BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1913-12-05

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169157.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169157.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169157-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169157-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169157-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169157-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169157-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169157-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169157-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169157.ris

Full Text

 7    ,to^��* i^tl v*v ** \��* ff '/' Vol>4 'Alberni, B. C, Friday, December 5, 1013 No. 13 ft*w��e*Hi iwa<i iw I* now open.  We aro -showing a tarter n'rid Uettsr stock , then fever b��for��, BtmVa m Chri��tme�� f(ft* aro fclwayit ti-uHnbio.  We Imvo �� farfie ntotfct rnncintt from toy book* for tht children lo Iho latent hunt ueSler*. 0A8D ENDORSES IGimKG PLANS Al (lie li'giiliir limit!idy itieeUni'of (lie Aili4'!*'��ii llea.it nf Tru.l", held mi Monday 4'vi'iUitii, il **)i�� r.'Siihiil ni, eiitttti**.!' (lie jteilUnn 1*. Uie CU.) ('411111. 4*11' vv bleb Is Itoitii* cliviihil.il, iiiu! In n-.li lliii! Un' petition lu'M'iii up in (In- -  Santa*�� House am (!|iim*'(ii town-  tin f^Mnl tiliid. with HiuiiIMumim..  Would _. iimhi'*��xri'!h'Ut t'iiieki'ii Ktitieh' Price $1000.  E&vy Torma (��ih�� Acre MliK'hs, got'ul hiitd, StMl|ii*i' aero.  Houses to liont ItiiUl ���jSI'j.eO Ui J**!.*! per UljLUllh JAS. R.  MOTION iii'iU i'.stitte and liiMinniro Plipne.'11, Alberni I'liono I���*, Port Alberni Thorn In not hi it |x ��|iiM<o uw KttUKfitetory t-o *u*utl  ' tiwfty hi* ono or won* of tho**i*   ,    ,    .    . Artistic Photos or Enlargements of the Beautiful Alberni Scenery (.'till nt. ih*�� Studio nnd look over tlie usMHortinent, willed Iiiik iiui't*. hi* tiuich to limit*'Allieriii fiintou* L Frank - ��� Alberni,'B.C.. 1'inilli'il lil lill i-til'l* diiti-, Tlitsju'tllliill Ivi-Ui'sU (be t'ltiinell to lll'llll' H�� l;-"*".! mi lUTiini.'i'mi'iit vvlib tbn Ithiiilo. Al'Hi'W" I'i.wei' Company lis Uie clr�� I'liuitUu'irr-i. villi (n'titiit, uud (llmi jfive tlie it((e|.tiyei**4 11 i*liii!!*,<-* 1*1 'viiUmki the ���.iiiiii', 'I'lie bill (��\1 of (be pfiilhm lm* lii't'ii |iutitls|nsl in lim Advo-rute. The Il4.ii!"*t t��l Trade Uwiii-hi Um! (lit* iiiiiiiii* vttis u[ siii'b Importance Unit It ���tlltilllit-Uiil In* withheld liiun the lilt**- }m,V4*n*. Tlie hiilit mill power would be "I nr.til |;'"4nl to U.e city il *-('t'titi*il in ui ("Ifl}' itiili'i ittul it iipt^'iii-.st tint It vt liillll l.ll 11 -jt'itt! ,**tM>iltM'k (0 (lie lilllfl* If others *.eviiro*l Uibt elii'itp Hj.'lit und (Hiivm', nnil the i"uv ot Alb-end wiw lt'ft tint in Uu* t'tiltl, Tin-eniliirsitt Inn nil) in* fiu'ii'miit) in Uio City I'muicH at nMi'4'1 anil will |iiiilnilili' i'niliii in nt Un* Millie time its ibe |ii'iltUui. The Ituun) also resolved 10 en 11 the itlU'iiiliin ef the Council to UieeoodU (Imi-* nf Miine iilfub's tu (be Clly Si'iivciiger'n department. Tbew did imt it|i|ii'!ic to lit* hiuisltii'itii-y. mul thi' Ciiitneii ivill Ih* u��ked to June Uio iiml lei* Invi'Mlgittcd, Tbe nmt tee id MH'tirlng a greater 1111.111.11re of aHeiiUoil to die *t(tiiir>> uf Hie IlimitV, und tb.' eO"0(*otwUoi! id iiiure nl the biiteini'M* men of the pluei* VI lis till'!! lllkl'll up U **'ll"' tllDMivIlt Ill's*, to li-i'iV.-. (ht* til'H't* ��-.ltn|ml|.>Y) tilling ilicM* llot'f titilil n'ler the |ituu��biH'of Un. holiday hi,*im*��-v,'it* muM. of the business men would Ik*, for n Uuie itt li')!;.!, ntmiilN'd in lb*' i'il**l! of tbo I'lii'Mimis sliupplng, A clrcuhti- letter t* iiitvi iii*biir prcp-un-di mid will b.! nfiit tu all the liii-ili!i*'*i nit'ii uf Uie eity, {ihkhu; tbeui (o turn out imd take 11 litintl in tin' work ��.( the Itottidi TliU work h gi-iiwlii'i ol iiiiMi' nnil niiire Imimriiuu'e nil the time, und it i-* fi'ti liy Uie pi-i'tiiul iMi'itiberi* Ilnii tin* itii'i'i'i' Htiiittn'*' vibe tube part In tlie vi mk, Un* fciiiiier **ill lie Uu' iii'itf'it of Ibe liitillttj,"* *���) liie llniiiil oji liiilille iiuiUers, ALBERNI UBERALS HOLD MEETING TANK MATERIALS NOW ON HAN The *i��n0!ii} iiii'i'iiiis* i.f (lie Alln'inl Ltt.i'l'ttt As-mM'IiiI Inn mi* belli ill 0,e Wbiie  lliill on M.Mitl.iv t-vi'iUitiVf, '  tt Ull*. 1)11 l*itl(iltiit!i>t!t- UiUv. iiilli tin* iit!'! llllll Ml llii' i-if.lt','11 lti*i|t 11,illlt * 111-l'i > il.iii.il  tit  (In* iht lii'llll'lllllt-i'tltln I'its it ��� i Take your Fat Be@ff Hogs aid Veal to the Where you can get your cash ��9 Militli'lil-eSeiii ill I'liieoV. ��- )'-VV'-W^*^*iAtfA��Aw/tf^iV'\iWVv*1 FOOTBALL tmmvif" mm******/***** =WANTE0 AT 0NCE= Cjtndiilslee (or lb PerlltceKiiRg IflClTAL ELECTIOI .Mi'*.'!' Ur; Ani.i: To l/itver ibe Times* liit'h'.isi* llu* Ib'ieiui*"*. Net fun htlo Ui-bt: Snil lii'bi'iilui't's til I'ur t IIiinIi Ibisbti'*.**; tieSliiti i Aviiitl Tliiililliy: Hn very I'tuitiou**; IM.'iii." Kvi'i'i, Usily; lllsl'l.-j.lliil I'ti'ilin  'pillioil, Am! .".Uiiitl any unmiiiti ��f i-UeidiiK, SA1.AUY A viiti* nf tliniili*. ii!,'Uii' end of llit'li- ti'fiii nf otllei", mul diet" tiiiiy not irui lltut-i Atlilii'ss  oi)  it|iplli*iiUi>iis  to  Uu* f-Otllllliitfi' tif (i|i||i'l'll|  DlssilUslili'tloil, Albornl, ll.f". Notice. Tlll'l"*';  IV ill   blt.il   IMfHtlllg  Iff  ill** .Alberni l^illiV .Aiuillut-y of Uu' West Cimiit, OeniVi-itl flesphid, 'In tin* l're-i. 'byU)rlttn Chtnvh'lbdh'on Kifiluy, iu^., Vi, tu* 2-M p.m. ' ,   ���  . A big line uf (;,tM*tl I'lpi'M at, Platsi'**. GER CREEK WATER WORK: A iiii'i'Uuj! of (he-slini-elioldeixif (he llouert'ceek Wmer Worlt*. t'niiipiuiy l.tniitint will I,,* In-Ill In the 1'by Itiiti nn tKt.|i(ulit'i'"ih,. nt s oViiMik Iji Un-* ei'i'iilj)).'. The iiietujiifc' int*. hi'i'iieitHed le-llii* i.t,pililtitoi'H of Un* i'tiiii|iiiti,i at Hu* l'��44|iief.| ul ii nuiilber of (lio utiiiie. Iiiildeii, nf I lie e-iiiupiiii.i vvliii h't'l tllii! ���mineUiluj,' ��lioulil lie iluite m luloriii Hiism* win) Imiii l|it,'H**.i*. jn Hid I'uiit. pitiiy tit lo tin* tveiti'tii) eoiii.lli'liiiis I,,.. Iuii* lining I'iilKsi iipitit to vtile on' (be liy.iitvv vt!,it;ti, It b, !,iiijl*i-f.(tJml, (In* ('iitiiii'll Is aiiiitit 10 iii-iii!,'- ttnivitixt. Tim Coniirtl, up ioilnin, liio.iidvaiu'ed M>!|t��'tlllll)!' DVl'l' flllll'  UlOllslltlll  lllllltie*i to lite l.ttjiililiitoi'-t for tin* |iiii|iiii,t' tit enri'.vlng 011 (In* ntfiili-** of Uieeenipiuiy, and Hit' tpiesi (nil of Uu* ts'ttl t'oiul li lint in vi blt'lt UihtK* vviiultl tu* It'll If Ute liy-hiii* sliiittJil fall to }��;i*.s, Istiito it Iiii'ii 4*ltoi)!il I'linei'iii nvei-y i*haii'liiildi'i'. Siit'li U iho feeling of Uiosti win) i*,i. tptesti'il Hie inei'tbii; m be i-alli'd. Tin* l.tipilildiioi-s ijulio (vtitlily ii)*l*ei*t) to fiill Uio meeting n'/i Uiii* rivpu'si, soul it Is Diiti' up totlm-ti* vv'hii'tireinu*i'<<KU*d (o iHMia lirtiitl, ami see .how luuttt'i-.s ���ttiii'iil. ���������������'. '.Dii'Milng ("iiitt***nl riitetiV. Tliei-e vi ill In* 11 uiime of fonilmll in ('lurk's iteld on Sititittliiy iifti'ciii'uti, Tbe ���iiiiiie Ifci'idleil for-,*���. und fixmi Unit ilme 011 MitUi the refei**1*' blows Hie Until vtlilktli*. tlii'ie will be mkiii*. Ibili^ dolii"; till tbe time. A* a uiuHei* of faet llieiv I*, uu ext'i'lli'iil elituti'i' Unit Uie witnthig Mivttk ��Idv'li liiis lollnwisl the I'oi'i ti'-iini iili Hii-. M*ai,iiii will be lirolieii. It I* now or never iiltli lite AltK'tnl boy**, ami tbey' itii'itti 10 11 lit ll Uie jHivit'i* lo do mi  lit'*  In thulr Imttt*. lib, Vi".'. ilv the way, Uie (���nine i* bcivveel) Uie I'oii teutii mul Uie Al* burnl Ihsv*, iuii! tbe M'lrt'llnn wbli'li Allu'llil bits iiitule (o break Unit wlte is iij),'ot link i- its fulliittf.; A. Uriiili* Winer, (Iiml; II. Wulltei'iiiid <>. Tii.vloi', liiii'li*.: .1. J'r.vde, It. Krit'ltMiu, 11 ml H. Ui'iineti, balfUteks! K. Wllliiiiiu,, W, (Iri'i'ii, IS, Maloney, A, KeoiiK'ull, mid W. Kfit'liMin, fiirwiittlkf Tbe ri'ai'tvis iuii Miu'riiy, Keule ami lllbbttl. A line on Hie ii'lmlvi* iiterlc*' of llri' ivso letiuii*. i'liil i'n luul from the fttt'l Ul��l Albt'l-llt l'*.tll Hie fit"! I'lll'kuvllle ii'iuii by 11 wtiiv til Uiree '.41411111, When I'tiilikvlile litul a MlijIiUy lt'ks (Hivier lu) (etiiii, (be I "tut (oitti Hii'iii iniiii !'iiui|i 11 ll.ii a Miui'e of fiitli' tu Dili', (Uiii tb.'i 1' .viii) are. , Tln�� littlitin*!* i* *o even tluit it {j*<mmI njiiiii' 'iliotilil i't-it|i|t, am) im iloiibt liaitt play will In* the mxli'i' nf tlif tiny 011 luiitl *-i(!i'��. It villi bu in.iili ulllll' in turn out ami wmeb Unit.'juini'. Clii'lsiiiiiis ('mils  uiiii  Crtli'iitliii's ni I'ltien's. |.!i|il)  iinlli'iiliiltl  tif  tin'  li'l'it.'ii  a,f ilir lerusi In Uiitijis jHtiiticiil in tin iluilii'-l. Tie- i'4'tbbuf I'lvkiili'tti, Mr. .1, l*f M1i*iImh., In telektiiu r,'tii.iiiiiiii(t��it ��f(**i* swit ii'iiiis ii, tiiliet'i s(ji|*hI Unit ev��*ry iiiilli'iil intl jitiiiitcii (o Un. (in*! Uiiii Um |it-.u|i!i' nl llriHslt ('iiitiit)bbi ui'i,' iiiiii*.' <l(  (III*  I Mil  Itlllli  |-||!l'  f.f  Ull'   IttlVVM'l'. Mt'lliiili* ruiiililfiM!lint, anil Unit It *wi>* 111 Itt  Ulllll  I,  |||||||4i|' llf jfetlbig Ull' flti'lS bi'feii* (lui |n-ii|iii* tu oitier (o vvbtnll 11 lor.|�� tin^ llui' in Un* mutt t'lei*Uon. lit' unit, ol Un' o|iiiilni) Unit (he nolo,of tllnMiiUfiieUttU iiuuiiii,''.! evi'ii lltose vilio bail ktijumrii'il (lie pti>M*tu vuverniiieiil (bioii^b Uifi'k anil thin in tlie past wu-. Kin**1 llltf luiiiii'!" fi'i.iii duy to ibiy. It was ln'r4ii!iii)(v iii.��re and mure evtileitt Unit It iieftlttl inore Iliiiu 11 pitiiy tub t<( Miake 11 biisliit'ki, uilMiike 111 the iiamb Unix of (lie remnim"* uf Uie roitntry go tliivui vvliii Un* pnUlli*, It itii*-- not 11 itiiitler fm* i)Ut'iif.��|tin a% in Un* ftttt'iitl |H>llti!js t,f Hu* ���xiiii.niiiieiil. ,\ man ini��lit be ti Komi rotisi-rvtiilve nnil at (lie kiiine Uiiii* bill ilniiii in (In* atl> minis!rnUon of Un* iiUuli'-. of Hie eoiititry. nnil (bat yvtis tvlmt wits I'hiit'Afed witli retfiiiii tu Hie present jfoveriiiiii'jit, ��� Tbe ,|.'h.jH'rty of the people Intit bi'i'ii exploltctl fur (be ud> yuiuiifi' of a tiitiall Imiiil ,.if t.ii't'ultitori, Thi'i e vviiti* Hiost*  iv lio tt,t|'ti  ttiikititl i'lllHIJill  (O  lllllt  'litll!   till'  tl|l"l'tltl.Ut iif  litis  iuiiitl  bitil  nut  lit'i-ii At it Iiiinl llititt'iliil lietii'llt lutlit* |tio*x-'i"t.Mi'Urltlt* i-oiiiblinttiiin,  lit* (bat as It may. Uie fuel reititilntil Uiiii it tiitk Unii'-'loeitil 11 fnill, and the (iti't  Unit  iitniu'itnii* jiplltN lu the eoiistii'Viittvo imik* bad iKvcurreil of lui**, mis Un* |h'*i liulini. lliill Hint Uie Mi|i|i.it't<!|-. nf Ute |ii'4'��i'iil govei'iiiiienl luul ii'iiflioil Hui liinitt nl (heir jiiuleiiee i*|Ui rtiyiiuj In the pre-- j pnjt), iiml liin t'otnu'll adjiitiriieil. *'tu i.H'kli'i-ifi iiiuniier of liiiiiilliiuf ibe assiM* <i| Hi,' eountr'.i  .v mini eonlit IHUll lllllll  (41  Itlllll   I'.iliM't-yill i't'l'   lltUl'lA vvlib leuuivl tu (iiii'i ul |tt.Hi li"* timl .still, Willi a elt'iir I'lJUM-ii'lu'e, Vdli' 10 Iiilli lllll  llll- I'lllllll tlllit  Vt I'll" Iliiu** itij^' ibe eotuiii'ji to In* i'*.plii|(,'il for the Itenelll n| Kii* lifjliil ill ��|i,'i'!,!n!4i|�� ultti iiml fiisii'iittt nn ll" vt'l'.v V'iliii** Tlii< I'li'i'iiei) ot 4i|lii-i'|-s mis iiii'ii priH'i'eibtl wild. Mi. Ilreitsiei- Wii> si'li'fltsl ii-Uiu Hen. I'leslilent' Mr, ,1- H.Hltnrit, I'lUklil.-iii; Mi,,I. Klim.Vlee- IVt'kiilt'iii! Mr. W. ii. II. I.'ieseoit. Hi'i'i-i���({iry.'l'tviisitrer.