BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Nelson Economist Jul 26, 1899

Item Metadata

Download

Media
xnelsonecon-1.0183951.pdf
Metadata
JSON: xnelsonecon-1.0183951.json
JSON-LD: xnelsonecon-1.0183951-ld.json
RDF/XML (Pretty): xnelsonecon-1.0183951-rdf.xml
RDF/JSON: xnelsonecon-1.0183951-rdf.json
Turtle: xnelsonecon-1.0183951-turtle.txt
N-Triples: xnelsonecon-1.0183951-rdf-ntriples.txt
Original Record: xnelsonecon-1.0183951-source.json
Full Text
xnelsonecon-1.0183951-fulltext.txt
Citation
xnelsonecon-1.0183951.ris

Full Text

 .-', >'���;������   '..v.-. ......r,.,'.V.-:...^.-!Vi;.i.. V-....lv:...-J.-;.^..-:..,-���...���'..���- v:-.:'...v...".y.j ���K-'isa:/:...^ .:k i-k; k.y ^ 'kkkkk:kkk .::k-;k^ yykk '-^Yyykkyyk^yy^yvyypky^-yk^Y0^Y^^��^-^.w '.h;P*f;.;f;YVY'-';vK w.,,. ^-^...   Y^l//|l!/lliii If itt/ltlP^1^' dxfi<p^Y$tftY$ Yf^y^YyYrYSYxY   i- * 4f ��� ri^sSaSjK:'***' ;\'OI;Y^I I; ;?;fe-:?������w-,:fi:;:iY/:ff/p:y��^ * ?/j/1 :%/": ;Y#YpM^ W^^^^m^MS^^&S^^^^S^m^m^ Wly^SMMU&mMMSM *)*^'!&*&?^ii^,!^^ w-iwm*;.--) )W^. .^anaw^jt^iW ��w ..';-y- ������'-:., - .v&ff&p *tMM:#:Y!;;|g:fMif��#y '* Jf V ���������������; ��� :"���  ��� ��� ��� r.s-r-*.:- iy..���. .-...,;.:������;- y ; yy^^immYMyMYmMYi^MMSm  S*d F ^-^^,^.^i ;U;rV.'s;���,LV/���~i'^.vl^^^^.^i:-\^^v-.���^^,. ^L/. v.l^.���.-'"���.^.^-^J^^-..-!/^���V^^^.',^������=! ^. y t i*Z?  ~ my:pYYYYm^^YMYSt?imf^ ft % >�� Wi-^^.^y 'i^Vgi;;*^��.r-a^te5^Vi^ V*�� ......f.v.^'.^rtwif.v.yjw.ifl^i.i.^ -'*.;i'^''5^'w^*-***;''. '-, 'V.;l;' 'K': '"(sis-Y^Y YiiY/Y.^'-- .^hp/tfi:if:^||i' siliiil /�� :ltY&w'��Y|hlffilll^^ !.-������'.  -,-:���' .���.:.-*-.  .--������.' ������- j.-; :k-���..-���:-���-.Y'y:i---:^^y'v >'>r>~-\- -.--v-j' v'-'v-:, ���..���.���.-:;���-".������<.',���'. .''������.'.J<-> ���;-.-,-,i ��� ,������;, '.i .���'.-l'.-:s-,.:v.; -:'Vsj- W:l-:, -������..;'.-. ���v.\-,: '������'a--;r"��'.���.-���"> '.1 ������'*'';'f ^::i/- .���-*���-;-, sty'.'1-.'-. >'���,;.-/.���..; ;i- i.' .':;---"-T!'rX-,\--^-'Yf"^:i. >.'.. ������<J';;.\,*:yyy-yY;yk~-y ;/.���;';-,��,���->-������"'��� ||||||l|||||l^  fri-ia'.: '.V^i'rvY;^* V-/���'.!'-;.' *;;v:'/''*f'iV'i''( ii-.-'^K^iv-'-"'''.'^'^^''1' :'>:-V,-Y-ov.'P^:::.'''r'1<*'-'.:-''i;-^^''^ M|/lii|pl||||^^ :/';,/|:Jiyi|tf|I|i||^ ';';;J.hf|^il|iiS //:jii/;";i|;/||||i|^ .^;''--Kry^tl||f ://^aIe!y/;��S:ti^ctti| .dIdYiJhe#y/llfev':% '���/'"i^iitiirt^ii^ ''/hnye;;d.di!fe/tfid .the /pii!>Mi'/K /'htlfi':wtitl;!i|/^0^ .,!tt;ihi.s/TOp^^^ ::vidhs';&0virp^ 'eii.tly:'0s|!\ri^el^ 'Witir .VegiiAis//^^^ 'i::pi?IiNi��ti j^tfSfeh^ ;,l*?r.: ^0'M^YY(&i0iY^?$Y^Y!YM^^m ������:^?s#'^^*ils|��liS^l  i r * YY^Y^Y:iYYY^::YSY;Y^i��^^ J*^ * /iiiiifiiiiigi ij.c... V;.' :;;''.:;..,.^>:);3:'::1:';E3HsSSSS;ittSE "   "��- ���W',fi r.-v';,';.- ���:vi,^.^'t,....f,..r-.s-;;..vv:::i..--,.:?.^,y:vi ,t*4   ^ jlSW .���.���:,-.i;>...".-.-.-..-..,--.���.:'.������'..'���:;���.:.��� .\...,.^;:��;r;-i; .:.si-i,J.��."*%. '  "**��� ��� Mm* -;.V^vY^v';:^,Yr-i-.-;';..Yvr.Y:]r;;yY!Y^#:/:A��y "* JF  i YYmmmmmm * ^�� r YyYYyyYmXYYkYykYYiYYz dh t kyyyyyYYyyyYyyykM'H * * * ���i;.: y'-y'y*."- yyy ykyyyy;0m 3* SltlBIifllllli |* Sl/Sil81lSiili|ii ^, *i tillliiilil!; 4*. !���*  <    ��*9*.ll   ���� ..��.. ^iZ0Yk W;<Y iv I ��-��>. ....... l!!J0$j!'yk vT5!...:V.iiii: 4 THE: KCQNOAllST. Y ^S��i:$tY$:: 18��1/5���/:/;/-'':yv, yj l^^ifeit'^'-vv f����S)S':w!;'YY'.-Y:v;. ��� mmYmyy-kk M��:te.*.Yv:;:fY--^iY'y- ?4f|tft^:;:-:.YY:,-:-: M|^k;y:,;.:yy, ajij'.Sw'iji-'r'i";;.'/ ���,������*���������-".';. ::^^ '|;:: zy;^^ ;^/#rjiV^/;^ :/���'���/-.��� /������/���". //-.: ^|��|��i' ��Yp.-:.';;��� vv-y.;Y ,���;; !\ |^p|^||Y��YjJY'. :feY^'';Y;. Y'': vY':' k'Yk $>^0ky,Yyyy'yy-[d].y^:k:'vk'.���:���'''������,:.���:���.��� ^&M^''xyykkk.'k:ikk'.v.'':"'v..!-���' ������ iu: ������.,. ^p^5p!fe^:^.4.5:::'JY;:^-:Y.^-::,Yi' ^<^iS?|iYYfSYl'.'xYY':Y:Yv.YYYY.Y..Y"Y:. ^SSfS^lMYKs-'i-lI'r^YYy-Yf iI^|I!-:I:;I^:/:,S'.//::-:y::|y 'i^S;^!Yl|:*.:K^:'?|';'YYYYli ���';.: Y"!'V .fliii'i^^K^fY.Y .-;Y:Y liiMP^;Y;YS;;Y:*Y' 'yY'y-Yy'Y.,-, ^^ll^||:"g%'.,:::^;Y"-.;:- :Y^';^' ���:: -,: ^^0Y:yWZ:y0:yy. :.-:: /���:: W'J:f!^L1^^'''-':i.: ".'m' ;;^Y"'-.:'Y:.''. Y: ;.';������:' lllill^ Y^TiiE^rti'^ to be eon v mwrl :t h��* -kv^iV ��� ���:���,;..:..-:Y--;--:Y,.:,,yy *  :; v 5' ���V^./V-rH.1^--.: If: [if: Y^|||||||// q ;m$MY^0tkyyK:-k 4 :^Y09YYyyyY:^yy:Yy I MS0Y&:IYrYYYYYY'l :^iiiii^?:ii/w'Si'i;i y: ������/ '^l^��l||if iC^^c^'fi: YJ'tY- ;-Y Y '��� ��� Y ||^||ll!l|r::/::| p fflflf!HIfS^YY^'Y;:Y�� iiw^ ^^^���<i\Y^Yj^)''Y'Y^Y,y.Y\ U---'Y' ���.''*- ^'-: Kj ...saw;'"'*:;"�����*"������ ��v"."��-j-i"'"5: ���������:���������.���. ������������?��������;���;.-/ lltIMt����.�� irnteiis,:tljatYbludd-3iiebr,,, i. .genu* 1'olix ,. 'u-jasucKing insect *��:remarlf.ii,i^ V  . Hlir-   it.iil , v liwl K*U,m?   fur  /(.< jeciioti (akeii in the ;:iiisi��jgarHttei�� Y��i*-^||rj; Y liiut. ��(ni[��iignY:i��'Y|iwt;.wi..;wH!^dnipjjyg'"' ���:��� p^jiitr*^ the wiiA)��.. ^���t��m i���. te^t^JljBt^^jgfMPfW ^un4it;,u,r:i^d��^.Y|:.;rt;fi,luit^ .���ei{il.jKj|i!ji^,.|HH:iti��a]*.l.M:|faM^.h^ y^-W^P0:'^^^ :;:;v*h!|��ofJt^(jti/;Ariirtliii;Mijji�� .:Y:M|nl^r^inl��;j,in^ Y.^mmmxmmm^mmmiiBM ^Vt'^p!i..hi=tJ��**-ii^|��|/-^fwr'tt^^L^ ;';n,HU.,:.\VJ.vd#:it);:i^ ':^;^^#'^;;.th;f^ YgBl0^^ ;;.iiiigi.|'i/M:':^irf /W*E::'^ ;.^lh!��/^^ |^rp.;:,;| ^M^B^ '-' ^":'' V'~M '""'" u.te"  ;:'::1 -km :"lM /yI|| Y^pfl :��ik^^k:myy-:m! '^yiy^yyyyyyYm ������^ Ig* >-i|l>r*;^:: //'���; ;::;lf:^: *>: :���'|| ^-^ ;!^u.i 'cl ^.^l1*/;/ /';Yriit^*^::i^:4*||y|^ 'ldif*^Td*^*���tiW''''.':���':'''������������;fif**i,��� Y :Yi(i���^>���Y,';'���:Y.vfY^ifc^,,Y;'^')v.;YyY':.;;*:Y''Y���; %'::'vY.;pjp;:^iw^ ���///' -f ^y?^'y^^ nmym��m:mw^ :^fii#f|^#^iYY jC>i  V.^lY't- is I *'*#|; riSiSjSg B^SlJ'ft.'St- - .:.,.', ���' WSf ���,!