BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-10-10

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169472.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169472.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169472-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169472-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169472-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169472-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169472-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169472-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169472-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169472.ris

Full Text

 ft*
?.'
,^r'
4   V^'
A»
,s-
Vol. 4
[Alberni, B, C, Friday, October 10, 1913
-**ii**r>*mmfo*fi&*.i*Vx\imiX!mxx*mShf'*
i i
Wo. 7
JJUIIkllfltWll
MKM
A Genuine:
4l**qlkM**tk44attlt.
m*Kmm*mm* i
i
™2S
wiikkkkfkiklka
CANNOT ENDORSE   MOVING THE BIG
ictrola
Call and Inspect It.
DRUGGIST *%
STATIONER
('lo-*)* to limn.  On good mad. with Small Iioum*.  Would
iiinlcii rxi'i'llt'iit Cldi'ki'ii iCiiiit'li
Price $1000.  Eaay Torn...
( bit* Afro llhii"k% <jO(i(t Infill, tf.'Srid j)i>r tiert',  lliim-mi-i lo liVid
rroiii Sl-'..*id t*i i>L*i per month
JAS. R. MOTIO
liVnl l.xtufi' uml ln.*siti'itnet*
I'iuint'.'M, Albernl
I'lumi* IK, Port Albi'i'ii'l
iirtt*
m\mwmww
proat Lake, Canal'
and
West Coast Properties
Wm. Frank Gibson
ll»u«» Phone U $3  '" int-urtuit".*
Office l-linno ;M
ANY SUBDIVISION
!   At  lln> i.'-.'iil.ii- itmitdilt  uti't lilt*;  nf
tin,  ,*illi,.|i)t D.i.iiii nl 'Pnule inlil mi
Mlllllllr,   I'ti'llHI;,*,   It   1111-  I'l'silltl'li  Ul;
, 1'i'IICtt  (III'  •'I'lll'iill  M.lllii  llf  till' (ii'lOll
'jn |l)>' I'llt't't dutt iniiiiiii'iit) t'tttli ii'viit jt.ii
'•i'lllll hi' {.Ml/ell Iii siilulii'idiill.** lilt
j lllilt Il'l' llilll lUflllt llil'l'lts !l|t> h.Hlil' IliMt
jllttlt'.   This  lU'llllll  t'lilllt'  IIS  tilt* I'l'Milt*
,'<>| nn tt|!|ilii>,'iiiti!) Iiiiiii lln* Sli'iiftrl Mi
'Hi nt! t 'iiiii|nin* l>ir ;ni eiiiliirMiiU'ii nl
i iiu  siiUiit Uli'it t-.iuinu us lii-.lt let Lit
j| I''I.    itt  lll><  (Il'.l'llkklllll   llllll-ll   Mllltti-il
jllte :t|t|'l!iMi!iiit it viiis lirmii'lu out dun
ttlitlis  lllti  l.iilH.I  full,   |-.'!ll)/('ll   tilt'
, (IH'I'lls  llf  ilil*  klll-dlVl-dl'lll   ll)  I'lll'htlwt
its ,iiiiiiit ilii>in'Mt liiiti-io'ittitiil Ailii-i'til,
Iiiui ulsti die Ithjli siiiiiillin* uf (lie emit.
|i'iiiv thnt iiitk IkiiiiIIIii;.' titi* stiim*, *,!•>
idle lillli-tl Hit* tilt |*ii<*ltd }f> lllti 111** IV*
l'l"i'ti iltl llltlt'itli l'lilt/i|->,'ll itlll ttt tllllt'l'
I killliiit'isitiitr., nml i-tililil |)ii| fllldvtt III)
;ft"ivpl lul)  I'Vi'll  III  II  i-llsi*  llllit  ik'tililil
1 ic'illy wiiri'itit tsiich mi iiciinii. ' The
: ki'i'i'i'lnrv t*iis iii'-lrm'i.'il l<i Iiiliiriti tint
Jrotiip'tli,*. of (Iii1* litt't. iitiil tit lit** Minn*
; dun' ti'-uj'i' iln-iji (Iiui tin. 1,'iiiiti hilly
•llj'l'lt i-'ilt.li  tin*  ■■tll'll  'lilt'1*  tkliit'll  tin*
H't'lii|uilii liml iIkiu*. urn! it ti*. dull),;, f,n'
I Alit'l'lil niul (lit- *sil'riiilt)iliiit!'tli-Si-li'l,
I A tv|M*ri n',i^ iiuuiit (hut tin* Hurl
; liquid of Ttiulc hitil ttl'ii (filii'ii up the
liiiiillt'r tit tin* 'prop ftltm timi improve-
iiu-lil nf ill*' 1'it'til (l-lilii-* ciiiilliInn's,
(lliit< iiwiilil In- jtli'!t»<tl lo net tild| tlif
Al'ti'l'lll Itltlll'tt lit tills I'litilti'j'l Imt, ||
tills pointed itnl (Jin! tllt'Mlltlliiil llilliht1
jlk.ls || vi'i-y I'tluillili* lis-'i-l tn (hi- in.)
U.nt'lis, (lit ||i,. }'.ii-,| I'nit.i ivf tilt' L*
i liniil  fui'  pntii't'i' ll-l*iii;:  l*ii)ti('.'li!  in
! Illlltiy   ilDlitill'tls   1)(   llxili'lilti'll  I'M'I'V
Jem. ,\t du* lit'ittl of din Alhvrul
('until, liuikiH't'r, dttt sj.in'i kitis liaiti-
|M»j*«'il b,*. tlie fuel, (Imi ihurt.* tivri'
tun ninny iii'ls untl m'Jiii. in ii{ii't'(il|t>l|
thii'liVsf.jlu* lislittijf hi'tikjui,, There tkiw
Iltl  I'l'll-DII  tllly  llli'sf 'fitotllil  !lt)1  hi*
l-i'-jliliiti'd it) sit,.ii"ii iniimii'l' nn lu /;ik'f
liii* IUIii'i;|iii'i| it i'litiiM't-, jttMl ui  die
j Minn1 time to, I'liuh!" dni,n ii|ii'r*itht",r
J«li|||s liml  llt'l'i  til lilt t'liiti' fin w*')l it**.
jiii fn.'.i-iti,  'rim hii'.-*n'stii»n win* iititili*
ADVOCATE PRESS
Well, I Lis liljf pro.-. U
m iiiuii il nml si'i up ii,,qilit
III  'in' inn  iplitt'l;'!'*.  li|
lli)>  MulImi  HIiii'K.   It
lilts lllllll'll  lltsk Ifl-lllll!"
Illi>  pii'kk  fJilltrtl,  tlllil
till llltlitls ((i'i* }'I'l'l  dun
1( k imn tit i'i- nidi,  Winn (lit* t'Npi'il
WEST eOASTC:   :
riONEtJ DEAD
,Mr.  .Iiiltit *."i).'v,c>*iii:ii),  nrii' 'of th''
>•---( lklli)*tll n( Iltl* plii-i,'*,'!at <-f llti* H't'k.1
('nitBt nf Viitii'iiiitir (sltiiiil, dliml nl l|n«
\N'i'Nl i Dtci li'i'tii'iitl lln>.|iitiit (i|,s( tit-ck,
Mr, *'lii'sii'i'tiiiiii liiitl tii-riti'il  nt  Al-
lii'iiii fur Ut" piirpnsi* of iitloiitlliif:' (in*
Lil't't'iil (iiiiti.tu inn in-Ill  on Ttii*Miti,v
lust, hut  tin-. ttttiMt'tiiy tjtlii'it III mul
fiiiiii' (ruin S''iii(li* in m'1 up ili(» pri-ksl''''1""-'*'*! '«' lb*' Imspliiil,  ilcrc ll  uti*
*jwk«>*kjkjkl.ll)4lt4).|^l1lilk|k 11,14
"k*k.^t-*».yH.»
VMCOOVER I. STRIKE
Wliitti'Vt-r iiieii.iirk' nf jii-itlct* tlieii'
limy Intve hcuit In tln'cuntcitdouof du*
Cllllt lllllli'l"o till \'llftl-lHIVl'l' Iklllllil. tllfi'l*
Is Uttli. ilnulii hut itint ilui trniiliti' in
till* IlK'ltl IIiIuch'IhIs l»|.(i||  Htlliti.  It-iii  of
hi du* pisktliii't'iHim (In* iidntr Mi' wl
Ilic thu'. Tlii'i'i- l** a Uitiitt nn nvi'i'
diitrc tlittt lite, tun Iti'i'it liit'iik'ii fur
yi'itr*, mul du* Jditiiil ninic laiiici'*. lire
tun. Illicit mud In stun'ii!*' dit'lr I"-Il«*f
llmt iitiicli of die Itiiiilili* hits Ui'i'ii
t'lttisi'il hi' din itjdt'Uors hiiiii ihi'Sititi's, iti-iitiij.'«'tiii'iit ciuiltl In' ittiiilc ktiilt in In-i
lit'tillt' iplltl* iti llllK'll il* tilt' llllelv-.ls.nl Ipil'pli".
j dim .ti'iiis 1... lii>|ii In'l.iii' Four .MIU'
; I'lt'tii, ntttl tltitl j.-1H'lint- tie lu'jil lii'lnw
jPitHl'k. I'iil})(, 'I'ltl*. H iittltl ll,'i'|i tin.
i limit! iit the li.itliiir fi'ii- fui' IrnlIlm,'.
i Tlie I'tiiiii'iiHi'n .illicit litis tlie iiiiitfcr
j ill lilllltl tt its lll*tl'|'t'li'tl Id 'f)'t Iti tnlit'li
jltllll  III*'  s(|,||!;|r I'pliltllltlt-tt  f|i|>||  (1||,
I'lti-t. untl ikiii'K Im- ilu |nit|iii-.t* uf imi
i-dI*. tti'i'|iliij( (In* lint In,i* rli-nr n( tinis,
Imi in i'tt-ini itiii dm S'ltiiiis Ulki't'''||i
..ui'll ti iiiiitjtii'i' iik in riiiiltic (tu' ||di
tn j;ii up In (Iteir imtni-til sjinnijj,)..
{.'I'liitinU In tin' lull.'-, .'ilm'.c, I! ilils Is
ttiiiii' 1( ittll ifsiuiv one nf lln- inns!
tiiliiitlili*' itss,.|s thin Alhi'i-iit hasv
Vi'urs it},'ii Iii)- Snitii|-4 Idler ktiis uiiii
nl du. iiti.'.t fc>itciii',ti> .sii'i'iiiiik nn \"im.
tr.icl till!) (he cl(y sjittiltie'in Hie nui.niuuii'i' jsltuul. mul iti..i->* In tmihin**
-.iyniil up tiitil the I'ltrl. It ii li-. \ \n\\ (||it nliMi-ilciltili of lite river it Itlelt
ciiin-lilernl llmt. us iii>,;iiiliii!i)iik  tter.*! h,t>, i'iiiim-iI  iluik.t ||»|i in  In i-uiun  k-n
|M'll(lill<HV  killll  till*  i'illi  fill' It .stl|l|l|,k  nl
llt'lil ln'lui'i'lt liiiik uml die tltite die
plum tif the | in tier roiitpun,! cniijil In-
pliiccii In iicllon, ton il tliisi* iti-j-iithi*
tlnii).  were  ti  Hit!"  Iiii'dntr lilnim  n*.
ITCfflE-AGREW
ASS CONTRACT
At the i'i'j»iiltil' aii'i'dnir nf tln'i'lt.i
Ciiuiicll (IiIh iit'i'l, dii< Hliclili'Aciickt-
I'tiktcr t'itiii|iiin,v fistii-tl in Intve tti'iiii.
he iinpr)'*-4iHl upon in dm iiii.,i dtut
ik lien  if,*  u-iififi'tl It  t-.litrii-il du* iilit.l
s.tfi* pluti kins in rent) for hint.
lleltever. M'c liillieil II over
Willi die oiliest jiii'tiiiicr of
Stilt), uf Ht'si, imi] tvlillik dint
{.'em li'tniin luul ne.-er liml iiuy-
ilthl;,' (o tin uiiii it pres-i, in*
(•ilil its eitfiedy liow l! tut*, to
li,* tttttie, und by fi-ihtiih'ifhl"*
lines iff ■•oi uroiiiitl the dllllcnlllc*.
'l'ltt* I-'diior tvii*., of cnui'M*.
£j ciilltil iiptin to tin nti'si iif (lie
heavy lid hii*-, hut us hit (t\.
' plained, it 'ni,*. iiener io do
(hi-, hy ptt)\y, li left him In
a cilii:)'!' ft nine of ntfiul, aittl
i'Miilflcd Iiiui loillrt'ct iiiiuieri.
Then*  ii-ni'4* iinvioux  uso-
lllt'lllk,  ttf COlil'kll,  It*  k||||||. of
(liei-hittilik. Ui'lffhcd fiitin lh-c
(i» -cten htiiith.'if pnitntl-., noil
(lie»ii htul ii ikttv of t'oiitlii),'
iliiiiii uiiii ii solid plunk thut
nils li.iiit on- liutlt ioi>k mill
li'iiii'i'i',hiit diiiiii<,'|i ii nil tti- t't'tiiuhn-d
Ciillll.
(lie mi licit liver ihere us for die Uh-kI
minor*,
Mi'ksts.. Spli/er,  itorli-it t\  t'n,,  nf
Toledo,  *),,  kkl'tHe ior ilthtrtiiiitiiill re-
| 1|I>MI'|I   ft   KIOKI    It'll    IT* 44.4.   NIB..' ■    4*   4).  k--,4|- . ,4 1*4- ..-..,,.-    .. ,   -  .f   - 11111*1   llll|||-|l
It'tilm* oiiidtti* of the citiiiilr.i  for tvlll hi> sti),|ilicd, ittul it |s lilii-lk thm
llietl tu lllltke lliiil't* ll'iiilliie,  It (i'lisi! (UK 111 *>t itlll lllillilll' Mime of llh'i'll.k
It Uci-riiihily it irreiit pliy dim  im.i  t,*iiidiii|*'ili'lieiittires fur nhlch thi*. Una
ItH'id ti'Dithl*'** cotittt tioi hi'teitli-il tt'tlb'l It in  the itiiirltet.  This  lufoi-nuiiitm
out. li
the tn
aclli)",' uiuli'i* the liistrut'tlont of mu'lt jileliciiiiirct. II ("i-uitrnii he iiujiIk itiih
men iluil tin* ltiitnil nilnt'i.s first rctnr-
tt-tt to tltosi* itikvli's, (tieiti's ktliii'h alien-
titeil llif nyiiipaihy of the '-eiientl ptili-
lie, ttiid (hi* idi'it U 1,'iiitkiinr dutt if
dies,** profi'stiioiutl  troittiliiniidtcru Iiiui
rt'tiiiiliii'il tit hum**, there ivoulit tievct-
hnve been tiny need in iinii out th"
nillitlii, kim! I'ltiini'c it liiiiin piiiiloii of
tin* Island iitlo itn ariueit I'litnp,
The sit tint Ion on the oilmr hide uf the
Hut* issiiDktn h.i din tollutttoj- ti'li'^'tatii.
