BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-11-28

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169451.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169451.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169451-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169451-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169451-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169451-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169451-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169451-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169451-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169451.ris

Full Text

 Is now op��u.  We ur�� Knowing a larger and better stock ��� than evor before. Books ah Christmas g|ft�� ar�� alwitya tuiHnblf),  Wo have n large stock,'ranging from toy hooka for the children to tho littoilt bent nellor*. The t'hy el Allti'Mil *��Mi h.'dU-ld*v) Int'i diii'i' tuihl'.  Tb.-ki' nil) iM'ltuiei'i) as tlie Suuih, North ami West Winds, ami tlii't" a ill be in ti aldermen hum cue It mud, ' Till* ntiiitcr tiiislljtisl in the it'pebii' iiui'lbiK of iln��ch��. Council ....  >i'. ..i... .   it....'.i.i,  it...I ���> < *v."V "-W-V -<*v<-"V -V"*'V "v***V *vv��"V"? &    ��� v personal pommis i .-/WW^Ww f.i��/v�� ��"���_��-��������,,.��� iv^-A-^i ii 'il ��� < ,i��iii. m t"i- in some spots, .r;;^::: A sp'i'hil meeting u| di" Cit.i Cuon. ci( was Jh'IiI tm !���', iddi cii-niiiji |n,i ib.. purpose of t'on��(dei hi;,' (In1 leiierof Ibe Ittuvhle-Aginui I'tiitt'r i'uiDpiui.i bt ivpiy (i, ibf ctittiiitintli'iitliiii finiii 'die Council.'and the results ut (lie piibib C. M. P'meo  - '& kdMSmMKHBHaai mm twtivwMitwMwiaiiinwiiiBMriw nliiiiHiiiiii.fcL ..m^wwnu.i.wiui,i nn. i i,m ik *>,lkw a HtiWitwiwttiMatMW! MM*. Clone to town,  <>n wood road, with Small house.  Would make excellent t'hU-.to't'l.ui.eh ���> Price.9!000k  Emy Terms One Acre Hloelis, good land, &IM) per uere,  Houkom to Kent from ^l-.fid to ��l!i per mouth JAS.-.R. MOTION Heal KKtato and ltiKunuiee Phono i:i|, Alberni Phone IH, Port Albernl Tb.ere' Ik nothing quite ax NitlWaotory Ut wend , nway an one or more of thuf*e  ,    .    ^ 'Artistic Photos or Enlargements of the Beautiful Alberni Scenery Call at the Hludlo and look over the itHnHortiuoii. which ht.n done no much to make Albernl huiioim Z. Frank, ~  AlbernL B.C. en  I'ii.stlrti  evening,  ��� lt<ii>:dd.t  ttti'i i(i"('(btf belli  r.-e.-ady,  'i'bi' i.-sl  .it iHiiiiultii'li's nf ti-."*** wimI�� will bi* as'the letter fiina lb" pui��or company ha .fitliii^k.;    ' ., Kotiih Wind in iidie lu ��>vi*r*(hlnj.�� v'liob of .Itibtisiuti Mead, die Nubnliuo Itiiiiil, mat fas) (if ('in'rr.i Creek,and *'�� include llttM'll ii, of I/it t, Ntii-ih .Vault I'vcr*. thing iiorlh of Jeliif-lun lluad liml Nanailtio P.oitd, except Itldi'k a, nest nf Cherry Creek Hiaiil, atiil cast of Kltsusksim Creek, wtiii niiH'iis ;i,v, a, a, vz> ami ll et !Hs,,.|,-t \j,i |b West Wind; dilock 1, J/u 1, aad nil nisi nf Somas ltlvar iittd KilMinkMi-i I'l-i'i-li. anil tbti reuiuiiiilor of District I -lit Il.�� -..Mr..l. O, C, Wood, M.t'.l'., ri'ported (u (be Council dial lie lied hivekd'finiMl st'ii'tiil ut the inalti'rs which In* bail been iiipti'sicii ui Junk hue.  In dpi llr��(  place (lie .'MXl Inches of wider reserved on the Slump'* Itlver wish for ilnmesdi'- pnipiises only, anil could nut Imi usi-d.fur |Miit|)|�� by diechy.  Auto lite waiter nf the Kpcchil IcjfM-ttJoti rcfpilml tu eiiiible (In* city to i��nt4'r Into a t'liiiii'iii'i nith die power com- puny, it lippciiii-il (bill there titlub! be a nay to gel Ki'iiiintl (bis b> hit). In-/ the cetiipaiiy i'lpitl<��r no woidni as lu give dn* euiiipiiiiy power to sell tu die city. There w���� a very good local opinion dial ibis would enable tin* rlty so in business tiltli the company widi-uu any special net tu the Hinder,  Ntani' of the aiileruit'ii ivor" nidiecdotilitfui of ildi. Mini ttiitipiestlim will be ttdti*u up vhb (be city MiUcller, ��� Mr. Wutnl itlsti I'l'imritsd that he liml taken up the ItoiferCreekWudTworku btidlnesk it jih the iloparhtic'it, teal It ap|K>��ieit thai (lie provjttlefittl iilllltbur jrlvt'o to (he htitihii'*!* by the deptu-l- Itietit rtoitld kt'i'Ve lur t)u< p')i'|iuses ol j����>Olnj- iilu'iel  with  I Im  ili.ifdnjf  h b.t'luH,' rtml the jet!t!))����� of Ibe matter beba-i'- die raii>|iti,iii|s*. , iti' i 1  is <t|i t',. M.  ,\ i .1- ��� ii i i ��� Suelt t li ft  ;... iii ��� !..i|j;.-,.j Vi s, lt<iiil ii (,>ii,u,  t,|. -,,,, j,.,,.(-, aibnli tlt'ti tbi'H' w |, . ,;i,s  in'i!-t,ii spiliik,   J|{s|  ||   jilli.i   |���.,,.   ),,Mj   (Ji untl ��s oihiiit"-, anil |.j,i--,  iiit-  (������.( (hisei! (u lake kiialh- |n  it,i(i>i,  j( i-jitbi r iriiu*,' uii (lie urni-., but  ibe-ej " lliirsai't.  Itcliij^  l.l/ii'i!  ttilb  ihi-  leipe ;   Mi. i'b'i-j l> i.u I,*, jit tlmt i|i,.i will tippi'lit- in ri'i'iiljireiKiiv.e jCrtual  Tri.ni.  l;.i(lv^i tilread^ appt'iirist Jit ibe Ailiui'tiii't ami Jul lluie  In  ��be  Ailii,i'ate,  ami  dutt, j t >iwi. ll ('iiu be lukeii  h��r ('laillisl  thai  the  ilespile Ibe I'naibiiiadiMi ubieb  tikii.tllyl 1.1,1 j      ,i '.! ���' 'I'i'iiiiii i "i.ib ilaiii'ii ,W!"m,ih t'litiiMbii i ti'di.i,,'  Wbe, t Take your Fat Beef, Hogs and Veal to the taSSBK 4M) Midi" M��MI' * 'bristitias ''presetilallmis Ciil'll at l'lfl"��l'��, i)Uipirlt> ul iiar retiilei's aii�� siutlcieiitl,) i.'tiuiUar nidi the tiiatK'i- tu iteisi no it'pubiliMitliin of (bill ilui-iiitieiii. 'I'd Ibis tlie Cutiiii'ii replieit nitb a si.uim) ciim' e( (be varlmis |hi|iiSs which hi (belr iiplnbin netiieil nttetulon bi'ture (b" iietfiidatiiiiis emikJ piiM-eetl fiirlber, Thin brottjjht atnillter letter fisan (hi* |Hunfrc<>fiip>tii,i, ami to tbU tin* Cent). rll rt'seivfii in reply at billows,;. Albernl M. t!. ^ail. November |l!|.'i, Meskiiti, glU'hle-Airaciv C��t Ltd, Porl,AHi"i"id II. C. Sir,- 1 bave the honour  lo itckiiuiv. liHll/-e the receipt uf >our letter,of  (he bUb Inst, In reply .uccrndii ubjeciluiik, to the iij-rei'iiii'Ht put feriiitrtl by  ibe City Council in a letier m you uu  the tllh. hisi; at la*t' nl|.dit'<< dltlnj.' the (VitUicll (itek ti|i your repb  I'lntue  by chiiise ami nui* andiorbn unite fui'Minit yiili their rei'iiilslitcrallea uf the birnn'i' objeetluiis io ri'billuii in >Di i reiiN  nl (((��������-Mi. itt-t; Oif't bu del npiiii'ii. in; du'*��e llllji'i". liilc 1�� Jin full,-it ��. .1. 'J'bal tb" I'uHu'i'll eeiitiiii" die rates wn the |u ^etu- ceutraiM as itm hlifh. "  ��� 'j. That otiji'cduit tu rliitttn'litt.if tie- lUfrei'fjicnf U wtilairuwii, ��� .'I. T|iiU Coiiik'H at'cepi*. Kiiififi"iiil*Mi of hitting Cepipimy IhuiiuI lopi^hii'iiiic Hj-lit within nine m,utidi�� frota ititte uf eV'iuithii' of caiili'iii'l. 4. Tlnil the^lerk ialen.-iml Mr, Atf- nen that our objection N,i, | hhi��i huve iiei'ii inisiiiiilersiihitl, tn-. m. ifern In that hi��i*nii'e ual> askliiw Im- per>- tfiUshm n. iibtide .*inu'J'�� .from .yutu oilier suinvii ilurliii; a" ti'itipunti.t iliftlcleiie.i, if sitrb niiuuiil et'ettr, Mi. ami \it..  u   i; '.'-.ui(i.-tl b-'t.n* ii i i ;.,'. < Im Iri -uiis in Viuii'uiti! i "-k -tij't.! '".��� ������'   III, iiA'enl Is  111 11     Cl.' '���l.,f, 1/ '  ll     1 u..1 V. i - I l-'it '11. ,'d   ItTi, ti��lt  IU Oil Vie. ipie's itiib blyb tiaiei*. ��*'��� nil! Im ��i.1�� in appear fluid dtae to (bee in nidec in sejili- tlitise bifraluif ipii'sdun* tih'ich lire |o die fmv jUki ��ii��-, J(i f.u't if nv bail st)tit.i ,u the afijtvsalii "buruliij,; ipieMIons" lu t,iii'b.isii,neni llu'si* ila^s i��ii-iu, we euttlit Hiirriiiit- dial (bey iiouhi be '"srub-il" la slyirl (iiilt'i', SIiduIiI an imkltaf fab- ileti-rdilac thut we will have tu take a little holiday h, oilier io ��lilfl lo oilier ipiiu-ier*, we hope 'diat iiu sariutw dainti��e will fesiili So |be $fei)i'i-iil piilillc, We, kititw of t'uurse (hat it ��III be baril (u huve tu vu without tin* bi'iyltl ami |n- Mrdi'tlve cohiiiibs u( the Adi'oi'iUe, bin ui* U'HI siiltei'us, well, for It Is'uht-iij ji)i*t tik'auu'b fun (a ti()te these tbliti,'"! a*i it Is m read tiieia, tmii ive wilt siiiier i..  ,  ,  ,   ,.   , i ,i,i i ,.   ,i, " I'siiti usiei'  'renbiiari  ni   oieslibi idmij: with you.  la iniy evetu  t ��ill ,  ...  . ,,,���,',���"  , *  ,   ,,''���, " ..i*i in i . ,  .. '" St. AnUreii'K Cimreb u ��,i Su .b,nl�� Hot be for loiiii.  We ui-e nuijjhi lu  he ���. ,���..,.,  .,  , ,l " /'.   i  ii   i  ,t  .  ,t   ..... /    . illeruing tiitit ere li (11:- Loeit limdi ipui  th�� "waters dteay I ' ' aiid tb;i up,,t liml ns ��e ba i-e im present |   Itei, Mr. Cat'ini|ji��rs,  renuiis e.uii !ttt"odiiu <d ib.iluy  up  oui-M-lu's  w.'lii.-ti n. ei^ bu  in,.  }{(t||m,,. ,,r  l.ikii>j; 'Iiui; (.,en itiii tn 'in it,in- if beu *'<  iu'1 ' fia i'i I i :u  i ,��� i. Mr,  I'.- Mib-s.  i,.i Sittitril.t.i ((.im ,i ti,.-.ji(.-.-. ti��|t to Mrs, gotllllll  Simrrr  U( , ViUK'nilV.-l't U .peailbi;-  a  .aeiiiioii  in  All,,-,,,!, vislilnjf .rleiitilk-, .I'.C. C.o'tVomi. M,' p. p��� rt'Oiriitd buute on Suteciay bu,i, j, busbn'��s tr!t, iu Victurlii. (be Messrs. It, 'J'.  Wilson  und W, 1'Vaneruf Viciuriii, are  ��uis(, m Motel Aribtjiiuii. "Uevi It. T,  Dotiebis,  Clerk nf die b.'.el 'it! -.1. pi- 'il ���I .V- ft   ,;ii''li  (iinliielit^  |o I P' lii-ilitliliti '  "iui.il   iuijii    \l si'eiie Ih-iii'eli'pk, ih-ooeheneH't IU J'lueo's, PETITION TO cixr COUNCI A pei'd'O! lo the t'||y '-(itiuell in  re. '���I*   M   I'   M. ft,;..,1 | li il.rt,   ,S.U.  I l'i    li.l -   ||, ;-{(   , Vaiii'ooi'er,  ,M��. Iliik-. uiki f !) i" 11 -��d l'il|i)M'ii 111' s iiU itinee its adiiiuyer ul (bo local branch.. ' It U ivpoi'ii',11 dim Mr. ibiliii Ki'iitjall will oppos. Ma',ior ihude U��< die mile,, nl iiiii.ioriti (lei fui(iiii.iii,ln.vi citicefei;. lioiit. at (he-Port, ir.iitH.. die ni'iMerof d,..  )d(ebb> il,vJi'"t,',   ��'"l,'"w lien  C,,ti.'  :....;.��', t��'(��i'i.i.��. I-  I,  �����,- | ���*������������)���'��   ��� elivttl.ii.M .iiie.i'j i  i!,<i  i.ii, e,ii', I-.., i;  i , i((, Alb.iiui   ��'b��  jicdiaif, t, iiii-, MbsUliie (ii,'|,  (.'*n.j|,,| boohi no i'V'iiil.i.f'uii) \ .ate iitur iifn n ��ii,. ||,|,| b biial*  in,  Hi,.  |t,jj,( Where you can get your cash FOOTBALL VANCOt'VKIt, The All Mliicki* iviurnml (o Kiev '/���eaiand lirtta.i, curryhd'' m |th (bent ini'iHurli'ik of Ciuiaiiian sporssiiniitship a ml bospltality, Tbe> hnVo enjoyis! i-euinrkiible-stieceviioii die |utitb;iti lleld Thoy nun vstij: ntni.-fi plausl on their tiiitr and the niNJiuUy by lierisjive ���ciirec, v There Mere no t'ltib.s which up preached thu furia dlsplitye��l by tin* tOiirlnSK, but the opposiiij- ti'itn^ wj|l boileflt by the nmay fK'tv points picked tip by (hem hi the aititchu�� ptuyi*d ngahiot New Zeidtual. It f. u pb-usure to watch the All lUucks play, tual it l��* tho hope vf all Kueby eiiditi��bi(>?.s (hat wo will huve another visit from New Zealand playera In the near future. ���'You hnvo ���fieiit tpuius liei'�� and In VlcU)rtH"du��"lareil Mr. Mason, ttninaeer of tim All Hittcks, bui evenin/,-, "but If you want to yet out hut tor player* in fimm*SeMM>nsi!oiif iM'i'rbifik'dicjiinbirr., Thoy imuit bo enruui-uifiHli LOCAL, //Tho Port Football Team will play tit FarkuvJIlo to-morrow in (lie regular Imifiio gaiue. So far the I'ort boy.s have won ��very i*ium�� thto oieuisorj, iwid are beginning .to..put .cm "Alt IUatfk" airfl. A HJioclnl train, will be run for lite) c��:ttsIon',' to oiiuhlo those m bo #o 1 out en tin* ri'jjiulfd- trida to ret tun (be Milan eveilbfe. In the Kiutte between I'at'ksvjlle a tut Albert)!, the latter tt-ii.ttt capturml (he name Uy a M'ore .of tbti��o lo one, Thic bretditt die "hoodoo" for Alberni, and now die laiys liave luipi^ of doing bet t,ir for the iviiiuliuler uf the mmiwiii. Plittaoiii) Idtif,'.