BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Daily Building Record Mar 25, 1913

Item Metadata

Download

Media
xdbr-1.0178121.pdf
Metadata
JSON: xdbr-1.0178121.json
JSON-LD: xdbr-1.0178121-ld.json
RDF/XML (Pretty): xdbr-1.0178121-rdf.xml
RDF/JSON: xdbr-1.0178121-rdf.json
Turtle: xdbr-1.0178121-turtle.txt
N-Triples: xdbr-1.0178121-rdf-ntriples.txt
Original Record: xdbr-1.0178121-source.json
Full Text
xdbr-1.0178121-fulltext.txt
Citation
xdbr-1.0178121.ris

Full Text

Array >'^y.;,..y;iV.;riT^ Record '.������! yaP^M***^^^*-*-^,^. sh -.Hm ���������ili.ii r^r 7 7 922.S.Met/oiiolltaiii Bidg. i g;������ ^A7A7ii^^^y'7iiyW^yyKi&^ 7^��������� ���������^&,y$&^'.&\&it$*;'''������- Vancouver B.C. ......���������,���������.;���������--. -.,- -.-��������� 1^ ^B'^^P^'^^^^' ^feK^/-������&^tt^ itr'-trr^i -ivu.l-ftM .y,?;.-^; rs;������aBji?iip,Bejj.5;l PRIVATE ^EK^^i^^S^^^i^^ M t@"l:.yy'<54^;550?SEYMbu^^E!I. .Davie arid Ha^t^ysifeiets^ ������������������**'���������-*~77a��������� - ���������- >. v^ri. PLAST3C FlOORIfJG r-rr���������\^.4iZl'..Ur.,ayrl.n >?-^.^-^-������-<;-^'^'A-;:������vAiJ-a5K ^.^^���������iy������^'S^&%^fttJ^^s<^sa^'���������tBft<,',���������: yr7]:;Phon������r^e^r^^,3^S:r:g.^:,1 B. 0. Bfanu^acti^ of t^ ,..,-,k���������,^5iS.Vir.,-,,,.������.-^ Estimates Furnished * -.  -y.--' ���������:������������������ .,-, ���������; r-^y 7 Z7$yAV7.yzwi' Designs Submitted  AA ?^z^ioaeyBiymotu^^aiil ���������-.������������������--���������.���������.���������.������������������������������������ ������������������ |-   ��������� ���������    \- ���������> ������������������ j ������������������   " '''."'.-,  'yrygryy^ryryy.^';���������  ���������;���������;.������������������   .  ���������: .������������������pZ.-j'M V/ateir**Prooflno" RooflPepalrlngy.,;. s?-j.v rj?nonejtseyjnoar.7417.-'A,....y, %i,k |14jtMeypolitan\Blcfsr-.|i 'W!i^H'^^W:^W^^: '"*���������.i.r--i-_���������_,_f'ni������i_������_,Cir������_.ir_i_! _-j'tiEw%������������j!, Largo'Stock On Hand! 5 .tev?aK| Plain Twisted and Ribbed, Lengths Cut To Order. *f C i;^;. EVEB'gTHagd'lif BOTaP^G^'A*TOWTATi, rriK&Si ;'���������*������������������': STtunbar. Description. ..co"i." <��������� y ..,}..���������     ,-          . '.'""".'"' ������ ������������������.--������������������.���������'���������������������������  ->������������������ -         ' 7 y  ' ."���������"-4".  >"': ,'-'..-"��������� ������������������'���������.'.��������� ,>A:'-3 ,'77:y i/v .... ���������.������������������������..........-.i...................^r....,.������,^,ir.MH,.'ya'v' i.l;'ll7u- ������������������������������������- .............i...........^^ - . 4'^*>$.^^ BUII.PINO PEaKTrBAMOPNTONQ TO yi.DOO-OBOTEB  IB3PBP AT THE [VANCOUVEB CITYMAX.X. YESTBBPAT, .������*   *JIJI..������..   .  ^-'   ..   .   .  _������ _a.  _ ���������^  ������������������ >Z~   ���������__������  -. ��������� ._-.  . , . .   ..,.-. ���������~T"TZ~'\ ,T"_'"  .-.  ���������"   l'1  '    ' ������������������������������������'���������'  .  ��������� ���������������������������   .  ���������. ��������� \ Street Address. . ���������*.' _^ Hot end Block.  .-  .:- L,,..-   ���������,.. , i.. ���������-,���������..,..- --. . ��������� -V...<":'-i. 1 ,.'..*'.   ,-..,.' ri ", ,-.-.     ,.:,.,  V AZZZtl. '7[jy7 ��������� .. r- , i'.;  ,���������, III......... ........:........ .: ���������������������������:y~"."\-p. ............. ..-...........................���������; "'?"?!' .............  .............;.........'��������� .1 '���������;������������������.���������.       ���������    .   .^ ���������:7Ki'>i:iji-i ' 7-ii-' -7> yyy-" ���������^is;-..:.. .-'>'���������. ��������� ii.Z'  ���������' ZZit:.. ;��������� rV-.Vj' .'rr-r .......������������������ ......:. ..'..���������;..;.l...7.- '- .-*    '   r. i.^;.^;. c: *,-.' ,y..,sy y Subdivieion. "'-'.,-'���������- i- .-��������� * Arohiteot. '-"-���������A""!":'.'" '!-'-. ....... \'ii7.l. .....V ... ..71.7i7;iliii, ..........;....���������...;.... ......... ...... i yy j-.i.;.; -,,(--:;������������������ . . .  '��������� '.-..���������' ''"', 7, .'  ',..',4 ��������� "S .r...... ,;-'l ...������...���������..���������.'.. *.......'. Xi -  . ��������� . y, ... ��������� 71... .ir7:^;.^ ���������r^r--- A"" .���������.,.: (tV',-V '.Vs'V'.V-.vr*'.''*;' '-���������'-������������������.���������v-::"   v..^V,-^ .;;..'���������;���������.' ��������� .-.',-  .'."������������������'. ;i^-'r;..j^Tr"u':;cyU- ^/;--',.^'0'";>i' ^ -. .  ^. . A': '���������^!^.-'4?^-7v;S iContraetor.'Xr' t ���������������������������".' *.' :,';��������� yyA-A-yy-yjjM^enh. '���������-' '���������'  ',������������������-..���������..'<'. .i. .!f 7-*. '-���������-., ... .:,..,,:  ....,'...,.. ���������7^yA.y- A.yyyy Apyy- ������ r^ryry;^,,;; ���������bAy-A^A^'A'-AA-. :Z7 ii....i7l'.'..-'.'"''''-' * ���������* - A, ry.pA'yZ^TApyy.yi.y.y .i.'.:tti<':i<iS:'P ipyiifmyn;i ���������i71:AZiyAiZi7ZZ7A &A77:Z '/,y..pi;:iZ?i Hi '-rr iy,'rv'.'rr'.'.*;ilr?7'r ;A-PspyA^/yyyyyy:y -yiP-stryiipy -s,'.i',-;t7y ���������'������������������:: >i. rr,. ry,y..r,.yyy y iiyiy. ZbA7A77>ZbZibZiiiZA ���������'Z.y7'ifi'7Z.y'7yy^i'-.'r}'i Owneri ���������pypAp yAiyM rlSl r^,;y.^ -^'tr.r^.4,;^.',-;uv Afldrees; AAipy, :rrr*vr^rs :y"y>i.y?r "������������������rrt"!���������'^.-:^ ,��������� Bvrmotu Btaa ^iZyyimasiminyfy 7pyA-ypyp-.tua������. ���������r-Z Hi A.-w ^> ^-.^rt f ..^ .rt-jW^Y^'.A t������*w>^''*v  ;<������>'��������� ? M KYryi-tiui-'r: '-..���������.r'^Wi^M.W;.;,- H W-H'-W ���������i',-'.'':-   'V'7..r'r'7,yfahiJ^7-#fN^ -' i':.A-A.'7Ay-771 mA;��������� ^:;i.Si -SfsJi,,! ���������^������������������J.O.Jt'r'.^J-jrr.^.S: ^al^^inm; ^W^^M^A;^0y<^f^ r;Moyai������ioarw8j'WA^ liftTEMlSllM' 'MfflyMfiim T>mz Kr^TJv! V'-fiS^i/l ��������� ^''4Hs^:1i_. i_^ ^MiSM&WiitMM ��������� 7 m^m^SLMt '9^^^^^^0S^ mi kv.^.������������||WW.r 7 ������'WSE BiACXWXIiVS liiira*" 5*^'^>^T.^0^iV^-. ���������1_^fv.'r<^u^W!W|/.;-,;;r.r.f.;,/.v..:.l^M^^^v:,..;^ .f.r>T,.-' E. @. BLACKWELL :-y-"**������ Boiii .������^^'.^.^;',r^^v*",v-.'^V;yl^it,i'^������.-,,'*'rL-.'V-^.'^^^ ,������nd Co-itmotois. Supplies, iaa Prill Steel. .'Bxi_liieM5i!t������7-: ''"mfeiyy ^ ,���������. ^,^-.^^-7^^.;' aoorta^. z|_S������_^ti ,beip_5i^_i^^ ;S?fei*s *^i^1 i^igsti^^^isa^^BiilsiMft^i W r:':r-.-*.s^,.*s*-.*',^.-**j.<;im������y*.-iV^ Giass Importers and Manufacturers. p^ B. C. Manufacturers of Hester store front f i :,.:V f- .��������� V .��������� ti':~iri k**' ���������tSrrr\--3������ii-'.rJ.-l.->-*t--.'.T.~.'SCi".', i, -.-;.--.'.'*-/ ���������  ���������  .-..-,'.;- : .-> -i j-  - ��������� -t a..'.- -:..:'. .A";-*,  , ,-.-  ������.'.  - >���������- ..".-,���������--..���������-.  ''!fe������;'.':S;3*R-' y'iy. nsl' r., H-77 Go. Limited l;yy.-;1.L',They;.������ttiBntlb^r'ofJ'-^r^hjte^ tefSHh^.fie^ERAr?i^ . manu* "fa'eturerifofyyCall at "ourfacto'ryyahdiieeythem and learn of their many ii.-.-p 77r..r .,������������������.--..- .-:' 777:7...;..,.. s?ii;y'ZrftS'*}Ay:j\'Zli r^-s'lfflt ;7/7 7-^7^7.^. .  A A-pP :.:!: advantage*,oye_r-any-otherwin������ow������ mjmej'ft^^yy-7;;ry'y,y7y:yyr;.y7';.jyyy/ Branch: t-Xii.;^;,: Factory:  Foot of Salsbury Drive. '    '"Z:si7^^Zt,-''-\M7Z93y '" '^SAi^% $h: >������toryfat 1618 'TJiI^AWnur!Welt,rFalrvlew: VahctfiivOrT ft^C? ^x7p������--A;yyy+������&&':.������%*ih:!if^^^ 7iy/,:-y ������������������':'{^^^79iBH'XWlOyMA9eX-'*'ii:���������*'.-'7'*���������'>.i-ij&.y'A'.. mW-WAl ^'-^i ' VI 11 i;Jtr:;,![;������...;.r,;s.jivrw-..y*^r.,s:*liri^!K ;Xl^ITES!}TEiWBBBS'rPOB?, 'i^Mll^Z^m >7iZip yy ^PBTOTC:I^BkE7BirapiNGaS yip- yypyyyyy:iyi-ipyyyyyiyyP{yiiA7y������7iSl!:. !;.( Tenders '; wlliy fe:yi^eciye^5fbntil7M|j^ j;12-'by,v J;yD. ^McLeart;yAs^ ! Sec: iDeptybf^riaian^ffair^btt^ ereiitihg7thlrty -fraf^rbid^r^hrrRcseM^S NbM7r';2 'arid-$AFo^MQeprg&'7;Z7ZZ������7i{i. ry/TJifccrintrMt^wlil''em^ 't^-jRese^e;^Noy 2ib9^^^oi^eZyPZbfJ7;7l ,rg-iy^hurci^:yy^^ .���������'!ji;iiy:largeldweUlnga7for3^ iv;^?���������?.^:.-dw.llih'gs^ On yResWye';^p;v.;S^ort'!Ge^rg^ r^yaar^r:;d^eli^sfj^Ji^ia^7^ 7!3&^smaU ������������������ dweilingsyfof ;%iid?ans!:Vr^-7r^' P-r'^}yp: :-yy-p-Ay,;,t:ryi.yiypp-:;isy.p^i'y:l^,yiL \/, ^separate^eridei^hould:^be' jsubniittedr ��������� ii cn^th'^erectjpnrrof..��������� ���������'theych tirch^^'^^'^^ ^^Jans^and^.'spMlflcatiOT ratltjiej bfflcesr;'of:rMry|jo (rdJ^y^eri^5^mlopipsi(iM^r^terrB^ ij^^7|^e^t;^rNe'^W)BS^l-wfer^^^ I Wm. yMcAilan;; Indian);5Ageitt^FortV Fra-' |^;"?;MryrX.;fM.yT^pnyjf^peciSfc^ idianyAgenciesi); VancouverryMryyWvV'E. i Ditchbujpn; ylnspeciibivf ot yiridian^Ageni fcles,7;' Victpria; ' and; :*ilie I������bstyOflices; ait if a * in*y :* ^*-y*9i:4tyy*M*iy*iii t*r|x;^^IN^/S9#HE'^^T ���������AZ0iss?fi^^ r*%H&Li]^^;^-r3Buiiji^ ��������� :������lT iuxis'WiEkm^ssbs&Z^bTHiEb-U ApiC-ff-:.ru y.Il.yss. :p7.- ���������p^tVsyyl,.i-yiP?y'fy!Zi-! :'������i^ITYiiHA]LLi'^-:^.^ .*7'������7y*7y������y-^rr; ���������:;;*,*��������� t-y.-y*1 ������������������������������������������'!.;.'���������'.'���������'���������'���������";|'i'?":;'S> As ZiA A ^yyp:p'y.''Als:7''y P-Z'G-'i'Ayi y'l'^yy >P������tir; 3Z73.7.-7146^8 ������oxne;St; (near: Main CONTBACW, AWABPEP; TOMllbiZA", . Wi ]0gyyyM^am yy^he'jgeneral^cphtya^;^ r tVo'TStoryrbflcfe pys-l:iy,--.:...s,s:^^-f.:!,:p.;-.!���������:..: i :;ea^:aw;C.,^hasybeenjrawa^ Jlsla^iclSuildlng;|J3^^^ .'tors^6r;,elecJrlcy^irl^^ .and. iriterior^flnish;,1.gnl'ywized-t:lrbn^<$i.' nice r>.arid::.sheet.'ttn'ef kP"lwnr.itl'7iniiii-������ata Seven thJ^e.^^,;Fairy^6flrLyr ArcHtyiW; njb WJil^ayyMplspn's; Bank "bldg^rdi-e vvi yirfrr jAslicroft;yQuesnel-andr-Fprt;;Gebi^^Syyi 'AWABBSr-COXM^OTrr^^ A iiyKTOXOAi MOmifZAXiXfg: the, plahs.7 lip. ys'li*ii<i?! szpm^Av������i&m , > ;7 QyE.yBRENI.AN A CO. ... ,_.^...-...-.-.-.-j^t...... ..,..,. i&l^mmmmm ;���������!������%; BRIT8&M COLUMBSA ^VICTORIA.���������Fox;and .Berrl'-'" 7l������26:>Wcliar^1sty;''yi.>iFY^ yZbZ. J"lipn^iSey_ipur: li96 ^AS������^7������Ore.C0il#S(f!^pyy 'Mnnuftto.orers, of allildnds, of .interior sanded finish and lumber and rmould- !' '-:.   .'. f^.i'-'^i-'' ���������? ' ���������. Yin?sjsiM-h':and;doors; ' cabinet work, etc r ;;.r :..;.:y.y, s|.- iy .���������'W'"1-;S;^i-:.������y:';-.v7.������BTJ^'w6Bi:>A',-������ yy!7rr"*yy;-:';-7-y: '���������- aZ'Z': Bstimates*furidiihed'frpn^plM'syind^B^ bbA'ZZy Sey.' 4lj|^y||;%Ssyy'3n;^irt^ &;4^'ieU; 'Hgr..." Steami8i!0ilyPlantSyCo^Ltd. /"-'- V----'' ���������.'-'���������'��������� "7msa ^iryirMlf'rS. 'ZAy ,;|S(;'!'���������������'*')( l'r>* ���������1 ���������S ^0J(g������������)W������mOf,^S������������jfc .-1 ;> ��������� =Sey.5=i76764 - aCACWNB '.SHOP.. W. BASEMENT OS 109 POWEEt ST. ^ntronorifi/rfWpU^'1'^:'^' -,^^:'^ y;y Phone Sey 3733 '5?:'f'X!.T ?:;i>'!>tyyy !:.-;*:��������������������������� ;.'.;:-i<.V.'H-,''-:/v;--^:v;.:-���������';. ".���������"������������������..��������� r 777. : :;p Vancouver MarJble e& Tile Co., Ltd. UNDER OUR NEW MANAGEMENT PROMPT ATTENTION 18 ALWAYS AS8URED.VTHEREFORE LET-U8 HAVE.YOUR ENQUIRIES - ��������� .y/,yyr, 7. "ABOU^MARBLEyAND^TiLE.-y.. y^ilA:   p. : '-'���������-vPftjP$E/^EYM Save awarded a'^^ contract"^^^fbr-'tl;s\5-Btpy brk.iSOxiiQy brk.; addn to tiie; Doiniinion; |lotel -tOiMnderson & Ariderso'n;;^tP'..cost' about !$$0,000;  work ��������� to jbe. completed 1&y^ly'r24^'yy.y^ '1 A' 77 EmottyBidgy 'iuiin^Kiei^i-^y-y '7 Plans'; forytlie^S-stp.';iflr'epr6df stores ari.d office; bid������ 'at"'Gov-ernriieht^near Cormorant Sts:,, for R. T. Elliott, from plans by Archt. Jesse M. ;Warren,','to;'be; :G0xl20 and - to^cost about '?2.0,000,':have been fllod with the. bldg. dept. y ,y . 7 7 Z'Z:''P"^. Bay7 Besidence7'-^yy''7-:''v. 7Permits -haver ;been ' Issued .'for 1-Oak Bay ��������� res including -a, 7__Vopm hbusei-fpr J. Taubeet,'. to cost $3500: 6 ": mi -house foi;N. McDonald- to 'cost $2500,: andi an S  room  h'ouse\/.for P.  Haytbti,:y'to ��������� cost $4600. y". 7Z"-7y '"'������������������ '��������� "' -' .yZ iZ'ZZii CO>MPPETE PX^&NS POB  .,;,.,,,.,._. ,,^.,..i,:/, ��������� ;��������� y Ay yy, A7y y ilsiiiH^iifiiB^ y^rchts.yTo^nsendy^ 'Granylllei.'st.yhaveycompleted:- ;ay3 sto ii6x62: brk :apmtvbl_g^tb^De:'e_ecti 'ed "i'at:i?261h; ;fltid *;Frasei-yaye, i.tprj: Council-' lbryRyM.'.'.Hu^^rie!3y,y'yy-yl.Y;^ Z 'Bld'i^-wiliyincliide;;f ull^semen ty wiihi billiardyrrop'rn.yfhb^ storage roomy���������:.'Exterior to /be-'of Cfeaih' pressed brk vyith^granite-rtrinimingsyThe specif 'call;-loif :������om%marbie;jfprjsW|-'and' plate;;glass,yrgaiy: Irony graTrtlte.yselected; fl'r.y Hard ware,': etc.'":'; "-1'-:''.''.. 'ZZryyiZ'Z'.Z'- i, Work; Is to start,,mmediatel'y. y/yy vy Tf^^piKAitamf^miyjnoomzt^, ^^'nM^Sa>m'Faa^'9aid������nii. v Bey..,686Se#^_:^^W7,^nvffle; yuryryyry?^": r,-., ..'ysps^ppyy. I yypA'ii'ii'Zsil ?x������ZM$M'Mi AyZWiiAMl 9 spy ^ZZZblA^^Zli I fiiiliii^j zMyAAZiAZrA: 7AAiZ7$K0ipv '7A>77SAMi iAZyAMyyf&bQ ^���������AAVA'^'b^P'r'Zif'^f siZypTmZMl Guthrse & Co- 103 Wlnch-Bullding ���������; :.yiy>n.cn:': i&v '*A I'-'-'c��������� ... ...Phone Seyniour. 187 -.6929 - E^PlREV^PLAST'ER^y* 7:> ^yr"'':'''''-'''^^' CALIFORNIA ^^������3|LDEN ':(M*EL^JB^|E^T^!'. '��������� Partition TSEeTor A3! BuHdSng Purposes REINFORCING and STRUCTURAL STEEL. EEL'YAR:D;ycOR^RAYMUR-AVE-N0E AND CORDOVA 8T;Ey y,7py,:.,..... ��������� Lime, Fire Brick, Tin Plate, Pig Iron,' Etc^;-;'y.-y.;7'ly--������ i-": Will- Erect Church :���������''.