BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-10-03

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169483.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169483.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169483-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169483-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169483-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169483-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169483-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169483-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169483-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169483.ris

Full Text

 /* i o   V.��V -A** Vl'^ i-y*-*��jrii'Jt i ���*-*-" ���J"**W'.***Ti *m ������'Wf'rli-W'iiM r a i.nliir wnm JWiiir-M w Vol, 4 t-tt^iwr#w-}f*jjiWr-4*)fW 'jtwymwum * mt^ttMOmmtmxaam T--TTrr*-'nd'r**J-"t���"r"-* *���"-���*���"���" ��� .AJoorni, 8, C��� Friday, October 3, IMS No. 8 f*-HWrtJ fr*��t-r-*wip��*a*i��M^ .���--gii-raf-M^^ ���,.,.*M-,-,���.^���"Viri^nrinirrinifciTir.ill'n hjh ALBERNI EXHIBIT   ALBERNI UBEMLS AT VICTORIA ('lose to town.  On Koiid ruml, with .Siuall Hoiihc.  Would inula* t'Xctdlcnt CliickiMt Kauch Prlco$1000.  Easy Terms Om' Aft'*' llhadd-i, \tx��v\ land, ���Jtlftl) |H��.r ariv.  IIouni'm to I .out fiinn $l.i.fiO to $15 ju'r uiontli JAS. R. MOTION Iv'ful "���'���duto mid timnratu'c' I-li-in.* "II, Allmrni IMionit IH, Port, Alborni Water will be cat off the main on iday, October 3n 6 o'clock a.m. Saturday. at o p.m., until B. FRANK * P. R. C. BAYNE Liquidators Roger Creek Waterworks Co., Ltd. The plinv (liken itl'llii* VifUirln l'idr by die HXriVt l-.tdiihll from Alli'ini win* nut ut all r.ud'.liii-dii'.r  from the M'iltdpilhlt llf (ho 'l||t**i>* (ill'Us llf  It hill niiisdind' wlnnhij* mihlbld*.  Iiiilepeiv dent Judi,'t's, i,( iho hiifbest iiblllty nnd experlomv, stutiHi that In i|tiiil!t.v Al- bei-iil ranktsl wllh dm be��i, and that only lit luck nf vtirlt'lle**  was .MIh'iiiI fuifid in titkt' riven ���.ii'iuitl pluve ut the diotv, Thu uii'itn^t'ini'iit ot the oiihlhfi, in* ���shown  hy  the phimitfuiph*!,  wiis 4,'dtMl, imd (In* Inti'ivst etvut'il  lu the iiiiiiil* nf die viiM dirtiDi,'** (hat  v!*hi*d dm fair liulli-iiti-d dutt die exlill.lt did nut full nf the do-deed value mt mi ud- vi'rtb.emeutnf iho ublllty of Alhernl District ui product* ti IiIk'Ii ''In*-* of die iluil) erctps mid other diliUM  "-tuiertilly *>huwn ni such ejililltltloim.  Niinmrotts |)i*tti's|H Indk'tiit'd thut the judiflntt" left much to bi* tle.lrcd, imd If the (bivurii- iiii'ttt oxpiiotH to I'licutirii",-!* dm llfihii* uf tht* ifi'tit'i-al sttdidnrd of itjfrioitllitritl piixhii-ix In the province it will huve to mh'hiv the M'i'vt*-t"4 of iIiumi vvho hnvo eiuuudi priiedcitl experience, in enable (hem (o imt. only Jluiifo (iivtirtttuly, but lo'i'lvo (hii ivfiD.oii'* for their verdict**, Itiiiipeitt'is that Depart meni id- fruit nmn worn jilvcn tho tiutk of judirlu**-" dm fluid product*., (did dint lit Mmm i-uscm tm l-j-imruneo wax shown that would iiiivfl been itintinlni,'- If tt Ittul mil iH'en -so t'Xfwperuthi',', Mr, Terry, who judged tin* poultry Kc*;don at AHmii-iiI, Mined that hy hnd J ml {,'.11 fkiiir exhibit* nli.ee liU visit, to Albertd, und (lint |m had yotto Mud tu* "���"midyum ��<��� llitiso produced ben*. Chllllvvtiok look ibollrst plaim with tbo District l-a.v.'hlhli'*, and bud a vurlt-. ly thai, run louver stlx hundred n'lmplet*. It win. ihl���� ureal variety (hat put (htu pltu'ii ald'itd uf Alborni, In (Iiohh ihhu-H h Itlch wo Horn, Atlu'i'iii, runkt-d qulto us blffh, In tlte.uplnton of (lit* juiltfUri, Coiuox cimm next, but tli!**opinion wiw not -di'trod t*y expert**, ami Hocrotary Whyti*'** *.')inllou|-o to "ocur** tm Independent Jiitljfhui ii'iu not utkon up, It will 1,'iint'rtill.v admitted ibui it blind man, with hit Idiiula dm) up hi l-oxloi" ���flovt's, would lu* ve made it bolt or at. touipt diaii the raw ���j-rnduaioi-. who hnd the luuliH's.1 lu baud. The uutcouto ot the iirotr-Mv* will pl-obttbly be il Ixittor M't of rule** to '���tivi'rn ihi** Pluis of esliihic*, us u ���ipi'obd (-ommitttm, vv'Ub Mr, Why**) n* eliidriiiim, was apimlnted for tlit** pur- jKisn, by dm AsMadatltai at ilm K-'oornl ineedti",' which wux hold ttfttn- dm fair. Mt'**4i"H. Whyto and (llil hud .dutrj-t' of the aMlw'iiit nxblblt, imd were kept bu*.y titin,vt'i>i'ltij4�� th** jrroiit miiiilier of ipa-siioni tltey woro ask*sl i��y tbo vlni- tors frum day to day, A number of lln* Hourd ��f TriKlo fuldertt wcrtv til**- trlbuted to tho public, and overy otTort win* uiudi* t��) iflvi) thoroqulred hifurmii EECT CMBIDAH The Libi'titl*. of the .Mhurtti KiiHmn-ul Hikli.t'l held it ttiiivcndoii tu Ainorid on Tttewluy ufd-rimim, ,'*>t'pl,iinli*'i'.'luth, for llio purpom* tit wbv-ihii,' a i'imdltli*,,*�� A SECOND ESCAPE FOR E. & N. TRAIN (o rnitU'st the rjilliij' ut ilm mid I'm- luck on (In* pan nf tht* spi'dtd indict* vliieiiii tdiTtlun,- A( Ih*' last j-cni-ral coitvt'iidim nf the parly, held nt Hcvi'h stukt'i dm not*,' wn-, hmiu.ltil thut dii'rt* hud lu'i'ii tin) tmii-li tviiltini; bufm't* K*'tllnj,; (hi* Libi'i'iii ('itpdldiites. hi (he llt'ltl, uml,(hid It dinuld be iiri-rd upon lln* viirlmiN I'leetorwl illstrlt*!-* tu yet luisy and tdti'iid lo tbli huportant. purl of iiu* |hi|(ileu) pro|,rr(iiiiiiie. An a ifAidt of till** nude ii nuiuber of citn- duU-H litivn nlrettdy been nitmcd, imd diei*** will no ddtiht bo mot-d In it -dtorl tint*'. Tbo 'Albernl convention wu��, calbil by the Alborni Hbtrha Llboriil As- taucliidoi!, of which Cnpt. (1. A, Hall'it* I'l't^ldenh and limit* were pivKi-rit In perMin Mr. Atttuti Httriu'n,ot Dopiirturi* Hay;-Mr. Ceo," Dunbar, WcHhu-toii; Mr. 11, Kill-, nml Mr. ('. A. McNmiybion, Port Albernl; Mr. P. ,\, Hovi'liiijiie, Tulhm; Mr.C. Olsei), t'ehielci; M��'.r.i>. J, P. HIciImX), W, lL.lLPiescmt.ti. A. IIud, 11. Hills nnd .1. Klnif, Alberni. Odior pliii'i'i In ifm dlMt'lui woro re- prejiented l��y pr*-xh*fr, Mr, .1. Clientcr. iiiuii was itKo hi Alhurnt ax a dtde'-idii frotti ('lii"tO(|itoL btu ivitH ituforiuiiulely taiiddonly takeii ill, and hud to i��uv rt*. iiiov'eil to dm lio.pltul. HI.I.W.STKH KKLKta-TKD, ,Nimitbtm. Hi-pi. ."lu.  (Hpi'ciid t<* die Advm-aic).  Thin du* K.  -*' N, (rnbt, MltldllHUilK.t,  |k,  Dill  il  W It I'll   |(k(h|V,  Is ukilttW  (ti u iiari'tiw  mat'i'lii tif  ������iktid wbti bftvi* bi'i-ii I'll",'!!"! it In pidi'iilttdi.-' (Id* tnieks iiutitci-11 Nitnuiuu) iiiui Lttd.i* ttintlb, Thin pidrul hits lu'tui kept up ���we tdiicc (b<�� hi tempt (o wreck the I rain tm .Sainiduy moriilti'/, ittul tbo deed for dm euro hu-* been dt'itmi)- /.truti'd In this hitler nitrrtiw i>*capo, AiVkiixliiij,' to die itccotiiil. frmn Ludy. Hiiihh ist'Vt-ii Iron "llraliplatoi" went wreiicht'd  from' tin*  rails und  vvurii tptl BASIN.; ' Wfli BE BED Atf'thd 1 i*sit--,��i|ii*** 1 ii 1 ^_yV.Vfliiif nf tht* Cliy bliiiiell a h'liiu-^iWli'i'i'tdv**!! from Mr. iVijlJltiy, vUW"&'&��� N, Hramh ��*f tim l?ff\n,, wlU^Va-'iaid id Ibe turninj.' hiisbt in nt'n-S'Tiuit*, Hivi'r, opptiHiid tho (Ztivi-rnitmiii Wbru-r -it- Alburn!. Thl*. leiler was !o (hu t��n'tH'l that lltuemtt- pimy viimlii imhl dp* land In .picsdon fm- it period of two year., iirpl' that- tltirlit'-' iiiui time it ti mild not ho hold vildmiit ilistt I'lmmilihiji' tin* cliy. At dm mut of tlml perbxl dm whole <pii'��. (imi etmld I'tniii.t up iijfiiin, The Wnter Hy-littv hum received from (hi) Cliy Solicitor, and by him  tip- Jtdiiiiii'd iitl�� liltt'i'MU'llmu-. uf lid* fitiiis j priu'ed,  As mhiii us thu Kirn Hy-luw*. tti ti puliil iifitr die Litdyttinith yard* art* in 1*11111111 dm whole <*f thu-u will Im Not 80 Htuny. In litNt- weiik'*. Imuii of iho Advuotttt* IX wiii itunmiiiciil 1 hm (he Plmieiit" Foed'nml Coul Ciiai|i!tny-luid r*H,"elv-iHl 'It cart* of lln,* vurlniit piihluei*. vi-htcb tbli* CkiiiipLdiy htdiilleri, vi idiIn dtt* pre- viotit week, it now appi'iipit that dd-, hlutiild havo ivitd "Tbrtu) earn l��si week mul, (wu till** week-" Tho coin, puny ha** kIiic-i* renulvivtl (uo nnir*�� cur-*, muldiiK a total uf olulu rar'. in nix weuk*. v* hlrh lucectutnly a flmiithowlu'", Plssao Excuse, If there I* imythhi'" left out of (hi* Issttn tbtii you know imtdttvoly .shmtld have bet'ii b) ll, or if tin*,*** aro muiiiii (hlii|,'.*i In ibl*. Umio that you kimw jits', a* jMuddveiy htmuld nm havo lx*t<it just*' lUlifd, will you kindly take noio.of dm In*"I (but the AdvtM'iit*' Ih th!* week slilftbia" i|iiiti'd'i's to dm itn it' Motion Hloek. 