^ id Pltieu'n, MutdcUitiSbtM ul Plnea'k, Marriage. MCHUAV ..HUTIIKKLANS^- ��� flf lateresj. tu numy here tin*, die itiarrliti/i' ividch look place ut the resi- dem-e of Mr. It. (,.. PVaser, J270 Ktuuti- Hall Order Hoti����mi Buy NttwapsptTB. tb l ii.Ksb I lei it'll The bli,�� depart incut al sinn** continue (u .'.xiemi ilu'ir lulen-st.s in or coao-ol uf die dally iHin *,}.:ijn-o in Toronto. Mont teal Hint W innlpeu, A hu-j/e (ti- lerest bi, it mil dip ctMilrel uf. aiiiillor I'i'tilniilu ilnll- litis Jii*t been aeijtib-etl, ['i'hL utJikes dnee diillii �� In 'I'liivmio U\ iililch tje*u* umll erdvi' houses arc Ihiani'lully ililerested, in Mi'iiireal il ('tuuocMti-tii iejjiil proeelillnirs receatly (hut one of tin* oldest dally papers (here passed Miiac nionihs tiyn intit dm liaitds nf the chtet onner of tin* rlsiii),' inaii order house which aims to nuiao. P'lll/edie trad" la i'usieni Caiiudar 'i'iiere are uuii' nine dallies in Toronto, .Meiitivid  and  Whiidpeir. which nn* knoun l���� be owilml, or tiilll iHilled by, the hi}- s|o|s* ami tlnaiielal Interest.., ami miiiii' I'usliijf as the mediums of public opinion are dm organs of lln'w interesti,, 'i'lio ii'tide uf *,bi"-c lioilw's lta> eroitn eiiotiiiotisiy In these chics it here these dailies circtihjio, but hi die other eitli-ts ami .mailer pliico i* beiH* (here are liom! jiH'tit rten opapciti, they have mil nimbi til" stttne (,'tillN bis'iiiise die lucid newspaper*!' are iti*il uliled iii.dare biyal io (heir tueal nter- chiiiHs nnd I'efitKn iu carry the mlver. tblue ot (he bin city Miuv, The only way ln.it hb'h the bj^ibiilien i-tuj iitttke beadwwy,is by caidijj* their prlre��, 'I'll*'? ��r( ���.'! (u i"i ii year tu Montreal, Toronto and Winnipeg, but wis in ��_IJi.ty.Li?l*bL!,_u'-. '*bci'|i(s (��i $i a yenr, 'I'llis dues not pity for (lie white paper on which lbe.se iienspiijiersartt printeti, but die lietivy dclii'ltK are naule up }>)��� subsidies. |hron->h bl|f ttdvertlshi),- con iltlt- ft. 'I'lmt th<> Cuiiiii'll iieee{.ek )(,,  jn'o. pO'.etl.'kiitl'i'esdoili ll. 'i'li.,1 I be l 'iiillit-ii ��i, > ��� Hi i i,1i. jii'tt'ii) No, ft, tl it   ltd.   liioul  i,ni   n heei'lec"   lull)   llie  cil.i  ittiepb'o,' , I'lllflO  ''It  (lilltl'Ul.l  l-'lltipillij j  ", 'i'Jtm iiie i '.itiiii'il ai'fi'iiis di ! |Htl|\ "s n'b'l In tibp't'l mil Nil, *, s  't'litil I let e be titiili. t| tu >it e, die l��sil�� e.tu ill. On-  (uilon bi;-' ' k,||nj( jj.ni.i' k,b,)ll  lie  ��li|i|ilit'ii ,it  |In' C|((l  lllllil^ lliitl li.  (Ii-i)len il .<  ir  tlie city's pules; bat siH'b el-t'��-e  >luiii  out prejiiiln'e die rl^hl'oi the t'lilisitiOi-e In it ithwitl -in'li etiiiM nt in t.'i i at lit", P. That die Cii.. i'ietk ndt tm lubii- iniidiiii as iu Km nature ,uai .uteiiitii ul Ixnids put up to lite (ioieiiiaieiii lu reference lu olijecilon it. 10. la refeit'iit'e (o objii'lliia li', II it is as isttiimi In lour letter there ran Im> no objection (o IllsertlUK' li irK��uji> able proilsjon (ulhat e|teet, I tiiive (be honour tu he, Sirs. Your obedleni servaul, -'('o rentier Mime uf die points more easily understood l( nt_��*.�� be poluleij nut llilll Nu-1. was a request hi (be City tu be uliutu'd iu iitittiiu potveit from other mhiivcs In t'|iS|i of a teinpuriiry divablli. iy on the pan of the company. No fl had io do with the ability of die city iomipply certain iirenn outside n( tiic present dt> liiiiils iu cast* diey should Wind l-O (lU  SO.   No, li  W|(),  dill  M'ltill}* tiy the city uf istitor in lailk (u a company, mid die council will drop dil* provld'sii ll tloes nui keep (beiu Irt.iu Mtpply tnjf ll tram nay lu the city, 'J'iie i-i'iitidniler of ihc letter ��d| be etuiUt tiiiiier*>tu<Ni by (|iu��e will, have billowed dm business (bus fai. i'Co i tic It tii'- ib'.' t 'i. it. u Mm.a li . .., I He , i ,   i| in -il, ..Hi il il i ii lit  1  s��� ,,,! t-  01  l 'i.l'l (et- a l.li.l.  .ll{ tin- I ..-a i  tl-iud ll '!  -I'ifi'e, It  1. 'be Ot'll'l' ���'������1    '!>  it- ,   ,1,.. it 11yitij . .Ill I'.f 1 ��� , '  ll II ' Il,, ��� \;|i-.i ni, it i-li < i ..,,-,. >��� i l 'HO' I leii.it tibli  i l.'-h 'i  l-i i'li-si ion' I-, hi jis.it s ,; iti'tj.e (lit' ))> si I. I '!)>. n iti ?��� li  I'i'iii'i   t lie il,.il u Itl'i'bii ((j .  i.teeti it'iti'i  i  an,i.i):-   .,M.|!  tin i 'I tilt ' U '" ''' '*'''  "' I'"'  il'l--. est .ti' I I),   I 'il t , ami tli.it um a 111 uibtiiji  <lti-ti  pin;n., ' -.)(!uti ii. itif.i | .(ti-ji ii i i k ,| t |,,i em lie t l'll|l\l"t!l Hi itille, '  1'ii'ti dils |iriij,-iijiiiiii kbouitii,,! I,:e,,.|! nil  it   llilll   ill   llilll*   ,1,'!(!'���-   (,i|i-   ljl(- I'.ll'.ti (tl" i |i:e i..-- i---iiiMii| ��-. i,e.���(.- ii iMiist tie tbtiiit ibai On si-i'tii it.,- ul h-dp ami puiver lur lite t'py ul \iii,-iiii |* ni siillieli'tit liiipiiiuiiiee to 'it. iu.'i it o,��i t'Vi'r.l llllupilter ��(e"ild lniie ji elnioce to t'spress an opiii.tin I,-;., inbuy it nt the pulls. So hie koiiielbloj,' ui'er biit^ people have duiii'd th<�� peildoib ami ll Is understood diiii a number mure >>|hv iiMltn-t"!, iil-o enrpeiMi'illieinri* die iiiiuit r is br��*iij;hi tip to die duui'il. , ! . , Ji,, j   )' ii'i'  i l .'11 li' i.l,. lb-' ''  .' '   ''  Tm itliiit,  tit. 1  l"l all,oi  i nui (.,'". t. ' -s ' .'HI '��� ii-i  We.lli.i ��1,|. ��� Oi 4  ll  i  lli.;'b ll'  ll 11,1 , b '.u" ll, l.i i  In  .,.k!  In i ;).'-.���!io . i by St. Vancouver, on Krliluy evciihij"-,  uactn and In ut Iter nays,  and  hv tl" Nov. 21 st, where Mr. DavJd W, Mm my of this cliy and Miss. Nellie Sutherland of ScadiUKl' wt*re uiurriKl by ltev, ,his. Cm-rut her*. The bride was attended by bur Msic-r and the ereotn awoinpatded by Atr, Dr'hitry if theC. J* K. lelejfraph Man". The happy coupln spent (heir honey- moon In, Vancouver and adjacent cities und returned homo on Wednesday last, The Advocate joins with the numy frlenddh'i Alln'rid In v. irdtli'ij," Mr, and .Mir*. Murray nil the blessing* bearl can w;i��h. Di esidng (,''u>cn at Plneo's, low postal rtilen. The niervlumu and ne*Ai.pupei's ouisideof die//.e three [,\a centres slioubi get (ogeihi'i'i' and insist that no iioiik.pupt<i' ..hotilii JtaVe the privilege of the -amlis which lias u lonerMjfiseription price oulsido than In the centre In which il i.s published or which M'lls at lew iban die cost of the paper used. A big line uf Cased Pipes iu Pineo'.s, Tho Port Albernl actor*' are pi-ogresr rdug titciulily with iiie rebeitr.siil of a miisleul conteily ivhicli will In* given In aid of dm VVes' ( otts( 'lluspiud. ,\ l.ib ���m  '. in- 'it In.- t ni'  iV.nch. ifdi-Kltl. at t Ml   1 i  I   tl . .1.1, V. ' If.- ib< It ll 'I lid I I'.'iMi ,'lu* 11 ��� i -. t Mt- It, til ���hi NEW LIFEBOAT i'-lltl'; IIVd.AWK, The council nlw-i eotisldi'i-pd (no by- laws known as die "P'oe (station Ih- i^iws", The partlctihii's uf (hese ��il| lie found In the advcrllseuieet*' tibicl, appeiir lu (bis IsMte, 't'iiey have tu do with the ikMihur of debentures to pisii ride (tujds for the hiH'tit-liu' o( ii -.'i.., anil tlio iiiiiidlj!'; ol ,i bti'lmli, 'l'he Klnaiici- I'uiimuiiee eeporitd fitvuriilily en the retpn-si of the West Coast Cencriil Kosptiid Dlrtetots for the live biiiiihvildi)liart*doimt-cil by the council tu that institution, und die report ii'��N adopted by the council. IMl'.'s - ii , til 'be i .i lu Met m.  Wiii. - '. i'lmt -'Oil i.l.l.-'e  dill 1  (. i.him. ��ii il  -mil (il'l) IIU'I'  tl( il   |ld il-lliy . ' il   1)1   il|' ...,ell-b"d ut  III, Wi-t i*i. -J lit -<J ti .,' ��� i tl!|d  si,   . \ a-'rii ie .��� which *>i in lb"  lei'.ll   ' U i't toi'lll  il'le-lv  Hi'Ci iialiii-.'.   :\li-.*  \V CO'tip.illlsj   it!  Ilk- f Ol.ifl ' l . rin1 ,n ii)ir.iii'iiii-, ..iiit'lt ti ie-.i ��� at'i'r JenjUbi u||e, bad siiiuii|i'iiiif- >o ' j.i(e,l,i.ii lieai-l;, ,,)) (i|-,(,-k> ���,|��| Ibe nttilids ot lipptlitise lu-tttlled tu lite hil'l, (Iltlt  ibe !'*��� ���*��' ai'ilieiiei' nitk iu a" )iu( ���| (,, dunotij,;hi1, en,!'),! di.i lariuir. oiterinifk, i ,a��'l�� of s jtuee fui bliU ,i it it |.',d rei Jen' ul (ho pisieramiiie, bpi it ��mh In- s��i,( ihiM ll litis demons'ruled tlmt in die distdrt in. b'l l e iho'lnbut to )i|i.vji|n iii; eiiceili'iit ' nit t i.iUtilietjt at iu,i tioie, and biidt ibe butb'* ��lni ,ir. riiiiijisl (hu l'i'i'Miil, Htul those it|,,,i!Mi!i (iltl'l III Ibt' s itii.��, ,(.',' to Im (i|,||, er'ittilaled oil iiu* tieiit'i.tl hiiVimi ol tliclr elbills. CbrbOiias Ciux's  and  ('alendar- I'luco's. Birth NotlM. at FOyCLUHJET Meuiber-�� ot dm Crhmlei Hfe.s|��vlu/j sludot), which at pivsoiii juikhetxin tin oar.ps-Dptdied iifeboat, are tu tis'eii'e a hititdsoitie Citt Uuims in-eMmi tbis jeiii-i The ��Ht is lu be in ii)-.- bniuof a nsiit'it' lif'-iimit, ll U nun hi lie- ciiur.st' of ciiitkii'Oi-Oo)) a( N'teieoiiier, and it ill be ready to iindereo (esi�� tin,| (rhil-s, prior tu belne acce|it.��| i>. the murine ami lishcrie* ili'inirttiicnt, to. wo lib. (hi' end nf ntui neck. 'j'Ju,' liiisky men who mm jmii die Cchn-li'i llfeboni lie" luiildag furuiiiil wllli I'lifj'-i'iu's* I" tim (hue when (bey will no longer1 have to km* their loii^ oars,  but  will be able to listen io ibe lll'is'.l-   l.lllllt'   111   ll !|ll|-!'ltl^  ill  tilt' j.-amdlne  i nyinc   At  t'.'biel, I  .il  die |iii'm t(i time I-. ,ii.e ol tin' Hiti-i  [.,,��( i . lal ci'i-it s ibai cii'i- -teppt.! nun a  iti, . botit.  Cndi't' the coiimiaiid ol die leui- b'ss eoxstvaift, Capt, Murrav, tin-*'have, iidfilm-d  a Male of perlectuui Vbiclt j ,"',,"r '���,"!"L,<' f"!' >'"' s|,..vke.-p.-rs  to ha.s never t'efure been reached on iblsh1'"' ,l," ,,,"> '",v" M'"'11 11���� i u-la  Is not,let on. Shop eiirl.v, and gel the brill-tilt ul ibi'se beiiec cwudlduii-.. if m*"d ukl Saul a i "lmiK does imi  do  bis Christ mat* (iood��. Ch.'si.iniis i;ou--i" "f ai! kinds are ar. ��� Phtgattbe Vtiriuiits Albernl stores, ami ahvadi mo.'  ''tliem  h.-ji'i-  laken UII Ijotti 11 io.) Id 1- III),   l> 1'  (1 IplOll ill.l'i TO !', t  .' il'l) 1 1 ''.ii i >. Ie r|,<- ..-.ilile .,el'-' :i  ��� b  ,- tl, .! >     V       * !,> ii "It- I it.;.', b -c. ;!, ���( ,-s,  ll I "  ,1 ".l.'iis ll Iiie run,;.' t' (..-J.-.' I  In till,  ullll tbt'ie Is  it PitlOH.-'-To- Mr. and Mivl- \V. Prior, uu VVi-dnt'wlay, NViveiuber'Jfltlt. ���aii.tivjieii' on ibe I'acbh 1 H (Imtighti r< i u.u'm rn in etccy* ic.pcct. coast. The new lifebiittt will make (he M'l-iind of Its kind m be ..(iiilnried in lirltisli Columbia Wiitei-.s' 'I'be udier motor bout it. botiseil at llntitllcld. uf- tleiais say that that. Uie t?cbie|et llf��*. S.Jsavlng'MiUloi) Ik the finest' to be fuuml const,  it U . -duty by di" "Kids", big iiiiit hide, itt tin* Alberni Mlstrici this \e.u-( ji w-ij| noi.'be lor wi'tnt.of inaii-rbil lo aid in hi- joy-briiiglngs .trip. ;.'  '..- ".. b'tsbtk.-t' n't. |.'h'n'-vi'��,' ivSSi f��>�� -WTiSif ���iwwie if ��*.-, i ���isTti t V-"'.". *��" sJ*1-^,-"-:' ��� tj. ���-*��������;-,. u.  - ,... t" < ..i ,'k .  "- r kf. I. 'fi f : ���:;' ���.^-m wtt  ���*   ��J  -T    *"�����*���-��� fik. r  ���  ���**��������  r   ��* ��� f fi ' 4TV ;M��  * -gt1*1"* -"'���"'Xi* V" *f)\ THE ALBERNI ADVOCATE
THE ALBERNI ADVOCATE
i
(test under all the circumstances,
ft cerhiiol.V  will  not do to up-
lb*. Alberni Adv(K«t* Puldiobirti *mi j„,,(t<.h  the  matter  from  any
I'rindnt IV. M„ I'lvjirl**!*.*-*. Htiigh' Jde.'i or siniidpoint .done (
J. I*. HIXPt*Oi:  -  df»v*r (nut r%*n*t*rJVitw are iiian.v  reason)*  both,
initisti n..i..„ii.i,. 'i.. | for «yd as'.nje»| the ruulrucl, Hie]
.question th which way will tin
I balance dip  wlieu  the  "form
jure loitdr-l ,Mi one bide, and th'-jtVljIt.teiV
J **'**JS«ilJ*s.l**»* "
ii-ainly it i»
''.imp
Uy-I*w No, 12.
eiTV oc amo-hm
('(III. S'i'ATIOiV IIVl,l«
Ablli.llN'i I.AM) DIKl'ltlcr.
iJlktlli-tt.f jt^nial.