-. ''The Society; of Friends", is plannins rtbyerect a- fr -.church bldg of. abouty8. rooms on a Fern st. site. The bldg"wlH cost about  $7000.,  ',;''"'��������� ' 9 \'7, P'A :' Wants Concrete Tenders.  . : Archts.  Jesse  M.  Warren  is  taking tenders for about SOO yds. of cone./in the  foundations  of  the  First  Baptist church. .'��������� . ii- :���������������������������:.-������������������. BEPOBT CONTBACT LET ���������'-.AZZyV AlAZy  TOXi SEATTEE-SUMAS LINE ' :.rt-isyreported'/:froni^ Seattle 'that the Seattle Const: Co. has 'been awarded the contract for the const, of the 'Northern Paciflc Line between, that-city and Sumas at a cost; of about $4,000,000.' r.r ,*' ;Z. r The1- Seattle.;Const'. Co. is 'believed to be; composed, of Grant-Smith &.G0V,-and StilIwellryAvh'6s^VaiftWlver~diB'ces in tiie PaciflcrB^gy,;.y.;;: y' -   7 Vacuum Cleaner Company's ystertof stationary Plants .732. Hastings, St. W.  <y iyHyi^ Pi Phone';Seyi>il06,y.   .;"';, :'y- !t ., y Vancouver, B. C. I .��������� ,���������.''���������'.:���������.;'''.Sole. Agents;!, '���������!,.'.. ","-.' ;' I ^  THE PUNT LEY STORE  ' iZ'Aj ���������#*���������������.(������.< ���������. -7^'ORMME^TAry^R&,7bb WIRE.;. A WD, BRONZE 'WORK llTigli'laiia.,i3ff;': :.-15307.iV'6Si'ii tie's-r'-St: CO., Ltd. HfVASHED and SCREENED SAND and GRAVEL ;i'r-Office and Bunkers Poot of Baymur Ave.1 jione -Highland -176- - (Next to - Sugar Beflnery) ��������� NE-W - BUIUDINGS ABB '4*-1' aA- '1  TX.AVSBB IN COQUITEAM TyrCpQUITLAM.���������It Is'. reported that Rarid Bros. Vancouver (532 Gianville st.) are preparing to-erect a large mill on their'property at Kanaka River, Ay 9- SoyldllooetPredffing, ���������������������������'J. -D. Taylor, M.P.,- reports, that, the Piib. ;,Work's Dept.! will, undertake7 the dredging of the. South Lillooet river this-year. :.''-������������������.- :)' Two; New Kesidences.y 'A A. Allard is clearing several.;,lots ori the Pitt River road preparatory to erecting two fr. residence iildgs. ���������,.���������'���������' :   C. P. B. Port "Mann Work. The C. P.' R.'"Port Mann work, embracing new roundhouses, ./yards! etc/ ���������will start on,May :i;':'y:.'-~: THBEATENSyTO MSXAilti'Z ...  , . WESTMINSTE3B JETTT. The delay in passing the nayal bill at Ottawa threatens to, seriously interfere vyltii" starting- work'; on the'second big unit of the Fraser, river jetty,, for .'which a sum-.of $800,000 was to have been' .spent this season1.* The failure to reach the appropriations bill alsphplds up tile dredging.of the Pitt! river. 7 i-tm-y i-i-pi. /'-' y: --; yy y-'ly/y'/. feSS J )lW$&S^^ ;;7/-/;:yA^RicA^ .Sj^ckCarried Ihifa Large;Ra^ coRRiJGATEt); &j^^fsn^aS0^mJ^y iyb" '���������yAZliA--.-7\ri'6y7Z8Z*ism<i:iiQ:-lQ^ WILKINSON CiPANVtiTEDil NOBTH VAN. BT-KAWS PASS ' NORTH VANCOUVER���������By-laws aggregating; $500,000 vyere .passed, at the election Saturday, including an' ritem of $0,000 for road machinery. SELECT SITES POB NEW  7. WABEHOUSESANP POCKS FORT GEORGE.���������Foley.-'V welch & Stewart, P. G. E., contrs.; ,wil); erect their: constructibri'warehouses and docks above Peden's* Island on the 'N^chacp' river. Work will be directed by Contractor George Hardie. :' ��������� ' y"  ���������' KOEHRHIMG CONCRETE MIXERS ARE THE BEST.', ASK THE OPINION OP THE GO Safcisfled /Uscirs^n^Vahcouve^ -7-t ���������rir-'.r- "'"   ":,',/;'���������/ ":.PRICES'ON,1 APPLICATION7"''" ^'-^,^~������yyy*i;; BV:'-C^NADAyl^UN0R^CO.:"I^D 1M5.penderiSLiZfr -p.iyy.iu7.p.)-.A* A.-.ZZ.l.i'A-y ������������hpn������r8eymour"57V STANDARD/^^ :SAFEf;Y~T. SERMCEy^Q|JAL_!TY' yANCOUVF.R .-.. VIGTORIA, y CALG-ARV' .,,Edm4ntON., P3JANS EXTENSIONS TO  S0HKEBLAND WHABF .. SUMMERLAND.���������The "c. P. ,R.. is planning extensions, calling .\for, new ticket offlcey waiting room,"-' baggage room and shed, and an addn. of ,25:ft..t'p the wharf. .'   ;  7 '���������   ':"  -   ���������'.'' PEAN $000,000 sua, POB CAEGABT BAN3C \ ���������'.'.������������������ ; l-CALGARY.���������The Merchants r, Bank of Canadi) will erect' a -4-sto." bldg.7jit 8th Ave. and Center St. to cost $600,000. '��������� 7:'-. '���������,''; /��������� i''"-paAXBBis"'x^r'",' ��������� ��������� "puss CRUSHED ROCK, SAND AND GRAVEL y / All Kinds of Building Material i Phonea 15 * 16 y" '-���������������,.��������� '. Kew;W������Btt_Inst������r,"'������. a; HOSSTING ENGINES Electric Hoists, Gasoline Hoists And Elevators In All Sizes    ������������������;���������'/-���������'..- 385 Water Street Phone Sey. 3237 &p' h ,&*.ii s.fl%fl%lgg COLUMBIA ��������� nm&mtLbmammiigDr r. A,- \*IT** Published Sally Except Sundays aaooss rvBuatmsa companx Clyde M. David Business Manager Q. S. Costello Editor X* Walby.._ Circulation ��������� Manage* Address: 583 Homer-Richards Lane. Rear of 431 Dunsmulr Street Telephone Seymour 7808 fltolwoription Price   -   $1.00 a month Payable in Advance VXCTOBIA PEBMITS ( March 19th SI. H. Haughton, owner and bldr., 5 rm. fr. res., with bmt, 1169 Finlayson, 31800. W. G7 Grey, owner & bldr, fr kitchen and bathroom, 161C Clanthorpe, $350. John Mortimer, owner and bldr., 2 rm. fr. store, 1620 Fairfleld & Arnold, $350. James Moggy, owner and bldr., 7 rm. fr. res., 1 1-2 sto. Oxford St., $3000. Vic-Phoenix Brewery, owners; W. R. 'Wilson, archt., brick alterations, John- Bon St., B Class construction, $12,000. Jas. McKay, owner, R. Milne, bldr., 4 rm. fr. res., 80 Front .St., $850; roof tainted.; .. ,*'  <: J. "v". Scrivener, 'owner, Morris & Edwards, bldrs., 5 rm. fr. resy wlth-bmt, $2000.   ' \ , Xereh'SOth. ��������� Ruplert-Skeltbn, owner;'Gray & Skel- ton, bldrs., i6 rm,"' 'fr. res. with bmt. Beechwood Ave. $2000.; ' ���������  F.  J. 'Hitchmari,  "owner, "2  rm. Workman's .dwelling,, Acton St., $200. ii CRUZ Blue Cross AND " Wire Rope  ' ,'  x Phones Office - Sey. 279 Warehouse * Sey. 1944 99.5% PURE. MAKES SNOW WHITE WALLS. SLAKES INSTANTLY, i    purest in the world CONSUMES MORE SAND. Pacific Lime Company, Limited. Manufacturers 201  Carter-Cotton  Bldg. VANCOUVEB, b. o. Phone 8ey. 9506 $m PACIFIC LIME PUREST IN THE WORLD OXY-ACELYLENE WELDING AND CUTTING At The Welding Shoo (Or Uti The Job COMPRESSED GA^CO., Ltd.* Phone Highland, 405.  /'    ,  Vancouver, B. C 1530 Hastings B. i  'AT- Character Estimated Cost -Location Owner Arohiteot ��������� Plans Beedy Ampt  bldgs  (detached) $50,000 Kitsilano Dr. J. S. L. McAIpln Hotel $1,000,000 Prince Rupert Grand Trunk Pacific Depot bldg. $1,000,000 Fertilizing plant & wharf $125,000 6 sto reinf cone wrhse $150,000 4 sto 50x120 brk apmt $60,000 dock and warehouse  Sisters of Good Shepherd    76,000 8 sto cone office ..$200,000 3-sto apt hse .    60,000 School-Club $70,000 Power plant   696,000 Church  bldg  $130,000 6-sto whse bldg.    36.000 7 sto reinf cone hotel '. .';..$100,000 6 sto. offices $60,000 fr. is- ���������J ,  ,sra,w wsoTxnraxBB pessczts. ".-   S  ^ i - '   , rt \   .. ' ��������� , Permits have' been issued -to A. H. Black,"oh 'Alberta street, for a four-room- I | ** r . I   .    \ .  J   ��������� "ed addition to the present house at a -cost of $1000; to X Wells,' on Seventh street for alterations to residence costing $50; to K, Fujuira, o'n-Ewen avenue for i .-���������.,..-.' a --a one-storey building at a cost of $1500, to A. G. Bennie, on Dublin street for, a five roomed residence costing $1500. The permits for last week totaled ' $10,600, while  that  of  the preyious week, was $22,550.' '    , - "    '  !"  "��������� '  '" OAK. BAY PEBMITS. ] Permits "have been issued-by, the Oak Bay authorities to" Mr. Tt. ,I>. Frame for a four-roomed house on HamlotaAStreet at a'cost of $2,000;xto Mr. Ge'orge Ren- nle, for a five-roomed house ,������n Hampshire Road South, costing $1,800,; and v to ,Mr. -R. R.\ Jones for a six-roomed house ron St" Anne, Street,.at a costof $3,700.  , i. .Wttli  PILL  POBESHOBE. th'e foreshore of property"hd .owns here." SAANICH SELECTS ENGINEEB, ,y ��������� VICTORIA-^C.  H7 Topp ; ? has, *. been. ' y,\',,r >.--,.������  ; '- ��������� ;   ���������/'' -A "I- 'named '-.city1 .engineer. -������.-' , . ..xirafBEB^ mills .pboposep. y <   j.  -  '. ~y��������� y  -*.--.  ~    r a- "~i  ��������� r> At Comox���������For Can. West.'Lbr.-Co.. ���������752' ������ Granville st, .Vancouver, to cost' $100,000.*.- < - v.,-At jKope-i-For Barnet. .-Lumber Com- - ���������-pany, work.under'wayy* -  * -  > rfi', "^ At New--Westminster���������$500,000 addns ' for Rr. Can. Lbr. Co;, under'construction. At'Juneau���������Henry-'Shattuck says he ���������will'erect a new millv ' * At New Westminster���������Campbell River Co. proposes to, rebuild their mill, destroyed by fire at.Hazelton. ���������' a ' -*' ���������' 1 At Bossland���������Peterson '--vndleat������ reported^ to be ready to build*, near Green .City. ' '   ' , At Vanoouver���������Pacific Box-Co. erecting mill 'on False Creek. ,' At Esquimau���������Can. Puget Sound Sawmills Co. preparing to ^build electrically operated plant. ^ ' *    ' At Alberni���������Several ��������� mills proposed In thU vicirity.   -  . *   " ���������   '    ,-;'.' At V. Vanoonver���������N.. Vancouver Lbr. Co. are building addn. At N. Vanoonver-r-Campbell & O'Connor bldg new nrjill on Government rd; capacity 200,000 ft. dally. ,At .Bnrnahy���������New  -West, -Lbr.  and .Woodworking  Co.  will  erect  two  mill 6 sto brk hotel N*w Westminster 3-sto brk stable _  6 sto reinf cone apmt $62,000 5 sto' brk and mill apmt ...-.$60,000 Office bldg. .". _^..$10TJ.000 6 sto brk apmt $80,000 5 sto .brk, mill and steel $160,000 6" sto. apmts.. .-  $75,000 Steel & Cone. Transf. bldgs.r. $450,000 Women's Club  l.   150,000 Hippodrome  _......,..$600,000 5-sto  brk bldg .'..: a-..;..������$60,000 4-sto. steel & brk apmt $60,000 Explosives Plant  $1,000,000 Wharves" - $2,600,000 6-sto. irk. 66 ft addn _..: $75,000 6-sto.^ brk &.mill apmt...1; 8153,000 Theological' College bldgs '....$500,000 Churchy bids ....: :..:..:..-. .i..$75,000 Y.W.C.A. Home : .$160,000 Hospital. Wings  $200,000 Wharf *...-. :  $600,000 Parliament bldgs ��������� $2,000,000 Concn theatre-...,. '. $260,000 '10' sto exchange bldg $260,000 10 -sto reinf cone $200,000 Hotel  $2,060,000 Depot  $1,600,000 Bridge ...v....; :..< 2.100.000 4-sto store & lofts    76,000 10 sto office bldg $360,000 University bldgs    SjO.OOO 4^ sto. concr. apmts. ..-. $76,000 3-sto  apmts  ,. ,.    65,000 5-sto hotel  bldg  *���������  60,000 4-sto brk apmts.-. ,    76,000 8-sto steel & brk office bldg.. .,  85,000 Brk and stone church   100,000 6 sto cone , apmts $200,000 8 sto brk and steel : .S..$lO0,000 ���������4.0 eto. department store bldg., $2,500,000 ���������14 sto-office bldg $760,000 Normal School'...'.  $200,000 4,sto* brk apmt bldg  $80,000 4.sto brk club bldg $40,000 7 sto cone rooming bldg $100,000 3 sto "fr 'and br club bldg., $20,000 School  :. .'. '.....' $60,000 3 residences $10,000 ,to ��������� $25,000 3 sto mill const Vrhse:..C -"$25,000 Church $100,000" 8-sto reinf. cone, office bldg $175,000 Union Passenger .Depot $1,000,000 8 sto office bldg.....'.*. .'. $300,000 ' Victoria  'Stone church .-. '...: $25,000 .Victoria  ars,to,,80x90r.apmt    ,75,000 ..Victoria.'.... 8rsto  offlce/bldg '....,...   230.000 i Victoria  6-sto'con'c-add....;-.'...; '.,  ..60.000 .Victoria  10-sto.  office  bldg.  $1,000;000' Victoria  .-.. "a  10-sto, office 7b'ldg ..---,--- _._.    . Theatre bldg^. Prince Rupert Grand Trunk Paciflc Skeena River���������Scot-Amer. ,Oil & Fer. Co  Nat' Drug & Chem. Co. Seymour near Helmcken....D. Robertson .False Creek H. A. Forsyth & Co. Point Grey _ Hastings & Hornby E. A. Morris Kitsilano T. H. Calland Haro Church of Holy Rosary Kamioops City 12nd  and  Larch Kitsilano  Methodists Water St Mm. Montgomery 164 Cordova st E .:....r.- Hastings St E Mrs. C, 6th St  Pioneer Laundry Richards' & Smythe 624 Main st: A.E. Suckling .1004 Albert st :. H. S. Rowling Homer & Georgia sts :.:.. E. Mahpn Robson & Thurlow _  Kamioops .'.Kamioops. Hotel Co Eighth -Ave. .'....."..: ,13. F. Luno Burnaby & Hastings....!-!. C. .Electric ,Co. Thurlow ^t , .Women's Clubs Gran. & Pae....BrIt.-Can. Amusement Co, New- Westminster ..'....'. Law;A. Soong Main near Gore Barrett- &'.Deane Near Victoria Victoria Chemical Wke .Burrard Inlet ...-.:..'..,;...'. ^..-..Government? Water1 near Carrall .'. ������.W. H. Malkin" Hastings ���������& Jackson..,'.Morden,& Thornton Point Grey ���������....; : :.. 10th ave W... _...6th'ave Methodists Victoria _ Y.  W. C. -A7  :... Vancouver Gelneral Hospital Adjoining sugar refinery Government Winnipeg . Manitoba Gobmt. Richards St Klaw & Erlanger, N. Y.' Seymour and Robson .-.w..B. C. Tel. Co. 1100 Blk Richards W. A. Lightheart ML Robson .G. T.' Pr Ry: Pender  St Great  Northern 2nd Narrows. .Burrard Br'dge & Tun. Co. Pender, nr Columbia.-.Story & Campbell Hastings & Abbott.....".;: A. Grossman' Point Grey  .' Province West End L. R. Lurie No.' Vancouver Stevenson Bros:- Powell and Heatley st... .*  Alberni st ; '..-. .McNeil Bros. 200 blk, Hastings E  Carl and Pendei.... Church of St. James Chilco St _J. A. Russell New Westminster Dominion Trust Co.-....: Victoria .". < Hudson's "Bay Co, Jameson & Duggan tenders all  in D. J. Myers (.Seattle) Soon F. M. Rattenbury (Victoria) Soon J. S. D. Taylor Tenders closed H.  S.