Open Collections

The Chung Collection

Chung Logo

The Chung Collection

C.P.R. cash book for the Vancouver passenger station office Canadian Pacific Railway Company 1978

Item Metadata

Download

Media
chungtext-1.0225807.pdf
Metadata
JSON: chungtext-1.0225807.json
JSON-LD: chungtext-1.0225807-ld.json
RDF/XML (Pretty): chungtext-1.0225807-rdf.xml
RDF/JSON: chungtext-1.0225807-rdf.json
Turtle: chungtext-1.0225807-turtle.txt
N-Triples: chungtext-1.0225807-rdf-ntriples.txt
Original Record: chungtext-1.0225807-source.json
Full Text
chungtext-1.0225807-fulltext.txt
Citation
chungtext-1.0225807.ris

Full Text

 mmmileaj as as£>^■^^l??*'?1 J
'l.-sS?*!
**>:
_a..ssss:j-si.'w*£^i,
I
*9W.-!*5__
,Kiv«iiSl;9HBIiiii;ni fissffis^.
!^HS!f1Sf;^SlSS«!B*;iesses.;. :«Ki««
sjL-J&Sllf)"•i':i nHi.2 "sa*=sSS"^a"ja,"shmsSS IS #M
X *****
.SlSli lis M__a_JB____t_SS5 BfcSSSpg! Iggj
tiigtses89?aii!
■* X?'K"^.|
illPattiiwii inipiiijn p»»
55*?e?__
ilftl .IlilMilSS    gf'
Kf«ll|
Ii
iBgL1? swfs^e ^MSssse 3 I2_5Ps a
Biii5.1i!
>arw!|iS
.!!#£.£_§£
^^^^^;..i;
jifffMttav
Ssi9ni|rjifr_s'iiSis,
IfllWI!
:«*J£_*_ I _<_f
i
BisT'I'iaS'.
MP
a Iff il^-
i * SEI_V£ SS^*«Mffl»^MS*l»
a *$.*_..
s«S!ffli!i
.SSSKiST
r3.«8«iliffl
iliiiiiWMii
^iniiii
ivp:i»_si|ia[
III
N
,22l55
APR 1 -1978
r<^
|2gg *|^^^K^f ^aiH_a' ^ g^
!@m'_l_?"
ir _S.a
4» _"5^
11
fl»R*m'
mgfi
vgmgB-
lillS
Form L
Canadian Pacific Railway Company
Cash Book
PRINTED IN CANADA
SK^i
I ft
<«£&&. ess:
ii.Jj
^^'
na
Ppvi
■:,'■£&» <
?*!?Ji
*"SiSl
&3&
:^j si
i: l«!M. .W
,.!J.'*»'-?SH!5SS*|
.«3S».*S
T__.*»
£Xa2m& am ffn
f.ii]
ft-rvntVijias; 3£t33 Jr,-.:J.
5__»KS^!^
IlilfiSl'
_W|e^9H:NW9
"7j_ISIf*lflM
#8
■lu'rii' -iiljo^ ^.'
It!**
«WW "111 I Usy \« i^
■ 1 ^»>Mc^v«iiim»s«R
!_&ff,H
ail
PtlB
ll^^lilililSiilMB 1 Form L.
19                                          Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
	
;:
•
I I
©   7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY                                              --_•■-.___
Dr.                                   VANCOUVER PASSENGER STATION    office,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
(37c^/&4
.IPTI0N7
/PllLm
\37    2
yjf/f3k^
/£rj
/5/3/7/2L
<^3p/^
5(727
/67/4
7/022-e.
7
1
/
7000
¥25%
//
535S
S//5v
Jo
<0
357/
15
15
64)
l/~
66
02
I77f
7c
£0
00
5/311.
13
7
....
tfo
02
1%
60
/-/J
 /mm
60
 1...
00
5(3/5
K
&
77/3
jf*m*
5*>
r\
/
17
2Y>
95/
7o
35
OC
1709
5
n
5
7%
30717
5/
\/
3
/3j7f/72».
 Jz
5b
31/755
6$
' 113
00
n?(
n
39/>t
1    r>
700
00
/Oo
CO
57j6»
$
//>
00
 7.0.
66
{
7567*7f
n/#6t2J5
JLSpc
06
37Soo
0*
2f
57
*
50-
I0.7.I
95
\/
(f
5&,
575*/:
 72
50
7&
5b
39S9
5b
 73
00
L/
C20
726
fi
¥377
?}{
2
7973
do
7993
2(6
s6
Y*4l
A
00
15
00
V '
Ilff>
Of1
3h$7
Ju
s
5,
/JiA
t  Jl
00
to
5b
J&ff
//j
U
OO
7/4
27c
5o
//^//
2
?/?
0/
072/
o(
9005
7a
y
6„
/7i*7(,
>■
19
So
3197i9
/o
<39
00
3^
DO
9/9
&
ifii
2//2T)
£>
yi
f227^l(.
0/00
00
CPx
f//0
00
7-/3
73/3.7.
3?..
y
si
/73lJ3
i4
00
.6
00
77l7>
(0
115
/()
£
62
It 14
2
UfU
37
63/)^f/c
7U1
75...
JUL
Id
m
tfit
fh
Hi
lj-l
'on
1     ^4
06
l mimm
*tUm.
~-~~ "V
~mmm.
m.
So
m
la
00
3if
Q
'JSj&L
//Ml
$
WJM
f.
x Form L.
*'* "•"'.:.'..55.:.:...: APR  -1978 19                                 &
CASH PAYMENTS
*4i53>
■^Total
.Date
s)  NAME OR DESCRIPTION
y%__W>   iStgfc
S) / P*
2^13^
, ff*
65Zo-/
Remittances
TOTAL
ik/fa
ft
/
7&)jl/<
jf/5- 5/ </
(53/CC.
llC7m
'7...
Yy
2*5....
.....7.0.00.
00
4W
13
Oft
/ /
	
L I 7
n
a
OO
.S£
00
2> O
^>CI
5^/2
61
5/
165
511
00
73.fr
^4Z^
rs~
jj/Z.
"""77	
7^/7.
/Ptf"'
55/4
671
78
<4/>
7
 '±5"
7^7
45//
*7
5/6
757
z
2f
/7o
00
¥3l
to
*719
tft/0
■5/
*£
\S
27 A
<:
3.7/7.^
0/O
3$
"$%
00
757,
Q067 '
H
fffiy^'
«s2-
So
OO
33%
I7U
ttr
5/2
62
70
lo
tt4
00
c/c
57
oc
577
06
65>p7
H
'3Pu535
 1 r
J?Soc
06
3/506
00
(5)7%
<7.57...
    L.
\/
¥
5/
59%o
fl
7^0
51$
fffo
5*7
y/c
77
$£
314
55
(/3V>6>
753L
00
l65
CO
151S
37
CPCc
.
/1
/f<3>
00
t$5
07O
/zty
.2,7
A
ft
00
75
OO
, /
7377
.0.5......
\y
5
5rf
^
343(
?&
-jLd&k
"19-
7o
OO
?So/
3>a
C/rt
f
60
£3%
00
*3?
oc
97*3
*/5>
J§^
\a
2
5o>
00
-JL£
00
"7/0
i
7&G.5..
\S
4
*V
PK.
33.Q.3..
37
S/f
*/57&*
<2_
 Soo„
OC
£8/>3
73(7
37
72,64
1 1
/z.
no
1 /ii
00
535
623
57575
od.
62 O
(J-939
-7
I   37
■Pffff
Jyi/^m*
Pfo'/I
4/tC
1/
7k
$*V
Z1
(7
Jio
66
3fV
77
 2.
fo
 SL
00
L
oc
if*
06
7(7
<J O
7of
60
/la&l
60
fitfyl
1J2
|
4/
71
45%
73
17\
Oo
2tJ
Zo*!-
7f\lf
Mtf\
ig
y\fft
ttVk
r>
5oi6K
2%
;
^^^^_
i
1 r
^                                      .VANCOUVER PASSENGER SiATlOfi  office.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
	
NAME OR DESCRIPTION
15523735  2353f2<z.
v^ 5
///l*7
2SCCJ
wm
533/^
37?5f1
/7/T5
7?
77?
00
ii
5io
HM&l
"io
422-
oc
3/9
oo
tfjtfd
*
5170
56
/43f(
*1
4*m
ii 5
<4?L
1.
2
i
5i(
1   ff
00
$
/f
x /-"
5
/off
n
0*M
n
Vx
IW
ft
3/3
7o
■TV
'/fV.
..Aqo...
§0
..J.033.L
^
57/H
ol
5
3\
//,
2$
So
735
70
M
oo
7
00
119/>
5"
Z03o
79
.75.5.5
Jooo
0.6
00
x2
14
2/j6/3ikL
7
&0
77/0
30)
2750
0)0
£57
76
'••/
TJrryC
...7.00.0
0&
fiP^J
/
1
00
/
OO
tt/WOT^
m
15
13,
u
9670
7c
s
IL
f/Tptp?
3/^x.
 /i.
00
 1
go.
05fm
75.
ff
00
$
oo
9/7/1.
?J>
3531S
Q
 bl-'m —
/
7foo
00
J$oo_
oc
5^/75
'&
y
^
//6l2£>i
2
00
73o3
1/3
'  JR.
00
7/5
8l
5/JO
9/
1
5/^^/3
f/5/B
00
P2/55
<?£)
'fa.
St/Jfr
*/
7J>
' 5K5L
1/
5)
5ZL
hi?
77
6£5L
1<%
r
A
//TtT^
-"
17
01)
7&?t
So
7%9
06
797
f(
...S75
32i?
15
((9
63/*
■572
25/
(3>i
+ 7f^
75
¥9
3/hwC
cfk
N3
iP-&\
 S5...
To
55
To
{J
f/393
3.3.
y
/f,
5/o5?
7Hhf7?C
... 22.
Ot)
Ato
12.
51/37
75
Jtf
00
«/
6o
1o71
1</
3/73/o
1J
4(3>7
7/J
 3k
3Aa
P
On
<?/)
00
4/d
a
Z7f
fa
U7
Hi
bo
17%
00
^f
f)0
ifU
 LL
10
if
to
L./sx
W1
is.
77/li1
 / X-
5^1/7/
f(fi
...
. *■• -- 1
Form L.
' APR  - 1978  19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
233i^r>^
1  i"^
Date
7 yy^y^yiTy^
/HAW OR DESCRIPTION
//&J7^5>- jp/5.3/5
W6
257/5/
/^tm<^P^.
Remittances
TOTAL
, ...T/ioa.
5j/2t/5.
2
(7*.
if
a-/
a
3l*9
m
■ 4
00
*f*7
5o
7i7
00
??3>7o
..7.7.75...
 4itL
I9
tfotXo
5127
i.
fffm
>f/i
47..
.
it
0<6>
H.../..5...
5111
f7
/ 0
1f9
oo
£?9-
n
Go
d/ot
toBl
66
/O 3 /
00
Of
%</7t
1
■
foM
5\2
f.
175/
79
173367...
07d*>i~>
79
00
774-
7*///7
/#3
OC
170
00
s
)0
ft
<3l7o
/3
/0O
96
f>6
OO
9*75
J/>
,
.——.—
1/
\m/3./3.22.
CTtc
75
626)
?7*
OO
53
5b
5635
ff*.
So
60
... f3L
56
9?
t&3*\7
Si
(fO*
... £3
&
55
7
ff7o
37a
S
it
Sf3
h.
3974
ft
73100
tO
9575
3..5Z.
M.m.
cTfc
51
3/S
S£
AS
Oc
77
00
J&/2.
£~S
.....£.97...
00
$¥-
00
tf/^c
<7la*
\^f
5/:
79
¥
\?u
i
^%9/5
£/..
*y
2
/Y*
?tT^
2J/&
3i
7>96i
LKtr/m.
7/
3/9
&3&5L
<2
5
i t
05
lx
do
74
93
il
w^
7$
mmgm
135&77)
37(9
75
'
^55
SoOi
10
43a5
/IS
0*>
£9
00
s ?9
OO
ff
'7343
51S^
*s
19
.So/
"71L
00
Pofc
H
c
dytU52t47
4  /Of
t
75a
60
2jj,4,
OC/m
/
8  .  c27
u
5~t4
*t*
£4>t
\7 A
vU/u
4/4
lo
00
//)
0(1
fits
/tJr
1 /m
s/  / /
ifi
£ P
Lo
~111
97
60
1WI
(9
7o1d
idol
f >
[1	
1     1 ©  7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY                  VANCOUVER PASSENGER STATIC^
Dr.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRI'TION
/5//553/   yzjr<l2-
57623k£
yS/53^
/&ZU
/3/.( .<2
533/5^
5*567/1
t^K 75J
/3//y
>
f/9^
15
/T/u&o
 3.53f..
•
OO
17.1.
1
'—
l%%
00
51?
*6*
/fBot
ot
7
J150 ;
fo
73151
oP/T^
1(41
1*
tatt
il
Hill Xf
"/	
—t
35777:
y
IL
J^UtT
X
10
2*fe
66
Mm
00
fim
77
7
66
7 **
ffjfr*.
If
70
^JJLi&
/Z59?of
33ftf>'//
%y
n
'""3/5
///(//J)
17
0)0
J>24o
9o
7f
OO
f653t
i>i
i
/Jinf^C
SfS
00
..S7S./5!.
$aM
3^7)
//to
04
/J/0 06
(072J>mm
1 fl
ij
7i
9ii
.9021.17
/
it
///(/ti
JJL
OO
S
626)
2^
35
' 15/
oc
U6
00
JfM
m
l£M.%
5h*7t
^7
375
753
...2jt£:.7z,
///(331
5/7
1$
Sf/i
ftp
f
3o
7\ 6 1
A&
5f*
00
?3
 70. &
c6/53?±
27
//Wr*.
2 n
55?
9Sj5 7z
if.
I	
/Jd/TUfcL
 71
OO
4£
355...
.73,2,
<5
5566
oa
/3fU
f¥
33757^
fpJtf*
yw\
5b
00
5b 00
33/5 9^
o	
y
Jb
Tftef/h
J-
60
 6)k
7o
7c
OP)
tfz
IB.
7957
00
if&A
7.7S7.A
37a\
c.A
35
/Ju/5
CA
DO
00
7>Oo/.
T
3/77 f>\
7i
///U^.
s/
0/
Oo
6o£f>
35)
P'Kf
H9
to
$7>0 G> /<
	