Ill )K*A  pHiltalileMu'l )i>
».y #.f t.k,
iffi
l||i, ill, lit J.tlk
, I
e.it.d,,I.,.1 „; \nu'«m inuis'ii «»•!■
tin ii 1.1. n-tt. ul \ tt'tft it. 11-nti.it-tilt ^i
«lll   4,11m ,i,|  ||l.l|l..|  1(1 li'OU'-Jlll'
itlil-M.  'I" |
r - III Hit.)
Ite»d OWc# ;  Atbonil, » C,
4l|«|.itu| |,l (1,1 |'..,illtlk(.r (ill.!*"!! |>t
(J.t'l 'HCi, ('III Ooilllt-'t. *ll' -I 1*11* "S Sin.-lttl <'lll*,t-
iliulli ( „
-  •JitltMM'tlt«'lln.l KII'ttJitrll-JlvlT, ■>* Aili'MIl
III', ius*u|h,liM»  Ulttrili'l  vteiUHIi  MitfinW  to
ij-I'll li" |»-ruiliv»iiiii Hi ce.'iiitkt- Hi,' Itttji.kiiia,'
|j(l M-illDst il.lt (»!
I'mntm in-ill,' ni 1. |k-ikt |.limiti4t liVieSi«U,kt-#*(
•til (lit hmuMl I llkt 4SI1JI1.-I ef 1...1 3f',l, •.■ta'ltik'.s.kl
, hi t>l|4i|.k, IH'tU-l- ll.ll Ul HI tt,rJt»k Mtutil.' Ht'kl
\ *»M il.tlilk MtfttlS' IMMlMl kti^t,tll\fl i.lill.l |t,ij|i$ .,,
i i* 'lil'lil lit. II, 1 111, ISliltHitiltll' III"! lll'it'h ai.lt. ..'
If.6 x
IdlM'ti^ Oil!)
)   ,fl.'..f ¥■", Oil"* ' A",", I li*
1
+ -l"« (.. |M.
l .1,,,,ML.
'.{).< I  «  '!«
s, mil !*>■
'0.1
.11. ni., u,i. eiittiii i'"'
\'. .1 /j.i'.iml  S'tHt'-'iml '
illlt't  Willi  «{tt>ttii*  il...l«i ;
.,.« .1.0 en iiu- fi.n.-H
s>H< -'Hi
' 1,'fii,  I I'll
iiOHi   i"l
1. .'..t )li" i
<l lil.s
int.- Vim ("Ul
Mi M.ilttlik ■ I <*-•
l'tikiii,'i Uillic t'lill.st s,(-|U'h  Hi'titM J.I11I iiil';
IJiil.ilK'jiti'iiiui.iOii I  fi'ii'ltUi IsiiililM'sl) tn|« t ]
ti'.ii' • Hii. 1
(
Cdttt,.. k 1.11 »:> ii iMii tuiiiis *-niii tn-iiu tiii't'!
it„ ,(„.«,. ,i.(Vli|ikl,int l.i'llif II I' imiiliUUtti'i tie. i
llilll lllllkt t.1' ll.llll III  li-U'tlll I'
in the other. Cef'
ton early in the day
judgment*-," and in
the end the iMtep.'tver* have the? .
* - *t-M'M*tl
"'•' riv.bl t«> be given a chnueo to de
leiiuiiie *,\hat »lndl be dote*.
MUNICIPAL ACT.
sIHTIm1* lt«t
) t'ltlltil- TlTTTlfV -T*"llf|T-.7—,-TVr-T|-* 11 11 If 1'll k'I , U fc
'III Oil' Mlllllt'f|titllt>  »'f t lit' « ft .''f  tiiu I'll  Ul'll
'I'lll'SutlSl    (IWVUUH I   VI ll    lilt    III.' I'mi
to coHRi;ftroNin:NT8.
♦.ti '..iiui,leiiiMtie'i* 'nt' mint f")' i'iiii|',"iiil.»'i
II,Hal lie lilkviii). oil.tfl mill Hii- ll'lllit' unit .Iti
ill.' .« ,.f It,i- ttliil 1, 1,|.l tsul-CSS.Olll lit) |t|)tl|ll'i|
Mini I'lil Ilk 11 in|-0i(i|tl*'i'l l'1'.sl fniltr Wl'i'l'llHil
lililli'litilil'iii  It'illtli  f.'t.l'il-ll! «s.(|.lllitil|ivn(lii||s
Vi. i.'imiiit lutii'H ulll In' en lit Im invite Oiitilil
iiiiiiinii, cn'i'i'i In M-Keii'l iiiMtifi UH'tii
•*'*«£*
j M'itlull  (sill  Ibl  lull   Il'l'I   -is ,.lll'M»llnt ili'll
j lliHtfl-, »<li Ihi *.i|(>itiii<i.ll t-i tin  stiil .'It'Vli'ik
1 f.H I III ll Hi-I'letsi
1   I'ltllini- »ill it'lii  II" '• - ll Hit' eili Hull, Im
Itttill On' liiiltlkiil llli.i 'i ■ lis Ii, 11 III . tt 11.1 kl'ti (l i „'..'., V'...
iieli'it. e in
, Am nunc in ii'imti' ('.I'll' « llililsli kulii.s-t
,01.1 nf tin- litil "1 ■ "few mi nil,. it<u(k, it tm (•
tlie iikki'M-ttl .'tldil  t-l t.llnl 11* «>! i*»l*i4i'|ii Ml
Viltlllll  iiu'  kl>  |  IH!ll,ll'l|',!|l!t ,  II.SSi|.(tti|- ill till-
till.)  il'ttkill  ,|t-kl kSKII'ill  Hill,  Dll'tll  till It'll 111(1
,,ii)ii-i  1'. 1 ■ 11.1111111,  tit  iii'i'iittuiitmi  tie
to .lul*
Aiimrnt, II. (?., f*n«its  •  ZH Nit*., 1013
aj.iikkni h..sij tiivutier I
Uikuit i »r NtK.u.ir, i
T*ll,f  tM.illS. (Illit  'Jl'lvk.)!**!  .llilll. »  Ma'*'.  "I •
ii>ii.|Uu,  (!(', 4„viie*iln|i fmup «, I'". i»l» I"
"WO  Il'l is-llultklilll til l-iiM l.^w' Mil' lii'ii'.'O'.'
I,,..', Il.,tlll,..„l».
in *, /,.! i,  . .1 "   ."" i <- ..i t i .1,.i in i i  '"' tiiUi'-iit Hi), ui « ittikt |,jiiiii>»j «< tin ,i mil
^x is^nHtil ^:;,^,y!; pv {n;;r >;-;-- k^ tl;;;: ••: .w; m
* '""■" "' , IIU His-  twiUlll  i'l ,'!»lt,l*  ill.'*,* tT.(  4..'l.lil.«
.lUIKIIKA*** ,a-llUt.|. rl,-at.ll<> J, e  iltrllMM' { UiUltS'  kxl(tli)  kl-Mll  *(t  I'lmlllS t'l ll'fell  Ul. I".
kltiteUn t», Ueinu tin .mm is ,if ni'itt' limn .iiu* 1 f^tH.-k. IUJ.J |h,>»|i ,i^.i)t»l £„ w„ ,.<k,, i4i -l-m ui'H
j UflUi Iti ItttiitMif (iiftt ..I (-H'lsiO l« Oti' tii(.(i| ' I" l-lH'Vi ni .i.ii.luil.tHiutt),  e,.i,it.ii.i<n' «!>•«<'
'* x'IimIiIi et itw i",(i i-t i(i.iiiil t>kmt,i.k>it l.v u«':'"•'-*"'l*+-
i Jum rvil.,iv.) iikw-.win i < imi! im* Ik^-ttt-i.-st no.), *l^ei|i>n* J..(n, t, Mttu •
•j,t C.icii n (.tm in,'Unit « In In*, I   »b(f«i 1ft, nm t v  t 11
i.i, o.t- i-,.io-ti.i' ..( i,iikOi)i -tt*..it I
\\<f I'lltlH  ef Mil  it. i.il. m-lUA  «  k'USi net  l-«
itl«vl!l\|l a.-1, I ji,>H.,ii.,..i t,..«)f i|..l!^tk (At |,|iit tlti-
J I>,| tin' lM'i;.pn,. »m i .,ti'|.|..ii|i ef (l l"l|cil«lliill
,tNI* WllilO iS|U.iii,|ikniii',iliHiii.||iii
)ttiitntts i..,iiii..| t-, it* inn iiu. (itien- i(k^ti'it
illtlllr tl|i -ii l)i"i"i-.-i|H nf Mil' nl'tlMl'ijiiillU ,
.t'k'li il 11) tit  tk.lt it 111 )*• lint (-»..i| , (isl'tlw1
(aj-utijIt-Sl^'BtillHsr l«.ill«(.(!li'.i
mil  It*' ins it,)..-  ii,,lliik  i.ihI flam  urtn.  ,,  , ,  ,. ,
' 1, if ■ to,,.,.., I|ii) iit.il |l,i-fcHj^i,((),,,,.tin,i,|,,hI j UlslMt'S  ut  )til|M'M  Uii'1,11'  mi cli ili.k  it.ntli
i ^11.)  killl  il<«ll ,ti;i|M,«  )II0-Itkl,  Mttikl'iU  |«  ' ' ''*•'" *' '"/"ll'ltll*  ttltt,  llil lllf *•'! I|.t|ikk..i-lll.
ik>iii.. i  ii  leUI niia.tinl  nf (lie Inutile.I we.t l I'.'.-'tis'Hi iliiiiiik ,.,iki tu tt.inn nt ,1.111111.1 ai'iiir
'i-tii.n iiu, i- <i<.nii,(v iiti.i iittit> i..ntk 4UiS'i,'>n • c •<iiiui't,i>"iiia,i«i,fi'«,ii"H'"4 )<•«*
t.'i itn li <ia nl •tti'iilt (fin ic*)tk Im |t,i. f.-|i,|k nil
' im nl i'i Hie suit) /iititi itltti liilriikt tin i>.'It tin ■   , ,-,,,,
I tn t.-IUHlli * nit iKiiilli'il. j   •■•"I" m IVIs
ISU It'lll'lli;\>k M,t< iiiiuiiiiit el t'l,,- win.),.
1 i.ii.' i)i|i' ItUnl In pin ii(i|ii(i',(.,i'itt ui.vit iiui,'In
tiiu  Ills! ii'tiktil i|w kki,ii-i,i tilt ;., urn. iiillli.i.l
(llll'l-   tlllll.llUll   ||lli|   llll(, IH|,i   llllillktllil   kit
. IHtlVll.il  Hint  htklt  (|t '/It HW t|i.llit(k,  mill  t|,|.
< HlliiMiKI  el  lie-  |l,i|iinti in. 1,1.  ,i|  51"'  muni    .. .  ,  	
|»>l|itlitt, titS',t,ti|it,i  (,. i(,i  | i*{  ii t tsitl (tksi'k^ t .1. -t (ilk.I titetttfe j i  ,,  ,,.,,.,,..  ,  ,    ... ,,  ,  , ,    .
,Ma«wr!^W H;.\^-.,i^;1\,!mlv;:',k:::;,x;'!';;,;;;;;:;;';::
iii<iiicl|<i.liit .'.elti.i.ti .i| ill lis Im t „,,.|M!hlli l(),i„M .|,.,||, ntcioia.k mu.. |...i.,i ..|
Hill Il4 lit l.'l11,1 l,|l).l.llillil(it .11,1  till M-ln.nl  |.,|l  .,t,„„|,|(.|(|k-(|„'„|   «U„t  ISi.llllillilV  I'll III in till HI'
(II1M '.  |k  lilt it Illilll.llllllS  ill tlllll'll 1)1.111' nl tlie i  ,„  j, k,
AMirilM ,,*?>.'(♦ lilt'lUlt'l-
I itittlHi t el i<n('.'H
-I'klif ll.l|lts"Ull4t IVilltHllI iililwill .'I > »-.
|S.i|tl'l, ill"., Ihk<,l|i|it,itti lit <|.i I i.iii tut* |.i If
l'i* till iMllllkkkllll, 111 (.(ll, IMW ,f|i' f lltiil'l'li'
j llfill'.iHlt III Hill.!
i 'lllUllll-lli 1IIJ 1.1 1| j..fcl 1.11,1.1,. | (1.1,'Itulll. • ,l«t
Hi  ll|l<  klilllll »•'»(  HILIl'l  ll|  IM-I'it'tli  ,   («('  *
IIOllll li i;»>i«
,1,1. H.  i.H.t Ki.ll   It
t.l..
<o.!iu(Ni i.axii iii«riir.-r,
'} Ul-tlliM .'I Ui*oi«l
; 'i.i!»i'i.i>Mii'tii,it Mueili' **tiiiti< it I'urlniitt.
'II i" (k>i'n)..tln» ji.nmiit «n.iiiiiii e.ii'.i.|k in eji
j t-l,' f.il lit l.tltsn^ttl tit  l-iitt-iiiiki  lie  l.tltettUV
lll-M <,l*ll lltilltk1
I'tieiuM itt'iiiti,.(,t j^tviiiiieat-tf «. tti.intk 11«>(
!■) ilin* ii,Ui 4'i|kl -nidi rul l,i>l  ?U IIiii.iv  cikt
i St. lt»|.|k  iiti-.||-t> Pl,,ill| Wl|«ll,il.tk i li.-. t.k- \tl-*i
I llUilll. Ull'luS' kifl'tl Sit t'liHllH
'lSlllltlllll|-.-l()l'(i) ,11111, t"il4tttHI|
; I.I  |l ft
Mllllttl'l  lilt I''
I J.iih *,i, lDt,1 , ' An(l I ii
Ai.iti;usi l.A.Mi* ixMi'iiurr.
eikiiiti 1,1 i.«,i,-i«,,
T«i«xr- tui'llw liml |>j^ti, n«,nt., *,f Altx-fn,,
III*, tneuimliiui Utii'ir^. idti-mlk iti iieeJl tvr
lH'ttiiliirUii iu jiuiclint-f Urn tutUi«il,'V4t'J« Ml***).
Uu.ik ,
('..((.".!(itt>|i-,^ nl ii (»H.t i'l*tit.«i ,V*ii! fi rlintii*
4 (1*1 t'l  llti' (f'Kll rukl isiisiii- tif |/it tit kill .hi
Uic v+ikt ik.nihUij el A I* -*Mtu i]i<'tki*i(f*kt «*»
<livl-iik. (ItH.tr It'lii. *«. <-i*mlsi»  liirtmt ».-»l ml
Cli.iiik  lli.-iv.vii «n.|itli •ki|.'»,,H»l4. Jk.tft! u, itatt,
*lil4»li«.il»t, Mtui 4SU,l»tilHit^ *.«J Kjceij |-(i>iiT ,»,.
I'»n ' "
JttuifW, Irld
OifH tliltH-
AWV I Xt
AMO.IiKI I.AN'II I.IM-MJi*]'.
Dlsi'iiM itX lls'iifti,
'i'ltlir  Kt.it He (ti.U 'riu.iii.il, »tl'K("cl"lt  i'i AI
Mm int. lit', in'eii|i»u»ii 4*ij«'i,tt'f,  jiiii n.1k  In
|u|.(.i> l,«r i«'ni.ttk|ttn in |iuit),»ki-((„, (,i||(,»i|iV
i ttnw ti'u«( Uf!*),.;
_i  i ",.t..t..i.tu. 'i.# ^i H j^.st ,-)sr,|,si pt Uic nurUi-
lu (lie |«.Mit  ..I !,'*,*, '""'"«'» "I ••"■' tN". Ul'll.-.'kimHi *»tiltki(ts,
ion  rtl'lt k  (imtv  Hi. oik- <■«,.( jkt t l.iiiitk, lliiit.t.1 iiitiiti Klilimn,
(urn. *- Mi st krtciiutiik l.i Hie |t.,l(i, .if i-i.ii,,,„,,nH.
tu. at, i.ti.1. iitiitOimi^ (Im «ei.-» a,..o- t-i i,^»
'i'lt'iitiSk Mt Kt'inim
J.i,..->-ii. If t^ AlW. * IK.
i e:
AI.UCKSI ).t\|» lie., I.'li'l'
|l|k|ii,t| ef 11 in ,a
i'.ilii' ,'intli'i' tli-.t  tlrn.linii | ,t  t.itl,»  el  It
t»'!l'«t   III',  l.l t'ii|ml Kill  ...Ittililtl   III!" it-is  in
ift'lt  let  |u-|llilkkl..II l.i |iiiu-|i.ik-< KiiM,.II.itllli,
I-    Ai.iuaiN'i i.ts'u nihTiiii-r
i  ' IM-liii'i nf llmi'litt
,  -t-iii ti.i|t>,' (I.hI .!,.!.i, id,;, ni ie. |„, it,',
(lkt'lH"l||.l|ilMI(M»i<ll. ntti'luls I"  "('('It  till  l«-l
' ll,t«>ii.)t 0' t'liirteiki-  Itiv  l.>l|i.ittti|i  i|r« iiiii-.l
I.III.Ill'
(iMIti'K'il '.li.I Ititt ll -SI It Hi ill I. H |« .
