BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-07-04

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169301.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169301.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169301-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169301-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169301-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169301-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169301-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169301-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169301-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169301.ris

Full Text

 25c and 50c -, at C. M. PINEO'S DRUG & STATIONERY STORES HOLIDAY SCORES BRILLIANT SUCCESS ( lill'l' 4lt.lt'!'  |! I ll itt uji!  Alll.Tllt pll**l*i! I'Jxi'i'lti'ul buy nf HiO Al'lilOS, ,tbri'i�� mill'** from town Price $12,500 'IVruif. of -salt* ���*&.', r��tK> t'a-di. hrtliiueu on luurl^iiji;*' fur .1 .veniM.'  Inti'i't'st 7 jier cent,, payable ha If'yearly.,, I'MVI'.-Al/KM'. IlLtK'KiS from is-*.') per A civ up.  ...uny Torui*. TWKLVK ACKKS, nearly nil ������l.-iuvtl. t'J'io per Acre. Somas Heights D.L. 13 j^;11^ yiinlH from Sobuui and f'U yards from (',IMt'. Depot, tlty watt'i* pa-od's and can bt* laid on, to tills mibdlvi- slon.  l'rlfi'H from tf'JOO up uu cany toi'iiis, �� Jas.R. Motion Kctil Estate and Insurance i.nil.'1- tin* *iir.�� ii winner wIii'i* It i'liiii! Ill lit*IIIOIIsl l','||i|l|{  lllllt  hl|i' llllDV-'ti i|iAv tn  tlien**  ui! til!  liii-ini'K* cures, uiul l'lK.'t1 u llli ii licarly vv ill Ititti tin* spirit tttlii'll  hill.llll! )<t)  llllll  lllli l-i'll'lll'i'lilll!' of ihe iiiilii) tinv ut tin* j;i*.'iii lliiiiiinf.it) nf <',iiiiid'i, Vu.'ioiit t't)iiiiiiltti't>-> Iiini li'i'i-ii it11. piiiitlt-tl, uml intu Ibi'lr Itiniit* tin'ell!* I'l'ir* poured ti ���'ci'i>r��ii-. kiii'i'itiiiiif etui* fill.tit lilll*, ml lllllt (Illll' IVll* 1)11 illi'li 111  lllllllH'lllI  lilll'llltlj.'-  fill'  till!  Spurts, 'I'lti* iitlili'te**, iniliitii tn t!it> minute, ptit up ifiilltun *t,('ui!'i'li'->, iuul vi'intilii*>, <U'  lit  tll-ft'lll,  lIl'lllDllNtllltCil  lllllt   till',!' iti't*, mii* uud nil, kimm! **|ii.i-|*i, Stiiiin uf lln* i'luili'*!'* were vory eln*e, and Ihe tin-***' crowd* were kept mt tin* edife nil tin* lime- Tiirlll* wen* lu plenty, iini! Ihe li.ui,: !l*t uf ev'i'tii* fur ttu* v.umir pi't.pii* itttlli'iitt'il lln* fact tbtit tin. i'tiiiiiiiiitiiii Iui*, grasped Hit* very iiiipiii'tiDK lib'ti tlint If the yi.tii'iri'i' IM'iicrutlon Is iii'jrlt'i'lt'il, there vvlll lm !io eiiiiiliitiiii"* In prepa.-utloti in liiku lln* |iliii't"- ef llie ulil uti!1*, vvlii'ii Oh! Kill llt'i' 'I'llill*,  III*'  t,-Tl''tll"*l  l*llltlll|lil!lt of llii'iu all, takes tlie lu*i full nut of llii'iu. Ant! diil tliii*!' kids enjoy It, all? Suy. Tln*y Iuul a iiiitrij,'i!}';c mi tlte iU'li'Iuul ",loy K/it'tDi'y," iiiitl fiiivi'lu-ii'd nn the same about every llftceii minute* ilinlt'H tin* tiny. 'Nome of tbu ���*iiim** lliiil were pulled till vviitiitl huve lii-iiuijlit li aiallu lit the flll'l* Ol tl llllil! IV 111) llllll Jl|i*t liCiUHl thut- III-  Illllll  llllll  lllfil,  (Itlll  ll'fl  It Ulllllll!! (Iiiiiiii"* to fount! u Iiiiiiiii for leflliiindi'tl cut*, It tvn* a Ion-* prni'Tumuic, iuul tin* t'oiuiiiliti'i* hml in hustle ail duy In inili'i' tu iti'i'ji llie deck** I'lutii'Joi' llie nt'iil ei'i'iit, but they vvtiii nut. -Mill when ll was nil iivt-i' tin* itit>iiiln>r** vvi|ii-*i! fevered li|tivv��, nut! i'l'tnuckiil they Ittu! worked harder Iliini till llit. inlilcii'i. riiiiibln.'tl. lat'ecybtiily wu* lnt> well jilt'tixisl to i|iti"*lkiii tbe just lei Of till' *tltliillH'Ilt. PIPI-. COMPANY'S CPP. the full! tiii'ii munlim in ti Imi'i'li pi tie tii'iilly ui! tlii* ituy,unil tluUiiliij'������liiiiij'. I'Vi'il. Prink nairr limit Ilr*t wltli AH. I.trlnlvwiiti-p rli-'lil  tu  lilt Iii*i���!���-, unit llltallll  11 -.ll'illlt lll'llliltl, Til" uuilii -.tvliiniiiiiii riii'i* proved a ttttlkri.fer f��r llie winner of Iiim yt'iir's cveiit, (Muntil cluio*e,v!, tin nmk m bail iiimI tin* never lioiidcdi Isith ot tlie ntliff cnli'li'* tici'tllii'' help before Ihey  lint*lii'il  (In* nlrt*.   Tlie llhliuu lli'll!  li  Stl'Ollj,'  sU'OliO   (0   tilt'  llltlllill' nf die river, uml ilii.u< u.iik  It  easy it lli'll l.il Mitt ilun It nut nil bis own way. AiuiLlit'i' vv In will iimlic ('hi!e*oy the owner u( lb" "Hlcdxici'up," which ivpi'i'MiittK tlit<Mv|iiii!i!iitfeliitniplt)ii*!il|) tif ihe Albenii Pliiilfl, .Mr, .1. liififottl ' ''���!. ;tii* shot put liy half un Ineli over Mr. I-,'. <AV'liy|e, (he winner in tin* ciibci' i.i*��!n(.'. I-', II. HKhup Uoon up whin uinount*. in it local record In tin* ".''iUyuiil* ilu**li when he ciiiiii* to tbu litpe In 'il I***sec. Tlu* jump*! fuiiiIsIuhI Mimeclonncoin, pi'tltlon**, uud u number uf e.vini trials were ncit'essiiry hi tii-ncr lm pick tlie winners. " ' A�� iiiiiiiii I bu upt-ft ciiiiDti rtu'tt fitr- nUlicd ureal iiintiM'iiii'iit, unil the other itipiiitlc events were i��iiod, but iiiore enlties wuulii have tuittli' keener hpoi-i, Tin* Mtitie i'iiii be mill of the wulkhiitf iiitU'li. It only needed more men to uiiiki* It tm.) of tbe features of the duy. 'J'lu* Weather Clerk beliuvcd v��iry woll, ntily piilllhi** tin* **liiui*- for a few iiilutititH diirhij,' thti duy. This wus lontf I'ltDiii'li to stop tin. Ilii-iubiiH 'fnuie bi'lu'i'i-n Alliernl und ifie l'ort ut it tliuo whtm lln* OldTownJiHtl tin* better of the iii'h'tiiiii'Ot. la tlie tun o'wur (In* Iiulltin it'tiin iiiiderl'iipt. t'iitu'ley 1 <(>-&>*, Umk lli*st pliice The nvenbiif clo��iHl wltli u line ills* piny tif Iii'i' works. The ,bl|f roeke)!-* .luu up Into (be blui'k i'IiiuiIh, mnl tin* spurks drifted uwny, lln* **.t*t pli't'i'n tvlilrlt'it, tuid the foiintiilii. of lire lil-int'il. itntl evnrybniiy exi'liiiiinil *,Oli.h.|i.|i" anil "Alt.b'h'li" extit'lly the i'ltlit iiiiiii> her of (linen,  ll wit* lljin, MllVlir |ll*,lul|l illlllle tbu |.|-|.M.n(l!tlilt1 nf tlie pi'l/e*. mi'l it* tin- ivbiuer** I'ltint* fiii'vvHi-it piey vvern (frccii'ii wtlhi'iiiiiiilN nf itppliitihi* ffiiili tlte liiiMit"*! ItK'itl cnitvii tluil Iiti" ever jj-'ithi'ii'd ul Alhernl, Tbu out si'tuiilitK' feu turn of lln* ufinr- noon iiiii! I'Vi'iili.',' 'i'ii" tin* iiui>*lc fur* nl*|iei! Iiythe Allierni l)ii.trle( Jlt'it*.** Iiuiiii, 'I'll.* Ilitni! liiiys under lltinil Muster ti'i'tiy I'l't'tiiiiilv- put up it lint* brum! of lively iiuntie, mnl dt'tuotisirut* iti thut they uie llie "ecu! tbiliK" wIk'U It i-oiiie*! to iititlIni,' (In* llnl'.bit)',' (oiit'liet to ttuy bolidny. And now if you  want  the detail** here tlii'V tire. T.i**.!!!*' iin'4'.-ilM'iv..l':, M, Wh-ic, th Ilrlitkwttii.r. I'utiun: tin.kii.it..,.j, |t.H!f��.i*iil, iv, M. WJiytc, (>iu< Imtiibitl -, (iiti* iiiiiii.,.|<\ U. llUiioi), \V, Krli'tiM-.}), <*ne SmuuImmI  vni.t** il��*ii (ti**li-ttjtj IM ttnil uiutrr���K. itiuli'b'h, .1, l''t.i.-i'*j, <i, Hliliuiy. Juinlli"*' i*nt*u<i mt Muiftjli* llt'iiford. Myrtle I'lUt*-*..!), Virgin!!* Hiii!ip*,.n, Twu hiiliih'fi! uiul twt-tily yintl-4 iliisb***!'', il, UMiop, I!I I't! see.; \V. Kriekson. Knur mile bicycle i-iii-i>...S, M.>ti*l!p, J. I'ryile. I'llln**' K!��ht*-lt, Hi'lcliMiit, W. Hislftnil, Kour hiiluliiti utul fully jtiirtl * I ztt <*. I-t -���t". 1), Kcuit, K. Ili'liitt'iil**if, Knur htindri'il unit fnny yuixln ii/t��li (btinilli-i*|i) js unii uiiiinr���M.  t"ro||, \V. ltiMlfi)i<l, I), liny tu*, Ktiiitiinjr loiiif juinin���t', I). Krnlt, A. K. Prliiktviuni*, Itiimiliii; Iillli j(ii!iji-��K, lli'liikwiiinr, .\, Drlukwutt*!'. Hue inile vvnlkln<.' iiialch, heel unil ini*..*!!. Duty, l*. Jolin.tonc, Stunil!*)*/ I)ft)ii(| jiiitip*��A, K. IVInkvvliter, (!, !>.Hcott, Pule viiult���K, Drink witter, K. II. HMinp. Up-et citiu-i* riiee'��*li)lm Dick iuul Hurry Hilly, \V. Tiiiou'.li uml Ceoi-vo (Jut*. ('iiiiiiii riii'i', 'i piii|dtes....!olm Dick iiml Hurry Hilly,1 II, Piivey unil (', t'lnrke, ('mine ruee, .'i |iiiiliile**���('ii|il. (SnllleV i-reiv, .1, Hick's Clow, Ktiitili'luiimi's Cainn' lttii'i.��.Mu!n'l mid Until, Mrs. Alfred uml Mr*, ('oiij'litt., One luititbisl um! tblityyurili!ie>)i(bitiiilli'iip)***!'', II. Hilltop, It, Krlckxin. Hwiimiiliiif iiu'i' aero*-* tin* river���M. (.'luii*soy^ ������ Hose riices���IImii cuci's- won by t/ujit. (Imtlon's tetiiu, TtiMMi-f-wui-���liullati teiiiii, t'upt.i', ItDSt. |le*l diH'orutiHl preniUi'H tn tin* oltv���('. M. Pluco, Aibeinl Hutul, Hesi diH'itriiU'il unto or ctti'i'iiii,'!"���t'. Iltivtkln*., miioi Ciipt. tl. A. Hull, uiiui, llliuitlniiii'il ilccoi'ftteil lileycle pict'iuli*���-Mi-t-t ���!. Korreit. FOUNDKEEFEK IS APPOINTED .'in Arret lli-wl'clii*'. ittiiil. *lilf* per acre, loaif lenii*., l'i Acre*, nil ���,'iiihS bnlimii Itiuil, lii'l.iveen tt unil -���** ucr*** cleiired. %'i'i't per ucre, ��'' Ai'i-i'** mi* jiilliini,* I'lt.v  Iiiuii-*, i'J!*l per ttci-i'.   ��** Acre**, Irtiuilii*,' on tVeuiuncy ((iiiiii, Hi per iicie, (JihhI buy** In Victoria (bi��'tlunn and (Ili'iiHlde KiiIiiUvIhIohh, l^irnl-cbuc. Ni'li'i'ilnn or.'. iuul lo Aero Tnu��l��*. Y*�� ��*5 sn frw^r, hi yen wutt vtOT- I Un It. Ctll mil tti fttiWttt, M. M.- Stephens, Aiberni, B. C. HukUiV Kill!', AND UVD INHt'HA.S't '!���:, I'lmiin-Vl !li'**it' Pliiiiatt i'ht'1-.tlint Alliiu I'ulii,.Iiti'U I'liniul, ���t*-(-��iJ>-i*f>^tni**tvwi**i CLEARANCE SALE in LADIES' DRESS SKIRTS A variety of .Pretty Styles.both Black end Colors Itejiului' Price' MAIiK. Pllli;H -.ltej'lltiil" Pi-ire. MAi/'JIM-kKM: ���'iii'.-falii'i'-Prlt'o. SAI,i; P!tH?l'"y llej'iiliir Price' HAI.K l'H!l'!K ��� Ui'^tiltn- Pi-Ice SAItKiplUCI': tH.IKl ���ii* al.L... .Vi'.iA -Ki.oo :i..**o "���M.t'iO lietv'iiliir !*-rlce HAIjIvPHK/I'; iti'fiiiltir Prli'ii HAIilM'HK'lv nii'i.'tibi'r Prlco. .SAI.Ki'Hlfl-; HcK'tihir I 'lice kali: phk'14 Hi'^ului- Price ..'U'.J.SAIjK I'HK'H I. -tt** Wntsiui HIiM'k Ai'-jryli* Hti'i'i'i Miim ii.tti :i'Vtt.ivt'. 1.7-'. .'���fitVi ���bo.". '���V.ivii ���Ks.oii ���' :>.v> 'l'ort Alliei'iii The hplendld cup piviciHct! by tlu. Ciiliiulliut Plpti t'Dinpitiiy N nlwitit ibn ln"*l tlutt bu* "Ifiielv llii*. ii.'cl( nf (lie wiii��!h -.bice I'lip* were Invented, anil It un* no wiiitilci' thut ull (he (In* Uiy* hustled when their ���.pei'tuctilitr iiiiinhi'i"* vveii* piillet! "It- Tbene pitiveil it npli'iitlli! tiilttltiui) to the utiicr spnit-i, Utul huve a fiaiiiiliitlnu uf snllt! useful* He-.* tlutt uuiit not be uvoi-lonkctl, Tin. tliiiuks nf lite ciiititiitinit*t tire iltte lln* Pipe <'niiipiiiiy for MliiiuliitiitK this .liriilicb of sport. Now then Hoys, (,'el In mn! win that Island t'up, It vvtiiiM liiok nice itliin|,'*ltie the olber one, TIIKHAl'KiS, Tin* iiiiii' met'proved it j*i)ix! iiiuiil.er, '  TIIK Pltl/.KAVINNKKK. Twniiiy-llvi* yiird rue*' fm* (jlrls, 7>ear��iuitl uiiiler U'alsiiti, llattle I'V'-i'M, Tvti*iiiy*ilVi�� jaitl iiit'e for buy**, 1 .veitc-* ami initlei* Itotlcrlek WiilHi.n. Fifty yuiil riii'e for tilrls, il year* ten! under  Devlc Pltituii, I'lilie Hiilfoid, .MuiIk'i' Hliickuiitn. Kifiy yitiii riii'i* ftif l��i>>��, tt ji'iirs iititl iiiiilei* Dick Htirke, Atbt'i-l iiiii-*, Iru McAlll.l.'i'. Kifl.v yuiil rac" for idr!., II ,veiii'-*iiiiil muler  Myrtle Dnwioii,.leini WilkliiMin, li Suy Itui it.', Kifiy ytu*! rut'i* '*>r !��oj���*.  !i .li'iii*. Uiul aiitlei'  !>lck Hayne, Abe l.i(,'liter, NiJt'iiutii Hliii'linitin, ���Hi'teuti'liie yuiil luce fm- i>lil��, t:>>e.i|*>iiuti muJi'i' M>rt|e Hum sun, Mti.;,'ttti'l tlrltllii, -feiiii WlJItlnsiin, (���Went-..live .van! iiiee fui' iin,!*, J) /cm* uml uii'li'i' Pick llii'iit*, ii'i".ll. Sjit'ii.'t'i,i ,), Iti'ilftiiil. tliu' li'iuilr-i! ytint iiu'i* fee -s'itl-*, l.'i.ti'iu-* avul umlcr  Ivy |l;it!s*.ii, Myiile )>itiv-.i.ii, Miti'^uis'i IJi-lttlii. i lm* liiii|ifiv<!  juivl ititrc fur but*, I!. tc��i'�� um! iiinliT  >'��� K'U'icol, tl. Hluniiy, IV,  ll.liM'I'U, , Thfee*li*j,'i:is| riii'i* foi'lM^B, li! and umls��i*  P> fimpcr uml J. I'ltnkn, A. I.bihti-r uiul A.. J HU-', i.'. Pill.ic uml'P, .Hup)..*, 'i'liii't>'li'|,'fti-i! riii'i* for Isiys,; !.'* iuul unditr'���..!. 'roiik anil W, ltti!s*i-i*i,(,'..<-larki* iiiid 11, Htii-iun, I-;, Hiiyier Hiid .). Kislfoti!, y Htinnin^ lon-ff jump for iwy**,Hi yetiib iind under'-p.. Iht'yiic,..'A. Ilttvey, I). t'lt'iuf,   .������..������,������:���.'"���'.':���' .' '���. V'-,- .*���'������"." k,������(:':. Uuimiiij,'* luitf,' jiiuipfoflioy**, ��'J! ���t.-itrs uiul under- ti. Hpetu'er, K. Ihirli*.ii��h,,!. Hi'tlfiiiil. -.���'.���������������' Uuiinliijr lii'ii',*-Jump for Iwiy*, I.') jchin ami iimlei' (). Hlmiily, W, lluberis, .!. lAicrest,  . ��� ���'.���.'' . '��� , ���-���.���'������.������-..'. St!iiulbi��- liiuj,'' jump for tn>yn, ii! ycat-H unil under - (I. Hpeiict*!', I*'. Hiirln!��li, -J. Hi'dfon'l.--', Siamlitii' lontf jump for boys, I-'* yeiirs ami ������under W, ltoli().rt*it (I. Hluinly, K, t'l-ull. '-:.���������' .:'"' Kiiinihil'' Illi'li Jump.for iio.VH, I'a year* ami under  0* Kpeticitr,.). ���Mi-dfuiil, K. (Siirriird', .' ' *-.r- Hiinnlnif !iij,'li Jtim'p for buys,. If)years und'under- 0. Hluiuly, .1. Koi-re-t, it,- iSpi'iicer. Wiiiideilnii Isiviiirs tiiitl nit ay phijf* tvlib uppt'tlci'ii like trauips, und the InMim'iH of foijipiids, ure solemnly wurnisl liuit the "Piiimd Hy-iaw" Is now In I'otve. At ihe last incutIn-i of the City t.'oiiiK'll Chief of I'olli'e Knr. sylbe was iip|K.tnt.<d lo see that the piiivinloii* of the hy.lnw urn ca.'rted out, anil froiu now on bit. I'ltj-lu eye will In* skhiiUHl. Tlio-it. piitrlntN who fear that lite rcti-ulnlm/ of tliiisu noiatids will ctuiNe tin* town to (lis. appear under tt (,'i-nvilli of j,'r*n,t si.ven* tciui fei*t hltfh, iii'it reiulnded tlnu wyibes can be pini'luised ut (.evfc'ra! of the lot'iil kUu'ck, nud lltat a Utile j ���jcnUe ejterelKo will be >��ootl for all of ii*>, fur betler !u fact tlnui lite violciil cxei'tlniitof i'liaslni*-animals out of the (���tiith'ti-., Ctipt. lliiil*o:i ii'pDi-it'd thai lie wintlil iutve to ��si( "KV-o for the liilul i'ii- ipiliet! for si'lmnl itnrpo.-tes, utul tin* nialler was referred m tin* school iru*.* lees for it ri'pitii. Hy.law Nuiulier l,i wiim Iii-uh|{1U in, i-i'itil u liifi ami second iluie, and referred lu tlie t'oiiiniillee of tint Whole ftir i'tmslilei'titlou, This is (be ily-luw that prnvldi"* for the pitrelutsti of tlie water works system from tho lti)|p*r t't'eek Waier Works I'ouipany. iTIte whole ll.t', Tclnplioni* ('iiuipany ri*'|M)i*n*i! (bai lln* "I,Ine is Husy" wlmn ihey Iciii'iicd that they would huve in pay tint stun of -iv'-ii to tlio City of A I* beriii every six months. .Strtinj-e how soiue doctoi-N tllitlike (lie ttiittt of it little of their own iimsI.cIih'* Tlie M'etuinj,' of a silo for the pro- piiM*d new Cliy HaJI wus turned over to the Khiuui'i* ('oinuilltee for repiu-t, ittu! the (.iuih'II iiiljotitiii'd, FIRE HALL Mil dfcLfXIijI) /*��Vj-'-V*' PERSONAL POINTERS 'VWW'WA��*'\.��^Aaij'Aji/**w4 Ml-. W. A, Mursliall, was a visitor froiu t/'nltiu Hay for Hie holiday. Mr. It. O, Jolly, of I'lirkhvllli) la speiullii-r a few ilr.ys In the t-liy. Mr, W, II, Miicl.tui'-lilln, of Vlctorltt spent u few iln*.it hi the City this week, .Miv(I. A, WotMliiijiuin, left fur Vie* tin-lit oa a bti.iuesn (tip. Mr. a. a, WiHiltuy, uf Vlcturht 'tvm i'eifi*tei.sl itt the Al'lhi^loa ilolel tli 1-4 week. Mr, II, 11. Clarke, of Victoria wr.* in the Clly nu iiii*-ltit��*.*i. J, tl, ('. WihhI, M, !'. I', was n paiw* eii(ftir on yi'steuluy'** (ruinfor Vloiorlu. ���J,!*', .'iui! Mr��. Car! jNeiine, wuro jms*��en|,:er.t l��y yetteiiluy1!* irttlii for Viiiictiiivui'. =- Di*, D. K, ICei'i-, lhu don!Is! ha-i-arrived In town mill etui In. fouEitl at tlie Do. in|uto:i iiotel. Mr, ti, !���', Prlli'liiiith of Vtclolitt wu*t a visitor In lltei'il.vnnt-iiviny aci|Uittu> ti'iices, ibis week, Mi'.iiuit Mrs. Slui'ltilr, of Ceiilrttl Park, were rctflslicrcd ai iheArlliUftoil on 'I'unsilay. Mr. M. A, Want, wa*. a visitor In the City dtiiiiit*' the week ri'iicwlutf old frlt!iiiUhl|is. Mr, Keeh'i'i|''ii!iiHi, nf Vancouver nnd Mr. II, Iv, Klt/,��i'i'iikl'iif Sitrilts, woro nrt'lvalrt lu iln* t'hy on Tuusdoy by unto. Mr, W. Krlcksiia, of Victtii'la who hiu! been vInIiIiik his  mt'tlieri diit'iii'f the past week or inure, wa* a passetiifer ' on Wetlnexliiy's train for Inline. Mi'. It. Knij-lit, of Vancouver wits In the clly iliii'liiii* tint week, In the interests of Mt'l-ttiiiiun and MeKeely, the tt'lioleinili. Iiittxlwitfo tlrin *' * vvlioni ho i ravels, Laat I(i��u��. Siiek-race'for boy.