The Open Collections website will be unavailable July 27 from 2100-2200 PST ahead of planned usability and performance enhancements on July 28. More information here.

BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-09-20

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169540.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169540.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169540-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169540-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169540-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169540-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169540-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169540-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169540-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169540.ris

Full Text

 t a  ^  *4(IfcA^-��^rJ,i-h'L,,k�� v��j+ a Albornt, B. C.) FM4*y, Sept 20, X0I2 No. 4 ���** IMS  Hlix  |turta<*tr,r  ItttiHi...,,. John Om jllU   Hit   t'f|a|,l-l1lttl.   ,.,....,,, A. SV, Nrtll. Mrs, K. (Hit. ��S**   ,4Hll' >'ltltr|r  Ml I Mr  iSilttlo T. H. tltleve, A. W. N-nlll. tOT   li-"*!   ('llllaaa-tldl,   |<xUMt,w��v ��U   llf  l-ltl'tt  lilllll.   ,,|| (it1 .*# .ttl iHt   M* The lint uf the prize * Inner* nt tho hltf eniijli.tliin of ihe Alls'inl Ajft'lctkl' loral Hint  Inittiktrhtl  Asms'IuiIou Is a imiji one this year, and the names *hiiw Unit Ihero nre aiimni'kt tbein u uttiiitter of iittHlmer*) who  have  npis-ansl on every one of Uto*e list*, stm-e Un* (lost eKhllillli.il,, (i. U this eo|e.inni effort Unit plays <tiicli nu iiiifNU'bint part in t'liMlescliipinent  of  the district, tind tho#e jMKipleitre iohoi'ouj>ririuluiod on the f����t that  the)'  luii'c sitot'eeded In hecplnj,' m (ho .front till this lime,  tin the other hiintt there tire u uiunher nf dew mimes lit be' olWei'Ved, unit tm ihe new coiners use offer ooiii'r.'it illations to those vs|to won prlnti* mid oiiootirii^e* ttit'iO to Uiow-  who fulled.  Keep on < tryliu,' Is the yrord for one tind till. |,et us huve ouch )'eisr a* bij,'j,'or anil lh��tli*r ituhitiltlun, Trudo Exhibits. Ono of the features of the show thl* year wa�� the trade soihlliits made by a mi in tier nt the buslin��*.s men of the district-  Mr, U��-or|fw Kurivsl, hiul it line tOiuwlrtK' of doors from  tits stock of builder*) su}i|illen, and these" wore tir* ranged In Mich a manner n* to *how the varlotii) materials und tlnishiw to good ndvaiuajfi*.  The I'loneer Peed CouipfiTiy w*h on htuid with Rome three Uuxen samples uf the various line* bun* died hy thU company. Thew were well arra.��(fed, Hiul 1,'ttve^lliovu who visited Uio exhibition an excellent ltleu uf the various jjrttdt!* uf few) stufTn, and ixiul* Cry supplies, as well an fuel.  Mr. R (i. Cox was tn ttio front with a lint- of knit good* which in tide a good display.  M r. Murray, bakor for lllshop A Muh, illustrated tim mystery uf tine eako making and dotwrtttlun. and win* butty during tho tluy In ��lmwlnif jsut how the siifjur rows and curlU'-wurllci* wore applied to Ute weddlnif caikes,  Mr. 8. I'luion, painter and liiHuirtttur, hwl a line of samples Uiftt went (food work, and sev* prul other* addon) to the exhibition hy ��how|iitf s[h*jIiiI lines, Prist* Uet. ��� Tho folluwlinf wore the winners In tin) vat'iou* clusses,  Tho mono tflvon Unit Imllpato* the  winner of th�� llr��ij prixi) lu tin* oiin** named, the second I liftiiie umii Clio siHwntl (irUe, and mi un, ] Honseft j  Draft itliilliim . .i .,  Coo  s,6u T. H. Oriovo. I  Hums!  Minn-, wild l-'eul al l'tltit ,.   ����Mi  3,00 Alhernl Luml C'n., .1. al, ilurke, ��  MticVtliiK Oiilt   -l.tlH  S.iHi Atb-vrui 1't.utl Co., J. .1, Ilurke. IMS II    I'illl'  OtiltS It   l.l-Ul.lll'IIS, tmliiili-l unit  {isiU.'i i.,  .  I tsi W.  it.  II   I'lVMSltt, ��9  I'illl  WlilU  I^Mltiillik, ,'.4, tl liliil  liflt  ., , ,.i   1 'HI   .iiii C". A. Illitndy. <3  1'itii  n'liiti'  i.i'jiinniih. -  iHitiii'i.-i mil) iiiiii.-!    i.iiu Alhcru! iSunrdiiu,' ^'tusd, Mrs. K, till), II  I'ulr li,iff t-uiltitilouM, i-ititi ���tiul  I,en  ...a,.,,,.,.,,,,   i.iii)   ,'.0 Mrs. .1, Wilkinson, < jOI  I'till  liliti-k  MltititaiKi,  I (Hi. 1111,1  llflt  ���   t.00   .1.11 W. II. tirtltin, tl, A. Nuilih. 47  I'nli"  Muck ,MI��n>n<��H, VV, It, CJrllltn, Mra, I'i, (Inmnup. it  I'ttlr  Wltlle   W,Vitli.ltilles. I'lH-lleri'l  Illlll  JHllll't... >..   l.txt ���I. II. Wutstni, It. T. Hurrlilin>, M  I'ttlr  IUmhIo  Utmi.t  lts"t, rofSi-u-l mill tittlls't .i.,,.  Ills) (1.  A,  a'-lllitJl, H  td'st  I'lilltiiOiiri  of- riiuUrr-'-fiiifi'liil, I,  ilis.  Ti-a,  rrt'st'iikt'it  liy  Ks'lly OtnijOiOi �� Co, Alberni Ibmttlliitf School. OAIIIY PMOOUCR t?>  Oiiiiinn.'Utitl Htiiivr���O 1'hKi'S, tl A Oti'isiil of I litis, 3  I'hKoS,  tlltte, Mrs, l-J. Oreenup, Mrs. K, L, OJII. t��  lltittur, 1 Ui.  I'llnt*, liiit'li' li>'  Iti it y  i.iea-H'nlmi  enly' mil't'iisv ,,,... ,, |i.0o | ,r.o Mrs. It. T, Surrtdxe. ��..  lUillvr,  tvtu  |  Ui,  I'rtllts*"- H|ll-l'l.tl, <?mi(ln fiotn 'rtitiiiiHiiii's (li'tti'isl Hi wo  COO   ,tu Mr*. It. 'l\ Hurrldtfe, Mi'**. P. Nloho* las. ti  1 {iiiiiij-, III Km,, (ii (.'niiili...  340  1,00 Mrn.T.'B. (Irluve. OAnOKN VEOKTABt.tES l-isi   ,M' Mrs. K. <IUt, AHm'wI Until'u. '.jt,  .tii ���iti ,f.y Ml c- K alb .t0 t.u ,n  .ttl M  M ,n  M> ,7& < .tilt .76   .(-0 t ,n f .Co at,  .{>o .ti  ,G0 C.tii)  3.VSI fwi s,mi 4.ihi a.eit COO  iUU M> i',t,U S.tttl llll* (  Vi-'.uliiiH Osiit  ��� initn. W. it. II. IVoscott, *  Twe-y'ssr-itlil  nn,,,,, .  It, W. Tlmmpson. t. litiKsy llt'istt ......... J, J. Ilurku, M. Tidjti. . #  tit'iicnsl i'litiuisi' Teitiu W. T. TlimnsOii.'T. H. Urlovn, ��  JtnAV,' tuaO rrum..,..,.,.  tioti Port Alberni Com rant tiijf Co. ju Cinrlsui' 'iVttm   r,(Ki J. J. Ilurke. li  HitiltlUi  I (i'i."  ,....,   3,1'" ll, C. Ha^HUi, J, J. Utirke IS  ll**t  lfot*f  In  Hlitiw- ta|ii'fi;ii. KtUlniiliiK Posirtier. int-iatiiiti*l li>' lilt. ('rtllSitliOi  liniilimlsi'i,  l.ltitiM'l, W.T'TlHUtitKMi, CAYTCK II  i'liif On"I Unil,,,,,..,,,,, fceiitsieti Jwhiicirr, W.T. TlutiiiMin. M   Mill*  C��iS��f  .,.i.i,l..1.|*,lrl*   t,s>sl   KM *, Wilkinson; J. WlthltUHftt, W. II. (Jrlffin, ]��  Oalf,  ItUI   Jim  Mni; Mrs, J'. Nicholas, ll  TwH'^f-ar-i'l't Ut��|fnr ,..,,,  3,ti��  nest \V. H. II, Preseutt. )��  O.-Kt  llv��f Atillt'sl  ,,.  $,lKt  JlHi J. Otr, Mrs. tl, A, Smith, ju  <iH.t Aiilmul In tiiU  ciiuti  nrccliti, Ilex H(iiiii|ilniif 1'iisstit'i', jirt'ttristi'it l.y VmiSitloii |-;i!|ilim|\t-i>,  Mirilli-il, John Ovv. PIOS ttl   111414X1  MOW  ,'   iM w. wl Orinin. JS  S--��lr HtwUtnn- plus   'J.ii'i Mrs. 1\ Nlchultts. HOOUTftv SO  H'tOr Oucks (l'ckln)    i.uo K. Wiwdward, \V. (J, nijrnturo. u5  I'rttr  tliliitaiit��..Hiiiii|.Why Tillies r^slln (Jill, Dick Ilurke. 3D  rulr Iliirrt'it litM'KH.nM-ittii'ei mitt imlli't ,   mo Alhernl Htmrdinj'School, W. <b MIk* mure. 40  I'ttlr Jlruwit I.t'siiiirnw. cock lllitl  IttiU   ,   1,0(1    ,*,!) Alhernl Hoarding Suhco!. 511  Tlircn 'nthit. TitriiliiH f .Tit I .tit) II. WiKslwftrtl', A. \V. Heath,   '  ��� CO  Twa Oiitinu��,i�� ., U ..DO Mm, K. MiKir<'�� K. Wixalwapd. 61  MK lti'*�� Cisiifiilii '  Mi   M It. A. I'urUer, It. W, Thwinjiwin, fi ' HIX  Yl'llliW ('HI'llilM  ,.,,...,    .Tl.   .ttO Mis, I-.; Moore. ��i  'I'ssn Tlltuiit.tliit-lii'iiittiil Kill.' llt'Nllli .,,!,.    lili   ,tu A. W, Heath. T, H. tJrlovu. <(  Mix I'mi.nln i���,���,���.   ,75   ,M |  Alberni  Ikmrdhu,'  St'lioiil,  T. S. tlrieve.   , d5  ills lii't'ts' It  ,1,0 A. \V. I lout If, 'I'. S, flrlevn, ���38  Two lluisclitis r..|iir,v. ,,,..   .70   .f.U Mi*, l-i. Monro. A. W.'llomh, -97  Twii lltini'lti'K r^'lliltv 711   ,(0 T. CJrr, J. c.'11'Ktf. ���}��  Two Tiitile  Kdiiiish..,..,..   ,Ta ' .f.0 Jt. W, Tliniii|H*oii, It, A. Parker, OS  Tss'tt  I'uiiiiitaliiii  76   ,M It. \V, Thumpson, J. On'. TO  Two Vi-wUOily Miurtiws.,,   ,*t\   .tio O. A, Speuocr, Alhernl t��tn��tl Co, .-..   ,7ft   M .CO tt) .50 ,t>0 .1.0 ifr'Jt JO t.�� .w 71  Tsvn Witter Molium ll. \V, Tlumuison, Tii  Tvs11 .Miikk M,-li.n 76   .til W. It. II. Pifkoolt. 7.1  HIk Ttiinuttttis .,..,,.,,..,.   .1$   M A. W. Noiil. W. II. cirlBln. 74  |''i|iir  I'm'tin,li.no  ,,,,,,,1,   a76   ,Rfl T. H. tlrlin'i*, Mrs, Heiullp. U  Two S'utiillliMV.vi ;..   .7li   no H.Wnodwiin!, W. T. Thmusun. td  His  It.',I OlllliHS  ,...,,, 7S,  .t>M It, \V, Thumpkon, Jl. Wnodwaisl. 77  nls VtlliiW ujileiik,,,,,,,,.   stb  .iSu H, \V, Thompson, Id Woodward, Tii 'till" iitisil lOOl'H l{mri��,,,,   ,76   .t<J \V, T, Thmnsun, Mrs. V. K- VV��uon. tm  nu lliilli<! diiutm-n In J��t" . llltll  .I,,,,,., I ,,    ,1��   .w Mrs.J, willihiMMi, Mo*. P- iJill, |t|  T*,i I'liiinis ,,...,,,.,,..,   -7J-,  M CI. A. Npom-t-Ti It. W. Tlium{��MMi it  Tstt. I't,itit�� Menlrlt  KiiK-i.   .7fi f-t) IM 1,00 .f,ii ,M1 .fit," ��* I'I. \V(KslWHI\l, ti.  MlWIV, M   Ht|l,rl|  lltitiiint'i-  i(itiUi>)iii'��i,,   ,7(i Q. A. Smith, Mw. I*. Nicholas, nt (nu,- i|iiiut of iii,|iu,,,,,,,,  .:,*. Mrs. H, \V, lieasllji, Mbm, Miles. nt>  r*u Mivt'ttt Oiim on (*<iii,.,.   .?&  ..Co Mrs. I'i. tilll. I'IKUO lOtODUCB (1(1  llltlf I'llNht'l  Willi.,  Out*,,   <i()0  I,(Hi H, \\\ Tliomp^on. US  Idttf tiiiHlitil  (Viis <svliltt<)  l.co   .60 It. \\\ Tliomptton. t'l  tSlit-iif  lliilli.)-    l.oo   M Alhernl Hnurdho; School. Pal    1-tllKlir   WIU'IO    ..a.,,.,.,,,    1.(1-3 ,60 in*  i-'itti��- H��e,i,t ViimliM..,,.. A. W.Nolll, A. W. lli'Hth. U'l*  I'Vtll  Mtdvst  i������s��*ile Tin* lll|'��  ,,.,,,,.,.,..... i. ���,, AttHUUi Iwitid Co, tm Knur Yt'ilsn-,' Tiuiiip*,,,',. A. W. Notli, ibu til  r*,mi' Miuii-kIsIi*, mIkIh'..,! |���|  A, \V. Month' IIS  ruin Mmi^tiliti", liiiitK red.' It. A. I'arker.T. M, (Jrluyo. us  |'",iin- Htivur iii'i-u,,...... Ii. Monro. 114  i*iU Cat lull,, wltlte ,, .  II, c:. Hay son, K. Muuro. 117  Tvst, I|,inlent  UiniHsii,,,, John CJrr, 120  Any nt Iter MtuilKilttM..,,,, It. T. KtirrldK��. APPUtttt Ul  five (llaivt'lisli'lu  ,..,,.,, W, It. Carter, M. Totw. i:j fist' iniciinioi oidiniiitiiK.. Mrs, J, Wilkinson. Iti  Klvo i(��*it AnlltU'lllitt...... and. Mrs. K. (IIII. , lit  Klvo Hiiow  , 76 Mr*. K. GDI. lit  Kim-Nonlivrn ��i��y,..,.,,  ,78 .Mrs*. 1', Nlvhvltm, ,0, A. Sjionoor, its)  mw  Ktua  of. ToiimMr.s <?<nmiy ',.  ,76 T. H, Grlovo, \V. It. Cartvr, IS7  Klvt> Ciretuilnif ...........   .70 M. ToU). ISV  J'lvn AlexwiiOer ,,,, ,   ,71, A. W. Nulll, Mrs. J, Wilkinson, tsu Ktv�� Wtsiitiir .,...,,....,  ,7ti Mm. J. Wilkinson, II. Ww^dward, <)  1-lvii llt'it OavlM ,,..,,...   ,76 2nd. M. Tolw.  . 133  Fist.  ltllSH���ts  '.,,,,-  ,75 Mr��. K. UIII, It. W. Thoiniteoii, 1.16  Klvit (Titlm  ,i���������,������, ,' ,7B H. laUOaaJII, M. Ttfbo. 191(1  I'tiitr l,urKi'��l AoiiIps  ,..,   ,78 J. Wliklmwn, A. W. Nelll.' 1��7  An)' sitlmr variety ,,. ^ K. tli'4��iu��ii|i, A. W.NwlJl., t��LUMB I.,*  l''lvo I'unit's Kt'tsllliuf...,. f ,60 9 ,S5 Alburn! Iluru/llnif School, l^te  l''tvi. DttiuiHiii , ,, A. W, Weill. HI  I'lsii Uiiniiiii,;  ,,,,, (). A. lluir, Mr*, i'i. UIII. Hit  l-'lvo Yi.ll.isv K��k ....,,., Mm. K. l-J, Wittseu. US  Klv�� tCtst Knif i.im.iiii U. A. Hpopi'or, H. Woodwind. 1*4   I'I VI)  Ora't'llHIIKi.'  .,,,,.,..    ,60 St, W. Thumjison. I IT  l-'lve  IVaclttiH, i-iurlyOritw. toral  ,,   ., .,., , 1 (HI .1, Med. Tlmuisyn, J, WllUlnwm, Utt  S'lVt*  .'airtglitlB.  nil)*  otltt-r VUltlU)'   a.,,, a,, a    1,00 .1, Mod. Thomson. H��  Klvw giiiils'tm , H. W. Tlunnson, H. Kabuii. 160  IVtintm  .,.,, ,..,,   M .1. Wilkinson, Willie ClaiW. * I'KAHB It,)  Vlvn Olisi'iiV travel lit *-80 Willie Cltirke, lfe��  I'tvsi llitrtl��tt '.<?...   ,60 W. H. Carusr, ��. A. Huff. ii.fi  Any ultu-r tiHuiiii) vart��ty J, Wilkinson, S, Katun IMS  ''iilit'ctlelt, Art* of cui'lt,,, 4. Wllklusnu. t Itif  Qsiui't  liltis'lOitMlfvS  , T, H. nrlevf, J, MeU Thomson,, 161  OiHwIl  uf lliti(iini.,,,,,,,.   40 Mrs, K. K. Wftt*un. ,  FLO HAL. Ift  Oninstl.iit, i'��t Kls��x��-i....   .*0 Mm. P. NlohoSa*, <3. A. Sjnuujpr, UttlillUs,  kts  till Id t lav*,..,.    ,|9 f,�� t-0 JNCORPORATIOft IS GRANTED Aoourdiii^ Ui news rwioivi-d fisiiu Victoria tht��i week the jiovnrnurent hits tftiaUted tntMir|i<ir��tton to iho *'Cit)'of AlimrnJ," With tbl* iiesvs 1111110 the statemeni ihnt certulu minor re*trlc- tltms as In ttuiterrltnry had Is'enooileri ml, hut ax 10 ihe iitttureef tlu'Mtre*trle* thin* noihlMtf |x>sltlve could be ienrnod up to the time of >roliii,f to press, If tho rest riot Ion applies to till the land iiorotw tjto river, tt Is up in the cltt/.ous to ssiy how fur they ure satisfied, and it moot- In;,' fur this jiiii'iMixti should be ciilied at once. Halt a luuf tm.y be beiO'r than no breiid, but, It ������oiiiotliites depends on who makes the hreiul, Island Railways. Victoria, 11. C,Si.pt. 11. ��h'TIuii��an HhauKhnosity, presldoiHof tlio V��� 1��. It. M>day InstrucUHl Mr, Hcusley, tj*iiiu)ritl innuajfor of thn Isltuul division, to cull for tenders for Krudlnj,- und brldifini' itlon1,'' the section fixnn Moltrldes Junction to C-'uurtonuy. MMCTlHWmWtsi��iaif*i|aii|IMI IIIIM >��� UM���f* t*tt*H*>41��it-kl�� At Victoria. Next week thn Alhernl District will lie roprosontoil at the Victoria l-ixhlhl* tjon hy 11 ji-enoritl dl*p!tiy of fruits und farm products, '1'lils will Im tinder the otiro of Mr. K. M. Whyte, president, of the Alburn! Agrlijuilluruiiind Industrial AssocltHlon, und Mr, If. llllli*, Hccro- tary of tho stime. A number of the priisn wlnhnr* havo boon Miioot4*d, and It in thought- that Alberni will bo in the runriliiK' when it-. comes to " District Kxhlblti*.*'' The Alberni 11010x1 of Trado innde arrauKomencJi for a larjfo Kpeclal odttion on the Advocate, copies of "which will iKiitli-trlbtitoddurlnir tlio (air. Tho whole plan wllluodutihlKlvo tho district a lartfc amount 0', valuttble iu)verHs!ii(4r. work mm on WATER SYSTEM -y*��H nit*��i'4*Hfmn Work I**��ff4��i�� this week nu ihe new f-yi-ti-'in'that will Mippl) Alberni islth an iiinple timouui of wnier mider some tliron bunilisMl fotU of head, Arniui'e* ineuts were oumptelisl M'ilh Mo, A. ti, WHt.irli(m*e fur the tttiiiislto, iioaI Mr, Itu-cltchii-r, ooti-oti'iictittii /ui iMiiitii, Im- misibttly siiiiuh! to t*iulills|i rumps, and jfot thlnifs Into shape for Hie bl,; ������iiui''of men which will be put to work In 11 fen days. It- In unih-rsiisHl that tiie contrisctliii; tlrui, llieCnttiullttn I'ipe Ciunpiiny 0/Vuiicouver, will ru*h thn work nllli 11s many men as they run use to ndvantiitfe. and ihttt tliey hope tii huve the' system ImitulliHl in lost than sixty (htys hum tho time the Host dirt Is moved. OMASS SURVEY TO BE MADE UCLUELET .60   .it, M a Stl ,6s) .to   .St, .'JS .fill 1 .14 ,76   .50 .�� ���w .SS CHiK-t'tsi Odm��-i iKMlrmsi.) A"very pluasln^ (���ecomony took pli��'o at U'cluolot thU week when Win, Thom]>��on, who has charge of tho life savlntf crow at lilts iilaeo wan present-* txl with a ifold watch hy the Iknnlnlon Onvortinietil, The heroiceifurtasof Mr. Tiiompson to iiwun a' niemlMir of the orew, at- tho time thtallfelsutt was over* turnis.1 soine lime n^o, won for him this r**oo<inltliin from the depiirtuicntt 1tn1ltoMr.il. H. Clonumi, M: l��.. fell tim task of hioidlujf the winch to Mr. Thompson. This lip did with nrc ap�� proprlftlo addrosn iitailti(rhow uitich the ^ovornittent, us well as the people j*cn* orallye apiireclitted such 0/torts in the I {no of duty. He paid uhljfh tribute to Uie 4*uiir��tfsi and vnnivy of Mr, Thump* j*xm, and hoped tluit- he would be hintf A. O. F. Mr. .1. 'VttttH, Plstrlct Deputy Chief Hntitfor. imtl ollk'litl orii'iuilKor of the Ancient Order 0/ Forostor^, Is In town for the purpuric uf or^nnlitlnt,' a court In Alhernl, mid Is inootln;? with tfrcut sut'ccss hi his etrorts. A meet In/,' for thn purposes of or/ftiuixtitluu will he helil In Hriiud'* lltll) on Kridity the 20th Inst, ut 7 p. m. ishurp. Charter ratos for now members; W.tO, and uunnbeiv ship fee 91.IK) per month, whit sick and funeral IhhioIIu, An Invitation Is ex* tended ui ttl) between the ii^oh of, IH and 11, who wish to become members, to apply nlthm' Ui Mr, Tiikj,', to the Alhernl hotel, or to Mr. K, M. Whyte. Chiirter rotes remain open for the llrst throe months, Football. The tinmml uiootln.t,'1 of the Alhernl Kuutbull Club svns hold In tho court house on Tuo-ads,}' nl^iu, Vlco-presb dent Whyte oconjilod tho oliuir. Thn tfeiisiirm-'s report showwl u hulanim of *'-'A.