BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-01-24

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169224.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169224.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169224-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169224-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169224-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169224-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169224-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169224-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169224-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169224.ris

Full Text

 r ifi ��� H  *\ \ 1 ..... "T  .   . ;|':v��!.:'i:,.;:,;:'A\ -" i- ;  ���':---   .- '������*...  ���:���������������: ������//��� "���& ��� T"iT-r,r"'-"iiiii-i '���iii|ifiiii'(*ii'iiiinrini[i'gi!i<iii<iw IW��**l  -    -1 ������*������( i j.���ii.jiij**ini.-��i*-*ij*"'-rt' ���s'lrVrt". Albert, & C, Friday, Jen, 24, 1913 No. 221 *QKi4HaMMS��WManailMl** ��iaM^i.MiMn��ma����ww��ii.��>iwiiw��if�� MSWf r Lie'" Wfc Wart* Listings of Lots and Acreage Remember we Maintain Offices m the Prairie, Provinces. STEWART M. READ & CO. Suite -1-1, Caniiilii Llfo Diilldlnit a '> Vnncouvrr, Ct-tuidu a,ya.MMiwiw,b.iiwia.ba mninni)i��i'HiiiiwiiMW SO. ''.,*. > <ir ���S" >^w.*ii*iwii*H*,*ii^,i*Ba*iw,iWW|s..tiww*>��i'w^ ** wp*wmi>am*a.i*i)*ikk J ���rfl'- ,4 5toap Litrtte Lu in Centre uf Tumi, ikib, a bWfi.'fortott', , t i ' dm* Un hi Luekovbcb, li, Un I1**, UV��. One I Ail tit Pattci-stJii Tutut��|te, #-'10. Wo bnvo some nf (he Host At'teus-n In tho District In One ��ud Plve AcroHl'M'kn. For Particular** Cull and Sw Jas. R. Motion , <*  Real fit-uuto nnd Insurance Phone ��i AIIhtoI V*   ' '!.',*  '  ' Plumn iJM Pod Allst'illl AGRlClfLTDRAL SOCIETY MEEHG A iHi't'tlriar uf the Hir*>ctorii of Hie Aibeinl Agricultural and bidtistrltt! AssAK'bttlliii wus* hc)d III the Cuutt. House on Mtmdity nfteruoon tn ;i:.iO p, ill,, for tho ptir|h)so of ihtlitjf the drties fur tho uiitiiiul htir. iu thu ftUunt'o of the proshlutu, Ml*, d. P, Hledsoo, tbe I'buil' Was occupied by H, (1, Host'lxir. uin/h, iliit��lci>.|ii'i'siiUt<it, The minutes uf I lie previous nleetbiif were adopted us i'i'mI on motion nf Wr' Thmiipton, MH'oiuled by C. A, lllntidy, It wit* moved by P., M, WhyU��, unit M-ouiided by C, A, Hlttitdy, thiti the tleleis'iite tu (ho eoiiveiubm Mr,,1.0, C, WimkI be Instructed to try mid aeiMiro tho Wednesdtty ttnd Thursdny liilitiedb utuiy prtH'cduiaf tho Vfeturhi Pnlr.. it bitvliij' been diu'ltled tu bttvt) a t*ro day's fttir here this year. This would enable ihuse In chtiri-o to puck up un Prldey upd leuvo fur Victoria un Ktuurdtty'*; train wlHi'the, Dlmrlct^KKhitili. A hourly vote of thank*, was paused lu iho Aiberni Pttriuor'n. Instltuto for tlu'lc ^ciierttiis j-Tttiil tu tlm lUmociiUliui uf tbo fciim of t/W, A couiiultteo roiisUiiutf of Mcmi-^ p. 'II. Hwnyiie. J. P. Ilhtd��uo,atid H.' 0, HuM'boi'ouj'b woro ~��p|hi1uum1 Wwttit on thu.eliyiKitiucllituf Aiberni nnd l'ort Albornl for Hie purposd nf si-curiut/ tlutUit'litl ua��|stitttCJ,i from tltt'Se Isxlles. School Trttnteos M��t>t. The Huitrd of Trustee* hud u bind, no** meet hi}* in ihohumouf Mr, Thum" mm on Tuesday luoriiiu*?. il l�� thu iu. tentlon ul the now l-uttrd to try, If p<>��. slble, und lumi a romplete tft'-ulcd **ehool lu Albornl bidure thu hi'trlmiliifr uf ttie now mdmol term which U about Aui/u>t. Thoy will ��|��u uiinti^o to iiiiiot tin* soltiMil trusietmuf Port Albflt1- in and try- lu couiiw.ran* luj/etiter fur tint eieetlun of �� hli/b ik'IiooT nvur thu Ismtor of isitb tuwim, MRS. W. I.EESON   AIBERNI WINNERS  ENDURANCE PASSES AWAY irm*i*l>���i*v*- *M��K 'i'hedeath tuuk phtro on Huttday ev�� tulhi1.', the H'th, histniu, uf Mr-*, W. i��ee��uii, una uf (he oldon rcsldi'lit** uf tlie Aiberni Dlsli-lt't, nt tboitKonf fifty- lliree, lieuth fits duo tu u ttiituu'In the slumncb, unit while s!ie hint been sick fur n poriist uf two week** the cud wits nttlier suddi'ii, Thin mili H'ilbiitil doubt cause it deep -auiM'of feeiiiijf in this, district Aitmiiff her tit'iijy ft-leud* und rtdittlven, for she hud folded in tlm district for neurly slsitHui yenrs, iuul tiuit respiMdcd uud liked by nil whu kiietv her. Mr, Lecson died l wu yi'iirs and �� half rv-fo, and since that (hue Mrs, 1 result hits been living in thu city, Imvintf dls. |tuscd uf the old fatrm ul iburry Creek, Her hither, whu is still HvIiih' In Ktuttlhiid, Mr, T, Pntersun soul three ftUUu-a nurvlve lier, Thu hwrid UKikplitce Ttit'��duynfU'r- noun, Hot*, ,1ns, Carrtithers cuiidiK'tinif tiorvlceic ittr the hutise uud ccuieturye The fnlhitvinjf jfentleineii iictcd us paltbciti-erii: V, A. Cox, T, McKinuuii, B. M. Wbyte, ('itpt. 0. A. HutY. A, li, Hmith t.ml II, lliiln,   ���- ' IN FIELD CROPS OticC nifitiii lito Ailtt'i'ui Vnbo*. cunios Ut (in* ft*r�� hi aifriculttire. Till** time, In the i'*��sillt uf the Held c'-ap cumpctb iU,m thisitiithuiit the province, A1 tier- ill he��d�� (ho list fur twu acres uf outs, iboprbewhtiieiMbtdtUfl It, W,Thump- suit, i*i.,T, It. Pbiuiit mul.l.'b'C U'lni* ulsti In Die prbu winnfii'.' list for outs, Pur j��,ttiiu(i.s the prlxe winners fur Al- U'lni nri': 'I', tt, Phutni llrst, uud M, WotMiwited. It. W, Thompson, Moure A Chiise, Walker Hitis,, liobu (brand 8. It. O, linyno. RUNTOALBMNI Notice. I Iutvo till* dity i-uld inv husbutka, liir.mil ns ' thu Hiiimy Hill i'ailry, lo Walker Hru**,, nnd tti��h tu ibmik ��\\ my pit! funs imd f-,<l\ist I hey will emend their pntiMiutwii tn my snrueawin*. J will foiled tout pay (til iicviiiuit*duti to diU'u of liiiUkfer, A. W. Ib'iillt, Jiitiiinry 'it, IIU.'I. City Clork W��nt��d. Honied mpidictttkiiis fur (Im potttlun Uf Clerk fur iho Municipality uf tho City nf Alborpl ulil lie received by tint luitiiijf city clerk mull ti p. tu. Muuiiuy, i'Vliriiury a, lUb'i. Appli'-itutH itre reipiiretl tu stnte their (pitiilih'iuiuii��, tljkfottnd sitlury exineted, Applii'*ttiU itro dt'lituitti fititit ttittk- IhiV u per-iunid oattvtt-ts of the uiouibiirs uf the coimeil, L P. li. Clolmid, Aetinjr Clerk to Hie Mtuihtlimlily uf tbo City of Aibeinl. titumttry 'J;', liu:i, UCIAJELET ��wrwiiS"wiaw.isi'T.si^i'.'��|sv;*s��s'i.w.w.,|..i^^iwiiiiiiLatwa^a^ Ldiiti Aot Notio��a Bjj^>��MajiiMa^��Miij4��yyj|arMIMff ^N*^1l^��i����S|^ Choice five-A ere Blocks im Lot 163, near iho Boavtsr Crcok Hoad $100.00 -Per Acre L-iisS"? V b"}\ i^i. * ��. V jV u'iJ*,"1 �� iii wSiti1-! i^^iifcfV-fr �� it vHVt ��afllJ^i-*tiK%*.'��' irt^1 V-A-Tx'iii" Wm. Frank Gibson H#u->* phone 18$ ' ln*tur*it���� Otfit* Phono 94 ��r*s����r��'M!���� ���ms$)mf^'iV'<^'r''mm^l''"W**mr''mmm'*n i>ii|i,iBiwi)g'i!t^'iww**^'''^('ww'*l'>'tww!'��.'*wi'iM'IMt SPECIALS Larj-c (.'urnitr on Lsttuuu Hutul, K'-iaP*! fart, ���A7A, nil i��i'iii��e P.xtra LtU'i'u Lit, tiaplii feet, 41 h��>t fn>utuj,'(* on Li*tli��ai Ibmd, &W\ <m t^riiut, t Cunn��r nnd lusdie l/*u with P.**; IN Cotiuuouu ettch bd t hit* till slftslntt uud inwA well  Tld* Is a lutrifulu ��u *"<��! for tlie t-��'t>. Theiio ate only n seleettufi from tbe many simps I Imve In Tuwn Uit^i opd Arre��Ke Phonts W 1/vZ ��<utwf*aat.ai Subdivltilon, The Rtowan M. ltouti On., of Vuhroti- vsr, have pitrctituitsl District 1/jl )���'!, uml At-e sutsllvidlii^ it Into lot'* fur a first chili* rifdilmitltil section, tilth ronds aurveyctl und put into sbitfte. It In iilwi tbo intention uf tho Cum- puny u> put, ibis propurty into iho ItK'ttl uutrket at tin curly duto, nnd .the pcuplt* of Aiberni will htivt- uu upj,or. lunlty iu bivei(l,iu this tiirou^h ibelr Igcu) ftiftait, Mr. J. H, Motlun. A. Of F, Purtnltflitly imietii)|*-,M(iiidtty,J*iu,!27. lusiullatioii uf ulllcois by l>lstr!cl chief ituii'H'w .1. ,1, Unndolph. All nieitibers nro rtHpiifHUid to nituiid. W. T, MMAlllstcr, Nccrutary, Some Sn.ttpB. Two urul a half acres, iildur und mnple, tMliululn^rity.  A situp for cit,->b, Ui. lil, in block H. p,m Good acreage In nil pari* of tho valley. C. P��� J. MlJllns, AI.IIKKNJ liANU'UISTIUO'l'. IlitOliH uf (''artsiiuti. T��Vti'iiiiiliti>Uial I'll.i'illd .tlnxaititrs I.Ulrr, it* Vaimuuii'i. It i',, uttmi'sllvii! ui*.rtl��*1 tte inSii, iitu'tiila in si'iilr (m iii'tuilnMiiu iii (,iur I'liH.il itm ItilUmtlia- itracillssi lainlei I'tiMiiui'iii-liis at *8>ii��l elaiitist si hl/li water maikiiiii auiiOii'ru lu'Uliili.iy lliii* tilTiutl^r E^t 7M>(, Omi-AMi r*<t 1st chain*, tliftiw anulli (t) li*le��, ustiriiur i*����, in iiii|i(iBrii liniiuiUrr llim (if Kis'lii'ii Hi*. 'I'm'ilkfilli t, fitt'Oillliil OltSfii-i, ilU'Utsi H44I HI dliailla illllluli Wnli'r uurii, tl.uili'f tullusln*- hlfili wali'r dibiIi iiitrtlu'i'ly ���<( I Imlll*. IllUfc lit |P��b, III I'llillt III l'lllllllll<l,tVIIII>t)t, t'wiioe,ili>��- as>�� nMtr: funr!��� ur )��*���- }'iibi>|i|s AltM-wIra hUu-r. tl��c Id. IVIt Jau, tl ri, At.tUWNI I.ANU IMK-I'ltior. IHalrb U of DuioU*'. i'atti-uiviltf'tliat Uisu��t> llis'iiliat llsiDKUttt, ul Victoria, II, <'���, is'tiijiatiiiii.ncailt'iilRtl. In. ii'intu tn iii'i'lv Mr i*oiu��itnn tiiiunrniikii Om M|,i��ltia' tifwilisNl Istiilat tViitiiuruiMila' al a )'����( olaittisl uu ilia ttrstar. Ir sluilr'iif sil UUttil III Unrttlcr M'ulliit, Irll)*- alhiiil liit'iiaftia ut tie* umils i,( ilis I'tsiiilf atuutitir VlllHa't' Ulaml, vstit iklaml tu M )illii*ii ��.* liioiiiiiinl Iklatitl, tlifiico fiilliiwliiil ilia otiui��i lint* uf Oif aalil ialtuut tn On' (mltit iu wiuuni'itis- tDolll.tsiliil'llaltt*- tin* Wtiulo lalamt. tsMUaitlln*' tl st'ii* imiie wf |i'M>. Otnifs* !(. lUiiiiouil, Jail, II, lata. Jau, si if*. AMii-'itNi i.'anu niu-ritio-j'. OUiili't ut llmclax. 'r��)n<*iiillr��< tlial  A, V.  Itfiitlry, of Komi If, Wskti,, Uiisili'lai stoi'l, UlU'ilils lu al'iilv lei ��ww  in itulsslim t,i UlUVtlSbS tlllt ^lltikrllli* it, *('(|Us| "\C  Intnl. ��� \\  t'liiuHiniu'ittt* sf a tuMit |iletiust mi om euitit atuiontl T��u*lat l,��l��ui Oiii ��vnut,i.'#��ii��,i*ei��iiif '(��� 1, ���**, Ulv'lUH! *��>��t ktlclltlltik, tl'lfiusl aj)ulllJU flialiia, iiiii-tc tu li'ki. tn bluii^i nf InUif, Uliuu M fiilliUtfutf ��li,'ivi'f J a liu titlilt|iHik|4i|lr I" Ct'tlll n|ivj.,uii*i'.iv Hunt, itiiiitalliliin *Uai'iv* Ulli'Ui ur |i��* A. V. tlwllllt'l', Isl*nil)' WiksI, Auftil Imt m itfii Jau, if u AMti:i(NI hANU misi'uit'r. Oniuoml li��iv!����, '('.ki'iiMlliv mm |( I'^'iU'i'Willi*, el .fti'-atOi', tV"k*l| , ItHlfkUtKHVo'lIt,  Illtr'H'U Ul  *l'l'l|  ivl, |ii'iililk��l��ti le|iii|\i|,a��i' Ou> (tilluisiiia' dt'tl'iUf-J Isil'la- I'liMitiitarllis at a civil tiUitlist  evi  tbu iinilii *li,,i,i,,('i'��n��l��i l^,ti,>, aWut tw.j mili-* *><n�� 1,1-^-1 lit lotri, Ou'lMSI HIHK rtH'likllu, Ilir'ltUkOlilll tUtiialit*. Ilii'ltmi ��a*l alsiul **.��� I'liallia (u ��ln,u> ut irtde. itit'iHS* (elliiuiiia- lalip alinixi iturtlu'akt, ��'iU lti|ii'lnl nf (VMiillii'lws'iui'iit. isiiKaluitl^ ��u tis'lC* imnvorleaa It. v-Vunei- Wllllaj. Munlry Wthsi. Ant-ill. ��<ti, IT, liHJ, Jut*. Ill 18 ALIIKIINI I.ANU llISTIIICl'. Ulktrli'iorUsrt'Ur, I Takonmli'ii Hist Oliviii Oislils. ut Sentllp, ( Wiuli,. wlituw. Itllftit!* IU ut>l>l>- fur I'tlMiilsnUili: lit inileliaati Uu- Iitlletvllia tli'acrttml fstuls' | l iiiillilflirtiiB nt it I'l'nt I'IriiUs) iitmiil Wrlialun ��-a��t (r��iiii iIiii HuuUu'utuviriutruf I*u inA, Uiciusi ai>ltliinii-i|4li|a. Ili'.msi r.'RBt lUetliililk, lliiilu, iiutlli tttieliKtna, tlii'iiiv w*i*i KOelialu* ui *,kjIih of wuiiiiicittS'itii-tit, ivnttaluiiih' uiii mtp�� mora cr IlSSN. Olivia Oislilk, Mlftiilyy WtKst. Auciii. lire. IM, 1U1SI, Jan. I7.ta, . ���)1 Oliwlitl <.Sirit'k|HmiliMh'tf,l The umttstr uff Hinictiimti'ticUou uf tip) trunk i-tuul /runt i'tdiielet to Clayutpioi iiBK tfecii mkou up by the settler*, and ���* <luUi*f*tU'ut appulnuul tu will un Htm. Thorna* Taylor, Minbler uf Publlu Wut-Ks, for lliepurpostiuf*i>okiii|' fund* tu carry on tlie work, This dide^ittlon pt'caotnt.