BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-05-08

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169449.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169449.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169449-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169449-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169449-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169449-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169449-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169449-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169449-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169449.ris

Full Text

 ^ ?>' '.^vvxts' an & .*��-��'�� -*t  ...    * *   ' -it, *- ssgs ���,wi*4*i..*'iifi>'*nii'li.i.fci.f-.iiiHi-��.ii|,T^iiiniii#i.it-ffM-. **��  _ ,4. l���������***il**i*>|i��>tf*��l��. ����I. B Alberni, B. C\ Friday, May 6, 1014 No* I! !MWttil��Mto��M'OTWtt *.*.^ mtMimtimm.ii&im*���*** vmmtMMammm EZZ5Z **'Ml��**yi>MlVl����'>i nfiyw iiMi-��Mii<j|iMiwrii*riiir.t*-i ��   o Think of The Last Cost First There ure wheels costing lesi than the MAS- SKY to buy. Hut'ilwy will Inevitably cost much mow to kwfc Tlitir cntitt* com muM to t��pf4*!4(l over a t't-w iraialinio. White .the MASHCV you buy it-ulny will be I'tiviiiii yeoman H-it, iiuloi many yrai*-*'fiu-iimc IMlllV  llll*..,.*- illlll  ttt' tla #lue�� >,im ll.** Ml-**t MA**SKV M.nl-*l* -fitr Mtn Wnitim ootl t'.ttU*lrf*i. C.M.Pineo, Agent COUNTY COURT TIRES SUPPLIES HEPAIHS �� e OLDS SESSION Tin* llouuHiMt" ihu t'Vittoly Court of tiiu County of Nl'.nnluii) held 11 -tcyiloii ��i Alberni thi** week, with tpi* Jltinor Judge llnrker pri-.*.idu>j��'.  A iiituihcr C00RCIL FIXES WATER RATES tit iitiiilt h iTi-il i,��-Aero handled, ii ml til en 1"i*J?"'^"*TJ"" If,' ���IIHHI.lHi.l. .1,11,1 B*^W*^WW4M one nesiaentij Adjoining th City of Alberni, in live-acre Blocks, at $278 JO per acre, on easy terms For full pfM'tlt.ulnrri tipply \o J4S.��� R. MOTION ��� Honl 1'lMtnt'O alul Iiwiirnm-o Itionoill, Alhernl Phono IH, Port Alhorni . The <*pet'f.*,J  lueititnt;  i)f  tlt-r> City Council  ttliii*li  ttu-. held  on' Krld.it- ll|lVtl*4M!|) ttStl, tflVell  4*vt>r  litt'Kel}'  l��* tin* fluliitf of tin* tinier ruw'-i in r<iii' nwtiun with tlio tuMuir over uf- tlm 1111HIH ,l4!in4IMMWmtM*��irSMNMWi*MaMUrtWMtiM4 Capital Paid Up ,, Resorva Fund ToUU A88otupv��r Htaif Oflhwi Montr**! MI ,560,000 $13,000,000 $173,000,000 A UENKMAl. llAHHtm lll!WlN��yUl TKAKftAWliU  1 Savings Sank Department Sinking by Nail ii-tci.iittlt-* tif $1 iObiii! liliimiiU i.ivlttxl miil ltiirrt>>l i>k 10 uk Hit- li!^li<(,l.t'4iirtit ft.!.-.  Nu jK'ili) UlWlUnli'-nMi.t*. Ot'inwlMi ui.v tm itKstti- nfitl t* HI 1,1 rati it Iiy tuMi, cl-Mllf-tnt iiariUiuIbi** mill rfi&it ir !*i ��i��i��n l->' i#n*f trm-tutui nil tin- li-irtWMUS, Over Ml llrwirhea ttmS Atfewdeii.  Ill llra-m'tie.** In HrtiMi CehmtbU, tJsu'rt->��|wuili*nti* Throutihuul the World. tin* ( 'llltl'! i ui-iiimI to till* iin*fi* llllp'irtHlit iniiltr*!*-* of the appeal /i*otu the (hitlltij;* mf On* Court of Hovlfloti in tin* nuttier of,Ihe amount of it-��**-i---ttm*iil levied on ci'i'tiiln pnipertJe* In the Munlidpiiiiiy nf Aitiefiil. ThcCottrl o(��'ni*4l wiih thccoiittdcr*].** tleit of Minn,* 'J.** cii*��"�� ot application-** for riAiurall'/Htion. Of these 111 p��t*ed the- limpci'llou ol tii.* -Court, tt��iltiv�� were l nt mil buck nMiiijf to swim* MiittlU-rrom In III** i*a|[H>rih Tliem* tvei-n both ��, failure in Mult? th** ot*i"tij!-ilk>ii of the parly applying ftirnaturaili-tttloi). 'J'lie il*,) of tlu��*e who pH'tMvt It* tts fellowti.:.- tiiiMitl itnbnri N.vkivii, t'lmrlc* <J. V-n'iier, JtiM) VaxipieA Hov-Sa, Carl Until* Wlekfttt-uiii, Vcriitif Kail tea, iieluicr Koi-stn-r/x, Uudelf l.aitili��rl Sudcrliuitli Joseph Wolmer, John Itit*** iiiiiNxen W4**iby, l'atil Anifti��t Cmuicr, Alh'cil l/itilt, l'atil I^)i��, Meiii-v M. J.iU'w��u, ,A^4'l AHiihI J. t^xhirlunil. iiSwititi Htautoit Kortoii, Jitiuc�� Kefs* tf/ittl, Atijfii'tt W����rliiitui,KnuteFolven, i>le(Ju��i)i*n*i'ii, Krnii-.lOilNtBfi.iiii, I����i'�� l-'i'tur Mt-Slan,. Jelm l'len**, Alberl Leveru Hall, AIu-uIihm Olwn, pnnh'l Aiiit-tii-.i I'tihtiiJ'atrii'k Win. Adudilt'll, 'I'he ronialntli'r of the tfcu'ket* run* niittt-t! jdf lltvyue v*, Woolmiy, ullowtnl to Ma*ul injur. Kvlth"iit*e of Mr, lliiym* Uilten. Cfi,<te uf idh'HWl tini-payntrnt for hind cleiiHnjf. ' ttUtvjwu.-Ai 1111111111^11. W. ,\V. O. McAlliitti'i" for pityineiit of buliince due on Insttillhi^ iu'.'itluivr ^ilsnt in the Ah bet-ul Ihilul.  JiiiJi'iiit'Mi ttlv&iit claiuilnt't' ���t>rit>t4*l'-<>*.|4.|il lllllll itu* Jtojf.tl- Civi-k Willi*I- Woi'lcK l.eiiijuiny. In ihlu t'on. jii'Cilwn a tetter win* lend from Mr. II, Kriuiii. who hni l*t<t*n urtinj*: hk l.lijiil* dator for the whidiiiir Ui*��il UiU lm**}' eotnpaity, lu thhs letter Mr. Prank' Mated tliti*. In* ct'tild net- ui-4*4*pt the offer of the Cmnit'll tn puy him live per uetit. of the uu'iicy collected, ami tiuit If lijn hill tvu�� not puid itilth with he wuuid turn tin,* tihele lmttter over io til��* -.uMellor. Tin* CouiicM di<*ott**i.i*4l the Mltiutiiou at muiic length and I'tmic to tin,'co��4-lu*.ltiu tlmt tlielr oiler tvim stittieicnt lo pay fej; ihe -Mtrylce*-* ren** deieil, Tlii* t^pi'niiilly an it wan con- tt'iidinl tliut itiOit of the vwirk iiiit! bee)! iteiiu by Mr. Unyui*. the City Clerk, who hud acted ux tlte other Lltjuiiititor. ft vtce* tvplt the lilea of lettlnj," Mr. I'Vauk jiiwetsl tvllli u milt If In* felt w* dUiHitts), iiiiii. the Cutincil Stauliy erilcrtttl the letter Hhnl. The Water Couiptr-aller lit .Vleiurla wroti) la the pltcct thttt if the (.by vri-ahtHl to litikl the i liflitt to the witter In Hproat Hlver the Iicm thhu,* -wu* to it*k for a r<wrv<* tu be pj-i#i-ii en thin ���tUi'iHij tiiull nucli n lime te* tin* City wn*. iu n p4.**ilion lo mitku USo of tin* wat-i*!-, Thl** would hold the H|ii-uut Liilit* full* for inuuli'lpid pitriK*->i"i, ll wie, rc��>t>lvi*d to ut tend t** till* ImttHef* ftloi*},' the lint"* -tutfKMf-d by the I'ninp- troller. Tin* lejrul linn of Wilton ,V Wlieeler Mind Miine InfiiriiiutItm iti* to tin* mini. in  ivliii'b tt 'ptel'lKt-iltt cotikl  hi* TRADERS TEK TALL TREES IX* you knn*f--tthi'iv tlnni* i*. a uw ilnit t��IU cut o |M*le 2��i fi*et lenja-r Snid |h-1c tu,bt��-iia4iiuoLliijdlauii?icr ut tin* lei*. Jutl it nice* rilfiy, common little -n*!e. (Mt* thut Si tfrowln-r miiuk* whttre iicur *,trtt!ii*i*ort��tloiiM of wune WILL PROBABLY LOWER ASSESSMENT ���Tlio<?lty Couiii'll of ihe .MiuileipiiUty of AlU'-t-nl will iniik" un effort to re. <HTnu|.'i.',a*-��!"itinieiu muit.-i*. Now that the C-tjiirl hit's pti-Kiti jtuli.'ein,��nt tu thu tiiultei-of vu Inu lion*, li woitlit uppeaV llitiMhiisi* vvliii did not p*it lu any ob* kind. One lliat cun Ih* taken tlettiij jt-ctlumn to the u.s*.i**<,iiient mi* hi the tftlllieui- oiiiiuililnii' all to bit**. ,.   | |H)nlllUii of the tijitiilional  "4>titfiiei'M t* livii  a Albornl Branch K, (J. HlMKK, Mumijifi'i' Port Albornl Brunch V. W. DoilKHTV, Mniifty^r tewawii��'^'^,''wiw''w**<!^4^Mj)^^ n4bTVI>l*'MlJb-a. ����� Marguerite l*ure, Kwinii- und ^rajtmnt-. Hex of Sft* %\."!> Henry Clay's Habans lt!l|*OI't4Ht.   Huxof W-.W.I-0 For sft!�� In the AJbanti BflHeird Room. AnnttiimiHiiii ����� Mr. Barry ff, ffollins r#och*r vf Piano, Vfotln, Nadelln, Strtftlnp I In*,*; to Intlnntte to tlie itutilte of ihe City of Alberni that i litive o-i-iinneil tiuM-oimwikni pi-nvlouiily held by tlu* II.C, Couin'rvaiui-y 4)1 Musi*?, and that I r,<n prepnt\*<i to tako iiupil-i on ipitirtet-ly terinti, and n-sture you Un* moMi 0)oroui;h (tl Wilt lull ttt Uil ti.i,H*M. TKIIMM ON Al'I'MC-ATlON Mrs. Hmtlrtui'ti Hi".ltU*r)Oi>, Alberni ifiiiinin<,niii��iiin.iii' ���,.^**p> ll,MI',��.|l4t,llq*U "I l"l "I   I IIIIIIIIMMIIWIIIII, Will, y*Ml,*.'*l''J8'tB*4*"*4*'!|l.' '��u 'jn'i'jit'iwwi 'lw; w -ip"1 ����� Hlfb Aftftoclatton, ���mmwwBMwif to I'oiiiit berote iiitiihy |iierlj,'it>fi*(��, tl. .1. Kelly vs. T. .McClratU was ci-dled a "titaud off." after a eon- ���tiiltiriible iiinoiint of evkleure en both tiiilen, lb IVllettux v-t-.Porl Alhernl Lumber Co.  IbM'-.i-wwl .t'itiiiiul t'luiit, , tttiili Vt^Mteiiiuutitt-t**(irewjtfivntSJijliti K*t*K*il��ll JbHt-tiM ���.���r-Rt-t* jflv��*n JiulKtuieuU In their vum-'** ftt^fnliifat Nora Mvii-nrher nml Joint ,M en j.1 her, mul ihen cntnt* the appettl* the a*��iti*titt��i)t*, ,Mr. J* U, Motion it'ipnyre'l on 1>U ovitt bidittlf nnd thai ef the Hti*wart M. iti'iui v-t.1. Tin* jri'tun-al i'liiliii vntti that thititioti*!i-tniinntii a�� ��u-m-li ttet-e out. of nil |iroporllon to tht* iK'lmil value ol lln* lnnd In ipnustlot). Tin* (lovern* incut ft��.