BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1912-07-26

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169294.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169294.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169294-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169294-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169294-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169294-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169294-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169294-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169294-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169294.ris

Full Text

 ts -."* '    * 4.*****>' **& st*   ���<* w /^ ���W.*fI***iM'tlioM--*.>tmii>-W Jv^rM" '���Hn-rtf*. u '^WUtiMMI A ^ {���.^IfIwi, vh |i,��>f^W>H'<VIL*''W.>-'i��,i*iAlW*t,i Mttt^JitK **i^(/Vint I-  "ii* ���e-fcrt'-. Cl-JurKU'tS.'i.aX.I JWICSlj 4* �����*UL ��*k *lf 4-j, Vol. ! Alberol, a C, Friday, July 28 1012 No. 22 <W tM-ilfM-nl JMMMM -Tui .tllM-II V*". Canadian Northern Pacific Railway Sold to bo Trying to Reach Albornl Thli�� Yoar���Albernl May be Terminal Point of Second Section. From tin 'uij/inctit* on tlu* Hold force uf lliu CtmiHllitti Noi'tlnu'ii. It !���* loitrnud thut the llm j-rttdhi'* vtmtnu'i ft-om V'ictut-iHi tow-mi AHxu-nl. 1�� itbotit rum. lileted, utul thut it It lln* iiitentioii of tlu* company lu hit ttm M'cond ^rudlti-tf conlruct in t* siu.H linn*,  tt l-.tiiotij-lil llllil lliU ail'CIIHtl COIItl IH'l will In*  ilirhi. tu Utft town of AlU-iiii, und thttt It It* thti irUiHitUii! to push llii* work uluui' liitu ntumiicr, ft* nil of the out lit* t��rc now iu Um Hold, ttnd tin* work ut.iild be the t'lntimel of the NotiHis*. river, ��nd it U welt kilobit tluil it ciuiipiiii-i like thut uf die t 'aiiiuihiti N*n Kiel ii doe*, nut ho*,* Iliiti* lo upeiiit uioiii'V for the*" Iliini'-*, Tht* -.cutit'lni** of ii frridi ��� witior liitllHir for (heir bold** would ln> u liiimlilcni. lion with the cottipun.t itnd oiie for which they would he. *t*Ulli(n lo putt n litrj��e .tun uf ii)otit*>. Tliu de-itttit'lti.i) of (illlii|*,on ttu- wi ��-t I'iiiutt In very rnptd iu Milt wuter utvlli-f tu tile iicllen of (lie Iih'ihIu worm, uud it** lho��t ciUintu live enrritt! on inin*h Itmer ilmntolet tlieuij in frc-di wauir ihcru inti uretit -.uvltij* _ stealter, tmd Imiettm wmkofi��nt!ii'tltiK Uimii tip ul! lu doovcr wj'ttlii. It Iti widi known iiini MH-eml of tlie *,iirv,*y*i thut h-tvit Ih-cii fi>iii|i|i*ti*d me wlijitn the r*��t|tiltt'iiieiit-t of tin* ������rude iiciiiuiidcd. rnid (hat ,ll i* now only u i|iiei*tlu(i of -H'ltH'llii-k,' the IttMt (int) uf the-*.,**. All uf lltfiti touch Aiberni, ttiid it tt*in U* t��kt*n fur j-i-uim-d tlutt when ttm Cttiiittiiun Northern colli!,*-* it will find yiti*tttj*o widiln thu ptU|KK*t;tl IptxirporAtloii nf Allwrul, Tlm j*r(t.**i* which tlio Ctmtt* ', ���!!�����* J-iwlfto rttilwity ItKJt on tttl nf Mm Kvedlttbli) waterfront ut Uu* heud uf the Cam*) innko*. il a mtttttcrof tmoonitliy fur tlie Ctuittdian Norihoi'ii lu meek fur ttu otitlol on Um Cam*! (tt tt j-iilnl fur- thor down, und thla will lo ��lt prolm. billy I**' nonmwhoftt nt*t*r  whttt  It* known wi Ortmtto Crook* ' Hero tlmro Is un oxcollont chunim lor deep wutor ultlppifitf, tmd (t hi nt llii* iHititt tlutt thu eoin|mny prujitxit'*-' to pUt'i* tholr bimkom fur linndjlnif die cots! which will cotini lliU way from the CHit.i.>er�� , itsnd vHlluy, Tlm Albornl vmUtS'y pm-Jimi*-, tn Um , way ul llmlx-i* itntl other thin*/-*, will be handlod at Atltorni, whtirti Umro Intuitu uvuliiiblt) is. fiuull -.mount of wutor front*  ThU run In* onlurifwl  wlili t* ��Mitu|>��r*itlvt*)y diuhII amount of wtjrk un mmttB&smeuwvmnmtsu'm't '; Pt*vt*��Msr P��8*M*S. Vot iMHither iiituio bit** been (tilded to llnrt li*ntftlii*ntnjf roll whoreon art) writ. ' um tlm ivoonU of tliu old AtU'int iiit*-* n(*0N who Iutvo ptttntcd tu Hit* Ore-tit Huyurjd, tinti with tint duuth uf ,Jt.iiic�� ThotnwHi tint conmiunity !. ctttlwJ to tttourn tlm ionn'of um* who (ltd uuidi tn Uy lli-iti llm (oun4i.Ui.niit of wln��iovt*r proupprity Umtviiiliu? yt>��r-�� nmy brlnji to Attornl. A plutttter, twUi tv* t�� Rt'lili'r tuid in the biwtniPiH) llfo ot tlu-- plautt, Mr, Thommn, l)ix)iii*ltt to Albntiil tt buM* t-dta tralnlntf untnCd In Uio lund uf tit** blrUi, tuiU with fiiertfy, uml mii-ewi*, tuborctl to ciuthlliilt tlie vitrluun tuur* owntilw ontttrprlttci* wlileh ItotirUI* to* day, both hurt' ttnd t'lstiwlu'r-f*, , Alwuyis to Uio (rout wlmrt-siti'i.tor* of jjuWIo Iwiurait woro under conitlderii- Uon, hiu koi'ii (t,ni! utilitytlent uiliid wtt�� of ���jfr-Dttt ��*i*irvtoc in tuuiltitltiir to -Hilvi* .tho many problt'iiii* wllh. which it now, ����-*. In Uiotit* day*Jf IaoIuKkI ooitmumlty inmit n��cti*t*ifirlly tm oonfrunttMl. WiUi the dp-nit of j!.Hi*'��* Tliomwti thoro i��uw(Hi from our mUt-t ^type of -sturdy ottletui.hi|) that run 11! bo t*pni\ul from tmy plttct*. it here wh'itrvt*** cun lx* buill tm ti run iilnit- ft recoil like (hi- Hoiiiiish i'|ver. Tender* Cctllod For. lAtcr 'liifoi-iiiiiiiiiu **htivtR tlnu. the lender*. Iutve u!irmly l***i*n ciillcd for whtch will ouvwt* the eomitructl'iut of **uti mldltluiitii forty iuilo��uf tlm Vitiifouvcr Inland exiciiflunof ibeCunttdltut Nor!).* orn rttilwtty, , Thu nDrtloii in (jiiiuition extcudt from it **ulnt iwttlvo inllr*) wont of Cowlchitn I��ttku. ttnd run** lo thu Hhoretof AlhernlCittutlt TliuiimxiuHiiu jtrrudct* ore ono tmd one li��lf |ki;' cent, Ktiit tht) Minimi! lit the center uf th<> Ih* limit I** cronMH, ut ttn cluvtulun of uSkhii ��rnt!f(Hit. Tlm i|Ui*��tl(*n iw tu whether tfic line will Im coinplDlcd tu Alburn! thU trttiiimittf hit** mil yul liocn dccldctl, hut it I* uliil tliOUK!uHki')j-tliitt'HOi��(up will lm intuit* In tht* work, hut Umt thn eyiitifunu for tin* {"rtullut* will follow onu tdior tlto nthur until .tht* lino lu t'oiitplottHl to tho Cuiuox ��(dl��*y,'��n*J w on tu tho upimr end of tlm Iwlttiwl, With Um loll I til* of llm cotitnuil for tlto ftKtt-n.lou of tho llm* to thin din. (Hut Umro will noduuhtcotuy ttjicimMtl ttwttkeiiiiiK of intoront Ui Alborni (if* fttlm on th** iiiti-t of lho luvtmlinfc- put*. Ho, ttnd it venei'id (wlvasiuu Hiovemcni nil nlontr Um ilnu Itt lho wuy uf bunt* neMj(r*,H'Ui. Wiiff**;^*^ IhOlfH l* ��t*l*t HK-*4**),l'.|llk.(l --* >H Mr. Thornton Fell Has Opened *a Court of Inqvtey wl'.h Regard to tlte Application for Incorporation��� Objections Amount to Very Little So Fur. I'iioio li>- liConuiit Kittnk GRBAT WATER POWER. Thorti ttro ii ntiiu!��ci' of plttoo*. within otniy ruiwh of Alliernl where thero U tt chime*- to pick up the vory Ihi��i of wiiuh' power, uiid uim day U nut fitr (lisl.niit whon Uiufrti will (hi takun ,u!vtmttt"'ei)f foi'tlmdoviilopiiuiiuo( CvUnuicrt'lul power utid!l''htihroiijrh ehH'trlcitt trunKtiilimloii, Mcttiittmo they itiTout very titirtw*. tlvo |>oini!>* for Um vlkltorti t-u iho dliUrlut. > ���<t^!m&m!KX.9?M!t8S!, Mmxsaxntessm agjij'Vi'iaaiiai.'a'tiu'ii^iiu.'r HORSE STEAL! SULL C0M1DES D��*awt*4 wrjs t-om at Clloit''ow, H-eof- Und, and lisd jiut pjhw-^J hU stxty-t****?* ond bll-tiiday whon deitth clulmwl him. {to cwim to Atbttrnl '��& yw* ��|,'i��i nnd bfts bttni, Idwitifled with Um pltvo*.* over ld?10t��. H�� lt*ttVM�� ft wlfo Htttt fjvti fan*. t��.) mouirii hit* io-ti.. Tho fuimrttl wtw l-old from tho futility rotldt'iici? ut Hlvur Uonil on WihIiii*!** day, July 3*1, ��t,-:3U, |), m., Hot-. Jiuncs CBrrutboMuBlcifttliiii. A laifico iiimibt'i' of tho old  Hum fi-louda of tho duceiiMtl jutlit thidr last tribute of roxpen !o tlto immmry of Uiutr o.d ftissuclttto, und the florid oifer- liUfii woro Iwth niuutirouM nnd bttutUl- ful,  I!(*-tld�� him Iii hiu luit hlovn rem. Uie romoliiH of inajtyof thomi wiio, wltlt liitn, bot-fl thti burd-ciij und ticitt of thr> dttya  when  Albornl  wits Jlrnt In tho t'mklni,-.  From Uio ondu of tlie eurih ' Uioy canir, ihoiu old i.ionoam, to tlml it last rcntinjar pluco in Uh* houri of tliu /IwttUliful vitlloy which Ihey lcurncd to ' lOVtj i��J> woll, Cricket G��8tt��, In tlm mutoh jftiumImtworn Um ulov. ttii��of Aiburnl, tmd l*ui't Albenii, which wtitt pltt.vcd un HttUtitluy, thu I'urt mitt. ccwIih! In lumdltitf tt mtnull imckuife to th�� t.ild Town Imy-i In tho tdinpo of wlx i'lin* to ttm tfoud when tlm Hitiokouf Imttlo hud cIuiuih! uwuy. Ton mhh'i* fur tlm AitH't-tit side wuj. iimiUt hy I', Mtnilo, who hud '11 tn hit* ortsltt,' while W, fitovcni. wat tiltf*. ttuui for tlm l'ort, wltli h woro of II.  Thu lotitl** woro: First limln��r�� --Altmrnl.-ao. i��ort At* lmnil, *H. Kt'cond ltmlniffr-'Albornt, M. l-oit Atborul, Mi Kittkini' it total of id (or tho l'ort, nnd K. for Allmrnl. Tho U'tmift were! A|bt'iiit-"i'. Hityiio, Wf Wulkor, P. Koiilo, W. Hmi-oy, W. Cntlif. J, Hiuton, H. Utuinott, B, M. Whyte, W, Oictm, 11. W'litoii, 1). Murry, I'ori Allmrnl-ifW.Httivt*n,*( t*. Drtiko**, H. Littlor, K, Dixon, C\ Wtlkliit.oti, K. II. Hwityuo, l'\. Korbon, V. Owon, K. UttrrUun, It. Ciuitutico, h\ MoCtdtiuii. A imriiitf of i��howt>r-j this wook tun* i-elii'vwl dm iiiluds of tlio (Jt-o w-ardunn to it i/rotit oxteiit ondlnitltJcnUilly inudti the (ititlro country lool< frofh luitl t't'tttitlfut. Tho povtillfU' und nmnl ttntioyinir opi- demto of hoif.0 uloitliui' ��tlil oontltmoii. That tlm t.U'ttllii'i* 'It nio'co or Iomi of a toolmlewl iiulmtt mitkei* ll very Mule Icu mmuyltiir'. tt upponr** thttt thoro l# a puny, tn onu orlho other of tho two hour)*, who hut* tt tiiitnttt (ur uMnif horccx oiit'uf tho oiuhlt***, mid ftftor rid* In** litem uttuut the country till nftft.l, ttirnlntr tlmiit Ukiio by tht* wiiyttidi* (or tlm owut'iti lu Hud iu* lmr*t thoy oen, This jrikur doi'i* not, howuvor, oontlnt) hit* Kttotitiomi tu Uu- ordinary rldlngr ���utxik HUH niiuilii*i-ot iiotivy work horttoi* iutvo ��lw* been itirnt-dtoottoln tho tuuno mtumtu*. Iloth townn huvo rocidved nbout tin ���w'Uttl KUiiiiunt uf itttt'iilhiti, ttnd thu number of ('Itl-j-ciH* who huvo formv-d ho hsb'.t of sleeping' villi tt shottfuo LOOKS VERY MUCH ItlESDICID * |^���� ��**i*4��Btt1*^ *���**�� * S   SUMMER SNAP 0HO18.   | This work of ctotti-hif*- ��w��y tho ro* msim* of t!is* uld ivhurf nt Albern! it* liM'jrcsiiin'f rapidly, und tlm (orcinun Bxpoow to iKijfln drlvlnf tlii*) now plluv jn �� (��vsr duyti. % il'roui Uio falltorlnlOwnorit.) Ij? Tit* Kitltl to t'tttshi nt limy ttro $ Ikimi, u fund of truth Ji tflvcn, to hi��t thoni on tlm wuy forlorn, thnt luiul** from ourtli tu Hottvun. And homo thoro be tlml tti'Uttndor It, ttnd tioiiio like ititttcr-i -*rlp within their mlndn lUich proolou-i lilti nor ever lot It **lt|>. How turn U yon howl tlitn thrifty IfitV How' m oust you hopw to hkln 'i-mi,* Kor Ji though thoy i��*ty tho tiling Uiut'u 9 not, tho Truth l�� ttlwitj^ In 'om, Thoro It* u place wuy down lm* low, where tvhlto hot flttiimit will, moot; w'here hurtle.st itwk wotih!' ���Unnd no show, und Imps etui-d i-oinitl to gt'oot tho man who mop,1) bin bully brow, tint! -tuipit you un thu htmot; mv'. (.till tho burden of bis* wn/*, from morn to oven Inj,' di'W- roifi'iiJItfS!. of Um cruel wi-oiij*--.-1-1�� Si hot ontnifjh 'or youV'' handy tu Um htdnldi. is ���jrrowlnu' nlyht* ly.  Ho far, tho work of tho prowlur )uu boon tuo Htloiit uiid dlick for dt'toottot*. and ntmo of ihu hliniiriinii huvo boon .tftlUul InM n*4*.  Tho iKilIro huvo not jtt,,a jB,.|. iiliitid- lu front boon Hhlo to t-ondor niuoh li^liiUnoo, },t,ji*,,,,noim,ni*v��nolmiiu' (Uid tho whuto iiiittmr roiimlns t. dimp it.yi<u.ry up to dt*,to. Tho work of turnlnif the hoiiton ottl uj)jHtiti-�� tu ht) con (hied to tho wook end, Htttimltiy ttnd Kunduy nlj/htu tiiiponrlng to lm tin* fuvwrllo Union (or Um ntldti. Tho inntumi* in whloh tlu* homes him removed Indloitto)* thitt- tho hubltd of Uitsowiioi'H iuh) onivfully Hfudled,-Uld tho JiUoruttl a* well u*t oxt-orniiil nr* rt��ii(fOutt'nt-. ttrouuil tho i-Ublot appour lo bo woll knowu twforti ttm work U undorUtkon. Up tn d��lo t>i)inc iwcuiy hut-oeM littvo boon hdiidliNl In Uil�� tmuinoi'. Homo of thoi**o wt*t'!i* dimply tut-nod loo*t�� while uUii'tf, whtm found, jM'c*-e!)U*d ��1! *.))���* uuirittk of hstvlnjr Imon I'littioti fat* hour,*, lu only orm otts-o i��o fur ��*��|ioruxl (Sot** tiiete nppotti' to tm uuy iiiumiioi, to i-tMtlly !��jtir�� llm mituml. TliU nxco|.��* itou wit*i In lho I'tuti* of u Imi-aMi which wus tied up in Mich u manner un to not only torture lhu ikhu* bott-tt, but ifiukt* tt tt ttumor of woiidcr Umt It wan tdlv-a when t'oeued, It In to !>o hoptvd tliut tt speedy ��nd will bo put lo thii* pMulitu-furtt) of fool- {idfiu)!)*), nol to uuy criminality, und thnt tt Hood longf term In Jtttl will t*oon jflvo thi'i lndlvidiittt it cltttucu tn Hiitly up Homtt oilier form of i*!im**oim��tit. Jf the sorvlco** of u tlootor ttro rciittlrod jiutt prevtuu-* to the rotlrcmotu of the thief��� no much tht* bet'er, Htnoo lum Kttiu'rdity noon Nil** Hurtlir Jtuji b��v-ii mUsim* fitmt tho Hlulmioitii ���iMiurdlnjf htnii.il, imd nil hidlcuttomi ��()* ppur to |K)lnt iu ti ei.-.** uf hiildiht. lli't-tlif it, or wn*-i, a iiitddlt* ui/t*d imm who Intd Ih'i'h KtitTurini' fi-uoi il! Jicttlth (or u lon-f tiuit', uud tlio letier which wnn (uimdin bin iMout liidicuton Hint htm (Initnulttl nrfuiiit wort* hi hml rdmim, no thut It l�� vei'j/ likely Ihttt lm Itu** wicjidorcd uff In u lit of iH>pt'cie.io!), und hiu cither utkon lit*, own life, or In hut {111 lho hti.h. Ut* left l*ehiild it wfitch, and tt pocket Imuk which cinituliiwl 'Mt ounU In t'tutli, tut , well a-* u lottor ltd- dit'ietcd lu it Mr. A. Wltlnor, of Vim* cuuvor,  Thit.li'ltiir iviidj* im (iiilowm^. "A. Wlilnt'i* --Viuioiinvi-ri H It you do not Init'u tliiiu tu (tend lho Hiuuey you nci-d nut du <*o, 1 will gai itonm uiiatrmy ou my wntcli. Ho I think it will bu iiiilu to tfiu uloii|f. I mti very sick, uml it muy Iw huttl'i trouhlo, Tht* d-oct-or don't toll mn whin It !*.  Thoro of mo. No 1 nend you tho Uuy of tho trunk. If you loose Um money tJion yuti will tuko your puy from iho Milt nnd ' tho trunk, if you don't- tuktt'tlto tntnki louVo tho koy ut Mr*. NimllumTtii.'- Hlnoit tlm cuum wu* roj-ortitd to tho ixillvio oui'i'ful Mituvh h��i* tit'.��i�� itiiido Uih)U|,*l) tliu dhtirjci, but ttt thuiliueof wiiUiuf, no i>lifu** of Um mlsnluj'uiitii hitvo Ih'cn foiinil, und It loukH voiy doiihiful now If lm will ever bo i>o��n (tltv-u .sj-uld. Tho letior wu**' written In Hwottlnh, tuid it illiVht delny In tukiui,' up Uio hunt wiii* i-utut'si by die iHH'ci.liy of di'tiurlnif U��li-un-*liitlun, but oiit'it It V-u*,. itooiirod lho jH.lli*.* pittcceded to ooitununlt'itlo with Un* pnrly tu Vuncouvor, und It lm thought thst -suiili' further llyht muy Ih* tliiut'iii un Uu* tiiutter whon u, reply U rtmelved. Tisli Ceustsblo King. Oni-itablo Kiiu,' wl-iho-i tn kIvo nut loo tbtit |**eoplo who nro jjotnjr (twuy (or llm stmiroer'ttiui httvu tt wuu.li' kepi on tholr protult't. If Uiev will ttillhtin when tliey urn louviiij,', Jio |t��*o|K>����,*-* tu tnitku n tiit-ti over tint district ovory nl^hi, und will look ovor uny pluses tvlioru tlm owimrr* uro (com lionie, if dotlt'iod. Llkea Albornl. Amonir tho noted irue-d* nl tho Ar* ISniftuu iIntel hft week wen. Mr, \Vm, (J. Mooncy, vlcc-jirc-ildsnt o( tht* Moo- noy lilscull A- Ciituly Co., of Mil-**third, WliinlptV *md Vnncoiivor,itoooiiipiiiiled by Mr. I',. A. Uoviiio, Vuiicouver Inlnnd tvjircsiintutlvo. Mr. Moouoy HtiiliHl thnt hi** ilrm htttt just tftlcen over the SHtei'tist-. of I'olcy Hron. uijd l^triiuii, of Winnlpi'li't nud the .-Smttli UIm-uIi Co. of \'iiiic"Hvcr. i, Thin I* Mr, McKUioy'tt litv.1 ,'tuur of ���Yiiiictiitfci' Iflumii, nnd tie -ioenmtl Very tjnt|iu��l(.f.ilo over AIlHtt-nl, pi-oplu^led many K'>ed thitiiri*. imd tluclurcd Unit on llUnevt irip ho would collie prepni-ed to luvc**t in roul cnUitoin Aiberni. I In ttisii hud ti whirl itt tliu HpuOkltMl (clluw-i, utul ;ihIj.'Iii>; by tho tiztiof his cntch we ituiv be Mire Uiul ho Is tt puM lmtster nt tho ,*i t nf wnfllnff. Tlie CutimiU.lun iippoliiUMl to look into tin* uttilU'i* of tin,* uppliciit'mii for liict)i*|W(*��timi on Uio '/.mi. of Urn town of AHieini, lins bc^tm it** wyrk itnd the lli-.st i-ound uf thu eoinbut I** now on, Tlioub]v('tlon*i tliut hiivu tlovel-opcd up to tinio really uiiiuiihi.