'i'lu* Kdlior Kreinbidisl uf tb*" fact that uwny Pack bnfuro mitht'iid** hlstory lit'fe'ttii, dieiH*  ctt,** n  em-taln dim (o till who uiude biipils'lt's, 'J'lmrc wm* no moro popubtr mcciIoii uf du* show tlmr*. thut ocoupled by Albernl DlstrkU, und it can Ihi tulotn for j-t-itnuxl that 1,'oixt I't'sult*. will follow In dm way of ttuii.t'ditj' admit hm to tlio ivsonrco** ol tliiidlstrli.'l'. and om< tlpit dm. not iioihI uny puddhtjf i ���;t'nt|i<imm who bad to .siuldt'Eily shift uf the tlifiiro.. j.blh utiitrleri to a lower rot-ton, tun! die - oltt'i-t mi tim lumper, mtd  moral** of Thi'it* ,in�� mkih' people wlm itpp-iar (*) tifcme (he MU-vlcix *.f it trulliod uhleken to do their writlni*. Tim toot uf dm cliiekeii nru dipped in Ink, mid dm lidi'lllnvnt fowl niillis over dm' pnpor, the pnrty uf the (li-��t part slijiiit ilm hiimt', nml tlieic you are. Now, pi'lnicr.*. can tiMi'diy read this kind of uiuidihc'rlpt, Inn (KTiislonidly tht* ���"'tlfkuii cau-hes' dj'hiof u Hy on iho wall, tmd its frantic, oirorls lo vuptur*) -.lie* fly iiiiiki's tho wrldm,' tiK> much for ��"t.'cn a prhder li ruwl with tu,'ciira*-y. Thin, hy dm way, htw noihhi-' lo d�� widi the tibovt*. Cannl Hal!. Tho ���fitsollne crulter "Tolbm" will Itiuk'it Purl, Albi-rnl nn dm until run do'iitt (bo Cnnul <md to Ualtmlot, every Ti'cuhiy stud Friday at (1 A. M., unill furihor iiodco. Hruiid at Ab diK puny In (on well kninvii lo need ciiiumtiit. While die Advi*vuiii ih n��t ",'ohi*- dtivt'u <nil(i* m) far, the eftei't tm tin* temper nf the itlltur b* inuuh the sikinu, arid tmly dm MuirUii'ns ot this luit-t'r jmiiiiuy liiiUt-* 0111 any hope for Mil*. M'qurnt recovery. The only jflhnuiop of llft'i'it. In tin* i'HUi'0 i.'loom of the /titmillon li thi��,i'fci)lb"t"tim! of die fact thut, tho now quartc/i'** uf the unclont party nut only tiwimm vt��ry inijiiihir, Imt hit'* mi remiiliicd over tditco. The stttiii* i'cmuIi** iiiiiy follow tho Advocttti* In ll.inevV ipini'Uu-t*, metiiiivhlh* w*�� ure havJni* it devil uf it ttiitt', assisted Uy a tmmber nf minor imps In thii mpvinjr linn. Ort'oiio'rt Home-llake Iternl Tradliiij'N**ite. D��utal Work. l)v. 1). K, Kwi', DetitlM, it'll! lav tn Port Alberni tlcmbi'i- li*l and fidhiwlnr- ihtVs. Auto Parties. The recent iftiiMl vv't'ttdierliit>*lir<)U",'ht tu it number of iitttn ptirde* lolbodh*- (riot for du* piirptusoot t.iklu*' pari lu iiie, vjiurt Hint U now iu die fiiro. Tin* tyvt* r.��!un)rt lire t-muihi|f yet at> the bend of dm Omul, tmd smid* of tho Id** unns j,"!vi* rniv spun to tlmsu ivbo uttt* fottiuuito (iniiiij-h to hook (Iilmii. So fid" (ht* I'ocOi-d !bb U t��> be titlteil ��* eouiparoil wit li lift M'tisuii, and nouio fiirtiiiiiitii man had botttii'ifet bu.y. Deer itre a)| over tin* **lmp, add tfrim-u* urn to be had, but it will take Mum* hundiij- to liK'atio dm dtick** u*. yoL The Ural IniiH'li liuvii n reemxt ul till dm i-utt ovk'tier.i hi die place, and just, how far their mxxx* will tiliinit, m�� x\\ix\ (bey ure tilib* (d keep out of nm),re. In tt short tltne it It* hoped (hid u now hunch will emne in, und that (buy will not be mi wt*ll posted tu, (host* whhdi itn* oil dp* lint-', nt pri'snni. KoapltuI Donotionu. The Matron uf (he West Coast llos. pllul ropori.** (hid ibe Alherni Land Company khidly donuied all die veue. tables shown at. (he fail f-dr to ll.'e Im*- pllal. In itiltllilmi prlir.e plttiii*., Hiivvorri, cakes, bread mul a tnmilier uf other ihlui,."* woro hem. hi by dm exhlbltor.s and all formed 11 very vtelcouiniiildlthm Drtip Into (hi* Advocate Oilier* mid !o dm hltire-t of die hospital, the' sen tho line potiitDO.i |*i"(��wi|.by Mr. F. utittinrldeH tif ikhleli kvisli to return ' McHonald iit Albernl Park. A ipiurler thhiik'i to tin* ���'eiietuiis duiitii*., nnd to'itri'it ot ihW land produced (hree tons iissviru dii'in nf ihelr iippreclnilon of uf diese uNeellent mhors, iiir^e. mil- (heir kindness, j form undid Hue ipmlity. Tho convent ion was cidled tt) m-der by Cnpt. C5. A. Hull, nml it credent lulu eotiiiiiiitci', cimtilsihi'* ul Me,v,r*., Hleil- M)e, 1 'ik'*i;im iitul !Iove!tM|Ue, appobttcd. Tho couitaitiei* 'ii)|*ori��>d all in (iidor, uml (becummbtei* then -.t'leulod Cupl. iliirr, iiH'rojj'iiliii' cliiiirimm, whb Mr, I ���I'T'-AMrt 1 tt*- KK'i'i'iury, The chairman upuned by rimiin-idni,' llmt (lit* timivon- Hon Inui ht'nn cid hii under tin. i'ii-ik-hi. of llu'Ci'n(riiICoumtflt*m,imd In uccord ���tvHh the troncral niothod till over,dm PiiivJpee, In tbo pu-st- t-nnditlttie-- had l>ttn called upon it* j,';U out ��( the olevenlh hour und make a rimiiliij* iiftilnsi. nn antn'k'onist wlm hud bet'ii In (In* harm'****, for it yenr tn* moivt nnd whii bud all tho tt'ltv-i at hi*, ihit^ii1* end d* pull vi houovor ho full like doinij- so, TIiIn ����vi* tin* Llboriil candldiitt* xi wvy jfreat handieiip, nm! it v.iik fm dm purpose of rmimvbii*- ihU htmdtctip' dud il had been decided id. the Hovel- stoke cusiveiitliiii !o huve nil tim ills. it'li'lM l.e( tlietr candidates kulectiHl uml in din Held us soon as po-islhlo, Things were on tho cliiitd,'e. Thoro woro it mn.ihei'of v't*iiservfidve*t who were noi Middled with dm milliner In which dm prt'scnt i-ovoi-miieiu wni curry \txa on die (iltiitii* of tin* I'liiintry, ami hi* fell sure llmt a** Mum us these men won* stioivil thttt (hel-u wuh it eiinnce tt) put tim h'livermiient of tln��couiur>;lm*)dii) biuuli of nioi.) la who they could rely, thoro would hit a slump In the ("on* survailvo vote, thttt would iiutku Mi*.**!'**. McHrlde nnd l.'iivv-��vr fool that their term of diH.lpiiihiir dm rc-miirv'<).-* of dm country was rapidly draw In-; tu tm end. 'i'lu* clttth'iimn (lieu uinmtimTd (htu. noijjlmtdiitis vvei't* in inttet*, Mr. .I.F, Hleesoo placed tho mmm of Mr. 11. C. HrovvMer before die etinvendop, "I'Uln noiuhiulhni was Myouded by Mr. P. A. liovt'irt'ptt'. uml eairks! uiiaiiliuom-ly, Nm only dm mover unit M-cuiidcr, but pritctically wwy delejiiucpreseid, paid a b I lib tribute' 10 the sttintlliiif mitt ability of Mr. HroivMi-r, niul liU mutib lutiliin vttts (attt'ii it*. 11 sljjnitl for pro- Ioii^ihI iipphtttM*. DiSTHlt.TMKKTLNG In dn* eveninj'- it iut*eiln|- of the a\b lit-rnl Dlsiiiei Liberal AssOt'lutioa kills iii'id and it Itd'at' ttmouiit of liusltu's, tliiiistiuteiL t'lini. for the I'tiinldi* oiHiip'dj'ii were otttliiied, find u iitintbei- 01 Ips! met ions ".'.iveu ax (*> the nit-etliiif of the Cent ml K\ ecu live tu he held lit Vimcouvi'i" in tt fevvdny*". The niiutor uf t'iniicstliii,'" dm Ishtnds Itldhif,' which bus been thrown open hy dm iippoltitmhm of dm former member 10 iho Heuch, was dlsctisseil and R wtt*4 resolved that it would not ho in the best Inleresi.snf the Party to cowi'st liijri rldinif until a |;eiii)rttl elccllou. Other routine und btislitens mutters wore dlwiisistil and tin* in<*i��ilnuf itdjtitirms'l. wbi'ic sevcriil sit iiclie-t ��ri> placed, When (he patrol piissed nloiij/ the rlifhl-tif-vvtiy shnnly befuns mldnliiht the swlit-hi"* wen* found to tm all lucked untl the frti-'H clear of nny obstruct hut**, but when mi hum' or K) liitt'f (bo imlhviiii'ii I'otiirnod thoy fimiul dm Iron tlsbphdtis wedjrtH] Into (lit* lutci'si***!lomt of, dm rail... Im- mediately Chief Cunsittble Kemp, uf the I^id-tsmidi deltii'limenl of specials, wtiH liifuruii'd imd he onleretl diiDHer f*l*,'i!iils to be placed to witi-n any ".pecbil 1111 In tlmt mlfilit bo (ippriiiu'liiui" frum iiftlier end uf dm ehy, untl set- hit* men id work pryhi","' (in* Irons fium butween the ruils. ThK w'ii*< duno with run* -.U'einli'o illltleitlty,1 us tht* pitdes had iivl(lendyc beeii driven ���iu with tt hummer. -   ' ��)��Kiiitmhty tumiilnur till iiiiompi. wie* m'adi.* l��) wreck tht* p,t��..i'iij"t*r trntu at. a point beivvcoi) l.itd,v-.inldt mm] Nanuhno, tint tin* polico dl-at'ovi'i't-*.! (hi* upeii switches- und dio obstruct lots*, on llio truck In dine tun'ivi' she train. Al llnd dum It Was nui ilmuidU dint die duttat'dly plot wits in nny way run- necied Willi dm hii-or ilisputu in tht* coal dUirlcl", but lhetl*-siieriitt' iitloinpi Ium nbilit has .slmun tho itmlmrltlct* tUai diere is *etl(i u llkidlhixiduf sorloiiH advertIsed. imd then Mtibniitted tu tim nilopiiyciit uf tin* ulty.  It t. likely that dm Ll'-hlli)'; Hyduw will he prepuivtl ��� mid Mibijillled ul dm ntiitid dim*. A nttntber nf minor mutter* won*' brutiiihi tip and dlsposi'd of, and'Hit* C'tumcll litlj.'iiirid'd, '' p��**v i PERSONAL POINTERS *���" *"W��"**��-'\ak>--Aak*-"*'.^^ Mr. IL A. Held uf Vhu.irla, wn*. 