*d tho fuUiitvlmr rosoliitiuiti Tu Hit* Hon. T, Taytur, MlnUtcr of PtiUlie Works, Vlolurlu, ii. C. We, ihe uudetaii'io'd settleln itiu) lesldiUHIi (if Pclllolet, II, C��� in ttccoub mit'o with h riisnlutlon uuiuibnously pa��seil in a iiitttoi moi'tllitif held on the Ifilh. dt��y of liecembor, ll��P*\do huuihty pi'titliui tlm prtiviiii'iitl Kuvuidmeiil of brltlkb Cubimhltt its follows; Firmly.. Thttt it tuiilleleiiv wuiii uf tiioiioy be (/runted to curry onto a com- pltitlun thu work already dotiti on the liidtuilet'CliiyiMpiut trunk rtutii, Wt> wtiiftfBui _ that tbo work bo continued ulim# the orl|"iiiitt direct, survey to UlnytHjilut. And fttrtheriiiure, wu imlnt out Hint thu ritjln uf wuy is now prut-tloally hupiissaidii, and iiejf Hint thu work uf yrtsiidliitf and dltvhiuK' bu pltM'iH'ded with, ttnd ul) furtbur ebuir- liiita bo followed by Ibis work, ��� HeeomUy, -That it auttlcidtit *um uf mtmcy be yruut'ti tuouiuttruttt�� wjiipiu row! bruuehinir fiuui tho Ch��yn*pioi i-wtUt in * imrihtu-ly tlbeetlon on the -.'Maturn bmuuUu'y uf iot�� LIU ami-Hi', ttnti thuiic-o wosierly till It ttjrttln mi'cu thi> l.'cliii��let-(.'l��yt��n��Ht r*uul> At pivseut lliiu'u urn'J1! tusrsous tmliiif tlm UAi! which follows' tdun# the |iroi jMititd i'lMite, Thbdly Thut *t aiitllrhmi nuin of moltey be >;ituiteii an (but tho .MiiifKht l^tkuruitti bvt btipixoi-d fniiu the |wi��t iirtitM tn the Ittko adjuliduif Hit* It'tati at>4i Indian itisiirtti, nud bo cuntintsed tiluiiK lu ot-i thern ahoiu. and liiti.nro in a aiitiijicrly tliivcliun (til It jupis the ilttii��tuy (sound iiuil. ll U ruipii'stml thttt Ui��llnil bo nutdn pnsatibbi for �� vnhh'Se. pjjurtbly Tiuit u siiOleleut sum of tuotliiy b.i i;riinUsl tu biipitini al! othor ruitds thu! are pnrtly ivuisimetod av> thbt tliey mity I"- u��t*d. ^ Mr. Wood Shines. In kccuudbiaf the reply to tbe itpi-etdi frum the TbiuJie Mr,., tl.C, Wuts), M. P, P. fur the Aiberni District, took ad- vuuui*,'e of the fact thut, iiuusiml lull- tudii Is ylvi.'ti uu such iX'custtms fur yutinu' meitibi.rs to dlinio uikui tho re- suurceii mid attrnetlunsuf their portio- ubtr dlstrU'ts. Tho rcsttl1. wits u speech on (ho part uf Mr. WikkHIuu h**dmatl'i un excellent ]iiiprcsa|o;j on the liuute mud tho country i/oucmlly, ucooitllm/ to the prens nf Ho* Province. Mr, Wood rtiforred hi hl^h terms tu Mr, ltre*vsier as ti ebbe stiidem of pulblcad ftffitb-*). Thuspenkerr.tben lotik up the trend of pruvitH'iul iiiTnU'H uud uutde a very bi.isiiie*.slike preaeiitatluii uf wbtii likd beo|i dune <*i develup our resource* In the pjtsi (twl fuiiowini tills *t||b bis opinion* as to (he rmp'iirod proyrumtiie for the future wiilfdio of tho Alburnl Dluirtei. Ho H'tt*rA'lo��>ly followed and iiittdu a most t't'ccilent impre��sluu. Accident, While plttyhidf hi tho -mow with utioihi'i: llttlit hid, Hick Hiiyne, it ��uti of Mr, P, Hut lm, bad Hut mfsfuttuneiu biviik lib arm, Ho is dull!*1 very well and tho wound  It* ucttlhiif u��  weii u�� etui Id l��*> expected,' . ^    c MM.TNV. .A, .tbH .H. ^V,���.^.,l, , , ��^, Flril Council rfuotsb With nil Urn members pmmit tio* city cdtiuitfl (odd their first imunhijr in tlio Court Imiisi-,, wiitch was uf short dura'Ion, Mr. W, tV (.'lark phiitu- I/riiphrd tho 1,'oiUlciiH'i! und Ihe meei- btif wr.it ooeltinl with u pruyer by Mr, Cnrruilier*, Muyur Hishup lirout'bl tbelmslm��>�� At a teceni meetii)(,' of the executive tit the Vieturbi Muiurcyrld Chtb th"' prtui'lpnl tmsiuc'14 uusthe d!*ous��iuiiof the yeiir's projfrdiiime uf cmiipeHlluiiN ��nd club runs, plans (or membership luub'ea tvure druwii tip, ttnd will tw speclully designed fur the club, Hperiitl uiembet-slilp booklets which mun. ;J>��,�� sbun'u ut all rneos In nixlor tu t-uthlo Hie buldi'i' tu enter lh*�� cuinpeMHons, in1*' heliijf, pro-aired, I Itu**** eonUUnhuf thu inetuhersliip I'itrd, tho by-laws, ibe nuiticK uf iho oilU'i-rs, uml pro^rninmit uf, tlm yeitr's nuts nud compelItltrns in itddltlun to whlchthere wit) ho tipftea fur rtpeel'i) dlnry uud niuos U\ vonntiti- tluti with tbe-iu. Kltfluevii runs bttve been plautitHl fur tbi'ensiibii/si'asun, tbo llrat of which will take phuNn'n.M'ireh.'J'. to Hidney. Tho fulluwlii(f are **oni" uf thu siiet-itil fetitiirestd tbe year's prui'i'nuiiiui Mpcclu) eutupelillofi'v, cot-erlit'x btiuo oruut riu'osj enduriiiti'o run tu Albinni; hill climb to Jurdttu river; spued,j01!^ iiijf euiiU'td ul Sidney i slow rucit; speed ritcuB both fur sbi��le imieliiiu's cud side furs! and fMiibcunsuuiplion cunii"d., Orphan t^und.' The ttpptuil fur bind** lu enable the little chilli of thu hue Mrs, best to bo kept iu tin* Orpbuu* Home nt- Victoria has nut met with Iho ready ivspotssw Ilia*, it should have luuL This i�� plubiibly owing tu Iho f��ci (hut, tbo elections lmvo tttlo'ti thn publlu lulnd uif ubiumt nil nibur niiitier*. LVuun tdun1/ with your stibscrlptiuns, Thu two iimu* nro impueted tu pr*��y!dt> *tn'i fur she yeur. Mo fur the Advoondo but to uckiniwledifo the fulluwUij/i Mrs, (luisittll O, C. Luke , A Krittiid Advowuo ll. t'uuk W. It. ILPlVst'otl   ,  ,   , * i,(��) ft.tal 'J.Ui 0,1)0. fidid rum v**>*��<r*��vifl,f ��!-*,�� m*i Norm, ��*> -'ii-rnp mhhh' maT uf the mtn'tiiitf up fur diacitssiun und iippUlutod Mr, Cieluud secretary fur tho tluut belittf till it' new neerviary could bo advertUi'il for and appuiuieti. A vole ot llntukt* wtts (bell tendered tho ri'iiu-iiloj,' oitlcot* by ibe imtytir 011 buliiilf uf tho city wninell. Tiie cutmclt (iiljmit-iied lo meet it j; 11 in on Tuetslay cveiihik' at I'.'Mt p. 111. tin 'Puekday .tyi,!i!!!j,' the fiuiiutit met in the Court huuse, where a fttw Itiinr- c*l,st upecuttors had i/rtthert'd to net* tuiw (he first ititniioipul council of thu City uf Albern! iit'ted. Thu minutes of lion tnonUiur vturo road nud udupted. After tlm \isuiil ciurespiimleiUMiand np> ptleittiuiis for vnriims clvlo |tii��ii|im�� litid been rend liivusrecummoiidmlHutt they ho Died fir '��� 'use itttentluu. The cuitiiell L- ,1 dwtthnl to adver- the fur tt peiituiitiiit city clerk, and in- nlriicted Ihe otty clerk pro ti-tii;tuilu no, and 'ibo to write to the Pruilmdul Ifuvi'iiimetU for cl*rht copies of tliu.Mu- hhdpitl Act, li will tttfi'ood thm the cutturil meet up 'Pticitultty evMidnj* of mch vveuk hi ii pltti'O to bu dee lib til Utter, a commlttou couipusis} uf ii, rVirrcat mtd tl. A, Mjoni.. cm-were iip|*ulni*i(l u>, find a stduvlde tflrlt'1 iiiaf place. TIib meetbii,' then adjoiii-ned. \\y wish to nlutuiuum tbitt Mr, J. W, I Ice, of Albti-iii, hfis ai't-eptivtl the loottl njrt'iioy for our llrm, uud ttl! oitlcr* fur fruit tree* mtd urnuniciHul nui^ery stock ui veil tu him will reoelvu our" best ttiteutiiuii Mr, lieu has Iuul pi uu. tieu! e\pctiellt'u In lIds Hue, and la fully t'umpoteiii tu advise t* soluetitiu uf stock, eltiier fruit or oi'iOtiiiiitilnt, iwsd will see lu their plutithiii' Kud iimih' when rinpili'tid. We Ittko this uppui Utility tu wialt our uiitpy fri.mds it pruitpuruu* .New Wiir, anil tu Invito tt cuutiniiatitm uf yuur viihii'd |ini'vn��afOi Homhilun Niirnery A. oivlmiiN l?u.. V'uneuiivor, H, V, ALBERNI THOOP OY SCOUH Al.llKltNI f.ANI) niKTIllOT, lllhirli'l i'f llatx'iay, 'I'altr iinlUti lliiit't'Iioa. Wiliflin, \>f Uiliiili'ra- fi"lil t':iiulHii4, lunik tiisiHk'itr. tiisi-iniu to iieeii (ur |wi(iil**|iin tuimMiaac tliw  tullutliiif, ui-a- L'lllsst liuuts,' ('iiiriiiii-.lH-lUb' ui u |K)rtt tiluntiu) lii'nr llin nchitli i-iist isinti'r iill./l KwV, iliniisi nurtli is! tlislus, OiciirtuMki miciiHtiis. uiriirst amiili n* eiiuina, ttli'l'nsi hk��1 K) clialus to I'Ultit <<( isiDtWvriw- meliit, (.siiiulultiH it*'�� iiciv-s. luiif*1 er li-aa. Tluuiiaa VVilsfli'}'. htnlilc) WjmhI, AiUfit, )>W |M. IUI��, Jail 17-lit, To tho Electors, We, the underal^ned mttluboi-Kof tho Proj-rinsive Ticket, wbh tu tbuulk you fur the honor you Iutve tiiicityu1' us in oloi'th)'' us tu Ihe olllces of mayor ttnd itldorimm i-c��pi*f-tlvcly for tho City of Aiberni. Your emphatic endorsement of our plalforin and the principles ad- vRiii-nd hy ns Is very ^ratifybi';, ��ud will iitbmiliite ti*i tu do our utmost to carry out thot>e policies. Wo now ask the hcai-iy co-uperatioii of every resident <>f Aiberni In our determination ?4i iidvuiii-o tint biierestM of our idly. C. |\ llMiup, A. W. Nidll, W. P, (Mb- Hon, tlm*. Purrttat, J. Grieve, J. Hills, a. A, h'peiiPor. Vt��(�� olf Th��n{��t. We, iho unriorshfticd net' Seliuui Trttsleea, wish U* e*.pr***is uur umny thtttiks to tho elm'lora of Aii*e-"ui ("by for the uuurtctsy and faith .-.howii 11111'- lrill the late uuiuhdpal oltyciiuu. Yours very truly, J, Met). Thomson, M, IL '"uy. 1>. H, Itlddlc. Attomptod Suicide. A C'hiuuinnn hi the employ of the Wallace Plshoi'hu. ns a euok, Mifforiaif from �� K'onerftl breakdown, iitu-tnpuxl to drown hbititdf .in the ennui tiy Jump- In tr ovtirlKJR'-d. while bebijf btsui'-ht to AlbornJ In tho Chocoo under C'ltptitln Pari-ftifhor, He was belnj,* ttnti to iho tuispbul ut Niinnbiiu for iikkIIokI aittmtlon, nnd It is supf/osiHll Hiflt bo was foolinj: rittlifr dcspuutb'iit. Hud It not bi'on for the prompt uiftniitfeiiiotn of tho Captain he would surely Iutve boen drowned. Thn Allxifiii'Tieiip uf buy Heuttt^ which was ot'tfttul/od nbuitl tltreo months a^o, Hppettr* tu havit made 11 very pniiiiblii'/ Mart, Thn Iwys huvit been is.'peivlm.' Instruction** lu Ilitl *!d and setuaphoro sljjt^ljbtji, besides drill ��ud the itttfessftry ln��truet|uns for the Tenderfoot test, which lot* been ptt��<*ed by most uf ilm Troup, brand's hull villi be Urn Troup's hend- <)tn>rt*'r�� for the ne*l tine,, yeait*, und �� wyiiiiussilli uiutli, ItKdiidluj- pttrttlbvl urn) hoih-nii'ti! hur*, tiaveliim,' mid fly In*,' fbiK**, Irnpi'/te, ute,, hfto l*cen w> dt'ied. mid should mrivu ut ��uy time, The i-eadinjf room  bit* bc#n in u���� for *MUiie time, siui l�� mippllod with tt ItH'ifif lituubfir uf the ciu-rtriil lllustrut- ed Kt!|'lts,b mid Amerleilu nrn'-it/leies, Thn liiicri'st taken in this movement by itm public vtus shuttii un Hit* occasion of a runnel! itiei'tltiif held nt thu tt-oopV heiidipiioU'i-ii un  l*eeeiul*cr ill, JtilJ, when the tivup j/avo tin e\hlbl- lion uf hbr.'j'illhuf,  Nine(<.��en members of the council wuru present, live belni*- imavuiihtbly abst'iu. Contrary u> iho usual oplnloti tho ai-utit. tnilnlni^'ls nut In any mmsit mili- turv. til" object lu'lnc ty bring up our boya to be KOmS eitlxen*. This objui'i certabily doacrves tbo wholehearted snppurt nf tliot'Oinniuni- ty, nnd We tvoitld inontion tluti there la no fund /rum which tho oxprn-tui* of a (roup ciin lm mot; voluntary Mibtcrlp- (leu cm tlie purt uf tbe public b��ln,\'tbe means of-mppori. The stun of *>'.'.V1 is needed tu (-over t,ho cost uf the outllt alrciidy ocdortid, and tbe itnntitd riuiuln^expeiiiica, n.��ila- teimnce, etc, wllluimiunt to about f200 beyond whtU will lie subscribed by tho troop.   /. m ^@feiis��^ THE ALBERNI ADVOCATE
THE ALBERNI, ADVOCATE!
Tit* Abr-mtt Atlv«««(a Prhtdnf and
PukliaKlii* Co,, Proprlattua.
i. V. UW.OWK  -  IMtifrr ttii Ktm****r
CuMmiNl al Alt.a'ltl, IliUikli  i'iii|,iiil.'a. in
It,* utl(4<r*t* nf ValHsitm t lalamlui yrli, is* ai.ii
iti. Aii^uii o.itin't u, r«i*(i-.ii«i
M*#d Otflwt  AtUiet, t), C.
AUItt.UM I.AS'll lU^TIUfl'
Jllsllli tt'f Ku|n'rt
l«a^lMitl.ii|l|i.i riiaili'sl'iillilil. «I  VklMS'li.
i ,ri II ('  tst v|.^tii.itrii.uiit«'», li,inula It? ei-i'lj
' l,U i»'tUil»*li,,|| 0'  f.iil, liMM-lUr  lu'iettilijf  Or*
,«>, Ilssl laii.l*
5 iVmiuriM-liirf al a i"'*l |i'*ml»-l i*tiif,alita tti»*l
-' fi,«<u Olf in-Uli wv-l lydufi t'l I' lj,.'l (to I, lln lb*"
' ni„illi »u liait.s, tin «,»'tt**l »»' ItSUitiik, Otl-tMS'
'. *.>uOi S,'t liHiti*. I'.t'li.w i »*' Sn llal(tiitutH»MU Of
I, ,,|ti,,ililuK ill, l,| ,sk\.,„',I!Ui„-fUU ft,,.* WU.lv l-l
!<•»* I,.», I(H,I l|lt»W H |i"l k»'tl"S »>, "I*ikV(:*;t»H»
f", IMMllt I uf |l,i(M ,1
■ ->r-.-M-,^-.W '.
fi"\  >'
I'll*, <t bivttrlll
I-If
A-MIWINI I.ANH I11STIIIOT. AMlKUNI I.ANU IUftTHK'1'.