- Griffith tenders closed G. P^ Bowie Tenders closed T. H. Bamforth Ready for Tenders Wallington & Wheatley.-.Tenders closed Thosr Hooper Tenders closed Wm. F. Gardiner Tenders soon Tegan & Vezina Tenders Mar. 31 Dutcher-Maxwell Several contrs. let Thos. Hooper Tenders closed H.' B. Wataon Now ^ . Otto Moberg Delayed Dawson f J.,Dawson  Now Gardiner & Mercer Preparing W.F. Gardiner Tenders soon .Braunton  Sc Leibert Filed Stuart & White Tenders closed W, F. Gardiner .*..'...*. .-. :..Soon Emil Guenther Now W. T. Whiteway. Spring .T. H. Bamforth '. Indefinite ������........,��������� .-..:...*. .*...Plahe 'ready soon Not chosen ".....*...'.* k.. *.  M.,de H. Duval  -Probably Gardiner *& Mercer : "TOfnv-F.' Gardiner ........: Taking tenders Not, selected Nbt-Selectad  ,Not selected : .*. .'...: .Spring Braunton & Leibert.....'. Permit issued Not selected .:. ;.;. ���������.  Not, selected >. ���������.  Soliciting Funds. -... Not  Selected   -Not  announced .���������  -.  F. W. Simon, Liverpool, Eng  .G. J., McKenzie, Agt, Seattle  ., steel contract let Owner Spring Company '......*......-..���������".....���������....: : ��������� Spring A. P. Hogeland, Ch. Engnr Spring John  Wolfe-Barry p. Now W. T. Whiteway ...'. : Spring Russell B. & Rice Tenders'Closed Sharp & Thompson Preparing Jones & Beatson .-. Tenders soon Townsend & Towpsend Delayed M. D. Campbell...: : Delaved Townsend & Townsend....' Delayed Parr, McKenzie- & Day....*....". Soon Alexander & Brown..:.: Waiting funds. H. B. Watson Tehders Voon   Soon Burke,  Horwood  & White  ....Preparing "N. A.G." Roof Compositions For Waterproofing Or Fireproof Ins S48 Water SL             ( '.,''____ Wlarf SL ���������. Vanconver _ Victoria TKfeHPLMIS MSAI^tARPvCMD CSi PERFECTLY VEINTILATED ;5N[������yiycc>^ ::  THE CHICAGO CUBE MIXER The only mixer used on the PANAMA CANAL WHY? ���������  P"������NB. WRIT* OR CAU. E. G. CULLEN 418 Pacific Bldg.   Vancouver, B. C. . Phonfc* Seyniour 5021. NEW -^WE^TMINSTER.^-^"'-'' Finch "Page is applying ,for, permission .to fill-K6-sto brk apmt..." ...........'..$160,000 Victori" '������.u *:.������'u 'li Ji*L?>il -'UZv.'*������  ',3fstP theatre .' $110,000 Victori Victoria t Albion Tru������st (JnP.H. S. Griffith '..Preparing Victoria '. Prov. Govmt- W. C. F. Gillam Revising specif. Victoria ...,..' '. I..A. McCrimmonX.. R. Hazeltine '. soon Prior  st B.  C.'Electric' Co.,Co.  architects tenders  soon Alexander near Carrall ..'.Seamans HomeHellyer  &  Archer soon 1100 blk on Nel-on St W. Able Stuart & White  Tenders soon 'Magee (Point Grey) '..... School Boar J Claude P. Jones  Tenders Soon -Victoria' r. '.....".. S:j McCIure .'..tenders soon ���������Victoria _ Scott & PedenM. S. Farwall taking tenders vIctorIa...r..r..*.:...7..'....First Baptist "Church Jesse M. Warren, Vic Tenders Soon Victoria .':....:: R. T. Elliott lesse M. Warren Feb.' 15' Victoria ....'. C. P. R. and C. N. R."Co. Engineers No date set .German'Can. Trust Co. No'further details available  St. Barnabas-Jones  Sc  Beatson���������Arranging  finance's. ....Lindsay ft ��������� Roberts Horel Sc Roberts Undecided  Dom. Trust Co. H.  S, Griffith Indefinite  -.. .S. Jones Thos/ Hooper .*". Indefinite ..: _. Thos. Hooper, Taking tenders  .'. Harry Hume W. T. .Whiteway .- :; .' Soon"  '. Alex'Pantages Yeliand & Riley  Soon ...$250,000 Victoria :..r. B. C. Electric Co. Yelland & Riley Soon $40,000Victoria Island Amusement Co. .Ltd.' Not selected 10'sto office bldg..1 ......S260.00n Victoria /. Weiler, Bros.'  A.' A. Cox Soon 6-sfo. reinf. cone, apmt ......i.-..'..$3OO;000 yiotoria C. C. Pemberton & syndicate -Jennings & BOulanger Tenders soon 5-sto 40x120 brk hotel addn..: ...JIOO.OOO Victoria  Dominion Hotel ,Fox &-Berrlll .a Tenders closed MARSHALL &STEIAHS; ,  OSCILLnTINB i i PORTAU   ' WALL BEDS m SIMPLE ������������������ SANITARY - SUBSTANTIAL '".*&' i 570 PERFECT CONCEALED BED CO., Ltd. Granville  SL , ,Boom 106 ' Vancouver, B. C.������ Phone Sey. 5093 WALL SEAT ROLLING BEDS - THE PATERSON^ANUFACTURING C0.v LTD. Koatreal, ';.Toronto,- '"rffcyteuC  " HsUfax, ,;? wlmapii;  "'riawnw.' Roofing and Paving Material Buil^ingfPajlers,  . ���������    Shingle Stains i IWsinfcctants, Etc., Etc. jj    raneonver Pactery and Offlee:  Tenth0' Ave. and Arbutus SL VSONEaAYVXBW 778. 'J '    ' . t* 4. v THE LATEST DEVELOPMENT IN BUILDING CONSTBUCTION TEN MONEY 8AVING REASONS WHY YOU  SHOULD  USE ������H  B������i ,   ���������  ..   ,  ., REINFORCEMENT "' J.  Saving in first cost-, 18.  Increasnrl HfA Absolutely the latest thing In building construction  Write !sfor Particulars and -Prices ,,_������.be up-to-date,use "H. B.������ Reinforcement: ���������    -    ^  REINFORCED  BRICKWOR K COMPANY, LTD. -��������� *   100 Carlton Bldg.' ��������� ������>?.  \  Winnipeg. '("���������   7 _.'���������_;"  ' ^*   w  ;   ,,.W,estern Agents:^  7\> ,  ,  .*  .,., ,  ' THE DOMINION EQUIPMENT & SUPPLY CO. - *  ���������������������������^laa^.-Aita.^g-fe^Bn^}M;_.ff.^.^ ��������������� ��������� BUILDERS HOISTS ���������  ��������� m m m ;'  .  :  ' PUMPS Sey. 7155 SAW RIGS    TOOLS and SUPPLIES DOMINION EQUIPMENT & SUPPLY CO. v ^,839 Beatty S.reet. -   ���������, -  / Cor. Robson.y J. The Vancouver Steno-typists Public Stenographers SPECIALTY SPECIFICATIONS Phone Sey. 1980 313 Pacific Bldg. Vancouver Roofing Co Contractors For ' Tar and Gravel Roofing. Dampprooflng 1 Expert Roof Ina Repairing Sheet Metal Work of all 'Descriptions Factorv,  1121  Triumph  Hleh  Knn^ THE TOX.X.OVTXSG TABLE  BROWS BBXLBINaS COSTINO 98000 OB OVEB,  OV  WBXCK   CONSTBUCTION  XS UNDER WAY, OB. ON WHICH CONTBACTS HAVE BEEN XaXVK BUT, CONST RUCTION NOT VET  STABTBD. Character i cost Cooatio'n  .' Owner Arohiteot   Contractor 11 s\������ ������??e DldS- 2?5������*?22 Victoria B. C. Permanent-Loan Co  H. S. Griffiths'....Sound Construction Co. bteel  Bridge..... :  *_���������J-_"2 Georgia-Harris st  City  .C A. P. Turner J.- McDIarmid & Co. Garage, 60x132        ���������i*2������'0n0<> Tf ute &-Georgia - sts E. Hob on ' -, ". Day Labor 'Exhibition  (4 bldgs)...^     *l?0."0������,Hn,'tlng9 Park..'....:.:. Van. Exhibition"-Contracts let-Van. Exhibition, Pac. bldg. 6 sto brk store and apmts HsZi'1������Jl m Burrard .*. C. N. Davidson Braunton & Leibert W. W. Jerrett 16,sto office bldg.......... ......$800,000 Richard^ A Ha������tings.. .Inv. Guar. Corp. U. Babcock & Rice. ..Can. Ferro Cone. Co. ���������l-sto.  con.  office  bldg i..*45.000Sey. near Dunsmuir....Standard Trust Co. Braunton & Leibert...Hoburg-Surgca Co. 12-stp. cone, office.bldg $450,000 Pender & Howe North Germ. Lloyd, J. S. Pierce/..' C. XV. Potbury & Co. Provincial Gaol....:. $22346o Victoria ' Government W. R. WiIson....B. C. Const & Eng.Co.Ltd t sto addn dept store $100,000161 Ha tings W Woodward Dept. Stoie  Geo. H. Wenyon....B. Campbell & Whipple 5-������to. brk. apmnt .-. $50,0001004 Albert St H. S. Rowling  Stuart  &  White '....'.....".....Owner 3 sto brk apmt $50,000 Vew Wctmin'.ter A. W. McLeod  " * ,8 sto cone club bldg....: $360,000 Georgia * Burrardr<its Y. M. C  A .Police Headquarters    176.000 city of Vancouver Powell st '*������*<> re'nf coic -i'Al������Alilth an,d Yukon -'��������� "Standard'Dairy Co. 10-sto store bldg $2,600,000GeorgIa Se Granville Hudson's Bay Co. Kioto "-tefl^ft concr_ offices _60n 000 Seymour^Street Yorkshire Guar. Corn, Phone Palrmont 1168 MAX BERGER ABCHZTECTOBAI.  MOBBXiEB ORNAMENTS - Of Plaster, Composition, Cement, For Interior and  Exterior Use. ���������. MODELS FOB STONE AND METAL ARTIFICIAL STONE 135 Broadway West  (Bear) G-=ito. steel & brk. addn $176,000 St sel works  $46,000 6 Uo'brk and mill hotel .*.$] 50,000 2_3to_new^paper J)ldg..���������.........���������. ���������.$70.000 2-sto mill,con.st apmtsTT. .'..$30,000 3 hto, brk. & mill const rooms....$40,000 3 sto 80x100 mill const, apmt $40,000 ���������I sto brk and mill const '. $55,000 7 sto 100x132 theatre $500,000 8 sto brk and steel hotel $160,000 7' sto. concr. hotel $150,000 10-sto hotel  .'    620,000 7-sto. mill const warehouse ,^$160,000 Water extension     760,000 14-sto hotel 1,000,000 Prov. GlrlsV Home...   ^100,000 Cold stnrttge plant $66,000 7-.sto apmts  -.   100,000 10-sto cone office bldg   360,000 Depot & ofllces .1,000,000 1st Pres. Church, Victoria 100,000 Club  bldg  ..,   230,000 '3 ������to bank & offices ifin.nftn Hotel : ; $1,500,000 Warehouse  $75,000 Store and rooms.  ... -$40,000 tfl sto br & mill rooms :. $40,000 4-sto. brk. apmts $145,000 6 sto. concr. store & offices $80,000 4 sto. brk. apmts  $45,000 10-sto brk apmt hse    260,000 8 sto hotel addn $80,000 3 sto br store & rms $45,000 Residence _  $35,000 2-sto. ,60x120  cone,  theatre $45,000 2 sto cone garage J40.000 Dredging $7on.ono City Hall  $3,000,000 3-*to mill cons, hotel $20,000 Stores and apmts :.... ISO 00ft Marine  depot  $159,145 3 sto brk addn J2">.000 24 room fr ampt bldg. 3  "to  10x110, cone, stable llSh ana Yew Vancouver Brewery i97 Fraser St J. Coughlan & Sons 840 Howe St X G. Baynes New_We,stmin,*ter....Coft!*mbian^Piih.-Co; 6th and Alberta 3. W.'G. Elliott Powell St  H. Hemlow York and Vine sts Local syndicate Holmcken & Granville J. Borland Pender Se Burrard..'. ,...'....B. R. Rlckett" Mnln & Hasting-i E Hotel Rvgeiit Richards St j.T. B. -Hyndman Melville & Burrard XV. H. Ram������cv Reattle near Cambie ft  J. W. Gibb Seymour Creek City of Vancouver Georgia and Granville!." C. P. R. Gov't Hastings Townslte RMiards & Paclflc....Brlt-Can, Securities Bute & Nelson Lightheart Bros. Granville Sc Georgia..H Blrks Sons. Ltd. Granville.& Cordova C. P. XI. Qiifldra & Flrguard 1st Presbyterian Hastings and  Hornby. .Vancouver  Club Hastings & Carrall Merchants  Bank I'.dmonton G. T. P Pnc. & R'chds....Mchnt Ice & Cold Stg. 754 Richards,. : L. O'Hagen 100 Powell St E. J Ryan 602-16 Howe St Bowser-& Wilson Seymour St  Sixth & Main Dr 'l'."w."PoweIl ;,������������������������������������������������������ ,���������������������������������������������. Dr.  Robt.  Telford Hastings and Mnln L. L. Mills Pender near Butte J. Jprvl-- v ctor a  Andrew Wright Victoria  Dominion  The&tre  Co. Not  selected Dom.  Motor Car Co.  Government  Manitoba Govmt ..McPherson Sc Fullerton' Fal������e Creek xVlnnippg .... Victoria  Victoria  Prince Rupert  S71  Granville St ..$15 oon Victoria ... %'>n nno f-'mvth 4-sto. brk. rooms  $40,000  GranviHe &������Robson " " ImPer'# ������"." C" ������' Stl,,nal1 8-sto. br. rooms  ,    ���������-������ ������������������" " -������  -��������� ---  ���������'���������������������������������������������"-��������� ���������_������������������*>���������.������. 3 sto brk apartment bldg  ?70.000Carrnll st. and Market AUe.7: Wln-rSnng  j.'G.Price Victoria Gardiner & Meroer Adklnson & Dill XI. S. Grlffitjis ....B., Campbell &vwhipple Doctor, Stewart & Davie C. F. Perry Braunton & Liebert.....!. J.,Dissette & Co. B. H. & White. ..Rourke McD. & Moncrieff Somervell & Putnam Dom. Con^t. Co. Chicago ilrm Sound Const. Co. Owners West  Church  &  Kerr H. S. Griffiths ....Booker, Cam." & Whipple Gardiner-&-Mercer :....-.Adki-on-&-DiIl J. Y. McCarter Dom. Const Co. Wm.  Frederick Gardiner S.  .1. Rvan J. S. D. Taylor  Expert Builders Braunton & Liebert   Jas. Layfleld E. ,W. Houghton & Son E. J. Ryan Emil Guenther J. J. Frantz Const, Co. Emil Guenther E. J. Ryan N. A. Leech Ferro Con.st Co. Parr, McKenzie & Day W. H. Mueller W. S, Lea Burrard ISngr. Co. et al ,W. S. Painter Skene & Christie A. A. Cox Cnnipbell Se Wilkie Thos. IIoopcr....Norton-Grlfllths Co. Ltd. Owners    Owners Somervell Sc Putnam.. .Bentlv Const, Co. Contrs....Westlnghouse, Church, Kerr Co. W.  R.  Wilson Pnrdtt Bros. Sharp & Thompson Norton Griffiths Co. Somervell & Putnam Norton Griffiths Company Canadian Stewart Co. ������������������ ��������� Norton Griffiths James & Davidson Purdy & Lonergan Wm. Gardiner .���������. E. J. Rynn Parr, McKenzie & Day .'. E J. Ryan F. J. Peters Robt. McLean & Co. Braunton & Leibort...J. H. Tolman & Co. W. M. Dodd J. J. Frantz Const Co. F. M. Bendcr....Wineland Bldg. & Eng. Co. Doctor, Stewart & Davle....Campbell & W. P. M. Jullien B. C. Const. Co. E. W. Houghton....AIex. C. Dow. Seattle W. M. Dodd & Co B. C. Granitoid Eng. Dept Pacific Dredging Co. Clemeshaw & Porthall, Regina soon ���������.  m  ,  v Jeses M. Warren  B. C. Const. Co. Ui. T. J. Jono l. R. Hazeltine Toed & Cummlngs ' W  government Govt. Engineers ...Pac. Coast Const. Co. vT'rAr!'ew,5 F- w- Wacey dav work I..  I'llsu-d  Dawson  &  Beer ... _. _ S. J. Stoeves iviienBiniinton  & Leibert dny labor ...dav labor THE POINT OREY SUPPLY CO. ALL SUZ&DEBS' LINES Scad Ofllce: Xorrladale fit. ST. Phone Xfanraa 46B.' Tool plant and wharf ii..7..ZZZXot given Faiii" CreekZ���������-.Vcbr Block VT���������cS!n,^S^!'::5:.^^^ D. B. CAMPBELL SAW MILL ARCHITECT Phone Soymour 4900 38 Williams Bldgr.   Vanoouver, B.C. GLASS OF  ALL  KINDS Wm. HOLT Pair. 1338 435 Dufferin W. tl 7 Vancouver Offloe ~ 417 Loo, Building Phone Sey. 2016 .Evenings Bay. 901L . A, ���������  -Viotoria Offlee' 103 Pemhetton Bldg. i   'Phone 1664 COMPANY LIMITED Let Us Quote You Prices For Lime and Brick PROMPT DELIVERY GUARANTEED PEASE PACIFIC FOUNDRY LIMITED. Furnaces, Boilers, Pipe and Fittings. School Heating'and Ventilating Apparatus. Offloe and Warehouse, 324 Brake St., Phone Sey. 8397;' IMI ROBT- HAMILTON & CO.   1 HEATING AND VENTILATING FANS BOILERS, CONTRACTORS HOISTS Offlee Snlte 614-615-616. T B<nk of Ottawa BuUdlny. ���������7. .