///ywt
%4oL
7//
7)90/ ia
/
IjBl
2/75(4
/)Lj/j
A A
Xt
On
2yV  (C
«./
On
474
M^/
/ill
to.
2,lf2
mh
i/i~2X 0
n
iQOj/fA
\
_J 1
Form L.
[                                    ..!..VAPR  - 1978  19                                   Cr.
CASH PAYMENTS
y/o5
iff
D*te
v^lAME OR DE
" 57j 3i/42///-
   m,
y5z—
SCRt^TION,   .
357/5765
^//5
3)47&<73
5/2
533p^jL~
^47^353
Remittances
TOTAL
\l^55.
«<
311
5
22-
(*0
7
lit
OO
17
00
W
1670
7/f£o
ol
i &**:
if
AJ*
?c
Jll
HIT
Jf6
00
6f0
22
JLffe
019
\/
A
&/1k
SL^
5/53
44
J A,
(StfT/m
5jlsL&fi7
29
/3.5m
mfi
<%>
00
J157-7
7>5Z
272l&rrL7
St
3&
S(
355
5511
037
t/
/.?,
J  7
55
>*c
3.57.2
35
oo
i/p
' 1
c
<UTt^gSL
3-
/55o
JO
3557
72
7m,
7
70-
5/3
97
__ 7/Tp
&
370
00
S<P?
46
f/3ji/535
{/i
>
7^?<
00
5Z°
OC
9o%7)
J*7
1
11
/
/Z
/0rfk
7i\
3I/3SQ..
ff
Jf'
7*L
2?P7
7'3
00
&i+
'K3-
4b
00
32$/
(72/
m
ff/jtPi,
f&-
72
 23
4
t>H
 77A
P>0
79
00
7/1
513
PO
 .32
66
III*
*3
U
i
¥S/S
7Jt
\S
If
//Sff-z/.
*t
Jl%/55t
ft
5J7//5.
€&7>
99$
3?
7777
3 3
<r-
?<7<*
7*
7/2
71
3
(0
27/
%./>..
/3>7>
6)6
221-
0O
6*1
3395
15
#9
^
6c
Sf
Wi
33jl
a
3.3 f 7
(2
6)6
Wf
07/3
Til u
JM.
4<y
i
734
00
5lo
OO
00
0i
(s
\ ,
s
&o
3377
(7
)mS
tt
//'■
H<
jjt5..0..5)m
60
■—_<.
66
//(/<«
1mm^
tttte
"7.2.
PP'I)
f>2Cc
2)1
7h
6
OO
110
00
...m7.330m
/O
"7^7
r
79
1S
A  ^m
tTilTi//
/a
00
 Ifi
00
\
?/*l
f) 1
/
I ,„„
So%
U
1 1
3 b
I5'l%
0
m
00
m&
2
/lojf
fl
TtS
DO
ttts\
f » w W 1 ^
1
L___
^^^^
' 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
VANCOUVER PASSENGER STATION
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
_ >*
DATE
Reference
NAME OR DESCF
73(27(55/3
IPTION^
^f/^C
/&/C*7<.
//rtxf
4 JL^S*
s4> /7 i f
53//^^
/W
Ty^^
/
5L/(p
(0.1.
4m
tin
tS...
1/317.
it
fil9*>
j " 0 ^ t*-\ 1 t
tootp.
/stCt?.
(7Z
4*
£7/
5/
4j1o
a
A
Cf<
ft
mLt„...
360
Id
5.06
%>
./.£.$,.
*/>
135
06
<XjS
<6>
y
&
/fTt/L
7
5b
77J
73
/00/
f?
/7f7
,57So
'2
y/yi/tTP.
J?&>
6a
{¥
jf.
22.22
5&
izz,
5
5(6/0
?*
y
24
r/i/^
#9
00
5/>
9*ft
\ ?(
OO
W/A
25
9?75
76o
f?
7t^>
OO
66
Cf<T
?£>
06
6//>
226
7/2715
60
to
760 *>
1
572 4
I)
*y
75
5h^5-
i 75
00
3*6f
05
- /fl
OO
77/
55
f#?\
¥(57/
fr
3/CM7&7
5k
h/&
741
60
7*2-1
00
/fL/83
n
7V
So
r.m.
(feo
OO
60
\   JZ<2
to
#5*5,
\
372.
<$&
	
tiff
To
s
67
t7J/5^.
179
00
s
OO
*&\
73
7(7?
00
(f
OO
7?a
5f
?<6>
OO
59/of
u
5tw(
l7/t
5o
7(5
7.2/2
-42
5c
mn  56
CtcXL
2&
7S
*
173
77
02
72
/if
7
t3fr/i7c*
563\	
1/
02
(7
£%£¥
9,
y
*/
41*4
2,
Jo
5o
*6i9
75
7/7
&
777,
39
1 j H
OO
76/z
&
//r/itO
H /J
70 9
60
953
fid
7o9
(A
A/3
(22
3311/5
^_l
l?o
OO
f?o
OC
. j
(t&k
u
70
60
5o
OC
.5.0/5
r>c
5y5^
1~z^~>
m^O.
/530c?5.
Js
31/
5o
m/i.
n
13.oA.OS.
i~*
Pa Form L.
APR  - 1978  19                                  cr.
CASH PAYMENTS
1
5*6
/33ty^ry^
4/
.  NAME  OR DESCRIPTION  .
A7^iS\57si5^
5 51
Hfocy
?
1/j/fce
Remittances
TOTAL
.m.7f/y2.
\Sk5l4..
4
77.
/&/>
n_
*/
/!
L
Jff'i
~~5 '
J 31(9
1
f  / 1/
..5.. .xr.„.
1.9...
60
/ f 7
72/>/>
2C
op
£3177
 62.
55
00
fooBTi 7
 it.
A/5L
ik\
3lCL..Z
V
c
f/2£.
Gp
406
lU
/Q6>
3+29
s~f
 _.£
lo...
/Mm
2 0,
52.
sat
....
17
/%u
53>o.6lQ„
1$
y
55
5/
(/
/  i.
 .3
OO
JU
	
67)0
OO
•
Xi
5eP*
W72.
->"t_-
1
OO
(70
Si9
312?79
31
/5,/p,,,
3335
2127
27m...
7,
 1/320..
Ik
  1/
0O
ff
OO
5/27
(S'tt
Jf0O3
23C
*****
fTffo
/>&
/fo*
74
	
S/t
60
j7o
OO
<3U/
17
\y
25
/>5
m_
S/5Z7
j6>
6
 <2:
ifplppi
■<L.
./7x>
662
S37.3/3.
,J2£
f/f
.3,1...
/A
<5L
Jk>
fa
7355
 j/A
Po
oc
3*
c/c
rt>
00
	
m
33*.
7
/5
Si
/°
77
IzM.
60
t*^
*
i
473
55
5c
9o3t
3/
...Jfo
OO
43311
Stf
57S9
37
7(5
7&-
45
30
^i
73
' 3720
00
57/
257.
(/r<
39-33
00
00
6>6
77
00
3/
(Jl
y
0*
5j.
5/
/ /*c.
■hX.
•
54L
	