(K). Tho foliuwlnif nltiooru worn then eleotn.1 for the onsuhiif your: Honorary l,*rtt#ident,  J. U, C. Wood, Mr, tl, S, Clement, M.'P,, who has iMten visit luj," Ihe various juu'ts of tho Ishiitd for Mime lime pii*t, has ret urn* ��il fisiiu a trip to the wiwi voast this week. In eonveitiiiiloi, with ii repro- .-.eitiutlve iif Hie A(Jvs��eoti< Mr, Cltuuent "k-tiitod ihui tho trip hid boon a very pli'iik.'tiit one, iiml tluit ho was delight* eii ssidi llu- oondltfimni cm , Ihe went 001ml 11* lie hml seentheiii. "There I* no doubt," mild he, " (hut there Is 11 incut futurn beforo the wejtt coast. There \* Ihe soli lint! uiliiintu Or Kiow nu)tiling that, run ho pnKHiccd In the purvlucf, iiml mtmy thotisuntls will nu dotiiit in (he I in u re Und comfort utile homos on the land .which Is now la'tntf opened for settlement. This Is an Im* latrtaiit fuel when taken In connoctlon with the (Uherlos of tho coanl. Wo have in tluwo watym 11 ifroiit, wealth In thn way of fish Of all kinds, mill tho Jlshonium Who will bo" needed tu t:iko euro of this .business will he able to nitike coiuforUihUi liomoii lion*' tho scenes nt their Julwrs, und 11 permanent class of whito Usher folk will 1:0 doubt in tlum take tho place of tho Oriental eioinom now so largely oiu|iloyod, 'i'htt* Is itK It should bo, unil I am very tfh-d to llml that thorn is a chance 10 hoi jfood luiid iso close to tho places wlmro tho fish at'u the mo*l ubuudtittt. "As to Uio Alboml District, J must stiy tluit tilings apjiour u��be lookinu up' till tilunif the Hues,  I son tluit the new wharf Is about lliilslietl, and arrau^o* merits huve boon made to liuvu tint .%�� ; mass ltlvor surveyed wHhout delay mi Ihnt mustoi'M of vtwsels can Itnvo tho neoessury duta to onablo them to brltitf their urtift- riyht up to the wharf at Al�� bernl.  No delay will bo pertnliUHl in bt'irinniti-,' tiu> work of this survey, and wo liopit to have 11 man on the js|n>fc within 11 low - days for Chut jnirposo. Youuuiysay for mu Unit thii entlro dlstriifi oyur which i liavo Just I ravelled Is forjfliij.- ultoiid with ra])l(iKirlilu|i, mid  ,; that on every hand thorn itrotht-evl- M, P,  P.s  Prosldent, W.  Cnmphelli t Secretary-Troiumrer, I). .Murrays Uon* jdenoes that thai- portioni of Vanootivor oral Committed. I'i. M. Whyte, 8. Toy,  jfshuul hi nttittotltiir, nnd will continue M St tiltf  .to .00   ,M .n .tit m .** .60 .*4 Win,  Nli'hohts,  Alberni School. ut, mit'isf ().ttn ,,.,  Itoiirdioj' J .00   .60 Alberni Himnthiif School, S. Urlevo, tit! un, littiiiitiih f'.umiiMM 7a  ,f,n Mrs. I'i. CJII1, It. T. Hurrldife. !'!l  HSx  i.'ltily IftiMt, 76   ,l>0 Mm. W, U. (Jhirke, Mrs. K. CJlll. 100  HU  J,ntti  Itoiti 7f.   ,fi0 O. Taylor. W, it. Pr��M��ti, Mr*. U, A- tjinith. Kb  iMnwIfS, (Ttlit Vrtlliitlest  ...   ,t0   .16 K. M, Whytv, MnU. A, Smith, ItSI*   Anlrlll,  tlllfit,  VUttntL-tf E.SI    ,fh (I. A, SpetH'or. Mr*. P. K, Wntnoii, UO  Kss'i-pI  Pi-tis ...,,,..,,,,,,   ,t5n   ,SJ Miss. Miles, Mm. I\ Nloliohis, ,71 - Oolli-t-tteti  ot  Aitnunl*....  1.00 R. Woodward, CI, A, Hponcar. 172  Hiiiitiiuit, Titltlc*  .,,, fiO MUn. Miles, O, A, Spencer. ITS  M(iiii|iitit,  Ilitiitl  .,,, ,   ,6y Mm, K, Moore, CJ, A Spononr. 176 Culliietliiii nf llmiMi, 1'liinlh  *,()y Mrs. T, S. GcIbvo. KITCHKN WORK Iif. I-mtf Ileiiti"tiiiuli, Ifrtijttl, m.'iiln 'rout (>iO!vit,'��i Ituyiti UiitiHoltiiltl Kiour-- l��t. IO0 tim,; ami, 60 Um. Jtoyal HiitiBftlitiiii t-'icuir Mrii. J. Wilkinson, Mm. Krlokwm. 177 t.nuf lltii,1,1.nut,l��� Hi,..1,1, ft-tiiu |.uk�� ef tim WtMiilN MlllliiK Co,'* Klajiir- I nt, 160 His.: ..'iiii, 60 Un* five IttiHi-H Hotir Mr* J, Wilkinson, (Continued on I'ajreA.) %iiait*d to wear t , little tok��n uf tip prooltttlun which was now ylvon to him. It tarlu* not liitendtHl as a reword, that would ��ivor be In the memory of ihose who know und held at their proper worth audi otforta*! w* Mm, but imi a token by went]* of which tho Jnoidont could be r-ecrtlloii lu after yenn*, ^ Ituundt* nf applausu jfroulixl .the tt(Min,Uaritr,d Mr/l'hoiupstn; ashooiopptHi fopwiiml to rt��oi>lvd tho wntt-h from Mr, O'temtmlt 14r. K, O. "Tuylor, of the riomiiiion Phjhiirlon INmttrtment, t��lso uuide un (rioqutmt rtdtlroiw, in wjtich ho praiaed It) lim hlifhokt torms the tutuuier In yrttltdi Mr. Thoiii|Mun hnd carrh-0 out Hid nevoro dutloM ot ills olllee, even tit the H��k of his life. It was these things {hint itemoiimratml to the vsorlti that tli�� yood old ��f,'ht)uji' sjiirh via* not 4��mss4 lu tin- Jbitbli hetirt, and tiito her into) trioulit tie dtipondcii en( no mutter 1(1 Whttt winter of thi�� tfliibe they were totoid, lie (H>nirri<tulitu*d Mi\Thouip- tonun the pre*eututioii, and the do. purtmeut un iu.v}ug*.urh a miot in tiiwlr omidoy. Ttie life olivine crows ftom t'ohudet, Hainftt'Ui iiml Clu)iMjuot vsere present ot \hv eominony, nmi nl) were |iupr*'-**i< vd with vshut- took place, CtUil. itobcrtfcon, uddtsl a f*iw words to whttt hud boon said, nut! the tueetin^ Hi)jd>triii*d amidst ronesved chceriiijf on Uio part of ��H present, I'. Sotilo, I'. A. Wntatm, R H. Hlshop ami the ollleeivi: Selection ComiiiUloo, I'i, M. Whyto, H. tl. Toy und P��� Soulej Dolofritleft to LeiiirueMeellliif, W. Wtit* tie und l'\ I). HUluip. Tlio st'vretnry svuslnstructtsl to write tlio Loinfiio Secretitrv, tujfot thn Icittfiiu siuned. ��� , ��� lingular prtuMlces will be hold every Sittinthiy afternoon at il p. in, All liiioiitlltiir ineiubtti'f-tiro request (sii tot'ounnunlcate with the secretary. CRAVE PEOPLE IE4N BUSINESS In the iimlter of tho application for louses (or tile bed of tho Somas' river Mr. M. 'IVIki, acting on bohuif of Me*i.rs. Ctirlln, Carlln and ToImi, iiituia tint foJIuwhif/ stntI'inont in the Advo- onto this week, u lu inward to the article,*' said Mr. Tube, .*�� which upjieured In the Advo- I'tiU-of September-i.l. I wjeli to say ihnt tho Hoiuxl of Ttiule hud noun tiny time askisl fiirlufoniiuilon with rectus) to the |/ruv,i| loHhOK ishich was not ftiltfiiMinlnji'a t ij'tikiaMlliiK'iit ul!time* lo furnish any juforuuilfon Unit inl'.'itt lltl CaK'Ull'lHl. "The leaiM'ki !u nu wny oitect the pl\ipiu'iy on oltlior side of Uio river. Tliift ivttumn fur thn exlmiikiso ntHiire of the lt-tt��t����i Js that there !�� one elan* of nnttertnl to Im found in ono pbtc, *uu< not In aimthor, *>> that It hus um-in,. mry lo Uiltn In nil of liie river inii in to attract, an Incroasinif number nf settlors of tho bettor ohms, Thorn In room lor hundred-.of ihoustuidN 01 itntko hmnes here, and with tho wealth ihut Islyln'iftm ovory hand those settlor.*; who jM down tn work in ournivst for a few yours iu'mhI liuvu no four of litis mi,.. cessful outoomu uf their elforts." Mr. Clement looked over tho mtw wharf xv It It Mr..��, G. l.'. Wood, M. P. I'., and assured (hut- ^iiiitlciiuin that, ll would he made somewhat larger than was ai first inumdi'd, tuni that a {food roadway Into thohmdiutf would be hutlt in such a manner that te��uiu could ap> pi'iuutli tho slips on  oHhor side,  Ho also admitted o>  Mr,  Wis.s.1 that too, unicli delay had boon permitlts! In tho lnatter of the survey of tho riitinmol, und promised to havo the remedy up* piled ai unco,  in this connection there will be the Hj-lttlujM'f the channel all iho way down the tninnl, and the put* iUiji into shapo uf  the  buoys at tho mouth of tlio river, so Unit vu��m'Ih van ���M up without (luni'or or delay,  This connection with the outside world by meant- of a wiitor haul meiinn very modi for the entire Albm'tii DlMrict,  One mlhsitid ls��K(K��d thinj,r to hnvo, two are hotter, and the bent of nil Into have a chance to tditirtera steamer o> Intutilo freilrrht, when Uio niads niul, kteinnnhip oompiinlty all m>i  on  (Im nuiiimt'e. There is no ehauoe tov a company in Utt up tho iR'tmn, und ir one Isist will, not handle the freight, to the ittttMay. lion of tlio shipper* tvifuther wild At} of which hinni* nu mliliHl pisxif Una the Alberni UUtriot i�� a ttixsi place in Mole over  when  ���>o)eciinj' a older to jfet nt (list *.airloii��,kin<h'>f satiitjlunne her-nuse It hit* nniii)  (siintu that' tind trruvel ksatiUsS. -uitut tt|ipciil to Ihe  itUeliiV'ent settler, "Incttvithe town of Alhorui loin* us steil Jts ttunuau ishols Joutthi'- fori* c*ir(Kirtfto(t, there would bo no nl-jec. place where hi* money \i ill hicrsw-o by tion to the muitii'lptfllty taking all the careful iiivt'ituient. 1, Do Not forget. Trte second annual danco of the Al* bcrnl Agricultural AssiwhtUon which will lie hold in Whyto'u hull this, Krl- puy, ovenlutf- Ticket* nro for Mile ut tho stores ami hotols. ICxooilontmiisto and a hikhI time is usuured. Turn out unil enjoy youmolf. CattEa Lost. Mr. A. Sproat roporta tlutt-six bran- dod stuors have strayinii rtivuy fitnn the FOlwcll ranch, and that ho will pay a i-Awnrd for their rot urn, or any information which will huid toUuilr recovery. Mind and gravel ihnt iiit^ht be noi-dcd for inunlotpul purposes. ".Naturally we "are uiiKlons to }���� nhco-d, a* ii v-.ll! takt* at least tlu-i-u uumtlis t*n,'ot the niitclilucry after the lease-, are (framed imtl the order put lu, Wo iiietui bukiue.is, and will juti. in a ijikxl plant to handle all the trade in this lino lino may be olTored. It is a h!|T thirl/' for Alberni und one Unit, nhoiild moot with the approval of all who flt-slro 10 sue slit* natural rexiurces of tlio district opened up, It. will make a (front difference lis the cost of hiilltl- iiilb and will do a lot toward the mat* tor of innklii)* Allionii un ait motive place for thm,,  who  wish  to put up iimkVn^.ViViaud'hi connection wVtV Hunting iS-witton, The hunting snahou opeiieti on Men* day, and a number of ihe ItK'isl siwirts* men tried their hundt at Urn various kind* Of (;iuiit> lo bo found lu the district. There score rojroVt*. of it number of f>oo.:l bii^s tuket), und it appeiirnlhul this svlit he a (,'ood season fort hose who wish to take a run into Alberni for u little hhuoitnf,'. btilldlnij'K either fin' rent or invest itient U i* a ioifitlmato busiues-i proposiUon ami ono that should bo welcsimod by the'itiliUc of the whole Alberni DIV irlct," Tho Duko of Sutherland visited  the district durltij,' the past, ssnek,  lhs is '1 a bl;; coloiii'iiilim plan for the Islanti. NVhfii lii iloulit us to n location  tho host thine to do Is t<�� head for Alberni. THE ALBERNI ADVOCATE HUNTING SEASON- TIIE ALBERNI ADVOCATE; i Tim AlUritf Atlviic#t# t'ltntiitc *rsd  ;\A/ITII theoneiiingof thn hlllU* I'lil.ll.hlittf IV. l-itiprl-Mnnii I VV  . ���  i,  .   mnilil  . lug Ki'itMin it im again in j. r Mi.tiiwoi; s!i�� IMItor mitt Munw|,-*r' I'.e-; sit.il it  All,, t-ii  II,null  t-,>,i,nni ,f,l*  -i'la a, -(1. til \  4'4l4 .(1,4 (  1.lilllll ,ll >'l lit  I kt.c- Alii, m, tr-taiM-* iti ,i^m.-.,..i, lt*��*l Olfk��;  Alt.to.tl. tt, C, .M-l'H''-1!���������-. 1-4* 1^4 ii ti-ri'-'' i" it" l',nH-,ikti lit ,., 14) ',-, t,��triii,i��i>, .t| llil,ai.I'I; III' li,d!*�� i (ni-ailut t 14.4. tl-iltt I Miiilt'i'tii r.tll liin attention of all ��r��i"!;s|��iiUiiii'�� t*i Un�� need of great ;Vnu�� In tlio  matter of  making i(joit���� Miri" u���* to what  tlis*y or*' ai.ll4al-lal.liii IH tal IviHtak 111 I ' |iav,,l�� <(,(1,',I,.,!,   \Ut,l,,]l4    Sill  /.  lijlMl laall.t  ..(lit  litlat |  .lit,tilt,  .4.  4,1,1 la ���iitn(l,tl,��  SI,11  (,.  /Iisvi'l.ial  i tl (lllit '  Olll' Sni ,'*U M.iinl.k |'i7��1*,'4' In llu' ('(lit,,! S'l in * l',n,i,(.i *H ,i||i( u>ln l  Inn i, it ���-.- 4 ,-It | I J, 1, 14 ijisliiHdiiiii ttl before  ilrhig,r Al* *: rettdy tin�� .siiuuitl  tab' of death ,'illlttl l\OUIltl�� in piling tl|>, ItOtl till' ��� i '";",, bending,  "Shot by u , tin ��'1i'"t".." j(��||,M |S lti��|��l MtiUHlillK �������� '��'Of-l witiniH j-l.l I"' Mi kli'-a .1 'I'll! mi di * tt "'|>ii t 'llUt, I -I Jl-I l-U It'l'itl lllltll'i-k at 111 I'll III, k .till- *4�� Illt-WI , a,t��|.|,l,1,.4( )H tilt-It (' lltHll.iM.tlM t(l-. . Itlltt Willi In  )-,').| |(, ililklllli n, to corki:wI'ONp��;nt��. All t'liiiifinitili'tiiliitik ml.-tul. il In, (ii(ii|i,Mtii-ti l,,t,kl |,i- Itl4|i,i|���|-tlt|lta1 lllitl It-,' ll.illn- illliillll till khilf IIjii ailltl'l, I'llt |ll,'lk��,i, lit Inl |i(tl-lll-it Hull I.Ul ttkll ^ll|i||i||llfltl MIHk)(,iltll S\i-��<.i(Mli"l all,t1,i|(nli|i til H'tlllll 1,'lik'ja'il a*,l||ll,llUII>,0 llljlk ,S'l�� ll'|lllltll-|.ltl"l| ��tlU Ik' I'lltll till I'lK-lie iMillll I'lltltlllk i'lll I'I Ifl' la|il��i|i|| Id lull.;, III. Ill, AStemti, 11. Ci., CuiumIu  -  S��pt. !i0, 1012 ATmACTlVE ALBERNI. ' HPHK nuirooMs of the big  h'all 4. h'nlr ttl Alberni only soi'vos ,, to point anew tho old siory of tlio many attractions wlijcji "un* of. fered by tho district lothosi^who ure looking for it pluco to sottlc on Vnui'iuivor Island. Tlio col- lection of form ami orchard pro- duels demomd rated (lint io nil linos of inixi'tl fanning Alberni i.'twi hold her own with the host of thi'iii, while tlicro utv (t outii- hto' of thlngN hi which Id is doubt,- ful if lior oi|uiil Is t<�� In1 found In Itrltlsh Columbia. I'YujL llml. Is ns good itw tho bout can l>o produced without uny of tlio tedious and cxpt-imlvo irrigation that- In necessary tit other sections, especially in iho interior of tlio  province,  Tlio KUilll! Statement holllti  gflOll with regard to itll JliJOM of fiii'ui produce, am) <\h for sini.il fruits and truck gurdoidng, conditions .are almost Ideal. . The transportation problem that con fronts .so iiinny other places Is solved at- Alhernl ������<> far as presold- conditions nro concerned, and is In Hie way of further additions, (hie line of railroad roacho'i* the valley und taps many miles of the agricultural portion, ending at. salt- water, Another line is now being buiit and will he at Alherni in about a your from ditto. 'Thin will give competition so for us railways are concerned, while the direct water liuiil to Victoria ami Van* oouvor assures the eiiiuimiiilty that' no railway can command the situation so far as freights are concerned, Tint vast natural resources of the surrounding country assures the M'ttler of it continued uetlvh ty In lines.that will always produce a tfood ho'iu* ii.uirkot for hi�� tiutU'tinls, tuni nt tin1 sitiiio time so slimubile gemo'iil settleinent as lo en use u couthiuul inereane In the value of ills holdhHfS' All them* tllillUs Ill's'to be ('(>l|i*iiii*reti ill (he selection of a new home, Utitl Uio.no \vliiuiiceiui(ci!iplu(lu|{ a chauKf io locitiou will do well Ui looit euiviuUi fold ttiivautaiios horol. 'I'iiero ii*.' fin a Tt'.ide ut Allieriil, and a letter to tho hecivtury wii!  b|iU'< any he lormatiou  needed,   If  i*> better, ���iiDWOVer, to  NltppielileUt  tilts' 10' formation by a visit to tin' diiv tried, for no niuoiinl- of letter��s on,it convey wn adot|uate idea of tiie combination of beauty and' Utility whh?h lorius the (,'ivat at traction which lids favored section bus i'or those who tire look, hitf for a placO to locate. Tiiero are uood liotois at which U> stop. Spleiuiid roads all 'over tlio district, Mo that It is .easy to get around to sen the valley, und jtiHt now the weather is is of tho finest;1.. ���.���:;��� '���{ ;'���'.'. 'i*lioro could be no better time to look over the ���country than rljjfht nosv. If you are looking'for. a.now home lie all means- see Ajburni. .tho Attritctive, into the inioil- otleivil ii.v AI i'tlve  Hoard ot tVunpati' id the tieWkipuperoilicei*, modern high power \iw\\t which often lias a IdUhiK vaiw* of over a mile, theiv is no tt'lii'itf what will liappeu when n bullet is turned Iooko, ami even Iho habit of taking ttiai shots m small objects in tluk hmdi is it bad one. How much more I lieu 1st lie practice of shoot inn into swaying fot'ita'or brush on tho off chance that the movement is caused by it iU^v, to In? condemned. Then n$*;iiIn the man who would have dil.icnlty in "bittluu: it liock of liarns" uenerally scores a death shot when some unfortunate (,om- pnnlnn shows a heml above a lo^ lialf a mile away. All of this can lit* avoided by InkiiiK a little time to makoipilto sure that any tnovoinoni In tho hush Is traced  to its: real cause before it is IIrod at.  