*e*t*i!ietit nil!** were pt-tKJticiHt to ukuw the iukeinitttl vulutt of iin* Itnulx lu tlii* iiuuiettluto vicinity-uf Iah U, the llr.il ciiHtt tliken up. .  - AKNI-^SMKNTCAHl'X Tho ttteond ��.h*oot of tlu* Kuimiier ne-itHin for the Alherni IMt-triot Clvilliiit Itl.'le A*MK'lntlt*ii dItt not r.**u!t In any* iiiiui.' very lirilllaut i*e fur at. Iiiiii wotvii were t'ohcei'iicd. Then* waM a t.rifky tt ind bloM'tni,'. and wluiuver winj, inittmjflnjf thin wind vv-e�� ttvldently an iiua'iteut' at the t,'HU��e for houlktweil it to wander all over the i��hop, isutj du atnoiil tun It jiioiw... Mr. J. C. Jolm-iUm. aiiomlnif the "itliv' Hhlo" put on the ittp ms')re of H|, but him hnudlrap of f* p**r ��nu, left bint behind J, V, Drtitkwnler vttto >lios with ihe old "Mark f J" for a **cort* of Kl, Uatiii* Wtit-di'is Curler tvti�� it clem* thiitt wiih Wt, and tin* reinalfditr vvere n�� -thou-n l*t*low. Several now t-fHon iiiivi* bt't-n tnili'j't'tl, and tt||t*n tlte*t* itrrive Unit "Hull" hud better hide, ur It will liH>k liko tho out ur el �� pepper box. KtX)HlX J. (\ Joiintttijii  .,...,  Kl .), V. Ih'iiitsttuter J--1 \V, H. Cnri-t't* O, prink wttti'i" J*. .lullllM-UItt* tl, Uriel* . , A, h. Cotton , 11, Nenli-i , , V., 1,1. 'Sijulrit . 11.  1 ir yum.  . Ml ttt) Itf Ml ���itf ,'IU Uhttral AtojoclsUon. The rr-irulM' monthly iiK-it'tin*,' of the ASborui Liberal A-t-tiH-latloii wiil bo heJd l|a thiH .Soout Hull. to.��l**r!it at 8 '. -p.nl> Koveral mat-t��i'i, of luijK)i*ianc4> will ootae Up for 4li*ii^tisii,i(*n, nnti a **\hh! attisiCKlaneo of |��enibt!i'-i itj i**.*qiie.su*4it. TENDERS WANTED. i Tenilers wiil be received tip to 'JM p.u*. en Mondiiy, May lllli. for ihe ICrei't leu of a Veraiiiht ami St-airwtty in coiitiot-iluri with tlit* bulkllnif oo. etiph'd by tho Soimtsi* Tradin-; Co., Ali-crnl. Theloweiit or any t��ntler not iiot'ci.- jvitrJly itd'optcd. J-or parlit-'ulurt. up* I*ly to M. TKHO Albornl, II.C. -7-1- -r TENOERS WANTED. Tenders fur ShlntfllnK*' the lliilldluji' occupied by the Somtue* Tnulinj*,' Ciun- puny, Alberni, 51,C., will bt* ret'civetJ up to 2.30 p.u), on Monday, May 11th. Uiwestt or any tender not neey.'ts.irlly accepted. For .particular*! apply:'W M. TKBO,  > .'Alhernl, ��,C. The iifterntMin In the County Conn reMMtibled a load of hay hi tt r,v clone bt.lt with it Ik) iiille {.'uh* In full hlit.-*t. Tliiti not Irani the airy eleijiieiict* no nivii'h at the vti-,1 ri)*tlin-,' of-iuap*). Mui** lilir and itiap* llltlu. .Mtitm blue, and uiiip*. white. Map-i uiil) retl line*. Map>i with blue line*. Map* with ci\>Mt,i',t, citvlei, njmt P. ilunlten, il^tire-*, tiiuiit*-. ttnd Indtciitlonm. Ve��, ihcrn wen* wune uitniw. They >rallied HI**- a ilu ibHldlerV Wilson wolni.' at a fieit ti-ot over a rouyh brliljfe, They rtiMled HKe forty Mtatlomi of Iron iMolln'.r. 'i'he.v made a tiolwe like u llyluu-uittrhlnemakluif it*, way throii',-h a tlinrn hiHlire. Mr. Molten thoiijfht that theit* wan no rranon fur the iMlvmiet* lu tho to*' M'siMUCiit of Di-ttrU-iil/ot J3, Mr. ittiyne iluiti-*,'hl that liter** wtm, Hcni'ti the inapt, Mr. Waudei^, tvlm'repreneuUHl the (.'Sty of Alhernl, thuucht several tk!ii|j>, which rt*i|uirttti mure mtii��fei. When the uhevfer uf map!* cleared avtuy HU Honor fotnul linn lu III* opinion liiet'e Inwl been uoililni,' to tvarrunt the blj,r liifui-fm uf ilils pin-. lU'ular ivwiHMtieut, and 'ii-ilnred ll cut down .10 per t>ent, lowei' than the lh;uri*-�� M't by the lucid Conn of He- vision. At, the amount iv.v* oi'1-.'iualiy *ll0,8:ir��, then cm. down to i-M'.M.'i'.'il, this further rtstnctlon cut,*; off WO.Oi1* fititti tht* ii(*>ie'tM>d vtilue. In tin* Ciiittt of the poi-uaiml property of Mr. Motion ihu Court cut duwn the aK-jesMuent fpom i'i,MXi to *r'J,tKU!. ,Tho c-ottii went'with ihe Unit cum*. Ji l--> uudt*i*itUa*il thttt, there ttt'tv twt* of tiit-M> -3tui4**( to be heard yel, but iIicm* luive boon taken (<> th.* Supreiae Court dlnttl. Tlie,se lire the iippe'i!-* of Ij. H. VanDet-'iir ami the Iknnlnloa Stock tV Hond Corporation, uud ure iihmjj llm NUtuo linen -it. ihut ef ttu* SU'tvurt* M. lU'ttd Coiupiuiy. wken on any ntuttern whicli ihe C-otui- nil tiiiglil wbth in briinc U.h'l't* the ptihlh", r'tic tlii* |i'ti!-|n>-.e a petition wu* ui be eltvulwtetl, ,.tnnl when Uiii* tt-*-* nliiited by one tilth of (the olcMoi-ti the Cmiiicll 4'uuld pri-t"e4*d to Mali* tin* tiiauui'i' hi fvlitch (In* tukluif ui tht* jilebtwilo fthuuld be wutittHl. A lulter wim' rceelveil ftsnit Mr. Ueanltty thuulitu-j* UioClty C-.ium*il un bflmlf uf the ll. .V. N* It, It, fur tin* rcdui'tlou ol the ii-t*i.'eU|ii-nl rntoitover. tntf that portion oft lit* eoiiii'iiny liuUl- liijim itlilfli are Im'atcd on ihe tide 11111** iii'ioK*. the river, lie hoped that the ctiinpmi*, would be ilnully jtt-tiiileil in their hiith In the piHiifro-i ef the rhy of^H'iuiil. It wim tliiu fit I ill that hatl oaimr-ti I lieu* to hold tint html in tpiet- tlun for iiidukll'ia. piu'|him*.<>. Sundry leiter*. were iln-n rend nnd ordtmtl tiled. Aid, llct t'epotitHl tin thu conilltlun nf Ihu approach to the tin* hull. Till* nil** In Mich a ��late uh it) render tt tlliih'ull fur the men tu luiudhi ihe iniichlnet n>* they were helntf taken from thu hull. A mumII amount of work would make tltlt. appro-icli t*ti tlmt ttu* or three tucii cuuld take the uppHi-tttut- out In civ. of nece-iNlt*,. After nouie dl!>ru*i*lou the ll'lialruiitn of the 1'ubMo Worku Cutnmitiee wt^ ordered to attend to the initttor nnd put on the ut'ceumti-y men, und a tt'iitu, to niake the turn lute the rond bt'tier Mid ted for the piirpo*tt for which it wad tirl^lnaliy lni*etul4'd. The J'ttbllit Safety Committi>it re* ported that the l'"lie Depurttuent laid been rei��i'j,'nnlKtHl. Tht* otlloer* buJui,' ui Miuml in luit weelt't. AdvuciiU*. The touneli then tuinetl.to the voii- -tidcrittiun of tiie unit' wuti*i- riite** t.i be churned cuu-uimer*. froln the tlmo the City ttike** clutt'di* of ihe **y*.ii*m, The jfcncral raiit*. will In* publi^ieil ti* ��uou r.-. lln&lly p��.*-4ttd, If ,t4iu know uf any **tii*h pleiiM* come furwiui! ami earn the irratlltide of the AllM'iiil Iluaixl of Tnnle, Tlmt bixly ttouitl illte tiui'b a imxlei��t little Kilek to pftst'in c�� the tiovcrtimeiU. Tho Government in turn would like to M-nil tin* itiiine to tlu* Kew Ourdi'tiM In order to rcphit-L* the one taken down. ThU old llfltfitwli*, ai* ,jou may know, came front Alhernl. Tiie new one i>hotild I'liiim fi-otti thi* wune place, ft U up to >��u. All wi�� have to do It* to ttnd tht* Mlck. The C.overnuieM. will do the ret.  Ktiuplt.-, In it not V In lip* meiiritliiii* a man will In* hired fo hunt for tin* Mick, and the I'ort H'Mird vtill be u**keil to join force-tin the M'nn-h. The Mif'k 1** here. We will ttnd H.  , Thi* i*. Jti^it one of lite ntunber of liltere-itlnif, tiling which cinne ti|* at the nidnthly uicetiiifc' of the Alhernl J Um iti of Trade un Mondiiy uvenlii),' of ilii*. uciik. 1'eenldiuU Mirk*) tvan In ihe elm I r, anil St'i'i'iuiiry Kicexe prewnted a unit* of eoiTi'tpundeHi*** thut ioiikott like old tluu**. Tht* matter of clit>c-klti|r tbrouuh huirwaife from Alln'rnl ttai it*|Kiri4��tt on, and the teeri-tary Mined thut **tnee the hunlue-.-. hail been taken up the nil)h ay etiiiipiiny Itmt inudu at*i*uii)fe�� ineut-4 foi* ihU put'i*OM> ihttt wu* Mitl**- ftietury, All <*f which ytiei*. to **liovv M!in��!iil)iir I** lhot.i! who upi'f'tr to think tbitl tlie Itourd till no -*p(*clully UM'flil plirpo-te. Mr. (I. ^, Cailiciii-t wai electisl to hi-cttiiu* a ttii'iiith'i* on the piiyuient of 'ttllMlnlllll ?*�����*��. TheS'rohkleiU rt*iK*iriiHttiaviii*,f walnnl on the Chy Cutmej) lu nuisittl to aid in an udt erthliiu P,��!U'i'ttl��Pi und the pith- Heat ion of a folder. Tlio CoitneU had ri*CiltviHt*him very kimliy, and tt^led thut itt M*on rt-* they could cirik^tiu* rule*, no utletiipt would he titiwUito Imlii the HtmiiJ of Trade. .Tlie net Itm of the |l.m��l In winner* den tilth tin* Seymour Narrow**bridge wit-. I'Miiitlmtl, A reipiei*i. hud cuun* fiMiu lite Mayer of VicUulu aokhii,' for a deU'^ale tu attend a iniuUltiyr on 'I'luirMlay luit. Mr. J. O. V. Wood. M.IM'.. vtiin itppolnttHl, but no report had been n-colvetl it*, io whttt ttsok place, The lloni-d fully tvalli-i-dthu iiii|iurliinft* o< ��-t��-i*|it*rrtt liiur In aid of uny itiuveiuent iiltni}, thee lliu'*, 'I'ht* rt'-iliriuttloi) of Mr. l-ininuiil 1'Vniilt a* a uieiiiber of the Hoard wiw ii'ittl. Hi* uUt) wrote iicohlbliln*-*: the Itoiuit from utinif tils pliotojfriiplui In any wuy hi future. The HoorttUtry win* iuntrucied lo write to Mr. Kitink, ttnd in Atone time  the 'city of Dye a Aht-ika  had  a  noiutlKtitin  ot Lately It-i site has been. litmie��u*itd��3 and iMndu into a raui-h. Expenslva Duinty. 