11 ifiies! lit tint Albernl till** week. .Mr. .1, W, (iraluiii! of Nautduii', spoilt tt few ihi*,** hi dm (,'liy ihlh week. Mr. ami Mr**. M. I��\ Hlupi*ruf Vliitorlu wen. rcirhalorcd id thu Arliujsioii. Mr. A. DiivImof Niiiiiiliiio, wii** in tlip Cliy un hittdm"**. Mr**, .1. Dick of KxtciiHbin, tirrtved In the C'ty im 11 visit in |mr nmthi*i> Mr>*. P, Nlfhulii*. _ _   , Mr. aud Mr**. I*!, IMuuiv. were (tussen. ifcrn *m Friday'*, train mi dmlr way to vMt fi lend. In Vlutnrhi und Puiiiaiid. aMr. .1. Hiilpeiitiy. rutiiriit'd liomu on Mmiduy nflor vWihitc tint .Vluturb* Fair. Mtwi-ti, II. Wllllti, Hubert thm-mm dltUurbimct*'. In tho itifeodd rt)'��lons|'md A. H, Tubiii, of Vbtiurluarrlvcfton aiyl. It Is prubtihh) (liii(. that the foivu Tuesday, 11 ml lefi next mos'iiln^- fur tin* of laillco villi (Umhled iiloii",' the rl>-ht< vibwiiy. Old Timer Patf��*e��. O.'U'i* iimro dm Pioneer*: of Albernl nro culled upon tumour)) llmdepnriurc ot one of (heir mtutber hi thu per>imi of Mr,*' Willlnm Thompstin wliu iIIihI on Simdtty mui-idii*,' bi"t. Mr. TiioiiiiiMin bad been tiiiipluyi*tl as Ihmd FoiHimtin for dm city uf Alburn! durUii.' tim tmui- mor, imd appcurcd to bo In ifuud health mull a short Unie iMtfuro his dotdht lit* was ublo 10 bo about dm town un 1'Vldtiy nnd Nttiidtty inornltif- wtts dend. Deceitsetl wiitt otio tif die old timi* i'i>-di!t'iil>* of Albernl l)lstl'h)t, cotiiin--- u> dm. phd'o soine tltlriy yeurs m;u, Knr n dim* bt* Inui a fai'iit on tho Heaver C'rtu.k Hottd, und by hard work put It hilt) excellent sbnpe. sollliij,*- It-bit or for 11 (-odd sum, Di'i'*'a*-!Hl won tho re.ptH't- uf du* entire community tu it hard worldi)-,' imm, tmd deslrtibln oltl/ou In ovory M'tiHo of wind, und Ids li*.�� will Im mourned by thus.* vvho Imvo been f��s*.o*"iiU4<d with him from tim very onrly l>l(iuk*t*rliiif days lit tint valley. THK FUNKHAL.  ��� Tim fniierid of the Into Willlitm Tliuinpsitn vt'ttN held froin his rc-tldon.-o ut *I..'Ki uVltK-k Tiicivdiiy afit*rnuou. He v. .L CrtiTudiers, ulllotnled, ttnd 11 lnrjk'o dumber uf dm iild (line friends of the tb'tvv��s,K| ttirned out lu pay it la-*", (rlludo of iiw|i*'c( to die ineniOry uf ilu�� iiittn tvldi iklioiii they bad bten tt*.a.tKdu|ed foe "Mi iiiiiny years. |)e. ei'itm**! leuvt's tuu sli-ter* und tt diidber id tim Kuut, but hu fin- tm run Imi learned then* nru tm immcdiatit ru- ittdves hi (be West. . Thu |iidlbeiii-c)-h vvi-i'ttMi'ssr.. Hi.liup, Hill**, .Sttiiusuii, tiill, Hitlpiiimy uml (hatiily, A ltd'*-" tittuibiir of itotttl irlbtile. ttei-t* sent (*y residi'iiis of ilu* vidley. Road Foreman, Thu City Council bus lurned over lu did Ptiblin Works Coiiiitiilti'i* dm up- plicudmiM of Messrs. C, Tuylur, dr., .lolm Hiutt tind lluiiy Hills fur tb'" posiilnn ut ltuittl Puiviuim fur the city. Imr.tl uf (Jivut (.'ontrni Luko, an a Ium- tlntnmd JUhlti^ |f|p, .Mr. WtKHt-Leo, u now iiicmhnr of tim htval.G'ivm-iuimut AjxenPsnlutr, urrlved it! .\H"'riil dds week, ittul Imiiimljittely took up dm vni'iincy mtido'hy ivcoiil cbimjres," ' I Mr. C. J. Air.un, of (ho (luvornim*nt slulf, hu* been sblfied tu dm Hevel- siulcu ulilco, and w||Mi*avu in themuru- biff for the scene of hit netv (hti|ti.��. .Mr, A man Is an utd t-hmt iv.ident uf HeveUiuko. Pino Potntooa. An/iuul TltHnku-'ivInfi. Tim i.'srvoNi Thiutlisj-lvlitK', All Nidui-t Chiiivh, will lie observed on Sunday, Oot, 5th. The Special Korvlco wit It approprlitto nuiiile will tie tt". II u.m. Tliere will bmt ipeclal di!inlo>rlvlt)|,' oili'i-hiK'i which iho VIcnraud Wurdons lliluli iidvlsHiiiti ui lievu(i) lu the bu- priiveiiteiitu beldj.'-tiirecied ut the Vicar* iijp', High School. P'lxuii li rimi'iit cuiimmnlciition ro- eeiviHl frum die DopUrlimuitof Ktlticit* dim it appeitrs Hint (hetv U uu pruvl- uloti in diti a'oi>ithuioiis ��� which will onablo two uuinlcipidlilos iu couiblno in dm iiiiFii'dremi'iU of ti m'IiuoI. > Tbli* tueitiis that tho Hiirh Kclmul for dm distrlei will im in. tin* P*��rt, und under tbp jui'lslletluii uf (Imi municipality. Tim department- Inn* pruiiilMiltti put up two riKiins rtjihi, uwny. One of thi'ii* will bo used fur III--h Schuul purpose*!, and din othor will in* loked for dip hiffher i-hi>**iut thouiliiM'ttuhiadi While tho liiiid fompiiny will not j-jvo dm site oi'lj-lindiy ylfisred vvlieu It was ttippused thut tim MluUt-or of 'Pdueu* tidd iiietuit vkiiai In, uidd, it I��� iiitilt'r- hluuil dutt (md lot** have- lieen flven fm' die now hiillilliii,'. Those pupils whu itliend the HIk'i Sclimil (mm AHii'iiii, or utiii.|tiii puiniN, will liavti k, pay for ��u duhi",', but junt how much due*, imt yet impi-ur, Liberal Cxwutlva.' Cupl, CL A. Hun, Prt'sident uf the AHu'i-nl Djstriet Lfbcitd Aswm<Iu((ou li'ft (ur Vttnrtiiii't>r thin sveatk tu tuti'iid n iiieedui,'ttf thu C.<ii(r<d Ltbritil Ks- ei-utUe vk'bielt nits held yohd't-day. A immber ut imporiii.tii uutttei'M In t'uii- ilci'tlmi -iitdi thet'umliij'cituipali'ds will Li* ihrtt<bed mu, innl pi*uifruimue>k ttr- Cimifod. Tim lilberali uf the elly ttnd distrlei oi'l'iuilxutii'iis of Vancouver huve coin- pleled iirriuii;eim*nit tu tedder it bad- i|tiei idnl ox nt ion (u Mr, 11, C. Hrewster wbti win. eltiet.-d us letidui-uf the Liberiit party In Hrltlsh Columbia, ni dm convent inn held in Htivulsiuko in tin* clos. Iti'." day** of May. This uveui, will tuko place In Dominion Hull. Pender sin-el ihl-Hivonluj*'. Huy tbo bi'st.-.(Ji*tt(*iit',t* Huniu-Huko Hi-end.  Albii't-iil 't'ruitliiK' Sturu. For flrtl-j-Hnllei Chimt Cabbiet, Hunk Cute, Fire Sercn and Fire I'oj,"-., 1(1 laUildK Dry FlrewiHki. Apply tu Mrs, A. Hiimiiikon, Albernl, H.C, ' *tt*m*l^^t^iAnfm^f��KaMt^a<x��*t*i*mtv. ���^^k^a^^lJ^Wllfrrsr^ THE ALBERNI ADVOCATE TOE ALBERNI ADVOCATE!, '}��'',"-! -;"'';; ,";'.."";| .bettor biiMncsN, for tli" ( it.v ol I Tht* All*ri*l Aavocdd* l-ubl<��htn�� and| t\i|imu  U)  ,,,,  .,'.,,-,41  lV|��|,  tl,,*' "Kbvtrh" Mt-liiiii'; i.yd.iw,"iuid lMlltir amt tttm-*-"*.!'' |Umm.,, *������',,. M'|,,'iiit* without ��Mi- i'(ii.ii��i���..i Hi, \m-i..!. iifiu*., i'���i,..,,i.i��, I.,,-;,,,r(n.f |u|<> ,,,n 4.,)i,u'a<'t eyu-epl 11),' )|.,1*"*.��1�� ia( \ .tlMSMiti'l I.Uittllu ,;i'ii,|,i) .,!,*! j a* * a �� in.. Ann i,,i ii.��iii.-i iiij.���,ut.ii:..i , j willi  tht*  power coiopnuy,  its Land Act Notices. Prindnu Co.. bid., Prep del art. J. F. IlLCOSOL' l'��ttd Offlc��!  Aibarid, fi, C. HtilJ-i it'. Hid Company in willing AJ.UKliM LAND iiivruiri". i>l��0lel'*l llit'-l-D 'I'*lit* DUlltSi UMI J..Iiti |',i,,i|li.-. i-f AlU'tllt, (I (."'. ,1'*'il|'i.t,-.!j iMilitt |i ,iii, Ulll .ill- I" "I'l't) f"( l'i llllikkltlll (.1 ,.lUt'il,ik.i It,,' It.il.-llill,- Ilm llttttj Ulnlk, (".llllllll Iki.'ItU,' 111 lilkivk 1<!/,l|!.ti >lt' ,'il SsOt'llaifllk i-ii��k ul tli.- liuidiimi i'.,,!, 11 ,.f l<>I ;.'*. ti.i-u-v* j 1-i.a.i a.) il,,iluk, tlii-iif.- itoitlr kti t-.i-Uil*  tlii'll-v **��'M r*)��!)olU)k, t|i.'��k,s' fc-,..l!i ...iti-ilm tii|u'tiit ',",,,   ,,   ,,  ,    ,    ., .  .  ,  . ,   lO  MMJStl-'  (II)  fllllll  till)*' IO  tlldC ,*,,.. (ill.I  in  ll.t.  I'.tkiiiiisla*-  Hi I,,-t.il  |.��� j ��� ��� t,.|ivii.t<kl,.t, llxvlittlt Itir fl'-Ult'iS ������4*��iiiI'*Im"ui * (U.llll). V-.li|rk.-lti*liiil|. Ill luiilli* ll) ('.til.ill,!  (lit-("tlitial Ktu.-ilum, Ati*lrnil.i. N.'U /��� sl-tiM. S'i i*fi-nini Imllll  IllUt  I'tUI'I. l*>ll,|li,i< S  Midi  Sllliilill  1"iktlll li'i'ttl-illi'tt*. >*tii  t*.' i.isiti.i mi iiit.i full.j.*iUji ti Y llllk- (Un- Vent , 1   (.���*' *s|*4 Mmilli* ,    . "  ,   I i��l Pilktrtl/ii tu III)- l'|ilti**l Sptd ., Mi ���.fun MMl till |:illl,|��rv)ltllllll llil).'1  filfl-ikTU tSIU.ItUi-* *l 1*11-11 H'JiC I'Htlit ("luiit!*-. f"r >'ll Innil I'.illts'* it 111 ii' (l-i ��ii|ii- H*tlliisi'i'i,|liii|lsl|.s| lift ||1-||.i' t'lltfllltl.liaVlll'. ���if,41 lllti") l'1'l'Hlll II) liilltlllt't.. TO CORRKSPONDKNTP. All ,-iiiliiliiUili'iittiillk )i)t)-|)iiis) for |nili|ii'iii|.ilt llltlkl  |M<  IHSSllll|.llllllll  llilll  II,I-  lliill)!'  iillli ini ilti'-tHut lilt, niilvr, nui n.ss kvuilt f,ir|tiitilii'ii, llilll lltll Ilk 11 tlDllllltillM'llf 1,'iHHl fl.ltl,   M'l'i'.lllll.lt utiiti-Htilti-in ri-liiri) H'Jis'Ui! i'iiiiiiuimiIi'.iII.ihs N'u it-uitiiii'tiidi'ii ttiti lu' i.itlit lot Imtlit' I'ntilil, tiiiilumt I'Kiv'i.t li>* ki'is'Hil itri'itliiO'iiii'iil. ���All? *.' Albertd, II, C, Csr.stia Oct' 3, 1013 MINING. ���pill, fad tlmt, tin* Allmrni District just now Ih Li'io*4 visited by a-party of wealthy people who contemplate purchases of mining , property that, wilt run Into ltnii. dreds of tho,)sunds of dollars Is another slifii of tho revival of minim,'Id Ihlr* dihtrb-t, Alherni District'' whs oiil.v partly pro- Hpci'tod In u niost, biedy ntanner In Mui old days, Mind - j (1 i 1 *��� a number of the deposits then located were abandoned owlnjr Ux  luck  of  capital,  and  bud UlllUlt-^Ollielil ill til*' USl* of HUdll capital us was  available.   No really  systematic development, work wiis uttcniptodjn the vast, majority of, ciincm, und the uhiims lapsed for want of interest on tlit* part- of owners  who pur- I'lwtM'd hoping to make u quick turnover unit tret out.  