&;���: :.������������;��� ��I^#?:YY.;? ��i^4iWfc----,:K.i'--i,v,v-:.;: ;..>���������  .������'.��� ' ^��S;if:V.;Y.!-!-'.;; v., .���-.���,' //��� *^:f/f-f��y^-'/���!;^-1 'i' ��^'-: ��� y^':v'/���'��� ^'yy^��� ��� ;M-: ���- r y- y- ?*��� ��� wy^.���..^���..^Wi*^.t*te.M.Ci��*ii^ ki't^^itlit\^:h.-.Yl^^ "���i'.Hf^f ���\r Ff y ' '^-^^^^M��!��iBi��Wi��"''  .' ,ru\ '.��H^��;l.t:;��iWrr��ii:l��v.%rt��.;:: w:xto;Yily|lpi|lls Sill "'"''^f?:'^^*! Y:<^tsio.ridejiio.'jstr!ltetr'thuYV 'U Y^vouWi/ot^urprisel^S   ' U-:'fl{s :/kuock-out^.ow|::hPS^^ ^mYmia^ca/,:^^ .three supporters in ; y^ (���,'������' /    "  W',H' ����>y  hav,: the reSt wjjj fieclare ^ vM'',Vt;l,tl'>��>. "<! Humy fe lh,. ''���^'.���'/������i'V-jt";: "''""taWWiUMli^ 'YSf:iil !SBS m >mytyM y.;yMkkm pl^S;':'','|Y. ^M^On-fh^],^ ^, ^l  f��. Martin Vfcw 1'H��oIutionanda���ann/ S  ^/'buP'rwl Y'-'recorM,,,,; :lkki��A  %i y^^i^timkpanyky^y <y 'tm^YihiiiiY-^ ���yyi-y yr-y^-y-y-- ��� -'.vy ;:: "y;;"-:. .:  ;. .;;  �����!���.��� Ul(. Ull)i( (.!>!(i;:.. "y* ������� M,i^<*'��'>Mfi-uit4:;i��������ii; 1 Ii lircertaiii quarters h n, tl'altne^or^  ^^ and that a getleral ^ ,'"^  .'"��"-t,o��� are ,lu,n|i(M.f.ii pvesrlse to the question a�� to Jff Ji^ e"8Ue-  ^ jvearc-(ii.!,,,,-,, ���wla -, y��� .������;;��� ���-\- ^-.::..;y;y'y:/:y::s "i1h r*^P��-<-t tliar, th��- (������.,��: '*: ��'^ ^���� s<Jff;sI�� -IWlH-r^L- c.<,ui��IY H.../,. / i"i"t>"'U,�� H������.'* ^wHAWIYiYiifc ���'"i.^kckiniiiv (.��� ,���!,:, :>. v",��� f rt^MN^J|iart^M����Y ������.'���i'*ntl>. Ji.,,1 ii,,.,,,,,.;,*, V,!',,7rKB-,,,,-B��^'.^t.^JS(B��lht?-: ""W n��l'l��r.fr.,,-i, IIm'tt"  'e/,,:MHIoH''rftittli%#.:fe��tetf '^.f,VJ��*U*0��fry..tJiette{|jfl^^;: ;'s9 ^ipSBfjKfei: *Kt ;,:;/ ���; :'ft^'*W ������/^tihf!|>|^^|*M-Sfil'S .' 7'"."  ;/'':*#7��^ :t *'W^  ��^ Y.;it/f*/^ :*y$-.^..*k< Y*v<;^ ���;.::-W2t* ���yyi y&i ���kkY '������ ������ ^ Y^vYY;;:Y.YfWg^^ ;; Y;^'YYYYYYy " '���' Y'A -iHliv-V:.^ ,,��,. ^^mmYmmM^mmmsm��y" " �� Y;'**1!*^*'^^ //^'���'^.^^ ' ;M'f/; f*^ly/::fe .i- /;';!f ��� �����>* /-M^'i:te*vtm '���;,-n,;H^uH^wiiti>r,:;:;/ 'f,h^:thrM.th^ b^iiiM^th^o^Yeacto ^.������'I-v^-UY.v^^^ ;;�� Mi m i m g; m o t1 0 11 .k?ss: #s/ rr;: >;ca ral //f i|uip// ' T f; Wy^^ei�� :li.t^ Jr:-- $��$ felYYYjY <>( Vr��.Y>:  '\  '^ ;;��i-^:^ K ^���frSfy^-YMPY; k I wyyyy z&'kty'kyYY': "���!?'���".". :Y-i ���--' YY:y'.Y:Y' 1 i |&pS;fel;Y-Yr;:Y;,-: Ifi^^YsY YY'Y^Y ;Y ; fflsYi 'Yi'yyy vy y y.; - ri^##H;S-;:Y-V^Y.;:; ^^S-^':a;;:;'::-^Y;:,'; i||i^||.^.;w^:::;.>v;YY/:,: fftMjf'c:& Y.v:y J;:,;-.'"������'���"; ** V-iiVi)/* ������>������������*������-���. T  i i  ���   /.  ���  ' -  ' T$#7vV^6 !.-!.>:>-.-r ^!. .'.,.';���'--.,-/���.���,,,.  ���. !������ ^#jXiP^>''/:v'"''V;//-^'/';:' iiillli///:-:^-'/::':'-''''- ^isll^Y-'/^Yrv/- iMiyY^Yyy Y: k'y'Y ��S?i��S'i:;?H;YY:.!YY..Y'. '.'������.-.';' wit&itffyyyy^, 'f."y.y~H. lg^^��>lY;0krYY: ^0^'YyY'YYYY-. sskm^yyyyyyyy iSJ'VV'-'"'  '''-"'������-'('*' *'  ' I'    '*���'f-,'������   .''I'".    '('������ ^^^/'/���^/;:i///;;/^iY f^l^Sffi:Y;?'.#^Y;'R"?;/;': WSv^i^v'^-i'Y^'r-''^* ",,-',t"i''"'.-V; ' YY'Y'i rPrW^UffiVHiiviW yyy ' -:-<'���"-'-' -; ^^vj^t;^j/;,,;.-':;j5//'^'/-v j:'; 'YYY-"?Y \ V ^iiili//////' JII1P///'// YYfi'YyyYzky'kkkyp '%Y0Y��yYkyyyk;k. st&yyyyyyyy y "(fl/p^it'-VtV'..! hVni���.:���.������ ������'" .:pYi''lYi,YY;:.^Y. >,'.: ^.Y:*,v;yy^yiy::y; ^���xy^yyy/y'y^siyy:,, 6 ���THE ECONOMIST. ������YY^Y'Y:Y^Y:,>>*.-; ^-���tf-Y.-'YtY&'r,;;^;;; �����.'.:.i;--;S.w''.'.--.Sj ���^rHs$H-- -.^ .,,^,w,,,:.(..;^.^^  ��� K.i.ii.... mmmmumminmifimmmMinmmtimiuf- ,.���.nnniiTr^'^immj,,,���jm ' ���    ������"'j'omwm,. ^ '���*!<!���''ilk. stances becanm^ jslio ima s<�� fnr '/.forgqttoiv ��^ to demand/to the uItermosteyery trihute tljiUeti*|tietu* at any time clain^ y iceri iie a iid is exact iiig/ Inunage In t herto tic^orde<! bi j ly t h the Queen.  It ivou lei thus ^eeiii t hut the Jetier^oh In it, simpHci(#of oirr^ ttiid^Iike the fishery reguhition^ /the/th^ '.....- '-Ii'  -s!�����*���..t.'.J.^IIY/iilA'.^ ������*>.���';������.;.". ���ti.iii-'fc- ii-Jf^Y.^VAY^Y^:,:^ i^r.;^ itlK�� wi ���Mi.*��i'* pi jfiSYY wy^y^. y ^^^^'i^-'l!:^!^^,^;: ^I'lifjiii/'^iY^i-YY;' ^:'-YYr::;: y: aY^y'iYJYYl-YkAYk. ��� :;!!';���:; \ ^i$M^yYYY.yY'y | WMY-^��:YYyYYkY.yk!YYy "��� | ^^^^;;%':^'>-:>.>:; :S'v-'ir* -;,:;^Y;a|Phe/; Boundary ��� neb Time$\M \& ve^?thut.;Y,;ii 11 ^jiav^fm jM?"'r; /riieia^shoulddwell hi pea :./;t.he:appm v;;;;;iie9S;-to.;th^,:positioii^^ '|of.Ti^eiJt;|^:^ /���Yappoiiitmfnt^ .; ;!0^ r^ teeiiie^ :;coji tein^ '/to.;:|ay/no|hin^ ./^0.^ver-"��;dog/e|tt^ ;^equeu|I^Yani..free/^ ;/'^^lf:^c ::ih.usfc;take:;aY'gr^ g^e:;'heretpnM:;befc^ /tive-oYmuch"'1 ...ilislife-: " Hi '" " :�����";; I I ����Sfeii'j*;!AVA;?.'; '���;-::--?.i-..'.:fi.--i'.'���"..>-.:.���, :��� MIi;2few'S��.iS's!i,..;^r~.:S JJ-.'���'��� ' ,i>^^ri-��������� fess;Wi?AY.fcv;v;^ ^YM^YYY^YYYyY. m$YsmYyy-fyYymY' I j^0g^^^WYyYYYY[ .^ $$^>M>pYv?Y^^yy<Yy [y"Y fS ���f?5si|JSSiYl;��Y^rYYYYY;Y:-;Yv;���'. ���:.��� ���; ���ft':,::Y' 8���" :a,J! Y^y ^ )i'' ;isia^ ��*s< Kfiii*..:.:'-. #YYY:Y: v^wy-y =gP*V;JrY:. ��� SPp/-:: afft!W.ft*'-::.-.;i-';.r-y r5aSS;"5*-::!'.'.::./s'r tlp!i��r:'//::-���::: Pil^"-*F;Y;YY::-.''Y.::^ fe;C'..^.'vk.w;..' s^ft|iY|i,'s::':^?;::Y:^:'i ^: fmbikit't-^ SYYt^��:!ffic��f th��;; f ppHcies^ ipWeirdefiriedY^^iom^;^ g:|Sen.t.|tamfoba^'o>-e fY^f^v&fore&YS^ :-;|tp.t|e.efftet^hatk;c:to ::::YlvetirstiuncJl'^iljenil8f;uiejr-who gi;:rag-tO;;have,t^Yflght:fif:;iii8;^ ^Y::Mr^{g:r^S:Wyiffias:%^aij-it��baY^ ��:Y^.to:0u:tario,obutW:,la;te'Y iYW&tothpse-vicious.pnictices AjrwhfcirtheLferai p-it-tv'' %:::h^��peen:j:.;faaioufeor:VratherYinfiimou if he .discovery .of: :Greeuway'��xiup :^ ^ ^?at!