AMI WKi:lfi;\** |..in.nl.lel.ii ||,i> (.niitiKil ,
ef  Oil.It'll  iillli  Mx  I leiitlilli >i|  li sliliilli,Mll|li| ,
f.'l It.C |M! till III nl till  -Hill |i)ilil'lnlll killll ill Hit 1
uml j liii'Ukiilil l|i.t.i) .liilliou t{  villi lie iiiiy'Kkiiit l.ij
' It'll ii t,uet..l -iiiiiiinl i-.il,-. siittliii, nt tn luUi' tin'
,ll|l'e St l|i|.l
Alr.iiiM'i'i J
lilllik
,.i*i'  I 11
AI.UilllN'l lit'Ml ui^iitii-r
ililltlil't  III  llitltlsti
run
»yl.*vv No. 18.
iris i*i- ti.ur.ie.i
-.I'.ijtiN sirK ii\ j.uv, nn
J mdl nmi.it im tniiiilii.t miili 1,'tni llioiitnllui* '   I'.iiii' liullis- It. it 'I'lii.tu.is II  Co well, ef ->#.«
.(..ml tliliilt'. cis ()'.«.!:»(! iiu. iiiiiii.iiii in itt'ciil j iciiiiiiii hill,),  m.<(i|.|it|i.ii|l nit )ti Ki.i.,11 iiiIi'mi).
I  k-t . ll llllk   I It.'111-.'
Ill .1
Ih.tllt   111  IM.IIIIIII Mi'l III! II),
-4TM-S 111.111  .«) '. k'
HU  "»' I'llrllfIS
III,  •
llilll   ('.liiiiitlii,!,.
t'lil
Jui'i'tsi an i
Jt'lili Itllh
tll|!  1  It
Al.liMINI ».iMMMs.('ll|i'l
nisiiti'i ui tt'ituit'
,i(.|ilt lul ti It uki t.| lit.'(i.„. .time
, Mil- Mltinfliii ill fci'itl^'ii Ikiiilk
I
A It. let t.iin.t-'ii tin'fit) nl All., titi ter.ov
IU  it tl  l'i ttCtll. IIU' kHlll tl| |.Mllt!'l  I (if
li.iki  nt  rim liukll))"  u  kite  Im  Hie
'ii.ntiiii
Mill IO.A'. I. |nUlli'ilHii.UI!il l'i J  IMIItsIS'^'
,    . , .1    .  . ..,.1.   .llttl ii'liii*  M'IH,i I III'nil llfl kill IlltlU' lil.lll inn
lioh'M nnyu'liere lli;d a urnueu it,„,u m i..iii.'ut(i» i.ni|.,i.(«'in n,iiu Mum
It'lt'tliltl  Ut  lllf I'll l  111 Alll'ltll, MS kilnvlH 111  till
ll.kl ll'tlklll llhkl'kkllll'llt lull  llllk ItlS l( |>l. SI llilll
in ilir Miiiiiiil'iil I ..(iiu (I et .ii ititi Unit -i i't iiui
LET US SMILE.
T l,s bo launli.  II Hum** are any
Will rdop then li.V all lueiiie. l»)'Jii|'
oil the Kl-oill'll. but in the liieitu
time, why worry.
TldnU nf all the
world  where  they
biu: money 'o hav«
portion  oi  ihis.
and also lhluk
n the
Mlvo
plliei'H
Udlllll
even li rtlliull
NtirpIlN ■ wilier,
of  how  willllHf
, t-lll.ll."I (llltnnlll  nil  Mil  tlll.'ll  (l| (til- litlt'lillll
i tiiiiiiisi|ii|ii)K".( .ilIl.Di iiu- timii(i'i|.ut|H ,
'  ,\"tt. '•'" ■'' •'■JMm ""' M'lWU tl'iil i'meii'll '  i'.iiihii, |„||„. ,,| „ ,..,k, |.iMi,i..|  ui
' Hi tiii'l iill".|.lllni, nf tll.'lNlt nf Alltriiil i'liii.-lk ! ,,),, l(, I,,, „,iti|, |.nii,,|4it it!  **r
llkfllllllim „ '  ,  IllM.'lk  lllf klll.l.  illll'..!  I'lU '.(  •
( n kii.-is i»-li,tf.i| |.,| Uii'Mio.'i HliiH'iMtt
l"U .el Hit' ("iiiiat't! Ihi iin- (.iik|i,iM.,k ni,in'(.on in
rue j Imiittt in i.ifkniii <t«ii nl t.in't fjmii^io (ii'i-siiti
] HI (M'l.llllk 11) (suit IM IkI'1'1 k1<il||li>|||t(' It lie l|,.|t
Ik- uili,|h  lu ml iii!. HV! ilui k-oiii' tl kiilti (ml t'.
tS'l-ttlllt!  kit  (IlililkUtlll  (*l..»ll  i|il||j|k,   ,,l)it   lu
i i,il!«.. tint kittlii- in Im' elrfi'isl 1(1 Ilui liiil.lt  nt
Ml-t|t It'll!  Hi till' I 'III III AIIU'llll, 111 (III' | IKlll i»|
till' *'.|l| i'l.l'|Mll«l Kill III) Mil' |M1IC tkl'k  MO.i  llilll
I til' I,Mi,'I* i.tkiti  kit  tm III,  -Ki.l tn Ikkin- ,|i"
tll'lltlll.'ii lit (till VInt  I'ill|i.', ill |.ill )l| klllllkl.f (IHI
lie lull...III. til ("1 ll)i' I'i'US'M' *'lli''s"'ti>»l'«"i ji,.k.lliHit,tiii liiiii.|(i,l(»lit.i,t„l|„r. imi'I, ii, tt„.
tlie ,'ii.I(( el  llii' latllllii i-illll  « kiiln fl«H e»   ,,»(,,|,i „| w. (|,„„ki,i„f (i,oi-J li,ill,u. In  Hi,-
..«.lilfc"|)u.ll...l.kBH.lltl>«'liMll.t.l.M
lul lit,' (iito'ti im' »i) All liml sn,u.ti|io tliuits-t ; \,, <•
(in- t-IKll
I, I ^| 'I t-i
.'),,  U,nl,It i
-.1111)1*1 tin ||i I full t.k. IIU' Hit killll. ))!..' Ill .1
S'< till tllU.ll III lt)|.4'll-'ll r. lilSl ll»|U "ll llllUllt *"
I'tlHltlk 1(1 till' (li.Iltl Mill IV till' k.l(.| -*n> I (ti|! i
liili l.tvtSill til,' kliiili' It'll- t*(ll| I In Ill-Hull |e
s.-l u-
'I'iiillDtik 11  I'lt'tjivtli.
.luili'*!. IHI I Ann  I 11
'I',
'IVIi.  Iitilt."  (I'M  Hiil.ulK t  l.iii't  liiii-ii  ni
, Itlll. lit,   till ill.'lilt,  IkS'lll'.l lull  llllllkl Kl(|i   (ji
iiitiitiur mi i ini.ik m  ricint  <»■  in incitkiiii, ie I'Hi.liiki.
j III.' Ii.||i,«l)l|> ill-M'l (!«■>( Iillfl*
* n-.iii. in inr  rii  « e-.si emit,,)  .ii.iDt *»)
1'lll.ltlk  ,11.1 III  lOtll   l(k|  I'lltlirlk   Hltl   ll..|,l  III!'
IliilUi Hi - 1  I'I III I  nl   i,   ll,  llll'llll'  to .1   k,l
liiitii,-.  (|,,ni<  ii.iHI,  Httntli*  iiu lit.. t„»( -n
lluit'IS  llit'il.l-  klllltil JU 1 IlKillk  l/l  lllti IHilill nf -
Ml.lt iS-.llllllllttie Dl>t ii. Ilk (III.K'
MliltfiOt!  I.tii't  Iiu k•'(
A "k- If. 11
'letlltti. IMillii lit,
i "I'll kk
i
j  .tiinciM lut.l
i    '
,\<.iit.HMi i.ssi» nmiitcri
ilUll i-'t lit iMmi'lnl
'I'ltki' Itnllis- tleil  .ttilill l'ii|*,tU,ff, nf Alltfitil,
III' , ■kt'tiiu.lieti jmltikii hu, 11,1,'tHlv lit flint Iiui*
Ih UlllkklOli (11 |MII1'llltk|l (tlf  ItlllHttili,'  (ll-kllllcwl
l-lttllk-
t'.uiiiiii-iwiiiti 1.1 ii|.iikt I'lioiti.tntkiiii (-oii-limlek
i,tk( ii| Mn1 iinKti insl e.inii'1 nf l^il *i|. Uh'Ik's'
t-hkl  kit ti,,,l,|k  t I.f IMS' ll.llill  HI |'tl«l|,k, ,Uii'«hs«
ttl-ki  Ml l-lltlillk,  Mll'IMk. h-Hlill Ml I llkl,|V HI |Ht,IU
nit-.(III,.I llil'tlti'll'., itllilisilltilllUli^ Kill ,n| .-k ll.till-
HI ll'SS
Julia ISimific
Jlllu'W, tlH.i Atl^  i 1,1
'  ti.itriivi i.t.Mi iiis.unci'
I list I ifl el lemlki,
'l'«(,<' iteilis. Mini I Mhii *|ii iit'ikt'it. ef lUtti
it.'Ill  II (', lilUHHittilH III nil till llilllliOI.  31,11 lilt
tl'll-l'll  fm  |H'll)llkstnll  (ll |<>ilH' ||||' f.lllliwlll^ ,
ill ht-tllk^l tttluH ;
I'tmiiiii'iii i)t^ kC m (ni.t I'Utilml «t din H I'
ismihi et kin,.).-.! I^il MIA, tlii-ut-.' mi (ill
M.titlt' (ill IKS.  IIU'I  lltmlii  II Cllkltlk  k)1'|.t|l|f  to
111. i |»'l|iltli I ""III illl'sltiill'll),,' |.|K 'ik.llii flf,,|
k.ttllll  I.I  till'  S. |,  CHI III (  1.1  |  |(  fi«  Id  ((Hltl'.'
)<•  till  li»til|  Ie Xtltll I'llki, (l,i-|ll>.i ,-Ht.l klklui 11  '
('llUltlsl'IIHtllll llf lS.|||l||l>lll-.-||,l ||(
M,lli Wl-'lii Itiill
IVIc Mltliclsi-ii, A if i ni
Auttusi 1s, lull t», |,( r, j,.
llilll ,..>US-|..I tllll'lllf l.lll<tl.ll.ll..,lll|sl»Sllll,tt.  I    ..    •|'|!„,t,|,|,|,.U„,„t,,skl,,llil».!k,t,l.,l|,l,Mt||
l.lii,' uml Ihjii, vii Hit I'll, el Alts Mil <t)!il I'll. K k, „, ¥,..,  ,,.,„ .i,.^,,,,,,,,,.  ,,!„.), lrt (ti,,,!,.
l(,���s...(ll..t,s.,l'„li..,,|,t, i.,,,l.„,,..,..,ilic,.I.,h J rtnlHtl.ttnUi->f .""  lm.t.Vl,sl «'*!<.". ,l..n,./«  iu
,  iliewli ii .,( », st II Is-sl nt.  .ill. M  il ItiitltilIf ill , ,„„,  „„ „,S| ,   ..„, k„ ,„„ , ,,,,U|,,a,.,,! „f
! iiie. it  .t  m <i k.iikiuikii.1 ,.nii.i,i.i  .nt i  ,,„,, ,„„„. ,, ,,, M „,„(,,„„ ,M„ik ii nui :u i
, illSSHltllli)  in  ll  ""•'*  '"  --i.-'1  •■'  "'" .-.i-l  ^.i>t  ...
we would be lo donate our hliare
to Ihein, for a time at IcjimI, We
are tiiuwli! to eitltivate a isjiii-lt
of wlliiiiKiiehis ui aha re our hlentw-
iuuw, and liere li a |ti«"l thne to
ilo the "(tltlvidinu. , If the pies
will and a few -subseipient it.Msueni
it|lliri'ii|)'iti iiii-i'itsllt nt Mil' Mui.lcitcilltt
a Nn win-to; i*4ii ton is- ii'isksiiij in mijw
tl|itill<i||>. IU  siiteliil l|iH'  |lit> killll ti( Mii'tilt
ftiie iiiiiiuikiiui) iitin iiii'iS'itiuOH l'i)etiih'I|i«I
una lilt' siiiti nf ,<i,i IiiiiiiIhO .nut |«rtit) ilnlOm
(!!*') (llli-O'kt, tiiclllll.H t.itft'ltii.l ,1 (iitiil ttllHIUill
nl mil' in,,.lint! mill l|liii-lt rum tiiilliits klul
lints lite eeiiiN OHO l.1-.) (ui itiii'li'ii)) ul ttn'i'i),
((O) >, I'll) M lul' Mil' (ll'intlH III nf Hie Killll iiiHii
uii'i iiitfU'fri iiiiieiiii iik iii'it'indni'i lai'iiiiiitiist.
lluit the fun of Hie preHCOi
tdiualioi! wouiti he Itnpt'ovi'tl if
the hufniii' wax a Utile dryer,
Tu |hone who never enjoy them-
M'lvei while Ntiuiiliuif on tjic
baiilt, we enu only way • "t'oiub
on In  the water \n fine,"
LIGHT AND POWER.
I»(
MetlillK
by. a ml
TT l^ to lie noted wilh pleumtre
1 that tin* City .Council and the
ower Coinpauy appear l*i S)e
closer lbs tho ility* jfo
thai there now Is it ^iumI
woiltinn hiiwiM for an am-eement
heiweei) tile (wo that will enable
the council lo Hi-hmlt the pro-
po*sitlon of the company to the
ratepayer.*. TJiii* in wind thl*
Advocde Iiiin uracil from tin*
th-Nt. The entire ipteNtioti litis
so inuny olden, ami there are mi
many ilifTcreneo* of opinion on
the*!* varlouK »>lilets-, that, It-ivould
appear that tho only thiuu for
the I'uiiiudl lo do is to frame up
tlie liest. biiririitti with the coup
puny that can lie arrauutah and
then unbuilt, the hari'iilu to (he
ratepayer**, ' Thin does net need
Ui menu thai, the proj-riiiimio is,
cndoiwd by the council i\h a
body, or even by thorn as in.
dividual*., bid that - (hey are
wihluu to let (hose
have to pay the p
tin' tune. The next
'u* lime when i1
power will be of tin*
in  building up thu
AM* UllilllKA*- tin' (iii)iniiH al llm Hlii.ti'
.    .,  ,    .  , , ' ,.,.,   | UMtvl-!(<lilt.tl  ill illl-illllllll'lti.llil,t, MlkSIOill^ l«)
Of   the   AdVOCilU'  Ui")*  a   (ittll'jn.i  l«»t ,, ,(t..«.J ,o-si ..stoeot mil. is nl,e inlllti.ti
, 1 lillH'   lllltliillsl   tlllil,  ll'llt'HUC  ItltillktOtll   klE
nloppvt we i'rave your pitrdou, itinaito'ti iKiiUi.ti di.-mi.»i» «intisi» umi u^
. .,' ,, .    , i .iiiiHiitu of iiu' iiiainitt'tiHiits nf tit.-  iiiuiie
llliil  III  MlC  S'llilC  tlllil'  point  Ollt in,will,, nuciiulll../ in ll.i- ).tst H'll."'l U!.t.'K
' lie at it'll, Ik i'1'i' Ii.iiiiiit.l uml Mil (ill M'tili
(iiiui.uml itii'tiiiii.tii (f|to„'<<i'iili,iliOk
ttNU ll tli.ltl. I- till- liilitl i»M(i>>i tlie
lieiiiuui Ui la af il't' iMiiaici|t'ilil|!,-«'hi'lui.ltiief
il, lu im tieilik Ml '"-.il lla|iiiiii<ait'lil (iiui t.'i
ki'loml  inotii.kt'k  Ik ktk liiolit  i  til|i||,(t« l»it«t!),
ni tOiii'li tiudi i.f |!n I'ittit li'itl iiiui liiltii'.t l» in
UltlMlk
AM* tVlll.'lllMs ii'iU'iHiti'(iiiltic emtiii'tn
III lltlttlM llilll lilt llliilliill 111 A sitlttlll.- <(ll)'l
fill tin- |"l) 11" HI "I ltd killit I'llmil'rtl klltti I.f
|H II (lii,li«,i,.i| ittllltOk tflM-U It ".Hi tl.'IIIISHk.ll)
111 it'll  tl  k|M'l'lttl Mlllllllll  (4i|l> Rlllllt ll'ill illlntkl
tlie kiilti until e| eat' liiiliiliiil Mint nl.Di'ti Imn
tiiiltutk unit Juit) in i'is ai» I Inn Oi.iitc niiiii-iiit
III ll" iMleilllltlsi i'lKIUHlll. till Mil- M (Hill- ef Hit'
lull ill'lt'Ullill.lK.t'llklll Ullllillllll'illiilili llitllll)
, MUV rilCllblinoi, ilui Mmni'ii'iilt timii'H
nf il.iM'me.iiiilliili n( lll('('ll» nl AIIh'IHI eliiii'ls
It. (elluWk
I, li klmll U' IhuIuI fm tin' Miner uiiii I'I' ii.