If many of those claims wt'i-o located in a  rcitl  idlidiiw  country  where then* are companies accustomed hntxlenslvoiuhilnifdi'volopiiienl, thoy would he work hi jr. today and shipping ore. All over Mrltlsht'oiumbln there are Sibils of tlie revival of inhiiuK Interest, und there is no ��ood reason why Albentl should not. come In for it share of tills revival, It. will not hu another "Throo stakes and n steak of rust" revival, hut. tho time Is near at hand when a t.ood prospect will receivo the attention which it merits at the hand'- of utiuiu".; men. LOOKING FOR LIGHT* A (IAIN it would appear that ^  the (,,'lty. of Albernl  wilt with iv-'.n'il tn co.'d and tin provcii'ii'iits that may be nuide in lid' iiieaidiiid'. Thd eoi'ipttiiy j.;tiiii-.iii(<'i'K to hnvo the plant in* *-t .*. 11* *l within nine months from tlie date of the sh-uhuc of,the nuTeement with the Port, imd while the wait is not. t*) tlie llkintt; of many, it nmy be just as^-well to k<i on ht'tpln^ ohr, old frkuid John IL for a little loiii"or, POLITICAL SHADOWS. Tl'* 'Vbinhi'r -events rust their shadows 'before" tliere tntist la* an election in sl^ht sotne- wliere,  for the  shadows have not heen 'wanting of late.  The IjiheralJ'arly litis ndoptcd the plan of "'etlinu; cnudldtttes iu (in* lleld (it an early did*.',  The e.\- phination advanceil In tlmt in tite past them lias been too much of ��  "waiting" spirit nhowu, and tlmt the result has been hi tunny cases to en use u eundidide to he selected only a nhort time before tlio eh'i'tlott, and thds be rushed before tlie public without uny chance to |��ot. ui.iund, and  he- cotiit*- well acquainted with tht* people,  On the other hum!  it is pointed  out,  tlmt.  the, Con* servatlves carry on a (j'ulet cam- pit I (-fit  of oi'h'iuii'.utlon  al)  the time, ami an*'thus never cauKlit iiuppin^  when  an  election  Is called. ���   V-' In any event it tmu  do  no harm for those who expect to in* culled upon lo repi'tment the people of a district to |jet about and let tlie 'people know tliolr Ideas  re^iii'dintf  the  questions thut tuny be to the fore ut the time.   It. is only  fair  to  the people, nnd to  thu  ciuuUdtiU-, tllitt this should be done by boll I sides.  Tim whole spirit of the iitt>vom*.*nt. appears to ha looking forward1 to tlie desirable  time when an answer to the question "Is hell Rood party nmn ���*"' will not. l)o tlie hetfhinhij-r ami the" end of what, the'peoplo will de- ma ml to Itnow of a candidate. When the people walro up and demand tiiat in addition to beliiK a "Party .Man" tlio candidate mnst  show  that  lie'  is  also cupiible,  eiiei'Kt.'lic,  aud  trust" worthy, there will come  with this new spirit more und more of a dumaud Unit tho nHull's of the country he taken out of tho hands of  "Professional  Politicians," and put on a business basis hy business men.   This cnu In) done without letting ko of a sin-,;lo ono  of  the  basic principles of irooil Koverumont, or losing slffht of tho present lines  of  demarcation  between the two  ui'oat parties  in  the Dominion, When any question coines In** for** the iiverawe "pcofessituiid" the IIi-mI. tiling Id* tislts is "How He limy, or may not, Inter 011 auk "|k il it j-ood tiling for tho country y"' Hasten tli*** ihno when tills latioi' question will lie asked ih.4, and the lirst.not llf CaDDII'l Illl'lllllUt, iUHlix,,, Ui' I,'*)), *, Juuc -ft*. Ikll.l ulijt)'IM *l>l'l4'*tilk*l4* .laallll I .I|'*!tl4|.\ aVti*% |.|91, Ai.ui'its'i i.vNp nisTidor. Dlviiirl nl ll.tu'di*. 'I'll!,i' liiiliis. Hint 'I'tiiiiitiiii Mt'ldllll.illi "f At ii-dii. lit", i*4'i.|'.iii��ii dutii uti), (uti i*ii�� m lll'lll)  ft') |i. i liM11ki4.lt lii |'��)I.I|,||.IU llf llllllllt lllti th'Mlil-ol I.Hills' 1 '"IIDIli'iii-lll.' ut it IM.'it |,|,llllr.t [.I 111.'liiiillt tlikt 4-.xfi.-i ol l.<it 'i*4l.. tlie In-.* ikiattlii ��iii), iiiiik, llii'Ui'., rnkl Sit llllllll'., dii'iii'i* i,uikill *ua.'li>i)i|k ttitiu, ti.-kj tkieli iUis tu iiie (.Hint nf tsiuifiii tttv 11,1 ul ,un| 1 iniMililiw tit,) ,����� it * niul.' 111 )��������*, 'I'lll.Dins ,Mi Klllilnl) Jtllil'-Jli, IVI.I, All,,', LI'I. Ai.dcics'i i.ani) iusTiiii-r, I*|sltl,'l .���( 11,1)1 lilt. 'I'.ilit'liitdt c Hull Mliuila- 1'l.ii In-  uf  I '.it liiiiii. II, t'  !H'V<lt'-Ul"lt lll.lt I ttSl Mlllll-ttl llll'-li'ls  )�� III* I'll  fllfili lllllkSlllll  (II  |l)t|fl|,!M'  till.  Ilil).Ill llil.' 1I1 m-iIIhsI liiiiii*; t'il)ltl)ll'UI'l|l)l lit li I'llkl ellUldsl I")  t'llllllls Hist. I'f llii'Mi'llit .'list i ortlt'i'iif l.ut '.'il dii'iii'i*  iMkl j..( ilu* nui til i'U�� I 1 ulliiT. iif l."t I'-al lln U>s> e.ikl *4l* llillll.. I lla-|tt.< liuiili Wl'lilll). tllftli-a' **|-*l  HI I ��) l'l|>,i!l*,  I III fll'it  killll ll't.) t'l,ll|lik, ll,|. (ill' Hi ��t I llllllt*, llll-tli-l" .lllllll SUl lllllllk  1,1  I tit- fllllll  1,1 j M'l-IIHltlk. till iltS'lltll til tSlt'llilill* til lll>' |i��ll)l  Ht ftiliilliii.ll'.'lUt'lll iiiuii'i.uliiililllii IIIU  'll'lt'k  mure I isilniiit'ii*. iiii'iili, niul t'lUltiilittuti llln m-n n. Millie Al.lii:��N'l I.ANII DlSTKIOi". Ui.Ulftof Nwdut 'I,ilu- uoilt-a' iiiui Tit'.nis* Juu'ac* M,.it,s, ��f ]{*|li|l|li|,  d(*., CXSi'U|>*l!im  fill llil-r,  |ll>, IJ.tv  tn; *l| t-l*  lllf WlUllikllrtl to fUirlttaiM' tl)t' f'.'iJ"** I'**" tl- k,-(ilitaj (lllllll,. I c..umMHi mn mt it m.kt i.ia)>...,i 1.1, tin-H.Mil, ! ��H>I t-i..'lllf�� llf Ill.tt*ili4'l)'!>t...*v tl.ifliill lIlMI,", j till lias-  il'l! Ill  *>l  t'llMlllk,  tHll.lM'  Ufkl *4ll'll.lilik, ��� llti In.' kiiildi til t-liutiik, tln-avv- i'j,t l.i .-);.iiii*. : diiai..' k..iitii iiikim ni i'tiHiit* to i-i'-i.'it.mi u.v; tuiuutlu*; ls'ticti mt'litut lui-.ti rt4kt��-il5 iiiMi'iiii* t" I'W,* 1*1 ll'Mltll. lHVili"tll.  tVlllnilUII),"  t*f*"ljt i l*"#t'll-��, Ti��.*Mt��)i .don,.-* Mkii.* ,du-i' It). IHI4, Am- 1 11. , AI.IIiatM laANl) msTiori'. 1)1.1 lit I llf llHlK'lt Tit'ii- nut lis- llmt Wlinxiu itniav.ui, ui  Villi |S*llt.'). ll.t',, 4**4*U|l*t(lll|l itt'lk**-). Inn ml* I" HI* 1-lt l.'l |h i,iil��k|ta|i tat euiviirtkii |in< f.ill.'kii'i.' ttiv.-ritM-il tuiiii*t ��" 'lllllll'lll Hit; f-l it lawl I'litlst'st ll'il'll'tilil e >-'��� nl tin' *,,(il!i iitkt jeuritri nf tsavtluli ?, 'IVI* ���*. JlUtili't ul (lti|ii-i(, tlit'iiisi is) I'lutiii*' d-.llll tilt-Hi., **1 a-tlttlU* 141*1, t|i*-iii ti **i 1 litiait. ku'cdi llil!!/-.' XI I lllllllk 4-llkt (ll |,.,itl| t,f ItHllH.ii'l'IIU', l|,iil,lll|||IU li|,lnt-|,-�� lll-llt-lii |a,kk, '' VVl!ll*UII Killuell Jill ii ).iikt*i��) .Vl'i'lil .lii.ii- ill, till,!, AH.:  I It AMICUS! I.VN'II lU-vriiliT. "' in.itici uf lt')it-lni, 'lillil- liillllM' llilll Atl'klllutl'l .1. (illllk, I'I VI' l.'iut, HO, in i'lll',illuii i'.4>i>eiilii. iiiit-iiil* In iil'l'lj  In) er)iiitMatiti tn piiieliiiM' (In- full'iniiii! ill -M'lllll-.l lllllllk' 1'iiliiliii-iU'llii.- nl 11 |!usl |.|ii).|isl likii-linius ills. ������I' (*-.��, Jtill). -M, n*i:i. ".lllllll,'t'inti.i', AllV'. I l^j Ai.iuatNi (.AND myniiiT. Illklilt'l .It ll,tl��ii,t. Tulli'111,|it-t. tlml dli/11 .liiuti dutt, nf ,MI��'|-iU I11", uivii|iiill-i|l  lliiii,lul  u,iiniiii.  tiili'itllk  to iil'l'd lei'|.riiiUkktuii tn luiit'liiiku lln. f.illuttlii,! ��� it M'lllltsl lllllllk' ("nUUUi'Ui'iiM HI 11 |x>sl (!'��.i(''>! traii'liiilliu i'llkl ��� if I t'l' kiuitii titkl (i|i|iii-i uf 1^,1 iii, !J|,.|i.s>��'rtsi S.I I'llilllls, tlll'UlS- llllllll Kl tllltlllk. Ill.'lttS' llt'ht. Sill liiiliis. Illt'lliv klilllll ).! I'llllllik li, l}|,i |lii|IU u| I'titUlllt-llkH'lUl'llt. iSllllDllttliil Ulll ili'H'k llllllll III it'44. .ttllit* Uj. Illlif, I'lldti .1 itlu' ILut. AiUi- I t:l have to ko it tittle slow iu the matU'i' of sccuriuu; elect rlt; lights. At the time It was thought best to enter Into an agreement with the Port for the overflow  from their lluhth'f'f sysleni, tliere was a provision in the proposed contract that the Port, would wive the City of Alburn! any advait* taf-e that nilwhi. conic ihi'oi.ifh tin* Nt'C-uriiiK of light  from an* other f*oureo dtirliii** the life of will it ulfcei tit** parly f the contt'iict.   latitei-oii tite Poi'l- appear*'*! to lie ahout to eider into un iwTiiiij^'inenl witli  tlie IJitcido-Ajfuew Power C'otiipuny which would i'ive tlieni a far ohoapor power tlmn that wliidi they proposed to sejl to this city. Ashed as to. the reduction' tlmt would he inude to the city in .tho���'event, of this contnict .KOlni* tiironj'h, the answer was not of tt satisfactory nature,- and '.it-now appears as if it would he best-'to. wait im tli tlie power can -he.'secured direct from the com- jniny .which' produces it. The proposed' cost from tlie power company iw ithout two cenhs per Icilowa-tt liour. The Port, pro- jioHCs to charge six (rents for tiio same amount. The 'additional .dmrtfo heing for tlie purpose of covering the cost, of 'the polo line from the'.Port to this city, AMliatNl I.ANO lUSTUUT, Uli-llltt ul diiivt.i*. 