.9?.5.$
53.
¥7S?
^55
js¥-
/*(
is
725
J	
A "S 555
...  lC.m7.Um
533.
1 /o(3£
HO
tjx5
1*7*?
.IIOQjhm
/3qM
\£2
...       J
I » 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
VANCOUVER PASSENGER STATION
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRII
/Tfu/^
TION^
T/oo'^
y/Z/tlTlmf
f&*rf
///5/p-
•o~
(f/T/f
s*/r
4f(35h
4
379
60
7)515
25
67/1.631,
5o
J/bxTb
60
l?5
5b
57/)i/5
 53.33&:
5.O..
mj /^f/\
ir4/(.<y/.i4..
^5/
y.,.3..
Sties.
i'T77
3A
n
ft
7/
6c>
21/5
oo
155
1
yf
3957
7o
51 £4
Jct\
"P
5(2
1
fa
o2>
\io
op
■15
fit
(S
1/1
(5
to/13
1(B,
2
ii
(a
k(7f,
'   //
19
6?f« ft
f<
57//T
/ 22/
2/
3%>f .
U
/5/4
fo
tofd
fo
7f5<7
760
2
$6/
4d*s
i  5^
00
M
)5
\?it
OP
3*.
06
ft&fSL
Z1
5/0 7
/T?7*/:
u9<
(To
///.To
/f2l&
•>"V/\
70
00
17
(5£.
""0	
2'0'^n
/J
 7.56
yy
676)
07
90
ff
330/3$
7   m*-
32) //5~
577/1
&
...J.f£.
€&
9^o5j
H
17/772.1..
td
9)16
s
71M
&
m
ffuNl
s
3f?0
0&
7<sP/<s
...J APR.-1978  19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
y6o4
''Total
Date
2*    m
^tifMl OR DES(
T^J/5^5^
RIPTION
/S7/&
/57(33
5p>5i5<ls
652
Sf/555
Remittances
TOTAL
fc2*_:
*
^
ilp
*t
 pi
^
 36...
7.o.
7
 ./..Qm&T/i...
5.9..
S3/7...
75
137?/..
If/3
ft
^5/5.
j//Jo/ fa
€. C. .Tf. 77.'.. T(7,.
7.4.
1.00.^03
5jZx...
^4sk
1o
Ol?
915/
7$
Mi
V
&
77
16
/51
60
5'Z6L.
i f 0
<3%&
....4.7.0.....
06
7/6
00
_jj
ii3_
l„
^-
&
£
aC
(6/J§
■*<?
t/
^^
35?2
K*
Ay^
t/
,y
.70
00
3£Mm
7.(5 .
fvf
z^'A
7
*<5
57£
oc
/of
to
1J<f Zf
£~0
J#£
77
02
11
6 O % 	
»/.52j^/j
e*fr
5 i
.*
4/^
f /
s
797*
tx
lf?o
7...5L.
^:
SJ3-
733
0OO>
79
67C
X07
00
#&
623
5c
33
i5o
ZJI^O
^7
^3
5/
72<*
go
7275
765
305/7
/5
? /f/3 5
/S
CO
/J00/&
93
I977$i
tf
<-
I |
; !
1
l_
I
i^^^^
n
1 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
-
DATE
Reference
NAME OR_DESC
y7/3u5
tlPTIO^U,
C>5y6(62i7
J/2^7
/26C2
f#3&
a%£
/4/2&
753,3^
*t
r^--
—ir
/QOO
1
is
3.6.
6*
157/1' *
//XT/I
73/
3]
/i/fp/i]
/.....
fdfL
.  w
00
 M
s>
5753
fo
1/8
00
ft
 73
¥
M
yj
36
<ks
\>i
76
5/*>
i.
3*6Zo
/53>
to
ff
21x900
i///5o
7$
t/Sij /.
/
37.
*/7t5i
1$
56
3o/7
z£
74
66
to?
00
97$
^
3S97
00
35y-/-oo
of/
(951*
66
7770 i
06
/(*>
f/7
5o
Iff
JO_
76.07....,
<?6
.....
(c73/i/(7f
*3
/*
00
00
1	
id
\S
3
^f/A
5o
00
5/7
tf/o
60
1/7
0<>
2
OO
/o5
15
773
ot,
 So...
OO
3o^o\
n
55r*lC
tffl
$5
3%?f
%
mm.   ...
lf75/5
1
30
00
3*
5C
f5/2m/
7	
3*fy
37
%
&7fZ
t&
*/
4
//■
-   j^o
6>0
m/.90£
56
/o*\
56
77/3
c$
•*■—£
57/vty6
/75b
00
JJZSo
OO
7/3
753
60
.. 153
00
/7 2
>U\
£0
OO
27a
cc
y4
PyiTtno
1	
£i
50
1/
5\
73/9-
Mi 7
d
\5
2
%6%L
3
00
M(
fo
 3.(3/.
CO
1
dip
9/6
fl
ffo
1171
39
IW
1\
531(1
\/
3
J)
(JpAlfa
.77/
fo
M41
ti
f
60
2/26
5
ff/
L
III
To
15 L 1
y
3/53(1...
/9/5
fo
k?
00
37
66
727(6/5
%Z
333o
*.
cM
34o7
I7f
OO
2/
1/7/7
t?A
372
f) , f/7
s?
/? mjf t
60
p? / / 7~i
''/
36.57.3
_,
WT Form L.
[                                         MAV    m    19                                        Cr.       1
CASH PAYMENTS
U0
Total
$7*
Date/
A
7 /Yyrisr*^~>
/fp NAME OR DESCRIPTION
f/^/u^Pzi- 5533/75/i>m
75s3o2^
2/5
v22c/
53**^
43//33S
—Remittances
TOTAL
%/7^
*£
 7	
/ooo
OO
7
/4/-J(//7
/  7  W* /
6s
00
37757.
53
\   (*%.
i
55-
M.
24/&
36?
V
7335^
<2.
/} 2
55
/
53
5b
 3L7S..
3o
S&8
00
S53
75
597-
075
C/2
<V
7(
60
77
66
y
7p
55-
1^
(957
35
Tj/fp^
<2m
/*>7
f/5
ffZf
7K
2/6
CP&.
7
/&-
Sf
6/
7ff
00
7*51
oc
937
00
73f.o
7>!
5>
7s
05?
75
A&]
a,
%7
30
6)0
3*
ao
5
1 —
jO 7 JK  %
74
• »y*
^
55
7*1
337..^
JZ5/0
%
,232
7^
#0
00
331/4**
K2
ftf
Off
97/9
o£~
CPct
//>t
if
Xp3
fS
7%
oc
f?3
61
5o97
A.6
7k.
\*5:'
7
(&/
3379
99
00
ft'
5l£^l
 7d
377
3o
378*
7?
C/6
2.
■• 47
*/
05
7
95
3Sf
So
71 \
OO
717
\ec
607
*5o>
7\
J?t>
7
X7
r
¥397
5S
*/
53
4><t7'<
^L
457(7
V
2/u(2L2i
/
5~6
66
9m
1.5
r/oijm
55
5o
3/55.
5c
Pi
60	
25f) 1 "7
^f /
•/
(,,
i/p/*''
/7/>t
Is-
7/5(61
Ploo
00
i74t
7.63333
¥'/
55
oo
Sit
00
UX
fo
17o5
3/0
Oil 1
965
py
1
tin/7/
7
J92t
/2L
j
•ca
S1&4
"Os
5<2o
00
MS,
53*3
I
//b
/
7(0
57
2(0
7$2
/#
\ 7/
OO
2L35
OO
23
5c
70t>
Zo
rPcd
7\j5\
00
92
c4t>
022
U
]f0
	