'I'ltei'i* me men to whom the cotniium brunt! of meat, its -.applied by tho iorul butcher, does not. tippeitl. * They winii himiethii)*,'- more ditinty ilutn that. Mr. Jylm Cobioif, of iht* LtHip, Is one uf Utl'M'. ' Veiil.ion he IUU-.1 have, Venison he hud. Then ihe (.mm* Warden imt tt vpooti hue tin* "Mulligan," and a*. It* ufU't) ihe cunc v��here there are ton tunny cottki*, the Chuno Wit'i-dcnV .*��pt)t��ii -tpullcd the broth. When Mr. Cukiotf appeared hi'ftnt* Mojflslriitc Klrkiip tlii** hitter j-i-tule- iiiim took the view (luit abtnit ti-l.tO iind costH would ittld JiimI the proper si'iutouit)}; to the dainty dish of doer meat', and It w��e, iho tntleiwi. All uf which bi'tniK'ht' ti|) the price of tin* lump ol 'iiicnt foiinil in Mr. CoMOlT'u puvte-fiui) u> a llj/ute tltai iniiNt turn even Vu\. IJtu-ii** ,','ret'n with envy, ami he in tio iiduuoh when it tfoinas to prlcei-.. atli him tu roi-ont.ider hii* Maud In tlio mutter. Heller fnt*!l!t!0N furauioowneiti who w|**h to inttke a trip from the Mttinlund to Vancouver Ittlund vvah dlHcutftHl at IHlltl!! lesiKtli. 'i'he nuui er hud been tiik��>n up with tho rail vt'Hyptiiupitny and **ev*enil oil lie Auto An.-.ucltitlon*4. The company re- porU-nl thut they htul a better titcthixS of loiullny curt* at Vnnoouver thin ycur, but liiiil shey thoutpit liu* i-nteii wt>rt�� nm too hlKh for the u-ouble involved In Intiuillii*,' a cur on tho bo(i.t*, The nuttier will he fuikivt t*d up. * A t'i)uit��niuicati��i) from Manaiiuo re* ���,'nixtlii'jr i-eillMiibuiior, wa* tiled, a*, tfiy Heard UK*k tho j*o-.llion that a** n Hoard they cutittjl not take purl tu ntty*.hln),'of a |K)llllcnl iHilure* Mr. M. Tubu tva* appoint***, to ttike tlu* phtce en tliefxet'iUlvt* mnde vueunt by the retirement o{ Mr, H*iii*..'*r. The Secretary wsitted tiir-euyh a onus of eol'l'e^|)o!ldl'l!ce, und vv��> ttilo'tl to intend to iin* vat-lou** reiiuesf-** for Information, and thn int'cili*,-.'adjourned. who l�� left iu hold thi* Mick hunt for "Kilbttoo Ilin!-," jr. us the ftirc. Thci't*. hut bei'tiiii) ipit-Mlun of tlie cijtiity of ihe ii*.*e**iiiient i���� fur o-* tlie ttinimer In which the rate* are fpn'iid over the city. If they ace 'unj .dull In ono iilueor ihey ant ion hlj,rh fn all. Thin b. Uiw vleiv tthlch the Conn-. ell inker., In tittlcr to bt* httr to all Jiiutle* they It.jiil that till pi-operiy Uioulil have tin- Minn* I'edtictloii. Thin will bo put up to the Court iintuvUlon. Uild II U In lutlllll  llillt  till-* t'lllll't  lum r llm le-ftti authority thi r** will be ��� Kcnerul hiwci'luj/ ol rttO't all nlun-f Uto line to mee| thi,! in*wCiiudIt{4>ii*ii. Thin alih(*hi*r riilo villi b<* Mrurk all round, ami wuiire rttfht wliei'ti w,i wereliiliiO tH'jiiiiiiliijr* No Mui.* will be taken to uiiopt the roll or II** rail*!* pciidiiiK the. receipt of Icyul lalvlce alung. tlicno i Illfl.. a UiiUidituf n*.-.i��n*ini,iu|, uiiiltert tho liiM reifiillu' in-MUtiiji- uf iho Couiu-U tttit taken tip Willi ii nitiiibt*rol rouilue niul ten.,* . ��� . The Itt-tflMrar of Joliit Mmek dm* pmiitfH'ivrule ivgiirtllti-j1 iluiwlndlti-,' up of tlte Itui-iu* Creek Water Wot'U CiiinpHiiy, A iiuiubi'i* of ietler> vtero , hiunUed mul utindry uccounti. tvere oti)i*i**;d puid. a;' The iimiuI wtiter tintti wa** uiiti puid. The Council guve the'Cubilc Work* t'oiumitice uttthorliy tu -*peit,l iM.tion ott tin* roifii* liiiuietlifitiilii, aint iiitito vtill hillu*,v un iti'iti tin the rail", are Htrtiek. A eotid Koremun tvill also bo Ut'l'll red by thlncoiinillllee. Mr. *��. <��, O. ^iml, M. I��. I��. iriiuP*. lid us lo lih trip as delegate to Vic lot-la raifAixlini,' the auiveiuont to brldjfti, Seymt|ui* jN\iti-i.-ow-i, '^Itjiniipettnitl lliat iiifiiruitittiiii hud bei*ii ri-eolvuil to ihu iiifwit that thepre-ieiit tnoiuiuit wu-t nut, ibe luuM, up|*4*rtum* ouu In which ' to uppi-ourh tlifr Uoivi luiieiiu. tailor the mat ttu* would bt* taken tip mul ttu tiihirt ititule to ifet tht* vurveyn uiudo **o l hit I lln* (loverttmeiit ctnild have an idea oil he com uud pt'.-eticuhlllty uf tln*��i*heiue. Mr. \\\'u\*\ tv���� Uuthked fur, hU efforts on behiiif'Uf the Ciiy, Tin* Hmnti of'I'radti will Im -t/rantud lji(��.) Uu-iKiUle I hem lo -,'et out a folder Miitluif i4it> viii'liiim nttrut*! ton* of Allieriil and ttu* Mu-rotioiiltiir dint Hot,. Uyilttw No. '*.*", knovt'U us the "'Watci��' Hy*Luiv" wit* laid over.  lty*l.tiw No. Uft, tho "Klmurio l.luhl lly.f.tiwH, whh ' inlroiiti-jed by  Aid, lil'ilit'tiiuiy.  Ko. ati, "Water I'lxtt'iivlmi Hy-Unw", inu*^', duiMHl by Aid. Cjbtun and No, 'il, "Pirn Hull KMi'iaidon  i'.V'Liiiv",  luliiKlut'iti by Alt). Hill*, tiero all rend a flt'M ami MH'tmd time, and nil! yo into commit* tee at the next meoilntr. Tlu* aUi-pildHt-ori* id ilu* Hojfi*i< Creek Winci* Woi-lm ("tmt|inuy villi  be  re* *pii��M'*d to turn over' to the City llie bunk bitltiitcc uf Jj-iau no**  re��ilii-jf In r tho name of ihe -."-uup-my, Thu intttU'r of etniulhttiiK the iiNkc-*-*- mutUi. took ui* tin* remaiiidi'r uf tho tliuii t;f ihe mceiiiiif. * '** ��� LOT Ten^o Tea. Mrt*, J. Klrkiip entertitini'il a number of lady frlcuilii ut a "Tu!)),'�� Tea" this tveek. Thv* tea wai tu huuor of Mlt>s MtilXtwvil, of Vancouver, who I*. a Kucni of Mrs. JCIrkup. The Indies npi'iu a inoht deliifhlftd time, tttu! it Is ruaiuiHtd that the elu'dve "tan^o" In* tinduced fur iht* cdillrntioii of tho.->t* who huve never wet the South Amuri* ran ci-4>atlun, m��*t with |-;rcui ���.ucccfM, ���xyw. j  The Hume Hoivl in Nelfton i nine kind*, of Jlvh for breakfuit .sorves A.O.F. The regular tiieelInt'* Of Un* A.CK.  belt! (he whip hand, will b.t held on-Monthiy eveniui;* next. it/uidon. Muy ,1.- Cotilliiaatlon of an artiiy plot In ���Mo**'let City to overthruw lluoi'lu luite liei'ii rcctivtvl here lu code di^iuitt'he** fiviu tht* Mexlcmi capital, They iinlniaie that the eon* *>plrticy wu*i bulkiil by Sic' JdolU'! Caideii, tho Hrllli.li uiinintcr, tvho ttiirued Htiertu ttu*! hi.** army, liMuliiS by Hiaiujiiet, tua** phmnhi): hi-* downfall, even hi** a>s.it*nhutlloti if Heee^ary, Ammlinjf to the**** meM**iye% tl��*ru was �� lot)},' Ncsuloii of Hueiia'i* cabinet in .Mexico City, at tthlch lluerui itc* CVlSftJ HllltKpiet OT lltiv!!)}' NU��l'U*d tho,, C4iu*)iii*vicy. He Nerved not to,* tin lil�� war mlnlMet- tluu lie wouht-have to* jflA'u a pUtlirt* thut he would render hiy-d support to the uuvitruiuent. or bo would bo arru>led. . The cabhiut iiiecttii-' vihh held at Clitiptitopee ctiMli!-, aiDiiud thioli Huena Matlontti 'J-K) Juynl troop-*. It 1*4 Mild that lihmiiimt ifAve the jihiljfo dituiimdetl,  recoffii./lni,'  that  Huerta On tin avar��t:e muhiis  are now llnjf for 910 move than horn**.* sel. A M<?iui)t>o-;a. has just bttiin lsunchod at Port Arthur, Ontario, that cun curry <$Q carlawb of oat-ts. iM&,<''-ti.-'*'ii. .'.������!���-'.'"i. .'��*'���"  -r-r"1; ���' ,-'-*"i*'t- --'is .-���������--��� *. -v ���'. ��� : ''h ."��� .--,*! *S-> '-.. ���."- &fo& THE ALBERNI ADVOCATE THE ALBERNI ADVOCATE' ������;�����" i 1  in nr all ttviT th*'  c.itiiiir.v. ASSESSMENTS: ivtili/.t'ii 11*4 isi'Vi'r lit-iio" T.\ iii-:* cuKi* <)( ,��,���* ,,f iin* HHMit i-r to uUr.t.-t n'-ith-Jti** X   iintiortjuit  ut  th*- .nppeuis Fruit Culture. HV Mit, A. THOMCSwN. Th�� Alt��i��t I Adults to PuLIUhbttf uml  .i,,., ,,, ,,���,|,.��� , . ,^���,,.���,_  . ��� fHnUntC��.Ud.tVrvfrut<,r*. I����t liiwiler hiiiui.i.m ic*ni."iin x   important  ol  Ih"  ��!M ton phu-t* it Ih ii..i'.-fv.r,v to !'."*; front the. Undid*-*: ,.t' tht" Ci*ur�� *)f **t*nt to tlioiii n 4-h'nn nud well, |{.*vi*,ioi) in tin* mi;m*i*{- of nttM**** j A  pSiu-4*  (but jiiK.Dt.*. in tli-r- Miiiiieiplihty of Ai-Ml.-nien.. hi comply J i*# with t.iui* >.>��� 4'At'e taken t.t them, ��u*l Imre itoiuc* thiiij* awry jcar. Su illii tin* apple*,a* touj; at ehey live*!.  Hul ��>f at) the*..* j. r, m&woz . Eaiu-r ��t*s wsiiBffr il  lll'l!.!,  ivtitnt!.i��, llll |i.li,'��lt -f V'aittttt^t-'l l.if l-tllli ^t'.I (ki n 1'rft.ll.t.itt <*.* n)!��-itii  lliiiiti,  ivti<iiti.i��, iii  ,.���,��.���. ���i   ...... i���t ortii'ii'ii  lovvn. fJtetul before the A.Uemi Fan*!*'!-'   Ov*-** tb��-ii*> were only  two that t*tit Inttlltit^, A}*rit W, IDittt. Mr, Chairman and Ladlc-V and <:*���!) turn** far hit Labor ut* won as po**.*<lbl4*��, tint you -��ill llmi the iree* In the wuy it nil ihce thing-* are not dom* b��*foi�� plant lnjr, und ilier** *lll tw dilttculiy vitetl. uue wnr> u (iuhleti Itimtel antj in cuiiipluiltijx till* fork afterward-*, tin* oiher a Haldwhi, antl ihev ��re j I do nut believe In blaMtmf hole*, to lit liilf and liK*arlnx fruluiMtay, Thei*>'j plant fruU frt'Ck In, n-ei) when  th�� Sui'frii'Hi'Kii l��t |ti|u!