"Duo to tliesdHtf In Hi'idslt C.lutii-
bin, llinciHil tmditess of WtOtltliiKioti
wtiii never in better condition iliuii (o«
day «n«l I'Very cimI iitlne lit tht* Ktaie
lu holiijk' ttorked to its citpiich.i," *-!*>•-
V.. K, Hnxilit of.Toiio, one uf die iiir-*.
ett -sgiji -*|)i'rfitor*f In (he iNordtike.-l,
"ih-liUh Cuhuahlii and Alii-kn lire
taldnj,' mttirly all tim surplus coit) mul,
us t. rcittlt very tilth- ctml It* behur
»(4)rm.l for whiter ttt«e, Diiulide.ss the
mint*** will huve id) they citu do Ui'-uip*'
ply tint (teitiaiiil this u'inlcr, I look lor ;
11 ■liii/ lBcrcitst* In tltti ttinniitl iHiiptit til
.Cotil tmd u now. record tvlll he t*-*tah*
IIsIkkI undoiihtcdly,
The litHive Ah tittt'cn front die Sun
Frtiimitw,"!);'Ni*w« Hnrcnu of "Sept.. 2(1,
and makes rntlittr Mi^tjlilleiint I'oiti-
iiitmton the s'trlkn tin the Isltnul.
ki-iirci- ol hilts The Ihii-lMii- ...nt u run
of 1,1 ee lluit nll'iitdi'il Hue tipnri. |''|,sli
lllllll (IH (oINI ptiliutls tt't'i'f I'Hll^lll t'l Ct',1
(ki-ti!'. iiiui one {.'hint tins. i*t*pori,*il \Um
ktelyliiil lUf jtinitut-., Iji'l di"se luels
lii'i'iiiiU' lieitCr ttiiniui, iiiui i«lie lite
fltlieriiieii u fab" clifUH'f, ftiiil the ivstilt
tttiiild he to lii'iiii do tu lit |n Allii'i'tii,
tt lid din I'ui'l, hisiistd of tin. ('iituphel!
Hlver Dili) pli'ti'Hk nn lln' |.;iis( t'ntis!,
tiht't't' die (|sh itre tuuilhc tnut not jn
mi.'Ii litiuiliei'k,
A t'oiiiiiitiiili'lidoli iktis ii'i'i'iii'il tntlit
(in* I'.uiiiitittee on Aj.'i'li-.||utie, ttltlt-li
slihuiltled it iiieiiintitil'.liilii (ii die (in.
veriuui'iit  nt', du*  lu'iii'itiiiit-iil  -itua*
lltl'lll,
V'trioiij* leyul IU:1 tt, mt'il the illy
Solicitor I'ltttoii, nrii stl)| wi'iiii'dliii' j '!"»• 'l'hi>* ilncnnioiit cniiiiiliietl *.niiii>
over (b*< Uoitlll)',' nl vt end nl lite | s-pleildliJ iliintel' ttlltl • wn*. t'lltli'i'set'l hy
h(k-llitvs, ttiid (In* tiiiflnosk i*. itelll.it'd li* ;d>e liuiii-tl, Tim (est id (ids i-iiiuiiii:lii.
Just thilt llliltitllll nf (line, filtioll klill In* foilllil t'|*..*tilini'f in i,Lis
i   A repiiri  .kitk. Miliiiildetl (o die flteiM j  "'"''
Jdiitt die iiltei'iitiiiits. In flu* A.*).!'*. Hud j   -«  l*"i»*'i'  Irtiui  the 'uepm nn ut  of
liml  heen itiiuli* its per tin* %pivi||eii.  M.-ti'iiu*'uiiii FLIh-i i,., -i>ii<-«| dun  the
tiillls, tvidl die CM'fptloit of llu*clllill»es j repit*si>||!iil |ni|k ,i| iiui luiiii ti In llnln,)',
ii) tile root. Could die hiilldliij' nukk j t'hle .1. I), Ili'/ili ikouli! ivtvll e iillei).
tin  tiM-dV   The  coiini'lj  lltliitj'lli  inn.jtli"'.
uml the centli'iiiiitKloii -.1(11 simi.tk mij ,\ |i,lV ^,,,,s ,lt (.'Juioiilnu us|,,-,( for
fnr tts nisy lit run eioit.L ui-e coiii*erin*tt, I luforiittitioii re^iiri(ii)>„. lots s.ild hi DU.
I   .
t I Il'l  l-lttt  It,   It (tppt'ill'l'il (lull  lot - llilll
ii't'tl  si)|<l  roveriit*,''  I he  prcM-nt  N'n.
Mil I tlio IkOIIll  lllllier 'I'l'pi'esi-iiliilinii tlfit!
iiiuiiher iMiitl it iti in in' prni itleil.  W us
Kttt'ii din en-.''/  Thf ii tti'i* iiui. iiii'tied
over |i) tin- i*i(i C|e|ii, itsll  kktis luiiifi*.
i htijo.1 llmt tliiu t'liuui'ij tk ii-. til Kin;.' i.i-'loll
{ iviili iHtffiirU." lo IhU jittrdCiilttr iitittier.
Oivenii'f* IIoiiie..n.'dct.t Hreud tit
born! Ti'iwti')},' Store,'''
Ai-
J
A tnitiihi'i* of routine ut.-nter-, ttere
ititi'iiiled to nnd die i-iitiiii'il ittijoiirited.
A.O.F. AiintvorHfiry..,
At (he ilu' le-'tiliir uiet-tlii-i of t'mtri
All'i'ini. mi .Mtiiiiluy niiiit ne.\i, tht)
nii'luber-* itili hnltil tltelr llrt.1 .imn,nil
K'llhorliljif to eclehnili* die oi'-ritniwi- js,,,"° *lli''*»-' I'lii'u.lei'.-*  uere tlu'ii -.tlifi
lion of.'.the coiiri, it ilidn over tt y,,,,,.JcMsseii tttid (|„> l.i.ard iitljoiM.n'etl.
aifo'.  A full attemlftni'e of iiieiiihni'f. Inj, . ,:
i'Cfpici4l*Hl ttt tllJk Kiidii't'lsij.', tw Tiro. .1,
Tiih'tf. District  Hhi,ef Hiin^eri tvlll 'he
|.'.'e-n'|U, 'iCi'Oiiipiinh'ithV |(rt). It, Wii-iiiii.    ,\i;i>„  .Inllll  •I'liesi't-riiltili  .(itlii't*  diH
'Dl-*trlc(-Siili.chlcf Hiini.-'cr, tiiiil ii mint tier] uu-iins of reiurull!;: (hiialts m nil ilic!  A
of (he otllcei-. unit Hicuihio'h of, ('nun |:idntl friends' tvlio'*is-.l-.i,d.her-luie litis- ■ '(itMittite will ht* held lit lie. (Ity Hull
Ninitititio, ittul ti jitHni (luie ■!.<!..'iK'ii'ircd jhtind In hi-*' lu.st lllfi'-s/iititl vhn huve | on Stmudtiy, tho J liii itfi-uttit. tu n p.m.
fur all ii-hn aitt-iul,  H» \ui Mire tnut «(. ■ +,\w,i ,,>,■•.;.ndi-d tu in r their kiyittpiiiii.v,-; A  loll iitteuiliinee of .mi'inher*. is n;-
tend.the uieedii},' on .Motiiijiy nlj-ln itt'in,,)  Ituvc duitt - uli in il'iclr'power tn : tptest-il us htisini'i,*i .of huperttiiicc will
\Vh.v(e*s lltt|| atH p.itio '■','[ '•illsduen (he Hf);.'Iil t>f hi*rl»ereitveiiieiil. Iconic n|> for ceii-tldcrut-lon.    ;
Curd of TliankM.
.lllllll   I'lll'slfl'llltltl
of. reiuriill!;.-' tluinl*
'l'lte pi't"*ki||iui, hnivovi-l'. Miit-
dl'dillv 'iif.'initi'i!, ' Thi» nit.
lo Im expected, for ihi-.v illlike
ipdlc a pel. nf du* ttl^ press;,
und iii'i* never no hupp' it«
ivheii ivofjiintf 'itrountl it,
TheiV tict't* tliiit.m tkhen they
lias to itsk dm hoys (,, In.
I'tii-i-hil. *
'-■ When din sliUI twi*. ntiid,', nnd
evcryililny lit iihnv, die miik of
pilltlni;' tip lilt' press ii^iiiti it its
Kt'itir.iliut coiiiplh'iitoil. At lliiii**.
It loolti'it lis If du fi' ttiitlltl he
I'linttk.'r pilI'lM h'fl In hull)) impress, stud «i-iin'tfines, mi iiriillnii
llppeill'i'it i<l hi* III iUtlt't',
Iiui "We Win ui Id Worry."
ri ntiiilti'd dint ImIHui'; (iiui
tite* die iilii'i'is iii'" K"'i')*
|ittil|il jtl-l (he s'ltlie in.
ever.
he itbsiii' pliutoyrillilik lire ' hy  our
j Wur i 'iirii—ponili'iii on ilu-linnli'il(.ld,
Be More Froquent.
"I'ini;:le.ii|i i,ir..i'lii'i-or V:,xx Le*-*.," N
iilititit ih" si)h*iiiin'|i nf the I't-Miintltiii*.
iidupit'd in die M't'i'litt); ut itltifh (he
iiii-rciiitiiiv of din I'm'! iiiui .Alhernl
Inrineil iIii'idsi'Im's Ituu u l»|s|iii't It.'-
I'lll Merehmiti. A-Hh-liilfiiu. VVhoh'sii'*'
h.uises iut\,' eiitl'ilii'ii I'retlil.k, und the
tt'tnili't'.t ii ill httiii (.. j'.'t ihelr uiotie.i
In on i-hiii'ii'i1 lime, Once per uiuiidi
tin' relltllcrt Ik'ill e,\pei'| their cltl'i'l.s,
mul H):\k tl.) not ptiipti'ti* to Hike tt all
mil in ftpti'ltil ions oh hi-r. Tlu*y **lnuv
(tit1 sou),,!, Imt smiltd itenli-i* for Mitue-
thlll'.' heller I hull "sluj-e itioiley."
'l'lte "ri'iil  (hit)"" in  iiioi'it freijiteiu
tlns.'s (till Jllsl mdt diell" Ctllllplilhll,
Th eremedy S*. uiin- up to lite ptllillc,
Camp Dance.0
* it*. Thiifkiliiy oti'tihi*,' of  liisi  ui'i'k,
tl  te),!  sOl't'i'Vuflil diilll'l*  lilts  (,'| ten   III
the Se.ttit llilll h.i tin* "110,1k of Uo|«er
Cii el, I iliiiji"
'I'ht'l'ti ktere tthottl it) proki'iii, itinsilt
,1*1(11*:,^ pe.iplf, t'luipeiMtletl hk Mi'Mltiiiu i*
Uitri.e. Hui'liesliir iitiil UiintAir, ikh'l
ttlsi. tiiuli t-liiti ee (il the i't'fi'i<s]|iiii'ii|H,
iisklkt4-d hi ihi' Im)s, kklu) dlii nil in
Ih.-ir piitiei fiir the comfort tint! enjoy.
Itiellt iif their |'tu's|s.
Ditiiehi", uas Itept tip lill L'fU It,in.,
itltich  hi  ilsi'lf  iVlei evltleiu'e of die
Miri'ess of dttt ..k't.llllli^.
The hull nits I'liefd*.**.- (leciii'iitctt,
mul euit-.ltler.ihh' liiitili)ii hud eviileiuilt
Imil ln'i'ii lutteii in pi)i|slt.lii(i- ih,, ||u„|-
tihli'h tin*-till lliiii t'olild l*e ivislietl.
The Imt sdi'vi.t.ve in In. I'liin-riUiiltilfd
no ih-' stiive--. of Ihelr 111'*! dunee imil
it iitii In- Imped timi there will In*
nini'e tif  llie-e  eutt'l'titlllttiiiiit*  iiorilJi.'
\\\\< ' wliu'er. The •.vminj*--' .pt't'iijdi* eitn
loolf- foe ei ery hi'lp iiiui *..'|tci*iir!i,,*i''liicm.
iro'in those tklxi aresliotvin^.'tin inti't'est
ii) theilj. .'.''
foilllil iltUt (III nili'l'tlt lull tins iii-Ci'xkiiry,
ilil operiKIon tlfllcll ill fill'''!, Iittd heen
deluyt-d lotijoitjf, und froni (he ouVct*
of ivlilcli (he pill lent fulled lo recover,
III-, Midden dentil proved it dmclt to du,'
iiuiii.v ftli'iuK who luid no Idi'it thut
ihi'i'i- uits iinyititii',- -.I'l'litiis tint iiiiider,
tmd uli" were hitiilly tuviire of hi* ill-
ui'tsi hefnre they u-ere liifurnitd of his
iletidi.
.Mr. i'ltitHteriiuin htul heen fileiidliid
« Ith the piouMosjuifMlie We.si t'niis| for
mntiy yi'tiri., ijtiteriy tutildnjr hU heiul-
ipiiirtel's iti, Toilno, He hud « ipiiiiitei*
of llllllllt'.,'' liili'ii'sis ti Inn-.* ihu coitMi
liiitl wits itlit'iiytt li "hi>i'»!i>*'" for die
secdon itlii'i-e he itilitle ■ lilt lioaie.
For numy yetu> proiidiii'iit in pnihtrul
circles, Mr. I'ltesteriuiin nits u well
litiottfi Llherttl, oildnn tin iictivit jmtt
in tin* lot-til deliberiiijon*, of thepiirt".,
lliill ■'i'lierillly lltleiidiui/' itny »«'iuvei|.
limit ciiliitl In (he Lltierid imeresi*,.
Tin* ftineriii wn*. IilIiI from die AM
Siilnit I'liincli, Albnrnl, rou Suudiit',
(leiuhnr .'uli, Iter. IL II. L- Kettle of.
Ikmidiii". ttiiti Mi'kki'., Nt'lll, Prctcitit,
Hisliop, (iiti'itiiil, iiihktiti mid Ijedfiitil
iiciiiu,'' us p.tllln'iirert, The i'oild (ri*
lititi's ttere miiiit'iittts tnut heiniilfiil,
»imoii»;st (hi* dniiiii's tn'liii*- noted ll.t'.
llri'i^ler, Li'iu.lerof du* Llhurnl I'uri.i ;
.1. (». C, Wood, M.I'.P. j ;n>i! Mcstrn,
(irlci*. Itiley, H, liitiTiiiilt F, l', (iurriuili
("ui'tet'i .1,  Klinitint mul ti iiiutihi't' of
iltllt'l't,
Het'tiisetl witn fiirt>.t|v yeiu> old, (Hid
il niilltit ol die I'niviiire of Ojil'irki,
lb' li'iit't's a wife und ti'Vi'i'iii chlitii'i'i*
i.i iDitiirti Iii*. lo-s,
s <*U*-*Vk» *V****W 'V's'W Akrf**W '*«t»-^w'4Ssv'»*Uk**j
FOOTBALL
I. *S4t,***V *>V«V *S*V*S^, **\jJH\f <*\p**\l l*kV «**V *J
WIISTi'iiASr Fnii'l'HALL
LKAid'i:,
The opelillli* «.nui' of tlin Mi|ikii|i two,
pli'ti i'd on Sin ttrdu.t til I'ltt'lisk [lie he-
(wi'i'ii I'lirlistltleniul Aiiit'inl. Alth*rul
ti't'lil out liiliuit .nui* or two of iheh1 lii'ti
piiiki'i's jtnil did (|tilto tt'i'll to hold their
l'i'i.i slroiiy oppimt'iil'is to d-li, one jjui(l,
hi,iue; liniil it- pi'liiiit.k It'li'li. 'l'lte Ah
lii'iiii leiiin IhU .tetir hits it Mlini".' tie*
ieitt'i* litld tt'lfh out' w tun (jiuhI *.Iiihi|.
SiiU'lorn itriK tliiiitld tin it nil, du |>'rh
tiny liiiiii I here will he ii  utt't'l Itt-jr In
(lie A. I J, F. llilll kl'ili'll flll.k nlll'u'O'.di'iii.
/Ol' 4.|ivii*>lhii|iili)f lln* ti'lllit Ik ill lie
ti'eli'oiiieil.
Fl'LL LKAdl'KSCHKHl'Li:,
All /'mill's, till! he plii.veil mi die
.ui'oiiiitl of tin* liiti iiieiidiiiii'd etui* it lilt
the es'et'ptloti )>t dm Jllli, ,'1, Suiule. is,
Port Alhertii, mul .Imi, 17, I'.mi Afher-
111 vt*. Alhernl '.times kihleh will he ll"-
teiiiilneit hy hiillot,
del. 1. I'm-lisvllle vt, Alhi-ru!,
' Oil. 11, Sonne; v«, I'ort Alherni,
Oct. I", Port Alhernl vt,  FiirKvllle.