There aro u lot of deer on Vancouvof Island, and tho loss of ono hy htkinK time to mako tpdto mhv, 1h not to lie counted against tlioiiliaiice of klUhtK some unfortunato follow huntor.  Tho man who wantlers through the busli blu��ln|; away at'overy movoment which caiohes his oyo Is a montico U> tho public: Mtifety,  ami  whon  overtaken should spend it period of retirement, at the charge of tho Km'" ernmont, for purpones of rolloc* tion., A fow ikti.r jiill nontonccn handed out to these  "Kports" would do a world of uood in tho way of restriiinlntr their foolish desire lo tttico"a shot, at ovory thhiMT that makes a movoment in tlu�� bush.  One of tlso few arguments in favor of  Koneral tf*m licences would ho the fact that it would enable tho police to keep hotter tabs on  tlio peoplewlio onrry arms Into tho h��nh,'n��id moo thai'any lapse Into foolish methods Is promptly followed by tlio Inking away of all right to curry arms for any purpose, Tim bettor way, however, Im for ail hands to bo careful. .Tito old railway crossing sign, " Stop, Look, I listen,'" 1st good motto for hunters, and not, until ovoTy condition has made tvrHiiu that the dotdrod game ia in plain id gilt should ti siiot ho lived, Tho njan who does less than thin is an tins, wlio will probably some day ho called upon to wavohis iongouru over the dead laxly of somo portion slain by liin httsto to kill without walling to Hod out what lie it*, shooting at. Lund Act Noticed AitjintK'i i,\Mi in-vr'ticr liimiiH (,( n,,>4tiu(.'i 'I'nlii-iiiilh-afl llml Kl��|4  MfeMi.tua,  ��,f  V*llt��HI it��. tttvo-elea milliitil��tanwtii mo <i'l"t4i*il'l'i��' ful  |* ll.l(lM5-',t (it |iuii'l,aitvt* till'  liiiltiattll*' tli' 'Vwii.tV..'.!.,* st * I..-.I ris'iiel ��i Oi-��,t.o, ;,'f��V.'��i,,i,",,'tJS,>".,v"aa,''*'} ^.* ,,1,", I Al.UKItNl I.ANII IM��TIO(*r | DltlOt-l til Ntf'tltA. j  T*ltt- i-iollin* llist lti,'*�� lillMln-tti.tiiii. *, "I Vlr | (mill. II O, tvak-.llli-itli.fi ,t,��nlr.l Mti'llSII. tilt'llll" | ,,t,'tni|)- (((j t'M-(itilii,iti��� |u |u���fliiuni iiif fa.Hu*' ��� lll/ltlSkt'lilHvl lUVU' ('a.ftlljlit.i'llltl ill M )-(l��t  |l'.!��llt4a|  t,tln1 t>It"iUlt*I t mitt kwiuOt ttf M i>i ill u let Ar.H.ttivI t'tl misiUt��n-��l j*'"),  ., .   .  ,.  ..   .. , ., f.(llt.| i.('|l,tltvr.f lWSIt'*'. 0,l-|,l-li*tl|-||l.llWUlP-> I I'- I-  UtV'Wa*  *W��  ���*'  tllSltlf,  l|.a-IU4|.  IHltlll ALIIKKNl l-ANO OMTIUCT. Pl*OU>l uflluKfl. *l*t��s��tss iioin-tj Unl iuc'tII W, Ht-re��'. el vn-. tllllU. II. I'. IKH'Sll-Htltltl ��lll-!Vlla)Ilt. IlHftlllU tUSO i'i> fi'i t'fittitnihiM tu (iutva����v sin' fiiiiy��m#e*- ��-Ol*tv| l.ii'Ui t,V(|llllfl,t'lll< Kl S l������l l'|��(ll,slti lllii��-4'll��taa|,l. mi,) It, ��� muttiatcti-ilf tfli-M-Oiiti fli'til ll'ilt��i��'. Sol*! -h'tUnlltHtH'll-ei tl'ft lt-lll��4>i��Sllla��t��( ��������( Mt"ll^'t "KO (IlllUV !U'���lll tif *!ll'��4,. tllf'KV tklltlll kH| Itnl, lii .Ik- '..Li-atll.,, jtji.l.l Jim'm 1-I.4H' 4<l ,-.,|fl,l,,'(HVi.liqiS I'.'.tUU.Il'tl W.I 01'la't, ttl.'fil VI  ll I". MilO Mtt'iiti'Miii it, sv w. iii.iial.��. i��.tn A��i|it��.t^. Ittil i ai.iii a?*'i lisNo on.'noi'r, tuni,4i-t ul "l��|t*-|Ui-t -|Vlil'lt..lu.i  tilkt 11  0. lllll��Il..  u(  'l'"'lli',. II, I*   |M*4,m���(|,,', f ��t,(-|,rf, Ittlt 51.1* |i�� ���|'|.lk  III, (H't iltlMtlHI  ��i>  I'vilVlltIM'  (lip  tlilli,I* 11,^   lltH'illk-i! ItU'ltl. .tt H>��1 l'ittiOt-1 nt On-s'lsillt- ~"  " ,St^ Nv'. K*. till lilt* Ill-Ill*' CUkt lilk'llltlllk, III, HtM- ft..tltl| ��l fllBlll-i, tll|-|ll>,a Kt,) ill a>t,H|4l, tt|MI,VH.lUi,ll|f  IllUilUiltii ktlUlt- lllll't'l |'I(H'" (if t-a.iiiiiKtiiatiK-til. tiiiiluliiiii^ Hill HU'14-*, 1411)11'SII it'.* II  II  K1t4.il.!.. II) SV, W, KlitkJt".. AiU'tst AsiKit-l to, IVIt, jt'llBlllll  IKi'MSP <k��l *l��l!Hll|Hl |it��'.l,ll,til|.ll*i'till'l' J Btitas.  Illlll nt (t-l h'-n Oii-ito- M'lilti ��n t'likliis S'< iitntlii n��t ��� ttlHalX- UtillUl )��> ! I'lmtOS. Olflitto t����l *0 lllSUl*.  Ut**4Hf bUUtlttKl ttl 41 |i|i,il, W j. tm in* l*�� imllii tlf ��-4.i|��tllt^WS>lltril).t'��i>til��i|illl(<'JW tt-uii. i,niniHiii'iiitf��is if>*a i'i* 44, kt tailMi'ifiJITllilllitl  Iti'kl'l , ��.i .iiti-.ii��l>n.itir>' l��|i-t, tm- -iiwi^-wywwM" ��� he by SOMASS SURVEY. nrUI!'. iii'Ws. tiutt tiie chanoei of tho NoiiitOis Kiverls about to ���oibuiilted to an ortleiul survey tiie Dominion tilovernmetit \U!I be welcome to the people of the entire Alhernl iJUtiiot, Tim rivit-r lias been dritdgetl for t*,onie tHoe, mid tiie new government whitrf isneitrltigcompii'tioat. The channel hat* been buoyed, and now ail that remains ir�� lor the oiilcinl survey b�� bo made In order to have- the necessary additions to tlio chart put iu for the bone- tit of muriiiers, When Ibis is done there will be no further delay' in getting bouts to .laud freight right ut Alberni, and tho KCKiner tills is accomplislu'd tho ftooher thtVtown, amUJio valley back of .it, will.ontor upoti a how period of prosi)Oiity. Ithasboon it-flmio.tSH liundlcap to tho business men to havo to send down t<> the i'ort for all their freight, and that this handicap is about; i<> be removed will bo a sou'rep of stitisfaction to all concerned, Got busy wltli tho deep sea lead, Mr. ���Surveyor, and let uh havo that channel clutrU'd without delay. AiiiiKttNi i.ANO oisraicr,  ��� tUMftri of clitji'i'iua'i. .'1't.ko nutltfOisi II, WiiiiHiiikiiit. tif V.n.iim- vri', luviil'iuIt'll lii|ittt'i, Itita-ii'lk tuMli'li' tul V'f ItllkkitUt Iii 1'lHtiMM'  tl,,,  fiillniilliK  ,li-tMi,tlml lilllll*- (Vtllllit'ltl'lllHf 61 H IKlkt I'Udti'iI Nt tllll IlliPtl? W('��lO,l���t'| (If 141,1 1-^1,1 ll*-Vll|lll��t lUktlll-l.tlll'lll*' ftsm In klmii'i't SiitliU) luli't, tfieuiait lliil-l'itull' Itiltiiwlliil Sinn-;'Hiiii tn (.(iililiimkt t*i||ii>i- uf In illttll Id w'tst' Nu tl, tlti'isS' (lilliiikliiM Imiiitiliti,' of  ilniltili Kfkt'itt' I" Us  li"(|lii��i'��l  tttiiinr, t||,,l���',i  u,..t  111 ktttllli tif  Itiilllg.i ClO', l||t'llt-ti suntlit'lI)' (iilliitt lilt; klttiit.i ut |i|fttv utetHiiiiidiivi'i tin-lit, iniil I'lMiliiiiiui,.' let iii'rt'-i. iiHite tit'let, II. SVIIIlHIIIsull, ily IV, W. lOiiitlc*, Atii'ltl. .Mntiitit ti. ivi��> .  Al.lliaiNI liA!s"l�� oiKTittcr. IH.tlll'l Uf KtMlltSH. 'I HUeliulls'fOiMt IU'IiiiitiliMtt^siiikiu'S, el Wf.l iiiltmint", (Mvn|islltia tiKH'lti'r, HiO'IjiIn in ii|-ii|>' fm |,tiiitit����lini lu (iiiivliNtn tim fuiluti liin (If M'iUn*l IsliiU! fiiiutiti'iii'ltiil itlMnmt lilnnt'tt t>ti On'tutrlli ntlilliMlf Mllt'llHlftl liittitt, lllHIlllllllt'ii HllMttl'lllllf it ifillc tH'luw itioiitt) t.| ittitiiiiiit'ii rist'i'i tlH'tit*' lilifllisft olittins nluiltf tAt'ki Illli' "I 'I'.l. !��ll. Illi-lll'ti Wl-kl idlt'llitiutt sleiiu hiitllli lltll'dt 'I'll, IS it', I lit'iiiya liulli luclisltm sinus t-nki lliiciif T. li, nils in |mI(,i kltiii.', tlii'iu-i' (Mki ttii'iii- |itltt,i ��llll|<- tlllOtat (li lllll, |l|lkl, tHltlt��)llll).' x*ti,ttnis, IlltiiV Of ll'kk, 11liliil it'll .MlUfllllSk. II. I'i mi/ lMllln. Atfoiit, AlliUlkt K,V |Ui��, At.HKIINI l.ANO OlSTltlOT, lilmtiv't uf Niinlkii ,; 'J'nlt'lKitlce llml If liiillllii'1'��l'itt'. (if Vltumlis, II, (,',, IHSIII|llllilH1 Illlililisl 'rt ..111(111. Ititl Ili1l( ttl Itll- I'lf fm- iicrjiilnaltHl In |i|i,v)iiiktt SHt filiUiavitllf iltl- ^-rll'iMl i-ititU: Citiiiliti'ili'Jllit ul s |iiml ill ii ii I til iilmttl ill If iiilies iHitlliHfkl (mm Mtii'luitiit IsKe. Ou-is'<i (lilllll l*i t'lmlns, tltctiik' sst'iit SO i'hsiitk, llit'iu-ii soiitli rws'lisiiini. ilH'm-ti (i��kt nt t-linliiii, lutelt l.i (till, imki, tviiuuialiiu Oil) st'ti's, iiiiiHi ur If**, ,  Kiiri.illiiti e*lil(i��, I'I uiii', Helms, Avt-iU, auhuni s��, mix., Al.tlKKNM LASH OlSTlllirr, l)l��tt-|clof NUiiOtu, Tsltti ntitlw itiitt Kittlii'rluli Selitllf r. of Vln- loiiii, II, I'.. ms'H|iiuImi iiiiiii-ii'it iviiuiun. ini.'intk it) sri'lv for iiortiiikklmi to imivliMk,! slio lulliiav- ni�� iicucrilnii liint'.-ii I'ellllJtl'lK'ltlk' lit S 041*1 |ilMIMt*t MlSltll to 11 IlllSt-W IHII'UlWl'kt  fl'tllll  Mtuimltil  Istti', iill'lltll suiitli SO S'liiillis. llit'ltiM' ftt��t sn elmltik, Uii'iKti IIHllll N't'lltlllKi llit'ltlki ltl'1.1 Ikl t-liHlDk. I'UCll |U Oil* litlkl, I'lllHilllllllU' I'-M tii'll'k. Illtlft* (It li'kk, Kitiiit'rMicNs'liilli'i, Ktsuf lltilinti. Aut'llt, ' Auk'nm si. umr. Al.llKIIN'i I.ANII insrilllT.  ' Olmti'lcl t'l N'lHi'.Uit. 'I'll lie inn leu Hist Itni.ilit liimii'illii stunt', ni Vll'lallUl, 11, (!.', IM4t'lt)i'lllUtlCllStlMt'lll,  ItUl'tlllM'lll ttrotv Mr lii'iiiitkkliiii lis I'tlieliMki- tit,- futliiHlnt,' l|.'k|-| illlll IliUilk' t.'.l'.lllllt'lll'lllll  St  K  lUlkt  ll|l1tlti'-ll  IllKltlt  II I li milt'* ntitt'imi.i limn S(iiii|,nlt,t  litltt'. Uii'ihv IllMllll t-Ol'llillllll,  Itll'lltV  Stl'kl  Itl  i'lllllMSi tltt'ltl** iliirlli Mii'liitlirs, Ott-iit'n t'S��l tot eluiliin, Imt'lt tti Oil* I'Ofiti iiintitlDinu Olti in lee, uo'iiV'i' It'im Uiu'iitilOniiisilli'Sloiii' l-ritii(.ll��ltii��, Awt'iU, Aujitim ?i. itna, Ai.ni'.UNi i.ano tusrmtrr.  , nisii let of Nimilnt. 't'Hllti nollc-e Oltsl Atlult Ul-ucltsl. iif Vlt'ltuls, li, l\. iss'iiiisOiifs liiftn'f, liitniilH to st'til*'fur H'riiilkBliiii lu inie.'liitki' tin. fnllsiiAliiK iti-wrll't-il tm rin 11 i�� litis: tVlllltllfiicltlK ��! IS 1x1*1 li|lHtl(*t Slwitll Hllllln. Iitiltilwt'itt fr.uii Mtitlinis* luliti, tlit'iltv kdiitlif'i Wlttttl., Uli'lllV SVi-hl Hlt'lUSlliP, UlttlH'-c lllllllitVI CllHlUk, Ull'IKMI ('Hkt H't'tlllltlk,  tltlCll 1(1 Ullk ('ll.l, (HUlUlnliiu likiiti'irti. triMO'tii It'tm. Attuif liiiU'lmt. l''tntlit HcltliN. Avrnti Asnrusi til, lOU, AlittKIINi l.ANO lilHTIIlt.vr. nlktflm of Nunihs, 'tVln' net It*- iliui Hviltt'O iitilm lliillittBit l-'iKit IfUdlltlill'S, III Vll'ttlfllt,  II, l,,,IKl|-tl|ISlloll Ill'iU ur. imci'ilu in Htnilv fur iicrinln.iiHi te iitiivlntifti ihe fiilliisinu iti'M'itiH'tl imtii-i; Ciiiiiuii'iii'liiK ni it tsit.1 nlsattsil stiotit U I-'J ItlilfH liMilliiifkt fiiiln MtH'liitl-il  I(ito-,  llii-ttiyi lAI-kt Wll'llltlllO,  11H'I lilll  lllll ill IV) rlisllln, tlll'lllki i'H.*i Mti'lmlim, tlit-iitf H'Ulli hi elisiiift lne It tn Olid iit'kl, ctiiilitintiiw (Sin tim.'*, ttieix' or Si-** lit'iisrt Julia Htilliiiiiiui rittiicuosililii., 1'rmi* Ib'iiiik', Ain'iit, AuirtsMVl, Itfll. At.lO'.IINI l.ANO lUKTaiOr. IllelOt'laif NoutUn, 'I'tiIm liiillfti llml l''*mif l.tilliin, uf Vls'lOtin. U, t,.'., ttiS'ttouiliMi tftijilliiiiisii, itiU'iiits to Bl'lil)' fiir tit-iiiUkiiiiii, in |ititvii��*ii stie- ftilltifelitt! tt->s\'tltitsl iiiitilm I'iilllllll-IH-lllS SI �� I'i'kl I'lsiltlkl tit tlin tlt-tltt nf Miiclittlkt Inks., 0it'll" "(tit hft elmtits. tln-lii*i Sl.tlltl Hli'llttlllb,  lIlffliHt  I'tOi!  (��-' 4'lllltil., tlll'tl. I' ulnisif Uiiitklnirii tu iitimtti i,-f ff-Milt, Ml'iiiireii'i'tt tmi It tti litis |aii��i,tsk|iiii||iliif <iio ��nik-��. tiisiit'tir lr-��tr. ristm l.tiii^n, '  (''mitft lliliitit, Ai'DiU- A wifttlkl I!., IV1*. AMICUNl I^NM iim,ritH.tfr. lll.Ula't ft h'lmlllk, Tiiitt'limit p Oi��s M-'ne��n |'wn)ti*4 <iC Vti-icrlH II t', tu* .i(i,iUnli I'liia'tii r, lull |tit* la) Mt'l.lV fill IM IHSiMlllll III ('UH !>��.��' On*  l<HtuWlti|f (ll^'lllnkl ItiiiiU' lViliillit'f,i'lll< HI S (1-1*1 I'llalStliit liti.-.iil k IJilii-i, tl'iitlmaM fit.li,  Mni'luilkt  lolll',  Oli Hikv i��a��t **-! 4'i.Hillk, till HlV lll.ltt, hii t'lldlll., II|,7I',�� miillaif l''tl,!!l�� Slll'IWf tat'lltll -n-i'imlU",', l-lit'K *.* tili�� |1'kl, i-uiitttliillii; tO-i isi'it (a t��(ir<4 hi t<��t> III liC-llll C|i)it' l'i��u�� Iliiiu*, AtmiMt As'ilSlH Jfit, IMIf At,iit.itM i.ano insa-raier. Hi.nili ill Niu'tiis, 'IVSli-tiiitt,^. tlikl Kl, iHilaLVIllllvl, ���'* Vli'tnilii. 11 l' tH*ii.|.tit|iii|��ili��| |i,l.-t,,I. timl'Vll'l"f ('("'��� lllit.ii'll |ai (it||i>)i,ia.,- |)ii l,,||ilal lilt! itl-st'tjlukt lUlt-lk- t'l-lllllltlU'ltli/ At ll  (Ullil  t'tHl.ltkat  *lli|U( UllltlfH llu,alt.ii .1  uf  MtiihtiHii  l��Uf.  Ult'litK'  s*t>H t*i I'lllllll*. tlll'lit��i lli'llli I.l I'liHtllk. llirilta��> rllkl SI I'llltlltk, tlllltl-,.,.tititll (Hi fllttlOa, tUla'la III llllk i'lltvl, I'tillUiilliiit On'itrift,, iniiltinr li*,*. Itlt'llUlal Ikl'litlllT. I''i��ii�� )l��liiis, Ajitfrtt. A ii .'ll iii ��|, I iiii Al.niatNl I.ANII IUSTHIOT. lil.tlH-l uf N'txiius, TtatltHVIlltC Illlll (jlllll l.ittlttv, of Vlt'tOfltl, It (!., iMSHiinstlnn niiiri'litl is'iiiiiiui. Iti.titiitls Ci si'i'ly fur jwiriiiUktiiii tn |iiin,'iiiiii�� lit,, fiil|ie*jiiif (tt��Jii'iili- l-tt |,|l��t(*S. Co'llll/ll-Hi-dlir lit  H  (Sllit  tllKIHtltt . StHltlt  11'IH uilli'if mit'Uiwi-kt ittiiii Miit'ltHlst, IsUc ttii'tiw ���aolitli Nii-linliu. itii-ii,,i n,-��t mi ciittl.'m. tliftli'it istirlli SilitliiilttH. Uii-tict- rniiit Wl(tli��ln>i. liiuilt-m Oils t��'iit, tsiiusliiiiii! istti nv'it's, more or li'ss.  l ��� ��� .  ICililii l.llltk'ti, }tVanir.llt*ltns..Aififiit.. Autfuktss. -mt,, A'-IO'.ltNf !,AN�� oiSTltlOT. . Dlk'.i-tcUif Nootlts. Ttsl(i) noUi-i* tiutt Arilm I'liiitiu. of Victor!*. Jl, (},. oivtiimiiiiii tum itnr, intt-iultt to si'iilf for If ts misoloii lo imivitiiiiti inc io.ltn*ii',tf iitisorllwil IniiitNi '-''���',' ('<HfiIII(i||(i|!l��  ��t  H  IHikl  ()lnl,Sti��l  ftlKlUt 10.1'* mile, inn tli ti (.kt fi-.iin Mt���-i,Mitit. .ishif, tlif|.ot�� flortli so iliiaji)*. tlKiint, ,-���S5. |0 cllill'S. IIU'IKSI t'luOiKtirriitiiiii, iiit'in-ii sunt -lo eiiulns lisos lo Oitti i>t|iit, t-oiitHitiitiu itfti itouss, tnoin or !i**s Anns' I'linhn, ��� l-'r��mK llDlms. A((<*l>ti Aiik'tikti,', luis, ���  , ���k'tltrl l"l lot SJIlSltl."tl-ti4lH:>o t��r#l*elflililll�� Slll'l-itSi itilMlt *'i-t��till'l> t-in'MU tif .vtsnu,,nw*i-iiH-l,l, l��t' |i|trHII4l��t��>ly Sl.) ��('��,>* itaa.i, J,t)(Ml*tll Jsml'li AS'^Ukt 1 Ifil Al.lll 1(N1 l.ANO OIHtMU't'i liiitilti; uf S'i,M��li<i! 1'aiiil'Itlilli-i- |ll��t  OalSilt  l.lt fttUlII Jetit?*, "I Vli'lillllt  II. C  ln*Hl|-ta|lnn mukli'l lui.iiiw'l, l�� (lllttk til Ufl'll (ill lMltl!llJ��|il.|l III (IllK tluk.' ItaV l-,nilHSIl|* tll'VIIlK*! ItllliU tV.���,l|ll-l,l-ill/ ��| �� |���fl,l ll|��llt4Hll'l| )M'44|'Il,HMllU)t ��!.).',0 MVrl-iiillKl.  Adit, till liuttll.-k.t a-atHM.'l tlf l<"l 1, (lll-tllVt'��kl,'l|, rtilllik' ��|ti.,,lll(.i^tlt'll(l|l|��, tilflll*'kialit I, HlVllilllll'.tll.JiHl-A fill-Ill 4kl|'llltlll��, UiriltaV ll��l(lt ��! llHlllk.  (II  |U,l|,l (if  tl.,|!l��tl|<ltOta Hit-tit, t.iUi-iliiiii^ i*etic-it*, iiitiietit loot Kit Sill l.ll'Ml'll'l' Jl"l�� AlUftlkt s. nut AI.IOOtNl I.ANO oisi'itier, tUtUit'l nl NtMilliii 'I'sltt'ltiitlrti'llnil l.alwmil Snut',"f Vtt'tt'lIn. It C.  tK't lIl'Mli-il tl'ltllisS.-r,  tllttll'l*. 1>i m'l'I.V fi'l iiii itil."inii le imivlisivti tliti fnlliiwliii/ ili-ki'illat-ii liuiil*.' rtiiiiiiii-tielinr nl h i'likt t'Uiitisl nti'1 kituMt,*! en kimtlit'tikl i oiiii't uf lf<t V. ilntn-ii i'����t oifliHltik Oii'litHi lli'llli l-iiiliiiiiia, Sin niv 44i-*l (.ii'lmiiik, in (lit* l-llkl IkltllllltllS of l^it V. Illi'll't' mnilIt C i little*, In imllii nf i-nltiiili-lHk-lili'tU, (aoiilitlitliirf vium'ii's, nitiit-siir li>M. I>l��4��lil SmiIC, Aiuiimt a. IDIy. Ai.toatNi i.anii ois'iuior. lll.llli'l (it Nll.llllM, 'l'���ll|i nut litl IliHl Alllltt. Hhki', of Vls'lilllt. II. t', 11(4,,inmiiiiti iimif(tut mil,inn. IiiihiiU In al'liO fill'|l4illlllkklilll  (II iniH'lliakil  (Itl,  filllllMltlU  Uf ktilltitl luinlie t'liiiiiil'-tit'Oni sl ll I'(ik I tilsitttst iiii tin'miiitti kiiiiiiMif-.Mtii'linUi Aim. Hint kitiitiii'ti ttiHittt mt I'lliilllk III Hll t'Uktiillr illt.M-tlnll lliilli till'lllillll, t'littt tv,t iicr ef Mil Hi llii'iii'i' win III so olislus. Un'iicc 1'iiht ki I'lmdm, llti'iiiat' hIouk Uio klturt' Hun N. N. W. Sflolmltik, Hi,-utm in h m-ktiil)' ttl- ui'i Imi itluiiif tim (aliiafc lino, ilikiitiit'v 7*i tliinin. in tioim nf I'l.iiiiiii'iiii'iiit'iit.isiiitiiialiiir ite��('ieii, itioiii or ie����. o. Atiiiiti sitifti, Ailtfllttl 1, Itflt, At.ur.itNi i.ano oisTitarr, Diitt'li'tiif I'lmoiiiioi, TMltt' nut Its' Hist Wililmu lllltnsi.ef einytkiuo!, (Hi'iiimiluii fMitiit'i', llilt'ltils to Hl'l'ir lei' ivuup- slon to i-uu'littiio tti iiursliumi lliv follosslliif tlf- ���MlrltHnl lllllil-k' " t'liiillnt'lii'ltiK sl s imiil oltiltlikl ut llii'ttiiiitle vst-kt till'lit'l'Ol lt��l *W. tlit'lltst HO t'liiillm t-itst. llll'llt'tlllOt'llSlllS Stlllllla  llll'laW  SM  Cllhlllk  VilMlt, t lit'iit'f :w t'liiitUD isors It to I In. t'Ol'U of (Miiieiii'iis'��> tiii'ttt, t'l.iiitiiliiliiu hi si'tvs, tiler" tit' ti'kk, svil!i��iit Hilton, I'. A. llost'lui|iii'. Aifvni- AlltfllM IU, IUII, AI.UKI1N1 t.ANO OIK'riOlrT, Dimilet of t'lttvonttut, 'I'ltltt'imi Ire llml llt-ury lllltnit. of cisytkititu, i-tVllllIlUt'tl fHIIIlt')', illl.'llilk lit Ht'|l|t' llll' IHIIlllk- SlCII til lltllt'llllSl'III" fS'ltHH illli  tll'MTllHtl  llllllU. falllimt'lK'lIlH Hi  It  luml tll.tUtl-al  lit Hit* KSIUIU' vtt-kt fttiitiii nt l,tii lint, llit'tus' ti) clinitis vss'kt. Ult'tliat'.UIl'linlnil klHIlll, tlll'tKSI SHI CIIMlr.S ('.Ikl. tlll'lH-i'Sllt'linlllk llili III 1(1 JmllSt Of CalllllllS-IKV- Ilieltt.lSllllsllllllI,' t��t BIT,'*, (Illlll! Orlt'kk. Ut'liry itlHtui, !