BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Moyie Leader Nov 5, 1904

Item Metadata

Download

Media
xmoyie-1.0183874.pdf
Metadata
JSON: xmoyie-1.0183874.json
JSON-LD: xmoyie-1.0183874-ld.json
RDF/XML (Pretty): xmoyie-1.0183874-rdf.xml
RDF/JSON: xmoyie-1.0183874-rdf.json
Turtle: xmoyie-1.0183874-turtle.txt
N-Triples: xmoyie-1.0183874-rdf-ntriples.txt
Original Record: xmoyie-1.0183874-source.json
Full Text
xmoyie-1.0183874-fulltext.txt
Citation
xmoyie-1.0183874.ris

Full Text

 ���/lit;-;'A '���" yA:: '"as :.." .,;.j~y A"; ���} . ..,-#''��� /'  y . 1,1. t^omfryt". .'Atfr" iy* ;,y^''i^;tA,p|,pA.^yiA. .v -.*��� ������v:4"4-A''ig.,-.&l.. ������.':��� '**l,,..y: , .-'���if;.'." ... ���. ;.p ���   - . . ;.'-y,. ��� ,.-:������   . -. ���;^A'?tiA   A ���\��&:.Att :'"��� 1 iii. A.^*':.v,,y ' 'i'^ '$' aST"^A: '*V.,Kd~??M, , y��  ���-, ���"���. &�����' ' '.'���" 'M   ���Jri.i'tfe...:^,,y. ,-  ^'-,yl-A Aa -19- ������' ;.<����� a  yy,y.  y.  :'���,���������:������.���:������ .-'.���':-'-I:--, -i jt v*'i y',*\ I"*.  ���!"'   :T,^ -�� V"'' A.if|!?y��: ?rk4;i;.^..;yK"^ kyfy/; kj j.5 xk]y Ay IpAlyy- :':;',/';V'  A  '������ "������:'-{ :M'::Aa ^'.I^AaE ���A?':'-,- ��� ������; y:ii .1'.... ���'!'i!: - "TSi -"' y iv-'!ri ��� iV.ktXr Y>'?y'.. -y j." A:'.'..'���<i l-J  .-���' 'A-'y -J!  - _;y .������[������.".":--;v.:L;^->^��.jji^^t^ ���_,  ���-: ,-������ ��� yyy y ���.. (  ��� ������-,..  - .������������  ���-.,.���-  ��������������� .��� ���������.������  ���    ������:  , ��������� -  . - y. ���'. a-  . ��� . .Ha i'i: '���'/..' 'As',' A'Tl.y"  (Aoi:irierya:tiv3'"bel-ly,^:i:iAi , iy| .f* !- %K:t y \aA?\}: ^viAJA.AAy:A:y:-'yyAyXn^AyA A-IA]-A 'AA <i' A. .,< AAA' ���>.-;..I  :   *:������;. ,.,y\  .   ...  !".  .;,.;,. yy.Tyy.A-, ,,-., A,e,a:(ij|..;yp,,v:.y,::.���.:vii:<  ii >.,y yV" l'"'V :1a'1 i-A'l .A. I , ' r^T^'.i'7\A. ^'4 vfAl^'jAi,!';].;:!.,:]. 'li MA J iv  : ���-r #V ;//.' ; ! ���< ���;V-5; y ;, ��:��� ' O Vs. y; ;.t.'Ai..,'i.I,i'i''t.i. ���:\<i\A Xt:\y^AyAFA^ '''y':.yyi';-^i ..'���. '���'' ,' sk^y .a.;",;.i':    '.fyy^-;'. ki- ' tvvkt k- i'Acy '. ai~   -.lyjiV '. L; '������������.���, --i'\i: '���',������. \ '���'���'���.���''��� A.. .' Ay a A ."A A' ���'.  ��� .   .... .A.': .'.-", "'���'���;-, ttit$'tXyA^ k ':'a 1:V[y3.V%yI:L ^Ws^u>#A;3;.y.:A. , ^,f ^k !, %Ak*KieB��&AA ,A> 'A, ;y.' S^'^^-^t;^ AlAy^oV^iyyTiyJ- A:A^  .li|i.fv;ttV: of 0rAi!'br6Di:and ^Vm.'l lAlalieinore,;��� ol y Ay,;-AV ''������������''.-V 'P?'.M-.',is''.:>.oha].:i...ol\ic,i>it-r* '���VV^'i&^rnii'^tvod :ry'fi'i;a y,;..":'.?.' A-^yV'.'. :';A>A.|- gpy-V'-'-,���v-ty*:; l^'aBietie^:,.: i'ii yy< '?�� ������  ';A ii :'.'���" '.fo..,     '  ���'������ 1.   !  a   yi.-j. 5A';^)Bowln^' yU {������'���!rW;:il;t-n;. '-. ���! A.:^t lA.;l9cey.:G-aqriod .th��.:rase^nsyi\ia0',|. ������ <|, .paiifA ftr',-.��i-U6itl������:%,'giih1ut,c��;":,4P. aAAA^J ,-v ;y i "[���Ay. A(jA.i,AAyi: /yiijiiiiiAy/lA'A.A'y .1 Ay v"!'.o -.v' -,TK/ !'v*S f. 'jy-~--v;.-;. A- :}y'A::t:,.A:A:A <��� A Air Ay '����� xi.���A-:.yy ?!HVi |l>ff Gy.,riRer;rutiye!f|Ft:yy aa_>\ '���; :'!.' -.TS' ,.i,(^'. Ai-A' Ay Am Ah.- ��� -/--v.-'-. "f-f-y^;^ *'���:��� VS ''.���'AWy 'Ay=A':e"*y:lv '.AIAjaa .'gpyA.yyyA^o AfAAyry^ :<i-f AyityAy\y2yAy^A^ ���A'x\AVyiA-yA ji<yy,Ao wh.cn^a;y;'i^n'yOhgh;. iS %m iAA-'-AlyA?..���'hi';j''.h"v k- ^v^i^a ?Viii;.ii-',3i.. :.f1 1Atf V '). A.:-\ 'y^ yAy y.::y,y;|., y:^... -a:] , ������ |A ;: .''"! ...;,... y;ygj-yj As. aI - B-KmwmB,t:^ .:::aiBEfelM0$,;,^A;V ���vTS^il^f--^-:^-'Va��� C^:::".- A:yy,y\;;A;-.;V;:IiEBMAI>lS,; ���y.'A,i:^';#EiMBs^A^^ ���:si.'.-i'"'."' |>:A;Ay^:A"'TriAa A,yy"Ay::?AAA;!:;A[.y,y;y;.,;y.yA;;y;A my: yo.uwKlaa;;.c^cUs.n':.:o|!y'lh^-  Liherais'citfc^>r0r^^.a?^^-;,:- a*;j A g y:Av!,fiib.:HilAs.;yvr(:yV;'AA:;.''K ' 0otUM;rvaiivu^:,A7-[_:.[yvint rV, .-A'At. A;:- v-ii !V-'(..m>WV tijiW! :m !y'J:n A'yVA,;yr:ynVn]iiAy;:vn'AAAiy ':'��'A.vA'.AAA'y::A:;A'. AA'y/yyyyyy '���/r4,>uA'yyAyj.'y! :] ���.tV>'h'.fe,.::;f-ro;i.}. ^:iieyffllk^vi.iig is; tcy liberate Ci, I^W;We^y^ :..liU^UJly.y - j ; ^ ������ofhis:6wiv!p*Tty^:!.hpas^yt^;"-^^  &o^SpOct't��&^KO^ AU.ii-t.iuIityea.ii.jy^^stVaiiQn/'A^ yA;;y'Ay ,.;y. 'A;, ^';A^'^?'A:yA.yy|y^ ^^:TiacS,': ,;re^;;;;;!;y. ' 'Ay':-} j:Ilosea['l.^^skh>-:AUveyvot^ a-'.a'v  ,-r^yi''y'^T7.tni'T.-1:.!f��*V- +'*.���*���# "Jl  ''..' '���"t'-P  ���;  filOSeO'Uy yiSK;u.^ " ��'.'.V-;. >-yy,y  ���������  '.   "A  ������m-AA- A -.v-yyyAAAAy-A-y: '-���-: ���yA ;y   r".  ��� ���--  --,,-. yy,., A /Aiiiim A.r:yAA'yy;A..cA-;ry.;:y;'Ay,i;y^ f ���: tty tei>rM^^^^ '"'  ' y "i0- " ; a,'-.' y.;yy,i,:;..v.rr ���'Vr,'hlip'-'ii-ci>"t' ;nui ��ea.t; --.V-**". .^yy^;^,^^*,���-^--^^.^^ . ,,'  ..  :.,  -. -..[. .: il-.'. ^���.lM'iCt'i.UOr'> ,^}.JlJivO ��x^.-..i  ".'.:-;, .....:,:;    n��i^'��w*^T!!l^���-.������_-~���.��� .. ,..���..,,..,,.:  y ....   .,.,,. .:.:o.AA.A.,.'',:y.A y, ���-y '.':,T'-.���.���.'.���:......!.-., y; _.AyA:.  .;. ������ :.,y,;;':^y..'��� ^1-r.. A-;-:":"'"  ������.��������� :���������?:. yy.a���''���,,.:.��� ,.-;��� ,:,>i;yy:y.ty'.?V y": y.'v M. ^A',Wl'y,?A. ^;:yp y;y-y:.;,,;,; -:^^.^ .-.  ��� ��� :' '.;~i.r'"; ' ��� ^"���(^-u^  \J��'  �� '-<'-���'������ -'^y'' ^y,:;:a;:y,AA;,,;^lfe^. A-j.. py. y.y' ���-y. ..-*-"- ,.--; _;;.,��...,{��� j.(.,._: y ��-i;.:t'. y;-|y Ay.yA' 'yi:fi;vii^-5, A^'Pii Pfiii lyy^'AAyA; 'y"A?A: ��� d'A^'a . A>rt;.,!^;V';A::'A-a?: :"'5" l-.v-A =lS.CAP^ew.^: .... ��� ���. i'^.j y.y*v..;*y e;Eaiyiril'Ai.fti:w:id' ,ta;luo!j;i,.AAy.A.... ^;A\:��C;a"<A'AAlwr;i '.:.:y  i,A AA.-A.'--.-- ::���"' :"   AA   y.'.Ay,..'    :,    ��� "k ,., : a t;:  :f i>:.,;--.- : :������ . ���  t, ..������. ...���:..���.'  ������.���    ,.  y1-:,. ,.-v )Ai^'  .\, vi',*i.y-u, .. y-A^AAyr-'tfA y:\A\n:( AiAA A>f Ah  .:  .y������.��� i:,.,.:a' .,..'���, WiX-f. Hl��,i,>.Au.Uy . ;.    ���...���;;' '(.���'���'..:a..;-| .i:y.;iy .:,-.,������:<.'.;.xriy: .iy'yy-vv;;'':?'-'':*1-":'1.;-.,'" yyyy;. ��� '-;-���, .,;.:^v-��� ^a- .i,,i.y;;yiy ���:���. - >y,A' -: yyy-. ��� .���������:;��� ������������"-������ .,:���.;���'���.. ,rr y,'* ;i...t, ky*;5 :^ ������-; yy t- A ,A-\ yy^,,y::y:yyy;,iy:,,y-, y^.y, ..r:,yy|J;:>..jJ||^y^:^, ��� s,v,y; Vy {, ;..-J, 6.HiyA.,.,y A^y;i.ir,'AA:-_ ..^.twi'tli' idyouiAtlieAAgr::- '";��"^''i-;' Hx' "?'I,-,:A-i:alj,L,rund'��� Mya^utere3UhS,y sP^;^i:^ .0:::AAAAA;H;jA^Ar.:,v;y-1a.poii^ ^���''���'': ^I'fecor&^AHe ''SA^..-:;.#fc^.-;��{'lii(iB^itlv?::' .:C.;V':Drewcry:y&nd  bro'c^daring.^hAc^eekv-1-    ���������-"������������'  -' ";:^d^Pnry^#A^ '" "4'riii#'nuf^::Ui'ho:ia^i 'iivs'-own/tjy"-^; m-etA^'A-mar'KEtV'A:;:::;a;:';a;a^ AA.SewaAYc|K��rBary silver,:A.58|::c^ntEyy;'^ Lead^;$4;20.'A:Zmo'(speltert,:|^ ;v ..;&,! ^:p^��lJU^f vrfA;p.':>preS|0-*-Arettt^ fSS We^-K0(itehay ^diirtsA^7 A A^ . U Ay'VyiX)iAiAsiU'Uo.:.-hev.r:|-^?% yAA-i.:^rAy,. .0.?^;.*'f' 1.,.,'. i; AyrmAyke,;! !���.������:.'',���',-':v-y:.-;;'.''v' "��� h,uuA;yjy a- ^'���yvivcyemk#A;yAna, JSS^SSSS33, ���; A.'.^!- ;_,Vi .fA-'s me. a:'i:-:;A'':f'A v'lrnvy-; AA^ ri' wH}?ajiyo.:^y ���;������,���': A -vy'>C^y't.'/',>H- 'WiW'lyftlytt' .'���>. '''.?'. y :iy- ;a] ���������, }.< A��:.   ',.'. '��� '<;   ���<;.-���: .-...:���;��� v. _������. '.���;..������ ���...��� y.Vy, "������yi--A AAca-P-aA :y'lAi'A:A As-' : ��� A::':|;'lkS4:i.i;;A^',fkv''H;11 'A-^h-'A *3''^"^,-"; a ������-:-( A:-; ���������-���-..:���������.:-- ������'-������������ ^ ���<--.��; ���....-".  '" -'.oa'ijji'i ���'.:'.;.b'5_y,'V--':A^i?A y '.,'..: .aa. f;'.iy.���; j :���'���' p.fnf_ (j^ji^A-' Ayvy':A'''.��'-'';Vy,s^ y ������.-'<.���,.������.' ': ! A.y u!^A(.;u'"'i y:.\iiAeAidAy:y,AyyAA;A:.AAA:. y -.���'.'' -'P;rO^ jA-- H i A A {i  ���'. }''  '"':'' .���' .. , '-.-.A   ��� '  ��� v. vx �������������� ;"l    i.MUif-;d'.yii.ACOiy'.'yy.'.; tMitAAAyUi.^Aig, \<:A.yAAyy:yy :yAi\vAA:'A'A~< have' done;this avotI:;- Thd new: puhipyi 'ii]&tci,}W)&A d&Gn-:i\i&wwdfS^i^ enginea and snot likely,' ���.:p\V.A'tr-.yy.yA'~.--~/?ir~A-'~:-~: AAva,-- . ���.-������.;���..������  :;:.,||juiLijJ .o.uy.vvw��.,v��w^r��~-.... -,- .-7..��uV-.,,.������ .. j J y 'A; :rr;3.y; C6$n:;.Ql'Siimlon,' '..:?$��� consfe--. ,^'^��.ciire^ot;a'good_l6ng ytitne. y Most ::):'::nifii:ti^gAy\T;::i';./0iP'ifi^A.:.^,VA'*'^;./K y,:A;.;:'-.,:.,  ig.bii'ltheiway.frcca.tlio^cflst ^Ofihe; a:A:/A,,^ ;:A';-;Ay'yA^---;y*y::r--A^ :'',(T:ii]T'WifiA.;i5o'ade^AA^ ."a-.?'*'''.^.'.:-:'^'' "-;.���'  > '���''���'"���y:' ���':.!���. '.���'.', ';' ���.'������;-.��� .<>' a .':yy ... y :,AAA.Ayr' <��������� i ;��,,���  yfis-cnnste--. .. y y>.~U',-o':f^ :o 'n-.-infl lonir y,i "A"' ^ . i 1A A-yrd, a'XAA:: itulf;^., ;^'vj;-| |.,Ve^' dori; to,]Cit<-hener and toqk^tha whcr^AUiev wete s^ndicff a lew ..dayi yj', ] ;yVK;(l,v. Ai!oi;<n��yy<.mpyy ;'A'/Vl''yJK^pyyy^c.tt-iii recovec;  : .-..'V---' ������ ���A!g;,ie.-;'  .-;-. -y :' ���'���'.,;/,,.;' ��� -a-,\ A'-y.y  y A:j^;,;4iffi',uyy:n^y<\Hoyyyr.'llu-y '   '   '  .... 'IrtMiyri'aTH-y  :y^y,yAyyy| ^r/'SfAU.' T!^,.priz��'Sor'thc';i3.dy r:y n | !k^',..A:pv'. oki.rKii'!:'. :i;iiLfui,Aliuv.-,-'onf.-.A 4 , ,,l .,'-.,. a.j (  ���    '   oy  ���  .   .    ,. |p: (iutT.Hiik.s-. ..".   y;  "  v.-. :^recfc'aIv'Sw:aisea..; JJi'reV;Big'.13ancps, ���rherGk;i'buluAohig dancM .in 3ight, ijcni wi' Xr.!k^;uk:,y.;':V^ a  .AAy;.^;y: A,u.':yc-AAi\AAAAv:\.-A-  A.- .v.* xv.......  ^.. .   . i . I...-'. .-.A. ������ ���: ���  vyy;'. '���:>'< w- j ffyy:u!d :v!-b^;.'11'-'  .V.;;:" ���' '  y; ���i. w:y dela'V;:i|yk: b.:n:y:,vi..i;i. : ���-��� ��� ������''���;'.! ui.i. r.t-V yy\,'A,' i UAA.iAy : !:(tr,ir.ndk.!i^'li(i"!?,M7n* ujli'auk M'.-. ,.!,,.,i: .'A"*:  v ��������� ii  ::''!��� A Big, Shipper: Y.'o yyy u>> duuht v.-u ^k:':A:;,k.V'''A*Afv:kM^^ #W-a. AAA '^^^'i^^^^iintt akcalhbrii. rifle j,'  'j ' i^ca&*:\rA: family .A returned yvc, A^^y^^A^A^yA; ,;''AA 'yAy ���ik-yt.;^ McA-!.-ni-'4-'- '^y'l'^A.^. ���_,.;  ^-...-i,.,lfvnrk' risrh t" eroih  and y :_y  ,A,V. A^y. .y,-;i"rikn<!A��orto:vre*   ���'���������-'��������� -" aa y,y������;\vAyy ���  ..... bird died :lasfc Tuesday ��morning, and tiie:iurierat was held: Wednesday ... ,  _.   , % da^Mit"....