BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-05-24

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169420.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169420.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169420-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169420-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169420-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169420-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169420-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169420-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169420-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169420.ris

Full Text

 Vol. 1 Alhernii B, C, Friday, iP-wp^WWB^MJfl't'Wl^^ sumthcoka PARK FROM ALBERNI Difficulties of This Rout�� Shown * i (o be V*ry 8m*,lli or j Non-Existent. I ( *_.��.!   nT(j.. ^ I Mr. <*.!..  ft.ult-.irt*.  In  it -li'lti'i'ml-; d:=^^��^-=->*,,, Vielurin  liihmiai, lm* j muue  interest Inif  ii'insuk*  lo  iniiKe ��� ml suit  thu unit Ii'i" of  tlu* ui'iui-mil t**j Htl'iUliisiinu  I'iiik.  Afe'iedlnj," lu llii* writer tin- dllticulllosul tin* i.nile fi-ntu Alhernl tu Ktsiitlifiiiiii lire vei-,i miiiiII* ijrnt*ti-4,*!st**ttt.  The It'iii-r Ik-iu* I'*!- low**: My ulfeiilInn luis linen thi***ti ni i* ri*. |*4ii*f, of si,mu eeiiiiuks hy tin* president of ihe Alpine eluli ill *i meelliiff of the Vancouver M-tinl lu-ttiirli nf Unit Inul!- Illlllil).   Ht' llll'l'l'lll sll)**. ili'lsUils -.(ail* lm/ lite park ���*mu*l !��* projmml to sfitU'e the etiiislileiiilile iiimiunt ��l vnttk and hardship*, i use pit rut tie from tlu* peiieiriitloii nf it nrw iltmiit'i." flume throe nuititli* uyi�� ,tou itirnrtlf-d me the favor of >pm*4* in )uui* ciilunitif., wlii-n I t'lulrtivumJ t4i ilet��ui)*iritt4* llmi mi fur un llie Miultki'rn j-nriluiiiif tho park win oimivriUHl Uu* tlfftlrultlfi* ami himMilp* U) 1*4* rueuiintiuitii wei-41 very muiiII or noiWKliitt'nt. Allowing for n di^vt-if* ���moo of opinion lioiwoon Individual* &�� , to what rim-itltiitOH hard'chlp, Mr. Wlioolcr w��**in*i Inclined to oxnififorato tin* difficult h"* of n country with which hi.* i�� |*OMibly lui|w>rfiH*ily attiunlMod. For itiynflf, I huvt* upont u vory ttonidd* orabh* jKH-tlonuf |ln*yt'��li*ltKi7*ll.l0iliul WIS InHirnthrunn 1'wrk f*rn! Imu��i-tl!i.k* environ**, tuul tin nm cun**lt)rr thi* Ah pliw eiul> Jm.tlt.iK. In w*orln,if vUlton* ���wny hy stork"* of Imajfiftory dlrtleul* tluu, rFUrUu'Um��.*fttt)f Intondlnir vUltor* muy 1 nuw, therefore, cull attention u* ilu* following fw,'i*V Tlm train to Alhorni hum** Victoria -nUn, in., nrrlvlnif. about 4 o'clock. Hot-oral oKoellont lioti-St. exUt Ih tin* AHwriil*.. .... . <lisn*i. (Y*mj-��1 Uiko I*�� tlUuml ok'vt-u lolloa hy ro*d,  will  auuiinoblh*** nml oUior vehicle*,  wlUt i-eilaUlo driver*, muy It** hh-od. At iho road end uf tht* lake im enter* j,rl��lnrdtUcn, Mr. Jo-wph Diinkwmcr, hu.it iftxxl tMtcoHin.iiHliiliun for ift*u��*t��i, KitfeUiiir whti boat* imi! launch.*-*, tmii U boUi wllllnjr tmd tiblo tu convey pur* tie'. u> thi' head uf Urn lake, she nip taking about fonr hour*.. At the lake hood U Kw>d camp jri-mmd, and ihu DoiiUicrn boundary of tho park in hin a few milt*** dtnHmt. Hhould thu, Kuvortitni-nt act'opt- Ihe *arvlco* offi.'ml lliuin, tlicro vvllj dm-hii? tho pre-tit'iii KCttnon l*t�� a tfood lu-ldln trail to the head of Untile Luke, mount. In-* by otHiipumtlvely eiwy jfiiidlont-* to Um *)i*4m rldcok ttlwvt* thn t!(til*4*r line, ' wiu'ticc* thi* i��yu inuy fi'H-*t tii*on tin* jiiBi'Vellgvis heuiuletfof utir itiltind itioun* Uln��. Huh wny bifi wren tin* iwoltikt'ii sviidju-il wtith of Mounts Allmri l-il* wmt), whl'-h lies nn tin* tipiKxdlit hide Of tiiahi-Htl tviitt't'-* uf Atth Hivnr nml rttaohui* tut cluviitluti of 7,3m ft*����t, rtuher mon) thttn lOiH) feut hl>fh*>r llmu thi* (M*lvlit-(ilt**9 l-'ruwn Mnuntnlii, lo tht* inuiit tH'tiutlful Mltuttliun H ha* uver !>4ion my lut to eneitmi* u|wii, imd whcrt) tho CttntuJiun Alplmt i'lii!* mltfln tiiiiu* |6U�� thn mntniph* uf lliult" Kuropi'tiu jim^tmllur hy wrisstlnif u ntiu|u*i' ruhlu. WiUt tho itdvent. of th** tiiilh nn fti'tlvi* i��tai should lm ��!*!�� tu tnakn Uu* jour* -tu*y between this* lnkr*ln itdtty, ihnugh, with fthuh'T-r (iruvidnd, iht* numlwi' uf trttveljiim vflit* <xiti)d piwn) wlthuut {miu*- hi-*f ii tiny ur Ofo Its tin* mldm of nuuinvh JkOtttlty wiuid Ih* lew,  livmr.  tts tin* jK)Ut0 ��<M# U, I IdtAVt-*  ItSiVliOt-tl iht! ill*.- tuttitM** oun'yhii-r �� i*hoU (*tiii*tii*ihi|f uf hlfettkei'., iU��ul, in**rumi>ift*tt.mlt'.M)Mu'{ ^e-atr hi b ilttj"tmd it hull, whieh *n<t*ui*�� fulrly iimflunlvt* ev!dvm*i�� thin, wliii o,oiiU'>t*r��n|ve).v little iild, ui^ihinif thm could tm rtilliHi luirdikiiip-A'uuhl Ih�� olf ut* hmt***). . ,    , . , Jiolldny nutkeii* In K'eiieriil lire ftiliiy wtitt'iit Jo vlitw lnuuiiluln )*e��k��i Jitnu it {kOttllloii of MM'tirJiy imd ctU'i*, m cm\ Ik* t.ei��U (miiii �� cuiihidni'tttlon of tin- iiiliu* bSfvtt of viifitorni wlio <*oi)tvll*ut4> to tho wolftm* u( tin* dtl-kcn-i of Ui���� Wwli-n rt*- puhiio; hut lor Uio,i�� who tilnliu) clhnti tit-tit) ttn* plenty of ujijM)rtimli!i**4. Burly c**|.>rJ(flii I'lu'U* lu* l*isin��ril J'tiuili. , ��� , ,    MARKING TEE HIGHWAY, .  " Wliliit) tin* nnxt few wefk** tin* foiiii>!e(Um of tin* uitirkini/ uf thu Inloutl 111-,'hw-i)' to Cimiph'tU Jtlver, und uf iht* (iuuulliu, UiKhwiiy fi-uiu Nimiitmu'tu AllR'iiii, will Ih* tindei'iiiki't),  i"ht't'i*tiu|sittk mI*,'(ii�� and (M)��l*i ttte now on ui-der." ,'   . Kuril li* tlio ritj-ori uf Mr. A. K, Todd, pfetideol of thn Vfc^rht Autumuhlh* (')ub, tlu* Itistltutlon thut Iiun ht hand thu iii-uvldliiK of till Uii**i* i'usi*. for (lu* !��l*ind,  'J'ht* ttlwvt* out N imotiier i)lui*trntlon uf tin* vo-ni oruwd thut ut(4*ndtH) the jtluiHlnt** nf jho llrnt |H>**t uf thu (.'unudlim Jil-^livvtiy ut AUkm-dI, Kftsn" ���JsssKsrsrs rassrmT'^^r. TOFINO (Wl*f*f(-il (.'oi'reiiUiin.Ji'iiw*.) Mr. tl. ('. nrVw-iU'iv uf ihti tluytupiot. Hound (^nnlntr Co., with Mr, 1>. W. Olivtir, nrriiW uu iht* Tei'-i Inst lrlj�� W [irfparo (or thu rtetuum -uilmuti llfliiujv'. l-.i'orythln^will bo nun hi ri'iidlnuwi t-n MAt't, wjth the flfrlilinrtti* noon ���� tin* tUh coiiiment'i* to run. * Thn Vftlih*. u!k��u; li tillhr loi)|{, It J>hl,v nn Ihu IXimhilnn (lovenmiont wltttrf, IrvIiiit htHiuiiht up by tlu* Tei'K. Tlu* cu bill t��i|J lm In Id hntwi'i'i* l^'tintutl idliind IlKiilhoiisi' and the uiiiinlitlid, ho b** in iflvt* roiniiumlcittlun l**-*�� wocn tin* IlK'hthumit' and th��* mh.jfrrnph iitllcu t��l liil** uud other point* on the llm* hy Udepliuiih* Hti-s-st-w*** Kuril wl!l till �� lonjtr iwhIihI tvimi, en-iei-iuHy In <.*it��i* *��f a wits-k, u** tht* lid* Kiivhiir httitlon ut 'i'ollnu U KltURU-d Uirtn* inlltm iimldn fl-ofti tin* oj*4*n octL*nniU)d luive iKiijieiuss iif ooiiiinuiiletitliKS or evi'ti a'chunct" fur a. louk out tu lm kt'pt. ��;r��diiully tin* ��iotxli> iff tht* wt-m cettht iii't* l��*intr lUh-d, und lln* resldetit** uud Ktittlei-ii li��k foi'wiuil for it hii��ht future, aiid tlmy I'orluinly ile*.ervi* It, it*, ilu* ptum*4*ri* of uny wild imd unnt'tiled I'uuntry an* thu tup* t'huoiof |u*4��|i!** ttiiu iiiuke It po-vtihlo fort In* nipltnl (o etum* srns rv MUCH MORE MONET L3ERNI WATER im ,,,.^ ... .......... I*.. t....i-..��.1... rUiliT-WiiiK vii/si. i/i* t.��e nn-is mi im�� pioneer t-uiites tin* iitlUX'h, m'Iuh)!, IjiinJ* n**.***! enli't'iui-H's tmd n tff neriil pititfiHin. -���Ion, hut hi nmny fiiAUditlfiihufhlldi't'ii of tin* plonuer tlml r-!'i*t��k* tin* liunutlt of their piirttiil* luiwlnlilpi*, plurk und fui*i��* thoUKht' Thu lit tlu t-Hwn of Tollno Ih tfrtuhmlly tri-uwlni; uuil lw-<*o.uhik' known. Wo littvti it runt! wiioul with tin itHt'iitiinit'o uf iw��*iity*tw(*, d |*oi��t oftlri*, tuli'i/riiph ortii'4i, fuxumtu otiu*����, UfuMivhnr -.tiitiuit, jfunural sion��, miivhlm* shoi* und ti i*'.*v. ���irmitimt- wlusrf imd puhllotiisll. Tiu-re mo uIm) in tlio dUtriivt, In keeplujf vviili tin* time*, u I.fhurii! A**��oeli*U��!), Con* t-i'rvuttvtt AfMM'iutlen, �� hnmiii of,iht* Vi(Uf*iuvi*r!tihuidI)ovi'lw|*iuent'i4.i'U|fui*, nn Ovor-Heiu tilth with llfiy meniln'r-., it ffynmitsltiiii t*hil�� tmd ndtuwittHiiumit-. (4'e i-o ivHoiul tn the (Um'ff **i!i*tl li'i.i, ittiteh i�� i*i*4'tty ufJ*-n. \Vi�� ulw* 4>M>ef< u i'ustdi'tt! pliyifi'tiU* to i'timi* lu*)'** to llt-4', tm Ihe dlro-iity j*;i*ii��hitf ruiniimnlly feeli. Uuil ii me-itl* eal tiiuu !* wully nei'ili'd hi tlie diatiieii Tht* KeiU'ifil foiiinilllen thttt. hii*. fliiirj,'*! of tht* /oruiiaiimi of thu Hoi/ur Cretsii Wtitavr Work** (swipiiny Indd ti iiii'oiInK iIiIm wt*��tk for tlm jiUt|*oic of rerelvlnj^ Uui rof-ort of Uu* (innni'o coin* itiltt4*t��(ij)}Rilnu*ii to nffiite tttldltiomil ���auliM-rlpt-Jnii* w thn *iUK*-l�� of tht* -ruim patiy, *liio ---oimitltU'u ouiii.ImU-h1 of Munsrj) Huff, Jtuyw.m und Pivncolli imd thuy Wei-** filth* tu hand In additional i.ii.)v.'iipt!oii'4 tn nn nuiuutti Unit Inint;') tht* Im-Jil eonti-UiutioUK to well over tio.nut. A Ckinfoi-enro wuk held with Mr. H. II. liitimie, tin* (���iiifliKu.r in oliui'K'** uf tho hiii'vey-t of of Uiu plpu line, tmil hiiiii hint It wiih iein-m-d tlmt Atitimlluiitount v*f work y��it is'inulned to iK'duntthiiforn the coiuuiiUeti would h��Vi) iii litilid tho ihu (him u\*n\ which u�� cult,for tlio ten- deo for Uiu hiiildluir of Uu.* dttm itt I lie fut!i4, iiiiii ilu* i-omurtivUlon of Uu* pljii* lint*, An Mr. Ilrovvni, tm ^olntf nwtiy, other itiTaiiMt*itli>ii(>> will Jmvti tn he iiiiiiiit for this work whleliivill itikuttvo orUiret'dtt.v,**,iH*rm,<llnfft'OMr, Uhuvmi'** iviHirt, As whiii tm Uil*. i.s conijilott-di tint Inult'iii'tlom-i of iho uotmnliU'ii an* to t!till furrt*'iiiU��rit for thut'iinsirm** lion of Un* i4y*?tonti und thU will hu done wiiltout dtiiiyi it-in undoi-stou-d thttt- nvnry oltotii will Ik* nitwit* tu luivi* tin.* work under wuy ttt tin curly date, nm! now thttt tho lliHinoli.! purl, of thu phm* liuvo Inttm ctiriieit out mj hiiccc-iuik fully, (here ithould Ik* uu furthnrdeiuy, It liin* nut yet been determined just ivhui iimoiini of outitide lltmnclisl lutlp will Ik* required, hut It htt*i lifluii iiolnt- 4>d out Unit with uiiHiveuieiitsoiifeiKn'iil iu* thai of tlu* wnu*r worku, whur** pritcllt'til!) overy properly <iwm*i* In AllKirn! ii* liili'i-**!*!**!, thoi-4* will ho nu tumble In yuttitlir tho tii>in��it��ttry twh liiliuiitil ktiitt lliat- mny !>o roipilr.vd to liiiikti tht��'**,v����U��ui  lh*��t- t'iU-t*.  In ei'ory r4t4k|��M��t, ���*w? VCLUELET yum? mi *mmiT ii*TW t.T**����i��(i����i*t.*��-l-al kwrii**^* (l*|Mtt|-i) (,viri'*i>ui)iltim*4*) Tho Uclutthil llovelopinenl J^iiiftio dtK*>* imt prujiosu to rent rt'&iu-dioj/ tin) iiiHtu*)' v>f n bolter tunl! ni>''>vh*<i.<; Am nott*d hy yuur vori-wijiundent lnt*i wtiok thuiiioviiuieut for (III*, miiii norvhui in now woll undor wny, und thu fotlo��.hijr foiimmnli'ulJou tu tin* Iniju'i'torof l'o*t l>lllco*i will fiiow Uu* preniml. niiutiUuti of HfTalrit: To Um Unn* ln��pwtorof Pu*.t Olilct***. yiclorhi, 11. (,', Deitr 8ir'.--Thu follDtvlnjf rnMilieiloii WHS pUSklilHl tit (1 llll't'lllljf of llu> Ul'llle- It'l. I,**rw..ch of tht* Viun'ouvurlhituid Df- velopineilt, l<eii|*riitv held At I'l'ltlelet, il, V,, on Mr.y i, UH'i, und tin* stH'i'iUKry wus liisifiieied lo forwiird roplim to iho pru|K*i- uuUiorlUi'Kiiisklnifihoni tii kind* Jy ifivn tho umlter tlmlr t-uiilestiiiitui. till!!, Whurrus, Uu* wmpli'tion of tho B. i*��* N. It, It. iu Alberni pt^-inlU of u tii- weekly MM'vh'u to tlmt port: And wlii*rt����*., it wry hirifu niiinher of HOttier**- luivi* i-4*i*t*ntly iofiil-ml In tlm vlClnliy of Jtitivluy Hountt uud on Itutdt* tidjiit'oilt.lu oxUilnif |*o*t oilk't'-t; And viier(*t4H, t'ji��ry e-xpeiistvt) eold ttturniff,, llnlilui,-', t'tinuluir. suiting and tnluluir ���x��|)i��i'n(|nni uro now heinif wir* tiutl un tn tlii* uUive iSound.iUid ure itil liiully JiiHullfiijipet! in ilit'lr openiiioti-- hy lln* j.ruM'iil, utisitU-ifiU'tury mitt) -ter- vicnj - , . And tt lion-a-i, tin* preM'tit. uitill wr- vici* win. oytiililimliiHl -.Ixteen ur niurt* ytiuii*, uud li�� nnw lielnii* found liu-do* Hiutln for tin* work lnvolvi*d tm'Jtijjf to liio di'volopuieut. vvliKii hu*. tuken pliu'e ill llilti putt of the DlaU'iet; TJieiH'fiin' l*i. Si rettolviHl, Unit thi* lii'ittiiii of Uu' Vuno4>tiV4ii* l.tliiml Devtil" opntcnt J--4'tijjuu, In behulf uf iIi-iaoi. tier* imd luii-incM men hereby ii*i, the IV*! OltU't* llupiK'titr- Mr ti -.iibsidy In Ifiiuil Uu*U M'i'vii't* bi-weekly fruuiAh !>vrnl iii Pt'luiiet. vii4 uh Ibiivhiy Hnmitl im)'!*, ih��u Uu* nu!).'��|dy l*e lurjje I'liouch lo enttlili* lim vtiltikilijf Of ii fiinl liitiiieii IsU'fc'i* t'lii'tltii l�� antt h*oiiv tlu-itii (Minn, ti*. our ptenrftni CANADIAN PACIFIC NEWS SERVIC "K. !���;. Trnultmim, i-dliui* of tho Tillies Jourt.nl of SAirt WHIIuin for the j��io*t l�� yi-iirr* will leiive Unit- puper nn .M��y,.!tt to Join thohttifrnf Vic����l��rn*��i- deiti JSury, of Um t'tinmllun Pimllln mllwity in Wli!ii(iMi)f tm tfi*ru<r.tl now�� M��i��ii'titry, f�� newly urmiU-d jkmIiIon. UU duty will lu* to supply pnpeitt the noiv-4 wu'Vlt'o uf Ihu <',!