# B.C. Screen & Manufacturing Co. Ltdi7; STOREFRONTS STORE FITTINGS $1 OFFICE FITTINGS \% ,  ��������� ��������� ��������� ���������   , f * ,<* ;���������{' Phone. Fairmont 1643    VANCOUVEB, ������$&'' 966 Dufferin Street East &%7 UnUit J. A. DEWAR CO., Limited; Producers of and Dealers in >0 Crushed Jlock, Washed and Screened Sand and Gravel . Office: Sey.' .4534   '  '   ���������   429 PLNDER STREET WEST Bunkers; Sey. 875I*l.-y? A. H. ELDBISGE 417 Loo Bldg. Brick and Concreto Walls, Elevator Fits,  Basements  and  Prism  Lights Blade Watertight. Phone Sey. 9015 Bay, SOIL The Main Supply Co. BUILDING MATERIAL Ls-:%\ ���������A o< SAND.  GRAVEL,  CEMENT,  LIME,  BRICKS,  ETC. ?f,!^ ,  Office and Slorrz 1029 Main Street $^>ii Phone Seymour 8491   .Vancouver Bl'cj. l*g|^HW^?"^f���������J>V^''���������^^',������" ) "^ T?*:.*,Ef-a    <1aw}i������m.,������i������**<���������������*������* iimmmizm r:AA7<7Z'm077!7.7 ..i> r. 8480 Office;' jJM Empire Bld^. |i!r!J:C5!3^y piiAi&i ixyiiipy Amgrica Co., Ltd. WITH' WHICH IS XNCOSPOBATXD ,'yiy '^���������r-y V  vi  ^ Ltd.  '"'  '.-���������; ���������'���������',,..  > y '��������� ������������������-,,..-., l-ZAZii: 696 Pender St.' l^ip'r"::7-!- ,,_ Jpia'aey, ''Xondon",:Biaafi:y _������������������; -ir ;��������� ;���������  yr'r '   "r ��������� j* .,��������� ���������.-;���������������������������'���������'���������.���������..:���������/���������.���������'j,... 77 .7. .7 -..-.. ������������������.���������..,-.��������������������������� --.v.���������.���������;.,..;���������....-.,���������.,. ..- ..." ||(WWyonr.40a8vy:!r'':;'y-'-^  CEMENT TBBTSNOr '.7-.'y. i.i. BayView 189B Specialist 8r Portliand and Other Cements;;". ' Bsjiert AdTteer on Bulldiny atateriale, Etc.   y'^^y-y'-OTlBirth:'&ve_>wv:': -- '.''' .. OBflaSZCAL ANALTSI8 r r.   ��������� ' " vi Q. Box' '646 ;: '. A ' '9 VANCOUVEB, ������. C,, PprA-yyiyyi:yyP:y-y,Py\'''-sy~-y!\y.y:-:ys,y....-:i!. /.,-yyyAp.y,,,���������-.,.,y ,-.,,--,,A,,..h:-,-:~-,y,y Fresh Water Washed AnguSar Sand and Gravel r':flffl(c!aya>^,'lBmiB&^ >;-T;''.'.' ZZ.y$l*too_������!'Sey..8. 61;; ,We.yv' Fiiraub ,r-::.'  ,;;;:;;,y: yy-pyy-. ^Ab'yAiiibAy VANOOPVERgLOORiOOMPANY ^L66kUVfeHCSAN_)jyiWtSriER5 EVEKYTH1N6 ^ERTAlNffTerTO NON-ABSORBENT Ay7 y FlRE RESISTING7%; 7 ^y I^MR^PROOF>SVte*������& iNEXPENSIVEyrjrr^y^^y TIME .TRIED * yii|7;���������i!^I^ JOINTLESS;!?r'!r'y7-:-y;y:r������yy ; SANITARY:;:y;;yy iS\������i Ay ��������� ELASTIC '^ybyiZbAmZAA iWARMAAZiyy'!mZiZb07yZ v'W'^NEVER^'^^ AZbAn U L;GE & yAyZ$MA7RESmEHCESi :7 - o������ Stm- 'A ��������� 7 77%y$vv^lHOSRITALS7 7 .yTgRDl|Ty yyyAim v^l^-M;; CHURCHES,; ,.. v;-DESIgAgLEviiif^3J*.^,'SV: I.-^SCHOOLS. ^DA1^ABLEyM#r^p ? SERVICEABLE -*#*&��������� ? ���������''^v^P^-SHOPS- ���������- ������*������.���������' CONTINENTAL SHIPPING & TRADING COMPANY, LID. ���������:;-^^IMP.O.|rreRS.;Or: r CEMO^T, STEEL, IRON,BRICKS, GLASS, MARBLE, TILE, COKE, PAVING ASPHALT., Etc. Sey trio u'r'MT. 4 8 .?>?< ,::':.r.v'Offlce':6p8';;Kogers-'Bldg. r;���������;>:NOTICE TOrCdNT^C������OB.S:S'"-'*!';r ' Sealed.; tenders ^superscribed :���������; ^Tender for. Eorest Branch r: Telephone i'Eauip^ rment,".'will be-received-by;-the Hon. the {Minister off]_and_,up::rto:;nopn of Monday, :Aprii 14th, 1913, ��������� for .the folio-wing7 de;- rscribed->materlal:--i.r-,jr-'vvry'rry::i;'.';!'.rr;;fyf,:;l: !' 30. miles XoydZBBABXVGigaivanizedJ ���������':���������'��������� -yy,-iroril,wirel"AAyyAyi:p,y-.yiyyytr: .10 miles N0.712; EBB;  BWG fgaiyi : -���������  .������������������'���������- anized-lroh7*si-ire.r'yry-.ry.;V:7 y;yy 18,000 No; 37 Thomas 'sputvtre'e-irisula- ������������������'���������������������������' - '"tors; or equal. ���������':'' '��������� .- -"-..������������������::": ry,- -,',-:;;.--��������������������������� : 4,126 '12 oz.:'Brb6kfleld"7No;;32 double ;"..;"  y. Petticoat pony" glass insulators; : ;-':'   ���������  or- .equal.'':}; ���������'���������'���������: "y- "l.'���������������������������7'-p,-Pi77i: . 4.1.5 1%  oz.  2" : x ,12" ypalrited ' 'oak -  brackets, conforming torA.rT.:& T. Co.'s specifications^'���������' 7H77 'r'- ;���������������������������-.. 25 colls,  200'. per coll;. No.  18 gal- ... vanlzed seizing-strand;- 7  .  rr 5-...' 30 standard .groiyid-rods: ..:/'.-��������� '7 ���������' '���������'Tenders on above material to be'ussd on price f.o.b. .Vancouver,.; ready5 for delivery oh May is . -1913.p'������������������-  ������������������"���������������������������; *:y . 15 telephones, Wall set'.of type,-1317- S, .Western ' Electric,'-or equal. 15 telephones,look-out, of type 1336-' J, Western- Electric, or.equal.7 ,': ,10 telephones, y type - Western  .Electric, U.r S. Forest Service, port- .,���������:'-'  able,! or,, equal,' equipped.- with. ���������   ��������� ground-rod.    ���������.'���������-.. .-.:���������:,:....^71".: yy, ' 20;pr.,. 16"A"7 climbers  of  type, No.; ,  ,  ���������-382,. Klein's; ior equal, complete .--.,-. ���������'.I--With'.straps.:,9a9yy:'-..yyyy.,l'A ���������:.., 20 pr. '8"7 pliers, of. typel.NoV, 312 r'C, .,,,.  ,,-,.,Klein!s, ��������� .or.reayaV.y.y.r;-.';.; .-'��������� yyi:- r;., 20,'pr;r'spHclngiclampsr of ���������'���������type-'.No.' iyi -Ai.:. 311 -A^;Kleih's;r;or: equal, >���������: !?r;..r;.^- ,20 haven  clamps  of  typeyNb. ;368���������' ry..:,'.' Klein's, ,or,':equal.!;;,: ,r fppiyyypy . ;.,; 20 lineman's block :of type'.No. r.ig.O.r .;.. Klein's, -i- equipped',:, with c straps^ 1 'ii' ���������;���������;.: '.'.-.''or.' equiBiiyry:-- ;A:-y .:ppyyc,.r>9p'yp '  ' 10 Turner ygasollne ' pocketrtdrchyof .:-,'-(   ;������������������'���������:��������� r-.-.typeVNo. 6-;t:,VKlein's,'orVe'qual.' 'Delivery.'of theywholeydfithey-above' ; equlpihent,-:or 'bX.isuch ��������� portionsV.'thereof ;aa. the .Forest ���������;Brahch:-may"i.p'rescribe',-������tai'' ,be. mader-May,-;-lst,'i 1913, or;ait flu'chrdate within r",twelve: rmonths.ythereafter.^tliat ;may: b'e'specifledrbjrrthe!Forest;Branch,' ipayiheritybeihgr. diie rruppriydellvery;''the .bidder' to -agree-to aupply.yabove articles .In- any grea'ter''q'uan'tlile!- > thanrithe; above at \ tne--titices" bid.' ,r:,Prlces;:tq'ibe : f;o.b.r-Vancouver.; rj .;,,, yypiy Ayyi!i:Pt '. /.-Each .tender i, to; 7:b'eaccbmpanied,-.'.by' complete'-description .of each', article j arid ay state������hent:>,of <* bidders if aciHtiesv. for' ;'inkking7r;;deliveries.'::'r*,rAl80''^eachji"-^epdei'' jnlust ���������[ be  accompanied.���������/.by ','as marked cheque -for. 5 per cent., of ,the ������������������: va.lue:,-,6f. ;thertender:;.:,-:'r;.y'r;.-,,.r:.:yr;y;i.:y..Vi?:y;y,,ry:rry r,;,- The lowest ��������� or.,:.any :tender.-not heces- 'sarily'racceptediyrr-NrVyyyi'r'r.^-jry^yyyrv.:!^ r- AiZ iAyZZMZMAimsuxxZiAvAZZ :y'7-;A7Z9pi9yiZ:7AitnM-i-rx>ieMteri7 _?o^R.,rBrahch;:,r-'':J:'yr'V:r;:.i^%rr;.r,v^yrfyryy..;i : ^Department;:of.-Landsy Ayyppyy,ypyyi "'' yictoria; B.C.','.*-:Ma'rchyi4tK".;i918.r-;.*vf  " "-^-^" -������-ip--   ���������' ��������� .an, G.;K:fiiCo.*,Sl������ Pender w,S7ft91������ 5?m' r',01s*;c*������������A;Pljie Co.v'-IX>nii Bldii^8;M8f;; :������.'.'jtH< COKS JV8BL Emeln. Co-wliom. Bldg..TVS. 1*1* ^^������'r<^i^l^m,AyS^ein<FUSMvaKlJ.8l 299*77  ,_  -......_._._   _���������������_������������������ =r,i-������>*���������������. />-������������������������._*��������� t^v '-'���������n--'%y8Pil46r������tlt1^i iSrWi%r$SW������i������������������ ?������W-yM>������*������ver.;777.VV-.l** &li^7.H,-i&''^ *CwtcWnaonPBder ..:&; B8to &&������ d , ���������. ������������������^^���������.^ ���������w  ,.D1��������� .  ,  _ &Ziy'.Q'TU^Domi^*y&teg.r.y...;BrG643 Harris. P. Eia-Co.y SO? .Crown Bld������. 8 ' Jala S-":QariMner rJehnscn & Co.. ,._.. .-.������������������,. .���������.., -..  r^Sj^-%,'A;B.I.B.A;;.Duncaa7BHe.'rS.,4fi87 /"'-".: ;i-'������������������p-ir: y������'niiB>i a-v'A--a "��������� y.:- yy :RitcMei;Con.:a,Sup.,rCo;;r'Oranv...Bd*.:i8; M������.*!;V>:r;'r.*:yyv&iJ!;s$!| *������������p>'^'y&y.AyiiB.c*t^<8^ Ii2Sc*^d^'i?-*-I*<������' Vancouver; 'i.;.;i.;.i-;"86i' 5f!f^^G������thrie;&Co-.Wincn B_,.s. W7-M29 RirVi VTlhchSe CoPVTlnHb. 'BH;^rr,s^r :-2iaLi������U^yyA;y7pyii7PiM Blactanore;riE; El, Mi'LooBdgs..;;s'rs������7������H "*"    *" "���������"'"  ;|^r-'-'i>ttr<������/''-6������i'Pend^-^"^V*&^w r2Sj������-%*:������r?������<VI^> -BldB;:;:.yJ.. itfU 73������ iBSSJSt^^-'&^y7 iB1:-''iS*Ottawa, S.:SBlS fe^rft^rt;. ^^ir^^y ft:;*��������� nS^S ^iI'^r\������*y?i:T?'<*StyBdfl-.A, S- 7||o������ ."--.',' .iflci' . -.- ���������������,���������--,.., _    __ ������;Vi--."i  Carjeivpea-ar CroweJCb;r 922 Meu'B'a. S> 94-M' O^ane, -Coleman:;&;fivaiiBir Ptif Col ?.fl7 2088  ���������������������������������;-������������������������������������ --������������������������ - ���������--������������������ -..���������.-.-.���������,.���������,-.-.,.-,���������..,., ,-.--������������������. Gi'^y;Bro������.^'NwWeBtmIn^eri^lI^S^!?ii 2*lJourkeutKri^Co.^TOnch BldawSi 187-6������*yy, W77 ga^.^-^?l!'t^���������^'Sa^K;:g:ri?li7 toSS* r^t^m-^79Bewer pBldg. i 9. \r.Bi-; 7816 ^^bp^Z^-'Z^^^i-i^i -ak'Stlil* W.'-' Bi ������988 &������?nan' >^'^"22< Veriion :PriveV.y.������.?'.y. SS?o.fi- t--*oI?^rtMn ���������': S19 "Pender.',fi.,������<I4_: |St:fe������S!^t|-^! iWeteiihaH.r.E. B.,:l*2 Loo Bdjr'.'...::"s;'aS7J; Evft^T' &n2r%*'-'JV' Ao<wdaE^*."-; Vancouver Gamble & ,Knaj>p, Davis Chmba.. .v J. 5473 Goum & w-ood,. Rogers Bldg.. s.i.r s.������44a S?���������������mfe'i?^W- D- ?S3������ Haei St. W. 6; 669? wimtns, ji, o; ..Dom.. Trust JWa.... S..1920 gardlner,-*;Mercer,i;M.8liK.^Weii.;".;OTl G������.ent.her,-.B.,':40'4;N.W. Trist Bld������.'.' S. RlSS' Hfirsreaycs, L. W.,<Victoria. 9-A b8':.-^^ S* 2^r f "Archer,'��������� Dominion- Bld������..'.'._; '4"-4<9'9' geW6.  A. P..'Metropolitan Bdg.. .V.fsr 6841 -S0^f*n' Hi -*i.*'Cart.r<totton!%aif.. l.'Swo Honeyman*&. Curtl������y 821 ^Pender W. :S."W21 Hooper, r-Thomaa,. Winch -Bdg...;..;. J.'B361 .g������P?.'  A. C,  Empire ,Bld������.;......'..._.  6*26 .Horel & Boborts.r llfll-2'Pom.. Bldg;: S.7'19M Horton-74^Ehlppg,..Pacific Bdg.���������,:.S.'709. James & Davidson, e04:'N-.W.;Tni.-B3:-S.'������5������2 Jameson & :Duygttn, OrownrBdg.r ..-. .s. i994 'iSn5!:,-?'?^a.l",?������vKu'tchih������ion':'iBdiB;".;-i;s.:5024- Jones'&iA������di>;^-aartn'ey-,Chmbft������:-;l's::!'������4l8" wJ^'?������^^^*,!^1*;^^������f5f- S.!8*S6; CANADIAN BUFFALO FORGE CO., LSMBTED. ���������r.;ifr- .J Fans/ Heating and Ventilating Apparatus,' Splro Steam' Turbines ���������' yAPumps JBifid-Air7Washers ::'r':':'y;': a. A. Bro-emlnff Vancouver, B. C. .rP;i-':>'A- .���������:.(.' 1S81 Alberni St. rTpj^.������end'&i.T<>VnWnd^i;62������;:;GTanvtlie;'',S.rl77������ ���������^teeil;:*;���������>T*i2e]l.Vi������W.:"Met^op.^^j1sJ\7"92������,' w������<������9''..iH.'.B.V.-Holden. B-Js.7;..'���������;���������;v.;._. 3461- S!?y������ni^^2-;?:'-80ltEondon Bids.iiSy 1698; S5 I^JS;'i^^Zi'"S^Metrop^litaniBdgy>r;;!.; Wh te,7W., P./yHutohlhson 'Bds.'.-liP.-P.BrsiBB' .Whiteway, ,W.-. T.,->AIolsbnsr.Ban,k:y.'...!.>; 3W9'. iS?iSS?-t^g-'''-Pvr'lll������.S;;Pen.d.er".^^^ S'1r*<2V ^'���������'*e,^bwton..'Bag.'i>Vlot'6*ia-;.ai-������'92r Wi-lg .t,r::Rushforth .!.&.,CahIIl,::,-709 'Dunsmulr: wiiW^^s?^^&^2 ^^iii^:eta?p; r^flK,hfi;&7McIntyre;iiDomiii'*6h;;BldJs;y.,S.',i84l-3- JSi'i^jViiS-iS'ujWoiNK Kp;:iP.;;;;A:^.i.fcijB7v:i;.26iiip_cy ���������y^ZrCSil^^ ���������iyAA.:-:. ���������������������������iy-yAixZ'ioThi'.OxiXBVWiA&l AUTOMATIC SPRINKLBR;JFIREEXINGUISHING SYSTEMS, .We can quote figures ��������� and -otter a Plan which will- enable them'to get back the ������������������---A; y..ryp7iy:7A77. 'yyiyPcoMt'int&i'very���������tfoort.tlmtryP9:\y.:.:yyy--y,���������-��������� yy-pyyi.-:y. GENERAL FIKE EXTINGUISHER CO. Phone Bay. 6138 r Vanooaver, B.! C ������������������'''! :;:;#.80B ���������Vanoonver - Blk. Structural Steel, Reinforcing Steel, Ornamental Iron ; -' y I nt o rto ry Trl nn i':: y WneerejTPinels^yr'y-y y, For Estimates Apply to William Tozer. Phone Sey. 7939 VANCOUVEB 815 Metropolitan: Bldg. THE MONARCH LIFE ASSURANCE CO. ISSUES THE BEST BUSINESS MAN'S POI.ICT. y y Money To Loan On Improved Properties. e.lA._8SyBBAtS = - '���������������--' * p_l A.���������W.-SMISS : .  District Manager. 88 Imperial Block Prov, Manager. Phone Sey. 6770 Structural Steel For Every Purpose BBAMS. CHANNELS, ANGMB, P1ATES, TEES, COI.UMNS ,  A   COMP1BTELT EQUIPPED PABBICATINO SHOPS , CANADIAN;NORTHWEST STEEL CD'Y, Ltd. Palrmont' 23SO and-3397 VANCOUVEB, B. ,0. ym7yti3fttMXiXO^BCaoOMnaBaVnrityyypi ';f;?Sealed.;vtender^r.sUperscribed:':^Tehders :tor������':Scliool Desks.'Vi-wlll-'rbeirfeeeivedr'by the 'Hbri.'rthe'rMtnlste^Sof-PublicfiWbrks ���������up ��������� !��������� tor'-. 12;V o'clock;-i h'obn,; of " Priday;'r,>28 th 'of7 March,:-1913,,;for-supplylngrrthe'foi: ���������ilowingrrdesks:��������� - -;:-! y.yryw ���������yryy-::.: ���������������������������y aryy ���������Ayy,:. ���������:-���������;:;.-ryrsingle'Deskaywy r,r.-;y,y- Size. No.:; 5:.y.....:i;.;::.y..;;.y;v;::.;.^:...:7..^.;.l 000 size No.;3.i..:Av.���������...^..;;.,.....:y;r.y;:.y.-;y:;i250 ���������Sizet-No.^::..:^.:.::..:^-.-.^...:.:;;.::':^;^. 