BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-03-20

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169349.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169349.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169349-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169349-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169349-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169349-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169349-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169349-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169349-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169349.ris

Full Text

 rrayit.el.jl Ubr-srian HH 'mi.ww.iiii'i.'W'.W'^ Alborni, 8. C, Friday, March 20, tBU No. 4 3 you const sing that We huvo both new unci slightly used Machine.* in stock Tho prices will tippet.1 to your pocket book ,   JP I N E# 0  OTHERSTHINGS Adjoining the City of Alberni, in Five-acre Blocks, at $278.00 per acre, on easy terms r ., I'\ir full imrtleulurn upply u> JAS. R, MOTION Ht'Ill KiSUltO ItlUl IllO.lll'tllK'l.1 Phono ��., Alherni Phono 18, Port, AU..-r.��l ���W'BWllWWCl'-wSWS IDELEGATES MAKE REPORT n , Ij  Al tin* hi��l ut.'.'iliiir-of  llu*  A!hi>riil i Lllti-i-iil A-**iti'li!iiuu, dt'tt'j;��il*"*ltiHirij)!*d ���jiind Whyto until-' ilu* h��lhinUttf i-**|h��i*�� ���tin ilu* |��rtii,'r��**t. uf nihilr* ul  iho  Vh*�� tu)!)) .-onvvntinn. H*>(...rt t)f I)iili'i.>ni'*j> to Allium! Con- vt'uiloii of tltf ItrStkh Cohitubtit UHh'I-uI A-kKH'lutliin. Ui'Jil hi \'i��- (i'thi. It, C, uu .'Vhrmiry lift, W- it ml Wlh. (ii'iuli'jiii'iii -Wu yuiii*'tlt'h*Kiii*w to tin* AnnitiiJ ('i*,uv����iuloii of tin* H. 0. lallti-i-iil AtkkiK'liuIt'll, tii'ltt tn thu City of Vk'iorhtj In tin* K. 1*. Hull, North Pitrk Htn*.'!, tin (hi. '.�����.(In, Will, nml ..Tll). uf I'Vl.ruiiry, lx*K louvo lo Mibtull iht* fullnv.'liii*' rvport nf thu |ir��K*i*''tlhiJt*'t.k ���Tb* fonvi'tti tun o|)i'tu*il Ht ".."I!'  IMU. uirnru'j'ith. with tin* ivoohiontof tiu. A*fxtH*liiiinn lu tho rhtiir,  Mr,  M,  A. MitolfOiuild. Tho' ('hiili'iiitui then ���.pjioiuti'd a crodi'lilhil commit too of (Jiito to , look Into tho erodonihiW. of (ho th.li'Ktttt'H ;iivKt*iu. I,titi*r In thi* il��>c thu roll of ronttlltiiuit'li**. wti* citllml, ttrad it wiw thou found t hint hurt',, woro .KU duly ,UTri'dtt<-d dolo^l**,. In itttttmJiuict). Tin* t'liiilriutui (hurt ttpimlniiHl tt com* mil!*.*., on.pint form unit on�� on ri'solti* limn*, iiiul ri>i|ii��"ttHl thnt uny dolo^tito hitvtiu/ tiity I'l-iwihittoitH that thoy wntttrtl hrouirht forwKttl, would do well lo lutnd thoiu Into tlu* rcwilutlon com* mttloo without Wobiy. Thin U'Kothfir with (lu* rt'fi'lvlni,** of ilu* roport of [EW FLAGPOLE RECORD LENGTH Atvut.r<d to union'hy thu virion* urtU'lt*! oiHtttihttHl in iho Advopm**, (h** PoiOMlry llrtiut'lt of ttUt-Pruvlochit M"- Vi-ruuu'lit It |)ri'>i;irii!;r to ��.hlp n ll'itf* *w>h>' to (In* Iw'iv Ouidi*ii�� to lulu* Hut .'t(ll-(S  (if  tl).'  I'lti  Illlt*  lit))',  i'lllll"  It Dill Alln'rul. Tho polo U .'.-VI ft"*! hi h'tUitlt, und of Dn'itflit* llr. tn* tt* r)j.-lii uutl IttIhi1;, tuit mi f��r wo huvo nu in< fot-iiinilofi a* to Jtir.'. wlii'tv tho Mick win, ftit, ov U h U Mill tftslwU)}! in tho lui-h. ,Jf tht* poll) it* not rut tlii'ii' l> ulill that* iu mil llu- tUti'iitiou of tlu* Kuroiit ry liriuit'h io ih>�� ohtlpi** of Alhi'tnl (o f.u iiIkIi thi* tro,* und tho ittiin UM'til tlto mum*! Sui'i,'!)' thot'i' will not ht* tut tti(**tit|i. to koop ui* out tif (In* rmllt 'kluil U our duo iu ihi>* tisiittifi*. (I would taki' uutuy n bright uud >*ltli>!nj,' tlu tits,* to v*'l|>{�� out tho mtwiitiry of hitch it KllKlit. In any uvt'iit if lho proirruiunio In < irriod out tlto "Htlh*����t Hln��,'h�� Mh'k hi tho world" will tly (In* ".liu'li" untl lu* eldotiiftlly l-mid tu koop Vnnoouvor Ih. hind un tho uuip In tin* inliid*. of th** tittup ihou-��nmU who iltilly, vUll tho Kt)W Oitrdomi. TAKE UGHT ion PORT rtlMt**^' Formers' Institute. ' Thu monthly mouths,/; of tin* Alhornl '."armor*) Iiuiiltuto will lui hold' In iho -,'otirt lUium.ou Htilui-dity, Miufh 'il, -.tl.p.m. -,��*,��.���:�� ^���'i'.'i'js'.'a.,' ^!-:m. j^,j*!.'.**��,i:.:'"1:"i;li^i.ii.,,l,..'.'."j tloiit thli* iKeu|)k*d tho Imhinc.* of thu j wun tin* rt'i'i'tv-in*,*- ni  nt" **'t"��. ����� tioitt thit* weu|)K*u tlio iiituiui-'' ��i ������ jiho t'onuiiHu-o ii|i|*olnt<'d nt thu last tt(.<,..noon bPhitlon und lho j*T.'iitf*r jiitrt wnvi'ntlon on tin* niutti'i,t of I'rojwr*. 0f *,}u. ��*vonttii,* .**o*.*,lt*r>t uud wus Ilnully The Alberni Liberal Assn. i.i * Concert and Social . mmmmm The be��t Programme of tho Season Refreshments and Smoke�� Don't forget the o*ay Ail are invited freo ctinvt'ntlt.n on tht* mut(i'rt of l��ro|>or�� (ti)inil ltt'|ii't**itniiitlluii. fonstliutoil tho inuln hiitdiu'M* ttf llu* lirnl lU'KHton. On rooiuiihi'f l.ur.lni's.'i nt H p.m., it t'j*!K)]uilon wn*. wuhuitttt'd hy Mr, II, C, HrowMi't", iti't'onthtl hy Mr.. John OH.',>r, t'onili'iiUitnu thu Oovt. hi no iutrt��riiiln MUintt, uutl iilnohiff tho con- vviitlon on ivi-ord iih o|)po**lnjf thu (,':''ii)liu�� of furthur uh) to (ho ('. N, It., hy llu* I'lHivhujoof llrlilhh Chlumhhi, 'Aflor whlfh ti montciu'i'llmit itdtlrt'-ui wun lii'llvurril hy Ih*u, Duiicitii ISliu*. ���.hull, MluhKorof Airrtouliuro, for tht�� l-rovhsf'oof Allit't'lii, r. Tin* t'oiivi'iitliiu t'Ouvcru-d nu**hi ��t 10 ii.tn. tho ut'xi iiiornlnir* wht'ii tho J rt'Mk-hitloiU'ottiiiiiui'u Miluulttt.'d u iiiiiii- hi*r of ro*-)ilutImi*-, for t'oo��lt.t.ri*iih<iij nf (oi* w|tlt��h Mr. H. C>.  HrowHtrri tit*- Wk^flJak|l,klW.,. M,.. J, tl. (*. WoihI, turiu'd houiii to Alhiiriil ou NVt'dni'sdtty, tUIll Illll* hl'l'll'llUh)' lilltt'O thl'OWlll'r lllllt on lho vnri.iuti lot,'1*1 tit I vt< t'tuti'iiiii'UtK tif tht' rt��iu*itt "���".'���Ion of tlto I/oral lltnim*. Mr. Ntfrnutu WimnI hn*. ruturiuHl from uu fst.'iiilt'.l vUU. to Kotujli'in t'ullfurtilti, whuro lu* iimi Mi-n. VVoot) hitvo hiu'ti npi'tidiiitftht) whiiiM'Utiutth-., Mm, Wood will roiiiuln until uluiiit tht* lh*t of M��y. Mr, \S\khI rtipurt*. Ituvltau- f.|Ht��t tt vnry i't)Jo>'itl)ln lluu*, nml (hul Mr*i. WtKiil htt" hi.i'n ifri'tttly hi'iu'lltrtl In himlth hy llu* trip. Tluu't' ��*����. t-ult** tt colony (rout Alh.tru! cunt vicinity down hi (.'ittlfornhi thi* wlntor, AuxUlsirf MWatlng. Th" Woin'tuib' Auxlliury of iht�� Weibt CkJimt (J.'Ot'rsi lltUfpilttl lli'ltl lllitll' I'f).. jfiilur itituUhly uuiotiiiif mi Krltluy 1.1th, In th" ("huii'ti of I'.t!|,'hu.f! Hull Afit'r (hn rotiilno work wui i'oiiiphtti'it thu timet wu* tttkto) ut) with pluni for tt nuniiik.lj'il (ur iiii-ntt'iM-a, 11 In thu * I uiu'i't) hi)|)i* of thu iiii'iuhors tlitu, (In* ltulli-s who litivit tlu�� work In htimt will ho woll roriitvwl iiViirywhiU'i), tttul thrtt a h��rjirti 0m��llhit)i*t.wlll ho tlm ri'NiiU ..-��� of' thuh*-tjtthviuii, . Atr��i. .fi J, lJurliO will Ir* pliutitml to fwi'lvo thi) ntiiiii'M of ttny Ittdti'it who wlnh to huooino iiu)mh(im. Tlm lua-tron of tho houpltttl-roportotl Hhut (iho wui* not In tu'iwl of Biiy Ihicit thin tuuntli. At tho KjHitjInl inoutliiK of thii itiixU lltiry hold on tho *ttl.i Mttrphi iu'oh ti rot|tu*Hi from tho dlt'iuHot'** a" to -whttt (wshutirn'o lho ntixllhtcy ootilil jtivo to. ward tho building of tt, Mttt-ornlty Wurd und Nut"*.'? Uomii, tlio tunn of llv'u hundred d<tltur��i ''wits promtsml to 'tho dlriKsiflri* If thoy unw lit to build now. Tho i-iioxt rt'iruhtr tuotitlnti;, -which <h1Im on Good I'Vldny, will,' In lutcordnuro with the consttttitlou,; ho hold on iho following' Frlchty, 11th April. tlu* j M. hit ^._U.lk,.l,l,.N��.klJ.l.,ll.,,l..l.,l.y.,k.,,;,Tl, FNhtns iSoaBon. Tho tltthhu** KOiUHiii opniiN on iho iiitiruintf of Mmvh IKIth. If you Mitrt ht'furo iluit tlmo you ttro lll.oly to jt'i��l ln(u iroiihh*,  Si'o��  < Ko fur (htt)io NViiltU'ii Cut-lot* iiiin hud uo notItk'itlIon whit ro}t".tt.l t*�� IWiict*)* ftii* ri'ildttnt. tlhhi't'iiion, tttuS it vvtiuld iippt-iii* ihut. ilioit* will tto nu iU'iiuuhU iiloni*' tlu'i.0 lhtt*'u, Tho uon-roikltlt'itf ilMu'i'inoii, will luivt* io piiy tii.