BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Alberni Advocate 1914-02-06

Item Metadata

Download

Media
xalberniadv-1.0169155.pdf
Metadata
JSON: xalberniadv-1.0169155.json
JSON-LD: xalberniadv-1.0169155-ld.json
RDF/XML (Pretty): xalberniadv-1.0169155-rdf.xml
RDF/JSON: xalberniadv-1.0169155-rdf.json
Turtle: xalberniadv-1.0169155-turtle.txt
N-Triples: xalberniadv-1.0169155-rdf-ntriples.txt
Original Record: xalberniadv-1.0169155-source.json
Full Text
xalberniadv-1.0169155-fulltext.txt
Citation
xalberniadv-1.0169155.ris

Full Text

 flWitffMMtffft^r&tmf/twtrrrritmitvamM Mnwiimt // iA**' t^o i*ti* V* A��* H-frtfc-ff'K'Hwiri^^ Vol, 4 Alberni, B, C, Friday. Fobruury 6* $9*4 No. 24 ���n��i>M��r��'iaM(IW'.in��.^^ mumtmtmtm mnj:nmtttmMt**fliM imammLmiiwmvtmmrnimwr -*VALENTIN*ES = Somt Comic  Some Very Stn'eui  Set Oar Window Da-pis y Send h-ar o box of WIHord's Fork Dipt Chocolate* Tho most expensive lino in Canada Tho ouggcuticm that nothing but tho bout is good enough  for your Valentino  ctmvoyw  u  delicate compliment GETTING REPORT   SITE OFFERED ON SPROAT FAllS PINEO DRUGGIST & STATIONER MfeM We Have A Few Cheap Lots For Sale From $150.00 to $200.00 each lnNWm���iTiMwuwi tri-w-n iimip < j ���mid*' -r mt��wow-* ���*������** *  *&z*immmm,**mmttM*mmmmmmw*im��*a mm *tn iwnuiwwwi *mtmmtnw%Hmtmm*wm*tnm mmm*t***Vi* mm* iw��miw��<ww��w**iW*�����imp iwi-iw<������w TI0KMK (��K kSALK  ^Id.-tKi UihIi ; balance,  ', %*|u,(K) immthl.v Two i'ooihh lu Motion Mloeli to relit HOUHOH to IVIlt. JAS itVii! R. MOTION Imitate nni Phono ai, Alherni nstiriinee I'bono is, Port Alherni iti-liv! ��f Splendid Programme pr ovided by the pick of the local talent.  If you miss it you should worry Remember the piece end date j  'I'lui **i>i li ill null hii* a i'<'|*4*i t tm'tin* I (Ml***'!- pOssilllllllt's 4��( H|!t1��Ht''-  l*\ill* ltd** ; ln'iii |ito into (be hnt.��i*�� ol  tin'  John ' (Jiih I'iu'Iiii-'I'Iiik <'iiitijiitny, imd liiijfb 'iti't'i'.!. Hitd'li'ii. uf  ibitl  entni'iuiy  i* jl um* tli levin for Ibe |it|i"jsiM'nf l.n��Vil|ifv llil*. uiiitler up.  Tbei'imUiiit't price for j'(In* i*4*|i.ii*t I* flui, itotl la vb'Vi  of  ibe 11 pififiil Mitte'of (lii* t'lvle ruiitnee*.. Aid. ; I'lin'O, t'liab-inuit ol tbe l*"i����t��t��**** Cum* ij nil!(i'i*, tiiii'iitij-iihi'ti (In-i"|iitl,ii}* nf the [ifMillriirl,  lb* (minted out (Itti* ��' tetb'l* j' v*ii�� uti iliu Mti.t  Ifiim  ihe hoik,  and jtb'0 uaiil ibm li'tO'i* mc*  ii't'ulv'i**! b j *v until III' |l|<! lor (n fc-il ��lo*v hi I >(t*  lllllt* j let' nf (III* survey,   lb- vvtis voted iltlVt'll, j  hitter t)i|t li'di't* iti'rlviHJ, uml it Win* ;*.t:i tin' elli-i-l tlutt tbe Imiiil  would nut j liiiiiu' ibe CiUi'i'titt lulvimt'e on the I "I'uiTt'iil Itevcaiie". i  In bit't ilirce tboiiHitml  dullm-it wiik hill (hui lie* liimit would allow hi thin connedit>ii.   A** over thu ihuuMind 'lltlllltl's of (bin llOIOUUt Isilll'.'tllly tli'tHbvj J fui* the illschiicjrt' of eitlU'tjUuf-w r.ow j'ltiitli'i'tiilti'ii It Ii'ii vo* it itnc^lw mitrtfln . io curry on tbliiir*. uut It tlmhiew tiise* ; I'niiii' hi. III" llic btti'itttoii to iidviincc the ilnii' for jiiiylntf il��."*i,' OixiH in Oitil-I" tO tfl't (111! llltf tll��l'l>llltt, Al tin' retftihti" DitM'llnjf'ef tbe Conn, ell, held on Tui'Mla.v eveuln*,' the deed ui tin* three leu uf tin* Klre If (ill Kite were revel fed frem Mi'ssi'N.Cdfiiilcbitel tnul Mei'i'bead, mid vveMtottli'i-i'd re>ci>" U'l'i'd. A nuiiibiT ef "sundry uv'eiitmts" were Olth'l'lll (lliill, - The City Clerk wut* (mit'i'tttl to, ttr* rimife font "I'YotitiitfoTitx" In eetmue* Una with ilie  Water Work!*  Depart* lllflll, llllll tO |l|'l!|llll'0 It Itt'WiiiiblHlllU* ef rati"* fur consumer-**, An etl'uri vvllJ tie iamb* to handle tiie Water Di'bi'iiliiiTi* luciilty, and thi** amy 1 i'ml to ibe MihtUtm ef a . purl ef the present Ibutiit'lul (irul'leui*. I'.njjlneer llintilen miidou brief verbal report un hit* visit te the Hpi-oat l-'ulln, unit stilted iliiu Mt fui' us In* could nee lltt-re tvii* ii itihuI' chuni'v tii jtel Uiu ivipilml |mt* i'i' at ibm- |iobii, ItU finitiiil report would follow. Tbn rcipicst !>( (itu titivi'iiuiienlf tlutt tlie ollU'e of ibe Audit ibuuiml In L-ou-* tlini ..Iiiiiiiii lni-;Mi|i|dh>(l vv lib more In. (oi'titiitttiii ii* in the iittnlrsof ihe Chy win* liiiiltd lieiiilltiiV'tbe v'oiiililetliili of die A mill of ibe t'ity btr*liii>���� whli'lt it now iiiuler iv u>, FOR POST OFFICE *** Reserved Seats, 7 Sc ��� ��� General Admission,'80c Keep This Date Open I  WItTlVll'.'Wl"*!. togtmmt* TTBS GET PR EPARE FOR ELECT Affoitllnif to re|ii.rtk front Olliiwii '' tlii'i't' uliimld be ���*.in>mi}iln.*��" il'iltsj,' hi llif nlfi'lttiit Ihu* bi'fut'K loiit,-! -.tiy ni'M miiiittter, it, U tttiiil llutt I'reiiitKr Jltuvti'it bu*t j* I yen iimice of lie' H.*itl>*> trtteiliiin Hill, whli'lt fill tie lliliu- thice** ill mi *'it<t>' ditle. TJibt bill will net ftirtb ibe number of itii'iiitn'i'ft /nr ntw'b prtivbu'i', but ti 111 not. t.uiie in my vvity bow ibe riOlnx** a re ����> be eonstl. tilted, tills tutibilbly UnUti* b'fl lo *l voiiiuilttt't* of tin. House, as In HX>.'i. The unit ot reiuvM'iiliiiloii nboihu'il by (llvlillitff tin* pepiiiitliiiu of (.Hu'lu'i* by llfi, will bi>;Ui,K|l. 'I'ltW iiieiui!. tluit tbe iiieiiibtii'.s to In* (itllol.il t'l em'h I'l'"- vltict* will be in* JolKivv ���*"��� Oninrlo H'2, yiii'bm. (W, Nova Scotln 111, New lli-uimwlck 11, MtmUoi'ti IS. Hrliit.li (,'oluinbbi t.'l, Hiiskiiti-tbeiv-nn l". Albert it 12, I'rlnce I'ltlvvnitl l-lntiil .'I, ,Vuktm Teri'lttiry |. Teiul 'SU, ' In the rctilsti'lluitltui Ouiiitlo Ium". four iiieinliet'-ft, Nova Ncoila 2. iNo**' Ui'iiiiswlulf 2 and I'rliiro l'*dw!ird Is. lituil 1, vt'hthi Mmilttilm will itllii .'i, Htt'ikciuthevvim <l, Alln'rtn fi uud Itrltlxb (..'oluinbltv it. It Is eXjiectml tlutt, tin* null of repie- seiiU'.llott In tlei hiiKiu* eltle*. villi he I'luitlilcr'ihly hi 170'tMliitu tbo unit Itt the lest* t'oim'titetl. It Is likely to In* In tho iwltfhWhood ��f -lo,e.ni. Scoutie Council, A s|ii'eliil i(ji>t*ihiK ef the Alliernl Scouts Ceiiiit'll liiiu belli In tbe HcoiKh Hall tm Kiitui'tluv-  ufii'i'iioui)  for ibe piit'(.iu.e of i*tm��.1��l*-**lai^tr the bu��*Jiii*M*, of lU'ovltllnif tprii'it'i-i* fer the youny, men ol the lovvn vvliii |ii'op(i*e  to  ful'in ait nlbteiii' assoi'ludoit,  The  ivpi*e��i����tti* (Ives uf IhiiIi (Iii*<)imlui' Fo'iibull t'luh anil thi)**e who vvli.lt to funii tile nth* let le association wore jit'cut'iti nnd  put tbi'lr vie iv ������ befiiiv tliet'iiiiiit'll. , I'l'titlltij''tie' t-em'i/ttiiii'.fitlon of  the lltiy St'oiiOt  the iStiittii'il  fuiiuii  seine tlinii'tiUy bi iflvlin*- u tlcllnlti* wiituwer le ihe others,  ll win* Uuiiti-hl tlutt tltn SciitU-"* wuulil llmi two iiht'hl** pee ttrek tpilte Niittli'lent far tht'lr purpose**, (mil tbe hii|.'Kfestlt.il vv it�� muile ihitt the (wo oilier boillen luiiiii eoinblnti by  ivilue�� itt1,'tbe UK*, limit  of utlih-tli* iinMieln. lion In Kticb a iiiiiiHHT ti* to  SjiIo* lu l'*or havbiif n munp jrim In Id* po*. | tlm*e  tx��> ���*  v. lie  hint  ou(*|i'ow(!  the nc-oiliiii vv It hoot tlu* Mime hi'laj" plu^is) j-Ni'iititt..  The I'liuncil  i*oi.'K<��*ii**)  tbtlt itiviiiilbilvf io the pruvUloii*. wf lie* net, tlf thcux'*' IbnU for the ntlileile msmu tm [*mw yiin^umwiBi i)w ���mumw-mi. dame Act. uiut itUti for bitvtni/ kUlt-tl tt m'tt cull, ���I. I., t'hit'ki', of I'm'! Albi'i'iib found hhiisi'lf bcfuie Mui'Utriite Kh'litiji on Molality U*M. A* ("biiki.i put in h pica ul "ifiilllv" .������I ctt'li clitii'Kt', tun) tttsii In vleiv ot (he furl thut tlHitie W.ii\li'ii t'ttrier u*lti*vl iliut tbeii.iti'l lu�� te* e,t**y us'pitMsllilt! uit the culprit, th" niiitflMi'iu*'li'ipuM-d it line ol ��2 nml t*4��si* In euvJi Cfise, ut (In* siiiuti tliun vvtit'iihiivr Chii'kt' iiKithisi tiny hntber hititictloki of (hn tblitie Act, Tlie u'tin vvi���� lelitrncd (o t'liti'ke un llil'  |lt'4H!li.-il K*  iii'4* tluit  till* MlUlt* VyilUi |ii"ii|ii.|'b pbij.;(,'**��l bffoi'e It wie. used iiK'ttlu. Fine Skating. l'Vir tie* tb'M time in live yeiii'it ihe skiithij,' uti Mci'oy litike In vetlliu,"; In <,'initl sltiipti, itnd the ciii/.cn.s are htiv- bif,' it turn ut* this, u�� tlieiii, ritru iniiiisu. incut. Siiiuti ihb'ty oi'fui'ty froiu the live tiiw'iis vvei't* up on the Thursday afturiiooii liulldtiy, nutl ilie iriKlltloiiitl "lliirrel of Monkish" were us mi'Iiuuii a hti fuiici'id t'ompiirtst with the dm tluit- wiii* (.'olai*'. Por Salt*. llutel. Hull Citlf; apply ArUm'ton At ibe ivjfiiljii* uiwiitbly mci-tbij.' of the Alb.