^'l0t llelPin��hl'" /'"y-: 0'' ������ ui*: ���&,��; ������ ^^^"^h John Meftoriakl is �� clean politicia.Mu.d itit< : eaiid.datesin every;distHetare mei. .of !1(,���estv a.ui h.i,. : gnty. :v,TheLibera!s: have held'M/uiltobu for ve��r�� A,r ii//- ^son that no Conservative who bad'.tiie ennji.i,.,,,,. ���f kY^P^plekwwhohMm^ ^aiR^wouHl,enter:the political,arena,,,. But I1:1.nv7,nui,i���: ; ..ihayechanged and .Mr, :Gree���way: wJ |, i^^^^^^Y ..becalle^. upon.to^lead: :tl?c^^��^vaU^ ^rtyYhi S=f/ .^m.ip.on,:. :^w^;^t^::^h^^.-ik^:W6rK'Yv 'v, -oire. .v.. -������..'��������� "'.��� ������.'/"���������:.,-���. '*-t:'- t>ur'dttl1yY:KM^^ . EtVg|i>hjii*tM./; have/iufl��^ '^;reaJ,^t ���:h^^,:'.'/ha.\% 'should ;{iA v^ifex''^.r^itoi:::M jiiitl-.thttt/iif th;*i*/tltiIto*.!:��� St^;ic*#.// :kn i>mi:: (0r ? v:i^r>*,/ /In hIi^*;^it�� % /.:'/'' .with '--Ii i^v^i w i t / li'^ifip ti ij^'ri^-; ^| I^Jl^. :,.^^mii.\im\imM :::'���'fxt*^ /;/wh*C;h?id.//^ Y.:vv.rv:.%m^ ;;:/:thi*/i(^ ::j)^rv^ti0nY ^ //'T^^hi r��^/#^ti'ld./llll '/r^ly^ -;;:;t|^';mw^ iliilffliiiliiiiips?8|s^ Wi2*W- vB^r/BW.  w S Gi i JH.S m S E ��� ���A*fc1' '*���*��� iL-ii'"������"-'��� V[S _AA u.^ :. .ll��" ,-.i...J-:j  ���.,i'n<jry }���..���-������,i:}:t':>v$!-i ;.cf||vY^/^ Yth%mtm:t^^ ymni^mtmmm :Mrsif^i^^ ;;|i'*:ft^ .lfieftitI;iffgf;'W^ ���:MJ -���AM H��VI . :��Ai.ii/iWB.Shi;��..^Kil?*' :MI^!i��fe.,.Vlivj^j,^^^j^jj|)jjj. . .ii^^fm^m&.^mii^itfi^iitii^iija^p^^ i?Y5 ^l^ff*lYi:P^:ppl|^��|p|;$.'>Y|v Iff^ti&Si'lM^ffl ,.tri!��i^;th,,:,^l.^ ....... -rill ;Y?YY''vSs llif r.uv>tf.^   iiSg'p:YSY- tess;a*r!'uY- |PSS'!YvY;YYYi- fejJSte-jS-'.'-.'-'"''--^- ���<������ pi/ i^UMOB has .t that Sir Thomas  Tipton  U: pronn^i each of the crew pf the Shamrock ��1 ,>��r AVtt,k ff r  "'"^ ;she;>vms; |n ; the international  content..  thiH wo M . enough to keep the woif from the door, of a at  u> tit ary eircumsuinces in the Old Country. ! ��� :��� ;;tn^fe. .1,1,,^^ ��������� \tm  '  :ti.*^M?.^    ��. '"  .''i -'   ' ' ���"*������  ;: "' -���������'���'"���' ���������'���'������';- ::';';_''Y^V'Yi.:;''YY''Y^'-^^:-"Yviv��^^ ;!,ao:;lI,,:r,v?,!j.c.-���Hwfi::.::^ '"&'T^ .  �� t!.��g hi.��^ f'��'to-%^sr:;(j^ ��� ��s.pw,i.fu 1, cortiiik^ ��P():. ���ykmyy&mmm'" ���-.J^ir-.uivibiw;.-..^^ ^- ^;/*fc/#; h i^Y'; ff:ll : There, was a Unae: when it waea matter of litt,,,,,,,...- to secure money in England for-almost an y  ' " lyr ;. venture, but that day M^y:^^^^ lwh investors have been so often un/I to^u^/,n, K" timiZed that they are now inclined U ^^ r^' th.ng that is not recommended either bv . n . " 1 !^" person or a representative who has Wove/,.. '" They have ��,, read or ^^ the stofy - .   ��r< !llld. toba real estate agent who interpolatei^.�� "l??W fBgtijWn A FnbtiB'.'.'���.. ��� ':'Y;.:Y: 'briik��.'f.irt!i-'''v' ,' .. >VM'taril  jilitoi��lttJm��'t^Wyl(S "1 '^vt-r''m,.t ' "n �� r'','Jl'*t; 1,tw,l,l; yi��,:'*��^*P?��*fi��'W��I,: ��''>rH vou��d;i��� //""'' "''"*'* y*"1*"*'.i(t-:ot��;;-#Yy��wf::*ttt :    HUWI I he lainbovefttpj,,, ; ,  YY::Vi;:j:.fegJY:.;tt ������'iv-ii3 �� ������;,��,:#�� '���:��.: :-i-;Sr.Pi:- i^r  ::::&.:j*i kt'kiM ���'':-:lM :\k'k*M m Y4 Y<m '���:&"�����'��� EG^OMiT; ���rr-v'r~^f^:'���:r-**^^v-'^'l^1^~^^rr'"]i]^iS*irMmW��� **-wlrT-***T*'**r-"- -;i -i ii .mi'.... *;VY��*'--SY;:*S'"^i'V?S^��Kf ^';/,i;f!;jJj.Aith ���"'���'���' "���"''���   '���'���'  "'''' ^i��^vj)p*g^3J;;;!;;;sij ^�� ;y'<SA.fjK��tff^ ���/i}it/'|in; ./'(,hf;njii'ti.;:.^ "iniirkf'ar^ /.I'^vi'tie^ig y*i'Mh&i\:.kth��; ���;Vih.��j��.)unii'i6;'Tb* '.{'Hdil^rof ;/;;/;;;;i,'hft:;w!ili|i: :/ :':-"^et *S; ��:f$vp^^0< ���t^/%|M!J^/'rt%#Mift ������/\Wii^��^:h ';/-:';li��tf OJfljKiJiJ. ::;jJlct^r^;:/:lpft|it. ��� // a yp^|W.^|i|si||^ ;:/l^if^iig-;i0:;^gl Yi'ihlnmAM^k:A0 /:>;f;i^*><;% :. :,r*^^^^|i^t'Yi^i;YY; ,;;/%f*.tyi^^ //?*^^ /Y|||i|||;.||^| .//iM|jy/^ ," :^wiiU/apf ^^ '' ^^r^ ;.*i la^fcfcsJ U^.itty.:||iitl"^i" ;.^$rv^ to **acwttl^ ;tf$d;;^   Y:tpa^Yg'^ :Ww^ito^i^ iSS:M��*fiJ^utfi^ ��MI^*tom;ofranniit^ $p��^^  te||||||il:i^ |pih||i��|jp $lgl&fi'^^ iiim*ii^^i:fSiliiP^H^^ t^||^hf|'hl^ i rrCR^S?; corporation, care should be tAken to safeguard pi ^iM^s^i^^PSP3B^^i^!r^^^^^^j^sssj^��^ SS iii  il^^ iiiSupjr^ ;��Sf|��||il|^^ mm 0$iw:. m -.���*<v.>J'fl* iiltl ?���:,���/��������� 11 \6 JSWSJrtVi'j t . ,lifii >.'i,.i V'V-'-:^.V-/- .W.i.?*j��v.VftnVi ill sill iilStl mm way company ttf -.���;���.������>*.���������. ��p��fesjfegai��s in ������'������'��� ':-^^.^^fprt|gii^^ __  ;;;!>ijm^h^  /ynu"?'Uil,'u^^i/Y.tt^^.::W -; "/.K ol^y^:rit|j|'v:^ ���^l|,,��;*M^y^fiii!i^^^ ���"bu"hx thorn*.who;y*^ 't^<-^.'towh.oth-.t^ ���P^if ^tr pleaiilirg^Ifiii^-.^ (��v**n inIvnmt tM>M^mmi^ ' M>rt.xHi ;t<>'tru��t/^i'hi/;/.y:i;iii^ ^y of a hiHiii ^hai-;hi;i|:;hfe owii/w ,nat*-;'t^*Ht/Ythi*ri>/W''.y.��i0 l,|at vyiii ultlmmt^.!.yv=-W'0rk juiliii!^ ���/||Bl^ o^iM^i||?lalio^ Mrliptlfy^ K0mm >mm .!fpl|5S3S il ' : ~M $$Y$��Mm  pSs^gjpK ^Hft^S ^kk>k;$}*iMk&0-m /:"Jtfjr|;J^Lairt^ ����* ;//;;M^:;^uNi^ ;ai';Spokarjev/tet Motiiia'^ ;//ThevW&l0rY :Mel^n;/5iqb'dayv:: ^ ':hiei><ley4;.hy.ythe,';WirH ;;/Y^K/RfeN^^h :(j/:F./p>;;/:��� Apj^ly Tetn^ WlmrnY
1SlKI;;I:.":/y.::v
/lili/-/Y//-
*"'/>*■ J}':m'' ')!■'■■ 'i ■', ''•'■ ■''',■"' '■''-'' '-■'',";- v ■'"
W0iYYyYkY:yYY
iMYMyyyyyyy""
f^kYY'YYYYy-:k '■'■'
M>-*,:T^^■'.^v.■;■.'^.•:■.^■ .  ;■ -v .;.;.... ■
wQYYi'Y^YY-yYk^Y'
$kiYiY'yy*^ ^yy'Y*'"' <■■' ■
M^yyyyyyyy'yyy^
wfim^kyyYYY
&xw^OY?yY£;i::.;.yy.i-:!j:\... „-:-, '
^$Si$kkk&kk"k;kk.:'
fSYl&k;":":~
■8:i:
THB tiCONOMISf.
MMMWMfWBWUWMWMNINIPM^
THE RED HAIRED GIRL.
:.i;YY'''iYY.::,:;,'#Y'.Y
liW?/:Y:/;::;;*^:
^li#?Y!:;Y#Yi'
giliili/ii//-
I |t^Yi0Ys;'iYY'Y-:'Y^;;ky
i^l^$fe^::i";::^v.:-':;v:
t gM!aift?.:;:.^Av':fci-'v:Y..YY.Y-':'i.i
|f|$|^|i^Y.i5?Y;:Y;'.Y;-'-
SffiS'^l(^?f^YiYSL'',. -$Y':.'!v -Y ■::.'..