* unit Messi*. ,|. WiiiMiu, W. A. l'ltllSl|tt. .1 |-\ Hli'ilsne, W, A. Iiiiiiiii, (i, I'oi'iesi, l| IHU-., (*:. Al. Wb,vie, M. ('auipbi'll. .1, ftutpt'iiiii'.v iiii.I J. It. M.iti.nt as iitt'i(iln>rit n( tlif t'lM'l'lltlvi' (ilMttltlittl*!'. ll tvitii I't'siihtsl to liiOtl munilil.t iiieeUiij,i�� diuhiix the witiit-r seu-M.n, tind uu liSilei'liibilm'Ut foiuuiiitre, eiile ���HUtlitg" of Messi-s. \Vn(sfii!, Siitiver mid llllll,  Wl|s  l!|i|ii||||(4'l|  (il  l|t-|itll(,*4>  f,)|- a ���series tif entetiahiiiiniits. li tviii. Uiiiti'.'iit tbiii till** u'liuld jiiMvitie an iitU"iU.'Ui*ii  lo  tlios,'  wltii  vt'imlil' nn( Tbe i'ii,* t^mit')! iilli u*,i tdi'i'l aheiitl ��illli tie- v'oiisii',ti"!imt id ibe iiii-tlitl ct�� M'ivolr nl (be (op of Hi,- ��� 'In'iiy Cit'rk iilli. Al tin* reynlttii iiii'i'iint; o| Hn* (Viuiit'il on Tuewtii*. evenitti', li iwis re* wilt ill 10 witlii to Uio I'liiiiitlliHt )'||ii- t'titll|4!ltl,V  llllll  itsk  Ibl'lil  il  liny  IM-I'i* vviiiiii'.' to jiitieettl uiiii HitM'4'Fi*ti'ii<*.t Uen nt (be liiiiU iii-. per Hit* "eis-inul lit'i'i'i'llli'Ul il) Unit tliliHei*. Tin* 4<iiin. I'iitiy Vint in be (ttftiriitoil lliiit a)! tln> niiiterhiU fur the purpose of rnn�� Milu-lloir Hn* ii*sii|*vob* were now 011 Iiiiuii, 1'iittt Uitti Hie work cmmi n<i iibi'atl at iiiu*i! U |iri)pt<i* ni'i'i(iiu''"uti'H!'' Wlltiil 111' llilltltt, The i'liiiiplfiiiu nl (he lltiaitlol 'iVitile Willi i'e��.oiii!l tn mani'i's In (be ("liy Ki'iivenger's tleptuitneul was i-eferrisl to (be t'eililiiilli'i. nf I'llblit' *stibi(,V', ami Un. d.'iiiil* will be Imvxtlj.ritii'di mul ri'imilrsl on at Un* ni'M meeUnjf ol (he 1 'outii'll. , A I'oiiiuninlftiUen In rejfiutl to ibe enmiiiion of tbo A,t),K, Ualj tuts I'i'uii, This usl(i*tl why Hie proliiblitun wuh regard to publie iliuu'ii* luul mil hivn wlthilruwn, It* riiply It w����s pyiuti"tl out Hun tin* ii'jHirt nl liin iii-iultnil hispfttilon iiiiii Miii 11I (Jiiii ibe roof wn* uni t*!if(*i  Tin-* riKif had mil Itii-n iixiHl slm-i* Um)  Ulllli, Iiiul (111* CotiiU'il butt not therefore iviiuivihI (lie mo- iiiblllon with i'i'uiirt 1 to Uni umi tif Un* hull for !*tii'li piii'ho*!** us U,f Imltliiij. el ptiblb' iliiiti'e*.. Mr, Cllwnii, Hie ini*|i5ii-4't���siii,inl(t(Si nkeii'b |iintis for tt lire hull, ami askcij lui-ilelidbit Itiloi tuiil ton whirl* -Aijutt) enable Itiiti to put In eompleie iiltuis. 'Mr.  Iluviu*.  vi lm  1 i,> Un* 4'lty Mirviy, was ii*ke<l t*i (lit* the plans ol litis survey uJU) Uu*i*l|y. mi tiiiii Un'.v i'Otilil u'ti t)�� tin* lliiai |'|<i"|.!|lll, An'oiler nf K!.*> iif(. (or the lire tie. hi'iiiutvs was reeeivi-Hl, uud un inoUttii, l(ltll|l|f|l,   'I'jiK  It IIM f,���. Hit* UtlltlitlU, llf ���"'<*����, anil wait Ili4i In.'.! oittif in ktylu, Niuiilti.  iirt'oiiMts.wititt U,en otiletts! J * ���*"'.4*''"V'*'t*'''*"V-"'''V^ I PERSONAL POINTMKS ( Mir,  li.sit-'.ti  Hon  J��  leiivlng  (bis 1*1*111 (iii'u ijsl! (iiUM\()hl ('itoitnry, Mitt >!, li, MoUiii* left for n-*-S>.h  10 Kipiiloopi* on TtJi'^lijiy, Alt% imd Mr**, Jl. Ih Ib-ojt'tio retiiriii*��l 011 Tiiestltiy by Um IVhiiiK*** Mimpilumi. Uev. ,lit!iit,'s (*iH;rif(l|(U*k I't'tlll-liisl lo Alliei'lll on \V(sluesilti*. Mr. W. Ntiiii|iMiii of Niitialuio, It* 11 yuesi at the Arlbi'-iton, Mr, W. A. (ioildiiixl of Viinorla, i�� rejilsloiiil nl the Hole! Arlijjtfloil, Oi*orge Waul bus "ts'lurrttHl U* Al* beriil, and l�� tti-ontid shtikhtg IikdiIi uiiii bis many old friend*. NtiperliiU'tideiit Oomlfellnvv, ef ibe I-..W. K. It. li, was in Uu* nintrlct. ibiriujj the pr**keiit week, Niiis,, (JiJI U h|K'H(llii|f she ImHiliiyt. w'IUi bee imiH.nU nl H��' family re-d- donee un Uie llenverCivek'ltiiiid. Travel ptokod  ti|.�� I'tiiiisltlerably Uu* hii (or purl ��if Uie week, mul then* tire a mitnlii'i'of ffuiinta ii'I'InIoi'isI at, Uu* tw'uboiii}"*. MivAi !��� Hind, the furniture dealer, liltd io be removed to the ho-iphtd for nu opei-iiUuu ttiln. week.  He It*  it'iMii'" hti a,s lining vvi-!l iiinv. (��� ' l��r, Kerr, the Vlt'torlti d.'tttlst, li* ut the Stiuitiis lliiinl, 1'nft Alliernl. Aji* iMiliiiitiiiniM ei. - lm liiiuln at i'liititf's drug ��t<iivi��,  Kit lim* (own. * Mr, anil Mr*. I), II. ttlddell will leave 'I'uewhiy for 11 trip to (*nllfiiiulu tvlmii* UU'V iispi'fl to !i|!i*tHl (he vvliKf't- timtiU***- Mr, M.  M.  I^iiftin,  Un* Vitni'ouver Uudier iiKin, wim In  (own dttrtui; Ihe week,  _)l��* api>iii Hi'vertil dayii hi liHik-v- Iuk over Ihidti. In tin* dUti'lvi, timl  re. turned 10 Vimeiiiivuroii Tburwiay, Mr. It. K. Mtu'ljiA'lihin, uf tliiv-llcitt. dersou Uiit'ctorles, Ih In  l-ovvu imiwh*. 1 bu.'up ihe iiiiii for Ihe iii'Jti lylitbm JiifHti" "(Mltiiul OilKctteer" wbirh will j bit mn in I'Vhnitiry, 'rim iiuh- isliilitn I wilt be lit'. ���oii'fbi I'iglit. ilnw'ti lo ilu Ui, and A tS,if,.i,i iiitAtic win {.in Un* Iti'iinl will be found vory tiMiful. inn will nut oui ftli'iitUiilp, 1'itifii ki'lU llli*!') SHOULD DECLARE FINANCIAL POLICY Vli'ini'iH'Dee. I. lu oitier iliiu tin- public limy bo fully Inlm iu.il in refer- eiice lo Hie slums nf rullwiiy mul llmin. etui iliiu tor*, tu (lib |i|*nvbit'i>, Hlr |(icl|. a'-it Mi'lirlde un i*e|iri't*eiilaHv*e ol Vie. loi'lit flty hi the It-gMiulire, Is hivittHl 10 lake the people fully Into' |il�� eon. Ildeill'e illiil explain Um (Hi'M'tU llllint. rial ct-lutinns of (liu |i|i,vitii'n Willi Uie railway** and itielimnu'litl rcipilreitmtUk of the pruvlnce In iitluir, respeei*. ISttld it.'iiliils nf i'i'|��it-!> In fliettSiitlon are expei'tt'd ttml id) lint tillit.v ptibllti iilarin,  The siiUi'iueiiii), llriti* iiiiuii* tty   , ,  Mieiiibermof Hie letrliiliUiire, npi'i-illi'iilly turn out mi rt'tfiiiiirly lu bent* nmrely  nieiiUoiiiil  (he  fiiliiiwitijr  tmuivinilbi'/ Mr, Win, Krlckson lui** euiiii* In from V'li'torlti t4i tuktuiluti'i'e of Um Albi'ini '1'rinltiu* Htme ilurlnj,* i\hi itbst'iire of tiie proi-i'iit iii(Uitij,'i*t\ who In uikhtix ti linlltluy. Mr. KriukMiu lm 1111 tilibi-no piiiiii" of Hie' I'ompitity, nnd i�� well iini.l lt!V'ii|*i|bly kimtt'ii U!i*t)u*,'|iiiii(. Ute llUtl'll'L A full line of ii)jf|i!-M��tl Woteheu ��t I'liieii's,  l'i-iri��i li-i.iit 1*1 io#i.*,V piilllli'tii ti!M"ii-t��ii��i!-t, and Hint ijoml wntilil ri'Mill. <\h un evidence o{ Uu* revival tif t.*i'iti't'ui hilert'kt ii nni.) lui luititl tbiil ���sUl-ceii nev* ini'iiilii'i's wi'i't* t'ui'iilli-<l tit Hie inei'tliijj', uiu) Uml a Mrmu; note of "KikIuuik l.iberiillkiii" mi* (.icuck by the vm-ioii*. spi'iilinri. diii'hii' Hie nveulti1,', A volt' nt (iiiiuii> {0 Ute t'4'lli'ji.'*,* nllieerk ri��iu'li4i|iHt an evenliii* i-,'|,li'(i' with vbu, iiiul eiiilittkln��tlii iirriun,'". nielli fur coinhi*.' I'li'tor*,. Uiiimoiiil Itiiijjs at I'liien'ii,. I'OOU WIUTINO. -in 11 ;irivatii (si(tIci^r**i-sittfn at the Itnlel sut a |isn'ty of iiiori'.vmillion., S!itltli.|)ly iliit|*i! raitie ii knock iit the iiiinl", (mil an uitt'iuluiit. I'liiKi-inir in 11 went hurry, iiiiiiiiiuti'til' ''Tim i'iiiii|illii,i'i)ts nf Mr. . Uie luit.l.or, whn Is in ibn ne\t room, uml lie say**! you are iii'ikbi',' ��**��� iinieh iioIm* tliut he eaiuiiit vi'ilti'i" "He can't Write. eliY" saiiloin'of the brij-litest (ifjlUie parly". "Why, tell Iiiiii everylioily who hai ii'iul liis t>ool(H kiuov'ft thai." Bllliurdti. The iisitiih'hrhtmtishltlhii-tl l,(iitilli'U|i, (wo btiiiiti-itl ti|i. ii now npi'iiisl at lliiil-.'.'s iUlliiiti) I'.iliiu*, Two baiitl' Miiiti' prift-.t will bi< ^ivi'Ui uiiii (lie fi). Itii". iilii-iuh in iiulii'ti'.e Uu,1 Utcrt' will be an Inii'ii'Kiini; cniili-Nl for Uie Ili'i-il aiiit si'i'tiiii) pli.t'i's In Uni biiiii!iea|i, IUCIITMAN. Meivlnoit: "Have yoncollcrirsl (but litil of Sllll!liV/" t'ollet-tor: "Ibive I inlli'i-tiil ItY I i*,')iIt'tl al tin* |n'ti-e uml (imiiil llutt M'Vi'i) Siiilltts Ili'i-il ul tlio pliuv. Si.\ tli'iiliniil I lie* ..Weil mil liii,��, iiiul the M'i'i'iiili kfeked me o'utof  ihe titnifte." Mi'ivliioit: "Thitt'.-t titeoiu*.. Ooimck nutl (������ot Uu* liieney'.''.. Mtike your ���(;ht,'lMiiiu*i' pre>ei)iatioui> luu'ly ill I'ltU'oV. i**'   iMiinn,  (* l�� ���N,  H, ll,  K. prei.'i'iiiiiiiie: Miicki'iuie WV^sKl.tltKI, Foley, Welch ��V Stiiwiiri, illA.Otlil.tiilO, Vmlmts I'liiviiii-hd l'tir|to��e*iM'i,ii!>>,i'1. OHO. Toitil I., bn Imi'itiWiit ���tNVi.l'Oii.iitKi, The i)iiiu.i(i,*!)s al U��iio for the pur. |iiiki<s iij t'liiii'f'titi'tiiv iiiul i'ti'iii'ii(i>H may lie tubuU'.tt'il us follniis; 1, l-Vn*s the Miltriiii' ^overiiiiii'i)! liHviiil to ulv*. any ftu-ib*1!' alii 01 Mm-. keiii/ie .iii.l Mtifiti iin.l Ui,-. t 'tiiiutlttii) Nmt hern i','iilwti_v at tim 11,nt i,i*-mi|ihi�� li so, (i,i- Iniiv lmit'hv 2. IW*. (be M*"*!it'Uti-* KOVi'i'iuneiu Intend to jj-lv'.'*liny liirliiei* aid to.(f.i!t'y, Welell .V SttiWfil! hud their lls-Mirliilt"., ^'i'Di'i'tillv H'Ici'I'ihI In us Hin t'lielllt* (.iivtil fsitsit'i'i) Uttilit'tiy ai Un* iii.-^i ft'-Hkltuty  If si,, for Itt.iit* unifliV .1. IKh'i Uni Mflli'liln iiuvi'i'iuiieiu hlleiiil to t'tkeuiilhni'lty titliext M'sttuii t<i Inii'itiw foi* viiriniis provhicial pin*. piiM's itU'i*e "���iniiH ol iimiieyi uenerully eMliiiiiiiiHl at tli'i.Oiiii.niin. If tint for *I.V>"(i,(kM, fur bow itiucltV .\i* tin* prest'iu piveiiiiiii'iii kit "Tun Man I'fivviir" (tti'ii* U no in'i**l ut wuli for tin* ii'ienlnf* of tlie Imiisi* In oiilt*i* (*��� r*'t direct unsworn to thesi* ipu-s. Uoiis, _ In fui'l Hit* tuily UiIiij,' (o Iiiul out Is how tnuiih will Ktivvsm* oermii, and this (In* ptHipIe have 11 right lo know iviiltoiu. titliieciisniiry ilelai. Wedding IkdlH. A cluii'iiihig wedding UMik pltwe at the liome ef Mr, mid Mr��, Cl. W. (ilbsiui, ai ItetiviM" ("reek, on \Vi*dii(*��< day, Nov, '..'nth, when Umirdituyhter, Alva Hope, win Joined in iiitiii-iiimny to .Mr. Noi-ituin Alt'tcaiiiler MoliiUi��h, uf Allu'iiii. by the Hov. (inwuld, of I'oti. Allti'tfii. Tiie bilitii vvtii'i) a boituUftil tlrt'ss ol ivtny pidlctu* triinu^*tl vviUi itjlk euilHiiilt'i-y, aiid c.'trritil it iwiupu*! ol wliKtt elii"y.*tjinUieimili*i4, Mlie wtiti jilveu away by her father, Mba Ada UbtUeiiiure itctliig us bi'ldeHinnlil, while Mr. I'utd Uibsiiu iittomhvd the giimnii A lui');-!. puny of friends ul ihe -family were iirct.i-.iii, The In lilt* wtw (bore* cipleut 'if tiititiy liitmlwitiie ttml tiKcful pt'iiM'tiiA, Tim iutppji couple will reclde at ibeir hoiite In Alberni, '-ISeiiiulliil  Hoilil  (7,)ld   WinCim*., i)rm;e|eiH, HiimwIicn t��U*. al Pim-oV. KtHliiks at, I'iiioo'i,, W||il<INKON..Itll>i)l'XL. Kiiiiplli-lt-*, with ili)��iilt>' was Uni piii. ti.iitiliieui imte in Ilm nutl rli)),-ii of (wo of out' yoniiK penjile, y't'-ileritity ilull'll* bif,'i when Mis*. Mar*;Hiiiu HimHc IUd�� Ut')!, eidi-*.i ihunrhler of Mr- lb'II. Jllib ttell of iliini nlly, unit Air, Thulium Htiii'ii-r.Wilkinson of run Atl*ecul, iii'ii' uiMirleit tti (hn home of Ute futher nl Hie Iirlili', i,v Uli* Itev. .bis, ('ai*. t'iiUii'i's oihilsii'i-olSt. Andrewi. Pits. Iiytortiiu I'biuvh. duly the inn'tKlliiU' ii'lailvi's nt die enniructbii; ptutle*. were present, The Ui'idi* dressed in a uillni-riiiudc 1 raveiling.suit of tNivtil blue M*rj,'e with pbihh bat (ti inaU'h, vvaM uUemled by line -duniin Uie Mi*>i*es Allies mul IkiiiiUit-tt, while the ),'ii)i��!!t vvas tuip. jHuletl liy hit* tiroilier ('. K. Wilkliivun of the llttytil liunk Stall. Aflee 11 vvi'ddhijij breakfttit the hap- |i,v t'liiijile led on an extended hnuey- iiuh)!), ilitil on llii'lr I'i'ltiru will lake ti|i tlieir I'l'.sldi'iK'o ul I'orl Alherni. The ���Ht|iul'irliy of the youne; |H*n)ple *v��s iiiaiilfest in tin* mitneroii**, elegant uud costly wedding presently of which they were the recipient-*.. * The Advo- t-tiie joins vi (th ibe imtny friend-, in wImIiIi-ij; for the yotirig couple all the ffiHHl Uihigi-i that bi'-ip't can detilrc. iVJ r��   ^   -4. t3.lt*-II.   - s.l .-*   I I*    isS *"».<  ,,.