*���J,'Korrest, .!. Lb/litci', A'*. !'i*���'!it"r. -Stvlintnin',' race for l).iy>i���\V,, Holier!'*,' U". ti'i-orii'e. Oiie uiile rai'.'���K. Drink water,-A. I-..Diinkwiitef.  .. At tlie uii'eilnif of tlm city Coiuieil on WtsJuevlny nvenlni,''it vtu�� n'Milviil to I'uiuplt'tf tin! *lie for ihi'iiew llrehitl) Uy the !iiir*'liii*i'of the lot behmi'liiK" to Mr, D, T, Hiii.li, The pIiin*. ol tlie tt**ldeiii'it nl Mi**, M, T|��iii��*-oii wen* itppi-uvi'd, Mr. - Pu-tt tin*,'pi-i.ui!*.->.! to lieiiji a tnli'ttiiy li.'iir ui li"**-.'!* Ciei'ik If ullnwed tit rim le^.j. in the .nun', iiiut vvti*-. lefei'itst i<> the prupeit,) tiwuer. illi.ll>,'' llie cicelt, A .hi-lur llm city pi.tinil wif> loeii-c* tid l.y rent In*,' tin* property uiijoliillii/- iiin Hti.vsun I'l'sldciicit frwui Mr*. Wiuil, Tliis will In. very Imnily as the owner*, will not have to vvajk far lo secure their t-tttinui!*- tviien iln? Htitniti to** "In tp.ii)*;!.'! Gisnotal tfentinfi. '���"���A ��en.ei'fil uiis'tini,''of tin* (.'���unservii. tlvit"Asso(>!iut!oi.t Is culltN.1 (or Huturday July ..(I), 'Miuiibiii's plcitsn attend,  y ���''."'  .������    ���"'���Hy'ortler, ������'���'.��� ��� Hot), Seci'i'tary. -Horr-Peters. .... lll'IT WiUiOllll PiVlnt'S 'j)l'.'tcti'('ittpl,llllO tiiaker und tnu.tr wiiilies his 'putruns and fiienils to know tlmt, lie will visit. Albern! und district 'shortly,- Orders for Innini,'uuty In* scut In writing to llie Aiihitftou Iiotel Albern..! This I* probably Ihe hist Ihshc of the Advocate, u�� the wnrlil eonnis io an (,��nd tO'ilay. Cbeifrv Cr����k School Notices urn novt* om Infiiriubiif ipntli. Iiml voU'.-s tht.) a iiii'i'iiiti,' >��IH Ktke (iliu'e on ttn* t'.'tl. of July It'!.'! i*i Mr, Skipub'**** hiuise "WtsHibuidii'- ( berry (V.n-li, for Ho* pitrj��'i��ei.i i'lct'tii*-sf liu'eii tl-usUVi. 'I'll.' iet..|niiii.-,v i-iiiuiiitltiiii, Mt'**!* Misii*.., iinit-liill, uml iSUfpth*. Inn e itittite |,-.��-ti  pro^i'i'*.).,  mii)  it  |s it(l|lt>;i    (Illlt   til!-   >l-|llltl|lll,-!)S|i   Vt i||   be* l't-llilk'  lit-  .in*.  l-*l"*t*  f    f  ������ -*���  ������ * *-< Central l.ftke. Mr, Jix* iirl.itkw titer, who i* tlte old oiiijiliHl .N'tiali of tbcl.'eutritl l/iiku Ark, titid has hi-* hlnturjcul rival hacked ott lli.n iiittl* whet* it con'ies-to. luCHtluif-the l#tjjr iroiit, cwiiie In the oilier day wltli a report u'' p.e e,fi,'ct liuit >4inie line tittelies ure .fiiwardliiif the efforts of Ills ipiests.-, . ..''. -'. The Ark Hotel still llotlt* on (V'nli'iil l.ttke, uiid lias bi'i'em m) iKijuiltti- wii.lt tlitKi* who are lookitt't,' for n-fety days lMibij,',-'tlutt Joe Jiuil to e��l��i'i,'i* Uie ei'iift, which was ort^l'naily over one hundred feet lot.K'r iuul has now sonic more I'ootti. "���The hisi, i',.|Rni is forty bij�� ones for un afierniKin lUlilng.. NUm* flj-htlnii- iH'Hotles, Think of that, Mr, Man, nnd'coiiie u-rtinuinj' with thai IlylKiok. l-JiSfi'Ii'51*'.,^^ THE ALBERNI ADVOCATE TOE ALBERNI ADVOCATE!    another one. Tht. AlberM,A.**i>��.l*. I'ubliflhliti ��������! iT,.,M dtK'torn have dlM'ovetvil i'f lul hi �� Ct*., Ltd., rfi*prl��ter��. "   mit-lbcr (Um'um*, ami those i, I". ULCDSOt:  -  VMter *mti H*mt*r j elf b,t*ntH of A MhTIII whoiire ibllllf- i'��U> i ��t Aiifitii  uuil.ii t"..imiii'i��, i�� jm, Mi|lini��ly  uf (li'iiioiiHl nil ini**, Hi. l��|m*'4(�� i��t\-.iti.ititt I I.ik.i.IUi *,'tii..-ikt .'it! j '"n ����.,*�� 4- >�� mtJtut>itiiu.��titt-t.*!*��������iit'tii.* itbcir pi'usi)i'ii!y l��y tin* ptu'cbtutt* !of itu iiiiUmiohil**-, .-till tlu *Vi*li U�� Tlie Viwicouvor Kijii H**4 Qtihv,  AtUrni, H. C. A'-vi'l-^l I-).  tt>* l*-.n*l��f..i.t*i|  Mt..*!*!  I'" - Iliiti' ilfi'll. lt��('Hil).-f*lit�� itt.nl-ll'.i Vl-Hl'tBllO .*. VHH-"��-J-i,l����i I tntit*f  ^   ^ - i'i'tiuii'lo* ��� **i.?'4-w|ll't!i,'��*. it. |"-iltl�� III, 1'kliklll, U-t  t'tllti',1 > Kl*>��;*limi, Jtw.li(.11*  NV�� ^��i.i"l  S'.-t*l..i|i..t J it-uif *i>i* mti.i ttitiiiiHt. tkiin siniiim im.ii.i, ���liimiiii  vitba-cn  of  ISew ..(HjHIihi*. a 111 if  *��'���!'��tf-tl V-*! it.|'l'..l.i��.liK ttn tu. llli* V*t*r .    , .If i" HllHimllil .*'   , I'*' }'u.t.��r!*> titi* Citilvtt Ss*!i-., Mi-iitMnii.l .11 (-yu^e*ii *liti uCrl* (tH.lk'li i-*.t4li'tl't�� It '��'i��'l t��*|-.��il�� Clot.*.*. I'-ir ail i-rtisl iH'lli-**. ttlll l-*- llti-*s.i!�� ���� lliu��r-t'.i��t.!l*!ii-l 1,-, llii'l! f',!>.li!.'!ii!tli*M-lli-. .Oti i.ilill In* !'*I'l 1.1 *i't *<>!'<' TO COKHIt'SI'ONDKNTS,  , 411 t-.i.Hl!.'!llIlli*.U-'ll�� llllfllit.-.l '-'I imt.jlr.itln-l MU.i  111*  UII-OHll'lOlll-il  **llll  llll'  lkt-lfll' lllllt Ml' fli*... g( iliit t**tll��*i. lint ii.i'i'.i-s.li)* (e. imi'll.'*. llllll iHltt.ltKKBI Hilt*"* ti'-Kisslf.'ll.   tV.'l'ltltlllll iii)ii.i*inUi-i'i rftin-i. rWit-it**! fii.tiiiiiuiiii'sut'it. Kn itii.iitii'tiiti'-'i ��Sii in* i'.ill liiriM+U" i*.iiiii- tilllllHIl lUi-ct-t ll)' .i't'i'lul .��fs|i*(rii!i*lll. i.V*3>>a- Alti-iml, H. C, Canttd*  *  July 4, 1013 DOMINION DAY/ AS usual Albornl dropped (,tv*!l'ytbbiK in tbu way of miriotiH business, ami lurnetl out in a mass to celebrate "Dominion Day." Tbu publlo spirit of tbu citizens wiut shown in Uio fact that liberal contributions won* placed in tbu IiiuuIh of the commit too, and tboy were ablo to [irt'paro it Ionic and Interesthitf projaCramtiit,' of sports for the oc. f fusion. Tbo fact tluil no many athlctea tiiriii'd ou! in the varJotiH competitions speaks well for tliu district, atuWrom many of tin.* records '"nude it would appear tbat. \vn hii'vt* rltfbl lu u��r midst tlm material out* uf which to .shape winners jnvery fast com- puny. Tlm l'ort Hunt um tip a fuw nf tholr bust, und milled not a little to tbo km'.'ohh of tin* day by nu doiiiK*  Tlm nrrantfeiiiont by wblcb tln�� Dominion Hay Is re- . Horvod for Albornl, and  l-abor Hay for tbu Port, In an excellent uno, iu* It prevents any clash In tbu celebrations of both days, anil assures jiiMt tbat-aiiiotint of friendly rivalry  in tbu event.*! tbat is needed. There !h no bettor way to brliifj- ubouL a friendly under* Nhtmllnfj; between tbe two towns than tbe nieuthitf from time lo time In those uniilustH.' One tbbiK, however, tbo Advocate would like to point out, It la well tosbow a spirit of-support to your own town, and tbe "ItuutbiKi" If dune in a uood nultit'cd spirit, helps alon-j'. Tli oro Ih anotber class uf "Root* biK'!1 which ritfhtiy tabes its name from tbu animals wlileh lli'st Introduced tbe movement. The spirit of tbu rowdy, who, between raucous yells for bis favorite, puts In bis tlmo in "lonkluu fur trouble" wltb anyone wbt) differ.** from bis Ideas, Is not the spirit, tbat makes for Komi spurt. Tbe won I "Tin Horn" appears to have boon specially .Invented to lit Just. tills diUi!* of so-called "Sport." J-'ui-tiumt--ly ibis class Is very sinittl in tbe district, ami could be cattily "e\tlll*<i.llsbiMt," Tbe sooner tbe betfi'r, Tbt* various cuiiunitteeH wbo "Only a few days w^o a pro* West. mbi-sUM" died sudileiiiy while driving h!* inotor ear, and in ibe past year ��buUar diiatlis have* been n-iported froiu a number of polnUi tlifoiiKbont tbe Continent. Tbu fact tbat there have been a , number of these within a brief time uuty, of course, bo a ulore coincidence, but medical men lu ibe Kastwre ttorioiisly turnbur tholr attention; to tbe tpiestion wbelbe'r those In obarpte of biKb speed vehicles, and under tlm necessity of beliif* constantly on the alert, are not liable to overs! ni in tbu heart. In New York a few days niro a until died of a disease which tbe doctor* diiiKiiOKod as steeple* jack beait" Tbeir assumption is that theconstttnt e,-<c;lt4��inent and k'lislon of tbe nerves called forth by bis business was Ibe en use of death, Tboy -wo further und declare tbat- only tbe s!niii(,'i'Ht i'iiii lontf bear ��p against the strain entailed by inaiiy of tbe nerve -.wrackbit; businesses and pleasures of tbe prei-ent day. lu view of snob opinions It mi Kb l lie as well to liavu applicants fur ohaflotir ll* eent'us luidorffo ������ tuediwil exainl* nation before tboy are allowed to assume it duty so fraught with daittf'oi' to those whom thoy may bu ilrivln-K'" It Is easy to understand it,man faiHup; dead when be koU* Ids lli'st tire, gasoline and repair bill, and If ills heart: was iu bad shape to bouln with tbe daiiKor niisst bu doubled. Why not demand that any aproni for an auto lie compelled to pay for a medical examination of bis proposed victim before boitiK al* lowed to sell bint a machine. Wo foul Hiiro tbat tbu entire medical profession will back thttt proposition as hchitf in the public lhtorent. toyal Mail -Service- The Gasoline Cruiser 1  f- Vt 1  t  ������,  J^ii^^-rvC  - Will It'uv.* the (lovonutiont AVImrf, Albwrtii, at 7.30 a.m. of the Sth, I2(h, 19th and 26th of Every Month To alternate wltb tbu 0.1', id West Coast Ki-tmiuer iu carry' bifj Ills Majosty'a Mails bftwoen --.. : x. Aiberni and Uciuelet And ciillliiK at all Way Porta on Alhernl Canal and Harkb��y .Sound.  Accommodation fur PasseiiKers and Kuial! KrolKitt, We Control the Sale of the c Following Properties Soman Height.*, D. L. 13, Hoinosltes aionctH) Heights, D. L. 100, Hom��(dt*�� 76 Aem-ft, with River Front, D. h, 7, HomeulteB Flv��-Acr�� Tract*, D, L. 162 Flv��-Acni Tr��ctu, D. L. 106 Write Us for Particulars STEWART M. READ & CO. Suite 38-39 Cttnadti Life Buiklin-4 Vancouver, L'niutdii Meat Estate Agent P. ft Box 28 Aiberni B* C Land Act Notices. worked bur*l and |altbfully U> n���v htriicturu In tbu waters of FRE8H WATER HARBOR. 'J'llKKK Is a busy )lttlo Indl* vidual around this section of the country tbat, Is known as beloiiKinK to tbu kciuik Lanielll- braix-biitte Mollusi-u, of Ibe order Kiiliinii'lUbraiicbla, sub ��� order Adcsmue.cn, family Teredinltbu, wblcb for conveuienee will be referred to by Ms common or K>t nteu name, Teredo. -Tills little animal, wblcb carries a descriptive title tbtit would make a Ge-rmuu Huron loo If like it two spot, would never (puillfy for a position in tlte "b'ona of West," for be Is busy all tbe llino,   Ills ... * -  UIV'C,  lllll.tt'  tl.'.l  h-l  llllllll*.  Hll'114-4'  ��.��lil|  HI favorite* food appears to consist >imUi. uuiiiv iiim **> un'iu.. iimin' ii��iui *<i *' j <<li itu* In llii-)*nl|it u| t utl'liii Iii'i liit'ltl. illlt! Ciifi of new nlles nti'itded to uupport nii.uiii* ��ie it-'i<**iniii "i a** . ' ,  . ,. ,    ��� t'luiti l,li/,tlmlliMi|ji* wlinrves owned by railway and  itim-n. wis Jul. ii.i steauiHlilp companiea, ami these bo munchei* in tt manner rtil- culatei! to make tin old-time five lunch counter fiend pale  with envy. It  In because of this uppcliU' on llif part of tbe Teredo ibat AI.IU.ItNt LAN I) niSTKItT, i-iMi'ieiiif ittii'i'i't, 'I'lilii' llllllll' lilll! Anil'** K.llilllkllll. l.l lllkllT' kull, I illllll ti,, i*Vii|.iit Illll k|i|.l*!.-r,  int.-llil*  to lll-l'IV (l-l* l"l>lllll**illll ll! (UI.Tl.llk4' llll< fltlltllt lll*i llt'M'I'llilil iHll.ik! i'iiiiiuii'iii'iiiii iii ii inikt |i)iiiii!'<tniKaii Kit'lnilim Vtl'at Illllll llif Mllll It I'll*! tH'Ifll"!* nl l.,*il, Dl.tlll't nl l|u|N>r(, ill,'., llii'ilt1" rie.1 i*i clmlli*. Hii'iii'i' ���..llllil Ml I'liillll*. llli'llit' Mt'Kl i*��l I'lltlilia, llll-lltl' Illllll. N! i hilllltt !���! III.' I'llllli ill tlHIIIIiClH'.'llll'tll, Hill! 1 nil. illltlllV **III Ul'll I Illllll' HI' I.'**. ' i'llllli'* ltHllltlkl.il, Mm i*t.ims ki.li>--ii'i .-tl.lii.UN'l l.ANI) DISTIIKT. IH-.!Hi! i.l Itui'i'i'l ���I'lilti* n���|(t',i Umi i'llllli Mmv Illicit., ul Vlo. Until, II .',i**i'i!i'itiikii ���|ii!i*tti', Inti'iiil-i luni'l'lv llll' |ll-!tilf*M��!l (.1 |illlk'|l.l*l- lilt' r-ill-IViillkf ill'' M'I iliiti  tltll'l* ('ulllllll lli'ltij1 ill |l |H1��I llllllll! t) ill*.II! Nlt'lilllll-l ttri-l limii Un' Mtiitli nt*1 t-i.in*. ���-! I., VI, iv')n -lu'li lilv.'i, lli.'it.'C -.iiiuii mi Iiiilu*, Itictii'i- ��,'*(  Ml I'lltlHl*,  llll'lll'!'  IIHllll  Nl flllltll*. llll'lll'.. iii*t H! I'liiilim ii. i-iilnl .-!. i-liiiili'lit'i iiii ill, uml IIIM! llllllll,! lll'l tll'lf* Illllll' HI li'-��>< l'-'llltt S'.'ltl  llli.'l!*, Mity Ji', iuih, Jiii>'*-i:i Ai.iuais'i i.an'I) nisTiufi*. 1)1*1 l*ll'l t.f lttll-1'11 Te>)ll< Il-llIf.' tlml M.ttlt.'l' S'ltlUl hiil'llk, e( Vlt- Illllll,   li-l'.,  .H't'lljMl lllli  lll'lllll Illllll.   illll'llll* In li|l|l|)"Il)l' |'.*CIIUt",ll-l! Ill llllll'liliki' Uu' lulluvilllli, ttCM-|(|HltUH|.|.. ,    ,   , ' folitiiirlK'lii!) ..I ii lii-it |itiiiili-.t iilnml ���*���'''luilll* Ullllil lit'*!  ||<ill| till' lllintll! nf llill Wu** (til i'ii iiiiit iiiiiiii'iitiiii'l) iiiiiiii nl I. St. mill- iiin inn-lie ttrhl t'nllll'l i llll'lll','I'llkl **! I Hull!*, tlifllt'i- llllllll t'l i'intlii*, llll'lli'i- vtl'.l h) i'liillll*, llli lll'l'mlillll til i'lnilii* in llii' |iti|lll nt i'olnilii-liei'lii.'lll, utul It.lllllllllDU ilMl.t'lt-. llinll'i.! ll'** Mlillll') N.iltll l.il.'II., Mm '**>. iw;i. *iu)>' i i;t. AI.IIUIINI I.A.VU Ul*��,|'|tli',|��, <  '- l)l*t.'ll'l III Itlll'lTt. 'I'lilii. tititli'i' tlm! t'liiii'lit. Wntil lliirluii; til UcUiiil. Mi><lil>iitll. I'h,l��� i-iS'ii|.tilliiii l.iiiiiil' lliflilli*!-, Illlt'llit* l.i il|ie!v  In!'  |i.-l'llllkkl>1||  t'l IHIII'llll*'* til" (lllilllt lliU* lIl'M'l lUtl luiul**,' i'l.llillll'lll'l!!*' Ill I! |lt.*t |l!lllUlll llll .Illllll lllilllt Mt iiin |<lil i.lll'll lill IT. llll.Mll Itti! llllll 11 lllllllll'l llltli'* vti'kii'il)' 1.u.li llii' liuilli tt>'*l ii-illi.'l ill I,,  fit   tlll'lll-tt  .llllll!  llli I Illllll*,  llll'lll*!'  I'M-"!  Ml I'liillll*. Ilil'lifi' lllilllt I*" I'liillll*.  Uielii--. ttr.l i��l i imii.-i t.i tlii- intuit nl i I'limu'iici'iiii'iii, uiul iim. I'llllltll* i^llll'll* III"!'* HI ll'** I'llill ll* IVttlll lllllltlll. MiiV, *), Will, Jul)'ill! AMIKIINI I.ANU UlS'l'ltll'r. 1)1*1 lll'l III i(!l|��'ll. 'I'litli' lliilifi' lliiil C'lii'ii l*;tl/illi.'lll Kta,/-', ill Vii' Iii! iii,  It ft  iiift!(i.illiti| l|ii|i*t''tl|!i'  tlltt'llilu  In lll-l-l)  I'-t |>l<lllll*hl>lll  1,1 1-lllt'llllM' Iini liilttm llll/ itt'M'lllmi Iiiiii!*' t'lllllllllill'lllt. Hi It lm*! |l|.ltltl'll illlnlll 111 I'lillillk r.i*l lln-IHlli'l-.;l!i ��� it-i 11,|lul til I, It lliu lilu'll Signs Signs Signs l.iuid uml AdvertIftnii'SlK'iii, tile. ,  iiiiiii) with Prompt Dciuttch at l^tiwcHt I'l'lce* by S.  EATON Margaret St., Aiberni I'sfntt-r ttrtd r��p*r��ll��ii(tr Work doiio l.,v J'ructical Meuoii)-.'.! K-itiuutles I-Vdi*. Hoats and Canoes always ou band for sale or hire Aiberni - B.C. liiaite III*1 day a sui-ceie** are tie- snrviiiii; of tbe ibanks of tin* commuiiiiy, am! lialil liere permit ibe Advoeal.' to voice tbe Keneial si'iitimeni (but tlu* pro- Krauuiie wns carried out iu a prompt und buslneshllke mauiiei', rt!itdei'i*d npeclally neci'ssitry by its It'lllaClll.   , A nuinbei' of new. features were introduced this yenr, and aiiuniKst* tbeiii tlie hose reel races furnished a line fliilsh to an inlor.'sUi.u--*' day. The Canadian Pipe Company'*-; cup is cor* ..titinly a "dtuuly," and tlie win* iiifif.*: team ih to be Mpeclatly con- Ki'ittuluU'd, And so anotber Dominion Day itt Aiberni passes . Into history it'lon*.*; with tbe bhrw; of IIreworks tbitt inii'rkod its clOso..,'.',' lln* coiiKt; if built <*!' wood, luj liable Ui have a very short lio*; KortutmlHy, buwevttr, 'Mr. Tt.- I'l'ilo, Kite' tint frt*e liuiub lleiui refi'i'rcd lo, has no usi* for fresh witter, and any cout-uct wltb the sitiiic Is liable to produce sudden death. On this account millions have been spent to secure 'fresh wuter harbors, itnd more millions will bo-'.spent for the same purpose. All of wblcb leadstip to what wo bad In mind to.-any in tho lirst place, We have at Al.- benil tliu largest freab water Htreani on Vancouver Inland. The HoimiM Itiver runs into the bead of the Alborni Canal,'.and. a littlu (irodgiiiK would umbo the lower end of tbu river one of the finest fresh water harbors on tbo entire coast, Mil I HI. Will AMU'llNI l.tM) ill*.runT, Ul.'ll-A ..Iliiil-' H 'I'lltlll ll'llil.' tllHl  ���*.'"