BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-10-11

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169482.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169482.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169482-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169482-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169482-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169482-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169482-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169482-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169482-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169482.ris

Full Text

 %��EE$$5SK��2 -.*"..s iiiif.'.(^*-<r?>*' ^is.lll*.^,,- j; 1912 ��rPKiA, *>-%S tf i (.ar-ikMiiya^kkt-Jii rt-kw-w Vol a ��� 14 Iff !l*i��*T*��'ftM3~/^l>*��it]a>TK*. Albernl, B. fc, Friday, Oct 11, 1812 No. 7 WATER'PIPES ARE ON HAD Tt*��-*1lli'*l9,��tnt. ln>.*��< Th**- tlml of die cofi��l--t)iiiciit nf tho wdtci pipe.: (or the nt**- m-Mem of (he It-Otfcr Cif*iik Witter Work. Com puny wit* received IhU week hy tlioeoitirttci. or*, the Can ad Inn Pipe C.niiprtuy, Tll*'tt* Wl.l-'t two fMi'luiutr. of the plpcn, nml thoy will he rushed htm | too I limit *���,�� fttkt tm tho Id"; K"tf *'*ei hnudh* them, rot ll |�� very lierdrnhln dud die work pts'eifkji io m (mini out side of die Sturtsm Laundry. The vrork ot plapiri*/ die nitivhlruTy for the new I'luniH'i' "*"P.'��mii Laundry hu�� rciii-lnsl ruiiili'di-rt, nnd die i-.t��b�� Il.huient t�� how opened (or btik.hu>*.**. Mfs��.r��, ItkilKtrt**iMi A MclKmtdd, (lie nrn'M-li'tor**, ��?**(e dud dm clmneetf (or �� nood lino ttf btSklites*. apfH'Br lo h�� hri>;hi, ���� (liern huve been it lun-i* number of Iniptlrle* tm lln* jwrt of die |ni*spt't'dvt* I'ti.tetner**, mid the hiisiiietH it weli'diued lot out* dint liuu U��t��n iieethi! for a Ion'* time, 'l'lte now price Ibt shown (Iiui die M'nh' will bit the mine it* (be hiniidi ie* nuUidu, mi that there m|||  Im die ton-lit*' nf the l*cd of tint creek lH*for��* die rainy jfrehdu U'lh viny**. as well te* die ���iUU weather m��i hi, 'l'lte ituiii I* tititi bIkuii , fm'tlnu of itnlni-bukhteiti nidi h huitie cotuj'iclod nml therotupisny htisffrlitln ly iutt.lt* n jfood jot* of dtHt  1*01 lion of tin* work, There I* nn uvtdeiit Intent Ion lo put *'tor.t'lhliii'tlo*'ii todOiy, Htul no pulm* hnve been *.jmrc<J in order i��i titnkt' the w-prk uf (In* inti.t thimble onturo. Tho.it vt ho arc wurkltiK' for tin* con* trtkCtlu*- company my lh��t nil llicoeilert nro to timkc (he work (food no mitt!elbow in licit thiieiti'tl ttnitfrlr.1 It take*, lo (tu thin. The water foinpmiy In to Ih') (*4jiierntiilu!*il u�� ���HH'tutni* a m-l of con- il*tu.<i��im who approiu'h their wprk In thU npii'it, It l�� wife lo nay tlmt uhrti the i-iit-t- nyMeui U irikttdled It wilt in* of the .****(. *md dint Alltcrid will have n wjdor utipply thnt will he Muui'thln*' to bo promt uf. Tlml all of thin c-an In* ttcroiiiplUlied Hi a cost llmt I* nominal., ie* coiitptired with tlinii whig!* (owes lire uMitdiy forticd to ��|H*itd in order to jt*ct n wider (supply, h* only tmoilicr of the inimy fcatuivt) dint nil ooiubb)** to niHkn Al- born* taurh tin itttructSve place, The ulii-lit, uf (he frtdifiil' vt-a^s-iitti ptltHl hljflt with the vxtU'X' jilpc-s Mm* cunviivtHl lo tin) works w'ft* is heijiient one lu Albernl thh* week, and mamy were tho ooimuvnu on the excellent mji-kunindilp ftttd lutttcrial hlittvn, lu tim eond'-fitnoiit. tan the j-ood work (footi. iti.titiidiin Tim iimcliliii'i-y U up intkut In every tarty, and tlicit* ulll lie no trouble In ttirtiltitf out Ili-tit class work mice tlihi*��-i t*i-e hi riinniii'- oislei. Then' It now ne need t*,i let the Or* ii'iil**! MtiK'nnl*' ntmi'.'h' die relimhia ot vniir lune wllttr, net* yet eJantlly itiullu ��iid rtunnrk, "Voti no cittcliee (ickeo, iiucatclu'ei-tdi-t." ;  ��� Atb��rni A. I, A. The iiitnutil uitiellnir of the Alberni iVift.cultural unci lndtn.trlid Akmm-Ii.- tlon nil) bo held In (he Court Huun*', Allwrnh ��t 2:.1H on the nfivriiuun of Ktiliuday, iK'toiuT Iti, ]ppi, II. liiiis. "    M**0!\)!lU*'t'. Mr. A. K. Midnwiirlntf, nf NAiniduto, ���AUi it vbtitur tu Albertd (lib* nftu*k. FkMtball banc*?, A (JltUfC UUU tttlplH'!' in-Ill I.HH jiLcti by the Wis-idt'TOr* Htitfliy FiwtUil Club on Friday t'venim-, Out, llth,, In tho ihcmre hi Purt AlUTnl. Th�� licknu sit) mbb dollar. The Orpitttu* Oriihe*.- tmt iscndntitnf of lour ph-ciik, will pi\). vide (ho imudc* fur tho ucc^luii. . **>^ak4*k*t ��4litJ-j4ak��* Hcbtl the "Allwrnl Hti^'ht**" adv. ClASSIflED ADS. Tar (S��I��---Tv4'o Cleared IaiX* lunir ��t��.. ,don mid fki-hiK)! liotihe, IdoO each. 1*10 cie.li, b��Innt*i' ^ j��m* mnnth. Apply l*Viml( ()nH<nMrd,'A.'K<i.il P. O, P*r S��l*v.Hitvdrlvin��f home, 7 yours old. Hound. Apply I��. O. Iwk "(.;," AIlK-ml, 11. li F**" Savb-Kecd l\tt��UN'��. ' Kurly Humv Firnt jiriiw AltH*rnl fair 1011-12, Ap- ply Win. L'tuui. Cltirkt*. Ouvernmonv r��xt S��|*. - Ueoil. itilUhh*  Work Ijoj-tm, " fttto cook -.love.  Apply iluhn Urleve, AHmiiiI, Ih (1. For Std<��~ Nwldle' l'*m.V, HmiiftN, two IncuhtUuim, nnd Wuifon. Fiiriu to rent. Aililr��'��*i Huk M, AlU'Ciil Ail* vucate. ��� , Connautht Pmrk. AitWHk' (he recent ivMttlon-i* to tin* ���nilntrlnsii .uUtivittltm* liMin' vicinlt)' of AllH'ittl In ut be nou-d dud ef Cud- nteifcltt Pnrk. TliU property It* loniteU on die ti|ip*-i' end uf dm (.'r*,'t*,tiitiry Hmol, nnd hu. u very ooiuutitndlD'k' nil* uatlon on the erc*t of tint tlmt hill (hut. frlni,'e. do'i-dtff of the fc-rem Albernl valley. Now itint die lnu��rvi*nhij* tht). her I** Iteini/ tnken down . thi're 1. it "wim) view of the city, nnd the tuutd of tlie ennui/rmii this pivtjM*r(y und th)�� will Improve n�� tltecleitrtiii; of (he valley In front piM|frflt��iii*��, ll U to ho noted with nutiiftu'lloti tliitt tho Cotmttiij'bt miUllvliiloh U txi- lujif Hold ht half Here bh-cki*, ttnd tlnu (hew lire well width) the reiwjh llntm- chilly uf tint iitun who U lookln'- for it Hide home within (Duty tlUunce of AI- he in I, itnil who nt die Hittiiti tlnu* denhsn tnoru Imn! thuu the nlMiird .i.1 feet lott thut ure on the market, often nillt'-* uwny from the city. The park U very tilde fttriher from the K. �����. M. dejwt Uion the busincs-x oonU'r of tho olty, and iiu thu CHitwllitn NorUivrn wilt aIko run ��li)ii|*(hn btt.-ti* of din nmne Und C'ennautflit Pnrk will huve uxwlltwt mllway fncllltkti In ivtldltlon to tho tlmt cltixi* wttifon ro��d thttt connect* it with Albernl. Tlml tho property in U'injr handhil by tho well known tlnu of It. V. Winch A". Co., of VlcUM-iti, and Vktiitxuivnr, U n nufilclent'imirr.nU'n of �� mjtiaro detd to !ho#o mholiobUhluoiiH it* tho new kuu* (ilvUion, ThU II nn taunt in mi ox port ui etJi-tifully oxdiiilno tite property before tltoy would iimlertttkt) tho hhIv of Um Und, iu.d It wfts tihly lifter thlfii'x. IHiri' IiriI lx>coi!ie cau'vitst'i-Hls^ftt ths* i'Ai-k |K)n*it'��*tcd the cIcidciU* ol it high (���In,***' i*ni*JdenU(d ttuUlivlttloa, thnt the firm took the mutter in hand. Read 2n��p��ctlon, Jlon, Tliomiu. Tuylor, AflnUtor of Works, lieUer Unovrit tux "Good I.utuU Taylor," will, ho In tho Altnirnl HU- W��d�� Good Time. Mr, Unfold Hldiop, vthu went m\i~ ���tide to (������** hU H|K*��vi) Ir* t��*l cuiiijotiiy nt jNcw W(."ttiuiii*ti4*r, hiul rt very .ittl-hir- mry enpethi'iiiM'. While he only r*n foiuih hi it field *<! wvcfi he hnd (he *.i��tl*iT.u*d��ti of leitdiii'' the field for forty variUi nod cin'siit'' n II, V. r*��portl tu In* hum* up by die winner, Mr. ItUhn-p iiiiide (he loo yttnU In Ml. 1-5 uteeiintU, fa-st, enout'li tbni' to hnve won lu iui.V erdlmtry.eotiipttny. He ttltm u-ot wiitie viduah)ee��petik>ni'e nttolriihiliiif iticlhiKU, ��md hojH'ta lode .U-tU'r ncAl year.    r^m    ^'[^ The Walton Dance. Mr. Unrry Widton, of ih<* "Plnce When* You Huiil (let I^onttMiuie", In- viteit nil hlkt friend"* of AlUirnt. Port Albernl, and (ho mi mm ml hit* djutricl, to attend bit* dunce on Oewmur ..Ut li, hi Whyui'-a Hull. Mr, J. .1, Hurke hu�� very kindly coriM'HU'd to i*ct tot MhMcr of CercniontcH,  IKmi furi/i*! the tlato, ��tT*fatjt*f->^(lll.^i>lw.l ajliniim-niip  im 4.H I mill  1(1 MlllitilM'a.lM-'I'i.UbJiWIII Land Act Notice*. AI.IIKKNI taANI) UIHTlHUr.  " Olnrlut ul ItuiKTi. -V-ikiiooitt-ait iitiil -aturrmr eilff, o( Vnntwuver, It. U.�� iKiwtutUofi Iluit*fj4ttitia. tetctkilt it) tn'iilr tor iirutUtilu'l Ui tiurclua-tt* tli�� (olitmluti tin- ��rrllk*41 not! iti UiuttarotUii)/ nt �� i>oii ,)iMiU*il en iti* noriit- ���oiiili-tirunrof Jlm�� Iktotid nl tli-MitoiitliDf UtKat C'r<M*h, ihputwifi����tktit)i|i)i) tii'.itii nimnilti. ttrnt. till', doulhinli.Dkitcrli.ttHl iiurUicrlydlhti-ilim to paltti vi (-oiiiuieiurt'ttiittit, c*.*iktaiiiiiku u rcm'*. ittum or Its... Mufiay am. , W. K, lli*��l��iii. Aitcnt, AUfUit H, imt. .  Ottubet tPtif, ALU KIWI (.AND 'MHTItlLT, UiO rill til l(it|ifrt, IMWii tsoUoc ib��t J, U, Mf-iw-a/tu*, of Vmnxiu. Yt*r. 1), V., tttK'tlMtloll aHIKIUIItlilll. ItlWIUlB IU kl*- |iir tor (wrtiilMlott w iiutvliitDv lie* (utlonliikt m eeritssd iwuit: tXiilltoeOOIIi* kt (t IXlkt iiltOUoJ tat  tilt* DOrll). wr��l<��tH����rtj(l*iNo. 7��. ilir-un, uprtli tuny rti��l))!��. tl)��t)i'��ii��t,��trl��i!iir,rti��luei Utt-urc wmtit ti>r(r ehkim, Utriuxi *>f��t diflitj- chwiii* tu |ii*��' ploumuinnitittit'iii, L - Annuel! Hooting. The Aimun! Meediij" of (he  AMhtiiI Atfi-U-tihiii-nl Mini ItutiiMi-iul A-kVtvlntion will W held In die Wnirl  hetite ��t Al- tn'rnl. nt 'ii'M o'clock on tho afternoon of tsittiirdtty, < it'iithei* htdi.  It Uiindcr* Mood iiiui 1'iU titll !��>' ii very in*i*orirtnt uiiH'tlUK ii�� Hiere hi*, been ii  hir-**' infill tt of nevt'  member* ��dm-e  the hist inct'l !��>.*. uml mi vend  chinti/eia  in (In* iintdnct piii'-rtniiiite huve tn'un t.ttyi'et. ted by dm tn��w  iitetnU*��'��..  Tin* Pint Iihn tiikcn ** iimch  tfremcr  Interest In the totMH'ttuiou thU -cur than ever he- fore, it nil between forty und fifty new itiiHiibci-ts nr*' re|Hirti"*l froni thttt town, ThU mutt hrinir (he prcsmu  meml)tir�� taltlp to well  over  lf>U.  iintl It- U only t-tt'ietomihle lo think diut  tltosn wbo live tu the  Port-  will' ileitimid  wikic 1'tiprei.en tut ton on the new, hourd.  It U to be hoped dint tdl'the old itieiiilH*lt�� will turn our> In foi\*o to tlie imuuttl incedi)"/ hi order to take ti hitnd in any clutnifi'H that hi-o tuiifweiitc*!. BOARD HANDLES MM MATTERS vv, h ir oaium, Atr9AV (VUnlmr nil. Auiuni kA, li)t��. 0  ALDKIHNl LAND DlOTHIs-T. DUtritt of HarcSay, Tftka notlctt ttiat Wtllitun Gurn.nl, of ���^owiclmn Hay, U.Q., occiipiUioi. r��tir��d aruiy ofTtwr, hitviitli* to apply for peroU-doii to pkirclinuu ttt** follow* Joe i1*"*crlt*��Ml Innd* : UouwDoncltiB nt a pottt pl*s��t(*il ot tlio eouUiCRjft corner niid - ultutdeil nliout oo* mlU tifitd, from the cri��t Bhpre of Alborni emual aad on orot*>.r trlct Hhortir on �� tour over the Island hltrhwnyt*.  It i�� hiiited llmt, ho U look- j[�� loweat joulhoaBt *wm;r ol L. 816, l��*f tor Hi-don. m u> Ju��t whid ���*��... j {JftS <* .^ *����>% l.Vi Vl!.?t Ded Mlxln|. Thnt u cht'nil6al foriintla for iiinkluj- n hurmlcHH nilxtiiro of the red mini mid firewater hn** yot to l*ti dltmovortsl wn** proved by (Jovertitiuint AuulyM Hnyison u few thty** h^v. Tho inlKture, which con��ist4\t of itovnrtd imJIuni* well toitked with ptirn, wits huhmlttrd by iho Chief of Police for Inspeedon, mul on hivof)d'*udon, 'found to be a hli/hly cjcplonlve roinpuuiid and (htiii't'i-ou-* iu the puh)lo wifely, ��� One wiih *>|vitu four tnondi"* tn which to work dm rum out ot hU nyuU'tn, vvhftii fouroicii dityn wto* himiltul to unother lax' tt tlmjlttr intrpDM', A lino of thirty dollttm vvn* ���neir.vf.wl on die third. So fur no trttcti Im* U'cn found of the ,)oi*��n who hhd a ham) iu tntiklnjf the mixture in the tlmt phiTtf. tuti'D it "jj*>��)4l rotwl," tvitd wo rim c-i'r Uslnly ftUiittp bbi. notim thiiijn* ulontr iluxo 1 itiii.. thnt nro tt credit not only to the tlepju'diient of width Mr. Tnylor U ht'ttd, hut tdikO to lliotMi who hnve tho hiuiiotthdc work tn tinnd. , A llttlo rtttwdiHl for room thU w*ot*k, but will tin U'lim* noKt lime. b-t.r<^,',ll^,*''.Vf'*'*'-??!'J?i::.*V,.'l SALE OF MINERAL CLAiMS Par Unpaid hm in the AJkrni District, Province of British CotaMa. !' ! faeiedy e-lvm .loUctj thnt on MuDitny, llt�� 1th il��y of Nov��*mh*r, A.D. IDHS, nt Urn hour of 10 o'clock It., tlio forftioon At tht* Court Homse, An**tni, I��. tl. 1 niinll offer for swle by public nuc(lon the Mineral Claim*do tb�� JIM Isurolntidtir imt out, for thu  Tnio-a reimiliiliii' uup<ihl by ntnld pmsuiuti on ttu 30th Juno, liint, and for' co��tM <%��(! espf-i-ifM of  auUtl  uah*. {J tht) toted tunouut tint) i�� not uoo-ier pnid, LI BY AUOVM MUKTrONKO. ) ; ��� K^wsi4vaVVirf-'*t':'! I i. J,SUJ, 4WM>i.^.lsW��tstt, NAMB OF CLAIM. VioU.r ..������  ,  T��fln(j"*��.!ium  Victor No. j. FrtieL Leuohl 0C��>U��t UiibU K&tu   Jotiui Outi ���. Ssfmhwltkn ���.��������� NaftwtlU Frnct Mcettor No, l. **��lll*l,f    4(4>.t l.-HI NAM W OF OWNKH. KOOTKA DX��TlU<rr. .....tt,...*-4��ttr Dtsw iltid',' A Dctwdite*/ (JanstllBii H^idtcnlo,,, , ICuuar l^wdiicy & Uewdncy Cmmdlnn rtyndte&tt*,,, ��� .Cilf-ftr Ifowdiitsy k DrWiioD'/ C*air��df-*,n t.yc.ii(c*.t,��i���.  Bdt-nf UowittiQi* A Ut*wi5fip,y Cuutnlinn Hymlie��ti>���,  Eilf-nr Piiwiiorj' & Dnwdiiu"/ Otuntiillau HyRidrfttt*,..  Monitor (loppiT l*4f��-, Co .... ,..fc*o��iitor Opppdr Miu. do ,���; ... Monitor (Jopiwr Mb*. O-o . .,.,.,Monitor Copjwr Mfg. (io , Monitor Copper JAte. Co Lot No. Tamed.   (3o��t.  ToUi *l,l4H.|lti  J!i-i| ���fttl.tt-lfif Mul* .Itlll,,,   *,,. It . >III|*M 41 ����ll��l .141 ��l  IIVU'IM im���- ������ in,iii.- Monitor No, I Krncrt Monitor Oopiwr l^Jtf* C�� r..��i*v���� ��"*��,i  MoftltAr Njfi. S .,, .-MManKor Ooi>iwr Mft, Co ,��.,, ... *()  t-Oi��4'*.li   in ....671 t.i.Mti ������m ...Mt ,..Mn , ...Mi ,,.,580 ,.���ftSl ,,..0181} ....f'Sta KtrstlU  Ifjooklyu ���t���, Onifthi*  N*jw Vork ���..,. Tt-eomit ...,���.., <lt*y tvSt't*  Hotiewit  lUwdrop ........ M^hl��to".dilr/M FJrat (5hr*no��  ,. f^ojft  Clmnc*   B��Mttl��t Ko,  1  ?fi*sj!:!��j No, 7....... ...... HtajU Mo, S  Reattto ���. ,..,..  , IrSurokft, No.- 1 , Rt��ci!�� No. 1.  Buiijtfcat No. 2  Red Grout- No: l .... Itcd Cr0*ii No. S ..',, Kod Crow'No. S ������ IlWl CfOMD No. 4 .... Ited Diamond Ho. 1 , Heid Dlfi-iKMu) No, & F. H. 0. Hi.; I ,..���.., F, IL- O. No. 2  Bunriiie , jftii Unfit** No. S t .Jam, Victoria Jan, ICiielt) No. 8 Jft��. OLAVOQUOT DtHTItlW, .......fSrPdt-h l'i*rifle ttohl I'ropnitjr Co., Ltd ., .���. , TO*) .. ..tUrltUh l'*<-ine UoM I'ropirt-/ Co., Lid ... ,,,,701  IhHUii 1'aetn.** (iold l'rnp*)rty Co., Ltd , ���7P8 ......Hrittslt I'mcSno flold Prcpurly Co., Ltd ,.���...... ���t(W .s...,.llrltt��h Purine Gold J'roporlv Co., Ltd ���.., 70*  IlrltUh FaclSc Hold Ptoimrty tJo��� Ltd 705 ���...t,llrltt��h PaciUc OottS Prot-nrt*/ (\��<( Ltd ..���������...* 706 ..,,,,'C, I>��W(*lti��y tit A. la. Hprlan��th  ,,,.,, 681  IS. Witwdntiy A A, ID. tiprlni-otb , 711 ��UP����T DIHTWOT. Moor* ,.,.i)... ., ,.,..,,,,..,.., ... i..,��f*& Moore ,.,...,.. ......... ���,,,,,,, .,...,.,, ,.,, ,,, .i.,&!)*> Moorw , '....tmr Mooio ...I,, ��,, ,...,,,,,,,, ,,. .,.,&i)7 Know ......... ..,.,.,. ..