> !n .'nuitlit lln* I'nluM Klii.-ili.iit AntlmU", Slit /.. tliti-i!. Vi'ttf.i'ilil1' the >ttuiii])*i umi brush. ���mi* iy lliitilt*  nu * iiitic,. ur let,*. IIiiiIi.hI. alihuutfh ihiimjjli* t-tiut*- ,c it-i,*- Vi-nr HJt Mul'tll* 1 to I'uittn,;-* l��t l*--* riilinl Ktitl.'*  Mi-hIim *��tnl mil AU<1 iiiii>1 l-i't'ftiii Id ml*mm' TO CORRKSrONDIiNTS. All i'iiiiiiiiiinlf��ilii"* !'il''ii'l<*4l t*.>i I'lii'Ui'nili'l* llltltl  If  ��iH*i||ll|*mtll'4'a  Milt,  till'  imiili' tuul **.t' tlrf��* <>* ll!" K-lli'i-. iii'i ii.iv*.��iull* Ii'i imWi'it ���orih't- llmi tl In- lniM-ivd by tlmt.j��ut iin* jj-rc&lvr pan of tut life I hat���� &��^v;;.,:i.;.,^;,:^\?i?^.,i;r;-'x.1 At��iu��.i.ti��iK;��nh..cu.v(��,ilu. ."���������������;���������������*:;;'���; .;"���:;���; ^Ki^^n^^iti^iZU^u^ *��>^��^�� im.,,-m,, N..ari,j��.oM.jWi.*,*��d ��-.,4QUti, injur** *m. ,.;,i*,^,iii.*^,..i.M.M,i.���..���)C||||(,|,||ll-,l wiM.lt it ten* poiuh'i. ^o'ltint,   I hi*. .|..*,.H4* th<* f��Ct*o( lJ/|,li;-i<i;,Mi,'iVi.VXV uil IhlMi "h the plum*, pt-��i*, mid chenI,*, lived ].��i��i<1 He* vce-ib oftiie tiw�� if ihere out hy  .Mayor  Jlutl' tlmt  *soiiif.)',*'|t th." h"'ti t'onrl Of l{i��vlslon|N "u.mi j )luVe iu��i i��k.-n ��nv f-i'.'clal t'����'*-i,j'��tf *m��*or iwi),  1 am cmvineea j i* no ��-tt for tl n> em'Hjii*; hut I would with tlie earlier ivm haixiy *v;m s*. l��ut Imatiil* to i-cavin that nimre huh**. hate mu havinij* |rlc*J| tt -4 am ttui able tf��jb��4-ti blown the water will ���vithvi In Nil rtftUIIIU'lllfil.fl Milt)  In. |-nli( fm  IHH'Ui. IMIIUll t'Utli.jiv4t*��<*e{*t ('!' ���i-tt'lmliu'icliKt'ii'i'iil. >s>V if Albernt, 11. C C-tnudti 11 ��y 6, tei4 C.N.R. CONSTRUCTION. lil j rt>portM from tin* otit-shlo uro to thi" t-nVet tlmt eon- Hlructioti. work on tho (.-.N.K. lln<�� to Alhernl will be^ln In the noiir future, und in* rushed to cotuiilotlnu' IIiIk y<��H)'. Tht'i'i* in it tthitoinou! KoinR the rntitidx of Ki'ini-onieiiil ciruloM to tho nltect tlmt Sir Kirhitnl Mt-llridi* iiiixc- lutoly refused to hnclc the modoitt recpieat iuv it fow inoro million.-* on tlte purl of tho C.N. 14, uiiIohh un urrunureiuent eonlil ho nutdo \o run the lino itm,far uh,. Alhorni till* your. While thin in -���� im doubted, hu fur it* n hard nud fuwt compiuit jm (,*ouei��rin��d, tliem ttpppiti'M tulio hut little doubt hut tlmt there Ih un undujatHndinK Mint thiK work will lie pii-dii'd ulit'iiil with u roiiNoutthli. niiititiiiti |lil> ipie-att.in ttte* pn>p.i*i-<i, that the' .,���  t-onaiih-rnUon ultouhl be nIiuwii ;,,1,<i uliv.idy onloreit a ittjiivtloit ji,,,,.,.,,^ u\mg ,httt line, nm '*-.�� m.'ich KooTiHiTii-.mi.*iii.'i .������n-iiiu 4tt.nniii.i.ii4..|m 11!jto-x-t*** who Imd I'leaned uj* tlit��ir;<>*  '', i,,,r ��"ont.  on  tlii**  Miimvpi'iliapi. ut 1 *huu)i) imvo t^ken, f.u at !I!lr".T - -���   - .    !h,ts nud uindu nu eH'orl t*i in*.'l-r-*��P*'rt.v. {J1'" m'c*eni Um,* 1 iind m>vir jjoIhk Omr��r�� In* iiii l4*-*'��llii*!liv**��UI l>" Ot >��mi(tl...  ,,   ,,,  .,    , . ���,., Si I'll iHii-l 4*  iM-iuurl,   Itn.i-i,  illilv''-'0  '"l*   fruit  iitltdllf *-���.  uhliit*',  <*X* ��,,,,,..i:.,...t.i��*..,,iti)-,i,,.u,t"4*-,it*'.i,!.J..,.t.��'. im��v.* their proju'i-ty.  'J his w.-.s,  M'uu,** it * im (.u, tlini* dh j,.,^,,,.,   U)H, \luJ_uam_JL ��� |t, ,������.��� ] in cunneotion with lln* iioiil'i-.- "�������  ��HP-��r  to  ho  any  ������irtirtjUlMM.,rt,lt��� l.,���;,-,^7",i;M  ,llm) ���f j tux for the water xy-*t4*iii,  TIuk 1,,;"l,' US ��*��.v��>ne to ithow thut ]���,���.|( Houidcimu* in v^'y haudt.  Tht*. ideit hnlKo nlon��; tlio rltfht llm *<. i'ht"  property  lu  init'otion  wuhjN a Mihject  upon whh-h an  expert      , Tltero uri* tho*,e who piir.*hii*it' n ',1"' u*.*��i*"iM'd on uu i'i*util IiuhIm ��d��;ht he able so writ.* folium*-., m* tV."!imi����� *i��u��r��.'ii��.i>in-i.ii<iinnil. vviu-Hiiii.-!' i ...*.i, -���l.,.,il,,,,ii|,��� |.|.,m,���.|i.  ���i'ii.. talk fur huiiri, uuil then nut eiiiliiln'h otiiimi��i4.'4.i M-iuiaivjoc'.'.) i��.��iiintmie��ii..ii*' ; lot, una then Hiiuply si-tth* Imt'lt j *��"��,* sl" louniimn |)iopi'ii.\,  i in* ���  "* ""'  lo  allow  M��mi'4iii4��\.|-*4'  to 1111,'whidf  couh-ntioii  iippi'itrml  to whutevi'r muy be n<>ivK-*aty ln]l����H,s <,!1 ,lil* i<|n|1 l,1!" ,il4' !l,iul order to Improve the mimnindinjr; w��s vnliuil too hirJi when tiie property, and thus iitlvunt'e ill.*] P'��'*f'>l murln't contiilionn were vnltH* of tlmlr jmivhusi*. |��,.o1)h^<'����usiii4M*.il. 'VU\h iii>intf tin* eitHt* like this Nlioultl uot uii'i't vvitii;" *''"> }��' t<��^,|�� r-"' ��mi��ti'il the niiiiii* consiil..ration ns thtmel ,!'"< H>��'iP'Ui'rut iinmi'kmihimiI wio-. A Ll.n'porU from the oiihsitlo w,'�� ���* *�����"'�� <�� ����^ �� ���� ^Vi'li'^'^ ''aZJ^'u,.. 'oniv A  un* to tho effort thut eon- ��'��I ��i����� "��' (,f *M* ,,wn:'  ?    r,,   , '   It uiotu'y,  iu un uttt'iupt  to i-iiii ,Kt,,l��  thut,  lln*  loeiil  t otirl  of trlb,iu�� to tin* ifoni-ril itdvitnri* "���'vhdoii rnn tulco in etuuuion inont of the town. IT tlu'iv in h'lrui'S". to nil Ih to Iow.*r tlie uny consideration to he t*lmwi, .usH.**mm.��nl*�� on llioxe oth.'r pro hy nil nieiins let it he to IIiom* i l��'rlh-M tlmt were not, eovi'ivd wliouivwillliiK tni'lviin uptlu*ir|ll.V ,!"' ** ��"��'���*' tl'M-Ulun. Any lot.-*-, und uiil in die m<iv��ii<i-!it toi'dher nu'tlnul vvoulil put n i>r*'- Neeurt* un Alberni tlmt will iv.tll.vi"',ym ��"��� l��r>di"*t, uud iv**tiH in n he "Altfiiil tin* lloutitifiil."    jt'ouilitiiJiiunytiiliis.'imt 1,-tpiituhlo. It is true thut, the ivvoituo miiMt (hat lbu*tt* kimi of liven ul)i Un ��,-l! in ttltnutt tiny loralfiy lit tiijft dUti-ict If piiipetly i'H|-i-ttl fm*, (Kkri'titin^hi very juw.lt I it |f jrrounil ol'on a very hlifh, dry, otony hllluip). Another |iitm} to terlfy tlii>*e ttiniuinciit-., b't nii>oui*) tilt,*' a lour tUi��*tii��h ilili -.tUti !i"l, i*;u! let blui v,*it one or l*tu nf ilie uhl viu'iiietl fiiruei, uf a lileli, I am M.rry t.i  Mty,  ihere  are  miveral,  nml  at all. lur iher.. I* iiiwm-* more lo l.*arn. , "^ ��'l  ������"���" >������ ��"> �������� the  re- I  millc-tl at our ,����M  mc-th.*.' wh*m .'",,t" "' v,,��"  *���� ��nr�� umiivJimil, tmd  at  -fiine  u( i)u-m ] ki'ut* tlinre jttith that unction IIM.  When m*l ���'" "�������� ������""������-������O ��uu imn  im-y *j.-.> ,,���,.��� ���m, (SrU  U((���H(| fcM r���Hl> ,,. Lit her  Ciit.tu  Ihiu  thi,  disi.-iei  .wll-;" -"'���, "' " ������!�������. jpeiirurrhcrrt.  ������,   (| ^w,k ,������ ^ ,,���,���������������, .tinted lo i-lfiii" luinl, |( tuts ....( vim'V | ?",',,,,M "'! w��,��,,l,�� 1UU| " U hui' "IM'I" . (|4 !���.*-. ff*atl!.al*-a.Lal.l*./t.-.����fc4,...,t.ar>4-. ].]'   .   4  li,,t Tnl(u 1'illzitbi'th strei't  us nn ilu* nili*i��i|.  Then let the Court I'XUIuph-.   Siillli*  tiiiie  IIKO  tilt ..,,., , . property owner.. ..Ioiik Hi ull"^" "X"��*"��;' tH.inthority of tlilM xtreet toward the ^.Hflt" ���������'���� it t our! of l^miliwulon. und lownr tiiotieussi^iKKini'nts ilnit Intvo not ht*i*n lowei't'd by the nttpcnl  profcodliiKN,  und  tljiiw of joim-d force**! nud hud tin* street clourt'd tip. SliH'e t5i<* t>uildin|f' of lln* now Kin* Un|J, und tl*,�� trunsft*r of tin* Post ,.t)(lU'��" It* thi** jiireiit, it Iiun hiroiii** one of tin* uiitln tluii-oni;lihiri's t*f tin* c��r-tllH|ftit��li, ntitl tlmt llilHi*uiia'im*r]*'u>v* IU"1 ��l������'��l hej-l.-uiied up will **v]tni*HN ii revival of tin* railway htillitiiiK uotlvlty of it fow yeurK a ko. Alhernl; with two lines of ruil* wny, nnd thn water trnuNportu> tion, mIiouIiI tlK-n coino into her own uu thn KWifruphit'iil, t*oin�� uiiirc-iut, nntl ({onei/ul huKlnesH i-onUir of nil thut portion of Vancouver lwltttitl not th-d to Nuiiuiiiio und Vlotorlit. Au thlu portJoii liunudo upof tholnrKeat, und In iiittuy wu.vk the riohest portion tif tho Island, there Ih no reason for Alherni to fool anything hut tho tnoKt friendly rivalry for either of theuo oltlcs. Wt* huvt* u di'Mtlny of our own, und it Ih nut nocoriHury for Uh to uhl thu, wOrHltiK out of tlilm doHttny hy throwJiiK hrlolw ut uny olhi'i' pluco, (Jlvo \)H thut ntilwity line In competition with tho 0,1* M. 1 111 I'llt'HH  up  HOIIIO  of  tlio  vast MtirpluR .powors thut 111*4* Koin�� to wnsto nil over tlio DiNirhM. (jot in Uno for tho tuitnufiit'.turlrm of tho wealth of ruw maUirliil UxUi thu tinlrthetl pi-4>tluotH, nnd Alherni cun well utford to sjnllu ut any rival town and wish tlii��ni luck, 11 fitlr Jlehl, uud no fuvor, iu uny ruee for the lieutl of the proi'esKit.ui. The hi'Khmlnu of woric on tin* Alherni section of the U.N.K. uhonld uui tk tho pitMsluiaf of lmitl tlun's itir tiiis }.