( Ilf IIH I,mil* Slt^!,,  Ilf  Vii' lull* |l I  . <��vi!|>i,ltim Iiiuiu*.,  Iiiii'inl. lil ii|.|.|) llll 111 HIlO.lCi!) ill |>lllt I,,1*1' |!|l* I "liflttlll*. Ill *t'|i l*��**l j.,!!'!*- I 'lilll.Ill IM*-l|i>l  If! II I'll**! |it,l.tl--|l II.liflil l��l Clletlll* in*! liniii Un- umili i',.ii in.iit'i nil. tH iii.l iiluli ilti.  llif n *. it< ��i * i, li.iit* Hu nor imiili 4"/fil,S-l�� llK'KI" ,'it*! >,!l l| llll* lilt 'II I' .1-llll 111 ,'llUlll* III 11,1 I'l,'Li l-f I'a Illllll HI 1-1,11 !1( llllll i'iiii tillllll'-t  I*. t!t If* Iiluli  1ft  It.* Sill lllitll t.niH* 4t|l,||. j\|,t) n tmi  ' '    Jtib * ii 1   Ai.lll KSI l.t NO (���Url'llli'l' Jl.kll II11,1 Itl.JII ll '1'titi,'iiiiiii i tii..i Mu.iiiii ... in,nit* All l.i'iltsil i,| \ Iiiiiiiii ll l ,,|i li|,..|Hi,ll ��l| Iti'VUil'tM" I Hi tl lltl. ("I ."i'l I)  l"l l-l Illll*.lull  til  | >t< It'll .,��!���  fill' M:inw iii,i iit m nt.-i iiunt* fiiili-lii 1,1 Hi!,' ,il ,, ji-iil ,i|kI|1.-*I llli'iil! m , IlilMu .'im! fiuill lln it,mii, ,1*11 iiilii't nt i, Jl KU -nt- ll tiki I llllllll ..lit -Ml I Jltalll* ltll.lt!'.' *,.t|tl| .*> I'liillll'*  (tliin'a- tl, ��V I-lt'llillll*.   lltl'Hi'l'  llllllll  ���*! i tl'ii.i* In Iiii I- lutiflr fiiiiiniii iiii.-iit I't.iilt-llilii.' Ili'/Mi'ii �� limit' ill ii ** M Illllll' 1 ill! 'H'l!'  -.ll'la-'Ilitll, Miii, 11 nil I Jul) i II AMU'llNI l.ANI) PINTIIU/T, ,. l)i��itit't t,Otti|><'i'l. 'I'tiltt* in-ii!*,- Unit Dml* lliiili Mli'ii*. nf Vit-liii* In, it. i', m'i ii|iiii|i,;i *,itii*ii<i', !in*"nU it. ui'i-lv l��l |��*f il-liiMKIl III ('llH'llll.l"' till. fllllUtt lliU itlMH'li licit litll-l-l'   . . .'.illillli'ttl tllk! ll* it Ini-il |i|ttl||l'll llllllll Mil Illllll* l!t||l!l .I...I.H III.' .tiiiili i"��M i',tf||i"|iir |.,b;*, tili'IM'ii .innii in t iitftti*. itit-titti -iti-*i *.*elniln., iiirnii' miiltll I'l i luilll. Hi. iii-i-1 ,i.| Kiii'lttilim lu |ii!lill tit i-iiiiiiiiriitt'iiii'iit iuul ct.iiiitiiiihji ;i(u iit'iii-. limit' ur li'tfii I .  nutria Iititl. lil|i*i!�� Mini nl, lull ������..-:��� JmIv <.-!����� Ai,m*:itN'i i,.vni.DiKi'KK-r, IIUliifl tit l|ii|,i'i-l, ���r.tlit' ritttli'i- Umt Ali.'i'.'lill.'i.k, ol  Vloiiirlii, () I!,, <1Vi!|tl!ltn|l llitllm.lt I.,., |!||<"||t|* (ti ll|i|i|>* f,)l* 111*11111**11.11 to tiiiiii|,n*i< itu- fiilliit* jiti' ili'.i rllit'it ll!ll.!��t t.'Diiiiiii-iM'ltiir ui ii i-.'st titiiiititl iii-itr llii' nyrtii- ktf.t fin llt'i* nt I, :t,i. it'i'.u't' iiiiitii M I'lmliii., lli.'ll.*.' i'liiii 1*1 i'liuin*, ilit'iiei' Willi ll t*)'*!inlii*, llliMllv itr*t WH'luilii* (,, ll.i |Kilm ,,f |iii|i|ii||.|i|y' incut, uml fulitiilltliii; iil'tiii-n-.-i mini- nr Ir.., ���Mi4)-"l,-|Ui:i. KI MKT. ('LAHH It !���;��! I MCNTl AI. IjilTH in Port Alburnl uiuludjiilnlnj* Albei-idi from ���J;*'*! each, nn i��M't.|i. itiiiniliy ii|t**y unite.. Tlii'tte Int.*. are kiltlttlm! ilutit hi the lino ol ibe iriiitttlt iii" imiii cltii-*, Tberit U a itjiltuiiild vinvv witliout hU*i'|i wrudii*, '1 bey ill'*) ell**.. In llie new llo--|iit��i! ailii the nlt.'f.lf thi'unit IPi-llSeitool, 'I'll..*!* lot*, will eventually hit iui-*,l�� ini**! |iit.|i.<riy,  Mbali bi> jili iisetl t��> KlV'e III!'Iillli' j'llllll'Uluiai III' kllOVV tlie |ii,i(it!ity at any I line, AND Practical  Piumbaro, Steam and Hot Water Fitters. Kstlmateo Furrilmhirid on Appllcn- tloifi. !l,,w,'''M,ri,--'iS:;, Margaret St, - AlbemitB.C. A Photographic Enlargement Next to tho thin/4 itsolf a doori Photo��4rnph will |4ivc ji hotter itloii to a Parohasur 'than any amount of description. If you want it well done consult Leonard Frank - - -  Aiberni , ^*VJ>V'*V'^'*W*V^*V^*^A'*-l/rfW\4-v**V/**^^ MEN'S WEAR We carry a full assortment of Men's Wear hi the latest KnshiojiK and Styles for Summer,ltd;|. .lust received a shipment of Ties and Hose wblcb can't be x< boat anywhere, When you i*o on ynttr vacation yen ���tttnt a Stilt Cum',  Count iu ami let iin kIuiiv yoiuiin- line of iIicm* j*tii)i|t,   : "thmns and Piuei:s can't ��u: JU:,\Tt" CAMPBELL & MACFIE MiU'i*'ni't.| St., Alliernl Plion.5 asc Klifit Ave., Purl Alburnl I'hone 'J.'l The {Fviundcd 1811) Ct)i*!t*(l AutlioHsisd Capltivl r*��M lip Rent and UndlvbiiKi Profit** Tottl A*(*ta 826.00*9,000 10.000.000 10,000,000 saau.iw.ooo IItitt, I'lclut'iil   *   III. llmi, l,oril Stt-albci.ua and Mount Knval O.C, M. (1. I'lviddi'iit  *  It. II. Aiikiik. Ktt|-    !   VIccPi'iu.   *   .   II. V, .Mert'illth Heud Office   - Montreal (-..lulmi ���.���filet)   -   ���tt! und 47 Tlii'.'iidneedle Ht..' K. V, Snvintis Bank Department t)i*|)OHli<i  received  froni  9!  ti|i>vttiils ('luintry lliikitii**.-! nivcn evi'i'y ���al'ut'.U'-'ii-.--^-^. - ���^__ Port Albenii Branch E. S. V. McClintock, M*��r, R.  W.  HEASLIP Contractor and Builder Estimates Furnished on All Classes of Work in the Building lino titwtt-M'-mirt Aiberni B. C. ll.vJ4.lA m.��ihAa "TfcJ.  I* if-lrH r  p.3 Ce'ntnl Lske, B.C. "* Jm> 0rinkWfiteft PwjprfetCT RATES r-Room m4 U<wr<l 93 r#��r D��y ,-r**x**'*r*** ���".** ������*|r""i'p"] 1 ���i��**��i��BHii  ���** ���' "������."*��� I .v. t*.%ymt,m^n i-'in'ird*.** THE ALBERNI ADVOCATE ' u ��������� M. . lit: #",-��' inuiuon tx j;:\V.)*^ ROSSLYN SUBDIVISION^ ���'^������.���v-V^'^ ':;';; ��� ; ,.���.,-" RO'SSLYN^'-^W'ftr I). -L.'0, Albornl.  Comprising Largo Water Front Lots." River Road Rumi Through this Addition. Lota ���'-'���:?^>>\:t. fiwt $200.  Ea^ -'.,.;'-��-'"... ��� .*',' .I'-UCS'' D. L. 40^��Acre BlockH���Beavor Croelc Road Ruiis through Property. ; Portion ofuttitie Cleared and Cultivated.  Lot�� from $260. './������ y:':']y ';.'--y;Eosy'Terihs."'v-,::-;',-, '''\ ,.?,;'' :, "';..'. :.' li-.. or to Our Agent., PL M. Stephens, Aiberni '������  tM VES TME NT ':-'-:;.;-JL-J,.*!  ��  JUL! A  A JB. JUI J. ^- JH.'-, Tlie ii'.uln^uf.inimb Road ,atid City Pipe Line passes through the property. Close to school.  W��*l locatedn^ O*-' ROCK BOTTOM PRICES ^.sy^AS^ t**��i*-.'EJ3*-*-*;KH*�� W^HWlVkOn**;!!- .tltaiJw*^ For ftirther particislnrs apply to 733 Fort Street, ���>.;:*:'.''fri,'^,vr*"#.' /-Victoria.:-';;;.;':'',:,- .MM'-**-**-*'*'*^^ is.trict.v-' at -���' *;��� Attractive of tho uviverui tiubdivifliortw wiiicii hove boon placed on tho market this spring^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    y In the fact of a location th��. scenic beauties of which iCarthdt:;W;bvei��8Um^ All of tho Albornl Valley, wHor-o the combination of mountain view- blonds withvth�� river and farming sec- tlona, and aweopa away to the head of the canal ,'''  .{& Preaonts no more desirable spot for a residence, and this fact Is attracting a^ very'high class of home builders u>iK.y-. ' }���'��� ���   <.'������./fyl'I['i" ::::'"'.::::1 ���:.y':;y.....  ���. re yon can secure a site in *r* 1*���*��� *��� - "**T,' THE ALBERNI ADVOCATE !!. dOHH GBIDVS' General T����muter* c DRY STOVE WOOD A'lMtt*! I'll  llllllll All  littler**  Piiiiiiiult   \tt'iit).'i!  V.* M.iil.liNI l.1\H Hts'lUI'-l ' l.lnlt-l i "-I It.l!" '*- 1 "Lliu* .ii-in*.  Ui-( 1  4i.i. mn* .li u*i ii ut \ It* ! i i.in.  mi .i|i,(i,iu inin-,  iii u*ti ii.l i*i .iii'i* lm - JM"|llil>��iilli ������> I'llllli IM  I'l   I 'tl-lktHl,'  ill will*.! 1 Ulil I i��li|il,t 'li 'IF- i j.I ..I  S I*  I I l.tl-l*  .If I't. 1 III, ,111  . Ill 1,11 ll*' I'll'" ll *���* ��� I I��� l.l t f* iliti-l .ilfJ'tl 4 <l Inti.���* I",  i* (  ���!!  Illllni' Hull!' **' ,*h!  **���'  , Si ��!!"*   lltl'laf.  *i'liiil -*! ,lk!  *,"  l��illn*  I ,  I'l-I'l  I'. t*Mt!  | " k,u,l ill.II,.'  lit  ,1|! HI ' ,!t il * lit*-.a' III " " .tl.l* VI ,-, li li  i,ii,'��� llllll* Jl ithi'll A|.|i! k',i ll Certrudt! St. Albornl ���itlilll iiiiiiiii ^fg^gXS^^ ��� ���' . . V/i�� *. .U?h 'iiSi\\jjjifffiSi^' POUND BY-LAW. Nullct* i*�� li.'ii'b.v  jjiv'i-tl ibiit U.trlait' Ntiiiilii'i' ", Idiot* ll il* lln' "I'muul liv* ijlllt,"  Will  ��ll  llllll  llii'l'!'  llll  tin* lli-it llii*) u! .1 ttl.i, IUI.'!, iuul iliat (linn iiml iiuln (il) itirav iiuhniil-* fi.tiiiil ivaiiili'i-iiii'' vvlilibi tin* Iiuiil*! nl iln* i'i.''|.!)i'aiinii m| tt'.i.i i" ��. ft 'I i i"i i..-nni**iiiii in inni'iiiiM' .it.- ll...  I 'll 1-  ,.i   tlii, ll- 111   ll lit  in, ll,Illll  kl-lllk   fnlllllV III.; lli'M'lllHtl Illllll*! I III'  I   )  Hi  .MlH'IISI.  Hill IIIMll'llll  lllli ClllHIIH III Illll  III  11 I'll*!  I'lullK'tl Ll  llllltliiiili Ut'l'Dliillll'  t.i III.'  jit.)Vl��i<i!l'i Ilf Illll -.llill I !>'������!.iu\. tl III l!\i  1, VM.  lllhTlUl't' |��.,u t |,.| !(ti|v I! ('-������i   -  . .ilmil  i '!','t iiiiii tk|l.,iii,t,.!),.!��� ��� I., 'ti-.  ...   i".'t!|-.t.i<''i in-iill**!! *li*tll<-*i ,11 i it  In ,(���!'!> Iti' t" inil**t)��'i i'i ("HI. illl*i  .,.'.!' ,,   ,-.|l(l    ill >aa , llNll l*allt!if ' < i.lliijn lit 111,-  tl '*|i|li>! |-i��Htnl lllk-ll.( llkl| Illllll* VH'itl "I <li*  SI   , l-H.t 1 III l/.'S -.".  I.Hill H |1"l|l(l i 11 hhiiIih  .!*��� lli-t' til t.t t*.ll*ll.il!t*  ltitllt*"*i*ttlli 1.1 -iiiiiii.   liii 11-1  1 ,.*4.l  IT!  1'llOl.t*  1<| 1'lktl I'll* I'ulii. II I at,-* ��|i" III  iiillt-tllll.t*,! -4.I*".lit 41*". 111'!*'*  illlttl1 I'l I  �� * 1 I li'lil'itll 111 Mil*.'!!)  tlllt'l. M..n i<n It'll Aid a *''���"��� amu'hni lani* iiisriui'i'. JJiMiirt >.| Idil'i*!! '! ���l.l' H.ltlll' iliiil |, 'uim Iiiilii t Umt �� I't \ l.�� l,��1,1, I* 1', |MV|.|MI1..|| lll.'M'illl.ll, Mil.'II'I i�� i'l'l'l) It.. |1 llllll"*!!!!! Ill I lilt III'*' III' lull.lit 111".' tti"-t't|l*t .1 llll.ll* - ��� '������ailiit'liriiii' iit 1.1 ���ii-l |i)iiiiitil itl-t-iii Iini Iiiiiii* htltltll Ilt llll klllltll I'l'llll'l HI Hi l/'l '���������' It'll".! llllllll 1, Uii*-i-*!' IU'llll l-i't Illllll* Ulllllll- III*! *<l I'liillll-,  llllllll'  .'Hill!  **���  I IlillH*   lltrlll'l' I'lhl **il .���Iiiiiii* tn |"|i".ii-1.1 i'.iiutili tn i ii�� lil.t-tititiiUltlli' ll! iill iii'i m'i, * iiimi ,'i 'i *�� ,ti.*m jt'itlit Umt * M.in'ii ii int i At-iii *.-. i1 AMU'llNI MMI UlSTIIIl'l', )!l'.ll.t I ill l(llH*H, 'I'llill- llllllt'l  'li-l I   Will* I'll' "Hllt'll Hi  i(lt|,|t ll'tt  itft miiiii"ii i iiii In I.  lilt, mii  lit.i|i|i!s  lm jii-iiiii**!,iii iti|-iiu'!i,i"*�� iiii' ttiiiiiitinir itu'*!lill'l! ��imi* |'|i|ll|l|i'||l'!ll| .:! I |iii*I Jll,llllll! Itt'lltll fit ,'lt,lilt* i'li��i lli-ltl lln* liniltii >*t til III! ill ��*.-rt lull *,'i, lilttllkllll"! It'-ll'l'l I'l UlllM'tl Ull'ltl-l* |ll|.||iil|l* ���.Hlllll Illllll'. jtll'll.lll* til Hi, tlll'lll't I'l 1 Ihllllkj llllllll llll lll'l' ll' fll,tlttH I'll*! It. i'llltlt lt( .'H'l! Illi'lll ill '  !'->ll|,ilfll!|i'  |t> .i.'K'k  Illttl.' ..| If** VV illl.ni. 1'i.ltiii, .lit.-It liiitt.iiii, Ai'i'iil IS ti  C  I'll!   , Mil  St I I VVUII'ltNl MMI niSTIUCT )!|-alllt'l II) lilll-4-tt, 'la. l.l*  lll'l Ii'l'  lllllt  i, lit .11 ,'.' Ml'Vl'll-il'll  <-t VI.' 111.1,1 II t m*. ill-lit lull Ulllllll!' iMf't.lill, (!) liliil Iti it|-|t(t lul' Ju'iluUillill lii'|iilii'!iil*i* ill-' (i'l-iitt Illlt iliit lltn-,1 Iniiil*' I'ltiiitln'tK nil' nt it I'iii! i'liillll iini*'..! M.i'lii.i.i* ���.nt'iil nt tin* -imlll! i'ii*! It.lH.'l' nt l.ui .'���-',��� Htil- It III*! llit, till ilti' I .1*1 1*11 rlllllllk, llll'lll I' ll'lltll K! I'liillll* llllllll' .W-*t Mil illllll*. Iltl-Ml'l' M,(llllt II l'hll!l(�� III |i|,Hi' il( tsillllliflli'l llll'lll, t li|||.llllJ!l<4 ill lltl I''!'! ill'il * Iiihiii III' il***. ' lil'Hlt-f *t||'V. Il.i.ll, M lli'll I, Lilt Al'lU'.'. l.l, AlillCIINI l.ANI. DI'ii'UllT. ,  llllllll! t Ul i(ll|" I'. 'ruin' tn'iii*' uim i, Liu* i'lii-i*ri-iiiiit'i(*iiii, ii Vi*imi,!. a .', i*-.'it|'i.iimi iimliti.'i.ii', in -ki.uiatvi i,,\\-n tusiiiiiT, 1),*!,,.���!  la)  iflfl." II T'lili' ll-.tl" i' Hint l. (^..,'ti l*',,"(-���< lfn**l|iii. nf Vlf'IlilI,,   i*  t��,  |..',t|,���tlu"   iiiilii   i'llt!,*!)-' 'H'l'l.  Iim it'iiiiln-tlKl, til en.fti^w 1!" (i'j|.i��li.. tli 4."it(*i| lilml* 1 lUlllli* J.a'lll,' lit ,* -Uli' i ..I.-l-l nl'iiltl lVU-ii-,*|i* ill*.  I'l  III!*  aV.llli. I it��! Dun,, i ,����� ),<-! Vt*  t!,'-IUli >a*��I  *������ , (mid.  ilii.ut,' -���,i-|. m, lull,*  Iiii iii t- III ll.  ttt  I |,H ill*   till ,., ,'  K "It'" H-l I' flit* '"' l-l-tl** llrllkl lltl Mil tit,  t'i III I !i|i t   !!.  "ll  It tll.l4i*l*|  li** !,. ���i* lit," t Utul*,,,* Mini' . !i*n *.|*.*l i* 11 U ilt'UVi K rt!*IU*--IIIIIT��" Ai.llUKM !.\NI*!i|*.*1lt!l't 1*1*1, |l'| ,|| llntv'-lt 1'niii' tii'ili'i* ittut ,I���l,t, l|,i,,i |,,.i. t.Ml'nl IM k|n ill, l'li-*|��i|i|. -mti'tll'dilt,!. *l.tt< '''! um '"'���- '*��� 4-i-|*h  Iii, |��'(ni!**iii|j |,i I..ij, I, im itu* Mii,"* Jl!,- lil "^ (U��a(( |mi,u* I'i'.llllii 1,1 llli' .i| II |..H( g.].,���.,v! ti'il' llllll' lliu* i.t*', Ijulll On. *!H|l)ii i AM |iii|'.i. nl I,". 1*1 ttiii-i'.- i.,i|��li miiji^ai*, 4i,i fttv ���i i.i *��.f iiuil,* .ill l.t*  ��., ii'l, ��ll , imlltia, j.,, ,���i.  ,  1*1 n-l I lirfi'-*  It' Ml'|l* , i'llltlt  III  l,yt.ll��l.-.|l !'!���! ill   4>,,i.l ,n|,ttt,,*  ll|i" *,tt-!��� * ,- ,'t tl **, ai.iu'.hn'i (..wu i)ii��Titi.'T , lil-UH*! t,| jtH|*i*!l, I 'i-itil (Uliil ,-tlial I'll ltll > ll.irllt'l **-i|<lltt|l 1 "f ).,,.. I��,"ll t)(t*;l,ji.i, t.l ,'! |,,,!,,.|| lifitlt.ic, | Iflti l,i|* li.  ,"|i|i'*l  fk'l |U|4l,i**.|il| III ,.i4lil,iiki" ||,i" Ii,||iftt  < 1|,(  lil M'I Hull t"ll*l|*- AI.UCKVI |,VS'l) l)|sT|!|i-|', i.!*l,t,'t 1)1 -i im'. l|ll, '('.iln-,ii'.iii iim! I*.t.in iKJtii.i.i. '���! Vi.|K*4illlt-i, il 4~ , tN*'it|i,titi*ii fi, mt. tifiin Kin ml* ititit'i'tt lur |�� t!S|lt.-,!i,li |ai inatfl,,.*,. Du. j .llm. Ill,; ,!,-�����<, Iiml .miiii ' ..lit, Umi" > !i*,n- M4i.il t W'ttivl , I 'Ullllil lU'ltl," ut .1 |,.,*t |iUlit'll III .11 llll *i,1.1*1 ' ��'.iltl|lM'ti.'(ltt- 1*1 k" (.,,.1 ,i!j*,!| ,1 u.uittl | l-fll-tlth M, it 1--III1 t nl I..It til, Ui. ft**,. Ml .{ ,n. I-ill)* I tt|**l I.J Ull' li*i.ll( t jt,! av'll.i'l ill VV Hlt'l I' II,,,,, i., I.., I,. ,,,,. ,'���.,| |,...���..|,,C| -*| (.,.( t.ol , 'C)|li I* . l.-lS*- ll). IH'l' Itlll *���! flllllll* llll'tlt*.- Uli Iii I- imlll. I.'I llllllll 111,-If III li**ti,tll, ki illll fit, ,tll j'l | Iliiiil I In il, i' tui,! ',*-! Ii.iltii, Uilltll' I, ..ll.ll.ll >  Iif l^ilf.lo  lifitk,*.  ,���*!  I.ll'laul.l*  l!,|t.|t' , llii.lll  Vll ,'1|,llll*   )l���-|l, ,' i aM  (u  1 lliilti*  Utllltf iii Jt *** i.t lln1 i-it-tl !..,ui.-|.ii ,.| (ml ii4J  iCti ��><<��� i *t'iu!!i in t-'uiti-t 1" llm |,.ilu! ���| tu.ittim ts,-, itu lit li'llll'lJ   fc,, )[   Urttltitlllt   t  -lli>l   "ft  t l.W'114  IH i��  ' l4ll|till.l|||,,l  11,1 ,4,'H * -t  I 4i* luu.a  ti" , |1<! *' lilt 111  I '1 -ill- ItHll,".  (I I Iti in  1 i,t   mf. | ,.ii .in ,*i i iiui-ii ', .It *,'la!*���l  l.ll-.ll, j    I '-illl.lia-!,-' .",' ! I t'*(  (l")'t !'-*  ����� tt iltli KI  ��� Imllii *..-.i|.tl *l| I -tliu* llttalil, 1  ,-!  II ,'t lit* \ ii *.t  -ii i jAitmi-t, ft.! <l�� tilt it- s i.'i ', -I i'i 'It I.  Il.lt |ki.�� fi, I,* ' tl  I'M   I'l.tl'llalW    lilt'   ||l||Htt(l,|' t -t |- ���*> Clul'lt.t HU" lllilf i.il- I t.-lll, I ,i| l.i,I 4*1, lit, Ilk* IMliii' I 4l��l **���  , ilit'li*   Allt tit* ..it ,ti*' tit-*-!  kilt Ilitl.Hf, *t*  -|t*'l!il I *.| iiitllillll tvi till I I !*i*li|.l|lt!ittl |i,tl a,,',, * l|,��i|ll  l'i , ia.ll i \V lll'l  Allliilfll' I ' UllUltl V  ttV.-ll   tlT.K ; ,   Mm ll *���*-' |fl.* Al'.ll J*'*.* | ti.iiriiNi i.ts'Ui>i��.'i)iii*r 0 i 4ll*tl ll-i u! Iliit i.tv :  'I'tilni.iiiOiv tlml  I'..��l.1  It. lilt.')  "I  -Hi-ilU'* , IV illlt  , 111 l'l||lf,ll|-t|  'Illllll   lit 1,11*1 ,  Iflll'lllll  III   lt|! , , I'D 'ni !'�� Hlll*��l*H! In  i'lllt Int."'  Hi,*  l.iltntt it-.' ; ill'ii. Illttl iillli!* tt.lU lt\'l l.tS-tl 1)1-4.11,14*1 !>|*lll|it  -I ll��l|.-l4' 'l'��t-t  "...till' tltrl!  .Sll'll'tmn  , flllt-1'l'-**'"1 ���'' I  ��l'l">ill   !*H|'H)-lt It'll   ��,  ttli    4ll|"i*-l��  IHrt|*j"!�� ; *���-! t*. .iuv*i��i!!ii in chii|i,*m- Un hh'ii"*���'',- "i ' *>! illllll Citlltl* . il-ll.l.l H'l.'-l Hi -t |*l*l (ilJltl,it I'll (I-t  .(.I'll  "'! '��� llittl'lidli  l.ilttt' Hi llll* 111,Oil * it����,  ll,,Illll  i'l  )'  Ii -���VI  Iti*,.!* I" I .1*1 -.U'tlilt.]*, |lu titi,  !���'lltt atltlml  *' llllllll*  III  ���llllll  ii|  lulu   t'-IHi"  |,i||lllVll|i' I I! '- ^ k-!