BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-03-06

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169376.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169376.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169376-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169376-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169376-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169376-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169376-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169376-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169376-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169376.ris

Full Text

 ,%>M��^ ^ vv \)t��T -l*"** /*��� HWjHJIWil HmmWIlM! !>��LlglliMr.*JliUFJI.-.ilJ'IJ ..IL.I'LMIIilll "UK.*-* tor-ju.* Matoawagnawmmiavmimmm Vol. 8 A.Uerni. B. C, Friday, Hwrch 6, 1814 No. 2 TTZTSr. *t*iH**/MiM**m*m .ARD. THIHfi In ��!s.'l.Hit tltnen it t'opiiiiml'i-op ol puehtl Kiijlttjfei ilt<nn��nl *y|*.lum anil position.  The mitii wllli (In- Hiii Hoard *n( In (bu Iront win ol (ho H.tiiuiftt'.'tii' ��tiil revolved tlu* (irmiil Hitlinnn. Mt IhiiMtW'S) won* it Heiml many yei,*** lonjf, mrj tlm I'linnhiir liulo Cm tn* i'tillt-fiii! iln'1'i-lti iuul lifiiDj-ht tiim io mi tindmo.yooiid. Tin* l**ittJi*ni\v to-day I** uwuy Iiiim thu l||rr*u(o  .\iidy,!ho In'ml IP,rat Inn, Iiiii lil*�� prlvuu* rltppi'in dot* it ul f hurlleS, ntid .Mm li.'obiiHtti. por-tooul IIM'  (lit- lilltl' 1)11, Ami if "*t i* tbiM, Am h ti&\trt. W* wu to U*ci ,*it taiktt ��| Sittty Kutn. ni��ism cWftnet mill, ni i^Ut In $tr**if If Shltt ��� clu > eetspif l�� itK* ef Sttyt, ���tottta, Stitj*. Ttic* lAim, Ttbtfi Ttviitn, etc. bt*t i�� ct>4 let tu dum! re.r (tec DKUGB AND OTHER THINGS ROM With Siiuill llonae, two (iiiit'N from town, on mood nun! for tSulo Clitutp.  I-KIC'K, lfUHKl.0*.." 'IVrnirt of Siilo: 1**1 CiihIi. 0 ��� ��� hidttnci* U> itrrniiKt*, Two (*ood Houmoh lo Heat, nlno Two Room** In Motion Hiocli miltuhlo for oIIIcon, Kertl 1'a.fktuU- nnd Phone ill, Alberni lni.urant'0 IMiono 18, Port Alborni Tiif aunuitl iiiiM'tlni: of ilu* Alberni lluu itl nl Trndo ��'iii ii u��M **t!i'<"t**'iliil uiu", iuul from tlm I'lii-r-fy und lntt'1-t'i.t ill*i'!ft,u*il it in Mifi* tn "itty (lum ilu* t'iltllltlla,'  Kl'IHklil)  iv Ij J ****** tin*  tliiuitt  to full *����� In*.* ulti'i' liu* ttiiiitt'tt'i'itt. ipilol tin,,** uf tlit* lvltitvr i*t'tt**i>n. Tvin fleet Ion nf otllfiirs for Ihe riiiiilnif .-.i'lit* rt'kiiltH-il u* follow*! Illll).  Pll'tllll'llt, .1. I'*. Hh*d**O.M  Pre.* ���.lili'iit, l'\ ��\ Illrltis Vli'o.l'ivxlih'iil, (ii*ii, Pun mil, Si'et-,*l��r>*�� A. <*. Kavi'i***: Trriikim*.-, ih i<\ Pt'lU'liunl, Couoeil, .M,**���*������>., HIihImii*, rinvti, Whylo, I'ti'S* rod imii Kuiisi'r. Tin* tTtirlnj, p,*i"*idt<ni eoveiWl I hi- iiiiilti ��*vt*4tt>> nf bli O'l'iii of uiiii'.' In tlm (uIIdh im; ivpi)ri; - ANNUAL HI.POUT. Alburn! II, C ' MnivliS, 1UII. oily wood' Nurseries KinVAHf) M. II. YAI-01IAN (I1UIIAM MALuNKY * . o ll��t#9 for Orchard end Garden Work $0,00 "jwr d*y Dec*, Ltd., ttiiBrantOf.ti��d'Pli>wor Ho(Hl*t'Yt'*tftftitble ���tyed'*, Hull-*, cto* *MHHHJWI>.��fJk1WI. MkMkftMkkkf nwuwtoiKiw law.ywi.'i'g'! kll**t.lU*****k**fl *. mm mm success 'P*Wf^*jlk*jl^>M!'��*��?W | Cor re spun den co 5; ff; >,.,. a ��� , ff. .*. t'l, 1 Tlm Advofiuo iloi", niii  hold '���' y Itsi'il riitupuitiillili' for tlivi'Opiuliiii*' l>. nxprtiikMHl by I'lirtvit'HiiMU'nt**. $ Tim foil iimoii litiikl In* furiiinb* 'Ji t*d U\v pulilk'iulot) with till tiiHlti'i' A tif tv pidiili'tti tmltirti.           '& Ht. Arrow-smith. In ptilni of nuinbeii., hi ritiintnltiiitlc diUtiniilnatU)'. to put an vml to ilit* promnu ftiiutttUin in ' tlio previnvt', kiiii in isoni.triH'tlvi. pi'o'jrunmit'*, tlio LiU'rtsl Convoitilott ml Vlelurltt will ���ft* diiMt) In tliu liintory ot thu" ptttty in liiltlhli roluttitiltt ft�� it I'tn'ord���fttliit'i'hi'i' ol tlio**o Vf-ho I'i'prt'di'iit LUnTtsI prln* ll|pl��**l in Ultl* llMiVllM'O. Tliri'f liuudi'tHl itud nlxty-oti'i doli** jftttr* tttt''ttili'd llu* euitvcnttuui mill lho ki't'in**! htio!vr.t uitl. itinplfiyi**! In i*vi*ry pro'Ht-kit luu ��llli'll oa mo tip, Tlio prlnrlpsi in��ti��'i' fur dboiin-tlon t*n* thu !'<*!��)!'( ni' tloi t'eiinutlttti on "I'roiioriliimil IliMii'i'Mmii.tion-'' *Ht thit. hitporttmi niiilti'i' tut ouilltu* of lfii* eotiunlitiH* ri'itiri -.(tu***. Iluit every pstrty nf Hit* people will be repri'Miuti'ii lu proporilno m h*�� voilntf mnin'rili, by (ho adoption ot iihut in kmnvu Itt Kiijibtud uk the Ilttrn n^*m�� of pii)- poritoiu.! ropri'M'ntmloit. lly thin ��>'��������� tern tho premeul *l��*,*ht.ii)i'iiibiiri4d I'un- mttuenotokv tntnit (,'ivo plun* to ilintrtt'ii* trlitt'h will oli't'l froui live ni ton niittihi'i-t. t-ueii, No Kyuii'iii oc piDpur. tlfjntsl |Hipr��"��et-t**(it'", or llio repre* Mmttitlon td ininerltleit, I�� iH)*-**lhh' without (hi** t'liniive, Tin* llatro t��y��(.'nt, or ->ln*fli,i (run*** ft*mb)(*  VOt*  t.)>ll*itt,  M'tiK  tlli'M   ��>tt* plttlnod, "tvlmmby ��'��iillt volor ttiiarlttitt bi* Hr*t, M-iM*!)*! *nd (htrd vlmli'ti by iiutitboi'*, ttiid If tli�� tb>( w��** olet'U'd WitllOUl  ihln  ,-f,}t'��  ihtt  kfOOisd clndt't* rin*iijvi**tl ii* bi-uejlt, <md t>u i'lii ORti-ei-t* Khu'ti'd. Tine MIovflnK" oltleeru weiti Miliif-(*Kl i Hot). pro-'idetU, Hi. Uod. Hit* Wilfrid r���tntrli*rt prtw.Jklii.nl, M. A. Muwloimld; vUHi-presldeiit*, I)r, J. M, Ki��jf, of CrMubrtwli, RWi Itulnh Smith. iOt-M.1'.. of VftiKsouvor; ��n��or��'lury, Clturlti*. J-.. Otmpbell} tretwitiror, A. M. I'litmil. All **vor*i rti-olocU-d. These (.fimtUitiieti. (oirother with tht* **r*.vild*U)tM of Utu locnl iv*tv'.)cltitii)ii8,ttiid ton iiicttiliiir?) npfdiilly mlecuHi ftiiin tiio lurfafU ritlln'f.i, form (ht* ext'otitlvi). The inttlttlivti ttnd referotidutii, untl tt nviiiilHir o{ other lttiiKH-inot littitti'i-i* were dlM)ui��.<.i{, hut- luck of Bjiiu.-e forhklt any furthiir tloutll'.. Mr. Uriiwistfr. John Ollvor, How. 'Duncan- Mttrnhitll, Mir.tiitor Of A'lfrl*- fitilturt. for���Allkirtti, Pj C. AVxinio, K.O.* B. 8. Taylor, K.O., and other loiwlos-** . Of the party, tijinlti lonjfthy addriii*.'ivi->. Mm. Gordon Grunt anpeamt en behalf of thtv Political I-jk|tmiliy LeaffU!), tied slaU'd Uieeiott) for woiiian't*iswlfritjft* In i Ntui.timifi II.C. ]*\)l��. UAtli, IHU. J, K, Ulmlhoo, Km), Dear Kir,. Tin* <.(tteht.il li. u eopy of an unnltfiietl li'der 1 huvo jotl reeeUtnl frtiiit i'ltriifivfllit. 1 bt*1; to oiler my hlueern tiiatik** to my enhnewn eorrot Mpoudot'.t for lliu liifiiriiititli)!) jflvou, Kitlthdill.t iouri*, ,1, M. Hmwu. (Copy of toiler). Piirkitvllli', II.C, Feb. SWrtl. 1UU. .1, M. Itrowu. Dear Mir, - ..Your letter in lho Alherni Advoeaie ro lb*. Kiin' (liirdeot* Kbi),* f.ltttt Hlld Mt, Al'lHittfilllllll. Ii) Uio Jb(o I'tipitiln WalbiNin1'. I*omI< Ir. tbo follow iti)* pitrntfruph ',--,   * "ArriinMiilth MDiiiitalti (tWdft.) Van- i-iiifvi''' Inland. Aflor Aurtiu Arrowr uiu itl i and'hiii nephew, John Arrow* ���.iiiitli, nott'd Ktijflitib eartoirraplivra. The former win* tiorn in I"m*.> n( Wlntfl-oi., Iiuihftin, KtMitt an wlen'iift! ItrtflnnhiK Je�� com* by dHlifoiii't* ami led tintry to utreat pronpurity*; hln pub* Utiatlotik, topojf i'ttjihle und hydro1'raphio tuutiri tind chart-** behi'f imt.i*tl for (he tiocttravy and care vtlth *tlifc>* ihey m'tii ooiitsti'iictiHl (Naval t'lin-nii-'lo 1H10 Vol. 'ii, p.hml) He ejiii,,mod iijiw'ttiiln of 1.10 tsuipw, bin ���funeral alhui oppeur. inj,- In 1817, Died lu London 1811. lilt* nephew John ArrowMiilth, ��iIm> tnitdUbed a nuitibcr of rariotfruphiia worlti* and w'^^ one o- lho finmdorn of lho Hoyttl (lootfraphteal Horit't/. Ar- rowHtiilth'N tntipi and ohitrla were ao univernttily Itnoivn for their oxiS-ellenee In the llrat hf.lf of the Itwteeotwry (hut tho naino Atrrowtiriiltb wim oft*'u used us xynonyiuouN wltb iivorytlibijf t'lover and it.mtr.it-* In rurtoifraphy. Nam til circa lf**V) and udopUnl by Cum lUt-hiirdr., U. N., hydro-fritpltor 1WU" ,,,��� Mi ,iMW,lfWi^Mlinkj|Maa.wai.