10
OO
73/9
4
flitf'
~*7 JO
73
7t%
il
17717
35o
(b
75o
90
51 h
62
<3>0
7//\m»
70
P"\JK
iilf
V
1/
Lt
/
fo
/3<t
oo
£/5
&
t37/f
32
S
13,
//dAz.
f
7
00
/5o5
*
..m.....M.
00
91
06
5o?
7o
5/79
OO
j
5!?>v3f
JJ/I
16
ft*/
is
C7&-
je/n
06
111
60
tp/lff^,
%	
110
06
/A
00
;
0
■*=
35157
7*6
1/
Ii
//alh.
 Jo
OO
9
56
I337>
SB
7?
60
1
do
2^7
/ft
1775
*t
Cfic
0170
It
Jlfo
3(
fc/i
«jM_
9°
00
9o
276
Si ¥5
<A
/? 12/.
5o
779JA
w
797
PI'S
fjV?7
Jl
P7>
157/7
Iff/1
W
^1
^^_-^^.
r    1  r   "^^---^Jj     '    >  1    r t      1      1    r FFR 0.9. 1Q7R)
10
Form L.
f*m
1
«»•-—"«»• —■«*»• -                                                                                     VM.
CASH PAYMENTS
P5l2^^
53070
J)aM
—I
/?NAME OR DE!
CRIPTION
5/67/55*
5*7°-
■40*
5**-<3^-
s<31*^&
Remittances
TOTAL
 7^5
75*7
1
7$
~M
M~
 M.
(ZS.
...7.1.5...
5o...
....
 212.
1.53..
1174
00
/ml^Xf?
 1.	
/A
O 1 72 J?
I777-
33h.
ft
28(9bo.
177/7
6&„
OU
117
00
6>0
"37
?
5/7
7-i
if 39
00
-*t
Tffpi/*.
mCLm
tJ1<?
Jo
1/59
OO	
3f
/TkfTjtL
-/^
JL  t
to
...  1.7'
00
?7
&}
al&
\
f
3*7
*y
//>
A>7
5^
337 J1
£S
tT/TLz*.
Sf     mS
/
4 Jo
*c
J-7 17
5.^
/7o
/Jf
io
151
00
7575
/oo
0 0
1
1/6(5
A/3
00
2/4f
3i/3t63/L
'/l
9
a
<?
55
m
$H
i/
If
"72
Ik/.M
J
0ffo
71
<T"
X
^02O3:
2
So
00
07 320
17
m
5
7/>
8  It
00
 .7.3.5.
DO
-Ah
2 6
.......1
3//3L/A
t-/j
1/
Y5
OO
tg-
0> O
<51%
0o
mA5l~
00
2 3 >7/|
... ..    J*
*ff
' p2
(2.
ff/A
f
fU
u
.—j
3-
OCmf
932
.3.55.
/>/7B
./5./35m...
_-?
1
5<i
93
66
/*/>
5o
_?W
0 0
C/755.
79
OO
74
00
jjii4
>/
3
Mjf.
^K.
<&>42
J/6
77P^
KL
76/
91
677/f
.Z3L.
C/3
dm
Jl
57/
 47
00
77>(
06
^/o
00
27
57
7/5
0 3
7
355f
75
</
/*/
5/
H_
/gi>6
cs
7f>5
351
5-
5/fi
t72-
9.5...
00
97
76
75
60
/3i
e2c
/6264
3*
2
f
t£
ft
./..£!
7
3/157
353£.
2o
5<3
115
t>0
x -5^? 1 ^5
Sfo
73
59/h
5k
fj(5
06
/j/B^I
4cf?i?
^£ 2 f s
\^^m
r  1
^^
m1 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
257iP65>4
tIPTIONL;
ptJ/'H r
~y^2%»&*m./
c/302k(
X^X
/(33>7
/3/07^
<3<^X-
7?*f<f
S&///L/
1
&**.*&
(7
f27*i*/J
(5/53
^? 7~*
i(/(2f
w
1
3^
/ 5500 / f
9970
3/
%2
15
'/fa*
ip ^
06
l?3
ib
/I9f
5o
J5jj
60
/5
(10
779
61
571/
%
/ £swlb5'
1%9
u
9fc
fo
cttt
1/31
.
fit*
So
^57%
(0
y
ii
/folpz
*7
oo
1*5/
.£3
ft
66
/Z9
3/
551/4
Mm
2d'
T^jrtnAflC-
...J.5.J0.
'
1010
C/9&
79
79
00
3
2/0
66
*/o
OO
337o
//
5
17
'/fU*
fi
fo
15/31
75
5/77
00
/do/.
2o
3/73)30
75
mAP
3/3C
73
555
75.:.