��� , ,. ,,.,2��5 Moor��  ......................... SDO Mooro ...it ..,...*��. ��...,.,., ....ui. ... ....kiStf Mooro ., ....��� ... ....��7*1 Moon.) ,��� ...,23*l Monro .,, , ....,......,,., ... ,..,!ta& Moor** ������.-.. -.* , S3C Moore ......... , , ��117 Mi>oro ,���....., , , 2CR Monro ."- SSI1 Moore .'. ., ��70 Moore 372 Moore 273 Moofe > - 371 Moor*? , i , ...,276 Moore ,....���..  , ��� ,.,,27<} Mooro  a?? ..,,Ja*. A. ....Jam. A, ..,,J&a, A. ....Jmj, A, ..t.JAft. A. ....Jii��, A. .... Jtui. A, ,.���Jlnt. A, ...JtiK. A. ...Jim. A. ....Jfis. A. ...,Jtt��. A, ....Jem, ,..Jr��, ...Jtui, .. Jan. ..Jiu*. A. A, A. A. A. A. A. A. A. S H.Cti 18,00 3.00 1S.00 ��.73 8.00 4,76 S.Stl ,n 11.76 8,75 v.n iM 11.7$ Ht.TtV z,n ��.76 13,00 18.00 IS .00 18.00 7.76 7.60 18.00 1(1.6(1 IH .00 10.60 11,75 HM 18.00 13.00 13.00 13,00 10.i'5 IS ,00 11.76 IS,00 9.215 g.00 3.00 ILOv) 2.(10 8.00 *.0l) S.00 2,0(1 3,00 HM S.00 s.oo af.00 8,00 ��.00 3.00 8,00 i!.(.UI &M S.00 8.00 2.00 S,00 a.oo a.oo 3.00 a.oo 2.00 a.oo 8.00 8.00 ��.00 ��.00 51.00 2,00 2.00 ��.00 2.00 2.00 3.00 2.00 H..O0 H.09 6.00 19.00 11,75 10.00 6.76 IQM tM 18,78 s.n 1S.00 11.88 7.0* te.BO C-.S.fi 11,78 n,n i.to lt,7fi S4.00 16.00 36,00 UM s>.7& >.60 18.00 1I.C0 1*3.00 13.(0 18.76 il.M. X6.00 16.00 lft.Ow 15.00 11.50 13.26 15,00 1/13.75 16.00 11.X5 Dated At Albttrot, 11, 0��� tUls 8 ttt day o( Octubor, 4*H3, IL (L HAVSON, ; Deputy Ar����ator nnd ColUctor. IowIiik lutuot) nortb to eouth bound ��ry, tltetict, 80 chtdos taul, tb����c�� ftouth. to warth bounttury of h,Ht,t wmxnx followtn** niwne wwi to oortti- ww>t cornur, thflnce to point of cow* ineiic��mt>nt, hsttif- utiuut 3��0 acrtfi*, Wttlhtni Utirrnrd. W, ft. U-trritrd, AK(-nt, H��pt* n, vm. ALlHfiilNI LANH 111HTIUCT. Dlutrkt of lUdyotjuot, Tidui Rfitle** thnt (Juy Hiu^.c-toi. *Vord, of Vlctoriet, orftipittiwi unld- tftct, tndfodB to *d'p!r for iH-'t'itilNslon to purchsae the' follow hut it����i'rlhril litiiils; Cotninttnciiii,' nt s po*.t planted at th* tmrtiivrt-at ror����r ".ituntod on ttm Mutt uttorti ot Amtontou l^ake, xxmt tUtt outtat, ihtsiifp 80 clialuti unfit, tliftice noutti to the oortSi t'outiiUry ot the I, It,, theuce followin*- houmbtry wt'mt to the uliorti, tmuire fullowiiik- ulmrr lino northerly and tuuttcrly to point of commt'iicwri'jtJt, bftiuj About SO ttcr*)**, <luy Hhiulctiui ford. W, D, Cinrrnril, Af**t)l, Bppt. 9th, mn, ALHMllNI LAND DH5THIOT. Hit*trlct ol: Cl-tyo'-uot. TRke eottos thtd Krauicrtf Tlionutt* Oarrurd, of 12t.Hi)'*, Lomloo, lSmjUiul, oc-cuptttlou army ottioer, rtitlt'tKi, ui- tcniii* to ripply for pt-rmUtiiaH to pur* cttiiiio this follQWhut d��ticribtf(l toiiuit: Oooimuncing At a I'otit plittited nt tho noothftttit coruor nnd ��ttuatc**l ftbo\it U stbttliu) dlutttUt R��d In went- prly dlrocttoH fiom the iiortbe-ttit ��or- atr of L. C9 on Alborni CAiml. injur tbe w***��t boundary of L.C70, tbtiiicit wont to Iho uordiwout corner of U,0, tbrnco north to dtp south boundiu-)' of L,fif.il, thetifo .net to a point dutt nortli ot IniUtd post, Ibx'xtc^ wouih to IHilot of ��*inmnrimtvi?riv, hnvlfi*' nn Rtt?t* of 1*0 ��cr��ai. Kru-ncei* Tlioituu) (ifsmtrd, Wi W, (jMrr��>rd, A��*-i)t* dipt, nth, ins. .-  ALWICKNl LAND dlHTItlirr, IfUtrict of CloyiKjuut. TitU luitlro (bat lUUteh Ulttntly.of I>��lrtSk IU��, India, ocrupntlun *5��*i.d��*- ushm, init-in*,* to mpt'ty lor p*ri.t)U*io!i to purr,(fen* Ihi* folloiitlois" drtifribril Sj-Ttfto : Comuti-ni'lne f*t ** post planud on tin* iiorttitr**)! corner ��-t tbt* ultort* of thu Wmttirn lloynon IuIimuI. ��ttUHt��*S at (be eutriuicp to Itnluy Bur, ����*! et) ut 1 mile northerly from Nob I't tt, tbt-nro follow!*),*; tb9 Bbt.'���� Wi 4*r)y, ��Joiitlitii'ly, fttRtorly ami ot tterly to point of coinmenwnn'rit, bif. k ituout III flcr*>��, lUiUijjh m. llUndy. W. 11, Onrrn-rd, A cent. Brpt. 7, 1012. ALUKHNI LAND DISTRICT. dUtrlrt of OUyoijunt. Tnkf, notice that Olnudfl Hlmidy, of Vlctorlt*. orcupftUon ����iitl��tnftn, iti- icods (o ai'Ply for fwrmUfioii to pur* diftf-*s ttif" followln-' dtMirrtbrd Itand*.: Cwnmfticin*: at tt post plmited on the nniitliPiuit co��..��tr of (ii*? rn.tit(*r�� of tH Hoym-a I*��lK��ttti��, eltuttlf ut Hit- ontiiitiris lo Krdny limy nnd nbout 1 mil*) northrrly from Nob Point .tbciirt* followtnir the elioro of the lmlnnd round northerly, wruterly, noutberly and catitcrly to potnt of comnirnc**- irtrnt, ImsJuk About C ��cr*��. (Uaud*) Ttlnndj/', W. H. Onrrftni. Atfc-nt. Bfpt. 7, iyiz. Public Warnln*. It litt** Ikji'Ii bi"i)u*��'ht to the upendon of lite Cfilef of Police that, cerutln puis tic**havo imulo a pruailce of fouling ItoHt'or Orcelt by ilrjMisldiij' tilth In tliiit ntn*kiii) luuir the'new hrldi/i'. A* thU U uiralust die Uw, nnd n mutter tlmt uiitfht well Ui jumUhed *.i*vei*ely, it Is ui lu* imptxl that, ditt pnii'tiee wit) Ih* tlUconlimiiHt. A .vitraliij*- uotteo hut* Ih".cii phicod ut one sjun wlmi't* th*' diiuiplntf oi-cmrred, nnd it wtitch vvilt be kept iursetotif uny further infruatlon of die law itttiittf lhe-,e lint'**.  , Alborni Convervaiivo Asfoetatfon. It will tttfuid pleas tire to ittuny to Mimiw thnt (he A, C�� A. Im** urnm^cd for dielUlnj-np ttt periiiftiu'tit iiuttrtero In (he Hutthillp bulldhiK *iil(tihli* for uli tforiorul ptirjHtiati-i of tho iissoeliit imi. Hoveml inemlier-Jlpivii jiromUrU to cop. trlhtit'o .(owned (he furnUldiiff of (lie root!!*,, uiu! a cOiiMiddeti Ine* heen appointed to deal tilth thU At once. A "tiiiD.il n*vM>i>si,ic��nt U io be levhtt on nil uicmUir** of the n-ooeiiitlon, no thttt nil etui feel ihc'-tm-dlrivily IrutiMtMed. At die Kiuitii time tliere I*. Mill rooiii for imy more opulent friend to muke uny itpei'iul...t'otitrlhuit-Ion tow*ti*dia,the nevohiinry fund**. J. K. Hhtmly, I tun. Secretary. l*4kiwHW1tiniH4-M-��4H|t'��tl^ IfaM FootlNsH 1^*53 |U��. A nid'tuhur of thi��' West (.'ofiM Kot>t. bull LctiK'ue wit'* held on Wednesday Imt, rcprcut'tUAtlvt*, from ettchcoiiteM' hi),' club Iwinj*piix-i'M. The fol|����iiij�� Ortlcei-ta well*  clwied  fpi*  (be coruititf M'tOaom Hon. Pre-*.., .!, O, C. Wooth Hun, VicivPrc*., Mnjur Hickcy; Prcddenl, J. H, Motlimi Viccl,'!'.-*,., It. WoodM H*>c.'Tiviu.) H, Hcnnett. Tie1  follotiin**  it.  the  wlieduh' of jftuite*; (>i't, hi.-.l*ort Alb��rn! vs. Albi'i-ist, Oct. ��*il. - i'nrk��v iiie v>. Port Albernl. (>i*t. I'd.  Kaiiiiii.*! v.. Alttiriii, Kov, 2..  Alhernl \x I'ttrkuiille, Nov, P.- .f-vtimithi. v., Port Albernl. Nov', in.  Pitrkuville y.s, KoiitHftk, f-fov, 1ft,. Alberni vt*, Port AlU'ini, Nov.2.1,- Port Alherni ��*., I'iti*k��\|lle. Nov.'III. ��� Alberni v.s, Pnrlthville. 1)��h*. 7..-Pitrksvllle v-t. Albernl. Deo. IL- Albernl v-*, Kniim*-., Dec. 21.-  Port Alhesui v.s, KnnutH)., The ftr-it mnm*d club, iH'iu-' die Imme U'IMll. Mr, and Mi*. A. McKec, of H:mil|eld. were culled upon (*> mourn dm Jos* of their little doui'htci' Nonib. wlio died this week. The Uvly wan liiHiui{lit to Alberni for bui-lul. A .er.v lively nnd iiiteivMlnt,' iitotidi. ly Mipoibijr of the ASU'i-u! Houid of Ti nde win. held III the '( iitu-i House on . Mnuihiy evcnhi','. Mr. J, IL .Motion im*. ctipyhli: Ibe chub-, 'i'h*�� M*cretai'y u-ad tli.* iiiimites of the pi-ci'lo'i** tntM-Unfr wldch were iidopieti, and die c-niiiilderii* tlon of dm business before the l-oitrd oj��ene*l nStb tt i-c|Hirt. of die publicity coiuiiitttce on the tiptHtliil edition of dm Advocate t|k,*d ,u the Victoria hilr. Secreiury Whylo rejHiriiHl tlmt litimy liniil,! omit! hltve heeti ��i"��cd. A it-win. den was pitrkhtH) tliunkliifk*1 Mr. Whyin for hU tki'i'vlee* In coum-rdon with the full-mill the Alhernl District exhibit. The clmlrtimii ii'iutivkiil thttt u weiiltby, ���,'i'iitleiiiitti luid ithviidy coiiie in to Al- U'l'iit ut* u (Ur*-ct ivsiilt of tho cdilblt. There n'oitlil no dmiiit tie ninny other*, The Cloyotpioi llevclopmem lyeuyuu iu>kcd to hnve dm Itotird )tdn in t* re- ijticM to rcsicrve ul) hind on Viiacouvei' Ultuul for pii'-ciLptien purpOMi.**, ThU <-hlimn) coiisldernhlu dUctisitioii. Mr. Uh,vm)|) itn-* of tho opinion thttt iui mi vi wn*. iitoiii (hun one mun could cnltlvute. I|e diotiKfhi that till die lumi ..lioultl be surveyed und tt less lutiuuui iflvontoihu pivcittptor, After miuio. furdier (liscutiMiuii the ro*itic>>t wan ro�� celved mul llhii,  ' ' The imilterof lltfhlii"'.' midi bttoyhii' the AlUtrul Cituid vvtm (hen tulten up, A coiiiiiiunlcAilon vvtix rend from (he Porl Alberni Htm id of Trade sii^j-cM' liii,' the mcrnucr in which thlsdiutild be , dune uml asking for emlt)i'->utloii, it witi pointed out llptt no rantfe lljfht*. were cttlh-tl for on tlnjUtuiiii-tt* river up to Albernl, It wax (hen re Milvrd to emlorse thu resolution of, (he Pint Urn id provided thU itddidoit vi..* uiHtle niul the Hirht** extended to the' Dominion (ioveinmem whurf ul At* tiernl, f It vvitK moved thut t'tipteN (if dm re***,* luilon be Mill to die dejinrtiuent of Murine tmd PUherie-i, die Hmululon niouihernud ��o - tint Mumvi* .Mwrlner,. At��M.H'b*iion nt Vaiieoiivcr, ' A letter Hint read ttsim J, H, HoM- I'ltifl hi ivifttrd (*) elvlo eiii:liu>eWutr< Heet'ived ami fitetl, The uifiMcr id flnuncem were then tlb- i'lissj'tl tnut ititniiry utvouiil*. were presented- The motion of Mr. \VMkln-.im, whlrh wits pre.euU'd mum*.* lime n,;o, to the elh*ct thut the monthly din'* be mlvituo. ed in one dollar per ttiondi win (Umm>ss. in), unit an tmieitduiem cKri-teil timidiiif the due). Ilfty iviiu |u*r montli.. Pmier the iicttdof new Imsliie-kCapi. Htiitih'tiw tittemitm m ilm itpplicitdt'Ji of die Alberni Luud Coiitpimy for dm .foreidioro rli.-lit" from the ���/nvermuent iklnit'f ilown (o dm mtnidi of Hover Creek. He wn* of dm opinion t fint. the entire cniimiunlty wii. lntcivMetl. If iIicm' |)rlvl)t'{ft''t itt'iii Iodic hi ml com* puny ��hoy could biunf up the "hlpphiir' I'tiduess of aMiierub ItU oivii t'l-'ltt* were v*'luted 21 .veiitt* uiro. l'rtvtuely In* ii nultl pretcM, but the public should '- ��U�� object. Cupt. ('roll ihoii|*ht (hut (he city hhotiltl own the itutor'ront, ittul l|tat the n*overm|icu! 1*1101)!*! be ttpjiroiicbtil wt(It thUeiiti |u view, Thin.wn.�� the Iti'kt tliiiti'' tn* do, and il  sbmilil he ut- teiuiili III itt otitic, Mr. HUhnp dmti'*lu, dun it commit- ten diotiltl be npjHihi|<u| io iiive.djfnto. itpd rejturt on the ttpplic!itliin*i, Hint h;iml ht a pisjieM to dm departiiX'tu, CillThHl. A. O. F. The regular nivedni* of the l'\iri'siei-.j will be held on MmihIkv  I'venlui;  next j In \Vh,,ve<'*K Hull. Thu niviv t��y-liiwi�� m*|!1  ooiiih  up  for jconsiilernikin. Uiiijfbt eorl'tbi land on the river n*, ttttteifront, and )si>*i dm muii who i��-.)ld him the pisiperf> bud Mido** diUttniue WHterfroiU. it kwlk i-esolk'wj (o iMstlurt llii'emii- Mill toe lo notify the pi'i'pei-ty ot*iii>r*4 til'u)",' She iiv.-r. niul ��slt them to send iu their priiuM* ttt the *"in-��*rs��-��iii Ultlee |H Albet-nl I'tipl. C|s,|l, M��-. C, !���*, HUhnp iiiui iL 1', Hieiisoti wt-iv up. piihi(i*il 11 cmmnltd'e t��* bundle ��ituer'. front tuiitia'i'ii. ll wits resi'lt't-d to tippolut �� commit- tee, coi)sUdi)i* of Messrs. Itntttell, tl\\f nun und I'im-o t*i louk Into t-eh-photit* iiiittlci'ia with a view, to iiiiprovliijf she- ticrvicn m> fur in* Albernl Is concerned, The ij.iesiloii of iM'tter i*ostal fnrlfl- tie)* lilts tlik.i-tissis'/i, tllll! the ,'i'hlll'Kitti half holiday rutiie in for cousldei-iible crldcUm. It was resolved (o usti'llti* Deminio:! itii'tnlier to tulu* (.tep. to m>. cure it ISeW post otllee. It  vtlis  Itl-O  IVMllvi-d  tO !-4SM|i��4j  die IMistu) inspector t.)i-,'iiicc! HieThnrNht* itfteriioiin holldii.v. After some j-i-iii-ritl ilJscittisltin on 1111 nor niiiitt-isj. tlie iiti'i'iiiifi ttiljoiiriu'd. Mr, M. A. Wnid was �� vis|pLvr to Al- Ix-rnl this m-ek, lit) reports tlmt he hu*. liotij-'ht u home iu Vancouver where be will locale bis family thU vtir.icr. S*iiT;5��^,��5SV��SJS��Sltt*Sft'iVWiMt!.'^)Stt^ ~*^.MMmi.wmix&iiMttt$atfa��vMv&iM*mi��L itfim*iv&iii> THE ALBERNI ADVOCATE
THE ALBERNI ADVOCATE
Ttt* Alb-*«fit A<1 nxttl<* PriiillnH «ml
I'ulilUhifi*' &»„ I'twpiUior*.
IMllor mid ManmitT
itiM'.n
WATER NOTiCE.
rur * Licet.',-** io Tatko und U»*> Wntvr.
s;.-Uis- j. lii-i,-|.y ,(it. i! Oiitl VV  IV  l!»jsl.
'It't;i..l  It  I' . i*Sll k|')i|>  tut it III, ill.' I.I twin.
j..r. iii.M'.soi:
I'm.!*
litr iiif
.1.1.** AH
-.1.1  ..I   lliiillil
,   h  •»'.<' \  |4>»S,l,t.
nn iti.tikt-t in i>
Uiil-Jll,-. "l,
IM-'fktl Vllttt
llcutl OHU«:  AfUritl. (i, C.
•st rli.-itmii i>,i" *«* ti «*■
4.1 111 l,l'. f.M  tl ,11.llllk,>l'll
.I"- i till l 11-, 111 1". *
it- 1|. Ol,  S'.M,lll„i>»l1 I 1
'.III...., )|  11 a- lli.tll, ,ik )
' ,,>, .«,,, I l,t,lt* f.M-l J" I ki»SII„1 Ht Until (Hit t.l tilt
' I'lHIH ,t»|.l>-l)t. 1*1)11-1. MS.kl.l) l„«l »*. l*l.alk,UU|
iillklOI-l )i,l>  »*,|1*I  4*. il)  !«'  .tittrlOnl  *»k  )*)<
Ikl-llll, mt I Will Ik* iiki-l I'll It.llti l4ii »*•>*,. I I'll!
' ItuMt tilt Ilui l.tlit ili-kt'lll.sl iik lyit It*. * 1m|h
i ,.t...| lliklli-^l
'Ililk ii.tDiv timsi-iit.i,! t-u |i,t* vfiiuiM'ttt Mm*
I'aiti at O .'I  l*.s).(.'ilit» l,  JilIC   "I'lll-1  m-j-llt'kllOII !
; t».il lu- tll.t-l |.|!a.t'ir'*ils t-lllli'  \\ ilUlT lti*'«il*|.'f |
Ml  Vktt, ,'lt.
| ,M.li>;ns-| f.4,*s"l> I'UVSKICI',
i Diklil.'l ml CJ.itMjttiit,
J   Tui.t-tutltOi-tlikl allvtiS.--A, lli'ni, vt I'eltM-li*!,
I ikviiemt.ui '*.e>t-ii,<ir, inu-ik.|k (mii-l'St Im l'trml*
llf i kiuil III 1'01-t'lll.kt' I lit) fi.llt.t.Un,"  tltkl'lilkli lftl.4»
atluj i   ('.IMIIIK lit ill),'  ill # p.41  |.Jul,1.-1  nil  lliriU'Hb
kl.llj n| nn tk!„iai| in '{'.»|,.«|( JUiIkimi  atlnHl ii)
III,'tllkiltk ..'lii.lt fiviai !)>*• 4tvut!ii'*rt (I'liuf Cff
JA.t I'm, «l l)t).l| -AuU * (tiktii  i (uli-. v Itiik'tkliy
tl.*-kiititf Ilm-tn *a«iii,i a.| i--.iuii.-it i.tn'tuiiit. tsMi
l*t»IH)»' (III tl-llil i'if MO H4» Hl'it*  JWIV l'» U»«i
,114 |lif>  A.  l*!P*ll
i.«...4-|i...k„iB) l«. ID,,, fill. (It.- •.*..■! V, ail.,  Vl»»*Tl*',hS"*",tl' .?.','.
k ut ..I •> ii ii t'l" ('..iiu'iM'tto -i ivstt.-. l^rvv,*' ,,•,'".""?'',
!l.,t,ti  '•.nii.ttii.tit K.Jii.lllit* Weill*  U I',   | *t.,'!p' In* |W4.»MS.«1.*'* I-. i'411-.lai
ty vv, nit.nt.1
s. ,1 v-)l|- l""k i«- t* -'t"» l'i l'itl-.ll*
ii'in, tt'-iii  v •k'-.'^ii -i  *»> » /.« .i.'.it
i„i,it in..! ..ilu j.,.-,i)i... » .tin
,* r ..ll.lS.,11-, ttl'i  1«   111*11'  I  I
i.-liil.
I iii  Vi .'!
c   Mi Mi.nlit*.
i't.Hk,. (.. il..  I'f.il'it  *s1.lli s
i'.lt,.|.. .Ill l.l-il .'llii I  il"!*!,,"  •"•'
It'll I M'«
tin- t't.tiMii
s't-ni>.ti<ki|. j
tiittiMiti' (»>**",sil \
Hit-- liiU-'UliV j
1 t.l
M. n--i..i|ii" -i't
illlll.i k ll i*l|. I
/•i.ionsi i.asu uitsi'iiurr.
MlklH. t .if tt'J|'i')(
Idilf l-aiHtt*. (lint A)i'»»'i(ff "s  W*t14"1v,li 4, tff
(I  4-'«'*k,  till.'til* (4.
,-,,., .... , — ...im.* ttiti lt>!ltit*!itiaj
\ itm*-* Uwsl tsttt**
' t Attliilirtllti'at *t -■ I"'*t |*ltitlt.4tU)f4*i' te*"* It'ltlll
, ft.oti ll.i't.-'klttti'^.l o.fiiiil lw>al nl hu-i'tlitit II
j'i\.4.>iklu}i.-.t  Htt|HH ]Uattl44*1. tlii-ltt* ImMaitrjl
, t t,i.ms, iii-t,' i»r ii-.., t-,i ari..«ib.#n i itiiwrr *•! t.
\ (.',.* *tl4  |llf«M«1 tt«-*1  Hi  e*l»ll)»l,  HttMt-  4't  l*»k.
'  •' .  ^...  . i. ,.,, (..iii,.!!!!,!,, I,,,.,.  »,!«>'itf »iuOi i-.*)itij»i> etT. I. ,s«e-« mid "Jk.mff.
: i;,!.!,: ;*r: tzixc^^™/^'"--, "»" ~'-*' wntr">!* ^
fllltt'tt'tlt "I  >.|>ll|ilt
Ai.UKt'N'i !>as*i> ni'.'rimri".
, , uuun** vri.takyi-^uoi.