~fn~nntiilni;, tmd, utilcMt Mitiie one ht holding u cu.it up hit sleeve, the whole mutter itppeur-i to be xituiiiortinf down tn tlm ijue?.!Ion of tlnunrci, Tho pit.->��nti*tit��o(��KioMi. incut th not ftlilllclciil t-o produce the iitmniiit of ntuiiey rei-Hlred to curry uu thu aitulrh uf ii c|ly ui^iK'IpnilUy, umt liv very*ub!tHiintul IncreuM* lit tho rnto will i*o necesstu-v' tn ordei' toj.ull��fy the irovoi'iuiit*i)t in* to tho uhlllty ot Um town tt* curry Um bti��>lni'ji<< om! of the arriitivi'iiit'iit. It would iippoiir at* if thin iiiutter will uvotiihiutow imy uf dm trlv|��l objection*-, thut huvi* boon put (urwitixl (l*om other tM.iuvi**., und thut llm tvhulo tpieiitIon u( ini'ot'jHH'tidim r-ftttf* on lnu*ruit! rnthur tlum externul dltllcuHiei*. Thoro ttro tt number of cxiutiplet uliHi}' tho-*o llnei for tho l''uiiiiiil*.ilont*i' to coimidor. I'.xftmplcK when* thi* ��rov. erniuont tnukOKHor hiu* Imon culled iu lu tuljiui tin* tinuticlul fittuli-H of tt now iiiuiiloipnilty, und luu* iimrmwi-ii lho tutu of tlu* iui)ioii!��(iit!iit to -tuimrthnm tlllltlH tilt* RllKHIlll tlutt wu** in*. Ki'itbtHl hy, Uio siuim uniolttl when ttcilitjf'for'iho irovtH'mni'iu. Tlm town of Dimoami ih -ylvoti itn uno ti( thu.e uxutiiplt-i*. It uppiHirti Unit tho fuot ol M-curlmc Um ��uuiutjr<��iitoiit uf tttotr own tttft.li-**, und tho iidtliHl vuluei* I hut urltm ull itlonif Um lino, itro cumildoml it minioloiit i'liid pro mm (or tlm liiori'it-tt* lit Uti'i.tl.oiir It uppoui** tu Ih* Um (imo> tlon of tho pro��otit i)Oit,uiii*��lou to db* cover Junl to vthnti'Stcnt tht* olttKiiim. of Albornl ttro wlliltij* tu p*iy (or In* oorpuriuIon, und ut thn **timo ttuioto httvt* tt pcoseiittttlun uf lhu uhlllty tn curry out thttt. vvlUlnj-nc*'*into uniitltor of lutrd dutli-u*" imd cuuu*. 'VUU l. llm roid work thut U More tho CoiimiW* htoiioi*, tuid it curofiilly jirmpurod ttt-ruy of 'sots and ll-furon will bt* prv-scuUHS to him ttloiitf tliono llne-i. �� Tim Miinlolpul Coiimiittoo hold it iiii'i'iliij.*- uu itmuduy ctvonlnic nnd j-uve Um Niiutu.toti it tliorottiLfh tU-*''ii(.i'iun. Mr. Jiuno-i It, Motion win* uppolnu-d olmlriunii of Um (loiuiulttoo In ptitoe of Ml*, li. ('. Huytion, who found htitnu'lf tnutltli) to continue lu tlnu poult luu, A tuilKv.!imitiit-i)i), contl-ittnir ot Mcfsrit. Motion unit l-Yosooll, wm* uppuhiUKl to preput'O Um Ittmnotnt xlttluiiifiit (u put bo(oro tho CotmuU.loimi', mid, ufter thi-'irt'iioritl (.dilution htul boon tnlked over, it wn��> iiimjIvihI to go boforo the Coiimil-titloimr with ull (he dtttu iiiut ootild ho oollt'OtiMl. Tho Commission. Mr. Thornton !<VII, uctlnir ti*i (.'om* utli,��lom*i- un bohulf uf the j-overtmiontr opont'd it court-of liu-nlry rujciHtliiijr tlm uppllciitlon of Alhorul for iuoorpont* tlon, til tho court hoit**o on Tlmr-ulny itioriilnt'. There uppuitt'iK), on huhitlf of Albcrnt, u liuniluipa) tsmmiliioet'om* pottviuf ilimie-* It. Motion, chutrinun, W. It. H. l��tt.w.*utt, J. !���'. lUodstm, M. ToIki. Dr. A, I). Murjflui, W. W. O. MoAIIUior, I'*, in. Oil! und 11. C, Huy. mu*. Tho iimnlo!|iu!lty of l'ort Albern! win* rojircnented by It. I'\ jtlttudy, widltt lho Iniort'*',*-) ol the Alburnl Linid Coin* puny ��nd tho 1*.< A N, It, It, ot;itiptmy won* In tho hnndit of V. li, iSwuyne. '1'Jio CVtHiiilitslonor ojioihhI lho court !>y mat iiti; Unit he wi*. nont to open the fiitlro (juonlon of lho proiwsed lucor* jiorttiiou, und to hcur all thut iiiIkIu itu t��itid on hotti iltlos of tho mutter. Mr. Motion wuMed to know just whut In* forimtttou wus required, uud put in tho followlnjf smutiorimdiuui To Mr. Thomtoti Foil, Incorporation CoiiimllH'iloniii'. Dear Slri-sAVo, Uio lncorpoi'ittlou Coinnilttoo o( tlto cltl/ennof Alhernl, uppllcantH for ��, City Mmiletpullty Jn* i-()i'|i*ai'itUon, hoir Icitvo to phtci* this Uii'iDurundiun before you. Thut thi* cltivonituf Aiberni Imvt* uji* pliiHt for Incoi'iKiratlon Into u ulty tun* nloipidlty, tmd huvim,' coiiijiijcd u-lih it!) tho rtX|Ulrt)im��u..s of Um luw, would iihk thnt all otijootiotiM tv htich iiu-orpor- (iilun lm niibmllu'd in wrltl��jf to thu cltlzoHi! c*UmHitt<--*,hij tl.ini thoy can lib* uiihwor-i tiiuroto. Tliut no object Ion,-* tv incorporutlon be vonnldorod, oxcopt flto*.u fltcnl ut and prlo)' m ih�� flr*ii ho-uriuj; uf t..;*; sm'H- cuiloti. Thai ihoeitl-con'.Hl' Alhurni tm allow. id ut be Um hfki jiidtfeMOf tholr ro-its* on-* fui'ijippl'ln-ti' fur liicot'iKirullon, ,M u* to their ttldllty tu cut'ey utit lho *.-* i|iili*cuii-niH of the htuiio when i^tuit-iod, Jttiiio** it. Motion, Ctiuiriitttn, W. It, II, J,ivM*(i(t,K4ti*t'*i��.itry. Mr J. F, HIciJtHit wuk thun culled an iho fii-m witiH"*.*! (tm) Kpt'iti thotuortiltn* In pn*!��enili)j' theciistt!for Albern!ulunif tho jfitiiind-. Umt huvo , nlrcudy lm?n thoruiii'hly d|p*oiii��i��isl itt tlm tlum tho , iippllciiltoii wu** llrxt uinute.  In reply tn Uu* t-toiiiunil for "fn'fillo objet-Uimti, Um ri-pt'c-mnutit-ei of i'uri  Allturnfi the i.*iuid Coi'jptmy uud Um  Hutlwity Cutnpuny, jiitt In oojtle-* of tholr oltjei**, iiom* nnd tli^ court udjounied uiomtbhi tho Alburnl ctmimlltoo wfully c*jiti��lder lho ,1*111110.   - Thut o( thu <'J*y of |��0rt Allwrnl' took tho (orm uf v-adoun ui'iftmiciil** wu to why AltHirni dhuutd mn ho cttUed "Alhernl"* without i��ny pii'!li.,or<jutttl'' llt'btloti. Vim I'utlwtty oonijutny oh|oot> wl it* Ih'Ihj,' put in a iHitltlon whoro Allierni ootild bund them a roturn (or lln" Ut'dUiient ptxtdled 7ln lho pwtt, 'I'lin lund foiiipntiy only u-ikt��i lur whttt Ihwj.I'1'oIIcuIIj* Ih'uii ttti'oftily (|fi*tti^td(l, The lent t.( thd-u* uhJoollotiH, tiind" tho (urtlior priH'Oiylltji,'-* will ho mwrdsxl noxt wfok, 'I'he iifleriiHoii ft'tn-nUm wtts (spent (ti piOM'iitlii)' Miutintjctd hiforimtttott lu tlm t'OiiHHlMlon toudintf to ���uron'TiJUiii Um otitliiui of Alburnl (or liuturju-triv tlon.  '"   - Nflw W#reliou'8*j��. Th�� I'loiioor Fooil tAnu'winy ojH'tt��id Um new w-u-vhtiii-KD on, tht* ltotfur Oivok sliliity l-ttt wook, rofolvlnif tt oar uf Imy. The liulklitii* in Iwultul on nn r*ppuriii)ily tindcuirnlilo k|hU whoro tho I'iilltv**)' tt'nt'k b foiwldorulily M-buvtiUte udjoliitmr hu**! Inn luKt'utoiutiulvtmtttiro I him hiien lukon ot tlm fttot, * Th�� build!;!}-* i-t* uf two skirlim. &r.d Um tuwer pun cun Im* (il!i*dntit of Uio oitr hy iiiOHiih uf u otitito whiolt hitti tt tuiflloltmi xlopo tu Mind �� lutlo of huy half wuy uciHiki. Um w-urehmuui, Tlto ���mount! utory It. pn Um lovol uf Uio em* Hour, uud tho content** of tho cur further buck from tho door cun bo trt'ti'ltcd i-ljfht Into tho htilltiing. TUti upper floor only ctniNUt**) of u, wido , I rue It, so lhu!, Um tippor |ioi'tioii uf the lower itlory run ho IUIihI froiu iiIhiva,, tiiiitt ttvHldinir it jiivitt (tumiuit of Ittbor in llftinir-Miokit liy liiit.il. Tho oar uf huy mentioned wns tinluitd.Hl In I 1*2 houri*. Tho niitnd for leuinsUn''** w��g* on*, iu loud out Of tho wmvlioiiiio iii un ii luwer* lovol ttfjiiiu, ���*����� Unit ttimk* cun hu trucked imd dumped Into tlm wuiron. 'I'he ciipiu-lty uf tlm building In in Uio nt'ltfhlxirliiMHl .if tw��*nty coin, und lite l-iiiiieor Ki'iHlt'oinpany liavouhown tholr tii)*ito!iiui'y eiiUifprltit) In Hittltinj" mtoh iiinplo urriinirimii'iit'i to moot Um reijiiiroinei.ui. o( iheir triUie. ��  Arlington HoiWiI Sold. Mr, tliiiitur* A. MoNIff litis purohiunx! the Arllttutoii Hotel froiu Mr. M, A. tW'iml, nnd its Mton in* Um trunnfiir of tlm licence cun bo itmuii'e-d, the btut* nt,*-** wilt (iu*. to tin* now timii-ttftjiitiotjt. Mr. W��til e*tiibii-*l)i*d Um At-IJtijfton hoino eighteen ycnritiu'j'O, when Albern! wuitim Uu* edi.'1'iif u iiilnii'u,- l-KKtm, und Uie pi-ii|ii*rty luts -Imoii t.'oi)tl��tiou��Jy under lilt owiii��rt��h(p uml ctiur^o ever iilnci', so thut hu fed* llittt ho httit ottrm-d u rent und clum''o of hiiitiiic��.i. HIh itiitny frlcndh will Iw hurry to luhmUiofimillliirfucoof "Mut," tti-ound tho old Arlht'Tton. itnd tdiout tho bo-it wJhIi ihttt cun bo imtdo for tho now owner is thut ho will be ublo to keep the plnci* *t*�� iK*|i��litr with lho jmbljo In the fttt ure a* it hint bt-eu in (lie ptut, ���Mr, MoNlff cotneH with n-fot-d record for sitcccssftil hule! koopin** lM*hii*il hhu, imd will uu doubt form �� wolcotno nd.dition to tlu* tiunlne-i-, life of thi�� eoiiiiuiuilt-y. ,, Wotlco to Contractore. I'liim und M)i'4'll!ci!iiOf)�� for the -poo. lion of ii i-uhldeiico for Mr. Dan. C:ls*iri.**�� on tin* itiver Howl, will Iw. on Jilt> in tlio olllctt uf Wm. IC, Ityder .V Co., ur- otillooth. l'ort Allierni, from tho 2uth. tv tho 31 nt, of this month, Wm. K. Kyiior it Co., j; Arahltttctt, t" " J?, ���^.V.',-*.-)'.'^ ���"--  ^,tt ' .. '.' iH! '',���   %\ ,*��� 0   �� t* fl .~ **t4Ti4ia**m**u c^wwii*--**.-**^**-^ iV-ttOTW-att^onwijtrfbtrti^^ ��**5t*Jl^[tittrtn*?!^��l^^ 3fT*itr*>��rtW������ toxuftanvortKM*,*.**** *,mu*tM*n*)*,i Hi <ktoxa**MM��*tit&ii THE ALBERNI ADVOCATE <r THE ALBERNI ADVOCATE Tht* Altxeml Advec-at* fVintlng Mid Pui>ll.ltle| &����� ProyrttHor*, Jl. ��', ISU.DiSOi:  ��� " tailor khmI K*u*(-st*r I'tiWI.tttSJ ��i -Al*"-ni< IHUl.il i.il.itnl'... in Ui* !M(*l***i* nf Vi��tk.***t)t,-i I��!n4iillli -ft<)|t'i��l Hit*,! Uis Alt��r*ti Ui.trKl H* f*Hlt'iiUi 11-hi* Omr*i  AltitmJ, a c. A('|iHi'*ll('l! i-.i* Itr-ru (u.itii ic Hit* f',����H'it"*iU*l U.m-i*! fui li*le.ni|*ili.ti Ulrti-ti-fli He-mi*!), ii*, .���H-i'tltl .'l-��*�� timucr, Httt.**'lll'tli'tl. KH141UIU Iti r.listlrt, lllli I'll!!!*! ftill.d'iiii, AtldU&ltii, li'i'i* /U*almnt. js'i'tt |.-ttii-1 l.liO tnnt 4-Utrl tsiulUHv. illll .Uliil.. ln'M*>l l.f'litilu'l*, Mill l��t* IfsS'ltll! 4>tl tin* liilliinili*; 1<TI41I** Oiie Vr-tr 1   .   ,   !��i��) t*U Myt.ti.* .   *   ,  I im UiXlkf-r-Ui lli*> t't.Htst Hluli't, McM-.ni unit .ll KueW-VM! (kit*.uU.i'i  luit-liHl Willi!Hi'�� II i��|��cr ���i.irfiii.. ���ai^itutturf TO COKKWJ'ONOL'NTfJ. AUctiiiiiiiiiiili'utitiuti-iiiiftHi'-tl f"r I'lit'lliMtiiiii Ii.u.l l-f *t*suit|-itinist ttiiii He- .iiitiii* mii! ml. til*., uf lliU flitl-l, .Kit llC-efMtUlH  (ill l>!11-liC4t. 11(111 UU! A. . **rUHr*lllt��-*"Ot IktlHnt f.Hll   VV.'t'.ltlH'l unf)fiv����t* In i-riutti ivirt'litl tstiiilliiuitctillniiit Mti ITI!!!llla-!.ll-'l1 mil Ik- i-nlil furl---* lie e*-ii<ii' I'uiit-ii. oivri ii��-��re..*!tt 1 tmrti.i'fi'.iii-iii' -. ^4,  ��-  4  ...,.4'  4,4 ,    14    I .',,,-.,,.,-  ,   C  < I I >  H*  ' \1 AUxcrnl, B, C, Couiutla  ���  July 28, ttm too much tm 0111* nidi'imd drivinif t-imint'ss away uu tin'** other. A period uf -sixty duyw munt dupKo before tlto application can lm nr.tiit-.Hj, und dui'Juu tldis period tin* niiitt"!' cun lmdi*n,*iN*.wl froiu llit* 'viiriiHiKMUindisoiut'*, provided tli** |non��ot<'t*.d**itl frankly with tin* people, tu* they huvo n rl-wht tO -i'KfM-t't. THE EXHIBITION. |T nmy appear author onrly in tlm duy, but In fact It Iw not it bit too i-joou to tt**k jmtt what in buinK done ubotit thu itnnuul Agricultural Inhibition to bo bold in ihe autumn kchnou. Tlu* Advocate Al.ltKltNl LAND OlSTlUCT, Ui.trit-t uf l(ur��rt. , Tttkf (ti'lkip (h.t May IVniiff, <-f N.U.Ibiu, II (}, (ktvut'Otlull *K��lti4-.�� (tt'li)k(*-*r). tnti-oii.teiii' l-U f(>r tmr��il..l'4t) it- puitli-k.*-' iii'i. foilo-rid* Un- M'iilml I.111J.! (Xitiiliifiwilir- nl it %*>.% i-Uiilts! 1(0 O'mlli. .Ml In*!ii*'it'Durtli**!..! is.ii.v-* *��� **���", SZ. ivtiii III!'. II. tlll-.M,*** HI ('tl.lll* .null!, ttll'IMy Itk.! *,-ll��l(l�� *��*�����(, Uu-fMifM. elittln. .H-ftti, U.i'.ks** l*,H"-.m!(i* > r*��i to i��itf!( dt oitmiiKKifitiriu, t*ikit-,.ln!iik* ot'1 -tvi*-.. ii,t,it�� or lo*. tn-HiK fiwtliin f", Town*'.)-' 11, Ul.HleK'lltutf.l, May Kt��i'!it'., ���f��rk Irf��-Mi*l, A****)!. ,  M��j li, IVII, ,  Aimnu-it i-anu muruit-t1, i>{��l!lt-| k-f HtiiHll. ' *f*��W.��*- i.nfl-Ct* Ht.l  Ntit.'lkjt  It.  I*f ���fiiitii.i. nf V.ws.vivi'i. |l t'l v*i*i'*4tj'.Uiii. fi-ittt-**, liii.mi. I" .1'1'1-r ft^r t**-ttH.*.t��lt>(t ttt l-il'i-jit**!*' *.)������ ftiUvtiUl-f tt-AWiHir*! (mitt.1 fiiuiHilllt'lu.; ��-. a Hu.t (���It-tllt**! R1t-)tbtlt�� ��f��t t'l Ilir tiorUiti'a.t tsiitiri* tif tmriti'l. ��. Ti)i��ti��1H0 tt. Hiriuvi.'clitil'B'f itoutli, Uetivts'i��M*J;��iii. i-.i-t, ItlCltltll svuiiniit. nt.11 It. uii-itc*. M)4*..*!l>. ***r-*>ti tw I'llllli i'l (k^lllUClHVtllt-IIti  4***lltl)l)l(!tf  SH'I *tl i*.. 1l|i!r��(H In... l-i-lRK NtH-ttUII Kit,, 1'yv. I,��!li):)ll, Ui. Hli'l t'f IlillWfl Mcrtomi It, t/i'ttrtxli.ti. ���l*rl( Uieittwu, A if-cm >i��fii, nut. *�����!<*? tii.rh-ftiutiit-rlr cihJ M*��t*>ily�� m tn'intiil (���"UiUicoi'ii'tiivnt, ixrtitttlulf!*' iw (K-tf*. ww* or It**.. (Uift-Kiu Wil-hiii, It.rvltl J*nlitir, A.-ritt ���� it. mt, THE WATER SYSTEM. AIS ih uistiiil inuli mioli nuitUu-H, It'IK tuhiuK 11 IJttlt- loiwi-i' tltiiu to not thu wuU-r Kynlii'iii fur ���rAUmrnl uiuh'f wuy tluiii whh itt HrNtuximuUMl, but thu bituJucKK In iiruKroHwln^ hUuii? tliu Hiicm 'tlutt Jutvit been jiclcetud by thu dutHttoiH, nnd then* Im uvoj-.v n-iiHun to think (hut tlu* huiiuuci' will nut pitHN without HucliiK lJm| work wt'll undur wuy, Tliuru htivu bt����ii i-mvi'riil dc luirttiiit*. from thuori^ituit (dium, itnd all uf tlicKu have Ih-oii of it nit turn to ivndcr thnisysttuu both lit rift1 r and uioiv up to dutu in ovory W-ujUHd. Hume miiiur h*- Ktit'tliflitMiltlittK huvo bi.����Mi.(Micotin* U'md, but tlii'Ht* uru uf mich n AI.IIKUSI I.ANU lUNTIUt-T. Dl.ltlclt'l lltii"��t, 'I'tjlt.! Itlll 111' Hl.t i,  1..HI!  I,.tt.tl!l,  lit Kilt.!*'*!, Kcw fviiUli \V.l>'*, 'ms-uimnut) .i-IiHiiiioU. In iit'i been Infuniiud thut- tt'tt'U(" *vyt>' (ur i*i**hii*.|i>�� i�� iiu-wi.****" nu* feilnit Ilitl (li'M'trlltst Lint.: tilt'I'U Uti*  thu  UNtlltl  CUIIUIlltUM*W   *V*riHii.*n*'ItU(f nt nt tM.-ti, i*t��nt^*t *��i*����**4*��l��m ������l int. n  ��rv  um  ui-Miin  .tiiiiiuiiH tt*  )f thn,|10|(|(fM, ,Himrl0, f.,viu,i,l*% ,'l'.i��.fi.til|i work ��������� Hi.iiw*'1 i'.tiui. win iii. iiKiitis'"iieiiitiii. c��*i, Uti'ttif-*.!iiiuiu. tiurtli. tliwus'i*. i'intlii. ttr.l itt apimlnti'd, and tliut tin from that HtantiiHihit iu In good ���dmpi*. It Ih t'itthui' to thu other iddu of��� thu qtii'Mluu that atton* lion \h now buhiK thitwit. Wlmt ar*' tin* proHjii'ctlvit oxhlbltoix doliijc toitmlut tliis what itwhould In'  it  littlu btuK*.'!' "-'���������I h ilttlcl |K)lltt (>( (VI!l!!llP!H*Cll)'*!ll,  tV-l)lllll|l|li) r,-)tl **t'r('., 11111(41411' It**.*. iM-illg Nt-t'llollll. 'l'im)l��l!l|litl, III. 11 let ef Ku'M'fl, Ik.itC l.*tt��'.'tl. Jtil-t. lrfHtt*Oll, Atfc-llt, M.) ��, IDIf AhHI.UNS I.ANU DIMTIIHT. ni.tiiri of r|it,ik,|iitii. 'I'Hli.'iitilliS'tliHt ('Imiii'* I'ltliiid, t'f Vit-tnii. 4��*'ll|il4U|lll Ull'lvltllltl,  llllCt.ll.  IH Kt'l'l)' fi-i l-e-i UllH.llMI le  till|4')lH.tl  llll' llllllll*lll|f  lll'M'.'i)lOtl jk.iil.' .   ..    ,, ,, ,�� , .,   ,���,   1 j  t'c.iiiiiviiriitif ol tt t��(i.t ("l.tiust tm llie iniiil! bt'tit'l' tllltll ttltytlllllK' Uf tllU kllld it'iiiiiif-ktii.iHiiilidtt.' Unnwii ��*. \A*,*m Ulmut. .Ull.ltsl uu tin- tt*'.! ��itlt*u( IM*'i|'!>*iUllltlfiil Hi -tm ntttu'ru aw to only rmjultt* a little tltm. to ovtu-uoum. Th<��y tut- In thu nuturo of lulvun'ti-siiiK Homo uf tlut pluiiK of thu company, Nu onu with tliuJliuKt SnturuHts of thu town at. htmrt will wlnh to 0kuo U inomentN dolity In Ki'ttlnK Ihlit vvorlc iu hand, uml tho di- iti't.'torw nro to bt* uouKnituluU'd on thn jHilimtaliiiiK nitiunoi' in which thoy havu uiutitht* viiiUhim dlflUMiitli'M un tht-y huve iii'Ihcii, and tlio bimhutm* ' jikIkouii'iiI whltditliuy liavu whuwn in li'ot* funrinif to fnoo thn hirKoroxponrio hi ortlur to ifut- tho hnltor KyHtuui. Hovurn) OuKlnnui'it liavu luolmd thu propo-Nltiun ovor, and ovory ono of thorn 'luu* doUvorod tliu opinion thut thu prtmont plmm will n-sult iu a waUu' uupply for Albornl that will bo of tho wry bout quality both from an on��In* (Mtrluif Htamlpolnt, and from tho ftdoquttto uupply of Uno walor that will rui-iuli. Tlu* wholo uniiortiiUhtif tnontu. a I011K Kt-up uhmid fur tho town of Albornl, und uno that wilt do much io attract a Kubntiintlii! in- ciimsti lu both propoi'ty vithion and pnpujatlon. BUSINESS INTERESTS, that luu. ovor bcun iiold in tho dliiti'krt Ik-ftui,-J* Many uf t)u* old thou holdofN of tho local ftU'inn huvo Hold out tholr land, and .hit** I-* no Itiuifui' bi'lng wtirltod, Much of it !h in the hitniU of holdorn who aro nut in* toi'tiNicd in lho actual cultivation uf tho land, and who Iutvo only In mind a prosptrtlvo profit on tlio lti.'