7JO0O '-���������iipyp: 7:'- 7-ySingle Bears ;; "97. ���������.;;; Size ��������� NO. ;��������� 5.i.7pA..;:y;.7.i7A:.x.;A:P..:7: 40 size';xoi>3.i.ii.iii..i.i.;7.yy..iiyi.xiyxyiy..���������: so iSize;No.rr2.:.;...:.......;..v;y..y:...y;y:.;..;iy....;y .80 v'The 'desks-are to be quoted "at a; price perrdesk.: rr vv ."  ������������������'���������PApyyi'-yi 79777.-yAp ..; The.name of the; desk and maker to be mentionedih tenders.' ryy  yy ' HA- ������������������'-.���������: ���������r Delivery 'at Victoria or Vancouver; on or before 31st day. of July next./ . ' y yf'i ;. . The' successful tenderer .will.7 free.;of any additional ^charges, store : the :de.ks arid' pack or crate ready for- shipment, to 'places', to be ' hereafter designated' frpm !tinie -to tiririe, to tlie.order.of , the Depart-; linent; V';':���������'?��������� '-9  '.-��������� "���������'���������'��������������������������� i ������������������'��������� ���������:.,''7''r,;r ..':'rr7-;;'y7;vr'. 'il, No's tender will, be. entertained unless acco'mpanied by- :an accepted cheque ;on; .a'-.tharteredbank of Canada, payable: to .the Hon- the Minister of Public rWorks;, or. by cash,: in; the amount" of five hun "dr'ed "dollars  ($500), .which-will be tori Ifeited'lf: the party, tendering decline1 to .enter into contract when called upon- to "do so, or if'he fall-, to complete" r the- contract.,. -.:���������"::���������'.''��������� y'Ay  -Ay. ' ''71, Ay -'7 '���������������������������'-"'-:i r.r Cheques  ; of ���������������������������'��������� unsuccessful  tenderers .will' be returned upon,-signing 'of contract. y.A ..---pyy.-A .���������'������������������;������������������:..���������������������������������������������'���������: .���������,-yy:.7.'.r.r'7' :������������������' The .Pepartment is not bound 'to ; accept the' lowest or any tender.. -y;������������������������������������-,'- -:  ��������� . i 3.B. OMXTTTSM,   ���������'-.- :,'-.; PubUo;,Works Engineer. Department of Public Works.' - .  ,v .r,-,-., Viotoria.. B.C.. 6th7. March. 19"13.   p.p. Mac^;>rink;W.,:72.,.,Rogers Bldg...isZ 1804: Maoluro' .'-fcirPox;'; Pacihc ! Bldig^ '^ vVs.,1742'9.6 MArtiesony'; J. CP.i&Son-.S.SNiW.Ttuati ft'7636 rMltton.:, B7>SiPWilliamivBdg������.-l^'��������� ���������"-.������������������;s 6422 ^^������������������^^������������������'^���������^���������Cburti'i'^-r/.viftr:?!?!- Parr, ..MucKenzle* & 'Day; ryany.rBlk'.'.. S.'i '736 ,NJchOlas,^Raphael. A.. 7RogersiiBds.y..S: 9'424' ^'Wns^F^ H.yr Hutchinson ^B^r.: g; 4728 Vs J./Petei-s. Metropolitan.:Bd*....,;:rs.������l������ ^^r^^y-U W'>Z���������**pmxV7iAa:iim WIce,..-J:;C,trHolden. Bldg....-:,.. ..;s.'-9447 fg..(������'0: iHlfMi^titoH^ '���������^'Vtctbrliih- 7i V** 1804 rg*!d_S.'?>,������-'v)W Vancouver^Bds.,.''.. ..'iS.^WO ���������nusBfeH;*BalK,ook-ffi;:'Rlce,-;;Met..Btdg.V;:s;^ Sharpy&|<Thompson'(tKjnae;nVBld.:.?Sey. i064"! ifJW??^ iN;VB.jiM7i HeldeiJi-Bd^^^. 1901 ;B-*mer.veli;;&.;;Eutnahf,J, PacIHc'lBds.'I.' '.S.'62������0' Hi - Vi: wlhch'.;������:"co.i;rWinch;;BkL;risy'727s-i9*������r fevfe yiyAAAZ'AtitMl BaKour;'teutlirie>Go;9r^ncih;;iEii^^ Browniv BUSINESS  DIRECTORY  AND ifllli&^Eisl^iDll^ :;&{Att]Btt!!X^tBA������ CM^jbewaf2S^^C6y'i;l,td.;;B������22yMe{r^ ^rvR^Mw^Bia*';''';.!^ S','.y.'i;.--i:'.' 7Pi''yrr7s;i. '9422;    v.-......_  914'6-9147  S?rter Dewar;,Ofowe;-i92������ Met,���������;Bld*.ViS".;-9*8*i., R. V.!Wlnch.r&,Co.,HrTyinch-Bldg;,������S;v279-1944, !'::,y r PIRE iBXTENGDISHEB 8YSTBSIS.7   '"'���������' SI!!-7?'f ? '^1^ :l������������siyY*ni "Bik.r;y;y's7iMs8 Barr &.'Andenrtn,:l<y6������;.:.Hcme. !St,i'ii^S/eifiO i'y'" i ~:iZ7iZ7. :A. raobiiNisyiriyiiy: iZZAZA ;y ��������� B.C. &uppiy Co., (Dominion rBlde,.:.������-.^.;������lfll '??%J?k ^"V^-1?���������* A'. sSsbry. S. 6&0O J. Pyfe Smith ft; Oo., ;;1820: Richards! is. ll������6 PCRNACE ,AN������ :8HBBT'.MBTAI,'i -9 vIS  t������n? ^"^-.i^V  3Zi Dr������ke .'���������"& 83197 WOire, J. W., 1540- -6th 'Ave.', VTI;.... .B.: 296 .GAIVANSZED IBON WOBKS    ';79 Oran<li Sht. Mtl. Wks. 716&5 ;VenablM' St:'������'it' ���������^lV_???flK���������^������������������,���������1M1;;Trtuwl>l���������:'St;;���������.'H:'B4)������B, Wolfe,,.J. ,W.,  1540. .th, Ave.  VT.;-.-. .B.^296 ' 7,yy;7OA8 APPtl^NCESi^'y'.^y-:7';'^7;- vt.*nB&r Qa������ APlV Ccv WS7 Gran.r st.yS. iw4 Van. Gas c?:,: 16 Hastings St.-yW7������..\s.\lwo 77 :'-ryyyGtA8s-4Aix: kinds.;''7.:'-r7r7:r.' S?,?f'������;i, Sli,I?J.*. .Trad.yco.yWd..-.Sey. 6448 S,olUXP''.;Du"erlnW..' .... Fair. 1288 wlEiiS^1 ��������������� ?������l.������J*:Sey. St..' S. 4795-4798 "S2Tlrln5fon.*, Jol>nson; .119 |Penderi .8.49W Weal. Plate Glass, S18 Water St.... ,'& 8426 ������������������Z. ';;'��������� 7ZZ.'���������rrV.jHABUWAiBBit!y;7 ,iy;,yy:y-7 Pie.". J. A.,' Ill Hastings StyW;v.s;:2327-'8 ZiZy! lyy. rKaabwoojy ixdoitsy-ryo^ B;C--Hardwood .Flr.'Co;:r;f67. ���������Q'raii^-;1_.''':6������B8''- ���������SSri^l!K-^Hm;^a':Bwy.V������^SaIsb"ry.-';s.-?680'0': iEar*e,,E:,.A.i *17'Rogers'Bd'e.'.-.-.;r.v;s 5'476 4m?,lr^djr-i^;'.:eo.jo6*4.:;Dun'sm'r..-.iS.t..;������i������8" ������"������;<?$* lX&������������Z'V*S,>y.'lSt,, ;S.,*7*5-47������8. ���������������������y& ?"L'^ &;Co,'.::l32������ Bichards.* s.-1196 .Ya?- ^r,:.'Co.,:*8th.-:Ave,and-rGlen'?p.V".P.^1612 r*y-;-:.v/ry*;HABI^OOl>:tUMBEB S?"!?1!' ^ &&& .colyisMtpichardsii & _i96 Worrinston ,&,'( Johneon, 119* PendeiviS.' 4913 HEAIINO���������HOT ;AlK; STEAM;! ANb'^VEN-i' [:.py- ���������:-r;p;v.i.7!r!-ifl,It4TINO*'-Vvr-i!^:'^a.y^,< :Acirie^i^^Ht_;;:co:. i������i:;iiot_ ;'Ai.;E':?Bv*M7 '������a^-5S rrAn*er80n;������l<H60 ;Hohiew"^.r^;'M.o: BurnsiderGaaKA.p.-Co.i! 1037vGraiiy^if.S OTM^ Can.; Buffalo ..Forge -)Co.i-_ia61.yAlheml^s*7 Hodgson.pi^b|ri/a0i^^;c^"'2412 '^?K7^^E^'^rJr7^1^'i������2+:I>ra>te.^S;i889l 'S?*!,"'-'.''^^.'* ?on-: "8OT, il*tli'.i A. E.!'rE;-:274.B' '^OrWe.-; '!?.*.W.'j. :.'16:40.\i6tS.!.-A:ve.gWi'S'.!';' .b"z9S: ZZA '>!&!? v HMSTMMJ" EiroiNE8 rS5v^ffi;7-<r ft9;V^lPvV:WiBk;.<)?-?Ottavav-is������MS������-78W si;n?|?S^| ������S:y^,yt!;:|| -W.:N.; P'Neil-,'&'Co.;'''B4������r,Seyi'et'.ViflJv4795i*74������'.i ....���������...;-, Ther;^nrBnp.yCo^10WvMato^BC7a;sot|.vv::r-ryr ,Potat;Grey Sup. C6.;;Kerrisdaley:Bburae-4SBft7   r'r Bltclrie,'<;on.*:& Sup.iCoiirOranv; Bdg..8.^168���������*: r^yy;1, Shover;';.C..'E^;,M9:;r^ain^Str.vi^v:.-,i.r..^s;rilS������5y.^f77:>-,r..,...,.., . ...,, .&f;7v4yy-n B.c;:'.Supply''y3o.i:;fli^inl6������\BI^;*v-;'-.S:i������i.i^ .CarterrDeiTOrrCr(w^������if2r'MeU;'BIdtfV^/94������Vr!j:'-:'^:-:>';:^ Cullen, E. G��������� 418^PacittC!Bldg.r.;"av288^6������l|;! r C. Gardtner Johnson: &.<Jo.'.-.;"iriS.t'.9146-8ii4ti"':'. W..N. O'Nell & Co.. BiSi8ey.'8ti-������78i419B-4ai8li:i Pojnt Grey Bup. Co., Kerrisdalei.Eburne 46R . Thomsoa, W.: C. Co.;a,;4.3 Dunsmuir: ;S. 8M47, ; Ritchie,;Con.'& Sup.'.Co., Granv.^ Bdg. .S.'9W8>r���������������������������':'. 'y;';7.rypt*8IEB:;,P^Tm<WSr'vBI,6c^   > 'At i B.C. r Sup. ���������'Co.;  Doni;"���������' Trustr Bldg..;. .S. isiit*-.:'"'.-' Carter DewarrCrowe,V922. Met.' Bldfc.. ,S. W*27 ���������: Cullen,rKG., 418 Pacific Bldlg.. .S. 2380-6024* O.; Gardiner Jphnson'a; Coi,! Johnson's Whf;;7 y nii'^ -^: rtr'^^vytoy'���������'yi?:f4'iS.r:9a46-������Wt;7'r Ritooio, Con. & Sup. Co.,..Qranv.'Bd*.,;S.'91������2- 7 .,r;;y;,;7y-;'PIAiSIE������^BNAMENXAI.,,yi r;.;ryr;5y.y Bei������er,'-:'-Max-;ri������B.,r'BrdwjrW(Mar);.y"P.:iis'iii^' Carter Dewar Crowe; ,922 Met^Bldg.'v .8. 94-JJ i7;; C. Gardiner. Johnson. & ,Co, Johnson's WW.;-r '; **,*-.'  ' .' ;.' -1-1 \,.���������':���������.-;'���������::���������!.'-.'.,:^V :*-''->V-.')-nC.;"-.  .- Q ���������,M'4^*9__4,Ti''''  :i ������:-R.r;Morr.Ie?h;;,71_. ������ichard������'St.;S/2161-_152? 7' ^������1?������,Stone;&; Staff- Co.^-Ltd;;j56S'^ranviUe7^-A-:7X^7:9 zMl yytm 77Z\ :E;;G:y^^weii.uf.*.rrAiiiM&^s^^|;:i733 :Henry,yDarling,..������8'" p<������i,������j������ ..-.������������������������������������������ ^ -..(-������������������ -���������������-. e?I 8s;iP<KB:e-������'i-vet:'. ,.:SA612 Strumbert-yirtue Co.; 319'Pender)W.^S;:6910' r^n^Hoi^Cb.. V 90-1,1-Metel Bids'*. J5;.V;:; S;|������6GT M;r-fP.*^B^^NISH7i r.yyrsy ������Vfe5,������^arrCrc,we Co;i922 Me'tBdgr;s.79422: i^^?^cJt?^i> W>8i Alexarider:sty vs ri733 ^7;^?n;&r^C(^������20;rDuKefin;E;p:i6������ Cj: Gard-iner: Johngon.'&r C6.;-V;r';'.S.l*914<;9147: ^iS^^'?^^^?y-:'8t^:^^^98; ;������t9AlewS<Jn- ,&.-'-SM. ;vCo.,-iGranville;.'S.r9162 '3'-'Vr^'W>omPson--r;Co,-,-^<w i-DUiwmmlri ...3������94 y������n^iF.lp,ort.CaV^8th,rA:ve..-"&'-CWen'.:^'__f-"l������ig: i:;iTON5A^;sraia^Ti^CTi;^i^ '���������" toith;r-wt.j;;7;&:sqM;;;w;ri<������i^Av;;rE.lki274i^ Si'ftsr-I WATCH THIS SPACE FOR Permanent location of the FESS SYSTEM. The smokeless - noiseless method of burning crude oil is in* VANCOUVER TO STAY Warrington '���������...������   Architectural  Terra  Cotta yy Of English and American Manufacture a Specialty Soy. 4912. 303 Duncan Bldg. Vanoonver, B.C. rt PATmnii  nnilTllinTflnP tLSLl I KliiAL bUI. I llAb I UHd ESTIMATES GIVEN    y GIBSON & RICHARDSON PHONE SEY. 6557  545 HORNBY ST. VANCOUVEB, B. C. William Greenlees PILE DRIVING   . WHARVES, BRIDGES AND GENERAL CONSTRUCTION Sey, 1083. 407 Cordova St. Paotories,'Coquitlam, B. C.  , M. 3. Hynes, Mug"! Director HYNES STONE & STAFF CO. j MANUFACTURERS OF ART VERONA STONE.  STAFF ORNAMENTS TO DETAIL IN CEMENT FOR INTERIOR OR EXTERIOR. PLASTERERS AND MODELERS. OFFICE: G53 Oranvllle St.   31 leigh Spencer Bldg.   Plione Seymour 1340 V ���������',THE:BANR;q^ .';���������'  .--p'.-y"  .'., Head Offlcaj. ^Vancb-ivor, B. C  ': . Branches throughout the Province of British Columbia. " special' attention, oxven to COII.ECTIONS Savings Department, at all Branches..  Deposits of One Dollar and upwards ..  rooaive.d and interest credited half-yearly. Chari. a. Pennock, Oeneral Manager DEXTOIN PLASTIC FLOORING jolntless Fireproof E. GOWDELL 330 Seymour St. y .   ' .  '''  Sey. 8751 E. A. Earle & Cd. Vacuum Cleaner Plants. Churoh, Lodge and Sohool Furniture. Theater and opera Chairs. Metal' lookers ind office Fixtures. < Wall Burlaps, ���������:: Eto. .-������������������-������������������ Phone, Sey. 5476.    417 Bogers Bldg. PBASEB BIVEB PX*OE DRIVING CO. P. A. Jones, Mgr. Wharf  Building  and  Oeneral  Construction workyPilar Foundations a Speoialty; Estimates Furnished,    r BJom 610, Westminster Trust Bldg., New Westminster   .Telephone 1016 Thb'mpspn; W;;'C.T.Cb.';'B403r?bunsrriuIr;-fi. 3394 flitchIA; contr, r& :;supjirrCo:;r:iI,td.ir'GranyiSt. ... -Bridge .���������<'.- .v.' rilr; p.- rlP7P77sl7 ���������;'���������' -.'���������-'; ������������������ >: 819102 Warrigton r&; Johnson;.119; Pender: S.^S. 419-12 ZZyAZA.' ^yrASPlIALTr'rPEtT.'    iPa^lWnijMfg; rcbSitfttf-^rArt urts^pK^T? .vfiSA-������otiDB ���������;C#;"������'l?21..-.iTrlumph* -'Sti^ft^lHfK y7yZi7Z7A-PiE3>B^^'^i:17AAiAZZ-Ai Hotoes-DIsap.-vBed. CJi'i^Sli'iPenderir.s.-:_4"29 Murphy;Wall;Bed. '319 -Pender..-.;.. ,s. 2261 ��������� Perfect. Con.'.Bed-:Co.',,,570rGranville..S.r6.92 Ay yr^^riry-BLlJE.rPBINHNGyy; ���������irPyip:., City Map ; &r'Wvhite 'Printr.Cis.,:' 432 Cordova1 *��������� ���������;;&,':���������>:---;��������� ���������7-,-:-y yipy. ipr..-.-..-;',;;. ;rys: 6693 97 9: 'AZ'7. y rBBicK^ALi,; Kixfis;:''.-: "���������'���������'���������"7 r-r y Carter'/Dewar rCrowe ''Co;,?; Ltd.,.,: 922, Metro- 7 politan-sBldg. ���������. .......;. .���������.,..;...; ..-..s  9422 Cu(len,,:B. :G..4l8-,PaclfIoi3dg...s;233'ffr5.021' Evans,, Coleman. &r: Evans',  Ft. Col.;..s.' 2988 Gilley"Bros,,.Lta;,-New-...'West., Phones 15, 16 C.Gardlner,Johnson & Co... .'....���������S. 914-6-9147 W.'N..o:NeIi;& Co., 548 'Sey. St., S.'4795-4-7-98 The-Main Supply Co..:, 1029: Main St.',rS. 8-491 PL' Haney: Brl.clt/Co.';.015, Hast:' s.W.!.S. 1389 Pt. Grey. Supply, Co., Kerrisdale; Eburne 46R Kitchie ; Contr. -.������������������&'/ sup;;''Ltd.', , Granville . St-: ; Bridge:; ;:'.;;���������;.'. '.:���������";���������.-J-.'. ;���������. .'���������.-;';;... .'-'S.;9I62 Vlct;-Vaner,. Llnie* and -Brick: Co., .Sey 2015 Wa'rrlng-tdn. &:. Johnson,'119 'Pender; S.'491-2 R.V.Winch.- & Co;; .Ltd., iWlnchB. S. 279-194< ;  ,yBtJlipiNG'FE_,T8 r AND PAPERSi   . Carteri;De\var  Crowe. Cb;,Ltd.,.-922' -Metro- .; politan  Bld'g.  '...V*...;..'..;...... ...S.  942.2 Henry Darling,7 28. Powell St. .".;.,..S. 512 Evans,:, Coleman &' Evans,, Ft. c'ol.'.'.'.S. 2988 C;. Gardiner Johnson & Co.1.'... ,S. 91'46-91-4T D.yR., Morrison, 712 . Richards.VS. 2a<S 1-21-62 W.;N.'0'Neil,&Co.,-5-lS Sey. St., Si 479S-'479S Paterson Mfg. Co., 10th& Arbutus Sts.; B..77-2 Thomson, W. C. Co., 403 Duns;-St., S; 3394 Vian. Roofing;Co.;. 1921 Triumph St., H. &0-9R Warrington '&1 Johnson, 119 Pender. .S.r 491'2 I '''Vryy^'.ryv',BqS*P8--S'lJRETV;':r V-r .'-.,���������:.:,��������� Lon.'& Brit.'.N..'Am*'co.,'.- Ltd.  54 3 ���������''Pender .-:-. st.  ���������������������������'��������� ��������� ...y.ryyrr.1... .;:.;y.:.:nr s. 52$6 ! R.V.Winch & Co.; Ltd;, Winch B��������� S. 279-1944 Seeley & Co.; 32'4'Winoh Bdfi.  ... .,.TS. 4911' 7Zi77:y. iy.-cmttsxTs'pi] ;r-;y Balfour, Guthrie: & Co., Winch B��������� S. 187-5929 Carter Dewar Crowe Co.,  Ltd.. -922 'Metro- .  politan  Bldg.  ......... .......S.  9422 Can. Builders Sup. Co., 1901 Georg'a.S. 7175 Cont'n'l Ship' & Trad. Co. Ltd...Sey. 6448 Evans, Coleman' Sc Evans, Ft. Col.. .S. -2������_S C. Gardiner Johnson & Co..... i.S. 9146-914? Gilley Bros., Ltd:, New West., Phones 16.