Taia.**liK*lti*«* PiM Wa.ll' Mnil.taUtik, «>f Vanc'il-
i,-»_ iwvtuiintuit ititorioJi»*(>iii*ii,i!Utii'Jk"-<."'i'ri*
l.it |K-init»*i|iiti M* |.yii-|)kn' llif |.i)|u**li.|,- 4lr
.tHtsiiU'tak'
4\>l»lt|91l4W'iKif #t  It  |<(.>t  |.i»tlt*xl  1*1 Ulf.i'UUl-
«-««(isvuprrcl l^«aii».(ii.>e'iii''tl»iktrtii.il)»ti**
•*4>*t *s*til*iitHkRii.r'r«*rir»l<illi>>lHM)lti-*(>.t tv»-
(lk-|v|l#lJl  !HW.  lb4MK4t  lH/tl)ll  1*> *lli.lf, lllflkt*
«.*i»l*M.r mul (iijntir.*))' ttiU(t«lii«f liter*'lint* l*»
,||*il«+.-r W.'SttJiHiitFrib'rtil, «M»Ul.Mi)tiiiI WW «<>i4.,
j «**>»•• ef |i-Mi . ,
1 fttaor- Wartt'-Uiiia.
Ur tt'. W l(boil>4i, A**4*u
A*i»0»Ul». iktlt.
WATKR NOTICE.
a) lit*
i;i.,n,'i«f i ,i") '• <• *l imiir«-s villi is" lln'
li,5l,..», t-kOli'tikiii-1 "t J lata II *' IHllI'lsil.'i.
W*l,l DHIk' t, (,,ti-t t'l it.i 15.1*. I', ,    '
TO t'OKKl^PONDENTS.
Atliii.liiiiiiili'.iMtlt-rik StiU-llit'if ).»t li'il-l't'illiili
iuiiki t-i- i is'n|u|..il)l*sl ttltli Hit- I'niiit- imiluit.
iii.-kk,.f ll.. itiiii-i, mil tit«s-n,.tr4it li*r|iiil'lMM
lii. ti )-til ,)• ,i i'i, ci.i.-itt-cnl tif"! I itili IW t-.ilDiHl
llllili lilll.i'lti n Idlll ll'lls'll il *s,tllll)tilll.*a)l|it|lk,
N-i I. lil'llt lul) II *Mtl tu'lMiil liT |*mt«.* tsiiilil.
("Mli'llk i »"i I't I.) k|n*'!,ii lillulH'i'llli'lli,
Iik  Itll.l  StllD.ikk  (tl* 1-1  Ht
1 mii'i  Tin- .niter mil tuMtiki'ii.tl «t i<f« on<••!
Intmiti tin- lii'itiltif SOiiln's i'atis. mi.) tali) lii.
.tin" '. uml |,il ilt-ki:..|.|llil I'lJi't) il-oli'ltfli') fit litit.l til',
10','! M'tll-iki us l^it III, AIl'Dlil 111 at I li'i, in inillrl nt
! ini-Nt k'i'tili-iit l„kiit*
;  'I'tilk iknilit. v>iiii|»ikt<sl mt Ittt- loiiiunl im me
tliii .lay i.f Sf|.uiniH'i, iwia mill still ltt> llltsl nt j
llinefiiii'i-f tin* v.»* i linsmlir m Aiiriiit. li I'd
OllJI't ll.lit. IliHt'  lit' lit,-!  Hill)  tlli'kUl't  iV'-llKt'
iti«s,ft!i-i  nr vtitli tin* tVnirm-iii'i nf \Vni4-r
KiVlil*., t'.iillttiuiiit lliill'tlivo, Vit'luriit. II *',
I'lli. Itllflilr- Ak'lit*l* I'lii'l » * '•. * .lit . Al'I'lltVtlt
Si iillli'! Nit fit. ,l*/t-Ut
Albttrnl. U, C. Cmmdit
Oct. II, ts-12
INCORPORATION.
npill']! iiuiiiMinrciui'nt iimtb' IunI
wvi'lc witli I'i'Kiird to tin* in-
coriMU'ittlon of th" City of Al'mi''
nl ruiiu* fi-iuu n Mjuiv** tlmt, enn
In* coiirsideivd nutliDrltiiUyt', untl
th*' tfciicritl terms nf, the liiiiilii<
tions pr<*iH»4*-d It.v ilic Kovurn-
incut, nn', no dtmbt us Mtnt*"tl in
tin- iirlieh*. 'I'lierc in, however,
Ki'vcml ipu'stitinx thnt nrp not
itnswt'i'cd hy,.'di,v iiifi*riinitii»ii thut.
wn* ".riven in the report from Vie
t*ti'iit, nnd it i*> to lie hoped llmt
tlu'si* mutters will lii- submitted
t-o the elii/.ensi of Alberni before
tlie government proceed*, to the
lljitkiim out of theexiU't tenon of
lite I'liiii'ter.
„ lu the liml plitcc n ump of the
territory' to be jiteltulcd in the
i-lty limit", isatiouti. be fs*'iU In for
our Inspection.
♦.'iiitlljtVK tire Jiiiid'*
of n eontruet, or midertutdiiij:, (t
is neceKMiry for nil juii'ties to us-
went lo tli*' elmnues.
in tiit* si'i-iJiid plucc it is up to
.tin* noverniueiit to \iWx> (lie ju'O*
pie « climice lo sti.v jiml wind nrc
tlti'ti-rum uiulcrwlili'li iliey wu!i
their lii>.t eleetliDii to tithe plucc.
There ure it number of people
who Mreof tlie opinion tlmt 'every
holder of (III iiuiveiueid for **uh*
Is jtint, «n vitally iiii*'ivi*Kl<'(l in the'
weli'iire of tlie city us those who
•lire i.'itbstos-ed owner*;, und thut
iu tin* initial istnt-cs of the Ineor-
pnriitlon nil property owners,
|t-i^it«tereil or uidi'ii'Ulojvd,
ithoidd Ik* itlven it Voire in, the
(iirei'tlon of ulliiirs.
Iioltl Hi
WATER NOTICE.
Niil'tvik lii'ii'l')' nitt!itli«t Mir llltf'tli* Aif,
tii-tt I'liiti-rle, l.l'i. i'f I'lllitt' lltiiu'it, ll.i.t
ttltl ni'tili fm m Jlt'i'iu'i' t.k Ikke mut tisi' I.iiii
t'litili* lift ji-i'k,4,iii.t ,i| uittcr nut ni A»l| Jilt it,
hiiti'li tli.ttk lit a kiiiulis tit ttlit'i tltoti mill rrui*
lllk llilll till- MHll-'l'S itlkl'l lits.llt l|||1-1> IllllfH l***
lint *iiv.ii ontt.il Lain ,  '{'in' »«t,-)- ulll Ik'tjt
ti'tltst.tt in-n llitli .iitin' tlitiliriti) et hlatiui-ti
I'tiilk, till'l Skill !«' ii«*i (ni tit'tl'l.'lilflir flrt'trlca)
riti'lkl) tut |itl|.lili*s.-ltt.|s)Hiil«|it III, Alt't'llll III* j
11 leti
I'lll. lllllll-*'*tt*k i-ikltsl a'.ii (lii- ,;riiil(l-( nt* tin'
Iltli, ilil* Uf S.l-t'1. ).»**'!'  IHU, »tkil«*l!l  (If- Hlfsi Ht
till' u'tlw "I till' VVk'n'llliS'DelctaU Alls') III, It t".
OI'li*t I lulls D-..1 >  In  llUst  *l till llil'Stttli M'kll't'
Itiisieiii, tu- unit iu,* CVtiU'litilH-r ul W-tli'i-
t(it-|,t-i |',titi,!iiiitu itiiiiiintioi, Vit-t-uilit, It, *',
'I'lii' tilt, liii- Atmi'* i*iitti-l't'«, |,(i|„ Al*p)it-nlll,
HHkUll'l* Ml til, AkM'ltt. '
Where  nny
In tlie tcrniN
WATER NOTICE,
For « Licence to Tikt **nd tim* Wator.
Nut us* l* lit'ii-ln' ylkt-u tlml tin* ViiiHsititt-f I*.
intiil IMv.i ii-linUki ■> si"-*., Ittl„i*f Vir-iiiiiu, ii (-,,
«illnl')ijk fm A U'l'liis'tt* HiVui|itli(<lH»l|S"»ii'iilili*
itwi .ti-i .t*itti^t*t.( tiHtt'r iiitt el Hi'iiiul Itin-r,
ttlilt'lt tltittti itt mi i-usimlv iIIks'iIihs llotiti^li
l/.tk .itittil "di, Alls tin DUlili't, aj)tt nuiitltiklu.
lit N-ntjIltkk JpU'l,  Ui ill  tt'.ltltil Imiuntitrj' l,.ll M*
'I'll.' wMi'i' mil U>tlim'fttit tit >*iii*iiut itlktirtttitul
iitiiittf, tout «iu Ik> ttwsi fur i'iiiii,f -nil iMiinttr
iniilitik.'outi tin* Ituiitilin'iit^slua lliiii "pi,Ai,***,
niul pmi siiutittvmttref ttutiiui IlKotirt*'.
'I'lllk nut lii' nue (Hiiti'li en tiiu tfreuml oil ICtli.
iluv uf St-pU'ttilH-r. uo».
't'iit' al't'tli'iitliit) nill lu* ill-.-lili Uit'iifltCk* I'f Uic
Wilier Iti'iOKlrrttl Alltillll. ,
(ll*)l>4'llli|l. MIHI' iH'tiltHl  ia tlh Uir »»i'l WntfrJ
Uiktiitict' er unit Ilm I'.uuiili'iillc-r nf \Vt>lt*l
Kliititk, 1'ioll.l.ti'lll luittituikt'i, Vti'ioiiii, II, (',   i
Tin* V**i!t«u*i*l'l.liiim l;i«'ltii*
Itrtllxiikkt-.i, Mil, At>|,!U'mil,
II)' I! UflM.iuii'i', Aiiciit.
WATER NOTICE,
for t* Lli"ertc*> (» T*)k« and U«t» WitteK
Niilli-i* ik lit-14-ltv |itt*>ll ttiai Uiv VitntsjlilVr-l 1*-
l.iti-1 Ki.-eiitt* HitiUtivi* (\i. bt<l .*>( Virturlii. II,
V , Hill .ii-i'.t*.' for it iltvitty. in lukt' mul iiw ».o>t
I'ul.ie |it-l antt kliittiiii. ef *-itti<e mild! Sttuini
Itltrc, tiliii'H tki'ts lit  uu I'itktt'ily illint.lli.ti
Din.null i^miNi, a?, ir;' iu.1 mnitmniiifki'iUiKo
uiiisa lln vi'. nvttr luiti il-rii oi" Ki.iitMtaa «4ii*i r**iar*'*i,l
Itluis
'I'lii- ii.iti'i t.lil imitlti'riist hi tit'ii.l ul Mi'liK
>-j-it| Hill in' iiki-it fin mllittii niul i«.**t'i'i..|ipiil.t'k
till ttu- Ikll't llfbilltHxl il. t/ilkMi, Hi, IU. int.
'(Ills tlliiltS- kt.k |i.»ktl>tt lilt till- tnnjiiil HI) Ilm
l*»i ti. fit**,- of Sriifcftil.'i, Ulll.
'liii. Hii|ipistlltiti mill Ih> illitt 1)1 till' iit1li:iM»f
ilu' Wult-l (tlHHihii'l'iit AlU-iii),
tllDlH'lll.l-,* llilll' 1«' (Itlll  llilll  lilt*  .Ulll  Wtttt-t-
Ittss.itli-i. ni ttllii tin. i .iiuiilniUi')' ul Witt-T
lllllllts, I'ttilt.lDH'llt lulll'lilli'k, Vit'lt.,)|a, lit;,
'lln Vtfikistutti Iklmtil Klts'lHi
iiHll«ll,*k IV , |,li(„ Ael'lllMIll
ur i; Ui'iitiiDii'i.Ak'iui
lli't.tttittl'*' M, VVaklH'tuJi-r,
JuliU A Iti'U, At/rUt
Ki'i'lt'tiilk't ». (via,
Al.liKUtfl I.ANO DlHTlUCr.
OlkUti-toJ -V..t.iUat
Taiki' liellti* Ui»! Ittw* i:il/Al»ri.|iJ,>iiuii.tif Vlr,
1,.-L. ii t'.<>i«'titiiitiiiitiiiiinii*4t »..lotttt, uit.'iidk
ti, <t|>|i|y fnr liftuilkkitiii ui i>uivli»*.'> tin- riitinw.
lllk- lU'kt'fll-tsj IlillllJ-
I'AlDllllrm'lllk! til « |lt**t  |l|Hll1i-tl  Ultli kliUHtlsl it
mil)'. kv'Uttt uf Mut'tmUl Aim, mul nil •nustlmi'.t
5si|acref THiiii.*-1M «VJtt. tiifjni' n.ftikiuk in mu
IMlkll-llr iltltnHIn)) tti ImH n'«, tltrtkiv kitllltl Jttl
t-luitUti. Ilirms* ,'«.t VI I'linllipi. llii'lii t* ItuMli »»
i-ttitlnii. Uu'tust t-ietl VS'eftiiitikk iti.1)111)11-11.1 *s)rttf i
| nl pit *\Vi. tlii'tiist himtti in I'ti-tlitk to iii,ntm.»t
1 tvirtn-V .it |i)t «tl *UT, llii-niv, tti kl"*,'i'!i*illi*. IIii'Ihso
i).i,jh «"i')i»|ilk tiiji.ipit iif isiiuiiii'nti-uii'ut. k>)
piktiiiiniit'ii' »*,i wMc
Iti.att K!i-nt>«tUt Jluix'it
AllllkUll Itftl.
Ai.iiims'i i.ANii nisritifrr.
tiUtilt'l tit Kiuilhs,
Tlikt* llllllll* tlmt  |)H*/I|| l,lt'*l'll>tl Jtilti'a, nf
Vlt'lnilok, II, 1). ttts'ii|i>tUini tt)«*iifi'ttiioiiii'r, lit
t,-tu)51ti»|.|.|y fur i-t'itiiiihit/u to euo'liaw Uiv
iiiliiilt|Ui< Ut'M'illMisi tatititt"
«4Ull|lll!lM'ilitf «| • l«.«l eUlSlOilllU S-'lti'll, fcHUtll
klj.vut Mut'liiiUl Atltt, uli ItniUii'kkt tsiilii-r uf
i«,t V*. tiit'iits't'*itli-il> iilnii^ kltii|iiiU!iiititi|iulli«.
lllf-|ttS-.t)Mtlll«l|<|l«Ul», tlil'IIIS'Hunl'llk )k)t'll«llt.,
ttlrlKI* tint III T'l 1 llktdk, «i iklllll (if ivIllttil'IHS'
lili-llt. tsilil*ltltlk«T Ok) »(>ir», lliiiif nl lt'i-»
Dtivlit l.li'ttt'ilin .It'ui'k
AiuiUkt«, nut.
Al.ltr.ttNl LAN!) lUSTIUC.'.
ntitrli'l of NinitWk.
Tiiait'diillcctlutt lilHitriiSkiM «'f V'i''.»le, II
t*„ iHYii|iufliiit nmuniH', littciulo tn iirt'l) fur
lH'llllltnlell iUCUtl'Ilk**!' tUt* fil|(i)ii|t!k'ilrst-)St>isl
IKIMla*' ' .
i'i>itimt>iH-liik.' nl o 1-e.t elminsi .ml kltiutuil en
kl>Ulltl'H»l itUllt'l'lif I/lit ». llll'Silvp tiki iVIetlHIIIk,
tllt-IHS' ritirtti ltltlll.il)., llirlUO Mrtl lail'll.lllk, tu
l.'it*  l-IDll  lH'tlP-lltm  Uf  l/'t  If,  IlllflUto' .IllllSl il*
■inn I)
•ii I>*» t*<r-
ALUKKNIi LAND DISTIIKT,
lllUfim i*i tik»ifcioi»)
'I'taVi- hi.U.*n Umi |( ,((. lUtikt*-*., Of 'I*'*
e, nt'ui'ittUM) t.ur'irr, tiit*-i*i)» lu *i>i-i* I
(tilMli'll l« IHUS'lltlM'  till*  |il|t--IWIfi*"  llf4*'»Hi*«1
In*")*'
I'lHiittifltfl'ik. Ht k |*i»k( I'tntit-sl «t llii'aii'UUi
Ht-kllVHU'l- t'l Itfh.il ltt'*l-| !,»> Nl. IH, Ulllllf
4-Wt Itltl'n^WtlO |()lt-t. tlli'lKf Ifilt lOfli.tik.,
t1tr'H>!, ki.ittti *kl limit)*, t'li'H.V 1A1-.1 III 11111)1*1
llii*niMtlti'»|lit'ili) f.tlliiiliss tkiiiiM' Itttctti|ilms-t>l
«»4iii)<itt'iiis'»i»i*«t. t-4Kil*(iiliin HI" «tt(4'., nii'it'Oi
let)!
II. U.liliislr*.
m vv, w n»*i.i'*«, Aid-iit
AKKtlK *■'. tVIt,
'I'.ki
Ai.nr.uNi i.ani) np4-ri(p-r.
Out*let t'l t i<t|i>,|iii>t
itDlUcttLl  It, IVIIIintii.i.u, nf V.rllS'U
.•Jtr:i*r(..,x;j"Vr,i,.v",m,',,rt,'i,,m-vmmwm 1 .(''*.■* ^ w^^^titi^^
3IW «.*-!( ». Mlt'irtT U-k* I ..I., ............. 1..).... ... ....,.,1,.^.. il.ri, l,,)l,iulnif ,1^
Autiu.t r. UU.,
l^iktnol H«gt<.'
I'hose who
opiunm stty Umt, the
tirst term is short, uml tlmt by
the tline the rcp-Hlur i.'lcutlon
(•(Hues iiloiitf ii nuinber of thi'fci'
nj,i'i*eiiieids.wiil full in nnd the
ownership lie rctfisieivd, Tin1 re
are otlmi's who hold thut only
l'en lite ret} owiles'A simuit) htlV** It
hiiy in tht'M* midtiu's, A public
uicctliiu s|i,,nhi lie cnlled for the
Smt'pusl' nf M'Ulill*.' tlli**i<|Ut'StJO|l,
ami the poverniueid -.houlityield
to tip'di'iiKimls, of mich n in«'ej*
IIIU lis fur il"*- IMH letfilly bethiue.
It In <| well hnowii I'lii'l 11 ttit ti)t*
r*«|.{Uti,;t!4!»i» iii tit lei. 1*. uwity be-
hind, it mi It ii* M'-itvely Juir U» n
piHtipcrly owner l*i he punishi*il
hectiiiM* tie* viorli of u depurlUK'nt
it* 1(1 ill'l't'iif'rt.
It is up to the !')*, it' ,'iMiiitllttec
to eiill it meet iup; !<** t»iir,ldt<!'theh»*
iillittei'«
Thu hhoitbl
curly «lnt4\ nnd
jjto-isib'il
hy «l*d»y
WATER NOTICE,
For * LbM*iniploS(ortTorPk*nlUc»i VVmU'r
K'tiiit-c Ik iii-it-tit- tilirtl tli).I Tin* Vdittsititi-rU'
ti-mi i:ii4'tili-iitil|iti>)i.ivi. (.ui,. Vii'iuiJit. ll. i*..
-kill lll'l'b' l.'l'tl Illsr'UlS' ill kll'l*,, n|'('.'It iMt'll IHU
lltltllllisl tlllltlkllDll Ht'lt' f.H'tlil klittl'l fl1,.!>»|ini»t
liltl'l, .i ktlt'lllll |t.!H Itlll III I't! I'M.tl'll) ltll*H'll"ll.
■out i iiii't) i!i|f linn siiiujk lliit-r,  near sutilli
tmlllUilil) l«"l ttt 'iltl' UHtl't ttlll tie tlltMikl (It H
•X'k»-| V.llf «!f  >.|lt*l»t  l.k|,t>, itlllll  |tl  1M»  Otlt,*,  At
Sjiiivit Ktier r'tillk. iii,.) itlll In. iiktsi fur itiH**«)' j
itikit tii-itu' eiiriiiifei*. im mini!ulfisi intili'i* «uo,
lii.,.i.( wei'iii'Diiiiii fi i .i Unriiivdj iiilii» mul mo
It it I ll, |.iikll-<l lll'll't* till, nil llll'lHtltl ill'W'lllKMi..
Ijilk Sk 'kt, k| ^liij ].(**.. uf tf.iil(!lisi!tliil- •){ !|),!J5!1
K't-Mlll*.
■Jl.l. imiliti. u«ik|i..kltst tut thu (iftHiinl nn Hit)
llklt) it.ui iif Ki'J.lt'tlll'.'l, IVID, 'I'lit' HI'tilllvttlKU
*• ill iu-|i|,4t Iii Ut,'uiiii titit liii' Wnii ( )(i>4>t)rtlw
til Alti'liit.
wlijis'tli.iu. mitt lul tlli.l "llti ttif. m),l W.tfri'
lltM'iiitl, r, in  Mttlt tlif ("titiii'iiiiili •' nt tVulcr
Idulitk, t'litliuiiiii.l lliiliilliik'., Vfrl'.li*. II. C
-riti- Viiikisiiiti'i' Jkiiintt i;lts-tii)
ilHlltk.|kl)t . '.Ul,. Ae|i|l<'llf)t.
I***- K Ui*lioitili-i'. Atfitit.
Land Act Notices
Al.ltmtN'l (.AND ois'riitc-r.
' iifkiHi-t ni iiuni'it-
Tiil.e tt.itlei' iiiui All»iilkt I'Vkl.of KbIi Jitfct'f
liii), ini'i!|'.,tl"ll s* tlli'1, Ittn-li'l-t"t*l't.l) Im i'i'*
iiukktinidt- li'.iw tin' l.illiiuliikftliiM'ttlxkl liniil!
t ..IlltiHitl-lllW lit tl I'llkl efiiiitt-t ft lt«f( ('III' nl
1)1,(1) ttiltl) Iitiil it I''!'' !.t"'"l (Hilinlltkill l| lltlHt.,
tifotiih tlinn'tliiti fnitii liii- *i„..iUji n! Ilk.'Mut'
tiiittt iltl ( tin Utiii^kl It) t liiiii.i, liiilHit* hi.'lltt
I.* Ui-' m<*> .i«rl- tl** I tlit'Ui.'Iitltniillik* lii" kll'l
|'Hl-l In ttu 'llimltli llil in-' ii'ti'i.illltl tlio Ih'ih ll
|i, a (I,.,!tim kit i!| *lil>i Hulk tntl)i<|*.i!titti(*sil|i
)),. tlttl.ll-l.t,  .lll'.i  IS.Illiil(l|ll|f  (U  it,.iv*  n,i.|-.(  ni'
'•''■I . *
Alif***! I'w*
>ni |,|t ll'.tll I k, lililf
As.id wnc I.AKO im«mjw.
l)i»liitl nl UiiivUk.   .
