BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-11-22

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169465.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169465.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169465-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169465-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169465-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169465-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169465-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169465-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169465-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169465.ris

Full Text

 /^ /���.��� ��/��j/\ ', - \ '*��!*''  ' **- * *'    'I'M  r\.iAit Vol 2 Albarjil, B. t\, Friday, Nov, 22, 1012 wHieiwnMw*www*i< iimmwimmiii ni|irtBWw��aw��Wwnw'Jiw>*wwwwif>i>iiui ���w*"* nimxi No. 13 ���iMlJ*n��mlW(1Mli|l��l��i>iaM'IWWyMMMlWWMI><MWi��<|iili<r)W COMMITTEES ARE STRUCK MAKE APPLICATION ;��� TO GOVHINMENT The lumsit of dim'tor* of the Alhoritli Tin* Municipal ComiullNo hold an- Atfrienliurisl ami lnduMtial A-i***K.-t��.' **t!i��"i* wn-��1nii mi Monday eu'idti}; fur (Ion hi'lt,! �� meetln��; <m  Fiidni chiIiii; (th"l,ll*"lH"' "'  |����Hltt|{  the  ���hlMiillif fol' tllC pUr|H|kO o( lll��|H)<lblfc.�� Oi'  M )(!(  Ilf i lllW'll.'ll Oil IbO  llHllil*  of  the  applied- miilinc wdi'lv, ntitl t>oMtiij,r In f!Mj|u�� fur (tun for InriMporaliuii.  l! wat fell that till* ','IUni'HJ^Il tllltt Mill IIMli'K tltO colli lllif  *CllV(ll,   It   M'ill   ho   rolllfll|llO|.'(l Unit (hi' wujt.t of the nuMvliiium ��������� very materially wiilcm*) hi di" annual iiii'i'iliur of the toMti'iixlcit by iIim taking in of  a much ln'k'i'i' dfreomrtiie, lltld thill till'  UOtO  struck  It! ill!' IIU'OH liij; wax fur nth'tormin'.'dolhiri (aii)iilii' t|io fair mil' that would rcpron'iii (he entire Albernl dKtiirt ruihor than n miihIS pm-lUiii of (Iiumuiio.. Tin* dlrec- inn* look nil their liilmm with thl* Idea tu view, mill die result h> dint commit* lee* are struck thai will cover the entire rantfe of the  woikof tin' awodtt. M hll��* tilt*  ii|illtf|k  liml hccil  (III Ullff.Hl ill ft ��ny> It Mould In' bell"!' to tithi' wiiiio uttii'iiit ji'M (nil, niul li'l the kov* i-rnnicut Itiimv Iti u foruml manner Jit*! �� hilt Wl��s tYlplil'ill Us  til  till' details of tlif mcihod of iui��iii?)iij; it voior'a lint, ,'HUi till* JlpjKlllfllliCJIt Of llllll'l'll* (Of'tllTy on), tin" plum* for tin' Jh'st eloodnii, Mr. Km twin Mi((i��l (lust in' liml wtJt- (Oil tO the JfllVi'tlUIH'Ilt  Villi  IVifllftl to lint matter o( hi* |m��|H>*iri( up|��o!n(uiunt ��S OlJIrOf to pivp.'iri1 ft list of vy|oi>. and had reeolnil mi answer to ilin effect tiutt hn would nut li��k cxpci'dtl to <lo thS woik.  lie explained (hat tlu< CORE ENGINEER'S  (SITUATION AT UNFAIR REPORT oititwii, Nov, il,, 'J'Jip ��t��*f��* l�� nil ����t IMr. Monk'* iv��.||-niiiio-n< a�� w<ilusfor for tin�� opening of prt'iianietit indny,  hi*. decMon to l��rln>,' In Hon, J/i\i|h('i>. tlon Uilli In Dm'Allifi'iil \'nlli'> nuil tlit'lorii^iii^ of worK  mi his i|"i'iii'tnn'iit oilier |iortloii�� "I iln*dWtrk'lo wilt iilii'tit^v vot'j' tfv��'iit, mul liml lie liml liiHi'Vcidl ItiHtiincr* lliiwi who htul lii-mi oln'tt'il lo |H>*tt!mis on tiui Uuiixl hi'itt III li'ttcr* i'xoiWIijk liii'ir hp|ii'o. cliitlmi of tlu�� honor, untl nt thu mihh�� time iilfiiuliur ihe'iiiM'lvtii to tlo nil In ihi-lr letter t��> fui'thrr thu ohji'i't.s of tlio twwK'Ifttloi). A i��|��iVl��! t��ir��irt w|l| l>n iimih' to Imvn nil thu out��iilo ��*�� tloni-Hf ihi' Alinu'iii l)l^li'lo��'totj��ro*t'��t' ml Iu �� r��i��|nHlH��>n for tlUtflct honoi'H. ntu\ tlu�� Iwnttl will ho JnM hn jfoii'mvini In tin' w"��,v ��>f |irlJtB�� fur thw>M>v<'uts ��-�� iho iliiNNi'ittl fuiKlltUiti* will iwiuli of. It U i��K|Wtr(l llint tin' (f''*l,t 'ro,n tho got't'i-nim-ni *'*" *"' c*��n��IUortthly liii'fjur ihlti yrut'i w Mi'- Woml.imr far- litttnrnittiy rojuvstfiitHUvi*, U vury tutich litU*i'��>iitiMl In tho prurfrw* ��f ��!��*' ��"��*>* olntloii, utul ha* i��Kj��rnw��ivi n w lull to l*���� cotitmnl n�� ouo of lU�� ��fi1v�� mtuuht'tt* of the Iwuitl. rmlior Uiau tvnmlii In rt.imi' hoiua����vv ��wi,|il��m.  . Tim dlm'tui* wivotJn^ opi'iird with I'ruftlilont J. ��\ IHwImw* In ihocliuir, Ami lifter thV'.H^IW i��f �� m��\\w of coiiiiimnlpfttUmi* liy Hcn't'ltiry K, M. Wh,vt<.',th��' ri'Ki'lttt' ocvler of bu^lnt'Kn wrt�� ttikt'ii up. Mr. KiiriJ1. t��.nJor<d IiIh i-oolKttiitloti a* a tiKHiitar of Iho \wan\ und Mr. W. h\ (JlliM)ii wtt*( rluclvd lt> ,tuku Iho v��- ciinl iKMlliuti oh *��" l">hvd, Mr. iK'o. J.'V(n��or, of lVlu����l��t', wttitti j'kuri'fc.'.tmf hU ��|>[��rriioUoij, ��mJ i��t��ttt>d thutn^H lilwctor ho would iJoiill in hln jHivver tu fiirtJiur the ftliiis of tin* tttmot'lttUon mi Uio wutl coitKt. A luttur of similar h��mir w*ii* mwitlvwl from Mnjor Uh'ki'y. yf I'Mi-ksvlHis, uijfvllsfp ��!',h �� tijutri- buUon lo Uil'fund* uf thu InoliOitlun. A VOtlMlf  thlltlkf  WB��  |ltthltlH|  10 tllt'Mt jfunils'iiicn. Tin' foliuwlnjf Ooi!H��l>t��'��'�� wt'l'u th"�� a truck: Lict of Committees. Jliillillin.'ttiul Oruiuitl* {.'ummlttm* Mu��"i'ti. tJlU, litii-ko untl IUwImmuiikIi, 1'ViiU and KIoWith t'ominUtiMi. Mr. (Iiju. Frown', Mr. Il"��th ��iu$ Mi'��. (Jill. i,��t!Sc* Work lNimmli !���������. Mri., Mu- tlon, Mm. Co* ntul Men. I'uiww. Hofrt-hhnii'iit fmniiiliti'o Mrwlttmuni Motion, (3111. Furfunt, ��t��I Cox. 1'riKo Lint fomiiillteo -Mowlmwi'M Motion nnd (Jill, ami Mv*��n.. Huywm ami (.'iirrJu. ( Advui'tUltii/   CoiiimitUHi -  MrA��r��. Nlmvin", Ntilll audi Huiilu. a H\wU CoititnltU'u H. |{o*����InUiiii��,Ii, W. T. ThuniMiii R����J 1). Woulwy. l'onltry Coiiiniittuu- '.Mi-wn. Uhimlv, I'Mrrlf. lttt>'i>on ami Wuod. I'rlntliUff'otmnlUuii-rMt'oin'i.Klmvi'r, Swiiynu nmi Nollh Fl[i��iu'<�� <^oiiiuilit����p-. Mojiirn. Wi**l. dill ami Hwuyiiii, Dlktrirt KthiliiU'ouiuiith'i' MiMiit, KrHwn'i Mickey, llnrvoyi WiwUny, (lr��unu|i tiHil Hwrtlu, Willi tHiwt*r to t\M Uf Ihrlr number, 'HjsoW*, Aniwtlmi* sssiJ (*4inimliU>i? Mt'*n'nHw��>H��,i Wuntuml tltfrko, uuta PiijduooniiilOkixli'i) IVurk f ����i'i�� mlttvu Mui-im. Thomwm, Keuth, <Jivmui|i. Null! nm< "III. MHiisgitiif Oirtk'tor  li. M- Whyio, ()ole����U< to tho Annual AurimlUinti KuIi-m Aiw.ocl*il��n  <*��� <?��� ('�� WihmI. noih-nlr��' to .see this ivwlereil ifrunUn*) tliimi,'h of cmiiMi ho wuiikl <lu thu wurk if tOllI t(l (1(1 Ml, In reoiy to hi* lot tor ho htul been in- fortius! by die ili>|>iU'tmeni dint theru was no intention (o n|i|��ilut him for thiw work. TltN wouhl rmultn' ll ������� ei>��"ttry for tho ooiniiiltu'u to itpi^lni ituothor nmn for tho jwsltion., After .toiiie ilKcu��i?ilon Uin coiiiinl(loi) n'luilvoil iu n��k {hut .Sir, Hornimi Knitik Iw ti|>|Hiintti| iu iiri'iKU'i.' it Hit of tlioi.t' vnUthd to voto m tho lli^t n'iiintei|iitl vU'i'tlun. It whs uino I'i'Milvi'it l�� uti" (UiI'mi the ii|i|iointiiieiH of Mr, K, Julm- ntim for tvttiriibtfrolllcur. Willi rviMrd to thejiinReruf inmitlli ilcvttlon for votlnvnt tho 'lint election, titersi trui* it lengthy di>��(Mit<tlonii>itu thu t|tiokilon of Julmiiiliik' Uiomi who held aifrotmii'ttU for wile, bin the Ihml run. eiiihlou wtoi to thu eirisitthntonly tliunu who hold roin'oyaticu for ?K*i wurih uf reiti i^ttilo wllhiii the iimltiof the tnu- tiii'ii'iillty sbmiltl be ullowod tuemnuon thli IIi>i vuterS lift. Thin eonveyniiiH' i-iiii be handed in for rei,'U!nittoti tit tiny timo on ur before thu llfuiumti of UecemlMr, nnd it (hu!>l:inition Ui thu of- fiH't llnit AUrlint'iuivi'yHiiru littt ��������> huun liitndml in U nil thtit lit ne(.'Ok!��ai'y. 'i'luue U mm point thtit, inuit nut bo overlook i tl. i A property owner wilt not go on tho lint simply because he or sho owns the required amount of property*  /I formal application hag Jj> h�� jytjjiltt  Jn  tf^��  Mitlgtfjjp of votes, and tho roquirotl deoler- atlori ntado before tho nnino wiit appear. No huiirt'b of the lutok-i In thu ruKis- tnit'V elllee nt Victorhi will bo mmle, Hi the work there l�� mi far bohim! tlitit lliU would not jjlwi (he ttiformuttoii iieiiliul. H only reittilivx (but the mviier ��ball make theileehirtitluii iUhao uuUI'ifl, but mih'M thin it. dune the ixiwer to vote wilt be leM fur tho tlinu bi'lnj,'. All thoM' muttei-M were rrduml to Ki'tllntf by thu t'oudiiiitee, uniUhutfuw eriiiitent will be ie>keil to inttke 11 wrlu ion unitwer to ibene itH|iie.>.iti ho that thoi'oinmiitoo will litivewiniethinK'oMit flat nnd ih'thiitu 10 |iut. before the jiro|i�� urty iiM'nern mIioii they eumu lo n'|��oit to tliut hotly. and the iirewtit llldlrutlmni Ble tliAt there will bo n ruhh for ��nat�� tunii list Ims not been witueni^l bofuru In thu hUtory uf < 'nmidn, iiitei'es", and x|iei'iiIntlon In the jirob- nblu turn uf the iiiiiuJiiiHH'iiiDtlf, to be made by I'reniler Horden u�� U) n nttvul jHillcy hat beeii ffrowiiif,' dully until now It iiinounlrt lo u fever hunt. hniiilrhx (ire jHtuiiojf lit from nil imrU of the rountry tin to the nrobiibln day on which thu jnimu iniiiUtor will lUitiouiH'o hU |ho|hwh1, null it l�� boln|f lartslft'tml that, when tiie jirejiilor iim��i to ��|ieiik on thlx much dlw.nihH(ulimbJect thu nlm of III* audience will bo lltnlt-ud only by tlio nuatliitf capacity uf tho Ifttuunoii. It U u!(|M>��tud tlmt tlio dny nfuir thu eotioiiihkm of the duhntoon thu mldrumi I'rcmler lionien will miiko tx furintil Htutoment io tho hoimu ttnd tho country m \*i the chatiifuin thu iiiSnl*- try dun to thu rcslyimtion of V. J). Monk iih mlnlmtur of jiubllo (works. . Il�� will jjlvo tho ulll��Uil roniion for (iecre mid (o miilte ti hhlft In rct'lniit otthinet punfolloh, The Miitomeiit will hoof snore than ordinary Intercut,' He<jiU'M* fur the ^allury tleket-> have Ikh'd |��i)uHii^ in from all jmrts of the Dominion for wcokt< (mm, and Captain Chamber*. KuiUh'iuan Hotter of the venule, Ih fairly overwhelmed with mull. Thu mover nnd favoiultir of the speech fitmi (ho throne will probably hu Mr. Kalmillo of Chnmhiay Veivhurrud, and Mr. (Iremi uf Wooirnay, ii, C, res pur* lively. Thu debato will probably be very brief and wkhi after, It l�� expert* ed, Mr. lfuttlen will Mbmlt bin niwal pro|Hi<��nl, Upon thin will likely hlnpo a lonjf drAwii out doimtu. It in freely predicted that thu end of thh debate will motm tin uppeul Us thu country, and that nn election will murk thu early mouth* uf thu new year. Already tho word Iiiih been quietly jmwird alontf thu !ln<'\ and iiruparatiunii for tho ooiniikif Kti'itififlu will murk thu winter Ht'KKOtl. BS M3BM ASKS SAME TREATMENT WATER WORK [OGRESS IVSvUojfP- Just "it wuu hltwift,"  Tlmt l�� nil. Flora CJearlKtg. (.'ontractor (jlbmui la bu��y thcao ditye clufti'lnifi' up th*' block between fieri rude nod Kltkttbotli wtruutJ* ��lo��if Jbl)iif>Uitiu liuad, !t is* wndcrstwHl that rievoral huitneM bluckN will he eriHitwl on thifi properly In tho liosr .futtiiro, Thu filiBbby condition of Hhmu lots linn Ih)o�� nn uyuwru in thu town tm- ytiurrt, and It iti u mntiur fur cctn(,'rfttn- ifttion tlmt tho ��� propwrty has passed into thu hands ufthohu wliunru willing to try to tttiiko It look a llttlu more In kouploK with tho ctfuipftiiTJi fur oloan- ln<r wp thu town. |)e��pl(c the heavy weather <,f the tuifit ui el* or ten (hi)* tiie work on thu l|(��(>i'l' Cieeii w��ier wurtiu ��v��>tem i�� f.JSk!��'�����  jO'iiiify iiijf  pj-.l,-;i���.���"-���>,  niid Mr, J|l(|, muimjjer for the eoiidneiois^ re- port> Hint i( in III be only a maiierof u few iluyif now nhen tint pipe linn >\l)| p��n^ tho top of thu hill oierlixikln^ AIImii'iiI, 'i'hiii will rome the work of buildlnir (ho n��Mcrvo|r and tlmrounw. lion* witli the town, TliU part of thu pnn;tttiiimv will Hot tnko ft vury j*iv��t nmoimi of time, ho liml weruite.\peet to huvo tho mull) MruHin of wilier d!