��, It, ��y*Uem, He **lll inive uiititir under him wiUi Jn'(t(li|(iiirn*rH hi WliiiiliMjr."��� Kk. I'liiuijiro. A imiltitudi,' uf bruhi fiiinjed eii'Uii-n throu-,'l)utit tlie ctnmlry will hull *v-lUi arrivalM . cun  1m�� ttxplorei-M imd huvo triyunUin jmuku nninivil after tliem. ThoM* AIi>!ni*c!l!ni!H*t'f), liowuv**r, who porvorttoly innlst U|*on undei'tfolftu nn- fHKtMVsazjf hurduhlp and dltt-romfoi-l, v!b. itlntf tho mounuilmi by devious by-wity** of th�� noriit, limy l��*,i ublo to dtrlvu sols-oo during thi<lrpr(,Yiittuii*-. fruui Um knovfylt*dKo that in tt duy Uioy van do* 6Con4 ujM)nOi*eikt(.'enu*ul Litko mul iind r-(u.o find ho!4])ii4ib)i) i'!iti>rUtin)neut thuro or in tho AlU'rnln, Ciitw. L. Hob-irts. Js. O, box im, Vktorla. FootUII. Thero will be Utiiitf*. dullitf 111 the football llm* nn Krldny itftornuun. tl Hppent'tUoU Ihere J�� rt hlilU'h ofwtlileie*. down tti Ih'huekh'nlt that havo un idea thttt ni UlckorK thoy havo n plm'e on the liittj* In bltf re*d leltem, To UiIm thu Allieriil ii!*,' rikin I'lin-ior*. havo cop. Il4>d '"Nny���imy--I'titilliH'," or won.!* to Unit- lUlVet, imd Uu* result will bo n t-httdt tliut will mulct* tm old Hum,in ,it*kt of but tk* look like n ()hiff*|H)iii> ���jatiif.) belwiMtd two old imild*), CO'iuo f*lon�� imd hnlp jrittltDr up tht* fratfiiiimti-*. The WnUiu'i* J-ishorlei fleet nil! 1��* in evidence w Hlu-ur their hrttvei, w victory, imd Allwrnl will luive to turn out in full force to (!()iint-> erfiot Uin'ofTo-st unhttii wo wImIi to ��ee Uu* Hoot nail ttwny with a football dco- orathik' Uio iiiiisUii'ad Of Athnlrftl Tor-* iiiiii'**. critft- Crklket, Tin* Albi-rit} iJUtrift (il**kel (iub nil! si-nil it Itiiu: ui|t tu I'mtitttV'Sllit on M'ttiiivtut for Uu* tb-st iniitslilu (inttir!i (i-iiiue uf tho ��.eu-.iii, A fctiwiiu ti'iun Iitii* lieeo fielei't.Hl tuid iinJe**** the "hou* deo" litis tut o-.jx't'1-tll*, lurii't* "Jmllfin sl^'n" on Uu* AHmtiiI Ik*)** they -.liotild I'uuie btM,ik tiltli el few in'iilps dtiu-fHni,' In Un* Ninuku of tlutlr wlffwiuuH. ih*!ij,'ht tin* iibuve imnmnmouieut.  No lunia/er will ltl*oiu��fi*itMiry furtho jmi.t-j iojMT rujKii'iiu' Ui liitsutn tu Ui<* hutuloilk'i l(Hvldi��(. 11.1 promised fiREETINGS AWAIT '. SIR K. ANDERSON ffttttvv-ra Tlu��t  Or. Anderson Aj>�� penra to Huvo Overlooked Will bo PrMtittod. When Kir Iv'.'uui'Ui Ainlei sun Btiittm tit A!li-tui lu* villi Iind it Kctit'iln^ (Imt villi he ii plt-ii*(Hi( *-tinil)Siiu(loil (��( busj., ties* mil)  well  hUkiness, .The B\����>uUv4. fi-fiiiuil (��**����( Uu> Al- Iinnii itiitiitl of Trttdi* hold it iiim��Un*/ Ut!-. kkifk in tv*-*x-iii<>u ' ui iho h*lt4*r froui Mr, Ih'i-bvri <'(ti'(iiiiiiti��! lo iho offi'i'l thn 1 Nlr Kemieth Anilf-rviti would Ik* la Alhori'l imy time itlti'i* 1U11 flrnt of .1 imi*, nml Ukkii'tf thut Um Itiiititl i��f Triulu tiieel Uitil h**iiUouiiiii hi i-'-j} to dlwniwi with him iu'.>li'tni; that, tuiulit lm of htt.'ri-iki or value *u tin* dlitrk-i. Tin* meetlni*r' hitfiiiifhiV' out Un* fiu-t Unit UiIm wuk not tiiu tlrnt tlmo that it uii--i)hi*r of tho Andtuxm (.'oinpiitiy hml vhiietl Uiu Alburnl Dlhtclut. It n|** peiii'eti Unit, (here hud l*eon 11 Uf. An* dernoit ln*r��*. huiiiii fo* * itjfo.  To thin Dr. At.tlori-.ou hml nvplninr-d iiiuny nf Uiu tltll*K*> UittMipiKmreU to bu vlmlly iieri'-tMiry for thu tidvuncouumt uf Albornl. Thorn*, thln^i* hnd Iwtin t'xiiu*!iii'i'f-d Iiy Mr. Aiuloitson, and tin a roNiili, many protnlHeH had bonn iiiadd by liliu., All pf Ihunit proinUini worn a intiuor of record, In fuctiiomo noaloiiM (turrton had Utknn tho lrutihlo tucartf, fully complin thorn iu Uiu form uf a viini. re-wrl, tu thd Jluui-duf Tt-mU* about two yea en (i|fo, Thi* most tifii-uful Moarch iilnou that tluu* lliu] futled tu reveal imy nifftui of tho tmrryhiM out of vny of Um liiiiwrt- imt ph*d|ft!K iiiitdii',��;��J)r. Andornon, and UiIh iimi it te'Y.tJUcy, to nuiko i*omt�� of tin* iiicuibt'rn of iho fuininitt^o ritthor hlu'|illcul ���� to tho Kood roitult* to hu ohliiimnl Iiy n jiiuiillnjjf with Hlr Kt'jj*- 110th.  - On iho oilior lituul It vm jH>lnt,��l gut Unit thl�� wii-.,itiH*tlier 'lmlter, tmd Umt (litxplto nil fei-iuer ux(u'iii*5i(.Hw** thort* might, M)iueUi!n>f tvuntti of tho nioetinjf. Willi thin Itlei-, inniiudatuih-ouuuulttox) wiiw iipiwIiiitH') to driifi. ii uui of r*HjjU(*��U, imd �� ifi.'Wittutloii of Uu* vurloun i��*it�� turn left hi (in uiiIIiiIhIuhI eondlitoit Iiy Dr. Antli'i'itim. Tho eomnilttot* wan hi* !>triiot4*d'tu tti lui up tin* tuuuu** of - IhHtni* rtillway fiuilille,*., HeoriuUlou *,rrouiitbir Tlm (not (hut low havo but. been -mh. In m*iijyIi of Um " liiiris>*.vii!|f .'l.tallM,'' only in bi* told that tlnm*1 in "- uutlilii|��* duliw*" A iiiliu rut)!* nir tliotriu'lc,  Tliuwlro lllislies  |t)  Ulti  bltt'O   UntlOUDfODIetH. The i*dltor turni* io Uio tubeiund oi-doii-i the foreiiiim io "hold bcr for ti mils- uio," In f4')ine*i 11 inni.Kiin^i'r tt'oiirhijf Um ifiii'ifiitiui <,'. P. It. Uniform. With *h��l !!m> tstini'ifisy for whi*.-!; ��\\ (J, 1-'. Jl, ullieliilK uro mi Jti-��!!y (attiutiN ho hundni ln itiuroluiitDK of "c.opyV and half a iloKi'it phui4>tfrii|ili*< of Uu* wi-iHik. Tub* hunt jtt*|*ortor*i hobbliijf; (*dltur In KirniijfuotiviilNiuiiHi umMenjfor in' Un* center of Um ntn-fo itsklu-ilf hin hulo Ik mt -.triiljfliti Kpmlitrht playliiirt wti iniisle wit!) it diittmit (jtuiiiettu *tlni|lii{<*,' '���Novur iiihul tin* tlilny*) 111 Uioy oiitfln o* III!, NovHi' miiid thn thlniri* that urn} Iiint only tin* tliinit'*. I hin, nvii hum!* ��hJ f)-4*e, Thu'Ntiw-i'Df UiuU, P. ��." t.iit-iiihi. {HWW l-Kt*.-flfcU* ��1 M Cot Ready. It K not ion -.-.Kilt tu bi'jfln Un* work of u^mtii'ttUoU hv Uiertij,'til��r umuirtl tiro* ���i^imKyiof ��>juui�� hi  AIIkiiii!  on-Inly , Tito i-rlifkot mutch on Nntm-diiy ro. ���oilted In 114-lost* niifuo and jfoixl KCoro-i ut cotiipitris. with Unit, of* Un* vttHik pi'evioiiH. Tim ti'Aiu undert.'up, Drakes (iitilked up KM before tin* last, mtni went down, whllo Un* tentti of Ctvj). t'ttiii'r annexed UKI rtntN (id*, tin* ivault of their lnliortt, Ttuvff'imoduuionKtrat* **d Unit pructlKo !> till Unit Uio 1-oyn n��'i>d to round into form. Hoth in bow* lltij,' and ul thu but tin* dlstrJct- can piixiut'i* i*om�� oxi'ollunt ninioiin], *vnd wlUi ti fnlr *uiiount of prnvtUn **!u>uld Iflve 0 ^otxl iitjoount of thorn-sult'oh for tlii!.' xcitson. t'tirry  piisM'ii'.'eri. 101 ~- "l I'iisii, Vf*-fe*s=iiii��tthi-* loMttur In lnittd, tunl \ihm ure theynhdn^'f A mi*t'Jhi}j> of Utttkn iistmestiul tiiiuillil b,t futled Vk Ithtiui dt-lay, iiiik! tm elluit mnde to i;c( tlihu;* lulu *httpe, Thn.louvlujf uf Uii-st* unitti'i-s |ti Uu* lust HiiUiti'iit in htitniil i-o ti'kiiH m poor i'onlo��ls nil (siiuii*. .Men must lutvo thin* for prep, million in order I*,* In* nl their l*i*st. und Un* tltni* hetwiie)), now ttnd <ho!ir*t of July !>��� not tot) Ikini,-* for trulnlnj,'. Ily til! iiii'iins let tis j/et !msy tvlih thi** pi't-^i-fiiuiise rU.'ht nuw. iUiill dud jintseujr'er Iwrnt, liu* KM, 'J'tn**, iinl)  ituike-t four Dip*  per  iii.mth lu huimu'er and ihiW In  ttinier wn ilwl this jji't-titly luuiilifiips ihedf .vlnpnienl uf lid* k'Dlist. We l,('j*fW reiniiln, He*pee(fully jiinn, i'eluiii't i>i<V'e!o;iiuelit Li'ii-fui*, BaaebaU. Tin- resldt'iit** of tin- Albcrn! UlMriet will huve 11 liiiilii'i* U* ses* (he httssibttll (('.oitsuf Alberni iind Port Albi*i->)l In iictlnii on I'Yhlny ufturnoon. A inuuii tuts lii*en rtrriiniffil Una promises to In* lm*��it'siIn*/ from tho fnet- Uml it uiil cmihli* tl*" pulillo to Hike the uieitstu'e of U��e tkvu teiuns for* Uio Ki*u-��on. The jlttisie will I*" |>Ifiyi��d o�� (he KUrlin*; field ut an hour' to !���� ko nri-iin','1**)) ti* noi (iniit-li wlUi ihu fooibitll iriuiu*. Turn "iu .uu! "root" foryoitr fuvorlie.s. ���^''������"otf. not. fii-iided tw promi*i(*di 'Jim not-'-iislty of oleitrln/f und burn* injf wrtib (hiihor, Thu neourinif o? a Utlo tu iJm puhllo park 011 Mojior (.'rock. A Niil)M.u'lptluu to tlu* water worku i*oni|iiiuy, Tlmtie uud u few mli;ur mat torn will i.H'(*!i|iy (In* tlmo of Uiu coimniitoi*, and it inu, been !nT'injk'o*J m liutd n pub!in nuH'thlH' nt Uu* tlmt' ui' Un* vinit uf Bh* Kenneth no Unit all wiil lie j/ivon a tii-uiue so iktiwi'M' nnittei'S tlml inuy appuar tu ho for Uii��,��ood of tht* oom* umnlty, 'A*s*tiii1lii(r iu Um uiritiM of Mr.'fnr* uilclutel'M ii)l|!*i*fSir h'etinetli AinWuon kliotild he hi Al!)V*rni riot. Inter Unit Uu* Hi-si week in June, but' may appear Miitiutv hut enriiur. CANADiANNOETHERN LiE LOCATED Set ii fi ''")���*' of tho Alberni Advorati* to yoii' 'rieud, It will IntMro-it. Uioui. Nimslmo Sports. A sjilcndld iiro'iraminu of .i]*orl** luu* (it-en tirnimjed by Um Nnntihuo aviUiot-. itlis for the yiih itnd 2M\, and thom* who run find tlute for Uu* lmliday will 110 dun bt wllnowi 14011)0 intei-i'Min*,*' sjK*it- Injj evt'iit.s, A\i will (tppunr fitnii tin- itdvei'tlfteiueiil vtiiiejt in puhlhlicd in ilih. jsktie, Uicro will bo HomeUiln'.f amusliur fur ittcrytHHly, and iho well kr.iiwn reputittlon of Nanatmu for put-- ilni*f uj> k'uod hjwrt will ttttckmbi. injmiU ���' ir. �� lui't'o tisrnouLdurSuir (he twodath* , At'cmiiluw I** ivjMiii*** fi*nii Victoria Un* oilli'iiil** nf Um 1,'a-iiulhm Northern tiillwiiy huvo rei't*!vvHJ  wni-d  thai Uio \'imi>uuv4��r l*l*ind lint, now under itm. titrut'tliiii it*, fur it* t'.itvirlitti) I^ilie hit�� tiei'll liM-litis! bitlWi'i'l) Albeit*! on Uu* ttoal ruii',1 tut'oinox Luke ii!*t.ii!i I'lfht miles fistni Un* I'nist 4*'*ii**i. I'"i*iiiu Alb.'inl tin* i-ouit* ruiui north* .���iiy and eutierly up tu �� suuiiuli in (he , eemreof (lit* ikiiind, l���'iT.'i feet hl(;li, iliMji|iiit|, i\w\\ to nn elttviitlon of -IfiO feel lit (he etisi end nt t'umuik liske, a distaiii-4* nf L*7 miles, ('oiisti-uoUun will In* ht��tiv't, (In* iiniKliniiiu k'nulcs boln|f title niul oni*.hull [ii'i' eeiil, Tiiive eiiiflin'ui-liii; parties act; now ���cnjt'iij.'1'd In multinir (i pivlluilnary lotMt- tion hettviM'ii ('oiiiox Im'ak and ('anil** be)! Itlvcr, 11 illsiiuu't* nf .'i,') miles. Another Panther. The third panther U} be preM'tiled u> Un* liH-ul oltlciHl.s for pnyiiieni. of bounty durhtjf the inist, week or two wu* broiiffhl In on Wedtsemlay. A|f��lii tho AdYiH'*ui4)oxii)itl!!istoMxn-t��i!ion wiioartt tonifhii; for !*!); Kmno, "foiao on hi~~tlio puuUinn) 111*0 ilno." } , t,u**+****ni.vt.vt*��- ttVKitxw*iH*iaiKMatf^piii.*nmi laM-ww-sse-irJissew?! B��8^��f��s**waB*^^ THE ALBERNI ADVOCATE |'i,t,llkti.*l rtl All* ml. l��t'!'��!i  I'lil'iiiii'lit, in 1 ,.,-.*> II,.- int. 11 tt* nf Viim-"Ut' i (.'..t.tliii ,'i iii inl  ml  Will Ilia. AOk'illl |li*ll��<t in Jtsll lil'iii-ll Ifaui Olritsi  A1Ih.mi1, tl. c. A|*l*ll>-aKlil>ll lid* l-i.'H Hllttll' In llll' l'***4lUi4*ll"l lit'lti l��l (ilk t|i>ll**lli(Uilt,*l H'ttlii.ll Uu Unlit*** iktssimt .'Ikkti ��,*(���� I tt',!.*,', let lull* Si* l-i.DM a in i'niiiattti, tin* I'liUitit I l(liy-ili'li|�� Atl*ilu{ial  ?.'���**  /-. -tiwiill  \. tkfl!l|lnl ittikit sn*l utlit-r .s.kii*tii*t�� iiiHt aliiiHii, i*i>a!��i ,ryu|u(iel,��, Hill If O-is-'iixl mi Itn- Mli'ttil'ii Iffll'*' - '    iii." V.'iii , .   lnm NU M"*llllk , .   I <l> IVnUl"'I'i il.t'I'liltiil Mttti'k. Mt-Siiviiimli.il r���Ulti|��nll anil iHJwl lull itfll i*,t|iili'i*-*tl h>|m-i )*��*��� flllil, ro cokiu;��pondi:nt8. All "iiiiiliiUliii'filli'ii* llUi'tiilisi ful' I'lllilli-iillnil liilikt Is- Iii*si|i;|uiit1ttit kkllll tlu> iiiuiiii unit mi- Oi,.��* ,if |l|,* t*nt,-r, nut iii*s-*��,ii')|t  lei'i.,iiilii*,i Hull I.tii dU.itfuutiUilfi'.itiJ'14'.l fiiilli  VV niiirt tmtlfiitiltt.lu (i-it-ru it-jeetfii !si|ii(imtii��iultin��, Jt'ti tritium ittUiiii wilt I"* |'iiIt! lei imi'lli' tvnitt!��� llllli.Mi* ��.����*4't>4 |iy MtVl'lt f-UT-UIKrll*'*lt(. Allmrnl, tl, C, Ct��n��d*��  *  M��y 24, 1013 THE 8TRATHCONA PARK, a IT is a miil-tor for congralulii- tiuii thut tlio ropos-t tlmt tho opimlng of Struthoonti Park would ho condi.i'ted from tlio mintwhli* of tin* Island now proves U> bo Incorrect, It appears that ti thorough oxtunlniitlon of tlio approach from Alhorni will bo mado, nml If UiIh provoK us good an oxpoi.t,ed, there will bt�� a loud from thin plitco to tlio Park ho that Alhorni will bo on tlm main Uno of tlm tourlMt'tiiifllo to tlio now playground tif tlio Dominion. Mr. it" II. Thomson, tlm national park ox port, who will havo ohtirguof nil of the exploration in conuocilon with llm opening of tJtrnlht'oiiii Park, win* In, Al- boj'n! recently. \Vhllo hero ho arranged for it party to go In from this sldo of tho rango, and Hovoral gangs will bo kept bony in cutting thi 11k to,tho various parts of tho jmrlc it'll summer. Mr. Thomson,  who has Imd groat experience in this class of woiiu'hiliiiNlliiitSlr.Ulii'onu parlt 'Ik ono of tho iinesi natural parks on'Iho  North  American i-onli- nont.  