On, 2't. port Alhci'iil .u. Alhernl:
Noli I, I'ltrksvlllf u, Snlmtt,
Nov. >•', Siiui.'e* \». Alherni.
Nov. I.'i. AHiertil iV." Piirlttillle.
Nov, .'»•. Furl A tin*.!, i it, Soiiiits,
Nov, 2tl, r,nlisililo vs, i'orl Alh.-rnh
Dec. U. Aliiernl it, Hon AhVrnt,
till'. I.'I, So*lllti It. I'lli'Avkd).'.
Dec. 2»  Alhernl ■.., Sotittt.,
Dec. 27. I'liiisVlili* is,, Alhi't'iii.
.Inn. -'I, Suiliits i», I'.ir! Alherni,
.Inn, lu. I'licit>idie is. i'ort  Afhernl
.lint. 17, I'ort Alhernl v*. Alherni,
.litu. 21, 1'iirlist Ille vs. Soiiiitk,
.liilt.'.d. S'tmiM*. vt. Alherni.
.IHNIOHS,
J PERSONAL POINTERS
Mr, A,  lliirllui' "f  Vlcinrhi,  wu«i
r*'l{iti*'i-i*il ill die Aliici-ni mi Tnctdny.,
Mr. iiiid Mrs, doliti Htitt'ltiy ,L,t^*
smith, -.pent Smidu.i hi dm City,
Mt>. It. .1. Hui-tle hiit Jti"i rcliifiii'd
fiom it Hip io du* Net*-  WeMiuliitler
F« ir,   ■  • „
Dr. ll. K. ICi'i'i* I. li.ttv tu die J'ori,
where h» will utu-iul to uli IduiJ** t*f
deiiiid itni'k.
Mr. .1. A .Mi'k.ctule of (he ('itntwlliin
Hithhurt'o, of Vlfiorlit, iv-is in diel'lty
tin hiislnesk,
Mr. uml Mis. p. Ho-«i of Vlcioritt,
enjoyed n few dit.k* holiday in die City
llil* I'lIM it'i'l'k,
(Icorj-i* I, Warreii of Sua Frunrisro
wtis it i/tie.i at iho Alhernl nit Moadiiy.
Mr. F. Urown of iho Itiidl^i'c mid
afuiiion t'o. of Viiiii'oui ei* wiwimhtiCity
on IfOslni-s this it'eek,
-Mr. .1. 11 Idn «io* a ptntsenKer ,ou
Tiit"kihiav'*t ii-idii iti Kjiend a hlum hull*
tiny vidi Inif frleiitl*, in Vlrtorlu.
Mr. ttiid .Mr*.. ,1. T. Ailuuistif Viciyrtu,
urriveil in tint Cli' mi Kiuitlu> hccuiii.
puuh'd hy Mr, A, Tiirner.
Mr. I-!. .1, Conii'ira), tin* ivnll known
tituliiM'cruiser of Send Ie, nits u visitor
in din Cliy on Moiuliiy,
Mi-**. Ihiiicy oi (jiinj.'es Hui-btU', nils
a "ties!, ii!, die AriliiK'toii on Huiidak,
S\t\ A, .1. I'idton, (he City Soltctti.r, '
Miitjn du* ("iii on Mul i.ii,i,t,v t'otifvrriiii'
i'. Uh ibe cli*, t'oinifll,
i
Mi'tti-H. \V, (', Whim mul .1. C. |(.>ihI
ttf Vum-nicer were liiiesij, it), tim Ac-
hUh'K'ii in tu* iho neidt* cud. :
Mr, \V, lli'itpur ivpre-.emiin' (ho W.
II, MtilltinCii.tif S'iiiti'oijvei',,itiisinilu?
Ciiy  t(olit«  huslut'ts,  Willi  (In* ItH'ttl'
IUil|1'!ll(ti|ta,
Ml', It. D, Sic it-.i l'(e nut' of din  ttalf,,
ill dn* Hitlil/lelil Ciihli' Mlndm!, piccied
thu.itiih on til* wit) to dio,'itti.,dt»i« fetv  "
tltiyi ii^i*.
Mr. Titos. lluiLiui of PmIoii Hay,
lU'fivril In din i-hy ua Sutnrdity, idler
hui'ilikf (lispei'ted I he leieirrupll liuiitof
die 1'i.iiiiiilun Hiivi'i'iiaiciit, alonj,' (Ji,i
Wi--.t Cottsi.
- M**--<i'ei. H. \\\ l,;iti|*hlin imil A. W,
Liiii>*iihii left (hit week liir'die North
nf ii'i'liniil where lliey will vMt dit'ii"
u!i| liiiiti.t for |In* ii'iiitei', They Citpet't,
toi*'lttt'U (n Alherni hi dti'Spi'linf,
Tlltite Mini Urn  illT'llluhl*/  In  lltiiisit
the Witt Coiisi nip win imieiiiut dm
it iuit'i' M'iii-ilule ft ituw in foive,' The
liniil so Ik frujii Vli'lorlu on' tin* llr«t,
tt'iiih, iiiui itkt'tidelh of ettcli uinmit,
ifiuidiik,'' die luiiir trip to lliiilii't-i,''on
the Itiiiilieili,
Rlfio Shooti;)*?.
Farmers IitatUute.
itteiidii^' of the Albt-nil l-'iiriuorr.'
The iii'»intl/.iitls)ii ol x\n' Junior*. Foot
i'tlll   Li'lt'-ll*'  Is  |l|1)CI*Cl||ll|'   in  (»tMKt
t-hiijie tine! tlii'i'e Is every Miifit of stuue
Ifonil j'titnes IhU tiiuter hi'twi'en du*
hoys, So fiir uiii.i the Alhefnl .lunliir-t
iiui) tltti Son ui-. .1 up lor> ure, represent eil,
but It Ih hoped that the I'ort. team.will
he on iiuud Itefore the iiiM, name of the
M'hedtiht Is'-pliiy'ed, So fnc die .schedule
calls for K'Hliies. 'in -Oi't-ohi-r Hi, 1VI,
imil 3(1, und Noveiahtt'i'U, l.'l, and 20,
'i'hi* ollicer*) uf the Junior 'Leii^'iio
ule-t-ted'tit tint Ittsi: 'intiitniii'.*- itre Hon"
I're-i, 11, .1, Walton; I'r.t-s, W. Wittdt".
V. I'li's. FriinK WllUtiins; .Sec-Treir*.
Hoy I'ox, ,
A ket'll vKtriifri-l*'" Is ex peeled,for the
Wuitoti I'tip, kiltie!) svprtNi'tit-i the
.iuttlor CiutnipioD.sliip'for ilu* yt'tir.
For ti luii',!" iloiii |ii'k| dm prat'drt*
kiioutlu-j on iiie Aiheritl ltlllt'ltim',ehy
tint iiii'iiilit'i'*. of tin* Alherni llislili't
Citiliiut KilUt A"^'t'Itti loti hut clit'isisl a
keen 'rivalry heiween the iiit-itihern
(tiini Alherni unit ilm Fori. Movent!
iiitiichf*.  illtk'e  (ilkt'-U  pittt't)  lielwcen
piiltiil ii'iiiiita if-oin dm swo (owns, mvil
in eicr.i liisiuiit'tk ihu ii-utii front Al*
iieiiii Imt in,ii nui, in these nimehen
Ilm tejHUlt tvhii'h huve ttppt'iirivl in
die Hon p'tper hnve Iiiid ijtijit* a lot in
mij ut-otit the critck sinus of die Hon,
mid very Utile uhoiit ilm thoodn*''<ifL
(he  Hiinlittiiter  1*0,1 s.  Tlu-kf luiici'
fa-S'l (hilt dlt'h' sllttt.HllI,!' litis  llflil  fi   |o(
to tin n liii dm kiitiiilifitf of tin* Alherni
teiiui, iti.nl ftir do* pin po-e iif demon-,
*it''.(d{o* di*s f.tt'i in dio t.'tiisl.iittiioi iif
dm Cot t tvperts tottiii iitdo Ihue ittro
issued a eh.iilt'ltjre to the J'urt (o pisi.
ittii'i" ll tf'.t'ti t*l lite im*!! Iii k-Jiiii.il' tl
niiiit h ttldt (in* of the Drhilcii'titci*
ilrothfl -. Ttilscjtiilli'll;je Mill, nct'cjtt.i]
•Old >l.ilt|.' l*eeil (.IliiOliitl* was expected.
It mu* hnve Ivcii tin* cliiti)*,'** In the
iti'i(iln-r it Iticii lots cttiuti'tl it chill to
drllic the feet of ilu* fort iirdtf*., or
diei'f iii:i,i lie iithi's* ci|(iiiily |*oikI ic.v
.snii>, hut, tile fitt't I't'ltiitllis thut two
diiti'M iiui'ije ht the Port shootist-v have
nut hiU'it Kept, d.i'iij*lt the 1 )rinknuti*r
hiitt Jtuie heen on hitlltl hoth limes «!_
Cutisidi'iiil'l'' ll-JniLta.* ta» dietiisolvi-s,
'. Slieiilil dm Pot'.t, i'<H-o>:er from die
attack of .'"ptHltijis refi'l|feraitiui*'( or
irhiilever It i« thttt bus deluytut dp*
'/niitu'ii, It issdll to he hoped tlmt■ tin?
mttit-.h will i-omo.olt, us j^oosl. •Ml.tootluii'
will rciiiJi In itny evi'iii, mid there is
llith* dtntiit. thu. dtut, win or loose, die
. fi*   l""'11"   »'4**'  )ni|l|"iU  VI   *»'*s--"*'j    Ilia*
Hrfiiliktitier lx.>y** n ill jflve  il |,*o<h1 .to-
cottlil, of tlieno-idveM.
Huy (hi*1»c.st•'-'(»ri'dii*'** Hoitii'-Hukf
H'reud.  Alhernl Triulhttf Store. " ... "/'��� i s�� **'"#M*' RNI ADVOCATE IH>l'^W^,^^i.��HHf.W**^ '/ * a**-,-. �����h****-****-- ^*y..,,..+w>4wr -, Land Act Notice*;. THE -ALBERNI ADVOCATE ;;;'���;'"'''��"'!- ''"p;;,, *'?%% .';.  ..  .: ift'v.t"."*'i,. lb*' iitj-ih' itiu* M*ui,\ Th* ASht-rut AiJvtvc**!** Publidtln/* u,ul ,-,,.;, i^hivd T<>  *tif *-rr.-r* ''With V  ���,::tV4nlll.t-_C^ M-J...I>l.rl.|l!��... ^^  U)i{s,  t'-Ull.  a!)l|  im���tiUd si'" ;   , ,���������,,  .,,������ ��.,, .,!',.���.. ,!!.')��,  .��� ,^,,|,,>,)w .���, , ,  ,.,������,���, ,;, ������.,),.��������� 'j.T.Jtw;t>t^ I'll'.tj-.i..-ii iii  A.liV hu,  IliiitUtt .I'.iliiti.'s-iii, in ,ai,��;.|ltl,-|t'vtM.��l>Vittl!S.|tt.'.|'tkfl,iiiil ill t'1 in ' ill .t'il't lln' ,UI-i tti! His. I',..*��� Hi tim*..*,iti.it-  ,. ,, , - '   Html Of fit*** i  AltM-nit. It. C, itud (-),��' del; >:ti'y .f,i(';,!i(i'^vld.<ii'mi'!.',i*iHt, '.-I'lJIKIl'Sl f.,,M�� l'i ������.'i'ltfi ���  IMsU'l'" ..f'tiii.'.-',.'. "i'i!,i. tl'ilMi liml Jt.i-it .1 Ati��'llit, ;  AhUKtiSi i.anh iiivi'ti'itT.-,. .Illktrji'ili.t Sviiiittri',. (Vi,��- ttittii*,*' itun; 'i'li..iinin Jaiiii-k M.ui.* '*,) it i-iltiiii..i,-ij|,i",'. ikviii-idiiMi dii'iiii)-, iiii,-.iv��ii-ie iifittk- liii' |H-i''|i(k,k,tii,i i���j.vih'itiiW'tin'liifiti**I'M 'll. M'lltM-lJ.Sui.lIk* ..���  ��� ...   ,;..'������   ���:-.���'    '  . ��� laltilk* t'l |  I '.,.wt|,>i-4..(���(? til til.'- .,,..|,.!,',iii.��i-.i '.;.(, tjo-rt^t..-.! ������..,,,,,, k,,.',in,',������,���;,:<��� ;.".) .��" n ���)*.*'.t.'.i*').-'t..si- i,'i.-1..,| tin- lii..|'tl��y'.,i4t.r,-e��;, ��l 1,-1 ,il, >.i",��:'"'.l.,!l.,i.4|..,r, t���v,.j, tiunuui),, ��u i-jiiti-. ,<* '.lili.'i��"�� ��� ������ t. ��� '..,.,   ".    i.  .1"    i ,|   i *���*��.-*-* ��V *"i.'itik.tti<','t'.i  >���'-".' i'i ,*vlii'��jiit(tk*.tiim-,itt - jii-,,,,,,-^.- ..������ ;.������..���.������..  --i. ���  '-". we  were t't'K'iit  Jo. tiicH lite' liiJI >ii)|fi.iiitiiit.i4'.|i,it-ut,'iiii,it-,",,t.:.!!��i,n,!i!i"ii,��i��'*fiii-iin';   ,���.'..''.  '���-���"������ : ������:  ��� '  ���."���.-;������,   ������'������������������; 'lU1t"U'il!''i,'. I'HHfa'Vi'r.''.JUKI ,,ivm, t<ml**V our iinii, and curry J l<| ..((;,*, ',Jiii��.*.!it*,'1Utli5 A.ltii l''ii'i"*,l.iltk-. '  ,. 'i.i-    '-,'  ,t,.i,.', Mii. ))|���� (It, MU, Ati," 11:).' i,-iu,ki(iikki.,i,t,iio.i,��!i iii,'ii.i.i)��i.t��.rtiiii'iriiii."s'.j'it- neros*- lb*' "street, to the riicw ,.,.w,v. 4i, ,,*���������,;.,>,,,...'���' ;���.���..,.,.    . ��� ���  ���>   .   ���   .   ,,   .....  ',,'���'   .,,,  -,' AMtr.fM I, iM* l>l*i lo��-i,: ���,',���'' .;,-." .;'' .'-.��� MM(iHv.>, :*'���,.��� �����'' A)"'Ion- HIdcI.,]   .  - - _,- - ���:-<*,*��*->.:ji-, -..- wi,t.,,,iii.iiiiuki..ii,.iiiii.ii. i''.iiiii,i.'i, iiii.i'iiiifii]v..,,' ivnu'iiilii'V'i'd our. old friend, I, 'h��i��r*..;-'��s emi. t*t-.>iiin, 'M,'i.ti.m.,it. ni ai..' i.-ji.i..i,.i.. \ii.ii,i!i .  s.'.-ii'/.'.ii.iiKi, ���\i'��iiMiii)i ' "���'-������"    ' j iM-Mii, (ji,:.,. f.��sfiii-vii��,��i <-��t|.>('iit.'r, nit. nil* !<��� K"M' ' 'mik."^iVtml" tin!',;i,,���.,��,.;-,..i��i' SUW Twitlnv  Mark. Iiiui  been \m*%w x-:;T>y^ t...vmU^^^��m:  c_ . Ill' W'l ilk ,. I, !.���..),  '. jtttiil itiul Mtdt-r ivmutDik Mill) klilllliu, |-,i��tiu .���v^iilnl/iiitk, **ut .t��- i.t-finn eti lite ti'liutkittii . ,' '^L.iu'i!Vi,i,,v.)*,i)'.iiis,-r)tP,''i:, ���'.'.'���'���; . .m*uj,'U>f Ui4|.i..Hi;' -��� .":��� ; 'i'-itii-ttnlimi tlmt H'tlltJtHt l(.i(.*<��)' of Viui'?��� i- inn-.., .to,'.;, ,ti*it9i|,iiiit,ii inij.j.1'1', iitii.-jiiJk time "i i'h I'tr. l-i'!'iiiikN>.i.iii oi |>i|i4'iiitkii:il,i'.'li'lj.