Do
m
<75
00
75"
7>77l/
k>
/
d
mM
/
£(,
00
lf?£
15
U
oo
773.7
15
3 of7
Jo \
'/lad
100
(70
/oo
00
115
957
fo
157
fo
/
%
f/f/t/
.
f, 15
00
2/JL9
Jo
737
p-
73fz
573l\
3/
15
5&
75
& \
t?97
77 1
4d
27275n>
5
0O
1759
io
/((>
00
n/3/2
Tl/b
5t \
/5y^fC
1155
5*
112/
5c
t/t^i
0$ 1
V
y/_^(
5 2.
5j6<5h
fWf
75
77
00
534
/£>
JVLOJ
....  (
7/
,...(
Ttr^fC
7//7.
5o
77/5
56 1;
Ctbc
(75o
CO
53566
60
1/3
JPUl
13
J375L
13
p^JfyTX,
33
^
5)3
&\
5977
lj\
17
Hi.
/ffdk.
z
So
t/3i
to
5i
DO
w
4
75/1
ii
LffjL
J00
00
7/>o
ot
Z7.1t,
%
//ll
6515/71
02*2(2
i/7
oo
*
*f/>
Z? 5f ti
272nOi?
ot
7/7ff
zt>
? i1" >—
1 1
Form L.
 FE6.aB.B7S...  19                             o
CASH PAYMENTS
J5A
553/o
Date
y9
jtitofp OR Dl
51/c7^/^
j5626^
SCR1PTI0N
 .> .  I >  I
/&2L3
/
y^f(5oCLm
' ^
55»*<
x7/*o£
Remittance!
TOTAL
I ?5\
^
5>o
7$
/1*
t>o
%337
%7°
75
06
t/)7
29
j &&>
7$
pf/'
^
J&3/>
tf
'3/1
^-
T/JtC
to
5/9/
ff
1//)
/im/ml....
/27
s/
oo
7i7
66
77
ty
5/5
oc
7P/ii
2>o>
c/cc
/6/
/ft
06
357%
2
7>
/ft///:....
T^v
7</$%
$3
-40
><7fO*#fi.
.o
r?
0 &
3*5%
?3
ffg/EJL
&
<*53o
oo
71
05
37*
?7
1/t
2t7
J
/ /
Km/
17
4*7
7*.
31.5.55
7o
(STcp,
V
/oo
0/7
£/>6f
7o
1.361
Jfcfojl.
J5
06
<56/
00
Ji/i/
46
_____i_
z>23
5/s
/o
00
oo
iL
1
r
? *5 *5^/_j
J22)
r
tf
J
7139
fo
Taa/u
J
y
5fo
6)0
37/4
fo
ffo>5
U
OO
9^
oo
565
OO
191
Oo
547
OC2
i..L.3(2L.
7o
\r
I?
£/57.
</
//to 3
25.
7iT
 /.(To..
bP>
oo
/357
2.L..
...^-  .  ...
^6i
11
OO
275
06>
J9
t2<5>
/33/
7t
/
&
77^
?n_
3555
ol.
TTTT^
'<Xm
Ji^fo
37757
i?.f
 -c
5/2
/
<62
1*/
60
 £1.
OO
717
0O
191
0*>
Pb&i
5jk
k.
5b
OO
go
00
I
163/
\mf
7/
/5
imy^
1755
H
1/
^L
fro
-d(>
oo
j/yif^o
^<3L-
j7op
310
5'lf/
79
cPb
n
/
>57>
OO
1c/0
oc
7%>
00
5/6157
i9
t/
ZZ
57
■yy\
1
570*%
71
xJ/L**
^-sa
...../5C
\(06
J1J55
H7
•"jt&
c/%.
c
75
'oo
&
00
1 3<(i9
ft
15-%
.SL.
f,
W7
'TfO
7/5
So
 tM5/5
5S3L
/0 *T
7/65/
l7)5cl
?7l
*y f.
: 7171/
f4 £- .
.
1
1    J 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
.'
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
37Cl1<r  7>\5^
37o€dit
J/fZ*-
./573351
/P6/.5./22
53A«
577/7
///jy
51
77579
'no
/
If*/***   ^*<S
• *    i
777II
5,
1 72,
f\
4&
<763
'ao
JOOO
77o(f
20
t/>t
0O
*7/7
5i
JtfcL
53/tM
54
0/t5o
5i
Mi
76
5b
%
2c
J/5
5/23
>/
£h
5h^
i
QPfo
fl7
15
ft?
oo
c2(o
60
7LL
■
7/tl
ff
/2»7^(
*? /4f i
9*.   ' G*   '
15
2151
Km.