Ho considers It in faot two parks, as from frown Mouniuln on thou* Ih roully unothor park ijulto distinct from tlio iniiin ono. It will tako yours to got tho woi:k all tn Mhttpo,  hut u start wiii bo miulo In n few days, and thn AhIi river and (Vnirul l.uko country will bo explored in onlor to tint! (ho best 'maimer In which to ontor tho park from tin* west- urn Hitlo. Tho mnttor of currying tm tho phoUigr'tphkiul work wiih die" oiissod with Mr. Iii-onnril I'Yunk, who hiiN charge or this dt-purt- munt for tho govornuiont, and St whh eonsldored advisable not. to istiu't with ibis work until homc of tin* trulls had boon out out and llm Kprhtg rains over. Whnn this part of tin* work bt" glim It l.i tho intouUon to got a lino series of viows that will Mils* trttto tho splendid hconlo nUvuo- tlonn of tho park, and huvo IhoK** published hy tlm govcrmmtnt. Tho opoiilng of a road from Alhorni io tho Klriitlioona. Park will do nnit'h to make thin din- triut it iiii-ivu for iho toiuiM, uud will haston ilu* development of this pint of tho Inland io* much km any niovi'inont now in night. bi'tjjin. Th.-* means mill** ami ilu'ii more mill** A popuht- iiun willKpiing up that will miiko it lot-ill imtrlo't for every jKiuud i*l ihu pro-duco tliut cun liu ruined in llm viilh'.v ovon If ton times tin* pi'i'M'tit auioiini of hind iu bi-ought wilder cultivation, AH of this Kpcliw advant'od prices iu tho ni'itr fnltuv, and tliur*' Ik mi bettor proc-ont sin-ru- lution thiin an investment iu tho Albornl vulh'.v. Tho i-omlng of tho ('nuadliin Nor!horn railway will hasten tho advance, and it nood not bo a long wait lor those who gift hi now. If ordinary ouro Is exercised Ihoro can bo no mistake in putting a fow dollars into Alberni or tho surrounding dlNtrift at tho proHi'iit. tlmo. I'lOSO Ilium This espei-ju Ily in oonni'i'tlon with ilu* coutinuation of tho ('itnitd.inn Highway U> !��oug Hunch will give Alberni a commanding posl- lion to* tho center from which expeditions can l)i* made Unit! tin* moHt intori'isting und pii-tur* ostpui partKof Vuiu'ouvor luliiml. WELL SATISFIED. It. ,1. Multellor Oralg, of To- nnilo, wan a visitor to tho Alberni Din! riot during tho litttor part of last week,  it appotWH that Mr. tValg him soine oonuld' ornble investmoni��t In  tin* district, ami was moved lo make u porsyna! Investigation of >y t'orluiu unfavoralilo puh- Ikity whioh thoy  had rocelvod Kninottnio agti.  After going over tht1 ground und taking somo thno to muicu. comparisons with othor proportion both with regard to pi'lcoN tmd location, Mr. Craig omiio to tho conclusion (hat ho hud not been ''hantlod any tiling" of tho " Walllngford" typo In connection with tho deals whloh ho hud miulo.  On the other hand this Investigation titusod biui to form tho fimeluston tlmt ihoii�� was a good fttiuro for thoso who hud Invested in and around Alberni and Port. Allieriil provided they could tiiVord to hold on for a Utile lime.. Thttt this  holding would he nocossiiry in ordor to secure profits was pointed out to Mr, (..rulg nl tho thno ho made tho purchase, and hu  is tjulu* sat lulled with tho preHont outlook. Aft is tho case ��wlth almost every ono of tho disinterested visitors to thiH part of tho ooim- try Mr. Cnilg could not nndor* stand tho hostility ��� that appears to exist between tho two towns. In his opinion it was only ii<|Hoh* lion of time when tlm two towns would grow Into praollcitlly out*, antl ho thought that thoso who keep allvo tho spirit of tmreiiHon- Ihg hostility botwoon thu two places were onomlos Ui tho host interests of both. In lids opinion the Advooato shitit.M, inoroly' suggesting In punning tlmt It is usually the in'in jv placi* that Ih getting tlu* worst* of tho argument Unit makes the "grand iitand " bluster. Ii�� thu Matter of "The Huniclpul- Itine Incorporation Act," Null*"." i* Iti'it I.) ��'iii-H!ii''ijl*',ti4!nsui( Mi'llun Iliui-CU. **>it*l***-Ui'��' U nt Hit* "M'jiilt-U'kll He* Imsiiimi^ti'ii .*,.'( " Hi*i i,ui>i-|'liistli'iu wijl !����� Miktli' t.i Un |,n iiii'tiiini 'ti**..ifl.,i-iii (".fkiitinl ni, li.i* full. ti,ii ot Jkiiii, iviv, tit !l,i< (ciitif *'t ll tlt'lik'li III ||l,i Ill,, |-.*n)|l Ult I J'tUi* I'ikt.'lil lllllll r tlii'iin'itl i>w-nl |iiiii*<kfi|nirMt��i liil'iu t'lit Muiil, *'i|i|il|()i ill'ittll' 111, HUtiUi *i( "4,-iii nl All-l'llll." UiiiM-t-i-H��ln |i*its'l�� ei iim-io ��.( |��|,i( fclHinHt in AllK'HiS lllklili-t In Oik i'lii*Utiii ef UHllkti Itllllllllilti, ll.-*.') ll*i,l li* )tij|���|kk' Culiilliiili'iii^ m lit,. atHilliuekl tt->,i)i-j "f t^i( V iki (lii. 1-iiilln'tli liaiiil, iif Hie -tiiinlin Iflkti, (lu'ins* imi Hi f.illiittiiiv' tiui Iaiiiniiiioi ni (.i.i kiln till' IH'llllUrkl iSlilti'l ,*��! t'llulllk. Ilill|a*el* ll**>, tllt'lllkt IM*( (ililuvilllif llll-Iinllli (uilllnlnl J ill |^H Ululll,. it., || lii'dkt i-ail I ii-i 1'it'l,iilli*. I lu'ins-aniilti HI' Itlli liiilltlM.-al .nnni'l' ,i| l^il ill, *il,-|iulllk Uii'in'i'.'tiki lnlli4Viti4ii Ihu itm Hi laiiiikiliiik nl l^n IP til till.  lllllttll'Mkl  .S't lll'l'  III  .'lliilll*, llll'llil,' (I, till'IHU III Vkl'kl isilllt-l ill (tin lliillkll Iti-ai-IM-lt i'liniii*, Itiui.. i.l (r**, Uli'liis' ���-ii*l fiilluii ln^ llii- iHitltlilltlll'a.if l^lt* tl. II, 1,4, it lt!kOil)iVI<f ll'l ,'||it|tlS, l|!if|ii 4,|'ll'l.k, lllllll' (Il.t t lli-iiat .Mil llie llf l��el lil, Ilii-litS' llullll Miiii*llli*- (In* ImlilHliir,'nf l^ll ll. lU-llillll*, ll|ll|<i|l('li'kk, (11 tllll t!ll|lllkk<*ct ���S'l HIT llf i^ll ti, Hlt-IHSi.ilkt fkl|tllt,,'ll|. llll'lllll III tuiKiiiiiii)'iif Uil ii in tiie iiuniii'iiM tsiiiii't' iii I'llUlll*. tllllltSi klllllil (iillllVtlllt!  lilt*  I'flkt  lilHIllll IID .if (.ul )( iii Uui ami!lunik! istfiin, It! I'lutli,*,. Ill.-lits. tt.'ai fiillnkkdli.' lll|"a,illill l.iaiititut) ill Ui| ll tu liui in.uiu ii*! eifiiii-f nt I .nt lii;, 4 t'liiidlk, (iiiiiii er li'aa >'| ItiMki'i. aifitl ll lullekk iliK (lie IkiiiiiituUi-k nf (miI* ti*7 nml HI* In tiui MtiittiiMikl .fllll'l'lif I rt ���*) t*}, (Vil'lliitll*. llli'lht,! Hl-kt full,fit Iitii (III- llHlll'lltlt (l| I,til 1IJ I.l I lilt klllllil kkl-kl Itill IHT lit l.��l il*). I<* I'lHiill*, Uil'iUM.  llilllll fiiHllkklllK tliii luiiiiiiliiilf* ul I .ui* in iiiiii Itt; luiiiti iiiiiili. ruin i��nuit*r nf l<��i t, fkietirttiik, Hii'iits. n>i*t (ni, liikkinu um eiiitii iH.iimitti'k nf l/ii I,'( etiniiik, l,liif,'!3!|,-.k, 111 Hitlea'lllU'ilf l(ii^|tr('l.ii'll, (Ill'lltS1 fnlllllk llli* till' kkllllllnila I4l,i| 1 Iff |llll,lk <lf tlllMS'li lie iif Kiwi'*- t'i<s'l< la. (lui iiii,Hi,'Hi' iinnii nf (lie t-tiilllltms Itlirr, Hire*'.' ftllia.t* (ill. Itie M Ulldtlklk iiiiiI lurillllit* nl tin- ii.i|lln*i!)' I hi nit ��f llm hn lllllkk III)i'i'in lilt'ftifllUlUit'hl isilIH'I'itl I/.1I VI. llll- etiiui iifisiiiiiiii'iits'du-ni Aaii.il), isiniiiii'tit'lnii in it imiut nu lln' a.iutlii'i' I) luilllt ul I lie Ht.lliitki. Itlki',-und ts'ltii! llli'Itiullt- vtf*l iSIHli'4 ��il l^il (I, OlflHi* kiiiitli filllilkkltlM ilin kkl-kl iMiliiiiliil'V nf l^fl I*. .Hkl-tiiilllk, Iiinil' ur lea*, tin-in'.'4-ii*| fiillnitlllii tint tuniinlfir)' til l-ti| (1,(1 i'lllllll*. llltil'*' nr leak, tfii-llis. kinilli lulillkkllltj lint Imiiiiiliii')'nl l^it ii ui (In' kiiiitliu.'kt i-iiini'i'iii t'linlilk, llirliitf I'tik! It) 111., filinre (if MiiM'lilitlli'l'k UU) * I'lllllll*). Illlllil ill' li'kk, Hll'lH'ti (llillllk lli�� llll* kkjIllKlllfk Illlll HltillllrfS III  lllll  klllllil llll till' Illlll tlulk -.ml tlie Will III llilllll nl tilt* itillllflkh 1(11 t'i* (ii Un' iiiiritik*i-��t isirm-r ul i.m it. Hie i>!iliit ef tsitie Illl'lllS'llii'lll. Dlltttl 111 AltH'I'lll, millkil t'llltllllllilt, lilt* tf'.'llll, iiitvtil Ai'iii, ivis, II, O, Kni-iiitl, (Its,, A, lltlti. lll'l*'*.  1,11 |i|... |.( (<H (kti'lllk  tf.��.  tlll'lll.' IMIUI ll   lll44(4lk, Ul.'IMS' k*l'��!  If) I llH)lk��,  III, 4h��- aiflitlt 11   l|iril>4>>WI|*ll*>|l|ll,lll,"ri|i  (lllMllS- Wl fllkilt. ��*����(, til nti��la'*tfiitil|H< IMtlilf  I*") .liiOtifc. Oifl,i.*4*4k( ,,').��li)K!ii|i'.ilil ef t**ililit<<������vlk<*4tt.��m! ��*<iit��|ti-< i*,,|���. ���| (iiHiilili'lttiill.i'itt, iv>i,ulli|(l�� 1*4.1 *.-,*�����, ttlnt.ii" *ic!tl |Si)f I.) ��� iiiliv,  taui,  tl.piiit, ktiiinli  liMt "in i(lila!)i*l ��n>t *Ut) t'iajilit, hii. *. Mieicur  i,,,^*,,, ,,  ululll) kiil-1 liiit* |��.t,i() I/+II t ilfitlk, tl.t til *i ti,-ol l'Uf(.t) IM'I ilmllik,  !lili|e  <i| iin, (ii (sU-,11,1 iifj i itiiat Uii'lltc iinHlii'ii- ititiiiii/ it|���.iti���f i��n��|ttl (*l*llt.l  (tf li>ttlOli*0(|*illi'lit, f, t-lltitlllili^  tin., liiit) ��lusl <9u*>i> ttt i��s��, (tiv>nt c��r i++* .,   Ski����t| Viilkii M|li'��, t'nil.-iek* Milt-*. A|-<l'-t. Way ;, tkiiy. m.ui.uni i.ano iiiif-riiior Hi*llift uf i-Si.Hmiiifi ": 'rnlii-(lultt.* llltil At'ytlkt Jn.tiai.ii. ill C��lu.'!i'(, ll, C, >��i lll'l, 1 imi 'I.*.* IUtlti tttmlfllif. llul!-), J,,lm |>nl|,> Ayiiii, Mitlkli.SUvO Land Act Notices ..,.-. i-iwiw ,.,.-.-.���___ ���*|'|'l)' llll |V'Oltl*tltMt (������  t'kH* ll**!'Ill44 !llHllt*l(l|f tie*trllH-tt luittU- 4'*il|li|l)fl)l Kill D.I It |Ulk| (i|��i|ll*| ,i||  III,'. Hk'.'fU kiitli it) nil SklBUO luit Hllvil I>H1 H( llUtinttdC llMlOi, nilil Iklaiitt tl It;*/ liiiiikiitlKlrl) iintilii'ttkl nf Hi.' lm.'4*1 |*.*,nlO<,iieili,ii Nn )T>)iil)li4,S!ii) li-f lalmii|*(j,-iuii,iiliiiiii tmeniiliiitiiiiUii'ifki fivin tl... fiittttiii ������ tu I't iiit'ii't Ami. tlii'iiii- liiiliikftiiit/ III.'fll-.il,-Ifllti l.lllHlttl'lii, ���kiiiitli MlUt I'likitTll (41 |Hfll|l 1.1 4 tHlllUl'lll I'llli'lll.tilllllltlllllk' Hlllki-'itl I. ��. lllllll* .11  ll'**, Atiiiuki ,t��n*uii M��V I, WD, AblO'iUNl I.-iNIK OI*��TIO**r. DlkllliU ul t'Uliiieinl, 'I'lllit' nutlisi (Iinl |(4'^ilttili| II Aluli't-u'il. lil Vlllll'illlH'l, hi i t)|iii||ii|l ,1,'ili, lltleliilk In *li|i|, ful' |-4-iiiiI**|i*ii in |illn 111,*,' Id,, fullim 111,1 itti. tri l)l*sl iHtllt*' fnilJlul'iifliii; nl ii |hiM |f|itii|,tfl en Uit'iitsl k!;m,t,if Mil IklHtii! ii, Ih- klluHii ii* i'liltiiHt-l I* iilllii, tlllllklltllliisl Wl'kl llf till- tl.'kl llllt llf l^ll !***1,  till  Hl.l.kl',il)|i  l',,k.tl|il>,  l*lll)tH|IHlt  |-*a>ll|llt, Oii'lli'ti fiillitii ilia' klluK' lii.i* lii 11 Illfl bi k*,*.l,'tl��, hiiiillii-i ll. mill iiikiiili, iiii'l Un Iiiilliik/ ll,�� en It Hi die ifii.tnf lit,* iktmiii. Hi,* iniiin uf i ���iiiiiiii-iii e Itll'tll, Ih'IHiJ 111 iti |<>*. Iiiti|,i iir )><** ili'liUiiilil tl. Ainlt'isi'ii, ll�� W  W. Klliali'k, AUt'ilt. AlHU'A UU��' ' AiiioiitNi bANo'iirn'rnii-r, . 1*1*1,tut llf 4'Ull��(lll,U '(���rflii'Hulti ii lliktl Dli.tull Itiiiali'k, iif'(Sittnn. iitiii|tiiH'iii iimiiii'tl Hi.iiiuii,tiiii-iiiiktitu|i,i(i' lur ii*-i,ll(|a*|iil, In (HiH'lihSii Un- fnlilik* Uiu ttl-tst rltitsl llillllk' Otiiiuiu'll. Iilif nt ti (silt elitiiltHl nu Hid I'letl eiiit nf un Itlnliil itt Hiii iiiiiili li of't'leitl l(l'.4>r, I'iuvi. llilill Si,Illlll, ill IM" litllktk I) H* |(| I ��<r I klllllil, il,|-,|l I* Hurl lll'l Ik, Vtl-klt'llV, klHltlll'lll 4*1111 k'llktt-llVi let. Ink* Hirf aliiiii' (Hiii |,i I'lni'e n( teliilinilt I'llli'til, (Uiil t'lilUfillllUi,! t-iJti'lfk, liittit' lie li'kk ��� lllllll*. It  Itlust'k Aiifiitfi. IUII, AI.IM.m*/'! I.ASO UUtTltllX IMklllOi.il t'MfVu|k|i>l. "l'*tk*f> tv.i J It** lliat t*f. ,Ji,!i|i lUililil^.ii hlii.e um, mini^^^r, VmH>'Mki'i, *tti*t IVnt* Alt is* lltik'/litiiti*'  ImiinT, I'ltDUtiui, (iiiii)it tii*i-i'l> I'll l-t'llllikkit.ll (ll |/'*kf. It.l' tiillilttld/lli'w'IIUkl l*-iW��' Noilee (*|iit��I>> iili.ii tlml UiiH> i)��k��iii����.'r ,l��ti- ��,> inli'ii.l lo 4t|-|ill in Idt' ( liti'f 4',Minii|a j'li  kuMU'l t'i IrMrlit* lllall W|l| it* I'll- * ll'-tVI' t'i Oil' f.ll leslilj .),��!���')  tkt.1*  all.llU.i  (x<l.i>*  liifil itkllT IliMlk i'u Hi*. *liH|*i ,i| llkll'.'ti)  fsiiiltul a* fn!ltit*k' 'l'H4i"t' I  Ctiitiiii.l-t'ili-f tt! �� |m>.| |iUiil4*l at iIihwiiiOim.**! |S4|,i,'i *���( l^.ii ***��. alwt inmki-it ���!, il.Mtll|l*H<|��llkll I'. A,|lutl'lk,|l|l-  (Itlt4tl��,-��t(tl. IM'I, IllHHS' 4litV|,,lil|k*illlH|f||��.tilt'ltiS' IIICllHltl* takti'llk', Hn lui* li' 4'll��|n* iiiilUii'lik. Hit'lftt'Id I'llttlUlV  ajl'ktl'lik (I, (M.lllt 111 |k.|l|,,���.||it..,lll'lll, -I'Hiter i l'"iiiiiii'iM-lii(/ ��l �� l��i*l l'l��ii!t*l at till* HUHli��t-*t ISUIM'I nf 1.1,1 it-tj, mul llilkrli.sl J, ||, Slllljl.lifl Hllll I' A lt��ll'l��i*Utt, fclMlllitk.-kt **���!' lui, Uiiliis* ^iflialiik IliOllu'li*.. tiuii.'*'I'll Imll'k l-Hkl.-lll, Hll'lllS  !*��� I'liSllik Mlllilll'l 1>* llia-n.*** 11* rliittii*-m-kl.'ili ItitiHliil el ikitiiuii-iieciiii'iil 'l'M*l>r S 'I'l'llllillltl-ll.ll hi H |*)*l |<i*>f.sl Ml iu>u|iit*-��i i-iiuti'Mil M��i���i. link -.ml iiikilii'il ,i, II --tUiiiiki.i, niul I*. A llifk.litieii-, isiiiUikki'Ufiii lil'r, Ult-lltSi Ifillllllllk, l--lil.ii*, li'kk,I'Hhllllt sluil*" kllll.t 111 lll-At* nf  till),  Ullllil' fil'llftlll*  milllil, Dii'ii.'.'),',fimttik Hikii-il), tiii'ikif* Ti'lutin* umtii llllKllllI III 1-illllllll'UlS'tlll-lll Tlltt'-r I r.illillii'Ul'llik" HI i�� Imsl tiUtsut h( liirtilnl Illli'l, iiiiiUii-itki tsiiiiei .,! MmIU (lilt mul iimil.iiil J, II. Wliiiji-mii anil 1*. A,- l|nk.'lMi|iii\ ���MttlHil'ttkl  tviHlet',  lill'lilst  tl'  .ill-till*  t*.**li*|||, llll'llil' fillllltkIllil (llli klmifi ill till*  lie.) KlW'iililllk, Illlllil uMi'kk, III (tiilltl  .if isiiiihii'IHS'.'Iii'IU, Hlfl IsiflHltDllitf ki* hi'n-k. lllllll''il li*��* Jlitlli II  ftlllll'ki'll, I'. A, Uiili-I��'|tii<, A*/i*(U- Aj'lll IH, lt*l��, CLIMATIC VOUCHER. TIKBEK RESOURCES. T is aoknowlodgi'd by the host iuithoritioK-that there is soi.ho of tho Hnost tiinbi'i' in tho world to bo found in tbo Alberni;l)is- trlct. Tills t-hnbor is hoooming inoro and ,mtvro vnhutblr* uh tho ryoars go by.. .Older dist-riots uro being rapidly den tided of the best of the tiinhmv and it is i,mlyii' initttor of u llttlo tlmo vvln-n all this local insUotinrimsst bo tit Icon out.  