Utatilitt'f l(«j*it. ' I'lkll-itlof AlOutil,
't'aSt nollotilijal Alfttht Wtlkhibvri.i,t \"«i.HXia !  IVlttriiMSont!,*! u«. t*. it, Slieiltiu vt Victor-
J*r. II. *' , tM*.<ui'*lS<-ti atilfi'iu. tiittiuit* iu *f4'ir J I*. I*, t'- •*» (Mi-adon ttitettir, luu uit* l-i sri'li' I"i
lei t-rrttiLaluc tu ftUvtia** th* fuilus-lu*- tie. j iuTli<!*kii,i; *•» »r«w tttp fu;*vMti,a* ,).,'*« iUm'-O
nvll*a4 l»i,il»i , jlaiiit*'
OjMU»i«r>,>!Btf at a i**i t-Aanosl fu <>l,tii,i «*.( .  c.eiiiiMi^inc r\ a im*l 4-!«,tjl**-1 ou it1,* twtit
r-t OiflitJfOJait-attsirOcI df »-.vtli>R M. 'fvwv.liiu j ir-uwluli xtjui 4.«*jUOO*lMtuf t'»'t of U 5. O
ti, inoitii e( ti.eri. iiiir,,*-«i'»'iiat«iiajiiOi - ........
tiiritDwturhaiu* no, o.i;in> a.' fi,»!i-.»t«'Ht,
J»tv mil
At-KlicaOi'ii ii»* l-t-i-u «>«ar I'liiii' i-iintiiitkii-i
(la'ituat l»i liaiiaiiUaalt'il JUUmw'i (i'i' mails *»
«Krt,ltlleto»» (Uatld
Hiiliaxull'llepattuiililla III t'«ns>*s. On l'nll<«(
Klnif4v*ii. Aiialiatia, Nt'i* /Jalawl  Nrwl it
I.IKS and mtii'l tsiUUOit'a wild kiilillal |.»sl4tl
(.ftiLlluiia. <*lll l* itssltr-il tm lli4,li»l|i"»ll'tf
Uinta'
One Vrar ,    ■    .   »«,,t
tit* ftS.wiO.s    '  ,    .■.*'»'
etml*a*ui Un- I'iiiumI Stairs, Kli-aiistaiiit nil
IJuifrraiiiuul ntl.ii fini'lm* tsmuliltkU i"l*-r.
>f*l *«|t*l
ALI'MIKI LANU OtW'l'lUOT-
O..UI, I i.| titi|uM.
'IVi.i'ii'-Oi*'0i«(  lleaif l(o»»it«n,«( Van-
t,,,,,,, II (* tsvli|-«tl(iu MaUri. Itilflftt !•> •!•
l-ll I >, |4'lli|ts»|i<li Ul piUHiiaaii |i|ia |vllv«l"S
Ui *,'(U,K.| lril|,ilk
t .iiiiiu.-iii'lli* al a |M-»t lilkMxl Ileal Ui» *>"l(l|
, ,<»t tsiie, i el T, l^a 'A»'- o>4-<iei< ittkt oit'lmiitk
ii„i,,. ,<, |, *s u, wi-*t i*u,iHlar> of.'r, L,i v*i
On-iii'ii' li'iMli tili'lialn* uiere ti, li'aK (« 11  VV, M
aUil tm Oi» ImhiU uf ism Uimta** liltri, tte'Wsr».'
?,,,.| f,>uli>ar*tr,-i,- jn nlititttiaiit'lii.f |t«- wlftsl
*r? lutf t-'lsiYii Ma 9 cml a, Oif!,,* ./eMUi-aml-
rih jy,|*5,i| (u(li« Iwlibi «I rMir-.i-** lli'fl OUUa
t^iutiiuUitatti h*us Ou«s. *|tn*\S". unrtiinrat
*,;. Mlufiiia titet^mtiuit.f t(it*Jt'i:>V;i,'C*ss-*' tn
»i»t«IM J«t It^s, luwv „i i«a (rt>rt ii <;( tftf t-m Ue
wrkl luiiiu i.f (<>( I, Itfcuu t.v(,?>*ilt"ti>l>!"'Ue!
*l-kit i.fli, it |i. fi li>* 04»l atttacl tuts Of at tu
l-i,-** tttHid, tiii-ww ,-*■ !u« a»uiiti t« kat'tiit'iOt
*>f»| is,i4^.«'4.f l«itl, iiiis'S  I, tlir4lt'4i »-»Utti*«»l
**i> MiniUV *t»» ltl**i tal*'*' iliaili en »l»" »'-»t
Uiir^yiV*),'iitS'iirVo'.'.i»'»aiH'Wi'.|iJM^l* i IstfU vl |(u>iM*iaua I'nrW, ami uniilestalrilr
IurHOii',M|iiiltiiVHi'.Ji**#tli|!(«ll(iaUl«t(t?a.«llU ('«*«  Ul»  It'Oil  ts.uk (.-f  >*4>liifta« l(l*rl-(u Vtiiill
|tit,j,of«'t'l5«(y»f»*t t..j,.,»uitef (siiiiDwiKs-H-ne
taimatitit^r (*♦' *'"*•• iui.it-"?''.,<>&-1*11.41 ,->>w<(i,»i
11, Tn*iikiuti ti, ouotn et Hue*;;,
Aifr«.t tVllams'^t,
Jut.)* I^mtnli. Af«u.
Nv*. ta, itui , t»w bu
AbllKIINi I.ANU nUk'MUOT,
oiiuiit-* ».f uuetii
.'lahvftntliv  Uiat AH.*iiiH-|> l>«i>  Vi<Xfi\,iff
••» lals'a
itiumicui'iuif at a 1'usi iilimtrnl »4»(*ktii« «.r*i
(1 .'in liic itiiiOitatl iswiiffr n( f***eUiH»»* 1Vw»-
*),i|> !<i. Ot.Oit'l ul lltittfrt- tttriu« «* el,»tic»
,-!,„,I,,110 it,,iiini, itiroiM ttosO-iiy *itit nteMtiiiilir ( »"«*ii, uu-uifi*' (tliaiiia ar»i, tiitatsi «ni,*n.|,,a
4tt!a li!U!T Uf It^-, !f -  t^-tal  UUtWiU-it"'*/ l ai"*0' lt|i"HS- SI* Ati*llia aa*1  Lu £mtl»i ill it,,,,,, I
t'l ts-'iuini'UiWiirlil. aiitl t»(IIS!lilii< to* aJi'ta*
*l*MV i'f I*a*
n«C |f, itflff
H isthtltiif,
1-ltHlfKV ('
lititr. AKt'itl
DtH.- IV if,
CliHrtfi's tiir.nl! WMU'iOee* ksIII l«' tin'akin
1 Hi,,.,- 4*ktnl>il*tutl I'rtlie II iMinli'l'itOli/i'lli'
a« tliifat- e<,l«i>il*iiiu !■(":
aim inn.I i't-l'Ultl in aii'Miite.
TO CORRKSI'0NDi:NT8.
Altciilil!i(iiniisil|i<ltkiiili'liititt ('»r l'iil»Ili*«Uuil
mutt lm 4,isi<i|iir«*|lt''l "It'l O"' liHilil' «ml ml
ttlfM uf III" wllii'l'l lU'l fii.ss usailli' |iiri',ll>lli'n
Itutii'M; as A uuaiailti-^iiluisst fsltli tVnealiiuti
utiiirilaVii'l'i U'uiin iiUts'li-U i-'>i>iiiiiiiili'atittu«,
Nil l«"l||llt,l'IM|lll|l will li- »<tilil 1'ir I'ts'lli) tsitllli-
l.'U|l,iiin'»tS'rl l'» »ris't«l alr«i(|ft'iiii'lit'
*,>A'-i.-i, .,. *.  ,' r  - - -   . ,'i ' „  ,,    - -,
AlUrni, ». C, Cnnatla  • ,Jen. 24. I&I3
PROGRESS,
TyTOWtlmtthcKimiltobiiKctearetl
liWliy. tttui Ibe eleetiuu In. lilt
over, lot tiM Utltu » <>!oul( ttt the
Nllutttlun, Thtjii' wore two Uolc-
otfH in ibu Held. Tho one thttt
witM utucU'd wiiN Itiuiwn »k tbo
"I'mKn'MKlvti'l'lclkUl." i'f tl».M
tlultut every tiittn. wiih elecloil
from tho mayor to the m'liuul
truHUiuH, fur tbu lutter weio tbo
hiuuo on bulb tlclu'tH. TIiIh sn it
■ olwtr inilleiitkin tlutt the pliitfonn
of tbu " l,io«»eKisiv«'.'*" upinmkul
to tlie imtjui'lty or tbo oleobirM,
itntl tbntthe ppi'isoiiiiUty uf I bo
lloltut tvitw iilfiu Hiii'b tliut It wits
. foil thai they euiiki bo ti'imtutl to
tjiii'py utit thut platftu'in, °
Hut no of tbu ilibiKM tliut woro
juoiiiIni'iI wiim tbu public ownur
fillip of public, utllltiim tiM far iui
fount)  juudUciti  fiibn  tliiio  tt*
tlinu.  Tbu tw'niiiKi'uioiil ul Uixn-
Hon In Htiob it iiiiiuuei' «n tu**)*.
umpt  bupruvoiuents.   b'owoi>i,
IIkIUh, kIiIovvuIIch,,  nmiiri uml tt
tfitiiot'itl tdoitu up of the  phti'tt.
In cbtiui'utJou tilthisbloWiilliM und
oilier UdiigM of Iblr* i in I ii ro tbo
itleiiof loeui biipiuveiueut bi.vti'
tlon wiim ul ho iolo|iU'd iu* it purt
of tbif* proMi'cHHlvo iu'u«ruiiunu.
All of tbeKt! tillnwn itppouted to
tint uloutorx, itntl (buy put lu tbu
tlcl'ut tlutt (buy lltouu'bt,would
curry llioiu out,
It In uo\v up tuuvury loyal cltl*
y.'jn at Albornl to got in uml help
this ni-oKi'iuninn iilonif by hauh*
bin; tbu oifortfi of tbo now mayor
and couuoil Us ht-intf tbeau HiIiikh
ttlmuU Wo buvo tbu mUtiiuiim
null uiiiUm-IuIh hurt.* to ma ho tbU
out) of tbu ilncMtultioK in tbo pro
vincoof lb*ltl»b Uu.lumbiu. Tbu
liiftljtb of tbno wlilub It,will tttld)
to hrlntf tliid ttbout will Uo'iotiil
very hu'wuly on thy iniiniuir in
wblttli thu publlu Unit wliuiu not^
btiliintl tbo work of (tovdopuumt,
uml (hdoruilnu to till pull one
way.
With concerted action'it will
he only a whorl time huforo tbo
mono ami iiliriidlum. of Albei'iti
wilt bo known from ono uud of
Ulu Dotuiilioh to thootbor. It Im
U} bo bopeil thut Hut new ooiinoil
will bo iniiueforn juibllirjiy eitiii'
JMtitfU to lllllltti Aiberni betbn1
known, und,at tbo ntimo tiiuo lo
brin-4 nbout t'omliiioim tlutt will
iiold the people who tiro utti'itct'
od by tliut iiilvurtlnlinf'
Let.  IIr*  lll'.VO  tl  lottK  pull,  It
Mtrong pull, itnd it  pull
■jfotlier.  That wtiy  Hum aiicien«
111rl111 >l| IW'ltH lit IHllflUll'Ul alU'llf. Oll'IH-"' k'-iKll
rli> ,-kU'lllltll* IIIHK' (if Jw *l» ISllIU t'f  I'l'lllllil tl
ts-uu ul, 4 mil atiiiutr P»' ih'it* ih»i a <-r in**, tsu t-r
tu*' amiiluteal fiTHi-iii-iiiit i«,oii.inil uiisuitettst
sullen M, IVuiisliliis, Oiuiii'l.'t l(»l»il II i
IIPIU7 ItiiiiMllvn. ,    , ,,„
Nov. IS, IVIS, Jan. I'MS-
AI.IIlTltNl I.ANU UIM'IUCIV
litBineiuf l(ii|«il
'I'aVii'llirtlctMlirtl Au'te-'t Wlllisiu Williill ul
Viauruti'tcr II I', mi ti|'Ul|'.|i latniief. litlTiitl* tu
Sl'l'lt ItU in-f11llfcsli.il tn ruii'liaa" Ol" ('Jil<'«itt»
<t,.«(<rilHil t.iltil«'
t'tiiiiiiiviii Ills- at * !«>»t I'latiusl luiliatiip mulll
(iiiin Oir iinrOiMti.t ts.iitt'i "I l«ilivrA tiii'ilts?
lieiOitsiiiiitllik miiir in likkdi'l', l„isVi-W, Uimu*
raal(«i|'lislilsfliiirt<i.f )•'«* *" »«'*l lai'Ulilal-*' "t
T I.. ctlUii, tlit'iHsisniitlilktcliiUiia, llmiii-ii weal
Ihlt-liMlli* lliiili- arleaalu is.llit ,»( ltimnlt>lMS'.
ltn-ill,(Siiitallliu*->t>ial'«i'*iiHii4t iirld**, isuei-
inrf (lai'limial smiWivtetii tnullult (d uii«urt*>ts|
MS'llfU 1. Illttllk||l|l|fl. Olslllrttlf Ituis'it 11,1'.
AiU„.« WUllatil VVIIlmi.
Nut, is. Mi. J*it I'* li-
Ai..iti;itN'i i.ano lutstnicr,
itistiiei ii| ltii|M.U.
'I'iiU" iii'O"'Hml I'""1 lUtiiitlum. el *-'an<sui
„-i, ii. i' i.Mtiimttiii) tjimo'i', lutrnils oiart'if
fin lu'iiiiissi iii iii unit iikan tin- fiilluwlnif 0»
seiliHst liiinik' '
t'«.iiiiiinn,'li.ii al a |in»t (ilnritptt at a.uiiluu-kt
rsui,i<rnl I. I^it tivss, Oii'inn mm W eliatini,
He iHS'iiiilOi W elistiit, llu-lii'* t'sat ♦ailtaiu*.
iinil,. ur lik», in tteai inturiiltaik- ef p, It, ail,
tl,r.iii,*»«Hilli tn <'lmui», iu *iiiithwc*tivu*irrtif
I* II «I7. On-lii'e fJll.itt Ids' atiiltil (sullMtary ul
kiilil I' It. -"Cictlti* castcil*' t« Ural Iviilntsrr
,i('|', 1^,1 *i:*i. Oirittv.niuli tuetiHltik lo imiill nf
I'lii'iimttii'iiifiii, i'i>iiliilitli»a- »**' ai-fff*. iiii>rctir
I,.** ,sii,.|liik> nniOii'sal irisiUn'n* utisiirtt'lisl
Mclidi* I.'Iit«ualil|i|l. IllslHUut Uh|>piI, ar«l
rrai'lluiial uiillliwcal HUiUli'l'iif ii«»lir«|flHt Siti
tlull (i. 'liUMtalillif. Ol.lrli't ul Ull|i*.'|-I,
. |tat(> KtliiMltiui.
Nuv, I.1, l«i«. Jan. 10 1,1
AliUI'-ltN'l UANII lIlH'l'llirl',
lllalllrl n(llti|ip*l,
TaUiiiinilts-tiial Mliv I".  HsUu.oI Vlt'lmla.
It. it,, ias iifiallnu iiillllui-r, liitt'li'lk i» a|i|»ljf fur
iii-imUaliiti Uiimti Iik«i' tin1 Mltiittt*- ttcwol'ltil
('(I'liinfiit'lii*' at « l«isl tilaitlisl alsiul Mottalua
4>s*l fiiuii Uu' inir*ii6»i-»t (siiuer of l«"i !l,"Ciu»ri'
atiiii |u, etur Mnrilt U<tt, II v.. Uiriii-*c«»l«•
i-lmllla. Ilil'liiitlu'rlli 111 Cliallia. llu-ISHt Vt'kl *\>
etialiis. 1Iii-ihv<*iiii0i II I'luilu* tu tiiuiii uf isiiii--
mi'itit'iiltfil, sint iviiilalultiir al acrt-l, usuo or
ifs*.  ,
A lire i; j!*tltf,
Jnlilt |l»ll>r. .Vtd'ill.
u«i u, nii», l»«i*. in, ii.