^T. Y Banness'has so increaaod: with  the A''.  TheBagles^ll hold, theim ,,ou' Ap^ .a  y f MacEaclie,tt & Macdonald'thak '   ^^kcrYT.^ an^.ijye om Dccemoer 12llv:: �����*;-.��� _.UKy ^.^y ovvlv.Avm���lVurlev Stoott as .-.driver. X, pirawford and E.G. Gwynn 'aro hpw' occupying the eoruerA..'store, in '��� tliQ: Farrell .block,; Crawford; is 'rijpnin|A the baraVr shop and 'Xlwy'iiii the cigar. tobacco k aiid.A ���ccnVectiopery .Astores.. Both are popular' young 'men' and, are deserving a gdo(ishai'Q A of the public patronage. : | ' ������' y -i'i Will Meet Nov. 8r;Y; .A-a A  y te ,   n( j13 nowkiliug thepositicii- ��� - uu.  kAA.O. kk A^:-: b.',?'V.'A^!>Vi;��������... ,rh0A:Ko;ii jVErinaf ^potted  to  he j .. A/.i^v.-.--.' nV-.^v'it^r:v.'.e..-.cnt*j.'tiua.  >voo.lv ���������  ^  l- "���    ....,���. a, I..-/. !.,y>n,ua Ua'yA:yi':y--i!kk)u./:;.^.yv tele- "'���r'"jX.i'i.;'yviiik A'l-iavo h-",n' pn't in.n.nd con- i;A(- kkis   keen "AA done WILSON,'a' GlvkXIkUOOK, B- C. <-.ori" ' uf iliiliGuH'i'y ^.jin ,,sy;. y !,yru;'V/--:i,tiiiVSt.A'Kuyyi'-: ',. ��� .-, ', .y.si .J-MH��er  ol ."siU*'of-)-0:;id Wits i''1' ''-������''  ��� '.-������. ..   ��� ,1 : ,,, ���.!,.-, 'Kocif-nnya  durnn:   tno- OA--A   ���"���   -���' ' .  .  '��� . .niy,,y.y i  Uv!ulnr.  ;.    '    ..  : ��� ��� Teachers' Goiwontiouy ��� onaof tiv�� kv4, nipst attraonve,, '^J-^y ^ nniqne and emph^ yot6rtanimentS ��,..*,.-. ; ^ before the puulii,yvill.appen,r:':;vt. ..,Uio * -. .; Ingles' hall uu ttatiinkiy. cyemug Nov* .���nuLk��rT'?ti>k ���  ��� .������    '���'���'"' , "���'; An���!k>rt^y),bpins..h>kde;.to  have Moyikplaou'kdu the tkoatrical circ'iut 'tt 5ki!yk (A'lluiulna >iy.k Alberta, rim willM��n��u:"A^ ^yyl^.''-phs- i,Vo- Nclym. kv.Ai-;h:nA nnd, the larger plncea will alGO hftVfi afekc  on . Uieiv Hit.- ������-���    i ^���natorA.A.Mni'ikm^kncft Mon-! ilriv, lorlke coABt' Where he viU ' epcndl ii-tfh^rl ti'mp before rcturnj.ug ko  kit J Have Troubles v of Tlieir Own. But I. Have :'no ...Trouble  in Selling i'OK .   .   A  ,/y ii���,���w. iii O'lyvioKcknvn. IkE.'L'  The rrr=^i   -.n-,:i   first y Hon 1,1,  k^st  K.oo. 'MAnj: , ^. ;.���; v,.oU ploaaoa with hia visit 'l1,,,y,,orH,  institute*  will -ho  I"'1,   .��  ^������i-.-^- V ��� ,  -..  } ������  .    ���' '   o;   T   I  .r  'km.ok'  n,xt  vv-yk.  The   Movie  -- ,...^  n���,�� nnmve. Bradley &���':yO^;-.iWi wm be^osed aitor ^. y^. in Ali'vie, and <uwed.uur'  m'vigarot- iUt: i-Uninte  aml'.'.ilo'iijhtful .sceiifcry ������-1 verv much.    ��� ��� ��� ,   ; ' urn STOP AT T\i}:\ nBCOKAjl'OxvO.  .  ��� .| ���_. : ^~-t��� 'Gliiiroli'- Operiiug. The Moyie Methodist church will he formally k opened   ono  week  from -tCi^-C>KXH2SS3LJB^   ! tomovrw,   Sunday,  November  13lhrt "^'"*"���' '^-.i- ~  j'k Thomnson  ot ' Granhrook . wiU be 'presort!. V��i v.-il-i preach 3fc both. �����ho  muruin^  ami  evening  service. The Methodists Will also give  an  en- .(crtftiaraenl- on. the  following cven- ! iV,g) Monday the TUh.   More  partic- Good rooms, got.'d  tahles;anil  oat,  i uU^.3 o��  thia  entertainment  will  be and firskclass sample-rooiis..    , y.,.oU -m ncxt week's issue. ��� LANhHOOK; ' '"���''���  ]3 OKtAHS. Tl-" \k)U  W.VMT  ElTHKR, SKK ORA^'BROPK. ,r. i:. i>OAv:si;s, rrop. Llufyl Agent for Moyie Town si to Company ��� -���''''��� . ���';  A ���]c:"j$"a kVyAi' ���.'d!A<y:tAAv'\. '��� -VaXA.-. -.a.;-;- ;-'q!>i."\i"jy J... kly kil nAA-iA 'AiplkA ,:.;.fi,E_;,y. :: il' *'r- .ac.T,���aai:pJ,i-.^���� *  ���-  lh* * . ��.. v*ia4! JeSn^*4i /*>����*- i.~ �������� i������*-��-��-a��'0-'C��-* *��������������-���-�������'-��'-��"��� ��B-��-e��.'v- a:r,-we labgb'and: love aial/At Cupid^A;.;v   _A :CASE 'OF 'LUCK.; y ���    SF-te K) ���.!_������"  ��� ' _ J-jTV*.    &'  j y' ^ -  .Vaaaa^ w ���;.. ��������� > " n. :,] A'A'"A.A'yBy.-IZOLikk.'FORRESTER.'; 3 ,! ���..'..  ,y  ���' ' '.'���'.'.. -A   '!' '.   ���' .  , ' '���  ,'.-��� ���:.'.���* '���"  A", ';',���������.-;������,','.,-.������������';;'.,'.'.���  i.-i.Jz-AA LAr:iYrry,cf o ���'  ,...'. ,   ,-''.,.,���' ���'" -'.. :,   '.:...- .1 '.as .i,':i yi:>A} chaiasyaj drive1 '.us,&t. |��� yy. ���:.'���.,   ,: ���--.���~,-, ������.'���". ucbrAAapricioksAwyb. spbryok taa-'A i:o;��-. tJy -i.^-it ;??';������.;*.., A-a: _ ':.._/_   '���'������/.'        , _., .,       ..yy-" y .;.:.:,.' |  ���_��� Goad ��� T'li > i jti^r.. Vi.��> '��� ���').': ��� i'T'itki-'hernily... -taaa'Aa Mrs. yy-j.: :���;.'."������ And... T.ey A'.. y'rL , merry .'A'a-aT. ic!A.A':::::ristAlK-A'k; AaderAyyoa 'kbAy el -i.Vit'fj-zi **To xl'y.Af.T.-kiAe-ICUS-aI: 'bbv;; -��� AA: <;���;�� ��c* J �����<> ����� C$,**? *���*:���''. *5'^ *���**|'':'1."' ���> 'A '^rk-^.ofj-^rt:ic^3.-'dBv;^��*!i?X ' -:���.��� a  va'tArA-ik-ayA tb^r/aaay AT-' ������', ���% ������". "-'Aaa. At:is.y .bAAy'iyy  - /iii!-, A-Aibc A .aia,o y inoaiyy- servac-': ., that y.ayy��� (Taring' ''which, .'.Ty- :,n',. "'oi>ii'(I'ti.t.*'*-' iu:,oti.."'riV!'-r,i'i:",d. "pryik .ue gray. ;.-���.; r: s. we ri kbigAyk: ���-Ac ynceA naiVrie, .. _w i^,r.,., ,���_ ., .... . hav-:' Aaaaa <o.yhAAA-jy. yyyi. ,L-bAbyy Aa but they' are'oiby rOsk y.ykns, A "3 .cAiks for ear. .yyab-;. .'.f;^: W-1-'-- Ay' TaaAaA; The grav. yris;\re:kkkiy:;;A''rft "get', moreyiaiyit ;sAy>A:r;-b ^,,Aayy y.y "   "''  '  '"  AkciaAb--v-. y;ky:.yo,A cokkTkabe ihyVeyAx.<AA^d/AAyyyAA "*"-���'���"������.*"���' "���''' a0 .i_.e<%---,lk:n-, yyAAK: yAAvyA.y'A: k'K.kyy'yk.'^ ,TA A AAyy,. a,,a ,..y. a -,y.w. ,;,.,,,'yv.- jsikmad links of stool Lfcikyy'byyy AAt-A n,.:y^ mayyg ay>yy.ve:j-y..<y '-^AbA-A. '���'.'��� ''AAA'-.- Al.yAHA^ . , ,lyjAy:y.!y.. a-luClul-  ;���;, ... ���'��� ��������� ,. .',.   '  .   "'../A  -..,., y  ,   .'A   ,;  -;  C;;; k triiilkpllkly k 1 i^U  Wii'S',. be;0:'i> -^ A , :.k.';._  J,;i,:]'.'������ J.rti;-.;! Aiul: iojj.ikx-il. ���'::' 'She h titl" "y ;,'.,,_ ���. ... ,;.,..'r- ���-, -,���������_'. A-A-AA-A-y-'A^y.. ;  ;-f'Ak_;_;.y::;,;...,.;:,:A..':,,i:r.<'ii,i^A!.,::;'i.; ��� -' "  --���-'���"  a., ���.-,-.-. '������yy-A'nd':'ifyTe break: thein':y.yyAy^nyl;:Ay!^ .  , , .........  ... .   J,.paii^k'AAnA--,kA.:AAA'A.A.:vk:yAA:,.'..y rA:.fe^k.1k:n:*odA'Ayo,���^,Awhh p rtky:k,k,A^ir->;-!!kVy ,% ytrAydickfVitty A.d .A.'Py'.y'iU'-^V'^^'AinT :P Tk.i:i ey'yAisyUe thing:' <vmaJn,,she de--' ���'���llmeniary���U.a' 'Aiu^iaaAaAaa' yy-ky k-.ht'r.A'-'������':,���'- ������iy:";'A. ���'���������;. A',;k''���������'���-;k ''.A .'.'���'., ���; nover'ccnii'e'to .:vfki^A-r5'hi.K'si:A'kAt-'k;''kj:irrkA ''Xv-AA:A\AA:: ':yA:AAy'Vy.T> ���... .-i.^ .'^-y'y y., Xo;.w^'!^(^,i'^.5io;^hiki sig^ea vyyayy.-t mAi lier. .-'ji'i'it-Doiss.i ��������������� ��� <*. -. -_��� v -aa. v.., y; , -������'. a : .?���-!��� rv l.y --,- S ���-il-L<- v* i . ...���-���' ��i -. ��� Hi ��;i".'.t:- '>  "��� 'O. .'.. <l'-',  ,: ->  :���' i->  ,;��� <> \ %y *>"':.. y- 'A- ���'���-#'"��� V^HtN- ���^TTAA^V'-'vi"'-'- ��� ,. .    . ������ -.  - ,'Vt-j :., yconriy.' yvi.uj.. iM-i.A.:.-ii. ��� l'1 <���:';-:,  Ti-ov?.a'fk;'TiA,k~A "-A-' ~\ Y.rird-  h.A'AA-iwv--A.i)i\ An   :M>--A,   a. A0..a A hAy-K i',:���;, iv-i.hni.'d hiAin:- a to .(.'aitikila.  : i,y. k,.-,.-.-, a ,:-. :   .'"'.'.U-t i-,,..:'I i. ..,��������� I' ���;"  ll I,   I:'  '..,    '. '  '*>Vi'��� Wm'-' K^yyfMfg ���'. His��� agsfjssa... ni l-:.-:'iri:'.'.'.��� i'.i." A'Ai'ia.:.!' :.s;/L'.ii.din.n':..'t.i.,y ���-i-; iji ���. "Sl-,\!'. i.< uba | r.1'-.,'ii.r.'Viin -V(,;n:;v- iT'-i'iir' kviy j''.*'.:* ii: "thi?' 'j'i.'i;\r^i?:ii/.ii- ��-.\.. fA., y! )\  r,':..\i i, 1.-i'i j. ,,'i">!���'',( 'it i'i<�� '.iii'i.a 'bii-rtyy .,i;':ii/'"-Jo' .���i'-Ji-':;-'i':..si'de,,:lipr AiuA and i.;,Xir;:.;.';���; i^a ���;M'ky. A y:k-5krii tXiTi. . AATki.:i,e:;-y'iy;yr! 'clik'ik' ���;'���)'rtf.'i*:,'a' glance kit-jlklea'Aaiur ;ke . irokk ���" ,TI:ey hail no'r I'ieanl-'yp't.Aaria.'.slii 'yfmztg:f-ii:ys.A':yii:Avvy,\:-:AAA-:-''M^AA'yy iP. i^s'AJiad-'pi'^^ioxir^^ :tL;3 1,v^kT:;;G'kAHk^.Ak:Ak:k> ^,yG^rf^: :f\*'mn^&i^^^ 'witli".���'Tiyxy._:p.-yy\Ay: aiai yiaaliy- A-Jje" rtiy. [������sweet h'- kiotlnla tedi -. ohl.Avoi'fcy' 'h',Ai.. A A-..'; k :'ried" iartiii; :kn* arndk'of == tli*;* taki./yaadA -iz:ize ������AAAiyyyd^eyiAy AtAymtAAAAy i !i':'y..yystooil Mh.,:a .i'Ira::;.yrfes,yy!akyy^nao.:enAey.y.iot ,^ ���;j>U5.!W:'r;;:.^A^'ii.yeH...'/k.-'.,w�� .yidijai :;r^>;ah>n 'onyytI:e AjUit-yy^ ..A a A ���.(iks.-li..... .. _........���,.     f_ ...  ,._,..,.....  ,..,..,,_,.,-    ...... r..._  .....   ....  .,,   .. A''--\\'.);:o:.:A,: ���''Ai\y.,y,y..,v,, :iVy.iA:A'yA'iVA-,Ai  i''-A'"is'ij''tAykek��ia,A'ijld''oll:u1i:;AA:|AyA^ :': -A -A1 -'Aa.y-'':":���:-'.'. ': ',,'A'': '"������������' aa ''kA": J'A':.,'':''>.JvA'k'Akv-:'Avy  .Ay:y.".y*-y | ,,a y.y, 'y-,,';...'..:."-" ,"  A:AA:'A'A"\'A-y.A-/y.:-A,y.it'-\^xa^T--tnttiW^ii.. he-said.' A.:,,,.: m:tXyt-^^ -iyUiVA.y.yym.^^ yiipmuiMiityttf;^ '*'*��� A-v-.. v,....,,..:.v,.. .,-.���. ...._..,,...,,.... ....... ,: y.:.vrIjJ ,, ;,je��;?e ta:cai:iy .uutA'^.e ���'jO:ve;,[f:-.\':-i;-j ^. -.,...'trti:"j'ft*.1?x-'v-j-j ,��� :-t�� ^��'B v-frt,;%.f ���,,, '.r; ;.-AJA.X.l-n\Ai:.fU'.?y.-Ai,A'-���.rJ.  t'' |#^-%I��^%A ��&���'���; . ���    .'���-���'. r'A^y'j1^-'. . ''ii?'-.:- im... A A%! Am-, :-AA^d-A y.|yu ,A'j);aa>n  oily; t::e yAnoy-H .oi--Ah'Ayd1yQt Dean's., eyiis. .. TL,e ' hhsh'.A-pa.'S'Sed,; k,^?11?1 ,rfi; ^ l-1 "��� 'v.k '',;k.u ,  :'., '  y- .yy kaaAki.AA:ckrAik:'wn*:a-1;-^ MAAAiAyyiyAAAyyAi: Ay ,."(Ar-.'k- ���  ���,-.-  '��� :'',C':,. i ������-,   v. ������ ivw ���   , ^���\AaaaAA a -Aiy/u i ���: > .! ;;-"!!*|f^:fr- -���' ''' - k:-!.-'.1^;-/..-" .  '-.  ��� k'-i=.A ������'-���;  _ ,.������������ '.''ij-.l  :  ���.,/;������;.. ky ,..f'-A^ A _,'>AA.r. '. 'A' :_>.y ''''-,'  ..v  . '<-'-A$aa :.y.'^i, <������ '���'  ^^d^A^'VsiT  V--''  kkAk.'./y k _���-���- :. ��� A- ",". \lT^!-y:^^f .-..-���::.  t^k-'���'���'���   " ''A' a. ' ': -f. -'���'������..' VSsSs4?>V*-:y': AV...A.:. ..yv,.    ,-������' ,AAA'-��^A'AAy#kA:'wAy:.Ak '^��gp'A,A.AiA.A:f;y; iv liv i'i" ).i 'to.XikkV k.;" ���'A;y r,\A.AA. tk.yy 'Av, AyyAvil  ..AiAr's ���'-.; vul, 'AvAi'l ri a;a. tid ..of j?" J!