BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Daily Building Record Mar 8, 1913

Item Metadata

Download

Media
xdbr-1.0178154.pdf
Metadata
JSON: xdbr-1.0178154.json
JSON-LD: xdbr-1.0178154-ld.json
RDF/XML (Pretty): xdbr-1.0178154-rdf.xml
RDF/JSON: xdbr-1.0178154-rdf.json
Turtle: xdbr-1.0178154-turtle.txt
N-Triples: xdbr-1.0178154-rdf-ntriples.txt
Original Record: xdbr-1.0178154-source.json
Full Text
xdbr-1.0178154-fulltext.txt
Citation
xdbr-1.0178154.ris

Full Text

 Blllltll^^ E^^SS ���������amggaffiMMB^^ *M,,iita������,;Hb_feT.>B^^ ���������;i-';^:-r JMMMrW^ Wyiy Record'iPuMsW^ 'Jf;; '''���������'������������������C.'"-"'1'. L ';' ���������'������������������-���������"���������-'���������'-������������������'���������' '|.V|lVi'|'v7"^|jlj'1'^f'rtVV'' ^"n ���������-���������^^���������^"c^^^,���������V;,'^^:^:^^^^^^vy^^^'^'-:'f~���������^���������-,^;'.^���������: V?r&-.y-:>-.fr:;--,-'-;A>^ '." ;f-.>'Tvf-:' ���������,���������������������������' "b'7?-i ���������'*:'���������'!'.' i'.vi^.-'.-V'^r-; iflfjjifeHQ^ ' -f.ir:r5;KSB^^^i^S^5^>sHr,;5L: v'-V-A-i*:'-"*'** ������'-;-'-.r-'r-.'"7<������*' :*LATE;fSHEET$f^^ ) SEYMOUR STREET yHamift oii -^Streets? 7717 7ZtibZV0AAzmz7ZyyAP^ ���������?i8nftEBm.Q������lNtTMSTr^^ lPSTf���������!F������J0ORII_6u 130|f^ific3i^(^ys^8]r44^ ������;pERTAimNGATO|AND^ITH^CW^Sil^'l,,,,, - K ,v,.,, ::...,.:, yy B::G;y^n^ lr7|yEstito|^ I TROY ROOFING CO i^Taiy and '^a^ei���������IlCi6ifing^| :/:''S;ry^rl;WateryPr^6fihjay^yr;)ryyr; y-;'y;S;y?-.RbdfvRe|������|ringr't-yiHy7r rr;..-v-::AlJrWbrk7Guaranteea,!vr-yr7r :-7.:.r; Phone Seymourx 7417i ?';,'y^y: r/v -814yMetrqpqliteirimcl^yy ' RISCOAND SAMSONBRAND RUBBERY ROOFING AND ATLAS INSU- YyYbyZAimAAiWzBM'm^ ,WE_HAVE_ JUST RECEIVED A LASOE STOCK, KANUFACTUBES OF HIGH GEADE MATEEIA1 *  EXPBESSliV FOBiVB.  , GET SAMFHES AND PBICES FBOBX US ON YOUB BEQUIBEMEHTS. 1>- Wn������ I. BTTIlDINfr; PBBmT8 AMOftNTH^ Slumber. Description. r^'COBt. 44S9-ry2^stpyfi*ryres^.S^ 4493^2;VstoWr*res^ (fj 410 7-���������2 ;-j sto ���������;- fr;,.res7.iP.yyi. '..i.^i:i:j:ii'if8,00p. I .:'-*ffi. Street; Aadrea8.rr;y^gir;rj^K=:iliQtr and Block, .1964vl2tli^ y32.42&3ni^ ri.9 4 5 ;:a'2 tKJra ve" ^ZAAZiAiZ^iZAlisZrSfi'ti: Subdivision. 7 Architect. 264arr-:i- 'sioZAA 526^:*:: ;yyr 7::'.;r: :������.������;���������,;. ^"���������'������������������^PvV. ;1?77- y������yj^;'-'-j'y,f/v -777-1 y-~S :;:y!y^..rf-;r -...;���������.'*>* ,���������'-.;;- '������?���������������;:;��������� 'Kaizy&i 777*". "YV~7 iy7r7-i7Ziii-77s7:.pyyc6iiiir. :.yyyY..7y7pyA:yyyy'r6yirier ZZZilZliAi.AyAZl^AlWYMaMy: 77r-7'AAY:^^:T0'r7>7z7'' Contractor. Address, rWrrrH.7>Fl-6str owher.: ;iyy..i.; - Owner V~- _.......������������������.....................^..,.......  .v,..._..���������^_^. -*;c .?i''r *!;V\- ->'. >b'iV- ���������'���������'���������Z'*,. -������';!���������'A^;.'. ^:.'' 'VaA- -v- i-f' ���������i''"-i>".-.-'- "v'V ."_!'.-'. 'i'vr^ ���������;���������/" -��������� z .-���������*- *;-*t*-*- *.'���������' v-i,-V-- '-';.f r--'~ T -1' V- ';;** ���������n.-'i- i'-i..- .- :..(��������� -"������������������i.-'A- ..���������" v���������V->- .'j .-!),. ���������  ':-* . -��������� 1 -���������... 1; -( i^ -.pZZ #SS^ ������# ���������v'A> & 4Mib77^ 'vy-Uv-C-,^: ".&." ;Ai: ^1- 7,& ���������izk'fy.S' :;^ ������'?������ ^���������iA;-lf, v������#f������\;. '& ���������'Ai\Y Owner. y-ipy tv'-t. Address. 'Gyi'D^rostt:^ John������ii^ ;E.r;^:i^::&i^^ i;' :!^r!:;.^i,jTrsy-:j^r^,:^,^;,i;;^r; 77i7;iymY7A7Y7. . ZkZiAYZyAA'ZiiZYA W7iZ7Z7yi777iZm 7Z7Z7Yii7pZY777' IAZZyAA'AZaMYY-Z y^y77770l7:7777i r7Z7t7Z7Z77iM7. iYZ7Z7i*0Z777������7g 7Z7r77i77YZi7A 7'WA77Z7YY7'7S7-7:7YMZSii7ZA7Z77i. PftESSED yY?*7i Seyiaonrr8������M 717^7:77^^7: .,--f���������-.,t*i-.r:;..t.Vj|iij ALLyKlNpS0 |6EiGLJ(.88|? 'ZylAA'AAAiibAil '-' 'm������:������ -sy'i''M*7,Al:?l'Zr:.^^mz'-'*:m:i':'iic^^w"ry; :?;.--?���������< Western Plate Glass P00y^mi^7^mi7i ~ 'AaAYi00k i..p.-.y.(yX!t7'77'7'7":! LARGE STOCK ALWAYS O^BIAhSD ��������� -ryg-piiiii. WMOOlfiiASS m i!08 yyy^yyy'syiry^'usEriB^ siiilliiiiiiiPiSii .rirrft';7-?ri@.^i;irv,"S^i;,;.v,;r:'V^:;-i^r(,r^ ' sTOEEii/yy yyy fji".*^*^'^ p1^1 ^c^^^^^^snppuie-'ife ' 'sllpp. !::-rK-^":^������>;iyyr^sjHe'tot-*^ ;r5yf;;|^merVBea-li7Tool^������in^ aynnoOuyerVj; B. < C,:��������� rCOaflPIETE i APABTiraOT^|yv^y|i^'( ;;^%^E|^i^s>|iiK ^>'v'A^fi;t&G������^ rhldg;f:has',''cQmpleted;r^ ?figu res.y f rom l;;, sel^tedgcOTti^ctqrsy^qhly ;foivit!ie^erectionr.rof;]^r^r;-^'^ ���������at)(iymili;fc6n'stHictioh r^ -in 01; i-.yiie ai-yHeim'elce'n *;"i?TheHhldg:J:will?'contains40i-suitesso*Ss2 sP^yyiippivpr-v^AP-Ai^i^iYriy^ff^isii^ ;and;i;S;-rooirif,iapint3B.rwithi.}disappearln's ^^.1.r'.-;vt->;fr:r.-7)i. 7J.:���������,.:��������� .r-v"^"^;-;-^*.--iTi*ir4--*-'^i.-r^-.^'.:-A^*r- ^;^.^-.:^-v:c<:'^'r^^" ;bMs; andr iritercoitimunrcating.ytel^ephbheaj ; VANCOUVER BUILDINO". PEBMITS 'ftoi^j-Fei^tB/^^ .^^i]^^^;'fbTOd'^ae^it^srrheB^^ Branch factory at 1618 Third jAvenueyWest; Fairview.;Vancouver, ,B.*C. (r|:y|:'r^77&^y|^ !i'::i3i^Richard3^St:;'ffyjyEYf;E';SI^ ���������ypyii J^EVERjB^SIISH Manufacturers, of all' kinds of Interior sanded'finish and lambeif and -mould- '.,-;pm\:.,y,.p.:ifp-i-'::::7TiS7~p,'iixig Yi77bl77:7777y7ZbiB^A^bWO^ ::;Sey.:;.41l:: ,, Estimates, furnished from plansandspecificatlohs, riv'er^ 311 \North West Trust Bldsr..��������� o:a .BeiiyMarr; ^cstera Steam feOillPla Sy;:,;-1010:'..^BnNIO������:'y;BJlBG;y';77yiy?}:Sey.y7676y'y,;^ MACHINB SHOP IN BASEMENT, OF 109 POWEIil ST. r7^y^ra^eyfn^ee������V-*y7rr:7y-7"p^ :ii yan^tiy^lVla^ by UNDER ^UR JnEVVMANAGEMENT PROM IS' ALWAYS '-    ASSURED.7 THEREFORE LET USiHAVEyYOiUR ENQUIRIES ;--.;.: ;y:rr:ryyy;y.-'r;:.:yyrA^ "rr:.y'rl^,77������:pH0NE^EYM0UR-1518.r:>r7-7:.r:8# f'carvedr;rrbrJ:the;:^cat^ed3_storie^ r,yr-:s;p.z!iy.PiSppJ.'ypAp;p^'������,^ ^figured iririterra"cottasinstead:-.->":Sr'*^:^1-,?;' '-:-,>. '7l.'-rr,ir--..r-.^fv ^.,ir-....',.f-,-..^S-r.:.^-'rf.'7r-i.'s.,--;,-.v-'T..iA-i--,--(.iA^-.-,;r;(('...-l.:i piAllr!haicohlesL6fypi*nament^^ iWiridoyvs^onyiigli^^^ 'andy,wire?;glass;'* .qujprii^ rbuffetfea^ ;^-^err7,'e4i':'^!:t*l^-^iid'r| gravel yrj-boiiyilr: rparifelingythrbugljout; i.^'cbmpbsition^i-fpr 7Bathyfloors'rahd;yspecial;c'ventilatf6ft ;ali:.;suitesy;-y -''7:77-[yry;yr'r; 'YyifylZi'-ZZY: yyT.liere,; .wlllvbe.^ in).tli'e iba'sernehtfand'firep^ pla^f.T.wiir.:be;,us^ 'ga'rageyari'd'/ tlie;.lieatlngrchaiTibxei-;;of^the w^s^aix^co^A3^7Zbl.AAZ7y:ybZ' AZyib^YZy-AZyiZoBTs edmonton, job^ ;5v,TherjWorswickh'eo.^ pfyf^lcforlaijias' fbeen^suc/ce'Ssful'iny^ecuring/th^ jSaslil&fDooipCoijiUill 0Z$$aig2t^ *���������' "'  ':  ��������� '    - - '"'  - .���������:I . r..^.- A,.vv. ,., r ^yp7���������,, PlATEfittSSi Thorne Metal Store Front Mi ���������';' '������#g|#Beviiiiajrj m^BOvirixiiiMM^ .^fei.'^l'.'gs'W^^ 0PM } BRITISH COtUMBJA ���������fifi^HAimwooii^^bo^co;i# a^r*Fibb������%iwew'I'������������a^BeBigiwiM'������r Sey. 6853���������Bay.l39B. 557 OranvUle m -rr;-'rrf-rri'r\,.T;.- ffte -x,i:.s;;*^BBM^?Tpl|M 0S^^3S^rS|po||ag|^^^^^^p^ ';4������3^|j^||^JJ6pO?y^3lSs;^ SArcht; -^ys^'Sy^ylpr/yBcwer-^biclgy liasycpmpletediplaris >andr"lsy'taWriijyt^rij.' dersyrrfprrthe '^ereetiorf:-|pfv, the* first'unit of;ra '-��������� fertilizlhgr^iantyfor i the-Scbttish-r lAmericanVpiiy&jFertili^n^^iitdy^E ;br^bldg^^n^rthe^k^^rAiye^y^j7;;y -.!?: The'7work "fprywhicliytenders77are.\in-.; ^vitedy'includejtrj'the!' construetipnyof^ya; wharfy96xll2yft.',yay^ lng^hicIg���������.,' * 7px72p;managrersV'..hbiisej4..^hiy Guthrie :&  7,7,.,.,7*97979 j 103' Winch Buildingy y v ���������:    Phohef Seymour 187-- 5929 ] AYYZApYZAZAAy .."EMRIRE^PLASTEhyyyAyyy^-r7^:AiZ  lYy, 7] 7^ALiFORNlA:^:Gp,LD : by itipaflffl^^ ��������� il rr'Jryr^REiNpoRCING'an^ST STEELyYARD^COR.&RAYMURfAVE.NUE ^NDZCORDOVAST. E. ������������������'���������;. .r'^v-;7r';.;yLime/-!,l;ire:vBrick^rTin-:'B]ate;'Ri^ ;ing-con tract .at.^ Bdmoiiton;; worth r.about 7?3.00,o6o,������:.;,as. the;:rrj-ai-dage.;|arnbunts;'.tp: pyer': 100,000 :sciuare-:'yards.':,- There .war?. ;a7 hard; s tru ggle r after.7-i t) oil - the ^par t pf 'payings firjns;?ri--TheV:cbntrac.t7:.-ls^'';tbybe completed^this year.*;;'ylis":������������������ YI''y.ifAi;}.I'l r.ry,T.h]ere!Ayere7 eleven.{��������� firms: ;\tendering,- amongj tliem.r'being rthe; Canadian Min'-. ei-al- Rubber r Co.'and Tltwp firm? alre'a'dy at\wbrk:'in.'EdIn'ontori^'.^Mostybf.'tHeVothT .CDS^hldding^r.epresented|yAnierIcan^ terests.--';:-r-.-";'rr^r- ��������� y'iyip;7 y::7yp9yAl: ployees.'-\ .barters andr-storesry-; ���������-BT, Palm Vacuum Cleaner Company's SYST EM^OI^Tiif I0NARY! PLANTS^ yy r^yrm'jOranyille-rSt;;' pfAtyl^'"- ^oneiBiiy^wibi'li^:yyAii777fA^l7Z, . ' l--y:7!yiyYyy^couver,':yBi,CZ- . 7 yY^is^i^geniiYAAYAZZAZi ':'���������':''-}'.'' .tTHE.-DUNTLEY STORE'ylyy-'y - .i^������MMEfcTA������; 1'.������r6N]7?-: :WIREyA^^RO^M;;^0Rg Higliiarid7.i3_y;y;yr: '.:153b ^eiiahios-rS't: WASHED and SCREENED SAND and GRAVEL .  f'; :;,'���������;: r'-''7.':. ,77 ������������������?r' . '.   .' '-���������";��������� -:' ''':'N ���������'"*"'' ;'.���������������������������" ���������j.   ': ���������"y y Officer ondrSunierorFbot-rbf. Eaymur:Aye.7' Air. 'Z'siZyi y: 1 ���������Pliciie ^Hijfhliindyiisi\'ip-i ZAlZiyZZAZZiA.7i.y:ytlXext' to.,Snffn.rr Beflnery)y NATIONAI, DBUaf BXJJG7iyllAy ".'lyyZZyy-lyy-.TENDEBS."ABE CI.OSED '��������� r,Ten ders. closed; j'es terd ay ��������� a t th e . office^ bf:iHi IsZ Griffith,- arch .; Dominion Trust bldg, for.erecting the.6"sto reinf cone:" offices .and storage r bldg, for .the NationalVDrug, &,.Chemical' Co., but up to a late hourr'no contract .had-:,been a^yarded.'7 Bldg "to cost about"$ 150,000. '.'���������Gerferal/' contract .''.'tenders 'also7 close today "at tiie office .of ArclU. Thos. Hooper, .\\*lnch' bldg., for .the; Kitsilno; Methodist-'.church ; bldg at 2nd ;7and Larch, 'which Is^ expected "to cost .about' $130,000. y Tiie; wharf-;,will������;be7 Pf>Tegular r heavy wharfrcon'stfuctipn',.'-using';^hemlock piles ;up.'"tb;-65'-;ftV'Th.e:;ot.h^ ���������ofj'frame,7probably; hot; aii*yheating-,'fori the ...employees i quarters., and ythey.man-'. agers -house:''v;The'j7Stbr.es,' and ithe'Teiny :plbyees ^quarters .-will 'be ��������� 2;.'sto: bldgs, rfr: Later ^priKtwo:-:other .central, fi-lbldgs will be'ere'ete'd arid'the'Completed7pla.h't A\4lI,cost r $125,000.with machinery, -(.y;. iinn[TES';PBOPOSAliSrrFOB.7''':..r 77-Z :777A"77Z.b:WAi!TEB :&UTTXTYbl&STJZX A, Sealed tenders will'be received by-the; ttKM ;!. ������������������fc'-!'.*'! '*?jjK!i'.-"r '������| Sidney Watei-' and'Power Company, LtTiy* up. .to- and', including the.:ri������thr'day r of 'March, 1913/..for'.'-'the installation 7of ; a wate.r supply for the Town of Sidney,; including'the:supplying arid .erecting of two 100,000 gallon,redwood water tanks and"''foundations, excavating and 'backfilling ditches,"/supplying and laying wire-wound7 wood water- pipes, .'fittings, etc.;-,';.-'.-'...." ;".' v.. ':''���������'.'���������  r "���������;���������'  -;i;r -y Plans, quantities and dascriptions can be seen- by applying at>ther ofllce of ��������� the Western Dominion Lands, .624 Fort St., Victoria,.B.C. "-,    ���������''��������������������������� ��������� ���������'.."'''.y'-yiyiy'-yZY'Yy yS:f;yygy|H-M^6^^ yy7i770.Zy7y7lA^ .y;y;'7<������Al^ ystbek iCarried.rih'a'Large ;Rahgeo '17A-'"'-""'��������� '-7' r'7':>'Inr-je^rTy'Sj-rgSariid ^10"foot'r'lengthsy';;;A yr:'-'7'r;r"y.-:-;;,.-vyy:"^; !������ ^^^-7^:-:r;,7r,:;.;--.^^846i-BI!ACHiA,ra^V7;-r.r. .'Phone Sey. 7915 Vancouver, r-By O.7 yKOEMRING CONCRETE  MBXERS ARE THErBEST.  ASK THE OPlNIOriT OF THEAAyAyyy.v 06O Satisfied Users In'Vancouver1? 7    .PRIGES; ON'APPLICATION'. '-.'���������:.-��������� 7".7;A7 lyy'Yi z7' .CAINADA:FOUNDRYC0.l-TID.^PS; 1065 Pender St. 7r 7.7 y7i:7l7Z7yZ'7:y:i 1 Phone': Seymour'r.571t; -WANTSi'ltta.CADAMIZINO.';;:.;;yr.ryv, ;;..,, ';'"; 'AA" -!y.',:>ij4Si) '"OBADiNa 'irioTiBES 'Muhlcipalr.Clerk^-Heighwa.y,'. of Point Grey;, will receive - lenders.- until 5 ' pim.',; Marchy'1.7,}fbi*.;macadamizing)Tuppe^^^ ^frpnixifiitii^.tQ ;18tiir, a-\'es,'7rarid:.K17tii ave ffrom Tupper r"s.t to Bridge st;r also grading Hudson" sit frpm'.i?ark, road toShnn-. nohyrpad,'lr;piansi aiidrspecif: fi'bm municipal engineer;:.-'7,'r^::;.7.; ', 7-.-  ;;, 'wants .ipiouBEis.rbii;:.:, ;'.:.".':��������� "v '.'���������:, A-iZb. A:   7, -iravrr.'FEBBS-.'; steameb; 7 T.: F.r, Merricl .; secretary .'of the AVest yancouver ^erry Co.,' will receive tenders until noon, March ,14,' foi- constructing a; passenger vessel 80 ,ft. long Miy .1.5 ft, 'G in beam;-' fltted/Witli .0110 So- h.v. Atla'3 marine, engine,:;.'"'