AI.IIKilNI LA Nil iiiviiuirr.   ''
Ulkiiictel Hiifi'ii
''I'alirniitlii'Uial lilllli M llallif.of VicleHa.
|t i',tasiii|tsll>in tiurlicr, luliiKla fti'ii'i'llf (ur
I'l'l'iitsklmi le )nir< linai* His fitliimliiif lii-aertlssl
[,if„l*- >
i 'uiiiiii«'iiflii|i at a lsi*t i.laiiuit utuiiil ttl i lislna
ai.ai iiiiin ou. ni>,tint, *t istiin'r hi La tl- l>isu.
*l)!|, in iit',,1 llsuli' iliif, II o, ll.mun ttcuru
4 linins iiii ins' iiutili ileliiiiiik Uicntv mill an
t letitis ilii'it.|«-'Sii,itli I ( rliattis in tm Iui ul isiur
Idi-liitflii i|!0 (Ulil isililMltillllf al *• U », tli'ilW i'l
Iran
l^ilU, M, Ualliy,
Jnlilt (liillu, At-crit.
inc. in, mic ^,, nut,*:it
iiiriiis'itiaut, tsiaiailiiux sK» at i«-#, ui(n4> m- l»a*
l«>i|t»- Uii'tiiirUihMlu! ri'Vlluutl, 'l'ttvoi»t,l«»,i,
I'l.iOt'leUOIt'fri,
JtifSauUe*' tVivjf l-liMSI.
Jat'It hawiiini Ayrdt.
Nut-, ill, UK. Ono, tti H.
AhUKIINI I.ANU UIMrilP'l'.
lilmui uf iitun'ii,
T«W(t inUlnp tlist llsuy tOI^*-, ul Nen W^*t
llltimivr, latwif*'. Illt('i|.t4tna|-elr'"' tS'ltMl»*li';i
tu tiiurliaa^ttit- f>il|,i«ln,l ili'si llli'i ItuMlw
< ^itiiliii'ivuia' al a I'i'si elaiuisl liv eliam* we in
i»( !tif iu'rtlii'*»t i'iimim tt( s,,vt!iiii tl, 'tintiielee
to, tli.lriei el lliu^o, Od-ihw *:■ cliallia auutli,
lltt-ticvsiiciiaiiia «r*l, t'lt'itet' to fliaitia uiutii,
liii-m-fSUt'liainsi-ast ui |»>tiili.risiiiiiiiPiim'iiii,|ii,
t-i'iitaii/iiiit MCii ei'it-s guuiii in- Irak, i>i-|n,r ill,'
ui'itli liall u( fti't Ot'ii II. 'i'ii»ii«.|tl|i».i, Olninu ut
Uti|itfl
llaiilUlJifk'.
.*»i-U Lattatm, Ayrnl.
Nut1,11. lull I»fi' Mil-
1  amu;iin< i.anu niis't'iiKrr,
Olkllll'l 111  |(U|H'H,
Take iii'lii i- 0'iit Hi i is'lI IllitniiuiUlhl, ul V»U
tsi.it(.|,ii,v!ie»tinii aslKutiiau. iultiiilk in ai'|i)i
fin |>ruiils*l<iiit.!i>uitft*fct>Ui«ni||iiwliiif itrs,ill'
(si IbihIs' ,
I'lHiiiiiciii I'.w al m iiimt |,|aut<st hi cliallia raiil
I|,i(iiOii'it>i||li«i-*l*'iirnr'r i»( Wts'tiii-i ;u,T,mii
•tnii til. iil»iili'i uf it newt. iie-tM'o i*i i iikiiik
stiiitli. tlii'titvau nlialtla west, llu'tusi hi * tmlim
limtli, Itimimi so enalua t-aal (u ('"tilt el ts,m I ,,|i.l,,l thii'li l^tfu, lin'iittie**! m eiiama, ihi-ihs'
iiiiiirt'iiiMit, iV'iKBilillis Ala cU'it-n. iiiiuii ur )r**,; *,ntii, v<iliiaiti., llii'Ois.' west m chain*, lli?l«s»
l.tiii, N,vili0i4l, 'IvMiialilti HI, OI»tik'tiif Uu.  „,i||Uiiu<iitt!u*.
Ktiuiictli ('. *?• 'I'sriff,
Meal Estate Agent
AI.UKUN'l UANU DIStllUT.
0 Ilutrk-tfit Alloliu
TaJu* Bi'tb'f tlist ll«. Pi II, •stnlmif. «f Vl.1«>r
is, ll l*. is«i liealli'll tliatiir, IlUt U'tk tu «{'t'l> Itir
lu'HiiUaiuM t,j lffc*«. Urn felluttliia- Oawolssl
lallilif, . ., ,
ixillillii'llWiiil »t a l»ikl t.|Hfila«l nil ItifiauuUlI
Isnlllillll,' ill I/,,I II, »iltstlU*l<>uu| 1'Sli "I O M'i
II, atcl en On' luktiN. uf Hie -siiiitsks lltti-r- Ouuisi
itl ft^'t attutl.iweal.iilt' IU tsiiiuauallttn ul lb.'
tuiuUilail line isflwUfa l^.'l. il Milt* KI. ItirOlV
iMiil*iv),i*U'rlr arol itaiwllet m I tin Iwnfc «( O"'
SuiHiubaliftt'i Iti » t'i'Mil »> feci wiulli ef lie.'
•uiitlitttiktisllUi-liif tint lii-t s»;,| auisJltlaliiti,
lliiliestliiiti, :»i(iM-t tn Om stU't s.'tlOiwest t<u|.
ui'i'iii Uit II, ItiiiHsi auutiit-iikit'ii! am* lolli'ft-
Ilia- Oiplilnii ttal.'i iiiaili un On' iit'flii t'siiH uf
fslilllHkftUlIC, IU JKlllll  (if |Similil<IM<*lll|llll, mm
ISilllnlhlilil li m'4t ». III'MtMH li*»
I', II. Klltlllllf, ...»'.
tleuri/i- l! ttiifr. Aid'til  .
Ui'i', II. IVit lhst.»»I»
AMU".ilNI I.ANU ItrliS'l'MICr.
oikitiet uf iturt'O- --—
Tsim'tiiitliw itiat ifi'iiif'th tr, u, 'Ctajlur, »(
Vmusuut'i, II li, iss"j|ialiiiii tsuil ault^jiu, ID-
l<>i»l« t-i arl'lf  pif |a M|il*»liM tu |mtflia*c Uin
l.iiiualli^ ili'acijtitsl itiliit*;
4',,,iiu,i.ih'I1i*' «t *=' fust jiituiO-Mt 111 mlliii el*
tniit, ami  in « s4njtiii'aai',«lf' Oios'liuii leeiii
St'iiiH'ti l.uVe, *i I'tiaiiis uinili*f*t nf ttiswitat
Uii'iitti e**! a» cliauia, itiriHS'
r. u. box jo
Hive ml j»«
It'll.
ItpitWIl  UllHIIlHIlllltt.   ,
Jal-S l,«n»i,li. AlU-llli
Nut. 1.1, IlllS, OiSLttUf,
AMU'llS'l I.ANI1 HINTIUIT
Olmili'l ii! ilius-rt
Tn lie fimli e that I, Niuiiisii V. Oiinli'lt. ut Van
tiuiiit-r, It, **., ,<ttii|i*iiiii tiiuiiH, intt'iii* tu*|i
lipr (ur |ifHiil*»i*Ml lu |iUK<lia*i- 0,f follow Infill'
anlttst lamtsi
ftitiuiitititiuif at a i»"»t rlattttsl IMi'liklin atal
ftt'ill Oictauiilluakl isuuvi ul NS'U:H| Itit, Tumii
altlii Si", OlMtli-i of lUU" O. tl'i-iM-c in Pluuia
linrlti lii'lti't" ai clisltik wosl Uli Uis> W Cliallia
Siiiitli mini* s>< t'lialn* i-dkl, tn I'iiIIU utiviin
iiinn^iiiaiu, witiuliuiti.' ,1*1 seive, muit> or less.
Uli'« tltcai.uiti iialluf mt'iiiiu ai,'l'iitoi«,tii|i ti,
tilaliWli'f lluis'U, ., .," ,  , ,
Neiwail, V- I'tialt-U,
Mtst, 7, mil- ' Uue no If,
Alilll'IINl bANHUPsTUlUt',
UUUIi'l «f llawlat,
'I'atui li'itle*? OimI PfBitl* Vl*'H*'i Ili'lilia. uf Vlt»
UiHti, llflllklt I'olutiitik, («s'ii|'*tiiilHaiiiinr, tit
idikI. ui oriilv (ui' (trrtuUsiiui lu i'tirt')iAst> lite
(..liuMlUtl ilivu'itl.wt iantiai
I'unuiii'iii'iiiM al m iMHit tilantist tm tlm smith
aliiiO'ul llaldli'li uf lUtliaiali l.ukr, l.i'tn*' tho
iiiiltlic*ki is.u;u,i i,fe»iii'illi-it|'H' iiiii|>tl(ilirissinl
nuiiilfr inn. (."I Nui*ii*r **w atiitiMit imt nut
a-s/i-ltnl,biit);ti|'i'ttliuarli(sl P, V.llntili* uoitle
i-ufct tsiitMir isiiii, tle>iui' in i iialua smiUi, tln'rii'i.
*inlik!|i» «,al. ll„>||i# ri I'lislna tn.*Ml tiitlKt
aliiiH' linn uf k*t'i lulu-, Oi.-.mi» iii I'liaiui t«*l,
lulttuiliiif ihe kiuuiislilt-k uf aattl al'"fi'lint'l'»
lie' I'uliu ul imtiuici-mfiuriit. tsmlalmiitf IW
aini'*, iu,,, <- ui l*»»  >
PrstiK Vltitcr iltitiimi,
(.', k". lu»ltla. Aeunl.
Hie I, It. <- pis', fMll.
Nuv, II, ltfi«,
I'd Oitti hi'liiH n, A»«U
INst.ntini.
iHfjuunawiuis". ■
Land Act Notlcom
AI.IIIUOOI f,ANII il|KlltH,vl',
Olblilel t>| liiiivliit
Tatui n.'illty Unit 1,  K  'I'liiiiii'- >, ul  H«-nuK
Wasll,. luairtist ttiimiil),  llitt;ii>li,  lu  "I'l'lv  f"i
pi-iliiUstii|l tu |iuit'liu*i< Out rt-lluitlUk* i|iihe<ll-ls|
(Viijiliii.|),t!iui ul a |i-'ibl iilMiilisi ntimit .tlt'tliilll*
i?iu.t fit'iu On' auiiilu-iiht isirrirr ul l^itVti-V.ilii'iitvi
liuiill wn-hndix, Uu'iii « i.'iul ui .-lixliib, Ou-liisi
slailli Nlcliaiila, (In ll.'ii ».«t 0' I'hstna In I'.Ulil
uf (Siiiiiiu-iK-oait-iu. tsiiiiiifiiltitf *'^, iii'irs. met'i
or u-a*
I.. ll. 'i'tiiiuiii*
Kt«(lti;>- Wilis! Aidilt.
Uw. ia, nut Jiui. im'i
Al.lUUtMl l,ANO I)|KTItJ(.-J',
lUatlti'l uf Nis'tbia.
TsVc nollrn Hint Umiry Hart, uf Vioturls I*.
('.. (asiuiiatlmi sojrt'k*>ci»*»-, Itiu'ii'ls lu see!*/ fur
u(i|'iiitk*iiin iu -.'uri'liHki! lie? loiltiwltm tli-at-rliMsl
laiiilsi ,','■'.
. (*tiuillirn'(-futr at a (.mm rlatsUii »»t> Uis ♦unilt.
wont (HiriiKi- Of Oi«i piitlari l(et,rrt(«, tiiliiaUwl otj
Olll WlUOll'Kt.1 hlKUt,' lllto uf Militmliit AI'IM.
lilinit-ii, fast Wlellalrm, Ou III* atiUltl I" < lisill* tu
lluruian Itltfr, ilicnvc folluwiPif Uu' slieu! iinm
ll'lllll 4fi(l tt'fsl U) isijlll orcuitlllllrlMS'lllClll, (sill.
tainlmf SCi nt'ir* uii'Mi er li'sa,
Ilrtiry Mart.
Utts. S. umt. Jau, 17-13,
Ai.iuuiNi i.anu nivruicr. ,
oikioi't I'f u>iit-im.
Tstu"iii'Uts'lliMt Mcli'U lliiulli-li. uf Vli'lurln.
t| *K iiii'iii'aliiiu siiliikti-r, luti'iiita linipell' tor
i.fiiiii»si.iii in I'iihIihsu On- Minion*' ill will'ril
iniiila'
t'lii'lilli'iirllitf at ii I'ukl lilailttslaU'iilt Uclialit*
c*»t I».,tii Itili fiirOeal uurilii'SKl (suiut fiutu
llicl'aiMlulT. I. VIA, Oti-Ui'i' a.iulll Uf cli*liia,
|tinfit'(i nrat niKiut ,l,'( I'lialtia, ilifinC liufOi Iii
rliaius, tlii'iM-et-rtst ttlsmi W i ttulus lo I'ulut of
(iiKUiieisitiiU'iil, r'HiliilliiUtl aUmi MwtU,
Jli-lui Huitlleit.  ,
Wm, I* Ult'suii, Aifnl.
n,si. It.lUIV, o llati, ift Iii
,Vl,lli:itNI tiANO mviltlCT,
Oinrlt'i of iiiuilsi,
'I'aliitiiuiliii Itiat l.'ittfii'l* I! I'M**, uf Vlcoirfft,
ii i', inctirsliiiii iiuiiiimI  tt,.misii.  ItiltiliiU tu
Ai'tiii r„i ii<<iiiiikkitiii luiniiiiiskt'it,* fi<i)'iwMi*i
Ui st-iilfil lattit*
(-.iiiitiK'iii'iii^ si a rutl iild'iiiu! itltuiii Sirr.altia
urn Hi puit! tliu suiitiitiski i ii mm- uf'l'. I,. Oa.
• Ili'lii'i'i'Sht S"* tialllk. llU'luli a-iulli «e clisttn,
ilii'tii i< m *i iittunt (,* t lislna, llti'iiiH. tiyttlmUuit
l«eliii|uk, tlicitiii.i.cal almiit »« tltjiliL, tliam»ti
lliilll. illliittt 88  I'iitOil*  tu  l-iltlll ul  CtUimU'lH.t''
llir.ll, lUlllllllllll'/.fllaltll >'r«4l HC4t>«. '
t''( Hlx'U* 14. I'ri'ki,
vim- P.dll'aiifi. Aifi-nt.
U.S-, I'.ltiU, Unr. *MI,
AI.UKIIN'l I.ANU IIIHTIUCl'.
lUMHtl id ClMiistuui
■I'stic iiullts. o,«t Pml b VVIUutt.al Wr>rt)U*-o,
khkli , ,H.iiii'atl.,|| lllilfl imiHT, lillcistt UiSri'U
fur iii'iiiiisbtuu iu ftuciisitc tios fiilUi«liin ije.
ai'l Iiuil InlltU' .
I'vitutu. iit'iilifMl s |'u»l I'lsiiusl uu ilia jiurilt-
t'atl e-itlii'l'drl', I. KAMI, Uifiu* t>Skl.H olisilia,
tlii'tti'i' imt ill *ii|l,aliis, tlu-IHS wi'.i ki cliallia.
tlii-iii* tuillll til I'luililk til tsilllt tif I'UllllllVllitf.
Illlltlt, tSllllwlllllli Mil KlIltlK, IIHUt.! ur lt.SH,
l-'itsl U. Wllwui.  ,
fi, M, tu«n«. Ajfnat,
Nuv.'f. lUtt ItetUSIt
Ablll'IINI I.ANU UlhTIUCL
|)|*l,tut ef NisiIVs,
'j'aVidtsiitki'Oiai Oi'iifk't'llsifinil'Mi Ailili-Oiiiti,
l,( !,,»«,,I), l«  A , IHSMI|>allll|l I'I'Sl 1'kiSUl  Sk'l'IK,
I uu nil* lu at'l'b' fur (ii'iiiilakltill lu iiiirt'liukti He1
fill|.|t«lll^lIi'*eilU'.||lUMlk>
I'.'iiein'li-'lliil si a cukt |ilsulist aluaittvit'lialii*
un,Hil liitikuiM«|vi-«l is/Mlur uf'l' I, UT. ftii'l
aioisusttkii Uu' «rtl atioir ul lilt, aniltti t-aal
|H,Hiuiii,( Uurliutat AtlM, ,S'.«iU»sH.,iji|i), Omiwt'
ttisl »,l cliallia, Uultivi li,i|\tl Si I'hstllH, Ultiii*'
i-il*6 It'l'lialtlk lu kliulti |ll,,i, Ou'ltc* iita kutlOl
atut «-A*trili liiiivtlull alutlrf  Ou<  kluua  llltutu
i,i,ii,i „f euiiiun-i.ts'iinui. ,«,iusiiit*ia' t«ia<i»»u
illllKl l>l ll k*
l*l>U*t.' ll!UllO»lll'll AIKt»t*'itl
I Kl„U.| I*, Ivll Kin.*!! 15.
AMU UNI f.ANil liPt'l'IIP*!1,
Oijisii'i »t l*»ii>i«r.
