BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-11-01

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169462.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169462.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169462-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169462-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169462-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169462-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169462-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169462-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169462-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169462.ris

Full Text

 t ^p.^1/^ NOV '1- 1912 V>. Vc!i 2 Alberni, Ii C, -Friday, Nov, 1, S9J& Rl / ^HMWHV'MWMPMHiM^'^^ ���B^.*<i*^Viiimi'mi tm*** No. 10 ywowwwttruiiwy wi*w *0*m HOW THE B0UDAY WAS OBSERVE tu common tv 1th ilu* iviu)i>i)ili>r uf Iho cutmli'X AlUiriil (���(*���!iii iii'iil u holiday 4)1) Mul'llli)  ft**'  tht'  pill*.!.*** 4*1 t-*-l|Sllll>* Imi* tni'ltf), nuiltlilnlUiiK'ivoi' thoimuiy ��� roftiniii*. fur ihwiiks^ivliiif tihlrh havi* IHU'Hil'lll ittll-illl/ tilt' I'iis*. Jofll , Tlml llu'-io it'.'istin** were plentiful jltvo*. without tui.tlnt!'. Novoi'lntiio hi*- i-nry uf lln* tSikliii't lui* thi'i.'tii'i'ii is morn KOiter'ii period uf j��ii*��|*orlt,v tuul iwlvhiit'i'inoni nil ((huiif lln* (bio. Tho Vrtljo) l-sioltltUfc' t)|* fast, l*4*th' AllM'l'ui itiui Um I'm-i hit*'** ihrivoil beyond Use i*xj>oelntlou��'of uvomliomus*n.itn-,<4i|iiii. Thr entii** t'uuiilt-y I-* ujMiiini/ up hi * -unit oni'inn-iiiilmr numnot'i anil tin* in* dividual ttln. ft-oi-. ihui I in has nuthinj; Hutf tt'-atuu Park Umiouf tin* Sh*s1 mc lu ho thankful fur, ���hnulil l*o ylv.-it uno j h*uh fl-diliu,* mul hmuin*/, nod **u,uo nf uf tin* -aisisll l*l*ti!(l-�� in Iho Sound, und*lb" hm-M vali-hc****/ usiut ulu-it in tho $t!tt%Ot\Pm\r,< l\, V, Which A Co. nf VI'c,ot ,i, thi* Miu-k uiiDiiuiioiit tlmt .,(, in. v.* jhiml "Si-antil 1'iir.." un 'it"- ���' *,", nml ��hut ihlsiti'siHihsokitUllti,,,!!! will ho until In llvu HiTt* bhu'll*** '''�������> liiiiti i*t Im'ttttiih-u iho Sprout (.iii'i* j*,, nml ih'U'o i* li fi-utmi**."* ui. Uu. "-ui'ivi") Ititi'i*. Tiu> jMiln. **lioi,'tuts fecit k'��>I "1 I'llllllf* in i>. i s .* uf ilu* li, uu ' it* f river, mill ihu * Dn��tmilloi:->itro (.h-iuro. o**jui> It* a ill'-,*!'-!', Tlu* htilil iitlut-K.'i,) uliior Imiiumu, iiiiiloilioi'.. )i* 'i ^'(Hil ohanoo fur iiiio uf iho��o ��- ���|1 nun-lio*. that mo so luut'h ,��� !"n nm Id iho iltsirh'l jus( iiio.v, "i'liii ut ti .tiros in .(Ulio t'ltitujjii ut otttttilo a liuuriu hu to oil tliut I* ii'tjiiii'i'ii In iho A-uy t.f ti i;��r��h*n, |*>uihr,v run, <r ������ ti-e"*, ot*'., tuifl at Uu- Mum- iiiliu ,. '*��* vt iiiliu i'i*Ai,'hliiij tlUtunoi)-' uf iho riiy'of Alitor- ni.  T|iO(*tiumvyiiu��uiiliitii'iyi*ui'iiiiiiith ,<��lv>���v���''*Vl��*���v**^���i>'',v>*'V''''^l^^ ' Incorporation* liio*?*! lit military t'tiutluoun'm ho ullmt- isl i4��*,|nit|) rtvuvoi-frutn wh'iiovor uil*** him. Thoso **liu t'lijuy n Mrouuuii*. (Imo. ���when the other follow is ilnluj? all tlio limtl tttirk, hit*! thoir till 4if oxoltotnont lu thu t*A��) khiiu'i* uf fuutl-'tll vthit'h wontplit)r*;l at thi* l'uit. 'i'lio tleiall* ��f thi"��t* jftufti"* mt* jflvrsi t'li-tUfvh*"!***. 'Many uf ilui����- who ms* combicd to tin* ufltfi* or miiiv iliirtniafthu work uwik fcdvunuim oft (hi* ftu-i (hut nil pl.w* uf hunlurw. wen* rlu-dil, andbbd away ful' Uu* -*|iiu*,'hior uf ifauu', Sovorui qa\d btv^ti ttttt-nnlotl thoir eflurt-*, mul'tin* lnuu*t*r�� foil, thankful, wv*-h if tht* jjauu" haw! atteiiher idea nf iho pivjfriuimm, ltVtts miu-ttfu I** ruim* tvithhi ihiiji** of tht* Kbit* without it i��uiii>i' Iron nvor* cost, anil a pair of Siwhtdn iruu**4*r��, ,<snd tht* uufuriumin* duck-* t'ttti|,'ht it rl|?hl tind ivft. Mnvoml J*srtit*�� h*ft for �� trial M \lw bhr'trout on tit*.* ii|*|wr iviwht'** *jf tho rtvem "**ht'iv thoro It muiu* oxi't'lh-iu i*|K��rt. jiihtuovt-. Tlii-ii' titiiit run fruiu six to twi��lvo*. jmiuiiU In wolfflit. ami im* fliihta* iralutil in tho tnhiuio. Hotnif mtoitin*,* -.irtiiftflttH t��n* roimrutl,,, ����� woll a* -tonio thh, Aiut i*�� tho Kuutt work' Woni nn, Al* Urul *��*�� in m hulhti��y uiuuti, mul ovm-) * txsily itpjiotvrr* ti,* huvo Iiud u ^uuti tltin*, mill itfU'r till thut l�� th�� nuiln \hlni,'. itlkdtt'! htiV4(T*i*i��n fttiiu tlu* rlvor iilujij,' tiiu nun* uf ��h*�� jiiti-k, .Tho hind l�� ti'iti'liml fruin A51*oriil hy hu��m* four uilh** uf uiiouf lh�� ho*t ivwi* tulio f.iuiiil in tin* tliut riot* Thts huui will hu liu* n��)i* lu ho oidoiuit-u h�� l^uijf HoiK'h iu tlu,!>-, (in.! tit.iu tho {it-u'ioiiy wiil Ik* un tho liuilii li'iink road of thl�� j*nri uf tho Kluiiii. Si'iitiiii t'urkfthuulil hiHHMiio u f.ivni-iio wiih ihufo wlio tvi-vh to livt* a iitth* ttjty mil uf. tujtih uijiI ut tlm ���.mm- linit' Ik* wiihiii ivanoiitihlo ilU* tttiioo nf tho bu-khu'iu-. I't'titor uf tho itlvirk't, All liamN on ih-Hilc llti** i-ifM-rootm. MCOlvilSLANB M*d�� s Mt#tnk��, Tin* 11. .V N, hiul it narrow t'W'iti*!* hint ttcok iirrortlltii/ tu it ioj*urt thht in Kolut;ihi'iiitui>l��. ltii}'|it"ar-..ittf<'>u*iili!>i,' in thl** ri��l��)i't> ihui �� FU'ttlor c��iiii> Into tin* vaih*y hiftt ��uiin*i)oi\ mui ht-i'mno inini't'strtl iii tho jwmitry hu*lnoi()i. it *i!nniltt nlixi ho *.>,|ihilmHl thttt hu iniino In on tho iioat. utitl oujinti iiovor hud ilui iiioH^no uf v'ii!i!i-i)!()li��'aljifc'' iho "SluUun" vvith'h tin* tfonoitisi?y of ih<�� I-!. >v N. imi {iruvliloil for iho )*iii*um.of (hut liui'. Afior K'l'tthi'j' mu ihti in ilu* ���tj|i'*i'r iiint of tho vulloy, thono'rffouior tMni'ltittml in n*��nd nm nttof tl |m|4��i|J. l'hl>'kt-ii otioji whh'ii in-riiw iitlvorllM'd Itt *i jmiilir)'nuiii-ih  In dim thno ho l'04'olt.'lt UDtll'l* liml (hlii  l'**Oj)  WIU*Ut) Iho Mity, llo iillowtHl whiii liuthtui-tht vi-at niulli'ii'iit tlmo <n i'Iujino, mit' ,hoti liitt'littl tt|i am) drovo tn tin* nUitloit lor htn lion rou)*. Thoro Mit* no uuu iu ulifht, hut tho "o.)u|i" w-iiii thoro, no ht* Kol tin* ititl of a mini who iv��*�� Muudhitf hy, loiithil iho B,riii".tui������ oft tht' vitijit'is mul wbm Urlv* Inu oil, A Mtoi'Hnif of Iht* oIUkuiw uf Alhi'tnl li��t�� htjon oullo*l for thin, J'Tkhty nf(i*rtsiHm. At thl�� im-othiK ih** mr.tlorof in- {���orjH'i'jiiUm wiil hi* tii;*runim��4t. Not tlmt Iho nmUorof luoor- wtmuioit !ium imt hooy iUkouh^oiI m-fi^"*>k. It I\uk. In htot tho muttor ovon wont mo fur thut thooluf-on** woro ii��Hiiroil thut ovorytbln-jf wuu In nitini', und thut jumi nn nooii ut* it oorUiu ��im|i i Mtiltlho.jii'opiiroil hy tho Kurvoyor*<h*nof'ul tho ohuH����r u*t,,hl ho furlhouiitiniC" Klnoo thut t-hun only tin* Konth* HttoroM of (ho wtuiiiiiorhiK nUiflT lit tho Mnp i>o|irtrlnmnt huvo ulvoit inilk'Utlon thut tlio'Mtip Mitlt-ont ����'o yot ullvo. Now oniiio tho ottiwkni�� of Alhorni, 'i'hoy itjymnr U�� huv*��� un hlou, fffmluitljy iwm<i*ti(f Ktroujjor, Ut tho offoot thut iho Hlumhor of tin, Mutt'Muiioi-N In not�� ualurul om��,1 Thorn uro thiiwu unliiihl ouoiifjfh to hint thut 'wnuont*"* hftn Hllpptid u- "nloop ilrop " Into tht�� oolfoo, or \vhtiU?vor the Muj> Mulcuif* tirin to r-ufixHsh thuinwilvoMoWlth, 'J'ho inooUitK hiiH boon tjiillott for tho purposo of .trying lo Iintl osst HontothhiK ithuut tills* " uloop ilrop.M It will bo hold lit Ui��. t;ourt liotitiit nt 5J o'o lock thin iiftornoon. 'h'^r turn out. ittnl l��*nd u lutinl In trying to put un end to thin l\!p Vim Wluklo Ntunt.  If thoro l�� 'ul roiiuon for thu dohty mi huvo it fight to know ubout Iv   - t-'t^j*-*-* Ih not, It in m;* to tho oltlKOiiM to atii himy, ij\Brf^**^*y**v~iifii*S4i^^ ��t^>>v^Fw^v*.-4 >W'->ji*iti^!m*i'w*'4>i>^ REAL .ESTATE IS ACTIVE EL�� ARIES CAUSE SURPRISE r'l.Mlrf-tii.'*/*!*!' ffWKSZ' ���TT* Victoria Auto Club- ^ Makes Strong Protest lu fr-juti-i-iion with ilit? rownt tt-l-i of Mr. Wlihy, who luudu iho  IuUk  run tliW lottur of (iroiosiiu. H mMy-viiiim* bouit* hlou of iu(ui%t'tiy joittouH)-,  Wow froni Hal Hn K to Alhorni; tltt'i't* win. vwi* it njr, wo Ihlnk nur |*atil roouiit will nt Tho iu't'ft dw-tcrllH-il in a'iv|hirt to iho IVimrliurnt-uf Mlnt'��4, oi'nwit, i*tv Mr. V, It. Cluiij), hu'ludvf**) that |��iirt of Vim* couver Ulnnti whlrh Ih wuith of tho Alhto'iil.Nimttlmu road, and 010*1 of iho Altwrnl I'ituiil uml llmklo)' Hound, anil ��lw) jnt'ludo** S��lt*|irliitf Kluiiii, nud *t(*vtn'Hl tiiuitilor i*>l:mils olf thn oust tjo&tst of Vtmoouvoi' fnliind, In I lints Btrttltn, Thl** (ot'-a Is u|ijiroxlinit(i!ly i,W0 (iiitmro ntiioit. Tho imJiuu'i*.! roMiiiii.'1'n of (.uttthcrii Vanoouvpr Inland Inohith' di>|Ki��itta valtt* mhJo, or |*o**.MI*!y viiluuhlo, for i;old, C5()i>t*r, Iron, finds, iluyo**, Slum, rouiimt pl^iuont, olay, mmd and ifravol uml tit-ono. Coal has hoon iho v-lilof miuivo of i��int*ral wealth, and i>u|i|ior und hoiiio ���fold huvo Ihu'D coimuorohiHy |ir<Hltu.*od, Llttu*, comoni, cl��y, aand, ifnivol, unit oru!>litxl swill* nu* wolJ an outtl ttro iHiinjf l*i-odust)d at luoMont, Cult! of-cura in tin* (frav^l*i of ti liirj.'*' uuinbor of thostrotutiiiof noiitht-i-u Van* tvouvor Inland, hut with two or thjvt* ��-c<��ojitlon,i, tho princitud dt��|m*tt!. uil U4NHU' in thu Atr*>aiu*> whlrh drain ilu* arott uitdi'rhtln hy tho t.**��ooh Itlvoi* -ilnvou and havo hoon dorlvml funn vory low j/riuio tjiuiili, vvlns hi thai forma* tlon. 'J'ho (Vtipiior ihi|*o,sloi ot wiuttii'fn \'*u). (��4)itvor  ifhuiil  tiii*  all inoro  or Iinui eloiiiily 4-onsioctcd  with  iho Iki-oou-i jt)4*k-i 4iru|it4*d diirhitf tho uji|��4*r JurNhxh* jmiliKl ul huihohihlo ttnd dyko  Inlni- Kiuil, Tho Iron or** d*>|n.'*dt-i aro of four tys>4*"-4, tvntact. a*>|M>stlt*t, iui|)ii*i,rnittiHl ���tehls-is, io))iit(*oU)4*nt or h4����ro};ailoiid4** (Kwlt-sluiho Kooli** K��hhi". and Iwkoi'o do)H>xlt*i, Tho t-ontiict ilonoslls iiry h.v fur tho most linndrtaut and consist of hodlo'i of iniiffnot tto, which hiitu hoon forimnl hi tho uutuuuorpliostsl Nitlittit llinoitfiHi's, noiir thu Inti-uttlvo Houln dlorlto. Tho itwllo-* an* Inr^i*, and low In i'liO't'ilii-i'-ut-., Imt itl-j-h  in  auljiiiur. Tho fhlof do|io*tll*4 OC.-0111' hi the valluj h of Oordan Ulvor ��ml ill*.tributary,Ihnc- alxK* Crook. C-oitl la tho aiotircts of a vory lmiKirtitrit industry on tho o��-*t coaM;:,tho coal being ohtalniHl noitt* tin* tm^o of aim NunulUK) fotiuiitum In Iho Comox hsii'ln. and in tho iioi'thiirn imriof tin* Knuiiliiio hitv.lt), from (W) to !,f*00h*ot ahovo tin* lm.it>. hldoriihli* dU-mll-ijfHCtlon iivor iht* lain tliut tin* utfti'hluo whicii t'lirrhsi him uu hi** ion,*? triji WlUi jiliunu-Um) tt Uh a hlj*r *Iku "IhitUiix to Vanwuvor,1' Tho uioiiiliiii'f, of tht' c,Vh'(oiia Aiilom ' dio t'itil) wont ion vory' uuu-ildortihli* tnmhli* iind oKiiniM) lo mtH't Mr. WII by, tuul i��ilut him rtt'itr tlu* Inland iyhiU'��, and tho tilnb ^iltvrtliat- t-00 iiiut'h 4)f tho "Vuui-utivor" i*|iirlt wilt ullowi'd to riuor into tho intittur of tin* llunl }Mir* tluu* of tlm trip, Thi** fi-ol'iiif iiiiii roiw-'lnil 11 foi-iutii t>**-.',ii��t whlrh wii**. fui'vt'iii'iiiHl to iho t.'imudliiii i Ily li way Asiwii'liulon, ''hii itioU��*>l. ivtuis us follow*.. t'liiuiillim lllfjOAvity A*>siK'iatiun, itooiu ���!, Ciini.tnifhatu Block, Now Worn in ln*.ttii*i ll. tJ, lli'iir Kh**: -Then" l�� a uinltt-r ht Ctilnii'ctioi) witli Mr, Willi)> .nwonl' tour tvlilu-h has piiti(*od intii'li dlK.**ittt*' fart ton on Vuucoitvor Inluntl, uud thi." if. otxH* dl*pi*l tliln iht)tt��ht. Woiiuvtt tin* hlifhoift rt'jfiml Utr otu* Muiiiliuid frlonih*, and tu* you knuw havo w-uHn-d htirtl fur tin* Itfaipt) Mmititait* link ot 1,'iiinuliiui Ul^hwayj havo ��*i|*jh*ii��hI Viiiifuiivni' t.'liy, iiitrtU'iihtrly luyiilly In t'oiimHttion with IWlflti Hlifliwuy (tn tm uoiiiiil rush outlay of llfto.'n to tvtonty ilolhtr-* for otu'li iluilur Vaiiftnivor hu*. |m| up, uud wo rhathiii-jo anyone to idiotf ti kin^lo hjtuu'U'i* tviioiv vtu huvo not iihivod VuM*otivi��r I'll)' Utitl uf tho 11, V, olih'H in I'unuovtlon vvlih 1'aoilU* itlKh'ittiy.J .lti��i iiioii ho IH'(u.l ti hull behind hint and. ti.i-i.inif, **���* a muii pmnphiK-. "I�� 11�� ti��^'f>H">t thut Mr.' "wiii*y"a lw Vv hs.ui iho I'ort ou  a  hand our,  Ihh. lllttl.klH| ..HH||fax 10 Vnncouvor." iiiiih hallt'il him, uuil doiunuiioil  hully itifuriiituioii a*, tu his 1101 inu*,, "Iiuy.- Vuu", win*- iho lii'itt <*tio.*Uon, "Wliat l* ihui yuu h.'tVooit lllitt WltifOltV" "Thttt,'o*aitl liio it��it>iilaiiiM moUh'i-, "Why that I-* my chhfkotwoop, Junt in frum Vinii*oiivt*r*ik ''('hU'koh-vi.oi* uothlnjf," hnvvhd tin* liidli'iututf uia'onii "Von viniii" rlifin hark with that. Ii<* our atailmi you tliti liHultng away," - Tho pitiporty .win* ivltuiit**.!, but th��i notlh'i" it M.I1I wondoriiiff tf Uu* oOin- |iituy put tun'tiyoi' on hlii), and -frahhe-d III*, coop ��f jor uih The Convontion. Those th'lojfiiSos win) aliondod tin* I'tiiivoiiiloii of tho i-r-vH-liu-lii} ("oiiiiorvn- tivo AsNoclaiiofit. ut KovolMolro, lojiorl tlmt tho) hftduttuotimo,imdtiiitiaiar','0 uiiioiiut of  husiiioit!*  wa* iraiiKitrtitt. 1( tippOtlt'H I hilt  lh<!  ;*tfl)|-|��4 (41 hltVO t)|0 m tV, riiuvt'iitlon hold ul Alhurni won* JlM.m.0( 1Uld ���,.,* ,iH,di*lvor of iho  otii .1 Miooo-skfui. a-* tlm <-)��},��>-of NimaJ- ,��� ^    } ������ w uuu���u,,{i lhl, A���M,,.tp Kucdior vvo huvo soon no piibllolty which has cu)|.|ttt*iU'-d tin* fuel that Mr. Wllhy'�� tour wim tu Vtwe-tnivor Klimdiuid Albiitui. W*> art* williiiff to Imilovu that iliU initrlthn* of Mr. Wllhy'** ear waanhnply a mlsuiiko, hut .lib inMuko wiw our* tainly noiii'tnl lu tho oity of Vanoouvor (if no whoro t*lm*> amt wo aro uuirjiriiotl that tho' ittoiulior*!of tho Vatmouvor Aiuuinohllt.1 Chili did noi. muko tlitu huiorliitf rurroul ht,ifoiopt-r��tltit��i,'.Mr. Will*y'ii car to li'av-n for Viiuumi-vi*r Ihltmili Thoy ooitttlnly uro not jiinilt1v*d In doiutf noihhij,' Iwi'iiiitio tho uiinttiko orljl'lntilly w��n nut ilu��ir'H. Wo uro, hoy.'i<v*u*, partioularly **iir. pt-husl on ri'i'olvlmr what w<* mtppuso is an ofliciul tiiuil idioto of roiuplotloi) of loiir(i��tiowlii|F cur witli ninny pon- itantsiipi'tiHi) nvur il, and Mr. Wllhy and di'tv'ci'j to nolo thhl iho woitiio-j' "lliilifitx ��> Vancouvor" im uivonprtjni* nr Woitldohiit'othoomlroCaiiadlau lll��h way niarkoti on Vuuroiivor Maud iu it tUo In thoir hmiu* papoN, niul ilu husi Thn Aili'Hiiti* uiitu hits Uf,uihv tu jm1* <m|-4J n t��|il.-i'liii! **i'i'k iu tin. I't^il t'slutu lino, All Um* Juo/il ilo'tlers rojiui'i that husllii's* ha* nul sliiolii'i) n\\a\ i|s uuu oijiMH'tml, hut thut tlm uoiiural volutin" euiHJnutt*. tuuiliiihiisliisj, ' Hi'ti-i'.i! iii'vv sitlKitvtHluii-, havo lioou pliit'od on tin* iuurkoi, tunl thoro itiv moiit )u slf-hu Tin* must id sho-M-uri'lu'lii,*,'Hiiil luvuiiv. and thotlftti*. In vhui'ifo of tin- ���sollluji' tire uhl und st'oll fciiouii ln*.ti!utli)i)t, **<> thin tlio!i*'inni)duiiifk'ortuhoin'j 'Munul*- i'doi.i*" hi coiinoctliin wiili thn htitl* iioiis which lln*y havo in oluirir*', Tin* wonoiul publlt* is  't'liriioil Imw* OV'il' liltit lllfl'tlill'O M'VOi'dl MlbtllvishfUl-l iin.-- h��vo llttlo or nn iiioriiK at tho pi!.'��iin thno, hut uro vrfoittl uiid.'i- iho bio.iio. *. nf ft "li���**-. hnnd " udvortl*lnjf t'ltuipnllfii I'ondliotoil iir fur a way hoc* tloiih t)f tho cuuiiiry, Thi'ki* poujilo itiviko iho uiuti oxtt'tiVKintiit vlaliiiti ��!th i'l'l^iil l<* prui'i'rly that Itnfton looitti'd uilloNHwuy fisiiu nuy prt*i-wU t'oijioruf husinos-j, uud whh'h hu*) 11 valtio ms Mtuill and uiii'oi'tnhi thst ty Invo��t hi it iti like taking a thuuinnd io ono shot joud thou tvarintf up tlm ttckot, Tho*o in no iuuiJ to litlio thoso ohfiiu'i**. Thoro tiri* 11 uiuuhoi* of ivu! rutftlt* duiilorii. in Allmrnl who will look Into any Imtlm".* thut i*placed hi their luu)ii��, tuul ��lvt.�� uu lti*!)i'��t ojiiiiion a-* tu ih-s pro*i.*iii und inwliiiliiu futiir** vuluo of uny prups-Tty iu iho dUtrh't. Why not i'cfi<i' all tnattor** uiToi-4*il d,v tho*o hriiii-i bund-tu-llM* in nouit* out* tif tht**.*) local bu-*hii*M> nii'Ui or iu tho Hoard of 'Ti '.��, Tlioci* uro, hovi^\i*i\ sfj-iuo witli known lii'iiu* ��� hi Vtciorlii uud Vhik-uii* vor who aro ImiiuUiuk Alhorni pruporiy in In iioiu**.i tmd hii*iui'-islikii nmui.uof, Thosii po'.iplo iidvoriUo lot'iilly. and du a iocttl Ini-tin,-**, 'i'hoy m-o not itvhituiml m lot (tii)so vtlm know the (-tot-* hour of tlii'lr chiluis with roi-ard to thu |ii'tijit*r�� ty Unit tiiu)'huvo for ��ah*. Thuy do mil havo tu sm'ak nvvity to nuiuo uln-rim* Dt'ciiun uf tin- cuumry, tind look for sticker** will) iho jflltiorhi*/ halt uf ��ut'. oral vmlui'M of |)i-luior-i ink ptastoilnif stutomont*. thut- tvimld mako Au'inhi* jfi-tiun with ouvy.  Tho-i, Ih'in-i udvor inu-tt ollk'li'itt liitijiiioi'i ant) did nil in our jw-w-ftr to mako your pvn.', piiiuitn-,- at Alhernl a Miecc*,*.. Our pilot, cur fur Mr, WII by took euro of him for bo. two'uii 2'ii) nnd .'IU) miles, und tnir totitl Itlli uf impi'itno io t'oiint'iiiimi with Mr* Wllhy wiilli* on Vuucouv'.'r  Islund  1** in'ss v* lilt ilioM* tvhu kt)i)Vt'iiUaliuiM tho proporty v.hlt-h tht*)\ put on tht; iiuir* kot, Mr. W, K. tlibson, who hu-* fbarift' uf Uio uuu* of loin ill "Aihoriil iii'iifiiUi" t'opoi'tn lliat thoso lots Jntvu hoon in nearly KlUi.W,  Ihnlor all  ihutui olr. j giKHl dointind tltti* wiu'k,  Ho also had **U!5)!*IUIH'('�� WO  fOt'l  ihui,  WO  IlitVl* 11 ! IplitO it IliOtl I'llll 1)f  btlKillitlOi  III f^DtlU't'* rhdil to itidlto it Mi'uiij' proiot>i(wlihoul! Hon with (ho Hlvontuw Addition, tmd layl.ift*oui'imlvos upon to uny o.iiinitM'jrioi'i'rul ol ilioitc lots tdumwd hctudx (���'hiti>i* of olthor luck nf IntoriHt ur|durln^ tin* pa*i fow ilayn. intor illy Jealousy) uud most oiuplitttii!'i .Mossrn, It, V. Which A- Co., uf Vlc- ally *v) lii>hi tliut for tho protuiu utiuu-lii. ropuri l)i��t their suhdlvlitli'.ns ui hut**(. ell IrHnvcontlnoncd tour*., iindorlCuiiuuu-jht Park, and Komun Park, miH|i!**t'ii of Caiiiuilaii Highway A��-��ii,'lu* j havo t*itu);lil on well, uud lhat ihoy arc tloii, Clily huvo out* uottiui uud advert- tluiun' .msliii'ss with iiotliof thoso prop uui ti* this iDooihn,' wiuv hold to In* ��.uporl*��r t*t tiio**!' ��*f tho ��'*�����( coast, il 1* Miijiu iiiit,sfiit-tInn lu kuutv that tho Island Will*  lllll  Ot'Oi'ttiokr-d, und US Nil* n.iiimo is a iH'l**rlilu)i* of ourt. mivway, it will notv bo in iii-dor fur us tu fool tliut. Host to AU'Otnl, wv�� would rather havo the. rt.iivuntlou ut Namiltuo tliitn ati)�� tvhol'O 4*1*0.   Il uppi'HI-lfl  Ulltt  lilt*  J,'lHVl povipjo of Jluvohuoko did ovorythlni; thut wan (MMtsitiio fur iho fuiiifoi-t of thoh* fjtitists, who muiihoctui sumo four htitidrotl, and thttt all thu ihiu* wits iint- !.pt*nt In tho dry dotnlts of llfhi!*, up !>iai*"iiiud lohliylnwfui* j��*s|'iutiH un tho oxooutlvi*. Ono of iht* local uion had a lib; kick ctuuintf In that ho hud tu do uli tin* ititnMrii-j- fur* tlio ontho Alhernl htiuchr Thin Is a -iliumo, uud .should he atU'iidid u> iiuoihor I imo. Accidental Death. On Monday ovonlnj; lust Uun-i VA. wuitls 114,'cidoiiUilly foil ovtii'hotn-tl from Uio, "*I.(*. Cok" ijud vvus drowned.; 'I'lio liiiiti wiih HtopjitHl tuYuu'ti and a oitivful -iffirch tiinvlo fur ;tlio"iuim, hut h*' dltt 'notcoino to tlu* Ktii'fiuH* tif tot- tlio first, plimjfo.1 Chief of PollcoiKauipson InviOtii^itU'd tlm iilftilritUd Wus kui lulled that It wuk purely accidental. t and Victoria pouitum^, 'In* oul) p<-n* iHtiit* In thu tt hulo iihoto that ura hlddtut, V^uiher tho CtuiiKiiittn lliHh�� way 1*01)11)1111,1 oijo uf suviO-rtl which wo ���favt* Mi>, \V!lh)'i occupto* a piiHiihion-i jHftltiiitl, tvhioh iitutu's It, tho liiot'o' *��tiMti(fo that ihu other Viinc-oiivor S*ihiiul jH'iiuunt* iii'*f�� t'-tm<<oah*4J. Kucyour Iufoi'uicAion tiio I'lVDldont u( uur AsKOclutltiu t-old tho olticlnl pholtijfl'Ophur whuii hero with Mr, Withy that tho h'tlMi-hiK "Hullfa.\ !��> Vancouver was wrou**,, and prtHosttHt ntf.ilii'it uny fiirthoi" photos ot this win-dhi}" hetnif iakon. 'ilii* inituor wiih uiitu uxplitliiotl lo Mr. Wllhy. Wo respectfully roipu-si, that nu publicity ho jflvoM to any ]ihu(0({)'iipli of Mr. Wllhy and car, lakoii aft or diito of hin lliiit arrival In Vtnicouvor city, hi which words "Uallfux l4i Vuncoiivoi" aro vMlilo, W(. fci>l JustllliHl In u**k* ini,'coiirtUlisriihly isioro .than thi.s, hut fool.tiiiit provluui u�� Mi'- Wilhy's* art-iviil in Vuncotivor this -l.tittorlnir. iiiiiy simply liitvo boon ii uiiittiiko, Af.tdr his arrival iu that city it 'wan no lohjfor u tnistuko, und in ottr opinion thiU'w I.** ilUh* oKcu.se for a 'correction noi liaviut; boon then and thoro wade. Wo  110*4111111' from -forwititllnir you ImxI v.'i��Ktorii Toritilnux, niunol) ttt Al* bond, Vimouiivor l-sltnul. Wo will ihorofuio iipprecluto It If you will not, permit iho puiillcittloi: uf tin* plionw tliut wo pai'itciiliuly huvo taken oxcojitti.in io. A copy of thl*. h*lt4��r hn** luion  for* waiih'd it.1 Albornl lloaiil of Trudot Vnurn truly, Victoria Automobile Asstwloiloti, Charlt'i* Ai t-WKyiho, AsslMiint Hocrettii*)'. Alborui I Ion rtl uf Trade, Albernt, II. <!. Hear  Hii-*! * KiicIuimh}  ht*i*<nviilt  ii. copy nf hutor writtt'ii to ihu Canadlnu Hiifhway A��i>o<,'lati*ui, at  Now West. tulnntor. Wi* t.-ii-tt yuu will sun  uonsldor us uiii-otiMiiiiiliit* in writing UiU lo'.tor of prut'-v., Iiii**. wn fool thut tho  iniocoM* of,VimotOiiv*i��r Iihitid  havo not  boon looked ttfior in tlii". iiuitii-r In uny wa) thai wo have u rljflit u> ox poet. Voiirti truly, Vlctoi'iu_Al*tOiiTOiiiJirAsji-'iiCliitiiin, Clutrlos A. Kor-syiho, Atsshtimt iSpct-oiary, Whoro I*, that churUu*. Club Meeting. The moot bur of tho Alberni Amateur Athletic A-is'K'latlon, which wan hold tui Tiit'sduy oviininja,' uf thl-i wook wa*> |itioi'l\ uUi-udt'd, and llioro was iiiih-Ii ilisstulsJactlon oxprossi'd uvor Uu* fuel. Thn coimulttct* appointed m druft u sot of liy.lu-.v-. for ilu* club report oil, und ilu* i!i"i thi(;-| nf lor Buutt) minor c'lutiij.'os luiil boon uitujo, i-oholvcd. to hoiiCUio .iiiiui-lion ot tho.tS(ibydHw<itiut-1jlit bij.'j,'t,'i* tut-iioui could ,be tiecured, The inool' iiiLT ailjourinnl until next Ttiotiday ..'von- iii'i: uti-* o'clock, and  it In now up to oitiei. They ure both well located fur tliitcluiiK In which thoy aro utVortHi,uuil ulll si uud invesil'-aUiii), Mr, Mt M. Htopbim-. Maioi* tluu the suUllvisloi) uf the "Old Kuilih Hoiiio* htoi'd" is pi'iictlcstily coinpletod, and (hat tin* demand hu* ilto-o* lulu Im hoc jflnuln*,'. 'I'hK properly^ ii lwiitoil on tlm Ih*uvor Crook roiiii.unouf Uiu tniiln trunk llncj=of tin* vulloy, ami 1*. only ti fow mliun��"i tvidk irulu llie potit ulllco. Thorn tdluuld bt* u jinurdoiiiuiid fur Uli'stl lots, Mr. .1, It. Mmlun lia* In httud just now tho Mile of it port tui) uf lot tt, This in aloi)f.*i,S,iii tlu* Milhovtn, Jim bt*)'und tho lUvc-rbi'tid tii'id','0. nnd i�� ht'inif Mikl til llvo-iicro ItluekH, A** tho Iiiiui is ultltir iMittuin, hud thu Jtoll ui tin* iios*,, tiioro �����{)} nu dtiiiht smiuj-f ui* ul thi-, pdiiH a number of btit'dl ftuni*. Tiii'Mi wiiolti bo only <��� Ibtlt* ovt'C tvtu mile* from town, over loud* uf the very lit'.ii, mi that a man *'<��v��ht havo'a homo un thi*. piiipi'i't), nud al iho isituiu tlmo '"nun* down to iuh'ii for hu*.liiost., Mr, i;. 10, ,1. Mtlilm. is the lan'si ml- dltltiii tt* (ht. riinits nf tiui local ilonlor-i In real cututtv lit* Sin-, oju-tti**! an mllco In tin* Miiiciin hlui-k, in ihu cui'uor uf Johiihti**n Itoad and Ct'cirudo''ati','4'1, ami is bin*)' iiialUiij.; up ti ll��i of do-slr. able proi'crllc*. Mt'!",i"i��'. l-'riusk ,-*.' Pobruyno wont- tlu- huppy ���i.'tillos of uion ti ho an-lining n f,'<iivtt hiistnoiis, mul thry have ti msuiln'r of ii'ittinfors to ropurt till.** vt k, ' Mr. A. 1.. iSniiih also ronurts a Kood busiiiosi lit lioih iuslilo lots and uci-i-. iiffo, of whicli ht* bus a eltnit'o li*t. Hurry'�� Dunce. 'i'liti datico jjivon Iiy '..Mr, Harry .Wat* ton. Wednesday tivoiiini; tv un ti pro* H'lounct'd uuict'o'i-4.' 'i'lu* l.lxj'f.st crowd Uiut hit* mrnud tint for a lun'if tltsu* wit** Whati'Vor iuii*' ho (ho ultliii!tt<o mil* vuliie It Ut-ortnlii that tho pre**'!!! cyin dithui of (lm tvur tioiwcoti Ttu key imd tlm li.illi'tn tiilien I* I'luish)*,' alt of- Kti* I'tipo tu upon It's oyt-t, Ai-cuisilii'/ to Ivinduu ro|Hii|is iin* Ktvifutoiif-* and eHI- clon.'y of iho iiutviu-il muvoinonl. uf iho allied armies in ilu'truporiitlunsiitrafiuit Turk*')', I" little lc*s than vvufHlorftii. l-'roiu (liu north am) uUiilt'iitf tltollin* I*.* Oj-oi'i-i* ^n tint **()!Jth ihoy ��?'��'crowd* iuj,'back (ho hotiiidiifh'*) uf the Otto, nuui i'uipli'tiJn Ktiinpo.4, Tho of ton pin. died*-,! aiiiMuiiif ih'tuyod duy when tlu* Turku will, huvo .iholi*' backi aiv-ttlusil Uio wali',s-,-inn*i ut iiutul, Tho lluljfui'itm ni'iny iu liu* oast do- foaii'd thuTiirkMatKlrk-Klllish, which wa-* tho Mi-uiitfi-sl uut|uit uf Adrlano* ph*s and il nppuiii'M to havo uliiiom in* vested iho htttor furiri-iif). Tho Hoi'viun unity in tho wost walkwl lulu INIuip williotit npiwuitUui. Tho Tiiikifch atirrtmon withdraw un tin* rail* way towttru-i Mtduulkt. tlutv far it in. tendi'd to rott-i-ut, and why, an* tin* known, Tim only ttimvor (u iho last ijiii'stInn is lliiit tho Ktroujfih and ��up* lilies uf Uio Murrb-on did not- Justify an mtoin|it to muko a Maud, Mollit'-.A porltuiHif thotijtvnnf Adrla* iitiplo hu-4 lii'iu) nut un tiro hy tin* llul* Kiii'luu iiHlllory, uiv'tiOiting to prlvnto tii*��piitriit*i rnot��ivod bur.*, Tho llul-jiiriaii trooji-ihttvo wkun tho tiutiyluK foriliicatiom* uf Mara, Ifui-u* yjoi niul HuIIki'i lylnif to tho north and uurilioiist ot ihu city, and altu have captured a railroad Mliuiou in tho ox- ti-oiui* outsiih'tsuf tht* (own, HlyhU'i'ii huitihoil pilitunurti liitvo fallen in 'tlmlr himdii Tbo UulifiiriniiH aro ropurkHl to Ih* iHiviiiH'lii!,' ali*Mii (hi* vvhulo front, und a dl*tp!U*rh |o tho tfovci'ntl'.eut iit'ifnn Mir miyi* tin* Turk* tiro ro-mitilhighi pnult, wliijo lilt* clvlliliti pupitlitlign i-i ih*'))!)