5/1
15
5*.
1/1kt
75
20
06
fo
M\
xtsri/
71
\    *  \
%
0ju5i2
^
OO
tjtft.
i/J
J?3!<t
00
lo52u
U
t
*./>//.
/5/3
&
155
U
3/751
Sf
j
V
f) i
f/ifh/
f
9
oo
735-
5/6
/5%
00
)100
Jl
J66*
'(
■*&7
7$
5S
'   73
13/
P//\  J/*""*
1
2/
//P/tk)
/
50
4224
5
'<  ?5
'oo
f?%i
9j
Jn%
9f
/py/yC
r
J7oo
00
3m
03
6(7)
'
I    ^
„ <
'/k*
ft?
00
1&
U
f 5
i20
175
fit
7/7771
71
T/t^ic
710
OO
$4*
0*
131
f?f
33
272
% \
*3K3Q/2
/£7\
•
 12,4.
00
7*1
/(5
tfzC&i
\p
<PG<7/5
/A3/
15
0s)l9<
V/
3571
5o
2(727/.
fe
?7*3?
(>/
V
^y
W£
c
4L9tt
65
fuflL
0
19/5
1l5d>
as
^ ..
t
1
1 .
FEB 2 8 1978
Form L.
19                                                     ,»_
CASH PAYMENTS
—.1              l                 —  .                               S)
/242^7fL
Date
/*
^7 NAME 0 \ DES
5C5^
z^J69f f^
c53/4P55*
y*2^
5/
5/A/3Z-
Remittances
TOTAL
_i_&
2P-
JU7
 i
p/fts/'/
yi*
 tU%
*
71.
...7.95...
6.0.
 1.0.1.5...
./.£..
...5gg
0.5...
7km
u.
./AM.
7.3.5
 J.5..
0.0m
1ojjZ
25
73/%13/m
2/7
if1****
t^L
7o&
<XJ
17I0L
&*r
7/62
7
/a
7o
00
37*1/
00
67
OO
*677
00
C/^c
/%
*1
00
331
00
j- ' f
"J7
&t
51
Vi
3fS f
(I
Z/Of
0 /
/i si// />
d/t/t
2131
4?
(A.
O0
3 a
C22
tyCct*
t
Sf
H
 -£2_
if
7m.l
rt
t/
15
7)/1.7/l
2J75
5/
77 ,i
0*77/.
/
2.
00
03LZH3
/f
6/tC
20
62
(5o
15
00
26.J
00
30,1
7o
ff
j   1
u
/Uf3h
V
/£3*
*  73
/Ji/o
ti
00
7753
7^
15.
002
79
00
ill
/TO
JlS/i
o&
s>fiM2
^
*7
'/&/'
JVv
/f?9
ft
&7
<7%0
00
f9/5l
-5/
19
200
//2>.
1
f
00
¥3
206
<362<L
267
53>
£33.
£j?
f/23C
y/
A
55^
^6
2ffl(
0
a
</U
;<2--
K¥£
3/3)
£6""
57//3L
n
5(1
6?
OO
53
5h.
Ml
OO)
$mi
31
JL
3C
60
3°
6767
. 1
375/51
1st
30?
//33
 77.351.,
15
\S
2T//3
1//<ffi
HI
27/\ i/P
Tb/fffl
9/53'/
/C
	
	
fx
	
1
I    I ^JHT^v        ft/71
<*&                CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                      ?.
  OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
r
^AME OR DESCRIPTION)
J5/533725   /55*jl
1/55*7
/6J62T.
t/662
555a
5/55^
-fffa
,42/
/
1
pooo
372/1
iS
Tifa/t
/
/iff/*-
/
7
OO
I7t7
5(0
iZfi
$0
55f
ff
#4/2
7/
7Jfy>/
f?(
6)(
m
60
(Ac
?00
00
fae
ot
A  Io
ffiw6*
t%
0m
s/26
£IO
&
00
1
447/t
"17
A
fjfolb
:\ W3o
5
50
7f«5
&
' 34
00
77?
4
Jia
77
;/
/6/7y*77C
3?/>
75
'23/
3&- L
OJr*.
//*
L/6
fa
Jk
1-/3
/3i
56
tfcdfc
t
7*
0/
72
60
6}
'■
1
fi" I
3339
\S
"5
^A
-   2l
00
f
5o
Ifif
15
■ M
60
6
66
5731
(()
977
nD
t
727
17
1.5... 1
71 3
//wiL
TfTT?
IS.
J2>
tfJO
355^
m
<%
..2/3U2..i
75{
J
}a£/&.
. ]/o
of^O
$ !'