*��� A. IliivcUiiui', Airvtil- AUKIIkt ID. lUii, AI.UI*1INI I.ANll IIIHTIIICT. Ol-lllli'l ot lUU'i'll. 'I'tiliti iioilrn Unit Ollso Ours lit', of l^'iuliio. I'.ii��ltilii|, tiii'iilmtiiili klilllslt'r, lltlill'lk loiil't'lV for I't-iiiilkttinii to |ttiu-liiu��t lint foliniiUirf tl* horllHsl Inii'ls; CtiKiuii'iseini! n( k I'likl |ilioi!i-it on On' siisltli dlliilii of il kiltiill lUliiliti kittiiiK-it III Jllllltll CoVf, Mlllltklllll kailllllit, N-i'luitt T,  tUtSll.tll}! II, UiiHU-e liilli,i4iiiwtlii'kliii|i'iltti-iil lilttliusitii'riiiftrli round kHiil l.liiiiit lu I'oiiil of skiiiiilit-as-ellii'lit, t'lMilitllt- Inn ten ui'i��'��. iiiiih'or It'ts, Ollti; Uttrsliv llu��ll K.Oaisii*', Atfrlti. Jitll'W, lllll. Ai.uKitNt i.ano oiaTinor, Olmiiei of i.;itt>o<|iiol Tstd' isolloo lliuU'llnoiil MsaUvr* I'lnisi.or Al- tfinl, iHH'tti'stloiltlrtiVtfUl. lutfltiU It) sfiily for tii-liiil.als'it to lullvlissM) Hit) ftiltuvrlntf itckl'lllH-u [miOie. I'uuiiiietH'lim ut s oust I'UtttsiS Kt vlisltii mnl Of IK'Illlttt'kl t'orili'l-of IM lOlti. tlltflllVllli'liitiltii iinilli tlifiiit' to I'littliu kV"Bl. l.tH'iii*- iOt'linlti* siiiiiti, Ou'iii-*' ot t'liittiis Cusl In cuius ol will- tilritOi'Mit'liti  , t'lainrii MKkit'r I'lnmi, l-'lftl'llfl- |l|>Ultt)l#4l|ll.'l4-)ttllll, Atfl'llt. All��U��tfl. IlilV, Ai.nt'-itNi i..\N*n insTinor. Iil.lt (ft of Itiiin.-rl. Tulip urn list t list William l'oin-r, ol IVIiioe l-iiiiiiit!* iitismi, ihhuiiniilnii noni(ii-, itiiiiitiit) in k|i|i|> fm et'riiiMtifii to I'UieliiiM' tin'fiillusiiiiii Ofwiltwil imiiiM ('tiiniiii'iii'lai' st is instil (i)iHitnl ��l ti(irlltwi'��t lk,l|,(4| llf kMM-llllll W. 'rtlSSIlklllll  ���*  ���SWaw����t,Ul)t ���iImisii ;ti iitttiiik, iin-in'i' I'lim uliiitii an yliiiin��. llii'iit-t' norlli Iii clisins, tlii'tiiS' nt'tU Ulelisliis, Illl'lltSI ItOtlll Ill('iltlll1t>  ll" ItllOIV, Ull'lHti follow' (ni/ kht'tv line 1<| Ikiint iittkiiiiiittilit't-iitt-til, Wltllslli I'tiller, llwi. il, Jnckklill. Aift'llt, July ��o. n����. Al'tUlUNI l.ANO OHT.'iUT. lllkll'lt't of liin til 'iVUii nutlet' tiutt Dun IV, Mt 'itusiin. of 1'rlniki* tMis tottnlslttnit,oi'einisllttiimnit'lld'Ofr, litli'liiin f)*l l*||  W. Klstiatt* AI.Ut;ilN! I.ANO PisiTIUrr, IK.lilHi't iluriii. 'I'^ln'tit'ttak-Oikt lUliy V  IM(f. or VhSviltb |i t' i����-ijiia,i!iiiienmm'nlittfrm. hh.imJ.i4,'t��e I'll fi'i itl Hit..loll (ai I'SOVllo* tt.ii (a'Jli'41 lll|" tit-, M'iUit-4 imnliii i\ I'aKMU.t-lH'iiSli! Sl * t*->l I'lu'lli*:! fr tllilt* i'l��U��"��l. Sluliiis ���<>uUUk��<��l-ntll i|l|-r��'tliitt fli.Mli lliiJUrl'd U  t',  Ul'tHf  t-iUtll  4"  t'littlll.   I lli'llli Utftlkl fimUik, (|it��it, n tun ll, *-> tttttlli., U'elutf t-tt.l *���* tllttlllwUt Ik'lllS Of t-allltlllirtOS'llK-ltt, <-.Xi(i��il>!l>�� jlitiUVCC*, IIHHtsO* I''** Hiior o, oniif. June 7. t|��t Ai.uKttNi i.ano msraicr. Illktrlt'l ol IOiKH 'Iiiiii tu'ltit'Unit W, II, Wslooti, of Vliltitiit, II. f, mt'iil'ittlnii fitiiiirr  liUi'titU lo ��i'i'l) foi jit,|t|lo.|l||, |l)|.tl||-|lim|i lUti faliSllwilltf lldn'OlH-ll Itlllllla- eilllllllflll'llltf Hi tt l-ilkt |llnit'.(4aiflill1ll"lll|ltSIII. unit It) ii tkiititlint'ttt'ilr tlllt'i llotl fla'iti l!"ll*'lt\ II ('. Ittl'tllk' t-Hkl k��l t'tlKlllk, tlll'lllk' laoitlll IO (���lltillis, Uu'tit'i' ssi-i.1 i*1 I'lltiilik. llii-nti'lioilll M 1-ti.tlin to |MiiMl of I'lillilllilli'iilii-.lll. ttiiittilullis* itw Hi-rvs, itioit' or |i'*i�� ' SV  II, Wiilooa. Jinn'7, IUII Ai.UiatNl l.ANO irlkaTIIUTi tllitllli't iiMlill'i-il,    ' 'I'itlll-OnlllV llltll NllHll Illlll Iktlll tlf VHItfilli tl't, |ll|kI|IH-|'. Illt.llllk  III  H|'|l)S  for |l|-|llllkk|l<tl lo tulti luikti tliii /.illli*. Intf ili-Mt't ltn*l lit nils- I illltllll'lll-lllH  III M |HMal  |illi|l|ial  Ililt- lilllll I'likt of tltcihiiiilinmi t'niiiri el 'I'  I, ;(t.t*��i. nil-unlit Illlll Ih-III^ lllhl'lttH-il Willi tlio  ItlllllltlllK ll'ltl'itt, N II Hints' i:. llii'iii'i-kiiitilt |,i t-liiilnk, llii-in ���' W|.k| 111,0,Klin,, lllt'lt, a' lll.P 111 Itl I'lliilllk. Hit-IMS' I'likl Itl fllllln. t'l inllllt  Of Itillllllt'lllVltH-lll, tins Iiilnliiil lilt ati-rc*. limit-, ul' l.'kk. iM-lntf tiie ti'irlli t>nkl iiiiisrtii'of sts'lleiiatl, 'I'liittiklilii Kl, litt|H-ri Illu!iSet  < NilHll llHtllkilll. S, Miitliltt' l.'isid'r, Aitfiii, DmIimi jiiutufi). an* ai.iikuni i.ano oisriui-r., niktiit't nt itiiii'ii, 'I'ltiteiintlci'Hint Wllllitiii WliiiiiiKi-t.'of Vsu coiist'r. rurmrr. (nii'inls iimi>|i|> f..r iit'iinlkilmi to lutteliMM' Uio foUotvlUK ilt-kt-rlluti Ittint*' sSlilllllU'lll'llli/ lit (4 tutsl |i|tilUa��l ill  till-Milltll. <>h>I einiH't'orritiilx't' I,Unit ilt.osti, (1,,'kiilil im-vt lK-lllll lltkl'fllMkt  Mill!  Oil'  fnllint lllk'  lltll'IS W. W. tuiil N, W, lInline nuiili tn i tnilria. iln'iuv fttlS *l�� I'llHlllH. Olt'lltll llOllll III I'llUillk. Oll'lll'e ��Ckt I'.lllllllllk tOlwIllt  Of (klllllllt'lllk'llil'lll. I'oll- iMttilnir ltviiii'it'k, iiioivorIt'ik. Iiiliii,' (lit- N, W. iiiiiirta-r.if Mtt'tltii! an. ���raniiiklili' sl. litiri'il in*- irlti. Wllllitiii Wliiiiliiii-i. S. Miturlt*' OttrU'r, Aui'tii. July *>, lint, Ai.imitNi i.ano uiH-riticT. Iiiktrit'i or ctitvineioi, Tshts ttotitsi Unit I, Auui'i. O, Siitiiit', of Viaie onus i'i, ihimiiiii Inn k|iln��ti'r, Ittti'itiikitMirolv for itt-t'itiliikiot) in I'ltrelmtvi' On- ftitltmtutt tU'M-Mls-,1 IiiihUi (Siiiiiiii-iifintiitt is iniil tilunitkl mi tlu'ti.iitli klllllii liliil lit llll Ikllillll  (tl  Imi  illlOKil  SM  I.ttkklt' iklulnt. Ilt-tiv.lliilli l'iiuknt't>, lyltlit ittkttil litiii.luill �� Milli-I'tut tif l#ot Isf.l, l^ist IViilriktiju. llifliiv intiitil tltc kiild uliitnl, folln��iiirfjilK*i -asit-r nmrb lo |M,|iittii(roitiiiiiim-��'iiit-iii,t>im(M|iiiiiir 11 *oci-.'i*. more or U-����, Ak'iics o, Sijiilrn, llm-olil Jiiiiliiie. Aift'rit. ���liiiion. ivu, .  AI.UI'.ltN! I,AND ms-TUKT.  " UUtrlt'i of CtiiyiH|ii|. Tntt<'noltt-t'llml I, llisritlil JitiHlltii', of Villi- t-oitvi-r. JI.C,, iifi'iiinilliiii I'toki-r, tttitt-tnliiiiiiitti 1'ly foi'ti-ctnilkitliiii to (itirvliiiiiti ihf follJiti liiif tin-. ai'ldwHl iiitsitkt 4 ('lllllllll'lll-llllf III It ISlkl }l|,l(il|itl (til lllll HOI'Ot hllOril l'f S'l lOtillil (al lnr lit|tl��IIH* l.lttilll' Iklllill. Uroitalliir I'likkittie. iylnti hIhiui nitti nnli-ktnith iif Jjiil wn. kiitilit nitti* of Uratistiliirf I'skkistie. tlii'iusi rtitiiiil milil Ikluiiil fnlt'iMiiitf liU'li saiitrr iniir.t to iitilm of (s.iiiiiii'iiis'iiii'iii, i oiiiitlulnv (SSll Hlli'k, tlllllti tlf ll'lk. Ilioolil JhiiIIiiiv Jtiiit' itt, uiii. At.lir.UNI I.ANO niSTItlfl'.   , DMilit tif lliinliis. T�� tin imi ts'ii lliul Mint III M,Sle)itn'iii�� tnul Lu*. rt-titc II, Kuril*-, ef AUk'riil. U (',. tHViiimtlois *lirsi'Vti|�� tmkimiiiitk. liitcilits to a|i|,|s' foi-|4ni-- ittlkkliin in liiirt'luitip ilit> fnlliiialiw ttt'st'rlUist Units' (;omil|ilirillH ill  o  l"t  Ji|lllitt*t  nt tl"'i'mltti- t-iikt isirits'i' ol tk-tviloisM, Ustt-lity, tiit'iiti- .mull (dt'lintllk, iitint' or li'��k ui aoilli ImtiiHlkiy nf I^ii tfSI, Ott'iu n t'lt.l jotlislrtk, nlotti' ttiitil iMiimiUr)', tlll-ltt*'lliltlll 111 i'lliilllk.  Illl'ta' HI' It'kk,  to tuiutli iwitiHilsry ol trfit ou.ilii-tuk'fi'i'iiitlrik -vi-*! Hltmu imltt ImiiDilsrs lit c-iliit of Oiiiiiiiti'iii't'iiitiiil, stui tvitiisiiititir Mi tirn-n, iimi-ii or tt-��s Jttly I*, ions, MtiUJa Miii'Uoijitlil sn-titit'rik, Uisstt-iito liHilloy KHilr. In Hl'l'ly (ol t-a'llltlkllotl 111 lUllt'llltlll tilt! folloav tnif itt'soiO-iit iHliitm t'oiiiiitt'iieliiu si. s l>okt iilsntttl m tlio Niutliimil eeirirr of i,oi lftt.1, llit-tini utMitl) Hlit.llt (!llllttlllU,ftillilW Illli IllU'lif l(>-i��|. MM, OlNlt't> nsn t��iol!niu��, tlit-ivt-ti mititii M I'lmiits, Ui--ih*i fUll Vt)|'ll��Ultl. (|ll'ISI*<  ItUItil  itttiilll  It'l'llHllll III klnne liitit, lln-tHM' ftillnwiiiif ttlioMi linn In ttottli> st.utility tUis-t'tliiusti iioliii of t-it|iiiiit*t,ts'tiieati IkHltktlllllg IMtM'te*, IliOlt'SII  l"tt��, 0. W, Mi'Uliuiciti (,!44,  ||. JtU'tltt-lll, Alfl'lll. July W, lull, "  At.iiKiiNi i.ano imoTiiarr. IH.tiim of l(si(*ifi. Tttlit' nolle" Oust S'lS'lts Mttltlll ('��s*n, ,0 Vli' ("list, li (.>.. mviil>*t|(iii mti',Usui, In tti (ul. to it, l'l> (''I- ��,l'lillt��.t"ll ll* |ttll��l,*l,lf Jilt! falltllli lllillll - mtlltMl !i.li\S*i l Vn,u.'t?��lt.,tiif Ml * lioot 01 it ft I til 1 IlllttntUlklil, liliil til it eiiHIii'lb tUlCiiliilt  Ootli  |l,��fl iNitt' Sill 1114,1 fa'VlSil *0 ClllStl*. I tlH |,I*' SV4��l *,'l')ltlltlii, ttlPIStSf la'tll'li ��-'t lilllll,  tlll'ltaV Qt*\ ��! WlMIS. (,, t���ilti| nt . ,'iiiiiir.(U��-tt>ri,t, i t'dttitiitsii, >\,l tvi'ivi, l||ul> t,,' |a+k S'lli.o WoiiSli S'ttl ^imt-v, mt Ai.iiMtNi i.anm on.'1'Hior, Dtmiltl tif 3tii|i*ll TalteMcllta, Unl -Isi \Vl|t.-��t#.nf VliUi'ils. 11, e, ,hM iijittsioii i-tni'i-litot. lost'iiilit to ari'(>ly foe lll-HltlMIOil HI I'lllVlatalvi; lilti ftlltuwillK itr��t fU����1 ll.ll,Ik. I aiHllliflri itiy ll k linil |i|mU��.l mtr) tntlt* <U��- Ulll, lllit lit k IlillUtflls ihlVStli'll fKilll Illli t'diii), , tic-liiiti yit-kl M v-litUm. I In? I lav onHllW.I flittlllK. Uii'litk* i-h��l "-1 ilnnft'l lliuluv ��t,.tllli CO lllillll.. to I'liltll of fillililclii t'ttlfllt, ttiritsltlllll* nttmt ,,'a, iiioini-r In. ilM, W|ilK��l(l, Junt.'il, IHiV AMIKIIN1 l.ANO OJSTIIIW. Olniilns of tlui-sart^ Tuliiillotltm ttml ait'lmiii l.illtl. of VtuUiflit. II V , oii'sii'niloiii'li'fli. liili-ivlsKiMHili forri-r- wlMkiou to iitirtlissii Ui�� ft,>|lt>wiiitf tU-imrliHHl Itiridsi ���-..' . '- ��� ���', . . (���.mimi'iti'luti st s ihui riiiiMtsl I It tuliei tits- t��nt, fltiii la t> tkiiitli'*t4��ii��r|yilliticiloiiff4��tii itsfi ('(ivri. llitfllt* n'l'll m- ellltltli, tlltilK'e lltll til (ti Vlislli*. Olt'lifsi fSH Kl etiKlltai, Uinititt luttllt M (.-liiiliiii n> Moliit ot. t;t>iiiti>i!UCt>iiii<fii, coatsiii'lnff am) no*��, morti or !*����. ItltihaUtl l^ilrtl. jtniot), im, Al.llKllNI l.ANO OlSTItlW. Olltlrit'l of Ruimi-t, Totid itotltt* tlml JotiiH'it Kills, of Vtol.iHs, 1'-. (?,. oci'iii'siloii fsniit'r, liupiiii* to nt'oly fortwr. UlikklOll til inlU'llHuta tlllf filllllMl,tl|f CeSt'rUKkl Ittltalk! , '��� ' t'oiiiuitsiHlntf at ti i'n��t I'lisiitod 1 miles lUstiviit, .tint Hi at nutilit'llv i!li',n:ilu(i fiotii Ksfll'ott', ttidU'ii it ctit 40 iliiiliik, tin aw iit.'iili so clitln-i. ilium',' t'lut in t-ltitlriN, Otuixvt sottUi K) t'lmltm lo : luiiiitiif eomiDmiwiiieiiS. t-osiUlnliut 3tM ��cr��?*- niori* or If��k,   . ���   , ��� ���,-.- '(ist-rii Klllit. jtitiitw. ana, '' ', - - i Al.lO'.UNl OANI> IIIH'ritlCT. Dlmriot of (TlnyoiiMot, 'CitUi'iiiHev Unit l.eyill A.Ttii't-itsli*. pf_Vsn. iinisii. II i'., iii'CUiHitltiil ifrliUciiiini, Itlit-nilri \��* it|i|ily fiiritt'iiiitkiiloii Itl i.tlielmtti- llm fiiiltwItiai iii'ki-t-11'.a liniils; tViinnii'iU'liiM til it lu.kt |i|iiiiinI un Uio louOt klmro of tut lnIitHtt Kt'lKitOi'it-iit im lliiillc* falntnl, UnMiiliiK L'tti-sutii-, Ijcliti' nlwnii lull rt milt' isoriit of raatrjn.,-r^w rwunsniH, oivmsi sinuifl is*-* mlil IOiukI fnlltintiiit Itlifli ��nt��r tmn�� urisrliu of ikiiiiiiiii'iiiviiifiit. isniiisinlitu mitt 111*111, (inii*' ur 1r��s ' o <fyrll A. Twi't-tUtn. llsitilil Jisrallni*. A^Mtt. juiH'i'i, mis. Ai.isntNt l.ANO lunriturr. OOirit'tef tturfrt. 'i'kWtiriutli'piimt ivilllsiit Uolicrt r'mittinois, ot \ ���iirtnivci, li (',. oi'i'tii'Uliiti iieilier. Iittctwl* to M'1'0 lor iipinit��kton in iiiiiihaait' iltii fullon, Illif tll'ltl Hit*) itattiU- (Viitnit'itrliiif (it * ret itlsattsl b niitcn -tm! fiami ttt��-iiiiillit-*.! uittinf tif Si't'tttut his,'iSis.0- tiiitt li, tlii'iiretniriikltsi rnlrlli, lliMiceHlftiisltiS rwt. tin iiiii ���*��� i tisinit Miilllii Oifiiim H,i t iisil>�� 4av��i. tu thiiitt iif tf-iinmrm cutt-isi, i iiiiuinltsw ft**'1 ���.til*-* titunii itr I-*.*, tsliitf His-ituo an. 'ivwn- *l|l('0 SVOIIkW Ittil'trtl l''iHtiHil(fU, J��4'at l.ttwum, Ati'ii'.l. Jv"<- n. n>nr At.UiltNl l.ANO OlriTIOer, IliilOt-lef lll>i*it TtiUo Belli f Uikt Cttiotf Wta+USiil. ��f Ma��itti(ml. 1*. 0 i lAti-ttfattiin i!i*uitvl ��tt!iiia,ii kitoitil* ki i*o rlr 'or i-vtiniih.utti ui tiatri tut* (Uf, fniltiw itijf tl*- Mfll.iMt ttltiitl- tSiillltat'lliijltf kl * (-4I-H I'lnUaiy! (t liVilfti aa.'tt llvUfl Olttni>lOii��s��l lallt.HI i'f **i��-tluii S*. 'JVlSitf ��litli?l, thrt(i<* t*it l-ollik If.'llli, tlit-lwnHi t-|lftlli�� wi**i (tsfheiki i luiin* laoorll. ll|ti|��e*,i sn elislliti it41 at\, ti, )kii,-,l nf i'iii.miirt.i-4-l.-ictlS. t nHIHlllfl>' Oil,' 141 l|tn.  Il'-li-nr  ,,f  |,..j,  llf 1114  H(��'t(tHl  HI,  'I'.IWIS- ��lii|itl tsnittji Wt-tti.i.i*-, J.'K'K 1,1144 t.lil, Aiifdt, JtiM tl. IVI��. AMIKIlNt l.ANO OIHTItHM1. Ulitllt'ttif lUl|-t'il. Tsln- ti-'ittiM* Hint Jsliniito I-'ivmhihoii, of Mon- truttl, 1* ii , (k-fii|intitiii tnurrlt'il wouiHit. |ii|r>ntls 5��� n>\'lt for (irriiitiiiioii to |iui'.'tiio.ti (lie foiluiv a>tf i'i��>rl|n*l Units' Oommtiti. Inn st S rout lilxntwl f(i) vltitnn wi-��6 nf tim itoniii'iuit i/oii��rtr nt ttuiaitm tt, Ti)��i����ati�� 81. Oiftnc-A stl rliKtu* nofllt, tlit!tu'ii(tyftiisli!.Mi?��it4, Ottiiitst*ithtilit��souili, OiirmsiWohHln* nettst.(o 'iminl of .('oiiiiii��iic��tuit<nl, t'oiitttttilni/ 0*0 <ti'r*n��. tnois* or Iti*'*, ImUiis' Hiviton ��l, 'lVisvn��til|<-��l. Itu- jiort l.llirtrloi. Mluntit li'miiittloa. '������'.��� i)ttCJc t,��w��on, AKeatf JuilttJi.'lOiS.'-";. ... ��� :  ,'���   .  ., - Ai.uKaNi' cani'i ojstioot. tnmrti'ief Kiit-urt, ���r��U�� iiotkik'lltst Itrnest 1,, MorrU, of Vsiscote vttr, li,().. tsx'siiiotliia 'tirtikttr,. ttiniml* to ��|i|>ly for t'i-rinl��!t!(iti to otireluiss tin? follow Ins* il�� Si:i-lt-��il linnln; (*otitmi4|a*liiif st �� iK*st |)ltiiJti<tt mil clintns wciil of thii iii��i*ih��s��i rorncr of Sictlon 86, '|%iwnshli�� si, Oii:iio0Kit'li'i>in��aur(ti,tbt*iu'0i4JrhHt��iiweiit, tlii.-iii.ihicliiilrusiiitOi. lli-'Jiei' stiolialnirant, to oomt of t*-nmtiiti(m*ii)<!nt, (Hiittstisliiir die ��ii5r#��. itioro or Iinu*. liuitm Sociloii at, 'rownitlilii *l, Krniml 0. Mtii-rls. . Jack, MwMin, Anwit. Jiiimai. i��ie. -i  ..... .������ Al.tlt.llNI 1.ANO 01STIII17J'. Oiit.k'iof luuisy. Tstaf nut I w Utttl H<<=��.��fi MtttfUrcr U ttir��4, ttf u V��|H��'.lllt*|, M. (' , t^a. Ot'llt'ltl (a��vlt-��f, |l|l��lu(. tJU ll'l'ly fm l-rl'llitnloil lol'SKtlikW 1*1-3 fujllivt-ltltf rtlawaitlatml |lH��Vk tvm,,,i���.iiiit,a m ��, (hmS tilkiitifkit nt t,n�� til lUti lUilltti'Rlit l-,���,,ii,.'llu,lift  (jildlt IS, t|i��la <ilpt.lt tt*,-;,,,!,,!, tliatil* (III,111 ��OVllHH)l. IlK-llaSl *l*��| *J vlanti'i, Oiairat-t-Si'iiOf IM i'W.t|i*. ���� tti'tot <rt ixiui- ���Ilf|l4-i till-Ill  44ill,talOttl��' 10 B.C14-* M��*i��li M��t<'-*<i'l*tUi> Ui-����1, Witt, rmilti Ult-ttiXi, AttfJl JvO *, ivi:, Ai.nr.ttNi i.ano msTiocT, iii��uti t ��i Ostvur- :t*itt' tioii.K. tint iicitusM \'tivr wiinnsff.f.f VkltlMlatttrl, M  O , Ikk'tll'ttUOU ttitlkfr, lllllMSll iM H'l-)> lor Kiuiitiiuu lil 1'Slft.lineal tfc�� f(.'Un*lit* tt����4| Hi��| jitwli- t*4>lttii.iiiti-i<ni si t l*att (itSfiVr-tl litlPtt i tmtit, kaiu4.li tif j(tiri.l,l'��-.l t*���1avr 'ltlHlaa-I l,!tl,it 1*9. Osi-iHk' -wisiia It t'inUiia, ilit-tii-t* **��t W pIsslniL iiis'is-" urn tii ii��ii��liik. irisisi-** ��f��t tot'titti'ii iii l��'l(i�� tif t-ttiiiiiit'iu-rtiii'iu. t aniUUtliitf <$s %C'ir* jti-vitiBl't I'piei \MiU��kt-r, Win. Cntttk uli-t-en, Amu. ,ioi> ti, (via AI.IOOtNl I.ANI1 lUSIUK.