BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-06-21

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169332.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169332.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169332-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169332-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169332-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169332-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169332-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169332-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169332-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169332.ris

Full Text

 VoL t Alberni. B. C,f Friday, June 21. 1912 No. 17 m PLEASE SAY ; "SIR RICHARD"! J\M Siii)i.'i'i' shouli. -Im uthii.ivi-vv ("f iho j youthful pivtiih-e uf  the  pmviit��*c'ol I III Klkji t'mltOlllilll s!il|l  llml  fj.'lilteHilUI j un llu* hitek nnd i'1'v " l|i"Un iMek,'*    \ Atiiflltcjui niiiuuiiiooiiioii. tif (he villi- \ (ili��  Kluif'*  lil|-thihrji  honor* enitl.un*; (lie su,(4'iiif-nt thut  ihe ' iiiutii* ut  .Me. i (hide hiii  Ih'oii i*vli'tiitt<t hoili Mia*-, wjth u "Sir" no iho liutit oud, iuul ii "K. t'a M. U," un (ho other, It Im-n'ti-'ii't "Mir lticli,��i*il Mt-Uilili', Ki/*, M. li.''' niiiv, uud  it very lluifl* rtTUKilit Suit Ilti** t'Uill,) 111 UIHllili' MliV Uf, till* lllltHII'J' (Illll illOO ul  lllik  IflVIlt lldi- niiulun. The reception nf iho honor of knlvhi- hu**l tiMiio** lu Kir Ith-himl Mi-liride its the fitOtii,-eiiuitm ul u pulllfoal ettrcur {hmt ��*oi��d* Ilk*' uu old liiiu* tiisiiitiu'u, lino of the )iiiniK��**- |>rotitlot> In hi*- lury. Sit' Itlehimt *����*��.-tilled to tliu Ih-M oltlt'O lit tilt* itiU ��tf hi** native province while iH>t yet tlilny-tlnvt* j'citrmtili.. Kutir ifcitunil oliH't luiii iuivc ptUiWHl *|i)i*�� thut iliuo. and ouch *��,)���.��� i��f tlieni liirn. wltni-MHHl titt* Muitin*.'uf tlto k>;- litlor niuiv Until}, hi tin* Middle. Tho Iimi I'litnlon' rotuilliHl In tho tvlurn nf whui ttiiimiilled ui tt jtitu'lically M>lid (���UVOi'lltllt'tlt kU|l|Ktr(. It )���> tun too much t*�� *u��y. oven on the part of the Hiroiii.'t'M I'ttrtlMiu. on tlto ot.i**r chit* of tin* Jtulltiful lenrc,, ihttt tin* -itlinliiUlvuilonof 1'ivitilcr .Mollrido lltttut tlttVU  ",'lVOll  Ml! MtUMIt'll  tO, llttVf rmtilfo-i in much it *.weoplri),' victory, .So |i*��.iiii tti) Midi's, without ro-jurd io jHiUtSi'tiJitllllla'lloii'*,, will come it Wry liettrty conifrattilittlon to thu niitn who ha*, ���.���rtidisittud from " Our.nU'k" to "Sir lth-.ii.rtt" In tmtfll tt ttuiiiiit'r u�� io titlJlltU* ��*��� t<)  1.1111  (,l)OU'  tilt*  "WOII,-. ol Old  t'littui't'r, "A  kuljirht tiler wit*., und ihtu tt worthy until." Mir Hlcltitist������ wij ,notsd yo'u kindly jrro*'Ui)j,'i*. I'uelii l>" l^oiiiiiil Kneiti, autism: ha v. Tho itlxtt'o oui ��liowi�� t'hrlstlo Shty uf Suiltii, down the Alherni t'miu.1, No vUltoi* to tliu Alherni DlturU't ulioulil nil,1** wtiui'thlu),' In ilu�� wuy uf 11 trio to ilii"* putt tii thi'j'imnjry. Thoro ��r.�� ytuxi htiinehe*) Ui Iki Iuul ut iilnmM any tliiic, ttiiil itii'*oi*Mii Ihv clitirti'i'iil ttt iviiMiituhlu niton. Thi^Ciiiuil ��t IhU tiiut* uf tht* yewr 1* nearly til wt,,vi* culm, untl the run iJnwuin irohuckli'sii, iuul Kttrlttt, run he tnuih* vvttlt tin* ifi-i'iHi'kl ohm*, und l|i ithkoluu* comfort. There tiii< tliomi who -.(lend tlitiDtkiiiiii* ot ifuSlui*. every your io huvo u .'littnre tu live ituinii'f thu TtiiHi**itml li��lttiu]>.of tin* St, l��uwri>noe, uud yet rik'ht lu'it' ui our iluui-t run U�� found keener.*' (hut litis till llil* cu*.U'rn country excelled In iiiiuiy wit.VH, Uy till iiioiiiih lake u ftiii duvvit the t.'ivtinl uiui nee lint! lu'tutUfiil country. Tennia Club. A Kt'Hi*r��l luci'tini' ��>( tin* AllK'rnl Ti'finU ��'luh will be Itehl 111 tin* I'titit'l Houm* tit 1,:m I*. M. tm Mouduy next, the *Hl... Jtuu*. A. I.. Withcii. StH*y. Trettsus'i'r, hnportsnt rttwtlnS. A lifais'liil nu'vi.n*,' of tho .AIlHjnil Coiiitirvatlvo A��*-ui'iiuiuit will l��n Infld in nriiniVc* liiill. Allforul, H. t'., ��n Ktivordity nvt'idii'.'.lunu 'iiiiid,, fur the |)iirjHi**t* nf dlM'tihtiitig imttliMii of tho IfroHttiKt linjttirtiinco to thu vliiRou** of AllMirni. A full uili'iiiliiiii-o it** jwrlle- tilot'ly iitjiiekti'd. Survey Progr-eeslntJ. .Mr. I'. IK Mffitw, tint enifinoer In t-lmt'ift* u( tin* roud fiisit'oy f linn AUt-crul to laonif lh*iu'hi wus In town tliltu'vu'ok', Mr. Mei'tiw tejfUi't��tltt!t thoiuti-ty Unovv nniiii* nix iiilK*** un tin* Tiiylnr rlvor vulluy, null U im-iiliiif low ut,! tlio jm��i-* InsiD the Kilt rlvor ouitnlry. ii i�� tliUUKlil llml tin* ruuh' wi-i i*wlt)K rulSu't' tftiwuiil the Mit��,-t{lo 1,tike Miction (.lit! not  follow  I'ldkol*.   the  hllllll'li of Kouiieily latikf. Ko fur no (jrr"ut ill til- million huvo bot'ii uiicotinterotl, find Uttti'o Is. fjootJ rctti��uit to think ihut u iMtilti wilt ho hooiiro-ti tlittt tvill I'liiihh* u llm* ruutl lu 1*0 hutli. Tite CommleeJonor. U I* tindorituxid Uint Mr, Tlioi-nton lAdl, of ViflurSu, his.*, heon ni'itoliiti.! u ('.(.u:ttiii*i��iuni'r by iho yuvi'i tiiucitt fur tins jitirj>in��i' of is*tH,*rtln*f on tin* u(��|iii- fOST PLAJ11G NOW UNDER WAY The jHikt jiliiiitlni; crow uf tin* Vic- turiii AiituiiuihUu Aikhufliitlon lu-tjitii wufk on their lil*.' tstvk UtU *��'0(i|{. The loiiiiiui 11 it'll wuy u* fur iui t'uiii)thell Itlvi'i" will he tniirkecl, Hn woil ir-- llu* Cuiuulluit ^iltfii voiy iH'twm-ii A llu* nil untl Nnniilmi'. Tin* tmrk will tH.Tti|iy thowhultiuf tIm wook. iuul \v)i(*iiliiiUli" ed will Ifinuieuf tite hunt ujii* tlmt the UMtrUt run liuvi* In ticttin'f tn'oi'iiil llio rvtinu')'. The itliin* uf tiui Vlctoi'iu Ahwiclittlnit weroff iho iuom oltilmiult*, uud tin* t'urrylii'.'iuii ul iIiomi jdim* !*��� now |n*u- cciiliiitf In a initnnt'r vvhlcJt wnultl re* iti*i'i credit uu tt uiilltitry ciiioiuttd'n. A ittutur ti'tit.'k went ulieud for the |iur�� jn)��e uf ciiiT)ti))< iuul dlMi-it'tittli).* tln'1 |Ki��ls which vvuiv needed itl additJuii to|" ������"��� lluihi-i t'lirriiil (ilmi'f llio Htm of tlto K TOFINO tH"^"'!!! Isttrn'Mimt'li'itik') Mr. II, <\ llrovvkior ronu'iied fiiuu �� trljt lo Vlviuriit on llu* K. S. Tot**), lie wont un to ihocuiinery *v here ho Is |��it* |iurittir ttitd iu.ttitij,'',tiiliij,** hi kliujHi for tliu iveukiiili'm work. A jjoutl furt'o of ineit will he eni'iiuyi-d in tin* iikhhiif hiisiiii'i.1., nml In* In looklm* forwMitl tu 11 llilll1))",i' t-Jltfll. Tliu Kulitjijui mini*, under tin* ��,ti|n*t* vlilnrt uf .Mr. l'\ .MtiltK'limii |��iit)>'ri'r--'��iii��fi Iim*! uud thoy huvo tincovitreil ti ).'ooti veil) of urn it ml ex|>iH'i UjIiuvu yood ro* niiiltn (ruin their oiuu'utlomt. Snvi'litl new roliiurr* cituin op on the | Took lutiklujf for Itttul titn, ollu��r |iii)|)t)- *-illuiik, hut un ftit-u*. hind it. cunceriuHi iiliiitiist i'Vi-rytlilDjf U oil her |ii'o,ciiijitod ^A^ JOSEF A- N, I'iilitl'tty. .Till* HU'Uli hlK">, hlx' tlK'll tUlllfc'  |l��l"!  ilOlt'h. tlHllh, IMIIIn Ulld iiii the other ro()tilivinoiii��'i wore nn*�� rlisl hy tlio iiiHitiheth who huvo t*.iiittlh. utt'tl their sni'vU'i'*. jfrttlifi for th*- uccu- klilll. Tin* Murl ttiH mitdo from Victnrlti ut. i'iilit o'clock i*o Ttt*"-tii��y iiioritlnjift untl tin* iitht iutr.- ut the run iiuido u tint* h|u>w u. i*.J. Jio ntito*. ciirrliHl llu* A*n.u- cltttlur. i I'lidlutui* iiiuhh'iil H" well tl** (M*liu Mil*). To ('Iii '.'.no liloit of llu* ni Kt* uf llu* lick ** 'cli tin- Av*��i'.tttlt.n liti*. SiifiNint ol It,l ������    ' Mif the luioU  wlili'll  IlilVU itlrcmly het��!i dUt-'ihctiil nlonif tlm Hue of thu rttllwiiy tt* (olKuvi: fuhlilo Iliii, ltijitisti.; |ium'itii,ii,''.HI|MihthS Ia4iil.Vkiitllh. itn |tut>ts; Nitntiliitii. 'i't ito*i��; l'*nrJti>vHli>, W tHiht*.. Hy tl'.o iliuo nil tlu-Mi iim lu |ih,UM�� tiui jxist jtltiiitiii'i crew will think it In tlnn* foru hliylit ri-frof-huiotit. Tin* titm-ttliiif ��>f Iho t'tiiutdlitit illK'h* wuy will In'jflit ut llm t'hurry Creek I tlti) (Ultl hiM'Urrleil .Hull! tltiviijjh ti) NuIihIiko, Kvury I'ltu-* i.iud will lutvv* u in.*!, untl every out* uf ihuui'iiiwtivvlil imllii tiui wily l)i ihi* tle-kt.DliUou ttt Kuiirii*. ix'ulsnithjx ut l'oitN,'��u.,M,r..nu it lili'h ktuudk ttt  ihe (twit iif .iiiluiAiiti'fi I'tttiou of tin,* city nf Allu-iiil furlncuiji* J Hunil, in tin* tomiof Alheini, I'lovluco t.ir��th*M.  lit* i no,, j uu* tod in Alhotiil ttt  .,f licit Mi Culunihiu tut utti'ly iliito Good Work. Mr. K, Whit**) U Im'bIiiiiIi)','io ttirii out u M��rle��ut��it)e(!ii;illynnle|iHlveiih'lei) for tin* locul irndo. 'J'hu work In iloius rlifht In tho *ihoi*i nod U uf it iuiiuio to iiiflikct t*i'(*iit.on ttny  lit-tiiiitlon.  The Wiitt!'ll|e;t)lUtlltlCfi nf these  liuilie lillilt rltfn nro fiir iwyund iIium* nf tliofitt'tory tirlk-ht, tiltd tlu'fo Iti the fuel ihut they wirry tliu Ktiuruiili't* uf the hullder nKitiI'M- nny dofoct* lu llm iiittiuriiil u,* vYiM-kumn(.hlj), NOTICE. To Whom Jl Mtty < 'uitcurn. Notlco In hufohy (,'ivei) thut I hiivo (tit)KilntiHl (.'itjiu tiuorifi* A',-tlm), tif .Ah Iwrnl, U. <?.. my. ultorooy to .tt'unkticl ull ntvluuilDetui until further uoiIcound thut I will ho rt��*i|rui)*i,ll!le uiily for mich (loliUt ui iitttv hticuiitrttcti-d in hint, untl him Blonc, lu my hejutlf, ,.. I wJH riiit. Imi ri��t-|Hiti*ilhht for tiny di-hiti t-ontructud hy nwy oilior pitrty or pit el le** dxeept tlto.Mild ('apt, (i. A. unirtiiistiti,/ In my hchulf. Thoitiivi l*ttiur**uit, AHumsl, 11. C, June If), lllli.,. There w||l he tit) cei-i-i)iun>' uf liliy kind In Alnciiil uu <lu* urrlvitJ uf tin* ''jumt'Plluith)); crew," c 'i'hn ililtrkttti' "if tl-'i) iitiiiuliind ktietctt (if till! I'ltlliwilul! Hlj,*hwu,V VtlUhHtllttlet*. tiikon Uil�� Miiuiiiior, pruhiihly lu July, wlii'D j*uk!>i will In* plhiuml fi**ifit Vim. i-fiiivur to llo'u*. tt Js tin* idieutiun tu liitvu ii joint it'll uf ihe Vuncuitver und  heeit liiiudiil over tu ihi* ji-hi-*  cutiitu ur hoiih'ht tip, even to tho miiii!) Jive- ucru thiuiulnihut nro lyliiKin llu* Hound, Mr, t'he*?(>i'nui!) htii ueinly ooinph't* ttutniiluiii iv*-liJttr.co uud w|i| uliol-tly move In, hut tho tjuctlot) ro�� iiiiihih vtliftlior tliei'i* will he it I'l'titid upeiiiiifcr or it 1,','iifi'u! iiuuse \t iit-iiiiti^ (With Itillkie), (lei-hups Imth, (tecuiiliiiif tu tliu liiuultun rtf tliu tjou. A hox cniilulnili',' one dnceii Jl'K'k luier arrived uu llu* Tec*' hi*! trlpt ml- diMkied ivtii* uf .hit", Kloiliuu, Tuilno. Mr. Hlnniuu tulu'ii titi* npiuu'tunity of uotifyllil,' tin* ptilill.v tlmt if Iho hox in not imi Hod hv hofwi'i* .luno ill, \\��\'li, thu i-uiituhlh ul ull tfio i*uKiif*a will lie uiuj lip tin II tOUlc tllll'liltf tllt'Mi lllit. k||l||l||(Vl> duv>, und lifter tlittt dun* no dulm to Iho jii'oporjy will iioi-ot'ovnlyi'd hy hint to rootivor t-utiKi, ift'iillntfthiMlui**, wut.liutlil.il'io think uf vvlutt niuy lutvu huppeiiisl hy thin lliuc,  I'ld.) Pundu Refused. A* tin* mootlntf uf thu i.'oli-lu'ittlon eoumiltt*",. hold Hi tin* fottit  ItutiMi un Mity '.IHIi, .Mr. H, II, Tny'viUkitppnintod lo liitorvliUfV UM*inln',i*K of  litkt  veiir'n cuitiinilteo'ru Imiluuce of cu*.h left i'ver fi'oui lust yetifk k)h>i ii>, nnd ulwi !iud out tin* I't'iihuii why  tin*  p!'intvl|i!t|  |irl��*o* httve mil lii'i-n lil'i'seuteil., ,.   . .    ,   ,, , '   ... .  ,  ,  .i ,.    Munduy ov'i*itlii), fur ho nuijuiM. uf nu. Mr. Tui  it'pnrlud  ii  the  uu>i*lhi'*{l  ,.  '  .. '"    ,,   '   '  '   ,   . ,. .,   ,    , .,  hi*!liuroihVcrik for   n i'ii��i in' your,1 lie tl tttliu�� uiui UuttMi ,Munilu> itlik'ht    ,   ...   .,   ,r ,   ,,,  ,  ,,  ,, ,.  ... , , .. ,  Jmtd iittiint: tlu'tttruli-iii the iik union (hut ilieii'wu* it  luthtitce tm  hitntli-i1    ' ���>lt(*.'-i|, ��hlcli he tmlvotl  lu  Im-  ituudud liver itk he Iuul heou ujij-itiiiti-d tu*i oui t. lrs|H**itit l'iitii<b|mihtotn>,) Mr, II. II, I trim-in*, i*. K, I��. h. K,, of All4***riil. iirrlvcd nt Mini Jukof liuy on Krldtiy uf lust weclciuxl jiltohetl hN ciuitp ill thu Iiuiiii uf I'li'iv'i.uke. It Im Mi'. Ilrowuu's luiuiiiliin tu Mircoy, tin* culuiiry lyiu-jr wool nf l.rlc l,nko tti ���Son tittor <*��vii und thenco to t'tipo Kt-iiit. Till*. I*. Ihe foiirill) M-jisen that Mr, liiuvt'ite lui* vlsiti-d tin; Sim ,)usef vMlley, tind hli. lli-kt fitvui'iihlo iniprckslou vif tlu* eoifiitry ik enliiuii-i-il hy the im- fiiiivoiiioiM*. which  hitvo  tttkoii phtco tkillColllh Visll H your IllfO.   .Ml'. UlllVVIK* lilt** tuiiiiy ft'li-tid* hero., llli. iituiitl hun- lininiiie und i-uiifU.iiii* ireuitueiu of nil with vvhutii ho cuuior. in cii.K'tcl, liuvi' mtidv* him very pti|ttiliir. The hljfhwiiy It-urn llullHti'^ to ("tipe Neon In now tu full iwtii),'. On tin* ur* rivul ol ('hit*. 'I'ltlek tin* "donltyy" wus put Into C'liiiinlkkltin, und u^'nl work (*> lielilU'(loitn. It In iho uiiletil winh uf uverj ketiler lii'ii* thut tin* 'iiiiiii villi ruiioli tin* cenloi1 of liiii vulloy iii i't huitMitt, The twtt hture.s hero nro m either end ut tlio dUtrJot, und tin* M't- tleiiieilt Im twulvo tulles lunjf xu thut It oliinils �� lot nf lietivy ptielcllijf. Wlion once the rout) K in *urh u cuutlltlutt u�� t.i itlluw it l.'itui und leitd uver ||, thin pttckiiie; wit) he u thill1*'nf tho pit"!. I'll tilt I fuuiilies fi'oui tlu* Kluti'k, ull nf tin* Anyl" Mii*;uii u".'", urrlvod hi t'ujio Scott i*ii*i*ntjy, Tlioho pi-ttplo nro huy. Ill},' inlid (nu\ therfuro ltro ihe bn��it hint! of ki*itli*i'H, for ihuy tiinki* "Stuyfi|*.s," Site'e the IhltSi'iS de*erli-il ('tipn Scott, it lllltk if!|m It WOO  lieHDDif  lipp(illl'(!IICIi hut thedity i*. nut fucdlMuui whenthtrt dlkirlci will he u rUhij,'fitriiili'jf cutintry. Proigromme ot Sports to be Held ��t Alberni on the First Day of July-~Crand Fireworks Display to bo Hold on Hondoy Evening. TlieCi'lehi-ittlut) t'omiiillifo iucliur��i-uf the pisip-tiitinieuf kiHU'tn to l>u httld ut Alhornl on July I. hi'ltJn mi'oilti�� loathe euiirt. hoiiiu* <?�� Moudny tivoitlnc. Tho Iiiiiii tlcttill* of Iho colt hrtttioi) wore arrnni-rd, tind tt nuinhin' of uilmir luttta* tet> hetilod, Tho IhiuDCi* t'ommlttoo re)turiotl thut thoy hud uiut. with t/ood ttU))- |H��rt fi-utu ihociti-M'itt., und thin thorn worn in hum! t,titllch*nt.fiiiitlu for ttn i��xwl- It'tit prl/.o Jtht, -'    -  * AfloriKum* il|M*ii��Mlon llm fullovv in*,* wun mloplud id* llu* ottlciul Ilia fop tho day; Saturday. Juno 29. Kuothull Mutch, Uvo on t*��ch f-ldo, Minrtttiff ttt -I p. m.  