BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-03-22

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169364.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169364.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169364-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169364-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169364-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169364-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169364-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169364-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169364-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169364.ris

Full Text

 Wj#**i��t&**gz*ii nfkfifu.4 u ^afHerf*t>*M^*utkb 7/ Vol 1 Alborni, B. C. Friday, Warch 22,10! 2 ifiiiiiwMMfi���, ���^.���nato^*!*'**^.^^ *wnmiKmA'immm*M wm ji up: No. 4 ^weaattwtMjiMOKH 'Proper Place to Plant that Particular Post? The Answer Again is Absolutely at Alberni !  I *iBfmm*m**p*)**mimmM��a ���*** ��� i'li.fl.) I>> lat-ifiiitr<1 i'lkiih IN THE MOUNTAINS. The Kiiirii*i win) U iniilihi'f (he trip Ui Allu'riii will be cnri'led ihfoiieh ti M*etliui nf Vuih'iihvim* hdunit pi'k*i>i*m*d nf H wlltl mul riik'k'ed lic-iuty llml it hnrdly to bt. dupllcitl.**,! nnywlii'io in (he went, 'i'lie picture r-hown lien* (,'tve*. ii tli>iv of the K. ft N. ntllwny u* wen from netir the 11(1 mile (Mitt. The t-itni|int'tM of the vutt fitii|iinitltis. form tt htiekKiiiui'il uf t/ii'ttt t't'Hitty. und ii/Viiiiist tlth* tht-'tii-iiri-i' elltU nml binkeit rock*, covered with ���*r.'it( iir tree**, i<hii*v to the heM tulvtiii- tttlre. Not jfitr itwtiy (he niiillinif wilier*, uf hike ('itmcii.i*. ripple in tlie huh, Tine uhole forma it pli'tiiro which, when It hurMa mi ijjio ih'HuhttsI v|*.lon of tin* tritveler. fnriit**tui Ituprckkion never to be fork-oiion. There uro uiiiuy Miit'h (.'iiinpM"* of eurpivuiliiif iM'd.ny on iho rot**! !*> AIIm-iiu, nil .eliding to tinike (he trip well worth lukhi��. ���n��k*kkkkikW|itUl^llklltlak>k*WPBt^W*>W**kW*Wflllk^ I. I,l.muu,.amik|lkl k.*k^lBil*k|,.||IMI(IIUkWltJ..J.,'ll.i'l '^&**^ntt^&*^******."*M.*lL*.��'****.-*^*.MHt^!MaM~*U*&MK** I'liuliit))' Ift-txintit Kiunli WE ALBERNI VALLEY. On rciit'hlH'r'tl.o Alherni viilley (In*, vIk|��ii* U k'enerutly ii��U'nlidiiil ti) tlntl mi iniiiiy .iitniciitnii. fiiun (he tUnnilpohil uf llm iiiiiii who U liKikln*,'for hivetttiui'iKit, Jlmv we lutve uvlow of fj-tie iif/rli'tili'irul M-etlun of thu viilloy. A little fiii-ii) ttit'kiHl ttwny In tin* lue.li, pru'xmdofr itil (hi' titilut hi'ituty (hut unci it Itli tlu-Kt mut plenty, TJu* null nml ellmnte uf the Alln'rul valley In I't.pecliilly lulfiptctl to tlie tieiiirt uf the k'oiit'rii) furiiior, huh ���fruwor mul ���fiuihier, Where the lulltl run*, up to the foot,hlllN, widi'tt wiit-m Miiitlici'ii t*-,|>t)*in-ti, fruit of nil kliuK t-uitinioii to llilf* purl of tin* world tlueti well, und will limply repay Urn c.-lort* of (Iium. who earn lo tflvn the itttetitliiti (o lliU hriitich uf itk-rleiilliiro which )l ro. ipititiii.  .MU.kI fnt'iitlniar unit cut lie riiifliiif vvlll jiI>���� puy well In (lie himilv, uf t,in*e who ku'iiw tlu* luoiineM. PyKTiG FIRST POST OF he amm��� mvm W������^��-��^^B*^lV4Jf-*l **���*((��� laJll'j***. Cereful Surveys Clccdy Show that Alborni it*. Entitled to Honor>~D��!ogt-&tion Walts on Onid&ta o! A��.ftO��ieition and Prosonts Claims. The iiif��U4>f of pJiiiiiliiii' (Imt .liT-t |tt)*t of the Cnueuli'in 2th/hw-iy in ���frowlnir more tuni mure ItiU'i-eiilit',' so. (he iliij-f. tfuon. It apjH'ttrt* (list Port Alimrnl !* tttulntf up tit ���il'tlii.* for iho pui'i'O'-" of provhitf to nil umt ntnulry linn liny httvi. the real ��lii)tel pt.rn ��|*.)i where tho j-osat aliutiltJ fro, Ho fur, tnnt i't ir, (hey httvo nut niuttetiliHl hi hi'lntrhiK si ulnyh' tttfiriiiiieiii hi Invite nf plaiitifik' thu jKint iii Port Alherni lluu will not apply will, jfreittui' foive to (hi. I*,)** ti of AllN't'lll. If ll l* it mutter of woierly direction the ehttint of the Port hm��**1 I*** thrown out of court, Tlu* Alherni AilvtH-iUe, with id* tikiutl ri'okleiiM illM-iiiruixl nf I's* pensun vi liere nmitttr* of public Itiijuiit- ���uii*' are I'littreriiml, Iujj* eniikml it eiujii*. fill initixuioiiiicu) utirveyloUe luit^^ittt Iln4�� ilUH the eiuin* ��!(h'S'i'��i/fj*y��tlt'iii jK)Int�� u* tlto. fuel iluit Alh.*t*Jtl ln'fur* ViiiiiIiM'tir, .1- ll, I'ieiiry siiul I'MI.O'iiljf. Tlii'He ".'eiillt'iuen itupjHU-ttHt tbelr iirifu. iin'titt* fur the pluiitiitir of 'tin* jtont In (In* ulil ttiwn'by protlui'lnir tiitijii iuul ���.lluKi-iimit tctnility to nIihw thnt thi* wtiulil Ih' tutlii* inhtiiHtiia'r uf I'Hiri*.!* uiitl ii'ttveleri., purileului' ���.tit"*'* twi*. hilil un (lie fuel Hint tlio i)i.(.l Uiwu uf .llionii it tm (In. iiiuhi ht",'tiitn,., mitt rrcpttrinj' fiens. Mr. Anilei'kk'in, llu* en*;hifi'r eilKUlfiil to prepure pliui-, for llu* !))"-�� vfiiti'i' roiiipiuty of AUmu'dIi hii* retunti'il to ViuitHiuvin*. Hi* ci.|lect*'(l kUltleintU ilr.Kt in i'luilile hini to prepure th��*ile* (nil* ol llu' pliilii* vthleli ho pi'ojio'*!"* to mibintt to tl|i> eoiiipimy, Hint, li'*fiiri* letivlliit', aliile*! tlnit ll wntilil h*i only it feu' ili-i>�� in'fitrn tlit'Mt J.})*!!-* Wiiulil be M-nt to tho I'uiiiiiiitti'ti hi rhuryi'tif thi*. ptirt tif the iMii-U, Then* 1-* is ph.ji.aitiIim riii**' ln*fitr*'iho itiitiiulitei* to very much enlui-'.'.i Uie ttcoiiit of ilu'*,*. piiiiik, nntl Hike In u hirt��iM' iiiiiiiiiui ul wntt'i* with ti bilker ht'iitl. tf (lib. S> ilt.iie it *v||l in.um ilu- M-i'lU'llllf-Ol ruelljk'll wini-r to Mippi,\ tln- I'Dlili"  n.|ll,l)ttltlilH-  (llktl'il'l   with  ill) itniple tii'ilUiUI iif  wiili-r nuili'l'tl kpli'U- till) )irn'l, A" tin* hit!in! wnrk *if pitKhiij'ilowi! ��iin.Wimirkij<i,ink��uwiikiifwtfn��iiwfT��i iiuiiii nuiiiher i)f if.ftvl  niielk r.utlilte tli*> pip.-u will  In*  the  Mime .theilii-r (itiiii thi<* |H)ini, is tiiln Port Aitit'iti! in > xtiuill ur Jtt ij.-.* pipi'itiii' ii*c*l, mxt ttu're BmbiU.  \ A vory klH'Ceikful iiteolhi',' wu*. held o�� TueMhiy lo I'lviri/uiilxo (he Alliernl Uiiti'biti! Club, - The followhiir ollleer** wei'it eieetail: Hon, Pitt*,, .1, (I, C. WihhIj Piv*., .M. A. Wiut.} .Mmuiifor, ���I. P. IlhiiHOi*; tSi'i'.o'r'roii*.., I**. C, lieu* nlfit; Cnpl., 1"'. W. Aliens Vice-Clip!,, K. II. Toy, KKt'eiUlte, II, PhiK'er, W, H.'ii).ll|��, P. Mhitkoe, H. II. 'i\ty, K, W. Allen. A iiioii* ���feuerit! iiiet'tluur will he held in tlm fiinit'i li.Jiifn* on Tuttsituy next, .Mir (th al, gt *** ji. iu., whim It U hupeit thul ull Idvci-,* of bii'.t'hi'll \eill lit'iu-tily ie**piiiitt to tin* ni!) for xtippurt, Tlti'iv ivlll he it nieetlii}* of ihe nxit. etilivt.' ��f the niiv elub ui (lie oltl.'e of ilti* M'Uielnrp, H. C. MenneK, thih, Pi I- dtiy. ei'i'iihiji' lit !"> p. in., fof lho it'fi'U**' i-iifii of liiipuriiMU inuttt-i'N iu ('oiii)i-t'- tinn v. Uh (he etuuhii.' MHiftiU)''. piny. mnmm addition to be MAM tO ALBERNI HOTEL Growing Domtrnds ��J iho Tourist Traffic Will bo Met by Hr, Me&IJteterv Who Plans to Growtly Eniargo Pro��ont PrumlecK. U etui In* i'i)iifh'!iu*4l hy ttny well <jtuilitlt-*l ourViiyor. " Il woisJtl Jk* �� very reekh'sii iium who would httvo die t-eiii'iitft* tn monke' with it pink) |>i'u|it"*ltl('ii lull) (loun in tiiiifjtiticrcul Hyutoni, Then ��i*-��ili Aiheilil I* on the imilu Hue uf Ihe rtiiiit to IjUiifj; Mi'in-h. while the Port \* on tt muli of n hrumh t-oiul tliitt ii-iilly Jt'itilii to the (.olilt'tt Kniih' llnilu, If tht* piift (-in", in tlttit ilirei'. (hut nt nil it -hiiii'd pi to ihe I'litlot tbj* roiu) wlilt-li I* iw i'ltiy iiillc* hi-'iiuti Port Albi'iiil. - At li upeciat meet llilf nf (he coitiu'ii of the jMherui I lens 11 of Tr.tt{t* tieltt on Mouiiay evenhiif It hum rexoha'tif to In- *ti'Uiil  tlie  KiMiit'tUt'*  of  the  liilllltl  to Ittkc up iiii** miiiu.r with the otlU'lnl** Of the llii,'li**ii,i A��*����k.'hiUi.ii,-iiiMl tu'itiu (lie t'ltilm* nt Albt'l-ul ititit-t* to Jin' fiuilt kt'tth  J'ej'M\l i*< the  pl.iiiliitif.  of  tin* |H)*I. The ftftlii** Inj,' ha** been se*'i-lvi-tlfi*iiti ^lew Wenliiilunli'i'. miii I* | rjni.tl ii�� ikiiii**llilf ihe pi'*'��������'i!i kentlm.'iii on (It** liiitniitf ��itti i''-f:invl to (Iik em In' iniii' (*ir, i "New W    ihihtM', JJ.C, Mur. !��.<. The keen Inu-i-i**!  wlieu in (h** phmtj- Utit of (he fir-*, poal- of  the Cuiuiilliin Htfc'hway hy the ri*>lileii(* nf (he we��l t'OIWl of  VllllCOIIVI'l*  Ifcltliul  li ilt'llltiU' Htrttutl hy lb�� rlviilry fliowti by (In' tow tttt of Alherni autl Porl Alberni. Ijoth of M'liit'It lire iitHkl!tti">!|-ii*ii-EiiiM ''������ fortn to huve (he |*n*.| locntet! within their Huilo*. On .-Ylftuy ufit-riiiM,ii n N(ron|f delejftttlou of Alliernl men, iv* liro-frntiti'T the ri'**ldt'nl�� of the old town B*>t1 tlli-trii't, wnititt uperi Pi-e*.lili'iit W, J. Korrnmt Meoretttry P. W, I>tu*e In l-lilfi city niHk ur/i'etl iiimi) tln-M* oltlcern thu cln'rii* tl'f their (Iliti-Ici*.. "Tlio Mi>o��kent for  tlm  ili'lt",,'fttlo�� wjm*o jviitturH. I*,  il.  Viimics'iir,  V. ih ihe lei'iiiliiim of n hrtim'h, two milt k iiluliifit from Alherni, "A** ������howlnj,' iim. -Alli'ml Imii live iuul buny j.liie.i Hini iiiH thuttleepy luiui. let lluu n-'iiist* uf the it'*iti.'iiii of tho tub..,'iJUii-Ji-ii. tvou'iii liuvi' the nut ilii.' believe, Mr. Vmiiltt'iii' expiulitt-d thtti jl i'iiiiirtu't hntl been h't the previoii*. li-iy for the imihiluti'i/f u litinthiii'itx'm liolt'l, nu'-I thut 'III** hotel I* to be en- ]nij.i*il lo (wolni'iihiil i-oout*. iicai yi'iir, ���'nii'oivoi'i'uf. i hin iiitieo ici W, w, Mr. AllUtei'i ono of the ln'i-t known hotel men ou Vdiii'iiiiVi'i- ikhiiu), "The n((metivii jKiitiiii uhleh uiui !��' I'l'iiehi-d by loin! fioiii the old (own nf Alb'Tid Jiiehiilo r*p)-*)itt liilie, wlii'i*** Preiiiii'i* .MelIride, Attorney (Jt'iiei-iit i* only Un' uiliti-d ("okt  of ihe Inrtfei pipe to ciutkliter, Il  1" l.'l'.v !il,('l,V Illiit ihe **i'opi'of ihe I'liiiipiiuy will if.* en* )tti','>**!bi'fi)i'e{heliiiui|ih!tik>iii'i'iiilop|iHli Mr. .Viiiii'i'-Miii until" uu ttifiirmitt io- piilt lo ihi* I'oiiililiU.'i'tkf ilie .'ll.'i't thill he hn<t ilu') with notiitiii,*- In tin' euurt.e of lit** t*<irk thnt uiittltl iixllenie i.n> Kpeelii) ililllt'iilty in the wuy nf the new *,!"(Hiii mul liutt ho iluiuk'ht ihe town of Alb.'tiil Men in l.e i-tisi^riUiiinteii nil tilt, iiii'I IlltlCH I'tlllill Bi'dire mi l/H'td ll >>ii|ipl,* <i( \iliter mi i'itbily, nnd u! *.; (.liiill! U ro*!. Hn**i.i'r uiui *e\ertil {'ihi'i' well koottu buMlm-fk* iiii-ti luuliciiiiiptii',' luxii'-f.; ilu* In'if millotuil piii-li.itbeiiiuifiil prt>>k(>nt> i'iilitnlniu(,' "Jli M|tiiit'i�� itiih'* lluu Iiii** lieen (Ii'wi'lti.-tl iui t't'lijif-Sii); Vi'lloi*. ktoiie piirit Iii nut mvil ti't'iiiDti'tir. "The CiiikiiIIku fjlk'h��ii> fi.'iii N.t* mthiii) i.i Albi'iiil i�� hi liffi-cl'!1"- eoiiilU (i��tt ut ih*- pi-i'n'-iu iimi', mni thi', Mil be ->(!li hit (her lllipi.it ed b*t tl.-i* e*- pi-lldilui-e of ff,."i,1*1.1, lb!* tkiiiii liinlll).* lieen pi����tlii'ii lor lu <h" i'*iiiiin!<* oi I he d.*|i,i. tm.-itt of I'liliH- *' "I kk Hi h* \^l '��";;,' f��� ^'^ l\] !i;,r "I ihe inu'l Ml'. 1"!. in*  ."1,1.1 Itiiit ll' West Cmi ilojpil��i. The pluni fur the erectloti of (he new \W*t CotiM Ho-*|iltiil huve been ��i'i)t lo V|i-ti)riu. .Mr, J. (i. C Wnml will mih. mii ihi'iu lo I If- Vutiii',' for iippi'iivii), uud id tin* >tutic iltiiu i*;*'! (In* (.MiCerU' up-iU (o'lppt'hil 11*0 diivi'tti)-* to ri-pi'Ok Ki>{1( It uu the hiiKlil, Cuttrtig XuBtbcr.    