*; toward (;ut^tiintlnopto. The vijlatfo uf Kiichnvl wa*. oaptur- od by (ho lIulvurlHimyoiu'-rdiiy tiftvr Mit'oro tj^htliiiaf at, tlm puliit- of tin* Imy- onol. Tim ihili/ariiiiif* swli-itl thu do* put, coiitiiiiiliiif l,tn��),t��.o tnirlriUii'ttij, 10 cttsi'i. t*f nhull-4 and lui'tfo l*t4)i*i)n of /nod'. In (In* iliu'lu^dii.li'li't Huiwui'liuKi aro nuo-tor*** nf Uu* i*|iper ii'aclien of tho MoMh rlvor. In tiil��dlslrhit, near Ma* Imuilit, u TurkUh Infimiry rovhiiem- htis Imi'i) iiunililliKml, ami a huitulloti of Turkihh I'l'ffuiurMuri Iri'ojfuhtr.i ii* tutr* i-uuudeit In tin* (own hy liul^arlun troopn. llelwrade Tho C'rown 1'rlnoi* of Nor- vlit wni In rliiirifo of tin* art il lory Uur* liiK' thu hut tin m Ktmumovit, in which tho Kervhttr. ithiliu tu have won it tfiYiit victory uvor tin* Turks, litHlotlnj-' a Iom. ij[ ,'JKit! jat'U, i'i iiiliu niul an enorinoiir," aiiioitnt of (uninuniUon. Tho lb/h(lnif in ropot-tml to havo boon uf Uio unist dosponttu chnrfuMor. ., The Turk* uio Mild to have luul ^��,(Vlf> oiu'iixv.!, iitiil iho (ijjlitliiw coiillmitil fur llir**o day** vtlih tuily uliort Intor* valtt. whon darknnsi pi-ovontiHl tlio wurklnir of tin* iiiiui. ANOTHER PIONEER ASSESS Ui,,;,.. who vt'lsh it club to Un funned, to! present, and ovory imo of thorn on'juyi-d tui'ii out "Od J��'*u biwy, or thu 'ivholo j.to tin* utiuost she hospluilhy o.stoutli-d iulju'tt!!* I" lliiblo to be dropped, j by .Ms-. Walton. Tin* ninny frloiids uf Mr. Thoitia-. 1.UII0 Km, will Iiom- witli ret/rot that, thuii' old xsMH'liitt* lots ptiMit'd away, Heath found him tut Uu* ufo-ruooii of Octuliiu- '.'."ith. attil himijtrhi u wuicotiu* rob'iis,t (runi u liiu*. poj'iotJ of kiirforiui,' wiilcb hml wuiu tin* oM man ton rdiiiduvv of his fui-utoi- M��if. Mr. \\>t cuino lit Albi'iui niauy )oar* ui,'u, and hu�� boon idoiilhhtl tviih Uu* plxtjfross of Uui,plHcn iivi-c ilnce. If*-* tt'��s vt*i*y ft iinl ot hurt {cull nnd putsiiiti*, nnd for miiii)' yean, his lliiwor ),'Ui\li'ii fucunsj' it iihtiw i-'bu'e fur lint eiiUro district. Ho tt'iis uiitu id a proDO'im-cd luiidli'ttl' turn, uud fur many yt-tii i illd much to iidvanro the district iilumr ilio-u* llno-ji, llo was in oluu'fjf' uf tin* hand til iho Indian linliiMi'lai 1-Vlii.iil fur mhoo Uiuo. Tho kindly old man had a tvitriu phico In his heart fur all wlm, )Jkt: hluiM'Sf* lovi'tl lluvoi's, and ui.'iny a rfmiloii iithi* i Ichnr fui' his I'Di'.t I'llmt luits uf cbiili-o plants ami Uio ml vice which ho jjavu' us ii* ilu'li* euro, Mr. l,vo*> was,'in old inombor uf llm Mitntinli* l-'riiioriiliy, and tho luxmUer-i of Ai'iuwsiiiith I^xl|,'4i No. U'.'. A. I'', A. A, M, tiii'i-ied out to pay a.'la*��i. trlbtit|ji of it.'spect to tin* tueuiury (if ihoir do** pitrti'ir'liroihor, .  ' .Mr, ('.<". J.ulco in tj;qlift;tfU tu rotUrn lu it few days .from a hunt in-; trip tu the ("iis-itur  cuitntry.  lie  is  t'c'-ot'i.-d to* j liiiV4i n'cufi-tl *>uiiio lltie itDphh't. i i *l��i^*4^"fe'l!ifS-3.. �� * i v. THE ALBERNI ADVOCATE THE ALBERNI ADVOCATE Tht* Atl/cr-ti AdviiCktlii* Print ht-J uud PiililluliiiUf Ctf, l'iv|��il.��(tu��. 4, I", iil.t;i),*JOi;  -  mi*>v nml Kmu-i:*'* i'lll.lltM.l  ill  Alltrilli,  |ll;il��lt   t'wiltllS-ii* tl.*. llll,'!, *(S a-f Vstl'S'tlH I I��l4-.*(l Hi* A|t<t-K|. Oil*', I-t't ttl I'ttitU-'llHI ll��*��d OfHe*: .*.MM HS'I i���tN'l> Illh'lllli-r. ' ll|tllll 1 "I 4  I Itu-,'.Uli 'I .!.,> 41,-tu 4-(It-.t IV. ti  I,...-an nl "�� uliiSfiitt-.. ll.l'  .*,**.!> ��. Lu: I inl,  (li..i,.,'ii  ililtl'.ili tn uji ,-il  I'll (ti ).,ilk,|���li t.l |i,ll(-l,���k.  111!* liilil.Uill,' tl!"- t* * il*-a! l-tn.l* l*lt,iflllit it, !liv- it) ,* |*u-1  |-tijil(i**l  nil  tt..- IM>l|tt .,*v.t tl.iti:  .if | Villi. ���  |b!Mll-l   It'liiull.!  Ul )V. kt all, I'iirfH'i, 1  l(,t. ] ,1 l*.���>fl 1 HI) I (ll-atiO .-ill* lull, k..-ll||i ,|'a  t���il,! !,,,<   I"   114(1,1.���  (liiiltt. III,?  k(,,,|,t I, ... ... . jl jl,,! ' Ul-'  I'll, iltlt f! .'"'ttlll'. 'It IHU l>*  ttl'lialilllll*' I'lll* AtlMOHil. tt. C. ..   ,  .   .  /    ��Ve"l* '����'*''l*''*' -W.''" ;   -at (4i  Iv l.n*> Hot  Is ly ll) ! Alilil.UNf I.ANO DISTIUtT ! |!|t��{l,-|(,��  ||U|4-t|   ��� j 'i*ll|t,a|lllt|,'�� t),��.|  Mll||��|   I'llit. r,|   VflHSI lltll ill, 4',  <iitl'il|iM||t'l! llillit. HUH',.  HilCH.tt t-l  f|-|l!f J l.'l ItrliliiMl'ill ti.  I'l-ll (iiii,.--  (li.l  l,-l|il,tllW  fl*- i-.tlill.al  !|il|llk> j   f. SMIIII.l'lH'lt**' -<1 tt |��1��M |l5lU.lItl 1*1*  (1,1-  IH.llll j V<t��4,t , ,1(11*11 l-l tUlill, tklllia-tvtt (fit-llfHtUll llf lllll ll i I kkl ISfUM-t ,l|"(,atl.��")'l'J^ji^4ji_lJ.tll(<(li.*l, ��llfl��-aff j C'-vt 1., limit* idi (ilfili'fi;..,; <i I'-ni.- kli.tifi Uiu Iii ��t tiikl In 1'liullf). f-it-|-;i .if |,-.,i, (>ft,it<��i>iu)it.��u-.| ,vf , I'lJJ, ��tii.t:ti(iJi' i niitil) .niul li.niin iii llil. (11.'it Inl iff I,ttl .Vt*, lltilii-a* ii>.i|l|! u, ti-'-ff, lll��'.HW 1 III |Slt"U llf i i.HHIliHH , j.u 1(1, t.iJ.UlIf Iuii li hi l,��. J i'a,*|*',|| ipll'l  l.itlOii'lii,-  Juitl.ttlt-iV klli/li* ilit" ttt i tnesi'Ot |i*k - " ''  M.ii lii IVl* Af.lU'llNI I���IM| IUSTII|4wr ! i)i*,i|!i'l nf) 4-4��|i^|y.,i .  '!'�����*,* Itt-UiD-1ti*.< Mai)  Mhtliisii.*  i-l V tttitvii' til, .-s*t/l*(,Uifii I,,,,,, im| fA.niidi,, ml. Mit. |yl*|H'I/ i 111.  |�� Wtllkkltilt  t*. l<t|ivll����l' If"'  (������Ili.U Ilit*  *l<" j ki iilu-.) Ikllitt 4'ailifH.i'iH'ljii/��t  k |*,-*t |'!��<l(i'-,l nl t'.'-ht'tllli xv i; ll.i-.ll!,I, .tjfi-lti HOI* Ik-i 11 I* .In-ill*! iM In!*? ,**i,itmi\'i i*.ini* uot't'iiici At'^iliHtti*.*! lint) Lm 4. UlUtlt' in Il.i* O..M4IH-*!-' ��� tt.iU.il-tl  I.ANII niHilltl.-*-}. I,,.,,,, ������, H,���,r,. U��tll-��4l'**l ll��l|k|lilk��|..H tlit..il--li  |l,f'ti.ilU'.. j llli,l,i.'l nf I J,.)i.-Ul.,l IHkUlit.H nwicf, ���ftS'tllll'ltm limtU'l T-ll.l.mU'-t tlii) Mix* I'll,. I  lOlltPlIk, f.f l'mt    'l'i*l't'��'tlW4,'i'! J  1'   AtililKrf.lT, l--f  V��(1.-��W H.n,tirt",-!ni ,��* tti'itUDU ki'diki. i, nut ii'ts iii ni'i'lv - ���".�������������� ���' > "*" "I"*!'*"! ��tisi;i'ii!<ini' iiu.-ii.Jk m *ii ,,1,, .,,,,.-,   ,, iKIkli t.lllla.ll 14.  4."  |.l!!t' 4*4*0  till'  lllllt-mii^ .lit. i I'U  ["' i'l'l'111-""!! In t.'IIVtlllkl. Ufl- f.,||l,4rt|llkHt,* !s,||.Jv--|||.l|l|,fl�� trl|Mtll|lliil| I 'Ulllt-l  tin- 1-4,'Itil' * ,;, .  j __,���_.1   * ""  "' I kt'l llll'll lltllli* iill^lll'lil  Allklltill-i,  Nl *  .'l'l|.<t|tl   *,. ��l....i. I ,,    ,���. ,���.||,u  Kl  ft|,|.��|  ll)4tl|��llt I'll Uio tiuHt.  1   tVlllll.l'l*.'|l���- Ml 't im.! |in>IUv-l  *l  |l..'i Itulllla jkllti  0***1 ..Itli-l.tsilOiUI.-.  ��U��I  -"���"U:*�����l<--;'i*'l,lnl, ;,!,,. ���}"J|-t r.;ti4,,.|  kli.*.Vtr,.l  1^*1.1 l"l��..'l,  *��. HI -.lUli.'* >'( ��-*U St.. iir, til.H,*..  liti.lll  ftMIl* kllli i!4il 1,1 *iii* Vt'rsl. l.l*-Iiiuiiii (  llulolil) sn-lli.l, !* I't*'!.*  till-Ill .'tiikl .-l��tl!> l-lliSlllH, tlll'lll.' ftiiulll hd-l .il��tlM uiii* ||||(,< lit  ��.nltll,*l|)  llllll-tilili fltilll .' ��"l��) ' 'I'"*'  U'fl'lV l��*'*t f'Mllt) .'llilllll Iv )>ii.4S. iii,iiu!t,ii m if*|iii' nu.-i, iii.-iim iniin,*in-,* .iiiii.-. iifisifiiiiii'iiiI'liii'iit |ii..i  |.i  run,i  i,( ftiiilUit'litS'iiiirlil,  iuii! alli'jii*- J. Inl .s'lioi.-k iiuiii' ,>r tt'kk, ,    ._  .... . Ml-.* Mil*-. (S.ilf ��lk, Ailillliil to, (IU*. Will  I,  'lllllllll.kl.il, .tlll'lll. v��.-{'t if. uu* C** I" if ��.-tt(llNtll!|l4l, Mil!  If  HlS'ltlSl  "11  tl "' Iii'i"** Hi| Irfiiii' t'nii Vi',ii *J �����* hi*. Mt'iuli* .   . I '��< Cntlk^i lu til.'t'lilli'il Miil.'i, Mi vli**!-ili-i ii!) I'iHHIis'llll illlll lllllll'  lllll !)UI  ���MHIIIIIIIkll I"|s| tl'MI flltit l'l|,IIVl*k fur llll tt'k'tll 'tlltll'l'k lt|ll  lit'  I III* 4*11 II it' l,k Uliihii tuiilltliril I.)'llll'll I'.lilHi'i.illiiitn'Hi'. Illlll lllljlkl  1.1' t'Hl'l ill  ii'i* Ulll Ci TO CORRESPONDENTS. Aiii'iiiiuiiil!ili'.ili''ti* lltteiiiliwl I'" I'lil'lli'illtiii iniiki in* iiis'.ifii|fttiil(*il Miiii un- uiiiiii' iniHott Iill'** ill llli' Ml It,'I'. Iin( IlltfOkkiilllt  fl.l I'tllillCII. (i'lii I'til HSU If illil (llltl'll.lf IJlliMl fillill   VV't'l'.litltlft until*! lii iiii tii i.'tuiii I'i'Ji't'li'il I'liiiiimiiili'iiili'iin. Nil li'llKllli-l'illliill ulli li* I'illll fill |*iii-llli 4*1111111 !iilUiiliM'>4S*iH !���)' MHi'liil Ilii|tll|,'i'llli'llt. Allus-rnt, 11. C, Caniid-t Ncr, I, 1012 AI.IUIIINI I.AN'll IU*.TI(I''I' tlfktlit'l ill 4'!>i)ii.,iiii|, 'I'lllii. lit.tit !> tlml tinti.li *riiiili:|iktiti ��f I'llMt* Ift, li.i',, Hi l'ill',14 lllll lil-H lll'll HiflllitH llill'il'lk t'lttl'l'll' fll|-|<l-tll|lMllllllO  I'lilfllUk**  llli' f.illl.lt IIH* i|i fil'lll*-.! Iiimlt' l'.i|llll,l'lll'l|li- III  ll  |v.*t  l'liillti-1 HI! llll'Ulllllll kllli.. Ii| ��|i l*a|ll!|ll kllllMll*.!  l-ll  ,-���.**tl 11  Still-  llf  l'��. If-iim* ��l I'll-t i-l. ill Illli'l. Ilmi-iiii rs.iiiiiil, iintl lltHllii iitii- lllllii ll.tlIllt-.fit f|..lll lil'.lllflllllU I'llilll, lll(i|IISt Ml.llllili ilillil Ik'-IH.) 1" |>nlllt I.f IS!||ll|ll'IHH> l|iilli, I'liiiliiiillDh' llllt'i'li .irn'*, iiiiiii* ur k'kl. ft (if,ill '(lillflll"-lll Will  I,  t'liniii|ikiill. Ai|.*Ul >H'|,I  111, UIIS 4*1!  I*!�� Ai.llCIIM MM! lU^TUIO'l'. Hl.lllll 111 llllii llif, T.iiir unlit',' umi r M iiuuiiiii, iff ii'illiii), I'llll lllllll, (SS'lll-.il l.lll III III list tt.llIIHIl, |ll(('l)i|li III n|'|i|i l(��i'|iftiiiit*iiiii iii 1'iiirliliM' till'fulliii* lliu ||i'��|'l'l|','l| |,|fli|i V'Ulllllll iiiiiili,  |ll .i (lilkt  I'lllllllll  lit  llll. llilllll en*! ..illli'l nl ( 1 islltllil. lllllll kiilllll iilmiil IS! I'lliilllk lliltli I'll,,-It' Iklltllll llil'111'4' kt'llllll'l I), ��,'tll'|||, lllllll,, lit illlll i',!��H'll> 111 IMlllll lit (Slillllli'ltl'.iHUIl!. I'll.tl  M  tillllllltl, ,, ^V. It. iimrittit, .XiO'iii St*|il I J. I'll*' *��t'l nn* AI.IUUNI I.AN'll IIIWTKIt-'r, Uiui.ll'l iif |-llH|ii|(llll. 'I'illll* lii'tiis* (ll-tl  ll.  II   Kll'llllttik,  llf  I'i'illll MUills H-iili ilit a;* ins'iiliiil'iiii I'llll i-ii|'i|i��i'i', Ulllllll* Iii i|f(i|l fill Iti'l llltnt.li.ll ll. JUIH'lllikl' llll. fulttiu in.; tii ij'I iIn-iI Iii luinl ,   i'lllllllll III Hlii  III ,| lflli.1  |l|lll,ll*(l  III  llll. klllllil. I lll'll t'OUil't, illi'l lii'llll/ tllHHllli till  till* kl|ll||t 111 '.tlii iiii |l,it. Hi si iituiiilMf i'lliilllk, lliilll tlil'litillli ,,,, ,,   i wiki iviiit-i hit. I, ,iit��!, Ilii'iiei-i nil ii Iiiiui tti J lien Uio' i'liniii* iii un- s. iiiiiiii, '.i cm iii'i iif 'i'. i,, m.,., ,,,,,, I I il.ill'.'HOI III Nl 4 lllllll* 1,1  Uli"  It.lllilttl'kl ISIIIII'I iSui'VO,*,'!')!' liOnOI'Ul UKilt It llOllihl.V, I .il kinnt*. llii'iitv 1***1 in III.* rIi.'U' ul .lntcin.it. mIoi'p, or svluitt'vor it Ik thut tillv'i' hi i'l'hiN' ,(]! Miiii.-*"*!', i-   VV, i*. ilmlmii, Atfcul liVUllKT II IR, INCORPORATION. "V1^* lh"otliei', horo wo ti r���� ittfiiin, wunllnlvf !o Unuvv, you lonnv, ithotil' thut-inutloror Inoor {Hirution. Homo tiuu* in 11��** dim ukon of Iho luii-d. wo \vt*ro told thut- tin* ohnI'lor wiih nil |ii'o|��tirod und tlmt. nil thut roiiiiilnod to ho dono wiih 'to' huvo it fow frillsii plnood nn tin* "(;mo|��IMii|i " hj tho Kurvoyor (lonornl Mi I'lii I) thi'in. tnhil.v for tin* into it or n wurvoyor uouoruis thoir jioworl'til iuIiiiIm whon th*1 hooouiou too initi'h for Wliuti'vor ,,it wiih It t'or- provoil n juivvi'i'l'ui il(i��i��, iiin|i nut ii ii|)|i4<iirotl tol'itll in'oftiiiiuS HJuiiibor  fiinn wliloli nil ilu' wulln of uuony'oii - iho |uui. of tho oltlwuiH of Alhi't- nl iloos not itwiilton hliu. Wo huvo Hlioiili'tl hi hiw ^iW, jHiltoil hhu with u Mick, und u**oil ovory offoii. lo iii'ouho liiin, hutj III' U |lj It'll !W tO liO Illli'l' th����  " l{l|ij Vim Wlnlilo I'huiioi* (o iii.'iki' Hml iiin.'ii'iil "sli'i'j' Ui, un* Iiiiiiii* iiiit ilii'slinii' 'tt.sli'ii) niul Mtillli' t'i!) III (inlllt nl .���hiiiii i"il'i-li1fl*l til Hllll' il  illi'lliiKt* vv ll ti.ii i 'ni, An iii i*. nil',' iM, IMI N'l't, '  ��iiiti:ii,vt l.tsn i*iH'i,iiii*,i1, - iiintiii-i ni iiiiitiit)', 'i'ulii' m*lji'.i Hml  \ViiiiiT  I)  Miiislmiiilij, nl M,iiuiiitli'i, Ouitlitiiil tii'i ii|iiitli>li ell*kd'luii, In 1L*-f��.ll 111 lll'lll)  I'll'  I't'f llll tf lull  III I'll! t'lllllil' l|li< jilllilllKirf ill M'lllHll lk,l,IIHl' t'nll,4|,|-||,'lll*i  all  H (lliiit  I'llllll.tl  111  llll-  |||I,I||. Itl'kt'l'litlil I'III  llll illllillllH.lt  llllilllil  Hll  UillllilV Miiiinl in 11)1-1 li'liiii in! 'I'm I li* I iiiiiiii, if nil ulfiiiil vtii'iiiiiiikitiktiiiii iiiiiii iiikSii uiiinii iiii-iti ii kinilli t-iit, i iif>(4 iii, )iiiiiiii-ii) miii iti-sii-ii) in iniiin ui iiiiiiiihIii-i Iiuiii, Iii-Iuk iili'HK lliu mil's, VV il 11 t'i II  ,Miiis|niii|li|, VV  II 4i.nliiiil, AUi'HI >>i|.i ij, uui*, . ik.'i. H.O Al.lttlKNI I.ANI* !*0**4'ltli*l', nikiiit'i ni riiiiiMiiini, Tull"'lii.lkMIntl VVlllliilii jt'ii, Hit In*, iif 111141, ii*j"i, :ss'ii|.ntii,ii ftuiiii'i, iiiiriui* in i*iH=;r-;ter IH'l IlllkklllJl l|il |Ui|4 IHI-af till' ftf)t'IH|ll4)f  ll'Ht'll|l'4l lltlltlk' Ooililllrlti'lllij! ��t I. liiikl |i)i!il!*sl im |l|i. kinilli Cilkl lllllii'nf till ikliiinl tu l>4' ll lllflt II ��* llil)'Ik lllllll, (.Uilltll'l! III llls'lttl- t'llkkiik'l*, IHUI Ull'lll! ttlll i'lliilllk tlltum fri'iii Hit* umtii o.ifi-1*. of Villi;ii* iKlllftll (lll'lll'l* (���)' lllll ��I|UI4'llilr IH'Illli'lll, >tP*l I'll)*, bollllil'll) ili'ii iiiifclnll.'Ill I'iilllt nf .'..ill /llt'ltll'lllilH, I'.iiilHtiijti*,' f. nit itt ir*, lliult'HI ll-kk VVIIIliOII l''��lk|'ll|.i, I vi ili'U'ii cu.iiMi, Am'in MrlH.'lliti.'1'ti. IDIK. .M.IIIiKM I.ANII !in*Tlt|iT. Illklili'l *if ltil|ti*il,   ' 'I'litii'IliiUi*. Ill4il  AiitMitt 1'i'sl, nl  Kittl Jitkiif llm-, im'ii|iiu!nii ti'iUi',1, (iiit'iiilkiiiitoulv lur iii'i llllktalilll IH ll"||4l' (llti (.lUilttlllK tll-St'l'ilHHl Illlllil Oiiiiiijit-i.i<ln���- nt ii |i'iti iiiitiiti'il tit Iind ('hiii ii( iil*lll Illlllil Illlll Ll .Illil 14 llllii I till I'lliilllk 111 11 llilllll. ,i,-ti.