Tho clmncoH of loss from HK Kditor of tho Advocate was preMMtiVd with an oxcol- lent ciiumtic voucher on Muy l��, Thi-* |4)d!s the Mluipi" of a splendid "(Jitnit* d*' Uiiun " rose, ttnd u buiuil ui' sweet pellK fl'OllYlhe Itiver Hciid Inuue of Mr. J nines ThoiiiMin, Tin'����o (lowers wore grown In ilu* open wilii no uu- UMiiil philoi'tlon, ami the perfi'c. (hm to which they arrived at this tlmo of tin* your 1-* a tribute to ii����* inlldtiessof our ollmat*'which might well HU the intndw of pie ..nliiibltai.tK of tho bloak jirairios with o'nvy, und hasten tho time when thoy will seek tho sunny yulioy of "Alberni tho Hoiiiiti- fui.M '������'-������ ':  ��� Y,'" Af.UKIlNl I.N.'.ii DIKIitltT. UlilHi'i et .tllkcnii.''  ��� 'I'iilie noili"' I'll  llii'iimi "\ tlittliiein nml Uinrikef K, Ni'Hieii, nt V',i iiilu, ms'iiiiiiiliiii iniini tikk'iii'iu iiiii'iiit id i,oil k I ii-, i Ki-uilKktmi in eiir- t'tUku tin* fnlliikk'liu ilekt'iil'isi iiiuiU- t'lilllllll'lH'lllll lil U I'll*I I'lllllletl ill (III. IIUHll' wiim e/iriii'r nl l.til IftH. Allxirnl DUtrii'l, mill till |lilMi|4t,l alUll.'llf 111.* ,tlt-l'l'lll ('lllllll, lliilll'.'HtlH I'nili'ati Mi-kl (tut, lit) t'lliililo, Un'lliS'ml ii tnniFki' H, 17 W, nm. itielinliiti, iiiiireiirli-kii, Hii'iiismhi h klllltllt'ilkl isnilt-l' III 11 tHlllll M.lt'llllillk kkl'Kl Kit. tiltllk'liOtllllttl'kt I'lldll"!* lit f,lll I.VI. ll|l'lll*M 1*4*111 llkl, tl Itli'llllillk 111 falflltllkt'i'kl iSHfll'r klf !^>l IM. llll'lliS'fllMllitlllK Ill4< klitllt* llllt'I't itltii'l'lll CllllBl (ii iniiin I'f is'iiiint'iHS'iiii'iil, Hiiil iviiuiiiiniiif, tfi lll'l.'k. Illtlllt llf li'kk, Uli'Iiiuil 'I'. (IihIiiihii nml I lur'ii'i' K, Ni'Vktint IVI'Ok'i'i A. SuiStlii Ak-'cnt, Mie, ti, ami, ��� �� .ti.umiNi i-vsn nisruuT, '    Dlkirirl nf Niuitlut, 'I'uItt' nnllis- (luit  lliikt' Anifi-li'k  I)).Hle|', ul ClKtiaill.il, IMS"ll|.|ll tllll  lllllll lui Ikliltlllll, lllli'llilh 111 ll|llll)' fill'Itt'lllllkl,lllll (4)  |.ll|vllllktl  (till fillllltk; ilii* ilf-kii|i|iiil l.inilk: CiilUllii-lltlllU >it it |n>kl I'liilllisl HI lln* ll'irtll' Hl'kklSlHIi'l'lll I,Hi ll, Hll'lllS' klllllil If! I'lllllll*, tlli-llisi kki'kl iSil I'lllllll*,  tlit'lltst llilllll **.i*'l|lllll*i, iimri'nt If**, lii ilin klinii' lliu'. tiii'iitI* (iilit.kkInu klllllil llllii t'liatktllHl lu lllli tmillitlt tsilllllH'lllS*. tlll'lll. .   . |tt'*l" AllHi'l.'* llilktll')'. Kkki-li MiieUsa), AKt'lll. ArtII IU. UU'ft. .AbllKUNI J.ANI1 DlSTIItl.-'r. lUklrli'l ol I'lttin-ttitil. '|',ll(i>lkii||(st llmi I'*., I'MIttiai.i) illtit .l.lt. Ni'lll. llf Allll't'lll, IHVll|l.*t|l*ll  Him I'lisl  ttnllll'lll  lllll'lltl ni miiily fur iit't-tiilktliiii te It-itsi* tlie liiltu-i*Inu (IttM-iltk^l f4i|tk|iiiii*: t.'tilllllli-lli'Uill ��il ii (���"*< I'lMltt'il nt Hn'tiiillll- l-llkt IS.|I|.'I*..I 1.111 tU, I'lll)lH|iltll nlkll'll't, (lll'IKS* iiii ii einnstii S, IT, I*.. AM .fietiitlii*, iiiiiii-in1 li***, llii'liee nu it 1-1410*11 a., M VV. A��l, lUcliiilii*! Iiiiiii* nrli-kN, Oii*ii(*i'c)Ki it eiiuriM* S, w W. Am.wi t-llttlil*,, IIICItMirll'k*, li, ,1 |lll|l)t fl Cliuliik KkMllll ut liui ii?iiilii'iik*t,i'l>'i*iiiiii*r<>l l��"i w- '('lu'ins'4in u iviiiiki. ikimIi Aki. fieliiilii*, iniiin ur I.'** (it Hi.' *4l!tU)l'likt t'tlJ-lllT'lf l*4lt Is), UH'IlISi f.llltHklllif (III* tiiiini liui'ol Un- Ali-i-tr.j i.'asssl lu 1Imh��.iiii m isiuuin-ius'iiieiii, unit isiiii|li)|iiir ki m-ii**, iikii,- er |i'*��, I'/HHi K. OllikiMi, Jl'illlll- l(. Noltl,       �� 1'cr.V, W, Nelll. Aifi'ii*. Mu) II, IUII, At.iimtNi i.anii nisTiturr, Dimili't iii Clit)k>i|kii)i< ���I'tiluiiiiiiUsiumi I, llii'iiitnl SiiliK')' 'riitiiiiion, tit Ct.|ll|.|i'l,*s\'ll|intii>ll fllifllli'4'l, IllH'lHt* lllllll' |i|)'fill* licillilkklim l'�� )("��*(' Oil* ful|ilk*lll|f *i��*. w'iilMni (ni|i|a: Ciillll-.H'lii'lllkl III tt 'I'Ukl I'lttillet! Hi Itill kifillll imllil itiiil ftilliUfkllli,  the klfiilf till  Iltlei'iiM Ik (.until r.-iii'liitl, I'lii-liiitliiu iiIkii,i Diie tiiu! nl*- (������lilli* ut'iea ef lilliil.. Till* ik|iu.il I* hltliulisl III Uiililii||il Aim, iH'lttii nullii nl llii' ktimllii-iikl i*nl- HIT |ll.��t illlll I'lkki !��� Illlll ltli| llllki'kl llifDIT lHl*( tifl.il Itil, ('In)iwtllti! |*l*(I!i't, Itli'liiilil Slilliii)' Tlmt lllnii, Mu)' M. Iv'-V  ' ALiimiNi i.ano his-ritiiri', IHf.ll Itlnl I 'iHjtlMltl.lt.   ��� '('-till* lllltlk*��i (lull til'tlliik' Utlllll-f,  ef t'lklHI'lil, Iiy nri'iiiuuliii! m keu I'mntilii, uui'tiii* in itl'i'ly fur js*iiiil*��li,ii in im,i littMt i|ii> fulliitiiii*) i)i- hl'iltit'li lllllll),! i',iiiiiiii'iir|iiu iii ii )H,ki eimiitHi mi He* sli.iit* Iiiiii 4if sliltii')'liiit-i, ui'Mi' tin- tmrUii'iiki ���'"hit )>f (lit* Itnlliiu Iti'ki'ikkt nn On* I'litt tliii**i( hliurii I'liliit, tln*)ii'e l.tlliiktIiy tln'klini,i|liiiiiiiiiijniUi. t'lly illri'itlitii *��i it.ftiiik. iiiniinir li'kk, in Uui atiKili (muiiititr)' uf TliiilHti' I,linlt N��, iti.sil, llll-lui-Hl'kl (ilt'llftlllk, mill.' nr h'*k, III t( I'ullll illrei'tl)- niiriti et I In* iiurO* ciM i'i Iti'fu.'i' iV-iti*, ilii'lire kinilli in i* tun* iviiiti a ml Hltirtit tlit't'itkl Btiiiit-til Iti'Itliiti tVikfi iili* aiHlHii'tlk' illivi'tluiiMi ilifilitk, iniirniir likk, in ti |inj!U illfislly *��!�����( nf |Hl|lll 1)1 4'llllllHli|ll'4illl'll!, t lltllli 1' t'Mkt til |Mllllt I'f I'tfiiiiiii'iH'i-iiii-iu, iimi ftniiHliilinf ;i*.i (tcrt-*, iiiurt' (II- li'k*, Oi-tirui* 11* (4t��<r. II) VV, VV. iUnatt-*, Aiicill. Al'lil *l!l, UU.. ALIIKHNI LANI> WSTIUtT. IMttiii't u( t'luyi*4|uut, Take notice UutU Kllcubetb A, t'lien. tennun, of i'silinn, ot'cujuiUo:) initrrled vvouutUi Inleiuls to ii|iiitycliirperiuiskion itillovViii',' deserhutl AbiocitNi i.vni* insTim-r IIUlUl'l III ItlilM'll. ���|Vli(i limits' tliut I, MiiHynu't  Oiii,**IiI*i*ii, ut I'lllllSlllklT, It t!., Ikl'lllliillllll k|'lll*!.'l.  lllll-illl*. in il|i|.l*i'lur itfiuilsklii!) lii iiiiifli.tki-Hn* fiill.n*' Iiiii iti'V'rilstil Imn!*: ('iniiitii-l)i'liitf lit tt i'i>kt lUHiit.-.l nt Ui.'iifirili I'M*) WIII'Tllf StS-Kllll *M)'l'i.��llallUI!)il, t��-|llrf uiu* llllii. Utllltll. Mllll lllll* llillt* kk.'kttif lllli 111" I III* Wkt tsillii't ef 'I'liallnllUi Irtetil) (ful, (lll'lll'l-Until) I'lmllili Mlillli, UlrlltS' i'IKIK?' t'li-tlll* kt.'al, Uii'iiist lliilll)'t'll��ll!�� llilllll, Uf.'iitSi t-lwlil) .*)ikl!i*i-M*l III taiillt nf tttifllllH'lHs'lllflt,, iSil,i*!llllla* *U liull iinsi nu-) ferly iiun) i.ii*t'��, innr.' er It'**. Im-hii* till* fill! klftllUI M MklVMK't '.liillrtt'Sitnlt, M.S.tinlliiii, Aui'iit. Miot'li 1. mt. tin* WATER NOTICE. ' JCtftl*'" I* litn-liy liven Hut Un* Itiiue) (Jrt-eli VViU.'t'l'.'inliililV. i'f iMIk'IIiI, Il.t',, w III n|i|il)' Ii.iii lli-i'ii.t.- fi Iii4t4! ���i)4i in,*- fi/iii' eulilt* fi'rt ln-r Mc*.*" .nut nf ikiitaT Hilt iif'll(iiii-r ("rts-ti, kkliltiii tliiik*) (n ii tkikii-iii'itiits'tli'ii Oir.Hik'ii Ui.tifii't i^im iw. It!, IS. IM, II, HtiiDil |, illlll illl|.Uf*i (i)Hi(tiii Snirni** t/.lv.'i- iM'nr AII*'HiI. "fill' tiiili-r Vklli Is' illtem-ii |iil ul'iiut f��n f.-i'l west nf liiikl liiiMflit- tie-)' nUit-ii'l I^fi i:w. uml ttlll In' .".������.( fiirilomt-*' Hi.unit tu(inii'i|>stl |iiii,ni��i'��nn Uui Iiuiii tttiiKtrlli- fit tt* AilifliOl' 'fill* ilKliitit tt ii** tHi��u*(l 4H) (Ijii yriuliitl (111 ll>tt fr'itli. tti))- ut Aiirll, 111!*,  Tlie uii|i||i'itUu(rtfkill tn< Al.linitNl I.ANH lUHTitKT, Hinrii'i nf t(ii|iiti T��S��i. IHU lis- (Ilkl Stlkilli i)|i|li)', ��'f Vil'UiriH, ll. , lot'tiiiiikiiMi iiun Hiii ktiiiiinii, iiiii'inl* in *i'|il) ini I'l'iiiilkklitii Id iiuivliie.i'  till*  tiillkintiiu tlii, k.i||ln.*1 Slllkllkl Ciiiiiiiii'iii'liitf "( ii !*)*( iilmili-ii iiii klinii* n| ilkiit) llitt, llii iii*- kt.i/ti iif liiiMif TIiii!*.1*- I.imM **i.4l.4, tin ins- ii'ilUt Wiliiim. tu alinie III)!' hMh. kiU'liilkui tklktliit lii.'llik' fiillukkiiifi klifiis lili*i ��ii��!i'il) iuii| kniitlii-tl) i't jmiIiU uf e..inei'1'iiuii. llii'lll, isilflkill.111,1 iKil'  l.ilHill.ll  lll'li'k, lilillti el *">��i MlMlli  lllll'-). *i. Dun.). Am iii Ai'iit-n, tMm. Al.lli'lO-il I.ANH DlMTftUT. lUkkijel ef l(ii|*i It 'iVIn iiidiis-lliiit Aiikst I it'i)ii Odlli)  nf Vie IiiiIm. iw.'iil'iill.-ii lliilll,nt. nu, inl* In iil-l'l) l*i| f't'lil.Ul.l.Iff ill (llllt |||tl.,t (|,f fll)|ll��|l,l<  l)l<lt4'||lHSt lulu!* ('.���lllllii'lli'lll*' Ml. a liiist iih.lilett uu Imaicli 111 lll|/l| kttkii'l link) It. UU ll"' vti'kl lifi'll.tllla In (InlIII, Itlkl ISillll'l l-f tiliillill IU 'I'.nkllklllll M, I lll'lll'l* llullll (VlflllllllS tH alil.l.i, I lll'lll'l- illkll'lik  fullllkk- lliu' aliiiii' (Itm to Itntll! ut imiiiliirliis>ii)i*i)l. Allis' Kki'llll lKilli)'. j, n.iiii)', Aiit'tit. At'lllSl.iVi-i, ���.'���" til  HUlt'lllise liniiU:; t'ouniienein'.' ut u im *t plunted tit tlie MiiiUteiisi eornernf MU UHs, Clayuipinl lllsl lift, tbeiii'e Miutli to l/it -til, tlieni'o vt'ect to ti point illivotly -tiiuUt ol Houtb* west eorni'i' ol !<ot T,M, tbeuee nurlli to MiiiUivvt-st eoriier u( l*ul ",'U, Usenet' i'list niul nuiib ulun-if lunindiirv- of 1/it T.i! tu MiiiUivifM t'ornoi* o| Ia��i l-'ttirt, ibeneo 4<iisi iiiiui),-- lHiuiiiiury of \a\{ iisK to jmlut iif eoiuinencemeiu. ' - Kil/iilielli A, tiiesteruittn, ,fohi) tiie-.teitiiim. Ayeilt, MbivIi l.i, HI!'.', AUIKUNI I.ANI) DIKTHK-T. lllsl iii't of t'iayiHpiul, i'u lie iiotii-o ibnl Trtmiivu M, tttutoe, uf Vaiu'iiuvor, ikvupuUon iiioivhttnt, in* tends t*i upplv (or |ieriulssion to pur* i-bitM* tlie (olio*v'hi^ tltiM-rlbisI liuiils: t..'oiiiii)eni*ti)i; ii< a |K*tt, jilttntei! 10 t'ltulns south nl tin* Mint li-veil!, coi'iicr uf 1..411. liWi, l<ovv Penltiktilit, U)aytM|iiut Disirlt't, theiifti wi'hi 'U riiulm., inoro ur l*'ss, to itljfli wilier'ntiiiii, thontti* b*l�� luttiiiL'liluli tviiter mark Miuthorly and easterly to a point itlroelly south of puim of i*4ijiiiiieiivenU!m, {hont'i* nurtli to [itilnt, of I'tiiuiiienceiiH'iit, and con* tniliiliif *}i*l (lereti, more or IUhm. Triiiiuiu H, ltaxter, Ily \\\ W. IUiimIi-is, Affonti Murvh Sfft. lUI'J, AI.IIKItNl LAND niHTItliri', Dlkirli'l ill l(ii|if rd 'i'iiItf nut lis' lliki Ji)it.iii|i ittuiillit, nr NhsiiIiiii.i. wttMiiittliuri lii'iilli'iiiiiii, I'iU'iitt* tn ui'tilv (iiriK<r. Illlkkilltl (it |ll)|��l|||kk��l (till fl.lllllkk llllj- i|,.fMirl<)4Sl llillllk' t'iiiiiiiifiii'liiu'itt ii |fii��( ;i|*ttit(sl kiniUii-itH eer* iit-rei Mis-tloti ill,'i'ukkii*lil|) v, ilifi!t>**t*ii i-Sialn* M,**t. itki>n>v **> i'lutli!* iMntii, itit-msi fnii'liuiiik i-iti-t, Uu'lkisi a*J ulinliu ktiiitii, to vtuiit ul iViiiii- nicluH'Siii'iit. Jit,-jit! llHitillr, - III' Jtilin Until)*, Aiei-il, A|nll*>. IU18, AI.UHKNl i.ANU niMTitll-'i-, IliallU't ef lliilwi'* TuVf lii"U'*i' Uuil I'usl Uilin. ul V��'it'tiiivi"f, II, **,,,��*iii|iuiiini In.ild-i, ltilk'it*lftt.t Dinih'fur IH'i-. lilikkllill  tt.  t'lUt'lHO-l.  llll*  ll.tlelH III*'  tt.'ki'lllilSt iumlk' t'..!lllill'Hr|llk' ill H (xikt t'littllttl -il'Htll nun llllii' III H �����'*! illiiM'lit.lk fliOlf tin'UUI UlfMU tkillli I ef r-.k'U-ill iiil4' (I), Teii|ikll!illU.t!ll'l.kS'*ltHit 1*41-11 11 eliklllk Hi.Hll  *���' Uivilrflrf  Uku'.  Un Ills* MlMitM ,'liilit) i'l4��u<* tir��i iilimy Hi,i t��k��i ��iiui,-, tlu iic.i witllll iilaiiu ikkiuli i'i,iiiiii. tu (,1'Hlik.ktkt imninr nl ittKieHiin ttkti. 'Ctnt*|ifc!<),iSI. lliiitiviMfkl t'llil!)' eliiilu* in |ini,Mi ni ii'iieiit'tii-i im im et.iiti.iiiii.*i ��� Mil' lilllll|i,*t llllil till)  )ii*l1*��, illlUH ii, )i'u��, |',.H(  l.tllaf, MtOklsaitl M Oiilteh Arfi'lit, M.iii'i t. IMK, At.llCUNI I.ANO nlSTIUCT. lll��lHclti(|l*ov|-))'i Ttitti* DtHliv Uml WdIIi'i* lp II. OK'ixsni. tif AltM-rnl, II, l'., ,ieeii|.itUiin (aimer, Iliii-iid* tti no- til)- fur ikt'rinikkiuii i-i> le*.ae iliefatitnu Hm Ut'-aeiu, 1*1 lul'tl*' tvitntm-m-iiiii nt * iKi��t ritkntt^i mi Uiu iiiti'iin t*.-��l isirilt'l'tif Hrellim IT, llnreliiv, llnwiu-c* :u|. lui* Inn tin* uli.iro lint* li* tt Miuiii'-rly tiliss'iitm it tli-fitnucae of ml I'lmttl*, tu.it.' nr leu*, te On- kuutii itfkt tsirnri- of krt-Hifii I", Hii'iits' kii-kfcrt)' aUuit III i'lllllll* lit liskk k*��leriiiiiO(.Ui"'!iis'l!"ll!ii'fl) to U iHlllll ktHtUl Hi Cllklllk illlll it I'lH llf UIU |Mllllt4l| 4SIII!Hlki|ltylll|i(ll, llll'llil* t'Hkl I.l Oll*|Ml|l|| ill ISIIIl- iiii'ins'iitt'ili, tsiiiuliiltii/ nil (lie Unit U'lntf I*.-* (v*i*��iii hlkili Hiiil I'm Mkit-i umili* (mtiiltin en ktilit Stvlluii II. Im'Iiui *���! iti'ii'*,, tu'irv er l��-��* J\V*tlli'r ll. II. I'*.'��tsi|l. .tinreii ai. nut. AMIKIINt I.ANI)  OlSTKU-r. (lUuli-lii? llktelti). TitluMiiitlis'tlntt Mi*)' VVetkhkael, ef AlMni, ini-ii|iiiU,ii) iiiiii rust Mtiiiiitu, lfii.'i)itkitiik|i|!