'IVIu-iti'ilu-Uiat Sa|a t'«ili«rli|i M"t'K»ll, uf
\'«iMvia,i i. II c. ut*tu|>Ml<«> mil.*, lnofnU in
(.Jljiir (ur |„'llllt**loll III |ill|t'IIS*<i  (Illi full-.wl<!ll
i'Uuli-,1 a* llu< >'«,*!rih
AlilllCIIM I.AMIt OiVrillt'*',
lliktitol uf iUielaff,
'l'fllUl<l,lt|lSi IllSt liMllltt'l-lllilll'U-t.tlf J.lls-ltll,
il, t1, tii'4-ut.suen witluw, Itui'iii'ta iii ariili iui-
lH-iiultitim tu t>uts.<t,«*e tiu< lellnailiK ilfsCilkM
lamia:
'' ,t'Mii)ii>«.iit-liii« at a ptttt I'lautisf aisiiit as rtialn*
east tiuui Hie fiittli»»i a<ultii-SRiisiiut<rluiii)lliD
t-|llia|l,f T, I,. 10(1. ttlflHVlSIt KltlutlllK,  Illl'itlSl
k.'iilli atiiitil c.H'Uklli*. Ilirttisi Kual CO t'liKlnk,
lllitievliiirill slwull (O llMlua, Itit-i'H'cl Mi'kl *>'
t liilm., tlii'lHH* liuitil alsiul IA I liallia tu j.i'lul ol
(siMlllli'IKS'llliMit, i<uiilftlt|lll,f atsatl |Mt aril a
mu'iiivuouiiiiki
ivc. It lull,
Willi"']
WUI  P. UI'ifciHt. AKftll
IK't'. CO ll
Abnr.iiNi i.anu niwriiiin'
10*14 li t uf limelai'
't'ului u.iilis' Oiat .Juliu pfM'haiil, uf
l»,*'.iii'i'Mi.aOui*iaU'trr, Uiti'iiil* lu art'li fur
■" - ' ' - - fulltlt*	
Aitiiiiiii
I'i'b lm
lllf  lll'H'OlH-il
L^llillli.luU lu iiUlt'tia.ti llu>
ian<l*i
Ouiniiiftmltitc ai a i>u*t iilautcl ii»nr llii uiuttt
aa.t (s>rutf uf 'i\ I,, lift, I In-lit f 4'»*t sImiUI til
rliallti luuin-ef Urn aiilillirsiit aluilim uf '!' I.
I*. tlll'lW* sunt!, ('I CiiatUS. '|l*"Hf llliiilliakt
BlKiul llttlmllik. llii-iHs>auiil)i It' iihallis, tliciiivs
ttfki si»cliallia, ilii-di't' *iuiilii*H'li*t»isiti iwilitt
• 'ItsiiiiUifllt't'llirtU, isM)l»<li|ii(! aim ill ilitlaottW,
J ti Iiii !'iiilt»r,f,
Win, I'*, UlUautt, Aiitwi*.
Ut*w III, Ulil Hist. #e ||,
Ai.muim i.ANnntHTiui'c,
Oistrku ul llmtils*'.
Talu, luuli* Dial (*ait,iitu» titaittu L'wl*. of
Vlctiifia li, *'., isieuraitim iu*ui»«l wmtiaii, in
i»)nl* ttiaiii'U' fiirt'4'iuiiBkluu tu rutotinan Ui«
(ullunllik'ilrMtlUsI latkilkl
l'«U'itiivini!!iif ,tl a imi»i eliuilfd al uli» uf tlm
nnilluii»ieoiiii'*»»rr. 1, l«, UitMiisi auiiiti tu
clialttb. Oicrtis- nn-ki riiclialim. Oiimcu aoiiili tw
rlUiilit ti,eiu'f test ^A tUikltift. Uti'tM'a fiuliliiie
(ilktlK, IIH'IUl>l'»Jt  KI  ftlSllIt,  Olt'fKV,  Millllll
etialli, Ittt'iKSMsat **,clia|t!», OipUC* nuit-M *l
cltalii., (lii'iiiyi inCkl »\tt-liaiiia, Ititsitill ui rutii.
tiu-ius'iiii-iil, iiiuwiluiua- al'tiiil Uifafif*,
I'artilliia Murilta M-wla, •,
Win, iaank tiitiauit, Afi-hl,
llw II. Illlf. , |l«xt.»01l.
'Ai.tiaMiNi mnii mmt'iitor,
titkirft'i el Uartlsr.
TakanoUiti-Uiat Pi»uii<M,lvtlt*bsO>f Vlnimla
li i'.utttuiHiiiunfuifiii*»r. ttitr'iiit* to sreU (ur
ls'Hiitkkluu w tuirtiUaar. ttu> (ul|i,»ir'y tSc-MilM
UiiiU
< 'uiiiliifWlntJ tit a iutkl jilaiiOsi at ulw of ths
mnii!iwi*l t*inirr*ulT, C tk. liiiuue auutli al
dialiit, tli*f«ns> *k,t\ M uiinliui. ilii'iiea iiurllinl
uiiallt*, tluitisi w*v»l *M'llali»a, Uiatttw Bmi|l|»l»
rllsiil*. tti.itHS'ti'H t»|i'ii«Ui» tu I'ttl'll uf (Sl|ll-
llti'Ui fl*|Hi||, l ii.'«UI)ll|W t,*' wit'*,
Piaiiw e Mioutir,
Wat, Plallk tUiik'.il, A)fa(il.
UtM, II. Ulil,    , Ot't  IU^
AblUUlNI IiANU insTiucr,
Sllkttlt't uf Itut-i'li,
Tabf iiutlrt' tlutt UeieOu-a'lailur, «f Vaiusm-
v,.», p.o, iHvii|i«ut-a(U'Mistir, liitiiKis tu tu'i'fr
(u) |,i'il4il*».|ti|ittiiiuii:litta,>llioI»llii»iil« tii'St'Oti'
«si ImiiO*; . .
Ouliuiiilli'llirf at h tswt flaiiKsl (U t'lisln* ill**.
(«•)(, ami iu iui ittkiert*" (liHstltii* frcHi I'tick
I..t4,\ tlii'iics takl on i-lwlns. llittiiv imrili *•
cliallia, UiciHsi w-**t (»i clialn*. ilu'iiis- kutitli W
t'lmuia,
IhuutlirS Tajlur,
OltuHiliixii, Airtil,
Nur. Ik. I8U. W«i. W it
AI.IIKItNl I.ANU IU**!UlCr.
UlkOlit uf lliieto.
TaVtontUlec Uml I'i'U'l Hill liVlitaf.«f Valieoil.
ii'l1, (si'ili'Sii'itl islet ktuti'titi. iiittii'lt le kl'l'lj-
»<U' mirlKil**i(ia tu |<Urtlist,; tl« fiiliusillif (Jf-
aerilwill«liil«it- , ...
tViuiiie-tn'liiir si » rust I'latitnl ») ftialtikdia
taiti, tuni Hi an fnM.il* iliftvtluii lr.m* Uui'b
ImIic, llii'iiiw i'»sl ui tliatim, Ominsi auiitU at
I'tuiiUB, lUt'iiti.i ttiwii tm t'iittln*,, tlu'iMS' s'.uitlttvj
flirtltik.
J'vifr llrii Irtliik',  , ,
Otlu K'iltii'll, Aa-t'llt
Nur, Ik MIL Ilea. **»> t»
A5.llr.UNI l.ANI) I.fKTMU*!*.
UlktrirtiitlbHS'rl,
*IViiii>iK>iir«,||i*t UiuoUiy Hull Uvlua- of Van.
isuitcrll !•'., iss'utisiUiii utitnaitir, ti>lt'ti4» In
at't'lr fur liririiusaluii *-» eilitlis** Om *n|l„stna
llru'lilKit ItUli!.:
('..iiiinitiwliiir ai a pn*! ti'anlisl »* rtisUia ra.t
ami •ucliaiiMauuiliilliiaiti ami lit an «m»t*tn
ilii-ts'tluu iruiii Uuih l^ttif, ttie-ut'** luu I It rti
rtintea, ttii'tus't>i**t ut itiitltta, tlmlie* a»ailli w*
elialtit, liit'ilts' *>«*i (Ui-lialiis
lit'itiifiy iivll lituia,
tutu tH'ttiwii. Atf'-ut.
N(IV, l». Mil. Utv. a»"lt  '
, Ablu:itNI l,ANnnit»TJU(T
JHstlU'lOIKiltH-ll,
Taku ituili-c dial itiiu'l Uf II In ttiil id Vatioou
id- It (,*, iut'ii|iitliuu marrlisl Muinaii, ttitt'ttita
umei'li't'ii t<i'iiie»*ii'titm(iiivlis»ti||<t>luilu*itirf
tlekeiUust latittai
('tiitiiittviii'iiiif at' a t"i»l t'luiiti'il m eiiatua tmal
anti.li*i('li«tti»aiiilln illklattl anil tu all pas(ril)'
liiiM'Duti iituu liut'k Lslut, iliuueu iiutili <e
t'lialus. lliriui. t'a»t rtujiaiti*. Omufv auutli It*
I'llSltJk, tlji'lkSt ttl«t (t)ctlwlUS
milft Hl'IIUlrll.lf.
Ollu K'liiU'll. Aat'lit,
Ney, 111. Mil. IHn'.IiltL
Commencing Jan. 9.
Will Continue Till Jan. 18, 1913
All Our Win tor dtock, eonsittlrtf of Ovdrcoate, Suits. Htntffl,
flhtrta urut Uutl»rw«ir, ute., will Ut cold far Imv
than Cost, to sn«fef room for our
^Ksvv.w,-v:rwt^^
CAMPBELL & MACFIE
Mnrj-nnit Kt.t Alhurnl
Phono 'iH
First Ave., l'ort Abxtrtil
Phono 13
u<uiii.Mw.i.aM.*i*iwiiw«iw**i.wa*wwMiii*iM*aM.wii»w.ii^
i,irffsiiiwii,tf-wwiB«triiiiwtw»r^
aai*ii,iHwii,wii«aiiai,.[*.■•■ innwhimm ia4n*akkiiia*iiiniw i.*4*ih ■ in, ■* irmiia. 111,1 rn ii irwm *Hii,Miii-4.n*iwnfiiwiiwiiikni.ffk.kTMinwiaTmm»m
till  t<l« j iti «'lU*i1 Ikll'tk,
(%KI|l|<rl*l'lll|l *l « tw»*t I
atiiflii ul ilutti'li J.lsii.l, li.rlilsjr ItuutKI, tli»lti«
f(i|)uw|iitl 0)|.*liuieill,titif tliu »*|il l«l«l..l tu it.*-
JmiIUI of isi(iiiilti||(S'iu«til. isiiiierikliW tli« ttliiili'
Iklatiil, t'elUnliiltu' >>i «4-fa. uture in !('•»,
Kara (', MacKey.
Niiri-iiilH-t- If. Mt*. N«t HI It
At.iiKitNi i.anu nifcritit.*r.
nikoii-t i.f N"111**'
Taltn uullfsi Oiat I. Vli-tur JsiviIikuii, at Vie
lulls. II, O., ,Ks>ii|iall^ii aii!|t»ttm*r, luini.). u»
i<i'|i;> fet ei'iuiiasiun to |mrctiak<< nic (ulUmin*-
it,-u-ili>istlniiil*-
, j.iuUi'-Di'lliil al it l«>»l elsiui-'l HI ilin kiiutli-
i«p«1 tsillicrof'i\ I, 117, kltuaU-tt Hi lln> lienull
uf Oitriuaii lOti'r. Mut'lililal Aim, Ou-niwauiiUi
Su-IibIiib, (lu-uiti wiat nuctiuluk, Ouin I'liurOi in'
uliaiii*, lliriii'u c*>l *vi cliutna, cfosiUni; luuilili ot
rlfrnr (■> I'uItU uf i:ii(ieiiriHX'ii)i'iH, «i>|>ii4iliiiati'l>'
li.iiiat'rt'ir.
1  Vli'tor Jarulssun,
Ot-tdlirr It MU Nov.sw II
AMtlUtNl I.ANU UlS'lHIH',.
OI»Ul4-l uf C|a)4*|tl<.t.   I
Tales uotli'v thai I, Jaii|i-a (.'liurllun-bwaltl. t)f
Vautsuivcr. It, ('?„' ifffiil-iiuaii, liil«fnl t*> ari'lr
(ur is-riula.luft lu riiftitasc Oil. fuiluwln^ it<i-
i,4-ri«»'a lauit*!   ■
{.'emtiiMwiiia* «l s ;il»l..«rpi'it'itul«,(it (lifaiftitli-
(ra»t (virtitT t>! Ulu'iiilcii l»l»iiit, (.'|a)'i*|iiut isotuiit,
Ou-lli't'Hiuiili'l (lu> klui(ii• uf On- until Iblath'i lu
(Mlllll tit (S.iir|ll|i--llt1Sli»-Ill. flli'llKltlia- lilU Wl|l»J4lt«.
lanil, WW conittliiliitf t|ir«-e iiuiulrr.t sell-*, lUurw
urlima..
Jaiief/i, t'tiiultDtrOuiisiii,
Clsuili'llllrrlliKlutl Onliurnn. AfStlt.
Nevt-iiilmi'is. Mis; Nov.si-ll
Al.fU.'ltNl f.AKp IMMTIUOr,
Pl.UU't uf llaivla*.
Take it,itlt**li*( Jaue-lt t*.»iss'| llsll C»f  Vat|-
vsuitcr It ('. ihvhi atiiui ((i,(l«"«ii*». tuini.la Ui
ari'U ?ot' JwriuHtfuii ui lusi'.^Jints Ue> Ml'itt Ui«
itrki lllw,)' lm,,!*'
Ui.(iiiiii*iii'iua ut a i»»«* claim*! '«t eiiatiur «iti
(ii,l)i lilt* of Hit' auwtt. luOirsSufl1 I, It alliilW
i tiaiitf aitijiii tiuii, at,.,ii,«i uf iliaatmlt* t*u|ii'i*
tif'P I, |k ok. nw< t a*i «u ,,||*Uik tu «r|«a i>( l|,«
.mini iiu^tr e'lVtk'uf 1', !, la. ttii'iu* *";u*i so
,'lialiik, ilii'tii-- wr.l kWtitl * t-Jt*iiti, llipiiivp
mulll alwiiu :n •-listuk, lltnauEi n««t o!*fUl *d
tlislii*. <l,*mt> ti-iiUi **i-»ut jt<)4-ii*ittklu |„j(Ulu|
eullitlu'Wifrui'iii. I'uiitaliitiia* *ls»tit iWastrtf, ■
,  Juuu-f, llrat^ui If all,
Will  I"*' IIIUWMI. A»tMK
Ui-iMH. MID |MSi, tWM
AI,lU:ilN| I.ANU UIM'ltU'i',
ill*IUi-l uf tt».re-i«a*.
'Cttkti u>.i|i» tlict Kntnier-u Ada liall tif Van
iv.nUt-r tl.l' ,is«'ii(.*iiim »iitit*(«r, luU'iida |u*|i
l'l? fill |,.-.|il,l.»iuli Ki Jjy|-,)|;*ftti Hid (uUtinitl*-
i|t'*i<ill,<i| |k,1,I*'
i%)iiiiiii ui-iiitf nt a pitta |i|ant«it NO ctilii>l# arifikt
fruuiiiiiiiiif Oir aiiiiiliwuct ivirnor. ofT, 1*. I>,
ari't *«i t'tiiuii* *'«iOi fuiiu 'l\ I, I*, ((letife •'»»'- W
thaina tu ,>,•),• uf tun oiiuiIihc.I curat/** itT, 1.
Id, tliriusi iiuitli »• .-liulrts. ilipnc«w(iat (UU'tiain*.
Iliriiuiliiiilli ficliallia. U,a(iin. ncaj, W Cltftltlk.
Oii-ueu nu,Hi )ii| elidlri*. Oisuct) a-titt HI t'lialn*.
Uti-iiii>aiiuia*t.i t-iialiia u,t "unit of cetunwntv*.
trifllt, I'ylllBllllil.' M*Ulu>rro.
K.lllllrt'U Aita iiuil.
Win, p. (Illt>on. Aa-«iu.
1>K>. IS. MIL PecWIS,
AI.IUUINI liANIl nirvruior.
ilisti lu ul Nisitlta.
TaVu ilultis, One lb s>le I»,«i|u. of IxitMou.
Kiiitliiuil, ..is'iie iiuir. MiUiicr, Inln-rnts |u «|>iily
(ur l»iri(il»i»lu« U) tm red ii s« On? follOn'lilK tlf.aw.lts.
«sl lutnli '.    ■■'■.-  ,il  >  .
.(tuiiiiilitt'if li>U nt' s Oust ulanU-4 at.toul8it*-ti«in»
auiitil uf tlict auuttienal eiijli-r uf Ulil a|»pll(ifttloSl
of June Wuuiik.iit, kitmt,' un Oui tsnet »ti«»i"C «(
Mia-tislst Arm, Ouiii c i-«*i «i fii«ln«. tlifoCs
►unlit suclisiuk, Onciii'n M, ^t»,) ciiuiuk (u atlOi*.
lli'ani'd folluit lent lu' *t,„r<, iiurltu'riy -ie jsilui of
i-uiiibiciHsmiurut. ismluliiliik' |t>* R4!r*», **»»**' (ir
It'.*. '.-.-' ',.•.'.