-niS lloiiut tif 'i'l'ttilc- Mr, W. if. Mithnii ��|i|M'iui*d li'.-diii' tin* boimt, hud iilti'i'itil hi* pi'iijieriy ni thu t-iifiici* e| ���Joluislitii Itoiitt itiiti (Ji'Uriiiii* Miri'4't for the pacpoies **f a j*v-t-*t iiiUce *!te. Mr. Mii��v��ii slut ml Unit b'> luul tn*t*n teltl tlint a lit'** p-H iilUi'i' uti* (tt lui hulb/auil thiK lu tho mi'tiiiUim' iii'W iptuiler'* tt'i'te to be tii'ciiivil. llehiitl taken ihe iiiiitt.'t* tip witb tle-M* who IkiiI the bt!��iti'"f-.* la Itiiiitb itiul fuitail (but the builiUm,'' tnul lii.'t with (he itjiprovsit of the. jmMnl ln*.pei'ttir. lie wn* tiKo MiitUhi'.raiTiiOKt'Uieuti* to iiiove the t'hlne��,ii wash lions** tu ihe vicinity, mul thi*. vviuilil uuiku ih,< iiel^htHirliooil mere ileslriihle. An to ti},'iU',"s he would oiler 10 the city �� tot** uu (hit (,'iniier. with it forty foot front on ilolmsteii Itoiid, uilil isiii- Hint; buck *lKty'4.l�� feel, for the mini' uf ���f^.tHiii, lu Vie... the Kale tviw mud'* h���� woiikl retiiuve Ihe piVM'iit buliijlny (o the (lertleii of ihu lot tiltiiiy��.l(le, * .Mr, h-coiUM-d I'VauU ���'tiiieii ihtu he wn* intiklmr iirrttnK"uit>ntH tti wU'e n ,.iti|'li>ft of liuitern t��liib*>i l)tu**trutUiu> varliiu* view* tif tbe Alliernl District, Thi* was at the MilMtutlou et ptiblie ixMlie* of belli VU'torl.i und Vttiu'iuivor, nutl be 'thiiUiv'iit ll would be u^eiid nieims of !iitv't'!*ti��,lti}v* tliU M'Ctitiii uf the IkUuiiI. Tlie liujiixi exiift^wd itn tiplntiKt tbut this wr/iittl In* a (���emi ihliii'. imd Ihtu Mi'. I.ciitiiiixl l-'tuuk's wiitk in this Htn�� wu* a vuluiibli* tine, ion) tvotiltl H'siiU in ii liii'>,'e ittiuaint of ili'strtible (iiiblicily fm* tlilo plitce, , Miiyur HufT nititi'd lliiit he uuntil like to Mio th.e btislness iiii'ii of Alburnl take more bitercm lit the li'Tulks of the Hudrtl uf Truth-- It un**! a lnvly thut wiiild be ef the Ki-ciUtfui nmt in the t'liiinnuultvv und the C'lly . t'diiiu'll would look to jii*t hiieb a inxly for help la ai'clvltijff nt tHuu'liisloni iw lit thu ileshii of the i'lilxeiis reifintlln'j' tiidtt.'r.t of hiipoitnttoe to the nelfnru of Alt'fi'ul. It* wait tlin intention of the muytii' to a*l< the meiiiboiituf tin* t'ount'll Ui attend um tunny uf th** mi'fllri},'-* of the llimrd ��i Jhey ihiuIiI, iintl In* wuidil be on himil wlieimiviii' It wits convenh-iu, as be liked tolii'iir the dehtiie oil uilitteni of ItUei'e.tl to nil,  , The IVemih'itt spoke of ihefui't thm. the next meetlujf of the Hoiicil wn* the iitiuutii itit-e(luic atul thut In tbe ncli'i*. lim,' of olllci'is for (he new yeur mi elbii't tihtniltl be tnudi' to Kei out eture nf the huslnt's* aieij. Tlu*!'** hud bci'ii a'luck of hUiii'iVi uu the purt of Mtoh. imtl tm ilutibt thurc h;ul iit't'ii vui'liiuu rciKOiis for Use siiitie hut it wus Hun* fui' it chiui'.'ei .Mr. 1'rcTotl mi^^i'stii-d thut tin* fuel ihtlt ihe chy hinl been lucoi'|iunitt'd, nmt many ef the tno��t Interestbitf unit tern fiu'iiierly liimtlleil by the Hmiiil, ttii'tiiHl uver to (lit* t'otiiifi), viouldiK'* i'tiuni, fur much of the lo>s of Inieresi on the pttrt ef furitier ineiulier*, hut he felt* thnt thi*. should noi- bi��, Thvrt* was much thut t!e> I Sun itl Could thi of the jfi-i*uii*nt- bitpoi'timce, tnui uf the tftviilfM value In iiltlln*,' tin* ('uiiivcll, tnul the hiishiess men tif Alherni ���tlmtthi by no menus drop ih** Ituurd of Trade. After some further dUt'ii'.nitiii uluiitf .sbnllur linen the ini'ottmj ��djoiira��d, SCOUTS CONCERT   | ALBERNI LIBERALS THIS EVENING    HOLD MEETING Tbo couiiiiittee hi chui'Jie of the pro. diietloii of (he Si'ooi* ('tmi'erl, *v|i|t'b vvill bo j*iv'i*li bt (he tSciitUs Hill! (hi* I'vouiiitf, hiiviiipt'i'^'iiteil it (ii*oi*riiiitiii*�� tbut Kh't". |iroiol-'' o> iili tiiitisiiully pit'lt-inu time for lbti��e vv Int (it lend, Tin* piiitfi'tiiiiiiie I'onltilii* the itiuni"* uf the bi'M of the local luli'itt, litul (e�� tin* iilijuci of the i"oui".'i'( U to help the titovt'tiicnt fur the putiiuif <*f the scouts mi a better Ihiuneltil Iwsii, there hhoulil he a jjeod tuciiiiiit, thin uvenhitf. Till**, i* the I'l'iijii'tuuute un prepared; IMtOtiHAMMK. I'AltT 1. I. "Maple Ii-euf Kor I'lvcr."' t'liorii* *.'.  Oiietibitf i'4'iiuti-ks by ('hiiliinitli, II. (nvt'lbitf by Kltijf MltfaulN.   He- ]wii<\\ ttoyK. 4.  Violin Holo  .  .  .  Mr. ihown ' it.  Soiiii".... it.' Hoiitf,,,  .  .  i Mr*. Hliit'kintm 7. HltfhtiiiHlHiim'liitfi  ,  . N. CimH 8, KtMitf,  .  ���  i Ml��*i Ireuy Hiisluni il,  Himfc  Mr. Heuauit* P��,  Sjii't't'lt ,# .  .  Huv. lien. T, It. Hnaciiiffe, Men, Hoy Hwaitti, HA-', HaIIT 'Ji I, <i ;i. t. n. ����. i�� *<. tt. iu. The Missel. Nt-lll . .Hi'ltu'lcd iMiyn . Mi-, ollvt-tilll . , Mr. Ib'ovvu . , Mr. Hcimetl MI-si lieae Htislttin IlluliiiindHiinelntf i  .  . H, t.'rull Monk' Mi'-.. Ill iti'li iuii n Sunk'*  . ''.  ���  ���  Mr. ,l. Wuitim t.'lositttf retiiurkd.  .  Mayor Halt ,  "AuJtl Littitf K\ne." (JihI KiiveTbe Klntr.  t'lmrim.  . I'hine Ihiet Drill. . . Nonjr ��� < �� Violin Hele Hoiitf. . , Suutf.  .  . PRE1ER ADDRESSES ASSEMBLED FARMERS ehitiiin wn* miiili' ��*Ut''t'li yciii* thii* v*iiiiltt cover tlpi |iolnt, and there illil not it|-i*fur in hi* uny tibjeftieu-* tti thi* ft'ilui'iitiii, St viii* fell by din vuuut'll tbttl fta the hull vwis HiM t,'-i'i��i*til fur the Hi'Diii'., uud :t Njmt'lall,* low linn itf rent iir*. rji!)l!i'lliiii ilil* iiccomit, ihtMit^'h iln* I'ltm-isii Mr. With.*!*, It vuts tbe tbuy jdkitimul Kiiiiuuiit necdi-it iiUvve thu pen. Tort Centrect. Aet-eiilliitf to the btte-*i H'piit'1*. (he contract for ihe puhiltt litilldlu*,' to be creeled tit the I'ori too* teccn Ic( io u linn of Vli'iiiiju ceiitrtu't4ir,S| .Mi*t.*rv Kimtt *** Jont'ii. Thine vv't'ic n-iitue it'ii li'nili'r* pi fin* th*' t'oiillfUM, hut the Vii'da-lti lirut 4*(()iitui-ii thu vvuikict u IlifiU.* In the ii. iyhberhtuKl of ���f.'io,!*.-)). ''Wuh und |ii)|w" u|ipt*(irt*tl'to he (he HUlV��U!H**>W |il�� toeiWiltftl lOUUVftjtlur to* tho delesitte-i to the i'lfth AnuMiil Convent ton of the Atfi-lKiiltiirnl Kah-H Amstifltuloii by Hrcnilei' Mollrldi* it liun thoy itsseinhlcd at Vli'toi'lti rceenlly.* The I ���render uracil tln< itssenibled tli'leji'iiit'i to mill.* their foetln^ii of local jeiiliiusy, 1*0 thut ilm o|>t<nlutf ex* hliiUion iiil^'hl be the eipnil of thoiiti hehl lit tu lim* province:*, Ttikbi'* up the ipli'stlun nf the iicihIh ol tiie AtflleiiUiirii! hidiwtry hi Un* pro. vliice, the Hienilcr refei'icil to whin In b-.t-lui; iluoe tit tbe prei-tent (tim* tn place the huheiiry on tt tlrniei' busl-i. Ho poliiiiHl out (hut while tlitn-o (ul^ht he (ItniiM vvliiin It it;i|ieiircd thiiti the fullest pi)s*lhlecoii.*ld(trtttloii wm not huhitf ttccerilcd the rcipiirciiifni'4 of the itiurU culturiil community, the, fttui tdwtiys ri'inttbicd llmi the tpiertiltii) wits in the very forefront of iiuittei't* uiiipitfliif; the tiuenilou ef the tJovernineai, uml he itH-sm-e*.! iiii'iii thut new pui'ih'tthirly the ludtitttry wu�� rccntvliij,*', pi'iiui|is, nune coii-itdei'Uttun thittt tpiy othur, Hn he. Moved thui there vi'tw it *-liitp)o mid loyal ilefire en tin* purt-uf uveryutie In the intivbum Uitlo whitiuvei' tvmt pu*- tklbh* to iitlvunce the it^i'limluirtil lu> duiitry to tin* iilui'ii Jt wn* entitled to oii'tfiipy. "A�� you are aware, we Imve a Hoyitl Ci>:ittiib*lea workbitf o|miu (he pro. nleiil," he Mild. "The |-i��|it|i-i of (hut tit-iiJv li eivpi'i'ted in it very ��hert time, uud you uiu)' be i-iiiiv tlini (hti itvoui. iiieiidiitbui-* will In* tftvnn (he Citrufid i'oiitiliit-rtitltm ef (he t-<iivi*i'iiiiieiit ��ud the ctmutry ��t Iwrjte, biyiiiij*!* It mti*i In* ividUidon i*)i htuuU thut th��> com, iiil't*(i)itci'4* hlivn  fiiiui*  fully  Into  (h,< "Alt ���*,utliii��ht��l|i. and blj'lily Mtcei'**.-* Ini ni.'t'tliiM of the AiWi/nl t.lli.*iul AHMichitlifii vviishi'lii iu the lliiitiil Hull on Ki iihiv nvcuhii* of last week. There *i'!��n hi i'i; e turnout, uml it uimiber of tbe liteiiihurM nitnitli-il i>i>U'Mif checi' (it connection **l(h iin< pi'i*-.ei!t sliiititliui, The rejnii is ilim luul i,,>,i|| etitiihitf in wei-41 nil of il tuKtiicleiiilhitf oi Indicate (Iitii all In not well tu (he vitrloimrumps ul ihe Coii*.i'i'Vtttlv.