�� ovor of what thoy huvo pnioiuumd. To tho nuwcui��orHt to a liir^o I'xtonl, will bo loft tho task of providing tho uintorlnl for thu oxhibitlon, and tho vurl- onu commltUm** Mhmild koop thin flic? hi Uiltld.   It Wlil  bU  IK'Ct'N- nary for thoin to oxorcino nioro euro In tint initial kIukon of tho proparatiuuH 'for tho hIiow. in fuot it would bo a jfood plan for KUino of tho cuuunltU'O to initko n run oyer tho valley and llnd cut JuNt who nro In lino for turn* in(*j in iiiakM'lul for tliu oxhibl* dun, null what- tho prnhiihlo ua* tint'of thin iiuitorliil will bo. It Ik only by nouhs* mich incuiui that tvodiii liiiDo for it fall fair that will bo worthy of tho num... Lot tiio ('omuilttoo Khow that thoy havu it poruonal Ink't-out lu tlio coiloollon of thuNO KpoidmoiiH, and thu owntira will bo Hpurrod to Kruutor olFuiti* whon Itcuiiion tlmo fur tho (trrituifoiiionto.f..thu coiupotltion. It*!, 1-|*tlHMill-l Ni'tili-t. mIniui imi iiiiii* Hi-hi Ilk tllllUlil, llll'litf Mt'.lf.lll, *.l,l!t!!-fl)', -iklktrll)' .llll iietlliurl)' fulliiwliitf I.ImIi ttatcr iitHrk m I'IhcchI tviitiiiiriici'iiifiit. Htia t*uiiinlnliiif Hint- Iminlictt tieirr., Miiiie nr li'-**. *  i'ii.He. I'lehoii, A. A.ltlitslr*, AtfOfit, J11 lie 10, IVU, AMIKUNI I.ANU U'MTjm-..   , Ul.lrlt'Uif lUll'.-rt. ���I'liKii IHU lit* Hint 1, (Jr.iil Kiltifii H.tnt/i'. nf Vd-itirltt, ll.t* ikis'ui-iiUiiii fiiritii'r, tnt"��-l* t.i ot'lill' du |i*riiil����ieii ti> |-uivtiH��o Uti* tnllii-Alittf tlt-M'lllHSl Imul.' l'iililltii<lullliH Ml �� t��'*l !-lBli!<*l *ti vlmlii. mu Hi ef tin-��iiiiiti(-ti��t itiiri.i'i* ul ftisuIdti ft. Tott(i.iiit) HI, Hu(-t-il Dl.ttlel, HtriHt- Mi'.tMii'ttiUtiii.Uit-iMii* iiiiitii (tieiiBJil*. tln-ueti i-tt.t (ti oiitkleik, iticiitv Si.iutlt Ttii'lmIim, Ilii-iitt- t'Hkl ts) clittfiik, irii-uec mnl It tMt'lmiil* In Imiiil nf isiiiiiiii'iH'M'iiU'iil, eon- l.liiluy ����! tn'trtt, mutt* or li'im, Dr.iit Srltlcn KM-ec-vf. itimi, lei*-, AM'UKNI UAMU ni't-iTIUCT. Ufttiffct of Clii>iMiii(n, 'I'ulii* (llittt*-* IliMI Mill' A. Untttitill, III AllMT.lt, i*s'ii|i��tttiii uurrltxl tt uuilii), liiuiHl. tn uetih fur iTdilk.lt-ll lu tmis'lihiM- tin* Mltmtlutf tlccrllt-tsl Ittdtt.i ('tuiiiiicm-liiki .ihiHMti (ilitiittsl ut lie* t-miili- ���net (siriu-riil tufi-iiniHiui Nu. UM, tl.t'iits;' iionli third Un** t'tiiiliu, mint* ur l"u��, Oiwh* net Ilf!) I'll.11!., Ul��tlt**i M.Ulll IlllttVlillt**! ..-luill.il. 1.111.4* ur if... llli'llit' puttt lift)* Cltitlli.o Hi tti III! uf IVtlllllllVltlX-lllflll. M.r)' A. tltii.Ititti, A, II, Oil it*-mmi, Aiirtll, M��> t-N, 11*11, i^pijW.H.lMMlW'-ll'W'.MIt.W^ ���Land Act Notices (��.��-***��*W*����wn*IB-i THiCnctlon of thn Albornl Hoard of Ti'udo In iooltinif cnroftdly Into tlio fipplicai'on for tho loa.su ul Un* i" vt-r u'd nf tlioSouuiKu'lN it uihm'i oho in mi fur um 11 kIiovvk a dcKirt* tu otiiS'full.v -uiiitrd tho mttt-roHiN tit the coiiiinun ly, and provt'iititny " ifrniibiuff "uf fi'iiiu i'IiIm'**! itiat umy hit--*r bo found to work to iim dim 11 dvu 11 tit-{h of tlio town when incorporation In m," cured. ��� c, t)n tlio other Imml ��**���*<��! euro hhoutd In* cxovciM'd iu all mioii prot:t'��'dlnK�� in otxlor Unit no Hplrlt of oppimition, liicroly for tho Hiiku of oppoNltiun, may ru- roHidt. Wo nwd ovory coiumor* ctal undorhiUinif that wo cun no- euro tbat will Iutvo n t-endouey to build up tho buHinOfjiH JntorontM of tho place, and whore It can be ���shown that Nucii In tho nnt-urc of the, midt-rtulclnK it, should bo umt with u dcHlro to iiHrtlHt tiloiiK any UnoM that aro. loifltimnto. In all probability all thnt ih nocdod lu tho pronont case Ih for thoao who arc mnkhiK thin application to dual frankly with the Hoard uh to tho 'Objcctrt of thoso who Imvo the tnatt-c.r in hand, in order to huvo Homo iniddlo course discovered botwetui trying to take I AI.Ur.llNI l.ANI) DIHTHH,"!', lll.Ull-l !'f !*||4t'!lijUti!, Tulo) titHltf Umt iVitller K. tnunbr, of UoU-ull. Midi .,'i't'u|i*t(iiii Ittiticr, liili-il'l* itihtitil)' fur (kt'lUlfH.tu.l SUl-UllllltMi till! ftlllllVtttlK tlr��(!H)nsl Intnl.' Ciiiiiuieiit'lcitf *tl ���* tM..t''(.|-iiiir4".*it lb** .iiiilii* ��.'.! .01111.. niTliiitit-t ntiiiit IHW, llidic'.i.iiUi 4,1 l-lltttll*, tlirill** i-ttH itlt'llitll!*, tlicuitt Milltli ID d'tltalll.'Itlk'l!,*.'  lltkl  *l (llUtitl.1 .lllflllK* IlllrtilHU ('iHtlu-i, iiieiiiH' vt'i'.i mielttiiii. tu iwiiit uf itoiii- iii<ii>iMii!ii(ii). tsfiiiiiitilii*/ iwiufifd, ittuft* or le... Wnli*-r K.iliuilif, ; ,IUi'��mHtCli*rl((), AtffUl- Jtitiii 11,11*1!!,  ,. y i;,.. ���..-... -. AJ.IUCltNl IiANO IHH'I'lUO'r. HitXCltl i)< iH.ViM.IIH'l.-  .,'���"..'��� I'liliiii r.'iili** tlmn^vj J. Ijwirtit*. *>t net-tilt, Midi. muiuiml'luii'.dtat'tor, lui-ntiilii Hi titnil)-(tir iw-iiiii.sluii tu iitmiltit***! tlm lutltimlOtf i1����m)UIh'*1 ImnUt ('tiDlltirfii'lil*' ill 11 l��j.t tiliiincl OF, thti (Hiutle ��Pkt 1 tiiie-itil'l'luil.'t'i' Iiiiiiii litxi,UitHtvi*.ftui-Ui wi. Iiuln., ilifiM'tt ttt-t-l ttiielitilii., Ui**iiiAs!*.'iiilti>ii l*l;lill|>, lllMll.I.'litt IV! 1'lHlll*  It,  1*4111)1 uf  ISllll ttii'ni'.'itii-iK. tttkiitt.litiii'f 4^iftt'(tiit, (iitifiHir Ic**. f-tii'i-J, OiiHifK, ;;   .-,,���'��� ��� ' ItlellKHl OlHIlH., AlfPili. juutiti, mis, AMIKUNI .l.ANI* 01HTIUCTY t Hl.ulet ml .CltiitktititiiV   .  .���-.-.'��� 'di in- uiitiiM'tlitit.oidiroiv blkfi4Uivr.fi Itdi-uit, Mlt'li,, iits,tina.|)u(�� lt��!iv!*|ir. Illtttlltl. (��..' *0ti|)' hit lii-itiiliklut! iti I'Mi.'Hniie tlie f-ltufHtg t1i**t i|t��-*l l.llllk I'liiiilnMii titi) ul it |*ti|it lilitlltml ft* ('ll'iill. (-��*( i.f I 111-imi I Ii'i *i*l I'l'iil,-! nl 'i'liiilx-f l,l;i-lt ktO, ItifJiiv'iti.trlli 1.1 iiiuiu., ttit-lic* Plt.l tW 1 IlltUt., ilii'iiit* iiiiiiii *-�� elmlii., Uit-iHi* fu.t lt�� I*,- A N- 111 iN-tmitatri iiiii', I limn*- .()iillii*tt.l(<>i'b' lili.'itk! bu lit Hliii .<'t'iHUt!., ilitllti -if ll*Mi. Ult'DtH! .'Hlitl id (Umllil ttl(ttlittU*i tm.i (if ItAtlslUm IK1.1. JtlCltl*** Hr.! ���*��" U.ldll t'l I'-'llU tif l'<l!llillt'lVl*lil1-Ill, CHlii' t.llllllll 3>B ��.'-fi*��,mi''i*Ur lt-����, eiiof-iiivt** l,l*riiin**r,'' * . ltioimivt olitrtu-. .Atf-Mii, Julie ��(. |��Ht,  ��� . AMiKiiNi i.ANi) .umTiuyr, DUtilei iit.ulNt'OKUOt," Titit'nodi* tli'm ArUiur W. M-tl'tr,of l!(��iKiH. Mlt'li , tiifuiuilttiii iiitiiiufiitsiun'r, Intt-nils to *|i- (ily InriHiruilktlou 141 i-llrcliu.c tti* (tilloti'lliif dtt. 1 wiitictt luiitii' * (,\ill!l|!tl!lt'l!l*-  Ht 41 'W>��t  |lilll)H*tl  ft  lilt* .llllll!' <*mn imru.-i nf TiwtitT l��li��ilt it��V. Itit'tiv'*' iwrU. .tlCilttill", Ult*!Ut|l4*ll*t.Hl lllltlll*. llll'tll-fl IKlltll Ut K. ii  H,  It).  lniUllll.r'' tllVt?,  lll-fllt'** KlUllu-ttki- dtiy ���ilontf ..1(1 UitcH'icli-Unit, liiort* tirli**., utit I'tiiiil in eiiutn. cit.t of till! ��('lilii-*!��**i Minii*!* of 'rimlkfi I4I111U It.**1,, ttieut* *t*vt?��t1w,i riie.lt>* u> imiiil nf isiiiiiinr-uci'iilciH, OdiiHtlouvy! *tui *k*i**��i iimrt* nr I*"*., yirllmr W,' M.yttr. ItIclionl ulaike, Ab-t-Di. Jurtr!!*. I��IB. , AtfliftllNl 1,,*NU lUHTltHrr. llidltlft of 1(111",!!.    ' T-ilir imtl<*�� Ui��l t'lmrle. 0. Aiitli-rmott.'ol V��u- eo.i��**r, ll (.', ewutwtk'ii tvcik-r, luicnit. 10 .e- (���I)' fur I'lsriuikiiitli If) tiuix'iui.ftc Hi? fulitiNltu tie- M'rltmd iftlitl.; CoiiKiiciii-lii*- ft b iii.i t'lmiii-tl .pl��iii)'eli��iii* net r.tin. tlio HoiUictt.t e-t.iiil-f (if Kht'llei) Si, TcutllklltiiJI,  (htnUOD fi .('Imlll* .liillil, Uirius* K) (-liitll.�� w-��.(, tllriu***) W I'intlii. (illllll, tliflic* *��* j ClmUl. umi W tM.-Int ill. l>'lli!!lt"t!tuiii,*(it, (sintitti) in if MO -tt-eft., tnutt) w li'*��. b-sliikj ����)Uou V. j Tettti.lilH tl. nUrim el itmicri; Cimrl*'. U. AiitIt-|Km. Jitcli I4.11.un, Atfeal, Msy II, lUit, AMIKUNI I.ANU UIKTIUOT, Ut.lrleief CI*t)tH4tiii(. 'Oil*, te.tut* tlittl Kltisii llUlettlf., iif'IVtlit", ui t'U|i��Ui)ti 111 erf lm! wwiu.t), liiirml. Hi.iipl)* fur it-iiiilttlttii tu |-ur< limte Uie fniliii*ltii3 iii'.t-rll.Tii IruKlDi (SiMititi'tu litif nt 1* Cost |i|.ni#il un i|!-> u��*l ei.il nl .11 Hltuiii tit Uu* iiiuiu li nt'Iiiiiii Kit i>f, 1 Mm 11 guiit ftiiutta, U. tn* IdlowinttlUitT l.lmitl, llii'iti'c miiii'i'rl)*, ttnucly, .tiiiiliurl)' (trul ���'..(fll), fui tviwtoH ���hiir��i llii-i le uleirttf iiiiiuii-tiiu-piticiil, itii.t iuul.liilnif to .en'., itiiuti ni ic.., K.iiui** II. lUiutlti. A i'f II IS, Wilt AMIKUNI I.ANU UINTItlcr. Dl.tdt'lof UI*t)'ii-iUi>t, T.lie tiutlcc ilnvt Ut*(K'4(t* lUdtcr. ��f Vlct.irltt, \>y on untilItm a (m*!-, c.iitttln, Hilend. te .|i|-i��' fur t-t-nutnlt'i. lu |turvli��.r l!it> H.tlimHiiir ttn ��f riwxl Imitt.i (-t.iiiiiii!nv'H)*f til �� |ii*l I'l.nttst un U.-) stlliir* Iliiti tiim-lii--)'Inlri, ucr U111 iicrilir..! corimr uf (Iui Jntll.n lt��.4<rvc no tliti c.l ��ltltt ut Hii.tv I'lfl.H. HtCltiD lull-it lilt-: |l|(j*|ll,f��)lRtJtll)ll(ll)llii< vrl*- Jl 1 ft* (I on t*t tlm(ii��, iiiiiit* ter Ir.*, hi iu. tttiutli iKiuiitLr*' nf 'I'IiiiIkt l.ltult No lui.rM, iliriii't- ttt-.i id rti.tiie, inure er lr��t, to it I'uKH ���tir-M-tn nuriti ttt tlie uurtt) cml uf HrfiiKt-1\..-*. iluxu'n.iiulli to it.lrr. etli/ii ��lnl *lim. lliei-ti��t .liornof tlclilKCl-'UVti In . .oiltliitrl*' tllr-ci'tli'li **H tlmliu. intirsur le... tu* tmlnt (llrpttl)* *ti*��lef IKilutuf loitiiiioiict-iiipiil, Uit-ie'e��-��.! to tioliit nt iHtiiimttiHriiitiiii, hurt ('iini.liiluw St** (H(,rf., .milter lt*����, Utmriu) llt'.tiii-, ill' W. W, IllioJo-i, A.-t-ni, Aotli eto, ivi*. AMIKUNI I.ANU l>MTItl(-T, ' i   UUilrlcUiJ Itutxrt. 'I'.lm miileo Umt Jodci'li It.iiJI., of N.imliiio, otX'iJl-slltH! .trillli-iiittlt, lilln'iiil. to tt|il-l>* fer jmr. Uilti.liiri u. (ivuv*i.��r. Uu*- lot I i.t** I it-i dcMUtitHt Imiil-il. ';������������ -'������ ��� Ct'ituti-i'iu-liiii ��i . IMI.! i-l.Diet! .iiuiliuti*! tsur- twr uf Kt'oHiiu it), *J-i)*��ii.luii H. tlitiueii* K�� t*luilitt�� WI..I, ttiitiuwiK) clmiut tuirUi, llipiie-a wi t-lmjn. Dtttll, ttlHIIH* KI Otllll'Ui Mill 111, (ll iHJllii (if tttlUl- lllfltttl'llltittt, 1 .';,. ,  Jiinpt-ti Hunitlc Hy Join) Uitltiy, AKent, , Ati||iW,l��lt, AMIKUNI UANU niHTmt.-l-. HUtilct ul iji**)*iw|tl!il, 'l'��li��iiiiiti't*1 ill.l, J.tii!-. Clmrli** iHtflii-ll, (if Vitltiillii. It, U,, (MVtU'Otk-ll ktiillt'l, ,i!l4-tti!��!(HHi tils' lul* i!��ri!il..iiiii tt* imivliktiwi th***' fijiilutt litK itt-MlllKsl IttUtlk! : (Hiuum-iiclnv Hi ft flltH elaMt-4 lit tilt* litiUUlt k*m*t 4����riMir nf TlBii*i��c IM 101,1, Ul-U'iMiUol Ulil vrii't, iluiiic* Diuil. 1*) I'luUti.. tlimii*. t*-*��i*(ij t'hitl.It.. ni(i|�� ur it-*-*, H. Ii.-mt ef ItrfitiifCtti* Hii-(tt.�� fi.lh.wiiiif.iiiiur'f) Unit m littUi *t-*!i*r w.-trtt ���.(.UUitU'l-t. - (i) N (Mtllll iintH'Ui- eit.t of (mint ul Hil|III*Htit|f.|ll,.(ll, ttlt-IU*-* .S.|��.��( ��!!'i'l.ftlOli, Hltllt! er ii***, in luiiiit ef jiiiiiuii'iiiviiiMii., ettiiHiliiiiiif itiiii .tt*jfi��*ii iuum or te.*,  , J��ti)��. I'lmrliN* Mliclidi, ��� ���, iUivl'ttltiHtiue. AiHHil, itfit,; . I AMIKUNI t.ANP UlVI'lUt-i'i Dl.tnclt-t fLMflUut T-th** itctlc* turn It'll.ikI It. Au.tlii ���-( Vie li'iin. li, O, fjtH uiHitiiiti t>:*tt��W4*r, iiiifir.1* li*��|t (4i>- fur t��".(itl*i��.(i�� tif tivtvli.H ttif fv-Uuw tiitf Of- wifu.l t*ml��* Vltllll!l*'!M'l',l^ .tH ��*i��i|  1'lB.ltfil  ill Iti-iH ***!<-* m.lli uteJ'Jt 1 11 iviIIf. hum'M-ietpl) Mttittl dt j Mi.ilttt.ir,.! titnit 1 wf Ia.1 f.V). t'lliliviini!!-! Dt.irM* ItflltH* IM'Jttl 1*1 t'lt.iU*,  Itlfllt-!-  1.1*1  Tlilll.Kl*. Itiviof.rir*.., ..Mill**'! w.w. iit.ik, Un<iH**-tiiilii"i'. In*'ItitHt w.tt-r iiiiin mijilinii.* *nwlt����tr(l) tn (mlStl 4>I t OlIJIl.t'lkCI'Vlt-IH, 4*H��lttll(!!14t (IU ��4'(rk, ��tt>IH (i|  If*. Htil.lltl II, Au.li.i, H* It'Ul -I*K*i!(lf, A*-t-l.( Mii'ir.i.ii, AMIKUNI I.ANU OmTIUlT, Mi.litet.-(t-Li'-iut-t. T-tUt* iHitli i* Uml lt.i> Wiciiiimn, ef VltimlH. It, t*, mytu-mimi lenmoirT. It.i�� ml* t" ��l**-l) ler l*l*..l|ik.iO.)tU 'l-JIVURH1 tilt*  (lliillttil.il til-**! lll'l*.! i.tt.1.' t't'tlllllCWlllfi ��t �� |K-��i  i'llllltCVl  ��*  illlr'tl tt.H'r UlHl!*, BltnU! I It ill lie* lllllfltKllnW'i,- ...,11)1 iif (kiMiUitrml tsilittri-; Int t'A ('l.toitt-l l)i*Ui.'(. llt-ciuc iitnUi lit elm In*, tliriktm in.! *��i - 1-nliin, lltriiie��iiiii|*ihi rlmiii., iltt-ms* *>i-*t (i.cIi.Iiik, Iiiuii-ur !.**��, Hi Iiluli mmi.*i umi H. nii'l ('.ii'.Miitkf lilrfli ����!,'( |.i��i M iiiid lirrU m.ilt* 4-kli'ili li.imll.l 111 I (IlllUlCViVilll'tll, tUtlUlt>l*)*f .*.*! Hi It'*, lll'U*. 4>|- ll>*., 11(1)  Wloluimil, II-it, 1I1! ,111 uti 1 in, Aiv'i'llt Mn) 17. IU!��,  ' iM.HIIHNI I.ANU lIlSTIUiT. Ut.lrlel ul (').).f|U"t 'liiHr-lii-lIt <- (tmi Altlii.r Il��*.l*-i�� *4(��iiiiiiri��, Ilf VltillllB, II. (' , IM*. (I)i-t(iltl. I.tlll'klmt'1. Illll'llll* liititn-H* fi.rt*t'tiiil*.luli In t'llictik.e On'fulliii. (tt** tSl**t*(|lt**lI IhiiiI.! t*iiiiiiiii*ui'liiW nt tt |*"*l I'ltntist .iiuiil lu elmllm i-ii.t ft,mi Uin k?inillu'����l emiicr nf 'i'liu'if. (-i'-l *tn��, ci.ij,*eii.t nt.tiii'i, iiii'tus' um ��i 1 iittin*. Iliciit i--uuilii ill 1 Imiii*, iiini.. nr !,'*��, tn .tiuit' Iliilt III  )l,��,| IIIMI  lflll'1,  llll IMS'  f.illtlltlll. -all'llll lltieii! I1UI1 ttnli'i' umik ��i*|i-iI) in.*iMiliiltit- rt.'lt) (.ulilIt n( Uu* It-til! til fiii'ini'iHvuirtil. Iticilis' .mi lit -tu 1 Imlii., iiiiiii' nl* led*, lu |uiliit ef i-iKliliiciii'.'ii.i'.il. isiiiiHliiiiitf 3W urirt, .Hurt'el* li*. ArUiur llcriH'ii iHiittiitiifi*., llftfii|tl,l*tiill!H'. AiH'tH Mh) tx, lu'ii AMU'llNI I.ANU ItlK'I'Hltri*. Illnlrlt'l I'f t'lHM"|U"t '1'i.lit' llt-llrc tlml t't*tliti HII-lu-. of VliHiiU, It. (',, tts'tii-nUull l.tm-iil, lnlriitl.tu H|i|ily fin |MT' liiiktliill H. iuul tiiu-iC Die (iilltl**Ilitl tliM'iIl��sl LtuW- ('itlliliiilUlUK *t 11 Ixi.l t-Uliml lirl-c Illlln tit iis'lH r*t.l ill tlit< iitullit it*l rmror.' ul Mini lln-.* I, It., .(Hi l.(| tu'lllllt.l) Ulllllll Irfllfti-I. I'|tl)'lN|t|.lt 1)1.Uli I, Uu'lK-i* llultli rti Cimllm, lltctiii'w**.l lit elmlltil, lllt.lti nr li'**, tu Ikioiiiturt .if '1'. I��� ^SVW, Ui.'iic��t Miuili nu cliHiit., tlidtrti t*c*! li iiuiiii., uutit'iir li-*" tuitnliu nf isiiiilut iu'(-(iit'iit,t't*iitiHiii illlf V.I *4t'll'*. .1.11.t* 11 r lit*!,, 1'isiitl llllil*!, G II.Hilti .ltttstl.it-. Atfcitt. M.) It*. IHU Ai.ttfUiNi i.anu nmriucT. Dlelili*!"* Clw-tiKiuot. Tttld-ii'itiei'limi'lflll A int. ��<-.!, uf Vii't.ulit, II, <;., (*'* ilt-Mtinil (iltiMiti-u). Uili'lKI. It. .l-.-l) (or l-piiiil.*li<li H. iiu.vliit.r tlte ftiltnH Hi*; tlet-'rllssl Imttlic ('iKi.iiii'iii'iiirf -it a im.i I'lBDHii .limit Kiclmiiiv nu Inuli M.iiit.dMt i*��>rii4��r ul Tiuilicr l^il fief, *'iM>tHiU4it ttinlrk't" li.ciHv ��i'��l i*u -.'It.lin tti .linn* lino nl Utt-Mittl-H Inlet. Hit-tut* (nHtu-Hii,*' lilierif 11 vie nt it t-f U wuter (.uirli ���nulti-clt unil f����U'ilV  t.l ** (ltil.lt lllltS'tl-l'  kkltllll til ttllflt tif isiuiliii'iti-CDicmi IIiism*!* tie.Ill -Kit'li-tjim, ii.iiHt tir li'im, Hi IMillil uf I'iitlllili'lli'ti'ttirlll, isillUltltliK Kt>' hiti'*, .uu*** tirdr-.*, llill AdtHHIUkti lltlli'lll Jlt.ill!*.', Alftillt, ***��>-��ii. nut, AI.IUUINI I.ANU U��f**l'lUtT. Dl.tUi'l ef (-UtiMiUui. TuUiintitleftli.t Unit*.! N,t��.|. iif Vit'iurli. II. t',, mt siL'tdli'ti tuil'itlllti*.; liilcrnU (a ��|-!il) fur ecritiU.Imi in i'iiii litme liif Iiiiliit* lurf tt. .t'rllwtt imiii.i t-tllllllll'lllillH Hi ��t tttl.t  I'Lllllsl  ill UK'fKUll'1'll I mu nil ii t> Iliit* n| Midi H.r lllitUll It.-..', it', till.ui Hit itnumii-'!Ill tif titiitttfK.t iviiitri'l l-.it UU. i't.).*t|iliit Dl.lrlil, iln-ilt'i'il'ii Id Wt'litthi*. iiiiiii' nr li***, lit ��*'iii!ifiti iitiiitiiUi*.