II
\  V	
I
/
2(5.
l772
 £/a
oo
5o
fM
oc
2(o
00
 io,.,
06
1/1
oo
1/31
°i
571
00
515
4
00
fto
*6
5to
/'ll
7/6
1/
///>
//>
53.0.1
HI)
j53k\
6
9/...C
JJw
I
50
u*
2>
■  to
00
tffcf
si
/loo 7
Sf
l/WTli
J7i
I/t-
Jf
ti
5/ 1
i
If/
J
h
/OIL
7>o
06
1p7
2>
U
OC
73$
ao
/Zi
?.
3S5
5o
7>7/<f
71 .
060  1
cfk.
5^7•/«•
i
J79
oo
J?5i
3	
7*
po
to
20
0
7777%
7J.\
\2
1
/5U-
M
06
zl
5b
1/57
To
(7
oo
5
oo
£2?
6
7010
oo
01737
(7
/3h^C
9oo
To
9oo
to I
50
00
1 5h
00 \
5/3
551
51
551
a
I]
poet
Vi
37
00
73
60
$t\
*20J7
60
t/O
J  *>  -   "J^5
*
.jl
O'tOO
y              /
("^ P^ T*"
CH3*Q1
ll
4J5O ■
4 1 1
Form L.
MAR..   1978  19                                     Cr.
CASH PAYMENTS
s*(5
Total
33573o
Date
y7\
^ NfME OR DE
/5/J5~*0a^
/z35(63^-
JCRIPTION
y/7t25
/57/(5
, 45f
 > e
5ed5*X.
/if*/*
Remittances
TOTAL
 2^
\pi
1O0O
5
" 1731
i>$
71/^
1
iff'
?3St
S5y
*(,
(7,
Z%?5
'3=5
 X
jfTTii*.
23.
(323
/2 /? *
f
s^7
SB
72
7 3ft
73,
/Oo
$'f
526
60
77/565
<.5
*5p ....„.,
77o
OO
i2*?X^j
^'i*~34' m<.
~s
X
'y&p
??(
3193"
20
3J>/93
7°
6.5
c
ff
00
3?
66>
	
/^75
&
7
«5
91
ft
33?£f
.
S
13
2&61'
^L
t
77/J1
if
f=/.2//J/.
%/f/M.
(J
f
237(0
66
s
59o
11
3/3^
35
<
i/f/yi
St
*1
P.
26
/73
oo
57
06
Jl/f
53U
f
'513777&
2
,575
0/
57/O
5/5
29*10
7>f
1
f,
Vflft
/
5919
75
5/77t
'(Aim
1
/4d
do
2
 5L0...
00
3677
73k
7/24)
l(n
(0
c5oG
oo
mO 6 7
Od
3£o/
3Zm3*~
/
/
6?
&7f/
7ft
3%
dtf*
-o
71 f
2o
/ %
oo
1773
00
afc\
^
^       mZ
06
71
6>6
731
606
(477
&>3e
s
0,
g*fa
1^
(1/3
77
i
2*
02
6655
7?
/&*}l
7
'20*
1
60
£9
t5o
Zf
66
95
4£
J<3>9-
?L.
67S8
7 3
iS
7
/*</
7K
7?44k
1/
c
5y
/7)t>
OO
555$
5-7
///
i
17/1
00
I7ti
6>6>
/3ZZ\
y*
6/^
TLrn
$1
57
31
07
t
/-
h-m
l57
/  f>
I   I
1                  _J f
8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
1  ■
1
NAME OR DESCRIPTION
5&25^7
/2P2*l
-55C2
'/»
6  »-|
62/2
y^77P
I* 5**
■0-i
5p>*wc
 '2$&
/9
00
PO
ff&
JL
I
J / 7.
I33/A
 m3.P.J~m
3/07
67
5o>
5^7
00
77
00
639
ti
/155
/'
/133
to
Cffa
7*
00
\?*
00
t&U
\
So
OO
 So.
40
OO
//
fkiy/A
f 1
55
3&
00
75222
1iO/7 )
57.07
/
/
f
/L&*
/if
160
5
00
J£f&
36
190
lJ5^
3355
64
t**>
m "5
6$
757/7
ft
537r*2(.
***'
?16
00
310
06
7P<3L
3757
oo
3757
6C
2*4*
mA4>
 .//(>...
66
/to
(2C
(5t2*yif
U
 1/1.
5i
3       ../1m
5t
y
4
yff PL
$(?
Oo
f-7
So
ol.0)£Om
V*
11
00
70/
€
3./.J.3.
317I01
£5
5c
5h*£~
Zff/L
5a
, /
(f/t/uiu
1.	
 (5.0.7.