1 SiraiSISj^YS^iYYYiy'Y';:
i-fwSSpJ:'^kik^kkkiykyink - ■ Ckk'':
mB§y:Y^<Y;yY;Y'-:':
^?S^(4^Si,Y:;'^YY.YYYY;;vi:!.'«-«';'
^}^fisJf4<V'}-V'-:!'ijv ■■•■*», YY; .,';.'Y'1
P^i^lsY;«:;YY.Y':, A.Y "Yi."?;iv'>■.:"■.
iws^^svwyyyyyyikkk'Kysk
' %^r^Y:yy.'yy":"^ y ■ykk
m^myyYYYyyyyy-y'Y
rJM%YmYYyYyYyy.ky
m m^'YMMYyyyyy.y -:y,r
* '"A &£^€yyyy"yy yyky^^y
^Mm^0yY0yy"yYyy
AfMYmZyYyYyYyy
*§|f#;i;^^*7ilv?J -Yl--':,/l."?,:Y,;v' 'Y k-'\k ■ ■■■'
^^p^l^-^t^^^'iY^^''"-^''^Y^l,' .';.Y: 'YY
::'//:r&i^i>pejied.::;tW ' «ju»Hl}t>tl;
/docto'^
■/ yu'^tibn-a'^
.,^)n.e'ythere/^for a change, and;■ jg:,Det[^ uiuivl;- \Vere;«*i*|pi|ired>;'
;:i latuhi il^^^e.^li kecr
/://'A botitt Ire #i.tir ;o
/Abercieelr/and/1^
:of/my^o'lidaya^
: friends./^
, "i '#
cot icttrti ha^y:,/ -We" wwit!k^i /filohg •
;roses ,a..ri» alriiiMt ovfer^.* ,^iif -,^.|it
:'/;'*/(;)h,jiidf.,-Them;,j|*':'0'tio.;;: Jf»i ....
;:Ii/;&:a/y efloM
^/;^i'ie;>H.tucit/itv'[ri'''':^
y¥Yw:^
^M^hntYl/e*^
Arth^^;^h,%;tor^ 	
■wtiw/'iiuV^'Viii'^
j/ihou;^^
;*:r:t |: .l|i m. gtmt ■ ttit' iifortiiiiii^; -/|l|#:/|f^i|i
l/seemedY^uiiU^
^.iprtiiighl^jy^
;'i--uy/:a:ifrt'e.hti:;f/;'w:h^
''■':. '■« *'»•■■':'■'• /-,'' "  ■' '■* >-'■ V'.":'..,'■ :. v': ":,,- ." ■.''■ : l!'■■''''' ' ■ '■ ' :■/.'!f -   '.i' ■' '/■'■, . ''■■■•'.' y ?   ;■.'.-'...' ■"/,11.   ■    ■ ';../■: '". ''' :'  ;.
^oAylH^ :;,:.;.,:;,:.,.,-„..;-,,:.'.,?;
;:^^::/;didY^eeri/wliielr.^ ,;ni„adoilDt(.Wn0K.... ;„. ... lt^% ^,.. „.^. ^,,
^Y;i\)r/a:,;cyelJs.t,;:2in^
;;.Y,a;u(M
v;/A;t|4rv&t;>::/audfyHiti
:/'ay;;;;;iew/:iVeiid^.f
;:;a;:iidYi t;waB;;a^ih^ ':";   '
:jfh!j;a^
itijl: tU«jfe: w^Hii, :4^h;^iiy i^y^^
Y;.J:^'rty.Sv;^/:0i r is;#isy^/';/:,i;:/
; ■:» -r. ^:;:k I i; ^|i;i^ ^.( /::; /l^ix^y / i^i* y ^-: li|*;'^||Mi^Eii:
i'^wi^i^^jbji'i^'* -;^ k^Y'kiy'Yy'y'i-y^k^l
w^tfK&^i-
I
i
I'
Wm&^^Y^^yyykk'::^kky-':;:.:;- ;■.'.'.
B^^lii/ii^:i/:l
S^^^^^^fe^^'Yv^r 'k^ik:kyr'. '"■'■ ...\'.vv.':.:  .''
wMMmMiyyym yyyi-y-<:y''yy--<
|fe^li^%':iYr§3 f Y ;Y: Y 'y i S. y; Y
m^mmmimmYZYy
S|Klii/l////:/-'r/./:i::
"^M^^^^iyYY^yY^kyyk'yYh :yy.i
ii l0®0myYYYyyY.yym.yyk. -
<^mM^:M^^U^yk:-^:yv:k
f^fIKY!*!*® iYY;.; ::Y: I :sj. ■ '• Y<" ■ i'v.;
^^IIi;i!fi//viYY/Y;/:>::
'*»'*tf^"3trV7;',T..-1i,*i;i'''*■,■■  .Ii?'.-  ■  i-.' ■ .'■-.' ;.-,....  ,- .-
pM^f^';^^^^:1^^ .'■■!:■;■■<-. •..•■.■■.,i/':'-i -•'
^?AiC&^!'V*;-\^.^'--H i)/*m\<■-■■■■>■ ^::'-i ■■ '^f ■■■
:|#sp^^^cYy:.v,i;:Y
s&^i^Miy^yy y- v-
v:,: So\|ijiYh:>d;!nper:beeu-.,^
:":^rtf|'«pendi)ig;Y:!i:S^
:|:iuy|isi|tor;;af#y^
Y G«ujse^proiu,jse<l'th'en-:l»-ouId^
5tmc.ofM
fe^;;pi:a,«i.:a:w^|o^.»
phlen.^lvpjgotytb^
pUppr-hacLbe^
YSwmtSi/MK&cef:!,®:!^;^
ffian-al.a^r'Vii^i-vvWi'K'ufcK
p^awi.to.:lJ^t^|daUg^
Yehd
/end
::of
»i
^^.
«?%i
ii;
&fe..:'K ■?:,;:■ ,-i-l
S*fe'Sv5.vYvf. ■•;:;...:
^ffep!^'. ■';. ••.'(-.' "'..■ '•■■-
'gfelY;YY5YY;-;.;.;r.;
^'Lj^^iu^.'&jnscio'''
k^yy^Y ikY:$;Y:k-'''ik"y. Y;;.Y:"'v .:..■-.;;?  ,1.;:'"    • >.«■,'■'■ k-^ .-.. ■."'.■■..'V.'O-. \'T?* " *«**.#*■ ,vni;w(L'i{
,iu.paje:p;ue,in;u^i«u>'^^^
,r:had;seen/thatgirI./YY'Y:,;^ ■■.;, ■..■::;;,..^ //u■■■/"",.r;-^V>
.;:y;I,was^^
jiiyxattention.,;:;■/■■;/.;/'-:/;;-;::/;;i^;;;7^":: ;::\r:':<.:v/ -■■;-^-^;'.::" ":* ^*->; - V
m'£h+;';'*> ■",; "^ h';»:: 'y ./> ■::'  "- v;': ^:'  ■■ -• ■: ■•' •■' ■ '"" ■-•> ■'l" ^.- ^? r wi n t fH
«*^V;Y;
***I$YYYY
ji#»i'-5'i.:'-.-i
:S«S^S«Yl;Yv
»;^t!Ji\"-;-,^;-i...'
tmYYt
a! otbeiy,-bui'Yiirei-Uv:/j"ei^/irYa':»!r:i '"-
mmmmmM:&Z^^
^: &'/"'.«': H:lwi,a^^«®i::l«i»^
Y>»™yyimirummimY
■■ H<,Hm\V* t t%$m; ■■■:•■■ •,.■-'.  . ..- '■!:  :.-'-'^..Y.-, YX::Y.::&YYyJy4^
Y^y*^^
.Mitsstrnn. :.v;.. •..; ,...:'."",.,;.. ■■yikk,9yyy:"Yi:kk9Bykm.	
'r^Xry^^
;:/t;"//F-mSi''*k%'"''x
!;S-/ - ■-" ^r: '»* «%«§yiy ^ih^^^k^^
ifffe:;K*y
:>*iV:
:\
S*
/-;Yg>u^w;o'fnen.d^
ay;^;aaer;;:i2
;,:.:::YiuiOY::tl:,e;iiuuseana;l,av^
,;;Y';;:,the^morning;.an V !:';-v^yy111'
;/.|.;,:/HTell
;:VYri3:that;ladydr^^
^.,;:;;Y;::viVlfe^
/y//::/:/ySThe,tali;gentienuu
:f:Ydearest«eh^0'l.Y.■f^i6'hd/, 'S'lls^'N^^
''/^.'du^-vou?''/'^'.:;'-'''-^/
Y  YAlthough fasciiiateil i;i : acirtirti,  w,vY ^
1 YLeityanddid.notparyculurivH.i,!,,,,.: ,Y YU>tY*Ui  ^
now I could notw^il reAISi;i  a/f / | , ,l'/,'li,Cl!-1' i''".
■with the redhaired girl. ''' '  .,   "';ls  ''"'"■ii'i:
;:;;: There was ^'Uudescribabie .,,,,,,,:,, j,,^,
ve? .attncctive and. kept n,e ,,v ,//!-,,.l2,"1U^'^.
aeam as she  talked s|lt! mu,le ,n,"u,ii,/;,   ,''"'"" Ui,<i '
and known her somewhere l*.,V, hi,',' """'  '"'l
Ybelpme.  And.oo/.iai^
only.happy to live in the pr-senr -., ,i '' '"" A'il
to her now., ' l Y"!'1 k""w ber and Ulk
The hours-flew swiftly by   I  i„, i  ,
,,..,.lil|§M
Y|^YfY-;Y*Y§|^
;YlYY*l:iY.f;#
■nil*IS, /.^'"^^V'^s^w^j^^^^i^
/^uki^
,^..i...i.'v.„viiri.'i",i ;',;■"■"^^twwmmmm
i ,!„;,„ ,u-. ■;:;;:|";:*««».<,:&^Wii&0mmm^
■■■..Me ■wi11,w;-i,i)V, t ;..'■ ,r,r '  ^*w*«M«ai*^r-fl!!W^^
<«i«i-m.iiv-' ,/'   ' '   *t,!a U> ik  :iYm!^-*y:t*tMi.::.