|*.i..^a��M,nMi,i,^Mifi^^ it oltxt'ueiit nianuor. The prdpitrl-ldnal rom*i.v*wntitUon plttt.k. wan adopted, and a n'u'tiiber of - t-o-ieiutloua spread on the tiiltioU'rs. The ^oneraV reriwlti. of the deliberation.* of iltw coiivttntloii will lui pltwitl in due tluil before tho publlo'in tho wliiipo of Llborol liteniluro. To tin* Mninbet'*.of (he Alberni Hoard of Trade, Oontteuieii.- !t It* iiiore the fuel (hat It iiti* hoiM! th1,- timtttl etixtiim tor v* ro* (irliitf I'ri'kident of thlti Hoard (o prt���� M'i)( an Annittil Iteport ihiui from any othor ronaon, that I hejf to hurewith ftibinii for yotu* eon*ldiiratlon a few bu*ta and l!jfii.'!)<�� with re^ttril to iho > en rj u��i pu*t. In the llrnt pltiee (bo fttet of Int'or* ������oration, ttnd.lhe iihieinif iu the handx of tin* city I'ljuiit'li of unit'h of iho work whlt'li lu the pn*i|, fell to tbo lot of (hi* Uiiiu.l. Iih-i no doubt been tho ctttiM'of the fallltitf off In interest on lllii pai't t>f tnuny of tlio.o bimlnentii usen who fornioi-ly ikh'uiIihI our ineetitiffii iptlle ivjjfuhit'ly, ttntt (iniit pact In our dellberallon'*. l'oi>iinn!ly 1 uni of (lit* opinion (hat thU -"hiuild not be. Thoro nro ttiiiny tbbik'i uhich a Hoard awli a* thU can taae in hmiil thnt ' are out* ��ido the provhit'ii of any t'lty Council. Then atfttlu whet) a tnatU'i' of .-Impm*. taiicato thtt |i��ili!le i-renorally I* tn the fori*, any Counell tvoultt naiurally widcuiio' tin* i')(tpri-h��loii of the opinion of a body of iomlliiff hiii.liiti**. .not* Mich ax are uniially found on the*e Honrdi of Trade. More (hiui.uvw, now thai an ure hoot'P'nuled u** a City, nhotild Ihe Hoard of Trade prove H�� value . Ity It*, keen ititonul In thoiu tmilii'i'M uhli'h nm of imitiieiil to every  nt(o. pllJU'C. ' lluildlnifii. It U Itt Ihe iniitler of bulldlntra that: Alttoi-nt tnttdo by far the best ithowliitr. thirlmr tho year Jn**t. ptwt. In reply lo biipiirle** froin iiutnlde jtolii!*-* tlto ijue*" tlon ol oiii' hullillfii,' tu'itvltli*** wa*. taken up hy the Hotud tirtletnlt, and from vurlotiit Kiiiiree�� tint HifiireM wen* I t'oinpiliHl (hut htiMcule u retsiitt for tlmj DiMilei lu and uroitttit Alberni of a'lilfli wo o���iy t,,*n fs*oi proud, It wan loiind tlittt'In round miutlii'i-* ,,n bad kpi'iit *-omt> WMiiXKi in Inilliiliii,' opera- llnio.diii'bi'/ the year, Thi* for AI* bi't'iil and the Valley above tho city itiak'.'** a fiplendld nhowhi'fi tnoro parti* cttlarly when wo ivuicinbei' thai tlicwi il-fiit-e-* run hl-jher than from a pluw ilka North Vaneoiivor. Included in thin lint woro over eljfhty dwollint*; hous;!H, iiitiov of which were of a hi,?h qiiiiltty, ranifiuir np io ovor ���fc'in.tXfO in (-401*1 for the.iuohI e*|)eii��iye ono, tlm Luko rooldeiH'ti, Iiiiiiiil And Power, Htirbs', the year a ntuiibttr of pin��. po��i((oiii, lunhhiif io the fiii'i��l*hhis," of iiifhl and power to ihe t'iiy and iJlu. ttk't havo been tuttuiict'd. Ot tlle��e (he iiioiki hiipei'iiiut- one comlnif froui luivalti wniivt'i* tiati Ihttt of the )tit<*hle* A���{��*"���*��� Cower (,'oiiipaivy. AUnit the main olijei'tion ut (he iit'oposith* of thli Coi.ipu!)y ttppearcd to he thul to tludr riHjui'fl hn'�� ihlny year i-ontrwd It Im mil (Ito iutenlion of (his report to dwell on the varltnir* itrifuiiicm^ for and ujjithi'.tthopiopoidUon, Hutllclcut be it. lo uny thut the I'ower Company appeai'i* to bo tfotnif ahead with thu work of Mtpplylnjf Port Alherni with lilihl nnd jvowcr, uod will probably b�� )it line for  biiMnevs thi-oiiifhotii the iuiriuidvo auiosint. of **|>ort  t�� that (ttjti. Work be* lit't'O proifn-kk-lntf on lht��c,N,H. Iiiltciid linn mi fm im ifriiiUnif It* concerned, uud (hi* Knott' U now a>i for m tlio Albori'i t'lioiit, but no one hppeni'ii to be in a pu-dtlon in ��Ho uny ���uidtfiirtory repiy Ui (lit��i|tie*ltoiuti> m when (hi* work will b-' ootitlniu'd lo AllH'rut. ami tlm rails* litld. If (here I* liny way io nn'iii ���* thi** Inforuutlloii (hit* Ih'Hi-d sbotdd lend ||W tiettieaUI In ���tikintrln'f li m ��* t-ni-iy n lime to* jMi��*ilile. It le of ihu ottiiuvt |ia�� portuace to (hi* entire dUttlct lhat (he Ilti** Ik* CiJiuplotod althotil deidy, und If any pruMttiro can In* hrinijflu to ��c- roiiijillnlr llil*. Iiy all meaim let il bo done, ll would appetir (bat with the tui'ife ttif-iittincii ��,lilt'h the 'road Ih tft'tllni; from iho iwvoriitm'nt (ho powers (hat be'idiottltl have Muiteihliijf io any uh to any further delay in the matter, and *ho,ild not j/rant nut'h tlclay without ihe >.lron>ft'*>l reii-iotis for mi dolntf, Th<'*e reunon* wo"aits nut Hied to know, untl thin lloiiiil ahottld not rt'iit mat lulled until thu oxiM.t fauth are'matte public. It in with ploifiiire that wo Ivariiol Uu* otltelat denial of tho rejHU'i that the N.H. Maiptltma wan (o be tulo'ii oif tin* WiidI Coa*t run,  ���  - Advert Nlnif, ' While not nearly eiioutfit iinn been done ditriuif the pai( y��'ur-(o,adverll'4e the rewtuive* and advamatfeft of Alberni and (lie di-iltiet, (be tiianin* ol thh* lluard tire due to Ihe t'lty Council for their aid In K'-Ht'ilf >!u* " b'h'.iU' for Ihe purjHw ��f oeUlit',' out brietl' our ailrucilDitx from a tooiUl and ttporuiuan'fi jtCiitidpolnl. Oibfra wert* oxpiH'ted Ui follow di'.ail(ijf with mi- faiitibiif, tiittuufni'iui'iiiff and oilier re* KtnirvP!*,! but iho 1lnitni>ial coitdltionof Ihe DOiuitryVavi, little ortciMirujfonictn for the apenitlnif uf money uloiijf lhti*a thiOH, nnd tlm mailer w*�� dropped. In comux'lltti*, whit the adverllDltiif of Alberni, (hero ha��beett a matter of (fl'tSMt ltittie��t (o tho foto of late, I reft r (���� the fhiifitttlf cMl tho Hew Uarilemi, in r,utidf)ii, The old nt.sll wa* ru( cotiie fifty yeari* ajfo In Al* bi��riil. and uow that It wtn. eimdemnetl It wuuiil appear to hu a tfOod idea to iiiivu ll 1'i'pliieeil hy umitln-r from the Hituin |i|m'ti, Tin? detiillw are, lie'doiilii, familiar to tint member* of lho liuiitxl, and I ji'iive the mattor with them, wit it tin* piikkhtfr perNomil ��u*f'if em ion itua It 1* well worilt iDolthii,' Into, and quite tilth hi our power to urruil'.'e in ronniM'ilou tvith'lho Porl, Thi** laHcr phieo would, no donbit lie only mn wlllbii/ (o join the iniiveuttint' to wild utlotherHtill io Ihe hV-.v (Jiu-di!l:n. Kbtbitiif, Kie. Htiriiiibf Ihe year the ntteiidtut of (he Hoard iia** imu!) titrnud foward uneil'ori ti) ivntorc th,) Bonn!'* Hlvor to wuue- llib;if ilin' it*. oUi-iime imi-ortauct* u** a MX'keye t*lreaiu. ' U U a well-known fttet thai a inittiber of yeurx titfo thin river bad the nuitte ef hoi))'- one of tlto bent ot) the Wand for xookoye Mtbnon. Tiii* puNttiiin w��.��i h>*( (brotiifh uculeci, and the buih.lnf* of ob-iti-uodo!)') In lite ttirciitii mii'li it-* (be o]d paper mil! dat)>> OI Into, owli'tr larjfely to (he ticdon of (lib* itiiartl, the nottier of ron.orlstif (he Koiiitiw io lb* fi'l titer condltloi) witli reiMiid to Unit pikHbu'ilot! hai been UilO'ii up by tho ..Vpi'trtimmt of .Murine andKbbt'ib".,and dieviult of Iii*��p��eU)r Taylor hut* reHnlttd In hi* pi-tunUt* to ivjmrt InVtirably on die ri'ipte*��t. lo have ihe bend of Alberni ('anal re* "served fi*-,>in noiu (Ulibiff to a Hue drawn from "Polly'** Point" aerw** (he canal, lb* a!*>i) ��tntisl (hn( itt** report would favor the cure of (In* Ilub while in (he river, and uu (ittompt to we lhat they jfoj. to their natural itpawtihitjr ���frouititi in Njnsittt. and Cen* trttl Ijtilti'i-. Thul a liatehcry would no doubt he built on one of those lake.*, and tliu** it vtibiuble ttddltioo bo made to our local lm.tu.-iHe*, The cle-urli)*.' of the caiiitl imd river fr,��m >eln tibhlntf lti the arett r,o(t*il would add n very lUstrU't In ulrOtit  u  year or  a  Hide more. Locally the Idea of Munlclpitl Ownot*. !'.hlp of Lljflit and Power has many advocates and (he Ctly Council hi..*, recently buen ucltvo In i.eeurhi',' 1��- formation ulonif iht-*e Unvs. Thin Inforniiillon will pt-iilmbly luko tho .