<]A:AAa..'A f Ak'..y!,AykA.iA-,AyA'.i;.' ..-'I',  kykf :. '���..,..>!���:.:.. ^'AkV'Ayi .��������:'Lj 1 -;-' 1 :'i.i.".A-i:.:.";--:.'���'-. ...I'Vii'yXkkkf -"i 'aha vi.-i- |. i'i.-ii (;)'.'.���:::-;���(-.���;' i ua ry. ��� y<ip;A>.n : ;yk!".. '. vk.lyk ���'���;��� .:! A*-  Si-;n<' .: :v;'H.l,-;prA. j ,'A ���i.,k.y.a,s-'."3..'it';','i a--,i.i;;'.0 ���vyliH'Vi . i'v. ��� fy.y! rC'V.!.. :  ll/cit-. HI.aaA "���'-; ��� r  ',]';���:���:'\:;:-:\.'rf.y: ���������������.:������, ���' i'ly'ta't',! iiacil Ay -.liiia A ...A" 1-".!i .��'���..'<'������ .i'a.'a.-ia.::-.:';.. i ;?.n.'i.'i '-'''.vfy t-'!- ���- "'.A'- j.. fcii] |i '���,'..������.','��� :l  "������' '  !''i'l'i!- '!;;''   '  ' iA-U'ir-S. ���'���  y.-'i.':. I'-JJi'-ll 'ly'   ii ���  .    . :���: -���".'"Aa:"'-  , '.. ' yyy , ':'.. .,-;,. .���..-������,.. a-v. 'i-A->,; tbyyya ::.A.:A ��� t.iy:��� \a:'���:������: ;i,a ' KnyAnai.  aa;  *\.a iiyu.-j A'Ayayy ,!Av.;;.'A,' Ai-i-;.iy/Aak .,:-i'a-.V\:-':ri" A<y -,'���������:.:���������!������!.'''--li.t'-foiv.: A. a-Aii,-''--iiif" (AVnV.'da:-...;. .,., ., ;;.,:'fA y^AaA,yyai'k:k#;.,.aA;kik'..;']uy yAAy.r'jkn^kkiUjiai/n A1,' ,'.'i Ay-yAityuk"'; AAa AAA (|i:-,iJakuyV:ikk| ;'y'''''-ke aiA y:y:-AAyy\v.... Ya. .'.'.l-AAiA'iava.ry:.., . \viyU:lj' j .R^k'-^Ay:? a": kk>;- aA,ayo.r:A.aa.ykokL. Avsky'.uiui'..-y'h1-!-  kiikAkka-ik.. AnAy-Ar i'v,-:'-,v.-'.i.,('!-j|:yi'i', ���-'.-.��� aiid yyAAAi: '���- Jiiy(i),.: j- tai.-l'i'y;;;'',. kiiijA; -.;' t<aa. tfl�� li-vt'ayi-' The ..'���A-rAy, "i., $&. li-��-'-"iU':.i.''a.i..!'i  oi':' C'l-ixiia-vVy .He p-Al Tyia:. Akk.'kyAA'A'y- y���y:yg..ii,(?st !iy.,.^i;y:.a ryyvpfyy .AyyAy. -,'; yr A, '��� - 'a y oik Yy 'Ay i:y;;yy.y:i ;A AAA- ear, A:ki l^'n''t ';A.''jk>"uV 'yXAAy-oiykAti;'.AiiyH.:j>"e;i^A-. 'DOn't A '-ypiiy-kel'A'tiKk. S'.aa;t'.a-AAoak!ak' ..'"rif-l^lGSS y-A'Ji(l"i'.l'/!iAlo'::a'r j.lAcrf'A'Ai'e"sikoyTkak'me; ������:yhk:ihi.Ttiuik:ck'Ikkyi'5st:k'y':'yA:    A. Aky": A ysAAk^Biik'-iy a 1 'Lost?.hiar.y::���'���.'.''stopped y.short " and;went.;u;>sku!'A:td:i!ie drossiutj-AOOin ��� a? witli Au: liuk. i^v!ddeh:he;iri;a;lie:yA'I-'i)iv a 'y-p'A j) y y':-- :  i-ButAiikAtlscvA- :-'Odl~. la^t'aAkktyandA.y-*r..-* -!.;-..-.-;.--..- -y-y -.. ..  .-.. .'...,-���.-,...;..������ . .--"a ���no'-biiiyrinnv^ lakQAk-HeVbAat., kyi,itt";r>!kyk^' yyyy, Ap- "' ;'kaaei;ewsk;!^';'ALpve' 'So.uS;'.,', >...^ -u-.d. | Mii-a^liiyVy ���rN-.^kAirr:: ii> v:'kA AA-*F^yi.unAkakrAnakk-A;-A;o'A;!k^ roWA;:ti::,,1,:,.iy;l;-::A.j..;,1'yyyj;q,v^ n^^ir^'-iiiA^'of s-iiA^Hk--^  ";  ''k'-'- 'int��'''^^.^^^^^ ihiiAVaiaAayyAi^A. ni'orii.l-.s'-AA bought. tluA'AdvancA, ^���ForAifS'Tto-svar^^-aekA^ ���i.kpi;e^e1k;y;a'a Inea^ureyys!ieA.blaiae(i| l:nprcss!oni^k;yror.A'heka e$soifAi)ii essionisjk yllean.' A Ileyvas'-ayrayak'coniriVflck'-clcyer .yaikl.A'cspouKn'kk [ivi,.:'noty too Ac{e.y.crAo.k, Albo rcsj)(i,ns!\*e.-.��� TliereAv/qs'ia^fliffiereri^o; "Looki'agyback oilAlie'joyous days of:the ,yuCihtlk she 'decidcdytlia!: it.had beon this : .oleinentyol'yChuiUHliip.AoC nihi'dful atfini: A'Ty'yWidth h;'vdvbeen rosponsibie; for Ahe A ��� whole...tl'iinii:.' yi.Ak,ky-''''b:'*. .'."'ki'ik' V iAi-A ..aaiiaiuayL.-'m..!' AckfeaAiialyr'); a " ���'���' "'' ���ma. ..yifyyAyAhAAAAiyoA aaa A>!:'!ky4; .'5i:C)iy'.':\A.yY:;Aiki,''.'y| ��� A'Aak-A AAyA '.'AyyAvAAAy yai'veAyy k:!v.| ym ly-uA^ jAA'-'i-yl i y'"':M i ��� -1A: Aty ��.A'a A*yA Av,.-y[-..a'y':,'-'i yy:. rA'Aki-Ui ././ y.-ay..'k-A:A.A.kAAiu::���i:.;:;.'/*AAa'i|;;.faM'.;'.'d.J.iy AA'i.k,,,,yyy.,-..T.!':i-*' ".''.'���/,"''��� A',-','A,-1,'T":| ��� :-��� A ������y>'.'A  '  ������::���: f'-;-/:i I If- -Hi  ' ������ AAA; Xl'l'l -; i i 1 :i-'"jcr ,'.:  ",'A !   '". '    .'"  '������'-.-i.-.-iiVhl .'."A"1' "'���'���'a :''.'" aa:?"':,' '������'..' :"'������������-������-'���' '������-.'���"  .secoial l.nriii -Ai ���; .',v :;. y,; :y-l ':,.; !:.;a--'iy i au-yya- ala- :-is.-vi;.o>,r',T. sia-Kv-.},,, ,1(l.  -���'������-'Ay A-a ya-.y.A ryl-j A;'A5ay.,A��a^ni!y,aaA:ad Wiirrknay.y^-k":A  '^A^l^AAAAy.;'' a'.A;A.TAAr,ki/A:i y.,,: ;..A,.y- .AA  AAiAAAA^-l^'jAiAAii- AAyAyA, ..,'Ai  ;AA:Acy!1..yy;A:k'kAAv.A,_Ay, a'ia.-:"ykaViad |'.kioufi....P;,"fsVk'kJk:]AyA; yy yi-A.Aiikyk'y,/;,yyt.a,y; ..^;,.;;A.A, ^ ka.-;a^kk'y:y-Vii.h^r'Yf^(;'o.*^^sk-Ok^ aaiiy.A ay n!:a-ijJ_iin>*'\gAi:!"iyk':kA!-r;^'-5r"-^-n j a!idyAJai;a-lA,':' iay'Ai.. il.A''',-..'.j a,!:,.i'!Aivltsy";?::-tvArvT;>-d A;<'k .k';v.��^!.*-M>%.r'Trwitfivl-i-Ss';,;^^ Ast;k,aspA,A',,yk.:A'Ak :���;> "'Ay^ ���AkASliii,-'.';- sa;d; t'y- ciAA-y - didn't.kikidiyyiAia :A" 'kyy : d id lilt���am i arsfa 1 ul ihe Aiyk-j yKtickiri-AAi.;;postik:-;* AiAry ,-jJ ,:Bo; Wk ^bk'ouk.!: iloirdi-'iyiakkf ��� AATbe'ThirdAbujkikkAii h.y[\ ':.Ietters,':saId.A'kAA'A  i-A-.k " j ::yyy'Tiie' 'KiikplStiyind:: fc��;:' .m^thqdkoCykiHiriiAu'Akk^'j'l Afirraiy lsjdrstAtoaaip&'raavol! 1 y s'lil e y dX-ktli e s tii'���riips '������ ii adASi'tejiI -gummed ���Sidt,'-,slijrh.t.l.v,'-tftkajl d yh;itiicr'(;0,'!:dpjh.i 11an.':ylse-1 -tofeaioveAtfe'gtitii;'-'''"��� aa-'A Av:lioi!tAy-0i..poA.tuni,tAy .Tor'Ayxy  ; AT li* cleric ksai'ii --.'tiint-a -it.Vsl . l;i  a:n,A topK' hcv d'  -nr "-tlie a '" -y-' -.a AAA- ������'"���'"  ���:"���'  : li It  '"��� ..;���.: AA;.":'y^:::y$V,y-:\A.xy-yitiAA\yyAi.A y.iiy,..y.^^ A'A'.}yAy: y;ilTy;'Ai)y[:{yyty..A^yiO.:'iyyi)d:. ���'A iy,AibA���!a'y,.:AJi7^ 'Vyk'.|d:-Ai''i';i;A',;!AVM.*Vis of. '���:"o-"';,a iA'<''\i:.a. A:AAA1 .<Ai.ia'> t^'ia'AiiiA'AApi-; "kkS "Ak!T<k"Vi,Ayhsca j .'vi'AHl.Al.iiiik.M-ik'k'A'k'V. :''[.A:!!|ak''A;)j:yvi-:^A':ik,t(yrcfttAdi .A', "yki'ik A.AkA ;A'i'y:tvjv'A;!Ti'fhV:whi!iiU)okik'ik(^ IkHK'iy.y. (Ai'ikviaAA'AleAIiilan'sy .coii'lrbl tJA;- A,\dyaaea;,.hvcas!jeyikic!i n'!of*eAiid%- pt.Vjkdi.au-'.'.'..' hu'V-dtAi::-; ikauk oAaAitw;, iiy a c ;A'. t;<y\\ ~y\ i e ".ia her i to <\:-, i ro U! im ' Ms lpyi!i,gaUi.ywkeh'yi-;,A-:; ';\yhe:kwh;ur" ykA:faceyioi!':the.::man wIio:..had.:'lhviteuAhcr i to 'playkyras one:broad,,.sniilet';as-'lie., iri-A;:k,,,-,;..;,_A. CP'Ay ��� y,.,H ,vy A hAis-i'S'i-ayai y.'(!jAi'At>Hd>.ilii''.'������>'���..'���:'���'t..Jiik;p.H:^ in. ad.1'1 oAAAit ..��� 6.d'--...si|'i*h '  ay ;"s<nb'si--a'nt-i.iil ���������' looting: yQOl^OkJ WANING l'.!TWe':,Schie!nie.  lir AVhlcli a;%J Ktri>t  111x-'."H.o��>Iiiii��;Cl��!| TlieAfathe;y:Ot ihe-Taii^us ��1 i^eely'wii's aycoitbk sijii^er..!:! LookiaKbaek oil Ahe joyous days of the. ���;tivG"''Anro'yM'A'rv;A ;c'6 ni 1 r'���'*** d ���'��� A-'mT Vba! ''��� " "*I?^':Iv'as^' ^h?1",;^^ ha��� :.b^d:ythey;'ol']Aa-y.t hinyy.: l.iyait^ya 1 nyyuHyt.,  o<  lirrum.-kir. A,l;,:;. and,.,:af turAjluey yco.tiSK!y ,y..y; y K��*i't ills n0i,i.ius ci��J iu6nt,!k slieklecidcdxtlia!: il-hadAbeoii this  'mo^'v;y .;..'].y;(^y .^a-y^;;j^ :':ihtis^'THk''li'a|-;Ay.liktw y T'lieAfaiher.of -'the AteSus *J elemehtAoi::Ac!iiun.slil!i:>,,Ao'i; niin'dful affiin- ^.-^jAk ���? r,'A k.. -yya- '".,- ' 'y;k.-.y.,,,��y y Ahem hi, lay, dea'r,- njadaui.; The"plaeia>'��� <^v;:\y^-'-un'l.yAiAo.i.-:;.>ii^v'lJ.uVs-.-. "iii,;;>yhich-^Afr^fcAfSiy.,'s.i.V'k'li'^..,,\v:in"^fprAn.kck^H^ yi^H';!  3i>eety''wiis'A.ak',coi'to:i <;krii;er.,!*;l TyAiwliiclvhadAieiak'riAsponsibieAdr'tlie'^ is'easjly yqiirsa' y\Ay- y , Ay:AA':y y |k��^'TA:��!'tonv:A^iAyyrKV:.,y,Av.|y^ wliolo ''ti'iina'-k' ��� !V .-.'���'���" :--; * Ak yy?..A.y A'Ay  A>y^\-\y>fi��i't+,-'-A .-  .Mrs,. Tylijr iooked..atAhimvin.:bewiIder-A no..y,Af(!;dAitav ^y)jtAa.yy'a':a; i>AA,r,':co:-il,::d: "pro aSifaA'of ilUl A'Asaik&hrade-Dfcau wis.Sidcnd=.i; ljiit^A^ as a^iovoranAfiio roIP,Ao��:pro,ii&Hive':^^v,b^ lu^bandv Wyh>y wedded: to TorA ^ Lad; su.:ki,e!liy' diioov^recl ::that, he y^ c^nct.iji':yy^'>K;t^x;ieein-,AA:;:y,y::.. Ay^ ..cya ct i j i '.:-��� ~ aioist: ci:.;\ < ��� A n 's.y "KcAitiui^lrt :a fieetia'Xyslinirfsfi'bf 7hier: Any:Aaair ^boyviis enxssct] to a sivy f.��� ^:y ye:jfa^.hon:in aik. 'whke:,ok fAA em; ���tion of aec-ompanist Tor.5a singing mas tef,.'.o5h.cl,.'''p;ianp: Aplayer .Tor ytbe. aiiusicfkyy-a.; y, AA tAyA ...a t:hv^5?ody.ypohucykAifcdkHijn^ ^ ���- AyrkkkskuH'tAaHfi AjaiailvAanilia XAdii^Ayt'^dii A>i' tAc vopia'alivi'A*ye:e: -i ;>���;���������'' iAyi'a y;Aai. and.rAisitivt-h*: foi-ikule.Ainy. other ;:rili-i;h;y .shoppy A; salary Awasynaiued ThntAIefk.; yy. 'AoitiyyA'y-iri '.'aiiUjUK^jj:fc*,k.,i-'?IVk;. ^k.v'vvHt' ic'i-e lon-y k i-iiiriij-ih'/.o'vei-  t'hkAnrfca'Tbvah(B;o:deA!Vtfyi)i.H:itav;;5 "aoti -������"'--'' v- a,:.a .. ..ayyy.A ^y/.y.y :a,:,a ���������'yV.i^y;r*va^yiviv.-yoa^iy^ -������.-���.��� ...  r  ���������.-.. .  .y.   .:���, .   -. -.-.  ..  -��� y,'-,,- h,  sweet:;;���::-.'.;t-,-v-j".n":.-'.ii-.y in. hviyw-iitevaicey -������:-������ ���- ���----.���-.- ,-���-���.y-_-������������   ..��� ,. ������: ..-'... ���,-- -.,.i,.-. :-- a ..-..- v..., ., ,,,,. ..... v-aa-ja-a��� _ 'Aalliiig'ariAlo\-i2. witiyji'ci*:,.^'a'-;exae;iji Moreover, a Lyras .fo'dl isli. b'ecaii'si?, AeaiA  ~y ' ,A,ki' k^'kAAA/j^y'-^-pk-A" '':kkAky.y :y.'kf;urI:'rlrie- g0 ���a"Ji>l.v'A!-t..-tiftea .iaer present, i '.vivati.-v<>r -...us pact .'l^{:it^v!if-iiatii'o^;sfr-a yj!" yy^.".A^^ ;tpchis':iw:po(Al:t;,st:,!A,y^ fehe couldyUotTielp .lack Stewed .telj-:kf^A:Aa.>kA ���''"' Jk; be, loved: lifivy.IT(AXadtb](T ���-.������'yoaryA.Aind..lio'wa;rai:dp:iriA(lf^irAbi>"::.---' y.Ay'iyh^'AA ;,:--,, yy ,.;'".', A:'" v;.fty.v y.- ,.,-yya,outll s: Gopi aaa sbo 'snnJod'y-dnieiHi'div at '..rhv :a:i.ii*-; .A,;-.r...,A,'A-y., - k> ;������,..��� ,���-��� A,, a, .Ay.,,:..:, a  A- , Ayyy,. ������'-,������ ������   ���;   ���������':'-.,    ..������ , . "'..-  ",     ,      ��� ��� Ou!j^i.|U.Uj!.-'.-aiil.-- 1:1 l.i'e rii.il'VojUjr IO,.ul.    ,-         ���   f   rr. . .Vrooar a::i-.she"-'pauf-i/d toAtucJ-' in .'a.''.-few Ayrofractorj-:.Jiaii-jjins.y. /���.Tho.y'oiadAa'.jp ,ioviuA  hei:/ i  Fvenk:B'A^:iiiA:bauA eaiii'd J 1 k'J^''l':Jf'.':''l!r^.i-r<AiA.Allk'^ '.''���"'-?'"��������� k.-'!ypi,'*^?'i:'^ A-liy] :]kir.'A''iIiK'yli>kuiAiyverkto[it!ik Ui": yAX^-kk-Akta'ky TAkA^y/jifojiyiw^ ..j.ia-K ,.|-i';t!