.frr/m'iii,.',r i,-'" T ...'"^'H"-" >tjray.^ yuMYtii^'it^tt*^^**.'^
■ ■ .,,, V,.,■>«^.n»uK.ff«.iM.,„v..t«,u«i».-■-■:■ yyyyyyyyy.i
i.tiTui'i'v (-,,-i.-...'  '. >V("Jf!«-r if you Mil i^t.r^Y'Wfc:«tY::
jot nszlv fnir t■#»■
' ^-.-felt ill u'liMt  L*'i<lrK* \^u»  '  '■ '-"•.■■"'' 'r
:i;^:yiy//hiiiii;
i^ssiS^
^■» if -" - ��� ���:'..' .���;���': i*'������'���; - '���'..!.:'-'!>���. 9 wm .������ytiiit Y?m ��� '��� ..t-.M iiai -1:^1' ^ijj^^^/^T, W����������0& !Kiffis*SS^J~U��;, ���'���::" v.,-. ���'./��<���.���, mmmmmammm ��Am0"yt ���;   '-���-' ���"���"���?  '���-i''-:i;iJ"'"U-'' "'-���'-" ' : - ���������-'���- ���- k  , _"''"'''"' '    ~Tiniiiiii'iiiiiiUMB,i).iUl��� '������ Y  Y:,,:M, - :^.'.:^'.:.:-:,.,�� ^Their... .li*n'<?>^/;-;l4#;;-.;.|ta " -': " ' *~'~ /;hii,v^'j:io foeljef;i*r;ih^ '.::;/: ^Vlth/whi<^ : '.ru^h: t?d.:.: on t;of iht$;;tf��0tj /'a;, Il i ili\ \M )ig�� ,://///;///! ./��� ��� ���. f;. :w?^:;da:^i;^ mi;; jfe ���: s ai i i <*;; w&rtJif J^ferfc^ ��}${ //fer'^l/t'liiii :::iMp^ ^^^'.^ . I ^,^: t ^ i'".'-.^^ t:t: - ftf^'^ifcy////^ '"'^' ' ":;""'t'";'  llillllpisi;; Yfff-. .. ..   . was '  r,'Y ,'i> , 'ii WW0 YiyY^fe'Y:'^ '''\0-;{1YY:'Y''fy'YiX')Y >':':*:V'".",,,-V1':���'"'.'��� iv;-,-'/i' ".''���''\.^'.V',v'.-;>f i*v��:Uj��XMggih#^ .....:mxM^mtm0mmm m^^^^m^^^m^^m^^^m < /mi |^UlCOY^|:t^ y  i^ut j .���'.,������.'i.,.',.    ���..���.'������V''..'.!-'i.J'.-',.'> I.-.V-V". ���'���:.'���.-r.-'���'.������'-.,-���riv.,a.-.:.\ ���������^'-..u'���;.?.  .^S..'"." *iF,?;,v��*f ..f W.flW'l IbliMIs  'S,llfI''jjfifV 'rf-��f'viii:i'''.';. Yft-Y-"'"^"..-.)'-'.^>'V.V/;:'T ;i��:tb^tiri|wt0g.:ipiii|^  _..., -'..^raji^i^C^ !:,T,I:^v*��#��i��iiii^irpK :pY^:;sY;:Yi#;s|:Y'|':��:/:^ 4t^%^&% ���r;-;lio$r,^|^:'y^*ii ��������������� ���-'��:::y :��� i sir:yy-?YyYyt}p:<?Y-^ -������'.-1, '^uk'r.$Mmf:;iJta^^ Hi i /���.���.V;*h#i^^ ,kYk,,Y,-  '"  ..fflsliSih ���  .-,..?":.���   '-.' ������.���.:���'������ :'.y.Y.;,^yy*^:?^^MPy^|IPIW .-..'��� i. ��� i ��� r':'.' ���..- .���::��:" ��� ��� Yy ":i%M-*^i,i?iifli?:^^ U'^scci Y.,ti "���-"-- :��� ���'���"������������ :W'-:J^ ���^^wliffi .-. MYJ,1.f'*Mn.;..H>CMi,|^;,||,;;.,;.:YY::^ .:^��4^^6^4i^^ -SYYY t ::iM|||/i|||o| /;w|r|y|i||pnyil ftptoS'uJ'  HYY: /; ,;-;wet��^i��iw*^^ ;HeYKl,GW-H8r:,:^���i|.,,^ /��� X,tf!Y^Mmm "gig^lg^��|i^^Hg^i .���r'^-'y^lHujirt'rw ': k*- r ��� "'���   ; t' ���"''���:;: ^yk---y--.-.kk^^^^^^*pi-k..***���y.kj: i/mmm ..ii-:i^,;.v -.:   ,:, ���'..'  '���'.'.'.. .Av.hhtj�� ymr !>' wi:i |r^pt:/ay/|Mih:ig^^^ :aur.' .'; (i'-xc'*-.*��K: A.tfventure.iY;YY^Y:/:':Y ;;Y;:/Y/': ���'YYYY':/vY/^Y^^:Yl/^^ >i> trie toying down arwnttrplpesin Quee!)sY #;/^h*ivW��:-^ '";'1:'''''='''illll^S 14Ki yym^myMmY$B t ^ ���>'. 5,1 yYyyyyymyMY&YYm. s^t* **vS :-'fef,.;;&;YYi:.YYY^:?Yf4K��Sa I*'B 5�� ^t;Y-:^YY-KYYfc&:a#:^ll j- :p,^l �������� A:;>������- -;���:���..,���:.; : :Y~--^s^-y<YY��-;Yy!?^:s >   ^  If US ������'YY^Y.YY-Y'YY.^SY.|',:f^fitlS^�� �� '***; v^^ mA.mm:mSM \-4;*m ���tk Sjs! 5*|^r.p^ppatmict:^ Y.^:!pu :��^pas,=te.8a^m ',.fbr^,to-rur..vr8h;:the1rt-wlta::;da ,1,^ ^r;^ipurp^^ v:...tuo..puMeu^ i. .wJijttl, |n jpihea.; by: ,r;rUt.bor..tufe: to *$j^|^f^gt^: -{NWienr.r^U :pu;a jiivan: itr:��:<Iarfc^^ ;::hirt^^sorp:nri,g|^ ;;. brief in(erval*;various eujoyabie^pia^t^^^i^^^YY while at:the ^ii^uinehisieard'ii tipi!��;��rthe;[j-h'pu6gri��ph;:.Y;;:';: :;:YA<iH:i-esu!^ .follpw��i.::,b^:Ysiuip!)er,'ai.tiYit;:^:;Wh;iIe:fe tuaniiei-that\happ^r;::dreaui8:v-.nre:fe yy m^��*a#*4^akMM��h\M^>^^ IWinilllllMlilWMMia mm* ;b im ill fo-m Sf:�� j'  M mm ir$%\ y��mMir:  w ���H 1  iJir m zmm ���'p ,---;'��� ��� ���-���'-' -'i Yh ",- '���;,'��� ': ���'kkkk':kk'-X*. V'l '  ���',' .���'("< ���Ik'���\k^,yf& yyym ."!,'������ YY'Y:'y- .'.;-y:'[-:-k'Y/ ;}',������ '���'���1'-'Y'Yy',\.'^"-'i 'Y'.-YY,''' y yyyYim :c;r?Es^&/v.s;;SYG:. :Hi|||i��|i||^|p||fc :::::yy\y^y~-^^^^ iTED . W St:^ Yl'.'t^i^^-iB'.'jKYY't;: ���:,j:v'!'jj.--,;|\%"^v.;*.i:.y/'<v:i,feii "tildfe ::'i?aSMl6 .;.������: ��� . I.-.: ,$-, vSiiitaisiiiiKiipWii '��� * ���. 'kyz.s.i ;^��������i����^��*��*-��>��^'^^ ui^nograph and: the ^reoplicon:   After thW flight |".��-Y: S'Snes id^ Sis nie'thbd.but that the^^.a^-tolr-W^illylnc^^;--. n weiirbt^ That pleasant soumls and sighw ��r�� ����*><< >*. to tlae nerves we have allk.K.wn;^^ plea^nt:drea.m9:hayeaYtcntieM��;y .t��:j.oake.l��r����Hs;..at �����<!.  ; certainly be news to the general public. Justice Was Done. A foreigner of distinction who visited Vcute during 111*- last century, having had his .-pocket picked, it>.lotK-��l. in someharsh expressions, against the police,  >..n.; -lay, after be was quitting. Venice, when hi* gondola was stopped and he was requested U> step int.. another.   - .M.mi- sieur," said a grave personage, " are you not the Prim* d- Craonf" "Yes."  "Were you robbed lastFriday;.'" " Ye-. " Of what sum?"   "Five  hundred! dueaur."   " Wiatr- were they?"   "In-a green  purse."  " And  do; .you. suspect any  oneof this robbery?"  " A vaHa de  pla-.-Yl "Should you recognize him?"  " Without doubt.'��� Then: the interrogator pushed aside a dirty cloak, disc-vm-d a dead roan holding a green purse iu bis hand, and  added: "You see, sir, that justice has been don*.  Then- is your 91 //���"/���' .��fciu^*/^* mpn��'y j^tftic*; -U^Wiif;^^ MHft tm�� tim$ 1^/ :i; t >y -ii//^^' 0 ^?^;;/:t^;^^:^ y^^; /:/|fel|/|j YIM- ;.. j^����rt������<w*��><i*f��*wi*:'. YJ)i?-Y: VX;8I iii/l��.; te:Hi A; S (dry;. ot Spur g #$���/��� / /; / [ /���//;/ :*^rtfc th^ nsu/evn<*uiiU0>rpi^ m:k^ ail' uppim, mtfiMQ -^^d^^^-^^M^M f\ixi��\liiUY ^ ���think /*o| /.Hot*/' /rrpiif^l/Mr*: ^"���*e**lM* '���'*���'���--:- ���'������>';i-*��UHip'':-.r-m' hlin^'.^IdJiol 'Witylian"had' the ^^i^n^*1/:,; * .-'.'..>��� ������$��# S'fe ' ^<W. ,M & S$i A New Zealand Title-. 'Y:: ;���.-, .  ��� Y-: .'Y. ::Y; -;1C'.;,i,^,.i|bf ._. Suiu.-y.-im, ago a dilute iHHWWtrt^'^^'^i;,,,,- ggG til,, ���. a pU-��- of.!*���<!>*, broughti^J^^t* M uWtrnt.-�� in a m,w!y-Oim-nwi dl*l"ci: " ^';���.����� ttl���� �� ^' -M plaint i If, a iuu.d.M.u.e young ,n��(t������^>., ^gvtl^ -Kg? .alleged that the Inn.J ttrwi tHdot��K���� tfl ��Jl�� ����'��^ ^^itnl ���|^ lion., but bad !*���<����� ,wf'on��fV��y- ^'^V''^ ���|J�� Kfittii^ &<*j HouHYy��ir�� tM-fork  ''IMrnliiK ^ ihrd��to��iJ^�� ^. (M g^ war chief of reiioWH��l. prow����W, Wie Jtto��* m":- X*^ >?J "','1'' i..... ,. .... ..... .....