*>hapo of hydftw,"! to be pii*setiieit io tht. ritkiiitiij'ora nt an early ��� diite, and ean (hen be di-'iCnsSi'dinib'tnll, , transport ttt bin. TmnspoHttdon fur iho diMrlct is in about the rfiuuie. tkh.upc as.lt'waa u yoai- whli'b wo ab'euily enjoy, and would, no doubt, do tnui-h to attriw-t toui'lMi* to (he dltitrlct. The ntthuon IUbin/f of Alberni I*�� much abend of tlmi offered |ty M*vt*ral t'lVkOrttt on tho l-aiiNt Cont.t. which mitliii many thouMuidsef dollar.* |wr year out of vlalUira nltracti'*d,lii ihl.1 untuncr. 1'oHtaI l^tolllttcv*)'.-' l-Vir ikOme lime ptihl It has bceti felt thut tho present' eottal faoilltit's were not adet'UHU' for the nbedf of Alberni, and.'{hiii matter wan taken up by the noatxl'wlth ihe rostilt thut the Ho- oiintonthtvitriitaoiit ha*, madi* arramfi'' oii'iiti* sn> Ittrjrcly tncro����.e our wrvlrn alonif thew* Ilnosf. Tho 5f*>*<( t'-iiw mh'uiiii for the tempursiry .jtik*,r(*-rt* 1* ni'��r**t* iho center of the lo��o, and w|l| unrvo In (bo meant lint*, bw* w'' look for**tinl (u (he biitldin*,' of a Do* mbilmi oillce viblch will In* it valuable addition lo She City of Alborni, mid iblf* ha*, beet) promlm,**) hj tlio pruMriit member. .Mr, Ch-ment**. (''Wui Mutii't'*..   / Hmre the IncorjK>radon of the itiunt* flpiilliy of the City o( Alberni Kenei'it) flnitnehil roiidilbmx have bea'ii mu'Ii (hat mtieh which wo would like to sj't* omii'i* way ha* bud lo In* pul by for the moment, but. of laic the in- tpiliic.i for iiur'dfheiiliirei have been eomhi'f In rather lively, and'It would appear that wu will be abb*, durlm,' tin* yi<i**i-, to j-i't aboudwlth tmirh ncislml work. The lloant may tpilte properly, from time (o time, bidk'iito itn vJf*w* Mtonif varlouM civle Hnef* to tho Council, uud I have no doubt, tx>di Mttyor lluif, and the varleu** iiiember��i of the Council, will tie glad lo rmdvn your exprej.r.loitH, of opinion in a friendly maimer, I note with pleasure (he fact that MuyOr HtilT ita** promti>ed to be with uh ni often to* he can ttnd It coi)Vt*iitoi)l to do no, and hope that inhere-of (be Council will do (he name, Waterworks The, itcipilrin'f by the city of thu holriinpi of (he HoKer l.'reek Water- work j. Company, und the ln>iiiln<f ol debentiireH to cover thlw intnvuetluli, mark*- an imfiortanl mep in our civic projftcni, and wo can oonifritiulale (he ehy oM die potneiHlon of a Una waier xyod'in, and one which can be oithti-ifod from lime to thim to meet our growhiif needi. A tecenl Itinpeetloti ot I lie Hyiittini by ctt t*eproi*i*nit>llvo of tlie lioaitl of Pb-o t'iidentaheri> wa**, I am Infi'iiiii'd.j very ,*��tttit*faeiary, anil -..hen a few minor nlutimes are muile tliiu lii��|itu't!i)it wilt, no diluhL result lit a niiiit'iial reduudoil in our ime.iriiiit't! ratt'f. Kltflity 'i-omitl*. preinure i*����i loumi on mii' pipe lluu In (he city, ami two llnt-t* of Jiosw phiyhttj- al (he itiniit) tlsto* fn I ltd to hriinr tho prettsure IhiJow luveniy poiuid.., in .Hinolinsion, I would romark dial iltt'it* ate a number nt minor ntattera which niltaht find it place In nucit it re|Kirt itt" thU, hul at (hey have, )iui*.t of them, been m'l tied in one way or another, I will eom'tiide by thuukliiif lhin.fi who tinvtt buen reifttbir In (hell1 ttlieiidunee diirlii'f llio' yeiifi and to hi*|ie foi' an luSdud intci'i)**! In (be iriitoiuiHlona of (be Hoaixl for the future. Itt'upetu fully, J. i'\ HleiLoe, Pretldenl Albnrul Hoard of Trade. Mayor Unit called atlondon to die duiijfm'ou.* condition of tho rallwuy eroi>**iii|f near (ho Alborul Htdiool, ami demi/bl'dial die HoniiS itbouhlcondntie to work for (he buiterht*,' of coiidtdium In dial ii��'ijflibot*h<Hfd'. Mr. '1'uIhi eiv> plttit!��d what, had hmin dime by the t'otmuittco from (ho Hoatsl m the time thi** matt or was called to die atuoitlen of tbo Hallway Commi>*��Uin, and oil nioiion of Mr. White It wiw reMilved (hat dm Hoanl co-operntn. with, dm Cit.. t'onncll in an auempi to have the crontjJni,- |it)provt*d. The uiiiltei* of jmblitdly wttn then lillruliietH), itml il ttet' a connlderabbi umoitnt of dlMiiifOiion tbo Council uf the Hoard witu roipie*tt*id t-n wail on the City trOiuwll and a*.eeruin what eouid bo Iiiul in tin* way of aid alou'-f thi"*o Ihu**. The provldlnjf of a flautfiatT lo niplacti thi-. out) In Kew (lartleioii ljotidon, wnn then taken up, It win, felt by the var.oitx memberi that lb!* wa* itn on* eelletit- idea,  Mr. Tidw apeko Mismifly CO0NCIL WM JI1LS PAID The member,, of the City Council would like to liavn ail tiecouut'* in con* neetloti with tht* orei-llon of do* new Kire Hall pri".enle��l ut once. They aro jtiMt MittliitK up die bu-ltie**** itittt die tHintrtu'lor, nnd tlenlri* to havo all Hi-woiDt". In hund in order u> know jiut w.here they Htatid. The work it* lliilsh* itl aceoiilbijf lo contritcl, and a vt>ry ���fiKtl job imiiMMl hit** cotitriti'Uir Ooiilon * tttiide of the work. It uppcun*, bow cvi'i'i oitlmr to vario'iiM dlOleultb"* in the way of weather, and oilier Ihhijfii, (hiii the actual co*>! of the littlUliiijf will run rather over Iherontract. price, and in adjiihlhijf the matter under tbo loi'ini* of the bond put tin by^ die con* tract or, it 1�� nece-Mtary for the, City Council to know Jn*t wlmt amotmctttro i)it!*kUindlior, In order to wo (hat (he**i) are nil nit Id.    0  ' ��� Tender** for (hi/liulldbijf of ca ��.lde- walk from the lloyttl Hank .roruer to the Alliernl Hotel went opened. Thou Wen* Hlcbmohd At Clark", **il(!,iV)��� 8, Dopimn, #7.1., W..I, llotisllp, too., Hill* A* l'.i'U'lo<mi #"ii' It wiin roMttvml lo eularKo (be hldevtutk lo ii four plank ailaii'i mid add one thittl to die ooiKraet price, The work (o if*'n>. dm towrit tender. Me*n>, lllllt .V KrieltMin. A trtiuph* of  pbitit*  Wi'iti  approved, one ftw li biiittlhitf fur  .Mr.  If, HilU, " dwelling bumio, and tt Miiull builiicc* ���<hop fo��" Mr, Oiiloiiibei'k, The,, Kl.ititH'o Cotnmitloe repoiti'd that if liiti nolo for three tbotitimd ibdlurs wat taken uj) at die Hitnk nf Montreal, thu bunk Hould mak** it further advaneoof *.'l,(��*i on the eurrenl yeiir'x ritvunmm, Iteport adopted. Mayor and dork ompowered to ulyu a note, and .debeiKuri'*) to seeuro the ���at|,iKitlborrowt'(t from Mr. Hpem'er, 'i'be Kale ii'.'cinnu wu* pidtl lu full, in, wa* iboM'hoo) inHMiiiiii, and a number of tOUal! lUH'flUlll*, The manor of Inaiiraiim* for lho new* ��� tire ball imi* oi-ilorO'ljii(<��iUiiylti(l.,.U4,Bt nnee, '" -llli* Wor��h|p~M��>or Ihiff reportivl dntt ho Iuul aiteiidi'd io' a Huiiilfor ef" dilnjfii to. roipte*U*d ibirltiif Itlti ree.'iit vlnltlo ViolorlH.' He bad found tlmt Ktuirel wait uoMliiif tlm (.overument itbotit Hn cenH per yuid to ei-tt>.h, lirnl aniitluir NUceiitti to 'dollver. Mom of (bin tfravel \ya* not of ii jfuod ifcailt' Cor limit maklnif. Thi* mutter of u ilii-ilfe'i' wa*.taken up wllh a Ili'in, .vho hduille thuHu ditnikjn, und a rouifb pluti of a fturllDii divdif" was* oboitii die t'omii'iii Tho co*t would depenil on lho ��bo. A�� (o a rock cniKher and iiillei', ihin bad been taken tip with the oillelaU of Cowlchan, and further dt-talN would bo alon'f In a bhort time.' The>e would be biiM'd on the oxpetii<neeo( tliut elty, m. ihey have a criudlor imd itdlei-k Tho Ul) iiloiiiftlde dm Hl!in-t property, the'Alberni Triidlnif Htore, bad l)eeuulir<eu'<*i'd with (he owner-* und left peiiillii'f tbo arrhal of Mr. Hiddel), 0 The Mitytir (hen entered into die detatL of die win or rights at Sprotil 1 ait Itc Kullri. h ujipoiirid froui what he hud learned lhal< it- would mil he Jit'cew. wiry io keep up those rbjhii* by inetnw of payotont**, They bud uppltod for tbem'for munieipit) pti-'pOM'M, uuil If anolher iipplieatlou wn�� made the City could proteHtli, and be bud been a**- hurtsl by the Depitrtimnil that *.nch a proteikt wotdd xuind it*. a*fule*<( any eiber npplicHiiot,, At dm lininh of bin report, which wa*t a very eomplete otic, Mayor Hull' nu'elv<*ila Iteariy veto of thunliH from (bo Council for the ttblo matin*'!