* tiHUiil ���."i.iRi ftii' |)i.|-!i)in-t)oi) to Miitro lho Slimy Inlmbltitiit of noli'tIiiul wn.t.Mt..  Tho ���lit), ttlltl ItOJIiOWltttt  V-'XIhI  ('tlUbtl/lll  of jorifidh'ilou ..'vol- llnhiiiikf iiiiiltoi'h, u*< tiotwoon iho liuiulutnn tiiiil I'lovhioltd (lovornmonii*, U not ttituliy ttiftthtl. thuiiKh tho iis-ii rouml ��-i*. rnthor In favor of tho Doininii)!), it ml in ttny oti'iit li In uiifi'r io coiiiply with tin* Domhiiuit i.-ja'tilkitltiiin fii)< tho proMi'tK. Tho run of li��h (hU whitoi' h!i*< Iwu un oKi't'llont out), nntl tlioiti r.hi)ii!il  ho k'OiHt *.|iO!'t (tUI'Ilttf tho  COilltUtf  t.i*UhO|l for ihoisi w|)odo|i|*hs lit ItliiRlii',' liotirh of fi*nlhor��,  ��n<l tho wot lino." yheraj Coticsrt, IVo nut fo<>roi lho Llhorul coiicort thli* o.'tiulny in tho Ho'-iiK-* I kill. It- !** (ho liiil of tho M'i-!,t��, uiui it xpoolitl proj,'rtiniuuv hiui boim propim'd for tho ycoiiKion, Thh* profn'aiiitnn will hrhi1**.' otit it,lino lutof |6��'<.l inloiititimijuovldo fntortuhimont ��f ����� li|Kli*clftMi^for 'fill who sttti'iitl. ��� Tliotut MK}lal coiiooru* havo (woo a K'i'o��t Hiicw-'w durlni' tin*' wintor, ttnd huv�� tittriwitoil.ti niimhor to tho Mbontl A'-'-otjIttUon, Bhort ml- drtsH**o*i liitvo jlHU)ii |fIvon" on viii'lous. polnt-Hiii tho (f.lhorid pliiifarm, mtd uiu effort uuult) to uttruci' tliomi who Iibvo Wot '-uoforo oVclni'od tlieutfiolvoH titt op* po-tod to tho 'priitiiuilfi.oniltt.lou of ititah-i* Iti tho I'l-ovtncii, It Ih oxpoctod thul u fow wot-ilH will ho Klvon, thlw 'tivokituif on 'tho.mik.jf.ot of "ProportlanitS Ito- prosontittlony' nud oilu(.r inititon. of curront' ..lutoront. , Coiiio,'itlonjr. und huvo it. jroixl tlmo. Ailinisitloii In froo, nnd tho eoiinnlttoo will bo #h.d to m�� you turn out und piiy thorn rt vt-s.it. livoivil it upk'tiilid uiIilcowH, fm iho rot-out trip titkon hy hlm-olf Mr. M. A, Mtx'tlouttld uiui Mr. John 'Ollvor, thriiuuh tho httorlor of, tho tippor Mitlnliiiid. Mr, ilrowHlOr npukuof iho Kph'iidtd rt'tM'ptlon no't with whorovor lhoy wont, Mo hImi inontkinrd tlto ftit-t Hint In niiuiy Uf tho phii*i��*t whos-o thoy wont lluu ovtui (ho hlKl|t'f,i,t hitllK tiviilliihb. woro hu* to'niiiuill lu holt! tho t'lHiwd* (lutt inrnod dtit (o INton to thorn-.tioitft un tho livo iKritti'i. of tho tiny.   Mr.  Hro'wMor h|m) Npulto in tflowllllf ti'HlWUf  OlO  pi'OKtiOt't  of  un I'tirly vii'lory fur I^ttxtt'iitUni etnd jfOtHl ���.'ovoriiiiii'tit lit lho'Prtivlni'o uf 11. V. An mljotinniionl. wiiR ihoia tukou for lutii'h. nnd it* llio dok'tfitto* won* h'liv* Iliii iho building' thoy woro roi|iti'iittHl to \*i)ii for �� fow uiomoi't�� i*u liutt (hoy t'oiittl havo tiit'ir phoiot tuki'i), Tho i'oiivotiitun iN*humod tl* ���tilth)*' ithiiiit ��,.'W�� itifiihi und ifnv'o tho vnrknitt rooohiiion*! ftiihmlttoil furlhor oon- nldol-ittltti), At lht�� iHiltit Mi*. J uiui .Hlvf.', iinkod (lint tho Kloi'tloo ol Otlk'orn ho now proroi'did with, it*. **iivtu*itl of iho di'lt.'iiuii'�� wutiltl huvo ��o rot urn homo on iho itvi'tihinr Urn.  ThU *i���� ajjiord to. Tlu* l*lli-H*tl<��i ri'Miltvd hh folio*. *! linn. Prio����� Mti* WUfrwl Uturtori Pro*.., M. A. MiMMlon-tld: Ul. Vh*i�� I���*���**., Pf. J. IJ. Khitk'tSud. Vli��i��.lltv-i.tltHl|ih Htnlthi iSs��tii'oUiry Mr, ('.- i), < 'aiupMIt Tiviifkinri', Mr, A. M. I'oiuuf, Tho Km-nttvolurnuitUl of (ho (-Imvo UHiiifal Dtttt'oi't*, io''oth.'r with 4 fi*"tn tho City of Vunrouvi't', ��i from ("uo t'ltt of Vh'toriit, '�� from tin* lMn(rlri of Klehiuuud, mul t>ui�� fiiun lho IHoirk't of (,'BlibiH). tiiul lho..Pri��fltUuit.j* ol lill tho phKrlot At.i'iKiktthm'i. Tiio orijiiiti't.ittluli (.'ouiuilttoo to lio ritotton from . tho iiioiuboiii of tho l-tXtHSiitlvty.; ���"    ',.  ,l : ',.'', :'' Mr, \V. W. Huor, wit'n.. thou ;.'cti'lli-4 Upon to if I voh Socturo lllufUiilod oil tho ohitrt ou Propoi'ttonal I'it'prt'Honti** tlon, which ho did Inn vory ublo iuul ttifitrtu'ttvo itittniior, *iliii.whiif how tho fioiii, would, work out In tfn* ovont of It hohti4f.uj��'KVin'.it!i ok'tnfon.. Ai tho cJoMi' of tltlf. louitii-o (i vory 'hottrty. voto of-thiuikit win. toiuloi'i'il Mr.'- Ihtor for (ho vory ublo iimiiiitti* lu which luy had oxpktluod tho'Workhitf of thl�� ��y��Umi. / Tlto roiwrt- of tho coiniulit*!) upon thin Httiiji'i't vt'tti Uii'ii'liikou up imii a ', liplofidid dUcuKslon tlion took pluco tuij i ihuiiU'.rlti*. of Propoi'tloiittl ltoprotomtt-' of tho i*voi)t��i�� .-ichtlon, uud wu-i Ilnully ndupivd hn tt ]>ltu)k to bo ln*.oru*d hi tho platform; Durliiir tho ovoiilnj,' Hotoiuii u !)opu- itttlon from tho, Provlnrhil l^putlity I^'ujfuti wtu* rot'Pivod, tind Mrw. (lortloii (li'iint, dvllvcri'd itn ttbhi tuhlroHH on liulli Kuifnitfo, on hohulf of tho U'tt-fUf' A hctu'ty vot-i' of th*utki* wu-t ttindt'i'id to (Iu) Hpo'ikoc for hoi* oSaOob loilttullll'Ot*'*, ��� Prlduy luotnlntfti H��*t��loii wttn i��kon tilVprintsliially with tho i-o��i!truiinK of tho plfTkifoi'iti iiii know Htjuid*, tilth tho mlJllbn of Prtt|k>riloiuil Hoproioulft- lk)Ui tin* piiM-ttii** tif ii ntuuhor of n'Mi- lotiotiK tmd roiitino uuittor*!, It wu*. ih-vhioil (o hold tin) ttoxt t'onvotittott in tho city of Ntunon, Voton of tlotnkK woro taondorod tho otlk'i'i'i* mid tho viii'lotifi ootr.uitttot'M for tholr fiilihful MifvU'o.i hi tho hiU'roni* of (ho p'triy tlurhii,' tho pii��t.yovtr, Amoni,i*t lho vi'i'louti roHDlutloti'. btfitijfht down for votittliioriilkiu won* tho folluwlnff. Tiio prhii'ipul mm bo- hur thut of t'ro|iiiriloiuil itoitrt'in'ntii- liorit which wui utitnilmoiirtly rnrrlod. '��. A ivi*i)hiiii)ti Oiiiuk'iiii.lii',' tho Muulripitl Hill ir. bit)i)K'hl iu ttt lho lum DOM*lon of pfit'litlmoiti. (.'otiitlilorublo ilitki'iih-iloi) ltolli for untl a^aintt!,, Homo vory ko-h} tirifiiiiu'iit** woro hiHiui;ht out on both n'llt'ti, tiiiil tlto dohiilo wax ml witriii ut ilini**., hut U wtot Ilnully ptiftiHt by tho loiunliitf. .'I. A roxolutlon wiih <*ubinttttH.l In fuvurof (ho ootilritet, t��,v*itoiu tw ititiihu.1- tiny lubur on iho (iovorntnont rom) work.  Thh. wu* iloftntusl, -1, Itoftohttio!) ro ri>pr��i.i*n(tktk)n ul futtiro ('iiiivontlotiu, wtot dot<ltl��Ml ou m* follow*; -Vitnroiivor iuul Vlriorlii( to ho porinniH'iitly IIxihI litfiOitud W ro* ttpotttivoly, mul nil oth'M' oonntltiitfiioh'i* to In* ulloaV'-^ u iiihihuuiu of ton di'lo- (rtttii)i fur ovory uuuiihtri* uf iho Ihitifio thoy liuvi*. nr.tl "��h��'ru thoro iii'i* ovor ���IVK) VOktH's on tin* lint io i>o ttlluwisl olio Uililhlutiul dtiloifntit for ovory JJiVi v(itt'i*# itvi��r ur.il ttbovo tho '^Viuoi' iiinjor jiofiloi) thori'Of, ft, A riutoltiiH��u to huvo iho umimiit of )iu*oii|oTu,x Kxomptk.n rttit-oti (rom iPKXI l*�� #'J0UU, win. Itiiiiity eiirrhil. A i'0-.ohiti.iii lituktutj' io tho bottor tiupport of Llht'i'il Pitportc In tit** I'to- vlnoo witu MibluhU'.l hy yuur do)o,,'iit*''*i (tiui IhU rnattor wu> I'l'Iorrod (u tho hiia'-iiiilnit' oxovMitlvo u�� tiiko tho uiuitor huo couaidt'rttltuii und not* wbut could l*l! dono, ut'iu* mi oili'ly a dtttii ui* jioi** sihlo;.. -.'.  "- :���������'.������������:    '���.���.'. ���';���'.'��� HoMihilloiif* Of tifiiiw(U'vlnfj' luyitlty to Blr HVIIfml Ltiurlor,'"'M'iv 1|."'..C, Ur.i>w!��tor* 'Uid Mr. M. A. Mitrdotinld, our hmdon* In tho Doiolnlon, ttml tlio I'rovitH'Oi ttiid tho.''.,l,ro����'i.t*nt of tlio 11, C, laflbortil Aiwiiwkitton roiipootlt'oly, woro pu,*.)*i|*l ttiutnliiu'UKily, Hovotiitj'tuiilti'i-ii of hnportiinoit Woro luft ovor for roiisldortttlon et tho noxi tHinvonUoti, tthil tho hu'tfosit iuul' niotti roproKontatlvo cunVit'ntlon over hold In Urlttrth Cohuiibln wiw brotiffhi to �� olo-toitlxnit I.jf> on tho 21 th. of Fob. rutt-ry. ...'