-r. triitrivt ut iisiruy. Titbit nutli-i- llml Alllittr Tiilltfi" fouler, of V��iitsiutor,ll ('. tkS'uimitoa itrelo-r. tltt��-t<itai J.) ��l'J-i> fill t��'tll|U��lll|, til  tiUHlltlkp lltll fullOWlUK ilntk'sltHil irnulk-   , iVniititctii'liiit it it |-<ikt jiUiitt-d ti) t'tmlim (mil nf iitliitif ta-i iinitlirttiil i*iitii'i��'riltilM-rl,1itilt IS, ItlfUlH'fiikl  *ll I liSllik, ItlflllSt  KHIIO  III I'll R lil a,, iln'fici't-r.-.t fi t'lirtlim. titi'iiiHi mi'.tUi 4il rlmliii. tlll'lHV *ti-t��S ��Ol-|lHlHl  Oll'lhV lllillll t-Ot'llllllltt, (11 |"(|l|t III IkillMIU-ltlk'llll'lll, (kitllalllltIM (S'Ht'Ht Allliin 'I'liriifl I'lmli-t. Win, I'i mill on-xt-it, A^i-nt. Jill) *, IUII. AI.IO'KNI ��,.��.NO IHMTKllT. Itt.llltt nf li,its'U> M'tlki' ili'ltc' iiiitltf I tint S<l��i.liltt< llo) it t-'oklef, nf i til.tslllSI'l. II. I'. lkH'll|l-lllll||lllll[l ll.l wolnul, lllt.'llil. In |l(i)!!l fill tH'HIilkkttltl III IHIIl'lltikU lilll fllllllH llll/ tll'kt'i llMtt lllllllll Olllllllll'ill lllll III S I'l'll  I'i��ll1)*l  ft < lllitl" t'lkt iiiitl init'liiiliik kinilii nf otiKiif tliti MiiillirNht tor lll'lk Tl!litl"l'  t.ltlllt  IS,  tllMIt*' I'ttkt Mil I'll-llllN, Itii-iii-i- wii,tli -kl (itmiiii, tiii'itiii n,ril ^lt Imllii, Ilil'lHO lli'llli I'I ('liiiiilk.  tll.-IH-n  Mt'bl  IJl'lllilll. iio'in** iiniiii mt'liHlni, tlmuiki ��i'��i in t'ltsliis, ilii-nt*i mind at t iiuim. in iHiint nf ts>iiiuit'tiiki* itll'lll, (*'lltnllllli# Iii a'l ftt'lt'tt StlkSltlii. lilllll I'Vitt'l'. ,  Win, Kirtilk Ulliiull, Attt-nt. July iiisiOi AI.IIKKNI I.ANO OiSTltlCr. Uiitrittiof iisiviny, 'I'Mkia tintliH'llml AlO.til.Uer l.lviti^.tiiii Mms iliiliulit, of ViiitivitlScr, II, C, tuvutiitclim tirvkt'r, liiti'intM tu Hpiily for tmtiiilnluli le furoitsM Un< foiltiwiiiti ilt'-s-ritskl (itiiili! t'ntiiiiiinitun sl * )'i'��l |iliitli*l nl ore? of (tin  - miiittiHt'si eonniiS4 'I iuitaer tiiiuli is, tiiMit*i��uuOi Tt I'tiMtun, Un'isw own sVia'litilitti, Oit'iH'c n-nilt W t'ltiitiit, tli-'nrc vmsi in rlislan. tlivise* im mli ae iiinitsi tliiiisst��,����t ��o tUiiiii. Otonris iuiHit; S'lllllllt,4llt>t)tVtill'lt Ml  t'lllllll  III llilltll (it  Ctllll- iiifiii i-iitpiit, t'oiitfiliilim Ms ��t'n*. AltJuiDiti-r l,lr(iik'��toti M��M\1t','��it1. Win. rmtiU Uitittoti .tsttil. July X 191*. ' AI.IIKltNl 1.AN0 OISTUIO-IV OUtrlot vl llsfelsy. Tsko niatltw Unit llsnlt'l A. Miuvltmstal. ttf Vsnitiuvrr, ll. O. isi'iii'sitiiti iii*rrli��.1 *n)itiiii, Intt-ml. to ij-i'ly for l'finil��*l0ii iu |tsiit'li��*�� llie fi'lliiwllllf tti;��i-rll��kt fmnl��: t'oililliflU'llll! Hi ��� IMl.l llUtill-tt sl llllli of Out klllltllV��l-��S kll|f lt-1 'I'lllllH'l' Ollllil IS, llll-IUS- HilSllll ���*) t'lialni. ilit-nts'-xfki nii'iiiiii., tiit'iaw nonli^i t'lttiln*. llii'iii'i' wtui an cliHlni, On*mi' nortli ft) t-liHltnt, iltt-iiii'wt-tt shi oiiilni.. tlioiii't' norUi ��7 t-ltisiiii, Itif-ni'o rail (to t'liftlnit, llit-ut't* nortli t" -��� ('lllillll, lllt'tlt It lllkl  WCllMlttat, tn i-ollll of CUKI- iiicaft'iiit'tit, i.tiititiltiiti|( (tw ncrptj. IJtirtlel A. Mmslniiiiltl, Win. frsak Olttiiiti, Atnuit. Jill) .1. nut. AMIKKN1 liANO OlSTajCI'. uiiuii'i ut riii)iuii,,ii. ���i'ltiii'liulli*'Unit I, I'liltili'-, l-'tt-inotu, t��f t*s��ri .Mlk'ttll, II t'��� iSt>lt|i��L|oll (ii't'lllllirr, Itltftltll ttl itl'l'ly for ii|i|iiiiv��li',n to Iiumi llie fiillonliiif il^- it iltktt imiil: Ci,iniiii.'ii('lr.ir xt �� isml iiUitiott miti stsl ��di��*' Iinlf iiiUi-k fS'Us Ut" tiHHHli n| r.lk Ittst'r. atkl on till' tatmi Itltllk Of IHl't I It I'i', Itlltt IllMilll MttlftVt lltll til 44 4-1,1 of HIhi'U iiltvl  IllUii'titl i1��l|li. ItilMlt*' t-iul Mt'liutit., tiiii|it>< nortli no I'lntiim, ttirm-t- ��f.t meliiiitik. ttii'tn*' kiiiitit utt t'lmlni, to tlte llllSt*!' Of IStlllllllltlW'llltslli, etisrl.'* liftinint. July ia, luta. AMItaiNI l.ANO OISTUKT. OlHilt't of I'lsio-iunt, 'I'lilit' iHiiii*' itnit ArtlitirllitrtiM llU'ki.of V*n tsttist-r, iKS'iii'iiilon Ittlun^r, lr.ii-iiil�� tiii��|.|i|y fur IM'lllll.kltni (al |i|ltt'llUki. It!.' ttl||ll*tit|l  lltiM.'1'ltK-lt   , isltltki t'alltlllli'Ua'llllf IU �� lUlkt litnltli-tt *1 t'lllllll Sfkl unil (iit'inili)k iniiiii nf tlio iiortlii-isi tt'fiK'r el Un lilll. iin'iiis'.'lut'liiiliiHnorth,OieiMVMit'liNiiu Shfit, it,, ut.t in t'liuliu I'lUtli, Ottittit' isu-ltilttk i'likl, tlic'iixi!*' t'limtlk iiltiili, lliriHH' Itl t'liMli-t i-ia.i, ilia'iiiti (o t'tiAitti norOi, IIii'imv *it('lmlii�� I'ittil to i-oint uf lyiiintii'iiit'iiit'iK, suit VotllnltllUU alt) Ht'ivti, mm-' or lot.!. Ailliui' ll.iit'l'i IIU'Soi, I'li-itv A. Hovplstiui', Aie-ni, July s. 1VI*. ��� AI.IU'.KNI l.ANO OISTIUCT. Dikttiot of llyi-rrt, Tiilii"t��iiit'Oint Alius UIImkhi, of Hlttiify, N. S, W., Atioiiit'ii-i, i*-t'ti|ittUitii t'liutitmir, iiu-rn-l* tti it oris fur ovrniUktoa Its iiun*likK^ tin* follow- lllll llnki'lllii-it Ivllill! C-niinoi'llitlltif ul s |'(>��l tilrtftKsl ft litt!t-�� t*ti��t of ttts-imuOit'tuitsiin<<rti( ms'iion i, ������"���nvniiiiiini. lliiat't'*��it'iiii|iisi iiurtti. iln-oo* ���*' etislns ti����i. (llnttlSi *4l t'llMIL laimth, tlielil'tl SO |i|l��ltl�� wt?��t m isitnt of liitoiiit'iiiS'iiit'iii, tsititsinlntf 0*11 si'run, moiviit leu txiliw wt'iitiii ft, INiwr-tbliill. Ollti tFltH.na,  ..   . . fclmiltsHS, Otiltoa, Atffiu. Mny��... nut, AI.IIKltNl f'ANll lUHTllO.-n'. tliilrU'l ������( AllKalTll, TttUti tiinlw* litst I, Mlrliitel IVUi. of AlU'rul.* II O.. Ili'tlluttiOlt i-vul cststci Httt'lU. littt'twli to  . niii'ly fi��r iwrtiilukloti in iMSMt (lit) foUiiwinif tin- tH'i lUil Una. itHli'Klrt  ,    .....  u, Tlist tmiti��n<)( tin' Otct" l*est of tlui KsiniM |l|S��r,  IkllllKll'lH'illtf  It  S  (toil  JlliatitWl  till  (till iSi.ictii tiiiisk of tlix Solas*lUvtirst Site wiuliirni IsiiiaiUty n( liiit li'- tlit'iwn twitiOteitv fnll<i*ittif ilnH'S*ti-r(t ineiit iif liin ottl-l iUi'r,ntl!iiis(its;iifi*l fftitliu. Uiviit*' vn-iti'ilji t.i lli�� tMwleru littnk ot Uifiylit riser, lin'iifi' r.oitiiefl)1 lullintlitrf itto aUxJlfnl I'tOlt. tlf lilll (IlM tl�� IT. H tti��-t(HH* nf m S-linMl*. imil-c <>r ll'l*, t!ii'l>tk;ctt3lt'l ly It, tin. ttultlt tt(lSllltUl����kVlllt'lal- Mli'lui'J *|V|��s Jul)' 10, IKII, AI.UKItNl ItANI) UIKTUKT OMilcttif AlU-riU Tntiii��iiiitv tlnsl I, Jnwii'i 1), tWIIu, of Vie  ' tall In, ll  I', liuauimtintt ivtnilju-liir. iou-isii* ��/��� j.jijils |..| e.-i,itu.i.iii in ti'rtkii tin1 |tii!iii��inn sit' ta.4|lltt'1 ItilUl  Itllilll'l) I 'Hi4t 4H1MIUI4 nf Oli' COt'l' IO,i'rei'iitt|i<"ii'liiV at it I'l'll iiluijtt*! nil tltt- f��att M tuul t.t  Iliti htniilitu I'l'll lllllljttkl ot OS iMIlkl'l Utt. SnMiUtt tliSi'l Unit-ylaitl'.i'lll lull* til lini!.-i i'livb, (In-iiiaii MiUtli.-il) ti'lUitiliatf Oiu V.MHi-til linlll, ttf Hit- fitM iln-r, u lilmlmiin, of <*l f Itliiltk, tl.iaito.l U.MUulV (il  I lit'  Mllatli'ril lUlltS t't llti' iisvl iiiii, (lit'itet, itiirtrirrly fyllimlo* it tti 4at..ll-,|t IwttiU ���!) till' IlM  liliil'. 4 4tt��tJ-,l),.lay lit M rlintii. innj<! iij-li-����, tliiiiKvI'^ittiii) Soiliy tinlsjl ill ln.lllllll-lltk'Dlrllt. jnki-ii'i tr (,'uO|ii, M,Te��W. Arfoot. Juiy to, litl*, AunotNt i.ano msTitiwr. 01*11 Ul of Alt-efw., Tsk�� isfttit** tlist 1, MleliSfll 11, OnrMfi. of Vl��i toitu, II.C,. msniiitillontitiiitriU'lor, litliibtUlu ait- Oly fortit-riiiltwtoii ci leaiq tliti lollowlait iti*- iK'iltH*i1 Irtllilk, utaittclyi Tllltt l-ilttlOII  Of  0|H  llVlkj* iMut Of  till* H(lltiB�� UlviTi tyii.-lintiiK-lrsif ��t u im��l |ilsnteit 'oil lUa* tusti'Mi tutnk of Oin SottiH* Jllvrr, no liin Biiiiid crt) ln>i'(iil��iy of lit* D, UW f��fl ��i��itltnf Ittver- ttotiit llt-ktK.'. Oirni** mititlii-rty fi),l'ik,l;iu ilia fsstU'rn tisiik of ttii)'.*Hl4 river it (li��ittiuvttnf r��.i ciisiiti, ini'isca* svi*si*iriy to Hie Ki<��i4snt tmnk of Uiii sali) /river. Uu-m-** tiorOifrly UAfotUu: iim wtmitifn trttnk of tin' nalit rtvt-r, s ttlatsin-|i of mi t'ltistiti, iii-oMi or hiss, (liunsti fteitpii}' us inn iioliii of (���omiutiiMsnirtttsi.   . , . MIs*Iih<iI il, Cm-Hit, ��� ., M�� T��1mi, Aircni. July 10, toil,  . "  AliUKltNt f.ANO OtSTIUOtf, Dlitfl��l of ctsyixiuol, Tskti limit** litist tj. ti. Mii<liUi.ii��, ��>f yiiin-oii' vnr, oeetnutttfiit nui-ofiviimr.. Itst<iitii�� it> st'i'lr for timiilri*l<iit to tutKliaaa Ot* folUnvlOii d*. wirllKHl lAtiilif  '���'.-., fjousmtiiitiliitf ut �� (lost iiiittilM ist tin* aoulle we'll ooriitkr of J��ra ItlS. vUyoijtuol lllalrlot. Ottiiitsi north tro eltstna,' On-nco v��o��* sorlistaa, .Uuttiffl mtitti to stior��. tliencijfltiiitorly slotitf Hi* , ���lion* to i>*i|itl of C0f<iaj��nc��iiitint.' etml t,,imt��ln. (ni; BIO ttcrita, morti sir ituts. . ' n, o. MsdilniiiB, Ily W. W, fUiotlwt. AB*ni. Juriflis. l��l��, ?'���:��� il '$��*J "1;[#l ,. ,.-54��*; '  ItWiifa THE ALBERNI .ADVOCATE PATERSON ��� ���GARAGE, * * f Mau-wrw ��0Vk^mtmmmmm St Andrew's Presbyterian Church V Cor. of Jt*-Hn��l(*ft Rwul J,lU��t*th Bl. Itev. Jfl��. C'ltrrtiUior*, Mini* tor, 4it��bls*nh HtirvJctf*. .. Morning, ii a. ut. {".'veiling, 1 |>'ii. Hnbbntiifseluxil,'��'p, nt. Htrfli-troi** are rti till ally Invited tout- tend.  M&tio this'suir Itoi'io-.-liiwti.  , THE BRAND SAWMILL Will Mitpply you with tilt kindr* of Klrwt. (Mato* Lumber. Stock Sizett or Cut to Qnler Mall Hitlers nlieiitlesl to CONSTRUCTOR WILL BE GOOD Aildiv** IF. Brand Ablll.ltNl, IbC I'. O. I lux oil Tho Barclay House Hawkins Island Barclay Sound Facing Open Ocean An Ideal Npot (ur tlio Tourlsi Ootid Klsliin^ anil Ootuiuir HtulilitK Heaoh .  Now Open to tho Touring Public , Full Lino of Auto Supplies Cars For Hire at Reasonable Rates A Beautiful. Quiet and Hernc.ike Retort F. LIGHTER Practical Wttchmtxkir tftuftltr end Optician A jfixxl lino ol WtitcliOM nut) Cllitlutf fokI nil kinds uf Jewelry. All kind* uf Ho* imlrVork.    :   s   : Alberni f ort Alberni At Alhorid After tl I*. M. O Victoria Quay Alberni, B. C. Ihe Alberni Advocate will turn out only the very finest line of Job Work "1 ivunt, to marry your dituj'hlnr.'" "It-In eery fonlluli of yuu," ��� "Wli.vV" "I 011 iiiioi lie-in to ttiijuwrt you In tlio fttylo tn which you have ln-on uuotnitoin* 4**li"-~-llt)tihton I't>��t, Some i>ctg<M]iont<* made in irKtnd !** the iiiuiti Jinn of tlif C'. Ni It, on tlio i*�� laud, now under f*.u)��truc|l,m, are worthy ol unites*. JCo4*4'iitly.i'einhri���� were luwlo, lu lli* Victor!* 'rime*, to die ufle-til tiutt the line would nhyw uils-ui* tdittrp curvature*, heavy, Kiwle* and llliiity oonwtruotlsni, nitlioufhtlio cow* puny (litl nut rof'ard periii'mottoo it* it tY,��|.iUlui. Al Viruirlti, Mr. Unit, the olilef fnwutivii in Mrltlt.li Columbia, and Hlr Win, Mitekeiicle look (XHuttloii to onml-al tlie-us ttuvrllnnni HpouklriK of lib lii*|ieialoii of tiie Hue Mr. Holt Mi Id l " I fotunl tlio work {.'oli.tfon itplonilld* ty on liin Huts, uiul inn iiitlte certain Until! will lie eoiu|i)ntetl well within the time CKtliutitt,-*). We luive tliiny* nix tulle-, of mail coiii-trui'ieti ami ivmly for the i-iiIIn, ami In addition wo iiave ��lxt,v inlli"* under count mot Inn, From liin hundmith iiilie there nro In die vicinity of forty inllei* mi - which wo have tlinonmr^oli* lot, and work will lio^ln on iIiIh om mk)u 111 the platinoid nutter* lilts can he K'ot in, which will la1 Junt in* ijuloldy to* the ri��-lit-*uf-wny It* cleared idieml. "l/wailon Htirvoyii tiro eoinplute to tho IRSth, ntllo, beyond Coinox Lttki*, und our preliminary Ntirveyn are coin- plotod'to tint upper Campbell unil Hut* tin lakes. Wo will,follow Niirvoy i*ighi> tiji with oon.tlruoL.uii. Tlmru will Im two hundred und fifty 111II01* of tho lino in operation (it tlio ourllotit jwiwlhlo moment, unil a cnnnlderiihle portion of till* will ho in'oporntloii next your. '���Ho fur in* tho jfoiienil ���..oiiittrttetlon uf tlio road Is oonct,rnod il cannot ho HtirptuHod, and It will admit uf thu run- nitty uf ntaudunJ trnbitt, otjuid to the hunt of -tin* continent, hi lt�� roadbed tho, oiirvttiure*i are no ^renter, und iho yrudotsi nro fur kiiporloi* toother* on the iiiulii lino uf the t'tuuulltin I'ltolllo rail* way, and un that Mill elas*en of tritrtti* nro handled without iSiillculty. yur maximum pilule l.i one andune-lialf pur taint., while ��� tho ('. 1', It, tfnulo.i urn two and oao-hulf in tlio KoolUex and 2,'J lu tlioKolklrkt*. Tiio unixtmum curve on tho inland lino In twolvodo^reoti. It, in not ut.l nf Uio w&y to rot'itll tluit for eight- yeaci* tho U. 1*. It. ujiortitiKl H*t truinit hi the nmiiuiilin*, near l*idlit*vr, un tt curve of ii ili-wotm &\ iiiimiU-if. Thoy urn Uxlay optiiittlng in ltso IJutin- ilury cinuury, nour Huttiflunil 011 tttwon* ly-tiu-oo dojafree curvo villi tt xnub' ef four and ono-hidf pirrccnt. Our I it hind lino will he uu<i.tt't,tloimhlyc*|Uitl to the liOHt In every w��y und thn o(piiputout will lltl (ttttlulBIXl." Kir William .Mnokotir.10 lutdod hit* 10.1* tlinoiiy to tiittt ot Mr. Iloli. "Thorn need ho no foiir," he ifidtl, " that tlmro will hu any Inferiority In tlio lino we (tro InilMiiijf on Vancouver Inhottl. In avory partlc-ular Jt will In* tho eipud of any lino now In i>pi��ratbin In tho pro* vlnoo-unil In many miporior to fuiy*- Jn tho churiUa'tor of llu ioiuUkkI, in tho Kiuden and ourvoi* In tho hrldjfci* and trs��iti(js. its oijulpiitont will ho tlio Is'st, and wo will run itUiudtml tralm* over it- on tho ro^tilitr main lino t-che- dulo ot our own tout elher rullwityji. I uni thorouirhly wttlstied, too, with the linn wo urn hullillnj; on tho luululuud, und with il no critlo will ht>in,��pon|. lion to Dud any fituli." V A / \ 1*1* ni^JatT iM- mil* r ir-t 1  ��-.��..^ /- '/ / Frank & Debruyne a Real Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box 68 Alberni, B.C. / / / \ / \ \ tf .Ill-faJ-tUll'' Advertise by Photography r-iarttna^waftrxv-aMtrarictki Next to the tiling itself fi tfood Photograph will f*ive a better Won to a purchaser than any amount of description. If you want it well clone consult w*w*rm*��r**i'r*WHi*���t**K��'i**n'*ti*'*t��mi\lt*nitn,*a*i<i Leonard Frank -������ - -  Alberni [���a-Vtyaiaa-V 4 If You Are Going to Build ci House, on Office Block, or a Barn, or a Storo, or any thing else that l�� made of Wood The Man to See Is t .1  Thomas  MeKinnon The Contractor and Builder Ho Will Submit *n Kmlmm*.  Flmt-Ctm***  Workmanahlp at Price* that ar�� Klfht. Office Fittings, Sltow Cases, Cabinet Work , ttwufUMfctmaiMtm tan Ma-ut-Vi "* no. i tistti-iif P. 0. Bos No. 4.    AlbornI, B. C, Phone Mi an mmjmffwwpwi***' The Alert Investor Asks for Something Attractive Ko,iioth|iii,' that Ih a Mire wliinor, whore thn muuoy svil) turn over (piiokiy mid nt tt fwod iiitilit. This is the Class of Property That is Handled by iM. TEBO^�� He Handle*; No Other Kind, A lint of the lino-it Kami and V\\y proporilem to hefouiul In the Alherni Dbtrlut.  A call will convince you,'und lead lu ttu*lno*>a.  ' i>. 0. Box 54 Alberni, B. C. *.'.'.S r i* ��� '".f;.'-i r- fteii., vV'f'W I ���- ��� i^ *>/*% '.''"'Ct i,A .�����.r&* 'taV-JlV -'  1-    ������  l��r - ;Mji ��� -,.> ��� *, ' -.-:P , '^3i=4a*gt^ ,i"*> AV it ���V.' -LVA '   *r    . i��   rAi t j ���i,'' ','1 )i  ,,  "tt I ,v;--.s r".'M / 11 \*w~,"i"r>rr��F" Ut AJbcrni hfomis an U tad kt legal ��^erti��iatnti is it mtim wvtr- m$ tte AJM Datrict. di of Rupert Dtrtrkt, Nwtks. Cls^ust, Btidiy Db- imit sua' tb iktsdj estt el (he nwth iU ol Ve&csuv$r Ulaijd. thk is en eflicit! ruling frcct lb GtrtercwpRt Office, I* ���>*'tJW-i*lSI'�� ��� ftO-HSf H **tWN*,f-l*VlS*V&''(B^ WHSWX/MtifrQf +-S*J"*"i**}-+'l"f<f��}��l-}-+-{' Where you Ban't Get Lonesome, Harry's Paol Room Follow ihe Bunch Th�� Alberni Paint Store JVUNTINU - Anythinif fi^mi a notHllo to an tinehor, from a bahy rnri'liu,-!' or tut autu, from a sduielt to n pul'ivo. Sign Painting Polnto Fictar-fti Frfiming VonthiliKici ficlon St., Alberni )WI il4lli->iJaWi��Wai*��^.tWa^��WjW*lt<W��M>MliiWl�� -m ^-o*^-.