*s, und thut. the hold of the Howsvr'McHride reiuhhiuilnn on thcpi'ijplo of HrltUh Cohiuthlu i't tfelt hitf Weaker Uml weaker with .-the piis.,h)tf uf time, 'i'ln* eiubushtsih*, miimt'.r in which (he people of the upper country iirotnrnhitf otuto ll**lt>n to the Liberal tii'ittleiv* wus nm* of thu Hiihjoci*. fur j,'euenil fuiitfi-ittiihilli.iiii. ��� I'rcsltltim Itctlford called the inert-* bitf >>i oitier, mul uftor thu rtiittlhitf of Mr. J.' Wmminf-h" lainul*^ of ihe IumV tiifeiiutf tin*. As'snclullon |ii"Ocecih'd to ,bi!shii'.t*i. It wio* pointed out tl,tit it coniemlon of the f.lhi'i'u! I'art.v was to lit* held lu Victoria un I'Vbrimry !.'���*.(11., iiml Mr, .1. Hcdfoitl, l'reslih'iiiof ihe local Audi). chit ton, wus wt'h't'tisl toiilteiitl (his coll- venlliiu in coihpmiy with. Mr. I<J. M. Wliyt*', tbe utlier duleifute. Mensri, IHHb niui Hrescoll wore *oh��e,t''(), ai itltorii'ttc-., ' ' A. KiiiH'tiit eoimiilttiie consiHibitf of Messiti, Watson, NklpM.y titlit lirleve, were appointed to dm ft a resolution reKurillntf the M'curtiitf of butter aid from (ho jjovtu'iiiiiem In the mutter of' tlin five Importation of' uuliaitU for breiHlliitf iiiii'iiiifii"*, ' c Another coiiiiuttti'e wan uiipolnicil to look uver the (iliilfoi'iit of the  HrltUh Cobunhlit l.lbi'riii  Hiirty * ami **eii  It there wits tinyili'.tij-f  lu  tliu, Way of iiim'iiilm.'tit)* or tuklltloii.s to he siitfifes. tod to the next convention.  ThUcont. mlttim coiixUtsof Messi's. Hull',  Hltnl* Mil'iintl  l'i'4'M'ott,  anil  limy  'till  be nlcuied to I'lH'i'lvti any HUtftfcstlon* ihnt, will aid them In their,. 'i'lii,** commit. tee will leport, to the next mcetiiMj", ef llM'/i*>ioiihit|on._. , ^    ^ ;���;;;  .i . JusHi,*. mi bidluiitlou ol the 'pre^riissi which tin* movement f.ii'he(i*M'tfi>vi)vn* tiiciit b imiklutf locally it. may lm jiomtl thui lhern were eleven new  iiHuitlierv. 1'iirelled nt-th|*t mui'tbitf,  uml nlxit't'ii (hi'  meeiliitf  helore,  uml still  they eottiiv,  Keep the bull rollliitf, ami  we will show them Hiiiiii'thbttf  when  tint lime cullies tn count uo��ck ut the next ultft'tlen. of iiln* tsiiuii'll to tflvn the Mcoiit* ilr*i cbiiiu'it ni in.** (lie hall, but il** (".oil !.s tllt-s lllllltei'Is ikiitticil thi* fi'i-iltlj.!' ll| penis to he thui tt will he tt |'��*!��i thlntf to let the ojiler hoy**., noil tbo ytimitf men of tin* town havo the use of the (linen for tho remainder of tin* week. One iiti'iiilicr of thu council expivs*i*d ibe eplnliia tlmt the city ncciled just tkiicU tt jiliii't* where the ���lOtuitf im'ii cotilit iiml itmuMui'iii In iho wtty uf tfyumnstics, nod the hovt. ot Mxlcen itiul seveniecu hi'oiitfbl on hi tIII,-* *.v:iy of athletic tchiiilii;;. .- It iti e\|>ecti'ii tbut the entire miilti't" will In1 Mitih'tl hi a few duyn. It b4 iiiii|(t|'siiMi,| tlmt *t��n k will bejihi ��pie*timi, imt only hitbt. pivivhu'e, but In *,h" iiiMi' nion-e. uud thut (iii'i  �����l.  lhi".��itfh(.in  Cinmilii  Hint  thu  t'nltinl Stutt's, Aiisll'uliti Mini Hurepe, "I kuuvv thttt wet letlie (iiiveimie-m, iiieno iiioi'i'uiUvloii-s tbiin you uce io Ictti'ii the term* ami reouiimeuilsttliui* of ihiil tvpiift. Hill to butcver they are, Jim wilt buvo tin opiwriimliy of Miiiiy. \t\iS thi'iii. us it t-s not the hitemlun of the l^'tflMittai't* to tiikit uny btn-ried iietluli upon them dtirhitf the pci'M'til M-k..-.liin, (ircleri'lDtf ihnt iitnple op)H>r- ttinlty sbtiuld be tflveti evtiry ono to fully tlljjest thu ilmjllatfs uml ho pi-f. pitiiyil ut the next M'ssiua ol ihe l(oiu.e in o��t|t>r-ie whiiO'ver legislation the (lovi'i-iitiienl iiilK'ht hi'hitf down, with it view to brbitf ttbuiit. tho rimtllilon of thiui',1 yuu nil intiuh desb't'd," sent uppi-tiptiiitiiin*-< will bo iiitemteil te hi the Mipi'li'iiii'iitiiry t'stlniHies, The I'oit 1* So h��'i'on��rntnlyt4.*il onMVinhs'* Ktit'h u line hulliibitf, uud it In U> !*e boped thlil* It* will bn Aibei'iil's turn next. New Quarturs. A tlraiiil Miisiiueriule Hull will hu tflven hy thu Alherni Km* Deptutiiient on I'Vhi-uiiry 2uih, IMM, in iho Alherni Hotel,  I'iii-l leu In r- biter. Homit.mmlf liulii-tiii'e adi'iitf <m th* iititi'ket. This week AiTow,smSth Jvvdi'e. A.l*'. ���V A.M., moved Into new (pinners over the Htitf tStii'ii'.'ti'i The new linltm fooiii Is tixcellently Milted for the |iiv-,on( purpose, uud will tfive tbto uddlihunil room which the t-rovvhitf needs of ihe lociil friitci-nlty deinnml. VUlwJi'ii will iiletiMi note thttt the retfidur ceaimniili'iitloiiM are held on the third Wetliies4,i(ty hi eiu<h itienih. but. llutt iiioi'i' are eiutn'tfi'iicy iiieetlnits tiliuDit every Wcdnesvlay ovenhi',', mul thut it cordltil invitation Is t-xo-nili'd to vlslthitf meiulKir.s of the fi'iiteraity to | ho present ut tiny of these iiieethii;,".. Thu !it**.t stock of Widi 1'iipcr ever shown In Alherni, ('nil itiul twuiiiltto ���tvblle the hidecllun N bti-tfe.. {jtlmviu* A Co. J The iivun who think** he hus tt /,'rlev- iiacf hit-s one, j E'*^vs^/|^^*^/^<^*^^*Vy��V'l^/JS^/4* RSONAL POINTERS I Mr, Herminl Krauk returned frvim a visit to Vii! fiuiver uu Monday. Mr. H. Id Walker, of tho I'oct- branch uf the Ihtnk of Muntrett), hut been transferred to Vancouver, Mr. I��. Mlint uud MKn l*\ MHum re* turned friiiii it U'l p. te Cultferiihi, un Mondiiy, ( Mr. K, (iill, di'letfute to the ttniltiul meet bitf ut t^o H.t'. Atfi'li'tdt urnl A���� stii'linlottN, I'eiuriic-d home on Mondiiy. -Mr, A. W. Heath, deletfittii to tlie Centrul' .{''ariiuu'w Instlitiie, bus re�� (tuned h'oiii thoiiituiMid  nieettutf ef thut hody. t- Mr. \V. 11. Murt'iiiit an olibthueref Alb4ti-nti I* pitvIntf it visit to thu city, um! louklotf oVi't1 him various !iti-4iu"*i !niit|i'��(-. in this locidli.v, Uf, lb K, Kerr l* now at tbo Hotel KiimtisSi I'm i Alherni, vthere he will llltilltl to him piltii-llt* ��*l���� WIH> iu'lll'lll 111 lll'lltl'l VVOI It, Ho nm fotjii't the iSi'iutix Ceiiv-ert (Iti* I'Vt'itiiiif. A Mph-iidid I'l'i'tjt'ttuiiiiti lit!* lii'iu iO'iMtijui'tl, nml ilu* (ihjet't I* u vunI|>y one, *.o turn nut In fell Imve. Hon, T. it. Iletieittfo, I'l-oviui'lnl Kecictiii'v of the H<>} Scouts is la town ht 1'i.nni'ctlim with ilie revival of the local Scout" movement, Mr. Hi,ewHil M.'Manuel, iinuviurer Hcr^t-uiujiir of tin* t'ltii. Ordnance Corp*!, vvhs lu tin* dluirlftt hist week uxiuiiliihitf tho iiriiii of the Clvilhois Hlile AhMit'ltttlon, Nof iVH��. t'se Htt|n*o Hure Habit for llxltttf tltilltft. U|i when It t'iuiie-4 t*> the Sjirhitf i'letininj;.  Sliuvei* t\ Co. Notic*. The I'l'tfiilitr monthly nioo'liitftif the Alliernl Hruiich of the Wouicnr,' AuxU llury will hi* held In the l'rcshy(.*i*liiii Church Hull, on Krlihiy, Kuliruury l.l, ut U,,'lo p.m. Grace Cox, Siwrotttry. ">��l.���'***IV��l!W.*��^*��HM��U*****^C**wM^^ ������n������i��^^ '���*,-"-i-.'--t'' THE ALBERNI ADVOCATE iMmtimMMmm PARCEL, POST. }<ff ilovoliVpioHr elect rlCal oowV'1, to the eonNUim��r for, In th** way In'* defend the nruim-r in whji-h ol cust, and the  bitoi'.-Kt" niui THE ALBERNI ABVOCATE! ��������.''���'������i.J1'  . ������: i   .  i, vi, "��-���, -   .'"PHK operation.'of  iho  new, , ... . Th# Affe*fni Ad*.sw��t�� ��*u*'ii��*iin| ��rtiirj[  ���-���;,,��� ,   . ���,., ;-... . ���>,,���]they lut\'o" voti'tl down tho^im*;���ihthinjjr fund.���noe��'*H'try to carry I "Coal and Petroleum Act" -almkumj MNit im-Tiui-r. (lit-lHi't iflKiiiw'tl. ii��-.ition of fho; ('linirman .ot th" lie* th'h.;oturt����< for thi*-* j*ut!����>**-. j .,w,.,i|,tt11)li,rtt,v.i(l.i..1it.wii,i,!i���i.���iv.it1 l-'iouiic.. 6i��'iiniitVvi Iiiiiiii- vv.MthlHW Ijnimv. M...ielhi),Ki of "'hut'te;^^ hi'/hi'lUo- u�� wall linliCn. litU4*';ti,Miit'H wo������*?������� I'xpeia fi^ui ��h{&ftt Kioi-i* wuh hnownw.f tl..* -biitd; privately owned company; 'tiniljr^Wt^ which the biinu would t!ih" tii|.ii��v_- who.!*.; .iMwititw.'wHi .���thoii;^^;;'^ ,!X'bUW-j t%lt!'ti k* th��.M,''''iot.Viif��i*'t'lf. "���  ���"���'��� ,|Ot,rtm- tioU'l^-IO'ti llltltlel' i.f 7hll!0'-|.^,'i.**i',J,^'''!'",,,J^'Wi,i,,(H.:,( ��i*UM������,i���"' '  Mneh  !^  vv.-  iieml  oledrhv <''�����* -'ibllity on tlio, part nf .l|.n'��j.:�����*'������??;>��'''"* Hf-tlitint*' inbiifoathm,* iheiv nro^i-y.  ��'  enrfy  the  muitii'i|ta ���"���',-���"���������rrliitliltS C#. Litl,, freprletorii.    .-., . ... .   ... *..,    ' jho watched wuh int.'i.'tsl iiiutw J. tVllMlPWi,/:.:  Kdlltir aoui ���������*�����"j,.�����������|y,   TJlt,  ��,,,u���  ,,|������  In,* 1*1^^.^ M-l��Ml iiit'tlnT phiow and ;OikiA}i,.if(.ttp^ -[fimnil  lo  W<��H<  well,   fhoiHjh ��� JteM Ottfeti :A,tb����i'<.;;'.tt, ��*V\ ���.'Viber*. ��������� itr*\ ' 'ofVooiibev. .Wi.no -:--������ ;���"-.>: .;���."-��� ���':*������������,���   '{ ������"���'���������������  -:'.��� y ntuw'^ "mitfe*"*"' ,to  be  trhiiuied ��� ��� ���^fi.t.'.i.i.l.i'll-ir Oi**! IVwlHcmMfr 4i,.-nt-f*4(  fi'i' | ���������    , t , ���.���.iii-;'. ���'ti/|,7,-.i,,l.*t.WttM4WJ!l| .0.111 ||ih�� ** M'*'-,.1.H)C>*��  ilO  yi.'t,   :  i lli' .-.(...'.iii llll lit U.  pUblM?, myy. "y. ���'^^:^���^J,,,::;,;./���'"; ".: ;,.i.-.'',::;:-,:.J hnvljuf Mf;-t*i*v.,.'>r' ��ui*l��. ,. ,., .(  ..-,,..��� ... ,, 'Uiit,voii(i<i��i-* ;��* iKuie*. ui :.'ti'��i.t�� iM.','t'*.N'''��;,.tj,lj<'i'f* in their 'liiiK'ini'^H emu* other thingK 'that"- luiyo  io  Ho :��,��wn��,r*dUp t<> Un* oml,  If *v>* een. 'ivt4,.(,.,ii,44M!���e wuiimw i*,��i..|.iii��, i.f Mim*. Nitll-eislll  ,Vtl*l��1tlfll, ���f*i.*��t ���/,<'<! lll'lll, S't!*��fl>i!i!>il!J .'*���',.���'������'  -��  ���'���  '"���,,���    ������;,',    ",'    "  . '������ .  ' ,  .,',5,,,'".���  ,4't,���. ji,it'll  Illlt  llllllll   hl<  fill  liliiiillK i��l ���"'���*' .'**'iiriill'.'.!4'!"mi."!!H'ii, !!!.l4!!lf*,l'!lU-l*il li'!' i * * **V;li ^*i' *?i i**^ t" viiv-t'i. **" V. * i i* ** * t.*M *����� *m ��*���� * f i * * 11 *��i i-u 111 m vih , "^ 1 i < tni t < I tintl In the jHUnwlo*!;. t����, ami nlitth' |..����tionj.0>**' ��������� -piuitt, n> nil im'tuus ifiii,,,,,.,.^.,,,,,,,^,:,,,^!^,^,,,,,',,,,,,,,,!,,,' o.s';��.ii!<' fM.iO'UNi. n.,"*.\'i�� ni��iTi(ii*r. ,",   Ili*llli'll.|i|li|l4'ii.'.'. Al.tll'itNii I.AS'I* OIHTIIUT. ������.'���.���   oisiiii'ti'idtum'ji, Tttlti' tintli'n llmt MalIihII tliill4.il, itl I'.irl IIiiiMj . iti'uiuitii'ii linnui'i, imii't��)�� it. -.ei'li lur Ut-4-iiis*  t" |iiii��i��**i  Itiif tsnii iiiiii iv-limlt'iUM*" eitltit-ittiit.itiiii/ii,*, tii^ij litiiilfki.;. .- ;  t'lKHttf.'Ift'ilti.'lit tt |ii,��t  ,tiillll,��i) Mt 'Off  WlWtil ' i iiii emU' i !'* sni'llun tl Oii'i'tt"*'M*>< **. .I'lttiiiiti I III*!',!-** Itllii It *l* I'llllll*,,   ��|)i!ltMI  .|i���ti| ��>  l-litiiiiN, |!ii-!hs' iwijitti��' i<i,i<|ii*.iii, t-tiiiii fir ts.HMiiitiH'... tiii'il. (itrtll.ti|i.��'ii*i��-��. !*�����(�� ��� tttitlua ft 'J'*,*, *' |l|*ttl,'4.>llltil|��4'1|, . . M��Vet',ih**��!!i'it, , ... "-.���.������������������  llti-flTitiiiil lrMt*ii!��*i', A-ff'tiil, | .i.Hi����*'i-1e, svi-i... ������.���". p-rt*.'MS,. ;������ ALllliHM |^,N'0 OliwVIOi'T. :''    .  ,^: .tUnljl,'! nl ((iitn'it, '|>U," ft'tOrt'tlmi wiiiii-itf r^ithliul V��4MVi>ini'r.*. ll.i!.,'tuVtii-KlliiU I'l.-Ui'i, ji.ti'iiil'a In Mi.tiiV'1111- lifi'iiis* l��.i. |ift��|,,����t (tt i,,ni tiMl (Ml,,,!, ,|in ���i, ti,,. itiiiteDoitiit-M-iiii^ iiuta-at I'liliiltit-lk'liif* fit it (mt.! |,t.4tilm| nt ll.i'Intnl. ***-l-,i��.H'��t';i-4!f fM-.'ti.i(i tl, Ui4'M'.'��*i^)*t'H. i'lisi!!*; 5it��.ii,,ilv.ii.tltJ is.* i-itttitt*,' iiti-ittv ticM *t'i ili*lii*, tltl-iill' Iiiiiiii Ml flmilis 111  j^ii���l..| ,>4fS,i,i,tfHl* iiii'iii, in iili iti:!ittiitii, iM*iu,�� wit-iiiiji ||. 'i*ti|,( tfti. Kiij'i'li OiMilt.it, v TO CORRKSI'ONDENTS. ��,_: ,,\ It t*!ll*iilll!|l!ll*l4�� I'i'l* IttU'ttlllll  (''.!' lltltiil.'4!*lilll |llti��!  !��l  f,iVi,itH|llt!llr<l  Willi  (lid ,iiiliiit! Mllif Ml|. llfi'** til 0��<�� **f (U'l. uu! tiii��'��*iitilt" fiu'uiit.lif*).; '.(Iitii lilll ti*��4iMHi��,Hi"!!i'i<('f UikmI (ilitll,  VV l'l*llli!iii! uiiili-tiuiu' to iwitrti ���im'Jii'U.hI i'iiitiiiiiink'itlliiii*, S'i| t4-)llUIH'fi*tl"l! **lili l��. ('illlt Jllf I'IM'I III,ISHItrl' ItMliiflllilf-JlV'irt iO'*,|��.'4'l��i����i*-l4!liVfil��'<!l,   ���.--,' jH jtllt* lll'Nt ('Olllpltll.V;t lint, will f4iVI! *h.m;,^ -���*  ,,   , *   i liv''tl��6:b.fa,.'C?i*intlty'-1hoy- ,i,vJin".:.iiwo^l'.'.>vIUi\yt,M-iv ���;:��Mu��-nilf.".'i..��.!������-��� <r*l"ll,"*,��l��'��;v**-fV ���ai.iooi.mi ifVNM iii*i'riiii��r;i .".;,. Mi*iii**i .ii i(i't|*>ii. Albvrnl, U. C, Cunitdii !"��b. 0,1014 .'::v'':;:?;;";. SUBSCRIPTIONS.'; ;:.,'.;; '-���'-���'T^'M.*^***! *i��y��*'. of- tliiti nctfVl '.#*t i^'i*!* ';���',.;TV thoi'-nVcpihtv^.tiinoHjtvIi^ nocoKfttitry to ittUnul Htrlotly to tlio liuhvtJilimK, ; Oin�� of tht'se : ih (.onnetdloli wltit ���'tii^viuwiHi*, pitpei'  IniHliiOMH  in  tho tnutUn** :.',���:.<)t HtihrtcrlptloiiK.  Tlioy^itro no :��� lit'tlo. In fact*,.."���tiit.it. milny pooplo *y:;jfiiilylo tak<�� 'imin into"uocotnti :; itt ulh> Yot^ |n:ith�� ti��H��H, thoy may ninount to just'tlio'tlilToroncts. hotwoon prollt untl Iohn to it ����hi!1 ^fjvftpbri,,'''"';;���;��� '-r(j-���������   yyy"-:J. y' V  Jtini now 'tlio A(lvo<*itto Ih com* ' :pollotl k> roitih.il a ninnhur of tho H'ubHttribtft'M"; to thiM paporj tlmt 'i,;;;-iiioy��;H,vo in  !irrt��ar��^ for .'���'.this ; "nfrei.ti ftttnlly joiirnitl.;- Wo tiro V: hot'.'itHlcltiff fo'VpHyni^ntin ����!* '.;'������:'.. .vti'nco.  'PorlNiii  tiio Cthouglit, V^tljpijfrlryfiV^ , In thono tvho havo tlio uoodh dollvorod; and "havo tulUd to piiiifkrlo,1 that yvo liuvo lit inlntl. T^horo nr(�� tho��o who havo liail tho pnptn" froiti tho :-JIr��it Ishuo who may ileal in jilhiont' iiny khitl  of  nipiioy,   Wo dp ...���'hot alt-now, for wo imvo A-et to fteo iho "'color of It.  'rhlN cun only bo tiio romiltiOiv an oyer8lKht, niui wo htito t�� tnontlon HtJt'h ftordhl tit'tailN, hut avo need tho y. uno'noy...";���.,...:���"',''' V��� Put oti your thinking ottp, und If you find tttitt you nrp in ar* : rdnrn, Mend iilon^ it dolhu* or two ��� bit-Htmploion.".' ��� r-:';i daily 'tindiinr m-w um'^ for tlio]Moulluient  that  thi*  hifonnn. t paiwl poKt, and it will hi>���.i.lujMl'-n'.' should  ho  wruri'd,,,-: hui * Hiimo hurt*. ; We will >ia\'o 'i0.!if*"M.oit*tly Um .'.now t'nuHoU  islyi l'lythe thin^ iiuthororo the fulljhiwi'd no ,{u'm* in ' Kitnv ovt*ri itfie of -tlio t'i'Kul.*tion�� drtwii iin itlioh** n-i*t!iuthin>�� luVket Huiue* j Vis,  lint, it can  bo  Hilton  forUS'liu.* in tin*; way $r jirorcHHloniil' Krantod  tiiut - now  tli*!  n,.w]inriiriimtltMt ��>n tluVnimwtitiii id; IIIH aiTlvi'd Id .IhtM oouioitl"' l����wer hi Do obi a i hod fitiin ���''���^;;--;vv.;/.;;V:;;.v/'''^i-,:.:;|thoKpi'i.iat.!ittlii"v i''al!H,��; AVi�� iotdf forward  will,  hiU'roNi  i<i  tho iiiulinp;'* TtTnTiio  I'li^iiiet'i' yyhti li'ii's  tin'  work  in liuiiih *? 'rho (MiiIhT 11, VJIi Wii!!'*'.' K'i't l!i.*l.��f,l jHiitii/i.-v, Al't'M-. ..;" ��� Oiy M,i, ���'POHt^' to Htay. CITY FINANCES. A (il/ANUii; at/thoiM'imeilintfHil^*'*'1: "iiii iiKiit IM^hieiii Ih too T*1 of llio City (���onnoil will j.!.��wa4n tjut*Ntlon to ho;wtth'd Indlentii that there Iiiim lioon ti;hlTdiund by tlie KueHsworli;.'���'���'..of fttllliiK-oir in the proponed iiM uny body .of iayiiieii, uitd tiilN mnKt'ihinit for iihIhk an (tdvaneeJ K*'ltln�� iit the fnelH sliinihlJiHut illiiiiiii iiWllii iiiiiiii Iiiiiiiii} i'Hiti'iitiiii-iti tiiiti i.'f,ii;o���iiiti,t,..(I'.ii! liiu.u, il (,-., 'HX'tilMtlell tutilii.'i',, tti!i*|it!��t iti' 'iiiiiiii*  !.��'  ...  . , ..^,  ,-.,,, , .  -; AliiO'llKI I.VN'O |l|yi'|(|i"*|V' ���' IH*l��l!'t III l(tl|M.||, "ruin' iiiiiit'i- liiiti .it.itii I'titnui-r,u( 1'ini lltut.lv, |I4��, ni-i'iijinOnti inlint, tiiii-ii.it, tn iM't'i* (in* lii flws' lo |tiui.|iif! Itu i*,��l Hli,l |.| l!i.|,'tiil| nit till* lujiiiniiiH tlfti.M'tiintl iiilltt*' I'lilliUtl'iH-ltlli itt u is.ftl ).i,ililiil hi Uti' (liiiiii lii*! l.illtt'l ..I Wtvlliiit ll liiiticn M,il!||"il|-!,filiii., tlii-ili'l', iti'M Ht eHililt*. liliill*' Iiiiiiii Inl i'llnlllk. II n fi.tit.'tk itii/ i|i s.i'1 tliiHl J-iiHin t 4'|lillitl.-li'tll|' iitii I'll*! iiliilit'ii itt till' ii!fil!|| ��i*i.t t'i.'iili.'i i'l Nti'lliiii 111 llniiiiili.|Oii*liiiitl|i'. liliHitii.'riikl . wl. i'lliti,!*,, itn'tttfi k.ittili ,f*,t,-)f|iniji, (Jiiiiii-i- ui. tl t*ii't,ii!it* lin..iuil ti| itiiiiiiit lit* lui nt, isitiihuiiiit'ii'*, ti'iiii.'*-i44*iiuii ui, 'i'n|t i*4, !i'it.ii.| lilkiiUii,'   ��� ������'������ ,;���' ���,;���:'������ v :���   ��� ���'������.- i; :   ��� |:.Vl�� iii l��t*l. ���  Uli'lli! I it I.Hllllll't, ,*.��4iit ���;, .m*ti,iM'i i,|, eui ;...    ,,'..../' ������ -. IM* um ������',������" '"';. , ���:.',"i '���.