}ii!.i iVyiytdkaii: pa'perddm : in: M:nn\ to.bn.y'-iui'd v'tlw- 'iVr-:jyjre A'^-j^yj.-:' rAAA': said A ilk ':l^0!,;?Alll:TMl-a^'^;'ikAO��.j:ky-i*niA^ ^'"! iMinAVian'dav "^'aa''^" ���' -y-kkyyA a^k'kA^k^^yi/Ro^tTyle-^liriiis&al^ t'hev^y;;;-yniik.iay '....��iiA .1 a ha:, w'.i. s.y una n>.--!."  ,.y, ',-���'  A--A.A ���'���'������"- :.A,yA.y- \ -.-" -.:,;..���.,., aa:::- :-..As ayaAan i,a- a-<. 'ar- ��-aa'a('!;a'<-:sp'A'tN.-, a' Ay -;;,--y yy. i- ....;-...-  ,-:,.:,..:....'..<.. . yy;.; -v.'-. ���;���.:...���..' Aiy... yn\> .. y.y.yyy,As- A'-.i A a .',������--    '���������;���- y ���:-,,;:���'��� .y f ���';-��� ::Qh.-;-:', cried-.liis-y wife,: and .-theyes-,;.���-;����� ��� ���*;���- a-A,'  ���A.yAA-yiA.::.A-y:A ��������� A Ay- ������'������ ",A nrinEn, J ir^Tr''ri ' ''.��71^  -11} i'/7^/ r il-krio" was-I'i AT VA-awa ���'���] Ta I-Aaacc iaa*-y lav an .'������-,���"��� ���������-. ;���.������,-��������" - ���:������������ ���- ���."���- "''.'���������:;������ ���.���������:���-,������������ '-.'..",  : ���- A r'aaaraai!;!:: i!aa. ������'��� -Iih aa tyy,; i-^-kn.-vua-.:--; \>  4 fj) ,%������} \\)%i% t, ��������� -hI-Va l< A I  ix ���  "  ^V.-...��.\ ��>���'... ,J -yy..' --'.a-y..  ,. a y -A;-- ,���*������������ >,--'���*'.���-���; A yciamatioir- -was  A^aAythankssivin^Ar-'A:,,.,  ���.,,������ .���.,.'������������ ... ���.������-������ - ,. , ,-.,y y ���;.������ '���.���������' -yy-.,--��y - A':.'V H'Sv./s'S F9 k k5>A  15  1  rc:/-VAy|u    '''rrkv-Avk-vV.kayi'r.-y- A, Ik :r^i'Ui,;nwywaSr:siniJi!i.^'-;,T^,y\ii5-e^'kv;',^ovk'A;k--<'''''^ yy Ay y^b:onijl*i-itTiV..'C!aii^idjv,A..iibiv'r:..:;li-i.s,:y^a^ y.l-t,Xi4--:'iJ'-riViivy,;y;iluy, ,clo Av-AA-'y  y:y- ��� 'Ayy.yAA-: ���-. A" AAA-.; A AA^-OUih S' GopipailiUn. yy -,. -..��a;, y i. ������ -,,. -yyy yyy.A ayr;,.,,yyvyy,,.,..;,,,,. v ,'..,..,.yy���yy ,..;yy,Ar:    .-,.-;,. .y..-:....;. ,-y,-.y'..,, .y.-y ������'. -.-.Jy,, :  - -Ayy.. ?; j-..sf;... V;.;,.,... ,;v01,,:.ciW AA^lftriKy ���"���     kMiffimiFtiNr '������-".   Tli.cr  Per^i.-nnl-Kcjiialibii :AI fv. A' nayy An A-ia-: i.: Avi t ik iAa-:- -uowe i? FaiM U;,y Tree '��� I'.A.-'Ay 'ple.'i5-*hfit' Ap-'stiiae. '.ylitor'aHyy^Afor j'.-.f-f�����_,- y:. piiriiayAy '������.'.-.���>:.'��� Ai'.!'..tl)p.se :*vyh;p-.:..:l)iivo; noympre; pr'essihgv^duy.kAcrjAri.r.pri.'.'-yky;: :f;A.:, \\ ^k.y^yK'ties{chd^Tijili"to yet/ t    t   .. .-..o ,AA'Ar'y~ A1'''":., yyAntA-d';' I'niikiaia-\Ia ��� ..'Aa-.!���'.' ���i'i'.v.";.i:t''. yiaatk' -,i yali "'!'.-.-.'Itil.iaii-'-; i'uv'aiil'.' Ay luiaa.  ''���li.;.';i "b'.-'.ki'1 aa" i-> :;ai a (Ay-ataa- : '. y ':.  ,:    -., ��� ��� yy ,  y ���..���-���   -;  A- Art A .yyy. c!A^\raS'AA M' U'^'Barl v --.WllV4 iTi'J \  \\A - i \;Q' .'Sl-Clk TfyryA.nTAo'.fJ.j wi^ikkK-1. jit'iiV,-,. '  A, ....���' yy "Th-H's ',yso>''v,yyr.TAvi.: -ia:--ipoaso": to-AlkiAyy.' 'u A* * a"'--- ��� 'A' '���iv'.e-..'VOii.-''K-A:;,':'';'-.::^ -'   . 1 :,' .,"''- ': y .y ,y ���;,"���. , ,y y- y fan; a- a,.'.*, i a y i a I'liau- a.iii., i aa.-> :.- P'-'o, ao... 'v-:'aa,-. r>->r����i i .,.- in-' l.-i-: ;i, f ?,.-m a* a i- y.a'i ,'y.^.v-, ���',,-,''���:���:, -a. a., ��� -' ��� ,, ,.,.- -,: A- --'-' .a, ,ya ���' "....', -, ,v a - t- v ' ��� ���, t-:. i ' y .*��� ��� i .. ' -i -.. ��� i ' -: '- ��� a , *". * ' r t]ay.deay-4yya']y:i',the,wo.rld.yIt .;,,, ,,,,;, .,���:.���:-,,,,���.;.>���'��� cA,,y-.)f, Ayyy AAyyyA.y\o.,A m lUn.igU ^ ,'\!.^-n; ; y.;y ,y >-",,..- P- ay,.., ,y ay.,.;..-,.. ...i ,:' J :-:Sc.|.. ,l.)��(Ui S JvldllAV Pi! L.S..' '- .Could you AuaA lysweat to A-naanWy tbat. Of aourso j '" aAa k.'^ , l:*-.-�� "������;-�����' f"-;;'i-.<A-A^r���r)y before her.wlio djegins, tqcmoykt a�� A^A-y. yiA . ',n..y ..ayay-r "anaa.ynay a.l,��- y- y ��� , , y . , yy. ��� .. -<- ��� , , .- , ^.'a .,y'yv '../id^haW-i-^rablv^^ y^-'y T'kyPy ^A-i'-AA^rl.y A.A 'AkyAAyy:k'--���^k,A y'yy, A  yyAy'^ ^.V^ ;v�� tka,ir.n .,,;;,,,, ;,.p1a?vV!'kyy.'-'y   yAAyj on'- -Vs f'.U! M-iadcyyy!yu'a;ayhe rop.y:!- ,. mfly :"b&:;-oirie--nro:jabiy wil'lAbecoaie-ak baa-'- ay ,;-yy. !,o..a -na y,'A A'^A ijtirt ;i,Thay:Kf!:ioveu Ihn.MJait l^Ik(d.s.andynop'k: ..! .:A;f  y':',. Ai-ikuAiaA" rot'tiv  and'Amned'ha--  ' -'.^y^^ absorbing  amuisemRut,:-?nncl i |AaVyyyy,;ai;y Aasayy ���An-y.^yA ^yy.AyAmi^n ."careyyyiv  i:v' tircA laaut. oi 'a W^,  P? -'ea^- ''^k^k^ '- ^"i'^.^H.p-'i.i yiy:!an:tAiaakaod:Ta'Fynk:A,roseA ^'i'aA'' .,.,   .A,, A/..V;' -0. ykyAkA aA"-' eredy Up,.i:.e--e. .droppod tlicre.. a Aie'ter.yf.A.yy,..; '- ; .,\V yAAiy,,'. AyA,:, .y Ayyi; Alutrav aldariyy' -SAaihA p; riy  l..: '' "a-f ab '���'iAyy.k wns-sweet i 1; 'iy.A*,v .���];���:., ..,...,,.,. singi';.���'-.'long: Aiatikaod j   ���T'li^y,'!.". saal Ailr. '-A'tnes. lowering.an- Jbo !a:-A.. ti-;A!iag' iM'An������, was ' yanfiUi- : otla ;" pto writ6'.A;!;- t>ook to, ro;id, a register toA.kfy;AA.;bk. . .',, y,,,'^  AA A; consult, a Toy tbo, sk-lf  absorbed,, .''the,,. ,;'.;, .. A','-.''���"  ���:  ''.yy~ T:    ,-.'���  a,.-    .: ���  i-y uoij't ��� t!;!!i!*:  t'laoilor is a-oAvery ;Aa;��y-kiiii'ir,n��-"Aim'' ik^.ik..;'.  bai,^' ,~,i.k Ar,-. ������'���'������ A''' aaa* bf-voial. iha lif1;; vv "vi-Ivotcpoiduuas -. a.. .,.-", -', -. .'   ,    -'.,', :. no^j-)oiiuf:-iii.;, -xue. Jit-ur^b--.-,.- ono iaay roc- ; ...or-,-. '���bii'd'hc-'uinkighkora' nA :Aa? a-ikki 'dbyn j (]^i;-'y''A':ly'ie.'' ?ho .su:dy ohocri'u,.!y. ���.;  ��j Q-in-;end' .th is'.- divers ion  afkAcertain.to. ud\ '-'y !-;air:aAk;dY' ode1 baa- ' kaai'^  aa-aiioa ! '��� A^1'1';. A/i'es . TykA'T bit -^iiorv-^nii^od.-.' suit eviar rather .'rborbidACOtiUikdns oAAabia- 'la.r'aayiagAaala? wi,)- yA'l. .atab'she jy U ^���:'J:.t'llP!I^i^ A^i'Cyiabin t bea;*; t'ie.:.te[n;.,e,ament> iaral . ybt yas ybArkunyto;'AA -aajndayA  Avba' !i i* (;a,dd "'bo.ANot Aba;!;, ���[ Bni<:l] A. <yovA'- y "-':[    ,���  .'..   a-fi, gently A-foree tko akind' -aMaiy '.'���frorJi d'tk- i ;a '.A!.i'a.A.'(:raia:ai:a,yaidy'not .. .aiaa-ovayAA  ':A"I:,,-k1'^ .laalc. y In  ib.a.yAiKi^ybad yua..,.,. yaiiwla ^.'yky " "J;1110' yi:"- t0.1;(' tl.ri'I:u..!-'b,'Hi.,;.opeiii.ng upya. wicoy and wider, Jiold oil '''��� u.A  a: !'(��;��� - lA ���'���'[���: ;ii'<V?!'ap n: u:> i.iA] io: .iaanaabi!ek"a:A xta1----- "\ ouui.- I'A'iAyT,: A'"A\\A-ih  IiJclAA\v!ay'bVy��y ,.ylr.,i,yl;-UC!,.a.lll.,a.yiy.:y  .A' .-,.,,.   - i  r .y:(Jina. ' iib  U-'.i- A y," A.y ��lA>-iyia'yk;. AA;a.Aa,>a<Av -yy-i^cAq).���} bjia.. any'iai-h  'yaaini ray;,.',;  ,.0i���:  ; ;.. ', ,,..,.- y;ny. ;��� f'iar'ki^aibv: VAyia- r.and A!aa Aau-A  vvbib-  HiA.iiay ,Mi*.  Williaa- ' PO"-   A'1' "a--1  A -  -'is '''i..*i;aoariudg,y!6'kva'd j kiaiaaai; gciv-ra'! sj.airi-'kibjpy- hare. K'dt , ^ ... a--.   Aa    y  AAA k;<;. .VyA���i-.  ' tlai t.!a ycc.uld scanylv  hold  -ol aooul m. If :. .' as, I'm  in  the iaab-a:: iment. ki;:d . \*6t yasye^rtaiik" to ' .' .Va-aaar " ; by -kaigh'k'y;,,-  q,,, ...i yy aa ���up,. ?rky-d(!,y': he 'is i'-h.ioyin'g' Tiii*' b'fst.'.A.  ''Agreod.'k sn'id.th'e *"AA; '  iik)ni:eA)��aaa,yH)' wlaai aakc<l A" 'AVi-iip thcn."yn>; aaa.I '���'���-' :.,  ! ; diis hi: ���a! tb bark ii,.' a in has- a ing' iyir.*- I'oei toyia;'' ii i-i;ay;-,k;ia-'aa!S!. ,.j.yi:V,Ay-A,ayai)i-A.':oyyayy.a( ^  ������yy Tfii yiyd^yy nh.'avnrs,   A 1-odd '.sylvidrie-yy''-y.'l'b-aper',.jir''iii:-' ea.r.' an ���ii r i.i ii yaaa mm K>H?' ���! ;iar;. AUiv, ty btglv ;������ | A' i'"i a !\y Ai h-A: '. ji A ; ',-.������ !:.;iy j-ia,hi.:sia '.-.iii.'- Via \va ii.gyyy an. .Ji'u'a" a  ���'aAh.  :,!Ut,  ina ,.u'rtb:t;;ij'^-.-'ti* ;A"-a   .������������-.-, .    . .-- ���-.  ,  ���:'feficction., U��: -AhA likiaay yaay'd' sadibaaa Ait'! '  ���f- ' AiaofMoobail J-adigabut: 'aiak in-. ,,;.'��� j  -] y y y'____y____y. ViAA saa-iA obav.r fyny..,-'/ y-vrykybjp:,,^^^^ ,.,-,-  ���. ,  ,....��������� ���-,,  ��� IAaaA. "AlAy.yAiiAiAAo'AA sl.*.* 'hek i ��Uii!dyiii-j; wifo's ItttiUKba: ."I.ywisii you : a They.chiefyof lhc---i;os'liosk1sks{Sia,''to ; a'a'AiA t 't^vt-'^i ''tvt ' iki:.cd.'AIiorA])iv:;a, !i:;y.l kiytriAc* lb-Ayr i ��� li:ul  b'k ;tiyt. way -syonoi:.-'' hiy-yuY: have- prayed before at "bbtfik:A'iBe on: I' Ki.-Jd  yn  "'''  ' !>.US-..(1 'yya'-iyb.ar; i-���: A' ���'.aii: ' ia.' ab,* Aa i'V-ii-' i- ' ".'"A--  a   ,.,-,."', yy  .'  :���-,,:."..  ������  .-,.  y- aan>-,y ���-.-. ���:-. yy ���;;uA.'   A'iA'Abig.y yprainiai aayy  laadc  with���.-[��� That  wasydki.' oldiaaw wiia ka.ai r'' i-;. .V-...AJ Adbay. hisAst9ry;:y;i(,  broughu-oiiaUr-y ��� yA.An .a  j.,-.,  ,. A] Ab.ikc? ;  ;y   , ','.--'a['- '-- I <!:|iVV  iY\u[ \ K K.UK'V   1 ruUhlC.    V  ��Ot,  SO -,:.. t ������ .  ,- -   . . . _ v    .'.:>'   ... ...  ..._     '-i;; ,/���.;;;���; ��� ..-.^Avi-^iiu =:-iiu,��, 'i. *:u\ivos:.t:;ira':.iiwi i,.M.'d'^iyuirt:. A^^.; s'-r0".-:*"1-'J--!."-:^:/vi . '.-''���'"������..<: tlaai  r.sukl.Aha, ' i as bos', d.rooaing ' 6b-'i -^kM-v A"F:ist week; you ,niade. ine-tell :, onrysidek 'An'gin ye caniai bo on, our' ���' fb> '"y :,y- .-td^ivi-'A'^AA^: y,',.}- <A s't'inak-:y -aver k-ibklo vyv^.A'  ���'���'.-.��� ���' > t]:k ja'pitor,: that -'"if ��� .those, ,pooi.lo; didn't yKide, .aye-laydow a ;bitka!ni:'yeAi; acok 'ivuiasiH.att-,. yyalk iaa-dki;i  tiAaayAp I'lrni a  !o--n::^ biy grave ' a ad dignbicib 1- *{,)? ������ aookihg 'onioas'' every  niglit: we.y. ihae.A carles  get " a-hidinkyvtliat'  'iuu.sf ! bakiy,-, v.-hir-h '.-f.ra- - Wi.iiyi ly  oi -laa,!*;- slyiiibnioYc." .   . 'yy ���-,'���",'' -''A'ple!i��e,ye:'V kAu':o!d AeavkyAirtOr. y.wiik,'k i! a,1 *:::-.un* n::1 Uu*- i ��� !,i;   ji ji  ...!;m*   v..    luik"  ��� .*���'������ -1 '  ������'   .     ���"  *���  ^ *  ��� *iu   ���*-** v*  . v. ..' �� u. j a*. ,,j ia.,1 -,    x\ Areiabra^aaiiJA A;,b j s- AyYi'kd Tib." .said Mrs,. Any;- cii'iidh.l-  'ruled hi? diouseliojdwviUiai nad of dr;; X r iron, evbba.Ay u- ;;:A j,;-;������;.- iia-r.vy' , '.-! ' iAidyya-Adfya AyAt' ya lyA-yiaib Uiat, was, before I A* new Ay. y is said -co have jirnyed; hi ,ai! sirakri- ! y( Ta-aeiy pay.aiia'a-. ,, ���(���*,' ;���;' y,..yi-a<y'v  bobb', ufi.  i ' wna'   a:.iTtabiy, - d;!''.V Quarts of,,h'.;--... It naald'.