** * ' i'lwn* ttl wn<imiistia>H'irtaiqWa��yiiii>ij nifl mi iiimmtHaW* m nfjpy^-wijj The Mutual Fire Insurance Company Signs Signs Signs Land tint! Ailvort,'i.*lnKHI/{U��i, nw��� done tilth I'ttAnpt De-paioh at liQwest 1'rloon hy S. EATON Margaret St., Alberni Painter und Pspar-Hiutt'.er Work done by I'ractlcwl Mon only. Kstlui��te�� Froo. Kcjad Orficci:  Vancouver, B. ���. Do not imk you to carry part ot iho higher risk of oilier*. Thoy l**tu< Jntiurauoo only on l-tolaled hoiisomiui'ildeot incorporaUvl towns, andean theroforo quoto very low rates, with absolute iittcurliy. For Information apply to Local Agent \ THE ALBERNI ADVOCATE The Bank of Montreal (Founded 1*1*) ��� Capital Attth-��rii,��.sl *      -     ��� *��O,00O,0OO ���  C��|.IC��t I'aW Uj�� *     ��     * 18,64*1.230 Kane ami Uridlvltlwl I'mflte    *     * *tlM$98,ie& Total A����aCa     ��� ..i-. t?33t>,��03.*K>0 Hun, lYtixl-Vtit * lit. Hon, It-ml Kitmlu'cim and .Mount Itoyul tj, l\ M, O, |',',<*ttji-nl * It, H. A��rtfii*>, Kin|a !' Vioi-.l'iv... . Sir K. H, Cllou'lton, llitrt, Owifi'ttl M*iiiik��t *���','��� ��� ' ' '  ��  lb V, Meredith o,  Head Ofileo   -   ~    -   Montreal l/rud'on Clltice    *    -M mitt  J* Thretitlncedlr St., K. <\ -Savings Bank Department l)i'(M,<.|is  received  from ' tl  upwuixli* Counlry Itiivliie** 1,'lvon nvi-ry ut lent Ion, Port Alberni pninch   -   E. S. V. McClintock, Mtfr. Real Estate Agent P. 0. Box 28 Alberni 3. C Furniture ��� Ml Kinds ot Household Furniture y i In Stock at Mainland Prices 4*Vl��l'-��*Wl��'.af A, I. BIND Pioneer Furniture Store Port Alberni pin,.��� ea FOli ANYTIHNO IN TJIK WAV OK r STflMSWOOD no to    ,  ��� JOHN  GRIEVE imv wood a si'i'X'iAi/rv All  Order*  J'roniptly  Attended  Tt> R. W. HEASLIP Contractor m& Builder (IKNKIiAI'MI'At.'KHMmi AM t-oeuretl the Ajftiiicy for the llbtiict  of  what  In1' known ns tho Farmer's Sandy Scale heltty tt Scale and Truck Com* bliiiHl. which can tie umh! either' in* u Truck or is Kettle, and will woijjli luiyibtnjr from one pound ton ton. A khlpmeitt of thonn , have hs'en received iiuil.iuui lie in*pet'ted ut the sdiop. ' f,'-;;-'-llT   , ALBERNI    ���    ��� B, C. "*****f Forrest Dealer In Builders Supplies Sash, Doors end Mass Building end Roofing Paper Lime, Bricks and Cement Alberni Phone 29 R 0. Box 9 B. C One Choice Corner 132x132 Comer of Hetturs tund N��n*im�� Si*. This is a Snap for Some One Apply to the Owntr a.��>HsniiH'H.<fiW**wwii'wii ittt^iii.*<iiii*tMMW'W*iii>*iyj��w-wi|i*yii*w^ Partelow Miles Joseph F. Hanna s British Columbia Cruising and Fstimating Company MAM liKI-JN l<*UltMI.I> FilIC 'llll-: IMUtlllMK OI-" Tboitnu'hly oriiltdiiif thnher and otber buiilt* within the J'tuvlnro uf Hrltifih Coltiiiihlu, and furnKldiiK' GUARANTEED ZSriMATlS hy rellalile export*; who have had your*; ot !��x|,nrlnni'o tn ihU Hue of Iniftlne***. The coiupiuiy oun, und will, place In your hand* an oMlimit-o .correct in every tloiui|**lho kind you can hunk on and do hii-dinn*- with. V, 0. Ik��x 32 Alb��rnt, (1. C. FLETCHER'S BOAT YARD lltiildontof I.iiunohi'1* ��rtd How litmt��, Aero^oiloN, Stout, Klttlnj?:*, Owr* and Pmldh'M, Ignition i��pocl��ltto*. cJuro- iinoi TAihrlcutlitK't)lli*i eUi. NOW ON HAND Gftwiilne, Marine and Ktutlniiury Kit* #lnoK. tMunplujt I'IuiUa* nupplloil und Drecl-ed. Piwt CU���� WArkm-ii-.tthlp NEW STEM FOR WEST COAST Tim ntv-al utemuor l*eto'1' t/ulltv hy th" 11. CJ Marino IbUtway Couiimn.v t*t '���.MtviiimH for tho t\ J*. It, *ervion on the ,ve*i, t-HWi-i will 1m named the 1-rln. os'ia Mi^'julnntt, amu-dlnt; to annmino-s4*, inoiil nitide hy t'apt. ,'. W, Troup, uutn�� litter of the if. t',c,"ottiit nervlee, YVheit the Mounter wit* luiil down I'npt.Ti'Oup ���uitflfrt-tett the liauie for ihe vev-el so. Itt'lity tlNlliittlvn ot the H(��->t ���'ujjs'tt raec- vjni lu which tin* vo-wel will he plnccd. l'i|iti-e.*ii ,Mat|ii!nu<i 'rt'tea ihe dKU}*hlor of I'htef MiU|uimiHi prolwhly tail lime* n of tho early vliiofmof Vancouver bland ti'lIn"., Ib�� ruh-d at Nootku, ilte (MUloiupornry of Vancouver, (^iinilrM, Miii'lliU'/, l-;il/��, .Meius'�� and other Itrit* bit and Hpuuisli hcaiiien, ulio eitiue to tht"ve ^i|ttrtvn towilitlii lltsi elosti of iho 18th, century. It wa-4 from M<ii|uiuua tluit t'apt. John Mearem of ihe Felloe puivlutHt*tl lu I7KK (he little jot of laiitl in Frieiiilly t'ove, NtMilklii Suuilil, mi which the llrill>dt claliu to ii 1'oiiloii of the Norih I'acltlc iiifidiiHl the HptoiUli chiim to die whole roust ot Northwc-il America Win* (monliul, ,Mtii|iiluun Was alvai the ohlef tsho citpturoii iho American "hlu iiohtou, lu I Wild timl iii��*t*m��i'i*il Ihe whole uf the crow toil two us the llu*' ton lay moored lu NootkuKotintl, .lohu ���lewltt, itie armori'i*, one of the tsto left from the iiia**iu'ie, lived ttittotij.' the Indians for two jour*. The Ho*ton wit.* trudhttf with tho Nuotlui and t'npt. Salter ptCM-iued Mu- i|tiieinii with n talioli'illl, and tin.' day hoftiro the tluMou ' win*, ready to Mill MiHjniiinn iiiiiti>,*lit It hack with a |nvi��. out of Miine dui'liH, st(itii)'* tiutt ihe Kim, the lock of which )iad l>ocn hroken. win* ''pe.shuk" (tiud;. t'ttpl. Sailor'took the (fun ami throw it on it Inrrtli, unlity' iiiHiiltltty laui/uaj't' tlio while., Mii(|uiniui, oifendeiii, left, und retui'iic-d next day with newnd chiofn. Mtuueof tiie ItiilltuiK wont with members- of the crow to tltiii. lottvlity ftiw mon ou tho vji'moI. .lowetti who wu�� holow, liourd u confuiiion on (lot,ik und run up. Ho wu* elutciiod hy the litiir and jfftttlu-d on the fotehoud with u hat-shot. Howti<* foundiinton*iblt>whore he fell Into die hold after iho uuutsuere and whs itpiM'od hy Miit|ulnnii on con* dlllon that ho made nriin. for tlio ,be dliiit-i. The headiH ol die cuplaiil und the crew uri'iinj'ed on tlio dock were nhown liltu and he wax told to name ttieiu. That of Thompson, tlio ciirji'Ui. tor, was niitoiini,', am! he wu* found Afterward liiillnif lu the hold and MHiieiil on Jowlii'i* |iIoiullityi-i The vessel win* taken in FriendJy ' Cove mid hoiu'lu-d, While there Ji uccldenlidly look fliv, li*di��(j*lo'iti*oy(Hl'. '' Miuitiinuu, win* u|trinoipa|, w|lh three oilier chief*., In the purehtem of liuul Dilute hy rap.- Keitttriokat Aliuiifiimtin ltiil. The nttuiiicutitinued for two con- iurle�� nt Ntwika, the Mat|tilnua who tiietl tu 11*01 lit'liitf the last- to hold an* thiiilir amoui' the IndtaiiM of the local* ity, ill��* uiteiii, it ���front wooden ciikIo. Mtiintliity on the hlyh liltuf at the on* tradoo to Friendly t'ovu In a lanilnuii'k known to iilllriivelktt.'. Land Aqt Notices AMiKKNi i.akii nwjtp-r. r.i.tilti ui t'loii-iittiit, TbIh'*mi(H* thai Wultt-t-l. 0��1i>t,)-, II* JlOilallt, Md li . in t uimtliMi it.-*,!,'*, Ilit.-Uito tn <!'|i)j Im ,u-,���.t.fc!iil, Hi |,U��l)t��tai ttif Jujliiaillirf tli--M'te*is1 ImnlH .'���|,tl|ll|��'|-l.')i  HltttK.lt  |l'fttll|,lll  nl  ll,t-M,tili, ttol i-.ttMttf ef llHU-tr I'llliU tW". Uis'i.'w ��<tiKIt ���>.l 4'Jl,tlllta  lltNIHVrkM f I I tmKIt,, iit|��-UiV M'SitJKlt H'ltitlllXi" tflfft-VtJ  ��'����S  *���! tll.lllll,  tllt'liit'  laUllllWl ,'liiiiii.j tiii-ini'm*t-.' tiiatin* in |a.,itii ui i-oii"- H,��-tM*"lltri!t. l*l(lt��l?lll��ta' ��*>'l��1l,'i��, IIIUIv "IT layMi Wnllfl M 4����|til��>. Jtiat'tl. ivi��, llti limai Clmlir. Ajti'UI At.UKIINi MNtl irn-tTHU?!', I'ltfiet ���>( t'��,*wi'i"l- TllaM'tl'lll.M! illatl  |,4-,t  J.  |^HH��H,llI  |��, (l.lit, Sitit'tt, t-eewi-tulea ilin'tvi, liiifiitU in ii)'ii|> I"i |l.-||lll|��liiStl tall llUIVilMW till-  Ittil,,44|,i^ ll.'-aflll.tlll fltlht*' 1','iciiiii'iit-liik- iitaiHiot rlntitiil tit llitt Jti'iiiih-  ,���..���,-.,.,.. ..n,.,.,,��  ,.,��� tllitl >(���! lll'l'.fri'lllll-t'l'  I,Illlll  !.-\W  Illl-IMS'  lltirtli   ,a||i||Ht-ill��  (l*ll| HOK-*. l>lll|t'��l lt��k. ,\i,ut:itsi i,ani> Msricicr. t DlHr h-i iflllsst-sH. '{'��|.��!>i.tllu u,4i |{.,fU>rt Wa��*l*>t>u, *if Heo- (ttr-il, !���, U ,M(*t-ui>��,t|ii(i I'liruiltl, (invtij, lo *i>. i-U j.h |a>-r'ii)*|iii>u t'> I'tifvlm*-*' Uit? ri>!l.'*iUirf d*- i*(-fl!��t4} /-ii.iln; ( (.iiitut-m-lriH tt �� t'i����l j'lulil.*] Wt-Imltiti ����>ulh Bitij *e, juiiinMi-ai irt'itMUr iwri^snt estronr uf ���Mvttiiii iJim. ~T.>ni'a��lil|i im-tU)'nin*., 11,,-Jttaii -Kl r-{,itlll��(.���r*tla tttcitt'ar- f��t i-llflllf ftlltl. Ilis^MW �������� rlwliii ����i,il!i. i*>.--t>i-4-a t*�� kltniut ��f*l la>|v)ii,l (if .yyiitlli i^-a-4,tm,t, ^*rt.l��|iitin* S��J tn'tr/f, (hiii�� ur It**. '   ' Kiiltt-l-i 1V<t*b*oi|, Jm-U Ms*nan, Avf-ota W��j- il, ivif. AMlKHJtil S.ANII lUhtTIUrr ill.111,4.1,1 tli'lnfM, 'I'ltbe imtla'i' llml I, -iVlllim.t Mi'UottiiiXt. ��t H-jittiit'l', It t'. in��-iii'��ttit:> Itni.ltiii*-!!,',, titU'lHlit l��i��rt'lii d'l ii-iinlMitiii (i, I'lueli^tat'(lit-fully w- lllll ,lt��,'|lta44l{ Jtt!���i��' r.iiiiiiivtu'iiirf ui at |iiM.i jiliiiu.*! mi,, ��Hit��in*l Mini vital,  (IHU I'llHtliia HC.I It* till. tK'ttilf ��l��t l*t| ttt-i ii(*tSi)iiii.l'.ii.iKitU) <(til,in,-ii.-"fiiit> elunim -WHjIII. Mtt'lMS- t'liltlll t-lllilil* t'HIl, tll.iaiV lull/ .'lltalli* lll.Hli, I tli-l'14.4,. 1 1.1,1, |'|lJ,|!|�� K.-Oit ttt l��,tl|t til ��*hi,|i,i-ih-1 '1,1'lU,  (SliilMillllltt  Oil*-"  lllllkllisl E. FLETCHER, Boat Builder Alhernl, B. C. y.��a\lB|,|...,t,.l.,|H���lliai.���.|alai-.l-na,l.,a|iy, M|aa|alaa.lllll���ia|i. !��� inumfi, HANIC OF MONTHKAb, I'ort A.bornl U*-��ncb. KUVAI4 HANK OF CANADA, Alhernl brunch. For prlcoN and terms apply to, British Columbia Cruising and Estimating Co, Alpvrnl  ...,"'.'.-��� '������ '   B. C J. Redford s ere at? *.  ,, ������: Fro��h I let I,  Mutton and  Pork ittwasi on hund.  Ouh't'i* taken for I-unltry etc. Phono 37 P.O. Box 18 KtaaMmnlfMUJ-ttaW IMll��^ll�� WWaWmflt,  *  "ItM*" *V *ft**"*t-*" * *">' *J ���< S PW)*" *ft' I" J�� 4tit;sio KbOHFV'K II. WlUOItT, ,Ax*oc��aU�� Ittiynl t'oi'eifii of VukIc, Ijondon.Fiusi Toucher I mn^' torto, Harmouv und Theory, ���"aom* ttcrordlity to u\'- ranii'oinon..    *nrnl, H. cJ.  M*l in ,���l. l.u.M.��U.ii.|n.H.'.���.,ll"l|,aa|iw |,|���aliH,M'.ll',l ��-4M,m'al'.l���l,l|."l^  UL 14J "II li<t|l|��. lllflltf Mflal ftl|-|lKtll��, tlll-IK'l'Nlllliia*'' I'llail't", tl|4-IH*'<'��t,t f��l t'lltllita,  (ll  l-alillt l-l  l*llll tlll'ilfV tftl'tll, t*l|llttlllllt^ l-Hlllflta*, till,,,'i'| li'** 1,4'U  J.  I^'lliltl,, Itit'liiiiil S'lmlti', A|/i'iit, jiiiie*i, nnt' AI.I.KICNI I.ANII niKrill'1!', lllitl ii I til 1 latiw,nut 'I'llIif |��,tii 1' t)i��t 1, Wlllliiii, (Jlliw)ii, ill Vmii .anllivf, II, 1' . i.at'll|l.itliill tllllli-ir, tlltl-ltll t'l tl|il'l|' (ur |iriliil��*liUI In euri liiiat' llii' (iilliilallid ,ii- H'illt*) Itlt'l*' i-.i|t|ll|i;|li-illll nt it |umi iiliiiil.il nl tin, Dm 111 1-itt.l 1 iirnt-l til i^pt (Hli. 1 lutmiiii.t (llaittii-i ttii-ittv Ilinill MiiiliH llii'>ill"|ii Iiiiii l-i liiili^ii |tt-��t'ite, Ult'lH'O Ht'*l tlUKtf ty'llllt |a,il,l|i),li , 'll ittilftoi lie Ml'ISI'i.l lilt' -llltll (Oil ll ,���,>! til', lli.lt*>*. (Ill-Ill-,' lllillll ��lllil|* lltl'  Vtl'ait  IHMIIllli,,)  .|(  ,,1,1,1  ItHtlllll lii-t.i-1'sn :n, iiiiiui, 1 iiftti������ 1,11.1 iiiiiiiir tin'iitiiiit l-l 11 l*illili|ilty til Units llttiliot l(i'��i-|li' Iii tin' ��l|ii|l- Illli', llll'tll i< Mllilll ltll'��i|i|i|i- tllll'll.lltllilll ;tnt'iiMln*, ilii't.i*i ni'��i 111 iiiiiiiii mu- ut UtCii.'i' eilSl't itlt'lttt'  Mllllltt-ll,   illlHIK  (III*  atlll'lta lilll' ni i'iiuiii*, tin iiii'i'iibi Do ilmlii* in (.iiiiiiiii iv.111 llll ll|-a-|l|l-'|l ' wmiiiiu titiii-iiii, J,lllll  |,ili*  ^|/i ut Jtlllii tM, llllf, a oU.illlUNI I.ANII lUVrillt*!' Dii-nii'i t>r iiii)M-n, '1'uli.i tuiliini (liul IJui-tloii Mum ni. nl MuMlli'tll, I' (J . t��vii('iiili'iii'li'i)(. Inii'iiiU liiiii'iili Iff i-t-r iiiln-iltia ni |itiiili'iMi itie fniiiittiiia ilfwniiii iHIUlli, ('tiiiiiitfiii'liiir in it liuul |i|,iiin*i ki t-iiiilii'4i-iit,i .,( tlll-llKllllUI-ht  (Illlll,,-  ���|  |,l��|   |(,   I ll.l 11,'I  lit Uiit-.'r(. Ut.tn*i'.*it'iiiiin>i imiiii, uifiii'i'Mit'iiitlii�� sti'iat. ilii'iit'e'jii i-liitliin itiiiaii. ilti'iie, >uii'iiiiiM-> j I'Hlil lit IH'llll  ul eiilllllH'lli-i'lilt-tt', l*ititiiilllll|I Ui'i Ht'li *. lilllll' HI' il-1,-1 lllll,111,I MHIfill. .1'41'k l.iiii ��nll, A^-i-tn , M111 i>>.;tvu Al.linilNI l,A\'ll IMKJ'lllin', lll.llll-t ll) 1(11)14-11, 'Culiti itttiltv llml IVtilli.ili M^miit. ut ,M,mli,-nl, 1". <J , iHt'liimtllltl Ut^i'l, llltl-lili* I'llll'I'll fin' |at-t-||-.)li*ll',ll III I'lilVlllltui Kit' klljilMtllJ lit-a'illai'il iHtiilu: eiMiiliii'iii-lnir mi tt iittift |iliillti-.l Nut'li^iii�� I'tmt III till'tinllltll i.l IHII'lll-l 111 l^il II, Illliillll III Itll- jh'H, llii.'iu*' ��e t'lmiiia, ikuiIj, tiii'in-t' liifliulii-i i-lHil, illflM't' l*il Ilinill* atiulli, tln-Hfi- (iiflniitl* it ret, In |iaillil ul S'lHiillii-Ulliif, sinitiiiilllin 1*1 iterv��, uioie in li'kK VVIlliain Mismus, jliflt 1,11411.1411, At'tllt. MtSl' IH. 10)8,   , Al.lll.ltNl I.ANnniSTItUi'. (ll.tllt'l uf (lll|M'll, TnlO'Unlit** llim  lliiirv t(ln>i��t. Iif VVlfiitltK-tf. iKvtii'Httuti imn Hit. |titi*iii|�� tu iiei'lj' luf is'i-. Illlkttlltil  (41  IHIIt'lltlalt'  llll'  fti)|ll��tilri  ttl'lii'fllttil lltttltlt' SAtllimt'fifltlH til it liimt |fli|lll��*i .KlifillUtlti tsi-ial el tiie iiuitti:-��.t nainii'f u( Nvlioir tt, Tut*tiitiii* Sl. tlll'IM*' r,H-llHlli�� lllillll  llltll.S' l��tlfi)ltlll* K'l-At, llii-tiiv litt-lntuiii miillll. tlit-ni*' Mti-li.iliK. i-iiit tu Iitilm ul isllllKlt'lH'ltW, I'tililiHlilllJ ;W>i|,a'lfii. llli.IV i.'ili'ni. l>i'!n,< lltcwiitli Iiiiii iff N-ctloii I'.'niBt) ��lti)istr Itl.eii't ut ituin'ii. Iltttfjl' (liHM, J HI It l.tfUiatill, Avcilt M��y IT. I'llf. 1VW VtlUiulii Mi'i��i-fii|ifit. iVfillmil It. rViiini.Uili, Aifi'lil. j'li.ti, 1, inm. ���   '   AI.IIIUINI t.ANn'lUKI'ltllX i��l��||it-l Hi UltlMlt. 'I'rtlii'|i|il!lii i|,���t |,  IhiiU-llt'  Ml'Di-itlHHl, 1)1 llll.lllllll, It f , IH1'tl|ilt(|lH| ,H��ritl*( ShUIIIMII, III IllilU ill��tl,l|l tl', ill<t|���l**lllll III |ltl|V|lltlMI (lit* llllillMlilk' ll.-M-ilUil lilllll.- i'lltll,Hi,li'lllif nt :i ft'til rlnlili*l llll" |lt|IKtH��l itml tlin (lili) i-lmfiiM Mi-Hi 1.1 tin- im,tin-mat t,i|- ll.'t lil'I'llMllklllll llatlll, i��Sll, llll-ll,-,' |i,|t, ((,,> ��-l,ri||,am,Ill's, 1 Ill-mil- I'ljtflllS t*��H I'lUtllt. Wi'i.1, illl-IHM> lullli l<t>li'il>llllbtitlllll. tllll'iVl'll/M, (Hill l-llwill* I .i-ll til imllii ttl etatllllll'tlil'llli IH. |4t,i;tKlll litli illlll- IHIIiillul I.H-1 tail-Ills (t.-i'l Hl-I,-*, Ulnlti ill tit," Ikuiwiii. Mi-i'i'iiiiiie, sviiiiiiui ti ri4iiiii'iiiii,rA#itts. J lilll- I, |SU( ai.uihims i.ani* irivntnT r, 1111.1111-i lit IttlJVH, '|',<41,'IKitlm UtM( *.tlll|i!t'l'l'llfi. .if Ml  .il.lill'o. S'l'MtusiDitluiiil, uivii|4u;i.iii uiit|ili*l wiiiuioi, lis H-ImIii liifl'l'l)  (ut' l-i-llltl*t.!(ill  i>l |ilil,ilttki. ilttt ' (l.llllli In.- >I,'m>|-)Ih>.I IhiiiI*- i',ni,iii(iia-in�� al I, l-itst |ilaiit-.-��l ffl I'llfittm we.I 11* lilt' 11.11 ltl"-ikt 4-.IIIU-1 I'E KlH'lllsH III. '|'l,4��l,��l,ll, *���', Siji'liii' li.ffitiltiav liulli, llii-tteiiSMi'liHUtki-ttkl, t!iiiit'e<'iii('iiti!ii��it<iiitii, iiii-utviru eliatiuk stii��i tii |itl|||| llf tVIUSIIf'lHVIIII'HI. |4,ll|tlt||,U||f jkl nt'tf*. 11,11,,1 111' |t>����, tk'lllrf lilK taa.l.ttll-ti'al iillKI-tfl lit ^tt-lllHI ill. ���I'.ilAllailllll *kl, !llt.|l-|cl 111 litllH'll, Mllilll;-- Oila-i'l-.' .tUt'li I.HVikilll Atfflll M-t�� in. it'll. AI.IIKltNl LAND DIHTltltT. 1)1*1 rlct nf litnvlay, Take nut Ice Hint Mur^urot A. Hh��r- pit.*, n( Vancouver, II, C, ownpntlon, ssitltfis. intemU to itpiily for poi'iuiwilOai lo  pttivhii*e the  fullosvlnx tleiH'rllM*d lamU; rotniuonelui; in a po*l planttnl en �� In'iif h on ihe oaM xide uf, i'mtoctlou Ultiittl in Itatvltty t-tound, thence follow* Inn the inouiHiorlityi* ��'l the Miore line uroiintt the l*-hM,d to (ho |Htiniot coin- UieiK't'iueiiJ, imtl ouiunrikini,' tho whole i-alitixl,  contHlulity :!*��� iicivk, moronr tOMt.'" .Murifiiret A. Sharpie*. JiUlelo, lUia. AI.HF.UNS bAND WKTMCT. DUtrlct of Ihii'tdity. Take nollci) thtil .Muivhrot A.Or��m, of Alliernt, It,!'