* nf TtiniH-r U-i 8n,-.W, tlitiits' rutt hu I'ltttlit*, iltntii- iniiuli *M flittlH* iiiuii' *if jt***��. in luigii.Itii> nf iiti-Mfi.t'lu). m|t|i.| Ul.tUi'l, llieiiiv *>.'.! M't'liulli* Hi etitiil nf t*i!iii!|ii*H'I'liii'M, isiiiiitiisliii* l(>i neif., limit! nr I.*.., It.itti.i Neci, llHr.-l-t Jeelliic, A*fili. M*> s*i, tin*. AMIKUNI I.ANU UIKTIUtT,* ntnirlt-t ef t't��)(.ij((iii TttiVt'liiilicf Uiul Willi..i. MftKs-llii. uf Vii" (iil'lo, ll, I'., f**'lliiuUt'li .Hil��'t(|i<'!u<r, (HU'l)lt* it! .tft'l**- f"! (f llllHIiHil! in |iiiit'ti����. llll- fulluttltikf iU"w'iilit>ii ittiiii.- Cuiiillli'lVttiiiit .1�� .in*!  lil.tilril m!  iiiirtlirH.t isiirit', nf I'. U,.!�� (lAuiif Hi.), t'lkU'imUiii Di* trli'l, tliiitiK* tm.it W t'littlim, Uit'ilis' witilliivi I'iittlim, tin-in''! tti*.! -Ki cIihIii*. tti.-iier neiUi i(i I'ltttitl., tlK'U****  Ml-kl'  <H Clmlll.,  Ull'IICtl (KUtl! tti iilmiii. Hi iKil.it nf ev4t*Miit*t*n**t*iin*.il. isjtildliiliiif tut! ��cit'. Iii.ir* er I��*������ *  VVlUiBiii MhIiiiIiii.. Km-iilil Jnittlii-*, AK.nl, M.y Id, Illll. AMIKUNI I.ANU nU-.TIUOT. ' uikirtci ur t'utH'niitit. Totiti noiiiw Uml Urtum^ ;.ivls, uf VH'torU. II, 0��������� tss-ue.ll-ili nut" ilrltcr, (|)ti-inl�� tu ��|>nly fer |M<rtii|..luti to i>tut'lm->t) Ui�� felluKtlitir tlrtK'illkr** ittitt-ii   ,'...*������. .-.''���'��� y ''���������' {-tinillirill'lliv Ht�����nt'��t lil.tltint it ill-* *i'ii|li- i'u.t wiraor*}! IMUCitittl'itiiUiit nintrlel, Uu-tiitii AMU'llNI IiAND UIKTIUVr. 1 Dl.UiCl of Clftn-MUitt. T��V�� iit/uoe tin.i Utuj-.t ilrW^r., ut Vlrwil-*,.! II. V.. twui'iiitm i.t/tircr. luitnu-i. to .t'i'U tot iw-ritiiMtvii tv ('utvluuKj ilit- IoUukIuk -ai'-K-lilltl (��ii'H; t\4utiirut-lti��i til ��l">��t i'l*vtit^4 .luiul t-'cltftle. ���titi.ll. ot lit. uerttimiK **nit*it-r ef S-trtltt. iu. Tii��lu!i!|i I. ('l.rtKjutit I)t��l|1rt, llirmv Wi-klilt It! 4-lmlu.. tiir(tt*�� (<������( B ��-(i.H).. itit-i.' i-l !���-��. tti ���iititi-ttf lti*��mut*ct lulft, (ItHii**- felii-t.to*f *iiti.�� .1 lil*Hi tk.lTf iim.l., .HvrUteiti' *itt* ��-t"i/ti-i.H', l-u (llllll ,,( o,Ulta(ir4lii4-4tl(*Hl. n-ltlitlulli-.-  IV 4M-IVH. ft.*!!*" ilt (.*���� Ivr(jn?��t llrittyrti. HdKilit J.rtHti'-. Atf-rtit W.j It, l*lf, AMIKItNl I.ANU UlS'lUt-'l'. Ul.tftct vl t.i,Hi-|ii��L l-.t-c m��tn*** Umt WdlltM*** llwilrlttfli tv.-*ii*ili*i.. ef Vlrlvlltt, U, Ci itttMitmHod (���rmimlCi, inif.i.1. t�� M'l'l*'4"r It'Wilt-.leu Hi t'ti.t tm.i- tli* milfu - lllri ttlHp'lllkCSt f��if--.< ���t'eillllirivll-*' -dt to l*4,i.( Vl**'l1*-*t .IshH IUI''.Ut. riml o| Uit* *4Hit!irt,��l ewlit*. of Nts.-tletl ��!., I noil' .lilt, litlk-foiiutit lii*ir*eliUi.*'*fn'��!"����*i lufimln**, iliruei* .oiiUi 10 i-li-tlo*, .tiuif nr I***.. In .liurf Iim' of iiK.'i(iliit liiii'l, liiHttM* Mlnttiim llittt. ���tat.*! iiimk, ��'.*tc!*U .ml (it'tlluiir. tu (Kiliiluf (viui.iirm-rdK'Uti tsii,i��in!u-f gti, itt'ie., Hittrt- or It".. tV-ttim**- ilurlfUtt. VVi*��UiHtr, Il.il-l J.rtllut-, A-f.'ni- Muy tl, ivll, '  AMIKUNI I.ANU Dmilticr, IH.tri.-t e| l'|ii)ii-)tn,l T.kt- liult! p tlml Amihh tliiliiiiililtf, nt Vie iurl*. ll.t*. utvut-riilfiirti'-u! **��!!((�����. li'.eml. io ni'lill foi'iM'ltiilk.lnii (u |iuirli*��i! llie fi-tlmilu* it*i*t*i|l-Hit l.iitlk* liitiiitittlM'tuif .1 tt (uit! i-lsiilis! si ttit> ii'iiHi I*.-.! emui'r of 'I'IiiiIkt l^'l ��:l*l, (*litii>i|iiiii HI. irlii, tlitiits' en,11, it! eii.iii*, Uii'ikts* tti'.i (it clmiii. iMiiri'itr let*., lo .l.urt' line (if llt.tui-il Illll'!, llirlHW ftilliiHiiif' .IliilT' lllli* ttt 111.)! ttal.T timih wcli'ilv, *t-tillntl> ��tnl t-it.it (I) !*' U">l!i .'io Iktiiiml.ri of '|-(iiil*"r l^'t tit*l, Uu-in*!' lullutt Ut* Ballll lu.U(l*!.iy l|IM' m.t  (U I'll.tint, lllull'l'l Ic... in iwiliil ut e<iiiuiienis'*iii-iii, 4-.ii.l-ti.iluv im ut-ir*, (iiiiin or li-M A.ruli Uuiiiiiitim, Iilltllll J.itllui', A*friH, - M.y tm, Itut. AMUUtNl },.\N!) nm-riut*!'. Dl.Uii't nf t'laliKiHiil, T*lit-* nultiw H.Nt Allicul Wiiilo, nl Vii'HuL, It. (', ttkvui'.lliui Mill" itmi-tili.l.l. fulfil!!* tu Kiel) fur iit'i...1I..I..U in iliiii'tiimti (lie fotfiiMill-*- (!���-> M-.IWst Uud.- l-i'HUHi'iH'lDK ht *i |mi.( I'l.llli*! ttl*utl lOrlmlim (M.I ul (lit, fitirll.i'tmlctirl.rr uf Nsllt'll lt-��.'i'i'��u- *lil(i I, I n*l (lei t.f I'iitititiiiiit, (Iif'lien it i.i tt) t'lmtim, UiPiits- t-utuli mi t'l.uliis, llifins' iitnl in (li.iii., limit' ui li-.., U. .litiri' nf ll.-hijtilitt liili't, lltM.is- fulluttliitf iiiiiii tt>*it**r umiliiii'illiilt)Mnl nkslcil*, Hti clmlit*. miirii*nc >-**��, li.MKtml uf t.ii.i Uit-IHvriliriit isiiiHiliilttif HIU .en**, tlidii* in If** 1 Alf.fil Wttiilft, ll.ttil.l J.nllllf, A.ciit M��r��. IVI., (, AMiKitNi i.anu nn.-fiik-r. IH.irii'l of t-i*)i*uii.i, TdWr miUtst lli.l 1 Liillil tl. W, Tfcii.'IihpI. .if Vii'ltiria, II. (', 4*4VU|Mtli!ti ifrlllli'tuiiii, iiiit-.nt. 1(1 Itl'l'l)' fit,' Ml'rilll��.il!l<  !(��� ill!lt'!tH*i* Oi*' fui let* > lll'l llt'M'lltHSl UlltU* t'i'iilliiflK-lliki ��! �� 1*11*1 ulnMeil ���( twiutliwi'.t (sinii-rtilTluilR'r IM M1V, I'ltunuiMii Ui.trii-i, Uimivs-niirtli tm clmlii.. tlicms' ttr.l *n I'lulnn. iiiurt'nc ir*., to .liuit* uf Hrwiuinl Itilrl. Ilimiis' fulliinHiii .(tun* lln** *l Iiluli w.ti-r umili Miiiili. .'liy mu*, ftttiefU tu imHu uf isitiiiiiciH-.-iii-'itt, (SJItUlftlllk" WI kUTC*, iiluli' ui u*-... Il.ivl.l ll. W, 'I'f.iidmltt. Il.rul.l J-utiliu*. AKdll- *M��| ttt liflt. AMIKUNI I.ANU DIVriUCT. Ul.i rlt't el t-lHiiHiutil, ���I'-Jlti-in-lli-f Uii! Win. tU',T*uIur.i.f Vli-lurlii, It, l'., (HtMiimtt'ii) li'.iu.li'r, itilt-iiit. le nt'l't)' H>r iK'i(j|l��*lun le -.lurt'UkMi tin* fi'tltmtiiit ilt-kt'illiiv! Lii-li,' t'til.tliic-Ut'lliir at it (t'Sl I'lttlil'Ht kl Ilir .until- im.v (sirucr u( 1'iuilnir M'i lt��n��. t'l��jm|U'U Uin- trlot, Uifiut* Mlillll itti i-li.Hi*, limit* ur Ir... io *liim-|int> miir uivu.Ui of Hi'Huft* (tme, UiriKs* fulluiiiiiii ��iiii.r** Jlt.r nt lilttli ttsirt itmilt, ttf.t- ,<rl> ihhi uuUit'ily li'-i i-uiitl ttlfc'il) ��i'*t el (Hllllt Ilf tS-l!llll"UIS'll!!*llt. llll'IK*** I'..! t*U'i����|ll�� llltl.f Uf Ilift.,  Ill  I'llllli  ilf  ��<tlllU.|('IKH'lll.'IU, 1*011 uinil!*/ ttu uric-*, uin.** er!.'����, * Win, II), 'I'Mflnr. U-iliilil J.rtllci-, A ,'t Jit, M��V IM, Illlt, nuriti Si*elwitm, iiiurt* t>r lit**, tu *��uinborntmitiitl*, my uf T. I,.** f-a*.Uiciut-ikv.I w cli.le., iiu-iii** .iiutlititiftmttik, lii-iif tir )���*��.,:(.�� iiiHUiktpt'i isu nut of tMt (iu. I'iuytHiuiH Hi.irloi. ilifut*** tti.t ki i'lmin. io imiiil uf (Sii-imriiwiieiiliOtimiUeiii'vf Itlti wrtm, iiiurt'or Iim*, -.. iltttrifi. Jnj-*!!*, -.������������ y    .  '���; lUrDiajm-tllutj. Atfetil, .Mtty IMt*H ��� y '-,:. ',,���'* ;--\ AMIKUNI I.ANU UIHTHItttY Ul.trK-tuf Ol-utwiUtil, ' T��k*�� iintldtt tlutt tit-i'tor Mcl.t-tio 'Tumiir, u Vtitfori*). U, O". iK*ii|mtlut. flifiunn, (iiii-mU tt* *l-!'l)* fu* iM-riti!��.ltiii (tt i tlt-js'ill-cl I tilt-lit! v*'i(,ut'ti'tii'lnir,tn eurc'iit-kc Uii)' fuiiiittiitir Ai.uKitNi land nmi'-Miof. ���; ..liikirfcl (if Uitu'txtuvi,v.. , Tn-Hi* tiullts-i (I.��t.i'l4*4ir((i*(''*.*itli<,.if Viclorl.. 1! U.ii>i*i<iii.Mtuiin-l)��t('k*l(.'yitr, lnt��-iriii�� tt. R(*(ily fur Jl#r!|)lt��,klll HI t'*,ltt'l!*bt' tlld i-Jlltl*-. |H*/ (llttMtrilHK! Ifalli!*' ('aiiilDtfllt-lllltJ KI * I'll.l |.|.llt��>ll 44iK)Ui Ibl'lmlil. .limit ef Uie uuiili.-tt-t istroer t��f - l-ut 1*1, <*i".)'i��* iji.ui iiUiiltit. iiiftioti .(-mii on elmiim, (tii'tuv; ��>.��! itrlmti).. iiiii.ii> or lu-**, tu uiutiJ-try Hrtrot 6(5. ii'luytinilul HUUIt-l. Uli-IKW lltJfUl tut(.'tlKUIC, iltfiti-* it��<*( tft ciinltm, li-tirp or te.., to iKiliil. ef isHiiiiifiKfi.iBDi. tsiiittiiiilnif i*,i (trrpk, uior* or llr.fl, ���  OiHirK�� C*-itl��i IltirulilJ'if'dlriM, A-felH-. ,M*y u, mix, AMUtttN' LAND UIKTIUOT,' Dl.'.rii-i of (.'Imyoiiuat, - 'I'.ltriiotl,*-* llittl l)��ti. I'tiitcii, (if VktorU, M. U, iHvuti.Uou i��ttiiikixr, Init*ml. to *U*t'ly for ucrmlMloii tu fuivliNhf lilo follun-intr tl-*iKtrlU*i**t Imn-t.!  '   , . '/;.'���'  ���'.������' (.VKIIBK-tWitltf  ��t n |H>0|  (Ij.llltHl  til  ttl0 dftllth' (����������! conidrof Tlnitirr luu leni, Cl-iyotuot ut*- trtt't. ttit*oop i-iiM iWcliiiliiii, imir-t ur Ip**, to Btioro lititi of It-pfiiKf C'otii, tlipitis? ftiilot��lHif ..iiorc imt* ��l iiluli **��K?r ..iitrM .iiittIittcly uml (**<<��l.��rly loit Si-ylotdlrwil)' tHiutl. of (miiii of **oww��a'iH'Hi!j*!t, iHtvniK! ni>rtii iWt'h.liiti, iiuiri*! ur Icsu, (o iioint of twmuii'i)i'fiii-*-iii. tiiiH.UtJivK Miitm iiwrt* *��r Ir*..   '..--, Ilnu J'ult-uu, li.Mlil JtHtlloe. AKt-nt* *.(���*>' IM. 1��1��, 'AMIKUNI l.ANI) UlHTItlCr. -  DlT'ilci ef t;t��)*iK|not, Tulio imilcs* tlu'ii'(irlcrwin W'ilM-n, 61 Vlpiorln,; II, (;.io(vui>iUiiKf| UUirvt', (iiiinvit. lo i<i't��Sy fDJ iiei-iut.jldii iu i-uri'tumri Hit- fyili)w|(!,ts dtiBt-rltfJ Iu!lll��! ' (*ouiiiii*ni-lD*f (ti �� i����*i |i|tttit��sl nt bifiti w��H*r t��*trli, *Imiih �� uui(-< (llri-iiity ��(iuili uf noul^wifiit (toi-uci* uf l/i.'t fit. i.'ltifu'iiiut Oltitrli*., U��(*niM�� north.iiotiittiw, ilu-ji.-* wc��( iiichsin., tnor��<'r l#*., lolilfli *��t-)i- uutrh, ttifiiec fotlowloif tiln'ti I  , ,   it t*tw>i iil.iilisit .! Uki miutti ��f*i 4-o.'iier uf 'riiiilnir IM U<n. i.'lHyiKUKii Di., ttlt'l, tiit'lie-i llO'tll Ml iiliftlim, lht*t*t*ji iihIW i-tiltili**, llitiiiHi it-iiitii dt) vliitUm le .Imin Ijttit of ilf*i,altti tul.i, tlit'iitsi full-in ��i*j .-'tort- jiiii'.t (iliiti wuter iimrii..eulllfHy *Uli|t**.l*sily (��iH'liil ut t*initt,'n'iieciiifnt,o-iiitsliiUt-f it*.'��-*<���., iiitiit-or I-t...  . --.'���'������ HwMter Mt?l-��i*n 'I'ttrji**.', c lUrtilo Jmtlint!, A'-wiit, ' Nny tl, IUI*?',  ; -'-.:.- AI.tlKluyi I.ANU 0U.TIUOT* UlnU-ift (,.| (.')-.)'iKilitit.. , v'" 'i-tukit* itutW tlmt IHtild ulitcr MilU.i��f Vn* i.i*i��, ll, U. .tueti|!!illti4i l.tmrnr, l��t*-in1* Hi many for.ii'i'.tlMliHt (-*�� (iiirviun-i1 Oi** MJiiwluif:tt*- (kertM l.ivl.i . (Vu.llllt-iiftd* Hi  ��  |*0.t  (iJ-KlliKl  tit  Ml. 11-111 li tp.ititj of tt .tiinlil* Ituid iicitr llm mtniili o�� Itofuu. Cov-j Wlil vtfttt t*f Hli.u. I'eiitt, Ciit��'t>*|Uitt HI.. irl.ttl (*��li! UUli-,1 ti) Uf blliittll UK til tlii* lltlllliU, tlicniw, fiill'iiiIn*! Um *!,tJiu ||n�� ��i !it*H) w.ti.'r luilll tireitllil ..lit l.ltHliI Hl),M>lt1l dt (XltUtJit'tlt*- )��('()(, (*(Hit��tntnir (w ��oi-��*��. uior-a or It****, y D-tiiW oilier Mill*;  * : ll.rotil JuiMliu*. AtrfM. ��� M��y I**, l��lt, y AM1KHNU.ANU UIKTIUCT. lil.UU't Of cinyo-ju^!. Tutu* R*llOt> Umt Wlllttuit tlorift) Unifl-*ritt*i*")i< Of Vtoiurl.. iti. (!,, (hxhii-bUoii i*i��iu��li-r. Uilt-iH'.'i Ui ��!'|'l)* for iiertot.moo to tnu-cim*-* thr follon*, iu-r d����t>ril-��i\ l.rtil*! Cijiliiif.rtM'irt-i it . IK>*1 iiUnti-i* nt ltie t-oulti- wc.t eortuir of Timthsr .1^)1 Kmt.iOlByiwiUDt, UU' trlw. iti(*tut(�� loorili W cIikIum, tliciK'* ncii ttu itlinHi., ll.flwti ROttilt tl) elmin-i, llit-iir** p����t to clnilii. ttt tHUiit of (H-iiiun!iv��rii)fnt, ixmutniuir liW not**, more tir li-w, . WlllUiii Oor*i> Uuiti*|t1o��nf; H.l���lt1 Jti4'!ll>��,;Agriit, May so. H��l��.  ������  .��� -, ;������ AMIKUNI I.ANO OIHTIUUT, Dt.uiot nl Cl.yotjiioi. T��k(- lioliep -ttut'c S"ftsi)!�� 0��n.1on. tif Vlt-torla, II. O,.'M.wuittttion.lt|.'bor0r.' InHwid. t.�� n>l<S>' for isr-iiiil.-ilim to t��ti(Vt,.ii() tlie (ulinwluif tli'M-rltss! .Ikii-4��: ' ��� * U(//iiiuieiK'liiii m * iwi.t t'l��iii��<l on Uu* .tior-c of llotitil.i Inlrl ��ml oti .Uu? .tiiulioru l-tiuiid.rr Uiid of 'tlniirtir liot ITD3, Cl.ytwjui.t DiotriiH. Uicim**-! i*'(i��t ki elmlii*, iliciKs- m>ui��) nu ctmlrm ((iitue or lc*,t, lu .liuit?of Hri.iMltit luliii, Uit-iio* folio** In*,' riioro iliiotit iilifl!t t����tf r iiii��rko����H��rljr (Kid iidritit��i'ly to iKiliii of tw��unifi*t*i'*'tuB'��i, i*cvq|i tnlHllJlf <<***���* i*t��tst"��. ��>t��J*o or .  ''" Krutik (HnilDl). i lUroltl jBivllnc. Airoiit. Muy tti, 11)13. I AMIKIINI I.ANU lUKI'IIUT., . 1)1*11 II'I t--f l'l.ll,*IU-ll, Tttlic inillit' Umt Ittiil'iif ti.ii'iii. ul Vlcliiritt, II. (,',, t*,V*l|'*l|ull IS**lllll��i4ii  kH|K'l'. Itilt'llil. In <���(���* pi) fur |K<riul..lt)ii to iiui-i'liHM' ll.t* fullo*.lliif tit*. ���u'ritt-xl tittuli' ('tiiUllii'tii'lflif ��l H ihi��( (.|.ii!��iit nt up* tlieii.l corni'r uf Uii hu. Cl.).*|in-i Ul.tiin, ili.'iH**! uuilii Helmut., limit'ur Ir*., lu.,niiltf r�� Ihhi ml M.-y of'rimis'i l.liuii -ati'-At. iln-tutii'M*ii..i'l.��i..��. Uisikitc .nutIt fi(-Imiiiii, ineie m 1-fm-. lu norlli* ttc.iisitiior of I*. II. (itc t*i.yiN|Uii! Ui.uiet, ttit-iitu* Mr.l wil'li��lii-,UH1,'Hitiift-(itiillii'liet'it!rl!!, CwlllitllllUK ilt! ��t'ii*��, tiiitir t.r li*���� HutSiilf Uttmill, ItHitiltl J.etiii'*, Atu-rtt, Muy Id, Illlt, AMIKUNI I.ANU IHHTIUUT. niktrit'iiii t'lfUitiiuiii. T*kc niititw Uml Alttiiir K, iliiiullt*. of Vic* n.rU, II, C, i��*'��|i.tli)it uiitiliitf limit, iDH-ntti tu (sri**.!)' *et Hfrtulkkion ti* tuiri'lituii- iini ft>lli>*-fiuir .t-rnttrllKsl l.lltle* -   -  ." -.' (-oiiiuirmtlny .1 ��� |hiU j'l.litis! .tti.ill tili'tiiltik tti-ii from tii-i-Hiui.i.i.ti ihh n.i uf f.01 iw*, (Iu'i-h**** titiutli NOfiiiiiii., Utcm-i* *e.i im elmuu- itunis- iiurlli WBtmlim. (licDt*. im��( (tlclmlli* Hi ItUtit of (ku(iiiiirritwii)*-iil, ��ph1 i*iiiii*l(ilii*f -8(1) *#tv*, tui)('t* or It-.ll,' -.':��� Ailtutr Hi, Cl.lr IHiiiJIn. .Muy II, leit, ,..".".. '.'.;'���"���,���:..  . AMIKUNI i.ANU lUHTltltn',  . '.;..'���   UlklHt'lilt..C'lttl'ttt-uul. 'I'.li. iiuUtsi umt Joliii Mtir*("imii!��. >>f Vic* (url., H, I..'., ii"Vi*j'.t!t,ti UU-it-r, tiili'isit* (t. .l-t'l)' fur, ti(j*t(il*.*!iuii H. iikirtiiitttv* tlie foiiowlit-f sit*- M'riUs) ItuiiU; . (Hiintii-Mii'liiK *t �� mm iit-uiHst .1*1*11 ��'),cli.��lii. .tte.i.lnimttit'.ouiliKMt ciim-cruf l4>t �����**>, ihwu-w imiiiiIi.-ui i-lmliiii, tli-iiit**** tm��l 9*) iituun.. Iliv.ico nuriti (iielihii)*., tlir.Kw ttrtit W rh.lu. tti i-ulut of (simint'iitiK.jiteiH, ^|W|imiii.liitntf) tuMlt^, tiiorti or le.!...- .���'������������������������ Jotill M.tt/umi-iv.ns, I've A, K-Uilmil**. Arfi'tH. ���tiny II, |��l��. AMIKIINI UNO niKTitliri1. . IH.tiiciiil CUyoiutH, T��k(.iu.iUtc Ili-kti JViiiii t'lK-kltiii, of Viotaurtu,'il, 0��� my'tiimiit'll ciiii-itii*ik��., iiiii'inl* it* ufi-l)' fiir iit'tiiiiskluii to etiri'tihtc ti)!? (uiltiktln��f lit'trt'illktul lnutlai .-���.������.������ ('litiiitti-iii'liirf .1 * itd*i i*4iiii|tt(t fttxjtit t uiile- ���.ii��lli*i-tit��*!-li' f (ttiu tlii.(nfVmuf tie; a ill Hlv-fc- Hi-t-.r l-iil vhtfll, tl��eii(��i i--*.t t.) eti.in., tlit-itc**. ���outlirncimllm, Hdrii,*- -���,-���! it* cliiHtu, Hit*it>H> liuilli IWi-lulu., to iHiiitt of etuiiiuwHViii-'m mu) tviliUtllttU Itfi.ili., liltiinuf !���>*��, -Ivtin.tVM'kU'i.' -,. I'-ff A, 44 liillKtt**, Atf-Mit. M.y .If, Utit, .:"���.*:���   ' AMIKUNI MiNil UIKTIUOT,    v IMt! 1(1*1-Of ���*.''����'ltl(U4il. ,T*ki* ivolH!�� tliut Oixiriit. Vlcat.*** of VlfiWi'ltv, ���I, OtitoottttiitltHi i��l��n��,r. Ihhmw* te tii'vlylui lu-Httl��ltlH (41 (l-all-itlm.* (Itr lllilllt, ill.' t1-.(tt',-)il��-,l I..HU!-. (.Vil!il[4t-(u>lll4( .( (t lu**! 1-1*111 mi ��l*t*t!l t .Uiir. *K.(HliM��!.(.tri* fisM��> Utftfe.k. of Uiv A-klillitrl' Uumr Uit We), ihwittD t.e.1 w cimlii*, ihriiiw ��outU��W i-imifi*. lliriH** viial **tt i-lislu., ituivtir tlllllll *��.ltltl*ll!SHI I'-Jllll i'f t��i|ll!ll��ri(t'l!(!>lll. .lltl ix>m��ititiiy -Mil *('.('��. uiior*tn- litw, .  -Ut-iirif.**. Vitii!**,    " i*#r A.l*. Ilrlivtll**. Atfi'iti, Mt*y U. I��tt. ��� -.���' ,.;": AMUCMNJ I.ANU IMKTKIUT,.'-. Ulllrlt:! uf Cisyotiiio!,' T.t!* ut.iUiM tluti il-nir*'-! Miiii)*. of Vlcuirliii II, (,),��� (Xstumtlui) loliofrr, iiti#iitd�� t<�� .lU'lji' tor erruiloilt-n lo tiuitili**** iiin folloniiiiv UCmiiIl^wi l��ftila! ('oumK-m-lii-/ ��t it iKitu ".iitttitej nlkoin *i) cliitiri* s>iiril*����*iiiiif rly fftit.) ttio jiortlitipdtcorner ot t^n ww. .nil ttlxuit t* ctmiii. mtriti from tiio.ugiii- w*i.t oorner t����.t*of Huirot, t-'aUn'ro. ,-Vi-t'lli**lloci to tiuis-lutin". i itr nee norlli Hi) tlinlim. tliriwy) wo.t tjOclmttt*. ihciu**. eoiHli uoutntlii*. ili-sinif ������t IW eli.ln. tiv tt)lui of cotiiiue-Ufiiii-tit. ��iiit ��*it*lf.< toy (kK) iter-ii), r-aprc or tc��,  ���- '�����,!(Hirir��'��lttt4>*.