**-,
THE ALBERNI ADVOCATE
THE ALBERNI ADVOCATE
biuittii'li :mu bt'iiu; UaUth' It,
will  iii'iti  uu  t'livtiiiii,  or jno-
Tlitt All-«mi AiJvwali* i'ublmhlni und \lU\,\y J1(0.-,. Ui.nu olio, to pivivi'1
IMiKlnt Cu,, bid,, Pwj.Hnlnri.., j,,.,,  jJOVV ,,,!«,, ih(, «), appeal,*.'
i. I*. UI.I.'li.'.'Oi;  .  IMUor onii K«>iatl«r ' lm vt* boWl, Imi u "4:1(11 wo vWitlliv \
I   1  MUit.i
n>l»w No. 12.
I'lTY of AMU i-"-'-1
1'llli; *s'rA'rn»N i<\ !.**',',
isii. 1..i,.-,i  t tikii.i iii,tii.1, ii'..i',i<ii"i "'  to pr*'iili'l liliU vvh.'it ilis>i iippeui
lill  littt 11 t.   i-i V tin'11.-11 . I li 1 ilill lit , I lii it!) t'ii! i  , , ,11-1
1 i.n -tu..in. t.i-<i .'i i.i i'ii'i-i"im j I** lliliu.' it Villi in
.iti
|l J' lllll  111, l!,l!itl-til!  fit-,  it  Vli
lli  »>4I«  ll! liliill  iill'ktliil ..t ill,." I'
I'likl*  111  <-4in.|,tifl'tu  ,.'! '  I.|l4l| i
i-.iniii.il
lilt I
Ii'i "11.-.I.I-.
• ti
(.1.1
:\"
I' li'..!-.
Hr.nl Of Ik*.;  Altxrnt. II- C.
Ililf*
Villi, .tt 11,
in itt. i
.1 in  tin  i* 4,1-
,t> iiiiuii, t. tin
n ,',
Illii, .1
I ill.!  .
*l" IT"'"**-
tl Hits
.'1 1 ii .'11 |.i |.
,.,1 t,.tl|,|it ,
'itl  1.41.4 I  "V-ilt'i
1 gOVl'l'ltllll-Ilt   "Mlllit*-*.!
iuol imiy 'Mi.ippiil," but (hut ll
"•"'  '"'.".'..'..I'sl'l-*- **" bttllt  Itll-oVil Unit llu* chid
US'* tit*- X' ■»k,*'-il'l I'lflM" j * *
i "t'lilji e|uu"«ll Ul**»**«.lM|»l!lg I'llll'
.•i.ii. un. 1 uiti-ii; tt'iii** .'Ul in* lu'iir*l Iii Ui*. Ititul,
ll.ttll'l   \l  iD.'l.lltt   I 1 .it lla.l , l.t i
0, Miciii'i t...*.!.,! ■ uuh'iiK it be thiU l|i»> bronlUiig is
.  ..»*  1 J.*i i.*11a*u liui 1 1   , • >*.
 *hO  ili'iil.Vi'il  lliil!  llli'li'  nr**
il I,,,- 1 11  tut
.4 -
IIOj
ii'i, "Vi'if ,    IT<"
Mi, Vi.ii.il.k ! i»'
,*..-.,il,'. t-i On'I'liiOil ""I'iii **  Mi »i*»i. ii'"'"'I
I  *„i.,,i  tti  till lllltl 1  l"|. ii'il H..1II1I111 » II 4*t|>*-i
1,  41  I  HI  I
,'i| 11 1 k In. ill ll' ' it tUlUlS h
I-, I I.,,.<*, -t,|lll>K!|>4i l.t till- |l I
.,(,,11111-  I  I,,  fill.  I'll  llllKUIII'
.lit!  I«  Oil  <" '!"!'
' l>ll|,*-l.|l 4i.trl III',
All is
llllllll  ll
TO CORKi:«PONI)b'NTS.
iilttiiiii.,iti,.us Inl. n.lnl (ui iHitiliisnii.ti
il'S*.'!l'|iiillll ll lUlli Ull' I.ii!..'" (lll'l'"1
,li. -sti! |li>. tliitt f, lit"I titss ssttrll-t |f.l I'ill'll.'ll
,1 11, inn if,., i'ii 11 kiiii-vul i'-Htit tiiiUi VVt-i'iUili/l
it i.l, ii.ili,* 1.1 iiliuu ii'fi.'ii'il i*'i,iiiiiiti)l'"ii!liilik
"**... «.,i„i„"i.,ti,iii 11 ill It* fill.! Ii'i |..m*iI.i ii'iilii
|.l|ll|.||kl'*IIS"|.|  1*1' k|>f4>!u| Itllltllill'llll-tll
V*$j?4u*'
Alberni, li, C, Cmim!!*.
U#3. G, 1013
ihu;
j.'oiiUmiik rriiiiiltifji'.j to OM'ttpe
MUNICIPAL ACT.
M,i*llli\ 1.«!
I'tilnlt. imt,14 .. In'l, |.t 1 in 11 in ilu- t-Ji. ii-,»
ill till* Milliii*l|i. lllll n| tin'fill nl Vliutill i'llll
..il 'I'iit silt.*,, |l,.*i ,til. 1 *H4. ii'ii ill*- )"*.*-
*s| illun vii." lo i't'  I"1'   "• i'Hiilii.iii.1 Itt'te
lill'l.'!, *k)ll In- kill i'l,tlttl in |l|l kli-l I'lll'l-ilf.
III! tlll'l!'Ilj ll!""*  II
l'l'lillll*  illil  l.ll.l   1*1-.'-'  Hi  till'  I'll)  ll'tlt. Iv
liinii Hit' litiiils ft lil'" ti 1 li" li, ,i In,, iiii'i "'if l|
11,-Itu 1, ,1,1,
Am iiii'i  hi  liu. i'i'  Iiiiii' 11 lltitltiti hiidjit'i
'lllll  III  III'  Inl'   '■'  ,'l I Ht Hit  lllll' Jl'.ll**  tl||..|k
ill.- i,si.tnLt,j .. in 1 t.l Iiiul ot nl nv| |.i..|.i lli
Hlllllll ||.i' -4,4.11 D'Hllll'Iji,.nil. .tusiiiliiii'in llu
Illki  l.'Wktki il-.'-  •  liillll  Illi'l   kllllll  li-lki'll lull'
1-III1I" t'Hiiiliiiiini' tn iii't'.ilitiiliiti' llu* k.tltl
li) tin
Uy>1.4iw Nn. tfl.
I'll",  nl  Vl.lil.liM
fllill V| Al'il'V Mil, IIV  !„V\V
I,
, i t
-i < ,
■ in
1
.[.1,
I
OLD PROBABILITIES. i
N tho old tlu.VM, wiii*11 tlu* lire-*
tllrtliniis. with rcjiiird to Iho I
iMiuing w.'iUlii'r wio** nni iif* iiiueli
Of it  Si'll'lll't' UK il  llll!** bi'l'IIIIU' tif
Into yi'tii'i**, there wii* u thin,
when tln"»e "wi'iUh'er fieri*"**"
wort' gi'iu'.riUl.v hiiowii-iin "Old
I'rolis," Tiny Imd n Iiiinl Hiiio
in MUlltslylnif nil IiuipK iiml lid*.
' tiiut' litis I't'i'ti li'itnth'it nn to thui
luti'i' M'li'iit'i. Icnown us 'Toll-
lii'iii 1'roglioslii'iUfoiiN," {Koiiit'
word. Ihnl. Wluil ',')
' At tlio rlitlf of gi'tting mum* of
III*' !'lt|.H lllltl  WO!"!* UHllltlly HltVl'lJ
tij» fm* "(»lil  ihob**."  we  na*
about to innke tt Utile political
gui-MS.   It* is to Uio ell'ei't* tliitl
Iho  Uowmi'I'" Mi'lti'lih' coitihlnii*
Iitiii hitv*. "Dun Dropped Their
MohiHfsi'M .lug."   If h|I'llWS  lll'l'
of um' in iiiilifiiiiiig Ute tUrcelion
ol" Jin. wind, Mirt'Jy huiio of Iho
hrii'liH  tJiof.  huVt'  lit'oii  liylng
iiboiii  of hui"  linvi'  11  in*!'  um
iii.lli'iiliiiK  the  ti'i'iui  'of  pupil-
l.'ir  iVi'liug.  Tin*  foniiiUloii ol
1111 "luih'jii'nih'iit. t'onsi'i'Viitivt'"
(itirty,  I'oiitjiOiii'tl  of  ii  liirg;**
iiunibi'i'  who  liuvo  I'oncliiih'il
tiiut il it* tiiii.' lo cull it liiilt in
Uio "two ni.iii" tsiivi'i'Dtucnt, uml
who iii'i' not hiifhwim! iii Ktntiug
tlmt, in their opinion llii**- "go-
v.'riiuii'iU." im huiger ii'|iri*nt'iili**
tiio ('oiifou'viUivi' I'lirty In the
I'roviiii'i., it» dim* <d Uio hiU'Nt of
tlit'M* hrl*'l(N,   It* now reiiiuhiH
M'l'll JiihI  iiow Iiiinl thin
will  lilt-  Wlll'l)  it.  ItlUdK,
liuvo (-m-iH'ivtl {if,!it* whli.'li
jitiirhi'tl tlu' ii.V'i'h't'tlon lu tlu*
Niuncbi, In unothi't' of lliomi.
lii'li-hn. ll would ujijieur from
tltlh iiiul llio rrjich of tin* How*
hoc whip i-s no longor Hit* torror
Nll'iltillK HUtllil thltt ft Wllrt 11 few
,vi*iiiH nno, timl lliul- oven I'tin-
isi'l'VilliVlM,  Of  till'  lll'tti'i' t'llll***,
fi*i*l thttl lln^V uio i*iilit|i'il to do
tt Hill., tlilnliinu tw llieiiiMdvon
Ut  tltlll'K,
'i'tuil  i«  nil, tliiH*  In  n wll ml.
After nil I hero tire Hone of tin*
i'iv.h  ipi4"stlonH on  which  tin'
two I'.ii'il*'*' (iiviilo, in Dotnliiioti
-11 Uu 1 ex, lliiit \wi" to liu* for" in
'iimmHi'il   Mitltti-l't*,   Itiiti  II   Im
li'.'lllv  it  uttorttion  of  Hu*  lillNi
iii'K-. iiii'tiiOiis winch hnv-j* been
om'iI  in  tin' .-njit-ii-itiisit 1'iinoii of
(li.. public mill!iff,, wliicli i-dioith!
be t'liliHiii,'It'll Th*. f.tct tlutt 11
I'liiv idcIhI t MiVi'iniiit'iH littM the
tii),t ot uny jiiirih'uhtr tuirty tied
biittiiliiode -.do.ei(, llOt  Ith
concern tlio iiiumhof th'n
pi'opli* in Una (iroeinee, m doci*
tlu* motlitxi*. UHi'tl by tlmt tfo\
furUier tlu' lu'Mt
tin* jiroviiieo. bver
''which llipy liuvo been cnlli'il lo
proMlile.
' who eun
in IiIh own pnrly, ami nothing
• Iiiit. bud in 'Iiii) other xidc, thin
iirKtimeiil- will fiof. appeal, I'Vit'-.
tuniUely, liowcvcr, thi'i'i' in 11
fitv iitrgcrr. olnisH of gcui't'iU eill*
7.««iiM wlio lift* not no htdtdiounil,
iitiii it is to (IiIh cluss tluit the
i'i.'ct'.)it;'.ii|i|>i'iihit from the policy
of  tho  liovv.si'i"-.Melli'iilt* font-
to be
lll'Ji'lc
Tin
V lit Ian t.'i ii.it'!.' tiii' 1'nv el -Villi on 111 i.ii>,i',
In  Hilt  I'l In  11. llil'kll,ll ul t*4"|kt|ii| |l|,i |lill
|HIM"  ill  I'tllt ll|,kil|,f   l|   t„||l'  ||l|   ll||-   I'm'
,*<i, llll'l,
ti'lli:i'l:.t>i 11111 iiiiuii •.i,*iii'-t t*i .1 I'. Uti'ii.'H'
lllltl i'lll' In. !>, Ill/ li.t' HMIII If til illlill' Illtll". t'lil*
' *.k|Ji in i.iiii-1.1 Hi** i'*,tl 1'itii'fin u> ilu-Mun)
eii'iillii i't Oii't'ili 1.1 Ailt'iiii, n>* klimin I', Hi"
lllkt 11 liM-ll HS.I".IHi''ll I I'll, lilts is-. ,1 I'll it uiit)
luiitl  Mutili'iiml 1 '••mn il in 'it On; tltin t It) tint
th" lilt l-iilllll 111 fill llll' |*.ll|lll-.,' li| Mltt|ll,f il|lilll
Oil' i'llllll "I tin* lllllll'l'i|i,t,'lll 11 Mllll lull I'l
iVl-ttlll1,' Itti. It,i.Ilklilill O.Wl i||i|lil| t, \\l |l|llt lilt*
ll'l 1*11' |ilUVll,l*>i' I'l ,*til lill'l fill/till! llllll t'l I
Itllll ti.lllt , i'l ll .1'! Hi l.ilui I lilt |i|> Illttl * nltllllll-
IV ill.' ill'il It. ||i)> ill lilt* I'iii Ml .Vli't'llll lllltl I'ltl
I Illil'ill III ill-tilt'til llllllll,I illiil Illlll.'|l,ll I itlllll 111
Iilli,tl,I llllll ill *., Iiiu ll ill I ,..l uti, lii, I! illiil 1)1 lil
Illll'll ".I, ' lli il *tll-.l|'|..'.!i nl pUllJt'! lull I,
,HV.l|*llllt> til J IIIHI' l'i' I'tuil nl Uiiii .Illil Mill
ttttikltii, tli'|<n.,tli-il In llu* Imiiil lit visitt litiiii'
III  llll* fill  i.f V'lek.ll't  III tin- kiiiil i'liitlm*.*,
lllltl (Iilllllll Itti l,V"", .In tl itltl' lill llll' !'IH|l4l»tti
l*'ill'|s|illli'll,
AND lV'l!i:l(i;,V"- il Isliiil'k.iii) luiiiiki. tin-
|i|it||i-)s i*'i,llt,ml in itiftiii' tin- iilMitt' i't|N<li
illlill.'iiiiuii Itiei'iiill! nl tin' Miiltii'iii.iiil*.
,\NI> Wlll.KKAMil will is* iieiskik.ii) liuiilki'
llllllll,llif, ll) H'il'lill lull- tilt- iklllli ll( kl'll'lllli
Iiilit ilnlliil it, Hit) lull I |lli-is'i;;x(*i;i IM |icl|ii'i|i.il
tltill lilt' klllll ll( I'lll' IllllUllt-ll .Illlt I ilt'llli' tll.tl.llk
(tH-AD |iit,.,c-k|. mult lilt) lutii'l I'i-i 11 Iiiinl it 111* iittii
ill .1111- l.'iiliil.tit iiiu) illllt'll l.titr ilnlliil» miii
lliill Iliti ii'iilk (tll'i ('tl (in tin'!i'ii|i nl llll'IH)
i.SIE  M,l|k  lill  til!"  H|'.< t III. ill  lit  l(|." klllll Itlllll
.iii'i iiiii*ii»it iiii'ii'tii! it*. Iiiii'in.ilit'i1 iiii-iiii'iiii-ti,
,V,M! VVIIi,l(i;,\S ll.i* '.Iiiniiiii i'l ll.i' itlii'lt'
tllllill'll' liliill 111 tlie llllllllt'IJ'1'lll*, lit-ISIIllllIU III
llil lliikl |.-Hkl,|( ,|tkl ki'ilill'ill |li||, Ik lllll' llilllillll
till.-.'  liiilliiii*.!  llll'l  liult nni'  Illll||k||iil(  k|l|
tiiiiiilnil iiiiit kill) Kl.tutin'ti'i tluit.iik mul Un*
,ni,mini  tij  |l|i  liii|*mn 1111 uiu nl  llu-  iiiiiiii
t'll'iillll1. illltll.ltlll it! UK !ll«i l,l|kll| ,ln.l'k-t
lll'lll Itltl, Ik Illlt It'iliitliii 1III1I M-t III!) M-ll-ll
llillll-tlllili lilt* i.llll-If Hi Oiii  <*0 lil litll I .
AM) it Hinti..***  itu* ii'inl  iiikiiuti iiiik ii|iii.< itiii.i nl tin  i!»i!4ii-i|..iiiii. t'»,'!i|»|t.ni|
l|. l.|k It., lltillik i-l li>. .tl illiiitillt'llii'llt HIHlliil
st'llllill |4|||,.tiU"k Ik nil l|ltl|lk,tlll| llllllitlk 1(4*111),
III H llll'll lllllll* til llll' I'lllli ll'.l! llllll llllt'11'kl It. II,
.il n*,iiii
j   ,tN'|l U'llliKCA"** In inn*Iti" ftil-(lit'I'ii)Iili III
ti| liil.'i.»i ..ml itti' .1ti1il1.11 ttf 41 k|iil,tit,i limit
llli'  llil'  |l,l) lllllll  III  Ull*  t""'l  |l||lll'l|l4ll  klllll  I'l
I Hti I Iniiii.,mil iinl In ik (I.-.i.i) it iuii ln'111-iss.kii,
in ll'l) a »|*. t'lill llllllllili lull'ktliil. |l*l|l |.i iiiik,'
III.' klllll klllll n| i'lll' llilllllllll lUlli illlll'l t lime
Illlt iill k lllltl |.,.|t III.* tl'lllk fllllt! I',), III.' lilllliilill
ill If.* I'.llt'lll,lllll illlllllllitl" 4II| 11(1' Mint!,' ft| ill,"
i •(( I>.ll>ll< lllllll f-lltlll'l iki ll till Illlt I III'lllllllit-il'iilil),
Now -|'(ii:i(i;i'iiio:, Un* Muhii'dici! 1 iiiii..*u
nl ilu t'ii||iiii-i|li'll nl (In'I'll) t>( Allu'llil i'liiii'in
ilk iilllllllk : 1
I   ll sii.ill lm limjiil (i'l llu' Mi,)ni*nutl I'd 1).