0' The ut'w mtll uf ihoCunttilitin Pctcl.ic* I.tiiuln't* Cniiipmiy he*/iii*. u rc|��tihir line of I'tidimei-clitl i-mtliitf (hit* week. The phuii th In ih-**i cIb-i* uliupe nnd l*> en- j 'ible of tlll'tllUlf mil iihdill ��ev��'n(y-llvil tlioiiMtiui feet per dtiy, Thh* mill form* uti liiiporUiiu mliiliInn io the hub' ���'���>* uf 'tit. ilik(rl(*(, mul tiiiiler thu .it. nu'iil of Mr- P.iiiiiuii t'liii be re i..*im! - pi*.nluco nu (.input which to* ipitii,'-- iiii.i ipinutiiy wiii be iiii��eii*it of the tie- Iiiiiiiil* of the bttitdllltf triulo 111 thi** *ii*- ti'.'i), Ntw Cliurc!!. - In .St. ..fidi-eWM Church, htkt Ntuitliiy, hit limit Ion  wtm jjlven thut. the  new elittieli wolilit  he ileilli'ittid on  l;it*!i,'l'' Hiiioilu,i, th'�� 1th of April. The ('���'Uk'ii'i'tiliiiii iiili tuke furewell of (he old chiU'ch ou tttuuitty, the ,'Hi.t. nt Mitit'h, on which du(o llii'l*' >ill) be The itrttvtinu deismnilt ot the tuurlht triteje Imti Alherni liiitrlet i.** jj-Ivfii ii* ihe i't'lt son foi-the piunnhijf- of itn iui. poi'MlK iitidltlt.U to the Alberitl hotel. The jfenlitl lit lly McAllister, owiu-r of the Albei-nl lloti'l, pioptiic* liitU.tvhen hU muny Irleiiili* eoiue tti Alt***riiS lu* will huve ttu.ii! fm*thouit mni MiUplHi). nhuf the hiitidluif of nu lotttit honth'tti t"<iotu**or mi lor ihu purpt*��i' of iiikisii. cure of ilu* inct'i'itMi in (he ninth' which lis* lik'iiri"* will roino thlx. iiiitiiiiei't A Mll'VeV of the eniuuii* Inihih' bull))/ miule fur iho purpDM'f, of the fit-chiton who bus tin* biOiii)i*i**> in hniid, ntid u*. Mioii UN tliif. kin-icy in ktibiiiiiivd ihe addition will he redticiHl tu ltiiikluj* phiii-- lie kite of tin* Alberni hotel ti un uiremty nl hum! i.vcidlciit. one, fronthijf ft** itilutw tin tht) tt liter, iuul it Ih |iro|Ki.te<j lo huvo lho '[-'-miinjl*. iiltuiK' 'he  Kltoiickiuifi creek put iu tft.li'i', uiai! iiui.lhi'j')li miule forliio itoiUik (but ttill be piiiylilitil for the ute of ihu Hiiim!**, of die hole),  It itt Urn iuU'iitioti iif Mr, AllUter tu Nuplttii the new IniUilhij,* iimi tlm ftHjuIrt.**! tuhlt* tti)ii�� cud he uuiile ftimt time ty tjiiiti to cuttl'l" liiiu to tieiiji uhi'.msi nf (ho ili'iiiitiiili of "the (rude, ttntt tlto Unit ttej* iiltiiiir thi'M. ilijiui will ho mtwh' In I he1 nt'iir liuiiri*, Work on Iim now ittldttlnti ivjll he ht>Kuu ��t�� ti-.ni in Uio iilutui uro roiurii. itl fikiui the iiivhlliH*!, Hit ii, It. thu hi. U'llliuti to k"U0tt ntiiitber of tlm iixwiu M'litly for (he (mii-iiri Kett.ion which f* ^ ft' .tit ,.i �����- NEWS NOV . t' M. Phii'u uiti'i'Mi be, fitfiiiiu (lilvwei'li. *til|i The huiltUni,.'., ueciiiilliijf in the pl��it*t .,i,|.rl.j���.''.',,.. fc)tc\ lee-. i m > iui* in mtii'ii ii"H( i' ��liii|t>* (hull ibe Vtim'.<n*ei'\.Vf.tiuhi��ti'r I'-Htd. oii'i" it hie). In* luiii )un| iiui."!in( la itl* until' mobile, " li) mtilihik' lie* run from Alln'rul (������ Kitiitiiitin mi the mii.. (ti \Vi'k-tnun*' lor Mr- ch-itiy co,i'i**il ih*. ^roiutii Ui tun liulli-* iiliit lb!) ty inlilUU'Ji. lillhiiUl. Itihlk' clilti chulttitk Ilexo'*. (Ilik I* not un iiitiikitiil linn' for (III* jtitiiuiM nt thi* hi*��*oii of the yetit', "The meiubi>i>i)f llii'l 'tniuitlnii Hi;,-'!)' wu> AhMK'iiitiion in I'm-!. Allini'iii liiii'e hi'l'll III cnrreklHilwIeni'i' with Pi*i*��.|ilenl Kerr rek'nitliUf." the plumbi1,' of the p.i*i, mid tlioy huve tiddifi'fd muny ui'- IfiiineiiU why ihlni'i.f'eitiony slmuUI be performed In llielrrlty. It i-iiiui like- l> thut (hey ��lll be kiiiIiIIihI to rnrry (in their I'.'imp.'ilk'')) by rnrri'ipontliiiifu now ihut- the uiivwnu-* of tht* old town llllte liiiilln un e*pi-cht) trip to theht'iula (pmrters of the Cuiimliini IHk'hwuy As- MH'litilou for the ptirpoi.) of ui-f.-lnk' (heir i-litluiH In peineli." which hu te lieen  liii'i)(itil<<4t,  it lii cod- k|*l llf i Ull M(fl 1(1* iiiili II COIIfl'l'tl*  htlM*' it,.'Hi, Ti.e jtiiilu hokplinl ii tti hnsit n uln|���' tind tt return! uilliihiUtikitlVe hltH'ik. Ililhtt Villi;,, bi'tott tttHI'.'to. Clliil (hi* Illl'U'k  WMl.U  *ii(l|  loll heili*. meu'kiiitt.t, li.|-�� witli four lietlk iiiul (lit-i'd prlvtite llMJllitr, i tn the ci-|ili(il hlot-ti villi be the Uui. (.on'* imikii, illDtiij,' room, Itiiciiep.tioitr ���iilthiiJ i**oiii, oj't-fitllni; i����oui, ell'. A�� to the loi'Mlioiiof ihe littll.ti.ij/, h luti. b-'i'u kliuuii dint by iho (iit.M-m roilil* (he ho-vpittil it. H.itti ItM't from the A*(T��-nri. |��*itT ifrnti', MjiVVl feel frtinii th" p.n'i Alb'uul it"p.i!. nnd JU.tXiU feet fit.,,) the Ciiiiitilhiii Pucifle Ifiiiiibi-i- Coinpoi)-,'-. mtll, so ihut it l�� fiilrly celt. [iu) t.i nil pin-in of |oi one. The roud io (In* *,ltn t-i now helntf Mijinpisl unit ifindtst by the hind coiiipiiny, A*-. **"*..|i it's t!)" phu>��" ui-i* iipprnvi'il It lu (he Itilk-nthm to pi-oct-ml vvid) lho woi-lt of Keiilnic ihehiilIilhik*'i'oiup)e(rd for tin- Mitiuimr ���fettM.n. ���Mr. I*",, Ciii'vill, the well known Port Alh.'1-nl t'oiiiriteior, If* leuvhik' for Vie* titrlu to tuke up hi*,tine of work ut the t'ltpliiil t-liy. Mr. Ciirvlll Lulli xeveml of the liiiptii-tniit bu-*<!iie*** blin-ki. in ihn \'i:vi, nnd In well known iiittnext'-ell.-ni mtx-hanie. l 111 i'luler Moliiluy the Irftiltenof lite 't-oiik'i'i'if ul nm ��H1 filvi* u ten orixipper, llftef  Vihit'll  llli'l*'  ��lti ho  wtMitMi.."* Iliuti ti*.|ioi'�� uii*l Ihe h'lidhiii It pi* *''U' tntlvrt of thiulictii.'t, it h* i-*pi'i*!rd llml I,*'* PuiU'ljiiil Muck it*, td WnUtMluMi-r (lall, Vuo. ii.'ii.i, will b'i the !.p,*'ikil picit'-bei oil tin* !k-i'tl*!oll of Ul* npciflllikj "I 'f*'1 f*'"*11 einoch- Cord ef TkMb, The fitmily of ilu* hue Mi<*. Ji>n.l.<) ('ltilFie t*i��li io *.')>tk-iid I't ul} thi'li- frleildf. lie"*! i-hicelii tll��ll��*�� f..i the ll.lllli'i etpli'kkii'll". ttf lii'lli! felt )('(.; li'l l'C(,'ti(*i)lli},' their iifent bt ��tiiiciiieni, iiiiil hNd for the ksinll' ��-*��,ti.tiin(-,�� uf, ftitijiil the'��* le. iluii- lioni'iif tiiii) Tti iJin*.!. who *,i'ijt  l!oi()l  irilnile**, (Inuiki lire k'l*��c" I'"' ''", ti1"1'.'' f��'*'JNlH''" i*o i'Ii* pi'i-^-iilt, .lilt! tile hStllpltlhy k'l Veil b,1 Illl i* lllllt'l) Ul.pt*.-l'!llli'*l. '"'..  i;**-'��� -*1 ut Pmli't-vi liter.'*  Ililit pi.'" nt. il Chief iilllcer Tliompftiri  Hini ji ���-, *U'�� eii'w of the "ad'tiiiier Tt-tw tilth u ntt** for honiihiti. Mr. P. Ihu'flcdiChb'ii.f thi't', N-K, ���.urvoy ou Viuii'iiiivit;' IMuml. ii'iuritt'tl from Kent tie Oil*, week, Mi', l^-otuitt) PriUiU 1* tikSthiy Vlt'. toi ht in I'Oiiiiot'lhiti tilth the iiUittt'i'iii prepiti I|U( (i  will*.  o|  \iifttk  hi  tin- f-ilrildilNUlil  Plli'k  for  (be  PiO*. Illi'liii (IiMi-i'rifoeii(;  ��� luii' **lll niuko ti I'ltbt for you i*otit col* Mi. Mr. Hiir��tti*il I''iiuik luut ruturnnl to '..Ibernl. whern lie pru(ti,mt,n t�� ir,itko bin home foe ihu future.  Mr. Kmik will tlijiiifff in (hu hilkitU'itk uf (HlttV'tty. Ifltt'itllf,' umi thet'VectltiiUlilf Juk'Ul ttlWU* uiellti u*. ii iu;tiii-y public, f-.*.��i-> i.hopp'��i* (ii thu Alherni l-V tiii-i xhoiilii rend tite uiht In tlie Advu. i��li. ctli.-fiili", I'lieh week. The iilure* hntl* new ��ttr*t*'iIniii to oir��u*, Mini It m!II puy .iim to fh.i) iiiii whut (he**e are, tic. Iliilni) bail  (o iiink**  u  hurried ieil  ut  Pi'hiu'bh'kll  ihj*  vti-isj,.  Jili ��t-iil id.mi iu th.- liiifhi'Mi't- hiuitt'h l*t nit.uti Pen-y liiil*. *thoi* very II) wltii It. r'uhi i'Ii, uu oiii  IJiiiee in tin.'|: (j,,, j,,,.,^!,^. Ailf-'iiu! Dlntili (, mik pit.ih iit'ii ,i .1.11 ' UlUni'-ii.   (le l I'ttiiiii d liil if.pUiitti.i, ; ithi I*, ho Itn*  tiiln it  up lit*  jvut.'Utvi   lh-itleiU*o<  tin*  Pii,i'l'i..)|| TuwilkK-.* .ti.cu M'llhi** oiii Itort*. ' ;**liilm (hut ii Ktuti i�� ni'ivihiit Uimt the I .uui oi ilt-ii-ii Ktitn'i utilie iaiuhiim t*)��d, j Thi* ttii'iid  iiiuii.' n .lioi-t tut t��) (lie Aiit.uik'iho ��b.U.ii* ��o  Alhi-i-ul lhl��; *��� 1',-jwi,"  nml  (-m,b]���  them  Ui  k'^l week iieie Mr, I'oulM'r, of ih.*P.u)h..*r ,,|,,uw.il> to ilu* ��i��il khotitil uny ImIi. pi*.l)i;><!'< io Uh> ���.(.ot khotiiil uny lutUi l.i|,l��-l' {tit.-liipl to put (hit -.{ittluit on i( tthivlhitt ,,i��- unit  iviiiuic it lur  tlie HetkpttftI Meeting. A ii.ft-.tlnk' forthe|i!irjx*niof eh-i-thik' dli-ectt.'if' for tlm VS'eitl Cii|i.*vt (ieiieriil Koipltui **IU beheld hi WitUou'e hull, AilveriikliU' Hei vlee,  Vnm-otivei*, umi Mi., PiMii-er. The  litM  \l��.lt  of  Mr, Kiiiilki'f -.ti  ItiU'l'f'.'.i-d  htm  viith  llie|i���ii{H,-t"-of HCdiilll" ie*id"lli-e. tt'tiuriliUi* of Alberni thut he ioktnot time in nliii'iili)'- lo tho Uiwu-.  He I*.} ,.tlll k'iKheihik* diitu  with  ii'jjftril  tii   '���  Movhtk-  Picture  Imi -.iriick th�� . kt'ti'i-itl proper!lei which "HI be plncetl oil  the  tillll'lct  hi  (lit*  llt'ttr  flit ll itii-iMi'.li.tho iik'i'iicy of tin' ('niiii'iiiiy hi which Im l-i ininrrwtiii. tottii und will ii|i|����iii- ut llrut.Mi'.s lii'ii -Uii** eveniii),'. Ituu* u littli* pntivnee, frh-nil, The fitiiliik'i-oiiMiii itoi'ii not open uuiil Ifte iimi ��hi|f of iho I we))! \ ^U'()) of .Mureh, Al llml lime you run try eoiieltiklim*. Port Alberni, on *Vt,di)c**duy, Murch I with tin* wpoll.tl ���.'eiilleuuin who llvt-i 'J7, ul :i p. lu, A full Htli'iitlkiuce ��f undor the hlj,' poolh. If ymi k'ct U��y tllO'iO illlel'l"*U*U iu rt'tjuentod, j bt-ior*' Uiht time, tllii hiiij-f iinn  i,'f  thf On ,***,{ood'ty, MiiruhHHU., the rli*t*tord of Port Alberni w111 t*t'tt**rl the o'.iecrs who aif l<�� Ihici* the honor t>f direct ink' municlpiil utfiiir* for the tirM- year. A iituyor und >kl.\ tildei-iiK-n m-n to ho te*. lerii-d, umi |i b* uiidni'-ttoixl (ht-t ti (Ink- et hiii* lieen slinp.il ujijii finch ii Kitds- fucioi-y iiiiiiitii'i* thnt uu I'h't'tlon by no- olufi!..!ion *fV*,I ��fO tiiii rt'Mitt THE ALBEaRNI ADVOCATE G> C:J Th* Attmrnl Arfvo*t-��l* iVIntiti)* ��������>���*�� Futdlahlng &>-. I'nprHtlar*. m ALBERNI ADVOCATE t^^^^:^. iatithui nil tiicjiefaC tlu* lino**.  Tito lute Li Infill OmVtMilkm JuJuplttl J, K. AtXOtKli:  .  Crffl-r wut Msrufvr u  wt>|^.|i,||a "J plat form,   It  nuw PiUfUi-lliil at ..i'tlel. U,jo��.1i liil-iii.l.lk. |��i ,,...,..,. ., ,.���,,,.,.,],,��� ,.f aa.l,.....I I,.,, llinHii*i."*t��..fVf.ii.*.>'J>f**fii!*...>lu��V!Kitii mt Ml'l'w** ���� IJttlllJliMla'It Ul tMiUUil.im the AM* nil tiiklru'i ).* (....-'Mf-i'tii fUt-ui Olflc*i  Aituiriil, tl. C, fkit!'��*.��H|fllll't*��).l |*.'ll|i�� i'l i'iUhhIm, it*" ("tisli-il KUlfltlla**.,  AfkHili'fi,  Jf��*  *��  /�� '--Ifflt'l    !*a't *> I'flaJ.ll tftl��3! Sillt .*t!j.-l t��iv*��tlfl* * *��i|li ..i'liilnl l-i,il"! r"M1)!n'.'<**i' ��*UI <���* i-*iillt��l *f.< tin i',lt^*Hir It III,*.* lliu- Vr���� . If'*' 1*11 MttL>Uii .   .   .  I io Piicik.-ii i.i ll.t- i'mnvl -*it��ti-9 Mi nt.*.-ji.il <iit D'tfti'lkfkimiitiiMlivi i--��*i||i> ikftiittii*** tl "' I** * ��� i-iii i'lti* TO CORRia^l'ONMIJNm Alle.iiti'iHiiiU't.titkt.* iu(tiitlf>(t r.ir |i'iiiil>*Miiii��i ttiu.l it* ikntii.iuitktiiitl witti Uie unit.*- iuul �����! ttirtiant tit*, wiitt'r, ni,ttui".*��'k.uiil** f��. rtieilcii- Iluii liMlHknk-UttlHIK't'of i'i'ii! (null. Wi'ftilill'il D'trtrlt�����*.*< t<> (.-Ulili M'"t"**liil ��miiiiiu>ilti'��ll.*iih Nlt IVIIlttltl'Ftill.lt, Mill  IH" I'ttKl Mr |l��-lll* tV'tlill 'uitluii* cteii't !.�� k|*tvl>|l i,rriiti,'i'tiii.-iit, tiling tlto iincK luiii down, Thiu i'luiil'itiK-i will in* ^tHi)(iii|CiHt hy tin* fnrt thut it Im jthvity*. dlfth-uH to Ui'liiU itluitit t"lu,��|,r(o* V.hiii tilt* country in ��'iij(j.v.n*�� a ��-<)!i**i(ii*r* ,tt*|<',m<,'.i)*ui'i' of pnwjH'riiy, ev.'i. tvln'ii iluit |iit��*i>oi'li.v it* more or !i'f.M nl ii stl jser tleiiii liiittliv, A riONKBR PASSU. Land Act Notices At,Ui:itNI f.