I'rl/n, Jlvo tillvuf moduts Kivo-.Mlli' roud rnco, Murilnx 7:lo,'  KlrhUiirlxi), ifold mi*dtil; lind., Nllvor invditl. Monday. July 1. (HiiniiiyiH'liij; nt ll a, ui. tilutrji. lKt.J��rl����i Mil. I'l-lm iSnl. I'rlw Twontyrllve y tuxl riici* lor ���fir)'., 7 >'u��r!�� ur.d undor  .  , Twomy.Hvi" .viuil ruvu for Iroytt, 1 ytmrn und nudcr, , ,,, Kilty ytird rticu for jflrU, 0 your.*, and under ', Fifty yurd nieu fur hoy*., ll your,*! nnd imdoi*,, ,  , Klfiy yurti rncofur trlrl**, 11 yotir-i mul undor Klfty yttitl rtU'o furltoy^, II yoiiri* und under   ,  Kovuntydlvo yiittl riK'n /or tfirU, I .'I yum** and undor,  Koveniy.tJvo yiuil rticu for hoyn, I'.l yeiii* ttnd undor Ono htiiuji-itl yitixl ruco fur \i\vW; lu uud under . . Onu liutiilrtil ymtl ruin) for Ixiyi,, K> und hihIoo  ;-==���. ,.. Thii1U'lt''fKtil ritcn tor Ihi.m*. !l,l yiirdw Itutinin'r Itiu-r jump for Imyn, 1�� yotim und undor Itvuiulnia, louj/ jump fur Iroyw, I'i yoirx tind under Ittinniiitf Joii'; jtttnji fur Im*-,*, lu yuiirit uud titidor .,  .,. Ntuiidhi',' loiif,' jump /or l��oy.*, Vi yuiirn'iiud undor  ,  , , Httiiuliiia' loii1,' jump for Itoy*., Ifiyourn nnd under Spoolul rnco for (vflrl*., H yeiti** nnd uudm* < Htnuilnir ltl(,'ii juiti]) for iHiyo, la yt-mt. nml uiitlor  tttiuuiu<r hllfh jump for lioyn, I'i yotire uud under Suck nice fur lio)�� Hwliiiiiiiiijkr rnco fur hoys Dm* mllo initfi", 11 ��. m, . ,,, llotoH-up Mi-dttl f- - ^ owmIs, r.'.w ('loodif, tt ,.  . itltwdn,  a.fiO Oowils,  1 Commencing at 1(00 p. m. Sharp. Ut, 1'ilui imJ. j'Hftt ��� .w> 0  .kakl # .16 ' M .2.") .11) .60 ,'i'i .10 M .25 .IS ,16" M) ��� .afi ,1o .��> M ,75 .Ml .aft ,7fl M ,aft ,7o M) .aft ..ft M .as l.GO J.Wi ���fiO M .aft .ifi .W M .aft .7.1 M .as .7f> .Ml .an l.f-l ,f��t) .as !old Itinif OoldlUtiK .V, M .aft l.tm M .89 .7ft .50 .aft 1.00 M .aft Alhornl 81 Ivor Toktilnjf tliu enher I'liUlllj, till' hliOt, SPIfAL OFRCERS ARE SELECTED inoyiirdittlithli .,   ,  , YuiMtf httlh'H iiict* Mttrrli'd liulli**. ritci* Two hundred iiud twenty yunl dti*li Olio mlh* lik'y'eio nteu Old inon*h ruin, .Vi your*, mid uvor Muck riu'c, Ktlt'iiiunV i-tieo,'Jtttl IIm. und uvor , Kour hundred und forty yiti ,1 dusli IMllow iluht. , . I'tnir inllo hlcycln rtiee Ludli'ti hleyclo rnco. tiuiirit'r mllo ltunittnir h>��u juiiiji ttuntiliiK- Itlifh Jtiiii|i Ht.iiidlnt, hrotitl jump, I'lill* V'lltllt Iis'tf rolling i'outi'i.1 In wntur I'pM'l cunuo rnco ,  . hl(Hitehmitii'h eiuiuo nteo l'uiioo rut'ii. llvoptidtih^ HvvluuuiiiH* rin:t* ite.i'uKii rivur Minor't, puck nice, ftn lit. puck Hklpplntf rin��-i eiiiitiitit (Jri'imy \>\m imicu Tutf-ofi-wiir, t��oven on oitcli nldu . MllverCtip Hllvur Mtnlttl (Hold Hn)(   tloodii, ��l.(K) , tjoid rim: OvhkIh, I,no WtttMon ta'u'p Hllvfir Modal Nil vet* ukhIuI (JtKKla, *a.(X) (JutMti, ��.(W tiootl*., 1.(10 HoodM, 3.IK) OiXaHlri, l.Ot) tJootin, S.tlil Ooodi, l.iX) (luld mudttl Hllvur moditl Hood*., ��,(*,) (lotxlti, 91.1X1 thtld iiukImI HllvturiRvdul (Joodt, 8i2.ftO C)wh1*(, ��1,(XI .,  (JoimIn, a.U) Ooodii,  1.00 Ouik!*), a.on (itHxirt, t.txj ..  Oouds,  'J.(M) OikxIk,  1.<X) ,  tioodtv,  .'J.OO Ooodti.  a.OO Cutih or (loud* KMX) UoodN,  MUjQoo<)!i, .  ,  (loud.*.,  4,0(1 iloodii, (iootlii,  ft.tKI floodn, ,.,,, Iliedsno CupiV (loodi), "-  ��� {Jold MtHlal ' Ooods, W.ffi) OtJtodit, (hKrtitt,  a.OO Goodif,  1.00 .  (-'hultenifti t.'tip und Indl- vidtml l'v\r.t>�� ,..: ���5.��i . ...   ft.OO ft,(W ft.00 a.&o a.oo i,m a.oo Thu Dli'i'i'loii.  uf  tho  WoM  t'��m��l (ii'lliit-ltl iiokpitlll lieli)  it. lUi'i'tlllif  oil VV('hiiiih't*ili*r atitomuljllu eltil'k i��u tin* ui'i-usiuit, und it isiiiluj-othet-Hiielythut t'Itiiii*! tick ".il! he nolw-tiil liHthephli'i' where u dinner will lie'held in emit. uteuiui-utinii uf tlto Mtidtjiluii* uf (he roud with diitttinnd <*l|,u-k. Strfiiwbtsrry f mstlvtt!. "*!. t-n it vi'uilihit,' iiii*) 'i'itll III'*! Uttil'l'  111  iMlklltHkl.   VVtlk   lill* (ki'li-t'tlen iif uilli*ii|-s, uud tin* vui(uii |-��, Mill.*! its fniiovt'k' t', A, Mi'Nmi'k'lituit, t'luiiriiiiiu:,!, il, ('. Wtaud, Vleu I'ltiilfultUll It. .1. Ilurdo, N.viviiry ' W. It, II, l'��i**euti,'i'tviiktu-. er. .. ...    .   ,,,   , ,    ,., Tin* hOCH-IUIV tjlell li-iiil tint lilllltllOh J'tl   OK' IU I ih* lllfiuuliev h UltlIdhlsVi'k  , ,  ,,,   ,,.  , ,  ., ,.   ,, ut kevoiid ii��)')'iin���'ik  uf  llm  ilireCiut'K M llll-ll llllll (lli'll llt'Sil, llllll  lill-ktl   Hel-H Ujilit'iived, Tin' Hunk nf Miit'lreltt wus *! ,1-4'i.d us ilu* eiisioiihin of Oi" fniids |ii!-,. <i| to lin' credit Uf Ihe lien- In-il ttiiliutl, Ulld tit-uitUuitti-e.CiUikistluK i.f  Mi-fM-s  MoNuuj,,!,Ion,  Huiilii  uud tint iiiuii'iy it ltd ptli.'hiiko the pi-ii-ii�� fm llu* vthi'fc-i-ki, hut tho I*uri <-omnilti4-u it'ftthisl tu hum! ovvrthuoii'ucylii-fiiitviit tlie.v elu{im-il tJtiit nil tlittt \yu- left over tvitsiu |f11 to 1'iitt Alherni lu the event uf thole eeh'hntUn'f InM l.iiliur Huy. ili.-e,  Mr, Toy even oilcred m  divide j Vv'hlU WUS  it-It  uf!*'!'  pDU'llllklllJ'   till*' prl'r* Ihttt >Jtt��iilii huve heeii pi-i-ki'iitisl lieili'ly it vrtvc !lj.'o, Imi liiiu Vt'Uk|'efilk,-i|. ll ispruliuhii'tlini tkuuni furtlii*riiotlui! wlli lie Iulu'ii in tlu- lltllUer, intijMX'tini, Ground. A p.'ll-iy CUUli-ithlJ*' III  Messrs. A.  I). ���^MclJiie, jl..��. I'lilntui', T, lliunhlnl, I), "'.llumhlii'i, Thrlppi uud  Kchtipp,  cittne into Ailu'inl this week  in  cunuectiun with t)te hind tli'piit'ttneiit of  llin'i*. .N*. d', Hull wuy. They will look, over the ' jslttmiloit vvjth ro/o'iti-d io .'.Alhornl Jil?*- trie!, iimi ju-uhuhiyoiitltoMiitiourruii^u I Miitimi. ��iis ii|ipnlulii(l tu lul,u..yhiu-',��e j,,l ut uniiii'i-N ri'ltttinii' to tho'Mse.'iNunil |ii-e|iuriitliiii uf tliu e;rounds.  IV^tj). Hoht dtH'oriitod prt'tniM't. Ih'Hi dccuinti'ti Vohlelt* on kli'eeti* ,  Illinliiiuited tlecurittud hieyelo piiriidu ut tl:,'i<) |i. ui. ,  ,  ,, Thoro will Im ii jfrniul dtnjilny of llrewurk'i ut foot of ilohnoon Ht,, dojiuttxJ hy l\ M. I'liieu, in. 10 p, in. All iii'titidr k('Ui!�� will lio held ut hlijh tide, laiitrloi miikt ho iiuidt* wlilt thu not-rotttry not Itilor limn .-Vldiiy, Juno 'iti, nt i))). in, An t'liti'imi'ti fee of te��i ci'tii*. will Iw eluirj,'.'*-! for ull open oveni*, wiih Uio o>i.'ojitlou of ehlldt'i-iik, Indie*, Inilliiius, old uud hit iniui'k rKi'it*. J't-uj-ritmuii! t'umuiittoo  1-1. M. Whitu. ��, II, Toy, 11, K. HUhop, ,1. J', U)t*d- wm��, A, ih'tiikaVtnoi'Hml I), Mlivrk. ivinituri* t 'uuimUtoi*  W. W. U. Mv'Alliktor, M, Tohu, K, |>ilnkv*itlt*r, t,'. M. I'ltieo nnd I'. A. WutAiui. tiiimud'. I'uinuilttoo  O. Ilrlnkuiitor, W, Itetiklip und ,1. Wllklmmtt, .liidj-cki fur ('lilldi-oi)H Ivvoiiih  <!. I'*uiiv��,!, (], A. Hjionci'i*, J, WUklnw-n nnd i). HlddeH. Jiid��*"*f����r AfloriKHUi I'.voiil*.  .(. K. Illedsoo, ('.<'. Jmko, J. (1, 0, Wi^u, M. I'. I����� initl.1. Ilmlford. NtititJ'i'  I'. M. Whyte. 'l'ill)e)t;iepe|s,   I', Tl, ('. Hliytli* tttltl (J, A, SpuH'-or. N, II. Tuy, elutii'inun: tl. ,M, Whyle, hoerolnry. iiieiitH fur kldlnifsi, jomntili*.  Tho putty i.i,*inul tin Thursduvi, hefnro -pilui*- iintl if ll wits (milld ihut more (.'round lit Ulld lie iVijilii-cd In iiltlt'l' tu loeutu the htilldluj.*. properly, to ��u ro(Hii-t, 'I'ho jileu h> tu niuke un urriiui-cmcnt ,e,ti* tli.it foul- futs have heciiM-i iiklileUnr the imimsilhitu purclniM* uf iItlilmul lu the bund t'uuipuuv for lii)s|i|iulipi��v,-|--iis li is |(.|i. ihm uny Inierest un iho I,,,..'..'in hltrt'lt 1741, nnd tht* i-tiiuiiiiidAr* jiimipiiiii'djiuynti'iiis would'moro 'tluu. ���l tie* Idnolt jio.l.. tinder u reki'i've' m.\ he cuiinti'i'I)uhiiici:il hy. tho'iiilvimeu iif llm*, H fun he .|;.m'ii.,M*d nt uny tiuiohy [the price uf tin* lut* in i>���>liurl. lime \i tiui' l'ni'ltii d. sin mid further hind ho ii- liutt purt  nf'thu  country  *.tntt(*d (u 'I' I.-. ii. mis (|i-!eriulm-(l 'lit the 'j.iii'rliijf (lull ii" liiiu 'l*c*��0l*Vli.H'll*i ttt, tliu t'iilllSkf uuirki-t I'll*:", ut thu tlntunf ihe Mile, j-H.iiild he hettt'i* fur tiio  Mile Connie lliee tn Juiik uverihe ������ round i*inoliilly, .uny of iho MihM'rlhori desh-i'd lo do  mi (hey could pity the ttiiioniitM duo  in llt- stulfutentH u( aft per ceni. ouch. A ���.pct'liil coinuiittee on ' ciptljuitcni wui iipiMiluli'd cuuKli.iini' uf .'vltissrs. Wiiud, I'roseutt und Dr. lillton, und it hy.iiiws ciniuiilitou wiih ii I mi formed t'oiii|*u<u'*(l of Mi-ssri*. Hilton, Ati*Nitnt,'h. tun und Met'ilnioek,-".. It wui tihown thut/ thu Kovernuuint iipprujiriutlui) <;f *>1<i,<kk) wus now In tihiiim'io usi.i, uiui thut. thoro wuuld IxY no further t'litmo for itohiy In Kottini,' tliu work of I'ujkllii'' the hotipitul in hitnd. Tliocuiiijiuny will , ho asktHl to I'stuhlish the cornuM of -'thti lots In ((Jicritioii, und t!io��titu comtiiituu.) will take up thu mutter of eleorinif, und probnhly cull for teniloh. In a fow days. M'ltlt* up liri it. Is uxpoetoil it will, The trcittsiirer wiiwinsirttctedtuhee/ln Ut oiuru vtitit iho collection uf the Mill, ficrlpllon*. thut huvo hei!|ii iuiii'Iu hy the ptihllc, tho iiinlor*ttuttd!nj,' ludiirf thut If THE ALBERNI ADVOCATE TffE ALBERNI ADVOCATE-'''1^ '�� im.-*.; <^ i��hi�� .ii'^niin'ilt would I.ui, and fall!This Is nbont the tiJlly spot lhat Th* Alknoul Advix-iUf I'l-inthif tuuf I'ubtifittltig Co., Proprltittirn, J. r, tilXliSQi;  *  l,��M(-r mid HhtihSivr I'tltlllltflll alt .'llffllt UflUkl, I'ail.'lol.lH ,11 li.t" O0*-f,.*|k n| V'^,���s.��!ll !' iki.il.t* .it ,.i (.- 1^.1 -it.ti Ola. !Vll��>!i!i 1 KM I lft HJ I'm Ufill.it i lU��d Olfki*t  Altm.il. ��, C, Al't'lli'ktl'-'i link 1st II einitf t1' Un l^^|),.|al( Jul UiHlklHikfclttl!  Uttillil. r..*s,(it| .<l��t*�� iiikU. I kiUikfei'Ml.ttHilk In is.llils ill (Vii'tl'f ll >' I'llll.*l tUllk'ltl'IH AllklCliia, ?.'.-�� /ainl.l|ail, Sllllnilltt Ifllut kl.il 'ill,'I isiillllllik null liHitliil I'i.*!,!! I f'K llllll (Hllk. Illll  (��'  HIS'lllll  nil  Un- ("lil'tUH, if-IHltf' llm- V.-IH 1.'" HI* .kluliUlN , ,   ,1 Iti ISfllklfp Iff (In* I'lllll'll  Sla.l.-k   Mi kit*" Mint llli Kuii'tf*!! *ihl i'tlii-1* t.-li'fU ....Hiii i if* It'Ulti I )��-��l i'litii TO COHKUSPONDLNTS. All i'nlliilHIllil'itUnlHI Illll ll'llll l"l I'lli'lli'i'ilHU ll.Uti U> ms-killil'iUtlisI ��Uli Hi'' iiiiiii)' .un! ml Ull'kk (tf till' ill Ull, IHU  IHSS-b*illt!i  l.'l I'lllilltSl- tli'iil'iis tiki, tfi'tumitunf iciiii iiiiiii. tv* e-iiniiil lalttll-lttiillt 111 M-tHIII U*JIX"llll IS'lllKHHIItMUilll* Nil ll'IIHIII'Mlltlilll **UI i'-l'l'l'l l.ll'ikWlli- ISUIIll tilltitltlt )i��lS|lt ll)' MSS'Ull llllilU|,*i'IIH-!)l , ill ,,   ' HI t.l.-ll ���UiUri!l..|tt,  ll"(Ul,'f|!k lt(|.| In kUIJtl  111 t "f pulul, and tliuii tin* {'rounds wMlii*":<u ��i* cs.nii*<ria,*kiiit-ot, i^MMim,.- in m-io ��� I '���  i I . I 1 11 ,  all ,  Ullili' Ml  I) ������ I.tOUK In* very handy indeed.  Hud this; AMlKltNl la.VSI) DIN't'lOIT AtJUKItNI LANli DISTIUCT. AiallKUN'I I.ANI) IMsl'ltlC)'. Dltitifi H)I i.-litj(i,)t,i,t , Oi*trt'.*i of <.'l��,'ixitn.(, j ' C'Mrlct uf ClHyiKjiwt 'l'(ili)'ii,.(i(v'i!i!ti )*,uit.>i |l,itli",-k i.( vti'ti'ii*. I  'nil.t-tjt't tif thut Julift (jnivk, <���' V'J<'t��ii��. ii.i  Tutu* iMUKeitu-l It-iu'm II. lltiisir*, i-.f'IVtlrit), II ���'. i"t**uitaliifii luikHi-f, tnu-i,iU (., ii|'i'l> J.'i '*'.. fss'H|'tiUnu w*H<j|-. Iiitruli In ��(i(i!i (tu (��|-J *,itueulliili timrfltvl *tiitikli,iiilr��ilri UifHi't'l) ii-r riUllUkiiKJ It) |.,llt'l,hki' ll,..  |.,il,,ttlltr>' <!< ka-lOul ' XilMllfO  t'l  1'lllvlikkr  ttif  (llH.Hl Sill.'  .Ji-ks'ltlaisl j (iTf HfUkUlll tl! ������ti|-<, JiHliail ll,-- If-Jlun III,*  ,l��-(.V|-|t*<fl ��� Ui|.U- , , inmlk- fuUlUH (iflllk* (ll n lii-kt I'isllllS) Mf^lltt 1IM-!l��IHk i   I'.'llHlll-Ililtli- ��| tt |H)kt |'l��!lt*'l Hit Ul,' t-rtkt I'lM ttfkt fit'ill tli!*lu.|Ul��iHis.��l)i l-i'M,.-! Ik*' (tit-lrv , i-r .iiv tklkiiit ml Kit- uiiilil 1( ��( Tiuvl Utiri, ('t��)t, -, iH-Ilt |1 Jl.llll rtlHIU. llnl.   Wlmt  uliotii.  Vancouver, i remains  \vlu��i'i*  tin*  m-juired Ntirth Viincouvt-ruiid South Van* 'amount of space can hi* secured. .   ,   fc i, t.i. , 1 .,, , j   , -.--a...   ...   ,.,.-   ���i,,,|l, ,1,1   1---,T|.-7    ,',    -*.,*-, ��'-ll  .-' -��-'.,..*-...k.��.-"-.k..-"a...T.,,,. a��.,,a.-t.-^"k��,l-,��iT--4.,^.,  F.,WI,klf|l1kl,.-,tl1llI,,|,I,   I IVVt  |ltir,,l riitiviT i  Hid any   siao-niao  -lit time there will pitibuhlv in* a T*.*iikiuiii,i'i��,>.,kii,4uuii*u,i-i, -tn-Uk**-��..tuii m i,iiii��iri* 1*1**1, uii-i��s->ii-ii(it()��i��.iui, iiu-tim* .iv.jui>i^mt.ii. tiii>i*t<ti'.i.iiiti��iiiti-i t.uiiii.t , . ,. fill | . I  ! i'll.llltk, llll-tllV  l-kkt  ll  ,hold*,  Ur,'!,  HI-  tckk  111 | I'llklllk l'.��l, UtKllS'  *l  I'UilJHk  6,'tlUl Ul lallMll t.t 1 ll-'Mlli ��|", k1f��l4,|>. MiUtll.'ll*  fill'l k nUt (! .('llllll'   ti)   till*   ri��Hi"||t*  (if   Hll.V  t)| , l"|"h|}��i*  lJ*."('*r   Hit1   CtVt'l"  ill   \\\\Yi hlii-i.M'f llis,it,|iu hint. Oe-mv l'ttli>*>|i'ti klii'lli  ��*'liif.'itii*r.i.l 111 ��(li! i iiiitKiliittp �����< vHik li.tiftr , ii.riiitf kUfifv1 ioii' (ii t;!*)** "f Ti'iIiIlaVUtr lfl!L-(k I   I'.HllCDI-llI'ldl* tit �� 1.11*1 |i!(ll!ll*i (til-'lll IHl-lMtt.k ll'lllll  .'I  III.-  (|i.|l|i( llkl  f��i|tl,-,   ,.(  S.-H-U-.I,  (i Alborni, II. C, Cunatht  ���  Jtnin *,!, 1012 ilit-M- wiih ilu* ���kinrillii'kt iliikcov ���try " ilii'iiiiiiu* t'uiillii't'.r in i'...ti��i-i'kt. i ||.|if��i|'u |.|,y ill  tlioM* iiltlt'Urt \vi��ll'g! ililiUi'!' hi'i'M  Ulli'inli'il  lO I'Jtl'til*!' j jiluuijiht tif jALHERNl with tt vvulljno (idiihl n honor f��|iuconlil linvt* <u**la!)iislii'(( jiliici', and tin* lliitilc^bt-t'it Mi'iinil, hut (Iiim \h On* IumV jiilinnst (i ]itttisi*lpi|t| vvurd, jtlmt iii itvuilnhli" tit  Hit* jiruHt'iit If thit* iiiitMoi' K to in* Hindi' u 'Uniu, jiotilic.'il tint* liuvi* wo iu)MU|ij)t)rl-j Tin* iinillur of t'littluif tnij tin* ur.* tif11In* pn'M'tis Kdvcriiiiii'iit in (p|:ii-(�� whirl) tip* t'tuiitmiiy jtr*)* tin* Imvn of Alhi'i'iii i�� pitNs n liitwi't* lo Hun into n nioilcl fitrni iiiiil to tlti* |>ii\vt*i>. llml he, of tliujliuf* ttJM) hucii lonlccil into, and ull'i'cl of this utli'inpl lo wlpt�� iik /will no ilotihl hu ntlju��*h,'(| lo tin* oil" (In* iimpi' Wlii'iu iii'i' Ilit'!sat[nfin'tSon of till partli-*. Till** tiiuiiihi'rkitjf tlii't'onscrvnlivt* As-j will ivnuivt* tlit'opiionltioii of tho NOt'lntlon? When* is the Kxt-i'ii-jlui.ti t'oinpnn.v, hut It itiitsl not ho tlvo ('omiiilttui* of that hinly f | foruotlvn Mlittt tbo ('. I��, K. linn Aro tlioy so well under tlto IiimIiihoiiu* kind of uu option on till of I iiw.l H'liVr, likii'tit Jmiiiiu', Ai-iHi Mk> SI. IVI?. J,'Itli Olkaik. , IVt A, K ililtiiUi', AlUlU tini V l'.'l)' Slil! i i'lt(4>l|tHli! Ill ������ K'k, HI"*-" ��'! li*-.