* hs whieli bo had hinnlteil tho bUkitu"*'* InirtUkind ii'bltii cure,' Tlm Couni'll moved lluu tin*,*. k��',��|. In foive dm rl��bi*- whtclt  (hoy hud �����'. im (he matter, imd ntutcd llutl bo bud taken the mailer up whh the Ma>oi'J,'"u'j'|MMj',',u sptsta't Hirer. of die Porl,  'i'be mayor and lilimmlt   Tin* Major ami Ahi. niali.'tuon' ii w-*ro wliltnif to make a lour of tbo dlMtilct, nnd wscuro ull the aid imye**' ���stiry for varryimf o.ii tho plan o> r<" place the tlaifntafr,  Udiei*,CApiv.��sloni. followed, all favorablo. tind the, li*' ecittivi* wore uppobUt'd u eomnilitee to confer wiih the Porl Alliernl Hutti-d of Trude, H*<erudii lho piiihablo co��l of the btinh)i-i��i��, titnthod of (.hbiplm,', eU*,, und report to lho next ineetln*.'' iff (he Hotuib  It- wtu otnti'd that Mr. thin t*liirltn hud ifuuruiitcetS to IIltd another Mick eijiial to, or better than, the la*! one, In u- liM'alliy where it would bo put Into (bo wnU��r with Utile cost. A vote of timtilo* was then panned to the rctiriisif olltoor-* und the mcetinif itdjournod. BaskotbttH Mtttch. Thi) Alberni Flrcmtiii bavhi-f Issued hcJnilbmjfi. to any HasketbtiU Team hi the District, ��*. picked toam will piny llu'inin tho^eout Hull w .Simmbiy ovenlntr March 7th, at 8 p.m. . Aihnlttslon 10 CfOnli*,. nd rjutfo witi-i* i.p|i.)iii(i*ii ti coiitiiiiiieo ?o wiiit on the Port u'lleluU with ri'jtaed /,.��the Kieioiiiif ol Hjfht from the Port, ami Aid. Hlitkeiiioiv tudml for further time rii'tiidlusr his motion to miro* duet) a by-law io borrow money to put up u |Hi,!< line Jn tho City, in this eon* neetloti Mr. Pinter itppeureil bi-loro tbo t.'otnicll with u phm lo win-, tho town for olectrlc Ht'ltis, tbider thli plan tin* dli*trlbtitloii ^tMotii would eoi"t about 9.7,et*i. Mr. Pbiffer watt thanked for die Informudun, und the Counul) ttdjonnied. in this imrt-of die world the Ttinjro hu*. li't'-n swallowtnl down cntleely by thi�� Tanifle. Hh' Hii-luird will "c*xi*m- pllfy" th�� Hiovumeoimif the luiter to mtikslo played by His* Alexunder.. It will be a kubfhdy ('xhlbidi)!),.. Timcti. "Spare my bliisheri," **ho" p}i*adt*il. "(loud"'ifraclom.!'' bo replied. "Cdo yon. Mt-iU 'bhiidtV Where have you been livbiff thopitwt fow yeiu^V1' .--a ���"��-^sr�� ��� mm ir&*-j, THE ALBERNI ADVOCATE Tht* AiiVKUiil AdtutAU  Publinhltil mnJ l*i lotliif IV, Ltd., Pf**(irli)l*tr��. THE ALBERNI ADVOCATE;u*w��> *����� �������'��� ��T" ,M",U" " !��� dollart"*ntt ^ll!'w-.*.1 A  Mintui, t'ttiiHtcuetiv.* jii.ho i<u>>> '"'liiti M��t-��t in this ��nj on Ihep.iri of tio- I,i��m*i.��1 i'.my ���'������������ l��" i,mU' J�� l-'H'tion of unyi will nth-net it l-iii,'.- tiiiuib*'!' ��'l ,w,,'*,''',  "fl��*,����-*  ''���*'-  i.u..v ' �����'] J, |\ M.i;u,.0|,  ���  Editor ���.net W��w|*��'-(*il(11A,,rV4,,jv^),  M.,(,,  j,,.!,}  it,,.*,,, adopted htt**roii. I i*,,.ti.-f ,t .*.! m>,��fi ttmt.i. it.niiiii.irt. -<j -ii"..,..,.  ,,i,,,|  .j.,.  m*A.t  oii'i-inuii  Nueh u sitvjn-fovor tii** !ltfiijvt*| t|.|  |l,i. ,*' .1. l.l \ ul,....t.t. I (aiulwUli ,'��� |il*l ul sll.lt (* i.i . ^ r t* ^ ii,r -,!i��-u.< Minn.*iii,t.��ni'-��st*i I Will lU'liitlU**! I.lt����  till*.  beyond  il  ill .Sl'st pi'Opti����eil Would UO tt loilji j Heed Qttixvi  Albrml. U. C. itlouht.   Tu  thi* tit-hii-ubb* i'llll way toward lie' t'i|U!tlir.i),!loii of; .tit** bed I.ihi-r.il ."onvetiHon hic*.nd*u* should tin'  furl demand) Am, I-1>--.1  if*  it'*'  t*i'��iif.**ivi  tiii-i'f*!  t"i ',',,., c, , , ., , , , , , ��������� ii...,ii��m t.i.k*k*tiitai-i��t*k (���i)ittril��ul*i'd  lamely,  umt  they hiuhei' prices than wo hnvi* beou j |l��tl��*l"llk!".lll il.' It. Ull. i.'iri* ut Im .'iHil.T.tttt-.hili'ti on I lu* jfivmi to expect. Of couim* we Uiu- �����iii*-ij|M<,**4*t,.i.,.i��ii* in i iniM.(H.i'���.t'niti-ti/,,.,.H.t,��'i, ���f thoir cilorN to wimiio, mm*! ntil expert- nn,vtlilut*f Kii.^.ti.iii. ..f..iiiiiiH  Nm. /��-*Ui-..l. Na*i*|imi.i) j .    . i  . , ,   ., .   ' . t.iut <ii*ii ..ii..i ff.-iMii.* null *���,,..�����- ,��.kiiii .]tl, ttjoiifv of Iheir party nloni; tho rates tlmt have bei'ii quoted i.'jiuiit*l'��'i��, ml! 1*  it��t in*.! <ei U,f|i'tli'i��.iui( j ..    ".',.. . . !. . .. . .   ,  .. t'lll'k **|�� M'-'Mli* I'.in I '" liiio** thut will present it strum* Id ii> by other companies, hut if j appeal to tin* l.ii'Mf nuinhor who l��.,Mf*l/i* I-- il'i'l'ltlltil MfO.-k. Mi*��!*i�� ��tiil nil | ...... ,,,.4,,,'lt. ,iik.k..l|ik,!i,.i|  ivllll Iir**, ���.in..,.."...! umt .*tl��T ("O-lk-n .t.ti<ii1iH*.tl LU**-!*-j *��l��.'K"'Ull.*  UO*r*'ti!HJIl ll  ��IU1 I'll ' Hi'ist, condition*. ����� �������*��� * ��H'i rtim.'!-* f-fT-nUlWiil li'illts �� *�� III ���"* tln-*ntiii' ��� ��'ii.ii*i*.-*ii-.!iiikiu��i I'l'tlivii r iniii-ifitOftf'-tif, tu,) ii,n*( i*t- (in!*) ill iiiiifii|it< TO CORRESPONDENTS. j-it) ,**'i'iiiiiit>i*'fiif<n�� inii-iii|.*1 im tniii)l-'i*0'>i) mum i-f- iii*<>i.ii,>iOiii-il 'iiili lin' imiuif i.iiil ml OlH'k* Ht lit" HlMUf-l*. 'I'll  lllkVKMUlh  f.ir tuil'tl.ni- tilllll'lll B��l��iflll*lllll'f I'i,||!<i*hIIh!III   Wl'I'lOUI'lt ii,ik|i'ri>iiiif tn ii-'uiii ii*|iviii| I'limimniti'iilii'ii* ��*\l I,-ll'lllll ,'ilttl'll Hill l'l' |iHlll li'l l��m-||l* t*il(|tll tii|(|,,ll* Dt'l'l'l ti) k|u*'l,,l ll()fi,iimi,il,H. ���*tEIK Albnrul, U, C��� C��iiBiln  -  Kurth 6, 1014 ELECTRIC LIGHTING. TT now iipooiirH tliut tin* pro- I)h*m of M't'urimf t'lcetrlo liKhl for iho City of Aihorui will noi lu* .**ii t'Xpensivi' in tin* inillitl xuw* in* w'to* id iichi Htippom'tli Tlto propoKltion to put up it poll* lino Itt iho iniiin portion of Uu* oily, unit tp*t cunviil frtuii Ihi* Porl, litis nl- tr.icti'd ii i'tins)i|i��rtibh' nittiiiinl of iitli'iilion ns nil Inti't'itit plun for  ii|{id*i.   From Un*  rt��|iorl Whil'll tippi'llI'M t'lsi'Wllt'l'i' ill  lIllN Insuo it uppi'iii'K tlmt ksii'Ii it Iliii* fan he put up nt u ,eosi tif hi'lovv nt'Vi'U tlu^tNunililolhii'M. .Mr. I'ln- (4er, who Mthitilth llio llKiirt'M, Is u  imii)  who  hit**  Imii  ii  con- LIBERAL CONVENTION. ���T'lII'. etntvontionoftiii' LlhiM'ulw * of ItritUh {'idtiiuhiit, whieli wtm Iti'ltl In .Vletorht luwl woelt, w.-tw tsnt�� of tlio moid Miiffi'Mnfut in Hvoi local liitttory of tin* pitrty, tmd uutrkK tlm tiiruliiK of the title Mt fur uh provincial JioIHIcn uro t'onci'rni'd. Titls from tho foot thm ,,ln u t'ott.'imUou which iiuiu'nt'ivil ovi*r (itri'i* hnmlii'il uud Ki.\ly nii'inboi's thoro were mil-it i'tii'oni'!i(iluit ropoi'tH of tin; pronifhn of tho purty from ull .ovor tin*, provltjoo tlmt tlium cun no louift'i' t'l'iinili) ti itonht iu tlio iHiitilh of n'uy mini who mnrlfKJtho pltm niuhl ho kept within tin*1 1'iiKrtintf of ottrronl ovcntH'miinoton tiiotiMnid tloilur��, Ifi he* Iiui tlio jioworful' fttt'ior 'tlius!��.nui of xevon thoiNuint ilullurs ropiv.Hi'uit'ii will iiiii fur liiiirli! will jflvo tii* liiflit for Ihe t-oiiiinp; lonner in* without- u slsowlnif in] wintor, tlioro !��* no jfood roimon wo onn'|i*ei the light at uboni llli' httim* Jijftul'H ui*  they  Im* pitying in ili��" roil it should in* n  jfootl  thlntr  for till puriies, ��� The l*ov\ cun product' th��* Iiiiil. for  uk  nt.  litlii'  ���fi'i'iiti'r co��*l (hitn tliut of i'Ii uui uk tin* plant : nt  tin* proKont  tiuif. nml uny. ihlttjj; whieli lltey tftd  front  u**, woultl  In*  prncliciitly  " found ��� money."'  While we cannot <*,s ; pi'ct  tiitit  the  Ht'lit  will  be siip|)ile��t ul- a b'M*< cost, (linn Ihi'i l'ort people,are paying f"'' It, | tltet'e  ii|i|ii'H!'**  to  be  no  ffootl j rcnt*oti why we Hhoithl pay mon*,] nml ,il' the I'oil  will lithe thi*.! view of (ht* Mituuiinn !ln'i*i'  is, Utile doubt, lint tlittt it plan  to pul In tin* polo*, iiiii! .vii'i'M, anil, ifi't  the illiit from litem, until1 i we are in u posilirtit to'net  It' 't'tieitpor  from  'oihor  sourcct*,! 0rV ���9**** ���*���' ,-j^*j�� ���jjkfkk. **��**�� ti���., **��-' tz $����*���> Which hurv just arrived for the JOB  DEPARTMENT OF THE ALBERNI ADVOCATE would meet wllh the support of! Hhlerahh* amoiinl of ..xjiorlonei*,...,,, ,u!ljol.j,jV ,lf ,jte i'nli*|mvoi-f��' ulon-kf tin-No tines ami IiIh ll��mv��i j(>f ,,J|t4 .,hVi T||)( hl���j^.H||4,u jhl! should lie wmewhere. near cor-jn(J,(!lh)lv  wol.