-ii.. .wiidi having  to.iy'yt  i:),ut,',"ofAy a,:;  .".' y',.. t:~���--������- ~ ���,-, i- bad- -so.-fi'i^iuently,.-. to airimua.y  '...-..������.. -j ��� A..'A Olit 'i'i��iyy---.'' b  ���.' Aby.r A-iib-iJ ���,..<<;  iiaiay  medicia-A;  v.'ith''.  ''St range bis itaay >< iyv.ti gno.il: r'e.'.-ults',. I  tried J'todd'.s  Iv id-  iijaiiaal iiui ts oibt !ay.v- ��� ten , ho V*  in '.-��� **Av.I,;A'.-.;mAi,"'  ik,  li'.'."a"l.,' !.nov .I'd!a.  .1; ha.be aa��;d IS Is u..; v.-biiid, boa' V-'.ui-'jibA \Yi>A have  'ex.-di/ingoil ���icalls'  ty  lit yfiuady;: wo;a;lap:  "0 a! .or.i.i.  liao ',"���.*<���..' ��� Sia-.b; :pia(yy;a:ya: ]y-a aybt-y'. ��� y\ ���';;'.;;���) b a'ieebb'aa  Aa Tiaic iia; At pea-' /.���er :  ana-t    A'f bi;.;i;."eii 'Ar .-si!<y'i!dyisid.:-ak  kad i aaA aaa T f!  Al au, iiiiiiyiiO'.'.'  I  caa si- ]')��� y\\ ilkiait; b.<J- A^V(s,.(l baban-'aAvA'jA vais ! thiy wa-jc. aaA .1 'like .'.ber. very Tnueh.".-. a caro o'' Kob, for he -is on .Uuvgroac   ,." .. -������-,-������--^-  ,-.- -���-:��� ..-.������������'������   ,  y   -.--. ���; v.,,as;y,yi ���'   '  ' Mr. Aa',0:; laadia ayurba-knoiso Wli.ick  deep. Aii'^ tlioa'.boidexlkit iii'thc-iioiiow A.-!iilT':!'' "*v'^'1';-   As-a  ariiityr .oi, iyy.yy  >...'������-'������" ay y.iiy i.i j ! i a-ri -aiai ' aw -old ���-1 roalih.-  iiaa o;iv*eA pbinibir'O : i,-.uix��r'/oin:.;. a th ���v.'ii'-n o-ilv a ���a. I ! -' - '. I atl! r is  , iitlua: i a!   if  ia  I ,'a-.1 at ri! lyy ��� pa {>.;'i t  v.y'bi i.-i'.i labpy A-,,,-ia:  v "a... 1,'la ' i r,'. a  k.*'.i !..,l' .!,,, las will." waaa ;d)by b>. irbi;,rpna. ,  .a. ovt,by luia'd.  -An' haya eare o'-. |   "I OApy-bA .ybual takeAttbai. way.": ' for", ho.' bae'' gone, lib liu!;'!:' tlaiA era'abes ApA'A;. .y adii-yadd.,  "Iby.t  evea'-yaa niaai y-Aabt , py-bis co'imiry, an' the oiifeonie o'' 'tbo : iii ������<-yAy\r!.1!i '���'s a. gn-atab:','..;:e:a-iy b.a :.'.';:iy. battle 'is-wi' tlaa-a ibi'l. yo.' la-ad i'i'k''fkni-.-'s'ta'! eli. j-yaayo:' ���i.Aa iAbaalA oaia-s-aar: i.ha.sc,'.. ..fasla o' yersel' w,i' Avoo', \Villy. f-iv I boo. AdyiTina oat- y."'yy. y.' '��� aaa 'diib'tb kaa'A'A-Avtauh't- ' hiki Iiero. an" Tib . "c-avvpablo a] b.i.lAib of Ibiaii aaa'' i-aiia, 'a '.i ��� aa' '���'  .. ay  f  :" &y  , after hiin niyael!." -'��� ���  ���-.  '-'y  ,y(ir;..  ;.; jb-i-A-A ;.-;* A- iby, ,.-��� ,. i a- ��� ..A Toii.'-Ij  Old Xiivriiiii.,. A Cnre'lexn  ui  Iloimj-'iy ;).'.������.��� bl i.-..li aa-A'a.  ,p:ip.":.a.a a', i fa .'K'i!i.'i'aii-'.! Ala.- t .r.n-hnse, of aa ;:,;-'���. Pastor' Kiieijip, ,t'be fa aavaa disco \-r-:-- b A r. ...V'a-.'d i-U-'������'��� AaA b, > ���,..,,-s. ; \-iy.yA,a, c.v t A-tk riabi to S'tayeadka a . or of the "barefoot ear'a'V v.Au v.:-. A ��� ''[''"' l;M' '������, '". y,::'' b,. ���' ��� a hiin | va/aak cbiaab </bb-". is nul a:a-aa::aaa. ��� appointed' ehanila-rhbn -,l>;,*: tija. .jjopii, , k'":-;!':'��� " M" -a-:, ������: .'!;,,{��� I'bbaa.yi;.; ;i yuyy p,id <.; l :i cou.'st-vy vie-A cajT-dy little, for tlio* honor. A'JIa did not"; j',1 '   ,.-. i"ii..:i:;.!.b..'iit���- -w'a:-��, ��� t-bbugh  even'.tak'e t!aa trouble to open I'aylbA.. ki a  '������ I'.,-- ' r.. a " ". i'.i.'in' lira-s  a ..'i.-jvi.-r JbabbyK,da,'-y '��� j'iibay;:-,- (!:�� ;K id-A v.;,^ ,,;.,.. .:y-l!,.j';11.-.-: A'A a ('ay,,! dx'ijb ,-yaAaa.e naaieroiaA^A. :,,;1(i p,.,,., ,,F:[ -a-.:.-.:.!;-..- . laa-bulaaa aAibeuaja'aain yiiA- ',���", -i'r.fl  'la'ia!il'.'a'  Disease, ���;. (: , as ay .p.-ay a, Ai, 'A'  ��� J . I;l- a I . i. aa  \V!i.:i  aaa. t< rasad  in a \. baae' s] >i nidia.*- orated' ib'kn }y)\ J li-f ianA  A:v aaaoaneing 1ii ).;���' >i.ra!i ia a. ,, rbi;Afb-,;k.i  ��� ,A  M ."ivl-a. ,:-,'��� a '-ii ��� a. Way . i a./.:.'. h'..s  to  bi.: r.p'-' j  fee -auctaa; 'j tbe disposal of ::!i clitireii .prefcVap-'Mts   ulafe !u;a.  Hi- deelinod to ho'ad. Lroas- ���Abii v-ai'il have Iu got tbe wsbv up ! Jaaniioned, as a ;*;-.*>eial adva.n!a;a.. io in-   c.d,, li.rm-qvor, as "nioiaaanore."  tb ,wa:y ���''"''��� -1'-* ^'.""!: her.; i"'folk von ran act it doiv.nA ob- I t-tiding pnia-!aiseis that tlietlaai hyder" ^Uli ddboalfy that be was p.-*.,,i:,VK.-l ;��������'���'l��'.-l  i<> A,bc eea,i 1 P ,��-u.\ir" auaAvAvAuy tb,- s.v-! cald not last ibngb  To 'put "this pr.js-   lo '���vo"his retreat" to go to Tbaao- toy nA'  I��i'n���to A- ne  VH'!!',;; in- j uat ,i:b a.-be- aaaa, vay iaiirai. ,i;y tea- l,;' , y ���:-'"" a"h iii''' ���.appointment ;.IKj ; ,(_ ],,r;i...i,: ^ t ^ irbaati-ai of | >aa of tbe |,yi!b,,i being tha.; aia-or- ' brsr learned of tho hay,,;- eA!i!'��.rri;I up- \ yh,.;i yp.,.^.;, ',���,.', bv ���means of ! taba the li viay was Sal v-atised bir r-ai!e. ; on 1,irn hA -'"'��� U i*ri Val. A 'a. depiaatioik; (,.. ram,..'with  hi v.'ho'ut ytlio-  tin-e.'bad',  af Hie Woersihofen ch'isler to eengrat- {yi.nvi  hyyyd' 'i bb bia.blaa.oi Aoog  <.���;,.,;. ���a'. !fi-' a-.pa-i-d . lai'-.a- ay , li 'T"i:. a: nd <A-- ��� iic , r'aiib.ir ('in aa ��� i;, i I riaaAy l'i.ilii".;i.'. lb- eaihyi.ay.  She knew  tW't iV-ii.  was ��� ���p-et to. tbe ay several possible-layers, ^nk the pope.'   k    '��� s  j'^k, dn;,b,l  ia a r.'.X,.  ii:i(l'. ,-e, >,.*,,.���,;:  'byi ��� , ,  y A   .,.,.',    , ; ~>_���__ k '  :\! .111 I i fj 0;l  in  1 , V: i.f-  j -,i >    1, i .,  t . >-, ,,,.,..-,, , ���, Un ess vou at'aicli! went down to t a.yvdbia.0 to look aver ! ~~ . . A,,,,.,,,:,,,,   .  .'���   .. ,    ,.    'b   "   "'' ���  .-  ��� * i  , . ,  //. ,  ., i    ���    ���   Cash of  iii��  f ��i r. o in i '"' ���������'���l!!b  a I  '���.,;���. n oi,...,   tina-s. . ai    nr- it toabo idoiids*:"- ��� . j the vionr.  A f;itb-'!/r and son ata-aded i   ��� '  "l* ,*K,PC">* ��� Mr.  Kathbarn  was .silent,  ai.'d  she  Tbe Sunday felt  withered' by  a  sense  of"  his  dis-  servant.lei latter nam earnestly deib an  hour. conducted'       lined with bis nal.ii.-;|,I.ly adventurous position a.mi   hA  patriotism,  rlrcw abbai's eve.,',a.;a! a ������-.'. a . .������bi'Puial is.*,)' -va.;  t - ������ . of < kitiiing  v.'itii  : :-��� ytnek into \\;-:ab''A  <'���; y a. iTog. i -Phy'TiA a ��� ; : ineaifeit t!a.- a\ab'-rA- ������ for .menial a At a :,- toad bo nibbed e\ A. ,, as a cure foi; the a.'.; ,- ' JjC-ii -a'-i 'Uf  ' i-: ��� Letters yd'' .kitrobv be Wordiai.  in -1 ���"������  '' highly  (Lai iering tela. "���loft .unseabal and a-:: A,it is enibarrassing bs' . ��� ' '  , '���  liver Ibcin..  The !;-ip ���  baby'a  Own'  -Tn blets-, lutve'./iy re- ; introdtiee A ho heai: ', iiiarkii Ida, record.   All  over  ihe  bind   a friend mid  Unit a.a." you  will..'find  mothers  win-!'will  tell  terlliinnient siiow'n hi yob  this  'medicine  has  .saved   the  *y appreciated, lives' bi"  their  little  ones,  When  you a i ���: i.i y iv  na; I .A-RCMARKABtERECO'Xi). Is? It If M M ,fiive.  i'.aby's  Own .Tablets bo'  ymir , AVhiil,'  I ml'*<*'��� ��� pleasure, and she hated the theory of irrigati'-Jii li.v balloons or any other way. Dean, was talking across the table to F'lennor Tec, and she suddenly classed Ideal linple:vs:i Mrs. '.'badwick.  Her gray curls Were } ibo man win, hmi eonie to bay hail seen j just  visible  beyond  bis  brown  oin-s. j enough.  "My koi:," he said, "(hat  old. .orwiti.  irrigalb.n and  oilier  arid preach,:,, ,*or''n,. mhuU^ .'Kcrv-/" "ry/"nf Pp^��i��ites aro attached, not . v . ���   ���   .1 a * ���_  , ,, ;,  ���  to the individual."- at topics.  Next to Dean waa  ice in tbe evening was to follow.  Hut , , '���. ��� Sho was e^ingrn\ u'.a ti ng him. Kuseinary knew. Slie ha.d been ia Kiirope all suiniaer- and had only beard of tbe ],(y trothni  a  few da'/s . Mean. ... .  , ,   .���.,,- ITusbaiid-My, but I v.a'sh I had your a: a-n t a-yan  yet;    am   and  ho  tongue-!  Wifc-So that you could eX- forihwith departed.  In tlie end ayoang  p).(lss yoursolc iutelli*icntly?  Husband parson  bonabf  tb-  ���i;u;0  for  l,:,a;-,elf.   ^Xo; so that r (:ou]d si   ,t   ,    r It seena-d to   ;be invalid oubived i,y  tweniy  years   y/anted to. Rosemary  that  she v/as  '���iniieci's.-au'lly j '��� he  man  who  had  bought  lbs  living. I rapturey.- mid .voluble an tie' suii.je t. "It is tbe sweetest  time of ymli' lift;," she was saying.  "The betrn'd.oil hour lie lasted fifty years beyond  the aale. and died  of sheer old  age'  al  niaely- t wo. liipi toward enlisl ment. lie. received the nanaaminrb.'a'on'-d ��� oll'ico of fa r- l'ie.r-sergi-.-uit witli ,    S tral lirnaa's lbir.se. \vj| i,;,, ., ff.sv 'weeks -iTi.ei* his arrival in South Africa he was |iro- "K.dr-d |() ., lieu I.e.nii.iif':-; ci an a i issio n , (hrcaadi Ihe illni-KS rifyliis 'superior officer.  Aflrr  .seeing jiionljis  of soi-vice Good breeding is the result of rnneb "ttttr 'ttintttt ���f^t"^ good sense, .8on,o good  nature and  a ^  ' ihe-'^omoalnlb^kmlAiar:;1 y';;!;, httle self denial for the suke of othfjrs. guard,, with  the  .rank  of  vi.b.,.riia,,a feet.bing ^troubles. Tlie Tablets, not only cure these troubles, hut an occasional dose given to a well child prevents  the. Sui*<*. -mil ���m. IWrs. (J. A. Sawyer, i Merchant (lo hawker) ���- ��� . J CAareiicevill,., Que. says: "L have s,lfo,v matches? Wlijv' " ��� tl used Hahys (,v,n Tablets for my ,.-,,,... ,.,. ..,, i Hawker \^'!l' ^ i bff-le girkand find that they are the '�� I't'^'fe-y.' very bast medicine I can give her." " "l ' '" bry  Aie Tahlots  for  your children���A" ()_   .,.,....��� (,Id is ���<;'1 | '���liey  a ill  ink'disappoint you..  Sold    Silver money -������.< ������'*���"_. of gp-iin-J ay medicine dealers  or  sent  by  mail   circulation bi some pi'  * ^ | Subjoct  to  sinking  ���' Philadelphia Telegraph. sen, I b'b  ci'tils n. box by writing  the  Dr. b   -a 13���^^ \  -Villiams'  Medicine  Co.,  brockville, ]'  Subject  to  .s!nking_ si'1- Ant. xatmamm |» •: -
11111  - '
Ills
:':-yi.'b,;,,,
i'i;',,,.'-
KoV'^ya'i^ADER^y;
w„-(, ...Ayy.'PU-Ai'abA'y'.yKVAV-'
«";- .. AAbSa ,.A,y,y, ,; : ; y-y-
mm- A'A'yy. ■ \;,y the- first  , ioae
Br-'' A'AAh A'jba.k"d'^T \-Aioux.