>i,ttri<*t, froui tin* fnut that, U.' will intiiiiuliito k) umny lltivw ofhu-iiini'ss uud bring biu.-k'Lh���� 'attt'ni'Um uf tlu* tiuu-iith' world. to tho jiiuny lulviintu),;.'!!! which wt* huvo Ui oiler to -thu -gi.'iiM.'rnl investor. CLEANING iSV, A S will ho observeil 'in. nii- ��� JtrTL other portion of tliiw isHii.o. tho Olty Council luts oht^iued nn tidvi-ttiteo on tlio enrrunt rovoiino for the year, und it 1b pminimi thut this' money will he unod for the purpose of gonoml work oil th'O utreots. Thin Si-* uJong' the rinht line. ..Thoso who huv** kopt,'truck of-tho proceed I tifts jn othor-'small' towns will have ol,)' nervc'ii tlii'it the.sq "cl*;*ivnlni{-ui)'M cnini>��igim are' hinjouilnif quite rliflit through from om* end to the other. lirhiK all on m eipml htisls. When llti,** Is dom* th City Council t'ltn strike n ruti*-that. cliief i|e*lre uhx t�� know ibe tarlet|.*i\iM',, nUU Uv<,,�� Hiayire Itilnv. nud iu of li'iil. live, ihiti it,*... b.**t tutn^t***!^futI betiriuif Mc-ubby fruit every year. fur Ihi*. diMrlcs. H!.*r.-(ore I uiil tl,;..) J',ml 'V,' ,!,i,,, .��"|����dm�� ��liii*e li and lm uiii int-aiinl-h iiiiii iiiai  tin-*  ure ��trw-|{ly advi*i. iiJowintf ike land wiih it Mib-mil plutw befoivpliintliiif loluoKi-n It up pKpi-viully t*here il U of t* fla>ey mil iu*e. (.To be continued). Hay Retire, Vent Cmf, May .'I. IVr,xlrtfi>nt re* purl*, ct'iilIiiiui |u cbi'ultttu h��'n* linn Ceu. Hum in Inli'inl* tti retire from the- piuv (oiiiual pt'4*tldeuey of Men Jen uh e.iii.lllImi that he be un.timi a unfit Ciiiidut'l lo n |-or( and plnridt'ti tteimi a fore)i;ii tvar-tlilp. It  it ilcchimi In wiiuemain c-bvlet luiiK hefure tve tvcie li-ilti'tl Iiy li iiui'ici'.t jij-t'ii), mitt u( eutirie *ti* biiuvlit 1'iiite tree-, 1 ilu nul know hot* old llie,* ivi'i'i', nr un) tIiiiii,' ubttttt ilieiii nt that lime, cxrcjil that lliey uere a mined (ni oi n|iintliutl iri'i'-t, tihuiit ltie,-1*11111* ti* any olluir pni<*nin ��unlit buy, I re- member tlmt 11 tiiri;e lu't-ei-iiiitui' tit them were apple live*, both cut-It iiiii uiii) winter vtirli'tie-i', llteii pear*, iilitin*t sntl clu-rrie-t "coiupil-.t'.l the luihiiu'c, We did nut )-��"t any pruiic*. untii liili-r mi. "Well, vie jdituted tlmte trci") on a hill, 11c li)ll-*idc, In very deep, red i>o)li very Atony, ihat win iindliit-it to |f"t very dry in Mimtuer, nml my lutiii'i-, nut .kiiuHiiiir much abtiui truit .'idiiirc. we puid tery tittle iittenttoii to them, cxcepl to pick what fruit they Itore, Suiuetliiie*. tliey were iiiuuurt*>d nnd -.uiuetliiic-t they were nut. TIiom* iicaroi thu huii��o jfot a Mule Mtuiiy' wilier 0i*ca��l4Uially. 'rite lnnd tt��t tinder mhI ihe itiieii uf the (fine, liny tin* taken oil ii year 11 iter -t.'iir.  The ll I* �� full or ttlnt.-r tin iety. So that iflve-. >i��u evidence at tu tthirli klml 1* the hartllett, ant) |lin*ti* tli.it ntniitl the I'.iiiK'lii'*! ti-eaimnul the luii-fi**), While I am wiySuj,' **Inlet* vni'lethit j/ruw ln*��t, 1 4)1* not -.iiy uihi-r klutU ���till not tfioit, I iiiitiii thi't ii'ip4tr4* mure cm'., uml tmi'iiilon. 'l'ho*e cun. ti'iupt-iUn-,', phiuiliiif ttu orclinril, ur lliii.i' tt lm tiliemlv Imve miii.. It U W4-H Icim mi riuh'if by Intel mil db>M'iitlumi in hit culiitiet. While Ihe Kcdnml Cnpiiul wo* |'c* j-uctetl fpih'l tonlay, petipie whuarrivisl here miitl tbnt the popular.* then* wnn I h-j; I iiiiiii-,' t.i le to** llutl Den. 5liu-*tu hud bet-n diH'eltiuv the peuple by buidnv f��!*-e report*. Of Federal ttii't'Cuw' over Coir*t!tiiiiunaii<tt*. 'I'he unit a uf the pctu-clul w.-sty in ,.,,., ,  , ithieli tin* Anieiii'ttii-. ini* tK*4*uptlni,�� e re..,,* nber he uct that no fr.Ui  m*j VVr|| ��� ,��� mUi ,|(|J f w'(l�� 1 it nallve ut  t.tt cunt,..-. U.."M��re,   |u,  tU)t, ,,��� 4Vnv,llw^ ���,��� |HHi|l,���- In 0.1)4.,' io uiiiktt ��� tree bear rult ��tt*d; ���,���,,, .,ml ���lrt AlII(1|.,ttttn UmwUm 0t du well H miut Ih* uur*f, .  \ ou cen t,,,,,,  ,���,, u ������, fo|, ^ w Plant nu a|.,.le iw  1. 11 hme,* corner,.,,.���,  U),fv!j.,.����� n^,H ���,Hl ,lm inhubl* or any other out of l!,��* way place, and ,��������� o| ,,M% ,.  ,tJ|, ,������, tho iSmU expect  ii  to tfrow tvithutu ��lvjnjr ll \llwro ,.f ymw^a VIII* mor* than any care.  Hut ,v.m run take a ��*��� or a ft,   t    ,,Hl of t, , AlMer|Mn %m^ !!'!,|,,,P..0_P.*,.>'-'!l,,:,.r UW t!'!U U " ",hv!  The element*. In Meslou City wlitrh clinir 10 ilu- memory of ihe lute Pre**!* and plant il in the nnuiu fence curui'i', anil it will thrive wttl.oui imy tu.lih'n*J,,  t F,,ui,,^t ,. slaAvrih ^ ^n)n,A on or c��ru whatever lakt-n  of h. | ,0 ,wv��� ,MU.��� ,mvnMHl,,y tllB ���m.rt t)f therefor*** I rontlder cutilytuli��!i  tin 1��  sulllicieut  lo  till  (til  rotpili'O'(tot id *iti,'i,viii|f in I'ltmida ����* then in j iiionK,  I'Voiu this rato tlieiv In*"**'��� iiiuin puim in fi-iil* kI'uh in-*,'. --  I'HKfAHINC. TIU-: I.ANH, ifiuit'y. ami tte, kiiiu* imf iiiilhliitfi  Hefure plumiiitf tun an orohnitl try it r n I wnnc of the dcputlcii, ,w|in ire re fur. iinetly t'it*t .into jaii en ctmrKt'i* of f romiplriicy. NKKIITUKKCM'IV no ui��i��-wl  tutivhli'tl  It  I**  kiiiit "'"'"' ���'" [U"y h,,,v ",'v,,r ���W-ti. "'id i?.*t the t,hi��b'pirn uf hitut cletirmij M-.l-.l) in l-l-:i, I . . "  ,  V . .  .   .,   '.  } Tlte Iii't-*, cmpufltaliy the apple-., jfiii  ttell  itraiiuitl  and  piupeily  h'l'elled, j  <hu* id tlte hiirdeol till Thi'ii from sliiM'l to Mtrui.t flu*  WiX,il I,h* ll"*i,nlnK ,J�� ��H" AlUll.*; l,.,.||y tUMMittHl, conM'.pienil.i they diet)  befuic ���.ettliitf out 11 >*iti-;ie live. I knutt  vlni'.i the mitn wlllt a ftii oi ��  iitiui sin 1 1 to sunt ut .j.jj.nj  ^.t)   ^jj ���r t|,|^ jH  , ul|,, work ��houhi ko on until there Ik, ���.,���,,��� ������, |lllWl,r ()f ||h, Vtmv^ nit ontl ui lhi�� iiiiNlifhtly root^ium ;llml |||t, (.������,., llf lh.vMoni ���,���, NlumpN all tivur the  Ui*n-lio.j Wl, ���,��� ,,,������,,���,, u% mHt. ������.,,,,., Ciiii.'ieii hits nlremly luki'n slops lli*�� id  lO  41,111 ��� j mini tut* ,i,u.ii .ilin u full ntumach thut nit one by uiu*,  The pear*.,'pluiu��iiiitt III li ti *luw pi-im-chk ch*(irlu-f uti.l drain* | ihcre  l>  Miuiebody  lutn*.'cy,- Jukcph t'lii'it'le* dldt'i'iy well, ctiiitlttei'liitf the iti|�� lund and u pei-Min ttituo. mmu* rx��* J l-VJ**. ' 1 1 itff^*'4WW^WMWf-ll.Wflf4*.f.*^.��a*MWW*f|tlii.ll��iWilt.i ���,��lll,..l*l..l44^l|. Kvory pew iioum* thut is urt'etoil only million this work more difficult nnd expt'iislvt*. Now is th** time to do a (;eni*rul I'li-uniiuf up of tho City. *** to  provid*'  rt��Ut��f  uloiiif  these liiii't-s to thoie who vvoulil othor wl**t" liuvo to bi'tr uu  tineipial hui'iion of to M.i l it>n, msmm witm**f*mf.}\**mumn% mmmm UMWM^rtMUlJ^^ t mem fr MM *l*l*|ill>l.l.i,iJ.4W^wni^,^ltf,li.,WHftl*^4WiyWa|f| ..mini, i* nniin��irtl4lwi,iw4M wi!*w*wy,i*' K, B. Alien*, ti*? Htm. Kobt. Macks.y, C. Vu ilMitmr, t,i li. H, Druintncitd, OF MONTREAL EI3TABUSHED 18X7 HOAKD  OP  DIRECTORS K. V. W*��r4>.ilth. L'.t}., :kr����tdeitt. K. !l, Gt*��n-.hl->lde, i.'*q, Hlr Win. Kucdoit.ltJ acks.*-,   Sir Tito**.. SItBtititmitiiy, K.C.V.O.  Dttvltl Mui-rlet>, C*i}, >, i;��a,    A* hdiUmfiBrttm. !>���} C. U. QcrdtMi, E��(|. imd, fe��q, I). fcrbvv An-jus. Liu**. Win, FfcMu-iter, 8*$. Sir FREDERICK WILLIAMS-TAYLOR, Conwrftl Mona��er. llimkefn in Ciiuiitlii und I^miluu, Kin,'*, for the Canadian tiutermnem, Hrtinche*. eMiiblUlittl tliruiitfliutu Cuiiutia und Nctt louudhtod, til each uf -"' WKxt-i ,whiire dept.f.li*. uf Jl.no mul ttpwurd nee ivoelvf.1 nml lutercM ullovtisl m hlk'lit".! curreut rule**.  Sitvluif-tlicpartiimni ticcmu)t*.itlvcii*>pci"iiilaii*"nltuu C. SWKKNV, Hti|fi, ul lliiU.lit',iUiiiil-.|ii ,Miiilii-lii't, V.tNiti!'Vl.lt ll. V. PHITCHAHD, MttiiUKi'i' AbUKHSI. ^ (-SJ ���yre ���  ft* ��� ��>.  *,--t * ��� .���:,-���>��� f *���'���-��� - v'-.i  .,*���*��� ...it,-,-..  >j ... ������ ji--.- ��- . *i-..j*)- - ,*��� -��� ���������;������. . .-*��� ������.- ---.*-i*->���-����� **^f,'t  ' 1 ���* .  .   ,*,�����. ,����,-**���>, .1.  .'*;...''��  Ll  ,  ���   .,>' ���"^iuY  '***:-"= ���-  " !���'- --J-'  -  -1*:.-  t   if. Ir*1' ���*-**. ��� j..i..J ��j.-**^^ no' von jitNoW'"unify - ���*�� '  .WTtv l&luHiped.with the* IV-im-Ioss HUltKOUCiUKS ���& WATTS'. TAIiLKS,-nnd Modern in Kvvry Petuil, is no>v open to the Public from H) itiin. to II  i).ii>., Sunday exeopt-ed, , ;  YOUR PATKONAGlflS SOlJOlTED.   !'��� Located, -; in the. Alberni' ^llotelj^ by instraetion of the will fee placed on the market at Figures that are Vkwm jrm**m*k*p***>*'<***m**'**' For particulars apply to Z&P j>
THE Ai^ERft! ADV0C4TE.