* iiiuiik ||, Uiit.slif'it. ' Al-iit ft, if)* Al.llllifkl I.ANIl IIIVUIKT, Uiitttt | el I1��)tndi.'i. T*iif li.,(!i|. ili��| ��i.4,,j|��||i-Sil,..i .if \'|, U'tlfU I'A  Itl tll|Mt|lnll it v��-��  l#|i(,!ll   llUfli'l*  (H  *1<1'I)' INCORPORATION. -T'l.l'k. nppllctttion for tin.* Itu-or* ponttlon of i\w Oliy of Alhornl lutN nilisi-tl ii Htorin of proii"*! from till niiU's. Thin was lo be expt'i.tod. Alwityw tin* kicuii <*yi' of jt-uli>.i.s.Y looltx rtonrly nt uny iitttjiiiptonUicpnrt of it iioiKhbor U> (.jet- ithond, Whon ilin appllrtlion m l'ort Alborni for liiforpornlioii cnttu* U> tlio front, '''����� pooplt'of Albor- nt iniulo ��s��pr -��'d iittt'iniiN lo M'* curt* ono incorporation. Thi)* wnn tlt'islcil oif tu> ollior Kroiiiiils than tho Kent-nil Htntt'iiifiii tlmt tht* (Jld Town could mitvotn iho now ono, nnd ho thoy would no! conni'iit lo nn fiiiiiil|atniii(iti<>Ui. Thoy wot'o llioii iiHio'd to M*t tii��* bouniliirlos biicli ton inoit- nntur* nl position, h<\ Unit tin* pcoplo of tho Old Town could lmvi�� nci't'ns to Ihulr ft'i'i(vrht Hiding without Imvinif lo k�� thiotiurlt tlio llinlt.** of a rival iminlolpn Illy. Thlswni. ri'ftist'tl, ThoK<*��v*t��riini**t.t'f*iliihih;* jy biO'lcod both of thono it-ipioMt* on tho pnrtof (In* Oltl Town, uud thcMippIicntlon was doforroil In ortlor to sou if  tho two plai'tfs liutt (buy do not ditiv to lift tholr voice)* lit protesl itiriiinsl thin at* tempt to ohliti'i'iit** the naiiie which they profoMK to honorV llio wntor front on tin*other Hide of Ihe river, and Unit, while tho land company nitty let. up on (lit* opposition, I hen* In iio roitMou to t.H  ll'ltlliUlllll  ll)  J-UU Ilallka,!  ||HA  (llliillll tlltf  llf #���1 U��.1��l Iklutti l't.)Hl|)����J. Hi,/ k( k  |��tkt  I'tkHUkt  OH  ||)l-  ktt"((> llHI' ill **lt(ltl) lllir). III (If I',.-  HtiiUl.��k( iklllli-l1 .kt.ltl|.44ltti|(-  tkl,  Hi-Ilk,  |( Hit- HI A iit't'KOunl l{iiowb'dtf(*of Ihi'rseilhinlc that  the  railway  peoph- tfontloniou iiutUoH n�� fool ct��rlaini will In* uny  Iosk hostile lo the that tlioy will not allow ihl>* nml- tor lo jjo without n Htronii" pro* tost, hid the time for that protest i�� rlutht now, Thoy nhonltl call it uieetinK wltliout doltty, nnd pul thuh' position plainly up to tlu* uovernincnl which thoy t*up* |Kirt. lift, there be no uncertain sound about the mutter and do it now, ADJUSTING MATTERS. |T nppours tlmt th<- coininlttou In chni'Mo of puttlnK tin* case of tho town of Alberni before Sir Kenneth Anderson, ns the rcpro* Kontntiw of tin* Alburn! Lund l.'otapuuy, hit*, iviU'lu-d tliu end of their luliorn wltlnpiltt* n nuin- bor of important. ',!iin||H ittljiinlod so far ns tlu* promlsen'of Sir Kenneth to have lliein oitrefulJy consldort*!! by , the company Is concerned. There is a tlHhillt* promlst* that Ihe scrtib timber thnt-httH t*o Ioiir couhl not come ton-oilier.  Ajfiiin (lisjijiirodlheoiitwldrtrtof tht* town the l'ort refused to consider tho oiroi'N of Alborni, The Rovern- nient then took lln�� ground tlittt t'hoy Iuul no power lo refuse the HppUcnllon un It stood, tind It wus KrnnUvd. This was admitted to bo to t-ho dt'trhuent of AU"-roh So itdmlttud in fut't by the mem- bors of the cabinet nl llio time, Tho roproKcntatlons iiinde by Al* bnrnl thou wort* nil to llio effect thnt, if IImimo requests' wore denied, an hnmcdluto application for Incorporation would be iiitido. Tin) tfovoruinoitt mild, in sub* Hhini'O, "(*ro ithcnil, and wo will s,*o that Alborni utcts, lu this liinimoi', tin' justli'o which we wore compelled to refuse her In connection with the Port, nppll* en tl on." Not n inotuent was lost by tin* cIllwMiH. of Alberni in prittlitM" nndnr wuy llio muchinery for tho st'Ciiriutf of this lucorporiitiou, It of course loott time lo hcI nil the mntorialN In hand, A |u-ti- lion hud lo beelivuhil.'d, and tin* hiunnturoK sifi.tit'ed. This was iK't-oinpliNlii'd without delii'y, Thi'ii cittin* Ihe iidviTlitki'iuonl of Molt* delay, but Un* tuwii of ({\l At the very {Irs, ehitlii'c Alborni  had  to  le-jally thoitppllciitlon. not tin* fault 'of i) born}, which initio* tin* application it was pr��*' rtcututi to the Koveruttii'iil. It was prt'wi'ilti'il whhirfull, bV'llof thut iho Kovcrni'iein woiililI iiili\u* ���\S'tHHl on Its promise's hold ; out before, -and. that i.'icorponitioii .'won lit! Im Kriioti'd  wit'h'otit. any diiiicuity.; .;������������ : .ludifii th.<,?n of the surprise of the citiw.'iiH of Alberni when tiio head of thcKOVi'ntiiienr, I'reniii'r Mtdiridc, bcj-ijiuH tbc lu'itrbiK of tho. casf by//brhitji-hitfi'p the most 'shallow pretext for putt bin* liitcb tbi*ti|)|*Ucalloii. " Tlu* iiiiiiii'i'iiii- lii(;ts " will loiiif be rt'!iii'iiils*i"ctl by'o.vory lo.vnl idtlzen of Alberni as the iiiniiiier In-which'promisi'H aro  rcdecuii'd  by  tlies*1 itipoiij tinx tlown t)f tin* timber. will be in Icon tlown at once. This Is n Ioiik stop In iho rltfht direction, untl it Is to !)<��� hoped there will lie no delay in Kelt I iik this Important, worlc under way, If thecompuny Koesabiiutlhis worli ut once, there will bo it chance to jiot'lt nil pul of tho wuy before thehoUi'sl of theMtunniers(*nson, itud Iiiiis reduce the amount of the riwlc of this tmdorlitltlnu.. At the Mime tlini* it Ih to he hoped that the otherowncis will follow this nood example, and thut the result will bo In a hliort time to remove the "biic.lt woods" nppenr* iini'i' of Utliitzs ttbotit tin? (own. The Kojuort.'reok I'ark reservn will be a splendid thhu-t f<>��' .'I**' place. It has been the history of nearly every one of those small (owns that thoy have been no busty In the building up of the place that they have lortfotton the neeOKHity of providluo, these hrenthhuc places hero and there, uud later on thonrrouud becomes wo vnluabli* that it Is linrd to w cure what Is reipiln-d. Tin* Kouor * 'reek I'ark is one of Ihe titiest place* to be found In tin* country, uud It Is to be hoped Umt, when H pin.i-.es to the city ol Alberni, it will be taken In hand by real lover.-* of nittiiit*. and Hint its wild bounty will not bo spoiled by uny ntU'inpt h�� make i1, formal ))lac���� of It."TIiim'o is until her narrow strip aliniuf' lvi!Kticks(is <..-r(��ck that b'lr Ken- iit'th HiiKKeiib'i! rtlionltj i:be, set aside for the sumo purpose, and at the same time said that, If the opposite bank Could be secured, ho felt sure that the company would Kivol'ie part of It that hi*? lonK"d"to' them. The banks of this creek could be cleared tip and ..make, a lino bit of water fronl.-; .'.--.. ' f' '.'TheViivitlliiK of the remaining portion of tlio land owned Iiy the company will come after the. tf.ut.-- lalllliilflUViilfltl, Ir, VV'kllikis' (liiti.-l^ii Wi.ilkilti', SI Hii'l Jmtlliii-. Av Ut Mttl "I, lull, VI.!li:ltS'l ta.VNI) Oilsl'ldl'l'. IMktilcl nl t'dUiujiint, Talilll ll"(|l|[ I tltlt All IHU ihl.lOilllll!*. lit Vl(> I'lUli II, 1" , <kS-(l|i��Ul-l|llt( IHl Met ill I lUU'llilk til nl'l'll fill ISIIIllkklHIl (.. |IIIIVlnikli (lit, (nlllHI III).' lll'ki'lllk'll llllll!*' t'.illllll.'lll-IKf' rfl M (Ittkt |i|tlllllsl Ut (lit* IHKlll- i'llkt Ik. I lll'l 111  't'llllllfl  1^.1  Ct*l, t'llUOHIIIlt tll< I lit'l, (llf his-  linl Ui  (kl fllttllik, (luli.s. ��!��!  in I'llilllik HIHII'.'I Ifkk, III ��||.Hi' jt.lll .if Ht*,(llllll lilt, t, (Ill'lflS. (titltilt<lU k'H'CH U(ll' III Miltl MflU 1 IHtHli lll>kt..>l|k..( klllllll. ill llllll i'llkt! Ill l.l IllH 111. ��� Ill UH!|l..lil|l' Hi TilUiu-l  taill VS*t. tllllllS' llliillll liiil kiiiil lmiii|i1iit j' line i-��*(  It, i'|iitii|k., iHuittui1 ll'.k. Ill Iklllll Hi I'liltlillflSlS lllt'lii. (..!!',Ulelll.' I'll kU'lI'D, IIIHtlllH li'��* An inII OiiiuuiliU!, Illiliili! Jtuilliii', AKi'dt. Mm- st', Iiili Ai.urast i.-Vs'n i)i-*tui(T |ljkl��lt-| Hf ('lN>lk,IIHl 'I'allii'llttlIlk-Unit .Villi*! iVtusIt I, .if VI..Inliil, It c i.*.ti|i.iiinii niiiii iiiufliiiil.l, nu,.ml* lit it,i I'll lnl' Is'lllilkklltil til |llllVllltk|i (lui 1,illmi in,, (i,i kt'lltuSl llliillll' i'iil���((li.|lt*|il)J nt k |.itk( 1'lnHlist ii Unit In,.Iiuliik |t|il>| ���f till* (nil i|ii'ilktikiuii'|. nl S.s'l lull .Ii'i.'I'hhIi klll|. I. Olktjil'l ill t'ljlll'IIHtl. Oil'tllSi Htkl IU Ctllllltk, Illl'lltS' klilll ll Ml l-lllltllk tlii-IKS- I'fikt 111 I'l.Hlllk. lllHIl'lll- ll'lM. Ill kllHlt' III I1.��I|1IU|I lllii'i, ttll'Dl'l- llliillll tlu! tUull IMIlli illiil li illll II,fll) (Kill i-iikii'ilv meiiiiii(k, iiitin- hi ti'i>s, to iiilitt h( imiii llllill'l'lllt'lll  lslll(4,lllUll!  UU lll'l,'k, Ullili' iif tl-k* Alfltsl Wiinlrt, 111�� i niil .liirilini*. Aid ill, .Mmi �����, IU!:. Al.liKKS'l LAND DlsTKItT, lllkllil'l ef ('111,1 Ifllliii 'I'lilie nolUV timt liiiu.lit '1. W. Tf.'iS'li'tlil, nl Victim*, n i*.. mvii|inileu ���'I'uii.'iii.tu, KUiiiiik 111 .ll'I'IV t-'K tS'OOtkklllll  ll) IXUClHIki- (ill' iiiiiiiil ' lui! ���ii-M<riiHsi liitiiii- I'iiimiii-ui'iuiiiii it istut |i|nniis) m kitiiiiivn-kt (Slllli'I ill'I'lllKH'r iaHl f.llU. ('lll>l��|l|lll Ulklll.'l, tIll-lit*.* until: *��! i'iuiUl*. Uu-ltiS' rt.-kf in cliiilllk, ���lli.il' l.l- Ifkk, Ul Olltl'IKrf  lll'k'llil.lt  I'lll-I, tlll'lKSI ... , , ..i i i   . i i  I li'llnH luu Mmtv lint* nt lilitii H.ili'i Himii ki'tilli- position wliere mIio could he ahlt* .-io ,uei .iihi.-iu m im.uu ot i^uuneiH-s-uuiu. (Sll)lullltUk' VUI ��l'H k. lllllli' ill' ll kk Itiutiiil ti. W. Te.'iifliithl, ilii(i'l't,lHiilliii', .Vt'l in,' M.D vv. Itiis, ,. ,vi,!ii:itNi i,.vni) nis'iTticr. iUttlelci.cf t'lii.vmUiU, "I'llllll iiiilliv liiiu Win- Hy.'I'.iiIm.ni t'|i*iiirt-i, IS. CmvuiuitliiM ii-iiiiikli-r. iiucnilk In n|'i>n l*'i ALIO US'I J,AM) DIH-nilOl', , iil*i(ii'i t'l rmi"nti-ii, At.lirKN'i laV.Mi iiiviitit-r 1  Y��i.e iiiittr,.-��inu j����,i-�� o-��,i'.-i��* ni Vlhcu* iUUItfl t.1 1'1��)..(14.M i ||  ,i. ���,vmjiiU>,,.(,  ��U(sl,,��tn-|.  l.llfllilk  l,.k, fls '���'���kl'lllrtil>l|tlut  Wat'lklS'  llultfJCl) Wi'ktlkkf i 1 |H( !������ ei!.tk-kil4lll.'|'Ut��'lli|MlOU. fl'll't>l|H��-1,t(*i'Ull iif VlcU'Oti, tt i" ,.i.* itjuiii.-i, (. rtiiiiiU i. Hilt ml* ' (ktlkllllk lH��t|!|.tl  }H|'|H UillUkl.MI  t>l|>Utl>li��M. lli|t|i)t!|ll��. i   I'kkH.llll'IH'JflK  *( k tll'kl  I'HKlliki  Ul  tin  lll'UU  iliv *!r��i*olHk| tullit'C ' *���*������*��! .vtmi) i't I^U VU  tlititis  ��i��1 (M)-lnUiik, j ���'( t.dt- |t��)l(iit IUSm-i ,i'��u ||���f tk����i kMr ef Wl��!Ji t'l'lltltlt ilflttl! u( M t*,��.| |.llt||l. il telF I'kil itlfli-.'.tiW 1 illl-lKf 1>I l-l'aflllk  k'l'llll.  (1l"l)l*>  *���' lllt'lll*  Ckki, ! C'litlt, Ul. ()> 1' (Ull.tlllll^ Ut, klilll,* lltlf HlMSik'lUl f'kktkll (ii.' k-iittUl, Hk( ISilli, I ..( *ki��-|'4.MI .(-*  'lllkld  f tlti-llaii-|tt.,(l, (ti klltkll-I.f Ot 1 ,'!.Itltl-  m!1.( fi.llitn ii!)  ttUt-i ittktl  tk*  I tmlltk.  lilt.lfi fit  !,**k,  llf (ill- kllll' I. t'lolti-llli.l 0!k1lil-t.O)l))i*iHiikt Ii:i-Il��l|l*, ; IllH kl,i.I,i IdH'IfiUlfllf l.i|M.,(U  .il ik'lfllll ,||S�� !��,'.ltl)  iu.l.ii't.ll  nf  Tttdttl'i   l.lllllt Ni,   !��,l,tM, ISit'diS' tkitullc  )H t'|i.iii>, iiii.i,. t.i 2,-ki, t.t kti.iii'  iiicul, mi'l tS'llUIItllli! In ttfll* Hflfi hi It'kk ; lliilit |i t>. ��l i"ttMllik  l,tnn,' hi I*-**  tti k (sillll lltit' h| lli-��'|ii'.i��t |iil)'l  llients- MI->��< liiti llli'll            iini'i. 1 lttif.s.��ii Jiiius tl�� iii'iUf e| k,c iit-MIt .-ml (if lit (H^�� line, vmti'l MHiitt, taill 111 iiii'i iiikiliaril). Id |ml|ii,i(i                      Cir A, S it|l|utlr, ArjUlti M��> V, llllll ����� mtiveuteut for Ineorporation.' It nppears Unit Ute railway olli- olul.-i know vory wtdl lhat their treatment pf Alberni luin been, from tht* tlrst, of a kind to cause a strotiK and just resentment on tin* part of every residentof Albert!!. Liko all muuII tulnds they reason ihut we will bt* only too anxious to hand back to them a sample or two of tin* saint* kind of floods. The K *Nr N. can be relletl on ttt liniii' to a finish uny atioiupl to si!Cin*i* for Alberni a to Kl-rlko back wlum asKiiiled. The toot that the c|tlw*ns of Alberni hntl no iili'it of unythhiu: of the kind will not Influence the railway ollkrlals. They know what they would do under similar circ.uuistuuccs, und that is nil that thoy can comprehend. They will continue to oppose the movement for Incorporation, Kir l.ichurd MeHrldo, K, <\ M. (j.  Well  well. The Advocitto while extend- ItiK coti^rattilaUints hopes that it will not be found that "the nauio conillcls," AI.UKU.VI I.AMI Dlsilill*! UIUIjt-1 iif AIImmU. Tutt." imliis  ilt,il-Klfllni-t '). (Iivliiiwu iuul llniBl-* i: .S'ca lull, nl V'li'lniltl, i*|.,t|i��tlnll llilllf Httlici*, lltli'tlil lil lt|'(il)  fi<riii-uillk>|f>tl In (mr ,'li.iM' ((if fulltmiii,, in-*..,((*-.( (mni*- t'l'lllllll'llflUll III �� 1>I>*|  |l!��(|l.'k|  Ht  Oil'  il"lUl Hlkl ISUIII'I lit 1^,1 1,'it  Allk'HIl  lllkllil'l, HII'I till Un-I'iikl flttii). ti( ll)..'AlUC'lltl t'ftiikl, tlit'liiS'nil �� tlllllkl' 11,-M ||k(  (III  I'llltillk,  itlilKSHfll M.S.iltikl' h O VV mi ,'lli'liiiltik iiiiii���i)i li-i, iIi.iiis'>.(i m kiiiiltii'Hkl isiiiikii In n (.iiilli ,%,<<��� rlitilKk H,k! nsi n| tin- niiullmiM I'm tit i at' (rut UU Ut.llis. <i��ikl ��*tk ftHlcllMillk In sunt Itli i-kl  is.UII-l  ,l|  I,..! I'.t, (tifli.v- ?,t|l���ti lii(4- l)sii kimu' Hiii' nf Allii'Uii Ciiirtl In |inl|il ol isiiliiiit llfsMlii'lil, mitt iS'liUniiiliij tl. Ul-rt-k, lllllli'.11 ll'kk , Itliiltttil 'I', Oikliimli mill lltiintvi )���; fk'cHtiiti IVI Ot'H.aV Suutli. Aiyilil M��) O IVUI. c AI.UKIINI LAND l��l*��Tlll(*T lllkllil'l nf Jk'lli'lliU Tulii' IlnlltS- llllll  Kiiii- AlUii'lfk  IIkmIi'i, (if I'iailkHHtl, lkS'li|,lltli'l!  IllUfillki HtlHlUll, jllllltllk IHlU'I'h fnl t'f(IHl*kliltl In |.|lu-l(nkii llil. f.'lli.rt 111(1 ill St'lllSll  lillilt* 1'iiilllltfHi llltl ul it t'H.I (ili.lllfit kl Kit* liHltti Mlt'kl tS.llHTllf laHi S, llll'lli*' kll-.lttl ft' i'llulH* lllfIH-fi VM-,1 Htl (liillllll, Ul'lllSi lltlllll Jlt.-llilllik HHHf ,i>- ti'��k, lil III.' kllllll' llill-, Hit Hi I', fllitilll 111)! kllnlti lilll! l-llklM Hill ill tlili i!