���� elmi%'ln>,' Into thu Hemtv. river in the near future. Tlie puuinir down of the bileriil* w IH take M>nie time, an there li ftuvuriil..uillu.it of the.Mtio be hild.and all tho'tioiiNi' ^iincotlo.tiH..to join up, it is oxperted thaltho entire )*yt��tei!i will be In idiBpo to turn over to the city In j-tkfd time for thu liret cotimil to tnku thU In hand tts one of tho initial labors of ih'ilrdtllee. TlioNe w/io have been yvor tin* line i'e|iort (hut- iho work him b.ien done in a llifit fc!iit> manner, and M . tli�� eompaiiy i��iiruter t-ontriHit to keep the line (b j/Oixl repiitr for �� perh��i uf iine Vear from' the yate it it. turned over, the wninc!! itill not-hnvotlipmat. ter of npkeup tu ttuusldur fur that lutiifth of time, Jiut Itow roiiMJiiablu thu nHjuuiifc uf Albert)! Sov a new \m*\, onleu ��nd 1>oki- Iniun olllcu Inilldlnjf Is, can bo well ontimuted from thu ftiut Htttt Oimcat), with no uioru In thu way of now)* than wu Imve, htm alivady boen prouil��ud litfrnuLJiintf hIook1 thu^anltfJineH. From Ihincan eutni'M Um followiiiM'roport: Mr.'F. II, Hhephinxl, M. 1'. fur Nana, lino In tl.u FiHlural purlluinent, wan In Duncan on Tuesday Ittnl, and ��ttttud that hu Inu) rrcolvinl intiinutlon from thu department at publiit workw nt Ottawa that thu amount asked for for thu erentlun of thu proponed Dominion poitt oilioo and Indian ilulidlng nt thu rurntir uf Kunnuth and CYuitr atructn wtm to hu Included lit tho cstiiiiuten to Ih* brought down dtirhif* iho furthuom- I is if tn".i|oi) of parlfAinoitti Mr. Hhep- herd ftlMiktaUnl that intitruotiimn had been lnhiiinl to jJio iJouiiiiiu!! urchit-i'Qt in Vlutorlit. Mr, AttdurK��i, to prupuro jditim utul hpiH'llluittiuiiM Itniiit'dlatuly. Th�� ooh of the bitildint,' in to hu In thu nuiKhlM)tiio<Kl of *&ti,(*tX) and It will he up-to-date In every way, it U planned tu have u cujiuikkIIoua pout ullk'e uti thu ^ roil ml ilixir, whllu (it thu rear of thu building and on thu upper flour will Ihi lotfitkti thu oillws uf thu Iwttl Indiiit) ti^'eut. Mr. Khoplmrsi utatud that it wiu thurt'foru'prulmhlu that tho work on thu buildiiiff will bo in full wwinc ^ iiexiMimmt'c nt latent, All of which would appear to Indicate that If wn h��vu m |foo��l work tlutie fur ui nn Duncan hu* htul It will b�� only u ehort tliiie before thu pliMis uro prnpur* w\ for a ^inillnr building tf-t this platiu, It If tindorirtood that thu petition that I** miintfolrtiiilutcdforthli* fmrponi ha"over two litiudmt nl|;nuturus uit It already, nnd an thu Deed in ismjijev tloii��Hf> it in to bm hupisl that there will he no dc-iay In ��Mtlli��tf thlntpt hi' lino fur a bitiUHntf that will bu a credit to th<M>Myof Albertii, ami fui'iilxh tim ivubt ttrtstet) for the hi-owIdj' iJeiimudB tif tMlUuirt Shut him lixtj; boon iio^leo (ml mJiiny Ui"m�� ibie��, HOLDS COURT .   ."VISION Mr. 11. V. Hayiion, ��utlnffa(truKl!��D'��r of votur��, held a Voiirt of covImIuii hi thu court huuiiu an Monday of thic wnuk. Tiivi'u wim a \'{iry d'oodftltuwIriK1 Iu thu new immoN added to thu Hot, unci tho ifunoriil train lo thu llm wtu< pisj- nonnced. A total of fri mimuN was ttruuk u!f thu )(��'(, nnd '.Mi lidded, making a ma uuln of l'>Hnami>N. Tiiln, with the additions niiide oliicu the hmt eleotluiij wii! result In a lint of name 12M mimoM on thu Alburn! Kloctortil DUtrlct Hut when next publlohed. Tlio work of thu court wuw fullowod closely by rupru��umiiilviw . of both jHditkittl pitrtiun. n��i4lJ.uiT|i Tir in^m.lii.ifiiiiln 3 lulmn *uii.imi CnndldotoJ). it in UHderstowl that there are no Iumm tlimn hIx ciindlduu-ti In thu Held fur tho portion of "Mayor of AIDurnl." It initfht not be a had Idea to elect them nil, and tbuu there wmiid bo one mayor to each aldernmu, nuumblnatlon ut mice tmlipie mul attractive, but then while there nmy be truth In tho old proverb, "in mbltlpllrlty of, cuinswd theru !* wlwi'.im," ihb ml|,'lil nut ho tlioeitJ.o witlui "nuiltlpUclty of mayor-." Football. 'A Klatihtiij,' iiw*l Kiiimi of as��ocituii.m football wan played laul Katurday hui twuui) team* froni (he i'ort and Alber- nl. Thu itwru of two to tiotlilny, in favor uf thu I'ort doon not by ��� tiny meitiiK represent thu bahince of the play, which was oluvu at all llmei?, nnd wJiile thu piny wnt linid till through it wan linaii, and nuch wttt (lie cIo>m of (rnmu put up by AIIkhiiI tlmt (hu runiiit m*u�� in doubt lik'hl up to thu Itt.t. moment- ami furnished dm roijitlr-. ud amutmt of thrill* to thoNu who turn�� ud out to root for thu|r favorllun. J^wk up iv'iu "Fos  'i',1 pewriu>r" In thu AdviK'uto thl�� week. ud A, Ot ft The ruyolftrmut'ttiWMf thu A. t>, F. will be held on Mul'idA* evening nuxt. (toed Hunting. Tiiu hiBvy weather of thu pant fuw day�� h��* brought the j/amc down into the valley, Mini u�� u rm>u)t there file Koum (im* i����fe���� to U�� ru|iui-tud. Tliojtn who prefer thu tfuii to tliu ritly aru nlw In j,'i��ud look thi'in dayi, ��i (he txtine weutbt't' bat brought, n uumbur of duukh <m ttii the f|kt���� and tlio merry "m>p pop'.'N liciiiti from iiiurnlitv to nljfht.Uy tiiu way, i\n a wairre of revenue, lut* niiycmu thought of the Ijumltjo*", of Kluulnif oif'thu llaw tuid ri��- aoveiinjf the >hot' tiifst b- cxirjttilnod thinelnV Judtfliiff from tho"'dutinds heard In (list dlreutioii, thure niimt have been hiindmiV' of U��b�� of .>hof Itvinleil on the Hats Miieo tlio se������on opuniil.- Titku this In uotimHitlou : with, all the yuat'H dihinj,' which tills Um been i*uin/*'Oi)l and there mum bu a forttmu for w;m�� onu In thu Knul Sine wiio fcucotittjiii In recovering this jthoi. Caml and BsrcJey Sound Acrrujfo wuiittvi for walling u)b<nti. Mull full paillculiiift, price itud Im>��i turitix (>>Win. Maivoii.rooiii IdltiJIo^ur iOdK'iVtimHmver- ,Mr. Wnbon ri'punti u ki����i Jim uf tnttiick for liS��(-'hri��ruih!�� bllliimt tourn- muent. 'iVu iiundMimi) prUe. nco to be tiwttfdfn"; 10 (be winners blench chum and intercot S keen, Lantern Koadln/J. The ojiflcui  hiltiecii  ri'Hillnj,-  wlilcJi ituirlvi'd tin-IiiaI  "f  (b.i  -.{��! let  t<  b,f liticen b> Ifi'N-. .Trttii.'i  1 'arriither*  fur (be liiiis (>eild of M'..  Aii<b��H'.<t  i'r.'s.  ���>  ������������;i-y  -��-������������-  -������ ������  ��������� . . ���    , . roismnndy dlipbned, and  unlesh they b.u.'it-iu < Imu'li,  ��.!-.  a  prouomired  ,tr.'emupelliil lo chan/,'e their methotbi The M>��vltil rommlttce Rpjvinteti by (tic Albernl Iltmid ot Trade fur thu purpose of friiiiihiK a letter to Mr. If. M. Clemeiith. M. 1'., oalllnu I.U at ten* tlun (<i the oni^ldetl report wliicli wa�� xubmldiil \>) (hu I'DijInuui' M>ut in by (he railway rommlH.xloii, Inid a meet* Injf thbi week, and framed tiiu folluw* Inj,', wlik'h tulli itt own story. Albernl, Nov. IN, |U|*J. II, W, (iumentM, M. I', forCoinox-Atlhi DIM., Oltnwk. Dear .Sir- - Your nttontloti Uhnniwilh called to a cupy of the complaint which thu Hoard uf Tradu of Albernl, 1), C. Iwl^tHl with thu Unllwuy, Commlt-Mou hint July. Thu Commbftlou apjiulntrd nn uuKhmor u> look into tho complaint mid imrowith you will Hud u copy yf thu ropoti-of thu' onj*inour,  Mr. Hl��i>' IllOlllt. Tiiht roport, in iho opinion of tho iloiml of Trade, does not f?Ivu to Al* burnt that inuiomrc uf Justiou In regard io iransportailon matters to which thu town In unillled, and appears to boar on thu face of it tho indication of undue iulluenoo hitv!ntfc boon brought to boar by tho railway Company in tho tthnplhtf of tbl�� re|wi t. ' Dunplto thu fact thut tho Hunttl ��ul>> mltted figures tdiuwintf thu nmuuniof freight hitmlk>d, tim enffhjeer (pjoteN Mr. lieaxluy, uf tho railway company, lo tho ull'ect that thu freight "wtt* almost it net,'!l^lb]u<piuiitlty" ko fur hn Aiburni Is concurnud. Notwltli*tand- Itiif (hat tho lauk of ftwllltlc,i force* a lar^u amount of frul^hi Inlunded lor Albernl to bu taken to the uttttiou at I'ort Albernl, and that thoMtounditluijN appear tu honoiuuirornnyjtmt ai'i'Hiiyu- incut on thu part of thu railway coin* pany, thu freight (hat Itmc-tuuliyltuided at Albernl Is no fur from a "mwiljfihlo ijimutlty" thut thu il(,'ure�� ��ttbmlttod hurywith hhow wmm 'l'i CBtiuud* uf frul^'ht for Albernl during thu "p��i��t nix vfin'kn, to Mty nothing of thu froljfjit laudwi by Imnl* sliu major jKirtlon of which would ho landed ut. Albernl if thu company-would Bend thu tituuiucr to tho Dominion (iovurnmont wharf tit Albernl. Tiiu "Atfunt" rufurriHl to doox not meot tiiu IraiijM en iholr1'arrival ut Aiburni from Nantilmo and thure U no ohinicu uArraiiKU about cheeked bag. Rn^'u, whk'h In unuully taken on to i'ort Alburn I. FrelKht hi thrown off into n ��bed ihat has no lookud duorn, and rmualmt at tho mercy, of thu public. (Julio a ipiiintiiy lia* burn loxt in thU manner, all of which forum u rcasuu for^vmlltii? it to I'ort Albernl, whuro it liiw to bu liauh'd back tvt uontdduriiblo com. Thu aifcnl rcimtiiH In Albernl iiIm>ul twenty iiilntiu'ii, mid makuK no uttoiiipt to iiuudlu frut^lii, With reK'ard tu tho danifcixms crusn- Iiik' ai JoluthUm J toad, thu company iiiot made no attempt t�� remove the bankH an thoy promised, and thU memicu to (hu mtfuty of tin* Jiubllc fllll remulmt, Am thu public ocbool U lo^ <;a((Mi only (i fuw yardk fryiti thin cro-i*. Injf, thu llabllhy tu accident l.i gru��tly llicreawd, Mr, Hliumuiis watankid to deal with (hu facts wf (hu ciiiu, mid ^oe,* out of bin way tu "ialo mi opinion r.bout "rivalry" butwyen thu two loiviin. Thu In-plraiims behind tld�� pertlmi uf iilu rejHirt rtpi Iw yaiheimt from thu ftuH that thu railway company, or mmuu uIIU'ImU (hereof, huvu mciu'tual bitereht In the tu��ii��(t" of i'oit Albernl, ���� tt'iw tidtuttliHi at the IikkiIiij/ uf incorp- oitttitm jiittltur* iM'furu a epeebU rum- inlhahiiiur, 'jiio iooation ofibu stutleit wn�� nut ��u!oc(.il by the Jbirtid of Trade, Mr, Mttrpole, of iho ��,. & N.r-oiupkny, made tliU i-elect leu, and preinlni-d to put I Kit 'rui��lit biding at ihcMimo place, Ai- liernl naturally objeutit! to havinj; her *tail��m within thu boundu of a rival municipality, and a.tked to have the uUUkm plavinl lit Jiiliiu-Uin Howl, In ninny wxyh the liointlMty of the rntiwny company  towaiil  Albernl  i�� CUMBERLAND MlCt'i'-i.  'I'iie MlbjiiM, "'i'ilti I Ijii  Curl- n��d\ vibit|i," imi> humlii'il in a manner tintt mmle Hii'. braeUtiil Morf of flick" oil* livi; ayuio, (Hid tlie iiiii'u'iHlyiii and (uiilidWut tin* t.'*'iilal Jeciiiref H'a>.bii,'h.i l>-''iipl'i'-"*bi!<.'d by'itlK 'i'lienext leeture will i��e' :;ivcn i.ieetmii^<r iw', anil tbif' ,'M'rlci.el on tlie Heanb" linn l.eei't ��|iii>i*n ii�� Ih'* ittlbjirt. '-.:.������',��� ���������..-. Basket Ml.'- ".".' Tim Vumbf LwdluM Baskotbull flub wllliiivld an "at homuV in thu I'resby- li/��i*.l;ni tiiurrii xch'����i viutm u��\Vedfii>- ilai evcniiltruefttv,No.v,2.Ul��� ill 8 p.m.' A��i,��il*cl��'ii. W'tsottM. i Kvtii'yhotly cun.u and Iisvum j,'iH*d time, , ��� Tin* miner* hi Cumberland, who have been on  "inn  wn,. I'tiiiitl a iioliUay tu hcjjin ��lth, but  what ha> >>inee been t'nliod n Attiitu, for (hojnm *\x week*, Imve been fflven imtlcebyllhu Wuilluif. Urn (Vloiicn Co. to lcaie (hu housenof tiiu company.  HU iiuuor .Mid^o I5ar- ker held county court ,in Cuiiiburhnid riH'eiill.v and application wan mndo by tlio cumpany'rt lawyer fur an ortJer fur mhiio ^l^ty tentiiiis oiTupyiiif^ llm com* IKiuy's 1'ioui.ei to iiliyw cniisu wliy duty olioulil not bo ojuttUHl by thu nhurilf. Tliuonlor was (^runtvd and will he beard on December -I.  Tlie UmiitHn Involved In (h!t�� matter approached the ' city council of Cumberland iitliiuj* pur- ' nilKitbn to oriTt teiHs on thu city patif, Thu cuuncii  tirantud them tbelr ru. tpieht.. 'J'ho tottil yield of ihui(H*al mlncn dm- injf tiiu jm*t wyck wiii 4,:W) ujn<i. <Jno of tho inliioN closed down to l��r,*��n one of Its fan*! rupalrifd. With thin initio rciiunilnj- the output will ithiiuti euino up to thu ftUndiird amount, li. K. CU'inuntx* M. R for Cumox.At* Hit, paid iho district u ilyln^ visit. Do wiih mot by (iiu oxiHuitlvu uf thu vurl- oii.x nsniMjiatlonM, why Said before Itlm liiolr Kovurai rt'ijuo^tM. Iiu luiivcs for Ottawa in ti fow dttyd. 'i'hu Cumuli an i'aolllu railway in bte��y fcnulnff i�� tltulr track ut Courtenuy, Work In mu\uk on uleurinjf tun acryu uf land between thu hake Trull roiul and Cumberland road for the erection of u road Iioiihu utul machine hhopt. The hIiu U o)om< to tho laud laid nut for thnr Cuurlunay railway dupurt. Cuiubetiand |x iiifiklti^ sironuous uf- fort to Knt tho Caiiiulbtn Nortiiurn to W\ntt tliulr ti��:hK)f.wuy to thulr city. ' At pruwirtt tlio Hiii'VuyH of thu (5, I*. \{��� ami (>. N. H. Iuiivud that city iWiiioki e<)ua) dlsinnitu (four mllee) from ImiUi track)*, which will bu it K'��'olit Inconven. lence to thu ImwIniwM men of tho ��|ty. - It will ottiiMi tiium tobaul iheir freight n Iuok w'tty, and (heir reipej!.t to have tho i��Her railway U> oouiu within thuir city llinita la only fnlr and just. I'rupartttlutiw tiro Iwlnjf madu (o wot (hu heavy m*ohluury into tho now jKiwur pltuit now bulei); initialled near Courtomy, Thu coiupitny in building a tuiupurttry railway from tho powur Iioiiku to (hulr olooirio cuul railroad. Tliuy havu leaned did ii��ht-of.way from dm |ir��purty ownoi'd for feur mutitim, it Ik oxpoetiHl diut nil thuir jiataphrr- tmilft will be in by llMitthlio. }s*i'ifollu- lions will bu mndu to iho company by thu (iileunxi oi Cimrlentty lo liinlnll a Htfhltiitf nyntum in thu town whuti thu plant In completed. The tdUxtftjttof Cmirtcmty and Coinox are dlhomnxin^ amonj,- themwelves the foiudhlllty uf luciirjiortiilHif tut a muni- ripalily.  Tituru U lltthsor no dl��*ont lit thu nmtlur,  All (he property own- urn hctfiu to rcit.ll/:o ihtit dm place hat reached kucji ptfiportiom. at to bu ft ble to tlUpuiiNu with thu i|ovui'nii)unt con* trol.  Tin* tfrcat advaucu In Iniildinh' uperutlunN and uxpi'm>|vu hojuutt now k'ohijf tiji ImprcMi the iio,hI uf tuleipiate lire protect Ion.  