n
»Correspondenog s
**il „..„ _ .  „„,,„.„   f'.
a ..... *.,. .:.. )*
The Advoc»t<* due*,  put  hykl
'*•• ii-sell rw*.H>u*ihh tvr (he opinion* £•
f/J «.»|.r«'***jttl by ciiriit*|*tji»di'iila. tt
#} Tht* lull Haitte futti-tt l*e furnith- j|
*j .ilfwr publication »ilh nil matter lA
J ef a |*ollUt*t>i| mttin«•*. &
4 (&}*>?&?# ,"&?& nf-tU4V4V<SX«(&4
Muf Jc In Schools.
jlitiiui- Alberni AdviK-aw).
Hear Hlr, Will ,.y*tu allow me the
hu-tpilalily ot jtuur column* tu *>* ti+iiy
etpblll) t4t llie pntclit** *'f  tlu* **ehoel
ehildci'ii ul tbiti'liy. jii*i tthut iiiiieaiil
l*y ihe Juvenile o»!i*ie cla**' thai lui*.
Iiei-ii Mi>*j,-.*»|t'f.l I.. Hit-ui tliitiijj;l| (hi*
•chut art.,
i mu pi*opo*lii}.' I" iii'iil It t-iMit u
cbik-v i.i tei.cii tie* ,*ii.i;ii'Utit«jk ihi'urt ul
iilii-.lt" and purl t.liii'liij;, The means
i»mpluji.'d *iill.b*t lnuh Miifl-iiotnileii
mid Hie iuiilc *o|.fi» ^-.uuti-. In eon-
ivmction.
i if my otter I* well lakcu up. It !•* my
itiii'iitlon to iiiTuuia'f fur it t."*t by lm-
partial a ml compi'teut cx-intlnei», ami
to 4'Mi't.ii u ttortliy Imlueciiient, Al»o
, to yjve reelialw at ItilervuK.
Tlm Hoard of School Tfu-tle*'* re*
coirnbliii; the edtii'.tthiiial value uf
Mteh a cltt**,, and con*ldi-rliii.* the run-
venJeuce ot She children, have kindly
Htfrcitd to allow (tit* free ie*e of ihe
itchiiol IfUllilliit; fm- it tliiiii lime (in*
mutlhtti'ly -tlti'i* tetliiiiiry nchot-i huiir*.,
oiitv ur Ittji-e a tveii'k. act'ittxlllijf to the
number of applicant-*-, Thl* ctiithie*.
im* loulti'i' the hiKtrucllou ami prut hie
llie ui*ce*-.Mrt iitii*lr, etc., at a nominal
flhartfc'tif iVH' j*er Iteiid imt month.
Trti*lln-t' the parent i* will appreciate
(hU oppiiiiunity and -.end ei.trle** to
tin* teacher*, wttliuut delay, ami thank-
Injt ytm fur ptililbliiii'f tixpUisiatlufi.. 1
am,
° I'lilittfnlly yours,
Harry II, iJUillIn**,
fM*mm*^i*tmww,i<»i*~iHnf*mMw<M*a4m*t**i.**n*nii*tii*iM*m*'*t i»"> "i mmiy
OrcciicV tluuii-'Htikc Ite->*ud at Al*
twrnl Trading Hu***e,
Hotel Arlington
CLASSIFIED ADS.
T* P*nt FuroiftlRHl lion*.*' on (Severn.
iiit'liS Stt**ft next I'lomi r l-Vnt < injee.
Apply A. W, Ni-ill,
r*M'aS;*i».. We*"d |'ulHlu<"ii.  It'll HU l«t-ij-*.-
inun iCjftf*. fur »«tehii4if, \"f fur H
Thu!>4>ui;Jitirt'*tt  jU^-hum  lici-i*,  ifi
ewh,  SUA) pie'* Ttibtitiii' Ki.pi»»'iiii)r.
ipdu* new : never utvei),  A ->UMp til
iZ'i.  fJA- H, And'tr-win, i*iiiodviu«* j
Ituad, Albornl, * l
K*r »»t».  HoU Ori'luKtuii V.KV& team]
tfl'ttwj Jf-,*. iu|» kivtllll, nu-ftimi t«u>,n»lt.*r.'|
ut K.-bbln*,, Chilimm'kt  »|.tH \*>v\
■"'tthifc* uf 1,3,  I'lnt'ic yuur oixier r.t
ihe 'IVt-uUu-v Store, or wiil.*'!*',  tl,
\V«'l|ii'i'. HpixMil I Jiiti..
t'er Kant. HnHdiui,' »tiliahli> for tiitlre,
ur Hvlitj* MMfiiiH, «*n Itlvcr Fixint
Htuitt near Ktt-uickHu.-* Hiiil-;!*. Apply
lieu. A. Smith, Albernt, H, c.
Wnntoil. , Dl*t> Hari'uvi, Culliruuir and
JJuy Hal,*-, Mum i.., in pi^nl ciin-
dit|i»i*  Apply H*)x "M" Attvucm*.*
oftrc.
ClthJvtvrtu tm' U*l*,  Aj>j»l*  )■;, Co*«ltilJ»
iNt**«<)iui*> Jiortd.
Tho old and tivor popular l)i?ud<|iiiirters for tht* Iligh-elasa ialund Tritdo,
Iibn hoon ror-ently
i ifcuwuin* *r*ji
Greatly Enlarged
And now contains aixty ixhuiih, uSiikIo, or i'ii nulto,  Tho Hplendld now
dlnlniciiKiin contains a iimi mdex'lion of laland vlowti from tho studio
of Mr. l/OotmrdKruiiU.
--= Tourists and Sportsmen —«
Tt
Will Iind tho now Hotel Arlington just tho tiling,  Guidoa fumiMlKul,
-Sample Rooms—
*. twrjUHl *•*»»
For coHiiuytvlal mon on ground Hour,  CunUir of tho l>in»inoa»Ul»trict.'
Froe Hum to and front u!ctrttln« and boatu.
McNIKF its MEAOHtiU
■*W*-**aH*M>^Mi^fW^W|WW^
Proprietor*
Thii*t' ih**»lrlni*r the -.ertlce* of the
City HciiVCiltfei- »ll; Ibid (.litte* iu wjiui
l)ixlei> «l Hlftiop'-i St**i-e, diet-'*'
Hum. urn) City Hall.
All ui-der*. pitunptlyatteml.ttl lo
.  ^   .    W.M. DKHHV,
1 -City Sen vender.
|*|(|W.lln.i'.*ii'll'lfiai«iii»*ii»*.*.. tiiimji ii.u*.*"* *44,*Mi 11 ,*..„..
**Coal and Petroleum Act.*'
Af.ur,itKi i..vs'n nivrim-r
nittllVl-Mf N»tlLbK-.
'rultti fl»!ltvi ||i«t I, I'lf-i-ni -att-titui.'**, llf Vlt*.
Villi*. III1., Iim-ittt ti* *.t'|il* l.> tie- t\!i(il«l**riif
t^Ultl-l |0I B lllHUltH* III tl|tn«|«*'l 1,11'.tunl  III) Mill
Kiitilriiiii utt-r tin* Me.t»liw»Ji**t'ill^il Until.i
Cv-UUl«itM)!l*(|r III 44 t*<**»l ItiW'lil Ullt- lllll* 111*1*1111
in mi t»»»lrtlv illn'ai'tli.n luiai Timim p(»ti,i,
Ib^lM-at, ntli III 1*1 t'lltltUk,  (Iii'iil'.! ft»»l (all I iteiiiK.
On-Ill'*t miuili Wttiiiilii*, ili.iai'c **t*K( *•■ rtuliiii tu
i'lu'veltt'ituiifiii.'mfm, ivintmuitii-t M<*wie*.
Hi in**) Settnifi-.
I«t*«imt Jtttuuuif llHli, mt, Mur- tt II
Al.tlltliSI I.ANI* niHTIUCTV
DUtrititef SutUlut
Tsltti itt.il.tn Uiiti I, Kiniwi Hi'li*i|it!*r. 4tf Vt^
it'll),. 111?, iniriitl tu M|*tfii t«, lln* Minuu'r uf
la-iinlii I-ir it litvittvi. in i*i*m|n*-l ftirtvini, till mid
imtrtilfiiin ni vt tlm liilliit* itm ttt-miriltmt Imnlit i
IViUUIli'lli'llll,' nl llllii l*i*»I Hlmut fill.i Ultli* lit bil
MttlTl)' itllM'llllll  IfHltl 'J'-tll'IlU  I'llilll.  UlI'lHV
eorlll 1*1 i'liniii*. tlii'iit t- tt.'tvl f*i t'tiultin. lliciitf
*oyiti hit I'.liftliii,. Oi-iii.1' t'i*! **!i'li«lfi» It" t-ulltl
ill WUllllfrHVtlwItl, iVIIltftlUiHH «K' Kill's
l'rftcut S4flie|ii>r,
- I****!.*-) Jmiuuo mill, ItUi. Mitr, 1.x H
Al.lllCilN'l I.ANil) niKTItlfr.
IH.tl'll'l liti-ili.ltllM,
T,*V*!) maliH. tlmt 1, Kiti**»l f**s5i*.mi*', id Vlt*.