���../...,���.. ... ...... .... ...    .,....,.)  ... ... ........  .. ....  ......  .. ... ... '* ;..,J.;.;.:.:;:. ::\.;'.. :���.. >'.:" ..-r-.- ^ ^j:.::;:>''j;-: r'vj...... -^.k" v^i.^.:..:.:^.-...'...^;'::^^^.^;:" ' c..!^;Yi��^>::-.^..-IrJ-,*:..^.^ '.^V*i^ ir":'^^-^. .v^::1a ":;^.^-i-.:;^i^i.I^^.-i.^A^,^^/^riSi/jiiifi^ffi^ *.���������...������:' ��� ���'��� ���.-.'���...  .-...".-.... ..\-.-r;���>���'..>������;.��� "��� ;:''���'. ..���;.���'....���-.������'../...<-:,.:.'... ���" ��� ���������  - ���������:��������� v..;i..-",^...i-.>;.........j?.|f...--..- ���-..���': ..������ig..-;i ; ��..'..w.v'.li��i^ftai4��IJIBa ^���i:-'''.^;;:.^;':-,-..���v:v', ':^-::'-;:;;.. ,'':v,^;:;':,pi'..:l:Yv.'l;^.v;.���'''��� /-'u.."'-:'?kyykr^^M ::/y3&y^ Y^dyyyYyyYy^ykyyy'YXyy^f^^^^i zyyYYkYyYXy^yyyYYYYt^yYYSvZiii ....... ,,iVj^f.i -:>::; ;/;'?:::/*/ 'C'^V!r;>''--!.!',-*'>^Vr'' 'i?^,J;:Vi/Y-rt!J':&^;.-J :S*ftiY:^ ;:.';.:l;.t,.j.;;?,.1:..;;.;;,;;.' ,�����.;.;y\';u&;>.';>{;'���,"^W,T;S4i'SiS%!i{i5ffisS 2W��te;.i [.?).',;������*,; ^k'j.y^ .,,,^,,1 L7-Y. /^.jV'i-v ^������l ���'.:i5fej ��l |�� '..';;.���':'.:::';;:: ��� ���l YyYyY. ^'I^^^ dm ::iitY:.;.' ;#*:i: Sfcrus:i^;;;ii.;is\ji;��:4# ,.--njk;^;/^f^u|^^ .. .rui#��y:tf 'I. W(j "plg^i^ ,:- 'i'iHv:gii towii.^*|/^^i /j . ���'v ''.'"��� ��� ��� / '���''���'���' ^fr ���., Arioih^rjhii^;.h^j|^f:|i YYyYiMyyY^ ywyYY .........,.; .,_;:iillil;||:^ {i^HH;-^*^;;th^ .* ^*;^,,: '9 *$ mp y<M|/;|li#fi|^| ���;, ;- i-ht?,iwo. plg^ ������. p;v hm%: w hidi;jh$ft/sfe ;. . 1 ��������� ��� ���  ,;. .,..-.���:< ..-,.:,>������:- '\. ���<'--��� "^-���.';i.".Mfl-;-'-:Y.>::"*YfeY^^^^ ^ ,tH:im*s}.o.f54, ':':./-:���,:���' Y 7; Y ^;^-;V^;.H^^ ���.��� ^^'Klftg/^^  /:.A ^js>>*ider^ }'!l'} Hn inu id;.�� ^nirni ^ ��� inri'r cut. which wsm�� .<inyuiiiiV^ ';f ? ��*..? wnfn*fon- -nih/olf '^lii/'lt^ :/^vving;thHAHd^ , .A-.iaM.��.�� for/bulbuJii w^ftiibitt^ !ltUi(h>d A^robro^ oiv a)!dediie;alc:M��:occ-U|.i!^ ,,M,llVi  ynu'lridunnt^M'teuHIAii^^^^ h''a'!^Hr^'iuf^'of:^vinK:'feil.H^ ''^���'.���v^^luuidKnury air. t'W' iirTy^:|-|t:Yjr��:M Y\...ai.ri^: :'M!^ im , r. Jli|Iliip|u|||rW ;ilwpliii:y|iiii^ iYYY^-*-t-ii**iii*Y-lHi'ft f i ifl ii *& lillrllllpiiiliii spiiiKiiiiiisii/^^ y|iferIa%vtMfWii^hS y^tatia^/^aithev/j^ y^iB��iiiii��mw,W -l|ir.#W^p,y///S-!?^ ^ kjame:1kinkv:^pn'ds^hou^uidB^ i)idvin#:in>td^''itt'h^:^K>^^ no/v/honr^^/mi'rth;:o;f..unyai OWKMWw.tfti, .^rf>t* rQSf:*s ��g3 Australia'* rUCc Loit��ry. '1*1 ���.','"; A'rstraliui, r��<v lottory  in whiuh  Mr. Htodilart, ^���'M-.iam of the Ktigibh vrick��u<r>i,  won xl ,300 the nther ' ���'>.. -is one of the imwt <>x'ttuor��limiry intiubtrtiK xebemea WaM Jf ��vern.i��ebtY by act of pariian.eii,tlroy^ Aflame ^^vd..W,Wdte without delay seti^l w, ��risbai��e. Srtwelve��n..i.ths'location there the QuMnslanriftpar. ^Intdkltl^me thing, a����d H(#rt;wtmstl.|ntag|te rw��i��ve.l to. and where the sweepswre;niertily p<n��duct|d ��, w Ui ier ilio paiwnage in pers,��n of (he prommei.t eiU- wn< 'IV' Awtrollaii postal laws chuj?*! [hat nil letters w toining value imist' be  rt>glSter��i, :m,l it  has  been to the tHrflers of the colony wh-re its oftKv., ��.e. ��1 i^^kM^yYY^'Y: :'yyyyyY'yy. y..^'..y ? ��� ^i^����iyMX::BkYYyY..yY:y Wm^y&wsYtyy~--yy-^kyy ;>������:. ...: |^3^5|Y;.y;f;:!;.^;.ifi;:;!Ysy'.;^:.Y.y ;:' Y Y>. '���.' ��� - ��� ||i^SSj����l^7YY:Y^yY'Y'YY::iY';:',YY...;YY' Y.'r'Y Wiy^yikyyykkk:yy''y.r-.y-y.-". y.���������-������ pfeslp-��;,^Yfe;,-Y:^:<:v.Y. .- ���'��� .-���;,>.;'.' Y... \kk&S^ykkkkk^^~.y^'yk:' :'k- ���'..,��� ��� ''/���  r'.''-',/.'���".'��� ' .; .,'������.!. E^^^fe^wi^^^iy'-j?';;1':';.^.:,v',;:,:'..:,,'..''���; : ..'...���.' . l^l^^^fci,:;^',., ,��� ;,.:.s:(y/Y-..,.v,f,, ,,v;;::: tPilSf li;::i;'//?:::/::/:���/��� i?/���:/ ^/ ^': ��� pfft^^flfVY;w ��� :;^:Y.'kkr. K> |j|��|fpf:|?^Y;;Y.tV :^;:;YY;Y,;Y ^^00pfYI0YY^Y'YYc:y .^^^p;|/;f/S|////.:;Y \;ffiyi.'.k?;kd?ktk.*'kk'kky'},k.\'. ':,t. ... i.;. -'r,''. -��� ������:���'' ..������,  ���; ,.-1' ., SpfeSHS^^���ft;,Y.i(l'lft:::^,.��� '',���''!"���"' ���-��� ;,;'J;f '���'���"���'": ���������" B 12 .^H^::i5cpN.o.M|5t:( ::>v rioSxuE: and::h0ail -..-'B': i- Mp��M��W^������i|l.l<i��l|�� lt/|l:HMyi:i .;r:*���-t- #'..YY::'.iY'Y>^*-Y*YYY;�� :fM^iiiQi^ll y*-- sijS^SziSv Yvfc;Y:Y:Y'Y.Yi -i:" ^- liili;iiK/s/::Y/: :/'/^;: gossL^Na:;--/-:: /:/.://///>-.'/: ,>.-.^ HRe��.F6S'ks :������ ,,; -/���-///';;/;,,: /. Y|C'A **��":. SLOCA!s,crrv; lililllll '-���''y:?::,;::.^.:.!;;^^ t!4,��()?ii;S'''i.:-V! IMYY^Yyyy':- A -^: ,..:���' ��� ��� ���. ,'Y:' Y YY' i,-' ;Y Y [^^'^.lY'^'ft''-.;.i:^';:U,.:;.v-vy'...-v.;.:.:.:..,''Y;- .^y,"���: S^J^'IS^'KYYY.YYy';;;.'';. ������:.���!������ .��;.���.':'.-.':;'';.:',;.;.'.; ,���/.-���': ^i^Yt'YYi'aYY-y^'-''Y;;.Yy;y y;yyy"vy; fem^fti/iy'^v-f^::.,-1.'.- ../ y ��� ������������;..,. MMY^ykxyyyykk-.-;yy;-,;,, y^k Mww$iMykyy.'!yk:kyy}yy:^.kky''kr ^^Y^^^yyyyYyyyyy'yy'yy'y ^MfwSlMM:S:YM'/y/s |^^?��s^%^^:f>Y'^Y;WYYy-;.v;: ^ ,Y-- :'i-KY'Yy- --: ,���'*)���:.!���:. Vii'fY ��.J^��.'-���.^-^'*'', -.;M^ifrlpl ittm liiwii :YY;<y .���A-/.*'- iMi/|i/;m: ������';)'���V!V . ...irtosviv-a.',.. W^S0^0$^^^Y^0M^YYi Iy::/-^';/^:://:-;^,;:/.:'-^^ |/^^ " ?::V .Y.Y..^i'^X^ji/^ ::;NotlyB:g--/Pttt:,.tresn,ap 2; i; .ij/^iiyssis p!lC:0S->;':i':'if ;"':^/:^ :'::'Y/::i. I^^yy/.^,/-^/f/:|/i^ '1U:/S1 ./fcjfc/'Mk itt .: :;lirp��!R!j: lite fZ/KS^YYKy^s^ ^'X'.-.X- : i.t,. ��� ���/Y��. ���i^s; .������-��������������� ffesfs-;;'vS-W'&v ������:.;; is;.;:^:--" ���'.;y;,��� ffl^^(S.&-:::;..:ii:.;.^.'Jf .���:=���' rii.���.������';. ���:'.���'���,-:'. ���:,. " te^,^i,!v;i!r;.E,y.j-;fy.,-.. .*:,���yv ;-..���.���,..,. ;���;��� t'!'' Y'YY'y;'::'..��� Y:YkyYYy:YY;.Vy:Yf;;'Y;;7;^;Y$g :|,, .y,y,���,;. l:.;y.a,y^e^;*|;g^ f :-Y"*'Y^''';^'^"::VY;y^':';|f'^i^ f ^p'P|..;;,.JfHpwi��,wf; .jyy;Vi.yvy.>yv.;y, :;:,^yy.,yjy.;yyiyjl,iyj;ei.yY*v!s6ffl ;YySY=^^*l!��lW^^ S*.,* *Yymm |'l: uMt.iiiit^*:|%M titipiirl;::ari;/iiiiiip^ ���itirff|t^|||ifi||| .y-:'.:^-: Agents'fbr:y.,Y;.y-^,y-Y-,. :y..y:-y.���- :^Vict6riX! Go'lo^ibt,; ;--;.-'C-';.: :beattleiTih:ek:,::: S..F. BUI^ETLK Y',\.: '.������.;������'��� ALL :-.-. ". ���: -Y':--'- ��� ��� v..''. NKI^ON' ..ECOSpMWt'-Y,- ^'NKI-SOJf -Mi'K^it, ���..