Thoy hUs) ru��ll/,u dm irrowiilK' "oil! of a ^i��Ki  wutur nynluiu. An (ill (Iiu homo* urn miIII lit with thu coal oil lamp, they , urc ml^litlly ru* mlmiiit of ihu advantage of eh-r-;rhi(y> Thu incorjMiration of tho towm* *iif Co- uto* inuiCuurlutiay wouhl aUo aid ihum lo u belter hVHtnin of fcewur!tj{U.  'i'liu (iiulilolpulliy would bo jfrually i,k��|h|(��it in the lifter,  jiuhlln^r ami ucwornj;u ti.iMom, tin tileru |tu po��*lblilty of them ifutdibf dm utttrr ftvm thu dam ultuvo tiiu power plant  mul (ho uloruiHiy iroiii die dinaino of the ^i^autic ��)*" tem of  dm company.  The H'wonttfo *,iMcm  would  lie  no  iroiiido, ��*> die rlwr K'ot'* (liitniffh do> I't'iilro of (huv> town.  'i'lu>  adiaiiiauei of  bit  lhc<M! ibiiijt-i catitiot  h'.tl appeal to tile ue;��l drlluijtteiit ��n..n(��i��!i��(iml mind,  if dm a(h'uiH��t,'e nl hitch uprto-dtttu Imjiroie. ii��i>u(i do not  appeal of thciiivi'lvci* to the Hlkem. at \><&\l die uuliancriiiciit uf vshieit  wiiich  would accrue to the . property by  tuch loldillomil facilltleit nhould iliiipoi.w'  will) ail tteroplcn,  it ���foci without ioiilnj,' that, under muni- .  I, ���-ii.ii  i    ?/'  ,1 '    .  rlpaU'ovcrn.m.nt the ru.ids are better rtu have litlbi hopeiiiobtitltilnjf iti'iilce   ���   "��� ... ,  , at (lielrhtind.i,(  K��r  (hii  reason  tbei ">"*"���  <,|��1'"  ��''���  ll  >*  "Xl'"*',''^ that Moaitl of Ti'Kule would rt'np>'otfull,i tUik 1 mime Rctlmi tt> *et tim libm loi.ards re- that yon lake tliU matter' up and ��lve | Rjiyiulon will be taken tbunoar funic-. ut* what Kid you can In tryiilj.' to butler dm present c-onditlun". Ho.tpeiHfully. .   J, It, Muduu, !���;. M. Wlivte. , J, F. nbHlM.e. . Committee Jluard of Trade.' ��� Albernl, U. U Thlit h��itur will Imi forwtmled to Mr. Cloiiinii,ij(, who h(i*i ' protiiiMitl -��*/* ffivc the ina'iuvr hii  attention,  ami  to )i��n> every moarw in hl�� power io. have do: railway.'cuumnlavlon  undumtaud jiwl; wliat'ClRt-'S'of tin^inuer's report, tliuy biive Iwon lietinjf ujiOij. ftuiby Practice. The Albernl miction of.the Wander- er�� Itii^by, Football.Club hove MH-urnl lb" uwe of (In.' I'l'OobyteriHn cliiiifb hall fur ���Tni'Mlay am.;���'. Friday ovoulnn'i of efteh week, and are buoy pruciitim; 'Scrums", and otberinatier-t tiiat are I'nlculittcd to umku the odmr divUlott look like thirty cent* worth of load ! nickels when tho Ibid cbisli coiiu"*. 'Ik�� 5,��!,BWaiits#.i��ww*w��w^ Vs <m*Mft)i>���*-�������-* ��MlM����rinwt*��MM��(.A THE. AUJr;ftNl ADVOCATE " fi �������������� ���.W^jfa'.-^^iid.'^WiUrt^^ ���*���**��������* ���*���* Tin ai.iu ttfn t.'tstt m-'ntu r xi,,.u{"\ <.rct i". i��,uiii AMO.KNl blNll OJ'.JIlIi V |),kO,,'( ,.l  �����),,.,, (I THE ALBERNI ADVOCATE''��������;*���>��� "�����.T"'.,,,,,- ��� ,,,  ,, Wtil'Iil    IS   l>|.'^|V����>IU|.f   C.ijiiiliy l��k. nwwi (lntW.'l  J,, ���'.!(,. c( Viliessim.    '1kIii-��i'-Im.'II.��i M.��i-��  4 i,-j ..r 1 - ������ -i*. - ,-..,.,,      ...:...,       i          i             ,.              '  ,i    . "M" 'I'' "���''' ''"'"���- (li--*.>����M-.  Itlt. 1-tls |u !!('   II ��'. <m<'.i|.<II.>:i IHll ..'Mint,,  II,t. .  '..!-��  mw> lie* Aibvrui Ailvoralp rriiMitig turn!  iiJ<eM> duVs, .Old tlaor��* in uoiloor r" "������<> i" " ns,u.'i i.ij.i.��iii,.n-u>i j,,<!���,. i���,-is,  t>i emu.!.,!..-, i, ���..,,���. j,..,,.  n.t ���  ���.,,��,  ... Pul>ll��hht��: Cv.< l*pt>iir!��tor*i.               '     .    ,              , m��. ��-i ii..,i.                        i*>t.i��.iu*.,ii. *          '                   tlpiO  Hill'   ImilllJlt ltd*   1<)   S[li'UU <'.������.,<,ii ���,��� io,- ������' ����� I"��m  |>!.i-��.-l ������'! iijf 'i.etb I  1'uiemnn-iny ��,( it i,���n (,;,,,.|4J| ���i,  (1.  i,..Hli I  I-  Ml riittiir     r.lii.,1. uii.l M....��><...< i      .    ��� ,               i     .,        . sunin"! Ml'.n'i- lk(.in,i  <e-i(li>t Iti ��i*l ' *>t>isAiiv i ei,liinv iklii.ip, it<> n'oii. i ���! )',��� i< ,j,.|. wui,����%Jt.  ���  irOiiwt Miirt mtiingw)  ujiicli piloii  in co.imiii;  there. ����" *-.��i<i )t��ni*i >-<u,i.f �����������e��-i-' ...i^n.is,- ite�� ii,a.��'ii������|..in!i,f,u,, / ,, n,��.��' t.;*. im^...Vi.7.�� vVhT'*.',!* i ����sw";;..4,.,,.V,.i\..��.r luelniit i-lli^u  <u Ijiu-ry up ��'��'���';,';',���'Vr,f,,'',,',M' "'','' ,*l��-i|il" )iI.hih..i��i..m.oi,.,,1j,.. ,,.,,1 ..>���-.. I'.* AtiH-ritiOmtii-'t lii|'an.iaui i !,��in ll��. vum. n:i rd ivlai iii-ii milch. , "' ' *" "l"' ���.��'��. ,..,,, Hi>*d Olfk#t  AiUr.U. 0, C |Join fin* vuup,uahl who uri* (iiiuv))' :iii��,f mi in victory  wdh H at X, <j."iu(>*t>'i Artial t**-l, I* H Ari'lu'Kl'-nieliii* l"��n ��!*il>' l��0��' IW��n#<*li�� , J'l-'SS !(��,., ,��t  ll'l  |t|.<'*HI(SS4..li  tl|��  >!,����� I��   II ��(!,-..I* !�����  ' J*}1)' >   *'l't  *���'. ��H* "  blazoned oil their .mil-'1 ai.iu KSi i.imi i'^uiii'i ! I'.tli.i't -��Jf �� j'O.I'(M"1 M1")*' **�� l* ��h 1 Mwii.ny-,��<(�� mi li Ml"  Ji'i  l!���*t��>ll   l( I 'M �� K *���,-!, / II W Autttifcl vl )DI? .- AI.IM li.VJ tf-*Nli I'l-UtMl ! jifurai nt iwniM irf'Mi ef ('mt !  'ifi'V i'��th'- i'fatj t'  Mn��n^..i .i*  \ iiucna |--.*I#.!*|m1^.',;"�����..| M��lt'��  Mi.U" .Mtjl-T 111" l��l��|��l <'�����''��'  Of  islli'll i'OlUli Cui.-iM nn -nui mlic/ (uiiiu'l ^.iiunn��M'��'l"'i ] Iltl ftllM l" lilon*.  'J'iti' iiu*tiHtir*-����f i"ix)ii fit, i'��t'ib*hlj) In very ofun. nIjuwh in! In  liflnj  ct  iiiiiiiiiim.il li-i'i/t,  ...'HtKjiiMI,1 { '**** *= Mifl-i' el !iii>^. , At!.* !.(!�� ) )|iSl�� |ik. ���"iVl. IJ I^IT Wei I. iii��iii|MKU(, ,^ci a* i��.M lj.lt ��"ll n.m f.il -ill li'iM! i.i'lil��**> ttlll  '���<' > "' * O'"'  il i HI. j i !   .  ,   i miii" i.imuw.ii.sim ���.!.����� n iM��iiii..!tui/<ni. tlH* iibi'ity <o  i'Lm' Hinioriiip i*# * ^iti| iiiii*! i.|.|iiiiii iii Hiluuiic, TO COK RESPONDENTS. All iMuii'iuiiSv'ts'l'iii* nu.'iMtiiS tu'' I'litiJiiV-oiim ,flm.t |.e htviniaiiitiliil ��uli liir mmie ninitnl- iti.'.B.if tin' vsiit.'i, nui iii\S'ki.iiiiI> fi.i-iuU'lii'rt tl'lll lilit IUH KMilllMltlt'df iV'iuil (Hi1 II 11 tl'iillllill uiiilvimlU' l�� ivl'itil ����-;i'i*ti''i c.iiiiimiih'iilloliii. S"u H-iiiimi'fiiiJnii nip In- 1'iilii U>i i��i Ho iHHitil' '���l'ili>lt*i,��i*,tt !'>' (.pis'lulioiiiiUfi'iDi'iil. AlUnil, ��, C, Cttntidi.  -  Nov. 23, 10)2 fli��W��-W��lti��Mi<llll|IIIW��lll>ll����l MIHWMiiHII|ll��F |-^*>tl*Wip-4W*,*tlW'��W< "��� 1" WAIT AWHILE. ..MilMlS'l t.AM> IIIS'l'IIJl'T. tii.tmci >���! i lii)iii|iiiii, \\  I.  )|.i!ili,  ��.,'(l,l AUnlUt ,'., |i'll li-n.lj-i 11 lif ,tMini*.I b.M> HP.1 IIU'I Mi.tiiii .if rt iin|i>-iii 'iiitn-iniiiiKili/it wnnmit r,i<Miiif iifr|j��<t i|ii,ii, i.,..>,i|.(,(iiMi (.mini, (in,ii,ki.i uri'it f-'i I Real Estate Agent P. 0. Box 28    Atberni B. C. ll.l.JW IWIU.I.IM.IL*.WM.,>��ll^��<WMWlM*^W**IWW��WI*l**����MLPI����J|a*J^W*����**a3 ��iy*^��<V>'S*tfrf*v>sv,sV'^',^r'*d*V��,^/'k%*ft<V'*' nnlK- Im IIikIm, iiiinsolf in lln> <I5k< t iat-iKvni.iuu.1 ��.mi uimi.i iiiiinmi.itisaii iiriuy mi hiiiiih iiiiiim n  in uu Mir�� | |���,,m4 ,,,,���������������,. I,*,,.,,, ,���,���.,, ���������,.,.,,,. card. npilJO Bounl tif Tntilc In in iv- ttt'iia t)f n co|>y'��f tin' I'l'port whltMi wiih niitilo by iho t'i)^iii��i'i' mnit lit by iho Railway ('ominta- Hlon nt tilt* tinit* of lib1 proti'Mt oidonul by tlb' cltiwus tiKiiJUHt tho method* of tho K. * N. KtiH- wtty t'ojoimi.y. Till* lv|��urt iuiiUom lutoroNtluK i'ohiIIuk iu vlow of nit tho olrcuiosliuu-os, At iho tltiio tlio onKlni'iT oiiiii" to Alliorul It will !>���' I'l'iuoiuhorml tlmt. tho Ailvix'ido poliiloii out tho fuel Hud ihis onulniuT artiv- od ooniplotoly wruppi'il ��1> i�� �� olouii I'lMupoxinl of ih'iiKloy-iiiul II��inhi'!il|.'o, Tho roporl xhowt* that thooloutl hud nol liflod wlton tho onwhioor phuio U> fruuio it. iu fii'fl I Ids n-poi'l inlifht well liuvo hoon wrlllon hi tho ollko of tin* 10. ��t N. It Ik n I ton Ah"/ (lot'.- uinoiit from oiu* oncl toilioothor. AflornintluK flmt "Mr. Ilmihloy tliinliN this, find Mr. Hoiixloy projitUcH ilnif, unit Mr. M"Unloy dtit'M tioi. (Iiiiih thoro in niiyllilnK' ��� Tho iwt'mislriiiilon of n hi wo portion of Mtiitipo ihut Is almost Ntiry to follow iho <>|om> of' iho Hallcan cainpniKii fonim ono of tho most iidoivM jjiuf MibJoolH Hud IIK'lll I OS fiiiinit 'ini����,e��iia IVili  I.  II|(iIIi|im.ii. Ah'i at M��'|.|  [Ami - IM. I>��U ivuu mi roisiiiir IV I id !i��4-,i|.tti|||. Ailctll t-i't'li'ditiiM .V Mt .ii.ui KM t.\Ni* oj^'rnior i'l.tlll'l lit ItUI'lll '1'iihi-nui Its-liml  An,'.).|  I i ��i, .it  *"iiii .lust I iim,...iv,|i,,iinii si'Mifi, ii:icii-iii>',i|-i<ti i.��i t-i i li'lsiemi 5n lrii'.i I In- Ml-"* ill!.' <U si'nl����l I il-l, (' 'I'ltm Ili-iil)/ (I I i| |i ml rl.'ll'l' '1 ��� I II lit I I'nl'" ill llli'll >1 nil I IK,Hi, mill fltuillf MU'Jimm, Id '. !'..,'(l| ,, '  , .,   i ...  i  . ,(   .  .i  i ��i��ii-iii .iin.'iiiia l).iin IM  i.fuKli ������( Hi. Jil ii \,7.::y.;;::v\r,,V^���,T^!;.,��,!,i;'nl��"i..,io-1,^,s!i,.i- !������'.*,���.....*..��.. .���.....-. t.., -��r ,.���.,... .\l,io:i.-si i.A.No DisTiuor, ' | *--U til ft (til. lull, 'I'ml.i' iinlliM- tlie )' M. i!ioi,iii|, ml i;,UJuir, t;ti,/liitiit .�����,���,,,.hi |..u Km till .1 uiMiniti. (nn oils tu iil'l'l) )i-i i' inet.*i..ii i.i |.iiit<li,iM> ilui (nil,i<tMi(; lll'W, ll.i .| ��� i 1,1 |v.a-ii.i|i.s lam, |'ii//)ii  tuliiiul. Ilirmis' hinilt.nH' 1 ii> iIn- ,1| ic .1 it li ilini, Ilifm i-t ill.iMiH, 5'.' <-i(l-l | I MUi In III. iiiiUlill. IIU m i  (<i!|>iuili,i  II.--!<-,n'li thoishulotd of hiniory ooulil Imvo.- ";11^.?,V,��.m.'!!,,'s'',s mi {'u"u,ii l"' " �����' Mi.i'i��iMi.s.��i.-ttj.".m,iii.aii.iiiiuh.i.iniu..m ��s'MMiiiiiiiii��;.iit,  . . liilini'lllrm, iui.1 (Siiiiiiiiilii^  in .It'll *, iimiit in It si, , i Au.'ilKl l'*st How tho souls o( tho ki'Iiii old (Yusiulor.*. inusti'ojolt'oto ��oo Iho Ot'owom hoar haolc onoo inoro hoforo tho Ci'okh. ' Tho hanlwnro mIoivh 1'oport no uilvi'iiH'o In tho pi-loo of huiuiiiorn dot��pito Iho "ItiitH'lthur" tlmt jh l;l!/it M, (Ininuil, VV )��. Oiu'ttiel. Aval Nit't  I','. It'l��. Oct, lis IJ AblllfltNl I.ANO UlSTlUOt". Jllstl.H'l e| I'|i|Iim|,|ii|, '1'iilieiiiiiti'i- Unit li. ||,  |(l,-tiiii.ls, ut IVint Slf ,11(1. St till Hii-llts,  tttSMI|Wini'll I'll II I ll.lilH'i'l, tiiii-iiiis liwil'jiii (.'I j" tam.sli'li Hi iiiilCliiiki' tin faiiininv Ui 'i-ii'isi anus' l'ii|i)iai-lii l'i,' a*, a |n-hi |il,uitnl nt tiii'viiiiili- ,  U1 - ��n.l iviiiii |, ,tn,| lii-iii,; Hilu-ilftl mi  tin' T.||..pe ',i(  �� "'I "' "��* ' "��� ��,'i>-il��llii�� s.,,,,,���)  ,,,! |l|t ^..,tt)i Mii.ttifllii). tt.m i.tNiiOiSieiiiitii��|iiiiiiOii'iiiui(i , <"'U'l'Oi ��l  I' �����  n ���'<'  I" "���*' On'e-r ����� ��i '.tt��l tsiiui'l u| ���('.  li  il,��V,  llii-iH O-J  ,n���,i||-.'.il Klit> t'li.ili.. Oiri��S'��i.mii i>��n,i !��� .". .)n.l..iln I'liiilUsJn Ha' (."illlnusl c mii'i tit 'I'. I< <s��i.  iioiltifclii'U'iil iVnlsllie "���.riii'l  Oit.aii' t.-!l(iH Si I'l'llO'el >l. ItflS AI.IIOIIKl'fiA.ND nisTllli'T. |it<,tii,-l uf lii,,.irt ���'J'-ilie HhIIiS' I) tilt  It-ills  S'ts'ili'. uf tjilli tnlllit, ins .t|.,Ml.-l, f.iiiiii'i, lltl. r Is (���! "ii'i-lj (������!  juillil* M./it jn |(iilt'Mn��.' tin' (iiiji'ttliiv .li j-i'llt' I i'li'-li C.illiiiii'in Hit! UI >i )��� ml  j.,ii,ii'-i .i ,<���  t'n-<ui)ll| A Photographic lintargenumt i ���! I'iiti i','\ .'t it-- ?��', >�����.*>  obil.es h mii\t ��ii i-ii'iii' :niil  ijt! in tbOe  N'tiiitH pi't'seut.  Tu en- ��� ,i i- sviie ib'lit t'l-yil-iui'i iloitiy iirili}) Inj,:, , i will lie |ile:iM'il to ;.',i!iti,|t nampios ami pi-iciis at my StuilJ.i, Leonard Frank Alberni , j | lunjc, inn ill wi i.|i,i,i,=. i,i |l,(. (K.illntr.i i'm,in,���( , lliiJ,|ln'i.i..ii. I|i|.'ct.��l .Hfl nui I,. i-i.> t.i l.-.-itl el (jolll^  Oil.   Hilt  lllOlt  MHIIO  ItrO  tiiMim-. Hinds' a.-si p* III" slmii'iK tHtt i, ]c.ai.ini'iii. anal, isialiilltliin M< <�� n.  ii."ii'i't ' . a    .,  i  i .   ��� lliilni'fullmOui.-tin-sli.iii- ��t ��|i'i|) iiiiil itiitilli-  li'*"- c>i��ly uwhif-jtiiolthaiiuiioi'MitnywHy. ;,-u> p,(Miim���f,t,iiiiir.i.i.i���e.,i , law m��* '-  * ociii,'! II.Kiiii-ii'ii ,   . I'lnlsiliiiJ ���."',. Avalit- ��"*W-V' Land Act Not.cet) hil't, 1^, lurj. \V, it ji'.iMiml, Ai-i At, OCI. lis is A>.Hi.!Of<i<AN'0 OlsTIOCr. 1 lll��lllt'l III lllllllll)'. --   AlilOIKN'l bAMllllsTIUlT I  '|-n,((. ii'Mliv llotl  Wiilli i' I)  Miiiit'HiMlil. of lllililcl i)| Iliili'diS. , M.eirlii stri'i I'.awiiui.l, i��s up illiui |>!n'hli'iiiii, la Tula' tii.tli'.' Hint  (,(i, A. hiiilllt, iit'iai^ ii�� ' I'upIMi* ni'l't'  l.n ihiiiiUhsI'Iii *n ihiiiIi n..< hji* ti.'HilMrA  I.  HiKidi,  1.,  A  Sine|,  Mint (:e i ('���;'.��������.nil ����> will-i-l i��mih| Si'|'lt!Hl��-l' II', tUIS AI.HKKM I.AN'O IpI'*TIOi-,I ! I)f��ill"t(lf I IHWHi', n j Ciiiii' a-ieli'n Oitii Ai'i'iutv a id .,; ..f IV).i. at,) i��'vi)t'i'M"'i tijini'lu'r. taiitfls iui,|<|ib tvU I'titni* j ��� imi li. I'Orcliiii,.' lite fi..n-u ��tij ,ji ��,-,|u��, i.uj'ii.