*m itu*c((mi fumi lln* liiiiiilli nf lln* M ���. .1 IH'U I lll'l. llll llll'I'IIM   IH, Cllllillk.  llil'IIISi tiillli, in ilu- Miii- .liii-li ilti-i, Iiii'iu iifiilliiH nu i|,i> *ii|,I illi'l Iniin* liliitltll, tlii ui*.- fiil|���Hln^ (li,* U iii'li III 11 lll'l I lilt i'kli'lll llillit Unit tl) llll'lltlllll ill **a,|l, iuii!-fiiii'iii. iiiiii ttimiiiiiiiiu iti m'lt',,, iiiiiii- ni li'kk. AlllUlk!  I'l'lil, Ni'|i(|i||i|i<i|-S, IDU, AI.IUilSNI I.ANI* lilh't'liU-r.- iu--(ili'i ,if iim-nt. 'i'llilll IIIllllSi  lllAl  11,01*  N'A 4*41111,  iff (JtllllsllKI. 4Ht')l|ll|t|lt|| fill'lll-i. Ilill-llllS illJI|l|lt)  fall'  1***1 Hit* ��l,'ll ll. |.||li'|ili-,ii tin- fnllunlllM lli'tl'lllH-il luinl'*' I'iilllilll'lll'lllif lit  H (uiil  |i|illUlil |,|  (lilt nmtli I'llll ,l| lltllli I'illll, tjtllllkfiili Millllll, III) till' klllllil liiiiiiiiliiit nl 'I'.I,, iv.iiii;!, I .tit nil, tln-ntv tti'M klMy i'liniii., Iiii'iu*.* ��,null 11(1,1111 lUi-ltiilDs in ilii' lllll I ll Ull'lll* llf  IjiUllklfli)  -lllilllll,  ltU'1,1*' flllllltt llll. llll'"lll'll' lilif 111*1 Utllljlllillli'l).  Ill I'llilll ',( Cfillitiuin'. Ull'lll i.'kt, iliii/k N>k,ini, I'llllkllrii .lit.silik.-ii, tlll'lll St-iUi-inlir,' in, una, '|i|mi*uf ts-l*i|i,i!t,'.��iii|!i, .vt'lUSiilt'** HO !���������*������. -| iit'-ri'vrtt���� Ms!,, JU,(i!kr��ik, ,  , at vv. vv, mti>-)t��. A^^tn Al'#V*>( (Civil .VMM'IIN! I,A tit* i��i**'ri(i<*r. Olktl'.fl ill l'l��)iv,|l||i| Tllilll niltli*!' Illlll li  |(  l(il!l��l4-*  of'IVllHII. Jl. v.: .uvui'isutiti t*iii.|ui|, iiiit'iifti t����iri) (i>4 ih<- Il'!*��*'.(l  t" Itlll^liskf  llll"  fill!..*!,.^ tlt*4Min��s), litlt'tk- ('.���4|l).,l*!,t|.||l-| HI H  lsat|  aj.|��))|,st  *tt l|.t-��<i[Utl ll, k| tHI^H'l  <il  11 Ml I it ll  il4f��-l**'  ft" t**1,  I'ltltlU . ���'Hit klilotif Mtlllf) lit).!, Ilit (UK' t'-t.l lutlittlit*. { tliCiii-i-tufiiili tsi i-liMlc..,  lUrnti' *<��'*t I'f ��tii'*v, ' tilt 04*. II'*! Illi'l il ('i'lllllll 111*1 H.liH' lllll* Iti f'ttl'i' llf lVf|l!|ii,-lit'4'li,i-iii. iS,ii|U.|t)0>K **'* f��i"l.'a, .mil.' IU ' It**- , ' i 11, Jl.(((4ii.!i'��. i in xv, w, uiiikink, .tio-m.  i ,,v iik'u*i ai.iyis .' .M.UIiltiN'l I.XNO III*-*'! Ult'l' lliktlii'l !���! n��n.'|ti'i'.. 'I'*tlii li.llli.. Unit  il, Wlltl*iii��"li, of Vfttlisul ti'i. 4-tVi<|i,ttlnii I'fiilifi. Iiitciiilk liMinii? (iiri'.'r iiilskluti In liiiii'lmf-i' Uiu  I.illmt ili,*i iI,-m<ills-il imiil*' " t'ii|lllll1'llii||lij tat fl I'l-.t |i|HI)ioil Hi, III,, lllll 111 tll'kl 1-aH 4,1*1 III 1 kli (Mil, I 'U I Ulllllll i)ikl|l|'l,|fll-|HSt t'llkl III khnli- nf Mll|'.i���� illli'l. Ilifliisi liiilllltll) fult'itt lllll kliu.ti llm' In snij'.lii us! i*illii't u( 111 iJlull lit ���*����*�� Nff )??. Illflll*'fit|)��*)/f�� lif>llll'l����|- llf llt'llflll Itl'tl'lll' III IU llllllllMt'-fl lll.lll'l. Illlltl-t*  Itl-St  IH  klfllll'  I'f  i(flll*(i' O.U.I, llll-IH**' kiuil Iii'i IH fiillntt in*.' itli.iit* In |ilttiSi<>fi>..!H[|ii-iiiH> liil'IU, uml iMiIiIhIhIiI,* U.l ui it'k, lllnii- nr It'l*. II, VV'lllltiiiikiiii. Ill VV  VV  lltiii.li*k, AKIIIl, ���A'ltfilM ft. IVU '���   , , ,-il,l!l;itN'l I.ANII IllhTllli'l' Illklili'l 4lf  NiiUllllt 'illlll'liui III llmi lii'llll it'll,*,lai!till**i'll. nf VViiil iiililtii'i', iKS'iii'iilIiiii tiiilt'lii'i, iiKi'ii'l. in iiiU'li ful |ii lllliktlilll lf> IHHtSlilkf ll.l' fi'liiimiUi iir ki'i-liMil ItlllilS I'lilllllii'll.'illli lit u (iiikl Jiluliljil nil I Iiii linitli klinii' tif Mui'liuliii l.kit.i, iilmiil iliiri'iinutli'ik tif h iiiiii* iir.tiitt HiiiHlli nl iiiiitiiiiirii liti'i; llirii.S' liuilii J.'' i*l,iiiiii, kl*nii< ��'*i tint' of 'I'- I, 'UH, Ilu iii'i'in kt itiii-tikiiik uiiiiii si'illli lllli't-l 'IN I. i,.|ll lllilli'ii k'llllll ilit'iiltllik tttnliil I'iikl Iiint nf T. i. |tM*> In lii ttt- sliiiic, lliiiiiti' fun iiliinn liiiiii kllult't.nt'il in till* I'iikl, isilltiillllMW Sill lll'l io, lllti��t. ill ll *k ���, li.illl)li'tl ftJiti-illikM-l), l'*)NI!> |||1|IIIS  ,Vifi*l)l, .VlMllsl <JV )HU Meal Estate Agent R 0. Box 28    Alberni B. C ii'i-''��"j".f. *"(.',' .M.Ur-ilNI I.ANII l��tv|'i(|i-r. 0 Dlfctl'll*! l.( .V....(ti,t Tnln iiii(li*i* iiiiii Kmujiiii-tV|ilii' nf Vii'liiiui, t'llllliiilllll'l)  ','t.f.ilti'll's  liilif,' in' | it 1".. m*4'41|iiltloi* lllltlll.Hl l,il||,.,ll, lllii'llil* (il tl|l   i I-1V fill' |i|<l!lllkk)i,ll til IHMVlllln' Uk' full.01 llli! ill'  ) *��i| Itil'll (llilllll.- '    ' i'l'iliiiii'tt.'lutl ul * 1'imt  |i!iiii(iil uiiiiii Iii I V units iimtiitti-Wi  Iniin Miiciiiiiiil I'lUt'. tlii'it-t' nniili taicliiuui., Uii'liis' wii-.i *,i cliiiiiis. 111,-iits': Mi'llli is't'litiUl*, llltuis' i-iikl is. eliiiliik, l''4Cli lit ; ll||k|u.t|t, Onlltltlllltllf Uli' to i< �� un-).' nt- li'**, j ,j llBttlillll' I'lll'lii', Cl.nif lli-llii*  Al'l'tll.   ; iViiiliikl it, lull). ' Advertise bg Photography Nuxt Jo tho thln-t* ItHt.if a j4<K><i Photograph will |4lvo a hotter itloa to a piii'chaitcr than any amount ���35*-^ ' i t -1 , i (��f description.    If ynu want It well done contmlt < ��� ��� ' \ Leonard Frank - '- -  Alherni , '    i, U^V**-\, ^*vi^*V*i*V'SN/'A��'*^/*V<|sV'Af^1^'w^*V*'wV^*^^ Al.lll'.lt.N'l I.AN'll MIS'i'UIlT, . m*(iii'( ni * in iitiiiiiii. 'I'illll' iuiiii'i* llliil Alt'lll,' A. Iii'iil, n( Of'llii'lil, ius'ii|.fil Mil lilllt'lii'f. llUilnl* |.iiii.|.f| f..i't.i Kill* kiuil til IHIIt'llflkll Jlllt (ilMliUllH/ lil'in-l jluai fllllilv t'liiniii-.'iii luw ttt ii liiikl tjilmuisl iiii iiii-umili klilimf Mil Iklllllll (It'r.ii|llll|| Illirli'HII Ht'llUI (*,| lltl'l'tlNlllli klllllil frnlll llll' kllllllll'llkl iuiiii'i 'if I...! ll'll, III llilill  .!4>t<i.'l Illlll It.  Ull'lH'l'  fi,)|i'M|tl|* llni hliiirn liiin iii iiiiuil I't isiiiiniiiiiiM lii! iii, ouu- l iniiiinu iln'ii'ln ui) (Ifi..' ut'l.., iiiiiiii ih ii.ti , iVI'tliii' A. Ili-iil. .Vll,-!l*t VI, IlliV). ivoord, vvllhi'V'oryJM'Y-y-M;;.!..;^ Ai.iii'iiiNi j.v.Ni) iimTiiio-r, lllktlll-t of |lll|H'l'(, 1'iiltt' lliilll',' tliut Aiiulillili'l  *s  VV.il ii'inli t. iif ! Vuilt'lilllIT, II, 4',,  IKl'll|lill|Uit  I'illll,  1(11, llilkln iil'l'!)'fi'l |ifl|i)lt*.liijl ill lllllt'lilltt' tilt* Inlllin. Ilik- tli-H-rilnil imiifki , I'iiiinin-iii'liitf nl ii |,iii>( ii|,ni|it.| lln i-i-fi'il (nn (|| Ir.llll llll' Ullllll.'llkl  iSfMU'l' j'likl  i.f  Sts'lllill O ilin-liilk ti. n|i|ili iin |ii't'liUkk.in<l in ii|j|i'liiikmllii{'l'i.'��lii*10l' !U. I(H|..'U Olkllli't, IlirlttH' iinllli ���,','��� liillna uiu iii'M'i ilii.il Jhihi*: ' i li'iliis. iii.iii-u|'li-ss, 4n *i.*illii'ii*t tm IH'l* iif 'I', r.llllllll'IH'Ulll Hi II ll'ISl  llilllll.'I  lil  till' tinlltll    I,  i'U*."It, Hll'lllS' Vlt'kl  ki! t'll-llllk.  Illlll,'  ni  |,'k��, iir tin't.nlUi.viki  t'litIii'i'nf  liltiil*/ kiilllll tftiillliiilf) nl 'I' I., rtsesi iiinl .Ik.ilff. V 111 llie li'ii'lll t",lll Of  M-llllil  tlii'iiii'kiilllll V-'i I llillllk  lllllll' .11 il hi., (il ktlllill Al.UI'.UM I.ANII OlsTUKT. Illklili'l ii(l'l,i)niinii|,   ��� | T.tli>< iiniiis* line  Aids'  I'iinlllli'  Iiiiiiiiiii  nl 'rii|*ll|IH. O  *., A , IS't H|Hll|ll!l  IIIIUI 10*1  t*tlltillll. [ art loii|( 111(0 ii ho wuh tuldiH,-* ii tiiu W.* Ml oul imp tSo uii/oli for thut oiul of iiinllor, lull* thor*' Ih itnotltor. huvt* wiiltort uhout hmx oiioujch, if iho inooi'|'oruthut of Alhorni its to it wit it tho oonvonionoo of ovory IIM hi ".luoh-in I'hltro," und IiIh iIohIi'o forwiuinhor, It is it I mill timo (Imt tho combined oili^ouN of tho dhitiiet hold it iiiiii*h moot* iiiK, mui with ono volci* iimdo Htioli it loud und Indlifiiitnl doiuund forthitt. oliuiior us would ouuno i-uuno of tho ulcepy oyos ut Vic- lortii lo upon u Mult-* wider. It would, certainly ho InloreM* li)(^ fo know just, whose conven- h'ltcc Ih 1 )0iii),' consultod in thi**. mitt tor, und just why wo huvo to wait until IhiM convenience iu MU'Vod. Thoro appeai'M to ho u lur^o .si'/od iOthiopiun hi the im* inodiiilo vicinity of tho municipal wood iille, How much lonuor will the pooplo tiiuiely nuhinit, to holu^ jupilled with In thi�� innu- mirV lliilll tlu* ln'MKur out uud IoCh have a loolc ut hhu. /rin* number of "SIiiIok" tlmt! have been pri'pured of lui*', in nnd inouitd Alhorni, would ul* most b'ltd out* to tho t-imi'luision of thi** valuable boon  dlMcovtirud, lint, !!;i-(,''i' nniili in Uiii .liiin-,Iiiuiiii* lulliiilllli; lliu kllioiit kii*��(<1 I), '.iinllli l|), iillll i-tikll'll) tti |ill|i|| nf |iiil;t|,iii|l|'i Jin ||1, in ill,. It In/lit i'.i IH'll'!*, Alltv I'iinlllli i inn ni*! VV. 11 I lit 11 mil, Al'i*llt SnH-l  III, IVIK. , IVI, |1.|lt ai.io;iim i.an'i* ni's'i'ii (lltllll'l llf I'llll,11,11111, 'I'llilll ilUttt'll Illlll VV'llllfli'al Itll'MttlllH llf IVlllll tMI I llllii Kilt 11 llll'vll a, III lMI|l|||lli,'| lllll I lll'll vtllllMfl |lil,*|ti|M In n|>l>h |u| ]|i|i|lllikkltl|| (ni IHUI-lilliit-|ll(i (.lllllll lll*r til k|'| llutl llttiitk' i'l'lllllli'iii'illtt .il ii I'iikl |i|lillli-i! llllilli IMiMll ��l ii l*ifilf> I'll 111 Ill-ill-  liil  k'llillllll'M it'l|!iii| III 'I', I, tui iii'iii V. uion llni, Hii-iii'i' in i Imlii-. t'llkl, llll'llil  I'l I hllll-i  kiiiitli,  (l.i iil-f* :��i4 linllift I'lmi, iii'iiii't.iiiiii in klinii'. iiiiiii'u fntlnttinn |l|l> kllllll-  ill *l4-||l    Hllll    IliflUli'lJV    (l|   |lllil|l  llf tSl||l|||l'|l|>l'||||-|||. VVIlilfusI Ifli'tiuclk, VV. It (.iiiuiiii Aui'tl!, St|i| ��,', (HIS) (fi'l.)H |>J V'UKIIM I,AND lll-si'llli'l', Illklili'l nf lltllVill*.. 'I'll In* Iinl lis* I lml i'illll* Illlllil', itf Vll'tilllh.ll i\ III l'll|,iiiiuil k|tll|k(i I, Ulil'IS'lk III ti|i|l|V Jur l��'.'|. Illlktliili tu Iftllt Iiun.- Ilin (utltut Illil tH-Mif fi*iwt )|.|iil* 4 t'lllllli lii'llll) tit il |lilll IiIiUKIhI ill (lut lllllll). 411*1 lt-ilt',1'1 llf 'I'l li'lil'lt I k. Ill till. llllll'll. > Kllllllfl. Iiiiii*; >i ill i.l'I'lllii 1 Ikliiliil, Uu ni'it fiilliiwtlll! ll|iik!lli|i*M.*kli*|l> tiilll lll'l I), I'ulilt'lh Ittiil lllll III' .'ill' III |iii||��l llf l'l)||llill'II|t|'HI|-||l , I'illll* jltillll* W, II, liiiriiinl, Auifiit, IJ IBIV tK't, IM'lll Hop AI.III.KNI LAND DiSTUUT, Hinii i< i nf Miiivlvis, 'I'illll llillit f Hllll ClklH |l.f.|Wt'|l, llf Vil'UlliM, IH't'litlilllfll) k|lil|ktl*l', lti|l'l|li** (ll il|l|i|) flll'l'l'l' ��� llikklltil l,i I'llH'l;.nul lllfi IlllllltVlllH* lil'M'I'Hll'tl llllllls- I'lllllllll lii'llll/  III il I-iikl  |i|uHU*i!  ill  llll* lllUlll- iii'iti i-iiui'.'i iii lliiiiiliill |*)u|itt, llfiit'liu' Hifiiilili till lll'l' I'lipU'tlt, SlUUlll'lh.  Wt'kll-tl)'  Hllll llilrtll' ���T1'' In I'ullli nl tsiliillli ni'i'llli'llt, I'lkln llmllti'll. VV, It.4i**irt4|4l.>,\ii4-iit. Hi'pt. 11, lUlV, Oi'l IS if Al.MiCltS'l I.ANI* DIvrtlltM". Dikiiii'i of Itiim-u.    ,  , 'i'-tlii'until it (lint, wilttiuii l'-nv)i'i Iili iifkl.iif Vlt'loOu, II, O, in. iiiMll-ii; ii;i��l)t)i ��l I'lii'lnl.l, llllt Itilk In t,|i|>(> fm |i,i,ll|lkk|llli In )ttlli iniin till' r,,(i,,u|iiv-iitkt'iii.it,! iiiiiiik* i-.iiiiiiii ui'liiif it! ti tmil |i|.tiitiat mi Un* Imnlt i.l. llil* U'lilktlt il I', t, I, tj,l IIIHI �� 'ill It lilt llillllk  till Ul'l' i ktlllft. ijf Mm IllllUl l.l  111, I,H|lt��   till III'*   flH'll)  ill  t llllU'lk.  (lit llll' I l'!i(U|lf* lii kli lalklt'l m<kt tsniin iif Si't'imii |i, 'i',fuiitlii|i ,li tin ms' ,llk( Kl 1*11,1 illk  lllll,I'  |!|*  It'tk,  (ll  (111*  I'iikl,  Hllll tSllllilllllllk Iflli rtl't.-ll. IIIIUI1 if| (-'III. .tlu*i��lti|ri" H  WiiiU'liilri. .Iilllll A  Hull, Aiirilt iii |i|i nilii'M, iti|v Ai.umiN'i i.wn niHiiiifi'. l��Miii*l tif .S'linlidt 'i'ltllii llul!t*n Uml |(iikil Jlll,'ull|-Ill,il||ll'k,ll/ Vli* (urill, I! O. ikVii'iMlluii if IK 11 li.l tinliltilt, Ilili |iilk In Hl'l'l) fifl't't'l'llilnkliill ttl inili'lnikif 11|(. fnll'iH- Uiif ili'tVIUwil imiili.! ('.lll)ll|,-IH'l|l*| ill ll |iliu(  |i|,llll(Hl  Hllll wtltltllt'tl V . iiilli'it kinilli iif Miii'.'mlki Ann, mill mi *>*mtlivti-at,' ai,nr.it.si land nivrmc'r.   .  ! , Illklili'l til .N,��*ih��. i "I'lllii* itnllco llmi liuilit-rlfii' S'lilllt-r. "f Vli- ; i'lllii. II, I'., Ill1'll|illl|lltl lllill lll'll Hlilll(IU, Itill'llftK ; In njffply fni'i'i'iiiilkkiiiii in |iiiu-ln��*i- tint fiillnw-; IU|i'ili-n'ill'itl Inn;!*: * I'lillMili'lll'lllk' nl it |tu*l ellilllial 441141111 i'l I t j llllll'H Itlll'MlHt "al fldlll .Vim Imliit lllill", tll.'IIW I ���.lllllll HI  I'lllllll*,' (Ill'lllS* 1*11*1  ��kl  I'lliilllk, tlu-lits. ' liui III lil I'li.Mll* llii'iii-i* W...I in rlmlll* 1'iii'lilii' |l||i;ji,v*i  1'iiiiliintliii* lliu m'l"* iiiiiii-ni'li'tn ' llllilli I ine M'llllli'l,    1 < I'lillli' lii'llll*. AiU'llt .Viiyiist 'li, lutf, AI.III'ltM I.ANI* MOt'l'llllT, ,' |li*i|)i't *if Nn'itlu,, j { 'I',. In'llni ii'i' lliut lini'iilil tiiuntlllt* Hlitnif, nf' l Vli'liillit 0 I'., lHS'lll*llU,illl'llll(|ll,'lil. Ili(i-ti.|* to j ��� H|.|ih li'l t'l'lltllsiliiil I" |.il|..||it��t-Olf f..|lnn|!lt! I j tti ti'i llmi Im-ils' ' *  i'i'liiliii in um ni ii |i"*i (iliuni'i! iiiiiii', hid; 1 llllll'H  ll���l|]Utl-��l  flnlll  .*t|l!l'l>ll|.ll   Il4lll'.  