*' ���-������������ 1��0��- A. K, lirtntU*. A-t-jBt" . Muy 10, Wit. ,'  AMIKUNI I-AKO' DIKTIUOT,'  *���'.'/, DUtrk-l ��f t.-l.yoiiuoi, ! T.fc* ontl-M! Umt Kotrim Kuliwro., of Vkloriit, II. C. twoimUoii clitrk. intcotW t-����t't>!'' for jn<r* till.tiuiV to I'lm'itli.i*  lit**  ���TiJlk-uriliy  tlr-Kriis-fl titntl.! ly-ciuiritfluttr *i tv I'Mt e i j iit'i* ttW-iii iOcl'tkliiB 'liurttit-rriturly from Utt* oorlliw-ctil eonipr tw.l 4)1 tA>\ W-i, tllflllS) UOIti!! tX> Clmill*, IlitlKW t'o.el ��0 (tlmlii*, UieiMsj tiivuili K) clrnla*. (iiruot. wmt W diiiitit. to iKiliii o( ts'iHiiif-tic-riiirnt. tiikd txiiit.l.i. In*f 610 uul*-., .iioi-i* or l��*����i. ,- lCi)l|t.i. kf��l��c*xi*. .] 1'rr A. ft, Hrlodlt*. Asctst. Muy 10.1911. I AMIKKN'I I.ANU DIKTttlCT. Ul.lrlot i��( CSt-ytxiuot.  * 1 T.kfrivtli** Umt Jului Ulk.., t-f Vit-tturtt*. n. C.uitMU'.lMl *����IHr, HlUftd. tt> (tt'(')y tor l*ji|* (HlMiltMl  Hi J'MlvJi*lHi  (It.  (tillowlbj* (JfM'lfboi l.utl* 1 VUIIllt-4M*lll^ *t ��� (Hi.l t*U.)!*W} lUkVl l(!t'*j.ttl. wmi flout iim itv4tli��t-*i itorwrof -Urt WW, tUt-i**** ��si4'l!��iii�� ��r*i, iMm. !ixit*ti��ie�� uoith, Uif.mk? ti. rimio. t***i, i itt*(Mt* tv) clmlli* iKitiil. to tt'Hit of ts'Mt!tir(n*run��i1, *tt4 (i*(iUlltl.iii fti kcttm, tuoi-d vt U.k JtltUI (Uktatt, , I'tt A, M ttl-KVliC A��ftH, M��) �� iflt f- AMIKItKI I.ANU UlKTMIor, tJitirlii of il.iiti.tiioi. Tttk** nctd-** iiml J.iiir. ll.rri*.*!, ef VieloUw, 11. C, (KS-vilMtit'll (timrumVl-i-i  Ililt-OtJ. to .tfi-i'lr lur 1-fiiolM-lt'U i��i|,itin*!t*��>'6!!!' lotlvi>*ii)(f atwitlt- 4*1 Ikltit.' (Wiii.iHiCliMi Ktt.iku.t lil.oltstS it tin* liiirtb* *iM t-xtiit'i-uf lit.! M, lifiii.-. w-fiii IMt'ii.lin. IllCffi-t, pi* rd-itll. Miulli, tli>*.)tV Ki Clmlli* t��ft*t. iill'fliw Dill III 441 .!tl>4�� t'f t*Tl' i4������tlt��. .rtt* fuilo-*- (ila* -kl,o;n |t*ii* utiiUit-ilj to l**Hu( of tKiti��ti!-f(HiS- ���iii*ltt, etui .sutlai'ti.if/ n.i lu'li-., ittci* ttf it-M, ���lnt.it** (UlH*.'*. I'll A.H. IllllMHr, Afvul, I-l.) V. ivlt, AMIKUNI I.ANU UlKTIUCr,   ' HltHKei ef Aitwrut, * T��kf oiiUi'*-' Umt lUi-li.iti T. (lediimii nivl lluitkc* K N��-**ii-n, o| Vl.'lii)l*,tHfsi|i��Ui-'ti mlu. M��nri*. Iiitcini lu .).-'tH f��r iwrtolMloii to imr* i-im--*-. ii,-i fuiietiii,^ ,l-.��,'iilw*<l ittitil.* CuilillHWlllK ul * l-t'til i'l.ett*! ��| |lin iiuKh, *ii.*| 4*!,eif uf |<ii IM. A Ii'i'. ut 1)1.1 del, *,r**l eu lltt'f.n .little of (Itc AUs'inl i'.rml, ihtne*- uu * t uut.i' t.14.1 **>(. t ti. rlmlim, llii'i-oi* on ��� is>ur.��* h. (f W. **(, tkli'ltalu., tlltxr ut In. Hl'-IM* Oil H *uil!|li-i*-i| i.iil.Mi In �� (M.lni t- ill I'lmlll. Hf.1 ����t. el Hit. .tull tit.������*! (S-ttti'l of l^il IW. tli-WM*. *c**t **l *,itl4'l.��|im In miuiltiti**! ivuiu'i- uf taut*!.*, Uk'Ihs* fi-lliitiUiK liiti iiiiiii* lint-of AH**. Ill I'.imi to culm of isuiniiitiiei-iiiciii, ��.-it etuitiiliiiii* tt (trie., imi***or l.t*. iliili.nl '1*. (iisluiaii .uti llm St*** K Ni-nltMi IVrUf* A Kiullli, At*��ut MirlllVlf AMU'llNI I,AND IHMTIUOT. III.!.!.'! vt NiMitkB 'I'.it,- unHt**- Uml  lt.i*t' Aii)/i't.'. n��t.l*n, nf .'I*!i-itful, !*s'ii|i��(!iiii iimfrliil iffiiiii.il, Ii.i-mmIi lii*l'|i|) f.irt"*iiiil*.i')ii ti�� eiui'li.'M! il]** follt.tr" iii* i|i'*,'ijl^*l Ittiiit** I'utlilili'iit(nil dt �� j*k.l fl."!"! ��*l til'1 .luilll -��<-*! cii.iii-riif irfii t, ituiiu" Miiilli *w i'lmin.. lli.'lits. ttk'.i i*i (imlll* UiiuHti liuilli (.It'll.IU��, (unit* ur ten, in it.it ��lit-rii llit-i. llii'iu t. fullo*.in* uluiiT'lliir t**.l��t*el lt�� (lie it-llil uf (s.iiiiiii'l.et.- liiilil. r- It..*-* AlUft'lr* f).**tl(*), Ktrti Mm*Um*1, A*flit A|.|il id, It-It AMIKIINI I.ANU IIISTltlfr. IH.I.it'! uf ClmtMiUUl, T.k.'uuliisiillmi II K ��HI��n*(!t*ili!l J. 1(, Nrlll. ol AU'cnM, mviilHtiIttu (imrrlisl ttiiiiiru, Inlrtul limi'l'lk (ui |-t'itni**li,ii Hi li'Atxi Um fiiiltiwiiikj tll'N'llUsI fti,ys��lliif��u Itiiiiiui'ueii-.i* ��l 4. |hi*i l-l.ntnl at tin* niirtli- *<**t tsiiiM*rti| Uii (*t* i'!-*>��**|tii>i III.Kin, tiii*nit�� uii tt Ciiui*.'H It, i: a.i ,*0 cli.tu*., mure or lr*��, i In iw *c iiii in iii-ji��t- H a VV. AM. -Kiflialu*, mur�� uiir**, llit-ivvt uti K i.iil(��t-> H tAA VV, A.t.iia t iiKlii*. eiiuii' ur l��*., lu (4 i'l'lnl ttelmlli. knjuilt of lln-* jtti luti.iei I v isu utr of l-ut it-i,  't'lipiit'c i>u ��� fiiuiM'iuul ii A.l, a I'luUim, iliolv er It-.* lo (tie .'UllIll's*! C'HIirui l/tt (WI UlclMV fulluttlll** tlif klmrf lllit-ut lite Al.n'r.ii Cuiiil It. Uirt-olut of tsiniiiiiiiifiiii'iil: .till (siriiiliiiii-f **.! ��t*rc, tutirn er Ic*. l-.iuli K,,uiiii��m, , tli'-Ullc l(  Nrlll, I'd A, W, Nelll. A-ti-nt. M.) Ii. twit- AMIKIINI I.ANU UIHTItllT, }) 1*1 llt-t of Cl.tmiimt 'I'nlt.'tlulltS' Itntl ,\l!l!lirlialit|t!illl*kt.,itf V.ll- lllllt.*., i-tt ll|m(iu(i |it)��i|',-r, lllltMltlll HI ll|it'l) fur !>r!iiil����|,iii in imrt'lmM' lite fullottiii-f itcM'rltml itili'U,* I'niiiiiii-ut'liiw ��! *t (Hiu 1'!hIi(.4*| *t etmln* tn-.i mitl Wi'Iminit ni.ril. of ilio uortl.t-invt isirticr el I.OI luli, Hu'iiti' ;t>i(*ii*Mi��iiiirl|i Hii'i>ts't*ii*tml!i�� tt (i.i, i lu'li**'h* I'lt.tii. M.titti, ttu'iKS' iticlmlii* , CiKtl, Ult'lrtV*. l-lmllu I.UUU..  IlirlVltn 111 clmlli. C'dkl, ilu-iiiti' *<i cimiu. iit.rtli, tltr'tci' tl tli.In. i'*.t iu t'tiliii uf is.iiitnttiei'iiii-i.l. uiul ctsill.liutut .tlUHl'll'*, lli-lft'lliif**. - , ArO.ui ll.n.l-l lllili. I'l.-IIV A  liiilr|-)i|Ui', Avtlili Jiili (*, mu, AMIKUNI i.ANU UIKTlUirr. OUlllt'l ilf IIUIIII, T*kt�� Diitlw Ui.t A Illll lHlw.i-11, of Hi'llvr, N. K, VV,. fiimtr.ll'i, i*vti|mtt(iii t'luitiir*!)*, luttiwm l<i��|'(i|) fei IfDill.kiiid 141 l-illt'ltkl'H* litif futluw, illlf lli-tti fllxi) l.l.-U CiiillMt-.l-il.lif ��1 H|tu>! tiltttltW A mill'* Wi'.l iif UlrMiuUfritii is-Hlt*. l-l -s.s'tl'Kl I, '|\|Vtll.)il|i tt, *ii('iir��t Mi.'liiin. tit'iHi, tlm.vet' m* t'tmin. t'H.n Hit'tits- ki flittlu* .tiiiili. llituii (��� Hi elmiim .i-ii (41 liuilli ui i'tiiiiiiit'i!ts'lin*iil, isitit.liilu** tttt. n.'rv.f l.l'l||!>!| It'kk tMllltf *i*t (luu ft, Ttu*li.l.l|.tt. iillli (Ulmii-i, M��..t.itll K, IHillmi, At/.stl, M*U' t\ (Hit, AMII-ltNl I.ANU UIMTIIil-T. �� lil.lllet of i*l.)i*!ll(i(.  , T.Ur mn.ee-Uml  I't ��. I l*imt*l, of Ik-trtilt, MliMi-, iKti'0|tiilluii ��|.iu.li*r, li.H-iitt* to *!-!-lr far s*-'i!',il*��|..-'!! to t"jrv!iii*i' tlip ft'llt"*tle*-;4*?*J-'Ht'��j luii'U* t'ullltlll<lH*ill-i'  Ml 11 I*..!  I-I.llll*!  It  till* KilUlll" wi-il isiriicrut TimlK-r l.lmd u*i. UiriK*. lu.rili I'li-tmfri*. ilico.s' nt'iil .*irt;nlei��, tii��m*�� 111 nil tu I'll.III., tltCIMS! ��(���*!  id l-llltllm,  Ibl'lUS*  Mllitti tit! i'lmin., iliciief *���*��( *u rlmum tu (Hiiiiini imui- tiit-tkefiiit'iiiiis.iii.itiitik! (������.-�������>��, more wrli**., iVitrl t-i*..mi.  ������������������"��� IlietmiJairkt. AKiHil- Jiiti*tl. nut, AMIIiilNI I.ANU tllKTUU-T. ..i.Ulei ol rihi'tkiiiit'i, T.kt* oolite tlml. Alldi 11. \V.lluttfr.tif Dt" imii, Ml5-li . ikmU|-*liuu Inwyori ioifnd. tt* *t>' Uiy for i-i>iiul��*��'i|i tu t.tmtlm**) Uu. fojlowdiii it*' m'Htitsit Unit.: IViiiini'iitiii*! ��ik'|M-#l tt.l*����t#.t ��tt Hi. wiuiti- t-<t*l itUHlfMif 1-IuiIm.I' Uliull WI, tllfUOO wi*��t l��) I imiii., .liuniss .(inti! ou t'ltuHm, iiu-c*-) c ��i ��,* ciiKiim, Uh'ihs* imrlli ft�� i'lmin. lo !*��(ul of isjiu- uii'iii'.'liit'tit.etxiuiuin*; ��i��i��ii*mi, w��n��.��r IfM, AlNt K, *Ar��ilut��i'r,    ,   , ItieimrilCliU'kv, Avoiu. Juuiitti, imt. AI.IJ^UNI f.ANUniKTiUl-'l'. ' tii.irlci t.f AU-i'Hil,   _ 4i> T.kfiiMitlisiiimt I. Mldiit-'t Ti-lm. ��l AlU'inl. ��� II U., ikmsitmUitu h**I i^tMt*' ��**t*ui, Iiiii'inl* u> hl'l-li' for I'l-iiifl.iili.ii tti lent' Um fullo* In*- ii*. MTlUtlt IHlUl (lltHH'Iyi    .   ���������  ...   .. 'Iiiut tiui'tiiiii uf ifw (Her list of llif iMiiim*. "Illtt'r, ISKllllll-llCiltlf *ll  * l��".l lilHHlnl ui* Um iirtki4-ri)l*i*nk til (lit* Koiimi. 1(1 t-i'fNt Uu*-..iiiil.i'r!! I**uiiu.*',r>' uf t��*'l I". Utt'.ti-c MiMllieHt' tuUtntitui tlif.H.'lt-'ill IimiiU ufl tie .ulil iltrr, mlHUtiis'iil *U cllilm,'UusKtn ��r*U'r|y lu On* ttctt'ii. ImitU ot tin'mill. river; tl.eit.wi u-irtlifilv IuIIuhiiik U111 wt-*.inrti Hunk ttt lln* tmtil rltfr, * ilikiMiieti of *��) rlmlli., iiuiri! or It'M, Un*(its'i''t.i*'��rly lu llie jsiliil Uf 41Unllk**IH>t!|it..tll, .. -.'  Mletmil 'IVlm Mv ID, IWil, AMiKtiNi i.anu nn*Titu*r. Diktiiel uf AHwrul, T*kc ItoUt*** Ui-H I, J.im"|,|i It, (V,Uu, of Vie Itii!.,.11, !'.; i*t*'tt|i(iilit!! i-iiit.-teltir. iuimuI* to "i'l'lli lur |it'ill.|.��!>*ll!'. I��<��M> Um J-.lln*Imi it-.- m'iIImmi tmiil. liiiuit'i); 'Iiml (Ki.iliuiuf uu? riter 1k*I of (Ik* Hi>hi���� Kit (**' (VHItstiHttMlV H( ii tKiat 1-liillttSl (ill (lio i*.*l - mii trnuk of U��t? HtHtut* Itivci mtj-j nciiiiii'i 11 Isidk ���D-f Iti.iiif. t'it*-k, Uieiii*. ��ewilitpily fiiliuMHiD die ei-.U'iil lunik ul Hif (..t'l river, in ilUuntnnif w elikit.i., tl.,i��HH* ttit.ti'1'ly di' tk�� v��tte(��-ni lisitk tif (Iw mill* rl��i-i*. !(k-ih*h nurtli'-i'ls' (t)Ueitlil^ ili> itr.ii'iti Itmila i'l .Uu* ftni-i rlttr, * tll.ttttw** of w elmluii, hm*i*i or let*, *lii'(H**)'t?*t.t**lyU. u.�� isiloi tl(tSti��U.l1lt*.'|l)t*.ll. ,   Ju*��*eli U. I'urHiv  ; M.-lviio. Atr-fftt, July nt, nut. jsMIKItN'l I.ANU UlRTIUtrr. UMiMof AltM'rtit. ���I'iii** iit-u<* tlmt I, nUeiifet'i II. i'��uln, of Vie- Utii*, it, i'��� iK**'iii|ii.(U��iiis>i*ir'M'ior,ltit-Nkii��io*��ji. |il) for jit'rmt��*l.'li  l�� .'It**** Uu* fifllowUtt tie-* wrlUsi ImikI., iiBiurH'l  , Tlml |>orlimi of itu* Ttv��r l*fd of tltr Jloiim* Itivur, (..iiiHiitti'icliitf At-it iHt-it'|ilmiu*i t"i lie- ilMli-ltl Ixtlk Of Hit* HlltlKl* ltltl*f, Oil llif M.UHl. rrn iHi-Ji.-tui) "f laoi D, KtUffM noiul.'of lllvrr- t-*mi' HrHik***, tlifitet* t-tiuttirlly fntlu* liirf tltn r*.tort! tmiik i'f ttio kaW rlvrr-x tll.toiitH* t-f ��,l dmlim, i.ticmva vt-rtsttidy w Uie ttt-i/ioni tiaiik of Ul-ikulil rivt��r, llieiiet',iiortlii*rly ,olto��t lu-/ Uio ut-.U-1-ii l-tuiti el Uu* .ulil rivi* 1. ��t/ii.i-tiiro of tu (llmlim. liiort* ot lliu., iliiMW-i' cukWrly (411U4- i*uliii efiMmineiitsciiii'ni. - ���dia.'-Jitt'l 11, Curllii,-'' .-'���  'M.TvIhi, ZtirUt. July IU,)��(��, AMUCltNl I.ANU UI.HTKK-T. IJl.irlci of ,*tkv)twiiiot. T11 kit notice 'Uuii ci), Mtttliluiiiij, of Vstu'riu. i.vr. oceiii'iitlou nur.eryi.iMii, liunui. to ��pi*ly for IH'riiiik.iiiU Hi purt'tsit-H"Hit. fotluulnir tJe- .erllKs! laiiit*! (XIIIIIUBIWillli Mt H I'Oiil |i!n!'.!-nt! Ill lliu kOtlili- *��-**.! -ItuMIPtf I'I  I.Ot  OH*,. l>l,(l>'t*l4��Clt  DUirlCl,    ,- Uii-lKsi iierlli nt* i'lmin*, Uioncci tro��t *vi( lutiu*, i,'t-;.*!!t'�� iseiitii to *liort��, iliwucvf-mwily *kloii4f thti  '!������ Kliortt to point (it fo'iitiiotict-uiMil. .ini t-otit-tlu- Iui; ou hcr��*, muro or icwi, O.. V.  WttUlllllli"!, Hy W. W. lUsinSe*, A*'#n*��� Jim* it, nut,  ������"���.-.'���.��� '-��1 br THE ALBERNI ADVOCATE The t.IO.OOO,<KK> fie.M-9.ta0 ��23tl,a��2,00O "  ' "  , (Koundind ilM,* C^Ul -4utWi*w4 Cc**tui r��*i4 up Swf ��r*4 Un^lvlttvMl Front* T*��t*l A*��#U Hum I'lviiilcfit ��� itt, Ilun, f.��.T��.l .-"tU-atliCiiiiB nod Mount Hoy-id (!. C\ M. (J, i'ri-txJili-tU ��� it. It* Anir<i��, f-,M|, jj V'K'C'I'rtiN, * Hlr H.,H. t'lmmtmi, Hurt, <Ji-ii*-t*l MiUmiijt'r ��� * ��� �� ��� ��;    ��� It. V, Momtlsli Houd Olllco,,  -   -   -   Montreal ItOiulnil (inice    *    ill Mini 17 Tlin-iidueetile HI., !C. *,'.   . Siivh.^s Bunk Department Deposit*  received  from  ���$!  upwuiib-. '���*  Country ll!i��lne*"�� jflvi'H ��*vi-ry niteiiliun, Port Aiberni Branch t' HM^.'***.^^ -   E. S. V. McCIlmock, Mtfr. Meal Estate Agent P.O. Box 28    Aiberni B.C. Furniture A l(tti��'H��lilj'!iicMluf huitund Ilru-u. ItitlKtciMJs tti-f-iv-w) r��" Ci'nfijr fltMil till* IvuM.   IViccs from M.fiO up, , AI*o I)i;dnif*r.iuiii i-huh'** In, Qtiftrtci-c-iJ Ouk, tJulifrn und ICi-ily Kiu;il��li I'UiMt C<ui*p unil j'iitvli Kuriilttni', Ciirpet Kt{imri**, lnli��iilcum, t'isx*ki<ry and uilii*i'*iriit'li>Hti,M> uuuH'i'- miM to lut-iit.oH, t'uil  uml Jm>|*t>ct4 Cowpttiv pilct'i* vltll tliUKt,* for hlliilliir IfliKKi-K tmlasidt't, �� A. I. BIND Pioneer Furniture Stores Aiberni  and  Port Aiberni J-bwi* *��$* AN PTSIDE VIEW Of OLD ALBERNI KOIt.ANVT.IJNH IN TliK WAY OK iSTOVJSWOOD UO TO JOHN  GRIEVE DiiV WOOD A MIM-X'IAL/rY All  Orduii*  rroiii|itly  Attt'mli��tl  To Lend Act Notices AM'&ltMI l.ANI) UIKTJUOT. IXurin t*f ci.yo-itict, Tt4k��.f,(,!<-/*,*i Umi I.'Wtiliiuu t*IUu,i. of V.u- 4����u��rr, il it., 4��n**��i't!ilo�� miner, luii-mi to ��ii-t>iy ft>l l*t'!lt!l��*ll>ll tO JIDC4 I.CUKl  till'  folllU* ill*1  iit*' Mf-HUM l*(nl.! ��� *(��IK*(i(ji-itlit  Mt It (KJ.t  |-ltU.t**( ttf  (Ilf (t'((ill- 1*41*1 �� O.dit't of I All iMt .'lw)lt��-jU"ll I)lk,t4k'l,l*l**.k"*- otititi-iiiiiiii tliti.tiu4i* lln* lo Untma |U>M*ri4* Il,r4tt>> ttr.l -tluil*' tsuuilt lM.siinIi.iy t'l (mil*.! Ut), M>ltr|*l  U,l,i  MlUtl.tte*!  (*-J<(*i'f  tlltUiS*!.  InvUCf i-'-iili t-lt'ti.* Uio *.<>.! t*omiii-iry ot ttt.1-1 luttiut. H-rM-rti-��it (mm*, Ite-tut' en*! vlou** IKeriurUi- ii il i*i*i!i,a.iy uf ..lit IiuIIku Itikt-t it- lu ilir .iiiut* intu. uuitii' *)on*r iiin .iiiut. Hiit*<tiiniit>n>- .-.'fliitlii*. lininsi t��i��*t io .If,,!,' liitu vi it.'foy*. i-.i**, (iit'iKS* Mitiitifily ��lui��i/ Hi,, kiuu-ii uu��mi 4-*t��(li��, tlil-lllt',.����( (I. lllltlll* 14, (H'Hllllf 4VI1.> ilHlliSliU'llI William UIIdhiii, Jelll! Kill., ft-ir-lll, J WW tV, IVIlt AI.HKHS'l l.ANH ItlhTIUcr. (Hktr.el ol Ktiitcil. T-tkoiiiilimi Uml (loiiluii Mtuk.-ti, -uf Mdiiifxitl. I'. O - (Msiiiuilioi. I'leih, liiii"itil*iiiu|i,i|t liiiis-r- ..il.kloi. io |.iiit-lmM< Uio (iillintHi** ilisM'tflii*! iktu-iij; iNi|||||l(*lM'lll*r (it �� |*i.t I'l-Ultn! M ,-lutiii* t'tikl uf Hii'Ui'ttlme.1 (sutler of Imi! li, Dt.t.lcl t-I KvUH'tr!. ttiiiM.i to i'lmin* iioriu, lfii*ii(ti'**ie)ittlti* **4*��1, UieiKWl til I'liillll* .until,  ttlt'DC-f M|l(|!*l|i�� .'�������! tu i-tilnl of oiiiiiut'iiii'iiii-iil, isitiHtiiiti.K llii ikcre*, iiio.ti or Ic* Unfiled Mk*��-!i, -Iht-k l^tv**.oli. Aki-iiI. Muy H*,,li*lt, vmmtmM,! i��i.*mimi*mimi.i*w.Iiii.*>mm��w��mhmmiimmwwm -���,JIJ^lJ.L!i!,!.ftttWlll��,,H'U!!'**a'J��'l?:ro^ Contraetos1' and Builder ri -Ml !" IWIWMIIJIJIW'<IIW< eorge Stealer In S-ash, Doors end Gisus Building end Hoofing Pepor Ume, Bricks and Cement Aiberni ' Phone 29 P. 0. Bex 9 Jlj. Gt* irtwwfi'-jwrniwBi'W^ E. M. WHYTE UKNKHAl*. liLAOKHMlTII Aft xwumi tlm Aji^npy fur tlio Dl'iirlcl  of  whttt., i�� known un tin* ��� Farmer's Bandy Scale Ixiinif u Hi'ttlt* uml Triii'J* C.um*-""-": btmsl, wldvli c'tiii uu iimhI oitlier nn ti/iVuck or �� Ht'iilt', nnd will we!(,'lt im.vtltlnw /ruin uno jHiiinil lo u ton,' A ithl|*iiuitit uf iltt'M* Iutvo Iwcn it'ct'lvrd and can bu limprulud at tint n!��o|i., Vfaca-.iB^raeiT mim   *   ���   b, c. AMiKHNI t.ANU IHSTttlUT.   , Dlalrit'l uf Hii|i.'H, T-hIi!,' iioli.s' Umi VV)))1*ni K*tum, ef Jtlonlicttl. 1*. O . ueeuimllo!! ilctKy.'r, liiteiitlB lu nf-l-lt' for tH-rtiii..ion tn iiutci.HM* llit* foliut* In*! i(c*t-rllk!i! ittlu.1*,' ik'tiiiiirucliitf ut it (nut i-ltitilotl Hiflmlim c*i*i Of tlm iiiirtlmcl etiriii-ruf Uit II, Ul.irli'K.f lltl* iK'rt. itii'iuu! vi i'lmin* intriii, Hi-mmm- oomtttlnh rtwt. Uiiiieti t<il i'lmin* Hililli. UiUkw ill clmlli. tte��!, ti-, imlnt ��} ctniitiii'iiclii-f, *,miitMlti)ii|f ttn iicrt'in, tiit-i u or li****, WIlll.ni M��t��on, Jm'k l^itiMiii, Akcui, M��y IK illlt. AMIKUNI I.ANU niH'CltHrr. Ol.trit'lot ItuiH'tl. TdkiiiioiltteiliMi Hurry (lln*.*. ef WliiiiliH-u, oix'uudUoii ifitti'llcr. tiiifiiaN tu tii'tily for in-*' illiti.lotl to vuri'llllM)  llli*  foliut*tiltf  ll(i*l*ll|k,*tl imitifc' C-itilllli-l^'llli/ *)l * |kw| J-lnnUsi IttJclmlim tte*l ci Hie mirUtt-**! ctiiuercf Kcctioii It, 'ISutimliiti U, lltt.ni.. K) clmlu. norlli. itirm* Miflmiii. *��r.t, llicilt-��(ilvl.i.l.m ��4>llUi. Ulelieo HI itlmlli* <���#*! to l*o!(H of ceiiui.ciu'ii.*'. euiKuliiltiv S*i*u'ir4��|, iiiuh* eric*., itliitf iIioimiiii*, litiltuf fitx-llttti i7.T(**Hn> .IiljiV. Ul.lrlct uf IttHH-rt. Iturry Uli*.*, Mi)* IT, Illlt. *.