00
../10.(7
oc
61'it
jfo
(5
fo
ll'
(a/
': 55	
(
dtfx/kO.
10
00
7m
to
f1
Po
6l<7
%7
5/fa
(5
ff
1*
ti
lo
JSp«
00
/
if]
7L/L2.
7
/7
0)0
#97
5c
2t
00
f7(
fo
2P
Cf&L
to
t%
73
Ztm
yTJ
£7
17/
275.
ti
755%
13
7
P
2dd
3>
/t?t
fo
£7J.
<&
S?1
?/
M/
ol
^%
96o
6/
?fo
4
'm/at/I**
L.	
37*
60
37*
60
SI
(5  <
f3
u
\  1?
'A
Si
385ft
1
7
4
ffslh
7/yv^C
:. 21,
00
my
m..„35..m
00
7p5t?
aS
(2>6
7)6
1
po
...5.3.5....
77
33%
y*
' W
oo
I f  —
fal/fr
a .
7o
2<3>
7"
/fil4^
}/
(■
5o
> '..
fl
It*
OtClllQ
k2
13&4
MM..
.....u.zf„*i..
5.0.
1&L10I
3/l1
^^
....................
^5S5?5t
—J eMAP 1c
1  1070
Form L.
i
""-m<  ■«*  tsio                                          or.
CASH PAYMENTS
•^Total
p35tJl*™*'
^2/72
J)afe
(TTo^f^7^-
X^IAME OR DESI
/n575~<
:ription
222^
5/<35
■ 50
^yU^
Remittances
TOTAL
 7/356.
ft
//>/>
fo
ll
V
705
«SfC..S;..
 /£:/...
£.£
.2/735..
\ iJ5z.
;
*9&m 7 ^t
73373/2 5
iftfl
_
3/50*1
.5.8mm
Tyfaj
t
/:2^-7'-
*l.
(
7ffL*
\  /5
~6<2
/So
00
¥3557
77
f?A
/
7f&-
5t?
3£
333
P6
33oo
fOO
177
530
53/5
c
/05
5b
MK
So.
y//>
ffft*}
27,
373
533
2>27
53
(1
^75^
77
yl
f
A*
l?\.
32725
z*.
/62M^p^*
75P
/$o
00
23/5/
77
((4 /
-,7.
-  13
?o
4. 37
2tf
i&&5
.»<£>
jtSz
9o
tf
*» y  ^^^&
*y5
76
pf7#7'<
*L
330
1(*
77MiP3.
4/
35J/0
00
57*>l
2-3-
(3/CC,
 t((>
0 /
_j_.
fr
JL£L
OO
3c/
/ 0
^
^m
£s
&L
^53&a^
.
itff
<7C
\S
9m,
5m.
&P2<
\)
1/22//
7h5..mT3.m
75
5&o
60
51771
55/T
fro
^
OO
#A\
G6>
// 2"
/ *&/
'(OO
iMc
159
IO
/5~1
IO
375$
5? /«  —
fi
11
A//5.
/&U
00
5 /)
53H7>>
\m>   !
"MP/
70
/.ft/./.....
£3
K
Uv&«*>
£2.
/l>#
00
(?5*.
/
f3P
/2
to
733373
5^
/d
00
JfffL
/o
1551
/3>
7
13,
ff/ff./..
55'
7r\
7n\
mn
(fk
/OO
V3
J70o
■c^r7"*2*
Us?-
So
60
3l?f
ft
04.C
■•*
18
7>
5 ¥93
<?<?
/U7
067
555
7/>7%
_£*«.
y*
5<*
2
3Z0
OcO
H*
<06>
0
3757
±1
\2
11
55.
ThX.
.-
j7¥S$
67).
11S3
6¥7
59
So
(20
7173/
i
^2
173
<2f<?
l?0
00
4.71
66
\Cf*
JL
17$
OO
19S
/f2*6>
't5
o5.
Jlo
66
A0
OO
1
3Z/>f
7/1
£\
525
~7p*
73/>
' 37cS2y
~?S   J  /   A
\ / Q
\  1
1
■
£$5?6
'   1 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
,1
^m ,
DATE
Reference
NAME .OR DESCRIPTION^
(5/(^5/_  Tm^L.
^1  A
/&7337^ ,
4faS
555
/5U^
66/27
/&/5CI
t/7/5&<^
li/vo
7ff
/j*0*am
 M77.
J
0.A...J.73L
oo
335.171
35
(S9
oo
1/
66)
/52*J
11 QO /
J75
/) •^
06
^? ^755
....)02.22..
dipt
3017
is
7m
3o/7
%
5(
9£
3/^/yC
(4
-■ 79
10
1?