.'..'��������� r'-'.' ' ,:*'Plans, and.speclf from Morris Bullto- AWABBED CONTBACT Up "-..- ; "*i'i'y-  MA.TEBIAIiS  BEQTJIBED '������������������ The B., C. Granitoid & Contr. Co. Ltd.', .Exchange bldg, have , been-,' awarded a con tract for erecting a 2 sto 06x132. reinforced .cone garage bldg at 1233 Georgia, st ifor IiA/'Bower; to cost'1 about $i2,pOr0.y;':-yr7.y''--: Y.y y'iybyZZy. 'lY.yZ'A. ..The company will receive tenders for plastering, mill' work, .sheet m^tiil roof-7 'ing.-;' Y'".i7b:YY',l Z'Zl' ii-' /���������;".'-',"��������� A-..7I7 7 Bldg is' to be occupied by the Dominion rSIotbr Car Co. :tr*rom plans by 'archts XVs U. Dodd r&'-Co.,-' 924.'Hastings W. ;'  ' WANT' TENDEBSri'FORv-7'..'" i liATH AND'PtASTEB ,'.  ., ;' -.,-������������������ t   ��������� ���������-���������;r.Tarp ���������.'& Son, ''general rcontrs., ,- 9S3 Howe st, ��������� will receive tenders for 13,- 000 yards of me.tal lath and ,about: 100 tons': of .'fibre .plaster.- "���������' ���������. ���������'. y Material'is required-In'remodeling the "present 3 sto brk bldg at Pender anil ley; (feiHalliday,. North West Trust blclg. 'Richards sts ;into-a 6 stb.bldg. '7 rryrr'. ;y;-'';7ryr7.;DEAI'4:BS;.IN.-  y'iY. Yi. ly'-yAPY y'9  Y. TSIt  I V  CRUSHED ROCK, SAND AND GRAVEL y y,-V.j?^:yi.;7':,r.;.y'AII'kSrids;of;Buildiri :Thbne*: 16,.AylG-yy':7ip97.Z97Zi7Yilli.Y.r.-.Y-y YA'Z Z VewWe������tmin������ter, B. C. Electric Hoists^ Gasoline Hoists And Elevators In All Sizes 365 Water Street Phone Sey. 3237 :! ' r *VS I 77 HA '-'V4 m >S-ft 1 'w'v- 1,^13 Ml. - * 7TSi1'J J������i. BOOTH VANCOTTVEB PEBMITS ->. ��������� 345A���������J M. Fox, 1 sto fr res, lot 51, t>L 718, owner, $700. 346A���������Robt Green, Collingwood E, fr a"ddn to res^, lot 13, blk 6, DL 49, J Oliver, Collingwood, contr, $300. 347A���������Harry Fray, Cedar Cottage, 1 eto fr res, lot 43, blk tf, DL 332, owner, $100. 348A���������Alex. Hugham, Collingwood E��������� tr addnUo res, lot 18, blk 3, DL 33S, ���������owner, $1500, fireplace    "^   ^ 349A-;-G Sylvester, Brltcola PO, laise Tes, lot 13,''blk_112, X>L 37, B S Walker, contr; $100. J  ~ ������������������ 350A���������Fied Massey, Janes road, raise , res, lot 3, blk 3, DL 394, owner, $300 ' v 351A���������A'*' Mason, 4839, Rose' st, 1 sto ' fr>res, lot 22, blk 6 of 4, DL, 391-2, own- ,'er, $1000.' t   -   - yf 354A���������-Wm 'C Smalll,' 449 Homei st, 1 sto*fr res, lots 1 and 2, 17 and 18, blk 8,- DL 391-2 J O tThomas/612 Hastings E,- contr, $3000, furnace and fireplace, i  '..    i    .i '   p 355A���������Wm  McKenney,  513 ;21st  ave E, 1 sto fr-res, lot 50, blk 20, DL 391-2, i.    * -    .. owner, $100    7  i- -. "   ,  ., 356A���������Jas H Hurry, 44* 17th- ave W, 1 sto fr res, lot 30, blk 11, DL 633, J G Kendall,. 4253 Quebec, contr, $2000, furnace and fireplace , i- 359A���������Frank Chasman, 1344 Seymour, 1 sto fr res, lot 9, blk 13, DL 733, own- -er, ,$700 | - r  s PACIFIC:LIMEv&a*-used>on'the'twb largest office*building8:?ln\i.fcJNbrthWestj;viz.:  ' VANCOUVER BLOCKr VANCOUVER/y B.C.^ solely on accfeunVvof-8UReri6r^qM enduring plaster and Increasing" protection .against:fire..: S^ labor.  Makes>:shbwswhlte>;wa^ 201  Carter-Cotton^Bldg.feiy^y^ Character.. ..EBtimated- Coot.liopation ^Owner "Architect y'C-TyiTJ .Plana Beady Ampt  bldgs  (detached):".;. tSin VICTOBIA BUILDING  <  . \ -<  r ���������. TENDERS ABE WANTED VICTORIA���������Fiom  plans  by  Aichts Fox & Berrlll, tendeis -will be recehed until March 15 for electing a 5 sto 40\ 120 brick addn' to the Dominion Hotel, ai-rVates and Blanchaid sts for Stephen Jones .   "^  ' '  ���������  '  " The addn will cost about $100,000 and. i " \ will contain* 50 * rtfoms   The sjoeclf m- , .elude vacuum cleaning, oil-burning heat- . ing plant, baths in all rooms '(several 7 showers) and thoroughly modern equip- 1 1 ' -, ' Y roent*^ ,  , /A s  , *  ������* ,1 ^- Contracts Awarded. ,.*u  - J. C M. Keith, archt, has awaided the ^ *��������� * ** ^-*t' contract for/the'S rm ies for Mr"wa\: ter Ford-to J Shenk , '' ^ f������ , * *"    AJr-   f j r L.  R  Hazeltine," archt,  has  let.- the $30,000 ������"rcontract  for1 Dr  T^. J "* Jorfes' store  and "apartment  bldg  to  Teed  S. ���������Cummlngs of 1010 Langley,st  The con- y    *"'.*    i  i it   *-  '  t- tract for   the  heating *and  plumbing? <  amounting-to $5000, has gone to Andrew ,  Sheret, Blanchard sCand Messrs" Haw *  *  * -i   ? ', kins & Hayw ard, ^Douglas st, will .handle the'wiring.    l   - > ,    ~  w '  *  - The bldg is ,. of reinforced concrete, ' trimmed V'th brick'in fiont, will ha\f t | ���������  ��������� j ' steel stairs enclosed in concrete walls and''will be , divided  into  14 "feepaiate ,  V It  n A -r  ' flats on the three storeys ,   '   _ v * ������������������   i ZETS  BESIDENCE  CONTBACT ���������' ,. H. Bryant, New bold has let the contiact for the residence of C ,E Tlforl at Shoal Bav to H S Mai tin, contr, cost approx  $10,000 *- ' WAWTS APMT. TENDEBS   - H* Bryant Newbold, archt, is calling i t for  tenders  on , a block  of stoi es  and 1 apartments oij Cook St ^ ��������� , , B.  C.  FEBMANENT  LOAN V workf"^ ilr"Stai r-this-week-on���������the--10 . sto office bldg for the B C Permanent Loan Co, "e\ca-,ations", being* alrealy completed. , , . > Hotel ..  . ...:7...^::^;$i;00r0,000 Depot bldg ::,;.;..;i:������.^$li000,000 Fertilizing plant A wharf..:'...'-::.:.$125,00.0 5 bto 40x120 brk hotel'addn::::i:..$100,000 4 sto 50*1.20 brk apmt.:.'.:....u'.:..^.i$60,000 Sisters of Good Shepherd7..^.^?:*-75,0.00 8 sto cone office _  .....:.-i;.;.:;::...:..$2oo,oeo 3-sto apt hse ���������^-^^���������il^SiivOOl*.; School-Club :nSili::i:i7ii7:li:.$70,00 0 Power plant i:.'iYl'.Pi:77696,000 Church\ bldg 7.;7lAp.:yA..7^ 30,000 6-sto whse bldff ..r^il.i7!iiiiP7736;000' 7 sto reinf cone hotel..;:r:..'.i-.r.::-.-..i$i00,000 6 sto. offices ir.7;^:..:;:..:^ia:.:.$60,0.00. 6 sto brk hotel _ -.::Niw<,Wesfrnlhster 3-sto brk stable :7.lil:ii7i:..7:ilSil;Pi:Pr^ 6 sto. reinf cone apmt.:i':s;r;'.i.;.:..l.������$62,00p,. 5 stdbrk and mill apmtr.";.i:r.i'iu:ii$5(>i0.0flt Office bldg . .i..:.:*::i.i::.:^:;$l00;0Q0^ 5 sto brk apmt l:PlAlP7'77i:A;fS0,000. 5 sto brk, mill and steel::c.V.;7:;.:.7:$l50-,.00.0.. 6 sto apmts . ^;l7P7iiZi:i7$1 !S;000, 3-apartment bldg (2 ^rk;fl:7rc'bhc.>.'.VV..*iV4^ Tool plant and wharf.::r.^l.;;...:Notr given: Women's Club  siriTT. 7:717150,000; Hippodrome . ... r-^.-.^r^.^BOOiOOp; Wharves., 7^.-.2:::;..'.iV$2,f;500,00l0. Steel Bridge .... 77777.77;|iS'l',80.0; 6-sto 'brk 66 ft. addn./^:������������ifi::V'';.\v.-:$76,0.o:o 6-sto brk &-mill apmK::������::..^.^'..$i-53i000 Theological College bldgs.:7::.::.:i$500.000 Church  bldg ' Hil&.77777$15i00<i Garage, 60x132 r:-v;j^:;i;i^r:K$20,000. YWCA  Home 7171777711: $150,0.o:o Hospital Wings ' iiTypyyAr:;$200,000; Wharf .  . .    ^r.:^.iS;SiHi$500,000 Parliament bldgs . .iZiriiTiiiirp$2,000,000; Concr.' theatre ;.':;;.-..';.^i::;:7~v$250,000' 10 sto ex-change bldg.^a:-:'i.,.7J.;:';::::':$260,000 10 "sto reinf cone " ;;.^2::i:.I^-.:$'200;000. .'.:$50,'000 Kitsilario......::....;.7:...n!)r.rJ.r.S.,L.vrMcAlp;in *-' ��������� Prince; Rupert7:t.:.:::;.:rGrand'Trunk;Pacific; Prince rRupert..:...'."'7.-..7Grand:;Trunk.:Pa:cific Skeena River���������^Scot-Amer.'vOili &; Fer.~;Cq iVictoria'>i:^.iiv^.:iii;i::r:.;;.:;DomlniohVHotel Seymour": near.:vHelmcken.'::.D.:SRobertsPn Point". Grey. Hote Depot    . ' Bridge  4-sto store & lofts. 10 sto .office bldg \ University bldgs .. 4 sto concr apmts 3-sto apmts . 5-sto hotel bldg.^.. 4-sto brk apmts $2;000,000, J::iS7^$li500,Q00- 777712:100,000 :iYiP7i7iii5;oooi j;r-���������.;;:���������i$350;000; ^;,i;K:;y������v,o.OOO:: ^s.V7:i:$'76';ooo- ;r;';r;r;;*7;65,000. ���������.r.i^.������;*t:!;6i>,000i r;SS.76jOOO:. ���������Hastings ;& iHornby.^:,....:.;..;::K A-rMorrls 'Kitsilano'i.J:s-i:.;.i:;::7i..:���������T.^H. jCalland Haro;.-;:.:.u:..::/..i:...;;.Churchrof'Holy;Rosary rKamibops '���������:yi..:i:irrsr;:s.y.:Pir si:".; ryri City: ,2hd'":and:*Larch::XiKitsilari'o.7rMethodlsts WatervSt.r;:^������i:^.:;V:^.::::������Ir^'.yMontg6niery: :i64yCord6vai.styEi:ii.;iPil;;.i&pyriiyii.yp7h 7Has,tings-:SfcJ%;y;.:J.y^:.������iMrsycypawspn /Piorie'erV:Lauridry:..^:C;Richards;'&i:Smytlie. 62i4:iUainZsti77i.:777il7:lAir:E7Suc^llng ���������a.004;Alberftst:.:S*;:r^:KS:77iEI.irS7'Rovyrling Homer'-.'&iGfed rgia7>s ts5:':;'.S:r.:.';i;.^E.';; Mahou: Robson^ ���������&': Vhxirlow 77i:iiP.i.ii;ll.iill77'77;iyiil Kamloops;:;.;:.^::.v:v::;sKamlbaps rrHOt'elrC.ps .rEighih. Av&r;7u7i:V7iiS27^^S..^^;pJuho :>;-������7 7f-777^>7f7;piypp.;li:77l7:irii7:i7i^rA^7yy^s iFaiseZcr&iiiiiibb^^ Thurlow;'St ^.���������i^Sv-^ft^iWomeh^sviClubar Water;rie*a'rvCarrallr>.!^.::*,-:::W;7HA;Malkin Hastihgs"&.' Jack'sbn^.^Mbrdeh9A: Thornton iPbinty^iGrwy77yyyyyyi.7yyyrA^ >10tIj7averW::S:.:7������S:76th:w"aveKMethodists Bute:&rrGeorgiatstS;;^.;:i::ii:Sir:::E;KHobsori: .Victbrtayi...^.^^.*l:^,S7K7!;JY:';r;W.yG-7?A.: !i:v:*:r;^:^::;;rr^aricpu ver t Geinferali Hospital; ;Ad3oining;;fiugarrrefihery'.'..-rft-.G6yernnient Winnipeg S^:;:^V:^i::;:-.i:;iMariitoba,K'G6bmt.i rRichards};St;i.i^feKl������OT^GiE*la:ngefj:'^^:Y;; Sevm*o'uK;ahd-R6bSbn.E;i:7r2BB.'������Ci;^ I?ehde^::St.l2:;:ii::.^i^^r77Greaitv-:NPi-thern' .2ridiNarVows.JBurrard;Br,'.dge A'TxinACoi; Pender,'{nr-r.Colunibia.l-Stbry'j^ HastingskftVAbbott^^^viSsA^uGrossiniih; ;Pdint<Greyii;_iS^#:";:;:.^rS-;^vviProyirice Wes t; End eyyis7:p7iP:P?7{:^7pLi.im^ 'Xbyi-Vancbuver.Sr'.y^^ ;Po w el 1 fan djHeaitley/st 7771 i i 'i::p: 7 'W. -:^:.- ���������AlbisrriiistV^~:^r.i:;;\.-:.::';';,;.V:-arMcNell^Brbsr S-sto steel A brk offlce^bldg^^yS;::85;000y200vsblk,iH^tirikS>E7v-. is  . Brk and stone churchVV^^VIv^StlOp.OPOvrrGart-MdrrPendeiVv 6 s,tP cone, apmts ir.r;H::.-C;:.':-:7':r$200.OOO * 8 sto brk and steel -::::^i:di:i^S$100,000: 10 sto xJepartmentr stbre-,bldg.',������$2;5O0,O00 14'sto offica^bldg .";:������:7:l::;;;S:^L:$7^6r000.r 1 sto brk apartment' bldg:Z.li:-^7pl.iSi:-':i.'.il Normal School , ' :^^*::.::.:'ir������$20.''l).000. 3 sto fr and br club';Sbldg/������-:k������2."$20;00'0. School .- V������S:ii������3������;Sr������rj6o;000: 3 residences :i.$10;'000'.Tto.rr$25:Q00r 3 sto mill constJ\irhse:S-iiv>i'^5:vrr;$25,P0,0- Church J .:::S:&ri.::i::5:7^$10Oj000: 8-sto leinf-conc officejbldg;;:i.,.'S;$l-75;0.00, Union Passenger Depot::^iS;i:&i$li000;p00 8 sto office bldg iSSSi'.'JS^^s'oo'.OOO, '7>i7SA777IPiypt2&100tt' Stone church 3--sto, 80\90,< apmt., ������-������to  office hldg  . ,6-sto cone add .. f 10-sto office bldg  ^ 6-sto brk- apmt 3-sto theatre 10-sto office bldg Theatre hldg 10 sto  office tbldg s Chiicb;;st:v::.^::i������7������^:&:a::::^^ Newr-WestniihJterrrDbiriinjori'iTrustiCo.'.::.; Jiimesohr&r'Duggah:.:.'.,.:7.?.ttenders^all -iii D;;:J.vMyersr: (Seattle) iirri7li7A lS.ii..H.Sbon F. M.;Ratteribury-(Victoria)777li.7iiS6bn ���������.'J.'Sir.tfX-r-Tayror.^^^ Fox r&!rBerrill'r....;:y.l.:v:.s::iV.-..takings tender^" G.<P.'Bbwie.;:-..'i7:..:v.;..V:.-.v;:7:;.;.taki'ng:teri'ders Wallington- & - Wheatley^i.Teiijriers 'Closed Thbs.ir-Ho6pert'iv������----"������^.-..-.Tenders;7clo'sed JWi": Fp Gardiner; i::;:.^::iiiljXTendersr:;cl6sed' J.:'J.:Dbririell^:.ii...:'i.*.'.t.a.^ ,Dutcher-MaxwellS.lUi.:.Several^.con'trs.vlet Thos:yHopper:i-.'..-.i^.'.v.'::7;V^ : H.;B.- Watson y:i'7i'.i:i.iiii77i.7:.7:~i.&iilXow; :Otfb.iM6berg:vi::i:;i^;7.:C:;vi:.:;^^uS^elayie :j.^Dawsonri;.rS;J:^i:i.^^:^i^:7:lr^:i::;^Nowi '^ardiher>&jMercer.2...,.i::.^^^ W'^-'Gardiner^^^w^.i^./^i^rTehdersfsbbn; ;Braunton:-;&,C'Leiberti:iiy:;::_:i^^r:;r:;;7ji-)i^(j: Saruairtf.6^White:^���������i.^^.^iv.takingr;teiiaef6:; v"^r.;FSXra:rdirier;Cx^SSi.^ii7::������;^..:^:(SSWh' 'Ehiii:rrGuehthei^^SvK^.;^.S:.:i^ri:S^^^NSw mi'-T,mri^%evfa^Si^Si^7:i^ii7i::liSptlngl .T������Hij5Bamfbrth^^;::::������i:^s^JaiiuaTy- 'GSr^.^Bowie'i^2;Ji'^i;si^^:;Sru^^goonr ���������T;:?H:-:-.Bamfbrthrt::i^^^ iNot^'ChPsenirrvi^rS-'^'v^. 7-7777711^177:7; iiy 'M7a^iBfiDnxaliiy;7iSiiiii.777iiii.iiiYy7i:i^i: 'N6t-vSelected;:;^:-:^-ir^;:;rrS::i;^:S.:^Si^fe S;:A'.'_P|rrTurner.:::;..;;v.ii:.v:U.Tenders:-'Closed, Not .selected:^v:i::7ii:i:7.^r.S;K:&.;::.::::;SSprihgr 'Braui}ton:i'&^Leiber.t.������.CC.*:..lPerihUi'ils8uiidf '^oi-ysel^cted:7:ApispitiiA:yii.A!py'y-'7yA'iA:^:i\ rl>W:riselebfe'd>J'7:^i::ii.r:^:.::i:rr.7r^r ^6t;r.selectedi^7;;;s^.:"VC:.^;;v:7v;; 'SblicitihgiFuhas^^KS^SvK/A;: ^Noti;-:Selected7^:.;^v;::::^.i:.';di^: : Not ywtiomfcedy.ili.siA-yi'iPpyyAyypA 7s������r JFAW^Slmon.-Liverpbbl^Eng^u'^^^i-^i��������� G.r-Jr.iMcKenzie.^Agt.j'-.Seattle^.Ut.r:. S;^::::;;^^^:;::���������i:S.:i::;.ste^l7;cbritrab't^let^ :Owner:y^r^U.