.���'.���' . ; : ('' All of which Is roopoctfully ttiibmlt- tod' Jf, KodfoisI ' K. M Afi'.ihlhi',' to it i-iMio|ut!ott jmiMtt )ty tho Clly Constt'll on Tiii-4(ty ovi^ihif it Ik (ho ItU.'iilion tu i'i) dIiowI **lvj) tho plnu foi'B.'.nit'liij' lh;!t( from tho ji'oi't plmit. 'I'ho n'MtliKiim mlty for iho litklii},' of i'lirri'iit op lo iu It. p. undor (hototui** of lho iiri'tui(*'i'ini'tit npprovml by tho Port t'uuiioll, an mil. llm* of itbk'li hii-*, tih't'iuly titipoitrod. ThU wilt fiili f.u* iho Intmlurlhm of li by*htir for u Miltlt'lout niinniiit lo put up a jkiIo lino, uud who tho City of Alhornl, unit It U uiidorftuiid thtti Mirh tl {)y*luw will bobriiiii,')))- hi tt*. r*oi.u it** Ihu di'twlU uf tho propt'tod Hjfroomout iimi utti-r.dod to, Tho p,,rt- tniuu'iih'i.ttsk tlmt tho City of Alhoriil ho pt'opurod to tttko lho rurront by Auk'tut llrnt. uud lluu It Mutt I hn t*l io wo tlittt thero U uo *tjn***liit luirlNhtiloii iioroinitry'bi'foro luioh bind* lioin* ciui h'o <>nturi*il Into. Whon (horn* muttom tiro umintfoil, tlut h.v*hiw will ho pvopaiwl wlthu'kit furllioc dcltty, A t'oiuiktoriibk' Miitwunt of othor bti*U no*** onifttifiMl tlto iiitoiulon of tho Council, Throe llrmi of bond brokors wroto itukiiiiY for piirtlmihirtt ri'tfitrdhi'j' bond Imttici, uud thost* will bo foritUhod, Sundry tircountu woro titxlurotl paid, und thutondiu'uf K, P. Kroy itfoopioi! for tho Imlldln;,' of lho cuttntor In lho L-ouuoll ohiiuibor,  ��� llli* prk'oof *'��*;!. 1)1)111}? lho lowoht Kubii)ltti*d, - At'riin(,'oinitn(N ttro to ho iiiddo to foiit'i) two lotH luljotiilnj. lho I'Mro Hull for pound i>ur|>o*o,,, hdiI tomliti'i* will h�� ri'colvi'i) for thU pur|iOr*o. Purtlou* htt'H t'liu bo Iuul mi lipplk'ittkm ' iou tho Cii^Cloi'k. ii wiiK,tiNt> hiuiod lottoino iiUi'ivtSod ptirtioN thnt nil lotftt) hliln In t'oiutooliun with tin* lmllilu.tf of tho, I'-Iro Hull i* imiii bo imiii by tho Couni'll. Tin* ituiititi* of iho dot'ds to lho M'hotil I'l-otiiuli wttiHottlori^d DttontJItHl io, mul ihi'M" ilofiuitonti w||| ho lookod up. In thlkO'iiincoliim It wtu* rottulvt'd thut ihu Couni'll wus not In u  po*>ttion ut pi'OnOtll tOJllllvtltlHi' III" itiidtthlfltll  lotfi otforoil fur ulto pur|tu!.u��, Mttr Loo, iii'i'h'fttltil who luw boon t'ltrrylut,' "u luithior*** whhotit ii lloonoo, will bu tulu-ii In litititli Ail httiuihli'fi uro oitlot'.'d I'itiM'il ui not hohiK In , tt ���.itnititry oonillilon. Thoy will not bo ttllowt-d ut upon tip until thoy *>ol< tho iu't't">*tiry tii'tlitiin of iho tut)i>liiliifC priipi'i'iy uwtioi'.-i. Tin* Miiyor wti*. uuihorh.tKt lo i*oouro prk'iiH, uutl pnrtU'nlui'r* rofe'iii-illnji it dri'tljfo, from thi* Yurrow Coiupnny, itud Kiibmlt lho xttlno to (ho ('01111011, Tin* City Clork w'tn ri'ijiiontoil to iiM'ortttii) If by puyini.'' tho ruto on tho hut'Ni* powor rri|iih'iHti thoCotinoll oun hold tlm wutor rl},*ht on Hpront Plvor. Thu Huftrtl of Klro Undiwwrltoi'i* iif-kotl fur il.-tiillriIn fionnootlon with tho THE PROPOSED REDISTRIBUTION j-n**^*���*" , 'I'ho j*i'o.*i*ut roiihTtltfii'iioy ��if Kuot*'* liny will bo ill*. ..iii. tnlo t'liifl und Wi-t J{otUi>ii.iy, l-.����t KimtvoilX*-*hl v'iWl' i��rl��.y�� jhf> i'rovlnt'hil rlltin'jt. i��f Critif krook, I'ocnJo "litia Ciiliuiibhi. \Vi*��t Kooii'imy wlM I'ouijiil.*!* (In* rklhu,"* of NoJwMt t'hy. Vrulr, *U.i>.��.huid Cliy, Hkiiytn, Ktiokiiiui] HoVfUloko. Tbo pivi*l*nV7ti'w Wi>**ttiihuiti>t' rldlu'' will 11K11 bodlvidiHl, Uiu* will l.'iii.'Jilli'il Now \Vi'i*liiihi*>li*i<, itud will foitiprlw* ilu* I'ruvhiolnl 1'oiu.illm'iu'y of Nw Wt'ttltuhntoi* Chi -uid Ih'lln, mid nl! thnt puftioit of tin-I'l-ovini'ltil i'|t't'toiiil tlkitrk't.,of Hk'huiouil bi'hi'; Kuuth of tbtrriiit) Inlol, oxi'o|>(hur iho Minilol* pull I kit of Vtiht'oiiVor City, Ktiiith Vtni* ooiiM'iMiuil PointUroy. Tlm t'lfi'tfii'til dUtrh't. of Now \Vo*t. mlii*ti'('ili-.i,l'ii-i, will bo I'tiiiipii-fOil of tho I'ltllu^'K tif Powi'tiioy iuul 1,'hlllwiiok, uud oil thut portion of thu Provlnrhil oIiH'loi-iil ilKlt'lot of V11I0 itdjntnhijf tho Pruvliu'lui olootorul illtttiiiit of Chilli- wuok und Dowdnoy, Viujcuuvor (-'iiy will huvo two M"iu�� l)Orx ok'iUi'd ut hii-jro. Thoro will bo 11 Viuii'ouvi'i' Hiiiitb ri.Uu>,', uuithfiithijf of Iho Miiiilolpitlltiot of ���S.iitih Vitnooiivor uud Point (Iroy, Vk'ioriti t'lty rldhijc will rmiittlu pt'itotioiitly un tt It to-dtiy. Nuimtiito iiUo will bo ttbuitt llu* mou.', roiDitsllnii of tho Iim'iiI rldliiifi ol Cioti. i'liiiii, l-'.-tipiimiilt^Nitiiulmi) t'lty, .Ww- t'Ufitlo, Hitiinloh and tho iHhiudn. A ��oiit oiilk'd Hkooint tvlll,bo num. prUodof lho liK'iil rlt)hiK-*o'Sk<mmi mid Atlln, YulfaCiirlhoo will bo dlvlihsl kilo two hoiit!.. iiltlituiik'h thoy uro not* yot ntiniod. Ono vvlll I'ohnlm of tliu lorn) rldliif-*. of Citrlhtui, l.llhto.'t, Kuiii- limp*, uud Vitlo i-Diitiilnod In lho olor* loi'ti) dUtrk'ii, uf Ni*w \Vii��tuiin**lor dlt*- tt'l.'t to. tbo huiiiii I* nbovo do��orllii"il, und ini'liidtl)j. tho whole city iuul ill-.- trli't munh'tpultty of ���Suhuuii Arm. Tlm othor will rtmtdm of ilmolooiijriil ditttrii't'. of (Jlutii'iffuu, o'tt'optiiii'; uny pm'tioti of tlm olty ur dUti-lot mtiiik'i-" pullty of Htiliiuui Arm wlitrji muy bo Oimtiiliioti thoroki, lusii thu Provluohtl oloutiii'iil dlmiUijVi of Shutlkitim'i'U (Iroonwuffd uuil (iWniil Pork.'*.   j Thi> ihlrtooitth muii Iui** not "yo( boon iiiiiiu-il, hutitv will odiinUi, of iho rlillnj,'*' of Allii'tiil, ('oiiiox 11 ml till itiut. tmrlkm of tho Provliioliii oloofot'itl rlilhiif* of Itli'hiiitinil MUiih of tho tiitmth of ih��* oust hriuu'h of iho Mijuiiinl.tli I .Ivor lit tint liolutiif lltiwt* Mound, tliout'o In it ..outhorly dii'oi'ilou ulonji' thoi'iiMorly Khoi'ouf HinioMiiuiul to Ihit'i-iird lukit. Basketball. Will NimiKtiiio ploioit. I'tiiiiu iiloiiK' iuul Mlup tlittt A.A,A. Hiinkotlmll tttutoh on iho wrUi hi'furo thoy i:.*t any moro "oho*(y."  Tho wuy thoy uro mupptiifc IU*l*0tHUI- iliil.lir- ill i,ui,i .ft..,,,,, .,���   tip  tllO  IllUllfiOlipo  with  till)  Vltl'ktint ttitior work-* liyntoin, und thti.-.o will bo couibhuuloiis liutt- imimi ui'iihiNl ihoin 1,'lvon ut oiiito.  Hovortil oommutik'u-l U u hluuuo, uud I'lilouluioil to **|i*>��tl tht* tloiiH woro iitttmtk'd to uud iho Council udjourmkl. Ftro Department. Now thnt* tho I'lru Hull U In vthiipu ihu*o who uro hiioroNiiHl in ilu* tuii*ooio�� of tho Alhornl Voluntooi' Piro Dopitrt* uioni uro loiildni,' fofwuttl lo tho tlmo whon iho t'tiiiut'l) will oomploto tho pt-omUod Work nf ilfkhuf up ihu ipiitrtot-ri unit ftu-hUhhii{' it rouplo of rotumi for 1)10 iiiiuiihiu'* of iho. Hrljjiido. It it. liiuuuk'tl to uiiik.i tho i|i(iuti*rtt voryi'fmtfotittblo. lu ttboui u. mouth ; iho itmtuul iiu'iitluH*, will Im hold for (ho I'Wtlto*, of ttltloor*., uud tit tblv. llmo it i^futl thul il wuukl bo tt jukmI lliilit! to form iwo t'i-iu|>uii,.i*. 0110 of ftuik'l.i iin-ii, mul ono of inni't'Utt mon, nod tIiui. ku*i-i-i()io liio U)Oiiil*-ii)'*lilp, 111*4,1 h'lid to a llllln frlouilly t'iviilry  hi  tho llrlf/iuli��. It I* tlkoly ttiHl twuno iii-rtuiKiiMii'tii-** will b�� uitiilo by tho Ciitiiioll to ittthUi ih" tU'iiKi'iiiiiuio for lUn itstii'iiil mot'iltit; by piiiiinif up lliu oxpoit*"'*. ��f t'llhi'i* tt ditin-0 or tiiiioltt'i' for (lio Ixiyit, und (litis i*hou}il h'��d to h iJxMhl Uiim for ull piu'tio't*. Tho oxttiu dtito.ol tills tiunutd itUHUhijt'.'will bo fflvon ,'lutot* und till thoiiO. who 'uro. Intorossod lu tho Ilrlytidi! uro luvltiHl to ntiond.   ". itltL'tll'lllloilf., IjtiktMuiiirdiiy nhihi ll wu*. kUppoMod (lutti ti t.'iitii from Ib-itvor Ct'ook would boon lutiiil to muko 11 try to tuko lho A.A.A.'t* hit*) outiip, but, fur tumt* roiuMiii lho lloitvorit fiiik'il 10 show il litikf, iuul  tho  " I<ii*.ih��rn"  Hindi*  u lafUlhltlt   ItltOlllpt   tO  till  llli*  Vlll'ltllt  *||HJ|| till hi vtthi) lu tin* fii'ial hulf tho itooro nf H 10 lit in fiivor of tbo A.A.A.'t* -Autv JUKI iihoitl wlutt. (ho phiy dmiHiuilisI, hut ul lluu lho "Humtor*" piu up 11 htt is! xititit', und doi'ol.ipi'd ��omo in. itivithitil I'kiyliiff of it liiuti ordot'i ll with In tho toiiiii work thut tho A.A.A,'*. nuitlti (ho bi"*t -.howlutf, iuul lit (Im M'oi'lti1;, plb-it up tho point-* by mum piny nttlivr thutit by biitlhuii Ik- divkhiut work, Th*' irnmo wtu fuu, utsd tti* oh'ttu tt* t'oiilil tu�� cv,|>i��'t.'4l in *o kiiiiiil it hull. Thoro .*��� (i.nl.itUii ut lho' tthllMy of Alhi'i'ul to Hun mil uu 111- liiroikthi^' I'-uito*-' iiltiii*/ thou' Ili'i** ut uny tlm.*, tliut iiu"*iuppor! whk-h iho ���jitmi't un* ifottUt,,? U vt-i-y oiu'oiirni'hi'ii Tho pltitfoi'iii itiif* WflhlUllxi! tilth uu jiuillt'iu'** thill I'fJ'o.wd tiv.'iy iiiDiii.iiit of th.* I'lity. uutl lho lluo *.**iitl<v of (lio ���Bfiiiiii.!. hr*iuj,ht out rouutU of. it|ipliuiM> ���froni thu.* iu thin', u�� pluy pruifrotttti'd. Tlio ihto-Mp wm* tin follow*; ;���:.��� ��� ���. Good Itlett. ������.-' Art will bo noUnl by fin tub which lipliom-n olfiowhoro in thi* Umio tho tlrm of P, O. Cox, Port Alborni, pro* powm to doiiitto W lu'i* ��out. of Uuilr tjiwh Httloti, mitdo 'Moiidtty noxt, to tho Wont Cott-it Oonoritl lfowpluti.' ThU U by wuy of t)ol'o'l>rutln'��i:"tlio.xt:*t?ondttn. nivurmiry ��� of' lho btiwluoss, nml U tror- tntnlv 11 ���rood Idoit." It U to bo hppod thut ihoy will huvo tC btunpor dity'u lni!*hio*i��,'mul 11 jroml o/iu-i-'k (o hand to \VhyU>|ihohotpltui. fl A,A,A''-i . 'Kiwt.li'i''*. It. C. lilv'tUoo (Juitl'df. D.'liodfbttl W, Hodford '���-���". K. Cos" p., M. Whyto , Contor ('. Iluwkliit It.'.lort'ior' PorwuriU A. MoKity .!, MoilUh  ; ��� 0. MeKuy Hciit'o: AIIkii-uI Athh*lkvAN*>o!*liillun, 3i; Htmlliirs,',��H Kofoi-oo, W, I'.rk'ktkon'. llutokoopor, ���\V..-Itiiwii'H. ���''���:'    :  I  ��� Af(or tho juiiiu K'lttno tlioii* wan u MCriiti'li. li-iimi) Iwiwi'i'ii tho i'l-'uriinU's" und tho "kilo Hloh," wliU'h.iiil'Driii'tl'it' i;i)nfli)o)iibk) (imouut tif iimu*iiim*'iil to- nil ptii'lioH, uud rt'Hitlt.'il tu it win fur si)ivii*oi)i.��, bui Wif; itrt! nut into which hu'iich I*, wa**. K*5S few \>s.,i"A'*^  -ii-V *<! ;V -J .-.^V-JfiS *-���*-��� V **  ��� . iS  I    l ���* 1   *   T*.^.-' ��� ���s-> 1 **i��i.,. THE ALBERNI ADVOCATE THE ALBERNI ADVOCATE>,v",,r'<;r,',,'N,'n,,i't,,,r'wi,ii ,TI"' "������" *,",, ������;"; Tl*T"r upi'ii  tiit�� bujiol In),-* .uui liiunt . (In* Vf)t*'K i'Dilt.'tinoi! ii. lii*'lui'ia'i"*! Tit. A.l��r��. A-aW,,, 1'uMl.tilm ��imI t|j(. .-.,���, ,.|Juil.,.H( 1���;,|{,.tw.*U-t*.'MU-,.tuM  itt-t'tii'ihuu  i����  Hi**  wi**h I'.kUlotf CttH Ll.!.. Pr��**rl��<��r.. ���,  ,.,���  s;i'.,)1((  ,..,.,..,  j,,*,',';. vjj.  *-, ,lf  ,,���,.*.,  .,|,v.i)r |(- j,,,'',.,,....,! .,��� ^jmmmmmwmmmmmmmmwwmmmmmmwrK fl**-*' *--C*l.J4*�� j, -p. m.j.usi),: li! fttllur totd ��tu'��i,*sr;(i,,.ii- torrei'tni*****, (Hit, nut* in ilu* Im*,, wllh  tii*'  ballot*..  '.i'U.,1  tlu* hi**, hitilol,  tltiii  i��* lii hi<*  it''>.t :( Vtliltlhlt* cjitih'f.  IU-* M'i'iMiil, <ir mhiio ii(jn*r i'Ii*.Iff,  in iv  have |f.,l jiai'.'.l  M.   W'-ll'll   UfUikfi  t'-'iiilli'..��. II' *ln  Jl-l.f. ��'.  .1 *, .(a.kiij**" i*IJi��.i<ilk..l. I��lri'k|l t.��� , *,;i.. i,,i i��,k< ii.*. ut |.a. ii.".i<ai ,    if ms'  ;|||||  M'||i|  it by Uu* tlU��**t OX* llt'tki. Ol fir**;  Allfoiiit, II, C, ��� ji>*ilitiwit>* i'tuilt* tn ih<> Itoliirtihiif] hi't'ii t'li't'lctt  ili.'it.ly mul  hence Mlttkor,  'Phi*' <i( hot' Dikt. li.. wIlljiM nm "nvnllibh*/*  ' i u.f.XVkV.^ 1"' 1*v"''" hi  lid'  l.''U��,'ill.lKJ   All III" b'r'-t i'Suui'-k hul It ilu of! *"*"���" (iilifor ni oiifi*.  J'Yum tin* lists|ttitxi-'iMili.l iif ntvi'X'Uiiliu'il niitt <****.- ZS 2*>*a. -v~-��* 3 *T.iifM'i1|.ii..'i������JiJii��f��u". -i. i'��i.��.��i. iid't'Mti.tl mi wired iii tin' l.fliintitttf Ofllror ihti*it*  itiiiui  which  tt��i  furlhi'r i'oiij.i .in A��.ui,ii,. **..�� I', ifitin.i si**ii.i.i-ii j  ... ,. ,    ,  a,   ,*"1,v  "t '"'  "on  ���<��'  itiitnt.i ikoi'i Mi,'t ..ii.<i-1*,.,.'!.,.* (tun ^nniiii |....ui, will compile u provisional llrf*l |<*||oicf ' \\  Indicated  nro  taken ll'J*lll.l|illi|k,  ��i:|  laf"  (..-lilt.i  .Hi  Oflfllllt Ittlllli j ,,,.  . ,111.!.!" , ,      .In��  provisional  lirsij(��..|, siii-h hflnif kumvii ut "ox- i'W !<"|(li* ! ft lllllt, iim' Vt-ir *.'�� M.itllilh I,".I I.��' jcould citii In*  published iii  tho i'i,*i..fc..*i.l|v.i'l.tt.ii j*uii.v ^t. ���tt.*..k��.i.i*,ui iitoritit.K papers und will Im!livid* ,ilii..4 .11 > t��l-.llu r l-Mt'lk-ll iv.llDl.ir�� II'��.|'fl I *  '   ' itlii* I'h'iMJun or'most hut mot nil i Vf*ri't)... ' n,M*vi.i."-iiili-)"*l"''i(i-"��'*ui !*" ii'^-ii.i'!,,f ll,�� H.-eeiWill ("tililkhtti's. ,,* (i,,,i,.,.*l'lli|lki:<\1 l.i llii'ii.i* l>i)!i'l��lUkl/.ill.', j ���it'iiniivi it-..Miiin H'ttiiii'.- As soon us tin* hullttt  boxes TO CORKKSPONOKNTS, ,\il !'iittlli.ili|t*'>i!!f'li* ll'trllilnl r.'V S>lilflli"��lli?l| >ill)*( Iff iii*'.ill.i'iil|li-tt .till. Illit iinlii' fifi.lr.it' ilit"**"! U)t* i'llM'f. I">1 )il'.v,*��li)tl��' fi'-r|il|l<!liV.. tioll t'l/t (.kit k"IMIll(lttt'l>(l,!ll".| I Ulil   VVi'lMllllifl uiiiii'Mniii' i.f n-nu'ii ,.-iiv��i',l i'..iiiiiiiiiii,",i(iiiiih, Nil ll'l'lllll, lilll.>ll Mill  l'l* ('Mti! li'l |-.H'l(|i I'lltilll Ifttlltlllk ,'j,,1 l'l lit lil'l-t'lul IllOlllfc'f'lllt III. All'oml, If. C, Cumuli* - MumIi 20, WU PROPORTIONAL REPRE8ENTA- T10N. nplU'-, following otitlliH' of thf plutiK for "I'roportlonul lie- presentation" hits been taken from llu1 report of tlu? com. mltteeo b> the lust Liberal t'o!i�� vi'iiiitm hold ut Victoria. It Klvcs u pfllinpuf of thu worlclnn; of tin.* fullest mot hod of clcci* in��, ciuidh lu ton to tvpiVHunt tho puoplu of ttny (.'otiiitry, that Iium ��� ho far hi'(oi) foniuihuuil. Tlu* -.yNtuiu Iium hijun trlud Su fpillo u iiiinihur of 'p-aw-- and hiiH��ttlvi>n t'litii'i' Nut Infliction to "all pai'UtjSi My thiH Mys^'iii tho present ikilllt^h' - llli'llilll*!' foiiHtitticucios miiNt inlvo phitio to Disti-JctH which will fleet, fi*om flvo to Uui iiifiiihci'H ouch. No HyMti'm of -t't'opoi'tiouitl Ivcpt'cHi'tuatlou, or llu�� 1't'jii'oNoi.tiillon tif luhiPi'tttos, is |H)Msil)|i* Without, llli'l i'lillll^i*. An tt Niiffiafiiaitl tin* noiiiliuttJon pa pi ��r�� of oat'li (umdidato in a tljHti'lcl. Nltouhl ho Hln-iict! hy not h'SH tlum 'IIKI t'U'ctorti, und n tlopoitil' may ����i' may nt>t ho n'i I ii I red. The minion of nil tho ouml!- ilnto}* for si District uro printed on tho bullot., paper in alplut- lu'lical oiilt'i', with nolndioatiotiH tti*! io party .'imitation*.. Opposite ouch tiaiiio iu a mpiuro iu which a i.tutihor may hi�� wrlt-Utii, Mitch doctor tif tho DlKtrict Iium (hio Vote, ami only ono, ,hut lluu-hIiikIii voto |k tranufonihlo. Thin Im tho N.ntfh* tranHforahlo votoof lho Hai'O Kystotu. 'Tho votoi' plui'ON thu Ufkfui'o 1 opposlto iho iiamo of IiIh IIrut I'liok'o, thut inopixiHito tho nitiuu of tho man 'for whom ho dc-Mlrck \\\h vott* to t'tniiii If that pm-nnit iit't'iln it or can iiho it, 'I'ltnt pot'toii.miiy not ni'i'd thlH voto - Im iiuty huvo i<w>M(jh to olcci- hiiit without tliiu, or ho umy liuvi* so fow volt*h that .hero \* uo purisihihy of hU hi'jii'.>;t*)i*i'(t'tl itnil tlji'i't'foi'n ho ciinnof iim< It, In fithi'i- ciiMo tin* voU'i* doom not wjnh'hifti vol** to ho thrown uwuy. II*' wuuts H Ut ho 4'nVotivo, nn> rtistinj,- iu tho fh'ftion of isiitnt' Mia it tif hU choirc, Ihuici* ho uutl Uk lho lijitii'it ',.' ojilMispf tho mi mo tif his M��ooiitt ohok'n". th�� mon for whom ho wif-thic** Ids voto Ut ootint If hiu lirsi cholco tioi'H not nt'i'd It or cuiiiiot uKt* It, In Mho muni)!