M(i»*|i< l«tHi|l', •••-.■■
,,. H. H, Stotye, Aifi-lU.
»ro..S. M|f,  ;   I   . '  Doo. 8« It
amu.iini i.anu iiu»'riii(n<.
liistnctui iiut'ort,
Talu> nulliHi lUsi 'I'liuiuitkl'arlurof VaravnoiU'
U.O„ist4Si|i«tluu kltiilftil, liitntiila tu »i?i'b' fttr
Of t'lillkklull lu jiuu'lioat- OiS (uilumitla* dpmifttMsI
lailil*,' ■-'
tYtttifiifnrfuif at a |ioat rlunUht Wtilialill »a«t
alii! llUiJiuliu tuulti liOtsnl and in au ps.lrflr
iliuttiiiiii fnuii liiivi* Mkr, Oiont'w »u«iili fa*
rtisliik. Ilii'itt'ooaallkiitliaini, Oivims* QtirlU ou
i-|i»iHS, itir-itcm taiitl *ao clialn.,N
'lliuirtaaTai'lor.
Otto Httbufn. A«a»t,
Nov, id, Mil. Umi- Soil-
AblUCUNI LAND UIHTlUOl',
Jlinlrtiiiif ItuiMiil.,,
Tskq utittrtu I Imt IjCois Kraaer itf Vacusuivar
II. it, isvj)i^tlnii .lillttirr, iitletsts Ut seiilt' fur
IQlliiliiklutt iii purt l*s<Hi tt»* fiiUiiwIuif ileMif-lUatl
latiil.'.  '
itiiiuiu-tti'iiiif at a uuat tilaoi.sl it»u mllf* Ola
(adt iiuil iu tt iii>t(livaat*li>- tltitvitutj frtiiu
Ki!u.i'ii l^lut riiiit iu t Iialua (Mrttitif wittti'.ii
pust UihvdlKsl W. P. H, ll.ul l«H. W, I. wl.
ilieiu-'tatiillli *i*cluiiiia, liiflKS. tat-at Mi Ohslll*,
Ue-JUMItlllltll «*(!tl*lll», ItU'UiX'OMt (Dlllialllk,
lairu» f'rsatir,
OtUi Ik.hiM'il, Atfrltl,
Nov, M, MM. l»«^5t*IL
AMUUINI laANtl DUiTlUOT,
lllsirii'teflitiis-tt.
T.ka tuntc-u I list I'luuhsi VValt'O.llef Vsie'eil,
tm It, <-., ibv'ii|i*iihii *urtn>u4'» 4b0»i«iu, Ire
luiiiu Uitil'itll1 ftu imUitlHtUiK (,1 j>yivu**e On*
l..||u»llUftla»i tlU>-litml»;
nttiuiit ni'tii*' at «|uiat oisuU^t f»clislna »«mt
ami ltic4ialiik auuUi tUslaiu ami tti au A.-adlnili'
illrtii'lttKl tt'iui S «(lut** o-tatbtat lll>i"t VV P, K
»f,WtitH, W, I, it*-*, iIi«ihv«*>•»! wi liaiua.tia-wvn
aiititli *ielia!li*. tiiriMH.raal «fi* tlialfta, OujIhw
liiirli, piehoi.ui
t'OatleaWaU'iIall,
ime iU\Uikr<tt Ak/tM
N<t*. IU, WM Itai'll.
AldUUtNt I.ANU iUrVftttnr.
Ot^Utui vi Uuei'tt,
T«ttM iiultea Oiat Matisilu) lli'tl htiiut, ut Vail
ikuii'I', 11 O , msmiiatimi cJiuk, liariula let arjilji
|,,t-li<'Miil**ii'<iliii,uU'li(ia*'tti''iluliu«ilua,0tfa4iil|l
tv| |aii>t*f
OxrfitiiM'WiiiS al.*t»'»l |il»liii*v> al clialits ttti*|
tiiJSyclisiiik » uiOi, iilautit sntl (u a«*t,«tffl|'
lUfts'tluil (itiiu H itllin>»o IH'tl tuaKiiUsl VV, P. H,
SMiititrt, W, h. ivi, I'li'tvcD ttrat *-< nijisfa.,
tki-ikv miitli «i.< ctiMili*. Ilmiuic t>«**al tuciiaioa,
OluiliV li-'irlll ..liilmiiik.
Mnit-olui Ui-'ll'Ili hi*-,
t*im,*k'lii.s"ii, Am-ni.
Nuv, IW. IIUS, l*oit, Isl iu,.
AhUKKNJ I.ANU UIM'I'IUW.
IJl»tiU-i u| ItuiM-ri,
Tsttn lidll.-si Oiat Jiuiu« II, Nrnlou, uf Van.
rouvt)!'. II, (',, iv>'ii|'sUii(i illailiilitsUiaJi, Inlrtvit*
U, seel) {iiriwnulaalttn lo iiuit';iua» lt>i-fuiinw-
JUK iI(*s,-4|Ihs| |»livid t
I'ViiiiUi'iHotf al « ls»»'. rtaritisl lis) cl.nliva «t'U
ar.'t WI cliallia auuUitJIalaiil, ami In at) r-nkturly
ilirct'tluti from it <*itn?»» iti»t ltik.Mitu.4 W, I'.tf,'
Uf.ui U> K, W. I, *W. lluMii's tx'kt *.i 4'liaifuf,
tliprien Itftrtli 1(1 vlcl't*, ilivivov «aai HI tlmiti*.
Oirncti auutli »9«(li*liJ*
Jamrtf 1*. Nti«ion.
Otl'j Mbixuv. AiiKMt,
Nov. 19, Ml*. , Dial, w-it
Al.liniNl I-ANU UlHTlUfJi',
DiktrlCt tif ltlll»«rl   •
TaV6» (tottuw-tlutt JaltfWl (', 'rpl'los-i uf V-aw*>«.
ttjr, II. <?,. uwtupatlua mafrltsl woman,'luictuK
tu Kt'l'iy foriwruilai'tun to titlrcliaa* latiruitow.
lovilcscdlmllarti]*).': ,    ,.    i-
.-(.ViuiuimioiUa' at * liiet t»tanOM| 60 rtj:tf\»t*«i
«nit0tuliatii|ia<iuiti<l!*l*{il *""* lit Sn'('"Stt-iO
Oir*4M.!uti frtiui tlucti l>».We. tiidtwta auutli w
(liislti*. OiPluv.WifSt *0 .;}uiftu». lht<tii<a liortts «
otuiliui, tin- mv< umii pa»l *01-It sift*.
imW'.o. 'I'ttrii'i;. ,. .. ■ ■  .  ■, ■•
(Jttti Kc-lun'iv. Aofot
Nor, l«, MM, ' Ut'C W It
Partelow jMUos Joseph F. Hatuiu
The British Columbia Cruising
and Estimating Company
HAM IIKKN rottMKll ^>U TKK ftUIIIME Or
Tboruiir/hlj- erttislni* Umber nnd other Urn!* within tho Provtar*
Of Ib'itbh (."ulutiiblB, ttnd furnlslilntf
QMMHWltt SSfMAm
hy rcliftble e*|iprU who Iutvo bed yot.it* uf e*|H'r|eru«v in this Una
of bimltiess,  Tho roin|u*ny con, nud will, (ilitci* in your hand*,
c  sn ustimas« current hi ovary lioUtlb-thu kind you o&u imuk tm
mtd du bustaOas with,
Sitfertnfp*
ItANK OF MONTKKAU I**iri Alliornl hrftoohi
HOVAL HANK OV UANAHA, Albornl brtuwto.
For |»jr!twii und wrm* »|>|>ly to
British Columbia Cruising and Estimating Co,
Attend & 6
IWtaWhi^nif'llll'iltllllWWIIMllllllalllWM
The
(Founds Ml.)
S*0,C<K>,tHK*-
ia.ooo.coo
{9,000,000
*?33l?,t5i>?,OtK)
Capltel AutU*vrt«*4
■ CtepJiel IPrJ*! Up
Rotfi tad UrstUvbM frotbt*  , •
?ftt#t Amnrtii * «
Hon, PrculuVni . ttt, Hun. \s»\\ MUuthi^m** nnd Mmfni Royal 0, V, M. Q.
PronMorit - It, li. Atitfut., K-«,. i | Vlcpd'rus. . Hlr ii, M. Cioostott, tUrt,
Uctittm! fdmuttfuu* �� ■ - * i • It. V, Msrcdltb
Heod OOice   - Montreal
j>»4od Oattw   -   «d »iuJ 47 'nii'¥'«uiii«*«i»o fit,, B. it.
Saving Bunk Dopartmentc
l)c|K»slu  rrMMnlvcd  fruit*  CI  upwtird*,
(>)uatt»v buniudis *//iv«m ovvry (tttoutlan,
l^ort Aiberni Branch   -   E. S. V. McCttntpck, Mgr.
(?*?**'
tan
If You Are Going to
Build ts Herns*, an Office Bltxfc, a? a Ban*, or
a fitore, oriianr4hlns«iJ«® UsisiibsKuxdecf Wood
Tha Plan to S$8 Is
tufa
I
Tho Contractor and Buildor
H* Will Submit m KflUstiato.  ffir*t-Ctsff(i'i W««ian«?Milaj* »«
.-  FrteisMi th»t *r« 9Jt$fsX.v:  ■
Offico iUilngSt- Show Cams, Cabimt Work
P.O. Box No. 4.  .  ■ Albentvi, B. C.
its*a»sni!t*ffiw*^^
'PJwm-US
1SS THE ALBERNI ADVOCATE. Strayed. To our jdaco tu, Jb'itvt-rvVoek uuJau- u&ry 3, ono Ull, ��Utu black liuis*. Own. , or c��.n ha*o tbo arnuo by i'rovbi# jirojt- orty outi imyihy iho co��t of fi*����d and tbts ndverUat'iuviit, .  , �� Horny Un**,, IWvot- C'lTOk. !W(k��mMa'^��i<lkii(awwd��,Jaua,i|a*sk>Wi��w<a**��i NOTICE* 7* Ail WIwm*. It Hey Cwwm, I im** ��old toy hitdiwt in tbo Pioneer Mt#f*iti LtMmdry in Aiberni, if, (*., to A. V. ItoUorUou, founder ttnd iii*uiam'ct of the Mid Intutdry, *>ho wilt aertiinie all lltbllltlr* tn connection **tilt tbe s*ld lnundry, oltbf r lH'(tjr\t or after this ditto. Fbdey UrtteeteJti. , Docrmbfr '30, ill Pi. Un4 Act NOtlcos AMO'llNI I.ANU lUSTIUCT IH��ui(l��f NimKS* Tada not its. tbat Ktfti-at l.mf. uf Vis on Is 11 (J. ins U|w>ttuu cUMtil.i, ll>l*n>1k IU ariilt (ur is i fi,ji*iuu lu |'UOiia*�� Or fu(l��.��lli* tUrn'OWst am).' Cuimnaitelltf at a ?��>��i j'lattltvl alsmt lOttialna tMUllli uf llif auutlincl (*i,!tn t<( T, I, mv. IIhI i����i) lilt��i,Mu>'ii#l��l Arm, Oe'iMS"i'ii*i#'r'i*l'n. OiftMW lUirltl Mt'liallll Ul tti*> ��i>liOli����l tuUlff ��f T. I.. IK*. Ileum* wrat ait'italti., llii'iws? auutli taiiliaiiia, Haunt* ��i*��l 40( lialiis, Oifiuc auiilli lUOi.tit* ttiisnut ef ik,iSiitu'iiit��lifiit,tsi4U��liiliiu Its* aelt. iifurp er lea. Ki*u*l l*utt��<. llatltl*., Jtaira. A(UtiH. 0*t X, MM Jail II 1,1 AUO'INI I.ANU UfHTRtCI'. ==*���=,   .    lii.ij��m Uf N(wtl.a, 1*. a allelic* that lli.*-lenl,t i''i*wln. uf VleioO* ll c, mi uratiuii i��'��iaisii, luu'ini. tu ��i-i'lr du tMuiiilMli'ii lu f mi Iiaaii Ilia (tilluwiti* dr-acrllspil ., |a,A4a.| '''.,.';��� .'^.,-.,'. .,.. ���' (WiltifWlnlt tit ��� iMta'tl'lnntMlAl Ilia auutli tr����| iteram'f Oiasl'llli-Allimuf Jatw WituMautu, altualisl un lUii **����� ali,u�� tltw wlJJUi'tiiilat AUH Uj#*Ks����a��t*i4ti,aloa, itifiasi atiuiiiw* t'Hati Professional Cards GEO. A. SMITH, C. K. It, (.'. \wA Survo.or. fbirvt-y* of (baher Ihui'*, tuitierul vlniiti**. audi lend MiWlvlalou*. Ottlco nt Aiberni. P. 0. Ho* JO, ,, u*g*��Wiansv���>**�����*"**.<a-"-'. sua,..(Atr-nirwap (anus -Vingaa ^T-4"Ta*a*Unn**-ltftJ*��i^M^.^Jt. 4: H. H. T. HODGSON a, m. i. c. ti ti. C. L*nd &*rwy��r ��.*���* CUrll Et\&in**r OtfiMm  fonts** K��t*��t,  Port AitomJ H. H. BROWNE Civil ttnd Mlithi-? Kit-flnon* and Pruviiu'lttl I*ttutl KurvoyUi* Albenii <H, C *��l-fWi|'iw^-aPta>a)Wa^t|1)||,|aaiia\a<iii|igiiai|irTaj��inp-**a i|itiaaia1aii--jlia-awi(aii*iwia*a-aaia*ai��*a�� Stevens Am Practical  Pluntbortf, 8te*m end Hot Wuter Fitter*. EstimattaS rurnlnhtd on AppHc*- n  tlori. Sargarei $t - tikrri B* C. U'ClvtSi ��r��t  10 4'll��in��  |e kh'ilfl  Una, lulUiwttig tbf> atiiiiu lit a iiiullit'iO ilio?-  eelui ef t uiuiiit'iMSJiiirul, tulitsuuiia .W ai'tes natutuDttta*.' il, IttiriHw ll!l**llll!l  le lt**#laaltl i*!��;alO 'iH��,'.'��.:'ifi#,,>'.',':.'.' Imt*tl I. JotiM,;'Aif��i��ti- ilao-lifia, AbliW(Ml,ll*ANIiniWTWl(*1V pl��ut>tof bt*tha, T��k* ai'iit* u^^^ V^titott-t 'WM .. Ii-vit 11,0, tsstit-atluw Watt*,','iutwiiiilar'CoTaii��dr":fi*r - arwlMiiin w rwrvjhww' ,ih�� ftillowlBH |,Vi*ts'4|liavI UWOKUtclitii m a |hi��i rlstiUsI In tn*< riclnlif* , ItCtljaau-utbwa.ltuUK'f uf T, I., I IT, alli*��lf4 lilt tlm liunuan Hltw, Murhnlat Are*. tlii*oitt*oiiiti (Ki cbaiM, ttifiMw naal ��ukliataa, Oirmti uurUi it* lltfrwan itlier, aiiurutinianii'HWikiiu. th.m:* , KM! Ui till*IU. 10 aniUt 1**4*1 Utinwr Ot T,  t. IKX iiicnte otini* au'liauw 10 atiutitdMU; ���wrt***' ml ��� 't. I., (IT, Uialti* **at a*cliallia tu ft'lut Of tM*u- i��*ims"*imuiIj ��s.ifli*lii|ftK hut mint tuttr* or lr����i- ;: . Ktcoill 'Cai-iur, Nursery Stock For Salo Mlune iV Wi'llbiwlon Nurs(iryi HliH'k, Kb!! of ltd.) delivery. PimiOrmtiuciit-wl nud Htatidaid sluclt, Prull Tree**, Mbrii!*., Kluwcrs ttnd Hmall PrulU of Hi'lit gtmllty, nil delivered nt tho dihir. I wilt mil on the icsldentdof Abutrnl ilistrltt to tsMih order* dttriUK tho BUinmcr,:.vl''u'*',';;3:':'''.'r ',������:>,:.���������:,.-.���.   .;;;;, (JpHa^^r^ Signs Signs Signs J. Redford ,:...���..'.',:.:;:���. gureact :;;;;;:,:;;;:;��� Presti beef,  Mullon und  Pork nl����y** on Imn-i.  Or-Jotti ttak on fur Poultry otc. Phone37 P.O.Box 18 E. M. WHYTE OKNfiltAL ULACibSMITH Why not hevo tltat New Rig Built now*  Prices quoted on All Kinds* ����?M4!<1," '"ill* AUCRNI B. C. tj ilfajiiiiiaiwaiawya-lyak, |��^Wk*��l^yWf*llIKI-n^lalji|l <*���*�����*> PIONMR  BARBER '(.', '��� ���   ..'  '.-. ...:,���':���  ��� ��������� ��� ������ -  ������ ���,. '��.".:*���''��� -'..'.::''-.';���' a;u i��..M'it';��.:i;'; SHOP : fcNsti. S��.,l��lll,.-. IJaiW t, Joon. Aittoi. -'.;���-. .J����,.1J-.|S.-^ AbtiKftNi i.anu, niisTiumv ilUttUtdlNtKUka, uf Vlrioiii .,..._..