^^.l&iC;:.i:^���������7^*C::i.rSpring; Com pari y ��������� 9iiiiiXAy;.������:������;lii:l7Ajil77 y Spri n gi rA;sP.:Hogelan'd,UCh^7EngrirV.6^:;.':.^ John::; Wolf e-Barry;Sj::^::v.~u;:^.:.^::;rr:HC:Nb\v^ 7V.^TT;irW^hiteway-s������;:.:;^:^:^;s'';ii::KSpririg; :RTissell:,B. "A :Rice.".::s.':;:::::i.:Teriders7Closedr Sh"arp;;r&1; Thompson';.���������.^ Jones. &:Beatsori.^r.JS.i:*.Teriders-iri.Maiaili ;T6wrisend;:^TPwriserid-7:.';'ii^S?^^^^^ rM.'kD.;,Canipbelt::::.Vl^.^v.V.-.-..1i^ .Tbv^s'ehdtl'&'^;Tow.riserid'.1-:'..'-.-:-r.-':'.'ir;D'elaye'd'; Parr.y McKenzie'iAyDay777i:77i7i7So'6nr: -Alexander;1 ^tBrown���������i:.;ii;Waitirig"'furid������J rHAB^Watsbri^r^^i.vri^rlvViy^Teriders soon' 7^yY7^y^Ki&������&MYx[7^ tSa3������:rS*.:-^$25'0p0: f-rr'BsiVTiiimYlBinOO  i-rSi^v^i^^SO.ffOO^lctori 7>H;Y7y779 % 60.PPO rfeVictoria'rS 'SHrS^s^Jl^O.pOO^VictorlaX; 7177.7777$ 160;PflO������Victoria>?r ^2i������S:;::iV������:$110i0b0JVictbri!i *cH3^������::;*$2.5o;o:ao'-{Victoria; A7iiijA;Si7?rri$40;6pd ^lctoria^S iVict'briaS sViptbria ^Victoria' iVictbriai'i: .,... iVictoriaf.S.-:t:.%i: iVictbr.itf -.a.  V  ^ g  g7iYz.ii!^������$2Gpi<$'iyyiG imBiMm^^ ;:;, oscillatinb Bii^liliiliiil^ susstantialI1 ���������miMf " mmpy7  ".yypyt. Ill /. PORTAL- "- WALL BEDS ir:^-^py.yi^yf;^tyf-;:^yr'iip^7.-rlyy THE tFOLLOWINO TABLE  SHOWS !BUItDiNO.s;C0 XJNDEB WAV, OB ONyWmCHyCOOT������ACCTS;? Charaoter   .? r^7Z7iiAi7Z7AOo^l^oo^oiiyYi7YAZl 10 sto office bldg    .r^y:i:77;:.v:i:^i$256^6p6/iVictbria.- Exhibition  (4 bldg,.77yy 6 sto brk store and apmts 15 sto office bldg   IIp.7- 4- to  con  office  bldgr.';.:' .  , ,  . ���������  ._, __    .. ,-   ������������������'--��������� sx,piefce,*?y'.i. WHICHfif^N^OTCti^ BSsyJVE&yWTZ6dx8T:3������!^ ;^Sv$i?v!S^V������&^iipwi^ BJ-C^Permanent-ioan^^ The Vancouver Stenc-typists ���������  Public Ste nogre p he rs SPECIALTY ^SPECIFICATIONS^ Phone Sey. I9SO  o. > 313^Facifio Bldsr. ''    Phone Fairmont 1158 9. MAX BERGER    -  *  v AECHTTECTUBAI.  MODELER., ORNAMENTS Of Plaster, Composition, Cement, Fcr Interior and Exterior s Use. - MODELS FOB STONE AND'METAL ARTIFICIAL STONE '  i . 135 Broadway West -> (Bear) THE POINT GREY SUPPLY CO. ������   * ALL BVILDEBS' LINES   - lead Office: ^Kerrlsdale St. N. Phono Ehnrns 46B. 8 sto cr>nc club b'dg Police Headnuai ters 4 ^to  rei 10- to stoi IQ <-to ctee  ...  5-sto steel & brk addn:'717. 5 s Stepl_ _ .___ 6 sto bik and" mill hotel:..::..:-.'.'..:;.'.$!50,000 2 sto new papei bldg..:.:.'..v.:...:..:.'.:.:'$70.000, 2 sto n-ill const apnit->i::..;...-....:..:...$.10,000 3 sto  bik  & mill const." rooms.V..M0,000 3 sto S0\10Q mill const.'apmt. .'...$-10,000 4 sto bik\ui<l mill con"jit::::....:.:...;.:.'.i:$5P.00'0' 7 sto 100*tl32 tlicatier...iv.-:.........:..:$500,000 5 sto Ink ind  toel Iiotcl..v.'.vr.:.:.':.,.$'!ri0.0(i0 7 sto concr hotel y.ii7ii.;l;.i..s $ 150,000 10-sto hotel .. . ;v. .'v.V.'.-.-.v'.'6-JO.OO'O 7-sto mill con������t valehouse.;.:.-..:..? 150.000 Water extension    .7:77:7; 14-sto hotel y'.:',::;: 6-{<to bik bote' . .'���������:.'.'.. Prov. Gills 'Home .:.".!...:..... Cold' storage plant. 7..IP..P 7-sto anmts   ;..'���������".;*.> 10-sto cone office bldg: ..���������*,'.>���������. Depot & offices .t. ���������;7P.-P. Ist'Pies Church, Victoria:' 3 sto bi k apmts v. P.;.77iS Club  b|dg  , rP.77.: 3 sto bank &>offlcos  :yil7.77 .,.....���������.,...., 2 sto brk & cone theatre.::.'.'..::fi.$40,000 Hotel " ^.i::;::::::r.:.������$l,i500.000. Warehouse -s .^.r.:.r.*/..V.r..:;.i $75,000 Store ancl rooms    v..v..:.....:...:....: : $.10,000 3 sto br & mill.rooms:.:.'..'..:........:...'.v.$i0'i000 4-sto brk apmts.'r::'...::.r.:,...........::.':.$l'15,000. Wool Pullery:::..'....'.....:..���������.%.......:.......:.  $50,000 6 sto  concr  store &',offices ;......$80,000. 4 sto  brk  apmts.T..t.,7-:;'.ii..7.............:; $45,000 10-sto brk apmthse.:;.":*.; 1.. ..:>.: 150,000, 8 sto hotel addri.::...::....;.......'.::..:..;...:.$S0,000 3 sto br store'&'':rms.:..:...,...:.:..r:...i.^$45,O00: Residence   .���������;i.:...'.���������.::..;.'.::^:::c*..".;..i_36,000; ������-sto  60x1 ?0 v'c"oric.trtheatre:.:.''....;r.,$45i000 2 sto cone Earage.r..^..'....-.::-...-.-.-....-.*..:.v:..-;:$40,000 '-.$700,000 $a5ii;000'GeprgiarftsBiii-rai'd:^tsvyiv'^Y.yM::r.C. iH.S.vGrifliths ..*.B.y'c'������Cmpbeir,&i',^Vliipple- r'tAAipHivleiiiA.'.Ci' F.^Perryi .a -,n.-ci ������ ui-iv uuuii. $175,000^11 tK. and;Yewr:,:i..::.'::.Vancouv^--Brew-e"ry, to bi k w ai'eliouse.'.::..-:.......-:...:::.:i$35,000> G.P.R.' Hipserve../..'..;.:;r-.i;.>:...;:..^'.Gray-Bros.; i>l_\\ oi ks__ ..^.;.a..;:.:..::.:.:$l5.0M. Jii7^rasen4St.';";.:Vi'���������:;;;^fcCouKlilaiU^Soh'^ *  *  "        "'" "840 Howe ���������St.^^.i.SiS'SarisE.r G'.Bavncs- N'ejvrrrWe'sfcmihVterlxrCblumbian  Puli. .Co;" 6th and ;AlbertJC^;::iitr:^^;::r������������������W.rG: Elliott PowellySt7.;7ii7S7:.li:7:Pi7Pl7M. 'Hemlow: ���������York'and Vine sts L;..;::'.:.-..-Localsyiidicate' Helmcken7& Granvllle:......;.'....:..J.vBbrl,-ind Pender: &Buri ai-d....'....'...::.;.IS.>>.R.;, Rlcketts Main & Hastings E....:.-:.'..:.....Hotei: RV .ei'it Rle'hards-:St;.;>..':.-:.'.,.v.v���������-.;:..V.i.T!''B.';''I-lynd'man Melville.&;Biirrafd ;:.'-.';..'. XV. H.'.Ranrsev, Beattio:nea>.,Canible,rst/ ..i.::rj; W. Gibb- Peym'our .Creek.-....-;-.' .City of ,Vancouver Georgia aii'dGranvllle.'... :���������.... ..C. P. R.,'W. S. Painter.. Hastings arid Dunlevy. .Dr.rT.-H.';Wil.������on  '  ������������������* ^---'-��������� -��������� Govt.!.'. ..'...-.::.���������........:.....: Hastings-Townsite Rlf.hardsrr&r Paci(lc....Brlt.-Can.r,Securities "50:000 ..."<1,000.000 .v'.'irV-ld'O.OOO :������::;_! 00,000 ..'.;:..i.$cr.,ooo ,.^V;i 00,000 ,;^^850,ooo' :..;=ri,000.ooo April 00,000, .:...7:.i;.$60,tioo l,:-'VS-230..000-- ;'.'s.ii 50.ono Bute.. &���������: Nelson;.';'..".;;. Lightheart; Bros;-. Granvlllfi-& Georgia. .H  Blrks Sons; Ltd. Gi-aiivIlle:'&'Cordova. .->,.-.'. v...-; .C.'P.' R; Quaidra.:& Firguard:.:..'.;.l.st i Presbi'terlan'i 610-1 Othrave W,'.:...:.'.::........vJ. G. Challmer.s Hastings ��������� and : Hornby .-.Vancouver., Club Hastings .&i:.Carrall..:....:.Merchants;r Bank Granville: St. :'...~>;....,Pac.rAmuse'ment':Co.r rEdnjorrton ',u:::.:.....'..*.'.:::'...i..-.:...:.'.'...-...:;.G.' T. P. P.ac.,'i^,'R'chds...:Mchnti rice ���������:&'-.Cold>Stg. 754i-RichardsS.77.7^.777.:...;.:;.L. O'Hagen ,1 op: PbwbllVSti.v.::^:.;.:;:...^.:..::^^^' j;rRyari 602-16,*Hower-rSt;;../.i:..:.rrB6wser;& .Wilson ���������:..';::.:..:&,'..i.:Blsslnger'Gb.-.-rSan;; Francisco Seymolir- St.;%X^:.-:;;.;i::.^.;:.:;.7;;i*.:;v::.;X.:.:; '51xth-i&Main.^;...^.;:.::.:::.Dr:'I.;W;'Powell /'.'...';;.;.;,',:.;'.;. rr.. .i;*;Dr.*..;Roo.t.".' Telford Hastings arid-AIalri.:.;'.:'....'.-:..:.'..i;L.'rL.'Mil Ir: Pender.' near Butte::..::.".....:,:...^.';;...^.1'- Jervls Victoria^.7;:^;^.^:i:;;;..;;::-;Anarew':wright ,Vlctoria;^,."i...::...'..-.,.,'.:Domlniori -'Theatre i CO.' Not-'- RAlpf.fpd : ... -'-Tlnni.;:--l-nfnrr'Pflpf:, nn,V Fal Chicago .firiri -'.;:::..';:...i.'..'.:.<;'Spurid-eo'rist;1Go; X}.;B;:rBaker;;::^.r:;:^*;:;:i:^.>.a;:CGWB:rrBakeiv Owie rs^777i7P77Weut7LCh u rchra&riLKer!: Hi S.:"GrifflUis ;:'.:BooKr,'CaTi^&v.Whipple Qardiher'-StiMercer....;.-.!:.;:.Adkl^oii ':& Dill J.*Y. McCai-ter:....':..:...'.;.V:'.:.Dbirri'irConst.rCb.; Wm..^Frederick': Gai-diricr..::....B.yj;r7Ryavi LJ;;r'S.',;D.^Taylor;..r.::'.:;.'.:.s..*Expertr.Biiilders: Braunton & "Liebert -:..'.::.::. r Jas; .L'ayfleldt jr..- W.:'HPughtoiiV&;' Son.:.;.:.;.:7;E.;'J;rRyaii: Emil:Guehthor:.:...J.r J; Fraiiti--Coiist.-,Co. Etrill^Gu'enther.::....:..^.������:;::>:i?:;;E.; j7:nVanr N. A. Leech .....;.....:..:....r.;Fei-ro-Const.iCo, Parr, McKenzie &rDiiy:..:.-!W.:;H..JIuellcr, ���������W.-'S. iJe'iv.:...: Burranr-Hrigr.r Co.xPt-.-al; -.[.is.-i... :sken'e;&vChriHtie. .-U'rlCr Gordon i-v-.-l ���������;'���������;. Doni.'*Co'nsU.Co.'.'-'-Ltrt;* A.i A. Cox ........i...:..-.....".Ca irif)bell> & '���������-AViikie ���������Thos.. Hoopor..'.:Nortoii-Gi-iffiths..Co;: Ltd.' Owneiv  ;-. vr.'r.7iris;.77:.:'.?.IIOwners Somervell'-&'*Futnam:..*.Bfintly Const;*(M. Contrs.i;.We--tinghouse,'.Church, r Kerr'Co,i Wis R.-'irWil>!bn;.A:.;:^..v7.:;;���������..r���������.iParntt���������:. Bros;- Perry-& .Nicolais y7..7ni::ii.:iii:7.VS.-M."Ryanr Sharp &Thomp=on:..'::.Nbf ton GriffithsrCo.' Somervell&^Putnam ..Y..::..Norton.Griffiths," C.P. :rGregory.'...,...C.VL. 'Williams A 'Co;i Company. ���������.���������..'���������..r.::.:;;;Canadlanr;StewartrCb;', r7.p.i.rr.:7i.y.pAp77IAp..i; Norton ���������' Griffl thsl Jariies ;&;.Davldso'n...':'.iPurdy,:&rEonergari' Wm.: Gardiner.': :';.:.;.....a'..'..:;;.^-.7i;'.E.'-J.VrRy.-in Parri-McKenzie :&"iDayi.:.;:;..;r..:E. "J:-Ryan: Parr.7vMcKerizIe':-'& .'Day.:1:....^.'. J.'1'Dissette rF;.;J^;Reters.^:'.;.::..:::Rbbt;; McLean:&;Co5 Brauntori--&'iLeibert:".'r.T.' H;'Tolman & Co.: W.'r.M?:DoV3dA7.:r."?.'..J^J;'.Fr^iritz.rConst .Co'.'- F.:M.' Berider.'.'.Wirieland,'BIdg.'& Erig.-Co.' D6ctor.^Stewart<&rDavie.-:..CampbeUr&'W. P.- Mr Jiill1en^:..::..:.:.::::..,.:.Bi C. ;Const. CbC "C? '7TXT-'*, TTr*.iiorlif Art -"��������� -.A lav  ���������(**' !��������� Tk^w'  ^'Coiitfla' 2IO RICO-3ELMAH BLDCVyAMCOaVER-'-Me *^m.\\ ���������������������������i*'h^':,'ii*}-iy7*'^7* Mill ^EIifB;Bl?IVHXE:R^ jfKe|^fir^x^������^^ ;977-7y -i-';\.iv::y::: ���������yyyiyi mMMm������Mz*E^ ���������M7r ^ypMNE?^^ioRiAu:# i^l^^Jl^liij^ll^ tte-^it^gHffig-^fe^r^i'^ mmmfc ���������'%������fcSc|H ���������prYW ;ym7y "������������������ ~^^ ���������'���������hv^r - -'���������'   ' - jarfc;. ;.������������ iKS '���������$4i7S ^"Y7^ WfaZAYli&fi kiY'D muzziM ripB'liiPyil, ���������^-'"H-.'^J. ;^p||iTHEyl^*I^S^i>I^ IN^BUILDING . . vy&x77tvj3;i?vi?i*.rjfr?&gj^ isVA   ^a    i   ���������- ��������������� BQMINBON EQUIPMENT & SUPPLY CO.  , iy$7: yr:ryg^^r!':yyy^^;;r:y:3;^SfiB;MrH'H'vf^'B zMi01il^lM^^ i. .^���������^^^^^^ ��������� -___������: *!__ Ill "ifl'' ifflasife^ PUMPS iVaSooiiverJbfflcS'5r;'^?^'������igr^M7 -���������;: %417rXpo^BuH������^^.^if\K^a^,'* Phona Sey.,2015yiiftg.Q ���������iMvenlhgB:,Bay790rxi7isytiiffv$A ">��������� >��������� Ay-'-Ay-. *'WMimMKkW������ff^ f!:Bls;fi^rr$$'l '".'A '  7 ^  *���������  <��������� i  Victoria' Office' | tl03*Famborton Bids'. ."' '-.-1  , Phone 1664 1 Will?-!, COMPANY LIMITED- ||^iilei|U[C^iwt^ Lime and Brick \i WM^X^^^MeJMmS^^aranteed t- A' ���������-rS:-',ry: r:77^'S^v:-&MSi;r^?^'';W^ Apparatitf."  '"��������� ���������;'r|:*':y::i_yV7Spffloe^na:^WaMhbn8^ gey. 8397. 9ir--p:'- 'tti'!.i'im HEATiM^i AND VENTILAT3NG FANS 7y;yyy;|^y|B^l|_p^^ HOISTS, :Offl&-Suite~$^^ ,Hv .:' B'nk of-Ottawa BuUdlnff. ���������KfliVf" Diedging   City Hall   ..-:.....:..:-.;..;...-....:..:....;$3,000,OOOi,Wirinipeg. "  tr, mm pon?,:Kotel.:.::..:...:..'...."...i.$20,'000.Victoria,-.. Stores and apmts..y.;....:..:..:.^y;^$30;0^^ iiinr  'epor^':::..i.,..;;:,.i.v..,...:,,.i..,.?159,445,^1^^^ '3 sto bik addn.:;.:.:... C...;:'..'..:.-:;,;.'::$2S,0.00.-..'S!7r.,Granyllle^^ ���������-; ��������� ., -..-,  ��������� ���������  ...'r'day������work 24 room fr ampt ,bldg:..;;,....;.....^^:$35,0np r������ictoria/2^..::-:v::>.V:.;:.:;::^;.!:Vv^r 3  ~to  ipxno.vconc.^:stabie...^.y;^^ ^yth;^:Be^tv:^ 4-sto  brk. rooms ....;:........':.:..,...'^ 8-sto  br. rooms. :......:........y............'...$|i0jOOOCarr William Greenlees PILE DRIVING' WHARVES, BRIDGES ������ND GENERAL CONSTRUCTION iy. 1083. 407 Cordova.**. D. Bm CAMPBELL f SAW MILL ARCHITECT SM Willli 7A -��������� C*:F7 Aiy:liiy k;i-Kl 'pf'S7,777 ���������tty^^ Fi^r'lC3B::yi:.7/':Z"\.A<3B Dufferinivr. 7 WATERPROOFING 17- 7 pArMsMXiBMIDOBi'liypAAP 7YY-77797i<il7:XAOO-yBiag.77:y:..*7. rr Brlokr and- Cqnoreto Walls Elevator Pltei-i Basements .'and --PrismP.Lights mode .^Waterttgiit.; yiyiy-i ';���������';';, 77r<jy :-���������;-.-. P^ne;Sey.!-M15;y:ii:J.y:u;.:;:���������:..Bay.-901.L i&i^SiG!$&gi^^ Ltd.! mAmroEmmomM0m:^f'' upy^f^iypiyAjyli OFFICE FITTINGS FITTINGS ^^;j|jiu^^J^ , m  VANCOUVER,' B. "OI 7^b'':'\A7%i'tA7"Ap^^-.^ ^(���������^y 4'���������V-^',���������*?r^1 "i,:-'. 7r;^ 'iy.-'-.*'.   -v , , 77iZ0rZbz^$^^ In Crushed Rock, V/ashed and Screened Sand and Gravel j ^OHIcifeSBJS^^ \-  Bankers, Sej. 6751 771 ^:SAN^������^^^ Phone Sojnnoiir 8494 Office end Star.' 1020 Main. Street !!___! ..':���������.?���������:'���������: 777. ^= Vancouver.B. < TAi- ���������'i-: AAZ7Z sZaA Y>7 y.'.p: ','.' &!^!s^'siAi^iMSoSl3^������^^S'l yj. "t-tiA r 79 i y ,*v ....   '    l.-.r   . I >    .,."- '  -V   n W- .vra ^-". 4   > 7  GET YC>UR.'l_5JlM_U������9.iB'ROMi;  I./" Plastering, Cement, Brick, Stone and Tile Werk. an.��������� ������.  ^^t^ ^"'������''-"*������ffl������*Jlile������B,imd Pro mptneei''Ou������rwiteed. "���������    . ���������*' moM ������**��������� Ma* : ���������    i.  '  - - Offleet 10_ Empire Bldgr: CORPORATION  OF  POINT  GREY. The Council Is nrepared fo ��������� receive tenders up to Monday, March 17th, 1913, 6pm, for the following. y r* j Macadamizing Tupper -^street ; from 16th avenue, to 18th avenue and -17th avenue* from Tupper street to Bridge street. ���������   ������ , - Grading  Hudson .sttreet  from  Park Road to Shannon road    ><.    -,  - Specifications and further information may be obtained* from- the Municipal Engineer | , Tenders must be accoiripanied' by a deposit of 5\per cent  of the amount nSSS?"/.* Brown, Fairf left* Bdg . .a 86*8 ������������!������^ &Bart)4r..WorWj.Vancouver... . .. bI3hT'nH������M '^Huf������*">������������n Bdg  ...B  S8M Bayly, G  M . Dominion feldg '.._  ,643 tendered. Municipal Hall,  ���������> Kerrisdale, B  C March 6th, 1913 ���������G. O. MMXOMVTA'Z.j <��������� -  OirVL o. Vi Seymonr 4938 CEMENT TSSTZWa ' Bayview 182B J. P. Wright, F. C. S. Eng. M. A. C; S. ���������;;; * Specialist In Portland and Other Cements Sxpert Adviser on Bnilding Materials Etc/ Z  ������ ' * "  3315-7th Ave. VT. c'i VANCOUVEB, B. C. CHEMIC AX.'ANALYSIS <, >. O. Box 646 V - , RABNY RIVER GRAVEL CO., LTD.:; Fresh Water Washed Angular Sand and Gravel *.-������������������������* 'I   ,1 I **% r.J~   "  " -  v  .. ������  , - Office and Bunkers,   v. v   ~   ,',- ^  i- ,    Phone Sey. 2161 *-���������  - , . Northeast End Connaught Bridge CPRPORATION' OF  POINT  GREY. - ' v it The Council is prepared to receive'ten- dere up to Monday, March 10th, 191.1, r,pn} ���������T*op_i������H fee*. 2 1-2 inch Rubber Lined rireTHose with Standard Tbreaa Couplings complete , - Turther information may be had from the File Chief Municipal Hall, Kerrlsdale; , i Tenders must be' accompanied by a deposit of 5 per cent of the amount tendered ���������*��������� ���������, ���������  - u. a. a. Municipal Hall, Kerrisdale, B C, March-1st,  1913 HEIGHWAY, ^ C. BL C. PORPORATI9N  OF  THE  CITY'OF .l.,tf,,.i-.W-r-,.r-%U!^ ZAiZZ^T^ZEXi^^ GENERATING   STATION ":'ASX> ^MBr ..CBTV^G'BTAVnOSiBQVXT^STr- ^S&aled ^tenders K:n^rked?K_T_V'tijSYSr&ii i.������ii;M^ui|jmenr-r7wuit������beJ.vreceivedtf lit ^2"' ^'Pn^t'^e^receiveasupirtblribon: Thursday.vMarch. M 3 th^l 913;������byj; the,; Cily Cl������rk;^uncan'"5-rB.e.r(^:fbuJa'Water?irTur^ bines, ^Generators,������EXci ter's;?-Tfarisfdrm- er^-saiidrrr^witchihg^quipmeritisyas^j;;;}:' ---''---  ''   -  ���������" -  rA^l:.*nl.--7..-i.s tr V' v ^1 sx - 7 We Furnish Smoothe and Finish Yi ������.������11 ~v  1  y. pi i>,* VANCOUVER-FLOOR dOMPANY' KLOORL.AYERS AND FINISHERS^ , M^t EVERYTHING PERTAlNiT^rTO^ *"i^'7-bA. , *7^���������z-z^x rFLOORSofWOOD 8 and GLEN DRIVE'' Tejephoae Fair,  1612 I,**.,--^.^������>K���������������-tv */-y   ) THE'FLOOR^WITH^ "    -    - ^  -  -    /   ,_t , J-4 *'  ~~A'' ' NON-ABSORBENT FIREiRESISTING DAMP. PROOF INEXPENSIVE'-1..^* I,    fi.  jT ^HEY7'; NEVER  -y$ iCRACK^ 11^ 77\t -A7i'BULGER TIME-TRIEDf," ���������������L '���������< <. V^d'^iTct''i ' JOINTLESS ,/ r - < ^7, v 'ORtPUSi;. >^ -   '* * ""   " '    DESIRABLE -* - Sanitary t*** %. - -<. , EUASTIC "  x  "ADARTABLE li. WARMfe *. tfurf "'^^riSERVICEABLE,: f PEDIGREE t' ]y' "OFFICE BUILDINGS ' '^ BILLIARD ROOMSn, ~7 \> BALL * ROONIS^ -A^Y ' 7' RESIDENCES Vr A  ; * ^HOSPITALS "' / V   --  CHURCHES" '*/.1^'  <,   > SCHOOLS, ,*-  -  \ 7  '  HOTELS* ;,Each ���������. ten der.i mil s t /he? accompanied;: by a;;certified V'chequ'er'ambuhtihg ��������� tpiflve'per cent:v?(5%);:bf;amountvof-ftendenW:::������;.5*': ���������JkTheK.io.w.e'sfriO^ sarU-^;accei^ed.-;W5^t^S^������^iJr ^'4^���������^^t';^';i������^^1^j^& Febroary^lfft^-913.^^ ���������Rcld'r;Bi:o8.r.;61i9,<VancoUver::Bag.������.ft-:>VS;-'7.lo :������u.8������e. ,������Bab_dck??&'r_ll'cefc_r������_?fBiak.-'?S:%87. :&1������rpe.v&,^Th'6ihpsonV'L'ohdon;-BW.V:SeyA!l'06''4'' ���������6ynioiids;r;_J/;Eii>717!tH01dentBdB.'. ^rrS;:i99I; Somer.velli;&jEufnaih,':iPaolfle.Ba&;;:%vS.'6280 :^%^y^^'^"*216::DuncaiwB.ViS.i88?5: .m.nart;r:ftf>^Ite^Uet-n'p'elitan'_Bdv;,'.S.';'8649' S?'<lPr^J^D/wS.������rBower^Bas?v':Vrr;i!?;S;;8314! :SSPSn^?n:,&r'Jones7 0iajSafer,B<3g:;;vrrfs.i;8roi rTay!or;/iMy5L^r7-03JDomlnlomr;Bl<Jsv^_;SlS-5-6i ���������:Tq^nsena'&";,Town8ena,' ;626VGrahVlll������,';:S'il77:0' ^l2eli::&>,T,wizell,?;l*19,'rM-itrop^Ba,_^ r PBOPOSED OOVEBHliSENT WOBK'. ;-v.^^,<\,Vv,^V-,,..i-A;:ri,.;,^.i^,,i-y,.,|T^-,>r^s*SJr>^aS^j:S' 1 .HA8heroft^P.ublic,:m"iBuildine|i*'|'2E,r06'6?*^ -<C.hilliwack^Fublic>������Buil<ffig>?:*25?00b;' 'vCr,aribrbok^I*u'blic-'-Buildirig,--f|6,000i'iia'������ :r)nlrnlT\ir.ni:.T>;,i.1tS.74>'.;iial~2rll7������2ySAZ-i:.-, CONTINENTAL SHIPPING & TRADING COMPANY, LTD. ' c. >N^-i h'-Xa. ^ "''*���������," ,, IMPORTERSIOF ^ ������ y y," r<���������  t  .  ^ CEMENT, STEEL/8RON, BRICKS, GLASS, GARBLE, TILE, COKE, PAVING ASPHALT^ Etc. 7 Seymour(6448i^, 7*'' "5  p Office 508 Roger-; Bldg "-  4  ' ���������>-  n CANADIAN BUFFALO FORGE CO., LIMITED. Fans, Heating and Ventilating Apparatus, Spiro Steam Turbines '  - i. f   7   ������J ,y.. Pumps and Air J/Vashers Q. A. Browning f���������   ,-    . ; , Vanoonver, B. C. 1361 Alberni St. :  .^CONTRACTORS!  ARCHITECTS! I/  . --   . IF YOUB CLIENTS. ABE INTERESTED IN-  Z X ^ b AUTOMATIC SPRINKLER FtIRE:i!5XINGUISHING SYSTEMS We .can quote figures and offer t a Flan which,will enable them to get hack the . , ' ' .    ' i co������t In a very short time.  -��������� ���������"���������  -  - ������-v    "  "   v . GENERAL FIRE EXTINGUISHER CO. Phone Sey. 5138 ' " - Vanconver, 3. C ~ -  ���������"'  805 Vanconver Blk. ERECTION OF STEEL STRUCTURtS - '   ^Structural Steel, ���������- Reinforcing Steel,' Ornamental Iron Z  ' \ Interior Trim, Veneered Panels. - ', /    '��������� For Estimates Apply to -William 'Tozer.  ��������� ,, , Phone Sey. 7939 ^ .,   '  ���������    VANCOUVEB * 815 Metropolitan Bldff. ^~^THE MONARCH.LIFE ASSORANCE COT ^ ���������< A ~-_ ^   . -.   ^ISStTES' THE BEST ^BUSINESS MAN'S POHCT.' , Money To'Loan On.Improved Properties.    ' O. A. CBVBDAEE.r  -V^'A    .*  '-.  7 AT W. SMITH, It  Prov. Manager.   . ,i;^^.,'v  '  ���������    . District Manag-or. 38 Imperial .Block,   '-,.  -   " -if?,-* 7 -    -  ,  -    r    Phone Sey. 6770 \ .  i  *,,  . p  -. i .i . r Structural Steel For Every Purpose -BEAMS. CHANNELS, ANGLES,  PLATES,  TEES,  COLUMNS "'  COMPLETELY EQUIPPED FABBICATINO SHOPS CANADIAN NORTHWEST STEEL CO'Y, Ltd. Fairmont 23S6 and 2$97 n, .   /   S ' , , VANCOUVEB, B. C. r?New]sWestniinster^EuDHcy^uitding? a4dltion,^$30,'000:b^'4_^5!������^J^^?***-0: :JPentictbri^I>ublic'^rB'uildin-ry.-*$16;0b'O:'/< X-Prince';.:Rupert-T-?Rublicr.rBuildl'nk.V':i$75,- 000;; .S;.ImmigrationVvSBiiildiner,Jgr.:?6,000 QuarahtineiSta:tion^i$50^000^'v������*r:rr;;i;-^?.iVt Revel.stoke-^Public;;,Buildin_'):$50;0b0:'%' , Trail^Public-'Building,_$20;obO.Ss-r������.-"v. v a.Unioni-Bayr^Public^Bulldingr.r^TiOOO'.H:- ���������:;North;;;>^VancouverAPlubIictrfiBuildin"g',- $20,000:yp.l71Pi7'y:ppyy7Yp7^yiyy,7yy,r, *-,VancbuverHrEx'a:minine^^ $125;000;jSDrill7rHalli'v-r$75,000;i'iPublic Buildin,ff,-'V.:'-;i-lm'p'rbve'rtient8;;?'.$ll;'000:';>'Sul-- Phur>,dioxidesffumigatingv,"plahtyrr;$i;000;: Postal;Station^"CKl$75,000^7^>'!ftkfe',r-r: ^Vernbn^PublicfBuildih'g;i$5;000.fri.r':rX-: 'Vlctoria-r-Post-;-iOfflcer.-ramp'rb"-vemehts;; ?50,000;c������rin.:ftHall,';/$100,000;:: Sulphur dioxideffumigation .'plant,-')tl,0,00::'::?--77 -'WilllamsV. Head^-Quarantine': Statioh/:- newfl.buildings,' >;.improveh-ientsf -"a'ridv-"re-.' pairsjtoxexisting' buildings;,;$3o;oooiAyyy r' ZibfAiZ, B^r^br7Xmi^oye^j^ir,y^;H^;yr:ii7 - rHarbor^'arid''River.rappropriatfbns^^^ British: Columbia are:::?: -:pyypy^y::,P y.y7 rAinsworth���������Wharf,?J7J8i200;y7^  "  "''"'" D*nlnn   ,.';TPTioi.4'',-*OCnn:r,;A-.:'..-" B^ih"^ ^I-8^' ������������nef������BHsr. 8. 4897 uu-Keniiead, O. A., 715 Cambie St ���������> I^iddCT' i1 JNo * v*n���������vir.:. ��������� :'ssi Blackmore, E B, 90S Loo Bd? .. <g ZSrtSA gair,, David, 622 PendeT W .....'.. S^MtfJ Bow  Bros,  206 rLoO Bldg T ,.. ..Bey'73������6 Bowman, J. H., Crown Bdg. ������. _02������ Brauton & Liebert, Excha3_e Bldte a 399? Breaeman & Durfee- NanalmoaHi Wctorm Bryan-& Gillam, NW. Trust Bde s em Campbell, M��������� d7 Eichanii Bdg?f.. 1 II?. Co*, A A. CUrter-CoWon Bdg \s ������l?7 Dalton & Ev.leigh, Bmvto*.SnUbi. .V.8 III D^tT'sJ-^ %F������ Tru8t B������JS ��������������������������� S 8168 nZS*? \������ ������ Rl 57S Seymour . r, .6 ������137 nnn^o^'^1^11"!.1' Szi Hasting W. S. ������9SS Duncan, w  S, 224 Vernon Drive .'"��������� BStonp T ^"^ifS? 1 S19 Pe"der. .8 664S iJurour, j, b Rlggs-Selman Bate . . 8 29-12 Dunlap G W, 4<M 7th Ave E .. . j Wetenhall, E B, 102 Loo Bd* .. . S 3373 Dewar. Andrew, 84 Lonsdale, N Vancouver Evans, B-8. Son, Inns of Court Bdg. 8 7924 ���������PP',R MacKay, Hutch!nson*BdI I 4932 Gamble & Knapp DaMs ChmOis . S S473 rSSKnSfrJ^- /'.Hartney Chmbs  .. .8.8015 Gould & Wood, Rogers Bldg S  84Jf Goodfellow, w D  3MJ Hast  St  W, B 669? Griffiths, H. s��������� Dom. Trust Bdg.   - b. ln������o Gardiner & Mercer. M.8.A., N. West.    081\ Guenther, E, 404 N W  Tr.st Bld������  6  6135* Hargrpaves  L  W, Victoria - Helyer 8. Archer  Dominion Bldg   S  4-4.9 Helde  A  F, Metropolitan Bds   .. S 5341 Hodgson, H  A, Carte-r Cotton Bdg, S 62.0 Honejnian & Curtis  821 Pender W  S l*'i Hooptr, Thomas  Wimch Bdg. .  8 5361 S0pC,  ^ J2   Empire Bldg    . S t 5925 Horel & -Roberts  1101 2 Dom  Bldg  S  1901 Horton & -Phippg,  Paclfc  Bdg -S 709b James & Davidson, 604 N W  Tru  B  S 953' Jameson & Duggan  Crown Bdg   .  s  994 Joaes & Beatson  Hutchinson Bd_ .  S 5024 Jones & Aspelk, Hartney Chmbs   . S  441S Jullien, (P  M  Arts and Crafts Bdg, S'8270 Kaufmanu, G. B, Davis Climbs '8 42.J0 Keagey  T W, Sogers Bdg   ��������� ,S 2746 ^ee*t?N..:ra;;,j615>^nderBWVri*iSSey^i6j, ^^roy8cyFomP^citmBii!gl7p7rr.s4^396, !JJ?A^?-2j-. j-" P..;'&:S.bnii80-9: N.-W:Trust;rSi7-C3S' !ffi������S.n->.^&'''iWI!Uame:?Bdgi7:rr'nr;,-.*;7s 5422 MoI?erg.tO:jS;4.SlnnsV'of?Court;%*;*-".;i-;s;77171 ;Perr,e-JIaeKeiirieji&'^Danj.yahV'i'^ ������S^.^S.c--:Raphaei:^br.Kbgerjf:-.Bdfc-.������r.-'s^9424' Perkins,-:;;F^H^HntcWn������nj.^?5iy>'>I-i'������������9 :Perry,::R:ftT:+:rI>acIfle';Bia_:r.;.'-    ' '  ' Fp3; **"���������   ���������������������������-���������---'    --���������-   -- - A7S.i!8994 - SLbVATO^/IBS AN������ BNOLOSU������Efl������i-. EH^S"?-'Gi ������������pacific BdR'ja tzfapfai Canada FoundVCo. Ld. UMS^Pender.-s 'vivo c?%T}l2*J? &������������ ��������� Sl9 Pender W." I 69W Grandvlw/M.r  Oo,  15J0 Venable������  H  166 Si5?t p. >-& Co, ������ai,crovra: Bidg. a.*6������8 Set?HX&*?* 'W'kll,��������� M ���������,lfl*>' MainlSd-S 1I4T9 Sv-?V^cH'-&JC<>' MS SeV St. 8 4795-47*8 Rltchftr' Con  A  Sup  Co!;  Ltd'  Gran  St .Bridge ��������� g 9i6ta Te_er,tWm,-8a5 Metropolitan Bdg..S. 79������| r.  '  1    TO.EVATORS   " X '  ' t Brennan, G/*E. & Co , S19 Fander'w, iS ������i?10 gm. Van. Emon  Co  Dom  Bldg   .S  605_ Harris P. & & Co, 309 Crown Bldg 8, 46198 Llewellyn Ir'w Wks  J090��������� Mainlandi 6  1479 4 ' ISRE CLAV '  - - Blake Dlether^Co.? 925- Main St . i". Sey^lH-lS S?JlfSl,r^Gut,"'JLe1& Co"^ Winch Bg, 6 1*7-5929 ������?.?ep/J??7Br Crowe Co i622 'Met B1*. S e'442 izY������n*'ZFollim������?~& Evans Ft Col S 2988 o ^L^8"tV Westminster, Phones 15,1? C Gardfner Johnson St .Co... . 6 9140-S147 w w J?vKJ'1??".��������� U2 Blchardo.St, 8 .2UM-21.52 Si���������^ ZNeil & ������������ ' BtS Se* St"f S.4795-479'8 ??tahtGS?y ^ Co, Kerrisdale..Dburne 46R H. v w������������fcn* ������ ^ <lran- St ��������� s 9M2 K. V Winch & Co , TWneh Bldg, 6 .279-19*4 FIRE-EXTINGUISHER SYSTEMS.    <��������� Gen  Fire1' Ex. Co.  .06 Van. Blk. .. 8 M88 Barr & Anderson, 10.0 Hcmer 8t ... B. 6l������0 *��������� ' '> , EXOORJNG   _ ^ in" ?^a70<i? F,V,Co ��������� 6" Gran.vllfe, S ff������63 BC  Supply Co, Dominion Bid*  .  :S'61������1 D^m ^.h1^"?, ������S' Hwy & Salary. S 6800 ? S ,Sa2h & Pr c������. ^^ Codar St B 646 J  Fyfe Smlth*& Co , 1320 Richarcte .&. 1196 *tKNACK AND" SHEET METAL; Grandview Sht Met Wk8 WSS Ven H 642 ������^~T>Pa.c 'J0���������* Ltd, 324 Drake S 8997 WMf-R0T0f-T������?������,,,A9?1 ���������unvph St High. 50������R V,oUe, J  W,-.164* 5th Ave  W..    B  2������6 I   GALVANIZED IRON WORKS   A  - wS-"^^.1 ���������M������_'WkB  l^&S Venables St  642 w Ui, Bo?"?F Co ' 1M1 Triumph St  .1?<509R Wolfe,, J  W.  1540  Cth  Ave  W.   