|)' fur IHTllllkalilll it) (lUIVllkkl' (III* fejltlt* Illil lIl-MTllssl '���uiitm CiMllint'lU'llltf ��l u tKkfl t<|iklllist IMI Iht* kllttrti ul AlU'iiii I'kiutl. Hit'itec t-itkti-rl)' **i*iui 1 t'lmiiik tu Hii> liui lie* ni tturiti<r tlHil*ef itnitl III, llicfii**? Mln,iii Hut llnir of li'iittt'i' Iiinil ��l !n it atiiiUiurt)' itlHS'llllll  ttlktllt  Itll'llllllIN  tl,  Out  kllillOl ul  tliti t-.tlt.tl, Hll'lllS' liiiitin fi* iiiiui*/ lliu kliun- Hi ImiIiii, iftisiiiuiii'tits'iiiciit, isiiiidttuiitf ulaiiiv Imi*--sen * Mu)' \t'|ii��lKlllll. Win, I'lllllll OlWill, Ailtiitl. Mkivii ;*i, \m. Al.liKtlNI I.ANI) .DtsTlUOT. Uiktrlt'ti.f iluii'lti) '(������til-, tuilltt) tliHt Otiuiflit* II. Oiuii/liilu. of t'|i- i'iT lllfii'Uklll. N. II,(lOincr, iiil.-itilk tust'l'i)' f-'l itiruili>��!iiii tuluirvlmtit Uiu (iiltutkln*f tti-kt-ntiisi iltllitk! IMilllllrili'lllif Ht �� |s��( t'lmilist kt (III'witllll* *n��i*ltsirl*i'f IlinlM-r lliutl lit, ll,i'iHVi*ri*( altfisl'. Itl (���IlklllK, ItlflllSi aiMIIll ill I'lmlll*. Hli'lUS. ���nl-UI-tiJ clmlliti Ui llli' kliiirn ail Oil* i-tiliitl llirtK*** tli'iiif 0*" UliMitt uurOt lit ciiaiiii, iu (nilIII uf tyiiiiUiciH*- ftil'lll, tsilllNlnlliivf itlmtll )fi*i ul'l-***, IrllUHlAk !t, IVtlKlllltl, Will. I'fUlkll Olti-Mil!, Ayt'itt. Mkti'l,��). IVl*, AI.UKKNl I.ANO DlhTJOl.T, i  Dlktii.'lnf l(ili*iirt. '. , Tnlti* tt.itlts. Unit *ltj(in Dan**-' m*f.t 0. VViiliiiill, (if VitHiirlii* IliU'i'ttk (o nl'Vl)' fur l��t|1li!����|i-'li l-ff. |iiiivlui*t-Hii'luUtikkliiifrti-ak-rilMsl Ittiiilr,.! ,) l'*.l!V)MII<l,l-!lllf III li |f.i*l  llllim.Nt  IkVtllki' 4'tlUllt1* frtmi inn! in te niirllnti'kltifU- (llrei-liou fieiu iCill(l*l l^U", Hl.lIllS! kkl'ktM-atKllllkllllf. Uii'iiWivolitti If)I'IimId*, ilitiice i'i4kt wii'lniink, tlifiw*i* |*ortl* it' 4'llMiH* HI klllflilltf (mllil, illlllil lltilli)' Illlll O, 'WMtHnil, ��� J.ilili Ditlliy, Aiffill- Arrll ai. iwi*. '- , ��� AUOUI.NI I.ANI* lilSTHlirr. . " Ulklrii'l iif HIiiyiMilltit, Tutu.* not (i't- llutl Art -lliu A. Ilt-iil, of Orliu'lt'l, iii.-itiiifilli'iii liiikilii-r, tiiti'i'iiU Id Hue!)* .fur i*4-r- niikatliiit ��� D) (liiixlititi.' Ilu* 1-i.iUut*ttlrf (li.'��fl'|l'i-il tllltllll! . . OillimiMU'lflif III II liiikl (fjlllitaHt en 111** IKiHll klile uf uu iialiiiiit. Ttuuiart llttrtiuu*', ttlwlil .1 4-litiliiii auiuii frtmi llm aiiiiuuiiai (uiiuir (*t>*t uf I Mil III* lilllitfillkltll-l-lllulli.Hll'lll'D^llllfWUtlfOltl kluirtl lltlf (il (mllll  uf  ,-|i||lli||i|,('f l,|tt()(, Cllllllilli- ill*f lliiii'lii Hun':i. i,��i, iiu'ii'e oi'Iimim. ��� "   . Arclilt- A. I*****.,  i Ai'rlltf. U*l*.   ��� - Al.lllmNl J,ANll OiisTIIUT. (Ukllil'l Ul Utl4-4<|-| ('ul,,- fkiillf*' tllatl |, tt illlll Out ik**. uf Vnliisilt. kt',', III', it'* u('iltji!i! fiittiillHtllll, liileiiit* lu ti|, |l|) ftU' |ll-|llil��tllll| t*l (fills tufcn lliu fell-ilk lllli til* *VI |l*t*l lull-la' iViiiiiiii-iirliii/ ni w iin*I tilftnit*! lliiit' uml u'li" liilif Illlll* a-Hllll l|iil!i tie' t,*ir-Vl����-*��**t I'airiiiT uf '|VlWI)��!ll|l llll'*)!-! OV), 0.4*00.1 (ll clltUli-i iwiulli. llii'lMsi cltflity (��() i'lltild* *��������*(, Olt'lkkS'Ju.r!)' (HI) eliulu* mii'lli. it,. ih'*i itlnlily HtifliHliik Mi'iil in (iiiliu til e*iiiiiiit*i,kis*iiit*(,i, Is'iiii/ iMiuUt lisif uf KtH'Ottn i-ti.iiu'4'ii Oti), -iVmiMiini* nlie* (i'i. is-h- (ttlllillli Oll.tulllill't-irtsl "il Ikkl'llty��� <!f*l) M,Wk, iitiirenr it***, ���  , lluisli llMVlUk. ���.-'���.-... . Msi.iluIlN, Dillliifl. Ai'i'fll. ��� Mtuvi! i, loir, ���--- ��� ��� ��� .  ,, Aj.Ul.itNl I.ANO DlSiill*;?!". I)l��trk*itii'ltiii>frt. TiUi'iit��U(-** tiuii Ji-*m*i*Ii I'mnufr. ��f Vkm-fiiif .v,>r, li (,*��� otviiiitktltiii kiuwlitii'iKtr. liit*iwli�� U> iiri'ly fupiwriulkkiuii to iiuivlukkf llitf liillin* li*(f itfacrllHt-i luivi*: Y Ciiftiiiu-iieliiif tun jKt*t ttlMrttt'til iilxitil ��i>ity i')i it I t'i* nu ii ill frt'iii Out nni'Uii'UDl ivitiiertif Stsv Hun nu, Ti,��iiiiiil|i ��e, ihtims- .riurtlt' klttty eiiiiiitii in llie tiDittlt'-ikt 4vnr|iifr ut Hts-i|i��li��f.'r.ii*ll��tilli ��!, ilke'iiiatt ni'lll .���Itilityeliitli)-'. l!ifi|)tyii..ititll etiflu (y iMuliik, t|/i(ii*e.* I'trni. itiNfiu Hit)' eliittn* tu Kiiiii* |��liu. tliiuiitst(iiun*/niton*of,lulu*III �� iu*rili minU'ily ��)liis'.i|oii le i*t>ini ef t-.miiiiree-'iii-'iii, Ut'lnif �� (uirUiiii tif Si-ti-O.m W. Ti'ikfiiklilt* Htf, ivil- titliiliii- ftld ittjf/t'k. intirp ot- tt-����, Jt)��i-li|| l*-tirirs4*r,  , ., Mu.ralii.il Si Oulsoii, Ait-Mit.'' Mu'itlift, IVU*. AI.IIKItNl LAND DISTItlOt" Dlkirli'l ul IUrt'1*)', T*tiit>ni)tl('a*Uitti(Ji*i*, U. Cmd-UiIIh. uf ()ii|ii'i UlHi'ltVlll, N. II. occti-ikili'it (iirintr, Itutiiiii* lu 8,'i'l)' fir'rt-'.'Uii'M't'.'U *n )iiiH'bikk.i (lie fulUitkllli/ lll'tvI'lllHfl Ikllltk' (Xlllllllt'lll-ltVkt III il t��i��l i'lulll.kl ll)l'llHl(l��kt>t|l|| frem ttii**utitiitkt'��i etiiitaT tliiilwr Iiinil tit, tits llie * Inu ii uf Alts'lli! i'lllllll, Utftits' t*����l **)('li��liik, iIii'Ikv Mi.itli il I'liklim tu Hie Utii'ol HiiiIkt llmli Klit, llu'iiiv kii'*| tn (liu yluiri'ifl Uitf iwiu\ tklkint k)iie!iu(ii*i, llii'tiisi utfilli ttlutiu llii'kliuec uf Hit' iSlllltl 1(1 (KlIlll III lS)l!lllll'lllS'llll-(ll, e4|IIIHil|l|!K HlMIUl li.l IK-iVk, Hihi. 0, (���kiiiilillii. W*U' r'ltuilt 4i|ti��t,i>, Ak'till. Mkh'tt !*U, 1!)|��, Al.lir.KNI I.ANO niSTIIIll' Ulkirlv-ior Jtuiwrl. TkUti nmlttt-f ttmt I, llklilic A-tliliy, uf Vaiiivni- ki-r, 11. ('��� Ikk'tll'iilliUl llikulwl  ktiilltiU), IIKi-ll.lk in ki'iily fur tit-rtiilkkluii li) imtt'iiuaui H,i> fullim. Iiik-ilntnTllsil SkfiiiH: Oui.kkiiieiMiliiif h( -i itti��i iiikuttsl nu tin* let*n- kl)l)ii)li.' k-iiitimilW llu-iSi*-,,,'! t��.itl uf Sivtluii ID, ���IVlfili.lllli pi, llii-iM't*** eliiilu* fcutiUi, tlu'isiwuji rilitlllftI'**!, llii'itef *��i elitUlik umtii, Uii-ivsii*! e,'mliui ki'.i, (4i|u.lotuf isiiiii,iei)is>tiiiiiit,<**lilttilt. Uu/ tIKi tkki|-i<*i liiiilr ut ll**, Ifi'iHD JstteHutl IM, 'IVitkliililii ft, Iinllli'.- A��!ii'|', Jit.'ll l,i*Ha.i(i, AHt-lll IM'Sll*!) (W, llfl* Ai.iiiittNi i.anii m**'iioiT. (IlklHt'i ul t(W|.l>f*4t Tklt** (lutlii* |I*m( |. Jtiiu��inillS)l*,'i>Si*Oullii!i, ul VkiLsuiki-,. ll O, tn-.'iii.aUi.il nurn-itfi. Ih* irii'lt In ��|-|i|) fie |,i-i,4,,|*tlne |.i jiuivlutki- Uu- f.iUinilii^ ili-ii'illmi tllllltk* I'lliUIIU'llt'lOJ ��( 4*|.Uki  lllt.lU.il Fllil'lllkillal Mt'kl uf lliu Ni'illi I'...*'- ismii'i ul istK'U'ill IS T,'**ll t>li!|it>l llu-iv*. MHiikilik llilllll, ltlvi'(>��.i mi ili*lli>i kki-kl, (limy,- f��i t'liMln* auiiUl. Hn*!!!*' ��*>i'iiktiik ivki, liii-ttiill uf (tiimiiliasiili-ill. t-t'lllalllllV (t*-** kl'fit., iiiiui- ti, ,, kk. Ii'llli/ vk.slii'11 HI. l',i*kll klill'VI, Muikln.lt K)ltf.(i'r tlull.ui, Jl..<l4 I.HHai'U, Alftllt IV!ii,i-tr)'l*tl. UU*. AI.IO'.llNI !/ANI) niS'i'HK'l*. DlitUI'-l uf H'll'i'M TtiUti Iiuiii'.' llutl 1. Itrilnun .Iniin'* Ttiklii-r, ul Vtoit-ou'viir, It, Oi,. t*4**'ti|��iiU>''4 i'HM4'��* iiii'aMti. irer. Iniii|*ilk in kt'i'ly f��i' isfi*nila*lifiint (iuri-iik��ii lt.<* follnv* tuti" tl��.��eril��**l tNiiiiUH'iii'iuir nt a l��c*l I'luiilisl Sfliiehitlii*. **���('*! (if tin, niDrtlwikt eaiiitfr.tnCSivlltH) li*. '}"4��*��!.ltii�� HI, Uu'iii*uM)i'liiiit)kkiiut,ti,.0ii'-tii'..|>4if'liaii)ki'i<kl. l|lt>iny.itlii|>liitiii*iii,!itt|, Ult'Otvt t*.l .tilfiili* t*/i��t It* (itiliit uf is��i(i,iiik!u't--liii'iil, is>lili*l!itl!if? OtH* ��ey*'.��. 111(111* I!!' Il-kk, lieiuic Hocttoil It*. 'IVl*. tlklilll VI. Iti'driuu Jbiiu-�� TitkVti'r. Jm'l< l.akkdoli, Aifi-nl. ; I'Vliriuuy w. nil*... . '  , ��� .-._!!,.. AliUlIUNI l.ANU DISTiOCr. : ...nimrH.of il',i*4*rt',', TtiltO iiuilisHliMt (Jtskctft! Ottiia KfiOilcy,uf Vmi* ituuvi-r, ll. O.iHH'Ul'ktiiit! flurW. mti'liil* (u DWily fur tieruilo-nloi) to iiiirflui**) tltt* ftillowltiii tt��' fci*-rlliiHi.|iifiii��;  ��� ���. .- . I'dlfllllt'ltl'lfllf Ht'B |��i*t t'ltllittsl tIT.W (>li��kll)k solitli ;tif thn Htxitlit'liiii txirivtjf uf, iS-tnltluit lit, 'iVlU'ilfiltlliJt. ll,lklMt>. SIM elmlli* lMf*4.tl, {UPlU-fl It)t'tmllls tte��t. llit'tWD SO iillalll* k/iUOl, tlii-nty* Hloiiir Isle*! kluu** iu |H>inv of tminmt'iiKH'iiii'iii. tsfiiiitliiUin' te-u nont*. iiiurt* <ir U*��k, tuilttif ttit* iitirilnii'1) tmrt t>( H��*'t!i**t Ui Tewi**lilii Jl,'' ���  Ot-ome IVl.i Keurley. ��� Jm-k l.nw*oit, Agtriit.������' P'.'ijr'iiiry W, tv>l(t.' |lt��. tu'iny >mt'i lull iH 'ltltlill��10|> H. TiitMiik** MtU"��i i'ink. ^��f)t l^soeti, A||i-ikl, IVl.uoirii W, HU* ,-_ ^_ AI.UKKNl I.ANO l*tHTilit��r,  *  " 1)1*1,1.11 i.f tl ue"*S Talit'imi Its* lli>t I. Wall*'! I'dull** (>(UM|tit|-,i'< ���-fl Vauisitkti'i, II, t',., .as'|it<-,i|(Mi l-it.Ufl, luO-is.,* 4lt*>|-|-lj till ,H'Jll,lk��|ull tie l-UOttlt**.' Ill*) Itiiil)**. (ilkl il.'kt f|l��.l imiili,-  - 4 ii|lll,i,-|tl-|tli/ ��t K |tUkt |l|��ltll>.| H|lt|"ll��ll|tk t*t'*| ,.| lit,- t|il|tIll'Mfl, lS4a>4,l'l ul SmMf.HI IS, Tktktllklliti Irl, lln lilt'i*.l,'i-*l!ik UillUt, -jIU-ltfU'HIltfi-ltll* .*����(. Uii-utv *tlc(i*l|i*a.ii|Ui tlii'iinsi ���sieliMt��i*i*t*��t, Hi |Ni)tn ��*f i*iiiimf��ti-efitt'��il, .tHiialiilfi*, wit Mitt, OIUII" til ll*k��  I* 111*! hlY'llUI, ����  |'l>HI|*l,||, ||, tViilH'l' I'llkillMl Sliif|ililSi-|', J��i'ii Ukwh*, AiJntll. ti*��-liltikr> W, IVU AI.IIKItNl I.ANI* UINTIOC-f, Hlnilltt iff KtllM'H, Ti-itte iiuliiv lino J*i-li l,��t**iiii, ul VaiMstu.V,'. II i'., isx'ii|utkl<u, t-iuU/'i, liu.-inik to *(���('!, for |M'li,i|k*,li.|i o, -i!in't,*w llie fiilliit* III*; ,!?w>rt!��il iklkllk- ('.���liiiui'iM'llOl nl o|iu*l tiUnt.sl till eti Hi ilk ����! .if llm Iiiii Hu-itki ituuii-i'of fut'lliHl I J. ���(i.k.il.liU! tl t(irt)i*4'-Uelialu* aiititli.ilt.'iav-ikit'liMiu. tte.i. Hi, iii*'itii'ltHlu* nurtli, l)i��*itts> hi I'lmlitk .<**{. (ii |lll|llt Ul (SUllltllttllVI'llll'Ilt,  .tllllkllllllM'  lUO ��M'!��i��. iilme er It *ik, l-fliiti b's*U.��i in. 'I'.is* itsfil|i Vjl Jki'l, i.sktmifi, I'Vt.fiiary trM, IUII At,iu.it.Mi i.ano msTiuirr."s 111*11 lei i-f llyt*tri �� 'I'Mlii'ttmits'ilikt I Irf'kili. i'iti.>) I'.iUii'i. uf Vmutitint, II (', ist'iiimtlim I'li'ik. UiH'fwl-i Su al'lill' fm l-aviuilkkitiii lu |iuii*llitkii Hie fullil**InK tti-aeillHsl (fciitt* t'*llllllll-(H'!|iy Ml �� |S'*l |4|nlltlkt llll lllltflkllll! lliiHMitluliiliiit llif ll!i��Utr<tkt .s.incr*'l Six'liiH) lil, TiikklialiUi tl, |l)ii|i|-jiM* I'hklli* llilllll, Uifltiwi Mi.-likiitk tkekt, llu'liis- **ielikln* ktuilli, UiiiMyt|tl I'liKlu*i'��*l, Hi,mllil uf isiiitiiii'iMs'lili-lif.isiiiltltli- (Million (-���*'* eon a. iinnii ur li'**. Is'iini Siviioit il, Titt*ii*!iie��i, ��� 1^*1(41 I'flO)  I'illllPt, Ji.t'1. l.kwkun, Atctii. tviiiukryw. wm. AI.IIIUINI I.ANO IflSTiUliT. tllklrit-l uf llutkfft, '}'kUK-ti.|li*4>tlitil|, l'-|,*!.*iifk Jukit** tt'.illli'l'*,, uf Vkintiut-'i', |l O, iss-utfklii,n las,UUts'twr. III. tl'ltiln ill MlHill I,if .i|iHlll**lii|) 111 |iur.'llk*.ti 1(141 fullim lliu ttt'ktTtlf-sl iniiil*' I'tiiiiUiit'llt-lli-/ ��t �� in iki t'lklttisi un Tntkiitlili) line 1.-1)1,inuiy tiie e^titrtir iwikl ul S.H*lluti la. T.iMii��lii|i Tl. ttii-lHsiktl elikhii nurtli, DieiitX* W> eliklitw.-kkt, UiiiHSi Kt) elmliik kinilli. Uu-m-ttMl I'illllll* H4**l,  I'I laillit  III ISHIlHirlllS'llll-ilt,  (ti,ll. tali, in*; oiti Ma'it-k, inure-nr Iran, ttfluif Sneiiiiti ill, Ttn��ii*lilr��i, , I'lttit'rlt'U Jmur�� C)liirr, J��t'k tM*H>n, Ancnl, Ki'ltru*r) W. IHIt, Ai.m.itNi i,ano iiiHTiinrr. Ulkirlt'i uf JluiHOt. TDlK'lluU.s'Ulfil I. VVtillt*i- Hflirir Uiunni-ui, lli-r ut VtUHSititi'r, II c., i*tvu|i��iinn i-li-rlt. it* l.'itiU tuitejiii- fur |ik<rtitik��lk)ii to iiurt-liik**, tin* fiklluHliitr tli'M-rltusi Unit*' Culllllli'llellili- kl tt (Mini lilkUKtl un 'rtittfltililli lliu* H4t|ulill(i*f I lu* tv.Hit'r i*o*l lit S.a-1 Iimi I, Tom ii* ���ilili' *>, Hii'iits' Kkii-likliu ikurtli, ilit'iit*** sifli��iii* <*-��*(, Oll-ms" kii I'lntlfik ktiuili, 1 lli-tktw Ml 4-llklli* nt'ftl, 111 IMlIll ()f tSH|i|lll>Ori.-|IH*l!(, 41.111 ��till.')/HI.) itciv*, iinu'i* it lr*��, Is-Uii/ hrt'lluli T.'I>iwilktil(i*i, VV'Hlii'r lltiif)- Uistun iVilli*.-1, Jkl-te l.-t-kwili, AK-rill. I'l'iiriutr) W. mil. ,., AUIKUNI I.ANO lUSTIlltrr. IHalrli'i nf llujtaT-rt. ThIo* niiUts. Hitil I. VVIIIUin Urotliiek THkln-r.' of Viit-.sitiict, II. t-��� deeiitiHtlen uihiiulafmrlilif nift'lll* Ilil.'luU to ei'iUi' fur iH-ltiilkieliii) lu t'*ir> t Intw Uui fulliikk inn ilrH-i 11**1 IkikUie,  ��� I'ul'imiWl'.lK kt H isiki iiliinlmt **) i-lmtiik **i-��l ef Hie iiiirllit'Mkl w.rn-rroi KwUwi U. Tti-uulilii tl, llifiuv Itiflittllii) miuUi, Ui*ria-��ii*i|'liiiiini ttwit, tliiriiev m elikln* iiiiiili, uiniMikf m.) eliuiil* I'm-,!, tu iHtint of ��*t)iiu*i(w.ntiiit*itt.'i>i!>.utnlnir a4i)-kin��, Slluiui ur lF*��, tw(n*l Sei'ltiMI l*. 'r.iMiikbiti tt. VV l!ll��lll Kus.lrli'lt Tktlti-)', jjieli l^uuhm, Ail4>4il. I-Vlinikry W. UU*, Ai.ut.itst i.ano immttor. Ulkllltl of li-uxl-l). Tttle* innil'.' tluu l^-*lii. Wi'tlliiiiiiiii |IU*k,<*r Vit'ieiltt. ll (',. .si'wi>miuii lieiltk*r. initiinio tu nt'l'lst. fur i*4Ttiil**!iiii to imielikki. Out lulliiwin,/ (tl'M'lll-.'.l llfillt' ** t'ti'ii.'iu'iu'lun nt * laiki silkiiutl on m lirkkkiv Ih.u'Ii mt ilii> niiuli��liiiiiif VVttUli Iklmal In llarU- let, S*iiitttl. (Iit-iiis. fulliikkliitf Hit* ini'MUtli'iiti^k of III,* kll.UV tllll* UltltllHl tin* UlklHl lu Hit* Jiullll uf tsiiiiiik-ius.iiii'iil. tt'ilU'ri*!!!*- Ilu' wtiole l��l��!)ii. lynilrtllititijf tu ni'ifk. iiHiii- ui li'k��, ~  Jrf'*ll��t W. Itliik. A|*rll I. .tUnitsi i.ano oiifntuT, i>i*.tii.