Ill  llll'  I'tllllil'll.  111.  Ull'  Illltl'I'SI'  IllHII-killlt.  til
Iki, imi 11, iti'ki-In ilu*. 4i( Imiti liniiiiiii) lll'l-MII)
til |'i ikitiiktn IhkIi hi iiiiilli t.isi||Hiiiili! itiiti ilm)
In- l! IIIIUII In illlV'llll*!' llll' *4|t||lt' tl sunt llui i'l
t-tt'tln,' Uiu Itiitiik.tii,! I|>*iij ilnlliiik nil.! In
i.iusc (lu- kitiih* 111 i-i' ti|,ie.-tl in Un* ll1Uiti.1l
Mi.iilli.II, .it Un* I'll'  ni AI U'l III, In (in* en*.!!!
It!  Ill" kltlll  1 Vll I'llllll l"ll  (Hi*  till* |i|ll|i,"4ik llllll
null llu- ..ii,. its iiiiiiii* M'l (uiiii. mul in imtiiii
tlrili'llttllt » III Villi Mill! i'.ii|«iiitlliill III kllllici ,i|
mil i. ks liiiiii uu,' IiuH'IihI IMiOl .liillitii. i-tifli lit
llil- f. lllll lli Itltl lIl'lllMlll'l tl^lllil) lllll),Ilk (11
Oil-HIV ll'l,',1(1', llllH'I'IIIVdlllt t Hit 111 III''i.Mllllli'll'lll
Vll."
tl 'I'lif kiiiil tlclHIIItlll'lt kllllil 111' jkullltt III
I'tllllitki Kl IIV I'llll IWI) tti'lu Utllll l4,i'lH'll «l| till'
■il ll'llillllllll'lli H| UIII' IlllH'lll'l OIII) itlllltim. >.|
I'iii,* lit' t'»(l|1'Ml(ll ill llll' at I'i lillil .Ilillllill HI til
(Hill lltillll i'lf.ll, «U Iiilli llll! lllllllk I I,MIS.!) (II
llli- li|ll> |lilll,lt| ( i, I 1 ktl'l (III,', IIIHI klll'lllll'lH'lllllli'k
klmll liiiiii nillu*-.! il Iiii'i,-It, i-4i:t|iiiiik i'k|iit'kkiHl
i.i.ili in kii ilnii,'iiii.I iin'iiiiiiii'i tni Uiu iiiii'ii'ki
Ilillllill III lllll lull' lit Ilk (tl) lll-l IH-lll. Ill I'
llllllllili, ll,t*iilil|l- Illiil Jl'HIl) Hit lill! Iilllllll) !'(
,iillll< lliill  llli' ilillllill  III IlltV'llllK'l* l,| I'llftl illtll
i-t«n M'tii* iiiiuii*,* tin' i'iiiri'Ui'V nt Un* Milit iit"
Ic, lllllllk |l| III lill) III llll'IH, ltll,lkl|,'lllllllt'llll||l'fc
kit,ill  t'l'  Itl'ltll'H'l)  I"  Itii'  |llliV!lltk|'||l  lli.-l-,*..I,
wiu;uic;.\v »|t,-tni.,i,  itt-t't I
j iiiiit ..iiii*,* |u-in.'t|ti i.ittt, t....) ni'"t 1 if,, 11 t.t liu ?^tnii ,t in.14
ftittlld I lull th«' {i4iinn«* -.lm* nl ii,< I. ."(1-). i'i i'i i<" •..<•'( I
l-ll'-lttH  ill ||||.  |*(|4 t.,1  \t  .ll'l   .-tl  l.l   tilt
ii'f-1  |4 I'M.) tlkk.-lkliil »1»  I"  '   lli.444lllllHli-l.tii
111 ll.i' Milli-I l|*l>t I 't'ii*** I i'l  .1 I'-.' Ht'll  'l  I'l  !•■»*  1
lu* mtj'ninift! 1.-1 i?-i ,'.i,"». I't 1 iisi".'„:»4i-. j
.|.,i ,'i»iin «,( ti,, ...umi I'.in. ,-t ...ut '*"i it j
I ..lntl'l,.  .1.  tl I,. 1* I M.r.1-,. 1  I 1"...-1 .littt-lfl* 11. t-tiil llll  ^
Int Hi,  I...Iiiini   1,  !..|.ii!|'iiii'ifll*l'lii -fttiilitili
VMI VV IO 111 I*- ,< '* ti.-v -f in >-- 1 4i-4- 'l.t
!l,l!..i/k  44, |'t, I'll  i.t  4t, li.il   !'.'   ttt.t.lt   I V|" It
Itti,,4-'i,f,,.i| li .  1 14   (i.ll'i  ll|i...i,'l,i|illl
IMl VV 1(1 Iti  Vk.i'.k.J  i.uu  , i^ti 44l|tl|W
4.|tlll,l)'l  'I  f I -4 1   (il-lll  |||1  klllll ill I tti,111,Illlt.tit
m,;  Imi,ii\ tii,1.   <(.,.lfi»  ,,i,,S  Unit)  t'lill*
I* *i 1 L'I I'ilH, -i  tl  ill .111.1  4ttlftl,.| iitittl-iltllt.llll^
nliti  iilli  IMr'l il'll'ilis, lull Ii'il,  liiuliilil-  In
,4 Illlt    1   l.l'.ll   141.Iiiiilli   41)   llll-  ItllHlll.«|   lllll
lil'tlt*  ill,, 4'  l|il|i,<lk  illlll   iUilll  1*4 Ills  (lit (It'll
I..I  llii- I, lili nl llli-'ill i",*ll) 11 ,!:« Iii, (In  'il"!
llil, lit  1*1  tilt' Mllll  l.liltl  llll'l  111(1 its)  i).l lll.ll Hk
)li ,4 ill..If4*1  .l|.'|l||,.|l,4|
VMI IV |.|,'ltC,\s. On" -m.ii...en til It 1  till,*!.
, ,l.',tl.(i'  lllllll  Iti  tl,|.  |l.ll|l,l*f,l,,l,|t  ,HH..|-!I'.|I 1..
J!|i   Ilkl  I-i t tkl'll  rlsM'kMilt il!  It'll  Ik Ii'il' Miillititl
iiiiit   litltitli.ii!  i.ti'l  (,.,.*, 1.1.1   tit, .11 mutl  kit
l|.ilj*lll<!l llll.l Nik I k tO.fil.Ol'l itiiltll-, .""I li.t
4|l.4"lttft   .it'lilC   lillJHl.lt Hit l|lk   111   Oil    illlllll
l*'l'.IU)i ll>*l*4llilil'i' in >!|t' !'l*-| (I'l.vt I l^>,l'»
llj. lit  It'll,  lit  mil.'  inili.In.i  lit.)  tu (t-tiil villi
illl'llHHlttl lit.- ll lllltl. 41) III,J.'.lit llllltlll*
AMI WIIMICAtsO,, i.ii ilCiiklii^-tiiiM uiu,..
lil'l'i *•( llll- llllllll! I|"l|ii I   t VWtlkltt- l.l  .!l 1'lk  |*|
tli,, i,s i>! it,, -il iiii).,<it< li,. '.I .1 l.ti |..i .il,iuij j,,|i
I'tihi s Is ml (I ml) i|..lli.ik, ni \t tiiiii i|i, in ,i!(li,
|'!ll-l'l|*rll Llui lli'i II l'i  Ik (I, III l-'illk
AM* VVIii:Ull,Vs tii|i,4iil>t.'!..; llu' |!,n!ii, lil
n( ni*i 0**1!  iil'il  llu' fit,tllult nl 1! ".iilli lil,  |il>.tl
till Oil' ill'l llll'IH 111 litl* *!H(.| |'ll|U'l|l'll klll'l "I k!k
' ll.HIS lill ||tkl.l) llilllllk tl lllll In tltill ftk.lll ,..
ll'l I il k|-4 i'llll iHUHtlll Iilli'kllllll.I. |i| |,t l.tikl H,|
1.,ll,I kllllll.I 11,1  l'iH'lll.,1  Illlll'l,'|,ll  lll|l'l'|l|i|l.t|k
.1*4! 1 iiii 11 i'i .it v 1 (,•,>> 1.vn itu. iiii,ii,ii,i i.ii,ii',i
t'll|MI|i|| tltllluiiill  ill!  llll- ttlttttl' iif tin- I,lit tt', |t-
itii|i| .s.i|iii|>--,4l ttllliiii ili.< tii|.|<li'i|i.!llt
N'i'VV  Tl I I'lll'1/4 U! I'  llu- Mtniti ii'il ('uiiiit-'l
ill llif* 4 ll||.<'liltt''U i'l liir 1 U* nl AlU'l'll ' liill'lk
,|k (llllKttk
I    I,  k.l|,i|l  Ifi l.l«|l|l f,il* Uti. MlVlit 'Ili'ICillii '
lr|  llll-  4'llliill'li.  ft!!  Oil*  |I'|1|.UVI v  l||ll|, h,111)   |,
AI.US'.KS'I I.ANII llls-i'Mt'i'
lli'illl-'! i-l (Sll|«ft
'I'.ll,,- li..'.|,s.j|.^i WiUlHUl I.i* l«  I't V.lli'*tnl*« •
III'  Iftl'lJIII ill.,, Illtll,,,, .,. Jl l,..( 1,1 ,,l.ll  l.-l
. . . Iitk   1,4 ji,,,.;„,<!  },.r  lll.ll  I", i  |l> ill.-. Ifl  I'll
l!„   l.ill.ikklll,  "U*k| |(IJ4)  luifllk
I". fl III. 'UMIt.' (It J Ikt^t ,,J llll,., ,,, ll„ ll,lllll
in v, ,-,,.„, ,,i| Jm*'ii"t ft, tt,, , t,    . vi i-j. ii.t-
ii i>..."  1.1.l,||i  ft.1 t il-,4ltk  (,„  „   , .I 4 4,.lit-,
III. .tt ,   lilifUl  Ik'  I'llllll,  9 ,  jl  i'l,, „t 'iitiftit? i'.ik
1  Ui .ut'l t'ltii ,i »  lu'ltv f.i,-l.i'i| tl  'lilf  -" ,
Wl'l ... 14, (••iit.
I||."l,.|»4| 1.4'
\i,iu:it'*,i i.xuit iii-'ridi-r
|)l»(ilt-i,ifM*o*li!t.
"I'l,!,.! 11..tits' IJ,;.I i:|i/i^„i,i. )(-,n, .'I Altwil.S,
111'.  tnkiiiinlUi,!,  .|i4lt|li.l  kliifllliti   iltlt'll.t^  It,
■Il'li I." I' iti.i*. tuiil Iti |..,Ck'liiiki' ,|)i  liiilmt 1(1,*
lit M I illlll 1 ll^tk '
I'.iiiiilli 1,1 ill,  |t|  l| [I...I ,.| .1,11,1 |i,i,-|,t,ii,>. iv*t,
..I II,.' >,,,i«t|i 1 |.i ,ni „i ,|!^it*,i, in, i.ii-i-t*!
k'l'li'iiill   On fll.'  lli.i 111  S 4 1 l| nf.k   H41 1,14, kl, 4,
IS. . |...|4|«,  l||t  4,1-4- t-rl..| I |t 4.4,^4 ,,.,£, ||, |t„   ,„-!•  .  ll|
.-'ii'itji im 1,11 "1  t'-ni.iiHiii,- iiiii ,111. * I1...1.' 3.1
I. !<
Ill'
• iitii ■;
"l ill
.liitti  ,*!  lii
I'll, .t,t ,tt|,   ||..lt
V-i,i 5 t.l
1
UU'!
IUII UM l„\'."!> 1*1
l^'kifii-i i.f!; 11,1,1,1
Hi I ilk- I'liil ,l.i!.-lf Cllii.l 1  ■ 1 I'ml it <■'!.
n.'i-ji„H II,  t,||l„ ,   iii , .„(„  t„  i.,.,-,,   1,1,
**'  |'lT-l)l4 4-i  ll  ,   ,. ^,1  ..till  |^ 111  ll  'll  -"i
'il li',• ill fci'tila.i Uit.lk
I '11 -It,,   1,1   .4  ).,.(  |-|,,  it,ii   I   tin   4, 'iill
I*. I ,if lla.-llitl, I .  t|„ tt... n. lit'11 --*, l..,,1.k
*.* it,♦( ..1, um.tk tiii n,v ,,..,iij, -41, i, nn*
•""l*'!-!!:!!a(tiil„  \. -:.!,.!,  ..:,..,. in-,
1,1 ml Mil ni j,-k In It,,' Ni. 11 ml 1  tii|<  —
'I tlMtlt-l.
.1,ilm I'.ti) 1 1
1(4. 4|'!4!l I.tli *'l I   V, ' '".
II  'll t* l(, '"I 1 I'l"'   I I I
■**    •» "» *»*tWll  **. •**«■   >u *■ VI f  4MM  4)   »*»*MI+'i*KJO'i> hl«KtiMIHt»4ili*t
bond Act Nolktti,
iMfln um i.etii |iivii,ti*i*
tllkl lll'l  Hi  If lll'llll,
I .1,1* tititll.  i'liil |  'I'n'Ul.i !' \ .i'1.1.4, "( '- "ll .fl
ll*   i». l"ll|. lllll I  tt llfillf,  '  I lil|.l  »" . '*    i'.I. ..,)",   1.4
ii-li in. |i iiii>kkt,>ii in ii..ki* tin I,;!,,mn,  iits
,  till. ,I  ll'H.Ik
4  Iilllllll lll'lll '  .1 1  ll  |44lk|  I' I, lllllltl Hit   |I.'llil   III"!
■'I", t  ill il klll.lll ik! lllll   llili    k-illtl*  ,l!   \llU.
I  Ittul,  It'li'llll  inilillil  lliliu.-  Iiiillll  till  fi't-C,
'It lll-l  I'It, I  (IHllltl   t)|l IUM'  'ulllll,  |l.l  In'l,  lil
' Ii.iii iif iklstiil  tin ium (.til. iik ,1,u , lui kli-'tt  llil.
tn  f'lMtti  nl  t i.iifiiit in 1 itt. lit , iiii.I  imiit liiiltity
|'|l|4l*4llftl,|l \\  I It,',I <« i|.4l|4' llf  ')l kk (.
'I'iiMlliis' Yiiii'ii!
Nn*, C! It'll Nm  VI (-1
I . 1 414,
 »■
.liiiu'
M.lll.liM I.VV'O lUMIUi'j'
lllklli,!, 1,1 |iK|..!^4
I'ii,1 1..11... 11. 1 M-.i.'.,.' 1 1 it.  ,.,  I
It  I'. kV, I'.t   '4!  !!  .,...«-!  Iktljll . Ill ,*,l| 't H
,'lt  I'l.  |.l itltl  -1I1JII  li.  |',t,l4.^ki'  ....   i,«*l
Ui m*ni.,.t i Kt.li.
11.iti-i,, 1  4|.|- «t t (t ■ 1, 1 tn*. ,1 - i ,1 hi,* , i,.i
■ |l llll t .,ll , 1 ,,.f 4 .111. I . I I, ,| 'f i ,i,i >ti. • ..tt!
Hiiluifi,. ,1., ittk-i' -si's 1 :■* -«-.- "... tj.-a.ii t.;
-<, ,|I,i  |Jli,„*t  »,,|,ili si. 1, ,..,»  ,,,
.SlllftjH |'tk I .|.|lt  ^,t!», . |,t  tl|>,tf ,  (t| i
I'l  It »»
^l**«ll*4 * '|M( 4 •'
Jii.uo-f*-!  , I) 1
llu  fin'
rtl'tf'k  I'n
I  l.l
VI,!I!"!{M I. Wll IllVi Itl.'J*
lit' Kll I   *!|l 41.'  1,
Al.lll IIM !,\-s'll D!"VrUl4*T.
|liki(ii, ,,f |(.t|.,.,|
I il..' iiiiiii'i' tli.I Ii'ii,1 IV Ulii-liii* ii( IJ!
tu mini. I ll.i i*.>ii|i.tiitii| |.|n!iii luti'li.U In
ii-|<;.  (hi iM iiitii.si.il, In i-titi'lt-i-i'ti,i I 1,luiiiii,-
,!l *-. Illtll flli',!k.
t i'niliii liri'1,1  ut  it  I'n*!  |i|ii!i!iii  ulkiiil  I,it
II.HI:
1111  n. i
ikitti.it nr 1 ..ki* In uiii'oil i'tin, litiiii mi, |.,',.,ni I i*li ihiv i,f<h, iil'.il **ii(-itit)itk ;.iHilli (loin Hi, 	
kit |i,i,ki.iik 111 tt, ut 1 hi tinitlt k |ttii|ut iuii' killii utitt j Hi «|  f-ll ,1,1  n|  I,  Vt   ||llllll<  , |,.,l  1,1 ill tin.