nl tin. I'miiit'il, fm' t,ta> (iiiii'i.ki' iifiiit-s.ittl. ie
lki(|tiM HI Itllkt'llt Milk III lllllll fll.lll (III)' (II I hull
111 I'llMHIkll! 1^1.It lit Until »l'!'Hlll|«ll> "llil Itll!)
Ill'  Itlljla^  t.l  lillllllllk'  Iltl'  kHJIM  |t  killll (|-.i( t'l
Vii.liiii- lue Miiiiis.ia.i Oioei iliitlid* uii't ie
■ ut oi' Hu' miiiic t'-i tit> i'luistl in tin' I In nil nf
Uiiillli'i.t, III  llil' t'ICl nl Alls Oil, tetlli't'lisllt
I i.f tin- .ni.I ttiteitiitit.ii) f'K tie'|ito|in*ik iiiui
I Hill,  till'  Hllil'ilk tlltlltll  kl i  lillllt,  llilll  111 Ikklln
tti Uiiliin'k ef iiu' Mini 1'iiMniiiiliiiti la num. ni
mil Irs. Hi.it) i.-IJi' liilllilittt 1.100 ilnltttik i .ii'li in
Hie I'llclit nl tun lliiiiis,ttii| O^iti) iliilliiik id
(licionut tiitic, Illti.ssiiiliititi'itltlHIni '.Mutiti'll.dl
Ail '
t 'I'lli' Sitltl tll'i'i HI lllt'k Slid 11 In' IkklU'il In
Cilllkikl Of Ivll'lltt («l'i llt't't'lltUtt'k, I llt'lt Hf 11)1'
tliUeiallllitl'ill Ul "'It' tlti1|i|||s( t|imi i|ni|ii|k, iir
tlliii Is- t'«|i|i'kl.ill III till'k(l llillil ("ttlttilli lit «f
I....I' imitll ('(Kill feU .Ulll iMItllltitlkil "t*!! *) In
tin' Iitin (KtHII'l (t'O kit lllllMi llilll ODl'll Ul'll tllltU'kt
klliill llllll' illlllt'.isl ittl'lt'fil eiitllinlik t'klll. kfctul
lit.tli lit k|i<il|l,(f nail III isilit'lii'l (nl lllti Illti-H'kt
llti'lioil (,( (Im lull' i.f kll (t'l t'l-l is til ts'l
llllllvllll.  till I'll lilt' (llvll Jl'tlll)  11(1  (l|:< Mitt till)  t'f
Jutu' noil tliti Illti iiui nf Uiss-aUn i iii t-tirii mill
• ti 11 >t'ttt'iliiiiiiii tin'I'tiMvai'v iii tin'fuitt tiii
)h llltlltk Dfl'l Mil) Iti I Ill-Ill, llll-l ktli'lltll llt'tllllilk
krllt.lt  Ihi  lll'llU'lt"!  Ill  till'  IHIlVllhsi'lfc  lllt'HSlt,
iilni IhmIi hii In liiiiu l|iitl liliil itili tiki slilill In-
i'u>.it'li' tti On' tl.iiiii nf Miiiiiitsilia itit'i'tit nf
KlullUi.il iti Iltl' I'l'.ltfttl I' til IJni tits', ill Ul (ill'
mi|,t (mail la llni I'lii'til'l'nliiiilii llnl.ii I'lnittlic
nf tUituilH. ol nl tin' kiiiil li.itit. In ilu-l'iU nf
a;i.,',iiI ii, Ui,- Co>iiiit'ini{ llitiikli Ciiliiiiiltlu ni
ut Mn k:ttil ImiiiIi in tin'('ill i,l Nell Vuili ill Me-
Hull' ni Ni'tt Vtnli, nlli'el lllti I'lilti-il Hlwlt'Siif
.Vim lion in ill Mic fcliltl i'lUill tti lid' l"MJ nt
Iiiiiii|"|i< CiiKhiii'l, ill |l)i' l|i.|i(e|* nellni), mill
lln |!lli..i(',it el Mil' Mid iti lii'tituiVk kii.ilj In-
|iiu Wli'i'i, tiiu Mill t!ii) nl Mi t I'lnticr. ttU.-i
,1    'llilll' ulilall  111'  liltkl'll  lid'I Iltl lilt lilllltlliil)
I.) kiim'iul still' Atiltli'lrlit llit'it'ltit- el) «!l Mn'
ititi'iiiilt' liniil ttlljlilli tite liitiiilt'ljiiillil lln t-'iin
nl  w telttt liml  i!"|l.iis  ,ti|.|  lu|t> lite  k
I,,1,llil fn( Ml.' |ii)))uiui< nl Ititimiifri it kiiiimi^
Itillil I«>|- UtC (iiiiilii'iit n| Itln eua''U''il nf Uic
Mini lit In t.ltiii'k Hint tin' Hi in iif uiiii lettiiliiil
lilill  t Willi»  (tllfO  tll'Ulllk  flif  |l„-  (Llilll! Ill  III
itili list t'l Me' tiiie iif"ii'kHli| lln- H'i t lul lull' in
).!' Ill lilllilltel, Ie lilt l.llii'i llltl'k tti lw ll-lhil nil.)
M'lli'tti-il Ut Mn' "t.iil 'until,'Uukiil) iliiiinii iiui
I (it l.l|(\ Ut ttil'iiiilil .ll'ill,lll(.kill Ktl >  ul Mil III
X All itiuiii-). tmiultiij e,i,i .if iiif kiniaiiii
fiinil in i,i< luisiii io iiit'.eis'Ui tiifi'iittiiti' u'
|| ll.ll  |.l kllllll  III  Olt|-k|ikt  lit  ((,.  l'.lt4l||l|| <l|  tllf
|-..ii>..|.illi.|i  U-nii)  tUiti'  I"  UUif  us  tin-  Un
• lll.l'ik
?! llif t.'lllill.'ll tlllU nl IllU 1111,1'1.1 (|.ill, IKlll
(ll iltl.,- (Hllt'llllM llil, llf l|i| tltJii |,(itlUt. IkkliUlt
tlll.lt C  lliik  l(,l  )u»,  llilll  111)  Mil-  ill Ik tlllitl k  k.l
Iillli tikkisl klmll i.nt it.i Uli 1,<i t'!,i,.i Si-"-i ul «,li
kl ,4(>ist Hint IIU It' Ikkllf tit lli'ln-1,Itlll k ktitllt ill'
Hill.If lit IVMS.^'II'UI'I  ll( tith-li I'iOl'llilkl'
11   'I'lllk  li.l  1111%  nfllttf  III I.f t Htul ill, I'll.I ulll i
tiiu Kill >iiu el ll.t'li l« I  tft;i
i,  'llllk- to tiitt inn,.' Im-ille-t l,ii I'll j'illlim.1 k
us flu- -CirV. OI-" AI.UMINl lll(i>'( \lliiN-
M'l'i; IIV le4W, llll-i ■
IhiN'i: iiui l'AS-*l:|i III ej'i ai'eH.M ll tlie. Osi
tin) ul N'l.li i»)lu i. IMIH,
who
per,  i
live
leap
will
mt-lect,
year**
IlKht
most
city,
to
im  t
and
vnitit
|t. is  for the eltlwuiH to say
whitt extent they are wiliinjf to
inoi'iua^e the future In order m
secure the present, hi-i.cllts.  One
thiitK If- certain,  If we allow the
I'ort  to irct. IhiK clamp  power,
ttttd Alberni Ut j-et the '*•..,'> by"
then our chances of overtahinx
them  in the race
very Nlim ludceil
entire situatloi) U>
would  l>e another inalter,  ttnil
we.  could  then  afford  to  take
quite another stand ho rav  us
any hurry In coiicenicd.
As matters noV|- ataiui the two
parties, the C'ouucil and the
Power Company, arc within
reaching distunoc of each other,
and (lie.'tlilnji' to do is to'hold
olf  until  we nee  what can  be
■',!,'  ., ,  ,,....   ,1,  .  •   .i   j l«si nvls.ul iiksiksiiiciit „,||, st,nil'iiiivc i> tint'
ari'!d,|i;cd, and tiled what:im the|nm,rrt|i>Mantiii>.tm■*i«,aiuoiitfon-suutumuw.,
itIV  rendered
If We had the
ourselves, it
I'liiumt. nr ititi-iilit tit l4tiUtW» er ef ttn> nl
till'lll, llilll ..lit It ill IhI.IIiII Sklltlll Itt'.ll'lili'ltM in
tt,f ellll'llitki ts ll'i-KS'l iitlil Imtlin. lu |.Mm ||,i,|
null lififickl slilill im (.ii»uli!i- nl lln- iJuiik n|
Mi'ltlmil III tin- *'<ls ef Mu'iltt'itl III tin' Cm
iiiii'i'iiliptt'ius'. «i nt tiin k u lit | ui ad la tin. cm
el"I'tii(mum III tin' I'loiims'ttl t'liiiifitti in .it Hit'
ktilil liuiili in (lieI'll) n| Allmal l« tin'I'miiUrn-
i.f suit .sit Culiititt'iii, nf in ilui still) limit In tin'
I'lll el Nin Veil. Ill UiC Mull' ul Mitt Vnlli,
mlti uf i|,ii l'i,tti-i| tkttais ol AiiM'lli'h mm iin
».i.lil Ikiiilt i;i (In- Cut el I.iiI'.iIuii, i;ivi,i|iit. ,n i
till- lliilill |k iietleli, il'itt tl.-i! etlill'll'ill uf Oin unlit 1
lit'lk llllllik klltllt (if 1>tj Hl'll Ol) Hit' till! lllti l>f
llfss'liilit'i, ttifi
,1 'I'lii ie iliiill ln< mjsul ii'i.l Irditt tiuintnllr
It, M'fi'l'il tut'' kiillitum Il.'iteli»r nn ul) |!ir
liiit'til'lf Iiiinl tiliiilii ttie iiiiiiilcl|i.iliti- ttiii killn
Hi (tin litiiitliiil .ttiil iiii'int tliitr ili'lliits utiil
Iitlil) etuis ID.'lli )ilfn| in* |itn|viki- i.j Imiuiti,'
it kllifeilirf liltlil tut t!'f ('!))(( i-iil nl Iiu- t-l tiiclfiil
ll|  (In'  .Mill  (|i la'lllllli k  illi.|  III,'  Ml,II  llf tl.Ill'
litiliilifil iitiil kill,  UtVD .tuilitik ret Mil' I'liS
lie IU nl Inii'iikt ut lln,'tun'nliiii tiilii Mn'kttlti
kl'IS'litl  lull' til  tl' tti mitlllliiil In nil ("tin1! Iiitlk
in U- Iiiinl .niij t'liitfi tut In iiit> .liilil  ni'iiil
I'lcilllk  iltotliki  Itiu lllllll ill'l  ut  (lit  kjlti  lie
|H l)ltl|.k|l| illo ut till'lll
l.  At| iiiui,! j. Imtmii.* |iiiil nt ii.i< ktntoiii'
(llliil In lie (.jlki.l In till'kl'UMill luti-iilteli' It
IfllKt IttttlMlll If ItlUMllI I'ji Uic Cuiiiifit nf lllf
<iui|s)iiitluii n.iiti Mail' m Mnif iiu Ihf  Inn ;
tin. el*
A  Tlie CuiMiell Him Ml >oo Mini'ui limn t title
111 lilt." Iiltll'lltlkt' (tilt uf lllf it-In'ttlllli * tk.liitt
llll'll'l  (tllk  'If |,l*l,  llil.I  lilt  Mm  lifts llllill'k hi!
lnill'lnlki.| kliiili InUteMlti In- ,.,i(ui'l|n| m it,-
St(U£(s| Hltll  Il'l tl'Ukllf li|  ill In lltllll'k k|ltl)| 111'
lliuili' III 1'nllki i,iif (nui ul Mti'li |ui|i Itil-n'. '
tl  'I Ills I..I 111 it kli.lll Irtlif I'tlisi (MHItlit lllll r
Iiif | i|)i,|„i i.i p.-, i mitt |  IUI.1
7   'I'lllk i't IMH  llirt) Is t llisl lul llil nuiiHiu'i,
lik llif  'CITY Ol" AI.IICKNI I'lHK s'l'A'I'ION
in i.uv. uu"
IMiMwnu) CASSCII ihi'liiaCunai'll llilki'i.t
ilui el Nut«iiiilsi, I'tiut
T.l til! Nlt't'lt't; U|..l Hit-Hlk'itii U uiiiif isi|,t
ef tin' l'|.i|ui»i-.l li) ltt» ll|i'.il, tl llli'll Uic tnti"..I
II,!' IlllltliUI'illlt! Kill IM) Ittltlllili Mtli I'll, Hull,
Ailk'lill. iltl 't'llik-lil), Ili'tt'llltM'l Will, Itfiii, t'lHil
ili.tllfllljl nt Iiiui! n.'tnelt ,, ti,,
I'. K  l-\ IIAVNI!
I 'lei li .if Site Ctituii'li,
l.'IO lliill. AIIm-MiI, Hi'.
!UtIi Km, iiit*l, IVII
AI.III.I1NI t.tN'U liClliU
Itlktlll'l  ill  (I.Infill '    j
"I'itlii-nniii i-ili.ii rinit'iiiS' 1 Hint ut i'uil  11 i
i.i ml II C <«s n|i.is.itii iiiiomi.I »u.nun Ittiitnli.'
lu ii|i|i|t |ii| ii |i tiki'nf lt|f I.It: kl.illi- tluillitiu >'U ]
Uic (,il|n.ilii(( .If^'iiuit Imnis |
I'eimni-IH'MI.'ill » |i'fi! I'Uliii it  nl  Mie  Siiiitl.
(■est I't.Uli t i-M^il Ifl AUs'Mti  UiilliS' I..Hi.hHir-
lllf, kill.If III,I-Ul |.lll I'JI ill 11 timlii  1.11,(1114   ill
I. el imi ti i||ki,tilli-iiiif uli'iill 'ti It i Ui« in Mil' emul i
ttlH'l.' fit" klmll' line Ik inp-ikivu it In  Uli  '•"Ulll
l„n,mini ^,.| |^,| ,| AlU'iltt.
|-ti.(i-i|iii' A It'.e  '
Jul) i. IHO Ait.'  I (I
AMtl.tlNI bIN'l* UIVKllfl'
UlkKll'ie'f 1(11(1'It,
'i'.il.f tim In' Mull W-ilti'l ItM'itl SliilMl nf (t i
ii i sell, I liitio lit. tut t,|. it tun nun I'll' it- ,il( I, III
If ml. t:i .(|i|i1k fm in ieiilkklno lu |tiiii tutu tlie
li.ttntiliit) :)i„f illml eimls
CllllDfl-flll,! |i( h |li.t.t |>trf|.l.-l .lli.lll) l^ll
eli.it);. ttikt iiDtl N't )i,t Ilia luili Ji () i mi Mif mil Mi
ttt kl iMiii.n 'ut |,  ui  Mm ins' i.tsl  l'i I'H.tlHs
illflMS'  SHlllll  h< ..*t.llas iiu (kilt HI kl  IM'li-illlk,
Hli'ius'Imi (li Kl i loilttk lul In')Mitiiii>((*iitii!iii-(i(S'
im ul. Mini (imniiiiitiki 'i*u isi'i( » nii.it'nr l<-*«
tViilu-r t'lfui siiiltii
Jlllll'ini, IVI4, AllHliMl
Al.lll'JllS'l I.1NH lUs'i'Hit'i'
DikiMt't n( line, h I
T.»(.f Ileitis' III it  WUII..U)  H'tsll  V, ,,|i>, i.f'l
illlil I sill |  Ml),,> | lit  HI f l.'|l,!t(ni) fi|,|)(l I, till l mi* 11^,
titi-|i|i|i lu) (n iiiti—i.i,, in imn l,.ik, lln-lnit"«  j
Eiaincoi
For tho Fall and Wlmter to hand   	
t * tf
• hir 'Haiili'oatN are the Celebrated Cuirie iinitte, |<iitir.iitt<'(*i|
to shed the heaviest duwu|Hitir of rtdu.   The Hoods and
prices are rlKlit.