•aviiii, Ul'., Inti'itit te M|it'l>* iu lit** MlaUii>ruf
i^iwik lur tt llciti,**. t«i |iti)nnt>l furttiiit, ell <-H»**»
*.t-*(riili'uui tn i*i' t,ti«> t.illm\(|i|/ ilci'i itm! luinl*i
OttiiUii-UHiliJ nl till* tM*»( tiii.li
ullf In *t tinrilifilk' dlirt'iUn,/euii
iltriM**** «**>utti m I'lit-p.-!* ilit-ihp *•*«-*( h't'Jiitint
Signs Signs Signs
Land nnd AdvrrlUlnjf Hlifiiti, etc,
dumt with Pixniipt Hespntch
hi Ixiwcnt Price* hy
S.  EAT
Mitrtfurot St„ Alberni
l**lnt«r »ft4 P*jwr*HBn-3*i-t
Work tluui* by I'l-actlcitl Men only.
,  ,   Kiiiliiihtei. Fi-ue.
IT
»-|J*t'*WH'HI)»>'T'W''
mm*m*r,P?-1"V**<m
d*9n*9f*al TeamoUr.   o
IW.-t«V4<»-IW*-.W <
0KV BWVE WOOD
Aiwnynuu Hand
All  Oixier-*  PiMtniilly  Allended  To
Auto supplies and repairs
Cars for hire at reasonable
rates
Thii tmirinj,' public will tied here a
plttni  wt-lhctjufppcd  to  itttend  lo
tiit'lr v'tiriuii*. auto neiHiw ut  piit'ei
iSun act- rl^lit
G. A. Huff, Prop.
tfllTultlA QUAY AhHHHNI, Hi',
i>pi,«i'fniirw4tTniiiwmwi..nw».i.iiii!t,ii***i4rfc.
.H44**,WWI.WlM«l,^'^in«.tl|*flllllffl|.IWI*l^WWI*4l*t**
M.'*ii,w<M,a
l*it*l|.4WUIM.
I'or K»*tt er Suit, Small Houm* on
iltiiilile ivn-ncr, Alberni llel^ht-i,
Stnall piiynii'iit down ami -tin per
month will buy it,  ,1, Hi'M.
For Runt,  Fli'o.rouio Cot (aire,  Applv
J. HIII*, Albeiiil.
Per £f«l*, - Mure, 7 yearn eld, Weight
tttiout 10 huiitlt'i-tl, Htirne, H year-.;
about 11 hundred.weftflit, Will hell
or tradu .'llheiv Apjdy l« Ai W.
lictith, McCoy Lake.
***r^mi*mmyf*^fyamit****f*f
-City—:
Corner Johnuton Itoutt
and Viotoriu Quay .  ,
C GAUSS    Proprietor
Will the pttldhi ple.1"" me.- Ihiit,
J. 60LONBECK
Ha** ivmuvi'tl hi*, place of biiit)m*»*
I'* hii*   ,
New Store en th Hmm M
Near ihet'liy Hal)
Wferr* lii will h Uui ntif it ntatt
iH.ttf%ln (* Bnlt tii Skm mi\j ni
-■■• *■•• -u' ftltklf -——•— --■"-'
I.BBITT
GJCRRARD
fRACTICJUi fLUHBCRS, SUM
AND HOT WATER nTTERS..
Cfiicistsf rurnUhed or Applicetiso.
Margaret M> Albernii B.K
''W'^S'^WWIBffW"'')'."AW
f'.yi»*l4|»*»
t^ llWMI|4*JiWMWWp*»
:"• VS'V$;/, /'^i-'Y'V^.hrj,. iiuuiv_l^r'l.'iH*V»irlt*.or •i'Av;'?^""";::'-.'- ":-;":: Y^--
^l|,ii,ll-W^li^Wla.'-J.l,Mj^^.j,[.tp.i^tf,.jlw,Mij|i.*ti
■|i4fi**l-MiMi4*.4fici*iiti,44iii w.1.,m^<^.i»i,nfc.ati.i,wi
' itllf1.** t-PHH^lnilHW. »4»-fB.IIMW
1*1*1 ,MW*,U*...W|tl.,l|,,,l'f|ffl*t*J.ftllJt*i,f
***tt^i*wm>iiti'"i»''iw*"','
HWMwMMmmMmlMmn*,
'•-lil 1.11^-1. tf*tftt**jt* *i*
■t.iiri*.Hi*iii»i.t'iti
KmmaMvwaim.wti»miiMmimmm*i****m*m.
nrM'jmmmi'
 .....   ntml iiUiiit unit
tsitlf In *t t*tirllii-)|y dlirt'i Um/euii TuU'Iill I Vim
tttPllt^iktlUltl t-KI t'l.l'jl.;!. t llf lit p t.«**t  (til Wmlll*,
llnilMie nurtii ttti climiiib. M,i**-it4> .1*1*1 !*li'li-!|ii» in
IHlltlt Uf lWIIHIll-IHH'ltH-114, ^ illllililllltf pHi Ht'lt'll
ivnii'tit liclmiH'r,
lM>t>4*(ir-tt Jjunmr) IBili. )nn. M«r. 1*111
'  Al.llKIINI IjAN'll UINirillC>r.
illMiiiH ,t( Nifiili*,
T*li» htillnto tlmt I, Kl'itum *M>ttN(Hi|', nt Vie
i*irli*. lit'*. i'll-*liil lii *li|*iy in t)i<* Mli.lrli-cir
1 ^iirt* lor » tltt-niv i-ijivmih-sM Iprtt«it. oil 1411,1
tnMiailtaiiiu Ht. r (li.i li,i|l,itt|il^ ttroKMllirnl lttmt«t
-.Vl'lltirl^lU** l.)  llllt) |«M>I  lilHUUtt ^Ijtil.l  11(11*
nuui* In t, liiirtlifi'li flltittninit /iimiTntWiw IVIlil.
UiHitw iinMli i-f-i ciiiilttih. Sliftit-i- *t*t.*l *t\)(tli,i|ii«,
jli^fitw fctitnl, wi t'iiiidi.. lliil!!-* hbH mil i-iiiiUti,
li-M't, le iitiltil nl uuttuiit-tit niii'in. ..itui(«iiitnif otii
KriiPM svimtiari.
lAKntt-nWnntitti) i(!ii, tl*U. Mui* IHU
Al.l.r.lO-.'l I./.NI) 1)1STKI.<--S\
Ouu lt*l i*l HtnitliM,
Tulttt tmlit'o Itiui I, r.iitiiat Stt|ii,|.t'r. ut Vlt*.
lari*, lit*, liili'iid (it KCiily it. tin-MioUiatirnr
i,.»ii'.1« ftir m littfiiiv iu ituit*|i»>t'i luriftiiil. ell ttUil
t«H|llU-l!HI Iflrl'tllU (Uiillll lil^ ttf HI* 111'tt.I llaltdllf
C-Oillliirittilliii tit llii* imt! |ijuiilml itlKiut t«»-,,
titilti* in u I4tirtli4*i|)' illnvtluii limm '1'Mclitj
1't.ti.i, tljwuv (itnttt irn t-iitiln*. (lifi.tvt «ii>i t«)
ilikllllf. (ln'Hiyi u,ni III I*,, tliiilim, ttietut' i'i*»l (W
rbullit Iwi-lt ui iHiliil ef tvniiuu-iiiv'iii'til, tvu*
itiltitiiif titliiorvii.
lErucul >>fiin|Hir,
Ixvoltta) Jmiuiir)' itiili, llfll, M-tr. 111!
Qertru^ fSt.   -   Alberni'
mr'lxtTrcvnm*»t*i*>Qi>! vt*itl*tW*ili*Mf*MW* **"*#vi&ai!Hiiiiww ■
Professional Cards
■GEO. A, SMSTH, C/E.
|1. C, Lmut Surveyor. Hurvt*y» of
timber limits, mineral ciahr.s. and land
MibdivUiui)*, Oittett at AllH-rtil. I'. O.
Ha* 2.1,,
1/ **M>«Vik liWi*
H. rt T* HODGSON
A. M. I, C. &
8. C, Liwtt? -Survafpii- nnd Civil Dtjht*«r
Ottie**)  Cnrmwf Sl-wk, fprt Al-Wrni
PhMt* (17
If* H. BHOWNE
i-ivtl t,,)'J Mining liiii-fln-**'!'
and
I'ltiviuclftl 1,-ttnd Surveyor
Alberul H. C.
Wh© will bo tho Lucky Buyer?
This is a Bargain
Also Fstnnor'e Handy Truck Scales
I'HQNK Iti
Or P.O. HO.V 10
bivoi'y rl«w of till kinds.  Heavy diityinK und fi^iklttdollvniy
t^'i'i'B'.wtfTO'g.iR.'Sa-S'M
■ i „■ *p«it*f**ff'jaf3t**j!i.i»f
f-aW!*'?'!":
-*t""""g';ii**iliri'WMB»i
f^Kswwwtpsw^irsw*^
*ST9W
*"afHi*"*iWNg»
*if.i|mM»w,His*iiw.M...
,w *M.m*v,n-t - M^a4»^-.,«.
*-«*-»1Wm.MM*IMW*,*
J. rt,! Kilthii * .W. Iimi. *. a H'rjli
RITCHIE, AGHEW S CO.
B«ffi!8i«» t»d Pidrindtd Liej Swtym
E»{iaefrj lit UikUt, k&utv ttmt Cs„
Ltd.
Moiilclpul WorW. Suvrt Or-ttlitt. (tut).
tll»'lt.l4iti*, Hitwi'r*'-'-'. Wetf-rMoi'ku. uu*,.
ur l4«aii suri'4!>'lB'(
Ual Oiks . . Pert Alberni, B.C.
, P.O. Hox IU, I'ort Albtu-iil.