Im-  » lll'U.*  III  -llll.lll'V  (lit* Mllll,', II |>!lll| It.ll t *,    I!,- |. N'  llllllll  (il i'li'lll".   ill  111'.*  .1. .(  llll fl. ,l|l|-.,
liitti Utlll ilk iii |iiillil|iiii iiiul illl.ivtt filltlll lu*
li.l)'illlf HI tllii Iiiliiit I'I (\li'llll4'il| III llili ("IIV nl
Mill.lll'lll  III  llll'  I'llll llll'l'  iif  IJ*.I 1-4-1',  llf III llll'
kiini ii.iiii. in tin. mi ui'('ui.iuii. iiiotii I'liitliiii
111 t llll'll IH, ill III I 111' klllll llllllll III (till ('ll'l il)
Ai." II'I IIS It'!' I'llll Illi'l'ill llllllsli  I'llllllllllill, III
Ul lilt k.tiil Ii.iiii; III llii'I'll* ill Will Viiili III ll|l
M,111' ill St it Yiuit, .iiinlli llu* I'liili'ti Mull'* "t
AItit'l li'.i. i'l  HI llli' itiil<! llillill  III till' I'll,*  "I
l.lilllt'ill, t.llplllllll. I't till' illll'll'lk .1)11Itltl. lliill
III!   (*tllirl|'|l|  Itl  Itii'  k.llti  lIl'lN'illllli'S  llllllll  Ik'
|.,it,ili|t> .Ml iiiu I lilt iiii I i'l lli'ti lillk'l, illii
I, *('|ll'|l' kl|iji It.' tl.lklll illlll It Hill lllllllliilll
lit k|l|-4-i.|| Itlll' killlll'il'lll llll I. till llll lilt Ull'
llll. lll'lll Ii'inl Hlllllll Kit' llltlllll'li'illl.) III.' klllll
..I   S. Illil)  It.Ill   itllii-Uk  lllll   lllll,!  lilt'  illlll.
ot'.stllltf hi*  li,iiio«illiil  lli.ein  ilitjiiiik  illlit  Ii
I IIIlkl'  l|lf  kitlllt.  Iti  U-  lll'l,*..)  itl  Oil'  llillill  of
MunlH-ill nl llli'I'll* iif A lll'l lli, 1.1 On* 1 Uilil ill
flu'Sll.l! I'ifi|lil|.il|ii|! (ill llll'|'l|l|.i.u.'f. l.llil illlll
llll' ti!i.i|."U lllHUl- Ml ("Kll llllll I'l I'klll' Ill
Ik'tltlltt'k ..( i|i|i Hi") l'iii|i|.|t)||..|| ll, kltlll. li| 11 ,1
it'kk 11,,111 l*llii llilllllllll Ol-lU llllll Ilk I Itt'll (II lilt'
t'ltl'lll   ti(  hi*  tllUllVIKl!  04il«'l  iilllllll'.  ill  llif
ni.','*t'i,'.ili' 111 ttti'.inliiin'i* nun lini ".Mii!iii.||.||
Ai t "
S   'I'lif kulil iiiiii 11(111 in. iiliiitl lit- Ikkiitkl I., t'lill
kisi 111 hlitii  ti.') ilflu'iiiitn-k, t'lii'li 1.1 Nit-tiii
lilllllillilllt.il u( .'IH' lllllitlltil lllllll llllillllS, it)
lliill In. cftj.it.kk ■<) in tlif Met ll.ti* vtitilt nit ill nl
fun, |Hil,n tj|*iii tii-t, nint tn, 1 tiiinlkli mi*j u 1,1
u.i' mn- |iiii,iii| let) ktitltti,', nml kiifii itt*
iH'MllUl'S kllllll Iiilli' lilllllV'tl tlll'l! Ill tlllll'lllih
i>V|.irkkt'tl Iniiii li| .U'lliiiv iiiiit Ml riiili ll>') lm
Un' liiti-ii-sl iiii-ii'iili 4.1 Hit- mle nt si* 111 |i'l
is ill 1 (u'l i'llll, |h i'^i,Hum, |i,iiiiiiii- Inili iniiii
mi ilie iuii itiif nl tl uiu' mill tin' mil iiio ut
Ditt'liiU'r Hi isii ll illlll I'li-rv trill* iiiiiiiii^ tlie
fill It'll'I tit Itu* itiilil ili'li'lllinvk tit* ,:! lllll tif
lllflll. tiliil mil ii llflfllllllt k kllllll In* iti'lllfltil lit
till. |lll|-l'll.lltl'l!l (lintisil Hint Iiitlii Ilk In |tllln'l|i|t|
mul HI!''M^.'i aIi.iII If I'll)ill'li' it! liu* lliMI'i i'l
Mniiiti'til iti (lie Cut ut Mnnin it 111 tlji' I'm
tlni'i-uliitii inf. ni nl lilf Mill lulllt In Hit' I'll)'
1,1 Tit!nlttii tl, llii' I'liilillivnf 1,111,1,1,,, 11, nl Hit*
knit! Inlilt ill liit'('li) ni Atls'icii ill tin' i'iii*nut'
nt llliltkli I'tiiiiiul'lii. i-l' IO tin-k.i|'l li.tnlt lliliu.
I'll) ul .S'i'ii Vnili ii) llu* Sl.tli' nf Sen Yntli,
tint* .if lit" I'liiiul "•"■hill* nf ,\iiii'i leu, nt»t llu'
Milt t'itiili in Ilie I'll* nl l^iniliiit, lioi'iiiiiil, ul
llii" liiiliti*lsii|i|ini| ilti.t llu |i||i)iitnl nl ilu Mid
lli'll llttlll'M  hllilll  lit  |.,l,l,tl.|t'  I'll till, lllllll I) li(
Dtit'liilit'l  l",)'.l
.1 'llll'll' kiiilli Ih* t <Im il ,|li,l J.-lll'l tltltlll llll
111 s|.,'t'|..| Mil' kllilll'l. I.I litt (fit.I till till l|,t-
l.tlC.litl l.lli.l ttillilil Olf IIHIIiil'll'lllll' till'kllli)
til IIIH (ill,iilll*<l lllltl lUi'll't Ilim tlllliillt tlilil
(llllll tl'lllk tl.'Vt 4') (|ll lilt' |IIII|..1M* I.f iHltlllllrl
■I klnlilll,' luiitl lilt Oil* |lill ll.i Ml III lilt* |!|'IIM'lf\it
nl Uti- Mllll lit lit lllllll s illnl Kit' klllll i'I lllltl*
llilllllllll il||t( '.ills If.l.U ilnlliil*. lill' tilt' I'iii
lllllll I'l lllll'l, k| lit till' lilll' Hi,"!'.,llll l|if k|||||
t-.JllVI.il  Hit,'  It,  I'l'  ''I llllllllllill t'l llil Hill'-, liillll
til  If If! Iiii  illlil f.iilfilit!  Ill  lilt' kiiiil  lllll|i|
ll|.,ljll) llllllll!. llll' I'lilll ilt'l Hi llll* kiiiil ill*
Inili tilt » .11 ,111', til llll ill
I. Ail ililllll'lM llllllllili' IHllI Hi Uf *-|l|l,l|l|*
lllllll  itl  III*  IlllM'l  I"  ll'l' »t'-'t I l|  l-lll  .ll-HVl'il
Ii'i 11*1 in kllllll lu* till I'M! il l'i till'4'lllllll'l! ill llu'
I *4I| |l|l|(4| illil ll.llll llllll' Itl lillil' ll* Oil' 1.1*1
llill-l-lk.                       .,
*l    'I'tlt- I'.HIIiftl Hlll\  111  litl* UliU' HI' lll'lll  llllll'
lil  llll.il  I'lllt'llllkf  till)  Hlllll ll('l«-|llU|l * Ikkllfil
liimli'* ttilN In I'i'l. .uni iiii llu' .Iiiii'liiiiii''' k.i
|l(l|t'llllkt*l| kl|M|l llllllllllill til- 1-illH-l'lllll i'l ill'
kltlljili .lllll Hit It. Ikkitf |.| id Ik lillllft. killill to-
llllllll* ill iV.IIM .Jill iii'i' Hi nlil'll I'tin IlilM',
41, 'I'lilll I-)-Illlt "Ililll Itllii lltli ( i.|| llllll ilfll'l
till'(llll li.t*  III Oil I'llll >l I. llll 1
;, 'riii* nt luti uiiii U'l iii.i im nil liiiii'i'kis
itk ilu' "t'l'IV Ol* AI.Iil.K"*.'! I'ilH! STVTI.I.S
IIV LAW. IIU'I"
IV ».•*.■ I liillil rAvlHlUl It! iH'tii I'liiui.'i) llili.'IIH
iliti' nf Nii*t,llil"i,ti U'l.l
'I'.vi.i: N'o'l'li'i; iiiiit ilu' iiitnvi>inn inn- iS'i'i
nl ilm |i|..|.ns.il li) In** iiiini, uIiii'ii Un'uni'nl
III!' Illlillll'tl'lllUl  "Alii 1*1 llllll'lllll llu' flu  ll.ill.
Ailkllil. u.i 'I'n. kitii), Di'tt int-4 t t'lli, Ii'i.!, i'l'in
111, lll'llll! ill lllllll II ft.k'li II III
i'. 11, f. ii.ivni:,
oil-ill nt uiuI'tniiifii
fit*'Hull, All'wnl. Uf-,
lUlli N.iu'iiilB'r, nil'!,
III. llll'  klllllll   (II  t'llllllik  .11  lllll
ii" iii t'liii'til. iii.il eniitiiiinii.' ,'!■'
t'tiint lil isiiii
■ H'litt  lllllll' 111
.•illlf tvi till!
ilitfll VVii-iniil,* l(ili-l.lt'
llllk Itl i.l
fill III"
I i 11 Ik*
iliki'tUi.t j
'I'll,!' !-■■'. 1. . il'IU .(Hill llli,.. lit tl
il" lt|* liill4| t- tliU till I lliil ll'l . t«, l|,|
llli *,ll.C| 1.1 ,1 .,,t|ill.t* Off I t'ii.lk tl.,1
 I"*
1 'i.iiniii in ui, ,it 11-.111; nit. 1,
I'Uki nf 11,.  n,.)|(i. 1,, mil.. 1 .;, 11,1 ii. 1
Ilkl  kl||. ,1111.   ill,  „,   (1111,1,   .tiiiii,111  ,l„ |i, ,.
miii  -ti',!. 111,   lliiufi  ittiiilt  -4' t'.,iiIib i ,1 11,,'
)i .mi ..I 1 i.t..in. 1111 ,,i. 1,1  sit.i t-.ii|i,iliilnt  rtii,
t,i'l! k If 14,. .  fi,  ll v.'
.il'llti um*
.linn* *,M, i*n.t ,\.,B 1 ri
Ai.ui'us'i 1.AN1* nisnnvr,
()l»!rl«! til UuivlB).
1'ul.i' i,.-.l(,s> ilim  Dili).)  It.41 Uf, nf AllH'fIH,
III' |f.4*tl|i,t||ii:ll lttl«i|> r. llin-liilk t|, M|.|.i| t-.ft
.u'lllilkkjl.l*, til (llll-l liHI.1' Ull' lllllll-* (il^tlfM** I in«|
liill'lk!
I" ilililll'll.'l|ttf .,t tl |ulkt {-llltlltsl sUHjtl >lt'iin!l!-!
l"ls( ,l| tilt. Ilnlllt |-«.l JM.llMM ill )/i,t »;l WII.1 lill
01- .'u.i Itntini-iti 1.1  *, I*, :|i*aJ. iliftnv i-usl 4*1
4lfl.-tl.ti,  It,. ,4,1^ l|,r(tl,  •»< l-ll-titu,  1(,.-1,IH  veil  A)
.'llUil.k   l(,f4,|Tii  Ktk-llll  M'l*l|«tltli 114 ISilttl -ifl-fi,)!
111* •■.Stllllll, «li«l IM.iiikllllii^  lt*.| nil.* ttti.H- 4^
ll-J,»
)'i*ii> tiiuu*
,lnil.'t»,l fv*S 4 AVf  I I j
Alflie.KM I.AN'lk t»l*iTlHl*r.
(liMitl-i lt| ll^lk'lf*,,
'('.itu* ii|i|-iist •Jl,*! "jltHUtut. *iliiitliti"it  4i( Al
I" Oil   I!*'   lkV'li|«.lHitS!  t'.ftM llll'l.  ,|lH-tnl*  (fl
.ityiil  |,t, |»it.'.;i.i,!..i) in j^,n4,sH-Uti. J.ij'tiwtiij'
iii'i. ill. i| iaiiil* •
I -.,1.uiii u..-:u.i ^i ^ )"-•«! | !ts!|!t-4t,J r.t Oh* n-ftl.
Ci.il is«,;iti t nj Jiiii f«si  liu mt* *uiiiit f»it lill'l.
illi'ttiV' t'41.1 I-ft^ « If^llt*.   OlI'lUl*  illll||l  '•l.-'ltllitl.
Oil Ui. iiiul f-il.'liiiif;.. In till' imllll .■( iktfti|!n<l-t.si
•I.i ill  ^ii'| t titilailiitit. isi'i ai'i. k iiiiit.-t.t ii*»*
,  'l'l,.iiiik« Mi UlitiiHii
.1,1111- "l  Itt),-) ,4,tl^, |  (J,,
Al.tll'.UM I.AVII UISTIO'I"!
.- lM*ii'l*'i i.'li-tiiiii)
'I',l.l- li.iil,',' Itls! ,1,.lm r'tiittlll,,', ill Allu'llil,
I! I' . ,Slli|"*l(,lll |>i)ilS'li*4li|, till, IM|« l|l«|*(.*l fill
j t*i iii.ikkii.il In |.i,ii-|iitt,t' |||,. fi.)ti,4*(ilj. i!i-m Ddt-lt
i t ii  .  i   I ''"*''»
4,1 lllll .11 Ik , t'..i|ll|ll*l!l.|ll|J lit |U|Hlkt|.|i,l|l.<l||li..,ll| SfVll'lmlllk
-.'!*• I ill ll|li ttii-illl .'UM Is.IIII'I'ill |*it til, tiH'lHV
...kl Sit I lllllltl, ,1,1 tl,s> lll'llll Ml fllMlll. llM-Otltl
4111.1 W! I'lmillh IHi'll.Si itiillltl iSil'liHill. t|t |HHI|I
lit I'.iiiliiit lli'i 11,1 ,|l. H|,llt.l,ll<!i|lll|l tiijilHt'tt < Ililllf
HI  ll'*!.
J.'llll I".IIk>l|l.'
.Iiilli'!*il IUII , An,,. I it
ai.iii km liwinn1-*.riiifi
lliill lllrii! iiil|» tl
nl
ill
il.l  in iliiik'iitiif It. ,i,i|. lm ,-
i*.l l.tliiti* *
'('lii.I  lllllltl'  itltl   M,!|,Ul!!   1,1,1*1,   Itii,i-|
Iiiiiiiii   'Iitiii, tn  ibv.iji.ttii.il liiiiikftilir
lt--..!k  in   i|i|iti
li.l-  I.'Ill,I* It'.' i|l'4"llli<
I'.iiiiiiti lit .i|,t  .il  il  |ti«k|  iftu'iil  itlitiiU  **'
iiiiiiiii, -liitti ii.,.|  |"j«i .-Iidiii-i  nisi
*l'|i||  Jt'sl   ,-.111,, I   lit   1,    '.,,   ||ll'l|i
4'll t.ll-i,  11,1-11,1   ll.lllll  !■•  I*||I||I|S   llll llll'l .tkt k,
I illlill-.,  (llll.l,   4,|H,ll|   >!  4 l| llll.  ,11  Hlf |.||liU  III
1*1.4.11111 l|,l If. Ill,  lillil  •"i.lllitllllilf  lit. .tl't, k III'.,.'
t.f  li Ilk
M,Hti..It ! Iilit't linvi |
,111111*-.hi. tun vn,; tti i,i
Al.ni.fiM i„'ts-i •.•iHi"i:u»r.
|lik|ili I ii  !ii|.t*it
t'ilt,l< ll.lt ll'l-'lllllt .Itlllll I't Ifl V>ti|4lll,<tl, t'l
III. I I mill. Olll , ISI'lifnltllll ill' I, lllllll lllll llllk
tl. i.|.|ll) (HI |.l<lllllkkli.|| ill iiliifliitki' Ull |il|,
Iilllllll' lil ll'lllkil  I lints'   ' "
i' Ulillliili IIM nl .1 I'"*'! |'t flltnl iiI'll'li Il.l
I'llUillk Ui-kl inn,i lilt" Imiiil in kl t-.tilii-t ii, l.'il.
I I-i itt-t' liniiii l'i I'tmuik  tlniii'i' i-iikl -Sii'liiilKs
111. lift*  .-.lllll lill'lltliltk  i|ll (lis- ill*1.! fkil'ttliillk It,
Un- ii.i'iil iififtiiiliiiifiiiii-nl, uilil ntMiliiluiiii' .'*"
•I.*ll S illtlil- .-I )l kk,
illilii! I'l ll'l AU'ltMl) ll
tluin't'.' l|ii;t, Am- |.i i,i
AMU.IIN'1 I. Wll nis'i'liu'i' -.
lllkllll I tl! lilllM'll
I'll!,!'  Iliiili'i'  tll.lt  lillil'  'I'll..Ill I'-  It'ltU Ik. I'.I
Ilii'i'OMilii oi.iiuiH mvni" illmi !'.•*,t. iifi'i*.*', in
lilt's t-i ''I'l'tl 1,'ir |ii ttii.skiitti in | iltvliii*!' tin*
!,*,illlt III,' 4|| M<| lli'll , li  I- ,
I liilllllii*l.l*ilii' «l .1 |.."t |.l iiiinl |l.ll')|*lHlk ii i M
lll'lll   III!'   lll'llll til kl   lllllll'l   tl|  I,   li  llf 1,1 1'
Ilt'llli Hi llililttl,, llllll.".. lll-'l Kl I'll illlb, III', lli*.
ft i.llll dl I'lliilllk, lllflll 1* .',lkl 111 I'liulll. liillll'
i'Ullll H| I'ltlllllll-lilS lllflll. lllltl f..lit-1) 1*1*11." iifil
4-41'lt k 11111)4* H| |l'»k
lllllll  '111 'Iiiik Itiiltfl.