> , - yVicttobIjA: Times    v TOBONTO MAH/AND L3f FIRK TOEOSTO Farm axdFikk^sdk New York Sunday World, y yy-jsys-d Other PmuomCAts. FRESH Y>it& -��5YlfM ii K*!e;.e;y',y.;.:-' ll/'/S IP JO   ���;.' .:  ���|:;, . ' ."." . '  ' . o/. G.O. BUCHANAN, Proprietor. ,   I Orders  Promptly  Filled  and Sash & Doors Satisfaction Given,   Nelson  Mouldings, ,.',,<."������'..,,. Y;. Yy '"-������: Y. yy::����w��4*?^ 'lkX^0^^^H^^MM Y*4%$ ^:^'i^^��Y|l#llp.7.:.. Y UfafrM; $&&��� f^MfkMY0��^ 'I'JA/S^tti^'-lW.W .,.������s IXV' %^''CW^fc.Yy fWWm^mSl^i^^^B ij'- -����,'f-*fc' '^/pi' it ii j^ii^-'.fihil^��^*'W**lKs"P* ���^���----, . , 'fe'ttiw<te��&^ '���'���.'���.��� ./.���:.";.'    ,;:..Y iiH#l^#*^-^/:W :V:" '//^/'' ������'���-V^ 1 .';?��m$^.W ::'������ ;���'/ /'///.'r^^^S^^ irfC#tf..|:..  .v; ,���..,,...,....,,,,. l'-lf��'tlW: N��>Mn'Mi��^i:!^Wfflf^YYY;:'y ? 4^-n��>;' i ��'U*'f &.��<*'/��� '������^0"^S'*i^^1^W y  Wt-j^-r^"kwmlwtY? ftp ^^I^Sill**'|Sa ' I Hiri��rmM,iuiH^. ���/ V''^^iyfeiK^^^SS" 7ukrr' ��v<4J*^.-IIan*,J*'^l^fl^SMiiii'i**^^:'- iim Yard, Foot of Hendryx Street i-T-urn< ork- 3 f 'tiny. *tW$ ttiiiitU ���'-' 'A^ft^'S^-tS-H^ 3' J nwtw^. .^llim to#; |^P#:��^-W:;:#W> .;Y;,f::| JJL1 juta iLOJUUULS^^ I /'i.Mi*?d ih*i��;*H'h 4ny,w: ''j^k/.:!?^-** ,y:':>'y:;| jp��?a*J lis*.- .-������ '����� S^Jr^t .'���;.-...;..v, Ni   ��Jr Y':'-Y::^^?i -'���.: ������:��� ^.:iS *���_, * > YYjyYYY^'^^ YaYiYYYpiS,.*^ .,vy,;y,yf ;;.ij ��vJVtol fessi**,'-' ���Y.'.kift"^.'-'-':^ ''.:.��� vyy-vY \ox -yJ: .YnyyysjlfcY? Sss:^fea��w&' .......  .,   -. ......  ��� .. ..-���..;...'..-.:.. ;.L.'V!.-^fl . .....-..; :^.^ .........-AiY.-i/ir. gggH Wky^gpi ciiiTtriaiTR off ,: * i # r: .Ml ift* nil? - <$* htfi ,,:#* f t*&t&::i*j' y j t#: ��& hi&t i''" ��� ���jjj^��c.:����i||;ii|ftt| t?&Il:p:,,��Y-Y'Y:'Y;Y;;Y.Y^^^^ t<^h tf*i,f ita^ YYy:|,YyYy,:;:YyY;y,y:yy;;'yY.':Y,Y,Y;Y-Yy.;y $7��e| ||H6:^jjji^:^ ���liliill^^ aiill::li!illill| "J":������"���''''���'���'"������''f;'"���''-' ���"������''YYYy,'y'Y^YYiyY'S Y'-YY;yy,Y^;YY;-Y'YYJYY.Y?S^Yi;Yp-tS'''��SS*^iTO y,i.~-'.:'<YY>'i'' iiesg .-' k.k... ,' /i:mimw��i��^ y y. nymlM' "mui^^^"^^''*^*^*^ ���^-'��-y-^-; y. .-.i.-i-l *es��mtammmm M.  _.,... Mm��Ymmmm$mM *lwsj^y,:y',���':YWv:YYYY'.:>:Y.Y.,.'. yyiy Y ����&$ M^;rs;y:.^;;:^��,^ ci#ntt<$rjf^ ���"i*{" t:; ���' ������'"���-"������  -'-������ ��� '���������'-���'���������"������ ���- .-.......��� ���. .,-���-.., ��� -..... ��� ���y.^.vrr.j^ ^sp ?4y*':y kymyyywy$yyYYm$^^Yi��^^ ���"^"������^���^������7;':*;,.;;.:;'iy,..|-!.#",i,;()Hyy;.;- fevii'-'^^^'S^-^iw^^feipS 1 'i.  ...'.  ; .'���yya^feY?;:^ -...V'.���.'-.���.���-..".���v.^'.v..-;--:...'...,���... ���"i-J"--;v;-.~:v.;.w..|.4,:-:���.".KHr���-">'.,���('^���^^.'v.^^..������%l^-|^^^yH .,-.v:/j',.v-;;.,.^.-.!.-v^^^^^ ;YfeY^ III ,H^t��*��' i*iv#tay *$:,yI^*;y$^ ;!.IH ^r.-.i ,^i*:ilsffY^!l*| sl|:|l^||if'i||/| impeci|3bm|list6ciSi^ :y:,.,A.';,;r;yY-y:yYy,.;:W,fc:;y^ ~.?.v;;.-ir'*;%g'.;.v,^ yyY;;Yv,y;Yi^:��|,f^Y^ ._Ygtlfg:||;y|:|;^|lvj|||^ :lm:Y:Y:;��|YfS^ WsiyyKlf iff ^^^^��^^^y|^s^BS ;*^t'-W4^ w*?*ife'*:'wnttt-����w:iK^^ ^i:^vi,r^^,-y|.i|fey:'*|Mf^ "7,'Y.Y?.';;;u; Y^IYfY%yftY*:e. ,rt i rm. ?Hy*��i i.iN*/*lwii*i #-Y^libi*^s^:|i :,:yyi^t^i/rf*!$:iiii: ?7'^,'",r''V'''",''^^.',',i"'' ^"'^'^^^^"^^.^'^^VrW^^^pvt^^-aiu'^. :;y|Y:::iY!��;:llYyiy ���':.-��� '.'I    ��^fc H ���.!.':"; ^^ ^% ^%  A' ���'.'^^: IB ^^^  ��� ^^k. J^lBfc.y^'-''=?fr; i^itHKi/'fr ^ 1,'* ���Ys^k^fiSl- M^^E^'^S-^slm l."i^ ���; mM?m;m^^ZmmiykmMm iYY.,'YvY.YY.Y',.Y';|iJ^jJj��*j��|��r^ Y./:.';��y.y":>;fcS^ fpiililll/ii .���/-'Jjv.';'- ���Yita ya%: 't$-$iiii^$^0l^ -:-yy-,I "'.'Y*YY:Y'.&ivyYCTi^ ,g:; YyYYYWiiY.;;. SfYf'"-" ^h.v^ - ;.y *>ii,::;i^b^l|llf||||p/|| .''V*��f"v-- YyoYyyy: kfy y- *YY. rX.J^-^<x)yx<}:kj)pfiikw^ kkfr ,,f:.:YYYv |*S. ..,;��,, '#***4'YYY' ,-:���'<>��� ;*��*��*,:.:;;:: w.' :.'.. "^^: .^���-.'^���iiipy^i '^W/ '^fma^ -.-^ ���**:.������,:',������������.' *��* ���&***# .^ *��<i^ *.SI#m.'- ,-".��� '.:������'..���:���: kv Y^miMl^ y^YMY^0tU '''���"-'���IMM'-' <'���*-'.'--���''��� >-..���'...'--;���.��� ���"���'���%'-���- ^i^S'l/^YayyYy;,.;;. :;C Y;|yYyY E" ��� :&YM: /:��� '/.��� :"*%.- '!�����*��� ������������� ��� V*.. ..^>-*^5Yy ���.. ��� *stYv".*iiYY; Ykf?Yi:.?yi: BIHPllS^^^W^^K^^W  /i::S!��Pl:#!^ :.y;:':-.'V.y'.yyo:y.,;y.y,;;���..:, s yp.^:.:ky.ykyyf'S:kkk.ymtW';.mtm:ykm^ '"%'b'Bik^.;.^fc^ifi.-^-Xh.VfS Stafimiiitll ;2lYn:s:5fey .'**#��� Y'Y ,^^Y*��#YY*,*/...,.,,_ 5. .-?��' ������ 'A'-'ff-Y'W :^*** 'g:Y-Y.'-v--;#:^:^*:i^^,y.^V:^Y^ ,yO,::fi;;��; ^'>-*i^yY>.'l**:y:;;i��*. Wkkmmmm Ykk^S^missm '^;^y:*��*.:Y:if:'>W-.��:.:::;s*i-s*�� ,^^::;S'^'/Wii/^^^^^ ltl^tg//#Y ..'���*;|f��*yy' y ���.���/��� i>y,* ^:y,^:;YYf^y:.:.^-;Y.-^v:i*^ i/y .������**-:y:.p4'---sTT5y Y^YY'i^.Yy*4y;nZi: Y'p��W# ?V.i^--��^f^C*i)S *^.y":'^*;::.^Sy:yY:*����:' .-'���"l^lfc*- ���.' '��� ������ y^jft i' '" )^Y- :'i'-- **?��^ /*Mi*^"/'\'���-'���"���:v^"^ ''Y'^rv^:':-i*k%^Y',: ��J|.--::^4S '���J ���   ^..K^^Y'.::":^,'^ ~>   ���������*>*���-��������� ^ k ^...^:Yy:^.y:^,,;y^ P^.-y:YYliY:^K.W &>-V;YY^****::vSJf. 'i/g>-^Y^3' Y||::A*|��mJ|^ SV.--.....:7i ������:�����/;���:�����'��� i:��iv:V,.v3'-l'.n'��hi.W';'-'..^^^^^^^^^^ 4; Mi Yy��Y~'';  f  �� mmks 1 3i! kkX^t "" *-' a y '��� l vi 1 *ji; ' J   ���* I ���''��� ;i !�� ? ff ft 1 ......^ ��� ���t.w^-^:��>^**.iWftW��^rMf^^'iSS^^^ m&: my Wt %W't 'iS (<:*:;:.'���.;. II ill?':-: If&jfPiY IfcTtY'i utt_-^uJA<V��W**'vrt" ^.* ��� ** ���>��.'^-**,'t-*pA*'' "V i\. ��� 'v ...o* M l?1 THK 1/CONOM1S1/. ^g^M^MEMts...; ^ Ek p'res ^,��.�����<��* *������'mm���w~* raying Wi'i.^.^.^i,-ft ���-.���    ���'.  .'���:���:' ���������:' :..'n,��  U. ! 1 .-*" **�����* .^. ��� *�� ���. ';/,^l!��. yu , * .1^-. ?r*<t�� :   .-. She ha* a eon,piemen like a U��f^/ffiK" ^ */ ehinueup."  ." >��*,-.. llyYl    Y..-.   ;,he v^y ..��...-,..������ ���.  . .  .. . , ^ GOMER ywCftW .������;r"nf^ muitf y jufw.Jn V- �����  -*" ���" '    '  /., .  ...,,�� ... h:." ��' Y   i ; Hr .,,  { Y Y f f;V ���������'���/'��� '" '  ��� .'���'  ' 'Ui . nv ��� \voirds-tluit. ������ ^^?i;,i<'"r 7: "'/i* J/// !u ���'���'���/.����' DkUhe .say in -rio nuuvv >\��.��,l-  ;'.;��� .��� -.  w.^U'V'5; *���*; -:y. she loved ybitf'V  ���/" ,'���','/'-.; ..' .  ���' 'j*:;/ '. ^  . ; u,^. - ;.,�� ��� '>v;i,i>.>:iiinS. ./.-��...�����*- . ���; �����' No;-y,8*h������ ��  ���,���:.'������. ���' nodded her head. ���. y :. w^ ^ ���:4. J,.