������;'; ,i'''-' :,,;';P''.'  ' :���,}���.. '���':' ":'.'. ��� ���:'.'���.��� M.ucnso (.vn'ii miVi'iiifiVJ,  ' ��������� |li��IOi'l "I Iliil'i'Jti  ���:..'    :.'���:��� ((���ii'4ii niMtii't .IH'i4t(44'l''il. 1',1|.1- M^^M4��ii,H|,|,l,^,W4|,.|,.,,^. Jtililt ('"Himil: ��� -.���'��� HIilt.Ktl IfMliiyli'V, Aui'iil, Ills' 6 11 jUn'd Act Noflc����. ,V(,lll;ll'.'l liAMliOlsritli?!', ������.���������:.. |ll*lili'.l n! Dmii'Ih*, .-,:..��� , 'l'������i;,i '....itis li.i'l,..r.l i.uiii-iin.Vi I-..,? \,$?*$Xm*u^ j iii'|ii��  I"! iiis'uii' iti i>riH>i*v(. in,'i-iii.( itiul I ,i|,i,,,,| ),������)�� ��� ���'������.������ i '*';,-".',t,';'V'.''.,1!I'"',*,'',,;'wV,Sli!!:^',,",<.'1,. ""'',!   ^mti��^>w����m^t -)*mui��0en iii'iiii wf*i , l.',* ' '.?,V' 'L^'i',V^'.V'"/ '���'.At 'J,'.''T- ''' rc"'<*''* "i"vttMi-i* iiiiii itii^ *<M,ti, tn N.iiiii ���4-44.I.1IS1 11*1.'i.f Hi*(iMliil *l, .li'Mili-Hi *l ���** I'ltulii*.  i��i,t,t,  liitii'tiii;  Wiitiitit  tin nl-.- liniiii ti., Jin! :'"���:������; j'* ���*��� >���'<���'���'<�� ����i,:"r,!?,,, w' v,,",u' r^��.*i'���'�����$"%" ^^liXt>tJ% ..".".' 'i�� i'.n ��m  ;!,l'iU-!;..i ,V,i!'1".'.i V'J/' r'!'.'"*. ' "^^="1 lsl**.'<*t. III.'!***' li.liimiflf/ ll.i' sluili.  iil.1 lll'lll. U II' e��0 f*��l--��i.-.tM'HllJ NvOMiilt-il, 'l.*A|i,..*V.>, ��,,��� ... ,M��|,i|;* ���l ,*'-��Ulillii**0i-4t*4*l��t'ia -:*4��|i�� 4':��i.i|itK(lOlM- HiUHlt OIMIU"!, , ',,..���',,; ",."...,. ..i'l'tlliillliiU'lJ IIHTI's iUii,M��-*.��*��� I.-**/ ���;. ���  '  ������ ���������m.i.iiiUMnrfii'",. ��� ���"; .    . 'lakttloi- vmntirt, *.������'��������� , t VI Iiii'i rl(, l!.J{l, ,    ,|>**'.f.|it, -Nov, l��;*'ll(lil,- :,���'���.-,.���'-! ".��������� Nuif,��(.('! from the Intnk on ilit* Ntri'iiKlh |to an teirly-Holtitlon bf';ilioi|m?H,* of tint curreni'wn-on'ttn by-htw. thm as to t he Inwl. iniiiini'i- in Tht); bank hat* out ilo^m tlloiwliiol^vt-oa wetMir.!^ iho ^hoodtHl ninonnt tiiut can he had' In tltN | iiKid, and poweiv for the City of niithnor to; th(v:;MU5ii of throe'Albornl. Um: uh, httvo a 11 tho thoihmnd dolltiw. Of tliM fuctM that can.: b�� (ihtalni'd on amount one 'tlioiimm.l'wiitf nned Mill hIiIoh of tlio tpiestiou, nnd to pay the pipe company, one j then put tho; ulaltor ii|> to the tltouMiihd5 or* nioro win hotnkon nitopiiyei'H In wueli n, waydH io tiii^pity tiio iHiri"^iil.';.:;liiiblllfcl.OMi' "'����������� |.tt..W.I'.l'4.WW**l'f4���,!��� Practical Plumbera, Stwrn and ������*  Hot Wtttor Fittorei. imd Iomm tlnm on*) thotiHtind can bo UKt'd .to''OiiiTV on tholnits'inoKM of the; city uiitil Htujli n ti����^��M tho how tttxoh coino in; f Vjit view ofciUI thift it will be KiVi'dtotijoenUroinattoi Ua��Vi ^'������'��?^>; ^.w"/.**^: 6��-'-JJltt-J- ':v7;l^:"'.":-l��^. >M?�� i'��.^Mii�� w��<�� i* h I Hargaret St>S-:-Albernn-B.-. Ci Council wiio voted to Kpend tiio'plain *d:itit,mient of .tho. exact ifpst!    �� ,,; ���. iHinn of,four hundred (IoIIhcs for | of it inunloli;>al plttiit; fot-llio a nipdrt op the th!��irabl|ity  of|poMiAH ^'otpili'etl.' .Iu*it Wlmt tlidl  tireeiie's lieihe.Hiiite'ltretjd at Ab iSproat.������'iitilto FiiilM on ii tuoanHjIlkht un'l poworoiin be tlcliverod beiul Tciullut-Hiore.,.,  ,;���*'; '���������;'.,.'��� ' i��wniw>jw.iwmnnij  j m***tmmtmi*n wttimni 11 a��imi���tM-MMMMnituMiM >��iiiiiiiM����wii'*��aa'��i��*wiwi��Wiw 0M^^FMOiii^UM, -yj: mrABusma isii y^'J'-y':-.... ���.;:;..;��� ���.-���" allow  tlit'tn  to iOxjireh***  tlmls wIsIiohV To ditto the ovidoneo]E(��tlmat��B Furnished on Appllco lht:H^';n'('nJ','.bi.Hni\;h.ofpr'o y^'-y. ���,'tlon.'.-'/'.:..    l..,-i':, \ then* /liitM  heoitJjv fcoilnp;,, of] tritvoilhiH: in tliO'thirkawlth; re- . R, 8. Anaun, E#q, Hon. Hobt, Mdckfty, C. R. Hwimer, Kmt. .:.BOARD::.0;P.,,Ri;HECTORS.,>���i^^ ''.il.'.V,;W��r(��aith,'Eb^��: i*r<i'>l<i*nt.;.yJ'':J^<c^\j y-j-J E,B. QretnahlettSe, I:bi?. .v.-���*.���.'.'Sir*" Wiri.'".WiedonnSd' 8lr Tho��. Shuujhnw.**', K.C.V.O, Duvld Worr��e*��, Kwqiy A, Uatmi^rtttih ^��*t>   : ;"   ; C U. Coistim. K��*vj. vsvsr, v;    IIEDISTRmUTION, X B tl 1080 wiio httvo boon keep* \fy,': inti titliMon tiio pm-sfn;*��>��of iwi'lileal ntf al rn will 'In* vp noUnl; ��� by thin tinio, thoro l�� u prbmlKO from tlio Proniior of 'this Dp* iiiinlon tliitt In tho npnrfuiuro tlioric will lm ii refdlHtrlbtttion bill broiiK'it hi. ,';:*ri��M bill lim-i boon tstilHcientiy ontlinod for :\m to littvo tlio ��iitfonnniiot�� tlutt it i��tlio Intontion tojlUow .nix now nmn,boi'iV for tho ' {Vovince of BriUNh, Coliuiihift, ; Wlunt the tl iiio t'tmit'H It 'wiii bo pp to tiio blhoritl Hiit'ty, in the I*it��vln('e to moo that tjt leawt u fail' pniportion of ''.tho'i-o. tiro TOtoriii'd In favor of tin* pint' fonnof tiie LiiH?r��l Piirty, and pre|>ut'od to MWhsp; In liitti under tlie.:���''kiitdo'r��hlp of the urand old hlhcral Leiidor,MU' Wilfrid 'Liitirior..'..;' .Thoro.;' nro not wantlOK tlio fiignn of the biMJttklnK down of the ti^htlitthy"rinKM that blndw tlio UonHorvatlvi'M of tlio pro- vlnoo togother, and tho splendid ret'OptionH tlmt luivo been no* corded tho Liberal lttadoi'M in their tour of tlu* Interior has not been tho least of tlu.'se Kl^ns. It Ihuj) to ovory mun who Ihihkrt that the time ban conn* for a chanKO in j|rovinclal iiifair/i to keep nn etpiiiily keen eye on the progrt.'HH of dominion.'..iitfairs, for until the ''Solid iSoyon" I.h broken there is jtint tlutt much Io'hs chance to brin�� about the de- Kir'od change front (t ltical stand - ���point. ; ItiRiDrummiimJ, Eutf, :D.Tertf**.*'An<u*,;Ewf.'-'?;::;.-:' V.'< Wm. MeKn-jl-jr, i:��j Sir FREDERICK WlLUAMS-TAYI,OR, G��neral Hamttryy>'[: "Hunker*! lii ,<;aniul!i tind liitiiden,, l!iiif,t for the 'i.'(itiiiilltoi (^levernihi'iit," ;..''lir(iiu'|it.'��;.ei*iu.b')isi'iV;i);''tlire.kiji;b : tyjiii'ii_u.rt/j, j-^'^J'y_j-jj-yj^.',:;';;;;';;,.'- y.;;;������ y/yj.'. '>J--j''-y'-'^yy'^;.;>' J'j V;;;::;f^ vvhere depesltt* of #I.C��ii nnd upviiuil im*���� ii'fielveil and intecesrullo'ved m .1hi|{l.io^**4i*>*y',i'**i��i i-it*ii��*.��<.:.'' H.nvt'h-^-iji l>Mtu��rtMU"*n'i'U<*04tiiiti'tM )jf 1 v��tiWin"-^!!!! 'uti-i>.iti tot�� (VHwi'^NKv,. J-'%Jjy:J'?-^::;>i ��, r**iii.i*>i!f l(ilii*liCiiliiitii*iii Uimii'iit'*.' "., ;: ; - ���  ���.'...y.VNt.'ilil'i'YKIIi ������'���. -"-v" v-.;. th l>\ PltlTCHAIUV ��� MiHtt��t;i'r'' '.cf'!-  -������,' ��' ���'���:%������   ' :'"���'.������:��� '':    AMO'llKl,; CJearinil at Greatly Hoducotl Prices Stanfield's Red Label Underweiar '���;:'C:';.';seIling!'for/:$ MotlenHliK'k, Alberni I'lionoKl I'lrtilAve,, i'tii'i. ..Alherni"' ;'.'Pliiiiio Tii /fr VI **?"*1J"." ; Alberni Ik rei.icl.'i*tt by,, train from VieioHu. tt '.tioeet hui** nn* niiul*. wii li N'fciiiilu, I'tiiiiiinji" llireUK'h to Al'iiuiii on every tithet'dity, Ptissontfer** froiii yiinceuver <'i(y can coDiii'i't vt'h'ii this ti'ttht at Nimsiiino.  <  - Alherni In itl-.ii. reiicbitl by hteiiiuer , from" yictoijht, nnd in the Hiiiiuiier iiieiuliH there Is iioinui'e del hflit fill tii|i tliun thlt* up llii* wesi ciiiiNl 'of Vimcoii" verlisluiui ihiilitltiiijf lb*' pletiiresipii* Albertd'etuii*),  r, . :'GJ ''.The.'Inland trunk liiieof the.<' N., Hi.!* uuvy; Imliitliw f.riiiu Vlctorlii io'.Vb liei'lli, -  .:.*��� ..,'-. ���',:' '���'��� .;��� ' ������ ;.��� ' ' ��� Limd jicli'cs it* oi (it'fi'tijve varh". froiuv.^v to' (Hue per ncre fur hii*li.biiid, will .horn #1**1 to *10I tut' land ihnt lilt* ht'tttj cliuirisl tind hiNiiiithi tinder eu.lt.lvM. liun, I'lh't**(irti tpiverntsi by tjiuillty imd i.Hvtnbei, iiml hinil cim he butt In uny ipii't'titky. .*' ,.-'��� ;'   . ��� " '"���    . t It hu* hiMin fitnnd ihnt tiilxed htnivln*' pity*, he*.!, (hi phin*: of from ten io twenty writ'* fruli uruvYin^, ihiiiyim.', {iiinhry vnl-*'lii��'. hejis tuuS entile will till ���fttyvt'elh : " ' . .���   V v ���'���'"' Iti Albertit will be feiiutl "'.the.iuiiiiii iidvuntngeis of it pi-ii-fri'Mtve Westei-n t'liiimtunliy titlit, bus ftiklii und the couiiofe of its etsuvlcthins, There are �� uiiiiiber of ijoihI i*tores cuii-ylliji'-ft wide-, run',**' of '���oixlrf, ftyhuol-i, cloui'ltcs, (he Alberiit AdvikiHte, tievv*,sjmj)tir, und u ntiiiiber of .(oiiletiu'iiiid soelit! cltili**. The eliiiuUu it* us Hue"an cun bo found ini the:i'ltcltie ('"titoa, (itlfen (lie .vctir ro'intl. The i'iilnhi!ljtile,ss than (htit ef the ;<-lty of Viineoiiver, ^he fre,>is.