-  l��i"'llHi|>'.'iWI' crmniu����lwii to !��un:i*!��a* Ui* Mltitftr,4t ii**vi,i|*a T*k�� notlisr il*��l Walit'r fflkfr, tlfi*,,t4'tHltlall�����ttIMr.^'','...|nJl*^���to::ll'���l���l*;;:lur. Itblkli! : iVsiitaifOt'liuS at * j*o��t." I'taltUst. on Utt?^ tostl aNar* af Csaiu U��m atswu 4 t'lmiit* norlti nisi ....   ......  . ..... j|}.,.... .. **������ lis, Uitlfs,-* litUtU **M t'USUUi.  IP��Wf faat hkvt* ��l t,**tl��i|M I'**'. Ouutatlliria' W wm ���ti Vtiltui rwb"��i��'iVi tstfiitr td die buiisst it" ��*'�����*���, ttu'mxi ikimiIi **i ciisllil. lliflic riiatna, ueim,-* luutli 41 elision. u��*w !l��-��!U'*. *��**��* ���'** ���UMt tl* 'NMi'dOrl*!,*......   ��� ,, .:., '   ��� '...��� 'W��ii#i'I*rU����f.' ������. l-HtM,MI| --���', Jail, II 131�� AtillKKNl LINU'lltHtMJt?!',';-. ��� . ,,��� iiiktriiittit ilt*ifft-.,'';-  ..'..-:��� brnuile* ib.l I, AKiimJ Jt|t<'��llu0*3li, t*f ���TatlM rtuUco th��t I, AWrint Al*<'��lliai'jli. ��(��m IU**'.wctt|����tle��laailici', iiJtrii'At,fo'V*l> I'M *PI |>����Wi*��il��*��,lO  |>l*r��a#atii  UU�� I��dlW*��M|f drtAiiiOwi lutul*!  ,.  ��� lV��44i��i.mtti�� al a ts>*t |il> , "wttftifnit aur��#r ou��t of | I^tnil iiul "A'<jvortliilntf Slutis, eio.i donij *lth I'r6ni|*t,l>oitj����.toh  ; y"^;.\y-*$.iMyv>*i.l*r,^hy. ".:-\-,::��( Morjiciifet St., Aiberni; ���f /;il**tnt*i';',*H: ftfr-or^buitifor' ':'^��� -Work ilonV t>/ Practical Men only,*: '������.!���.:���: ^.K��tu��i��to��'.Fr*o,;. ������'',���<', 1*4 wli'aifiluif Uiii U*I, #*clit*U 11, tiiwuin'M��. ltui*o ln��lrM, O-fiuw m rti*iiu ftonl*., ibtnttsi tOeMtid we��t. timtttf w il*��la�� tout ti, tlicaw ���*> t'ti��l��"i i ***��( ��* ,��*i��(nt of isjui HltiW^UIifH'.CtinUllilBfi t��tt-* liunilitsl ��nl ttlitty '.',-tifkif MtiiMpterf or ���luartvrtif Mw' WltwtWIb* linn *���� K r��*��P10tt����r I***,'-WW*  ttj*>' jSUUitttiift i*f Sfcliofl twiriity Uir*��t (Wi, Witoiialti |0��*.��,Itll. :, ,''',"��/;;'���������'..-,-*.^-TTSattt. 0Atd��KHNl l,ANU plHTKioiV-v ''���.���-. >���  i>i��tiM of M*wU*v,v'..''.'.r'" .OttiJm, Ajri'ftt, U, It'll, TaJniBoth*Uutl(^(tutt*t��,'Ofoi��.of J**�� WtaS,, tu'BitW t'UKlnf-tJr, lutDOdt ui aiitilj ttfrttiiitUiril 10 *t��0,'0#M IbB fuilOS IllB 0��*i'l J*n4i K*sttlp. ,ylt fi��{ WJWllW.M')i*,l*lJ'IIWIi'��.l'lt(��lWlW^^^^ l^itloriuai Monui^ctui'orof i*liflil '.,!:::��� .:;<;.-��� ttiid ���iUw vy '-^.V;.'/ Logger's and Miner's boots "   Hiffii of ttm Whlio II��F��o��jn   ^ (lbvfrnm��hi,St.:''^ ���t:^r'':;^r.'.f.ft'ftfi'j^k';-i�� (3eiiid|��l Tonsorlul Artist** 4 Jfot ami Cold Uf��th��3 THE BRAND SAWHILL Will itupply you with ull idndri of Klrot Clmoi LtuubiM'. Stock SIzps or Cut to Order M��lt orditra intended to Aiidrc** ;, ��� ^Confa'ictor.:''^ ^m008,:Jfarrii$hvd\ on M QassQt ;:^:0ff}��ork:h'thf BuildingMn^ff :-������ ��� W*W'nr'tS.g3!!.'!B''tMi!,V,|.t.lil)W'll*l��ii'> vmi^ym^viimsexxm}^ Brand ArjiKitivy. 11. p. P. <). box Mi a**t<|-aa)aja*A-a'ltf'|aiaji'y*lkMUTJj^^ DRY STOVE WOOD Always on Utt'id (���������Aifi.'rit'for-.Fr��r.*?r;:Mill Wikkt'1, ������  Try �� t^ii��d;-,'.���-:���'���,���- '������''*/' ���;��� ���, ���. ������ ���.<.'/,��� v ���;.- *'W- '��� .-'  v.  ������'..���., ;.'.���'"���; GvsrptDrtHkwttur fr*pH��ter All  <>i*dom  Promptly? Att*MitJod To 4i.,iawa*Stfk.i*M***as*wi*waii.ii.ikMiiii*i*t'.iwawki.a**iaaii,ii��iiwwai<w^^^ q*^i,!WWl'flW'��>*MW'l*UW ^:';i-'!!|j;>?:;;'vt:;.l|:-;;f-'':;'Je Sf if "iSbj ���:*���' iV.'i Jri'S. '?>'' ~ '^f tv at ���fs��: '���"��"'��� Jflral J^ ;:4JW#J��>;tto[r<tmri'i*'t(9t*rt*ftk* C*mm*rctat JNw, fouritt��tW.Spfiitmim, -.;���'���; ���  Owning v��r���"��am JMra n'iirf'-NnUrg Mnch Intarw * fynttant &tppt$ ��t Strtetty Ftpfh Atltem for tk$ <��Uit, Ac��*mm4*ti9ni ��f ih*ip*$t,",y.;:'{ t^^v.���.'-".5.'��';��^K��Bxi.as.;y^,',5^^..i��as�� .*.��� t.V>��eiuiwlti|i at a ikxi rltiiteil on tb* nurU* *'*:  sun irfH* ao i|i# (MinJH uoiit)4��rr uf a, ttWHWst,--���.,  ,,..,. ��  -,  -���  tl^{4*V|ul|tl*��mf lake Wilirfl *4>utt****^ib lu ttiOHi oflaiisUU Uli. ao l|*# sort.lt b*iiiij4��rr iimi,'IT, ifeetMift ��|.#i w t*4��ro*ii ��t��rti or iiw, w�� , ooravrot IM ��?, Ut��i��'*i twrtli tw >eai>t ttinleiliva to.cliuft* of l��Mr>. vylnt ti, j.*wiuiiicatws��i'8t, wuiSlliMUf  ��0 Si'Jss, KiOrll tit' if**, '.������':;Piw.li,lfil*. ;,���' ||k#t4l!��J((ll(i.VllW-l��SM��ll*ia�� talttttlvr WO*I, A��*Rt, .-J*ttc,i* ..te,,- "in; ������i'kMfk' sit' WHMMt, %lyeirycjrlgs of all klivi*. Ht>��vy dr��yl��iir An<l:freltfht dullvury' naanamm *��MMW ���wattiatasaaMiiai*, ran a*�� maaiint i an na.uumia��M��iiii��ia anatakaa waf^grMaffl-sw^^ "���:' Dm At^j't* bluijk,'tsio��o,to -i��rwn;:' ' WHaMK), .'���-"-'" ���"������ >;'���.''���..,-' .'    ��� '.'������'!; f/it eluso bs, .tnutii ��� fetdh uu ro*��,��on��b|o offur refu*i��d, ������", Pull dtliiohd 011 JoluiityH itotui, tm>m, -.'-".'.'���    ���    ':���':'.;'.' :".:���..' Now iallifthiu*'ttfj'tdiy.'Au.k��rv.' nt j*ro|i��tity tUHlmftko Wtf inon >y tn tho 'Hi<Hh(f''  I  Imvo ��oi��ii .'Jt-Jj*jd StlHJil*/' ' >si*��4ni��y'<*y''SW'ggHgw*'W'**''��^ 'ia��m*ti' \\-:.;:'. ���'-.' fafUf��i6-''..'_  ';,:.' v' _��� ;:FJ/iKKNt'la-, l"i."WitlOH'IV. AsMwinfo Itoyol ("ollefroof Musb?, I/mdoii,I'nif ... Tottclier Pls.no foi-|4��, itHrmottv rtnd TliOory,  ixfju-oiu* woordlijjt t�� ��r- r��ut?omont,  Aiberni, It, O, ���Jfyrt'., imwmi.msin*,��� Wr&@ Wmiw fa '' ���aswtsisiaMW^'Kei^^ ' BuUdlBfj and Roofing Psp^r' Cement ,: ,!SHS��SBftSlUBffi"��B^^ P. O.MxP m*.M.,����M*��Ml��i*l"t'..>t��M ISllddlin^    Pl*l Chops, Wlienl   Gruehecl Ottts Corn    Grit    Oil Cake�� . \, M: ��i��^i^M'jyMw.flq��i^^ ' *sy^^TOtly4iii^,i,,.^^w..iai'if^s^^i.^ '."'(��.f.ri"Mw-yg wajet��wwaTwaawm��*�� ��� .,;:;::; .'.;*'���;���:-"^hs-'Aiberni.;Paint 'Stor��:;';.'���::;'' it��iaWBW'��^w.wA��,.��^ PAIWTiNQ^Atiyihlnif froiri ti noodlo jo ah fltwliori front u baby o*rri��g,o to ������ ''������������  ;-  !V';'.,;'-:, ';. '���' Kli fcllbl, fiHllU ttahttCkdott pttht-W,'/'''G ; 0(gh':pAfnt|ni.' Flettir��s.: : '';v;'Fftint��- :^Vi(:\':^:f^-4';'^lt'.-^\A?.''l^,^i^',;( ���V*|-i"^ *>.$$$;���$������&#&������* ^T*--#K>':;^':i;-V7V 1-V r^'^M'-^^^^^^^.i^^ Hefoh'-'fita'^aMfrAl .ta^MtaWltltaaTllWW i***aTIM��iHM>'l'*WM*l<l*^��WWWI^ ph*w*�� ��1 ������! ,(B O ��9 . . Tho best ''known house 011 U10 West Cbtwt of A'atwouvei-Islitud. All modern ImiirovaiHenttl,  CttntraUy'''loomted.  Tho best Klshinir nod Huntinir on tbo luiand, Autos for biro to Hjiroijit, Laluj and tho Ark Howl-at CetitrtU Lafco/ OuldOj f 11 nil shod 011 abort notlco for 1 .   Huutbitf- Partlos at inoditrato ratos, '.;.   ���������������:������'.,  "��� Frca 8m To and lyont Ail '"Drains" McNifl .St-'-Meagh'ejri Props* .'.Aiberni, B, G. ;**tiNM.*|Wr^^ lawt-purated IfiOO lieud Oftfp*? KontM��i Copital Paid JJp  :  V  $11,500,000 Reserve Fund    : ������  :   $12,300,000 Total Assets over :   :  $175,000,000 ; 'A O^NKIIAt.' BaNKINO i'JUKINWSH'TltANHACTBO  .J ; : ',,.: , Ofiionltssif ll.OttaritS uitwarda rw*��|vivd tint jitttiNMit iikti't at Ilif liltf)>��*t iiyi'tfia�� ram. No Uolay in Wlthdrawina*, IHtjtK.tftltn- may lx> made and wlthni*i��wn .. ........ .���  .   ...  -^ji ....... * by loiter roeanUt! liart��i*Jn��. ,ti,' nisll,: l**u!itMit iirrUeiiia't* will ��ls-i- U t>�� iriven by i��iier ranawstug all da- Over 320 Brancluts and AKonclon, Ad branches hi Urltlsh ColutnbS*. ,, ...   tC'orros'Hinilcms Throughout tbo 'World, Albemi Branch Port 'Albenii Branch A. O. PlU��ttXi',','Mitnni,'er .-,  R. JHACumn, MftUftfifisr. ^V,^,^..,,uju,.^mi ,n.i,',-w��. .,��*>.,-  | i ��,>,T -s!^^, ���, ���v.', "-,';''' >'���' ���/,.''-.'��� THE ^LBEHNI ADVOCATE, intvmtmmmMMmmtfmtimw L&jnd Act Notices t"s^-ar.#^i��nWHM,-4*tV."*'i1-*- *' fl.i^W.m'i'KJiWCs Is iiow prepared; to Guarantee Erompt delivery of all orders for Rough and Dressed Lumber Mouldings, Shingles and Laths ".. .'."A'|*fUUINf'1*ANI> MH.'MH.'iV. ���''' ." ...   OUtflm.I U��0--l*it,   . /rutasisBtifte imt t'Ui* W.Ubflwi AVoriitei'iB.'Of Jtati.iHfi^.wn'ttiHiilyii (��iw��?f, .UUpft'.ts tn WW i Iu*' jrtM'HUaalHW 16 gilMttiuMv (lit*, IwllvVi ItU , ��*-���*' fl i.HVirOliinOa' ifiti. ���lV*0*'*r-��U' oili* ��t * in.i-tl ;}>t����tr.a *t -t*��f rufba mi |l*itl��iai4'a��tctiBl(ti si��?mHHnr!!?!?nn?nH!?t???jn?nmra^ ��WS^.' I******'. *|basmr' :����������*�� *����� *^S' PACIHC LOMBU COMPANY, LTD. Port Aiberni Branch 2*��*'�� swass orooranoii LIMITED We Are the Owners of ROSSLYN SUBDIVISION~-D. L. 9, Albornl, Upper Portion. Lots from $100.  Easy Terms. ��� R08SLYN~-Lowor Addition, D, L. 9, ASbernl. Comprising Large Water Front Lots. River Road Huns Through this Addition. Lota from $200.  Easy Torma. D. L. 40 -Aero Blocke���Bcavor Crook Road Run�� through Property, Portion of same Ckarcd and Cultivated. Lota from $260, Easy Terms. Apply Direct or to Our Agent, Mr nr Stephens, Alherai HWttl- S^lUlt-l.: tit* lUati il-'ttti,, *l.vl��!vf.'<lisii>* �������*t, Oi^ih*"-' ; t'llrtlH* tiustll, OiKMtr ffilj liatUkf |t*l Uf  I^UllI  <-( . ts.4VI|,?|U*<Mi*iO. rxi.fidtilisjf Ilk! s,M-m> tit lttll-1 l��Uv \Vll)U'i|u A4'����-iil"li, lu*? *,Srfi-) Jen .ma A Mint N't t.AKI* J'lhrlUC"''. Ol till lot ul iiujiflt '1 *kt�� |m(tet' (tie* Matf l"r����,'l*. (it Wltis'tlt w. I* I'.cwil'itllt'i! ��-rii>*U"'. InU'H'l* itiaiuiiy lm )-l'tll|l��*ll,|l IVI'lUt-ilSSfttKl CutluMtHll Oi'Si llt��tl lad'la' (Vniinrficltii al a tifmi riant**) aU'lit Wclialu* a.nitli (run, O.i' f.'.ifUittfH (sutiiritf <* l�� afUfa* IhriiiH. limit, *i i-liaiil�� ttt tifittiwi'al (.��HM'r��M *...;-;! i'-,.i,i Ir-ns-.-, Oir-r.r-e rat,t ��1 4-iiatisa, iti-i'*'i'i da* ����� ��.-.! tr.iilHtt*}' i��J Y. Irf't W. tliatil* il,ii||liki,'tiali,*, itnn5(>.,| li,kk,lijtt,i.*'itiliil'i'iui't - sy>r ai> (>f tlllkilit|<|i��1S'isi||ii|iIfl,'I'jiik|,*li<|iSltlu<iii'''] ttt-st (VU'lmliKi, iii..|��" t��i li'b*. tut-iisi i��t'.irnlnijr nf T  l^lt IVltl, Olllil.i  toollttl (kltlllUII*,  llll 1|IS'llisl ] *ui'li��lli* in iniiiit i-f ,-,,11111,,mii iiM,nl,|.