|l,|.i It. Ivll jtj  ll! |*4"!ltl ilf ,i,)ti,ll.i ttla till 111  t*"'l , lull!!!!,' ilC'tlt I, �� lilt.If.II it h, ,\l* I I'l-lll', klllillll  )  U..I.I   V,' HI M iii-li-,l,|ui;i Mull'.*'!! M-.�� 11 tin At,ili:ns'l i,*tN'iMii**'r|iii-i' 1)1*1 lift III lliin |lj 'I ,ti,.' ,...!!,.> ilti.1  Vitltui I' Uii.'iit* nf lln.* l!i'|��!!l lil,  l.lli/lillttj  tni.l|(mUl-ti ll' lli|*t  illll 111** *" l.l'1-l.t  *"! I'l III.Ir*lull <������ I'llt' llllki' lilt' lull..* 1 Vmilllt'lli 111)-. Ill II luu! 1,111111.-. 1 j'l I'll,till* itllti.i I Kli> III W't lll'l 11,11-1-1 ' llllll lllk-ll-llll* fl.t III'!'! till' lI'Mlll  1-1*1  ,t,||l, II   l'li|lllll|i|!l'lllk'  Hi  ,1 luili  |"li|l!l,il tl *"il|lll *..'*! I'l  l\ I,  ���*������. 'I|t'l��ll.tl,<.lllll I'l I'll lilt*, lllVll!1.' t'.'v  ! l-i'l'H I I'* '1'  *,i  "*IM, .(.��� Uf" It'll III imi'll-lllltillli'll* , t'l  ll��*  Hi  llll-  iMllllll  l*ut.!t.||.l ��  III  'I'   I.  !*���'��. j lln itri* ttri-! I.ti'll,ili|i tlli-ti iii Iim Iii lln* imiili <i.l*l 4*i��llH I  ul 'l\ I. *-.,', !(n lu'i'k,.lllllt lUl'll.llll*, llllllt'l'  I  1*1  ill  I'liillll*  111  lllilllt  ill  ,',ll|l||il il t .1.1,1 I  "I  *,lilt!|ii   11.1'I.tV,,  alt  �� �� at tl ! A' *-*,'(������ .'HHl'lf*  ��-'!"l  lv'l!��*1i4l I   lliiali'.'*! , , Itultt*  lllarl.1  ll.  ll-.* ilt ,,.,|ttl  ,l! f*.lllll,  fit j (iliil 4*'iHtll.l|i/  **'rti-ll * ||���tl.i��| Ji a*  t*-5t,tt'l," >.l.|l||   l��,-4Hi.-II ij  >MI*'.'.|<|,.f  I*,, ill.',  i   ,411*1  (l"-.l 11.*ii ,)  "l.'!*f)t*!1 ul ��i"i!l.i it, *i i,i|ri,(t I itt. Iini, It' *|i"Mi'*liii! '-i  tliu*. il Uimi. i * t tut! It i  1 i^ 11,1 k  liiiltitli' * j   M mil it. U!1 ,V)-tll i', ),-i , ai,in,iim i \m\ miiiiiii'r j tllMltil .,! j|:i(H i! t   -i'ft,, itii!tt*ti.I...t di-iti-i !t ti 1 ,t-i,  t" it .ill. *  "' , ��� ��� im,'i*"l! Ulilu.in mi'l,!, i-lu't ".tit,*, u!  iii'i rt'U fli'iiu*  llitHtv ���I'lillillk  111  tl|-('l>   (l-l   |��, III.,J.*-,Ml   ,H-  I 'III l| IU' '. ���������������!*   lllllttl i |i,i,i iiiii,.** |ii,* -!i *i'iiid*i tnii-.* ,   |-,'!lll|l|'k!!-lllrl ���l ,1 I'iiii I'luJUIl! III."!! *" I Iiiilu* i,t*t  llilflf  11,1*  **.Itlll tit-,.  l,i,i,i |   t*|   1,1,1  lltl I Uitttti" *iinU.  l-l i*t>,itii*, iliifbi-i tti *i *".i tt-titti. till lll'l'  lllltltl   ll-lll-ill*  .ttf It!*!  III*..  **V* I JklliltA, * ,, On* iniUti  u| .iiiiiiiii li|.|in tt! *i|�� t'iiiitl tifiin,*  !',���' 'iiim ii I'lt.iit-i t>ll">*klltlk. II, Ayt'ltl .Ittlii' lltl I*. ll.i' I til,1111', t'll.V I'lt'lli. Land Act Notices. u* At Al,lti:it.S*I I.A.S'I* llivrilll"!', I IlM i Iiti lit Mlu llll 't'.'-lil'  Itlltlft- llllll  llllllt'l l  M. '1',  (ll-tlt'MHI IIHI'Kl  (HI 11'"  11  A  S. Itlillitill 1 it , ul I'lUI ...  . Allii'lill,  III',, tu i'iii-.II lull ill*,  luiul hliiM'tui. j i iiiiiiiii (iiviiivilt, I lllll'llll*"!'!  iil-t-lt  lul  |l> |ltll*��ll"ll  ll'  I.-..M'  lln I'flluitltlU.I.'ii'Ul'ttl Iniiil** I .'������lli'llH'li.'lll!.' i't il !'"*���!  I'liillll.I  -il  11 W,M lillliili  l,-��!(l  I,I.lill SlJ llll' ���**'  I''  I'- ���' 111',  nf  II),   ��� Allii-.til  Uuilii' liuilli  ,t��l   "ii-il,  Iiiiin'',.  v ' Tl-ili*,-. I,' A*!, I.'tl  tn mIhiIII llii'iu**! Iiiftiinl.il! I .1*1 iiilili'i ul I ,'il  '-"J tllflt-1> ll-illll-ftii'llilin*, tiitiu'ii 4*1 hi -.I t'li'tim, tiii'iiit- hiiiiiii aui-iiiiiiih, iiu-iii*!- nt*! **i I'liint!* r>. I'tiitit t,l I'miiiiii'iiii'. lllflll, .tilitullllll^ lll.it.II llh! lll'l".**. tfiii* !'i<|i-i' l''it*i|ili-Ut.ini, Miiivli I.'.. UU I ,\|i||i'/*>itt M.iiiaiN'i i.ts'it in**'i'tiitT, 111*1 I ll'l III ItlllH'll oT.ilii' milli'f Unit i, ,lu|i!l .VIlii'ii liiilil.liiilil.iil |ln|!,i'l|/, II *'. l*<('ll|t,llli!|i llllllll'!, lllll'llll In il|'|'|k  III!'  |il<lllli**-.lu!l III |l'llrll!l*l' till! Illlllltllll,.' ��� ti *i'rl!t..l litltil-it n-Hilit,.in-ill,; ,tt i, |ui*l |tliilit<il iilmtil >uli')iiil!l* ..,!*! t*| llli' Mlillll I'ltM failll.'I'ii! 1,-H '���".', t!lr!lti' liuilli H'l i'liillll*, llii'llii* tti*. Ii.i'llilitl* tlii'tlf.i lliirlil '.*���! i'lillillk, tin lll'l* ttl'kt IIH Illllll*, tlll'lll't' Mllll ii -lll'll'ltlt*. Uu I,"I-"I-I'lll! Ill* 1'likt 111 |i|llll' II -ni,iiiuiu, in nt| .Vi-i ,11'ii'n limit' I til ll **, Miiii'li ��, llill .luilll Vlli-il ll,t)il*lt..lil, iVii.ii *,-.', i;i, I'f lliu illl llt'lll i Iiiiiiiii I  III Uu- fmliin** |(lvi*t llll'lll'l" lllllllttl.lt' llllil I' III  J. "*i '.III- -llilll Ittlllllllill -. *., .liitct', .I'-ll,Hi I;. A*, i i"l. , tin iii'i'.** mii',', '("(itlll l.\ A*i Itru'll , iliii'i*.' i liilu- VV , A',, llll'lll,, ili.'lit.. S. a'.tji-i.*, VV, ,V*I I.IVII . 1 lli-'u I N lll'lflf, VV, A*l ("lit , UU Iii'i' K |lk|, |' l.'iilllli VV, A*l -*t.i|. , llii'iu**1** lllli,.-, ..'null) VV, A*l, 'find, llll'lll <>N  I'M.'!*- II  1*1, JtU'll  tun Imiiil  lit  Ulllllll  llll'  illi'lllll it! llii' **1IIIIU*1* Iiin ,*. Hii'iii'i) i*t. .(tit',*, VV AM. i***"!! , Illi'lll*'' \', -Jlili-i; Ittliliill, VV, Aft Uinil , llii'iu*.' N. lil.'it, Kunlli W, Altt, Uiw.tl , lliiinc N.u'kli-u, -ti in In I) ,v-,l. Illlntl,, Uuilii' kitntli ,V*I, ("HI lu II VV M. un ,lulit!*|iili t -a, lit in I. Uii'tica'  tti'.liilt,  -.iiiiiiii |*|>*. i-lt*tl'llt'  ttlH!  Iltltiltl-ll),   I'-tillttllll!  llll' Itllfltillla'* iuul  t'liliiliiii*  ill  tin-  II-W M,  iiluliii  ,lii|i*ltiit lllilll'l  llii'l  U.la,  tl   AU-1'llll,  It'  I'Hllll  III  I'llill Itii'llfi'liii lit i'*i iiltiiti't-l ili'iiilliii'H ���* l-aliilttl. iiml l'i.|llnlllHi�� .mi lll'.l-., Illllll'ni li'** llitlii'll Mi'l t) 11 T-. iMiill IIhUiI-iii. Jiilicll, IH|:|, .Iiiit I |.t t ai,mats') i.vs'ii niyruu'r, 111*1 I ii'l til AllH'ljll, 'i'lilii' iiulli1.' iliiil ititlii'it Mi'iitu 'I'ii.tun l|iiiti!*iM!. ii* tiiM'tit I.'i' II- i\ �����'*, iliilltiiit t'u, ui I'uii AIU'iiii. li,!',, i-"!'ii|"iti"ti lit' iniiil *iu t.-Vlll', lllt.>l��t>t It. ill'llit ll'l' |>lt|l|l|*<ciu|l t,t|i||| I'lll!*!' llll' ll.tl.llVl|l,f il.'M't'U-t'll Illllll*' I'ulllllll'tll'llllt  lit  ll  I'I'M  I'llltlllil  lit  lltl'  **!', i-iiii.ct* i.t i,ui n AiiDitti nit.iii.1. iiiiiifi* ->, iftili'n*, .'-Uuilii, C, tlli-iTU , liii m'i' N, ,V*i, umi lu llif U.W.M-, itiriir" itiHkii-ily tniil Mmiiu-iii mill (iiliiiulint iln- II tv **l. i" i-hIiii ut .'uin tlll'ltt'.'lll. Itt llllll It.'lt.lllllll*.' ll.t lli'll'* ll.'lll-III ll'X-l, lilljtl'll Ml'll'J'.l 't'Vlhii.ll lli'.lfHiill illllll'll, !Vl|,i, .lull I I 1 Ai.in.itNi i.a.nn nis'i'itn-r Ulittittl ut Kt.i'i'.li 'i'iiii.' tl.-ll.i- Dull I, Vll lull Villl'iiillliiltuil, t.f V'lllll! Ill,   11,  I',  !H*'(l|tiltlll|l  I'l.'lll    Illll |ll|  III I'l'l.tv  lur I'ii iillisl'il! lu |it|ii'liiu.i' t|ti< lultutt lift- tll'M'lililll Illllll*' ('tltllllll'lll-ll)k'  III  I!  I"'*!  t'l Hill J'l  111  till* S'. IV i'iiii:-t ut i^it n.i, ili.-iit-i*. ti*! wi .'imiii*, tin'iiiv llllllll 1*1 I'llillllli, llllll.'.- 111'*! ���a>|i|i,||l|*. MliUll'l Mlillll i-*>f Illllll* |ft |llll|ll Ilf f.llllllll IH'I'IIH'III, t Hit tltllEl.lli 111 ll|| HIU lit It* llillll'III ia'*�� Vlvl.iu MllliinltJiilliiii Miitfli li, llll'!, Aflil ,-i 1,1 AMU'llNI I,AND Ilih'I'UliT Uihtili'i uf littlu it. 'I'll!, tint III- Itillt I, Kliili* A Itu I. ul 1'1,1 in ,111 ! II  *'.  ��i*Vlt|>.|!l<>t!  IIIH! Il"    iDillUiit,  ll.-. -Ill   In I't-i'l)  li-l' |i''llll(**lHll lil J-lli'llii*!,!* ll.i' lull,mil,,' ill ll*. I llill Illllll* I-Illttl.11-11! Ill-,'III ,1 (''"I I'Ciilll'll Klllillll, *n Ilf Ufl- klllltll I iH.1 1 lliin I lit l.l"! 'i'l ll(l|-,, I! |l|i. Illfl, lltl Hit- 411*1 11* n-1 I I llli* tin l-l'i' kit nl ml t'lltlltl* Uii ttf, i .illllll tul I liillil* Hat tin t .,-,1 f#t I Illllll* III l<li!|l* nl I'llillllli 1.1- llii  it t -������ll.-.  V!l i I ���i.ui'ii;, him vi'iDi'.ii AI.IU'KNI l.tVU !U*>*ll(ii-i' iiutili i ut l'ii|.*ti 'i'iiii.' lii'tlii- 11,-ii I, Hum 1*11. it*. t,l V N'l-u.i ||  I'    l��ll||- it IHU  ���.(llllMl!    Ifllallll   l')-l|'|llt  tm In !t!ti*i*)Hl! Ill |ili|a Iliiti-  ill*  (-ill***-, IllfJ  tl" H'til," -t I illHtS.' t'lllllllil Hl'l.u" III  l�� l"il I'l ���Itll.l *|lt|.t!< Ml'li-iltt* Ml'ttlt III till' N  IV  1 ,11111 I  fl  l.'il  >'!  lili|ll>ll  III* Illll    Ul-llH*  llllllll  **l  t It'lHU.,   liillil*    all iilltllll   ItlllH'll  iiiiiiii,  MJ  | )) tllf*.  II Al.lllillNI I.ANU ni-TIUlM'. I lint i ii'i nl l(ii|it ��� I !   'I'd,i' Itiillfi* llm!  I, -I'llill Mtiitlm It Iiiuiu, nl 1 v ii'i.uin, II  i'  iii t'lii'iiiiiiii  I'lmll,  iiiii'inl I*. I.l-I'lt  l-.l I't Illllkkltlll l<< |.H|t'l!l��*i* llif  lull.Ilt III*/ t|, M I llllll iilSltl*' l'H|l!lllfl)l'l|l|< I.! il |in*( |'!-llil'>! liliiiul flKilliilli* ...mii ut Uii- N !.' t tutii'i ul l.ui ,*ji1. ilu'in'i' 1'iiki Nl I'llillllli,  It*, lll'l. Ill-ltll  Nl I'liillll*, llll'tll*,' !U'*t >��!l  Cll'tlllt   llll'lll (*  -viHll ll  ���*>  I'lillillk III  illill'l* ll) i'ii|iillii<llii'llii-lll. i'tililiilnllM III iiii Hiu lii'ii'* liiulii HI' |l'���� ,1'iliti Miinliu'l. iliuiit Miitili li', lull, Al'ill -.'-, I'l AMIIIItNl I.AS'I* l)U*TIII*T, MitllIH tit Itttt'i li. 'I'lilii' Iiul ii'l* lllllt I, .liilllt * I'tlltHII, HI Vlt'l.llill, ||,  I',  m i'lll.,l||,ill   Inllili I',  Illll lilt  til it 11| *J V 1,1, iui fiii-.-Uil* iii |i!ih'li,i*ii Hit' lulliinlnu tli *t'i itntl illllll*' I'littllHi'lll'lllll Ilt il |iil*il 111.llllill lltn.ill 'Mi'lllllll* Uilltll Hi Ul.) -S I, I'UIIII'I ft I al'l ."���***. Ittllll'll, l)l*< (lll'l. llll'lll'l' IIHllll Iv! I H'tlll-", llll'lll*"' tti-I Hi I lliltllii, Hums' kunlli *t| I'liillll*. Ill)'l>l*i' I'll*! hi i Illllll* It. |i|il.'.'Hll*H!llllll'i)i'ril!i'tll,|-.ll!ll!lllllltr III llll HIH 'III!'* Illllll-ul' !.'** .liilllt** i-'lllliitl, Miiitii in.imii Aiuil-.., i'i- Ai.maiNi i.as'i) iiiN'ritii'i'. Itlkllll'l III llllli'illl. 'I'iiii-' tlutli'i' Iliilt Allifll  lli'iitl.iiiint, ill Unil. l||'|*l||-|lt,  l,'ll|'l|l|)l|, Ult'lll'lll |ll!l  Ulllllll l|  iMlllialll, mii iiii* in iiiijih iui' tii'iuiUmmi in miifiiiiiiii iiii. lt.lii.itiiiii ili-.fi itml liimliki 1'tililHii'ilt'llil.i ill il l-tml |i)lll|l.'i| ilt tll�� IIHllll vti*t fill lift1 *t| T, I,, *-,.|, tbriitv lllilllt HI i'lnilii* llll'tlt'.! <*lt*l Ml I'liillll*, Hull..' k.llltll WIl'liDIIIN, ttllli. I.  Itl<*t  kl.  lltlllltH  III  lUtllll  lit .'.Illllll. ill't-i infill, i tiiittiltilliif lilt) ii.'ii". II*.ii.'Hi* i.**k Allifll. Ili'tlllllliill! Htitiili'V-Vi'iimli Ai-'i'lH' Mhi.'Ii s'i. inw. -tinu v^ i:i. AMliatNI I.ANU DIS'l'llliT. Dlktiii-ltilKiii-i'll. 'I'iiIh* ttiilli't* Unit I, Hhliiij Hiiniiii'l lliilttiiM, uf Vli'tikllii, ll i', utvuimll'iii i-i. tli, Intt-n-l I., d.t-l'lt )",' |i.<|'tl,l*t,|ii!| |U |MI|I Iiiim' tin- fnllntt mi; ||,'*||||I>||| lillliili ! tillllllll'IH lllli III II |iHhl |li,tl|t<**t lil Oil' H,\'. I'llllli h I't  lalH   III*, UlUIII-H ftl*l *��l I'llUlllH  lll.'lll't' ii'il.l. ��*. t'l.i.lll*  Ui.'.iti. III'*. ����� .'ll'iill*. Ilit'ilt'i- ...41141| M! I'liillll* III llllll'" Hi I'lUIIIISI'IMTIIII'll!, .'Hit ttitliilltJ ilt nil Ulil iii'i*. fl|.rit*n.'|r.u hliltii1*, ftittiltli I Uniiii.il, M.,|,|, ||,l',ll:t Alilll'l-ilt AMIUItNl l.ANI* nitvflHiT MmiH't tti tin,*t'.i Till," ti.iil.'i' iliiit1-!. Unii) Wtill. i At lliin*. tt( yirluiU ll.it' in* u|i,il lull Iiiiitii lln itili.itil, lun-ii.lti In "|"|*lt Ii'i |ii|,il)*t.li-ll lit l-tllfliil),," U"ii liiltiitt lit,.' ttt v-'til til l.illit* > i ."iiiiin in Hi,- ttt ti i-ti.l |ilittiti��l uiiiiiit (it Imtli* ��� ,i*l nl I Hi Klit'i,liit'iii**' ii-iiilt".H'liiitu* lln lit,- i,ii.l ,v, t'liiilii-., (In ttm, kitittn .**��� i'IkKii* Hit luf! t >v.' in. t'linii,>, In |iliii'i'ul I'm.Hut-lit i lift HI, ttiil I Llll'lll^ ttlc'ttt .1* * it' I* * ll'iill  IV.ill. . AMlt-i.' M .it-it H !���!). Al-.ll ;'i K' iriil'iUlitl* til. 111*!' ta-llltl I-t l-ltllttl. iltl'll,*.* tt��-l.t llll I'lllilil* |,l |',,tl,tl III a*.-tllllli-IH'a Uti III l\l|)||l||ill|| ���*tlt |,,i,,1*. (f,11,111 ,,.  tl-** t:��i|i* lii nil,*., M'lllll'l  Wmiit, ati'l'lll Niiifli',-11. ll'! I MU ll'A li . At.itniM i,,isomr��'i'ai4',t'- |l|MHft ut ttiilfllt*, Tiilif inn in* iiiiii III i lift t lYiutsI ill WiitltM'i- Ciiitltti.il, ut i'"ii"'iitii|i litiii Iii'i ..hi'iiti* In ii|i|i* (ut lu'itiiiaol.ui tu |iiiit*jii*a' Uti'  tutiintilif  ili- hfl!l"ii! 1 llltt*. t 'l-llll-lllll  'll,'  lit  tl  j>H*l  (ll.lUlflt till Ull  I'.ll'tl.llll'l in it tt.'Mi'.it iiiiii unii Iiiiiii ttif tu iiii ul ilni.i. i,i)i li'ilii' lil lln' N VV j-t'lin . HIT I, WU Ul. in*' uuilii l.i i (1,1(1*,*, I liiltfi' tti*t t-ti-liullt*. lln lm .iiitiii ni I'tiiiiii., Hii'iii'i' i'ii*,; ��i t'liniii* tn imiiil hi fi'iiiiiii'i.fititi'tii,.t'liinliiliiu l*t,iii-n:*i������(i' hi ll'k* III*,iii'lt tVutkil l-tii.ili') W'ihhI, Vt'ful. M-llfll i'.'l, Illll A|HII '!'��� I I AMliatNI l.ANI) Uls'l'lUi-l', llMllfLllt l(|t|iill 'I'lilii'llllllt'l'llilll I, Ul'lljlllllilt I', il 11 "*! Ilkltulil 111 Vlt'l... 111.  II, I' .  Ht*l*ll|lll lli'll  III ill ll|l> fill/1. It I I lltii'iliii. tn n|if'll fi.r-ih'IiiiI-.-Iuii lu i-nifiiii-' tin* Itillt.Illllll Hl'M'lil't.l IHtltl-*- t'l-llllllfllf lll|C III  II I'"--! I'llllli-I IllUIIlt -ill I'liillll* tti laiut i;ik iiitt'i*. iiii'iii'i' 111*1 in i iiiim*, iiii'iin' tlnllll *>tl i'liiii..*, Iiii'iii'i. i'ii*t ?ni'lnilii-*, (tit-Hi* llt'tMl  111  i'liillll*,  ill' ill"  lt(-*l W< l-lllllll*, llll'lll*!' .iniiil i'ii eltiilli*. Ilifiifi* I*."*I A*.-Iiiilu*, llii'iu " ... lllli .'lll'llllllt* III |l|lll l< III fltllll'lfiil't'lllflll, .'till IlllllUllI lillliili  i"j**' HI'I I*-*, Itflijftllllll l-'iillt *l Ontiuiil, Maiflitl. |'iit;t, Ainll-'-ili AMIUItNl I,AND UlS'lltllT, 111*1.1. I ��7 Iliilt'liiV '1'iiltf Iiilili'i' Uiul Mil I'l .Mk'Iii'Im'ii. i-l ll.tiiilliitl, ���MX'lil'tllll.l. Iiitllillll ttlllllllll, lt|||*|il|*|H |||.|i|)  |tl|  | lii'll|ll*>v|iiri ii. ti.llt'llilkt' I III' It.ll..lllllil ili'M'l llfil I Illllll* !'  I al'l  111 t |-|iiilliii*lii'(l||,' ill ll |tti*l liliilltfil it! Uin lit).Ill 1,-vl ikiiiinr ill lii.l IllA, Ilitlti't'HtittSI. Illt'liiiln* tl Hull* 111 llli'llit I'l'tlt ll, llll til-t'III it ll'l llllllll* 'i.-i llitlt* lnlll.tt ilitl *l|l.ll')llll> Ilk Milil ll I ,1*1 I'HI IH'l ill llllllilll |(l'*f|tl'. t llt'lll V .Illllll 1 I'liillll* i'l llilitll 111  Illllll) t'ttkl  IMI lll'l' Hi llllllilll l(l*i|tl'���  llll'tHl* tti'.i iii'iiiiiii* -,.'i Unit", iiii-nt'i' imitit in i iiiiiii* :* Ulllllll l.l'i'l.Kit  lllllt!', I Illllll*  I'liht  *|V!  llilitll*  |ll| I",It ill J hlli.li'llll.'lll 'i'llllli  I,'lltl' til I'llllli  ill t'ulll lllfllfl'llll'llt, I't'lltillllllllt t.l ll lll'l I'*. Mill)  *t|iilll'l*.'ll>   ' I'tit'ifMli'lii'lin'ii. Ai'iii! Mm ii. |mi'i ,liuiiiii t:i * Ai.maiNi i.anu nisTiui'i* Dl.titi'l iU ititii'liir, 'I'ltlit' iiiittti' Umi Itii itut I! Wll-inn, ur V'ii'tui lit, ll..', Hti'iti-.iiliiii *i-in*ii'i' tnit-itii* itiui'i'b Im |il'l lliltslull 111 -tUlt'lliik.-  llll'  lulliitlllli,'  ill'* t'l iIkiI liillil* ('lillliili IH IIIH It It 1*11*1 I'l-llll-.l Itl-.ltt lilfltltjlt* llll'itl   l',.|lt,llil|ll��<  IU...It'll'* Illllll' Hi  il ** .Mlillll I-' llii-ilii * Miillli't Vtiiu'l, ti'i'iit. .Mnl'll \'l, UU.* Al'ill ','��� m'i.����� r*t ft,' It, i' i.ii.a I* ni y,i ll-*,*   llllllilll-  fill  tnittll llvlli 1*1 !ll��l)l||t|l   ,*,    lllhllll'l  lit   l(lt|i! II .M,I It'll  lit  llll I I'llill llt'i, IHD-I.'I' VV tlii t -V|tii! 'I I II AI.IU.IINI I.VNl) UlvninT l)l*t||i I ul llilti'liti, Tiiltu ituliiHi lltiil M'tii'iiU't ,\, tVll.itii,  ..I tin l.lllil, III', IMl'-tt-'illl-ll tt lilllU., tllll'tllli  III ll|l|>ll Iui |ii'l .IiIhsIhII 111 |llll,'l|.ikl- till  lllllutt llll'itl 'it'l I l"-i| liuni*' I'mnitii'iii uii- ni it i'i"! |il>tti|iil nt't'iil i.ii'liiiiii* lit II IIHllll i'l(*l..|> ll'lll'l'll'll Illllll llll' IIHllll ttl'1.1 |*'|l,l I I'l I .I'l *'l" I ll".I"S' ! .1*1 IH llllllll* llll'lll'l' llllllll  III I'liillll* 1111.1'.' Hi If**. IM"!  I kliull* llll'lll'l', Iillli lit liv *i il  kliu.i'  n-Hltll  tttiil.'lit  I'1 i li.illi* l.i. -it' hi Iti** ty ('."IHI ur  t'tilitilH llt'i llit Hi Cllll III llllll,' **��� .'It'll * IIH.ll' HI' ii h* Miiliimt'l A  VVlli'iii. Miiillit Win ii I, Ai-i li! ,M,IU II, !,'l:l Mil) .I'll. AMll,UNI I.ANU lll**Tlt|.-T . t Hull H'l ul Ilnu tin 'I'lilii' Until''- Utul VV, lliu Iiml nl.'i.tt It'll HI Iliit II. i',hit'ii|',t!liiii, ti'tii.