*���� tt tm 10 Acres Good Soil, close to Town and easily cleared. a JtH'k l.mvBun, Ant-iit. AMIKIINI I.ANU mHTIUCr, Ul.lrlct of Itu'iun. Tuko(itKleri tlitil llcU-t'lt VVf.lisiU.i'f Mtitu (m*hI, 1*. i)., tis'ilimtli.o clii'inl.i, Ittli'iul* lm uti. tOy for t*i'riut..t(in U> jnutliii.tt the fullOM Iiiii tin, wrHtfti luixi.i ('tilluill'lH'illtf nt ti l'i!*! CliKlHsl -til i'liillll* tw.nllll itiiit ((icliiilrm ttftjl from Hie litirl!i'**i��l itmifruf HM-tlirii oil", 'lliilmllll. liti-tuy-tiltti. ItiriH*' 411 ilmlii!. niiiili, itiriH-t* t*t cliiiiim eimt. tlifius. w eduHmhiiiuli, Uii-iKvUi i-liuii* m-it toiwini uf tstllUIICIHSilll'lll, CuUtultlltlH iii)!.' UtTi'*. ilil.'14l Or I-****, Hi-rlH-ri WvnUtrlt, ���llil'H l,t4W��*&|l. Av-dtH. Muy II. 11)18, wsg'tiui-iiigM':'.'.',1; AMiKlt.S'l I.ANII UlSTHicr. , -  Ul.trlt-l./f Hoi-rrt. I.k.' liolUs- Umt 1, Willi*-..! McUcriiifftL of Huruiil'>, |l, (,-, ins<"4j>4i!!ii|i l-tvlik-ir'j.-r. Wlrtitl. lunt'l-H for (wr.iil't.it-ii. Ui (iwivlm*** tlm f-.-Uv*" i(tk"tltiM.'t|lK��| |��Ju(>! t'CKiUiriK'Ui'it el ��� gnu! |ij|i(il.*l ulst* tllHMlltsl , uiul ��i a i>* (luu ttm in* ni*! of Ui.itheMiit'it.t ts..- ii��i, ni <i%4t. imi, I,, i��,iii( (wi, ttu ins* ivin y eimlit* tktiulli, Hit-iH-si t-l*,-!i() i Imiii* ii**l, (Irr-xiti l-iKt 1'lmlli* (i-u|li. Ititiier t-liHil** el'Mld* m*l (u|*(kliiv t-i ll'l'ltlii'Ilts-ltlfif,,  iKlil'.-al.ttlt)*'  lllft'.!  liulniMMt mn! itt .'illy (.tin') ikitin. ttiuir or H***., VVltlluftl MclX'iiiuiil, wiin-au it, rvwitii'tou. AiM'oi. jtvut-1, imt AMU'IOO I.ANO Uihl'tiicr, IH.i/li-tiil Hui.i-11, Tutor-'.ii-lli"' Uml 1. IfcuUlIu McHtiiiiull.ttf Iliuimtt), II t*, i��-i*tij��a|i,i,, int,i3itv.t ttfiiimii, iu iiini*lu*|*|,|> fer t*t*.*iil����l<.ni In iiiiitjlt***'Um liiH-jB Iliit tliiu'lHs*-.* (ji-al*: i ('���eiiiiueiiclii-j ul * iiuil f.l.iiltsl (Mlu Itiin-li..) Hlktl.ltil (H.U t'lullii. ��t**l i.f Hi-c lli'Mll.'**! I*).- iii-i "f'i*ittii��lil|i tm-iily (f-J. Iti-iit*- toil) i���>>) ,<tlkl|||* -MXilli, Hit'tHSi fltflil)  (Ki)  tllolti. **l'*l, Uitt.Kt-fi.il> (((il4'im!..*!!ii|t(i,Uietni-i4<lv!iiy {**.) i-iili|.i!>t'*(*t !(��� (ttilill iif isliHluritiyniK-iit, 4*MiUlt)i Ini/ Hi..-*' iiui.ilitsi mill it*flit) (.lee) *ti*it<��, tui'iti ur Ii-*.i l.tilkt'Uu McUrroiott, ' WilliH.ii It Kim-ii-to-i, Attcdt. ' Join' I. IVIt. AMUUtNl LAND UliSTIIH'T. l>lki.li>i of Kujfri, Tnkf iiotliv Umt Mliu.ti..'i.lyi'r, of Ml, Joli.lV Mi'ktfiuiiMli-uitl, iHVO|.*tluil iiiHirfi-tl ttciu.ii, In- U'ikU iu m-t'iy for i��*iiiit*tii,ii a, -tMK'lutiM- Um (iilloHlti-i ileiM'rimkt Imiii!*: C.-iiiiiU'iit'itH/nt ii |n,*l [-ittuitsl tti I'lmlim treat ol Hit' lioHiit'tml (siritei* ul fii��-tluit it. Tiiwrirlili* to, liieiHH' (ili-lmln* iiurUi, Uii'iMSitdi-imln* iimi^ Uii'iK.* .ticlmlli-. -w-ulli, slit-ii*<<' to i-imiim ttci to (���('Int i'l euiiifiii'iiufiiicrtla (S'lil-tlitiiti' ki <M-rii>*. (iioM'.ur li**., Hci.i-f Uip *muili*tr-(i tjuirUTDf >*tvui��ii I,**, 'iVik*ii��iiiii tu, nt.uioi of ItuiM-rl, Minnie Oolyer. ..   . - . _ JfC*** I-ttwui'i) Aifriit, Muy Id, nut, AI.'liKHNI l.ANI) UIHTIUCr. Dlhlrlct t*f llurc'liiy. Tnkn notlcit thttt- Marcurcl' A. Mliur* )i!i'*;, nf yuuiKHiver, li, v���f ucimjntilui! w|(luw, Intend* tu iip'.),*/ fur |)criiil��iUin to iitircliitsu* tlio fulluwlnt' tlirn'rllMMl u��: Iftn-d i'Diuimuit'liiK-' ut u |*ost tilunntluna l.i*itcli un tliu en-it )>iil(t of l'rotct'Uun JshniU lu Ituii'lii.v tSuiuiil, tlieucufullotv-. Inir llm iiH-ittiiltirlnffH of tin* itlmri) llm* tiritiiuil tin. Uluntl tu tlm |*o!rtluf cuti)* iiieiH'eiui'Hl, uiul ('uiniirlsln^ tlm ivliul.i Imlumi, cuntulnliij'' '.ki uorv**, muro or li)|i**. Mtiri'itrt't A, NlHiruli"*, juiiu ir., iiii'.*. ALIIKHNI l.ANI) DIHTHKT. *. Dltitrlctuf liiitviu)', 'J'aku noitivt tlutt Miii'irtuvt A. Orunti" nf Alburnl, ii. ti,, o��ui|Ki(le!i IcuclKtr, ItiU'iitlKi to ttiijil)' for '.criitMiiH m pur- clituit) tlm ft-ilnwifijf *lev(*rll)etl iiim!*.: t'oimiiciicinir ut it \>mt nlunti-tl on din Hiiilli oliuitt of Atttliiiii*. Iiiiatiii!, In Uurk- )e,v Hmnul, Uiemiu fullnwlrii' the uliuru ttm* uf Mittti itituml Ui tlm iKiliit uf uotu* HH-m'i'iiK'iit, um! (.'umiHiiitm,- tin* wimltt Isluud, cuiitiilnlft^ 'iti tttirt)-*, moi't* ur !l'H*t. Inly.'!, IliI'J Mui'i'ui'iit A. Or*tnt, ^^^&vt��m9'rn?ff?!a'^��sis!Sf! ���M��B.��'.I .j,.!!!"1'.;���^^ Qcod Hustncflj. Cornora and Build Inn LoU ��t Rl��ht Prices. Apply to tlut Owntr f. Mcdonald r, o. n��* as Albontl, H. C, ***n**.i(**��*i-(*it*((**t'*^    hiwhj > i^hhm FLETCEER'S BOAT YARD n*MMH-nt*NAMwnni*MWWIIt*HM*i*IMtlMWM*��MMm. 5!t'*tl(ai?'*ll*aB?t%'i**t''J7i.|ltt<.M.'lW^^^ Partolow Miles Joseph F. Hnnno 1 The British Columbia Cruising and Estimating Company HAK IIMKN i'OIIMKU (VOU TUE'I'tJIUfiMIJ Utf Tliur<itiiv|il>' oi-iiitilnjf l!tulK*r mxl uiii*��r tttml-* wttliin tbu Provino** of UrilUlt t'olumbl-i*> tuni furninhluir eeA��j,ivrs��o &rwdr��s hy rolUbl** oxiHtrt*. wim lu*v<* li-ad j-o��r�� uf ttuj-orlftic** In thlt* tlm* uf iiUklncbit. > Tin* coiuiutn'* c-rUi ��uil will, pliM'u In your bund* (tn (-vtlmut'ii corit'Ct in every deU*()-*itie kind >'*)u cun bunk on nnd do butitu*-*-* trill*. 4Sftt<**4U'***��fll** HANK OK MONTKKAf.1, l'ort Alliernl l>rttn��li. itOVAfai HANK OK CANADA, Albfrnl branoli. HuUdt'ii* of (.ntint-licn und How, UutiH*, AtU'ittkNurti't., Itoitl t-'lttlti^i**, Ourit und I'tuidle*., l|*nll ton b|mh-ltll ties, Oumi* Hiu��, Iml.ti'lfutlnif Olln, ��u*. NOW ON HAND nuHulin.., Mitrltut ttnd ���Suulomti-y Kn* jrliies. l'iiui|ilii(f I'ltuit.-* ttii|i|il!(*il ttnd hiwUhI, Ftrttt C!����tt Wo-rkmenithlp E. FLETCHER, Boat Builder Altwrd, B. C. ^Mmrvpi^^m^'t*Mmv% wwMatw**--*****' m^fm^*Jr^om*mit*m^ r��� For jtrlciis and t-tiruit* apjily to British Columbia Cruising and Estimating Co. Albvrnl IS. C J. Redford ���.���.���.vv. fivrearm.:.'   -r I't-i**.!! Mi'ef,  Mm luu nnd I'orlt ���r,lw��i,v*f un hand.  Order* t-lkcti Mr 1'uiittry i��tt>. Phono37 P.O.Box 18 >rtl.l.,i,k IIWM.WW*,. Hiji'inu***tr'*n'i.i"( I-* M|OM**MM All-i'rni, or tin* older tm* it,  itK !t in locitlly known, I** liM*ut-c*d ut tin* mouth uf tin* *>iomtt*i i-lttir and iii-wtlt'itllv ut thu wi'ttoiii t>*tr**infiy of thfuld Nuur. lHii>*Ail��criil  lii^liwity,  jemurk.** tit*.. Vti'lotlit "Wook ICiifJ."  Ott lug to  tho ��t��i*l*. ut wlilrlith** AHM'i'iiK'HnHln'nU'i** ftiiiii tin- iten, tin* centi'e uf tlittgldlowu It* u few hundred fuut furtliur w��'��-t tliHii tluil of lhu new town, m filch t'viitl*im*d wltli It*. re]iitlve hliiittiluH to Um (tint ut tint dlsi Hi'iolitttiiicil for it (Im din* littt'tloti of lln* |H**t tvliicti murkr, tlm wesiern toriulmu* of tlietiHim^otiilnoii* Itti lttitomoldle hlyhtviiy,  The ceremi)* nlcti nt tend tint u|hih (|.it)ilutitin''.��f tlilx ix'*l t.mk (iltici* on Muv -Uli, liutt iuulu�� u i-ctitilt thti ii'imc of Allierni hu*. Iwcn Iflven u dlmlnettvii iHmltton in tliu Will-Id'.. Iilntory Jl.v Hieiut* id jiliulo* /,'i'ii|ili*i nud ulurlcM hi nitiny of thn iiiii),'' titfi.K-.*., uigotltitr with (fiovlttjf (ilciurrni of tlio t-crcniun*/, tIdIh ovciit lm*. jflVcuu di-tildmi In.|��etint lo tlm growth of llm (-���It*/. TIiom) wliotu. |.tirt!KUi)->))i|i lend tlu'tti to c!*iH)|i-.i�� tlut cituse of AIImiioI In pre- ferum'd lu tlm mover totvii, hiwi* tSnllt* chdim. ii|*oti tilt* liK'utiou, wlileh" fur redUiimiittl |)iii'[H)seri vutniot hu nuriuui* ftt-d. J^tttt y��m* drcdifluir tviw dono by lhu Kovcrniiieii! Itt front uf lliu old wharf which murk** tlm Utrmluu! of tliu trims- coniinttntHf !il|fh-v��y, with tlm ivsult thut at luw title thcrulii-ulllclciit dc|itli of water for-.oiHi'oluit' vututclii. riuim are unditr wuy for fiirtlmr. dituJ^liii', which will Inci-cfiv-u tluwufiii'llHlc-i. ' Tlit'doiiiund of tlionu who, liuvinj' ittittrd talc** of Uio wonderful d'tvuloH* of Albornl, Journey In tu t>co for them- vdlvc!* huvo foi!i|ileU'ly ovi-rrun '.lie uvtiiltiliht lu't'oiuixiatlontt*, A t*|)iuiidld now huicl, tilfutlttr in cunsti-iictlon to tlm Ouk Huy lluicl In Viutorlu, 1* IhsIdj* built tmd ulri'ittly tho tlciiuind-t uf Uio trad i) liuvt. cii! I ttt for uu ���,'xtcnli.un of tho |ilun��. A** a Imvo miiiilwr of ttm i'U*.ltit*ni�� tut) out uf dooi-H men, ��|Kirt�� of ull kinds ftuurlnli. There uru cliih-* for Uuiiil*, cricket,,ljtt��el.ti!l, go\t und Mwlmuiliiir. .Muh)'of lhu *!iort-'Hii'U huvi) liiuillnjkf or iintilii-f |od{*��'ii In thu.it hnunut of ifuttitt wliit'h ul-otitid wlihln t'tiiy rcacli uf tlut town. A Ituniliiiif uiiwt*|��n|>L*r, tint All.clHl "Advix'hU'," Itu** hocii i'(*ct.|itly club* llishixl by nn old nownjuijier iiimi of Ti.-nrtf ipa voixr/^ cditpi a r tct wldt.lv m-otfiiJimd ublllty,  Tlm jnir* inOKsbUAKlNto S>t LAjlALdOl ���r,'il!,r���r,:,'i,Z:t��� TJZ He is Always Ready to Submit an Um intention of mm of the liii'i/c.t liritbii Coluiulilti hrt-wiiriuii, which i*ont(i|ii|))utot! the ��|wtHly civet inn of it plunl. Huvct�� imd tHulni.i-*-* bionki* uru eoiiiiiicriclttf' tu Uku on nn itliuost itititrO'killUtn ttfr uf ntUivily, Hoc itt I und  friitei-ntil oiji'ttnUutluu*. (luiirUU. Tiuiro it* isuiiictiiinjf in dm -air widen ���.eetiifi to 'irotnoti- Um fcellin,' uf good {.'lluwidil-.-. Tlm ruttroud oititiitiittslon hut* lieen oitki-t) lo nil ujion tlio (jiiimUun of thu *)��ttthli-ttuiii*ut uf tt now itUtlun und Improved fri'lifbt fiu-llltlcit for iini town, I'lVjiin-tttiontt fur liHjirovlnj' wimrvt)-* uud (iurk-i itro under wuy. Mir Ktmitotli AiidoriH)!), roprc'timUi* tlvo of 1)1*; lnti'iv.u which control tt lattft* part-of dm uvullublu wumrfront- ii'.'t', I* ul lid** moment In thu vicinity lookui|* over (lu* proper!It'MimlHtTttujf''* Inn- for furtlitir' dtvnlopuinunt'*. �� Tlm orooilun of wttrohotiki'*. und |*ot.!��iliJy of cluvuloititilonj' tint wuttirfroiil Ik holuff cijnsldyrcil, An ttlr of itnticlpttlloii Kiti'iiiit 10 iKirvudo ihu wht>li* town like a Mr.otiKli'i'lHC *|i!*rk heiieiuh u hrii-di pile, Wt3itiii(f hut for a hrettth tu fnu It Into u Dame of -Tjiectitntivi! cxclti'iiicnt. Thf tMiitc'.��n��u.i of opinion tioottiH lo he, In Alhernl, thut wliutt-v-.r iiiuy tlcvulop nl l*ort Allicrtil. tliu Httturul clmructer. lulitvi und lu-t'ution of tin* old town tt III fimki* ll the preft-ii'mJ it'oldcitiln] umi* tluti. At tin* jHv.cnt iiiuanmt 4I11-* "hretii-ii" tlutt in ttKpct--it.nl tu fun lliu town of Alhernl Iiim*. ftill fledjfudIxxmi It, (lit* ofllclul itntiutmci'iitt'iU by tint CbiumIIiih Nurihcru Kullrottd uf the deuisHt- lix'tttluil of lit* limti*. In the matter of Clearing Lots or Acreage Consult ��� 1 Estimate if*y*-^lr*s^i'ff,i!|Ai>'s ...FOR SALE... A t'ompldto Huwinlll I'laiit, locuted in AIIhu-hI Vulloy, A tump for tho rljfhl jiarty, T��rm* !�� Arrnnto Apply to Oivner 26S0 Vtntfu St��� Victoria, cr hi B, Adrecate aitk�� '���*^'m'-'.)W�� !^IT"Wl����'IW!i*W'!*SllVt'�� We have the Best and Cheapest Acreage in the Aiberni District. Buy Your Saddlery At Uio -ii��n of thti Wlilt-o Hooti, Whttr��> tho ift-uii' Jim j-otxlri, ii|i-io*duti.��, art* wild ut rct-UkonuMc pries****. 1'iifbt tmd Heavy Harnci**.'. ulwfiy�� on liund und nuulu to oi-dcr on Nhortt**it noiicc*. I fund niiule lkv.it-* niude to oixlor, jicrfocUU *md,w*tUH' l!l,fht'jfufir/mtcud. J. E. 0UMCAN,  S^oprietor CovtM-nmcmt St., A!b��mt, B. C, P. 0. Bott'27 St. Andrew^ Presbyterian Cfiurcfe Cor- id kfoltnitloti Rottd EllRolxUh St. Hi-v. .Iii*.. C'urruilii'iis, MlnUtur. Siilihitth Hervlceti - .Mornlii'', 11 it. in. Kvi'iilnj:. f p.ni. SuhhiitbSdiuol, -p. tn. Htrimi/cri* urt- coiillitHy InvlusI to ut- ti'iitl,  Mnku thlt* your lioiiitt church. F. LIGHTER Practical Watckmaktr J*ui*l*r atttt Optician ."I ("nod Ilttt* of V/uU'lii"* ihhJ cliitin-i und nil kinds of Jewell''-. All kliids of He- ���mir work,    :    t    : AHh-hu Port Aiberni .\t Albornl After �� l\ M. T bt ^ij u^^^^^m^^^^^^^mm^m^mk^^^^^^^^^^^M^m THE ALBERNI ADVOCATE ww-wiMHiwiMMM^ " '!'"i i"*'"i "n1'1 ��tMmitnntmm'Tmm"m"tt i , i i i i  # '  I  i PhiL A* Watson Large Assortment of Range!** Cook Stoves and Camp Stovew kept Jn Stock. �� j    s i 1 I ! I 'i ! Large Consignment of Builders and Contractors! Supplied Just Arrived. All Kindt? o! Household  Requisites at Lowest Prices. ��� i Inspection Invited. o    i r r (.1 *' The Up-to-Date Hardware Store miwmmiammamm Mm<mmmnnw*ntWkbi*^mn$miMm\mu\mLJt��wmmm'*m Bureau of rtlHijn, TH' Nti.ilii*; ItiM-tml t'!tfH--iliii i'u' H.i* , l*ii��;iij'ilux-ly tt'iiiiii'ki* 'ii'i*.��i*ii)i;.* i!i>' . '/ti-rit i.*J iiidiisti',t;' I' h- )t.int tie* I'linjUiei'dl U',i:'*.t.t nt M-.t't - ;;���;( d tHu\i' un IM'-d Mint'-nl ti-'' ��� A tit..)!.'- ����J, tiilt.-S' j-.Hti-iiilii. ti> iti'iii'l* meilts, MU'h us tin* ii'iriciiilKiil! i'"|-!!l-l uu nt. In 1 uii'i in,', lolly imii ijni-*"i��is Itllti'UHj'  till'  ll.llll-l-llt   lllilt-mtl v,   'Mit-J Hlltle*  t \i-eed  t'V(-,*4v  ii!||.*|'  l.l-tti' ll i't til ((till Jti,,l,;-( t.lllt 1,1 ���!���,,' J'l i!4 .il-i- ', tl'id i!   tn-  I nt*,\ |,|  tl|i* i-mI  iliiil- i, v-ll'.t'H illll:! jit,' Ui-i;', ,m|[ ;,-*,,< |||,. i ,,.ii 1,1, I'll. ���i*),'!*!-,) ttu iiUt.n, *!n iv )* itn'ln u!*t *i "( , iiidu-H'.i ty viliit-li  !'** ii.ti-,i*tj  mi lint'" iitU'iitl.i:i  J* t'lti-H hfv / llm !'(��iv iih ell iii.ti i niHt'iH !is lln* niiUi'i 'ii milieu ,v, Aj'l'li'till Ut e JiH'l  fl'llll  j;h.H iliji li'.ti'i , ill* lv I'M'' I'iMi.'kititl fut'Uis, ,iv(vt<i-t -  >H* - I '���tl l���*!'l! i.  I'.vliiiltliilH*.,  ill'if-fll HIH ft'talll* ( Ull*--|iii>, ,Ulil i tt-l-t iiiiii-' tl,,'-, |t, eil |*i(i-I v uli',, 1*1! llii'iu.  Miiihii',.tttili tle-.-s-j ���'('{iiiiiiii iiiiiiii,  ,','i-lv  iillli  tu*  iiulli..If,1- ��� * \  iive  1'fiiiliit jul' lliift'iiit ill  Mini*) tt.iiij.l uul  .i'ii*-  liii-,-  t viiI-m .iii.-is j.;ti. j ' Ill's ..II*   ill   llll-   iltiill'M'lllJli tl  it't't ii|)l��, j hti| 4ti."lil  litut-ii  tli<i|<'tU'|i iii*. i'iliy-1' ! ��� ��� i*t.i  nr.iH'* nf  thi'' iiiil*,iii'iii (iti-i iiini j Il,it|,-t  iiiiluunH'  tlll!l/*!i()iMI,    ,\  .'HU-' Mttl-ltl'l , lli'll iillli *t .1 I  *t(-l If. illll) I'll!' (id (I illil'!��ti li"*  .itilivl  ti'i  (hi* (ii'V'elii)i- Hi( ni nl tlie uiiithiy liuliHiir* i'u.dii In . |l!lli|llitl (It  st'luiid.s ill  lllHi.'.t  lil!'ll*|tl-ii i.i Ui" iuiiiitu; .n ,'i,ijii��,,'t,jii el,iti-, iu iiii* �� ml"!- .miiiili*, iiiit! (ei (Hii'r* jii'ii iUctl i'ii|.iil.i.' nt liii|>itt Utf^' uiut'li uii'ilitl in- li'liutitltiH on it.lim.'' uml |i!-if*|M;i-iiii).*. Tlie All>erni Advocate csn be used for legal advertisements in nil nutters cover- tug the Aiberni District, nil gI Rupert Dulrici, Koolka, Clityquot, BarcJuj District, -and the Islands east ol the north end of Vancouver island. This is an official ruling from the Government Office. \ Frank & Bebrugne J? Seat Estate and Insurance Notary Public P. 0. Box 68 Aiberni, B. C. <-> -.Ma. -. h-^h."^.*.* "WMW-M-n.--llmLHI.MUI ��i. mum.- ��Wli|l��-^illl-M��Wtgy|ljlg jMI.NI*! "W Tlte Alborni Advocate will turn out only the very finest ��� line' of Jop,���Worli I i Advertise hg Photography Noxt to tho thin/** itself \\ itood , lMiolo^niph rwill tfivo n bettor idea tti a puri'lmstir limit imy amount of ilonoription.    If you want It i t woll done consult Leonard Frank - - Aiberni \ is-v**-*,*1 tep* i min ��� j iimi----i��ipi,-j-jk^i)i!i j'litjt! jgsutm, mmmmmtmmm tn*- * ****** v***n**t*mHi**iM**a(i ������* im* Welter Notice. ���j*onMi!��*k*wj*i^*M msvtmtm *��*���** mM*mim*Mjm*mr**M !'  lor Ucem!c lo Tnho mu! U*t* Water,  i i , i t '"V"H" I*'-.'('-i'l i lt��ll Un.! ,i H *.i'H ii'i-i I! I lUi-u-l*. u! Vii,i ml (i i-  uiU'-Hli j.-i ,i Jin Vtti j ! Ill lulii'.,'til tit. (I'll,im li-. I *i| tt.il. t |*i| hi ,1*1,11 i ��� ���Ut ul Mi-tiHi-*l, I'ii*. it ��� U-t'l * ('. * U'l" AHuyiill Culiiiliifi l.-M ii'  'lit. Hfi'i-i* itlll lu ,llitn("t .(l i , Uli' lu*ii*,l "t 'i lull* i-l' ml I .1 I Hilt' * ll'iill iit-'tiU'J , (ll lill'l Ik ii, (i.l.l ltll) l.i  ll.ci lift |*itti'| rill.)  lli'^J , ll!i I'lll' |'V'i|*"*.'Hv!i *nl-l 1^1 !"! {' r    '( !'|>  (Hill tl, ��|*'*!l ,4*|i| l.|i'  ,'l,l'il,it  If-)  (lli-t ^itM**m8!f*^^ i-tVi'il'lnii ! '.'."'..i'i 'int.. ���iV-',./,'I!:,-',":':', 'l",',': ,[��� \ I l-i t.l II ��'��� '  iii.l,. ii.uiH ,i,ii ���*(��� iiiti! u'llt Hit- mi'l H'o't i i )(��� until  i,  'ttttit't'i  iiiti'i'i II- i* <-*  ll.ii-i; ' 1.1*1,1*. 