-; ('I'llilic'iu lilt* nl it e "��t iit.eitti) nn ilif iiti)id j fclilm.f nil l.lu'lit la 'lii| i'(' II iclsi'if. rt'Hi'ii ''���> ; IIIct'll.tIlls solilti lii-in I'/,.- sniitliiMut  . e.rtu r ill hi'Jil  II VVnlti'l 1), MMs; in.ilil, U. il. Oiomel. Aw-r.'tt ,1,1k oci. l��it 1'ily ilttiviliin Vii'i fiiiUas, (iiiiM'iu if.*, iiii'iiM' tin it miiltle-ilv khiim- ;���.���"'! t'i,,t,a<<, km.). <m It ����� i lilll IKlllll -'OH  liitllliS  Wftll  III  HU'  Hlllilli*! ��t,i iiimk l el '.u llt'ti "."i Uii-aii i-tol id" tlinln*  (nj Hu' ��niillini'.| uiliii'rnl "lit'l  M.'Kiia ii, lliriii'n j .. iit'iit.'i I. l \'li nl v l'|(|i��l' liilliinmu Oil'Hili'luii-'s Mini Mliia.it, Ni.f tlie  AI i I  ,    Ji ,  ,i |.i'HUm��.i|li��|.iili|l-fis'l,iia.|.isii,HU |   ,!V I'lhlil-l .'Ml.j.un.l. I.'  A.hlllltll. A  I,  s.|���,(n mtil !   'I no linlli'i  lliut  ,Oli'.-  I',i'.i.-i'  i.Uj.i.l  i.f IMlllCl'l \t. "tlllllu, j'tin nil).  II'  \ , �� !'��� ''I't'll i.i  lll.illi, i  itillllil li  A, HiiiIOi. A>illl.   s mil ml" !'��� 'H I'H i  I |>i iiinsmiin t i | Ki-li,i ..��� !lfi' .Naniiii'i'in nm) Nui.iui;   f"iii"i'i.ini''-��eiH..iiiMi).f��! 1   l .lililln'ii-'lll^ nl .1 |m>s| |il.i'lli .1  lit  OiUhilllli ii.m.i i"i .i  ��.    --��,.....  -��i  -��      ..-.-.,..���   -   -  ,-"- -���  .  ;   -  ,  -c  ,.,  ,  ,,  ,,,,..,..,..  ( .it t-t-ti.iitii. ni.iitH it��-iii I/,,���  m.iitiii .mi  .%.in. r tit I'sltili'ef W, Mui-lliJ, cl Alls'ilil, im'. ii|i.ill'-u   i .;iaiii.iii-)ii,; i.| .1 un-t e ,i U.-l at tin' ii'n-lli-, j ���t ������ ,��� ,��� )( rt ���,, ,  , ,.  ,,���,������, |���||���^i,irf l.nnl mii i.-mr, inn a.), m iirrb' f-r |i,.|iiu,,iui,  ��,��.! ,sna. n i -inan n.si i-i.1(|ii .,n I im u,> | ,'hi. .|,��� ,"��  .,., ,, j���i ,:, ,' ��� )t, Wt i,���, ( ,s.u- mi.-����i'iii..l��llm'lii."i'����'ilis*lli��i-��: ! .T;','."'V..'".V T  ';','.". i'/V!'.':!; m".",'.'.'.'"^'.'.!'!'   ��)aui/tl.i'i.iiM'��n:i.uI.'.v");.>a ,i!,'.; iMiiiiiii'lii'iiiu Ml ��i"i��t lii.uiiisl-u  Hi.' ii.��n��i i",'"A'ti<inisiUstiuuii"iiil*."lil wtusil ili'iucH'Milli Ai. inn A. liml W,.llll||ll'|-.|fsiCl|ll��It, lhlH.||H-|t|s|||lM.llll!l�� (- i*-lli.i-ll��l>ll'.��l"Hlii,"i)  llll����l��H||> l-M'"IIH '-I Aliij.l.l -'1  |-J|�� ui-1 ;ii��i>'iiiuii* ilii'ii.'.' mi .i k.witiii'ih until-ut- jc"iiian Ik vim in, j��'Hh! ii'vm iiiuiiiiis " '" ' '   . Al.lli'llN'l bAN'P IIIS'IKICI- iii.tiii t el II ii'i'H- g < 'I'.,i.f I.  tlV. ilini ..Ji mi,i.|. |  S  U .liru'li i,��ij V'eii'-i tii i. It i , iv-i .i|iiiii..n eiiUi  ,i,it nil), in , AMIOItS'i I.ANO l��|*.-��'l*MT I'l-timi nt I'liOnii'i.ii ���il'i'i) ' -i t"'i( it*��''Mt tu |>iiri'ii(i'i  t'n ii"tii>ti'i <|.i., ||i�� i ,,n, !*��� " i t-i,,t,i i>  -,, ,.i �� |- .i 111 ,,,'i..,! ,-  t. 'ta-n-1 1,1-1,1  't|l  *  ,  ,1| |' l��r,   t ,  ,fl- I  ,J- '��<.   t,|   '  l t'f,  ,1,  it |.  ll'l.tl'j.  il   |i-H.tl  lllvjl,.-   !l|. �����'���  I, .(ill" i li.Uns l���.n. . I 1. ��i. -,.! v-idifb'x .1  -"lint (-1 'I j,  -n(l  O.i Ut'- ��M,|  "ill ilni,,  (it.-ie ii)- J-tj- t-.isi .'.,iii,.,< ud in in m  'I,,- ��-,i(it,i\< .,1  |ii,i'i,-i in thin, and Mr. Hoitsloy in.NiircN| TmiNimiivi ,i i, t i-'"^^..^^!:,','^^ in,* .hut," uii.1 ���� on, and mi on, hr^^W^ Willi  It  NtilloiHOUt  tO  UlO ,OllO(!l.  |)jH|rU't,llaais.anil|iK'U'li��ii|.. iimifia d".* tn (  .lictt.i ���n.itn I .t.iiiil.iii net' I,  J* ���. i iiixl'is i I"  I.  j'iii  'tll'i lii'lVlf >'l III'' I. i'"l il' I'll i nl   il". Ill {ll'i'-l*  *���'' '"I ''" '"Hi-  li.'ill'  -'! n'**  I"  h-.llUl , Hn'iu't'lint ill t�� "I'' *liine. tl.ii.-'t'liiliiittilnj ��� Hi ��i I'm (li ( ..I M-i that tho whoio mmtor Is imthvly ono of rivalry hotwoon Iho two Uiwiif*. Thin " rivalry " nppoai'H lo In- ohuh? tho danKontnsM'iu'ofisInK nt- tho bohool hotiHo hill, ami .so far In oonvot, for thoroJnono nimosf o(|tially ilaiiK��'roiisoii tho road u> tho I'ort. lloth of those an) a illHtcraoo to any oompany, nnd ox* idhlt oonilHioiiM that nooounnun' |ty would uiloriito for a momonl unions it wan ho tiod lo tho ooiu- puny itN io ntako an ohjootlon diintforoUN. Kortuuntoly Alhornl |h not mi tied, and tho Hom-d of Trado Ikih ttKiihi (niton up tho 'uiidtor and will not rof��t KUllnHod until another effort Iuih ho(*n niudo to itot Juhtioo Ini'onneiitlots with the railway ,-torvloo for- tlim place, and the wafoKuardlnK' of the llwMof (hooitl/oiiN, roiiMjanl" ly inonaci'd at tho orohHln^ of JohuMion li'oud. COOD CITr/ENSIIIP. itlS-tlilUHt, till IHll lllllllllttl'.(I'll), (III UK,- 1,11.11 i)v (iltlnWUl.' lliimli'ili'-llmi in |u.|lli uf l'��i|l|!ln'isi'.=> aii'til. isiatiitaliiir Imi la'ii'n, iinin' nr li-im 1^1(111 .trliwii, Per J, i*. Ji'iisi-ii, *i,'i'iit, (M.S*. IIUS, Ntu.i'ii. AI.IIIIIIN) liA.S'U lils-rilMT Oi.tiii t et rinu.-enii 'I'ftltl' ll'illl'l' I till I  i\ Mllfli.l ltli'li-l|i|n  nt I'. I.ll, ill -li II,  I'.inii-.!)'!'  U im t-i'-i i ,>.l ".(.-ii nui, iiMii  hi |t'.,it, tu tli.ii ...n.'  ^tnl ��'i i,<i<l<iifi���' l"�� ueli t>. Ii|i|i' Ti li >�� A|i>k,lil,|i i S  \V��Oi-|||(C", jut.ii ,\ iii'ii. Arou S't't.llll" I*, \Mti 'aI.IMJUS'I I.ANO Dlh't-Jt'i-r instiIt I i-i .NmiiUSi 'i'-ilii' it-ittt-n Hi��l ltin.li I,Us ilu-liiJiaii ���) nt Vi'- ii'itn, II ('. ^\iii|i,iii-,i, atujit'tl tut,mil, tait'initi The' Men '& Store Coiuu In nnd blue a iixik tu o"*-ir Fall and Winter tUv*A<- ju��t arrp, ed Hats, Shirts, Tics, StOvators; Etc. ia'it*i,'o| i|,  il.'���!. Hiii'i.heiv on Vitneoau'i- Ihliind. CAMPBELL & MACFIE Miii'lMl'i I !s|,, Alb.'ini I'liunoU'* First Aie,. I'ort Albernl litene ";i ('list, llieiiit' �� 'inn in s'l-iji .  (in His' I..Him mi. llitnilnnii Hi-Mi-up  -imi annln'Ogi  i<> U"ii)t nf isilillitl'lit'i III, III Wtallit'tt )(li'lii,iilB. IV, II. lim/tii.I -V'H, Si'Ul. *-'. IUI'*. IK'i l��* 1�� AblU'l.N'l l.\ND lUS'i'aiOT. in t ii't in r|iijiMei"t, 'I'litd' imiii'c ti.ni IMiim .Mmiititiiih. nf Vioti--it' it-r, tusni|ii-tiiia iiHiiiiiitiiniiiiin, tiiiiiM.tiiiij'i'lv Inr |iciini>kiuii in iiuiilaioi- tin' l'il!'i��ltirf Ui'' HI ill.nl IfiU-lk! ('iiinun-i.i'lr'ii ui �� |.n��l jitiimnl nl tin-ii'mtlt- iUkl i-iittit-i i.i ItUlUU, ('|i.(il.|i|,,( ili-.||'K'l,ll,i'll"i' ��i">i iiii Imlio limit' id It k�� itMiiiisiiiiiliMi-si isn ��� icriil but 'M. j It. Mi'*< hnntli iii kliiic dii'iti'i' i-iiktuli tiii'i iimiJii'ili  tiilliivtltit,' i>' i ,i i|,...toi I is!h nis'l'I'lt'C jUitis..,, ,s,,.,������-i���s.,M1.,a. '..| ���u,,1V.''J,V'V'^Vi,,.^>',U '' iurv M��ilii>iiii��, , t  I'm.  i..iin'"itii,ntiin<iiHiil��-.iirVlrtiiOii.li o, III IV. W, llini in ..'.'it    I"''  I t'-.l-'ii si'.astri, inli il>   '    i'|ili'  In)  | it- Aiitfti��l (U. IlllH. I ii'fcsi. ii t.,i  j.,i/i in,*" lint   .    '"j  ill *oin ..I I 1'1'llt Ai.ni'iusi ii.\sn nisTHiiv. I  ' i--mi-" it����iwtii':i(" on-tnuoi HUini't nf Ktiiu'it I  '���'t . ���  iiri.i Tiii'luli :��!.i-s.l,  i- vim s iiii-.i, ii a n '���' *i uf'I ni.it  I   ,>'!. ilit Ml,��� Its ">i lia''i|i'l)tk "H'U|'l��l Ml IHI,11,Hi M. -ni in ' (.i b||'!l (.i| (ii-rinl...'i,ll |n tne��ln,��i' itii' tulliiiv- iiiii itilu tni'|-|ili ,'.-c in ttin��-s'ini i-t iiuii-Iiiim-iM' i inr ilisyirtusi |���jt'i��, It.lliiMlii^'ili'n'ttt'n! J.tiliik' j   i ti'tnni l.i ln>' ti it I'-mi ii|.-i||ti-.l ttttil ���>|(i'ti|i-1 If J iViiiiun-iti'iti,' nt ii IH'M I'i-in'"! nt tin- a 'Hii ; Ditiik itniiii,.��/ n*..i li'iiiii Ann, tent mi kiiutli��it>l I Ht'kt I'ttiat i'i'II "C llr'-H'  lilt'  k-itlllilM-H I'nltlrl Df il' -IIU'I ,if l''llllirl i.nl l-'-h-t. Ill''"''" lil.<li-i!n* li. -a j 'j', I,  -I  t II, lit  ll-llilMI   Mill,   (llt''!l>l<   j'l  t HMD* ! I .iu(t-||l' illlH'ISi'll  (-1  J.ii 1  (<J,   l||l IMS'  hll'llll  it' inik(c tin net'ini ti.tiiik Mi'tlti,  (Iti ins> (>ii ii.iiut i ei.Mltm, ttii m'e i rfk', ��i t'lmliik  ilii'tnv iikiHi I'm riiH'M., ttii'titt t ���".( V.it Itnetk It.k"litlli-iiHi'.'Hit I >���( tut (l'i On lie.' k"iiilj In t'linUtw te iii),ii|i'���.l ISillii'l l'( tut i'li.'U,', (III tils  tlt'kt lyll'llMlllli llll'lits' limil, HM'tiKtiik |ti|t Mill uf t'niiitnriH'i (n. W-. n|i' |i|illill|lilli'li -I*' .ll'ftk It.nui KilfsWti, Juiit'k Aii^'Ul 4 Iitlt Tut iwiUhi I, AHliiirSt.ii.-...w-1'lltu, nf |  ,�� * ' -\; ' '.".";,',,,,. ' ',,   ��� . .,   Z t Vi.i'niu n.c, ui-oi'Mi umm, mi.-tiu in .lei-f '''  '''   '.." V. ���;.?"��� ,V, ,.i��'"���"'"��":")")'* f..r|.i'i'iii��i.iiiin i-nitiiiiki' o.i ufiis..fiiia.lin , *" ., '.,!'' ' Wesk i.nlii'. ImilliillM HMMIInnk, i'iiiiili|ii||i'lilif HI i '   '"   i.o  ,,  ij,.,,.,..  .... ���, Bt-ml jii��iil��.ti-a On- 1.1'Hl'ltnf k.il.l lulu- nl'it i mil '    ..  ,   ,ul��� l\, II, nniiiO'l. .iil.in till" liuli !l i Kl inlli ii kiiatlliif Ilii'Siintlu'iikl nil ���,'1'   '��� ,H*  '"," lli'l i-t but UI tullii liliinllul untl i ��i t|i)'n,' f, Olt'tiiv Ht.t lititt rlnilas llniii'i' H'lnilt ' O' I tlnlllt, Uii'ltiv- 1 H��t llltillit tl'lU I'llllllln i ', " kllijii, iiu ,Iisih)"IiM ('Uitl ��li"li' In paint >t| .i ini'il,-. nn at. i ni|H.liltli|i IIVi mil �� <cii!> tiiillit..' 1 ini'l ��IM) Hvii m miif.) el I.��.�� AtliiiiV St  Hi hu'i' tJlli,l, 1 Inuim l^lniilil itiVna, Ai'i'lll. <l('i. oil, )*>)��- Nui  It IS, rPllKi.i<;imM hooiitiotiiiiolti thoj ",| hihtmry of Alhornl when jt! was imiiv iii-co.ts,ir,v for the riti Abiu i*ni i.as'u npsniior PluDlt't ��f l(U|t-||, *r��!ei illiui tt (l.tii 1,'tli.i.litii Ibdilii' i'| \'U'I'M |.i, II t*.,<*l��ii| Ji.kllis-, |ii|ii��i In.'iei'll f.n 4 l'i iilik��li.n in imieiinkt' It,! m,t��> nl laiel "i \\u��it J^lVi.i  !l.iSfl|il|H| K,. (.,(),}��k ( '.JlMl.'ll ill'llf,.'  ill  II |U!��I  l-ll'lltl'tl HU Oil' W'nl I, Uf ��� ltl-1 )��ill'  ivttt (Mllt-A S'i.l|l)l of  till' kidiiln ,.��i t HI lll'l ufli"t  (VI  I"'!-'  Illlli-lln'l tilt'i  On i,l i''i .���''?'"'," ,,  , llitlus" tHkl  1-/01  iliuliis  lli|i.i'i  k.i el, fmii ,r,  \ , < HHiin, llltillit >ktl tttiii-il  f.iOif I'liiiui l�� On   m" ''   '" "' ' )m,i.kiiuii' iiviiir ml.ti.y iiu ink, ti,.',..- in)' mil -. li'ti'"". lit i -���I||ll|"i'<-���I" l-l  1'.1IMI-I>llu^  llr' ii'lli' (illil.'lt li u,| ��U!)} m it. (licit-ui ;i*�� i.ufii.r; )|:iin��i Ai.liniNI UNO IMS'I'MIOI,. iilkdiiti.r o.ti.'i.t). 'I'.iUt' nut ut liml i:i��li' ii n|wi si, n{ V'ti'ttiiin, ��� it'i'ii|iiiiii.ii k|iiiiK|,-r, iatiiHik lit nt'i'l) Im I'm llll-o,|u|l  Ii.  |HI,.'||���.,'  (lilt  |il|til��,li,|  tfl M'J llM.ll J.llt'K I wllMlll li.'ill,,-  III 'I |>.'H  t'l'OU'.li  111  till' ll'.lltl ,1 KM J Ml l.i I  III  Klillliull  Ki,ilivi,  llilie!,!)  Suilll-| ||(. l.(V t ,|.l, lit, fcltilttll 1)1    l'i Still)  ^Itltllltllll .III III |H'1I)I '���/ii'lUlli'HIS 1(11 i>( |;|.ii  pmll'i'll, IV, II  (ifl(,l|.l  Akt'tll sij't it. )yi* *>.'t. i�� t�� Ai.inrasi i. vs'o opsiua*,', tiisiin'i -if K'U'i ii I'ailt'i\'"i-'��� it'.M  M'lllUuii  I'lt I. tIt'll Knit  uf l .  ,|' ill. 11   l|v<IHli t't fill'!!.mi (.-i ,w i(HI..; .'( <>i |.,i|. i,.ui (In > I ',t(t,l k 1  >i ��,i n, ,'.i ,.i ,i I' 'il t I "iii ( tin 'tl  1'Kil'l u( It r lll.iL .1 1  HI. 1  ill' -in *" iHi 1 'l It.t.l* On II |>I I  ��ii,-l'-��  Oll'.i"   I'.'till  ('  I I--1.IIV  |!,i mi I.tl^t.1 111 '"It* ,'"' k.i.ilr (k,-|"i���l \r, ivir soiuil ditfori'iit'oh, and worlf an iMie man for the advancement of l la- town and district, When the foundation)* of future prosperity arc in'iuu laid,  and  the plans UpOil which We Will hUeoocd or full iii'ii helntj drafted, is no thut: for any man to hold to an individual opinion mi hlroiijj'ly as to make him (inithle to join io the I'ood work of carrying out tin* will of the majorily. of the [ico- pin, once ho has uiado IiIm purpose jilitin, and found, thut ids apciial Idea is not of a nature to appjj'a! to tiiut uiajoiity', .,,.  / liy all nieiinn let us have'ft free expression of opinion, but when this la done,  and a  iiroKi-aiiiine ..I!   ,   I 11 .    I  ,  I  !.   I   II  ,  1   OtUHtlNl III  Vl'l'NlKIII  <|1|II|IH|   Iliini'.Vv  Nlllllld! OllllilK.'d, . tllOII  Ket  behind  that  ��n.j-".iniin twu leniilf.-tl  iv^ ��..k.J.,b- Iron*' |L,|  ),), 1)11* C,i,ul.'k |.|n.,sl|b|ti-n. Av"il,   j*"1' la-'-mi'* Ml'���"������'���' i-.'in|.'^ Ai.io.-itNt i.tvo ofsrunT. Illkflli't '���( S'ilutM.1 'I'ulii'liutii'i' ll'sl ll.ul'l bliiti'lIWi Joins, nf Vit'l.iiiM, II. i". tsvui'iiti.iii Ki'ikii'i ritmitii'i. lit it tnlk in uc;.i> fui (ii itiiikulini Iti ((divan*.' tin1 rnp.iMllik' t)i s-t'i i'.-i-il diniti'  ,    I 'uiinilt a- !!>��� hi ft (sinl (liniUtitun (����l'l:.��mUii fiillnu ItlJ | slilttnl 1|iii'll-i!,tl- Vim, ill) ll.'lllii'Ull I'uniir nl l.nt ,' (i,i ih-t- li^kti (lv ui'.n,' i,iiuii��uii"n.,ii imiaii lllllllS' kiil.|l|nt,'l, til!!,, U|| lii'i> It tihll-ll) lli'l-lllllllk. tllttlii'i'|IM(ta TiM iilucs, til |l,lllll ui (Uluttit IMS'. Illl Sll,liil'l,lllie>,( isnitl li'S lllill.'OI ti-<ik pHllll  i.ti'Hl l||ll  a|iai k Aenitki V, t'JIi Ai.lll.lli.4 LAND Ols"(')Ul<X liistitni t.l .Ntiuitiii. 'l-MlU-lilllllI' III ��i  1,-ilWll'll 'l|)|/>. Ill Wl.lilt),  II. (', ni'. ai'iiiitiii (.