|l|m til iMIIIIill'Ilt'.' llll'lli l(tl��|i Allalt'll'k llllll If) l.'Mil Ik Mll.'tjltkl, Ala'rlll iVflll tu, I Hit ALIllaltNt I.AN'll 1)1 s'flilt"!'. Oiktilt-t ef l'it))i..,ii-.it TmI(<* HiilliS' (lint ).;. !., Ull,.mi ulill ,1. It N'.'lll. iif Alll'lHl, IkS'UI'lltitlU  llllll I if it  llilllit'll  (lllfHit (Hii|Hi|) ftir |ii-lilil��kltiii tu ifrtut Un- lnllttii Mii- lltiki-rllktt fell slliilt" i-.iiil)iii-ii4'lii�� nt �� isiki iilmiiitt mi lin. ivi'ild i-rtut iMIItt-r III  I .Hi lW, CluVlk|llllt |t|klll|-|, Ull IMS' en ji imuiki. S If, |*. Akl, -i'iciiiuiik,umit' iirlt*k. tin-ins. iii) n iiiiiikit S -*,l W- Ak(. liii'liiilii., iiiti|f< Hf ||-k��, Itl.'UiSi (III fi IS.IIDHi k. (HV VV Akl -VtV I'lirlldk, Ullllli til' li'ki, lil it isillil ."ivllulll* klilll li I't Ullik ���lillll'ilkla'llV iS-tllll iff  |,a:|  IM   'I'lll-lliS, HU M t'lilll*!' Intllli Akt. ,'i i'llilllik, linilc hi- liikk In 1 III- klillllll'ltkt HHUHTIlf la"t 111. Uli-lllS' ftllliUV Illk' till* kl|i'|i'liui'nl tin' Ailifilil ('iiiiiii li) Dili imllii iif iSlllllllt-IHS'llll'lll. iillii ISilltlllllllil,' Nl S)'U-k, mule Hf It'-fk. I'llllll K, (ll|i*i,(i, JlMllli' It, Ni.'ill, I'd ,\. VV, Ni'ill, Ai/cut. Mtt) II. IHI.. AI.'M.ttS'l I.ANI) DIS'I'IIUT. OlktflCt llf Clll)'(H|UUl, Th Iti* lint lis- t|iHt I, llli-liiitil hltltli-) 'I'linuilntt j qIn ,lt ��� k.��,.|li In nntrik^.ti/1' iiiiil utility lit,'��*k|-l I ��li"l,'i.| |(, tily,,( .ut- In it *4illttn'll> illirilli'l, f*l I t Ulltllk, HlHU' Ill  ll'kk  tilAlkliltl  Itl,.*, 11$   Mf-klltf ] I ���"lill nl t Hlllllll'IH |-H!t l,|. 11,1 II. I' ��ikkt (al IHllllt Hf ilt-lilllkklllll 111 |lll|Vii.lkl* llil'  Itililll* Illll lllM'lllMkl  llf IVIlll-ll'l. HlS'lll'lll Illll  iDlilMiCl'l'. Illlcllllk 111 IttlUls! ' I I'll fill  lifMUlkkttill  (II  Illlll'llltW  |)i,l  f.i|!m* lt(l Mill  fill  lifMUlkkttill  til  iniU'llliM,.  till!  |.l||UIKl|lh' Oiit:inii'tu<!iii( hi it t'tikt iilMiitiut ui (tm MiiKii-iiii-��i<ru>is! ititiitki i'iilit (sutler nt 'I'luilu-r I.ui luiii, t'lii,Hitti..i Hi.!  Ciiuniii'iiciiit' ill �� 'test it)su,ii,l m tht' smiUi j IrtHI. llli'tll'li  ki'llll! l.l i'llltillk  ||���ii*'iie It kk. In 1 |lil|llt llll.l ("lil'll itli!  (lie k|iuU' 1(11  lllik (...kl t* k!in(.' llm- i|.-m HiiiilUl t'l Id-fili/.' i",iii', :i|n<ifi" j i,klniii ri'iti'liisl.  fiiflnkltij.'  iilkmi^iin.  c.',il *||i ftllltlMUllI fk||.l|," llllC it!  Sll|(ll  ��!l|fi|' Hill-In ll l-k|'  ll'lll Ilk ill-li'k I.f llillll   'I'lllk tklklliNk  kl( liitll'd III Clla  llllll  UHllll'OV  IH ��  ll'llll  .illiS'llV "ikt llf I (Villl'M AMU, Is-IIUl tlillllt llf lllf MitlUlr.lkl On!' Land Act Notices whom they, dep'i'iided for justice. If ALBERNI was a tbinu of yes- terday, instead of one of the obi* The iiutUor of Uio recreation grounds bus also reached a plti'co where it ii-ppeitrs thnt due will be Al.ltKIINI la.VNI) tllsTltlfl'. Dlktlll-I Hf I'llll HtlllHl. 'i'jilU'imi tm' iliul VVIIIIiuii Mtili'iiliii. nl Vli' till-Ill, II, l'��� lKVll|lull(ill  fll'IVltfCllff.  lilll-IKtk i.V ti|i|il> ii.'i i'1-riiiikkiiin S" iniiv-iii-.ms lis--' !ull'i��!!!k! ,ti<kni'(lHiii Iitiulk: CHIimit'l.cillr*  Ml tt (lll'l!  Illllill.*l  lit  llillllil'llkl I-.UIVI-I- Hf \K It.'fli*  liaHlill llH)),  riUt'tk|l|H|  Illk tlli'l, tiii-lliV runl (sj.1 i'im!(|>. Ilii'tliS' kiiiitli hi I'lUllim, OlI'lHS' Wl'ki 111 Cli'lllm, tlil-ltl'l'Illllill iii I'llltillk, IllflltSl IM'nl tu t'lnilrin, (III III*'!IH|til ill Ifllrtill* ID lHi|ll( iif (SillHlll-iUlfllifllt, ISlilltllUllli,' 1*1 llt'H'k HUH I' HI- ll'kk, WlllliiHi Miilcullii, MtutiltlJiiultui'. Atu-ni' Mil) Ii'i, IVI., Al.lll.ltNl I^ANi) DISTItlt'l'.   " Itlktlil'l ill C|MVllt|l|Hl. Tntff tti'lit*.' tlini tli'tiriit'Jtuvlk, nf Victiirlfi, I), l!., iMVU|ittlliiU MlllH itllii't*, llllfliil* in nl'l'll fm- lll'l lIllkklHIl lH |IUIVlllik|. (III! fllllllVI Illll llfM'tllllkl l*l*,'!���, . a" . I'ifUltlli'llCillll HI tt I'llkt  |i|'ttlt'*i  f\  till' killllti ��� (tkl tkifllfdif j/.l ll*,t'lnl1K|IIHt DUltll'l, lllt'lliwi Iinllii a-'U-liitlti., til.iri'tit !i-k<a, (ilHIIllI lll'l It tSllilli*- mr nf T. I. ,'ik.wv*, tlifiits-i-itki hi I'lHiln,, tlirmv Miutli *)>ii'llilllik, uiii|*i nr If", Hi titirtlivu-kt isii tii-ruf laHi UU, i-'l-i)i."iiiin lihiiii'i. ilit'iti'ii vu-ki ttUi'lllllltk 111 IHllllt llf ItllllllH'IKS'lliflll, tSHIUlllllIM jivi iii'u-k, iiiiiriinr l��-k��. tilllllkal) Jdulk, lUlolit Jiilillili', Alfi'ltl, M��>' IU. IVU*. ' At.lir.itMl I.Ats'lllllS'l'UUT OlkUll't "f OlUVililUlIt, 'i'.|l(.i llDlli-.l  Ultl  1 lll'l Hf  Mt'lai'DU  'I'llllli'l', It V'li'iiirU, li, C. lus'iitidtiuii lUiiiittii, limiiilk in ii|.|-l,1 fm-,ii-uiiikk|uii in iitnviiiiki! ilin fulUiiiluu (IckCI llli'll iHUltk! ('.lUlUH'ISI'lllkf Kt  It  I'Dkl  |fj��illt|Sl  III UlH kHUtll msi isii-m'riif'I'liiitH'C Uu 0*fjl. *-Jul ��k.jtst��0- Ilin lllllt, tllrlll'w Itililll I*' I'llilllik, flli-IIIS. tlfkl kit ClUilUk, tlli.'tll'f' WUilll IV t'llklllh (l, kttlirir tlllll nf |tl-4>t|tlltit llllt-t,  tllfilisi lillliltlllnf kliiili' tlini Hi Iiiiiii ii��s(i'i nunt(. kiiinin-f-lj. tni.'f'ii.lftli It.imliit .If ISi|)lllll'Ul��l|lll'Ut. ialHilktllilUt Ikfl tu-)t��, iimi I' nr It-kk |l,B'u.i' McU-ftit'l'utiii-i, liMinitl .lutiliun, Ai/i'lil, M.i��' II. IVl.i Al.lliOllNI i.ANIl IIIVi'aM'r, lUktllt'l llf I itUinit'iil 'I'tiiui lintUvOih( l)-i)lil "ilu i Mill*, nt Vli- ln! in, 11 1' , Hk*'ll|'��Uiltl lil'mlff, llill'lillk III ��|i)ii| (,!(  HfUllikklull  ti)  lUllttUfcl  till!  fli||ilWill|l  ill' bi'llli*! lomtk' I'illllllUllk'lllk' Ht  tt  ll'lkt  I'tmtltsi  (l|  tllll (111,(1) i.|!.| ���( (i ktlllU (klniii! In .ll' lllf llu.lilll iif lliflliit' ('.Hi* iii,.| ,*��'��! nl Wlikis' I'ltlllt. ('ItUntfiiHt ItU 11 li'l tkklll IktilH'l (t< la-l  iillDKll  Hf, Mil if  t.llllli!), UnlHsi fiiliiik) lu,( llu- kli,i)4<. Mint.lit liluli n nlfi lllitril .Ult'HU.t kitlil iklUdllltl |��ij|(t iif (SllliUU'Ulli* IKI'UI, IsjIitKiiSIHM SI Jtl'IVk. Uiiiui i,r l('����, Omtli'l OllviT'Mill... MHi,i|tl,l��tl'tllUr'. Aktrlll. , Mn)' I*. IvilU.,' .;.,.,,��� ���'ai.io.kni, I.ANII ���i.ns'rim'.rr, |.ti��Uiii| ut i'hijih,iint,  ,���. Tfit<ii.(i'iiif��! dial  tVIJItnit'i''(Jiif-)fti I'lVtitiulown, (if Vil-l.lllll. I!. <"��� IHinij.iltlflU tl'ltSllktl'r, .fltl'iUll. I"li|i|i!)- fnf ,11'Ullikklllll  (11 t'tllt'llllM* (In) fiillnW. iiiif Hi'iaui Oi-ij land,-! t'limiitt'iii'ifitt in ti |ii*t iilHtiti*! ut ilin (uitiili- vvciiictjmeriirriitiimr iaiii sski, <riii|(mit(it ui�� lljt-t. tticiiis' lltlllll til l-lirtilik,. ihi'ltiti Mt'kl ID i'llillilii, tlie-iti'.i ,��utu|, - |il .iludijk, tlll'lKSI,'+*i**| 111 Cllllillk IU I'llllll.Ill )N.IIIII|t'l!(-..||ll*llt,- l*lltUUll|ll)kT IfrJ DlU'i'k*. .IIU'li' ur Ic.*,  ��� - WlllliiHi (in.dfit Outii.('ili)wn,  ... ��� ���'������..-.���. Iliu.iltl .liilitliui, Awi'llt' M*V W, liiU,  '  '  . . ,   ��� AMn.liNI l���VNI)' |)|ST'ltlt.rIV''��� Dlklfli-l nf .('|i(|','H|iinl',-,.. ��� 'I'iilit. rtntlcii tliuii ruiiili (Jiiiiiliiu, of Vlcliii'lii, !),(!., i*siki|.ftUtiii |itiii>!(-i. liilnii;)* in utility fur lil-lllllkkiim It! |ilttV'lili*i' Ull' (.l||il.wlU|i ilfkilflbis! ihllllk* I'l-iii.iiiiCiii'lnit nt ti )i"M |iliin(.sl on tlui kluuti ttf Hi's,iuul llitfl i'ii-1 ni, (lin sifiiliiaiui iimiiulkl')- llllii til TllHliir'  I .nl  13,V1,- l-|iii'iM|ini( DllUift, tliiiuci* kvi'-kt ki) ciiniiik. iiitiii',. -nniiii i�� rlmlii* <iiilitt''ur li-kkl. in kliiin'i'f lli-oijiitiit l|i!(.t,!lii*lll-l�� f,,|ln,iliiu kliiin- itm-iit lil.ili n.iif r iiiiiiU fiitknriy unit iiiu'iiif-ily tn imllii ni i-tiiiiiiM-iiis'iiii'nl, (vii)' tdildlitf l**i iti't-fs, iiiiiii' i',,- tprm, I'lliilll litill-'tii!!,/' C    ' !l.��li.|il.llutll!lC, Alfi'ltl' MM-SI. U!IS. .-.'.������,. IMllllI (if  CHIIIIHI'itlS llll'lli. Itll'lllS*  l-tlkt  l.lt'll'lill* lllnll'llf lt'*k   (H  |..ll!tl  Of  l-Hinillltltl lill HI, IS'll tlitlllUt! !*��,' Hi'l'. k, Illl.l." .Uf ll'kk, Win  II)  Tilt iiii*. Iiuiiii,! ,1 ttt01 ur. Ak'i'lit Mat K IV!H, Al.ltllUN'l I.ANII DISTKll'l'. lUkiOi'l Hi l'lli*,'lii|l)ii|, ' 'i'iilit' ll.'llivi Ih.-t) Itiitliilfi liiiiiiu, nf Vti'ltiilit. II, O , ikS'illfliti'ilt ii'ktiiiiifin  Ins |icr, Inti-ditk in ,1(1 I-l*. Inr iH'iiiiikkluK tti |i.|rrliu.ii ilin fiillt.k"iiih ill*. ki'lilH-tl I'llUlk- ('Hiiiiui'iii'ltiK til ii im*l t'liHitftl ��tl iinrllii'ti*l (llillll llf l.it| Ull, t |,l|lk,i|Hi I llkl I It',, ttll'lll** IIUIIII *fi! I'llltillk lllllli* IH !>**���!, tH Willi lll'Ul lillllll.l III) iff Tlllllk'l' Itililll ilk'^Vk l|i.'li(V.'Hk|MI��'l|iU|ik llli-!,Ctt killltll -MClllllDk.  Illdll'  ill  ll'kk, 111 tltlflil iivki is>tii.i iif l>  Ui M*i, r|,ii'iMH,t,( iUktilct tlllillkS-' Ml'kt ��1l..|||llllkllltliliH(|l| I.,IIHIH.II,',.HlflH, isiiiutUiliiii llnl �� ��, liniii'i)| |f>�� Ktltjlllf II.III.Hi, llilliilil .llUiilli'1, AiU'lil, >���!.!-, l-��� tilts, AI.UUIIM I.ANI! DisTIUiT. Dlkllit'l nt Ciii).-(IH'l. 'I'liKitiiHtlt'i' Unit Aitliilt S  Hi liulli', t'f Vic, lil! 1.1. II. I'.. mVlllHltl.MI  lUlltlHii  (llltll, llill'lillk (|l u|'|i|) Inr |i(i|(i|lkklii|i lu |ttiii-lnit,,i Hut fulliikt |n,i (li'St'l jllikl lililll*' Cttitilili'lil'lllK itl ti I"*! I'liilittil nlmiil )������ i'llilllik Hi'kl liulli tlltikHlltlll'ilkl ISiUll'riif l.nl ir.ttt. Uli'lllic kimiii kdvllliill!., IliiiniS' lii'kt ikS i-lmtlla (lit'liis. II.Illll kil|i)ltllllk, (lit'llt-l- fltVl Slt'llrllUNlll I'llllll llf ItUllllii'ltlVfllti'lIt, lllli! ISllltftllllllif tllll MCli'*, IIHHIi (if liikk, Atlli'tlf S|, Cl*|,. Ililii.iln, Miu I1.1UH-, , Al.lll.ltNl I.ANII niSTIUl,-]'. Dl-.lili'l nf ('lH)iiinitn. Titliti imi l,s- t Imi J till ti Mnik'i'im.'t|!i*, uf Vic lulltl, II, I',, mWIIIIHllllll lulHi|('i,|l|tt'lll|ll III lt|i|.|l ill! |.| IlllikkillU 1(1 IHIIVllllMl till) fltljilH lllli lit' k|t|-|lH'll lliilllk! ("iiitiifiti'lHU nl �� imii |ilktitts| iilsiai Ht'iliniii* vu-ki finui iiii'kiiiittii'iikiisii-nfriir i.ui y,.'���uii'iu,' Klflllll ill I'lilllllk, lllfiHV i'likt UU i'llilllik, tlll'lllS' IIHI'lll |ll('l|llll|k, tllCIII'll Ml-kt  Sit flttlltlk  III I'i'lIU nf isiiiiuiciiis-iiii-:tt, ttiulisiiitiilutuii isiutiif* iiuiiii ill  ll"k��, llllllit  MfUtJHIDi'UHk, 1'iT A. **. Ilililillf, Avcill. iv!��vll, ItUS Al.Ul-aiNl h.iNIl Uis'l'llii-r. I)l>l|lt-| Ht t'lllVlk|l|ll|. 'I'lllll* IIHtii'il (llkl Jnlil, I'lS'lditl), iif V li'ttll In. tt (', iMsitiiiiiiIiiii i'lHtiiiiitilii'r, liili'iuik (it u|t|'b fm IliiflUlk.ltlll lit |llll|.|(llki> IllH fullllH Ittlf  lit kl'll|>i*t illllilh- I'vUillll-ni'lllff ��l h I'tikl |i!nutts! .tl.itiH s Iiilli-. ktililllMikli ill'finui llu. l.tlUk nt tin) A��lt ItlVl'l' ��� !>fi(l(* laill l����>. ilHMli" 1,-llkl 1*1 clH(IUk,Ct||imsi kliiltll IH I'llMlllk, (Ill'ltlSI Hin) ly) flMtlHs, (lillltMl U'lllli Ul I'llilllik, tll|IHillt llf t1ltli|ll|i|ilS llll'lli Ulill Ikillllllillllkl (kflill'lHI. (tlllll. n| It'ftk .lillilt  ('.k'lllllH, 1'ii A h Ililliillf, A iiiiil Mn) ll,*H'. AI.UKIINI I.VNO lilNTItliT, lllkUK'! nf I'itOii'iiful Tnlii'li"lli<i tlmt Oti'io's'' Vli-lui*. nf V'ti'liiilii, St  t'��� ,kkji|l|ir|llikl4  IhIhiIVI, 'illll l!,|.  1),  li(i,l|)(i), 11, iiiii.kjt.i) iii luiii'liian Iliii tnlltmllw -lin'iIU*! imi-lv r-iiiitiii-iifliiki ttt it I'tikl |i|init<-.1 iiii,hil $ mill',- ki'lU|lil|1k||.||', (li'tll t(ln fill Ilk nt U��t Akli idlfl llll-lll latit lUil), llHUiSt Iffikt ���.! , llkllll*. ll���l|||Si Wl'.tUi K-l  flllllllk   (li.'IIIS'  I'llkt  |k,  <-!ltl|||i., (llllll*' (liifiii rut milium (i> |MK(i( nf <sniiiiji'lHs��l,'ii'iil, uiui IkllUlllllUW ItjHMl'IS'k, IllllfC l.tl* ll'kk. :  ti'is'iirii�� Vli-itnk, I'i'l-A,S-llitilitlti, AKi'iil. .Mii> ii, nu.. . ,.- Al.llt'.UNI LAND lUKTItftrr, ,  Jllktl'lci Ht t.'ilUlkJtlirt, Tiilui limits' tliiu ('tctiitrii'*illlt<ii>a'.i*f VtcUiiln. |( i',.m��'ii!'iitl,iti l!tliiiiiti', Inifiiii* m iiti|i(y fur (.riUiilk-iltill tu lillltllmsti l|,i< fnllim-did iluocrllxsl tlKlilkl t!iiiuiiii'iti*|tn,' nt ti tfi.st iiliini(sl'(tiniiii iitctiiiliiB lll!tlll��'l'l'!i*H.V lutili Ilin iiiiiUlwi'.kl un!lit'l1 iif |,ii| U.W. i|!li|  uttillil  N i'lilllllk illllill U.-lll  111" kinllll kk|'*( (k.lltll-1- l'IK.1 llf KlUl.tk I'VllH'Ill* AlUlltl'l,llllll Ui I'llll'llliwi. tllflii.*.' IIDrtll rHI i'llltillk. liu'lKS. ttl'kl UdCltlllllk, (tll'lll-.iktllltK (41 llill (uii,  ||,ii(i(Si|.,,k| Kl clmliik (ii imllii ul isiDiiiitiiisiiiii-iii, und'ciimiil.n- tllll lUU Hi'lik. Illllill .11" ll'kk, ,,. : llisil'ifi* Miitnii. I't'CA.S. llHiullit, At'iiil ������Mil,' !(��, !(���!��: ��� lll'l (>.l*t llllll I'llkt Hf till' lll'l 111 11 f.t iSlllll'l I'lkl uf Int fnl, t'l��)<kj,(ii( llouil-l Itlfllillll MtllH-l  'rtlllllll'tll Mur,i, nu* cAl.lli:i(NI I.AN!) nis'i'iuc'r. Ulktllfl llf l(ll|k-(t. Trttti' imi Its' llml stikitu libit.*,, nf, Vlt'tmlrt, ll, l' . ItS-ill'lltiHU llllll! list 11HUHIII. tlltl'tlits I'Htl'I'IS' (tiris'riiilkkliiti tti imii-Uskd  On.  Iii'imuiiir tic- kl'lllM'lt llHiltk! CiiliillH'IICtllW  ill  �� |s.*l  |i|tt(ltt,l till klltlli' nl IIhiiI,' llt>>, Illl-tllS'Ml kl 111 lilll-llf'I'lllllilT 1,111(11 lV',-)tH, Ull IMS' lilll III l.l I'llltillk llf kin),.' Illlf Hl'ji.l kltH llillll)  IkltiUtl   t liHIU'li  I,,|'���lll|||^  *t|i)(-,- Illll' ciikii-tli- mni Miiiiiii-rly in ikiiiit nt chukih-uis-. lllt'lll,  tl'llllillUII,.'  "II"  llllllllftsl  tti'lt'k. Il!l>||l HI l.'kl, siikitn Dttlliy, J, Dnlli)  Ak-i III, Aim!��!, luia*. o Al.tO-niNI I.ANI' lil*k'l'l(liT. Oiklili'I nf Itli(n r( 'i'liiti' imi li*' tliiil Alliv Kv��l)(i tl-illiy. til Vic lllllli, IKVill'tittlH! .lUltllUl'r, l|l(r|l,|�� ll.l iil'|i)> 1*1)1- lli'l'UllkklilU 111 |ill|t IlkkC lllf fl)||illl|(liJ ll'ki'llls.l Imiilk- ('rllllllll-IU'llli.' Ht  ��  !*"��!  |.Ulllist  till  lu-ll.'ll Hi liitili tikUr iiiiiiii lliiuik" ui-kt iHfiikiiik iiiiitniU' 1-Mkt ISIIIU'I  llf  S.vllult  III, TinlMkltl,! k,  ijirltis* UHftll IV I'lilllllk tH k||H|f,  llll'IKS' |-||*|(-rh'  (illllill ��� Iliti iiuiiii t!iu< Iii imiiit iif isiiiiiiiidis iiicul, Allisi tlvi-illi lliilliji, J,  llillll), AkH'lli April ttt. tut* AUU'KNI I.ANII (USTKIIT nikliliMul Klil'fll 'I'iiIi.i litilit-iUliiit il.tltil lltilliy iititll*, iV'tilkiili. h( Vicliirtn, lliti'iiilk lit iil'lilv for I'ftiiilkkiim lo IHiit'lmkt' llu- fiillitiilli,- ilf-i-dluil Uiiilk- I'lllllllll'lll'lllli ill t( liiill |i|lillt(sl tttl'lVI' l-littlUk (llllll lillll ll) 14 llnillltU-kU-ll) lllltS'lltHI flHIII Idtll.ik'lal'.llC. llll'IKS' lll'kt iUt'lliUllk, tlll'lllS. klltllll ill('l|kil(.k, i)lf|liS'tllkl Sklcltitlflli, Itii'UlSi lltlllll ill ftirtiiiki tn kUutliiii |ni||il. Jtililt liulli) mm! r, WntkiiM, Jcliii I'kill'y, Af/t'tit- Aiuilll. ItJlK. AliUWlNI I.ANII DISTIIIi.'l'. tllkl I (t'l nf ("|iiyi).