*%>■■::!    yAArin?AnAyA,y:A
W'-'t'^A.AioV'e 1'bw 'b'kit' way.iaa-
»j#n''' ''  '  rim-'•'t:  uAA  .Tor
gigsS.;..  •].|.-i;i.!i:.i ' ."it .. ;'. -a  .,,•.-  a.
aAAA '-'.\k;l'kkAAr'-l'"ria'-l
'■ Aba  aae A very,. ..u.ilU -ay!
-iy-:'b'  '■_.,■■    ' ,■■■ ,..,'ai',-y..'rvi[.,lll  *  '
■'■"; .A'TO yAlAKEA'GO'OD tea -when;-' -.'"- '.',• -a -',. ■.
; kv,.-xyy uk'< ;A\JAT:s,y )!•• by n ew-
:,y'";, T'Oi.ykl'd'.ANi)
y^Ak^WAMA i^i;N.ATk!,*k!AUA
■i-i. Ah..kyybhar.k'yyokgb:
(AMAt'llb i-A)l:
■li
,,-.. ...a:' ciiascA-Aii-ra-a .  .
Ai a-' yy li. AyA A ■■■<-*,
■tab
■yA'bA,;'!,-a'Oey yy'-lkAakbev,. ,b"
■'k1'''  '.,'■, -  7"ivib,i aia-i'ii '.'Aaa- j.
WM y^'ybyka ■ vAyAA:y:yhy.y-A[:
'^^A- yy-yy^y.yyyyA ycybyA,
'A'-y-yy A.'hbb '!'"!.!<-.'.'.  ,'■ Villi-i,
y%-i-'AM\A'yir''l'"trAi
(;.),'••, . A
iky::;:
w,b.: a'.
'Tbbt'
i "'
liai-yMba-
AA,  ■ - I by:
pi'.At; A in.. ,.'.
Wichita.,  Kan...
" ■','V"A' :A; ,ykA',y(bA.y'i,.kN;;;,A,„' AvA^Xnye
Aa\Av)a- A--AA-y-'y.y,AyA.yyyy {., r)y pvrg'-,A plate.
"':' yy' ,,,.■-■ ,.,'i,!-|, y a.,..-." ait aiaa aai.  at 1 A.b;'a-'■';;'  '.'■.■,■.'•".••  ''. ■ ■   e, Ayyip.  snpfdv
I'aliffllV,!".',  IJ-,  "•■■. ib'  ■   -A A; A  ,,...'.    j    ,,.),-;,   ;,, . a  ;W 'A"'   -', a .''■'.",.
. ,,,..si.,ikv'A:  yiayloyAiyvbl  "«b T„';,"."' '  v y,y,A.a'a,y a'a-w days ago.
A  ' ,-„  ■ Ait  :A yblMlabba. yyay  c,an,.-a,,.,-■..;,-.'-,.  ,   ,-  ,.    ■ ..- ,--
„    ._  ...,.  ^ ,n . .Aa'aay .b'M'O.  -■'■,'.. :;,-.  ,-y .  They.-a.-i ■'.''•'•i  yo-'  . „_;__i^_._~-.
■■'■'"■  "y  ■.   ■  ,1 AA ,'•-, Ab'ia I - ilk'"1
'(iei-viiit.cjv iroiM-l-S'-  -'"'"y -y- a ,-...,,, ' Ma:
0 ..am.  •'■«'''"* a-  -----    , ie.""  y-,.|.,,a,
aa-- ^'reacib'yi.ki'k;k-ikn:i,A,.A,d.
..'.b,ay.Aa"si. AoSbbb. A^-.yy^y
."'■■ty
■ivibii-
ea.i
ylisa
.  .,|.l,.i..1 ...   ,. Aa aaOa'b-A'b'''
tttA'Av dvA aAA.Aa a yipial
'ib.kaky,v,yyv.'.s''   .   ,
A:,;. ,pa,!'!b AT.'.- if".-." ymii
"%'
■y  .'A ':':''-■:'"■::,,%Ik J ^v^-fli* '■' A.«na.^a2 /Tl
-., ^leS''W6tKy,^uM
iii A I'-'-SIX   A';^ ""■S^fc.ii.-'ttiyQ '   T.  f, -,.-«** ,^»   . .   y..-,-   y  ..,.■.,- a.
Iby .|Ay;,y;iiaybab;by y^ajr.-Jiay,. w-;ya I
J'r-'Fr^-Aab'.i.AiCe....oib-sba ■!■;/.   '.'.  :"y, b;,''y. ,'■•]
m •■-"..Ay'-a ■, ■br-''Ab-'.A.vb!i-!.y.y:;'bb^i.;;;(y;i
', i s„ y
ib
£-A~*y
■migmd :.yi \
baaaab . aiasa ■. yao'i''
' ' '    ' ' '    if '  -  ■  -
iy:Aiiy:AA'A:A(iA'yyAy'^AlAi::ii..A .
'A''' i:: 1,',"-i yy f'.-'dV ■';'i.'oa JAT'.;;;->.; 1 t't-,s.. ;ia'yA'A b a i. 'J ■ 1
:'''!VA'V''y':^V:''':'A;ki^A
■ft- is- to Your KestAbLvitJi;,^ .-,, y :r>A,-.  a-a.^>,■■..' ■.
 ..-  -.-,;  ,. ,,..  , ^c1?' 'w:  .A-Ayay'■■-.:■ bb:'ncv.fn!i„itbe ,P>rjwersyoib
'■ G4'1e***,.chieE-s■■"■ and.-Par^'y, ° , .. k-■ ■..... ..;.. y ... XI a.v>Auiuc--j ,--yv,. ...::.   .-,.,.,
=yAi£iIIIIIIiSl]AA:^
<Al-yy
'.':A'";AAy.;y*,,<.:b.!tiyb-er-n:d.y,'y ,|yy
yak   AA^j^y_y_y   .-.,...■ - ;;•  ■ y A ' laa-py 'yA. a:oi n-i oVoaW-.)- sayS'Aba! y|;b b»t,
^litforsale'yf^
L-ai l"a    . •■ y    ' ■ - --. ;  a,-.';,'.:..;, a !, ' b- ^',a:'i ^:a,ava aaeaa .!;,. rna--: 0'a-l■a,^''.'■.;■. b ■
A'k'-'-blf:
'AyaA'b
AAJk'a
VwykA'-ou^^
'""" a:1Aii<ab1rfAb'«skiebAl!kAAk.,k:'bb>
'AA;y.|rsv,ytera. y[>AXA<Anyyyy ,Ay
.y.A,Ae Ais'AofAa" 'vaiaAA A-Ay ,.>-.t
'.yA:; :ikkb:. ,'ca!.b'Agri:ibi..a.A.ai.:aaiyy
yy:Aua;ii.as,kTA'.'k'yyi:':k:yyb
: bA) ■ 'raiayauaAyy'by. ;y -553-.--,. /fxaAb :4
(.i.-ii'-.-i era
cb'-ta
rA'O
yot:[ AiappibaiA '.ATA iia'.oa.:,:;:apyyai,p,: T ^k^. A.tUe-. to'yKy y^y'':'.^^?:1 \?%"'
.t ¥n,r.t "TkaOAaybovv.akghts Argo; A''a? !■ wki^viitiiiii!-''"afk—iiik-kk ' '"'Ay"■■-.':-
be k'wel!baysa:k'bViHi,a.ii!.'ki:ayayi;.e],',,ari(TT :kyr:k'Aky^.,yayAAy,bbA(.,^
,Vi:ibeork'T.oles.'k.  Toss-iiboai' ybbvybbf :'A:''ila'iA' it'.! Ad  !"A AykAb'.,'"A'y.:. a,',;? ..' .yy
!,a,av,.yiaais
a..,'
VAiiib.a-i Abb'A
yasaadA'dob
'b«y,' "-' j .-'*-'
I iVa'.a'bA '
A ;Ap;aak:baab
i a,a a-  a 'baiay'SOlaAA ea b
r.A'.Aed-AaalA.bayy fbybv.
';' ■ ;,■   ..,;. 1 ■'.'  ..-  ■  ,'1  ,."  ' ," -  ■
\ a, .;■ i:
■■ J-'*0
a; :. ; a!;;;A
akiliesh-V:
^IbAA-bAiie
kikivAkiT;-,
.k'tiiiJA fcti,:
ii'iskr'yjyjlirA '!
a'tipfei-i-r.nl
iip3'':iiad.'5ft(*i|
^bilyAtskai,
l:nb'-yyby'::y
'tiiatai khiikiJ
.' A piebe !;'.f or .p.«J
—;—--—tx-—-, J
• AVhicli a%iJ
Boli hi lis CiW-H
t.l:e;f:a:a)usigj
tab jpiraier,!:
" way'AT:')iAbl
aSiead-'ofilU
i.rjiost'aaitks-j
vt; '.'A-'asc-rioui
i'-ibuf kokok'KJ
iiiisjiiyoirip;'':]
irtkc natkik
erallviyky:^
initib wabiicti;
■."O pk s At > w: i-'y> dr |
never A-toaj
teakai'yyoaAl
riyAMiJ:Aibii
aAi'-yyaTKyJ
tk,k:b-ko'yf3:
aidATAA.:
yU..r,b^'yA
,t"a:Arkryi::;r8
I.;,;- ;   ■. *  - •  -^
.y A b'.yy.y!i:kfe?B^ Stber^
AA'-:;":.. Ayy.A'd BAauAy- 'A:-A-,M\i A A, rlAAni I hi- 'tibaibb yyA.y-yyyy -a ,,....  ^: ,., yy. .. a
-.b,,.  '.by.- ■ A,   .(,,,a!."tiaa:hyof -vya, .yab-'i.'.y-aynvsias.aii ina--..!  : ■ y  .^AryA'yiy.b-v.ak,,■-'■f'.f.- *
.."."' y. A.y A ;,,,•-',-; ■UiU;1ivvy:inbrrf'ii-y:':.'bv:rli'*«a..iir.l'''inf1''"•«■! r("A-,A:f ,'T! AA-l .A A-AA y ■ ,: i.r.y. Jv y.;
,,: ,. „„ ,  A'-'^inmm^
.___. ; a^y';,a..;y;/'y
;AlSAySS;?l.&
'^^^AbakabAA-AyAy^
A^:t,i«y-.y^yy-k;-AA-,^
y^^Vi^AbabAkkA;,^^^^^^^
yti^ni%^"^
^'•./-^n^inibu^^
-■^'^k:AkA-^
A.*kA.':^.;Ai;VyVkiV^;.«:'V:oAdifi-ikibv:r^
SpS^^
"A:'y:''AyA';A ,A; kyAyyy'.y'l;Ay'A.:7:TA:v:^
y^r.AkebasSkyATiervek'droi-dA'.o.^
miwy rich!  bba*d,,'Oreav<^
'force-, A,.nd 'actiianyy y adds; ■  A- , 1»-  Y'^ ;-io;:.:.,:|0'Kq,^,bvlniAsutlca a^y... il'a>--. .,
And  -vi Ash A A yWhenyyoii'yTAyA y-A, j   yA yi' , , A ..'■'kA.Apy' pkA'C'o'iidaetbT: :
:^,e:we!;Wti,1tmrnyy
:b:;:<^ks:i,i::;bAd.d-:ii-.k!b
A'  •AiYoninio.--^ ^om'O"
^'fe-^'^'e^S^
■ «■ ai:
'-, .a. ;r
':Usiii!2'.'T5eecn.aui.:>;xA'i.1k- ■:r<A k« '-.TyyA:ik',;yb;A^"
yAaiyyaX.-UUirkyya'"''  ' ■'  ■■•■■■ ■"-■- ■'■•■   ■ ■  ■■'■'   ---'-  -r  4T,o-f.v,T1ea*^ k-.a.y   ,,-. ,
lI<AH;,:{p.'iJjy:^^
Ss yl'SAt, ' '■ ■'. -..'aa-i.,,: 1 a.-iv.'lia >'.'.
$'■■■ ■■ A . - in. r ' .pa ai ..u-fit'.". A -;.-.,.'.-, ,-t
|. ;Ap-.'rH I11^-: A-lcleytr. <:. A-;.;;:- dX
kyyA-uiyAi^s^-y^ \y;^y>
labba-rpyi ly'^y^y\a r ..a&-n :.i 'A'A
'l'■';■" 'A'.Aa "'« ;ih Thi-aiyy  yA:'1. ."; .','■. ''"y;
i:;:^Sr^«"^''^^-^
ySb'A yA' i lab: iKe'deraVy I5y\ m.i;9 U7^
Ayi,aaviphAinAAi*.d.ib::obo..'  .  -■..-.-■
iysiiortAcourse ;pfy 'tliis:fanio
k.r em'edy/y y aaa a':..y:'; yy "y i;. -ykfa--
HIP"
u.a,!.
yiA^b  Athn SakcaAA bash A.ckibpkny- bas
lAiaia^cvrg-'^^
:-:'s.'bike:.:'baiabA :y ■■■yyyA: ---'p.'"'./:'"- Ay-;' .yy--'
^W 'k!kAyyAyay.::.AAA'':A^vqi:„.;I^
'   ■'! a -;;;;:y i^^iwA^!^?.?'^1*:.?:: k'-VAk "Sa
:u3eA3eectei^
^iH-A'fiiidA,a;;yvi'gQ'y:^^
'-A^3iiGli':.A'aaasv':zest.y.ytQ:^^
^vork!-aii'dbplayva£terA,^smga..A:'-
f:A-'a::-y'y-__-- a-.:;  ,-.., y"fee!like:^new pctsoiiwitliak
'''i':ky^AAykA^^yy.Ayyy:yiY,;^
I;S^b:yUnSfb#tfe-''.y
s1" •*■-■•.•■' ■■ a—^—- -y-vy-y-    I  , t.^Q fcM- l« ..  .BTM.-. L9 U  &«. ,«&l® ' .^ftg-. .y; AJ  v,.lli]iea,^(aniilci!;iy.'.airey-—U y y.  ;y
yATwi^Ghirsg-^uscicsyanciaSleep-.
■i'essries-5.?:.- .The Koj.elBss: ;^r^i^^
' ^ - *eAa.y ibiyibntiii oiayvyot.i.an,;«iio^
^Avik  krysla,i..aech.by;di^aBe^aiVibest
;,V'yiot'iro.t'rbii'--iai.ii'r''ist-''w'\h''b^
^bPT!i^T'%V.bAH'-kY^hs wan«ouS,!
been  'i;-.iinic,-fi.v.|-;-.t.roiii  ■■< 'Aabb'k a. .? ,■• At'--'
'AilittiAd) k|AsIbtAyo ytjyyfay'  ..
■'ki'kayyibeySbAV '''"-'"^
lx(;kiflkSS^^^
J1,a'Akk,kivrdA-;^kA'oA'a.k'rli^^J
AyTa.ikjdsh^A b-oab txirseyA A^
i''''.AyyrA.ureS:;Hbre;Ay«1Wd;:.Awoiba,
'' -''',Abi'" Vt^' ' ' :«ii.veb ?obA A'bv..yV''A'
. aa ki-i.,,It. .■',; Wmrritniea.;-  *^',"^*A,
s,!' ^:Hb.1;1^hA'.cu:^:<i^y^'*^^v:yA
i:".@A.,:
/■'a:
,   Kortr-SL.-. "111. :.->»y. . „ ■ ... a - '   ,..,.-.: ...
'■'■ t. Kv.eryvhhigb^^i^
'■f'^fiVikmk^''^
■.'b«1:;)d'w-bb\y':-is::'k;i.V')'>%J':ky;^
kkV-4yAaAaaii:iia:.kkl'ok,a,ny':'is::;«-;yS
1  * ■"•■ ■ ■■■ '
,,,.i;pa.v:b..b-ayisey..hakwanas,r^a.a
:AAA£-.p^ a --■  -,  '  "iB-
a.:':; --.,'America.,;: -in: bowo-ZS-C^nt*. p  , yk:k^,;,. y^kmaimkilSy cpnitallCinSaOt,. Wmm-,:.! .^ .
peg bpth''ns.
A-h:|.t;":f-ik"-"asnk (A: '■ovkikbtitJ'a.b.AAk.e )
bAcbAlAoiU'k'A,VbeA iiiytt,ys* on  y-xhyy ■
it,i;t^tArtAA^^
AA:P:y.,oyxjy'yy.'Ay}y
^A:AAi'-Vi:"yA-A:: a^-^by'Ayyy-y.;':yy'::r ■ yyyy'a
LfcS^entyC«res^^s.:;d
yfnS'sA'US
Ik':
.y-aiba 'A';'
: ;i-a'a' , „ 'o
."AiaA-biA-y.;
a-'":"■.! . ' ".:'   '
In  y
tongue  s,e.,il>^is-.()ii,r]f>„
PygimSSkfSkAfgyy|k©kA;iaki kkkyyA'
»"!#SIS2^kyf::ky|Syy
|'|f^*?¥:S"TS,ES;yAfll;fe
l^St'SA'f SS||y i-ykk;:S¥ky:;|k2|b.&yy.
=====#==y=^y^^
^sultsAfor^'youfyy^^g^^y yyyhc
,aSSenyHS^^
: b7:;kk Vi/'-
Ablyr:
i,".:5',',
:!iib:r!i<
':'-^yyrAAKAA-yA^y.-, ■::■-■-■'■■-.. "■'A.y.....:,y ,,,-.■  a>.^v1TiT,^.m r.vvf.