^�� *-. . t'T'��- J��..-. *���� soo line A. HP ..it.HalxvaVBeasyto.eili-i^  - yunk Philosopher, ^vbenbi-!..^-'- ,1 iriOni��V  ..-..*>. though be h���dn'^ '="  ''���:  ^ ,. ..( PJUmbln y/^.iceii.i��i^'.^ft',;i,,^::di^: 'that'be  invt,lunwri!ydl>esae:lk^��^; in deliveriiiir bU wures. ���':���...;' ///ai'/^^ who had been aaked about bH b-u-.- h ;  ^  . aleplv interested in the l���w.ju<t .,>�����;  ySTARJ LhRb V  ^ Ah!/Iii-i lawyers  omce.  i .|>h. r .. ���'���.-. . . i  -.-������    1! -��� v*' .SBW'FA^-'.' ...... ��� . ..'���....... ..'���., *" j^Y**^;* ��?i%��Jt4'; 'fl'iijs.'irti'. i S't>7ij'.-, y.l*:*l-  l^w:l'V..ry "���,'.,  ,,,.,,'. Kootenay Wi Y,;Ylfl Heating^^^^aia^:.^^ ���'; ���  ���.   ' ;  Y ..;���-'.���'"  Y ��� .���."��� i.....    .���.'���..vi-:';,.'%��! J" *':������...���*��� feV; '���'���':������ /Nijt'^m* ������ '  . ,'., YY.,: ��� ���YH:*;'l^t^4.^-.**^^^:.;Yi<^'l^. -feii^:' ?Rv ' ��� ������   ��*���   T^*.^i'-'i'-���':�����*���"% v* ��� ��^-H- '���^"���*,.^-i',.-Ji��   ���'���������'. .-Y'*'..������'���'��������� -.������������ Y'sy'-.- ��� ���*  Yf?'Yy.V'j;Y*k'.'.,;i4H jt^'.Ww*'*.'- '- '*���'������  '  ��� Neisoh to o ���.'.^.v'y'^M. ':m& ym surae?"' y ' k-;: ���"..-  -,t ��VNo."-".'-.I�� thecrlmiiml eourL t S' V W ' '��� '*'< "*. '" ;  Mattie-lwurny��mtoU-1,iu- i ��i.,��rir stand on tritiei. . Helen  (glancing Ut���''"���;T:n-Ai;'^^^500^ - Book   StO^, dear: 1 see -you don t ? Wall Paper  " i-%*jltJW��SYt :;-Ji.^SM Y.Yty^:f$YY. ���j%$tY- w��i��&: yiYSYw^Wyy NOTICE. LOS-.ANqFXI^ .: Not.I^.ist^reb>>-ivont��uit., ^JV^"^^ .V.V, of tho   ��� "i ^held bv nio for th- s^U- -i iy":>[* bvr��UlliitUMFlt4)}'"I-HoXj!,rlu..��-'-> '  Dated Oil* SHI' day 01 Juur. 1n-��. . .. t\., ' I.  Iv-'ht  x  ��� ...Mi V tl< . c*��r*f; eowTH*tfcT. '..-������ '   J6Pa.s^^Hfelt��n^'^ 1'VllTVsttC. LOWEST PRICED ���Mm,waJ<��0��HAuO��TH>fAC'iriCCpAtT,;' ' 8CN0  TOR -.'��� Sample Copy-free 'TAYiYiY^  -i'^1 *SS- Ife' ...... *y* /,./ : '.'-���v/;/'''.i#'fei'i^ ' * .- ,: , ..  ��f ^^'.feY %#fS.;,Y?Yl��-'^t^;-^Y*^^f^r : y ':;:t:.,,, ��� ^ feri^ftc r j-. *^i*l^^,*-fF.'.^:^'���'v A:Y:  ^' ^ ,Y.? w-'AA^r'n*4^/ i^K'St;^:Kt^BI*!.CS.~':;H.O^T,%:Yy- *y ' ^ "-:-'-'- .   ������- ,.Y'",,Yr-r.^;���;.^-���������������������^Y:���>������^���:A^!>.'���^f^:*:^ :��� y.��� *':'���'", ^;j;m'X,^ttte^:*^^^ e/;;,..'////; ?rfi��N4-^M����^'^.^^--���/���:������ ^/-^ *��,.-,.  .   ��jrS'M,Ar.P*l^':^*^^- im�� y$m '���\i ''Xx.\;'-i\'<- \$Y$M^��$l. ���}\%vyY:?0$YY.YXYm f^JA;':/; u -4^**��*w^>X^^^*--^^? i .fi-Vs-i'^'-.;;,.. $::i.;^*.��$ I*'// II*^H^!^-:^;!? *!���.,,���.f;;v;j.i*}Y?*v..I. fU ... ,. ./,./.���/���, '-y.Yf ;rk^y/;'tt/i^ yr* Yr^-' |Y-T^i .S��.^' ��*^; '*?*'���:.;'  '-Y',:Y,;'':,''������/.':..; ^v...���:,* U^^r |Y||ysey.lf**#*��^^':y*?*4,:-* ���"',.';��� C/E.-��*****^ .ittfe^y^*ife r*�� ��- iY;. ft.* *" '  '4; ||Y:'l%'^l^fS Supple ^u' Trade; .'.',  .with'-* Mio'.'V  .__ ����� ��-���������*���������^"~-"~"*-t"   ... ^ --v-  ....��� ;,���;y, >k^M^^^w*w^^m M 8k M :ttt^**!f*!*!:': $m iff* ANDIES. W'ni ���?=>'  %.$  V- y.  V  0  V yfrtWTr����WW��. 'V c. a. m ER,  Prop. rxELL& MORRIS' v..������;.,-;. .   Preserves ,/ .**��: f'i. i' NELSON ;\t% 'A^'mt^f *'i*# /:���" Cleaning and Ovine Establishment, ^, Ul "iK-r-l ��n��) lt.-i��iir��">.  K��';>r i.i! ('Sark<- llMl'd. 5. D. PIERRE, Prop. q/    voY  i'.'l  �����!:;��� ;   ^-'f   ���'���|'5''f- o(  rro;^ i'tJt'T -Y..y.Y, -^y? > m \^jt.���Q o U -J w v > ...�����.��� ������.���  ���- -- ���  - *���"��� ��������� m^vM**^"���*"**���*** Brokers and Manufacturei Av"T.5>- '"': Maui^/a  i'rofluct  C^rHfKUiV. Wheal  M;unm,  MauU'-k*  C'Vtain C.o.(-'M NHLSON, B. C. ,;- ss ���*WF ' Cldld; JJIW,s' ,,^ys7 <  JOOv ���* VAIfCOUVER and NELSON ^^>H/>t*'hy��',v'��^ftyirpK N,'!i~ <��'.) A 11 >r-   r *v' * ��(^|M J���* -tn-  -PI T   -t^^- *,J   �����������'��������� ���nifMV  ��<-T����*^j��"Hi   t~fA t    [ "���^ "�����!���' ���������JH'^H "on iv-b^w "* ***JW**gtjtfy t> fn��.��M    **t  ���y^o^ff^ltwr* iTT^ ?  > ri ir_ f . ��� - *   . -.   ' * ' M^mfy^kk:^ ?"v. Jy^ i  �� 1 -5r - 'V ,*,*)***�����"&*&' -rt ^^^^fc^r^sr?^ ..J- : 4 < :~* Y^f 4-   '. r  Y * > -i:^"1 'ft -If V S>] ^^i #�� *^.fc j>  -i \M H ^ J $���  r. ���fc  J ��r ��i^' Vi i/-" (f Be ^ *�� >> v" >.  r, if y \y*x\ i-'-i". Vi-I ��#1  * 'W i .  j.   P IK J fi Lt1, '��� �� 6r HN0ERSI v'Jj- Yu' ' *)ymYyy?Jhm ^ '<tt i-*yY filr^fMtfm ? v / f *e Is tiie F'iritt* ftarket' ���*> II .t ft , 1 f* Y  ��*   f >i=J.K HI4" ^r^AvAi4<% y  %;rf4^5^v#l " - 7i- >%ySy\��ftf�� A >c v 7 oL^y4^4j4Fv * * 3^1 rMjosc��w��<*m((t ?����i AGENTS'--*^ JSS^��'����iw*iio��* iii yt Victoria, ji H  , (  <��� o-iW"1 1-^1 A>ji. fcta/fi- "V * ) 4Y   Y^l ^ ^7?l��#�� 1J &Co. i ^Hfa ''' London; Bug*, 'iMtMMM* B. & *i*! <   y y  * *i | r��  ,v r '' ? n , ^   t <? V1 it?  ��*A���  l.*   S JBJ��jW��^M��l��9Vl����UiniWtfliW*<^ awfcjwi  A- t-if Sl J. vW8- ?��Y. -  * iV^s,/    r ����������� 1 'ro* mijv* m *^UB.a v - i  vY r^  ibi'vl���� =��-��-��a,4,C*v i lllllililWWii'lMI Wyy/~i(*ij^y.YJr: *  .-  I  - |Ml^J^1^��UWL,wtVjbST^rn(<|iWWWW *WM!*?Wm��*��H*ir* ��. a!Maiaiaa��**��w^wiit��!iii.��iiiiiM.|'ii)i��*��iW' iuADN,9i N, B.C. ^x.  i-*^-. V^iw  ^ ^. i i i w I ��^*H��^uiSv0'��T!f��it'*S-*Wif ^* iai',*lS*(M<BSll!* %tn -?bAtr' 1 t*j-^ ffef��V   v   ', jh% yy u\ 1  ��� * 1^Hw��Yl  r,- u I ^  tr e-   �������. Kim : Wfl .��<�� i ; v-\ ! /   ^ I rt corpora ted i@5^. 1 " " 1' L Capital Authorlxedt ^a��oo��f0O�� PaW Up,  -  ?��,so��f0i���� f  - ^250,000 Hend Office: BftJlfas* Nova Bf^tte. h ��� HmndicK In BrMtKh Columbia: iUnt  Beo?8ettp  Grs��d  Forks, H&�� c@��3ver,��@rcomvcr Ei��st End, 44 0 gift of God J  0 i^rftti iliy^   /; Wbercoo sliaM notnati wcirk, htttpMy \Vhe��:on il h enottgb for me Xot to 1m* dciinK. but to te,1*    tt  l' m ^ V 1% v�� '* Noito be iUhg** y��I wurk these hot dayHi ** 1 j ing iu a Hammock with a half dnzm **&m tgood, wbreezy'' hooks by your side. Bll 5 Your "ongwee'1 will vnubh, "  // s BAfW C W��- !iftv*j Mt Wt* ititv wit, fttvt nmuf ^4ti#^ < f? j-#^- '? ^ V '/itl^l *  ifT  "  ^ ' ij- 1 1 mz^  ?- ff fV, I^^r Mv 47  *. i  (. <   { CI rj \-i\ li^^^ mmmi -WfM��>����������*����*i*��>w>*w��Mi|��^^  -~~^��*" vf si n f?o Mte.^ "ll   S-   ��

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xnelsonecon.1-0183951/manifest

Comment

Related Items