Sweaters lire of the best makers iu Canada.  Our
prices to Kiiit ail.
Our
are
selection and
Campbell & Mac fie
Miu-giirct Ho, Alberni
Pliunc'Ji
Pit-si Ale., Port Albernl
Phone ot
It,,, tit Hi'MtuO |j|,,|»
I'lHiiiiii'iu'ini.  ui
it |Miki eiiiiitiit oifoiwi I*.)i
I BkkkkW.tmkWM^iik'MkMkl
",""" ''i)l»)4ll'l|JI'll'l'l4WW)l»WMI»*,>)^kJ^>MWlff|l*,*>
(Ircene'* llome-llake
heriil Ti'iidhig -.lure,
ill eat) lit Al-
A Ku'el.i Ittt'di1 ulll eot tite heard
bill «ill nol cut Iricinlsblp.^'liieu sells
I belli,
Land Act Noticed.
Ai.inatN'i i..\Kiiuis'riiii-r,
lllkllii'i uf ti'lielDl
'I'll ii|i lldl (is' (tint |, .'iikiili! n \ tiliiik'l til Si vim 11
II l\ >iu ti|i«ltm! M il.dill,! fllll'l.ltlf, (llillt'l- In
A|>|il> lilt iH'Mliliitleli in II .t».ii tin' lulliiHlla, iii k
flll'nl tiniitk,
(-•itlllllflli'iiiv-'nt <» I'Ukt eltinietl nil liniil. tti-kl
tv.ilin r nl p k-'i.itl Iklidiil |i!;,ti kiiutli nl Ni'ltlf
Ikliin.!, Ilinel.it K-iiunl Millies' liiuli, jo* dil.
lllfliif i iiMtfck'del M.l'iiis- vtutlli llil left, in
kliuil'iil tkl.Uiil 11,i li-i J.ill..it 11)^ Ifii- mtiiii.' lint
m  liuiili  ui iniiiiiii iiiMiii'tit  itinf emiiiiii.itiii
tili,l|i.Oltllttll'll  I nf it h iiiui.'in  It'kS
-rHkitl.tki Vtfl.ll|/I
Mo' te nui Net i'i i.i
fli.lltlk llfkl liliitxll llillllk tn il til Imill lllf Ii"l1ll
iti-.l imiiii-i I, ,M Uiiii, e iimii) -ut'liniits ll|i ins'
t-iikt hi tlniiiih  Mifiiii' nui id .iictiuiiik ilu'iil'i"
Itl'kl  Ml i'll.lllll  til  Mil'  IIHI'lt  I.f C   11(11)1 till l))l nl
lllllj t'«'!lllll|||ll,l klllltil h k IIM'lf III ll kk
Willlutii IIuImM V. «.'"
.till.! »U. ttilM A»|t It. Id
AI.IIMINI lilMI ti|*i'HtliT
lllstinl .if Knt-iii
'|'»ilie liullis' t||,)l  f.|/iiti.n Ciitliili'ii W.ili i
linukt', n| bno'ikiill iiiitiiMu ttts'tti'iiitnif wriiiif
mult, tnti ink tn Mi |>lt  tut iitMiiiknluii Ie (iwl
finis.' Itlll |tl||i|H Mil'tlfSf, (ln.| Units1
ISllllllitlll IIM  ill  11  |li'kt  )lillllllSl .ilulllt ,1 lllllt'k
itlll til ttl'kj  flUllI l|,l- |||.i III Vil'kl (.1,1111 1l| I,  ii
ItiiiM'U Uikiiti'i, lliitns' vi.ki *titiimik. Mu ies'
Ilui Ut XI (Inllllk, Mll'lll'i' l'*-*t Viieliullik, tin Ins'
kiiiiili st i l,iii|ik iii |t,f imiai ill ceiiiiiu nn in.'iil
DllllUllltlllllll!.' ll.llll'lfk ill.lll' Ul  Ilk.
IVf'lHll I'llSll'M, ll  1*1 ill! lIllltlKI-,
June nr, tuiit. Aim i.m,i
Ai.tnaiNi bAS'ii (iisriiitv-
Disiiiti el I(iiih-m
'I'lilif llntd'C lluit Iltl mini Ib-titi All'luiiitli, ef
Itiiii'isiilt, iialiuln. i««iti|iii|tt>a tit mil num.  lit
If llllk  t.l  tl|,|l!l  fill  |.l lllilkkttllt 111 riut'ljilkl' llif
lull,ill tti«' iii wi liml IniitU ■
Clllilllil llflllj   ill   11   |>ilk(   |l|lllltl«l   illtllllt  tkti
cliK-ntk t'tlkl ll'ill! tin'111,till I'likf IVHIll I ef I, III
tllftllV Ulkl *t ( ilrilllk, (III HIS' ktilllil kOt'lilllUk
llnllfl1  Ulkl  l)il Itl.lllin.  I Ill-IMS' ilui III  *•• I'lihlU*
tu Mii't.nliit iii isiitiiitiius'titi at, iiiiil iiiiiiiiitilii«i
itiu iti'ie* iiiiuti in jet,.
OlttHlit Utllll  Allilelllfll
JuiifW. im;t, Ann t» it
AblintS'l (.AND tllis'lllllT.
tlinttIl'l III llrtlVllt),
'I'tUil' auliisi Miltl liisiJtif I'litt'ihuii ill Alts-Mil,
III",  IkS'lll'Htiut) I'llllkl'l,  llllfllllk ttt li|.|'l)  hi)
luitiitkklna lu tuiii'liiin-Mu' liittnttlan itesetlt*tl
Iwlulk
CiUiilliriii'liit,' ul .1 iwikl (i|tiiitis| Klilt liiiiu. fiiki
Ul lllf fllliltl i-llkl intilt'i llf |rfi| Hfi, Itit'lliH'fitkl
SI iluiliiu, (Ik (Iff linMtl St ctiiiliik, tllflii.'Ufkl
SI i Im Illk. Iliflji'i' him til ni etml It. lu lllti t'.'lal ul
eniiimeiH I'ltii-ri!, Hint isiiiLiinlim mil m'i< «. iimm
m |.'«i>,
tlitiltlf I'ltli'isntt
.limefw, IDIJt    , Ail,-' I 1.1
Th e
ll''einnlMl IMI)
IVpiOd Au(hon»<Hl
C«pltal I'aid Up
R«.( «niJ UndivMotf Profim
Totnl A*i»li •
989,0«0,000
|8i000,00t»
Ifi.OOO.tVOO
*;!3W,l*27,000
lion, I'it s|d, tn   .   Id, Hon, ImuiI Ntiatbciiiiii'uttd .Mount ilu.tal (1,C. M. (1.
I'l't'sldi'iii  -  ll. It. Angus, ilsip    |   VicedVes.    -    •    II. V, At credit h
Nuiul Olllcu   - Montreal
ly-imliin tlltiee   .    p.) anil  17 Thri'tidncistle St.. d, (*,
Suvln^H Bunk ncpartn.0111
Hi,pushs  rcccltctl  front  ♦(  upitards
I'minirt llit'hii'ss giti'u t'tcij tiKi'itthat.
Brntichof. nl Alburnl ami Port Albernl
(I, l\ PttlTCII.MtP • . . - .Manager Alhcrid (Iranr*. '
l..i,iii.n.it,wikil.in..ilkkikk."|.ikiir.ii-nnii.iniim-nirfr ii)WiriTwiki,iaik»ky.k*ikikiiik'.i*iikkiik.k.ikiikkW!»|k*W'kii'".|ii"k.*klWi'lk*.'*il.k*«
'I'AKIC MrriCC. licit Itie (liiiiu- Ik ii tun- «i'|'V
uf Iiie |.|,i|iii».)i! io liivt il|iiil, nt,li It lln'tuli nl
ltlt> li'lllili'llmill) tv lf| im titlifi) it) I Iif I'll l Unit,
Allu'inl, eti 'f'iinsiliu, DmMiiiii,-), tt.1,1, wtti. iyie
nii-tti'llii; nt imie ii I'lik'lt ii,in,
a a, c. iiavni:.
i'leiK ef (Imi-.iiiui II
(,-!() lliill, Attn Jill. ll,C ,
Siitl Nutiiiilit;r, IUU
MUNICIPAL ACT.
isKi'l'loN iw
CiililtC- iiuttiv- fs IieitUiy iitiil in itit-t Irvliiiii
ef tlie Munii'liiiiillV ef tin* f'ii> nl .lit«iiit, iiiui
ul) 'rut-kilnt. i)r<* tnfs I ((III, ni'1, Mir "|.')if
Miltluti II) lint, IWIS,,- iik |iii'i,|kiif.| In-ifiiiiilfi'.
mil I.f kitliliilttisl tu Mid kitlil i Ii.'Iuin fu, lliili-
Hli|tltlt ill,
I'uiliini ulll into- elms' iii He- ciit' Hull, Ik'
meet! Hi.- Iitiinii uf uiiii' ii flivii « in, uml M-ti-ii
II fl.K'tl Jl.ll),
At))' mule or (t'liinlc, Mai; » Hritlkli sittiift't
unit "! tlie full tuff nl iiti-iiiv-din',-fio'n, ui-tiit in
di,, .iikiifkkiil im'Dfi ,.il lun.I m t,f it nt |ii,i).ritj
tvlttitti tlie ntilil iimillfii'.illii-. luvmilluu (u din
Im'sI nvlk.ul iikiikuiii'lit n.||, klmll tntvc
:r
AUU-IIM litNU MlS'l'lUlT
I list lil I Ul  ItlllSMI,
T..I..' ti..(tm-tliul lltuie W liitt'ldf, ul IM
in iiilnii Attn ,u.'ii|iiihii, limlifi. (nifiiilk in
(.jit'lt i>'i e-Hiiltklmi tiinitit'llllki'tlluftilletilltjt
ili«i illiiil l.ut.lk
I'.iiult.. In u.v   ,,(   ,,  ,„ikt  |i|.11IImI  llttxl.t  I'M
t'iiiiaik nt4,( iiiui uiii Iiu His kiiiita time lln')i"i Hi
Ulkl IMIIIII Ml I, U*, ill.'lH-f I'Ukl t.l t til.l'lk,
tin 1MB' (lllllll 4K i'll.lllll. Mil IDS' llfkt (tui-ti.tlilk,
I (turns' ktnitti Iii fl;illiik (o (tie i*nnt u| f,,n,
;iu mi tin ni. milt tsriiUJului/ sin licit> tin'ii u|
|nkk
lluit) WitlillfTi' Hitcliif.
.Iiuititfii, im«, .Auulbl.t,
AI.IIKKN'I I.AMI UIH.'ltieT,
|))k|li|-( ll| |(ll(ll-||
Tiilti lintlcf tlisl .li.|,ii I'crt'y Altuuiii/li, uf
l(li*i'mull. Otil,, iHS'ti|>iilli>il iiii-iflllilit, liili'iiilk
in ni'1'!)  fm (.fiiiilkkiiiii lu  ininHisk,!  Mi,, full
int. till) llfkl'litkll llltulk,
t'liinini in inn ul it iniki I'liiutctt i|!.mi| IU!
i linliik ui-ki leiili llif liuiili u.-kt ei'Mli'l uf liVX
| III Ill's,  llil. Ml  tllfliull.il.,  MlflllSt  l-llk(  Hlfillllllj,
(III life klilllll ll)|-ttl|lt,k, 1,'lt'IUS' Ulkl Stflilllllk til
liiu i.i'liu n| t-.jiiiuti 1,1-,-nifin, uml eiiiiuuiiiDtr ;-;u
lit'll'|l llll'll 1.1 ll'kk,
Juliii I'fit'k' Allnsnik'ti.
,1 tiliu.7 ivi.-i, Alii! IJ. IM
ai,iii:i(NI i,A.S'i> ni^'i'itier.
Distil, t nt Hiiihii.
'I'lilO' Untie., linn XXitiry 'riliillni* I1utu-|». nf
J.'ik'eikitll, I iiilii)li.1iKk-(l|iiilli)(i lmi.il i,i'('|ii-r, tin
icuilk m iiei'l) fur in i ml-,.Imi in |nii,-t.uhi< Mm
lullni. IllK ili'v'l Uiiii I.iihU;
( .iiiiiiii'itfllu' nl ii (insl tillillti-tl ItlU-tiaUn. ««'.(.
frein tim imilt) vt.'kt  cuitit'i' uj L, v.l, Mn-Dff
ildllti «0 I'liuliiH,. Ilieiit'ii mitt hdi-lialtik, tliftusi
tKiiil.lt HI I'lntins, lliiiiiu cist -hii t'lialnx tn tim
imlnt nf' fiiiiiiiii'iiivi,it.-|ii,.' tmd tHilitiilultii.' :t»u
•klVl'tl lllllltilli-li-hk,  ' ■
. )lnr*y 'l'lii)i))m»nu»fr«
,1 urn..?, nn3,  . ■ Aurf.lfc.lM,'
Am
Pretctical  Plumbers, flteam end
Hot W«t«r ritteri..
Eettmat©» Fundehed on A|>plic«-
fion.
Margaret St - Alberni, B, C.
City'
Corner Jobnuton lio-.id
and Victoria Quay .  .
Proprietor
C.-GALES
Practical Alberni Pointers
Alberni is reached by irahi hum Victoria, Cinuw'l.uini are iamb'whh
Vlcturla, riiiiiilug throti'jh to Allierni on evei-y week da,k. Pusseni>ei'i. from
Viuicouver C|iy can cuniiivt with lltN traiinil Nituiihiuii
Albernl is alsiii reached U,t sit'iitner fixini VlcturU, and In the Milliliter
iiimidis there is no mm-e ilelieli(in| it'lji titan this up (he nest i-otist of Vumtou-
Vi'i' ishmd und nlotig (In' jdt'i»(i«'-*jii,< Atberiil eiiiial.
Tim Islam! trunk lino of lite C N, H, U now  btitltllug fiuiu Victoria to Al-__
bernl.
Liitid pi lee* n» to tii-i'i'iiee utiles fistiu ^> to *l<»' per acre fur bush Ituul,
Ulitl from (fMM io illiiil for land I but has been cleared ami broiii-hi under cultiva-  o
tjon.  I'lien* are u„t'ertits| b> ipiitllty and location, ami lubd can hu bad iu any  .
ipiaullti.
ll ha*, bi't'tl bnuid I lilt i UlUuil tilllldlig pti.tsi l*Cn-l. till plulx of frOKl ten |U
tiieniy iicre* ft-iih gruHhig. dair'lug, puulirji iiilkbtg, tiugs mill cutde will all
|t!i,l it ell.
'I'lieie art* no fret'hoaiesieads t.) be bait,  l.tuiil will iutve tu bit piiivlmtted,
lu Alberni w III be found die itsttal iulvant«ge> ut it proere-sslvn Wentt'i'ii
Ciiuniiiiuiiy lluit has faith, and (lie courage of it*, rouvlcdniii.. Tbern lire «
nunibi'r of goiKl stores carrying a tvlde rimg" of gumts, wituols, clnitrlies, the
Albernl Advoctue, neivs|iaj*er, anil a Dumber of athletic it»J Miriul clubs*.
The clliniui'It* as fine n»» rim Im fmuul on tho Pacific Coiitid taken the .tear
isaind. The.ralafiill Is less duui (Inn t»f dm City nf Vis«cunver, the frost-i are
llfilil. There is seldom fros-t eiiiiugh for Nkiilhtg or snuw enough fur sleighing,
nnd when either of those conies ii only lusts a few ilitya. Fur the niiimucr mill
nut nam inontlis- there l« malting hi the world io excel (he Allan id wctiihor. ,
Alberni Is do* untlei ef one uf the largest tou$ moct fertile vulle.is en Vtin-
cu'iivcr Ishmd.  iu die IMstrlct  will be found u him wealth «f timber of the
iiiurliln unit oilier connueivlal tstonoi, brick clityi
fittest kind, coal, Iron, copper,
unit other iiinioriaK
There are iHituerottt iiUruedve op|K)rtu«ltles fur (lie iniinufarturor and hi*
lesiur. The Secretary of (be Hoanl of Trade, A.lln»riil, It. 0., will be glttd to
(tike timstl mat-tort* up with you.  Write tu hlmW particular-;.
