The Chung Collection

Chung Logo

The Chung Collection

The Chinese Nationalist League, Fort William Ontario Story Photo Company

Description

Names left to right by row starting at the top are: Qu, Zhuo Guang ; Lin, De Ai ; Li, Zhu An ; Sun Yat Sen ; Lei, Wu Zhi ; Huang, Gong Hui ; Li, Gun Ziang ; Zhao, Zhang Jiu ; Wei, Yu Wang ; Li, Jin Lian ; Li, Fu Pei ; Liu, Zhen Hun ; Li, Zong Dian ; Li Hui Long ; Lin Bai Li ; Li, Zhu Ping ; Lin, Qi Xiang ; Li, Ze Min ; Wei, Meng Xiong ; Zhong, Zi Gui ; Li, Feng Ting ; Zeng, Hai Sheng ; Zhen, Xian Xiu ; Li, Dong Chen ; Li, Ri Sheng ; Liu, Sheng ; Li, Yin Tang ; Mai, Mu ; She, Rui Nan ; Peng, Die Liang ; Ye, Yan Ting ; Peng, Hong Zhan ; Lin, Rong Zi ; Li, Qin Mei ; Li, Yeng Feng ; Li, Yu Jiu ; Zhong, Bing Xiao ; Zhong, Ji Chao ; Li, Gou Ping ; Li, Tian Yuan.

Item Media

Item Citations and Data

Rights

Images provided for research and reference use only. Permission to publish, copy or otherwise use these images must be obtained from Rare Books and Special Collections: http://rbsc.library.ubc.ca/