\Nl) lUvritUT �� 1)1*1 )l.Hi>f Nifl'lk. "-nkf,'ii'itik*".iimi Jt.iiti Ijiini'li-r iti.'Sinitii, i.f Vji't(HI*t  11, l* , lk**ti��*,t*|'f.| Ik-4..'lll4.|-tllft'f kp,f��-<li| AMu-iiNt kani* iimrKiirr, llltklii't tff tr!h>.*a|tl>fl, Tmli.'O'.llix* (linl Stun).-*,  AlMli-rtn.'!). tif Vfo i...l��. tiv>i|>��il->tn-lrr[i. its(.rat)r) j��j ��i|.|,k|y fur I'l-r- ib-wriifil IliM!*' tiilhkHffi  to |.ijtv'.J,��w!  III"  luDim'llj/ IfMl.l'iH-ill^f A| |a t��"li |'UH14*1 nil lliu IVilf-ttl lll'l *'! .i'l !g.|��li<) ���*. I��> 10ttrk.fl ttk DcmIj |.U.Ml. X1..J 1.1 llii.' k(t*4l��t.*l Iik ttll'U.M t-llll tfl buitf U-W'll l|)1t-|U]k |.k .-i'l'it- I-')  l��-|,f|S��k..J, tl, |.4l4>'ll.,k4- II.,. . mA ���,,���,��� ���, ,,���. , ,,..  ,,,���. .,, ,���,, u\, ,���,,,  I'l-Ulll ft.|>f*.||>|/.l<.|H|lttk.it��>H|k .....  !k'ltrt.l-}U)"a.,l|,4t lllkUmi. ttll-KMl.'  fkJl'-t.lkttltf 'CllOl t iiifii,,,',,, t'jjitu ti )��.-.. (.,��nli*i .si, On*S.��'.!i i v,c,,, tumt. kn.Kit,  m..Ui��-,j>. i-i.��leii> *M ...ki **���.,.,- ���.iMui.*i*Ht ,*mi i.i.rilt��. H..<i.ii4.f ',������,,., ,1,, i,.��.)������' ,,. ,-.,i/.,t,..|���v��i.-.-IL *r,j ti-*u <H..'i! "l|f'C (ll.-.wt. IJ..II1, ������. flial.ik  llx'l).'*-��������>> I luiiitiiJ *��t'i��* t-,|l'<>.) ��(I, '. (ll. )���**> Ul ,1 ���UHllt! ���.�����.!  i��,r.|. ��j| ttt- i- Hi,! lu,, *..). -.nill4j lia'-  lll.al'.ii' II1V iff  'ifi  ktli.O UiiM.f llif muui'i i��t ifiil'l ��ii��l  kiwi Miu'l'klkt *��,!,  llill *���.  lil U.I.  i',.|l,l   l'l  t'J4.i.lJa,*fl411 >|>| ,lt   |l,��* l*Ull^tli;,l��' UIU' i-l-lt.illii ��U'i tilt'  aii'll fk. ii.iaiv .- It*.*- , 4>'!,'l t^winli.'r tiat'iivll**, It^lf",  Iillat1a|l  tV.atl'.ikilll,  At'CUl ivt.tut,.) ��, itfir Attjoroi. 0. C, Comida * Merch 32, 10114 REffTiNa CAtilY. ���pjUC prt-wiMii. polltlonl uuuiiiuIkh In now In full hwIiik with utivi'nl-ccii Llburul cundliliiU'** In tln.�� tlyltl: ��� tShotilit i'vory one of tht'Mi' bu olo<!t<��il It would not- *��ut ii vury tfin-ioiiH "crlui|>" lu the im'Mimt. pt'uviuclut Kovcriiiucnt. in vlow of (ill thiu it in not to lie wondurt'd lit tliut tliu lutt'ht i-i��. porirt from tlio vitrimiri noiiIx of wurur<? U) tliu olTcut thut the (.ov- crnitii'iit forcoH uif " rPHtln**. tuifty/'und tlmt tliu cntiro i'iiiii* im I Kii Ih litokliiK i�� tliosi' I'h'Uiciitkt of druintttfii utrlfo ho dun v to t Ikwc who pluy tliu politlcul uiiuitt for tlio lovi�� of the cIiihIi of rcHound- iiiK iiruiu, the cluttor of nlinblc tofiKUi.'H., und, tihovodll, tlto HuhIi of tht-) dour old, uutl well bolov- cd, lluu? Illiit. Tlu* Adviwiitti Ih wtlii of tho opinion Umt n mlHtiilni wiih inttdi' In tlto Inltliil t4tctlcnof titn Llhur- nl purty In the l'rovincuof Ilritluh Columbia.  With ti Kt-vt'i'iunciil ho well HUllU'd UMtlltltof L-iimiiIim* Mcilrltlc, Icit.'iiiK pritc.tiimlly no hopo for the opposition to win out In uny Mcrlotiu Kt'iiuu of the word, tho't)(!Kt wuy to voice the prot-'Ht of tho minority wuk to iiimohitoly ii'ftiHt' to pliifo u hIiikIu cundlduti' in tho field.  iSiicli notion would huvo rcHultotl in it crop of " Jnilopi'iidontH "��� drnwn Ini'ttoly from the rtinltH of thu mipporU'rH of tho  KovtMiitiinnt. In tivury out. of mucIi contostH thoro would huvo ri-MtilU-d it cwip of tronbli'N.  Tint splitting up of th�� wild front of tho Conuorvu- tlvn rnnltK would htivu ivnnll-'d In ninny conHtltuonoioM, ttnd If thin hud huvo boon followed up with bettor orKitnixutlon nielh* odn, thoro would httvo boon itn excellent ohiuice for u turn over at the next election,  lint there j*.-.* .(.tumyg Hiofiij who itrit ufi'iliti thut If they Kttt out of the spot Unlit for ii moment they will be foricotten forever, und the ciindl- dutiire of Hev(*nil uueh Llberul Ht4indard beiireri* Im to be notiued in tlie preHiint eiuitpiiiun.  . Tlie Advocittf iu not alone in thlukhiK Unit it would have been butter to have followed the above plun. I'Voiii Hovunil <��f the lnud* ��r�� of the party ciiiim the tiitHU! inilfgeutioit, but il wuh thniHt anide at the Libi'itil eonventloii jit Vnneotivor. ' The penult bun been it crop of elcelloiiH by tic olantutloii, and a linlf licarfcil liKht In otliern of tlm dlKlrieii where thero nmy l��e�� faint **riK-*��* Inj^ chance." Iji't It (Kit be tliuillillt tlmt them* nre the wot'tln tit a "I'tiittk'r," No nuiu illt'en it fair' light better than the editor of thin' tiitKlent little.wheoi. but there are tiiiiw when the winent and moKt nut*. ceHuful Koneralu have had to turn tholr bueliH to the enemy and re* armriixo their piano. In political warfare eMpecially, Pi'ovideiuM? hitH mther a habit of beiup; found on the Hide of thooe .wkp-nioiint tho heavieut guiin, aiitf tlilo without appeariiiK to enquire too elpuoly IntfOwlien* the |jrunn were caut, or how the uiuminiition wan manufHeturcd. Tlie McOride government will bo returned to power, and will (continue to be rottirned until the Liberal Party cluitrrt out the old |N the death of Mj-n. Dun Clarke Aiberni ifi failed to mourn.the piinHlnc nf one of ihe imwt fuv- ably known of hi'jvpUMi^ra^-^Ai* n wife, a mot he1;, and a nelKh* hoc, only word** of the tiioi.t ten dt*r,appi,'erhitioii could beHpoi.en jVKiirdliiKlhtMli'i'CiitM'd.-i (Jn'e by tine the Old Timeiv are K.ither- inn tti their restiiiK placenon the hill, and the little valley that formed tho scene el' their activity knownn them no more. Tiirouglt siiUKhine and Mt<>rm, thrmiKh ��d- vi'wity"und pronperlly, they huve worked faithfully and well. .Now enter they into the Joy foreohad- owed In the wordx "well done, good and faithful servant." To the bereaved family the Advocate, lu common with the entireI'ommtinily, eutendna very heartfelt nyntpaihy In thin their Itotir of deep aillletiou. a k^.^ikJ  t .1 u  ..�� ak  *4k.Pj*k-UJ|1-^J^ft*lf1^l3l4^lrf nuHi;, hi:hi;. -THI'.. Ottawa Journal nadly i ����� murks: '. While fully connclottn that more prophetic, ivpututlono uiv wrecked on the rock of moteoro- logical proikjnoHticiitionH I ban on all other rilioitlo bcHideM, wo hass* ard tlie pi-edletlon that most of thin nnow will (liHtippeiir before the Twelfth of July." Here, here, hmt her. Let'tt quit ^proKiiontleathiK ubout the weather., When ono little editorial will Mpoil the fluent weather ever known In UiIh wet Ion'; It In Indeed time to cull a halt, and neon re the nervicen of our friend Mr. Packard, who known ull about {mob tbhiKH. IIK*).' ,11 !('-*,. (Y'.Hfjll t  AlKl. "W'lt pj, tv, \v |(tt<��l��*it, /*.��-.ill l^��.j.ikf> |��'u "tilt ,\l,|ll,l(M I,AND mk.lllH-'r l)lkl.4l>t .ll t'lklci.-iisl, t'ttlu'U.fiie. e.Ht 1  if  hi*t*U.i��tl. nf Vfjiiki'-n tl-l,  (.a *l|M! i.H,  .{..ll.l.l   ),,|a th.lv  |l,  ^t'l-'l  '"< iM-fllllk.jkMi tl. fill,. Jl4lll.- '1,1" fl-likrlttil,!  '(|lfcl'||U*( (lHVlf t'l'lrllln lll-l'V ��! �� l"*'*-t I'lU'lS**! ."I illl'. 4af.l ktl'Mt'i'l j*.j*k>l lid), i i.'ti^J'J"! Otkl.M-l at lilt Ikf.iJIt Mil,-t4  i'.i'..'.lillat*, *1  .,.il.f4ii��i ,  1-,  'ViUllk-l hllillt ,'U 'ft >. '.I'-* |lif*lta.||. (Uie ki.'slrtl-i-^kl *"> t'tlll'l"*  Huff**- k'flllt.  H"  I'liimt, IlKUt-.l.' il-**  *���' (i.||,i��1liff *l.:��-lllk.*t i��t.il��i Iiii (,,.MIH**iii<l'l-i�� o!  !-"t  Vt-.  ftm-ft- ����,��,( i'l i'.��ti.iit.'tte;tt.t ,K��(..iki i.ii.iui.1 ..ti o.f.it>.if)i ;!i,',",'"V".1r'.'v:'M, '���8>11,,:,'b,r' <My\ ^\*-i"\^ .���t4��l*lli.|,<t-IMu.-l*��i*l( kill.  U*MI  W;.���,||,.(iail��ii'(l'**'l''U>'**Uk*'  .li."��.  it'.' tt,  I-..1111 <���!  It'll. ��� llllll flU'I.tlll'lil.- IHlllll  (ttl-lll*   lllllll.k  lll,-|tl>.VaS'"*1,"M"    *"'  "'IU"'!*'*'  111*  I" I*'*   l'l")*'*'! l-KM tkl'llt) .llllllllt, llillll*' killllil I if 111 J I'llHiltli !*** Itn in*,-**i kll'ikliifH-lltiriil Miii'ltiitu1iiii|t,t|,i"iiiii ,AhJt��;!(?.j laANu nivno.'l', lliklflll I'i .N'U'ltli ' '|��li*-ii.'i!'',-(!.-��( Iliii,} tpfufiili  tVikkiiluui,��.( Vll't fljtt  )1 I* ,m*4'fi��."l.'^41fif|.t.jt����l<0. I klijU'llI iiet-itk'ik is9ki<i>i) fi-i i".'isii����it'ii h. I'ttivt...**** t*tt. lulliiklitiil llu- III, rilliSllllU,' t.t fkklit klil'tC lilt.' ill U lnulll illll Mrkli'il*  itli^tl'.ll l'��i')i l**!lii'|.''ltit i.f ,*.iiiiii(-i.i<.',ni'iu, tttn! tkiiiitfuiitik' .iif iiuiiiloil iiiii! llfl} in'iv*. ui'iie "r li** Ulill)' Hmt tell WiM.||k.i|t l"'i'|i|��liti)<T7, lutf Ai4iu:it-'*<i iiAN'o t)ir>Mtirr lliktlll't llf NiHUlltt, ���I'uUi-ttiilliii IIihI ,l��lil> VVlM'likllll, i*f Vii-t.iltu, II (', >��,vil|>rll Iell tfliill llil 1*1(111111. IHt.il.I* t'i-U' |>U f.'l |f*'|itllk��lll)| t*. I'lilt'llkt**" lilt' f**ll*Hfli)l|i ill" M'i llkkl imti!*' I ���illlliirlH'llllf tt <l  I'D!*!  I'U.llt'al  *l|l till" ll'lllll kli,i|.i|i| Mm lui!*.! ... ttt, <ili->til imi" (itiitit lull! lilll.-k kiiltllii-iikl nf Uiu lliu lltll ii! IJul'l tl*.'), Illl Ui*' l-llkl Itti'lll", I'llilllik, Illl lit'l* l|if|tll f.iltt t-ltttln*, lIll-'kH* Vt.'kl t'l kll*'),' Illll-��l Mlll-ltiliill .IMII. lllt'lll"*' llllllUMIIlf lilt' ltn-.ttilli-ttl.it ��'* klilll klllllt' fill.'  Ill  'I kiiillll  llllll .'-rfklt'ltl  (lll.'l'tll'li, Imvlt I.i Hi." |Hi|.i| -if tyiiiiiiit'iit>'iiii-iil, uiui end lltlilltll" I'll/till  4U'.Hk,  llillll- ������)  ll'kh June U'lHiJlh.fli, Illiil) ilt'Wll'll  IVlkltlMlll, AKi'lll |.'i-i>iii.iii .;, uud  ' 0 AI.IIKUNI i���VNI) HlhTKUT, lllkllil'l l.f Nihillll|. 'I'iiiii' Willi* llml It'i'M-Kill >, iit'l'iilllltt It e lk,*|-|l|l.lltllll l<iiltii't. IiiIi'IhIh li. nl'l'll fut' I" lllil" tfli.lt in puii'lii!.'' tin' fi.llnt* llt|l ili'kt-l iticl liiiulk i'lilliitii-lii'lllil nl it I'Ukl Clnim-il mi Hie lli'l.l (tt.'kl) tiuuktff Uir <)(���!'! Mill', iilmlll l��i* null* (nntl llf. un.ntli,  (tn ui-i- l*i'��l  Irti'lili i-tMiii!*, lill'IM* killltll llllll   CllHlltk,  tlll'lll'll  I'llkl  ll* Ullili Illll, liH'lll'l'  tutli.Utlttf  Ilin Illl llllilrl Un'  kllift*' itlii'tif lliilU liter In it tiiiillieilt (llici-lnti, ik'ifli Iff III,-|tillll uf eutiiliirliii.'llli'Ul. llttil t*4illiiillili'D li.-ll!)' Ul'lt *, null*- ill kkk, Id, w iltti'i,   ,. Ilttril lii'iH.'tt Wi'iiliki.iti, Aifi'iit Muivli i. IUI., Al.lll'ilNI I.ANU IllKtUirr. Dlktrli'i i>| NiMilliti. 'i'iiiii. Dulii'i'lliul Htthiiil All toil llifiot Hli, nf Tiieinlii, Oliluil.i. tf,icii|ii)(|iiii kttiili-iii nl l.ttva In it-nil* in tiei-ly fm- iM'iniikkjiin in |i|i|vliii*i>ilii. fllllllM llltl Ul KTllMsl iHllll. I'.illlllfl-IK'llU ill  It I'Ukl  IlltllU.-ll  llli'll*.- lll'lll (i*i*l) limili of lliilii river, utmilt t*��ti initt'slit'in ll. iiiiiniti, tli.-ni-e ���tt-i'i It'll.* i-l'iiiiik, iln-iti*.! iiiiitli iMk-lit)1 eliidtiHf llii'iii* citM te (iulil ini*r. lln-liis' fnlKuilliit tin' lut-itllili'llllil klitiie lliii"<( fk*��JW�� JVM*: 4"uaM*��n*ft��i��*ii*u A WH0N13 STAND ROM the North coiiioh the complaint tlmt Home of the (umdfdiiten an? taking the stand thnt when elected t hey uric ehoncn to iiiprenont only that portion of the community which voted for them. That the othern, not liav- Inn* "phiyed the K(l-'-(,i"  ������llV0 iiolhlnrr to Miiy iik to how it Hllltll While poiltlen are " pollticn " thin will lie more or lenn true. Tile old ku me of the "inn and the Outn" will be played by tlione who cannot nee more than an Inch or two before tlieir nonen, Then? are other men, however, who, when elected, appear to have tlu' Idea tlmt they have been called Ut represent the entire din- trlcl, and not that portion alone whlcii thoy think "voted litfhi." When Mich men are found St In well to iiiiike a nott' of the fact, for they are good material no miitU'i' what puny elected them, (Jure an ejection in over tiie KUi'ci'HHfu) candidate niiotiid frir* Kid to it very ifiM'iit extent the fact that he i�� u purty man. U'- idiould remember; that many good citlKehn may not, have voted f��)r him, und yet have Hp-tit* which nhotild be an carefully looked after an thone of the purty .which placed him in poW(��r. It In junt to the extent that thin j�� remembered that it repreneiihitlve has the riKht Ut expect reelection, ������When he forgot.