-titiuji ; (tl.W'HlHitt lintHkJ!.' . .'���'"  i * '"tllltt-tll.'tm; lit It st'ittl |)!iilimii |.(!t,.|i-,t|)lk 4-ii'k) ; i,( t),i- k��itiuJii.st,.^t ji'r.|Sf,(-i> .,( .s��t'.i-iii.,u i, ''I'lll'. "i i'l'iilifitr  nn!   nl  Liis-k   I'm* ��� Sitifiii' I- * '..|iiit.ii'iti'*tCj nt ii |.iwi|'(ttititii.'l tit tlie .tj.U't.li. <���., . ,   .   ....    -  ... . Il i'llll*^  mil,  Ol.- M. ��!���*��,  U", ...NOIlit :���'.���,,(,������������,;,'���,���:,. 4|( ,^,, �����,;; y\mm. ��������,, ��,, -j, ,M,���|,'i I'iMii.'l  til, ili>ik,ji,, ifi.'iit'.-  *.) f,|inl*m  in.'.Ui, ,thf ����� '4<iiMiiik,'l'tiitti,is< ih-h'Ii J4ir!nmii.j"������!?''" ;'".','*'*-'iiillis wm, liieiit-j' HfSo'inittik *tm',ti. JLV# ''������',,I'.;':;;YV;'.'��' [������;!"', \^X%J^1^^J^L]l^''1 Contractoir ftnd Butidtsr ��� "���.'"  '���: I'm* .��Mi-  "���' . ,-���������',..  , " f "��;'  '    'i liii,,.    \ . thii'lMi' : I't'btitiL iidvisioil ! U*''"" '"���' ��' elt-ims,1 ilinnis. i',,.,,,i, ��.,,.,;,,i���,; ",.v".i** ';,'*' cIihiii*, ��'>'��, itni^i* ���' "Wo it-i.oit *tM*��o. r| .   His MtiiMlts".   ...  ���  ".���: . ..  I."-' jllliP",   A  UO�� Oil,,  .IIUUIII;: ilUUMll, ������,,���.,���,.,, k..**!,,.,,,. .l.��.i,t,r iu.i.iv.'a*l'4'--��.tl0i;i..'.'' j * ���"'O.v. ,����i�� ..14,,H,U ��..,k,��l-la* ...orM ���...*.,k,.,,M|..-jit.-lii,!-. ��� I ..l*i,kifl!*.. li. Jlie I 'iitiill Willi-., *.!..,'ii'.n.iiiit h-II iiiv,ti-.a.Jki|.   , ; \V| ('it   hilid y'..'.-\\\i|J;,:ti.i:iii,(.i')iI,i.i.il,,|iiiiiiMA.|.i.i4i'p...iii.*'i.vt)|';!.'>k.-   ���,;��"���'": ..*li'*.i����f i>.i>.''**(r��'4|-it ijiiiw'tii'.!!-**,-' ���   , , ;,iS. K'tifm.j..,t,,OHlmlti.|'" iMfi'iKU .sii,))tnt%||M��i ('.���)'{' A' "���' -r,'. ���.'-,���- M.'V'i,,-.,"..iO,��. < ���   ": ..?' ��r , .���,. ",,; .   . . , "I .t���.n���., Mi Ui.tui^.;- -, ���'���,; ;    "���������''  ,::,-.���,����''������ ��' 'i'-l""'.".. ���...,/���' "I vnii-�����!<*���'���*:���;. .," -.'itiu.ivwiih; tli** Inw��.  hi'iu'tMiiiir};.-'^^.''^.*-. ������/- ���-���?_-=-*'*Vr.--v.1-V-;|:--"j����.'.;,M^tM'ia.!-- --"���;'--���; ;..^^fa-^'���^^:-)la��^,*v^��,i".IT ''Estimates',; furnhfmd art All Clasnm ������*of;'Wotjklin tite Building Line (IktttlttUillkV AlBeriii B. Ca t.'lUlf t>i:'ki lu)'.ii)l ii'i'iil W'.tii'i'' A(,l!i;ttN'l i.W'li |t|S! KIIT |)ls|(.(i>| i,^':(l,i|,'titv��� ,vm t,. ,i���'.,.���.. ctilliil}f.  Wliy  not >*! -it:.': Id wn \   . ��� ���A'.tu.��.vi:LAS>i 'imvi'ini'i!, �� ��i'tr i'i" '"f "fi j. ���*.-��! -I.-" tn" ''hi  i"1'. dit *'"i��' , "^' ��� ������ ' ���   ^" ':  .,..,'. .:.���;-.-��� liSk��i j*L*j  ,.j|( ti.lt. ii��.ti���ik.i..'kwiiiii.ii.siiivUi.-M-.*'.oiiii'i.ii'iiii>ii*', i..,.,��.,,,. v ,.. \h.!'i��l*'''*>i*i',i'idwt'il ''iiitdn  ' '������'.������"���    "i"u^V-,"''1,,,u'',*i:' ; l ���-,'; ...l"-'. .*'".. .<*'.-��t'*"* , uml Kiilti I-,' I'-ti.l .Ir,. iKlUiiti''. ���' lliiMH I  .    .ililU  i"'"l<   "���*. "^��   j-  '|',,l(,t(,,,,iM..;ji,i,| MWiliii''*"lmlii' nf; I'.-h lie tm.;  "rutiC Ik.illiM' ((till AirmMiili'l- "J, fJtltii. ..,!'.ll J "IViu"  dill'*!  hltiti*  ! tut  iliiflOl' Ciline t" )'. ������s'UI'tiititO itiitrrltst **i''ti<iii uti. mU  tu |i|��...; t^-i-O.,. H ,*'"��� .',,;ii*M*,-t4^ 5...H.. ..'rtitM-iat t*. lull tuis |u I n w  '.tityssi imi i  no  urn i. ,   uiiii i,(,-,.,.,.,u,;k.i.i, n, i.i/,vn,i.,... iti,- i..tii.ittii,i ; ^t"t->*" **��*��� |M'i-iu(kt,ii..ii |.ii'.tu'��*iti,s(''U*" M,i>��t'ijq ul*)t����-. iMdrl< wjtiK r��<t*1 iiiiuii uinlt*i' iomii*: TO CORRLSPONDL'NTS- Uti' tllVMt liimK ... .. ��� .- i i  ....   ��������� ,.  . ,-   ..   ,-.  ���,,..,  j  i>iiiiliii'li|'ltid in ii I'ti'tkl |ijii)i(i<l|'.iui t-liDtiit, t'ti^li  .l'.'iiiiii|.lii'iiii' :iitii j��tit.ti|j|,iii'(i,.| jli(i|'liiili��ki'Mkt i *,!it-i'>'i>iittiii**.!itiii!k iiitttiiii.t i.ir I'liiiiifiiiiiui'-j  slitidi* tl'i'd, Uiiii U i'd|f N\v**ile , lit ilu si.i.iiii i..i t..in. i ..t t,it *-.i' i<,. ���>.����� i.i-t  .* Ui. ...oits..r,i i i. t i,;.t 'm, ni,�����.��-. .,1.11 lll'ISI  1,1-  lltSS-l|||.|t.|li-||  Uiiii  till-  llllllll"  lllillilll . , , ' <SM ll llllk, tlili ik-li.llil, *'lM,l   !���. II" Iltl' ll   .1  -It'   Ml  1 I  ill.  III, lii',   kil.Hil  hll'liilllk  tl,. 1,11  tl.k)| \Vj(K    !!I?llli|i!t)ut itlj,;    il|i��    lilWII  tl. ilu* tin ins-kii'itit s... ii i,n.  11 tin- iini.ii  ��t  1 it-.itiii iti. iin 11,.uli tii'li iiii. 1.1 tin (unlit ut , '  Uillii Ill-fill i'lll IU lilt -'III I  ���.".   LI'I  ill'll s  III .).  ,'��� >'U,)" IM . llil ill,  niul tsxililllllll,.  I.l-l ilt-tl * 1111*11 ; . 1 ). .* Mn,ii,1 I i ill t 1 t In-null 1 ,! tillllk ���l*'i," '* It'll ,    Alii-  I it III. Skill till- atlllt I. Ulll  llt11'fc��,IFl|t  |l��l  ("it'll",! Hull I,ui itkil D l.liliilil. i'uf fin si In llti.  IVi'iMlitiet lllllll llrflll- |l* J-illll') Jl^is'll'll f..|))ll|l|tlll'lltl"ilt�� ,\l> l.'llllllli'litl lull *��tll i'i" l-ltl.l llil IHuillt',.'lllllll lilll it'll* Hltl']*!  I't  t-l" fll'l *')'*.Illr< lllllll. >'"."��*.i,if* i.r,. Albi-rtil, 1). C��� Cmtniht Oi-lMO. HH3 i.io.ver,   MuxU  *,A|ihiiiii'il  Hnd <���! i< lit"   liiitl '  lii'fOllll"   t'OIIVt't'li'd   *���*��' .t.m.. i/j. tm I Vis;Jtl Christiiin  Sci")U"t',   iinii   -vtisj ai.iii;iim i.wii in*s'ii(ii'r Kivinii tin* law it "nUti'iil iit'.'ii i t��is:.i.-t..i imi.iu* ,.��  1  . ..   .... 1   ,. 1., ....I., '  Tiiltt' ttul tn 11 ���,-. 1 I e./.i ,ini.it,litiil, uf  Mtuiui llll'lll    1),\   |)l"o.\.V.  Mild  Ulll'lld.i j Hf  m,.(ij.,.ii���i,  11, ,,1,141  u,,i,���ii,  iii),i,u.  t BETTER CONDITIONS. A I.I. Hm rtr��'nl ri'portH I'roiu tlie Kiist nml  tlie  iViili'K.;|Iimi|l |)(.,u,t, ,,,.,��� ,M.f���nt ,1|(. il4(li K.'i-tloils of Hie Ihiininioii ��r��Mifh|.HJ|||j  ,, Wjl(% jnsl .,,��� j.,.,,,,,.)1 1 .il.Ul'l'M MS'!' Iil-.'1'iilt'l'  ' ! |lisiil,-| 1,1 11,11,. I.11 1  it|.  ). I|tt.  ill |,  1 |i.Illl.li, l|   PlIWIlll  nfSKk 1, i.,,.,l! *. 11,1,  i^-i ll],, 11 Inn )1 1,it, |lt|tll,i(.i I  111), ll.tk "I.. i|-)'(* (.,| �� li i,-.i .if tin- Imi klt.ii,. tit.iUDi,,' mi I 11.. i,-it,���mi.,-',i,��, (iiii-.i jni.it. , , ... I ..lim.l ll.'lli ' Hi  H I'll*'  I'lillltisl  |,|   (llil  liuiili  i *  1 ..tiitiii im in.- ni .1 ii.t-i jituiitut 11,ii-l,iiu 1 ; .tt. i. it,< ii.mii 1. .uii.i.i-t ���i ����,,, 1 -|'it |i  .-in , 'l"l 1 >  ..  . ������,  1' ,,kl (-1,  .). ,  ,,|  p.i, 11  V-nt,    |l���,| I, t' 1 -.L lilt  11 11 f,ilt"ttuU'  4^tt   ..litilt,  (Itn  Ui  ,, *kiili.ili*H lln nil hi*iiil|t:i|ii,t |.k In Hit- v.iii.i t.|  .,���,*, 41.M.��U iHititli.il 1  i)M.ii'i'.-ii| ttlmlll  ,*ii. II.Ullll. 111! IIU lll>tfl|l.|llllll|l  t-l"  (.Ills  limn   4.1   4l.U|l.l��>ll��|-||.|ill  ttl.l II  1ll|-U,.ll|k.|.'  1,'l'Kf  '-". ���*  1.   .   .1.   '..   ,...,,.1   "...    I,....III,   iU'l"t  Il'l It llins..|,.li 11) |itli|'l|,lM- lln' It-tll'tMIt, l*"!l  iniii'll  tinpi'i)V*'d  in  iu'iiltli .1 .,*iu.ii,.'iit 111-   ill.,  t .1,1,1, i^ti '   I ulllllll IM III.'  ill  ,1 |l.l*l ).!utlll it ll��ll-|,,lll I),*,  (III*  lUHHss, . ml (I..' kt.ii ti 1. , ,.l 1..1 f.l  1.I1.1,. ��� 1   .   '..  ti   . .   .....  ,. ' "' t'ii>iiiik  iliii*ne tinmi tie 1 iiiiuik  |ti> i.it ,11 ��i ill 11 siiitii'wltul tsiitiiliir uninut'i- wi.i flio plunt of the Advocate in noivj!'.",,' ���.Iiil'lcd, *,iutl lb*' Kdil*ir is fft'lmuS  (1(l Hn,' 1 .l,iii'< ih.n 1UI i, In, ,ltl,i  j_ 'I'lltilUrth II  rilM.-'-l an cniiuiriiKlnu mhIiiiv.  '���'^���'-..tk.,,,,.^., [UM tint*'.-* in tlie Ktusl, and efpi'i'luily on tlu��  I'rdlrlt'x,  nu'im llmt  i*- tvill  not  be  \o>\\i  before  they retted  ilu��  far West;  uml  it if* more limn likely  tlmt  lit toon [ 11,111  ll\|  I. tV.lt  lllv'l'Itll  1, liikit). 1 .it Hut-; .1 il'l' t'lll'tt .it llil  klllifa- lllli  illtli  llil'  lll.U.ill II1  j .1 > ll I =3Trni-i.fl iiti i    ��� in,) 1 n Ai.lli'liSI |,\S(�� UI-slKIIT j j -������" - j |l|kt|i,-| ,,|  IOkiIiI ,    j ll*-JU-**i|iM"t" IO  I't'  t  TUle  imlii'i' liml  l��'il.*  Hum  <i|  llli. nil J   i ,0n iiui In lli.ii i'i. ). 1,11, I  ll.!il,.( Pull At I III' .  Illl'li|..)t|.|ll  Itl-i-l.l   Itlll II Ik  III   l| |.l*  l-'l   lu'lill  tt  *'  >kS ll|.e, .1| ill,,! I ,1 it I...II. ill. H|t, lltlu ntol'i* tin* rli'i'ttli'i Ion  to  lioriliu!  iudi.i.m,.!) m i.ui, .1,,,, tin i,,):,iiu,i? jiiM-iit-.0 1,��� .0-ins 1..1,1 .<��� ,��>���,.( n,, i,,],��i,,.,i i,,,iii!i,,i ..ii ��� ��� [ |l|l..It,' , till' lllililktlll,' lil k./llli.t  l.|l|,l. t'tiliilitHill's. 1 .iiiiiiii in-ill,..it 11 jn.,t ri ,i,iiu tiiiiiiu 71 flu. ii.   ''��� 'mil* 'it'iiir >'f " t'*ki t>lie,tut ,u tin' k-.'iiii j ' 1 ii��l i.f llif I1..11I1 1 ui I'.iin. 1 ..( 1...1 .', I ,iti I 4,-11 ' 1 mi fi.)m 1 i-t i. n 111 l|i..'iiii  tl.i in*.- J..Hut* Ul," , When  tin'  iiliitd  Mips  iiui  in > i'i-" 1 list 44.1.1111.1,1 .it 1 t�� "*.��� n..i^', 1 ��. "'��� ,f��.tia-1..,-..1 t���,.i t-.*i*n,1 i.��nu i^-tn-it ,ii j 1 ' ( I'll,,III.  ttlt'll. I'  II.Hill  t 1 |.|, ililk   'I.I tn .-  HHkl  k.)   I. 1 ���I..1I ,1 lllkt'iliil  ��l tii..it,t  '...llilll.k 111 till'  |..l|ll| ! ootid ion  the  t'S'in'i't  itoli'iiiulv'''""', '���''<*���-" ���->"���" u *-ii-i,.,ui^i,i|,uii,'nii.nu L "'!��� *-"t,n* ��iini.' tun i�� eiiiiais-iisi n> tin- ^ii.uii We Control the fJSiidtci^^Qf��� ..{tlxo.-: Soman Kelihtnf, D. L, 33, Kome��H*ai Glencoe IMithtKt D. L. 500, Hometdtffii 73 Acres, with Riv��r Front, D. L, 7, HomeuitDB Five* Aero Tract a, D. L. 162 Five-Acre TrnctH. D, L. 1(50 Write Us for Particulars STEWART M. READ & CO. si'iiut ��H-;m oiititiiii i.iro Biiiiiiiiiii V/iiii'utii'i'i'i I'mmiln .kill l!Wklkirk.4Wk...