(W^k^yp^^y^
k'Ay    -■■-''-■■
'•'.- :. - - '   .B!iBa*fT» ^*. , ... :■;,-,.. :...',,'i..    .■■■'■ l;:,,,-rTikK(ict 'Prices 'Obtainablb.
:-■-» A^^Si^^^^
Diberai' advances.;,  l^cios.^i. a--.,.-;...■.   :.:  ,,■  ,,.:, a...,.a..,-_ .,, ._-_-.
V.l4b_."/ a..i,_v.«  tn  cited:,   '- '    _ y_. _-,r>viis'ia MiPic:   VHnr»*r»i
:Corresponden'c«:,SQbcit.e(l..
'•"A1-
''Ay l
ATA-
|;:|AtS
i;|«;i,feWrt„m»r|Iet;,>vlcc3..  ,.. Qa-;§ p|;ff |\'^ -  yt 388.:ab
k-lSiraK
' '  yscdln S:B:'Ka 5Iitts,;Gloves "
;uld Moctasi.ts-to.ughAaS'Whale-.. a y
bonc^exibieAsofkpUablMCGrclvAl"-  .,
b. ,r
IT:
y cent per-busheT mo- ''k1,;^^, y|xpAI,enee. "m  They g^ busmcs-
'■..„.■,,.   ___.^aai  1 7 vi'ia'S  ,D,l aCLicaa  v.->l-.-  . .-, -  ., .
0a-,13  ■M'Bl-.l.u.ao"'"-----.,?',,-,    .... ., ._. ,
*s^\ y- '  tr-\ „.y-— T^.-t-*-vt r*.'TJ'0 •  'ty'11'"
W'i^S.
A^A'AAykk'
b : '■■' A;:.:.;:xy
.,;■ .Ayy:
:",::y;,;rj..'
"'•yAty
,: a.by i;
:A.:,'4kb
Ay
*.ka
iyyiai-Abi-
•' '.' -  fl-
riA'-a.ny:
lib
■:C-I
at. °:
'a 1 -I  r,-iC'Vl -' -?  -'   ■  I
-"Does'.thqcaa:aans»=' ty : I
gliitet&?@k"
:AAy] eoJffiS^pfa^l
C"'; '" ,  „ak-,,7iv The kuns, ■' j
,'^'iX'V' Ton,!C' "  "'
■' ,'■:"'' i:- r-i-i'aA'-.,'-a-b !:iad ■(
i^.^tKS*.:AH'ki,i'.
ySoe^cur05you,"yo-ur::apaey.--r.
■prices:..  ■ '-V-'v  Tarcr.to.Caa.  i   a.
ctac^roof, tear-proof.fip.proo^ ; I
cold-proof;;: almost ^W|-a
^J  - Customers ■ all '^^^Vi ^'-" "I'l^ wTus^- fe^iTO^a-^ves,:"" ' ."    ' ^  '    ''----■-—^^^ ■' - ^ -
tlacla-tcl! uslhabour Mad gyv. f ^^ ^^j   u yi3  tanned
•■v4.°- ■-. - ■ • 1
W\ Order , Department -has
|i meant to tKeraadded;con-
II   1 i wiSSi, unlike buckskin if: is
..'.*.S  ,,  '-a  '  ' -   ,   .- ■■ ■   "T-  'ai ^^ry^wdl
-..-!- ,  ,-  ■'■ •■■'•■   1 1  <*•   „   v*,*    ,1 H  Wllilinii. V")a"'i' > ■ ..- ...   ij
^rne-inttadvemaddedpoa-b^  a.^
Mvem=nccaDdl«sencd£oStpy,; ;| y-^^ ^c buckskiusA ' ,  by-J
I'i ;.-.'tb- ^yyy^^A M  •- I'I ^^?nto »  Mitts  and  Gloves -H
■?,'.'■
''■'a
yk"
C. a.:
■„br°"tl  ;'as««re.  .atisl'.o
. -of j.wclrv, V-*tch^. Sl!ver'
■ ' ware, stationery, etc..
' "Ou^ complete catalogue;will
gladly b=yKT'nl'.on tequc*.U,   a
liUs  '■'■' -A: :''::SA y'Ay-: ■':'"■'''. \ :A A >' ;"'.(..—« ~———-•"■"<"""  y  ,■. y-- ■  . _■:) I ._»^yk;i
ft'bb'AA ,aAaye,,a>b>yAy..; .  _..,  ^^y, ,  C«r'-k.,T^ ■■.5T^.??.\  '  PyAb!
fe&Hching-  Burning,  Skin  0:s- j ,|O^^^V.a ^-^    .._ ..Tba^A i A   ^H
imeRseG. yt.;urcd a Tor  Tbirty-TjYe it :K„.^voaby A.yA--'-- y-y-"":-.--- \y  ..
KfiCtltSyA liT a'abw':;  otntnipni 'ri*beves:|  . y,   . y •■ • . •■. -j  ;  y..y
Kl^  ".a  r!av " ,|A|i!  ..tui-'-syriAtiab  ■ Ala t  ! .    -.. ■; Af?!^,. „, r-s. ,n, X -fj. '   '   \"''
n•:>',, ayyAaaaai.  l-Ayeuava  H^'^^.'f,' 1 -  A ■ A^'fV "Mi'f *&%*'£•&
K^'-byvr-i. iiaachas' ..uiiaiito'ubi^' a 1 ,■   .VJf>i/ ^evl ■"■',,■    ■■ .,!■:■
■te.'S'-'-vr.   iy>.a,11hinK.a:i'IUf^!   ,   ." ^   A ■ y  ''- ,',.. .  -. y.a-'    :   :y
Bha; .;■;  ;,;,,.  ....•;,.'iir ;.in  rhis ..caru aa  i,-"-..i  I    .■■■■,  ..-.;-,.,.-  y-yiaia't.
1'1SYI>!E'BR05;||
■^ITpinto"  Mitts  and  Gloves
„ never Grotek or harden' rieveryget
I Leiden, are tdvyr^y^v}}^
:'-Ci ■ A, § soft a-ulcomfoidabliy .. _. ^
Agg^alkdealerslitit never'with-y
out t.his.brand :-—■  ;,.   A. y
ns to. i'-'4 ,  ffjyy^s
'on*o *s,'rccf  .fj-iSr  A
TOKOySTO
•^^^£====^^ p3AT: Through ?a Strictly-,.
s»^''iWH?AT:viliX^^
;xouRA;W.ii^
AV^'handle strictly yon commission,, i^fyy k ^^ A^.-saiae^AVe wiU be,  a
to  S^raentSy;and- will  ootam  x*e   ;'^y'^et'e. A ' lb ,V(U: .l^vveygrai-n ,-■
^cdk.tb Wr/c^u.^
i6;5hiibor sell-do not faiTto .viu . ,.    ,   ^ ,; ...  ,  ; , . . ......
:FAR^AERS"W1^-find k1 t0' ::^ ,'■•-' >^ rv :"A a -   :,-  b-'^A
mi i-si-S^-M-1':;■■■■■■ ll 1, I li -IA ■ Wl>e*■ U mulpv^
P\%l'4^Sv.^I.\ «•  ■'  ,iVa^.ji.A\ - ,^-«r.  yf" ^ y?y  ,  .,; Al,,   *-»
"-- /,' , , .'-    '," . .' . » .jl«- v. r.«.ti ..mil rll».  f5*fl
^*-^1>*s.--y*-..ai^y   ■
iinii ..tui-esyi'iatu''. ■ ,.-"d.t. ;
llvi','1 ,  Kebeirai,.  UAiu-ysA
' 's' ii')id'.'n!l'-.f.'riU'--'-","'Ti
a,   r  a-y.o.alans.aa'l  U««fi>';;j-  S  5.
lib-  a-i'i.aaiy'.ia  Lhe .caru .ul   !-u;.j  '.   	
aa-a. 'tyic.-yiy '   ■ ...',"y  y   i'i ' i.tAin-IktA-ci** ttUkA:T;k;;.';;_'r:A^y,:;vd.hAt :■■-:—•■■••'•
tItt\yyAAlA]\i}.^^
1AA  ,b' ,-, !• !bi,ra,'fya,"rpy|;:;:;:y*;
HUDSON BAY KNITTING CO. b
Montreal. Winnipeg.  Dawson 2
'b-'-' r
h
"""'■'■ '•'■'  'y^,.rv-^.---^^
•■■5---;--   kk'y'j'. aJa^L.. . il |  ,
'       k:A .'! "AAA,y  A '   ¥ '  '  ■ ! ■|HP
■■:.■'■    lLUA4ik^rr#^k ;  I  '  " -^<;il;l
y"-   -y,:"'''"," A'' -,-" Aa --.a-AA^a  r'tnrns ■AAn7cncos',*mtt'de.o'o»
-.^phiirUnW, . Corresponded -Tb =.. - ;, ^ . .^___^^^-
TTniiub I'Vaa'b fd; xairiaUi.. —
unit, u  " v'_~ tJU, „.r...-Bs--^vj^7\-r
^.. f , <u«*T«Kra^^fJ]
' »1
. H-—va: A
kli^W*^ ' '■■' "-"-Ay A-y-„-. . A rr,r,ny„iMbKfGSctabl?".
' ■■-■ nrilk^l*-<*r .ro't." boV-Hton t"«cb, or ^ai^ .ow ,c , -.^^.^^ U(?;^5^, -
^-Ivaiw^Ama^:   'Trovupt  vei.,.-'--- — - -  ■--. y,   a  ,,.    _ _    ^ '■
9'
yy^-^te^kyrkT .■■**^>M^//*m\ ■■■-:. ^a.'.::;:::^y^TI-i^sHiN
ft^^-sJ%W$utt:y^t'S0 t^X^-tt^XW^^ U
1 i'i".
arAAi,k-Aay,\v^«'-'y-.!:'t';i;U2;n''  ''"
^0Wth"  .   ...,v ;„.,..y-r:a;air:a
■ Ekr.tr-:;. t----^ ■,'■>'/.;_ A.,,.,: <
v..a <ai '.-;•
A
Sk? "' '"' '-  ■  ■   ■ .    '    -.
iii!"    '.A!  . ft m ; .A,;,cvyois  iy-T bv-";y1]!v..,,.-;,A «
^ ?,1 '' :-,:si-b'bldVi^b'-'--  A"'"A-J.k„y ,.,,.-. |.
A(bI,i:a'<«!b;lS„ kKAl
1 kot
•tod-.u
I '•
," Illlll-I"'-'
IbTa  :> '
i-i,,..- lier ' '  "
Ss-U-.'1;
1  1 1
■ ait  srouii -1
'•„..  \Mi»t*
l-iKMOlls.   u
•oken «i';n'
o'idi.  d'a
Uiff- ... ,1
ia.wker)  < •ll1
d,a V'ivll.^i
... nl
in led--';"-'1""" -*•■'  ; p snrrtonP si-" 1    i    ' -, 1-,-ird water it l--. '-^^ "-' *-'-'•'    . ,  '
itS    y^-T '    &■  num0ro«.physb.*jB« of ;ltl,B^.\vill be ( I ,  '  , ^  n vou have to tyc .ard u ,a0,id have,Ccod soap
1    ^ilSllY -I   ionfr free, in r1'1!"" 8,i jt toabv 10    ■ i   hcuyMOi.u v.-ta.i... lf vou use. hard ^-'-or 3 oa a
I    v- '    .J  «   ii  ton vequcb  NN ;^, '"" J  CO./23  ! ■ .„,d s0ft watct (.^n  ^^-),-  A  -. j  Sunl; ht Sca? because it,
| rely upon it for colds, cougns, I .   TH£
^bronchitis-,'consumption. |,   BOS
fhey will tell you how it | j	
f'-sals inflamed lungs,. | U-r—-■
„:'! l'-.ut :i uBrj bail couch for thron T<,!"'*,•  M
-'■'■" 1 aid A jriir'a Cherry .I'ect'oml.  Uyaoro  Blyi'i,,.
AJA,';*'l!r'J'>ioul-ea:odauili*a7cougo'li;'>p;joa  M yaba.  M'-li'-1''1
'Mini. P.i-.Aiii, utde. Oatlirto Conijrc. I»-  k    .'    (... ,i;1,b.ia   r-"
'•^'•.'•"'"'•.f.l.uy. .T. O. ATII: CO.. jd   A'" l,',.r,.||  .I'll.
l'k: "r,naa:-,s, *. Lovroll.  "*Ta«-B   Hie,'   >N-
'EekStrkkTAVi:st, *"*":,;„
54«t. 8iHPS0HJ.v.»«3*k
TORONTO. OM
iiv-bn'M i
Spain.
0 venrs a'1
,i, purls of
*. .I'ri '
urnplJ.
jid G
i   .- wV   taraa-'i
land,  la.'"   ''V'1   '
,,,„b  a.r <l''1'v,-r''
'nl  !.!>'■  ''"-'''k',',  !'"''.
-.viiyr-ab'' wi d  ■
l-,-^I il >WA V?*' ^"^ ^  l^g M   -\ iali'l- ' alia  v.i u  ■• ■
11 natural, action  next  morning.-  .ovaib-.and .anna.
: ykar, -.1 lh, b,at !K,i - - -A™,A .*>«,  U« Sun
■»^:- **w^="'ita ;"°us -!i'CT"nseyou
yy0„.> lor a.l hciscy - , ^
t^ ASK FOR THE OCTAGON BAR. ^
'' '  M, c'othes while without inyuriny tne »a»Js.
Su::::y Soay :-- ^^ t-^   TORONTO. .  Oa.
^^ss/ewsk
lollies last year j AkkyAyl ^>1^ ■:'; '^.
Soflies this, year I !,'1^,«:«S^^
if you vise
'   ■  „   •  Tbib   ■
.-.,, vi-m-y ,b-ikoask. in bonblwra
,: ■   ,  : a-'.-  wiped out,  by  mv.