** thin fact���for- get '"liiin, ' (lelil rltcr lu iik��iiilirrl>'.lli*"('li.in ImicIi iiit��ie inliil ef i-eiuiiii'iiti-ui.'lit. Hii'l i*ii)tiilnln.i iiui" tmiilrt".! mi'l tttt'itt*.' neit-k, iiitin*nr li'kk, |(iii,i|i| A t'l luu' Ui*<liHltii. Ilitrrj Iluv*li-tl WiN,llk>,n, Aut-ul, Muicli 8, luu. Ai.amiNi i.anu iino'itier Dlfclilfl uf N*it��lidtk a!   II   lll-4'lll'lkl I? It) IV  IV  Itltiktfn, AwH i'i tt,ilu ��� ?*> ivi^r Ai'itrtisi ia .mi omraii'i'. > 1 it��t 114 < oi rUtniiuni M'kii.!'iini'iv llm* ilini,in* N l^lik. nf Vhii ���s.titi'i, ikn'iij-uum, I',,.!** uii',. inii'ii-lk luni'l'iv fur  |U'Jll.l4k*l"|t  111  |i|,|t |,��Mi  III,'  l",|..lk,llkf  ,i,f fk|'ill,'..| Imiii* ( "llllli.iil li/iff kl li Ik-mi ).|,.l,l,.| ul ilie Iiui lii tti'.it.n ol iai't li',��i,( 'lmmnsiilUlkl , llniitVkti M IH I'll,till* | lii'lii., liutil, 1.1 t'tntil.k, I ti. lull I J,el III elltlltlk 11(1 1,11- Wiilllltll ,<ll4cil)i| lit i-lMi-a. i.i nun ttH'lll. fl). (It, rtfl(| <*<lt<4l,IUIIiV Jttl idli'k, fllUlC Iff ll*** Tllliill;!* S  Villi* II) W  W  l!t.i��t..��. Atnul (-'���'IIIlllllt I.', llllj, AI.HCIIS'I l���\*.'!l lll**Tlt|(*r, . .  1)1*1,icl ul llii|ii',|.  , 'I'iilit* iii.iii i' tlini i'uii, tii'ii ** .''illti'i'. ��.l Wn IVallli I.U  I' . .H*-l(|l|illl'll !|l<l'ti||lltH.l1, Itlll'llllu ill ni'i"!) ('it l" ifiiika.li Ii I" I'Dielm**4 Hit' I,il!"IU,.' til akl'111**1 iMIi'lk I'.llillll, lil'tlik' I". 11 11'M.t I'lHlllf^l HlUltil illlt" llllll !lll'<l llii'l M.II I I,,ilii* *li*l,ttfi, iltttt ill U ttlkl.-l it ilii ii'i l.iti fi.iHi llli'llnl I li,'im.l is,iiici iif '1'iinli klll|i ,"*'  (III ttl'l' III.'ll.l)l|k killltll, llll'llkHlHli'tiKltlk I'll*!, llll'lli*  l'l l-llillllkl  lillllll,  llH'llil* Hll'lmlllh ��i *t  iM'IHl/ llu- llitflll Illiit **.VUn<t -'i'i. 'I'il��ilklli|l t*,i. ttiiiliiimiiu .Htm.-ir-., mull. <>i Ji-kH I'mieiii'U t* i'lillli'i, Jtn't,  |,tiHM,i|l, Ak't'llt. .I.itili ill il. IUI., Al.lll.ltNl I.ANU lUS't'ltUT, lllktl'i'l nl Itlll'lll 'I'.ili.. ii,.in*'lluu I'-litli **,ii��li t*iillli-r. .if Vim. Ullili)',  II  )'.  ���kVII|i|llH .1  llllll I |l*l  WHIIIHll,  It). !, ml* Iii uri'li- liir |ii'!inU��ii>n in |tiu*-l,uki> tlt<* Illtlk.U llltl tll'M'llUtl lititllk! )-111111(11-1,1.Hit) ut'ti t'likl iilinitclnli.iut iriitlikliik lllktlilll. Hill! Ill 11 t*ti*>tl<ll*.' llll'tVll'ltl fl.'lll Itn* llHtllll'ftkl IMlllH-r t��l 'ISlKtlklitt. I*'. UtflMH' II' I'llilitlk klilll ll. Illl-llt-t' Xi t'liuillk lit'*!. llll'tH-f-.H 1'llnillk lltlllll. till-Ill <l hit I'ilftljl* I'llkt III (Mllllt (if eiHIIIIIi'lliH-llirtlt, ���kill)lllllttlk' <U<> kt'lfk- llli.iftir ll'kh, iHilllil |||t< Uuitli IlllW llf Hlt'Ul.U kll.'i'uMll', Mil). ��C. I'/tiliii Kkruli Cfilt!*')-, alui'll  I,ilk* Mill, Ai.'1'itli Jdlltliirf  Ii'i, IVU!, Ai.uiiUNi i.ano mn'ritUT. ilUllil'l llf I'lhlixjili-t. -'I'dIn) iiiitii'-v Mini I. laiHUo I'liilw(illl,I'f lllti.'li titii*. N, ll. i��vii|.(ti imi *|iiii��ti-r. luii'iiitk in mi, pi) I.u i'i'iini**iii(i in |ii,htit!tki. tln< fiilluvilni* iii". kerilkit Imiilk! ,, I'.iiniiit ncliitl .tt n i**i*t |i|,itii|.<l ni ilie N, W. i*"im-t iiiiiiK-t Uuiil IM, iiii-iii* kuiitii |(it"Uiiiiik, llll'lli"*- lll'kl  kit  t'jllUUk,  tlll'l.l*!"  I'llllUl  l|l**IUl M l-tllllllk us till' illll'III lillllni). lillilt Tl. On lll*i*lil*t nl",ul liit'iuiiii* I*. niii'.ii ilit' iiiiiili*,* nf lot m-i. The Alberni Tradin; ���Stores   v : v>**utr v**v!t jw!t*j*f��*��. Jtuu'.'ry hur-ttM are }wor nut! uti��)*ti��frtt",ory wvi'ltfrf*. It pay-, ut Ki*ml \V**I5, ttml ti*-* tK*t!*.l K��/,**i WO huv<�� ���*('�����..* I/��,i! ���aJelivt-roill thl<* vrif.'lt ojiifVl fii.nl i��tr etrit lulli*; '' ,  Otn-f. ����**���)*. Sri^rt��, WhHi. CiWy, ��*t��,  ', (Vii nt**) Iitfin-i.'t,  We have it**, f.'tir'uf yuur voi\lli.t I'ltlier it** m'*;".i*J�� Hi IVice ��r t^uulhy. The Busy Store on tho Busy Corner ���������I'l'it.'Wl'-*^^ f*mitt*m**��f*ttm*t*t*l��V**m m��mMmm&**m)o*Q***T**&l*W'**B*'*lB> ff i m ti��*ni wri unut n i mii miw ^ ff^ej r t4Mav9 it About just like a Wheelbarrow" inn iturilm.-*( iliHH'Uuii Mimit) Uuiiin-iuiitciln^ *liiil* Illl" Ul ktilil U'.iiii'l, I'tll'll l'l 1'i'Uil "I li'l" iiiiiiiiviiieiit, iiiiil euiiiiiliuni. ll!l''i,it urn'*, lluu.' I'e*l('lIi'ii Vli'lui It*.. ,1*11(1!.' I'i'lllllll O'8H. !Wl��, Alflll.liNI l.ANO IIISTIIIiT. nikitii't nf ciitiiHtiitu. TnUi) mil It* lliiil 'I'lti.iniik Alittmiii. <>t Viuiiv.ii' vi*r. iHWiii'ttiliiii t'ii,|.i>tiit.|-, liitt-tiitk in ii|i|i|) li.r 11-rriiiik.ilii.') lu |itirt-liu��*v iim* follnA iiiii (Iccfili'i! Iiintliit , . a . .. t.'nniini'iteliiit fl n l****l l'l''��!''*! nl Un' ii"iilt ���atiitl t*.irnt'l el Ix'l I'lw. la"** I't-lillikillit. CliD" i|tli)l  Dlklll'-l,  llll'lli*  lM*t  I-'  I'lllllll*   tlll'llll' ��yi)tlt (ileiutln*. It'.-u.si .iiikl tv. i'liii|i>*, tliiuii- tiiirtl) ID eliiiliik In tiiiil* ef t< iiiiuit-ti.viui'iO, iniit eintikliiliiif mti ken'*, iiii't*.- .it l.-ki, 'riiiuiiii*. Aliiii'ii'l, |l>- W. W. Itiiiatik, Ac.'iil l**..lirut��rj- it, iul��. ~ -  Ol/ilusry. ClerlkO .The (loath occurred in the town of Alberni, on Murclt 10, lll|;��, of .Mr**. Diuilel Clui'ke.itfi'eil 47 yciirn. The fiuiiiriil look iilttce from tho fiiinily I'liklilence on .Mondity itftiir- , noon. llev. r-'ttthitr lloyaen, of. Niiniihno, olIltihtUHl. At.iiciiNi i.ANii uis'i'itier. Dlkilll'l 1,1  l'l,t)lM|l|ll|, i'iiiii'until"., iimi I, I'ili'ii Diitii'liv, nf t'l'iM-r llltielii ill*-, N li. iM*.|it'uUifii nmtrii'il nciiniii, Iiii.ihIh iiiii|i|i)i liiim imlKklim le i'ltieliiikii tin. fi.lltiitllii; i1.;u'i)l*i| litiuik- ��� 'iiliiiiit'iit'iiiil i.i it |inM |.|iiiiti-i| ��!h)i)I tht("linltlti Hl*l ill ill, kOlllllt-llkl ,*il lll'l tlllll".I'limit J(, lllllli'i' lll'kl  kii l-|l.llll��  lill'liiV. tas'tUii  lUl'lllltllK, I Ill-Ill* I'llkl  Ml I'llltillk. iill'Ul","  Illllill  lt< I'lilll.lk Itl |,���||||  |,I tM.lliilltilll-. till-Ill, COIIIllHllUk' Ul'l'tll iMil lil'll'* l.tll'M lltlltl'll). Win I Iimi. OlUnti. Ai-i-lll. I'(.titiint)'fl, IUSS, AI.KCKNI I.ANII DINTKUT. 1)1*11 U-t llf t'|ll)tf.|il(ll. i'iiiii" r.iilli-*- Iluii I. liutlili'.ii lii-llli', n( Vli' lu'-iii, 11, ('. ik"i-ti|iitili.n tii-irrlt"! t*i<iii,tii,liili<uil* lnii|i|iii !i)r I't'iiiutkleii 1" I'liU'tiiiw' tlie ("lit.**. tilt/ llt'M'l iluvl  lllllli*' iVllillllrlli'lIlk' Wl .1 I'Ukl I>ImI)1.*I III lllf N' I* ("4,11 lll'l-ill', llllil, tlirlt*"*' l-likl llllllit IU I'llilitlk Itl illl "-'IL I lll.lll* killltll Utl*)lll .(l-U'llll* t..tllt"k,l,lll|. ui-ki i*i>tin*t mi, iiii-iuM* I'liki fiiMitii u i'Iiiiiii*. tll,'IUI' killltll Uitiili '*; I'll-llUk, lllt'lll* **t-k| n)f.ll)t iiiI'liiiiiik iii kiuiiiiriikt itn imti, iiii'm*.. iiuiiii ki ������lliilllk 1*1  |.i|||||  u( IS,llill,I'li'-i'llll III, iSltlllllllltil* il llillll 'l-vj lil'll'*, Kiilliti'i'li UrtUi', !(  Will. t.illlHil), Ak'l'lll,  a l*i'iiriiHii fit. If!.- Al.limiKI I.ANI) IMHiiUtl'. Ulklllt't ul l*)ti'.M|tk't. i'iiiii' liulli* tliHI Mhrv ('..fiieliftl.iif mIiiih, U i ' , |**-i,,'c.ii.'ri n*,��rri.*i -nkl-.,-.,), )),ia j,,,*> -,, ,,|.j.,, lnl |ii>iuilkkliiil Iii iniii'lUiki. lin* fcllitDlliK lie- k4", Il'llt  llillll.' i-iii��iiiii'lt.'ii)u> itliii'i'*-'. I'lunicfl tn Un'tinrilint t-t (Sfiiii'C iiiuii.-) Uti.ii ;.*', iinn,* iniMlir.. i'llilllik. llll'lli* ���*,"*! ��*l I'liu'li*  Un UV kiiillll lie |l||,|lllk, tlll'tll'l"  Iiikl  N) I'llUlllh,  I lll'lll* ll"ltl! ���,*(! I I'lifilllii Id l"flltl i't a*i|llliirtK*lli<-til, ���MiUliilllUII/ I'ntiiii nni!i*i* Unil ('Iiiitli-* lli.'li, iif Vuli.*ul*el, i (iit.ti.'M-it " ���   "'  ' '  '  Mur* i'iii>i|in.*ll. Wui. I'iiitlll l.illiMin, A|f,<n(, |'l>111 iilil) vi, tui., o  Al.liKKNI LfANi) lllfVI'Idl-T. Dlkll'l.-l lit lill)IM|ll|,|, i'��Wi* iKilil* (lint !,���)�� 1��(lli'iil), ii! Vii'lnrln.tu'i etil'iitltili iHKitilii'ii'i-i. Iiut'littk 1" nl'I'H fnriif-i'. Itilkktttll in |.i)(eliii*l' (tut fiilliikiiiii' ili-M<|lli|..t intiikl . iMtiiiiuttwIiiir til it i'liki i'Iiiiiii*.! uu di" tuiiiii flllli.f til) Ulllllll I" I* Illl"** It It* Unit Iklilllll, llltl! klintleil iiiiiiiil ttf Un- w>>-*i U|it- ef l."i U'l. tu U.i' ���i.Kt did iif nt'iitNincriVi)'-, t."** tvtutikuin.citit' llllUlll  ntktlil'l,  tllt'lli* (i'llll** (lilt  tll|/ll  Hkli'l' nmrii v*t-kierlv.suiiiln'rl), t<iikiiii> Htm ti.iiiiit-i' I)' III I'llllll llf ltl|t|UII'lll*llll'll>,  tlllll  falUUklullIk* t nuirv, iiiun**��r .��-**, Ia.ltI* tlll'llll, II) W W, )t!iiHtt-��. Aii.ill. t'vbrttw {��, tfl.. Al.IU.HNI I.ANU UIHTKICI'. IllkllU'i uf tiit)ii>|ili'it. ikidui'iitliiu tlttiri iiiuii, uiii'tt'l** in i.i'i'h (nt in'i'- lillkkSiiu tu t'li'.'lii"*'' I'"' '"H'lWUu .li'keMlH'il I*lniki ('���>lll(lil'l)l*lll|.' Hi  It  I*"*!   I'lMllI'li  111   lilt"  k,l||(||, ��(kt l*H|(IHr llf  la-'!   *'��!.  (.'"'   I'l'lllllktllll,  I'lli)" (|l|(i(  Dlkilll'l.  tlil'IIIV k-illlll  Wl i'llilllik  llll'lli* t'klil keiilsfiii*  tl.t'tn* in,fll�� r��'t iMMdik  Uii lit**' tkf.t i*>it-)iklti* (ii lilu.-*' ill <"itiillii'iii*uii'Jil, iiiiiI etiiitululiit/ inn iii'ti'*. ii.i'reiu Si** run iii . lit .*'.( fl) IV, W. |0���m1i*. Aiiiul. fflllllttl) ��?. IUI* See this Great Portable Outfit Before You Buy A Stationary Engine rEl\V. in an rti'dno tli.it can l-i* nurd forpractlcanjr cvciy lii'iit jnnvrr trquiii'tnetiti with rqual nicccw. Ii will run .ill kiiulit of llj-hynacliln-ciy aa wcil nt h will jnunp water, ,uul h the best cni:ifg> to uiu* for uprnyiiij?, optTrftittg country wntvr.nipply and cicctrlc liKluinj; tymcini), etc. Tlio uscfiilnc*!! oi The Fcrro Portable Power Plant In multiplied by im-ijntint' it ou wheeled tkiih, t.o that one per ton may t.����il>" and ipiickly inovti k front tyic job to ntiothcr. �� Conic in and str- ibis outfit**~-onc on hand for demon*' utrat.Qii, It will put you under no oblij-aticm to buy whatever,  Cmalou free for tin* (tskitnj;,    �� E. Fletcher .Vlft'ilt Albttrnl fiiHtt <��artt , ��ri<f Ovntg* 9**"*"* kW.JkyjI.J^iyffkkfkai.gM ffi.Tj."*w'U'tii ',.' l, ���i '.���'^ww"��''*y��t'*'i'��w***iw�� f*V'-^Jrf,^/*'^���v^^a*'*\frf*V'*^��^-*4/J^^ Ai.ili.llNl i.A^ll l)l*��TUUT. iDkiitii iff i In)ti*,nut i't.lie ll'llll1*' tl"1! I)*HUl11'�� l''l)llllltJ. ef Vulltliill VDf. .H*l'u|iUlllflt  |aiiii<)l'l.   llllllllt,  l.i  ...|i|l))  f|lf ���'frniik.l.'ii l-i i>uf!'lii**-i- Hi" lulli.ikklit),. in iu ul't-*! I��lul��' rulltlllt-tlt'ltllf ttt U 1*"*! I'lHltl'.l Hi lllf" Illll ll)" Mflt i*ftl'lif l'l l^il ?������' (a*'H IVlllllkiliH, .'ial'll ���Itlilt Ui.lttll, Ii'i III*' *<lt,ll| ll*1 tllklll*. Ull-Llf��' **���*��( lUi-llklll* lllllf.illl III*. Itli,!a/ii H��|l I lllkfla,, lill I-l',' t"il"k*|(,il lilall, UBf(! Ul.jlj Ulktl.|)|.i llulllltti) klVl I'ilkl* 111 lull"' *>l>ll1ll��(.��t IMI |ifi ��� ff i^'lrnl lllt-1.1* fllHlflHII*' !*M(|l.(.M| I'l It"!* "���HI kll'l ,'>) i-i |*'!lll I'f .V'llllC' ii'i:;.. III. all.ll la.ll '���...111)4 t*Jif��nif* in*.*/'*'t I'''*- j)iHIJ|ak I'-KtilHi-- IU W \\  ltli..l-k  U't-iit Tit'iii*)) to. Ivlr AlflO-UNJ I.ANI) III-*!Kit-i' |)ikitiii! ct *imi��4vi*it-. T��l,i! tn.ittv lirnl W. A h|i*irt,' el *,'*,,.**��tw, ikni'-iitf*iti..ii ctii'iu'iut'i', iiiu-i"!* i" tuii'ii fi,ii|t.ir-- liltktflOifc  11. . |'UI*'tl����l*  Ull'  *".i)|ii*t|ll4l  >tl'*t-| 11**1 ike.,.*' .������������- '���..'���������   ���'.''���'': ��� CntJIII't'tM-lliit -tl �� l*'ial  lumilial- fill lliu .i.tiU1l| j llUlHKtl.,'*; 111 l.,*ll Vl��,  ta'l*. -I'|.