-tt Hunt iiitii'i'f, miihiIi til lt|l|l|t  llU  |l|i||Hl��*|ll|l  III I'lHfll.t*!'   llif (lllilllt tttti ilt *t t llit-ii inn..* ��� ���-- ��� ���=" I'lilliiai'lli'lll*,' lit I) |'ii��l  tU tlili-il ill  llli'  liuilli tn*i I'tiiin t .it i,u< ��;;, iiifiifi* i,.*i i.ii'iiititi*, HlftUV IU'llll IH I'liillll*, (llilll I' 1lf*t l��l i'lllliltt* llilll f HI  It's-, 111 M',1 hlltlli'. III. lit','  lililtltt ft.)'  *l >l hjii.ti-*,Hiiliit h fJM*iliilll*4 Iiiim* nl  tin* Iii liuilli 111 1*1111(1111 llt't llll'lll, IVIIIitlll'll,-  IIH lli'll �� ll|H(l'  III ll*** VV liititti.tl, -, Mulili'V Wti'*l, A.itill, M.it ii. imi .Mm .-.ni AMliatNI I.ANO |i|**T!lllT. Iii.ltlt'l n(|tii|M .1 Tiilti'lititji'i'Umt I'iiiiI I'.'t. i.Hii, it! l-niii ���lii*i'lr Itlll. ii, 1*. Hfftll'illl'.ll l.l .llii'l,   lllll'llll* lllil!l| Ut lur i��'iiiil**li.|i tu It .i*i* l-i ttt'iI*, ui luiul Iui'ititt i* l.'llUllllll I'lll|M.*i'k- I't-niliiftii'lMti nl ii I'"--! |.IiiiiIiuI ut !**' I! I'"i. ut 4-1.4(114 llllll '.111' 11. Iii.l.'Ul*! ill Ktlil I'till' ttllli I't till.till* III ii riilllllti 111 lll|il'!H,ll Imlll llllltK'l Illll* Nn it:,'iiiiii iiiit. ilu'in'i tu��! *.*h i'liuin*, litem',' llllllll .llfjllllll*, till III I' 1'ili.l  ulllllll  ||1  llllllll* ll. i-t,>,l liiitilt uf Miti-jiii'li iiit-i, Uu i.'"i<litlliiit nil: lip* I'ilkt !',!>Ill H| tl.|> M-ll'J-U'll  lltl"  tti I'lltUI nl IVHII III. iii'i>iiifiil, liilill I'ft.>i*i>ii. MttV tt. It'll!. .Mm .1-.lt AMliatNI Ii.VS'U UUtTlllfr, 1)1*1,ll'l l.l I l.l I I'll!! , T,il,e nut i.'i* tli.tt 1.1 )(Ih VVlllitltti .Vi-lilftlulll, ,.|  llillllllfM  ik<t'l,|i,ill|i|| 1,111111*1, llltt III) III ,l|l|i|l tui* iu iiiii**||iii In imivlii.*.' Ilti' li.lliittHit) .1.*' *<>l !!��'���! lutiii* I'utllllli'iti in,,'  nl  II l'*-*l I'lullt."I It! III.'liuilli iti\i'i'ii1.7tii'iiV��Ti*nt''iiiit-t,'tV'iiriii'iiiViiit''iiHiiiiV,'i��M ��<'*i I'mtn-i .u i/u in. Hii'iii'i* ��U'i<!.u>����..ii.iii I (ii ICi'tiii llfiii'ii. tlii'tii'i'-l'.rli'.lii* ��.��i  Un ins-�������� fll.till-, liuilli. Iiuiiii- '.'"' i Imii,* nit*! In I'l'llil ii! iVlllMl lll't'llli'lil, I iiiilii llllllll ll" 111*11 * III litli'l. Olitt VVIIIii'llii Aji|i|ntii||i 1* iMii'iii'ltii it, Am III, Mil) 7, UU I, ,iilin-lll,t ALU! KNI l-t','11 lll'-Tlili't' |ii*tii,'l nt |(ii|ii|i Tit It'* lititlis- Ih'it Willi.'i Hi .. t, *<l i..i-i i**.U lillliili,, im i ii|���lllull ll'ill'il n lllli'l , Hili'tiitu Ih lifl'lt Ii'l |-i lllllktilt.il lil (-(IM ll.t'-i'llif tt.ili.lt UlC tli'it'l Itntl jiltlit*,* i'.ilillli-lll'tlli'  nl  il  llUkl  (ll-tlltil'i  ln'iil  llll* N ill*,! I'llllli. .It (^iil  i  i(ll(H|l III.11 |nl,  I'liltllill'j" l'i  lilt 11,'H Mlillll I'lt'llillll-i lilllii. ti! |i ** In  li  VV illllll  VVl-l  ,Villi   (Jnul-altlii  uuilii!,  llll'lll I' fill liuilli,  ilii>,*- Hun nf  II  VV , Iiiiiiii tti uli ilt  ���" i'llltlt!* Ill'il.  ". It"** I" llii't* |ht tiilftlill.il I  lilt.  *lt l>it  Itt.I,  (In'tii'i* iiuillt  l-l i'lnilii* Iiiiiii-nl I'** liillllkti!l|i  -il.Ill  lulllllltulk   Iliil  (II ll I'Hllll  (Illllll* ill,111 It  lit 1.1  tfil-ll I In'(Hlllll  u|  IVHIIIIIII'lli < llll 111 iiii tlii* i,i*l  i'ii i'lmin* iiiiiii ui li ���.-. 111 tin- t-.tii!! ill kSilllllll'lill llll Ilt   Iliilt fHlll,llllllll- *-! lli'll *- lit*'I f ��'! ll *'* v Vt ulil 1 Hi 11 * Mi,ti*i|," ii.lt .4).1 ll ;.li Alilll.llNI I.ISO III-* I'ltH'I'  ' IIIMI h I )i| |l,.l.i|.lt, Tilu'iiilili'i'lliiit li.iii'ilil .Vli't'iiiiti 1 i'iiiii|-iu 11 ��� if  Silt  li|it <, ml. S  **,. ,-*|i.,l|..It lull iiil'H'llti.'-'!, till, n.lt tu ,l|i|il\ I'U I'- IHIHi'.liitl III |m||i'Ii.i*i' lilt' j (.iiluli III,.' ill *w'( ll-int I iliii'i- I'tlinllll'lll'IIH; i'l ll I'll-al |-|'Htl|i|| llll III!' llll.Ill Mlillll* Hi a*llit I* 1*1 llll! HI II If lill'l Ml' I'lll !ll< �����'.' lull,,It llli, llli' *.l|i.||i lllli til llli- l-l i|H| I" llll* liuilli III Hilllfllll IKS llll'tlt l-ilill|i|l*lll,< (tu tt Iiuil' ('ill,till  ,-lfl|t,l|lilti),-  III Ill'il -1 lill'l!" "It  111* Iiiuiulil ,V|i'M|ln|i'l t ,ini|'t-i '! Miiii'li tl. Illll Al'lU);'. i-t  VI.III.IINl l,\M)l��i-l'ltll*l' |l|,|,I.M i,j 11,.1,'lut. 'I'llltlt  IIHii, ,���  tint  ,V|,|,|,|  latllirlll   III  V'U'liH llll I',  ni 1 ll|i iiimi  liilllt".!  tkiiliiiill  Dllftdl*  ti. Hl'l'lt  llll  In IlllKollil 111 |i|l|li|nihl< III!' Ililllltt III*! lt.-*M'!tt.fll I.IHll* ' 1 *,iti',ini*tiiit!ik-1,1,1 intnt iil.iiiiiiiun 1 li"iiuiiln rtv *||Hi,lll| i',14 In I |kl.Illll 111 llii,llii'l ������llllllll. llllil)!'.' IllllllMI!).' till- ktlHIt' Illll' Ilf llll tkUll-t IH t 111- |l,illlt Hi * Hllilln I'lVIIII'lll 1'tilllll.!*l|l,t III" ItlH IklVlilli ' HIU'IHIHII' I*1 IK If*  llllll!'.II  l.'-i* Mlillll l.tlliHU, .Millt'tl.'tl  il.1.1. ' Al'ill  ,'��� l.t : tl.lli ��NI l,\No liCTim-i' ; Mini 11,1 ni s,mi ,i,i [    i'.it,i  ,|.it,i",  til tl  I*  ('  AliiKlrH-Hiiif i,', ���( V-.ll *,!,<,,,   in-   ii-'iikitdm  li-i'tli'.ii-iu  iuh'imI* Jll,  l||'|!  I,*l  J. fll.ak,!,.114,1,.,11,-1.,H���   Ul|i(,)|t|lrt I illl  111 HI l(!.ill  )k!!ti|k i'  . ulliiill Itl'Hi,'  i( ,| j.,,*, -||.il|,*l4,l,||Hlli**,.|ili, Ii'l  lltl' IHIli!' I .111  Ullllil  |i|  VV .  Uliil  I**   (Iltlitti, t��,,~-  iiii m*- nt .1  i 1, limn,  i|n i,,*,, *..uin i'l lit*!  l"l)|.llllk.  Hit N, .1 lltlll If t*. ���i.i tini'ii wi itttin* iiti iii hiu ii ' Kit, ., till itii" -.���iIIi.h'u,; il,n 111, I !'| ,1 mulltl Ilk i iiin,-tini'iti,.i,lm hi 4i'in��u, Hit mt i,i itniiiaiinm,,- 1 !���*' ii'i, �� 1,1111,1 i-i t> ��.* t Iliiil) 1 ��� i,'i|ii.ifi M'��HV"lii' I)' i il|(i��-*t'limi(, A,ii(il "   M-if l.i UU Jinn. |.l 1.1 1 Ai.lll IINI l.tNi* ntM't'llilT. 1.1*11 il I  Ht  Slkntl-il I'llll'  Illllll",   lllill   Ik'liillfIllll'  I'lalilll,   jl.'"V<'U' I'Ht.ttl,   IU'    1��*MI,...U,||,  .(.III.t,,.  |H,,4K)k   (,, ,u-|ilt  iii, in-itiiu*!,,,, i,,i,in,iii in uii" tut),ntti,v! ��!��� *.*, Stml l.iiMi* I Hlltllii Hi'llij'  ,|(  .,  ju.-at lll.illli.t  ��t  ,|||  tit,till' t-a'tut! nt un- iiiiiii, ituiiiiii,11, ni vv  unii r j  l*lllltH**r  j .Iltli i*|,  41,1' t  ),| illifll  |(tk| I  Htlll ulllllll llif I ln.lll* tla.li, lln  fit"!, Iltriif, Iiutili I l,i|iis 1 limn* 11|,iiiisi 1 ni,,. fi; tti 1, clini'f. Il,iiini- Itilltitt 111/   iH'lll- til >   H|   ll  i'ii'  |if  iM'illt  111  I'llttlllll-llfH Hulil, ,'.i|il^llilli|i 4I1,. lnlli.tiiil  iliil unit .M-i, �� llllllll Illll' I llllllll. lltlll -iit'lllll'll, Al'l ||l Mill 11 llilt .liiiiy ill! amuiini i,v\ii ms'iiui-r, i)l*lltl-l III llltlfllll 'i'lilii' niatli-4- il) ii 1 .vlintl tviitii i|ii|,|. iif Un) lsit.il r i-tvii'itiioii i-tiiiii'i. iiiiniii iumi|iit 111)    |ll  lUllkkltll,   (,f   |,|||,  |,,|*,1  tllf   IlllllltlfU,!   I),' *" I llkf ll I,111,!* ( ".iiiiii 111 Hi,/ ul 11 |.ii*! |iliinii"i| ,11 .li,, ** VV 1.*. iii'i 111 !^n;j��l Un iu*|i iiHilli 4>!i'lnilii*,Uu iits' hi*.  *,. ,-li.iin*  tli.ti.i ill, Ikiiliiilii*, (Iiiiin Ill.l  *.! ,'ll.tlll* lu  |-l,.l-l-III t lHIHHI III . fin-Ill, ,*||| .Hlllll!|- It! f'!llt|illl.'ll �� llllllll ll|  ll'l, Ail.iil Wiilii'lli'ltl M.lltll*,  illl.l ^   .VlUli-*,'!  |,i Ai.iir.iiNi i.ANii ins-rum*.  - |l|ktlli>( ,i| .\',*,i|hi| 'i'iiii.  Iiii'lt'i- lltiil tit.it t'f It,iiu'i (*iiii, ���( Viiii nnlli'!, Ill',, hi 1 tl|i,Unlit *|H||H viltl.'l.  Iiiii'inl* in ill-l'll  I".  |.i*U!tl��*l,.!| lUflll'llnkf till- I.-Unit llll* ill'iflllnil I'llllli i'-llillll'IU IlM ����� ll I'"*! tllllltlfll It.ltv 1-llltlll* tt.*( llllll (illlt liuilli* .illllll u| kiilllli Ml'*! ts.lint nl l.ulu' V,.|, lull, {||, I,,*,. ���,,��, (,,((t I'll .III*. Uli'lH'H  .Illllll  l.il!)  Illllll)*,  Ittl'ltlS' ,.,-tk| t.'itt i'lnilii* llii iii t- iiuiiii Jmtj I'iniln, (,, |,,,|n! **l  ��� Ulllllll  Ili'l'IIII'lH li.'Uk,.! lt'"lK'll*|.|l llllll Ml'lliM II. Aj(H|lt. M.i* I.i. IHU Ji 1,1 itt. Tuiti' AMll'.il.NI l.ANI* I)lyi'ltn-T 111.Kill nt iilll-i It, lli,tii'i* tliu!  .Iftiif  I'llftuil  lil'-tv't'l. ut iiftmit. Mittiumi. 'kvii|.iiiiiiii i,ii.i.��'i. imii"!* 1 i!.;. ��� .,,, lil  .H'flt   (.'!*  lift 1111**1.11!  t.l  |it|ll!l!*i'  III"  I.'I  .  ���""  "l!" . . AMIUItNl I.ANII UlsTtlllT. 1)1*111. I Hi Ntklttlul, Tulii' iiulli*' liuit Mini VViUuit uf S|i'-,ii,iiiu( III*, i.i'iiii.iijnti ttitl,>it, li.t,'ml* in n|i|i|t (ui lit'l |lil**liili tu 1'Utt'lni*-' (lit' (tilltltlillM llfiH'tllk-it I ..ii)*' I't'llili'lutli'lUk' Hi  >l l*i*l  I'liillll.I lit hllitlll ttl'.l ���'���'iui nil I..1I11 Vi iiit.ii, lln lift it,'M fm 11 I'li.tlii*, llliltis.  uilllli *lk.ll  I'lnilii*,  tll<*l|l'.1i',l*| ||l llllllll lilt'  llllllilll/  llll"  Ifillif  Vl'IIIHII, (liilllt-  IIHllll Iti-hl.-tjt  tlllivllntl fulli.tlll).' III.' lltl'l iillli lilt* iillli' !���! III.- l-i-IIU ill full'liu llt'l'tll.'lll, t'lllltltlltill*! isniii'i u' Lu 1 ,';t, iiii'iii'i- iiiiiiii .''ifli.iiii*., tin ii I'll*!  Ml I'll Illll. till' lll'l* kal'lllll   t'i  t'll.t lltl.   (lit lll'H tvi*t i��ii'lnilii* in iiuiiii ii! t'liiiiiiti'inM'iitiiit, tun llllllilll! lit! IHU k Illllll  ill  ll'kl.f. Il-iiiiit I. VViUuit, l-*l miiii Wim*!, Am nt. Muy 11, mil, *,.Mu)':-.' l.i AMtiniVI I.aNU UIKTIIIi'l', , l*i*tiii't ut riiikit-iitiit 'I'iiii'- iiul lis* Illttl Miiilk-ti A  h.iIdinin'  nl Vll' iui lii iiit'ii|i,itii.i| iiiiiiiii*.! it.unii:), (tiii'i'-i-'u ,i|i I'll fill |'l*lllll*k|n|l  It.  I-IIH lia.n*  III!',  I.t.t.ntlli,: ilfht'lllittl I,llliln: I'llllllllflll ltll! Ill It I'Uhl |l|il|l|.i| '.Ml'tnilll* IIIUII* i.f It-** ��t*��l uf tin* S  tl, fiiitii'i nt l.nt n.i lliiiiff iiit'iiit In* iv t *it, Ut. in*1 iimili ui tin* flint li in-nitil 1111 nl I,, .'i'i,', I In Iii'i* i;, Iii VV.  Imiiiiiliif *,  iillli! <Vll  llll'lll'l' S   III  llllllll   (HHIIilliil i   nl   |,iil   ulil llll-lll'H VV. Ill |lllllll  illll'  llllllll  HI   Iilltllll   |l|l*l, lli.'.K .1 Is, tu jiullil uf 1 iniiHll'lu'i'liii'ltl  hiiiii  in, iliiiil .il liimlll ���**. ..'���i.'i.. Milllla'I'.V,  StllllllVlIt', M,illll) VVi.ihI. ,\i*i ill Mm I?. K'l.l Miii ,t" 1,1 Al.fiUllNI l.ANI! msTltll-l'. |)|*tiK<l nl It.iit-I.t>. , I'ltlit' uul (fu t mil .Imii ,Mi-Alli*li'i' uf  \ ti Imiii .' 1 IK'I !l|itit!illl k'.lllkliij-.  lllll'llll. Ill !l|',llt   till lullllllllIM ill kl'lll'l'tl ritiiiii* i-i iiliiiu ui III III) lliu lll'H'* llli.|' MMii'ii?,'ii.'i';��. .tlilll'liSt l.tNU Pl-iiairr I Uinil It I lit |(U|l."i|( '   C'l,' imitit tluil (. .Ii'n'iilt .li fli-!-*. h) Vii lnn.i, '  ]|  1' 1 'I Hit I. lllll'llll III Ul't'l)  ll'l |'l'UI|l'.k,'il|) In <���> 1 {um ii ii*, 11I.1 (ulimiin.'id t..i tliu il l.itui* ill .pi:   1 'iiiiiiiii ni'ill^  ill 11 |iH*t  |i|illlti'l  ill  III I-.IIIIIUI t|i'< 11,1 IK I, k* . |l,i!*�� I'llill*, ,.-  '  A jn lit. 'AMliatNI LAN!) |)U*Tlliri' ,'���<- oikiiii-i nr Nfiiitiiti. 'I'lll-it* Until'.- Unit 'i'llillllli* MfVVIllllllli', ilf 'Villi. li'l'ilt'i"  I1C, ii'i tlltiitlull lii'iilliiiiini, lliti'iiititli'i !i|i[il,V (ut 1.11 fiuni-li-n |n |iiii' 1-11*11- llit- (lilltftt imi niM'tiluil l.iiiiltt* ������...��������� . ������;  ' .('ii.llllH'lirtl)ir .lit 11 |in*t |ilii.itt*il 4.11 -till* iti'-rt I",Illlt l!|. '(Ill' Illllll) llt.'l' t-lll.illlllkl llflH liiilikl. \','| . llllil  lll-Ulll  hlltl I  fllllilHi  !|.llii lllllH, ttll'lll'll VU'*t Itt.<||(Y  .*lnill!*,  Illi'lll*"  'Hililll  .'li-lili  fiuidt*, -'Iiii'iii'i. mint iilimii-lulrty i'lnilii* it* Uii' ittci', I llt'lll I- li-lllitt llli! tilt* lltl T Illll Iiuillt.'lit lltl "i'llllli  tu imlnl  nf itni��!ii('iif('iniiii,  I'uiiiniiiJiijj' lilt-nil till, lillliili-il ii.'i't'k, liin.'1'..l If''-*, TIliilliil.'-M.'tVi.llililil'.. ."llllu *f-it'iiin'ii, Airi.it, Mttv tn. IIU'I.  '..';.' '.Itiili'.lll -111, ���'��� AMiiat.NI I,ANi* DISTIIHT, DI-t.iiM (if llill-ii'l'l, 'I'ltlic iiiitli-i* Unit 'Mi**,.  MiitVtiii'l  1 "lint nf I'l |4. IhII.II.I, !*1'l!|llttluYt  lllill! I.<l   tt'l'.lllll.l," Illllll.Is i....i.).|y fur |i.*.riil����li!i! in iHiit'liii*!' uie f*.||,>w illlt ttthfillHi! Itl.nl*: l.'nliiliii'llftlnf 11! tl tl-lki (.1 i.f ll.'il Iii.l f .nil.- ('..'uf S. VV. funtiiiif I,, lill. llii'iu i'S. IVi. Ijnti.ui. Iiii'iii'i' W, tl*.'Iiuillt,, Hit iit'i- N, I'.i,'Iiulli*,' lliciiis- KI l-i i'lnilii* Hi liiiuit  HI  < I'liii.'ti'tii'i'liifiil,  filil,,Itiiii,,' Sill |��� |i-* miili- ill'li-*,-,.   Si -('Iliil, .11, 'l'|l  *,���<!, Mi* Miiiii-tii-!. 1 "l.itt. lii-ii. |l. ,ltiiilihiiti; Aiii'ii'i.- Mnifli 1:1, lli|;i,. Mi.v' I. I'll.' N VV t "iii|.1 llilll^ I t mii. | nt l.ui '--��!, Un tm* iMkt ��l t Iiiilu,  Uii Ins- 'llllllll  1*1 1 .'l.lllin,  llllllll-  itri kit  Mlfll'llll'i  Ull'iilS' hiilll I. wi ('Iiiiiii* tn |il,ti���.ml 4S.llliili--li!'.'llir.iiti i'uii* Iii;-'    Ilil.liUV !H Ull UH. Iti.'.fi. ill...*' I'!' It'-.*.    ':' , .llfk!'|.|. lil 'til*, "t. .  Mil it'll W,. Itli:l,  ,.���.':���    ,\|i|'il'-<*.'|;l!' II lll'l!li!**Hfli ll! I'lltl'llll*!' lit' lilltllk* i'Ulllllll'lll-lllll 111 llllilk! llllllll! it Ill|'tii,|||* illli- llllltl. tilllil III!' llllllll I'likt I'llllli I ill I,ill Ci, till lift tint I Illfl i'liillll*. Illllll'!' flint 1,1) fillllllk, llll'lll'l'hlllll ll'llil I'liillll*. llll'lll'l* It I'Hl #-l fllilill* tt. |-tillll  ill ruliiniflliviiiflK  i-iiiiliilnliii* t'.'ii iii*i,'k, Illllll' HI' If**. .If.ill Mt'AUIMi-l, Mnill-'i tViii.l, Aiii'lll. M,i) l'i, IDI.I  * Mil) .1 1.1 Autia;,\'i i.ANii msTiinT, I-inl tll't nf  llltlt'l,tt, Tn It-'uul Iff iiiut Ktitlili'it liiihlniiiif Vii'l.iitii. li.l1, iHVIII'lilKlll flilllili'l'. llllfll'l* In  li|i|i|y fill* IH'l llllk.ll.ll III |ll|li'lll!*,'!l!l' fllltUHlllkl I. ��i'l iluti Iillli!*! I iilllltli'lti'Ml*! KI II I-II-.I |i|itlttiit itlniii! Iili-lintii* .Int' liuittl .lull! llli'llullli I'iiiiI fill nn,' i-t |,ii| 4!,, Ull lll'l" hlllll l| III I Illllll*, Hit 'III i' t'li.l ill fllilill* ill! Ill I' llllllll '.'". I'lillillk. IllflltH' It fi! VI 1 li.iltl*. llll'lll'l" llllllll  ',tl|l)llil!|h,  llll'itt'tl Ht'kl Vll  l-lnilllk, l.l imilU HI .'iillllliflti'vllii'llt, f-t|Hil||llll|,* lit 1 ttf |i a |l|fi,ii,i|' lu** l{ilitl|i-l|. iiililuii, Stuitif*, Wittul. AtJ. Ill, Mil) IH, UU 1 Mn,t 1-' i,t AMli'ltNl I.ANII UIS'I'IIICI' litkt.i.'t uf 1 l-n.u|iiii* 'I'ttlti' iiulli f iiml t'liui inn liijfl|.t"i, ul |i, iiuil MIt'll   I'S V   i*i-ii|*illnii  liittlf|,  iln.it,)*  fu |i|,|i|t  lift if iil.lb.li.il l.l t'lllfllilitu' tllf liilluit tl>4l tt, .-a'. i|,i -I id., tk i'iiiiii|ii ufiii, .ii 11 -1 vI |-litiili,i I*,,, uli llti'(y'i) fit. till . .'*' all till IIHllll Mt hi Illllll I |l| III tat I H'l |,4lt  iliil   llll|i|*i-l|,|  .Itlll  HUH   l|l.l,l)   till III',  t",,*t I'L III) tn.lt 1 I,,1111-1 Uu llll H'-lUl llllllll lltl' (i .) 1 ll-iiHit  In  III"   I'.���.���Illlln,llll!  .uul  ������; ,111 tiiln) li.illtt.l) 4,1^1(1,111 * Ifltillllttl I MHO, III'Hi,' lll'tltl ttt (il. ll- hlttl (1,1) I'liillll* IIIUII' HI il ����� tllllf.'a' HI kl |"||t <!'!< lllilllt* llllllilll. It*, til .1 IM'illt lt.il-  I,lltlll  ll)  Ufa   kt.llltllj*  lm*!,  lltl ||fl'  Mlillll .-'villi t  .*���'! . It.illlk l.l imlltl ni ft.tiiiili lift in-lit I'llill lift lllkllllfl I) I 'till lu-, Aufltl Mill  t'l  ltll ill!!!!  .1 1,1 .VMll.UNI l,,\Nll IIIM'I'KK'I', Olhl.lt't fit llttlt'lli), -Titlil'.),.Ull-  Ill.l!   (.littll'lH'l!  'till Ili'Ut'll,  ill llittiiili l-i, .i,*ii|iu(lf-!i liiriiiii*. Iiiiiiiii* in i-.i-1-ly tin  1 ��������� ml���*�� 1 nn t-i |iuit*liit*i* tltt. fnllntt Inn tlt- hilitllii l.ttitlhl ���    l" 1 Viiiiiiji'in liu* n! ii jiiitl |i|iiii(fil til unit nu*, uul* ���������..mlu n( ..miiii tn -.1, t-i,1 iiii nf tiiilliin lii'ki'i vi, uti lii.ttli llfttfli ii.tt-1 nil tlin "**t-tiii ktnut', tln-iiiii'1*1 A!,lli*.l(,S,l'��� I.ANU'niwrtUl,"*!', ..' nikti'ii'iisi ittit'fii. *i. 'I'iilti'tit.llisi tliut Faili/in* lliu ifitii..( Uiin-iwill.  >r-i _.,.,._ ,,.,.,  oiiiiti'lii, i-iviiimitiiii .ii|.i'i-liit.-ii.l.'.��i. I��ii.*ii.(. ti. 4*!,���ji,,, iiiuiu t.'i iiii.t'liiv S.itH!,t, 111,1111-1. Nit'iiiiiim ' " ' ' ���-....-.....- , * "*- -w.-hi ruiiiiitiiiii. ktiiin. Ilun ut lltiivluy Ki.i.iiili j lt|l*l|t'.- Mflltiiit* h'Ultll tn ll.'.'II.U.Itllill*.'. tlll-llfi' W .iinlllit (>ii*i.iiilii!tt|tiu nts'iill khnit'llii" iu|i,illil III l*(illlllll*lll*l*IJi.*!ll. l*H|ll!lll|(tl|( IllMlllt HIU lll'fl'li. ItilVt'lt'lli'l' Mil'lll'lhl'll IS'll'I'Mli'lH'Ikt'll, Alli-lll, Mtiv;l, lill'l. ..