��. >llkHIMWMMW^W|t.ll.l.l��.l.nillk*kkl*kMMk4Mlklll*ll lkWlkWWWaMki^kiaMkkklMliatklllkr.l.aittkk4M44W��^ nt*  Hit* (Topts lire moved  timi 1 will he tin itWitliciilHkC in all the] Htiipio Hum* of btthltu'��>�� uli over lln* coiiht,  tlood tiiui'tt in tin* wnrned tc* not (���* u(t��'tupl to r��'--i'i"* movi' tin* Mime without >*e*'Ui'liiui .len. j 1,mn ( hits, or i'tptully itblt', ti-.s-JNtinu'i*. J IhU espi/rts who' live uway iu j nn in . 11,1 ul, .mil t'.iiil liiiiu, t.i 1 ,,,'ii,�� limit' ut j i-i>.iiiil,'i ml l."t t. iliit'iiii Hi, t.k tim i)t \...'  I 1,1 I .inn ���'. i in I tiit.'tuii *.  till.I AIV  I 11 M.UI'il.VJ lilMl Ul'-lUtl'l- pLttlel t'l ll "* in* Ai.niaiM i,\s'n np-riiii'i'. ��� j it'��ii .ei ..I ti|it<iiii i )    I  .III' It illll-lliHl  lllllll |IX| t'.'l|lil-lll  I'.'il'llllM. j ,|l 1'  fk-i'iin/liiiit-'u  ,ilt,,t|i, 1  ,|tl^ ii |k  111  ,11'ltlt ).,,  |>l (ll|ll..|,>li |.| |,,||,,),���.,  HU  lUtjlltHl'V itl'S.  It   I wheat heit \-wy i|.itvi...v lucins r.  v *,' ,   V ^X'^zz^' vr-::r.^r'1v^/;;.it '^;^''''"'������'������''���-i ���"��� ��-�� -�����������. ... ,  ,  ... .  ,, ,   ,,   t�� Uf the Mitue  lnu'l.  home  to  '   " " i-"1" '"' '������""' '���"-������,-**,,..,.., ,n���j m 1.,,-. m m, ���,t lt.. ,,|WI),k i uood titite-4 in llrltlNll tDluiiihht, , ,.  .    . . '"''"' ,,  . , ��� 11, n- .��� ���, .ut.MfSi.0 �� it,.-,i.-.- ik.kt k.i liMiu. 1 ,,  .  , , ,.  ��� , ., Klll'lll, AW   till'   lOOstt'   I'lUldjil*    * "lllltH'lli I'lk' ill 'il��IMl.t���l,t. ,l,il|,nll ll.lt 1l(.U.k.-���, ,|���,��� itttkliti'ikltip l,,lii���i mk uf A  I'  Hat'), MO  tlllil   ill*'  lol!0.villfk*  ll'OIII  fill!-; , ,   , 1  !<nsl nt 11)*' |i"|llii'-isl ,"K,.* u! l.'l Vn  'liiiii'i'  11,. ������.  i..u,.iiuu' llif 1 .ist'.i(i.lti.,*l1i It-tiitulmti-s r.. ...  .    ,  . ,    tlltl   P*  UO ilkf  ItrOUUd   IPM'O   lW��'tl  s.nili..i*is, vmn-*  ii-n-. ���"flui-..  u.i'ttv.i.l '.  i��, '��*eu. ilk  ,1.1, lu. Kmii  tv nl,  |,.iv,l, I'M'liunifi* will be taken iim 11 pole .  , .   ,. , , .   ,;>*"> >*������ iiititiit uumi sm.in -1 iihud. <i>iui  t>, ������.��,.,.,ti<^i ..,, 01 ,,i,���n,k 1, n��� Vit\,\ t.|' .  . ,   ,, .,' 1 tii't'i etl loent v, mul it ivnin Idrial! i'"i' "' it'iiiiii-i-i'iifu. -ii-n ftiiiuniiii,, *,o 1-i.iii.,. .fiiHiii 1 .ni .4iiitit. 4... .it I., ui..*,- in ; or udiiilucsH in the rut her sml , ��� . . 1 .i.*n t io..ts..i, ,,.* . ,  1 .    .    v men who loot; down the pre*."*!"*, 1 ji*'ii* ne- t.i,i,.,,1 <'i,,,t,-, liiiuni'hil choniM  (hid  hit)* been I ",l   "'   " " ''J  ,   j  nm-i> no wtu  1  j.,m  ilu \.tlm ��"<' Pid Ih.'tii tipaiuiin, tvilhi.iiti .vMiiitN"ii4,v,iii.i"in..*i' tl itlteh,   AlH'oil*' Whoteen theinl lii.-itei .-r i* m 1* , ' ,  , ,'    '|'nl ii  l-.l.ll'1   l|l,il  I   M.-l.  il.t III I.. 11  lit  tl "'*) tittll'liiu*  lor 111*' oil! "tide |o sijtend 1 iiiui lie  ,.i."i). ii-.-.i m,.imi ,i..ii.,,i,  i-ii,i.ii ,    . , 1 1   .1 ' *" U'lill  li'l  1" Mi'l-hl' U  lull, 'i  ti.,  1>:-AI|.y tllt'ii'  Wii|f4'*-,  tui'iisit'  lieiid ..tlieiii iii kiii>tiit iiiiHik, 1  I'.iFiuiti i" ii'ii 1.1 >i i- ��i t-'ii.tni  ii it..  *, i.' Illtl'lt, I'llllll'l  ill  killll ti'ii  I,.'I  111 A,  tlilti'l   It  !>,! jk') llil   till I,.-   tlikt',I'  Lit  ll  I',I llllk  1,1 1 I'I' 1,1  *" Tim slilfi  l,j ilm ipi\v tjtiii rti'i'*., 1'i fi."1'"'iHiee'*""-'';';,i'";e'"I,.' * ikiiiitu nt iiui is r |i,,n,i| 1.1 t k  ,,- in ei, ii... Ik 11 ifiHiil <m�� In iii-iiiy wtytk. on,^..V^VMMH.i'iV.-i.^ii';.'.'..'J.'V'u "'" ,"" huniitliii^ idi isitmiiier: "t'lieei'hiji" reports .on the im- pi'oveuieiil in business eonili- lions comes fmi'ii the I'ritiries, The Wlnnipuj.' ('oiiuiiereinl pn*. illet's tlmt the it|'i,re|jii(��' of Western business this rail will he luruer Hum in itu.V pi'i'i'lousj eiili'i'spoiulii!!' seiDson. .Nlnn.V 1'iietoi's ai"e I'ontrihutlnK to the revival of trade. The population on the I'l-uli'li'sf, till** journal nod's, it* iniireithlnir ut it (4001! rule, the Industrie-!*, huve been oxpiintlliiix uuTli'ultiiriil produe- timi is Kreitt*'!' than ever hefor** nml one** the on lorn hi-pjii lo Mow into the wholesale liouneK for winter Kdodw. nml for r*'- plenirthluj,,' the depleted supplies, the btisines)* revival nhonl'l b*1 more inncUetl, I'Voiii th<" euts-tern trittle rent res the ri'porlKiire both to Hie ell'eet thut, eotdidence in the business Kltmilloii Im ht-eoiiiliiK more jnx��- nouneetl with the stiet'essi'ul Ipir* vctdlntf of the crops and tho in- (llcutioim of 11 liu'ivr*'1' volume of full tntile, Tills, it, Im conceded, will tend to loosen up the money murket, hut, the b.'iuli.s' art* still sliowimr ttreut, dUerimljiiition iu the ndvidteinn" oi' money, Tin* iipptieidion for Knits must he bit,it'll on ie^Mlmide triple nml industrial rei|uiiviiieu!s. There; is no money for speculidlve ventures." ll Hi l.-M I.IMI |l|--li!li-i I),. iltl I til ll'ill i.i I, ���! ii,, 111.1.11 It, ,1 ,t.ui,i 4 (),(', til lit., nr, |t t" . 1 tti.I'  11 ill  tl ill." , ]   11.1. 1,it,  hi ,a| l'l>  l''i t��i I 1.1 .-..-Mi tu 1-nil,,.1  ,i,i,  t.''"<���>.*ilu  tti.iiltml the solid  concrete  Hour of the, hiiM'iuent (he hii-f 11 r*'���**���( will 'run |  awm is, umi like eloeltwol'lt.  The enuhu�� will J M.i, 1 -iln'iini, ,,1 I .. i'i 11 f \ll.'lti is. ii I,,. U1  ; ���sil-l . I ,   ,,l AI.MMIN'I I.WIi IM-.THU T. I i*|s|l (I I  i'i  li il" 1 t  iii't,'.i 1,1 'ii / ,lt li (i ,vt (-tiillfc t| .tl, i'i| ln.it"ti'iil'v - < ,1 ..,'  ,1 ., ,��� |-,i , ,kl ,. ,lti, 1 ,i( |,i,i ij,(  Oil tlt'i- ,-l   -    ,1 ll>    Ill-  ','-,.  ItoV't  ���*' , 'l*ll|14   l|illl.4- -,  -I   S,  t II 111--   I tit ,il    Ml liii  *,.  I )t til'*  '"  till' i",  "I  -,t   I ,,1111111-. il ( .11. Ill,   nil,)   |,,.l||���|,||lit'   l-l.l III  I*    li >. v if, Iillli,.   �� .l.lll.t ll Iflllk ���aa. wee For the Fall and Winter to hand " Our litdncoids nre the (VSohr.ded t'urrie uiiilsi*, ijruiiruideed t��i shed the heaviest downpour of ruin. ,. Tlie hoihIm und prices aiv rluht. ,   ^^- ���  -r Our Sweidersi are of the best, innheix hi' Ct&u��<(\  Our selection und prices to suit nil.' c ,* " '   ' **    "-   *.'-, - -' Campbell & Mae fie Mni'i*ttri't Ni,, Ailkei'iii ,   PliuDe',"* FiCs(  Ave,, Purl Allicrul I'lltmeut Ma.k.wkHit.'kwiwiikik.iaiwuik^ikkk.iiiyatsiiwiit't*!** The .t'liii .> 1 it 1 \i|,.- I IK ii.til tis 1 1.\\*o eesiiiii'i Hi,o|i t ,.t i(.i(m h 'i'lltit-  ll.ll Ii'ii  lli.lt  llilll  '|'|n.(Ill,  liitttl'lk  III j (F"timti��t Jtl .> tootie���w.,yu.dii ,,.,.i��c.Hi w;'''^,^::-^;:'.':-:,.^:.*;.!,\.:.!r"v...;.'.f.',!. i;��S-ISvrr'-���^~<K\ 8fl Net or elect I'll' motor-, onleivii es- '����� ���������������"������. J" ���;�����������-�����"�� ���"��'* '""���""���'���  ^-..ii.ll.^I.-.iT. !,,..'.'...Jm,. ii..i..|t.ni. ��,..i I Tot* pet'lullyfoMbe Advoeide,   Tl...,;;.^;,^^^^ ���,, ���, *��������'�����;��� ��;����i ��-<"l";,,i,(:l,,,,n,,'^,r^?l:..;,..^!.���,.;:.,';;;:.:,'rv.;.;!;;;;;; ;::^x^^:zr:^^^   ��v.-..d..., - h I hat  b!j..h clllss id iirtctle WOl'Ujfltiit ��..mji *.* ii.,ltis n. n���.'i t ..1 .".m i" " ,M'" ,,    ji1.,i������ui..tt.i�� Hid' .                       .,1.         tin fi'llil lit  i-Uil <'i'i'l,-lltli'V Hi' itri.'k III"I-  . .    ..  -,���.  ....     liml*  iiiiHli'ii-*!.***  �� J ���! I, 1 itn  s ttt oui'i*  he  ttv id our 1..-. 1  '"'" ���' iM" ,uwi"it  Cupltttl Authm-htcul Ct*pl5��i Pitia Up H����t tout Urttilviand Pr��tl(�� Totiil A������tH ttsiei.ooo.oQO lO.OOO.tKIO ie,ooo,o*>o ��8Sa,e27.(K>0 Ht. Hun, Lmd Siitiihfiiiiii mul Motint bin ut (i.e. M. li. Id. itt  -  It. It. Annus-. |"s,-|, Vjtv.Fiv*-.    -    -    II. V, Meredith thnt Is nt once Hie Jn.V ol our customers iillli the ilcspll!*,' of nil rivals, The Liu cutler will continue l*i cut eVerylhlnj-, except the Hiilnries, nml the rent, anil all will be uh solid umi t-mh stuiilial as th*�� ttiitkisiive Willis of ���he new bliii'k. The fild thill there |s ti imiih oil either side of the Advocate itl.i.*'d will itlvc that itir of lin.ineiiil siahllity to tlie pnper which is so necosMtry, .fltlll'-.'kl IDI.! liniil it'M'itiuri mti'tui' .Mi J I.", li M.tlUlIM I.AN'll III-., HIIT lllstlll'l n| |1,.l4'litk, j .M.III.KM I, l.Ml lU'-Tlilt-'l', j  'I'.".'' iii-lli''' lli.iHii.n.'f I'rtli iknii, uf Allii'iiti j |l|,,|| (fi |.| li'lt'l',1, I U t" .  'K. Il(.,lltllll  t'lHlkl 1   lllti llllk  111  lt|i|ilt  fill Till... iii.lt...  Unit  tl.iitli  IViVk  Ul.it.ii.'t.  ..I  j-lt'-'skK'li I'Umiis ...ll.i-|..l|..��liyil,k,nilK4i ,,,1,,":.i���;,h,.!., ,,H.;,,;rk,;o;,,,,i,1, ''..'iiu't'::,',!; i;:!- ,:!.h i ��'��������" * "�������� *�������-���.i i.it..,i.m ,i.��. tt,...��s. ^ \ .   .'.  1 l   1    iI ,i.v I'lii'l.''-"  Oi*  I"  ]���! ,i���  ��������n,, ���k ,,.,1,, i.il !*.| -M, tin itiviitkl! ,'.-.^,;!,,,:.v^rirv,'s, ,(,.,���,,.. ���;,.���,. .-;:i:ti%^rxr*w^^   , ..............., it 1 iiuut, niul ttttiiiiiniii.'tun lien 1. iiiuit. I'4,  ' ' ��� ,'|��, 'ii'in' III illk'l' i'llti'lSlHI ; ,  .liiU.'-M, Jul*! AUtt, I III t i|H|i|* -ii kl ti'iill til >ltli 1>"*l '��� i'lii'l i't  I. .' '. ; .������,.,.���,. (lll'lll^'  llilfltl  III  l'll.ll|l,4   llil.-lll'l-  i Hit  kulfllHU'S 1 * ' liuii"t' siiiuii it.eli'itit*. tiii'iii'i-tti .1 tuciij,!), 1.1,' tin |.niul ul I'litiuiii'tii-i tin tu, mul .'..initiu'it III"It'*. tUt.lt' Ul  li k* lit'iii! OfUco   - Montrenl l^indiiii oilii'e   1.   Ul iiuil A" Thri-mlitfi-ilh* Si,, ]���',. *', Saving**- Bunk Dopartmuiit Huposlt*  t-ffelvtil  from  tl  npwmiis CnllUlr,l  HUsltlt'ts {���ll'ell i'lel-Ji lUU'llduil. BninchcHnt Albt��rni mul Port, Alberni Muiuii'i'i" Alhernl Hrntich -  .lillll'Vf iKl'l ,1,'llU i'l'IVk  lliiii.)),!)) l��,. I". I ' .M.IICKM I.AM) lifs'i'iin-l', Plktlil |  llf  l(ll|!iil 'I'll1.1>  IIDtii'i' III,"  I'llMMllI lilt,'-. AllHi.D.lll  ill . .   ||l, I |M,II,  A��I ��� t ttl.l.  lkSIU|l|lllllll  1 1 III il ill,,!.   ,!l ilUil  If e|||p*r ol  llietii U*'t  lltird 1 i)iiii\ iii it|i|i:> on t-." oit*,>i -n ie. i'(it4'ii 1.1 iiie , ',  .   ,    , I ) . ., J ttlllllktlll,' ill'w'lllil'll llllttlk' 1,11, just lliiuit how ll'iudy it Willi  t'Diiiiiii'iH'iuj m 11 t-"i riiiiiei tii"n' i��" 1 '   ,   1 i'lmitik 1 itst hunt tln'iiuilli 1 .i.i isiiui'i i.| I, ,'i be  |n|' the iPtuiuiiei's  t*i  run  IU .iiii'im'wetii-.*������'luiiii.'. nu'ius'k.,1111. k-i..|i,.,.��� .   limin'i' tiikl tfii liuiena  tlll'lll'l'liml'i t-i i'li .1(1-. Ulll!  boi'i'tlW  li  dolhll"  lllllll  theiiuiin e out >>l tsiiiiim ins in-.11  n't"! Kiiitiiiiuit, I'll 11 tor. Since the ti!'<st issue tif the Ad NEW QUARTERS. HPIIK trndltlonul a version of His Sitiaulc .Mitjesiy for holy witter is about, nn even bet with Hu* manner in which the aventi'e printer regards the m-t of moving quarters. Untilce the liiiiii with it pulr oT old socks uml it soiled paper collar, th*�� printer docs not liml it cheiijuM' to move than to pay rtyit. fie uiay not always  pay  the  ivnt,  but  j,,, -stub'pmlw up a Utile .seldom lintls it convenient to move on thnt' account, There nro mo many  little thiuk's'  that vocal** the piijier has ttppenretl i-ilfht on Iiie dot  every  I'Ynht.v ItiOt'ldlU't iiiid despite the litel oi the itiovlllj.r llle-e lines ;i|S' jienueil  \vlt11  the ciiiiliili-lit  fee]- inii thnt there will be no hitch ill the regular pi'ii),triii!iiii", nml the Advocnh* fluid now extends thanks to the combination of bruin mid brawn which imule this pofHible. It wits cectninly iefi-eshhi},c to see the prompt minuter In which the j tin 111 was walked iterosK th** way and down Into its dew ipinrlers, Now, will some hind Jrieud please touch the button ami onler up nn election, or soundhiiif*' of the kind, b> keep us btis'y until real ,11'ST J'PNISIIMKNT. A miin out In Allieit.'t  'ins MiuiniSi lllllll'lc k l.lllll' Ul  ll !-�� 1 CiltiKlil Hi "U Aliiiuii.-li !  jiiu.-vii n't:< m-,1 ii n Aijn.iis'i i.ANii iijs-rnier, |),x||tt l  |.|  Ulll'l li Tiilif li"lie" 'I,-it  I't'i'it-'ti  I'null ilt'li Uulii |),,111.1'. ill |H|)l iN-'il, 0'k(4t||ll ,��' l|> III IHU , 't'lll 11 llitUI, (itll'l)lts 1.1 I'llj'tt l'i iilllll--.kti.it |i, |till |<||,tkl  till' t.ill.llt 'IU' til*.'I UH >l 1,111,1.1 I i.lliil!, ,u m,: nt  ), |.i.kt |i',itiiii) iiikitll stni;. �� llitllll kt 1 ��1  liulii ilu li.i'iii tu -I i'iiitii'1 .'( t.  'I l|0|<l<ll ItlkDIt'l 111, III. t.i-.1 "'! I'llllllH. tin, i,*, llllllll til I'lllltlll. ktiil.ll' ��� ...I '.'.' i-tlilllik till I,l'i' klilllil' t-l 1 Dullkk In till  |.ulill 'it I'l-lllllli lit, tin lil timi isiutiiiii'i'r tm ni"i-> iin,i"',1 i>-s 1 ,,1'ltiili I',,-,, |l. It IV 111- I In" >ki' .Iiiui'*.'', ntl'l A iii. U. 11 .M 111 ttvi i. .'.niuvritiei lllllll.'I lit Kll|n'H Tiilte liulii-.  1l1.1t  Miiii.'iusl  l.tii'k  l(i> rf> I, ni llrll.llt, "tttl lui'-lll tkk*tl|��'lt lllti tlilllki it III .11 I.Miill,  III   .l|s|,|l    till-  (II Jlllllikli.il  III  |..!|, tl.ll.i Iti.. I,.l|.mill. .'. n-i |l.t 1! I1.111 l>e ( 'lillillii ill'll,,'    It   ,1   (IU--I   l-l,"ill-I   lltl.till   v) I'lllllDk  l|.i|jl|  Hint   I'.M  1'llllill-,  Hi hi   ll.ill,  Du- llllllll tti .(  i-i.|iii'i  ui  li  M,  tlii'mi'  k.. i-l  t-l 1'llllill-..   llll'lll'.   II  .llil,It*  I'll.liltS,   JI" Iltl' I ill-t  *���) 1 tmin-, tin in i' Mini ii '*' I'tiiiius tu nn' jiiiim >( 1 uiiitiit iifi'iiii'iu. mitt i-i.tuiiiiiii!,' viii (ii'u-. )ii-,(.- HI ti ss, Mill,'.))"! t.'I'M iti.'���'.'t .Itiiit-S1 r.ilfi An,; 1:11 i Al.ill.'KN'l I.AN'll Dls-'J'JtJi'l'. I>ls(tli't i.f liill'i'lt, 'I'lilu- until'.' Hint  Wjliliiii) lluiii'il  Vi uli-  ut tlll't'lk-ill  I >iiliu 1.1, 1 tn ii|mll<Ml t'l lllti !', Urn mis 111 ,l|,|,ll till |li'llll>kk|.lll III |ltl|l llllsi* (ill Ill'll,11. liii' iti'V'tit" '1 lllllllk* ( .iiniiii'iii'ii),'  111  11  i-iisl  l'i,mint iiliiiit  l.< 1 I'll.! I il'l til kl  ,1,1,1 All I )l)i ill*. !!��>> It) fl - .Ilk  llif IIIU III i\i -.1 I'liitti 1 I,  il lln Hi 1-mn tli VU'lii'lili', Iti.'Hi f i-.ist -i i-tiiiiii., tin-in 1 hjiitii ;,ii t-iiiiiii--, tti. nit-, kn'il sii fli,"'is ii, tli,1 iMiitit ul I'l.iiim. i;.'i iiu 11' ' iiui) tt'ii'.-iUiiii,- ���-*J*a in if-, tiiuif i.i |i m t I I*. Illl'llll llnlii'lt Vl .lii- .I'.UlV J.I. I'.ilil ,\U[!  I,', 11 Ai.ltl.KS'l litMl nis-l'ltll"!', ' I Iikt 11,'I ut iLut'liik 'l..li,' 1,nt tin. tiiiii l'l-ifi llll'k. ut Allii'tiit in' 1 ii|.<ittu|| t'lill-.'Uli't'  lull Hits Ui 1'1'l'lj  In; |..'i tll)k-.t,,ll  In  |.|l|ilit,sit  (||,���  llilll,l\|l|,-  ,||-M-,|l..i| l.lllcN t ,,|lit(,l,|il III!) 1,1 II (ulkl |i||!ll11ll t.1 t lllllllk |i||l,t III fie llUilil I'.lkt (lllllll ,'t I .Ul k)*4l llll'lll II I'llkl HI ll.ll III., Il|, Ik'f k,ill|i| *-l I il.lllik tlll'lll'l' til 4-1 k.1, I,.11)11 tl|l ||l I- Unlit) Ntll'lllUUH 1 li'lt|l- |lllll|t ill il'ilitll. t|l'.'|.)1'<)t, iillli t'l!!)tt-.)'lilU' ilfil Itt'll'k lllllll,' III  |i 1.4 IVM-t'lliiU, .ij.ni ..-j t.111, ' Aid- I t;t Stevens AND Practical Alberni Pointers Alhernl 1* reached hi iritin (ruin Victoria. CatuecdiuiN are iiiiule nidi Viciiirhi, I'liniilnir ilu.iliiili lo Alhernl on every. neeli day. Pa-ftciiiji'ru.fi'iiiii Vitiii'ouvci'Cit.i ctiti ftuiiiec! it��th (hit irtiiii ut N'ainithiiii, Alhernl I** alto reiiched h,t Nteumi'i* fiinn Victorlei, it ad in the Miiiitner iitttudtt tlmre it no uiorf ilell'dtlfitl (rip 1 hail (hi. lip the mM duett of Vniicoie \i'i' (timid mul 'liiiiij.* ���hepit'tiiresipn* Alheru! canal. The Island trunk lint-of die C N. )(, i> uotv I mild! n j>- from Victortit in Al- hersii. ipractlctii  Plumbcru, St cam and Hot Water Fittdru. iifstlnustow FurnlNhied on Application. Margaret St. - Aibenti B. C. Al.lt 1 ifV1 l.W'll lils'J'llll'l" tl.-'ili-l .-ill-ii" 1. T.it.i' liuiili' tti,1 i\, iu 1 n-.i,ij  null) i,; i.i i itt 1'ul'. On' iil.i, ���������I 1.i> .t'uii 1U1111 1...'- 1. in . I she llilll ''ikell llilll tin'  dish  In  dn  ll. j li'U'N tn .i|'|.l>  l"i  1-1 niitskii.il ���.,.imn-'i is.-in.. i��* eei'tainlv not. n  oleitsiiul. one. 1 ..." . , .   i|t*ii'i����ii -ties. n�� iiu,,t-,- IS (..( iiittiii.*,  111*1. it  I'ltiisitii. ton, m���v |-|,,. ,.,-Dun I.,  ti liiiiu, ,1 to  oislerj  c,.,,,,,,, ,��� ������. ,���  , ,���,..,  i,i������i,,i ,���������u  t.si ' ' >'  > ' ' ' i t'llllltis SM'st Mill - ' I 11 I'll-. II-ll Hi liniil III .Ill . tti-sl 1*1111.11 i't I, .-I HU m 1 i.i'l i" 1 lu.ills Itiuii.'*' si.11II1 i<> ,'-i ui,,, tin 11. .> ui >i iiirltniiik, j UiiiltSililittilH.l.i 'Inillis Ii, tllf imllit iltil.tullliiil'i'- dreeiieN .liui.te-liitlte 11,-t-ad trt AI-*l'M,',:',,,;,,w,"?,".,,.,l,,!"if^l^h'^i^'   ' iierni TriidluirStoi'f.' .'  j  Josmvu. mis. ' '''  'Mut ir. l;i, HO  IO lllllhe  Up it Oi'intinH plant, ' ihiudud hi hit* wile hist k*e, \, im-  mil . tlmt Ili-t- lliou^lil of-KlMf(iiif<tli��--iii J l':--vi��K l.i-��.-..-.|��i| t..l.-k*-i.,.ti.i.ittfii.i-- lire ,n  number  of and tu-i burp lime mi eMm -,(i in*.. Then then othei" things that are 11s lpnivy ns a Colonist,, editorial, juhT no- tiling short of the  hay Hcale's ('(trner .Jolinsbn) h'oad tnut Victoria '.biny .  . C. GALES Proprietor Liiiiii jiricct at (ti iici'i'it*"!* iiit'U". fs'oiit #'Jsi to "Mon per iirrc for hush bind, und fiv.1111 *)<��) to -MO) for lurid timi litis Leon cleui-iii and brouiflu uiidi'rciiitl'.ic Uii'.i. I'i lees ure u.iM'i'tiikil h,i tpiiitti- mul liii'iidtm, mut hmd rait bu hint tti any <initiidty. it Hits lifi'Ji tutttiil ihitt inUi-d fiiiiuiii** p.'t.tt Itesj, On ]iln|M of from leu to t it eiuy acres trull i.'niit hi"', dttlr.iiiiu, |iniil(ri rtilsliii', lio}**. and cuttle will till pay uell. Thete ure im b ee hnmesteiuit to hi* Iiiui.  Laud  ulll have to tm piu\*h��tM>d. In Alherni will bo found the iimihI iwlvaiitu,wr'"t of it prv*,'ii*sslvii Wehicrn Cnuuiniiiity tlmt bus faith, and the cntinifjo of it** convictions. There are tt iiiniil��i*riif Iptotl ^*n-i*s c*U-i,.viii|4'11 ivlih* ruiij,'!' of ..mods', whtMil'i, oliurchcs, dm Albernl AdViic'itc, tietk'.spitper, mul it ntnnhi'i* of iidtlctk* und ntK'ttd cluhs. Tite eltiiiiitt'Is in linn us i-iiii Im found on dm I'licltlt' ("oust, Uiken theyettr rtitind. '1'lit* riihiritll Is-lest thitn dint, of dt��' I'ity of Vancouyer, (lie fi-oM.s tin* liuht. There Is seldom frost ttntmj-h for tKttdnir ">' miom- eiioii(>!i for slelKliIftir, untl when t'lther nf these ciiiiitis ii only lust*, u few day**. For the siii-micr and aiitiuiiii mom lis diere 1>* tuit'liliif' in lite world 10 esc*'! die Alhernl weiitticr, Allii'i'iil Is the oinli-i iif one of the liirtfcsl und nsosi (Vrdle valleyiion Vtuit. I'ntivei' Islmitl.  In the District  will he found a yitsi wealth of timber of the jllnest Idiid, coal, iron, copper, nitirhle ui d oilier coiimtt-rt-lid .stones, brick clay.s , uml other tiiitterials. j ; .... i '1'heri- nn- ntiiiieiMiits udrttetlvti i'p|K*miniti*'vfi>r the aiuuiifttctiiror and In-. ! vesior. The Sei'ietary of the Hoiml.of '��� Truth', Albernl, H. 0��� will ixi |��hw.l to 1 uike the-ie ntiiiter-s up .with you.  Write to hhn for (iiHrtiaulai'ti, f- J Is".. ���A' 1  W   ^  -,  .���  t ie*',' ���'" ^���' fatW,' l; : fi, I- ��� -' |a*i-- r J-  . fT-yr-��-".---'C.'-'*'Tr"''T^ *>*-J-Tm!.s|l*J***-rr'|��4^oirri^^ ' -s-.s-:���'v v..-.'.'-.-7.:.r-.'S.-, ���.���.5sft; '-:*j.-4* *-f/-'-msflmmlM ' f.'L- j.",-..-i-.*."-��� ���;* j\ -." u .C'f-i.*-*. ,-"-���*-���.*s*-J_ , v ���'. s- ^t  .j ^ 1 IVr Kmi(. Cud* Fnoit-.hi-*l '' L.-iui-iiI
Itttilki'. est,! i»i>"-j. Apoi* .'* A.