,!lllll'V;.  1111,1 Al.il !.'• 1,1
Al.lll'ltM If.V.M. IHMUliT
| . illki, l.-i 4>IUll|u It
t',4i(.. I'L111 II lll.ll Willi* | llN'.l! "Sltlllll ll(|l|
|*l , SHlt Hill,itii! ilt'llf lll.-H (Illlill.. lit ,11*1', HI
iill'tk l!1 ,.|'|i|t ll'l |tf||l|,kkit.|l III IHIIl'li Ik! llll
t.lllil'l Itir' li' M'llL <! tilllllk '
I HIIIU" In |ll|l  111  H  I'l.'.!   I'tilllll-il  liinilil   1*1
t'lillil!. lll'kl Ililll *kl i'llll lllk II 'I ill It Hill Oil' llllllll
tll'kl t,l|.1,11 ll! I,, i'l( l||. lilf 4 ,lkl (it I (itllii.
lllllll'f M,itl It SI I'll,lllll Uli'lli I" tll'M !|'fl|l|Hl»,
1 lll'l 111'Itt.. tit,-t I, I.U. Ilk I. lllll. ].. till! l.l i'lllli i.if l|t'4>
tin ni, ttiiil fin,iiilmiu i.*4i urn *« iniiu- hi ti kk
VV lill I Itl,-II Hlllllll
.linn*'.'ii Il'li A iiii I't 11
ALUI'IIC'I I.A.S'll l)IM'ltli«r
In.uli'i hi itii|,i ji.
'I'.liif iti.lit'f tltill  Willi.i.ii  It.il'iil  V'i'.ilt, ti(
Itl^.'lk.itt, jllllilil.t Hi f|||i.lt| 1,1 |l,illll'r. |l|l,*l!llk
I'l ul't'tl  lui ft Illttssl.it,  111 |ll|l4 llltki-llli- Iilllllll
llili Ifl-kfllifl-tl tilllllk
I'oillllilill'lllf lit il l'"k! I'l lllllll IlliUlll l>l
I'lliilllk ttl'ki JI ll| til I. lllllllk illlf til Itlllll illil il'li ill
t.lif.1 ISII lit 4 )i ,'il, lill'l.. .' In.III. .Vl.'lt.titlk llll lli'i*
I'likl St" fllilillk Uli'lli I klllllll il filllillk 4 lll'lll*.*
til ft  Ml l-llillllk III lilt- t'.ilill  nl i'-'dlllli'lii'i llil III
t.itil i'lii.Indiiiii; ilu .it e * itt..it* hi ii i-k
Willi.tin It.ilk ii V'f.tli*
.Iiilit. W. Iti|,l AU^i I,', l.l
Al.lll,IIM l.\S'U lUSTKh'r.
lll.ll ll'l ill Ut4,t*lf4|.
'Citlir iittlii*.. tluit I. Mini Mil tii'ldi'ii, ,il [lain
lli'l.l  ill'  .ti illicit lull Ilia 11 Ii'il iftiiiiinil, li,Iiiul
Ill44|.]i(t  l.ll  |M'|l|Uk»|il|t  1,1 li'HfM- tl„< llllllll* Hl,i
ill M'lftk-il Unttk ,(
i'.KiiiiH iii ni.* .it it |Hikt 1'liinisl m On* i*. i*
I'lll lll'l  Hi  -III If ll'l ' l^-H  ill A,  tllllHV  I'l  liH'l
IH'.!*  Oii'i w,„*)|t  Uii-mv wf.l iiiiiiiii  || t'linilik l.iv|.lii«f Ki
*"*'  *[| fn t fi j,iliti ii n |, 11„ kin ir.-Iliiu tn A |ii,ii„ n|i"t i
Luiiiii ,,( Hi,  m, finlie, h! I |( Nn In. Ilit-iitv
)il III!  Ilt'llli In  k«l!'l Ill'il, I llt'lkl*" ,'Mkt nlmlllt 11
liliilltk II, |lll|,tt I.f INilhflll-IHVllM-lli.
Mhi t Mli'lii Ikiin
IVlir Mti'lii-liuit, Aii'iitt,
Ailjil.t In, Ililll '  !m*|.| t, 1,1
scamcoats am
For tho Fall and Wlntcir to hand *..'■."—
Our li'tniicoiits lire (lu> tVleliiMti'U t'lii'iie niiUce, K'-'i'iniU'iul
to nIo'i! iho lii'Hviesi tlovvui'oiir of rain.   Tin* rixkIw uiiii
prices are ri^lu,
Swi'!ilt»rs un* of Uli* bi't-d innIb'ix  in Ounutlii,
M'h'clion und prices io HtUt nil,
Campbell & Mac fie
Our
Our
Miiildiret Si., Albeuii
I'lnme'.'s
Kiini Ave., 1'un .Alliernl
l'lioni'7.1
The
(Ki.itiuiiil ls|1|
CujiltBl AutbftrU«<l •*
Cnpllul I'ulii U(t
Uott mul Utitllvld*Hl Pmlliii
Totnl AtornOs >
sas.ooo.ooo
10,000,000
1(1,000,000
9^30,037,000
"Coal and Petroleum Act."
AI.IICKN'I liVS'll IKKI'ltUT.
lllkllll'! tit itlll'i'll,
'I'ltliii Ittiil'S'(illil VV, llnU-,1 I'l.i|ll|i|.ill.nl Villi
Ikllltfl, ||  1' , Ht-l'll|"lll'Hl t'l-lllli',  Illlt llllk III ll|l
|>ll (ui llts<itis*tii|.it'k|'i-4'i tni i'ii,iliiiiit|kiinl.inn
iill Hit' liiltiiiiHi,!'ii'ki'i ll.nl Iiiiuik'
t'lllllllll'IW'lllll .ll 11 l'll»!   I'lllllll ■( ill   llli'  k'Hll'l
ii4*«i ikniii'i h( ki i'IIiiii *.'I I'n|< >i, llirmi' lii'illi
kf'I'lliilllk  liiflhSifilkl kii I'lliilllk, llH'lllf kiltllll "kl
I'liillliJ, (lllilit-nt'kl Mi I'lli.tlik (ti |.ulll( ill fiuil
iitfinii im iii, iii iiii 4,ln .ifit'k Inili,: kivlliui ,'.i
I nn -,-n Itiil'til Ulhiili'l
VV Utlll-)! Poimi'li'ii
tii'ii.It, i II, lUI'.l Hi.'  'I-l
Aliltl.KVI I.ANII Pmritli'T.
Illkllll-I Hi llHI'lil
'i'.ilii-  iiiilii e Iiiiii MtiikIiuII Utiiti-ii, h( i'ml
l).ii.Is  i.tk'iiii.tll.ill 1,'lim i.  |i|ii tiilk in t.|'|>li in,
(Iiii'i)  (ni  On* |itl>|Hisi' nl  llllllllili.! tl  kllilillifi I llli-iiik'   (it  |i|iikl«.'l  Inl  lliill  lillil  |i| lliiltillll
(iiiiit lm  lli.* |i-i) un l.l 'il llii' I'lllll'll'lii ii) tin-tell llu-f"il"HHtti tlfkt iilk.l 1,1,1,1,1
t.,i.t tit lu liiiiii a i.l.ii (llf killii t.f iiiu  lilitiilinl J   1'iiliiil'fiii'iHii .11 ii l'"kl  l*tiilili lui  Oil  m'lllll
■.Itii Itii t,l i  UIDi'l ill'li lib I'll  llui |i,i)iln it!  nl  1 Ik! Ikitllt I i'l kiilH'il ,'»'  ll'ilif*  lit .1 »kl .'Ii.iiii.
('it. If.! ,tl llu iuii iiiini .iiiii Hit' *i» t H.-I t.iit in j Hn tl***' mn Hi **■' i'tt.*-iii*"  litem '  i. *■! •*■' rlinlii*
|,.  ill .lllllll,HI! Ill III! I. llll'l lllll'l llli"- ll IH-l Iliu! I l!lfll,S' «,llllll M  lli.llIM.lf  ,-lt'lll III  Ik.llllHl mv
fi.Ui I Ifil  III  lilt  rrflil  (llllllll U'illlll  llll|llt|l  lilt   liillll   III illll'll'"I! '4 k  l.flll,'l  SI. 11,4,1 V*J  "jll|
.'tiili i'i'l nl lltf s in! ili-lu iiltiii m'l .tin ..! Iiii iii I lllt-iitii h! li'il-i II
At.lll.'IINI t,ANl» DIVCHIf-r,
lllsiili I of liii|iiil.
Tu lui um liv Unit  Ciit'imii |i'it-i'<fli-i, VV'iil'i
llllllkl*. llf llll/liMlll, I Illlill iti, Hi-l'lljl.lllUll tif III If
liliill, illll'lillk III |l|l|l|l (Hi lll'l |tl|l,»!..11 111 |.lll
fllllf.,' Hit' I,lllllll ill,,' i|i',a*|<||n>tl lllliitk-
rniiiiiiiiit Hi,'itt it luiki (iltti,itii iiii.iiit ,l nillt'k
lllllll. lllk! llllll! Ill,-iii'i lil Hist fttlill'l il( I. '.*,'.
I(ll|il'|( lliktllft, llll Dili Mtkt t*4lflllillik (III llilllllllll (Si I'llll III*, llifltl'l" fins! '.".If lllllllk. lill In'l-
killllll Fkl lililillk til lilf I'lliiii III I'lUlllllliltt lllflll,
lllll! IMIIli liiilliiii IU* 111*1. k IIIHIf llf |l>kk
Kl'i'iuut I'tmli-iii'li IV.iit'ii-tuin'.
.Ium-;?, ml.l, A'lrf J!i 1,1
AI.III'K.MI I.ANII IKS'l'llll"!'.
Illktttltlll !(ll|s.t(,
Telle iii>!i.*f Ilnii liin intl llfliiv Alt'it'iiiiii. nt
lllllfl-tlllll llllllllili, ikS'iljlllliilll lll'lll llillilll, in
ll'lltlk (l, II,i'l) llll' |H lllllkkltkii III |>,ll,'liilkl' llif
(llllllll lllll ill M'l llifil lilllltk: O
('•iiiiiiii iiiiiiii .tl  ii  (""•!  I'l.nit.'.l  itlwui !*>'
I'lliilllk i'likl (illlll  (llf Ittlllll I ilk| fill nn nf I,  *;(,
llif'ilff Hi-Hi *l I Iiiiilli, IlifUiS' niiilli I*'fluilUk
ll,|.|ll'f  i'likl  iftl I'lllltlll,  llll'IH-*' lll'llll  hi I lililillk
tutlii (.tuiil nl miiiiliii lift liiliil, mill liiiit.iUniir
llVlfifl,•» IIICIH' II,- IfkS
l-iln ,11.1 IU'im t All'lt'tliOi
Julie Kll, lillil Alii.' t.\ I'l
(irenne's  llnitit'.Itiike
lierni Triiillni; Xiore,
Ihviid. at .Vb
VI
I
III ll*
lieu rly
vcrnnioiit, to
intor.'Ht'k of
AH  ll,„lti,k  (.4,lllllt,*  |it,l  i'l  tin, kllHilli,
Itti,,!  111  I..   I.llkml  ill   ,|ll' k|-l |l..| I-III  .llMllliff
ti It.il III klttil' lit ,1111 tii,| in iliti I't,ii|,t 11 ti| I|,i
4 ill |nil.|l:ii|l (li,l|t I Hill' lit lliiit- ,if llu l.tll
iiill t Ik
'l 'jilt I Viiilll it llllll Hi till, (illlt III llHIII tlllit' '
tt4.4ttlil ,-11441)1 Iff Illil Hi (llf *lt I- lilliit'* ifik-lt.i |
tll.i, I  (III.  It)  till   iiiul  nil  Oil.  'tl'ln'lilHli k  Ml
Ut*|t|l» I  II, |U|,I
Mill .IfllfO.lll.'ll,
liu liuitt Ij.imu'i  Ai'i tn
Hist  ;, i,s
,U.'II KS.I I.VS'il UIM'lili'l'
illklllt I I'l lllll'l li
')' |i,f t.i.i .*-, lli.i IV tliiitiii l'iiiiii|i|i hi nl M'-ni
il ,l| \«-4 ii|i,ltni I t i t.ltl liWII, lllll litik I4.t,|.,-I)  Ii'i
Stevens
Am
Hull. I'ii'kiili-itl
i'l'isilli-ltt   .   U
■    ltf. Hui).
II, Aiiuii*s, |'*.-.ij,
IUjikIOUIco
1 .Iilllllll!  (Illll'll
Lm*! St I'ltl ItiMiiu ami Mount Km til 0,1', M, li.
.   V'ii'i*.i'i*.*s,    .    .    II. V. .Mei'itllth
-  c -   Montreal
tit anil  It 'I'hreiiilneeslle St,, \\. (',
(i.
Siiviii/4H Bunk Department
Deposits  reivlvn'il   frtlin  *!   upn lllll-*
t'lHiiiii^v lliik||it.i,s ylifii every mtenHnu.
Bntnclu.H at Albornl nnd Port Alborni
K. I'lUTi'llAItU - • •   '  • Muiiiujer Aibernl llmncb
.lllll .llll ll||.iW,l.iWIW.I..WIk**klkWII.S'l.lkl11II.WW.Wii.l..ftiiik|ill riiiw*i,.fi..ki.i»wii'kkiwiwi.ii.iiiJi.i»il.i>*WT.^^
k(|i.nil  lllllini  H- l"t»lii  H|  ill 1-1 llllll. k  klllll!  ik' i (,,u,,„!,,,.,|, ui,4li,4||,||nil,
tllll't.   I'M" I .|*|...l.  t'l  Uilil  I'lll*'ll'lW I I ',i|||,|.l  III  It  ,    II   I  i'likl   |l||l|lll ll  I'l  III!'  lll'llll J
l\    I ill'.  I'l  1,1.1  kllllll  l.ll.l'  I III .'I H|| .lll.l lllll I  ,  Hl ,,,,„,„,  „| k.  ,,,„„ ,«  ||,,l,i*i t< <k| f>l , I ill Ilk j
till  Itlll lllll  ifl  l»'H Hi'fi   Ull* i llli IIIH   k-.lllll  f...  t llllll.»,  Ulllll**'  l\. M  Ml ll.llll.., j
:   liin, in in u mn in* i in.i l.t) ,iii (uiiii'i-ii» , i,,,,,,., ,„,m, ,,,i ,,i,,ni,i, tu (iniiii ni tM.iiii.il tus I
ti* llii   1 !T*t  uf Alilll,UN! IlKI'M V'l'lHS' ,' ,,„ „,  ,„ ,,|| i,,„.„-,,»  ||,ik I,, ii,,; S,,'ii„i4  1« I
srri..u.i iii.iv. mil. 1 *i'»|.-,m uni,.ii iiikiui'i
IMIN'I*: iiiii'i 1'iikh I l» lllii|u-ll fiHUl.'ll Kll.-i'.'lkl
iiii) ill N'liliiliifft, IVli*, .    .
'I'Alv'I*! Nii'l'lVl*; Win! ll»*» «l«k*vt» lm- li Irui* niin
fit  111,"  |ltll|lllM-lt  llfS  III W, ll|llf<! IVli It'll llll' tl'llfll !
Iliu nitifitfii'iiiuyuiii t'" iiiiii ii hi iiii?Ctiv liiilt, i
iV'itrtiiil, mi Tiit-ikiliiy, ('tii(iil'il'. IHi;l, Wii, i'ulii
tiiflii'lllM ft! iliiu* ii'i'lifli li.iil,,-..
III
To tho "Viirly-HiHtk,0
we nothing 'hut' wood
VVilll.tiit li.,lli|il"ll.
Uli'liiiiil t.tuitili')', At., hi
hiv, a t;i,
I'll)" Ilitll.'A'llii'rti]
Slltl Ntivpii
i*. U. <-, iiavni:,
"  Cleric nt tlft-i'iiuiH il,
ll.i?,.
ii^'i', lWltl.
MUNICIPAL ACT.
c. ■ sKrrioN-iuti.
pillilili siiiliiV In lieivliv nlvi-ii (.. tin- flivinis
4.1 Hit* Mllilii'll'iiltiy nl .Itu* I'III' til Allvrtil. Unit
nn Tiii-1-.iliiv, ni-ts-iiilmi* Uiii. I'llit. llu* "lii'iii!
Kiittii'U Uv-litii", iuii!,'' iik imiiiikiiiki lifiiMiiiiifi*,
Will  1.41 klllillllllisl  til tttf kltlii ltf.-lil|k (ill-lllt-ll
il|i|4|'4|fil|,   .  ''  , ' ■ '
1*4.iliiiu lllll llili" I-l""*' fl llii>.-('il»' lliill, Im-
liiii-tl III" Iiiiiiiii nt liuif ii t-lis'li uiii. nnil suvi'ii
ii't'liH'li |i,til,
Any iiutJi* nr (i'liulll*. 'lii'iiiti ii liittiitii Mtiiji'ft
Hilt! III llll' lllll lit,'! Hi iill ill) 'llli' Vf'lls, I) lit! I*
till'illkkflikisl ilKllli' llf lil.liil ill- .if Ifisl |Uu(«'rl)'
Hllllill lllll klll.l lllt(!lll*l|lilUl), Itl-ISittllltii |.ll l||t>
lltkl  If* (kill ilkkl-rikiHi'lU  lllll,  kllllll  lllllt*  fi VOIt!
t'llliei'iiililltiuii!,.' |ir ni-ifiiu*')!!),' llii! tftiiii l.y.liiw.
tK'ti'li'i 11. It'll.
AUil.itN! i.anii ins'iKii-r,
Uilil I (t'l ill it(l|s'!l,
'I'lllli' Iliiili'i" Iiml Kfi ill', (llll'l. 'if I'llll lliilil),
l(f„ i.i-i'!i|'iitIiiii f.iiuni', liiiiiiilif Iii ii|i|'i"y-.lui"
iiiliitf li! |ii,ik|.,'t'l I'm- iti.il iillti |i|'!inlt'liillUll
(In-I,in.,n In,-ili'Mi Iiii.I tiillilk : ,
I'.llllllll inili..'ut II |ll.kl |i|iill(l'.l III Dili /.liillll,
tll'kl I'.nllfl ill Si-4'lillll IIVllll'lU'll lllll'l llHllltllltlllk,
I In-ill*!' i ,ml *-'i lii,illlii. liniiii' niillltl Ni f Iliiili'i.
iliiili'i* Iif k| fkifliiiliikli.luiiiii ii(i*iiilili|i*llt'i>ll|iill,
Ul till Clliiifi.'k. l*4iii|,*Su'linn l,i.Tl»|i, itii, Kui'i'l'l
Ulklili'l,
i:,o,i c. tjiiiii.