O0
5pa7k*
4)
¥*
60
16
&O'
fc*53>\
'72 ! r
u
K
tfj
&
5?**
%'
 "-j—r —
*y
7f
<i&4~
22
00
Z?$0
fl s-
5(6
.../0.1
oo
f<3>
00
6f9
3/W
37501.7
61
31
53t/»*c
J155.1
y<
ffct
75o
66
 .7.550
0>O
0
/So
00
06
5957
33
5
12
(5^
2/
mm-   _*
°$
7
00
JloJIZ
3o
_>  4 71
f(6
<5t'13k
fl
7 l(k
71
(6
//f/^tC
zp&o
Ah
10
17/
..p....
MP
1 Zo
<0<D
77t?
00
0(7'
7fS
da
tfs
<*f{
«
7.1. .
 Q.	
33)..
1°
60
iLm
t
Aft»f
.  //
o<o
II
fo
am
io
M
OQ
fM
St,
 Jfffop
00
 ia	
$fc/o
i
"M
if*
00
/
t
ttotfii
0
i
93?>(o
Q\0
1l5o
fl
\t
n
tfyii/rrL
%'. TI
XA
oo
goi$
75
£"7
66>
132/
3lc
7/1=
fy
iff
%
7-*  / 7
05
/
1/0)
/5&
:. %
oo
3
60
J/52f
¥o
17
OP
i/
00
977
S
3fl3
H3
jf
5h>yC
J20Ot>
62
J7_06>0i
&
f/Tu/t
1*4
7*
66
7/
(76
71
0f\fi7)r^/
"i	
u
7(
c
5/79
95
/      ,
C(,
5*2
 JL
60
IS7o
£S
1)7
66
tii
&>
547/
5
Jjv^/L
7/f
1>
7/7
9*
CM
/So
CO
375*
60
/7 yp
WA
2Z0
00
276
66
/7 /
PJ/n*2
J^oio
40
355
06
of
3/55
(575
oo
3$ /
7^953
(PL
30(5/7
7^5/
OO
125331
rf.iU
5b
£p(.8..
IfL
75700.
/£
r  J" Form L.
xMAR    1Q781  19                                        Cr.
'
CASH PAYMENTS
•^*"■                     '""                                1                                                                            ■                      i         MB                                                                                                                                                        1                              m
y/£
/2lg.y>7^
£370
a7>™
NAME OR DESCRIPTION
/UJ3~P^  j//&6^
/2/d~
'7^<5o'
§8_
53*0^-
s37y65z7
Remittances
TOTAL
',   m....ff(5.
i/
go/
7.5
 5
75...
 7.5.53....
9o...
/261
OO
...3.7.0..
.3.5
2622 /.f/Of
45/9
£.%55£
r
75
2)  /
37pv^
7rC
/ofo
6 O
5/o5
/*"
///.
/
J9
f
To
I   9f
06
52/J1
1  L
5b
3*
.
335
7*
55)
1    "J/
ti
55
7t\_
6>?
33333%..
TO-
S'o
4P
5/5'7
°7
C/c
'
5
So
! £5
75
16/9
00
51/0
3/6
f3*jit
6/5>
C
ko
00
33*
00
f
5997
7777
^
J7
/fy
&919
05
J/Lt^tL
^..m50...
aO
5579
25^
5b
m>7
S
lo.
... 131,,
f
60
331
00
9/2..
■/2Pta j
ffiT
\y
/f
3/6k
3791
51
c
dp/75.
375'
OO
c
ff
13o
OO
..7.A7fJ
35
37
7o
	
4
do
 Ll
70
.ot,
\/
ff
w/Tfi
b
£1/5/
LL
7377'
yy^_
/re
 555>..
11
0/4
..CS
J75o
Cx37>
4/7
o5S
00
c/c
C_
pfj
200
o„ 7*
PC
73$t
oc
2H
f
95/7
a/
7*
&*fi
w\
3&17
5*
■
0U>
75
/£
 5>a.
//
66
c
^fyi**
X3//c
06
4394
519
W
t
7&
06J
7o
:j ps.
6>0
'?*
00
1(371
0)6
._?=??
2.5m...
67<6
r,fb<
S6
00
56
4/79
5
7/
2/37*7'.
**\
3395/
Jti
j7^4&>
OO
3of?
^3
!
62?,
7t
n
fc
17/
o(
</l?
00
s2/
f?0>
4/2
'4.
vL
6
il
6
t(
6
;?///-■
5~
J0
/67Z1
t53
52/3>f
\oo
52)1?
74644 7/.
-^- 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION^,
03tx5t5r  /Jy*?/?-
c55t-P6<£ /
/522u
5C57J
73775/41
s*^.