|.ll..|l!il. l.illV,"IM|li>)l uitirlet. ti llii'ii i<��if-t im.tU mt miiiMiinr ('uti-, Illt'i|i-4i ��,��'i*i clii.i|i*. (In uti' ik.mill oi'.'.iiili*. UMirc nr Iir,*. I'i Iiiiiii "i.il* i iii.uii. (lulu.. Liilnii ��� In* tilk-ti witlfi'liioili tMiklerly iniit tiiiitii.)))' (u Jllfll'l* |,f  tvl'|,l|.M'ttl*f|,l-li|,  ���'.IIHMil|||,|'  fa.'/)  Hfllk. liioiB or ll'kk. , ' ���   ���' W, A, Hl|.,n. II) IV, W, IUkwIi-", Aif'-tit,  ' l.-Vbrukr*/ It. IIH*. AllIIKUNf i.AN'l) DlsiitllXr. Illkll'lt'1 of t,'IH.>(M|(,ilt,, 'r*U�� nutIrw Umt ItH.M-n Mi-t.'iill, (if Viifjt'.ilt'- vcr, iKk'tttntiii'iti ritriii.ii'. >ui.'i*.tv t.. it|>t*l** f.ir tmr, inlkkiun. in'iiuii'liHki* lin- fi,Uui*line ���!,f*i-rU��-il l��ii��1t��! (.'.iiiiini'lii'lin-* nt it ini*l I'l.itiKU Mi liniii* ..iiillii itif Urn kiJutliwiiKi (.ifini-nf I Jill KK,'l,<ii,' l'i-lt|i|. ��U!��, (.i��)(n|lllll DiklliCt, illll ),(-,.  .Wl'k't Itti i'lllllll*. tlifOt* kinilli lii i'Iiiiiii*, inmi- ,.f |i-kh, td tili'ti wm<*r uittrU, llieriiv ((illiiwiiiu lili-li tviiu-r iintili ���ittiitit'rty tint! t*ti��tf!il> le it ti.iiii.i liii.vitv kiiulli ���if l.iilm ef t*mi)if'ii,'.*ifii-iil,Uii.|M.||i,>iiiiinniliii of iminiiiHiuv'iui-nt, umt eoiuiiitiinu tuti uvm��. tnnreer l.'.ai, , r ItdlMtfl Ml'l'illl, lly W. W. ItiiiHick; Atfi-tK. fVt>ru*r)r W, Ittlf. AMII'ltNl l.ANO IHSTUHT. IKi'illi'l ul i'|(i)ii'|Uill iniii' null** liiiu I. Mull' l!uti|.li), (if t'l'i'i-i llllkl'Ul III,', N- 1! . klljIltllT, llill'lillk lu lit'l'l) ll,, I'.'llllikkllll, I.* I'UU-llllhl' tilt' IlllltmlUli llKIH'l it*ll lllll-tk I'ttKillfl'll.'ll.l.' l'l t. I"'*l |l)'lllln! Ill Hiii' ni nm t,.l<l|lttl *t l-llllil-f* (Ulill'.I lllllli T'j, till III* killlltl (li I'llilllik, llli til*" I" kl l!.il*ll>ili)k, llii'lu-41 Ilullll 1*1 |l||,|t.lk  llll'lll'l'  I'llkl  HI  i'llilllik.  llillll* k'lllUl III ������itulliki llit'lii'i- t*l ki  l.l I'liulllk, 111 IHlllll 111 luiii;, llli.ll.ki Ilullll. Ihillt.lllllll^ illl .11*11 * M.Kt' llunjiin, (Vim, I'liiiii. tUI'ki.i), Atfiiil, )''llr|li��l|  ti, lllli'. Ai.m-.iiNi i.anii ii��**iiiie,i'. t'UliliU ..I Cl��).i*|llii( 'I'skli,-ii.ill.',. llirtt I, ((iiniuitti* Wujli-r t-tlmft'i. ii|'.\IU-ltli. tl (* , iit*-,-l|'.(!tf��t i.kllli'lltl. ltili'ititfi |�� v|.|iii i.u I*, nnlk.liili In |.ui-'l'i!**. )l)i- /-'il'fklliioi ltl'��"|liu,l ).,lM'.k' t ���.i,iii:i-i,i-tiv Hi ,i |i*i��l l-ll'itii! kl Iti.* kiiiiiiJ, t'4iv( ikitiu-i *:*f��*ln*> Unut Tkl, !!,!lKi tti'*; Id "Imiic- ��!.* Hi> imllii l-l i'liii.li*. ttii'ti.* <*t*M I',* ,'iiuiii. llii'l''-' ���".iiilli ft* t'i.tiliik, t1,ii'<-��* Intnl. i'IimUI. Illi'lUV tl'illll fllillll frl fl.itlUk, tlll-lMb. Htil niui-il ll -���A'e'wMl* i" Ul<" ' 'M|��l*t ���K'.KH'l' tilt  l'l'!  tli.-t"*"' *����t,l  iklhltlt *  ellhlllk, tllt'lk* ��i��l I* (ft t'ldU'i* iif il"1 kiiuili't*,i��t i.kiiiit'r 1..1 ice. lli'-m* iioilit ��tli"Ul It* eiiHl.iB tn ,u,|ii( i.f |ii,|i|l|il-|kj*ln,-|lt  i',llit.|lf,l|il/fllmiil "Hit tii'l.tk, 'l.i<mtti*u>t lV��il"��- Hiiu(i��r. Win. I''i*itili Otii��H'ii, Aid'rii. ' j.-iklfi iiiii ���*,- Yit, illll!.  ���  '  '" -..,-',.,.. Ai.iiKitNi i.'ANo iiisiiihrr. |)!��lll('lllf (i4i)(��|l|i)l. i'iilit- i.<!il(* umt I. MHi/wii-eiiiiKiilin'iif l.'|ii*r illiii'iivlll.-, N. IL.'���'(ftv'iii'f.H.'ii itiiiii'liMt wuiiiiiri, jini'iiitk in ninily fur ii*-iiii!**l"ii 1" lUKvtnikfi tlm fs.tli,ki,ii)ii.il.'��"ill��il !itt��i#r ��� ��� CiiiiiMineiuir rtt n |fi*t I'liDltui til lilt* (I'll U(' u,*i iKirii.-i- itiii)n-r lliull 7-'i, llx'tn,* eiir.1 Sl;(. iiliaiiik, tin in* lliftili uioltulii*, llieueit n.'ki&l;!,* l*illlill*, tllClM* ..(111111 BiU'llHillfl  tl, IKlllll (if  1*1.1(11' 'i���tim*iiii'i)(,(vi)tit(iiliik(.,ik*iiit'it'k. Mllillfil* CflllKllllll. It. W, lalmlfiiiS', Ai/eni. l-'i'linmryKe. UU*. AI.III.KNI.I.AND DIHTUlin', liiktrii'i.nr (.'liotxiiiiit. , i'uiu* iiDili-t- itiitt j, <ii��*. Dniin'iiy. nf tiii|M*r llliii'iii'ilti', N. II., iH*ii|iii(i.in fttii-iii.-r, iiiu-iiitii te ii Ulili f...ri'.'riul*��l��ii lniiinvfii.il! tlm ftilluwliur lllWlllff.! Iilll'l*! f,'(Muiii.'iu*li)tr,ii ii I'f'fl I'ltuileil IH t'hiiln*. kiiiuh nf Hi,* imrl li ni**! (witiii-r lnl uui, Ilium* uiirlli W I'liiiln*, tlinn*.! m-t-l I" I'lmln*. tlu-jwe kiiillll al I'llktllfi, Itl< II'* tllkt 111 ���ilalilllti (if |ii>lltl iif mill)- ll���-I.M*lll.i|ll, ttfllltlllllilrt KUkiVri.. Advertise bgPhotogfaphpj Next to thy thing iiself n flood PliotOtMi'iiph will tiivo n better Idea to a purchaser than any amount , of description, If you want it weil'dono consult r i 1/^ jj* l*W--.-,V -*M-V r eonard Frank - Alberni yfryfrf? tmamtammamm wmtifHifjfpssttmwftm W l liW*>*WWiT<|MW!*l>iM*MUy y Pnrtelow Mlkm ���Joseph F. Hnnnn r'.it.riiury sa. li)!-;- (iiiiii. lnii)|i|iy. II. w ill. l,l[nl*ny, Aiff-llt. The British Columbia Cruising and Estimating Company Ham ..j.,,N i-i)UM��:n iiut nil*. ��'(fite.).��n m*' Ttmniiii-ht* Cf'tll.iili,* thnh.'l' (llltl oilier I'ttlii*  t* Ulill! thu I'l'tlvlllCvl ol Ilrlilt'h Ciiiuiitliiii, .'im! ftii'!ii*-Iiliiif sua naff two cstihatks hy reiiutih* oTfjiurU who huvo hittl ys'ui> of i'ft'i.'rieiH',i in tliik line Uf Iftiffhii'k*. Tf.o i*��uii)'>HU.V eitlli iuul will, liliti't* In your Iiumln iiii (!��lhuii(eci)ti'iH'i hi every tlettiii-.tlufMi'hui'yiiiii I'tin hiiult on iind tlU'htif.iiH'i.'i'H'.Uh. .- Merther*  ..-..-' HANK <)K MONTItKAla, l'ort Alherni hrtmoh'.' ItOVAh HANK Ol*' CANAUA, Alliernl hrtinch. ' for iirteori uiu) torniH u|i()l.v to Mritmh Columbia Cruising and Estimating Co,'' Alherni 3,: .C luiiiMiiirniiikinmii 1 i't J* ���j . t '(? 3 THE AUBERNI ADVOCATE. Surveying ilMMiWi A, SMITH, C. J-:., ������ Uri-ful, (V.Ui.libin la-iiml >*tii*\t<y��r\ Surreys ol timber limit", miiieriii. hilm*. roil laiul *.uUtivSf.Iims, OHlci''n( AIIh-i-iiI, I*, tt. ttt.it a:i. //. //. nmwNt: THE ATTENTION tuttmtiitmitc.m*mmmt,.i, *il rti-kJiIeiilH itud Ihieiiiliiij- Settler*, j hi Alliernl, l'ort Alherii! uml thetH*., (rlci-."eiieeislly Ix In��.|iii! to tin- furl tlmi (In* IMONKt-.U KCKNITCHK JSTiSIlfaH, Alliernl ttnil i'urt AliictiiJ, vsirrt J.AKt't.H'i'tn'i.H tit uU klmU ifi N>;cs<NKA.tv iMit'Kiiaoj.ii I'TilNITtMO'- ��t j'clce* -a iilrh'emi. etui ni-.! Mtiit.i*f ri.jfi.��-.r j  !**v ���"'-""���j. ����y�� '.'"r v��**w��* .,.���[ .   iUliUt J.llic.* ill Itntikhl uhllllliUi. |'i,.*...*-i.i) Um\ -XiM-u-y'iii'' ��:*Ti:S|tlNO KI-riTfiKHK.  1-i.iciiillj. \j'M.|^t| il  c r " tti" ,liM' -h'*-*���'��'��'������ Ujfi' ������' ih��-lr ml. ':   t-MMlM'j'i lllHtliil.i'l) (it* iht'V  IJi |*,I  l|i)t *���' "��""'��� ' ' ������iiia��Mfji��.'jMw*����*�� !   j;i)  1<i  (In*  Imttlih*  lltH'.l  *'*,.>.'!!�����<  llf ! liiJtiKii)!- ulil) liic'it (heir It.m.eiiuld I'lhVIt Vlhieli unly t-nt'iitiilier (Injr unit, nu ut��* unit livi-titi'in  of  -.cliuii It title |iliiltlis{. {iil'il M'ilulili" ItHilthill, A* I. BIND ?ioneerfurniturc Stores Alborni  and  Port Alberni ARROWSMITH LODGE U. D. A. F. & A. M. Iteta'tilut-'Ciiuimiiiitiiiiiniifi tin* tlili-U Wi'iliicMluy in 1'iii'lt mi'tiih, Iu tin* MiiHtiiile (lull, .\iherill, (I, ('. **?l��ltSiiij,' lii".'l|iri'ii I'tii-illiiily Invh-tl- to tti (end, I). Hlt*|)hi*i|Mi||, W, M.    I), Hume, sic. THE RIGHT SPOT. In CKDiieetiDii ��(th llm lltm tiukkct ol trout >>hi>wn mIkivu tlil.i pli'lure- of "The. Itl*fht H|K)l" will fi|i|ietil tii every *.|H>rU��iiiii'l who l>�� llilnkiii'f of ititttthiir u U*i|i iu (IiIk Hevtion of Vunrotiti'i* Nlitinl.Tlie Ki'ene itlunvti iiIkjvo li it *>|i-it netu* the hetiil tif Cent rut t.ttke, hmt In eio-lly icttclied from Alherni,' On Cen- lr��l Lftkt*' tviil he found Ihe "Ark Hotel," This tuili'iu.* ���Urui'tun* U hultt on it I'lijrh'y rnfl mid titn lie towed to uny jmri i.f the hike. iJttei*t,iof the .Ark Hotel will In* taken to |i|iice��i tike thut uliown, unit there Intt-ixiiictnlto wmui ut the tlnttst trout fUhlnif thtiu run he fuiuid tn the'country* ('tin uny mini who lum it ilrop of retd nil l>]tK.vl In IiIn veinx rc��li��l the lure of u ��-tx>t *��iich ttw *��hown ulmveY If uuoh thertt hrc'ithi'*, jjo, iiutrlt him well" - he needk .hintf, Shine tss3B&^.it8^t&u?ya<)!i��'&��i\ ���**��&sr3r&iA>*iais/ien&*)sa If you have friends who are interested in Alberni, and the surrounding i   ,\ i .* district, put them on the list to get the Alberni Advocate. 1Em ��l Up Why weur imuldy boots wh.ut the- Alborni Shoo Shining Shop will muke them look like mirror,*. ���Shut*-. Called lAir tntil iJi'lh'ei-i'd, hi'ANI) AT'lit II At.Uf.HNI MOTEL ALBERNI M. C Lee Yuen & Co. ... .Chlnot.*�� Merchant!*.... (Irttvry Shire mu| l-iii'iluMtii'in Aieiit*. Ci,i)tiucttir for alt liliuli nf .'.id-It, Block 115  c  Artfyle St. Port Alherni  *-. DO YOU KODAK? The Camera Set won is Horo F. LIGHTER Practical Watchmaker Jtwthr ttrttt Optician A (,'ihkI line uf \V!i��'lie*\tiul CluihiH Hini iiii kinds nf .Jewelry, Ali kinds ut Hi*, jinlr work.    ;    :    ; ' tttnymikiM wiiktiM��Jn.niiin.itt*unk��Mkkn Will supply you with nil itlndx 1 o ef J-lrnl. C'liiUK Lumhor, Stack Sizes or Cut to Ordt*r 1 i Mull order)* nt I ended lu Atlill'e*. Alherni, wllh Jii* hciiMtifui und varied wen. ry,-. J** onrih'tihirly itd'HUed lo the url i)f (In- iihi)ltijfru|ilie��', o^ *   aJ f Jak*Jkrv*lk.>4l^  ��r-l*>**r*al��fa., I. Any luforuuiitiiii wo enn iftve you ivkiikIIii*.*- jili'toio lukiiiif or '  iduturu uitiUhife' will In* elietyfiilly (tirnUhcd    :   ','t   : t! a i. i.  or   W it i ��r ��:   i' o ��   C a t a i. o <i e k C. M. PINEO Your Dru/4i4i8t und Stationer AI.IH'.HNJ I'OHT AI-DKUNJ 3l*.Sk*gl R. W. HEASLIP Contractor and Builder ��ttii'.*mtmw Estimatos Ftimishod on All Classes of Work in tho Building Lino i\mm\t%ww Alberni Port Alherni At Albcrii! A Herd l��. M. F. Brand Al.m'.KNI, II. c I*. U. IIua.VI Alberni B. C* i^^^^^w3w^^ms^m^^^mm^^^^^mm^m^^^mmm^smsmmm^mm& In The of Clearing Lots or Land 'to Consult is 1 GIBSON ft is much cheaper to have this class of work done now* He has the Men and Machinery to handle the joh, Big or Little* Always ready to submit an Esf tase bailings will go up ail around you and it will be twice the trouble then to get the stumps , wm**#mmwmmM��ii*#��m��MtH*(fi,*i#mimi iM S��> THE .ALBERNI ADVOCATE; U it ��:? * > ��;.'������ A.* ����� 1 ONS OF REST onmiifh tin* cofuiiutiti* would fstll olf (lit) tree** und (here would he no need for him (ohurk iiii -.hitiK olUuhhiif for Ihiiiii." All tuntither** of thu Aiu'lonl Order uf the Bonn of Host will recall the ttlwvi) t|iiotitt-liiui> from lho Kil'ht. 1,-ecluro de* ilvt't'cd hy llu* th'ttnd I'nleiitult* Ut the newly eli'i'liii tnoiiibct-fi- How well these word* m*i furlh the hmnihuion |i!t,it'l|ile* uf ih!>> iint'h'iit order. CIlAI-TKIt 111 I-'.very mettihi'i' nl ihe Alherni Htm* u( iteki tum in lilt,iilttee, A*.(lintJiiiml I'dieiKiile luljiiktt'd tit** rtilii'it nf olllro (lil.l II-ml lllf. ���.���Ilttoriiij,' crown nu lii* lu-iiw iliei'ii nu*. u puii-tn In iliii llntv nf WliU'tei-tit t'l'iiVi'iMliliuii, ll it'itf. |iliiln thul Willi"!hiY.e nf thu hij'iiei't i(ii|Hii (��� iiiit-i- �� u�� to tlie (uie. " iiteihieii ���*> llu*Sun*nl lti**t," *.itld (he-ffiiiihl l'.Ucntulo. "Thi* Uthe An- lllltll .Meetllif.- t)f till*, llill'lit t).-i(i>r," "Tnni','li! we hiii'i' (o ki'Itvl (hi.��.* uie, will for the I'litnhi^ y.