-iiiiisti'i, Kilin-lo (uiii|ii|. Ji-i |i'ltut����i!.!l in jMlii'lmt,!' ||���  ft.'ltii^iij^tlt ti'Mlm) lullllk' < 'd'liii' ni U'i' nt �� |��..*i uIkiu, ,f ,,n,i kiiiuttst nn kuiitiir-uii i hi tn r nl Lit it On iii't' itj.l i.ii'ltniiik, (Ik n.'i< imilli (.Sdlitttlie iln'ins' ��.i��t (men 11 ti* id Ilui I'd hi );>-n).,t.il > nf ijit i tints'.! k.iilli l'i t lisllik, tti|iu!l.l  (if C.-1-Hlll 'IIS ((li'til, l'.|!llui!lll:^ {(it Ill-It >  IllUltl ,i|  tl'Lli (jiwrfnt kiii^i'. Au.umi i, nut, Ablll WN) |,IN|I 0II-T)IPJ|' .lii.ott'l .-f N.s.,uifc. 'l'il'i' livil.". O. il llii|)t' >>��rfi- uf Vti'l .1.. II (' m.ininttJ.ili ^iiiitii i) iii>i|iun v1;)i >, li. tu o,eii)l I ii | i < ulk.i ��� t In )', iiiln.it-  In'  Jn,-'\t,i'��  .ii- l-v |  I ml I..-I I i ..flui.i ii ,t,,i  ,n  a |i'.( I'lu'i'i.i ,, . t|���.| ,'i(Ji k|.ti|4 ii| SI .i I  |!,t)  ^i.ii   .in  n...������,,  I. ii.. .il i.i , > t t.i.'i',v tn i-ti , ...iiiti  iti.i. iti.), I,,'i,i iln t,iu(ii i i ,.si i uti.'i . f i, ; v  ii.iiJ- -a -mI.'i ��' t'lisfim, Pfirtotow Miles Josuph F. lhtnna The British Columbia Cruising and Estimating Company has. >u.i,s i'"ti((Mi.o iwit iiui, poiosisi: ni' Tlioivuj'hK i-rul.in,' tiinbt r and niln'i- biiwN widtin die I'ml tin,".1 n( iii-ittsb Ciiiiitiidia, ami fiiritl.fitiur =��� 'aUAPANTKH't) OSriffAUS birellaiib' i-spuris iihd b()V|. h,ui ,ieiii-s of i-xperlcnt'o in ibis lino of bti��tiii-��.. TliS- roiiipnisj' can, mat will, -piiii'i' in jour bands an "-.Oiitiitt* isu'i.'i'C in emry ilci.iU--tlu< Kind y.m can bank mi nnd 'In iniMiic*s w lib. (tvfurvncitx iiANK UF MtiMTItilAh. I'm-i Aib.-rnl branch. It'iVAl* ilAM-. HFC" \.N-\I)A, Albi'i id branch. )��ov pric'i mid terms apply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Atbsrni B> C Th e \m  f- is Ai.iit loo i.isa iiitiaii'i- O'.Hll-l  Ut  I  '��l!>i��!ll H ltll.UH  I H.tl-lllli  l)|��(,    I Ill'tl'S  ,*tl  l-l  U-l'll.l   1!   Hi"li|l  't.l' O.I". j  |ii(  h (t Iti iM  j��l(Hli��  %  l'i  U  A'.'(Tiilr.k (In Hi.-id 4 )i�� all ill ill ��� j )i��'i*i it him., il..< nl.-i.'Iiiii' <iln��n��i |f�� i'i,-iiii�� , A I.US M Nl I, I NO l��lK-iililT I I" I .1 nl < .'ii.i.i. innutiii .- m .l.--'v i��'...ij s .    , . .    ,. , I (l*',.l.lli(ll,.|L|l " III. ni  UI I'M- 'l*Jit' nult.v 0.-.1  I (iiIh-iMmuiIii fl.iiiitk  nf t   ,,  , ......  t t  ,   .  .    ...   , ,  I Ann!.' Suji-. I'UHAII I  U'.ll(',.ll.��l  ��..!..��   Illl. til. 1.1 .,. 'l��.l"IMI.'"il.*.l  J.^U*. I 'illtN  ��1  'llllllSlU  " "���" (.is I,., i'loi.i.kii.))I.,,..,���km.(i��� i,jii���H|i^.i. '��;��''��� '  "'������n-'U'ii' >i...i��i.(u i.u,Mt-ti.t..���,, | ��i"iii.h,i iki.ii*- !.''* '-' i" f'"u"-"'i i''."''i' ii.ikciii.1 lutamiiv 'it i '.uiiiiii ".'iiui iii * i">i I'Ihi.n-ti nit urn iii kit.mi i "'"���*'''"'' '* \'iu#��k Ikiiin-I  tinm k aiOi If ii.iiiu. iiu.i'iit i .iiuii.t in inf >< m i'<"*>< ii|in'3t'.l ui:>' mlli mivI .����t.s'iiio ..I i.-i(.m. tan-..' i-.-i �����! 0)*iim l';','"',",'l!,,,"1"1 -,",",HV'T.^:'\\'V^!\\y' ll,i-i...ir..|ii.��m; nil kli.i|.' t-i i-|i.!���l ts,,,,  OH " < '.��..ii'k.-i-��i. ll-Mti ������ I' limli'iiivuil i. i.it.i.i. ,.��� in. m. .m ��>" mm k in. ii a ks i on '"��� ;  .'������"it"' ���' i����  ''"�����'" '','��� '"'",*, ^:,,,,,, !' ��.',���.,,',, Mj���,|, IU������k   ||. n''l-I's.n.ii.ii..* in. ai  iiiitiiiltiiiiii Uu.'i-I.uii. Nlll  li IV ' Illl  I Dl.li ���*" Ml'  I'*  U IWII'S, ((I'-Il'l'l  l<'4ki I ,'t.ll I'll I'1(1 till), AI.UImNI I.ANO |l|MTI0i-r ,  ,,  ..   i;��lll)iiliiil��A��i..ll Dlklililullitii'iil,              i '"I'1  "  IUIV                       iX't.lHU '( nUn iinlli'i. liml O. I, (llui'mt nf Vli-titi la  |l. I Al,ll|'ltN|  I.ANO 1 JO-'I'lt KfJ'. I" . i'i��'.ir��UiiU isliiti-iik-iiiii im. in!* m .i|.| '; vii ��� (I'kliit'i iii ti"l'i ll lo'lililasliill tu |iim'likt>i' ilui liiliiiMliitf ili'ki-||li.i| j   ,    .,'  .  ,,,  ,   '    ',,.,.,,  ���   �� ,���,���!, I Mliu linjlii' lltnt  Wi klt'l  ll'iml'l  tl(l|fl|<'ti. nl ISiiiuu, i|c|i,;'��( h (iiiM t'lMiil.ii ..ii lie- .until  V .nn "'ii'i-. U C (Kl'iuiua t.n!> minti, iiili-lirN t'litiliuf tin' Miifh Im* lib et,'iikMii in i,MMiik liutii j tei'l'l'i' '"i i' (Hus'.l.iti in imirliiikiitlii' Mlu��. iiniiuiiOi na.1 luiirlH"! "O 0 'J s.N  |���,..���,^i," 1 Im!, ni *'"'"���' l'"ls' ���   .  . tle-ui',. kiniili in i-lniliik, i In in-,- ��ikl ui mil ; in ���'*ii"n"nl"i' " �� I' -si |'lmili"l iiui-inlln ��i st , I, ,|li, ii. klunt-, Uicuiii ,'.u|i>wlii,< Htii.ii' in,.- iiMIts.,.i(|ih.��i K.iii.-i ,if s..-(in,i ni, rimiiklnt. ii.iitlii-ilV  nii.1 ."iktt'il)'  t<i  iiiuiki. if  Mm-UI.ii'I f- th"!""'' I'cllis iwnitli. O.i Hit- f  i-atilllkt'tifct. Kliti  llti'iti'.' l.illiivtliiif k.MiiiilDiiliul * I*. ��������� rust   11" as  Iis'iis i,..n|. tli ,'...-s.) i li.ilim Hiki |i> Kit UM.Illlll uf ii'fDIIIt'lli'MIIUII. llll'i  il.tllill'llllkl i I""! "I ' "' "' ul."al��lli(llk'*lKlUinill��Hl r.t|ti-f"��, lien Ii'.k i iui'1 '"l'i '��� ; '> "' " - mini- urii-'i. pioKriimuo', ami ioihIi for its suo I'iCi.'KH, even though mo single idea ''of yours Iiajijiens to htf included. Ol'UIKI'  IvlMIIHl  li(>l|}MI, fi��!|.(i'iiiliitr CI. IWIt. Nnv.l IS Ai.id:iiNii,A,Nn nis'ittii'i', Dlktf'ldl ill t'luviii|iii,i |, '1'iiliii nniii'ii tlttit .Mis* Afiuv lint-' i.'n, uf I'Lil llHiiiiicrii't, 'H't'iJi'iittnii k|ijn.Hti'i'. liii.>i,ii^i,i,i|i|iji' fur |.rriiiikkluii t��i |ntfi'liii��i' tim' lulluitintf ili'- Wilticil Imnls- I'liliiincaclaii "I'D )'l>s<  I'liiliinl .,���  Out |,li, |||. Mil 'kllDI'O <ll Ml) tkittillll it'tin H (I Ilk 'I,.III, I ||k l.lilll'l Solllll Stll|l|l|i>'  Iklilllll,  III. I|li|  l.,l.|..IA'ill,(  Kltlllt!   ...   . , tlttOO  Itrfllltlll   III  I'llllll  I.f  1 Ulllllli Ol-I'llldtlt,  I'UII'   Cllltlt H|lSIII|lltrlll'i:||ii-l|: Ulnlllir OVnnlV'tlvi'acini), tun,i.i,r |i'i,k. .... 1 Ml*iM��ri' KniN-itk. Will; I.. 'I'liiiiiNiSiiti, Ailt'tll. ��W��t. IP. Jl*lt. Oil. IN;I. W-��|t J ll,i..-II IbirfU'-.. Onli Oi'iinlk, AK<a(. >���.(.( O, till!, (ii'iln Itf, ai.in.us') i,'No iuvraiirr. . , IDsUl.-.i .,| It'���<]>�� I ',) 'I'iilu> in.!if-  iIiui  iv..ii i<,ii jdiVlif llftitun. of Viini'utO'l, II  ''.. ii('.'ii|iiitii'li) k.tirkllillll. illll-llil* ll. Hl't'lV I'M (..< ,lll|.,..|.,l,  |i,  [iltffllHI,,! till. (ulllilV' ililf Un-ii tit��') lumls' 1'iiriilut'tii'Hii' iii'ii |.-n( |.j iiiird (Mi, Inil.'k ��n*t Uf (|lf killllllH. K! ,,,l|��� 1 i.f '.it'ltllll 10. TuiHIklilC ��. tlu'lii'.' Hf inii.iii,, in jl.'l,. I- "II l| (l.-i.'lMM'.t AMk'ilkt ��, IHK a (.to uni i.AMi iusi'itii-r pi'iiiit���; ui i .imi(".it '('.tin-1;> tin tllfti WUIliii-lii,>li.u.ult"ln;i..|'.t"l. m. i, i ii.<ii idiim i inti'.'(. itr <!,i|.|> rm |,uiiiitk, kt.clt iii (iill^'fuiki' |u (,'tlii (lau.  id.i  1 ij(ii,t|n,| ill'. i,t'l J'h 11 llil.ilie ('eilliii titliik'kt i. |n>k' I'lilili'l t( tin kii'itll- Wlkt i lilili I uf l..��l itkl, III. mSl l*' el.-Ull* l-.ltil. t(u lil'i'H'K I'mIdb L'l'llll,  till II'T  VI  i'ltkiln,  llikl, tin ii,'i)"t'ii'ti.il>is iiui I III ui In- I'i'liil.if I'-'iniiu iii i. till III, luiiU'liiiMK iHiu i<��, K((.��i' uc likti Wllllulll lliltull J* A If-mlli.(itn Aritll Atlttllkl l'.l, IUIV AbllCltNl I.ANO Ol.VI'IOIT |iik',|ct u| C|it}'i-'|itui 'I'lilil' lliittrx (till! Id IIO  llllll.'ll, ill <Tlt|ll'|lllit, inn".im'. inn f-11 nun. tniiniiii m .!)���;')) Im i>. inn*, nl'lll III |llll,'llllki' (tl'l |!)ltutl(!!��'  lll'kt I ,|il'lj  I ,l,.|k (t'liiliif.icltt/ tu ft I'nil rliDtiiil nt tin-a,mlli Hi HI IIIIIIIT III  l^ll  l.*l. tlll'lll'l'  t-l  (")llll(S  ��llt. (Iii'lii'r 'I. I'll) tin. mi-iOi. Itii'tli'i- vii ili'.ins i.i.l, llirai'-'i .fifluiins Imlfli In ("Hill ul isimiii. jK'ii IIH-tlt. I'lillllilllllH' IU lll'ivs. Illl'lli in In is Ili'lUV IIIUull,    ' t'. A  Uuvti||ti|tj|., d(,i'fi|, AllK'ist ll��..IHI* '    Al.plHlNI I.ANO HSHTKII.T,  , OKI rift uf Ititt'i'M. 'I'ltitu nntli'.' Hi it oilin ilio'vli.-u, uf l,Hi|lu|i, lliitilitiiii. iii'i'ii|iiii|nii kiiliiktcr^ Int. iti|.i tn n(i(.l>' fill' |'i'il|ili,sli|u' (.)  |i|||Vl|llkll  Oil*  liill'ilOllii  tl* hfi'il.itl irtlUlk' .(���iilllllliln'ltll!  Hi U IHikt  il|H-lt(ll  (HI  lllll S'llllll kluiti-iit ii h,ini|l Intiiilil iiltmiU'it inj.illliuii-.ivi>. (round.it l-i.) $10,000,000 1(1.000,000 in.ooo.OiKJ *ii.io,��oa.ooo ' Capital AnOioil'rit . ��    ( uj nut y-u op i<t.\,t me! Oeittuitjiti Pnifito llini. I'r.'slttiiit * Ift. Hon. t,i.ril tSoiiilii-mii! ami Momu l'>ivid (i.e. ,\i. (i. IVi'kldi at > It. II, Aiijiii". )i"j- i \ K'l'.lVua. . Kir K. h, clomiloUi Iho-t. rli'Ut'i'til Mim.ii'iT - < ��� ' ��� ������ Id V, Men-dob Ilu-iid OMicu   - Moiuruul i/iiiibm ixiloo   ���    HI anil H Thrt ttdiicodlo Kt., K. C. Siivh)f4K Bank Depnrtm.mt |)��|ti"iis  ret'tiinl  from  Jf 1  niiwaols C'ltit'itl'i  ItUsJIii ��-. fj-Jvo 0 I'li'CV Mlt('l)lloi). Port Albernl Hmmih   -   K. S." V. McClintocK, M/ir. Jlll'.i It (111 t't.l III V 1,'.';'^ ;i .  Wmrrii |)iii|.; f'j|iil.<in.' '..ii.d U.uiii*. Aifewt Jii'l'l. Ji. IW.'. ���  ,���  . Oiil. |*-U it'i.'iic.. (ii.-iiiijimiitiiita,  iJ"iii,-iiii.iSu'i(ni, Ki'i-ixmiT. 1'iMitslitii ll, tli.-m-i- Itlrliums nnl'lll I" i lull-eOni'Itu'slieM'lllii ill lil(iii��itli'i'iiiui It ciiuiiil ���    ���'��� -   liiti I (!-;i!ii!.l in j.'iln! nl fiiiuiiii'iii'i���ioi'OI. fuiioiiri- III,! tnii'lice's, (tnU'c ai' li'��lt,    . olli'u Oiiri'iiSi. ISimil K, liltrvii'.', Ayi.-fit. , J*il> w. Iflr. I'-ittfiil.ntilil! tlil'i-c Itita- illlll'.: !���!(' IlioK. In .ii.i.wi .. i.n .r. .nl vi-"in-> - I....I1IH1 -- .  tu,,.i. t.nr  i-nn.ii.ii.f. "ni-ii *-- r1  1"- ,r> -   I   i  ~~^��� "���. ��� ��� ������ "y. '���  ,��a��i��ww��'g��CTiw^ If You Are doing to HulM u Houtio, ���� Ort'ico Block, or a Barn, or * o .Store, or titty ililu^ oluo thati�� made of Wood 77ttf Man to S&c la Thomas  McKinnon The CotUracior and Builder ' '  * He Will Submit ����  K��(lntu{lci.  Fir��(*Clnt.��  \Vorkntiin*Jilp i��t l*rico�� (bin ��rt>. Ml��jh(. Office fittings, Shout Cases, 'Cabinet Work P.O. Box--No. 4.    Albernl, B. C. ".Phono "Ml '.BCinStSgAtrii THE ALBERNI ADVOCATE mlm 1 I AMI!.).".-) |vA\'|s OlVniU'C, ' .MO.U.Nl I.ANil lljs'l'H��-j', MklOl'l t't  NV.O.I. UU'llil III  ,'mj!l��mn.| ���|"i'i-f.ii'i��'H|..t ��,tl'i',| |l|..ciu,i .,? Vi-'l- ���)(..{ 'I'-Onn nl'-Oifti 11, U ��Ik��,W. i.f T"tin>, M, j it ��'.iM,'iiiM(lua ��m-ii.|. (nliittl* (,.i i���re.". I ������ , *'."'Sl'r-l".il Iwih'Si.-i liil*-u*ls. ���,.f.toj|>'t>|s t'ii |-�� - |M tlllSbkll'll 111 |..,lt'|l|.is.-t(|C  < itl'lttlaC .l.-WilU I - 1MIWK ll  l-i J-i����-J;(.f-ii  U,ti  (.iili.lt(fi^  lUM-ltln-l IrtiMi* i *<U"t.�� ��� ...<-. ('���^I'.mt'lii'ivir ,n s e..*l i>I4'i>��-I rt'-uiii s ������.,'i I.    ' "in"1' is'if" ��' �� js��.t jitttdtKl ut  (!������ fc-iuttt i��i>rOo*<*>l (c"u .'iloi'liiNi.'Mb'-. 0 em.'V'Kitii.i ��� " ,r' <")�����'����� ��'�� .'iu<.a Ji��-��.js.' J��.t. t��  mi Hu- I'llSlltk, ImiltiS'  Dill  |.'v,'UHI|��   l jift.n- HI <IIIH|i) ;*"*"���* "'"'"'''''''"*'��  "''''*'  tlrt-'H*" t ����* *.i|)t��Hlk i tntttik, tin m.s->Tki m-itniii*  i-Ji'J, |u|li,.|ttiitt. I net"*'*"Ui!i >&.' t li��iu��  U'tik-m wi*t tm *|.i'i<>. ��s4il*)lii)U< �����'*u(<k ji),.iiMii b-sk i 0"I"S- lviHie>-tlji fulJitum*' aiit'ii' lllu'tn ,.l��.v "1 Aili.il i<i,ivJi.',    , ! i-utiimtjM. nine, n>nuiit>.ri<i *t,i (tCH*. nmnvt-'i t'!*li( |l'llllk  Ay. Ill   j ***�� ���  . *��"���"��"'��   ' "  U  ,U'Vo*V  W��h��l��1A<rM1 Ab'nrnsi i.ano uwwr. j  ������">�����'*'"* I'tsltiU .'I NiMltii ' AbiirKM I.1NO IilH-lllMT -| oWf ilutli-ir f iiui J|'ISn i( ,lii(��ii ii.-iilniu l'i 4ii , (ti.i ,(,���-(.-I ((*,,!,,.!���, .'i*!..u,.'!'i*'iV,iVi'i.'1'.'".. ..'.u.'".';'':*'' '.' '; '" S   <",','��' ��*-*t"Uuii M  .ViUMMik.-a, ,.�� Vm.,*.w f  I. tunt.H. ����-l'b /"���; is ��""s Mil")''!" " .��-���  ,,, ,��ks.|.i.,..(it.|,,.(..-i  |���n i��.|, ��.,���...ll,S* |���M���7 uof;;.tM.:,,-;?;;,Ti,r,'l-tr,e:,n^i *,...��... ,!;��;;::* -�� �����"-��� ����������� '���"������.��*��� ���>����� iMlm liiidmi.kt '.-.u,i  ill i, !,.,!,.(  Im..',  ir.'i.i'v    (Vintm-iit'iiiti ��l �� iu,!,i i,thin.,I hi  Ihi'ii.uUi l^Dsw.tl.ll,.,  1|,(  k.,..,,,  h'��-|ill.i��.i--.fcmjv<.)illk,.���.���-,(l *,|.|lli> |,,l..,, ��!,.-��,*. aJiVusi'ltl I |i,||.f�� 1(1^1 ktlKI.' liTIO 111  Mt<l(l.>'HI>l  4SI,���, I |.|   |l| i(l��n Ifo.ni.. Si- ��/. Oi.'ims. lu'tii.nitiw fy^uinintj jINSTRUCTION I FRUIT PACKING Oi|k ii'Hl tu'lllnllini^ l ��ii til (��� .  iiiiiii' ii< I, ����� lltO-i'M .Moi li'iiiiiiklm i mU.-i. Owl lit, I (i)i|�� Mi'itlis, .in II*. Au>;tt��i **, ua<? Al.tilllUNI |AV|1 |i|H'|-|iier lll.tlli'l ICI NllAlll,.! 'I'hUi* ll.-llt-i'(Imi |-f*'iis l.illi.'i' nt \ I,ltul��  II e.iksuiijitiim,iiiitciiiAii, nil.),.i. tu m.)h im IW'Hlllkktutl t'i I'MU'lll'..!' llil> Intl..ttl,l,|  ,|, i��i,(l,t,.| itU'.ltk liiii'ii.ini'inc nt it v ��| (ilHiiint ��i i/it. (�����.( ,i| -lllll'll'lltll  It'tif  llll'l'ilt'  HI kt  kfl  I'llHlllk   Oil laiV k.itllll ktii'ttitlllk   (Jll'lnu'  .'rt.l  k.1  1'liillHt,, I 111'(,l u|  |l,i||ii(i  |(ikvit|i  Ii,  Kit  ii.li iliH< *'.  