������',    .liliiiul-I.'I. mn.iv ini* |H'ruii*��NlU!i i��>|i!itt'lin-->i- Uu' tuiliivtiiiit ilCNi-i'iiii<.r..|tiiiilk!-;. r-.   .:"''''    '���:.-. .(.'iilllill.'lll'lllll! Hill )Hl*l I'llllltlll lll'lll III.'  llilitll it.-*i<'t..iiii itti *i', i,. itm, 'I'nl.iihii Unii, Dlktilct Hf Ulll'I'H  II, I*, llll'lll'l'  llilitll -��.  (flllllli*, Illl-lltS- ��i**,i liii'li'iiti*., ilti'iic. Kinuli  tu 1 inijn*, itii-iii'i' II I S|  I'll'lllllllla, llll'lll'l-  (llllllll   III  f|lllil,1, (lll'llt'li Hiikl Htii'lMiliiM In Iiin im'.Iiii nl isiiiiiiii-nt't'iiii'iil him! JMalll llllll III) l!*il !H'IV��, llllll'l' l-l* 1.'**, lilllrl!!' JIlllVIIII, Aliilt.t. lili:!.*'.* '.-'���".. ��� .'��� .  Mny Ifrl'l. ' , AIJIL'ttNl LAND DlS'l'lili'l', lll*itfl.'t..||liin'liiy ..���'*.��� 'i'liiii...i.i in! iliiit*.vii, A.ini(t,iiiAtiiiiiii'i,i'i, ti III ciHiiitiiiJI MMM'iil'itiiil! illlt iiil>i tn ii.iijiH fur iii-i*- tiiihHiun in imu-liiiw.i tlif (iiliiiuliiif ilfM'iil/'*tl liiiitlt: j*. (<i'H||*|||l'IH'llt|l III It |ll)\l lilltlllt',1 ll'tiililli* ttft'tillll l��ti.|ily TinViiMii|ilniii. Uifti'v iiit'iyi'iniliihiiiiiiili 1 ilu'in'i' (miv fiiiiiii'i fit*!, iiii'iii'i* fmtv I'lu'iiiiM llllllll, till 111 1* llllll 1-1,1,111-. ill',1 I., llllllll Ilf I'IIIII. Il|i'fl.'..'.ll.'l.l l!lil.liltlllllf .111 ill li* tlltltt! Hi' It-h*. ' li'i'ii, -V  llllll. 1.1.H, ,V,.|.,i|i*i'wi|i, A��titit. -  Miiv 1, till.'l  . . .Muy (llll. AMIIIItNl * I.A.NU lllHTItlt.'T. |)t*|lii-| uf Itlllil'll, TkIih nut Iff iti.ti slitui-y ittiiiiiniia., ��( Vi.it*' t'liuii'-i*, 11 r, i'iv!i|iit!inii ii'iitiitm*, |iii.'ii.|m in ii|.|.|y fui* |ii'itul-.i,iii|! jn |ni,iiiiiiiii .mn fiitliitvlni,' llfM'I'il-fil llllllll. ' I'tllllllll'lli'lfll!  ill  ll  I'llll  |i|llll|l'l|  Ilt  llll'tiillllll 1*1.1*1  I'lll Illll' III  I'lkllflV  |ii-*,|-|'lll  Nil,  III,  lllflll*.' iiurili *.':t .'in.liit in frii-fiiuii *,'t, tiiniii'ii fu*! .i*i t'liliilll. III >i*fl lull I?,, tlli-llts. kiilllli,'ill (��� Illllll* 1,1 11,W.M:. iiilith ttitli'i niiiilijl, iiii'iii'i. lili'-lit Il.tV.M, Mint l-ililiu,* in ,1 (.'hi*, nii'iiiliitv Iti I'uliit Ilf t'tlllllllfllfl-llll 111,  iklfllillll't tli-lal.  Hlllll' 111- If",*, i'tiiiiiiInjin; ���,'������1 miii',, iiiuii- uj- ji'**! Ill Hi'ftlnii Ilt. 'l'i,tt'l.*l|l|. ���;!.��� Si.liH-v Uiiniiiiliid, Al-llf lit Hll.l ,li!iiflti:t, AMliatNI If-VND UlsTKIlT. ��� lllklllt t n| til<|li*!l 'I'llill'  illllilS'' llllll  A11 111!!   KtlHIIllt'B, ul  Vim .111111*1.  Ill1,  |H1"!|HllHll| I ll'I'tlllMllll. lllt'llll* tn n|i|ilt lm' IM'!liil��*!ini lu I'lllt'li.t-,'' tliu liilliitil!!^ tlt'-ii'lil'isl luiul*' t'uiinni'tii'liii/ til it I'ii*! iiltiillitl 111'liiiln* htiutli illnl .Sfl i-linlil* tti'��! nt KtV I'nl IH'l nl l^.ll'.lt, lllilllt' liuilli 11 i'lnilii* lluiit f \>i *l .M flllllll*,. Ulfllt'H hillltil  *ll itliiia.  llll'lll'l' 1'ilhl  *,'lt i'lillillk in iiutili ui I'Hiiiiin iit't nn iii: iiti,it I,-, AUIini llltuiiili* AlHII'U. llU.l, .linn-('��� 1,1 AMliatNI l���VS"l) lllsTKKT Oikiilfl t-t Iiiiiiii t, Tiilu' nut Iff ll"*!! i'lnilii * II. Mi DhIiIii'U. ut Vtiiitsiiivt'i, li I' 1 i.i i'ii|iiil Inn ilfi'ttli'litii. UUi'IiiIk li. itl'l'll  .'".'l' |ii'|||l(**|u|| In |il||f|||i*n t||i< lllllutt III,. Ill'-U'lll'l tl limit* i't-lliiiii'lli'llliV lit 1. IHiHt liliilHiil || i'lnilii* hlllilll t.rs vv. I'mii,*i nl f^it mi:,iiii'iii'i'iiiiiiti**ii'iiiiiiih, llll'lll'l' ttiil. I*. i'lillillk, tlll'll.f. Mlillll Ml I'liillll*, llll'lll.*  Ilt-il  *>H  .'ll.iill*  t.l  I'llllli  III  f.illllll-'ll-''* llli-llt, VtiiilitllllliK III-' iii'tf*. ' Cli.l.lf* Mi'|lii|ii|.'|l Al'ill HI, lUllli tlltiit' U II, AMII'.llNI I.VNI) IIISTIIilt, , Uthlili'l h| l(.||ii<il, Tiilte 110!Iff Uiul -iVillliini II  I'lii-i', hi Vif. I.'till, III". HtflU'tttiull -Iliil, IHtl'lltlh III ll|i|.|l lll|*|ll'lllll**luli  If!  I'tlll'illl**"  111"  lillliili Illll ill*' M'tilll'.l Iiiint*; fuiitiiii'iii'iiiif lit ii I'i'ol l-lniilft! lit tlii- H VV, iiiiiii'i* iit t''l*lniy llt'ki'iti' -Nit Iii, 1 lii'ii!** inn ill Id  tli'.lllS,  till lift'  ttt'kl  1%  .'Illlttl*  III  llll'  1.1*1 I'l-lliniillV ui I,ul "t'ltli U'lni liuilli, llii'iltv hiilll It .1 i'llill tin ill S lli ll'llil I' l.l I,ilt *, llli III (' lilulli" ll.VV.M, i*i |iitlnl ul fiiiniiii'i.iuiiiiiit, i'i i'tiiiiii* filhl  .llllll' HI' It**, t t'lltlllllllltf lit lll'l 1*1, lll-ll*.'"! ii*��; tn ln'f l,,T|> 'T, Wlllluiii II, 1'ii.v A|ull IH, llU.l Jmif lil.t AMU'llNI l.ANI* nirvritiiT. ltihl.il tllf Kllt't'il, Tnii--iiulli*,'tlml .liilit' l'l.i*,iti.lk,,n| Vi.'l..|<n, III', mi'lltnillHI. Vtlitull, llllfllit* tfl lt|i|l)> l.il lt.'ll|ll**liill 111 |il!,|'llilktl lltl* |utltll4lll|J l|i ht'lilli-'t Itltlilk |-|.lllllll'i!l'lll-i' Hi il i��"->l |i|lltl!lll iii I'llllli!-* hillltil i.i  N \V  1 iit ii" I  ul  ri.li'i)  lit'ki'.i!  Nn  In. Illlllfit  IIHllll  |i'l I'llillllli  (li  Mllll  llllllll   ttuiitv i'ii*! I ftiniii* liihH.. HI llii'tlts'ImiU'itu tiiiili* lltl'llti- 111 nl nlflliitll*, till Ki .- h'llllll II 1 li-lltl* li. .VI' 111,1 J 11.11.1*1 l'.l*t it-ll lltlll"* In **' I] Itiftlfl nl htiii) A !' , lln Ut. ..iliiti In -li.iliih, ||n inv isiki 111 Imiii* lu tiHliil ut .'iiiiiiiii Hi'iiin 111. ivuitniiDin,. n(,nn, a, limn'ul ,'1 n; lu.Hi* *.  l'|i v'i ,l,iin-t |,n iim* A|'lll I'* IUI I Jl.tla >i I'l AMiiats'i iiVN'ii iii'iiiiicr lllllt li-i ul 1(11)11 ll -|'.ilu iiiiIIi.i tlnu Iiiiiiiii . I  Mii'iilUn . nt V'.tH imtltfl,  111',  lMV.f|i Iiluli  l:i|!|illll,|  i utli|i.|ltl  * .1,1 III,  llllllt'l* III i.|i'l,\  (HI  I" niiltikluii lit |>tl* , link-.  Uin lllllutt ili,l id k| illfl l.lltil.' .iiuiiln in inti hi 11 i-i.*! i'iiinii.i ni tin- N.i: iK'iiii.' uf i'lui 11.1 t,it  Nu i. iiii nf,' ��,intn iti i'lnilii* lu Sis' I*, III, 111.' i it.l I.'i ilntlil* In *>l-t< I'l, tin Uli' Iiuillt ft liinlii. In tl VV M , lln im'h it 11-11.i II.IV.M,-.11. rlittliik in'kt iiiint*ni* it*** tii|itiiiii ui (Stlllllll-tMS lllflll.  ',Vt  Itt'ltS  lllli'l.t U|  Ifh�� j  III Kfli', IU,'l,i, 87'> ll.till" 1,1. Mft'tmlu. Al'i'll IH, UUii -.Iiim. II CI. AMliatNI iiANI) i)i>.Titiirr, |llk!ll,'lll[ KtllU'li 'i'tllti' llulll't- Itillt Iiiiiiiii. NfltMiii, ul Vli'tiiflii. II; l', im,'ii|iittInn mttiltii- fUifiiii'i'i1, jiiit-iiilii in n|i|i|y fui* |ifiinl��*luii lu t'liri'inik.* Uin fnllntt Inn tlfhl'lilHsl Itltlilk 1 ,. (."tiiiiiili'.n-lll|4 nl-ii |n'ikl (ilunliil ul'-tin. N,U, llll'lll'l'. I't lltl-l ���'������''11 1 ll.'il.'.. t'.lhl l��l 1 Illllll*, Slll'IIIS' lli.l'lll *..! .'llllllll. Illl-lll'f tt'��*t N.t-liiii'i*, llll'tltS" -i.mttl KI I'liillll* (<l |��llllll ..Il'.||||||.l.'lli'4'll|..ill, Illll- llllllilll,' Din ill'..'-* 1111*1'** ".' li'***, .ll'llil Nt-lhllll'. Murt'li 13, liUii. .V|iii|v-Vi;i, . Ai.lll.aiNI l.ANI* DIHTKIt'l-, |)lnti*U*l uf llitiu'it. ���.  i 'i'ltilti lltilli'-t tllt.1 Willlinii Mnlhliiill, uf Vim. I'tlHIt-l*. II. I',. lK't'tl|ll!(!nl|  li|ltt:ltttl|ll|ti,  tlllflltl* in |ifiii.-i-,*iim it. iHiii'lnitit- lint |iiiin��imt,ii-��,i|iii I'll liilllt*! I'llllllllflll'llll.' HI tt I'"*'!  |ilnllli'.| Ml  III.'  -llllllll ,���111.1,1(11111*1- ilf i-li'f linn HI.  'I'miii-UHii Vii, Illllill  IHl'llllllIM, IllflliS'  tlfkit Ut  lilliill,.   ||||.||i Mi.tittt ini'liiiln*,  iiu-iii -ft hi t'liiiiii*, in it,. |.|llf,'i,(  iiilllllti'lli'i lllflll  i'-illliilll)ll::  il.M  ni"|', llllll..t.l' If**'   ,������'   .   '  ���  '   '.������'��� \Vllll!.IIII.Mill'*llllll. '..,-.    '; I*. Villi Iiulli-, A.'ftil Miitili-.*). I��i:i.  -  ' - ,  Al-iil *.'.'i 1:1. Imiinf tli-H*iitut! inn.I .'u||l|||fll|!tllkt  ill  li 1*1*1  1*1 llll"*l lit 111" k'Hllll  I tii-,1 t-tn tii'i ni ?��it'ti"t�� 111, T���u(,*iii|.>-. iMkiiiii 1 t-f IIU(fti. Ill', Uii mv i-.i*! -.iiliiiu* llifln-t-1 n-iitll tt. i-liiilii*, !)>ints' ttiil 1 - iii'Hii*. Un tiff ! kunlli In 1 Illllll* Iiii'iii'i- m-i lu 11I111IIH. UliHiSM hi-lll ll  In i'liillll* |i. jiiili.t ll) l'i.Illl|,i'llll infill lill'l I'liiiiiiinliin r*"i mi'* nn". ui I ktllll-ttll alilllll  I'llll  itllil  llllllll i*(SilH|! Ill,'I'llll ll*lil|l  ��l ill**k||i I'|lf|,ill ltlt',11'1 Mnifli ii. mn Ai-iii',"i|t Mil) t��, iill.'l. *l lion ��, iiiH.n nr if** Mlt!)  Vt'lthilll, i.lli. Sili.ii), Am at kltlil" I! ill -Ai.maiNi l.ANI) IIIS'i'liliT. Ui*uii'i "I ittiiffi, Al.lliaiNI I.VNI) lllsTIUfi'. 1)1*1.li t ul Iiiiiiiii 'I'lilii' IK"ilt f llllU  III'.i'f 'I't-iiiii.ll  uf  Ult|il|l. Mlflllifttli, iMSill'tttlini llt.lt, iiltii-l* In  i.|>|*IV lill I������ lllllakiull III  |i|l|! Il|l*|i  t|||i  |il!!itli|ll,l  ill' M'IUiISI  Illllll*' I'lllllllll'Ul'tllk. Ill li I'l'*! I'llllltisl lllhlli. SI i'llll,II* (llllll III" NIHIlll IM*! ISIIIIfl It) I,,It liii tllktlltt III lltiln'il, U 11., Iiii'iii'i' ttllli ..I'liillll* lln iii'i lllilllt IH I'lillillk, lllflll'" l'i|h| lUllilltlk III. '!(���*- hlllll ll I'* I'liillll*, III I'llllH III t'l illllill llt'i III' ill H'l't i illll tltlllllia- 'I*1! lll'l��'�� IIIUII' 111' |t k* I'l-M lliu till- hull'II lllllr III lllilllt V! Vi'lt *-*ii't lull ,*t>, 'I'.itlll-.iil ���J'f, Dfkllll'llll llll|"'ll, ll  <", llltll't' 'tl'iljfilll MiiiiIi IU, im-l Al-iil .!'��� 11 Al.lllittN'l l.l.NU III-hTllliT. Illkllll'l I"! |(l||"l'(t 'I'ltlic Iiulli i' lint! Miii lull I|ii|i||i.i.ii Hf It.if-i huti, iinlnilii, nti'iiinitiiiii i|'iii-iii|  mu ml*  tu a,,-,*!*,  (Ul  l-l illll*k!l.|l  III |ltlllil,t��l  till- I'.llllttlll-,' lll'M'lil'1 ,| 1,llllll*. 4 'l S1141.11 -1V1 III,,' it! II IHIlt |l|,l|lt|lt ".li liilill* tflllltl Illllll Oil' IIHllll 1*1 kl ('Ujlli'l. I'.ltl u( ���ilfl Illlt ������ Ttltt||hlli|l  .11,  Illkllll'l  Ilt  1(11111(1  ii, ('. llllllll' l>n*l  III i'liillll*, Iiii'iii'i- lii'llli -s-lililtlni, Iiuillt' It fll  |il I'llllli*   llli'llfa'  klllltll  Ml fl|,Illll. (.1 I III' I iniiil u| fHiiiini ins iiit'iit iiiiii ts,iit.'iiniiit,' i.Miti'ii * iiiuii  h|* It**  .'mil !���! Iini Um tn-*. luili nl 1111. 'tl li-Vi'il Si I'l It'll *, 'I'mtllilll.i ,ii, |)i*i|li>t "lltll|i. It tl I'.. Mill inn Kniillii.-n M'tu'li Hi iiit;t aihII ,'. l.i AMi.atNi i.ANtt ii|s|'itu-r, 111*11 it'l ill |tntii ii 'Uilii* ijiiili'i' Unit  i'iii 1 Mi Hit��ttU(i*  ul Vn.'* U-l-lii, 11, I'., IH'l tl|Ulll|i|l SI lllli'l, llltfllil* III it|>|i|t Ini-|ii-itiil**i.m tn I'tiivlttiki- iiin Inlli'tiliiir ���(>'* t'i I it*. I imiii*- i'Hiiiiiii'it*'liiit nl 11 t"i��t cliilili'il .1 tinnil-i *in.(li llllll InfIntlllk 1 u*t llnlli llm 1-11.nil t mt i-,i|n,i 1 it  Ittiti. II'.U.S' llllil ClUfkl l'iilUl,-��*nf V -Itli'llll!-*i=, in, lu'ldi,'til" nl)  III I'  ik*,ni|i,iiluli IiiImiii-i  Iiitiii, Ik In  ii)i|tti  |n! ii*l titliilt.-l l.l I |>i*uiil��*i,i|i in |iiis*t liitMi Hit" liilliivtlliu ilt-H'l IW-ll 1 Iiiilii*' i'.tiillin tn UU i.t il liuh't jil.tliltil ill  Uu-  nuillti I .III l*il|!|i I ll( S. (illllll ���',*,  'I'UH !lk|t||l JH,   Illi'lll** Mlillll l'i fillllllk, (lit* lift'  tt,'*!*..  I'llllli*,  lllflll'..' Iii.llli ini'liillll. lli!*iii-n . .,*)  ..I fljiiiii.  in  i|ii< l.l.tis-,1! I'lidititi (ii i'tiiiiii  isiitt.tU.lUkaT It'M iit'li'* It,Hit* Hi  ll -ih Kitli-M I'.iltHfl, I', Villi iiulli', .Wi'lU. M.nvii VI, I'Jl.l, Al'lII W.l-I, AMII.H-Ni I.A.NI) DIstuici', )��Ultlf| uf lliii'fii ' A Tiii.i' .it.ttt t' Unit I, I'llti-i Willi* M���ilt�� u( Vit imiii |l 1', iti\.i||i iiiim ui.titiitij ,vii|t|iiii, iitit ml in ,i|.|(|t tm JT)mu.tun 1,1 |,ii|i |f,i*i< um (utll'HlllK ill'hfUlhlt l.lllil* ��� i'.iiiiiiiiiii'ltu .11 n l"-*'. I'litntt'i! itt tliu N.ll. I HI IH'l- 111 lit'l Ml, lllt'llll!- llllllll l��l|.||llttl*, Ili.'lit-.' mi! *mi I'lniHi*  Uuilii. hiiiilli !>���! I'iitilti"*. L Iiini*.' 1 ml 1*11 t'lniiii* In l-titiSi nf riiiiiiii.'tiis'iiik'iit i'i.Ii I'liillll,* it'iil-U HiUlli (t * Mnii'li i;i. lull Clin! .Villi* M.i lii* .Vl'iU'.'. I.I I AMU'llNI I.VNI) Ills'l'lUi.T. 1 I'1*11 if 1 ul linis'it, {    '1'itlill till! ill  Uliil  |m,i|,i||1 t'1 l||f lilll it |'||'1|.|, Ilf ,1111,1,11 Mu tilr.iu. mfii|i.|i|ii|| m't'ti'l.ii t, Hi, , 11.11.I* lin,|i|ijt (ur |it i|iilk*(u|| (i, lutlt'liKM' llit. ' lulluitllly* ill M'tll*.-! I tl.ilk' , I'lilnlliflit lln,' Iif it Imi! (.(tilllfil ill'iilll HI i'lnilii* 1 1'iihl lltlll! 111.' hl-Ulll Hilfcl tt'llll'l ill |,i)t IKvl. ' liillil! t DlhlDi't llll l||'|! fit hi l-fllttlll-l, liilill f - Iiul! ll  I I I'llllli!*,  tlll-IH'l' itt *t III I Illllll*. UllillHl ..iiittii in i'liuin* tn i-iilin Hi fuiuiniiifi llll'lll jiml j t'-..!|l;!ii|!|!���' jtil)lt-.t * .ill'il'Hf ll'*..  lill'l  1-llV I'liiii* Ui"  -.liilill ttl'nl  llllillli",  uf t!l|hltlltHtll t-tlS'llnll **'��� T"*tl!klll|l'r-.. ItlDlrl.'lul Iillli*! I. II,,!', ihi.iiiir.'l't-llll'lllllll! t''l!,i|il, Msit'll U-. Iki|�� A|>.ll ii'i l-l- i AMiiatNi i.ANii m-vriiUT, Ill.llltH ullltilit'll, !    'I'llll' Illllll*' lllllt  lvitl'l'll|l*.ti'|IMil. ll! Vlt'l..111. It {',. i*i"i)|iit!luii t'tti('iiit|.,',  ititi>inl* ti!  u|i|ilt llii' until! itf.l 1,11 nt Ii'i- HI hi vliuii t��  Itittitklilti  Iui t'.-iiiilk*lt'l! lu (iiiit'liil*-' llif tullutillit; ili-M'ii .in, Un lift-1 tiki sifluiiii*. Uii'iii'ii iiuiiii riflnilit iiii-nt'i'm-��i l.l i'liuin*. tin tnii tin..li (...'ttitiiih, llllillS' Mi'kt illi'lllll!)*, llll'lll'l'-Ittillllll* .llill 14 i�� till* I'lilii! Iif l Ulllllll lilVIIIHII ttllli IMIlI'lillllll) I*"- lll'l fit lll'-l" i'l |f��k, .Sill |lil|) um luilll; H.llt titlit IIHllll III-it t|iliit I"! it! t4llt.lt ���*.���>. i| Stvllull II, 'I'llll llltlllil .HI, Dlkttllt Ul ltll|'..l'll t'litlIt'l, JiitkllM,** -tliiivi, |U, IIU-I, Al-iil ��*��� U in-il Imiilk' I'iiitiliifii-'lit,,' nl n t-'iiJ i'iii<t(t(I ni, tin- I'li.ti'iii Imiiililuit i'f I-Hi S. .iliulll id I'llnln* |iul|lt|,||k Ill-ill ItHlltllfllkl ivll lit'l' III l,ll| U. tlll'lll't'  tllilllll Hi flmlils 1 it.l In t��.iilt!ii.,*l i-ill lit'! uf  lint Un .ii-l i I *.*>, ft, llltt ll*|li|i 1.1 lil'tll'H I'lt-ll-tlttk fflllllll, 1 lllli'l- til *t illnUII f'l'lllllll* ill iiillll lilMkl t'ltlllf!* !.'"i' 4, (Iii lns'lln|l||Ht'*!f ill t,i|iti|i,l iill-ik1iitlif|lis*ll!i*lll t'lllll.tlltllilt' It" l't'11 * Ill'lli' HI* ll *�� ity.I'I'lltLl.iiki-ll, .imi ��->, IlM,! Mm. T 1,1. AMU'liNI I.VNI) DUiTltliT. Illkllll'l  |lf  ItlllH'll 'I'lilii' inn Iif llm! ,V In iiiiiifi M,ii',iiiI,i*j u( 111,11 !*��� I *nll I lf.l.,1 |,i m.'iljiai.liili tint til  li liilUk '.I. H|'|<!> Ai.iuaiNi i.ts'i) nisriiuT lliklili (ulHii,infl '1'iilit* iii.li,s* Uml I'|.t)i<iik'l, Ni>i>uii Iliii'i.ii <i( |..-,-,'.��lltl, I llll mVIII'iillllll l|IUI!U|H'!, Illll llll* .11 lll'l-ll 111. ,11-1 illl��.lull t*l |lill��'.tiihl> (III lilliilttlil,! illhi'lltvil tliltllk- I |ii, li.'ltlll'k*)(lll (ir|i|l|f!.,l*t! tllf jtlttlivllilj t)f *ll t 'uiiiiiifiiiiii,- ill it |fn*it |i|,intii! ui'ai 1111 uul til j j,,,(j���i,it, Itl.l  illllill  |i|  l.nt  1.  iill|u*!i lllkUM  llill*.*-]   , utlilit, iii-IHv Ul il |*i'kl I'liUlti il Ii fu. llll' H'-illl . .ni.lll .fl lU'sllIk HIH.t-l.l  l.t*** lilAHIIIhiiiliililUl)  ) ,-,,11,1 ,*������,, ,i| |,  y<I  III,IH. I'.|  lilllsjt  II  i', lul  i.'.l ItU. Iiiiiii'i-tS-llnkt in.! mill liitnlliln, 1 i>m*1 i ,4��� 11, , ,,,��, MikiiMi.it, Uifiiisi��,ii|ll|  (>���, Intlii*. l.iiliultiu ill.ui' hi  li.klii ttt.l Imiili'lJii  I'. I. I u���,.,s* k.f*t fall I,.uli*, Iiii'iin- liuilli ,,'iiintilh lil rtlll On ih*-.iiulli !-n'lt.Uii*ltl."i''t'l It h* (iiiuii ill . ,(,,. ,i,ii,( n| 1 .iii.iii, tn, un ,n uml  ,'inlHilllllkt ill*.. tkillllklllll*,  III  I.Ht  I  lill !)(<,' It.llltt.ltiH *ii|.l ItiliH!  j ,���,,, A ������,,,,��� |, ���, j \(i *.|lkl!t I M.tiMtltilt j  Ai-iil ( itut M-i) Iiiii (t,lil  4k| *l, i!) l.il liilill* Iiiiin- i.| ii ... 1,1 let!!!  *i| ii.mini i.i, liii tn -tint f.iin.iiiiliifi !'������ ,ti'i. * .liu,i> 1.1  I14.'.  itnti mi.,. ti.i, ttuii.i) |.iiinun h| 1,11.ni ,,\(,l >\|i|lll|| ti, I'llill,l|l(|. Ilf |H. 1. ll 1 III 1(11 l-i !!, It  1' l-'tiali 1111, .Sin 1,111 ||ii|Iiiii Mm.'li .* llll* .tinll��',H AMU'llNI IfVN'l) DImTHIIT. llllllt'l nl Itln-.-i! I'llIu- inn 1ft- Cull Vlii'tl 1 'ulil >lit (illillt, uf l'i'1 n.ll, .Mii'lil.'aill. lift ni'ill lull Itvihlliil* llllfllil-.il- HI'lU,* liU'lti tliiUhliii.tn iniit'ti,,!*!' Uji- |ii|iint|Hi! ltfiitl|il||Hl tillttl*,'! **>', I'l.lHliiiiil'iilt' it! it J-H*t '|i|.it.lis| itt Hit- liuilli fit*! .si.tlt'!* ill l*i*i'li(il!.'