tlll'lll-.* 1 fcllflllt kal|i||,!|llk,  Illl'lil'O  tll'kl  Kl  f llillllk  Ult'ltlSI I , lliilll H'I'lliilllk  Illlllil'  I'iikl *H I'lliilllk, I ini'li IK; llm |ni*t, i-aiiiliiliitiii' tflii ui 1'i'k, iiinti*i4i' lr*��    j illlfillll illiilllllli' Istll.lii, I I lllllll llillllk, Altfllt A Uiil!*! i-f, IVU The Men's Store i Vnm in imd huvo ttflook til Wf l''iill und Wlnlm* (hn>l��> Jimt urrlvoti Eats, Shirts, Ties, Sweaters, Etc. I'utniui In* lloiii an') whoro on Viiui��iiuvi*r litluud. CAMPBELL & MACFIE Murifiii'i-t Hi,, Allmrnl Plume "Ji l-'iisi Ati����� purt AHwrnl I'lmiio I.'i' Ai,iu;itM I.ANI) insTitl'M', UUItltl III iS'lxilltil, 'I'll 1,.,'Iinllli'llutl Ailulf iii.iclnti, nf VliMiirlu, II I'. m'l'iiiHHlnii lirinuir, liili'iitln In ii|i|.|) fm* I'l'lillUtlilll III iHlli'li-lk'' tl|l-  ftl||l>t*llW ll,'*t'l|t>ast ...u-iui-of TOulu'i' l^i.t lyrftt.lliriu'i.li.v.|.���ln�� lu in* j '"-lii1,,',,,,.,,,,!,^ umiinkt iilinntist ntoiut * liilli'k i-imli'il) .llns'tlim J'* J-*!} i -"!. llii'lHSt kifiltii 'A, n���,i(,ttl,S( f,,,,,, Mijt.iiiilm Inlt,., ilifiiiv k,i���l!i(ti 0 Ih Ilk. lll'lll*. .'����l IM t'llltlll)., I Ill-Ill.��� llilllll 1,1 ,. |,,,|,���, *|,..|ut| H(.h| KlflllllllN, llirut't* li.,illil!ii t'lntlllk. limn Hkl <M i'lmiiik Uisi'iilln-ltktisiiiifi",,,,,,!,,, ||,,.,i,n. i.Ml| m,.||,s||,��, li���(.,| in IliU fnil, nf |n| tv'id, llll'lllsl nlllllll (II otntlllk ((��� Ulll!Ill-ilk! 1-llllHT nl lot ttl.,1!,', llii'iit',' tti'kl isU'lialnil, Ull'lH'l' Itnl'lll |Hi'lliilllk in luilllt Of l'tllllllltilli'4'llll'IK, ho intuliiifitrly ;*(i��i>t..*. lliikii Cllfiiliiilli ,1.uitil,, Aiiuutt f (Oil, Al.llCltNl'I.ANI) Dlhl'ltltrr. Iil*tlift ef NimiUti ��� 'I'liUii imliisi |(,���| dm |,l i,|,.w,.||>n Ji,i,���'., nf Vli'ti.iiii, it, I.'. mN'iiiuilliiii iiiiikli'i tiiiuliitii, Hi- iiinit tn ii,i|ilv l.ii' |,ii|iitlakli,|i In inn,'liiiki'(lit- fiil|ii��Ul�� ili'miillii'it liiiliik: (���.illtti)i*iii'luv ul mm*! |i|ii|ilislii|| l>ti��clt.kiuil), kit!ti tn Mni'litiIn! Aim, tit! nulllifjiMt tsuiii'i nf l^ii if, iliniii't'tiiisiiily Hloiiif kliiiio linn t*ii I'lniliis. tlifl'ii'.' kniiiItf*iii|nti(i*.ttii'iii.itt.is!i*i!>��� ivIcliuliik, llii'liisHmiIII J* i liuli)*, to l-nllil nf isiiiiini'iii't', Ull'lll, tsllllHllllllif ll��l lll'll'*, lllull'III' It't-k, Dlltlll  l,lllttl.'ll)'H J*!llt'k AlUfilkl t, IVU, Al.imUNI I.ANII tUMTMOT. Dl.St. l.'l  llf .N'.talllltt, 't'lilioIinllli. tlml llilttiiiil lin|||i."f Vji'linlB, II, (', m*i'iiiiiillii)i li'iuiistt'i'. iiiU'DiU in itei'li fur in'i iiiIidIi'Ii (o imiviiHki' (tit- fiillnii In-/ it.-aoi (i-ntl iftnilk: ISilllilillllilf (**< lll'l fit, lliilll'1)1'tl'l.��, Alllilf lllHI'tlHt. ��    I'lHlU llcllll*, Aidlll, Aiiiiii��i O. Ivll, AI.IICKNI I.ANII lltri'l'ltll-r, 01*11 li'l nl Noi'itui, "I'ulii' llul Its' Unit Uiils'it .)���ilin ifiillltnui l-'tftli Kt* Iiiuiiii'*, 4>f Vli'lnil-t, II 4*,, <M'4 tlintllnlt hiulii er, luiiiiiiik tn itiielv fm* iH'iiiiikilnii tti iigiolijin tll|| ftilliiM'llli' lli'tit'l(i��il lllllii*: I'liiiiint'iii'iiiu ill li 1'i.tl |ilmil|iit ttlmiit llll Iiiliu* niif-UiHt t| liiuit Mii*<(Ulni  In III',  tlli'iUH' lll'ki Ml t'lllllli*,  Itll'ltCl'  llilllll Ml i'llklllt, OlHIUSl fiUI *4i.i|lSii(ln,  Hll'lllS' kiiiUti Inl I'lllllll* Out It tl* Itilk im.I, isiiitiiliilii,! tlie i-ii'i.'ft. iimrt* nr Iv** Kpiln'tl .Iniin llnlliiiitlili ('iiiiiiii* l Ikiiilt's, & i'rttiiit Ui'liim. Aui'lit. .Viiullkl tl. IVU AI.Uim.N'l I.ANU JIIHTIUI/I'. Iil.hli'lnf NfHilUtt. 'I'tilte Ui>tlts>itiii| l''i��|iii t.iiitun. nf Vlctoriii, II, O.i iH*4-ii|itttltiii 1,'i'ittli'iliitii, tnti'ii.lk to h|i|i|)* fur ui rmlkklnii to |iiii*<ii-uti ilie itili.it*iim tlt*iu'tilitta( lllllll* I '.'���������' '��* �� ".^U ���"���������' �����'" "tutM.*.! on M^^uVu!!i&^m,VZ 'm".,.-.' n'.illji hlfllitlt.l, tliuilt'ti rum loi t'llklll*. tln'IU " llll'lllf Illiu' klmr*' to (tt.HUli nf I'lriitl, illmlU i*nI'U litti'li liilllitf (mit, Culltillllltif H|',i ki'li'k, ilinrii UF li'kk I'liiii/ l.tltU'i tfi*k*'**ikwMnj,kt-f"*'*l'��l"IW,lk4"llJlll��>l*' ,iwik��*.i��,kiklu*ii*li.l|.*1kk*il.f4kl*l��Wliniw III���!kll|.l^W4*M.lkai,,,tW,,f,l*WikWlt,l| ni��,ti,^ki^*^kWfiS*.'**fii*llp'litkf. 'Hki ,**, .kSSMk'lllflMll'kl.I'lll.lailWillfktw-klfill, ��rty����kt*t��i*v.��iiwu^|i^^iw*|aif��f O ' <���-" Purtulow MHom Joseph F. Hamm The British Columbia Cruising and Estimating Company ii.xh ui'.nN t-t him in) mui nil' im'iioomi: oi-" 'riiiii-uujilily ci'ulsiu-��'Utut��or and ulhor lands u-lthin tho I'rovStico of MrhUii Ctiliiuihta, and fiii-nltliiii-*,' QUARANMXD ESTIMATE hy ivlbihlo oxpoi'iM who havo had yoarx uf i*mioi'!i.|ico it, thl* lino of hiisiitess.  The ciiuipany i-ati, and villi, place lu yuur hand* an estiinaio out-root in ovory di'(itil��iho kind yuu can iKink on illlll llll lltlfallHISt* with, if#/**����-tl*(IC*��(l HANK OF MdNTMKAIi. Pint AUioiui'ht'tmob. ItnVAlai HANK OK CAN,*, I'A. AltnU*nl lirimch, l*'or prices and toruiM apply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Alhtrrtt B. C llkMkMM��M!Mtk>-t*>t ���SMSkkWRMkl* kftyC.'-awii. ii'i .iitaiii***,, ���tti.liwti. mpmpi?9**r*t* ..^ 1,11^,1 mu iR.iikj*.! 1,111^1*. ��*,.< ( li liiiliik |u |ilil. I*.if tuirflllt|ll'|f WllUilHl I'ltHlllliH illtll, 4��>l, C. Iflf IKI  IMI Al.UI'IINI I.ANI* Dl't'lltli'l' iui��ui'i-.ir ii*ii��.*��i |  '|'.il,i>h.i|ti'.i Iiinl ,!*-M(-ti fill mn, nl  Villi,'-III | til  (I  f, in t III. ulliiti  llll'lt'llillil   iillarl.it* (n u|i [l<li/ im |nimlttiirii in imn Ii.ib-i(in- fiilliiMitn/ iir* ; a. iH-fil l.u,���!* ,   . ,,  , . II    I    l'"IH4t'tlll'ilV ��l * !"l*l  I'lllllltlil  l'lll>  lllll,* Hint hut mo-tt-of llli'io will he hi* luiillv |ii(iiii-*.imii4t��.*i tiiiiiunf '.tfimit iv.'r*uiiiktii|i '  I it, iJsi'iini is' i Inilfiiv .ti*.l. liicin ti itii'lnuiik iii'Mli- bl'ohl'U  it)  tlM*  noill"  III t Ul'l" tllltt 1 lli'"Ui*i-Wii*linliii rmt. lli.-ni ii I** tli��lii��tin|lll I" fillill "', t'llll'IH-'lll . IIII l||.  k'l!t|l||!|llllf/  (luff linn klllltllUllkt I'llilll'*' uf I<u| I, Itiflll**' fltkl l*l|-tlllllll, ttli'lll't' I'lTlll IliUllliln*. tlll'lll'** lll'lll!*'I'lliilllk. tii Iti** t'llkl lliiilllitltf t tif l.lll II, illt-lliSt kiilllll ll) i llillllk, tu|>4i|li| nf t't'llinit'lievllieilt, isiiHitliilllk' 3lii ut'it'*,, linnn nr Icik, I'/iKttltl Hkiii'. ���** Auntikt 1 \m Al.limtNl LAND I'lHVUloT. I Ut,! rift iif Niiiitlifc. 'J'.ilift niitliv (Ilkl Amid' Im^f. nl Vlt'tui'tit, II. , iH*tiii*��Kiii�� iin.1 r li'il ki,mnit, liilrtulk in-tin.if (,.|'|it lllliktlilll  IO )HI|i link..'  till'  fiillntt lllrf  lil' ai iit'i'l Imntk1 I'.-liiiiit'iii'iiiij nt ti tuul ti'ftii'-t nl* tiit-t-'tilli Mill,  kllil  kifilkliil ���nimilt *vi lU|4t,t||ill|  },,��,,  |1���. llullll .tliulikt I.'i, IVU). r'uUtK Ill-Ill!*, A|I"iiii tlmt a 4putrr.v lliulorial  imd they will roofinj-f, nave lilt 4'   Vltl III'  US Nity,' Nay. .Koistlon wio* toriit with out. MroUioi uiihind. 'I'urhi'y (diostuuti 'I'ill'MIH* Tin* Kill- vviiM  not  stuffed \Vi* cut  IhoM' Land Act Notices AI.IIKUNI (.AND 'UVl'IIIirr Dlhitlrl nf 1'Int.'(niul 'I'Mlit" Iiniti'" tlmt ,MIks Mini Iinl*. ii�� nf I'mi llniiiiniiilit i*i'i'ii|',ill''i! k|iint.(i i liili'iiil*tuit|.)ili Inl  |it*ini!>.t|iiii tn inuvliiiw*  Um  l-'ilmt li'.' Ui- M-l|li|'4| Ull'l*.' t'altllllll III IllK Ht H I'l.Sl  S'l.lfil'il  iiii  lint nniili rat' filii.i.' uf mi li-li-il'l ltiii.titi.it Lm l*iii* Kl,iinl islititli'il in WiMi'ili I'llioini I. Ils^l'!ll^ **>itii:nl, nml iiiuiiii (tin tinil'llti!  iiH'lt  tn ili'tlt  (mm ,'tlll.U(l Klutllil'l' ' lolhllll,  tlll'lll.**  fll|)illVIII|J  Mi..iiiliu, til'iiillii)  It' luilllt "f .*'.iinnii nc.-iiii'iil, oiili- Inililllil Itx-iil V 11 vu l.'-i'��*. Ilinrii tf|-li'ss ,MI��a ,M��IV HnlMHIk, Will. I,. Tlii'llll'SOil, Aili'lU. ���Si-ill. iv. Ilili), . o.'i. if* l�� il|l"l Htlil ItK'lltJ  (.!l**U Ul'l*-*. illlHI' Uf ll-kk. .IllSi ;-ll t'llllflll. .lull (li'ttnit, AiftMlt' *ti'|it  li. IJ.!,.. IM- in U AI.11I.IINJ I.ANH imVI-UllT. Illktll.*! Iff Hlii'i'U '1't.i.i'lluIl'S' lll'll  O.Vkli') lltti.lltl  |lii|flii-i,. tif Viiiii.-iit.-i-, II I  , *ss i)|iiilliiiiik��li-kiinni, iiui'iulu tiliil'l'lt lui in iiiilfaklnli In I'liii'tltii!'tin  f*' lln tt' lilt' ill.i lllilil iinHlta! ' '   ' t'tiiiiini in in, tti ,i |iiifi| iiliii.'lt"! ilin-unit-iti-kt iii Iiiii tuul Jut ��� ti t-niYlfr Ul -ti'4i||*u| lli, '1'i-it llkl|l|i it, ilit-nt null llilllll-. until ti, liuilii "��*i' f lut ||i�� liiikl. Ilti-lii .* Kli lui'im Inn Ui. 11 rum' **' fin, Ins lit ��l in imlii! nf i iiililiii in fini'iit,,lull!iitliilii: kl-, Ininiliiil 4ilnl r;irt> Ilili') m ivs,, iniin* nt |i**�� VVl nl.t' llltlul.l lltllUli-N. (lull (ii'iniit, Ak'i-ni l.l-lll  H. l!,l|��, , Hll is iv AI.UI-UNI i.-VNll invi'KliT. I*|s|lll-| nf IttUH'tl, 'I'lil.t* liuilii- iim,'  \V��ii-ii llni',I  lliiiifiu ���>( Vnlti'iiiitil, |1 1','t|i'll|if|i dm tnli Miiliu. iiiiiiiiiii (.l(l|i|i|l  Itil  |i|'llll|a>*l|)li  |4|  |itlll-l|Ki>l- till* rulluii- III*' iti'tii l!i.-ij Iiiiui*,- t'i,i|iii|i*lii'liii.' nt ii |i,iM I'liilltiil (tin iniin*: HOI tif Ilin kiniiliwi *l i'.iiiii-i ul "aiifin.ii lu, 'l'mtiinlil|i .1. 1 lll'lll'l  tli'lmlflll  ttl Kt, 11,4111" i-'l.'llHIll* Mllltil. Illfftn .* r,f t Ititli)-. i*ti*,|, (lifin u It. ��'(i��iii*) north in Itulitl iili'iiiiiiiit-iit riiii-m, -'uiiiiiiiilii*! ititi',, iiun, ilti-.l unit 41*muy ':iv��u ntvi.'*. imfi'n uk U-kS, Wftir-iiii n*��lii illiiuin, - ��icll !><-(inl*i, Aiifini, Si-l4. li, mi.  .  , ���'  -'. tut, ih it t'Ukl CiUUt-r .tf  I.ul  V,  tin llltl* kuUIll  t.1  l'li.1,11. I llif llt'l*. ltk|  nl. llillllk   III! (US-  itllflll!  till' kll'lll- jlilii-N Ji  VV, D-iilirtln* l|,i-m*i Ul 4 Hikti-rl) ill I (is'lliill lt|ifll|l till  tljnlt* IIIIH, i��(k|*llvt*i ft,  I'lllllll*, j tiijiullll nf i.iiiiiii* in,'i)ii>iii,i<4ii,t*iiii|ifV inlkuia. liii'l*' ur li** Ain.lV *t*<ii Anyum f, IVU Ai.iii.-uNi i.ANii nps'i-iiu-r. IlltUI.'t of I'll,,,,,,nut Tklii- iiiiilt'ii liikl Wlliiii-ii )|lUtili.ii(l'iitl'ti-itlui, IKV>llll��tlult llll'lllf'*', llllt ll'l* I'l fl'l'l) fill I'fltllfk. I'tlll It. |lllll'l*lll*l' lli I'lllttfHtl' |i|f fullllll lllll tl(. kl'l 1111*1 Illli'l* ('���flliiiiim-iitw lit is Iintl j'|i|HU*l fit (,'if kiiilUl' ti i-i! i in iit-i of lm, *i��*. llii'iii'ii tn fininio 4'i.ki. 1 :ln-|i, cMiioliiiliifi naiulii. U.i mi' ifil i-lmlnn tti'kl, tlii'iiii- 't-it-lii.liit. mn I lit n| Iin |.-i(ii( uf (Simn,i'mi* tll"lfl, 1 ii||ll*llllllk' 4**4 Jil-ii-k, lliillal tti' It'k*. VVliUitlil llllliif), I- A. Il.i*I'lk'iilf A.'i'Ut Atlrfiisl IV. tUK AI.IIKHNI I.ANIHUV.'UUT. l��-if.iiti;t ut l'!iti'-it|i.ii)i, 'I'ttlii* siiitii*,' Hint iimiry inli-.iit, nf t'ltt>'i'!i'iiit. iKt'iiiiutluii imiili t, lini'iiilt. ii* ii|i|i|)' lur I'f-iuild kluli tu liilll'li.M'i Uu-fiillntt III!.: i!ft**.'l U��-tS Inllil*', I'iiiiiiiii-iii'ii.m ��i it 1'iuit iiiiiiiiiii ��i Uiii ft'iutli- west tsiitu rnf l^fi  IiM, llii'in'n Kt> flmlfia vtrnl, Uiiiiii'** MUt'lmlfi* kiiiitli, tluu,*.) W> i*li|i!!',=i n.sk|, Iiii'iu <i ���miliitlii* liuilii tu imliil nf isiiimK iits'., llilllll, l'4lll!.-.!lllll���- i-n fil'ti-.-., Inlllii .If trkit lit lily llllliin I" ,1. Uii��*.'ni|lli*. AHfilt, Aiik'ust ii) lui; At.llI.ltM I.AN'll lH*iTI(U-|'. jllMlli'l llf |(IIIH-H 'I'liln'inn Ii'i- 11,1,1 (Hhii i,���iin!!*,-,. nf ! ..union. i;il|*'llll!li, tin I'l'l'llUilll k|llll->l| I' ,l|li Illlll (I, mn'I> fill  |>l-|llllswlul,  lu  |n|,t lllist*  lllll  fllllllVtllllf  tif" wtlliit-t Inliils r,iii,iut'lit'ln,f .il il euii  i-liiiiii'it nn  lliu kiiiitli tliuli' uf ii 'tuit-ti Uliiii.l ���.li-niii-,) Iii ,1 nl I .ti 1 ('ut'l'. IJllfllHlllll laUHIllI, *-, lliu-,  .',  il,H|||llli|l II,  Itieill'll fiillnttliittlin-iiuiii iuii ,n innuwiilci tiilirnrntni'l wtlil Iklltllll l.i luilllt uf .'"(uliifitfrimilO, eollUltb Itlrf U'li itc'ri'ii, iii,i|i nt |i th '.'  l.lJiVl! ii.il ill-. Ott'l K timt-li'i*. A��i*nt jiib tf-, niii, AI.IMiUNI LAND IliKVIttt!"!' Illktllfl of NlWtUVI. *l'it|,i* tUlill f Unit Itmlllttll l'nli|(i> nf Vli-l.tllk it l', nts IlimUnit |ititit||4*[. Oil. IUI. In fi|",il> fur IH-Itllilikllltt iu |!*l|�� l,ll��fi till* tulkivltiir' l!*'M*til\-il Imi.!-.' 4 111*111,fllfillV  Kl k |NI��(  |i|��illtlttl  kUinl ���** Itillft Iimi ht.*'*! limn Mu.'iikliil Uiii',  iin'l I'M' >t,'k*i im t tiiliiii, iIn (n't' iti-rlii t*i i'liniii*.  Uii'Hi'i t<��ki ni , hulllk tltl'lui* ��..illlll Iklulirflllk Im.'U (li (IllklUkit. itiiilUtlilni' I**'1 in it"' liti'ii' fl' li'M lii initiii i'mii-t? l-'lllUa* Ill-lilt*  Al/i'l'!' Aiik'nH I'l, \m MMutKi i.anii nivnticr Olkidl-l uf NiiulliK TmIi.i iiiiUitf* llmi ltli')itiit|(st*!iil!��i,uf Viatinilii, ' If  t' . ntS'llflDlUull lllttki  illlt-llalp UlUI'I'll lm imi- llllkklllll  |u  |l,llvllii-i|i  till'  luliiitt lli,'  i)l'ivti|l|li��l llilllll' I-u|l,lil,'ili'inu ��! �� |*a>i( |i).iiiiii xIhiiii i) iiilSi'ii lliiilll*ti'(il "( Mil* lililill ikti.l liiilUV Mrkt 141 I'lutlllSI. Uli'lltt' llullll t.l filallllk Oltltaxl *'���tl 1S.I fllilllll,, Ullllti' klllllil ItlfiltUitK. I llti.''