iiiilli-), ilnn-N. i����-ot iii *|iii|.i ul  lii-iu^.'1'Kif. diuti'i' k-'Uttll 11)  /I'liuiiei,! ��ll(.|.. (II |lttll-l'll((4<l|l1,|l'lliSl an i.t uii-l isiiiittiiitiikt I'.i iii leu, iii.iiii ui ifkk. II Vi nti.niti.uii, IO W  W itluMi'ir. A��'.'ill \liK(l��l |tl, till* ���" At.iii:i(Ni I..VNI) insiiuei' OlklOi't uf N'lulttH 'I ��fci> nut In- (tint lli-.'iMlftiMrik'iiask.ii, ul W.i.1 "l'l'S . '..l.,..i. ,i.,i,i���   ..,  u  .......   ..I.,......I   ....  ��!,..  ,...^,1. I'om/ l.utiye. AmuM iii, nut. riillli- llflilui,, \iilM At.ioatNi iiANii nistiaicr, 0(s|ili-lulNniiitU�� '  'l'i��i.�� llnl ill'(lull tlvllllrttl  l',l|ikf, u| I'li'li'ltil II i", iss ii|iiitlii|i luiii'lii'i, Ind'tulk m ,i|'|it) Im |H',UMk.|lll, It, jlllf. IlllkC ()���.  lullliMllll! tllik,') lls'll Iu tiiU' (V'llllllfllflllll  ft 11 I'llLl   |.UU|t-.|  IIImiIII �� tllUlMu riu)lliMl'��l_|{(iai  MMt'tlttllli  Ih'M.'.1,.II||.|USi Wl'BI HI I'liuiii., liirwr-itjinii ���*' I'lmlas, '<liii|ic.> i'rt��i M i-tiHlic.. lln-niS' muiili Siii<li(t(iik lnt.'li, tu tttlti |>iik(. I'uiitkiiilnK miincii-k Hi"li'i>i li-ik llt'tlllHll l'*fiUi- ' l''i*ii/ Jlvlllik Ai'illl Aii��tni( *>. nu* AI.IIKItNl I.ANO tUS'l'ltlCI', Olkiitct "| .S'.tuitiit, 'ivin'iuniis'ttiiu Kii'iinr.lsctiiiii'r.oi Vii'tnriu, il (*, IHk'll|.Hl|u|| ltllll.1, Illlt'U'U l<>M|i|i|l till ('I'i aiisktua m iniii'ditt,!' iiui (njl.iii ley dcta'ittH.I li.lt.ln'    , ��� , . .,  C.IIIIHll-l'.l' ,-rj HI il  p.lkt  (linlldsl  lllullll tl Ulili'k I (l.i)lllrtr.t  -.I  Miit'niliil  I ii lie.  ttlini-i'  Ht'kl toil flUtlllS. lit,-IS- llUltll ill i-ilrtlll* illl'lltSl 1'ilkt ��>��� I' 11 It) 11S. lilt '!' V klllllll lli|-),Hl|IS. liiH'il till l|[�� l.ll^t t'.iiitiiiitlriy i>s Ms-)ik, tnuii'iii li\h Itll'llHUl Sflllllfl', ri*n> iifinu Attfitt, ' Amtik! ||, IHI3. vAbill.ltSI liANH OthTlllor. Otsirli'l ft Noiitlis. Tittn" iiitll*.-*. ti.ui iMim I,m I ii,- el Vii'iiirli. II e, tAVuimtinn niittiiisi Huiiina, fiiii'iiils in kprlj' )ur|H'iiii(kkfi>Miiitiurc)nikrt|ir (iiUiiiliik'iii'kt'itii, .  ii\ Isllilk! , Ciillllllt'llfttiil Ml �� tsisl I'lvliltit ttli'llll lit I if illjlt'k |V)|tl,rt('*l ffiKIl M'll'liHlNl InUh. IliCins' km,III ��.ii-��i*|,ik. ttii'ivn vii'kl ht> t liillitcti liii'lii-u tmrOi tsit'lmll'it., tlii'tiis' I'n.i xeelMiiik lisrk In tlllkJk'St. C"lU��llll|lrf tllll ttl'd'k. ttilirv or |ik#, IXiln l.lUUw. It n tie lli'lltik. Ak'i'lll. Au-iu.i tn, mi. AblOatNl I.ANO ?uf��Tiotrr Oistrti'tuf Nnudet TnUi' nnlk'C Iluil Ann* I'Hl'Kr-. ("I Vli'luiln, (1. O, ISS'lltlitlllili Irm ln-r, llllfll'lk lual'titv |u|-|irl ailtkii'i) lo |.un-!iit*t. On' fuili'iiiaf itt'.rfttMti ,,l(IU.t��! Culieiii'a.'lttif nt il t'H.t rtmiliHi sluuit !-,��� (<���* inlli'k itmlliMtki fiiiin Uki lettnt Ink'.', tiicai'i' a-irlli ���� i liniOk, Kiitni' I'uki <n A'litilis. Ui"'v I'HItll kill ItHtiUi  ttltlttIV  *l'��t  HI 1 lldlll-l tlkfU lit (tiiur-'ot. 1'iniitttnm^ s^nn'itn. iuu��i'urli-.s Atiau t'tiiiljc. {���'runt Ib'lnts, Ami-iu '' AllK'i.t tJ, IU)}, tiililiiiKlt'OtM  Hi H S'Ui,t  l.|��n|i'i) ul, Oil- HurOl ��l!il|l'uf illn'li.llrtt t^iki' uttilll (liitf i|iihMj I* ut �� l|||l.. (HJl.l.  llltilllll  I't  UUIIKIII".!  llll'i;  tlll'tl'V l.i'HIl'i'.v i-)i��ltm mIiKi^ ki'*I till" at T. h Ull, (tltlli'i'��r��.l tn tlmtlf, Hlifli^ mueli Kni'lif 'I'. I, ..in Oiiiiis' miiiiii nu'liiiuiv Mluni,' fiut ilrti'ut'(' I. tlilH lo lulu' kliiui',, tiii'iii'ii i-ukt tilling laSit- klitiic Iihi'Ii in Oilf 1'iikt, <siaiHll|ltitr On itl't'1'S, |���II,,MI| ll-kS lli'ltlllfli Muifillikki'll, i l'i Mill' U('l)))k, u.Kl'lll.' AiUIlM i,ri, ||li., AMitiKNl J.ANJ1 OIMTIIKT, '   ' Olklilii' el Nu.iOtd 'i'Hkc iiiitli'i-ilmi IfHri'linu I'-ohc, uf VleiurlH, it e, ikvu(irt(iu(i iiiiiiiiiii ��i,until, iiKi'iuik. iu,iti fly lur |�� iin'..kind m iniii'liiiki' tie' fullitMiay il��. kl'l'llri'lj iHllllk' ' I'i'ljiini'di'lliK hi ii 1'iikt i.liliilt.t itlmlli til).'( Illlllk IllJIIIlWllkl ,lllllll Mtit'lnilu! Ink.*. lltl'lHS! llultll Mill'tl.UtIk till Hit' Hl'kl K,) rlllllllt), tlll'lHS' ninth Sill'linl,Ik, tluMU'l'  Cllkl  SI t'tlWtllS, t'lU'll (ll llllk i'ii��t. o.iiit.tliiiiiti (tin nt (en, unitv er li'kk. I.nieltitii l'ii|ilii', ��� 1'iati; lit'lnik, Aut'lll, Anifllki <!.', 11*1*. Al.iliai.Nl i.ANt* IIIS'liUiT. DUtrti't ut Nuulbii. Tulti'liniUsi (Imi Ililtlit-iilH' trU'lillli'Mif Vii'- imt'i II, C , <ss'!i|iiilli!i) (iinri'iisl wuaiiiii, liilfii'tk luni'l'l.v tut- t'i'Oiii��s|iiu iu inni'liiiku Hu'IdIIum- lllll itl'SA'HlllSl llOllth! Ctiiiiiiioiit'laif hi it (i'M I'ltuilfl itlsnil 10 I If IDill'k Iliiltltni'St 1(1)111 Mtil'llUllll iilllC, tlll'DI'l' kiilllll ni'l'imltlk, lln'lifS' tuilt Ktl 1'lllllllk, tlii'tiis* tsirtliMiciiiOiik.'ilii'iMsi iit'kl t*i I'lmllis, insi'U in Ulik luikl. tSilllriltllUk'HIC M'ri'k, lDUIti HI' ll'ktf. I'.'Htlii'illiyJH'titlu'r, Vmu lU'liim. Aiicnt, Allk't|��l ��l, Ittl*. AI.IIClt.NI UANO OIS'riOl."i'. liUult't .if NiMitku. Tiiltcactii''' I tint 11 ii t-vili. (Iriioilllc Stunc, uf vii'i'jii'JiJt.e., ik,��'ii|'i.i(iTi cllniiiii'iir, liucnils- in HH'lr loi-piTliiUjiltia in (uiii'lnikv Hie felliiitai^ ttinfrllnii lunilkt , Cniillili'llillltt nt  ll !'!����! (illllt'il  titunit HI); mill's tii'iileii-m. liuii, Mticlailni lull-.', Oii'iu'i.- Bllijtll kU|'ll(t|U��,  Kll'tlCl'  ��.'kl  M  llli'imu, llltlllt'tv ui'Oli suclniiii*. Oifiit'c 1'itkl *si clmlas, CnicU In iiu.,|ii.��t, isMimmuiitf uiiittfifk. intiii'iii' ic����. Uionlil UtiUlutU'M"(tf, f'i-iiflif lit lllls, A)!i'IU Allk'llkl it, 1WIS. Mir Tlio J'ciJiliH'iu! |i,'jn.iiimc-i)t ul A|/ilciilturr. dito'iuli it*. Ibii'ticidOual br.tlicb, Wbl CeptiiHie tills ji.ar it* poll. t',t nl iMii Suclliih,' pracdctd Js�� bind, of Insti'iii-dmi iu fruit p^ckinjf ihiotu-hi out the (cult djslj'b'ls tif the pcoti.ice, Thi* wuck ln'ijon ihit't* ji��*rtr�� lUto in �� Mimn Hiii has bi'i-n let i much rno-iab ini each'i ear Oi meet ihorixpiiri'mfiilx, Tb" i.-.tilts in (be Inipcevi'iiit'iitsii! the fruit paekiuj; nii-diiotts dnouubotit the jiiKvlnce lint�� been i-t-i't irradf^liiu-iiinl limply pisfl((t thu (-liiidimiitUm of lb" work. AI'the preseni dllii'titur Ml jier com, nf ih��,' fruit ptirkod commeivbilly anil for fruit cvblbits in (bis pre- t bit'o IsMiickt'd by pii|!||,s(tf ^iivi'i'Dineilt pucklnif schools, As litis work IniH dins dovr|ii|Hil iliUione'of t'oudilt'i-iililo Klytillicttticu In tic pi-tufr.'sH of thu, feuii Isulusiry. tie M'lttiii'i'to Nobmil iu jolt the en* eliikiti iiuiioums'iiii'iit of (hu work planned for i.hoA'omlii)' winter, ' in the hope ihfit you will c<Mipertiti�� with mt nn In pri'viniui. yoiu-N, lo forward Its pultllcli.i, iiml iberi'.'ure its laiiKv of iisofiiliioh't, Hiiionw the fruit n-rowure, whom your paper sel-ven, Voui> very truly,' It. M. Wlnslow,  , I'l'ovlneiul ilordcuUtirht. Another Bunch. Mr, itaiiiea Uawthorndiwiilto ban rutin nod to lite capital after a lengthy ctay In tho Old Country, where bo wim enuayed in lluamitii transimtloii* which are ondcrMond to have netted him a liawbomo profit. Mr/' llawdi'jrath- wtdie ilenluc the rmtiitr tbathu iian ptircbtisiHl i\ bttntinu- ltHl^o in the llluhlaiulr. uf Scotland, uil Is a Good, Article to Know* f. i -  "  . Sprinkle a Handful in Front of the Broom and fog Sweeping! ' ��l(tf''li||l'l)j)*S!l��.l,|,,|(ll|i��i1i|,|, 11,11 H>l��Sllll'l.l(l I.IWHIliHII'IMUIllllillu.im,)" V.l^^W.W's1w*',A^WK^S!'��^^W^*,l��^^y^vv.��rw.��.���^l.n',ul���'^ Accoiilloif Ui tlio Htatciuonii madoby prominent public uiunlaSotlu, litilpuia will reject imHliiiidon imdlnTchula a ban been oapttired itnd Adrlitnoplo hit** Any Kind of Job Work at tho Advocate Office fallen, tindi althoii��h It Is ttald dial entry into CnnHtaiuliuiple fa no part ot iho alllt's' plan, tltili/ai-ia will nut listen Pi tho suL'ffi'Htioii of ponce nojfoditlloni and) Tiirkc) itIvop. uri iioilui'i.tnatlliu'tu hliii},' no more ruinforiioiib'iiOt 1vw\x AhIh. Vim can ulwrot* Untl liaoroxtlnffruad. tn��- tu tlio Advocate nds. // is bping Used in all tho loading Banks, Botols and Public buildings. sr -  Large Cans Forty Cents Drug and Stationary Stores mmi,m^Hvmttm*w^nmwm(*itii*iAux'*h* ��� im �������*!���(�� mauMmmmtxmmsamMm^t^vnsminfmvii wwwoniwiniwmi tin nuiwwi 'mmmtm^mmsmmmmsmmmm: |T��0R Fiv�� Yo��ra wo hav�� been supplying tlte bulk of the CHRISTMAS Trad�� for tho Albernl Volley. Our policy of Good Goods at Right Pricos has won ue new trade each year. Our &tock comprises Xmeo Cards) and Ca!f>ddor3t beaten Braaewaro, bnitihos. rtanicuro Bain, V&uvu, Fancy Goods of Many Kinds, books o! Poetry and Standard and R��cont Fiction, Jowolry, High Grado Con(o��tlonery, Forlumo and Toilet Waters, Etc, '  O IT IS A FACT thet our Chriatmitt. trade has doubled each year since we have been in business* This i�� atnmg tet.t)mony to the ^uU��f��ctory nature of tho service rendered. $ Your Druggist and Stationer ������>>������������*���M��lmiiE�� W��lj pm JlSBSiiflEsasssimttiB^^ *    --���- ���  '' raiasi��im!?<i��iati��B3^ THE ALBERNI ADVOCATE ^MMMMWlMiita The A lert Investor A sks for Something Attractive KuiKi'iliiiii' diil is a k-m-o momr, sih.-c d��*> iui��i��",i will turn iiier (jiiicSi!,! ittnl ,tt n re "l piniii. Tftis /a tlw Clans of Property That is Ifandhd by AT. TWO .. '. \. j lie dandles N<i�� i ��dier Kind, A list of iho lliiisi I'n ii, ami Cit,< po��p"i'th>�� to be found tu tho Albernl Oi.Orict,  A t'fiil i*ill ciiuviuco luiit and Send to biis|ue��s, P. 0. Box 54    M. TEBO    Albernl, B. C ANSWERS TO OUESTIONS VERY |  The AJkrai Adteate am ie utc4 for |Ir|*l sdrntittttttflU in all ipifitn'am* OFTEN ASKED ABOUT ALBERMinf ?* ��-��*">��..a .1 Rvf���. uouth (11   north bouodnry of I.,476, tin Men following Mtuiitf west to north- ��(��! cotai'i', tbriMii w�� point ��,*!  ��HM- immcnirnt, (tciiifr About 31*0 acivt, Wiruam Giu-mrd, , W, IS. (Jflfi-ntO,, A��;fiil, AMiKitNi jiAND mtmuWi, UletilH of *'l*��yo<i����t. Tttku   node*   thut Uuj- WHtbfton iDstnct, NwtU, Gbfttwt, Bard*}- Da Albcrni Is H'ln-hed b.i  Haiti fiom  Victoria.,  Can.-eij.-m, ���if�� nnyje "Kb. ,r*^�� 8B^ '^* W*Htst M*t *f thf Mill. Victoria iiiimhuf Ibti.'.ijMi to AhWitl on M-mdiiy, Woilne*!*; ttad Fjida*.  Frts-jdld  jf  VlRceWt?  Ijrflfli   Tfeii U *8 j nwt* from, VaMCi-.ter nt, wownri with this tr��li�� nt NMi4i..,,. j^ ^, f   fa fawmm QfJW Ford,,of V^U-rlt*. nccapatlmi ��<U|. Album! I* nUn 1,'hcIuhI bv Mounter f<*;iH  Vioturlu, m��\ In d��e -nmuirri ' M* wfuhbwii, wiw��,  twt( U\Uw* iti ��w\r for oiaeiimUon jmonthi (her.* is im,<Hiivib'IU:b5ful fr��|�� diiitt Oil* up dm we-1 t-.ftis| id Vitiiot.y.! ���**^^ *�� puffluum   life fullowliiK ibwadwd i FLETCHER'S BOAT YARD ^^miw ��*i ��* w��t oimim ��t taw tmrtbwr-Ht runier #ttunt4tl mi Ut* land prhvs ��* to ueivawo varies from t��) to *|M�� p,-r ���,<���.-.��� for bush |at,,|, j Ki"!^^ 4,ut'/t' U,WH* ** <*>���.����* ��wt,n'*����*Mi* and .mm *H*�� to *|oi for laud thill has beer, i-io.(r,<d ami hrsw-rhi Uinlor iM.lliti.. j i'ml.ih-i.,  lynhhm ,,,��,.|.fiiU.  <h(U' Pr," .\V���A��i.i'.V,:iL,!��tUtt.^.y���V1..Ulf (Ion.  I Vice* are Knverned by quality and local inn and i-nu bo had in nut iittan. l!t>, .. ' *vr Island and ill-mi; ibopU'tttros^iie Alhi'rni c'-tiimSi WW.MM.W��ll,A^%M*lll'��m��H ��� /' \ Frank & Debrugne Real Estate and Insurance Notary Public ti  , P. 0. Box 6$   -    Atberni, B. C \ It him been found (but mUctl furntht" pti,(v�� best,  < in plots of from (en to tweniy acres fruit Ki-oninu, iluirtjntf,  imiillry raUlajfi hu��> ami cattle ��III all pay well. Thorn tiro no free homesteads ,0 |M, |(m{,  jirt,���j  rt,|j| \mv'0 Ui,,,, j������%tbiiseil, i'ailiiics,  Ij-nidou ttjui'iiilijes, ibso, l,ubricttdn^ t>lls, ero. **iJt^tt����*i*s^^��K*Wj*'f7:::-��:��^ I   PATERSON GARAGE   | **M��t����^'i����!^S'(fi:}}fl;K.,i^ Now Open to tho Touring Public Full Lino of Auto Supplies Cara For Hire ��t Reasonable Rates Victoria Quay Alberni, B. C. In Alberni will )*e found dm imtiitl iiilvaaiii}.'es of a priiKi'i'sslvi* Wonlocit Comimmily that has faldi, and flu* couraKu of lis convictions. ,'I'hei-o ut-o n nmnber of i:oim1 htoreNoiirrylun; a wide raii|,i' of (paxls, m'Ii'MiIm, chiiivhos, the noii>piiper in wiiieh yon aro reudiii"; diK nail a iiiiiiiboriif athloihi and waiul clubs. ��� , The clluiaU' Is as lino as can In* found on the I'aoilli* Coiisit, taken tho your rui'ind. Tlio riilnriill is lokt ihan liml of the t'lty of Vancouver, dm frosts ni'i' llirhl. Thi'l'o In Holdom frost enmi^h fur skalhij,' or snow enouj'h for hIuIkIiIiiRi and when ulthur of thexe comes it mil' lasts a few days. Fur tin* ntuniuur nnd autumn umiilbs there IsnotblnK in dm world to excel dm Albm-itl wember. AI born I I" tho mulct ot'mu* of die hirn-est and mosl fertlb* valloyh on Van. cmivor island. In lino Dls-irlct will ho fotuitl.tt v.isi woaiih of timber nf thu llnest kind. coal. Iron, copper, marblo ami other commercial munus, brick clii>is and otliei- aiiitorliilit, ' '" Thorn urn niaiioi'o'.is iittracdvo ojijiorluaitiox for thu manufacturer and im vestor, Thu Albttrul llnaitl of Trade it ill he ylnd tu take dmse mat tern up with you,  Wiiti* to (Item for |>arliculat>. NOW PN IIANJ? I'fMi fiats. W*rkm*R��hl|�� E. FLETCHER, Boat Builder Alberni, B. C. J, It,, thenn-o foliuwtnc bouinlitrf wont to tin* tda>rF,' tlnmcii following uliurp tint' matlirrly nnd 4*A*l��tiy to " point k,  , . ,.   , ,.*Jf  I'ltmiiiuiitsninviit, I/vIiik rtttout   SO (tiikuliui'i .Mttiino iiild i-Mudoimry l-.u-- (h-i*b Mint's.  I'umpliijf 1'h.ats mtpplliHt mat <)uy Hltnrlotuit Ford, "'v��,<���' W. JI. (Idrmrd, Atttait. H-ipt, HU, IM. AlilUCUNI t*ANJ> OKITIUirr. l)|Mtr��ct of OlwyiMpuit. Tfihu itotict) that Kriitiint 'J'homiiH (Ian at ti, uf Kitlliiifftl.oiiihm, Kn^lnml, ocriipfdbut Briny oftjerr, rcilfm}, ijj. tNiila to apply fot- pi'Miilnnlim to inir- rlinit�� (ho followlnu; ihiiai'|t>#i| IhiiiU ; Cemmrneluii nt n pout pUnttd nt (l'�� ��toiitli��iiHl ruriiri ��ml HttuMtod about I ft fiiulmr ilbtintit nnd In went*, ��niy dtrfctioii from the northennfc ror*. m<r uf 1.. Oil on At|*��nil Cntml, n��itr tin* went boundary of L.f.70, tlienco went to (ho nortliwi-at cora��r of 1..6U, iliflttcp north to (tie ��outlt bnutttldry of li.Sfn*, tbettee dflNt to a point due north of initial pout, (bunco auulh to puliit of rouuiicm-#ti.��iit, hAvlnjt nn iitou of JiM) ��rr��m. , Frmtcfs Thoituta (^nimrd, W, II, Uarrnrd, A|,cnl. Mnpt. J8th, l'Jlif. AiillKKNl l.ANP DIHTIUOT. lbotrici of cinyo(|tiot, Take uotbn* (tint Ibtlaitth lUaudy.of Debut Dan, Imiht, uccupatiou Kendo- man, Itid'tidH to npt'ty fur prrmbmlon in the Townsito Will Sell for $380 Et-ch l\ 0. Uok 32 Alb��rnl, B, C, R. W. HEASLIP Contractor and Builder Von h'ei a Sijiiuro Den! from , mir Aoverti'ors Estimates furnished on Alt Classes of Work in the Building li/w tviitimi.ivnr THE BRAND SAWMILL Will aiipply you with uli kimlri J" i>������il������  ������ .(-ilowiint" iteMcibvd of rt'li'Mt C'Siikh fiiiinhnif ConiwencinK ��t a po��t |il��utod  on 01 itiiHLiiliiHN i^iimitur. Ilw nurtlwMt'cimwr of the *hor��  of <Ztnr*k  ssWiu nr Pitt tn firthtr t,,e  'v����*f��"0 Hojfiion tnlftod, uUitnt��tt OiOCK OlZCti Or IW/f W Uruvr *i din ^xm,^   to Htt!��y li��y, nnd Mull ordi'OJ attended tu Adthv��si AMll.H.NI, ll.-�� \\ O. Has ftfl Land Act Notices mimummv Alberni B. C, AlilMCIlNI I.ANO DIBTIIICT. Dlntrict uf Ibirclay, Take no! tec that William Garrard,  cliawo tint r'ollbwiuii.'iUactibed Ituafu : lit tim itatrnucfl about -l mile northcrlj from Nub i't.lat, tbcficn folldwlni? th�� ��hur�� wcHterly, iiinithorly. euuterly ��wd nnrtiieny to point of cuinm��o.c6R)<nf, tielot* about C iicr����, ' , Ibilrlgh iG. lilanrty, ���"  W. ��, (hirntrd, Ageot. Bcpt. 7, ma; AldlKllNI tiANI) DlflTmcr. , DlHtrkt of Ctaym,uot, Take not ire "that Oinudt* Ulandy, uf Victoria, occupation n��ntl��tnnn,   lu- tciido to apply for pvtiuiimioi) to pur- sc ���.WfclWkkWkiluiklijt |.|lklkii.ikl.MiWL*i ��n>wwi��.wim��i>i.kM,i)i>m��iMiik.i>p uf Cowictiiiu Ihiy, |>,(f��� octaipiition rctli'Jd itciny uftlroi-, ititcndu to apply for pcruiiKtiini, to piircliatto iho follow* lite dpftcrihod )attd�� ; Cn'iMiiPtidn** at a ptait itlfititmt tct din KMiitlanuit ��� coiner ami uiuatod itltottt out) mile unnt from thn cant aliur* uf Albernl canal ami mi or near th�� lowcut uotitlicnut censor of t<�� Kid, tlifiicii tn tlifl biHitiiinry ot I., ��J��C (ul- lo^iii** aioiio tiortb to H'ltitit lioimtt- nry,   I.!,cure 60 ctudim  I'lmt, tlmrncu Commrminif nt n punt plfttitod on tim xoudieKiit corner of tho eastern of tin* Koynuu Iwliuidn, wltttabi ut tho <,idriUic�� tu Haluy Itny ��unl About 1 mllf iioi-difily frnni N'ub lb)lnt,th��iiif<�� follow ini: (tin altora of the In bind round ��,i>rtlii>riy, wiudiir.ly, ��outh*rly iitui (nutrtiy to point of commence' meat, bcbtic About ^ iicrctt. (Matidfi illaiuty. W. H, (larrnrd, AK*at. Hept. t, 1913. -n)nimiHMin<iitiiwiVriiwii>i-w>ii.MTw 'M pl"-.',*"-��':V Where Is It ? r> On tho Heaver Creek Road, Right in tlte City of Alberni. Not ttwey in the wilderness*, The feat chance to buy fnwide Property ftLprlee* teompar- ing ftivortsbly v/tth those demanded lor lots mile.. axutkv. All lots Are Cleared ��* Terms���1-4 Cosh, 8, 12 and IB Months jj,, .........,^ i_~jj-.-���.-^r>.-:���,^-- m I o-U w^t^^^^^msss^^smmsf^mi^smss "' "' /! the a\&faiki ABVot:A'��'i-:. ��� kS^^ii ^.i-r^*-^. ji�� TURKEY CRIES HOLD-ENOUGH Professional Cards GEO, A. SMITH, C. E, ..'���.a--*�������*��** ���.��<*�����*(�� <*��>-r-��,(is*J-**.**"*****--* * ��k"^^.-���*����*'��v����*����W'!^'*t��"?l��;������,�� / if/a/i*.? a Specialty Tuiko.t bui unit |��rm>dl>-apjt-tdtslto Ihdifirln f"f |k-*o��", dm* f'ti.^iailiiitj the osidy ai'ii'in of tho ihu*ip*'aci imii< t-eit I'ifsiii'f ni(tiii*don. No JumWdei* has been ooitciudiii m* dirtlmlib'*  m,* ����i��ll��t' tlbeut O'llll*.   Ill* kHitllhe Hill* if-ii'inii* demilttil tb"oU!Ciiinton nl Add- attifpii',  Ht'iitAi'l  uad - .MtHiioaJr it* n O'tudiiloii butoro ,'nrroi'lnf' m annisdce impa billons cmtiniilny,  Tie* i'on*or- s'iltp U ll��!UH k.'rt'fii Mint it  1��  dUtlcuit loin client  any  oorrm.'t  Idem nf  die military *!iuad*��if.  The (all of Adrhtu- ii|)1e is rniiM't'eil (ruin bulb Merilati nod Tiiii. l*b utiiii'os but ibis U niicoiilli mod. t'sluinlil an atlack be made on MiuiumM'" ibe Tui Its nee  nut  ev|ii-r!.��(  t.iolUir  Aiberiii strinij* leslstaeeo tu (bu I'mobliied Sec- vlttrl nmt (ircelt  itrmics and will like!' full. A ro|����J-i thii��tii,rb llticbaicsi pltu'os Iho IbiUrarltii) hissc* In war n( a f��r iireal��<r Iljf lire I bun es( ImaOsl, Aco��>nb 1111,' to the re|n,|'i die killed and wound'- oil nmitbcr sWt(\ titoifjliiy thousand out of a total of ;eo,om men, ,lt Is pointed nut,(hat lifter huldiuj; (heir llnoof coin- mimical Ion ettiy l*0((��.l (.(Toctivo men lire left' for llj/hdii";, Four of cbub-ra Is i'iiiisl.Jt'ri-,1 llkt-ly to ludtii'o Huljpu la lo ciniseiii to an armistice und lo it pmico *et 1 It'iaeiil. It U Mittltd iUtssSa has itnitotmcisl Itself la favor of'Mor- vla's claim fur a port on thu Adriatic, IS, C. 1,'iud MaiAt'tiM',  Hurt o.i * ��il S j' do.����'j-lin,ii., mbi, Jhi! ��-!,((ttt>,, {itt.i bitji! ��� :|' tl.UiUislon*  '.Xlb'.*,',! Allvrol,  t\ l>. j j' Hux IM. <������ ' i (' ���  '  , .  j !' H. M. T. HODGSON t��| < Vi-tsn. In'ilti' i'loiti and i"M*  I'lopuifi" d.'sj I'd! IU l>i||id 0, Alb. (Id  VuJ.'o,., *!.*. O'l i.er Aoi.- A. m. I, c, r; r .1, C. t.��ad Survoyur *mJ Civil f"ttjh��e*>r j Of (I<*r!  &>m��t*, lfa(��l,  t'urt AtUi-ni H. H. BROWNE ('Ml and Minim.' l?ii"fin'oY iimi dot liit'iiil I,.oid Jijirveuir , lb C. Signs Signs Signs Liiiiil and Aih.'i'lislni/Kli.'ns, old, dune tilth Ftompt Uetptielt at l��t>Wi��.l 1 bicos by S.  EATON Mnr&irot St., Alberni IN LOT FIVE-ACRE 8 JL> XJ \J ,Kj l\ o Att Aider Hot torn An I'serilcnt Muy of Enrclltmf Ltirul y 1 Have For Exdtange , , I ,<��                  I'ott Alboriiiioid AUteriU 1'iS'jHH). fl *l                  \ iciurbi mid V tun-out er Property fi J-*,.                     What Have You Got? ,J :*4     Wm. Frank Gibson &? y, Jltsusi* I'boiiJt I. aa         tiutur��iie��         Olfio* JT|t��fl* 34 i> 1 *"^^^**^^**<��>w����v ��v*��;rN.����***f; t^^^*-*^^ R��<ti Reform. "���Tes, {'vt'cuCoitt the hliuijr siiiiiy1 Soil no* lollltin; hoc latest ifulifIonian (rioi.il, "(lee, but my talk wan ifollln' llorci'! I'd worked up A llnou* fable mnti-rial that had Ueorjf" Ado Imoked oif the map mid ^asplu' for wind, but I've ditched all that now, I seen It nn* up io mo to tu lull onto another track, Jnituiusi on iho omorj,'oncy brakes ntio day aad'stiyii to nty-elf, ' Vuu mtiit.wher" dii yuK- think 'ou'll wind up !( you don'f -lu'titrh this louyh j;uiT you're sht.vln' itcrohsou^oii unpro. (���".���tod frieudsV Von never will hind u .|ohniiy*boy (hat's tfoloHoui'h "Yity mat. (or la his cupula to want a real, luuti*. up llossy lady fur his kldtlo iiiMond of it skirt tlmt palaver* like a biidnstorm w ith a busted siceriuK ifcar.' AtiViflil otiii'tidk like a luily even If *he never iMs closer to one than to ��troU"h In-r fleck  when  sojiin  Ml ell  ijfllte lai/'e*, past iu Ui'i'(,'tts iMiAfiui. t Miystuymii's trul.i. 'K'.s tlim* to rcformuti' jmip ;,riiuumur, little slsler, and you botcher sweet life I'Vtu'iit the KUlMiuti."1 Work donu by I'rucdunl Men onlv. Fsilinatos Frt'e. J. E. DUNCAN Deitler untl Mniuidtotuivr of I,l|;ht ���  aiui iloavy Harness logger*s and Miner's boots Sl>rt) of the Whim llm-so on Government St.  * Alberni P. 0. Box 37 !����**������*����������� wtaitMi ���aw* l w*��*k3iHtk'*��>w��inki< tpmntiimx * 0M>sis> ��*i< iu m >*k i ��,n i immn m* t^k^t. j Terms Extending Over 3 Years Come in and See tta and We will Toko You Out and Show You the Property We Also Have Good Buyo in Towns-Ito Proportion, Business and 'Retildontlal. Jas. R. Motion Real Estate and Insurnuuc Pliono 'M Albornb, Fliono IM Port Alboi-u! .''��� r^s-i..:** ^   !�� ttl MCHIC FiAdtKNCI': II. WHWIIT, Assoclalu Itnyal Collo^'ouf Music, i/induii.t-listf Tonchur Piano for(o, llarumuv mid Theory,  l,".s��ons ucconlluif to ai* ratiUi'iuont.  Albernl, IJ, (', hummmwiiii'' *���"** MHW��wm����H-'sj��*>i DRY STOVE WOOD AUuy* on Hand Ai/oal for Fi-totor Mill Wood Try it liOiu! JOHN  GRIEVE All  Orth'W  Pnmiptly  Attonded  To Furniture AH Kind�� of .Household Furniture "In Stock at Mainland Prices A, L BIND Pioneer Furniture Store Port Alb&rm i   I1 J' *:\ \ \^' ^ V'M   &A,*ji M ff ^������rt7*'  v**0, 4Ci.b?k H :j.\\'j i-7. r,"i ft.wr,:1 ", kv> c;: ;^TJ<^���K.t^^>rx,f'i,^m���^i^KJi'�����:^K^tt^i^H Watsori^s . ..." r, i *    i    * - f Up~to-Date Hardware Store OtOMi,HlO��\ A'Full Line of .Hardware Always m Stock itiuntimiiii Plumbing Attended to by First Class Workmen j? ifWI ..���*sii iftfi "n\\ "s. The Alberni Point Store I'AiNTINQ  Anydilia* irons a iieedle to an amiior,  Inini n baby cioiiajj'e m no atitii, froiii ii tiitaek to a piihii'e, Sign Painting Picture Framing '^ PnintB Th�� Alb��mi Hoe��l  . first Established and Bast Known Hotel on West Coast, Ttxi* it I'Af fhoortl* Retort of th* Cttmmtretal Mun, Vatiritf ��nrf Spoittmiin, Owning our oion Hairy and fvuiirt/ Hanch inmtt/it a Conitant Miwtj) or Sith'tljr /V��A Article8 (or (A���� luAftf,  Avcumimtdmtane of th* Akki. t Ttm lltut SampU A'oam* in Town, , i /V*��t* Sunt to and from alt Ooati and train*. ' "J i ��� a* Billy McAllister, fumorly i>fttn> Hum h'liit'iird iJotvt. Wei��ft<i, Proprltitur; 2 Colore Varniolies i    ' "- j- Helen St, Alberni >V--0-)l.tiittitiv<ii%u*vti.i'.Uti,'.tUii��i>it^ouiti>>i>t>ti>,t.tl;i!,i^ jTJVjj ��* s^ .ys.'. '._>.��� jf ;*j - -.', j|7 \i^.���$?$���"/it'.- A.\(s J�� j. .jw^W:'\ i"v *V Vi�� tt>*.r<Utl**f*i*\inmn��rm>* R. KARNAGEL %ntft��i* wm^MMiwq i,lwii<i)ai.w^lw��iwwjwk^^��iytiiwMif|a^fii' ii~finn,.n>n"ir "jitt iLTkHiT-rrnmiTkii iii'ifiiiiiiri mty m-*����������*����� ��� wOi �� ������mm  l  ***- s ' 0<?��ler hi Builders Supplies Sash, Doors <&nd Qlanu Building nnd Roofing Paper Lime, Brick*? and Cement I !   ti ii-:? IntorpuruOKl I BOO liaud 0(fl����i Mpii(i'����I Capital Paid Up : : $0,250,000 Reserve Fund ; : $7,450,000 Total AssetB over :   :, $110,000,000 A (<KNi:a,\l, IIanicino IU'hini;��.s TbANSAOTKO  :  ;  : Savings Bank Department 'i-Ha^SES. I IS'* It fit I'liriinit Ilk', |>.i|iiikits tuny im iiiuitr unit wlUi'biotit Osnkin^ bv Msil i'Vnnoi,, wai-iii ~�������***:*��i-.".���!����-- *i\\-}im, M'""0  wt  *����"* it in. |.-itiiii ny It'lli'i-rciiai'lbiki nft i1*> li.olllit'liW Ovi'i'l'ui Unmches and Aifouules  ,T,i liranclies In' llrldsh ColumhiN. CorrnspomliiiitM Tbrotiidiout din World. it Albernl Bmm.1. ,\. ((, FaKi'-ZK, Miiiuu'm- Port Albernl Branch K, .). iM.,oi,i':on, MtuinKor. iii ii j ftMtM.UBUV.UUUnMVtH.HUh-MU-h.UUinHMVHsl(OsMUH)iU��<UM-VMiUMM^^ nfM^mimnm}tm^t^mimttmttwn��i0itmnmmmm*��MMMm4fmtunTrV^ Alberni Phone 39 P. 0. Box 9 jlJ ���  L/. * n*s*wifTii ���ktiww* i imihti wtiwmdwiw ft r*��i"O**iiii"*����*'fi'M��f)i'i��ii0kX,i>*��iii<,H** Alberni Livery and Feed Stables J, .1, Hl'KKF., Piopih'l.ir. Bran Shorts Chick Chops Crushed Corn ^^^\- B3 < ^I.V*ijlS BH-i   - 1/V -h 1- I-.-*', ffrf-'  "i ^*,"." ��� I.ji.vory v\^h ol all kinds HOTEL  ARLINGTON Tim In".!  kuiiuii Iniiise on  die  Wi'.i ('���).(��!  of  \'ani'ouvor'i,s|imd. All  mo.!"! ll  ImproVi-iiiitnis.   I'eiiliidlt  Incali'il,   '  �� Tlie t'l'ii  I'lsliin"  ami  llmiiiuv  on  the  I'-lainl. Anto' bu hii >��� to Hj'i-'ti I.'iiii' anil t hi  At I- lluti-l.'..���.., at  t'l'iitiitl  l.aki-   (J)iiili's  fiiriiisbi'ii t b-nt null''!' for iluiUliti'  I'lit-lli'" ul  iiusieraie  rati-s, /���><'<' Itttf- To umt From All Trains McNifi St MenMhor,"Props..'    Alberni, B. C. k���tiw ���viiintk^mi *mt V !*���>.'���,*.��� j- ���> ��_t I* * '.^ ������.  ." I,.. ���  '   '   -^ it I  ! ir" L . 1- t   I I ?-'��� I- ft. ��� r h>. r lSS2SSkS!iS^^ THE ALBERNI ADVOCATE.