B  296 GAS APPLIANCES. Burnslde Gat{ Api rCo  1037 Gran -St, S 3704 Van ,Gas Co ��������� 16 Hastings ik  W S  6.00 J GI^JlSS���������ALL BINDS.   '-    ,   ' Contnl  Ship  _.  Trad  Co  Md   Sey>>6448 w������Z&"���������ffS?vnV?-Hj/P5'n-- HW>'--- "Ay-Falr.1,1238. Wfi^.lpWaIlr^.Cp;^i,4������tSey^St.y:;S'I479E~4798 Tl P'TrtFl ,.-;''P.'*'Trt U ������ n *>���������_':' n -t 1 n W������>������ .' ���������   i.l'riiat-,./.:.' rj* ' ** i."5- f_-\. \ "^O H^ON ANbfxEST^ '_,,;,* f D������fouiV GntHrie"Co , WtnchiBl<!_y.&-*ia7*W������ ? _  V i ���������>C 'Gardiner Johnson A Co  .". ..S-19146-M47- ^  -> K. V. Winch A jCo . ^Winoli.BXI . .S., 27S-l*lt ^r -.--' ~ " TlliB VBtVXSG. '<  *  i^iii Z'-AA .Fraeer Riv*r=CP{l������wjDMvf-*g Co,' Ne* West. " "   '  ' Greenlees, -,.W, 44H7 Cordova St.  S. MS3 ' ^    PILING AND POLES   ~ * Fed>eral Etan. Cor 920r'Rogers Bldlg A.B1 HW6.1 r  J "  r   ' 7-PIEE���������SEWER n   - ,'7 Cullen, E. G. 41?'Paclrie^ldg' 7.8 2330-6(������ft Dom ,-GlzdLCmirt' Pipe Co,, Dom. BW>.:6ffiM6 Bvans, Coleman & Evans Ft. Coluns. .8 29ft8 C Gardiner JohnBon, fi^Co1; .. S. 91-46-9W7 iEfe Bros' Lw -v New iWest'. .'Ptoon������������ 10, A8 Ritchie, 'Con 84 Sup Co ,' Granv. Bd������ S. 9-1K2 Warrington & Johnson, 119 Pender S*.S 4W2 R V. Wln,cb &jCo;���������:WincH*Bld,, .8. 27S-1S44 5    '   v'"-'"   '  PXASlEB"'^.  -- A. Blake Diether'Co'  926 Main St  .-.'..^ MttB Balfour, Guthrie Co, WinchJSlftg^S 187-5W9 Carter Dewar Crowe, 92_,Met.iBldg ..fi MM Cullen  E. G, 418 Pacific Bld������ P.s7233<y-6WL Evans, Coleman & Evans .Ft Colum..8 3988 Great West Sndi A Gvl cK N. "<Van.. ��������� 4������K Gilley Bros.,Ltd, NeW* West. .Phones 1������5, 16 Hynes, M  3. Se Co ."563 Gran.   .  8  ->_40 W. NO Nell 8e Co, 548 Sey St..6  4795-*7fl8 The Main Sujl., Co ^10_9 Main St ..S *481  *��������� Point Grey Sup  Co ."Kerrlsdale  Eourne 46R Ritchie, Con. & Sup Co , Granv. Bdg ,S. 9162 Shovur, C. B, 969 Main St.. rS...p 8  1M5 ,. % PLASTER BOABD   -, Z    *   ' S'Ske��������� DIo,lhec Co'f 825 Main'St. '."I  S*141S,  , B C  Supply Co ,  Dominion Bldlg. .. .8  61fil  7 Carter Dewar Crow *.H922 Met  BIdg..S 9422  >��������� Cullcn  E  G, 418 Paclflo Bldg T.S 23^-50-21 ^ Sr ??,S.1?,*i?. Johnson������& Co    .S59W6-9147  -- W N O'Neil& Co-, 648 Sey St . S 4795-4798  -. Point Grey Sup "Co*, Kerrlsdale  Ebunae 46R5  - Thomsos, WiC,-Co,  403 Dunsmulr  sSm* RItohle. Con Sc Sup  Co .iGranv Rdg .8 H162   -. PL48TER- PARTITION BLOCKS r.eiei BC  Sup 'Co.rDom.^Trust-rs-BldB'-.'". Carter Dewar Crowe^-92-2 Met Bldg. ^9422 Cullen, D. G.^4181PacIfic Bldlg . .S 2330-5o!l  " C ������ardiner Johnson A Co",cJohnson s WM, >' RHohie, Con  & Sup  CoT'GranV-Bdg  S9162' ^PLASTEBii-ORNAMENTAI. js* J, ji.>- I Berger Max,! 1657Brdwaj;w;(rear)/F,llBr ' Carter Dewar Crpwe, 922 Met  Bldg . S~94_2 4)l e  jT.^ Vs. ���������* r^*^*l 'tf " >4ik,l .Pf; LigS Wilson-, ;i J^iPem'berton tBdg:','iVic tor'Ia-.- ;rf 16 " -: Brdwn^i;^/^;M:i:C:Ei^ffipao$i.-0^8937 Roblngoh'gj;B:a^PM^3^,HB16jei^ ga^-'I^^K4a7,SRo^rs|rBag.^:-;V.KrKS.ri5.4.76r, ^^r^^w^I^Gohr^6WJDunsm'r;':s^9l������8- :.K-.lN:'-p:Ne������I>&-JCo.-.?548'SeWlSfa;-:������:,v*7aBi'47<f*'i .^ftrringt^.hy^Jbiihsohiia^ HEATIN������-HOr AlK,  STEAM AND VEti- &P7 M;'.fenr ^TILAteNG-^JiSirr^tt^iVsa-s n^^-?^sW^^6^ Oftawa������|^705������f 8^ yPm'.^Equip.vi&'c-Sup.tCo.-W.Saoi'ReSttv-^.qi^-iKa* ;mtphie|5C6nK^SuS^Cof.feGr^vnifes^916Srr ^^^^?^^^^319?P^^r|WSSS:(6*lo] Van.-!r-Hoistieo:-������ 9 01*Mg t&RMresste'-K&is ������������������! ftnc?: rPa.tersonsMrM_Cb^':iOthp&:Arbutus'i^ jVari.rJtRdoflnr"^" ''-iio,Bm.ii^a...,Miv,, r������������������������- Vryjr7i Ml im-7 "Beatbn-r;-'WTiarf,:������8,500. 'sBbkwell7Whartrp:$l:4007ypsy:y: Camp: Island--T-Repairs : to - wharf, 0007 ���������'111 Ay-:yyYiAtyyyy::p:-yy.;py ;Columbiarr;and:,:K6"ote"nayri rivers provements,". $20,0.00^'-: a<. '���������y7A:y9i:As'yAy.:yy.: "���������Columbia- River, isurveyrifrbfn ->the��������� In- terriatiohal;rBoundary,'7 withir'a-rview..: to determinevthe-:cbst'j'-Ofrrrrenderlng5 the river "navigable,".$15,000. "PIrpAPi .vr.,' - ?- 7 Comox���������JWharf,; $9.000; ;rconstruction of rfreightssheds on'Government'-Wharf, $3,600i::y:p::A,spp.r,,.yyrry.:iy.,.ypyriyy,: r Digby'������������������' -I?=land-^-Prlnce'. Rupert���������Qua'r- antine Wharf,: $10,000:'Hi 7-*-..,, pypy-,;.;.;:': ,"Eaft Arrow Park-^Whaff,, $7;500."v ���������  Fraser "River���������Retaining -:���������pier,-."- $50;- 'OOO:.; py-iS: AyPsyyy.ypy;. YfyYpYy- -;y : Fraser-River. .'Lower^-Irnproyerrients,': J40.00^yremovalvof:^a^,:$30.fl007y;i> 7 i'ra?er 'arrd"3lThoftipsbn;r7r*rRivers-=' Whaves,-$20,0007 s7 '--.:���������'���������;-���������-.'-.*;-ApAiypsy ':. ,-.: Gray. Creeki���������Wliarf, ������������������ $5,000.,797-- A.-7 J Harbors; rivers and.'Bridpres^-General repairs And*improvements, $30,000.'?. ���������Invermoc-^-Wliarf, $2,000.~- ���������>���������'-'-..' r-Kaslo���������.Wharf; $18,000.  '- :.r yyyy ly .yKdotenny Bay���������Wharf, $7,'60O."-. -'-":, :��������������������������� Jlasset    (white  settlement-���������Wharf, $7,500.:  -r    y-yy-p.". .ipyy-yp.,.-.; ���������-;, v,Neeclle������-^Wlinrf $7,600. 7- Ayi'li-.  v -Okanagan ��������� Rlver^^-Protectlng -: aiid  improvement of navigable channel  $5,500. Quntslnn���������-Repairs and,'.extension  to wharf,';-$B>600.'.-','."-.':--: ���������;'.'���������  p IfiyYAii'A. a.Pi Yitarrmgton & Johnson AKCrilTECTURALr TERRA~ COTTA * of '  ��������� -   ENGLISH AND AMERICAN TVIANUFACTURE' 1  ' -'"^    'a���������SReciafty. , l 303 Duncan Building- . 1 I 7C- 'Fhone i , Seyniour 4913.  t 7 Vanoouver, B. C. Factories, 0oo.ultlani, B.- C."' ,,   - M. J. Hynes, Mug, Director ' H YIN E^'OTQlSl E &' STAFF CO. MANUFACTURER8,0FsA'RT VERONA STONE.  STAF? ORNAMENTS TO DETAIL' IN CEMENT FOR INTERIOR OR EXTERIOR. PLASTERERS AND MODELERS. *   ^    1 OFFICE! 553 Oranvllle St.'  31 Xeigh 'Bpencer Bldg.   Phone Seymour 1240 Vancouver KeofSng Co a--..-.-.. Assy.:..-..*'.,7.:-i.,-.,--i.'.(i.v-ar.- s.rrr;..y-..-.:,. ���������py;:- .r./;;;'Contractors -For,;:: a .y.p' Tar and Gravel Roofing. Dampproof Ing ..yyy-;Expert Roofing Repairing Sheet Metal Work of all DeBcriptlons 'Factbry, 1921:'.T,riu,mph -High'.  BOOR. :yrpyj>L^tlC''FLOORING;:  . 'Jolntless'YyAiAyA-y-y yZTlrepioot. ||;^|^cw|>^E|'55 ^30'Sey^ur:;St^yy^yy::ryyySuK:.875ir Vacuum ,'.'Cleaner Plants, r : ������ Churoh, Lodge and School, Furniture. '��������� Theater and Opera Chairs. Metal Lockers \nd  Office  Fixtures^  Wall Burlaps, 7 r ,-y V,r-r*: r'Eto.1::': i ; '-:r.; ���������-. Phohe;.Sey. S476.  : :417iBog'ars Bldsf. THE BANK OF VANCOUVER -  v ' - , Head Offloe:  Vancouver, BO Branches throughout tho Province of British Oolnmhia. - SPECIAL ATTENTION GIVEN Tt*- COLLECTIONS Savings Department at all. Branches,  Deposits of Que Dollar and upwards received and Interest oredlted half-yearly. X.. VT. 8H4LTFOBD, Oeneral Manager. SE FBASEB BXVEB FILE DBIVING CO. iY(Al7y:%ZxAZy3oiMu7lNtgri;yi:Z''Z-: Wharf. Building'  and  General  Con- ��������� struotlon WowrPlls Foundationo '���������: 7 - a Speoialty; Estimates Fur- " '''^7y'y7*;?^^r'..^ohed4<v-:',v:i.;yy.: . -;.:. BoOm BIO, /Westminster Trust Bldg., New Westminster   Telephone 1016 ���������Clty.';Mapj-;&.;yWhlte";;Prtn^ yywY7--7y'7'i*yyry.ir.:ipy7:::P.yp.y:rs::SS93: y7Y77^KlCISt���������ALLiKIXDSiy7i,77:77i .Bl.ake>Dieth'er'������"cb:-ft{W6'iMain'i.'S^ CarteriDeivai-:r;Crowe,--.eo.,(:Ltd.", v922 ''.-Metro'-' r-.-Jp_lltaa:BM-g.:.-...-..r.!.':"':':,':''i^.'/.':'-;.-r;-:-S.V-r9422 Coast: ShaIe'lBrlckCd.,^4-17-Rogers Bii'JSJWeO; CulleniJE. ;g.,5 418 r'Paciric Bdg.:-;S. 233'0--5021 :Evan's;,''.Colema'n'.'-:&'-'_ESyans;:LrEt.";"Coi.-:':-:sA2988 Gilley" ....��������� -���������'.-_.������������������ _-.,  .������������������-..-  -. Grea 'Ci: W. The :Pt:--: 'Pt.':'.'Grey.'-'S'upply,--Co:'i'Kerr!sdalc;'>.Eb'urneV46R: Rit'chIe;C6ntr.-_ & .Sup.,rrLtd:,:.'Granv!lle';:St:; yyBrldgeA-riiyij..;P; 7 ssiy7:;'7siy.y yS79l52, rVIct:-yancr..)Llmerr and :Brick, Co.r.:.Sey: 201-5! Warrington: & . Johnsoni:119; Pender,".S.r4912 R.V.,Winch?r& .Co.,.-Ltd.,-Winch B; S:>279-1044: 77 BUILDINGT JtfELTS AXD; PAPERS7sly Blake ''Diet herfCd.; 7'925 "-Main ZsiiiZiA. S;. 1415' Carter: Dewar? Crowe/Co.;- Ltd.,-,922 , iletrb- -���������rr^p'olitah^'BIdgi-'r ..'V.-.\>".V';^''f j-;'. :.;;-.;'iV;'-.'S. r'i94M- HenryrrDarKng;, 2S:/PowelIrSt.:^-:i;'.:-.:.S.rr512 Evahs".-r Coleman ".&: rEvans,,:Ft'.-.Col.,. .S.29S8 ,C: Gardiner : Jolinson V&; Co.. .-.;..S.'9146-91'47 -D.JriR:..aio.i-i'ison,:;r712'r-'HIchards,. 'S.r.2a'51-21'52, W.'iN/O-N'eir& Co.,.64S,:Se}-.,Sf:,S,;4795-4798, 'Patersori"*Mrg. Co:;:',10tli&: Arbutus Sts.. B/77.2 Thomson, W. ;C: .Co.. 403 rD'uns. St.,: S.:3394; ���������Vin.rRodflnevCo.;' 1921'Triumph St., H. 509R: Warrington, &;r Johnson; 119 r Pen-der.;.S.'491'2 :7r.;:7r,-/:;>'j-,BONDS-^S.i;REXVy::yv;:-.<:Vr\::.:r;;; ������������������Lbn;V;&/-Brlt!;;-N.'.!,"Am'.yco.-.  Ltd.  543.:pcnder _  __       _ R8'' ���������  *J^_;f ���������*'--jt'5 iCigGaidmrYSiil^ >Newton^tGrei.r,fVah^ or^^32.6i^ha>tistM^fe8S7;^^y]^^8 ^���������ir7-^7-*^-------^^*SuP^o-1gGr^������.'|Bdg:gS^102^^ Ea^iTlmm^ns.-ssaBi^th^Wv.-SiWw^i'SF^ iKCo.TiaCerf lsdaLieJ-Sriaiii'frn'oa em :-hKpy������rA<SS8tSt)lI ������.*.G'aiffinerAjohnsote'te'CoA^KS';-iE9i46?'-91*47: ;CoughlanifJ:'r,&fSdns;v;;WorIdsBld'g:ir:'iS.:<rr7i)4or ���������.Gran'dyie^*Mfg.-S'Co:--^:5OT.^Veh������hlesV'::HS"l������6.' MorrIsArs.^M:v:,Co.-,''.213O.>Cediar;.^:-.:v^B/l0-'43 -   .....  ...   .,....-..,....,... ,.  B^ .^^H^Co:;:!:925vSlaIn7:'^ .,IRONaAND STEEL^-ORNAMENTAL.-i-S1 'rCan:iEuH^rs;������Sup.'^a9'01-fl'Ge6rgla;'?-:-vS.*;������7i-75i'"���������'""'"i*^4G8(i������'' Carter,:DewarrCrowe',-Ck),'ri922*Met-Bd-g.-.'"'"'"'"' ' -...-. ��������� .    -  ��������� E.^--G.v-rBlackweI'l;-'-:-W8.'^Alexahde'r?:'Sti-.-.: >B.C.;rjSupp]y;Co;.':DomIniori;KBld.ir;7 " " CuilenifE.fG.;t4H8 Pacific:Bldig.';-.6. Can.-r;.Founary:'Co.',"l*65-'-Pend';rr.'St:i-,."':S.7'-6710: Cont'nri������ Shlp^'&ijrTraa;? Co.-i" Ltd.';7.Sey;V:644 S'i 'Sijir^ .upA'&';.-Eap?i'Co.,v-i090.1"Ma'Irilhd'.S^2*7.9? :GrandvIew--Mfg.*-vC6:ri'ri,5S0^Veijab'les."iHr:'������-l'3'6; Co.;- iD23 "--araini^stipgyfafigyi yZi^^:v, ,The>Mairi.rSup.  _ .-PplntySMy-.iS-jp'.v.Co.';.Kerrlsdale'.' i''E0)urne*46I. ���������St;! ..:-;S;C2S6 R.V.Winch & Co..-I.td.V Winch B... S.<279-1944 Seelej;:'& Co.',���������;324 Winch: Bdg.  ..:.. .-.S.'4911 7i7:Zy7ZZ'7. ��������� 7 CEMEXT.ya-:y';'v7,;i;,yyy;'7'; Bialce :biether'c6.,79M'Mn!ri7St.r-.;.7S."l4]5 ^Bal Cou rsGu l-h rle=&=GosiW4n ch=B^=S^lS7������5929.- Carter-TDe'war. Crowo  Co.,  Ltd..  922 Metro'-, ��������� politan  Bldff. P. .1... 7.7.1. .iPsiSP 942,2 Can.���������-. Builders Sup.  Co.l -1M1' Georg'a.S. 7175 Confn'l  Ship' &  Trad.: Co.  Ltd.. .Soy. 6443 Evans. .Coiemnii  &  Evans,'Ft.  Col.'. '.Sf 20SS Gt. West. Sand  & Grave!  Co.,  N. -Vnn..:;i98 C.  Gardiner"Johnson A Co...... .S." 9146-9147 Gillev Bros., Ltd.. New West.. Phones' 15,'16 ��������� W. NV O'N'eil & Co., 54S Soy. SI.,'S.' 4735-479S The Main "Supply Co.., 1029 Main St., S.S49L Pt; Grev Supply Co., Kerrlsdale, Eburne 4CT{ Ritchie" Contr.  &  Sup. .Co.,  Ltd.,  Gran.  St.: Brldffo  ........'......:-.."........ ��������� .S.  91ii2 R.V.Winch St Co.. Ltd., Winch, B��������� S. 279-1944 -J' .CEMENT TICSTIXG AM>: ASSAYING. : I. Bldiidgei G. SPSt-Co.,  420  nichhrds, S. 41M Falkpivbiirg &  l.nucks.' Trounce: Aly. S. 71Ti9 W ri gh't. .T. P.. 3 31 a 71 h r-A. ve. W.  .......'.-. V ��������� Hunt, --Robt. W. &- Co.. ,602, Hast... .,.S. 2109. .:77"CONTRACTOKS,;r BKICK;':.': 7%9% Dixon. F. L7." li-,24; Graveley St.. .High.: 909R :'."��������� CONTRACTORS���������DECORATING.  7. Hynes .M. J. &* Co.,  5-53  Gran.. :...::.S.; 1240 r.  CONTRACTORST-EXC.VyATING.  f : Campbell Bros:; 15&0 B'.smark:st���������.-.Hlgh 4'5jJ ���������r cr--:yycpNTRAraORS^-GENERAL.vr'; Armstrong.r Jlorrisbn'' 'Se 'Cbip Ltd.;  Bower -  Bdg. r 7......... \ .'ir. P. :7..'. 7 .';'.';> ..': S.:.l S 3 6 B. C 'Gran; & Cont. Co;,;,E!xchange B., S.-2996' Clarke, Harry. JOM Comox St: *.'."...S.7'0:73R E5xptiBldrs: & F|ncrs,- 820>RogersrB.,-S.73SI Greenlees, W^.,407 Cordoya .St.'.;.."..'. .S., 10S3 ,r:':''c6NTJWCT6.R.S^LAND",yctEAlilNGv-7 bue'rest.-Stump rPuller?&'. Tools' Co.;..Victoria: Penny;: J. S... 319 Pender. St.,..:-,.. v. r.'r:S. 4.702: 777. |r, yyCONTRACTOBSr-MASpX;;'7 llA:'--' Cah.' &:Umeryc6ntr/&" Inv.;iC6. Ltd. S.r 84-8������ CONTRACTOR&r-PAINTING AND DECOR- ;.;.;:;���������: ���������."'"'ATINO..: P'y,:' ;yi yi'717: Miii-pliy, Jas.. & Son, 107rCrown Bldg. S. 8707 :���������'- CONTRACTORS���������PLASTERING.- -.' J Johnson, 'COnrdlnert & Co..;; :,r... .S..9147 Rice, C.C. & Co.. 1083 Richardb St.-S. aO'49 ��������� :CONTRACTORS^-TILE���������TJBRRAZZO;, ' A B.