Ltiiit,
A Sitiip. N't'*-! -.id!, iikii iiw \|ii,-ii|i
In-il'lils,' lend ill nl eii'iir n-'ie 1M11 iti-,,
I'lii'e  iX'iX 'i ii.t;  tour  iiwo  i,,ini-
Applj P. ll. Hm U". P.,1'1  Mlii'inl,
Wftrtli**!  'l'i* fiitt it fi-kt iii't.-i, close lo
j I'ort  Alherni.  Mn>( he elie tp tor
Cil^l.   Fl'OIII inllH'l'. P.M. dot,  ll**.
Put! Alhetiii. =•
*,*  t.t'f'fl    *   *  '   IT"1
«* ,i . '.'fi*   Xi.A**r.e
The Alberni Hotel
All tor Suit*,  ilite Sli'i-"""*.-*!  House
-iui Hale Sneei, one Tim c-i-nnniiil i Mmleru in x>\x'x'y iVNpect,  Privtile Ilttftin.  l.lcelrie Idifht nnd Hot Wider
llutise no Mi.tenth Aienue, Inn luts! tt   ,t    at . i    .
•.iiiliii.iMii-.Mai.  ApplKhW.Kiullt.! , Heittimf (limiiuliniil.
ner, Hia U'.', Port Alberni, {   ' ' ' ,
r*»*-S*i!D(*rK»ch*i)*/*4.  I'ltlclteu mid PI***' 1 tt(>  A  C'lVOI IIG  XvCSOri
Fi'txl. hum <*l.'.'-» ptir cut.: or ttitlj ' , <■ •
••sdmi-iff tm- pi*"*, pun,* or irttmi milch j Of the t'oiiijnerclitl  .Man,  TotiriM  niul NporlNtiiuiL  'li'oonis prlvute  or
cow)*,  Aid, \it.(e.sun,clt,i, j *    ,  .   „ , en suite.
^.m^ p'moVsim from $! porcltiy up. - Aim.rlmn nnd European Plans
i;«rdeii ami bo'-ie lot.  Appl.t Adio-j *> ,   ' ' - ,,
ciiiodnire, ((Itviilnp' our. own Hairy niul Poultry Waneli liuture** a coniinnt Htipply of
..,...., ... ! Htrlctly frefili ml CI**!, for the tnbi*'.
For Runt.  Hte-ittinieil Hoiiw. centre���
■of imi it.  Appl.t A. A. Linn, i;,i,,t-i
liedt Street,
* ,  ,*jb-A-,.l.Vk*L  *)
Hot and Cold Water
WA.\"v\ ii^Vi!.*M!ini!vkinir*  'X,,,',y-Ami i'rivute ami Loup; Distance Telephone* in everyj-oom,  '.w'.Iiin to
 ,  ..." j uml from nil IloiitK niul Ti'nliifHt
W«ni»d.  V0111)),'M itiii l«t it eeii a/esiifj •»»».•  ,< ■ i..m,.,i,» 1    *.,   n,    , .,*    , ,,   . .,,    .  * ..
llf mul in. to i.mi'ii hiikiii,**.,! st.iidi ; lUlai.N  aMcALIdSThlMforuierly of the Kill},' Ivlwunl Hotel Victoria) Prop,
, eiitplniilieut tor l'i;;')! purl),  imtt.-i-' -   ■- „  „-, - - -,, ', u  ■    .,..,.,.1 „„i
Hotel Arlington
The old untl ever popular lieiidquuriers" for ilm liinh'cinss Isiisml Truth,*,
IliiS been recently
1 o
Greatly -Enlarged
And now contains- sixty rooms, fdnitlo or en suite.  The splendid new,.
(ihiluiM'ouiii contains- a  line (tided ion of 1 slit ml  views from the studio
' ' of .Mr. i.e*,jn;»rd- Frank.
, Tourists and Sportsmen
Will llud the new Hotel AriliiKhnt j»"*t the tiling,  (lulttc* furnished,
t Sample Rooms-;  •',
s . ^
Kor coiiuiH'rcliil men on ".'round iloor.  ('eptei"'rof lite businesri HIstricL
(I'Vee Ilm* tti and from nil livdns uml boats.
Mc.NiW A MKAdllKli
Proprietors
hi on ii hiieilu rii in1*.  Slit))' siiliity
AlKui..-,,,,v,,r * ^," "'^i Signs Signs Signs
Far. RmiI  er  8*d».  Small  House on " Lutul find Adienl'slnt,'Slims, ete,,
doiilil.'  criicr.   Mb"i-n1  H-li;lUt. j *|iitte with Pivmipi I>.-j*ii?.'li
Siniill-'pintueiit  itntkit and  '*>|it >'per' ut Lii«i>*t Piii---s in
lllillilll Will h|l>  il,  J. lln-*!.           j 1
,-v:.,,            ,          ] f
r«*r ««t«. I*ie* Teist, 11 * lu i J, L'.»,i £*>    FI A T O 1ST
duett-  nut-  I'loii.  tit.i'it,' in a I""! *** "   ,*"* ^^  -1  ^^  A^
Htfiire,  Appl.i  i" ll  T.  Hii'lirf«ds, j
souius Htiuhts, Ajiietni. tic   - j MarMurct St., Alborni-'
i*«r  *Md*».   (mup  Dutlii;  tei.t  mul
fijiilpillt itt  eoui|ilete,   < Ht  Me it  ul
I'l'itii:'.  H'i'ii  H**.iM'    .'.pi'l.k  Ale.,!
Wm It, Spimii Lrtl.e
For S*l»,  ,*4d. Utiwtlin'f Lmmeli, ;t h.p. J
I'tlUltli'i  till  III  if. 1011  CotiilifilHI -,  llilll
fiikcfL.*'*.  Itov lid Port Alli,-riiltH.C. ;
Found,1   on  lite  Niiititittiti  It'iitii.  til
Vltlltii,   On iter t*itli  iutie Mime (it ''
piiiviny . eroperiy . mid  p'ljlni'-  fur!
till* iiiivertUi'iiietii,  Appl.t Piitec-'iti
Oarii].'*'. Alherni, t\,i\
"l
For B«t».  Hum 1 Chlim Cahlnei. Hoult
Cute, Fire Sciveii nnd Flit* liosj-. Ill
Ijoutlt I Ir* |''lieiioi)t),  Apeli to Mi".,
-A. Stimpskin, Alhernl, 1I.C. '
For Sulif.. 'i'htiiiJiij.'lidii'i'il Cltlckeiit,
Hhti'h MltiorciiMtiid Pltiuotuh Hnclt,
also ktilfiitlltl Family('my, W, DiMiiildt
I'411-1 Alhetiii.
Ptdnler mul Pspj-r-lUttijit't'
Work dune l»t  l'i .id ii'iil M**n »ml».,
('^diiiiitt't I'Vei'i
c:^.^;^.H.'..:>i,t(:.:>'^;.,"•^:.,i■^.^:;(.^,}<;,*f,;Mr,.,c:.^
I  . -PATERSON GARAGE   jj
1. i . ' f 1 -
;,...- , Sti'
*, i,>r,:*'; ":iijf*;'r;;-:, -J"*.?,',;t',-,s(*. :*.*a;':-;;-"t;„'i-; jM'i.-fCJw;.;!:; ;r;,; ,".*i".'O-
* '
1   * ( ,
Now Upon to the 'louring Public'
Full Lino of AuioSuppHoK
C'nrs V\tr Iliro ttt KotisonnbUi KntCH
Alberni Livery and Feed Stables
,   '  l .1. .1. nt/HKli, Prujri'lei.ir, ' '
• **» *»M 4a4ki-4tia-taa». .anfcikOak**.-* a.
4JOHW @^iny^  Victoria Quay
General Teummtttir. i'r""""'"""""— " ■ '
Alberni, B. C.
NOTICE.
No hills ui'tiiiisl tin* Alherei Shhinle
Mill Compuny ttlli be pfild tuilt'-.* iltc.i
are ♦"•nntriiiMiil tinder nit milei' si^neil
by li. 11. Hi'lu'tijii".
Public unit dealers yent'iull) plei'.si*
pole. '1
0  Alhernl Shlii'-le Mill CoiiipiiiiA,
Per H. II, 1'fbrti.iiift Muuttijer.
DRY STOVE WOOD
A but is on llimd
Alt  Oidei't  Pcttutpth   Atlfittleil  'l'n
Gertrude St.
Alberni
mm, Indies; Pemocr
'»
AND
Farmers'' Handy Truck Scales :;
Htiy dm best  (ii'm-ne't H*)ine*Hitlti'
Hi-cud.  Albeinl TiihIIii*' Klini*.
Tcndct't will he received by (tu* 1111-
dersttrnetl up (*» noun ott Moinlity, (he
"iodi *!«)■ of Orloht'f, I'll,., for tin*
puivhnxf t'l lilt* <l!t) li'iihkml'k tttui
Stilterf.(rtiClltre ef (he Old (iniei-limem
llrltli:*'. Kiiotvn as Sprout Full's Hi'ldip*.
The hl|j[h'"si or any lender mu ni-ces.
■alirily ttc.ci'pleil,  'l'c 1'iiis rush.
.1. KIHKCI-,
Ctoverintit'iU A|;ent.
Albernl, H.C, (idoht'i' (Uli, Mll.t.
Professional Cards
GEO. A. SMITH, C. E.
II, C Limd Survi'ittr, Stirvi-.is of
ilijilu'i' limits, inliiei'nl cluliu>-, iiiid littiil
tuUllvWiuis. Oilier «l Albernl. I', u.
Ho.*. "J.,. .   , '.   s
H, M. T. HODGSON
A. M. 1. C. V..
II. C. LtsittJ Sarwuyvr tnuj Civil i;N|>tn«»r
Offlr***!  Ctu-t'ioot' UltH-k, Perl  Albt-rai
Phono 87
H. H. BKOWNE
Fni'SiiIti at liisliit'e-I price..
, WHYTE  ;
General BbcScttmithing and Horseshoeing
Livery ritfh of nil liimls-.  Heavy *jj:ityin\* nml freight delivery
rl '  .  " I I    ..  ht - — ! ■ --n-j-j. I liiinnn-inlii I 11 ■ .warn,,..  .1111,111 mm 11 ,in
Ci.il and Miami,' Knidtieer
und
mi*** tum*i\XK+<*m»
WHmt*itHmXmt*nW
*- I
1
I
.7
ye
orres
Alhernl
PiS'iltti'lttl Lmitl Stiri/ei'M'
H. i\
J.rrvaitittMe A.W.Jtintw A. C. Wright
RITCHIE, AGNEW & CO,
Pem!won untl FfdviiiciaJ Lend Stintycti
Civil, Hi'lfiulic tti Municipj-! Lngincti-s
t'tsjiaim fur Ritchif, rttBtw Fewer Ct„
Ltd.
MtUUrlfili  V1, ,*) Is.  Mini  1:1 iiili-s,  Null
.11 * (sliillk,  S^tt.'l H|'f   IV.lll'l tt.ii us,  ttf,
ut  t.nlul Silt ti'Mlli,'
b«d OfHce. . Port Alberni, B.C.
P.O. Hiix lii, I'ort Alhetiii.
Dosior In
3 "uppjies
Btmh, Door« find Qhm
Building and Roofing Paper
Lime, Ilrick« «K(J Content
Alberni
Phono 29
P. 0. Eox 9
B. C.
Meal Estate and Insurance
A Kent's for Tit K l.oVAl. iNsi'dANCi: Co. (of Liverpool)
. The I'irj.'1-ki Fire tntiu'iiuci* d. in the Mtirltl
Villi (»hi;at Whst Lifh Assi-p vnci: I'o.mpanv
Netvr fiilli.  ConV",)'e*.ciii? fllbemi, B.C.   rbm* U  f.O. fti 68
WHUWllPI lt*t>Mtll**il»W»ii'atlliiMii|'***i|i|t
lia>i*a)>-a>»-*t**f>JM**ala>W'«i>-i i»IW«H'l,inii« wintm*mt*Kmii*immKmfr
Bricklayer nnd
Cement Worker
Koyai isa
ht*?v)r|i*r*-eu iuufi lltne.it Ofn<*»: f-lwi(i-*«l
Capiml Paid Up : : •f.i I.WaO.OOO
Rcwrvu Fund : : $ 1 ,'$.000,000
Tottii Assotfiovur :   :  .$17f>,O0O,000
A <ti;\fii.cti, H.\Mki\'*i lii'MiM>^ Tit ins leri-i*  :  ;  ;
Savings Bank Department ^^^npj^:^
O I loll'   s.ii|>t;,i* In ll l!lltl|iinlli|;,
Banking by Mai
)l>|iir>!lk l.i.s  in- lii.nl., it 11*1 i* It In) lil *»li
t'l  lll,ili    I'mlikl  I'.ll tl,"!l,Ilk till) niiiit-
P iu- iMkt-ii i,t i. titi ic«.,.i>,tiiir iiti ttf
1 flltlll. III'.    ^ F
Oiff.T.'u Ht.-iiit-lu's und As'fticli's,  lu lh'i|iii'hi's In liiiiii.h Coltiirildu.
Ciirri--.piil)iletils Tliis)ii,;luiut tile World.
r
Licensed
Auctioneer
2nd Avenue  .  :  Port Alberni
Alberni Branch
11. C. M-<ei>*i\'Ai,n, Miin.i;:er
P<>rt Alberni Brntich
ll.  I-'.  PnllAitTV,  Mtllpt;,-!*!*
kMMWWkH
Send ■
To that friend Wfio is Thinking of Coming to Alberni
t>i
f-   -!
l
11.