., occupation lOMliur, liX'-uiU is�� apply for ponnUMon u> pur* ehieti' the (��i!l'issit,)�� deiicrlhed laud*! rouiiiienciutf at a |M����i planted on tho nui'tli nhore e( Mttllln* Inland, In Hurk* h��y Sound, thence fullowliiir tho *hero Hile ot said tttlund to the muni of com* inenfi'iitt'iit, and CAimprtMnjif. the wholo Iflaiul,  centnlniiiia' "Js> iictv*, moitt or" lOIUi, . �� Mai'irnret A. Oram. July ;t, KU'J. tomfirt^&ufMtiiffmuvMHf nm ���> !��t*(*^��tityi��^yi.ia^i*a^itl*^tiM| ij<mntt*^f^ In the matter of. Clearing Lots or Acreage Consult B    ^ts.% s 83$s& flKsy ^-as**' �� V The CLEARING SPECIALIST He is Always Ready to Submit an Estimate ���smwiiimtiiiriiiiifiiUfWiMii^M no iiiiwi^MWiniiiriMiiWai >T!ri'M'?^?''CT^'f^^A^w!^ffssy PIONEER  BARBEP  SHOP A fi UK it N I Uenend ToiiMulal ArlbU 1 Hot mid Cold Ihulm ti*$r$* btinhum*}' troprttHtr aiwoaaaaa^i^^.aaa.aaaw^n^l-naT^iMirii.aia.^tt.w^'-H * >la*<atAWH4lS*ka4t**<<k��| k'-a(aIa[��4lT''l>lb'i " Wear Like a Pigs Nose CAMPBELL & MACFIE Murtfiuvc St., AUrernl I'houo in Mri*t Avo,, J'orl Allwrtd I'hoiu. n Wt��l-Wl||iim-MRWW.WafWl*>iaa����a1.1l-.-ffa*C"W Buy Your Saddlery At the tiKfi of the White Horse, Where the e/enu- Inn j-otxl'., up-to-tlrtVo, aro .���.old at reiiMinuhle prlcei. bljfht and Ib'iivy lltiriiosi id wm) h on hand and miido to order on *(mruisl notice, ' Hand made Hoot* made to order, porforLlIt and wntor tijajht f-imranioed. J.'. E. .DUNCAN,' '��� Proprietor <3ov9.mm.Vnt St., AI Urn I, B. C. I*. 0. Box $7 TF you ronteinplato takinif ���*��� out bissimnce it wilt pay )on t��> tnvotitbj'ate theiip-to* ditto I'oljtdiwof tliu American Life At Acoldoiu Innuraiico Co.  Ottittullun Head Ortlco, Trust Building, . , Vancouver, B. C tiwft utt A Cftivl '������>t* Infortntt- tlou will be furni.-ihod hy iitttit, or our ttj-irnt will Iks pleitaMod to cull upon you. C*ntr��l UU��, B. C. Je* Drlukiwatoi*, Prop. // Just the Thing the Sportsman ts looking For RATES-Room emti Board 93.00 P*r D*}y Bout*, 01.00 Por Day Uuneb, 813.00 ?��e Day r-S ^&&&!^^ f����t^*Wm-t-uifc��air^M4^^ & THE ALBERNI ADVOCATE. MOOSE BAY FOR COLONY COMAOtlflT ANSWERS TO QUESTIONS VERY AT VICTORIA! The fluke, of Hutherland i* he inu'it^teit In n pro}to��ltlou wiid'h hfn> Ih'iUI pit4f��H| l-Wysv bin* f"t" the *s*it!e* liM'Ht of Uio K'flium of the l-iiund In thn vicinity of Nbii*.*n��e jiay, the buiti in which in part of the ��������� iifimd ffovorn* ineiit tfraiil lo the l.,*4julnutlLV Nana, lino ittilvsay, imvs part of, iho C, I', It, nyMotti. It ht "Uttett thttt n liritbh nyiitlleiitia low tioeii formed vilileh will coiiveri the-ae Inn,!* Into Mittill fm ni* n( fi-oui eljfhi to ten acre* i-iii'h, tiiuler it writ of eoiuunuitt) arr<tti|,'enieitt, Mime. thin;,* on foi'uiiulun of ihe lirM ru-iipi-i-* alive ktHiloty tiius.'iiii'ut, ttlilrh hn�� prov.-sl mi �����ueeoi��*fMl In Oreut liritithi nil ice the foriiiaitiiit of the hot co. operative widely Ifi HiH-httate, tunica, hlilre lu b*n The lili'ti in Miiti lobe tiie e-ituhllkh- iiioiil of a local rotiiuiunlty sslth it cen. trat farm, vs liloli��-liitll he it *��irt of model Win, nil e.Hpei-iiiiouiid Million *m* In xpoiik, (reui whieh the vttiloti* faint-, injinll rnillute iiiiii return with tiie coin ind lariii u* the dlMrihutlii'1 Mtulnn for the proituee, I'filler mioh it �����jMont the bullion* Motittl buy ihetr lam!* upon oilty pit.sineiit terniH and would pool the jo-nili* of their tabor?*, ������ellluji' to thet'iititni htitllun al thn rtillhir mar* kot i ate*! (tud dblrlbuttujr uuioiitf ouch other any pruilt-.' sthlch inljdit ho MH'Uietl hy the elluilnuliou of Iho mitt, dleiuaii ihtuinrh the ohtiibllnhinonl nf tllMiihtitiiitf iii'|Kit.* In Victoria unit Vancouver. ,He|Mirt hii-. It thul (he KntrlUhnyntli. onto ix ready to put it million dollar* istoi.ee Into die plan if m clear tltieeiin l*ti Mvuretl from iho CJ. I*. Iti The ���M'liouio would inejui bljf tbltiw*. for the" Inland hruuoh of the ('. 1'. it. hoeuo>>o il would Ui freluht pri-duoin^ from the otUf-i'l, KacH farm would bo Mipplh'd with ibvtillln*,' hmiMi, hitni". Hvt'M,��H*k. poultry nud implement*-, the coot of which would ho added to tho }uuvha.*o prion nud Ihi puytddo In the muiio way at tho land llx-olf, , Knelt, piuvha-ter of llio iaml would In* put uuderjilotltfo to live upon lib fnriu and work it hlui*e!f. If ftiicli ti plan can be worked it will lutve the nioM bii{iorfitiit effect of re* diielrijf tim o^tof Uvlnu iii this m-c* Clou of iho couulry, ,.ivl Vh-miiiii rejiortii .tittl*'thai outlet' ith ro4*iin*t ut ��Jn�� ut(,i|Mt'r��f public tsork?*, 1$(iei, Thuiii��.*Ti��,iil>*r, arratitt-'iiient*. for the o-oi aft' itit>ue ceremony t*t ihe new OFTEN ASKED ABOUT ALBERNI *1 I i ! i $  / Make a Specialty vlctutjUt.  CotiiHSillt'ii* art* iiiadf. wlttt fi AltMM'td l* ivacbiHl  by tt.Uis from Vlot-oriit ru��ii!����i,' through to Alt-mil on Muiiday. WtssJiif-iiKy nud J-Yhliiy.  1', kni>i<etit fr*ujt Viuii-tunn- rtij- int'i <mhiii-,i,$, with thin train at Naiittiiuu Aliierui I* rtbu reaietud Uy, ��te��mer ftvnt  Victoria, and lu ihe vunuiicr lliittiy *tiu* in tiu- parliament built!* IIKrt(l����� ,lm^t Jh ������ (jl���)H, .n-u^hHo) frit* than thin ��i* the w*mt waul ol Vtuiooie ll*V.  ��|*.ouhK  at  ����� del.  ll,e Ih.ke Of i Vt,p u]mA fcw| ^    ||H,  ,,.��� A���Kinl, ^^ I ��)ni)��U{,'ht Sk i��i ifitielttti* oli Ki>pteiid��'r j ^ .JS ui* holt'tt'.'-mrplc'O-tJ to I'lialili'She)    ,    , ��-.��������- pijl.lie ni have a uoki ral Mew of the UihI |�� l**^ H* i.i atwai?*. t��rle�� from #���i. te ��H�� |��>r aero for hunh laud, function.  OetN.rait.tiMif if,.. ,,������I,tn)L.J��miriH��u ���HfcM.i<l��i|,.|.j��,;d tbat ha. Uvn donml ami Mwiiirlit umiercultiv��. t'|e.'ti-)eitt ititil "*��"'  l"''','t,* '��!'����� ffoverjis'*) by t|ualll,v and liK'nltmi and can be had in any ��juiin* tlty, of <K'-o(iii, Uike Front and <'Ity i'lojierly, Uom Fitrm 1-ttud in Alhernl yaltey, t!l,'..(��i) per Acre, i I 'J, A   l Kftve For Exchango ! w iliiiu iiiiii ssitliotll  lis : bunt bn; orv tKitn^ pi-npared  in leml KHloiy to the n'oue, Altt'iitttst by, a i*tut!xl of liniiiii' the dtiiie will lu.i (he Mono at (ho north- ejtfct (Miruer of tiio (,'i'iiiiinl Door ba*e, kiiinilln>.' ssIthlii the linlMlii/', where a ti'inportiry lloor ham lueon i*,i( fm> iho illf,-i!l!��iile* who still ittleutl. Mans lhoit*i*iatb wilt be n|i|n lit n**i'iiili|,' aiul witne-4'i the (uiit'tluii fiiitn tin- lassn on the Ooveruiueilt *tieet oltletif ihe bullil- Inif*. An wtltlee** of ssii|f<tiui4 fi-tiut (ho pre- infer, K)r Itleiinul Melltitle, is 111 he fob IossihI by the |tre>teutittioii lo ilU Itosit) IHtthuoi-* of a kilver Irostel by theiiilii' liter of public works, lion, Thoiua-> Ttiylor, with which the Moiie will lie placed in potitiou, When the ileetil'lillniiiiif the litllltllllj,' are couipti'teil there will be over the front of (he htilldtuj,' n maple leal with Hie word*., "One kin*,', One liny, tine navi," und nu cieeirical til-tpluv of the muiio wuitU will tlecuratii the front of the buildiiitt. Mint) lli'llli- will iflltlor from utof to Kruuiid. Tliow who an* Invited to the function l��> intend ju ciiHe proximity to the Ooveriior-tieuoral, will enter, ihe pavilllou throtitth ttielottinliitlvochiim* her, ss'hieh Im*, lieeii joined to the new wlnj* by it uluirwity. Then' In to be Hum her covered way tiotn the bhrury block, where the ��tont! will ri��i*t, to the drill hull ut Mi-n'.lotHtreet, Thetvthe rofreMiineiiiM will be lotintl on the nbfh. of the reception. Feit Abx'ini mid Aitserni I'lMiportyi Vicuna** mihI V(tnw,|ver I*is��|h*��-c.v, > i What Have You Got? It hn-t laien fnund thul miUihI furuitu',r puyn !��'*). On plotn of from ten Ut twenty tioret fruit jf.'owtnt*, dulij, liijt;, poulti) r��l��lii|��i liUiiMind outdo will all pay we)), ^  ,���m��� ,.. Tlu*re are im free hotue-iU'ud*i tu be had.  Land will have Iti lie piuvhawHK In Alberni nil! be found the loniul KtlvitntHjfon of n proifii'silvo Weniorn t'onuniiiilty lluti liaf.-fSi*iirSni*~(he eoiit'iitfo of ft** onnvlcttoiiti. There are it ntiiulier of ununl *iure*. oarrylriM a wide runtfe oi^Kt��*��-iT='**-,ht)i>)it, churehok, the new*p��per In is hicli you lire remtintt thin, and a number of athlutlo mid mm ltd oluh-., , The elliiuite fs te. line it*, can ho foupd on ihe l'ncilh. C'ouM, taken the )W rniititl. The rtdiifatl b Ions than Ihal of the City of Vancouver, the fro*��ta nre llj.'lil, Theie I* itelitoin fruit enoii|,'li for takiUinj," or ���aii'tsv t<not3<,'li for tdob'hintfi and v. hen cither of iht-.*e 001110* it only la*t*i 11 fow diiyi*r��� For tho Hummer mid mil until iuontli* there b nnthlntf in tlio world to twol the Alhernl sveathor, fi Wm. Frank Gibson t Ifoutf* i*hom�� b 83 ' Iii��uraiic4i OfflfB ('hone M a��?*ift-^f*J^**^^��^��*^ ���MtM-t-V NNWliill *- For*50t Woelth. Oltlcli��li�� of the fort'iilc*.' deparltneni of the provincial jftiverniueni are <siikii''. od tn tho work of piepariu^ ehtlituiie* of Hi-llUh t'olumbhiV rt'Miuiveh i,*i for. on laiidi. Mr. It. IJ. Slenedlct hit-* re- ttirmst in the coast after 11 tottr-of the Nclttoudltdriot, Altlmutth ho tueiidmed U) itctpiire tu much general lufortnatiou cu'iKNifihlo, it hint tieen hii* Kpectat aim to dlkcover what |mrtictilurfore��i- htnttx nro mhtptable for ir;ini,formatlon into attriciilttUttt nroiti, l(l�� work In thi* t'eitpiat't in part of a niintlai-fcoi'voy which It ut bo itnutt) of the whole province, tlio Intention Imlnu ihutMiohlnud Hindi Im cleared its quickly tm iniirkot coinlt- tltiux si'lll permit, houitto make It nvitlb ntijo fur tho hott|or. , ' The orMoluls- of the foroMry brunch are an yol only at tho ho/iiuninu: of iholr work in dtl* province, hut already thoy have jfut fur enoutth idiinif t-u o*tl�� nmlo rmi|;hty (hat atroutidx billion foot eiuld ho cut ftimmdly without tlliulii- Ubjjntf (ho mip|ily, At proMotit the amount cut U tilHiut otto billion foot per annum. Tho quantity therefor*) can bo itnuy'Uiod klx tiino** with it corroM|Hiuil. Injf ineriuiM* of the provincial revenue from thUnource, anil thi* rate of out- tim,' can ln�� kept up forever. The AJberni Advocate can be utt*! Icr legs! sdverluemenU in ��!i matteti covering the Aii)��niii District, all ei, Rupert District, Nwtka, Cl*y^ui.f, Barclay Oii- tritt, tod the Uisndi mt ot tb \mth end e( Vancouver Want), Thi* a an oliiciai ruling from [fo Government Office. Alberni b the'outlet of ono of the Jiirj;c*A tutd uioki- fertile vitlloyson Van* ettuver Ifijanil, In the niritrlel' tv(l) In' found n vtikt, wealth of timber of JtJm tine*!, kind, ceal, Iron, cop|ior, uutrhlo and other coininorchd montoi, brick clay* mid other matorlalK, M!-|k^*aaAt.*f-V LEOaalVIMIf  'J(-*H4i There aro numerous atintciive opportunities'foi' tho nuinufaeturor and In* veiitor. Tho Alberni Hoiiid of Trade will Im iflad to utko lliom* matter** up with you.  Write to ihein for puriiciiliirii. # jsss-taft *,^,����,^'^fr,;H^;','Ki*,��mtr^ * ft^i.^O'*'^- Jf.��-o o ��',�����?,*���{�� c:.1 ;:.^ w.ty Alberni Livery and Feed Stables J. J, IIUMKK. Froprlotor. 1'hc Alberni Advocate wilt turn out only the very finest line of Job Work Coat of Milit��riti.m. JJoyii Oeor^ti j^Ivoh the followini* brltif ���kotfit of wltut iuillluii>>iu mean* U�� the world. Un *>��ttb "Thectvilbwl , oouiitrleK of (ho world am ��pendlntt' nearly A*VK��,t��iiiMicw (W,ttJu,(Ml,<Kiu) 11 ynar ��t|*0H woa|Ktn�� of wnr nud tn the forufbitt of ihe maclilm vy ihey tire wlthdrasvlutt from tn>oftil and priHtuc- live latior iwiuio of the uioxl otVoetjve and i.ktih<J bralnw. In thU country (Hrliulid cite Huuuul hill foi'ttriuauionin l.i (tuiuntliliijt like jC;<t,U!li),t*lti (UXtft*', um) that b, it l* CfJ*lbitf m�� *M (Wu) for every huuxrhoid In tho kingdom, Woro thia burden reiuoved.'Oreat lirUain could HfTord to pny every mem* her of the waif** enrnlnj,' elan-ton un nd. dltional dolltir a week, without In Hie wliifhlOkt-dej'reo Interfetlnif with the pit'llu* of capital," In war the poor until ���j'tin* kiilt-tl; in ponce ho ^"1* pluu dered; tn Inilli ctotew ho fool-* the hill. Notice,  f All Accouuta owittf.' to M. A, Ward ar�� to he nald to Jr. It, Motion, u* my ttuiliorhsiuJ ncreut, and any bilN tth'aluiii ��� nu* prttiimt-eu to the suuno. M. A. Wiuxl, Tendftrs Want��4. TomlerH for ilia nurchnwe of tho oleum- or "Albert I��t����i ���* will ho received at Kllduna t'nnnory, Uchuckletlt, H. C, by iho Wallace Fisheries I'ompauv. up to October 11, 11112. The ntmiiiior m��y lie vlewixS at the cannery at-any time, Tho hltthowt or any tender nut uncos- nurlly accopUid. WftUact* l'''i,sherlo!�� l/n. y uay $10 Per Month Will Build a Farm Beady-to-Live-On Wo will build ilfty fartiet in order to ndwrlUit the prodlictlvonoiot of 1I10 nolt Mivoii uille** went of tho Timber Holt In the farntinifdbtrlcl of Hardy Hay. Apply tu once to iho r. Western Farming and Colonization Company, Ltd. Gdrtsmt OlftMsi No. B Whuolt Gutldlnij Vanoouvar, U. C.  PhU._A;>_Wateon_ __ '��� 1    ���    ' f The Up~to-Date Hardware Store * ������** Large Shipment of Now Anti-Kuet Tinware and Galvanised Ware Ju*^ in. itVltVti.ststttt * Also  large Assortment o! Sporting Goods, Flrihfng Tftckle, etc. :  , :    ��    ��� Full Line ol Guns and Ammunition in Stock i''t ��i- t \ ! 'I 1 } ll'l Wi lli hit fi 9 !41.!t^K!!M��fe^^-Ji!;ii*����i}.^^ ���HMW-wUMtkiw M-..��p niww w t h ay >** w �� fs> win��1 in* aw imi im nl n ***��-my M^i*vMm+mm*im*um***mm*+��t*'m��*i inwiwin |.>wwi��f.i����i.w.w.*w��-w �������� "mww��-**** t i-w�� ��> The Roya! Bank of Canada Inspection Invited (very i'Ikh of ulljcindn. Ut'ttv.v druyliik'und freight-dollvory)  lliii.n ,i��(i ���    i,a ,iiimnnii��niiiuii��i,.>li,iv.il<i��l.,i��.iaaiialaw��'tiiia.il, I ii linwnan .m.i. .in ii Ma-Wad a,l iiiiii in. Ml,..,,.., Mwa...iiai.*awM...i,a.a,..l,i..iiW!a.a.,Mw.,a..aa^MiaaiM.iinlM. FORTY ACRE FARMS AT  S4S  PER  ACRE Piiyinnntt* exteruihuJ *>vor four y*��ir�� ; !iu Hnrbor View Subdivision Of One mid Two Aero Hlocka in now on tlio Market Fxeellttut l^iiitl (ind I'nrtiully (.tonrtsti Jas. R. Motion Real Estate und Insurance Incorporated. 1809 Capital Paid Up Reserve Fund Total Assets over Houd Offk-ti Montreal $0,250,000 $7,450,000 $110,000,000 A tlt-.NHItAl4 HANIflNO HtJHINlWH TltANrtACTKI* Savings Bank Department Banking by Mail |)iMHISlt. til fl.Dll illlll  llimfSKttl ItHfitftl tuni litti-rt-M ititltl its ill" lilu'i"��i I'liritnit i-iilit.  Nu liciiiv Iti \Vllliii|ti4*l|irf l)i-iii(il(al inn*' lit' iiiinln uii'it vsninlrHwn Id umll, l''nllt'��t I'lii-tii'tilnrn Kill tfUst- I)  tin lUVt'll tiy li'Umr It'aa'H.ttlit; nil rtt��- tiitittiii'iit'.. Ov��r BtW Hrenohmi and Aifonclo-i.  .10 Hranclu"* In llrliUli t'obuiihlft. CorroniHitulentiS Throiii,'houl the World. Alberni Branch Port Alberni Branch A. 0. I-'kkk/.K, Manniror, K, .1. MAri.Wli, Mauaifor %ttinuM^,vuuuu4vutvunmnstutnu>;'iitnniiHtsssutiittsMeutt\seiteikmt^^ -Mat,. HOTEL  ARLINGTON Tint lu'st known hou-io on  the  West Coiiil of Vatn'ou'vur l��lan.l. All modern iutproveinmn-a,   C'entrally Ineaietl, The best Fi.*.hiti|f and  Huntlnj; on the Inland Ante* for hire to .Spmat l.nko and Ihe Ark Hotel ai t'outrid  bnlie.   CUilde* furni*ln'd on mIioi-i notice for Huntlnj,' i'arilos nl nuKteruio ran**. Free tin* To and From All Trains McNifi & Monjihcr, Props.    Alberni, B. C. 1 mmmmmMRBBmEs^m ee3* THE ALBERNI ADVOCATE. ����& The Canadian Pacific Lumber Company t Ltd*, Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Port Alberni Branch ���tf*MlM^K4--19Mh-aMttMQtt��M| WStKttKSu^silfil^ ���jfc.- .... ���PP-*���--***- aS*-*-** ���a***-**/ fitaf-V"* ft-"-* W*i^.^.^.R*.}**.**R: M7n?rc /70W /ton V (7c?/ Lonesome. Harry's Pool Room Follow the Bunch Signs Signs Signs {.and ttud Advertl-iln'.'Klj'iiH, etc., done with I'rompt l)e*p��toh ut. J.osve*t Price* by S.  