* t�� I Illk 1'll.kt. ��� iinuifsliiji ini iii icii. iiiuiti ur |i'*�� (tl|i)lfA|,| i-iflDlll-l, t'lKiir llt'lin*. .H't-m. AllUtlkl O. t'-'IS Ai.m.'fiNi i.anii pmntii-r, Hiifllt'l nf Ji'imUiu Tiihc linllt t* (liui IIiiliu l.lllU'K. uf Vlflurlii.il (!, n,-i>il|iit1!iin mu11f.til ttiiiiltin, itil, tuts in Ni>|i|) ful |ii<rilil**<l'>(t(*i|>ilit<lliikii(lu-inlluttlti*iiti'<��'iUi i-t) liiinti; CnillliicilChilf ill n litft I'littlUit mImii! lllli; iliilffi tinrllitif*! tiniJi Miti'hitlm liilif, tl|4'isiv- hulHtl MfllltlUa llllll-ti* mitt M 4 llulllt, llli'IMO Hftlplminimi!)*  Ifinuv i-i.f.1 tutI'lmiiin, l,a,'li (u 4I||N (Illkl, l*.|ilt*tl!,'lfl|l ('ll.l ll'Tl'fl. lllll,,' III li'kk, Kiliiii l.iiUjJi', 1'fiitli- Ifi'lui*,, Ak'iiit. Allffllkl ��*, 101,' AI.UKKNI I.ANI) Dlh'I'UUT. lllm-lfl iif Nniitlin Tfiln* unlit ti Uuil AiiIik I'm1!"'. "< Vl.'Uiilit, 11, <!. (.iiS'ii|i,it(i*li U*��4 Iht. UiU'ikIh i.i ii|*|'It fm on iliifikliin in tuiii'littcii Hit* fiilliiH Ini,' ili'kfrtlH-il Imiilk: CiitiiiKlli'lliu' nt ft Iintl 1'l.till-*-! iiiuiiii )u l-ll inili-t iii4) Hit* ml frum Mn* litil'il Itilii". Uii'ii'.-!' Imiili htl iiutili*, ttirtn i- .'"t It' d!*,liit-i. Oicitt'o #oiitIt Kilt lotion, tli4.|U**n wt-st -It* * liitUi-i Imi'll U> llllt l-4l*)l, t-sintulllCiit SIX* ItVOII'll, 1111114} oi II'** All'lll l'n|iluf. I'-rnni' lli-lum, A����nt, Aiiifimt *r-f, IWl!*. The .A. fPimmh.il pill) ontre (Vivit-Dl AgUWhuxi     *     .     . 910.000,000 C*jtl|ii| l'*id Vc     .           �� 16,000,000 Nest unit Undtwhli-d m>HU   -     ��� IS.000,000 Totitl A.*-,!**     .         *      * S2S9,��WKK> Iiun. Pr.-sld.-iii   .   hi, ||un, jjiMii Mtratbtsnui uiut Mount f-joyai {l.i', M, <b Pi-otldoiil  ���  H, H, Aitjftii*, Ks<|.   M   Vii'4-.l'i'e-.*, ,  Nil-K. K. Ciuiuiim, ilartt,- th'norui Muntiift'i*     .     .     ���     ���     * .     II, V. Meredith Howl Office   - "  -   -   Montreal I/'uituu Oiiico   .    IU and ll Tlirttuinrodlt- -St., K. C, Saviftfjif Bunk Departinc*nt i)n)����shs  le.'t'lv'.iJ  from  (fi  upward** C.mutry iluttliii'*.*. i;lv��*n ovvry atiouilon, " ^ Port Alberni Bninch P. & V. McOlintock, Mfjr. teaasfssKssisKitEfiBBSfi If You Are Going to Build a Kouho, on Office Block, or tt ftmt, or ii3toro, orrtivythintoiHW that Is mitdoof Wood llie Man to See Zv Thomas  McKinnon The Contractor and Builder Ho Will Submit at*  Ketlmat*.  i'trot^liiiiii  Workiniuiehlp  at I'rtc*ii that ��r�� Kljlit. Office Fittings, Show Cases, Cabinet Work P. 0. Bos No. 4.    Albornf. B* C. Phono Lil THE ALBEHN! ADVOCATE ?i .-. 'i The A tert Investor A sks for 'tractive fiunu-thintf thut i-t, n *ur** *���* iiinur, wh ov">r litiU'kly and in �� jrotut pivfic , ���i'i* tho jiionov *{H turn FOR SETTLERS This is the Class of Property Tftat is Handled hy ��>*��yta*Mmknru��Ma.if ��->>*��� j*,m- sbun. f(*VT  ttj|*   (, ��%* tft HC >'*k,i'''"   1"jl * '*"  ' i,J"''- ���* '   .. *��� * J*- :srri^.irr^-'r4-;;":4ra. TI,BUf. '".:.:,, ;'~~-���:.~^ Itu Mimdio* Nu ou��t��r Kind. A )Ut of tint flnost Kami ami t'hy p!f��j*��*Hh"*1*�� te-fuimd ht tin* Alhorn! Miilrlat.  A ��*ntl will cmviucn yuu, and toad tti tui*lnes**��� r P. 0. Box $4    fit. TEBO    Alberni, B. C. jf^^-aw^'ty^^ / ,/ Frank & Debruyne t Real Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box 68   -    Alberni, B.C. /' *n->**n* m t siiF^xu- \ \ *g��WWWW' tl^i^^T^S" )iw*t**m*mi*m**mi\>**n\*mit(*n -wo* ���W'WHWMWiaM'^N'lWWlJBitWII ���iiliii^KW'iqifywji^'aiwMt^'i)'.^^ PATERSON GARAGE i iw-wwii^^ -��a��'W^*^��*5afes^ta-ifi:ii' Now Open to the Touring Public Ful! Uno of Auto Supplies Cars For Him nt Reasonable Rates M��*tlli(>i> hi Noolk** ami CUyotiuiit Ointi'lc!* tstv po*i**h>K iho j,;tj,'fi;ijincni (or fori hat* di'Volupnu-Mt in tho-M* ��*4>, (tun* of th*? Maud. Tlu* Nut-lk* jmh��* ph.�� aro il**4!|.ly ooneorn.tdi at-out Ian*! pit** <*Uij'th>ii and huv*-* pat-H^I * i-vMiiti* Uon in ifln-v uu tho liuvoruiMt'ut th���� mutoiti'iity fur putUuif Un* tlnbtilnj," tuiit'lios ut Uu* aurvt'j* before w��Kt -.unmit-r mi that tnouiiiinjf Hi-it li.*-,* will bt* aide tu ink** |*us*oi.*iloi] without -itilfcrliif/ litoiifslii*/ t!t,i|��)'i4, Mitvii uf (him work hu* iilrett.tyi>t'en 4H*inph*t4*d Iiy iho Kuvoitiiiiotit, hut the proyditif need of tho *dti:utlun I tun moved the Nuutio* snUli'l'i* iu hrluif tin* matter a-fidu lo tho ttiioiitlou ul (ho tiilleluls of tho adiutnl-itrAttou. Tlu* Nootkn jMiupli* fii'ti ninu pi'tUoitu'.'fur the curly completion til tho KUi't*riuiii-itt tftiil fitim I'Vhmdiy Cove t.i llujus Point, 'riil** work list*, iilii'ody hoon Mui'tod, hut tlio ��i'ltlor** aro hiikImin to havo il ooniplnlod ut oui'o, 'i'htt ono now nut.*** tluu thut 1* UvUiit tirou#lil forwAi-d In that of (ho oKlulilMum-nt, of a tolo- phono io ronm-vl Krlimdly Covo with tin* l.siovttii wli'olcni Hindoo. AlCiny�� on. nut tho si'iilui-f* want, tho (fuvornuuuit In tnkt* jH**i'U''*slpi! of ati iin-ftliuiiablt* lnnd* siiltahlo to ittfrkutltiu'tit juirpoiMiif im.,1 hold tliem for pi-ii-t'Utptluu. Mori* and inoiH) ttoitloi'M an* tfolntf Into the*!*** tt-vo dbtrltUtti, which ultor rich oppor* tuiilthi*. for dcvcSojiiuuiit, and tho next year or two l�� likely ui aott muiio ffmat ehurijcoa for tlu* bettor* * 'wa* n-vnut*��*-it^ -n *tr.s**i �������������*���*�� u**Wi When it. bachelor tfotia tbo Idea under bin,hat that bu tnulor-.ittt'd*-lyum)1*: widow, all **tit* has io do U lo lend hljis to the pamoh. ��H-kf ������JMHW'JM* iBtil.f-. /*���, *t-t*t��4f* naaA. "���sa*. r A man may work for nil lut i* worth and not earn uvor tl u week. p0m��f*'i|,'��**fr'��^*W'*"'�� Land Act. Not lea�� Victoria Quay Alberni, B. C. ynrimt-intn mmvmmim*m tt t   AiailflltNt itANtt DIUTIWCT. Iiintrict of Uaioltty, T��fe*�� i)otlv�� that William Garrard, of UowkliBii Slay, II.U��� ocisiipntloti r*tlr��d aiwy pfilcer, lfit(*t**J�� to iuppljr for puriuhudnn to purcliw* ttu* follow* in**- dencrltied innda : . tkiimrmtiieloij: at a post t*lAtit��(S nt tin* eouUieast, coruvr Ann s!tuat*d ��t)uut uno mile Mist from ttt�� taut tilioni of Alhirrd canal umi on orrtoai* { th*a lowt-et ��Quttic-y��t corner of 1>, It-lC, thct}C��,t(i tii-* hound-try ut L. HC UA- luwitiK lutm-* north to south tiuutidf Mf, thrnce *0 clmhm riuit, tht-u-'e ����>uth tu fi'Jitfi tifiisiotarjf* uf J..,-178, ���IhriHD /oihiwintv -k��m* **���*��( to nmtli- w*-*t tvtnttr, thcert to pulni of cc-in. tiumc-uiitint, lujitig ��hout 829 itccD����. Wljliftm Oferrsrd. W. ��. Uair-Md, Au*Bt. Bf>;*t, It. mi. Al.ilKKNI laiAMO SIHTHKH1, Dtmtdet of fHttyuwot, Tako uotke tti��t tluy Hlu+j.-rtwi ford, of Vietorh*. tKrj|>��ti("i wtbl* t��t, iHUudB to npp-ty forf fHrnntBidO') tv lutiicli-t-fiu tti�� ro-livwitut*: titrtcriln-ii Ittitiit.; t-ouiin��*(ichiK ��t a pMt idsutod ai tlm uortliw-'t-t conmr, ultuntUd oa tU�� rtitft aliort* ot Aiiiletnuu l*ttke.' near tho outlet, tip-mo 30 chnftiit ��aiutt tttecci* auiitli tu tlm north lioumtfary of tlin I. it,, tlirnco followliiK liouudary w<?#t to tlie idiorti, llidtif*-* fo|lt->wh)j- whorti biw northerly and $����l*-i1jr to point uf conmittnoi'niont, IicIiik about SO timi-i. Uuy HlntfUtoti Kurd, W. 11. (Jurrard, Agctit. Hrpt. 8th, lilt*. AMIIEHN1 LAND DIHTJUOT. Dlntrlct of Olnyouoot, T��ke notice tlnst Kriiuc4i# Ttiouinn Oarmrd, ot Kialliijt, t.oruton, iCiiKlnnd, oceup^tlon army oft1c��r, lotlred, in- tfiidn tu ftpply for p<*riutin)tun to pur- cl*oti4t tin* tuilowing dmcrlhcd Samls ; CuimuiuichiK nt a pout planted nt tlio noutlittitttt corner and aituot��d about 15 cltalttfl dtstnut aud tu west* erty direction fc-atu tht nofttit**ft*-t corner ot I*, tjt) on Albornl Cauai, n��*r tho wont boundary ol, L*$70, thenes wont to tii* uorihwt-at corniir of hM, ttiinctD north tu tlie noutli boutulary of li.HM, Unmet! o��mt to a point duo imrth of litlttat pout, ttie-ic�� auuth to imiut of C(mini*ni:��tn��ot, havln-j nn uros of 120 ficras, Jfir-jvuc-iii Tliommi (jAfrard, W, u, Ottmird, A|?��ot. Hopt. mh, inn. AiiUBHNI LAND PlttTItrOT,   , Dldtricl uf Ciayoqucst.  , Tab noUnt tbat Itatel��h tllnudy.Cff Uvliia Don, India, oi:cup��tloft goutli*- uitsn, !iHeu(t�� to Apply for purmleiiioii tu purchasui  tii* foli-uwIoK <!*H('.fibeiS IglldK I  ....   n Coiimieneiii*-! Kt a pout plauUd mi tti* riurtlieaul coft)**r ol the elaor* of the Wontorti Uoyvun Inland, ��Hu��t*'.*?. at tlm enli'Hnco to Haiuy Mf, ami About 1 liuU northerly troni Holi Oolut, tbenre foilowitut Uio aliora wi>��t��rly, Douttitrlr, ��a��torl*/ mid norUieriy t*> point of couimencimirnt," l)��b)g about 6 ncreti, }1��UIrIi W, Ktlurnly. W, ll, Oarronl, Agont. Hopt, h |M13, AhblCHNf JiiANiH UIHTIltOT. ' Dlntrirt of Clnymtuot. Taho nutlet that Olnud* Mainly, of *3*i fBT ELECTIONS ACT. ALBERNI ELECTORAL DISTRICT ll Tak* nottc�� ttmt I tmve i��*��lv��d oh|��tlois# 1�� wrlttitiK to tb(�� i*ot*:*tlon of the foiltiwiuK iiimirs t*u th�� HtiKlKtcr ot Vot*|-�� f-��r.Ui�� AlbMul tClpctornl Di��trlct, on Ui-. eiouiuia stUtt-tl below . And take notlco thnt ��t �� Court of Itevtaiuii tw tm iit*t*l o�� ?tn�� KlutitcfUtii day of November, 1KI8, ��t Al- hrrnt, U. 0., Ht 10 o'duirk in Uie furo nwn, I nhall h��ar aad d��t��nnln�� U*�� iwid ob^ctioua, fltul uul��iiia tujch n-nmod purwoti* or *om�� other I'rovtncint Voter on ttu-ir birlialf *4atltiftff* in* that Buch obj-Ktloiu* nr�� not w*��U found- mi, I shall atrhiD micli tiatnit-! n,1 tho llOKiBt��r, *  '    -  ������ -. If. ��.  ItAVBON. ItsKiHtrfir uf Votura,  Alhernl  Kloctoral  Hietrlct. Dated, Hat unlay, October 13, IS12, , Th* followlittr pvraotia nfe ropurled nhmnvt from tlie Dfrttrlct : Viol or I*, oeeupitttun ie��ittl(iumn,  In* tenttai to apply for porinlniion to tuir* t:hftR�� ttt* mllovrlii-f ii*?��t;rlt)tiit lundi* ,' ComuiPiit-Ihe nt n pout platitoii  on th* -aautbtf-tut  fioriier of tlit tiftiit'jrn of tti�� Jloy-von Isleruii,, nUtiAto nt tli�� entrance to iUlny ����y wid About  I mit* nottlttsrly from Nob S'lilnl.tlinnw followltiK  tlm wtiori*  of tbu Inland round tiortli��rly, witoturly, mititlierly and eftttteUy  In ptiliit uf c*imra:i(!iu't*i' nuuit, l*ti|ui{ about 8 itt*:r#it, Clftuitt* HIatidy, W. M. (Jftrrnrd, AKtuit, Hopt. 1, 1812, fl*kW NO. il. 65. 8*1.=--- 94. no,  ' 118. no. 121, I'lll. lii, ��� 160. 173. ItOII.  -< 105, 22*1. 33��. 27a, ��73. 27C 38(1, 910, m, ���joi, -- ���ms, Ul'l. tn. m. 5V8. 680, ��31, C61, m, cso, <I9��, 704, m. T78, 7fft. Boa. , els. 1.65, 871. m. m. m. aii?, Kfift, m. lWft,  * im. NAMtC. Unttl*, Arthur Oonrt** ,., , liokkeir, W��rt*l , ,,.��� l.��hm����r, kfulss ...... ,.,,���,,.���  liraatfArd, Goor-c* Jatn**�� llurdott, AIm  Mui null, Itupcrt Hfttteinley..,,,,���.��� Oslttuuu, ISuiemua JfamsM .,.. ,���,., Aibtfral. Cailiutin, Jobm Oathurn ., ������., ,.��� ���.���Alb*rui, K'��rv��H, 12(3ward , ��������� ,,,' ,...,..������.,,..���.trort Atbtrob CanD-n}*/; Hubert Clmrle** ',,... .���., Motuitiltu Harbour H.AOM, ,..l ,...., I'ort AltmrtQl, *(*iir*'>i)fi*ti*iii>>i*ioM*'> AJw-Wtti*  .���,.Mos<|Ulto Harbour ..���a,l.,l;.,.,*|,l,,..*(|*,k  Oth   AUDtTllll, .1.i,,,,,���..>,,,,,,,,.4,.......il'ort Alburtit. ���Alburut. ���vl*till*|*>)lll*l rtitu>f��M,f,,lliaMRtMiI4<llf4,��oM��MOl-ftyO'^^UOt�� "���"���mi ,��|����(f't��l*t��Mi*l*4**��**>M*MflA|U4|1Gilt *i***A ��*nfifnitt^iiiitiidiiifNitifiti-iiiiii* or* Ai-W^rttit ���v*ti(it��^*fiCttt*fti-��i**iiiii*>i*->M*-j>iiiiM��iii ort Aiu^ruit ***-��ll4||t-4t-l��l|��*��h4lb*ll|4��*��lll*lf(C|Al-<t^iVl��l>>    I WOT. ���art*. Ohrletle, ClmrI���**-���*) A. , CGotut**, Kertiftfide  Dftviiinoi!, JnttMit) ���.... Davif*. JnuifK II, ...... Dllley, WlU(a*m Hm\ry Dorninn, Obnrle* lii. fStxttir, Mttx ICrleknoo, Arcblbm-ld, Wllllnm,,,., ��������� ..AIb*rat. ISrlektfon, Itobsrt , .������.��� Aibwul, Fitrey, a#orK6 Iiicb��iril#oitt .������ , ,., i����rt Albsrul, Onrrard, WUIImn at��rd(*tt#...;��� , Alb*ml. uoilfr**/, Alfred >,..., ���**.., ,,,,,,,,.,,.,���,,,,,,.,.,,,,���,>,,,,,,AlbsfDli UMmi'd, Frank Kdward , ������ ���,,Alb��rol. Klhtier, Jnrutifl ...... i,,.,.,,...,i���lii,,,,i,���,,������,,,,���.a���i>^,Albtafi!)t, LnllelSo, Auetitttute .,,.,. ..���....,.��������� ���,,i.,������������!,AtlMtrat. Mnreou, Wtlllwn l!��ib��rt , , ...Alberol, tiatblobo, John ,.��� ���., ���.,.. ...........Albsrul. Mt4U��ban, Joseph Alb��rt ������.,���.���.���-. ������.,.������; ,1'ort Aitwrsi, Miller, Jo��*i)b William .������, *, , ,". :>ort Alburel, Mitlnon, William ,,....��. .,���.>���..���,������������������ ,....,..,,���.Alb*rol. MeOuriihidiU*, Luclilnn .��� ,���,���;, , ,���..������AlU��r��l. MdOotiAld, Tinuk Aloxand*!* , ..Mosquito HMboiir Mc&Utm, P��nl9!  ..,. ...,������., ,.,..���.,.,..���Atb>sr��il. McMull*)), MartiB i ��������� .S'otrt. AlUtftl, NeihrBnttK, AadUoa ���.,. , ������������', ;,.�����������Vwt Allxsml, Norri*, Airtliur , ,.��� .,���, ������.,������, ,..,AH)*r��l. Osilvio, Jolm ..,, ., ,..!.. , , ���,��� port Alberttti ' J fti*f-K5ii. Jnvtd ,.,,,. ii������ ,t*,,���,..i,���.,i , ,���,,Albornl.' ,,t' *iefifiwrt ' ' "* "���' Vot$ Alb*��iJ. ifTior, wulliim *,, ...,.!������������������ ���������,���������.I'nrKKvlllii, I'rltcb-ard. Ollbsrt Htnty IJdviin..... .....Port Albornl, I  /* ."*{��� -,-" ���" ���">.. .Mm..uiut ,,iiti,i,i,<iii,,Albirt)l. nuUiwford, WMIInm , ���.;.,.,.,���.l.,���i*ort Aljwrtil, H-ArgMtt, vVllllftifl Ily r������I*urt AlUral. ���flnumliird, yr��ti*il(B���� , , , ,,���������.Atbaret. , Hprvlw, Atuh'dw amy ., ....Atburtit, !l j<imr'uHo*i,tltItJ lirr*',oirt��k * * Altwrttl. Hittltii, Htfeuij)' ,.���. ., ������,.. ,,.���.