'I nl-r Hull.*' llmt tl.'i'Uiuiil l'«n'> W,t)|l«iii {.tif
\'ii|,.i..Hit-), 11 t' , iiikvuliktli.il lii-.Mr), ililt'Skttk H.1
li|-|i|jl li'l l*.'|i'il.*tl'11 I" IMtlilnHC Ui)> lfU"tttt|a*
til M.-| IIhsI lllllllk k --
l!,.t,;liii lit'lutt ..t it e-'M I'l"iiii4 Hiif-i i limt,k
I «.i.i,llt nf iti.itlt'i.iikt imi-ii i Tlttilii!i  l.liitll lift,
In*  ("idled  III-  HU I titi'titv .inikl) ll tlLium, tln'ttim a-ui-i ik rtint'ik,
' till'US'lll*|tk| II t ln.tllk  tll.lt.k  1..-.1  li'eliktli.* |,l
ptllll* t-l ■.S'liiu.c-tiis i.iiiik.. iDiluliiin,! (U* kl'l*"*
ISi-kilUktit 1'ntt'J  lSI|l|«lill.
IVtu, l-'l.t-k tmiarnu. Ayi'llS
.tsjlj' .i, lylv*
AI.IIKIIS'I liANP fllMI'ltlCr.
Olktlil't 4'f ltlil*'lli>.
TuUi- itKlliii- Hint  Alitlili  'I'lUUi-l  lA.kttr. uf
VaUitkiiitiii.il l*, i^'.-«,.ii|ititt iHi'ln'r. iti'i-i-il. In
I'l'l'tV ("I \" lltlll-a'i.itl t« lull! IllikU till' ll'l.!t!*«llW
ili-k.'illH4t imtilk-
I ..i)ii)irl)i Hi).- nt a. t'tiat I'lkiitml SM rimlitk t-ktt
i>f I.til' i'f litr: ki-Utli-Hikl iMifitf io'ftllil.1 I l.lllijt IH,
tllKHS-lMkl *ll I tiilltl., tllPlllS!' kUUitl *,) t'liitln.,
till lllf IH*! (II I'llllllik, (l>rlli<«i kutuli «i| clmlllk,
tin itt*? tti-sl Mii'l.iilhi., thrru*4*iltirlli*4)('||iiliiii, tit
I'uilU ot (siiiisiiiitor'iittitlil. ei'UIDIliliSk' **»,*tn.'i'r->,
Al'llillf'I-IIIIIT l''titttr|',
Witt. Kmiik.tilti-.on, Antul,
"j'uij- *, it»i.,. .■; .■-'.-
AJ.llKltNl LAM) OlhTKK.T,
iilkUittiiif N'ihiUoi.
Tlllil'lliiliof llmt Antilf Sn^tt, of V(i*l(iil«, It
i'-.(K*tuti<aiil(»i tit.riitst **u))i*it, itite-tiit. tu miiilr
fur IS'llDlkaitiit to rurfWc I Im fi.|li.t*t!i»' lie.
»l lllii.t liitltl"!
eiilltllifttollltf Ml » |**J»l |i|i|)tt*4 till t*;»*"li!li
>l)H(Pt.f Mui'litiUi Ami. tout kitkiktiXl iilx'Ul i«)
rtmiua itiMiti-.titi-ii!- lilirs'kluji from the Im)III.
t-.ttt isDitmr iif l*i>l I, Iiu ih*. (.uiit'i *i i.'li.ltta,
tin ue.*t'kkl do t'JiMJli.. tliiiiii' kltiiii/ tin' aliiitf
IltU',N. ti, W, **I(-|i.|ii», llu-tut- III it mMt-iUr tl(.
r*u*(iou hIddif tin* uliiirc Una*, tttnuncu ;*> iimlnk.
lu is.tnt .if i niiiiut'lirrfiii'iil.riititttttllltk? irvi«ft*'*,
htutv er !<'»*,
Aiinlt' Stttfts.
AUinntt*, iu>it. ,
Ai.ift.itN! i.ANi) nis'itutrr.
PtalllUl Hi ('iHi'miUut,
'Filn<riiiiltsiUiiitWI|liiiii)(lllt*>n •>(*1ii>i'i|Ki'i.
«MVtt|iHtItui laiiiifr, HiU'fiiH tu iipt'ly fur i-^ntii*.
ifuti tu vue'lutott til |>t)lt llUkt' th..* fllllll**llil/iif.
*l'litH'*l ItlDill!
iN.UUlll'lll'illU »1  M  (Hilt  |i||)li1(si  t,( till' kilDtti-
tst-kt Ciiifti.rtif U.t li.), ktii'ttet* Kt rlittltik rtiDt.
tltnllli. All-illi|tl» hUlltll,  Dll'IVl'l'  »t I'lifclllk >*l'»t,
tlii*itep**iii>i,kit)« ti«i| ililiii.lii' imint ul cotiitiit-nt c •
livi'tll, rtiiitiii.iiiiv lit)-ti'ti'k, jiidiiisi) lit..,
iVlllfttm ttllltiu.
P. A, IJiiidtti|ili', AtU'iili
AllafU.t ll*, IIUI,
AI.IMUIN'l I.ANO (HhTKIl.-r.
OIlllUM uf l.'U.tiMiUiit-
-rkitit imt it-si id*.* Ui-iiir iitiiiui. »f i'Ihi m,uui,
(«s\'ill'lttlltu iHtlll,'!, Ittp llllk ll) fll'l'll' fill' p< lllti.
»I»M lit liUivlumi' Itn' It'lluttlli,/ ill M-iltk-sl Uu-).'
t ailllinf'tii.ltii; tat It tnut Idiiltlist ill ItlP klilllll
turail isii'iii'ruf l^»  IkW, tlii'tiis. M ell.llt. Hi'it.
ii>t**H**wit'ti.tiinit .until, titt'tuv) uu elialii. t'«kt,
llu'iii.titkli'ltkllik diiiiIi tn iHiltlt ef isiitiiDi'iiiv.
tiitrtil. (suititttiiiiti ft.) *uv*it,, liititti ur I1..14
(liKiiy mtttitt,
1'. A il,iv<-l*ijiii-, Ami'III, -
Attkiii.i In. tout-
4rr, >kt*>tti|,i»tli.(t Imiin-f, Uiiiitiiti it'ort'lv flit l-cr.
iiitk.lnii In rt)i4'liti** Hii* fniliiuliii,. iUkniUMSl
I Hint a'
t'mtiUit-n.'llitf nl # pml pl.iilr,! nt |tit< titilib'
44i*»ttvirocrf,)f tjinl *i*A riH)i>.|iui' lll.lilrl.ll.fi*)*)*
f*kt io.'iiireef Htiltiri Itili't, tin-lit*!' tlii|l))|.il»
fiiif,a«iUM ktlinm Hilt* tit kilUllll'-tkt initlii'c of in
itlati Itrikri-ts. Nn, Ji. til. Ills-* lulliiolllk' tmultilit*!'
el I ml i mi ipai-rti' *u ittt iintitini".! n.)n*r,
Iiil)ti1. tsl'.t (it klmiii iif Ki'iti^u t'*m\ tlil'll.k'
auiutlii'lU' ftiUiiuliiat iliiiislcjiiltittiiiif ivitiiiurixi*
Unlit, tnut is.l)UU)l)!tl lintii'iMi, iiiiiiti tif li'kk,
)l   iVIIJl.lliMH,,
III' VV  VV. lilsisir., Atft'lil.
Atitttikt HI, tVlf
AlitlllKS'l t.VN'l) lIlN'I'itll'l'
Itlittiotiif Nivitlin
'I Kill* Itl'ltl (' tlllil lll'tlllit'll U*ll)tl))4kl-0, ul Writ
ll|lt*kti'(', (H4'li|.»l|i'll tltlli'til'l, Itlti'lUl. Ill tlt't'll
fl'l  |HTIIl|kk|ltt|   (.,  l»ll|4'll*.**»   ilil'  flliltll>ttl||,it<
tK'lllMkl IStlltk'
t'ntlltiiitii'ilial *i » l**>st p!»f)Ui| tin till' IHirltl
utmi.'iil (.tiii'liitl.t i,#ln>. ttiv.ut tlirwiiitkitwuiJ
it lliltt'Is'liiu annul I) nl iiiUiH>i»sl iltt'i; Iiu no
norllit;", rti.ttn uliiu-/ «i**l line of 'I' la ".111,
tin His-iit'si »n-l)«lu» klur.k- ktmllj illii* of '1'. I.,
Tim, llinit***louiii litvlLiti.nludw i**t lltti*of T,
I. ItU* tu i.iiii kUetc, tin ikisi con utiiti(t luliu
kllllit' (Mlt'tl  It) UU. I*"»l  (Stllt.lttltltl  IIU MMt't.
itiuiv vr li'**
llt-lurli'Ii Mnit-imsM-it,
I'mii* lliltin, Ani-nt.
AUKuat W. IVIl,
.AblU'-UNt I.ANO IUKTIIKT.
Olmilrttif Nisitli..
should hn liirp.ely
Nottiinueun he Kiiiued
It i». the duty of every
ci'tUcii to tiiK*" port in htyintf the
ftniudntioiin of our future prosperity,
WATER NOTICE.
Tor it Lt<-iW« to Tokditnd lh»» Wo(#r.
l*Ji»t.)iyi'l* tu'i-rl'V rlit'ii.tlittl lllf -k'nliiv.iiv.-r lis-
jlititt KliHiirlt' KiiiittiiVB 1 Hi ,|,i,l, nf V!i'l..)'tn. II.
O... ttlll iiri.ti' ?.>r « Stis-iiiy to iitiil. tittil tifctviM
.tMiltte <<m-i |..-r wis'mit «.it *t«t"f aitilitf tlic.l.lltlr*
i*iiiilli<titii )il*rt', .itiiili ti(i».' iii « iiii.i'lli'tiri) Ui-
HuMiiiil tluiitlf'li' .iitasiii ti'»iil limit, iiiui i-iiitiiti'i,
ititii ttii'.'itti in-.kit"*'unlixtiiti.  'I'lu' lirdlVrwllI l*ti
lllk tiltisl 111  tltll .lil-Ji.i III  t!l»  lnJllt.  iillli  Wilt tiH
i.k-t-.* fi.) UllUtlt;.' iillil |H'*li'l |il|||i.iki'4 lltk III*, lllllll
.t«.«*'i-tiii.i ns iii'ikinvt.-ynt '.iiiui, iit,"..tt r'l'-j tntii'.
Ik-tl'llV l'„'|||-*VU  l-tlli*'. '■    '•-  ■■ '''."
'I'lll* .IsnltiS: t* ilk  |m»lt*i|  nil tllr (Oinlnil Oil lilt)
I ittt. itili i.f ,*si-.|.-.ii-iiii^'r,"' r.'l?  'I'lu- Hi-iili'-j.ttiiMi
4»III 1«- lll.lt III IU"' nftlist.-ail  Hit- IVHt'-r ltr(S,i*lt-l'
Kl  Vtl'l-'llk.
■<.»!ijik>tli,(|(. l)|)lV f't'  fil..'-.  iiltl)  (tin stiiit WliO-r
H.-s.nn-i in' t.iili tti.i  I .iljii|.tis>lli.'i'-nl  IV'nli-i'
lilliiilk, |'ii'i'.!iHiiii-itt l.tiillititik'k, Vii'iiuii., 1.'. *.',
'i'iu> Vhi'iisiui'i-i' l.i.iiii );,(ix-iiii:
lliiilum'ki'o., I,td,
11)' I.;, lluUi'lt.lr)', Ak-CIll,
AUimts'i LAKO nnrridi*.'..
Iilkirli't ef lli..n-tkj';
Tttliii iKitltsf rai.iliet* Unit Siikuiiuti Itujtl I'Siktcr.
nf V«ucsit)tr**, II. t'., i«s'tlt"ittliJ.i| Hikj'iU'ti t»<Hi)»l>,
lU'.fihilk in nt'i'ii for 'iM-rmtfckluii tn i>ii-vi,itat< iiu*
ii'illiitt'lii*.' rtrnerll«**l luiiilsi
.I'Mlll-IU'lH'illltf »* K -!»-'l»l  I'lltlilnl  JO t Imlna outt
rutil m)tt),oU)k ktiutti t>l uiif ef tim Mtiitliiiiki for-
ut-it. 'i*Jtiit«'r l.imit IK llii'li'ii' t'ilkt .(Hi ilinlit-i,
] ttll'DlW kt.lltt) 1*1 rtllllllk,  tllt'tlt'l.'  vlikl  Ikilll.tl)*),
I llilllltT' IklUtik tSftllliflk,  till'll,*.  WVl.t  Itll'tmltik,
1 tiii"iii*ciDuriii fcif.ltitltts. itirtiivi m,t ut t'lmliik,
|.l)i'<iin*iii>rOi "fti'tilts*. U> t»>ii)l t'f «mit.lt-f*t»-
Ilil'tU, f,ulltltllll|)kf frA Ikl'tik.
t-ttlk'-rlllli- ltt.)tl I--..IM. r,
IViij. I'ratiti nlliktiti, Atiftlt.
July 1, itflf)
Ai.ili.llKI  I.Art'l) Oiri'l'iiU"
PlktiU'i ef KuerO.
■I'rtki'iKsthf tliMt Olltt* ottrt(•*)*, ut
Ktii*)Bitii. in t'uputinn kt'ltikit-r. (uti'iiit. tu ut-l'l)
fur iitfrtitLkUM lo |iiirvlinkt' Uim fi>l|i'*>lti*i *!•
H'rltifsl laitiitc ,i
('iiliiltu'UtUiii' n; se*>al itlnttifsl uti Uu* tmiiUi
Jiltt'it* uf li kitiiill Iklnml «HUMt*--l III Jlillnttl'4'i't*,
gintikliin smuttl, sit)-)nut 7, t.mu.hlii ll, tlunkis'
f.tllni. ltt^Uii,kti,iit-|ir,i'«i |,(k'litf«:ii't-ciikrUi.iiuii1
k*i.l Iklmill til I'lkllit llf ISIIllllll'IKH-illfllt, lVltUi,t|).
Iii»f i*.'it tti'is.k, uimti or li'tm.
oiittt U«r» Me,
limjl K.Otiftlis-, Am ut.
Jsitt pit. iiui.
Al.llr.liNI liANU UlSTlltt'rr,
Dliltlt'lof fin>iv|i*i.l.
'r»S.i'iii,tiiHiUtiii ciirton) Mnatriij i'|iii-<t,i,rAi
l*riil, ms'tii-itlltiii ilrtijitil*!, tnsfii.ik to «i'|.)>' fur
l**4l'l)llkk)ti|l III liim'tiku; tlltf fi/|liitaitlij llt'kt'tm^l
Itlllitk-
i^tliitiit'Dt'ltit/ nl » fMitit elk 1)0*4 SO) clutlii*, cat
tif l>.i|Uiw-fkteninr-r i:C t*>\ It'tft, ttirlloCtOeliamk
It'll tl), tltCilll* *'.l liiklltk tti'kl, tlirtltkt) III I'll NI Ul
ki.uili, ilirins' Iii I'iiklli. c»kt it* inilikl uf (situ.
Itll'-ltll-ltJf.llt,   , '
l-|itttii\l Mttatrt l'ltttsi,
I'-ictelii-i llrlkafi.t'i) CH'Ikui). Atji-ttl.
Atltfktkt A. Iklllf,
Ai.lll.)(N'l I.AKO niSTIIIt.T.
I.llktlii't uf Kiiri'rt,
Tuliit tittilro ttittt Willitftii i't'li'i', of I'fitnv
l>tu«1*l. Iklkltll,  tHSMllUtltilll  («lliil'l, IllCihl* tit
«|.|ih fur i'dtiOkklull In iiiiiilmiti! iiui *",illim iitd
rtrsw'lilitH! tmiilk'
t'.'llilliriiriilk,' ntttp-.iM |i|t)|it<s! tit IKiHlttttiol
isildrl uf huxlloil III, "Aiwitkliili StL tlirnei'ntutlt
tilk.iu tru timluk, tlii'iti*i* en-si utHiiit ...I r-!mk\».
tt,i-tH4'Dm It, li) i liiilUk, tlli'iki.' »■-»( KlflKltle,
llil'JH* 11.11*1) i'll'lmltil  111  4*1 lit,',  IlillMV* fitltlitt,
tlikt kt)tl|«l illlt' 1t> |MUIl tif itillllUli IkWHH-lll.
WillthDi l-.iH.-r,
tti-l,  i|  Jt.li.mll, All Hit,
Jttl) ill IDH,
Ai.miiMi t.ANti iinvwifr.
Olkliki't uf t(ki|*i'tt
'I'ul.tiimiUs- '.Jilt t*«ti W, MriOl'liitU, ttf I'lirktnr
|'ixtoniiitklkltiii'l.int'«4>»ili«U*1*"l*-ins|-i*r,liiii',fciUi
(uatl't'tl  f*»t trt'ttUlktiUlU  l».l I'llfVllHM' till* l«ilt"»-
itii* ■(i.-*riit*'st Jiuiitk
I .'Iliilll-tM'tllV    Ml   11   pl>t,(   I'lktlllsl   «\   ttlf
,s.'t,iilt,ii„al ttiifwri nl 1«..| liM ;tti iwsi *i.y*ti
*1i,.ut (iit'lik'.ikk l.itti.uSHk' tlcri.f innwiKM, tIci'UOff
t HVt (kteluillili,  tlli'lliki  I...ulkl  Si,) 4-tt*4t!k|*,  t.tit'll.V'
emit tsitiftntni llitii.s- i.iiifti a|«mt to i-tiklnn in
kimif Jliii ti.i iits-ii.iliiktiiin ktiiuv iinn Hi imilii
wt-kli'ill .tli,-lit,li lii Ju'ltU of tkiit,sticiiii*a;U*4'1ll,
ts.nlilitli'jt in) ui'ii », ii„.ui er !i §.i.
0  W. fcli'KtiiiH'ti.
(lavtt, M. J«>:'UI>ittl, A-,'*-tii
Jul)'tH, IMS!
Ai.iu.iiNi i.ano Bmrrtwr.
oi.itii-tiir )tkt*')»i',
'i-aikt* ttut livi liiitl  Alfknl)!!^*1  l.ll-lill**li'U *ttlM»
ilminiii,of VkUH.iitirr. II. c. oiv«ii«tli>» i.ivWri,
iiil4iii*k tta Bl-t'lj' f»r t-i-rii)i»»Uiti Kt (.uiv'totikf t.'ie
lullifffiiik- iif** iIIvhI tutkla:
(Aii)iiict*nuii/ut n I*, s* i»lr.:U(4 tit t>nr of Hie
tumtllKt-kl •Mlllrtk'riutVi'l IJlliH (K, lllt-llt'f kOlilli
71 4-rmllik,. Hit Hi-TBtt 9,1 t'tiuin., tlttrlKsK Ittit'iii «*.'
(-Intllia, Oiritti- i-hSI «i) rlmlllk, lltrruvi ».>ulllW
< Imina.. II.4-I***- *■ »i*t *.* (lull!*. l)t*t><e tjurUitt
lii.llllk, tlll'lUS- tti >( t.1  t I.lllllll  tU|H)!tll  Of  I'lUtl-j
mftiiviu,t'ilt. ti,>iil«lt)liu.'6i«tiiCtM.. •'
. Al*It)OitlT I.IVltlk-.JMI Mwxtiilt*!^
'  "  '  .  Win, I'molt OiUnatl. AtffUl,
Jul), a, ID!-.
Ai.l'IKi'tNI LAND 0!S'J"ttJt7r:
Olktrlot el lliiiviB)/
' Tifhtt'ittKliKk. tiitil Uarrirl  A,  Ktutttl'tntttt- iif
VMutt-kiv***, II. ('. t.mi-.i)t)«i|iiii tttttrrit-d -n'oaifcaja
tiitfi)(l» tti mn»l.ir for iifiwlkotott to iiuroSutt** Ui«
ftotttwlnif iii'*i'Oi-is-| fumu:'
(AiiMliiirlitiiiii nl tt etmit iiliniteij ut. tittiJ of l)>*i
*.uu(t|k*«-*.l utti.'Jr'.kTittttit-r IHutll lit, tiifinsa* «>t)UUl
wtt*ltt<ltM, IliiiHiV-«,-i»t itniiuiim, ttirrwv tiort.li■»
il.kltiii. ttii'i.ti! wist y.) itikliik. lj,<ii»i*a* iwrtli W-i
ciuilii*, tiit'ttt.i iirtt ni eit*iit«, ijieiK'u north *rr
cttailliai. ilirli' i. rust t*i ilisitti*, Uwlir*' iierUt -0
iliBiii)., (iiis'irc I'm) )\i riittftiK, io - |Ktint o( noin '
lilrnti'ilirrit, mfUtiitilii,* I'tS rtCiitMl  ,  '
lltOtirl  A,  .M-kl.tiVitkitll,'
'Will. »-r«)ll( OitiWil. .Alffttl.
Julys, mis'.
pi}- tor iw'ttulkkUiii tu nureliiiiw? llif lutli't* In*' it'
•ki'rlt^il Sttttii*!
l'*'liiliii'H('IHtl tit o IHtil I'UiiUsl ktmill 10 I !
tiillm iii,!i*lii**«'ki fruiii Mtti'liulm jHtn', ilifm**
itiiriii NU>!iHirtii, tln'i.14' *>(•«{( Vt,i i-liitutti. tiit'itt*
»!i!Uti tkifji.irik, tin-on' t-okt t*i i-liklttk, l,nfU to
llilu I'iMSt.ewiUililti*- fllti it* fftt. ituiri. ur Iif*..
' K»jiillni' Pki.tvi',
I'lkW Jtfttll-i. At/fill.
AUKllit tt, 1.11.
AI.UKUNI t.ANO OlraTKIirr.
OiHtli'ttil NtHitlm.
,-atlit) nuUtsti Unit K.llit'iititi rkt'liillrr, uf Vii*.
Infill, II, (*„ nrtt-ul'Mlluii liiarrlisl wiiut.lti litUt«l.
to npiiil' I«r V4*rtul»»t''li tu I'litvlntkit' tttf liil|o*»
pis(Si'H'riliK*. imniki
l.llIllilt'llt'lDk'  H(  11  1«'*l  I'lllllttSit  ttl»,'tll ll) I ft
oilli'D DDitimrki frtuii Mtiilmliki luke, Utfii*."
•MUitliM rtmtiii, Uu-DCiKcm l«* rhtttik*. llu-iie**
IIDtlll MH'liytrui, tlif))lV Hr»l Hi ctliklllii, I'tUlat (4)
Hit. |Kiat, tsiiitititilu*' »*!,iiM-i'Pt,, ukuit* er Wkt,
Kmlit rltto KiiUier.
I'll on Hultroi. Anvtil.
Atiuxai .it, imt,
AblU'lOs'l I.ANII OIhTUP"!',
nikiiin ni kimh»*.