'I'.tllK |i,llll'!' Hint dlflu' llitMli'. u( A|t��'|lll, lie, iivi'ill'iillull liilmirl. lllli'iliik In ii|,|ilk fui' j.l lllllsklltll III l.llll'lillhl' lllll llllllltk 11)1,' iliwillMii luii'lk; ( ' t\illiMii'lii'lliHi|l 11 entit |i|:il|(i,| .tlkiiu ifi. cliiillii. 1 iikt 11] Iliu IIUI Itl IMkl I'lllili'i ul |,ii| Vii iillil uu du- .'HM tmtiti-.tiir* oi a,I", ;����**), tin in-.. ,.,thi ti) I'llllllik, llil III t>  .Llilll  **�� I'llllllik,  tln'ln'1'  tll'kt  *4| I'lllltllS,  llll'IHI'  Mltitll  Nl i'llllllik 111 |ltl|u( t>(lSi|1) iiii'iiisii,i'ut, mul I'iitiinimiiir tun wiv* o,ui,i ur ll's., dUlu Ilu) 110. .liiim .".1. una. o  Am!. 1 itt Al.lliaiM laANI) OlNTIOlT, lli.irlri uf llitii'lii). , 'i'lil.i' nut lis- Unit .liiiiu IdlN, ni Alls-nil. lie., iki'iU��litlii|l i',li|n lltt'l'. Ititi'llils tu ii|i|i!.l tii|- |,i'|. IKlksttitl lu t'lut'lllil.i' tftv full.initio 'il,-��,-nlt>it tiitsil*; ' ("iiliiltit'lli'ltlll ill ik|>usl |i|iililis|iilit,lil |ii)i'l*iiluk l-llkl of (llti Ikllllll-t'.lst tSlllli.l n| |,ut '.1J1, lie ItlH* Ciikt SO I'llllllik, illl'lii'i' 111111I1 *>l ,'linlus, Ilu lire ttekt  Sal 1-ttHlllk,  till'lll-.' MIIHJi  Nl elliilllli  tu Itlll I'uiill of is.llilll.'tits lni'ilt, ittul "iiiiiiiiuillii tilit iti'ii**. Iiiuit' or It's*. JC'llllllillK, J uill'W, Itlia. Attn. IU. AladKitS'l I.ANI) DIsTlld'l". 1)1,Ui,!| llf IlitlClill, Tulli* unlit'.' llmt I, Mm'* Mlt'lulhi'ii, ul )liin> 111 iti, 11,1.", in t'liii.tiluli mu 1 a it'll iiiui),u), lllli'litl ti*U|.|.|>'  (Of SS'l'ltltSSllUI-Mll IlMltl  tilt' loU')tkll)*j ili'M'nN'.l lime. :q 1'i.iiuiii-iu-liii; ni 1) ininl iilMtUi-il ni. t|iu h t: tsini.T of kurvi'i'isf laut 111 A, iiu-uett m ni'i *i')l|lll, Ulfliltl kll-sl ill',,IU 11 fllllll)* jllH'|ll|||t iu It'i't IHlllilll'i killll tilt'klltllt-lllli. tl, II |lll|ltt lllfi'k't Mltltlt Of 111-' S".il'. IMIIII'I llf I.It. Nil It', Illt'lliS' ill It'ti tlltrlll III killll III*,!,!, H'l-IHV I'll*) IliHIIII II I'llllllik to |iil|l)l Ol tSUIIIIIl l.iV'llt'llt.- .Mttik' Mli'lu Ih'iti. I't-ii-r MIi'IuiIm-ii. Aiu'iil. - AuKUki is, nm Mi'iu.-i.l;". AlaUKKNM (a.VNO I>IkTI(|I.T,  , dikitii'i uf itinn-it,, 'I'u tit. mil I w dim lliuiy VV. IdU'lili', uf IM tiiiitiiuii, All��,, iviii'itt 1011 tiiiUivr, liiitinln (������ ii|i|tly fur is.ruilkkluii loiuttvliuini llie fulitmliitf tti'S' tlUxl luinlk, l'i,liiim.iii'liii;  nt  11 iinii  tiliuitiit iilnml  tut .'llllllt!. tti'M  uti,I V<i I'lllltllS siiillli fmtil diiiiiDt di iti'sl wilier of la V.I. du'isor 01 ni iiu i-lmliik llti'ilri' nurlli in i'Iiiiiii*, dictiis' tti'.t ivieliuliii., i.'ii'iii'i' siiuili in ('hull), iu llti. |iiilrii id I'ulii. tiii'iiilutein, unit inuititliiluK Si" iik'it'�� itiuii' or li'i.*, Hurry Wvekllni* Kltclili*. Jtlllii'.'''. IDIII. AllKlM"). Al.lllaltNl I.ANI) OlS-ntlCT, Diktrlcliil" Itiit't'd. 'I'ikUti tititlt'o lliiii Ji.liti I'f toy Altiruiikil), ut Itii't'ei'tll, Out.. ot*itu|iHlti>ii itii'i'tiuiiii, iult'iiilk It) ll|i|!(S- fur I'lTllllktluil tt)  lUIIVlltlM'  iitti fui liii* till) iliwiltstl liiinla: I'UIDIlll'lil'lllV;  Hi  It  tllMlt  iillllltlHl   llllllllt I'litiliis tkt-kl fisuti tlif iitirdi ktt'Hl 1*1.1 Hit uf I ttll'lltS'  llOrtll  III  ('llllllll.  lll.'lUS!  I'l|��1  M.) 4*1)1 . tlii'iil'i! miiitli itlt-liuliik, tlit'lhS' tir*lNii'liiiltl>i tu tilt' imllll uf iv'iiimi'liis'iiit'iil, mul ts'iititliiliik' ,i;M unit's 11HI1V III* l"S��. . J11I1111'tnvy All.rukii'li, illillt* **; IUI'.i, All;; li IM, llf  It*,* Juii.'W, ii)i:i Real Estate Agent P. 0. Box 28    Alberni B. C. Ali'llill'l*'!'.!. llilllw, Am MS AI.III'UIM I.ANII IdsrailT. Illklilt'l "I ILui'ImV "(',ilie IkiilliViltiU 'tlii'lliii* II  Piesisut, iif f.im li.lt,,1,11 klliklt .mfi!|!.ltlll|||lllllt! Ill,i|iiu,'i-l. Illll'lltls llHll'I'lk  till  il It'ilSl't.f till' f-.!l-stlUI1'  111.lllllll. HI) tin' fulliuilu,'ilr��'ill��'.( uuiUk' t'lilitllii'iii'lnu til It I'osl I'iiOlli'it  iii  I t,i,>  imllll ���klii'ie Iho ttuilli Ih*'iihiii|.'i>|  Sic, I.'I'm*, -fill lllM'.'tl-.  till' kll.llO llilll Of  l'ulll NlVltl,   |l��|l,|.i> {.���unill, tlii'iu 0 fulliiktiiu'  lln* .loiio ItlH' di 11 Vllllll tki-kll'lll lllll-l'UllU il  llikllllllS'III llllllll  LSI fliiilus liitliu ('iillli ttlii'ii' Hit. milil hie t.'t'ttp ;' lllll'tkt'l'tk in tin-hliuii'Iliu'Willi tin*  lli'lliili in kl III' '    TlllUII'i. II,  J'l��'*t,Hld, "))llt<.'St, IDI.S Aiiif. I lil Aiiiuats-i imnD iii*sTt(it��r, dlkltli'l of Alls')HI. Tsilloiiiittt'iiduM I'luri'iiif A. Iiiui uf I'ort Al tu mi, 11, t* )k*t'ii|i.'i:.iui inn du ifi* uuiiiti, iiit*'ini*_ in ii|.jiit fur 11 ii-iiki'itf dn- fiiti'kiiuie fiiiiidiur uiP till! fll||ll** Ulll itl-ki'illHtl  l.llltlli' l'illllltll'i)t'lll/tll II llilkt |l||ll|li-t(  Kl  till'  hiitltll i-iikl isiitu-i-ul |^,t nil Allk-itil.. UirntS',1,.|ti��*ilili; lllf stitiit. Ilm. uf l^it \'ll Iti , 1 iiuill, I'.isli-iiV itili �����! till) 11 lllsllUll-Olll )tllilll *t|-il,ll!lk III til,I  |i|lllil nlii-n- die kiiuiii Iliu. I* liiteisreiisi t'l dio kulllli tittiiDilui- jet dot ll All't-lill, |*'|ii|t'lt(*ii A- dint Jul)- "J. IIH.1, '- Am;. ( III We Control the Sale of the Following Properties Somas Height--, D. L. 13, HomeNltOf ' Gloncoe Holghts,!). L. 100, Homcultou 7G Acr����, with Rlvur Front, D. L. 7, Hono-dUoN  ��� Flvo-Acro Tract a, D. L. 102 Flve-Acru Tractm, D. L. 100 Write Ua for Particulars STEWART M. RE.AD & CO. Suite aS-tti) CnnDtlo Life Builtlliiil - Vnui-iiiivi'i", Ciinmhi ut till. Surveylit-t Leaaea. The (itivermiii'itt li* about lu rone Viieiiee it survey,:of fifty expired timber llcctu-os- id theCotnox District* The.V cmnprlse miiiiu '10,0(X> itt-res. ttiid' it is ptis>.ibUi that, tt tpiamlty of litis land uitty bo loiiiid Ntiltiiblii.. for votiloiiioni, If su iheii't* lands ulll lie tbroit 11 open for pre-i'tiipdon. Oiuslde uf (bt'Cnuui,*. district .the)'** are smut* \,'iW esplred tlmlu'r lieeiK'im, which Will bu e**- idiilm-d us .speedily in* possible, 'pho policy uf the forest brunch Is iu its-. eiirtidn exactly the mmiru ef die hind AiaitKiiNI la.VNl) OISTKUri", lUs.tlfl *! Ili.t.t'it, 'I'nltn tiiitii'i* Unit i:,h*iiul Itt'iiry Alliruuwll, u' lll|fl'|Ull|l,  Olltilllll,  tHVIII'lltlllll  b't'lltll'ltllttli  In tt'iiiis to it|.|.|y fur lu'riulbkloii to tuiivluiat' Hit' lilll'll* lllk' i|.-.<t'l'llii*tt llllnJs t ('-..UUIli'lti'liti/  lit  it  llilkt  |i|lll.'lisl  lltiullt  It*) clutliih 1'iikt liuiit tin-itiirdi'i'iuii tsiiru-r uf I* s.t, dii'iit*** nest st. tiukii),, iiii'iici* siiuili meiiiiliit), Illt-lltS.  I-iikl  lilt ClChlllS,  llll'lllSi llllllll  *��t I'lilllli* til du' in>iiii iif i*oiiiuii'ittsi(ui'iu, mill t'liiitiiluiiiij Itviiii'ii-a uiiin* or !���'*., IXuurtl lli'iiry Altiwiik'li, ��� Ju'ie rJ. mm. -Vitu.' itvin. AlilldllNI liAND 1)P-TI(|(.T. lilklilil uf lili|,t'H. Tutu) iiiiilev I'ml r.tit'floit I'tt-ili'ili'ii Willi r Ionise, uf ||i|/i'rktill, (ininllu, ihs<ii|,ii1|iiii k't'fidt' lllllll, |il!l>l)itk IU tll't'lk fur I't'l'Ullllslllll to |'14, llllllkO till) fllllllk<tUlkitll'Ml|ll4sl lllllllk' Colltmi'til III)' Ul (I I'Ukl l>llltl|t.t IliHIIII ,'i*lllli,.S IllOtll-ktl kt IxilU till'll'lllll Itl kl I'lDtliT Iif la. a"l l(t||.i-li Olktlti'l, tlll'liiS' iti'Nl IM C-lloiUn, I ill-U-S' 1,1,1 til I.I I'lltiUik, Ilu III'.- 1 ,i.l VUell'klllk, ttll'lltS' vnltit HI 1 lllllllk lu |li|, |.-.llll "I ISllllllUUIt. I'll lit .llkll ISIUIilUltlDf U.l ...li * lllllll, u*<|i kk I.Vi'ltllll t'liill'lll ll VVlltl'lllUttkll. JlilU, JI, tlUI. AliU li* li'' Ai.iiiaiM i.is'unis'riiii'r llUlrltl tit Uii|��!it, 'I'iiitti in.iiis' dint M-it*itiit'i l.tioy Ulivi'l, uf ilt-tltilt,   f.(li'lil���'itll,. Ik*l'll|>l4lllllt  ililllkl'lktfl',  111 t.ii.i*, iu ui-|,t>  (ur eiiiiiUfciiiii u* |iiir��iiii*i*. dm ftilltuVpiif iii'Mrtiimil iiiuit*! - t'1.111.1,1 iii-uii-- ut 11 |.i**t etituiitt  iiiiuii *.) . * 11 ** 1,1 *. liuiili niul  H'l I'litiitis  tk*��l  doll)  (in. Ilitl'di-al'l *( I'lll Iti* Of I,, ."it, Itll'ItlSI WC*t HI 1'llllill.,  lllllll',!  I!,,Itll itl Ultliillk,  llll'lUSieilkt HI ititiiiis. iiii'iiio s,,inn ;tt I'lKiins to iliuiHilfit uf ts-illUi.li'UI'4'IUlllt, .;i|!<t isilUullllllll tltlltOit.* Illiil't* 111' i(-iik,  ��� ;, .-   ��� Mur*Fttrel l.itioy'l(li'kie). .Iiltnl**tl, lutii. ,    ���  .��� Aut! i-ii:t. AI.IICIIN! LAND 1)ISTI{I(,T. DtstiJct nf it upon, Titlti*. liiiliis* lliill VVillliuu Itillti't't���'Vi-iilt;. ul Inui-r'Kull, lliilrtlli), uii'iiimilini luliiii-f, iuli'Uiiii tu ikcjily for iH'riiila>.liin tu ptii'i'ltiisi) thu lullo**- (tut ttt'Ki't'ilitsl Ituiilw: t,'t..U|iili-i)t-li)i', ill,' 11  luist  |i!iei|ili  iiIhUiI ' IW i-iiiijiis ttoki'iiinisii'i'iuiiiik imnii fiom tlit* uovdi llVvl I'OIUl'l' I'a.SI, tlll'lirn llllllll .'Sll'lllllutl, ttlti'llts* i'lmt ..mi cliiiljii,, diuui'ii liuulli :t) I'lutliiM, tlii'iil'i' tvi-si si) oiiiiin* tu dio ii.uiut uf I'auiutieiiiviiii'Ot unit ('.iuliiliuui;'.'lii iit'ii't. uiuiu 01'1i-m*. VVIliliuu ItulK'it- Vi'iili'. .bum;*,', iyi!i, , . ,Ati��'i"-l.