The Canadian Pacific Lumber
Company, Ltd.,
Is now prepared to Guarantee
Prompt delivery of all orders for
Rough and Dressed Lumber
Mouldings, Shingles
and Laths
CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD,
Port Alberni Branch
Land Act Notices
M,iO:io,i l,,\"> ;<•*! liter.
Oiklfivt «I ('iii)iii(<int
T««* tV'tiff pskt i, Jttltti-* <-{isllti.lt ()l»'l»|ll. •'!
)«tuii-Ki«-r  li v. evdOriuiUi  lutuiJ XU nj-clr
I"!"  ii MllU*I<--S|  jy tn,fi,Il6k» Oil- lulltiKilV >|l'-
*C*tl«'J Invilk
* VtUlilt-lM'illtf Kit! H^i rl.J^.ik,l«.t(U)» klltli'l
*«.»t ivi.t,., t-.f lli«it.)i-iii,i»wl i*ia>ii|iiii| -Miu.i*
| al'.'l.t.- ktlvDitil M'M  (Ull'lll  l'i  (it-1  »'U()  IDtfcll I  tH
I jn>iut uf ..^in.uffji'i-tut .'1 liH'in-Hfif On* siiiutris
,'«,i\l «i),i,.Milmi'l'i* Urn's' ti»jn3i*il sink ti!i'i4<
ill l»*»
t>ICilFk 11|«il Ml'l)  Ot'tUt'i
etsii.i«>UMriutif.>a i'»i*-»Mf. *»*'!•!
Nt.l.Mt.l.*-* ((•. I»lj: S'l.i.l* if
Ok**-,
^nmrmmmmmmmmmmmmmK
Just In    '51
L'
Two Cars New Crop
■ Oats and Wheat.'
'-*s*f3l
-**s*«6
<%*lk**tk
*****
Uquor Act, 1010.
Ap?U>f<0«m (or Llcmfo.
NuitiM'tk lit )x lir ylirll t!.<t( i-nittii !i|k| ttkt uf
Ili.'fUltit-i mnti nl'i'Ui ttiliiit »m I'nii'mli' lie ut*
r*t)|i'!l|l(t|>!|i''it uf i'iutKK Ml f'ullts**"! irlu'tkul
uf U'i' Itutt'l lni Ht* in k'.-H jtijuiii lr< «t mti la trnr
tu.ti'l Imi.inn kkllii' ,tliii-iiil i|u(i'i, tilttkicett AI
Im-ihi, la tin. Olut I'tts-ef Uihikli O.'ln'iiliU
Units! tttlb ;>H)t. ,l») ul (Vli.'.r  HUT
\V  W  O  M< tllikO-i,
■t|-l>(li'iiri(.
Aj>plle«dt>n tor Lir*>nc«,
Kutlci' Is tn'f.'tif ittnui Hue, ui) Hit rt)*tt1«v el
Idss llitn'i-lli'.l, (ilil'tlivtlrin «)II l-e inmlt' tn tin'
auiti'rlllU'liililll nf i'liii llu-IHl I'u'li i- (.'I ii'litinsl
nt I Iiu liuii'l lit'.'iti'i! (ii ki'll It-inur I'V >«Utl III lllfl
l|lil*U InitMlt ,15, (Iiu Aimikinll llutl'l. klSttsil. Kl
Altu'raf, In Oit> I'iniKits' ul fliltlkli l .iliiiuiila.
OfliisJ llilttlnlti tlkv uliS'lulsn. HUH
.1. A  Mt'Nlff.
Acl'ltcmit.
,-l !-."'</
\t~  Pioneer
'JET    Phone 23
msmmmmsmmmem
PIONEER BARBER  SHOP p.  LIGHTER
a i. ii i: it n i
(.eneral Tonsorlnl AriUls
Hot and Cold Ititths
Store* t)rinkwat«r
Practical Wat«hmak*r
Jtiuthr and Optician
A tfood line of Watches and
Chains mid  all  kinds  uf  <
,l(iwi'li<y.  All kind* of. Itu-
pair work,    :    : •'  : .
Prwi'tor Albernl
Port Albernl
I,. ! », ,  lr    1-   >-  I » , -. *1*    * - tllD-n-l.  11,1)1 * v**.*.! .M J I  *|M.M.\\4*k.'
Mackinaw Shirts and
Oilskin Clothing
HAVE FARMERS
I THEIR GRIP
r k».**ik4l> nmil 41 »#*•*»
(tWfWMUM (ft*** HfWWWt^ Hi *»
•
^tXVmtmmna-.wtn*i
THIRD AVENUE
PORT ALBERNI
Alberni Lumber Company
Cab now smpply orders for Firm Class
Rough and Dressed Lumber of AH Kinds, Shingles. Etc*
IjOi'fll Orders Will receive special iidonllOni
Call at the- Mill on dm Scotch Settlemeni iloud, or I'lunm
ur wiilu tp the Manager
Phono R49
*  *a»
Alborni, B, C.
Prof, M. A. MurlCoiistlo, chairman of
(ho special cotmnlttoo appointed by
tho hoiusj of tradu uf Turunto to invest.
Ik'lOo dm liit/h cunt of liviiii.', prtt.sontud
the commlttue'it rupmi tiHiity.
Amoair tliu.i'iuiM'H asslifnod fur tho
jrrnwhijr cosi of aeco»»ltli'« aro the
jfroat laoroiihu in /fold pi. k! art Son; iho
uaormotis expenditure* on preparatlen
for war, tho migration lo the cltlen,
tile dudes on foodstuff*, which enablu
deulurs (n corner the domestic .supply,
tho appuroiit olimiiptdouof cmiijietftlon
in many Iltten, tlio multiplicity of retail
Mures, the poor phippliu/ (iu'IHiIon for
jiiNHliK'ecmiitay Into Toronto, du* nb.
koucn of iidei{tia(o ainrkot>> here, and
the prevailiui' high runt for sturuii and
hou,se>i. c
Hpoiiklnit' of (hu (ax oa  fowlstuirti,
thu ropon nays,;
"i'bls tax was Intoadod to prutoct
dm Citatidlan farmur' In dines uf Can-
ittiiitn scmvlty and to la* Inoperative
In dmou uf Canadian plenty, but the
dovulnpmout of the paokliuf and uan-
ninjr indiiNtry, cmiplcd wldilhonrowih
of thu cold nlornKU btollltles, im* made
It poNttiblo totb'y f-ir a itmup of men u*
untlroly uonlrol tho prlooK ut which
our farmorx muat sell certain product*-
nearly alt tho posujbtn huyocs ''liolnif
la tho "-roup- nnd also to titaladiin
piict'o at ttblt'h thu cuanuiaor must buy
thu tiiiiiii* priKliitfU uj) to the love! nf
tho foreign prices' plus; fivl|*hli plui*
duty, .
ClASSfflEB ADS.
for Kiln Two Cleared l,ots near s(i».
(Ion nnd hcIiooI house, W*i each. *I0
cash, balance t/i per moulh. Apply
Frank Urocmtnl, Alberni I*. (>,
Ft»r S*l* Seed I'ntaloes, Furly Itinc
FIi'ki- iirl/o Alberni fair lUll'IS. Ap-
ply \\ in, Chits, ("larli'e, (iovornmoni
St root,
W»nti?d Women for !tiuiulr,s work. Apply l'imieer S(euinl.aundry, Alburui.
r«rS«lB (>uo Ilitriio, tpiud ilrivor. Cull
nn W. tbOrillln, Heaver Creek lioad,
Albernl,
Wnn(«{t Fur Port Alberni, Teams for
htreut work; ^" for nim- hutii-a. Ap»
ply lo A. 1*. F.lllsau,
W«ftt««l~-Lltdi' Pin-s. Sihioprlct's. H,
U, S. Htiynu. Heaver ('rook.
t^xit .On r»atti|slari, Irish Kottordujr.
HihI hj-own color, Howard ,tij|| bu
wlvcn to anyone roUirnltiy thu du|,' to
II. Cook, Sprniii I*aku, -
-»k|*i's>it>k*ii.»iii*»nM|n ■
Stevens
AND
eed   Co.
A, rAUlU ttimiw
^3
7hm iii im m m m u. m m m m m m$
iiiwtjw"—m MWiii^ni
i mfmm^tmmmmtt^mmmm
The Alberni Trading
Stores
Ju»t Arrival Ulruct, an Aeaortment of
Huntley 8t Palmer'®
Fancy C«k«««4 Short Bread r^td Bincults
Fresh Peel, Knisins and Currant* for Christmas
The Busy Store
The Ouejy Corner
I BWklWiiinW*>»)|PW'^W*a«WI>w>».>M»VW
»W-<l^(MtfMiLWilJllligliWk«taw««>M*MMM»tWt»»iBi
,1.^. *»n  ,ta
C. F. BISHOP & SON
lt t
Grocora, Bakers and Produce Morchanto
In thu pant voat'H our Cnohinir Frulti« fur ('lirNoutit
Ciikci and I'tiddiav't iuivo sUtnA iinrtvali-d. Fordtls
tour wo have taken euro that tho* cmi'l bo bout.
Now to Hand
Finest Currants j»t*,nvn
Finest iSi'itled Italsliu
Hiillttiia lbdstnt ■  ,
Yi l->, |K*r lb.
t'.» l-'.'o. per lb.
Jfio. tiftd IU l*Uu; pur Ih.
inwm<^>imw£Mmy****mm\»yif*»
Stroot Grading, Land Clooring of Any and All
Description, Stump Blowing
The Clearing Specialist
Ho h Always Roady ond Willing to Submit an Entlmnto
■■|»»>Jk|l*Mlkk||k)kTk***l*J.**l)W»^ll^l*«(*J*J^^*lk^|lW
»f»p*wkmi>»*i
Five-Acre Slocks
Of the best  laud in die  Alhoi ul Vtillry. situated on Hproal
Lake HoadtivUh Waler |''ri.uitii,v't'on ll"?
.   Somas River
For Price Hut, Poscrlptiou'i Etc., Apply to
Practical  Plumbers, Steam end
c Hot Water Fitter*
o
Entlmates Furnishodl on Applica-
tlori.
Margaret St - Alberni, B. C,
t". and U. I'amllcd l'ei«l», Ksjciuious, Sploo*, NutB, otu.  ,
*"* T-i 1%_ k., Li^ta^k. *—^   -\- i . ^
First Arrival of Jopamas® Oran^cm, 76c. P«r Box
Fre>»h Pork Plea on Saturday, 30c. and 20c, Each
  •-■.-■ - '-.':..„  -■-• f"£ny>, --.-v ;.*►-- --.,.•-•■- .--.r :-,--.-;. jtrr.".;-.ou;
#.«^\sfft!««}-»if^i*^^tt»i»ft.^-MW
NERAL
E. M. WHYTE
OFNKHAIi H1,ACKHM1TII
AH hoourml tlio Ajfonoy for
(bo nistricl  nf  what  is
kinotn as dm
Former's Bandy Scale
hnliitf a Koalo and Truck Coin,
biinii, which can be tism) tdthi-t-
am a i'rtaii or a Scale, and will
woleh anything (toin mm pound
to a ton. A shipment of thesn
have Imon received nini Olli 1«>
llls|n<ct^d al tho shop,
•IN
// You Want It
Hurrg Up
mm\
0i c.
ltw»*w^:»w«'WMf<w*''.>mw
ywwwtiWft^M«>ffe*'^ll»*Mt>|ll<IWKlWWW»»*M
When Hunting Wear a
RED  SHIRT
\
And Stay with tht Gam$
*ft'iks«?(i«.si««;((fa;»fl»sW>^>^
y^ iitf*t*ii»yyi»i
|X=
J. Redfbrd
..' MtfTSSSiK
Fri'sh Hoof,  Mutton  i»ud  I'mk
nlwuyn on hand.  Ordorn
taken for I'otiltry
et-c.
Phone 37 P.O. Box 18
:^
This Week's Snaps
Hodorn Houss and Outbuilding*
.On (wo htrifo t-lonml lots, rlfc'ht In town,
Frice, 02,650, on Eeey T«rme
•*■  *tr>.\ u-%tt p.rwks\!ifi*("nv««un
12 Acrea of FJr«t'Cle»o L«nd,
UlBht wnts chwrod, bulwico ulaehoil and rvmjfhly eb'areil
9Si!9 Par Aero
—t»"T(w -v»r
M. M. BTBPHBN
*J  ""^Vkii^i^j^^ H*«fnaWk*>»iiJktii»>i^kwi.'Ji'«wli»w >im*h*.■»-*■< — ,w«»**■■>W*»"i»<ji^i,)*s*m<*»ti
y^^i*»s>ti>**>*wi»kW»kiis»»-«w*W mum i *«u si >T» i**u >■ Wm «t -m m 'i*«i>i-->*<,«s*Mit'*iOt»*»i mt wnmw
Albernl
Kwpyw* ^wwywtft<it«-«i
■%Wkkittik>»^.X,»*i^.iiH*iH ■;
l*t^>>*WH^W<f^l'|W^iit.i^l^.»«lW»ffl>s»Tfii.P»l*^
h-.)W**.*lw tfc^w^kff^yin
...
ran. V«
'Wi'hch
©Co.
up
fy>so»:
S2f-
i ,....,„ .■„,,,„„■ ,...,i...w,
Port 3t«P" Victoria,
U
III   .Wh
For Description (and Terms
'  Apply to
ALBERNI, B, C.
-  «—««  »fO   .,.
c. e. j. mum
Listings Selicittsd
ALBEl^I
B^.C.
Wl>ktWPfiMWW»Mli|i|«*W«i
£
Just in From Holland
A Choice Assortment of flower Bulbs
liynclnths
m cunts IXumi
Tuli|*
W, 'i'* and 30 oonti Uukuii
Nurrl.sad
.'Hi and.Ik) «.'«mtn l)o*on
t 'riK'iiM'tt    .
15 c«ist.K Duzon
Know Drop-*
,    ,    ,    If* conttt Ou/.en
Kcilhi Blbcrliia
..',.-'.     Kuc*'«iw Doy.un
0>
PINEO
Drugi-iist arid Stationer
**:;:
mi "the
t
!ertujy
^ll*kS«*k*iittWA»li»lkil«ifciliwlM
,^i]k^k^Wta)M*M*ww^
■iWMHKSSMI^DUK)^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169465/manifest

Comment

Related Items