-i of tiuiiiit. Vdki* initie.1 tlmt iti-cdm m. Or***.), uf Vntmstti ti*r. II, f.iKvtientiitit ��ieiiu��fritii|ii*r, luituitt* tu I'l'l'ly furifiitilkkiim (o iun.-likwi il.tt ftiUnwiDtr ilt-**t'r(l��si litiitl*! o Ctimiili-IU'lllaf Ml Slsmi |llkilttHtk<Hillt llie keg tti. tkki ivitii.-i-ui S4k*it4iii t��.'ivi* Oil. TDtvnOilii tt, Hit'iusiiiufi(( iilaiia it*i'tt(y i'li*i|t-i�� lu Uisirtfii* Iklli'. llii'isis- Mt'-,, el (iii i), i'IihIum Almuf alM't-tt of It-Ui*. ilii*i)ix. ktniUi it I mil t mi'iily I'lnstikk to mirUi* i!��ti"tyifni-t' uf Si*-iluti itkti (t)t '|*e-*i*,*lii|i II, tlll-IHSi 1'lttt I lull!) Vllklilk 141 (Nlilll ttf IS*tliUUil*f��>> lut'llt, tsfliia- lliu miiilii iiiirlimi iif KitJllitii l**r*l��i�� ii��i, Tun.iaiiie ii, it-iiUliil.**,*- oO/** lit!fhlt��4! Sft*i klMI" HCiii-k. niiite tirli-**, " Iti'illiii M. t|r*kv, Mttmbkil S, Oulum, AitiintL  , Miifiliit, lint. At.m;isNi i.anu iiiK'niiuv. lUktrielut ItuiH-lrt. Tkktiiiiii'itk Out Klurmw*!* Jinkkli* Murmy, of VlllliSlllkt'l, ll,l'���  IMS'lllMtllOtl  **ttlH*t-*J��, ilUflltllJ lu tt|i|>l)- fur iH'tiiil*.tii)ii tn (ittreliHw tlio fullim- |tl*/ll|i*(*,llM*l ikllli*! t'liiiiiuiiiH-lii*; mi H ikikl I'lmiltsl Ihrtsi iitli>�� k*k-��l from MtuilicHki isirttt'r fiMiu 'J\ik*i!tlil|t IkteiKi (tu), llieiii*.. Mlillli toft)' t'lialrii., Uiflifti kti>m tiiitii) eltkltiti, tlit'iMs-i uiictli forty elialu*, ' Uti'lktkt. m**l iiUliiy I'll hi n�� tu -hum ul isniinirlUHii Iiii'iil, Ik'lliif nurtli liulf of His'llmi IH'riit)'utin (tl). 'I'm*iiHill. ivnTity (te), isnitaliiiiitf UirtMi Utiiiiini.) Ttmt mem y ut'ien, mure ur U'**. Kfurelilt' JriskSti Muirni, M, S, OuiiDii, AKt'lll. Martii I, lint, At.UKIlNI LAND UlSTilKX lllktitt-t nl1 ItuiHtrl, Tkktiiuiltiv llutl llkcle'l 'iviimti, of VtnutiU-  *, tk^r, II, t*, Uiieii|itiltutt tkHilre**, lilli'DiU to ��|'|i|y (tl) (i*l|1H|**|OII |.l|lillt*lltt*Mt|lit<fll||uMUl|/lt��IHtrtt>' tti lallilki I'l'iitiiit'ttt'iny hi tt in-atl nlMtitist itlaiiit ��|��Sy elikln*ihmuIi iruisi Uii' iiuiihi'ukiitniiii'r of Set* Hull  HI  (Htlll) It*ul.  '('.'it 11.hlii  SU  (Iktellty), Hi,<it(ki|at,(i() on) iii-joik iiuiOi, (iii-m-v kl��iy (itil t'li��|llk,iMkl, ilii*(iistulait)| Itilit) (tti) clittlljk niitili (ii Knlii* ikke, Hii-iitt' iii ii M.i��*��i,iy ill mi Hn,I ,,lini,, aliule of Iiiiii* |.) iKiilil nt |ki|ii���o*l)k>(*< liii-nt, Ik-leu >)j<��t!l.'liti!l*t*'0��ll'H(Uii*1)* HiiT-n*, 't'nitf.it|,l(, tnltUti i.li I, isilliiilltllli/(U|i�� |HJ|kiln>*i llllii ItUU iil-lt't (H.II, 111111*11 Ul )*<** ilui'lii'l 'I'.'lf-ilil, MtiltliMl) K UMllnti, A|lri*t. Millili !. 110. ai.i��i:iini i.anu iiiMTi��i?r. HUUMHuf itiiDtrt. 'IVlii'ii.iki.t.Uiitt'.Itiliii N.Otilt.ui, tff St, Juliti, N, iLiiksniimilisii (Hiiiuir, jiti-iftilk itiial.tilyf.ii |.|'tilllkkl��l| (.1 (>k|ri'l|HM, till' fllll.lK.illD"  ttlikt-lltMSlI Innil*. ColllllU'll.-ltl*- ,11 M (*���".( I'UilltsI tt��o ltitl.-u k.t*��l iif tin. nunhi-jM itiiiiuriff Ms'Uun ouu(0,'On*iti ���.Iill* tk��i-iti> um- (tl). tliMiiw iiuiOi *ilt<>iit tvrcmy elmliksln kiiiitli *li * *'f OeuiviH Ittlau, Um-imv Hi-** iiluiltf kliuiti nf Ink.* it I lull t'li/Jiiy t'lmlnt, liieliksi w)iiUmli4*lii Uki'iiiy i'liniii* lo tlif* iiuiiti weal isirwr "' -Ht-vili'ii Uireti (.1), ��*ti*i!iteii*iii ������Ilili!)' elinlllk Hi imltil uf isiiitiiii'iits'liiriil. ImiIisk (llttw-itilli (sirJiui* *'f Sectl'i'i lu, Timiiktiie ��l, isniinltiliw um* lutinlrttil iitiil kliii) tit'-sia, mo,*! or "' JeliuN. Ouli.,1), Mittsliiil! S Uultell, Akirnl. .MHivtit. ItffJI. AbUKIINl I.ANI) OlSTIOOT. Dlklfll'i Ul JllllKTi. Tikkii nolle*- Oikl Kvk 1. I.utu'ti. of Vmt.'-j'Uvi'r 11. (.*., iSV'UliilSIUIl  lutultklt,'),,'!, InUlMll.  UlRlHHi" fur iit'iititieili'ii tui'lie/liitki'Um li-illiiwlnifilrwrlli ,��| Ituiitki . , OoiiiDii.iH'inif: ut it tiusi iilutitiwl iiti nivl ohh. liulf itilli-K wi'ti, niul uui' iiiliu twuitli fri-tii Un* ni>rtlii*Hkl ts>.!i|.*r nl SkuIuii lit, Tot* ru*titl> tl, Ilu. tktTl i)tntilt*t, Oiiutit* *'n*t I'lxtit) t'tiKln*. tlii-neo #4H)��li HlkMit Iwi'tlt) t'liislii*, lo iiiirllt -Uinti) of (Jeiii'l'tii liiHi*. Uii'iivip filelit.'nJui-etif l��kti utkotit istiflity. i'hkin* lu �� ktratcrly lilroriltm. Ilit-mst ttikiui tHi-nty I'lKilii*iinnii ui|i<i|iHuf ktunjiiemw"' i)k.4*nt, (teaulnliitf onti litttttlnsl -*.*)���* *!xty ww*, wure ur lii**. K*** I. I^i.ktr*, MkinttkU S. OlllUi-ft, A|f��f)l, ' Mkfi-hg0tou. r.rm&*ouxninniiialv).*/ut*m**mNHiH. ^t,*,-3-''*.'*' *" -"��� -^*,���-. ^ft^i^Mi^s^mmmsmimS^^^^^^i THE ALBERNI ADVOCATE "���T'" Rat "(t fo/;:Hom i ^Builders, ;.. ; Speculators and Xfmer^^-j: nwn*mmmearitm*sa **mtVmmKimut, <-p :'*���������;��� He-ivr** - tft^ C., duly instructed, will sell by Public A��ct8on in Victoria, B. C., OH  ;'"''��� y:-.:   '.' Y'^YyY\;.\  r''^"'/^^.^^ \'',' ���;���;���:'"'*������'>-��� "���������   Monday, June 10 .;,; at 10 a. m��� uome of tit�� Finest Building Sitea in the now Hiding nnd Prosperous Town of Alberni. B. C. ��� - Sproat Lake Canal West Coast and Inside ���"  \r ������  ���   ,    ��� ���    > Properties rf"V^V^V^>V��V^*V Aduertjse hy Photography Next to tbo "'thing, itself a good Photograph will glyo a bettor idea '��� t-t-*' - ", -���>������'    '"  .."   .'  '\  ��� ���' ,  ',��������� '".''���'   _  -, ���r: to a purchaser than any amount of doi&xlption. If you wai>t It woll"iloiid.coiiBuli..'-'"'"'':':'- ���am��t I**** setwf-i ru> ^wvf<*i&*f!iMV4i)MHtEX*VMM<<L''mitto LMfiard Frank - - -  Mberni Consiating of Forty-Two Sitos and Acreage in Lot 10, and known m "Sumaa Perk.1*  Lots, 99ft. by 126 ft. , ^ i Terms���One-quarter Cash.  Balance in 6,12 and 18 , Months, bearing interest at 0 per cent, per Annum on Unpaid Balances. With the C* P. R. Co; at Alberni, and undoubtedly a Divisional Point for the C. N. R., this property must rise in value. c- , w *4-Kif>i iiv ^-uiMf ^tmVnn*!^ if** (�����*������>* rn*mi For Further Particulars apply to tho Auctioneer ;ewart Williams Wm. Frank Gibson Phono L83   Alberni, B. C. ^*W.��*^. U-Wl^.J^*��>U'��!W-** W* Mfmm*m*mn*f*imitiumM THE BRAND SAWMILL Will supply you with all kinds of First Class Lumber. Stock Sizes or Cut to Order Mull tml"ii�� (itti'iiili'tl m AtithoitN F. Brand "ALIIKHNI. II. ��' I'. O.  llOXfiO Lee Yuen & Ca .,. .Chinese Merchants.... Otwory Hiort* mid l.(H|iltJi,VHii'nl AtfOK**. Cuiltl'llCll,*!'  fur  nil-, kinds of work. Block 115    Ar^yie St. Port Alberni The Alert Investor Asks for Something Attractive J*ti��iii<thhijr Unit Ii-.ii Mice whincr, tvlicct* (lit* nmtioy will turn (It't'l" 4J[(lll*)t!,V lltltl ttt  (l Ji'IMxl  |U-4)l!t. This is the Class of Property That is Handled by :M. TEBOz Ho llimilh-M NoOllmr Klml. A list of ilie li'ii'st Kuril) imd lily |iiti|n*i-tlt-,'4 in ho found In the Albornl Dhtflt't.  A i-iili will t'oiivlmii'o you, tmd loud to liti-ilmm-i. P. 0. Box 54 * TEBO    Alberni, AC m SB'S ' 'itt01VVtiV��l(V��VlVttO*VttV*nkVktlVkinkVkVtttttt"tltVltV��kltVkVkHVltkVVlVV��HtkU-itt)V\^Vt<ttVtVt��VltjJ t % *+ Si ���I % 9 % s e I I Her�� We Are Again! Who I* JTtre Again?... Why the CNTER BR-OTWCRS i i < Illli'l* 111 tllf Ntillll'l I'lllllllJf IlllKllll'SS wllll ll llltf I'ltillt of .Mtwlt'in Miii'liliwry,   W��< i'lour Anyltilnif from �� IaA ���.���� it TmAiislit* : ; ���   : : ; !    : bi'ttvi* tmli't-s or nt|< for I'stliniiit'M at llnyim A WllkltiMmV, Purl Allieriil. ��� > ENTER BROTHERS HATIHKAl.TOUV t'ONTMAtTOUH fiv*v��uvovt��v*v)t*t**ttvvviki*ti**vtV)voiov��tv*ivtiiMtieiinttU)vvtH*tv\vvvotvtHvvtv*vvttv****'*> Want Ads in the Alberni Advocate Will Bring You What You Want ���V*i*i��lSv'S sa^SeiviSS The Bank of Montreal (!V*iit,.ltd )��!.) C*[*U��I Autli-w-l**-*-*! * * ���    <ie.OW.OOQ C��}.||-��l 1**1(1 Up * ��� 18,844.830 K->��t *��**i�� Uitt)t*/i.j*-j i>is**titi��  *    *   8i��.��e5.!mj T*��t*l A*.**L * * ���   92311,603,000 lltiii, lVi-siilt-iil . Ilu Jinn, Jitus! ><t!ii(ht*ctiti imd Mount Jloy'ul OAl M. 0, Pivsiili'iit - It, Jl. Antt'ii*. i;-*i|. N Vlt't'.l'is'v. . Sir Id S, titiu*wii), liurl, Oi'iii'i'il) .Miiiiii'.',-!'   '  . *��� �� �� �� . II. V, Mi*i (tilth Head Otttau   - Montreal l*.itdi*ii uilU'c   ..   Itt ton) 4" 'rhr"HJ��i'tHlh* Hu, K, <.'. . Savings Bank Department |).'jHI*it't    Itl-al'tlh 111 fltl(l)    *fl ll|lkk(i|lilj fijiimry UutliitM* iflvon ovcry uttelithm. Port Alberni Branch E. S. V. McCHntock, M&*. , Mt'Sli' KMUtKN'CK II. WHUSIIT, At-twlun* Hutu! i 'iil!t��j*(> oH Mitsii'. IjimiJ-m.Cttj"' 'JYaiiir** liiitu) (,��citt, itui-moiiy iiiiii Tln*ory. J,.-**nii* iitH'<'ti!li!}f to id'. ft'uitifi'iii.'iii.  Allit'ini. H, <",   'i'i.X ni WATSON'S AN APPRECIATION OF ALBEKNI Hardatare and Plumbing Store A i'4.>mij*rmii(-m uf JUmhu-n, WuKimn, 01lt'4��i*Pli)w*t(ii)tJ ulh* 4*r Knew Machinery J uui In, All in Jittiliilttiiil I'Hc.*-*. Real Estate Agent P. 0. Box 28    Alberni B* C. ���WW.'llJtwt-***! Up-to-Dato Poultry Supplies Wire Fencing Cor. Gertrude ami Johnson St��. Alberni, D. C. ��� ���* Pop &a!c&��, Good BuBlncsfl Comoro In Contr�� of Town and Chotco Building Lot*** and Acrwig�� These Are Money Makers Tin* tnim-m miiiilii*!-of Uio Victor!* It.*-*,} l'.*ttWl4*Ji.HH-��*tlc*i.*lilt*>hl** lli.* follow. Itijfaji'iisH'ltttitti) (*f Uiit'tutftt-iil AlU'i-td tt-fitS tin. fturtvuitdhiK dUu-luii-Th** n!��* unJ-uit fchiwtirijf nwid tt��hh>tf, with Hit* ri'iiini'loibt** fortuity of hu wJ! ttnd wi*uUb vt Umber Hiiil iu!nt)r-��i rt"*uuiT**�� *����wr���� AJtu'i'iil of mnfuluKly rapid do* Vkt*lt}|>ciiK*nt in thi* nt'Ai few yt-tn-tt, When Ul*** 30.UX1 uoion (tt licit moblt* land Ix'tiittd Albeinl bi*** dlviili*ii Mp-** ����y Into it'tt iix'i-t* lioKlli));** ' it will mean that thi* will hoth'i'dtftlrihiiilntfiK'Mro of KoiiK* ,'ioivi (tiiinil ftti-tn-4, which will .m-fiii.il u living to fully U>,<W pt'oi'h*. ItM |i|-i*mU*i*-.!il|i iiii tt buw iii!i)in*i city In ulroudy iinMmH!. Tho O, 1*. it. imd V, N. it. will-, tkh.'i* oxlMbitf frolglit rut**** ni-t* lowi'i'txl-tttfuni Alhorni tht* |)in.t |HWiMililit I'oibvuy tr*m*i)Hirtatloii. Still nuts tiliuiutci ullht* ni-t* iiii'iil for innts ko( Kiirdoiiin-*', which ulcwidy -diotfn oilftiit at bmmihi'jitlitt-tfo iiidiiMry bore, Tin* work of Niii'fi'yiiiy tho rottd lo Umi; lh'iu'!it)t'tv*h)*( thU tveuk. Tlio In. tout loit in to lui vi* it IliX cliiH-i uutoroud lltt(WI*i*ll llltmt* |Kl!lltM, Willi I), IllllKlllllllll Ifiiutt* of H j*4*r ('(*m, *-> PIONEER  BARBER  SHOP i. n is a n ( Gtrnortil Tumtoiiul Aiii��in Hot ami Cohl Itftili* AUIKHNI LAND ,tfI8TItK,T, DUli-lci pi Hupert. Tako nutlet* that Clmrlc* Lcwl��, t��r (,'Ui*tV>itl0- ixH-iij'&tJo-i loj,'jft'r, in- G*9if* DrinkuHit*r fy#pri*far KOK ANYTHING IN THtt WAY OK srrovEWOOD OO TO JOHN  GRIEVE All PHY WOOD A HI'WIAIiTY Oo|-*r-4  Piii(ti|itly  Atti*iuli*d T4l LAND ACT NOTICES. ALIEN FISHERMEN ON WEST COAST Buy From tho Owner and Suva Commlsdlen f. Mcdonald I*. 0. Box 331 Albttrnl* 0. C. ARROWSMim LODGE If, D. A. F. & A. M. tti'jrtilur t/oiimmiili-uttotfti ilto tltlixl W.tt-huisdiiy In ouch iiiunlli, In' tin* M(iiM>ti��(} llalJ, AlliKtiil, ll.l'. Vl*lilii|4f0!)t't!ilii-oti cordially - Invited to ttt toad,  ' J). "Stojiliciihon, w. m,   I). Nitmo, sa1, ���Jeor ge DsMiler In ��*il*t.d5kO 8����h, Boors and Glma Building and Roofing Paper Limo, Bricks and Cement Alberni Phone 29 P. 0, Box 9 ��j, C. LtgRglWt'J y iiiii*^ N,^,j[iiijiwji.J^.*J��n***'f'l'*>i iTPwa Pnrttilow Miles Joseph F. Hnnnu The British Columbia Cruising and Estimating Company |J<*,lti llt.'UN1 INIKMItll ||-4)ll TI1IC I'tilllMMI*; Oi" TlmiiiiiKhly criiltiliiK tliiiUnrimd tWlii't- {und-* witliln du* Piwinco of iliitisli (Viluiiililtt, nm) ftirnislihi'i aUAHANTMP ��$rMAT��S by ivlliii.lo **-.|��tM'(�� tkiiti Imvo IiimI yctirs .if iix|ii>i-h*iic** hi thin llm* uf litisliii'ss.  iiitf t**iiii|itiiiy t-iit), mid will, |ilii*'t�� In your liuiidi tin I'stltiiittt* I'orroct in ovfii-y diitull-tlm kind you cun buisk on -  tmd do Ihin!i)ii***i vt id), THE ATTENTION tttttutvttmtvtmvvutt.'ittmtm' of Ht'HltlcntK und lntcitdlnj; Hottloc*- ' ht Aibi't-ril, I'ul'l Alliciiil imd tin* din. tiiol tfonortdly l�� hititi'd to tin* ftiot Unit tlio PIONKKH KHKNITUHI-. STOHKiH, All*t��riil imd Part Alhorni, curry LAllOKHTGOKH of uil blmln of NIX-'K-SKAHY HOUHKUOLl) KUHNiTtSiil* ��t jirhip-i whicli P4)i��* jau-o fttfontbly with tltoixv [i!t'vi��lll��|*f In uny jilaoo In Htitlrili <Viluiiililii. INTKNIMNO HI-m'LKItH, OHjH'olitlly, will find tii In knowliHlifo to their uil* vuiitnifo tiuiiiiniioli a-* thoy m*od not iro to du* titmblt*" und oxpctiKt* of tirlnjxlDjf with tlitiia th<*tr liouinliold oitocta which only tmoumbor thoir siiovcini'iit* itift-i frtiodom of ui'lloa whilo lookintr for u miiutblo locution. A. I, BIND Pioneer Furniture Stores Alberni  and  Port Alberni WXIplQ-V*** EXPRESS Uotwoon Allwrnl twit* t* daily. SERVICE and  I'ort Alhorni I'mwl-mnd lijdn froltfhit'urrlM!. HitMonifi'tii who urrlViMj on tint Toon, H-tya tho Viomiiit Time.*!, ftiito tliut Iho IKiiu-hiiiff "Indiiniry" it* now limn-i-ililiiK' nml Uio -Hmchorii huvo hct-omo m* Ixitd tluit thoy Imvo til)Kitdom*d tlu*lr uuhIoiii* ttry omit Ion arid now tlsti it*. i)|ii*nly uh tln-y would I'uil thoy a> cnsulron ^utir* tin ten of iimmmlty with tho Unyiil Kcul oiiKritt'i'd iiiKHi It.   ��� ��� Tlioinlior duy ono of thoso Auu'iictm vosmoU wiix liiihnly ojiorittiujr In C'tm* mlluii tvittorx Iohm tiinn it inlltv fiDin fhoro In tlio vlolnlty of t.'sipc, ttwk whoa tho Too-* lit)]i|)('()tHl uloiiK* Tho lioiit wuk tlio I>oti Woodhury which, hy tho wny, wuu **U|iu>i'i*d hy tho Kotttrol fur iho very hiiiik* tlilnif u little north of thut nitl^hhorltood unviTtd yoin'-iiijifu. Ono Wotit <Joiwt roNldont who urrlv* ih! un tin* Toon Infoi'iiKMl a iiiutm niaii Uitil Cimttdlim wutorri, i**i|H>(<lu)ly ho* lw-.tt>n ICyutiutit und iho iiortlincu o��d uf tht* l*>kiid, won* u vtiritntilo hii|i|iy ImntilitT iri-outid for Aiuortcitn |*t)iich*- 4tri*. On ono duy rt'oi'tuly thorvi woRf iilno Amoiicim lluhliij; vonnol-i In Kyu* qtioi- htirhot*, whioli |*oha und othorM thoy Hooiuod to tmo um it limit) of oimr* llliimrl, , Tin* ut tout Itm of tlio federal jrovorn* nii'iit Mliould !*(* drtiwii to ihlu wlibSi*. Hrtlo iioitchlntr lumliit's-*, Whim lu uio- ii)Ik*i*-i worn In e)|i|��oiit!on thoy wvroox* o��ttvllti)fly ttolU-IUmit nhout,' otmcorvtnjf t.imtidltm (lull for Cumidhui (liHhoriiton, On tin* iiiro tH-ciwton-i Mr, i,turmo*d luw boon Iti-iud In tlio Houmi* of Common*, hin sjHM'i-lioK wot-0 crltloiniti-i of thu Into Kovci*mm*iii on tho uround of Inmiftlol- otit Hnlii'iion |ii-olootlon. In tlio nioun* tlmo tho KoviiniiDtn-.t. him oondomni*d Uio KcHtrcl Whlolt, nocordlnj; to ht<r li^htti, did jfood work und miulo tioiuo dolKuroK, und In dleluu-hi-*-- for the )iur* ohtiM* of u (trivuto yuoht of txjtiuiiy Um* ii��l or lon-i **|i4>tHl, to ttiko |tt*r (tluco. Uotoriulnod oiTorl** ultould t>o (Hit forth nt unco to i*U){> tho |Kiu*shiti|f, whioh It* InToinlny m Kvundtil, H. *" l,,i��|..iii' im,,���i,iiji,iii���.iii,i���.j,mn,.^.^i^kyn.,*yiwi|;.t-*a. -  AI.IIKHNI I.ANDniKTKUrr. Dlhtrli't uf tti*|*i*(-t, 'J'tiko mil In* llutl I, Hnmhty It. H. Huyno, of Allu'i'iii, It, t',, uc4*u|iiitinn fiiiiiit'i', Imciiilfi tu *t|i|ily foe iii'rinisslon IM  ll(|l*4.llllsi'.  ihl*  futlOwltli,'  dl'stnilHsi luinl*; t'4l(!l(ll!*l)*��l*l|f (It'll 1*4**11  |l|ltlHC4l ut  ilu* northwiist. cdi'Dt-i* Of l^it (H-i, tlii'iicn lioi'lli ffOtiihlns, thoiH'i- ouxl Wl chntiiN, t lii'iti'i* miuili t()!jtiitlinu,s| t'iii'in'iiif Un H about 40 iiinlii*t,tli<'iii,t* west io itut-ih* wt'M, c-tirnor of Un K iilwiu 40 t-liitltis, thoiici* wiittli U)!)tirtl)(*R*tt I'tii-iii'f ui 1,01 tiia ulHiut 10 ohaltiN. Unmet* wont. 40 (-hulio* (o |M)h)t. ��if ��>iiiiiii)i*nciiim*iit. ���Sunloy It. H. Huyno, I-'.. ICvitiiM'ti, Aj,'**iit. Ajiiil I, UH'*!. AUIKHN1 t.ANO DlHTItlOT. Dlxttii'l of Htilit't'l, . Tttko nmico tlmt. Mowuitl l^inthloji, of Quiiuino, II. I'., Ok'Otii'tittoti ruiichor, InltuidN to iimily for iii'i-uilHslun to imr* cliiiHo ihofollowiu-r (itt**crllHHl hmd*! * t'oimtit'iioiiifj' ut n ]*o*i |i)imtod 411a* imd omt'littlf idIIoh from Ih*iio!i ot Wo.h Arm. Qiiattsltio Hound, tmd 00 ilionoulli lKnmdnr,vt;of Lot. MM, iliom-i* won* 4tl ctmlnM, tlioiiconoiah Til dislm*, ihonci* 4*it*4t40 ohttlnn, lliom'O noiih 70 olittlOK to iKilrit of (*otmut*iK-t'tmmt.. Howard l��inthlu|i, Tom lldsou!, A if out. Muitih 2, MUX, 0'i*ijb t<> Bjitily f��r iiontils-don to pur- clm��.t* lh<* uhlr/vtlnti ur-*<riho4 land**. , l.Vii)iiii*m*iiii' at �� j*t>st littotiHl *lK>t*t ooo'hitlf inllo irvni ln'iicJ) on Went Ann of (Jiitd-tiiio t-HMtt-d, tit> tho |tt!Ulh**tMit c-urmtr t��i Jj<>i H'l, iht'iu-i* souih klx>ia fi) rbk-thi-i. ilwtico wt*\ M*('hit|iiiB, thenco* iiurili fiitiiulii-f, tltiiiico ��*tv*.t l��)oh-)tti4i to jKiim of C4>iimi4'iw'<*uit'iit, <,i)),|-h"> UtwU, Tom Hitatftd, AKoiit. MbivIi '��, Ui;'. AI.IIKHNI LANH DIHTItlGT. HUtrict of ltu|tor|. Tmtio tiotlm* th*l AltH*rt Hwidoljih, of VIctoi-lH, II. **., ooAiujinifon hiiftiiftii, in* tt'iiil* to *41>!'���*'  tor tiormliviloii to itur*- t-liusi* tlm lullowlnn' ao**C(it^>4J littiilMi 1'oiitiiitMwInjf ttt- a illlll' l-lll-l Of Illifl'll-ol) no-it Jf4i*��s)JlH|VI nolvnitid, i**s<l iHtto-if northwo��t iviiit-r |))ttrit**tl ono vor uu QitttUl* nf SiH'Uon Vi, T'ltkiishlji IH, ,ilinntw wuith 40 clutlii*!, lliom'o ou->tHUchuli)**, Utonoti noitli ���1(11'huliiH, ihimco wont m (���liuliiH ttliiii-**- ih'iuii Ut  jmliit of colli' lll!>l*ll*4*ll|IVlt, Alhiui HiM)ilo1|*h, Tom I hint ml, Aifi'tit, Muivli I. IVI2. 0 Al.ltKHNI LAND DIHTHIt?!'.   ��� ai-.tr!o|(if I'tityiK'UOt. Tiiltii mil loo thut Thoiiiitit llt'iii|*Mty, of 1 '(iljnwy. ot\'t*u|iittlon cucjiontor, In- i4<iid* oi tip*il v for iHtciiikswiti to put-* ctiitNO tho IiillotvliiKttoMOiitKH) Ittnd-t* ' t'-oimuonclnit* nt 11 ]*4>*t jilunivd ut. Uu* tiorthttoHt coiner of llonutd MiM-ktti- (otli'ft iiivitiD-iili'.V lliitiicn Mtiili HO i'llit!n-4,-ihoiini wo-ti Ho chnlu-i, th-sncti north HO ���yliulnn. tiiuro or l,i*.s, u> iho *tliuri< line, ilicni'i* hy r-uid ohortt lino Itt un 4*iiMiiiiy diiyotlon 10 |��oliit of com* tiioiici'inont, tmd cimttilnlnif 0-iU>twrott, Hit)!'!* uc Sohi,  , ThoiiiiiN It-otntMity,  �� Iiy I). MiutklitU)-.)), Aifom, Murcli *AJ, MU2. AI.IIKHNI I��ANI> DIHTHItrr. Dlslrlct of t'lttytx-uot, Tnko noilco thut rxtvtid Kornytlio, of Hjii-lDL-dnlo, Alt-ti, MCH.'U|!Htioii furtnor. ItUt'iHls tu (ipiily for iit'i'inU-ilun to pur* (jliiiso tlu* folhiwlnjtf ito-torllicd Inndto t'oimtionvitiK ut h jk)*.t jiltmuxl on tho Miutliwoiti -short* llmtotHunmuo Isl-iiul, KltuuliHl olf Kuchlo iiuy und itot-ihw-tiit of Mfiiivs Ittlniitl, tht'tit'o hy kIiom* lino ucuimdNttld Nnrniiao Ktitud tojKitntof cotumcncoiutmt, m^tconUilniii-iljOiu-ro-., inoro or low. TAt��A'iM KorMVihe, ,  Hy 1). MtuiKintoilti Auront, Mtnvli 23. Wl'Jt. The Albornl Paint Store WAU, 1'ArEH-l'iMiii KV. t*oi-Iknihto Hull und uj), SrtOKY CITY aEANER-kKor olonnlnir Wall J'ajior, CtiJcimluo, Altihtiitlm*, oto, PAINTS -('olm-Mln OlL.TitpunC'iiloiii, Dry t'olorn, WlilU* l��t*{td, Hollttd und Hitw LIiisoihI Oil, Tun,**, HIioIIiki tmd Viu-iiIhIr'**. Vernon Shaver Holon St., Rivcirleiw IW5SK I'-aii.'.tiiMiai'JiB!! HVli~IV��!��!!&lt!!^Fl SXX'.iVM.I i|gir^^*j'j^apwsaw&M(^;t',!i'j�� Hi* M. WHYTE OKKKHAU HLAOKHMITU X33i��J��i&*i*2i2��f Dollvory njftini.fur t'ouijiimy. ikiniliilon Kxprouii Ajjoiil- fm' NiiiitiliiM) htipi'titfl Hti*-siin J^tittitkiry,  M**t�� 011 (ni-ilhnitlyn. I'hoiit* Rtforvnc** HANK' OK MON'TKKAh, I'ort AUiorni hi'imch. HOYAI^ MANK OF i.'ASADii, AllM-rni brunch. Fur prices ttnd t.-inni njiply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Allrarni B> C Tbmsfln'i Sim Alhin-ni C-trter'ts Sim I'ort Alhorni AK Mtcurt*d tho A^onoy for tho Ditftiicti  of wbnt* i�� known -*,i tht* Farmer's Handy Scale holntf u Mctili* imd Truck Cow* liinod, wliiiii (.jut U* unod oltlior u-v ii Truck or u Kculo, nud will woijfh stiiytltln-,' from ono pound U> a ton, A Hhipiuont of the-*o huvo Ikici) itictilvcd und cim bu iiisix-cUnl tit tho shop, Victoria Day Celebration May 24th. and 23th.  Tu)o Big Bays.  $2000 in Prises ,Klold8|.*ort.*-, Hojnitt, FVmthull, Hswobnll, Dto. I-'lvo itnd Twolvo Mlio liond Hftcos for SUvor Trophy, Exour��ion Ratoa from All Points. Everybody Corns Knli-loi* /or all otvnu must* ho btrndod in to tho Roc. not In tor Mum Muy 2l) MAYOR 8HAW, Choirman. ROBT. NAYLOR, Boo^t-try. *#H*m*t*m*4f^mm mkmmrtwmtmwHt i^M.fcM^MJM'JniiiwwwM^Mi-^W't^ In the matter of Clearing Lots or Acreage Consult The CLEARING SPECIALIST He is Always Ready to Submit an Estimate WEST COAST SABEERY For Fine Horse Tailoring, Up-te- Date Hf.rnm end Sadiliei, WMfss*. Curry Combj, Brushei, Rok��, Oili end Varniiliej, etc., and Hen'st Fr&if eclor's BctiU Ca!! on r- J. E. DUNCAN,  Proprietor GevorrtirrtOHt St., Aibsrnl, B, C P. 0. Ik.* 27 ALBERNI B. C. tn^a*i��.i-**'*w:iiWiiij-*��J*in��*'i-^ arrys Whcsi foolInK' l* Ihtlo lono.'iomo, or huvin*,' u totieh of iho bluos, drop into th'.i! populur resort. If un hour hero does not euro yoii"-bt!ttor m*o tlio dootor. a* nm i^i i. ,.a. I w iw.i ��� wj ���I'Jt^J M* .*.twiy'i �����*��� i*1,-*1^ a, awi iji 4**���ji^ii'J"Q* 1I?"'.S*'.(' '^t'jjfti*Wfiysy li. A eoinplcu* HBtvitiill I'lant, loc'it-c-d in Albornl Vitlloy, A smtp for tlm rl),'lit purly. * T-ftrmn to' Armngts Apply to Owner 2680 Mthi $t��� VictoK.*, cr Bgx B, Adrixfite OjThm ,��>T! A'' ^ *)'.. lij^r^^il^ 5K WIWm4mM^^MZwM$MmiM&m ���yw-yi-gi K,^aa��.tAji^Aak-^Mirtitiii*��kf^ **��*--t^uia^^i;itnTSi^?s:^,J=t^f^i^tri^fff^t 1gp^ <) THE ALBERNI ADVOCATE. NOT COMPELLED   Life TO USE ml Insurance Alberni Livery and Feed Stables J. i  lll'ltKt-.. |��w|irlv(or. TK >tio 4'.nii<*ni-.l��*J.* hiKh'K] ��i)i ln��ui-iim-t- it vtihjmyl j'utj tm lliVoalifc'ttU't!i(��*��|l*l*f!' litIO-- I'dhlii't-uf tllf Allit'i-iotOI Lift* ��v Aivitii*m  iii��ui-tii!ci�� t'.��,  t'limtililiit tll'tti) Oflh't'i, Hi'inl ti* n ciutl mid Infiii'ivs'i. I inn *t ill Ik* fiiiiiUlusl hy innil, ur mir ttiii'iH will lm pli'ilsit.] H) ('(ill il'HIll JtHI, It l* n'i*4i|-t4-*vl Iimiji Ototvt jt ih-tt at ����. Inftirittiil rontort'iH'o l**.*|t*-i*t-ti iho uH-nY her* of tho Hutl-winy Ikuiitvf. the it+sU** *�� ��> t '**uipuiih--*, iho i .i��'iii)l��*f>t4-'t uf **.'un��; if*i tut inu, iho i-Vrt-tttry flMnch ^f die ', luii-t-jor Ih-portinoiil. Hml cvi��n,��ti lur\ ilu* ItiitUhi "oluui-iihi u-'it'imui-m. pun.*. 1 tlcully **!! 'uf iho i-i'titihitt"!)** Im'ihiij protect hm of Irnvsi* iiiiui i|u> tatttjs'i'aj JfinfTiinifift ot jli*4> tlitifO'tdby Uu* t'uiii*i*l**sl.iii ui'.&ofWttiwitr f'(ItlVrVUtlol) Wi'lt* il^l'4'0,1 (4i|')l|..<| n��? TVitei*!* < drafted iu- in itn tiiiit-int.it (hiiii, | J FUSZ Afior hi'iiiiiiic ilu- *'.'pi**'s,'iitiitSkit!*(tf ��� Mr. tilvo I'aim-li'.oi.imsf! fur Uu* \Ml'.\J}m(QlflQ t*|l i:tillillltilll(.'i)Vf|-||ll!k'lH, ll kvisalt-jli'isi j *" nut m loiiij. lm.) oiiiH't t!i>-insipiistii; \ff**��ri/tj��liar  Ft  f- ri'KUlitllun i'ttllhi�� iiimi nil  ritilwiiis} *tlftioUUl/fSit U* %** 0|M>rnti-nk' In lhitl*h I'lihiuiliia to iidupt j utl.liui'uliiij,' ���'���ijafiii*1''*.- Mr. I'liiiiftcivpn*.' itontod t*i ih** 4>i��nft*ts*ni,'i'tlmt ihu i-dup. ' llillt uf  till*  I'l'li'lllrtt l����!l  tt lltllli iii* Jfri'iit injury lu the minium1 Industry uf HtiUah t'.ilumlitu. (It- Mild I hut M'Vt.'1'til nf i lie mint's tlopontl **mli-��'l> iijhki tin* suit-uf coitl tu tin* nillwny*., uud wiiiild luivi* id ehoiu dutvu If tlio rulls*ii*.s ci'ii*isl tti ink** their uui put. Tho |ii*t*|x)*ed - roiftilittluti, which ttuuld huv i* piw't'tilfd ml Itt iiy** fiimi uslmf llj-ultt! c��'iil in t'ii);lii"s. vttuiiiut UKivi-it tn. It ***'�����* liilduvci* Id give liu* mil wny** uu op(*uil unity t*i imtko hir- thor ropiv-seiitmloiii, mid ii!*.* to tfite tin* I'liiiutiltsioti un i>|i*Kii'tniill,v to liktili into tin* loj*iil t*��|*4'ct of the mutter, m, tlu* jmi-xllct Inn of tho iKmnl tt it-* i'lutli h4ni;**d by counsel fur tho rnllwuyu. Mr, D'Aivy Kouiiiu^-tidr-ditt Urn con* foi*4*uco, tho other Hull wuy t'otmit!*., tvloticr** present l-ofinc Ih*. Mill-*, I'eof, Mc U*tm und.Mr. A. N. (ltkKh��ve. The t'omuiUsluu of -.'-.iiiMirvutlon wus ivpivv wilted Ity Mr. Jtii. White, Neerotury uf thut- Iwdy, und tho Knro-ttry Hrnnch by Mi'-tariia It. II. VumpMI und .*.. Knooh-' 1*1,  - = I ..Ivory i-\#�� of nil UImiIh. lloitvy ilw.vln.jr nml ftvlulitdollvory Dlr*ct Mall. . Horoiiftor Vimeotivoe hihIIm fur Na> Ultimo will Ik* forwurdod dlm*t per Hiomuor I 'linci'w* I 'utrlclu, lott viii-j Van- rouvt'r ut ti:**** ji, m. dully, except Hum duy. Tho Hitllinn of thlm-ttotttiicr ut Id n, m, from ViUicmiciii* ttillntii !x>vitlli)!;. wl for mitll*. tmtU further udvii*iit. NliHIMIHIi*!! I I'I'll I" ��"���! fiiHIHiif^Bmmmvm'miim*^ mm<fm*IM***fm*********W*** The Fletcher Boat Yard and Garage  I,..,.,., , Hulldei*. of Umm-hoN tend How Hunt?..' Acco-tt-oiifi*, Hunt l'ittfiiws, t'iirt-1 imd I'uddleii, Itfiiltlun ��ij��oc!nitli>. Ou*u. lino, hubiiciohij,- 1>1N. etc., will Ik*   k**pl   hi   it-tix'k  tii In  Milium, Hoprosont i'oi'i-o Murltio tmd Hmtlonury . Knjfhio-* Flreit CIkri-i Work <2u��r��nt����f4 E. FLETCHER.  Al-krai, B. C. u^ajitnn'i'iw1" For Falitti^^, F@perhonglng tutd Sign Writing to bo done in & workmanlike manner get pricoe from PRACTICAL DECORATOR Itt Aye. West, Next ts King Umii Hotel City of Port AIIhmwI 23 years in the (red��, pfnit-ff-l-iWV^ (t^^'.i'MMIIM'W'IrWWHtH' F. LIGHTER ?r&;(k��l Wotthmak*? J*u>*l��r and Oftikiart A iftxidlliii'iif Wuteliit-,itm! tiiiihii. niul' nil klui!n of *low4'h'y. All klitili. uf IU*' pulr work.    t    !    i Albornl Port Alberni At Albornl AfO'rti 1*. M. S.  EATON P-slnter, Fajtcr-llanger si.d Dc��ra(?r': : : Margaret St., Alberni WHEN LOBKIIE FOR . First Class Acreage or Well located Town lots at Prices that are Away Down, consult ��� T. PATERSON "He can Deliver the Gpodtt." A! b o rn i UtA-fifVtQ B.   C* 1*���*fmm*i* m**ar ��*** m��j*'��>-MiMW��ii-'��*iw^ ii i-wwpiiiiw^iwninwwMiwiiwviHiM ��imf��mmi*JH**iw^f>^\j*��t I , The Roy al Bank of, Canada Incerp-Bi-tst-tvl 1860 Ht**ti 0(1l(s��i Mcfi!tr*��l Capitol Pnid Up : : $(1,250,000 Reserve Fund : : $7,450,000 Total Assets over :   : $110,000,000 A (JKNK1IAI. llANKINO HUHlNliSH TllANHAiri'KI)  !  !  1 Savings Bank Department i��A'vr,i^*vi*v^^-.:ii\.nr^.r.^v^r;1^^ w**u^a wuun vtvjjtu vKiveni, nlVi M���i),.^,,y ni wiiliiifii**'.n(r. D��mI��!**����' t*��. M~ll |Ki|��iiilis nitty in* iiimlit tmil wlilitlriiwn DSn&ine  llV riflll if/imtll.  