*!' ho may writo Jl, -I, 5, ukuIiihI his ihiril, foiirtli, llflh, op',; uholct'H. llf iiuty murk uh tunny uk Ih> plouKoM, hut ouch with udllTurt-'ut tiumhi'r, ThiH In tho whole duty of tlio t'h'ctor. Tlu* duty of tho Kt- liiriiliin: Ollicor iu moro complicated hut, when HyHtomu.tlsf.t'd, it can bt* dotK! fpiiclf|y, though not iiw tjiik'kly us by the present method.-' (In a .'rect.'iit. "model election'-' -17,871 ImllotM were handled'aifti the cotiutin^ coiit- pletetl In nix hotir,i). At i'ltch polling place the ih?. IHity  h'ettii'iiiniaf OillccT, In  Ilie bftfin to iii'i'lvc the Kt'tiiriiinti: Oillcor utifl his iiust'riii'tfd hm- ���.istiint-s will henln lo verily tho Jh'Ht count, an wired in, and will <*Mt!ll>)isll (III* lli'rit count. Tlm totitl niiutht'i' of valid votei*,(*ii��if, hn nIiuwii by thf llrwl count, will thoii, ho tlivided by one iium'*' tlittll llif utmiht't' oi tliistrii'l- momhi'i'ika to ho eloeted ami to the tpiotlout so ohtulnod ono will h<* lidded. This fflves what Ik known as "The (Jiiola" which in (he h*io*t utimhor of votes Hiillh'ieiit to I't'iuli'i' cet'luln tho  t-hrtloit  of  a  eitntliihtle.    . , , ,  ,    , Thu.V in ir-NTuKlo-memV.' i.on,|��^t  '^v* ��ieen tieclmvil .'lectetl ..,,.. are distributed. When, In this dl-tirihtiiion of hiiiiHtt'd" hulloti*, To pt'evonl any pohslhh* itijustief to any' oilier fitudhkite till th*' Imiuut'O. of lii-< b.tllot** aril placed In aj I'nl'ithitkj lu>\ uud Ihuroiitfhly I mi.seil. Thfii a number, whieli I ��� otfi'tiifi' with tin' above ex-. ItittiHted bullols vvill iiutlic Iiisj (.iiiota, Uttrawii from the box ttt i random. Tlu"*e ni-t* llh'd aivuyt and nro iloiie with- They have' oh'cled iluit eanditlalf. All  tho  b?t hi nro of Itli-i  lli'st eiioico  htilloti* ttro  talo'ii  from, th.* ho,\ uiui iraiisfori'i'il (���> tlu*j I't'lllllilllllK  tlltolfClOil  l-llllllllllltl's! ! aceoi'tihi^ lo tho next, itvuihlhlei choice of ouch elector. In precisely the wtmi'-wuy Ihe siirpliiK votes of other ciiuilithitox who have ��� recolvi'd  tlti* Quoin Which has just t.rrlvct. lor tlto IJ)VN^.- JOB  DEPARTMENT OF THE ��***��������� #**��-��� �����"���*- ZZ ALBERNI  ADVOCATE B&sijfk, Z2 ���������>��� ZS ���S3 a-U*��) *=s 3 ���-SJ ���.titut'iicy, a ctiuillditP' who polls ono more that, half the votes must he elected; the Quoin is, therefore, one more ihun half. ���So, tn a two - member con- siltuency, the Quota is one mon* than a third, for not more than two euiidldute.s cnn poll ho many, and In a three member con- KtmuMiey one more than a fourth, u.it.1 so on. *Th tiro fore the ithovo rule. It will lie found tlittt some of the candidate*, have received tho Quotit tit the flrM count. These art* iniutodhui'ly deehirod. olotj- ieil, Knelt hio* llu' t'.viu.t. Qut)t�� or a rttirphi* of voiei, whiuli he does not need, the surplus votes, uny candidate reaches (he-. Quota, lit* is Immediately declared elected. When all tip* surpluses, either original or formed later, are (lis- trihuteil,' all the votes of the lowest caudtdatt* ou tlu.* list, tire dteirlbuteil unions the "con- tlnuiuu" caudidittos nccordiniai; to the Indicated wishes of the electors. ��� (A eontliiuliiK eantll- ditto'is one who has neither heen eleclftl nor has been (U'ftppeti),  . This process is continued Ull llu* riMpitrod members for Ihe District have ouch reeelveil the Quota. Bk<- ' q*��-*.* 4*~- Sk-*^- ���a*!-*-��� 3 *>��kk��fl) .fikimS -*k��ll *���**��� ������***��3 & ! i -'��* Is the Finest ever brought to Alberni i   / t * t We can show you something attractive t cither in  Commercial  Linos or  for Pergonal Correspondence   .   .    . o * i Embossing and Color Work at Vancouver Prices men 3 $���*��- "^2 ���*��*j*W ^-��f�� ^*^u f*j*Of*a~, thka* w*^-* ()***-���- ��� *��**B ��*4 '*����* *-*-& ���**%**& w**mmmmm*6*x SHMMT ^SSSSSSi BANK OF ONTREAL ESTABLISHED 1817 BOARD  Or  DIHECT0N8 H. V, M��r*dUh, (-:���.*<., tVvuldnnt. R. 0. Ansu&i. E��*j.    SJ. B, arottnukluldii, lUq, (fir Wm. H����*ik>n��ht Hon. Ruht. Mneliio/, '���  Sir Tiios. k5httujjliitpii*v. K.CV.O,  PhvIcI fttnTk^ V.tq,  ��� C. K, Hotimer, l.*��ii.    A, UaiiiDgitrl*!), Etttf, C, U, *J��i**Ioit) Vttq. II. H.DrumiDoml, J:��<j. P. Forbes Amjuc, Ikinj. Wm. NoNaattir, teq- Sir rREDERICK WILLIAMS-TAYLOR, Gonorctl Manager.    ' lUtutti'i's lu I'uniiilit uiui IfJii'ilou, l'',ii^., f.u* tin" I'anoihiiii (imvofnntfOi. Ilrittirhi'h tmiiihlNlirtl iIii'ouj'Ikiiii I'Mtuitlii iimi Ni'itkiuntlliuitl, ut I'lifb nf which U it Saving�� Department whttrt* tk*|H,)"'lti�� uf -fl.o' null iiiiwiicil inn rci'i'lvfil unit liUt'i,i'..| nlkiwi'il m ,: hli'Iii'M utirruul iiili'**.  ,S'tvbi''*.l)it|)Mrtiiit'iit m-T.mtiit iiivt'u*f|itti'iiil iiiti'iitlnn i (f (,". SWKKNV, SMl'l, ii( tliltiklt Culiiitil'lii lirtsiii'lii-k. v,*.Ncoi>vr.i.. (J, P. PHITCIIAHP. '.iiiiiiikii >' |! AlfHMIINI. ! :^ e*/e on ik��# ,  ���tm awhiMw ^itgwj.iw'tiiMiwwihMnwit Practical Alberni 'Pointers \ Albt'inl it ti'iti'lii'ii by li'iilit (rout Vlfttirku ('/itn.-*-!ion* tuv umm!.',*Itli Vli'itirjii, I'mmbii,' (hhuiu'h tn A)hi*riil on I'vurj.* lUln-r ihi.i. ' Pii��M<ii|*iir�� fiiiin Viuii'Diiti'i*i'Ii,i i'lii) t'niHui't i,Iiii thlh 11ttln in Niitiitimti, Albt'inl U ��}m�� ri'iti'hi'tj by kii'inut-r ffmu Vk'tni-kt, ami In tin* Mimmi'r liiwuth* ilii'i" K u�� itiiii-i<i tli'llt,"jubil titji iiiuii tltk* it|i ilu. it.^t nm*) of ViiUi'.m. uu' Nltini) 'iiui nliiiii.' tbt.'liftui't'Mpit. Alb.'iiil t'.iutil, i Th** InIioiiI trui.tt Hui'tif thi-C N, U, i�� ��)..��  bnll(Ui)if (j.itii Vk'Oirht t<i Al* bi'i'Ml. biiiiil jiik*..*. to, ttiin'ii.|i]-i' *uih'i. Ji'ihii 4-3*1 tn (Mi*** jii'i- lii'ii' fm- iMfti land, imd fnim *!<���! oi **k��l fur kuul thut hii*. Iit'.'i! I'li'itis**! urn! ki.,i,i"<kt nntk-r t'ultlvii. Iluii, I'rliv* iii-i* (,'.)Vtti'Ht>it bt .(inilliy iuul Itn'iniim, nml kiutt i'.iit b,< Jiuil in uny ijtiHudty. it litis bi'.iti f.-'iiml tltttt inUiil fui-oilo'.r iui'* bi"..t. ��� ^ii |i|nt��t)f h-.mi O'lt to (��.*)iiy ui-i-1���� fmli jiiHit,iti),', iliitrylitif, |ioiilti*> ^I'lilibu,'. Iiok'" hii��I I'lKt!.* tvlll till liiiy ivtiH, In A!ht>rni will hi* fnunil tht' umhiI iiilviitmt,*t��k uf n |inij,'i*i'ii*lvii \\'i'-.ti��ri) I'liiiiiiiiiUity ihut lui'. (ulili. mni tin. ��'titii*ii>-ii nf li* cui),*|im join,, *J'ii|,i'(> (leu a iiiimbm' nl jfotxl Mttrt*.. citrr; luff u ��'lii" rtiiifc-i* mf i/oimI*, M'im.-'Is, rkinclu"., tlm Albnrul AitvutUttM, now f-liiijior, umt u niunhnr tif iitltlctli' iimi mh-IiiI flulm, Tlm t'lhitiiif U it*. Hud tt> nisi be fiiiiiul mi iIid Pii.'llk' t'ouht, iulinn ikn ynitr rouiiib Tlm rHliifitll In k***. limn (lint, of tin* f'lty uf Vhih'miivkI', t|ic o'��*t-. urn Ill/lit. Tlit'i-i' i* m'IiIoiii fn,i( I'liiiujfh fut* itkiuhijkr itc "kiinw i'i)isti".��li fm* hkiiffbtn^, und wlitui.'Itln*r of tin",., i'iiiii.���������-. It only hiNt*. tt {<�������� ilnyt. For- tlio Miiinm<r tutil tuiuiiiin month.* iki'itt Ih iiotbhiK lu tlm world (u nxi'.-l (ho Alborni woiithor. Allitfi'nl It* (hiMiiuli'lof oiii) of tho lurK.",! nml. imi*.i fortllo vniit��y/r. on Vim. *,uiivi.r iMitnd.' In (ho UKt'i-ku. will bo fonni! n i.ii>.t ivi'iikh uf tbiibt'i'of tlio Hiit'-it, kind. t'Uiiti Iron, roji'ti'i-, min-blo uiitl othor (���'.iiiiiii'i-i-lul .tloints,' lii'lol. oluy*. untl othor luatorkilN. "    ' WMch, by instruction of the Thoro tiro niiiiit'i'iiiis utii-uoth'o .niiporttinltios foi* tin- muniifittituror iuul In vi'Stor. Th.i).H.'('nHHi*y of tho Ikmnl of Tnttlt*, Albtn-jii, Jl, t;,, ,,-||| i���, j|)!4d p, (lilU) tkofit) niiUU'i's ujMviih you.  Wrllo to hint for (iiii'tli'iiliii-kj. *tMK*m��Wtl**imttm*l** For particulars apply to- Sfe =^ ;t' s*-. *r*���+n<i*Vtor4Mi**a*Mm**>��-��rHfit*tm ���tosfci-iaill' HGmtK'H&iM've'r***** *��� ��=:  �� y THE .ALBEH.NI .ADVOCATE, . k.M*kflfkkk>.lki|. mm Foreman Kitted. Duiti'lin. Mmvh II.  .WUHmii Pluj.'. wall, (i-jimJ loi.'nu;u of ilu* neuiudif-ilhy ot  Nurth  ('�����*�� ioliioi,  ��Ib-J  >��'*(oi<f,lu,it ii!tt*��ii,win ut th" Dunrmi hn.idul. k-t.m iho lilltH'l* uf tin s-.