Klfliuoi l.iUHtli'V, Atfi'llt.
Iieliil.fi- l|, llll'l llmi, tiii.
Al.lll.ltNI I.ANlt iiisritiirr,
lllklli.'i ii! |(ti|.i!|'t. i
'I'lllOl  lllilli'4'  llll'l  ttil'tlllttl  l^lltKll')",  iff  I'llll
Mui'ly, IM'., in** iiiniiinii |iriik|iiv(Hi', (nl'iinlk In
Hi'iiiy lm" liliin-!* ni  i'i!'k|ii*4'i  (nr iiml iiiiii
|iiiiu|i-iim uu llu* (,iii.ih 111,1 ili-M-iil-iit liiutlw'
r'liiiiliniii'liit; nl >i|i4>m |itiiiiliil ul llu' kiuilli
i-iikl entiii i ..I N..M i.iit li, tiiiiii f itikt ml I'lintlm,
|i;i'l)l-f .llllllll Nl lililillk, Iliiiu'.' t.-itkt hii 1 • 11.1111H,
Uitilii' mhiiIi in flntiiik |n |ktitnt n( i-,i,ntii,i||.s!
Ilii'lll. Ill iill .Un -i.ii'i. l.t-lni,* Hii'ltiHi *JI,.'r*»-|i.''.I',
Hllin'ii lluii'li'l... .
liltil.'llll (.Hllifll!)',
■(Kiiii'iwrii, iwiti, I n'lHi-M.t.
PrncUcitl  riumbor«, Htoam and
Hot Water Fitterw,
Callmtit»s rurnlulted on Application.
garet
,B.C.
Comor .ToluiHioii Ivoiid
Und Victoria Q»».v^:J   I
C. GAl.ES Proprietor
Practical Alberni Pointers
Atberu! |s roiirtied It,* truiii l|iiin V'lfloiia, <'tfini'i'lliiiin (ire iitiide vvilb
t'li'toriu. riimiiiti,* iiiiiui|,*li to Atiicriti mi ev-ei*,*' itenk ilttv. I'liNsi'iiyeo (coin
Vjiiienuver t ii v eiin I'uiiiieet vv Is ti llils (raiti ill Numiiiiio.
iMiieiiii l« u I mi iviii'littl liv kitMi iiii'i* froiii Victoria, unit in tbe -stiiiitiii.t*
iiiiiiitlik ilit'i'ti Ik mi iniirt* ili-iiijlttlu! (tip 11t it ii lbl» up (be ivoM ctmit of Vam'oii*
vni' I "Iniiii mul n!"itif the |i.'.'!iiii"-iii!i' Allietiif ritnitl,
'J'ite Uliuiil luiuti Ibieol (lie r N, |{, ih iinvv liiiiltlbii,'fj-oiu Vicloriu (o Al-
iii'i'iil, '  ° • |
, ,' , ,«,,„.Q« .^
I.ittiiI pi Ices us (it uereiij,'!* lilriiis froui ilio lu $|i>l per ui'i'e fur biii.li bunt,
luul (mitt * li*! vn -I'm (or Iiiinl tiiut lias Iiii'ii I'ti'iirtsi nutl li('iiii{,'lit nutl.ireiilli vii.
Hnii i'i leek tin*''.ivejiii'ii In ipialli,*'ami lot'atiiiu, ami bind run be bait ill itii)
iliiiitiilli.
It tuts li.'i-ii (iiiiiiii iliu!  nitwit in tin I ii/j* pit t s lii'st.  On iiiiii* tif from mn to
ikttlill iti'l't". lliil! jjlie-itl),',  lllill'.lllte,  (iixiltr*  , ilikliit/, tl, iff, ttii.l ,'UlUn utllliil
pilj l« i'ii,
'I'lii't,. um im bee li'iiiii'sii'tiil* in be bail.  I.uihI villi bitve lo bu puivlnitst'il.
In Albt'i'iil uiii I*.' found (be uniml lulviiniiitfi'i* uf up.1114r1v-i.hive' \Vt».*tern
i'oiiiuiiinli.v ilnii Itiis fiiiUi, iiiuj tin. I'liui'lii.*. of I i'n cimvleU.his., ..Tiiero tti'i* u.
Utimiierol ".'iiimI stoii'-t ci(rr,vitijf a vilije t;iiujfe of |f'M.K!l*» M-dii'iulii', chiuisii.!*., the
Albt'i'iil Atlv4,i*(Ui", 'liew'Mpiiprr. siiut a nuiultcr of luiileUiMiud wwitil c|ul!«.
'I'lii* clhiuite i-t.as line ii** can be found on Ute IVIIIijt'oiU't-t 't.riki'i).t'ht*':yi'(ir
roiiml. 'I'lii* rainfall ls.le>'** than (hat nf (hu City, uf Vitlicouver, Uio fi-osiwiire
llifht.-' Tbi're I*. Heiiluii) fiiiM eiiiiiik'li for nIukIuj? orMuimv enoiiiib -for i*le||fhl«if,
Hiid'wlii'u oil lioi- of the**.' .'.'iiio** it uuly lusiitii few iltt.vti, Kor (he tnunniur and
imt inti.it 'inoiilliii ibere Is'.iui.Uiliii,' lullie ivorld to excel Uie Albcrul weuUier.
AliK'iiil i« Uu* oiitlei of iiue of (lie lurKCist. unditiUft fertile valley*,011 Vitn-
couvei' .island.  In the IHstrlci.. will bu found a viisj, wjfaltli of Umber of thi^
iini'.sii'Mpil, coal, iron, coppo'iv uiiirlile and titliei* coiimmrclitl utoneii, brick clay**
'nnil ni lu'i* materia!--'. "...',
■■   :  t „,-... k-«—•—k.s—  '.   "■-.'.'.■.  -v\
Then! are uiiinertHis ftttracUve Upp(irtimlUe** fur the iiiantifaciiirer uud In -
vekin,.,  'I'hn St'cii'iarv" 4if the llottttl of Trade., Alburnl, H, 0„  wjll bn K'lad to
laliV. tliii.si'!. mttit-eivi itp'v*lUi you,  Write to lib" fur imi-Ueuliirs.  «
■B
l'i
si
w*
9-* -"
jHM'i'J
■ "* r »-vr
l'?j
i..*;'V.-
i  '- *^"
l!-.'i
J,.
f •
!"(
■ 1
>'..-k
[-;
f *  -.
{  '•■
1
> *
•J -
i  ' B-ffgfjj-",*.^^ b*W I'lllllf  *  *tni 1'ieji'Hlil In Kile hi tl ���  til,III    t  llUkl'l.l Slt*l>", l*'l|k(  4  1*1, |1S ���Kinli.  liiii" me o i.iiii-  '(' Wteiii'iis*, ���  Altn'ini. Tu Krni. I'^'Vi-umm llmiui I',ii.'(>..n 'I'omikli*-,-Itt |,/i-iiuuiiii Aiii'it Ai \V, Neill. A Sunn.  Mtikl, well, l**o lots All'i'int lieil-!IllI*. level iiiul elelir eiie em net Price *'���.'������<��� iv*t��!  liiiu*  ii��i< leruis, A|>pl> I*. <��* Ho* .'fi '"ll Allu'llil. Wcnt��4 'I'n I ill,*, a lev* ltd en, close lo I "lll'l  AHleflll.   Mtlsl  Imi  fhettp till' -l'a��ti.  IVom i*i*m*r,  I'. ���'. H"v UK I'ml Atliurui. All t��r &*1*. One f*lv.|*iniiHil IIoiim* mi  Ilule Hti'i'i'l, one Tinee iiiiunetl 0 |iuin*e oi! Seventh Aii-niii'. l*io lots ou Huie Ki reel. Apply U. W Kiiull.- iii'i". |lo\ UJ. I'ml iMhernl, KorStiii-'Dr ��;��titim*i4*, (iiii'Iirn ami I'ii* I'Viil. hoiu tl.'i" per 4'��t.: nr *��HI ���'\eluui|.'e ler t'l)"*. poi'> '"' ��'''"kI iliili'll cutis.  A. II. Auileikiin. city, for R��*rvt."l'uii  .''uriil-.ii.il ��� lituniieil j llniiku,  I'mti'i'-koii c Tnuiisiiii,  }!o,iiJ| gulden and lui'jk'e lot. * A|i(it,i Ailio. cale l Ullfe, W��!it��d. YoiliiiV* Man. I" 1*����� e.'-ii Hue* i't ���li ami I'f. lo le.-ii'ti bii*iin'��sj .leiid.v flilpiotilieill (nr I'ltflll |Ml't,V, Ausvier 111 ovv'i* Iilllllll* I'll lli'i". Stale kiitiift I'Nii.s'l.sl. Shaver ,V Co., ltn\ lli, Alliernl. H,i". I'ttr Rrnl or 8��(��. Simill tto!i>e -mt tluiible fiiriiiM't Alliernl lb*l*/hts, iSluull piivmeni ili'vn uml *lu per iitniitli uiii buy it,  .1. He*t, i'.r ff��h��. <mc Tent. II ** Hi b'.', r.V. duck; one Plow, (iotntf ���� �� b��tv llltiire. Apply in II- T< Isb-biiiil-s, Snaiits UcIuIk's. AHu'rill, ll.C, Tar Sub*. 'Jui.-fbisfiilliin l,aiuu'ii, ,1 b.p. eilt'tiie. all in k.'".! .'nitiiilioiii "Ul tlikt*4l'.>"i.  Jt"*" ll'11'*"'1 Albi'iui, IU'. fr'ouiul, fit Hie Nunuimu Itnutl, a \'iiil��i*. i lit in*!* fan have sum,. In (iiovnijf uropi'lt,* ' l*u��l I'ii.* bit' 'or tbls iiilvt'iHst'iitent. .\pi��i,v l'.iti>i**oii (in ni If e, Alberni. IVt'. Tor (file. 'riiiiiouj���'!i.biiil t'liielii'iis, Mlltek Mllt'iii'Uk nnd IM>muiilli Itiu'li, ubHi s|ili'iitllil Kiimlly i 'tov. W, 1 Iiuuiiii, ('nil Alln'tiil. The Alberni Hotel Modern hi, ovoi'y ivh|ii*cI,  I'rh'iit-** limits,  Klectrlc i<ij;lil niui Hot. Water limiting thiiiu'.Uionl. The Favorite Resort of tin* Coiiiniercliil  Mini, Tourist and Sporijuiiiin.   iiuotiiK private  or 1  op milk', '  ��� Riitt'K from .$1 per duy up.  American and European Plans Owning our own Dairy and Poultry Jfiutcli iiisihvh a connluiiti supply of strictly fri'ish nrticli'iti for Iho tiUilo. Hot and Cold Water  - r, > ' I And IViv.'tti' it nil Loup: Dinlani'i'Tfh'plumi'H in t'very itioni.  Kivt* Ibis to uiiii from all HoaU anil Trains, Hll-LY McALMSTl!:iJ(foi*iiuM*l.v oflliu,KiiiR I'Mwtird Hotel Vluturiu) i'rop. Hotel Arlington Tiio oh} iiiul ever poptihir Itimthjunrtor* for tin* Hfrli cIiihk ImIijihI Tr(uk��, Jutfi heun rt'Ci'iHly ��� J    '  ��� Greatly Enlarged - And now nnH'ilits' ulxty nioiiim, Hin^U* or en niiIio,  Tin* Hjili'iidhl now vllnlnK-rooiii coiiIiiIiih a  Ilm* Mi'h'i'Uon  of  IhIuikI  vIowh froiii Uio Ntuilio of Mr, Luoimrd I'VunU,  ��� " I. ... Tourists and Sportsmen -������=--=-w Will thitl ilio now ilond Arlington Jimi'Mii* thing,  (IiiIiIck furniHliert. ;.;'���:;--'..;���:���.  r y y Sample  ROODIS���  -��  ~-'.%JV--~  ' Kor coiiimcrdul men ou ground Jloor,  t'cnU'r of llio liiiHiiit'xit Dinti-it'l. i'Vee Huh to ami frotn'iitl I ruins mul bo-Uu, McNIKK A'-MBA(JUKR i'T"'i~' m"i" "f-T r-iinnTwiMinwiiniiiiwicfi���iimmiMij , * I'roprh'loi'H Uny the best  <;i'i"*ln*'k lliiiitf'ltiilii' Hfi'iid.  Alberni Triiilliij* Sinre, y*jTWiwinm��mi^) m,itm>\ Signs Signs Signs Luul an,) Advert IsliurSia'Uk, cic. iiiiii" vviili 1'iompl Ue-.i>ati'li al liOiiesl Prices by S.  EATON j Miir&irct St., Alborni  ; PtiiniDr timl PopPtr-lloogpr ff tWlWIITMtft'WMffWWB)WMi>MWI��l'��*Wl<.l|llllWIWO H t,m\*m*it*'m0miiim1>*m��********m*\*'*M*m** ^. r�� Auto supplies and ^repairs Cars for hire at reasonable * rates 'I'lnv (iiiiiiii'.' jnihlit' villi (iuii lii'ie ii |tlit,i|  tve|i.iii|i(||ipeil  (u  iiUiiitl  to iIii'ir vuriniis aiilo in-eib iii  prlt'i s' iiiul are i'l);li! Alberni Livery and Feed Stables .1. .1. itriUvT., I'liiprletor. * Work done b,i  I'liielical Men ulii.v.   i KslbiiiKes Kiee. j V im*t -��*W*WH*W��� ', Prop. IJ U S KTmIUA i.d'AV AlfllKllNI, ISC t��** t+t+t:*'*** '****tW**\***t**>* M��Miw.��>�� �� ta-sitoT*"! �����UM��*'MAu4*<>4*4l'* uAf^hriftjMM 4 Ailvnitct* idiipinonl horn Huvo lli-iit DlnhiK l{,K,bi I'ttperoil for Xiiihh l'optihtr prhvK ul Shaver & Co. ,, Ganeral tefiinhtt*r. DRY STOVE WOOD AltiU.ts nil HiilUt All  (>r*lei>  I'roiitl'll.,  Atl.'tiil.'il  To T " 'WW in  '  ��� Gertrude St. Albornl r^fmtmtrtf ywww ,.V'lV-.^--:i*'ir'*'i;>V'v-k'? '���''*ijt1��l^,i!-t-*-.-'-is'*'>^��iM.^.-^!^^iV^-.:"vivf *"--'^*'���*'''!--���" *V-v'v.-''r , .*ifi^fes*"5aiife����:-��i "-���^^i^':>^!..^^V"----.!tV.**4^t,E"-,'^'^;'M AaAs&';i*?4t-;-f.^.''f-fS^v^^ m$**tMm w^Mvwmm KVKUYIIODY'K  l)t)IN(;  IT! DOINsi Wll ATI' Why, Buying Their Xmas : Presents From ifar.ry : ? ,u, ���,.. ���-.-��� *'���* I'lpiM, t'l^Hi' and ('ikfiireiie  liulilers, Tobiicen l'liiiehofi, < 'Ij^rn-r*, Clllulles.  |ile. KOMiOW THIO HUNCH To "Tb rt��W''Whfr(;.:Voa'.*^n,l (let ; ' fUaeMBe.'''���''���'' Professional Cards GEO. A, SMITH, C. E. II. ('. I.uud Siirvevor. Ntirve.is ot Umber llmi!*. mineral clubiis, aiid luml kuUijvUiiink. (mien hi Alliernl. !'.<>. Hok >'.'(, it-/ * H, M. T. HODGSON A. M. 1. C H, II, C. Und tktvirvifOf/or ��ml Civil l.it(iit#��i' Oflittr^i  CurtUDor  lllllt, r��u-(  Allnuiil Plitim�� m H, 11. BROWNE Civil ami Mliibuf I'nrbi* *���!' uud I'liil ilieilii l.ittiii i-iiti i i'iii! Albi'ini ' II, ('. J. Tt*i Ritrbi* A .IV, Aitttv A. E. Writld RITCHIE,A6HEW& CO. &*isial��fi mi Provincitl Lsad Siirvet/ertt Citril, lifdnttlic ��nd Httisidpl Eflittttm Ca��ir<r<n ht Rittbic, AjBtw feww Co., ltd.   ��� Mli(!|l'l|>ili  Will ti.  SlH'I'l  llltill.'k,  Siili ill*|*li.i|i., Si'ttiirfit'.'. \V.ili'imnlik, ,(,*,, in Iiiinl Mirvi*) Inn lm\ Ofiice... Pert Aifesrni, B.C. '���l-'.O. liox 'i-l-J, Unit Alburid. General Blacksmith [orseshoer ���  . WenWMMWM Hopnlrlng neatly done at reasonable pvicm erni', I-ivory rlpxif nil Iciiitln.  Heavy liniyiup, umi fii'i^ht(h��li very wmnmtmit*K��Mi**nmmi* MMmmimtttvmmwwut* ********* ttiiim-*rm*)*Minmmv*m*i*}. I' i i eorge Uftolor In Builders Supplies * Bmht tHom and Qluau Mulldfng and RoOi?tng Poper Lim@, Bricks and Cement Alberni Phone 29 P. 0. Box 9 Ij�� C* We Control the Sale of the Following Properties Soman Hulgtye, D. b, 13,, Homei.il��s Otftncoe Hslghtu, ,D, h. 100, H��m��*Ut*s 78 Acrcu, with Rivor Front, I). L. 7, Hotnoaitow ' .  Five-Acre Tract m�� D. I, 102 Fivo-Acrc T��ct��, D, I. *00 Write Us for Particulars STEWART M. READ & CO; " Sulto 38-111) Ciiiin.iii l.lfi) Btiiltlliiu V��ui-iniv**r, i*cu!ii!!i�� iT-Ttii'Trifriin-iir���rT-r���r i tii ���mm Hi.ififKyiiiliMiMmiii'WTinrit no ~~-~lm...^..~.���~. ^ ir-lm f(ifi nii'fiii'wuiniiriiiipiMri 1WWil��|Ws'����'W**).ll **���*��!�� *mxm**wmx**m*m6*',miiu��iniiim*im- **t*nm.w*-*mi+i*im nwni mwwMaimx u -um��� * i it u i i*\\u iwili t&Mm���*to*ttu0wtmi*itmm**i,mtmii*+m>Mii��*mmr��tm 10  M&Q BrlckHayer and Comont Worker ��� If* ] WTM'iMa'*!4)p^nftiii'^ff-w��'>L^iii*��r**��iM' twiiiwnrJriiMfMM'tmtuii , ^^.oyai uanK of .Canada lrt��*urjH)i**i(iul !������ ��!