ftK^l^jaSBWtt
»{QMWf«»>f4>«l^^
■*)t*k4»JliW'W4»tft»l*^^
t*V*W*ft*#mivriirftmr*i*i'i*aM^u.,
rti«4tf«i««ti»»*4a«)iB^t>*W4^ THE ALBERNI ADVOCATE. ELECtHtClT':^,..; ei.'.. AW I'm*-, it ,*iii':e'rt'-'h***dt.>!4 * 'H i .* ,1! _*nu,r j FLASHLIGHTS r j Phono 34 0   t��   4�� Alborni, B.C, Alberni Lumber Company Can non supply orders for First Class Rough and dressed lumber of All Kinds, Shingles. Etc. luteal Older* ulll recede .peelttl mienlbin, Cllll lit  (lie  Mill tm die Si'itlelt  S. ilJemeiM Ihniit, in Plume or ni-lit* tn thu Miuiari'i" R. L. FRASER Phono R49 Albernl, B. C. -GENTLEHEII Co to the SOMAS TRADING CO, for your New Fall .Sweater Coats They have a splendid range to show you at the right prices Agriculture. M��:iDt)i{A*,'i.i'*.i (,;  \si M'f.'i Mi tu Uuil.tlMtr'.-li'i  i.l,tll*-llCnl,l sl  **s"'MI|-Ai.tiit't ' il <{4i.St.,'> (ii lit*.'lln'ti,    The  iitt*i|i1i|.|-k  ��. ! iljkl It'nhlli ul .���������nenii'ie.t ll>'-iie !������ ,' *|etl tJ-.t't ur-e 'ioi nil.tj.pls't'i.Uhi'fi lln* 'i-vei'llt-lil  nm:i  ti"l.i  (if  iiie  p. )'i|i I- iiii'nt ,i( ,\v> I'.-linf" in die titO'tostD. n( njjiley'.i.  oi  titi"  Co-ilneo.   IV |ti*4'jlil!\  t*i. inf the* e-'uoiu'liil unit t'tt. ,liir��'' tin- '.'--.t U>c* nf the A J.'i U"��Mur.��! '( 'oii,i|Hk4 ,-��ij   tl!   this   pi , kt-tt!    lillie, ,\(i)ili  i'^I'-iii1.!.' tlt'i  in i'  !t.'ln(* uivti. ||ii.,l,)(-'.(,  .ttlli  ill,*  'illi'tiltpi. ot  Ihi' t't.'UI, oii'-inii "hould pioto iiui*'. .uhtithV in the *"]:)t inn nl loisiti uf 'lii* pi'iili.',')!,,, ft'lti'fi-l.lt 41 i(l) tin* Usdtett t nf .V'ri- ctili tils', Ai  lite  tiiuiti lloie  ihi-v  th'slie  l.i j point out  tlilii  n=,'l ll'ultiii'.il i-ntidltlotik. ttt pi't'tem tim u-.n-t iu"siii'>>!acinrt, mut that M*iui'ihhi|< shtiii)i| h<> tlnfif ut ntit'e t-i relieie the *it tttitiiiti, Niilkildelllliilltie (he **l-iiii'ill litnl ti p.tlisliin ,i| tin* Piottiu'i' celtt'lilll* llilll iih<< l:it'..'e Itieiease in the eoiiMiiin-i l.m I 'ff tttp'ieiltlioul piitilktels u deeld-d tie. ���t����,*)ikn Jn pi'itthicihm i>i Hie si'iple jiirlii'lt's of (i'.h! >-. slum || by iiep.nl- jmcitttil kititlsdi'*,  ll.ilr.i ini*-.'tml ��t.*e(t 'I'lllslii;;   Itilk. f  ileclhlett  Cnltsltlel .tltll, The intuit fiir hn,iu�� prodtit'lloii dunk iiu itiiiriulne ileet'i'iisii u, mill,, rtif'to. ereitm ami luittet'.  The ti.ttil In I'.PI lllllinlllltftl  to  M.'.'sai, HI-.'*  hi  Hii'-'  in .'.l.upi.iiiii.   In  UMI  tt.t,.  jii-ikhu'^ll , lii.lKViniii yiilhius nt mil),;  in PiU.'.iiil* j !7,|mui,hu.  on in,* ���))���.,.  1,-uhI  dm*. 'Palil liii|iiiii�� t*f dulr.t  products sIiiua lur'-i' Ittei'i-itsi-k,   'I'd,,  cable In  miu 0 tins "i-VIJ.-i'l,  lu mi,! it tins *M.u.��M,'t.V | f| it   lll'llll*.   i'i  tllli.'k   i||l'l'i.;|��t*.   |||  ||l|,,)||t huiler slums itn Increase f�� (>tii ;t.(C��i*,-s(l.% ] *��] pitU'ds to .'i.tisiyiiii puiuitj*, or nemli ti/.j' 1IU'l    AtllDfll It F.MLI )(!">' (lit* n'tnisSii-'. sit**'.-.(.it is tin* lit ��. i I 4-ktall iU'llt|  ,,(  {),,.  J[,.,(  l,;)!^,.,.,*  it,  nur ��� ,���,','"�� II  ii'*l ieishui.-ij  mul  |i*ili,��l*-|,||  Hint eoiiititfivlut det-i-lopm.'tii,  ol lup'.eiir*! . ���rrt-ttl  air,,., f!HT  i.i��ru  hiid  iti-n-j  )i||il ! 1 .it.' ' i ii-* cut titii'mumt '���iveii t.i, nitniitlut-t lire ; it'lil rt'lilllirxtV,  ulll1,,  !ir<iit'ti!l*;ii;  hit's; Lt'i-U Jell {jeiicrttUy lo ue-dd!,.' .il.mr lisi jl��.st it cnsilii, din iti-t-jcultorc *��� itnr.oi imltl h* ott'ici liHtli'l'  pli'ii-m  ilMiihtlt'li*,   11  Ileitis! his|(>i|ii*/  mul  ��*iiC4iMi:*i*-*ij*  in e*eri i !ej*idlitlll4< liny,  Auioti," (In* .Wj-Veklfil t-eitii-ilie*. in*.. I lu* ftillieiOi,' ; ��� Stuto itiotsutlice ifi the or{/;iobliij; and !Ulil lu'dti;' of pri��,hiiv. State oi'j.'ituLeI'* aiid iiis|iii)'ini-��  pi he  M-'ltloiii'iJ  jit   (1)4*  lliltereiit  li**t'|< etiltiirid eetiOi'k, j    l-aOCIll Ulltl t'l'tllt'ilt t'.illl Stti|',.|.;,. |ili|��|tk, j  i'o-ojM'iriihiii on ih** pint nf die to. veriiint'iii nidi itihtio intdinridt*** fnr| colleetlou and illstellnit inn of prmhti'i*,  j The  est'ilitlkhljii-m.  Of  il  PlsiiiluMitl I "mrlrtihtti.il or^mil^iOiio uith central iillli Iti'ls mul ttllli itl-lili'l e.dli'i'tltie iti't-lils lu close (ntii'fi .in*' ttilh die oilier. The  kiH'itrliif'  (o  Ihe  prodiii-nis.it| the  Pinvhiee  of Iheb' onn t'Vpiltidlii^' lll.!l'ltf|S. | Vsktstiim*,.  in  Hu*  t-tiiitliie ���  and; tli.tittite; of hjiiils. dsliihllsiiiufiil of iii'iii'tilliirul hunlts. Timothy Hay, Alfalfa Hay,  Upland Prairie Hay '��� i AH of the Best Quality  . ��� ���*  .  How in stock ��� ��. Pioneer Feed & Coal Co. *��iiite i'ho..eL'.'-r, A> PAUL, Manager Kvs��� i tar, ,.'!" ipitu let- of n mttiinti peiinds nu-i- I he If'! Correspondence Tile AdiOi'itle does nut huld ilteli t'e4|)iitislltlt�� lur theoplnioiis i-Xpressi-tl ht, t'otresjituuli nts. Tite (oil muite must In* furnish. Iui|f.ir|k of 1011, \Vo lni|nitivii mill, in HU;' lu the mii.iutu nf Lli��M*-�� s"iillnm,, 'file home piodtti'i iotl of meals dunk , tl dei'lili-tl tli-ereitsf, itiiiln (hero U n ciirri's|iiiiiilhii'  iitci'ffito  in  Impottiii Mlpplll't, Nun tills Ineti'iiM' in Intporifil staph. IihuI piiitlu('t��i mltlies t'h'iir die tui.ndk. j fiiclnry coiidllIon of it'.���rlft.ili ure In the Province. Accntilim: (o the htnl-'ei the increuif In du* lit*! ttto ",euis is over "KUmUiCH'. bin uccoimIIiij: In cm*, rcclctl tint 1st Ie*- It ti oiilil m'pent' (hut (Ills lut'ivine ill iieiiiei H-'JtMKIil.i'OI, I fit for |i',ihlietitoiiii <t it|. > J'liotiei '��� o! a pulidfol iialtire, C. F. Bishop (Si Son Grocers. Bnkoru ��nd Produce Morchont�� These are the stores where you get High- grade Groceries, Fresh Fruit and Vegetables at lowest possible prices ,  . Our Bread en J Cukes ire made of (he Ben Ingredient!.  . Victoria Quay, Alta", fhone 38 * Third Avenue, Tort Alberni, Thm !48 V "t  1  *0  %  t4f>   .  4**1  rf'4��  I,*  '?+#  Sat*  '. *r *�� *fc.  ��*4M U*��t. Road Rulea, I'ditor Ailint'iite;  a\t ii receiii nteet liii.' nf die Vum-otivor Antoiuotille rlul it iiii*. decided io it-li for it chunu-e op! Hide of the Hotul. 'Nun, Mr, I Minn", h occurred tn itm at din time dun it .Hiititd Imve 1,1'cti u kt'1,1 lunch better piti|n>.|t!tiii hud ilu* '"Itlll ilsttfd fm-tin tiliedlf nee (nibc P.llli.4 nf die H.'fiii; for if die mubiimid K in- .-���'.������tiu.i.'t) orlf,..,,-d ti,Ul* (be .inn,, elius of uum ; Iii.ii 1st-, us V.iiiroiiter Isl.'itul mid I The itj't'h'ulttiriil comiiiiiiiKy m* 11n* j (lilult they sire preii*. mtit'h du* Kitite Pitiviiii'eis not riilili tiled tii-jMniii'Miitii''. j uli nter the chili notild he lultoettHi)}.' Iiieiviet' In etildvaitsl arcii'- dees isnl -.oiiiediiiiu' which ��oul(l he u real keep ptiee nidi dm development ol lh.-( h iietl! )o tiuutaulti, mul veliiciii.tr i'rot-bii'i' in other direction.-. jli-iuSIc i-��.pt,'t��lu)ly. Mirny ti-ciltin�� nf th" Fi-iiwr V.ilh-yj  u'  lute-I dri'itil to die.el Just unloaded another CAR of WHEAT.  Try one Sack l''tv**h b'h'PIT nml VIC(1 MTAIU.KS iilwu.v-4 on Inintl Tho Busy Store On the Busy Corner OfffiMNM AINTY Hand Painted China in the latest designs of Vases, Bon-bon Dishes, Caps and Saucers, Cake, Bread, and Butter Plates, Berry Sets and Tea Sets All sipet'i.iHy Neiecied nml just Miiptitd'od nt THOMSON'S GENERAL STORES VSB&BM&itt dl"< It's* )��>|nilu!td to-da*  d-un (itenlt .vein's iiyo.  Liiuiis (ot iiiet |y inuli'r c'td- ttvitltoti  ure  tlon'  nltpliHltll'the,  and uiiitiy nekt  teidi'1'4  dt.it  hnve  cotne hilt* the Pt-titbii'" of lute ,ieitr- lime breIt diM'iuii'fi'pd iitttl hiili* led tiipim. I ' There Is Hit siillkfactiiry lli(lll.et.!)til< ] (tithsi.'iiiillii���,' (lie I'liolltioiis eiiitkth ot !lie* tirhiin i-cntri't,  Akji'lciiliiiiisi* nui ; thi'i-efnp' ilislieiirletml,  Feiv men en- jciiiiriiue or tlesire in tei. dieir i-liilih-eii ! nitty oti the limit.  Life i* mo iuud, mul jdie rt-sitlis ure no! tvnrdi while, | f. CAI'SFS. tmrnmsmmmmmm All kinds of Household furniture In Stock at Mainland Pricos -  - ind'"��. geff SucccsKors to A. ?. Bind Pioneer Furniture Store, Port Albernl - Phono 83 J   The  lnlUi'll"'   Ctllls"  ol   these  im. jsati.ftifiory I'ondhloiis Is dm lui'lt of J iluil (.fit, We huve never piis��e,ki-d ,0111' on it Uifli'ltfl*: thii inn lit die i bunds ol foreii'ii prodm-ei's, Tlieie Is, ii*.'idn, die titier ljielt of or'.'Uiii/'jtitoii and enVctivp cn-opt'i-uditii niiittitj,' (lie fiiiuters llieiitkfhe* ��iti'h ut has heroine it t'oiuitiiinpliiee hi ntluT eniilitries, l''imtllv, the t'niitmiskjon - men  untl j vvholftiileis in the pus| hnve jdti-niiu itssUtittii'ii io iionti* piiNliieei it, uiiii this Is due, to U llll'^'e ii\telil, pi the tut. it utitk'oriltk  mill  unstable  m'uk'o ot supply. Ilotiie plntlueei's, it is Mid, t Ill-nil J,! ll lltt'k of til'Miml'ltl lot! liiitl hllsl* lifts lltellioitt. rtlitllel lie tlependisl upon to prtivtile tlie heme mm Let uJdi a reji'ithii' ami mteipittte supply, I Children's School "LIQUOR LICENSE ACT/* , (Secooii ,1H. iVnllee i-. tni't-hv  j-iketl  (hut  oil  ilu' ;'"ih tl'ji ot Ofiolier neiit !iu  apitlii-iii ! (lull tl lii hi' itiltde to llti' .Sitpt't lltt.-ntti'lit i tif Pm\'i<i>'iul Cirtii-i'- ttii- tin' f,-i nui oi it jllt'elee fur lite title ot Jlipi.tr j.t ifiail 1 hi nml  uitiiit die preinlsi's known us I.ltlJ tlelk lloli'l, sltuiile ii! i'nit Ihtisl.k, , ill (he Pt.ji'llti'i- of JilitSi.il Cialui'iblil, ktpnil (he lintils tli'M't'lln d ,ts Lots ',1 und I It, liln.'lt .'i, Ht'fi.nlillir to die *t,U!ivi. sinn of Niriloni. .1*1 mul dl, Tout-ship U, i fttipei't Hist riot. J  H.niii tips  Kill dtiy of St-pti tnlicr, ||l!��i;i. il.'irih Hny Trudhii* Coinptniy, Ltd. A p| i| it-it iu. . on  tin Cut'-itDim fdxhtta.k froin cherry ( tcil.-f ittitd  (o  ihe ritiii-ojitl erosHin*!,   On, teverii!  iH'castous  hityi*  1  itiet  cai. enmltte' (iinnrd itn-. ,'ipt, htivi* tmd (ol Pike (he llilcll oil the jtilltp, lihiletlie Cnt'��  lleVtM"  tltertfii  ill  (hi" n-li^ilp's), In fuel one Hnitd IIujJ, till die Ills! oi'cti- ..Inn I mis thi'.kii, totik 'iiiiii'i* tlirt'i lite beiiii-ii (rack tin my ���.(��!��. of the t*. id, umi illd ll ut  Mtt'li it rule of sprint ihlil | li *tiis Impossible io see his number, mill nhirt,,  i-et" cent, of rtus. tm that pnrlliiii of the mud lift' (he t.'iiiu* ti tty, I Itilll* I It Mist |  iklllllil full i ill 111. Vet, Mr. F'lliiir, instead of chiiiii-lin,' die rule, lei tl* rut her ohe.i > it, und mold ronltii'lt a* Wtill. Pi'ihtipt touie. I hue ll ulll be f*iii)vteiioiis, I'iniliiti me, l.i'itr Sir, for itiiiilillt)'! *,tut.   I  mil one  ivhi) jtlst  vtjkltes  (nil pint nn thero.iils  I remain, Slitt't'iely .tours, Fidr Play on the HnmS IW-M��Wiak*a1*MWUMaV^^ m*xmini*im*npxmmimimH>mm ^ EBWAKD M. B, VAUGHAN Rates for Orchard and Garden Work Reasonable I itm prepared to proetuv lo tirder, tut ����hort not Ire, Iiu- (Diitetl Ihiliisi, I'liiiiLk, Seeds, und NtirHery Stock of (lie bent ipiutity. AKenl  f'J' "Citrbtr's Tm-letl  Ve^etuhh' mill (Il'iO-i*' HlHiir.," "Pees, Lt*l,, tiuurunh'Moii l-'lower HoedH,",, MHUMM. ^*4IWW��kl*kl>aS4tlk^yil,|i.Mi.,,ilii iika4Mi..ii>a.4.iiaikaiikitijiiiwi��ti.iiik>t)Tiwwa))iiiiaii**4J, ,.''��B'"',;'*,M��J^ Von ���,'���>( a Stjuiii i- Deal fivitn - our Am en Im*!*. ��� ���'.���'."���,  '*�� :. *> rei TH1KD AVKNOE PORT ALBCRNI j    TllOSf  dfr.ll-lllir  |jut  M'ft'Il'fs  Of   lllf i City Sc;n,���,,,.,,,, vi ju (|,u) sj,,),w ,,, -vrlp* lotxlers in Ituitop's Stoie, Uiiiivt*-.' ii Ititrt), mul i ity jiuii, When They Ask Questions���Send Them The Advocate! All oiiler-, pt'itmpdy itUonded to. WM, HFHHV, i 'ii.v Si'.'tveit'.p-r The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths :C, IM PACDFK LDN8ER COMPMY, LB. Port Alborni Branch li^^sw^^^^w^i^^M^m&^B^^^^^^xw^^mss^s0^^w^^^^s^^s^&^s^&

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169472/manifest

Comment

Related Items