���,  t.ll*<vr���,  ,..���  : reel,  llif* pliiha only cull  ���"���'''ik.jih.rittlon. I tin* IhthtiiiM: of lilt' Ullllli porl hn. j, .... r   ....,..' ' of the city,  hut could he en j  ....  ... ,,,��� ..,,1    ,,,,, ! ' ' I In* t oiiittiftt |��ifi,*lbly  ttt'iii  tt  Iliih' hir(kft.il fit idi.V  lime .to t(d(t��  h.!,,.;,,,,,. ��*,,,��� t, hl,w t|���. iwitiee mut; ilu, futiadittii Notdit'in mi'ikt"k|iind ��.r j fall ti'ia-i'dii'i*. It tiu'itm lu*!!,* thin thi'i .MeHi'ldenrovi't'iimeitl and Mueki-neli' .V j Mann mor-l alt j.,'u donu to-ji-ther, j That'ouht it 1* mi bti\v irjlmf to i-a-, plHiii ll'Ht die mlilltlumil ii-uai'u'nto*>' liitohf tm (idilli)iiiijil }hili|iiti, - Tiioi*1*,' thi*  oullylttu  poctioDis  of tho municipality, and even ttt that tilt* lite 11 I louse, Tho fact it* (hiwutiiff on muny former sup- .porioix of Ih" .Mi'llrlilp-llowse'r I'Diiilihuilh'li limt Iliii tnipch' Iihk ulioiti reaciU'ii tlm iimilN of safety in the uiiiuner in which tlioy iiavij boon allowed to no utieheelfoil, uud that tlm wifely of the country ilemitmis tlie ph.eju$4l, of a h(i'ootf opposition in the House to hold them down, .''rom tills to llietiine when the Lihoral Party will n(fitIn he iu tlio leiitl is only tt nhort. stop. This stop, however, will only be latfeii lifter It !���* sliowu that the party has a cotisiruotlvo policy to oifer, nml tlm excoilent work ol the Liberiil Convention nloiitf tliewt* Hnoj�� is very hopeful, There have been tluun* In the past when thoso.wlio wort.! to tin* foro In Ml mm I polities Intti too iiiut'li to offer in thu way of (MiUi'lsin, und not enoti^ii in the way of sound remedies to tiiku the pliteo of Uie melhods which they were eoiidoiiiiiiiitf. 'i'his never wU a man, or a party, very far ahead, and tlm formulation of tt progress I vo ami practical platform, ,such in*! thut shaped tip hy UiU lust cunven* tlon, is (In* one l|iht),f needed (o attract the attention of the JIHO.S of vol*'!',**, who ai-o looking for a plain sLiiti'iuent of just wlmt thoy mayvexpect to see tTysta!lliy,i*i| UiW pixiviimlal laws when tlu�� Lilicrat IMrty conn's to power. The fcolinn of univt��t, ao tfeneral in tlto ("onservaUvo Party, inarks tho ptiNMiiiff ��)f tlio popularity of a ifovorn iiient which has demotrntrated iti muny ways iU unfitneM* to humlh) tiio practically unlimited powi.'r wliich the fortunes of political strife have placed in tholr hand.*.. It in not to ho wondered ut that such power, so used, Imk resulted in much that, is detrimental to the best inlosOkti, of the Provides as a whole. To-lot this.condition of affairs' reinuin nnebtmifi'il any longer than tlie first- opportunity for cliiti!|fin*f it, is to '.invite.' dis- aster in' tbo- administration.-' of our public affairs, and continue, to. pile hasty and ill-considered1 why soitietliiti'f ttlon'f (hci-to lines should not in* tiimiv mmqmv <-f*J**a�� IBv*tf ' Sk-k* ���Jy��- ��****' E- ���8*-*"' Hkf*^. Sl*Wv 8 the ��� Finest ever brought to - Alberni f i We can show you something attractive either in  Commercial  Lines or for FarHonu. Correspondence  .   ,   . t> o Embossing * and Color Work at Vancouver Prices lii'i'iiit-'* l|iiim>'Hiilte lli'ciiit at Al> tl. It, Annuo, K����j. Hun. Kol*l. KucraK**/, C. K. lltximtr, ISa'tf*!. Tlm poles! he!ni Traillm; Htore y*j^W|]Mk��iil,ikk.,ww..iki.iw.ik.,fiiii.i..,i.ik'k.iiif<jk.,.iki ,,i,k,.M.nmim o mmmmmm ONTREAL E8TASLISHED 1817 HOARD  OF  DIHt'CTOKft If, V. K��r��dlllt, i:����|., IV*iiid��iit. I:. U. Or*��n��hltldl>, Uwj. Sir Wm, {-lacdoititld Sir Thou, fSlifiusIm-**.**/, ti.CV.O.  David Murrlct), K*��*j, A, tl��um(if.r'(t>n, Ksij. C. II, (Jtfrtlitn, ��*q. tjw*- t**^*af- Ckia*-^ ��****����� w**-*1'. ��***>*��� 7.UiiiiUUiiiiUiiUiUiUUiiiiiuiiiUiiiuituuiiiiiiaauuiiiUii! (i. Ft.Uruminond, L'��t), D, Fiirboa Ansui, K*n< Wm, HcN����(��ri'l*.'*i$ Sir n<EDERICK WILLIAMS-TAYLOR, Oenor*)! Manner, thiuiter*' in (iimtda und  la-uudim, laii(,'.. for the ('uniidlun (lovrtntiniii Hrituehet i*M(lhli-"iii'd (hroui'houl Cmiu'uIu imd Ki-ivf-iiituHiituI, tit cueli <>( tftlilt'h It a Savings Department ^lu.ri- doi't^t.M uf *!i(<> .uui i.|.u<*ml iut iviu'lvod m\t\ Jiuor-1-^* i.H..^Mt it Ii.^hnst currotU run"*,  Mnvln^in D.tpurliM.MM lUTotiut^vivoti ^[Mvial uMiMH^iii m*tmt* HmH-tWH f?iin��iiim nn*ntmm*Mta e V. HWKilNV. Slil'IOi til (likll!'"I'lllll'll' llniDk'lirf., VAaMlHiUVKIt, (J. P. PHITi'llAHIJ, - Miiii'tiifi  - Al.lll.liS'l. ���"iajk" Practical' A Iberni Pointers Alhornl ii* roui'lird by train Inun VJetoria. (."jiiiieeiioiifi tire made a hit Vb'dirla, rmudni** duim'.'h io Alberni on v\-t<vy uther day, PusM'Ui/er*. fiiuu Viini'iiiivurCity eiin I'liiun-i'i tidih (lii�� wain ut Nutiitimo, ��� Alberni b< ul**!) i-eiieheil by'xioiimer from VliMorbi, and bt the Milliliter uititilli* thore ik no more ili'lb'hidil triji ttittu thi*- up the we.t, eoiiM of Viitirom ver Ifb'uid and iiloiit," iheiilettirevpie Alhei rt eauul. Tho hdi-ind Irttlili line of ilu'C N. It, It. now biiildbi-.' from Vlelorla In Alborni. I.t*nd iirieev a�� lii aereui,**) vni'li-i from *Jii to *<l(*i |ie)-aere for Imtti hind, timl from *K*'M> *.IM tftv land ihut hit-* been rleitiikd und blvunrltt uiiilci- euldvu. don. Prlee* are ������uveriiiHl by <|utility and locution, and bind run be bad In any ijuandty. It hitf* bmm found dial iidxotl fiiriiilni,' |hi,in Ui-it, On |,1oin of from tio, to twenty hen-', fruit ".'rowluj,'', dulr.tinj,', i>oultry ruNhi),', hot*)* and ratlin tvi(| nil pity well. In Alberni fill be found dm mmibI udvaiitii';i*> of u ju-o^ri-^lve Wetieni ('ommunliy that hn*. fahh, and dm i-ourav*' "��� i*"* I'onvledon*!. Tberi* in-e n number of ".'ooil Mon'*, ninyii)',''u wide ranj,'ii of 'food-*, vhoiil**, t'liiuriti'*, die Alberal Advoritltt, new"nmj>er( uud it number of udiloile und *>oi*hil i-btb**. 'J'he ellmtite Smii line iiM'iiu In* found on tin* Piiellli* Const, (nlten (ho year round. The rainfall it Ioni duiii that, of the t'lty of Vnni-otu'er, il\u froilMtro lli-ht. There Is seldom fro*t eiiou>t"'b for hkatbur or miow eiioufth for ,*lei'v'hti}','i nod when eitliei* of the"..'conn'* It only biMi* a fow da,*,**. Por the Mmitucr and iiiitttmn month** then* is nothiii",' jn tlm world to oai-oI thu Alherni woatltor. Alberni h ihe outlet, of one of the iarpresi-. nnd -mo*,., fori lie valley,*, on Van- eouver Islflnd, In the HUtriel. will he .'found a vaiit ivonldi of dmherof the (Jiie.-it kind, epa.l,'Iron, roppCr, niarhlo and other i;omm|}ivbtl- titone.**, brlek ehiy-s andother 'ututerlals.. jl. There are iitiiiiei-oiis attruetlve opiwrt-unltii'S for th'e'mttniifaeturer and In ve,>uir.  The Seeretary of the Hoiii*d of Trade, Alberni, H, ii., will be'^lad to (alio ihoMt* mattei*-; up with,1yon.  Write to him forj��iriinilur-��.    , :^ We have on hand ���JhfMNMMMiVMUMM Which, by instruction of the owner, will be placed on the For particialars apply to ^*��~�������lka4 j My-, r t&$ W.:'.--_:J'.a*; *'  -1--"  ~u"- 1 .,ll�� ;.'.:*���"������- * THE ALBERHI ADVOCATE. $D MaMBKfti WIU.INt* To PAY. 'iViinny. ttfu-r jafoinir (*�� bed. iHi'iinu* thlm,,. of ih'iu'kfht he did. Iloi'uUid out: "Mtt. 1 want �� drink." The mother"** toleo um.ii.ered back.' "Tommy, I'm ifo le *-h'ej>." Tommy i-rimit-d. turr.i-d *iv��r and *�������* xilent for i**n minute-*. Then aik'alii: "Ma, t nam a drink," "Tvmu.y. jut) ���;-.* right |o -deep," t*-a�� the rejdy. InteiiM- <klli*!ii"o aikfitln foe ten uiliiuo-i*. Then: '"Sat. ma, I wain a drink," *, "Tommy.  If you don'l i*'o rlj*J��i  lo ���.Ii'i*'', Pit tMiuo und spunk, fun." Mori' slb'iiee. thi* (ime for aUmt (**" miuttit "���  Aii'i ihett; "Msi'. iiiti. whi'ji .uui t'limi' in *|iiiiik Die, woii'i -oil hiliijf me a ili-iul,." WIIV NOT. Mi'tiill i'oil,i,'i' Moili'tit* Die to be foil for tt loll'*'I't't-ioil uu tlltleriMit kind'* ol foot! In older io t"*t tie'' uierb** of rival tlleli.  