1'.,!, .net;,! iiuil.iit.i... fi. in,m. il (' t .l.ii Vim i   i!!1i.,iii, ! i't i M *���(, Kiii'luii* Vji-ui �����>;, // You Are Going to Build ft IIouius, on OltSco Block, or a Barn, or a Store, or anythlnjj ��!����� that Is mad* of Wood The Man to See la i. Thoma��  MdClnnon The Contractor and Builder li�� Will SttluitU uti  KfOmtttt*.  rir��(4:U-Hi WwrVmattuhl** ol fVi-x-** thnt nt* Rlfiht, -tiiitiimwi - v ., > , h  i.  ���**.- s    ��� --* * ^-^-^    ,.    ^i r.... M  ���|1--|L|| Office Fittings, Show Cases, Cabinet Work I��. O. Sox No. 4. i��wi ���..* tw lestmir twniwu^iWii-wi^JHivii Albornl. li. C. Phone HI    | ttw.QwptnrmnivmiiiviQmftrwifyitvnrilifW f Five  Acres of  Rich, Cultivated Land, Beauti- utes f: it 5- A ere Blocks CIouo In I j $75 Per Acre, Easy Terms l.i''Vi'i, Cli'firi'il l,*'1*, -K  ui|utlti''�� vviilK if it iiiii li.'juit, i*|.'iii, a*.''i iiiivtti, liiilimi'i* 1*1 net niuiith, Nn Inti'i'i'.t, ii>* Tuvi->., 1 .\,'r'*!'!ii.'Ht utul U.'i'tt J''it-c, Fire Inyuruncc ���   Life Insurance Agent Sor OlivorTypewriter ! Wm, Frank Gibson Phone L83   Aiberni, B. C. -MM**'*'-* ir -wu tw**o***Miitmm<t��*tiirNimtWiM*mi''Hi>*m'l*i1uri/i+*- QHUv,+ivti9'*a*rJrt#*r IHE BRAND SAWMILL The Alert Investor Asks for Something Attractive .Hiiiiii'iliiii-' ilnu U ii *tit'c winner, whftiv thu juuimy will uim liver ijuiclil.v tun! i.t it -,'iukI jtiullt. fills is the,Class of Property That is Bandied by i i  , h  ���*- '   in -j,-*** w -w*-4h��*t* *i ���    .a  iM-Cr -t/f-,,.,1.4, ^.^v^f  ,,T... -nn-B-inYn^r-ftq-iD ' lln HkhiIIi'* Nn (iilicr K'.tul. A !i��? "I tin* iini-*! Kni'ia tmd City |'|sijM'itli'* ui Ih'fmmd iu lho Altntml llistlicl.   A Cilll tiil! t'ilUviaH'I'.tUll, lllllt Icilll 111 I'lndui'**-*. Aiberni, B* C Easg Terms Apply to Owner Albornl, D. C. ..Will mij.'s!*,' t,ini with nil kiiulK n( r'jr.sl < 'lu**-* l��iuiii*tkr, ,V,w/*' ftfcftt or Cut (o Order Mull .iiiit*!-*. ttttt uti. il tu ��� Adili *������**' Tho AJbornt Faint m��r�� 1. ���* l\-*S*l.-i<��Ji*-JI��-*S-^ll'-lFT* al*" ���***��� i  ��� W^4- *.  ,  l  * *l> * t *\   pi, *   ("ti.1*.  VtH-S4!   V-Slil -1-HUH* ������*"���! *  -^  ��� *V*Vt*|    >  �� VVAtX l��AI,'ER  I'Vum Ifi**. |icr Ikmldn H��ll und up. RKOKY CITY CLBANCK  JA.r I'li'tmlutf  Willi l'��i)i*i-, t iiScUiihiit, Alithiisilne, eic, PAINTU  (Valursiu OihJitjiiiUt'olui*, Oi->'.('h1<ii>f Wliiin l��eud, Iti'ltui uliil \intt lf!ti**eed  Oil,  Ttlrj**, Nhi-ill'n.'** (illlt *4'lM-HI��lie����� i* v* ���-!-  1 -I*-*- -*-*��!'-!i a**- Heltm St. Albert.! * Plvmtf tti *i.f"Uini ii.*i.*ii"m-.,oqw**|,ii*iiiii.i^ii*^.ij.*iiw.iiM��-i ���fw^-*^-" ftmtitmmrwtsvst* * Brand ,\l,lli*;!t.\'l, 18, C I', (), Hot, Ml j|Tho Barclay House Hawkins Island Barclay Sound Facing Open Oconn An i��I.-2��l Sji.it fur lliu '1'i.i.rist (iiiuii l''is|iii)u und  Mdiitlui: lliiilijii;.: JH-.ii'li A Betu-UfEl. Quid and liomelike Retort The Mutual Fire Insurance Compang of British Columbia Head Olllco:  Vancouver, B. C, |)t. um it��k ton u'.ciirt'i' imii uf iln�� hli'her i-litk of uiheii*- Tlwy tuui* liisiii-jtiien unit* tui Isnii'n-td hotiii'ituiit-stdedf im'-i.*r'Kiriii4d towns, t����di*an ilmrt'f./is' *|(iute -n'.-.v low rains, with til-solim. tKtrni'l'.'a1. For Information apply to local Agertt -. ���,,-  v.-. ii'_- ''-������i'>*lvl-����>M*Kl^'i*^^ '-MswisiMiswfVMemiifflPBeii*^^ THE ALBERNI ADVOCATE. DimOFMENT M Land Act Notices. i AMlt;t(NI t.ANt* tllhTKICT, V/l Ml^OlT^/T*��  F^F AMR*  T.k** ���***..**��� Jl...! (-Inti-. M.nlli (."�����. ff V'lc - ��� , i'ty f'-. i��iim..!',!!-! tu eae-ii.*�� tti-r fwiei-'Ui*' tif j M lilutsl is.lt].' *��._*.��. .4* ��  (r.iit,(itfiK*in* ��t i, j,",*t el.iiii,* l o-ti-i **.i��**,ni, " JtUlJia*  (4t,(4it*=��H  klUltlluil  llv-ll)  H*H '.--iTtf, li\tv tsit.ivi-f e-shtui-itivi', ur  muio (.iff.'titrcm-.4��..uti ��,i t-i.*>i��, u.ri)tv ��t*��i mcit.ii!., I,, j i  ., if  ,t . i Utmitsn Itutitl d"I iiati,., i'iii*.***. -(������.I Mrli.lii. itt nltirftnt- di-wrJf'Uui.* of tlm  |uv*em ! i��.i,,*-.f .4*Hdiim-*-*u*iii(. i-wii-ami^ ji**.. i,���*. dttttUHof Uu'dUcf  ItBtUrul  Wed till  ���|f j ��"''��*���*"���!.*. (*!,���*,, *M��Millt'*M. Vnnruuvi'i' hltmii hsuo ����ii,*'i't*��f**ii',U��'i��i  -"nut't1, ivit Ilun tht*tn' -.uji)ij|etl hy -r*-i!i|K>u*!it (tilth,*! AMU'llNI I.ANU Ul-.riUt.'t'. Ol-llitu* fur tilt* ln'lH-flt  of  lln*  vUltlHIf! , ,   UlttrHtv'I *!��(*�����*. llrltUH t.MHUfm'tlHVn- I**** tti'ek lHUltM(',M��ii'i-.tliH. t'liimilii, uueu.l* Hi 4H-4it) fui' wutikt. t.f U th-mi-tici  ttt  llm  KlH|.��vMJj';^��**,",,M,u"l'","'M"' '"��i"-��tw ���>'�����*ut��ti Ifi.ti'), t**'HHirk*i llll* K��llH*lliy ���KuiI'M't.   I  *.'!''ni>***.t*l(Uf. at  �� |��>*l I'i.'ilisl uii*" tulle-lit) ���.,   . ��� - ,    , .   I l.nt <ui'l ki ��� iiitx-Ufi'iii  liin-tiliui fiuill K-.lt J lm k'**' UiiW* wtttt  (-.'HderiHl  ��t  lln* it-.no  Home,' m��i ny i-.,*)ii.. Mumms. iiuiuiHi Ih'iriiuilni'  it iii'il  lite  i/ito-*.!.*.  (kaw  uvcl,.ln*, im hi* t.|t��l *.! . |i*u���,  (lt,*u,*. �����titl| ��' i�� jfillUl"*,   ��(iiji  un   jfiini.1,.  tlli.ll*!,!,,!,,,!,,,,,^ u( i���ii|iji"iii-iimu,i*J|H,|i^ Uii'y i'tiU'rctl ilieiliniiijj iimmii. it  tuiiiji i "���*"��'"(v.. .iiiie-i.. !"���. * J*. AVI'!j*.t*i, ANSWERS TO QUESTIONS VERY OFTEN ASKED ABOUT AIBERNI Alhcrttl U t'cttchcd i��,v train f,xnn Vjt-torlit. -t*i>inn,rtlvti<* arc. mudi* wltli VlrtvriH,i'uttiii(Ui|f thiisu'*h lu AIIm-i-iiI his M-md***', Wi*dtuWuy ��nd ���t-Vidu*,-, J'n.*** ii'titfc***- from Vuncotiicr (*!��>' cun wHtttH-i with UU* trttln ttt Nutmimo. AUh'I'hI 1. al-su tt'iti-'hctl by uto'inuer trtptu Victor!***, und In thu tmmiiier mouthi* tlmci* i* on iiiuii* deSi'-litfu! trip ifimi thin uj' lJ*i�� wet couM *>f V'summi- ver htund und nhtog l.H'''ii'Utt*i>'*-<im AiHeini t'umtl, -ki'tutil ���uM? iwv, itikitisic*' t,it*c Milium ���.(iritmiidiil hy inuuy Hiuiiiijileti nf fmll mid vc(-ct)(l.l.'s 'i'lit* suliiimi ritiuo fiiiiii Until n iiuiHliy tiM|i und tin* frtili tuid v*'Kt'tiil*li") were ������rudiit'lii'uf Uie fertile sitil ol tin-cii|.Iiul city umi It*, vicinity. ' ���'  , Admittedly itni!��t*r Hikes llrM jiLtce ttt |ii*e*.fiii, In iho li*i uf Vii.iciiuver U|tttHl'*iri>Miiuvi***, uml, lur iliiti iv-i'ton jit'ilu!-)*, It wiii lii'*t deult tuiih. Mr, VV. J, Hiitimi %riis ul.li* u*  truce  mii'it-* June u |!iir AMUIItNl I.ANU UlhriUl'l', Ul.t.lul t-l K-iihiI, 'I'.lt.* nu.ll ��> (llat Hilh.Ki l,*(ltl, i>; Vtt'lil.l-i, II (-, tHt<ii|i.lloi. t'lrik, llil.'iul.|ii*>(-|i|i fui* Illllll*. f-It In |-uii)iki��r Un* fulliu. Ill*) ,l!*-*clll��sl I ii'iili. ('.-(ii^lll, l!l|/*t �� (*"! I'l.llllSt I | 1 !!ll)r. (11. l.lil. *lul... * iiii.Hihi kii-iU .Hii't Ilnu fiuill Huti t*<ii.>, I ii.'iu u *t-'��t *������ ���elial.it*. Uii'iuti unit ii HI tlutiu., Illtinsic.kt mt i'lmin., Jlii'liii- .uulli ill . Iieiti. In |*.illt| ,i( i uiiiiiii'lu iiiiiiiii. i "iiUitiliii/ .Itii., ,i>��, (lio.v ul ll**. I (It'll, ni iiMinl Jiiitf t*. i^lf i> AMIMINI LAND HHsTlttfC Ill.l I it! of Itlilvil. H-llil'll I'l'ltHhli* lllflll'lnil' -slu.W.  t'UHlllilli  . Iwi*** Mi.**.i*��* Ibat J.im-|*li MU.. uf *.'fit-ill., 11. ,    , , ,   .,,,1, '.   .   ,  i i Ul (tll'.Hiill falllil't, Kll.'ll-l* tu *|-|'l) (ur |t'l (.****ttnl-i nf ..mi ImiidriHl iilliiun feci of iiut,i,.i�� t��, i-nn'itaM! uu* f.-u-tiiii* ���ji'.tiiik.sl .i.iui. i't.llllllk'IKII.ii' Hi * 1*11*1 l<l��llll*i tUlill**. llUlll.lt, .ll.llu H Iki'llluiit, illimlli.il Iiiiiii H.ltt'utti, HiriMS-ktf.t idi ii*!.!.  lli'-iH-f. ittulli ��itli*l|t*. llll'lll I* .-��.t *l'lll.!l4S. I Ill-Ills' .otllll-.'I'llltl.tl. !4) imiiil (if i*ui|il()i>lii<*(l.i*iil. isi|K*|(|t!i��' <)(*. ��i'f��*. ill.tit*er (���'���** ,  , jiMK-i.ii (.llm, Jtllll't*, IVtt, AMIKIINI I.ANU lUrtTfUt'T. DUt.lui uf |(ym*il, 'i'.lu'unlit* Iititl !).(.��|l VV I*|*e(Mi', of Vlt'* tuf |��, tl (*, i��*.*ft|i.l!i.l(t llti'ivll.ill. lllli'tflk Hi ��!>' l-ll Iui l'fiiiii..lt-u ui I'liit'm*!! lln* fullimllii/ lit-- M'lH-rtl 1.U-t*' t'oiiiiiii-iii'ilii* Ml ��� |ti.( '-(.litis! A lull.* (1l��l.lit, *ii<i tu it fc-.uiti**.��(.*(!>' (urtviiuit from llolts-r*/, (I i',. tria'iitt' *tt'*l ����� ilinlti*. liiciteo Hurl)!wi i ii.in*, (lu'li. t< ri����l mi cti.ll!*, ItifliiS' Miii'li W 4'li.lti. in|kti|!|l i.( isiuiliti o-yil|i��Ul,isilitdlelll*.d*-1 m'H'*. itioie ui le*.. Dm (4-11 IV, JsjiifUiv, ,i JvioeTi I*".. r AMIKIINI I.ANU DIHTKK-T, ill.lrlCI .il HujM'ii,, T��kr iwtitit liitu llttrn i' l*ol*f.tif -v'li'ii.r!*, II, t:, (,��s*uiji*,i.i!ii iiii.ui ini ivkf.'tit, lriivii.1* iu ��ti' l-l) Im |H'i(iil..lo(, to l-iiix'liti.*' llit. (ollu��*iti��- tie M'tllns! luiul*; i 'oi>iiii--ii('Uikf iti it |"'��l i'Uiiietl ft i.illr* til.t.nt, ��llil Hid t.i)ut|iti('.!'iin ttt!)s'lM'U Hull! IIOltKi***!, ll.t",,  llll'llt*-  .('ilili  id  CliRlflkL  I Ill-Mi'  ttt'.l �����) (Iiuiil*, tilt (It f  IIUI'lll  (t. (Illllll*, llllllll' (���**( ��(. cii.in.tt. (miiii of-(vi(iiiii('ii(-*-iiii'iii, is'tinuiiiii-i *W(i iwrr*. nun t* or Ictw*, U��rr> (', Uoiii, JMWt im��. AMIKIINI I.ANU JUWTIUI.T.   - Dl.Uiit ul Kut-rrt, Ttikf pntli-i'tluil VV. II, iV-sU-iX". of Vn-iuilit. II, tr...HVii|t(i|tuii fur liter, iril.'.iil* tu u|i|-)y for l-.'r(iii��kluti lur-iUii-liMm-- llm foltuitlittf ili?��,'tH-*i*(i ifiii-i*' t'ttllllltt'et'lll'J lit M i-t>*l |i|u!U��-li & Illll,'* .lUlKltl. 4-ililllltl, (Ill-Ill |t  HI'.I  Hi Clll.il).,  Ult-llII'll-'lU) ill t.iniu*u. ii-litt ol i-('tiiiiii'ii**t'i.t-m<  I'tiiiuiiiiiu* l*nt��t'(4��, iiiuicor 1".��, VV.  II,  tVrU.ll!., Jlllii'7. ItfltC* _ niiU*ket*il)le UiiiIm'I', m!I uf il un Vtmctiu ver l-tltutil,  Tlm l>uti-*flu-.llr. lh(i-.|n'iil(* cr HHlil, trievt in  |ilii4-ei*  un  hes-Vll'' it** *H*(I,U(iMi'(i| tu tin' itt'i-i*, und * hu  hud tiiMtttmrvd one j-hmt  tliut  mtulled ,T*ti fi'ill It* ieti'.'tht  Mr, Hutititt j>iive Mime Inteler*tlHi'iiuln it" to Oh* |>i*iliulile iitru of Hunt' uf tlti'M. trci'*.  lie  eslliiiiittsl tliM ntnii)- of tliem uiust he  frmn  live liuiidi'i-it infix lititidif*! yi'ttn* nf iik'c Hi'fcrrlnj-' t-if tin* nnl t'editr iui hum hi lit!|H*rtum'" tu the Dt.tik'hii* Ur, Mr. Hut. loll Hfli! him fieiircfs (Imt It  wits  cum* isintt to IIfid  live* uf thin kind  tluti iu*ttt*umi WCy feet In i*itvumfr��'ur<*-uiil tliut there wiwunc iiiun.ter ut( tiwicliun lliat hud u i'hCht  tiieiisureiiient  of no le** thun tine hundred feel,  limitluck, ntixt t*uMriSiiliui!*��li*<t ft)riiti|k.ruttit'i*, ��� ww fiDimd nil over thu  |iiuvlncu und grew In girt!* tu nn niticli ������� 1'lyht feet. An inU'ivntlHi,' refi't'ciH't* tn I ret* utr*** iJitule hv Mr. Muitoii  wu��  relutive lu Miiiti* uf tht' iiti cctlur tivc-i ithlch wtn-i. ttk-tlmutttl tu lu* LVkhi i*'nt% of uj**!, luviti'' sturtinl irniwluK' in the tline uf ClirUi.  Afmr--niiiiicratlnir tin* niitr* ki*t(tbii*  vurii'llc** nf  Itt*** f-jurid on Vtmwiut'ur Inland, Mr. Hutum I'oncltid*   ,    .. . . .  ,., . ,   ,, . ,  . 11 ��"'i in-. t*(.i!Uii��ti.i*'*i�� iini'*itiii.rimi* liuiiu'.if, cd with �� ri'mrcncu tu llm ttutKieifuJi n.i'. uioihv t'*��i ���**��� i-I'miub, uit-tuv ��.u)U. fi ucacMlbtlity uf nil uf thi* tiiiilici'.  Nut h It'.*** w*n muit' thttii t-**i*iii,t'>llv(* mile* front t-uter tuid till ��>f the !>*���*(  tlml-er COlitd Ihi ri'uchtd tilth tht* utiimtt eti.e, In iflltnir uf thu flkhtuif iudtistri, Mr. J. I', Uul-CiK'k did nointttiintlly cunlltiu liliiiM'lf Ui Vum'Miivt'i' )*.)rtiid, itltluHi-iii 1)1) **|*0kl*  til  ll!X)U(l  uud  CI|l|lM*l!t*llc teriiHt tif thn ii'ii)(tt'Jtitlilefi*hlnk'j'r"tiiitl off llm Wet Coital <���' tl����* I��l��nd. How. tivcr in -**H'ukln)i' uf tin* relutiveSiii|Mtrl- unceuf (lit*lis|ierli��s of tin* lusivlnee,he jmld hlifh trUiult* tu tin* iK.wer uf ud> vertltittif. Hu iltH'iurt-il thru thusuluiuti Imd dune iiiort* lu mukn liu* iiuuie of Hilll.lt ("ultuuhht kuuWH fur uud wide than ut)>' tiilicr *g\*iwy, Tht* uitHlliiui w��t* the tkulmuii win- The wjlier, m fur in* im !��tH'i'Muiully t'uiH'iHHCd, can tk'ttr. Mr, HuU'Ut^k uiil lu thin fur he re-culls thut, when u luil InOntutiu, the liij-hly urlKili! |iii!turem uf inouuitiiiiHUi. -.irtiuiuk und ixmiuiitic lotviit** tlittl d.Ht** l-ttliil the inlitit* v��f Hfitisli t'ul'.Ulihtit Mttlmoii tin. ttr*.l kttiTiHl within him thu dit-tln* tu fan- w.**i**iiiil. Mi*. Wllllimi |}lukt,iiiiH-i*'iiTvft)tvin.'t'(i U* tin' niltierul wciiltli of lirlilnh Oultmihlu, and Vjinrotivor hlimd |-ur* tlcnlAi-l't' wut* iiiukt hiiiiri'-ktliijt'. ..Mr, Hl-iki'iimr.t |K)liitetl mil thcl thi* 'n-ti- vlncti In tUIl jtrudiii'iNl uuu-tlilrd of tin) lutiii iiiiiieru! wimtth uf tint i'litiru Do* mlnitm, incliultni* ui) uf (im mild, urie hixU'cnth uf (In* itllv.'i1, iwu third** uf Um C4)ji|ii��r, all of the le(u!u��dimctiiiivl uf tin* rout and cuke. In irufint; thu dUfrihutiuii of iiiii��!i-tunj uilii.-iitl*. lis tli-i* nuivliict*, Mr, Hlnk.Hui.rt' Hindu o hrh'f I'tivtuw of <lut hiktor-' uf chu! mliiiU'-t'oH Vumvttvcr l.liiful tuid iwlnic*! mu thut c-oal hu*. Iweii miucii on ihl�� l.itiiiti' tm' iiihiii ihuu hulf u tM'ittiirc tuiih tittU'ii-dvolj' uiul iii*i)iiuth|,r. l^tiul I'lltvi* n** U����4't-(��ii|'t�� v��rlt*N ti-nm'fiyi to fflUU|*��*(Ctt-ci*i�� fur hil-*!* lntsd, riid ftsuii (iui iu tHUM im* In ml (hut htt�� hecti rlctu-i-d uud hi<ji.-*ht" under cutliv-i*- tl*.H, I'l-Jci*. uti* i-uvt'i-iiitd li*- ijiiBlit',' und liM'tttlun und cun l*�� luu! iu un-,' ***i��uu* ill)', ^i-iU" j..  oj*   r  ���-��� ���i��*i-f*-i .it It litis lu'cii fniuul thut mlxr-d ftuiiilni,' i*u>> Ih**!, On idun*) of fixun tiui to Iweitt.v fccres fruit fcu-uwliii,', ddlrv iii'i,', iHiultrv ritUlni', hUKthtid cuttlt,' will ull 'iiijt- well, , ��� 4,  .    �� There ure nu free lttiiiir*tcttil* t*i lie hud,  l<ititd will huve to he jMurlHtic-d. ht Alhernl will tie fiiutnl the usiinl iiilvuiitimi'S ��f ttjuMirrvKiivt* Wi*��t*irn ('i.i.)iuiml(v thut hit** fulfil, uud lln* t-otiruj-it of ilx convict Ion*. Tlmrn tu-c n muiiher uf gotnl More* curr,tin��' *t wide runi'ii of good*, fu'lioi.l-*. clmrijhi's, tlm (lew.jiujtci1 In which ,t��u um .ending thi*, uin! u huiiiImi'of uthlctlc and mK-Itt! cliihs. Tht* cliiiiiitc 1* ttn Iim* in. cun he found, ou tliu 1'ticlllc ('oust, tuken tho jrcur rmmd, 't'hc rulnfull 3* lens tluiii thut of tin* City of Vuncouver, thu front-* uru lljiht. TJii'i't* h* M'lilmii ftH)s( enutufli for skuilnjf ur .snow enuu1;!) for tdclii'liiii'', uiul it hen elilter of these cuiiick' It uiily lit*!-, u fuw du.Vi*. Kur tlio ���suinnici- und iitituiiii) iiuinihi��t!ieri' is iiuliiiiijtr in tin* world tu ttJU'it! thu Allwrnl woHllmr. , Alhernl !���* llm uiitli'i uf ohd uf thu luri'U'-.t imd iimnt- fori lln v��.,lo)*i on Vun* couver luliind, lit thu District will lm found tt vnul-wcutth of tlmhorof lhu tlnct kind, ('.ml. Iron, I'-ijiju*!', mnrl.U* nnd otlicr cuiimici-tiltil -.totH'n, t.rtck cluyi* und oth(*rmuti'rlui**4 PATERSON GARAGE Now Open to tho Touring Public Full Lino of Auto Supplies There lire uiimcroii** (Utrurtlvu o'-jHiriimlth*,-* fur tlie nittmifttvtitrer und In- vi'smr, '!'h* AHwiiil Hiiiud nf Trudit wlli hu gltul io tuku tlu.ii>*.* mutUtrti up with >oti.  Wrlto tu llii'iu fur |*t��i-iU'ulttti*.' , ' ' "I'f'i'j'J '."^.'iPi'J-**-!���"���..w-i;.ii.i'in.i'Ljtl' Cars For Hire ut Reasonable Rates ifwiiyr* ',ifw'i4''r*!!*)'!4^*.'-y*ri'ffl^ ���wm;, |grJ(.'i|.'J".'l*Ji* 'L'."'.1 TfflBK? "?!!!��� Aiberni Livery and Feed Stables j. j. umtKi:, rio'irictoi'i Life Insurance TV vmi t-utiti'fiiiihu*' utkliiif *" utit in��i!riim'i* it will j.ny >iiu to Inv.'slti/uin ihiii.ii.io* dute I'ollcie.of till' Aintirleiti, t.tfi* i-V Act'Jd.'tit Inmirimi'i* Co,  t'unudliui llftid Olllce, When you go to see ���*������--.- \r-r  -^fr ' v,-1*Y-i You want to wear a Good Suit Li vory i'Ikm of nil IcSimIh*'. Hunvy druyiiisruntt fi*ulirht(,luH\-ory Get it From Us CAMPBELL & MACFIE Mtit'Kftivt Hi.. Alhernl I'lioitii 'JA rirnt An'., l'ort Allxtrnl i'liomt TA tvi!i,.M^!*!.at"a-^,*ii*j'wii|^''wa*v*j�� i��itrtu-i��nTint��t'fiufitnnv��ittu��ttttutitttut.uttwm'��t't,^^ The Royal Bank of Canada MMma**mMmiwm*H&K*HMamm*mmMimvmimmmma*mnmm l,il*W-'i|!f'*iMii!e^',lltli4a^  I^W^*(ftilWWl'WM!Wi^ "' "*l>l* > Building, Vancouver, B. C. Scud ni* it curd uud luforniit' tlmi will hi) furnished hy iiuil!, ur our ��(*i*ni will Im* |l!