-1-6 .W.'=N.iO'NeIL&^Co-.,b548^Sey.^St;.-...-479-6-4T9S- The-Main Supply Co.,*l<029 Main St., S. S491 Pt; Grey.Supply Co... Kerrisdale, Eburne 46R Ritchie.Contr.  &  Sup.  Co.,  Ltd.,  Gran.  St. Bridge ' .S.  9162 R.V.Winch & Co.. Ltd., Winch B��������� S. 279-1944 rOBMENT TESTING AND ASSAYING. Eldrldge, G. S. & Co., 426 Richards, S. 4125 Falken'burg &��������� Laueks. Trounce Aly. S. 71'59 Wright, J. p., 3315 7th Avo. W.  Hunt, Robt, XV. Sc Co.. 602 Hast S. 2199 CONTRACTORS,  BRICK. Dixon. F. L.i 1624 Graveley St...High." 969R CONTRACTORS���������EXCAVATING. Campbell BrOB., 1550 Bismark St., High 453 CONTRACTORS���������GENERA ... Armstrong,;. Morrison : & 7 Co.,  Ltd.,: Bower .  Bdg.    S. 1S36 B. ,C. Gran. &Cont. Co.". Exchange B.j S. 2290 Ex'pt. Bldrs; & Flncrs, S20 Rogers B��������� S. 7381 Greenlees, W.. 40-7 Cordova St...'.... .;S. 1083 CONTRACTOMSrrl-AND CLEARING. , Penny, J. S.,' 319 Pender St. r.)..... ..S. 4702 . CoNTRACTORS-r-3IASOy. Can, &'Amer;VContr,-&'.Iiw. Co.'Ltd.,S, 8480 CONTRACTORS���������rPLASTERING. Hynes Stone & Staff Co., Ltd., 563 Granville. Rice, C. C. &!Co��������� 10S3 Richards St. ;S.2H>49 CONTRACTORS���������TILE���������TERRAZZO. B.C. Supply, Co., Dominion'Bldg..:..S. 6161 D.R. Morrison, 712. Richards St., S/21'51-2H52 W.'N. O'Nell. & Co., 54S'Scy. St..S,'4"96-47-9S Tomson, W. C. Co,, 403 Dunsmu'r St., S. 3394 Van,Marb!e& Tlio Co'. 848: Beach Av.;S. 1618 CORNICE AND ROOFING. Cullen. E. G.. 418 Pacific Bdg., S. 233'0-502d Grand. Sheet. Mtl. Wks.', 16S-5 Ven. St., H. 642 Little & Lee, ������S2 Seymour St.. S. 44B-8 Troy Roofing Co., 81-4 Metropolitan; 6, 741i7 Van. Roofing Co.. 1921 Triumph St.. H.-509R Wolfe, J. W.,  1640 Fifth Av.  W,.' Bay,  296 ELECTRICAL CONTRACTORS Alltree & Chur=hland. 976 Granvle St., S.2707 Elec. Con. Co., 641Howe St. .... jS.1'336-7951 Jarvla Eloc. Co, 570 Richards St S, 1-409 ELECTRICAL''SUPPLIES Alltree & churchland : 976 Granvuie, S. 2707 Elec. Con. CO.. 5(4 Howe St S. 1336-7951 Mavnnrd Electrical Supply Co '. .S.  4207 ELECTRICAL  SUPPLIES  (WHOLESALE) Maynnrd Electrlcnl Supply Co...... ,S.  4207 ELEVATOR OARS AND ENCLOSI-RES. Cullen, E. G.. ������8 Pacific Bdcr, S 2330--5021 Canada Found. Co.; Ld��������� 10IT5 Pend������r, S. 5710 Brennan, G. E. & Co., 319 Pender W, S.,'(W10 Grandview Mfr. Co., 1-6.J0 Venables.,H. 136 HarrlP- P, E. X- Co., 309 Crown Bld'g. fi. 46.8 C<mt;n:i;.rShlp^^;:;Trad.yCo;yDtdy(rSeyv'6448! ^Msi^oleman4;&;iBvans;':;;Ft;''rCol^:-S;;298S; rS' rGa-r������ll!nerri Johnson- :&:: Co.'.'ryV;s.-r; 9146:9147- .Coughlan^jjv^;rsons;>-WorIdyBldg;.;;S:;s794;0 .GrandrviewrsM.fg.rr Co;.yl530 .SVenarbleii; H^lSff i^l^7i^^^'*r?^^^iar'iSt.7.:y;ByM,43; ���������5- -SS*?i������pn-i '&1,Si������p.-*:0o.V>' ,Granville:'SS."91������2' ;To^r.^W-m:.^81S::-.Metl-''Bldlg;':r?vi-y.'J-r;ys'.'7^ :Wi klnson-Co^JLtd^ ,84;6::BeacK.Ave.A.S*7915; :Unlon.lrony WorkB.H 146:;Lbriie;St;V;-Fair.'2173! ZiZ-tSfiHAt^ ^T.^S^vi^^Z^,'--^''Mii'yB^i!i8^iii^. rS-'iVr'yBI.ackwelliVl-os:Alexander iSty'-S;1733 _?^^su^iy^p;; ;Domihi6ii":'Bidg-;v;; :'s";;6tei .^Hem-E^G.V..4-li8 ?EaolXioSBldig.'. ;sy233or-5021,- ^nr^^SVndry-.Co-'l*65:J,e������dWCSt;;.v:.S.3571* Cont,n^l-;,Shlp  &,3'Trad.yrCoi''Ltd.y.Sey.r 6U8) .B'ev.^Sup.. &;:Eq'p.r:Co., r W90 IMalnliid78.;2419' Grandview: Mfg.^ Co., '1'530:; Venablesl.-.'H.', r 136 MorrU, S.r;M.:;Co.;2130 Cedar St.. .���������..B.'l-0'43 W. N.C������.eir& Co..',548 Sey. St7.;S. 4795-4798 ,Tozer,VW;.::-'S15yMet;rr:BIdg.;rr'.yy;.;.';.S/7939: Thomson^ -W.. C. Co.;: 403:Dunsmuir.:.S.' 3394 J"'0!".^ Con.  & 'Sup..; Co.,rvGranViIle.r.S.9l62 Union Iron "VVorks;. 146; Lorne: St;. .Fair. 2173 liATH^-METAL  :5:.''P;'''S1aefcweli;.'.''W8'''r''-A,lexahder<''Styv:i-S.::i7S'3. Carter DewarCroweCo, 922 Met Bdg/.S;94a2' Cu-llen, E.-G.,>41S.Pacifib.BIdg.-:.-?.S; 21330-50211 SvanB.-Coleman & Evans, Ft..Columb..S. 29SS C...������Gai:dliner Johnson- & ,Co.. ;...6.r 914-6-9147 D, R.' Morrison, '71-2 Richards. ,;S. 2151-2152 W7N. O'Nell &,Co;,.548,Sfry.;St;..P.4'7'95-4798 Point; Grey;Sup. Co., Kerrisdale. .Eburne 46R Ritchie' Con. .& Sup. Co.', OranVMlle.r.'S. 9162 Warrington,,& Johnson, ,1.19 Pender. .S. 4912 lath-^wood;.:��������� :������������������'���������'���������'���������<���������. \9.. Can.' Pac. Lum;' Co:; Rwy.r & Salsbrv. .S.; 6SO0 Point Grey Sup. Co.. Kerrisdale. :Eibiirne 46R i 999.'9 ���������''.: 'ZiZZ;y-LIME7p-Z;i-AA.yyyZ9''' .Balfour. Guthrie Co., .Winch Bldg.;S.-187-5929 Carter.Dewar. Crowe Co,:.922;Met Bdg..s; 942i Can. BuildJrs.Sup.rCo.,;.l'90i:Georgia.'.S. 7.175 12\ans. Coleman & Evans, Ft; Colum'b..S. 29SS C. Gardiner; Johnson -'ft Co....';. S.' 914-6-9147 Gilley Bros.; New-Westminster. .Phones 1'6; 16 W. X. O'Nei! &-C6.; 548 Sey. St...S. 4795-4798 Pacific Lime Co, 2*1 Carter-fctn Bldg..S. 954)6 Point .Grey Sup.. Co., Kerrisdale.. Eburne 46'R Ritchie Con. & .Sup.. Co., Granville. ,S. gie' Shover,. C. E.. 959 Main St..;...7 ... .S. 1365 Vict.'-vaner. Lime and Brick Co:..Sey 2015 R. V. Winch Co. Ld.. Winch Bdg..S. 279-1944 y  .LINOLECSI  (Battleshlii,  Etc.) Fraser Mather Co.; 101 Welton Blk. S, 9334L LUMBER ANIJ 8HINGLES  .. Balfour,.Guthrie Co., Winch Bldg..S. 1S7-592P Can. Pac. Lum. Co.; Rwy. & Salsbry. ,S. 6800 MACHINERY; B.C. Eqp. Co.. 6-06 Bk. Ottawa. .S. 7056-781? E. G. Blackwell, 1.8 Alexander St...S. 173S Carter Dewar Crowe Co. 922 Met Bdg. .S. 9420 Can. .Buffalo- Forge Co.. 12*1 Alberni St. Cullen. E. G., 41S Pacific Bldg. . ,S. _53'0-50_l Can. Foundry Co., 10>65 Pender.... S. 5'7Ki ���������Dom���������Eqp;���������&-=Sup���������Cb;Ti-839^BeattS-f7Sr7i:.=i5= Henry Darling; 28 Powell St. .... ,S. 512 Rbt. Hamilton Co., Bank of Ottawa..S.  383 C. Gardiner Johnson 81 Co.. ..V.S. 914-6-9147 Mussens.  Ltd..- 256  Water  St.  .....S. 8237 W. N.. O'Nell & Co., 548 Se-y. St.. .S. 4795-4798 Ritchie Con. & Sup. Co., Granville. ,S. 9162 Ptrumbert-Vlrtuo Co.. 319 Fender W.. .S. M10 Thompson. AV. C, Co., 403 Dunsmulr.S. 3394 MANTELS���������BRICK, TILE AND WOOD Carter Dc.wnr-Crowc Co,. 922 Met. Bg..S. 942:: Hynes Stone & Staff Co;, Ltd., 553 Granville. D. R, Morrison, 712 Richard St...s, 21'iTl-2152 XV. N. O'.Veil & Co.. 54S Soy. St. ..S, 4795-4798. Ritchie Con. & Sup. Co., Granville B. ..S. 9162 Thomson, W. C. Co., 403  Dunsmulr. .8. 3394 '<��������� MARBLE AND ONYX Cont'n'l Ship St Trad'. Co. Ltd:. .Sey. 6448 Hynes Stone.& Staff Co., Ltd., 553,Granville. W.'N. O'Ne'I &'Co..'S4iS Sey. St. S. 4795-479* Thomson-. W. C. Co., 403 Dunsmulr..*. 3394 Vor./MTblc St Tile Co..'S4'8 Beach Av..S. 1518 West. Marble & Tile Co.. 3149 Ma!n..F. 810 ' . :  OIL BURNING  PLANTS Globe-Iron Works, 1-815 Pandora St.. ,H. 496 Mach. Insal. & Contr. Co. Dom. Bldg S. 6956 West.  Stm. & Ol! Plants, r Dom, Bid.. .S.767������ PAINTS AND OILS Carter'Dewar Crowe Co,, 922 Met. Bg. .S. 9422 Henry  Darling.  2*  Powell  St S.  512 W. N. 0''Neil & Co., 548 Sey. St.. .6, 4795-4798 PAINTS���������FIRE-PROOJ*. Carter Dewar Crowe Co.; 922 Met. Bg..S. 942. Newton & Greer, Van.. 345 Water.. ,S. 1397 .  Victoria, 1326 Wharf St  RS7 Warrington  & Johnson,  119 Pender. .S. 4912 :.'���������'.  P\INTS���������DAMP PROOF. Henry  DarMrog.  M  Powell  St. S.  513 C: Gardiner Johnson St Co S. 9'46-9147 Newton & Greer, Van.  345 Water. ..s. 1397 Victoria, 1,12-6 Wharf rt  887 W. N. O'Neil Se Co.,' S4S Ss>y. St. .S. 47.15-4798 Paterson Mfg. Co., 10th &".������-hutuB. .B. "72 Vn. Roof. Co.. 1-912 Triumph St...H.6P9R Warrington  & Johnson, .119 .Ponder. .S. 4912 PARTITION���������FIREPROOF Carter Dewar Crowe Co.. 922 Met. Bg. .S. 9-!2'2 Cullen, R. G.,'41S Pnclflc B'dg. . .P. 2330-502-1 Evans. Coleman * Evans  Ft. Colum..S. 2988 C. Gard'ner Johnson & Co S. 9146-9147. Thomson. W. C. Co.. 40. Dunsmulr. .S. 3394 R'tchie. Con. & Sup..Co.. Grnnv. Bdg. .S. 9162 Warrington & Johnson. 119 Pender St.S. 4912 PIG IRON AND TIN .  ( Balfour. Guthrie Co, Winch Bldg..S. l$7-fi92i C. Gnrd'nc-r Johnson St Co S  9146-91-47 R. V. WInoh * Co.. Winch Bid.. .S.  279-1944 PILE DRIVING. Frnscr River Pile  Driving Co.,  New West Llewellyn Ir'n Wks, Ld., 1090 Malnlnd S. 1479  Greenlees, W���������  407 Cordova St .S. 1083 -v,.,.   -..., rc-;;rJohn8onrr&';rCb;v;;v;S;,'i9l44):9i47;y:....^,,^..���������,;rl:ar ^^?^?8:' z^.i^^^m^tiz^on^i5^ZimAZMsyM '^lan-River.1rGroVpK'Co^VDtdi&Si.;;:;H;'^'i76?;7;'^ p)!?:^ln '-^"Pft^o^'^OSS'SMaiuSSt; ysi.Bii9'l$Mii7ym7i9sMl Point Grey-Sup; jCp.-,">KerrisdaleSEtourne'46R*i.:S   *'"'"' *"' PU^i '^vaVli%iJX^end;Cbrtr>Bdg.^'2Wlfefe .,. y y,:r,., yi y, :Ssoh'^.Co^^rSup^7Co.v,Gra_viyBdg.;;:S;i9-162P^ri-������rr;^^ '^oyer,,:CyE;^959'-r������Main3St;'^;V"^ ���������;'-.*; &:������i;865?f7;':7-''7V;f;:a SSn-'"Snd;;&'(JyrrCbyftyvictbria''DVe;;S;516iyT'7"7^ r^'^y: 8A8ir;,DOoMy;\viNDOwsy!;EToyr''7--7^ Cullen, E. -Gy'418'Pacific Bldlg.. .S; '2336^0^7 A'-ZZAbyAA-AZ S?'^r^!riLT^I]!tyF0''-KWy;'&^SaIsbry-^- 6809; ;:r rr^yy^yy XV.. N.o:NelI & Co., 548 Sey; St.V;S.74795-4,7.sy7    ; ���������  r   r :^v^^;:'?rW^^CTVREBS.'ANI) DEAL-fZ ' Pyi'-'S-*y.:.-.ys-.yyyy.-*,ER&.iyy: yyy: ,1 yy ��������� y-y -. ;.., .- y . yy;   ,  (See;Luml)er; and S/iinglei)  r 7    iZ'A i7ZiyiAi'yZA9.ir..&LATEi77i77ii'ii7Z,.7ii. ���������Carter Dewar Crowe," '922'Met." Bldg.; .S. 9422'7' wv������S'5/i_eVr??{"'80ny&Co.... .s.',.,9146-9147- ^::^'^^f9������.'6ii,Sey.st77sr.4-95r4>i98  ���������:.��������� S\;\.,W},nch & Co- Winch Bid. ..S.  279-1941 '��������� WJihle Qon.ystSup. Co., Granvl.- Bdg..S.-9162r' ���������7i77'^^L^^^^TI^'b^6FmtdA7sAPy9' limmons,;B.;& Sons,;.S3S,,7th Av. W.F. 1257L  '������������������ ��������� '''''.'r, r.7"i.;ir'iyiSTEAMyFITTERS,rr',Vy-r';'r. . ���������w^X^ly^lp^moar.yii.7'7S.i4ity >voiie, j. ...w-., , lo4,o oth, Ave,".;.;;; ;B.r 296 . .7y..: STEELi-iREINFORCING. .-'; '���������    i-'Z"  ' Cont'n'l-:ShIp&7Tvad..<^.,rL<d;;.Sey; 6448; .'-' Warrington-&:Johnson,. 119:Per.derrSt.S. 4912 , ' y'iypy. Pipy8TEEL';ERECTORS"'/'"' 7IPA7 l.ii A Moss,; HV-'2165 "Oxford St. 7'.V;.:y(Suite'^)���������'���������'���������". Tozer,  Wm.,;,S16."'Metropolitan Bldsfls. 7939 .-. -.-; ���������  . ���������. STENOGRAPHERS���������PUBLIC "-''-''' y'ancouver'-E'tenp. 'Typrsts-':..'7:,'..;Sey." 1988' STORE  &  OFFICE  FIXTURES  &  STORE iyy."iy,y .9. 7.fr6nts :'r7'.' ���������". ���������'.!���������-.-,7--A ������������������'.. ���������^;,?."So���������e?Z& Mfff- Co- 2'66Duffrn El'.F. 1643   - CrlW ,K' GZ:,US p'"ific Bld'g.. .-S. 2330-50S1 W^n^VMvi^00';^15^ Venables H.v  136 , ���������W.'.N. .O Nell Xt Co., 543 Sey. St. ..S*4795-4.7.������S West. Plate Glass.V^^MZwkuk\;!v;;s������4674 ���������',;.���������'y iyTAXtSB'-,...,'. I'ZZZ-Z  .:���������'.:  ''': &%������b������nhii������y'0' V^y- & Salsbry. .S. 6809.' f:i..7a"Jln������r  Johnson  Sc  Co.;...S.  9W.6-9147'   7 Little  & . Lee,.682  Seymour...St... .lis. 4*58 .West. Stm. & Oil. Dom. Bldg.V.V...*.s!7S76 ,; TILE���������DRAINING-.(.? , V-'*'���������  ���������;���������..��������� Carter Dewar Crowe, 922 Met���������'Bldw . 94������i Evans, Coleman & Evans' Ft. Colum lis! '988 c c^$J?*-,\Gvl Co" N- Vanc'ver. 19I m^-trlld^n-er^Jchnson=&=Cor.*.^S.=91Mi9147=== r ii������_,eT,C<,n- ^ Sup- Co- Granvl. Bdtg..S. 9162r The yx^B'it New���������Westminster:phSnes lBVll S^a������ l^959COMa^t.*Ialn  St-fl ������;   ������������������, Warrington & Johnson, 119 Pendc'rV.S, 49127   - TILE���������FLOOR AND WAM,'':'���������".'/��������� n������nn'K\ Slilp  ������=:Trad;;-7Co.  ubiAisey. .6448\ W N O'Vefr*'AA2 ?Jc0^r������3* St..S. 2.51-2*52 niiiPLP UNCI1 & CO., 548 Pey, St.: 7S '4*795-4799 WarHn^nWi CV C7" M3 Dunsmuir"!5 3394 Warrington & Johnoon, 119 Pend������r. .S. 4912 ,' :."������������������'.. -TIN PLATES  '',. Balfour,"Guthrie C6��������� Winch"Bdg..S. 1S7-599" w���������Sfrdlll(l'"J������ta������������ & Co:; .?fs 914,6-9147 3' vin4?,n' S- S4S Beach Av. ..;.).������ 791,5 R. V. Winch.&.Co., Winch Bid...S.  279-1944 VACUUM  CLEANING SYSTEMS. Barr & Anderson, lOtttO Homer St ,������ ������ion E.  G  Bl-ickwell.  LOS  Alexander sV''fl'Ta?" - iS1,1 VT*i^^'p732 H^8t?nBS^.ti1 [ Lane,  E.  A.,  417  Rogers; Bld-g; 7. ,-'..s. 5476' ',-  ��������� WATERPROOFING 'Eldrldge,- A. H���������  417 Loo Bldg.  ..Sey. 2015 WATERPROOF COMPOUND Carter Dew^r Crowe, 922 Met. Bldg.. -.8. 942' 2*;"'Vf Pacific Bldg.. .S. 2330-635;l L,.Gardiner Johnson & Co.. .'..a. 914.6-Q147 W. N. O'Ne'I & Co., 548 Sey. St *7s 47.5-4.9. Paterson Mf_. Co..' 1-o-th- &'Arbu us. .1?  772 Warrington & Johnson.  119  Pender. .S. 4912 WELDERS AND CUTTERS Com. Gas. Co., 1530 Hastings E.....H.   405 WINDOW SCREENS B.C. Screen & Mnfg. 3M Duffrn E.. .F. 1643 Cnoder Can. Rustproof Pern. Sth Av. '* Glen W.N. O'Nell & Co., 64S Scy. SI...S. 4.795--179S WINDOW SH.VDKS , 843 136 Bowps. P.-.W. & Co.,  Granville'.-..;.' s.'. Grandview Mfg. Co.  1-530 Venables..ii.- WI RE ROPE.' Anglo.-R  C.  Agency,  3118  Homer  ..P. 3425 Blake  Dclther  Co.  925  Main  St.   s 1415 B.C. Eqn. Co., C06 Bnk Ottawa.fi. 7056-7,818 E.  G.  Blackwell,  3 08  Alexander St  ������������������*���������-��������� Cullen, E. G��������� 418 Pacific Bldg.. ,R, 23'30-50,1 C. Gardilner Johnson & Co S. - 9146-9147 Prior. E. G. St Co., 869 Beatty St.... s 38������ Ritchie Con. & Sup. Co., Granvl. Bd'g. S 11-fi' R. V. Winch & Co., Winch Bid..,S. 279-1..: Wilkinson Co.,  846 Boach S.  791S :..ii.u.ww<.r��"ii.rr<-i?....�� ,.i,in.,i ��� n ��,
mmmcohvwKU.