5/^4/
55
*j>yl3o43>
7/oa,
2t
5p.
332*9tc
 12
00
' 7
 %
5b
%S%o
7(61.
J (6
Sf
0»
mtiSjm
~.i/5f.
7H
....7.J.35...
S5
Q..
5o
,m&
1.7...
?5M.
ItfTt
15m
(5
JmZW
&
'/XW{
J't^
w
pit
55.
/I
■
/ft
nm/2*7«A
<7o
00
2£o
as>
lyimPji^m
13
7&
13
/6~
5937
3/
22
 ft
/JttJb
72
oo
7
00
Ma
30
,/n
0d
X
020
7%&>
&
7o?5
?o
jUrwC
/Xt>3
5/
/377>3.
5B
c/dc\
5I20*
00
j/aoa
06
ff/Jf5
4/\
75
00
(fa
oe
i
73397
1/
&}
/fkf*
2>
OQ
\5v\
10
 3X31.
tt
..a.5-n
-^
 jo.
00
..SftUi.
 \.9m
00
"n.	
34%
as
Sf_ft?$
y
te
a©....
..X53fo%
*%
....H2
00
Ja.ll
00
ZVCJU
Nfj
0°
H-
\3l^
fc5
k7
3b.
f/tyivu
i7l)
75
' fft
2°
3959
5l
5855
/%
77
1/3)
757
(0
■ AT:
5932.
55
x/
%
Tlt/Th
^y
///>
00
/S71
fo
779
00
8
00
7*7*7
tfl
5/371
57
t'f$
31
?H
21
2H
7)
17
m
v   / 4
3ft
3J36-
" • /
2
(fi
/&**
3
&&
3/57
75
76
00
%
00
l9S9
79
5o
00
3755
f*
Cfty
75
/&
75
62)
<7tp)53
2/06
oo
///TO
CO
A. //
i//7f?m.
5373
00
255
f&
55500)
J37%
WO?
tf
/Z79
3953*7
77
I5f>tff
71? i MAR
1978
1£
I
Form L.
Cr.
'
J
CASH PAYMENTS
/f3/i\
/yfl/m^r^m
2D /6
Date
\/55^
^?NfiMl OR DESCRIPTION
Pf4
533*<^
^553t-
Remittances
TOTAL
'          .mTfft/tt/.
^
(/5o
9o
5
015
 ppp
r
/2d
#9ft(
5 7
T>535?>
?*/(H
>^
&o/K
5575/0
10
7/PB
66
 13
/2Zo
'"ff"
f/t/TI/i-
5
(26
533i
(56
///.
7&4
(15
oo
 is
 f	
Jtt>3
06
(/35
Z5~
S73.Z..
So
*/
*9
t23/-.
17V\
79X1
n
/77f
97>l
31
00
<fr
7C
/?•?
00 \
*77
oo
\j#h
/I
^76
5
9
7/2
9
//23>
6
7397
.   .
*/
A
i&*7'
Tn.
~*/x^\°
%-\
1A^
ItS
oc
.33.^ v
%~i>
q6P c<-
 1&.
^
Sri
I
JOSl	
 Ll
Sp
 Ha.
oo
 .U&.5.
„3Atlfe
1ft
as
x/
%
JP*V
1%
40
Tfi
4o
00
 i3(*.
Has
Ho
.10
CP^o
H-
40
4iod
 1.3.1.
^o
 .^A.V...
QO
P.cJs
"21
55>
 XL
S5>
7\ «P
JUL&3.
J
^
"fe.
m
570K673
77'
 553a
7$
7p
230.
627
5?l3
<33l7i
. .j£
xzfyimPiA
g2-
/e£>
/57'5/
/
79
OO
5
To
j¥9
66>
5? 17
n Q
v»*^
#
5^57
'72^''
	
|L	
jTSiA.
/Z
7/0
5i
~t	
nff~>
M_
2<3
J/l£6
'
/Jlo
6X6
23777
7.5...
.
jfff?55..
<V*£
U 7$
'30
:| >e^v
^^
if
OO
M$
/3<3
3n
3*
•
t/
7f
/7    Pm
^57h
n^
3f55l
'&>
'
7/70
CO
(/ofd
£.*-/
1
1-7^7
*
//
5o
Jlo
£>^
St
7*
So
66
7*6
30
1
S7$
to
7&1
5(7
<// /"
...530.5..
.55.73}.
rfmO.
...00.
fo
1791357
0%
iM?
7f5
^J
. 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAM?) OR DESCRIPTION
5u/5^  p&%
2z527
Z/2.
/2C6/
5/5/
/Zp5^
C5/5
/4//7
y   '
56/f^
•PL
"If
4/2/5.