|i|ii| Tulu" linl Ii'i-1 tint Au lilti A, lit-iil, nf 1'iliiflil, ni ititiiit lull rtuii'linr, llititiitH tn ii|i|i||-, l��i |t.'|. lillmlHll  III  |lllll llUM1  till'  flilllHVllUl  lllkllilrtsS lnli.U' " I'lllllllii'lll 111,! tjt  It  tHIkt  |l|llllll ,t till  llill (III! Ul kiil(i nf mi Ulnlnl, 'lm(llull IIjiImiiii, it|��i:tH ft i Iiuliik kiiulli Iiiiiii Ilin kiiiitlii-iikt i uiui I |i,i.l nl latit III* til lllllli��tliiil-llliuli.tlii'tn i'fttl|nit||:k' (lie k|l|.���l Illll- t.i ('(Illll  llf  I liltlllif lit f l||l III, tillUMlii, lUW llii'iiitll Illll'-' in li'k HiHii'iii Iik. An Imi A- Ui'iil A|'liif, li'l**, Al.UCUNi I.ANII OlhTltliT. lUktfUl ul Unuui Tliiil' IIKtK I ItiHt k|lt.l| VillliD Mlil'k, l'( Al Isflll, (t{ I MI'Mtli'.t limillkl lllilkl', lilti'liltk 1,1 H|l I'l) llli |f lllllk,ll.-tl (il |t||,t lUU'tlll' ftlll-IHt,!,/ lit' kt lltm-l ItiDitk t ll!)!'Ill-Ill llV kl H I'.'"' I'llllllial HI, lllli klllllkl llf .Ml-i'lill I--IH.I ill ll(.. kl.i.lllMlial ��� til ��)fl ul f.llt IHl-lli), IKfl, tlii-tiii-idkl lll!4 4'H(|.'tlt llMlltti IIIH1P i,c lf����',.n Ulif nl j,.) (ui-tji, (yil, ilifin,i .niilli itiiilM ittlil iltif tilt-nil li*.i| i lutjiik, tlii'ilt if t'tikt iilnlM k��ltl Iliii' tn  .nu;. ,  ln.1,1,  (iititiic uitiili llliillll klilll IHU' IIV I'llll  <>''!  I lliilllk,  lill'lH t' IllH t Iiiiil) (NU iiiiiii,*, iiuiiii nr If.., In itmiii nf i iiiik!, Hit tin- liiil llif 11> ululi j kltu,i< nf i mm I In I'HIIIl Hf ��� .'Hlltll lit f lill III, I I'liUIISlUk/ ItllltlUII llllkl (PUJ HI I. ... lll.lll' ill  ll'kk (*iu*��il VIlimn MISi'-��, I'allli-.lliw Milik, Aki'ik. ���:.Mny ... 'AI.UI.UNI MNI) I'USTItllJ.','.-.' III.Ulfl (if l*liU(li|lli��l, 'I'lillK |it��(|if tdul AiiKHkl .liiitkiiu, iif Orlui'|i-|, 11, I,!., ill Illllill It'll ifi-lit'tll)  lllili'lltllil. Illli-liilk III iil'lilV fm'l"l'lillk*JH|l til iilll'l luikti llif. (nllim In*' lll'kllitK-ll llllltlk' OiKiitiH'UclnK ut m I'tiM tiluiit.kl mi tiiin-iimi-iii kllll'llf un Ikliiliti III li kliiHll Imt1 kt lil.li iiiili-l iuiull, null! l.lullll llllll! Illlltlfilllllfl) liulllifikt Hf lllf IfU'k'l'fit !��lu||i|(M't llHIt NlllHllif IlKlShl'l- (i'f Ultalllik(iIiilli', llllilllt Hid' llllll-klilll||,i|(k| llillll llli-illllitlli f (ii Ciiilflft .Still. (Ililin,. 11,111111111(1 UlH klltlli' Illll' lIHllllHIkt, kHUtll Still  rilklfIII  111 I'liHH nf tutiiiiifiitf iiii'M, i iiiiuiltiitti* ( Iii if itiif * tlllll.' (If ll'kk AHk'llkt  .lllllililil Mity i, iwnr. Al.liCKNi taANDIUJiTilKT. Illslilcl fif I'liiyi.ii'jljfit; Tl.ilr-llHllt'i'.lllIlt Iv'Htl'll.-. |.'illi!)l'|lifi,llf Vti'tllllll, It, ('., i��,.|||.ii(iiili i'ji'lU, Illlf (111* Wi!i[i|iil fii! n.-l- llllki.il,II ((. I'tllfllfkf Ull' lnlltHi (III! il.-nt'iiliinl Imiilk; ,'. ��� , ('iiiitiuciiciiitt nt tt i'Hn.1 iiiiiHiisi iiiimit iiii'intuik liiit'Uim kli'fl)'finui tin? -ulil'tliwukt i*ii|lli-l i>tik' ( l,nt t<^<. ilii-nt-k* imrili ���*'t*linlii'). (Iiciich i-unl mi 4-llltlllk, llllilff  kdtlltl  H.1  Clilillltl,  IllCllflt Hl'k! IV! i'llltillk tn iMiliil Hf (kii'iiiifni.f mrnl, iuul isiituilii, !ll(X (llHlll'ft-*, Kllltt'IU il'B* Ktfirtm l''il!ni-roi>, 1  ��� ������������  IVr.V. H. ItflmUii. i.|'i-iil. Mii)' IH, lOIK, ......,��oMfca- . |ll>l|lllll<|ll lllinlll, tllll li.llUllllilt,! .1X1 kl 11*1). IIKKt- Ol !' kk tllSlialC llititir, tt) VV. W  Itliiktik, Ant-til. A|iil,| .H, l.|* AI.III.KM I.ANII Oln'I'ltll'C. |kiklili-tiif UtiiM'U ThIii-imlltv Unit .li.tfi'li lUiinllr.'iif Kmiii.Iiihi, IKk'IH'illlf II lillll ll Hitlll flllt-tiilk lit n't-l'Il fm I't'l (,11**1,111 (41 (HllfltBrJi UlH |k.|lun III14' ilfki'l (Ikil lH.litk I'.illHlit'llt'llil' u| u |sikl |iU|ll,s| k.tlUllfkhl iktl ill'! Iff *k,S.(l.rli III, T.ill!|��IU|l  ������   Ull'lllS* Kl ,'|,Kl,l�� hiii iliiius-HI i-lii-im tm,III, Iiitin*,- rtifllMlll* ,-iis, U,,,i,s, 1,1 nlMllia kimiii, IH l"-,.lilt nf iiiiil, IH! ItiS'HII'MI Juki'tUi UtUitlln, ny.ji.iii! u*it.), Ancut c. Al'iil nu. tuiy AMIi:US'l  I.ANU  |)|MTI1IIT, I'lkUfi t llf ltll|1'lt ;. 'I'lllil- ll.'Ui',' llllll I'li'l l.kklf, llf  VktllkllUi'l, II, s', is.'iitMU'.ii i'li.lii i. Iiilfinl* In ��|t|tl)'fm |ti<)'> llllkkl.Kl  |i,  l-tH, |,,lkl'  ||(,i  fnlllXA Illlf  til Nlllklkl' l*ll'lk' i muHli-iH-iiii/ nt H |i".t I'lksilitl tilmut iuit' iiilli li, H Hi��t .lli.vu.iti fu'lii uii* t.iirtlii'ukt ikiuier of ",,��.Ilk.111,1 if ((;. 'I'sikkli*l.l|.*l. Iliruisinlmiil imcu IV I'lliUHk iinrlti  ill ll.'l'lk-lil  ItiKf,  llll'lttO klKllIt .-,,(lii) iikitiii* tiiki Klviuf till" IhIic uli'ifi'. llirmsi kii'ilU Hlkiflt Iwitlllt  i'llilllik (i, u-i|ll|Htial isinirr Iff NiSS'Ullll lUil,  i'tikl lll|ll|t��|, Ull Ui* I'Ukl I'ltflit) cidiliik iii imitii ut (siiiii(n'U(S'tii(i(ii, tsmuuiiin^ iKIf tilUnlM'kl HH.) kill)  BCIt'k, tlllll!' llf |l*kk I'llll  t.Sliti, Mnmtitll K I'-iUut). AKcnt, *Jm*iii t. ivli. t> AlillKKNI I.ANI) IllHTKiri'. DlkKict lit |tll|U'll. Tiilo- iitHlisi Untl 1, UiiiUi titiitck, uf VkiKSiti. 11'!-. I! I* , HtS'tlt'-lttHlt ill\S)ltllliUH, llill'lillk |ll Ullllli ftir |H'illl)MlH(l I,, iHHt'llkk,. OH' ft>l|uH|(l< ill*' kl>! its*) ioOilk' ,. i-..,nnit ufjitj nl �� tki.l .tl.titisl tltrrit ��|n| ixh*. Iinlf liiiu �� ki.iiiii iuiin iliii fii't-ilii'itiji 4stui��rci'l 't'<(H(lklilti tm-nili (VnU. llik-i)t*i> HI ilialsit*. kiiuttt. Ilifitis'i-I.'lil) (ki'i ,.|,dtiik .'tiki, (lulus'fnrl) l m) i'linlUk Imilll, II,fins* cltflll*, I* 1 l-likllik ni'X In juiilll llf CUHIllll UtS'llliUll ���lsl(lllf kfttltll llMtf llf tkis'lttitl i<lk'litii|-U Itkl, 'lulltiklitC (llllf tVU,iS)t|. Uiiiutu,* UiU'i, ||Hk",i|)...! Mini input)' I8��.i! (icistk. lllllli* HI  ll-kk, " lllik'!)  Itltlllk, .Mitl'sliiiil S, Oultim, Ai.'1'Ut. Mriu-li i, avif AI.III'.ltNl I.AND lUSTUK.T. lliMplfi ttf Itutirtt, '1'iitii'Iti'lUS'lltsl Ji��*i-|i|i I'tutui'*, nf Vmitsiii, vi-r. II i", iHS'iii'.tiinn kiitickni'inrr, ustftiilk tn ttl'l'l) (..r I'.'Uiii.ktuii tt�� I'HKitiiik''tin'fi'llii��Inif llOkl'J'UMSl llill't*' t'4iHIIIII'l!��-!lt|t  Kt It  I'Ult  ttilUlllst  ��th)!)l kllly clinuik kinitii fiiiin 1 in" iii'Ulipttkt tsiiniirnf i*is'';, Ui ill .11, l'ii"Ulfiltl,l *M.-Ul|.|usi tiiiiltt kilty Clikllllt ti, Ut" uiui(ii..i*i tkiriiti i.f iS,s'tit'H,-tJ, Td* iik tilti -iti. thu lft tti'kt I'lkililj, flmliik, tttrui-*- tki'UIti <>i*(ti< It I'tlktllk Un<ui'��t fiitil Hlkiut tifty l-tialllk In Krtttlk Ini,f. tlifiuv nlttiiii kliuiI-nf itUitiItl �� linrlll t'^kit-ily .i||i.s1l|iit lu 1*11111 .'( tSJIiilUt-lHf-IUrKt, Is-lIU* u is.rlji'lliif, St'i'lltm S*, Tun(��!i!|i tM. isitt* !f.f!sHi,f kViii ati'f.-k. until' nr lisik, - Jii��iiiii i'��f,iirf. Mnikllkll S.Oillltin, Aa-i-lll. M��rt'tt^>til||, Ai,IO:itS'i I.ANli insTliier. OlkUll't i't lliiri'lm, Tiilti' Itdllis- iliul  l.fnllti  VV.'lllliilliin llli'll. uf Vti'tllllll.  li I',  HiS'tlt-iUliilt  !.|*.kl*f, InU'lilJkUl itl'lU*. Im |n il|i(kk|,,|| tu )u|!V'llii,.i-till  fullsiiklnk' lll'ki-lllklil I lllft- 1'kiiiiuii itt'tliti n( m I'-'ki (tlmilikl nu k srntuy ISH.'tl I'll Oil' -MlUlh kill,'llf V\'ll)��l| I .llillll (19 ll-kita- If) k,.n|llt| 111.llf.'lullllSill^ Ul" ID-'klnlfflltllk <!( llif kill.1" Illlf ItltiilU.i tilt' !*;��!!.!  tu Ilin imllii nf ISl(|U|ltlll-|.(l||.|U, <St||||i(|kl(||! Ull' Hl.lJtl iklfUtil, IMIIIitllllllt i*H lll'l! k, 11,1"It* III  ll'kk 1.1-kllf W- llli'll, Ajilll 1, lilll ,vi.(ti,tt!".t ta.vNit ins rater. Ulklttct ul ({ti|ifll T.ilii'il'illi-.-llml Ili'i tliu M Uu ns*. ill Vmiiviti Vi t. II, 1', is*'ll|i��tlliili kl<iliia!rn|illfr.  Hlifllile In lt|i-'!l !���>) I'l'lUllkklHIl ll> iHllfjiHM' (III. (tlllOMtUlf ll|-k,*llti,*l 1-llt-l* * Oi'Ililin tn*li;>.' Kt it |u.*t iit'iutmlitliotii tlii-k..iui!i l-'ikl ISlllll'l' H| Hi*'tiui, lv,,'tl(t (If!, Tllklll|tll|) II, tlii'iiis' inirlli nl'tiui infill)' I'lmllHi to Urtirtfl* lulu", iIhhiii tvi-iii I'iidiii t-likiii* klmiif *lmu�� of, llil',1-, t!lflllS'k.ilUtll(l*,l[llVI,-,|t�� fllKlllk tU lltlrttl i'ihiI isniii-11 nl Sivtlui)  inn  (s)l.  'INinluhlti II, Il|.-Iii-C> I'Ukl 1 l.'lll, Cltlllilk til ISliltt Hf (SHIlllUiHiS- iui-.it ts'li!^ Ut.' kuutli imtlluu uf Mivtluu twclifi OSl. T>ivoikii,|. ii, iimtHltittitf otit) iiiiti.trvkl smt k)kt> ut'ii'k Hiii,f ur jf*k ,  llfllliil M. (iiikHV MfiCkluill H, (.HJllHIl. A stent Muivliil, 1UIS, Ai.imiiNi taANi) nwraii-T. lllkllil'l nf 1(U|h-M, Tdiiiii itntlcf. tlini I'iiiicnisi klis.iii!��i Murmy, of Vtfiiikiuii't, II.C, iHVui'Uflnit imlliVtki. Intviult (urt|i,i!s fm in'iittlfctiliiit (�� |iili��*lmiM�� tliu fullimi' in,.' ilfkfiitksl Iniiiiki fiililllli'Ui'lIlK tit * isikl litnttlml tlir��*i* tnllfk ui-kt (tutu ktiiillii'iiki isiuipi fmui Tm*ii��!i!u iikfiii* ton), iliriMs. kiiulli tiiftv i-ltiiimt, tltrmst wi'ki i'lk'liu ciikiiik, ilii'iii'd iiiiitl) furl)- (iliiiliii, lllt'mvilikl fir/IllV I'lmilik in |��illll( nf iSilliuiPtlisi. imiii, iK-liiif iiuiiii IihII iif So-timi i*f'iiiy-<ut�� (fll,  'l.tHllklllli in I'll! >  t��'). IsillltlllllUK  lliumt llllllit,1*1 ltU4 Oil Ul) Wtl'ri MliKii HC ll'kk, I'-juit'iusi Ji'k.ii' Mm iti)', 14, S, Otiltull, Alfi'lll tkftuvit 1, mi., Al.lirilN'i I.ANI) PISTIlliT, DlnUli-t ttf SltltK'lt 'I'ml*i"i"lli*" llml lUclii'l 'i'l-lf.Htl. iif V*!)l*>��lf. lil, 11 1' iss-ti|i-tUi>ii Hitltrt'k. llili'liik (ci k|i|ily j,5, ,.,,,4iii.iiifii 111(1111,.!i��kiiiidifiiiiuttiii^ iltjuTlti t*l Ikllitk l*4.|(|,|tl'lll'lll|k! Hi ta I'll.'. lllHllliSl ��lhl)|t kilt)' llmlllk kH'llll fll'IU llli" IIU111llaUat lSlltlt-1 Hf ttittl Ullil HI tltllitl llllll. TtlBill.llIlt fi) (twrlit)1), Illl-liiVi tUXIt)  IT'1  I'liliUlk  It'll Ml   It.t'lk-Vi kilty IIVU iliitllik. iikl, Un, mm nlktiit Itillt) t,1U I'll kiiii k.iilltl (II llillll* lita.1. lilt llli' llli. Ml .lody lllltTll (lull fllitlli' kllt'li'nf Ullllli Ullk'lltt nf |killl|IIIPHH��) Iiiiiii l��IHu ti|'.il|lniti'l-kin Uiitl 1.1(ll|IU) Mm1*), T.i.ItlkliU'/'Ullili!) I il'IKUIIllHil l-IJM ,!illtlll��kl t.ilit full) tiflfk UIUI, IIHUoMr Ifki, lli.i'l.i'l ,l'.-!f,.|il, MkU,llk1lh OilllVll. Arfimt. M,.Hl, ft )vl��, AI,IU;ltN| I.ANO lin-iTlliOT, Diklflcltif Uilllfil-t, T*ali��' nuitiii (tint John N. OultiHi. ol Kt, Jdtm', ft. lli.iliVII|litl!ii(l  fliSliltir-,  IlllCrtltK tUdllt'l)- for 1 it-, in ih* imi ti!(fti!vl)itn! ilitt (iillimlii/-lirnorUKM  . Il'll'i'*' a    '������',, I'liilUiiclifill* k! it IMikt liiitliusi I wtl Ulilfu ��tt*kl tif t In- unitlli-tlM tsitlli'l* i'l Si.Vi li'�� "IU1 < O. 'IVIH-IV. k!l(|iliiii-lilV itll<-(��l). Odftus* (Hil'tll MtHMIt Oil-Ill"' cliiilllk ni kiititd kiiuui nf (iisinfK��� iilhi*, lluui.st* . hi',( ullili^'��!Iiilli ��'f IiikU Mlh'ilit iiiitiitl1 i'llitiuD, Ill.-tllSt killllll lltltllit Ikt.-Hi)' I'litttllk til (III) lllllli' Wimt ISUIIIT "( '**lftlll(l  ItirtM* k$>.  till-UCf* tHIkt i-iiitity ciuiliiii tiititiiiit "I isiiiiiiit'iMS'iur-ni. Mil,/ tin. kuutli iMiiiii.it uf Sts'timi 10, '|S.i��iik!ii|i si. (s��it(��)i>iiii! Hiii' lumiliitl iiiiil oiii y��i'n'!i, uiurttur ICkk. kjullil N, OtllUlB,-  ' ,' flttU*ll!ll| Sk.Olllloll, Alfflll. Mtui'li ., !��l��i AlaltliUNI  I.A.NO ll.lHTItUn'. lljkirt.'i iif Itii.irirt. T.iUi! tii.itlri* itml I'lvit I,.liiiH'i'i.. iifVmHsiiiftir III*. iss-ti|i)tlluil !��m!iUt��ti|i|.|'. Iiiti'llilk io it|i|>ly fill lfr-tllilk<iluUli)litllViHl��llt!l(!fti!l<!,wlUl/llftM!tltl IS I  Irillltlll.'- . I'''  '  ��� :i; roiiiHU'tii-ltit' ut u tiiikt tiliiu'tisl (ni- fttiil nlifi, liiiir uilit'ii **<'��l; tiri'i imii. tuftti nuittirfrtiiU tlu> t5 iiiiritH'Ri'tltsirui'i'tif Sis-tlull IH, Tim'tlktilt! ��). llu- RS |��.it i)i��iilc(, tii('i)<-(i,'tik( viuhty ciii*.!'"!. tiiem** Ira fHHItll t��l")'".t. tlVCIUy  C-tlKilUi,  tU'-fiOrttl  SiiOrS! of it] (iiMtttilit Ifitui. ituiiti*4,t itluiikf nhiirti uf Itaite iitiout Hj.'irflity clutltit' lu ii ��ti-kti.i-ly (UiTisiitoit, tlumixi M filHilll lv*-.i(it!i' i'li|tli|fi|[tirUlt!i|>iilllViif(Simui.i(liH)- , M int'iii, iMiiitiiluini'niif (Hiii-.lKsS null kilty ni*rt'��, It. Uaiiit' *>r !c.i''. ���  . I'   KVfl  I,  laXlVi-fl. -  '���' MsntliKll��. ovMoit., Atfeti*, M*r<*li 0,1811, -, t *^fpf+x**rit****f!<vi*tr.����,#*��*��� ���^k-J-A-ka.M-W-'iMia..^^ t8mt?mmmmmmmm��mmmmi THE AaLBERNI ADVOCATE namussstatimtasfm To Swat Thai Fly In til! rlfk'lti il tiii'iv ��ere tit>tlilit*f l��vlU.r. Iitsi It'll a iiuisJ ilctil llio* lurkliiif tin* nUihlo amir idter thu ht)f*t- !t *>tii|i'ii. Tliu rljilit wuy hi tl-kdit tin* II)' In tu Keep It Out of tho Bouse Altogether. Yutt cnii'l )tu|Ui to ('���ktui-uttntttn llu' llli'it- littl yet, Ilul hy iki'i'i'i'iiin'kr.viiiirtliHii'M mni win. itivi-x ilin! tluriu'titii',' thu liiutsc un hriifhi tinyk ���v on will k'uvii vi'i-.v little ttiuihlu v*if.b till) |H'*il��. '' Call and Get a Door or Window Screen ���;r-r*''."AT THE*--.���-....--- Up~tp~Bate ...Hardware Store... PHIL, A, WATSON, Proprietor ^0 mmmmmmmmmmmimmmimsfflsmsmimm \/\t ��\.    1*-% a*-* ��* r ar****. W6  nave the Best and Cheapest Acreage in the Alberni District GREATEST AREA OF GOOD TUBER Forest Wealth of OrUlnh Celum- bltt it* Ikyoml Any Cnl- cutattoii. JbilMi tViltiiiililtt uttiy now In* *i<<d ti�� iMUiM**" ilii' j-i'l'ltS.-kt  l*t.'l|l|lttl't  lOl'tl  *��t lUf-ivliiUtUtt'lc tliidtoi'lti Nut'lh Aiue)i*'��. Hoeenl I'MiiuitO". |iluc.f tiiuiti'i'M-uU'uiik tiiitiV liit'ivliititiitlili* il'iuili'iif Uiui**'!' ut from ;��),! tu <i*��! million itcri'i, t-iwl tit*4 Hrttisii t'uttuiihiu ii'itli i*|ti l.iiiiun feet u( lirnl rliii.*. iiiUttiiK'UiiilKT, ur tttmtil ultl* half uf tliu foii'-a w cult It ofi'iiiiml'i. Thu Dutiifliii Iir, 'thu i,i.ist widely dUtiibuted nml viiltmltli* trtu* found un tilt* i'ttullK* Hnt��t, jfiiitv* tu. till' iiuctlt iti f��l ib^'incft wliniit it li i.u|ijiliti��liHl by the Cypri'sior Yi'lluw t.Vilur, Ititl (V. (Jur, Hi'iuliM'li uiui ri|iriii't>, On tin* Const. St uilttliis iuuuiuiMi iirujini'tliius, MititftHill's tutvuriiifr lu titn Iu'IkIi! ul 'M) fool, with it Imii* tiivtilnfreiice uf.w to 01 fool, Tlio hi'M uvcritifi* tivontiii' |i*tO foot clour ul Ituihi, uiui live tu til*: foot lit illitinottT. Tin* tlr In thu Mtiplo ttf ('uii!iii('i*cc', prized fur Iti durability litlil (.irciiiflh. Tho if rent bodle* of thin timber itru fuund un Vunenuver Inland, uu thu cuuot ul tliu Mnliilniid, ttitt) lu the Selkirk tttul Hold aMuiinlitln*.. Tlio trees indltfonotu. lu lilts I'roviiu'i* nro: Whlto IU*. western' vvlillo Iir, inoiiittiili) lutlMiin, !sii',fc*k'itvoil ample, vino iiiti|iU', rod tildur, iirhutiiK, wchtorn blll'll, <*^S**�����iiit*^Sr=i!