-C. -SupplyrCo.,' Dominion Bldg.... S.r 61-61 D.R.'Morrison'.: 712 Richards St., S. 21'ol-2ir>2 W. N. O'Nell '&.Co.,'.648. Sey..St..;S. 4795-4lOjS: Tomson,.W. C. Co., 403 Dunsmulr St;, S. 3394 Van.Marb!ev& Tile Co ;,84S Beach Av��������� S.,161S West. Marble & Tile.Co., 314-9 Main St., F. 810 "���������..:���������'-..  CORNICE AND ROOFING.  7   o Culleir. ���������E.-VO.i- 4T8 Pacific,BdK., ,S. 233O-50M Grand. Sheet.Mtl. Wks.,: 1685 Ven. St;. H, 642 Little & Lee, ������rS2 Seymour St..;..... .S.- 4458 Troy Roofing Co.. 814 ������������������ Metropolitan. fi.7������ Van. RooflngCo.,,1921 Triumph St., H, 609R Wolfe,  J. 'W..  1540 Fifth Av. ,W'. Bay., 296 ���������:"��������� ELRCTRICAL CONTRACTORS  y Alltree & Churihland. 97S.Granvlo St.. S.2(07 Elec. Con: Co.; 544- Howe St; .:.. .S.l'336-7961 Jarvls-Elec. Co . 570 Richards St... .S. JWOO '.;"���������"-  ELECTRIC  SUPPLIES % ...... .- Alltree & Churchland'. 970 Granvlne. S. 2707 Elec Con. Co., 644 Howe 0t,... .S. 1336t7961J E::G.-: Blackwell,7l08;rAlexahdcr-;St'.:'vS.i 1733 -Blake Die-ther'.r'Co::.������*925,i>Maln:-St:-������������������ri::S.Vl'415' Carter. Dewa'rCr6\ve'1C6,'-:922: Met-Bilg.':S;" 9-122" Cullen;;E: G.,--41S-Pa6ific;BIdgr.!. :S.2i330-502a' E*Vans;:CoIeman:&.:E-*ans.;Ft;:Co"lum'b:.'S.:2-9Si' rC.^Gar'dtnerr.-JohnsohS&.rCo.".'.'���������:. .-S.::914r6-91'47 'D.V--R.-V-Morrison,-771-2 .Richards'.'.:S.,215l'-2ln2 W.v Nv'O'N'eil-&:Co.;r.o4S; Sey. -St...-.S.7.4i795-4798 Point' prey<-.Sup:. Co.', Kerrisdale.:. Eburne 4CR .Ritchle^C6'n.V'.&':',Sup?>':Co/f':',GranvIlle'.-''!S:-9162 iWarrIng:torir;&: Johnson,'liOr'Pender. .S. 4912 P-p/.7'Cyip<'''7LATM���������WOOD-7riy7y..:;^p.'.: Blake Diether Co.; :92-5rMa-:n St.  ...'. ;S.:i;415 Can..Pac.-'Lijm.- Co., Rwy.r& Salsbry.. ;S..'6S00- Dom. S.sh' &"Dr.'Co., 2120 Cedar St.'.;.B."-64 6 Point-'Grey (.Sup.'vCo:.'-Kerr;sdale::.Bb'urner46R: ,?r:';M4'J-.i'r-,'r-iV7UME.,r'r7:;:^;;.r::.'-;:,'. Balfour; Guthrie Co., Winch Bldg.-.S:-187-5929 Blake.'.'Dlether- Colp 925 Main: St.���������>...-.:.v:s.-W.J5 Carter Dewar Crowe Co,.922: Met-Bdg..S."94 2.2 Can; Bull#rs'Sup.:Co.,.:i'901Geo"r_ia.VS.- 7.175 Bvans.,Coleman &rEvans. Ft. Columb'.'.S."29S8 C. Gard'.ner Johnson &. Co:;.'. ..S.-:914-0-9147 GU'ey-Bros., New Westminster:,;iPhones 1'5. 16 Great West Sand1, & Gravel- Co., N. Van. -IOS XV. N'. O'Nell & Co., 54S Sey. St.. .6^4795-4798 Pacific Lime Co, 201 Carter-CtnBidg-. ,S.'9500 Point .Grey; Sup. Co:., Kerrlsdale. .Eburne'.'46R' =RircKie^ConTF-&-^Sup7T-C0T7TGra"nvllTe"-.^sr91C2r Shover, ;C. E.V 959' Main St.... ... 71. .S.: 13G5 V4ct.'-Vencr.' Lime arid Brick' Co;. .Sey 2015 R. V.. Winch Co, L<1.. Winch.B(Jg..S. 279-1044 * MNOI.El'M -..(UnltlcHliip,  Etc.) Fraser -.Mather Co.; 101 Woltnn B'.lt; S. 9354L ' -,.".<'I.UMOEK/ANn -SHINGLES'   ' Balfour. Outhrle Co., Wincli Bldg.'iS. 187-6929' Can. Pac. Liim:-Co., P.wy. Sc Snlsbry. ,8. 6S00 Dom. Sash & Dr. Co.; 2120- Cedar St.,VB.  616 .: - "'''"���������, MACHINERY.-'- -. B.Cr-F.qp: Co., COC Bk. Ottawa. ,S. 705C-7S1F VS. G. Blackwell. 108 Alexander St.. ,S. 1733 Jamison, E.P.&Co.. 175, Cordova W. S. 2010 Carter Dewar Crowe Co.-922 -Mct-Bdg.'.S." 01212 CulIen,-.,E.iGr,>!4M-PacIfIctBId'g.';vs;5233O^0.inr:rr. Can.rPac.:LumpCo.'i:Rwy7rSciSalsbry77Sr6809iy" Dom.r.Sashi St.,Dr..Co:,*J21207Cedar-'.SV7BP 84*'-'.-'":;.; .W.-/N.;0'Neii::&1:C6.;'.'548;rSey.v.St;-;".-S.!-:4795i-4.7!)Sr7:: ���������" 'SIHXGLE ^3IANL'FACTURERS''j_vb5'l>EALv:' V '7Yp.77i77yi7iYEV^77yyiyi:ry7:yy;7yyy;. .yyiZAi^^'^^ro^f^'^^'^^^B^^iiAAA'1 71: ;::;:���������;:���������':'.' 'lylr, ;'PApPi,:iyP Ar'AipV IrrylPs.-'l.-.Pl'y.Is',: .'i'- - ��������� '7 :'' 7:yp7yyy:7PpyP*7^^y'Y!<i':7'7AiP,.yyyyp .Carter.,Dewar. Crowe,:.922rMet Blig<" S"9'Wl7 Sv' ^^eryj������hnsoni'&:"Co.v;7:s.-;:9146-9l47-'7 Y.^i^^y^:^7.64Si:Sey. St.7s.4195-4'19SyA R. IV.^,;WInrchi& Co/;';Winchi Bid.; ��������� S;: 279-1944 r,r ; Rit ch le.;: Con. ;& Sup.: Co.';: G ranvl.'Baie/.s7 91C 2 r  r ;Weetn;,rMb|r,'&7TiIeilCo;;>3^4'9:.Maln^VF.r: 810 Y >���������'' yliyy:SLATE AND?TILErROOFERS-" =::r Timmons,: E.r&;:Sons:;rS3S ,7th-Av;-.-Wi>F.:'-'lS57-L  - ���������7^'-pZAZZrSTEAMyi^TTEJ^'ffeyyyy'-:.:.'y7; Llttle7y&'��������� :Lee;.76'82;:'iSeymoui-:7iiAisiu68  "''1 Wolte,:.Ji.,Wip:164>0;5thPAye. -lirpPBr 29tS 777 r;7^ST^^REINFbRCiNGy:yy.Or,;;r'. Ol-nton R'olnfdrcing.rr4WJBowe'r.'Biagr".si 2190: Com n]  Ship  & ���������;Trad...;Co.: Lrtd.. .Sey. 644S :Warr.ngton-&'J;ohnsdn,: 119VPender StVS.'4'9i2 ZZAilYpAZiZ.^TlXELlEII^C'tORsAiYy As Y'Ai: Mossi';,H.;; 2165- dxfoi'd-St.ryv-K'H (Suite " S)  '-"-' Tozer,' Wm.;?;81S_. MetropolltanvBId?. ;S. 7039 .-���������-  :. ,  SrENOGRAl'HKK^���������PlIRliTr; "  ��������� -V a n cou ye iyET5lforTTyp:s{s:.r: .77T'^-Sey;ri980   "���������'' STORE  &  OM-lCE 'FIXTUREST&^STOKE ? *r'--,r.,.:    :... -._  ���������_-������������������.������������������;.FRONTS-,;���������";������������������������������������,-';'j^.-.,:--.iv.',.:i B.C. Screen _& Mf(. , Co.: 266 ;bii������frn E>;F: 1643 Cuiien. 1?.; G.. 418. Pacific;Bld'g;...s:^330-602rl w"^dviKV'-,"fS'Co-Vr;1530 Venables- H.. '13,1 ���������'-.- iir V- S.Nc" ���������*-Co.',', 64S Sey. ,Sf., .S."4795-4-79S    : AVest.  Plater Glass,: 318-' Water.-'.'."���������T'VMs7 M71 7, yiAyAy y.7y-:.TAsksZ'i7:'777yyiypA''- S^^^^^J-^^^Sal-diryAs.OSOO 77r WiiSm 77-y:4������id 'y'Y'iZ0S, yi'lyAZ 77 177s:l ::������:-7:-.r-ri| ft. -";���������:' I iTiMM ���������yyyyll ft;1'"3: &  Leo,  CS2  Seyn-.our;'St..7.PR. 4'4i.q West. Sim.; A Oil; ?Dnm.>.-.-Bld.g..''f >  "S  7S7fi TILE-7-r)RAINING> W. -N/'CNeir A Co.. 548- Sey. St.. ,S.:4'795-4793 Ritchie Con. & Sup. Co.; 'Cl���������nnVlllo,. ,S. 9102 Struimhert-Virtire Co., 319 Pender W...S.6-910 Thompson. W;C. Co.,--403 rDunsmulr.S. 3394-' MANTELS���������HKICK. TILE.AND- WOOD ; Blake Dietlu-r Co:,- 925 Main St'7 .... S.r 141.'. Carter.Dewar Crowe Co.,:922 Met.fBg:-.S. 0422 D.rR..Morrison, 712 Richard St.'.VS.,21151-2151 .W.N.,O'Xell & Co.." 54S,Sey: St.-; .S. 47-96-4793 RItchle Con. '& Sup.:Co., Granville B.v'.S. 9162 Thomson, W. 'C. Co.;' 403 Dunsmuir. ;S'. 3394 frirrW : MARBLE ASDONVX ; :/i Cont'n'lr'^hlp & Trad-.. Co.r Ltd.. .Sey." 644S iW: N.CO'-Nell A. Co:," 5'4������. Se.v. .St. S.; 4795-4798, /Thomson; W;C. Co:,-:403 Dunsmulr. .S.r 3394 Van. Marble 8t T!lc;Co..-8-4'S Beacliv^v..S.7151S West. Marble & Tile 'Co.'.r 3149: Maln.'.F.SlO ���������yP'i''.'.".'70Ua- BCRNrNG.:;PLANTS'r-''r' 1.7 . Globe. IronrWol-ks.'l'Slo Pandora St:. .H; 496 Mach.'Insal. & Contr. Co:- Dom.; Bld'gS, 6956 West..;Stm.vr& OH  Plants,. Dom. Bid.. .S.7670 7'i.yyypyyyvAPSTS-AXD^on.8'y77r}y'7 Carter Dewar-Crowo Co.,922 Met. Bg..S. 94-29 Henrv7D3rllnff,':.2i8 Powell :-St. V. pssiSp 542' W; N:'0''XelI "A Co.. -54S:Sey, St.. .S: 47-95-4798 -' A -''���������' 7 PAINT8���������FIRE-PROOF. : r r Carter Dewar Crowe Co.; 922 Mot'r'Bs..S. 9<?? Newton &'Greer,-Van.::', 345 Water.. .S. 1397 7    Victoria,  1346 -Wharf St...'..' 8S7 Warvlngton  St Johnson.  119 Pendier/.S. 4912 PAINTS���������DAMP PROOF.*' Henry Darling. .2i8Po-w;eir St. r..... ,S. : 51,? C. Gardiner Johnson & Co.;.'. ..S. 9140-9147 Newton & Greer, Van; 345 Water.. .S. 1397 Victoria, 132-6 Wharf St..'.'. .-8-87 w; N.-0'Neir& Co;. filSSe-v.'St.. .s: 4795-479S Paterson Mfg. Co.. lnthft-Arbutus. :B. 772 Van. Roof.N-Co,.* 19121.Triumph St...H. 6C9R Warrington  & Johnson,  119  Pendier. ;S. 4912 , PARTITION���������FIREPROOF Blake Diether; Co. , 925 Main St. -. .V.S. 1415 Carter Dcwar.Crowe Co., 922 'Met. B_..S. 9425? Cullen;; E. G.i 418- Pacific Bldg. . ,'S. 2330-5021 Evans. Coleman &>Bvnns rFt. Colum. .S/29S8 C. Gardiner.-Johnson & Co.'.'.".'..S��������� 9146-9147 Thomson, -W, G. Co., 4013- .Dunsmulr, ,S. 3394 R'tchie. Con. A Sup: Co.,'Grflriv..'Bdg. .S. 91������2 ": til '"Sri u^VJ^i'j:^ vPv''Po-'.:r'<*3i bunsmuirV is;: ?394 Uarnnietfan r & Johnoon,  119  Pender  S 49l������ 7ZZ"7"7-,iTJX PLATES,-;<-.-.7:��������� .7,    - Balfour. Guthrie Co.,;Winch Bdg.7S. 187-5992. CGardlner-r Johnson ,&  Co...:.S.  91-46-9147 Wilkinson, C.,,846 -Beach 'Av:. *   ��������� ������������������',"' joTi ?''V' rTi^i^ -C������-*' Wlnch^ii;  S."27^-ft  4 ���������v77 1*?VJ������I"CLEANING SYSTEMS.-: ,*������ar';,fL,An<lcr-������*i,,lCi60 Homer St.:.,.S. 6180.'���������'- fu <-T-���������B1?,ckweI1.-W'S, Alexander: St.' .S; 1733 The, Duntley: Str.. ^91; Gran'vllle^���������'Sf.'-il^WM-V- Earle,: E.;-A.,  417 -Rofrers Bld-g- -...7. S.'5476v ���������*.. ,y   'V-WATERPROOFING'-'-��������� -".���������.'.���������-'.. '".'',:. Eldrldge... A.'H.v 417 Loo Bldg.:. .'Sey. 2015 _,,. 'WATERPROOF*COMPOUND Blake Diether. Co.,  925 .Maln'r St.  ....51416 Carter Dewar Crowe.' 92-2 Met. -Bidg.. .S.'9-422. Cullcn.. E��������� G.,.41.8PaclfIo BrclB.; ,S. 2380-602,1  r C.  Gardiner Johnson".A--"Co.. .-. ,S. '9146^91-4 7 W. N. O'Noil &Co., 548;Sey,: St...S. 4,7-95-4-79S Paterson Mfg.' Co.; IW h  ..Arbutus. .B.v:.'T.2'--- Thomson,. W..C.Co.,i.-40'3l Dunsmulr. .S.3394 Warrington  St Johnson.no s Pender.'.S.'491' '������������������ n .WELDERS AND CUTTERS   7  "������������������"- Com.; Gas. Co.. 15'30 .Hastings E..*.. 1h.; 405 t.7'M    ' WINDOW SHADES ,"���������'���������;.'-'^v 7- B.C. Screen & Mnfg. 3ft6 Duffrn"-E.-.'.'F. 1643 '��������������������������� W. N. O'Nell &Co;.-64S'Sey. St:. ;S. 4TO5-479S  * '������������������V.-"..;���������' r7;:WIXDOWrSHADKS-7 - ..-:.;,'���������"-'.-: Bowes, ;F.'W.-&-Co.,. Granville.,-... Cooder Can; Rustproof..Sern. Sth Av Grandview Mfg. Co.  lf.30 Venables V' 'V ;i.  7,   : WIRE RO-'Efcri  V" Anglo-B.-, C.r Agency,* '31IS ' rtomVr :.' Blake' Delthor'Co.   925- Mnln st 5''CV,E^?.-7C;0-''' ,wc'5nkr;dttawa.������.'-'.7C'56^7518r::-;7 E.  Gi -Blackwell,' 108>'Alfcxand.r!-;:st,"-'*vi" Cullon, E. G.,> n8Pactflc -Bldg. .^.S.-.28S0-4io21 C. Gardilner. Johnson>.&''C6..-r.-;\S.'-';'9i-4.e.-_i47 Prior. E.- G. & Co.; .869- Beattv .StpprS Alii* Ritchie Con. & Sup.:Co���������'-Gran'vi; -Bdiir 'q" 41*5 RAV. winch-& Ca;'WiA������h 'Bldl^^v^Ho llrlnsnn   r������r������ -*���������'  tiff.  n...L --.-���������!���������    1  , ,.*',*" 77 ������7 mm m ��������� -to?,'.--"- ill '".' ^i-,k-r' ..'J ;���������'' ft������?���������.*;���������": 9 I : :yitffi,py ��������� pylori. 7 9-^yy mi f'iiK.7.m yy-yrrYY iS.il 843-y - & Glen y ;'Hyr,136*-r .".S.r 34 25 ;s. -.'���������-, iM 7% ii4 S342Z yyy-yy.  rw 'iMn-^xipiyyiYy-m, lAi&i8,:nyAy:yyy^ m jWafr.ngton & Johnson, 119 Pender St.S. 4912 I, Wilkinson,. Co.,-' .846: Beach.... .';>,.'..- .8. -fSl'S S   X. BRITISH COLUMBIA DAILY BUILDING RECORD. Phones "Seymour." 2151, 2152 '  \ . WE( HAVE A LARGE STOCK ,0F META^ CEILING OF SUPERIOR QUALITY WHICH WE ARE CLOSING OUT AT A  . ,_������������������,������,��������� ���������  SEE US BEFORE PURCHASING.  '' '71S RICHARDSSTREET* VERY-LOW PRICE. 714 International Automatic Sprinkler Equipment Phone Seymour 6180 . 1060 Homer St. .Vancouver B. C. ARMSTRONG, MORRISON & CO. Limited Public Works Contractors Office: 813-815 Bower Bldg. Vancouver B.C. C- E. Shover, Sand  Gravel  and Building Material 'Phone, Seymour. 1365.  Ofllce end -Wharf ���������> ��������� 9S9 Slain Street CONC3ETE MIXBR,FOE, RENT Koeluiug  conciete  mi^er  for  ient Phone Seymour 2 112. :   Competent accountant wanli few .small bets of books to keep Tli nib model ate.   Applj  A M S,  S10 Hamilton ���������   LOCAL TENDEBS WANTED   ' Gsneral Contract PublTZOxMS V-a.CA.NT. city Cleric, Tori~3ltOody���������R~.Ahei nGTli~ Poit Moody, will icceive applications i.nui iiaicn lo 101 tin, position of city cleik of that city -   - Engineer, South Saanlch���������The council h.vs decided to call ior applicationb for the post of municipal engineer. "/ SCHOOLS, FBOFOSED bids 550,000 MAVNARD; ELECTRICAL SUPPLY CO^ Wholesale Fhone Us Your Order  , Homer Arcade ..  365 Cordova St. W. Fhone: Seymonr, 4207 E7���������Sec T 1. ilemcl. ot He-it ", an- cou\ei I'euv Co, until Jlnich 11, noon, foi constiuctiiig lenj -steumei &(Klo it C in., fitted with one !>0 lip Atlub f, u 'no engine; plans and specil liom Moms Bulkoyey A ilalllciu>, N'oitii "West Tiust bids' By���������I) llov Cuiiieion, Dial inspector oi l*oiest Kc-eivos, until Mauli IB, at noon, at Kamioops, olllce, foi conjunct-" lug two 3i"xU.