 (25
OO
06
J
314/
2?
0>6>
3).5J>j751..
<ff7J
&
ft
fp
 /03.
.3.3771..
J3>—2
.203.0$.
2/4/
.M77f...
3952!}
05m
iMii'j
g i
79
2jZn*lC
57/<
76
7537/....®-]
5/9r
StY
66
J/tfoo
/J 753
//pi/fa*
/5 C
\
$
62>
s
06
t ~
pf
5/
 5.1
fty
 i
TTftf
36
7
3
<J/L
1/
*0
zM
&
'  /7/7
60
u
00
/6of
%
73<x>
00
fZft
ft
./(yrtj/
A3(3ot
75
'3Z2fc
j£3*'
75' '
eo
0*
.
57/55
s&
OO
fkA
>4<J
go
dO
S 3o
/>
(//j27h~
1 "	
£>
92
m^
5/77/7
2 i
4/
<m
s
3/
4>&
5- 53
f)(?
363
7o
51)77
5b'
71 S*C/
510J
(7(0
11 /> y
tt/)5
'fl
1>7133
%
Z/nfiTjL
 lit.
Jo
117
fo '
It.
f/MfTj
3o
QO
00 !
 f
7111
pi.
•
 t?.37.m2.m.
klfTL
/ y^
b£337t>
...in.
06
1.371.....
urn.
H
I5?1
7777301...
I'(/ if J 4' I
1 io
"■/'■"
1o3i
OS
	
*
IpHfO
do
	 ,MAR
.1978 .
1S
l
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
y/jf
' Total
yO
y-m	
y*
XJ.AME OR DE
~/"H/3^^
>CI*IPTI0N
7/56
/'   {  _
7^t^<7<2.
yP/2
<53*o/-
jff^^r
Remittances
TOTAL
/lf<7lAs
7&/<
£*_,
/>£
¥5/6
id/
yyy-
<2>
#*/*
> X.
 57
2ld>
'55
a-
2f£
*£
V£p3
376d
&S
W&,
/
si
¥5
'(>£
/¥■
9o
/(f
06
55f
6)6
7937
3(0
ym/
&
7^
M_
^<
957tb
77
98
<?6
4
jf^'
K..
<3m
5*5
C~
7J5^
76
<PO
97oo
/o
yfyi/TAt
<^ 15
94
 £L
353>
5'
oc
_J7X
5>^f
0
f/77
Km2
3i
/5/1
77i
7777
1/
6*j
fly
lo
OO
«7>
/A22L
2^
fo
oO
7-35/
Cf6//
i
4o
 55/7
oo
/0 7
OO
/6f
V
5*
ffc/f^
2/0
i
$7
Of
3>7
5/77^
_
51 ill
Q
ij45f
1 Io5o
flfljj,
i2
/ yo. 8/71
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
:
i  .
i 1C
I
Form L.
\*r.
S,                    111
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
„„„„„,„,
1
*
V 8/71
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RE
CEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
X 1 Form L.
 19                                          Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
|
» ©   8/71          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
■»
;
....  j
■L^
,_>  SSSffifJSf.
■tea. v. KMKwMnriK 41' .C ..«.-»_____*  «*C!ili.°?.JW(l*C .  ■"   '* _ '
SS.S5V.*  ».,!:4.«iKSl*«,».5f«_Sf
mm
]5^mt^M§M\^3^m
; tiiriBs^s«5_p«i^a:SlsS.vs.r--.*_.7•'
::«4««3E«i|i_-^|S| rajg^a#^|j iS^ii^g __^S?*^_
'&$<K Wl.f«f*^i^LI-fe'
i«i m si!___»_»_! s£-f&Si:^ai_ap« ^_#M w,p l§r ■...
■i§#_P__«MliMwx
8SAJI jf *% f S||j_______________«
*r^ &*■*$.
ill
$&&m*m rrf*--! !3S JtS ESJ^-^e, :'_(!?&. .SSR4
SfSgS£.2S.;  -f S«'S!Pi|SgS5» #111 feHllJlfePllS&s^-w-w-
s_il^8gs.!i«;r^^§l!ia*i»_^
mm MM^^iimm^mSmmi^^§ IHHlMilSlllllSiBfl^^^WMfi
.Ik^mlil e_ it ___$ mi
ii^aasl "SiSss*ii*wr~
mi
?lS^ii#^^ aS^pSliiiwinill laBBSSfe jsSS£^*s B: ^^^awf Bfei
«t^»IJL|I:\sW&,;
_ii_ll™
ra* _?*; _ra__„«_ i Nmsw
^wm§^ -111

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.chungtext.1-0225816/manifest

Comment

Related Items