/5o
^30
250/
"^     1
2 7 /
69
77
JoS/i
9o
7 /
00535A
*/\ 77l$5
&&&
jr 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAJWJ OR DESC
///2Zp
.IPTION?
/33*i2
/p/f^-
/5f/t3^
/S.5(6J5?
a?/%7
ST/'**-
47>7y
5?/75
3hf^d
%7t£
fflpl
77
t
fj(7^a-
/5wtm
 //V
 7x2.
00
60
...3.13...
z /
i
00
1/ i f j Ct
1.9.1.1.7..:
5b?2l
7o
....333373.
" /¥/
/y>
530
<Jl¥
00
J762
13?...
5m
77?
f.7
10t
/(a
5o
<7JS>.7)../57...
it/?...
P.O^M=)
6537
251
75
l..f.
f/55
(20
/773>
3o\
S 26
\
fl/5
60
to
GO
3j
%09/
37
,
u
00
m7^
7
 M-
^
3*
if
2>0
l/
60
I1(3>5
3<?
m,
//oc
5/561
...Ml
¥00
(9
ao
/Pre.
373
f\ 73
fl
¥0
1
20
/I 76'
766766333m.
'em
'ftp
dfl&iu
OjU/ucl
7/22322,
t./l(4m
jgff ]	
37JV
$2
37
ft>
3>f\oo
JZtWo
J3?6\
93
3Z5?
OO
V
00
(ft
6/)
...5.0.5
£23
SfffP..,
H
S/Zo
9+
7(7'J
***f
ffi
66
10
0/
l/flArr^.
T	
7*
ft
jJo
¥*
B.p.3...
d
y
/ft
44
2)
7/fY*7(
 //so
£
00
7/3?
0
\ 137
OO
/
OH...
 P-.
00...
3$0
ft
9oo
OO
S357,
foo
3)
CO
44c
fo
06
fo
Wfffk
M	
t>o
06
£>o
(727),
/v-P^,
vk
7
00
mj
C(4
75o3
^
//.
///p/?/-.
\  If
00
7/ho
/tTo
fo
M
00
7S7
&
3.5/1...
f^i
//TyvyO
Soo*
Oo
214'.
j
5o
or>\
m
a
)7>
rt
ft
35ft
/
4
Jt/ULty)
3fM/...
|-  14
Oo
31
OO
51 fil
00
Hi
OQ
fa 6
61
112
tf
^11
01
n
33j\7
A
03
70
577/
66
99
00
5  j
k
44w..
1/2*1
%
7553
f/if^
42/
So
%.
¥3/6
-■
%
(OO
f/Tt
J/0
23/7/5
J55i
00
7o
JK3f7¥
3/2/0.
</3
737.77*
* Form L.
MAY    1978     19                                    Cr.      |
CASH PAYMENTS
75-
(/*30
Da*
/ONAME OR DESCRIPTION
7/d
/    m
(77yd
/7£55t
Remittances
TOTAL
yy5py
77.ki..
1
4f
Km
31/
272
/
50535
5o
77
oo..
r-    . '/
../.fm~.Z.7?m.
7*3
2>
5/59/
OO
f/*9
f3
S3-
/
<2
Ii
foo
00
f?*9
— 	
/3
..//.ft..
 fL
¥o
 u
CO
135b
87
7fz%\<
7^
ml"
IL
1/
Q2(7771
y
%.
fp/Z
66? 7" p
^3pA
4(67
700
 ////&
&7
7*
/>£>
00
47/9
f0l
\ **
/7 5l
C3m.(.m\03
7
■7/
fo
 733..
6>0
/4/o
PO
/9e
So
/7M
?2P
ff
OO
(-?
PO
/77/5/za
5*
^L
7
9°
7
Ta
1
s? 5p
y
ft
WM3
55a
/&
^P
7~\
32(7
/go
¥3
do
TJ/t**
*^~
//¥&>
oo
pz%
.27f
T-o
272/ *>
PP<4>
1
¥1
¥o
/5H
00
7<?4>
r
IffT
73
//
5/
-7K
3fSi
7k
76)3*
V<2.
7?*
oo
74fl
3?JL
f(0
//,
2/2
)/
4*2-
3X.
3t
9o
3>¥f>
0<6
/So5
'cTO
/775L
7
76
77
?f
7.../L
/
/■"*»•_
W37
/£
55
7/(
30 if
7¥
_-
§7U5su
v^
55{6o
00
2 X/f
7t
77/5J
t ah
ob
 /m±...
00
X/>07
oo
36%.
00
35 71
\S~
/3
4^
7
f)
/
2fn
IL
252 oo
OO
Jr
Y/LU5
7
7f
37.IO
66
So At
733
s 0
4, .r. n-iti'l,
\..0.£M%\
fpi
5-1
crv
755
60
S3 3
^6,0
2 sjc
l5  ,
a/
ftf'ff
' /
770%
St
<3-
521
7>(5o
66O
33fo
J3/5
77,
2e
57/3/
a
55
~0)6>
. 7£.
P6>
£5%
5o
ua
oc
///"Jf
57CJ
10%?/
X1
17^/m
/66tl
// 7 0/-
5i
^^^^^^_
r     i 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
/7/,37^
[IPTION^
7^^
S/6P& (
/47332Lf
/*/ys
//&
735^
7^5/3/5
'SS/L
47^
im...
13.
1
'■Urn-
^pL3
JpM...
 3.7.6...
A/: 5So
00...
0.6/....
'   7
4
 Jl
77mm
.0.0...
aS&tfi
...1.155...
C3^
0.5m.
mmdAfm.
0 a
 64
00.
 c$z
.....Htm
75.
7.6
T&fA
 3173..
/1
731
KS^
91?7Z
31
?A
.5
60
7.115..
5
W<5
3/ s
5t>Ht
12.
11
5?2
*6
lb
4
JiA5
ii
00
i%i
2n
Jl/>3>
1
Oc
J$7t>
../. ....
y/fy-
t>77
60
3,11
00
tfk
5/ilUf
 1.0...
°o
16
00
1/
9ac
3*t>
67/
M\
fy
f
53
537
55
177,
/
O    i
%2rril
f>
*/
W«t
/
6
37&/57
1
5/0
So
11/5
\1(
l^/l
or.
4
60
713>
IS
1 $*/
1(5
76 (L
ts<t^
77
///I
71
/ft
£t7
fa.
:5a
5o
3 5o I
Oo
V
5
•/Ww\
(hd/py.
S
00
4751
lo
7Sf?
26
4
UL 1.
7L
5$oo
(fi
V/f
fffJf
&Q
¥471-
hi/)
7...7...1.5..
53C
4715
'it
I,
n*tx
. ii/..
10
- /\
CO
1/
1%
Idd/
 3k.
QO
 3.
so
>^<<4
40
U>C
00
%
3..cCL..
1.1s.
 MM
,S5
CPcc
\\S
no
JiWX.,CA
L°[%
H3
\ 5 5
&w5h-
I ...	
00
/
4-tsU-l
J
y>
.C&JLu
1
Jjo
 ^i±.
0 0
 (0.
OO
o\
 50
©0
5/3%
. So.
,1
/
>\
5kLs,.
5
oS
9.\
f^ _ ^j
Ub%
"|0
lo3^^^
' 1 Form L.
MAY
1978
19
Cr.
CASH PAYMENTS
f^/3,
/j
Date
/JJijry^f^ff^
N£ME OR Dl
//ffTf^/i-
//275^
SCR1PTI0N
23PP>
/2/C;
• P/J
5
/3f<ZmlL
J/*56t
Remittances
TOTAL
5
15
55
2)5
^/iPf/LA
.vc
*
££.
3
/*Yf
OO
t/TZ
32.33
D0
llttfT
£?7
1/76
60
Pft'A
111
<y<?
iff
oa
3 59o
06
5o
oo
¥¥3?
oo
'l/CmC
3J
OO
... ^
oo
^7^
3 /
t.
t4
if
52 f¥
G
00,
Of
*7
ao
P*1
47.
ff,6r5
'/....
J/P\
4s
f7S-%
3c
0*
f^
IS
to
ti?
o£>
l15f
1*
S3V
£> o
c/cc
5K
oo
1 17 /
f(T
lm^
/\
-Aft
K
Q3.o.k.
(fl
35$o£
¥12
fPo{P
t4l
5o
44?
60
57 f
66
1115
So
i/5Ot
q Z
_ "
f7.\
"7/	
27~P)  P/"
I/loo
15
itfw
1/5
tP/5/7
7i33M..
oo
7f\
60
37&
oo
75JL.
0<7
umfit
*X4m
 So
60
&o
OcJ
l/
19
tC/f
u
~>%5>
"JQ
jssulSl
"\%°
PPo's
 m^Q...
OO
 .3.5.
oo
......5D.3.
oo
 is&
SO
 k&L
So
CPcc
 iisl
oo
 iifci
oo
J
y>
T&IA,
QQ
"Mivi
 P^
Tfaas
oO
313°i
IfL
ppos
\$
si
. ...%..h
,0 0
±~k&>±
IO
:Ml^
.k.2.„._
\\}{_{_^
 \33...
00
.IIP
o^>
/
J
"*!
K\^
JJS..&Q
IC
W(V\
4o
oo
—  \j
 .G.P.9
oo
^5>D
3.<*.....
fPto'-s'
5~l
UO
"M*"\L
"=s./_
1 ■
.L LJ
IOjSj,
»1S1Ba£____, J
...^.^
__^^_^^^_
—_'      / E
1
772           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
1
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
..  name or desc
CLu»jtg>
RIPTION
«U TS t
\^oc^l3C
s|(W
ogees'
1^.0xs
Clirs.
<S o|
5
5 I 3D
.  r-uA
Sofc
>
1 o
t — — -if
i i Qq
*l*tt|
T^>^
k3S_L(«3.£.«l
.BfoiU
fe...
»
(702)l2
id
If
53
LL
/ _....,
62 \
%
J/m7
*/
0/1
3l$f
76
<it
60
AJL
oo>
All
OO
/*77
fo
S&h
51vrtit
JIopo
OO
JZfoo
Cc'.
* 7)
dfz*.
37
%
359
?€
779(
/A
\mf
71
X f^
/OP)
¥%fo
To
' * 6
66
ttoo
6^
//p^tC
3 $7*.
oo
2&t
55L
of
OO \
cffa
J?$6
6&
1-/3
ff
f?
ff
fi\
jf^fk
rts\
ffi
PO
f\/*
5o
1 ft
9779
\y
06
'/tU/k
5o
It 46
oo
fM3k
00
6
Oo
1o71)
1)1
x%7
n\
t
Imf
.3236
Be
h3L%
3^?|
Hi
if0
$5
 MM.
3f\
67/7
 Sq.
a.
50
p c< 5L
:±\
u7
(//&79X
(7
t?/-5lO
/JOO
\
AA 1
x.
/./Uj^m,
'/// jyi/ /I /
1
So
4>0
/7(%3>
02)
i
15/1
31
/565
5\
f
to_
55'
:i\
/
7\
ML.
Cfcc
at.
oo
j/'^
OO
&oS
55
Mflk
00
IS,
OO
5).
60
IdSfi.
Zl
loo
?o
j
,
100.
'»
1
1/5(11
*77) 2/)
-?^
(/&
$J7
70
ll2!?
ni
76) U
s.
L7.73M
k -:! Form L.
1                                        uw    m      19                                       Cr.       |
CASH PAYMENTS
Total
r r< v.
'.
Llo
Date
NAME OR DESCRIPTION
|V\isc.
|s
^yi
Remittances
TOTAL
t  ,1
 %%%
o^
5a
70
mmm^SmLlLm.
to
^2\~X
1	
o.
B..).mV5m
.G7...im....]....:.
JQ.55.Ll
...1.5.0...
6£
71
00
I3.S763
8 0
|w...
3£
3^y
Tfu//:.
/Po'/P
\-
ll
Ur
35
 7*7*
'=*v.
£%L
Oq
2L0
aa
*7 (
'/ ....
262
03
j_K .
M/
575572
<3c
TT/ufk.
3_
oo
7f/7
00
ao
££13
AZ77?
(OO)
OO
5/6
7
/Q-
2?
5f/S
oo
73355]
35.
*2
f
&
f
X35
0
mpr
^
3*5)
H
7/7?)
07
5J/L&.
UZm
35b
00
Iff?
0?
00
c/s/L
<2-
3f
5o
~f<3>
620
/i 7/
56
$&3\t
/Oz
kl
%3\
73
23
</?
11
966f
J5o
\%7
a
2p
p>\
^fl
220.
OO
60
sfy
~k7^
 55L
f&fA
Sty
fL
z4y/L£<
l»A
750
-
7*75/
\J/55f)35
f/ff
lo
W
4n
oo
. Hfe
4?
!//j
wo
 JJP
(c O
C/Jto
3L*4
y  ,
2&
fty'Jlt
i y
5U£
lo
..Gv
//UjLTL.
££/>
00
S"383
U
7/oij,
1
n
7 io
06
71 f
CO
(?7i
Lo~
Aflu,
5/>
oo
£1
.Q..Q..
U2/5Cla
lJm>
£~6
oo
50
OO  „_
b Pf/
m^J jt
v iS
7 7
f><7M
2335L
&.
ff/T/-
Soo.
CO
/A2tA4s
?M
W
...Mk
.22-
*1-
PPp«>
If.
w
Ii
7^
^l
oo.
m
Oo
f/OTX
13^1
10*7}
Q2pi
06
m5L±
*
&ni$
48
I1A&
bf
^^^m ©  7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr                                                                                                               OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
/ff/mP^l/
Jf7/y/
£e3j>
P/o'f
/3nu5i2/
5&f*/$ :
^fJ7
57/2<2<L/
r—
1 ^ 1
2'llfil^
77?
00
52J.M.
30
3.H5&..
3S¥ft
(5...
29
i   TUtUd/mm
a
iPO
51977
/P7PZ0
21
5	
5/l
5
4/
(?'
327i5
\y
%
//TAt//*
«*
,(2L?.f,
*2  . si
fill
jP y
to
CO
b7?33
/o
9A
US/oJL
^
is
P6
y74&
-  7i
02
2772
OS
' JtaJI
JO
*f
60
/735
Jt<j
5Z5$
^
37h^7p3:
£62
3c
JZf/C
2o\
/f&fk
"377 r
jZ5oo
OO
<z5oo
oo\
2of7
3?\
>y
31
trie
.   jU>
#1  L
06
JffS.
4£.
5oJ&
7o
../0.,
$0
5*
/6/>
132
&*
/35?
56
77777
?P
4*
70
4-SL
76
V<7/9
(P/o
$0
&\
7/)f2s(
 1
I'
 />?
OO
x	
35
9£fLZ£
y>^^«
Jffy/i <9
(p.o/0.7..
7.1...
tf.i&&5.
/ r
/..Urn
*3P)1P
HE
Entity
*l9if
9*
\
_._...
I
 1 MAY
1978
1S
i
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
21M7
U Total
M2..v*S
£~yi
Dat*^
f/TplXMt/
/?   NAME OR DES
/\^<^2/7.yC/6<7.
IRIPTION
yJixT://?
J/o
7?U6t/
0/
C^t//
/3//7tZ/f^2
Remittances
TOTAL
7
55
f^T'
*K-
 VmJm...
 6/3737.
1—
Lasto
._.<?.....
73351.%.
3)5
2$W7
 '62.
(7350
06
I.1A53.0.
75//C
6/1/
o&
~/~
'/'fj
n^
j&
%o
/OO
<7/t4+
<L7
/5p?2
/■///
/
/£>
41
^.
j&<7
PO
95b
iZ7<3>
Oo
jT^t
L5
1
2/Jt
/O
</*
7*
5%7o
%o .
y
P6f
(if/pf.
•S2—
35156/
*?
^/Jl&a
ftoZfi
&
5j.fa
13/5"
173
ft
S'fU
/A
7
3&5
%
/3J1
¥£
1  /.££
^
...7.7.51..
l73
OP
5)
C/Cc
f)$OJl
27
ir
3^
/6/
Tx.
lfy(2U
*7
735%,
22^,
/
JOO
00
i/557/l
Oi7
f
So
$113
60
63.
&
m
/o
02>
c/c
I
9/7
46
95
/T/t&j
m^3C
/
47
?6
17
956
ps
5*t
Jl5'07.
04
2K5&&
00
70/'7
//23
t/
31
55
<2-
5*5-/0
J&
....<
TMx
7t/y^6
3oo
66
£770
\&3
//*,
<
<£*-
567
6*6
7*.
£>iO
/33
^
5't6252
OO
235
to
//>75
/*
f/0
^
7*7
6*
7m
06.
/&0j
^C
/
77
7?
/pC3
 (P37.,m.
77
.7a.iZ.6i..
1   1
llo/
1 ! 4# 57
^0
3551*/
*/79&
Ifpgoy
47
tffUt
■ to
y
^
■
J
[
___■' m ,j Z^&S     7/70
<%&   l/u          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
^                                                                                     OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME, OR, DESCRI
PTIOfc,
/&4A
>f/fitl
y3/f3Uf^
/35/54
7>^4
/375^
/^74f
'TTjA^m/^TCm/
~7.2 J Km
/
/
f
i
200 0
57..70 ,
0 I/O
A
U3JI
?/>
/ 5? ?L &
//>
57$/
76
5?Z2
7
533$
3f
t/>/>77
50
/17
(37
4,1
-13
19
/£
7*'
7079*5
j
1L
W.25...,
2*111
Ik.
ft
P'O
15
i L7
p
TfsT*.
_ J£,	
oo
1,
50
im...
I6
15)4
00
14.
QO
137?
Mm
J
1*1
d l3
/<H<
90
 lo.	
 Ml
U.k*?.!?.....
)./
Aii.
i5
1  ^
/p
1
fCj
( 0
tloL
1
273
47
4
™73*F375
<£jf5kt*
%6
05
ftTl/gm
(53r&r
,15%
I  y
¥■
Ji&>
J
5n
6375/7
OB
565
*7
t30if
0
/5tJ^.
75%
*?
7/075
S3'
1
 i
a/
5
f/floTi.
1-
5b
s'75/
ft
A32
00
.77.3.1..
7/
...73.7...
00
3o
00
7/5?
3o
4\
c/frc.
/>
t5w»~
f
3^77
V
M
5)
"7/7-^67
72 \
1
^S
I
(3t^9c
..... JL
00
5b
7t7^
75
5-/7
6/6
/3f5367
226
1/00
00
751/5
75 \
IJ75(
/
26
1777
*A\
offcc
90
00
7o
7)62 j
1-13
1 it
1/
fi
24\
5
(7l077Tm
7<5
7?
7*
m
~ '—"
\
v/
*7
fT/^Ph
17
5o
7M
&
^ 77
66
(3
OO
959
5?^
%&/i
7/1 1
/fiyv^Om
7.00 H
(A
JZocT,
i* 1
c/ct
/(70
00
Of)
mm
17$
J7$
i
/sO
/5Jh//
'%. i  .
2/00
00
ofoo
//llZir^
1?
1?
9A
91,
oo
'*» ■
Zj15o
VL
Ci/jra
19972
1%
> r
V—
- Form L.
JUN    1978    19 ■■                                Cr.
CASH PAYMENTS
<y&'
/yt£^>^
1  $2* \
Date
NAME OR DES
5^
IRIPTION
'^Vt*<iO/
/7/jf A
yj jLjtz
Remittances
TOTAL
LzS^
Jl
1
/
77
00
5
<J3
<670
JjJ.O.0...
sfC*c7 —*C7
C7f/'
tiki
/r
//2o
/O
00
7,72n 22%
\t"
(
fdjf^?*
$>5o/
2c$5
f¥
00
c/ct
7*7/..
2%>
JZaf
do
1—	
&220
Ho
^r
2L
//
/pp.
•&-
 1.0(2,..
606
/fl*
I/O
n
00
73
do
lM>
OO
lo?
fo
f&lm
k,
.m251m
U5L.
of>	
2i>
\2
2)
3 ojX
hi
H(j1
•v
fro's
.3/2.51._
3t/JL
lol
</
(/
5/
7656/3
Si
p6/'
17*7/1
00
1*7%
5f7
*1
O^C-'
$s/c1
7/7
"5/55"
5/2,
227.
: ff.
7*
\...  273
220
J&#f
7?
:... 15...
7$
6)7%f£73P
t%7£
7.UG67.5.
..55.55..
\/
5
&A
<.
5t&L
?56l
s5/
-t
5150
3/
OC
173s
5.1...
555
250
5/
21
73
00
T.. S9
35b
55~t>
OO
tift
75
c/r
157
00
66
55
/ZPQc
/*
P*o
L
£
S
OO
/
■72737/1
y
f
A/-
^Tf't
5757
to
2//
T^Xm
70
&*/
0 9
.55
1
77
>
\%A5
00
3/iZ
00
27/
56
/o
pa
7f*
fif
1 6/77
/. /
y
7
//
7*1
U?$
17
00
5/
fy\.
 7Ao
Hfo
/fo 7c/
?5
2.3/
\1
//
00
I7f
51$
6
9*
J373..0
So
(/oo
00
r/5r
it
5x2
5b
531/
S'O
tf,
\/~3^
00
^M/7
00
ttf/S
— ■».—r
2/53
5o
pccy/
535*1'
5&
tftt
AflL
z/822
655
2
^^^^^          M J 1
©   7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                       OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
535(6&'
1IIPTION,
/53yL
553*7<6 6
Jfu
2cc/6
/f/%L
/7>5^
ff7&
/4PP
c
£7 /
m
7
-«y _^ ■
2 ^*
/j ~r57 33
(5C* y 77
11
TTwo
P6
2/2M
%/
7
3f
94
/f'5
Zl
H756L6C
75///
5/
67.%o6>.
5d.
1-1%
411
to
If
(i*/b
-H^*l
Y*
OO
JO
C(
/yiTh"^
7	
21521
in
551
fit
tt&t
'. ;
S
?/
3/oiJ5?.
52
616/
If
5(1
437*57
75
/tt
tOO
5
<26
/773
3&
iM
7f\
7$\
/lf)f>ff)C
35fi3>
\y
7/5
3.(155.
ef/jo
J3/0
 2/2?.
35
cc
00
1/7/
3f/>
0000
77^7.
/
-
1133/5
67 f
7
/<?
/3Ja(75
3$571
&&
..£5.5
66
jb
220
7.5.3.0...
3.3.
5fn
98'
Cfhc
•  t
to
V
mmmjA,
570*7
J7
00
/
//
/fT&Tik
>-
J57/5'
575
'  W
6)6
17^3
'7
/<&
5/7?
&3
IX/fUPr*.
17S
(fl
17?
4l
5/0/?
i/
//
t3m5j.
S'.
V
00
9tAt
535
...7-1.3
P&
£7
66
£o/5
99
/'iff
 /&•
•  If7
7f
CO
35..
60
ctPc
lo
1*
7,
J/l&TK
 r
1 tffr
AiT^f
il3	
j
OP
/
J/903-
fc
i/
/3
/yp//ee
1 3f.i
670
f&
oo
5-3/A
A?
1 /aA
\
00
4
66
/37i
oc
t^ff
rf
3> 30%
?M
(.
/rr^tt
7
A??
fo
m* /)  m,
7r/3(i
99
3)23)6
19
/-/3
53
00
J/3
60
OO
(Jifll^f1
1 LL....
J70
6<>
2/6
/yi£7rr^.
(4
fii^ls
(7/3
Jto>
or
56
OO
U?3
(1?
</
l4
//Talk
-   /T2,
06)
7
06>
J/372
fc
31 J?
66
/J7.
60
JZ25-
£>0
13^a
99
5/3/3
51
/7a/5
a	
15
CO
//O
20
.............
f/fl&T*-'
V
7%
tot
.J.3£.
76'a % /1
L«
.....'mmmSimim
p.
i/1P$ Form L.
JUN    1978    19                                    Cr.
,                                                    CASH PAYMENTS
- ■   —™^^™~  i  i-
/Of/
' Total
J}
Date
j  NA(I_E OR DE!
■ •>
yyy^m^.
CRIPTIQN
5jy355t^
^Ya35^
#///
6/t<3/~
f4/y*35t5
Remittances
TOTAL
1 ^
r/
 .7.51
(Jo
51*1
525
/
6)0
5f..
£00
77L
fJmTfX*i£i
.77.(2.7.
..7.537.
	