-i'lilont |t)t- iH.tvku."*; tin.*,  lit* t* t*" ifrlvutj; tt vuttiijt titti *t> j��i j (ko i'l*', tu'ttrlli'' i��ilWiiy trni-k, *****ii.-n , Uio mutual lioottiiin iwuivo HI i�� |>-ii**kiv.' I Inttit, tiiul tlit--.1"' bitti t>t)i t.i llio lit", | uyor tlm li.fi'"i-'-*. hrml,  ll** foil Uii kt* | lu'Dtl mid ��b.i ublo I"*.    " , Tin* iwouor,  I')', ^ti-vi-ii*. h.'ttl nn j bojiib,. tbU t-fO'i itiihiii, IK"i.''-ii'.i'il **>i�� ,V�� 'oin*. of titk'i', u nttllvi* nf l>|ni.r��*i.ll. Kfoibiijil, mill mum to I'ltiiiuiii in (*htklln>**il. Ho fiie.o.***** ikitbki'i-iii��ii(t*..it,��,'ti'.\iitii'H'>��, uiiii *��lion tin- Citmnliun P<ii*llk' ifjiil**..*' two. iimtor imuttt-ii-i*ikm. hi' ���*<���*> ���'iii"iu'''<i lu ouie iiiii'tli'1". ' J.utor In* i'uiiii' tu tiiiiii'iiii! Iiiiil bu* boon i'D'.'itl'Ott III I'uiol tv lii'ii fill- biii-i'uiU In tlio lu*i 2<i .M-iii*.  ll* it ii., UHMIUIllml. Aiu-sktan Railway. \Vii!*liltii*(t>ii. Mttfi'h II "lu fun* fori'tu'o with (hi* i''imtiiltioi"> <if tin* Sonuto mni tho IIuum* 1 him* tn-'fiil itio foioillillity of mh'Ii ii< i-iillnmi), nml I lu'lii'Vo lluii (ho t'tiuiiitliin tiiit'.-iii- tiioni i*. ready lo I'tHi'im-iito with ti*. " Kot'ioiury f.iuio. of thu Po'itu'tiiii'iti nf thu liiti'i'lof, mmto thUMuifii out ,\hi*h kIio-aii (but. of Promior Mollrldo, uf llrltbli I'oliiiublti, Niii.')>i.-*iki'/ cii.ii|)tii"ii, lion bi'iwt-t'ti I'ntUHl Htuioft und t'ltnmlti In tho t'tniMriii'tion of tho riillwiiy t*i Aiu*fUi tlii'oii(*h tlio i'.-u'ltlo i'oiifki (ii'i.. vhii'o. Mr. Lui).* botlovi** iliul tho i-ikllviity nil! )*o u is'.viit tmiri*>( iixtd ttltriti'ttni*'  uttoiitkui  tlmniKhout  tin* W lll'lll.   L "I hiivo'|iillti-il 'fvtthiuuU'tH-rt"*jK)iiilt*.l with Promior ,Motirlik*4*otirori)hi|*'>tlil*t .tumor," dm tU'i'roittryi'.mtlnuoil, "tttul havo nbu hud tt Mitil>ftiotoi*y fmforoni'o wllh l'totnloi' Ikmtonof Ihi' Uumlnkm (itivotniucnl. 1 bollovo it tn jiov-lhk' fur tit tu build lo iht* Aht��toui bouii. duly In mot'! lho Citnudhtn i-oui! Iiy tin- (huo our iiidyhl-Hir*. uro ublo t��i t'omo to un." ���  l''J/tiO|>TiUM)l-,KP. ' A bimiiif Wiuhhuriuli  IntlSiui*  loft 5 tt iiuH'iiiiif room ��iu*io tho -.orimm wui on otu old f i-i .-ml  Noah,  Tin* |tii��!.<r tni'l tlu*"itlKirljflui*-* uuitkli* tbo butkb JllJiflUiil iiitioMl lllt'lll why tlinyk'll tin* iiorvIt'*', Tlioy ro|)lli-il ik;ii it Iuul 1'nlntsl In thnt ttiite  for uiio humhiit iilli-k llilll llSlal!!*" illiil 110 lUl'1*'!' ITllft  Mil-, I'oiiubot! in vio'ry tholr bi-hjii*'hi''N to} tint iii'iiiiitiilit ii>i>..! ,    ; Tltt',1 fold lltorobuv, thill I lion*"' wiit! Miiiiothiiikf tiui "ilthyfc' ubiiiii thut Hood. �����U!r,i, unit ivlti*,*.1*. tu lUtoi* liu'tbi'i-,   j f*a��***-*l*��***IW��KVf*��������W J "Coal end Potroleum Act." AI.HKItNl LAND ItlsTKIt'l*. DmiLiti't tn* N-K.iliki. 'I'*!.-* iii.ttivi' tlmi I, KniiM SritBiii-r. i.f Vii*. tori*, ll.t'., Im.'i.tl i.. fi|.|il) tu 1111-. M(iiikii"i-n( Mint* im tt tli*ti��i-��- li. t'r>>��ixvl fori**.*!, uti ituij 'wlruiriltil u\ er tin* foU..Mttik{il(-kA*Olk'tt intiitii! t'*ti.ijtit''iu'-1)ttf Mt it i.iikt Htmul uui' milt- .Union in mi I'ktl.fil)- ttlitvlliii) Iroiu '1'i.uliii I'.iliil. ttti'iuti ti'irllt hi tliclns, tlii-nvi' i-.iut ktii-tiuin*. UlVIH'l' klfUth Hll'llilUlk, llil'IH-"* k*l'k) M) I'tilllll* tll I'Ihi-d iifiMt.itii.-'iH'cim'iil, tv.iiifttiilttji |i|om<rt>��, Kitii'kl Ki-ltittiH-r. Iktk-ittiikt Jnui)*fj' tm.lt. mt, Mur. 1.1 it ' .   fr   ) Hotel Arlington Thu old and over popular hotuhptartt'CN for the Hlfjfh class Ifduud Trade, has been recently ( ��� * ��� Greatly Enlarged ���������- And now contiilns sixty i-oums, Mht��lo or en mil to.  Thei Hpl-Di.did now dliilup;'rt>om contiiliiH u iltie ^election of Island views from thit atiulto of Mr. ta-eonurd Frank. :r ;;r.���^. Tourists and Sportsmen Will llml tho new Hotel Arlington just the till an.  Guldua furnished. -- ������-������������"- Odklllym c, nxuxJUlh ~~-~---��--^������...-���" - For couunerclal im>;i on ground lloor.  CVntor of tho busincKH Diwtlrtot, Free Mwh to und from ull trains untl hout��. MoNlFF *. MBAC-SHl-JU & ���    I'loprlotorK -���MWI*t��*WHWWirra-)ji��*l*<1^^ igns bigna higns Liniii nntl Ailvt-riixhufHlKU**. ot*'.,. done whh PromiK Doxiuttrh ul laa-awt'iii PrU'i"* by S.  EATON Mnr^nrot St., Alborni. Paltiltr ���ltd! P*j>��r'IUni��jr Work tltuti* by Pri'n'ili'id .Mon only. I?,*t!llllltllrt  Fl'OO. Qen-nr-sl Twrnotsr, DRY STOVE WOOD Alwtty.ii on Hand AH  Ordott.  Pr-niii'itl)'  AtitmitiHl  To Aitio supplies and repairs Cars for hiro at roasdnabh < rates Th" lourluif lUibll..' will llml lion* a jllllllt   Kl*ll*IN'lli|l|l|Hi   tl)   IlitOllll   ID iht'h* viii'luut iiiuii tiKi'tl-* ut  jit-lcos tlmi uti' rtjfhi  ��� G. A* Huff, Prop. VKTOHIA (.iPAV c, A'LIIKHNI. If.f, U.k��..W.k|k,lllkWl.f*fMkkWk>����lk>kkWf��kklk*l.,.kkl''klJ.M'f..*. *.k|IU"kkkl*,lk..W��in.l|Ul,MW.'k.Ml,4...k4,fkkk*kWlaM..1flk. (I /IktlKH't'l r.AN!�� lllHTIIflT. lUmk-lkilKinftki'i. 'r��t-f ikhUk. Hiii I. Kriiwt Silimt"*-, tt Vi-*. lot In, III'., I'iU'iii! iii ��i'i'ly iu liiti *)lii��(��ii.r ,<��� t^liiiii lor ft IIwim-** I" iir-jtiwi lur ivwl, ��!i *.t'.il IH'U-k.li'uifit.ti'r ttii" l'i|ti>Miiii*i1t'��i<rlUt*il UtiiUt fUiltllllt-tirttolf Hi illl* l**vstt tllMUll iitli> lllllli il) *i) (kA��ivtlv tllt-t-i'tti.ti Iu'iu ThU'Io. I'.iiiit, iln-t.i'i" tlll'lil X) t'ltOi..*,  UH'OCt' *t,-��l Ht) 1'lltltllkk llll'lli"*' DtlUtt) I*! i'ltMltl*. Itll'DOi' l-k*��i. fWICIO'lllk til IMlilll ttt ��K*��il)i)i*tli'iili)Viit. tvitllnflliiiir 610 Hfll-tt, Knii.l Sulittiift. l.iWf.lf*! JiOllino- iiltit. Ifll. ' W*r, l'l 14 Abll-KUNt (jAS'I) lUs'niHT, Ulkltil'l ��( Ntt��)ti**4 I"**.*. Itintt"** tllltl  I.  I'lil.'kl  l��.'l)|)|l-t<r, nl  Vlt*- lorl*. II 0., OUri.'i I,* ��l'l'l) l.t U.o Mlttlktrriif lattfitl* fl.f H HltTHV |tl |ir-l>*|-H*i.t (lU-OtMl. i>il iiiul l��itr,)lt-|jtii if.i-1 lti�� fi;Uusi!ii^ .t.-M<rli"i*l Umt.l i^niiin.-Oi'lnrf ut ilit* iwuii '.|i(i)ti*l t-.lMj.kil iiiki iliffvrlv tUrtt'tIim iitiiii'i'tiii'liu I'tiliil, tllPIlt* tOUItlt *�� t'ltHlllft, lilt-ill*. Ufkt Ml l-llKlilk Hilli' lu m ow-im-i-h' ttif. ,tlir(-f"f" Durtii Ki j-lmtii*. tlicfitimt'iitii )*'i')mlu�� in liut'll .i(��vtliltl��UiVtil<*i)l, tti'll-siltiltt*' (Uuuviiff i" Knit*! Kili*iM'i, l^*t**(H Jt.uw-,0- IfHli, UU-i. M*C. Ui ii AMIK|tKI UAHU lllhTitlirr. c Uoitilt'l tit NixjittH , *|'*V*  IU'llll' llllll  I.  I."ttkl"��t  *il*tlA|laMI,  uii  Vto toti*, a.f-.. Jt.U'��>l lit ti|-'.l,' iti On. MloUiii m| *>*4lxU (.jlu llttpus-B* l.i t'luotiwl fc.i-u .ml. ul) ��ti.l |,t,'U'J.(i��wi*i *��*�����* tl.** l"..!!.*."*It**; *ti-i,.,��i|Mni Imtiik; IVill'timieJ-liji' t��t lUtk t-***l i'lkiltiv-i Hlkkiyl ii|,it HIII* In * fiurlliv.l) (itftviliitt (i.mi 'IVl.'liu Oiiliil, Ihirinw iviJiOl ki tt)iiilfii, tln'iuv ut.t jAiI'tiuliik llii-iH*- 4-y-Jli. t0 t'lllttt**,  tll.lHtW ����.! Kl ttittilll. lmi-U in illiit of oawioii-D'fiut nl, tHHllttlitlii)) *��<i fct-.-fk*. Kt it* kt Ttvlmttt-r, UHttUvi jBUHnr-j- OJlii, iVH.   '    MnC, i'i 14 AUit-iiNt i.anii oisritier, DUliti'lulNiKititii, T*.ti lli.til'* tlittt" J, J,il)'*l t*t'ti��|>��i. "fVli*. Uffl*. lit*,. Iiiii-tui io ainfl) iii Uti*Midi.i.'i-.jf Lwiiil* fm- tt Uc.ir.iH" tu |irok|��>4't fur i*i��l. .ill i��it*! .'Hrtilt-Uiu nt nr llif fi'(lii**!n��f.t(*��.'rU��-.t iRiwin; Ctmutiriit-iltti ttf lilt* i'f.ul liliiilt.".! Hlfiitil l**u ?itll<9 tll U ll'/lltirrl)' ttalt.tl-.HfHl It OIII 'lVU'lm ������Jlilt. tl.t-r..,*i! li'.rili Ml t'l.iont., tii<'l.*.��ti Iti'.l *o) I'tiujii", iln.m-*! ti'iuilt si i hul tm, Oit'uiM* t'ntit wi t'kf tiiH t.Hfh ti. .Mii')' tif fiuiiiiiii-iitviiii'iit, o"U t-kltitiuintiitJ-iir-i**, l-.iiii��t Ki-tifiiu-r, J^kJUttl Junuiii*' lMIt, U)U. Mtir, Ut.l-1 Q��rtruti�� St.   -'   Alberni Professional Cards GEO. A. SMITH, C. E. II, n. Lund Hurvi'vur. Hi��*vi>yii of ilmbi'i' ItmtiN, uilni'i'nl'oUIimm, unit 1ftml iiulHUvliitotui. Offit't* m Alhornl. P. <i* liox '.'