-iii' llil tin* t ill iilil* tiilt.il">- v* it iilil tun- i/lft, jii'du-i* iii* |iiiw'iiiul to Inislue** t tuiiiii) like t.i k(l>  tl fi'W Words." " lltu-e! here," cunm from nil part* uf ihe hull,  ''Huy on most milile (irand I'Ull'llUltU." " In tlm ih'Mi I'huso," ctmilnticd tho ("irand 1'i'toiiliito, "I wish lo say that I tun not it tiindldulo for reelcollon. Nity, uny hreihren. Hoar uie uui. I (���uy thul I ant luu, it t'iiiulldiiiii for reelection, I nm .sorry to lutve to miy ll, hut duty compelti tm*. Only it few diiyw fifjii 1 wim t'tiiiifht- In uu nut (liut dlf*(|iiitlt* Ilex me. I wns found uottuilly tt��ttt|f u shovel, und frolnj,* throujfh motion,* lluu closely roM'Uitiled work. Hud, Mid Indeed uui i to sity It, bill It In true. Now I know that thero urn (hone here whii wyyWl lui lihid to hl'lUtf liiiu up ittfulm>l ini'�� untl I huve iciolvi-tl to re* til'-nriithi.ti' tluui jilveiheiinlieeliiimn)," 'I'hiii't' Willi it fiinfii'ii'il iiiurtiuii' ull over the hull. It win* plain lhut thli* tilow win* a heavy tutu. "Now my lii-other".,'' mi Id the tin-mil I-oli-ntttto, "i.ei ttk ou with tlm liiihh lions, iif tlici'Venliii* tho elect Inn ofiUJi- ecru,  Niiiiihiiilttm* are now lu oilier." " Most Ntilile (irtitiit I'm ciii ute," kiild Hititliei' Dnoluile, " I am hurry thul llii** liu* huppi'iti'd, hut II you uiu re- Milved not tt) run iit/iiii) I v* i**li 1*,) plttce in iiiiiitiiuitlou fm* ilie Dllli'i' nf (Irand I'llti'lltUd'  nf  ill!* (llllel* tin*  lltlllll* nf Mi-ntlier  C. Oxyu*,  Tiui*.,'  who huvo jiiimit'i llil* |iiii(lii<r |nr 1.1'iti-** wtl) ii(*nm llllll me tliut ueCiuilit lint M'li-el iuuiue ��� llttlitj,' mint fm' tlit*,  iiit'ii  ifilii-i'.  Ut> ' Im-* a) t*. ii jt iuul tin* hifilie*! re if >t I'd for , thi- (lidi*r. iiiiii  (lit*  lillml'tii fur ltt iui. ] VKIu'rilli'lIt,   Sttittlnllfklt  IHlliiHlie/ ally tllll)),' tliitt Ctlllttt tu-- -..-itti tu eieii hint lit lit-mhtni,'  hi*  Miitk,  in*  liuh (nr -,,,-ui h lieen (iill.i ..iiiiiili. i)  fur till*. Siu'Mii'Oiiit olHcu." Meal Estate Agent P. 0. Box Alberni 3. C. . "Nothlnikf of tho kind," hrotte In iltiilhur Weiiliet* llurk, " I lutve known him to work, Veil, work, ilf-Iit nut lu pi ttlli nlffllL Don't tell me. 1 won't vote for Itiui," "Do yuu tnetin to mty  " " Yok I meun to uny -" "Order, order, lirellireti," nalil the (lraud I'liU'iittiU', "Let im have ntine of (liU hlekerlnif. We lire here for a rtoloilili purpose. i-fCt- u>* not mill' (he occittihm whh strife," "Well, I huve ii hotter lliilit," mild llrolher Shade Hunter, "A uum that would riUtect credit on thin histKuitoii. I he'C to place In nomination the itun.c of Ilrother Will Vuntui, ���ilYcelloiiiiicly known lo till lil�� friends ui Mill. Here we h.tve ti mttn who hits heen with (ho Order rljfht from the lir��t. A umt) who. " "Ittitk! Hut-*!" hhouteii Weaker Hack. "Why he to- itt work rhvlit now, I saw hint yesterday." " You dldV" " I dlil, lie ifi'ts no vote uf ttihie, 1 niiw  " "Order, Order," rtipped I hi* lliiind 1'iUcntiile,  " Let lit* lutve order," "Well then," chimed In llnitlier N(>)*ih Seeker," I have a iiiuii who li* hetter Illicit fnl'the olllee titn), uny of Uit��'-e who Iiii Vt* been iiientlimi-i). I re�� fer tn Iti'otlier lid. line. Hern in u mmi wliii lonkk Hie jitii't, iatf, 1-uii lie tt*i|itt) uti t<i do the iil'ill ltiim/. He nil) never  " "oh. Oh! Won! Iimi! Kim! I tin*,! Notlihn- diihie!  titt',  No!" I'tniiv. fisim all pit 11*- of the llilll. "Wouldn't th��( Jtiryott." eitclulmed lll*)(her r-luide Huiuer. "Whj i have lii-eti riet'|.iiiie an eye on tliut iiiuii ICU, tior for tin1 puM few week*,, and I know thai he Iih* lieen worklni; like a carl iiin-kf, lly that I iu.'itn whun lie in driven to it, He would wreck this toiler in a wi*.>k." "Well hri'throii," Mild the (Irnnii I'oti'titnte Midly, " Il apjieiui* ir* If in all our in11lis tl,i-ie out)not, he found it ���iIiikIo niati who Is not (.tinted with the charge of work. Wlmt In our nohlo Oixler coiiiltif,' tof 1 will therefore declare thU (licetinit; iuljonrncil for one week. Let every brother ffi) out mid try to find Home one who will he- ���'null- Ihsl to take oIIIro. Hoine one who hn-i clean Intuitu, and dueti not pro*M)**t* to noli them." The meetlnj,' ttdjuurnet) ut thin jKilnl, und It In now tniderptoiMl thtti every effort In Iwlujr made Ut llud h mituihlo citndldiile for thuorllni of thiiml l-oten- littii of the Alherni Itookt of thi��Son�� of Host. Who will M't'tiro ilils liniinrY Ilon'i all speak ut oiii'i', Tho New Sign. Attention luu lieen called to the fine new (.Ii'ii thin utttiiiis tlto liintlfcupenear the I-!. ,v N. "stittIon" at Alliernl. Kiiiiwhw (he llepleletl xlitte o( the ti'eusiiry of the rullroitd. people have wonderiil ui to ttln-ro the i��l*��u ciiuie from, 'I'lie explanation is ut* follwwi., Cerlulti putille spirited i*iil/,ens ol Al- lii'i'iil, M't'ii;-' (In* C'ltitlltlon of itil'ulcM, took pliy on ihe |��iur itud |)ovnrty itrlckiut sytttcm and ttink op a piddle Miilihcriiition lor llu.* pilriKise of provid- hi*!' tills nIj-h. Tho IiM, of thiikii win) uiutorUfiik thli work, iuul the timtuuii of tlii-lr *iithscription>> has lu-.-n liaitili*d lu hy tin* *tt'i'roiiU',V"tr��'it*uror ul th*' fund, Mr. H, Toy: und t"iuU: c, M. l*lllt'l)fA*.,.l. I-'. Hledsue .'A'., M.A. Witrtl ,Vk'��� .1, Motion '.'.v., .1, Thorn miii ii,V., II. Hills iV., I). Si-irk* aAc., C. R Hiiihiip fA'��� A,' W, McAllister ,Vs'., Alherni Trmlhui Htoi'e .Vie,; M. il. Toy Mtt-.i and W. Shttver .'M'., iiitilihi1; In al) live dollar*, (he co*t of the shfit. The khiireholdfr*. ot llu* K, tV N. cut! now rc��t in pi'tii'e with the iiksiiiiittce tint! (he next illvlili'iul of thci'mul ulil he paid without thi-* lin|nii'tiiiit tuiituli. merit of their IiiiihI earned ieveiiui*s, ,ajUH��t��iivtttnitutt)ainyk,,vuoitttti��itituiHiiiuttituuuuutiitiutviivi*t'iVt)umi*tniitVia| Th�� Royal Bank of Canada lnrt)rr*or��ted IHflO Capitol Paul Up Reserve Fund Total Assets over A (ii;.\'i;it,.i, JIanicinu Ht'si.Vi;***�� TllAN*pi.\twri!ii Savings Bank Department S*SSS Banking by Mail llcuti Oftlc*: Mi4tk(r*(il .$0,250,000 $7,450,000 $no,ooo;ooo 4 * r**s-ti��-.l -*l i'UI tVlll Illll. IJ-t' 1 k.-M<J. IliJiV lu' llliillll Mitt IkilltllrtlWIl lit* 1,1*11. !'i;ll.,.i |.,iiilm.t^n, Hill k*iiii*, ll  Is- k*il|.|l Ii). I> lll'l HVItltHlltf Mil lit*' litiriiiH-uik 2   Over "itti Jhitnchi's .mil Aueiu'len.  IIU llrnuehes'In MritUh Cotuiuhln. g Corresj,oi��ilet)taS Throuj;)ioiu the World. |  Alberni Brmich ,  Port Alberni Branch |   A. (la It'itui:/,!:; .Miinu��,'i'r s, el. M Ari.l*��l��,-M��xiB|irer ^V��0��l*ttlU)*,lHMlllUlV*|tUn,tt��lUtUlHttl��ltttHt��tlllttlltUl*ll*ll5lltM��*')lUtt*l*i*tlU*V K*W**WMWtm PIONEER  DAPBER  SHOP" A I. U I! li M I tlciu'iitl T.iiisorhil ArilMs :   Hot und Cold lliiths  : ttsorg* DriitkitJattr Proptlvtor I Forrei Contractor and Builder Sash, Doors, Glass Frames, Moulding fi ���H*j'/". �� �� �� . * I tj'ia.J'. ���   �� ��� . a a Alherni  PhmQ" B. C. w��kl.k.wkwi*i,k. When foulhiif a little Iouc-muiih, or luivliiif h touch of the Idues, drop into (his |H!|'tilitr n-sort. If an hour hen* dues not cure ���ois*  'KUtor nee the doctor. ^*iiHiiuttilu,iti*vntiiut*i*vittiiiittttiitiuti4Hitnii.ttitutit,ntiv��uiununxtt\V��u,t^re^ I Here We Are Again! | . _:. .Who J* llvr* Aual,tr...'Why th* KNTKR eROTHERR g Hack in tin* Stump I'ulHue !tti*iiie*s with u MlifJ^iunt of s .Modern .Miti'liliit*r,i.   W.< cioiir Ati.t thin*' from u Lm to ���j ii Tuwicttn ; : :    '; -;���   ���    ; 2 Leave oitlerx or usli for itst,imin,.ii ut llityne.v S Wllkhii'm'*., r.)r( Alherni, I ENTER BROTHERS 3 SATISI-'ACTOUV CONTHACTOUM ���t*HlHlHUminO��M)tVU*l**\UHlt*HUU\UttltnttlUHt.UAni*^l'.UV��*lUl,Ut^^ |l"'f.lJW'Wik'U4LklWII.,.'lf*t!l^lJJ|LkBW��kJk.l**a't**l*tt-|'Pfflftt,|'4*aft.<1^^ ; ���*u! tt THE ALBERNI ADVOCATE ��t**m**mm MSWE8S TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT ALBOT *r,MnmtJVJttr* Albeml I* ***t��J**4!'ljh'y trnln from Victorltt. Comtcctiim* i*rt* tittult- with ytetorl* nitsnliijf lluvuidi to AHw*rnl on Monday. Wc*im*>td��y and Friday^ l**-** ���^ntt-en, fruitt VMitrour.'t' City v*n eui'nw't with tin**, Wain st Ntttmhuu.  , AHm'J'uJ is ulsio ri'ftrhoi hy M��.*auM*r from VJcwrJn, ����mI kt do* tummor iuot;th<- lliery Is no wort* delightful trio thst-i (Id* up the �����������<��*. const of VMfi'M*i4- vt-r Islitml <*lnJ alu'iif the pk'UuVffMjoe Alh*��nl canal. JfW^ISk)Mi**t>i*v twtn n ���Ontdarr j*r *wj*rt n�� Ia*iwl prl<v�� ��������* to tii'1-eitifj*' v��rie* from #���>! U\ ���Jul jM*.- i-vie for huvh litr.d, fend from *MXi w M1*.* for !����*} Mist b��* he.-it^Wr)*d umt htviijiflil muter enHivit* iluit.  I'i live, nro Kovi'iiied by qttaii'.y und lotion ��i��t i'oR hi* hatt iu mtiy iimm. JLltt.. Titt Hemesc* el-Jtalf it iut* iM'iii found tlmt miM*d ftii'mitiK' (�����>* i"*��*l. On plot*, of f,*oisU*.'ii t�� iweniy Mere* fruit -,'ro**hur, iiiili-,. lin*, poultry r*t,*di,t*( hi.*/** ami cultlo will all pay tviiii. c There un* uo fiw htmi*'��t��'ttils to he litais  I <tu.it will huve io he piuvhtwd, IilAlhi-rtil * ill In* found the usuul, tidi.iinta��*'s Of it i'iitfc'.vi**.lv,�� We-*U'iti IVjiituiuuiti ttiiit Inti lullli, uiui Un* ti'iMiitrf nf it* fimvli'lIniit, There aro a ntuiilferof (.'oiiil nlores ciiir>luk' tt tilde runtti* of tviMKls,, schools, churches, (he newspaper hi which yuu are re:tdiiiKr tfil-.' ami a number of athletic tind social ^ehilHi, t I ;���'. I <  f t  *��� The climate I* a* lino n* rati ho found on the^'iii'llleCiiasi, tukeit (he yew round. The rainfall Is |e** thtsn (hut of (he City of Vancouver, the frosW ure lllfhl. There. i>* seldom fiyst emaii-h for skuilo*.' or snow ouoiii'h for ���.lol'fhlntf, mut nluii i'lther ol titcse comes it unly )ii*(s u few days, r>'oi< tlu* summer und itutomo iiioiu hs thorn is 1111(111111,' In lho world to excel (he Alltontl Went her. r i Alhetiii Is tht*���tiu(!t't of one of Ihe hii'ifi st Mlid most fcrilte valley** on Vint, pouver, l-eluiid. In (he iMstrlet will he, ioiimt it vas( ttcultli of timber of the IhioM kind, coitii Iron, copper, iiiurbh- and olhcr coiiunorciiit stones, hrick chiy* tuntl oilier miiuu'litU. -~ If yoii'iiit'tt lourUi or r***,>i'Miiun come'hi. Allu'inl will juWeni, to you u list uf womierlul itttractlons In (he way of tr-lihi'f, shoot in,*'* jfruiul scenery, j��ood wad*, and excellent hiitoK Thestronift'��i tiickle und the hlKhiM skill urn rt*(<uir*xl'to dike the lite*,*.- und lum.-ili.'htliw trout ,ihnt aro tin;**'found in the iakcfn and slreintni near AlU'rnl. tfithnon almond, and thu liunthi*,* In iieasonlti of the ben, _��� There ni'c ntitueiMtii attractive opjHiitmilttt*�� for the mamifuoltiiw itud In* vontor. The Alhornl Hoard of Trade tv.ll] tie j-liwl to ttiko theKo nitttturi* up whh you.  Writ*' u> thoiu for jmrdculttrii, ���akiiassBt tostgaiK!fsgfg�� 'HTXi!i!!iSSt'.!T: S5T-! ���saszu \  1 f T Hhs just receivea ���  =-���-=j 3. Fine of New c Material We Do High Class Work at Victoria Prices An uUc.upt osr'the life of Khi-f Vic* tor Ktisimuim-1 )ia�� hitpplly fttilttl. The kitijf wah ot- hix wuy to tin- J-uiillivon to ��tu*iuS memorial **i-rvk*e in honor of Iii*. jt-Hhur, Klnir Itutiiir**rli thu Mri*��*(k* wt��r��* <5ro**iJt,*4j, Kiid the ttUcmpte'J ���������� ���mitsiimtltra v*u��mi1 the (ft'eiaUest .;*.,*!(.*. tilfftl. , if it |k< uue Uis��t "hitppy It* (he ttoim.ry that hit* sio history," tttt* ����u�� dttli'ii of H*����y hi nw-enl yoar* Im* uot iwo �� ismdUIon of atiM.