/?
3&71
655
44/575...
£
Si
*t
/
1*2(2
26/.
£1
 ff
OC
m4>
i/
f?oo
7€
77*.
1.3
/6&ji
Ttkfr
■^
ff
-/..566..	
■^
^
5/
7*t.
6)C
ftS^Tl
25
5/
7
2X
.... 57
 ^570
c-£
J/*/
53
//*
PO
?t?
00
,—j
/¥/3?/
OO
5.7/7.
J Hi
00
06
c7ec
57$
6&
Wf
/^
3p^
L
15
a>a
 J5
6>fO
(j
J.1.J$5
y
22>f/
1
2n
33%
55
5/
?K
?f>
6&
7H5/>
S/5
5/6
77
05
\\'/£
io
73
OO
jff£
/7I7
/OOP/
2?.
C/cc
576
60
5/5
OO
5/7° 7
7*1
\/
//
5/
3J5&
1/
,5/7
£75
*P/
66
'3SfpL
.£.1
50
5ft.
aQ-
69
51>
$7$
(OO
/
73o/i
s
/<
3/'
*L
77fc
1.2.
77^3
i4
pi/*
X-.
' f$3
/.£$.$...
5pp,
fQ-
tti
ffo
37$o
35
' a.
fo
7o7
6)6
f77J
00
/9*°
15
CPf.C
1/17
00
437
C6>
62&j(.
-
yf>c
7
ft
67
4t
4/7
ff
(1
11% 3
Q S
i/
^
3/35357
?YV
tWf,
73
7^4/
't^l
7?
13..762ZB
10
00
&5$b
.3.3...
f7(ff5
/
/6L-
(3
00
[ 3 if
OO
/3?f
00
\#?
6&
f9?f
02>
\/S3Z
oo
774
/to
WffTj:
2,
x.
4o
OO
(jo
OO
ff
lX
/V
237.
7*i-
W/4
95
i3>/
7-5
 i..//?..
So
6>6>
9/?2-
.7.677-
25
f
/(
0(5
 MS),
65
///?
CO
2f$7
CO
773?
6/5
/3f2575\i
(3a-
5
9
ft
 f,
95
c
OijP
lm~i£m.
1 niIn
Q ''
1	
Hiimi    111 I
©   7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCR
5&7i522ff
1—
PTION
535*467.
7^(3
/£7 CmUmtS
/7k35/f
P.PPf/O.
/   if/flmS2^
535'//
r77/3x>
7
01
?—
f)0
JftoBlL
577
DJ.m
9971
7)(
\l(^rU-
ydd-
60
/Ml
OO
JlZf
00
/&
00
53 111
11
/>3
&
nfe
27/5
226
7/1*7
00
1-15
J00
00
700
00
/)
W7
5$
J/&5
55 ~
1/
X
i/5^
fei
OO
fi
00
41/1
00
///></
00
4
00
175*
60
71/1
fo
7 Jiff
33)C
/3/r^P
4m
t5
Wfk
63 00
(,5
00
i/656
*J3-/?<9 <
t
1-1%
Sf
 51...
00
'45/2)
5>&
<?a
   -
1/P-/6
z
0
\o
A
0
$0
/If
W~ft
3)
00
3
0A
-
 .(?	
1/
11
dof/fc.
r\ /
it?
Oo
3$
5,
0 0
jfM
0/2
3t<?
J
(26
 Sic
?o
3/733
ki
57/
#
1,111
67
37'
1;  #
m
f rltf 7
...\..
ii
pfsJ/y)
//o^A
1    JA
_■_	
6a
Ji/
5b
3i?4
cc
£6
4
(DO
 S3}.
oo
2*33-0
33
Jt/kO
?o
/7>J5
t:
*/
00
%
OO
73
l7l£>m
ft?,
73
.... 1(2
445%
in.
_-.
\
1%
5T&&&
7^
67a
,5
00
7>517
/pa
177
OP
567
Po
7(51
a?
J&60
ts
/0
£51
?373
3t ]
Jbrt*.
 ■■■/
/**
00
06
..
ty/P*1*"
1 <7
n
Jjj(
9530
ll
\
:!    ^
&
ffpT*
:. 37.
00
/
OO
75/2
ot
2j3
co
5/5
6)6
f/5/
5$
5a
o&
7/iff
^
C/fci
37/
66
f/4-
66 !
ff(5^/>
Ji
//>
PO
//1
(6 \
/)
/TlPr*
7/3
<K
4-i
(IP
/5d 66t-2
1
MS
P)0
m
(720
70M.
.......
77i/o
CO
/ 565c5j
.530...
■ s
.£.1.7.30.
HO.
.J.(H..QlQ...
~f*2
3l.t3.5t5...
"*//)
Wm*}\2*5 /O
L Form L.
 .4UH    1978?....  19                                   <*,
CASH PAYMENTS
s6P5)
"jotal
7^LC-yr\m
53^/d
^Datfc
/ jL-~yrf)r*yn/\~*
1 NAME OR DESCRIPTTON
y 1*p /tmLTv^^Pvt ^5/^5^
3/     5^o/.
Remittances
TOTAL
<
13
i
51/.
/22 Jm.
f/T/''
-r\m
52'f
/f/6i9
6.5
 m.
QO..
...133.%
T/Kk
...3.191.
ft53f.L
3c
SB
1*
IJ..27/.5...
..£?...?.....
16177
f/77
6?
7f35\
C/^ca
7<X-
 17?
53
m
30
Cm
3o
51/7
00
W
6&
/77B
13
/ft
oo
t¥7>
CO
ff7z65/t
5
3o
25
t"TjL
33o
353^
2/5
2
"X
OQ
\
\g
OO
jo5/o
A%7
if
55.
Vrt
5111
22
5/
>-n_
4/1
00
f?.5>5()
<*.£2
016
41,
/o
j  515
56
mi
00
IfH
2l6
320Z5
fo
t3//2..L27.
72.
1/
(0
(C
76
y
//
&/&
7
1/076
1/
.....  .£,...-,....
i^L/Tli
/
f/o
Oo
/t/?£
1/
4
60
337
5o
3 27
50
(p111
i_
y
4
m/63'
£7it
5$
7/7
J.J.O.
7d
60
2/2/7
0/7
i
W2
ji
OO
17*
53o
*f%7
00
1379
00
J&57
55o
C7c£
£60
00
J7/o
oo
412.
f>
ti
"2/of'i%
(5
■  >
66
3
a 0
A<Hi?
^774
+y
'i
55'
l\m
/oJ2o
50J
47
73J
fiff
wJp-
H.
7379
0%
m
/^
50
13
f55Z
CO
/?j4
00
216/7
00
777o
.Urn.
G-/&
19
00
/&
(OO
/53#6l
6/K,
/L
751
55
551
£~£~
T
Q£pSA
*s
3
55
7"^
535/
58
55-
77f^m
 3.70
OO
SI/..?/.
.5.3
I
m
OO
J .. . 14
00
1390
00
/52
66
/55A
0 />
rM
7*
2(/A
00
J2JH
00
P6m
71
>5
5lo
ao
M
00
(1
1 1 *y 71
z&fnp
5fl%o
tftgZO
*7/
/57/A 7/
i 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DES
P3c2t/7ZP'
\— -
CRIPTION
/3p<u2s
~*X3P~26£. C
/f7/33f^^
^ ^ v   m/
23>55/fZ
"3/2>s!?2/f
5 2 5^
337/^
5r+fa
*Wyh<2
fc
A
)L..&5£.
00
5
//of
•
OO
?7&*L
i
f/6
7*
4
<20
6
06
t57<2
6*
IX lb
&
/..
7/7)5
/(>
Hi
77
00
•~p
2TC
5?jS
3
fi?r*?C
1(757
Jo
1/751
fo
/61
66
 17.
00
///U^y
il	
9/3
ft
9/
4f
9/5/
ff]
/
7A
'/Ua
4  74
66
Jl
*Cn
7755
/a
75/
OO
705$
31
(1(5
3?
4oo
06
f 234*1
/
t7r/7
J/U
16
M
iO
Tk
//j3/A'/i
5?6>
OO
5to
00
l-l>>
4o
15
 jUi
1  3
/5
00
-i
i/5PJ-
1
3
00
iM-
Ul
$1
///
It \
7)
f/J^PU
177
12
PIP
fit
fli/v d\t>
It
If
/ xmi
7
ft,
'k/yf
....7.53.
OO
£?&(
?o
l/f/Z
& &
t
60
mj.52..
°o
01 ,1
57/o 1
&
ffsr
3?
155/
/
7c
3577
m
£0
&o
5U2
fjc)
 n	
i7 <
w
ii.i47
S)d
/pff/
OO
2
O O
63/6
Oo
24
do
iii
OO
4oifi
!(/
>/  ,
A/*
7 /)
2/(77/2
/
7
/) A
3/37
0(
24
OO
M4
00
3731
It
lfl,
£>£>
Utf
It
-h|
°1M1
377553.
77-
765'
/ ^y// 7
5
/
71
1
)
2
U<7
r    M
00
12
00
(¥1
Oo
6li7)
06
tito
00
73,<%
%
4437/.
%
577,
10
135/
CO
4m.
y
n
.  &
13
Cj(7'—7 S
i.y...
,_i
$£7
(JO
r?0
i7)24>
l*l\
I
M
U7471
71..
ttJU(A Form L.
<)UN   1978   19
Cr.
CASH PAYMENTS
JAP.
\J/£//n*
7/
/£*
2^2(,
/m^S-2
6>^>\-
9>L
^total
yOs**
f/flH^t\7
./.UK c.o.
.y
tff*
Date
~yr\mmm
223
' NAME OR DESCRIPTION
4/^
9t
tv A
■*!!
 7.70.Q
2*7*.
/*r
5.
JJlSjl
52L
//eKr
2/655375
</
00
Remittances
LlvM
77"
7/6
2/Cj
60
7
TOTAL
I/7.7
4-7
/
m
6X
72
66
/63
55c
<Ao£ 0°
J^f/>
75
/J&L
00
55325
■25
C/ac,
5136
20
723 b
94-3L
66
7JZ,
2"
Kp.
<A
(375.3
a
6 2i
%
IV
m
/5.55k
17
mil
1/1)
ol
7f
2>5k
2cf
00
1.073.
"W'i 3S'
Auk
MM
\h&M.
.Ul
...3.5.
00
,.m
'C<
oo
.3.5.3.
UL.
Of?....
CO
.0..*rf...
If
7$
fL^M
<£/.M
¥o.JA.
2/
55.7.0.
fl
,505	
_>/?r d-
d
<JCk
fa
II
mi.
Br
558
do
9ffAi
7/
1.5m
.2/5.6...
...i55
00
1>£~/
00
00
73m..
/¥o
O "?
<? a
XjiHtlL
7a\
5<o
Ti
60
Y
M.
'35t
&17L
</
7/41
*rf*c
iS^/X oc
M..JA
55
5/
ti
fo
<3U>(L
e.&.
411
00
$3/
00
Jlt$o
37/151
Gq
L<7
6(5
.__
77
t/kfTTTf/...
Ztlfr
.mm
1552
ii
*y
7^05.
W
\?3k
15.
54.tlf.3L
2A.
3535
ic
.74.
JO
1.77.
56)
.7.7.7...
00
.at,
ff'tl"''	
0
</../&
ill
(*
Met
iMM
Oo
./.It
00
16611.
2772.
00
0o\
517o
3c
T.4../p.
1
5.0.
77..
c/.o.
7.7.77...
o.
it.
W3,
Oc
"foCfc
do
3to.6±.
37o
00
1/2.
OO
OO
£.0.
<7<tli
met
fo.
MMLttm
n
mi
-1
/
551
nhn
S/5
7 Wo \
J .53! I
7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESC
!IPTIONx>
335/12
/7* i
Jij^
//042
/P2d
/J/*'
7/ftM.
^
/$Jc
.6 s j,
55Z.
Oo>
3
- f
oc
ttfffk.
3"37$
9p
oo
£$r
Oo
l4
oo
^76 2/7
/../(33.&5.A—-..
70
Urn
(7.7.7.7......
5145$
(7,
u$5
60
'%/*),£
uHfiik
im.73...
9*S 3<
jJyyif/.
951%
V
3)
ok
171
1°
177
9>.
0O
o5
y
5lo
OO
j70
"/
jf
//L//7T^
177
ff
01
2<K
ffo$o/
f^3365o
/07.5S.I..05
06/7^
7
^
4
'yfh/L
72
oo
<2
5b
677B
JO
152
oo
74
6)0
73
52.
J&ft/f
ft
mi
7373
M
85
00
00
f77//*n
rfm
5b
00
cPhz
hfZ
\&
<#>
&
<£
4/iA
-5o\
\ffb
00
&
40
/Ju^n.
7—^
7"?
027.
/*$
6Z
2)
4tA
5 //£
00
(
0<6
fofy
26
7^7-
P/6
/?
O)0
70s
0O
J2//J.
£.\
70&
5l
p/^f-
f.—f--
/
2&M
7°
#177!
?6
1/2
5Z753JZ
60
35755.
I*
fT/yip/i*
-__3...
 7	
1(5
00
... ...y	
 ./.(?..
op
(6-0^/
ft   P
"440.
66
/
<277
J66Ur.7?777:.
a£
&
1   ?(
15'
55i653)
(77l37
LS
&
5j4J*
TTmc
■■■   47
00
77X
(ol
7.61a
O.O..
 /£^
Oo
531
Oo
7.0.5.7...
ft
7o 3,
ft
f/($.
56
%
J 7	
I(cm4-
to
Oo
lo
010
L
63 7
0S7
sit**
0>
p~5
0.
06
X
0<7>
5 13
M
O0
533M
P/A
to
00
(6
£ </
l/i/
771
HO
M
ll
imik
%...
i lit
factOl
.     .m.
oc.
7.!/m.j.i
CO..
\2
t.
/^*'*i / */ 7
(•~\ jf // {/
ft
VD
17%
ft
■T/Xell
/.
r^
J%f&/
ism
V
y/     aO /
...........mmmmmm...	
\l*f(Jri
A 1/51
I
7m
Ojrj
^\	
\ Form L.
.... JUN    1978     19                                    Cr.
CASH PAYMENTS
y/6
Total
55f*
,-i.Da.e
5^T>~-^r^,
NAME OR DES
/^Z3py~~
CRIPTION
2T&&.
/5/e
5/ff
5t2-<^5
^22^2
Remittances
TOTAL
jffl&Z
K
lUtA
^
76 i
3/
f
4357
7c
Jm
aoA
33313m
7.3ZL.
a. 7
(fl
oo
1^ i I A^O
i/rOn
/37V
fo
tiPi
00
1 fibU*
J J fJ'LfO /
^2 <^
5/0
ft
X't
"Km
b\m
/fr//.
2.
/(Jo
6/0
//
/%>
v- 3Uf
oo
(?f
oo
3f%
</Jt/>
60
yo
/7oo
66
J6ZZ5J
*M6
fo
06
C/5C
f5335)(
(
......m/O.
oo
70
O6O
/5.I.55
/.A....
S
4
55
^
733/7,
i7
Zo
55/''
!^\
16?'
9037-
/033$
O   l
 t
3m
75
V
 72,
¥£
\   iM
€>&
777
If
oo
06
W7HB-
r.m.
CJ6.
)
 7.t
£2
3/t
00
00
5/6
2/sd
-£>
£
10%m4
t^
5/
52
''M
453/7
15
5/
7^-
9/
..797
3/
$5/
44113
f>7
555
/
7*
31
 if
&c
,2/1.
0<6
JK3f3
oo
'?77
X3 7-
c/d
<L
///
62*
mjjfft
6 C
47^t
'7/
55
fA/T/Ls
6/
j
*    JP"
O 55
¥5/5o
-.
*>t
JP
/33/f7'
>*\
t>(M
(7^i
»1
10
fcZPt
*f
J'tjjf*
2>\
i j *> i
1*75
./£..„
5075
~fv
ttfet
■ 774
7o
\ \s9
63o
 Ml.
OO
H
oo
M
U
£o*>iT
00
i
^f/ttZu
I
j.
oo
51
Od
/5o7X
1 f
£oi1
3<5
111
3b
i....s..m..
%
m
00
i37tf
4
pin
Of)
■'   ff
Oo
'351* 4
5/
2ot)l>ii
H
\.	
L__
1
I
^^^^^^^_
F 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR  DESCRIPTOR
(JsvP&u  U/jLsrtr
6/2/
fayof&Mf
Ttl/Uicca-c
^(f(<6o^5
M7/y'/5
TLj/s,.
3f4c*g/
ffi;
^5
•
V
151
/(>
p<p/
/O0o
'1
20
(In ml*
12 0*2 nL
1
oo
00
L5<
0   /S~
Oo
, fix
t/   L
*
tZoi
3    5
6<>
77*
 .*/
P5
Mm ^
_mm7gj.a
3p?o7 h
3 473(7
7.33(C..c
5%6l3
2
2<
*
?6
06
6L£
c
A
0
/?
/7-Dtff/L.
fo
&
523/>4
fo
f7'm  V
1  ''
■/'(/.£
A<to
06
yj
mm/L.\i
I i
1 .. C
 7.1
I
\./7<7/!t£...
t//tt(rj
i id
51
60
0?t
.  M
00
3375
r0
*)
12lo
oo
imam.
&7
o
0
06
?>t?2o> §
-Tdltpo.
\      It
0(2
£
t
74*.
t
loUdf	
4o5l
Ko
(
7A£t.%/f.
/So
Oo
Jfffo o,
5J*3
A
ill
1/5
1?
*
1
i	
 &
 .|
•AAt
II *
)
'  jIt A
/3o *
.
...ffujh
l.r/yi/J..
ji.... .	
/So
Oo
£27+0L-j*~\6.
F
743
33
74.353..
 fo a
'4
ifUffCf....
So
77.
or.
oo
'
■;
.4.5.1!
SZjl.
*t*
^*&
i/ $
7
37, 5c
4l
£&
i4
557*
 "XT/C
m-\£A(L
 3 |
fO Oi
10 *<
»
1~/5
t/>5~
1 *f o
oo
V
t
y      mU
Lj/Ttty...
3*
Y...U
1  t,
1    il
iJ/Tl/Lt.
|...    17-
OO
l«
oc
7
( w */5L
,3/
'*2/\
6J U
°c
)
to
1
$tfl
A
733 7c
\/lk
•lb
7f/t
7)0
9fS<
.\
 J....Q...5: ?....
	