*iiii��llilt,l' .it., nt'it *, Itinu'nr If'**, (..'iii*- (isi'iii'tittl Ui'iili it,'*! iMillt.m ul fsis'tk.ll lt>. -l���ttlibli'i>a, Outrun tif liii|iflt, II (', llllklUti-tl'il Ma iv I'lattt la Lots of It ��isM Ja��wi ion Phono 30 eer 4 eed   Co. A. PAUL, M��meg��nr ��*�����*�� MS* i*s*a(|i , s*s*A �����>*af ^aiiiiUiUiuiiiiiiiiiiiiiaiUiiiUiiiUiii^ Nor US, Itftl. ,uui in in "    At��iu;i(Ni i^.s'ti ti|s,'i'ui��-r, OlMiim uf liui'i li Tatii. (i|i|l( ^lliui Ccitiuiti- Ttilliiual, t'f Van filmi,!! ��',, in, ti|,��ll���tt at'llisl,-', lillt'iiit* In <U.(.I�� im js'|inl��s|ini i.i j,hi�� tia*i.(iii-'fii||ti��i|iia' ilpsiilt^l luii.t* ' i hi,ini, 1,,'int ml s in'si rlMtiti'it niHiut lurlialii* (l.llllll (llllll till-SOIIlllVll'kl (Slllll'l ul 'I', l^it i.at*, 11��� his, him t ll tutI'iialti*. IUi'tuv wI'sl 4ii l'linllli l�� I'HSI  ll,Hlli.|i|||  I.f  i"   It,  *��t*  jllll'lU'W  SOMltl  t��l I'IihIii*1. (tliUii im IukS, |,i II IV M , flaft Ctttf. Uu tfs-f.'ilnti nia-alinlc litii' ill M  W  M,*>ii*( *i' 1-1,11111*, UK'll. ,11  It *s, tut'ililll III tSltlltlll'1,1 t'Hl,'lit, t xtiihliiiuti flfiHi'ii'a num. tn t,<*k,csi��*iinu ftati 4|,.|.���j/...uilt, iisl |mili.ii) >��,i tti'il II.-'I'liHllklilO I". 01*1111 I tif tllil'i'll, 11, (' 1 Ull I inly 'lollitukl isiit, V", Ivitt Jat, III U Ai.nniiNi Kami ni't'i'iucr. .Oihiili't nt Hm.i'ii i'i,l.i> millw dial I'l'im Utitk-lii*, ��t Vstliyut ti'i.lt i'  lUt'lirutlMl attutsli'lii, liilflnta It, a|i I'll tin |>4'lllilhkUIII (.-11'lllt'tlSkl'tlll' lulluttillt! lt�� *< Hl.Hi iatnU' ' ,  , . i -iiiiiiiii.im'Iiiii at li eoai t'lstlti"! ntinul .mt'lialti* *'iiili ft'iin tl>tiiii'ilii��*'s| imiiri t.f 'I'. I.M rtts*. On m-m- smith M clislli* mm i> in less. In mil 111 li'UlnlaM tif 'I' S�����!''itt'l Hi. in'" ��i st fcifliitttia !i,n|i'tiHt*u tn llii't'HSi ii.ii>iiitai| uf !\ liinvnt nlil. tlit'tiis' (i>linn Ilia- .alii l..uiin(iu>' linrlli *��� i-lutlll* tliiiin in ir��a, tu amitli lu.illlitaii "f '1- 1^,1 ,t>!, Ilitiiusii-bkl ,k' tvltslii�� lii(.iiill*ii'asl isir- ti.-i uf'l'. l^it it'.t,, uuitt-t- r,i.iiti��'it'lii<itib.tiitiiv'ti takl *i4'lu.|li��, llifiln ur ii����. i" 1'i'Hil t'f I'i'tll (lttl,titllil-lll i'.,|ltailll(Uf mi ��f!v* iir.iit'ut It's**, ivflirf ItiP fl.it'lllilial tt,��| |iilMllll| i'f Ssfl-tliUI*!, '!',;��imidt'i. ati'l ((at lluiikl oasl |M'illi>Uut hisi (Kill t, 'IllUIISlllllS, JMblllt'l lit ltU|Tll, It  I' I't'U't  illVk'lli. Nut', is, Ulil- ,  ,J��ti U' 1 J. 1, ��� Al.tiKJlNI I.ANU JUisl'lilfl'. - Uiatiitt uf Iti't'.-'il. 'r��U('iiiitlt'.'thitl U'ltSt'lsamli, 'if VaiKstiitfr, ll.i', iss'HiisUDli ttalti'i, lull idla ti��*i>|ii>' lur |^liiil.*liill tu tiiuvliaai- Oii< fiil'.uM luif ttiikriltssl lai|ilk! i Cu'iHi t:tii Ittlt *t ti |'u*i |,!aiiii'il��iiiiilt i* I Itiilli1" iitti(li,.ii*t fumi tin- iiutttut, si tmintr uf '1', l,ul Illfiy, lliniliHi ttl'st ,t< rliallik, lliilltl ����' ll'ka. t(i siiliOn'iiki (tn rti't't'f Ms'tii��n .*. Oii'iits, liyrlli W itiattlk linutMil ti'**, Iti II \V,M , lltclirvcastM. )>' ant) siiiitiiiulr, full'itiliitf alitua tltto at II. VV, M tt> JhlllU III (SillltlKIH-l'lllolll. oenisloifia'IW wen ��, hhuv ui- l��a��, isitiiiiia' fr-iu'tiii,'i��ll'iilli��>ii i,f tuiauit, >i'-l Mis'lli'll (ii, Tumialilii ��. Ontlli'l ft i(ii|w*i, it. r Km, IB, HOI r*5T* l.t'ii twliitmo J.iU- |U 151 The Aiberni Trading Stores Where you got tho Bout Quaker Canned Goods This'Noftwn'al'ruii.  Met*. Windows.  Prii'fs Ultfht Tomatoes Tho Busy Store Two Tins 26 c. ���;, ^���'���^rsx'ssTti.z The Busy Corner "SH5S Wiech  Building  Vancouver VMrV*i   ��-*S.H-fc l���� Aiberni Lumber Company ���  Pun nuw xii'i'ily (oilers fur Plrst Cbtss   <��� * Sough and Dressed Lumber of A!l Kinds. Shingles, Etc. J,iH'iil * liiters vvll) receive s|H't'iitl iittenllun, (,'nil tit  the  Mill un lliu Kent eh  Knitluiiient Ituwd, or I'liutlu ur vtrttu lu the Mtuiui'i'i' R. L. FRASER Phono R49 Aiborni, B. C, ClASSiriEO ADS. Ft>r fSril* '1'viu Luis neitr Mot tun iuul M'iiuul house, #lfi<i rm'li. *1U eitsli, liitltttii**'(,0 iioriiionth. Aji|ily Priink (Iroeinti'ti, Aiberni P, (), p��r Rurtt -llulldliitt' sidttibbt fur unlet* or di'idlititf. Fur 'Mtrtti'uliu'ii Jt|t|dv iu M, M. NU'tthitliiii Ihty. U,*i. Aibeiiu, A'.IIUUNI I.AS'll UIKI'lUiT. OUlilit nf l(li|��'rl, '1'nUr Until r Hint  Artlitti  Julin' t*,,llllli'li, of V'ntH'ntUrl, )l-i',, iss'iiiiuttt'il mlrmiiut. liilt'tiiia lu ��|i|it| im IH'lltiiaaiiill if juilt liaai'tlii' f��illt'M 111^ ili'si'll'.iiSt liitula' I'���fllltlll.-lll'lllr' St �� lM|*t I'lallUsI HJ (tislll* ��C*t (riill) Oif iidtlliutat ihiiiiii|-<iI 'I'. I,t'( i:at|, |ltiins> liiiHl.su t'Hslitii tlii'iii't- fast IU t lialna, lliilliM* si.-iuli kit(i|initi��, ituiiiis. ut'st W t'liatlts tn lu'flit tdtstiiiiiii itii'iniut cinitiiiiiliia' ;i*tnai it-*.iiitticur |����* ,1-IU>1I11��- ��!'��! llltlf tif fsiS'llllll JU. tlllktll'tl'l' tut. 'I'Mitilklult 111. Illstrlt't uf liliiu'll, II o Atttiui Jutut ltllllliit-k, Nil)' *i, illiS J an, una AMU'ltNl I.ANU tUMTMIi*!', UUtrit'i t'f Uui'itl TakiMii.ttiHitlial riistt-rii'li Jutm OK'ltson, of Vaiitniitt'i, 11 0. iu��'i(|iatttin clcik tiilriiila lu ��|i|'li' ftir i,.-uti|ii��liii, tu riuvliaaii Hit' ft'lluiMlia' iltai-ills'it lamia' t'liHjliii'iicliik' nt a |i(i*l I'lantcil alitnit T mill's i N, VV. (rtitu'l, l^ii'ltwt. tliftiev tapat **)��|iidiia. 1 111.Ml' t>t  Irak,  tu 4'M.t  tntlltlltsry uf  ^WltilllS, !'|',Utlls|illi W, llii'lll-l- tintlll l��! I'lialUR. Iliulc lie llfsa, lull VV, M , Oiiailiiitti Miiiiiil, Uicmvful' I luiiin* alinii' IHii'Mt 11, W,  M- cakti M>- suit . aiiiitiiaili,- In I'nliil "' ivii!iiiM"iiwiiiini\. iHiiilnliii 111*- ikiihi iu-��, iiiutii or Iraa, entt'itttif aiiiitlitavat fjHiil'iiiHl iHiittiiil ut  i,n>imiuid tt'S'tiuHi U, 'I'uttiisliliiisi uimrii'ttif iiti|irii. ii c rriHlciirk Juiin itinUsim Nnv 1.1, lain, , Jau, 10 Id, Abiu-'itNi UANu ntbriuer. iUbllllllllllVI't'l'l' TaUatintlf.-tlial ivlttaul Irtliic KiitB-lt. n( VmiisiiitBr. 11 l'. iirt'iti'Hlini) ill'iU, tiiti'tiil* lo uj'i'h iui-iH'i luikkitm tn i.utvliaaii Uip fuliuwing ilcai'iltii'il ialllttr > (',>mnu'!k'ir>tf si a Ooai rlaiitcst kIhiui sdi-tiBin. klilllll fltilll llll' l\.JIlli��a��t C.'llicr of T. I.ui (WH. Uiiiiuttf oaatltui'liMiiiii. tli*(i.<��i iiuitti �����! rlikliiB. Oit'inT *tt����i tsit'iiams, Uit'iiucamilli isiciiatti* in tuitttl ulis'iiiiiii'iiii'iiiaiit, (.uiilHllllntf (Un st'it's itlinvMtr );>**, tsiuiillltf Mutt lialti.lt llllktli tr|��il klH'lllHtlt UIHl t'kkl illllfllf tUtk|l|ll!i��il ktit'llllll Vn, 'Innlikltlel��.' OlkUli.l tif ttill'inl.0 rMttaul iriimi UiiskiII. Nut tn, mil. Jsu, |t>M AI.IIMtNl UANll Uls.'1'IUl.*!'. Uikliirt "I limt-Siiy. ��� TmHu ii,i|1i'i- lliiil A- Y. Ili'iil'.i')', ul 1'nsitli', VViikli , itimiit'isl Sk'Hil, tmciins tu ��si|>l>- fur. C. F.- BISHOP & ,S Grocers, Bakers and Produce rterchttntftf o Junt to Ksnd Car Load of ROBIN HOOD FLOUR AND FEED Robin Hood Flour in 10, 24, 49, 08 Pound Baga Robin Hood firm No,  i Ftfrd OttltO 91.60 p��r 100 lb, 8��r,l< gi,7u par 100 lb. Sack (Vitidicd Ostti, Whotitt 8horu ttnd litty ut Otiuldf i��iice>* In Ton i/>t* -*T"> vi"r-i+ tv,,^ m^*.j^,\ :?KJiijkJs*s '***''>?JRffai!'li��l''S't'*'i'*>i^*'?''il'^l*,'W^ For One Week Only Litd.oa and GentV Sweater Coats at a ten Per Cent Reduction v.jrffjatfliuWM *������< tk-J.tsr ' /tVH��)Wa*IHMWi Mr^Ma*witMmiJjpa��H>aaa����a��a��ian ��� a^*WI<^*a-*ai*imil*Waf r<*aW **i^*��^a)kir>t#>a^w|ayiH*^aw*ffi*��al*��<f*W'��l'M*^ ���iaiiial|K-iai|Saf|- On Crtutmery Rood.  One Acre Homcaites, $500 r^^\rf��\^^\f Oft Sprout Lftkis Rottdj Five Acre Farma Fur Full Particular*. Apply to V*r ft-do, ..About two Uiim of aeed iiula- tu,<s, lltirbtoik Meedlini/s uf hi1,'!! t|uiillt*/. Will uiuke it Kuod vlmu^ti for nrailrle In ml,  Pur |irhva itdibiiss It, W, TIl|ifll|iS(lU, )tiiHVei'< 'l-IU'll, ft, t', P*r S��lc One jmtt Wlndiiilll, 'i'jtwit, l*uni|t tt,nd 'I'tiwui', First eloss ruudi. tiuit, Will st'll to a btii'fe'itlii. (id) on J. J. Uut'iii', Aiberni, II. C Poi'Sailti,- 'I'llrut' Ut lie |ii*fSi uf lint llui'lo tblrcji brtird, *,'i luteli, l'lfleuii Itijih ������riidti iiuil Itu-dt Hens, 41,If, riudi, (iiii* etii-l,. tfl.'JK IVtcr Mli'lst'lsnu, Ibtiulb'id, Pt>�� Sale Kin in j- llul.i hleiifh, Mitiuble fur hi'*tv,v ttuili.rhuoii, (it<orj,t�� Pitul. Allt'riil, ^itsii , iitmut'ini  a*tiii,  iii,i'ii,i��  i����  ��s'��'ip  i"i; i I't'OtlliiSllllt eH'tllt'llDSl' till' follilWillll  'It'St'lltMSl II tills tsiiiuiiKiit-tiii iit.isiniatiiiiiii im si'H'h. emrt' it U'AS A. V lli'llllny, Mtttllt')' VV ��>"l. AKt'lll. Otv H,iM. .lull 11 I,* AMU;t(NI I.ANUtUs.TlUi'l', 10*410 S uf Uaivln) 'I'll lit' unliis- ll.iit A, V  lid-ili t Jl , Uf font! In, Wcsli  11,* uii'Lui, litti-uiib lu iit<|il) 'hi t'r-vim�� *.<���>(. in )iitu'li��kt tin' I 'lltiviluti itt'siMiM! iiiUtt-' I i.tllllll'lll'tllrf lit li tu��i |i|,il|llil iiii Oil' IMIltl aliiii.'ul'i'altklitl Uiiiii. al.iiiil mi I'l.hlltfc ai'litli Iitiiia iiii-*iiiii|itt('*l (Siiii,, uf *T I, *rf, lit, ti,.,> tti-st liii'lialua Uii'lH's' k.nitli i>n Imlii* it)uti< ,'| Ha.. .Ui tiiol. nf Uln',U>i'liiS' fv'lliui Iff' Is km atli.lt- tllllOlUllfcll'll*  lU|l>'lllt  t'f  1-UIU.IIU-llllt (III 111,  11,111 tatiUtlH *r> |l.'!"��, llll'li' ut it** A, V. Hiuilijr..St . Iststili'l tViajiJ, At,ii|l |l-��' if, ttiil. Jau I,' ID. l^-ttft.W'ftfr ��wi��wrjsnti!tw<pss^^ ���MuMM^M. **��������������� y v.,LJ" ��M��ii-.iiia\a.iiijTiiSjiT'��r,i*r<l IPil nVaj a/fan yajwuayka. Frank & Behruyne R#al Estate and Insurance Notary Public P. 0, Box $8   ~    Aiberni, B. C / /" *a-ifV*si'trti'4\knt:tr4 i .��Av a^iMi>|l^iiwirta<fai*tjitllia*a>t*i��t1W|(��1*a^WaTWaffW^ a^^affrtMa^-rrt. ijMtfrM ^mkiffiiui^V^pM^^fimtJpfplmn^vqwtMmiftm Ka-a f ���. y ^t'.j,.M':n,wi'fyp 521 Port .'St.,' Vietopia-i .'B.- C. iaai*ajkla->*aa��Pkat*-Ml**ii laiisiO infmi�� Commencing Saturday, January IS Big Reduction on AH Wintor Goods Ten Per Cent. Discount on All Regular Stock -*< &* ������$;4i��: m. u& wti &K w* ���� iiii; ax -fe m ua #& m-ti&siwimimim m&tt I   PATERSON GARAGE Now Open to the Tourii��J Public Full Line of Auto Supplies Cars For Hire at Reasonable Rotes Victoria Quay Aiberni, B. C. (UrJ^r��0 THIRD AVENUE PORT ALBERNI l'O'J tf('l (I MlMSAl-O Ibnitl fruit* our Aflverilscr**

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169224/manifest

Comment

Related Items