(ire iil'lit. There Is lieliloin front enoiijLfJt for s|<tttbs{.' or -snow ontuiKh for slelj.'iiiii'rj anil vvheii ellber of these co)i).'s It only lu-sus tl few tltiys. Km* ilu* sMiiiiiier.'uiid i(K(t:iuim inoiitli-i there i.i nothluj* in lite world"to excel (lie Alherni tveitiher. Alherni is the outlet of one uf tho hirtfetft untl .must feci lie vtillev.s on Vim- couver Isluntl, In the District.'.will "be found �� vMsv-w-citlih of th|iln,*r of (he 'line-it kind, eon), iron, copper, nmrble ami other coiitiiictt'liil stones, hrlck chtys iokI other iimtei-iiilii, % Tliere are iiuiiKU'iiiis iittritel|v(��.o]>|HirUinltles'f.ii* the iiittiiufitctiii'or imd In vestor,  The Secretin'*,' ef the.Hourd (if Triule, Alliernl, |l, (.'.,  will..be jflitd to t��ke these lintttei'*! tiji with ,vou.  Write io hbu for iitirticuhirs. w^ (y _ _ t' t instruction be;;:;;placed;: gtires'1 C *wrjWi^����^iiliii��iiiii*MNwMtii��i��in>Wi��liif<\i'��wiTi^^ : apply* to* y ,.., MJPvvyrv i "ZssSfr ������   ; <Zr; %'���  ii /���* THE ALBERNI ADVOCATE. MAIN ESTIMATES   , BROUGHT B9WN! < , t <��(tu **u, .iuii, '-Je,  Tiii'iniiiiiikiliui*'!".; tlbieh  tvi'i'i*'tiiblisl ht (in*  linn*** tn'itj f ���$Nil,"'<n,lLlu fur -nullum,* k-npi-tiiliiiii-**,j (ut i"it!i|!"iri"4t **lth *JII.V.*l."l.*.|Mtt��t ,*i'iii. ] ut* uu incicu-." nt fH,*i*.'i,;ti;', Ciipuuii i*v.neiulliui* (��*r tie-niiiiii!).' .n-iu* I* i*��. i 11 iiiiiiii tl sit tll.eie.ovi, a- t'oiiipui'tii j vtlih i'tti,Il.l,,ir.t lift vein-,or Mih'c'e,i*ti * nf -fl.*,, HU,.id. Tin* tu-! ti"4*!'.'iiM* ou ilu* j Iiittll citli'-uoi". nf l..b ii-'ii", ii. I'.Kit.: P'titd nlih Ium j-vir, l*. *l I.OJ*M��iu, j A*> .s ii.tiiil, u I'liie-iil*'! iii'i'1 poll inn ] uf  llil*  venr's  I'M itn.iti't ui.' re-iiiti s i " .' i iif ikums  uhleh  ��f|ii itpjilDpl I,lli tt lu>.| ; Iliti  t fill" illiil ll'l!  I'\|'i'!ll|i'tl I A}.'i li'iillun* lli'iiellls, * Thei*' It ti t'.iiiiiiii'iiih!.' Irci'iiiki' In* (he vm (* fiu- ii j,* i leu) I lire, the 1 utitl lieluj,* t ��.I.Uh".iK. hi ^ijiiili)*! $l,.\*\,~,t!t Ium] jciir. '('lie iilliet I'hlef lite,oin..-. in; e��,|.i'iultluie nn* fur civil j*f.vvi*iiiiiti'iii. ��� .uUhlit't to (In* p��'i!iiiici>,  Duiumlen; lllllli* 'tllii (ui. lis, piiM i'lllli'- llllll im-1 luijjjliltltui. 't'here Ui'il ih'i'rrl|*cs ht j luihlle vvtiiks,' iitlhtiiv* itiul ennui*, j Ilillllill illiil fur the llfivIII kii'vii'e, j Thii ioiiil milium! iu Iv spent mj lli'll Isii t'lihiuililu is  ���.i.l.Vi.tllii,  Vmi-1 CiUIVer'f. shlite bell!]* f Ietl.lI��I, *l,l����il OOH j lieiliil sjielil fur liiilliiii" tiiiii,, * Vote* for public Inilitlhifc'". for IIriiIsh t.'nluiithlit Itu'lmli' .V-licriift, puhllcj t'liildhij.', flTi.'*-': ('ii)in(x. piihlh* liuilihi !lil�� to ciiinptei.', *l,i��'i; t"oiirU'<in>,i| (uilillc tiuiltliit).', t.Maut��ij * 'iniuliliitn: j public builtim*., *'���*ii,imi: iii.iiiiiiieu hiillillni! iui|iriiii*!iie!i|s, ���<*ti.t�������!: Ihiie fitti Million, piihlh'  iiiilldliur,  ���j-lll.Oiil; (''eriih*.  drill  hull,  *;*".<���**��t  (iolilen, (itihlb' huililhtc, t'.M.ootij (Jr.'i'nweuil, piiliHt*  tuiililin*,',  ���*I.'!,!!km  h'ittnliiiip'4, i ���drill hull,'���.'UV-'O.  Kaiuloiip*.  public; htiiliUnis*!  ���fiiVJOtl)  Ki'liiiviiii,  public) huthlh!>',*.'HM*.*,l Merrill, publli'build: ��� hit,*, ���il.nnoi Mission t'li.v. public hulht. j In*', �������.**"��! Niinitlaio, puhll.. liullilluir, j "~�����_' "''  lAVt-Wi New Ibuchoii, public hiillillii',', I C;rf�����  CSi/f-nc*  Cidno ilu.ui.;  New  We*t..,li!*t.*r,  puhllcl ^IglUS" plgRS  DlgltS indldliiif, #ie,i��iii  Ni'**  Westminster, i public huililhiir iidilllliiii. ^i.ikO; ,\,>h|, j Vtnu'oiiver, ilrlll  hull, *iii,l*��i;  I'eii.J llctOn, public Inilliliii'/,, jj,)"..u<i: l'iutj Alberni. (iiilille hiillilliik'i *��"���.��������.'! Powell ] Itlver. public building, ���lu.i.'Os rliie'ej Itupei'i, iiiiniiyriiiiou detention h'.illil.i liilfi  *kl,Oti.l:  lhince  Unpen,  puhllc: hulldlni;,  *l'���*'.( on,  Prince  Unpen i. Hotel Arlington Tin* uiii ami t*\or popular hi'iiihpiurtt'rn for Ihe IlluJi-oianes hdantl Trade, hin* bet'ii rocontiy Greatly Enlarged And now contain*, wlxty rntiniH, slnmii* or en milto.  Tlie t-tplondid now dininK-riHiiii conlains a  !lm> seli't'ilou of Inland  viewn from the wtudio of Mr. in'ouai'd i'Vank. Tourists and Sportsmen ������-������z Iintl the now Hotel Arlhitftoh J uut. tho tiling.  Guidon furniNhod. :.-vr, -vi  Sample Rooms ���=---= Wlll I-'or cojntnerclal men on ground lloor.  Center of iho biiainoHH Ulntrk'fc^ Free litis to and from nil trains and hoiitM.' i McNiFF ti MKAailKIt Proprietor;*. bund uud Advertl*.lisjfHI'.*n>,i'te,�� ��� ��' done with Prompt Desjuilfb lit Lowe*! Pi'lcm by S.  EATON 1 f **tmtt?mmitmmvtM t|tliirilitt'.lie  -onitlon.  ���*P����,l","t  Iteveh stoke, |iubllii tiulldhi!,',>,VM����i; iSlihiey, (iiilille bullithiK', '*:'��i,0��i', Trull, public l.utlilhiK', ���J'.'O.U'Oi I'lihui liny, public buildlnjfi *b'.��Mi, ViiiicouveV Approprhiihin. ! Vunt'otiver i* piMVlili'd fur u* fullovt**; ] IvNtiiiiStilitjt.' viii'i'tiotiit'. #lo,Uio j drill j luill, ^HHi.tKK); new ileit-tiilou hnlltllnK, tJl.^i.iKv;); old (H*,s| eillcc huililhiir ltd- dlllon, iKi,tW)5 pnhlh' biiildinir liU|irove* lllt'l'tt.,   *?!(!,! Ml;   |Ni*||;l  stiKhnt,   11, ���rAeud: (iii-titl utiitton f, *I.Vi*��; public bitltdiuj/ liii|iruvt'iiii'ii!��, etc, -tW.eeu; uud Koutli Vimt'oitvei* puutul ���ititihin D.^UI.eiXt, Vlcioria will be cement, with the fol)owhi|'eK|ieii��iiti)ie; New drill hull, .-iM.Vi.Uii)! iib��ervu(oi',v, *\QA*\ ; poM utllce iiii|iiHivt'iiii'iiii*, *{n(��,(KiO: utitl Wlllhiiti 11 end tpcirtiutlile sitilien new biitldliiKit, #"ft.tH-p. MarMarot St., Albornl PttiftUt- ��e<t Pttptir-Hsiiuiu" WufU (tun*, by I "met leu! Men only, Kst lm ul et< Free ��n*4M4K.**rtir.im*vmw������ mttt*xi#um>*mn��i*��iiIkw����� mi ��i*��M>��nM'4��.iiiii "����* All ���fJenerml Teamster, DRY STOVE WOOD Always on Ibmd , tlnlet***  Pisini(itly  Attended Auto supplies and, repairs Cars for hire at reasonable ratoa The tiuttinj/ puhlli' will Hud herea plitut  welhet|tiS|)(ii'il  to  iittop.il  lo their viiiiiitis auto need* in  prlec*.' (hui lire rluhl G. A* Huff, Prop, "��� VICTORIA WAV '  AUII'i'mM. li.t"'. m*j*i*T0t*mvimy*wm*mtm* Tu FARMPR ODE S DECREASING v "The Hon. W. It, Itu** hits Muted llutt tin* provincial icuvermiient hiw jiliiOCil'iO.SHM) set ilur* r.pnu the Imiit lu Hi'ltUli t'olumhhi durhik' theiuist four yeui'i*," fluled Mr, II, i'. Mi-cwMcr ut a lnij,'i�� inoi'tlii'.' which er*ivv��ted Philll|i'*i hitll, ut MitcKiiy stfiiloit. *��� Wiwt IJurintby, "It Ihuii actiiiil frti't, hwiievcr, ihdt dui'liii; (hi* j.ie.1 three yemn the iictaul ctuh vidian urn ��d the fni'in pitiibice from licitl*h i'oliiiiihhi 10111111! hiui ttcctiiitseil to tm ithiriutu'.r i��4tteni." Mr. HreWhlor ipitiOHt li^u!'**-* fi-mn the A'iivdi'niiicill re|*u|'l leifiiixlliiif uuiiiitil llifiirch for the (mul (hree yettnt, '1'hu iiiuuinn of vhilry (iroduce tor (he yeur Uiii iviiis over W.tltKi.om, while In ��� IU1U the Hiiiutint vvtiu only sliffhtly over tf;��,0iii!,oii(i, in other lines of fitriuhiK'' ��� el'ilu'ivor, he rcmlout the Il^Mirc.s which provi-d jiik-t us citiu'liislvely in ouch instance thut there bus been a Moiuty f'iUhitf olf in the uuieimt of fiirin pro* dui'e. Mr, Drew.sterdiew uueiulon to the further fact that wIici-ciih ihe j..'ovcin- uiutit* excused lo* html pulley with the KtiiO'iuetit, thnt It luul iilluvveil only 2 (Mir cent of (In. Itiiul io i*t't Into the Imntlts of spcculntois It. did not* take any ucouunt of the fuel thut* this ���> per cent whm the choicest uf the niri-l* culluriil litudit ef tin* (iinvlnci! (mil thut tt wtui further 1! per cent, of ihe wholti (irovlnce. "1! is u vvell-kieuvli fiict, that nil the province is not. avail, tihln fui; ttifrk'iiHiii'e. If we i'.-4-itttihii. the cttKc, thiirefoi'ti, wi* Und thut thli* (tppurently "-.infill 'i per cent Ik lu reality neiicly 't.'l per cent of the uvull* ithle ftjfrlotdtiirnl Iimii." Gertrude St. Alberni Professional Cards GEO, A. SMITH, C. E. lb ,t'. Lund Survevtir, Hurveyn of tint I nn' llmlin, iiihieriil eltiliu*'. ie.ul Inuil MiUllvlnhaiis. Olllce ut. Alliei'lll. P. O, ��mc M. H. M. T. HODGSON A. M. I. 0, K. I). C. l#nd Bitr*��yor end Civil CnglitMr OSficHUQi Cui-miMjr UhMtk. f*��rt Alburnl I'hime bY H. H. BROWNE l.'tvll iind MiuliiK' Kiij-liirer uud Pliiviiudal J*imtt Htirvi-yor Alberni ��. V. i. Ttti RitcMi A .W. i*|(tew A, L V.iijh! RITCBIE,AGREW| CO. Dimittitii ind Fittina'ul Und Serveycn Coil, Hfdtiiiilic en-1 Miv'tiia>i! I'ngititco EsJtBtv-r* Ifer Ritchie, Ajativ fewer Cc, Ltd. Miiiil.'linil Win It. Slifi'l OrmtiiH, Mutt, itilllslllllll,  Sl"l��l'IB��'4'.  .Wttll'l lllll li��,  I'll'., nr (.itiul Mirvi'i'lti*' bail Office. . Fort iUberai, B.C. t',(>. llox H4, I'ml, Alberni, m WffM**.*! l"t>*W'tlW��Hi'jW I have a few DEMOCRATS. WAGONS, SCALES, Etc., left on hand. Which must be disposed df^dtirinff the gremnt month, ���iWwj�����jvd{���J>����� sold at cost price Jo clear Coll and see mc or phono 13 ZZZZSIZi jfctt   01 *�� mfmmmtvym 'J L 0$ Dtwbr hi Builders Supplies Satth, Doory and GUiw Building and RoivHng Papor Umoi Brick** and Cyincnt CLASSIFIED ADS. ir<trR��iil.  1**1 veotxuii t'iiiiiii'i'.  Apply !  .1. IMI!". Alheiul, iiiuii Ttt  K��nt.   Km'  Dunce*,  Public 1  Mfi'tbij,'*, I'rl-kttlti i'lii-tii-*,  i:iii*trle llyhihii,'; ioiiwili-ii^'hihij,' fur piivittK iho tie* itiul ihiuc'K,  Kur puiijeiiliti'. tn'i'T, ItoUeiis, Phone Itti. Wenled,.  (iiuu'js. ut  Aihi'ini Stcuiii 1,,'lliltllljt, i'ti'llllllll-^  liDi.ll, For Sal*** t��r Kttehiiiij'e.  i'hl.'lun untl I'.** l-'eeil. Iiiuii "jl.^-i (.eri'ttl,; oi-'villl l*ltl'lllOli'i< i'K |ll(,*-��. (111!*- Hi" Jfin*l (tiili*)! cu*.*.  A, II. Audi'i"in, cu>.' i'or K��n(,'.*<('iti( i'lii'iil-tutl I tt,i4)ttie*il IPttlHI-, |'|l!t..|-".,!|,    T>l��! IciU', *.'!��!Mi Kitiilci! m.ii liirjje hit.  A|jl* .Win* ciiln (illh'e. :lorH��nl.  Ihiltdhij; miIinhie fur.. he**, fflr  ��� ���t  w g���l(S)  >i|(;u)| ������������, ,���, ..*  ill imr  iiMHH". .(..I  liver  1'ivtii, t||  h|%,            .\ll��'l'ii|   ib*l(.hts, Itiiiiiliieiii'Mi-.iit-l.oiiOlriil'xe, A|tpl> Kiiitill' pHViiiem iluuii iiml  *|o  |-r O14, A, Hsiilih, Albei'iil. lb i'. - month ttlil hu* n.  .1, fi.'��.(. i ror��*l��.  If.it ,17, llliH'k 7, I).l��� HO, (Jli'lli'tie  l|i'lj,'|i*,   Ot��jli*l'  Will  Cull. hiiler uiit riii-.iiiiible oiler, Apply, iv, A liun, caif liupi'i'litl lltinit, I'^l- uiiintuii S,, Allti, WMiitifd, ||,t .viiitiiif liititi with ruii* slderiible i'K|ierli'iic*' nl iioiilir,*'. pusi un AsxUtiiui itn Chlciu'ii Itiinchi I'tilry 111'  Mi Mil  Kill-Ill J  IllW W li|��m |i, Ixt'Jf in with fur t'oinftii'iulile he'iiii*, IIua "N,'"Ailvoi'itie, .law filing. Am pre|)iii'i'tl lo Kile uml (iliiu <'ronst'df, Suivn, Kii-M ��� flush it'tii'k, (live me ikrliil. T. Witikens, AllMirnl, A ffuap. MiiNi m'1), (wo let* Alherni heltfiils, level mul clear one coiner. Price if-i'l'iO iwo; veur own teruis, Apply P. <>. Mux irf, I'ort Alherni. Wsitl**! To buy u few utireit, close to Port Alherni, Must, he cheap for Cfl*h. From owner, P, O. llox JiKi, Port Alberni. All tor Sal*.-One Mlx-roomcd Ileuse on llutt* Nt reel, one Three-rounietl tloiitte on Sovemh Avenue, two lot** on Ihuo Street. A (inly tl. W. Kaiilio ner, Hox Hi. Pen Alherni. For Sol*. . I'Of. (iitaullne Litimch, .'I h,p, * I'l/lnc. all tn tfiMKl condition * will �� take tJlW, llox 14(1 Pert Alherni, P.t,!, Iluy the ht'sU-. (Jrei'iie'ti Ihstiie-lltike lirend, - Albt'i'iil Triitlhtfr Htore. for Sufi.,  tm.* T-nt, li *, in |/��, p.',./, illll'll S  OH1'  I'llOiV.    1 i'llllji  ill  il  lllll li|*uii\  Apl-'l.v  to  II  T,  llli-hiod*, Suiiitis lld-'iiii, Alherni, 11,C for ttuln. r ThoroilKlebri'tl I'blckcn**, itluclc Miiuiiciis nnil I'lyiueifih Itocli,' itlst.^pl.'iidi.l Kiiiull.t < 'itw, \V, Himtild, Poll Albi'i-iii. Ituy die hesl  theeiie'* llt'unti.lliilie Hretid,  Alberni Timlin1.' Siere, cavenger Those deklrlntr the services of the t'ltyHt'tivenifiii' will Iind sl'tie* io write tn limit (it lllhho|i's Hinre, ilrieves' Itiirn, uud City Hull, All oi'derti promptly intended lo. WM. DllitltV, , ,, t'lty Mciiveui��er. |��Pk��������WWr]t��'l.-.'I.I.'*'ff*.llll.|.|.W.>IW.I|lllllll'll|ll.l. .1 k.kWWp>Wl����fffltff VKHY l.lKKIiV, Wen|test t,e��,i- ''Whin's most Hiihlo' Ul jfet broke (ihoul. your ittitoiuubileY" "The otvuer," replied .Mr'fhii'fjdn*. Alberni Livery and Feed Stables .1, .1. lll'UKI',, I'roiirh'toe. Livery Hkh of all kinds.  Heavy draying and fri'hchtdelivery 1  **  '   '(,' 'I lvN\nK'**nm*j| TertTiicij-t nf (hv t I'jt'.itvit'N'li 1 Alherni Phone J9 P. 0. Box 9 B. C &TEWARTM. READ & COMPANY beg to announce *"* to their many clients tho removal from their present offices to Suite 603-4-5 North* West Trust Co. Building, $09 Richards Street, Vancouver. We want your lbiiinyt-i of Alberni lu'i't'iijco. Kindly send nt full jnttileiilui"*. of what you Imve tu otter, ��***tQtmm',m*mm)uH**m**mXk*i*mwXti!t*�� imiu����im*nmm��ttkimtmmiiaM Bricklayer and Cement Worker ���r Liconsod Auctioneer 2nd Avenue Port Alberni tnisju-^omtiKi 1660 fl-sutl Oftlcei Mtutlt����l Ciipltal Pnid Up : : $1 l,fi(��)(00() Rctwrvo Fmi<* : : - $ I.'J,000,000 Total Assets over :   :  $175,000,000 A tiKNnltAi. Hankinu Hominos Ta.iiSs.vrim)  *  :  : Savings Bank Department SSSkS Banking by Mail L.. Oi'iiusliMiil t|l e'Hiiil mikiiiiii-i n-i'i'iiitt lit ��l tin* lutrtti'til 4'itii.iii r in VVltiiilniktiiiti Ot'lktutitfililiiV It' Iiiiiiii' tiliil Wlttiilliiiil! I?��*  Illtlil,   l*'ilt)l".l  |llttttt,'!l!lll1i <Al!l ,,'|i4tl ly I"* til veil '(���>���, ti'tWl" |t'*,'Ml4.1l!nf Nil i'.l'- ���  ���.  . 'I'llfUiiiiill*,.' i . Over ,0'l llranches luul Atfcueles.  ,1(1 HriitiV'hes iii .lh*itl*ii Ciiluiuhht. ....  C'tirre-spiiiuientt 'l,hiMti!��hoiH' the World.  , AlbomlBmnch V\ (,'.! tilt us, M unn^er in! i in. i n��m * ittik hi i wwimt-iiw mm *to.i��m wm m mww tt * <* -^^iwwwwtinai w u U Port Alberni Brunei i p, p, ..uoiiAirrv,."*Miiiiiiv��-r ���S*W!' **!*r" ���.,.,-j,; ������ - ^Send- To that Friend Who is 'Dunking of Coming to Alberni *��l||f��^Ml<B>��f����M��t!��tSlM m^^^s^^^mm^mmm^mmmmmk^si^m^mM^^^^^^^^&^^S, I^if
•WtfTiTtti
•v&e&a
THE ALBERNI ADVOCATE.
I »mtmw *rf 1
"V»v*.**w*«r>* ■*«.  *
'»#4>'l>^||jH**>fcW'>itW^.'<rt'iWM
1INCE RUPERT'S
H
il
H
JH
:$
Tho Herd wart)! Stotu offers for
your approvnl n full lino ot
Aliiminumware
TRICES  RIGHT
wmt4tiv)tr*m*t*-^tmtumm**mmt*a**mmt*»rmi*m*mmi*mtm^
AUSER & PAINE
jmioni; .ti
electric mm
'lie pi-eiilhir ("ft-ii »i'i, ni ,ii,r.'*» .i!
, l'i'3iic«* itttjniri *=i lm ;•* il"' 'ifiHi"1. *'l
Iclfi-irlc* ll.yli!*, uii'. !'•>- |.i««|"'»4**l cow*
jli'itl't vtflli Ute l,i(."hi''-A"."',ti"> I'n'.V'i"
' t 'kii'iptttii,  (i  "h,-i-iti  hi  !'•>• I.itlini Iiim
elljipoii* fit'!.i  i t'l hn'*- l(*i|i«-H p.iper,
Tb.isi* tthi i"'.' ui'i.hi;.' t'ltp'liil u'l* ut
the fuel -Oi.i'  llii*" (iropii«*il  cuiiO'tiri
i*hli iii'- ('4ftii*r"i'iMiipiiit|i' vii'e* tnriti'tt
iltmn tn iit<'I'liif't'ii* niuy well liiiisuh r, ■    "
■ ill'* I'Vltli-ii! tit"t  tlmt tee huv.'nni y**'.
iif.cei'iabi4'd' tilt  Ihe ebviii'istiiiii-'s  In   Th""" is no p-lli-l "jifM tt* uuod" .»*»
cifii.'Clliui «ltb this cii-m*, iiml, (but we  ,,,"  Unpen  I'm-.'  I'.'iint  («t somil the
lie .1  "in.M'.i  li-ilit" uu  ihe  -still,'-'! i. >l'«'inl  clliuiiti*.  <.lw< |l' u iibd.
betiifi' iuii In;' Um deb'iil of the eno*  '■'<ii»,i-i- ,\ i'i*. -
Bull Arrlvtjrs. i
'riii'iiii>uitiii| tuf (lui; Albi't'iil Fiii'iiu'i*' i
hu tilt no* *il(l Ji- pleiis'-d in li-titii thut
Hi" !lii)l'';ii*,;l|!i|iHt linlttli'l'i lliill, V" ,
,i"'iuil thiii-l'jh the l.lt'4* Niti'ti IIi.O'.'li!
"' (In* Pinv iii.'hil A»i-ieii|iiii',il |)'*p,iti'i
iiu-iii. In* -.iti'ly toriv,-il, hikI l*rei* btj
the ''to'*' I'f M<, T. H. til leve, ul * heir,* j
rtiVil.    Tin* hill)  l|(l|lt'it|'«i (41 lit'li  (llll'l
iiiiilii'tli Mini hit* pti>»*i*i|  ihe* 0' i'.'-».o,* j
Stiopi-s'llmt, Oil (hi* p.||-t of  (he  ll.'pilO
1,1'lit.  I|i-c(iiiii. (Siixiiiji-li  li'iiii  III.I't'
lii;.'i(;i|| dy fA'piTt**, untl ticilM-d Ul' «'*i-
l'4-J|4  !tl  «||ii|ll*  llll  (It'll  JkllllllltlV  pi|-.Tt<||}4f|<
iI It'll,
aii'M'wagifflJitim^
JUST. I
The |iu-i;e»t coii**lj!iiiui*iit ever hiiiuidit bu*. Allcinl ol
White Kelowna Wheat
Not u 1'joMe-d i'Jruhi <>r Weed r*Vi*d hi iJu* who},* |u(,  AND thi* PHUT,
Is very t't'ii-in;ililt-.
i
Corduroy Velveteens, ail colors,
30 inches wide, 65c per yard
! Iind .'il 1'i'ilU'e  Ht'.peM  il" It uniili' Ml
■* > dt'leriidiilui*: thill uetvillnui (iiitlit* iin.v
; fnill«**i- I'Huri  tn ilu hinhii-'. vilih a
' pl'lvilli' i'lililjCillt  ill III!' iiUllUT  uf  sup*
■'pf,*.Int** Ihfhl uud pt.ivcr to Albertii.