.It'i'iitt'li-illlli.'lli IllfUli'l nf !IU|"H, II ('., llli'llit' kiilllli M fllilill-., I lliilf 1* Wi'*!  in'i'llllli*, tliiilisi liuilli Ml i'liillll*, Iliiiil." l-ltkl  iii .fllilill-*  Ill  (Hlllll  lil filllfllll'llftimiil lllf.lt Ciiiiliiltiiuu i'l'.silifif*,' iiiortvor-].'.*, li'lnif-Uii'I'tlht liiilt iif Hii'lii.ii il.", Tuvtiibiili' ;IT, lUhlili'l ��i( IIIIIII'I'!., II. I,'. Vli'ttiii.'uiiiittl (limn, .Mui'i'llt**. llllll. Al'l II'.J?'*I.I.';. AlillllltNl IiANI) ISISTltlinV UlNtiii'tUl ltll(.l'lt, 'I'lilii- iiiiiii'i. Unit ItUhi' VVIfl.-.ililuli Iliii'itiit, nl Ui'lr).|t,._.AIIi'lilKiiil, ''.irrtiinilInn iliiiii.i'klii'. ill- tnmt* ui ui!|ily fut* tifiiiiliHilnii 11111.114.i1.iH... tin' lulluivlmt tli-ttt'lil'isl luiiti*; ('Hllllllflll'l.ia Ulil |iilkl.|.ilii||tiil iltMllll I'llll'tllMlt* llti.ll. (iiiiii tin' lliii'tli liihl iiiiiii'i- nf  l/il:#tl. Illi|lfll lilhtl'l.'l. llll'lll'l.' 4*41111 |m Iltlt'llllllIK llltlftHIt* If.tl til llll' ll'lltll lll.llllllitl-y. I'l I4UI IMI, llll'lllS! Witlll 'JlU'lilllftM lll.ll'K HI  !V*S ll.ltllVtlllU kl.l.l 111!!.)' (tiny, llirilt'i.' IU'llll ��l i'lnilii. inili'i' ul* li'***. tliiiii'i' ttt'kl (in i'lnilii* liuni' ut tut," fnliniitnii lllllllllllll*.,  llll'lll'l'. IIHllll  W i'lllttlih iiim it'll' li'" Iiii'iii'i- f iii II. VV. Iiiiiiii,  Wi'*! Aim, tJnntMiiti  Wuiiii'l. ' llll'lll'l'  liihl  Wl i'liillll*  t.|ll|i-  Ul'  l.'.H: Illllt.ttItUt ll. VV, 111111*11 In t"i'"l "f i'..iiiliiinii'niiniit.  ..it" ISIIltllfllfm.  St.! Ill'lfli  Illllll'  111-  Iflfi,   iMIVH.'illl! fiiii'tIiuiiii iiini Inn* ill **tivfl yp THE ALB.ERNI ADVOCATE. Lam! Act Notices. AI.llt.tlNI UANO Dlht'ltlt*!'. IMntrii't cfltui".!. Tit Up ii*'!!'* that, M*f j A.'m* tltiftiiti, i't IM (���ill Midilr-h'i !'-,���� A , i***��l*ktl')ii Bliln.lt**,. Hi liii'.l. lu ��|.(.|t (-,!*. t*r����.!***!iii tn |'tl.tit*(-t* Uin full.ltlllll-  .1, .tt OUtt i.litl* I'l'mi.-rikt'lli^ nt �� !��>*! t-lultlrtl *l*>*ul'4��'i-!s*i|ii. imitlt iiul **i, It-til*-, nt.l lit'-u- Ut,* ,,niij|,,u,t iS'lti.t *if t, rt Ulil ftiiii ritt-r, tli.niv. ll'titli *i ,-lt��li.�� (t*<f*n- ttkacl ��ti i l.'.iifj ti.t'tiisi |u,ill;��i I'll.In. ina-lu* mil i'i i.'.mSti* lltiinsr ��u-tlli 1' *'li*li*f |!.i*M.'i.H, **(.(i.iii* (it il.t** liilill nl Iiullilt,i fit'*-1|��� (tl *4M i-iinitiiriHl^ C*iui'ii.lii',!i4>i>r lt*v* M��p,  AHU'. I*��lI'"' Ms. Tl, 't'l' iit'i) 1 1 * AI.IU.IINI l,*,NII ��>!**t lill'l' i*i��tflft Htiti.if.i ��� TttVi lm.litr- III** i*.*4it Ml Wll|l*t'l|k i.f Vlt* It'll. 11 i*.,kii'tn*��|iin, un I, liiirm.it in mi-It' li-. |s*ili!!.��ii*!i in jfJlfi)"t��-r tht* (iiiim liny itt*. f i luil .".It"!* i.-.nnnititiiiir* ��t * |-*.*l iiuiilftl iit-tit Uti* ituilll ��..i isit.tt*. ni ..|��ti n.l'l I, l-V) ��in��i��f-"* i-k.l xi k'liuln. limn* hi It *-i ii. iln- ��t ��l l*-iii,iliii i .'(I, ��-*. Oii-m-i. I.Ult'ttiud �����*���'! ti,i.|ii.|iit, .null. *��l ���tlittl... On .us* itii*. t* limit!* Iiimi' ur ' i-*** In *,*-.| Ih,i���i'||ii, uf I, tftirV, ll��� inv fulmuii'i; *.itl.| ti-.,itii"li*i�� iitiiiii Mii'liMtt'.. <���. lln- t'l'lni H'flllS'lliflll  tkli"!  Iktitllltiiiltlri *-"  ala'll'i il.t Itt Mt'Wll|i*".llik ''Mhtf 11, Wll .Hilt, ( I. AiauatNl I'ANii i��isii(ii*r- |.i��|.(t'l lit ItHli'li Tniil' mil lis' ill.! It-tllf* Itulillli'K til V'li'lnl lit, i��*'ii|illSnil Iiiuii, r, llili'i<ii* lu ttli'lt  (ui  |.ii tiil**lti|| In |ii.!ii|t-t**t' I'm  f-iUiiitiiv  .!��� *���!.Hnsl Unii*! 4 -.llllliM'tK-ill*! ti. tl I m*! |.!ul||(*tl u-| llif villi ll t-ll**t Milk III 111*! Hli.*tit.!i llltt'i. i.l-i-ut i.i I illllll* lull 111 lt.nl J'tflltltll* ��!'���! Itiiii, (In-llullll- Mtikl l-a-f lll'l li. |, UU'*, !Ill'il" li I'llkl hil liuilli*, lllflll 4> Kiilllli N. I'lml.tk, llll HIS' tt.'*l ('��! t llittllk, Uuins- iiiiiiii HI t-l!��llik  ilt, m-i- tti'ht fii.'luilll*. tlltiit.'  llllllll  If*  t,'lla!lll��  l.l  Hit-  llllllll  III  IS'lll ii.fin.'imnt, mnl ts'iiuiniint inittn,'* ii-uiiutt it'** llititi') li-tmili"*, Muy IT, UUI    ' .IHU' i II AMliatNI l.ANI* IllSIHIi'l'  ' Ill.Wifi ��! Ktit'l'll  < 'I'ltiit* It. lllft i Uml (Vt)IH l.f.ltUi.l I if I lilll-t, t.f V if mi In, lit*, t- t .i|..ll��lt *i lilti-iii'in, lull ii-l* III  ll|'|ll)   lul  |Silll|..H.II  In  |lli|ltlll*l'  till,  (til Illlt 111*/ ill'**'. IIhsI iHlltlk' ('lillliili HtillM Mt ������ I**.*! |l|-4llll*l iilltllll t.ll'll��iHh iiuiiii (Hut Iii t-liiilii* *tt'*l Hun. tin- uuilii hi *! fsilHii ut li IM', llt.ilisi Iiuillt HiiMuilli*, illi'lliV ��!�����! S| I'liali,*  lliiiHS' ��,ittttt  ill uliulll*, llii'lltf i��*t iii t'liiiiii* lln lift' ��imlli i'l i-li.uis, Uit'iHS* rtn.1  in ,'Iiitiii* lu Hit' imlnl iiliiiniiiii'liis'llii'iil HtllttVtllttllllllli' (Ml Hf|f* IIIHtt't.l If**. t'nt iii* lrfsitiiiitlU.'iliH.'V MwV 17, Illll Jul) * I'l* Al.lllillS'i l,\.N|l IttKi'tlllT. li|.lri*'i nl Itiiii'ii, 'I'ttlii* imi its* Unit Al.'-uiiiuVr I'ls-Hit I'ttillli-iriN', t.l Vifluim. tl r, utt*ii|iiiltnii ifi-iitiftn*!!!, lii|i'i|.|* 111  Hti'll   III.  jll I'll tfl.'ll  IU  I'llltillt*!'  illl-  (III I,Itt III", lil kt'l till it lill.-!*' I'ulllllii-lii'lliit ii! ii |!ii��l I'luOli*'! I'll Ull- w.kl Intnl. nl '.IH' (tiki-illi'll ltltt'l, ill-ullt !ii i'llllli). IIHllll uliil It' I'llllli* ttt*! II'UIU lll'-lit-llll Hlhl i-miiti til  I, IM.  Uii'lnH' i-n-k! IIf(Hlllll, iiiiitii' Illllill  N<  liniiltk,  IlK'IM'C  Ufit KlftlSllllt), llltiUS' M-nllt tm tii.titi* t.i tl..'I'uiiil .'tt'oliitniiiivitli'iit, Itillt |-|.|l|Hllltlti.' !'."!.|-|t"i Utul t-HI' If.* A IlM it I uli* I* |*'mitL l'-i|l|liui|it< Mm I?, tt'lH, Jl.lt I IK" 4'il.lilT t'f (.. ft llll'lits- ���*,-*( h) i liHilik, llll'*".-*' Hindi HI I'llni'ia ilu'in'i' .'an! *t) i'l,��ln��, ltn'il,'t* -htflllll !*) till!!!'.* 111 I fit' (i illilnf f-ti'iHn lli't'dliill, -l.lll I'lilllillnit!,*':|!>,tl*ti-> 11,.,f,Mit ),*** tlllillt-l t'kl-jl'lu' ttiil.lliwiil Muy ire t-s-t-i Jul) * is. AiaiuatNi i���ani) niMianT' 1.1*1.1ft lit Hum ii. Tulip tiiiiltivi Oi.t t(,,t|��i .(iiii-.n  ul 11, ii'ill, MK'll.|t*7t., I' S A .��*i.i*(.llllll!l!t'l.l 1 i.llt t,'t�� HI j *(>(')! (ul ,t lllalh-at'.'l It. j'!i!��'lt"itha' 1*-" i--|(aStt l|>|! J tt.'imniiiiul iri-|i|l [ I HlJI.IM tftillW Si �� (*.llit iiitlltll-al it.i.t.l |l��-t Illllll, : Vlf-,1  Ulil!  p.l HlHllin,  |l'l! Ml  llkall,  lilt  llllllll *tl ��l ! ,int,.-! Hf t, *.i *(i�� ��!t.-*i lii*.-*, iiii iit' hitiitti *i; I llllil,*,   |llt-tlt.. ,'|1��!  W.  I'li.Hi*  ll|l 114*1  If-'lltl *���* j 4ia*||lk.   lllllltSI   HI *1   ��.  I'*H>.!|*  tit   I l-f  (ti't'.l   Hi H'liiitiittts-ittiiH, .iii") fimljllili-^ sen inv, !��� inn.>< uinil' ui* h���� , ^ K.ll'll Iiliiiu!! Muy t,', mii. Jut) 11*�� Vou jft't a SiKihi't*1 IJcsl hii!!'. tlUf Allvt't'llM'I'M vocate Ai.iuaiNl i,,\Nii ins'i'iuiT. 1*1*1.I'M uf ltti|��.1 j I'lilii' riullis- ill*!!  I'-ttll I'miirrti'tt  Vlilli'i* i'l j Viiiuo., ii i'.,H.k"in",iit(iii ,*i mti iln*-! inti-it*!* in j ���i|>lilt (ur |k"ilnl**lui. In |ii,*i>'liii-tii it",- (itll'iitfiii: | tii-ki't ill'il ttintl* j i-iiiiiiltiih'init nl H l*n-��l i-iuiili-il riiuiiat Stl'llUill* I'll*! llllllll ill'llllll)! I'Ukll'-'rlll1. Hf I.  '.'*  Itlll Itlll il! Kill 4, Illi'lll l- liuilli  III i'liillll*  llli-llti- I'iJ.*!  *"{ .-Illllll**  llll'lll'l'  kiul'.l.  Ill I'liillll*  (lil'.l,s* Mtk| **tl, ISI1*4  > 1-llMlltk.  (1! (if* (i..||i| Ht flll-l'I-l lll'l llll 111, lltlll lll'l IIIUIU 1,|  f iHlfllll*! it�� fll .1* limit' HI  ll'tm, t'lt'll  I't.*!.'. (fit  Villi!'!* j MiiS II. UU'i J'.lt IH   I Aiberni Lumber Company ��'aa now i*U|��i'!rv t.uti'is d-r M.M {"!����>* Rough and Dressed Lumber of All Hinds, Shingles, Etc. I.'ii'ltl i >ili''!'t Vt ll! li-t'i'lvii -kJHH'iui itttt'lllll'lj. Call al tin* Mill nn ihu Srnti'li Ki'llliuiii'iit ttiu.it, er I'lii.tio til' ttiil.' In till' iMuliiitil'V Wtttur Noticti-*. Phone R49 R. L. FRASER Albornl, B. C. Ter �� l,(t*��!HH* to T#lft�� Htiii U*�� W��|t*r. Null.*''I* ll.'.l-1'V lllli .1 it'll A1IHI Wl'lmllll Null lllli! lll'HlIf," AOUHlnt"! S||,(U|,��.| -lltmlHt. ttlll ..f-tlv fi*i n lltvin i* ln (iiin"-nut ii*",l Hi'iilni' flS'l |"l'| *i.sun! Ill ktulfl illl. Ill  I'tilllltlllt I'll'!'.!. ����� III, |-t tlutt* Inn ttrkii'ili illli'i'lini. iliititntll Tnii!*.*-' iii ����!' N�� ll*. mnl ii.. i-i l>'�� nun All"'. "I I'HIIitl  III'.!.'  Illtt.-lfltlll*   lll-tlklt.  Itfkfltl' 'I'll!' ItaltM  ttiil  I"'  llitiil.il  III MUM tl-.ll.lt I  (llllllilll i-(ts>u miii irti'iiiii. iiini lii'ii to 1'ut-t I..iiul i'i".ni llllll'l iiill."t (iuiii All-".nt .''iiul, uml'itlll In* n.i',1 If!,,lml.iiiiin! l'iit|M.*.'k un Ui�� lam! tin A! It.tisl lit ��!t Illll il IHlllHhUi VMIllll'* 'liii* iiHilii- tt,i�� |*n,!i*t I'll iln* k'i-"iml tm tli!' f.int Out ni .linn' mil!  Tim inmiii'-tiinn mil in*, llli*! !ti I*).' iillli'*' 1-1 Un' VVJU-i llms'ttl'i it* Al Is'iiii. Hi', llti.i i'llill!* unit li' (lit.I Willi Uii' iliiit .tii'iT Iti-tsntli-i' hi* ttllli itu- I'.niii-tiullii ul IV ii If I' Itlk-lil*. I'liiiUllii'ill lltiil'ltitt'* Vli'tulltl  III' All!!! VVl-lihll'l Ni'ill, li.-nlii" ,Vlll|llll!lu| !*...|.ll  Al'I'llfUU*. ' lit'll.ll.'tit II,niillil  A/fill 'I'lll* Iiulli',' I* III ki|li��ltttlllHII ��f Ulil ..fill" y��t!itl-i\ ul Ai.lll l\H,l. In *ulin* iil'l-Ui'iilil* Tor e Lletutciv to Slorn oi* I'dii {Jack WnUi*. Nt'll.S' !* Iifli'l-t if ll t'll (lit! -tliill tVl.li*!'*!' .Null! ttln! l|i'ul|!i' Allililliilul Sll.ttll, uf Ali'lilll '���III ii|i|'|t In.' i| llisiii'i' (u ktniti in lu'li liiii'l, illlt tt|niiH,i-, I ti, i.i (ti I ni iviittT limn li'lllliilll 1*1 ft tt, II h|ll ,1111 I! lll|ll��- III li ttt k'fl't, ttilii'llul'l Mllll I'lili'l-. I'll' lllli. *i tii'i ul I''llillI lli'll. I mltii'lnt.* 1(1.1,1.1 lli'.iilf ') |n" it,ili t Mill \v hiu!n! In n li'��il inti ut ,fH,i��,i imi." (fit i'.i|i,if,t, i'llill n|. In U' l-IUll Ht l.i ni|�� i (i'l* ui I It I'll, !!'! I itlll IM' l.*t(t tiif ii'il'i*liit|| I'm 1'iiki'*. us m'i'" < vt) In- Wllli't Ititsilii ,Nt< Willi*. i.iiSiits- ,*,n in liilill r ii iliiti.'.' ���>! ii|i-llfil|lu!! fill ll iff. llt'i* lu tilkt- uliil  ll*i' tlit'i'i'  |iit��li-|  lli'tilt.tli  imiiil' tit lt(| ilfhi'llluht ill ,t Illllll 11 |.l.l!tlhllf '.I lllli* 'I'lll* lintiis- tt-i�� (Hiilfil iiii iln* kiln l-ut mi lln' (.Ihi llll  Hf ,!tl!ri  lill'l   T.i��H|.|>l|..lU.'l| Villi I'" litnl III tt." i'lllfi  uf III.' Wtt'' i* il".i,Ifi* nl Al' I'llll. Ill* tiliii*. unii* iintv !���" iliiit tt idi n.i. hniii,M titin* . Ili-tsiltt.-l  ur M(tli llli* i'nli.|t!ii*l!i I  t-(  \V1i!i-l" i-lllu'lil*, l',..|liiil|.'i!t llilll-llfu**  V'tfiiiili. IK' Alitn  Wii'sttr  Ni-ill.  Oi-Hi-t'H  Ailnjliinui ' Siniili. Al't'l .'ill!*, lll'O Ul.i) U'iiiiiltl, A*.ill , ���  Tli In n-l lis- I* hi siii<*tliti! Imi uf tlnu ..(liu* ���"ill Al'ill. IUI.1, In' .iiiii.' -i|-|t!U .tilt*. * i*ff����^,->��if-} -'JftiJ-KStffllf ��!t ���!,-lK--St��'f!iK'^{-��i*'K*i*li*"* v ���Sft^WiV-aK'SIM !**5-iiilift*S*W ��iKH3St* * I   PATERSON GARAGE   | (.* Now Open to the Touring Public Full Lino of Auto Supplies Cars For Hire nt Ronsonnblo Rates e Alborni Hofto! Victoria Quay Aiberni, B. C. mum**M&***m AMIIIItNt I.*."JU DIsTllliT, 1)1*1(11*. "I l(1ll'l*lt 'liiiit' iiniiis* ttitt'. I, I 'tni* |;,i ii*,iiiit giitii.liiti II i', tk,-i".i|iHlH'll tHiiiit'i. U.ifHil* ',-! aii'H  fui |>r-iiti|.\!Hli ih (iiin*t,ii��i' Um Itill-iuliii,' tii'itfrll'isl , 'uiul* t'.iit.iiii'lM'lh*' lit it 1'n.t (iln'iltil ul tin- .nltli t'lim t'.i.tli'r. l.ui it, *jli"fi.'.s't-i��i l-l I* \V.i-titin'l" SIS' l,Ttl|i, ll> fttinlt ,L'i I'lniillV, llll'lll"1 Iflltl 111 U't llftlmst! ,1'h'IikHiil  lllflll*  s, VV,  fi.Siiitilllrf Umiiiiiirt- utit't.l li'U �� i-i s IV I'-.in.-ruf k,t'il I.ni ( (tin-ill I-'flii.Hi. Uii-i.if.nillli |t| |.'.'l|lt uf ttiiiiiiii!'!!. .iii.'til Hi-nut it.t'liriliu, iniiliilli. llll uii-. innrt' ur 1.'** |-.lim, Ktfiikni!   , m.i ��**, iiu,-t iiuiy * ii. AMlKltNl I.ANU UIHTItliT Illkllll'l lltltlll'iil. ������ W^r^M^v-Sii^f-v:::.^ Ar^M^'iir'-f"."l"1?";j v.-t->- i.ik.r..ctivi. ��...i i.!,).,...*i.t .ui.!.".^ iki'i.iilhklutt -tgl'iilt'liti.i* lilt' Inllutt Iiiit ili'M'itl..*) Iiiiiii.' . ,  , i'uiiiiiiiiii'iitt.' iii si |in*t t'!��ni,*tti-i-'iit ;i,i i'intlii* i'k*.i ut s y, fuuifi Lm :: iln ii"'i'fu.i iii.-iiii" t'lmlii* IDS VV I'.n.iif'l' I,  IH*, Illi'lll*!* iiutili Ktktltii ,'4lt'!lliltlk ll! Ml., H lllrlllS'(il|tllltil!itki.tllll IhltlUit.!*)' l-.ll 1 Ul ll kutilll *4a|-*tt'U*k ill!.', tl.lll IH IW C, 'i'tt|. lil. ill.illll .Vi fllilill. Illl'lltS' .Illllll l>. |ltllt)l tl| Ililllllll.lttS'lllCtll ttlllllllll* i,VI HI'*I'* Hlllll* ur !*'�����. Bacr on Borden. l.ii.i I'Vltlity ovi'tihit,-* a itiiiiiiii'i'of tin* cltl/i'ir-i ot j.lhfi'iil ik'iulii'i'iHl tu lit'iif a i'lltl'hl ,ll!l',!li.llll *->lillll Ktt-IIHtll  .U'l'lll, M.y li, HUH, July ll.i- AMliatNI I.,-.Nil lllHTIIIl.T, Ui.irlt't ut llufil 'i'llltl' IIHIHi' ttllli  iifll-ftl  Kllli-.t Itfltllllkllll, ill lnar|s.i.||. I Illlttl lu, i.i 1'iiiiiil Iim lifdlli* Iiluli III (fint. iiin|i|ili fur tii'itiu.kiini to iniii'int'.i' lIn1 (lltllltt Illll ili'*!'lllMsi llllltlk! t'Hlllll.. lit lll-t  l.l.  tl  intftl I'lllllllsl till lilt'  Vll'kl ImdIi nl tin' Itltt iii-'li Itlti')' iiiiii itlmiil il inlli'k IH'ltli t*.'*!  fiuni liuilli.tti.I ititill'l* nl  I,  Uii. Illl'litS'  Itltllll  S) I'llttlll-t.  llll'lll'l! I'llkl  M I'llttlll-i, tlit-itis* .uinil sii'ltti.ti* lluiitsi w t-��t wi i'lnilii* lu llii'l-ulnl u| isiiiiintiii-fisit-iit, .mi tsnititliilin/ mn m>ii'�� ii.uiii ut li'hh lie-rlHil t'.tiif.l KniiliikHti, Mm ��. iDiii. ���-> July * is, AMliatNI I.ANU t)|HTI(U*r. Iilktrl.'i nf Ituin'ii, Tul*!' iiniiis- iiini I'litiili U Mur|ili>;'iif l*>l llllllltull,  AltM i  HtVHI'lillull  Ml'tllli'lllHII,  illllilll* in it|-|i|) (ut* innmi����|.ill in |.nn'|fi!��t,' (Iui fui- ' Int. httfiiisn-iIlM"! liiii'l."    ...    ,,.,... .'.iiliiilrlii-fllit n! it iin.t |.!iiilttst tm ||ii> K,VV, ImilUiif tin' t\i*l itltflt ltltt'l Hl��.ui-liiill.>*iiu|U|. tti<*( tit.in tin' iiiiiiii wi'il tin mi ut I, ti.i. llii'lii'u llllllll SI t'ltnllln, llif.US' ttf��l Ml I'liillll* llll'lll*!' wiilllll M I'lmitl., Illt'lt-s* liihl i'i i'lnilii*, Illi'lll t> Ittllilli lf.1 i'llllli!*, ll!i>IVIi'l'rl*l lil I lll.lllklil IIHllll ill i'.ltlllilflll'.'lllt-llt, Nl.l) iSllllllilllillt (UH! lll'lt* IIIHIi' IIP |!'**J. Ktniilt UiitviiislMiitiili)*. M��y fii, mm. iiuil- (lit. Al.tU'.KN'l I.ANU niSTltlt'l'. Illklti. I ul ItUi'i'li. Tn* i' limli'i. llml l-lliiiiiii U jt.iliiiiw.il, nf ill- 4I.-I.1.II  lil|lH|l-l. H<Vtf|t|itl.tit linllM'Vt Itf, Iiiii'inl* |n ttl-l-lt fur |M!|i!il**iiui lit t'tnvli.��t< (liu  fui* (tin llit/tli-w'iUnit littnl*' I'-i.-ililli'tii'lilit Ml il ii.ml |iltiiilf'1 ttt-..'ill S> lititin* rti.fti. Hint tm iliiiiiik 4'Hit ii'iiii iim iitiiiiittii*t ^.H*..f*ii*.ikl*lt"|ii.��i..i.���ii'.,"���������..wiimini iii.iiiiii|i'*.i..,n'-f..im,i"iiin,r Professional Cards GEO. A. SHITHi.C. E. It, U. In-itul HiirVi'Viir, Hui'vi')** ,ot liiiibt-i* limit*, iiiltii't'rti vlaiinu, Biui latut .ttUllvi-skiiii..  Illlli'f fit Allii'inl.  P. O, I iim ��*:<, H. ����T. HODGSON A. M. I. C. I' lll. C, Ijartd But-v-tyer ant! Civil Kn��lit��.**i' OUIces:  Curmcor  block, Part  AI Urn I PUom 67 on the "{t'Uilxti Naval PulU'.t" tl**- Itv.Mi'tS by Mr. W. W. IIium', ilio Iflbi'i'itl Oi'ii'tiiiiM'i' lor tlu' 1-rovlut'i* Ot Ih'ttbtb I'Dliiiiibia. Mr. tliii'i' i!i'U)i.ii*t rut til thai In* bail j,'lvi*i) bl!* HiilijiMM ctuvfu! hluily, iiiii! |U't*M*iitctl an array uf bii'U* "H'l iijjui't'N l.t|lllill*kf  1*1 illllW  lllllt  I'lVlllll'l' Illil-iltUl tuts umili' a 4lr!*,'l>t iilii.ui ftti'i'" tu III-. attittiili* wlili ri'i'iutl in u iiitval |H)lii\v l��tlll'.*  till*  tliill*  Wllt'll  til*  Hit* l'li|)ll*illjkr tu Itu* t'liiil xliadi"* d( On* 0|i|)i)*itinn, in Mr. Hui'r'M uiilutuit ilit-t -SdiiiiIi* Iuul iiiit iiiiiiii! ilifivn tin* bill an it bill, but bail Uftiiiimli'il tbat l!oitli*n tititki' ���,'lKMl lilt lllilllllhl' lu t-t'ft'i' liii* vvIidIi* lllttltl'l' (0 Illlt |)l't)Jlll) Of CiU)lulU,l)(tfl)l'(t takliiK'itli'lii ni I'lin'.v nut Hiii'lt a ilranilit mt'iiMiiv tot a ���KW.U.kmkhi ylft, M.ivt'i'iil taiutibur,'*' i.f llit" amlli'iii'ti *t|a)l(t*. Mr,' Mai'i'Dii lliiiuiflit tlnu tlm tvbuli* tilca Wim ivriiti','. Why tkt'*t*|i on matiit'iti'r |iluit�� for kiilllli* |ii'i)|i)uV i,'it'it. Hull aiiit Mr, .!. It. Motion Ihi'.Ii >*ih)Iu' la /iiv'tir uf a t'aiitttlliui Navy, luilll itiiii iitvn.'il by t'luuula, to bo at Uu* call tif iln* liiiijiii'i' la tliiiu of tu'i'tl, Mt*. MotItia iKibilt'tl out wiiat It tviitilit ittt'uii to tliti I'lii-iii'lut'i' It bl.tr i*!il|>y<irt!