'I'll lie Itm (is- tliel lltosjltl OiaktktlSit KtDDti, ol
Vli'itulii )i, t", Kts-ui.mtnti t-lm-.ifl.'ur, liiii-tula to
npiii) fur iH'Miit.klKt) lu I'liiiiluka-f lit* (ulluwltut
itikt'illhsi l»twl»'
l*iitiinii-iti liitf m x iKut S'ltnte-) dlutut ft I S
Hllll-k il(l(ltl»('»l fttilll Mt)t')llll«( I»itI', Dtl'lttW.
lM)llll|M)ti|tilll)K.  llu-lliv  t*t*l M 1 ludflfe, Uittltl***
liuiili Hivimiii*, llitiii'f i'*»t >ti rlmtna, liiiflt In
llllk |.n»i, is.iitrtliiltt). niit m'tr., itiiitw tu- trt*
ilmnlil iluinll!.. Mi,»,i,
I'-ftltOi Mt-ltti*. Ant-til,
Atittiiil tti, tV\t,
At.pniNt lakh oisrnurr,
t.Utllt'l US NiKtlkk, .
-i'kitti[i,.tltvi'Hint AUnlf ISrmiiet, uf Viol,uin,
II (VotvtlpMtliUI lilPSXT. Il)ll'll<t« tu .I't'l!< fi'f
pl-ttillkilltil IU lHUVllfcll. Ulll  f|lil|il**i)tk1 iii'M')lltn,l
lutttlat i jj
*V)ll)iii4*itrilttf k.DIK'll lilklittsl klxiut Sitliit-4
ttiirttitat-st fret,) Kuilisl.k Ink.*', Ilirixv* *.Outti «vi
I'li-tlnii, lltt'ittte wi-.! wihkjiik, tiiriM* rii.riti Ss
i'lmitik. Un'ii.si|-4ki**)flikliii, li*i'ti In llila i«iat.
fi«'ii<ti>ti, i tsiiiuiulftw i»i .i'i*-**, 111111*1 or Ir*-*
Atli'lf Ur»Hut5,
t'*»0«s 11,'liiik, AiO'til-
Auku.I li, IU!l
AI.IIKKNI I.ANO t>ISTl(ll.-r.
OOtrOlvf limit*)',
TtilO;r>uti*4< tlikt MktlltlW,Sln'l|.-litiMi't I.***'.
i4-nt**li. K»'tt-, vt All«rrr.l, 11. (,*. i«t4'i»t'»)ll"ii
»ur*i*; ur. tikki.ikitl.. itil.-tulk (u k|*tity fur t>a*|.
t|l)kkll.(l  111 |.UHllStlKi  tilt*  ftsj.lt>*! Ill*- tir-KMlU*)!
I.tttla
(-(itUMtt-tlt.iix *l « |*t»t l.tdtltr.) 01 tlif lint III.
r*.t itnticriif >«4*t*OtKi TT, )ianio>. ttu-iitr imtitti
,.! I'llllllik, tUul* uf Sr*|i (41 llOMtl t>"lll«)»l )' 1)1 t/i-l
t"i|,ilit-nt4r mt-l Kit tikllik. atiuiijl tall! Ik'U'.^in,.',
llir-it'k* UuHti *aI (tusifik, tutar** iif Ir**. n, *i«tu!t
IttiiltttUl I' tit IM\ ft*. tl.»lHS.»|Sltllkti»k M,-*t tlltklllf
kkW tstunalkri t« t*o!nt uf i'..U;nji.utr<iir-iii, *rsil
ts<il*tbt|i(/ »' «CIY-k, tiiiiii, t,r ).'kit
W.iDti Muttii'iiiltd M-H'tiTJia,
lAavfviBtr t(l)Tilr) K»tJ*
,Jtil|- H, It-ID.
ALIIKIlNI f.ANO liUTUKn-
Otititft uf HuiH-it,
I'.kt* IH.lll# lilt.*,  VVlDtlMi litlU ft  l'"«f.'Til.lA'l,.
ef . uliuiltla-a', II (', mi u|.<ttlt.|l tuvlo-l, ltits-(,|i«
(net-el) luf |*entit»»itm u, vurt lii.t- Oirlvlltik*
ttiai ili-w (Uhs! imtito-
(.iiiiuiriiiltji; kt u tH'fl i'UiiUk* t> u;itr* mi-t
f,...). ttir ii»Hftf*»t t oittrr or "***) tlist ?">, '.ti'»it
•1|l|i?i, tlirtlt t-U-'t li.liikliiittl', ibt-vlr «IC'i«'l)4
*'«.). Oivntcutrii.liii •li.utli. tltrim-**) i timi).
Hi'ki, lu ei)-)til uf (Mk>ittt-iti<-itit'iii. t mttktriirirf ei"
m*<is«, iitgrt) ur It-ii, Iwltil Sistlyti **i, 't'.ti*ii
kltltl.i
Wllllktii Ifutkrit KfBltit.li.il,
Jul It l.kttfttut, Ai/oit
'mil* II, (VII
AbliKltNl (,ANO OIKTKItT
llfklilt't uf ItltlH'lk
T.li t* ittilit* U|ki C«rrl* VVtsHtS'ii.tif MiuiirtNit,
P. O , <KS*U|'klltft! Ulkl I list H llllllll, Illt*.!)')! |li *|l
|ilr fm eniiiiikktiili to pun Ilia, tin* fuUi.Mltii* its*
kt llttrs! Iktui.)
I",»intlllilt liii* «t « |iA«( X'lattllistt *& uillr* "f*t
fiolll »))«' tiiiitili'itlt 1 lutil-r 1.1 (atk'llitn IS, 'Pi.tatl
ililtnl, tru-iufiwdikln. tnutli, tlifr*i*("*ii India
art (I, Ihf tut* Mil tliHlDk kiuitii. tlll-lWSiH) ,'lirttllk
fiikkl, ti. i-ii'iu nfisiuiiii^inwurtlil, itiulatlulllk-(it.)
*! *!**.  IHIMt* 4>r  )W*,  lM*ilt«f Wlkltil.fl  >i.  'J'lllHI
•tllllll,
,  IVnirii* We»t.i'lli
JM'Ik M*tM>it. At/'iil
jiuiitii, nui,
AblOIItNl I.AMO IIISTIlli-r,
Oimilft ui iitttH'it.
'I'kVir tiiittt* ttini Miiiitlt* l.'l»iti|<nut, of Mini-
trt'kj, I', tl, ik«'uintt|itii tDDiiit** ttruuiiu, liili'iHll
te il'l'lr fur |4*tt)itiiiiiii tu |.ait'li*»i* tin* l.'llii*.
lllg itftH't'llMsi lllltt*
OtllHIIICtll'lUI' kt k luiiti |il*itlmt IK) i lull). t*l'»l
uf ilui ttiir*iii*«ii itinu'i i'f isi« titm tx 'Otaxtiiitti
II, tliPiitsti hii t'lulii* iH.rtli, ilioutumi |iBi(i»eti»t,
tllflltt.ttilihulill tMiUlll. tllftVs!|4Ki.||kll.k kn-l* to
luiitittif i timiii*ni'«iiit'<ii. iiiiit.iulnat «**" .t'l-t-s,
UiDiti tir iesi, Iktllit* Smtltalt II, 'I'.miialilii II, ilu
mut ouoict.
aVittiitlfi Kmiitt'iou.
t Jkt U IrfOtuD). Akte'lt.
Jurmr*, IHH
AbliKHNI I.ANO OlMTIIirr
W.lrM uf Kurrtt.
'r.atr luittn* tlikt KoMkl I. MuriIk,ot V»iir<tu.
tr*r. It, ('., i*a>i*u|.ktlim l-e.lii'r, tiiti-n.Ulu iet«l*
fur |u*rtiiti»li,*ii tit i>ittt*ii*v; tin* fiiiluitItiaj tli*
H'liUkl IkDi)*'.
(VHtltut-tirlutr *t k liml i'latttlis) 110 tjnittlk *>iat
of ilui iiuriivi'iu! ('iirtt**r of ist-t tiiifi ti. 'f^ttntler
tl, Ux'iMir IkJittkltl.llt.rth.lUt-tDf'atl h.lll* «r<**(,
lli«-it(4*!»,)iiiMlt)».i>uU), Uu'insi' H!i*tnilti» r%»t. lu
imt lit nf (Miuuwikvnifiil. tsitilklitliid ftw acrrk,
uiurt* ur I*-**, U'tllt* Hrt'tldil IS, -lVt*)i»l,lti ll.
KfiU'iI I. Mvrrle.
Jk-'k l<«»*it'*?). AtirDl,
kluntr HI. (Hit.
ALIP/llNl I.ANO niHTIUin.
Olaltii'ttif U«r4't«y,
'('kin*nolli*** Untl fttewkri MnkcnOf ttcml,of
Vnusimer, ll e, nn ii|.*Uuti l.rolirr. mo-it.!* H.
kl't'lr fur tftiiilikaloH tu I'Urt'hiti- lln* feliomli*^
drwrltsf*! UIHli'
iViinsni-iWiii.ii »l k tK»l plenl'st kt i*na> uf llif
kMltltt'klt tHiritcriTilltlKT l.'mll Ht. lllkltt'D tikkt
loctutlllk. llii'iusjiinriti *W(i|mUi», Uit*m*» »ot I'I
elmlin ttii'lH-a-.mull »i I'tmlni, te pulttl el (sine
lurtuviDi'nt. {vinititkiiii; K'au<rr«,
fcvMkrt M.t'tirisHtf ltf«(t.
Will, l'i a til* lill-*iiu, Atferit,
Jul)' <, U*t»,
Furniture
Ah Kinds of
Household Fumitore
In Stock at
Mainland Prices
'&mmm* :
A. I. BIND ,
Pioneer Furniture Store
., .-  Port Alberni
Ph«r*a)eS
mm
PI
I-1
Half Acre, Cleared
£*e«i>t « few Sin*!! Stumpn
Hest nf Holt.  Tun minute* wtilk fioni
ASU'i-nl Mdtdon
Apply to (h« Outwi-
F.
)-, 0. &e» 32
Attomt, R. C.
Ablir.UNt I,AND OiHTIder.
OiittU't, ef ttuiH-rt,
Tultir Willi.' Utkl llatiiii N»n>ti), i.f IJu.tiUillli'.
i.4-u|!0tliin fmuin, lutt'ihli tu kl'i'l) for iH-rtiii.
,>li>U te eui*i'it«N< ttiti ftilliivtiuti iSi'js'iltxvj imil'.
t'truiuit-iu itik* «( k (tt'it elunteii ttt tun tteriit
l-tt-l (>! ItlMtl (NllV, QUktkldtl JvlUUll, Mil till- «1>U1I|
iNiiiti'liirr *»f T. It, il.i-vO, Uu "Tl, (limns, »*i'»t
.till i'tmillk, Ut.'iK^kJiiltli ttlkiiU *|)4'li*t(SHli) !Ihp
lUiillk kliiirrnt (Jtlwliltu) SatiUit. Ilir'iikr'fiiltuki -
I 111! lilt' »!ti)rc llltn «*Kt| till'l tturltlt-rl) 14.1 imtiit nf
i-iii)iuit'iM<4'ttM'!)l, (sitit»lit|iii/ mn ttt'rt'i, lutirtinr
lr»*.
"   llan* N) .i'lu,
, t'tillkUiili JittYiliM'll. A|/<ilt,
M-lilfWln'r IS, )Htl
FLETCHER'S BOAT YARD
Hiiildern' of Lttiiiu'lti'i umt How Html*.
Acci'iisi-rle**, htoul nttlnj/i*, Omit Hid
PiultJh-H, li-nldoii niMH'Imdi'i., Ouw.-
line. Luhrictutni* Cib, etc.
NOW ON HAND
(itntxilliie. Mitrlmt nnd Htntlomny Krv
f-liteit. PuntphiK- Plt+nu tiupplled nnd
creeled.
Plmt CIm* WttrkniMuihip
E. FLETCHER, Bmii Builder
A!b*jrnt, B, C.
l^)'|i('*tfaia'-*!lll.Bk'a*>tiWiW'*l^^'
Buy Your Saddlery
At the klt/ti of the Whlti)
tlorive.  When* the jfenu.
/.'ii '
Wht
im* ifiKHU, up-iodaiii, are
"*oltJl hi reumttmble ltrlcea,
Llf-ht tmd Ht*nvy n**t,u-*ei
»twrty.i oti bund end made
to order on uliiii'it-ol notloe.
Hamt mmie Httot* in tub* to
ortler, perfet-l (It tttvd wmor
dj-hl HintruiiSeisJ,
J. E. DUNCAN,  Proprietor
0«v»mm»ni 0t„ Altomt, B- C
I*. 0. B*)k 87
M:4^;..».|ltllW'.M.Ij!l.r!>-,i^
rr
AMIKItNl I.ANO OlSTltPT.
I'JUOi't el Ni.iUik. „
"I'kln* tiiitlcii Uml Hi'firt-rl Jnttti Ifulluikit I'mti'
rlitikU.lt*,ul Vtt'ttiiltt, ll. t',. tuf'ujiiilim liruk-
I or, liiia-it.il to u|.|il»' fur efriiiik-ttiiU in ttiiii'litiii
(III* f.lllllttllttl *!«!•«•«Iik-Hl Ullitkt
OiiliitiU'llt-llii' ol k tstkl iiiktlltst (ttHiUl 1118
ttiilr* tuiriintrai fimu Mtirliki.l ittki*. ttiHWV
Mini)»»)«Sitiini. Uii'UiM' itiihli hi rlotliik, Uifiuw
c*«fl i*)*'tiktn>, Oit<tu>4* Miiili. tatelikliik j.iai'k to
till* (htk(,t*<ii)tiiliili)it (iiuitriri. iiiiim ur It-Ik,
iicrl'i'tl JtUili lltilltiitiiiit I'lktif lv tittilitrk,
i'tHIIIt lllllllk, AtiMlt
Auttuil ID. lull.
Al.Ili'itN! I.ANO Om-t'ldOTi
ntsttsci nf f.-i«*>ikti.
'Ikkt'tiulliwilmt l-'itttti l.uitk't*, uf ViiMorlti. It,
■.-•, tkteill'Ktiutl tft'lillt'tltlti, liileiiitt to .I't'l) fur
ih rmii.liiti *e |tui**)i»Mi tlii* full!)** In*- at**t'i(lit**
ittUtil!
ttniiiitii'iit'ir.ti ajt ti tutkt iilkntisl »l tlie IiukiI of
Mui'likUt lul,*, tlu'i.is-' »i>i w etintiu), tti»'o,*i*
iwnilli N.ii'li»tli», lliriiiy i-»kt m elittjtii. tluii.i*
kli'lirf I till i* klu.f'j Ui ttuiiul) et t *«*<*k, ktui)*' frt-i-k
luM'k lo |i)i. euil.itiikUiiiliiK tiiu «(*»-« ♦, mure er
le-»k,
I'-iiiti', l.uilce.
Know Slellltk, Aift-iit
AtlU'ial if), Hit,
AI.IOUtNl laANI) OlMTtlKT-
Piklilni uf N.sitii*.
'**«It*■ nutltn tlikt iii'iiumi i'milii*. t-f Vil'Oiilii
I) I*. ihs iiiiktiiiit initetit't'. iitii.mli lu **,»i'i»' fur
lK.||Ktkiti--tl ttt I'ltri lOtkf t)t« flUKiWillK ikt'lk-ltUnl
Ikii'tk
t .Itklllllllt'lllfj  kikikikt  rtHlit*)  BlkiHli * lltitr*
n«uitit»r*i feuo MtinhkUt lukt', iln'ii.H' tt,.»i tti
t'l'ktnk. tlirlvts* Iiiiltli *»' ,'lli»liiii  llt*-iti*t> inl «*
fiikllikt. Ilit'titi* k'lkitlk tf'elititiii tmtikwl (lith pu.l,
es..mitU,liS|t! (kit) kM'ti'k, iu.i)l* ei |..m
iit,until i'»r'itf.
Kl«uf ltrltiie, A-irlit
Adi'iiki fi. Ivti,
ALto,!Od (jamo oikt'i'im-r,
OoUli-ief Nitn-ikk.
Tn lit'imt Sim i!i»t Mlt'luir.l'at'i'tiltM.of Vit-li'llti
tli.iii niiiii. tiini,.i« u>tit»i>)i for yt-r
IMiti.It'll in  lumOms,. litti  l>il'.n«l!i(f  i)t-k4i*tUoil
SBTfg'g*.'-
waaiakii^iHai.
\
/
/
/
,/
Frank & Bebruyne
P&al Estate and Insurance
Notary Public
P. 0. Box 6S   -   Alberni, B. C
it c,<tt>*b|>Ml>*N kiiln.liilrij.ik i*.>ki>ii|i ftir in?f-
Im!<,»It'll in lumOiiik,. litti l,il'.n«l!i(f  t)t
ilitl.lk
* ktnttartti'll)*/ kl « I-m»I t'Utklisi tilttiiil *) ml|f»
iii,HI',«ikl t-l Mk)ll)iilt.t u|«c-, tlditKtf tt<4r( IK*
t-'iktita. Ifirr.iip tii'ttli to I'tikttie iJ.mmh- i«»i to
t'liiiliik, t!it-|ti». awiulti nonltitlns tt.C'k HiUifieovl.
IS.I.'tkil'.IU^ t--*'(4TII*, llilitt! t:.| lnt.li
Ilit'likriS (st'litlli-r.
l-"rBit*- Mrltu*, Aticul.
AH Villi 11. tVl..
Al.UCKNI I.AKO OIHVIIIOT.
Otaliit't ul N'uiitkk,
'JkliC nittlt'41 tliki KiUltl I.til.tif. t»f VlcliaflN. It
i\, tKx'*j|>«lli'f) nnnrttsl tttuimt), Uilrii-l* lo *|i|>l)'
for |«llll!«.lUi1 lu |.U*vI)»ik) Uu- fillluH iti))' (VCK'fll)
(si lllMik i
(VwnirlH'tiitf *t * l-eal ti|(tut*4 otioill It) IK
\nne» iKiiiJivtrit rn>m Murlntlil .!.««, tli five*?
•ItUtlltOl'lxtllll. tllli*iX*C Ht'lt »') t h*lK». liitrnw
nulltl 1W «>ti»l'ha*, Ilil't11*i «**( Kl Clkklrik. t»t«'Vl.k>
(iitta t*ut>t, wuitklnlrik? RW kc*t*», itinrtt c>r !•-»»,
*Mn* Iritnt'i*,    ;   ,
.   Kruni Hfliiik, Aurttl,
■ Au'jrUiHr.. I»irv ;
auikkni i.ano'nitmiici.''
l)|it*l.*i(i(Ko«ikk. '
.Tltkti ru'tift) tjinl AlrtUk Pdiiko,' of Vk-lori*. 11..
V., ixs'iii'iittui! tt»»( tier. ltkl4.onli) \'o m>(.|j. fur w-r-
lt/l..l(.'l) It)  pUK'UHM!' tlio  tullowjuif <l(!l»erititSl
UlLlk t  .  .
Ommi-'tis-littr «( » |«M)I iiUnUtd. utxiui lopr
mlir* riiirtlinekt'l'roto ll*l(-!ikl»t latke. Uirns**.
(U'tlli**)- cttkfn*. tltewe i'k*t W cliklli*. Ilit-txitt
»isuiliritH'b»(i«k; tlit-fts* urol W I'liklo* t)«*U oj.
ttiti |Hi«t, -X'tiLlrtiftt? ^JO aewk, uiotis er Jf**
Atirm -l.'Miik*<.
i l-VkiiR Uulitn. Akr-tit,
: >i,uiju»t, tt«. (»o,.
lanailBH.nkitiaii.Wiil i*!' HkiiM iwi
ik*ns-*f
tjsy.'l*«*i*^4jnj-kj«kiy
^f-PAJTElst^^
Now Open to thts Tourtntf Public
Full Lln-i. of Auto Supplies
Ciu'b For Hire ai ReuHoimblo Ratct?
Victoria Quay
Alberni, B. C.
,;,.il ,j»l..ftai4(|.kW>ilffl>y
■gi?g^ww'^»'»^is^ai^
Soiiu'thtni* that lu A .ttu-o wJmior, where tho momvy will turn
ov'orijutckJy.ftt*^
This is tho Class of Property Tfwt is Handled hy
ilo'lfrndlor. NoOdior Khwl.
.  A lltit of the flnmt P«mi niHlCity propurlle.. to bofound In Uio AlUerol
• DUtrlcf.  A c*!l wtll eonvincw you, iu>d le.*ul to bu,dntf*.|i.