-?iiStJJU*i*=dojrVV Olid, rutl ooditr, Atmiiioiin lurch, ntutintnln lurch, u'f,*k*ur�� huvh, vvhlto t*|ii'ttco, wti-itorn hlitclt ripruot', binok iipruco, whltu-intirkcd jilno, monih plilu, white iinniniiilu pine, yellow nine, vvcuturu criib'u]>|ilo, hutwiiui, pophtu, cuvtunvvuvkl, luipoiif chorry, ,)t)ii'*!iiH llr, wosturn wiilln 0,1k, li.co*loitved willow, willow, wt'duirti yow, Khun vi'dttr, yollow 1*y�� pro**,., ur iHtliti", winitorn hemlock, Alpine hoinlucti. Thoro iti't* L'U3 ttuwmlllhiitnl Ml hlilnjrlti idIIIn In tho i'ruvbico with a dully ch* paclty of 4,WW,W)0 foot of bimbor ami ���4,4(10,(100 Klitiurliti. l'uljiwotxl rctjulruM it word Iwfon* wo olutM). Tho hti|)|tly In tliu United Ktutoo iuul uthor I'tiuiittios I'm licromlniir ox- huiirtii'-il, wlillo lltoiut nl JlritlHh Cohiiu- bin hitvo M'tiivcly been uniuhtnt. Alunii* tlto cuutit-lhu* of tho Mitltilitiul of MrltUli (a'uluiiililit nnd Viinoouvor 1��- Imitl ilritfdeully luoxhuuttUblt* itifiw uf jiu!') wuudri tutu In* found. Month Of icnb,��ht'h Inlet UicuiiMulnindiint. wood lt�� tho Dui'fltti. tii', wliltii U Mict.'o,**fully iuu*tl for tho uuiniifitctiiro of chuifilcul ptilp. I Ui tiultiiblllty for inoohuuloitl (itiiii itinuuot'ortuln, Northot Kt.lj/ht'n In tliu it|ii'Utti) und lioutloolt Iwlt utloitl*. Injr onoriiioiiM Hti|i|illo.iur oM-ollont jiul'i wtM)it.~.tlio Mltltii duriico i*K|ii*iilu)ly bo* iuir unoxcollt'd by uny otlitir vvihiiI fur inilj) (iiii'|iuit*H. Tin-*!" wtiOili. cuvcr ltU'1,'1* tine!,* linuicdliiloly cuniinifiiuitK to the M'ti count, ku tlmt Injs'.s win ht- Itoidi'd nt tin- iiiIIIk ul very low wm. t.hvit)!,'' to lit* Wi'iiltli o|, I'lov iiiitliirittl, (.xcoIU'iit wutt'i' powers iuul i,'t'U(,'i'U|ili* (mil |K)*.lttou, H!'|itkli('iihiiHlilitu��*u|ilc!( it iKisition of t'iiilni'iUu(lviii)tHj,'ulni'otu. puling for the iiitlp iuul ptipcr initio uf tbo Puiillli A lUiiotU'iitly iiiiUnilittl ituu^otl** ittTuixlt'd by Aiiitriilitt, Jujuto, l.l'.Siiti tttul llu* wotiioriiftWHtol Amtirli'ti ���hotti North nod South, Thu Kli'oni,' tuiitliinoy at present U to ���iiiwrvo this Ki'out hyiiruo uf woidtli, tttul to eMablluli factories: til homo, wttot-o tht* pulp could be cuii vert oil Into llMi full  llnbhed iU'tltslt*.  Tho eoltib* ItollMKUlt  Of  tillt'li  ftlCttil'Icri  won id tail only .���iihiiiii.t* otii* tltuhttr rcMiiufuin, but titld i*i!oi'i)iutii)|y tu our ]in*iitl>ro tind |Knviirii>iiiuittntifiii'tiii'li)'>'-oi*iit)'i,t would ouipSuy ituatkitiuUuf ptiople, iuul would d> riluilu tite imtiiriii .wottith uf tin* Province liiiu litimlrodi, nf cbutinetti winus* it cutild lit* tillllKeti iii the "rout, development, proccks ii|Mi,t which wo bttvu onhM't'il.  Week. , ANSWERS TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT ALBERNI Alheiuj is ivtu-lird li* liulli foMti VSi-ioiiit f iiitu'*ciiuiii>' urv' minit' wilth Viciutiu nioulDiir ihruttv') n�� All<**rui "it Mntuliiv, Wcslue-siiii*. utu*f I'rid'ty, I'tt*-- iii'iiH,.)-* f,,,it, Viuicuvivt't-t'it> cuu CiUtnti't with thi*. tnim ttt Niiiiubtiu.,, Aiiu'Hii l* id**) ii'ticlotl by dti-uituT bum VU-tuiUi. nnd IimIh* ������ttiiiiii.'r iiiuultih tltotu i�� ))u,ittui)*d<'!l*a.iitful Irlp thiol I'd* *M�� <h" ���"*"*��� fuuui of Vnucutt* vet- jklumt uiui ���ilnii'f die .licluti'k-jOi* Ailn'tni Ckiintl. I^tul prlcot hs lu iii-ivti*.'u vivtic* foiiii r>* ii�� (UtM per ucru fur luiili Itind, uud ditto (Hon to ���(*��(��! fur luiitl ilam link U'on cicMtvil in at liivutiln midcr cullivti. Hon, i'lli-i's lieu i;uvernis| lu i|tuiljtv umt lu<-,tuiin uttd i-��n i��u Intii hi ttuy ijjtuui* tlty, ,   wj__ ��� ll luut Ihvii lutttttl ihu; mUiHl fkiri!|lni.r |i��>�� I*"*.!, tin plutiuf fruui K-n lu twontv lien** fruli Ki-oftliii,'.' ilu ley lu��, pti'iiUry ruikliiH, l^�� und ctitib* will nil pity well. There nro uu free lioiiiosii'-iuli in Ihi Iuul,  hund' vv ill littv'o lu lui juiri?h��v*.ed, ' J. M-HII CakHa! IfeAHS.ik-akl'. VW ���.Tall fl ^>(��*JI-H ft , , iii AUkuiiI will Im. ftiuiiil tin* u*iiiil 4u!vio)t��K'e-k uf it pro^rciitlvi* WwiU'ro t'uiiiiiitinlt) ttnit luin fulih, untl llu* cuiuuiju of it* cuiivlcilutm, Thoro nro ft iitiiiiliur nf jjntHl Muri'* eiti-ryhi',' ti wide riuitjii nf ifiMHli, Mdinul,s,'i*htiri:iii)S, tho itevv>piiper lo which yuii lire rcuillti*; tiiln, ttntt it luuubur of tttlileUc ttiid M��olttl o))ibs, ' ��� The I'lbnuti* U us lino u*. can tu* found oil tlto I'lieltlc Cuunl, tttlftoti thrt year round. Tho rultifiiil t*> lo���� ttiun thut* of, dm City of Vimcouver, tho front* �����������> Ulfht. Tlicre, I*' million! hiiii oiiouifh for httiitliii.' or t-iiuw I'tniuifh for ��hdifhliijv', untl ivheiieltltt'tiuf thcmtcuiiieti it. only lunt*. it few iluyi*. Fur iho titituiuor and ituliuiiii iiioittlii thoro l*t uoihliij*' lu tho world to excel tlto Altwrnl wimther, Altu'i-nl in lhi�� outlet of ono of tho lurj,'<'st, ��nd most fertile viilloytt on Viin- cutivfi'IMiiiHl,' In llu* UNirhit will ho found it vuit woulth of ibuborof tho lluest Idiul, void, Iron, cupper, inurblt* und oilier (���yiiutierolstl stones, brick day* und otli'or imnuritilo. ^^.^^ .. ���,!,.��� > If ytai tire it ttnirlM. or **portsinitii ctatie in. Allu'i-ui will pro,sein tu you u Iim of wonderlul iittruciiuni. lu tin* way of i!'*ili}n(;, Nlwollnif, K''**1111- ��t.'cjrioi*y, KikmI ruiuU uud oxcelleal hotoln. Thontrtiiiifoct taoklo untl tin* liiylioot i*kI1I uro rci|iilrml tutitln* the litrifo und hiirU.fl/flitlnij trout thut uro tu bo found In tho Itiktw ulld MN'titm. iii'tu* Alherni.  .Sttlmun uUmnd, und the liuntlnir In m-.v*oi> It* Of  till)  bORt, ��������������j ...���^Lan..y /rhcreuro nuiueroiit uttriiellvu op|>��r(unlti(*"< fur tlio iuiitiufuotuiw��r und Inventor. Tho Alberni Uotird uf Trade will In* Hind to titku thtwo ntutter-i yj�� with you.  Write to thoiu for pitrik'tiliu*.*. , ^s*:r^.ivj'iiLi'''.irL"'.;i'iv.'i.'''i:r-''':,',T"i**~'11;^^^^^^^^ .t, 'H".'"~i j".!".1!"! Advertise bp Photography Next to tho thinji itself a Mood Photograph will j4lve n bettor idea to n purchaser than any amount of description. If you wont it well done consult Leonard Frank - ���- -.  Alherni1 tattiittl-WttCT'i-tlWW.'WI The Alert Investor Asks for ;. Something Attractive Koinuthiitii' thut Is u sun* winner, where thu money will turn   . . ��� over t|iilo,tiy iuul m u utml pitillt, This is ihe Class of Property Thai is Handled by k.i..^*^^..,.^���, u..a *-"-kk. J|��. ff* If. ��/%���-��� .i.,��__.���_,..���.,...._^.,.���.^J'J,    I AitJ\f.���^ ilu Ibindles No Otli��r Kiiul. A li*<( of tin* tii.esl Furiii und City proptirties tu befountl in tiro AllHirul Ulktrict,  A t'ttll will couviiK't* you, itnd load tu Ini-ilnosH, P. 0. Box 54 Alherni, B. C. ("���T'i t^Mkr**if* taa.a.aa-*,)ioa. Surottylng tlKolttlU A, HMITll, C, I-:,,' Iiiiiiiil t'uliunblii J ail ml Mtn-Vi..vui-. Htiivi>*i*. ul Uiuln-r 1101(0, uiltii'i'iil cliilnis, utwi Itiutl ���iiiUllvlkloiii..  tnticeul Alli��'l'nJ. vl*. O. HlU.   'at.!. //. //, BROWN IS Civil uud MIiiIiik ICntrluoei' uud l'roviutiid bund HurVuyur 'Alhornl 11* C. All l.it.ils uf Khvlrlcitl worli. !juu*e wiring; bulldluifri Ul till Ivlnd*, T.-li'l'hniii'x, Hells uud H..)) full*, uf ull l.Uids, Hlit';(liii'iiniH-'it't',Mill iii*. Aiituutubne KU*uiiuu I'liijlni*i-i'pitiiinj,'i-.\pert. Kli-kiu'Siivit vv,nkunlv, Tnmity. mn) yoiif*. e-sjioiii'iico,  Ksttntutos iuul kpi'eitli-utluiiii (tti- llikilisl, H.  M.  T.  HODGSON A. M. 1. C. E. (). C. Ltuivi kVuiveyur end Ctvlt Ctinhtsttr Onii'U'.:  Samiui  Hotol,  Port Alborni "1'ftlmk|,kl|..lIft|*,k..H,ki*1,,.l.kk.i Bemord Frank NOTAItV  I'Otlt.lO t'imvt\vum-ln(f'���X.t>j'!tr Forms, uti'. Wattson Block Port Albcsrni Mutual Fire Insurance Company of British Columbia Head Office:  Voncouvor. D. ,C, Wt nut tu��k you tu curry pint of iho lilifhur rUlt uf <)iliei>. They luiui. luniiriiucu uoiy uix isuiutcd hoitsiisuiiisldtiuf Iucui-purutitl Kuvtih, utiiaCiui llu'roforo ijuoti* very low rules, with tibsoluiii scctir-lty. for Information apply to local Agent THE ALBERNI ADVOCATE A Imi'ifr tditpltii Ul of Jtvii h*-d Miavi llivjuicrtils arrivnil iv'. t'ontl* frotm tlio I'.**!,,  I'ljt-v* flstiii  aU.aVt lljl. AI-ui Ululi>(.'>p��um liutir* h) t,'iutrli*l,��ii I iiili, (iiudvt? ttlt-d Kuiiy KnyliMi I ,iii*h Chimp and i'nivh Fuutiitun*, CfHij*i'i Mn'tian-n, Kinuliniiit, CisH'lu'ry unit i.iln'r uitictci*!**!) nuttier* ��� fill 1)1 IIIK.il,I'M. Cai!| itiiii hiH'vtfcl. t'tiiiipiire ni-iivt. with ilium lui'kluiiltu' >,'iMl�� uutoUle, A, I. BIND E. S^VJ^fiClintock, Mrfr. --Pioneer Fwraiture Stores Alberni  and  Port Alberni ,  , Phone H'A Seal Estate Agent Alberni 3. C. ,   i Contractor and Builder mtiWiWU..*' Estimates Furnished on All Classes of Work in the Building Hue ,��!(��( uVOVt I*' Alberni B. C. immmmmimjmmmgmmM Kt III ANVTIUNO IN Til!'. WAY OF STOVEWOOD UO TO JOHN  GRIEVE lMV* WOOD A Hl'iriAl.TY All  Orders  I'rouiptly  Allunded E. M. WHYTE OKNF.UAL HLACKHMITII {AK neotti'od ihe Atfoney for tho Distrk't  ol  whin, in known us tin* Farmer's Bandy Scale liointf tt iM'-tlo nnd Trunk Coiti" blnod. which can bo i!t*t��d either it!* u Truck or a Kciile,' itud will woi-,'h .triytlilnjr from one jmuiikI lo it ton, A fihlpment of tlic-.it huvo In, on received nnd can ho Inspected at the (.hop, ALBCRfil Sproat Luk�� ^*i^i*iaiPT*ffflwW5lBrii' ^^ffflEBiRSSffiiwiwSEBwuiW West Coaat  ^sd Inside Vi Properties mmms8wmmmmm Wm. Frank Gibson -   *i 1 A -,   *  ,   r Phone 1.83   Albarnt, B. C, | TEE BRAND SAWMILL Will t*t!)))>ly yuu with till liiuUt. of Fhml <il��i��t, 1/tmiWi', Stock Ststftf or Cut to Order MfilJ ordeoi tiU*')idid tu ,  Adittvikk F. Brand F. LIGHTER tkVkHhr and OfnU^n A j��\vi>ii Jluo of \V*Vcbi��ii nnd t'iutluk ����,i  ��M  Mmlt,  of I   ��� t,..-*..ii,.f Alt  tatla'U ..i  ll-a. , a..-^.,,,^, ,krttat����ak.i1kaa   , ,*-* 'Wwoik. 1 < ! kfl ���^IMIWI-llllkjW-ik^lkWf'ft AIiltlMtS'l. H. C 1', O. Ku*. iVi Barry's Too! Room Alberni Port Alberni At Altfirnl After tt }', M, When fOi'llUK'  tl IllUe ldliesuuie, or huvhiK'tt luuch uf tin* Mm"*, tlllll' iotll till" |ni|lilllU- IM'sUIti If un  hour lien' tlui*�� nu) euro PIONEER  BARBER  SHOP A I. li K it ti I Oenei'itl Toii-Mielttt AitUtx llui und Cult! IlitUm ynt).��lM*itur "uu Iho tluotur, \G*uryv Ptlntuhiltr FtvprUtor ���kMk,paw,ii.iiiiwik.i a.ii.i*. ,kiaaiwk��kaWkM^WkM|iai4*ipill.t|ii,|l,ii*,.l.'��,kiffaali,k. iv.i,l.l.i*ii��i|,i| i|kk,Wtikllk,i)PW.i|.kWkt,at*Wa^WkWk*WkWk^WWk ere St. Andrew's Presbyterian Church Cor. ol k*iahm.(9n Komi KllutwUi St, Ilov. tltts, Ciiri'titlu-ri, .Milliliter. Hitbbuth KervioOr*  Murnlh*;, 11 tt. in. Kvenlnj,', 7 p.m. Siibbitthi!**vchui)l,'Jp. m. St riiiitfoi-ri iti-i* otutltiiliy Invllisl tu tx\- 1 i'liti.  Mitlu* tills.)Dili' home church. LAND ACT NOTICES. Al.lll.l.NI LAND DIKTIilCT. DlMiiot of Ittipeit, Tuko iioiico iliul  I,  Siiuiley It, H Jluyiie, of Alberni,  II. i!��� oiviipuitoti liirtitoi*. intend* tu upply for pcriitlikkion lt�� puivhtitiit the folio** liitf iJeui'iibcd luiuU; D-saltsr In Builders 'Supplies 10 Acres Good Soil, close to Town and easily cleared. Sash, Doors and Glaae Building and Roofing Paper Liino, Bricks and Comont Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 ��j. O. Good Buslne���� Corners end Build int I<>ot0 at JRUht Prlccai. Apply t�� thti Owner f. Mcdonald 0. Cox 32 Alberni, B. C. 'LETCHER'S BOAT YARD -rrsir Partolow Miles Joseph F, Hanna The British Columbia Cruising and Estimating Company hah iimkn I'vniMKy itnt tiji: puiti'ost-: ot--  ��� ThuroHiflily cruUliiK' ilniber uwl olh��r turn,*, within the i'rovlnii* uf Hritl-tit Culuiti'ilttt und fui'jii'.liiii^ GVAStAHWZD ��STiMAT��S by I'ltliubld expertri who huvo hud yi-arrt of oupurleni't* in liiiu lino of btislnuin. Thu oont'mny cun, u "1 will, pluce In yuttr hands un ostliuuto curruot in ovury dmidl-tlm kind you cun bunk on tind do business with. R*f#r*nc��t HANK 01-' .MONTUl-aAJ., Port. Albni-.il hruiwli. HdYAL HANK OF CANADA. Alborni brutich. ]liiHder*�� of LitunclieH und How I but t.i, Aoeeti'.orlii'i, llout KiitiiiK't*, Oiirn ttnd Plllltltl'ri,   llflllttotl  KpOC'ittltiCri.    (JUM)- line, l.itbrlcttiln/tr Oils, oio.  ��� NOW ON HAND OtivjUno, Mitiino nnd Kt.itlunary ICtv kint's.  I'umplnif rittntit Huppllud und orm'tud, Fir��t <Jls*�� Workmanohtp E. FLETCHER, Boat Bulld��r AIlx��ritl�� 0. C. Fur prlceti tind ttitiiis upply to British Columbia Cruising and Estimating Co. Alb*rn( P. C Jo Redford '..'. ntvrctfr/r ';.". -.'V.v KivdIi llcef,, Million und  1'orlt ulwuvi, u|l Illllill,  Oixltrffi lulu*!) fur I'ouliry utu, Phono 37 P.O. Box 18 MkMJMkwl WEST COAST SADDLERY For Tine Howe Tailoring, Up-t�� Date Hirnea ��ftu Sdtttt, Whi|��f Corry Combi, Bmsht., Robe*, Oils and Varntthex, etc., //end Men'?... ffojpijctor'f Boots L-^���T,^.-~-r,-i;r.-..:':,.---Call  ort'--:^T���---^-*;'~--vr'.f' J. E. DUNCAN,  Proprietor Oovttinmtvni St., AliWil, -8. C. P. 0. Box 27 i'oi)imetitin'f ut tt |��)it plumed ut the norlhwoHt curuer uf l-ot 117,1, thouco north fin chuln*, tliunou oriKt Ni clinlim, ihuuco miiiiIi iouuiihi*ni��tcoriit*rof l<ut H ubont $u clutliir., tlii'iici' vvi ni to north, west Citl'm*.'of I Ait H itbntit-If) chttlit!., (hence Htiuth tonuftheiioi curner of J/u 07.1 (ilft)Ut It) chltlii**. ihencu wen! Id chlilnn tu pulitt uf cuiiiitiC!lt'oiti"i)t, Htiiniey It, K, lluynu. I). Kvitiisoii, Ai/oiii. April I, lUI'J. A1 dim IN'I I.ANI- DlHTIUtrr. DUli'li-t uf Uii[iei'.. 'Tiiko not Ice thut  lluwttiil l.lnthlop, Of (JIIIIIkIUiI, |i. C,,lH't)llpittioll I'lllU'ittr, tuteiidi* tu upply fur uennlksliiii to ,'ur. chiu-i* thu fniliMvinir (iVncrllN-d lunt)*.: Couimi'iiclii'f ut ti t*okt phtiitcd ono und one-hiiif lollon frunt heueh of Woit Arm, l.tuui'klun Kuuiiil, untl on llieiiuiitti houitdiiry of l^tt in), thence wottt -IU I'hutns,, thence rkuiitIt "n chtdiiv thence oiiki ���!����� timliik, ihiiMi.".* isorili 701'huiU" to |Hilut uf t'oiiuiii'iiouuient. Ittiwiird Untitle'!, ' i- '  Tout lidntud, Aift'Hl, Mintili 2. HU2. AUll.l.NI l.ANH DlKTmCT. Diktrtct of Unpen. Tiikoiiutloi* tliul t'liiirle*, LowU, uf tLji>i!i!.li!t), 11. tJ,, ooi* ii pul Imi Iti'fK'tn', Intend*. U> itiinly for itoriilUilou to pur* cltiute tliu fullowiuK i.