.vC*...„...i.i.t#_	
\  	
%i 1/
232
fit a
i «J..Jl..-.
^^
fi4fs
>
v^^ 19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
*y
y
+<
Vj*
i/
51
Mm.
5
a
6
P/Tit*
'ai/i
r)U
777^.1'
p-
67.7/25/1.
m/fe
'73.(7..
...mm....,.*.,
7#
//%.
w
n
'{Lf/fj..
Af.7/7.
C
\<t
347/71
7/2.
J71.
Date
NAME OR DESCRIPTION
4/
(jLVm/m.
Alt
(1.(2...
/CfrJ/Ti
<7  5
ffffffffoO
mfo£>
(Odd
Oo
1.1
31
5
J&
/</
11
Remittances
73.3.5.
71
m2././/.../!.
/A
fl
TOTAL
..751.
l£..sL.
5o
..../.£
sMm
Zo6$6£
1.0.7.5
1.5.
3/5/5
IS
300.1
22&2L
///iff/
a 1.5
5 32
72m
M
ifrtTivu'in.   '-
(JO
(5> *s
/7O.75.
3Z
?So l
D
io5l
3..5..0
07m. ^
.5.7...
H-9
15
m
A3...
1LS3
x^
1.
P/Tk/A
iy
to
2a
*y
((
M/%
ft
-3/5£33^5J..i.b.,
3.0 a.
.3.
.2?m.<Xm.
00
1.3.3..
2>a
.71
70
It
530
7
^CiliJ
7) 7  _.
j..k)..
5.0.
l53Hm.M..(lfM..S.
oft
~0
mb
ft 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION.
((/t/Ti.
&k
Saj
iTfdTxyp
(3tnt2
Z//Oua^
SJy/7
</J?4f
(473  7
fT/TofT^Tf
if)
/hi
90
fit-
oo
35310
00
Wit
P
f0)<
V
/if
1/
1p</5
'
Jdif lb
il
*n
30t
tt
fo
oc
375
1o
in
06
Lm,
foe*
...J..15
60
*K
13*
76
00
fo
Oc
7fli
Ik
y
/7
ff\
<t20>ft,P
to
2k>
732/
SO
7°
3o
w
f*>3f
P
.1.71}....
7°
to J
)d
/
it
7/>(7/
HDD
&
w
ilPwtij
fa
OO
1
Ii
Vo
ft
/3fo<
/If
idk?
V
ft)
A 3l
0&-
..Mil....
y
fi
X
$Q
\j
#
i/
5
7
00
7
oo
 \(..m.
<1
/ImJm
'  77,
fib
/ff4>
?6
147*
M
ty
if
W/Pffi&j
55
0
4m JO
OC
Wk
&
 /
y
ft
u
tftiw
10
00
1570
5o.
7ff(3
ff
i
tot*
fsf
fo
 153%
t15o
16
1/
io
<k4
\M
oo
...Mo.
oc
73/G
lo
7ff
Si
u
Oc
>
53^4
o4\
0
Pu
/1Z7>
oo
if7^
Mffi
V
11
 (
kf
t
Oo
t/fc
15
i7o
00
tot/
A
1/tA
6lK
<n
%/r
m
Hi
1f£
06
4f5
f>\
/far
u \
VL
&
95
3yy^
&r\
../..	
fh
51
5o
 f.Qj
Oo
737
&\
Iil
lifl
JJtLo
135
5f>
Ion
00
V£
1
353j5sq
/^3QL
A?
(Iff
"I/O
l$f%
tt
wq
m
1 19
Form L.
Cr.
1
3ASH PAYMENTS
73^7^1/
1/2
NAME OR DESCRIPTION
/5o&
53/3/3?
7s
/f/£&3/1
6u/U6/
Remittances
TOTAL
TfpT*^
j
£/£ o>o
/O 5
If5} J
5$
loftc
ii>
(]
tA
	