Kiill, ��t tirtn.li>ul��rf* win i-ittO. V��.IKM.U��  WJ  lAlIU |y 1��, tfltfll l.y |��.ltl*r f,KitttlUtK ���� rtg. - , |inrlii)--ot��, Over 'Ml HnmchoM nud A-aronolo-i.  UU HrntichoH In Hrillih Columhlit, OorroHitondont-i Throutfhotit th** World. Alberni Branch Port Alberni Branch A. O, Kni:Ki'.K, Miuiiijt'or n    M. J, Maolkod, MttiniKiir ��*^lMMU*m!VOUtUinMVMU >fm*mim**mtmimm*Wk*wiMilM>i0amM* **mmMmtw*mmm*mmmi*bHmmmimm ��*>��ri lfcJl.^H*OflJk IBKTlWt Parents Take Notice! Thin, tvt. uro htmdlluji' n llm* of itoyt* imd Voutlu* Clothing, luivhitf iwoivod uu tuiMii'tmoiit of IIo.vk HtillH, 1'iuitn, Hliirt-i, ��t��. Huvo ttlso rocolviul -.onio very nice two*ploco Buutmor, Flnnnol Hulls fur men. Havo doubled our Kt-o*:k of MhlrUi und Hutx mid till othor Oetitu Furnlshlnnfii, A T ���?**& W":WJOl VI* 1 *??tVM>tw3r >-���* ��� -Mf-m -*��� *. tt-.t^t*, n. fM, "cjii^sn^- Campbdl & Haci'ie Min'H'!vi-4*t fit., Alln*rnl I'honn !W KhM A vu., Port Albornl I'hoiioia -  , MMMiH,lUliMM<  I -.... rn���, k._rT���,���nr���. | nrr-fTiii *��� mn " ��� r���*T |Mi"'~"-"ir"i ii'iii'jrr "it [--���--*"��� i ���i--T-wnrmii����� u��� mirrmji�� W*at��Mai.'4ll.i.lH��, -1*4 ItoWlTlkil*. .bSMiA^U (Mtivtww bl��*kW, Hf, *t-*V*4 kA> JM*V-a ft**^ a* *o**mmmmmmitia*i*mmm)mm*)mm**mmf W!TSWJ^*4*MJ*^^ Back Into Business MUFF'S WHARF WILL BE THE'SCENE OF RENEWED C'm'Koo-J of (.'on! und Coiuont will bo hroutfht In' by hoiit .  fur tho now yard on tho VVutor Kront. -3* Tho puhllo will {(ot tho honolltof thin Havlntf hi h'oljflit chtiW.s WiiU'L* till** *��5>*iCL* {<��* hn|KJrU.Ht. Aunouno��!rmiit^i G. A.,Huff   Alberni, B. C. First Established and Best known Hotel on the West Coast. TM* is th* raoorlt* Resort of (h* C<tmtn��rc(al Man, fourint o.td Sftart*man. Oivnlny our ou)n Dairy and /Vw/fri/ Ranch Imuran a Constant Supply of Strictly Artlct** (or th* tabl*.   Cultlna and Accommodations of th* B**t. The 0**1 Sampl* JKcom* In Tau/n.   i Billy McAllister., formerly of (he King mvurtt Hotel, Victoria, PropHeicr. rr**h HOTEL ARLINGTON The best known house mi tin* \Vi'*i O'.isi. of \iiiK'i)iivi.>r lul-md, All umdorii iiu|>rut'uiiioiit.s, i.'entrully lucittisi. The be.si Kivhttii*- tint! HunlliiK' on the Itsltilut. Antes fur hire to Sprout l-ttkt* uud the Ark Hotel nt t'enti'iil Luke. Ottlde*. furnlsttcd nn s*hort. notice for lliintltti,' liuilos iti iiKHiemti* rittt*'i, I rend Chef, formerly of Kin*,' lUJtvuiti Hotel, Itt chit rue of tlie kiu-lum Frati Baa To and From All Train.* M. A. Word, Prop. Alberni, B. C. THE ALBERNI ADVOCATE. Auto for Sal�� iV.'uly li. p. I'iiiuil.'i"* i*��r{ Hv��* pi��s*i't!t,'4-��-: petft'4-i riumitij* otilvt" o*tr*i l,vr-', wil  !ii'cesstiii��"s,  lumj.*, KpHt'O*. .',4*.   I'I It'll, |S4kl(-,�����;!), Apply W-sttiion Block. Koom 8 Swimming. It Iftmth'rttiiooitilitii ii "dtu-k i��**i->����*** !** belli*.' CKr.-fully tvurk.d ��*ui tn J'oit Al* (���.-ini for she pti,*i4iki> of liiit loir tt tryut lit*- "Hletlao.* Swiuiuiiiiff fiij'" on .July Hl'ai,   'Jili*  lilt till* 'IlllM   ll*"   I'tl'-ll'lll linliit'i-, Mi', i.t'iiij.'." Hull, >ti)l lilt*',, to J.*tfli ('tii-i'fully in his iiiimlii*' If hi'do-xi imi t*)f-,!i o�� tti'i- lite infill) udi'i'iiinj,' ltii'*tliii'l*tmitl  nl  Minn* oiht��i*  (Ujuulio 4*-|pl'll,  - imn  J ���' i|i��-*ni*��**Ji  M|    ii   iiiiiii T>. A Good Showing of * stiff Jt  wP  �� ��X 'l ��* Ladies Shirt White Waists and Wear PORT ALBERNI    1 ,  NEWS NOTES An cflori i* iVIdk 'm����l" by ih** Hurt Alberni liono) i.l Tciulo te bun* (he tuiprt'iv, i-nti** fio.-u VMitcuuver put oh it pete villi ihi.su uf Victoria, i'he Van. ijoiiver Jlviril of Tito!" hit* tn'.'t) ct.ut. iiiunlcuo'iJ ttith und n*ki*d to ntd In the work u-huiir ihe��e fhi"*, Fred  G,  Cox, THIRD AVENUE PORT ALBERNI LI   S   TIN   C   S We huve Llatinjw of Buslnos�� Property, Reul- ���vtontlal Lota and Acrcogt, to suit all roquiro- mentw in Alberni, Port Albornl and District. list Your Property with Us for a Quick Sate All business Entrusted to lis will Receive Our Personal Attention t Crompton & Barton R��nl E��tnt��, lniurkt-.net) ��"d Conimltmloxi Brokura, RnnU and C��*il����tlo4*i�� F. 0. Box 32, Fort Alberni Herd Office-, Victoria l't.n*l ruction lm* Ih^uii uu ilioCiir* injitiiiie) A Mon-hom.! block, lo bo civet* ed nt llie t'ni'iit'i'*��l Klni'-.ittty ttnd At-* jjyli* htivei, The struct uro t* ill oiii>s|*t of u |tti*-'sl4iry brick builiiliij,'. Kiiiiii|i lil|t--tliii,' uud siri-.'t jriiitUuji ini* tiutv the order* uf the duy, uml line |ii'0^re-.!i In holiw mittii* in ilio ollor!-* IO eli'iit' up ilu, l.iwii inn) uui iiii it linik like ti liui) live priipoKtllun, An elforl will be 111.11,0 10 udviini'e the price of ineiuliership in 1 In* I'oil Alberni 'HimiiiI ut Truth* t*, a fitful,' which will luiuj; hi fund** for 11 public!*" ty i'ii)ii|Mil|,-li, Uiil! iii4*4<l tin' lineitlentul expeiuies u( llnil'instlliilion. The net*, retnry rept'i'li 11 ��-|-(*iit iiiiiiiImu' uf mm nklo iuijiiii'li's ri'Kiirilhilf I*����*'l Allieriil of jut**.  * Mr. K. W. Mtet'ei'-i htm l*ei>n itp|Hilnl-< i*d con-iliiblo for I'ort Alhorni, und will outer upon tin* dm Ion of bin oillci* ut Hin Favorito Weapon. With noittuoM, iiiiilu cortuindofsui**-. Iioru of luujr oxporlciit-o, (ho i'ort A!* bernl Now*, man continuo.* to "-*!tiy" hin eiieiiili'H vvilli the tveu|*on which HimiMin ul ono tliuufound i��oconvenient. Prompt Payment. Ah uu ox-utij.fi* of the jn-oiupt muniior in ivhtt'h (In*  Muluul  Fire  Insurance tV.iupHiiy  ot  Hiiilslt t'ohiiublakclth*-! clli'iUr. it I* 10 he HoLii  tlmt tin iuljiifl ���iseiil hu*i ttliHVndy  Ih'Ch  umdo  In lln* Iniillci- of the lo*-* of Uu* T." liniutl it'- ��Jtl(-i)ce.  In fuel only el>,'htdii,v�� tditpM-fl ix'tnrtvn thrtdnu*  of  iho Jjre, und the payment uf llie chimin full,  Mr, Win. Tokt'ii*U��y, the (iujinu|,er**f UietVuiipiitiy uriivi'd in  Athcttil  Mondsy,  uud tin- uuvriey wtiH puid over 4*11 TucMhty, Mr. A. W, Neill I* the hx-til  ..jjent fm the coiiii'iiny. ammmmmmmmmmmwrnmniK niemm nn*mm*��i*im��mMttfmr*imi wm w��*mmMm*mMcm For Sale and Rent ���  Wanted, etc. sgstssT!S!ssasrpS!!!ir,^'M''i��.i..J.JU.&i*i,j, '.'.'a.;~" To Contractor's and Builders We wish to announce that our Saw Mill Plant will be in operation in a few daps, and we will be tn a position to supply the requirements of the Building Trade in Rough and Dressed Lumber, Laths, Shingles, Doors, Windows, Mouldings, Finishing, Etc. Ail orders given prompt and Careful attention The Canadian Pacific Lumber Cooipany, Limited vxasmsisszz r'^.ffiff.CTFitsyf Empire Day, - A ijltiUCO Ul tho ('(lUllllllit Of (hit Iwttlt! of tlio AdvocitU) will prove thut there is no need lo.tfo (twity front Albetnl In order to eelobriito Umpire J)uy, A footlmll nmtcli, u Ij.hoImiII tiittteli, u lu\( of wur, and proliiibly other sport** Will llll in tho ilu.!, while for tho ov-enluii thuro will he un omortulmu-mt. iu Wliyio'-i hull jflveii by M lui Lucy Wel)-* llmfimd Mr. Wultur MoHitye, both of whom come wollo n|Kikon of tti enter* tllllll'lH, Tin* M'hool. will hu cImkimI 11* well k�� till piticoH Of IdiniiU'dS, uud even the hiiNilinif jirlniorM wilt htisien ilu* work on the AtlvociiU* by 11 duy, In 01-dor to 1,'et u lit lie tluu* to cull their own, l'kll> tort*-, on liio other hund, un* not. mip. posed to work no thoy do not need u liullduy. mH SAI.K II. W, H<'ii*>li|ilniH White imd lli'otvn lA'irliurii Kkkn for m*i* tlii),'*.  litre Intsl s!*ki(. if I'M!! HKNT- 1 ru-mo house on lleitver t.'reok eoud tiose iu AII10111I. Apply a.A.Kmllh.  ' If For I*-*!*-* llisi.fii! Iiiirse, huriiess und vvit^tiiii WKi ttiki's tin* lui, Apply l-i'ituk tlret'tiitrd, Alberni,  , For Leu-iii HruudV Hull for loiouv For leriu-4upply Oi Mrs; J*', Wllluus, AllN'rnl, U. t'.    '<  ' ^  Full -Stock of Grain, Feed, Poultry SuppHea,  2| Timothy &n& Mt&Ua Hay, Houeohold Coal   Agont for Pottio's Stock Nedlcinoss. ���a***- ���IV. *.*��'���- H*��*.~ ">!***> SMM& k��v�� &' tt.'l.l ���(J*--!  m HMV* OUlfH.i^t^MJf-J*.1 "*��*����� ^ $N*s.' ra��s��- lonee A. r  Feed I'AUL,  Mftnuger Co*  3 3 mmmmimMimmimiiK ""f1 t. Surveying mt***r*Mwaa! UKOHUK A. SMITH, I'. K��� Jlilti**li ('uliitiiblii liimd Knrvoyor. Hurvoji* of tliulici' lliiitt-i, mlucrii! vhiiiu-*, und hind isiilKllvinlomi. Olllceiit Alhernl. !'. (>. I tux- 'ii. //. //. BROWNE livi! imd Mlnlnjf l-ln^lnoer 1 , und Hrovlncht! Lund Burveyor Alhernl , 11. (\ The Alberni Trading Stores Willi ilu* I'diuhitf tif ilie tvuriu vvi*nther the pi-olileiu U: Wlmt 10 t)i Ink. We luive Just ii'i'itlk'isl direct Iruiu l*'ti|;]imd 11 r��in*-*||fii* moot of Rimm-i Uft*4��w��4��t-��ft->d Urn* Juh*�� ��nd tlm* Jul���� Cordlul, . Delli-ioiiH, Wliuleiiuine imil lti'freitlilii),��, A renl tnlmt i|tiotichei-.  t'oolhi),'und refresliin*,'fur tin* My-tteiu.  Try It, Delivery ul I'oii Alhernl tluice weekly. Tho Buoy Storo on tho Busy Cornor , ggttte ���ll-.WWtj*'^^ (-Mafwta^wiw^w^^ �� -K1tK4��t^��i^l��-^^ 8l��^^��W-SI^����fR��^��-lW Save Your Complexion by Purchasing % WATER NOTICE. McKim &, Ryder Architects ^fmm^fimamm mm**��**i*tm*wm#>m*m np*fjy 1111 ii*. .tit  uf it *.*.��r^*���*���*** ���r** !*.*,***> VJl tma*tmmmmmmnmM*u**mm**u0mm Th�� Sloctrical Sound All ktiidi*' of Kleeirii'til work, /fluuso wlrinj,'; l*u!!diii|f.i of uli kinds, TeliiptitiiieN, ||tilH und Hell t'ttlli. of uli kinds. Mini;))!!'und I'iiu Aluriits, Atitoniuldliv ifitsollne v , I'-milnerejiuliin-tfe-xpeii, l''ii-st'Oliu��i work only, Tv*enty. into yours 0)ipeiieui'e, I'stiuiiiti-s imd hpeoillc.tttioil*. fur- nlhiied, For a tilotutc* to Tcko and U-sti Wntcr. Nuiksi I* lii'i-ntiy iiht'ii tluu (Iiuiii K*.iilii*lvt'��. I.flllll.Kl, nf VslHMllknt', II.O.i tllll H|i|i|>' (urn Idsilioti ni (tOut nml litiii iw,uiliii) |i>ii| iter mssiihI n( mill'riHIi ill Kli,'ll*lilllttir*!llvtih MllMi tli'tv* 111 ti iiiii'tlii't4��icr)y ilirtviion thrnuiili Niuum**' Ohlitiiiiitif Alimnil tvwui' Dintrit't. nmlfin|itit'* lute (lull ol Ofiirulu, iictir I'ltilikvillti. It.o, Tin* wtkli'f will Iiii illniitisl ut Ui'iii'r I'ull*, mul will tm utt-tl (11*' |MiwiT |nir|tii*t'H nn I Iif Ulnl ili-M'illi- (si it*, ktlttiin h mil I us ut hi milt'* (rum Arlliumin |lt>��l OiTlt'ri. Till* lunlts-wuu lmiiiiit on tlio Kriiiiiul en Oiii Mitt tlity ot April, iuiD, Th" u|i|i||iitt|iiii ulll |h> Ulkst III lilt* urtlix* nt Hit* VValur IIissihIii*' ul Al* ()|i]ts)t'|tii)tt iiiii)' Imi llitst -*tlli Hit* -mill W'ulnr U-sttinitir or v*i-tlt lln* Cuniiiretlor nl Wtttt-r KUIil*. I'urlUiiii-iil iliillilliu-*, Vk'Uirlii, II. 0. Illlllil K*l'|fl��hn., |,tii)jt-*a. Ily VVillltiiii Ailtlt'rson, Atfflit. H.  M.  T.  HODGSON A, M. I. 0. F- B. C, Lnnd Gurvajror vid Civil Engln��(*r OltJcest |IM*Ml*l|-a['*k*M (fomtiBB Hottvl,  Port AlWnvl ,,ri>)uiWii��tii*f��m��iii*.*iJ**lu,��S'iiff��www''��*��*''4V***i'> Bernard Frank NOTAItV  PlMII.lt! l.'oiivoyunolnj,'������Ia'jtuI Koriim, 0:0. ��-*! '.���:'-!ii"'*1*' J. Redford .:r..!,;;:.\. sutcuer ;::::::::;::::: I'i-esli Hoof,  Million und Pork ulvvnys on blind.  Oixlorn tuken for I'otittry etc. Phono 37 P.O. Box 18 Wo have soma Boautloai at $1.00 to 92.00 E��oh FOR SATURDAY ONLY Thr*e Pound Tin Challenge Cup Coyion Te* 91.10 " '2Z3Z?.XS2EXZ��ttT. THOMSON'S  GENERAL Kff w*gg��? *,��V'SV',V^V-'^V>isVrf~V'wV^*-V ATI 1k^�� l-f 1 ��*ywwyww(ii4��^wwy^ 2 Acres of R Wattston CSioot*: Port Alberni tif^����*fiit^^^^^ ��WSV!�� Wkif* ���ta?'��&M|i ���*>!1Wi1��l(W^��^��g From Home to Home If.you tvhil) for tvoll Furnltdtt-d Koonm, liOnrd with Mm. H. K. Kiln. SovenUi Avenue, I'ori Albornl. Torimi StrU'tly Modc-rtito. Ttit*j>r*i*4eiit houuo in t*am- IHuury, oondlmi thu luilldlml of tlio .11 ���w'BS-S!* Mountain View Pension sS$>9**S-��'8^^ vated Land, Beautifully Situated, 10 Minutes Walk from >st Office.  Good Mouse ardeii.  Chicken House Grocers, Bakers and Produco Merchants Wurcester Huttco, Mljinul llritnd, lurifo bottle Woix'4��t.u*r Siiiii'i*, Hulbi-iHik'M Wuivi*-*u*r Huiifio, J��cii A' I'oitIhm \Vor(.te*t4>r Knuoo, in trillion Jtir**, etteh lloiiiso of I'oimuon-* Nutiuoi per bottle Dine I.itb*'l Tomiito KntAiui, per iKittle Mi'M. Hoiior'nMitliid nrtiHiln-;, per ImiiiIo M11*, I'orter'**! Mityomittliui Dronshiff ii. A- II. Hiiliul Drt'iLsinjf * -V !)., l.uxon!��y-��, Hovviti'nuiid other I'lcklon lUi'd HrttiiVH In Jfroiit vuriotlo-i* Lime, Oritpo Jtilfli*, I'lnoupplo Juice, U'liion Ktjuiiuh and liOiuoniuti* I'owdtir. J��Hy Powder in ��U Colore anil Havere !^-awr*'t3g',A-4-7.',i-?v.'*'v-,��y.'"'j'''.iii'11 ray.i.j*��','i-'.i'^mii��CTls'-s^4n:!W*TOW ir We are Sole Agents for Leonard Frank's Celebrated Easy Terms Apply to Alb&rnti, D. O Owner .Johnson Ot., Aibarhl-i 0�� O. tw-i-^tW*iwww��vilii|i*i*^^ ..Alberni Views,* B*ili>tfW">*'>'>"n*W' We Have a Large Assortment Awaiting Your Selection ;phon��n'.-l*';00 :f PINEO'S Dhif* and Stationery Stores ALllKRNf    ���:'-,   ; : :    POUT ALBKHNI ��� iii.ii.Mii.i nun ii.iii,m 11 ��� 1 ,11 ..i��i�� iliiinii'm* I ��.ni.i i'i.��i��n ..ni.nli. i i^ii,,,,, i n '���   ' ' ���'��� 1 ������-.'"���. .  .������.'������.������'���'���'"!'.'   ; (i-   V ,Ua-V  * 1 Jl* ,! '*t-3 ���m* m mam

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169420/manifest

Comment

Related Items