*i- ALIIKIINI LAND OIKTIUCT, Ulklrli'.l of |(i)|ii'it, '1'iilu.t ituilri* tli���l \Vi)l*��rO��i*nrSi'iildt. of In- ifi'i-Mill, oiiliuiu. iK'i'ii|iiii.(���u iixiililu t'li-iilor, lie Aliln.KNI I.ANI) DlSTKltT. dlktili'l ut lltitviity. 'I'ittu'Iiui list dml llli-liuitl t'lHtl.t'ii' I'lU'lii'iui, II  (' lkS'll|.|ll|l.)l l|rfll( ltlS'|ll<(, lUtl'll'tk  III  !l|!|,|k fui' |t'riu!h,(t>ii in I'liit'titiki' li.e fultuki Itki,- ili'ki'i j. l-tl tiiuilk' |-|l|llll|l-|ll lllll Mt Ik IMIkl  |>tlllltt>l|  111  tt||.  h.llltll r��*l isiMii'i*ii| lai.t.311, tlu-iue i'tikt su t'liiiiiis, dut.1'1* Iiui (li St fluilli., Uit'lliv tu-il Si* t'luiliu inure ur lt*��. tucii.ti-rl) Imtiiuliiry uf A. I' ��",������', tlll-lll-l'- (llllllll(Oil lllt'l-llkl JUKI ttJIIItll iMillltl,llli'S of A, i', ;tm*t)(ti ii* liiii'ikis-tlun **lkh  dot ??t. llll'lll*!- Kllltl) lllltltll (VI 4'lllllllS  tu  tlio  Imllll  ut t'ul|tuit'iltvt)|)<ttt,tsitttlillltti>a*t*i) Ht'tl'k Illillt' ail' li'kk. Itlt'lllklllt'llilili'. .limn w. mri, Auk), iii. Al.lll.ltM I.ANI) IIISTKPT, Illklilt'l tuItiiifluy, TjIio iioUts. iluil .imiif. lllti.. ufAll'ft al, lie1., tMt'ii|.|ttlui) li'ituikior, li.li'iiils 1'., ;i|'|'lv l.iri.i'i, llllkklti;) |l) IliUfllHM! Itll- fo|)ll*ki|l|,> l|l'k|.|llu,l illUllsi ('uiiuiii'tii'lilij ut 11 t���i.t I'lmitr-i! iiluiiii IStii'liuliik Oil,it Of till- lull 111 fjlkl t'l.IIU lllf 1.111 III, Illt'lliS' 1,11.1 Ml 1'lllilllk, 0*4-11**4' II.Ulll **) I'ltlllllli, lllt'lalf ttl*kt  *4I Olllllllk.  llll-lilS!  k.llltll  Ml I'llllllik  (O  lilt' imnii ill li'iiiiiiiiHI'liniii, niul tmuiiiiuittkt itfu ilk'iS'kUllllt'tll' ll'kk, JUl||l',4 IIUI*. ' JkUU'SD. 1111.1, Aim, Ll-i. AI.llfac.Nt laANI) DISTIIll"!'. dlklilrtuf Kitn-rl. Tiilii- tint lii- Unit lliiiiy 'I'liuiiiittt IHmi'i*, ul liuit'l'.iill.' IHilHilo, mvti|itillull fiHili Iu'i'Imu, it). Il'fliln iu ii(,|,|) fur |,i,iiiil.sli.il tu puivluiki.' llio fillllOMUlf lll'M'llltoil llUlilk! iViiiiiiii'iH'iiifr nt ii |,���i iiimiii'i! In)oliiiliik ttt'ki fllllll Uli' |l*ilU|.Ht'.| l'i'IIU'I' Of la. tf.t, tin lire IllJtitl ill llllllllt,, Uii'Ui't) Hist Hi'l'lllklllk, llil-UUi' klilllll  IU t'll'lltlk,  llll'llt'l' i'ilnt  *S) I'llillll'l (ll Ul" lioliii of ivi|iiiiti'in'i.iiii'itl. 1111.I isiiUiiliuiur lki*i 111*14'* Illilt'U ut Iran. Ilarry Tiiuiittui Hum***.. J nm'.7. iui-1, Aim i'i at. - .".-.mat:.! i.ani) msTitit.-r, dUll'li'l of lltirt'liiy, 'I'uHo itotlisi dutt Ot-otaii* I'liiersoi), of Allii'iiil, ll.t', Ms'it|iittl.iii ci'iiihi'i', iiiii'ititit iu ni'iity f.it' |K'llllik��IU!t IU (IIIUMllU,!) till" fllllllkl in*/ iIi-m')|IkhI lllllllk 1 i'Ulllllll'lli'ltllf lit ll |1I1SI |l|lUllis1 III! (-llllllll I'ilk'. Uf llil* Slllltll t'tik! lltrlll'l'of 1,(11 ifi, ttll'lltS't'ilkt su i'lmitik, dii'Di't* nurili ho ciiKlhk, tlu'iitv v,tkt *4l t'Uitllli, Uli-llltt) kvuilt Ktl fllllll'.* lu Uli'|mllH Uf isituDifiiii'iiiciii, mul oiniutliiliu." tiiu ttfiv* iiiuio or I''**, tit'ornw l'iUi'r*uii. Jllltf -w, IPIM. Aim, Lin. AlalliatNl I.ANII msTKK.-'r, dutilol of llsm-lny, 'I'lktki* nut hm Mint Purvy 1(111*, of AIImuiiI, m. fii|,ulluii fill|ii'iitt!|', liiti'iiits to H|.>|i|y fur t'i'r lllllkloll  tu |l||ll']l!ll,il  till'  follutkllll'  lil'ftl'tllilSl liiiulti: CllUUIH'tllillH ill II |Hlkl |lllll)tl*'l Ml f lllllll. t-IISt Uf dill lilllU) l-.lkl (S)| |ll*|- iif Jh.iI -fN*. UlClll'l' I'llkl *,)|'llill(l-i, tllt-UlM) kUlltll is) t'lltliUH, tlll'lllS' tll'kt Ktriiiitit*, du'tti'o mu di soi'iutiun io ttiti imtlit ���>( tsuiuilk'liet-iiicDt, Hint folUitlltlim tiiu ni'li'* Itiuiv ut It'*.. ' Corey Ilillu, Jinn-tu, IUI").  ' Auu. 1-1.1. ���wliliwiiiiT iifnT Wirfirrrntufi For the Foil and Winter to hand   "-"" Our Huincoats are tin* t'elebrated Cnrrle make, tfiiaraideod to shed tin* heaviest downpour of rain.  The n<wxts aid| �� prices ace rights Our Swi'iktern, are of the best makers In (*amuhi.  Our Q selection nnd |dices to suit all. ��� Campbell & Mac fie < ��� Mui'ifarel Hu, Albernl I 'lllllll* l!"* l-'Ifast Ave., purl Albcial Plmitu *.'t v The (l-'minded l***!"! Ctit"l(ol Audit>rl*��d Cenltail Paid Up Rent tmd Undivided ProftU ToUl AeietN 92(*,000,000 1(1,000.000 10,000,000 8a3��.027,O0O Stevens AND * in dieso expired timber tireii-. ittul iuiuum* su tiuiiiy r.ar- ii*'m,i.ik>.ioi, ta, |Uii-ctM*i����*Hii* ,,,,   ���,.,  ,   ,, ,.    ,, , ,,  fiiiiiiKiim tti'w'i dint luinlk; :, litllize it ft if Ma* purpose ter which It is best Kitlted. (Ireeiie's  .Hoiiie-Hiike. bernl.'l'rildliii,' Store, I trend al. Al- i.-fi))i)))i tii'liii; nt  ti iiiini  |i|.iuiii*i|  tiliikitl  llil itl)l|lll��l IVf.Sl llilll KUt'lllilliN llllltll fl'tllll till'  Ill'll |J|. ���went cutiiitr of 1.. -M, tlit-uiii oust  in ulitittU, tllt'UlK!  Kllkllil  HI  I'llllllK,  tlll'llt'U Vt I'lll  (OClllllllS. Uii'im.liiirdiKt'i'liiiiiiMi, tiiupiiliitufi-oiiiiticilci* u'lt'itl. unit tfiiiliiltiiiij.' it-.'ii iit'ri'.s miuoor li'iiS, IV'iiltof olfitr Siitltli- Jtutt- '.1��, iui;t. Am* I.Vlll- Practical  Plumbera, Steam and Hot Water Fitters. Evtimates Furnlahed on Appllca- ���.'; tlon. ��� Margaret St - Alberni* B.C. dun. Prt'stduiii,   ���   Ht. Hon. Lnd Kiradii.imt mid Muiuit Ituyiit (!,c, ,M, (i�� Prt's-ldt'itl  ���  It. H. Auifiis I'-s'l*    I   Vlei'.Pri'ia.    ���    ���    H. V. Meredith Head Olllce '  - -   Montreal lauiuloii Olllce    ���    til imd 17 Tlireiidiii'i'dle St., H. C. Savings Bank Department. Depnsii.  lerelvctl  fisim  $1   ti|iVvtuxU Cuimlry HtisbieM iftviui every itlietniDii. Branches at Alborni and Port Alberni ll. I'\ PIUTCHAHP .... Mimitj��t*r Alherni Ihimch Practical. A Iberni Pointers wlia*uiti4a,g(4**> hn***. Alhernl In reached by leal a titan Vieturht. .Cuinecl Ions ^are made wllh Victoria, runnlii*- iliitiii|,'h jtu AI!H*rnt uu every week dny. Pn��*si'it'pi|-i from Vnneutiver city can coinieet with llil*. irttin tit Nutaditm. Albernl is alsn reached by Mcuiner frum Vlctorbi, imd In (be smiimer tttontlis (here is tm iiion* dell��,'btful (rip (ban thl�� up dm went cuitst of Vuimoii, ver InIuuiI and itluiiw dm plfdit'i'sipii* Alhernl ctimil. The island Irunli line uf (he C N. It, I. nuw bulldluir frum Vletnrlu t�� Albernl, Ltmd pii*"*s us tu iiei-eutfi' varies from WU ��i *>|i��l (.-r ncn* fttr bmh bind, iiiid lioiii *rl|*; (u *���������' {<"' I'Uul due Iiu. lieeu t'teiiitil und 'utt^hl Udder cuhivu. lion. Prlre. itre (���ovcimtl by ipiiillly nnd lucadmi..mm. .-ml nui b;> bad In uity i(Uimd(y. Hints been found thut mixed furiuldtf piiy*. best,,On plot-* of frum let) tu twenty aeri's fruit ��ruwbij��'. .ibdrylnj", poultry .ridslntf, hogsimt! rttttli* will nil pay'well,. Then* (ire no fi-ee liuiitesteitds to be had.  f*add will 'havo, to'lit* pui"��bn��e*L City��� Corner Jolms(<>u "Itoad and Victoria Quay..' . C. GALES Proprietor Id Alberiii will be found dm Usual "idvimtiiifo** of a pftj-|rerw|vo West-ern Conimimliy thai, ha?* faiili, and tbo omirii}*;*) of lis convledom*. There are u muilber nfVoud sdires wirry !lUiT: a wld*i riuure of |-u��k1,s, Nthools, ebureht'S, thi* Aibernl Advoviitie, I'lowspitpi'r, and it number of utltletlo and.noittnt t-ltibf*.' Tho elbiiiiid'l.s at* Ilm* as cim be ftmitd ttu ��!��** Puellla Const,Hikeiitlmyetd'' ruunib  The ruhifiil'l Is less thiin that of dm Cliy uf.ViUH'.miv,ti", tho fiwis nrt* !lj*hi. i There is seldom frost euuii-'h for sktitinjf ��ir. Vnovy emmi'h for stoif-'Iiliix,; ittul when cither of these comes It only liist-s a, few days.  i��'or ���tho mmmiur mid nut uiiin nmiidis thoro Is notbimr in dm 'vvdrid to x*sw\ tht* Albernl woatlier. aMberiil Is (he tmdiH of uim|i..f (ho hi'rjfost und must fertile-Vidloyk on Vim- eoiiver Isltmi,!,' in' ,,)" !,ls','!e* w"' bu-ftnmd u viiM, wealth of limber of the ilnest kind, cmtl, Iron, copper, miirble imd other cottiinorulnl iittin*'"*,. brltsli (days tdtd'uther intiO.'1'lal-i-  : , Thoroart* in- .y��a�� idnueitve dpiiortimlib'S for 'thoiammfaot'iii-or imd Investor. The Ht'i'i-cl-tryof l/tie Hinntl"ot Tritde, Albernl, H. C., .will Im jflud'.lo lake (host* matters up with vim.  Write iu blm fur piirtleuhii-H. / ��9 Prlee  **.la">0  lite:  turn1  on ll  lerm.. Apply P. <��. Hm* IS"/, Port Albernl. Wunttul Tn buy a few ncres. t'lu.e tu I'un  Alberiii,  Must  be  cheap fui* t'lisll,   l-'llllll OlUlt't'.   