U,,SSUV    k/    'imd As are  w...h«v,t
Fivy  bandied   - al  h;lS
shl,,,r or rood.  ^  ^,^1,,-y  ,uw
l„,,.n  made  to -•  ,
vawr  ^a   ^ "N°
^»0««-^"!nflt"!:
A ���K3B* * c Fg-3gFPaw-y^<fSWj^M^R.O fc#.agaJSi5g^T**?.ir�� vr^ffSW^^Hffesnd^^ ^"rfyyiJa* u'^vfjeWTTTr-r-^A *-T*' -*������'*-���*��� mpr? ��� rTai-frj  r n i Tii'i iflfi itUflil  bfliiUM rabli^hc.lin tho intercut o; the paopiel E j -   -  I MO ? UUXli^O  r�� L 0. 0. F. .  01 Moyie a r. 1! TiA TIcolc:i?.y. .r. s.uvxii & co.. - - -  vuWJsho��.i i Why do yon sutler that i-dlu^ing, sn:art:r.!T pair, v.*hen you car. cA. relief v ith (wo applications of air. in:'ant :< i.:j, .* . *j*;.**ci::; Tina. ; n _���* y 1-1 r ��� ,..?-J,00 .kkTrF:B'..k;  '(OVKMPER .ft, llJOl.- a  I oanl  of  tiade  l->r r.iy ii a.   faivernni'jnt  has expended a dollar on Moyio's street-, this year the jt;.i7er id not aware of it. Try it.  V/c recominen : if U'.r Corns, Bunion?, V.kirl.A olz. MYALL'S E.'_SEArcur>y lirrJ, soicJ::cl-.icu-3\'caty feet. The Posfoffr'cc Orag ana Stationery Store, ���    ' , w, k ATCHISON, M'.y'y every Monday cvork::^ ir. k:u-;rj jfj^. hid', or Virtoifa street.. Srkovr.:::^ j ^ Odd rolyw:i cordially invited.  . |  *��i (bA.TYoy F.J.P-.v.i., Noble drand.  . Sfiu**'y. j Moyie  Minors'" Union j    Mo, 7? w. F. of M. M< ets in McGregor hall every kai.ir- d n, y.yuiiif,. Sojourning ra embers art' clyk.iaik' invited te r. 11 end I MOYIE L1IJBBER S IIIIM C^ , i^Av.- Planing and.Latb )ymiV ' 'MOfp; & C -"���'.a.' Proscriptions c-arefully prepared. ranr-iUK'foi: a"a^"*wsafi-*��re''n-��-T^wnCT^asrTiTg^i^.m..!it.drx^i^.���^ JJ JJ xi T    .  .  i(,-\-."iii J<  ..  1   J /  ^ Ia, 1 p.". si dent, " Secretary /J^ ia33t:/��ctuj.'Cr3 ol and :k-:U^��*-3 in ail kind:; 0,' ky,^  ,, ,y  I fjfo Lkkling, CliiiJla;��, Oo;>tr.:oji 'jciirdd, iHxicnsiou, Fij,;.,;, m.fy^'^'l y^  ,   'Prompt attention to vholcaab -nd reii-.il anlc.*' I  H. CAMERON, Mgr, ���Sb, 1 bo C'r-.*- -'kr ��� ��� 'k "i! ��� 1 -t": ]  y t u 1; in;: i 11 *.i typo-'*!'.-!]�������� *.; ���uaui.tj ���jJj,' j'irs- one iu . a-   ���'  a .'!."iy,  !'A.ii-ii���.):*:  '..,  laallkng SlOYir kkJUJ: NT0.'S55 ! MOYIE .-���ft? a,-;;.,,,���( i.r y >t 1-���-;,* feel'ly okf-crveai ! ��� ' "i'i '". .  Tb'  '���.*'��� yr-ib;*; h-A,,-' -^ A ': ..   ���!���   baa-- -a-u ;'a ..<���!���'. ' ��� >-. ..!! ; .ie.'.b day,  v/Jiicli -- -  -"I .in j'r',*n the i-ouvfrsion ,in ! ha .'.y .a-i:tb. cjutury 'of ti.u  Tanthaam' nf ik.ni'- into a Cbrb.kan placcitjf v,*(-r- ,-:hip  K'V.-i-. ilirat celnhi.iicd or ,\'ity i, "uui (���!(; cTite w.is .���iiih.-'efpientky' i:!i��ini;. ed, to  Xovc-bcr  1,  ,'T,he  evening  of October ,'J1 aud tho festivities that  r.:e associated with it hits little to do na'tl: tho church day.  On the contrary, tho observances'of llallo've'en seem to  be a relic cf ijarjan times,  Long  ago  it -.van recorded .vs tho lirije v;hen diiper- natiiraJ fnflttcnsea prevail'  which  set apart tlio ni'chfc for a. universal  v.*a]k-- iug abroad of ppiritj.  in time it came to be held  as aiiocciiEion  for  sports, practical jokes ant; general meririent, such as nut cracking and hobbling for ���apples,   '���  - P. F. JOHMSlO'If *&**$ b :^fe��" ^^mMllkl 'Jnuliiato of Canadian  (Jpl^- 1WJ-H1 ��� MiCJW^Bir*"*g��CW wnwiTW-jafrzyB^ ^ii^ffife: EkK.'klHarvrv  &  SSc Garter. ! . !  jjarnsteri1, Solicitors, Xotariea, Lvltc. Oranorock,  ��  -, B. 0. mot-'on^ attjgm'gtuii^'jijt^ji'-- mBmnMiprjcaj ������rai;. al u '���*�����. WfilflP-'/i'r'niTP L' -'JLitJfc^hbuLyj [} 'j  -i '/j/ '-2  JJ W 1J V^/, ^ r^ There at least tv,*o classes of literature v/hich should be in th.e home of every man who lives iii the country thc loci:J paper find a really ��,001] agricultural journal, one which in the iiill- eat way meets the reqiremento of the country in which it  is  printed.  The A ^J^I A '^vr'vl?:' p -i NELSON,  '  - , . a^iLrjsa *i*z w; '-see: Wholesale Wine ^. ^and��Sp^rit_Me"r: ^ fofeant  " " Agent for Calgary Brewing Coks 1 b. oj Beer; Ale and Porter. ew and well Itonisiieu, tv,J .._ - Supplied with the Best tff affords. The Bar is Filled wi? "���.nds of Liquoro and Cigars' I ���*���** l�� *^ M��^*g^*Mt WWW C W. 3?. GUED, UAunisrEi:, cor-icirozt, etc CEIAXBROOK. ,13. C St.  -Joseph's  Convent. KELSON, E. C." hoarding and Day School  conduct- v���P* .\<r���f wn; ;,���, w  a , .    od hy tlie Siste-3 of St. Joseph, ^eloon *or-\\ebtl��armor,% Winnipeg,, claims B.  G.   Commercial  "and ' business to be the best agricultural  papsr  for courses, a specialty,  Excellence and as to be worthy cf the attention of all j Sisters' methods of teaching. Term* 'our readers, ��tc Gubscripticn effer is j commence January, April and Sept. *n very'libbrai one.  Look it un.    '   j ^upils^arG^dinittud dnriua term. T. Label & Co.'s Hay and (3rain. DBS, KING c%: MILES, X>3SS2Sr^?XS'3?SB . Will bo in Moyie lith cf each montl* Cranbrook, B,'C. HEADQUARTERS FOR COMMERCIAL AND MINING.MEK f, ���    "~~��� ���muukjiii hw ���i.ij.uji.j.iaapaKn G-eorge H. Thompson, Bakkiexkk, SoLrciTOE, Notary Tvblzc, &'c. CpA-NBROOK,   British CoLUifBiA. iLakco you feci light and I  ;;ay. and putj r.e\7 lifo into i  yu. '   ' V^T��*^V "-X-, ^ ^jr/ifj ���  NOTICE TO CONTliACTOJlS.   j IF YOU HAVE A Higii'vav Beidou over Elk  Eivku LOT TO SELL, at MonnTSSEVi_B, C.   ''    I A HOUSE TO BENT, niSArxc Ti::n)Er.3, rio;>ia-i.* omiorsc-j "Ten- j MINING- STOCK TC SELL Or if you wish to invest in any of these consult aer for Mcrris-ccy Briritrc-," v ill lie received by ' ho r.nilersJsr.cd r.p to rona cf tha ftlj of Ont ktjei next, for tha erection .iE.1 completion of a ;roodc:* Indue scro'-s tho Illi* nin-r, kt the Ton-n of Z'lorrcsEOj*, EcFt Kootenr.v District B.C. Ira-i-ing-s, speeiilc-.tions ,-.**��� d couditions of rendering unj contract may bo ceen at the office Oi the P'-.blic V.'or,.--. Englner-r.; -.nds r.ci Y,'orl:s fj.3pr.irtn*.er,t, Victoria, 3. C; r.t, tl.o clfiro of fno t!Ci*6c;itr.or.i Acont, Crr.-ah-co].*, P, fl. r...f> r.t tlaj r.iV.30 oi f.:i* ClAof i^oastAcj'.o ct i'c-J^L', I'.. f, u;. ana artci'thJ liib icitiitt, llrxh proj-c-al mwi be acGocipalcd by r.n Ri'' aaptod bank cliequj 01. coiuficntuof rti*prj-:i' &.} a chartered banl: of Cane da, made r-avabie to the tinder-jigncJ, in the dum of two 'hundred (?200)do31ai**:, which nhall bo forfeited if the? party tendering dui-iino 10 cuter into contract when called nj.on to do mi. Tho rheano of un- FuecessfU tenderers v ill ha- reinnifd to ihfn.i upon tho csccuiiosi of tlie contract. The mic- oe-3ful ti-noere: uill be re-pn'rcd to- furni.-h jjonnds, hii:*<o!f nnd tuoKurciic^-, =at:sfac:tory io ' the Chief Cornj-iai-iuHi.r.'-iii ib.j mmu of "rv.o thoHs-iin.lf.Cf.'.oO'j) dollar-: each, l^.on ih<- m;. L-ulion of thc baud tl.,-, chco.ni! above in"..tJ0i'-ai will be ictiur.i.il to tbe CMilrnti'ir 'luildiT'. i.i'.l nut b" (<-,!>-],laml r.:ilc - *i-���i.l ��� out on "if fo-ny Mit..,]i^,| ,,-.,- ,..,,,-,1 Vi*.j, ,. a net 11 ill ���.���c:i v me a: tin- t������!]'!'������' r ' Ih.'loH.' 1 .,r,... : ;. .,,���,, ,, ,, .1(U, ,V|lu;, ,,. . Liipty;, v: ��� ",���'!:)-:, Uepuiy ror.-. .!MJIie. of i-iii'i-,.. ;v., ' J-finO-* Jin.] War: - ij, pprtiiii'ii- \ lclonji. ]'. c., l.-ii, .;. ,,1, >. ��� ,, 1 ���ii    .  ;- c^&Eauu&JT , Foreign r.nd Domestic Wines, Liquors and Cigars. CRANBRO0E. BUY YOUE ' FARRELL ^ SMYTH. wan jlim *%saNex.xmMMmrmmo** TAYLOR & DAVIS. CRAXEROOK. linoklayora and brick rncnui'aotur-i li ors.s They intend putting.a carload of brick in Moyie tor immediate use. Anyone requiring chimneys,can oom~ municate direct or leave orders at this office.  French ranges a specialty. 0." F. DESAULNIER, 1 t DEAL7.P,' IN m FROM A. B. Stewart & Co. AGEXTS FOR KOOTENA Y  STFAM'  LAUNDRY-. W4 3 t Barber Sfiop_^^ it. and Bath Booms, Tn STOXE Building. J. Crawford. ^BuUaJjJ luk PROMPT DELIVERY. ixeens' Ave.   MOYIE Si iii^ AV ALL  THE  TIME,' t!Y  US1NT, sun -���-6  . a,!*-')^.- ���'I'liK- 1 I>KSAU.r,SIEil.l}KOf?,  }'j.(jiis, Lur^f; ..sample room kin connection with house for commercial mon. Best of accommodations.'" ''".' y  Ilcadquorters  for' Commercial and Mining-Men. ,"Y. v, *-.���'��� 1' '���- ���-��� -.'  '3 (hit t'i'ii '.:; ! > ���itiai c ]iatji,,*:.* '. j-aI  dr.'.fl. and  b:Atk;J  lirj-.r '��� .al'.vav't* o,n .'hand; JOE NIEDERSTADT, I'rop. and BAKERY. Moais served to Order.  Bread ior Salo Twelve Loaves $1. E. T. KOWAKD, Prop. FOR  PIKE  TAILORING GO  TO MERCHANT  TAILOR Fine  Suiting.--,  Overconling Trousers,  Imported   Goods. JUST RECEIVED���A carload from tho distilleries o: Godderharii A W6rts, Joseph'Seagram, and Hiram y/alkcr "'& Sona.    ' ' -'  '��� ^yholeealo^Winea, Liquor3 and Cigars. CRANBROOK, B. O. j������. i���- ,s MOYIE, B. 0 W 9f 45   ffiflflP iyiiA Mkiy wyu-Ui Pfiplfe. ^: -^y>/A A/  ���/ /A'�� *^-^A    ' / ?> "i#'*lW^ ; ' y /    / 'SEND YOUE ORDE��] ,"  "TO USi" For nil kinds of eheet metal ^sxi:h. �� . i, * ��� , * , cl ud i riff KOQFING,  FUKXiri incATiNG,  ulow:r riPTNO, STOCK JtlTS.rtc.  |f��,^ ".Ye alau handle a  full  lire f'i "Mc-.ff|jf3S is ��2 . ���> ��� i.n Clary'*) Famous Stovty best in thc tnarki-t. PATMOSE BfiQS, **^.L.^ S'l' LIS >w<-^;t-gva��^^:puBi^'ie3��jg^ CRANBROOK, B.C. o UAe must make room for new goods, nnd aro oflerin^ some snaps in Carpels,  Gorcart3  and  Furniture. A BIG CHANCE To Buy Cheap. Th ('n ii brO'oU, (V U NEK A L  UI R ECTORS.) Ci'lwUSiTAV. W.iflt^ PBBST; PHOTO 00. CKA;fmi00K and MbyjK-. M.Jo NUGENT, Prop. Comfortable Room a and'Good  Board ��� at Reasonable Prices. First Class  Accommodations yior miners, MIDNIGHT SUPPER fAFJlVkM MOYIE, British O Seattle, Tacoma y  AND'ALl, ��� . Pacific Coast Points St,  Paul, ��� Chicago  'New  York CCPYRiGHTS &.C. fm-one f-riiUnR a Bkr.lfri nn,! clrsrript.lfm niny r-y.'.i-i-A.y usi-url-.tiw Onr <M>i;:ion fr.-;a ivtioMio*- nil i/iv.'.|,i;iui im pi-oh.-iMy.|i:il,i'iit.i!,U!. Cijuirrnniinji. |, la: .':��� ���uniillyciiiiU-Jentjiil. .1 liuidbaok (,n Patt'.uta, ' 1'ial li,-..-. Oliliist jiL'Oiicy far ."i-fui-i,;,. p;i!��"ii,u. j-'.'.li.-rir'ii t.-illnn  thro-'Jurj y,ir.u\ A-ACo. .Lcei'/e Si'','!'inl n.itke, *,vifliout clrtri'ij,.in tiio .-,.'f.5j-'Vtti!4iib!Jf;. .y iiiASitij L:^QSvj> .���A -i:iri.-i.-t?<tnr;Ty illiiaf.ri-tfir! va'aiilr. Lni-'-CKt fir- iii:,-i:i,.,: ul j.ii.ir KoimitUlir jniif,.,!). 'r.-.rniK, !|:..-l n ."'ay i-air n.f.ritliM, *1.  b'j iiLy.il] Tii'-v.-ilfulcr.i. l8li?��S&Co.3e,Srtt5i?'8ew'YflrJf Jli.-��,jit;l- Ollicu. liii 1'' fc't*��?SC��>1^(lc:j_ jj. c; ' A:iI)  A ALL  POINTS  EAST Palace and Tourist Sleepers,  Bullet, . Library:car,-; Modern Day coaches Dining  cars,   Meals a La Carte. Best Meals on Wheels Fast  Overland f| TRAINS DAILY �� Special Excursion Ratea to World's Eair, St3 Louis voun CIJOJCK OK HOVTF.. For Tickot.y  Rutcii,' Folders  and Full information, call on  or  address any Great Northern. Agent or write S. (}. .YKRKES.   H, BRANDT, O.W.P.A. C.J''. AT. A. Scaitle,   ; 701 \V. Kivursid Avh Wash   ������ tip'okaue, . VV'i FOR SALE. British Columbia. t xGe -&OY (pale. Apply to ,  ��� JT..H HAWKE, ���'.'..   V. BURNS <fc CO.'S SHOP! ���"   ���Tnnrii' iiw-wi ii in ra m ~a ~-s ;& i;-: h�� ix si ra sa ssipss ga ^ m @ ^ ���AVI.rOl.KSAJ.K'AMI) JiETAIL ,k MEAT   MERCHANTS Fresh" and Cured Meats, Fresh Fish, Game ami Poultry.'��� Wo . ., supply  only  tlie  best.   Your trade solicited. In ���. all  the  Principal Cities and.  Towns]' in British Columbia. CRANBROOK, B ��� C. j IlKAUQUART,..,,   KOIi EAST 'KdOTJSNA.Y. .... .'o:.fi"-zr Uo. ."---it i�� -;i: jiiireiy, Wft.'ilcrn C-ili.-i'linii AjfriwjUufiil. p.-tiit.'** for Wedtn, _. fr.' , '  C'liniiiia;, |-'aniifcrs aii'I .'Uoakiacn.    ���   A     '''-.'������...'������  a ja L"��  , i'o'fiJi..-' No, l>-li  ia iaii.v<a  ��'.���!.! '(>iiiiio.l, vAll  lalncil, A-rrAl  iljiitilratui,  rcliiti'1'.  . ^ JJS' i.ic>(,',i.-..-..S!'vi.- aia! fyii L-jaK. "    ': .' '��� M i��a J'qi��!<;���;��� Mo. ft-(u l.-ri.-i-o ..ii: -lii<",l.v .'.-a.h iii.wiiv..'ui(.-p��� -atil |h-.': 'i��iHr'ii: k. ^'-"'mI'I'V . tyo v              (li-,,').r,!ii.airi! ;it iavaiia!u;ii a! si'il,si-i-;i')(.ioii. linlrs-i 'rcticu-i-ii.      .     ��� ffl gg ' ' I':>3nU-j* Nw.'<S-Tlvij  N',r.-\Vi.-sl  l-'armur" &llic c,aiyArJKI-,c;,jtIU;ir i'H.iHT '(ir!>!<>''.!  "!  . f�� ' '  ',         '  Crmnili', ww-it of l,Mk(:'Sui'i<j:-i"r,   ' ^      ���-'"      ,.' 'k,,','.     ' f�� ^ Polnff.-r No. 5-Tl lui.s iiiwi- iiuiil iij pilv.-ui,-'.- miin.c��'i1iL-ra in ,:*l,iiJilalj,t kii,I ill1-' rl-'W.' ��� \) i    ' '.    Iha-.i sill ("thfr'fii'i-iii ]j;i'jii.-rK in,mi.iiKiir. '���'��� ��� -a. !' 1W- . Pointer N<>.(A-!ls .-ujari'sti-.m.^ -iii'l i'll'itjualuu           *         ''" 6��i . ���'    .             ;itib.Ht-riIj-ar. Pointer i'.'o. 7���."-lorally U is ;il,ovq .rvjiroHcli, It ri.- vor-iij jiiiiiiy '!f)!|?"'ii ty ?!"'''  !�� !n..luai,,,yliu HKijaiil'ii'r.nU|>u..inl .\i,j"iS Nuiiilt-.i ,,i..l ihe l.-il.-iiac u li^..^ irirj: ADDUKSa lill���:l..l���l Ihe kll.-illiiMi Hi".-  ilr.f- ���,���.���" , Alini-I-t-tl .. g,' ������� j.,rA:uVV:k;:'C^"^;,^^Vi'''^;^r'^fS  .T.he NOR'-wEsy farimer, Limi������.  *" p  ' A S,-a..p:;t',i.)AEA1a��.a'..-,ii;.a,irkV.KV, ,  r. O. nox isiOi'WIJVNipEO, MAN. j�� ' ' ira Itt? ��b t@ m ^ j% j^ es5.^ mm m m mm m-m m^M.m m ?-���?m?*e!l,mBS!,'!:*:^ ���"������ i-i/miut-u���mjwf wpwnwrr-wwa ^������*-w*^!^3 HATS.   STETSON   HATS. V/g carry tlio host range of hats in town,  Seo our  union mado "Piiinic ov this Wkst." Thoy're beauties, �� THE  MEN'S  FURNISHERS. k# L��Wfc*1

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xmoyie.1-0183874/manifest

Comment

Related Items