>|utn ftdWty. fort( hfttilwen ..j*. imtkh}*' hUuuy ofi th** 1110*1 lUI'iii I'liMI'IrCUie, Tin*, liuiue! Victor t;titin?i!i'*iel i��ki"i the hl��lO!'tcbl j ir.eniory hack t*i I KM, when Chin let AHki'I wsu* khitf I'ltMly, umt under Hie litiniitvl of Austria. Tho heir (o the Uirotie of lialy wu* thou iiiuu.hI Victor taitutuiuuct tt yountaf I'l'inei* demundiHi as h'i*l.,jaft' by I ho A KM! lit'.i. ititdctfiky, C'hui-loi Allt'il wmlld not yield io the victor's ih'iuttiitK. Knowing himself tJefeiiUil he soii'.'ht tin tmnorjibSn ileath In (he Held by lint most desperate iicii of iMioini,!' and Ihutliy ttlHllcuJist In favor of hl.s sou who, ho (hoiiifhl, could Nei'ure buttor turmt* fur Italy iium lie could hhiihelf. Tho tinltappy ChurSen Allien died hi a mitiui-itery. iCnrly hi tile Victor Kmmanuel MiowiMd lunirnKe und ttetermltiatlou *> tind hh* niiiiie, boi'tm ai'itlu hy a khi,r of Italy, will ul* ways be nss<>c|iited hi tiio impular mind with Unit of Uui,ibiikll, wliiisi'tH*d-stiir(��� otMi'lfloiitl wi'iti lho heiHins of \'vvy atlr- iliiK period*! of Italian history. Kin**- Victor Kininumiel who died In ���litntuiry, l-S"Hi had" been for thirty yiiiirt* the font re of Kalian hopes-aln- hud been ihe token and omliodlment. of ituly'n ���ittii'fi'li* for freedom. Ho Iuul h*d the fountt**' out of tho despondeucy which followtnl lUtfoitt, which followinl lho ithdtuiitloti of Chm-loH Alhorl. He had hcun tint cetunil ll|(ure tht'OU'.rh nil tho >itni(.'f4'le�� for tutttonii) uuiflealioli to tho iinul triumph. Ad tt woli-infornicd writer on Italy say*.: "The dcitili of Victor M-.tutiillilUoI Miuppod tho uhlef link with Italy's hviiilu (mrold. Il rti* movi'd from lho stttto it ruler of larjfe heart. K'ro'it experloneo and civil com*. iijfOi ��t u inoinutit when elements of continuity-woro ueeihil and vital pi-ob. lomri of [���eoi'rjitnir.utlon hud stll! to be flUUHl." '  i iCinir Hinithort'K i-oitfn. wit* at. Uiuch very storuiy.  Altithtui when tt now lllierttl etthltiet httd been formed under thu iiifiHl and t'X|)i��rienccd Hl-fiiui* Hit- rucflo-ainid there was pt'omls... of Italy tinvln(f a |)iirlocl of (Munpuiitltvo trim- nullity, Kluif Huuihert was shot by tin tiuurohl.st assassin at an nthteiic test). v��l. where he hud  been dlslrlhutltit.' prlxi'i..  Thi* lui|��iH'iitsl Ui July) UKW. The di'iUh of Kltur Humbert oiiuhisI an Oulhtiiiit ��f |irofoiind sorrow und nu* ilotiui Imltif nut ton, Khiff Humbert wir* not a trrc'tlf moiiiitcli, hut- he showed ���freiit ifoucrotlty, jfivut personal coin*. Hlfv, nnd his devotion to hi* peoplodMr- !��'*'��� u torrlblo epldesulo of t'lioleiit won the Ofiloom and atfeellon of hi*- people nntl iho (uhuiiiiilon of tin* world.  HU tihurlty was ^ri'iil uutl hht memory Is ulfeotiouately honoroil.   Victor Kin* mtinuiil, who had J not escaped tlm fitto of IiIh father, win. Imrn in IHIH).  IU* hud tt libera! edtiaulon, hio*. the re|iu'.ullon of helnif ti lllicrul.minded  "b?ce/,y" mini, und tliroueh itiuuy  vlulf*sliudi>n uud sloruty periodN hit hut been utiiuiieli fOHOiiieof Urn bciU, tradlltoio: ot the 1 tul hut iiionaitihy.  He htix noeii Ii!h klnuiioin the virthii of terrible eaHii* utiukoM', lie hu** seen il iiti|H)Vi��rl.-(hed hy striken nnd other mttiunul  dlnit-ileri, Vlotor Kmiiiiimii'l tiiut >>iii)wn on ocea- filon Mitfutilty and it desire for ntttlottul iiiK'urlty.  Italy hits her (roubles at (he present momenta  Nations friendly to �� country of tuieh historic liu|M)riuiiun��� tho cradle of urti iho mt'octi of the art* int.* and tho ttntl'iuarhtu, will wh>h Italy ti happy Ik**uo out of her dltlUnililcMuud rejoice (luii die happy escape of Khiif Kmmanuel litis preveuiiHt (hu protient paj/eof Italy'ii hUiory beluif kuIUhI by iv death whk'lt would have added another tritifitty to the t'ouiitry1* tsiinatulc history.k. Vuiu'ouver World. Get Bury Alberol. Upe of (In* fuuclkm? of a l-<��ftrd of trad** I* t'i answer cjuestUmt that aro ***fke*l hy thoie who " would like to know, you ��**j<>*if," Ur. H, 0, Ik-iuiett, ihe i-tK't-ntly eh*;".**! mn'reittry of tho AII***ml Hi.w\ of Trado, .1*. a well lu* foradeid jf��,!ni,hi"r)-*n. stud tif inuM Mix- h't*/ ttl=.'i^**Jthui( Hi* tako* tt idenitii'ii Sit f-tUtifprlnK the tottny iiucMtytii, Jthat ��i*ui issketl felH*ut Ui�� Alld'.-'nJ ItUiHvi. The*r* (ia��**iu'cj urt* ftl'a.ttyh rlaht So Hie Iiilli-;, HIM with ftuM*, ��.?>.} iiii) *��l (he ipU'lKlld U'ttlirilttiti whSs'h takf-H Itokl ttf t-iui��i(i who *n*? he*.t ttifoiiiiisl ws to Hn- ���*onderl��l ��*-��ootV��'t of Ull* fi*voi'e*i isijfrlysi, Itisn'iiiiy* iiowover, (ho Wt'ivury of (4t�� Alberut tHosui! of Trmlii wiw Iiaml- %\\ a hunch of ijoiiatlois*.. f^oio Ttuiituo liutt *n ill keep hi in btmy for qolto tt while, Then-' i-iioki{oim weiv iu* fyh low,*. Total n��4*e*oitiient-si |ti)piil��tion; lKi��ii������tl of tituli! prenSdentt nivivtury'" mayori oliy clerks ehy lit*asiiret", Mi'iottiry* tit'itHurei",, cliy cniflncer; jfOttiuusUo*; (Uiy ImjHiftiiiH town improvement-* ro. ('cutty romph'ttHl: any ��� lm]>orutui town ltii)'t-oveinenls in pi-o-fi-eM; 11,11111-11 of most (miiorUuii uiiiuufiicttU'iii'f )'iittii��; uitiueuof fueuti'ies CkialilUhed tturtti^ ht-st' year (If ttny) mid uiluiuiu of euplitil invOMcd in muui*; any denutiid for >.}M'tv hil kind of labor, skilled or tiuskllh-d: lilvii particular.* of electrit1 supply, and If publicly owned or otherwise, price for IlKht; jr'.i. aupply tutd if |uiblk-ly owned or otherwise, price for llifhlli'i'fi fiotii'co of wtiter Kiipjily, how many con- tiocitoii'i; nowentjft', wlmt mcihod, how ttiutty connccilons', t)ilh<ii<;e of street railways; tiro dopurttiient, what ri'tilp. ititiiU} any intporltini coinhii*' oveni>, ('xhlhltloiiKi convent Iihih, mo.i any open- InK" for new bu.ihiess; any jjsxkI Ntorew for rent; whutcIttHscNuf .iiiitiutiu*ttt)*tri|f plantx would hu wolcumod; wlmt in. ttiicoiiiiiuti*! (if uny) are olfd'ed to new Industrie* to' k>*,'it(o In town; niiuies uf public lialls. tiicatreu, etc.! ih*.* rales; which teio^i'iiph t'ompimliis opei-iiut ihore) what tt'lejihone Korvlcoi tolul leiiK'lh of fcti'iiiMK and what kind uf pnv* 1)1(4-; teniftlt and deserlptton of litdo* wulltHi whul Mihools; colleyes*, public bttiltJhi'afri. leadiiiK' hotels; mnrkot. day; Urti chief; chief of jioHco. Now what thu s*e��ii*(tiry, would like lit tt somewhat ditfnretit list of luiiwom to these t'tiestlmiM to (hose which he would he compelled to make it tie si-tlt Ilin reply hy roinrn until, ll Ih up to ilit* town of Alberni to "i>ot l)ii-.y " and furnish Mr, Ileuuett wllh a itpli'ndld list of answer* to the��*e (jtieniUonit at the very earliest dmo. We win do ll. Aro rlifht In line in fact, tt. only riw|itire<t a few trhniulnfr-* to whul wo alreiuly huve, amm m mmmmmmm m m fit m mc ts***^ ��***.��. i *$*j*"--"k, l&k-l-av *?***-***. ��*.��. t^ffV-. nff-W'- ��i<*y*. ZZ: &**k~ ��M*V- 1 Peas- Produce Profits %  'zs  A tk t H��nt On$y ilie Beat Pwciiw! tm lb f!0NE��R riXD COKPANV ,-^a��* W�� hu.iil�� Oi-I*/ W$h CUtt* rvn*fhutf I--- <���  -.������-.'   ���  H * ��/ smrii <JrnIn..  j--. ���.;������������'- ������..���,? I'AKrtV IVM COAli in Ur***? or Sm��ll Me.  SfV��(.ty Tern* lit 0t��*fc '���*���***> ��JVkf "**l*�� ��**��*<|l ' a^kMl9) ���SktS -*��*<s 2^ ****.*., 4k**v> m ->��*t*Tf* *--*��*f ���^���rfk-fi Pioneer  Feed ���**^**ft **B*t^'M)M>i��'��J ��������������� **mv*i��'H*m^ii*caiia*m We Are The People Who can sintkfy you whh the bc*t vtihio in (Icnts l''iirnishln',����i. Come and (ry ti*. Wo tmtkii stilts to order uud ���ftiaiantoo K(yh* unit Kil. ^ Or wo |*lv,i you ti Heady Matin if jott tiro itl w hurry. Or perhiips you wain ���<.iir(olti suit pressed and cli'iiin-il.   Wo run do li. '��� ,o Campbell *& Macfie Tulkiia nnd (JontM P'tirnhiltorH Marifiirei Kt.t Alherni 1'horie UH l'*ll"*l Ave, I��oi'l Alberni I'hono 7.'l .���tie. &��� turn vstfmstaxst* wt WHEN LOOKING FOR First Class Acreage or Well Located Town Lots at Prices thqty an Away Doum, consult T. PATERSON 1 / ''He can Deliver the Goods" * ii A I b o imi 1 C* ^."VB-'-'aalUJ. k|l��*����tW'A',IWa>-'B l''ii*g'a*��'|j*;'!irjg4wsfl'&w tyk.*.",��l��.j.rtFi.*k.lia*����gf**��f'j..".ik.' '.'.;.;g"v*;.*.r**|."*'f*i-.��*.''l',.|.*kya'*i��*...*.kl.afik,*i,.,,i, E. M. WHYTE (.IKN'l-'.HALIlLACKHMITII IIot*sesluiii|n>f it Kpeclulty Now Currliti'ii** of all lle,��crt))- tlons I ttlllt to Order. " iclutt l'ltbile Hull to rent,  Suit able for Dunces, .Meetluiiit or Kiimpie Hoom AUKRNi    md   PORT A1JJI.RNI Back Into Business .UrTS WHARr WILL BE THE SCENE Of RENEWED H.1H- .>i>wy*i��i*iu*yif*'***. f*i��.>T>/mMitk*i -ti ACTIVITY^,��� ('ur^oeri of Coul uutl Cement will tm iirntt^hl. in hy Umt fur the new yitrd on the Wuier I'Vont. Tin* pithllo will ifui tho hiumlit of ihls siivlnjf lu frcttfht tlllll rifo* Watch ihU space for Impttrliuii AniKi-uuccmciUN, G."A. Huff   Alberni, B* C. �����iw��*��"***i����fi, 1*i��*ii��*****yt***i'*y>**' Send the Advocate to your friends. ,��tf*tl*'*k.t*t*f)>liW)f^k-WWI^ *#* Alberni Livery and Feed Stables ���I. J. Ht! UK I'  rivprletor. r-^-mO^,^ At'C<mimo(lution fur Aukiuiobilca Livery rigH of nil khulH. "HiMtvy (Iruylngu.ul fii'ightdolivory mv^wmpmt+mbmbmtw.ww \t mtc lafiwiiwi* mm**^^im^m^^in^Pi^^i^ HOTEL ARLINGTON ,io best known house on the West Coit-i >���( Vuiusiuver Island. All moijern litipi-ovemou-s, (Vntriill* liHitdtl. The bt'Nt I'Vhlnjf und Hunihie; on the htlund. Atilos for hire to Kpiimt I^ttke mni (he Ark I Intel at Central lattko. Ouide*. fornhiietl on sluirt notice for |{iuuln*f rarlh'ti at iiiotlerutc iii!.**, Head Chef, formerly of Kinj.' Mil ward Hotel, ht chiii'ifii of llm kitchen Fret' titw To and From All Trains M. A. Word, Prop. Albonii, EJ. 0. \ THE £JLBERNI ADVOCATE
•Wfiimiiinii
MHM1.MS FOR
BRITISH C0LUMB1
Atlhia th; Voiu-ff fluff.). C,
Alherni. J, U. C Wm! f«v,), C.
tivltituh!»-k(h*'4i. I'tti'noii*., C.5 IKJ-ow-*
»«r, J. -
C**-wMiiMi A, Herd, L-, W, 11* ll«y-
»=tti'<5, <:.
t-tr*nhii*tik  Si. 0.tv.;n face j, c.
Dewdney ■ J. IL MiitfWioi 'C. *L H.
WeNel-h, i, >
Coifl'M ..M< MlltlnOli, C.l VV.  \\°, 1^1.
ft'ttux, M.
Chllliwack-A. W. Ciwlcy (s«.)(V
(;«ri!>uti(i.*)..<ki. I'lol,!,.!..; J. A. i'Viifi-r,
C, J)r, Oitllalitin, C
Dohti.-kkL Oliver,  L,; F. J. Mttcken*
•io, 0, ^ 'Ms?^,' ''
l**K.r«ii(.ii),alu,. M. K. tfitckmini *V.t-Ijt. II.
1 .'woley, <*.; O,Oliver,' K.; Julm,"fur-dim*.
JL K. HelmCken, I.
,  Fcralt'-W, H. Uoss, C,; W\ David*
.' MUl, H.
Orarnt Focki.".li Miller (iu'e)„C, (
Qrocnwoovl-f.- Jackson, C: ,1. II. Ilclli*
o^in^tot), &
jfsiuiida-A. k, Mt-rtiinipi*. o.;,-i'.-
Wlnoh, 1.
KiviltikwN. Miutkiiy (aw.), 0.
i<Histloopii-."l<.'^. Lel«hton, L-i *L I'.
,  Shaw, 0.
LllltHHit-.S. lleutliirnon, b$ J. McDonald, O.
jfnwciutio-.». n. Dyois ('.; r. wu.
lUni'iii, H. -  ,
'   NunMl.no.-iH> .Shepherd, IV i A, li
Vlitmu, C; J. I'lacc, H.
'Nohwn—\V. tt. MolA'an, (.'.; A. llur*
'' rod, H.f II. Wrlifht, I.    ■ ■   ■
y'   Nt»w Wesliulnitor-Oi"0.  Koi'iit'dy,
L.| T.'OlffurtltO. ' .'
'•* . Oko.nit't'ttn'.l*. Kllltion liu'tt.,). C.   >';,
Hlohmontl- l*,irty.'*CoU,W ■ {arc), <*.
ItowluwUL. D.''Tctylor, J,..,'  I. A.
.  CituipbelS, O., fl. C'wio.v, H.
•  IUiv*ihitokti.-T. Taylor (twci,j, 0,
, l-ttjtwi.ci.~W. aNulilo,  h,\  I)*, M;
!*, Khni't*., C, "„, '  ' ' '
Hlocun*-*W. H'utit'er, O.t A; Hhl'tlon,»•
MlinllkKmoc*ii-~A. Hlnttford (ticc), C
HkiumiwAlos. MunMiti, L.i-\V. Mini*
ma, 0,
Victoria v*)~.IL C. HrownUu'. K. li
Elliott, L.| H. Moilrlde, IL 11. Thump*
none U. F. W. Ileltnscn, F. Dtivoy, 0.}
V. Mldjfoly'i H.j H. .1. Perry, I.  "
Vitnoouvor ((>)»- U. Hmlth, M, Smith,
Akl. Kurl«hl, Aid, Cameron, J. N. Kl*
'-' llu. Ij,; W.'J. llowsor, 11. Wuuuii, Dr.
MoOulrc, A. II. II. Mitfjiowan, Charles
Tl.ttUll, 0.; ,J. Held, J. A. Mncdotudd,
G. (JuyorN. -J. U. Henderson, J. 1*.
U>Ul, H,; H. Greer, 1,
Ymlr-J. H,Ko!)olli'ld,0.{ ll. J\ Put-
Uplooe, H.   -   °
".'ttln-J'. I*.  MdCtiuilt'Hi le/, Alex.
Lucii«, l'.    '    i  i1',
WEST COAST SADDLERY
J'Olt  ,
CRilem H$tte ii«i:es{ mi S&Ults.
?A)M id DmfelY Herfc »nd
'CsirJili) F»rsi*»*is^, *tcr  : :_ i .