-i .vvciti >tui*tiil. Mr, lilumly iiiuitii n fuw liiiiwiik-., aiiit tin1 itu'i-tlii'i ob>*ti-*l vvlllt a vol.* of tliiuili* fui' tin* iu!thv*i,, The Alert Investor Asks for Something A ttractive . Huuii'tlilii}* tbat U a .stil'it wliiiii't', tvlu'i't! tint li.oiitiy will turn over i|iiii'l(ly itntl at n i,rooil (Mutit. This is the Class of Property That is Handled by ,;���:".'"'������,. "~^r'S.:M. TEBO'l ,v, -.':" -~z:\��Z: Un llitiulli'i* No ihliti!' Kiiiil. . A IlM of tint Ihii'kt Farm tuid t'lly |ii'ii|i(*rtlii*i to lm fount! hi tin* Alburnl PiMriet,  A nill will coiivlai'i) you, iintl It'iu! to bii-tlurss, L CUnretl Acmt-*-* lor R*nt P. 0. Eox 54   M. TEBO Aiberni, B. C. ii i*sa First Established and Bvst Known Hotel on West Coast. .  o TM* I* th* rottorlt* Rtsort mf tht Commtrclal Man, Tourittand Sfiorttman. Owning our own flair u onJ Poultry Ranch trttttr** a Conitant Supply of Strictly Iroih Artlcl** for th* tabl*,  Accommodation* of th* Beat, Th* 0**t Sampl* Room* in Town, t'r** Sut* to antt from all Boat* one/ Train*, Billy McAllister, formerly of t/nt Kitty tttwurtl Hotel, Vlrtarta, Pr��**rUt��i Aiberni Livery and Feed Stables J, J.' lIUIiK.*., Projirlotor, '^t,mk .v/.MivZ*: Ll vory iIkh of all kinds,  Hoavy draylun; miii fruiirlit dull vory MWfff one Deolor In Guilders Supplies Sash, Daors and Building and Rootling Paper Lime, Bricks mti Cement Aiberni Phone 29 P. 0. Box 9 JLr*. Ks�� urance Ajfnnt*. for Till'. Hovai. Inhpuani'K CJh. (uf Uvorpnol) Tin* luriffMi Kim ItiHiiriuift* I/O. in liu* w-urltl TlIK  (-.Ut'.AT  WKST  lilPI-J AK.Sl.MtANUK t*OMI��A.NV Hmrr Mib c��nyiritt(ia�� Aiberni. B.C��  ^'R^e r.0.8��xS8 Send To that Frhnd Who is Tftinkiny of Coming to Aiberni H. K. 8R0WNE (jlvll orid Mliilnj,' r.ui*ii)tH*t,' ; -.. ��� antt .' '���.'!(   " PiovIucIrI Land Surveyor Albttrnl il 0. rrrr* rmr ST. Bapco Pure Paint All Color*, tuid Tints on Hand N��w Stock Wall PapCI*    Now Samples Coino Karly unci Out FIr��t Ciioict, fLfirmnirii-wiiii iiiMiit*i^-ni|-M-ii--tirT-TifitYii'11 -f mil  ��� i'ith * 1 |i"���*~*���iff" '  m-rii-fri���mi'-r-l���rfiV-pf ���-���*������*��� ���������*.,���r   L    | ��� ��� i. ��� r ��� ��������'������������   ���   * ^ i^,t��n��*ittntmt.nttttittitnt\t��tvtmtitttvitittiittitt��iittititttitvttttiittiit*t(��tmem^ Tlio buta Itnowii Iiouho on tbo Wtist-Comni- of. Vannuiiviii'InIiiiiiI. Th*�� Only Holts! on th* W*��t Coo��t with lt# own Elsctrl-t) Llahtlng IMiuit. All iti'i*t1--ru hu|irovoiiit)HU.  (,'imti"it!ly lodittitil.  Thi* bi'itt- Klshlajf��� anil tl.u!illil(*"��a Uio Itsiiuu!. Atiujs for hit-* to Hia'Ottt, Laku and tl.o Ai-k Hrttol ttt CiiiUral-Litko.  Utiiilm*.firtilshi'il on Hlioil ttotlco for Uttnthi'* Ptti't-io'i* uti uitxltti'itttt'rnut-i. Free Dun To and From AH Trains McNifi ��Sc Meagher, Props. Aiberni, B. C. hirorp-ratfrii ItUtU Htmd Officii; Wont rani Capital Piiid Up : : JM.l,5��0,QOO Reserve Fund : : $l��,O00,000 Total Assets over :   :  $i 7*1,000,000 A (IKNKKAI, liANKINil ll.1SlNI-.Sli TilANS.MTtai   i  !   '. '  r  * *^* *���  I   �� '/<��� j rt,t b' ���*���- rsi'.* * ii Savings'Bank Department fH'^VM B.���l'  .  L��.'-Mjh.f ������ IVitti.l!. inay tti, iiitiili* fc.i.1 wlilitlr��wfl IlankSRg  0V  FlSli l.ym-tll. l*-|.ll.:?i|..iil.'iil��r.wni(fl*wi.. wa"*��BU0  "/  ��*��*���* ly 1,4, Kiv-ii liy l��!Wt*i.��tj*-'��1lii�� fll <.*����� tmrlirii'lif*. .-'Ovtif il'it) Mrit'iidliiii* itut! Afc-uu'lo*.'.''���!'.�� Iti-hm'tus** hi Prill.-.!! Coliimb!**.. . C'i)tTi*iM|)i) iiili'iitN TliiiMiiflitait -tin* 'World. Aiberni Branch Port Aiberni Branch LII. O. MACWNAr.u, 'Ma'iiKjrtu* ��� ��� H. ,)i Maci,i:oi>, Mftnui-or fi-r-' I.  *- i* 1-* ^ I": v - ��� 3 t .. V \-;k. ���t. THE ALBERNI ADVOCATE. 9)m4*tmm*mm**m The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CANADIAN PACIFIC LUMBER COMPANY, LTD. o Port Aiberni Branch ���������*�� 1 wish tu iinnouiu'o to tin* public that I am now Open for Business. And lliat i tun rimily to supply tin-. tl(*tuanil for anything In my line at- rcastina!.!** pi'liv.-** W. A. Hauseiy Aiberni, , B.C. NEW RESTAURANT. Allu'l'lll, July ht, IIU.'I. I  Wlhtl  10  lilllllid  llll*  lillliili'  llllll  I l.'iivi' o|i..|)t'tl a Slioii (iiili'c Mi'til ttiiii l.iiui'li ('liuni.'!' Iii Al.ii'iiil. tittM tltii.r tu iim t'olli'l lhiilMM)ll>lt*iiit��U*llHll'i'ftt iiuil will try lo it.'i'Vt* luiylliliijr iiiut may 1.4* Olllll'i'tl, M,V ol.jt'l'l  Vvlll 1)1' li) |!lt*llt!'. II. T. .Mi'MONAl.l.l,, STAIt Pl-jyi'MUtANTu, NOTICE. Any |iii|'-*tiii or |)i'i'soti* foiuul iisliiif- or limit-!hit' in anyway anv Hutu or ('antii' tii'loiiufluj,'- to mii, without. |.i'r* Ullf-ill'l,  Wlj)  lill  |l|'tlM'l't||lHl   VV'ltllllllt liiitlii'i' vvniiiltiK' ~ \V. U. ('tutor/ Alhorul, !!.��'. 2 and 5 Acre Blocks ������_���i), t,. a- -u������: Om' ami half iuIIixjIitIu,du thruo kchmI roads.  l.i'V.*l, froo from roulr, easily clunrt'tl --.*  C'ukIi or turniH vor.v ridtMonahh*  Jas. R. Motion AINrni Shaw Real Estate Co. 302 remberton Block, Victoria -*r*r l.'onu-T -Inliiiiston Ivoiid utul Victoria Quay .  . C. GALES Proprietor CLASSIFIED ADS. I'i*r flslft, Itnui'li (!siv*.)| l'*iiiicii. (itc I*.!, (.Hlilirli i ul-*-!'* .'l.li|i, <;ii-.ii!ii),' I'lij'lni*, itu. cvt'li*, ititii'iitt', -Ml i;.iiii,',' nt a liiii��tllli, A|i|'lv I*' !*��� Pli-tt-lii-r, Al. (���.Till, ll.i". Por tf*l*.  Nt'tvral Suni!*, >*t.iiti�� porn), inn-, i.itinlt'iiiii.i'ii',, nolou al Itarj-alu iiilri'v  Applv li.iU'l Al'liiili'toii, Al- . Itcl-iil, 11,1 V For lt>iit. .-1'iirily'.''iii'iiMi"*!*! ItoouuHl IIOUM*, i'lty  vvatttr,   A'|'i*!,v  A.  A, ��� ' (jyiiii, Por B��rvlc��. 'I'hiii'oiiiflil.i.iil Nli'orlliorii (tulli dairy1 si ruin ; terms, W. Aiii.lv II, H.-Ciirrli*, Kivi'i* Hunt!. AuIo-j* lor Hlro.  I'Jioui.' 11.'! Allti'ini. roUtto-am for Sal**. ---I'llwlity' cuts pur waeki ���flfi lirr ton, ilollvoi-cil,  U.K. 'I'llill!*, AllH'llll. A Sitijt).  Mum ti'll, ttvo lm* Alliornl - liitii;ht.K, li.ivt'l-iiial'-tiloar on*' I'uriti'i*. ('iii'i* *.'li*>(l two;  yoi)i-  uvv'ii I'i'riii**. Apply I'.'().'I Ion; Oi, l'ort All.i'itil. For Sail). Two 8.������<.'. Withe 'l,i*i,'lioi-it ('t.cki'i'cls, I'J niDiitlih ulil, Itr-'tl irtiiti In'iivv lavlntf'-li-fiiii. | Kur iuul 1i*ii!iii*4 ii|.|ilv I'Vi-d, HH^lii, Mill Tiitvt), Al* , iii'ini, U,*t'. For SB!**.- thiml Hii|.'iry, nearly now; ii iiiii'Kiilti.  A|i|ily i'.t*. liu** an, Wtuttoi!  'I'u huy a fi'tv lii'ii*.!, t'lti-H* to I'uii Allu'l'lll.  Mum fu* i'lii'i!|! for ('lull.  J'Voin owner, P, O, Ittix luu, ('������i-t Allu'l'lll. Far SoU tii-iioni! Piii'|iiim* 'IViiiii, via* L'oii ami llaiiit****, Nititttl.it. fi.c t.-i'iu). Inir or lu'ttvy .iiii'!,. Any i'i'ii**.nmili)i* irtii! ifIvi'ii, A|*|.ly II. It, Klin. Port Allu'l'lll. For Knit-  i\  lew  elmii'i' apple iivi*** lllli'l. Vl'ltl'ti llill,  HI' VV Illllll   i*\i'lllt|l{,'0 (iir Wlilti. W>iuii!iilt-'i-u||t'K Ptirlii. Ii.tiuiitl.il) up].I.v to Aitiiuiii  'Fiiiilliiu' Slor.*, or liy  hu Ii'i' io K,  WhiiPiir, 1 Hi'ittvi' I'lV'cIt !'. ii. Ntitlto. Will ilif puri.v iiin! limit a iitilr of l.t.tvim'iv-i lt'.i.n a l.i.iu lleiiiitp ie'lott tlii' lu'lili!*' at tt.i. l.ii.ulil nf Kiiuiic <"ri*i'*k,  lihiiD.t  it'tiii'i) iiiuu', tliill -Hli'l' ftll'llil'l' 111.utile, Wnat.il Urivluii (+oiiy, Mu*i not lm afi'uiil til iiiiitiu* fin"*. i\ililiI**-* A. II, Aiuli'i'Mtij, Ailu'iiil, II, 1', For fit**!* .'. Ai'ii' Truei** I'li'tti't-i! I||iu!, ��!kii ,'. aoi'i* traoti* Itti-ilt imal. : )>\w toriiiS'uru.lv to ilolni Iti'itt, or (', !���!, ���li .Mllilii'*, Allium!.  ..,' 1 u , .> , For Suit) Hi'!���*! iiotatoi***, I'.tiily Itoki", J,i.ii!�� Itoiu aiiu* lJui'imiil. .Si'i'tllliij,'!., (,'imkI .StiK'ic, Apply io Tt H, I JrJDVi,*; ClitUTy (,'i'.'ok, Alhorul, For Sale, J iii liy (.'liit'iltt*, liy tin* ilo/.i'ii, Illittik MlnoiVat, liroiiil ifji't-'liorns, (ioixl layliifc tilriili)**.  I'lioiii'IUI,  . For Rtjiit, ,,.'Klv'i'ri*i.!)uii't) < *ouit^��*. A|��* ply Uithuiii's llilli-i, Allii'i-nl. All lor Sale.  t)|)c Slx-riiuiiu-d  Hoiim. illl  IhlMl  Stli'l't,  Dili*  Tilli'l'.ltHIIIICtl IIOUM! Oil S.'Vl'lltll .Av'tUillC,  tivo join do ititto Sifi'i't.  Api.lvl., \V, l-'aiilk- nor, jinx 112. I'm! Allii-itii, F��i-.fc*iili?  Vii'imu- lii'iivy* Ik.csh uml iiuii* ���Iim- vviiHitii fm* -.till-,' Imi Ii  llrst  <:.|a*is, Apply io'I',  Wli'liius-,, All.i'ini, TIiiim* tli'hli-hi),*- liu* ���ii'i'vici"* of>llu< t'liy Sravi'ii>{!'i' will Iiml hlnte** to vvrlit* orili'i't at HIhIioji'-* Htmv, liriovi'-i' lliiru, ami t.'hy Hall. All iiitli'i'-i pioiiiptly iitti-iitliHl to. W.M, DKIIUY, I'liy Si'tivi'iiifcr. Appeldom #& Co. Contractors & Builders Alhorul, U. C, Good Work at Reason-able Raton Rtitlmateii Furnished ALBERNI SCHOOL CLOSING EXERCISES 'I'lu* clii-hlut** i-Mii-i'tikii* ol iln' Alhoi'iil |*l(liUv'Ht*i)i*til t4.11.l4 |i!tM'i* Mil I 1 iiSuv ill"' 27th, in Ui*' pri-**'S��i'ii 4.f a It.* ���**' iuiiii!��r; uf pan-lit-** ttiiii odii'i' i��)!.'i"**ii*i3 ���.j**-*'. j taiiii*. wliu *.'i't-i* it.urh I'li'it*".* nt ill'*'! itay tin* t'liiltliva lii'ijiiitit'it ili*-in*.t-l%��-*, i P|-4ltl'*.MI|*  t'tlfltltlu'l*  tllttilikaitl  till' U'l.Uilii-ii iu hit tt-niid fiiiiiil Hi'iiHu-r, 11 liliti liii'il iliMrihili'-il Sli<* piln't vilils-li 1 Illlt! JM-i'll llltiilltoti III' lliU ttil.tm'*., j    III  Plt'Moll   I,  till'  Itt'lit  lit  lllHMU I vv'i'r.i 'wim iiy (Ji'iiitri'v  SV. Itlaiiilj fur j plt)lll-|l'llliy !  .���'Iivjllll  !'. lliu It.'. llejii'i-U uii'iil! Alfntl  !',. ll.itii't', I'luu'liiiilliy ami i-cii'tilarlt t, In plvlitloii II, l.y Not iiuii) itlat'ltmuti for profli'li'iift': lli'.uy llill*, tl.<|*��ii< iiiiiiit', kl.iliu ISi.wiiii. piiiu'tiialitt ihu) li'iriilarlly, , In Ki'iilor IV, jti'if'i'*! wi'i-i* iiivtti-il.'il to Ai.'iii'n A, itiiltl.'ll fui'iiiiiiiii''. tvi'll- iiiK' anil ipflliiii*: li.'i'ffit.y \V, lliautly, arliJuix'lii' am! j*i'iu.*)ft|)l).v, .Iiiiiiiii* IV, At'iii** I-'. Hiirlii*, ii'iul. lujf ami *-*t>t*.|l'iii'*^- **; .li.ii.'t M. itiilfortl, ni'll luiii'l li', Ki'iiliii- lil- liDia l'��� i'u\, li'iullii),', ivflilii),' ami h|ii'llliiir; Miii'i.-uii'i lt*-tl- roitl, aillliiiit'tlv", Alfri'il Nayti'i', ut'ti' I'l'iii'liy an.! ilrutviiif-, ,luiiiiir III, Miii-'ai'.'! MiUhfiuii reiii!- luir. tvi'ltliiff iim! *-*ipi'llii)-vr. tli'olTi'i'v II, Spi'iii'ci', i.'i'Oi.'i'iipliy and lU'llluitftir. Ki'iiili'i' !)��� Niiiiiiai! Illtii'liuiiiii, ii'iul* Iiiiii ni'll luw iuul tp.-lilii^, al*.i w inili'i' i.f liu* Ni'Imiii Slili'lil ; Nora .Viiiaii, vvi'illull", lli'iiiv  Hill*, t.t'itliiitt'ili' ami *pi'lllll�� ',   I'alllily  SlllilpMlil, I'tllllplltlllllll. Itcaili'i' I.  Itii'liiii'il A. iliii'ki', ii'iul* Iui,' iuul *|it'liiutr; .Miisljri' llliit-liiiKiii uml 'I'ri'vor tiomlall. vvrliliii,'; Aifiii"* l''oi'* li'il, aril luiii'l to. ' I'l'ltm*!' II.  Mary Mlllh.'iiii, ri'iiillu^ ami Vt'l'ltilli,', I'riiiti'r I,  N'.-llli* Itiirlti', li'iullii',', 111  Ullllil Illll  llll'li'  tVi'I'i'  two -pl'liltll Pl'lm* urtvi'ti hy Ml** .1. Km-roM, out* for lii'illinii'ttt* In HivUiou, !,, tvuii hy Ivy <!. ilu-vmiii: iuul om'(or I'ouipti*!* lion in l)lvi-*li*'U II., ttoii hy Klllo Jtril fun!. Auxiliary Hoetlng. Tilt* t.'t'111'ral muni lily nift't luw of liu* Alhi'l'iil liriiiich of llif l.iull-"* At!,*.UhU',i uf tlto U'i'kt ('.us*! (ii-iu'iiil l|t>*pltal, will lm lu-iiil-Viilay. iloly lllli., at 'i.'M p, in., hi tin* I'r-Hli.vtoi'iiili t'lliuvli (Ini!, It. !loi!ik"kiiii. Si*i'i*i'iar-)-, Doutii! Work, Dr. D. i;< It't'i-r, ilt.-itUi, will in* In Alhorul TiiomIh*,, .Inly I lo l.l; olllt'o at .Dominion l!ot<*i. Ap|..)hiUi!i'iit>> uuty tn�� uiitili' hofoii'iirrlval at I'lnt'it'* Dttit* Htiui'. Royal Household, Robin Hood, Five Roses, Snowflake, Royal Standard, Crusader Pioneer  Feed Coal  Co. A, PAUL, Mauitger l��i��... it;'.'. erni Trading Stores For the Good Old Summertime Belfast Ginger Ale    -    -    15c per Bottle Mou'k Balbriggnn Underwear  -    $1 per Suit Tho Buoy Storo On the Busy Corner C. F. BISHOP-& SON Grocer*!, Bakers and Produce Merchants ��� ' i i SUNDRIES SUITABLE FOR PICNICS, 8*c. liroiiil, raid"*. Hon*-* ami 'I'mt-.; llollisl Iiiiin*, routl.t for ti-\ l��v* pfi* 1I-. *. ltulu'.'lia .Saiitiii-i',,ii',-iv!,t io uni, !',t- pi-r Ih,; Iiiifi'dx.!! Crt'iua i'lu'i'M', |.V* |.i'i* Ih,   , Wo haii' ju*| lo hiuitl a lai^i' fci<|.'t*t!iiii uf Pi.tti-il Mrac anil Fl->h la tint ami 'Mii*"'. 1'Vi'i.t,  Pi-nil  uiul  Vi't'ikiiihli", ail  tin* iiim*,   l.liui* .lliin*,  Uaiphecry Vhii.-far, I .i'liuin S,{iut*Ji, tliaui'i' Alt', A-*'., A'i��. * "lifitrrt, ('ifitrt'ti.'*. 't'uhtii't'ti. Wo aii. tij/i'tu* f..r '''li.lki-liaiiiu'** t't'|t'l.i'!itt'il Von*), itti*fiiki't fvir-k'i rtiK.n-1 io RentiMiltithli* forUtrlii IIuumi* itt'i'pliil,', tirlvaitt outritni'c.  Apply lo llil-X J... AllVDl'llti*. For S-urvl-cf, A lino, pun* hn-il Hril Pull Iiul!. 'I'i'I'iiin W, jiaviilili' in liim* *if ��i'i-v|i'ii,' Applv to !���;, I.. CUD, 1*4)1 '.'I, Itnitt'nr I'li'nl; Hoitil, fejr 8a{�� or I'-clio..--**. ('lilrkoii uud Plif Pcim!, Iii.iii ���**!.��!����� por owl,; ur ti Ih .���.Vi'litinjv'.' tin- |.l|a>. |K.my or &**! iiilli'l) I'iivv).,  A, H. AU(li'r>*oiii ohy, For M*,- A li'tt Viiiiit*,-' I'ii"'*., tl tvi-okk, ulil, ai *}.*�� I'Ht'tt f,ii,li. liiiiiillt'lil, I'i'ti'i* .M<i'li��l*..'ii, iiiuiilli'lil, P.t', For fit*!**., nclvintf- Mur.', i|iil.'li not Kf.aii! uf- autt's. A|i|ily tt* I'. Hi Anki'tt', Allu'riil. !!.<'. ;, Will ll-achwiiiio.,..:'..Ciooil AlliomI Pinpttr- ���ilo'** for HaskaUilnuvitn Farm liitiiilit; Win, KratiU lilhiioa, AHti'rjil, 1I.C Patrol Boats. Very MitUfni'tury ri**.nli�� ai*i* I'Vpoct* oil from tin' Itii'ii'ii-iil t'lllt'ii'tii'V' ol tin- iiuitiir patrol hoat -.I'rvli'i* of tin* lui-i'*'- try il-iparimoui of tlm I'rovhii'ial (I'tivi't'iitiu'iit, l-'iinr uf iho v'i'sm'!** for tin* M'l'vli'i* inv utiiv iilmiwt rctiily lor Hit* work of pro! on ton on lliu maliiltttiil I'liimt*. (itu! tin* ���.lioifh of Vaiii'oiivt'r I--.luiul. Throo 'if ilio Itotits nn* .'I'. Iiu'i In li'iiifth anil tlu* utiii'r tt't fui'), A-* hoon a** plai'.sl lit nih'vIiv iln*y will tm IDIIIIIU'il l.y iiiUia-roi"* win* in till' pilM liavt* Iuul lo hlru vi.r-.*i��l* lo i'ii cry ottt 1 lu*lt'iiulli"-, 'I'htiy will liu ttsi'il in in* tipt'i't tliu loifKhijf I'limpk, .i'u tlmt itu* I'liviiriimi'iii roj.'tilatInii* iii'u tiluurvti! ill !i''fillil III llilll'lllllfa'i lllMtl'i* lilt' i*iTlltl**l  Jlt****Uill*  Mlft'lV  lli'Vli'.'*  Uii' I'litployt't) In luitilii*!' oiiiupt to 1,'iiiitt! ���.(���iiiii-it Uu* ouiliroiik of llro tuitl iil*u t.i -.I'l/o any tliiilii'i-1Iiul 1* lit'liu' piriiit'ii. Kirn warili'it l-'ii.��jt hiiatjilit uni* uf llii'M* limit* to Allu'l'lll'liu- uilii'i' titty fui* M'i'V leu lilting' tin' i'niiM of lil* iti't* triv'i. ll t't'i'taiuiy luulo a Mutuii'lt utul rnpiihlo llttl" I'ruft. FJnotl Fifty Por tii'liijf loiiitil ttu iln* halitui Iti'* himvo, In t'l'iuutii ion ullti it liiriit'i'i'tn*-**) of j itt ��� ix-Si'u.tt-* i iiuii lilt I'liuiinr raHi-tl for, unit iim-, a ivIi'Mial, iia* hatm! he- flUt' till' IIIH*,'Ll I 'MU' till \-i'titllt-wllt)',lt!lll l-tliilil lipi.i! tu l'i.lltlll.lliu. till.  Mlli!  tit llft.v iiiiiiiii** fur iln- |iitipi)*i> uf lit-tiitiii. dti-iitlii',' Uu* fan tiuit ilii-i*!' j* v.'t a ft>w tlollltl'ti til t'llH'tlltttii.li ill llll* I list! ll'l  of Allioriii. Now it tin* ttiiii*) to hi'ijlu mt  ihutti llilMii'-*,  Hack '.'in. mmmmmmmmmmm&^mssmmfWmmmmm&mmmm AI! kindd of Houoethold Furniture In Stock at Malnkind Prices - Port Aiberni i,t> ������� Pioneer Furniture Store Phone 82 Wi1-***t*^l*MI***-iriM .AN1)��* ��� ��� For Kalo at l.cihii'i'ii J'rici'H General Blacksmithing and Horseehoeing Spi'fhtl valuti tlii.-i wt'i'U lu Hlutisi's anil Tuilut'cd WuImIj*  * 1 ffity THIRD AVENUE 9   PORT AL-3ERNI JL. 3= When They Ask Questisns������-Send Them The Advocate

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169301/manifest

Comment

Related Items