P, I), lll)\  UU, Purl Alberni. t ���  ��� ��������  -  -. - - *t  All tor Suit, Olio SK't'euuitsI House mt iliiie Hovel, un** Thi-i'i����ri��uiiii*4t llmiiai* un Sevi'itdi Aveniie. pvu Im. un Hide S((ret. Apply H. W, Kunlk- ner, Hov Vi, Pmi Alberiii. fur84*1-4 er Krebun-'i*. Chlrkei) itml Pie Kt'isl, frum t-l."i*"' per cm.: nr wit] exchima-e fur iif/--.. ptut-i nr i-outl milch t-titv-i,  A. IL aVntl.'i'sun, <by. Pur H��pit."-i'iii'i Ktiriiishisl t Huumeil lluiikt*, Piidersoit Tuwiiilli', ;,'"<* I ipttdeti add biiit'c lot. Apply Atlvu- cad- Dlllee,   ��� 1'ur Kurd. l''ivi'-riio'iii*d Hnuti'i ei'dtro uf (uu 11. Apply A, A. Lynn, Klbii. bedt Street, '���t-ifiL *>1'R.,���� .-**T' *i" *^*j;i*5��T *���*-���*"' * ^Ite,!****:.,,' ..  , ��� v  *���'' '��� ��-"���; .  '* *> \. -"fyv-v ������,' *���" '���������' T.^-fe"*".; *Jii,iTWiTa!��ift*>M*wTjrwinnfV*-^*aTiiif^ The Alberni Hotel Hotel Arlington Modern hi every it-spect,  Privute Haths, lOlectrio IdKht and Hot Water ��i. ileatlnj" throughout.    >-> ��� .��� ���: - -..r./.The Favorite . Resort.- - ���~ ���..- -- ---- - Of the Commeivlnl Man, Totiriwt and Hpoi't-omtiL   Itooms private or '"    en stilt**. Rates from $1 per day up.  American and European Plans Ownint-; our own Dairy and Poultry Kanoh insures a cotmtnid supply of strictly fresh artlclea for the table. ���-7.-,.-j..-k-.v Hot and Cold Water.:-���*������-���.��.��� -.' "Tw. iirt"l,r*iiimi>h|iHy.W*  A,,,,,'v,--'��l Pnvato and laoiif- Dlstunco Telephones tn every mom.  Pivo Urn to xxiul from all Pouts ami Trains. 1 , W*ii(**4. Vinui",' Mini, be) vt ecu ii"*i'** uf I'.'-tinii Id, to learn business; steady employ moid fur rluhl party, Amu* or in iiki'ii lumdivrldnj,'. Slate Mdiii'v tiapts'led, Shftvi'i* .V, Cu,t Ho a I'J, Alliernl. H.t'. i\r X��i*t or* (.��!*-.  Small Hoiim* un dmibl"  corner,  Albernl  Hidi-hi*. Small pit* incut *luwn inn! flO  per ' month villi buy It,  >L (test, Tor Sut*.  ����n*' Tent, tl x HI I*-'. I'J*.?., thll'k I  *Mla*  PhlW,    lillltl''  Ul  ll  IllW lijjidp.  Apply  tu  H< T<  Itleliiiiils, Koimtft itflk'iit-., .Mbt'tnl. H.C r**t- Dab-.' Cniii-* <>ittfli; lent imd i'tjtilptm'tit t'utnph-iti. On view m Ci-iiIk'h iUmx Huii.e. .Apply Mrs. Witikt Spiuiil Lulu', ' IVr If uiv. '��'<������!, tiHsuluie L-omrli, .'I b,p. cm-lim. nil lu -*'*'"*! ctindltiod; uiil <{ik.'*J-l'.,u.  Hux I Id Pui-i Albernl, H.C. i* Kt-uivd.   dn  die  Ntmiiiniu  Ititiul,  it ���  VsilUe,  Under can luivt* muim* by iiitivhur  nitipcriy  niul pit* lur"  fur thlh tulveiiisemeiit.  Apply Piiti'r*tiiii Ibii'U't', Alhernl. il.X\ The old unci ever popular headquarteni for the HiK'h-cluss island Trade, litis been recently Greatly Enlarged HILLY .M��AI.MSTKU(foriiierly of tho KIiik Kdwurd Hotol Vlotorln) Prop* iM-ay^-rM.UMtl-frW WM And now contains sixty rooms, Hiiif-lo or en suito.  The splendid new dhtlMtfd't'om contains a line selection of Island views from the. studio of Mr, Leonard Prunk. , =--������ Tourists and Sportsmen Will Mild the new Hotel Arlington just the thlnK., Guides furnished. --,.,.:-.;������--;--���Sample,  ROOmS =s~^:=;���: h'or commet'eial men on ground Door,  ('mitoi' of the huMiness District, l^ree Husto and from uli trains and honLs. MolWF A MKAdUKU Proprietors tttns ims Land and AtivcrtUhi'-Slirus, eic, 'done with Piiunpi Di'spuli'li ui Jauweitt price* by S.  EATON Margaret St��� Alberni Pidttttir ami rapnr-Himgur Work duiii' by Priicili'iil Men uiily. Kstlmitit*. Kit'e. f OKWtfflWK -at-}���� ^*X���� WCS ft;,4 K :'#,�� -Sf-ift ft.* ��.S 4..-1 **!.*���&�� Kb {4*38 f |   PATERSON GARAGE.   j Now Open to the Touring Public* Full Line of Auto Supplier- o tv��r�� For (lire at KonKoniibin Rates Alberni Livery and Feed Stables .1. .1. HUH!*: I-!, Proprietor. General Toamstor, ��^r����***Mr*1-***TllJaJ |IOTWiTiMl*WI NOTICE. NO bill** (igidllil \U^ AH-eruiHIilujfhi Mill Cniuptiny will tu* paid unlet** they are ruiitriictt'd under an order ���.li/m-d by H. H. Dcbrityno. Pulillo and tb'tiler*! i/epiM-ully pIc'iM* note, c Aitiern! Hhim,'le Mill Coutpimy. '  Per I-:, II. IMiruym*, Maiiii-,*er, Huy die ls��*-t- -Cit'eii*''*! Hmm-dlako Hroad,  Albund Tnidinif Pioiv. I, -*il   aal daa>-U DRY STOVE W00�� .'tltttiy-.on IIund G All  Uidmsi  Promptly  Attended  Tu Alborni Victoria Quay Alberni, 11 C* .tl*ii*ii..a,i ,a* .^,i.,kaiiM^^4tlw^i..i..!^.��i,.,'*,, i*f,,iw..,i-aa*j>ai*,^ I o ' iijij  *Pil^Miv&*|i  ilvI8ilfU j ��� id vory I'JKsof all kinds,  Heavy drnyinii and freight delivery Oortrudo St. ...ANIL-. tmin*tL\VX9t**Filf*m>ty****im pialiiiisi ��W.'.?il,:X'-,^'",.j":'-^^ TWEBUNEH p*H*iyem>KMH**** SOLD, A ehttshler nf t�� l-u-s Aitj.'ob'w bttult Wits culled Ull the i-nipet Iflt* ulher du) (o esplltltt lit)**' be tilts i|t*it* Ui dl'lw, <t blj-jajor ftu*l more oxpi'irdvi' tkiifunitibilt* than the proddem of (in* itisdttitbm, Pt'cdy nearly evi-rv Imdy ��v jihlii bt-ttrbi'* drupped dt-itti when it vrh> dis*'��tvt)ii"tl that bis Insitts wen* till i Ifjhi tmd dmi he bad biherlusl it milliuu. WAN'!' A JOjif Td.'W  Is  it  po'Udlsi' pei-Min uu die Mill)  (if  MHIIH  ot  till*  JupldtiSi.  lieu**. papers, knoivii us the "dummy edhnr," ivIiom) tolo duly l! hi tu i;o (u jail In (be Intiiit'Hi** of (be journal, When, ever it paper itn-ltioiu-iUy pnlatttihei itoiiiottdni" unfriendly tu thu j-yivorii- m.'iit ll is Hiipjiit.hsed itutl dm "dmumy editor" sent lu prKou, nbtlu dm reul editor simply'oliiinjjeH the name of the pajmr imd <'i)dtbi(ies tu piihlish l( its before. f Professional Cards GEO. A. SMITH, ���, E. o JI. ('. Land Survevor. Surveys nf timber limits, tulinutil elulms, mid hmd taiilKllvMons, Oilli'** tit Aibernl. P. t>. Hun i'i, H. n. T. HODGSON a. m. i. c. la tl. C Uivd Sitrvwyor and Civil Engineer QtftM*d  Carmwr  tllock, Port  Albtriril I'lionn B7 ii H. BROWNE i'svll niul Mluln-,' I'ni^ioiM-i- und ProvhtOhd Lund Surveyor Ailu-rnl H, O. ), rirt-J Kttkb A .W, Afarw A. E, Wrijlil RITCHIE, AGKEWJ CO. PjsiM-o sti��l t'fgviiidd Load San-ev/om Civil, HjfdjrssitjIJr ted ffauid]**! I'��(irttti. Esji-Wa" U( Riiclaif, Ajm�� fomt Co., ItiJ. Miiilli'1|iiil  Wuil,,  Mil.'i't  Uiitili'H.  Sill) itn lt.ii.iiii. Ki*Hi-(d).'i',  IViiti'i'itiiriOi, i'li', <U  Llill.l NUI *!'> lll(J .Ucd Office, . i'ort Alberni, B.C. ���P.O. 1(0,1 i-lL Purl Albernl. ��* Farmers' Handy .Truck Scales Kur Kidu ��(Itcdiioed Prloen I t*,,*��ltal'lllli��*.k4a,|ik*l.t...a��li^i!*4lklk*lk*w.4i**kk��i.*4.*4.,lww*41tfH^ i*��aun*lii*wwnuk*i *>| **, >��**��*>k��* >*wancikalJijSiaB,.<����aiiri,k ��� Goneral Bkckumilhlng and HorttyHhooing   " UI-W"*ja-IWia*tWW--^g|*MWlWll^ eorge D��(*l��r In Builder�� Supplies So ah, Doors and GUim Duilding ��ntl Roollnn Popcr Limo, Brick�� ami Comont t. Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 .U *  O * IViMWTk ��Jt  iljLIIEUIllL Real Estate and Insurance Aw'tit* for TilM Hoval iMd'itA.N'ci! Co. (of lilvei'pool) 'I'lu* bd'ifi'nt' Kirn his-didK'i* Cp, In du* world Tin: ...('.at Wi*i*r I.ikk anhiiuanom Company Hsttrr r��Mir Cwi*r**Wfi. AlbOrni, BX.   P��-���� M  f-O. Ut 68 ^���4,14.,..,.. l��W.lllUM..^,w.aiw .ink,..,., lakw^.yw. I MCWWW*MMM*V4M **ft)'" 'I ���. i"1T 191 Bricklayer ami Cement Worker ��� '!���*���������' laiCOKlMOl-i Auctionoer 2*ii! Avenue ,/��� 1' f ort Mbmi :oya tt**v��pt.iiil*��d ItttW) H*��d 0ftic��i Mes'lPOttl Capital PnUl Up   ;   j  Jj*i 1,500,000 1-,'cHcrvo KiiihI ;   ;   $13,000,000 Total Asr,M��over :   :  $175,000,000 A Oi'MicM, HaNKimi Hi'MN't.st TitANs.u-r'a)  :  :  : -Savings Bank Bopartmenf -n!:^:t6f;;,v::r\.::!Xt��^!i:! ��-UT��<l-^*<   *-S.f*S4   WVjJMHUlVUl   (H,(.   KUIIil.tylll WlllllltlltttHl/ finking by Mail Iti |i,!��lt-, fii'ii t.|i in.nl,' mul tt uiiiirmiu i.i  Until   i'lllll'St |l.i|dl'll)ill-a Will rfl.i.j I*- I'.' I'iit'u ur itiii'i it ^iiitlioi.. mi il.t 1-illlMH i,l�� on r i1:\i HtMitibt". and Aj,'*-iiele-   Id Hr.tnehes in HrUi-th Columbia, Ct*i��vi*s|fuiiiliiii|.4 'I'luint|dum| (lit* World. Alborni i.mm.h II  C, M*vt ihih,4.i,i��, Mtm*i��(<i* **4��iJ*-*^i��*ajt**t>,^ra|i titlai-d'nii i**-**t��,*.>t**.iit>,ikt��-'.-**^ I'ort Alborni Branch H; l'\ ihiu.Mcrv, Manii",'!*!' IH-i u .gill! ijti *i' ^f^ii, ,,1.1 iwtjiljitfjJiAiaiiM a-*-**. Send To that IViond Who is Thinking of Coming to Alberni ^m-^-sw-ass*^^ THE AIJ8ERN1 ADVOCATE.
ELECTRICITY
'I'u cnrrt id your pi-ekel,  Weliuvc u nice ** leelinii
FLASHLIGHTS
!
«•   #
Phono 34
Alborni, B.C,
GENTLEMEK—
Go to the SOMAS TRADING CO.
for your New Fall Sweater Coats
They have a splendid range to
show you at the right prices
. a*. * bishop (St Son
Grocers, Baker** end Produce Merchants
Deekii'uilo Ten, per lb f*uu- midoubledly the bust value bt leu tut die
iiiiii'kt't
Itebideer Ten, 'I  lb. *|,  Miuili'iin Cuileo, per lb,'Mi ; ■.'round frcdi fur
t'iieli uitlt'i'
iliir*esime Hraitil Itutter, Jib* 7'*c; ntiruWu wrup-*
Om'Own Mitdi' Hi-iMitl, il liHivenUtV : l.'ITIcltct-* ft|i'*>L  (liitiritutecd pure.