���.,* ,.,Noi)tfc��, mokHiltftorr Viator Tli*o..���, ��� Aitmimi. ��w��*t, Kdj����nt ..,.������ ,., ���,��� pmi AINral. rbuuiM, tliisl* ,.,, v,, ,. ���.���.���.������.���.,,���.,,,..,.,,.AlhlfBl, lucfiliuil,' Allfj-.ii .������, ,,������ ...,���������.���.,������������,���,,������.,���.A!b*r*ali V*usbiin, Hupert tieury , .Altorffh i.    "^fii"! Ht*pli*ii .,,,-, ,,,..ii,,, ,,���,,������,���������,���,,,,,,,Ailtarsl* Tim followliiB imriiouH ure report mt !>����<}' IH>k<1, Kfttoji (JbRndlar ,. ������ ,..��� Clark*, Wltlliun Nlcbolan ....������.,..���.,.,������ Klrkpatrlek, Thoma*  .,���.��.,.;., ���...,... Aibvrei. I,.,,;.,,,,...,Quststno, ,.������........ ,Alh*r*sl. Hldtinl, 4��mm Nell TiiufQtton, J Mm* ...,, II. *,I,,,, t.lllltlt!*. aatwawewMaaattiii iKiiin Hwlndrnr uf VuUia, WMW10UWWMiiiMii n\uxmMmiun*M^xm**M ,1'ort Albvral. iiiiuinniAlbdrBii i .....������***,,* Right In the' City-of Alberni Away in, the; WlSdei eltaitee to buy Inside Property^ at' prices t SALE OF MINERAL CLAIMS Dipid Taxes in the Alberni District, Province of British Columbia. I lioroby iflve iiotte�� that on Mutulay, tbu (itli day of November, AJ), m%. at tti* hour of 10 a'eletk ttt \ui n,:ier,f.fVN ��|����rt Kou��. Al h.rn��V B. O I .bitft W for ��I*,'b*' tubllc. itic ton th* MlSlril Olto �� ii'!,"1 '*��,"^ter ���� ��ut. for th* TaxM r��malnhitf unpaid by until pommm on tlie sotb Jut**. 1918, *M for contB ami expniniQM 0f  said  sale, If tlio total **mount duo ia not ��oun��r paid. LIST AUOV13 MWNTIONI3��; iKcnaxnsttuiiQiaw NAMM OF 01..AIM. iiitriit* Ul'l I, Iti Corner Lots 9  ^f NAMW OF OWNMB. ��� NOOTHTA M8TWGT. yietor ,..  JSJigttr l)*w(tn��y * I*>#wdii��j/ Oaaadlau Byndlcat*,.. raonlcatjun), , Mdgar ����*rdti9y &, Dewdnsy Uaaa.llnn Hyadlcate... victor No, i, Kraet ....ilfidgar ����wdii*y & Dswdnoy Oauadlnu ByudtcM*.,, l^xcbl , i-.Kdgnr l)*w(ln#y & Dewdney Oaiittdlon Hyndlcat*)... Hcotlst  ,.���..��dKar Dow dimy A Oowdney Onnndina Uywdteato,,. Uncle fijuu .���  .Monitor Copper Mfj{. Co .��� Job): Hull ,.,, Monitor Oopp��r Mt*;. Co ,., NftliwUkn ....,..*, , Monitor Ooppur hltg. Co ,., Nabwttkn Kract. Monitor Ooppor Mfg. Uo ���, Mnnftor No. 1. ,...��� ,. Maajtor Ooppmr Mf|*, Co , ,., Monitor Nu. 1 -Fratt fcSoaitor O oppor Mfg. Co ���', ,...��� Uonttur Ny. 2 ...... ���...'......Monitor Oopp��r Mfg. Co .,������  ci.aVoquot oittTiaor. tf��ttt# .< , ���.UrltiBb l-nctflo Gold I'roptsrty Co., Ltd ,..,.., 700 Itiooklyu , ilh-UUb I'nctflo Uold l'ru|*crly Co,, Ud , jqj Omftbn .��� , ...,- Ihittsli S'ndflc (Jold Property Co,, Ltd 7PS Lot No.  T��x����.   Oo*t.  ToUl lip  *mmt***t  t|4 if*  m ���-i * ��t* * t  *n ��it>*d t��i ���if *t*�� **t if*iit* tri V..571 ,...680 ..,.&��< .,,,883 ..,,683 ...,S28 ,.,M9 ...ifiSO ....CIS) ....-58..0 ....S8SO ���.MiQ inunu  ii.'*-** it-tt New k*ork Tactiuia ,,., Oroy Mute ,.. Hubucctt , Unwdrop ....... M-nitltntopbltiti i'lrut OliMiir*  Litdt  Olmnce   Htftttlo No.  1.  .. ICajtlo No, 7 .,,,.. . ICaule No. 8  Hi'iiClo  ICuivka No, It ...,. JvukIo No, 1  !��til-oka No. '��. .... Itril Croud Nu. 1 Kt-it Cro��*�� Nu, i Hod Orotis No. .5 ((nl Crou�� No. i lied IJ/lnmoud No, Kcil Diiviaotid Nu. K, Ii- C. No. I ,.., K. 11, 0, NO. 8. .. llillirii-iir! ...,*.  i..... SSaiild No, 2 ...,,������ Victoria .,���...���  ... Kiti-li* No, S ,..���i.��� .l)rlti��ti 1'Acltle Ootd X'roptriy Oor, Ltd  Orltlnli I'mcICo Cold Property Co., Ltd ...Urttinb rnciilc Cold l��rop��rty Cu��� Ltd  Urltltfli l-atiflfi Oold Propmriy Co,, Ltd  M* ��-)wdney & A. B. Opringoth  IS. Dewdti*y A A. 35. Sprbi|t��ttt nupaitT DtHTitior! '""���(It Mill Hn*,,���� t*ti  itiftii ,'.703 .,,.704 ....705 ....706 <..,tm ...,7U  J����, A, ....Ja**. A. ....Jan. -,,.Jaa, ,,,.Jfta. ....Jan. ,,,,Jnti, ....Jan. ...Jan. ...*>aa. .)��...,.* 1.*.* *i.,i..i *i..iii,. ... ������....in ...,, ��55 sec 2��7 .297 ......Jftu. A.  Jan. A, , Jan. A.  Jan. A, ... ,,,Jn*i. A.  Jitd, A. .......Jm, A. .,,.,.Jan. A. ....... Jam A. .....,J'��h, A,  Jas. A., M oor* Moor* M oora Moor* _.. Mdiifo ,,. ���, ���,,. .��� ,.i,J(98 Mourn ...��� 300 Moore ,������.... , , sjj Moor*  , 2T< Moor* ,��� 234 Muorn , , 335 Moor** 230 Moow , ,  237 Mooro , ; 2CB Montr*** , , ��� 2C9 Muora  , 4 370 Mooro ��������� .,....; , 272, Moore ..���,...�����.;,������������; ,���,���, ,; , ... ������27? Mooro...'......,' .,���.���,. ��� .������'.������ ������87l Moore ....���, ,,..������.���.���������.,..  275 Moor*-* .���.'.  ��� ...���....' .,.. ... ..,,378; Mooro ,...,..., ..������,  ,t77i 19.00 18.00 S,t>0 18,00 9.7S 1,0(1 4,76 8.BO .26 iJ.76 8**6 10.00 -.US i.n 11.78 1S.76 S.ltJ C.7S M.00 19,00 13,00 13.00 7.76 7.60 lit.00 10.60 13.00 10,60 11.75 11.60 13,00 13.00 13.00 13.00 12.60 10.26 13.00 11.78. 13.00 9.2S UM 1.00 S.00 UM ��,00 3.0O 31,00 8,0*9 8.00 S.00 a. 00 a.w iM a.00 8.00 S.W x.00 8.09 ��.00 ���1,00 *.00 s.oo 1.00 *.oo 2,00 2,00 i. 00 11,00 3,00 *.00 2,00 2.00 2.00 2.00 .*.00 s.oo 2.00 '��� IM UM UM 6,00 15.00 ll.ff* 10,00 t,n 10.60 n,n 18,00 a,its 7,00 10.60 6,38*4 13,76 i��,7g , 4.26 8.78 HM 16.00 16,00 16.00 ��.7B K.60 16.00 12.60 Id .00 12.60 IS,7/5 15,60 16.00 16,00 16.00 i *.,0o H.60 12,25 16.00 13.76 H.OO 11.18 Dated Rt Albenxf, 0, 0��� tlii* 8th day of October, 1913. H, 0, RAYBON. , Dioputy Ai4����ii��vt>r OoH��ctor. m lS3P THE ALBERNI ADVOCATE -J. ��*,��M**��*��lii!t��*H<*MI!K*M!��i��^^ /*? THE ALBERNI ADVOCATE. ANSWERS TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT ALBERNI I ��5*1^'?**^*i*'!^^^'?^**,^1^,^^N>H^   ��**'^,Sk'��*'<S��^^*n��?!^-?k^ I I 1 ' i  I Alh4*rul iv, wwli*-*! hy trulii from VU'tAuia. C-innct'tion** am* imtdo uitlif i'-l Vlft*.*ri�� tmuiini; lhiv.ijfh'tt> Al)u>rnt v�� Mmuiny. Witliir-Mtitj and IVidiiy, i'-i**-] -j nriitfcru Irwin V��n4��u'.ivor City unit runm-ei wtiti thi* ti-nlit ttt Nnubhtiii, Albrrni U rImi i-Dni'lntd hy *>l<'iini.-r ft-um  Vli'twiii, and In tho miiuiiii'i immthK-thei'.* It* no morn thdtghttut (ftp than tlif* up ilu* m**-! tint it v*f Vsmruu ,  vt*i- hit-tin} imd almi*,; thuph'turuMpu* Aii***tni omnil. ACREAGE ill'  i \  I Make a Specialty '  I^md prlwt in* t���� nrn'M^u *&rmTr=?ftTnr"T^^**^'nT*' pur at-ci* for >>ii��U laud, nnd front-tlnniu tItm fur lnnd ihitt but ln-fti t'h<nmt und iu-uu-flit umii'i-t'iiltivn- ihili,  (Vk'tti aiu yuwru.'-d l.v ipiutity unit li��**'iilun unit t'un )���'- had,In any ipiam mX' ' ' .........  ' It. lut*. hci'ii found (hnl mints! fiuuihi),- pit,*** In-*-!,  (lit pint*, of fruin U'li tu tttt'iily ui'i't** Ii-mU tfrowhin, diiifyiu'/.  puultry i-nl*diijf, Imi,'** nud i-iitth* ttlll nil p��y t*-,i(t, ��� - O ' tjV *-  ,  '  * -   4- Tll.'io SI'i* UU fli't* huiiU'Mi'ad** t���� In* tutd,   l.lUiil  tiil) ItllV't* Ul l)t* pnrrhllMii IN rl i if tvi'jm, LjsIu* t"iiiu( uml ('ll* l'i'4i|-(H'ii, !��f*l Kijiin Land in Att��*nil \'**tt-. > - * i'i ��*u ����������������� At-*.' J i,' i III Altft'nit will hi.fuiind ilu* okiuil luitanfiiKi-i uf u prui-ivniiv-* Wiruurn Coummnliy (hat tut*, faith. kiuI thu *'uiira},'i' i*l iiiwunvlt'tiunt, yriu*i*i* nr** n nunihiir of yuiMi-iini*uk I'lti'i'jlni; n ttlilu rump* of mtud*, scliuul*, I'hmvlm*, llm iliiit'-ipiiptir In whh'h yuu an* iv-idtn-*/ (hi*, un*. u iiutuln'i'uf iithh'tlo und m*i'li*l t'hih*, Th*' cliiutilo I*. n* llnu n* t'��u in* (uuud un Hu' I'lii'llli" Cuiiii, (ukon tho yonr ruiiiid, 'I'lu* rainfall I* lo* tliiui Umi Of ilu* t'iiy ���f Vitut'tiiivi*r, tin* fruits nn* liiafbt. 'I'lii'i-ulx Hi*i,tuin fit,i*i i<nmi-;|i fur -.kiniii)' nr *inni- i'imii};lt fur MoltfMii^i mul t*lit��n i'itliff of tlii'ii* t*uiu<"* It uttly lutii�� (���������*��� day-*. I-'nr tin* hiuii;iu*i- nnd nuiiuuti untnlh** ihi'i-i- li ituihtiitf in itu* tturltf-tu .-jum! (ho Atl*-*rnl wont hor. AUmt'iii |*�� tin* tuitlt'i uf um* ul ilu* l��i>i*i>��i mul iuu��t fortlh* viilluy��.uti Van* ruuv**r l*.hmd. In tin* IIMrii-l will hu fuitud n tint wraith nf tiinhi*rcof iho tlnittl kind, fuiili Iron, t'uppi'r, inuilijc and mlmi' fuinuu'it-iul Mum**!,' hrh'k olny^t nnd .iiinil* utiiU'rlftln,   ��� ',���,.' " 'I'iioi'i* Hit* nuiiti'i-uu* tittrcti'iiv-4* nji|Kit'tnniilo* fur liu* uiiiiiufat'ttiror imd In* v��i*tur. Tlu-* AtlM-rui llmiril uf Truth* will hi* >��hul to iulit* thi*?*** tiitilti*r*t up with yuu,  Wt-ltt* tu thi'in fup pnrilrtiltirii, Wllflil>*i>ilkiiw,'J*|Wiwik��www*w^k*M*Mkk!'Milk,*ki4.l, WM.,&Mq&m^mmmmm*****mMmmmmmmmmHm***mM**am��amtmmiluntmmm.M.. JLAJ1  o ' C 4 ' FIVE-ACRE  BLOCKS All Aldor Bottom �� ,, An Excellent Buy of Exctlfont Lnntl Terms Extending Over 3 Years )l!; Professional Cards CJEO, A. SMITH, C. E, Ho C,  Lund Sort I**,ut.  Hut'trv*. uf tllllirt'l' Il'illli, inliit'till I'lltlliit, tuul lllllll Tb jllbernt Advecste ��r h sited kt legel advtrtiwmcili in nil m��tt��it cover* ing the Alberni Dijlrict, ail of Rupert District, Nwtks, Cliyeijuet, Bcrday Dif* niiuiivioiim**. iiiiifi'iu A'ua-tni. c, (*,)\t\c\, snd th�� Island* mi e( tl?�� northI ,{,,x ";i< |��r��I of V*nc��uver blind.  Thiiiisn! j official ruling from lb Government Office.' ;i i  Cottift in and Stue Vu end Wo will Tnko You Out  j and Show You the Property [ We Also Have Good Ouy�� In Townaito Propartica, Buwinesw and Ro3idontl��I. Jas. R. Motion Reii-l h'Htate and Iiiaurattco a���.'.^-.';,,���, I'llilflt* .'11 Allmrnl I'honu IH I'urt Alhorni I   I Have For Exchange U i f Curt ADhuuI und AJUxunt I'tupfri,** Vlriiii'luund Viiiit'-uuvor I'rupi'i-ty* What Have You Got? Win* Frank Gibson 1 i �����*!������� I'htinKi h HU In��ur*nr��i Office 1'hwt* 34    j w^'^'^'iV^^ k"*^^��i-^Si;*j^����*ii��^ I ���tiiiji'i���.i,i,i*>i .Lml, p H* M. T. HODGSON A.  ^1.  I*  Ci  t*. B, C, Und 8mv*yei* ��nd Ci��ll f,'ngtii����i- Oftie**!  S*m��*a Ke(*l,  I'ori Altwritt < i <- i- *i* H* II. BROWNE Civil mul Mliiinu I'iimSi*.-. r iiiiii I'r-ni litrhil l.ittiil Murvi'jiir Allii-rni Uf* -VI ������*-��Hiwiiiii-tt-.i-'-t* -WW*)** ">i' 10' i*nm*M**t>�����!i*H.*r iir 4-fr*-tnM Signs Signs Signs I .(mil iiiiii AilvoriUliiif hIkihi uto., (long it Ith Pruiupl |i<ti*i'*tt'h ��� nl |,ii wi*k}t I'iii'iil, hi S.  EATON Miirtfnret St., Albornl I'elnUr ��im) f��--*��r*<}Uitg��r Wut'k duni* hy I'rnullrnl Mmi only. I'UtlmtiU**! Kruo. Buy Your Saddiciy . At tin* ��iwn  uf' iho While Hu|"*l>,   Wllt'lt*  till'  J|4 ||il< lm1 jfit.Klyj U|i-lu*iiitli', Uli* >ti|il ul ri'ii��4imili|u pi Ii't'ia l.ik'lit nml l|. iity Hnl in** ill Hilt* ill)  llltfllt  Illlll Iiiiiili' , In llltlti)' llll *ll.l!'l[-tl Dili U'f. llilllll llllilli'  liiiiii* llilllll' (11 . uiiit-r, pi jfi'i'i Di ami ttiiii'i- tli/hi liiiiiriiut.'oil. Jr E. DUNCAN,  Proprietor tl��v��rivm*nt SI,, AtUint, M, C, t*. 0. lion U7. 1 V' Watson's Up~to~Bate Hardware Store Ittitktt tuMtVi A Full Line of Hardware Always in Stock * Cf if if ff 3 % ivititmuiuit 1 Plumbing A ttended to by First Class Workmen nn* **m��*m\tm***nmm*<*����wt*m m*mfmf^Mmnm^mMnr*mmtmtsm*mm*^ W!m&*&M*W^^ 1 j]l ��� i M 1 ���',- ! 'i 11] lii iii , ,i T!��o Alberni Paint Store J'AINTINO  i\n,t iiiiii;- fi'i'ii a tu'i'i)li> lu an mirl-ui-, friuu u hiihy rat'illiyi* lu UU until, fiiitii ii **ii!ii-), mu paiiu'r, r ISlgii Painting Plcttiro Fr*9mSng Pttinto Color*? Vnralnhem TIE BRAND SAWMILL Will utipply you with nil klmlx of Fiii-it. (.JiiiHH l.tinilmr. Stock Slues orcCiit to Order Mdll tir4lt)l*44 ilttl'tldlHl lu o Addrt'M. P. Brand   A,T,K'i' FLETCHER'S BOAT YARD If Acre, vi&ur Kni-upt ti f'vw Krr**ii oiuwpii llit-*t uf Suit,  'I'tt.i uiiliiil],'** mills f'tiui Alht'rnl Knit Imt Apply to Ih* Otviutr F. McDONALD l*. 0. S4�� Sit AlUrnl, 0. C, miw*-4r w iwnnwi ��f win iwpt* KMW|T��fWmM ���Furniture mmmmmmms Th�� A1b@rnl Hot��! First Established und Best Known Hotel on West Coast, m,S ti tm* fSitSftiS ttw.t&Fi if, Snw *.Sm<iiifXial Milti, Twlirist Sfid SpitfttmUlt, Owning out vu>n tktlru and JStultry Punch fnturt* a Constant Supply af Slrltflu fr��*h ��' - ..'..fi* fi-ir fAt�� tvhtv.  AcctHnrrtiHfatlort* of th* 8**t. fh* S**( Sampl* Mmamt in Town. > />** $u*t lo and frem all Bttalt and Vt��ln*. SHIy HcAUletoS1, furwrly nft/w King h'ttminl Hoti't, Vlctort't, lf��r<*prl*t��>i Holon BU Albornl Phono 01 fWtft����l*f|IM|UlfikWWf4*f|I.Wl^1|UW^^ ���Jl III 111II. II lllll II litillilntii of Ijuiticlicu mid Ituw Itiiut*, inu: Ai'1'fio.iU'loi*. lluitl Kitting. Unr* mid I'tMltlll'il,   It/lllttui)  k|HH'ittll|ii-*.    (lit lino, l.titirlriUlr)**, Oil*., t-t.', NOW ON MAWO Cawillfii'i Mitrliiu ti ml Mtntiumiry Kn* -,'liii'ft,  i'uiiipliiy I'hiutt^Mitpptlt-tl and i't'4*4'(l-4l, rir*t Cte��* Workman*.)!}* E. FLETCHER, Boat Builder Albornl, B. C. All Klndu o! Household Foniitare In Stock at Mainland Frices A. I. BIND Pioneer Furniture Store Port Alberni !'h<-tn�� m ^~v Dealer In R. W. HEASLIP Contractor and Builder tttitiirutiu.t Estimates Furnished on All Classes of Work in the Building Lino unttuuttut* Alberni B. C. Bnah, Doom and Glass Building and Roofing Popor Lime, Bricks and Comont 4-S t    J Al OS fill    p, o. Box 9 B. C. WMP ���4tM*^*4ff^#'n*4^WHW*��l*>l^ ������Wi^'^'W**'^^*1'*'^^ i The Royal Bank of Canada |   lueorporetod 18*93 H����d Oflloai Hlontntuil | Cupltiil Paid Up   j   :    $0,280,000 | Reserve Fund    :   :    $7/150,000 i Total AsHOtsover :   : $110,000,000 �� A (ICNKIUI. llANKINli IIIJslNI>*i TtlANHAl.-rKU   !  S  ���' j Savings Bank Department ^^S^Bir^ 4,M|,!H/| 1,., M*.