P. 0. Box"54
AlbWnitB, C-
«ti*»«J«du»IJ!»«li«««i(«>>>*15^^ THE ALBERNI ADVOCATE ANSWERS TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT ALBERNI Albt'rnl i*> re��rhi*d by indn from Victoria. <."vmit��*doii* im* uiadt* with Victoria, roiinhiif throttijh to Al'i'i-nl on Monday. Wethie��l��y unci Krldoy. I'm*' <*fnjfi��ii�� feom Vru'oouver City i"tu> rotiniHt with thlti tmiii nt Nanalmo, Atlx-rot 1* tdwi reucbed by kbetotter from Victoria, aim! In die ��utiiiiu*r lotajth* ihcii* S�� no more (ii'lij-htful trip than titi* up the **'4��*t coa*iof Vaneo*** ��*���!��� inland and ntloii*' the pU".Mie��i|*it�� Alli-rni ckiihI, ���ii1>illwui|il-*t-��ij>jM.iaa*lV��'aiktrt^lia ajtaaw ljiu.il price, ie* to acr**iijfe varl**** from f'Ai |o Iiui j*et* A**ri�� for bunh land, kimI fiom *!<���) to (Mi*) for lutul dint lots Ihvh clewit-d imil hiiiuj'hi under i'iiiUv(��- lion,  Ptit'e. ttte j-overmul b* tjiiuiity and im'itdou imi] c*ir Im htul hi any ipj-Mt* H hu* Ih'i'ii found dutt  mUml hti-ii>tn|.' i***)** bc.t.  On plot* of frititi len lo ini'ttty iicii'tthuli crotalMif, tluiiyiiij/, pt-iTltiiy ruUin*'. hejin und rside will t��l! pity ui'll. Tliere are nn free hintu*s(a.niti, (o he hail,  Land  will have, (o lit* pilivhakikl. Hi Allu'ini will lie fntiiitl (In* nsuul tutvimtii*,'!*. of �� pi'in-rt*��>.lvi�� Wottt.-irn (iimiiiuiilly ibui hits faith, mul ilm ci.ui'i'-f of iti convict ion*. There at-n a nitmb.-i-'if ifnikt st.,i-,.4 (<i,,-rt 111)" i* with* ttiiij-e nf i^ihuIm, -jehotiU. rhurch*?*, the newtpitpti.!* In vtidcti .vott mm, lor-dlii*- ihi*, uttd it iimnlMcof stthlnllo und-ocltil club*. The clbiiiite is tp, fine us ivm be fnnud on die I Vlflc (.-ho-i, taken the year muiub The rainfall U te*s llimi tlml nf the ('(ly of Vhucoiivi'I". (()*' fr<����t*i are HaV'lK. Thi'i'4* U Jteldoiit frnst eiiooj-li for sknl ie*r or miow enmiifh for ulelifldni*, and wlit'ii either of tlte&n cpinet 1| only |ip>t. ii fewttuyt*, For dm .liinmer and itutiiimi itimidi. there it ittiihhtjf in iho world to impel tlio AHwnitl wuaihor. '' r ' Alln'ntl 1. (he outlet of mm of the Inrtfe.t nnd mont fortilo val!e)*oii Van* cmiyer i.hmd.' lu the litMrlci will be found �� vnnt wealth of timber of iho finest khnli .'"���uli bou, cnp|tei', nmrhle ami niher ooiiifiteti'la) utoHek, brick c-lny* iiiid other iitttti't'luls. " There are iiuuiei-ou* iittriictive opimrtiiiildt'tt fur ilic iioinufticlunir am! In* vettor. Th* Allxoiil Himiil of Trmle w'lll be iflud to toko dic��o iiiatU'rt* up vv lib you,  Wrlb�� to (lieiti fur purdcultirs. " ua i.i,iiimi ii, l.i ik._ . ...in,, ii Imn,nun. i .1 i|iniii,i,in,|.i|,,,, i|,t, i|,|.,ira,,,,����,��,���, PROVINCIAL LEAGUE HAS BEEN FORMED w*)��^*3��!!f!^y*!*����**!i'X% Central UK II. C. . , 0 *** OrtokwiUr. I*r��f��. Just the Tiling the Sportsman is looking for RATES  Room and (lourd K3.00 Pur Day Boat*. 11,00 Per Day Uur**!-, fJia.OO I����r Day *****<^***^WWi|^| IMW.l'fliM'jMlk'*-!^ "Wio^iVjii-jy-WiiiBwwpiii ipfirpiiainiii lojiiim|iiiwy^^i(iiiliiia|M��iLMtLii��4|W|>iu| e Alert Investor Asks for Something Attractive Konieihbii' dun )-, a nut-*** winner, where the iitoney. will turn ovxn' ipilckly mid tu n j-oo.! protlt, This is tho Class of Property That is Bandied by o *���- ..*.*, ^ ��� /Vf Jf Jf FIB M �����a-.,  ^k��.ki,n> f-mwrn,^���..*,,,. L Ho Htmdleta NoOdtet'Kiml. A Ibt-of fin* ISnest Ktinu nnd t'lty propertien to be/iitind In tho Altwrnl HiMrlct.  A cull villi convince you, und lend to huotni'stn. A iiioveiitient ha* been launched Hi Now We#t(iiiii��t4'r which may pi-ove of much IhuioUl to various* wedonfi of Hit* pKivlnce, l^h'jfatci repiv*ki.|itht|�� ��>,>. real roiuibcivlttl and putdlciiyor'-aoi'a- lloiik auM-ntbhs;! ��( ihe llo*al City and dt'cltjrd on lakh'-; *w\* w form an ah iiui orii-antii.ioioi!, to (he end thai the work of 'local Iwdii^ itiay bo iflven en dor+ciiii'iil and hiipiiot't in ititutci> which Intve iiion^ dain locid Ciinccin Konetif the Iklttiu! orj.'uiibrtdonn ween repCiUu'iU't! ��( the nieednx', but It L to Is* tostiiiied Him dtey *��|lt be hicluded If lhey -gi wb-li. Atuom.' the ifpnernl i)tie��(l(iiK whh whlrh it V4ti<4 thoii)*hi dm pro vine I id leitj/ue could deal are die follow lit).'', vihli'h ure of ImpoH'u.rc to the bland iu* well ti. (hu tntilnliitid.' ijtutt net dement Duvlntny nicnmi of aldhif-uml 'thetdiij/ in tho kx'tlieiiicDt of the i-iirtil comiutiiildt'k. Lithor liii|H)rtiitteuof die eij-ht *?)��.*,-, of - .Netderw mul pitivltilt)** a iniHllutn whereby the jo-nlei** mid puiployefi, coultl Im hrouj'ht t*i|-elhcr, Tt'Miik|*oi dtt Ion A��-*l��tliu- leldi'iiicnt ly thu Intllilltt^ of I'itthimdt* and rinliic- (Ion of (be prttM'itt pioiaeui'or and freight tai'ltr**, ll wttK dm*liled (it thu itieethik* to Up- l*ohit n coiiuidttite to ditiftit loiter eov. orlitif tlio ffi'Dcrftl purpoii' ��f orifaub',- Inj' mich u leu>imta*tpro|K)sed umUhow. In*** how vtirlotti* cojitmerchtl IkhIIoh of the provlni'o could co-oporme for tholr unit tint benelit, These I'oiimuin'hil iKHlltm will Im mtked 1-y the commitn*** to condder the udvitnihlllty Of holdliiff a cotivciitlon with (hit* pur{K>"��e In view utt u plufo to bothvv'ided by tlio coininlt* teo,' Hevoral of llio di<leKiitoi�� from tlio tiiidiiliiDil count cities anil (ho Interior to,ik part In the dlwiis-slun, the inujorl- ty Imiillnif -be opinion thut u provin- cltd orifaniicatlou could do |,'o*hI work aloitif die llnea lmik'ulixl, while nouit) were iocilned to bo tH'eptlrid.  - Koine diwiisdoi) took pbtce an io whotltor or not It would bo w��ll to limit die orwenl/udoii to Hoard-* uf Trado of the province, but tho decision wnn io iiKiiudt* till (wiiimerchil bodic*: of iho provlnoo. The motion to draft tlie letter to tho vai-iouK IhkUi'* wtG|��kM*d and tlio Provinoitil IJevolopiui'ntlHiBjt/ue wa-a HiitX't'*Miful)y launched. tbe JowiMit. i-otitbtsttkl coi'iirr of L, 2IC, Ibtnw id' tho boundary of L, 2*56 following ata---.tr- north to aoutti houtud- w/, tbtnrx? ,80 rhalua ctoit, th*oce moutli to north boundary of L,47t>. thrnco foUowiu** attiae went to nortb* wrst cofmrr, tl,trut?0 to pobit of cow- tnt-nccmt-iit, tiolut- nhout JM timi), William Oaritud. W. IJ. Oarrard, A ���;���;��(��� Hspt, ll, mi. AMU.I.MI LAND WHT1U0T. IlU(��-ir"t of 'UfeyotjuoL Tak** mottiw thu. <����*/ Hlu'iC'Cton Koid, of Vjctotls, occapath"! mohh Uct, htt**nd<i (��> ��p{)!r for jioriutauiwn tt purrhttiH) (lie following (Sierr(br>d laoua : Uoiummi'lU'' nt e, pout phsiilcd ��*t the uottliWdtt t*o!i��*r *ituat��*l oo ih* rn*i^injcrrt��-*jr-��nniTrrS<>li l����k*>( �������#>����� th* Outlet, thriict) HO diKlnii iNtnl, Ikfuoo l(WWI**VWWJ'ii*l W*f^l?*T^IMWi>TjMBWWa)l4W4yil ���^���k-t*M^l^ai*tt*MiWy^*j^aiitff P. 0. Box 54 Alberni, B, C fb&m*t*mmix*tm.*xQwt 4tii.Wi*4*ijwa*ki*tw' (a��iak*fl��!l(nlWtBIIIW>^a��^^ *"���.*���? ywygwci ���*oii -���y *,"' *y '���g* ���" nnmffm' t*i**t> M/i-'^^^'^^MW'ggy^^ -r?1^ * lev* "r. mj t ffl^iii'iv^'Bj'j*- f1" 1������niwiiWii.rii^Hiii^ \ Frank & Behruyhe Meal Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box 6xf Alberni, B. a / / / /"���' WATER NOTICE. C,F��* * Uty*rtMi (��� T��k�� 'end Ur* Wilir. NtUk.1 In likftitiy iilvt-0 lii-it W, W. f(tii>.t-Hil cl 'i'lfttitii, II, ()., tillf kl'ell P'rMlf(*rn(sM!44(��!a'i**fjit ukt> yu* I'ktUle fi**)t iht ��i��.si,i,l uf H��ifriHit��f tm- ikHUticili})rli)kt. **lilelt Om>* mt i/ii o��ji CIiowjuih niiitlcl, .'lilt tk-tlcr fill In* tUlfrtfel kt lite .(.iiui*-.ami ��ill In* y��*t ftu- Hitiii.ni| wnitii rur- pliati** till Uli* liliMi itl.'tv'Tllati  fe*  Iai( *��1, ('IllafO' Mitut OUltk'l, Talk iiiults) imi i��.��tivl on tti** iireutvl oa llio Olli.tli*)-*)! Stl'tuttlli't-, Ulll, Tin* ��pj)|lt*��llvii ��llt isjitllmt la Hi* cftlet'uf tim vVkipf ftwsmit-r nl Alltcifil, Ot.Jw.lluiu ttikj in* Uli*I ttltli tin* ����lil Witter !(i.��uuVr ui- ttllli thu iViiat|ttrollcr ot Witer lilaiit*, i'.fllbtni-ui UitUatlltfl. Vli'!iiif��. It.O. W. W. IUukIi*. WATER NOTICE. For n Ueuntiti (�� Tnkw and U**�� Water. Ni'Ueo li li#r*tiy el vim iti��t lite Virwiuuvi'r Jk lilMi IHwirii' Kkiivmi/k ('���o,, bill,, til Victoria, II, (>. itlll kl'lilr li>* a HWJiwe lu tjtkt) kiitt uki* W*i i-til.it' put err aeonrni of witter out ttf Uu* l.ltttc qukllyytu ftltyr. ttWeii now* III k itiiMli-?rl>'sll imctluu Uirui'ifli uukurtcycit inittt, ttu.1 trtupiUui ili(o ttiJ. *��* 114*41* (JiiiliiHUii, 'nui w��l**r ntlli b* illn>it��si .1 tint litiitd of tli�� fui 11, mint mill |>�� iikfal (for rill** ir ktttt i>mrii|'titir!'tiiok',*��i tin* l.oil ti*>*4-ritkn) ���� tirii-urtfitsi.liiitil, ��|��H)i 8 I* iiult'k piityw tViiit'ruit l*k��i, 'Iliti oulMo ��*# iHi.ttti uu t(,it afritutul on tin, UiU .lur uf Hvjiti.uilx'r, Itni. 'riim kt'piit*��tiui) win nt* illtsl iu ib>* umooiDl xMt Wfri*-r haixi-Okr nt Vlotoiiii, OtiloMliJiii ��a���� lk�� tiiott wl;i) Uio����l4W��ier llavurtiki* or wldt lite* (V)ii)ti|)olicr of Wklor Itltjlili), Pirllkuit'ikt Utillitllit*��. Vli'toriti, II. U. 'Iti* VkOlKigivr Iklkilit Kltapltlt' l(t)f(!*��ykP.)��� J,t4, IU" K- ItMO.ailifi', AkiDiti. aotttti to link north i.Keiiularj' of tt*** 1. It,, (bviir*) followiiij* tmuirJaiy we***t to tlio alior*?, (>u)tK-��nfoltowlot( altoro llnr northerly Red ra'att**il*/ to point of commciiconiniit, Ixilui* about W ��rr***t, (iuy HhiKls'toit Ford, W, U, Harruxd, A*->jat. Kept. 5tlh, mt, ALJHCKNt LAN!) W1BTIUOT. Diatrfct. of CJi.yot,uot. Tak*) iiotlc*) thttt Kriuiwn Tbonuia (Inrrnrd, of Uallnj'. Ivomloti, Kuelaiid, orcupfitlofi army u|tlr��r, retirad, in- ttjiuiw to apply for purmJwiilon to pur* cban*) tht* foilowhiK doncrlbixl Innda : OonmidtciiiK at a pout plftut*d at tlio aouilienut corner aud ��tluat��d about IS tfludtiH dtrttH-it anu Jn weut- rrly dlrrction frpm tho tiortitpft#t corner of L. \Vi or* Attw-rul C&nal, near tbo went boundary ot L.C70, tbince went to tba.nortbweat corner of L.fiV, thencii Jiorth to tl>�� wnitb houadfu-y of L.C&4*, thence ermt to A polot due north o! initial pout, thence uouta to' point ot coniiKoncomtat, LavltiK an ar��a of ISO norm. ���> Kruno?** Tbornna (l��rrard. W. U. Ottrrftrd, AKcut. . Bt-pt. 13th, JWi?, ALOJSnNI LAND DISTRICT. District of CJnyo<,UGt.  , Take notlca thttv Jfteldfjh IJIiuidy.of Dcltiri Dan, India, occupation fif a tie- map, intfttds to mpply for perrnlwiloo to purchtstic  tlio followlnie dtt.crilH'd 'Kinlf - t'oinniencini- nt a pout pianttui on tha northttant eorm-r ot ihe tdioro of the WoMtorn Boyaon lolnnd, iltuatftd At tli*) ��ntrarte�� tu lUluy Day, nnd about 1 mile nortuody from Nob Point, tbanc*������ tolloydng tho ulioro wewtfirly. aouthttrlv, en-.torly ttad nortberly to point of tori.m*>ite��int>nt, hfititj; About 6 ttcrctai,' , lUlelsh IS, niaiidy. W. IL dwrrord, Agetit. Sept. 7, 191*,. ALUI.HNI LAND DIBTHIOT. Ulutrlct of OlayoQUot. ' Take notico tliat Claude Dlandy, of Victoria, occupation ***ntleimu), io* lend.- to apply for pennitoitoit to pur- cliitoac lti�� rollowhif* dficrlbod landtj: Coiii-aonolii'- nt a pout plant**! on the ooiitbrewt f^rnfr of tho eiuittirrt oLllte Jloynoti Inlaiidn, alluato nt tba entrance io Haisiy Ua? and about 1- inlh Jiorthtrly from Nob l'oint,tii��nc�� followlnie tlie ahor�� of the Inland round northerly, wt-aUrly, aoutherly and eaatorly to point of commsaco* %Qit ment, betoi*; About 6 tuna, yjy Clutidn Ulrituty, W. 1). attrrard. A Kent. Hept. 7. 1*18. ELECTIONS ACT. ALBERNI ELECTORAL DISTRICT , r Titko itottw that i tave laxtrtv-Mi obltrcttoua hi writJo*- to tba> ittonUou of tba followlnt' uatnrit on tin) llwuiatpr ot VoUra for the Attend Klwtoial JUintrlrt, on dm (-rounda a(��t����J tetow : And take aottc* tliat *��t * Oourt of Itwvitstoit to i* held on tit* lClxblvwittt day of Novvuibor, 1��I��, at Al- i a 'ti' c'a" fct lt> '''<,'',<'11 lu ���bf lor* noon, 1 utmll hear and 4��t��rruls�� Hie ���wild uujoctloua. ��tid uiitoftM uucli mo tied prraona ol1 t��onk*j olbtti" i'roviutfial vo(#r t4U tlti'lr telmif ttuttiaftM ma (hat uucli objwtioiu* all not, welt fuuiub *d, 1 nitall atihic. aucb nMiuoa oft (to* H��?Klt#t*i\ IL O.  HAY HON, ItDKlMtlar' of Votur**,  Alln*nil  KI*ctor��t  Hlatricl. Dated, Uaturday, Octotw X'i. W4, The followhn: p��r��oai am roportud -.btw-fit from the Ihntrlct -L, NO. ,����� 68. hi. n, no. us. no, 12L HI, \n, 150. 172, 202. 205. 22*1. 233, 273. 273, 27*1. m. 911). 331!. in, m. 614. SCI, tm. 6715. m. 998. CSC, 631. ,��36S. 67S, l580.o 6W. 704, 7ZG, 7C9. 77S. 775. m, 810. SS0. 867. 871. ��7a. ��� ess. DCS, 1)99, 10(1*. 1034. w NAMH. 1'LACK). Ilattlo, Arthur Oonrca , , Port Alteiwl, lipkk*r, llcrHil s.��� AltertiL linlangtir, Juittt , ; ;. ���.i,Mo��t<iuito IlartKuir Ili-iwtMU'd, OcorK*) Jnuifra ..,,,.4 ,.1'ort Altwrnl. Hurdftt, Alwt ; Pott Albt>rnl. Utirool), ituport Hatter nicy,,., , Albsrnt, daltioun, iditioraoti Jitmen ,. ........Alberot. Calhoun, John C-dbur-il ��� Albertd. Carvell, Kdward Port Alternl. OiwHndy, HoOsrt Ulmrlan ...Mowiulto Harbour dtiilittle, Obarlca A , ,.,., Alberol. Coomi-a, aVeriiamJe .,������ .........���.���.���������..������ .....Clayoquot. Duvidaoo, JAirvea Albomt, Duvimi, JftDuw JI ' , Port Alternl, Dllley, Wllllrun Jiwiry ..,..; ..,������ , ...Port Albt-rul. Doimaii, Oharlisa B. .,..,. , , Port Alburn!, Knt��-r, Max Albertd. . Ki-lckaooi Archibald William , , .....AlbtruL Krlcttaoii, Kotusrt , Albernl. Koruy, Gsorifo Klcbairdaoo , ,...,.���I'ort Alborni, Oarrard, wnilAai Uurdott*..., , Albertd. Oodtrcy, Alfred ,...; , , , Albernl. Iltotaard, Frank ISdwrurd ., ..Alberni. aviiiiier, Jainea ,,,,,, .,,.,.,..,...,,, ,��.*........,...,.,..Albernl, LttHoll*?, AueuBtu* ...... ��..,.,..������.���. ���,.,... Albernl, Mitrcon, Wllllttio Herbert ,\ ....Albernl. Wnthlaoii, John ., , ,..., , ���.���.���,������Alb��roL Maugbou, Jo**��|)b Albort ,. ������., I'ort Alberol. MilJur, Joaeph Wlltianii , ���.���.;���..,...I��oirt AlternL Mlliuon, William ,��� ,..��� Albernl. McOorkiodttl��, Lacbbm ., ���...,., Albernl. McDonald, Frank Alexander...,; Mott*o.uito Harbour McMaiit), DnnifJt ,���.��� ���������.��� ,,���.���.,Albernl. McMulleo, Martin ,.., ,..,��� , ...........Port Alberni. Nabrtfsmt. Addition ..., ���..., .-;,��� ...port Allwrul.  l �� nf i'  , , **���" �����'���'���""��� j"..*.1.1. ..'..Alberni. Oeilvle, Jolm-.,...i .���.....,, ,.,������������ ,.1'ort Albernl, I et��ri��oi), Dftvld .���.,. ���.'��� , Albernl,, 1 rice, Herbert ,., , ��������� ,���.,,..Port Albernl. I'rlor, VHJlJiun ,., , ;,..., ..Piukavllle, iintC  �����?��� v   *lt HsBry ^vw Vmi J-u'*'',,<' Itllpy, Mark , ,���.,, ,.,,,. .���>,,������������.���,,,,���,,,.��� ..Alberol. Itutlierford, William ..., .....il'ort Alberni.    Q Haieent,, William Hy, ,.��� jt,,^ Albernl. Bauodera, Kroderte?* .���������.���.,. , Albernl. Borvit**, Andrew Orey .,..., ���.,.,, , .Albernl. Mbftyer, Howliuut Pr-MJerfck , .....Albernl, HiruUi, Htitnley ,,,.!, ,,������ ...���,.��� , , WtwUrA. Htokeii, Henry Victor Tn*a..0 .....Albertd. Hwe*t, KawArd ..��� ,..��� , ���.,��� ,.,,Port AllieimL ii  *?*?( "U|.i' ��������� "��� ������"�������� * ...I..,........Albernl. Turnbull, Allan  ,��������� , ������,Albernl, VauBtiaii, Hupert Umey , Alberol.  , Welhi, dtepben ��IM*->*M*M(.