(*U-i4N.I III ('Ui! (IjH)ll J'OU. i-t-/��� '-"U .fit. *j-ji wu?tai-'+\( ��*?(���*.i.*. i Five Roomed House and Two Lots for Sale. Price, -51,800.  Emmy Torme' i To Close an Estate. Two Five Aero Blocks i   i   i Ch*@p tor Cash* !Kl!S-i-iaMBM'!!W*liai!KSS��SS3S^ Jas. R. Motion Real Estate and Insurance InwriwrtttMi IV69 Capital Paid Up Reserve Fund Total Assets over He-td Qtlt&t; R-MtlirMl $0,250,000 $7,450,000 $110,000,000 A (J-KNI-ltlAI. JtANKlNU 1UMINKHH TllANHAt^TKU Savings Bank Deprtraent ��3S ankmg by Mail ml nc** Miiii ittwUrt) lilt! lilUllti.t ouriDiit IVHIidl.vtlli-f* l)t*|Mi��iu tiiuy In* mitrts l. tuny lie iintrtt* sn* wlthdrvMU tu' ittiill.  I'ellt-.l ii.rilt'ul.r* ���willi'M. n i ri-t"lt."WWI-lllli1|.lth*l-ft*iyil3?��-**l *-*I^W"M.*|��*lWl*-***il.-*l Barry*s M Room ���   "i^ve n*. -*-*t -,1 -ii'T if   *  H(;   -ft.fr lh  . *  ** Wlu'll fcelil)"?  �� llttju loimikUtm*, or liitt'lojf w tomdi.tif Uin hliitu*, diV[�� Into iJiU j��*i|Hilur r*����n��rl, , If un liuur lu'li* do***! not c*ire >'0t*"*twStt*r tk��*i�� Ilio doctor, ��--*,*li('","*"!'������"* "|"(..V,*'f"**"lMl*r'* MI** -WlWt��-iiWI��ii|-*ll��,^W,IW��.--iii**..iiwiwtpM***l��*ii. S.  EATON mi Peof����t-i>r : ; : Margaret St., Aiberni *ll.I.t.li*l*ll--.|iM-..l*,ii*-*WWI,l,l**IM*il��*il.k-*liiri*llf��---��,n*ill Ir lu- iclveu by lotior rotfanllntf �� |iiUUII('ilHl. Over IW) lit'tuviilmi. imd Atrt'iiolc-*.  .'Ill Hrimchcn In Hrlllrdi Oolumbl*. Curroijioiidcuu* Tliitmiiflioiil tliu World. Alhernl Branch Port Aiberni Branch A. O. KiUCKitK, MnUDKt.r ��. J. MACMiUi), M*tnit-tf(��r ���UttlilMi*^ N��MH(M*n*MKH-|l gpy.W'W'Uj'Wi^'WHIgu.WT.'MiT^ HOTEL ARLINGTON First Established and Best Known Hotel on the West Coast.  * Wtt i* tk* ratiorito R��*srt ef th* Comm*rclat Man, Teurltt *��*"* Spert*tita/i, Owning ear own Dairp and Poultry Mrtsh In*tir*�� tt Centtant Supply ef Sirictlp freeh Article* for th* ttt&t*.   Cal*faeandlAe<imm<Miat(on*e>ftMV<>>f' ���',   Th* Jhtt-Sampl* Jteetn* fit Twin,  ' l' Fret &u*�� te and fram al! ��ioat* and Trains. Billy ffcAHletof, formerly of tho King Etlawtl Hotel, Victoria. f>n>prl*ttr 'i'iii) l.ci.1 known house on tlu* Wi-u t'oust nf Vancouver lulitml, Alt modi)ru liuiH-oveiuent*. l,?i't)t|-ftll,v lHcut(*d, Tlu. hi-tfi Kislilutf ��rnl Htmiifi'-r mi lhu hluml. Auto-* for hlro to Hpri-tu J^uke and t!|c Ark Hot**! ut C'eiitrisl Ivttke, Guide*- furnished on short notice lor llumlnif i'urtli** ut uiodiiiutr* rulei. H(����d Chtif, fornutrly of Kinjf tvdwurd Hoiol, !n cliurifit of the kltz-hoii Free Bun-To and From All Trains U. A. Ward, Prop. Aiberni, B. C. THE ALBERNI ADVOCATE. The Canadian Pacific Lumber Company, Ltd., Is now prepared to Guarantee Prompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths CMDIAN PACIHC LUMBER COMPANY, LTD. Port Albornl Branch PIONEER  BARBER  SHOP A I. 11 H it N i ( r Ociicrnl TunMirlul ArilM*** Hoi und Cold Hut Its Ctorg* Drink&ater fr��pri*tor o tftjtpmi���****'"!** n�� i ni ��� i ndwi n i ���*��� fit i ��� w intuit*! ���*��� i ii 11 fi \fim��^ m<*vr* For Painting, Poperhanging and Sign Writing to bo dono In a workmanlike manner got prico-a from Edward M. Scoffin PRACTICAL DECORATOR itt At-dk W��t, Hex! t�� King CdwcH Bite! ,  City of Port Albornl HOSPITAL TENDERS. Kcith-d Tenders for tin* htilldttitf of n \Vt"ti*>on*.t Ot'iienil Hiwplutl In tho Cliy of Port Aihornl, will l.��* received mi till ii p. m, on Wednesday, July 31. IVI ��* t I'liiui* ttnd H|>4tcllli'ui!oii)i for the huild* Inir, lojicihrr tvlth uti ifciientl Informu*. lion ni'iilrod, om hit Mien at thu ultlce of Wm, K, Itydur i**- Co,, urchll-*>ct*i, First Avetitii', I'nrl Allieriii, All li'iiiler*. iuu*tt Ih* sent In Beuled e(jv'elo|i(��, iniirked on l!)t* outside -'Ten* dnr for Hotpitn! Hiiildlmf," und plnlnly ii(ldi*(*-**>aH) "Kt't'i'Dlttry Wtml Cimx*. Oen�� i*iit! If i>sphu! I leu tti, l'ort Alliernl," 'J'Ih* Kiici'efcsful tenderer will foe culled ti|H>it to tiii'iiltth it IkiikI (iir tlu* muUfut*. turv ruiiijiletinti uf hi* cuinrucl. Tin* lowest ut* uny tender not neii**** fitrily iivce-pli'd.' ll, J, llutxlo. Kecruuiry. Hurl Alhernl, li. O., July 11, JtU2. LIQUOR ACT, 1010. 83 y***ra In ihe trade. AfoertWBS $i$M t% Sbrtot Mkt Section 40. Not..'*** Jk hcrehy *��|vi*ii thut tt|i|illi'*i�� tlon will hit iiiihIii lo tin* Mij()()riiitond* um of I'rovtuehi1 I'ollci* for tlut trttutt* tm- uf llie liceiiM) for (im mile uf liijuor hy rtitul. in imd ii|kiii thu jit'tniiisCK known ttn thn ArliutftonHot-i*!, idi intuit ul, Alhorul, Hrillkit Culimihtii, froiii'M, A. Wuttt tOtluintid Ai MoNItT, of Vim- fouver, llrlth.li Coltimhlii. Dutcd ihU Ui'ii-dt duy of July, IWi, ,M���A, Wuitt, Holder of License. iIuiiicn A, .Mt'kN'UI. A|i|illctmt for 'i't-unttfur, ���CTSIWltil^^ WW > "J'l'.'lil".1,!!'fl 'li.lltW'H'i'i**,**^i'l1' Bkyclo Stofon. It would it|)|)(*Hr uh, If thu uhnnrtiinl U|i|)itl!tii for "httu-d-*" which iiUk dcvel* 0|)ihI In tlu* dUtrlrt of Into In imt. con* lined to lioriietlcnh ulouo, Tho lttMini In the utklnir of u hloyolo beloniflni*- to .���"toherlen |it*i|)i*t'torCnx,' Tin* iiiuclitne wim ntoleti from llm ntfthlt. of Mr. Cox on HiiUmluy nJj/ht. or tutrly Kimd-sty mornlni.'. Tuken In cntincpilni** with tlio hrltij-;* IfiH- up tu Alhernl of uno uf thu mill hort.i-H It would 'iippeni' lut If tin* thiol hud ridden ttm homi up.to lho town, and In riimit^ln)- uround /or tt lit)r*i* to ride Iwick, hud couitt itoroin* lln* wheel, tmd concluded to ttiUt* a try ut, unotlmr form of oxiircltti). The truck of tlm wht'i'l ��v��* i*litlnly traced tint mutt tnori'tnif, and j-avo ovld-meo tlutt llm mail on ttm uiuqtilut;- wu*. unythltti' hut un (inpert tn tlio iiittniidtetiienl t.f thti mHiiu, The wheel wim it -'Now 1 lint-ton" itiuki), wltli n tlirt'V nuectl troitr of tint ������Aluuftronif" mukt*, to*** whcol and -iteol rlini,, wlili u rim lii-uko on llm front whrtul, 1'i.Uitoudurk (fi-ceni wltli red litttr-liiiL* utrljie*, A Hrookit *iwld!ii forinod part uf tlu* cijtil|iiiiefii, Whilu Mr. Cox luu lind lhu iiiticltlne fur two t*ci(W)ns, it hitti hcim woll uimn cui'i* ot imd look** pritotii-iiliy iiku it iicuv ttiuioj. ���ML-giifW��.i-..i*|i*i*i,,fiMii��,.m.i*-.'.(,^^ School Trustoes, Thi* i*oit'K>uwl (iimuu! luot-iinir ot tin* Altwrnl School Hoard wtir* lit-ld in  the courlhuiifujoii Mondtty ftvenlu'**  There weitf twu trutU-o-.  tu  wliiM  -nnd  tin* vollnif of llus rovrnuet* for the coiiilnif )eur.  Mr, If, V. Uu)*,o-)��  nectvlttry of (h*> Hottt-d, wikh-od u> rtvitrt*. und Mr. I A. W, Ni'ill, intd U-ttdi'i-vd hi*, rttkltfrn** I tlon.  hit', SsVltl t* ��*. vhH'Uxt cliuti uian ii,f tl*0 Hiet-rllnif, ttnd mf iwUry  nuidt* tt !j{��*iie(al iv-ioi't (tit to  Use iHiitvlltJoM  of the -nciiool, unit the donucc* of tlH*|n*iti> tutioti, Hejiuliitiidtnit tSiui tliet-i*Miould ho Dt'iio uUctiiioii }n��!d to tin* foMifort of titi* |>iipi)*i, umt thttt *��te|������'.y!iKtlic*w itlH*. hud !*������>!> t it lieu uirendy. Afur Mitiiu dl��fu**i��Sv'ii ttn* tu,)in of jUtKl w us vultttl for then* iv't'iieriii pur* IHttuii for thu yctti'i Wlum the Hint* i'titiH' for tliu .election of trtu*tt*i*>t Mr. lUj'MUi wu*) i*e*elecUHi, imd Mi-h, ltld*| dell, wut el en* ted to lill tht* VBcnnry j rtittsttl l*y lliu I'i'llromcut of Mr7Ni��lH7 'i'he now irusiiteK were Instrncl.tl hy the iiieciln-* to tiiiiki' Hi-i'Ui'i'iHiH'Ht't to Itu vi* iho pluyifi-otmtL iuiili��r tht* supi��r�� vitilimufu 1-em-h.ir durfntr tho noun Imiii'. 'I'ti tuko -ilf'prio nitHiro itn"oj). ���K.rtunity fur ttm pttplU io Hike im ihu llrnt ycitr of Iillli school work. Tu mh�� thut tlm tiii'utlniCKitroiumli.iiior-c widely known, tmd tluti ri<|*ort** from thu M'houl he ftirolslH'd to tlm iot'itl |)U)).*r tiiurt* |)isiiii|.!ly. - Afuir tliciti* niittt.'r-* hud l)��*im fully illsv'iisiied und voUHl on the nieellnj,* mlJoiii*m*d, New Residence. Work Ir* lo cuiuinciK-e iu one* on tt rc.Idenctt fur Dun. Clark, on the Hivoi- lliiitd, which {iroinlHi**. to he out) of the oriiiuiieiilti of Alhernl In the ui-chitw- itirnl llm*, The plunt if* prop-ircd hy Win. K. Hydcr ,V Co., urchltccis, pro* vide for �� Ittr-cit reception hull conm'tvl* *h1 to the dliilni* room und llvlnj* room, hy coiimmtHi (trctiei*. A Iftrj."** o|wtf iitulri* lettdi* to the up|>i*r*ttory from tlm t't'n-ptlon hull ttn well in- ft reur tftulrs. The ninln llvlnj* rooin In onuuf tlie feu* mreti of tho hotine, which W of a mod- i>rn hunifftluwuiytoof u twomtury hiiu'*e. Tho Itiitimi iutiirnUtn.il with l*ook citw*-*, ���tlullomtry itcitt-i, iiiuiiiIch, Ik'hhki! utH'liun, bull! room und other modern eonvenltmceit In unliclii-itlon of tho district !*eliiK' Mippltiil with wuter, eteo* trie tttfht, eto��� In the near future. The cu*U will Iw lu tlm HeI|-hlwihiH>d Of H-V-tlU. '   ' ^mmmmmmmmmmmmmm-K Tho  BEST  of mil 3 *���*>*+& TwcMy>||voion*luMlnof  OATS  On��r(ttii*'*d to Wt��I**rlli "*** 42 L2 POUNDS PER BUSHEL. a*.*.'.. .Hi** II- e. ** ******** -**> i|K*-* Hoix-men know the fnt-dtnj* vttltiijof ouid ��.>f t)i��i weJght, 10 per cent. I.*., iffu-n*. to jmr cwil-, muro i*utrluir>nt, wt.iit* ii*t*x u*i $36,00 A TON dt.iiv-.Hi-d. We ttliw, tuny Kkii'o Nu. I Keed <)*U**, mhlch In tho h!tfh*>*l (Jovenmieiit irtnuio, m Wl.t*). ly.S.l.^^-li  ^.,('^-11 g Pioneer  Fee 0*1-- ���*���} gr: A. PAUL, Haneger ^iuiaiuiuiuiauiiuuiiuuiuiiuuiiu! ����� al---ki^lfc.l->*^^l..fjM^*^<ll^y'IWIMI^-4.|Jllllll|ft|l.^li(|-*|l!l.llllli " aiui-jj "_*. g -.'"i^'y'i*.!1*.'.''ir* jijew.. -��-? The Aiberni Trading Stores a-,-, ,?.-.i- a- j*,i Coffee This Week 5 Pound Tint* Bratd'�� 1 Pound Tins M, J. B; 1 Pound Tins Rldtfewny's 1 Pound Tins $1.60 .40 *. ,45 .45 !:-^t'��.mnr%3JXxz,tt Tho Buay Store On tho Buoy Cornor i'.'i**j''.'JtB!-a'jraij5ga.na ��� tr ��� ^tTbis: Groc&rs, BoJkors -and Produco PIorchAnts KEStssisassss^ir-vwr-.' :\ .--sk .���i*wwv-'~ii.Tjv��psarj! s^'. A-sii*sat*V3^iaffffa��S2S^rj3��a^^ Wo Rocommond *"   , ' B'P*Vfi,V*-.-J^y'y|f^*-^V*''^.'i|.-yi^ >l   :  '  -J  '-"li * Dry Goods and Men1�� Furnishings ONE WEEK ONLY Commencing Saturdag, Julg 20th. $10 Per Month Will Build a Farm Ready-to-Ove-Oii Wu will huild fifty ffinm* In ordur to Rilv'dHUo the (iriHltictivtme.* of llit* i*t'll Koven nilli)* went- of tin* Tiiiilmr Hi.Jt- In the tiirmitiif dint riot of llurdy liny, Apply ul oiicti to tho Western Farming and Colonization Company. Ltd. 0��nt.-��t Offisw! N��. 9 Wfr-clt Dutldtmi V*anw.HV9r, I*** C, |tB^I.WWI,ii"l\l'wii|ii|iiM"l"i" i|lii>i����i|��','i'��|T'T''jrp IJ I"  ' i]'j  ll | I   '   1| |l* '"I Afternoon Tea To bu hatlut    ^. 3 h(i Sproat Lake r*mn\ ii p. iii. tu (I p. in. ,.ii'4.i(ii|.n.|ii(��.wi,ian.,iiiii*fti As tho Beat Brood Flour Milled in C&nadt) Our Hrt'tid, CukeK und lliitm, tro*l\ dully, tho* whttt cun he HHwtu from It. lb *rt^fV*,lM.-i> (H*. AUo in Ktock-Five How*, llojiii  ilotiseliold, Muffnt'i** Ihwt, Know*   f tluke and Whole Wheat Flour, } Mtxlet'l) Hoti.e, with  two  \Mu,  AUo KtirnUtirtt If dwilred. , Ettsy T��mi�� A^F mm waring, aim THIRD AVENUE PORT ALBERNI tw .l..ll.li��>l(.HllU^|M**l--l|lk** -��*f>*!*'i'|**��'*rytit;!iw?.'l**,'*'y m*.u., ya- Meal Estate and Insurance Wu huve it lur��c llstSuur of HunlH.'-v* und  Hc-ildonttitl 1��U in Alhernl und l'ort- Alitor!)! ut eiVl t>aeh tmd uji. Also Acretiffe from *M0 per ftore und up, In lui-jfo or mitull tract*, Wi* ure ttKcnliH for the Sr-oltttd*  Union imd  Nnllonnl Fire- In- ���uirHiic- Compuny.  Also xlie** Sutndurd Life A-miinmcc Co. Wrlloor call <m u*. for full pttrllciilnr** of uny of tlm above. K*at Estate, Innursitco end CommJciiIon firtst.-sr*. Rout* (ttvd Cotlfroti-Mi-- P. 0. Biz 32, Port MUm Heed OfGce, Victoria Land Act Notleee, AMimilU l-AK() H'hlHlCT, m.uitit ei ('j**,tn4Utit, T.ll-f (llllll'l-Hi*! I, Olll A.-iWrst*!.**. Of V��(l- eouic, It (', i-n ���4(,i.l','-ii nr(iUi,��((Ri.. Ititfutt* tn *l'|'l) f(J( ftllnUUtill tu |.tll��tll������ Ukl'fotlv-Hil.tl klr-f-O.lt-otl luili.1., ('iilii(llilM)lt;* nt il !ii-��l '-UiiUkil 1*14 Ut�� thiilllll .lull* (it ��l�� Ulitii"! tu Ih*butn-Hrlt ..llt.cllrir l.l.ll'j, Uftittiiliik! I'*,**,!**,., 1,111*,' piitiuiliiiH �� itiUfiluitlt uf dot ti!), lA-kt l'tii))ini,|��, iltt-iity tiii-ildl! lit** ��tl|t| l.Ullit fil||.,kl||!U Mlrfll  MHU'r wu����k l*�� (lOlil uf iKtiisiiit tku mi'iii, i*<uitiiiiitl"- (iim net*, tuoiit it )(M10. IVd A- Tt..*.*!iili", tlfel-util Jttrillltt-. A llt'lll. ittwtx uue. AMIKIINI liANIl DiMTIlK-T. Ul.trlit (if ("Itu'iMiiiol. Tuioi uotlM Unit 1, akoc l). Htiulro, ef \'*n- tviiiirr, ctiftii'Ktlini n-inm-r, (dicint. totjinily far ii.-iiiiln.lon io t'lirrltH** ttir rviloHHiif dtr-x-rttK-tt Ittiul*. i.-ettiuiiiiiiliiii *( * |.(i*t iilfiitfit t>u (lev nurtli ���litir* ilue t-f ��ii lolmi'l t,i \*. Utitmii *u Lull*!* I.l.ittl. Hrottiiiii* I���**�����*��,-, Ijltiif iiixU4l (moil)AlI h lllllt'Cttttl Of I4.1I  I SI.  JiOtt  I'Ullll.ulil. tllCOMi iviiiitl tin* .tiitt ikltiiiit, ftiitttkk tfij/ Iiluli *.��ior in**,rkt 1(1 t*oli)tUf C0l!IIII.-|!4,i*!!irl)t,|Si||(*ll|||l>f I l-aUiCrcC more or Ics, Atlttt* tl U-eilrt', Ifmiil-t Jortilo**, Alfrlit. Juuctd. IUI?. AI.IU'.KNi l.ANI) IIIHTIUCT. ni.lrlri .!((-|ii)*(X|(.l, Tttlco notice- tliut i. linroiii Jimlliir, uf VftO- (���t-uieer, It t;., iK-i<ii|.*Un,t lirtiliri. Intr.Klt to A(i- fl)* fer pf.iiilk.Sui) t�� imii iiimi- Hi-, follwktlnif de- K-rllxxl Illllll*! OmuiBDcliiif ��i h iKiM iiiniiHiit nn tti* siortti ���liere. (if mi l.lniii! in In- iiin,k*n tta (^hlln IeUtWl, itrownlri/I'lmscikii'. niiiif nlkJiit 'Uie mil**-K'UU. of lain WO. .(luili -.Iiin i,| it,um,turf I'uMi-i/e. iht-ttec rt'uiv.-l unlit Uluiiit foii-jwutf; high wuter inarii io p-ilni t-f (s>iiii.n,|i4*-ai*-q|, consr.lnlnt' rWtiHir��., iiiii.i-nr l.*.*, UnWl-l jBrtliotJ. ���uuoSJ���ItfU, -WW* ��-i -A*. - Wkia-t-MiniHiil-ill Jit*.,'iii.i,'ii|iI'll*4-*t(i"'-*it.'i41uftf*--.|*tfft MUKIC KU)ltKNCl'. I). WHiaHT, AKtiocluto Itoyul Collide uf Music, t^)iidi)ti,l'iiitr Toiu*her I'litmi forto, Huruiony unit Tiiooryt L*t**t*oi��j* 'ttocordlttif to ttr�� riinirenieiit,  AUnu'iiI. H. C.  '.'2.] in .���J.-lltllS'l-lfl^.-.HI-ti'S**!*!-.1...! l.ll'iimi��M-,I.'l|.<^''HHiq,l'.||i|i'l*'-.II.J>i|* CLASSIFIED ADS. ^��**4Art|i'*VsAv*--*iL*. r -.�����-.'v<��-j-*-*.li**ji iV nric?.*-i-sif ^��* br\>**t* ���(ti'titiVMI*u For -Salt* ~(1iimiIImi I.-uunoh, lutety owned hp J, W. Ktrotid, of the Nuhtuttit Liiinlier Co,, l'ort Alhernl, 'io fitet lorn', lt<>l>i'ru> iimlur, '�� I'vllndei', 1<) fi. p,i eniflne IhuhkhI In cutiln. In (food ruiiiiintf order, W.Vi. 4i>lm Rhlrley Hlonurdivot), Oupo Dtutla l.lifhthou.i*, !icniill��!il I'. O. mam <nn wwww'iiMMKi-^ wt*��ii>a*i*yjt^^ ^ Cold Lunches Made Tasty ^ 'By ,  - Holbrook's Sauce We Have It i THOMSON'S  GENERAL a-.-(.4^��i*swri*��* ���|VimiiMt-K/t*-i>��*ws*'aM'>. tW i*W4*t�� W*.*IWU I IM* mvttii^rh V*** *p (t*Mmw*rt(^*< w. ro t'or ���S*.W> liy owner, lour liutfeluu, on hltH'k, liiilntf L��t<* i, 2, 3 -tod ���*, (ti iltuek f), of pttrt uf l.ot VI, Htvorviuw HttUtivlkluii, AJhernl. I'rlt'fi, 93W eucli if int,en ut (usee, Term** in pel* cent. dli***otiiit ttiluwcd tor all ctt-.li, Apply I). Musi**)', No, 11 HlKieojuh f Avo, I'.tt.tft, Viim'-ovvtir. H. t.*, WtuUtvd flh-i for *,'(��t,ier*il hoiUKitiYork. M**, Wtn. V. Uttwm, (lotiH-iiiiioru Hi., Albt'i'i)!. Surwgfag �����--*iV---iit**w pTf.Tmiiftwii*fi*iwii,iii*fi.ip��i.iiiii��.ii*nk*.i-**-*ii*ii.��*,,i,iiiiiiiiiij^*,ii..i,i.i--.inM-iinn*��iiii.i>r>i*i**i*tii*ip*kWiifwi*.Mi(��.kiimni'ih.rnr~i|-,i"i(-* i>iiiiiviiiiii i*iiiMiiiii.iifiini| 4 OliOIUlK A. HMITII, V; li.,  HrllUli Coluilihlu Lund Kurveyur,   -Ktirveyti of j thiitior llniltH, mineral cinliit-i, und lund uuI-hIIvision-*.  Oltloti ��t- Alhernl. P. O. Hok 2-J. EVERYONE'S CBEWING IT NOW H. H. BROWNE \ Civil nnd Minln-f Km; in ver und l'rovlncliil I>!ind Huri-cyor U. O. Alhernl H.  M. T, A, M. HODGSON I. G. E, The New Confection* 0, C. Land Gtirvtsyor And Civil Ettilmitr Officatsi  Bosttistti) Hotal,  Port Ailwml Thirty Cents the Pound " i i  PINEO'S Drag and Stationery Stores ALI1KRNI PORT ALBERNI fers: i*,tn*j>mvifii**i ft if** l\1*tWtmxt' :*ii��wmi!^t9Siww^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169294/manifest

Comment

Related Items