(*mii'1Ihh1 IiumIi>: <*��iuntemiu'��'' ul it post, plttnted iilKtut one-hiilf mile from bench on Went Arm ul' Qimtttino Sotiutl. ut, iho nuutlieiwi corner of Uu, lill, thoticu NOtitlt tiljuiU 7U uhidns, thuncu west Wichninn, ttieiicu nurth 70 t'hulti*., thonce oust Hi cltitlnii lu juiini of couiittencuniiint. <,'iililit.oi Lewi*, Tom lldNtud, A ���font, Miittih '1, Wl'i. AI.UKUNI LAND lllKTHIt-T. Dltitiiot of Hupei't, Tuke nutice tlmt Albert itnudoi'ih, of Vleiurlu, It.'t.',, uootipullon buriiiun, In* tend* to iipplv  for jterinlM.|iiii to pur- ohi.ko iho fuliowlui' uitH'iihod ItniiN: Cmniuom-liiif ul u )hi*.i |ilutit.*d um* iiiiiii eiikt of Inj-i'i'iii) Hivi'r on C,iii��t,*|. no Kotiud, und hi'intf nui'ijiwiuit ciu-uer uf tHt't'iion ['��, Tuwimlttp tH, ilieiu'e lutitlt tn cliuitiH, liienou i'tthi r*tl oluiloii, Ihencu nurth 10 chalnc thence won! ni chuliih uluitif b(>tioh w point of cum* UU'iiceiiiufU, Albert Himdiilph, Tout Iht-ittut. AKM'iit, .MctiMli !, till'.'. AldiKiiNI I.ANI) DISTHKT Dlmrlut of t.*lHy<M|iitjit, Tti)(�� not,tt'o tlini Thunuii. llnnipM'y, uf CitlKwry, ot'cu]i��!luu citrnontt'i', in- tendii tu upjilv for  nttrtylitilun tu pur- i-hutio tht* ftillowliiffdOfaCrlbud 1111111!.; ���.'omiiii'utiii'i' ul 11 pu-it jiIiuiUhI ut tliu nurtltwctkt i-ut-nui- of I)t>nuii, Mucldii- tu-ih'ti iiriioiiiptioii, thence mjihIi H) vhttliik, tbt'uct* wont Wl clutlns. tli("m'(! nurth i��i chuiiiN, moro or Ium., to the Hhoro lltiu, tltejtco by tuild Minn, lino In uu i'UJilurly direction to point of coiii" menceiiu'iit, ami cuntttlninif 040 ttcru.**, inuiu or lens. Tlituiifts Deinpiey, Hy I). Mtu-ldm*)*!.!, A iron t. Mmvh 2.'i. Ilfli*. AIJIKUNI LA NO DISTHK.T. DiMi'iot of Chiyoi'iint. Tuke nutice tluit Lewis FornyUie, of KpiiiiL'dttlo, Aim, iMJCiipiitlon funuur, IntuiKiH tu ttpiily for iiiitrinlHilon u�� pur* chute the foilowln-,-'(ip,sci-ibi'd lurtdn:   ' ('uittmenoini,' wt it punt iiluuiiil on ihe MHithVfCfit. fihoro line uf Sut-unuti Ulaml. hittiiited o(f Hltchitt Ibty it��d noctiivyurii of ��Mt-itrod luluiid, thoiice by nhoro Hiie itroiindritild SftrAiiut), Ishind to iwlut of (���ottiiui'iit'iitiicntlitiidt*untHinint'iH)��cr('.*!, morn or lo*i�� Five  Acres of Ei< Cultivated Land, Beauti- o fully Situated,. 10 Minutes  Walk , from Post i . Office. zasy Apply to mlfeh fflbernl. @�� 0< Owner !���T* mwrnwrmt. Tho Alborni P/Alnt Store WALL PAPEIk-.i-Vuin 1(V, pe* Double Hull und up. SHOKY CITV CLEANEI*,-.For rlnttttlnir Willi I'^wt, Culclntlne, Alitl��i**tliiu, ute. ��� PAINT*. .Color*!In Oil,tinpttriColor*.. DiyCulom, Whit*) Lend, Hulled nml littw Linneisl Oil. Turpi!, Hlielbto nnd Vui-nljihorf, ^b^JZ?'��T'i*l��XI>iii*>'�� Holon $U Rivorvlew l'h��i�� 61 vmxmmmmmmim u.iii'ij).i.i;i����ii.'i'.|.'!j��ifjii(i1u.i'4i'��|l,lll'|i'lL'l uyt-i H'M'Uj.l.'i'ffWJW In the matter of Clearing Lots or Acreage Consult Tho CLEARING SPECIALIST He is Always Ready to Submit an Estimate ijLowiH FornVtho, fl' Illy 1). MitcKintoih, Aifout, Miutiit. I*.!,, una. ���** A i-untploto Hitwmill limit, IoouuhI In Alberni Vtilloy,  A uitup for the riffht ptirty, TDriTiti to Arr*tnik*< Apply to O&mr 7,s..:bartlett:' .,: ��� 2630 DatijflM Sl��� Vktwia, er M B, Mvmi* Office "i  ��a,aM����J*a������^l��k!rt��iWMtaSf>*MW"^^ Should Advert!**), I'illtUI-  AtS-UHMlOa. D.'iit Kir:  A*, I ttm a mi'�� ��ctll"i'In* lli�� Albi'i'iii IMklilit pi-iluiji* ,tun ouiild "*ll|i|itill ll l'i*W  Ibiuif.  I"  idO'lliiit ) tun ilnttbl" lu tiiidei'kliititl m,* �����>(, linn U Albi*int iuul  ihe nia.-iiill'vul ' uat'li-nliutu! hiiuU ���kiui-utuiillni!' .nut In- liij,' iiilvin I IkCil thfuuij*h llif I'Ukly  I* It iin'ii.I.v iliiuiijii  thu  linl i-kiut). uicn ilcun hij,' nlji-iii Imi lu ti now (.iiiiiiiv Nun biiliji put uit Ihi' iiiiitki'l '.Uitl it>* i4'"i In, kpii'ulnti'Iiii ii* tin* lulu uru hlfcit intli j iliy untl  ja'Uivl  ki/u  |n'(lujj��* .W m-,(.') foot; ur Intvt* ,vuti ii kpiH'iui commit tot' tu iitii'iid i��i llml fin* uf tin* inuki im- jfUilunt liu*ii!i'kk, udvutHkiiic.y 11 it vn Un* lluiird nf  'i'i ii.ii*  t-nt Mich uutili-in lit bund l- 1 t-vuitld Ilin* in cut) uiit'iulou in tun* Ittilnji* I nutleed.  On k,ovortil ui'i'*i*��luu�� while U'MVulllii't  mi the  It. .V N. mil-1 wuy iiuktu'iiiroim cumin*,*- lluiutjili from j tlu*  aMiiliilttnd,  I'kpiM'iuiiy  Idiiii  llu*! prulritu., 'tie (til  ��i'H  i-i|iii[ipett with | puui|ilih<l*> itlliiibi'h'd I'urt Alberni, hut | I fulled KiM'ii uny MiohlUoriituri* liilud* (Hi  Alhornl.  Now,  filr.  lldltur,  .vhy ouituoi Alberttt 1,'t't  out  uu IlluilruUtl I putuphlt't llml would be I'l'iud or ovi-n! lii'Uor ilutn Int* been l����.m*d, iiiretuly uu j the Islmul, | Wuituve bore Mr. l.'-uiiui-d I-Yiuikj wliu In un Hi'tk.iiuvvli-di'iil expert uil> r-ci'iilo photun-ruphi., und fruui whin I j ,j httvo M'eii ul the AtlvtH'ittu It'ciin uiukt I ubly ropaidtico the tutine in Al xiylo. j I'.'tit rt | m it l�� tin* en*! uf .b-ktiln-kf (hut j i�� tsuintlltitf In tlto wuy tif curry inif U j mn, tiuri'ly Iho people nf Albm-nl (tnd | dlitiirt oiiiinui ttltoi-d loli'i iliolr mtiifli.) renp tilt llm bonetit \if tho ilintrloi Iiy ttdvet'tisln^th^wfii'i'k'tliut pi^pi'i'ly] Ueluin; to'Alberni.'. V:.:^:/--��� ; .-;';.*' ���-;:. -.-j 'I'hftiiklnjrf yuii  for your viduuhli,' s*>*co.   , ;'^';--;';-''::;'v''S:--y-:-i;.;'-;-.-v ;''-.;���- .���:;'<.,<���"':i-''.',:;-.'.,.:.'.',���>���'���':���:":;\'.,V.'i -jHottler, ; Dominion Trust Building, Vancouver, B. C. Sl'llll Ilk it I'lllll (tllll Illflll'llKI- I iilil Villi Iiii (l!|'Ulv!(l'l| bv llillll,  III'  Dili'  HJk'i'lll   Will  llU |i|(<U*iill In ('(til llpiill .Villi, qe>*.n,..,uia..u,a. I'iyOHr-Nli'ni, WIUtillT,/A^ihii.lo, Kuyitl Colletfc iif Muklc, laAmduii.l'.ii'f, , ;'l"eitohi*r IJIiMltrfoiitv lliii'inuuy und !'lieury> Lokkuiu. tit'CttuliiUaf tu iii'- I'uiljfemeiit., Albei'ii). 11. C,:.  -��'.tiit CLASSIFIED ADS. For Sale* Hy nvvner, futir Ittwiolk. on block, ���''boiiiji' Lutx I, ti, ,'i, untl I, In .?H!,-riHHft=5sl plirt uf IdO! Iti, Ulvt'iHievv : Hubdlviiiiuni Alborni,r I'l'lcu, '���������KM I'tteli If tnken ut, tuiee, Tei'ini, in per ooiit, tllkouiml nlluwed fur nil i-tiili. Apply I). .Miirruy, !So. 17 Sixtet'iitli Ave. i-;n*��t, Vuncutivur, It. C, IVr &d<*~n. W. ll.*io.)iii lui** White .nnd Hruwii l.c'jJtoin l',w>f�� fur ��ot- ���llnjfii.  I'liru bml Muck. ��w Lmm.'*- llruudV I ltd! fur leuko, ;Ft)f| ttirmn lipply tu Mr**,  t'V Withi'm, AJbernli ll. C.    ; :    I For Sain - i)iiti liouvv llurne, stilliiMui ���for loitniinir.' Wilt uikoOi'W to* pii.rt j oxoluini,'!*.  Alfio.'uviv'niuorit. lliteup. j Some excellent Five Aero Blocks of Lund In District Lot 138, North of District Lot 46. New Sawmill located on this property. Prices from $160 per Acre. Easy terms. Close in Acreage for Subdivision. Some fine lots on Latham Road, including good corner.  Cheap and on easy terms. Il4l,4a|k.kfl  -���<  IW-rtlail  ka,fJ  1IU1-.  A/-l*aJ.At*>.1��   trJiir.1   t Lota 60 ft. by 132 ft., close to Johnston Road, from $300 and up. Good Lots in Luckovich Subdivision, stlH for ��ele, from $190 up. Are your Buildings your Stock Insured. It not, see us. We represent Three Excellent Com- pariiesi Mui'Kiiii'l Ht., Alborni 1'himo.W i/oulo In und huvo ii look nt uni" st(u��k of MutiH Wotir, Miil>., ShlriN und ull kind** of l-'ndcrivcui*. AImi wo linvn. received it lint* lot of a  ��� Cniiie In iiiiil huve ii look ut  them before ytlu buy oi--o- whore. DXiiiiiinif W. O.I, IlK'iiiei'o, Alborni P. <) Fw* Sale .(loud *.oiUid  iiuiro, **!��|t(ib|u for fnriii nr L'eiiei-itl tuuiii work,  An- jily tn ,1." T. .Sklptkiiy, lilitiikntnllh, ,;'V:l'hei'ryit*!'i'elf?. '':, ���������.������,'.V \..y , ���;'���'���'���- Vw Sol* (iuutl MIhii'-' t,'n.v',v'i'(iiii''yoiii'i�� (���Iih Willi Citlf. I'tioo. *lft.-' .Apply ���IU AV,.'i"litiiiip-kOi),ili*iiv-i'i' Crook. . ffy^'l^.'tl^'T-y.V-^ i-aiii'Wii'iM.aiiMJ'W'^'W'-y11*)'**.'****^ Land Act Notices  . Meal Estate and Insurance Phono 31 Alberni Phone 18 Port /Uberni ^vuiivitttvntuuivuutvvittiuiuunviuuuivui.iivvivtiviiiiiitittvtvtvitviinnmvti^t'Jt.'? The Royal Bank of Canada Incorporatod 1000 Hettd Offlcvt M*mtr��al Capital Paki Up : : , $0,250,000 RosorvoFuiui : : $7,450,000 Total Assets over :   : $110,000,000 A 0',fki,ltAb llANKINti llDHINUSS TllANHAtrrKI)  i  !  ! Savings Bank Department ��<; Banking by Mai! iuul li!ii.|i*kt imiii ut llm liit-lioi ciirri'iH lit'iMisliti otIi.iiiitutl liiiw'ituiii tiiji'tvert il luii'ii'kt in " in,  Nu ('"Iii*' in VViiiiiii'MHlii!/. I)l>|lllk|i�� IIIIIV 1)11 Ullllli) lillll VdtlltlfflMIt iiy nuiil,  rmlnki iniiiU'iiltiiit tvlllitltiil' !����� im ulviui !)>' Idler ii-unutlmj nil i" liill'tlllflll*. i   Ovt'i-'JiM llrttuclio-i untl Ar/enciet",  .'IU Hruiichor. In itritiit)! Coluiubln. i Com'rtpundoMhThrouj-hoM tln> World, \  Alborni Branch Port Alberni Branch i   A, (I, KitKt.KK. Muuiij'oi' H, .1. M.vciaKOf), Mnntttftir 1Vttl��V��Vi��^V|tVllttlUVtlVtvntV��lUUtlVlt��t��V��lVVVUUtlVltUV'llltUUIVVUUVUlVtvm'kW)*i��W4^ ��sat��iaWii^^.^^ At,ni*:uNii,AKn liijUTMiirr,  , '���  ���    IMnli-iclu'f lltitWli.. -,.-",; '|V)(i,l,-,ilt|,*fl  (lllil  (, (Jlltlll '*i|i.!l)l'U  r��ilV',U?l'iU" -j .. ��� Vji'i.tilla, j| tl, (kk'iiintUiin tiiiuit'ciiiiitiilkiti J iil'iib (in |i.ri��lt��klii|l lu VuiVtiitM' Slit' luliiiyi tut- ' ili-fa.*riltiHVifitiiifi' '������'' ' ��� !��� ���    .���.!-'���..-. faHlllliilll'tllll Mt|i |Mtkl |i)aiini*��l-1'' t liklllk lli'ttll -i ���a US (lit. ��titi(lti-fi��t mi.t-iicr nl l*i��'llull >\, Ttiiliulil)i! . VI, liu|Mi|l'tl|f>liillit.lll|.tlitilM'f>i>l-��:Ulluii(ll)i.,.llll-lli'i|i'; liti|i)l 4il|'(|ti{fi��,- liiniHV t'��,i)t il'l cliKiittfi.' tl.H'ih'i'i .   killltll Ml'litm,*,' tltl'ltW (Hlkt  trti (liuKllfk, ,l|(.'l|l'i,i-I .  kmitli ^iiimlii-i ("ititSiK nl i-.'iii|iii>ii,a>int,.i!l, iviii : j ttiilllU^ilk-iatCM'k, U��l��uilir|i-��k, ������ ;��� j Jullt' i, IVilf. "tilitlll h'-liii'i! MutMi!!'. -'AMlKIINi'I,-ANil DIH't'lilfi', .  (.)|*fl(l(t (i| I'iiiMi'UJi't,  ';������������' ....  ) ',Vli��* lint it1*' |imt.M<irr A.' iiiUUkiiii/nf .vilu'iiii, i ��� 14-*'t!llk,l lull llllll ll.'l k*.all).., 1, (III,'(tit. Ill Uj'l'll  fill  I l4l'rll|(k(,jtlU It, OKlI'lMikl' tilt'  fiiilUfl'illl/.ltl'MllllHMl j ��� -.IrUititi; : ��� tViltillli-llt'illijr fli��t��i>t  |i|.illti*l XI ,(t!iittiUlt!(- ���iv��**ii"t,fiii'rtiriii"*i-iii|iiint) N'-3 iul,.tltviH*-' niwilt' liilrt) tSitii" t'lifiUtHi ��� niiir*' or ii-M��, Uii-'Utv ��i*kl fill) I'lliiiillk,  | ti.'IK'i'  kDlltlt  tlliU,V't!lU.��  illllill*, , iiiiii.t ���,- Ji'k��,Hiif|ic.t riikl lllti't'ltiil!lk, liitfiijutH( l*.ii,li!li'tlii'|!.ii'i��t. ���   .'���   .   .; ,.  .' . , Mm.)" A.iDavikuii.  ' .-��� ��� a. ii. niiiik.i.ii, Aiffui. Mll'ft, iUlf  ���''-.-' S.  EATON Pttinter, Fspcr-Hang��r find Decorator t ���'���: : Margaret St., Alberni tWI.t'lllWinMl'Wir.lill *i^i'>giiiii'*t#n'Wii'^itWi��W'a��f*t4frf *!*j -a  v ���'.ri.'ti*' ,  ,i**> ���)T.S��.'avV,*r HOTEL ARLINGTON first Established and Best Knou)n Hotel on the West Coast. Thit la th* favorite Retort o>' th* Commvrclal Man. Tourist uwi Sporttmatt. OtOnini) our cu'it Betr\) Mii /Wii*,,- ��VtfnCr*{ Insure tt ComUtnt Supply of Strictly rr��*h Article* lor th* tablet,    Cuiiitt* and Accommodation* of thu R*'��t. . '  Th* ff**t Sample Roome in Town. //���*# Jilts* (o and from nil Boat* and Train*. , Billy HcAUistor, formerly of tho King toluWrf Hotel, Vk-loria. Proprleirr. Tin* be.i known linitku mi ihu Wet Cuiiii t,f Vmu-onvcr Iklund, All inn-liim inipruvomontt. C(*mrally Jwuti'il, Tin* be*! Flkiliinj,' uml Himtliiif uu the Muitil, Auiiw fur hire tu .S|iiiiui l,ni(o nm! tlie Ark llutul ttt Cent nil Luke, tfitlili'k fnrniklii-d un kjnn-i nnilce f(ii* lltintlnj,*- I'lirth't ul  iutH|t*rin�� itilei, I loud i'lnif, forinoiiy of Kin-,' l-adwitiil llutul, in cliuri.'u of the kitchen /���>-.',��'flits To and From All Train* M. A, Ward, Prop. Alberni, B. C. W^^^^^^^^^^B^^^^^MW^^^M m THE ALBERNI ADVOCATE. ts&sm The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. Port Alborni Branch The All Saints Church Guild Will lioltl llii'ii- Annual Strawberry festival and Sale of Work Wednesday  -  June 28th, From .'Ho 7 p. m, i st.kt.jiK* ���W��W����l-.l*��llll|#WI Beautiful Bit Bcrrlet.. j  The fitlli'u-itnir t.J tlto  AH-crnl Muciiiu wi'iv i'o^:ult*d llilm vvivk *��h)t u ' '(uslki'.uiiliem uf ��.pU'itiJ.(i |,!j- kij'.ivvbi'i |i-|en fiutu ti���* dm,! uf Mi. A- W, N"iU. .*�� ; Tlii'i-e cuniu nitlt  lite eumphiiivnt* nl )*>����*. Ihe (���liivt'of, u'liij  *v,.|-u t'l-iliilidy uUi��t j Jj^, Un* llllt-M thill MO  |,t,,,i  ltji,J (lu, jiit'Hk. Istk*.* inv of nltkiit-liini,- ln|u tbo uiitiiiilul, ur jg^;, ij'MiKMpliloul, n'lkiom, 'Of tho Itii'ii'dt s��*��*. ���d/i*. 'citiilfiiitil with the wry lltst'it ��j�� Itiivui', ibetu btri'H*** itt'o ti Miintllnj,*" iidroitlM'iiioiit uf thujh��k���tbilit(i*ku| ihe dlktrict iiiuii^kliciu* llm**, Or. Kerr, llu* well kimwit Vlcttitlii deiitiki, hn*. uiinuuuci'd (lint 'In* will u^ulii \i*ii Alborni Mime tbitu in ,ltth, thoi'vu.-t iluti' tu he lUiumiiicotl Inter, ' ������"' .aakaUjV #������*.�� Examinations. Tlilili'i'i) pupil*" frutii viuinii* parti, uf the tlUlrU'l ui'o ..Tithi},' on the lllj.'h School oxiiintiuitiiuii ut the AHmriil hchuol ut thepitiki'itt time, Tin* pitpoi'N ni'i) in the litiitil*. of Mr, Win, Iluruu, uf tht* I'Ultii'iitluiiul llepitrtuieiit, vim ltu>> mtide u tipt'tiiii nip,lu Alborni fur the purpo-to of cuudiu'ilii'f the��o I'.Miiiiin- III lull').,- ����W1M- for the Best that Money  Can Bay J'l&l'*ak'l(t>''��*,'''.i;,''5ii''4Lj'''4 W"'W-.��^i'".''-v*.V'''%i!?Sil'^''-'T In Working Shirts and Overalls ViHltirii! Alberni. .Mr, .1, A. nimnini, Advert i-liu,' immiijk'i*rfor W..I, I'I'l.druy A'Sonx, Ltd,, uf Vlciiirli!, vvu-kln titvv'uyi'kiortlity. Mr. I'iluiiiini Nun an iHlvoi'tlkluffc!uni'iili*n In the lntt*r!"*t�� of Wliliu Swim Muup mid llupcu t'tne I'lilnt. \V, .1, I'onilruy iV Suns itfii iho pro- ��� trieiuf, of tin* licit Ikh Aiiii'i-lcim pulnt oompiiu.v, utid tin* Wlilltf H iv ii n Soup vvurkht tin vii)).' Iii't'ii I'kiuliljklifil un iho lklitlltl klllCO |H".'l.  Till' blikllli".* uf thi*. Illiil hit*, prttcttoutly ilutibii-ti diirinirlhi' ���Sat" Fred  G.  Cox THIRD AVENUE PORT ALBERNI ACREAGE AND LOTS jmSMBSB mmmmmmmmm^m 93,000 tor 16 Lots, jn*,i uutMtlo the llulf Mile Circle,  I'ruoiloiilly oloui'i'tl Ulld level! on ifuud I'oiid.  .'.11*,*,' Turin*. 