EATON Margaret St., Alborni I'lth-ttat* and l'��ti��r*Iftin^��r Work done by I'tactical Men only. Kkiliiiiti(ir> Free. Land Act Notices. ...,. AMIKIINI |,ANI�� IMSTUK-I'. DlmikH ni eiti) mi tim. l\tUtf not ice Unil Aielile A, tlenl. i'i! PoliU'Ifl. iMVti|iitlltll> I'hlH'ltl'l',. llllt-ilil. lllill'l'I.S' fill'tH'tllll*. ��� lllit le lltirOllltH* lllll flll|l.i44|||kf  itl'M'lllHtl  luljil.' I illllllltll, iiik |t| ll liiill  |i|ttlllt*t 1,11 lltt'lluItll ��itipni m) iiiiiiiiii nriiMtttuit Hbiii-hii-, itinjtu im itsi* clmiiw Miuili Irtiiii Uio i��omlif��*l i-uriii-r ul t.iil Ian, ��t lilult sutti-riiitoU, Int<iK*e ftiliuwliuf tim t,ttiin�� lltii' le t'tiiin el iHWiint'iitt'iii'ul, lentil Itiliu iiti'iflti m tltiio m'i Aitutikt si. mu. nt'*, nun-'uf li �����. Art lite A, I if tti, CLASSIFIED ADS, For S��l�� CiiiHoline'f.iiUiioh, hitolyimn, ed lij',1. W, Ktiiittil, of tho Niiiuiilnl Lumber Co., I'orl. Albt'inl, Jfii feel loiUf. Itoberti uiolor, '�� i-vllndor, |0 it. p,, outline htniitti'd lu cabin, tn wood riiiiuiiitf order, ��� loU. .Itilin Nlilrlev HlehaixUtin, Cape llt'ide Lltflitliout-o, Hamtleld I'. O,  , ror SJ#le Two Clearf-d l^>u near ula- tlnii and M'houl Iioumi, ��M,'mi etioh, ifin cioali, Imtdiiee iti per month, Apply I'Vanlt Oreeiiiird, Alhernl I*. c*. Tor Hula Hl.uinlii tuut itl'out forty ro)U of untitle. Can be had at n biiivalu, Call on A. II. M. Und nt Hi" Alhernl lintel, Tor 8*U Hay driving home. 7 years old. Hound. Apply I��. O, box "c." Alberni, II, C. * WATER ACT. NoClfd of Application fur the Approval ot Work*, Take Itot iee I ha: the Honor t'le'.lf WfttcrssortsH Company, Limited, will apply lo the Comptroller of Water lUjilit* for thoapprouii of tho iiiutm <,| lilt* ss'Oj'kit to be i-iil|i>(ructetl for llti,' titlll/atlon of the waier from ltoj;er Crook, a tributary of Hymn*. Hlvor, which the applicant hit* 'ippilotl for tinder Kreiliin 'it of thn Water Act I The plan* unit purtloular. toipilrod by HuliAiciioii (j), ot Meet tim In, ol I lie "'Wtttor Aot," a* unieiidetl have been Illiiti ��lib the CoMipti*iller of Witltu' Itlj^ht*'!! Vlt'torlu, anil ssith the Winer Heeoitler ill Albeiill, H, C��� Objeetloiis to the application may b<' IIIsmI svltb the Cotiiptroller of Water Hlfdtt'., I'tirllaiueni liiillilhtj'H, Vietorln, I lined at, Alberni. H, c��� tliti. '>th. titty of Autfiikt, \\H\i, t tS. (.', Honuetl, A (font ot the Aiiplictint, ,U,lll.ltN'l tiANll UISTKIU'I'. DUtllctiit Kili'fl'l, 'i'liitf ni'tlei* Hun Ali'Mttili'i* N- Winit*iitlt<r, nl Vtiiiitiiiti'i', II e., ��H<t'ti|i��tli'ii ell-ill, Iliti-ti'U lo ui'i-iv fnf (ivtiiil.iiliiii it) 1'iitoiii'ti' tin* fiitiuwiimi tli-nei liuul Iiitiitt,; I'liliiitii'ili'liy lil it |.ii(il lilttitlmtllittf It-ail aiiilli Iriiill tlti'miilllii'iiRl e,tilit-i" pint  ul H't'lli.ti I*, 'l'll44|lHlll|i;tl, Itat|H',t llltatrli'l. llll'lll-f UUtlli tt I lllifll*. lilllll'tir It'talH. ialtHltltlll'IOll till 111'I ill '1', I, .tH li)|, tjll'lll-il 14(1.1  Ml f')lU|llu,  IIHH'C  I'I1  It'Kll. iii>iii,f itiiitiii iHMitnittry iii'i',). .* ft*i iitni ;t-*,<t*r, Iiltiili ����� iilllltli r,*i I'llitill*, llltll,' III'll'tii, ill .ntltll, M,-it fill lift lit lail-Uti,l ||,  Villi lltilltll ,1|, lill-tlfl' i-iiDi Mji-iiiiinii, iiiori' or Si-iii., if Utit i'-)��i, Mini OiUIUilllllltf Di*) lu'ivu, |||��|��- iif ii'��n. Ali'KtilltU'r H. WuMfIt'll'!. Jtiliil A iti'll, AiO'tll. H"|i|i-ii)lit<r If. im* IZE WINNERS ATOTBITION (Continued from I'hjm l.) Bo Your Eyes Need Attention? You still now liiise the opportunity Id bii\iti|/* your eye* ie��ted for j,dti>i��on ut yniir huiim tt'wii,' Ur, Mnriln. I-Jyo r*ll:'))t HpiH'lall>.l of Niinaimt), will he at tilt* hotel lioinlulou September ata*-! li.'lu p. in., and to |ti;;t<i n, in. tlio'Jit. He- turn vt-ilti* every four weeks. Dr. Mtirtlii Is mi i*\'j��.*i'i ul llltluit ^lu**,'-., und luiN u> lili. credit lii yeiiri. pi'iiciIce, I",i!K,'| ciisi'N hie.lit{,'been titIvd hy him. No iiiittter vviuit- oye niiubtoii you have hml, t-ai! itin. ^et lib. opinion, it sviu |,ay ynii. The Dr. rnrrJof- tin* liitist tipplliiticei. for test liiif tho I'lyo*) and {{tiiiruiiiooK to Hi you with Uboe-os that svlll be a pleasure t<* svotir, l4'��r further pai'tleularncitHat I'liioo'-iDrui/ Store and have ���.our hour ro����ei'ved, Dr. F. D. Martin Eye Specialist Professional Cards CilliiltcSK A, HMITH, C. K., Hrltbii < 'olunitila iiiinit Hurvevor. Hurvey* uf limber iinilt*, iniiii'i id otaloi*, ittttl laud tioUitvlhioui.,  oitU-o ut All'oinl,  5'. O. ito\. a:i. H. H, T. HODGSON A. M. 1. <;. K U. C. L*M Survovtir mnd Civil KntbtMr Otlicve:  fiomtcet*  llolsl,  t'tnt AlUrnl Hi H. BROWNE Civil and Mining lln^luei-r mitt I'liiylnclal band iStirveyur Alberni 11. C. Fall Millinery Don't wait until the Choicest Hats havo boon Picked Out before making your selection, THIRD AVENUE PORT ALBERNI lili   l,<Ht(   l|(flltl'*lllttl|ti   |I* i il'!.    Il|l|,|l'   llV iiiieiii'litr fnnii MfitTiiro 11"/* I I'lniir- Idt, ui" Uiw; "iinl. f." Pin, Miiriiit'D llml  |'-|.iut'  ��� Aiburul Hoiudlui.' School, ,1, Orr, Iif   l.mlf  Iliillli'-ilUUtli  lllt'ltii,  lllllilii fltilll IliiVilt Htliliilitt.l l-'lotM'  Int.  ItlU I''",; itnl, :,u n.n. istii.nl i*imitiniti t-'iinti Mm. A. W, Ntdjil, 1 **0  l^mf of lliiliti-.Mitiilii lllt'ltii. hiitilii iiy lll'tlllll   lilllll  .Ulltl'.li'l'   |1l-|it   (''Illlll'  - |��l, n-u ,il,n,. -,'ik). Ml ll.it, .MiilfiU'M lii",I Kiiiiir Alherni Ibmidlnif School, litl  Ki'iiiii'M o.'i, iiiiiiiii ft,.ut iniiii-it 1'niitv Kliini  tm,  niti  llu-.;  ,,'inl,  f.ii  llm, Htll'ii'il Hniisv i-'liiiir Mm. W, SwiuiMiii, Mr*. T, f Jrlove, Wi  llt'ttt  I.uiii i'i  llmss-ii tlii-iiii  |i|ii'i-liil, sV.-lli-i  iltuf,'  Mm Itlim ("liitii-,  niiiiii Mm. CJ, Itlituioro, Mrml. WllkhiMin, Hpoclitl pil/e Mt'it. ti. A. 11 int. IK 11  ("inunit  '111.'inl  litin-i  tm,  ton sim MorrulV l-'|i,ui'i '.'ml, Ml Hit., MiitTiitV '  K'titir Mm, T, Orieve, Mr*. Krlrk-tou, IKI  .tt'iili- I'i"  i"i. tl.au, ".'ml, ".' I'li��"ii li W  K*  (Vi'iiiii nl OiUH Mm. T. Orlovo, Mm. H. M.  Whyte. I Sii  t^tji'l' I'ltllt'  taut, 11,00, ���itnl, i! I'ltHi'x 11 ,V  K  Cll'lllll iff OlltH Mm. C. Tnylor tit;., MIm*. J. OJarke. \H  Ktllll I'uli*'  litl,' tl.lli). Hint. $ 1'k��!'���<. II  At  It  CitllUl  til  l.'HtH Mm. KorroHt, Mm, K  Woo.bviird, UT  tl.ituttiil I'lHitUe* I t��t, I) I'liut-ii.i "lltl, .1 I'll ui'*  It H \i I'ltntii t,r sititi Mr��.-I. WtlkluMin, Mm. A. W.NpIII. IKK Ctiii.-fiinn ur .it.iir, d imiil inn! (mt U-ni lit,ut .1 liliulM  Ut, I''1st' III. It'i.N |tlOit��li,-'��  i'lllH-illllit'lt:  SiMt,  11,1111 Mm. Korrotat, Mr*., I., Moore, liiV  llntllt'l  Ki'illl, t'iiiili'"!, il i(tUOlN (lll'l ti itiiiilt* -Ul, CMitii :itii, il.Uii  ' Mm. Korext, Mi'i, .1, Wljkiusou. till)    Jltlll,   ft   *>tllt-*.  <>   MI tll��    <!X(,   (la'.(l'li   '.'11,1, ll-l-ll   - Mm. .1, Wilkinson, llll    ill.llll'tl  f'lt'Ml'l*,  d  tltlt 11 l-J,  tltnt  lllll  ll'MH tjittii 3 tiiittl��  lui l''lsi' Hi, Iiiiii Ittote huy'tt ('|ii)ii:liili-l>i ;i|il,  fl.uy Mm. I'i. Cjtll. .Mm. I?, Moore. LADIKl*' WOI4K liti citM-iiei  sVi'ita. ii,tt<in.,.i  ,ts  M Mm, C, Clarke, Mm. K.  Moore, 1U��   f,i.i-tii-|  U'.ilit,  Wiidl., ... ,    ,"fi    .tit) Mr��, C. Cllitke, ' li��t  T.ilil., fl.'tli < tiilin-l.lt'it <llll klili   ,, ,  i ati   M MIm, Mlleii. Il-I  (Volte  lli tn. Mill i-iuliliil- ,t,-li,l  uti  iliii-it   1 nu   .do Mm. II. fJtMitlall. .Ml>v��., A, Mllti-*.  - *ini  i'.nu^  i'liie.  liitton ftie lifi.lilii.it mt lliii'ii ,  1.00   .76 Mm. 11. .1. Ittinti-, Mltis. Miles ;u:  iitiiiiii,i-ii-iiii'f **a��.i ,..,..  i.ot��  .tti Mitts, .1. Ctiirko, Mr*. Wm, Nichola*. ^t.16  HtticltiiiKii.  \Vimi  i.,.,.\-,   I.Us)   .61) Mm C, Holfoiuhe, rog n.viiH. wii.il .,  i.uo  .nt) Miri. O. Holeomhsi. W-7  Infuitl'ii  Knllti-it ntiliii...  J.un   .to Mm. Citiillod. VO'J  I'll.iisv  fUitoiiH   1.00   .60 Mm. It. .r. Hurdo. iio  I'aiicy KiiUIIiik, in.),- Kluil   ."f.   -f'O Mm. Oulllotl. ill  Ten  Chi.}'    1=00   .to Miss. V, Hlantly, Mrs. Win. Nlchola-'-.' II 1.1  Hiiiltx.    Wt.ii|,|i,   ititi'iif-t ssitli  li.-till,-      1.00   .to MIskK. Heath. Mr*. It. .1. Htirde. I'lti  I) t-iiiiu!;.  IttiK     1.00   .f'O Minnie Httytei-, Mr*, ll..��. Utirde. in  uttisyii Win-it ..,,,,,...,.  s.oo  ..taO Mm,-fit, -I'.Hurtle.' ;J|7  J'llii,'*'  Teti   l.W Mt-s, .Mite*. Mm, It. J. Hurtle, tH  rilUm  Mrttlo  it|>    I "V   -'"j-j^,, Mr*, a Clarke, MUn. filril-C.'ittrke Mm, A; W, Head!, itf  Any  i.i lis* r  p��i,i'>'  Winn. IIinliroMfrji'  ..v......,,,  I *.*<���   .t*i�� {  IsliM. Mcbintf, Mm T. Ot ievt-. Sit  ("��'nti��< l*lt4,'i', ��)Ut ��'��tii,i��it. 4f('��'it  I'll ,ttl|lil��l  ,,   I .I'll    ^ M��t*. Vu CJoodall, atnta uNotnc t* vttAUft JSJ  l/wf nl |(niiii'i,iiiii|i'llii-tii| f ,,i> f ,Ui Htii'tt CJrlove. SSI  IUiM-iiilii.  I'iiilu  (��J),,.,,.   ,7i   ,f.M Jennie Hottfotd. Ivy Ihitvsun. HZ'*   lrfl),i|"l'ilhf   ,,.>..,.,-.... .tt"' C"-' Jvy Dnvtwij), Jennie Hitlford. :Vfl  t'oettloii ilKl .-    ���-"'   -f'" .lounfn Hcdfoitl, Dura Cirlovo. ;K7  Hnriita .liirniti ny n.-i-ille .   .iti   .l.u Ivy DnwMin, IVtirti thieve. J .Ml   Hit   lilll(lllll|tlll'*    at' ,!-ll Melon Neill. Anullne Clarke. ;'fu  *'|��it-lti'l|li||  III  ("iiltiili  ....    .'ft,    .ft" Ivy Hitvt'Miu, Aniilliie Clarke. if..;*  I'luttitt-iliiH in  \\t.,.|,.,,,,   .iu  tu> Ivy DawMiii. oiiils tmoteri u ycaisu s.ta  l."nf or iii>iiii';iiinii"iii'-ii'i i ,*ti j .tti Madne tfriltlu. S!tl\  t*U  lltiUuiilmleit  i.   .75,  '.Mi Mitlll'e I lilllll), ��.ttj   t-illM'klilKH   iltllil'll   l,V lli'isltl'   ,..,   ,   , ,ua....-.a ���"'* ���''���J l-.thol Wootbvnid. . ��� *Jit| t'll'flflMl   (lllll   ..,, -if, af'') Coiiiile Clarke, -.sic inniiniinc in unit nr t'iiHuii  ,"''  ,(><> Victoria Neill. nu  if!n ('ttttfiitiii ..,,.,..,...,  .7f.  .to tleiui WilklnMin. MlttCKUtANCOUB mi  i'liKM, iiiiissn (i:'i  �� .Tf. t .to W. H, (Irlltln, Mm. J. Wllldn��m. Slf.  I.Hijt. VVIiiti* 1121  ..,.,,,,   .Tr,   .M) Win, NMohohoi, W. ll, Urillln. ?��6   IVlii'll   lU'liStll.K   <t-4i'|liai'l ('iillttii-ii  .it... i  M'-)  ������*�� Ktlen Hoiullp. ji? ruiii'i'titiii  wiiii  i-'iins'i'iK, t'lHlil   lltlltl'l'   11    .'.a,..,.,. I.UO ,(>il Willie Monro, SIK  CtillfCitiili Nitlivr (Iiintni-K. I.nt)   .Mi Dora Clrlevo. VIU  Mail,  tlmsvii  li><  t-liilii Utlili'l' is  ., ,,  S.oo   .&ii Cloollory W, Hliiiuly,  " i'tll t'iiilfi'llolt llf Vi'Ki tllllli'ii, Kl'tisvil i lll'lll Itt'lUtlt-'N Hi-.-ili*  ,|t.l lteii|it��>'i��'H,<,>,|M |.1,1H),  i'llil  lt.'llll|t''w  (���!,���!'llll U'OO ' litndf.it> Smith. T. S. Or!,ove. ;'M  Wuii-r (���uliir  I'tiiniiiiK,,.,  V,on  I,mi Mm. T. Cnlljii/'e, .1. I-:. HJamly. W\  lil'til  Kliiul  I Inl m- tit  **ltiisv  '.'1(0 ,1. Manuel. Tyo* Finhlnj. The Tyco hiiIuiuii writ runuintt nl the head o( the harbor ju-Hl nosv, und tho,*-" who like a try m tho lili? fnlluw�� citn ' have |,'immI *��|km'I. Sou trout are iiImi hi be f'liuul iilniiii wdtli the t-wlmiin, utul the tbherman i=�� 111,'idii happ^ A number ot j.*ood t'litolu't* lutve la'tui iv* poriiHl diirluK the piut few duyi*. Turn out to the k|kii-u uiootlni* itml ���five tiie 1/oyKtihantl Ttiewlay ovonlnj". .1, ,  ��� ��� ��� - --, i    "������ *laammmmmmmmmmTnmmmmK *.�� i *������ "-*****-�� *-**���������� ���*-wB> ��***��*��� *���**��-*   : ����. ��� '  '-'J^t 'tf^jf  . a****��S�� Car Justt in and Half Sold White it Loata ���,'***4��lt�� ���.-��� ��***)*�� <y ~***e> -a.-'iaatia -4-��*sS : f^mxajsvsxs ^^V���Tbonft/28;::y.^v:^ $23*00 a Ton Delivered "---A.,    til-i*  ~ij  rf,A*  '  '    ' \''itS i*V*  "' *���-"'**''* Jj0"*** eed   Co, A. PAUIU Htinii(w sirn'mmmimimmimm wmemmtimmrcMwenvt \mnmr>m��i mafmm^^wMw&wmmtmjmt* tw^Mmmvfmxmm^ m m�� qia^nwjy*! *q *>*l|J*Tl?y>^*y : Cot;: Rettdyivfor ;>ho-:;i;-^ :/r:'"^^^ Oh Hand, all kinds of AmmURltioM! iv^^Mi.^��^^wT#i*.^&*^~�����~**>su��.**i> , ^^ LT'.���^T   " 7    . / .-*w*0fr**M��a*i��4^i��^*M.w4Mti*^'^ -. ;.:.���/'��� ^^\\-':'';\-s.:.V-X^';:iito-4f e���>ttrV..i^n*4^'tt>'',?-:--..^a.-i>--'W-::';;'"r^,;/,:--rv. ���Hji^i-iM-Vl-i-/" '.iii'irflwri The Busy Store Tho Busy Corner !*?air^,*.a'ig,g�� 'i v-.l; Grocor��f Bakers arid Piroduce Herehsants.-:) -rV--t4W;L-riiT.--i-^;3'liir*^*^,rt--**j-i*a-iJ--e^ ;i -, fi a, ,>V A Ii > -pfc AV. -v,Jtf.i., ��t- .U b>f j*^ki��Crti^(:j' w ��� ��� .l-uW'*iKt.t**i��i*��*��4**-*-*''**-�� i ;;^^a^:^^^;a^t"^,:^X3^i%^^ The Pickling Season is Now On We have C. A II. Malt and While Vinegar,  A1m)''|iuiv i'Veuch While Wine Viiie^urlii Hutllon. We have itlttu Mall Vlui-jfttr In Klvo tlttllnii Ki��if�� and on Draft. �� Pickling Spices of Alt Kinds Also on Hand ��^H!^����&.*ti^ n$ ^j;-^��^��5W-j^^,fj^^ ' WATER NOTICE. For ��� [.Icttito* to Ttsk* unit U��e W��t��r. Nitllt-iU l�� hi'i flu' yls��ti ttiit tim Vttni*.ititt>r l��< jit ml iais'lrti'llKlttntysl'ti, H-l,.nt Vuntirltt, 11 ('., Will Ml'l't)' ('��!' 1 lll't'lltSi IU lltktlt Mill 111* lf>*l't'tll'it> lift tirtil iitiiiiiytnit wtiti'r mil tit Kiiraj-tl Itlsrr, wlilnti ll(i��it lit mi i-mttt'il)' ttl|tv*t|,iti llm,siwli .    a    a ,  ,  ..  I  rtLl   . II. .. ,.,  lllkl.i.,,    b.1.1  ���..llkl ,.,��� |,a. llUritHjiH till llll* Iklltl ilt-.vmital III |4jt, an, ,.,-. -I, unit tuni iMfiiUttsiriinf ttl |n*tlttit Ht'.M-fse, 'i'ttit niitliti win t,'iitil��l oil tie' Vrtniitil tits isiti titty nt St'|ilt'inlit-r, IVIt 'i'illl .i|i|i|ili|i'.i<m still Imi tllt-,1 ill UlenNl.aD tif lil* Wninr Hrn'oislt'i'tti Allwriti. Ul'it-a'ltt'it* l>lll>' Uf lUitl  Si IU)  Unt ����tit W'tllff S5t��!iiiit.'�� in tsitli llm Ciiiii|iir.>tl��i el Wttopr tUlltlti-a I'-Oll'lllK'l I ltt)lSli1llll��,  Vll'litlilt, li, t*. 'I'lin Win nut,i-r lolutuS l-Sltvtito !ttt(|4i��>��et,��� i,|t), .-U'l-liettnt. Ur��;, iioioiniWr. Ah��m- WATER NOTICE. Per �� btt'-jrsfc* t�� T��b�� and Uns Wnt��r, Niiltrti i* lifirl.y ��Isn��t Unit I lie Viifuxiun't' Jt lttii-1 ICicK'UiiiUtiilwiikKtyi. Mil,,01 S'li'iiiil*. li l.1 ��� will nl-l'i)' litl ii Iti-t'iico lu Uiliii mitt Uttr H oil |44ll,l(l fintft ullil UliU^fi ut MUtcr nut til MnltiO UiSfic. * llltll rUiw* 111 mi .'minis' tllnwHi.'H llneii^li tvt'Ui*1, M��, 11* lumnil ,'iniii(tr,�� linn Kt, iiiiiui iilsvr. ti'tr (dim tlue nf i-aiiiiiiii, mti|t*j'ii>m iiiii-ii) 'I'm Mtit.'r will iiinUsfittfil Kt iitmil tif meiii*. mvi Mil) tut-smtui fur laifuto H(t>l tHin-tar Itui-aHiH-fs till ttfil Uil'l Ol'Hi'lllli-il 14�� iaa'lti ��', .1*  till, ItM TiiU IflMll-t' **��-�� (HIKttnl  llll  tilt*  Uttltllllt XIII lltlf teiti.thii i.il hct'tfJiiilt i', IV19 "liin ni'i'lliimtiMi MiU lv> UM lull.i�� <in)rttt>ir lliti Wtttl-r lU-Ktt.i-ilei til Aitwilll, (lt,,U>.-Ut'ii�� 111*1 Imi itliial w 1(1, tiie t.iil W��(��r .(lV4!(,t��l.  tir  tlitll illli t',l|lllit|i,||,-i-  t,f  sv.toi Klytil*. I'mllKllfllt llltlllttllut. VlLaallU. 11, (' 'I'll-* Vviiouusit italtoiil l.li-afirle Unll44n>�� (,'ti, I,u(., Aiii-'kiiitll, iiy V��� Uutiu-iili-y, Atli'in, WATER NOTICE. For u Llcuttco to Score or fun Uncle WkIdf jN'ottrafl Ik lii-i��l)S' viveli Unil'J'lit, V-uuvnivt-,'In- lliisa |-ilra��l��-Uil<iii|iMiiyit(Vi, l,ltt���Vlti|OI>��. IMI., sarin iii'l'lv forts tiivnot!! to .luro or iimi lmuW tt*u titt'nllawt OlDIIHHIIil Hurt* Itiftllf HHlorflllBlhl'fUatt Klsct', it fctrt-ntii not*lot/ Iti litl t'litttflilytllrct'lltin, nmi t'ltipiyiiii; lmi> taaiu.mi, Klstir, utmr -uitiitt t-oumlitry lift lit. Tim mtlor ��lll i.'ii nUiitail lu it ffm-i-i-utrof Sreiitl l-altt-, tlaui tu Im tmllt tit Kortttit lllii-f l''��ll��. totil will tit? umMt liT rulli, ny himI DUMiiri'uiiHfaiM tt* ittitli<irlit-ii siiitler uiw- Ua-fl of lil't'lU'-itlu'i ft r u lloemtt* t�� t-iltn nmi 11*0 Wht*"-. i'llflot tl.lll'Kllll. 'ill tl.'ttllStltl ilr��>rllira) AH I Mia tti, ft**, hi nail part uf ttotillt wytic r o! liHlinu Iti*��rfsi��, 'I'lilu iiollt-ii-a'���� inino-tl tin the. tfiuiltut mi Itif milt, .lay uf He|iti-iii!ii*r, It'll. Tin* ��|i|ilii'*.Otni will lm lilt-tt lu llu-ufllvrol Hit* Wiittir fitM-nivler tit Allifitil I)II)ih-1 Iliiiu limy Ih�� lllitl Willi tl|a**nli| \V��it��T Itt'.^iiili-r. ur wiiii tt.�� *^>iiiiilrtiili-r el Wuinr UlUhtia. 1'srllr.nit-ut IKiil'ltUafs, Vliiturltt, II, ('. Tltf V11111.VJIIVKI' lultUMl KlwuU; 111111tr���>Va <>).,'I,t(|��� Ai'l'llt-Mll, Hy Ii. Uouotiilt-y. Autnit. 'iijiit��B3��saEt��aiaS,: mm lam,    M m a* at , * For tali wear Provide youro-slf with an up*to-i<3taf Sweater Cent and an Aviation Cap, ^|,,.��.,,a^.41^^^ 'II ��� ���m 1 "9 ���i-is/isR';:.!';., ������ e n B#9 fi���� It wilt promote that Bealihy Circulation in the Scalp, which is the Surest Means of Preserving the Hair. From $2.50 to $1.25 Each PINEO'S Druj^ and Stationery Stores ALHKUNI    : ; : :    l'OHT ALBERNI

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169540/manifest

Comment

Related Items