#*��i| ottitt, K��i*(r***l Cupltn! f>n!d Up . : : &J|.fiU0.()00 Ri'scrvo Fund .* : $j:J,0(m,l).)(l Total AKKOtHov-ur :   :  *!7f>,000,000 A  CKNI-iKill,  ll\.%'lil,N'0  Ill'slV!.*,.*. 'I'li.l'.ik.yi-'ri (l   ' Savings Bank Department H'^^'isSr"-' Banking by flail |)i-|ni.n. in,,, 1,1 m nil-mul nuliiit,iitu tit  III.UI    t'-:l|i><l  I'.tlllt'.ll lln Itlll ,il t,| Ii it. iniiii nt I, Id i ti ,-Litiliiii; ,iil tli- I'lll tint 111" Over X'U Ui'uni'hi's uud Aueucli-s,  Mil Mrinit'b"s in Ui'liUli Cnluiiibbi. ('orres|ioiiili'iiis 'i'tiroit^litiul (Hi*' \Vmiil, Alberni Branch II, (', M.icnoNiM,!), Mutitiyer Port Alberni Brunch it. l-\ litiH.vnrv. Manii-ifi* lilL��� Liceneied Auctioneer 2nd Avenue ,. ' : Port Albrni Send i if. I 4"1 to that Friend Wio w flunking of Coming to Alberni THE ALBERNI ADVOCATE. ww wmmtto********* Mr Duck Hunter��� Get Wise To our Parker, Fox and Stevens Shot Guns. Nitre Club Sheila,  Decoy tt nnd Duck CbUh'. Hunting Coatw. HAUSER 8t PAINE, Jolmiitoh Sir��l. I  IfcaMWvMMMMnM tm*wvt*wtuimt��ifn* ALDER WOOD Alberni Lumber Company ('.'tn iitnt* *iifi|ily order* for KlrM < 'lass Rough and Dressed Lumber of AH Kinds, Shingles, Etc* luteal ()i<i|t*rs villi rivet vo s|n*ela! uiii'iiiiuii. ('till nl  Hi*-  Mlllon ibe.'ti'oieli s.uHeiii.'iu llo.ii!, or Phone or tvriti* |o llii> Muiiu,',fer Phono R49 R. L. FRASER Alberni, B. C. A* la Grace Corsets Are mude In ho mimy different models to fit so ninny different figure*? that it would be u pity not to etwure ciho model thut most porlcctly sots off the tuipplo and wall devolon��d oppeurance of your figure. If you get your right also and model In A' lo Grace cornet there lu no need to sacrifice comfort for fnahlon. You can got thorn (it the t SOMAS TRADING Co. mmma MtWBtwaitW'jiJ VERY VALUABLE Muoy  Uioitsttjul ,|,.!liita'  viurUi  o| UiitU-i*.   kuimtt  nn  ulilei',  li*  lu'lnj,' ��i��*lisl lit  HriUkb  l '..bnllblii,  ittli)  )b" Uiittil o( imiii. t'ouii'tuiibitet. uu biveul* ^ttUon Itilo ilu* iiiiiiii'i*. li i�� llki'tji illiil (his |�� nil.' tii Hie UtlliK" ^I'iv'll nill In* luto'ii ii|i Iv Mr- II. II. I'u.iij.* lliill, ildi'Vlol* Ui* ihu loiVtUl'y l)i-(Utt'b  of Hn* ll��'(..il"ti.iein uf the illlerltir, v*lien lie I'oitii'* in lill* jirovii)C��\ til' wild* I'4*. ',i-,..,'liliiitM*��. TliU bruiieh bin. com. Iili'teit uu ii)Vi'*Uj,','iUou of the wo-inl m-inj*; SiiiliibO'li'M of Ontario ittul, Uie Miiriibue jirovlncei-s, ami UriUsfiCnlum. Iiiu lias lus'ii M*)ec(4**l ftir -Ute uoni Iti- ii'sUeatlim, uceonlhitf to liifiiriitiittun I'et't'iveil hi- Hiti-i'Iiii**!' Illulr of ihe Imuril of iratle. Aitler I* a wood ttliit-ii i;rovv-* lu In., inelist* inieit. in (lie liOf.t'1* I'Vasni* valle.v nml (he cokm iliMricl of lli'tlMi I'filinuiti.'i. A feir moistli*. iifo Um l,iiii|.;li',i boaitl u( li-julf uijileilook to (i'k! die ulijei* tt nutl, tuiil the refill win* iliut it mi** femur it look ou u Jil-'h |Milikh vi hen cut up, dried unit Miiliteil. 'i'lin vvoiihI t*\liihit at, tin* New West- iiili!k(i*r fair ivhii'li, iimier Hie iiiiiiii'u( "Ib'llisii I'oliiiiihiit SiiUn wontl," iii. (ruett't) siit'li favui'iililt* tttteiitiiui, wus iililei*.* This line ivnotl, in the land cli'iit'lnj,' ii|ii'i'iillnit!4, is lieli))| rut tin iv n mul Inirned ami ll U miiininlucil 1111*4 Is a tfreni vviiMe of a vtiliiubli. natural re* source. The umlerfcaklii),'" for (be buaiti of irudo of liUniUny was (ou ureal, M) Mr. rimrlcH l'i. llo|u��, ibe |ireslileiti, witUe lu Si*ui't>titry Iliiili'i ul the Vine cotiver hmtrd ol trade, u*lclntf Unit tiie lurue body untlcrtiitii* (lit* **tntly of this wo'ftl, with a view til a*st-fi*ifiiiilii-y If Uteri' oio.v be dcvi'li)|!t'd u market fur il, iindxiivlii'j to the |irovim'e wliut timlDiibtcdly is a ���,'rent I'm-murce In (he Umluii* ii*t*u!()i, 0 Polished ii!iiii|rleik of Um wood are lu In*-sum to, the Vancouver iMuird ol I rude. 11 uiitKeji an excelteul veiii'M* nutl Is Mild to be et|ttttl tn Uu* ultler vi'iveec tit iireneni hii|Hirl*il by eastern vvooil  mdiiji*  liiilii-iii'les  from  hi roll KllhHlll, ALBERNf CONSERVATIVE ASSOCIAT.ON. The Aisjintil Mi'-titttiii ol - Uu* > ��''i* -iivuUve A"MM,'lhtltiii nil) tn- In t.l In Un* Cousci'\niivi* Itmiiu, Alb. mu, M.e', un Hu(iu\iny nt��xi, }i.Hi, mji, m ", i't o,m. Tim ittlemtiMU'e ul nil ii���i|iil,-.*r* b, d*-i*h��*tt. iN'oitiinitUtui ion) Ivior'ion nl ��uilci-i�� lm It'll.  , oilier hii|*oitiiiii b\iNiiit'��f. WM, (Si All. CliAHKi; Hl"-C.'Tl4'.'4��. nwiul.iwi*jl ��..��*. .."Mp, kl |- ^aSESSSBB**- 11 Now in HkH-k ANTHRACflT^.IIttrd, Ciaan and glva* doubfo tho heat on Mine quantity, Houttehoht Lump*;, Woyhoii Nut 9  Feed Flour Hoy Cool Coat Hay Flour    Foed Pioneer Feed & Coal Co* FOOD TAXES MUNICIPAL ELECTIONS ACT. .Section l'i, Null oei'lIon I*. Noilce I* lierebi' tflwii iluil on With rii'sility, the lilth ilav ol l)i'i*cml.ei*, IHI.'I, at lu o'clock in lite ftnvni'iiu. a) tin* i'i(v Unlit (here v* ill li.t linlilen iil'utii*! nf Uei'lslnn fur the pin- |wisn o( lit'tiriuif iintl tteleriiiitiinic' uny ttml all iitijeeUuu** tn Uu* letentlun of any name or names nil Hie l{i'i,'[k!,'i' nf Vo!i'|>�� (ni* (In* Mtmtt't|iullt>" of Alheri-I. Datetl at  Alberni, ll.C. i'.Uh Nov., hu.i. P. lb l*. iiavni-:, C.M'C. y Scavenger Thiro* di'slrhii; the M'i'vlces of tbe i 'liy Hi'iivi'iieer will Uml slate** (o write nlilcr** nt llbkliuji'i* Hiore, liriiivi"k" I.in-it, iiiuU'lty Hull. �� All niilt'i'w |irom;>Uy nlti'iulisl n>. \VM. UI'.IUIV, City Nciivcntfi't', (Ulli'i* Pboue l.'.Vi A. PAUL, Mender ���nwwiwww w * awmminwiin'iMiiii irui tHnt Hen., ItW "RED LETTER CANNED FRUITS" ('('In* Ibili Mm It ol l.'iliill!,v) ���PeachcH, Foara  and Hawaiian  Pln��)appltsH->-- Roynf, Anne Cherries, 3Gc per tin The Busy Store On the Busy Corner , Muy the brM  (ireene's Uouii'.Uake I trend.  Alberni 'I'rudbi^ Mture. '  AMIHTAKi*:. ST ALL GO SEE OUR ASSORTMENT OF FANCY WORK I PACKETS WITH MATERIALS COMPLETE Now is tin* tim.' lo pick out your Xiiuik (lifti-i for fowling lo Un* folio* ul. iioiiio. W't* llll\'l�� ll  lllll* IIKSOl'llllClH, Visit Our Toyland And Make An Early Selection All kinds of Hoiisohold furniture In Stock.at Mainland Pricon -  ���" t��. SuccQunarti to A, h Bind Pioffwir Furnitur-e Store, Tort Alberni ��� Phone 83 u-�� pour uirements m. mas* presents _ _. THIRD AVENUE PX,   PORT ALQERN! When They Ask tluestiohs���Send ten The Advocate iSIr Wlifrett Luiii'lcr, ut n jfreat juitillc iiii'i'tliiK' lii'ld in Hamlhon, (hit,, lie. Ilvcri'ii 11 iiii'-'kiift'e ,��f iiiiinieitinu*. lm, Ifortituce to Hie ('amiiiliiii |)i-o|ile, the tti'i'.l !itt|iiii"iui)ts retiiarlis the Vlciorlu 'rinms, that has invn ilnllveivd idiwo lion, W. H, Pii-litiii),' ii11u.111111.ctl In IKlrlliiment in I Mil (hut Ureal llritain vvie* to be jUven a |.referetice hi llio inurlfeU or t'iiuuiiii. The Mtierul leailcr uiuitimii'eil (lie (loltey of Ills I'uriy 10 IumIic kw'tttt'ibw/ iiwuy nt all tavi-* itiion fiiini, 'I'im oxi'es-ilvo i'tuil  of  llvlriif  In  11 milder ihttl eltem vliully (he life of all Hie |it'ii|ilo tif Iiii'i cnuniry  lo-tluy, U ittfei'tJ* all t'lns-scH, lull  In  11 h|icclul uud |i:irllcttliir iiuduicr, il  it .fecit* (he 1,'i't'tu coifuniiiiir miisnCN ustlldUnjful-tli. ed from Hie diced lieimlli-htnjotf of (lui protei'tloiiUt  ��>'Hti*iii.  If  there  were any  |irot4|iiH*(  uf I'ellef  Uiroii|/h  Uu* iijiertitioi) of iwiliual fnrces  from  hui*. ileiiv (but are liecniidnif  ^renter tlinu tbe |iilbllc t-itti betir,  there  iiiliiit  lu* Mime eMMite fi>i'hitr.|iutfoii ahoul touuli* biff Un* liii'lll.  Hut there are uu m'tch l��ioi��|u'Ci.s,  ilti Hie eouirury,  an HI Wilfrid iMilut** mil, Uii'i'e U every Illn- Dlioutt that (irlce*.  villi  Kiuir higher. 'Che Pulled Htutt'H, tiltbnuirh Uu* cUu. iliilniis aOet'tin*,* Umcosi of llvfnjf Uicrp are line iieiti'ly mi siirinio. tu they urn in *.'ii 1 te |Htrtsof <'aiiiulii,uiii) |)iirUcalitiJy in HiKUIt Ctihuitblii, bus been fuiceit hy |iiibile o'lluloit 10 remove (uiie�� liviu IihhI, iitiii tniiiiiit!' kviiifjilnj..- itti'i'nnmi KMbit'ilnits in Um iiirbt.  'i'im luuurtd ii!��,ull�� Inivi* ftilloivisl.  'i'lii* Ainericuiii* uiii ib'tiwinit (iieic fntunioiii (lie nnmi diiivi'i tmiuivi*. uhli'li h* fiuui Ciuiuliit '|'liiJ> me iftijititit)u^r our tntcf, our jiimb try. our liiitt.'i', our \-idft,  uud fiery iiiHi'le Unit enter*  !n(*i yunniiU  i*un. Miiittj'tli.'U  (n  Um  iivei'iiMo t'mttiitbm liiniM'iml.i,  'i'tiiiy  mo  t.n'.*i'|il!i^  (hn ImmiciI,  tliuice, ulUnuij'b lite ifeni'ntl hutiini;.*. .(*t.iiu{|ilii|)ii are . di��|i|'Of����c*il hi ibis 'country, aiid eiiijiloynietit, is mu its rtiHilily oiitalijiil  ii�� bm* Ix'.'ii thu fiikii ilurin��: tbi* (iiiht  lltl-t'-eu yearn, (iilceh inn liniiii,', und ivlil citnliiiiiii lo r��*ii��.  'i'lii*. lii bice of ttw fiu't  ilmt ahim-tl evervUiiil},' |i(SHiiit'4*(l In (.'iiiiuilu 'mid m't'i'Mury 10 Um lib* of.the jiutiiiltt i'im"be ixuij;ht In (Jri'tit, IJitltabi at a very iiiueli lowtir lij,'ure than Is |iOM*thln ���Hi, (he very wnium of juikIuoIIoii.  Nucli i'o(idiUiiu's are not iuiiiiral. 1'bcy urn hriHitfht- uluiiil, by artlllnkl  ineaini,  lu wliicli  taxes  itin,  Uu��  chief.'. .ti^tire, Ileiice we thinti' vi(| urn jUHtillnd lii Miy. tiili that, Uu* iiroeltuiiiit inn ut tim Llhnr. al Iciuier ������ui*  Hauillutn will  net \Uie hi'iulier on Urn, tluit nvviivt* ��f pulilb*. HeliUiiit'itt villi  riiii*  tlmi,  vvli)  Htvi*t*'t away u!l fuoil luxes,  ami  Unit. if: tlin Ikiiilen frnveriiiuniu, re|ire**euUU)f In- 'ti.*ri'!*t**i thill niijinHi)  the  i-cducUoii  ol (uMttlim, i/et��|bi (hn  way  it will bu siwtutl away Ion. An (inibiUom* mun nil her itutviknly slotul as c-nutil,tale at tine of ilie Incut olociiniin, mitt at liu* cliisi* nf. Uni |mil ivits fiiutiil to'baVe received only one vole. The I'tttullthtte wus exclusively mnrUtlitl. ami, to Ini'iviiMt* his ciiajfiln, iiiit iiclitdihi)**-* tnlbiHl m* If It were u mutli'i'of coiu-**!* Hui! be luul j/lvmi tluit one vote h|nii.el(. This uuuuyml itiiti wi much (bat lie nllcml a lifty. -.lllllltl)! **ilh of eliitlii'it to bin only *u|i< liurier*. If (he Individual t-vmiltl come fiii'Mi'tttd und -show himself. An IrUhmitn rt'k|ioudi'd to litis ii|i> |)nidi provctl bU t'liihii, ami called for Uu* rt'W'iuHl, "Ibiw did ll b��|i|itinV" liii|iilceil ihe ciuitliilate, iniu'ti (|tiite hy Mtr|irl*o, "lliitv iliti ll lia|!|ien Unit yuu voted fui- mcV" Put iieidtiue-d. hut, on In'lni,' |iresi.iHl, hu Httsii'cr.'sli ���'If I veil Jim. you won't K'l ittii-k 1111 tin* Mill of I'lnUifnV'.' "Oil, nut I promt*!* you xhall liuve tbejnilt uny iuii*." "Weil, ll''.'!!;  lime  liiniiii*,"  |'i'|i)Ieil Tfce Weli-knowa nnd Old Cttablbh&d Gmtt^ Mm nnd Pr^u�� HmhacU Our stock of Currants, Seeded Raisins, Sultanas, Dates, Figs, Nuts, Candied Feels, &c��� are all new and of the best quality i < Now t'roji .Viiiv! iiml .lap Ontniri's. -- !Ic*Iiik* Minei* Mcitv in htillr i�� liivinwr jju't'iu Miiisfiudloii. All requisites for Christmas Cooking in great variety and the quality is there*  Prices are right. Victoria Quay Store, I'tane 38 Third Avesue Sim, Fbnt 148 KHWAJtl) Mi,It. VAPlHlAN liUAIIA.M MAI.(��Ni:V Rates for Orchard mid Gordon  Work 06.00 p��r day Hues, hui,, (itturaitifktnt i-'lnuer MettU, Ve}:,��iahb�� Ki'eil*, llullts, elc. 

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169157/manifest

Comment

Related Items