Wli} not M'bvt, lor tin* |ini'ti,M�� ttf dll'kl* ll'kt*,, |'i'l*lMI">   11 Itl)   llliillll   1,1* (���hid (o tfet ��ll> old kind tif (miiy ClASSIflW APS. Per C*l��. Voonj.' PI***.. I'tH-bretl )'('*) kfliit'i', ami i-dii-r*. Pli-eki-muos). tieuver l.'i'i"ek Hund. jr��rK*��ti{.  PlVe.ro.im <'<��((��':���',  AppH ]  4. fl.i.**. Alberni. &>"&���?'?. y>^>\ nu'  ii'trif-?TOrt,',Tli- ii**'r-~    ���    ������ '���*������     ���- ���- ��' ���* *  ' ~** HI,  f    t>    a la"..   I,  .... I...l.ll,.i ���*'*'! inlet I  111  All',  lii'lifillif,    I't It'  tllll' M.-..1I111.-. Prlvato Pa.-iie*-.  Weetiie ,."* "1 'I'1*1  ,u A' 'A* Js"lXl' Al lb*lid(i*>: attUtieilik'htliii/ for iirlvatoi "' "' "'' * ...,..,(..  ...... .,...   t.k i..,.i,... ' Por Suit*. Teiim of H-ov--, Wnyosi umt Ilium ->. rih��-;i|ia JI'o* I!.., I'mt Allii-rnb F��rS��I��.  P.;'.>�� fur Hiiirbmtr.  Hhoi|i< fdund Hii)*' (lie I,-*.? lu-iiit.-Mi-'iiii, ' 1 hot'iii'.'ii'tiii'iil'. mil*.,   Appl*  .Mr*, 1 Wlillam  Ui.'itulil. ,'ftli Ato'tim-, Poll Alberni. ,  , ; To Runt.  Hoii-ai' und laiuvo J^t, latel*. instil** anil Until-****-  Fin' ourdrulnr*. m'iiT, lloheitka. Pimm. HI j. iWumttd Wuy llm ln"*t  (Jreene'*, llomedluke Itivml,  Albetiit Trtullith* Store. "Coal and Petroleum Act" ,M,t��i:i!*��i i.ANji iijtvt'iiicT tiikiiM *'t (!ii)*-ii. ; Tfikullffllfy-Hlkt W, tt.iik.-l 1 l'l**lll|.-l.fi1in! Vk*l|, IVIItt-r.  It  t* , aM-|l|l��|ll*ll illllllt'l,  (Htlillt* 1*1 ��|l I'll (nt ta*,'iii-**ii.|f)Oki*iviinri*i't*ivitiH-iitilt'iiiii tin On* liil!i'��lnfi*li*'iil*i.! Isiiit*" tVlliini'iki'lili* m f�� |m*l  |'t*-it��**1 *l  lift*  ki.iilli H.'��t Wfl-llir 5>f k.kt'tt.K.1 ItS )'M't 1*1 Itl.),..' il'irlll Sictutn*, lt.l'lxt'l nkt SI l-liltlllk illf'ilV fniulll ft I'll* tll I. tliflKf "��r��>l "S'l'liltilSk  l.l,*'ll|l  ,.|  ,*���ll IlirOjiVliii'llI, (tl nil Dm ���h'IP*, !��l'if! MH'llifll ti! f��,Ji D.I ((ii'irlt I'-.M.i'l, (W. Ilullll I'ifiiiiS'li.i* ivti.ui ti, twu Otv ".ttt '  AMIKIINI I.AttlHUKi'itli-T. hbirk-tollluti-M Tutot" uiiilit* 1 li��i IVIIIIfiiii l-'umii'lini el M'.tu f��-��t, **t*'iii'kil(��i tjintiMtimi, iiiiroiik*ii*|i|.l> (i>i iMWIMkt* ts)(i|il��|K*t'f llifl'dlt stttt tt'tft'li'Ulll 1,1 tll*' (ullti*) lilt* .i<*f��t"i.|t*x1litf.>iy CtfUisiirtiflim *l t |h)>I (ilaf!lff*l ��l ttir> ��*i*rtli- "����-��'f I'irili-l'til N-t-lltHl I*. t!it<iK*--��*ii*I t��i i-1i*iiik. OllOl*i> ki'Mill *>��� |'li��l)lk llli'll,*.- ��t-k! kt'llmlll*. Oil Iki' ll'fltll HI OilNlll* l'l |*'Ull fft l*.||llUI,'IH*t" IlirOt, ill ��j| (UU uro-*, llil* Iti-lUk* StVIlull If, T**|' ���" |(U|*t-ii Dlklrii-i, IVIUlHlli t-'lailti-tiill. Kii-imei lai'iiulii-, ,tt��f-tit, (Vttitrf II, IVIM I*.**. IU, jtlalO'llSl IfANU lUMIIItT JlUllU'l lft Ituln'li, *if*iltfi)i.iii*-o.fit t:;i��c Orfnt nf t'lin 11,-0,1)., H.t*   l*,1tlt-|tt*.'ll  fkdlU'f   llli. ISIlk  l'l  il,"|i!t  ("I ilifdl-i- in ifO'*i*.-i i li'l 11'*! fi��i'l ii-)t"l*'uln <i|i lilt {uiikil* 11 k 1)1 kirll-ikl Utiilv ���\>f|ioiiiiii'li>tf fit # I"-*' I'laiiii-'l ��' Hi" *>i'll(i i ��l"H t*ll��"t tif *MVtl..|| III III* 111 l'll.llll|k>.li*l.4l|l��. ] l!,tM,-  *'K��i  Hlt'lihltl.   Itll-I.kl-  R-i'lH,  ��V'.'>li.l|,M, llirli**.- kt* ��t <*.'t-liitoiiki<i|*k.U.l iit.Mii.iiiflii-* il.uil, lil ��flf,! ifii'l*., !���< ll,* N.vtjuM 111. TKil' ��', liM**< (I lll.lM.1. i,t\�� )'.(!*o.| (tll-lf.llll l.iiii, If),  It,'" ill IVt-li.fi* Id  IVlXa It**'  )H .UalO.llNl l.tMl Hf��Tit!i-r, (ttkllj) (.',)(!.(.,-! i, T*br -nil!**** tli.it Uli'lmiil l.i*iiii|i.>  el t'ttfi tl.t'., tVl ll|'kl will |i|l'k,t��'itl|,  liil.likt.li, Hotel Arlington The old anil ever popular lieaili|mirt*i'rs for tluvHlKh't'lituH Iitlnnd Trade, has been na'ciitly Greatly Enlarged And now cuntuinx Mi.\ty itioiim, nhi|4;h.t or en Ktilte.  The splendid now dbiintafrooin contains u, line selection of Island view* from the otudlo of Mr. i.rf<oimrcl Frantt. ^Tourists and Sportsmen'ss^- ���" * 1 Will Hud .the new Hotel Arlington just tlm tiling.  Cluidea furnlHlied. -,--���-;^:--Sample Rooms P��r K*iit. Hiiliitlitif Mtllahlt* for olllee, or Ihiith' room*, on Jlivor Pitun I (utid near Kit*ni'itM)>. Hitilye, A|i|)ly (iiHi, A. Hiiiitb. Alberni. H. <\ Port-tat*. i.-H ���'!., Illta-k 1. D.I.. K*', (ih'Ut'ttt* lielj*lil. Owner **ill eon- filler any r*'ii*��i|iMlilo oiler.. <vl'|tl.\. K. Allan, eai-i* lm|terliil Hank, Htb monioit S��� Alto. WnntDd, My ynma man tilth nm- *ii|i'lii!ilii oxjH'i'Ienre of imuhry. (msi to. A**Utiuit on cbleki'itHaiit'li, Huby or MJiomI Purm; lew huki'n to heifin t��lth for emnforUibJi' home, JJoj, "��," AdViM'aK*. S��w nilii*'. Am iirepart-d to Pile tutd (lum Croiieui Sawn. Kir**t * ehiw* work. tJivo me 11 trial. T. Wirkem,. Alberni, '\*rt ffM. i* ejjff*--.*- *jfi* tm t For (���ommcrcinl nmn ou Kn>und itoor,  Cental' of the hiiHincKM Dlmtriot, Free litis to ami from all trains and boat!., McNIKK & MKAUHliK I-roprietora il*��'l��, ..,*.,    ....... ���t'J'lr  I'T  lllK'lHt'  III   |'t��lkl*l��"l   (llf  I*,l4ll  HUil '  "    *  " ||^ I " ���*���   ���'���-������ . .I'll fftH (kflttl-l i'i Stk'l.t!-) f I, llif 11* !��� tw-ki �����! t-tmjli* lkl*l��"l   |kl| I ill ki'lllu. 1 Ihini.: Iwirt'li'iitu mi 1 In. (.<lii.�� iiiti (Wlil��-lu'ili��* Hi il I*"*! iilnfilul 11I tin' tHiillll  I fjv.itt.-f ul Sm'lltiti fl, llu mi" *���<.*! m) t   tlir.vt.' itn fill Si i'lllllll*. tin Hiii ��'.**k ���*) l-ti��|iu, Dlt-niV *4il)ia Hf) lllklllk (,l j'f'Mlt  .,((iiluiitrlHV lut'i.i. lii hU eitiiti'iv*. in'iii^ hiett'iii tU i**i' im. Uu,t*-rt iiUtiii-i. Jlit))*)���! I.kivlr), OvltulM'trll. Wll lfiM.61!! AMIKHNI ��.ANI) DlN'riilflV Dl.li 111 nl lliidi I. -f*fi<*  IH'SICP Hlkt  ".IftUlmll  Ol.lli'll, nf  I'.'ltj IlkKl), IKtSllwViiH) (*liutl,  (Illl'fUlk lu ��(>!���!> (i't* Signs Signs Signs t  * '  I.and and AdvertloinifKlyriH, et<*., (lum' with Prouij'! Ue*|'iileh at J.o��,i*��t Pi'Ieu** hy S.  EATON" MttrjkUtroi St., Alborni l'��lnt*r ��n<J J*��iNtr-|t*.i.g��r  ( Work done by Piaedeal .Men oti),,. t-'.ktltimli"* I'Vee. ���Svn-vrftl Teamster, DRY STOVE WOOD AlMtiynoa Hand Vlr'J'OlUA yi'AV Auto supplies and repairs Cam far hirQ at rvanoMtblo rates The Wiurh))' (oiliUe wl{| llml bore a jfhiiii  wi*H.t<��iiii')iM*d  to it!lend  10 (heir varli'm* auto iiei*tl*i ill  |uh'i'** thai are iluht ' Huff, Prop.: AUIKHNJ, HA'. *mmtmi��* t*tt**m \iwmimnni* im**m*n*m tuhtm*1tmtmnmm 1 -^Ika^H ntkUt-kJ, (kMatf K k. **-���- A Sn��p.-a,Mu*l M'll. two lot* AlU'l'iii heluhti, level ami clear one curing'. Prlt'tt 4-.'tVi two? your own termi. Aludy P. <>. Hour 07. Pun Alberni. W��nt��d .To buy a few aeivri. cIom* to Port Alberni. .Muni he eiieti|�� for Cauli, Ki-iiiiu*)iit'i>, P, O. Hox 100, Port Alberni. ��� li*!!)!'!*,  Ut  Allfltlt  Kli-Hlli Ijjumdty, c*iv��me��7 HoaU, for Kf/tf*. "J;"!, (.uudbii* laiiuneh, ,'t tt.j*. t-n^lit", till ill ��,��������**) eoniliiln*". Mill HikeCd'J'., Id,*, IIU Port AllM-ml.lJ.i". f - - - Tor Kent iir Kale. Hitittl) Huiin'e on doubli* roi-iie:*. .\ )l.i*i |il l|.'Il'llt*.. Suiiill jfii*. mem ilmiti nml He |n'f nniiii li will Imy it. ��� .1. l!'**t. J'��r H*U. one Tent, 11 x Id 1-'.*. 1.1W. duek j one plow, (hditif ut 11 low il^oit'. Apply to II. T, Hit'hai.l**, Soma** HeiubOi. Alberni, H.P. Por 8��J)��, Tlioroiij'h'I'ii-d ("blekens Uliiek Mbioivu> and Plymouth ilin*)., itiiii f.|il.*'it|.d Painlly Cow, \V. HiuuiJil;' Port AMieriil, Huy ilu* ht'M  <li'in'i|t>'** IIiiniii.ilnko Ilretid.  Alberni 'IVniliiiir Stoi-t*. y kavenger for St to or Enehttni*.  ('hleketitind Pltf ' I'tntl, from tl.'i* iier rtvt.i or ��lil ext'linnye for jilyn. lMiny or t/'iod mlleh mi*)*.  A. II. A!idi'i"*tm, ei(y. F��r R��at.*"l*nrt CurnUhtul -I Hoomed llou*e, i'attvi'Xiil) cTowiik||e, jj-otnl Utirtien und \nrut' let, Apply Advo< ea(o Olllee, TboM* de*.b'li.j4* dm ..orvlci**. nf (ho City iseaveii|*'ei' will llml *��lali'* to writo niilfoi'M at Ilidioii'* 4*��toi-i'. fiilevei*' I (urn, ii!ul<:ity Hull, All o^ti'!'>r promptly utt<*|uh'd tu. .,.:..-^/������������.������tVV"M* I��t'.HHVt..:i "�����������:���.���; ���y,<. '.