Ekisler In
Builders Supplies
Saah, Daora mul Glass
Builtiing ttncl Kooiing Paper
Llmo, Urlcku and Cement
cap deliver a few Snsps m Acresg   the
Alberni Bistrict on very Easy Tew
COLUMBIA -fROPCRTttS CORPORATION
Mtiltum .Ncrtli West Trunt Hulldhijr VANCUtsvi'IH, H.t;,
I ;'\'^,;''->y :.'•.'':':-. ■'■:'''-•
■<><4>><»>aM|4Mti*^^
mtrt*emm*tm**(m
*rt*Mimn\ltmiiiiu\iHfinm**i
Alberni
Fhone 29
P. 0. Box 9
b. a
•M4«N^MWM-*tM#MMMi
mwifWwJiirtiii I -
■■.■;. KDWAHO M, H.' VAtHiMAN . ■'■'■■■ • ..'.■  .•'.'■,'' '.■".'■ ■
Owlntf to'--tlW flnandsl atrluifftjteV our rutm for Caritenln^ »r*
: r«*t|uc«d to S3.00 p«r citty '(or th«'|tr«<ient».'.,'
HVc**, jf«ld.;.*liua'riii'it.**!i.u>it l-'lower Hertli., Vej-etaliie S«*C4.I*,: Hulti-i, ej'c,*
Brlcklayor and
Cement Worker
Liconaed
Auctioneer
2nd knmit
Pert Alberni
iwtw*>i fmnimmmmtm
*t»**mit-<m#!H*vii*mktmw*x u
mm*im»n**m**&t+*im*tmi**
u*wm**mii***is** THE ALBERNI ADVOCATE. j*-. I-*** Mutt*.!!*- ViHHl" >lt��iqMHgMWI At The I'Ho.NK ;n I'uiji-'m h'oni't', Hn., �� h'tr, r-r*t'.'y**tr*l.  Mln. SO bar, tV,.*.". yard-  SircU'lnT fnrntthi'tl nt m> iiiurt**. TitiiJtHtt Driiv Cut*>H nt t?7 **'.*��.  nor ii 1-2 ft, Wnlli  , (iatt's iittfl.Wiiud SI,-.'*, ilitlf-iut'li I pl.v Kuhhcr How*, comploU* with iiokkIi**, ut ^J.wnp'T r.pft. h"it��tii. t.'ot*tl*i cheerfully cjichitii-jid or motley refunded, E. R, PAJNE  .  .  Successor to Haueer & Poino NOTHING DOING    IMEX1C0 CITY AT NANAMO! STILL SAFE Nairaiiuu, May "J,  .May 1'n*. und <be|  Vera <"no\ May i. -I-Varndtvco Villa, ��� Mcciut}oiM��Hhe I", M, W. ol A.ccJchi-tt.jlhe cebel commander, nmy not ei-ii-r ilo)>, |''!t-t->e4l .ill t.*r,t .piSciiy.  In order jM* iiilclideil di-tcciil on Menleo t'llj thnt the  ��tiapii.|  t.-hitiou* Wit.ecu j Induce  ilie  hip-tti  uf  unuliter  ibiis* In Fancy Designs and Plain Colors 17 l-2c. Per Yard 6 Yards for $1.00 Fred  G.  Cox, THIRD AVENUE PORT ALBERNI SUMMER  SILKS A with* Kttlpctlon iii iill tht' hiU'st, dainty and attractlvo pivt-toniH.   Extra widths.  Extra valiu*M.   ICxtm otk'otis. Wo aro making a spi'dul font tiro of thcM*. llni's, and can show sotnitthlutf to suit tho most oxtiutlitK tustos, It will ho a- pi oat* uro to you whim you drop in to vlow thono linos of SUMMER  SILKS H will hi* an mpial ph*asur<> for us to a how tlium to you, for wo know that you will Und muucthlutf Unit yon will lilie*. Somas Trading Company - Alberni, M. Ladle*' Home Juuriutl Patlernn alwiiyi* In stock lJiti*.i*Mip|*urllii-,* lite "trlke **nd thu*i< upland tt* il *-li.*u'.d n-.it iii***' t�� any tiiiuble Ibe iiiithoriH*"* K'Ok 4'!*Hltt IU'**- CHvitltci*,Hue rt-ull of which ttu*. It). cri'uitiujt the eivll aid fuiveu hy over hV* ini'li. T'i" militia vt ere very Huh* in evident'!* diulDh* tht* day, Motf kepi in the biit'i,^i*uuud but ready for any emergency. Tlu*day mol-lcul fiirtlmcrlebi-Hllun. ,N'ui iie��rl> a* lurjfun rruttdcuiiie int** llie city a* tt an expt-rtt-tl, but very lew Vnni'outvriilul Victoria pi'tipluaiTivcd, ilu* majority hclujr fit*1" l*��dy->uiith and lulervenhij,' jmiIiiN, Hurltitf the day ihe down limn *( reel ���.were almoin tlcterlml wa*. a feu* iitoroihiit ihoiiMinl crowd* iu evkleiice lu the evi'iilti),', Mr. l''iimk Karrin/lun. ill*' man who c-iilhtl ilu* ilrllti* and who on several otvti'.loii't hut tnlti'ii all i-4>**poni*llilllty for ll, wai I'upi'i'ied tu bo prom-nt but did nul put lii an uppeiii'iuicu. The *>pi>iikci-*t hiidudi'd Hubert Potter, local dlMrlct pre*!iteiil, V, M. W. of A.: Mr. Watchman, prcldeiit ot the H. C. Kedcrutlou of I.ttlmr; Mr, 'Gilbert, editor nl the Seattle Humid, u mx'IuII*", or-iuni ltov, A. W. Mel.uml of Chilli- w-tck. a foriiu*!' Nantilnio pnMoi- and it well known Suclulifl, and Secret my Weill of tin* HiC. Federation ot l^ul-or. President K.Mer remarked that, the l). M, W. of A. iter.! abuut to iiuikc a chuu|f<! lu their polic.v of pusulve rcsU�� ittiii'e and tu eiiier a mure HifgrcMdvi* line of act tun. at the Kami* t'iiuo re* iiiiihiltijr fti-lcily within ihclaw. They lm ended to limit the operators no matter at whatexpeiine, The ruM, of Hn* day wai taken up With hj-tirtN. All Mtluoti-fi vvei-t) cloned in the city for the day. ���...��.,..,.,,.. mm a,,,,, w, 4��� ���, w .in .i.i.,. waywOTiRlii immOui, avM-oixJiri**.' to a pruiii.m m bijuhie** uietit who arrived today bum iliuC'iplub Ct'uoial Vjlht Upivi'eettbiifleliitirt Ij, -.at* tlu* refuge**, If he ha** lln* htten. thus uf inoviii*,' <in the capilst, H*��th Monterey and Siilttllt) aiv |..'jlev*Mi in Me-ttiH) City tu have been evacuated by ihe Federal)*, win* are M��iii to huve /alien back on Sun hub. Pi.to-d, t\ti��-r,* they are uudi'i-MtM-d by ihe govern* iiii'iil (o bt* thrt'iiicut'd by the Hi'iulu* llu-iUtx, hut ure Ktlll Imhlliiii oul, ih'nerill lluurta, he httei'i*, ha*-dune iiutliiiii,' to ubiiiv that In* uiu leijniii"* ii f'liwiitii mot-ement of (In- Aiiu-ilt-iiii m-my ui- cKporiH, in the et't-ni ul ���tuck a miivctiicii,,, U* oiler nt'iltuu it.*l*iiuii'i>. AMERICANS NOW FEEL SECURE = Wa-ihitii'tou, May '.'I. The Hiii/lliun mlnlMer In Mexico city, ruinvsemlii)* tjio hilercu uf the Pnlt.Hl Hiitn***, tioilllt-il the Male de|iariiitei)i io-tluy tliut lltU Amerlctm** have t-eitehe.1 the .Me*4h*itn eiipitnl from (liiiittujmite, He iptntcd the rcftiKeei* um cxprcftlnif itrriiiodil appreel at ton tu the kind treat* incut and protonhm olleivd liiein by ihivcrnor Uuellar. 'I'lu* mlnhier iv portiHl tlmt the Mexican {���overmnent hud proml*.*'d to* many train-* at muy be ni-eoxntry to, take tint American*. He milled that there I*3no tbitijfi'r to Aiuericiui** tu Mexico City, and thut it ntunhi-r feel mi ceriatn of their Mufety thai they rofiu��o lo leave. ��� Raise the Calves on atchford's Ca Thoroughly <��st��d and approved by Somas Dairy Farm . Pioneer Feed & Coal Co* ���utile** PhuiK* li*.-. IMMWlMWiliWIiJinilll A. PAUL, Mf*ri������r BWSWWWM Alberni Lumber Company ' Can now supply order*, for Kinu Chit* Rough and Dressed Luipber of All Kinds, Shingles, Etc* Loral Orderi* will i-tvidvi* t>piv(id atteutlon. ���Ki-*.,i.*;', .-V.-S.*..   . ,    --i.i --.  -  *��� ��� ** -'   .*  *   I..-.*. , * ."  ,,'..,  *.-. Call at ilie Mill un ihe Scutch Hunleun-iil lloiul, or Phono or write tn the Mniiatfcr R, L. ERASER Phone R49 Alberni, B. C. NOTICE. Huifcr Civek Witter Wurku Ilebeu- ture** are now rciuly. lloltlt'iis of Stock l-'crilllciili-ii are rripiuMcd i���� ctiiue so till! City Hull iti I"* curly ������ dale in. (KiK-tiblt*, iiud tidt" Debnittires III'ex- uliuiiifc fur Sinuk Certltlcati*-*, P. H. C. JIAYKK, City Clerk. m ill-nil ���^������Mi>im-1 iiii  -t --i iTrtfrni-irr���'n"1    I t *��� ������ f ���������*��������� ...���jmiiiii.wwh Iiuy the be*.l. .Urecnt*'* liuiuo-lJaku Hreud.  Alberni Trading Stun*. If you require something Dainty and Cool in ^���^pBi^wyti'yi'frit *mHfm*f* vrtittfrjttw "irn BOYS-For Dor the Best is none Too Good  So try U tt CHOCOLATES Second t�� none, and of tptiillty '���jiiir exci'lhuici"." Nad* tif Gavin Bra*. & l*tgh. Pot* Side In the Alberni Milliard Room NOTJKAUIUH. MWtrejM (50 M��rynnt)-~"llrldi;ct, you. ri'metnbcr the j-ollcemiiu Miio **nl  in tint kitchen with you *o tale ini.|, iil-'bt vtithout nJJj,'hty" Hrldjfet. "V��*ti. luu'iua," Mlntro*���"Well, 1 met linn thl* afteruotm, audi look advtintu^e of thu opportunity to upoiik lo lilni."  ��� Hridiful ��� "Sure, iiiii'iiiii, yi�� neetln't tliiuk that'll make me jealtmu." Just Opened Out A Full Line Of THIS IS THE WEATHER FOR SUMMER HATS ���, I i O The Busy Store On tho Buvy Corner ������^ywwi^iiitffwi-iww* FBESH FISH. Wo projiost* tu Mittply the Cllvof Alberni with Krcnh Klt.li every Tuc-day und Krlday, un which days the wufjuu itill' make the i-ouudu from lb a.iti. to 'i p.m. JOHN KKNHAl.h. 'Tb Well-known wi Old EsUbliskrd Qm*n. Mmidfrtimftmtem Spring Vegetables are Coming In Wo nm Koairiitit thmn fivnh uu oarly n�� pOHMlblo, both from r   local and out.iiih* koui'Coh. New Hhubiiib b* now in prime condition.  We have Ntivol Oraiip*.** ��*; 'Jli-v, per doi'iiu, it dtwun for .VV, mitt up,  (Jrupe KruSi U iuDrimninir lu iKipiilnrh*. and ur** neiliin; ll for AV.'.' ur tMk", jier dotcn,  * Apple*, arc mill In ^4.*od CDttdltion. i' Victoria Quay Stcre, Urn 38 -  ���  ��� Third Avemiit Sim, Fbse 148 W^WI��*^WW>^<��fWji>��>lli��t��WW*tW*"* Dissolution of Pfsrtnertfhip. Tim partner*>hlp hitlierto exiKtlni' ilfMitwceii W, A. HHumer and 1.. It. Palm* ha** been I Ids duy dli*-.olvcd by uitttiiiil otuiM'iU. All utit-ttnudlnt? ae> 'couiifK owliitr to the llriii are lo be l*ald in It H. Paluc, who will carry i*n the biuiuoi**, and tt*��uiiii�� all HubillUe*. uf the bil.,1 lirm. W. A. HAUSKJt, It H. I'AINIC. Albornl, H.C, April .'��Hh |1>N. Ca!) ��nd inspect our wcloctlon of TravoU&ra Semple^. Tho prices or�� very much under ordinary valum*. -������-- Note the Address ���-��� THOMSON'S GENERAL STORES '�� '? <a gef: SucccByorH to A. I. Bind Complete Housffl Furniuhcrfl Port Albcx'nl Horseshoer and Aibornl, B.C. i> All work ��HD-ciittMl neatly end promptly ��� artmne'ii Homtulluke lirciul at Albornl Tradlnjf Mwrt*. o *-�� On one of those Fine Spring Suits fast in at Campbell & Macfie's     Thoy sro tho Fit-Rlto Lino -���������~  c They Klt'lllK* on Vnu.  Thuy Kit-Hltu on the PuitkctlKiuk, uud they Klt-Hltc whtt ilu* K��**t4'r HciiMui, Come in and lot uu givd you a Pit��Rlte now Motion iiloi'li, Alhernl I'lu-iioKi Klr*.l Ave., Port Alburnf Phono 1$ -)   XOf&SV *,'���*;���>���  ��� i. ���TSfXg"J~ir~������?ZJX,V Von K*U �� Siiuttrl* Jhuil from uiir Advcrliser-i .nn ���i-.ii '  ��� ���'T"�����,',-���" "i Phono 82 luestions- Hiem The Advocate DO YOB WOW��� Thut. we iittve I'uintn tlitit- will look far lietter on your hull***** thuu nn utir-.helve*.V Why, then, huve we m> much Jilfc'ii Cruile liot-dii on huudV Von need them mure than wo do. Tlml In why Uio prices an* i>o low. THE BAFCO PURE PAINTS Hit the hpot, spread all over It, and ihen ,stav longer than tint other kind,  i^t tm ptovn It. Shaver & Co. Tho Al��H*inl Paint Skiro. Huy the ���bi)nt~.j|3i'��(.mt��*H Houte-Hnko Bread.  Alberni 'iv-tdlRK Store. Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths  ' Fort Alberni Branch ���J ttn.%wi.>k.ni-M*-r*'.f m,-. 11 , f^^^^^i^'^tfaM��Hm1��g^ ,x^nm^^^**wt&-��MHfri#f1!*H*Mxt!xAi'l)*r**t Itf-W^'Wtil'M-MWWBailWB^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169449/manifest

Comment

Related Items