Phones "Seymour," 2151, Z152
MM & ANDERSON
PLUMBING and HEATING
Sprinkler Equipment
Phone Seymonr 6180
1060 Homer St
Vancouver B. C.
f1' WE'HAVB-aiiAaGE STOCK OF.'BSETAI, CBUJNQ OF
SUPERIOR QUALITY WHICH WE ARE CLOSING'OUT AT A
VERY LOW PRICE. SEE ,US BEFORE PURCHASING.
714  718 RICHARDS STREET
*-  i >
WANTED TO BUY 021 BBNT
One 3-4 yard conciete mixer,  wheelbarrows, portable s>dvv motoi, 20 h  p,-
motor hoist, small den ick, kwlie cable
blocks and Lodgeife tools \ A V. Alder &
Co, 441 Seymoui  St ������ ,
SCHOOLS PBOPOSBB
CONCBBTB SSZZBB POB BBNT
Koehrlng  conciete  mixer  for,, rent,
. Phone Seymour 2442	
&OCAX, TENDEBS WANTED
General Contract
ARMSTRONG, MORRISON & CO.
Public Works
0 ( Contractors
Office: 813-815 Bower Bldg; VaaccoveT'B.C.
C. En Shover
Sand (Gravel and
! ,  Building'Material^
f! "Phone Seymour'1330.' ofifoe aad
li'iWlMUtf ���-4 ���_'  !>���*'  '
s,   .
h ���>
9B8 Kal^ .Stayeet
By Archts Stuait & White, Metiopon-
tan bldg, foi erecting 3 sto frame ami
biick veneei bacheloi s club bldg in,the
1100 block on Nelson st foi W  Able
Ey���Wm FYedeiick Gaidiner, arclit,
347 Pendei W, for general contract o i
4 sto steel, brk and mill constiuction,
75N.122 apmt bldg on Ponder 11 between
Main and Goie, also foi oil burning machinery foi heating plant. Selected conti actois only.
By A S Dawson, City Engineer, CaS-
gai>, until Maich 29, for construction
conciete paving on the dama and Lake
Newell reservoir of the CPR. amounting to about 11,200 cubic yards of conciete paving and 8700 cubic yards of
gra\el base. Constiuction materials, except forms and water for conciete, will
be supplied by the company. Air labor,
plant and mateilal for foims must be
furnished by the contractor. *���
By���Acting Dlv. Engineer H B Wal-
kem, of the CPR, until noon, March
29, for clearing right-of-way on Arrow
Lake sub-division. "* '
Sub-Contracts nnd,Materials .
N.
WAYNA^O ELECTRICAL
,    SUPPLY do..
' "' T>WhSIU"!>aV��<'i "ti- '
: - Phone Vm Your Order  ,,   j
Homer Arcade -  365 Cordova'St. W.
... Phone: Seymour 430V^r, . ,'
/The Hodgson Plumbing
& Heating Company, Ltd.
Plumbing, Hot Air and.Hot,Water Heating1
Agents For Tks
PIAJE i'^COHBMY^FIJIIflACE,
1136 Homer St.,
Sey. 2412
r  Xffo&EAN Be POWEl.Ii
Manufacturers of
'    SASH WEIGHTS    -
Ash. Doors - r ,., Ash Dumps
Palrmont 1546 .    392 Dufferln W.
P. E. HARRIS & CO., Ltd.
Passenger AND Freight Elevators
Alternating Current Motors
- Kept .In Stock    _   ,
307 Crown BMr* - '"  " ' '3* BVj. 4698
Vsnc've*,~B.C., Night'Phone High. 30J
. i <,. t <=�����'  ! "
7  ,Sil tGLi
DEALERS* fN'.STJUJCtURAL/AND
RElNFORCINer" STEEL' AND
%*-  \  *    ������ ' '>t.  .  '  ���*rt  .   .   . -
���D't 4,.vv>tME)TAI.,*LA'TH'tni nl-i".��
-V 'M.  'i   *���  r- i / j , if^t. "�����* t*> "X
DOMINION OBSTRUCTION
SUPPLY CO., LTD.
fejC 83694*10
/,. P. |    i  ii\  i in-iK.
so9;����hB*a��,��t.3f4"'('!4'X> ~i3"''''
<r it^.r'i a, .n'y -> [tw it
By���Island Building Co, of Duncan,
BC, for electric wiring, sash'and doors
and interior finish, galvanized iron cornice and ' sheet metal work, concrete
floors, etc. (apply to G. A. Hacking, ��404
7th E Telephone Fall. 460L )
��� By-���Halloran Const Co., 413 Granville
st, ifor painting, millwork and brick
flues and fireplaces in 2 sto $10,000 fr
let- for Waldemai Van Roon
By���W. W Jerrett, 603 Bower bldg,
for concrete i work on 6 sto Davidson
bldg at 777 Burrard st ,  "
By���A V Alder & Co, 441 Seymour
st, tor plumbing, sheet" metal, painting,
shingles, lumjiei, cement, sash and doors
and sand and gravel, wiring and i��illl-
work on Forestry bldg at Hastings park
, By Archts Bryan & Giliam, Noith
West Trust bldg, for excavating bldg.
isite 6x94, at Pender and Can all Sts.
| By���J. H. Tolman, contr. Metropolitan'bldg, for plastei ing, wiring, sheet
[metal, ropflng, brick, lumbei and some
'steel and iron, 1 sto 50x120 brk bldg on
Cordova W, for Lewis & Sills, 266 .Hastings E
By���J. A Ledlin, at the Gian\ille Palace Hotel, for brk and stone work and
^or plastering on 9 room 11-2 sto fr and
stone residence at Shaughnessy Heights
to cost  $9000  i ^
I By���B C Gianitoid & Contracting Co
Ltd, Exchange bldg/for plastering, mill
work, sheet metal and roofing for 2 sto
66\132, cone gaiage at 1233 Georgia s>t
��� foi H A  Bower
j By���Archts Stuart & White, Metropolitan bldg, sepaiate tenders covei-
ling materials and subcontiacts required in construction..of 5 sto bile'and mill
'constiuction apmt bldg at 1004 Albert
1st  for H' S  Howling  ' '*
By J H Tolman, Metropolitan bldg,
for e'tcav ating, plate glass, brick work,
lusher, -mill woik, electiic wiring and
ipnintlhg' op Mohh M6Donuld jbldi.,"" at
Main trnd Alexander,, Sjts.._ '���  , _,.,  (i, ,
i   OUTSIDE BtTH-DINO TfiNDBBB
!   C.C. RICE&CO.
PlastsringiContractors
Stucco "Wrirk "a Specialty.  "
'*    ' ���  ' \>TMJiOB.  \ '
1083 Riohards St. y   '  '  Bey. 8849
Beservatiop. Bldgs., Port George���By
*8��t Deputy and Sec J. D 'McLean,
Dept of "Indian Affaiis, Ottawa, .until
Mav 12,, tendeis for electing thirty -fr,
bldgs .on> Reserves Nos. 2 and 3. .Plans
and specif from A����M Tyson, Inspector
of Indian Agencies, postofflce bldg, -Van'-
'eonver..'  '.-.-.* . '. ' ,
' }  School. Kaslo���By Seti. School''Board,
-i'Kalso, BC.,'"until April 10,' tenders "tOv
erecting, 6  rpom brk, and stone -school
bldg; tenders wanted also for all1"trader
except plumbing/dnd heating; plans and
specif from.Alcht.'WilJ.Haldane.'at Nelson. B.C.    vrt ,-,''ium'
, 'Perm Bldgs,;, Calgary��>-9yv Jas. Hart,
'Supt.* of Dept.'-of ,Natural  Resources,
(C P.R; at Calgary, until April 7, nodn,
.'general  contiact  tenders ' for  erecting
(SO),, sets  of   ready-made, farm J bldgs
(house, barn, and toilet).  Specif, from
M.\ Hai t   r  ,
/'Cabin Bldgs., New Westminster���By
n Archts Gardiner & Mercer, New West-
''minster, until noon,  March  28,  geneial
crnt.act' tenders "for  two'^'sto  cabin
bldgs at 10th and 'Agnes.
Penticton���8-ro6m bik'bldg, $50,000
Bv-laws passed,
Duncans���P^ans prepared by W. "*T
Whiteway, Vancouver, for 8-ioojn'brk
bldg. '
Burnaby���Modern bldg. is planned on
Kingsway
Alberni���Site, secured for proposed
$30,000 bldg
"Kelowna���Tenders closed Jan. 3 for
new 10-room bldg
Now Westminster���School bldgs are
asked on the Hjorth Road and at Delta
boundary
Port Honey���School Bd will ask-for
new school  i
N. Vancouver���Site bought for new
high school /
Oak Boy, Victoria���Plans being drawn
for Mnntenv Axe. <-chonl to post $75,000
Victoria���Archt W C r Gillam, Vancouver, finishing pians for proposed Victoiia Normal School, to cost $?50,000.
Pt. Orey���Four S-room fireproof
��chools will be erected in 1913 to cost
$130 000, calling competitive plans.
Mission���Govt has been asked for appropriation for 4-room bldg. heie.
yTeat Vanoouver���Sites have been so-
cured for three new schools. No plans
yet.
Coquitlam���1 new bldg to be erected
at Port Moody Rd ; three other sites
bought r
VJotoria���Estimates for school purposes for 1913 will be expended as follows:,
Wight room school on North Quadra
st. School site, now available, i $35,000,
additional amount ,reauired for, bldg.,
$40,000. -. , i   ,
Site .for South1 Park manual training
and domestic science schools. $16,000. -
Domestic science bldg. on Victoria W.
school site, $6,000. -,  ���<,    a
New public school site. at i Spring
Ridge, $22,000. >  v
i  Additional four>rooms to Bank, street
school, also manual training and domes-'
tic science bldgs.  $35,000.   -  "  i   ��� .
Extension of Hillside school site and
erection of new school bldgs ,* $46,000.
Extension of Sir James .Douglas
school site, $16,000. . *
Vanconver-=l913   estimates   include
four  8-room >and  two  12-room  bldgs.,
3,8-room bldgs. to be erected at West
Kitsilano, South Hastings, and a location  yet to be named, to cost $68,000
each   Also  8-room extension   to-* the'
Henry Hudson school, to cost  $75,000
One  12-room school is  to\ be-.built on
Strathcona school site and one on Mac-
donald school site, tolrcost $95,000 each/
Other items include $20,000 for completing auditorium at Dawson school, $9000
for new lavatories, $1,2,000 for six jani-
toi's houses, $8500 for auditorium1 seats,
bldg and equipping gMnnasium at King
Edward  school,  $50,000:  steam  heating
plant at Model school, $10,000. drinking
fountains,  $10,000,  grading and letain-
ing  walls,. $35,000:   sidewalks,,  $5000,
manual  training  bldgs.,   $18,200;   oil
plants, $8500, gymnasium'apparatus, for
Kine  Edward  and  Britannia   schools/
$1000: school desks and furniture, $12.-
000  dining room and kitchen equipment,
'$6800,  plavground   apparatus,   $3000,
lockers at'Kinsr Edward and Britannia
high schools,;,$S000  general alterations
to  old bldgs.,  $25,000,, land  for school
sites, $60,000,-a total of $775,500 '
^Unlveisltv.of B C, Point Grev, ���(Van-
couvei)   Plans of Shaip St Thompson,
aichts - Vancouver, accepted for proposed bldg ,r$500,000r aTi efadv approlJi iated
(See  also  School Proposals')
000, I-Tortlrwest system, (sts(.pussed for
paving), $12,000, I\oit!iwe-t sjstem (1m-
��� mediate), $38,080. extension (sts pas&ecl
for pa\ing). $5,250, extension (immediate), $26 400  suiface drains, $7S,900
Water  Works��� Bylaw  appropi iating
$50,000 for extensions approved.
VANCOUVXB.
Vancouver���Bv-laws , providing   $5,
112,800 for civic improvements haveAeen
voted  by the Vancouver-ratepayers as
follows.
General Hospital, $325,000, sewers, $1,-
000,000, rocking planking, etc, of roads
and streets, $166,000, grading roads,
streets, etc, $220,000, waterworks purposes, $800,000, park improvements,
$82,500, land for parks, $363 500, Vancouver Exhibition, $165,000, for school
purposes, $683,000, for school purposes
(building), $175,000, opening and clearing Waid "VII streets, $275,000, East
End viaducts, $148,500, Mount View
Cemetery, $16,500, land for new cemetery. $400,000, East End polite station,
$16,000; additional amount for new police
headquaiters, $70,000, oreches or day
nurseries, $70,000; pulfllc sanitation conveniences, $56,000, home for the aged.
""50.000; ferry subway, $47,300.
Paving���Asphaltic mixture pavement
on Fouith ave from Vine st to Alma
Road, $183,300 (petition filed for wood
blocks on this stieet, making additional
cost of $53,000), the same on Bridge st
from Dyfferin St. to 16th Ave, $122,130,
the same on Burrard��� St.,,from 'Pacific
St. to Seaton St, $144,436; the same on
Glen Drive, froip Union to Venables Sts,
$2,183; the same on Vernon Drive,'from
south side of Harris St, to .Venables St,
$9,452; the, same on Commercial St,
from Broadwav to . 12th, Ave., $31,769,
the same on Main St, from 18th to'26th
Aves, $33,493. , Wood .block paving, on
Union St, from Campbell Ave. to Vernon
DMve, $47,37$; asphaltic pavement on
Bridge st. from south of Connaught
Bridge to Broadway. ,
Sewera--5th ave from Balaclava,.to
Waterloo,'$6600, 6th ave, from McDonald to Balsam, $8000, 6th ave, from Balaclava to Watterloo. $6600; 6th ave',
from Balaclava to Vine, $23,500: Granville stylane from 13th ave to 16th ave'/
$2600; 8th ave, from Commeicial-to
Victoria,  $4000;  15th  ave,  �� rom > St.'
9,
RENT OR SALE
VANCOUVER HOIST CO., LBMIT
Phone Sey. 6687
Montreal
901 Metropolis
Toronto
London, Eng.
ROBERT W. HUNT & CO., Limited.  3
INSPECTION TESTS  '  "i-'-    .    CONSTOTATI
1 '  INSPECTION OP ENGINEERING MATEBIALS.
Physical jand Cement Testing Laboratories and Offices,
" Bank fef Ottawa Bldg;* Vancouver.
Seymour 2199
B. G- EQUIPMENT C
MACHINERY DEALERS
C0^Y^^SU^W' -RC** CRUSHERS, M]
ING MACHINERY/ FOUNDRY EQUIPMENTS**
PUMPING MACHIN__RY.:r^mSS��S2T
��''-'--'  -'-  ERYrETTC.. ETO">-- -   .��-
���Ph��-ne SW-Ur^r.hon.e, UwSSBSJg^Sg?1* 0<'��ttaWa ?��''
���MUNICIPAL i WOBK PBOPOSED *
>^
/ GRANDVIEW
Sheet Metal Works
''"  ' Warm Air Seating
Purnacea,and General Jobbing
1685 VenaUOs St.- Highland 643
MUNICIPAL TENDEBS WANTED.
EMPIRE .HARDWOOD
1    flo6r CO.
Sey. 9188  3n* floor 634 Dunsmuir St.
m
CAMPBELL BROS.
CONTRACTORS
, t m minimum juyiis
Highland 453  '  >'���    1623 BIsmark
13110th Av�� Jt aO!>.i r��ik^537.
 {MS-lr*
(H1-.I-.1,
Offlcet 113 Crown Bldg.
vrntrgm^..
y and rVecozAting.
.CTOBS^
���o w-
.���}."t.'.-*:i"i
Bey. 8707
EDWARD TIMMONS.
SLATER & ROOF TILER
838���7th Ave.-w.' Phone Pair. 18871..
WE BUILD .ANYTHING
i,   '  From a Bungalow _
To a Skyscraper
EXPERT BOILDEBS & FINANCIERS/LTD.
bey. 7381.1.-.^.' ,..8^0^i BogVrs Bldg.
THE BURNSIDE :: s:
GAS APPLIANCE CO.