MA
(Jo/a.
tt.
353t\
6G
7*9 f
klm
.7.5.77.
(7<7
06
777*
-Alt
	
t/
'4
(5t3b.
If
/32%
SB
133*
55q
y,
'<a
3p2a
n
1175
>/S
l6j7f/Xm
U53.
fit's
4fr
po
to
Ml!
m?
1
\y
33
(kw*
<5~
2
2^0
Z
50
mmm.55L.
4
J/fa
t...
-/
0C7
1
<DCf
m/
/$
52/,
'MM
it
75..7.A.
$Q
.75/73
fa'
&5
So
4r
S-~0\y
1*7
if
4/im
iff
7?>7(r
fo
/£%
3*>
L  $M
0O
3 7/
6C2)
175o
$c y
is
1/7
&jfa
f/T
1(7,(37
Til
'/ki
^?^
/
u
^jfjfiii.
t...
iM
l?
/tu
Of/.
•_£
y
77
Atfaf
if
3$o
*r
7^30
T
4o
3 'b °
H D
\S
7%
ffTT/j*
(^
l&
5b
57
^r £r
V
tj
WkA
7
 ., 1
$T
5D
$135
^^ y\
&7i
00
i°
nni
)S
?Wi)<fa
n
moi
ff
1 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
/A
NAME OR DESCRIPTION
o5tu77   iT/Jtt//)
/
5(662
TpiaJTw
f/fyiO /
(3m/y/           \
\<4f06o*35
(3h3cc7/J
37
5/3^<^7
<4>OOi
in
/
^
-^
i
7
51 fo
00
74&'
'9
ITZ)
fo*t*
3^751
*77$'•
00
h:<
u
f7
56
1751
Z6
Iff6
f4\
 J
2/&L
/fo
00
ltd ,
?d
.....
' '0 "
3*
?2>
1465
5l/>7
y
n
5*f
26
l/loo
OO
27
(0
Ixto/u
4
*¥
TjL
77$4
f£
/
n
i
///Xki
..  .7
(X)
7
Co
th/
1515
$£
mk
On
sfc/lj
■ do
00
m
1  /
4
..JIM.
9 \
<0
T
if
15(00
00
p&DP...
1-12.
./.....o.._
If
n
7T
mi	
M~
so
7-
%>
7-
s#
^w
. *^L
V
^7.
%
...3.7/
65...
j
Si
i to
oo
//A tfa
/#
£1
5$
Oo
7io
&' &
777/f
1s
$P3
10
tool
15
?*(£.
11
71311
ii
is
1
*x
K
N
1
3
7
4X60
00
\
Tsoo
OQ
	
£--*
 "tc-
w
fc^^-f l
«6
i
ffttfk
&l
fpuftts
t^/t
v ^A
v
Vf
MX
oO
Jl..........   .
.j
^
/
fm
q
'y
/,
il35/3^m.
a.rs
I
m
?0
v
y* Pt9 a
32Pf/.k
31(76')
n
*
^t.
(rl\
91
1
A	
(o<Sf$
s°
M
|
faun.
2*66
id
"Z~~7~i25
km
_ ^ 19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
y/Typ
77 Total
t^A/^n/
Date
•/&AME OR D
EsewPTwV
52/7AX3
M i
5^266o5
Remittances
TOTAL
T/fCfVUi
7
?o1
00
Ve
I/O 1
7*#
1V
i
klLBL
ao
&<t*i
751.?
ty
■'h/-
&
PPTiii
f
n/
GO
40
-
Wfjia
(/
Zo
7/2
57.6
Oc?
i?S
Oo
jy 6
a
(taw
r
ff&
75
~/Sa
7r
*
//
2?
6f%(i
(5
<9/c
1*K
747/5
(To
6t%
, 1st
16
til*
jk
OO
<0<2
!</
^2/L„.2
*f
Ah
it5
JkIA
7$.
'^^,
\\,V
%
BtTn
Dt/
<
'ms
0f
.mlZlZ...
1
57^
io
tie ft
WlA
(
7
&
7
__
Mfk,
%t
y} y\ ^r
..Q../..6....
7h&*i2*i
&£.
3.2(7...
555
..fmm
tM
oo
^3
51}%
at
%f Jo?
15
77/21%
H
 \.
 Aim.
^ ^
^
OS"00
%y
0 0
filk
1i
V
7/2
PCK
1&4& A
t/J
{M
y *f
^
PP5/7
f£*
§4
fo$T4
47
i. f, 4
ls*bo
Ot
.
Qf(P>#(ri
g
fOQO
Ot
Qfailfiio
4
W&P
JM
n
4
^*fl
 \
I
1 I
©   7/72           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.                                                                                          OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION       s
65«U7L/
76/62.
Tfypd/
yy
A&25
iJiff
4/
Cm//^*,
Cfe
I
i^els
%")^
.  J  im.  f
Jooo
Ofo
13251
5/
44^
1
4ikL
JL/6f
7	
&I61
1?
r
(
',/cc
37o
Oo
f/o
62 lo
46
(L
'■7o&5
31m
06
55
Ot)
$510
5 6
V
K
Jmfi/Cd
f
1,56/7
OO
34J
oo
/62f
00
7/i
w
Ms
e>(.
>
1/ff
66
.
3 1/q-
 ?.3.f
4po
OmO
6i>
•J
s
(fnM
m
oo
(2
4
O/mf
$>o i
Z>6
CfUL
no
07>
SZb
\7
%
/Jr*7i(7-
foo
fr
 &M
~"
?<
2Jmr^477
.
J3j66>733
&
31*75-
ZO
yfci
•™"*Y
3Sa
66
7
35o,
24
37/5155
ii
tM4
\*m/
tfLf
fs
0,'M.
3X
tin
n
K
'H
/
ft
^
13
&
p*
J/3
JS
/&/
'q
 /...
w
///rwt
2p(-
7$
m*
7S
k/
Y
5%**^
L
18$o
?o
.07,
3/226.
a.
CI&
f
3cx>
OO
TtTto
)7
//■7«6L
75'
frt
H
17
j?3>
If
Cfbc
"3737/5
/Urn*
"7*5535jl-
W
J3t5°
66
/
5*5"
if
/fli^y*-
77
...6..5.0
17)
(700
22
0.
7/
/j
(
ycc
2)0
137
/Ao
yjO/)
7
19
C7(7
%
00
3f.
(56K
¥
 f
50)
5\
Jlfj}
/57)t2
?7"7
gttffg AUG    1978
19
CASH PAYMENTS
d&~
iPf
a/
yS
>/
1/
^fkt.
7/.'j^.(u4f>
./Hfa».t
&
ffl/
€
fi ^//(tof:
il
U
2
y
7
51
2>c-
*ja
$*!•
A
L/Tto/
33>f65"W<m7
65/37'/.
/7*
26212/7/^
<*7/L
5
4
ota I
r/3tp6??c..
/A
i)t
Date
NAME OR DESCRIPTION
/7l6p3(533
/60a
/7
A333L
M
7/4
00
oS
_£.
06
Form L.
Cr.
Remittances
SJTT3
2.111
17
60
777
^
*t9&
Roo.
Zo
Ajt/O/to
Uf.7>.
'o2
3-/7L
60
%
5$
t>1
TOTAL
/A**. /
257p>
3171
75.1
Pi.
Tfm/7.
,„„.gg
551.0
Sac
2/J/o
./.£
*v£T:
7^5-rr
27L
/£t±
fe3..32.(/JL
r2m<5...
op5
is
Od>
7,3,
O
</
26
<3>0
<7o
35L
3/
.63,.
..7.35...
s/
7f
L
//&>
%>,2/2<),
On
17
Si
4f%55
■yn^
1^)4:
J
%/727..
IS
71
yn^
J^diPOO
A
76
S3/6i..
^3573/^
711
5533
33*o
00
1*
13.1.
70
A
AS
IdC
Z_
y
61
22 mmf*t
3/L.
m
3)
mute
f 2
«/
JL
"/.O.i
m
H
(X-
3m
GO
17.773.
/p< 7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
■Hifrtvt.
ffo's
(2//I/2
A/p*ot>
llJJiy/o
5/y
Oto
(tl^VITUs
JfiPi
.f/Jd/KL/.
ll
|S_fe
1/(
(t/5
2)</55
/%i
//I
37/
To
00
J3ZJ
a/077
333/H
laf
to
&m
.
<7/7$
47>
55% >
'To
~...\
^tfr
76
od
7^
70
%357
To
tS1
73
/'p9^7
//4?
00
fr
3/335$..
/tS/
611
C2b
<*
-&1
1-51
f</7
(J)
m/(/3£.
5
—
/^t)
5(i
J5o%o
70
2122
If
15
\y
J3</
' //kt^iL
3<7%0
31
/fki
75
00
hi3
277.
A
«*
^72/hjUL.
/OO
6X6
.2/5552..
c&
In
3JI/5L,
5i
f] 17
(.P.
t/
'dt/uyf
55(520
OO
$315767
06
y
/ft
/fr*/-
\
5ff
(33
/
3*"    ■•••
<y
3i
/J^L
7335
%
■*>
3&3f
3.5.
&
513
-25/
(0
fef
22*55'7
95
2.J.0737..
act.
£35Zt
4
Ki
J3535
3S/..4
/2*7
42
zffisz
Rl>€
CO
c
K
'*Yf
\2 i
>Q
t>s
A
1 Ll
£*»
f*L
*/C
^
IV
\)
V
4.0O
00
01%
V
'&$
>z
5)
>
$76
7?
i
>^
v Form L.
AU6    1978  19                                  ^
CASH PAYMENTS
(%4L
Date
NAME OR DESCRIPTION
7/c/^
//27L274Ct1L
(Tu/JjM
o/s
Remittances
TOTAL
/i. .
/*.
3/
^^ 1
/M.3..
<rfz.
2200
^1/2.2*
/""'
#<%
9 /
mjLLpf/
J12.
4yJ5*
/
/
(*?
'*>..
,/22
06>
.J?.l
00
2(12
f/o
7$7
>/
55
/(f?lf
57(
/6/(?
*o i
4
fy
53/
7*1
3/15L
5ft
?fl*
W/
p/7
1(70
Oi7
„M5
<0 6
5V.
s/
14
<//-'
*C
3/0(170
od
ylpPOo
oo
/
..j/.m...
\y/
3l
faftti
f
7577
%*■
$J2s
i/
/£*7
/)
9n
£557
75
S
0* ^~/^~~'
r"**~*" •-**•»
732-
31
I fa
OO
(/c&
7^7\
2a//3>J.
3/7/31.
.G.7-.-.
.™A_; „
<
fafiz
)t)
t
P*
fa*
U	
*3
w
Off
*fek
?3rf
7S
^
40
'n/SOtt
tokt
■*
foco
OS
4
\(?U
Of
\
;
\
1   a iL
/^iST^K      "7/70
(S)   ///2           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OF
FICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
SM
7/
 L—_	
77/7
ifot*
2
/ooo
5/57
06
15....3.5.5.Z.
(P Z/tjl>
00
'5
titfc
J&76
^
7
//fT^l
#&3
»
(4f53
&
cfa
Iff
40
/73>
00
p/dt
f\    j         ;
66
 //.f
00
7/f
cc
Kt
w
752
...J..S7o665...
ff/mOSCTl..:  m'.Om
V
/
I
/
/7/r*i<-
14/7/5
2<fff>
'/ff,
\t7
V
///     '
6
n
7>
1/
a^
ff//2*
72(0'•v '
\y
i>
itttf*
Wf
00
ffff>
OO
M>2
371
OO
07^-
90
64A
77
ft
■if
9j
V  1
life
2
//
2$**?t
555f
66>
*j2232f{
$»Pr\
u
\/
3
622>/
I   jj~    T
/5>0
op
/ao
6V
5k
 T	
7^
O6
'/4
06
475:/
JUAUSL.
7*
OO
7*
00
if     	
2/0
00
\y
ii
f/r^Tc
7/7
(71
7/ 7
A A
<s/
'5,
fmd/m
IMi
(if'
////JO
\y
11
/J?*/*'
(53o
(IP
5f
...fMm
/33p>
57>
66
57
OD
Ctk
£<£..
66/(77
5o
06
44777
5
37^
i)
//f^1
s
1/7/
5c
W4
$o\
c/bi
/5b
(uO
/22j
po\
~
J*-f7
5o\
/5Sf
OO
/Z31
60
\y
&
y/rxTC
/-.ol/
- I ._■_.
ft
*&/&
*f
615252,
53. Form L.
SEP    1978  19                                 ^
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
f2/5
Pj<5
Remittances
TOTAL
 3(615..
<'
//IW
Of)
1755^
/p
'Z/2C—i
5-i /r
/4f23.
kmS
"cf
y55/*
/^y/f/ 7
Spy"'
5.3/	
2
Vi_
JZ5/L
oo
y~; /&
5>0
3./K
__:
mi/ CV
5.1...
'yP
i
',
fyjjjftU
ijfl
/
oo
/1
1?>
...
5JZO
(2
<?£
55
16 2-o
¥5.
, /
\/
4
mi
7S7o
n
7^2/(Gf
?5c \
p'
$y
ft
4/-
»L
t
SZft
60
SfiTT^H
oo
V/m.
f/e
L
7$
OO
7*
GO
7
5353)
\^y
&
3&J,
M.
milk
io
5t<fi
OO
235
f
2*
a*
7<o
oo
	