<i
i
9
m
iter
S-e'
.!'  ;:
■!l A   -4.
4*"*^V
1*tX9&XVMhtmi!*.**iM*
t^u>rvM#!rmumm!ttvm*Kim
■U. lAtkitlktlalkMl *MUtU
tfW»*>ttHWiw>J<ii*atM»i
*»t&**mvtmiBt*nfi*nMiwf<ir}M-v<
ftWIilitWWIkft .liBUiU
i**  *!"  1 C « 1»|
•%«S-*?-l.  Vs.*. "I mmmmmmmmmmmmmmmm
JSmm
wumma
i1Wlll*IWIS1t»l)l|l**li)*llk**.IWii»41k.wSliil.lk»
.'.."  <>''
/
t
THE ALBERm APyOCATE.
.., tMtt Ut.Sj"«r*--l J" «■
cLAssmm> AQS,
for K*«l,«Kinc-iswined House. |»f«r(iy
- fucfilshetit} citywaieiv  Apply A, A.
. J.ymi. Kif/.tdmdt tftreeii,   '■  ■ ■.,-»-.
.'f^ltwittv^'Itlver Panic Ueuiiv'' mi
IJiv-werCreek Itu'id: live rutins, had
ili're irutajd iutd gwiib'ti.  Apply ik
,,.. ...A. .Hiii-ity.' Ailn'rui. 1M-C
:'Wiui(#»t,'-J---Uy. toting limn wish run-
nitl-'iiibb* ejipei e nee -if pt*iihrt, poM
a* Assume) uiii'birkeii Ititurli, I'.ilrj
ui' Mlvd Paces; lei iMitfesjo be;;fii
uptt fm' eonilti, Ijilde ' lentil-, il.ts,
"\S." Ad* urate,
{•»t»», A Muck Curlier Spaniel Doc,
Hiisvi-rs jii uauie ,*l*sK<d1i." Aii'»i|t'
liiMtut hatlktiiittg same afti r litis
luit|ce it i|l be jnseeeiitisl. Itettaitl
on ti'iio'iiltir. lu (e't'ii'iti! Kiault.
Haw riling,.   \in pu-p'ued to Pile ami
(tlllil I'l'i-'-eil! Stlls, l''ifs| . el'js.
Mink. Cite tlie a It iab T, V, l.'lseli-.,
AIIm'CIiI.
To H»r)t. Kivt't-seii lloiik.', Pnivi'Mia
T«ihii«I(4'. <U per iiiuudi. AppU A.
W. NV1II
A 8l.»l*. Must sell, Itiii lots Atbeitil
bt'itfiits, let id ami clear one corner,
Price iSA-i btii; tutii' uiiii terms,
Apply P. O. no* Hi. Purl Aibi'iid.  -
WahOmI  'I'm  buy a (e« ueies, clos(i to
Pint  Aibeftil,  Most In'  cheap for
Citkb, Prom utt tier, P, o. itiu iuu,
Port Allienib
All f«r ft*!*. (Hie KUtuhmiihI House
on lliili* Ntreel.-one ThO'ci-tuuncd
Hoiise on fseveiUb A .nun*. I«u bi(«
ell little Street. , Apph '•• w Piudli-
ner, Hun U,', Purl Atlicriil,
Tsr(.•!«> «rf"kchttn<*. Cbickeiiniiif Pie
IVeit, (rum ♦I.V*-» p*'i' cml.: or will
Kki'ltntigc fur pli,'s. |«»iiji orgtxsl indcb
cow«.  A. II, Anderson, city.
f'er Htnb- Part Pitruished I Ibmined
I tense, Patterson Toiuisite, gooit
gaub'b ami btrgi* tot. Apply Advn.
cute Ofl'l-n.
' i
«   CI.  I tl*rt~lt-A  iW   its.«'■••! l-'I'-il-**    ' 1 ~
W*nt*tl,' Vuinig .Man, Is t ween ages nf
VI ftiid la, lu learn bie.lnei.sj Mendk
eiiijilouiieiit fur t i«t'h( p.trtl. ,Vliisuer
In own biiiulMiltiug. State suhii't
expected. Hbaiir A Co.. Uoji I'J,.
'Alls'i'itl. PC.
The Alberni Hotel
Modern in I'very respect,  Private Hull in,  Klertrie Idifhl. idnl Hot, Water
iieathiK throughout.
The Favorite Resort
Of tin* Commercial Man, Totirlst and Spnrisimin,   Hoouis privute  or
en suite,
Rates from $1 per day tip.  Amorlcnii find Kuropuim I'lnns
((twnhi|{ our own Dairy and Poultry Hunch insure* a cwiNi.tuL Httpply of
alriclly fresh ariiclcs for Iiie table. '   -  ,  ,
Hot and Cold Water
And Private and lnonix Dlstunce Telephone*" in every room.  I'Yco Huh to
ami from ail Pouts ami Trains,
HILLY McAJJ-ltSTI-JH (formerly of Hip King l-dwinxl Hotel Victoria) Prop.
i¥iwn^<iMiwiMii.MiigjiiiiMMiii*«fii.Q|gi.ii^ TT"-rrirnnc'iiiiwiivtinhiiiirir'iiiiiiiimiiiiini xm*m&mt*Mmmi**m
4
i '  ■  '    -  '  . ■*■-*).;. ".  ' *  -  i
..*  ,-. ' . ■ j.. * ,i.*iri  '.   I
-.  — .  ■    ff.  ...... t ".. ..  i\fctw-7 ..S I*.   I
^  -   ' - ' V,'. ' ■•  -.'..-"V^-t *'.-•*, J
II  J 111'II .T-l-  'I   "    *LJ-  I    ■----[ *
Hotel Arlington
Tlie old idnl ever popular Jieadtpuirteris for the lll^ht-luss iHlntid Trade,
has been recently '
Greatly Enlarged   -..---.--.-.-;
And now cont-aius sL-cty rcaniis, single or en suite.  The ii|ili*iidid new
(llnlnu-r(H)in conialna u line selection of Island  views: from the 'Nitulio
of Mr. Leuuard Kranif.
»•»■ Tourists and Sportsmen--
Will llnd the new Hotel At Huston just the UiIiim:-  OuideM^ftirulnhod,
Sample Rooms
l*'or cotuinercial men on ground lloor.  Center of the hiisiness District,
hVee IUxh to am! from uli trains and hoatw,
j MrNIKK A MIOAf-IU.lt
ii n» n ■ 11 i /iiiiliinnf ik ■
'roprJetoi'M
T*r K*n( or 6*\*. Stindl llntt»e on
double eurni'iY Albeitil lleiebl».
Stuitlt pittuieiit dun a und 410 per
month nil) hay It,  it. He«l.
For t»«U. -Ute Ti-iit. II x lit \.'i. I'.'tt/.
ibn'k. one Pluw. (iuiiig at a biw
.l"ttro, Appt.t tu H '!'. ttli'ltikols,
Kiiinu» ItrU'lils, Aibi'inl, It.C,
Y.r S«l«. '-'"f. (btwiliite l,aiint'li, ,'l b.,p.
riiL'lm*. all iu tn'mst coitdldoii;' will
take*i:'.V  Huh lid Port Albeinl. II.P.
■s *
I'ound. On the Nana I mo id mil, n
Vitliko. On ner mill hate sauio b,t
provliu,' eiMpeilt iiiat i»it>ia.' for
ibis udteiDsi'iiii'iii. Apply Pittei-sun
Ham no, Albernl, .It.C,
|*or K*l«, Tliuiiitii-h.hivd Cliicltcus,
HI sir k MiiiMicHs aiiil Pl.timmtb Ho*-Im
atsiikplendiil Piiuill.t ('on. W, Domtitl.
Pod Albeini.
kit tm »jmi....ji..ii..
Itity die liesi  (h'iM'iie's llmue-llake
Hrcttil,  Albeinl Ti-adiiih' Klnre.
Signs Signs Signs
Land ami AdvertisingKUrii.. eic,
dutiewllb ProinpS lle.patch
111 l^itti'kt Prices pi
i
S.  EATON
Marjktariii St., Alburn!
l-obttor ttnd Pofitr-ltouKor
Wink dune hi  Priicib'iti Men uul.i
llslimalt's  I'Vc".
xmyavumm cum ihb tmmt&tum*tit
*mm*mm*uttm(wmmmma/m0i0>itm
px\W***vr*mrm
In the matter of tho "Creditors
Tr««t 0«*dii A<?f,'" *nd In tho
matter of tho Insolvent Eatat*
of J, 8, Rlbordy,
Take notice linn on Mutttlay, (he
Ultli ul Nuteinber, ltd.'I, at '1 u'clni'k lit
the iifleruooui the assinjfnet' nfrlht*
Jnsolteul l',staie uf .1, H, lllhordy will
Mill bv iiiii'itun ihruunli A, W. Nelll.ol
Allh't'lil, at die tilllce nf the Mild A, W.
Nell!, ai Albi'rnl, the tolluwllljr dm
»ctilted ItuuK ititiiii'li, l^its mm <1),
two (L')t (hree (;(). fuar (I}, live ('»> ami
fix Ut), Mock. tbirty.tineb'H). of I.01
one hundred and twelve (I l-'h Albernl
nislrlet, .Mill* lull", toriiierl.t die pre.
periy uf J. H, Itllaiivlyt nun testi'd lu
die said ikhfcljiui'o. An'hlbaldT, Pciirce.
I')aeli lot |<« la« wild sepanuidy fm' cash,
ttpb a resnrve price of fifty tlollais
(trs*kUl far each lot,
Puled (Ids l"lh day i»f "H'luber, A.P.
itiia,
Hod it ell iV I^iwmii),
Hutli'l|i)Vi> fur the Aw.||»rut'e.
Goneral' Teamster.
DRY STOVE WOOD
Abut)sou llittid
Alb Older*.  Pruiiipll.t  AtteiidiHl  To
Auto supplied, and repairs
Cars for hiro at reasonable
rates
' The biurine; public will Ihnl bt-ie-a
pliiut  ikeli iMpiipped  to  liOi'ial  tu
their t'lirluits tuilo need- at  pi Ices
liml lllf t|e|lt
V Prop.
AI.UKIt.S'l. l»C.
Ill    *TP.«
vict*ill 1,v (,ll,A^
k^.^ftHliTN^iWf^M) Wl*t«*"H-k*l*>.>*•»» *****'-*»»0»4«***-fc»Jk*tJsWi-i«tk|,#
Alberni Livery and Feed Stables
„   J. .1. HPItKK. PiH.prietor.
•ww.<»'«wiHn»*vili.*««''^r.M*'^^
ADMINlSTKATOSfS NOTICE.
Ill the matter of dto I'.stlite of (be hlie
Mary Ann l-eewm,
Nut let' U lu'i'i-by jfiven lital all tic-
cotuib* tteiibisi tin* (tts'ive 4'sOkte must
be reniiiiftst (4) mo within thirty da>»
from (be date uf (hit nulb'i*, tuni that
all ai'cuuiit.s iiivhij; t*« »uld usiaie uuist
be pitlit to the uiiderslirniil liiiiiie-
tthdely.
T. Pntersun,
Aibuliilwli-iifor.
Palesl nt Alberni, H.C., this isih day
uf October, 1111.1.
Gertruds St.
Albernl
Profmmonal Cards
GEOi A. SMITH, C, E.
It. <*. I.imd Kurvt'vor. Surt'e.is of
timber limits, iitliieral chtbnsi, and land
Milidlvlkliuts, tUtlce ut Albernl. P.O.
I lux 'i.i.
K. M. T. HODGSON
A. M. I. ('. K
It. C, Unit Survoyer «i.d Civil rj-ijineur
Ot(i(t««i  Cm moor  hloeki Port  A1 bond
Plum* S7
H. H. BROWNE
CJtll untl Mluhitf l',ii"luuei'
a ud
Provtnrltil J.tiui!l Murvejur
AHmrnl l». <"•
J.rMRiuMi A.W.Aww AXWn'tlit
KOTE,AGiW&CO,
DdinfatiiK nn. i'reriiseie! Lstid Servi-ytm
Civil, lifdnmli. m'4 Utaidyd EBiiBCtii
i,lt|i»ct« fw Ritciit, A^stw fewer <!«.,
.' Ul *  .
M'utllcl|Mi( Weill,  Stwt'l- Untile*, Suit.
illvlklniik, Sfiti'Ciiitf, Wtiti'i-ktnilisr i-le.,
, ■ • nrl^iiKl Nurvt-yliirf
''toed Olfice. "..Port Alberni, B.C.=
P.OrHox 1'H, Purt, Alberni.
General Blacksmith
J  »»^M- TL
Idvory liifH of all iilmls.  Heavy drayhtK and fi.'htht delivery
i*M»mmmmm*»
Ropolrlng ncjatly done at reauonable prices
erni,  B.C.
orres
Builders Supplies
Sash, Ooora and Qhum
Building and Hoofing Poper
Llm©, Bricks and Cement
Alberni
Phono 29
P 0. Box 9
b. a
xmrm*em
We Control the Sale of the
Following Properties
SomttB HdehteP D. L. 13, Homoelteai
Clsncoo Holihtu, I>. L. 100, I(omo«ite»
75 Acres, with River Front, D. IL 7, \\ttrx\m\im
Five-Aero Tracts, D. L. 162
FivcAcro TractB, D. h, 10G
WritQ Us for Particulars
STEWART M. READ & CO.
Suite. :)8-:i() Cumuli! Life Biiildlnti
Viineiiuvt*!', Ctuiiidit
The Royal Bank of Canada
IrtwirfWMiOt'l f$lt& llttstj tttfitvi WdiU'-whI
Cupliol I»nki Up : : *}ii,5HO,000
Rc*K(.rve Fund : : $13,000,000
ToUilABK«ts»vor :   :  $17S,O0O,000
A tlKKKKAb lirtN'IdNtl  l|ll*k|M>>i 'I'll XN'siACTI'l*   !   !  J
Savings Bank Department i^^^s^r.!^
Banking by Mail
10
Bricklayer ond
Coment Worker
;som
Licontsod
Auctioneor
Dt'l'iitiln iiiui l>i' iiiinlc hint ttiilitlrnttit
liy liiiiu l''u|l. ni I'lHlfiitm-, «tli ,,|ntt
iy lie rlti-n i.> li'tu-i ti ftifillii,! ui) tin
(•Ultllll'lllk
Over .fV'e llrnnehe-s and Aj-cncles,  -in itrunches in Mrlllsh Cultnublti.
Cnrres|kondciii'- 'i'hroiie.lioul the Wotld.
L
Alborni. Branch
li. <\ ,MAi'iX).VAI.I>, .Mnmii'ci-
Port Alberni Branch
ll, l>\ DeiiAlrrv. .Miuui'.'cr
2ed Aventte
Pert AJbtmi
ttauikmvS
-Sond^-
«
'il
l|
I
If''
w.
To that friendWho is Thinking of Coming to Atbcrni
i.
j. ■
/ ■
>-
i '
i .*,
■" »   *    ■
-■*. —^."**V  -^ t ■
■t- !• -—tt- ->■— ■,-•»* -^.