���,;. ',c'''���::������:.. ���  <'iiy Hellveinrei'. ��ifmm*��*Kitfwim Alberni Livery and Feed Stables 15.1. J. HPItKl.. 1 Mh��|VHi*i.4>V;".'.-:'-'.-;���������,;^':-^[^:-t:.;-'<% ��k^*.lftff����WkT<W>.H. IlkKV), IKtSllwVi'H) Ulllltl,  (Illl-IUlk lu ��|>|lt' for I ,., Iiwii"*.  111 t.ftiwiwi lur i*��i! uiu) iniutli'iitiiI AH  Order*  Promnily  Alieniletl  lo till llltl l,(l|l-ll*��Wll"'|k.iMlk.'ll IhdiL' I Ci.iiitiH-M'iiik'nl * |in*l t'tHiil^b! til Oif n-nm-j i<Akt f.iriur��l��t*eilen w lUi'inv writt 1*1 efi  .�� ItO/IM**' ll.irll) R) I'ttHlil*.  tlli'tun*  P.-il ��*' Hi* I ft k, I lil-UV kiiillll ��'  I'lmltlk tll  l*.l)Hl ���},  *��HKIill IM*|l iui-i,l, in ��Uft4ii��*t it*, l*?liiij wtilnii \' '('**(., ��i hn  Utstili'tt'f llu|>c)t, lVH)i*rlt,iMll', MtOttllkl! ll'  "1. Itlt'likth! I,*tikf"'-  <i..|il, iii\', ^: 1. ���n*r. ���Villi l'l, ���I- till Al.ltKltNJ I.ANII t)IS' Ulttllet n|t{li|i,' 'I'titii* iikitttnttliKl Wllll��m Kit 1, lit!, i*tk.*ti>*��(ltm lir.itii'i, ^jiit-dil* t'i ni't'lj- In ltii-mv in i'iitn*i��'i fui' iiiK) ni)*) (^unliuiii ti, tl|�� (i'lInv* In,; tlt-kt'til*.*! lum!*; l\l|llllil*lrt'tllkj HI li |��iki I'luliOMi lit llu* lillllll- 1*I'lli (kairilrr HI Sl��<ltllit I t, llll'lltV I'llkl Si I'llilllik, lln-tl'.'f Ikflllll  SI I'tllttllk. I Ill-IllV tt'l'Sl M) fl lliilllk, Iti.-sii'i" iinittt mi k-liBin* 10 1mlns.1t tt.aa|iit>iiii<t' Ult-Hi, III kll I".*) *l tt-*. turlll.' >MVt lull tl|. ')'�� )*, 1*1, i��,iit*fii i>ikua��t, .  - Wllilkii, t'.Ulii. Itiflmtit Iritiititf1*.. Atii-til. IVUilMTll, I IMS IW 6 IS. At.iiKitNt i..i.vi) nisruier. |)l��l��lHI tif Itlll'l'll. Tut**" lliilit4** tliitt Jultll I"tO-iHff. !>( Celt linei)'. II.**, twulVklltrtl tiilutT, iillfiul* iti o|"lil>' ror l)it-t>ti. hi (ii*M|.ivt inr tnwl unit iu-11-iiU'Uiii mi I in- IfiHilH llitt **iwir)!fi*l !l.llkt��; I'ttllllliHtt'lll'J Ml >l 1'i.M.l lltlltlltlf.t kl till! unllli. r*>l iXftiu'i el S,*illuit IH. 1(11-111*1.' kniilliKH-liiiSli*, Uifl!l'-l' lil'kl ���*>��� Ullktlll*, DiHtl*,* lllllli) kOflmlls* 11,1-IH* fl>M MK'tmillli lil l!,|l imjlll lljT tklllillil IIIV* tlirtll.i'i Mile*-' nil***. lN't'l|f histiiillllt, I'* li. ��*l, Gcrtrudu SI. PWll|**��*'-*l��*ll��W^J*t>'(a*i**P*l^ Alberni ****+)mf��m m*ww*t**vm IMlWfWW Mtmeatmr*ii*#*m*>m\* ��*aam �����***4*y*f-fli.*w*iiBih tttt mm vnkitmm VtHHWSWWWWf'Vm l>UJU <U I P����H|W * *Jrfi*1iBV**Wm%l**rH9 i**j*tlf*��W>*tt����'**<��lM lliilit. iVidlM-r II, tiiln f.k*.iW*fff"akw**"fJ. '���...wiwyk'.HMWJ.Wfffkk klisMl l-Nottie-l*, Kli'liKlt] It*-)./),'*., Ak-fill, it-t' b t", Land Act Notices. AMlKltNl I.ANU JUSTIIM.*.', Oltiliiet n! |im*"ltti, Tuke iii'lii*' On l,T*��u),i* VmiHaio's.wtjkirt n c, iu i*ui<��tiitn ti !iium*i >'iiii'iii> nf. im.im. tu t,\i>\t |ur|it'l*llikii|iil) l.i Ittiiki* 111" (yllii** iliif Ur*. i>|.)i����*t l��i,tl��; - i'a.lk'IIWIf.dl'lm) *t �� I'llkl liilllltlKt till  DUrDl  ItfKl tv,ti|.j.| ���1 ti *tnftt) iflki>it )) Ulk' wivitli ni Nrlllt* ic|M)4,  Jakta-rVlM*)-  KtUllKl,  llll'lll'tt  l!;l|tl)  1(V  ll-f-l, Ulfill-a, l-il.I 11**1 l,*l,  (llt'lUHi  kflMltl  11*1 W*'\,  1*1 *t)t)iifi)l l.lmtkl, ilii>iii��t>(iillniifliitf iliii kli.ir.' line Ul  |��.'l|ll  1>f  i-|fIIUIil'lli'<lli."!ll  roil)  iVflltnllllllX lt|>IirtHlla,BUl>- t tiCIVtt llil'lf" I't'  If-k", Tn.iilit'*-' Vioittixl. Kitv. )��, (01S. h'ov. 4-i-lS ess; Profsssmnal Cards CEO. A. SMITH, C. E. o ' ' H, C hand Hurvevor. Hurvoyn of limber limit*,, mineral elaliu*. und laud VulHlivMomi. dntco at-Alberni. P.O. Hex n, Ht H. T. HODGSON A, M. I. C. la* Kt. C, Und &ur*t"*r ttnd Civil Kriite-sftr OPtwifi , Camie��r Bl*>��&, for*  Attximl l"hm* 67 Hr K." BHOWNE Civil and. Mini uti' K��jifi��e-<r b.ud ���  ��� Provincial Jafiind Murvejnr H. C. 1 Democrat, Heg. $100. 1   f,   with brake, Rv^^^v  lt Platform Truck and Scales Corn- Sale Price, $80 ���� �����. i* $ Cdl &nd me me or phone %***i*m \ww*t)t��wwi**9mi\t.tnm*t i*u*e*mm NWffltittflai-lt, ktifft-kltwiwiiMq ntt*i*m. J-jf hi very ��'!���� of nil idnds.  Ilottvy tli:aylng iiiul ftvinht (ieliveiy o .������''. .*'���''- . .'. iii^nwa.'ji.'ita^ )i��ii*i')*<i**wiM()raiiii ifW-ff*^ "tmtfi&mnHmip***- fMif,tmmtn**t^f*fm miiW!ammimvwUMUiim^mnmmmmmm��*i*mtm M*K-f��**.w*%i ��\H^M^ff*mra(i9fifinm Mwm fwimayiir Albrrnt S. frtatj Kitdir A ,W. Aitrttf A. t Wrijkt lb!*iinj*s iti fnmdt\ Uti Sttrrej-m Cinl, iifirtulk ui Miaici^l Esfstwrrs CajiBWrfw Ritcfci*. A|nfW tmt Co., Ltd. Miiliti-tl'iil Wttelt.  S'l-it"!  (.Jrnili-",  Sill' itltUiiMi*. Si'��l-I4i)f. \V��tt"r*M,rli��, i'te. ur i.llMil :4ll|-lr)'!ti|; loed OUc* . . Fort Alberni, B.C. P.O. Hox Ut, Port ASlHiriii. Dta*sltv*ir In Ui Uaah, Oocra end (Item Building and Roofing Paper hhnttt Brkk& and Cement Alberni Phom4 29 P. 0. Box 9 JL*P r    Va/ * ,.fA):,JS-t*J.k,ft4.��^k.4Wlj.(l-Wplu^_.,,. ). **3*"   * I l*'\V��'.'j.fr.fiif��( T*,m',,u*i i I" ll* t' Pf<?*lili*k.' I* 'tRat*** ���[ TSWARTM. READ & COMPMY bog to announce ^ to their many clfanta the removal from their present offices to Suite 603*4-5 North* West Trust Co. Building, 309 Richards Street* Vancouver. We winn your lUdtij,"* of Alherni uereitiVe. Kindly i*ond u* full pui-deulur*. of wbitt you buve to od'er. i*)Wk*-a**iW*>i��^j*Mj*1^^ pnoik* Bricklayer and Cement Worker Tfl i IHlHIM .jt^X1"**' Au-etioneer 2tid A?ei,u�� :  FcrlAlkrni bu*��i*i��>r��t��d IftttU? Copitul Pnid Up ReHorvc Fund Total Atfset.fi ovor A CUNKKAI. lUKItlKO Ht.'MNljN'* TUAN,**,��.OrKU Savings Bank Department BrSlBB Banking by Mail ' HimoJ dtile*i.Wi!fflIi����t ij>ii.5��)0,oi:)() $1*3*O00.000"-'-" $175,000:000 ���:'���-��� l��.l"-.iii>if|ti.iiimiil ut.itui.lk i*��*4'it>-ii f'llll/lllfKt S'llt It ��l lidi'tntlittf, l)i-l��.*.lu umy t��' iitMitii stnit **i t jiiii ii wu ti> il.uil, t'uiii'krikai-iU'iiissr* vilii tfjtiii. !>��� iiti itlvi'i) I.*/ >i.iit��r,ivM��i*t!tt<i'*klj ilii' t'*niiu-iiik.  ���   ; Over 3'."!' Hrani'hi"* ttnd Ajrem'h"*.  *tO Ibunehe,* iu Hr.Itiiih'1'.'ottiriihta. (.'���ijrrt't*lHiiidi'ni* I'brow'.'hotii tlie World.'���..   , Alberni Brand. F, t'. Hlitus, Mumijfor��� Port Alberni Brandi I., .-. ikiiiAirry, MuHiijfi'r -rSend-~-=-^~ To that Friend Wlio is Thinking of Coming to Alberni ^Mi^^^'k-j^vmm^w&imtfitwteiii THE ALBERNI ADVOCATE ���.f,.aMk.l lin * kll, Lei  o��  *.)*.i-.��  ,��ii"  -a J,j  It  ti it!  in'  to j.itir 'idv',i'i|ii"^i'  t'i  in-i* LOWE BROS. HIGH sr/VNOARD =PAINTS *t*mmu*mmmmmt ANNUAL ESTIMATES BROUGHT DOWN ^;;:��r?i A.O.F. j Tlm i'i-(*<dtir mt-utinic- ol i.i-ut  Al-, ! Ik ml, A.O.P., m-U) l.e held hi SIiH-a-'i-"*-j tfii  M<i|idu,i ! full iKi'-tnlaoe.*. ] is t*>H'in*K(.-ti a*. bu��bie-t** of (.'nut im* At-i'"t*tbi** .** ib<* > e��*u�� ��f  d.e  t*i����*|'���JHtiiuo,* ��ill lie up <uj" d!-��!i*-v)'-)i, mid I vii.eij*) iastiimi!!*.^"! ti"' >'.ir. donniuiiii^,,),.,^,^ n,.,. ���|j m��� .,.,..,,i,,.**,|i!,k.i; ol flAS.yiMU Hi��')..- ii-i-illed  for  (be ; Jt Vj���s"iiii ejlm t (.* !H* JMvVin, I . JlM'lli tt'dt ff(  C'H P<.   '���'<<",  i-tioililifi; ���,,,��  ...���.,    ���  ..-.,���.,,..,    ���i.ll���i.,T-i.-f���1 ' i IV*,* life (or tl;.* f"-* i-**t in *i*',"M.V-��l.'i, ii^t)afJMtM*iMlHtfMfi^ AUSER & PAINE PIIONK a'll ) ' The *!���!!* si*'i'i* ioi'l'i.lo  ������**',.'ija,'i*.'���.*��)! t>i'I'o-iijs' u.ai i,", iimi ol dti��" ttmoiutt j ' *'.}..'( I !',���'�����*, I*  iii'i'i*f|f)ial��*tl  for  j'Ubiie ! j . ttiM'k*  Mid   iitsi,i!i()"��i*,  {L'.WIatMi  on,. 1 ,i*,u)*, mi. el*, on*,  The Mini of-.-V*),!*1' tui> *������>'* d 1.>t*a*il  ihu  ne*ft'  i>|iivo-)"*ly 'mni  ��!"i.K'*ii fur (oi'bii-li-iil iilm'ndim, < ' ii iii"** itepiii'imeot tmiter the  juri-ille. tlon of ilu* Miiiixlt-r of Mtlueadoii, I   liii'hdeil  In  the  iipj'i.'i'flailiDi  for |)oh1it' ttiiilt** ,'itv  lho follow hi}',  ..I- POLES WAHTED. ! A*��mt P.fs.y <Vd��r Pole*, thlit*. feet 1*;.'.  l-alf*h( hit'li Itip-*   T*i Im dell. �����!'�� j * it ut A Ilu*) nt dm) viettiity. j Pdll'til*** 1(1*1** Itl klipply Millie i-illl  <<h. i 1 flu further j'Mi-tleiiluo until Minfh 11. j I'd*, fwm the Muuiti-oi-ul  tin-  I'  t". Teh-phone Co., I.M , I'mt A)bi*i-tit We are getting in Two Special Cars.  .  . One of FERTILIZER and One ol SEED GRAIB. l-hieo your order nt once, and he nutv of wetting JUST WJIAT YOU .(.'.(Jt'Utl*: in both li..*Wun<l lietthe iwlvnnt<!W�� of ('AJ.LUAIi r'UBKJHT HATKS Cow." untl we f-nimpleH within a day or two * NEW GOODS ARE BEING OPENED UP DAILY == Give Us A Call IL is a pleasure to show you the New Stock Fred  C. . C ^ ^    THIRD AVENUE O Tk)   PORT ALBERNI ���*������" i\*imm *Mm��**mmm*m-*f^m NOTICE. |���.tj,! ���i^i.ii.ki. t'oiiio't *il7,oi*i. ('.(tilehunj IUKSHIjPTHIiN OF PAIiTNl.HMIIPk. Niiilfif in Jti-irl,*, i'l. en iluit (In- th in'. Pioneer Feed (���mVn Plrmi" l/.'.'i A. PAUL, tfenuier He*.-. VX* -�����'l";.'*���",'. t:>"jiiim:)l! -J-m.1**), TIo* Id.niiK M'M.m, Niitoilitui' 1 lt,i i-lo.iiin. New. eii-kjle W",������' nml Hiniiiieh t.Vl,i"��I, J Mdkfl RoacuOi I  Appuri'inlt  I'i'loe  carried  in  her jili.iiHi ot) tin* ii>i-k' t-i",i*t oi ("ii)*e H'-iih* ]tii) Monthly iiltt-iitonti, tlie  Imii--doi-li-il Amerit-.'in  srhiiniii r  Aiuly 'Malmim*.. UK) ions, ��n* pit'lo-tl neb,* die Hiimllt'lil |iii'.i'e|- llfctiiiitl unit ion til to 1, tuft*  ii|i> I'liiii'ii",'*" nil the 1.1**!  i"oii*t  l||e "intn*.' ������tilt inn. The ntehout 11 ni nil uu!,*. Jn*i In the niek oi lime, it* tho M'hotinor tun* ul* j most mi,ilu* roeI.**. I'mier j-ivjtt dlitl- Jeolt.t a htiuk-er mis ������tti uUiuhI th,* ill*, j tressed ei'dt, uiui. tibh Inr prbo in j (tin, tho power bout uie* lii'tuhd for i liiiiiifii-lil. lieli'Ol I'll. I'll lllllt 1U'- i*l Stt-H'tis iV Illl.Iiiit, Pliii'ib,'!"*, Al* liejiii, It.f, wu*, lids dn;. i|isMil*i*l im I'ltiiual eotiki-iKi, All tiei'iiiuts a**uln*( tlm IfU" lirm nil) be j'ii'.l !,y lie- mm lirm of tdblilti ,*. t.eti-tud, "ho me niitluirj/iHl in I'lilti-ei ali debts dm* u*. i .1. I.. W. STI'.VMNM, IIAHHV f, H 11,1111 IT. Albi'iiil. H.f.,' IVI.. I'-'di, mil. ���to-Date Iht'l-ho Iicynoto of the Kplemlid tihowln-^ of Which will bo opened "on Buturdity.  Llko it Ilreath of fclpriutf coiiio iheso C'luii'iiiinK I'-at-ter (,'ieatIonH,  It in a ph'ttt-uire. to ahow tiit'iu at thu Somas Trading Company - Alberni, B.C Pt.udb'i*' Home .fotirnnl Pnttfrn**, ahva-s in itork ut Alberni lumber Company fan una-supply oixlera for KIi'M (-'lux* Rough and Dressed Lumber of Ai! Kinds, Shingles* Etc* fa-ocal Order*! tvlll reeelve upeehil iittendon. ^'iill at  the .Milt on the Ktmiel, .Settlement Hoad, or Phono or uiitl) to die MtinujK'er Phone R40 AJbomi, B. C, Spring Styles in Ladies' Ready-to- Wear Straw Eats, $100 each Girl's and Maid's Ready-to- Wear Hats, from $ LOO to $2.00 each Special values in Japanese Matting at 20c per yard, usual price 25c THOMSON'S GENERAL STORES Declared Against Death Duties. !  A derision of  fui'.rourhlii'f  Interest ; Mul liijjiiii laiH'u In die  (N'Hiti'iUiti!  puli, {lie It thut  tiH'eiiily  htiiuiisl diiwn  iiy idie judielal i'iiiii!-of thu privy  eounell, 'tleebirhu? (ho t'l.llot'tiou of *uiv<'**|on i jihtii'H ultra v Ire* of provinria! ���.'overn*' inenls in fanudii.  This  metitnk tlm! j j tht'dm.ci* tvbh'h havo lu'i'i'toforn bei'iij j its*e*Ki'd aja'tiitui dm esotti's of d'-i'ea��i d' j person* were improperly  levied and will no loti'MJ' bo hupoM'ii.  The njfei'l ef ihi** rtillnif tijion lho r)L-vt>niji'�� of die older provlnre* of (h*��  Hoiiituion  will j be pitriii'tilarly rffeat. j j  The ea-e on tvhleh Ihu division  ivm ; }bti>i"d ivii* eiit*r(ed"ft'om  dm  (Jin'hee; ("itii-l**' to Ijoildoii und Is  ri*|H*rit*i|  at j Mime li'iiiiih in the I'laie* Ijitw i*i*jh��il*��** ���" ! Firemen's Smoker. ��� , The hitllul similier of die Albi'iiil Vobime'er Klro Unpiirimeul  an* held' j in the ue�� hull on \v\ iluestlay I'veiiln-,', * nnd ,|i<sji|to dn* f.tet thnt  dte)e hui* aiioiher Kiei'tin;,' ou. the)*- uti* a ^'oud lui-noiit. .Mti'or Httd' iieteil u* elinlimnn, Iimi opellidh.t ('ellli|i'lti!l!.'di(ilof till i'llllll))'* that: had devvlom*! M'lf-*m*rilit*i'," umt )ierol*m, there mis nmie llml taii'iu! above thut nf n lie-man.  It wus u bu��i. | lii--* thut shniild huvo (he ud-nlriillnti' ttnd ,*!i|f)'i)t't of ul) ehotsi'i* of the i'iiiii-! inti'ilty.  An t'M'elleus protvniuime tm-,\ rendered by loi'iil titteiit, utid u Uiimln-i'= of ��*pem'ln'h iiutiln ituit )tert' woll (������ (ii.dvi*d.  M iiiiii- Hiiltte, of Pott Allni i.i, �� us on hund, uud Ui*l*!.tl hi the siitvi'.* of (In* mei'tini,'.  Hefri'.hiiu'ntx  ivei,*! ni'i'Ved, unit all  pr��"��enl  iippi'iind  tu ���.pKiit) a very ph'tisiiut dine.  Aiiinn,; j tin,io  tvho  etinirlbiitei)  to  the  |t|,i. iixriimiiie wern Mi'ksr*.. ||u**i'|, Heiine't. ].Slovens uud W'uHo'l'i a hose well reu. Jdnrisl soiij,** iuul  "slutits" tt really tie- , lii/bted die iiodjent-e. | Mr. und .Mix I). II. Hhldell hai-i* I is'toriii'd from their trip to fiillforiiln, j wheredn*y huve heen ������pendbii' lie* niuiiir piii'l,un of the ��liner, Mi, 1 Hlddell reiMiri*. thut  he I*  mueb  iui- ��� proved III jli'llldl Its 11 (eiklilt, of ihe trip. NOTICE. l'li-(i��e tiitti* nuiiee I but Farm Husj. to*** litimin u*i i 'liloi'HeiiHiii .too fhlit i'o,, jMlicml, thul flirm run b\ .hu. ��� 'bin iiiiiljjoel, Tai lias In-en p.nvh.i*e by fliin l.tn* Vi-e. ,  , All itcfountt. tip t<i IfkHit Peb., |t)|t, wit! be paid by the Tni Kee fo,,,AI* berni, ll inis'-'iUiHl iH'foi'i* '.''.'nil  reb., tun. Kltk'ned hy the Tul Kee Co., fhhieiki- Store, Alberni. ���jnjid Poll.. Mill. FERTILIZERS "A" JTKriM/.f;K  Ailittii.tl for Htit.Oiubi ami (h-neraJ Trtteli Karuduif "Ii" I'laWTILI'/Ja'K  Aifii)t!*'ti for l.'otiKoes, Uo.it Crops Pt'Ulli*, Hi'irie*, imps for *ih' t" a fi'rilH/i'r **tr����M*f bi pnia*h I* .'iM'tili-i-d. "C" PIJKTiyZIIH  Atliii.ttsl for. f liivnr. Pmn.,'Heau�� nml uImi for *iiil�� tiheie Nilri'ifeii Is Jiiuiiiii lo be |i)i'tidfsil VVti enrrt illl die iitiuvt-liiuml*. ulsii u t'OiMt *(<tji*lt of Iti'iiiih*'*. NXXTiiimdiy  '    -   Hemile's XXX Alsiko Clover , ,, ',���   Ht-dt'Inter ,'.' ,v  WiiKo f JoVer THE ALBERNI TRADING STORES The Ouwy Store On tite Busy Corner Te* tlrei'iie'i* Pir*��l Prl/t* IIomi''Hiike*l Hremt, aituei Borseshoer and General Blacksmith i*uwmmmmmm*m**mmm��m*mm*imm**mm*m**iiMm m*mm**mm**mmmtmmtmtmmmwmm,uwimm,wmMtimi0e Alberni, B.C. All work executed n*atly and promptly Tb WclJ-tnowi. *r,d Old Dtublahssi (hwm, Mm mi Prdi.ce Wewkiiatt -.'iVa-iri OUR HIGH-CLASS SPECIALTIES \ Hivail initile from Hmd Hunt Wlient Flour, il Lorivoii. for iir��o Cakew, Hum*. I'ic.s ami 1'iiatlcK inndo dally Our Darjcelliik. lilend Tea . Onr M^xiuan (k-'otTeij  , <,    . ,  , Our lloroehhoe Nete Zealuud ltutt*.'!1 . .  &*ift per Ih. ,  60o ,,  M U ll>a.,for 7po t*V* Jklko^Jk/HUI* Vktcrii Qa?y $lm< Thm S3 Wrt Unm $tm", ftest 148 i 1 ilavi Advance Hhljunont- hwrtt  4 ;', ,   ��� * TIioko Kooiiih I'apt'ieil for ISprlnK. l*o])uhir prlccH til *v MtkMtkM*. Wkfkttkkkkt* w��w^ffM*kkfWk>fk*lwkkkk MuflUkkkultf ,m.im,i.kk.i,wikik,ii..i.,i. ir��mii i ilnimn *ii.iiiii,ii,i,i From CAMPBELL & MACH'S Stock Of Motion Hlwk, Allit'iiti PhonoKJ . Klr.st''Avi*., Porl AlUirnl Phone ?3 -tr fll.JH^fif.'iyP "WWTff1 'W*U8I'WfW'' IWIWkWWBtW*) -a*-.'-.-'  -* .'  ,J*-.i J-*J.Ua-rfUV,C-,'',".\*i^--*,-l*.-.i You tfoi a Siiuai't* Deal from our Atlt'erllikori* ;asaBiffiia.^^ *��*/M��.*.*te��)WM.M.W m ,;&i All hinds of Household fumiiiiire ���  '  ' '.  ���  ���'���.���'  i \ In Stock ai Mainland Prices -  - Successors to A. L Bind Hon����r Furniture Store, Port Alberni -   -   - Phone 82 PRACTICAL.fLUMBC^CTt^ *. AND. HOT WATERS L'tiimsttJ Furntihed on Afjilbtion, ��� ��� "  , ���'"  : ���.-"   ' Margaret St.  Alberni, B.C. ten They "Ask Questions-���Send ilhem The'Advocate . Corner..loliDHton Ji-oad I  atni Victoria Quay. ;, C. GALES    Proprietor Oreeiie'f, llotnc-Halm  IIread at Ah berni Tradlnj.. Ntore. i,.,,ii��kp-.)iniTr The Canadian Pacific Lumber Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths f ACB1C UIRSER CI Port Alberni Branch �����**��� /!��� 1 Vrf

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169376/manifest

Comment

Related Items