*tJ'll#l��IIM*ll* as, HSC, The followhii* pernoita are report ��������] n-tad ; ..AlbernL lloyd, Krank Chandtor ......... Clarke, Wllltitsni MicholM .... Kirkpttlrlck, Tliomae dplttal, Jftivmii Nell . Tuonmoo, Jumtxt  H. C, Mumpi i��ii ui iitii i uiiii iiQUttttflRtOi )*��iiiM<ikiMii*t��i Ai'^rot i AlbernL ..,,,.,.1'ort AlbernL Alborni, HAYSON, 11 ��� ��11 * i * *. t�� * * * i 1UI|  aafl| it'll   *!*.�� .jiiiiiiif|��|| *l*tl'*l*-)t.1f.|k|i-|,||.t*|.|a,t|||l*.lltt,,,| ���>*i4*ti Ha��l��tr��r of Vot��rK. ���ikasiaimikiiuiiaaiii ,Mii��*mt*>��),tii I.^MMM-M ,- WATER NOTKCE. NdUtsf ll )tt*tti|))' tllica Ihtil ttll-lfH'-li(i5At;ll*>w I'DHDrfO,, lalat.)  Uf  Ptllitt*  ilUtH-lt,  fl.lt.,  Mill kpl'ly (sir k litsiii.M) |at takp t-fKl uitt i.otuetiiilif !ty-t ikt itsADtd iif tfnifr eul of r*lnuip* JUior, "liii'li rttiw^lu ���, ai��udii<rlr itlrMMlun. ��mt r<uip Ur* into Ntltiitkii 111v��-r kt juueiuiu ol Wi.-niu! Ipktir. 'lint kikier will (w (Utettstii ��t*)r��llttl* ktkUlt* III* liitiulor P 1*14)1*1 t^iillk, ft Uli kalll t�� tibnt) fur il"i*iw.tii*-it'liv^i-HN.I t-ii*)^^ mi iNmi ilu ah'tUtts) ����� faOl (11, Ai'Jktcflli Irtllrlvlt M OllUM Of lln-iM IVliUil Lnk*!,  ��� 'i'ltl* ��iod*-4jt 4*ita i.*j.eta��iS ����i tltu t/tywaiil eitUu Kill ���Uy */f tstcpteitilniii lk)��, tuvj milf Ikb HM b| 111,. t>Wt��l>f it)*1 tV*tli'( !tt��Hi|v!aii ��IAU��!iuf, lit!, trWtH itiMn aikr im flit.t miHj tlusnia Wmior Arkkvinirr  ur w'-ilt ilia 1 vm|itr*:>l)*r ef  VV Hler *u��l)i*. I**iin��tni*tu hufltfiatfi, Vinori*. (i,*:. 'dif illicit* AkUitt Piiur' lit, l.t,t , A|>t)lteiiiil *��i*iiSt-y KPt'f). Aft-ijl. SALE OP MINERAL CLAIMS For Unpaid Taxes in the Uberai Bistrict, Province of British Cota&js, I hereby slvu notlw diet on Moiidny, tite <tii dav oi Noverobtr, A.l), 1918, nt the bour of 10 o'clbck In the forenoon ��t the Court Hoiwe, Alborni, B. O, 1 f*ii��ll orterfor-mle by pnblle auction Hie Mineral Olaimti in tlie Hat hereinafter act out, for the Tasini, re-nad-ilr)** in.pe.lrl by i��td peraooa on tlie MUi June, 1��I��, and for cont* And ���iitpenw'i of  eabl  nale, If tba tot��t Binouftt duo (a not eooner p��id, t>5,,l-lj.��*'!.VV*1t*  Hji ��� ���k-k-^^wt^K^'-kU^A^sT" ���A"4rsKEj**:3��i* L1BT AUOVID URNriONBD. ���t- k,v* *>i-*i k-49tuin ��<T*r.llU.l4I*,MMt��rJIA ��� NAMIfl UI^CLAIM. ltlrif tik-IOi* m/il. Tk-IN fln**lk H,��1"��* K,!yi.|l iH.yau.as *jkW**ai*l*i c-ns-t it.���*11"''" , '" ""���'i"1'1"11 ���' WaHWHislMi*'* ��*a|ia'kuilJ<lk|lt4a|0*����i��ia>>**��*t^��><rak^ ft-^-��tWffiX'-a��**.��-��<*f:.:^^^ '8 I   PATERSON GARAGE ����*��kH��ia-i4��if��t^.}i��^ Now Open to the Touring Public Full Line of Auto Supplies Cars For Hire at Reasonable Rates WATJBR NOTICE. Ki.lilVle Itm-tir ullinil t)i��|i |li�� UlK-bl*. At* tirw Pv*tkiiikiFU<i., t.,f PiUttt, l(ut��,#(, |1, d, ttl(lktti||r fi*r * It4i4ij>,4�� lu *<kk�� -tod tiwl.tt.iJ tMii.Ui fikDt X** -M^wtut t-f ***lrr out o| All) illi er, xliii-tt ilwtt* ft) j. MuttiiDl, dli^t iii.il f.��M ?at,'i,ti- liM UiU link r.(��iui>�� Ulirr tiln-ut t!ir>,*<-triitk* l��>. Int. tlr*��**Vt',itf��i |.*ko lii. main' Killi-fliM ��� otStit ��k uf b IliUtttttkuir iiie lip*!! of H(fkm|4 ^atilk, *j��t hIII In. uiu-,1 ftu iltiiflneiuii ttleitrtt**! ���Nttja-^l- lUJ (imt thttkAilblul ** J^lt Ol, AIIWIIM ())�� trttH. 'rati oaittw t*4V�� txiotiMl on Uu* t/rDiim) oa Ui*- lit. .lav l)f Ki^.l^.ttttr.  llil,  ,��rf ulll  t.^ Hl.,1 j. NAMK OP" OWNHIL NOOYICA UISTRIOT..  IWicas* Dewdney & Dtswdisey (Janadlan Myndlcate,,, 871 .....HdHAi* Dowdrn-y & Dewihiey Oan��d!au Byndt-JAU,,. ... .���.6W ....KdifAr DfiWdney & Dewdoey (JaitAdtau HyndketU.,, f.S. ..���lM**Ar Bewdney tt Dovudmey Oanadlan Hyndtc��t��... ,. 8s'3 dry tint ,..,..,��� ��� ......Kdifjir JJewdney & Dewduey (MBAdlan Mytid��fttta<9 ,,. ���,Mt llnclu Ham ������.6tonttor Copper Mf��". do ��� ,���..������ ,���...,��� .��� .,,.8311 Lot No,  TaKeit!,   Oo��t.  Tot��! victor ii.finc. ......... Tcruiicnnum ......... .. Victor No. 1, Pratt Le*chl .,���,. John hull Nabwltkit NahwItttA Vtxtti .., ..Monitor Ouppur Jtlfir, (Jo ., ,.  ,,.Monitor  0 opper Mffc", On Jdanitor No, Monitor No. Monitor No, KfAl'tt ,..���,Monitor  Monitor ...... Monitor ....talMlopHor (Jopper Mfif. Co Coplier Mfjc. Oo dopjufr Ml*-, do Copper Mft;, Vai, *t.i#*ii.i  mut.Mii ��� tn IN i llllllll (   flilltJI*   4�� |   ��|ff ,w fikift-ij-fi  a-nmni-t  unit ��l*4ll|^4   tlak.*k,��*t   MM Hi ll  IM IM lit   III '''*<)(   11***1 DltlJlH ^f ti    cJi    1*1 ....SSI ...Mm ...Mm ma lljitx-r*!*,*, ur wtto in* i4winiviit*r or vv��,t Ml*''.'.*,' r*.r|litivu.iii iiMUtfiiai-k. Vlt'tsiilk. O, C, 'lit* UflLlita AajBtita l<ttw.i> (V, I.KT., Al'pIiC.tlt. Miuiir*/ Nltoa. A��-rt��t. Victoria Quay Alberni, B. C. Land Act Hoi.ce.? ALUICHNI LAND D1BTMOT. *  District of Htirclay. Take nottco thut Wdtinm Oarrard. of Cowlchnn Hay, H.O��� occupation rttlred army oftteer, fntemla to Apply for pennlstslou to purcbAne the following dtmcribed lut'iln : C^tiaiiseactoK At o. post planted at the woulbcaot corutr asid eltuwteii ftl-ottt oil* mile ovist front tb* ti^t Kiioro of Alberul canal aud oa or near KcHttle ..,  dro��kl>'�� ...... Omaha ��� New York ...... Tai-oiua ......... they Mul* ...n lift***"*-* ���,.,,,-i Dewdrop .���...-. M(*pt)i��lopti!t*a CLAVOQUOT I>IWTJIIOTi  Ilrltiati f*��(i|(Je Oolti Property Oo��� Ltd ,.,. ,., ...ih-UIeh I'AFtfie Uohf Prvpnety Uo., Lt4 ,���.  HrHJaU V*Mc Hold Pfopirty (3o., L(*l ,... ,.,.���llrl(J��b I'aKlflc tlold t'roperty Oa., Ltd ....  Hr��l��l> I'Acifle Hold Properly ������� Ltd ....  Hrltbdi PiAi'lfiu Utild Proi^'ty Oo��� Lut  Urlttub 1'Ai'ta*; (lot*) Property (So,, Lid  K. Dewdoey & A, tt. IJpducetli  ���.,.  15. 0#wtiijey * A. W, Mpihifietb ., ��� , ��� -I'M* Hi*   tt, it* ft  til    ff a, ���,.7>d ...-7M ..........r,,, ,,, ,,,,703 ,,.....,,,., ...  ...  .;i.7U. K,.,.!��.., ,,.   ,,,   ��.).7v4> ���.���i������,..i ... ....KOfi I,.,!..��><>... ... ....id>i ..... ...-..,, ,,, ,,,,,.( Kiiut  ir'batur# ,..,.,Jut. A, l^tut  *."lm"Kv��  ,  , s���Jae, A. (<r'Utl<* t(o. I.  ��.���,.,Jan, A. Haul* No, 7  ,���Jft��, A. Kaglt* No. 8  '  ,J��t|, A, t-'i*a(tl*i ,.  ��>..,,  .., ......Jro.. A. Kurt^krt HO. 1 ......... Jul. A, Kiii:It* Nt). 1 ,���.���Jtmi, A. l.ui'ikH No. 2 ���, ,.,J��tit, A. Hctl Orokti Mo. 1 ........ ...Jao. A, ftcd Cro��-e No. 2  Jan. A. lied Crone No. 8 .,.,., , Jan, A. Itrd ('ro*** No. i Jf��a, A. lied bitt'i-ouil No, t .,,,,. ,���Jtta, A, lit*d Dlwiiotut No, Z ,��� Jats, K. IL O. No. 1 ..,., Jar*. I*\ If, O. No. 8 ���..Ja��, Hutirhit*  .i .....Jan, Kni-lf No. 3 , , Jan. Vir.torlf*  ..,..,..,  .,������J��8. iiitBlD No. 3 J��e. RUI'KKT DIIDTHIUT. wtiore ..,��.,.., ..��..��.(, .��,,,,.,, ,.,),,. t,..,,,,.,.. ... ,...*t8& St iKM'ti ,., , ,,,,,,.,, .,,,,,,��� ,, , ,,, ... ���..2R6 p. (tore ....,..��, ,,,,,,,., ,,,,,,,,, ,.,.,,,,, ,(,,,,.,,,,,<,. ,,, ��,,,atS7 MOCT'S ,.,,...,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, c ,, , ,,,,,..,. ,,, ,,,,��97 Moore', , ��� , ������ZM 4*xCror$ ,.....,,, ,,,,,,,,, ,,..,,..* i.,..���,, ,,,,,f,,,,.t,��, ,,, ,,,,309 a-lOOri) ......... ...,��,,,. ,. , .,��,,,,,,.,,,,,  ... fi.iliSS Jn*yoro ,..,,..,. ���.,.���,, ,...,���,, .,���.���..,,,.., ,,. ,,,.27*1 Mow* , , , ������m In'oore .,, , ,,���,���,. ...,,;.,, ,,. , .,,. ,, ��35 Woor# , ; ���,., 2S6 Moore ..��� a ,, ���..2S7 Mooro ��� , , , ^ (< ��� 25g Moore , ��� , , .,��� .��� ....JCSf A. Moor* ..���..., , ���., , ,.370 A, Moore , , 371! A. Moore , , 278 A. Moore* ; , ��� ������27l A. Moore , ,... .,..��� , 275 A. Moore ,.,.��� 276 A. Moore 877 1S.00 Ht.OO 3,00 lS.OO S.76 6.00 '~*L7& ��M 1L76 3.7S 10.00 tt.HiS t-.oo S.tiO 4.S6 n,n 12.ru 4.78 iJ-.tW 13,00 13.00 13.00 Y.76 7.&0 13,00 10, &0 li.,00 10,00 11,76 ILM) 13.00 13.00 13.00 1S.0O 13.60 10.25 18.00 11.76 131.00 "L2S IM a.oo 3.00 3.00 8.00 a.oo ��� im 3.00 9.00 a.eo 8.00 3.00 *LO0 3,00 5.00 ��..00 $,00 a.oo SM *,00 8.00 2.00 2,00 3.00 2,00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 7.00 2,00 2,00 tM 2.00 2.00 2.00 ��.00 2.00 2.00 Hv.OO 14,00 6,0�� 16,00 ,U,T6 10.00 ��� ��,7ti W.tO SM n.n $,Tf> 13.00 H,I5 7,0*3 10.60 tUS n.n U.7�� 4.K1 8.76 M.O0 16,W IB,00 1(5.00 9.7S s.&o 16,00 13.&0 I��.00 1S.60 13.7C 13.50 16.00 15.00 1&.00 16.00 14,CO L?,25 16,00 19.70 HS.OO 11.28 Dated a.t AltM-ruL li, 0��� till* Stb day of October, WIS. ,,  I H. C. WAYIJON, Deputy Attswaaor aud Collector. ?>Ml*��s&s-siy^^ s&ikx ifiasffiiwsffliai^^ ?<$m 'iri-rrt r^'-A-^^trvrHAr^,:;. THE ALBERNI ADVOCATE laraa-^^ H �� The Best Resilience Part of Alberni.  Level, Cleared Lots Send a Check for $10 and Have Agreement Mailed to You -UlMMkki. intaiwiiMAaiarrewiiMiTiirfiriiiTiini tumtit+mammimtnM At the End of will get your Returned to v 3 ���f*: 9f THE ALBERNI ADVOCATE. ^ -, m Real Estate Agent P. 0. Box 28 Alberni B.C. Advertise by Photography Next to the thinjj itself a Mood Photograph will j^tv�� a better iciea to a purchaser than any amount of description. If you want it well done consult 3N?����r1��i��* *+^+*^++*��*+l^1^+^yh&>4* *uri#utt*f*4VmtL-fir**W ���*�����*��� ���*^*��f��- /"fa--*.*!-"�����-.���>* ���~,n9jttfM'^:V-Uil*tWW*'#^?m 'i ?������**?**** ?Vr* 'T^ke'iik, t ^��-AiaT.i*aj iiat-.n-nni'inja v* p-'--���'������****>  ���������'���'5 sJffr^Tt**., ������"������'-'' ^ ^^^^^^MrW^^afce a Specialty g   i Have For Exchange ,*  I.  - *+.  .|  '.1**^4 i.! ,* f  v -* - *".V  iK'i,   ' tu l  ,*'   ...."������' f..  .  tif i  i ;.* j Of Occiin, fjtki- Front miti *'��*.  l'ti.p,'Hv, Hi*5*t Kiirm Lnml in A!t��.����-ul VaiHvi, *r>if* p.-r Aorv. H*> n l'o*t Aibi'l'itl tout Adtfjl'lii 1'impi ill, Vlrlnrin Htul Vm-m-oiivci' J'i*i|*t'i-lv. '��� I "1 What Huye You Got? 9Ji Leonard Frank " - * - -  Alberni Th�� Alberni Hofeol /Tr^tf Established and Best Known Hotel on West Coast. ThJ$ (* Iks raxforita Ktnori of th* Cemmortfat ttant Tourttt and Sparftmon. Owning our ��*y�� ikUru and Poultry JXaneh Intxtrtt a Conttant Supply of Strictly frith 4rtklt$ Nr tht table.  Accommodation* of tht Bttt, Tht fi'ttt Sdmpft Aoortts In Texan, Frit /**.��# (v and tnm all &nt* and Tr*in*. Billy McAllister* formerly of tho King ExUvard Hotel, Victoria, Proprietei Come in and See Our Assortment of Overcoats and Rain Coats Cannot be Beat Anywhere for Style end Prices CAMPBELL & MACFIE Marffsri't Kt.. AlU'tnl I'liono W Kh"!��i Avo., I'ort'Allxmil I'bono 13 George Forrest 1 , 0 D����l*.r In Builders Supplies '*' * i)    o Sash, Doors and Gross ���, t Building and Roofing Paper Lime, Bricks and Content ffi Wm. Frank Gibson g llt>u���� Pliutn* LK3 bieuram-o Olficn Pitooo 34 ****** *4^*ss��-��^4��'ti**>^^ *�� &*��?*+&+ *^+*?%^+*1��+.1**i* Watson's Up-to-Bate Hardware Store n 4 .IkttttlWtitkttt A Full Line ol Hardware Always in Stock tttlltllkUltfllt Alberni Phono 39 P. Q?Bax 9 JL*f ���  v^�� f    Plumbing Attended to by First Class Workmen ���( '    u * ��ti^i������4^f^ MttHka* << V ri T 9 ��� A i 4 Partelow Miles Joseph F, Hurmu The British Columbia Cruising and Estimating Company Ha�� iir.i.f, ann-MKii St>H .iiK IMWiiVJi**. op  *i Tliut-ouj-ltly urtiliiiri'' tbultor und other iunda within tho Hruvliu'i* uf Hiitldi ('ohutibhtt und fiu'iildiitt"' auABANKea esrtmres by.rotlHblo t'"i|H*rt't who havo luul yt'itm of oxporlonro In IhU lino ot Iftislitt'hM, Tito coiiipMi)",' nui. nmS wilt, pttion In .vOitr Itufiil-* an ostdiuuto eomiu tn ovory (loiull-tho kind you cim lunik on Aiu] do bimlm***-* witb, '" ��� &*f*r*nf*f> HANK OK MONTHKAL, i'ort Allmrni branrlt.' HOVAL HANK OKOANADA. Alborni blAiii'b. Kot* prlfi't* imd toriii"* Apply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Mernl. S, C m ���jojn ngny P *wr wwi^wiirfHi; ���tfy, i>ii y^w ��� Aii iif^��i|4��i'mt'��iA-)wj^ mMftmm��tu(.4m xqtxmvimmmpnmmjnx im**i ^fmtfn nj The R. W. HEASLIP Contractor and Builder   ^ u��iit,nniiiv% Estimates furnished on All Classes of Work in the Building line mittttiimttv Alberni B, C. The Alberni Paint Store PAINTINO���Anytliiii** fitun u not'dii* io UU tiiH'liot-, froni it buliy i*tti"i*lii|��i' to Ut) tttito, from u t.lttu'l( to ii pitlurt', Sign Painting Picture Framing Paints Colon. Varnishee    i ilAiimihti 1X11} CmjilUl AwtheHwl   '  . ������ *    81^0*50,000 c*t*a��i r��fti Up    . '  .  . . ie.oi>(>,ooo rtentt *tt4 Ui^vt��t��*t4 Profit*   * * 1��.(KK>,000 TurUl AiADte * ...   t**iSt>,��0��(VKK> Hun, l'r��'��liJ.-ni   .   Iiu Hot), J^oid Mtr*Ub*'*ii)ii soil M*i*nii Ho>'��l (),(!. M, (L j'r��6ttli'ni  ���  it, ll. Auk*i.( Kwp  ]j  Vtrt'd'tv*.  . Htr K. N, ('Imikum, Hart- H-*ipt('��ii MAllttK*'!' ��� . a ��  -    . . JL V. Mt*rr,l|lh Head pfllce   -   -  ��� -   Montreal lyimitm bftlts.   .   *�� mid *17 Thi-iwhU'wile K(��� K. (', 1 Siivlnila Bunk Department lk<p4--slt��  riu'tdvod  fivm  $1  tipwtiii'bi (\imiii-y Hu.lm-wi jflvi*�� -*v��<ry fdU'udim, Port Alberni Branch   -   E, S. V. McClintock. M^r. tMJta^MWITAIWilk^ Alberni Livery and Feed Stables J. J. IIUUKK. I'roprlrtoi'. *Anacia lltjftd Office: Meiitro.*! f^����llliri*Vll)��V.*t��llllttlV��tlliU,V*Ulkttktt*ttHlHtt��ktk��ltklkt.tUt.kkt1llkt*kUllVltUU'il<(\l<oJ ..w _Java tt****-  *Vk tkk-SW  J*  4k*�� Incvirponit**! 1800 Capital Pnld Up : : 3W.250.OOO Reserve Fund : : $7,4150,000 Total Assets over ;   : $110,000,000 A OKNKIIAL llANKlNtl  HUKINI.-IH 't'llAW-Ai.Tlill   1  :���  '. f C?*����.I��k**��.  &~k*L  'f^f....T.lit ��������� ,.r i i   Dl'll'lilVil 111 11,1*11411(1  ll|l,**lih(*  itwlinl C Llvmry rijtK of nil klndt.. Hmivy druylnK u��ul /ivIhIi! dolivory S    o - ._  n  ^_t_  ��%_   ^ .i __  ^_i  iii-iuitiikH til ll.iai unit il|i*kiir*t* i*s>citni I  savings barns Oepartmeni; riAn!.xteW.r^ tL.,.1,!��.*  k..  M_H |ltp.i��ll�� Htm- Im litmln niul iiiniilriiatl DSHklilH BV FISH i��. i>i>ih  !'i!ii.<>i|..<,t|.'uiitr.*iiUv:*i<t. aV����m'M5  WJ  IStZfl ly u. mifii li,- liKlft-jvidiltUii* ���Jllili*. iMillitl'tllt.. Ovor "UU Hfiini'licii tmd Atoni'li's,  .T.i llmiti'lii's !n Ib-ltbh ('olmnbbi. ('oriv,'.|Miiu!niiih Tbi'oit'.'boiu dm Win)*!, Alberni Branch Port Alberni Branch A. (1. Flti.Ki'i:, Miuni'mr ' s. J. M���vt'i.i:nii, Mnniiui'i' J ||tlH)tiaUtJ|HtlllttltOll!lU|ttHltl|H5tkktttt.tt|l',kt!t*nH|llit��Ut'.tlttntlHMl*Vl*lt*UUli*i' ! Itm,.,.. i��IH,|i>m��iu��.iJ,lknMW I |i|k..wanw^kl^nm*tfk.WW.kk..,.t.,'k���*,��.W ....n^w^w^w^. .ki.i...l,i���iii��m,,',ii.i..ii...i^ .......uyil.,.. llliniT^A>aiWaWA||A>fl|'|i'*WWril-ll|l ri>Tniiiiiiri'"iiirri>f-titi.TLnii*a*aiii"nTTr-''-r^"���^-.^-��� ���i.f - ...i*.. ���������-.....kkn. ���>-k!>r-Hiav^rt��f<CMi|Mr^^ ��*nkti��.mk-k*��*tk��t^ ���irwkAM -. -    i, '���s-A-ti *.   J*  ci.M If You Are Going to M��t din C my third The Man to Seals BtiUd b Uottt��0* din Oftlce Block, or a Ikrn, ��r a Store, ��rariythiti*j��i*io trusilo madoof Wood 37^ Contractor and Builder H�� Will Bwtvmtt tuv Eadmato.  Pir��t-CJAtt�� Workitifmehlp *.( Prtcee thttt ar* Rl|ht Office fittings, Shou) Cases, Cabinet Work FORTY ACRE FARMS AT  $ 4 5  PER  ACHE I'uynumtii rx.onillnit over four yeurni Harbor View Subdivision Of Ontr* nnd Two Acr* Btorkt* It* now <*n (ho MiirKet Exeolltmt Lnml uml l'tirttnlly Clonrod Jas* R. Motion Real Estate and Insurance ! ���f, O. B6x No. 4,'-.. ��� . A Ibwnl, ��, C.:  .   ' ���" 'Pboiw Ll I JPhono 31 Allwrnl Hhon�� li? Port Albernl HOTEL ARLINGTON Tho b*��i*(.'known hoimo on (In*  Wi"��t Const of Viiiicoiiv'i'r istatid. A" uiwlorn biiprov'i'iiirnt.'. I't'ittriilly lofutcd. Tin* bust Kbihhii.' -'iiiil Hiintln^ on die Llimd. Autos for hln; to Spriiiii Luid'Jiiid tin'Ark lloti'l at (Niiiirttl Liiki1. (Siililn** ftiruislit'd on s||���ri .   notice for Himtlii/,' Hurilos ut  inotb*rutt> tiius. Freh this To and From All 7'rtdnn McNift ��Sc Men^hcr, Props. Alherni, B. C. Kiinmi���TrfTT i"J"TTT"o"rr'r"t.TriiTririiiini...iiij.iLi ti��� ,*    *i i- m��mMe&^iai^f��d^^i^fi��^^ iW*��ti*-T4W(aMil^^ gii^m^rimfrmmtc<. **. THE ALBERNI ADVOCATE The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for MUSIC j FLOH KNCK I J. WKIOHT, At-vw-ttito Iloyul Collej-eof Miulc, t/oiiiloti.Ko*" Teacher 1 'limn<-fort*', llurmonr und Theorv,  l^*-k��oi)ti iM,'x-4��i-tlinj�� to m*, rttnififinent,  Albernl. H. C.  '."2*1 m Wf.��lk*'*l.'-a**Hip---*^ wy s&ifvaiiafKUZMr*! Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and .Laths meaammsmmm VK-i SALE OF LANDS For Unpaid Delinquent Taxes in the Albemi Assessment District, Province E. M. WHYTE . OISNKHAL HLACKHM1TH " "-*saaf*| -*s** *k*��*��. SWSvi, |biMws -.-Will -"��*.��* (his*!-- W* Hew IhuikUt Mogul Standard Crusader Wild Pose Empire Patent ���***��?> 1��k4wKW|,kvfi. -* ' At* MiMired the Agency for lb" DUti-let  of  wbnt  l�� known*.* the Farmer's Handy Scale Ix-lflj- ft Net-do mid Trurk Coup tilintl, whlt'h cut) 1��*" u*ott either iw a Ti-uvk or o Kettle, tin., will wdljrh luiydili)*,' fiHim oiii'ImiuimI t'l A ton. A nitipiiii'iit of tht'ko illtVl* bm'tl IsH'flt ill 1*lid i'ttn Ihi IllSplH'tlHl ttt tlio sllllp, ALBLRN! *��. C. is-u o Cluarttm*-*"*! fir** cl-sMi tig-dd*. Try a tkAim-ild Ut-r-i-ol, Tim Hrettd will niftki* you open your Mouth, sod th*> I'rlce yosjn* *���>)}'**. i �����!,{" j . i;.,.- - o;. -.". ��,**" -, Hi-i'-'i-yy* "a i,.* y, rf'ji,' i:"i-"r-vj:..��,.--: ^-'r ,���-��,<.,- j'(i,w*"i!Jiwl'w.itw ���sokfltjl $r  Pioneer  Fee��   ,* v ��� Phone 28 A. PMJS* W*��-��|w mmmmmmmimmkiiiK IAIWBWIA|lg^Wf��aa***af^(*WW<H iHlBWrllWlH-WWl rm-.*fl��yi"ii"*t.*i)^ CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Port Alberni Branch Wl'a��'**i*4'i-**-**-a-��4**atW'*^^ The Place Where you Don't Got lonesome; Dairy's fool Room Follow the Bunch t lli'tvhy tilvo Nolle*' 111(1'.. on Miuurdiiv, Oriober the Vt, A. H. 1W12, at tin* hour of 10 o'olook tn die forenoon, fit (be Court Itntisf, All'i'iuli 1 shttl! sell iiy i'iibljtt Aucllon die jiitid** of die iiei'soim in tho list tierelnuftei* mu out fur dm ili'llntpicm iu.M's iniptiltl by lite stilit pet'sou*. on dm 'Mm, dity of1' Dt'Ci'tnbor, Hill, 'Uul for Intetvttt. eut*U tutti expeiine-i, in fludiii". llie lulvt'i'li^ltiK of (be Mild Mile, If tltt'fottil ittuouiit U not t-ooni't' ptdd. S*J(    ���  Ukl.Jj H4*n-a>anik*v. ��VJ**iU*+Xti LIST ABOVE MENTIONED Nuiui'i Hi'iiiikf. ei*"* ... I'l-kkiiiti. \v, n, Willi)"!',  li.  II.  , 11. <���tl-.l-C4.lt,  vih CtiilH'll,  till. iit'ttit ,i. Miilittitlit  ItOtliiii  t'o,  ,,,.��� Allii'llil  Cul'l'i'l  ��'<', ,  -... Ki'Btt', Ml.,  ),, M. ,,,,,, ... , lli'tii'dli. 11, li.  .,,.,,  , ,. ht'iiti'i VV. I.. , ,,.,,,.,, Kiiul du Mtttl.li> QklUl I'll'-. ,., Nutitkti Win lilt., Utltil I'k'tt ,, P'tjtitUii Mm lilt* Uuiinlt'a, ,,, Uutiu, II. L ,  ,. Unite*/. M. O.  ,.,. . Ktlimlliib.  ,1, ,,  I,l|)*ll|ll|tlt<,  tlitH  ,,,,,,.,,  .,,,., M.Pi.mill!.  J,  10. ,  ,,.. ...    1   .  , |, > , \ iprntiiil,  r.  ii.  ,....,...  ...... Wliyln, K, hi  Mt'Kr-ilKlt*,  ill),  (," ,  ,,_,.��� Mi'lldiiiilil, ("titi., M, ,.,,,. ,. Miiriiiy. Wni  UtM|l|n,|IUI|l|),  A.  .'  Tr'tumi",  .lii. ., ,..,".,. ��� lltHIIHI). I-, altlkt M.VVttluialt-y HBUIlUlillt,  11,  J,  Tttyior, )t),(i,. itini (Ml,Urn tr's'i'lti J<���...  *)'Nt*ll.  tlitk.  .,,���,-,  D'lit'll,  .I'm , ,  Mt-TttVlii.!,  J.  A.  ,.-.,  , lliyt't),  W.  Ititti  ') .  TliBWtill I'uri'Vi  W,  J.  ,..,,....   Witllitr-*, J, (I it.. ,i... JiU'Leiitl.  W,  .1, ..,  iii,ii4,iit.r, w' i'", itm! n.d.im Vlitrt,Hi.U,  )<).  M. ittul t'o. . ('litfli',  >'.  i<a.  .,,-,.,,.  ���rriickktijl. 10. M. Mut *'  Ti'ti-tvitiii, d. M. iiti-,1 i'i). ,. nniilfy. T, a. (1'irtni'ltfl  Kflllt,  J.  f.  llnltil.l'al, Hllll'lll i,,, , , ., Vt'lUktlHlf,  J.  ,,,,,.,..  ,,,,  urtiikk. a. vy, ..������  fitrKiMmii. i*1. -. .,..���... Mui'piilt', Mut. A.  ., ���. Pt>ki.il|iiluit uf l'ioiiorti' llAltC'LAY DIHTIUCT. ...Hix-tiou I. in iicir-N ,.,,.,,,, ,,, , ,,  Uuvtlnii 17 Nl. IU tti'iv**  .... ,.N. W.  i of Ht-t', St, Tp. 1, IfcB Itm-*-  ClaAYOUtUlT UIHTllICr. .,1'tiillv. (.of tlon 1. Ml ttiii��< ,,.,;P , ,,,.., ,,Ui'('ttoit M, lift) iti'l't'tt ,,,,.v,, ,......., ,,,.. ,,.< iicrok in l.ot StJ> ,,,,,, ,,,,r,, ,,,,,, , ,, ,,t tit'i'i'i lu l.iil 3<A > ***+Hi**'Mi aa> JiMkaa wn*m: TitXfti, Hilioul JtitHi'i'it Coniti Totid i,  t.M ��� 11,w ai-x.-io ��� fl'W , XtM T.S& Lei ,...l.ol iti, M,i tit If)* .,,,.,,,, ,,, ,,  ..������,,,,,. 10.W ���,.LiU (Ut. Mt iti'lt'k  ���. ��� ., W.W  1.1*1  Hit,  Ufa,tO  llUt'tt  ,, ������������  ,���, ,..,..=11=1!  ���== JliW ...l.o*. ...Lot ....Lot K, ]H ittri'H IV. i*>"l llU'fk rg, {fill io re ii NOUTKA  XUMTlllcri'. ,!,ol U1, lCa��l 3 IIUI'KHT 1��1HT1(1(?T. I'llBlIt*. 1) nclok  ,,,, W,0�� Ili.W U.M) 11.00 ,u nvo.'o- t,.�� .it .�� t.)�� M I,to .��o I, SO l.W 1,(10 ��.W I* i.te I.IH1 X.Otf ��,(���*) (.04 I.IK) ���}.*�� ���70.40 51. W m.w b:�� il* jgxis Signs Signs Ltuitl tmd Advi'rllKliiirHliffi"*, OM?., llon��i with I'rout pi Do-tpaii'h 4   *t IjOW***-/ l*i'lrtti*b.v S.  EATON Margaret St��� Albernl .  P*dn(��r end Pt.-j*r-Hon#��r Work ilom- by I'ructleitl Men only. KituuntvK Fi'oo. ���flWIWI'  "i nana inn iiiiii.i ii.iijyu. .is��i.ki.4��.i|iq|i��i.iy Mkm Meat Market Cor. Jolmttioi) niul Oet-trtit!** Kit*. Irat. Beef, ftuUert, Perk, Vcni. SiunSet, etc. Alwity-ion Hutu! The Alberni Trading Stores For Evfti-y 2B C��nt�� Sj^nt Hem You Got ff.00 of SftiterftcHer. o .litkt reet'lviil n full thin nl Ffon'tf and Ladioa Kubbora W*�� rnrry a nice lino of Wood &nd Cot.1 floaters with Open Front Grate >t  j*-  i*.-w.  f i/i  a a.r-r-i"-.    *t ��^'"la i*.  -  f> t >J  - ti  >j�� i y "���'  "  i.-.  ii'in-i.    tinvs,-*' i*tj ��-?*- sj-.i- H-rr i-i-jsO>i**ji^i*)s'* 4-. s "-lit*  * ikikiutr- ��  v  -v. Ih'i-4-   - it-.i ivikiini^k y��'f  , ill<  j- .a,-**-*.-!' * *- -Vitr... v  ���r. w. ���*���,*. t^*ir.i***i^��sVlAi.��tl4-a> iJttTf^*--i>W- The Busy Stero The Busf Comer ��.w*g';a."j,'!"'sa'ii.' _ii_i.,,wi���iMiil!tl.niil.l, ),|'H|,|in; kiiit i|,t.;.|i,is,4-i.a,i>,,.i|i|ij,|MiJi^j.^l|.illliijil^lli^ .���Lt>t�� IL it Ulk. 30, I,ut i. JJiU. Wn  ���.i.��)t�� Id, W.  Ulk. Ti. Lot L Mm. ItaVH   ,,,\V.  (not  1.0til I", H, UIK hi, Mitp Iv'ti, ,, ���M    I.W .l.iUw  it, It. IHU '.'A!  ��������� ,j^ ,.... I��  ... 4* Lul I, Mitp IVi'i. .������.IS  nri't-il  its  i.Dt  T .*  ..,..,,..  ,,,,,,,,.  ,, -...,.,i.*,,..,.,,,,,  ,,, ...i.iUk 1), Si. UIK, I, I'titi-rniitt Ait. l.ot 1), Mnp fit  ll, Afiip WKl.ti uttf* ��� .,.,..'  In') ...I.otk I  tti Y Ulk I, nf lllatk i to I, l.ni U, Mup*^��  ... .,.t.<iik ��, ... mi., i ut iiiv-i t to I, (.nt f,6, Mm. WJ*.  ...lUlH'h-* 6.  d, lalll a,  MUtl SV��. 10 ���.I'lKM ,,..������, ...,���������  ...It orli 16, Lul ik'., Mtt|) UHl. I iitrt-D ,,.,, ,  ... Ulock (., Ltit k��. Mnii <*'i. ti ihtui-  ..���..,���,,. ,,. ...liltH'k ll.l.ut M, Mi|i ��1, $ ncrtik ,��� ���  ,,Illoek ll, l.nt hS. Mnp ItiT, i.ti Mr**  .,,, , i. .,,' ...l.iiti) .1  in IV, .�� tn 31, \i to Hi, Si to SI, H, It/.  ll!k, ll, I ^!,n.t' k^* Lul ill, N.VV, .lain Ji, uili. i.\ l.ot y (�� SM 3,v*J I.WI l.W 1.70 .It I.Ml 6.0*5 J.M) ��.M ,,W tntnii   c��4   i run  \, a.  i*",'..  pr,  n |  >ui   *T ft.  MWll  {21  ,,,��... i , ,n ,t  i��i    . r�� .i.l.otk 1, I. Ulk (I, l.*.l l>>. \V,J ot Vi'l, */Mp 111.,.,.. .,  .1,1 ...S.ott) In, ||  �� to 17  Ulk, J. Lyt,M. K�� of Wt MttitWit)  }.}? ' ...t'utiiv. f. iti i,���t�� n to sj.itik.M. t-'s.ki., v.'i Ksi,- iiiii ,, i.ia ���. .oit* ��. fc.io. iia.niis, I, hot ��J. ici iinii (���,�����....  ���  i.ia ...lUni'li iii. Lot VS, (.16 I,1T��I  "  ,���.i  .,  ...  IH ������'���,,,',,'l.,0i. ",:',...'rt'..,'r,,.!l,',ll'�� Mft" ���" .I'i! ..Illt.ik  ll laiil  l.i. Mnp (MT, 4.5 lit rt*kl ,,,, .���������������.��������� .,, }��,����� , ..l.tili* 1  tn Jf, Ulk, i. |,i>i IM, Mini tWi .���.., , ��� 10.00 "    Ht, ���.�� litre* K.W Ulk t, UU l��. Mt��,i iwi  O.t*. .01  Iti.  Mill)  1(*I1  ,=:���=tt ^.- ��=t��* I W ),�� t.tvo iiiw :i ..< .to .if* ,��> .it. ,$9 '.It "I? .19 ,86 .���� .M ,ie ���1! I.i.t  1��, iMiiii bit, in "\ II tt* .ii!, I  to .-f,, ilik 10, I, .llliitk ��, ,,.l.tltk  ,1 '.'.'JUtH u ��..'"w."'sii"."'i.'Vr iff," Mmi'i W'.."..T..''"."..!!i!".!.sn ^ I..W" ,6 litis,  in l.nt iW  .,,,,.. , ,..,.,,,,.. ,m LDO ,..W| of lllk 1, l.tii IO. Mut* M .,.���.., .���������.,, ... tM ..lllwtlik  IK.  I'J.  I.itl  JJC  Mitp <W  , , I.id Jlli)!*  J. Lni l'J��. Mill* ��((.  ��.���� nirt>, ,���. ,��� \M ��dA t t-t'/tm ���,��� ���. i.f>a Ikitlk  .,...,....,... ... (.W ���H .w .19 .10 ,*. -_afl 3,M l,W LOO 1.0D i:H S.M *.*�� t.l**) 5,w LOO l.W :!S .(-*> ,M .10 "ninth {-! Lot tw! Mnp ��*.,' J tn-r* .uUl.iitl d, Lot IM, Mnp ��<(. 1.&9 !,(* 1.99 {.Uti .60, kt.U J.M li.H f �� SO.Vt) �� Id 1.10 ",p. (.It* B.lt) 8.W. xi.U HM l.tVti ���L-'�� *���** ..:!_ "I.TI- li:S i8,M 10. 3*' e.39 J.t�� Lb) Mo ffiE^ffigt^k^i�� sim And Coat Sweaters Select Now.  Don't Wait Until tho Bout cir�� Sold Fred  G.  Cox, portalher.ni ,...,,,., Alberni Lumber Company t'tin new siipply nrdi'i's for l''lr.t f/'bu** Rough and Dressed Lumber of Al! Kinds, Shingles, Etc. I^ocitl Ordi'i-i will I'l'i'iilvo-ajiiH-iii! uitcnlton. Ctillut. (tif  Mill on do* Si-oU'b Hi'ttlemt'iit Houtl, or I'hoiio ' or vtrli4' lo dm Mimiiffi-r R. L. FRASER Pliono K40                   Alborni, B. C. H. C. RAYSON. ��  Deputy AhNOMiOi' imij ('olb>0PJi'. himd Act NoUces Ai.iiKnh'i t.ANo un.-ritii/r. Uiktriit llf i"i��><a>|llLlt, TttVid lldtltk Hilt tVllli-Mtl tr-oisiillt-l, l)f (Iklfi). iiiini, iH4U!|iiti<ni fkttticr, itii��ti*i* ui *i>|ilr ft** pci4ttttitili*n n* t'Wti'likkt- Uiv iuilimlii,} t)��*i>fU��i}4 litllli*! C��itimii**it,'lliii ��t �� |<tiil |il*ntrk| tall Mik tnsHll,. *SM ��)ii>r*>tif nn lilitrii! o* I* iiMottt ���� ilk? !�� l.tld, vlttiklas) lit |p4'*lt> P��ki��(t��*. kllit ktK.vit IwD t liitiiik t!l*l*rit frtiiii tdai ttmt!) tknitit uf V*)*'��i l��litti4, ll'i'wtt it*< t^it iiii-to lltiii��ti>rtit>,r(|, n**l' *t!>', KfHtlifily kin! imulerlj' |>* iHiltn of (��>*����� ti!��ni*uii'l,��. I'uiilklDlni; four .t'f����, bi��h or i*-Mi Wllllim rViittitni, Pail' ifttkit Cjnvlia, ADffil. K��()i��mit��i-fi. nui liiniii...��t,..i...,,n. ���..^^,|,hii.,i, kt,.l|.4i,lntv��*Sf.lMi4yki. Delivery hi AHmrnl mid I'ort All-mid BUSH Ht MILLER  -  Prop��* ���Jtl>a**-*^WHtM'IW'W��'MM1^^ DRY STOVE WOOD Alwfiyi* on Hand Aifi'nt for Kntxei" Mili Wood Try it f<oiw,l JOHN  GRIEVE All  Oixlon*  i'l-oinpdy  AllondiHl To ���U. k* B IH II 1t\ fnnUlf llil'i'tMIIH W*Wllf��'��ll'l>JII'(HUll DJK Ml>lalk1|kiJlfUi<i*��f��^^ J. Redford .���.'.v.v.,.,.,.,i.'." s urenzr .:".::::::;:: I**i-r��i��|�� Heef,  Motion antl  J'ork (ilwiiyit on hiuul.  0,-dt'tT (ttkon for 1'ouhry olo. Phono37 P.O.Box 18 W��lWMr*>al��s����*>>m ^J^t-ii-w,,. r  p hi r;c ���-' Ki)"uSil:.". ��� ^His!JSiWBix��E^eaS Groc^m. JJakera and Produce Horohfiintiw awikV �����> 1*,isnj IV (.���*������>����. wk. ^ s�� ��� -"4 vataUat   ��r4��i ir-wia*! *��-^a, - -aw  -I4.1MI  ->  >"-  4 us j.  fki.il>-. 4H-1 w*-��.*i^lfc^rt^��*IW,i'��vt. "������" '-��� *,*  1 at �� ^ fr V>1 Tk- ���-'ik  >V *^T  ii., V-**'  >( ��a-f+ i. t-4.^-. t.-*V  d#u '  *J-a an* ^f h^i ibt-is ��   *- ���  -" *������ -s. ���"*  i,.i.^ittiikia'--iHti ^>, u. hm^*,.. ii.  ^w W We Imvcisinti'iu't***! for a lnriro nuandiy of die Verg Best ififew. Zealand Butter tu bo delivered Pivnti (ivery week io tho ond of April, 1U13." W�� are SeUins it Two Pounds ?or 75c, I'jicb Hound HIik-�� iuu* our own mtlnifc prlutodl on tho wrt.|iper tmd nor own lirnutl, uTh* HercMhtw S��sn��l." The Quality is At VH('*lj|t.W* ���41.4 ->, #t,j,sir-s ��. v-1  -^4MP,.MSpi^.*,.s,��.^4^.  ^a* jfil-ky a-...ib. . ��  ��*,. ***���-^ ^l*4-��.��-*. -��������--.�� ���7 -r���*tl- �� _*�� 4-^t.**. . .!��   --ks-jk.*^  a,- .^.f   I*.  lT.��.v.k *u-��.v.-*,  if*,  .is IH,  ~i��  j,  , ifclr,',   st"  **  t v-v*-,.*  t-a.��"s'vi.M!4.H'��*i'  k.41  "-^vil -\ s-i-��>tr- *.s*v'-as��Ji."s*4Utrtaa. ai-  ��/-(  i*-^��-ra'Trf-!*rt*l5flrfk,.1 ,|.iil|,J.|.|J)iiiilt|il  i^iI��.|IJ.itlitll,|IJI,.i4,..-l.T THOMSON'S  GENERAL ii*iv**>4-atJiar m ..Iimsthi gik ikrf��s*rTW i*^a*>n r- .ariAt'-iknlM ��"��� l-ti-1 VuiaHttava a**, a-iMk, Vn n,\tsa 1.4*0.1* ** ���wrttfii.-ii jj--a��i-nrs��*,ij- nri,nf fc.. nsr ki l^�� i it. ^iiiityM '.,! v,'i; i��. i r * -h," .-.���??'j"jbV"'-'-- *ii-,vA "vi"*' Provide yourself with a nice toarm We have a nice Selection it **��r*>��t4-s<^^^ mmmmTmmmm-8��&sim* Bg<ft*sy*''��U''a'W,fl*'fl)^^ ��l''afW|-*a��i|i-fSt'tM-i-*kflM*^ J,*-���*"' w.��. Y^>^^ta��. w.*... F. LIGHTER Practical WatekmttAtr tttmltr attd Optician * AfiKKl Ilm* of Wttlehoi* untl (.'btiln-i nnd all kiwi'* of kJewnlry. All Kiiidk of H��* pttlr work.    5    !    ! Albernl Port Alborni One (and a Hal! Acroo fronting on Southgutc and Pemfborton Road?;, euitablo for R������idontial or Subdivision purees. $2J00, on Easy Terms Klittt Cliths Hoy-t In Town l.ot.*' und Close hi Acreiij-e. Al Ailwrnl Af(4'i*ii S*. M. PIONEER  BARBER  SHOP A L |l K il N 1 IF An Ounce ef Prevention is Worth a Pound of Cure ���A **fl . ,?   ,  -. .   t, ���  ���-  i v* 4* = rrV-T-*-*'1**-^'*'1*^' ^1��1 "' ">v I   ���    ���  U    t1!-,-   .,  I  * -^.'   ���*_- tt, , .,- "4*sw  -�� Vr.atVk-fi Hlf*. *%k1,-*��il* VS-iaa) 4**��i>>'***4��l4i'. AafflakJ-tTfJI. tft.1 A Pound Botth of Pineo *��*? Emulsion of ���L*ikV*o^it-��ri��kiSa&ri PTt,-?** /KnJ -_   ,  -;-3l^-r.'-^i.'ala4*l.fc<^l7*���*4ta^4��k.���^^�� i��k��4��4>��**k*.t-^�� h Worth Sixteen Pounds of Care A Htuiii Will ?#% V��i t�� THw l��r -*���* Wlrttiir Pl?l0��S - '���* *    ."'    -   ,   ��frlk r  i -> .h,').vtv.'.v,.,..iii.iAT*','1".''r.-''i'''-*'',;-''''>' .PINEO'S. DruiJ and Stationery Stores AI.KKIfNI    J i s I    I\��HT AIJIKI.NI **-..��...��.,.��,..-,-.,���, v, ^ ., ^.^^f ff-,-4-, ���-  ,.,.." ~~*  -...,_  -...-  a* ...   ,v  ,  ��^.���.-  .,. nw..,��..,...-....���>.,....4. !gtJ4��*"<''��!-��'M*����*��^^ (itinentl Tonnorhil ArthU Hot tmd Cold Htitlnt frifprltter  i,'||.  . '.l;' .",-* M. Qtcrgf DrlrxkWnttr nr-1. ���������"���n ^~���r���* HE WM SAWMILL Will wupply you wltb nil kintln of Fij-nt OhtHS Lumber, Stock Sizes or Cut to Order Midi onlett* titu-mli'd lo Addwsn ALHKUNL H. C t\ O. Don r*a '-^lt*.t*si'tv*>i*l-*-- ^l-*t.���n\VII^>^fHti.'V^in^tf:l^'^1U*l*^��^r^* -\4a-*'>V*>M k^.^-��-a>-**��-s>^.i*iat,4t.>4^-*.WHH,-*^**lM,-t*i*l*. ���** iv^mmm A llltjh(.'huwRo��t()(-HliBi HwWlvlAlon on tho Ci-ctuiiBr-' Hoitd, wjjoinlnif tho in*ojw-��t**i. City Limits, '' Half Acre Blocks $2$Q For Full Fartlctikris Apjviy to la ep -a"** >f*% ��* *4 v.-  '

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169482/manifest

Comment

Related Items