*>. i*nvmnt**m*a t*im<t*+*&mmtMtvmmfmm*����tfm****t * t*t**w**w\)immi^v*��***'i-*m**m kt*  jT��|a��f tfl-... T-IJU..^ -k^Mf **���<���*' h. n. t* A. M. f. C. ft B, C, Und Hurv-tyor ��?*,4 Clvtt l.n|tn��i��r Olllt'***!  C��rm-kfi��i' 81 ���Ma***, t**H APHtoI P **��<**��� 87 Civil nml .Ml nl iijf Kiln hue ur uiiii I'rovlmu'ttl IaiwI Htirvoym' II. C, Albtunt t, Reg* $100* * . . 1   ,,   with brake, Reg. $110  ��� Platform Truck and Scales Combined  Co,U and es-a mo or one IB t�� ���* CLASSIFIED ADS. I'tir Kvti-l,'- KIvintiKini I'liittti.'!*.  Apiily A. litih., Alls'i-iil, lf��l> To Hunt. . Pm- DtuKi-*, piiblm .Moi-ltui'r.. Prlvutu I'ttrtli**..' Plo.-trk' ji).'klli(lft ���jiulMiolh'btlnikf ftirjirlvuti' ituiilor. unit dutii'i'n. }''">' i.ttitli'tibiti* M'i.T. Hoi'oit*. Phono III,!. ��� Tor Kirnl, Huihlinj; ��ui(nbto fur ortko. <ir Ht In j* HM'tuH, mi Pit er pi.iiit Jti.tttl iiiiiii" Khftuvkoto* Ih'ki-.'t'. A iiui*' (.'0.1, A. Kiiiiib, Alls-mi, II. (', J'��r(f��l*f. l/it :��. HIiH'k 1, ll.l,. Km. (il.'lii'uo Ht'ii'tii, (Itllll'l' itill t'tlO' tltloi' iui)' ���"oitNifiiiilik* ulft'i*.   A[ij��)y, K. Alktn, i'lit*' Imift'i'lii! Puiili, I-aiS. imiiUontS,, Alot. Wiinted, Hy yiuUiM' mun0 wllh mii. slik'i'iibk* ox|ioii"m'o nf |��oulii-y, |)osi itt* Afkilfitiiwit iiuChk'kouIbtiii'hiPiiiry or .Mlifiil Kitriii; lowwHj.'i.t tn bo^hi witli fm* i'i)iiifor(Eibk') httuit*. Iko. "H," Atlvncmt*, Saw Fliln-*.-- Am )iro''ur<,'d to Kilt* itud IJUDl ('lf}|l!>l.'Ut KUWB. Kl I'M  ��� f'| IIM* work, tjlvo tno it trliil. T. Wk'Itout., Alluirnl. A Simp.,- MuM noil, two lota Alborni boit-ht.*., level tind clout* ono t'oiiiur. Prk'o ���.��&<���' twu: your own toi-iiii*. A|i|��ly P. O. ��dx 07, Port- Albttrui. W-tntod To buy it fow ui-rot., okwo tu Port, Alhornl, MtiM bo fhoiiji fur ('null. Kiiun uwm'r, P. U. Hux'KKi, Porl Albornt, rorSntk or Exctitntls.-a. I'lilfkoti ttml PL' KciMli from ���l.tSi (ior i-wi:; or will oxetiiiiij.'o fur tiltr**. |Hmy or (.'otnl mllub ���.'own.  A. II. Andt'i-iion cltv. *i-j; �� v*��oj. JH ttkjtfUkji j*. r*ar R-4*n(.-��l 'tin KurnlfhiHl -I Hoouiri! IIoiim*,  PuttUCMlll  TllWlllftO,  l/lMMl i-urdoii und luriru lol.  Apjily Ailvo* ciHD Ultlro. Ici'Dt'nu'K llomo-Jktko Ibottd' ul. Al* hi'riil Ti'ttilln-.,' Htoro.,- Cgt* for Htitckiitg. I 'ui-tibrifl IPuolf .Miio'iviot, bt'iii tb'* ,a,6in-' |M-i�� tkut UHik l*i I'.-bt* ui Allu'inl J-'.ill Kulr, st.i*! |'��*i- "a.-itbi-,;.  i*tiii<liri"*i iliii'i-.'ii Klft'Il*.,  Iblfl -JM'I* t.-ltlll"*'.  UJ(.() Dui'ri \'.>j!K* nl ���l-ir.) \t,'v tv-iti')!-.   tiitlt'i'** oun (��' it'll ui' ThoiiiMiii'*. Ht'ir**! nr" t'liU* i��bl��liii-*l *'f  M��-"  W. (Jtln.it, Albi'riit. F**r S*l*. jMui-.'. iiltt.ui .'Jj,*h! .i.-iu'* okl. A{i|lJ.v l*i 11. Thimi.e.. Mlt.kt.iiiH.'b<wil, Alborni, P��>r *f*tlt),  I Im* **til*t>t* rj*��{- mul ll.ty-ifld t'llll'If*.   flllll!    l)lt'ltHlt'lll>!'ltl   H.C Wbiit. |j*'j��lo��on kuiok, W�� wilt I.*' j(!<-tt��i-il lu .jutiti" -j.rlot*-. tii, ii(.|iSSi-;i' (ton, MmlthtV Ki'ir. Altn'jnl i'.ii.biv Itmiili. Albt'iiil, IM*. f-ar t*��U, Imttt'ihil r.i)i-)��'lii|i.i-illii iitt.l llk'iiiijiiii-* lu dirty Viihiiiu'*. A llbniry nl iinl*t*i"*ul kunwkHltrt. uiui .in tu**tbrkl-),'isl ilit'tI'Utui'* �����( thf t;ti�� trU*!) luiDi'iiiijki'i* tiiiilt't- ono til|iliiil��i<i, I'llll In* wen ttt HhiiVi'i* *V t'ii\ Mill.'. Per Onlt*. Ti'init of Mur*)**, Wtijfuii und Hiii'!)i"��*. ('Itt*it|.. liox IKI, Porl Alboi'tii. Per tat-tle. l-4;(,'h for IbiirhlnL*-. UIiimIo Khiml HihKj (ho bi'ti liivlnirilrulii, iliiiroiij'li'.hrt'dK only, A|t|ily .Mit. Willkim 'Donald, .'uh Avfimo, I'urt Alboi-iil, Wunt*i��d.. InmorH, ut Alborni Slotun la-uuiiilry, Croiimory Itoutb For 8nU. -'Jof. (iiiMillno biimick, ,'t li.|>- I*" luko tlW. I In** i KH'oi't AUt-onil. U.V��� or 8nU.  'Jof. (iiiMillno l.iimick, ,'t li.j.- t'litfluo, nil in i'ii-hI c'timllttoii:  will For Kent or S��l9. Hiiiull Ilnu���� on itonblo rornor, Alborni llolk'ltO*. Suttill iiiiyijioiii, down mid $I<) (tor, tnonth will buy It.  .I.'Hchi., Por Sult.-Ono Tout. I-l x Kl 1*2, lio/.. diK-lc, oilii Plow, (iiihijf ut rt low lll'llt!)' Apply to ll. T, Itkihtiiili, fSoiutr* IIoI(,'IUh, Alberni, ll.t.!, Tor SaU.f'Tlmruu'.'h-bi'i'tl ('hlokmis IHtit'k Miimivii*. iuul Plymmith Hook, (i|kun|i t.ntlltlPiiuillyi'o'W, W. Ponuld, Fort Alhornl. Alberni Livery and Feed Stables .1. .!. ItPHKK, Pi'tijirk'dir   ��� Vf I .Ivory ti-Ks t'f all hinds,  Heavy ih-ityhiK and frt.'iii'ht delivery ���iiiTTijriiiwmMrfrMiiifniiwiTiiri'iiTni'Tii r~r Ti   '' i l" ''  '    ' ^*���������*���'���jr������-��� ���������-���- ��� ������.������--������.  ���. -VXi '�� ���  ��J-  ���* J*   *���'" *    *   ������ I i *���   ���*-* - ���    '   i  I  "    �� ** ������>  ' [*  l' ' T-jt^ijBiiiM M'M'waMw-jJi'jij^ji-aw-M^ citM!ii>nw��ni KB* ntow*+\**M***s*iem*mi#tm<***wB turn *��\*qtj**ynt m ��� tmi*rmtpm*mw��'k yt* (**v#Mftm iq�� * �����'-������'qg-'W.wM. i-.^ .'���'(*i m v ff >nn 'in .jmwj*** ]���**]#***��*&*** -*�� TI -Ituwy*****^^ hi *h*j���� *nH**^ik��i... -v h, ,u| J. ffti "iuW, A.% ��(��.�� A. II Ifrilll ^nielsa nH TtwitM Uiu! Smtsptt Cirif, liftif-ittlk ni HusidfiJ Ebcss-km f-afiaeirt lit SiuM-?, Afattf ftnctf Co., Iti. M.intflt"*! WiifU. SlrfM Ormi.-.".,  Still, Miit��i<r��iirt, WiliTHur or laaoilSyrvFiioif' itltikUm*, SnwiTiiirt, Wstt-r-Aucliti, t-ti", ���  ���tilS Lsal Olfice. . Fort Alberni, B.C. P.O. Hox 141, Port Album!, eorge De&tar In Builders Supplies Smh, Doorti mv.i G\&m llutiding end Hoofing Paper Lime, OrickfV* imd Cemont Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 B. C. iwiu-1 �� ��* it - V <<���*('> *�� I U-\V��>l��ffw,vf)j,t Tf.(nt!uut nf tin* C i'li'^K'SlIC What Have You To Exchange? Wu huvo omiuirb". for Alhornl Vulloy Pit cm hiiud** tu oxohiiii'.'i* for Vunt'.iuvrr t'ity iuul Suhurbttu iiri)|��'riy.  Komi lull intrth'tihtri* Stewart M* Mead & Company iMWd.ft Nnrth.Wt'tt TruM CO. Jtutldluifl ,,* M .��.*���*. ��i ��/ic ��   tt /��' fiOUlik-tmrili* MiiH'ol ,   ,   ,   ,   ,�� VANCOUVER,  U.C. mkimiti*t*vmm��*m * mvummmvmiv The Royal Bank of Canada I Ht-Ktt Off!*-*. Mtuitr*sl tjiJl.filKXOOO *i*iktmiM*9imwmi:.\***mM*i*m mmmmxnmw ���** h|.*��iiiiuiwi BHcklav-er and Cement Worker 'Hi Licentttod Awcti<>i,oer bvwj*sr*����*i-4 1609 C-fipltal Paid Up  : K������orvt> Fund    :   :   $13,000,000 TotulAttiiotHover :   :  $175,000,000 A  (JKNKKAI. HANKlNtI  I11I|��1N!'.M�� TliANHAI-1'i'll   !   I   '. |>.'lM.t.llk llf ll IMlUtlt  fll.kkllfkH i.ai-iiiu! S"    . ft I    ft   _ 1 ���.    |*.<|H,kil*llf II UllOUt  !l}.*��!lHlk HkV, iii avings Bank Department d^;lxl'\x^^r<,,, Banking by Mai 0|.|.ii��i(* Uitil !..< Iiiii'!.' nnil ��11 In))**"ll iiy limll, r.itlikt l-ui(t"ilivi-* vull i'Ii,.! ),' lie Lillilt Ir) itltt-r .t i-UiitUm nit il-' I'KHIIK nu, (Ivor it'.'O llritni'hoh untl Aj/oiit'li'-..  lo Hiiinrlio* In lb*ltl*k Coltfmbiit. ('tu'ri'tkiioiiilnlttf* Tiiroindiout- lb��' Wtirkl. Alborni Branch l'\ <;,  ItlKKs, Mltmiifoi* Port Albemi Branch H. P. Doii.virrv, ,Muiiti'.;.'f 2nd Avenue Pert Aibsrtii P*W*W����*ft'iWtiJ*��i|-jWi< Send Tl To that friond Who is flunking of Coming to Alberni i If  ill doltbt  Uiiil|<!  ibi' kiifi* I'OtH'.i', lllttl f'tllji yi'UU'k**!! fioni mur Hon -��!"'-*!t We iiavc wme cictpf.'onsliy well nutir Hind Tie-4 niit, winch art? imwUMt AUSER & PAINE . pi|tiM-;,u THE AJLBERNI ADVOCATE. .���* I:::1,,!!::::: ...Sale o! Fiu-nitee and tli-t i- In-lit It'll-illl" i-ili'U'lllbltu ,\|, ll'slt, , wa I   ff 1   SI 1 I �� u,v\;,,;^,ui,:I^1 'V;;: ' UOUSellOlcl (sDOOS >-t. ifii. ��*.|-ii |,i.|*| ftoin l||t* W,  An-; ttti'tt'i* Pif'ifi't-'ii.t!) t'ltiiioli, tS.'t, ib; - * * n.it!boi* i.iUt'itstn.-.*, 'i��.Hv��*.i'd.������'��*>!  ���   Ali t?9lnt(* Vle*tr����o ��� ���'! \<*ui-�� <iM, itiui i'.iiiio iriiiii Vlr'o) lu ' . .  