\2 ll. putiol seiMLe _<i->o- UlH*  llUIIlCllL'S. By���������Aicht It. D S. I'ayloi. I3o������.r bldjr, geneml conti net tendeis Joi ioi- tllUinjr plant, and w lint f '10*112 on the Skeena Rl\ei, ior Scottibh-Ameiiuan Ol! & Fcitllizlng Co. Itogei b bldg. By���������Aicht. G. P. Howie, Bank of Ottawa bldg, teiuleib fiom bcleeted contis. only tor 4 bto 30*cl������0 bik and mill constiuction apmt bldg foi 1). Ilobeitson on Seymour near Helmcken, htg, plbg, elevutors, ornamental lion and electiical woik separate By���������Acting Div Engineei H. B Wal- kem, of the CP R, until noon, March 29, foi clearing ilght^ol-way on Anow Lal-e sub-division, By���������Stuait & White, archts, Metiopolitan bldg, general cqjitract tendeis lor the,-Fine Aits bldg at Hastings paik; flieproof, to cost between $9000 and $10,- 000������ , By���������Pinner & McClennan, 108 Crown bldg, tendeis covering vanous trades requiied in electing fr apmt bldg on Cook st, Victoiia. (Victoiia office, 428 Say vi aid hldg) , Sub-Contracts and materials fi J l' TtUti vmsg v'wi m The Hodgson Plumbing & Heating Company, Ltd. Plumbing, Hot Air and Hot Water Heating Agents For Tie PEASE " ECONOMY "FURNACE Sey. 2412 1136 Homer St. ���������UIMIIillll III"-!!--���������"������������������������������������'������������������������ ���������'���������" "���������-���������> jJIcLEAN  & FOVTEX.Ii ' manufacturers of ' SASH WEIGHTS Ash Doors Ash *Dumps Fairmont 1546 '  392 Dufferin >VT. P. E. HARRIS & CO., Ltd. Passenger AND Freight Elevators Alternating Current Motors '    Kept ln:stock 307 Crown Bldg. Sey. 4698 Vanc'ver, B.C., Wight Fhone High. 301 \.-Y������TtiEL~y DEALERS IN STRUCTURALiAND REINFORCING  STEEL  AND'. METAl! LATH   ' 1 - y    ,  i, DOMINION CONSTRUCTION SUPPLY CO., LTD. 509 Bichards St. Sey. 8366-1419 By���������Taip & Son, 9S3 Howe St, loi about 13,000 yclb of metal lath and 100 tons of fibre plastel. By���������B  C  Gianitoid & Conti acting Co. Ltd, Exchange bldg, foi plasteung, mill woik, sheet,metal and looflng foi 2 sto "C6xl32, cone garage at 1233 Geoigia bt foi .H. A. Bower. - ' By���������Genser Bros, 615 Hastings W. for painting tniee bungalows in Giandvlew. - i ������ By���������W. XV . .Teriett, geneial contr.-603 Bower bldg, foi bik work, plastfleiing. cone electrical woik, painting and Iron work op 6 sto bik Davidson bldg, at 777 Burrard st ' , By���������Archts. Stuait & White, Metiopolitan bldg, separate tenders covei- mg materials and subcontracts required in construction Qf 5 sto brk" and mill construction apmt bldg at 1004 Albeit st foi H S Rowlihg. . By J II. Tolman, Metropolitan bldg, 'for excavating, plate glass, brick woik, lumber"- mill work, electric wiring andf painting on John McDonald bldg, at Main and Alexander Sts. OUTSIDE  BUILDING-'TENDERS ' Hotel, Addn., Victoria���������By Archts. Fox & Ben ill, Victoria, until Maich 16, geneial contiact figures for erecting 5 sto 40x120 brk addn to the Dominion Hotel, estimated cost $100,000. ������, >  \. Hospital,. Duncan���������By Archt L W Hargiea\es, Sayward bldg, Victoiia, until March 17, for electing, fr hospital bldg at Duncan, B. C, for - the King's Daughters.^  * > MUNICIPAL TENDEBS-WANTED. C. C. RICE & CO. Plastering Contractors '  Stucco Work a Specialty.., - TRY MB. 10S3 Richards' St.  . (  Sey. 8849 GRANDVIEW ' Sheet Metal Works '  Warm Air Seating , Furnaces and General Jobbing 1685 Venables St Highland 642 EMPIRE HARDWOOD ' FLOOR CO. Sey. 9188   2nd floor 634 Dunsmulr St. CAMPBELL BROS.  r CONTRACTORS " fo������ ivsmxm m tuhihg Highland 453. 1550 Blsinark St. ACME PLUMBING & H'TG, CO. 131 10th Ave B. Pair. 537. JAS. MURPHY & SON General  Fainting ��������� and  Decorating CONTBACTOBS Officei 112 Crown Bldg.  .   Bay. 8707 EDWARD TIMMONS , SLATER & ROOF TILER 838���������7th Ave. W.  Fhone Fair. 12871.. WE BUILD ANYTHING tFrom a Bungalow To a Skyscraper EXPERT BUILDERS & FINANCIERS, LTD. Sey. 7321  . ..y . 820-21 Bogers Bldg. THE BURNSIDE :: :: GAS APPLIANCE CO. 1037-39 'Oranvllle Street Telephone Seymour 3704 J.W.WOLFE Sheet Metal Contractor CORNICE    ROOFING    SKYLIGHTS Waun Air lltating a Specialty Phone Bay. 296 1540 5th Ave, W. . PLUMBING and HEATING 721Hain Street. Phone Seymour 8614 Street Work, Point ,<Jrey���������By Municipal Cleik Heighway, until 5 p m., Maich 17, for macadamizing 'Tupper st fiom 16th to 18th and 17th ave tiom Tupper, to Bridge s>ts; als,o giading.Hudson st from Park ioad to Shannon road; specifications from municipal engineer.  , Water System, Sidney���������By Western Dominion Lands, 624 Fort St, Victoria, until'and including March 15, tendeis for Installing water supply for the town of Sidney, including supply and erecting pi two 100,000 gallon redwood water tanks 'and foundations, excavating and backfilling ditches, supplying anu laying wire-wound wood water pipes, fittings, etc. Supplies, North Vanconver���������By Citj Engineer Angus Smith, for 1913 supplies including haidwaie, powder, lumber, coal, etc. >i y i ^ ' , Tire Hose, Point Grey���������By Municipal Clerk, until 6 p m., March 10, tenders for'1000 ft. of 2 1-2 in. iubhei -lined firo hose with standard thread couplings "complete, specif, from file.chief, Kei- ilsdale ' Lumher, Burnaby���������By Comptrollei Giiftiths, Edmonds, until Mar. 8, tendeis tor supplj ing sidewalk lumber , Dredge Hull, New Westminster���������By City Clerk VT A Duncan, until 5pm, March 10, foi constiucting' 7 1-2x40 ft diedge hull: specif fiom Capt. A. O fowell,  Westminster-Trust  bldg. Power Honse Equipment, Begina.���������By E W. Bull, Light Supt, until March 15, for supplying (six) 600 h.p- water tube txyleis complete witn mechanical stok- ei -i and internal supeiheatfts for 200- lb .piessuie and 125 deg Fahr. superheat��������� al������o two 113 000 cu ft Tier min 3-4 oi 7-S housing niuuceu ui>���������i,ui nu<.i arranged to di chaige thiough one \ei- tic.il stack, 12 ft in diam. and 70 it high abo\e base of fans. Water Tower, Burnaby���������By Comptrol- ler Griffiths, _until_5 _p nv^March JJD, for electing wood towei to suppoit watei ���������ank on Noith a\e. Supplies, Calgary���������By Citv Cleik Miller, until March 17,'for fpinlMiin . stoie supplies for ensuing jeai (list fiom City Storekeeper, Calgary.) Bonds, North Vancouver���������By Dist Engineer Cosgnne, until 5 p.m. March 20, tor ioad woik on 4 contracts on Lynn Valley road, I'ctors road, sDovecouit ioad and Carlsbiook road, compiling clcuiing 5.3 acies (approx), giadirg 28,- 500 cubic yards (appiox.); cedar cul- \cits and bulkheading 310,000 f.b m. (appiox); macadamizing '���������0,600 aqiuuc yuids (uppiox); gravelling IS 10 squuie yaids I'nppi'ox), contingent work Streets Be Sewers, Point Grey���������By Municipal Kngineer. until Maich 10, tendeis for 2000 ft. of seweis; cleaiing 10th a-\e fiom Yew st \ve<toily 300 ft, 35th ave, Dunbar to Collingwood; 30lh between Imperial and Couitney; also for laying 3-plank and 4-ft. transveiae walk.-* In Waids 2, 3."4 and 5, for a period of 3 months. Electrical 'Equipment���������The council of Nelson has decided to call for tender-, for 300 electric light meteis; 3 15 kw transformers; also for a yoai's supplv of lamps tiansfoimcrs, cioss-aim.. poles, hardwaie, wire and other, mateiial required by the light dept By A. S Dawson, City Engineer, Calgary, until March 29, for construction conciete paving on the dams and Lake Newell leservoir of the CPR amounting to about 11,200 cubic vards of conciete pa\ing and S700 cubic vards of gra\el base. Constiuction mateiials, except forms and water for conciete. will bo supplied bv the company. All labor plant and mateiial for foim.s must hf )'uini=lipfl by the conti actor Electrical Equipment, Duncan ��������� By Citv Cleik Greig, until March 11 for water tin bines, gencintois, exciter''-,, tiansfoimers and switching equipment for gcneiating station bldgs  CO3������PETITi0NS"OPi.N Penticton���������S-i oom bi K Bj-laws pas.sed Dnncans���������Plans piepatod bv W T. Whiteway, Vaneou-\oi, for 8-ioom bik bldg. Uurnahy���������MoJei n bldg. is planned on Kings, way. Alborni���������Site secured for proposed ?30.000 bldg. Kelowna���������Tendeis closed Jan 3 for now 10-1 oom bldg New 'Woatmlnster���������School hldg.s aie asked on tho IIJoi th Road and at Delta boundaiv. t Port Haney���������School Bd. will ask for new M'hool. S. Vanoouver���������Site bought for new high school. , Oak Bay, Vlotoria���������Plans being drawn for MnntPi'jy A\p. school to cost $75,000. Viotoria���������Aicht W. C. I*. Gillam, Vancouver, finishing pians for pioposed Victoria Noi mal School, to cost j?50,000. Pt. Grey���������Four 8-ioom fireproof schools will bo erected In 1913 to cost $130,000; calling competitive pldns. mission���������Govt, has been asked for appropriation for -l-room bid?, here. ' West Vancouver���������Sites haie been seemed for three new schools.  No plans yet  ��������� Coquitlam���������1 new bldg to he erected at Port Moody Rd ; three othei sites bought. Vlotoria���������Estimates for school purposes for 1913 will be expended as follows: Eight i oom school on North Quadra st. school site, now available, $33,000, additional amount < lequired for bldg., $40,000. Site for South Park manual training and domestic science schools, $15,000. Domestic science bldg. on Victoria VT. school site, $5,000. ;New public school site at Spring Ridge,  $22,000. *    ' , - Additional four-rooms to Bank street school, also manual training and domestic  science bldgs , -$35,000. ,, Extension of Hillside school site-and erection of new school bldgs , $46,000. Extension of Sir * James Douglas school site,  $16,000. Vancouver���������1913 ��������� estimates include four S-ioom an'd two 12-room bldgs, 3 S-room bldgs. to be elected at West Kitsilano, South Hastings, and a location jet to be named, to cost $68,000 each Also 8-room extensipn to the Henrv Hudson school, to cost $75,000 One 12-room school is to be built on Stiathcona school site and one on Mac- donald school site, to cost $95,000 each. Other items Include $20,000 lor completing auditorium at Dawson school, $9000. for new lavatories, $12,000 for six janitor's houses, $S500 for audi toi nun seats, bldg and equipping gvmnasium at King Edward school, $50,000; steam heating plant at Model school, $10,000; di Inking fountains, $10,000; giading' and .ietatr>. ing walls, $3:>,000; sidewalks, $5000; manual tiaining- bldgs., $1S,200, ,, oil plants, $8500; gymnasium appaiatus for King Edwaid ard Britannia schools, $1000: =chool desks and turnlture, $12.- 000, dining room and kitchen equipment. $6800; plavground r appa'ratus, $3000; lockers at King Edward and Britannia high schools-, $8000; general alterations to old bldgs, $25,000; land for school sites, $60,000; a total of $775,500. ���������" , Univer.sitv of B C, Point Grey, (Yart- couvei). plans of Shaip'ft Thompson", archts, Vancouver, accepted for proposed bldg; $500,000 already appropiiated. (See -also* School- Proposals) MUNICIPAL WOBK PfcOPOSED; purposes, $6S3,000, for school purposes (building), $175,000, opening and dealing Waid VII. streets, $275,000; East luinl viauucts,. ?] l\,>gu, Mount View Cemetety, $16,500, land for new ,cem- eteij', $400,000, East End police stdtion, S>Jb,uu0. additional amount ioi new police headquarters, $70,000;- moches or day nur-,eries. $70,000, public sanitation conveniences, $55,000; home tor the aged, S'jO.OOi'; feny subwaj', $47,300. Iravmg���������Aopliaulc mixtuie pavement on  Touith  a\e fiom  Vine  st  io  Alum Road, $1S3,300 (pelltiorf lilert foi wood blocks on this stieet, making additional cost of $53,000), the'samo on Biidge st. from Dufferln St. to 16th A\e, $122,130, tho same on Bun aid St, fiom* Pacific bt. to Seaton St, ?I14.IJ(,, tne same on Glotf Dihe, fiom Union to Venables Sts, $2,lS3, the same on Veinon Drive, fiom ���������south side of Han-Is St to Venables St, $9,452; the same on Commercial St., liom IBioaUwaj to 12th Ave, $.U,75U, the same on Main St, liom ISth to 25th A\es, $33,493 Wood block pa\ing on Union St, fiom Campbell A\ e to Veinon Di-he. $47,378, asphaltic pavement on Biidge st. fiom south ox Connaught Biidge to Bioadway , Sowers���������5th ave fiom Balaclava to Wateiloo, $6500, 5th a\e, fiom McDonald to Balsam, $SOO0, Oth ave, from Balaclava to Watteiloo, $6500. 