No uttim or other itibtlturiiiimi luted
(hirOvvn Mitih'I'iikesj Huu»t Seniles. eic„   Fresh p'rnll niul Vo>jriitiilile*i
Victoria Ouiy, Alberni  •  •  •  •  -  Third Avenue, Port Alberni
MQmmtxmmmmQHt
All kinds of Household Fiirniture
In Stock at Mainland Prices »  -
SucceHHom to A. I. Bind
Plomtwr Furi.l(tire Hlttre, Port Alta-ml -
■ Phone 62
Special Purchase of Ladtes\ Heavy
Black Ribbed Wool Hose, all sizes
THIRD AVENUE'
*-   PORT ALBERNI
R.  W.  HEASLIP
Contractor and Builder
Estimates Ihrnished on All Classes
of Work in the Building Line
tmiu.uk.iitr
Alberni B. C*
Timothy Hay, Alfalfa
ay,  Upland  Prairie
Alberni Lumber Company
Cnu nuw Mippl.v orders fur KlrM cins*.
Rough and Dressed lumber ot All Kinds, Shingles, Etc.
iaucitl Order*, tt 111 receive .peciiil niteittltui.
Cull lit (Im Mlll'im tlieSculcli SeHleiiii*|i| Hutul, or i'liiiiu*
*ii* vvrht' iu du* Mimiiii'i'i'
R. L. FRASER
Phono R49 Alborni, B. C.
HW*taa»VaAl*A**'W*t4l-'W'
i FOOTBALL
4p*S*v4-*S^***t^S4t/^>l^frf>^4/rf4*^>>^
ALHKHNI PUOTHALL Vl^tdb
A mt'i'lllii,' nl the 'llmk/e club' it'tr*
held In' the A„l ).!•'. Hull up Muild-ty
nijflit, Mr.1 'J'u.v in dn* rbtili'. There.
jsirt nf the dflej-fdes tu the teft^tte
meodiur ttits rend timi udupted,
Thni'iuundtsciiuiuililce repurl*"*! lluit
Mr. Him. Clur'i lluit iieiiiii i.'1'iteruusly
allutied die elitlilbti u*e tit hi**'"ruund
fur llii'HejiMiii.
» Mi'.-ii**., Mu ci'ii,i. Win lie mid Hun.
McKeu/ie wt<n\ itppuitiied uriunids
('uuiiiiitli'v; und Mes-i's, Waliun niul
Kriclt*dll, lldidti-e eiiinmltteit,
tl tins di'i'lili'il tlml. ullheuyh It. litis
nut b*'i n u prm'llee nf the club for
sijiiie yt'id's, tn Mnrt, n Mibsertptiun
i'tti(tpiil''il lu s.t'1 (he chili ud it ■.■uud
lllltmi'ltl) fOiitltlaf.
ArriiittfcmciiU were imuie lur die
trip lu I'lttlisville on Kuiiii'iJtiy, mul
die leum ittt* *ui|iit'lcd lis fuJIt'lk*.;
liniil, (lerriiiil". Ituolp.. I.viiiisim, Huti'i*;
btilMiuclis, .MiuTai",, ICrlcltMiu, llruv*n;
furiliiril-., Hciitnctitl, idbl.lt, WuoImm,,
Hi'i'i-.t uml Heidii'lt! reserve, HiiwIibiK'.
llucnum, liuti. aMcl'eiide.
WKST ('(lAK'P FOt>TltALli
LI'SAOHK.
Blackberries*.
Mr. l'Ulltur-. As I llnd dint lu 'inj )*'•
mttrlix concern I u," dm recem eiltlbi-
dun I Iniiilvi'i-lHiilly iieulecied lu nieii«
llodibt* (bit* dl.plit.v uf niiieldierrli's, I
(.ilu* thlt I'ltrllest uppuriuiiliy luiei'dfy
ilte errnr. If iilhei* tditil. nf *-miill fruit
run niidu* n* iruott u *hoitim' In (boh-
sciisun, unit kilutt Unit* i hiiio'iced ibe
I nut st-ii**oticniiv)iii'i», me I hut they ritn,
the I'llislllj' ut Klilllll fruits iliimld lie.
roiiit* it very jiriilitiihlo Inditstrt iu thin
dlsirlei, Kspivlitlly mij-hl (bis be sit if
i* t'aufii'ry I'uiiltl bo uiccti-d in tidll/t.
die Mlipbi* und Mifl berrle-i. Thmed**
it f'titxl mitriiet fiir fiull, nyrups uud
run lied frnllh.
"Sbieeri'l.Vi
I'dkilllxl M, 11, V'liijdutii.
All of the Best Quality
Sow in stock
Pioneer Feed & Coal Co.-
oniee Plume i,'.'.". A. PAUL, Wan ajar «.«„ Hi*.
Save tho Tro*.
|H*lur.v fulls in reluie (be (tite uf (he
iri'i* which ilm puei mi piidii'lli'.ill''
Itiiiiluretl dm hind Iti'iiiii'ti kiiimliiiini in
"Hpiiri'," 'I'lu* iitssliiiim imiy huve cm
ll mit, ur Id* littiv huve cut It (hum, hm
hi uny I'Venl then' is it tree In Albernl
dtut die tvuiNlmtm Int. been  retpiesU'd
ill It's* pticlblil llll|->l*liyi>, (U I'lls* tip,
'l"lil» ue<* Is In frum  nf  the  Koyitl
Html,.  It tin-, been  (here  fur  "some
i iiiui*, uud then' K t'liuu-jh M'liduieiit If
A iiiembiu uf dm ubtivu b'lijfin* vtusjiml poetry Indie biuirh lutU'sb*' lli.it
(he Mild tree ohttll remulii iibhitclfcd,
Thnl (i-eit bus tt hlstury, Air1 tu-l-jlmd
Alberiii Kiin uf Ht«»l htul It ui ti eiiite,
Ppnli tbt>* cime be wn* iiccUi.Iiiiii*hI lu
ieinj while liildiij? |n (be beiittllful view
fading
Just unloaded another CAR
of WHEAT.  Try one Sack
I'Yesh If IM! IT and V KC KTA liLr'N
' always on ham! '
<*•
The Busy Store
On tho Busy Corner
brlil mi tSutonh-.v n)<*ht in Mr. Mudon'it
ullli-e, Dcletfitle* Wert* presi'ld fimii
Purio'svllle, Purl Albernl und Albernl.
It vi'iix tleeltled iu ti'pilii run u four
(cum leti*'iie ttltii (In* same eiub. lis
iiMiti), bin ti. ilmfei'liiiK of (he ineesluu
wn. | hut we could ,]„ *.**, *i li some more
foulbtili, the schedule it (in eiiliir^ed.tn
n thi-i'i' ^titue tun*, lilstead uf two its
before, o '
' The Ibsi four ^unit1-* will he ir* fu|.
Ion*: Oct. lib, I'lirlitvlllt* vs, Alberitii
ul PnrKsvllli", Out. ll'-h, Souitisi v*.
\'i>n Albtiriil. nt Albernl', o«*L IMh,
Purl- Alherni v.. I'sir!, .villi*; in Pnrt
Alliernl 5 (HM. T'lb, Purl Alburn! vs.
AI burnt,.at Purl Alberiii.
uf dm iher skh!t-b ivu. divn tin-
til».lriiis(iid In dtelttihines-. bluelisuhlch
hnvo 'dm'e been built, Tin. iiiuveuieiiu
of die ••iilil sou vi'ei-i* uf kuch tt nm ure |
lluit ilu* i'iiiii* hnd imipli* f Inti' tu (itlte
rum, tvhit'h ll did. It would Intveliei'ii
utira tu iipiiHU. ll, untl Mich etbu'-ts
ttere furbhlili'ii by dm rules, uf dm
order. Tim cuim remained. It. ",'rew
tlllil it*, the -.vi'tii-M pttssed il seiu tint
llliisu ujii'i'itilttij,' initneite-i tinder which
iii'div I* *i's*luti uf the  "Soma of Host"
It wii't ih elded tltiit dm Ic-n'tmshould  luiv'u Imeu held, and when  (be  di»eu»-
When They Ask Questions—Send Them The Advocate
■,'lve tiieiliils to bulb ehuiiipluiiN Iluil
rtdiners.tiii, did cusi (n In* defrayed by
th** clubs, . '  '
(llllcers fm' die sensini vveretippoinled
its fulltdt>i lion. President, .1. (1, C
WuikI, M.P.P., Aibernl", Hun. Vice
President. A, I'-, Wiiterhtui.e, Purl
.Mbernli Pivsldeid, Majur Hlclte,i,
Parki'svllh*; Vice Pretildem, K, It.
Toy, Alliernl; Seerelitry-TietiMirttr, .1,
Mstthli'sim, Port Albernl,
.IIJNIOHH Clip.
Pur t|m i'i)i'uid'ii"4feiiienl uf dm Junior
fii'-dudl (-.ono Mr. iUxx'X'y Wnltmi lur*
doiiitied ii iillver cup fur cuitipeildou
dm-||i*r dm (Hiuiitii,' seiisini. Tills cup
will be j-iveii (jutidj/lil tu the teuui
■teui'luif die hlifhesl mmiber ot pnltds
tlui'liiK dm M'lisou, umi will no douht
I'ticoiil'iiee die boys tu *\-et. mil x\xnl play
fur till imit Is in ilti'iti, Kd fur tliero
ure tw>) luciil leitius In die Junior i'lu*-),
nnd prubiibly the Port will Iiui) mil it
liunii, so (but (Id. vonlpit, will ben very
biterestld',- Due, nut} lirliij." mi dm hoy**
froin whuiii im mu*.*. *-ci our pluyei-h in
tin* ftiiure, Thl*» laplrlt un tho purl of
Mr. Wiilion will tm doubt be uiurli
itpprccliiteil.
"LIQUOR LICENSE ACT."
(Sectlun .'li),
Ndtice is hereby iflveii (hid tin tlio
HxU ilitv of tii'lnb).)' uidtl itn upplleu-
ttimivili be uiiidi* tu the Miiperlnteiuti-ni,
uf Pruviiu'iiil Pullco Itirtbt* (jfnuit of it
.license fur die ttiilu of lli|tiiir by rutidl
id uud iitioii'ihi? pi'tmilses Ikdiiwii us
Huyvlow Hotel, shuuiuid Poi't- Ibti'd.v,
hi ■ih** Province of. Hrltlsh Cubtniblti,
iiiioit the tidii'1'iidesoi'lbed te* Lois il imd
II, Hloeli ;i, ucoui-dini*' («■ dm suUlivl-
siiip uf HeciltuiK .'CI unit t'l I', Township (I,
Hupen- H!t>!i'i(*i„ -  ■.-.
OtiU'd this', nth day of.lScptoinber,'
lUl'M. •;:..-  ■'■  ■,.. ■.- , ';'-■'
Hiu'dy. Itity Truillni,'- Cijiupiui'.'',. Ltd.
Applkiuai.
s|iui '•rew heitledior (uistticeilitthim|,'itl
at) tunifer tn be sustained, there 11111
iiltijivt the ei|titilly cuul slittde. nf die
Al'lhij-tou uppodlo.
The eld iliiy. huve ili*|uit'li'd. Tin'
iSi.uiMif Iti'si itre M'titterctl furimd wide
iii* an Di'tfimhatlou, but there Mill re*
iiittbit. (lit* si'iiduieni Which deiuiihd*'
the Mivlnifiil dm tree, imd ll will be
MiVi'tl, . A fund in In liiind, enn! ilbuduu".
tiru now lu miler: imd die permission uf
the iuitbtirlllos litis b, »n secureiS.
Cutinv iicroxit with u fow more pennies
(did the lieu i*> Mdt*. A 11km m'iu will
be built iireuud tim trunls, the Ititier
brimchi'S trimmed ii|), imd su will be
Mived (u Alb"rul om* uf lis betiutU's
which vve could nut fitmrd lospiiie.
■*-*■!
EDWARD PL B. VAUGH/tiW
Raton lor Orchard and (Harden Work Reasonable
I'itui prepat'ed to procure to order, on short notice,- Im*
ported Hiilhs, PhttiU, Heeds and Nursery Stock of thu best
duality.
•A'fout for "Citrtor's Tes!«'d Ven;«'tahle and (Irass'tSmHlM,"
"Uees, Ltd,, (luaraiilested I'Mower tSeeds."
{ffXil4Mn.
T
S'uti uel it Siituire.Hetil fruiu
mn' Auvi'i'llM'i's
>mw.wiw.jwiiiw»*,k-. ^'.litwiip...
f»»M
kka.TWtkkiiMtk.nl
Tlio'io deslrlnj,' ilu* services uf i'iie
City Ki'Hi'enirci" will llnd slut*"* to 'write
orders' ut. Itlsltop's iSture, (irieves'
Hum, find City Hull,
All toilers'promptly tt.iUmded (n,
;' WM. DI.'.KHV,
Cliy .Scnvens.'er.
The-Canadian Pacific Lumber
Is now prepared to Guarantee
^rompt delivery of all orders for
Iwki*-aM
Rough and DressedLumber
\"''Moiildings, Shingles '.■•.;■
'•/'''/:.;:\v;-^
Port Alberni Branch

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169483/manifest

Comment

Related Items