3/5
oc
\
\\S
J
/T*
1
7i7
Oo
7/1
<60
■■■■/	
\y
1(6/
■4*f-
»i_
/
/i7ap
pc
 f	
\y
ti
SotA
_*H
Z&f
5*1
z%/f.
\S
If
Py'
Y
mf
13tfl
5?
1797
£50
•
&
23/h
\-mm
fX/t
0<2
7*t?
OO
/62c
iaJ
JZO
627
*z*~f~
(1*77
I?
93
x<*Jf/5£
'56?
^^35  ,
' ©   7/72           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
Ul.
CASH RECEIPTS
DAT
E
Reference
NAME OR DESCRIPTION
f/L 22-
5j5p7t/'
y/V^
'.(
5j&
0(2
3m
9*> j?5o/7 5<)
15.1/5%..
/7j" *
\\/42~
7l.
/7rn£
 M.55..E/337
k5
at
&»/(-
40/11
7o
44/3
16
t/
71
/hvC
3f5
2$
66
0 Is. '
/Mb
ft
/TO
P
1
1    37
ft
//tjtu^C.
t37$
13
■t.37f...
\5
<7
f/yytjL
/f&tt
/
9f<
/PP.//
1(6%
I*
j/lfrfk
wO
p/llj
326
?3
stm
P
Zd/'fa
S3
fbST/1
2m
nefe
*\
3ooo
3000
3?77/)7
fy
3fiftf$
—  ••
Hi
1
1 ..._...
^t^r
•^^_•— SEP - - 1978
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
/7/i&
5>«*5t^
pl/2
Remittances
TOTAL
'•j^ft
Jgfi±
t/
7.1...
55i
\"'""3f  "/
iff??//.
J4f7
	
j
1/2/57/
oc
. ft
93
74z$
5r,
r>/2~srfl
(5/L,
5>5^
757
72t6
'774
jf?5.7m...
4.0333.
4&&L
52±
S.//..2K
2
&
444s
\S
*f
7) 1
/ftf/"'
nj
I37f
1*
1377
7*
ffck
tf
7f53z
ss
iX
53
/) a
p/53pf'<
*v
l/l
3/
fkJ7&
/t302
4o
Jp2 ?
/ 0
*
6/.Z/.m.
//s
V
337*61.
	
5757S& fi
25)
6373/.7JJ.
12.
foST/f/
51?T£
K
S/loo
00
GsJC/OW
&W
2d
3*15/3
X2
I       !
^^B^^H /
<S>   7/72          CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr                                                                                                      -_  OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
7/55
7775/44
77^/75
/
(3)07
5q
/ „ /
150J//6
Jfr
3
f/r*2t-
3f6>5/
7£'J3305'/>75
m/
¥
(flrni
72)7
5b
7/97 &
ft*
P
i?&\
6o
J2*2 <f>
4-^
/I377570}
K/
/-■
fTm/.
72.f7.2A
77/0 33
j/jt*°
7/
67
%*
a*
A
w,
t>3
53^
TS
/5.5A
1077
f/fit....A
(-12
/
62
to
/Jtw/L
I7f{
&
Hi
A/Z
2Z
7(/3L2z
\S
To1/1} °/
it
//r**i(
fd5
0*1
</7,60 .id
*//*
75
'55/10 /&'
"3737
15
f/r*tt
>m/
,/i
1/7
ifanMf
7J7/7
00
'A$f£'fk
 f-
p/
62
m.m..j.f..60.
"4
4
'faif
/
U20O
*
*
^5 ^y~^^^ *
0&/5 <^o
\ ../.
tj
/3tf?»A
t
33/5
?5
^™T	
^s
f9
f37?*2t
/ff/
J
/P27.4
/**■ /-/"
\S
M
h4
1727
$7
/*? c5
	
/•;
»/,
/M(4..
571
0/
*
*?
/P^2(m
ftx
7o.
fti^/ ^
f/kc
+~? '")
l723
21
f23tl
i  z*
ii?
4?7S>
..So*
0<£.
5%o (&>
f
Zof^ m
%L
■' K
jOm/mf.
mt&
JCiL
7557M
1
'
1
^■^_ "
« 7/76.2,
3
t^
1/
IK
(/
^//fo/^X^
/o
u'/P(.
;>rc^
Total
OCT    1978
19
Form L.
Cr.
CASH PAYMENTS
Date
NAME OR DESCRIPTION
#2
///
f.f4.6?..
5555f>
/77
Remittances
Ik
73>
lf.3?.o
10
&
>/>
41
M/fj/47..
TOTAL
/ 6/722.
f/if * ■
156
"Za
7.7.7.5
171C,
7*~
10
17.
A
-y
11
fe.
S/f:1^
ifp*
66
2
\S
#■■£<
'7TL.
371/1
73
75
ftp5f>>
'Pi/
"M
72*1
OC
1/141
TPO'/'O
OC)
iy
It
5i
ty
1I./4f<6tp:55.
>a
>77X.
..(/p..
oo
60
7
oo
33/A
00
3.321
Lk///.
00
06
\s
$0
^ft
./...
71.
5)m
v..
t/
7*1
*C
.... 2zzy.262.	
.£h/5&
(Tx./^.
a±.
c^
35'o
(323*
J.5/..
OO
V
Sf(
7/3236,/M.
w
1—7 6
66
97
.55
2**
33.5mm
£>0
f2A/><-
3mS70..Q6.
-•JJJAI.LIIIJI.
H53Qi2.
k\
' m,  //}/
m
(a ©   7/72           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr.
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
f?/4
f /.(P^L
fft/j
si? 567
p      x
//
y *?
M.62.15.
ISjj.1
&t
fi/OolP
oo\
Ptf
#
^F"
K
im
//
jooo.
00
/Pi/70
.-/3
J/53)
00
f&
770  .
IA&\
37
35,
fl??*/-
55«t
i.o..'..JS34&m.\
2m^0737
39
*\
?/
/(*>
7373.533...
16
loo
77^5-
ft2
$b* fiZte
Y6 ^3
/£
#&
//25y
IO
77of7
07
5$77L
/^
~
1
,
'•:
i
|
h
VXi^M
^m^m^m
^^mm
 1	
j Form L.
OCT    1978   19                                   Cr.      |
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
/£ £p
0//
Remittances
TOTAL
f^T/tl
^5
4^
*cj
OQ
7*~Ow1 /
Y
66(75.
112
1
.../Afk
OO
7f53b
CO
/
•"
$
/fttA
*c
5oo
oo
5500
oo
\£1—-
n/i
53f56jfm6.
?-kv
.  5p<i
ii
3//55555o
xofso
/*?
57
ifr
oi
'4771
(7
<?6/2)2l)
71
I
	
]^3
1 3>   7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION Form L.
19                                      Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
^^^— <©  7/72
rv.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
'
i#i.
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
	
1
1
	
•-
lit
1IJL
||
I Form L.
19                                        Cr,
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
^^^^^^^^^ r
7/72
Dr.
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
OFFICE,
CASH
RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
	 Form L.
19                                        Cr.
CASH PAYMENTS
Total
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL f   o
©   7/72           CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Dr                                                                                              OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
.
	 Form L.
19                                       Cr.
CASH PAYMENTS
Total
I
Date
NAME OR DESCRIPTION
Remittances
TOTAL
j-	
| f
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
[Dr.                                                                                          OFFICE,
CASH RECEIPTS
DATE
Reference
NAME OR DESCRIPTION
p-4---^,
__ ft HfPpKSMJ
3slH tSslggSfrfrasa 	
Mtm ttm, na__ea-_a&iBi9ffiiiis£S SSJS «*■ «*s*3
lilBlfllffII«*w«BHiiiil
Mp
$?-«■■ a_»«» *?
B ifiiiai mail ■MH£HH5£_«iHi«lHM
«_JP2¥ i, ~_______: £$23-^=..——	
j £-§___ tj m _is^rg»_?-. ;BE-:« Sfi»ia^fe»9iBB_uS£8tf »**f_
JfflSl
rttc
^.%_^__ftt:
TSVfJ* '**sSaffi! ^wwpp ■^'ssb. 3*a*gE * i
lllllll
-2_ta»«lt|fg(i
ssBSPiiliSS.. _»1
r lT **ii.h    *<i&^ aSI?STf <T*?^ It* i ?*iii.,, Allrffe^f
IK4S__ * f*§ sB5_SBiK»S«i4iS»»  '«;•««•
rf _Slfi a Si lllgs. 111. X • §?# ;fS if!.;
____■ *__? ^_,5w«A? H SsSsai _'•«.' *««sbw j* sassse
s*s§iiiiiltfPiH
* i_^:M«ii..®_^»____2S___i______&k__^^ ^llii^!
Si*;
Ik^fi'.s^i^;
MIBiW   '  i'lil hi    n  j'   i  n _S^i^ fS^y^SMm^jSSaXL' '■■iL_*'.'.'fj¥WW^igg ae". ^ w«3Wifrffwmhi-y JJ>i?i«i
Ssa^S^lT^WM^^^ HH |te________ia
m
SSBJS
■•ffl_P»
tlfi
»T1
»mm3|
?»■'«
Hi
iflS^^S_$Kp
- -- ..   ^»«a»«t! t«iS sfiS»  __d:ji-, a»5>'.^i -5'^ E35« ?ea-<; cUBeetm .i<i.Z<_ bAL/a
swgjn.  •=.•■•.- *a*vw.«fe^y?!=.»./.*v..l.<?fl_» i
i^s^iiii
'Bfi
l* '■*.   * iTKir^  _______!__£_ Bf SufJSSl1 * V
i^pi ^ _)i'3____i ?>*£&■ .V-'S. _S-Ji« ■> *«»»■»>•£.•'.
J WgSH'S!*? *H-S«Sjig||» ;-S_SSji1iMS.5^r-?-s?Ss...£^.TS.StLp-1
.. • ssBE'«® s. ■ISSiw*3a^/,iHsS.iS**'J^fe'a^«i>«.>»i
;; l^1 w awsffliftisayiiiiti
pS^^WIIS**'L|W|i%^, g^uF
■IJ^ioiiftMBbS 9^ SRI ViViJiiS"  S^i-Jvf?*? _HK vBs1:1^;?S'i'W
iifiH^si S lipiipviii iiisiifA^E!
:U»^?liRss
?f'.
\m.
'¥8^. ii..

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.chungtext.1-0225807/manifest

Comment

Related Items