US MAI«lA»tl''fTKT., ALtlKKf-lL JUV
Jf. E. DUNCAN,  rropdctbr'
^^4jaM«RUa^v«
4.awWP.rtM,*akfllf^|*aa^kf4,«.j|fyT-,ik,,-a^kl
V /-. '
Btiriusrd Frank.
'  ('oiivoyatichiif^-LciarvyKwiius, t*t<*.
•a .'
l^^t^>Wfft*rijl>^
ii^|-likW^>»*Ji|f<*;**"KI*i***
KOU ANY/l'lflt^U IK Till*: WAV OF
STOVEWOOiD
"^
no to
■j-^IIW******^.—Ml !■■ II ^WpiJ*<llL"l^|t**l*a-»>t¥-«tT>*^ ftd
.A fj
For Sab untl Rent
Wanuxl; etc.
KlafOWKNCK It, WliltiliV, As-ifi'Lile
Hoynl CoHeftyef Mo*!e, Lk.-xi.ioii,itn*.'.
Tva-rlia*!' IMmiio fori**, Kantwi-iy bihI
Th;tory,   I ffnt-niMi** iiz-HNiruni't tu «i*»I
nui*;i'iut'i)t.  Athiili'-HfC.   ^.t in]
........  *l,,,.i./|ik*^,.,-k,,  ,.  -]i.- .  ,'  a .a? r-^  _-.  i~,,.ki 1
I i
Tefujlsr* r-t*r'|CI*srli»ii I
T^NHIvltfSfm-.vietirio'r'-itiid ifiadhi'f itj
>n»rtii»n of an AiWrui mivet -uiiii Iwj
tt'wived us* to Maifii *Ju, Jul'*'., For
i'ittlh'tillir* apply u» *L T»*Ni,  Ai-
wwi, ,11. C.  lj*'.i*ni*t or, wui! jti-mlcr
ihu nwi'ssiirily (li-eept't-ij!, ', It
KOUNfi- Luu-li Hey (,*roti*toi').  Can
be httd by em'tiirinif tit Atllueton. ,
j tfSWW-i^S^Kf^^ ^^.kWHWaK.14*--W*l«tf«vSS!f»-Baf-katg
S. EATON
hiuter, r*f«f*lf*ftfer
sat) [rewjit'f : ,.:
MitrM-tirot St., A)b-orni
f»
•Spring iM~ou£ae'Snnln,t! Tlm©
.,1,1 ,,M    . .■t_^_L... I r*f K ■-»)*  Wp \»*kf -I  • j »IJU.JI|JU-^—-T,  -*  ""■IjTa-.l-w ■*■* ff*k».kll1fll>*li*lf*»
When you Aro K£ni**lit-ti Whr Not Call -sud J'vuvJiu-m* Koim*,,of Our
Unolflum
•4-J
fiT»)**-<W)*li<*j*i -<*pfWT*tr>j -*flk**oc. **f»*>^w
M*tu+imiW*»iimto,w&*mwt»w*')fV*x***
Store
JOHN  GRIEVE
if  <
WHY WOOD A S1^^AJUI"a;
All  Oiileif.  rrot!)ptly "Attended'To
EXT RESSNER VI
' i y ' -s  °„ \
i
Het-weet!  Alberni  and Tort Alherni
«wloo dally.
I'liii'i'l** and lliflU fiiilirht curried. ,
, "'    ',   'l    ■
D.'divery inrcnl for Dominion Kxpii'iti
",' ' Coinpany. „  .>  ' -
Q  c
Afftuil for Nittittluio Itii|icrhil Mteain
.iaftttuidry,  LImh on apiilieittlon.
. W. B. Griffin
1 I'liotio
ffe«mMH*» StGr* Cttrter'i Sure
Allxirnl l'ort, Alherni
Foil MALI'.-. 30 Inch Wood Mttivn, l>ox
jmttorn, new und in IhiU- olitw* condl-
lion,  Apply Advocate otllce, Alherni
|-*)H JMMKDSATI. KALK   ,_
'£ Heifers from (/iuul dairy cow*, will
frc-hen lulo ni'M (iioiiili. „ 1't'lco IMJI
each. -I
rmo tired Jersey Hull, II jimulhs old,
•j,**/*. ft   ——*■-.—*,Vi^_-*ra
jtf»»*»* r  ^
All on view ut the I'rulrli* Fiiiiur
Alberni, W.V. If
FOH HI-INT  1 room bouse im Heaver
, Ci'eek i-ouil ejoirt) id'Albeinl.   Apply
(J. A,Smllh. y\
COKDWOOD ,for Mile. Deilveri'd lu
town IU or IM im,!) Ion*,*. Apply io
Ft*. Floi'keiiuitui or AlheniLTiiulln«
Htorc. ■ _ ' if
\i\"t\\ KALrJ.-Oue Il^lnlV.itifcn i»htuii.
" In Rood condldim. Spluntlld liislru*
iiicul." Foi' purtlcuhirx, apply .Miss
,M, M. ihiyncn,' ArliiiifHrti Ihiii'l,
Alherni. II. V. ,:   k K--J
a:..*  -n rf.\ri-*-T.4«j..if*i UU ifljkf t ^.*^«/vt*w^*WW*riV*-+**.-r**-'. J**»*»  "*■
Wall Paper
Color** hi Oll,.fitptin;colori!. Iiry Ciilm*>*.
Whlto l<eild, Hollid uud Uiu*  Llu*o*il
' oil.
'*/
Ahibawtlnc
ipH MALK-"Uou**o iuul 7 1-2 acres on
& Heaver Creek Horn! ulioui half a mile
from town.  Apply U. A, Smith,  if
WANTkD-l.mpkiyment as Account-
ant, I look keeper or iinythlnif In clerical line. .Cxport also In lypewrliln1,',
nhoi'thand, I'ccoiiln of all klndu, Apply F. W, UnderwiXfd, Ai-llnifion
Holol, Alherni. tf
KOH MALB-l'ui'ii bred white Wyitn*
dotto tHKikoreU for hnx'dliiif juirposcs.
Illjfh t'laiTi fowls, Call on or write to
U. A. Hhtndy. Alborni. ll.t Im
MtaMiw %mmm***im
W*i'*JaSB*.''lia*g!!
tl4(<<»,>*>W»k*.)***l.*-t»t»T ij-l lnT'-TiTT
mm**mt*+**ni**i
fotol -Arrivals ,,
-1
UMWk*Wt^^
i> ./    Arlln'jtoi.i
•Mr; ttiut Ww, T.I.M. Kmilktior, U>.'.
LtiwlNundkWif^'J. U, Mtft^od, Van.
oouvet'i I.* Urtiiicu*, H. H. Waller, F. IL
Norlook, », Diiuhm.NMotort'tiij D.Htttrk,
Alhornli H.,H. Heynen, Nitwiiiuoi,0,
llttmerfolt-,, OfoiMiwotKlt *'• HarloWe,
U. tjtniltro, UiihuekhifiOli 1). Hui|ihen*
iwn ttsitl ttiaiiifhtiu', Niinnlmo,
' ,  Albarttt -
JT. 0, iVUrscKi, Ih tS, II uif ho*, if.
itoopnr, Iioberi nroirti-n, V'HuPUUVvi'j
Uodn Ptalttti'tfoit, John <'lllf. W, i.rsde,
K.'Httrtlott, Violorlttt Horntird Frank,
Urlutnnln lltmi.lt} F. K. Hrown, Uclne.
lot; H. Coot*, It. Mitchell, Uchuekle*
ultl D. Morven, Ftuil K. Walker, A. I».
Wulktir, Westliohtur, J. 0. Frltw, Nu*
nitlmoj. I1. Johnnton, Frank Tolluuui,
ti, F. Frlwhunt, Ft. Alherni', J, Give,
imux, L'. N. It. IL; John YotittK, Nttnfil*
mo', Then, Olle*. Ihtllaril, Wiwh.s It, It.
Parker, TioontaO; F. A. 1'upo, N, Yu*
ktmtt} A. W, Hiiilth, L'hrl*Ule, N. H.
Oil XI, CwJ.
There wat ti thiio when those why
owtind lho li A N, rntUny ul-v.* owned
, inosi yf the rotil on Vaucouvir Uluiitl,
'rhin-*w have nlmui.tHt tklnee (hat time,
nnd, with other owner* to ihe fore, ihe
prico ul eoui 11us f.oia<t up nnd up untl)
iioh thelitV N. s.yi>(mti can uo hmi;»r uf*
ford io burn com), tmd <ir-> pieniit'ln-f (o
Atihsitdiin oil instead, Willi ihe vio*t
utiiount ot energy .>!f.u')HS up in the
wai,*r (MiwOrii of the Island it will only
Ik) ii fihurt toep from thli oil U> etrrd'lo
p*)wer, not only for rullwayu hot for
menufsemi-inj,' xnd doiiickt'o pm-jMU-ea
&•* well,
atwu' n 'uk r
I!ij5)i»i|.^4fi.i*|la'-l;.lil-v»aii'*r'k*^n^i''^ ' •'
WATCH NOTICE
We, (lltot Km'loiiivtti.. i.liii(ti"4, iif Vmuviiitor,
11. 0,. tiif otvuti»iit>ll tt Vuiii'r l'«ii.iikii)k', Hive ))u.
'        '"■ uf April
 . .  !>'
Itt tin* Water (.'<i!Uiu!*k|i>ei.r «l lil* umivuiAl-
Hot* U'Ht <*-** IIKtiliii i-n tllti DTlli, i!il).
»lf?»t. At flrtVUil oVIin*!! In llu, fii,.-i|y(i|* lit ki>|>l
(X-nil. II. 0- fwr * Uwtittf tv tnl*« ntid ti*<t \W
euiile fcti ef wivti-t t>vi *i**i.'iiil frun, jVaH4fllf.lt-
toni)'* ftlvoi-. Vi Ifi tlltt*r(t'il nl it ">oliil ktioiil Ih)
ft*ul *lxwt*i tlio uinwr full* of tlit' rtvt'r itlfc'iit
lwt> una r. l»»J( i)ilt«-» t'ftsu-i!}' el1 Murrituu'a
r*twli, '
't'liff *Mkt«r .itli tH* i)w*4 nu K. A N, Hntlwi*)-
(*»ttte«ii**'* leirid a mut for iiovmr |iuri*<..*t'*
1 Ititrinl Ui awif m ilir ikiiif ilttin for iK-inili.
slot) te kt.irt* — noi*i Ii-rl of <lm tuikl Vkutcr Itt
* ii-tntrrutr m *kia uiuk-i1 f>iii«
(limit ICKiiltxilvi*., Mttilicsl.
I»»l«1 Oil* J'/lti, Ouy uf 1-v.Wukr"/, IklU.
IT-tB^'g*.***.***.,!1,1    '■ '  k'i..  'J -."<*"'-  - "**
l^OIt HALKa—Oni' ifood row. *Ion»«y,
Hot utniflt) Imrness, Hii'ifc-y nearly
now.  Apply Mrs. I^naolhi,
a-2!StrtS
i-kt*J*»tJiV>til >
1
^*la*.V^ist.£j»*.klJh-It'>al-,--  fdo.kl.-.
ZQtnSCZt&itt'^SlZiiX^&ZiilrSi
fc'»kri*!fc'k',"k.^« «t"la*H.*-«!*M'£''»f.
Dominion Hotel, Alberni, consisting of 15 Bed Rooms, Large
Dining Room* Office and all
Modern Conveniences.
l-.sliniittos  Furnished  oil 'Inside  and
Olllsllle tti.Osi* IliH'Otiillll'f.
V. SHA VER
Box 42  -   -   -  Alherni
i
A  Whhh is ••.iiiiH.iii  ii ml  I.u«.l'*r  Kept  clean  Thau  Jtotiuh  t'ltHir*.
1 THOMSON'S  GENERAL
»N#HMfj»*l UWall-r (IV  ~a>
«■»*;::»:«.s'^.'A^ra-Kk ;.*!}: •,^ff'ii*.vrfk**j**,,.< mi
Plumbing and Fitting
OrtU>!(t» |M'<>ii»|iU> at(4Mul-.M4
r
A jjiMxl lino of l'iumblnif FlMun**
also
WuterliK) Hoy (lavilluti KukIucs
o Itcd .tit.'kel T'tunps
.iiilvitnli,eil I'lpt* and Flulntfr*
Phil A. Watson
Corner (J.'t'lrudo and .IuIiiimiii Htreets
Alberni H. C,
'li^kkVV.k^*--klkW©^*^<4J^ ^VjJTl.st^.'i.r*. rtia*Ll*JJ>Wi. r*.
Apply Mrs* LaBelkb
trssr
sssr*
'Ji!!.''1? Tl'l'!','"[',' LJ."*J
To Contractors and Builders
We ivi&h to announce that our Saw Mill Plant
will he tn operation In q few days, and wa will
be tn a position to supply the requirements of
the Building Trade in Rough and Dressed Lumber, Laths, Shingles, Doors, Windows, Mouldings, finishing, Etc. Alt orders given prompt
and Careful attention
The Canadian Pacific lumber Company, limited
J, Radford
::::::::::. . n urcitctfrrr;..;::::
Fro*h iteef,  Mutton and  Fork
tt|wuy« on hand,  Order*
taken for Poultry
i'(«.
%■*■*« r*w*  *•**,   nmv   tt** m t"i
I'llOllOta)/  i'. U. JLJQXIO
The
Bank of Montreal
(Fimuded hi")  -
Ce|.!(Sl, nil *>t*Ui up - * - •1«.000,0<K>
Rum . . >   ei(i,ooo,o*>o
Tomi a...(..-    . * *  eu:iu,uoa,(>0()
linn, i'reslili'tit - - Id, lloii, laoitl Stratlicutu aud Mount Uti.iu!, tl. C. M, ti,
Presideitl • It, 11. Autfiis, Kmj. |j Vlce-Pri's, ■ Sir li N, Cloitstoii, llarl.
(letii'i'iil Maiiiii,i'i' - * * - • II- V* Meredith
Monti OHicu   -   -    -   Montrcn
Londoii (iillce   .    tti iiiid"17 Threiiditt't'ilh* St,, lit".  ,
Savings Bank Department
Ifi'imsliH  recel.'cd  ffoin  tl  iipwitixls.
Cotinlfy Iliislness jjiveii every ittietitlou.
Port Alborni Branch   -   E. S. V. McCHntock. Mgr.
-Ll*J'_".'i-
i«»^.'k'«aakriM
The Alert Investor Asks for
Something Attractive
Sumethtnt,' thai in a tuiro winner, where the money,will turn
over quickly and nt a "food prollt. ''
« '
Thin is tho Class of Property That is Bandied hy
■M TE30EZS.
r» JjWfj^fknt- ii* i*
lie Hmidlei .No Other Kind.
A list of the ihii'si Fitrui and Ciiy (iropcnlen Io'Ik* found in iho Alherni
Dlsii'lci.  A call will convince you, and leml to bii*»lrioi»i.
P. 0. Box 54
AlbernL 3. C
^m&*M****t*m*«mtmt***m
■*WST*
■-lJi*jy^yi»k^WMM
Tlie Alborni Advocate will
turn out only tho vory finest
lino of Job Work  ,
f./»V'>V<''"'%'"V'%V-*'»V'-^^
Wo are pleased to notice thin Nprlu*; an liit'ii'iisi**.! call for
FAJLM V|*:OKTAHLi:S and FI.OWKJt Hi'II'IlWc
Of n hli'h wo have tl CiOt-d St'leetlotMo chouse from lit HdK'k
IhMI) In Hulk and I'acketN, Any spi-clitl kind deselitikt. not
on hand, »tll he obtained within it <*.oek from ditto of or-
lit'l'llie.'
omiraltN  TAKKN l'*OU llOUKB PLANTM
aettieiiilier we are the only llrm in tin* Alherni District
(hut cells llKCKA.H'LIF, TKA .Tin* .'XV tea, (luu Is bettor
than any packed tea cold tit higher price-*.
iMWi|ill**.i>.»»l.ii«,.«.tWllllllWW|»la»«>WllW*'l^
lBa.k,ll.k».ii^N,*y.w>f^kaiw.,trkiW|TO
arfk...lia.aili^^..|,ilk.,k^.|i|,M|,k,k.,k>l.,*'il,„"i(i,ka,>ill,l|, ,|.,|ll.i.,4,'f... kHJ,,',, i>
.VrV»r*-« IFW?"1WV*. ftQW*-yji^M^')\fJ-'-fV* -.(-'*> fft/J-.-i,!.-,-V»'.tlr-fY-*--IW??•lyt'-'V" il,f?<*,,r ■ I
swMBikkiyf^
Invest;  Yourga
m
Savings
i*
IN ALBERNI FARM  LANDS I
Five Acre )Hooks from *7ft, per imt*' up,
Uncleartil Laud from $\'A. periierc tip.
Cleared Land in Fiv.i Acre l«l(K*ks close to
to**.u *.'KXJ and tUMKI per nci'c,
Itusincs* and Kekid.-iulHl Jots in Fort Alberni.
{$ J a s .  R .  Motion
Real Estate nnd Insurance
Port Alborni
Alberni
I'hone .'!)
i-iiuhi* i« m
j^'-^^li) ijkati^-ii-ss^ i2$%$ tiss&es^wm&£& i^hJt'jgffi
First Established and Bast Known Hotel on tho West Coast.
Thit I* fft* Faoarit* ti**ort of th* Comm*rclal Man, Totttht and $p#r(*man.
Owning our own Dairy and Poultry Ranch Irtoura* a Comtant Supply of Sirtstly Fr«»h
Artlth* for th* tobl*.    Cttltln* and Accommodation* of th* B**t.
Th^ &«*t Sample Mootn* in Touttt.
Billy HCaAillislcir, formerly ttf the Klny fi\tu>an! IfoWt, Victoria, I'roprlotcr.
«

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169364/manifest

Comment

Related Items