Aticr iill it  is (.ii'rcly ti ijiii**fi inn nl
uut* iili|l'tt,v  1*1 luiiiii it iiiiutlfip.il pliti'il
Jio liiii!' ti. uii-i-1 vuth Ilie yrovvini* re*
j.pili-finents ni  the clt*,  Tin*  I'riilt'i*
! Itiiperl vluli'iiieiii 1* li" folliivis,
I  Ji  Is Jus)  ii  vveult sltitv the elnsi. nl
ihe iiiiiiiicipiii clecliiiu 1'iiinpiiijjii,  ll
j is j(M it iti'til, slijee the cl, ,'lnl'f.. ul ihe
' •.itiellutiiui nf the iniitiir iiiul b!* sup. > i
t - it
' |iiirlel's, hUiiivtil liliiler llic |*o*ii-i ll)|ri*i"-  i
ii livvhitv,  I'lt'cr.v iiiii*  will ivtlilll.v jjj
Ihtise  (•■iii||iiit)*it  screeches  nf-]
F"B ^*si tTi
red  G.  Co
THIRD AVENUE
I'ORT ALBERNI
li'tvliiri  "I itutitv lie* tiiiii*<i uud  ihe
Mil Iiii'i .lllll. hill  W hill's (he Si, Villi"-.*!1"
Ii.tvle  "It's ihe i.iii'veil ilu  vvllh  u
ti'ithu it iiiit-sii."  ,
ii
» -W^-M««-M»«4U
m+*tft<tm+*.Mmmrf*'imimmrm*iituu***t *
ew More Bargains
=For This Week
I .miles' l-'tir K-'ts, ♦lO.on for ■WMO
,.    .,   „    **.<** „  ft.im
-i on    ■> u.'i
,,    ,,   tt  ■  ii**' ,t  ».i".
.■.Misses' Aviation Cups, oV fiic'ioe
"Children'"* t'liiitii, *:«."."■» for ki.l'i
    ;i.flu „,  2M
Men's Piii'ti -Ktlli Kiilttctl Scurfs. W.iV» for *l."."i
liitdles' Home .luiirotd Piitteriiri itltvuvs In Much at
Somas Trading Company - Alberni,, B.C.
i inel
, I'l'ciiii
I "fiiilieblse t.'1'iih." "coi'|iuriitIpn sti*,!)''
llllll till' IU!l,klll*'s |ilt',"t 111 "Itlll llu*
i Kj.'l't CliiClll Iti 101,1 Cie-l," Follow 1(1*/
'(he flcciloii people li'itiutill.v lb-uluill
-lite h.v tiro-elect tic ii|,'i'c,'tiH'iil hush*
j "lll'llll Jls ('il'tilll't k'lll'-*!," us die iiir.vur
Uiihl,  lim It isn't, ;
i  Y"**.i'iiliiy one nf itu*oll.v runnel! wiio
I iviis'iiikO one uf lhi'ikti"iuu'i"M iip|itinf'iit>i
luf tiio iiuiviMie'iil h.i.liov,  tip|.i'*iiii'heit' i
' uu iiillier uf the Prince |(.upt<n ll.ttliu-. ;
Kl'.virle t'liiuptiuy uud  u»kcil  If  the!
cottijiiiuv vioultl i'ltti'i' Into iie^iitliUlens!
! lor aiiolher ii**!'.*"'iii."iu tilth the cll>.  :
i  "What tin *,uu ihlnii nl It V" u-kiiii^.., .„.,„ ,. ' _ „.,=.„„ |
JThe Hiilly News „f t, puhlic „i„„ **h.,.    A  j^ ^ UUt) An(J u-# |
i looK uu aeilve pun in (he ii'i'i'iii elect*,
,■ilim. f,ivorl«itf the ptissht^ii the I'^hiw, j ^^1* ^'«XV^ ^trV^iV^r .".fvuVi.iOi'rUVit'
! ' -it ciuon.i.twI.... iu mi previous s„p. -.^.r-^7-.';'^|l';:;«:;i1;:';,:,i;^j:'vi;';;;;i
he-    	
Horseshoer and
General Blacksmith
-hiiiu n-'-iium iik t^wwt*!! i i.nn niiw in iniiu ni
***mm*tmmm»nmjumm*m**vr*m*w*M*»ttfm*i^r*mm m
Albornl, B.C.
All work executed neatly and
promptly
Pioneer Feed & Coal Co*
iilltee Phiim* I.
A. PAUL, Mufifltjor
BWOiWWIIMill.WilJliWWWtll'll
ltes„ It'.V,
mmummmnam*
*■ nWW*' «!»•-»»»   **i*- "»■**' • ** ■*•***>> f
+y±*fr inft 4mm» •*> im
Wo have Jutit opontsd tup
it ntsw stock of theHB hIioIIb
ln!2(iou|ir. No. a i-i ..hot
REMINGTON
"Nitro Clutb"
Shot Uun Shells
GUARANTEED  TO  KILL",
THE ALBERNI TRADING STORES
lli'i'iitlii". Iiii'ii* .1 uiiii, iiiiii tt';''*!" Ii.'illi fid
<  I l|i <'Illll'll.' tili'i-llij's iill.' Mtlllll'<|l,ll|i'lf Hit iill,
II sitclt (here he, i:o_liuih illlll uV|'t
Anil sent! him In lite "'l'i tiding Siorii."
Tho Buiay Storo On tho Busy Corner
WATER NOTICE.
! position that the opponent* of the h,i
Illiil' lu'iv tutitdj.' Siniuiuiu ofjhe lit'ivs.
t >lf I*'*, tif ih*' 4'iis(»1 uiul ihey uri* uul.v
t'.illl',' t|t titltl livrr, ttlltt'll (lill** III 11 sutitil  ,
oi,»n',ii ilti.etti'U iiii.iiiii'ii l..i!*':i ,<i :w *t mi,I'
Iiiiiiiii) I'litiiili-* iliiu lilt' ,*»tiini!« Ht*t-r ii.-i.t Ifl J
.44.   I'l,.' Itlllll uiit III'ititi It'll il! ill.' llillill lit I
M*l..*il  l,-l|,.-, Itill) lllll l.i-l|M-il Itll-ll.llllliblll  .lllll ]
Hani'  h,'i.'hiiilli!J; t.t I'l'iill,'.' the leriiftin-, i «»ii iiiiosisi* mi ilu- linn! iii-vriinsl us (lie
i    ...  t.r .i . 11^t"tAH"-!in.
i lies-, ,,( (|ie Kit Hilt Ullli !   litik, ii*i||(i|. nun |*..«trt| „n (lit.-,*h.|i||i|u!i llu-
( Millies nn* ilim ih,'-.,' turn M,.|*e' f,''':.^','vj^e!''.''.';*'. u'^'*..,ri!'.'.i'i'i'ic.i'i.ii''i! «iil
sincere hi their op,nitiiiun to tin
Alherni Lumber Company
Cun now mipply tiitleri* for Plr*l t'Jntm
Rough and Dressed Lumber of AH Kinds, Shingles, Etc.
** * "
'  lioi'isl tliilers will revelve hp.'chil lUii-miuii,
Mill on the Kctitch Net I lenient Itiiiul, or l'hene
ur write to the Mitnuj'f r
lint
b.v.liiv.' It (hey Jiiuitt'ii tipuu it u*. nn
iilte<ii|>t to sleiil'li Ir.nichise, v, hlcb
lln'.i tiiiid they did. "Ii,\ *,!\"Ultl llf■ v he
uiit It iii}* overt in.>•< t'i ilie sitiiie c< mi ptiii.v
one vii'i'li after election y tt il.i.-u'i
liiolt fit'od to liic"
li| |u*r opinions it civ abu e,\pi'es"*ed
to Tin* Ihttl.v New*, utitl none of iliem
fulled to note the **l,v:itilU*itli-v'il ol the
eill*))' tltteni|il to -idislep the pulley on
which (In* IIIII.IOI' vvils i'Ii elul, |
Whether the Pi'llu-e Ituperl ll.vdn'.*j
Kleclric t'o. *vi|| eaieriiihi uny liitiue '
ilejfiUhit lolls relliulils to, he seen, but j
ibe fuel ihnt the ell,v I'liiiiicil hu* even;
liiiiti'ii'iill.v hieii l'ltiklttK'i'» tlicisi in tie'|
|niuor illhuiiiui dues'iun iviU'ct v.'i',*
vrtdhiibl.v mi nu' iiiiiyur's pun,., '
The  iiiiiyor'i*  iissiirunce  ilitit  lite!
invver siiuiiiinti is nut u M*t*lm!*. une j
does not  relieve  (he ^ituiiiliui  tin,''.;
I While It iiuiy be true thtii mil.v tluee
ll|ijilli'lltiiills lui' I'li'i'llle -4l*.;iis lire ihe
juuiy application* imt titK.-tt uu. th.-re
.*U*e upuiy utle'i's vi bu tutm nuire poiier
iviho Imve nni  iipjijli'il  heriuise  (In*,!
1 Iiiiuii* ilic.i 1'iiiiiiut *jo< il,  Mui'.t ut the
| hiCMer llj,'lit cirnnuet- would ubo lifo*
to hiotiil mine ll|;hti", hut CiUihot do It
I itt the prot'ut {.rlv.'i*.
I  Provltlence is couiliiif I.i the ii-ciii'
jusi ief ihe |ii'i".eni tliiiu with  lii'i;.*ht
jtltivs uiiii I'lliti*!' boui's of dtt.vll-.'hi, ini
\ su ftir uti priicticiil sujiji'stloii for v't*
Illlt),' inure electrle curreiii imd of r*-*
d mill If Ihe present tiiur.t«i'»«iW price oi
! iij*htht|f bus heen fet ihi'iunhiK. '"
* When iii'riiii"«'iii!4' lor the Hpiinjf
,Cleiiii'iij! cuusiilt I'lhitvcr .V t'o lm-
I imyihlntf in th" puhitlii"j, p iiiechiii^'Siijj
tnul ilecur.iiih.i'i -llni'i i'hey have (he
.j"lfiM«ls, tiildfttii 'dellvci* liieui.  ■
il tin' IVitii'i ie-it.sfc.it."! iti
I*" tllii! lit tin' ifiilts*
Vi*i,'illi  11,1'.
ijii)t4*ii;iii* iiinv I*.' ttli'tt iiiiii On**.ilil Whirr
'( I'niiit'i* ur wliti llu' Ciuiii'litilli-t' 'it  Wiiler
ilii'i'li., I'luilitiiiiiil liiiUi'liliM-t. Vii-ieiiii, lli'.
'I llii I'm,i,unlliiii tif (fin Cil*- nf AUk-iuI,
Al'I'lliV'lil
tli limit T.iyl.ir. ill*,, ,U'i ul.
-wiiii.iii.. ..tn iNH>n.'|iiu.wiji m.i
4.uit>i'i|.|-aM^w»**
Atlvmu'u riliipmont hero
Have Those Hodiiih
I'aporoil for iSiniiiK
Tbe Wtll-kflown and Old fctablished Croccrt, Bsken and Produce Merctantf
Use our Teas packed and labelled with our own
itame on each package ,  ,
Our Darjeeling Blend Tea  .  .  ,  SOc per lb*
Our Deckajulie Tea ,,..,.  v  .  .  SOc per lb*
Our ReindeerlTea, 3Sc per lb*.  ,31b* tin for $1
These are all 11 In Quality
Try them ind you
Victoria Quay Store, Photic 38
tfetfd Avenue Sim, tkm 148
*mm*K)mtMm**imm
, KDWAHl) m; ll, .Vauuiia-n   ■
; :; ■ U,H A HAM MA U).N'« V. ;■, ■ . ;  .}: .-, y.,; ;:';./*;;
Rotes for Orchard and Garden Woirk t?8,00 ptae day
Pee**, littl., tiuitrtiiUi'sted Flower Heedi, Vcdretilble, Seedi*, Ibdbi*,, etc.
F«rm«»a Institute,
,TJii'('i* wiii be ii liii'eitii'.*- o'l the . Alliernl ('"ui inel.-,' tiistitute' mt  I'VliiMiury:
llili,, ul'"}-)!, in.  It Is s|4t!clidly ih-slri'd
ihtu ' a-s". ninny  iiielithei"*  tiiietid  th|*>
iiiiiiMb'^'.'iist'Hii Hod  It- convi'iiient  to
ill! Kl!..' . ■ '
i i^s^^&m^^i^^^^^^^^mmxmmmms&smmmmmmt^m^^^^^m^^
" -1'.' 'i*'"n«wf" **,,, ' jl  '"•>'*•-■».■'» i-**.'i-*!* **l' » ^^w^ptkt- .,^.ff <•>;•« >tfMi'*rMi'H'].i-f > 4«i if i.***si.«'jni>,. -«-~*<t'Tr;'vr--^|i*j-«"»"'mt«**"-*i'" -"*v *'!P"-tJV»™-"i'* rtn-pvwi
;,-;'.'" v- +,.,- „( jMj,*1 **' • *i s.'<i>' r ^'  , *> ,p-'i vr,\,\ ,\,> r*yji!fV* j,^t.l-yt-^\\,,\ ■*" ,.\.> - -'•-,-,. * ^^a Yf/iti,",.'
I . •* ■* f  , I, I  tt  ,  t  ih . v -.*■  5t t* *'  t  ,,**, **  ".k *   i," ,  ,1'    r .  ,  *   *  t  f  j*; V    .  . .  .,   ••    ,    *J  J  ^r j  s  * ,  ^*  1 v't-a. ^  ^   ,c *  '   "
fi

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.xalberniadv.1-0169155/manifest

Comment

Related Items