1037-38 Oranvllle Street
Telephone v Seymour 3704
.  J. W. WOLFE
Sheet Metal Contractor
C��^,CE *.R?,OFi.NG   SKYLIGHTS
warm Air Heating'a Specialty
Phone Bay. 296 1540 5th Ave. W.
E'��o. Uach., Swift Current (Sask.)���
By Town Eng. Geo. D MacKIe, until
���I noon, March 31, for supply of one 200
kw and one 400 k.w. alternating cui-
l'ent gtneiutois, dliect connected to
'*��� iqrh "-peed veitlcal engines or horisson-
'<*' tutbines, complete with all accessories
'Elec. Supplies, Begina���By City Com-
Ti'i uners until 'noon, March 29, for
supply oi v/eatherproof copper wire,
western cedai poles, cross-aims, top-
->lr>s, insrlatois, etc , pole line hardware,
pol" line tiansformers, integrating watt
meters, single polvpho.se and two rate,
imotnl fnme arc lnmns and station equipment; series c,ut-out mast arms foi "it*
, i iuig.oc.iiJ li.ate.ial, file alaim
boxes and gongs; prices f.o b. Regina.
Power Bouse Equip., Begina���By Supt
E W. Bull, light and powei dept., until
'nrll 30. for supplying one 1200 kw.
synchronous motor generator or motoi
!/*nnveLt'��r_set���-Comple*-ejylth_panel_for
the control of A. C. motor and generator
panel, and equalising pedestal for tho
control of D. C. generator. /
Bleo. Equipment, Nelson���Thf oouncll
has' decided, to call tenders for 300 .electric! light r meters, "8 16-K.w.������ transformers; also'for a! year's supply of'lamps,
trnnsformera,, crqss-arms,. etc. ,    .  .,.-���.
Paving, Nanalmo���By City..; Engineer
"."��� Bnrlow Bennett;,until 6 p.m.. March
31. for .paving, .tenders,to be on-,blthu-
litlilc, .n-'phnlt^c .concrete, nlieet a-splialt,
granitoid, brick or- , .other substantial
pavements; .specif and .quantities from
Mr..Bennett, .-'-���-   ,���:,���-���....  y ���  ,,.-���
Clearing, Point Orey���By Soc. M. C.
Gordon,- Point Grey, school, board, tenders for clearing Mugeo .school alte; up-
ply Eburne station.' ������ 7,.,  ���   ,-
; Engine & Generator.. Vernon, B.C.���By
City Clerk .Tate, until. 3 p, m��� r April 11,
tenders for nuply and.Jnstfillatlon ot one
375-k.w��� 2300-volt,:;three-phnse, 60-cycle
generator, with- direct connected' exciter;
supplying one,1.0-ton tfav.ellng crane, and
supply and installation of one 600-b.h.p.
piesel engine; plans and1 specif; at City
Hall, .Vernon, 'or ;from Mather, Yulll &
<^o��� consulting' engineers,'413��� Granville
St., Vancouver.'- -'rTn* ���.'.'-,' ; ���
PLUMBING and HEATING '
' 7?>Malii Slntt. nmjnnm 8614
' v   VIC*OBIA. ~   ,  ,
Grading   and,  Walks���J16.   View,
Blanchard to Cook, grading land sdwlks;
$26,807: 211, Haibinger ave Richardson
to Fairfield, grading,. ,$8066;  244,  Montreal. Kingston to Michigan, grading, etc.
$5686, ��00.-f.Illtan road, Irving to ,Rorb-
ertsbn,,feidewplk, $822; 317,,Dundeln 'St,
expropriation,-$4019; Government st Cormorant to Humbolt  electilr  lighting,
'$17,438; 309, Johnson st, electric lighting
Wharf tc Government, $6521; 346, John-
con  electric  lighting)  Government uto
'Douglas $3024, Broad st Cormorant to,
FoJ-t. lighting, $8368.'
'  Paving���65, Fort fct. Douglas  to Cook,
paving  and  sidewalks,  $65,003;   191,
Pine ,st,?Craigfiower>to Dominion;'paving,
etc1./ $11,633, 151, Howe sty.May to Dallas, paving and.boulevard*, $14,917;'181J
'Harri3on  st,  Fort to Pandora, paving,
$8688; 193, Johnson st Quadra toi Cook,
paving and sidewalks, $29,408' J62., Oxford  st,  paving, and  blvrding,  $20,128h
174, Broughton st, paving,' etc.; $8,623;
110,  Cambridge  st.  May to Dallas, rd.
pavipg, .etc., $20,183:  106.  Johnson st
Douglas to Quadra, paving, etc., $22,015;
149,  Cornwall,  Richardson  to  Fairfield,
paving, etc, $13,925;  Ross st St Charles
to  Robertson,  paving  and  boulevards,
$15,413, Collinson, Vancouver to Trutch,
paving,  etc.,  $9,439,  201,  Quebec,  St
Tohn  to  Menzies,  paving and  laterals,
$15,289;  l'JO,  Pendergast Vancouver to
Cook, boulevards, $6,548; 153  0<*car st,
Cook  to Moss,  paving and boulevards?
$is ns.
Paving (being advertised)���Stanley
ave from Pandora to P*mbioke, cost
$17,909 50, Fort st from Oak Bay to
Richmond, $30,890, Vancouvei st from
Pembroke to Bay, $9100, Idne west and
lear of Board of Trade bldrf, $2146, Da
Catherines to Burns, $1200; Turner st,
from"Lakewood to Templeton. $1300 '
Boai-d of Works Recommends extension
of Victoria Diive outfall to low water,
to be reinf cone carried cn piers, est
cost $16,000, recommended done by citv
workmen Also sewers on 15th'ave E,
from Westminster rd- to Uurns st, est
cost $900, on Union st,' Campbell to Rav-
mur aves, est cost $6500, on Richards
st, from Hastings'to Coidova, est cost
$2820, in lane between Hastings and
Pendei sts, est cost $2000; on'Haro st,
for St. Mary's Association, est cost $1,-
500; in lane between 14th and loth, from
Lane to Yukon, est cost $1150, recommending that tenders be invited for
dredging the sewer outfalls at the Coal
Harbor and Englibh Bay, which are gradually backing up
Grading���The  city  engineer  recommends gi iding the following streets previous to laying conciete walks
/ Ward Plve
llth ave, Glen to Clail..$lS78  Dock,
8th  ave  to  14th  ave,  $US0,  14th  ave,
Commercial  to  Woodland.  $1312,  10th
ave, St  Catherines to Glen,  $3700���  Oth
ave,  Woodland  to  Semlin,  $6452,  7th
ave, Victoria to Semlin, $2828; Manitoba,
12th ave to 16th ave,  $1142,  14th ��ave.
Manitoba  to  Bridge,  $2823,  16th 1 ave,
Main-to Pr  Edward, $2618, Burns, 13th
ave to 15th ave, $8932, 14t'i ave, Carolina to St  Catherines,  $118,  15th ave,
St. Catherines to Scott, $4243.  tfotal for
Ward Five, $46,466 00.   ���
Ward Six
Cypress, 4th ave to Ogden. $5006, Willow, Broadway to 16th avo, $7184, Laurel, 10th ave to 16tli" ave," $J511, .Birch,
10th ave to 16th ave, $3751,���'14th ave.
Bridge td Oak, $6112; 15th ave. Heather
to Alder, $6817; Fir, .Broadway to 16th
ave, $2,671, Pine, Broadway to 16th ave,
$2190; Cedar, Broadway to. 16th ave, $4,i
253,'Maple.'12tll ave'to 14tn ave, $1378.
1 Wth ave.yI;ine���to Arbutus, ,$803?; llth
ave,  Fir  to .Arbutus,. $6270,, 12th ave,
FJr,.tOu.Arbutu8.,$4800!-13th aye, Gran-
viHe-to Arbutus, $9941, 14th ave, Granville ,to Arbutus, $8024, 16th ave, Granville* %o Cedar, $8939; Vine, 'oth ave to
Broadway,, $763,, Balsam,  4th  ave'to
Broadway/$1300, 5th ave,'Yew'to'Trafalgar, $3153; 6th ave, Yew to .Trafalgar,
$2650: 7th ave. Yew to Trafalgar, $2,-
973;iYork, Cypress to Trafalgar, $6516;
Half ave, Stephens to Trafalgar, $4961;
Stephens, Pt  Grey road to 4 th ave, $1,-
694, Aibutus, York to Cornwall, $1232.
Total for Waid Six, $108,916 00.
1  ��� >  -v   W  <��� s>*��. <3| 4   (. �� v, *"- r> T-/J ��������������������    ��� ��� '������  ^J"' "'"'J
Malthoid .R^bfingv  CrdioJKte Roofing
���,.- fr & fr Building Paper .
Piinis,,   ;Qil8, ���*"  Varnishes
HENRY DARLING
s��-r> * 'u*���' p.,2 -ic
1 I'hono Seymour 512
Powell St
COLIN F.; JACKSON & CO.
���., WIr�� Rope for Crane Work
Raifls iand Dump Cars
P3QNE 3EYMQTTB 60.1 y,1'  TANCOPVEB. B. ��V
355 WATES SS.
,-tye are this* sole' Manufacturers
\*;,of Machine'-Matte Glazed Npement
iv,-,$ewek Pipe Jn-BritlsV Columbia;
DOMINION GLAZED CEMENT PIPEICa.Lm
.Offloe: - Dominion , Bldg.,  Vanoonver, B. O.   Phone j  Sey. eas**' ,
COODER CANADIAN RUSTPROOF SCREEN CO
Screens for Residences, Apartments, Hotels,' Restaurants.
Made to Order., -,-v  -*-   ���; Bfcde to Fit.
L
ast as-lbhg Wthe house.
-   ~* A.   i    UU1>
ook as good as the house.':
<���  j.~ ^.- . f;.j* 4 ."  yZ7  ' ,\,  AA' 1  '   . ���*$
Hade la -Vanoonver.. Pactory and Office:  Bnghth Av��. E.'and.GJen ��rive
Ward Eight
/18th ave. Pi Edward to Sophia, $1247;
Pr Edward, 15th ave to 21st ave, $3691,
Pr Edward, 22nd ave.to 26th ave. $1225,
21st ave. Main to Fia'-er, $7647. 24th
ave. Main to Frasei. $9515 24th ave,
Fraser to Knight $5140 15th ave, St
Catherines to Knight $6130 , Total for
Ward Eight  $34,655 00
Grading, Booking, Planking���The following giading, locking and planking
woik has been recommended
., Ward Four   _ "
2nd ave, 'Victoria to Lakevvood, ''grade
'and rock, $4285, 3rd ave, Lakevvood to
Templeton, plank, $500, Napiei st. Lake-
wood to Templeton, grade and'rock, $1,-'
650, Rose st Napier to William, grade
nnd rock, $85'- Lilv st  NTapier to Wil
; ' ? *
TTT1
Fire-Proof!>  Damp-Proof I << Verinifl-Proof!,.
DENNISON-IBTBB&OOXINa.. XX4QOM'
Win Make Tour New Home All of These.
Costs Sees Than Brick ' "*' '} 'vfaanf'Cost ��ess Than frame
PAR WEST CLAY COMPANY
A��SO MtAXVMO OP FSOOB^TCDE, PABTTTION-TI��E, BTO.
W. T. Mould, Sole ��� Agent-
-. t.. --'-
831 FeKder Street West.
COMPETITIONS, OPiiN-
Boyal Jubiloo Hospital;- Victoria���The
board of mgrti'will-.soon: Invite competitive plans from provincial, architects for
the proposed hospital bldg,; to cost about
$500,000.   '   - ' ,'
-: Exhibition, Bldgs,' Kamioops���Agricultural Association has decided to: call
for competitive plans .for agricultural
bldgs; bldg committee includes Alderman Wade, Mayor Robinson, S. C. Burton. MalorHai-per and E.S. Wood.
���- Sohool, Rardlsty, Alta.���-Alex. Mur^ell
"ecretary-treapurer school- board desires;
to hear from architects regarding plans
for 4-room modern... school bldg.    .
vie fiom Oak Bavk to Leighton load,
$10,313 50, Boyd from Dalles ioad to
Niagaia, $8381, Gladstone ave fiom
i'einwood road to Stanley, $6254, Clover
ave from Moss st easteil>, $1,009 60,
Clifford st fiom Woodlands road to end
of st,  $8,82150,  Olive fiom Gcoice to -, ��� ���   ���    .,  ���*.  -���   -,-,  -,-���
XT*-' $10 01>>ri0 Fnirfiel-1 road fmn- nam. gra<ip and waik, $8o2, Semlin dr,
*oo' to Moss $20,068 Manchebtei ioad 3rd avp tn 1 tj>;^ '^lan^ *"50 /"y"]1,"
from Gorge road to Burnsiile road, $10,- ~ "
790.50, Leighton road from Fort to Richmond, $5410: Niagaia from Menzies to
Dallas road, $24,411, Pandora from Stanley to Belmont, $16 421, McClure from
Cook to Quadra, $15 721 50 Point st
fiom~Moas���ea-<terlV7~*-5,004 si ,-Superior
from Government to St Lawrence, S46,-
904: Woodlands read from Moss to Fali-
fleld road, $38,297; Beachwood from Hol-
Ivwood Crescent to Lillian ioad, $26,-
436.50: Lee from Leighton ioad to Fort,
���$16,201;. Fairfleld road from Vancouver
to Cook, $8,434.60; .Walton from Richardson to Fairfleld road, $19,960.
( Sewerage���Northeast 1 system (Oak-
lands)* $35,500: Northeast svstem, (>>ts
-*o be paved). $30,700; .Northeast system,
(immediate), $78,100: Northwest sytem
(Douglas (o McLauKhlan Point),  8231
ELECTRICAL CONSTRUCTION CO; LTD.
ENGINEERS AND CONTRACTORS
544 Howe St.    ' j  , Phones:  Bey. 1336,  7981
~WrjrSMITH"&~SON
*;: Heating Engineers -
Steam," HotvWater & Vaeuunt'Systems
Phone Fair.' 874-B .  P09-10th Ave. B
,  GLOBE IRON WORKS
MANUFACTVBEBS OP
Oil Burning Machinery
Plants Installed and Repaired'.
1815 PANDOBA ST., cor. Salsbury
Fhone High. 498 Vancouver. B. O.
Sheet, Metal. Workers
. wit XMfi Cwdei, hrtlnfc* ftwit.
.182 Seymour St.   Phone Soy. 44fi8 |
. POSITIONS VACANT.
. City Engineer,. Cranhrook���rCity Clerk
1 Roberts, will receive' applications until
March' ?�� for. thisr nositfon.
Asst. Inspeotcrs, Point Orey���Employment- of an as'lstant for the plumbing
and building inspectors has been authorized by the cour.cil.
NOTICE
INSPECTION OF GAS PIPING
Architects, Builders and Owners are
notified that all gas piping must be
tested before walls are closed in. Oth
erwlse this company will not he responsible for supplying gas for the
building.
��� Information and estimates re gat-
piping furnishe'd -without charge.
VANCOUVER GAS COMPANY
* ' '   .    1    ���    s  - .1
New Business Sept.  Phone Sey, 5000
dr, Parker to William, grade and rock,1
$1802;,.;yenables st Victoria to Semlin
Boulevards, $540;~Keefer st, Lakewood
to Templeton, culvert, $2400,"Napler st,
Templeton to Nanaimo, ditch and crown,
$400, Semlin dr 6th ave to 1st ave, ditch
and-ci own���$400; --'4 th-^avo, "-Victoiia��� to
Nanaimo, grade,- $6861. ( \_ i-.
' Ward Five. *'* \
8th ave, Clark,to.Keith, grade, $6240;
Sth ave. Clark to McLean, grade, $4600;
7th ave, Clark to McLean, grade, $6622.
. ., Ward Six  . ���>
1 Oth nve, , Cedar to Cypress, grade,
$800; Creelman ave, Maple la Laburnum,
plank, $276; 16th ave, Dunbar to Alma,
plank, $500. , ,
Ward Seven
24th ave  Nnnaimo to Kamioops, culvert and fill, $500.
Ward Eight .  ,
15th ave. Scott to Knight, grade and
rock, $1S, 103; Knight rd, nth ave to
25th nve, grade and rock, $10,050: 17th
ave, Fraser to St. .Geojrre. plank, $1000;j
Carolina,,.- 16th^ave to 20th ave, plank,-
,$1760. -   ,
, Cloaring and Bough Grading���Clearing
and rough grading work was 1 Tecom-'
mended as follows: / ,
1 Napier , 300 ft. E. of Cllfton^to Kas-
,lo, $1190: Slocan, "Union to Charles, $1, .
'760:-William st, Clinton to-Renfrew,
,$2250; 15th ave, Slocan to Kaslo, $760;
,16th ave, Slocan to Kaslo, $750- 2nd ave,
.Nanaimo to Slocan, $2000; Slocan st,
Charles to 5th ave $2650; Graveley st,
Clinton to Ka��lo, $900; IStli ave. Slocan to Kaslo, $600; Slocan st. 18th ave
to lflth^ave. $300: 21st,a-'-e, LiHooet to
Nnotka, $900; 23rd ave.*, Slocan to Kaslo,
$668.-'   - .,..,���
E. G. prior & co.  y. Wire Rope
For Logging, Crane and AS! Purposes
Manufactured by Wm. Cook & Co., Sheffield,1 England.
    ' , , ,*;, / " ^ \  /,  " '"Z ' i""Z'" 869 Beatty St.
i__^J. ^v.  -   '  4 ���'  yy   ~ 1 *  .1  *��� *' ���'  \'  l
Phone Sey. 386."'
.an
����� -������  ������ Issued Without Any Delay- mm -o ���>-._���
.    CASUALTY and rSRE INSURANCE ..fc. ��
Seymour 4��U-\;. I y  SEELEY & CjP.\", .^.'y.yi^.Wlweh Block
PBOPOSED GOVERNMENT WOBK
Apnroprlations have been made by the
Dominion Government for the following
���work In British Columbia for 1913:
=s
Takes the plaeeoff lath and plaster
.STRONG ��� DAMPPROO'f.- ECONOMICAL .
Also FIREPROOF ASBESTOS^ Board
* For Oarages', Light;Walls, Elevator Shafts
Furnace Room Walls and Ceilings ������-������"
W. C. THOMSON COMPANY, LTD.
Cor. Dunsmuir and-Homer Sts. Vancouvei-, B. C. Phone Sey. 3394
Dredging Vote.
Tho dredgln. vote includes: $550,000
for British Columbia and $195,000 for
,a new dredging plant in British Columbia. , 1
New Telegraph lines.
' New telegraph lines are provided for
in British Columbia as follows: ,
*.* Ibernl-CIeyoquot   telegraph   line���
For  t"V"**aph  and  telephone  pvtonsion
.pvrr* Ol'"*-onuot tn i^stevan Point and
l'riendly Cove, $23,200.
ALLTREE & CHURCHLAND
Electrical Contractors
_, 'Phone, Seymonr 2707
976 Granville Stieet
CARPENTERS
Contractors, Builders and
Others Requiring Carpenters
RING SEYMOUR 1380
- No Office Fee  Competent Help
FURNISHED
SfcrumbertiVirfciie & Co.
patten contractor's hoists
olygon   Concrete mixers
Phone Sey. 6910
AND ALL KINDS OF MACHINERY
319  Pende;- 8t<  w-
*iffi}KW^*i'^.?<.ri?i~'''.'T;ry.z i.<--i:;. ?t. i��as. ' ~^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xdbr.1-0178121/manifest

Comment

Related Items