6th a\e, from Balaclava to Vine, $23,500: Granville st��������� lane liom 13th a\e to 13th a-ve, $2500; Sth a\c, fiom Commeicial to Victoiia, $4000, I5th ave, fiom St Catheiines to Burns, $1200, Turnei st. ~  - "to Templeton,  $1300  ' *   ������ . RENTQRSALE,  ' VANCOUVER HOIST CO;, L3MBTED Phone Sey. 6667 K ' ' ',    901 Metropolitan Bldg. VXCTOBIA. - < Grading and'. Walks���������115, -' View. Blanchard to Cook, grading and sdwlks; $26,807, 211,, Haiblnger, ave Richardson to 'Fairfield, grading, $S0���������6; 244. Montreal. Kingston to Michigan, grading'etc $55S6;*290, Lillian ioad, Irving to Robertson, sidewalk, $822, 317, Dundein st, expropriation, $4019; Government st Cormorant to-Humbolt electric lighting, $17,438; 309, Johnson st, electric lighting Wharf to Government, $5521; 346, John- ���������-on electric-lighting Government to .Douglas $3024; Broad st Cormorant to Foit, lighting, $S36S. <-. Paving���������65, Foit st, Douglas to Cook, paving and sidewalks, $65,003; 191^ Pine st, Craigflower to Dominion, paving, etc, $11,533; 151, Howe st. May to Dallas, paiing and bouleiaids, $14,917; 181, Hanison st. Fort to 'Pandora, paving, *5858S; 193. John--on st Quadra to Cook, paving ancl sidewalks, $29,108; 152, Oxy fold ^t. paiing" and blvuling, $20,128; 174, Broughton st, paving, eto, $S,523, 110, Cambridge st, Mav to Dallas rd, paving, etc. $20,183; 196. Jqhns-on st Douglas to Quadra, paving, etc, $22,015, 149, Cornwall, Riehardson to Faiifield, paving, etc, $13,925, Ross st St-Charles to Robeit-on, paving and boulevards, $15,113, Collinson, Vancouver to Trutch, paving, etc, $9,439; 201, Quebec, St John to Menzies, pa\lng and laterals, $15,289, 130, Penderga-ot Vancouver to Cook, boulevards, $6 54S; 153,' Oscar st, Cook to Moss, pacing and boulevards, 51S059 Sewerage���������TCoithca-t system (Oak- '������������������"\|  <���������<,- --1  .... thca.t vv tem.  fcf to be paveu), * 10,700, Noi t'ieu-,t -vsteni, (immediate), $78,100, Northwest sy-teni (Douglas to McLaughlan Point), $231,-- 000; Northwest system (sts passed for paving), $12,000; Noithwest system (Immediate), _$38,0 so, _extcn-lon_(sts_passecl for paving), $5,250, extension (immediate),. $26,400: ������-urlace dialns, $78,900. Water  Worhs���������Bjlaw  appropi iating $50,000 for exteiv inns uppiovod. VANCOUVEB. Vancouver���������By-laws providing $5, 112,800 for civic Improvements have been voted by the Vancouver ratepayers as follows: General'IIospltal, $325,000; sewers, $1,- 000,000; rocking, planking, etc, of roads and ttrcets, $165,000; grading roads, stieets, etc, $220,000; wiiterwoiks pui- posos, $800,000; park Impiovements, $82,500; land for parks, $153,500; Vancouver  E-chlbltion,  $165,000:  for school ~wrirsiviiTfrr& sow" Heating Engineers Steam, Hot Water & Vacuum Systems Phrno Pair. 37^-B S0?-10th Ave. B ""OTTOETSniEE Bh'">t, Metal WorVevs Beit holis, Ceratet, Rcflnt, Firnrts, .582 Seymour St.   Plione Sey. .4Rf* Exhibition Bldgs, K-vmloops���������Agiici.- tural Association bun decided to call for competitive plans for agricultuia' bldgs. bl'!g committee Includes /Iflei- man Wade Mayor Robinson, S C Bui- tor, Maloi  TJamrr ni"1 E  S  Wood School. HoTdistV, Altn ��������� *'ox  Mur ell ecietutv-tioasuif-i- f-chool bond desire- to hear fiom architect rcgmdlng plans for 4-i ocm  modern  -c'iocI blJg, GLOBE IRON WORKS MANUPACTtfBEBS  OP Oil Burning Machinery Plants Installed and Repaired 1815 FANDOBA ST., cor. Salsbury Phone High. 493 Vanconver. B. C NOTICE INSPECTION OP OAS PIPING Architocts, Builders and Owneis are notified that all gas piping innst he tested before walls are closed in. Otherwise this company will not he responsible for supplying gas for the building. Information and estimates're gas piping furnished without charge. VANCOUVER GAS COMPANY New Businoss Dopt.'*  Plione Sey. 5000 ..AasMam from  Lakewood  to OTHER NOBTHWBST CITIES ' Breakwater, W. Point GtJy: ��������� .Ratepayers  talking  of immense  bieakwatei and wharves. Bridge, New Westmlne' ar ���������Pel ltlon filed with council asking fi r biidge between Lulu and Annacis Islands. Bridge, Granite ���������Spanning Similka- meen, work will pioceed, 2 buttresses, 3 spans, cone, foundations.    "   \ Bridge, Grand PorkK ���������W Jrk w ill proceed on new Co6per brid0o ^panning Kettle River, cost $16,000,    ' . Bridge, Port Praper ���������Govt  plans to go ahead with Upper Ncchuco bridge ,  Bridge,  Lillooet���������Piofcosed ?t  Sduth Folk on  Budge rivei. Bridge, Nelson-���������Const of Taghum bridge, authoii-ied vDept i.x Pub Wks, Victoria)  tentatively Bridge, Brilliant ���������Prov i i Go-v t asked for grant of $20,000 for pioposed biidge <Depf.  Pub.  Wks"  VIctoria).  * Bridge, West Vancouver ���������Traflic over Capilano Canyon, cosi ^$5u,0O0, $30,000 now appiopnated. Bridgo, Coquitlam ���������1 rafiic bridge acioss Pitt Rivei, pioposed plans completed. Dam, Bellinffham ���������Sti .ie & Webster repoited making survej-s for dam ���������qn upper Baker River Dam, Stewart ���������Dept of Pub Wks. piopo&os to huild 2- or *J wing dams on Bear River.   (Inquiiiei to Victoria ) Drydock Bldgs., Prir.ce Bupert -*-Con- tiact for G T P dry lock bldgs. let to Wineland Const  Co,  Vancouver > . Drydock, Prince Bupert ���������G ana Trunk Pacific taking tenders for pic posed dry- dock. , Dyke, Sumas���������1 lans aptioved for Sumas dyking sche..ie. Awaiting vote of ratepaj ers v. Dyking, Nlcormea ���������Marsha 1 & Plum- mer," Vancouv ei, iwarded conti act for West Nicomen Island Dyke, t,o cost $S5,Q00. ' Dyke, Langley ���������A new dyking district vyill be established Gas1 Piant, S. Vancouver-���������S Vancouver Gas  Co. proposes to erect plant. Gas Plant, Edmonton���������Natuial gas distribution" svstem being consideied. - Hydro-Electric, Duncans ��������� DuCane, Dtitcher & Co.,'consult engineers, Rogers bldg.; Vancouver, will call teideis about Feb. '1 for* initial, installation to cost $45,000 , . x  , ���������   . -, Hydro-Electric, "Victoria ��������� Gordon River-Power Co Is asking for water license, plans plant at-upier falls, of Englishman's" River ' i ) * ^Hydro-Electric, Bossland-���������J H. McDonald reports plans aie preparing for plant near mouth of the Salmon 'River, to furnish 2500 h.p * Hydro-IHeotrlc, ' Victoria-���������rfontague Yates, 605 Pandora ave, head of syndl-, cate considering plant on Van Island* . ' Incinerator, S. Vanoouver.���������S Vancou- couver is talking of electing a municipal incinerator.  * ��������� v Light   Cluster, * Edmonton ���������Several miles of cluster lights proposec   , ,  Sights,  North  Vancouver ���������City  Engineer recommends cluster lights. .  Lights,   Summerland ���������By-law - proposed for $10,000 addn 'to system Xights, Bevelstoke-���������Municipal officials considering standard'st lighting system -Lights Cluster, Nanalmo ���������Council asked to instal >-vstem on Wallace st ,'Light, West Vancouvei ���������Council has p'assed resolution in favjr of electiic light system. > '   .    ,,, Lights, Alberni ���������Cou icll installing $30,000 system _  ' Paving, South Saanich--Bylaws passed appropi iating $350,000 for paving Paving," Bnrnahy���������Kir gsvvay paving, 4 1 miles, awarded to Canadian Mineial Rubber Co   $334 000. Paving, Kerrlsdale ���������By-law proposed for paving of Bridge st. Paving, Kerrlsdale-���������Gbvt reports favoiably on addn expense of $20,000 for woik on River Ruud.., , , Paving, Edmonton ��������� Several hundien thou-and dollars woith of work planned for  1913 ���������   , i Beservoirs, XT. Vanconver"���������Municipality coii'lderlng eiccti.cn of ro-ervoir on Cni'llano Creel,  to co~t $100 000. Beservoirs, Ashcrofi.���������Ashcroft Water & Electric Co, 3 nservoiis to store 124,800 acre ft. at Bonapolte Lake, Young Lake ard Loon Lake ���������S6eservoirs,~������ew���������Westminster:���������New W<*-tmiii<-tei- Power Co,'Ltd., propose to build 1 le.servolrs for power purposes on Brandt greek, Ir dian RU-er, Young Lake nnd Norton  L.ike. i Reservoir, Viotoria ���������Tullameen Gold & Platinum, Ltc\. of Vancouver, propose ie>-ervolr on Slmlll-ameon River. Bond, Prince  Bupert:���������Road  around Knien Island, proposed to cost $150,000. Boad, Victoria-���������Govt,  will  establish Victoria-Campbell River tiunk road. Bonds, Pt. Grey���������Bylaws passed for $100,000  for  ronrl-. /.,-A��������������������������� Beads, North Vancouver1���������^160,000 appropriated. , Road West Point Grey-���������Local Impr. Ass. will ask govt, for appropriation for roadway connecting Vai.comer wlth,pt. Grev Sewers, Steveston ���������Plans prepared for Richmond municipality svstem. Sowers, Edmonton.���������Plans many extensions  in  1913. Sewerage-Coqultlam���������System lecommended bv citv officials; none now. Sewerage, S. Vancouver:���������City engineer ipcommends extensions to , cost $101,000. - . . ,    . Sewerage, Kelowna'���������Council has de- docided to spend $40,000'for extensions. Sewerage, Pt. Grey������-Bylaws parsed lor $710.000-for sevveiai-e Sewerage, New Westminster:���������Quoens- hoiough Improvement Ass ask for commission to piepare scheme of drainage for district. ���������   ' Sewerage, Alberni ���������Considering plartr for sv-tem Sewers, Ashcroft ���������Sewerage system proposed, to cost  $25,000. Street, West Vancouver ���������Bv-law pi o- rosed for $150,000 to macadamize Marine Drive ' _ ���������  . Streets, Revelstoke-���������Progress Club a<ks submls-ion of bv-law'of $200,000 for general  street woik Street, Alberni-���������Bv-law pnssed providing $10,000 f6r eeneral woik, grading prono-rd to co*t $60,009. Street.' N. Vancouvei:���������Council will wldm  1th <-t  20 ft '  Streets, Nanalmo-���������Council  asked  to widen W.allnce st, to co������t $SO,000 , Streets Edmonton���������1113 estimates provide for 10 miles of pxtenslons. s Streets, South Vanoouver:���������Pi oposed rocking, giading nnd clearing, to cost $20 ooo    ' Streets, Edmonds:���������General woik pro- nr -n .r, c0- * $?~n 000   By-laws l-a'-T'd Stroots,   S.  Vancouver-  ���������  Grading Rupcit pioposed, cost $15,000.  * Monti eal London, Eng. , ���������  Toronto -  Vancouver ROBERT W. HUNT & CO., Limited. INSPECTION, ,-   V.TESTS '  - CONSULTATION INSPECTION OP ENGINEERING MATERIALS. ,- Physical and Cement Testing Laboratories,and Ofllces. -  ��������� Seymour 2199 Bank o"f Ottawa Blug, Vancouver, B. C. , B.C. EQUIPMENT CO; MACHINERY DEALERS CONCRETE MIXERS. STEEL CARS, TRANSMISSION AND CONVEYING MACHINERY. ROCK CRUSHERS, MIN- . ^ ING MACHINERY, FOUNDRY EQUIPMENTS, -  PUMPING MACHINERY. ROAD MACHIN-. . ERY, ETC., ETC. Phone Seymour 9040 Offices: 606-607 Bank of Ottawa Bldg.      Warehouse: 1059 Hamilton Street. P. & Bo Building Paper Paints, Oils, /   Varnishes  , Malthoid Roofing   Cronolite Roofing l-hone Seymour 512   HENRY DARLING \   *,  28 Piwell St,' Wire Rope for Crane.Work Rails and Dump Cars VANCOUVER, B. C. . 355 WATER SB. PHONE SEYMOUR 600 .  We are the sole Manufacturers .([  "of  Machine-Made  Glazed  Cement Sewer Pipe In' British Columbia? DOMINION GLAZED CEMENT PIPE CO., LTD. Office:  Dominion-  Bldg.,-..Vancouver, B. C. % Phone:  Sey. 8288 COODER CANADIAN RUSTPROOF SCREEN CO. - Screens for Residences, Apartments, Hotels, Restaurants.' v  ��������� " Made' to Order.  . * ' '" Made to" Fit. -  . - ' -  ������������������  '-    - -  - Last,, as long as the1 house. ' " ook as good as ..the house. .\    v x  . r Made In Vancouver."' Factory  and  Office:  Enghth" Ave. B. and Glen Drive Crushed Rock, Gravel, Brick, Sand, Plaster Paris, r Wall Plaster, Cement and Lime.' GREAT WEST SAND AND GRAVEL  , CO., LIMITED * Jfflce: 56 Lonsdale Ave.  ' North Vancouver, .B. O. Phone 198. Bunker*, Wharf and Warehonse St. George and Esplanade. Phone 178. ELECTRICAL CONSTRUCTION CO., LTD ;  ENGINEERS AND CONTRACTORS . 644 .Howe "St, -. Phones: - Bay, 1336,  7951 e. g. prior &: co.   Wire Rope For Logging, Crane aoidl All Purposes' Manufactured by Wm. Cook & Co., She'ffiel d, England. Phone Sey. 386. '"���������    /. 869 Beatty St. ��������� ���������  ������������������  ������������������  ��������� *l  ������������������ Issued Without Any Delay  ������������������  ������������������  ������������������  ������������������  B��������� *,/ '  ^CASUALTY and FIRE INSURANCE SEELEY & CO. Seymour 4911 324 Winch Block FOR FOUNDATIONS, RESERVOIRS, DAMS, SEWERS, OR BUILDING DAMP COURSE "BREALA BITUMEN SHEETING," MANUFACTURED BY "KEYS," OF WEST BROMICH.ENG., .HAS.THE COMMENDATION OF LEADING AUTHORITIES IN CONSTRUCTION VVND CIVIL 'ENGINEERING, SOME OF THE MOST IMPORTANT WORKS IN RECENT YEARS HAyiNG BEEN'.SUCCESSFULLY ACCOMPLISHED BY ITS USE.*  STOCKED BY THE NORTH WEST AMERICAN AGENTS, W. C. THOMSON COMPANY, LTD. Cor. Dunsmuir and Homer Sta. Vancouver, B. C. Phone Sey. 3394 ALLTREE'& CHURCHLAND. Electrical Contractors v   . ' , fhone, ��������� Soymour 3707 976 Granville Stieet CARPENTERS -. Contractors, Builders and Others Requiring Carpenters RING jSEYMOUR'1380 No Office Fee  Competent Help FURNISHED CONTRACTOR'S MOISTS v_.,.,~.. ONCRETE MIXERS Phone Sey. 6910 ATT EN CiO AND ALL KINDS OF IVIACHINERY 319 ,Pei)������ter  St.  W. 1. 4\\t  ������,���������"������������������ "T*."

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xdbr.1-0178154/manifest

Comment

Related Items