mi ...i  .  ���,),  ���, , lii��inv(iiui bo insl bom 'i j,,ii). tn ii |) in. tl.  a.'.,.',,,,  ��....! rt,  > I'lli'.  ��{.��. ,  ,   , t||,  .M���il(|M.fc  JU5-J  rUlMt4m. a ft ** Attuui}. tin. t'ihor'firdoSi'* ii'i*:  j\ '*,V'** ilh-klOM**  H����hl|j.!ll��H  Ol.  I'iHUlli.  I'lii 'i'ht- ii*".-.hu' ito'i'ihi',' of Colin Al.I W-i'i"!*/ Tt*im*. AsmliiMorumlTiiiJiPk 1..-...1 un.' t.iil |u. ii.'lil in il..< ' "''J'''**' ��UH. Uui>, <-.'���) iNvfrti. I'llli't* Imiii. A.o.K.  ��U1  l.o ,liolil  in  (In  ,),.,���% Oiikllodiitmu Miiiu.. Ii-tbi.-iid* ���Simwr Hull. Pr.ti'cwu 'lof'ii-Ut', oil; tl<ij Hit!*., I'li'im-it Piiuu'v, Prhio-mul M-fi'duj 'n'M ut �� I'.tti, ( , Wolo!' t'tiim-h, Kltrhrit Itiinto-. i.ll'i'on t iiliilioti'Now  t'otk  I.liiolotiiu,  Itfciu '.lonitir Wiii-lihi*a�� Miiolthit*. Niui;*'!'No**- SiirUti Power. \ my Aaitohbio. I.m'l-oh)'.', tiki HrlliJ.nik'ii ��� , , ���-iiui iiUior lio.ik*., ;Tlio IMiUli I'uollio l!)iht..Klt'i*irio  ,**'  ...... ,,.  , i , .,.  . ,  I    I.   I i !    Kill"*  '   t  littll,   Oilll'tllllll   li'l** I*   Ulili liitmiui)*, bb..lt,-il.i'..i..i���ii.y hn-iinitl.* j,���������,���.��� Hiu.��� it%..U.|\ *, ur., iviuiit.il. ii|i|ilit-iiiki|i kir .toil M'1-niul k>i-i uf miioi' , .,iimi uf (In* Sin llu  Ulvor,  iititt 7t').i"*u tt J U.ST IN AND SKLUNO J*'AKT nmversary To celebrate thin event on MONDAY NEXT, MAR 23 Wo will donate 20 por cont. of tho Cash Sales to tho West Const General Hospital Fred  G THIRD AVENUE PORT ALBERNI ! j'li'ro fi-oi of Miir.i��it In Kiirltu I*".**-. ;  j  Muy the bo*i  (,'i-coiio'ti Mono'-Huko Tin* )fu,.i*i'  mi it.'vol.i'iid  I*  i��i  hoj itiviid,  Alborni Tritilhi**  K(oit<, iihoil *\ It bin u rmlliik of bVi mllon from | ,,..���,,.������-,������,.. , '.', ,��� ���..  tho   "'iin'iv,  miii  ftir|lii<i> ili'|Mii!*'sil Mi\i'lli not. Si tt in tho keynote of the Splendid iS'liowinu' of Which will he opened on Saturday.  LUco it Hroulh of tSnrlii*; eoine those CharinhiK KitHter Creittlons.  It. is n pjeastiru to Hhoiv'theni at the v Somas Trading Company - Alberni, BX. Liuiio**' lliilit*' iloni'iittl Piitloriui tthvuy- in murk ut' Plollio Darrltas opened Millinary Parlors at tho old Bank of Montreal, Port Alborni ! C The  SeitKOil's  Nlyles  ttt  very roii**onable prices. Hats Tiiiniiietl nt Utile Cost. FREE WALL PAPER POR A FEW WEEKS ONLY Wo it-ill, for  it  Itmlii-d iInto, Mi'iply Willi llunjfinifs |i'i*,i ulili ovory iiit.or for not lor** tlmo two room*. OPU I.OSK  ViU'fU t.'AIN Charge for Hanging, . , 25c Single ..oil Ordi't'* Mill bo K\ot'iiioil in Point.oiu P|i-l*i'diito P/titoim luSi'h'i'i from; COOK & UO0DELL ,���!!",;,?��'.������ . NOTICE. IHSSdlilTHiN i>P PAHTN'I'.ltSIIIP. , Not kin U horoliy jftvon iluit llm linn of Nwvi'ii* ,v llllit.iit, Pltuubi'i'i*, Al- l.orul, ii.f!,, hio. tfifs duy illff.ii)nil by mutual t-t.tiMtiit, -Ml iH'i'i'iiiilN iii'tibim tho Into tlrm wth bo '..iiii by tlio now firm of lllbbltt ���V (it'iTtuii, 'llio uro uiithori/oi! lo t'l.llot'! ull tb*blf* iliii* lin, .1. I.. \V. STP.VKNS,' I1AIIHV l'. IIIHItriT. Alborni. J��.<\, Pob. I2(h, UUI. Special Car Fertilizer fa.iH-.ji im-m *��,*,fk ('in* aSi'itl Couki, It, tV It, (litiSoit ntid Hwixll-ah <>!*(*. I**���������.*. Wh��'Ul,  0*hij,' *4i tho tlllft'iviiiH* ltt ("at'lottd tiut) t*mtill nbljiutoiiti t wi> run *u!'j��ly th<* hlmvi* pt a ok.'ujior ju'k'o (htiit ��t>u run bttttii ��mt ����d loijt tlti-of't ��i)ii jmy l iv Ij* hi�� , * A full i*loi*k t'f Thmiih*, t'lwvi'i-, llyo (ii-tui-., Oivhniti C'lrMw, Abilt*) ��ntl |.to*ii <?r.i*.��.  A fow wji'lt". Kiirly Ituw^Kivd. Pioneer Feed & Coal Co* tHlli*." PIltjD" l&t ���Mlii��l|i*Willlltll��jr.i)Wi*.l��filiil)il A. PAUL* M��tui/i*ar lit'*,, \KV* wamnammmiA vmm NOTICE. Plouso tiiKo uotk'o Ihut Kuriu )!ut*l- lii'tkf, kiiiitvii (it i:|ili|o��omiin .too l'bin i'o.. Albot'iili liutt fut in run by *bu* ('titn itti'l hock Tul hit** boon iiim'tit-u-o by k-'hln l.tlt* Voo.   , A I! iin'mint** up ,o I'.'tid I-'ob., IUI I. ��111 bo |.i)ld by tho Tui Koi* Co., Al- b.'1'iil, II |ii*<*M'Ulod bofwro Jilfml Pob.. PHI. Slj.'|ioil hi-iUm Tul Ki'o Co., l bhiOMa* Slur*', Alln'rul. ���klOiltl Pob.r 1UII. wKwaujKmnpmto Alberni Lumber Company ('un now Mi'i|>!y uiilori* for Plr*.t Chiiut Rough and Dressed Lumber of Ail Kinds, Shingles, Etc. Ifooiil Onion* will rooolvo ��|ioolttl itiiontiuu. Cull ut tho Mill on thuScutuh Si'dlotnoiu Itoutl, or Plioiit* or wrlht to (ho .Miutii'foi* asi laeer Advaiu'u shlpiuent here Have Thoi-e It'oo'ius Pupt'ietl for tSprlnjc I'.optilar jirioes at Ifeeshcer and General Blacksmith *mim*wim*> wwtii Alberni. B.C. All work exocutod neatly and promptly FISHING  TACKLK (Jo( imtdy for (bo ojionht^ of (bo Klkhhi'f Sonsoti noxt' wi*ok,  Wo httvo ii lint' M'hs'ijoir'iif- '" RODS. REELS, SPOON DAiTS, rUES. LINES, CASTS, LANDING NETS, BASKETS, ETC., ETC., ETC. ' UAI.I. ANM iSI'M-. dl'lt HT(?CK THE ALBERNI TRADING STORES The Busy Storo On tho Busy Corner tin ttho bniiot uiui Initio*, uwuy, Muy llvo to buko uiiollior ikty i Hut li" ��li'o bn* to biilio no lutit'o, Itny.tiHI-.KNP.'S IIItPAli ut iho Trittllnif Hum*. '��� 4�� The WeiJ-bown and OU Eitiblikthed Groceit, Mm and Produce forekscti i'i.ttja**taiiMin>w]in*** "*j* 2 ��*r  y-  j*, <  * l"i-7S7?^?^*t-Vttri7&C2rttSZXG.-XVt ' Why Bake fBread?  f Wo null li,) Law) leaves of I'nro WholoMOinu lltviul for t.ha Dollar Malto your Mannalaile before tho Suvlllo Orange crop l�� ovor DIM Plckleii, U5e per cloze.. Vic.iris Qiisy Stm, Plone 38 It ��� �� Third Avenue Sim, fbse 148 liny (ho host, ilri'.'iio'ft lltuiii'.ilitli.'j llroitil,  Albotnl TriuUiiK' Htoro. fttkkBffkpl'a H|*S *VJ,M.-*M.I*M* **-*kBI>* ��"*** t^*ttTt ((1,1 I ft^Hf ���JTIW fHHil *������������*!. UkUHIH CITY OF ALHERNI. Kmk'o I* horehy *,'lvou thut u cooi't of PovUkm fm' llio |'iir|i'i*"> iif lii-isiiiiy mid  ili't.'iiiijiiiiii.' o'tmt'liiiu!*! i��iiiilii*i tho As*i*(v*mciit tut' (bo Void* lib I, u* | iiihilo by tin* ih*��i*sm)i". und for icvlklnr V,i'iiulh*iiii' untl i'k)f."i'i'!bij,' ibo A*��o<>'i- 'iitnit Hoi!, ulil ti,> bold in lito Comioil I'luUiibor tit ibo I*'0t��  KulS.  Albt'i'idi II,C, ou Tiiotikiy, A|uII Mlb, IIUI, tu 10 it,m. All oi)i��)iibi!iit�� or nlijot'tliiii* ii-fiilinit I tbo '"'iI'i tt>kvi>i'.hi|it>i)t ui.i��t bu niiiiit" In !M I'll 111',*  ttUlt  tit llVol't'lt  IO (III* ll**!1*!*'!!* !ol JoB*t ti'ii ilu)*. bofuro tbo ikiioiifif !t)f (kt* i'uiiii, Iiuiiii ihU ttbdiiy oi .Mmvh, It'll. P. H. c, Ji.WNK, l\.",*,-*��Ol'. ���City- r 5110! Corner tlolmaton Howl anil Victoria Quay ,  . i ���^fJt-��*aiv?ni>^*kMHW C. GALES    Propriotor From CAMPBELL & MCFO Stock Of Motion HliKik, AUhu'iiI l-liwj�� m Plr-t Ave., Porl Allnirnl Plionu M 1 Wl.|II..Ml<l|IM,lf..|liWl.lflfk^lklllUlWk,.^(.i^'f WtOHST'ZttX y i..'l*.i!lk'-Wa'^B.'8.lS***.1 l,k^��g��yi<k**��IWW^��l��lllk,��.^k.^ d  ,-!Sss!?--'r.V4r": ;--=**.-^>* Cflf*** You j*t��t ii Kijiiitro Dottl from MiU' AiJvvi'tUt'r* ��.  tlkJrfT*?, al*�� tatiltWf Mii. V   *. i,i��*awkiiJwwii<i,iw('iN^**��'Wii(W m^iSS3SJOISJ3St^^ A large shipment ol Window Shades in al! sizes, Wood and Brass Curtain Poles and Fortierst just arrived Carpets, Linoleums and General Houtiiohold Furniture .  .  .  All at reasonable prices Succeseorw to A. I. Bind Pioncor Furniture Store, Port Alborni - Phone 82 > ���***��f^f*i��<k*w^ni-.'a��i.i'*��l t\' <SL When They Ask Questions���Send Them The Advocate PRACTICAL /LUMBE^JTEAM AND HOT WATER FITTERS. _. Etttitn&tei rurntihod on Application. Margaret St. Alberni, B.C. : Oroono'i, 'il'omo.ltuko Hivud ut Al- I boriil Tiudlu^'Kioto. iin*uaf)lnMWfikkTI*f>i.>Jl mf��uiji��>lv,k,iri��J/iwi "uh-i-  *- The Canadian Pacific Lumber ���t Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths mmm pacific lumber compart, ltd. Fort Alborni Branch

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169349/manifest

Comment

Related Items