91,10.00 P-ar Acr#. Ton Aero* un Heitvor Creek Itotii): U I-'..'utile* frtiiu.-vMhcrnl. Kindly tieureil, i)no<tlilrd (,'itklt, Imhtnce lu null in It per con!. Crompton & Barton Rditl {:��t*t��, Iiinurtine�� und Comml*��lon lirokcra, Runt* ami Cellectlono P. 0. Bo* 32, Port AJberni He��d Ollice, ��� Victoria. McKim & Ryder Architects BIRD BLOCK, PORT ALBERNI, B. C. |TOTff|��Td!Tl>1!IW If You Are Going to Hulld �� Houtso, an Office Block, or ti Born, or a Store, or uny thing else thut lu made of Wood The Man to See Is : -Thomas-. The Contractor and Builder He Will Submit an  E��timato.   Flrot-Class  V/orStinasishlp at ���'���.,.  rriwiB thut tiro Right. Office Fittings, Show Cases, Cabinet Work P, 0. Box No, 4.    Alberni, B. C. Phono Lil punt ivvu ",'iu* und thu- ropiittitluu of \V, .1. IVudiity iV Suit** litis been built up *'U III" e\ot'lhi)t'o uf tlioir product*, i'hlk i* iho IIi-m iimi. Mr. liliuuiin Ilti** Iteellill Alberni Ulill he  oxpreiM'd hlutii'll ii�� very pii'tiscil with the  pro** pool* of lni'iini'iki horn. in thu t'uui'KO nf tun or ihrou week* it i>. ilu* intention of .V,, ,1. I'l'uiliuy ,v Sun* tu illMi'lhiiti'fs'oo kiuiipli"i-uf Wliliu S*v Hit Suitp uud Win.liiiti' I'uvviiei' lu uvoi'v iiuuk,i||ii|dor in Alberni. Water Notfc��. I'or Mt-ettc* (�� Tut* und Utut Water. ,S'i.(|t(t Ik ti.'ii t.y , U�� i| (tint ,1 11 Ni Itl cut! I'l lill,>..!(. uf .Minimi, ,tl i', it iltuvi'li (i.) u id i ui'.-j lu >dtu tn.'I tl.i- IH' Kim- li, 1 ii( it ltd i |tt-| M.'tliitt inn i.[ Mt.ittiiiikli Cut L  n'ti'tiiiiti ititu .Dl-i-iril | ,, , ... lVll.it till l."Ult   "|1i,  ui,', |  k, HI 1-,'illlt.Hut  .ill <���.�����'(��� I'Mtli'f I llilk.u ,, UJI.IWlk 1.1(1,.). )> ftlf J Wf ilit-lini't ���<! d liiil* iiti.Hil I i I u.llik Ii.idi nii'iuU ! Utlkkti.n  tu  |ni��� Uiittii Un' lnllonllUi  iit'kt-(ll-��a| lit |||l- 1 UVll, (Mill t��tll l�� "*< 'I (t'l |l.'��|-| ^iut itn '' l.i'i'lk' III" kill' lllfl'u.k. * till kulll (.-'! .KS Land Act Notice.,. Ai.ti'-wNi i,.*.Ni�� iiitk'rtticr. |l|*|i|,.�� m( l'|itM'i|ilnl Tiiliii niilJiv. llml .liiiiick I'liHili* M|li-ln-ll, itl V'lclifll.t, ll i'��� m*iii,ifititi|i uiK(ii|. Uiuiul*liiH|t Ol!.  (Uf  |l|i|U|ikk|l!U  (.1  (Hllt'llilMi  (lilt Illlt.lMiUI* l|..Ki'lH.|sl liimlk- I'.'tllllil IM'illir  Hi tt |IDkt  I'iullllkl  Hi  11,11 HtllUl ii'irtt l*>i| Ui'C ut 'I'llliWi' I.ui  liijii, t'lit, iii|l|til Ulu 11 li'l,  I lllllt*.'  1)1,1(1,  Ml  I'llilllik,  llll'lli ,���  |-1,.|  III i'llilllik, Him ii nl' ll'kk. in liiiitl n| Iti'Mwo full', fiti'iuv luiliiHiuir hiiiin> liiit'i,! liiuti imii.r iimi ti f-lllllIlt'il) luu |iii||il ilil.i'lU titkl i,( (inliK ,i[ milllllil liil'liii-lll, (in (ii.i Ml-kt I'l 1 )l��l|l*, liniii, |ll litf.ii, Ui iniliit "1 i't'iiiiiiiiiiviniiit, (ki|,!nlUtiiK.**i>! ���U'll'l, 1(11)1" 1,1* ll'kk, .llUltl'k I'lllll'I'-li Mlll'ili-I), lltllislll .IklliUll., aVtU-lll Mhv ik, nu*, Vl,ltt;i(fv( l.AN'll IIIKI'UICI" UMIII'I ill l-|KUH|!ll'|, 'I'lllti' ll'lllll' l|llll (ItMIIWl'i'llkltlMlf V'it'ltlllil, II (',. ikii'iumUiiii Inli'liliivt-c, IDIi'litl'i tiiHflili in|- tH'lllllkklilll III I'lllt'llllkii- till. Illl||l��lll,t lli-la"f||k|-l| illtlilk- I'lilllllirUflltu" lit II (Hlkt lilNlllikl liltOlll lAi'li-dti* kimiii uitiili iiifiiiii.iikt tiirui-f nl l>tn id), i'i*,ii lllllt".  lllkdlfl,  Ul, Hilt  ft.,lllltt till  t'llillllk, IIUMKip i llkl t.'icluiihk, iiuiiii ut- li'**, tu li.niiiilu, j- hue ul lift, I'liiltitini'l Itlkirli'i, itii'iiiD. niiitlii*)tctiii|iii��. (Iiiiiili v.imI IN ('liltlll*. liniii-lil  li-**, (t, tkiulfit nf l*l'lllllS',illfjli|.l|l, 1*1111)lilUlnia* Ul lll'lr-k, lllllltl Ml liftC, (li-tilk-e I'aMlii, ' lliUDlitJitlillut*. Aiti-iil Mni |,'i, |iiln, 4*i!.lli;ilM I.ANt) IHK't'UK'l'. Ili.tl Ii'i ill i'lllUI'llllll 'I'ulu-tii'llis. llml lldll, l*.ii(tni, ii( Yli'lii'lit, II, t'��� iivui'iiiInn U'liumii-f,'liiti'inlk in ii|-|'t> Iiii l1illllkk(.,U |ll lill|1'||,lkt- lllil  flllltllUlW tllkl'lll't-ll lilllilki , u Ciiiniiii-iii-lni' nt it (mn liiutttmt tti tin. kiDittit. t-tlkl l.iliti', t,it Tltlilii-I  l^il  llllll, ('lii)-|N|ll()l Illk !lll'l, llll'lli-,'i'likl IHl'lltllltk, lihiuui, I,',-, tl! klllHl' Illll' nt Kt'liUfii t'ulf, tlli-IHti Iiiiiiiil iliii ktlnli'lllll 1)1 lllk'll ttllll'l IlllirU M!ll| ill-ll) tlllll  V-l-ktttllv IH'llli lliilk'llV Miillli ill iHi'.lll Hi I'.'ltlUii'Ull'tlll llH'lll.. llillll! (.K'lllillik, limit'ill'li-m, Ul IkiIiu |kl|IHI!!-*1| lllli-IH,  r|.|l((l|(l|IIM  ,1,1  lll'l 1-9. I1IHII1 fr IVkki , Uiitl I "m ton, ItkU'lil.Ill lllllli', .Vs'rlll Mni- is. vm. AbllKIINi I.ANII DIK'ritHT. HMlHi nl illiit'-iiHiil, 'I'itlui iKilkv Unit ilili-ik.ili 'tVilMi{i,i,( Vli'iitiln, II 1'. ou'tii'iiiiDii liilHin-t, tuii-uiifi in tit'iify fur |i(lnntkk!iiii tu imri likiki' tlie tttlliiiiiiitT (ti-jitrtlkil Iiiiiili.: t'l'llilllt-lli iflH 111 ��'|i|i*l  lilitlltiki  HI  III kill Wlltl'l tuin ji. itli-nii f iiiiii-i, I'litk)*!!*. ktiiiili nl k.mUiivi'ki (Vi( 111'|  ul  |,i,|  **|.'^ ('llil i)i,(.till  lllkllll (. lllt'lll -it ', lltlllll  111 I'llll Ilk  lllt'lllO  itl'kl  I'tll-lllllUk, Until-nl' ' ll'kk. I,| lllk'll Ulili' lll.tlli. U(|i|!|.(' lii||il�� lllli llik'll IMItl-t llllitti k.flldli ,h Mini  iMklfll), l.l  |i,)|l|( il| IkillllllllllVill. III,  l-iilitltiUllli,'  'V' IH'l.-k, |llii((. i)| ll'kk. ��� i|ll'l��l>ll  Wilkifll, Urtll'ltl Jlllilll-,)', Alil'lll. MiiJ, 11. IUIK, AI.IIIIIINI I.ANII llll.THliT. I)|ktlli-| nl i'liii.i,,Hill, 'r.iiii.liniii't' tlini ii"iitii.i ii. ,\iikiin, ui vti> lullit, II, I','kVHI'Ulitll tr.itllMH!, !m,-i).,l* I,, |,|t, till liif I" lllllkkltlll lo (iiiii'lnikil llu- (ullylllllii lit'. M'tilk*! IlllUlkl t'iiiiiiiii'lii-liiK nl a oiikl |i|nli!i*l 1)1 dull Mill*.-! in nil ntkiiit i IV iiiiloi) iiiiiiiiMliiii'iv .iiillii til kaiiit'iur-kt (kiiKi'l illicit S'al t'liUii.|i|iil lUkUliM, lilt lit'.'llnl 111 Wl I'll.llll*, llH'lli'i' ti, -k| Jl'Illllill'., UiHIi' hi ji ��k )u liliill titUi'l Ullllli, I liiill',' lulluu - tliii Mail ��files' tSi'-iri", -iillillt-i-lj SSif-l l-rltflflll ill |lil!ill Uj I'llllllllllU-t-llll-Ut, (Sllllnlllllltl (l.l liCII-k, llillll' 111  It'**, !(.iliiiitl It  A iiki in. tlulolil .lioi��tiiii. AyiiU, V|,i>* I;, lutt,' AliUI'li**'! I.ANI) l)|S'|'��ll"r. Illklili'i ut i'iii>tM|iilit   ,, Ti,I,I. Iinllii-tlini I'tu  VVti-tiilKiil, uj V'l.-tiirln, II I'., IH'l llimll'lll li'Ulllktl't. illUlUik (ll itiiii),' (llf kUlilkkli'l) In IHIU'llilkl' (ill'  lnllllli luu ill kflllvt-,1 >niilk- t'l'Uiiiii-iii'inif ��t ii (iiixi (iliiiUiit tu liitili Hnii'i' lll'llll, lltuilll  l I'l llllli'k  tllllllt-illHti'lk'  kimllltif kiHUluu ��i luiuii nf tut v.-iii, t,')ii,nkti,.,i tllkirlct. llll'lli ll lltlllll ill I'lilllK*. llll-llttl i'llkt t*l ClliijUk. lllt'lll ll rtillllH Kl I lliilllk,  Ullilll'  Hf'kl  llll'lilllllk, iiitnt'iii Iti,., (ullllli iiiiiii'iiiitik, r.ii,U"Uiniltii: IllalLl VliKt-C lUlljli lll!lllil'llyillll|HI'��|,<llj |ll|llllgll Ht 1 I'llillltilt't'iill.lll. iillll-illltlllj .Vll Iliii'*, llllllit ill Ilk*. llu) Wli-iiutiiti. " liti|it|t| Juhlliti-, Aut'tit.' Vtiiv ir, lull, Al.lli.ltSi I.ANII DlMTllUT. Ilikiik'l.(( i.'tiuii'dltil. 'I'tiU*' tmtii'.i Unit -Ml lull' Ill-Hull **uti(i,iiii|k, nl Vu-t-.itlii, II I'.iiiui ii|ii4i|iiji Iii It'll In i'i c. Kttt'iiiU t.l|!|<|i|) (ui lii'UlllkkMU (l)  lllllvllilk.. (111. (lllt'lll llltl ilt'M'lJtMtl lliilllk rt'inmi'iii'itin- ui ii I"-.! iiiiiili.it iiiiiiiil in i'litiitit. ,'Uhl fllll), llill klilitlll'tlkl Iklllftf 11} 'rillllk (" la.lt *.)*}, t'lll|lk|l,l,| |lik(lji-t.  Ullili-"  I H*l )*i i |ll!|,)k. iliiii! ii niMilli t'l I Inliil*, ll|ti||i id' ii-kk, 1" (ilnur iitii-i.t lit''"inliil luiii. tin-Hi>i full.m my kin.ii' Illll. Ill llillll VtMl'll  llillll.  k-l-ktulll  If! 11 flllll l|l iu'llv kiHtll) I'l tliti Iinllii ni t'tiiiiiiti-i.tvKK-d!. llll'lli*' lltlllll llll'lilllllk, IlltllC til (iCktf,  |it|.itUl| li| ��� i'lnuii ui i-iui-iit. eiiutuliiiiiii Siw sicu,'*, iin'ivnt l.v,., Alllllii- lli'll-il ���.luliuiii-u, KiiuiVi! .Iiiiilliif. Aiifdl Mn* w Mi t Aiftu-.iiNi 1.ANH niH'iiuit'r- | likll I,'I ,)(  l'ik4>llajtl,,| 'Ulil' illiil! (��� Unit i'llllll lllliln), |l| Vli Itllk, II ��.���*.". ���i'ho BEST uf uii 'J Trtontyiivusuukjiikt iuuf, OATS  liiiuianiootl n WoIkI) 42 UZ POUNDS PER BUSHEL. HuiM-uiun know tho (V-odln*, vuluu ttf (>uim of thut  -iiiuhl - )�� per vein. Jos* iff tiio, W pur cent, muro tiutiiiitein. - While thoy tr-it  $33.00 A TON  il��dlVfr.Hl. We (il��i carry l-.klrit Nu, 1 i'liti Ouli*. wbleh 5* the blj.'lii.*t ljnrVorii!lloiil ^nide, ill ���ill.ui. o �����.i,alB -J**��* ���*���'������ -aaacM9 3 ������(rfirtr ���z& kkkaaW Pioneer  Fee A. PAUL,  rleuittger v7i.UUiiU.UiiiiU.iiUiUiUiiUU.UiU.iii^ *j^*ltjl The k-^Ji Alberni Trading Stores Th/reukUii vvo uit* nl.vny*. ulKiuttliel,UNiof.i kluru in .\IImh ni In iii'i'iiiuki* our price*, itn ^uuiN h.<o,iii(j'i!urunti'o uro thu lnvvi*t<i Thou, luu, you if ol piiunpi M'i-nc.*-iliul ouurtoous ti-outk limili.  When yim buy hui-e yuu win feel ouiitldi'itt ymi urn iruittuK' ih��( bokt itoud*,, untl wo moot uuy ami till coinpetb linn. Cull und Itiipoi'i our Dry (i'imhIh Deptirtuient. Huvo jiikt recolvi'd u lino llnu uf llnoi-i uud Shuctt for <*uin�� nii'i'vteiic, iiImi it dfiiiiiy lui uf lij,iu 8hlrt# tor tht* hot lvtiithffr. No coiilllctlnj- of niimew uImuii iii.  Wo uio Tho Busy Store on the Busy Corner -ra^sfr' ���e-rr" *,:.��t��.f**��#��w^ 11 THOMSON'S  GENERAL EE:'STORE 8 ���H-����f *^JBl*��k kk-au -*tt,t f I f Just Arrived .V hiriro uk,��oi'tutent of t'loHlim Cuveit., in lit'tiiitlfiil patUiriiH lit i'oii*oii��|ib|e prlcij*. ,"���*���   f I An liikpcptlon !*�� litvttml, (ireeu iljjr, piuoupjiliv (tiui oruu<tro Miiiiiiuhul'* itlvvtivi. on hund. W!H^��t^^��k**^!^Sik'k--fi��B^ w^')*a>M'*i'j**j*k��m-**wtt*rk^^ t.iwy*i>��i*t��i*i*fvwtt>^^ ������>\r��*tr��**r**r****~V*yF**'V>' >V-wV*MVJi ��� ui* ii'iiti ���-.iki* if-.ii'i "ti u.H tiit'ii'.ti 1'H Hi" mii i!*v n| .1 win Mi (in. .i|i|-iiiki|. "ii villi t-l lllt-il t.t ili.-iiflii'i'iit ttt,' VV t-l. I ittk-'Uti-t vt A! i��H'l  (I  1* l llljt'l llillll. IH l)  Ij'Hil.l  Willi  ||���'  kad| i,|   WltUi Itiii.lilil  ill  iillli lin  i'..tln-l iiilli I  ill  Willi I lUiiiiu, p.iiii"(iiiiu itiiiiiniiiik, v itt..i!.i, li v J  !( N. Iti. IV  l.'Ulkllll, ' I', i M  M. Mi|ilii'ii��, A lit lit For Pttinting, Paporhanging and Sign Writing to fee done in a workmanlike manner get prices from Edward M. Scoffln PRACTICAL DECORATOR I vlllllH 111 lllil At i. Ihkkl |.jltll|n! mi,! llltlilUl ii."ll> tMki ill (lie imiil.tukl (kii.ti'i nl Mu.l jliU- I II , mn! mi iHtiilnlai) Imi'nl l��"t (ii'i t'liuiiiUi't lllkllll t, llll'lvkii ll'lllll (VI rl.Hlllk (111 ium< Hi ��l l.'l i'llilllik tliiil" hi ii t-s i'l Iviilililkil'"I '1' I. A1V11 Ilit iii.t Mftilli rvt i lintiik (Iiiiiii M,'*| I'i i Unlit,, inn,.! iti n,.�� t,i|<4iin( ..(ikituiin in iiuiiii.ikiuliiir, Old tfiini'l.'k  UikiM'iil i,*k ������t.llii Ull,I-l, liK-ltili! Ji,,iiilli-, A^illt, Mur/ n. ivitt. Al.lli:ltSl I.ANI) DIsTlllt'l'. Illflllli nl l'|it)tli|lli;l. 'I'iilitr tltrl iii-lliiil  lllli AiliitilliHil, i-( Vltli'il-i, II, c. ia('i-ii|-iiinm |.'iinii'k,i��. liiti.tiiiD in H|-|tly Inr I'l'ilillkkliil) li, JJtili-ll>(M' lint ItillHli111)1 ili'Mt'llmil llliillll- t'..lll.ll!ii|tl'l(l|l Hi It ttukt (il.tlilKl (itvilK Illl-lllilUI. l-Ukl llillll k'lllllirtikl i'aUllli uj Tlllltll'l- I-Ml Slkt, I'i.llililUlX lllllltl I. Itl.'ltl*.- Vl.'kl kil I'llilllik' III kllllll. (lllkllll  l|lkt,|,(ll(  Iilll'l,  Ill|t|)l1i  llliillll IUk' kii'in- Ilin1 i>t  lili/n urttt-r Hiiill. kittiilii'iiy 1,11,1 llnltil).  t.'l  H  lH'llll  ill) I'l't IV  kiflllll li(  (I'lllll (if iwilllUH'iii I'tlliilt. ilit'iii-,' liiiitl) |H.I'lHtlflk, H|ii(inir It-os, tt) (iiillii (il i-iiiilliii-lii'i-UH'llt, liiii||Uillil(i(t lli.l iii'i-t-k, unit" ill' li-k��, Illll .VllHilllllkt, .������������-. iUrtilil Jtii'tlliii!,-Atituil.' M.iiv..u. nu**; . ,  ' AMIKII'M IcANI) DlHTIlIt,'!'.' ' '��� .- f DUtili-t of l.'liiyoiidiil, Tiii(i*'hi>(lti'tlii'i I'.uii'st NiH'l. nf Vii'lHi-ld, l.|, I'., ort'iiiiiit Inn iitii.i iliii. r. Iri|fi',il�� ft iil'lil) fnl' |Ul|illtkk|l)l| Itl |Hlll llllkl- till! (tllluitlllK llt'.i ril*-ii lliliils! : Cilimii'Ut'iUH Ht 11 l>"*( li|nil!l<il 111 till'fiii.ti-ui biiiHHliuy llli.. n[ Mini lltivl.fiillftl! Iti'ki-rvi-,iilmiil IHiilmidh liiirtii nf iiiirllii-iikt ikiilit'l- nf l^it Mil. i !'ii v.iiiiiivt nit-ii In, (lulu t'lini tit set lintiik, unit. llfltf*, ItiriiHitllfilll liiHiiltltlt'S' lil *i'illl!��-r laitl IKV'tl, tlit-iiiii fiiiut wi it|iittUr>. Ilii-iiii- ikimtlrSii (lltllillll  llllllit III'll-flk, (iilHHIIlllltl'V'tlt lnl (U.), (.'til)'. 'i��iiint riikiiii-t, iiH'inv nniiii i*ii.-iiiiiii*t<) iwiuiiif I'liniiiitimiiiH'iii, oiiitiiiiiliiii iw iii-'n'r., tituri'.i'r ji-iik, '   ' Krut'it Nu**!. Advertising .Signs 'on-'States* Notice  Ml(), 1M1,1?,    ���f.*.:e..ui.t.i,n,,A^.,t' > i F.- BISHOP & ,S , ,i ������ Grocora, Bakers and Product) Morchants During the Warm Weather Wti intend tn mttltu o*.pioiiil otbtrt tu cuter to the publltl tu*ili�� for I'Yoidi I'Vult* und Votfi'iubloH. ,Vc tire j.'eishi',' ull the la^K'ttl Fr��li*���� Vej.flul.lo*., l-'fjfif-i und H,uitur thut ��n cun. In udditloi* tu the local umpplloi we urn (.'ctllnjf the bunt (tntl ottrll* o��t l'Yuit und Vejjrctttbte*! frum nut��.idi�� tutnii*)**, ���A froth stock will be In ihl>�� .Suun.i.'iy of Mtruviiionie*., Chui'rli>k, tJiHiheborrit^, I'ouchot-, Ortiiilfi-*., I,i<iiiiiiii* ttnd Htiniintu, ul) ut mo>��l reu��.nniibli�� prlt'tm. lu ViiuotiihloK'tvit will huve Ni'w I'oiiitifo'ti, t'nlihii*ri*.*>, Citullllow. or, Toniiitucn, Afitutt'itKiiH^ Cut'tunbersi, iltyun tlllvoti, elo. -DriiiiuhiUtl Ciine Htu'ii*' lit ��'ii lb. und lt�� lb. biitrn nnd Stojirt., Kino Cunlur Nuj'iii* for iithlu frulK lauitf Sti^ut' In Vi lb. piteUtiui'-i and In-ow,  Velluvv, llt'uwn und lotinu* Huifttr, �� t- <**V/i-'"''la*k'*"N/**''*V^ uyy,^,.,,^,.,,,., MklkllkllMMHHMlaMO '.km iimtlltknj ii.iii/iii ii hiii .|ti).il.iir'iia' 1st Ave. West, Next to King Umd Hotel Cfty of Port Alberni r 28 -yearn In the trnde. Tlie New Confection. Thirty Cents the Pound f: PI ,-:-:..!.Sfc;:A*It*":."--:��sax TT1'/^''.C? EjXJ:' O U in Dru/i4 and Stationery Stores ALDKHoJl    :    ���':'���'.��� .:"'.'   ;    1'OHT AWIICltNI .k^,��^^^8��;����^i!mBiBrtaBra��

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169332/manifest

Comment

Related Items