. *. w   .4
M.aNn.T^..,
. -.-.4- -~*f *
-■\"**  -"■»    w^.  ,M..Mr.V>...  * v*   —"IT*
**f ■■ *.-*.! *r- v—-I-**-. - -. — -.1 '
. .n. ,- r"-.h«ik -I
. ^ »   -»*.-
• T-«~-I *,-• -L« THE ALBERNI ADVOCAT& o mink.iikli.i .hi' ' ' ���)���>  i  wi^****%kkl.-vii-4kk.'.k��>kl"'>Lk�� k*kk>-.l-'*��*W4W*��-*l��k-lkk< ink**! *u��k1.k*w,k.mii.lik����k*i *Y! d arawar 1 STAGGERING LOAD  j FOR PROVINCE! PC mumm M��* l?��ick Hunter- Get Wise To o.*r Pk.rlter, Fox am! 3t ovens Shot Gum.-. Mtr* CiV* Shell**.  Decoys nnd Duck Calk. Hunting Conw, KAUSiSR-ft PAINE, Johnston Stmt. DCPARTHKNT OF WORKS. Niyrtci: to e��iKTKA<vt"iiiP��. l*o��-r Auuiawj K( juh-'i, ik��'��ntf rtii *��� nnkiiiiiv-tttn I   4-*��   -��S>.Jtt. ��*����-*)' Alberni Lumber Company Ciid mm sii|(ii)t, oide.s (or Phki I I.e.* Rough and Dressed Lumber oT /III Ki:idsf Shingles, Etc. L It'll! 1 iliiei s ttill ivi'-Ml t-f.pi't,'l.d .Utt'iilit It. i'ad iii  die Mill (III tie ni' �� e- s*cntc;i  >-'���".( Inui'tif ���i" i,i ��|.i> M-io,."ei' i!o id, ul  Phono r; l. frasek- Phono IMl>u Alberni, B. C. t 4M (iMkjk*(M|.��> H*H��*I 4Hk����li��� *����� W-klSr-VTtlj*.  -4s ��Jt,.kt**-. M*,l#*��-*-.��# *}^rf^*kmtmmM n KH'III M**> (-"M.��W1 MH>-*��kl| c c l^All! i'-raVJ'V '  -'.-.'V.'-i L, A' la Grace Corsets Arc made In ���� many different modols to tit (to n any different rienroll that It would bo o pity not to secure the model thut mosit perfectly sctit off tho supple and well dovoicpod appearance of your figure, If you got your right (nine nnd model In A' la Grace cutset Htorc la no nood to nacrU flee comfort for futihion. You c��n get them at tho SOMAS TRADING Co. n^fnnqi my,- ��������*��� i &KMtsmMmmiatit3m mtntmnnmiitivi m SEE OUR ASSOKTMENT OF FANCY WORK IN PACKETS WITH MATERIALS COMPLETE Now is�� tin* turn* to pick nut your Xuiits (lift-* lor M'litlhis' to III" folio, ut home. .*" have a lliie.uisskortlileut. Visit Our Toyland And Make An Early Selection THOMSON'S GENERAL STORES &iiMsiiKMmmtuwmiimMHm&mMm��*&*MmBm**^ CTSia^tt&ytMfiti^^ All kinda of Household furniture fn Stock at Mainland Prices -  - 2>iicor.n��or�� to A. I. Bind IMonear ruridtmr fJtor**, Vwi Alborid  ��� Phone 82 Weare.Ready to Supply All your Requirements in Arvu��d!��j,r tu tn- Vmie.u.iet-SuM It; has been tkUmvti m JUtm-i- i-ltvb-* Of.it ' ihu b-j'jklqtl.i- lo.iinldy tad! ije caib'-C t"i,'t'tht-r t'ttrl,, b'-l-uiteu1,! lur *).'.�� ptu.j pose of eensMi-Mi,;, ibt-ee it*tin>rU��iil ! llieh.Ui^h��|..'.hduiHui4illlll^��lll<t^^ ���.,, . , j��'��' Cert AO'en.l School," hj.I in' re- I lies,- On<e tm i-v-ic. s .,,'e ��, ���.ute*��,j  I,.en.si ly. th.t Jhnnntnibb* (be .\t��,ih't.,' ��� I,, "i"o (.isitlile a Puidti'i' litrce ��iiiittta( Piibife Vit>i)-s u-i t<.i noon *>.' W��s.|- ���d imosi-k in ual id Mindtiwh- .v Mamt ),,s',s��l��y�� die ..id iHiy t,j HiV-em'-rc, P'lf, f ami ih<��r i-.uiatl'an  Nui-lh����'ii  ��'nU'i'. j J'*'" '!'>* ���*x'n'�� and compietim* ul an .... ,, .    .  M*��-rt��">a hcIiuuI tu pun ,\;i..-iin ni tin* I prNe,  ibt-ieii.iam they miM have int ,\ll.c.-iii Khvhind iHst.-irt. ' rndii  tn enable ihciu tn Slnldi  their;  Phec, spiVUIciitton., couiivct,  tied,. iiotieHttldiiCk  b, this iiioiuu-e is mu ' mr'u** "f (4-utler ntu*  be ��e.'u .*ti aiitl.l ;.-. thiin �����,,(����.<�����. .:J ��;V "';* 'w���� ��(';* �� N��v'i'������;;-. J'.'-.'. !l .at du* uillce* of Mr, J, biiitii)., ijoi.iiw ,   TO PIMSll HAI1AVAV. I'lU'iK A|"��'iit, Atbecul:  li. �����. Ilmsleit . ���J.  Tu pimvbb* furd.er hi.m.c,*. fm-i 1 ir��-T*"xi*!Sl-T.��******.-? *.V ��,iV>>ii:,,*'',*1,1 **";"*1;} .. ,, ,    ......   . ��� .lull  ,\iu.M-��Mi or tb,> P, i-.tii !iti nt ol :�� Mi-ssi'-.. l-ole.i. Wi'lch ,V SleiKtrt, nnd  I'ublie Wui Ks, Vlviuriu, ���  j (heir Vttm'utivt'i' t(ssitebiti��. to cliable. InLMidhi*- ti*nit"i.'i"* eitu, |,*r die ���>"m ' dit-uitutlnlsbiheP.ii'illctJi.'.n tltiMerti'"} u*'} duilais. 'ttdt. .tbiatii ..no i-op* ul j i�����!i.,.,.,,) . . I-. ��� . ii .et  i  ,i   ��� in*1 plaits aiitl sji,tc|| eaiinns bi tiioi uiij'} lt-il!rumi lit i-url (b.��,r��e.  I lie further, ,��� .,'���, MUh^,Vsl  .,.,���', ���,;���, V,,', t* j iiiiiuuiil neci'ssiirv lu litis cim, b j, ,-)tn,.i,*.f ,vb,-n I he plans are i c'tiriied j iiliiuslf esduiettsi, but  it  niil pot b*'i tn k.'uitd o^Iei-, i Ifs ibi'ui *t'i.ik).i,t,��i, f  Kiifh prupusni nuihi; <��,. iu-imuiptiiuli'it f ....    ,i   , .  ,i   4. t> 11 !".v  ",'  luvt'iitnl but iii cbetiiie or cer. . .��. !������ audio. l/e_ die .Mflh'l.le l.'u- u0t.ate ol depush ,���, �� el,at'ter��d b.tiil, 1 veiuiuetu tu bin-ism- fur iiirbms pru- jol Canudii, minlepuiiii.let.nlie|loin.tn. | viitt'iitl piiijhiki's mums of inoiii"! toUtl-i aide (lie Mlni'-te?'>.,| Ptdib*' \\"uiitsv inr Hit-- iiui l.-Hk t^oit. ���r|,%aiK*i1<��io.   ' ' �� ,">"'�� ''Ji"1 ��" 1(' l��1*'' *v''i'<' "I li'li'b't','. ���iitbiel* ��tit(lt  be liiib'iie.1 i( Hie pain i INPOMMA't'l'iN At'TMKNTIC.   In nderlui' tlcribiu |u< nieriiiteeonO'iu'l NOW IN STOCK-��� NANAIMO COAL Nut Coal end Anthracite* expected ohortlf., PRICES MODERATE  ^ Flour Hay Feed Cool Hoy Flour j Pioneer Feed & Coal Co. 1 A. PAUL, Ft&mtw idlii-i* Pbmm f,;'.1 Coal Food Hem, Hi*. TbU Infmnmllon. (bo Hun Im. I ,,j *���"'��-'"JM "pi iiid.i sti. ur II hi- fud . , , . jiu couiplele the ktiicli Ciiiiinitt'iivjl  (��r. askitieiib iiiui be le't't't.tist as iiiidieniic, j j j1( Thi- altitte pt>ti|<i"iuuue is lu eoulouiphi- clietpies tic certilleittes ut ih'|*0'.it jiif  Ullstieci's-.fol li'luteiels  it ill  In-  re, (ion di tite premier and hlu ctthluct u�� i ou.icd In ilieiu ti|Hiu Uu-evoeudou ut ' di.< presctu imiiuein, and unlot.s Iheirj,,Vl'.*'"!''''m,1 hi .  . i i   ��   ! ,   '    . ...  . ,  .  ��� I ellttejs. it|U |mt hi*eollstileiis;! unless plans niisriHT.v  ulll  l��e can led  hue j ,,,.��<io oitt ���t, ,b,. foin>s s.,|,|.lb'd. *,|j/,i,4l j ell'i'i. ><tUh ihi) aciniil s|ii||,titiiii'e u| tiie ten'.' I'aldtn; intiA aecoiiiu die ���.'iairmitet'|'1',',*,''i.'i-|l1 'uchisid in tlie .-i,v<<!opi s| ,ahvad,i .ui the uittuie IhhiIii and u-1 !,'*i.J.i,!'V?i'  .   t ,'.,���. , ,  t   ...    I ni* lew est .n-nny (cmler siimlitc dint those coinoiiipluled niu  *nrdv iiccepiitil. be made, dm Province ef HritNIi l>��.|    ' j% j-  (JUJI'l-'iTII me AiDeriii irading dtores "RED LETTER CANNED FRUITS" ll'bt._||ui| Mai Ik ul(,iua!liy) ���-���PuiichcH,  P��ar��  and Hawaiian  P,ncapplft��~~ Hoyal Anno Chorrlo��f 35c per tin The Busy Store On the Busy Corner l ml jicct" liiiitblu will have a siujfijorhitf luiul uf j Ibibililh'* autuundnir  lu IIOU, ah of ulilt'li have been Incut Hide uvee thrci' iciuv Public \V*nrltk> Piojinei'i. i ,lmi,ty<��>.' liepiirlttiuK of PtililU- Wurlts, retl hi ii-  ^ icteriiis Si.C, Noveiuber t* lb, lul.'i- ���, u*��U"����l>Jt-** i��r.ijt Winter Schedule. The K, A' N. II. It. lets Aiuiouiimi a ��� it Inter H'liiHluie as folluits, ; Cetutuencht'.-on Muiidn.i, Pec. 'Jnd, ; the coiupauy it ill run tbroiieb tralut* Mteliieen Vii'turht and Albernl on alter* i unto tiny*, only. Truln** will leave Al�� j bi'tnl lit llib'iu.m.itiii TticMhiyvThui" i dii,\ i�� and Hitfiiiibii s and will arrive fiiuu ���' Vlciurhi at I do p.m. mi Mondays. Weil. j nxsdays mill i*Y!diit.><. TliU srhethile j ��.iil reuiiiiu In force for die winter ; uitiadis, ^"v&Jiv W|  Mr. K. li, (Oven uf Vunruuvcr, mis In thecity this wecli. i'. WANTED. A Male Nurse {who will be (������.period to make Itbitself genera!iy useful) for tip' West Cttiisi (jeneriil lluspJtnl. daliiry, f|.'> per moiiib nidi boa id am! letlulnjf, Ibitlei. tu cnmuience nn IleCeinla'i- Ut. Semi itppliciKlulls uiiii references, enperleure, eic; ��<i .1, !(. Thuilipsuil, Sccrritiry, Pint ..Ibeinl. rtUNICIPAL ELKCTK)N8 ACT* Section |.\ Siih-d'Ctlen ti. , Nntlce i�� hereby f>|vea that tat Wed- iicsdiiy, the hub day of P.HVinl����r. lld.l. ai tu uVtui'k in die fdri'insiu, ;n the t 'Il.v Hull, there it ill be btiUlei; a t 'mu t ul Itonsieii lur ibe pur'M.so tif beiiriili* ,'and dclei'iiiiiiluc 101,1 utui ail tdoeeduiisi to the i-eii'uduiiul mh> immc or nuttim. on the Itctflsier of Voiers fur th*�� Mtinlripttlily uf Alht'inl. Dated at Albenti,  I I.e., JDdi J\\iv.�� lltiX tS* re ��tk**^4CTI|t<kfWi.k>��My.^t(iTVkki s THIRD AVENUE FORT ALBERNI CITY OF ALBERNI MUNICIPAL ELECTIONS ACT i  Nut Ice is hereby yli'i'ii I Imi all per* | miiis whit hold Aucei-nicidsol Side und i wish tn bine their mimes lucltniisl on jibe  Vuioi"*'  hU(  (or iho  Mimlcijiul I'.lecdous In .bmmiiy, Mill, uttisi mal;" sil.'mst iippjli'titb.uts foi' such lucbision tuiftire ."j p.m. on Not ember .'M'th, Itit.'l, ��� Applleitiloii Puruis can be obtained ai dteCltl Hail. P. It. C. ItAVNl:, City CIt*rli. i'il,\ Mali, Albernl,  ' .Wiki'itilier loth, lill.'t, jNotio��  of Application  for  Ap firoval of Plane and of I'otltion j or Approved of Undertaking. 1  liiiiu  uuilce  1 bat  Hrrt'ion-AUMW puwi'K t'oMl'.iW. l.lMlir-'i*, .if I'rliire i Hiijit't't,  il.C.,  kill) itppi.v to die Ctiiup-i , O-ollil-  of  WiUoe  l(|i*ht��  for  the ��l|i* 1 ' pisii'al ut the pliim, ol (he i-ei'lm lu be 1 , ciaxructid (m die itllli/iUton uf n-uerl 'from Stamp's Jilu-r,  which  I he  up- i ��� pileanl  U in  Water Pi'iiuil  No,  x\��l iiiittmrb'tsl tn (alto, *turt' anil ttm' for ,ii,,tiei  imijiukck,  namely.  PMi citble foi't per siM'oiiil,  Tin* power phipl will bo -siuiaieil 011 t,u| "J,',P, Albernl hiiiid DiMrlet, Pisiriri of Alherni. Pedliunfor the apprui'til of ibe" nn. dertts)iin�� uf the .'company will also be made to die llonondih* lite Minister of Lauds, The plans and piii'druliirti reiptlriHl by tSubseedon d) uf Keeilou 70 ef (he , Water Act as ituieniled, und tlie ped- j tlun plans and exhibits for tim approval of uiujcritiklnt' its retnilred bv Senile,. Kil uml pari tl.of die Water Act have hec�� (lied wldt (In* Comptroller ef Water Idebis, and with Ilia Water '{ocurdcriil. Alberni Objei'tlons 10 the application niiiv bis Hied with -dm Cuitipovllcr ef Water Hllfht*. i'arlltiiiient UuildluL'-i, Vb?- twin, .K.C. . h    .-.{���. IJated at I'rluce Ittna-rt, It.C, (lib- itth day of October, ]ItJ.'t. .'I'm. Itrivunc-AuNKW Powkh Com- eANY, Ltd,    ' ...  . 1', It. c IIAYKK. e.M.c the Weli-hewn ami Old LjUt>lub<l Gwtrs, Bibw finiFi^8�� ff.rtbnti Havo to hand a far&v consignment o! Apples Apples are M-nive, uiul, prhvM are hourihK*  Huy now and ( nave money. ' We have nihil C'auninw ami DeuM'rt Henri* which tnv jcood value. Our supply of Xmoa Fruits and Fancy Goods Are arriving every weelc   Quality uml prlcea are rlitht, r Kowntreovs Chocoktea in fanev hoxen tliretd from the wVlo*. havo nrrived' thin week, mitt are hod ltd to pieum*. 'We have ali��o to hamtthU week Cmil Oil iMninrlit lnofonji the iniviince, and at (,'arload.HritteH. VicUrii Quay Stt��it, Phone 38 TblrJ /V-Titec Store, Pbse 148 Tht's-e ilt'ttlrliiu- tin* -.ttrvlces uf die CltyScitvi'U'.'t'r ulll llutl slate*. |n uriiuj uelcis  nt  Ihsltop's  Siure,  Orleies'j Ptrn, (Hid City Hull. | All tUth-r* prettipdy atteadtti tu. W.M. PKItMV, city Scavenger. (Jit'eneV Itntue-Iliilte  llread a(  Al- 'H't-n! 'l'riidbifc'iHtuiit, ��� |1|i41li^4lk*klkl.k ItklikJIHIikWIMkkTIklLllnlllk Hollywood Nurseries I'ilWAItP M. It. VAl'ldlAN liftAMAM MALONKV Rat-ss for Orchard and Gordon Work $0.00 par day Kb-t's'f.u!.; (huu'iiiiti'sted Plutver Si .sU, Vei/i-titlde Si'iiK liullui, etc. �� . lllikl." .kltkikuilk ml 41 Witt ���Hkl.llllllUlllXMUk.klil II. PHI kill J.jlll.1.1 niiiiimwikk���t.ii*rtWkHk*i��iimM*llii ii��*iiniHii[>.��! m ut��i^i|i^i.i^,i|jjijatf4*4' Vutt net a Siiiiarc hi'tii from our Advertiser-. mmmssmmmmmmsmmmmmssi ���When-.They Ask ftuestions^-Send Them the AdvodatciB,1';!11;^:;;,^ The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders tor Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths '.mm PACIFIC illiU CUMPAiY, LID. Port Alherni Branch $ 41."  I" ���v. P kki^.-lftiskai^r^-^bkjn;^^ i*XMXmi��iu&MtmmbMSJGthr*\

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169451/manifest

Comment

Related Items