*A iii'inikli-, mm i*�� iiimtii iiint wltiiiimtfji SUKlItK |>V nfill in iiiiui, l'u|i,.��ii.ium''fiiu**��!UttM. u"Mi',,0 M7  **M" ly in- iil'i'ii i.y li ui'i* M'tnudlBti nil rtm* |ltU llltl (*!�� ()V4��r '��'���" lii-Hiii'lii*-. unit Anfi'tiuh'-,,  .'in Hi'iuiuhun in ilrltikli l.'uliuuhU, ('urri<-.ptniih*iii*>'l'hri)U|*|iuut (lit* Wutld. Alhorni Brunch Port Albornl Branch A, (5. KunK'.'.i', Mi'iiiiyitr s, .1, Maci.kod, Mauntftfr f4Mn)u,kniMatuiin,nnniuiniitvtin)VM>4itttt*.tiituv-4t*tiitt*n��Hinimm>n'3 ���4,.yl4Ht*lat,w,fH.W. m,a.awt** intiin,.,..,,.. m .i, ***-*'* ..ii��ii*n.k,,.l ilml .ll(k.*JtW.I6*t*l4*|l'..*M,I.IMIM,l|ll.  1 -I'li-rrrr-nki 1*4.11. m iw'..m..,kii'pi.*.ii"ii"'|,".iiyi,o* i.'|.i1.|.lV/t*>��i','*.'*i**yk**l M*w*wmwi*tkik>li�� ���twfiw.'k^.i kuk. ��� ���ii.HMMIKtkli Alberni Livery and Feed Stables *i. j. m:uiU'.', I'lupi-t.'tur, 1^" ^.**����^tv-v mm$��&Msm��g^ m^^m����i^m: i Iiiv(*ry rl��M of .'till klndM. Heuvy dru.vinw und froiKhtdfjllvory r.i'-i '**'���" f-*".'l��*.���''' ���-2 'ti, ,*.  .1 i'.i; -5* ��� *,  * !V !��   *.��  . ^f.   .1 .*,��*��  h*   1��� HOTEL ARLINGTON 'I'hi' l��."tl iinutt'ii liiiu-ii* nn  tiiu  HVc-il l'.��;isi uf \'iiiH'<��uvi*c Ihlitud, All  iiiU'li'i'i) liufiruv niiii'id*-..   ('i'iiiriill,t  lut'.'itcil, , 'I'liti th'*!  l''l*l|llij;  Isllii  iltiulllli!  UU  tilt"  l**-illllll. ' Aiit.i* f-ii' lih'K in Siu'i.n l.iiiin .-(inl ihu A fit lluiul ut t'l'iiicii! I.dki', (.uiilf-t fiirnlsh.t-d un >>|iuii 11.1t lei* fur Iiiiiiiiiii!  I'.'ili'ii**-. iii iiKxii-nitl* t-;ni"4,  . Free this To tiitti From All Trains McNifr& MehiJhor, Props.    Alberni, B. C. >*��*4M^|ff ...wtw,..*, lawnntw ���*���-���- ^ l-t.. ���-- i i*  - I -:." ('���' i .' 1'  A- 1  . ��� THE AIJBEI*NI ADVOCATE. mmdm CLASSIFIED ADS. \\lfw. &h',-7,i''*'u.i:h'i)i'(**-h JVut,** mu**''*'Ui- h  th*H MndM'hiwd huii*i!'. ftft** wii. -fldj JI  riudi, hatno*-**** ��.'* pur'-'' muiith.��� '...'.Apply i IVstul. <Ic**4->iinit), AIIh-hoI I*. ���>*���. I !^nr?nr?m?ff'frHHnf!?!n?r?n?irmfm!fK i&'-Y" Y:yy-: ��� vs .>..���;':-������ v.'Y"; ''���'���'."���.-���.;Y -TY   "Y Y. Y ;;������ ;���-.-.. ���",:'���-��*�� B-T-^R-A. ���ttft ���*���"**��� ilV S*t-i*  I'nih-u, "4%*, 4'Ufh AdVlM-Ali* (lllll'i*. Kii'jtijri'i*^*-^ j ���**���*�����- ���  riylU  l^ri.-i.jr!^ i J'fit lip' l-'lUlllj j"**������ i��h~-. *��*w��� r��*rff#ltv  Kim* Uulnv*- Pa icy  Hu>(tii'*-��i:' fit*?, 41 tiillli, |>l<,'.   l^-klij (|��lU* ���>*.���* ttl-dj tip,   ,S  M-Hp   f(!t'   (1,0 Aitdct-kik Wniki-r Ihtiii. AlMnJ, Par Ckl*  Mi-uil I'uuit.-i'i.,  lUirl.t IP-*,-, ,***���***. Kii'kt i.rlf.* AltHUiti fuir H'lH'i.  Ap- &�� nly \\ tu, i'itu**, l.'liiiiu*, 1 loti-ruuii-ul  ^^ siVi-t't, , *    &**.. Voir iS��l*  (Itiuil Murk Mim*.  II  *��������!*-< 'uiil.  *".*i,   l-'ur  iilirih'ului*  uppl.v limku'** Siiitih"**, Ahti'i'iil.  ' Wmititft Wuini'iifurhtimdrt Murk, Al��- ply l'iiiui>i*c Stt-mui>iiuptlt;i, Alhrriil. f'urftnlc Oiii. IfiiiKi-,I'uikl tli-it.'i*. ("nil uu \V��� It. th'litlu, lli'dtrr fi'i'i'lt itiuiil, Alhorni, 1'ijr H*nl'- !i'lti* ruuux |uui��t* un ilu* Iti-.-ivi-r Cit-uli iiiiui, P't'tt siiluiiti't from fum unliv, Ap|*l> (��. A.Nniiih, Allminl, H. (', , ' -   - (V ' for P��it�� Sh Itirj,"!* Wlillo Wyiniiluilo i'lii-iirri'lv. fl  i'i44-h. ' Apply iu A. W. ill'ltlll,  Ml'l 'tit  l.lll,!-. Gar Juki hi.  Clean, Dry, Short. Give your Chickenis mnw to scratch mMoiiiitft; It payer to mako thorn exorcise. . * . Fresh Supply of Clean Peek Salt. , . . ���MkHHll ^*kf*i{l *J**t>J ���"Tt*** 1 o 11 e e r PJmt.o 28 e e d   Co A. PAUL, ftenngar mmmmmmmmmmm Mt'SIt-' iFLOltllNrt*'. H.' WitttlllT.  Attut'htliii ii'ltiil (.'ulii'i;.'uf .Mtitit*. Iiuiidun,|'!in�� j Ti'tii'hoi' I'liitm fulli", llm-iuufiv uml Thrni-y.   1^'tMuii* iii't'tir-tihij,'  in 111*. t'ii|ik!i'ini'iil.  Allu'i'iii. II, r, PIONEER  BARBER A I, 11 II It N I SHOP (folium) Tumurlitl Aitist* llul uud I'ull! Iiuiii-' Q��#rp* DrinkiOut*r |*k***<!l*M. Ik.. ��WMW|k4M Prepiltlvr   w|.li F. LIGHTER Practical Wutcfirtt<ik*r JtWthr and Optician A iff mhI lliu. uf U'u 11* I ii-" und 1 t'tutln*! und  uli  ...'.uli  uf .fmtoiry.  Al} IUihU uf Iti*. pitlrtturU,    t    :    : Albornl Port Albornl At Allu'i'iii Afi4'i*tl I', M. ^'���������'i---'-.*--'--*-^^ Wine��r Und��rw��ar zes, THIKD AVENUE PORT AMJEHN1 nv*)t*'W*.****dmv %*m*\v* rpnm&mwms m* Jtw***"* i|w U4x*m*mt��!\��*#*M U���w*w Alberni Lumber Company t'utt nuvv <*iipply tiiih'it fur Kiix * 'hn**** Rough and Dressed Lumber of All Kinds, Shingles, Etc. 1, ui'iil (irtli'i't) uiil riH'uiti' kpi'i'lul ui (i'lii inn. I'll.) I ul  tho Mill un tho Mi'ufi'h Hi iili'ini'iil Itmul, ur I'hum* 1 nr ttr)ii< 1*1 tin' Miiuinii'i- 0  '  R. L.'PHASER Phono IM9 Alberni, B. C. FOWiy��>*iipnii>^ww*����wiimrA'i"^N'4ii>i Stroot Grading, Land Clearing of Any and All Doacriptlon, Stump Blowing The Clearing Specialist 1 Ho h Always ftcttdy and Willing to Submit nn EuUrmsto BBP'J-WIWf WM���1(1* FootbBll. 'I'litlk.' tvllti luvt* 11 tfotMl i/Hlltl'  (tf foul. hull Itiui ii i'hiiiii'i' (u fiijuy ihi'ni��i'lvi'*4 un Muuditv ufti'iiiuui!, Tlii'it'ti'urt'ttt'u (,'tsini"* phiyi'tl, uiu' uf AkMii'iiiiluu, iintl tin* ul hor ltU(t/tiy. In t'nrlp t'litc ili*> I'liitth t>��* h*'lM4'i!t ti'iuiiH frum tin*l'uit uud Iho tuvvii uf Allii'ruh niul tu Inith i'(l*t'*i 1 hi* winjiod dpltil uf Vlrlury per* t-ln'tl un ilit* liiiiiiit'i'n ui tlie Aihoiul it'ttui. In iho i-(i*i'ul liio i\it*"..'iiili(i!i ifjiim* iho iifu('i'Mild��pirll uii'i'4'ly kinllotl 11 Mtith'uf Mitttfui'lhiu uvur  ilit*  ki-unt Ul I ttlt'ir hUt *Vlll'll It ('Illlll' lu thu ItUlfll.V  'ilt'l.'illUdlli   llllii   till'   ��lllult!' uf hiillli' hud t'h'tiriii ttvtit.Vv ili."��plrlt vtiit. Iliipi'hi'** ltn tiliik'H vt )]il|ii iikiiu fxpi'i*..- niul) of joy tivor t�� -.I'liri- uf it iu n, mul j Iht1 "Hunt")*-*" (iiun Ilu* l'uit fulilcd up thoir iiii'j,f(iplii��ut"�� mul **liil u*mi,v lulu tin' iltniiin-kkuf tlioMiniiiuiiliiii/Kiiiiiu). Thr ir'niii'i woro plu,tt'tl tit tin* I'urt, unit ilitfi' vi'uii it ,.u<it! (iiriiutUi vtitti uItimtor*." vary iiiiii'Ii lu itvith'iu'*',' Whilo iho-ii* lut (t'i-vvi-ru vory miMh"t( und IiiiiiII.v ci'i'i' ftpul.ti iiliiivi-u ** lil'*|(>T, it t'titdd ho|/iitlii-i'i>d Iiuiii thi'lr tfi'iti'liil r��uivur-iiitinn Hint (hii,v ihuitifiit inthor lii'ilor uf tin* chutici'i uf tht' I'uil lupui uvi*r dm, wiimliiu ��i''*i't'. I.ut*'i'' Ihi* u|iluliiu itppoin-fd to In* nn,', 1 Iiiii); lull! noil fuuiidt'd, uud it* tho omiilumiii'iii-i' frum (hi* huiu'll uf l'mt ituol.'i-f* could lid fl* l.i'l'll i'lll Willi u kuift*. An 11 nutlti't* uf ftit'i ihoy ivi'i'o Iiuiii Kuud iftimi"*. iiiidi tt'liti um* iiv tun trliiiuir I'ni'i'ptluiiM, (lu* kplilt dUpliiycd Vt'lU. llf Iill* hl'ltt, Tuiiiurrutv tin* it'ifiihir loituu" ifiiuii' ut Hui'fi'i' uiil lii* pluti'tl hotiti-on tt-iiuu* ivpl'i'Ht'iiiiiii/ Alht'ilil  unit  I It Ik* v llie, Illlll il lliilll t'llfiit -/UUU* In ti*,'H'l'tlHl. KM; WHYTE (il'.NI'.HAl, llt,.\i'KSMITIl AH Ht't'iii'iil tin* A-,'t-ui'>  hit" (III*  lllMiit'l  nf  Vt'lliU  ii llllllM'll 11*4 Uu* Farmer's Handy Scale lft'lu**r n Hculu uuil True)-: < 'um* hliiitl, tv lilt'li run hu iii-iil i*)tlii-r it* 11 Trui'lt ^iv it Mc'tlo, nnd will tv.'ht'h ii(i>tli!n|��' h'uiiimtt'p.*imd (tiai mu. A hhlpiii. nt uf tlu-tu huvo hi't'ii roi't'lvi'tl mui mn Ih* fn*pi-4'ti'd ut tin' -.Imp. *IMtfl.fl'|lJll^tf.'*Ukl,,Mj,i'''*l.Jllt'l'ill.|l..i**'��k.ll>'.Pi��ll.lkl.,l..��llli|ll.lll|i'.ai'.lW,'W^lPili*WlW,l,M,.W4*fkk��|jll! nn|i..ii, nn iiifmn-tt��� '"111 i"i  i.-'" nm "'rl 1 m-m���r irt.ii ���i|���,iiiikli l>k<*W^*M*Ml*klUNttRktfik*lklt*1lklk99! lkkWkk*k*llilltl.Mll4Wlk.l*.*,.l4k The Alberni Trading Stores For the Wet, Cold Weather, full line of Mackinaw Shirts and Coats Also Waterproof Shirts and Boots, , t Tho Bui-iy Store The Busy Corner ���^r* ���HCPWIWiMMMl'llWlB IMI U ���> , U- - !*��**,- C. F. BISHOP & SON ,  Grocere, Bukere end Produco M��rch*snt0  , ALBERNI 8. C.! Sale of Work, Thu I,iiilli*x Alituf ,'*)!, Aiidr4't��'*.IVo*f h.vti'llilll I'lmivli hold ihi'ii-iiiiliitiil -uli* uf vturk 'Hi 'I'liowliiy uf 1 lil* itoi'ii,  Tho Initio*, i'l'purl (l V4'I-,V nlii*l"l<h**f ul ���.uie, imd (liui the "nipper tins tii'll piiiruni/itl, Tho fnii**t uf j-uihJ Itiluif-i illxttppi'itrod til(o -iii'Vi ht*liii't< thu kiiiiiuit'i' utm, uud iivoi.vuni' vtoni iiviiiv tvoll Milhfloil, l'i'ii|i|n ruuio frum nil i/i't'i' tho (ililiit-i, Ifllll thi* 'fi'tli'l'rtl  \'ll(n  It'llk (���) tllO 4-lfiHit lliiit tho !iid|i-t> Initt iidttod unoihorlitiiro) ii. thu i'luvtii tvhk'li they huvo won ihruuyh niituy .tuuiitiif tliono t'lKoriidii' lllt'llt-hi ,i..{..{..5..,,....j..|,'.}.^...,.{..j..j.,.;    ,-   ' Where you Bon'( Get Lonesome. Harry V Pool Room Foilow tho Bunch Cost of Housekeeping on the Decline Flour Down 10c. Fer Bag at This Establishment !'lour, Hay, Wheat, Oats, Bran. Start*, etc., et Vitt-ws Trim is Tm UU k ��..it����'y**q**jwi��i>;'*iqil(��ii*|W'*?'^W'iw^ fi ���    __   j & StJf **�� ���"fc- **��*& ****    ,**�� auM Jf    ^Tvi 1Mb Jib, w^.������ia-.M��*"*r"��" \<*p*i��m+p**�� Alberni Neat Market ('.ii', ilolitiktifii und (l.trtriul-,' Hu. rreik Beef, Hutton, ferk, Veal, i>iUii!-t1, SiC. , AI wuy it Kin Himd ,  ���i., l ih'llvory tn Ailtorul nnd I'nrl Alhorni TOM BUSH Prop. SB! mi 99 '��� Of tho Five" A ere Blocks host' luiid In liio  Alliorul Vulley, *iluiitt4Xl on Kpii-ui, 'Lulu* Ihmil, with Wuti'ir I*I'omiijp* un Uiu Somas River For Price'Linti DeMcrlptlon, Etc., Apply to . fSii i?'i i Winch ��� t'.'        ,' . *9 . l^fo-Qej ���������. ^2i. Port' St.r.'-' Victoria, 0 ��   Wn r  ".  '. Li*jiu��r Act, 1010, A|i^ll*--��(i-i>it for L(v'*iir#, Kuliitai j. |���'i-, I.) ,i|ini, tlmt miltiii tun itm <if |l,.viuli.i| Ci* ii ni'iili* ilium *��lli I'u liiMii* lii Hi,. *til|i.||!nl, ll.It' I nl I'vutllll inl I'lilll-ifful ���' iititiil ��� it itu* lnKi I Ilit-ui*-* In ki II ll'HH'l li)* ft'14,11 III (llii Iinl*-) lain'St (I ki llli' .tll'i'iiil iliili-l, miiiutit Ml ,11 III l|ll  III Ul'l 1*1*11 llll'll al, Ulllllll ('111111111*111 Ifntit,! liui ,1'U, ilii) nf I Ii-I4ili.i|, IUI|I, VV, W. 41. M(Alll��l*'r, /vi'i'iittun, Aj'jiikttllou for Ltc��n����. Ni'iii'i' ik iii'i,itu wtti'ii tii��t, mi iii**ni��tittt>'"( II, in Hi In i ii.-ii, t,|4i,|tc��4|i,ii mill Im. riimte Ui I ln> ttiilHi iiiiii iiiti nt iif I'i'tivliii-liil I'ulli'i< for fi-lUfvtut ���'111��*> liuli 1 llt'clicn Ui M'll lliiutir iiy lentil in III" liulf,; Ilium n lit llif.  AiIIUkU-iI Ul'lri, kit liulf ��I .tlivt'iiii. in ilin' I'iiii'iinit* of llrillkti l tiiiiiiit'ln UilttKl 4ll(k llltil. lint- of IK'tulW. Ifl*- J. A. Mi'NIff, AwllwtU, *. Ail mr stove wood Alvvitytt uli Hiiiitt Aut-iil fui" I'Vni'tir Mjll WihikI Try ii J^ittd JOHN  GRIEVE tlixtotit  i'liMupli,.'  Attontis-tl Tu **.u*i*tH*m*tMm* Make th*? Children ComforteMe For Winter ���* Umax imm m���� is#miw#.&-mix&&ii *��� *f*.'t#a:�� a ���irw.tijtft-ae m a�� mm m?m <* .yi{1'*4yH*.''4***kk^l'lkWIH,lf,4.*tlkt*t,W**l(l*W'��li|.*^l!l>^ fs^Z Land Act Notices ntmtl9wmmtvi'mjfm<*i J. Redford .' serene* Kit-kli Hoof,  Mmtuti nnd  I'm-k nlvvuyn un hum!,  Uitlt'if. tttltoii fur 1'uuitry ott". Phono 87 P. O. Box 18 r~ A LARGE LOT t'liiititiiiiiii; iifiirly .ino'hiilf urrc, with uvor -'t'tl ft*��*l fruulamt till thu lioav-or Crt-i-lt  Huiut, tttii'on minutu** walk from (lit* r,|��u��t tiitlfu,  A lli-.i-i'hi'��* HuUdlnirHitK, Thl�� h ii Barrfnln nt $500.00 Fioe Acres Inside the CHu Limits, Suitable for Subdivision. Y_*4(^< naiVa ii WH.WMW I |li*^Ml^^lf^i^^)i^iCii^lV|y|i����i*Cl ^^W>^'j^T?f'J!'***|i>T*,�� **H m*****W**** ���*��� ;'-.'  ' '...'. i�� t.p.'t, kits��ilt' t��nui>cw3��|**n-VJt'��*m'*"*l<****' *    ,4.,  ���4.   .   ^���t,    ��,.., .4 '^ ���'������ Ai.iii.'itNi i,,tND nnsTiturr, Dlklrltt id Mu|iei-t, i '���'..��� frdiu? ixitiVi- tiim'4j. i:, uniiiBii,of v(iit-oirt-*..li. *',, iNvni,iki(iin nkiiiiiinifttot, im��ii*i�� fi iti'i'lr if** l'l-nillkklifll Id I'lllt'lltlM,! ttJO flfllOWll I llftKirllt'tl Imu1��i Ciniinii'tii'liii;m s |,1 ikt iiIhokiI ot) l(t<< iwiiii* litifilt off tti.- M*4'liiii4i Klivr.Hiioiii'Uit;Mlti*U*i,m Ilk miifitl. Mi-i'l nmrlfiil "it, IJ, tJ-inN. !., ot>i-t.t4-i." tiirlii*..' ki.mii I'i i'lmiiik, i!iti|ti;o iii-Jt fcliotil, '!*" i'lliilllk ('. klfifl.*, Ilil-uiri flilllj-it-lillf klltllf illlll-* (iiitil!i*rh' Mini i-iikti'ilv tn niiitilSi d! Mwliliii! UlVlff  tll.'lii.' fi.)!ilttlli,f kiilllll llilllll iff rivnl'l'kkt' t;i!) In |.i/lii( nf .'tiiiiuii'iti'aiiHttis, iimt ctnit'ilnllit*- t*����|!I'|-#,  lliilll' Uf  ll'il* ', *l.-ll|'lf.l Illlll (Ufl 4114*1*11. Hu'ti-Ullfl I-'. IHU '.N**V,l'l* Bpr; WWk-UWtfl ilW-IIOTWlH*��� I V. Ij. J* fcj Real Eeittte Listings Solicited ALBEENI B. C. Just in From Holland A Choice Assortment of Flower Bulbs ilti.,'tt.ith-i TuHp-4   ...;..'. NurclMil, t I'l-tieil'tt**! a Hiiu'w Ih-opn ' ���'. ,'ft.tjjlht H<huiicti lit) cunts Do-ion .at),'.'ift (md 30 cimtK nu/wii -  .IvJ nnd 0�� ccntiiDomiii; If* ibcnt-fi Do/on . .,, in t'onii-J DuKim ;'.' '��� , ., :': Jii'ttonta Poxou'' ,::PI:NEQ; Druggist and tStation-er ; *~::: iwi��� ��^��wiii iim11;'jw,1"; are ���fi* i .- r -. I>. l.�� \:V Iv  . I' ���wittMrtrta.ii'imgdth'^^ \T-j^ B,M,,���*S>^SRS5*fWBSK^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169462/manifest

Comment

Related Items